Whirlpool W6 4PS1 OM4 P Setup and user guide | Manualzz
SV
DAGLIG
INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT
FRÅN WHIRLPOOL
För att få tillgång till mer omfattande hjälp
och support, registrera din produkt på
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register
WWW
Du kan ladda ner handböckerna
Säkerhetsinstruktioner och Användning
och skötsel genom att besöka vår hemsida
docs‌.‌whirlpool‌.‌eu och följa instruktionerna
på baksidan av detta häfte.
Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
1.
2.
3.
4.
Kontrollpanel
Fläkt
Runt värmeelement (dolt)
Ugnsstegar
(nivån anges på
ugnens framsida)
5. Lucka
6. Övre värmeelement/
grillelement
7. Lampa
8. Stektermometerns
införingspunkt
9. Identifieringsskylt
(ska inte tas bort)
10.Nedre värmeelement
(dolt)
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
5
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
2
1
3
4
1. PÅ/AV
För att sätta på och stänga av ugnen
eller stoppa en aktiverad funktion.
2. MENY/DIREKTÅTKOMST TILL
FUNKTIONER
För snabb åtkomst till
funktionerna och menyn.
3. MINUS (NAVIGERINGSKNAPP)
Använd den här knappen för
att bläddra i menyn och minska
inställningar eller värden för en
funktion.
5
4. TILLBAKA
För återgång till föregående skärm.
Gör det möjligt att ändra
inställningarna under tillagning.
5. DISPLAY
6. BEKRÄFTA
För att bekräfta en vald funktion
eller ett inställt värde.
6
7
8
9
7. PLUS (NAVIGERINGSKNAPP)
Använd den här knappen för att
bläddra i menyn och öka inställningar
eller värden för en funktion.
8. DIREKTÅTKOMST TILL VAL/
FUNKTIONER
För att få snabb åtkomst till funktioner,
varaktighet, inställningar och favoriter.
9. START
För att starta en funktion med
angivna inställningar eller
basinställningarna.
1
TILLBEHÖR
GALLER
DROPPBRICKA
BAKPLÅT
RÖRLIGA SKENOR *
Används för att tillaga mat
eller som stöd till ugnsformar,
bakformar och andra
ugnssäkra kärl.
Används som ugnsplåt för
tillagning av kött, fisk,
grönsaker, focaccia etc. eller
för att samla upp köttsafter
placerad under gallret.
Används för att baka bröd och Används för att underlätta
bakverk, men även för
in- och uttagning av tillbehör.
köttstekar, inbakad fisk, etc.
KÖTTERMOMETER*
Används för att mäta matens
innertemperatur under
tillagning.
* Endast på vissa modeller
Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.
Andra tillbehör kan köpas separat från Kundservice.
SÄTTA IN GALLRET OCH ANDRA TILLBEHÖR
Sätt in gallret vågrätt genom att skjuta det över
ugnsstegarna och säkerställ att sidan med den
upphöjda kanten är vänd uppåt.
Övriga tillbehör, såsom långpannan och bakplåten,
sätts in horisontellt på samma sätt som gallret.
TA BORT OCH MONTERA UGNSSTEGARNA
• För att ta bort ugnsstegarna, lyft upp dem och dra
ut den undre delen av fästena: Ugnsstegarna kan
nu tas bort.
• För att montera tillbaka ugnsstegarna, passa först
in dem i deras övre fästen. Håll kvar dem uppe,
skjut in den i ugnsutrymmet och sänk dem sedan
på plats i de undre fästena.
MONTERING AV RÖRLIGA SKENOR (FINNS PÅ
VISSA MODELLER)
Ta bort ugnsstegarna ur ugnen och ta bort
skyddsplasten från de rörliga skenorna.
Fäst den rörliga skenans övre klämma på ugnsstegen
och låt den glida in så långt som den går. Sänk ner
den andra klämman på plats.
2
För att säkra sidostegen, tryck den nedre delen av
klämman stadigt mot sidostegen. Se till att de rörliga
skenorna kan röra sig fritt. Upprepa dessa steg på den
andra sidostegen på samma nivå.
Observera: De rörliga skenorna kan monteras på alla nivåer.
. ANVÄNDNING AV KÖTTERMOMETERN
(I FÖREKOMMANDE FALL)
Sätt in termometern djupt in
i köttet, undvik ben eller feta
områden. För kyckling ska
termometern föras in i mitten av
bröstet. Undvik ihåliga områden.
Sätt in maten i ugnen och anslut
kontakten genom koppla in
den i anslutningen som finns på
ugnsutrymmets högra sida.
FUNKTIONER
6th SENSE
Dessa tillåter en helt automatisk tillagning av
alla typer av mat (lasagne, kött, fisk, grönsaker, kakor
& bakverk, salta kakor, bröd, pizza).
Följ anvisningarna i lämplig tillagningstabell för att
använda funktionen på bästa sätt.
COOK 4
För samtidig tillagning på fyra nivåer av olika
rätter som kräver samma ugnstemperatur. Denna
funktion kan användas för att tillaga kakor, runda
pizzor (även frusna) och tillaga en hel måltid. Följ
tillagningstabellen för att få de bästa resultaten.
VARMLUFT
För tillagning av olika livsmedel som kräver
samma tillagningstemperatur på flera falsar (högst tre)
på samma gång. Denna funktion kan användas för att
tillaga olika sorters mat utan att de drar åt sig lukter
från varandra.
TRADITIONELL TILLAGNING
• ÖVER/UNDERV.
För att steka kött, baka tårtor med fyllningar på
endast en nivå.
• TURBOGRILL
För att steka större köttbitar (lammstek, rostbiff,
kyckling). Vi rekommenderar att du använder en
droppbricka för att samla upp steksky: Placera
långpannan på en av falsarna under gallret och
tillsätt 500 ml kranvatten.
• FRYSBAK
Funktionen används för att automatiskt ställa in
optimal tillagningstemperatur och läge för 5 typer
av infryst färdigmat. Ugnen behöver inte vara
förvärmd.
• SPECIALFUNKTIONER
» » MAXI COOKING
Funktionen väljer automatiskt det bästa
tillagningssättet och den bästa temperaturen
för att tillaga stora köttstycken (över 2,5 kg).
Vänd gärna köttet under tillagningen för att få
jämnare bryning. Det är bra att ösa maträtten
då och då för att den inte ska torka ut.
» » JÄSNING
För optimal jäsning av söta bakverk och
matbröd. För att garantera ett bra resultat
ska funktionen inte aktiveras om ugnen
fortfarande är varm efter en tillagningscykel.
» » UPPTINING
För att påskynda upptining av livsmedel.
Placera livsmedlet på den mittersta ugnsfalsen.
Låt livsmedlet ligga kvar i förpackningen. Det
förhindrar att ytan blir torr.
SV
» » VARMHÅLLNING
För att hålla nylagade rätter varma och knapriga.
» » ECO VARMLUFT
För tillagning av fyllda stekar och köttfiléer
på en enda fals. Med hjälp av en försiktig,
intermittent luftcirkulation hindras maten
från att torka ut alltför mycket. När denna
ECO-funktion är aktiv är lampan släckt under
tillagning. För att använda ECO-funktionen
och således minska elförbrukningen ska
man inte öppna ugnsluckan förrän maten
är färdiglagad.
ÖVER/UNDERVÄRME
För tillagning av alla slags rätter på en enda fals.
GRILL
För grillning av stekar, kebab och korv, gratinera
grönsaker eller rosta bröd. När du grillar kött
rekommenderar vi att du använder en långpanna för
att samla upp steksky: Placera långpannan på en av
falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.
SNABB FÖRVÄRMNING
For snabb förvärmning av ugnen.
KLOCKA
Används för att redigera tidsvärden för
funktioner.
TIMER
Används för att hålla koll på tiden utan att
behöva aktivera någon funktion.
AUTOMATISK PYROLYSRENGÖRING
För att ta bort matlagningsstänk med hjälp av
en högtemperaturcykel (över 400 °C). Två automatiska
rengöringsprogram finns tillgängliga: Ett komplett
program (Pyro) och ett kortare program (Pyro Eco).
Vi rekommenderar att du använder den snabbare
cykeln med jämna mellanrum och den fullständiga
cykeln endast när ugnen är mycket smutsig.
FAVORIT
För att komma åt listan över tio
favoritfunktioner.
INSTÄLLNINGAR
Används för att justera ugnsinställningarna.
När ECO-läget är aktiverat dämpas displayens
bakgrundsbelysning och lampan släcks efter en minut för att
spara energi. Den återaktiveras automatiskt när någon av
knapparna trycks ned.
När DEMO-läget är aktiverat är alla kommandon aktiva och
samtliga menyer tillgängliga, men ugnen värms inte upp.
Om du vill avaktivera det här läget går du till DEMO i menyn
INSTÄLLNINGAR och väljer Av.
Om du väljer FABRIKSÅTERST. stängs produkten av och återgår
till inställningarna från första gången du använde produkten.
Alla valda inställningar raderas.
3
ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN
1. VÄLJA SPRÅK
Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du
slår på apparaten för första gången: På displayen
visas ”English”.
KLOCKA
1.English
Tryck på
eller
för att bläddra i listan med
tillgängliga språk och välj önskat språk.
Bekräfta ditt val genom att trycka på
.
Observera: Du kan ändra språk senare genom att välja
SPRÅK i menyn INSTÄLLNINGAR som du kommer åt genom
.
att trycka på
2. STÄLL IN STRÖMFÖRBRUKNINGEN
Ugnen är programmerad för att förbruka en
mängd elektrisk ström som är kompatibel med ett
hemmanätverk vars nominella värde är över 3 kW
(16): Om ditt hushåll använder en lägre effekt ska
detta värde sänkas (13).
EFFEKT
Tryck
tryck
3. STÄLLA IN KLOCKAN
När du har valt effekten ska du ställa in aktuell tid:
På displayen blinkar de två siffrorna för timma.
eller för att välja 16 “Hög” eller 13 “Låg” och
för att bekräfta.
Tryck på
eller
för att ange aktuell timma och
tryck sedan på
: På displayen blinkar de två
siffrorna för minuter.
Ange minuter med
eller
och tryck sedan på
för att bekräfta.
Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa
och välj KLOCKA i menyn
strömavbrott. Tryck på
INSTÄLLNINGAR.
4. VÄRM UGNEN
En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar
under tillverkningen: Detta är helt normalt. Innan
du börjar laga mat rekommenderar vi att du värmer
ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella
lukter. Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm
från ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från
dess insida. Värm ugnen till 200°C i cirka en timme,
helst med hjälp av en funktion med luftcirkulation
(t.ex. "Varmluft" eller "Över/underv.& fläkt").
Observera: Vi rekommenderar att du vädrar rummet efter att
du använt apparaten första gången.
DAGLIG ANVÄNDNING
1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION
Slå på ugnen genom att trycka på
: Den senast
använda huvudfunktionen eller huvudmenyn visas på
displayen.
Välj funktion genom att trycka på ikonen för någon
av huvudfunktionerna eller bläddra i menyn: För att
välja något från en menu (displayen kommer att visa
första tillgängliga artikel), tryck eller för att välja
önskad artikel och tryck sedan för att bekräfta.
TIDSLÄNGD
6. Varmhållning
2. STÄLLA IN FUNKTION
Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess
inställningar. Displayen visar de inställningarna som
kan ändras efter varandra. Genom att trycka på
kan du ändra föregående inställning igen.
TEMPERATUR / GRILLNIVÅ
TEMPERATUR
När värdet blinkar på displayen, använd
4
för att ändra det. Tryck sedan på för att bekräfta och
fortsätt för att ändra nästa inställning (om möjligt).
På samma sätt går det att ställa in grillnivån: Det
finns tre definierade effektnivåer för grill: 3 (hög),
2 (medel), 1 (låg).
Observera: När funktionen har aktiverats kan du ändra
eller
.
temperaturen/grillnivå med hjälp av
TIDSLÄNGD
eller
När ikonen
blinkar på displayen, använd
eller
för att ställa in önskad tillagningstid och tryck
sedan på
för att bekräfta. Du behöver inte ställa
in tillagningstiden om du vill hantera tillagningen
manuellt (tidsoberoende): Tryck på
eller
för
att bekräfta och starta funktionen. Det går inte att
programmera en fördröjd start i det här läget.
Observera: Du kan justera den inställda tillagningstiden under
: Tryck på
eller
tillagningen genom att trycka på
för att ändra och sedan på
för att bekräfta.
AVSLUTNINGSTID (FÖRDRÖJD START)
I många av funktionerna kan du fördröja starten
efter att ha ställt in tillagningstiden genom
att programmera dess sluttid. Displayen visar
avslutningstiden och ikonen
blinkar.
AVSLUTNINGSTID
Tryck på eller för att ställa in avslutningstiden
och tryck sedan på för att bekräfta och aktivera
funktionen. Sätt in maten i ugnen och stäng luckan:
Funktionen startar automatiskt efter den tid som har
beräknats för att tillagningen ska vara klar vid inställd tid.
Observera: När en fördröjd start programmeras avaktiveras
ugnens förvärmningsfas: Ugnen kommer att uppnå önskad
temperatur gradvis, vilket betyder att tillagningstiderna är
något längre än de som listas i tillagningstabellen. Det går att
ändra den programmerade avslutningstiden genom att trycka
på eller , samt ändra övriga inställningar genom att
trycka på
under tiden. Tryck på
för att visa informationen
och ändra avslutningstid och tidslängd efter behov.
. 6th SENSE
Med dessa funktioner väljs optimalt tillagningsläge,
effekt, temperatur och tidslängd för maträtterna eller
bakningen automatiskt.
Ange vid behov typ av livsmedel för att uppnå bästa
resultat.
VIKT / HÖJD (RUND-BRICKA-LAGER)
KILOGRAM
Följ anvisningarna på displayen för att ställa in
funktionen på rätt sätt. Tryck på
eller
för att
ange det värde som krävs, och tryck sedan på
för att bekräfta.
TILLAGNINGSGRAD / BRYNING
Det går att justera tillagningsnivån med vissa 6th
Sense-funktioner.
TILLAGNING
Vid uppmaning trycker du på
eller
för att välja
önskad nivå mellan röd (-1) till välstekt (+1). Tryck
på
eller
för att bekräfta och starta funktionen.
På samma sätt, där det tillåts, är det möjligt att i vissa
6th Sense-funktioner justera bryningsnivån mellan låg
(-1) and hög (+1).
3. STARTA FUNKTIONEN
Om du vill använda standardvärdena eller har valt
önskade inställningar kan du aktivera funktionen
genom att trycka på
.
Tryck på
för att skippa denna fas under
fördröjningsfasen och starta funktionen genast.
SV
Observera: När du valt en funktion kommer displayen att
rekommendera den mest lämpliga nivån för varje funktion.
Du kan stoppa funktionen när som helst genom att trycka på
.
knappen
Om ugnen är varm och en specifik maxtemperatur
krävs för funktionen visas ett meddelande på
displayen. Tryck på
för att återgå till tidigare
skärm och välja en annan funktion, eller vänta på att
ugnen svalnat av helt.
4. FÖRVÄRMNING
Vissa funktioner inbegriper en förvärmningsfas:
När funktionen har startat anger displayen att
förvärmningsfasen har aktiverats.
FÖRVÄRMNING
När denna fas är klar avges en ljudsignal och
displayen anger att ugnen har nått inställd
temperatur och att maten ska tillsättas. Öppna då
luckan, lägg in maten i ugnen, stäng luckan och
starta tillagningen.
Observera: Att sätta in maten i ugnen innan förvärmningen är
klar kan ha en negativ effekt på det slutliga
tillagningsresultatet. Om luckan öppnas under
förvärmningsfasen kommer den att avbrytas tillfälligt.
Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas.
Du kan alltid ändra temperaturen som ska uppnås
med hjälp av
eller
.
5. PAUSA TILLAGNING/VÄND PÅ ELLER
KONTROLLERA MATEN
När du öppnar luckan pausas tillagningen och
uppvärmingselementen avaktiveras.
För att återuppta tillagningen, stäng luckan.
Vissa 6th Sense-funktioner kräver att maten rörs om
under tillagning.
VÄND MATEN
När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och
informationen visas på displayen. Öppna luckan och
utgör åtgärden som visas på displayen, stäng luckan
och återuppta sedan tillagningen.
På samma sätt, när 10% av tillagningstiden återstår
ber ugnen dig att kontrollera maten.
TITTA TILL MAT
När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och
informationen visas på displayen. Stäng luckan och
tryck på för att återuppta tillagningen.
Observera: Tryck på
för att hoppa över dessa åtgärder.
Ugnen återupptar tillagningen efter en stund även om ingen
åtgärd utförs.
5
6. INGENS SLUT
En ljudsignal avges och displayen talar om att
tillagningen är klar.
SLUT
Tryck på
för att fortsätta tillaga manuellt (utan
timer) eller tryck på
för att ange ny tid och därmed
förlänga tillagningstiden. Tillagningsparametrarna
bibehålls i båda alternativen.
BROWNING (BRYNING)
Vissa funktioner i ugnen gör att du kan bryna matens
yta genom att aktivera grillen när tillagningen är klar.
VÄLJ v = BROWN
När displayen visar det avsedda meddelandet,
tryck på
om du önskar starta en fem minuters
bryningscykel.
Du kan stoppa funktionen när som
helst genom att trycka på ugnens off-knapp.
. FAVORIT
När tillagningen är klar uppmanas du att spara
funktionen med ett nummer mellan 1 och 10 i din
lista över favoriter på displayen.
NY FAVORIT?
Om du vill spara en funktion som favorit och lagra de
aktuella inställningarna för framtida bruk, trycker du
på
när tillagningen är klar. Om du inte vill spara
inställningarna trycker du på
.
När du har tryckt på trycker du sedan på eller
för att välja nummerplatsen. Bekräfta genom att trycka
på .
Observera: Om minnet är fullt eller om numret redan är
upptaget blir du uppmanad att skriva över den tidigare
funktionen för att bekräfta.
För att hämta funktioner som sparats vid ett annat
tillfälle, tryck på
: På displayen visas listan över
dina favoritfunktioner.
1.ÖVER-/UNDERV.
Tryck på
eller
för att välja funktion, bekräfta
genom att trycka på
och tryck sedan på
för att
aktivera.
. AUTOMATISK RENGÖRING – PYRO
Rör inte vid ugnen under pyrolysrengöringen.
Håll barn och djur borta från ugnen under och efter
pyrolysrengöringen (tills rummet har vädrats).
Ta bort alla lösa delar (inklusive ugnsstegarna) från
ugnen innan funktionen aktiveras. Om ugnen är
6
installerad under en spishäll måste du se säkerställa
att alla gasbrännare eller elplattor är avstängda
medan den automatiska rengöringscykeln
körs. För optimal rengöring, torka bort den
värsta smutsen med en fuktig svamp innan
pyrolysfunktionen aktiveras. Vi rekommenderar att
bara köra pyrolysfunktionen om apparaten är kraftigt
nedsmutsad eller avger dålig lukt under tillagningen.
Tryck på
för att visa "Rengöring" på displayen.
Pyro
Tryck eller för att välja önskad cykel, tryck
sedan för att bekräfta. Så snart en cykel har valts
tryck eller för att, om så önskas, ställa in sluttid
(startfördröjning), tryck sedan för att bekräfta.
Rengör luckan och avlägsna allt tillbehör omedelbart,
stäng sedan luckan och tryck
när det är klart:
Ugnen kommer att starta självrengöringscykeln, och
luckan låses automatiskt: Ett varningsmeddelande
visas på displayen tillsammans med en nedräkning
som anger status för det pågående programmet.
När programmet har slutförts förblir luckan låst tills
ugnens temperatur har sjunkit till en säker nivå.
. TIMER
När ugnen är avstängd kan displayen användas som
timer. För att aktivera funktionen, se till att ugnen
är avstängd och tryck sedan på eller : Ikonen
blinkar på displayen.
Tryck på
eller
för att ställa in hur lång tid du
behöver och tryck sedan på
för att aktivera timern.
TIMER
En ljudsignal avges och displayen visar när timern har
slutat räkna ner den valda tiden.
Observera: Timern aktiverar inte någon av tillagningscyklerna.
eller
för att ändra den inställda tiden på timern.
Tryck på
När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och
aktivera en funktion.
Tryck på
för att sätta på ugnen och välj sedan
önskad funktion.
När funktionen har startat fortsätter timern att räkna
ner tiden utan någon inverkan på själva funktionen.
Observera: Timern visas inte under den här fasen
visas), men den fortsätter att räkna ner
(endast ikonen
i bakgrunden. Tryck på
för att återgå till timerskärmen
och avsluta den nuvarande funktionen.
. LÅS
För att låsa knappsatsen, tryck på
och håll den
intryckt i minst fem sekunder. Gör det igen för att låsa
upp knappsatsen.
LÅS
Observera: Denna funktion kan även aktiveras under
tillagning. Av säkerhetsskäl kan ugnen stängas av när som
.
helst genom att trycka på
. ANVÄNDA KÖTTERMOMETERN
(I FÖREKOMMANDE FALL)
Med stektermometern kan du mäta
kärntemperaturen på maten under tillagningen för
att försäkra dig om att optimal temperatur uppnås.
Ugnens temperatur varierar beroende på funktionen
som har valts, men tillagningen programmeras alltid
så att den är klar när den angivna temperaturen har
uppnåtts. När termometern har satts in avges en
ljudsignal och “Termom. Inkoppl.” visas på displayen.
SV
(Över/undervärme, varmluft, fläktförsedd, turbogrill,
ECO varmluft, maxi cooking, 6th Sense-funktioner):
Displayen kräver inställning av termometerns
måltemperatur: Tryck eller för att ställa in den och
tryck för att ställa in följande tillagningsparametrar.
Eftersom tillagningen är programmerad att vara klar
när önskad temperatur har uppnåtts går det inte att
ställa in tillagningstiden eller ställa in en bestämd
sluttid för tillagningen. Belysningen förblir tänd till
dess att termometern tas bort.
Om termometern avlägsnas under tillagningen,
kommer tillagningen att fortsätta i traditionellt läge
(utan tidsinställning).
En ljudsignal avges och displayen visar när
termometern har nått önskad temperatur.
SLUT
Observera: För att därefter ändra inställningar, tryck
eller för temperatur eller tryck för övriga inställningar.
En ljudsignal och ett meddelande talar om ifall användning
av termometern inte är kompatibel med den valda
funktionen. Om detta är fallet, avlägsna termometern.
TERMOM. INKOPPL.
Välj den funktion du behöver bland de kompatibla
TILLAGNINGSTABELL
LIVSMEDELSKATEGORIER
LASAGNE
Stekar
Oxkött-ugnsstekt
Hamburger
Stek - lång
tillagningstid
Fläskkött - stek
Kyckling - hel
Grillspett
-
2
0,6 - 2 kg **
-
3
1,5 - 3 cm
3/5
5
0,5 - 2,0 kg **
1,5 - 4 cm
NIVÅ OCH TILLBEHÖR
-
3
3
2/3
5
0,6 - 2,5 kg **
3
Stekar
0,6 - 2,5 kg **
2
Lammlägg
0,5 - 2,0 kg **
2
Hel
0,6 - 3 kg **
Hel, fylld *
0,6 - 3 kg **
1 - 5 cm
-
4
2
2
2/3
5
Hel *
0,6 - 3 kg **
2
Hel, fylld *
0,6 - 3 kg **
2
1 galler
4
3
0,6 - 2 kg **
Lägg *
Filéer & bröst
Hel kalkon
0,5-3 kg
0,6 - 2,5 kg **
Kalvstek *
Lammstek
VÄND
(AV TILLAGNINGSTIDEN)
Stekar
Korv
KÖTT
MÄNGD
1/2
5
4
4
7
MÄNGD
VÄND
(AV TILLAGNINGSTIDEN)
Filéer
0,5 - 3 cm
-
3
2
Frysta filéer
0,5 - 3 cm
-
3
2
0,5-1,5 kg
-
3
0,1 - 0,5 kg per styck
-
3
0,5 - 1,5 kg
-
3
Potatis
1 bricka
-
3
Tomater
1 bricka
-
3
Paprika
1 bricka
-
3
Brokoli
1 bricka
-
3
Blomkål
1 bricka
-
3
Övrigt
1 bricka
-
3
0,5 - 1,2 kg
-
2
0,2 - 0,6 kg
-
3
1 bricka
-
3
Mördegstårta
0,4 - 1,6kg
-
3
Äppelstrudel
0,4 - 1,6kg
-
3
Fruktpaj
0,5 - 2 kg
-
2
0,8 - 1,2 kg
-
2
Bullar
60 - 150 g vardera
-
3
Formbakad limpa
400 - 600g vardera
-
2
Stora bröd
0,7-2,0 kg
-
2
Baguetter
200 - 300g vardera
-
3
Tunn
rund - bricka
-
2
Pan
rund - bricka
-
2
LIVSMEDELSKATEGORIER
FISK
Potatis
Ugnsstekta grönsaker
Grönsaker - fyllda
Ugnsstekta grönsaker
GRÖNSAKER
Grönsaksgratäng
Kaka som jäser i formen Sockerkaka
Kakor
KAKOR &
BAKVERK
PAJER
BRÖD
Petit-choux
Bakverk & pajer
-
NIVÅ OCH TILLBEHÖR
2
PIZZA
Fryst
1 - 4 lager
-
4
1
5
3
1
5
4
2
1
* Endast på vissa modeller. Funktionen tillgänglig endast i kombination med köttermometern.
** Föreslagen mängd.
TILLBEHÖR
8
Galler
Ugnsfast form eller
kakform på galler
Långpanna/bakplåt
eller ugnsfast form
på galler
Långpanna/Bakplåt
Långpanna med
500 ml vatten
Köttermometer (om
sådan medföljer)
SV
TILLAGNINGSTABELL
RECEPT
FUNKTIONER
GALLER/PLÅT OCH
TILLBEHÖR
FÖRVÄRMNING
TEMPERATUR (°C)
TIDSLÄNGD (MIN.)
Ja
170
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
4
Ja
160 - 200
30 - 85
3
Ja
160 - 200
35 - 90
4
Ja
150
20 - 40
3
Ja
140
30 - 50
4
Ja
140
30 - 50
4
1
Ja
135
40 - 60
5
3
Ja
170
20 - 40
3
Ja
150
30 - 50
4
Ja
150
30 - 50
4
1
Ja
150
40 - 60
5
3
Ja
180 - 200
30 - 40
3
Ja
180 - 190
35 - 45
4
1
Ja
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Ja
90
110 - 150
3
Ja
90
130 - 150
4
1
Ja
90
140 - 160 *
5
3
Ja
190 - 250
15 - 50
2
Ja
190 - 230
20 - 50
4
1
Ja
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Ja
250
10 - 15
3
Ja
250
10 - 20
4
1
Ja
220 - 240
15 - 30
5
3
Ja
180 - 190
45 - 55
3
Ja
180 - 190
45 - 60
4
1
Ja
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Ja
190 - 200
20 - 30
3
Ja
180 - 190
20 - 40
4
1
Ja
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Lasagne / Flans / Ugnsbakad pasta /
Cannelloni
Ja
190 - 200
45 - 65
3
Lamm / Kalv / Nöt / Fläsk 1kg
Ja
190 - 200
80 - 110
3
Jästa tårtor/sockerkakor
Fyllda tårtor
(cheesecake, strudel, äppelpaj)
Kakor / Mördegskaka
Småkakor / Muffins
Petit-chouer
Maränger
Pizza / Bröd / Focaccia
Pizza (tunn, tjock, focaccia)
Fryst pizza
Matpajer
(grönsakspajer, quicher)
Vol-au-vent/Mördegsbakning
FUNKTIONER
Över/
undervärme
Varmluft
Konvektionsbaka
Grill
TurboGrill
Maxi Cooking
1
1
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
ECO Varmluft
9
RECEPT
FUNKTIONER
GALLER/PLÅT OCH
TILLBEHÖR
FÖRVÄRMNING
TEMPERATUR (°C)
TIDSLÄNGD (MIN.)
Grillat fläskkött med knaprig svål 2 kg
—
170
110 - 150
2
Kyckling / kanin / anka 1 kg
Ja
200 - 230
50 - 100
3
Kalkon / Gås 3 kg
Ja
190 - 200
80 - 130
2
Ja
180 - 200
40 - 60
3
Ja
180 - 200
50 - 60
2
Rostat bröd
—
3 (Hög)
3-6
5
Fiskfiléer / kotletter
—
2 (medel)
20 - 30 **
4
3
Korv/grillspett / revbensspjäll /
hamburgare
—
2 - 3 (Medel - Hög)
15 - 30 **
5
4
Grillad kyckling, 1 - 1,3 kg
—
2 (medel)
55 - 70 ***
2
1
Lammlägg / Fläsklägg
—
2 (medel)
60 - 90 ***
3
Ugnsstekt potatis
—
2 (medel)
35 - 55 ***
3
Grönsaksgratäng
—
3 (Hög)
10 - 25
3
Ja
135
50 - 70
5
4
3
1
Ja
170
50 - 70
5
3
2
1
Ja
210
40 - 60
5
3
2
1
Ja
190
40 - 120 *
5
3
1
Ja
190
40 - 120 *
5
4
2
Lasagne och kött
Ja
200
50 - 100 *
4
1
Kött och potatis
Ja
200
45 - 100 *
4
1
Fisk och grönsaker
Ja
180
30 - 50 *
4
1
Fyllda ugnsstekta stekar
—
200
80 - 120 *
3
Köttbitar
(kanin, kyckling, lamm)
—
200
50 - 100 *
3
Ugnsbakad fisk / inbakad fisk
(filé eller hel)
Fyllda grönsaker
(tomater, zucchini, aubergine)
Kakor
Kakor
Tarteletter
Tarteletter
Runda pizzor
Pizza
Komplett måltid: Fruktpaj (nivå 5) /
lasagne (nivå 3) / kött (nivå 1)
Komplett måltid: Frukttårtor (nivå 5) /
rostade grönsaker (nivå 4) / lasagne
(nivå 2) / köttstycken (nivå 1)
Meny
* Beräknad tid: Maten kan tas ut från ugnen vid olika
tidpunkter beroende på hur du vill ha maten tillagad.
** Vänd maten efter halva tillagningstiden.
*** Vänd maten efter två tredjedelar av tillagningstiden (om
nödvändigt).
TILLBEHÖR
10
Galler
Ugnsfast form eller
kakform på galler
1
HUR DU SKA LÄSA TILLAGNINGSTABELLEN
Tabellen listar den bästa funktionen, tillbehören och nivån
som ska användas för att laga olika typer av mat.
Tillagningstiden startar från när du sätter in maten i ugnen,
men inbegriper inte uppvärmningen (där sådan krävs).
Tillagningstemperaturer och tider är ungefärliga och beror på
mängden mat och på vilka tillbehör som används. Använd i
början de lägsta inställningarna som rekommenderas och om
tillagningen inte blir som du tänkt dig kan du övergå till de
högre inställningarna. Använd de medföljande tillbehören
och helst tårtformar och ugnsfasta plåtar i mörk metall. Det
går även att använda formar och tillbehör i pyrex-glas eller
stengods, men tillagningstiderna blir en aning längre.
Långpanna/bakplåt
eller ugnsfast form
på galler
Långpanna/Bakplåt
Långpanna med
500 ml vatten
Köttermometer (om
sådan medföljer)
SV
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Se till att apparaten har svalnat
innan du utför underhåll eller
rengöring.
Använd inte ångtvätt.
Använd inte stålull, slipsvampar
eller slipande/frätande
rengöringsmedel, eftersom
dessa kan skada apparatens ytor.
YTTRE YTOR
• Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber.
Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar
pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
• Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel.
Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas
på apparaten ska du omedelbart rengöra med en
fuktig trasa av mikrofiber.
INRE YTOR
• Efter varje användning, låt ugnen svalna och rengör
den sedan, helst medan den fortfarande är varm,
för att ta bort eventuella avlagringar eller fläckar
som orsakas av matrester. För att torka upp eventuell
kondens som bildas som ett resultat av tillagning av
mat med hög vattenhalt, låt ugnen svalna helt och
torka sedan av den med en trasa eller svamp.
TA BORT OCH MONTERA LUCKAN
1. För att ta bort luckan, öppna den helt och sänk
spärrarna tills de är i olåst läge.
a
b
Ha på dig skyddshandskar.
Ugnen måste kopplas bort från
elnätet innan du utför någon
form av underhållsarbete.
• Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande
rengöringsmedel.
• Det går att ta av ugnsluckan för att underlätta
rengöring av ugnen.
TILLBEHÖR
Blötlägg tillbehören i en lösning med handdiskmedel
efter användning. Hantera dem med grytlappar om
de fortfarande är varma. Matrester kan avlägsnas med
en diskborste eller svamp.
3. Montera tillbaka luckan genom att flytta den mot
ugnen, rikta in gångjärnens krokar i höjd med dess
fästen och säkra den övre delen i fästet.
4. Sänk luckan och öppna den sedan helt. Sänk
hakarna till ursprungligt läge: Säkerställ att du
sänker dem helt.
a
b
2. Stäng luckan så mycket som det går. Ta ett fast tag
i dörren med båda händerna–håll inte i handtaget.
Ta helt enkelt av luckan genom att fortsätta att
stänga den samtidigt som du drar den uppåt tills
den lossnar från fästet. Lägg ned luckan på sidan
på ett mjukt underlag.
~15°
b
Tryck försiktigt för att kontrollera att hakarna är
i rätt läge.
“CLICK”
a
5. Testa att stänga luckan och kontrollera att den är
i linje med kontrollpanelen. Om den inte är det,
upprepa stegen ovan: Dörren kan skadas om den
inte fungerar som den ska.
11
BYTE AV LAMPA
1. Skilj ugnen från elnätet.
2. Skruva av locket från lampan, byt ut glödlampan
och skruva tillbaka locket på lampan.
3. Anslut ugnen till elnätet igen.
Observera: Använd endast halogenlampor av typ
20‑40 W/230 ~ V typ G9, T300°C. Glödlampan som används
i produkten är särskilt utformad för hushållsapparater och lämpar
sig inte för allmän rumsbelysning i hemmet (EG-förordning
244/2009). Glödlamporna finns att köpa av vår kundservice.
- Om du använder halogenlampor ska du inte hantera dem
med bara händerna eftersom dina fingeravtryck kan orsaka
skador. Använd inte ugnen förrän du har satt tillbaka
lamplocket.
FELSÖKNING
PROBLEM
MÖJLIG ORSAK
LÖSNING
Strömavbrott.
Inte ansluten till elnätet.
Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till
elnätet.
Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet
kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett
nummer eller en bokstav.
Fel på ugnen.
Stäng av ugnen och starta den igen för att se om
problemet kvarstår.
Välj alternativet FABRIKSÅTERST. via INSTÄLLNINGAR.
Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter
bokstaven ”F”.
Ugnen värms inte upp.
När DEMO-läget är aktiverat är alla
kommandon aktiva och samtliga
menyer tillgängliga, men ugnen
Använd DEMO via INSTÄLLNINGAR och välj Av.
värms inte upp.
DEMO visas på displayen var 60:
e sekund.
Ljuset stängs av.
Ekoläget är aktivt.
Använd ECO via INSTÄLLNINGAR och välj Av.
Ugnsluckan öppnas inte.
Rengöringscykel pågår.
Vänta tills funktionen är slut och låt ugnen svalna.
Strömmen hemma försvinner.
Fel effektinställning.
Verifiera att ditt hemmaelnät har ett nominellt värde på
mer än 3 kW. Om inte, minska effekten till 13 Ampere.
Använd EFFEKT via INSTÄLLNINGAR och välj Låg.
Ugnen fungerar inte.
PRODUKTBLAD
WWW Produktbladet med energiförbrukningen
för denna apparat kan laddas ner från Whirlpool
webbplats docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
HUR DU FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING
OCH SKÖTSEL
> WWW Ladda ner handboken Användning
och skötsel från vår webbplats
docs‌.‌whirlpool‌‌.‌eu (du kan använda denna
QR-kod) och ange produktens handelskod.
KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE
Du hittar våra
kontaktuppgifter
i garantiboken.
När du kontaktar vår
kundservice, ange
koderna som står på
produktens typskylt.
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
> Du kan även kontakta vår kundservice.
400011261986
Tryckt i Italien
12
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement