KitchenAid 5KFP0925, 5KFP0925BOB, 5KFP0925BER, 5KFP0925BAC, 5KFP0925BCU, 5KFP0925EOB, 5KFP0925ECU, 5KFP0925EER User guide

KitchenAid 5KFP0925, 5KFP0925BOB, 5KFP0925BER, 5KFP0925BAC, 5KFP0925BCU, 5KFP0925EOB, 5KFP0925ECU, 5KFP0925EER User guide
Model 5KFP0925
W10529658A_01_EN.indd 1
10/23/12 2:14 PM
Instructies voor de foodprocessor
Inhoud
Veilig werken met de foodprocessor
Belangrijke voorzorgsmaatregelen...........................................................................94
Elektrische vereisten................................................................................................95
Afgedankte elektrische apparatuur...........................................................................95
ONDERDELEN EN KENMERKEN
Onderdelen van de foodprocessor..........................................................................96
Vertaling van Engelse labels op de onderdelen.........................................................97
Belangrijke kenmerken van de foodprocessor.........................................................98
Accessoires /toebehoren
Meegeleverde accessoires/toebehoren....................................................................98
Keuzegids accessoires/toebehoren..........................................................................99
De foodprocessor gereedmaken voor gebruik
De eerste keer gebruiken......................................................................................100
Deksel verwijderen van de mengkom....................................................................100
Foodprocessor instellen
Mengkom aanbrengen............................................................................................101
Mengkomdeksel aanbrengen..................................................................................101
Instelbare raspschijf installeren...............................................................................102
De omkeerbare raspschijf installeren.....................................................................102
Multifunctioneel mes of deegmes installeren.........................................................103
Minikom en minimes installeren.............................................................................103
Gebruik van de 3-in-1 vulopening..........................................................................104
Nederlands
Uw foodprocessor gebruiken
Vóór het gebruik....................................................................................................105
Maximum vloeistofniveau.......................................................................................105
Snelheidsregelaar Stand 1/Stand 2 gebruiken.........................................................105
Pulse-knop gebruiken.............................................................................................105
Versneden producten uitnemen.............................................................................106
ONDERHOUD EN REINIGING.................................................................................107
Tips voor perfecte resultaten
Multifunctioneel mes gebruiken.............................................................................108
Schaaf- of raspschijf gebruiken...............................................................................109
Deegmes gebruiken................................................................................................110
Nuttige tips.............................................................................................................110
Probleemoplossing............................................................................................112
DIENST-NA-VERKOOP/AFTER SALES SERVICE EN GARANTIE......................113
93
W10529658A_05_NL.indd 93
10/23/12 2:35 PM
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.
We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.
Dit is het veiligheidsalarmsymbool.
Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen
gedood of verwond kunnen worden.
Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden
“GEVAAR” of “WAARSCHUWING”. Deze woorden betekenen het volgende:
GEVAAR
WAARSCHUWING
U kunt gedood worden of ernstig
gewond raken als u de instructies niet
onmiddellijk naleeft.
U kunt gedood worden of ernstig gewond
raken als u de instructies niet naleeft.
Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het
risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies
niet opvolgt.
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten er altijd basisveiligheidsvoorzorgen
worden getroffen, waaronder de volgende:
1. Lees alle instructies.
2. Plaats de foodprocessor niet in water of andere vloeistoffen, om het risico van elektrische
schokken te voorkomen.
3. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, door personen met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of door personen met gebrek aan kennis
en ervaring, tenzij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt
of instructies heeft gegeven over het gebruik van het apparaat.
4. Er moet toezicht gehouden worden op kleine kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet
met het apparaat spelen.
5. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, vóór het
aanbrengen of verwijderen van onderdelen en vóór het reinigen.
6. Raak geen bewegende onderdelen aan.
7. Gebruik nooit een apparaat met een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker, na een
defect of nadat het apparaat is gevallen of op een andere manier beschadigd is geraakt. Stuur
het apparaat naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service.
Daar kan het worden onderzocht, gerepareerd en elektrisch of mechanisch worden afgesteld.
8. Het gebruik van hulpstukken die door KitchenAid niet aanbevolen of verkocht worden,
kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
9. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
10.Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
11.Houd handen en keukengerei uit de buurt van bewegende messen of schijven tijdens
het verwerken van etenswaren; dit om het risico van ernstig letsel of beschadiging van
de foodprocessor te voorkomen. U kunt een schraper gebruiken, maar alleen wanneer
de foodprocessor niet in werking is.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
94
W10529658A_05_NL.indd 94
10/23/12 2:35 PM
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN
12.De messen zijn scherp. Hanteer ze met de nodige voorzichtigheid.
13.Om het risico op verwonding te voorkomen, mag u nooit messen of raspschijven op
het voetstuk aanbrengen zonder eerst de kom correct op zijn plaats te hebben gezet.
14.Zorg dat het deksel goed vergrendeld is voordat u het apparaat aanzet.
15.Doe nooit voedsel met de hand in het apparaat. Gebruik altijd de stamper.
16.Maak het vergrendelingsmechanisme van het deksel niet onklaar.
17.Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Elektrische vereisten
Voedingsspanning: 220-240 volt
Frequentie: 50/60 hertz
Wattage: 240 Watt
OPMERKING: Als de stekker niet in het
stopcontact past, neem dan contact op
met een erkende elektricien. Breng geen
wijzigingen aan in de stekker.
Afgedankte elektrische apparatuur
Door ervoor te zorgen dat dit product op
de juiste manier als afval wordt verwerkt,
helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor
het milieu en de volksgezondheid te
voorkomen die zouden kunnen worden
veroorzaakt door onjuiste verwerking van
dit product als afval.
Afdanking moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de plaatselijke
milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit product
wordt u verzocht contact op te nemen met
de gemeentelijke dienst in uw woonplaats,
de afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product hebt aangeschaft.
Nederlands
Dit apparaat is voorzien van het
merkteken volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische
en elektronische apparaten (AEEA).
op het product of op de
Het symbool
bijbehorende documentatie geeft aan dat
dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. In plaats daarvan moet
het worden afgegeven bij een verzamelpunt
voor recycling van elektrische en
elektronische apparaten.
95
W10529658A_05_NL.indd 95
10/23/12 2:36 PM
Onderdelen en kenmerken
Onderdelen van de foodprocessor
Instelbare schaafschijf
(dun naar dik)
Omkeerbare
(2 mm en 4 mm)
raspschijf
Raspschijfadapter
Mengkomdeksel
met 3-in-1
vulopening
Minikom van 710 ml en minimes
3-delige stamper
Roestvrijstalen
multifunctioneel mes
Mengkom 2,1 L
Kunststof deegmes
Voetstuk
96
W10529658A_05_NL.indd 96
10/23/12 2:36 PM
Onderdelen en kenmerken
Vertaling van Engelse labels op de onderdelen
Engels label
Vertaling
CAUTION : Do not open
until blades stop
VOORZICHTIG: Niet openen
voordat de messen stilstaan
Max Fill
Max. vullijn
Liquid Level
Vloeistofniveau
TWIST TO LOCK
DRAAIEN OM TE VERGRENDELEN
Multipurpose
Multifunctioneel
PUSH TO LOCK
INDRUKKEN OM TE
VERGRENDELEN
Mini Multipurpose
Mini-multifunctioneel
PUSH TO LOCK
INDRUKKEN OM TE
VERGRENDELEN
Dough
Deeg
Adjustable Slicing
(thin to thick)
Instelbaar schaven (dun naar dik)
Fine Shredding
Fijn raspen
Medium Shredding
Middelgrof raspen
Nederlands
Onderdelen
97
W10529658A_05_NL.indd 97
10/23/12 2:36 PM
Onderdelen en kenmerken
Belangrijke kenmerken van de foodprocessor
Instelbare schaafregelaar
Dankzij de instelbare schaafschijf van
KitchenAid kunt u de dikte van dun naar
dik instellen.
Stand 1/Stand 1/Pulse-knop
Twee snelheden en de Pulse-knop bieden
nauwkeurige controle voor perfecte
resultaten met vrijwel alle producten.
Mengkomdeksel met 3-in-1 vulopening
De 3-in-1 vulopening is bedoeld voor grotere
stukken – zoals tomaten, komkommers en
aardappelen – die vooraf slechts minimaal
hoeven te worden gesneden.
3-delige stamper
Drie stampers in elkaar. Als u de middelgrote
stamper uit de grote stamper neemt,
ziet u een middelgrote vulopening voor
ononderbroken verwerking.
Voor ononderbroken verwerking van kleinere
ingrediënten (zoals kruiden, noten, worteltjes
en selderij), neemt u de smalle stamper eruit
en gebruikt u de smalle vulopening.
Dankzij een gaatje in de bodem van de
smalle stamper kunt u op eenvoudige wijze
olie in de ingrediënten druppelen - u hoeft
de stamper alleen maar te vullen met de
gewenste hoeveelheid olie of een ander
vloeibaar ingrediënt.
Voetstuk
Het zware, antislipvoetstuk zorgt voor extra
stabiliteit en minder trillingen tijdens de
verwerking van zware producten.
Accessoires /toebehoren
Meegeleverde accessoires/toebehoren
Mengkom - 2,1 L
De duurzame, grote mengkom biedt
voldoende capaciteit voor grote klussen.
Minikom van 710 ml en minimes
De minikom en het roestvrijstalen minimes
zijn ideaal voor kleine hak- en mengklusjes.
Instelbare schaafschijf
De schijf is instelbaar van circa 1 tot 6 mm
voor het schaven van de meeste producten.
Omkeerbare raspschijf
De raspschijf is omkeerbaar, zodat u
kunt kiezen uit grof of fijn geraspte
kaas of groenten.
Raspschijfadapter
De raspschijfadapter dient om de raspschijf
aan te sluiten op de aandrijfas in het voetstuk.
Roestvrijstalen multifunctioneel mes
Veelzijdig mes snijdt, hakt, pureert, mengt en
emulgeert binnen enkele seconden.
Deegmes
Het deegmes is speciaal ontworpen voor het
mengen en kneden van gistdeeg.
98
W10529658A_05_NL.indd 98
10/23/12 2:36 PM
Accessoires /toebehoren
Keuzegids accessoires/toebehoren
Malen
Pureren
Fijnsnijden
Mixen
InstellingProduct
Kaas
Chocolade
Fruit
Verse kruiden
Noten
Tofoe
Groenten
Vlees
Pastasaus
Pesto
Salsa
Sauzen
Cakebeslag
Pasteideeg
Fruit (zacht)
Aardappelen
Tomaten
Groenten (zacht)
Dun schaven Dik schaven
Fijn raspen
Multifunctioneel roestvrijstalen mes
OF
Minikom en multifunctioneel
roestvrijstalen minimes
+
Instelbare schaafschijf
Kaas
Chocolade
Fruit (hard)
Groenten (hard)
Aardappelen
Groenten (zacht)
Middelgrof
raspen
Accessoire
Omkeerbare raspschijf
Kool
Kaas
Chocolade
Fruit (hard)
Groenten (hard)
Gistdeeg
Kunststof deegmes
Nederlands
Handeling
Kneden
99
W10529658A_05_NL.indd 99
10/23/12 2:36 PM
De foodprocessor gereedmaken voor gebruik
WAARSCHUWING
2.Neem de minikom uit de mengkom.
Gevaar van snijwonden
Hanteer messen met de nodige
voorzichtigheid.
Anders kan dit leiden tot snijwonden.
De eerste keer gebruiken
Voordat u de foodprocessor voor het eerst
gaat gebruiken, moeten alle onderdelen
en accessoires met de hand of in de vaat­
wasser worden gewassen (zie “Onderhoud
en reiniging”).
Deksel verwijderen van
demengkom
De foodprocessor wordt geleverd met het
mengkomdeksel op de mengkom en de
minikom in de mengkom.
U verwijdert als volgt het deksel van
de mengkom om dit te wassen:
1.Pak de vulopening op het mengkomdeksel
vast en draai deze met de klok mee om de
vulopening van de mengkom te verwijderen.
100
W10529658A_05_NL.indd 100
10/23/12 2:36 PM
Foodprocessor instellen
Mengkom aanbrengen
Mengkomdeksel aanbrengen
1.Plaats de foodprocessor op een droog, vlak
keukenblad met de bedieningselementen
naar voren. Steek de stekker van de
foodprocessor pas in het stopcontact als
deze volledig in elkaar is gezet.
2.Plaats de mengkom op het voetstuk en
houd daarbij het uitstekende gedeelte
tegenover de inkeping in het voetstuk.
De aandrijfas past in het gat in het midden.
1.Plaats het mengkomdeksel op de
mengkom met de vulopening net links
van de handgreep van de mengkom.
Pak de vulopening vast en draai het
deksel naar rechts totdat het vastklikt.
Aandrijfas
3.Pak de handgreep van de mengkom vast
en draai de kom tegen de klok in om deze
op het voetstuk te vergrendelen.
OPMERKING: De foodprocessor
werkt alleen als de mengkom en het
mengkomdeksel correct op het voetstuk
zijn bevestigd en de grote stamper tot aan
de maximum vullijn op de vulopening is
ingestoken (ongeveer halverwege).
Stamper
4.Kies het accessoire dat u wilt gebruiken en
breng het aan volgens de instructies op de
volgende pagina's.
OPMERKING: Zorg dat het gewenste
accessoire gemonteerd is voordat u het
mengkomdeksel aanbrengt.
Nederlands
2.Plaats de stamper in de 3-in-1 vulopening.
Zie "Gebruik van de 3-in-1 vulopening"
voor meer informatie over het verwerken
van producten van verschillende groottes.
OPMERKING: Zorg dat het gewenste
accessoire gemonteerd is voordat u het
mengkomdeksel aanbrengt.
101
W10529658A_05_NL.indd 101
10/23/12 2:36 PM
Foodprocessor instellen
Instelbare raspschijf installeren
De instelbare schaafschijf is eenvoudig in te
stellen en vergemakkelijkt alle schaafwerk­
zaamheden. Volg de onderstaande stappen
om de instelbare schaafschijf te monteren
en in te stellen.
De omkeerbare raspschijf
installeren
1.Houd de omkeerbare raspschijf op de
twee daarvoor bestemde plaatsen vast
en steek de schijfadapter in het gat in
de onderkant van de schijf.
1.Houd de schaafschijf vast, draai het
geribbelde deel van de as met de klok
mee voor dunnere schijven of tegen de
klok in voor dikkere schijven.
Vastpakplaats
Vastpakplaats
2.Als de mengkom op zijn plaats zit, schuift
u de aandrijvingsadapter op de aandrijfas.
2.Als de mengkom op zijn plaats zit, houdt
u de schaafschijf met uw vingers op de
daarvoor bestemde plaatsen vast en duwt
u deze omlaag op de aandrijfas.
TIP: Mogelijk moet u de schijf draaien
totdat deze op zijn plaats valt.
TIP: Mogelijk moet u de schijf draaien
totdat deze op zijn plaats valt.
Vastpakplaats
Vastpakplaats
3.Breng het mengkomdeksel aan
en vergrendel het.
3.Breng het mengkomdeksel aan
en vergrendel het.
102
W10529658A_05_NL.indd 102
10/23/12 2:36 PM
Foodprocessor instellen
Multifunctioneel mes of
deegmes installeren
BELANGRIJK: Het multifunctionele mes
en het deegmes zijn alleen te gebruiken in
combinatie met de mengkom.
Minikom en minimes installeren
1.Plaats de minikom over de aandrijfas in
de mengkom. Draai de minikom totdat de
lipjes aan de bovenrand van de kom in de
uitsparingen boven aan de mengkom vallen.
1.Plaats het mes op de aandrijfas
2.Draai het mes zodat het op zijn plaats valt
op de aandrijfas.
2.Plaats het minimes op de aandrijfas. Mogelijk
moet het mes wat gedraaid worden voordat
het op zijn plaats valt. Druk stevig naar
beneden om het te vergrendelen.
3.Breng het mengkomdeksel aan
en vergrendel het.
4.Als u de minikom na het verwerken wilt
verwijderen, verwijdert u het minimes
door het aan de kap recht omhoog te
trekken. Til vervolgens de kom recht
omhoog, waarbij u deze vastpakt op de
twee daarvoor bestemde plaatsen aan
debovenrand van de kom.
Nederlands
3.Duw om te vergrendelen: duw stevig op
het multifunctionele mes totdat het niet
verder omlaag kan. Het multifunctionele
mes heeft een interne afdichting die het
midden van de mengkom afsluit.
4.Breng het mengkomdeksel aan en
vergrendel het. Zie het gedeelte
“Mengkomdeksel aanbrengen”.
103
W10529658A_05_NL.indd 103
10/23/12 2:36 PM
Foodprocessor instellen
Gebruik van de 3-in-1
vulopening
De 3-in-1 vulopening
heeft een 3-delige
stamper. Gebruik de
stamper als geheel
voor grotere stukken.
Met de binnenste
delen kunt u
middelgrote of kleine
vulopeningen maken
om kleinere stukken
te verwerken.
3-delige
stamper
Voor het schaven
of raspen van kleine
stukken plaatst u de
3-voudige stamper
in de vulopening en
neemt u vervolgens
de kleine stamper
eruit. Gebruik
de kleine vulopening en stamper voor het
verwerken van kleine of smalle stukken, zoals
worteltjes of selderij. Wanneer u de kleine
vulopening niet gebruikt, moet de kleine
stamper op zijn plaats vastzitten.
Als u olie of andere vloeibare ingrediënten
geleidelijk in de mengkom wilt druppelen,
vult u de kleine stamper met de gewenste
hoeveelheid vloeistof. Door een gaatje in
de onderkant van de stamper druppelt
het vloeibare ingrediënt gelijkmatig in
de mengkom.
104
W10529658A_05_NL.indd 104
10/23/12 2:36 PM
Uw foodprocessor gebruiken
WAARSCHUWING
Gevaar van draaiend mes
Gebruik altijd de stamper.
Steek geen vingers in de openingen.
Houd het toestel uit de buurt
van kinderen.
Doet u dat niet, dan kan dat amputatie
of snijwonden tot gevolg hebben.
Vóór het gebruik
Controleer voordat u met de foodprocessor
gaat werken of de mengkom, de messen en
het mengkomdeksel correct zijn aangebracht
op het voetstuk van de foodprocessor
(zie "Foodprocessor instellen").
Maximum vloeistofniveau
1.Als u de foodprocessor wilt aanzetten, drukt
u op de knop Stand 1 (lage snelheid, voor
zachte producten) of op de knop Stand 2
(hoge snelheid, voor harde producten).
De foodprocessor werkt ononderbroken
en het controlelampje brandt.
2.Als u de foodprocessor wilt stoppen, drukt
u op de knop O (UIT). Het controlelampje
gaat uit en het mes of de schijf staat binnen
enkele seconden stil.
3.Wacht tot het mes of de schijf helemaal
stilstaat voordat u het mengkomdeksel
verwijdert. Zet de foodprocessor
uit voordat u het mengkomdeksel
verwijdert of voordat u de stekker
uit hetstopcontact neemt.
OPMERKING: Als de foodprocessor niet
werkt, controleer dan of de mengkom en
het deksel goed vastzitten op het voetstuk
(zie "Foodprocessor instellen").
Pulse-knop gebruiken
Met de Pulse-knop kunnen de duur en
frequentie van de verwerking nauwkeurig
worden gestuurd. Dit is ideaal voor klussen
die veel gevoel vereisen. Houd de Pulse­
knop ingedrukt om verwerking met hoge
snelheid te starten en laat deze weer los
om te stoppen.
Nederlands
Deze lijn op de mengkom geeft de maximale
hoeveelheid vloeistof aan die door de
foodprocessor kan worden verwerkt.
Snelheidsregelaar Stand 1/
Stand 2 gebruiken
Vloeistofniveau
105
W10529658A_05_NL.indd 105
10/23/12 2:36 PM
Uw foodprocessor gebruiken
WAARSCHUWING
Gevaar van snijwonden
5.Als u de minikom hebt gebruikt, pakt u de
kom op de daarvoor bestemde plaatsen
langs de bovenrand van de kom vast en
verwijdert u de kom.
Hanteer messen met de nodige
voorzichtigheid.
Anders kan dit leiden tot snijwonden.
Versneden producten
uitnemen
1.Druk op de knop O (UIT).
2.Neem de stekker van de
foodprocessor uit het
stopcontact voordat u het
apparaat demonteert.
3.Draai het mengkomdeksel
naar links en verwijder het.
4.Als u een schijf hebt gebruikt, verwijdert u
deze voordat u de mengkom verwijdert.
Houd de schijf vast op de twee daarvoor
bestemde plaatsen en til deze recht
omhoog. Verwijder de adapter tijdens
het gebruik van de raspschijf.
Vastpakplaats
6.Draai de mengkom naar links om deze van
het voetstuk los te maken. Til deze op en
verwijder hem.
7.Het multifunctionele mes kan uit de
mengkom worden genomen voordat u de
inhoud eruit haalt. U kunt het mes ook op
zijn plaats laten. Neem dan de inhoud met
een spatel uit de kom en van het mes.
Vastpakplaats
106
W10529658A_05_NL.indd 106
10/23/12 2:36 PM
Onderhoud en reiniging
WAARSCHUWING
Gevaar van snijwonden
6.Voorkom schade aan het vergrendelings­
mechanisme door de mengkom en het
deksel altijd in de ontgrendelde stand te
laten wanneer deze niet in gebruik zijn.
Hanteer messen met de nodige
voorzichtigheid.
Anders kan dit leiden tot snijwonden.
7.Wikkel het netsnoer rond de mengkom.
Klem de stekker veilig in het netsnoer.
Nederlands
1.Druk op de knop O (UIT).
2.Neem de stekker van de foodprocessor
uit het stopcontact voordat u het apparaat
schoonmaakt.
3.Veeg het voetstuk en het netsnoer af
met een in warm sop gedrenkte doek en
veeg alles schoon met een vochtige doek.
Droog alles met een zachte doek. Gebruik
geen schuurmiddelen of schuursponsjes.
4. Deze BPA-vrije mengkommen vereisen
een speciale behandeling. Als u ze in de
vaatwasser wilt doen in plaats van met de
hand afwassen, volg dan de onderstaande
richtlijnen.
-- Alle onderdelen kunnen veilig in het
bovenste rek van de vaatwasser.
-- Leg de mengkom niet op zijn kant.
-- Gebruik een mild wasprogramma, zoals
Normaal. Voorkom programma’s met
hoge temperaturen, zoals Steriliseren,
Stomen of Pannen schrobben.
5.Als u de onderdelen van de foodprocessor
met de hand afwast, gebruik dan geen
schuurmiddelen of schuursponsjes.
Deze kunnen krassen veroorzaken en
de mengkom en het deksel ondoorzichtig
maken. Droog alle onderdelen goed na
het afwassen.
107
W10529658A_05_NL.indd 107
10/23/12 2:36 PM
Tips voor perfecte resultaten
WAARSCHUWING
Gevaar van snijwonden
Hanteer messen met de nodige
voorzichtigheid.
Anders kan dit leiden tot snijwonden.
Multifunctioneel mes gebruiken
Vers fruit of groenten hakken:
Schil alles, haal de pit en/of
zaden eruit. Snij het product
in stukjes van 2,5‑4 cm.
Verwerk alles tot de gewenste
grootte met korte pulsen van telkens
1 à 2 seconden. Schraap zo nodig de
zijkant van de mengkom schoon.
Gekookt fruit en groenten
(behalve aardappelen) pureren:
Voeg 60 ml vloeistof uit het recept toe per
kopje (235 ml) product. Verwerk alles met
korte pulsen totdat het fijngehakt is. Ga
vervolgens door met verwerken totdat de
gewenste textuur bereikt is. Schraap zo
nodig de zijkant van de mengkom schoon.
Aardappelpuree maken:
Rasp warme gekookte aardappelen met
de raspschijf. Vervang de raspschijf door
het multifunctionele mes. Voeg zacht
gemaakt boter, melk en kruiden toe.
Gebruik de Pulse-knop 3 of 4 keer, telkens
2 à 3 seconden, totdat alles glad is en de
melk is opgenomen. Ga niet te lang door.
Gedroogd (of taai) fruit hakken:
De producten moeten koud zijn. Voeg
60 ml bloem uit het recept toe per 120 ml
gedroogd fruit. Verwerk het fruit met korten
pulsen totdat de gewenste textuur is bereikt.
Citrusschil fijnhakken:
Snij met een scherp mes het gekleurde deel
van de schil (zonder de witte laag) van de
citrusvrucht. Snij de schil is kleine reepjes.
Verwerk alles totdat het fijngehakt is.
Knoflook, verse kruiden of kleine
hoeveelheden groenten hakken:
Terwijl de foodprocessor draait, voegt u
producten toe via de vulopening. Verwerk
alles totdat het vermalen is. U bereikt de
beste resultaten als u zorgt dat de mengkom
en kruiden vóór het hakken heel droog zijn.
Noten hakken of notenboter maken:
Verwerk maximaal 710 ml noten tot de
gewenste textuur, met korte pulsen van 1
à 2 seconden elk. Voor een grovere textuur
neemt u kleinere hoeveelheden en gebruikt
u 1 of 2 keer de Pulse-knop, telkens 1
à 2 seconden. Gebruik de Pulse-knop vaker
voor een fijnere textuur. Voor notenboter
blijft u net zolang doorgaan totdat deze glad
is. Bewaar deze in de koelkast.
OPMERKING: Bij de verwerking van
noten en andere harde producten kunnen
er krassen ontstaan op het oppervlak aan
de binnenkant van de mengkom.
Bereid of rauw vlees, gevogelte of vis/
schaaldieren hakken:
De producten moeten heel koud zijn. Snij
ze in stukjes van 2,5 cm. Verwerk maximaal
455 g tegelijk tot de gewenste grootte, met
korte pulsen van 1 à 2 seconden elk. Schraap
zo nodig de zijkant van de mengkom schoon.
Brood-, koek- of crackerkruimels maken:
Breek het product in stukjes van 3,5-5 cm.
Verwerk alles tot het fijn is. Gebruik bij
grotere stukken 2 of 3 keer de Pulse-stand,
telkens 1 à 2 seconden. Verwerk alles
vervolgens tot het fijn is.
Chocolade in een recept smelten:
Combineer chocolade en suiker uit een
recept in een mengkom. Verwerk alles
totdat het fijngehakt is. Verwarm het
vloeibare ingrediënt uit het recept.
Terwijl de foodprocessor draait, giet u
de warme vloeistof door de vulopening.
Ga door totdat het mengsel glad is.
Harde kaas, zoals parmezaanse
of romanokaas, raspen:
Probeer nooit kaas te verwerken die niet
met de punt van een scherp mes doorboord
kan worden. Voor het raspen van harde kaas
kunt u het multifunctionele mes gebruiken.
Snij de kaas in stukjes van 2,5 cm. Doe ze
in de mengkom. Verwerk alles met korte
pulsen totdat ze grof zijn vermalen. Blijf
doorgaan tot alles fijngehakt is. Er kunnen
stukjes kaas worden toegevoegd via de
vulopening terwijl de foodprocessor draait.
108
W10529658A_05_NL.indd 108
10/23/12 2:36 PM
Tips voor perfecte resultaten
WAARSCHUWING
Gevaar van draaiend mes
Gebruik altijd de stamper.
Steek geen vingers in de openingen.
Houd het toestel uit de buurt
van kinderen.
Doet u dat niet, dan kan dat amputatie
of snijwonden tot gevolg hebben.
Groenten die lang en relatief
klein in doorsnede zijn,
zoals selderij, worteltjes en
bananen, schaven of raspen:
Snij de producten
zodat ze verticaal
of horizontaal in
de vulopening
passen. Vul
de opening
zorgvuldig, zodat
de producten in
de juiste positie
blijven. Verwerk
alles met een
gelijkmatige druk
van de stamper.
U kunt ook de
kleine vulopening in de tweedelige stamper
gebruiken. Plaats de producten verticaal in
de opening en gebruik de kleine stamper.
Rond fruit en groenten, zoals uien,
appels en paprika's, schaven of raspen:
Schil alles, haal de pit en de zaden eruit.
Snij de producten in tweeën of in vieren
zodat ze in de vulopening passen. Plaats
ze in de vulopening. Verwerk alles met
een gelijkmatige druk van de stamper.
Klein fruit en groenten, zoals aardbeien,
champignons en radijs, schaven of raspen:
Plaats de producten verticaal of horizontaal
in lagen in de vulopening. Vul de vulopening
zodat de producten goed op hun plaats
blijven. Verwerk alles met een gelijkmatige
druk van de stamper.U kunt ook de kleine
vulopening in de tweedelige stamper
gebruiken. Plaats de producten verticaal in
de opening en gebruik de kleine stamper.
Onbereid vlees of gevogelte, zoals
wokvlees, schaven:
Snij of rol het vlees zodat het in de vulopening
past. Omwikkel en bevries het vlees totdat
het hard aanvoelt, 30 minuten tot 2 uur,
afhankelijk van de dikte. Controleer of u het
nog steeds kunt doorboren met de punt van
een scherp mes. Zo niet, ontdooi het dan iets.
Verwerk alles met een gelijkmatige druk van
de stamper.
Bereid vlees of gevogelte, waaronder
salami, pepperoni, enz. schaven:
De producten moeten heel koud zijn.
Snij alles in stukken die in de vulopening
passen. Verwerk producten met een stevige,
gelijkmatige druk van de stamper.
Spinazie en andere bladgroenten raspen:
Stapel de bladen op. Rol ze op en zet ze
rechtop in de vulopening. Verwerk alles
met een gelijkmatige druk van de stamper.
Nederlands
Schaaf- of raspschijf gebruiken
Stevige en zachte kazen
raspen:
De stevige kaas moet heel koud zijn. Bij zachte
kaas, zoals mozzarella, bereikt u het beste
resultaat als u deze vóór verwerking 10 tot
15 in de diepvries legt. Snij alles in stukken die
in de vulopening passen. Verwerk alles met
een gelijkmatige druk van de stamper.
109
W10529658A_05_NL.indd 109
10/23/12 2:36 PM
Tips voor perfecte resultaten
Deegmes gebruiken
Het deegmes is speciaal
ontworpen voor het snel en
grondig mixen en kneden van
gistdeeg. U verkrijgt de beste
resultaten door geen recepten
te kneden waarin meer dan
300 - 400 g bloem gaat.
Nuttige tips
• Om beschadiging van het mes en de
motor te voorkomen, moet u geen
producten verwerken die zo hard of
hardgevroren zijn dat ze niet met de punt
van een scherp mes doorboord kunnen
worden. Als een stuk hard product, zoals
een wortel, vast komt te zitten tussen
of op het mes, stopt u de foodprocessor
en verwijdert u het mes. Verwijder het
voedsel voorzichtig van het mes.
• Maak de mengkom of minikom niet te
vol. Vul de mengkom bij dunne mengsels
tot 1/2 à 2/3. Voor dikkere mengsels
kunt u de mengkom tot 3/4 vullen.
Vul de mengkom bij vloeistoffen tot het
maximum niveau dat beschreven staat
in het gedeelte "Uw foodprocessor
gebruiken - Maximum vloeistofniveau”.
Bij hakken moet de mengkom niet meer
dan 1/3 tot 1/2 gevuld zijn. Gebruik de
minikom voor vloeistoffen tot 235 ml
of 150 g voor vaste producten.
• Plaats de schaafschijven zodanig dat het
snijoppervlak zich net rechts naast de
vulopening bevindt. Hierdoor kan het
mes een volle cirkel maken voordat het
in contact komt met het product.
• Gooi om optimaal te profiteren van
de snelheid van de foodprocessor de
ingrediënten die u wilt vermalen door
de vulopening terwijl de foodprocessor
draait.
• Verschillende producten hebben elk een
eigen druk nodig voor de beste rasp- en
schaafresultaten. Over het algemeen
gebruikt u lichte druk voor zachte, tere
producten (aardbeien, tomaten, enz.),
gematigde druk voor middelharde
producten (courgettes, aardappelen, enz.),
en stevigere druk voor hardere producten
(wortelen, appels, harde kaas, gedeeltelijk
bevroren vlees, enz.).
• ­­­Zachte en middelharde kaas kan zich
verspreiden over of oprollen op de
raspschijf. Dit kunt u voorkomen door
alleen goed gekoelde kaas te raspen.
• Soms vallen dunne producten, zoals
worteltjes of selderij, opzij in de vulopening,
met als gevolg een onregelmatig schaaf­
resultaat. Dit kunt u voorkomen door
het product in stukken te snijden en
de vulopening hiermee te vullen. Voor
het verwerken van kleine of dunne
producten, biedt de kleine vulopening
in de tweevoudige stamper uitkomst.
• Gebruik bij het bereiden van cake-/
koekjes­deeg of zoete broodjes het multi­
functionele mes om eerst vet en suiker
door elkaar te roeren. Voeg op het laatst
de droge ingrediënten toe. Plaats noten
en fruit boven op het bloem­mengsel om
te voorkomen dat ze te veel vermalen
worden. Verwerk noten en fruit met
korte pulsen, totdat ze met de andere
ingrediënten gemengd zijn. Ga niet te
lang door.
• Als het geraspte of geschaafde mengsel
zich aan één zijde van de mengkom
ophoopt, stopt u de foodprocessor en
verdeelt u het mengsel met een spatel.
• Als het mengsel de onderkant van de
rasp- of schaafschijf raakt, neemt u het
uit de mengkom.
• Er kunnen enkele grotere stukken boven
op de schijf achterblijven na het raspen of
schaven. Deze kunt u desgewenst met de
hand snijden en aan het mengsel toevoegen.
110
W10529658A_05_NL.indd 110
10/23/12 2:36 PM
Tips voor perfecte resultaten
• Organiseer de verwerkingstaken zodanig
dat u de mengkom zo weinig mogelijk
hoeft schoon te maken. Verwerk de
droge of stevige ingrediënten vóór de
vloeibare ingrediënten.
• U kunt ingrediënten eenvoudig van het
multifunctionele mes verwijderen door
de mengkom leeg te maken, het deksel
terug te plaatsen en 1 à 2 seconden op de
Pulsestand het mes schoon te laten draaien.
Nederlands
• Wanneer u het deksel van de mengkom
hebt genomen, legt u dit ondersteboven
op het keukenblad. Zo blijft het
keukenblad schoon.
• Gebruik een spatel om ingrediënten uit
de mengkom te halen.
• Uw foodprocessor is niet bedoeld voor
de volgende handelingen:
-- Het vermalen van koffiebonen, graan
of harde kruiden
-- Het vermalen van botten of andere
oneetbare voedseldelen
-- Het tot sap vermalen van groenten of fruit
-- Het snijden van hardgekookte eieren
of ongekoeld vlees.
• Mochten kunststof onderdelen verkleuren
als gevolg van de verwerkte levensmiddelen,
dan kunt u ze reinigen met citroensap.
111
W10529658A_05_NL.indd 111
10/23/12 2:36 PM
Probleemoplossing
Indien uw foodprocessor niet naar behoren werkt of niet werkt,
controleer dan het volgende:
De foodprocessor werkt niet:
• Zorg dat de mengkom en het deksel goed
op elkaar zitten en vergrendeld zijn en
dat de grote stamper in de vulopening
gestoken is.
• Zorg er bij het gebruik van de grote
vulopening voor dat de producten
niet boven de maximale vullijn op de
vulopening uitkomen.
Maximale vullijn
op vulopening
De foodprocessor raspt of schaaft
niet goed:
• Zorg ervoor dat de opstaande rand van
de schijf naar boven wijst op de universele
adapter.
• Als u de instelbare schaafschijf gebruikt,
moet deze op de juiste dikte zijn ingesteld.
• Controleer of de ingrediënten
geschikt zijn voor schaven of raspen.
Zie "Tips voor perfecte resultaten".
Als het mengkomdeksel niet sluit tijdens
het gebruik van de schijf:
• Zorg dat de schijf correct is geïnstalleerd,
met de opstaande punt aan de bovenkant,
en dat deze correct op de adapter
is geplaatst.
Opstaande
punt
• Druk slechts één knop tegelijk in.
De foodprocessor werkt niet als meer
dan één knop tegelijk wordt ingedrukt.
• Zit de stekker van de foodprocessor
in het stopcontact?
• Is de zekering in de voeding van de food­
processor in orde? Hebt u een zekeringen­
kast, controleer dan of er voeding is.
• Neem de stekker van de foodprocessor uit
het stopcontact en steek deze er weer in.
• Als de foodprocessor niet op kamer­
temperatuur is, wacht dan tot dit wel
het geval is en probeer het opnieuw.
Als het probleem niet te wijten is aan
één van de bovenstaande zaken, zie
dan "Dienstna- verkoop/after sales
service en garantie".
112
W10529658A_05_NL.indd 112
10/23/12 2:36 PM
Dienst-na-verkoop/after sales service en garantie
Garantie voor huishoudelijke KitchenAid foodprocessor
Duur van
de garantie:
Wat KitchenAid wel
vergoedt:
Wat KitchenAid
niet vergoedt:
(non translated)
Het vervangen van
onderdelen en arbeidsloon
voor het repareren van
defecten ten gevolge
van materiaal- of
constructiefouten. Deze
herstellingen moeten
uitgevoerd worden door
een erkende dienst-naverkoop/after sales service
van KitchenAid.
A.Reparaties wanneer de
foodprocessor gebruikt is
voor iets anders dan de
huishoudelijke bereiding
van voedingswaren.
B.Schade als gevolg van
een ongeluk, wijzigingen,
verkeerd gebruik, misbruik,
of schade als gevolg van
een installatie/werking die
niet in overeenstemming
is met lokale elektrische
voorschriften.
Voor model
5KFP0925:
Drie jaar
volledige
garantie vanaf de
aankoopdatum.
KITCHENAID IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE.
Dienst na-verkoop/after sales service
In België & Nederland:
Gebroeders Nijs
Mechelsesteenweg 56
B-2840 RUMST
Tel: +32 15 30 67 60
Nederlands
Alle reparaties moeten in het land van
aankoop worden uitgevoerd door een
geautoriseerde dienst na-verkoop van
KitchenAid. Neem contact op met de
dealer van wie u het apparaat gekocht
hebt om de naam van de dichtstbijzijnde
geautoriseerde dienst na-verkoop van
KitchenAid te verkrijgen.
Klantencontact
In Nederland:
Gratis oproepnr.: 0800 0200151
www.KitchenAid.nl
In België:
Gratis oproepnr.: 0800 93285
www.KitchenAid.be
Adres België & Nederland:
KitchenAid Europa, Inc.
Postbus 19
B-2018 ANTWERPEN 11
113
W10529658A_05_NL.indd 113
10/23/12 2:36 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement