Whirlpool | W7 OM4 4BPS1 P | Setup and user guide | Whirlpool W6 OM4 4PBS1 P Setup and user guide

SV
DAGLIG
INFORMATIONSBOK
TACK FÖR ATT DU KÖPT EN PRODUKT
FRÅN WHIRLPOOL
WWW
För att få tillgång till mer omfattande hjälp
och support, registrera din produkt på
www‌.‌whirlpool‌.‌eu/‌register
Du kan ladda ner handböckerna
Säkerhetsinstruktioner och Användning
och skötsel genom att besöka vår hemsida
docs‌.‌whirlpool‌.‌eu och följa instruktionerna
på baksidan av detta häfte.
Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder produkten.
BESKRIVNING AV PRODUKTEN
1. Kontrollpanel
2. 6th Sense Fuktighetssensor
3. Fläkt och runt värmeelement
(dolt)
4. Ugnsstegar
(nivån anges på
ugnens framsida)
5. Lucka
6. Övre värmeelement/grillelement
7. Lampa
8. Stektermometerns
införingspunkt
9. Identifieringsskylt
(ska inte tas bort)
10.Nedre värmeelement
(dolt)
1
6
2
3
4
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
7
8
9
10
5
BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN
1
2
3
1. PÅ/AV
För att sätta på och stänga av ugnen
eller stoppa en aktiverad funktion.
2. MENY/DIREKTÅTKOMST TILL
FUNKTIONER
För snabb åtkomst till funktionerna
och menyn.
3. MINUS (NAVIGERINGSKNAPP)
Använd den här knappen för att bläddra
i menyn och minska inställningar eller
värden för en funktion.
4
5
4. TILLBAKA
För återgång till föregående skärm.
Gör det möjligt att ändra
inställningarna under tillagning.
5. DISPLAY
6. BEKRÄFTA
För att bekräfta en vald funktion
eller ett inställt värde.
6
7
8
9
7. PLUS (NAVIGERINGSKNAPP)
Använd den här knappen för att
bläddra i menyn och öka inställningar
eller värden för en funktion.
8. DIREKTÅTKOMST TILL VAL/
FUNKTIONER
För att få snabb åtkomst till funktioner,
varaktighet, inställningar och favoriter.
9. START
För att starta en funktion med angivna
inställningar eller basinställningarna.
1
TILLBEHÖR
GALLERHYLLA
DROPPBRICKA
BAKPLÅT
RÖRLIGA SKENOR *
Används för att tillaga mat
eller som stöd till ugnsformar,
bakformar och andra
ugnssäkra kärl.
Används som ugnsplåt för
tillagning av kött, fisk,
grönsaker, focaccia etc. eller
för att samla upp köttsafter
placerad under gallret.
Används för att baka bröd och Används för att underlätta
bakverk, men även för
in- och uttagning av tillbehör.
köttstekar, inbakad fisk, etc.
KÖTTERMOMETER
Används för att mäta matens
innertemperatur under
tillagning.
* Endast på vissa modeller
Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.
Andra tillbehör kan köpas separat från Kundservice.
SÄTTA IN GALLRET OCH ANDRA TILLBEHÖR
Sätt in gallret vågrätt genom att skjuta det över
ugnsstegarna och säkerställ att sidan med den
upphöjda kanten är vänd uppåt.
Övriga tillbehör, såsom långpannan och bakplåten, sätts
in horisontellt på samma sätt som gallret.
För att säkra sidostegen, tryck den nedre delen av
klämman stadigt mot sidostegen. Se till att de rörliga
skenorna kan röra sig fritt. Upprepa dessa steg på den
andra sidostegen på samma nivå.
TA BORT OCH MONTERA UGNSSTEGARNA
• För att ta bort ugnsstegarna, lyft upp dem och dra ut
den undre delen av fästena: Ugnsstegarna kan nu tas
bort.
• För att montera tillbaka ugnsstegarna, passa först in
dem i deras övre fästen. Håll kvar dem uppe, skjut in
den i ugnsutrymmet och sänk dem sedan på plats i
de undre fästena.
MONTERING AV RÖRLIGA SKENOR (FINNS PÅ
VISSA MODELLER)
Ta bort ugnsstegarna ur ugnen och ta bort
skyddsplasten från de rörliga skenorna.
Fäst den rörliga skenans övre klämma på ugnsstegen
och låt den glida in så långt som den går. Sänk ner den
andra klämman på plats.
2
Anmärkning: De rörliga skenorna kan monteras på alla nivåer.
ATT ANVÄNDA KÖTTERMOMETERN
Sätt in termometern djupt in i köttet,
undvik ben eller feta områden. För
kyckling ska termometern föras in
i mitten av bröstet. Undvik ihåliga
områden.
Sätt in maten i ugnen och anslut
kontakten genom koppla in
den i anslutningen som finns på
ugnsutrymmets högra sida.
SV
FUNKTIONER
6th SENSE
Dessa tillåter en helt automatisk tillagning av
alla typer av mat (lasagne, kött, fisk, grönsaker, kakor &
bakverk, salta kakor, bröd, pizza).
Följ anvisningarna i lämplig tillagningstabell för att
använda funktionen på bästa sätt.
COOK 4
För samtidig tillagning på fyra nivåer av olika
rätter som kräver samma ugnstemperatur. Denna
funktion kan användas för att tillaga kakor, runda
pizzor (även frusna) och tillaga en hel måltid. Följ
tillagningstabellen för att få de bästa resultaten.
VARMLUFT
För tillagning av olika livsmedel som kräver
samma tillagningstemperatur på flera falsar (högst tre)
på samma gång. Denna funktion kan användas för att
tillaga olika sorters mat utan att de drar åt sig lukter
från varandra.
TRADITIONELL TILLAGNING
•
•
•
•
ÖVER/UNDERV
För att steka kött, baka tårtor med fyllningar på
endast en nivå.
TURBOGRILL
För att steka större köttbitar (lammstek, rostbiff,
kyckling). Vi rekommenderar att du använder en
droppbricka för att samla upp steksky: Placera
långpannan på en av falsarna under gallret och
tillsätt 500 ml kranvatten.
FRYSBAK
Funktionen används för att automatiskt ställa in
optimal tillagningstemperatur och läge för 5 typer
av infryst färdigmat. Ugnen behöver inte vara
förvärmd.
SPECIALFUNKTIONER
» » MAX COOKING
För att steka stora köttbitar (över 2,5 kg). Vänd
gärna köttet under tillagningen för att få
jämnare bryning på båda sidorna. Det är bra
att ösa köttet då och då för att förhindra att det
torkar ut.
» » JÄSNING
För optimal jäsning av söta bakverk och
matbröd. För att garantera ett bra resultat ska
funktionen inte aktiveras om ugnen fortfarande
är varm efter en tillagningscykel.
» » UPPTINING
För att påskynda upptining av livsmedel.
Placera livsmedlet på den mittersta ugnsfalsen.
Låt livsmedlet ligga kvar i förpackningen. Det
förhindrar att ytan blir torr.
» » VARMHÅLLNING
För att hålla nylagade rätter varma och knapriga.
» » ECO VARMLUFT
För tillagning av fyllda stekar och köttfiléer på en
enda fals. Med hjälp av en försiktig, intermittent
luftcirkulation hindras maten från att torka
ut alltför mycket. När denna ECO-funktion är
aktiv är lampan släckt under tillagning. För att
använda ECO-funktionen och således minska
elförbrukningen ska man inte öppna ugnsluckan
förrän maten är färdiglagad.
ÖVER/UNDERVÄRME
För tillagning av alla slags rätter på en enda fals.
GRILL
För grillning av stekar, kebab och korv, gratinera
grönsaker eller rosta bröd. När du grillar kött
rekommenderar vi att du använder en långpanna för
att samla upp steksky: Placera långpannan på en av
falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.
SNABB FÖRVÄRMNING
For snabb förvärmning av ugnen.
KLOCKA
Används för att redigera tidsvärden för funktioner.
TIMER
Används för att hålla koll på tiden utan att behöva
aktivera någon funktion.
AUTOMATISK PYROLYSRENGÖRING
För att ta bort matlagningsstänk med hjälp av
en högtemperaturcykel (över 400 °C). Två automatiska
rengöringsprogram finns tillgängliga: Ett komplett
program (Pyro) och ett kortare program (Pyro Eco). Vi
rekommenderar att du använder den snabbare cykeln
med jämna mellanrum och den fullständiga cykeln
endast när ugnen är mycket smutsig.
FAVORIT
För att komma åt listan över tio favoritfunktioner.
INSTÄLLNINGAR
Används för att justera ugnsinställningarna.
När ECO-läget är aktiverat dämpas displayens
bakgrundsbelysning och lampan släcks efter en minut för att
spara energi. Den återaktiveras automatiskt när någon av
knapparna trycks ned.
När DEMO-läget är aktiverat är alla kommandon aktiva och
samtliga menyer tillgängliga, men ugnen värms inte upp. Om
du vill avaktivera det här läget går du till DEMO i menyn
INSTÄLLNINGAR och väljer Av.
Om du väljer FABRIKSÅTERST. stängs produkten av och återgår
till inställningarna från första gången du använde produkten.
Alla valda inställningar raderas.
3
ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN
1. VÄLJA SPRÅK
3. STÄLLA IN KLOCKAN
Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du
slår på apparaten för första gången: På displayen visas
”English”.
När du har valt effekten ska du ställa in aktuell tid: På
displayen blinkar de två siffrorna för timma.
KLOCKA
1.English
Tryck på
eller
för att bläddra i listan med
tillgängliga språk och välj önskat språk.
.
Bekräfta ditt val genom att trycka på
Observera: Du kan ändra språk senare genom att välja SPRÅK i
menyn INSTÄLLNINGAR som du kommer åt genom att trycka
på
.
2. STÄLL IN STRÖMFÖRBRUKNINGEN
Ugnen är programmerad för att förbruka en
mängd elektrisk ström som är kompatibel med ett
hemmanätverk vars nominella värde är över 3 kW (16):
Om ditt hushåll använder en lägre effekt ska detta värde
sänkas (13).
EFFEKT
Tryck
tryck
eller för att välja 16 “Hög” eller 13 “Låg” och
för att bekräfta.
Tryck på
eller
för att ange aktuell timma och tryck
: På displayen blinkar de två siffrorna för
sedan på
minuter.
eller
och tryck sedan på
för
Ange minuter med
att bekräfta.
Observera: Du kan behöva ställa in klockan igen efter långa
strömavbrott. Tryck på
och välj KLOCKA i menyn
INSTÄLLNINGAR.
4. VÄRM UGNEN
En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under
tillverkningen: Detta är helt normalt.
Innan du börjar laga mat rekommenderar vi att du
värmer ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella
lukter. Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm
från ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess
insida. Värm ugnen till 200°C i cirka en timme, helst med
hjälp av en funktion med luftcirkulation (t.ex. "Varmluft"
eller "Över/underv.& fläkt").
Observera: Vi rekommenderar att du vädrar rummet efter att
du använt apparaten första gången.
DAGLIG ANVÄNDNING
1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION
Slå på ugnen genom att trycka på
: Den senast
använda huvudfunktionen eller huvudmenyn visas på
displayen.
Välj funktion genom att trycka på ikonen för någon av
huvudfunktionerna eller bläddra i menyn: För att välja
något från en menu (displayen kommer att visa första
tillgängliga artikel), tryck eller för att välja önskad
artikel och tryck sedan för att bekräfta.
att ändra det. Tryck sedan på
för att bekräfta och
fortsätt för att ändra nästa inställning (om möjligt).
På samma sätt går det att ställa in grillnivån: Det finns tre
definierade effektnivåer för grill: 3 (hög), 2 (medel), 1 (låg).
Observera: När funktionen har aktiverats kan du ändra
temperaturen/grillnivå med hjälp av
eller
.
TIDSLÄNGD
TIDSLÄNGD
6. Varmhållning
2. STÄLLA IN FUNKTION
Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess
inställningar. Displayen visar de inställningarna som kan
kan du
ändras efter varandra. Genom att trycka på
ändra föregående inställning igen.
TEMPERATUR / GRILLNIVÅ
AVSLUTNINGSTID (FÖRDRÖJD START)
TEMPERATUR
När värdet blinkar på displayen, använd
4
När ikonen
blinkar på displayen, använd
eller
för att ställa in önskad tillagningstid och tryck
för att bekräfta. Du behöver inte ställa
sedan på
in tillagningstiden om du vill hantera tillagningen
eller
för
manuellt (tidsoberoende): Tryck på
att bekräfta och starta funktionen. Det går inte att
programmera en fördröjd start i det här läget.
Observera: Du kan justera den inställda tillagningstiden under
tillagningen genom att trycka på
: Tryck på
eller
för
för att bekräfta.
att ändra och sedan på
eller
för
I många av funktionerna kan du fördröja starten efter
att ha ställt in tillagningstiden genom att programmera
dess sluttid. Displayen visar avslutningstiden och
blinkar.
ikonen
AVSLUTNINGSTID
Tryck på
eller
för att ställa in avslutningstiden
för att bekräfta och aktivera
och tryck sedan på
funktionen. Sätt in maten i ugnen och stäng luckan:
Funktionen startar automatiskt efter den tid som har
beräknats för att tillagningen ska vara klar vid inställd tid.
Observera: När en fördröjd start programmeras avaktiveras
ugnens förvärmningsfas: Ugnen kommer att uppnå önskad
temperatur gradvis, vilket betyder att tillagningstiderna är
något längre än de som listas i tillagningstabellen. Det går att
ändra den programmerade avslutningstiden genom att
eller
, samt ändra övriga inställningar genom
trycka på
under tiden. Tryck på
för att visa
att trycka på
informationen och ändra avslutningstid och tidslängd efter
behov.
. 6th SENSE
Med dessa funktioner väljs optimalt tillagningsläge,
effekt, temperatur och tidslängd för maträtterna eller
bakningen automatiskt.
Dessutom, tack vare en särskild sensor som känner igen
matens fuktiga innehåll, tillåter några av 6th Sensefunktionerna dig att uppnå optimal tillagning av alla
sorters mat utan några särskilda inställningar: sensorn
avslutar tillagningen vid rätt ögonblick. Först under de
sista tillagningsminuterna börjar en nedräkning som
anger återstående tillagningstid synas på displayen.
Öppna inte luckan under tiden tillagning med
sensor pågår: Om den öppnas avaktiveras sensorn.
Tillagningen kan fortsättas genom användning av
traditionellt (manuellt) läge.
för att fortsätta
Stäng sedan luckan igen och tryck på
tillagningen.
Vid behov, i recept som inte använder sensor anger du
bara matens kännetecken för att uppnå ett optimalt
resultat.
VIKT / HÖJD (RUND-BRICKA-LAGER)
SV
önskad nivå mellan röd (-1) till välstekt (+1). Tryck på
eller
för att bekräfta och starta funktionen.
På samma sätt, där det tillåts, är det möjligt att i vissa 6th
Sense-funktioner justera bryningsnivån mellan låg (-1)
and hög (+1).
3. STARTA FUNKTIONEN
Om du vill använda standardvärdena eller har valt
önskade inställningar kan du aktivera funktionen
.
genom att trycka på
Om du trycker på
under fördröjningsfasen hoppar
ugnen över denna fas och startar funktionen direkt.
Observera: När du valt en funktion kommer displayen att
rekommendera den mest lämpliga nivån för varje funktion.
Du kan stoppa funktionen när som helst genom att trycka på
.
knappen
Om ugnen är varm och en specifik maxtemperatur
krävs för funktionen visas ett meddelande på displayen.
Tryck på
för att återgå till tidigare skärm och välja en
annan funktion, eller vänta på att ugnen svalnat av helt.
4. FÖRVÄRMNING
Vissa funktioner inbegriper en förvärmningsfas:
När funktionen har startat anger displayen att
förvärmningsfasen har aktiverats.
FÖRVÄRMNING
När denna fas är klar avges en ljudsignal och displayen
anger att ugnen har nått inställd temperatur och att
maten ska tillsättas.
Öppna då luckan, lägg in maten i ugnen, stäng luckan
och starta tillagningen.
Observera: Att sätta in maten i ugnen innan förvärmningen är
klar kan ha en negativ effekt på det slutliga
tillagningsresultatet. Om luckan öppnas under
förvärmningsfasen kommer den att avbrytas tillfälligt.
Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas.
Du kan alltid ändra temperaturen som ska uppnås med
eller
.
hjälp av
5. VÄND ELLER KONTROLLERA MATEN
Vissa 6th Sense-funktioner kräver att maten rörs om
under tillagning.
KILOGRAM
Följ anvisningarna på displayen för att ställa in
eller
för att ange
funktionen på rätt sätt. Tryck på
för att
det värde som krävs, och tryck sedan på
bekräfta.
FÄRDIGLAGNING / BRYNING
Det går att justera tillagningsnivån med vissa 6th Sensefunktioner.
TILLAGNING
Vid uppmaning trycker du på
eller
för att välja
VÄND MATEN
När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och
informationen visas på displayen. Öppna luckan och
utgör åtgärden som visas på displayen, stäng luckan
och återuppta sedan tillagningen.
På samma sätt, när 10% av tillagningstiden återstår ber
ugnen dig att kontrollera maten.
TITTA TILL MAT
När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och
5
informationen visas på displayen. Stäng luckan och
tryck på för att återuppta tillagningen.
Observera: Tryck på
för att hoppa över dessa åtgärder.
Ugnen återupptar tillagningen efter en stund även om ingen
åtgärd utförs.
6. TILLAGNINGENS SLUT
En ljudsignal avges och displayen talar om att
tillagningen är klar.
SLUT
Tryck på
för att fortsätta tillaga manuellt (utan
för att ange ny tid och därmed
timer) eller tryck på
förlänga tillagningstiden. Tillagningsparametrarna
bibehålls i båda alternativen.
. AUTOMATISK RENGÖRING – PYRO
Rör inte vid ugnen under pyrolysrengöringen.
Håll barn och djur borta från ugnen under och efter
pyrolysrengöringen (tills rummet har vädrats).
Ta bort alla lösa delar (inklusive ugnsstegarna) från ugnen
innan funktionen aktiveras. Om ugnen är installerad under
en spishäll måste du se säkerställa att alla gasbrännare
eller elplattor är avstängda medan den automatiska
rengöringscykeln körs. För optimal rengöring, torka
bort den värsta smutsen med en fuktig svamp innan
pyrolysfunktionen aktiveras. Vi rekommenderar att
bara köra pyrolysfunktionen om apparaten är kraftigt
nedsmutsad eller avger dålig lukt under tillagningen.
för att visa "RENGÖRING" på displayen.
Tryck på
BROWNING (BRYNA)
Vissa funktioner i ugnen gör att du kan bryna matens
yta genom att aktivera grillen när tillagningen är klar.
VÄLJ v = BROWN
När displayen visar det avsedda meddelandet, tryck på
om du önskar starta en fem minuters bryningscykel.
Du kan stoppa funktionen när som helst genom att
trycka på ugnens off-knapp.
. FAVORITER
När tillagningen är klar uppmanas du att spara
funktionen med ett nummer mellan 1 och 10 i din lista
över favoriter på displayen.
NY FAVORIT?
Om du vill spara en funktion som favorit och lagra de
aktuella inställningarna för framtida bruk, trycker du
när tillagningen är klar. Om du inte vill spara
på
.
inställningarna trycker du på
När du har tryckt på
trycker du sedan på
eller
för att välja nummerplatsen. Bekräfta genom att trycka
.
på
Observera: Om minnet är fullt eller om numret redan är
upptaget blir du uppmanad att skriva över den tidigare
funktionen för att bekräfta.
För att hämta funktioner som sparats vid ett annat
tillfälle, tryck på
: På displayen visas listan över dina
favoritfunktioner.
1. ÖVER-/UNDERV.
Tryck på
eller
för att välja funktion, bekräfta
och tryck sedan på
för att
genom att trycka på
aktivera.
6
Pyro
Tryck eller för att välja önskad cykel, tryck sedan
för att bekräfta. Så snart en cykel har valts tryck
eller för att, om så önskas, ställa in sluttid
(startfördröjning), tryck sedan för att bekräfta.
Rengör luckan och avlägsna allt tillbehör omedelbart,
stäng sedan luckan och tryck
när det är klart: Ugnen
kommer att starta självrengöringscykeln, och luckan
låses automatiskt: Ett varningsmeddelande visas på
displayen tillsammans med en nedräkning som anger
status för det pågående programmet.
När programmet har slutförts förblir luckan låst tills
ugnens temperatur har sjunkit till en säker nivå.
. TIMER
När ugnen är avstängd kan displayen användas som
timer. För att aktivera funktionen, se till att ugnen är
eller
: Ikonen
avstängd och tryck sedan på
blinkar på displayen.
Tryck på
eller
för att ställa in hur lång tid du
för att aktivera timern.
behöver och tryck sedan på
TIMER
En ljudsignal avges och displayen visar när timern har
slutat räkna ner den valda tiden.
Observera: Timern aktiverar inte någon av tillagningscyklerna.
Tryck på eller för att ändra den inställda tiden på timern.
När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och
aktivera en funktion.
Tryck på
för att sätta på ugnen och välj sedan
önskad funktion.
När funktionen har startat fortsätter timern att räkna
ner tiden utan någon inverkan på själva funktionen.
Observera: Timern visas inte under den här fasen (endast
visas), men den fortsätter att räkna ner i
ikonen
för att återgå till timerskärmen och
bakgrunden. Tryck på
avsluta den nuvarande funktionen.
SV
. LÅS
För att låsa knappsatsen, tryck på
och håll den intryckt i
minst fem sekunder. Gör det igen för att låsa upp knappsatsen.
LÅS
Observera: Denna funktion kan även aktiveras under
tillagning. Av säkerhetsskäl kan ugnen stängas av när som
.
helst genom att trycka på
. ANVÄNDA KÖTTERMOMETERN (I
FÖREKOMMANDE FALL)
Med stektermometern kan du mäta kärntemperaturen
på maten under tillagningen för att försäkra dig om
att optimal temperatur uppnås. Ugnens temperatur
varierar beroende på funktionen som har valts, men
tillagningen programmeras alltid så att den är klar när
den angivna temperaturen har uppnåtts.
När termometern har satts in avges en ljudsignal och
“Termom. Inkoppl.” visas på displayen.
(Över/undervärme, varmluft, fläktförsedd, turbogrill,
ECO varmluft, maxi cooking, 6th Sense-funktioner):
Displayen kräver inställning av termometerns
för att ställa in den och
måltemperatur: Tryck eller
tryck för att ställa in följande tillagningsparametrar.
Eftersom tillagningen är programmerad att vara klar när
önskad temperatur har uppnåtts går det inte att ställa
in tillagningstiden eller ställa in en bestämd sluttid
för tillagningen. Belysningen förblir tänd till dess att
termometern tas bort.
Om termometern avlägsnas under tillagningen,
kommer tillagningen att fortsätta i traditionellt läge
(utan tidsinställning).
En ljudsignal avges och displayen visar när termometern
har nått önskad temperatur.
SLUT
Observera: För att därefter ändra inställningar, tryck eller
för temperatur eller tryck för övriga inställningar. En
ljudsignal och ett meddelande talar om ifall användning av
termometern inte är kompatibel med den valda funktionen.
Om detta är fallet, avlägsna termometern.
TERMOM. INKOPPL.
Välj den funktion du behöver bland de kompatibla
TILLAGNINGSTABELL
MÄNGD
VÄND (AV TIL�LAGNINGSTIDEN)
0,5-3 kg
-
2
0,6-2 kg
-
3
Hamburgare
Stek - lång
tillagningstid
Stekar
1,5 - 3 cm
3/5
5
0,6-2 kg
-
3
0,6-2,5 kg
-
3
Fläsklägg
0,5-2,0 kg
Korv
1,5 - 4 cm
2/3
5
0,6-2,5 kg
-
3
Stekar
0,6-2,5 kg
-
2
Lammlägg
0,5-2,0 kg
-
2
Hel
0,6-3 kg
-
2
Hel - med fylln.
0,6-3 kg
-
2
Filéer & bröst
1 - 5 cm
2/3
5
Hel
0,6-3 kg
-
2
Hel-fylld
0,6-3 kg
-
2
1 galler
1/2
5
4
Filéer
0,5 - 3 cm
-
3
2
Frysta filéer
0,5 - 3 cm
-
3
2
LIVSMEDELSKATEGORIER
LASAGNE
Stek
Oxkött-ugnsstekt
Fläskkött - stek
Kalvstek
KÖTT
Lammstek
Kyckling - hel
Hel kalkon
Grillspett
FISK
NIVÅ OCH TILLBEHÖR
4
3
4
4
7
MÄNGD
VÄND (AV TIL�LAGNINGSTIDEN)
Potatis
0,5 - 1,5 kg *
-
3
Potatis - fryst
0,5 - 1,5 kg *
-
4
0,1 - 0,5 kg per styck
-
3
Ugnsstekta grönsaker
0,5-1,5 kg
-
3
Potatis
1 bricka
-
3
Tomater
1 bricka
-
3
Paprika
1 bricka
-
3
Broccoli
1 bricka
-
3
Blomkål
1 bricka
-
3
Övrigt
1 bricka
-
3
0,5-1,2 kg
-
2
40 - 80 g vardera *
-
3
0,3 - 0,6 kg *
-
3
1 bricka
-
3
Mördegstårta
0,4 - 1,6 kg *
-
3
Äppelstrudel
0,4-1,6 kg
-
3
0,5-2 kg
-
2
Quiche lorraine
0,8 - 1,2 kg *
-
2
Pajer
0,8 - 1,2 kg *
-
2
Bullar
60 - 150 g vardera *
-
3
Medelstora
200 - 500 g vardera *
-
3
Formbakad limpa
400 - 600 g vardera *
-
2
Stora bröd
0,7 - 2,0 kg *
-
2
Baguetter
200 - 300 g vardera *
-
3
1 bricka *
-
2
Tunn
rund - bricka *
-
2
Pan
rund - bricka *
-
2
LIVSMEDELSKATEGORIER
Ugnsstekta grönsaker
GRÖNSAKER
Grönsaksgratäng
Grönsaker - fyllda
Kaka som jäser i formen Sockerkaka
Muffins & Cupcakes
Kakor
KAKOR &
BAKVERK
Petit-choux
Bakverk & pajer
Fruktpaj
PAJER
BRÖD
Specialbröd
NIVÅ OCH TILLBEHÖR
2
PIZZA &
FOCACCIA
Fryst
Focaccia
1 - 4 lager *
-
4
1
5
3
1
5
4
2
Tunn
1 bricka *
-
2
Pan
1 bricka *
-
2
1
* Föreslagen mängd.
TILLBEHÖR
8
Galler
Ugnsfast form eller Långpanna/bakplåt
kakform
eller ugnsfast form på Långpanna/Bakplåt
på galler
galler
Långpanna med
500 ml vatten
Köttermometer
SV
TILLAGNINGSTABELL
FUNKTIONER
RECEPT
Jästa tårtor/sockerkakor
Fyllda tårtor (cheesecake, strudel,
äppelpaj)
Kakor / Mördegskaka
Småkakor / Muffins
Petit-chouer
Maränger
Pizza / Bröd / Focaccia
Pizza (tunn, tjock, focaccia)
Fryst pizza
Matpajer
(grönsakspajer, quicher)
Vol-au-vent/Mördegsbakning
FUNKTIONER
Över/
undervärme
Varmluft
FÖRVÄRMNING
TEMPERATUR (°C)
TIDSLÄNGD (MIN.)
Ja
170
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
2
Ja
160
30 - 50
4
Ja
160 – 200
30 - 85
3
Ja
160 – 200
35 - 90
4
Ja
150
20 - 40
3
Ja
140
30 - 50
4
Ja
140
30 - 50
4
1
Ja
135
40 - 60
5
3
Ja
170
20 - 40
3
Ja
150
30 - 50
4
Ja
150
30 - 50
4
1
Ja
150
40 - 60
5
3
Ja
180 - 200
30 - 40
3
Ja
180 - 190
35 - 45
4
1
Ja
180 - 190
35 - 45 *
5
3
Ja
90
110 - 150
3
Ja
90
130 - 150
4
1
Ja
90
140 - 160 *
5
3
Ja
190 - 250
15 - 50
2
Ja
190 - 230
20 - 50
4
1
Ja
220 - 240
25 - 50 *
5
3
Ja
250
10 - 15
3
Ja
250
10 - 20
4
1
Ja
220 - 240
15 - 30
5
3
Ja
180 - 190
45 - 55
3
Ja
180 - 190
45 - 60
4
1
Ja
180 - 190
45 - 70 *
5
3
Ja
190 - 200
20 - 30
3
Ja
180 - 190
20 - 40
4
1
Ja
180 - 190
20 - 40 *
5
3
Konvektionsbaka
Grill
Turbogrill
MaxiCooking
GALLER/PLÅT OCH
TILLBEHÖR
1
1
Cook 4
1
1
1
1
1
1
1
1
Eco Varmluft
9
FUNKTIONER
FÖRVÄRMNING
TEMPERATUR (°C)
TIDSLÄNGD (MIN.)
Lasagne / Flans / Ugnsbakad pasta /
Cannelloni
Ja
190 - 200
45 - 65
3
Lamm / Kalv / Nöt / Fläsk 1kg
Ja
190 - 200
80 - 110
3
Grillat fläskkött med knaprig svål 2 kg
-
170
110 - 150
2
Kyckling / kanin / anka 1 kg
Ja
200 - 230
50 - 100
3
Kalkon / Gås 3 kg
Ja
190 - 200
80 - 130
2
Ja
180 - 200
40 - 60
3
Ja
180 - 200
50 - 60
2
Rostat bröd
-
3 (Hög)
3-6
5
Fiskfiléer / kotletter
-
2 (medel)
20 - 30 **
4
3
Korv/grillspett / revbensspjäll /
hamburgare
-
2 - 3 (Medel - Hög)
15 - 30 **
5
4
Grillad kyckling, 1 - 1,3 kg
-
2 (medel)
55 - 70 ***
2
1
Lammlägg / Fläsklägg
-
2 (medel)
60 - 90 ***
3
Ugnsbakad potatis
-
2 (medel)
35 - 55 ***
3
Gratinerade grönsaker
-
3 (Hög)
10 - 25
3
Ja
135
50 - 70
5
4
3
1
Ja
170
50 - 70
5
4
3
1
Ja
210
40 - 60
5
3
2
1
Ja
190
40 - 120 *
5
3
1
Ja
190
40 - 120 *
5
4
2
Lasagne och kött
Ja
200
50 - 100 *
4
1
Kött och potatis
Ja
200
45 - 100 *
4
1
Fisk och grönsaker
Ja
180
30 - 50 *
4
1
Fyllda ugnsstekta stekar
-
200
80 - 120 *
3
Köttbitar
(kanin, kyckling, lamm)
-
200
50 - 100 *
3
RECEPT
Ugnsbakad fisk / inbakad fisk
(filé eller hel)
Fyllda grönsaker
(tomater, zucchini, aubergine)
Kakor
Kakor
Tarteletter
Tarteletter
Runda pizzor
Pizza
Komplett måltid: Fruktpaj (nivå 5) /
lasagne (nivå 3) / kött (nivå 1)
Komplett måltid: Frukttårtor (nivå 5)
/ rostade grönsaker (nivå 4) / lasagne
(nivå 2) / köttstycken (nivå 1)
Meny
GALLER/PLÅT OCH
TILLBEHÖR
1
* Beräknad tid: Maten kan tas ut från ugnen vid olika tidpunkter beroende på hur du vill ha maten tillagad.
** Vänd maten efter halva tillagningstiden.
*** Vänd maten efter två tredjedelar av tillagningstiden (om nödvändigt).
HUR DU SKA LÄSA TILLAGNINGSTABELLEN
Tabellen listar den bästa funktionen, tillbehören och nivån som ska användas för att laga olika typer av mat. Tillagningstiden startar från när du sätter in
maten i ugnen, men inbegriper inte uppvärmningen (där sådan krävs). Tillagningstemperaturer och tider är ungefärliga och beror på mängden mat och
på vilka tillbehör som används. Använd i början de lägsta inställningarna som rekommenderas och om tillagningen inte blir som du tänkt dig kan du
övergå till de högre inställningarna. Använd de medföljande tillbehören och helst tårtformar och ugnsfasta plåtar i mörk metall. Det går även att använda
formar och tillbehör i pyrex-glas eller stengods, men tillagningstiderna blir en aning längre.
TILLBEHÖR
10
Galler
Ugnsfast form eller Långpanna/bakplåt
kakform
eller ugnsfast form på Långpanna/Bakplåt
på galler
galler
Långpanna med
500 ml vatten
Köttermometer (om
sådan medföljer)
SV
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Se till att apparaten har svalnat
innan du utför underhåll eller
rengöring.
Använd inte ångtvätt.
Använd inte stålull, slipsvampar
eller slipande/frätande
rengöringsmedel, eftersom dessa
kan skada apparatens ytor.
YTTRE YTOR
• Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber.
Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pHneutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
• Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel.
Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas
på apparaten ska du omedelbart rengöra med en
fuktig trasa av mikrofiber.
INRE YTOR
Ha på dig skyddshandskar.
Ugnen måste kopplas bort från
elnätet innan du utför någon form
av underhållsarbete.
• Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande
rengöringsmedel.
• Det går att ta av ugnsluckan för att underlätta
rengöring av ugnen.
TILLBEHÖR
Blötlägg tillbehören i en lösning med handdiskmedel
efter användning och hantera dem med grytlappar om
de fortfarande är varma. Matrester kan avlägsnas med
en diskborste eller svamp.
• Efter varje användning, låt ugnen svalna och rengör
den sedan, helst medan den fortfarande är varm, för
att ta bort eventuella avlagringar eller fläckar som
orsakas av matrester. För att torka upp eventuell
kondens som bildas som ett resultat av tillagning av
mat med hög vattenhalt, låt ugnen svalna helt och
torka sedan av den med en trasa eller svamp.
TA BORT OCH MONTERA LUCKAN
1. För att ta bort luckan, öppna den helt och sänk
spärrarna tills de är i olåst läge.
a
b
Montera tillbaka luckan genom att flytta den mot
ugnen, rikta in gångjärnens krokar i höjd med dess
fästen och säkra den övre delen i fästet.
3. Sänk luckan och öppna den sedan helt. Sänk hakarna
till ursprungligt läge: Säkerställ att du sänker dem
helt.
a
2. Stäng luckan så mycket som det går. Ta ett fast tag i
dörren med båda händerna–håll inte i handtaget.
Ta helt enkelt av luckan genom att fortsätta att
stänga den samtidigt som du drar den uppåt tills den
lossnar från fästet. Lägg ned luckan på sidan på ett
mjukt underlag.
b
Tryck försiktigt för att kontrollera att hakarna är i rätt
läge.
~15°
b
“CLICK”
a
4. Testa att stänga luckan och kontrollera att den är
i linje med kontrollpanelen. Om den inte är det,
upprepa stegen ovan: Dörren kan skadas om den
inte fungerar som den ska.
11
BYTE AV LAMPA
5. Skilj ugnen från elnätet.
6. Skruva av locket från lampan, byt ut glödlampan och
skruva tillbaka locket på lampan.
7. Anslut ugnen till elnätet igen.
Observera: Använd endast halogenlampor av typ 20‑40
W/230 ~ V typ G9, T300°C. Glödlampan som används i
produkten är särskilt utformad för hushållsapparater och
lämpar sig inte för allmän rumsbelysning i hemmet (EGförordning 244/2009). Glödlamporna finns att köpa av vår
kundservice.
- Om du använder halogenlampor ska du inte hantera dem
med bara händerna eftersom dina fingeravtryck kan orsaka
skador. Använd inte ugnen förrän du har satt tillbaka
lamplocket.
FELSÖKNING
PROBLEM
MÖJLIG ORSAK
LÖSNING
Ugnen fungerar inte.
Strömavbrott.
Inte ansluten till elnätet.
Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till
elnätet.
Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet
kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett
nummer eller en bokstav.
Fel på ugnen.
Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om
problemet kvarstår.
Välj alternativet FABRIKSÅTERST. via INSTÄLLNINGAR.
Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter
bokstaven ”F”.
En 6th sense-tillagningsfunktion avslutas
utan att en nedräkning visas i displayen.
Tillagningen avslutas innan nedräkningen
har avslutats.
Matmängd som avviker
från den rekommenderade
mängden. Öppen lucka under
tillagning.
Öppna luckan och kontrollera om maten är färdigtillagad.
Om det behövs, färdigtillaga maten genom att välja en
traditionell funktion.
Ugnen värms inte upp.
När DEMO-läget är aktiverat är alla
kommandon aktiva och samtliga
menyer tillgängliga, men ugnen
Använd DEMO via INSTÄLLNINGAR och välj Av.
värms inte upp.
DEMO visas på displayen var 60:e
sekund.
Ljuset stängs av.
Ekoläget är aktivt.
Använd ECO via INSTÄLLNINGAR och välj Av.
Ugnsluckan öppnas inte.
Rengöringscykel pågår.
Vänta tills funktionen är slut och låt ugnen svalna.
Strömmen hemma försvinner.
Fel effektinställning.
Verifiera att ditt hemmaelnät har ett nominellt värde på
mer än 3 kW. Om inte, minska effekten till 13 Ampere.
Använd EFFEKT via INSTÄLLNINGAR och välj Låg.
PRODUKTBLAD
KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE
Produktbladet med energiförbrukningen
för denna apparat kan laddas ner från Whirlpools
webbplats docs‌.‌whirlpool‌.‌eu
Du hittar våra
kontaktuppgifter i
garantiboken. När
du kontaktar vår
kundservice, ange
koderna som står på
produktens typskylt.
WWW
HUR DU FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING
OCH SKÖTSEL
> WWW Ladda ner handboken
Användning och skötsel från vår webbplats
docs‌.‌whirlpool‌‌.‌eu (du kan använda denna
QR-kod) och ange produktens handelskod.
> Du kan även kontakta vår kundservice.
12
XXXXXXXXXX
XXX
XX
XXXXXX
XXXX
XX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Model: xxxXXXXxx
XXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX
400011261990
Tryckt i Italien
Download PDF

advertising