Whirlpool WTNF 83Z MX H.1 Use and care guide

Whirlpool WTNF 83Z MX H.1 Use and care guide
Podręcznik użytkownika
www.whirlpool.eu/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.whirlpool.eu/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Akcesoria*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Panel sterowania i ustawienie temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora chłodziarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora zamrażarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora w strefie 3 w 1*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
System chłodziarki (funkcja No-frost). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontrolka temperatury*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pojemnik na owoce i warzywa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Humidity control (Kontrola wilgotności)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Oświetlenie chłodziarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Jak używać zmywarki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Komora zamrażarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wyjmowanie pojemnika szuflady zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Porady dotyczące zamrażania i przechowywania świeżej żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Żywność mrożona: wskazówki dotyczące kupowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Czas przechowywania mrożonej żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tabela alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
* Dostępne tylko w wybranych modelach
2
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia
należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje
bezpieczeństwa. Przechowywać w podręcznym
miejscu w celu korzystania w przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i
których należy ściśle przestrzegać. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania
instrukcji
bezpieczeństwa,
niewłaściwego użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.
 Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywać w pobliżu urządzenia bez stałego
nadzoru. Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o
ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub
umysłowej oraz osoby bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub przy odpowiednich
instrukcjach
dotyczących
bezpiecznego
użytkowania urządzenia i pod warunkiem, że
rozumieją zagrożenia związane z obsługą
urządzenia. Dzieci nie mogą używać tego urządzenia
do zabawy. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani
konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
  OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone
do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego
programatora czasowego, takiego jak minutnik, lub
odrębnego systemu zdalnego sterowania.
 To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań takich jak: kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów
w hotelach, motelach oraz innych obiektach
mieszkalnych.
 Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
 
Żarówka stosowana w urządzeniu jest
przeznaczona do urządzeń domowych i nie jest
odpowiednia do ogólnego oświetlenia pomieszczeń
w gospodarstwie domowym (dyrektywa WE
244/2009).
 Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w
miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi
poniżej zakresami, zależnie od klasy klimatycznej
podanej na tabliczce znamionowej. Urządzenie
może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas
będzie pozostawało w pomieszczeniu o
PL
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
temperaturze przekraczającej podany zakres.
Temperatura otoczenia w zależności od klasy
klimatycznej:
SN: Od 10°C do 32°C ;
N: Od 16°C do 32°C
ST: Od 16°C do 38°C ;
T: Od 16°C do 43°C
 
To
urządzenie
nie
zawiera
chlorofluorowęglowodorów (CFC). W układzie
chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan (R600a):
izobutan jest gazem naturalnym i
nieszkodliwym dla środowiska, ale jest
łatwopalny. Dlatego należy uważać, aby
przewody rurowe obwodu chłodzenia nie
uległy uszkodzeniu, zwłaszcza podczas
opróżniania obwodu chłodzenia.
 
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów
obwodu chłodniczego urządzenia.
 
OSTRZEŻENIE:
Nie
zatykać
otworów
wentylacyjnych znajdujących się wewnątrz
urządzenia lub w jego obudowie.
 OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosować środków mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych, innych niż zalecane
przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać
urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia,
jeżeli nie zostały one wyraźnie dopuszczone do
tego celu przez producenta.
 OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki
wody, które nie są podłączone bezpośrednio do
instalacji wodnej, napełniać wyłącznie wodą pitną.
 
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub
dystrybutory wody powinny być podłączone
wyłącznie do doprowadzenia wody pitnej, o
ciśnieniu od 0,17 do 0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
 
W pobliżu urządzenia nie przechowywać
materiałów wybuchowych takich jak puszki
aerozolowe i nie składować ani nie używać benzyny
lub innych materiałów łatwopalnych.
 Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach
chłodzących (w niektórych modelach) nie nadaje się
do picia. Nie spożywać kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może
to spowodować odmrożenia.
 W przypadku produktów, w których filtr znajduje
się wewnątrz pokrywy wentylatora, musi on być
zawsze na swoim miejscu podczas pracy chłodziarki.
 Nie przechowywać szklanych pojemników z płynami
w komorze zamrażarki, ponieważ mogą pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu)
produktami spożywczymi.
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy drzwiczki
komór zamykają się prawidłowo, zwłaszcza
drzwiczki zamrażarki.
 Uszkodzoną uszczelkę należy jak najszybciej
wymienić.
 
Komora chłodziarki powinna być używana
wyłącznie do przechowywania świeżych produktów
żywnościowych, natomiast komora zamrażarki
wyłącznie do przechowywania mrożonek,
zamrażania
świeżych
produktów
oraz
przygotowywania kostek lodu.
 Unikać przechowywania nieopakowanej żywności
w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami
wewnętrznymi komór chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne
komory (komora na świeżą żywność, komora „Zero
Degree” itd.).
Jeśli w broszurze danego produktu nie określono
inaczej, można je wyjąć, zachowując równoważne
poziomy wydajności.
 
C-pentan jest stosowany jako czynnik
napęczniający w piance izolacyjnej i jest gazem
palnym.
INSTALACJA
 
Urządzenie musi być przytrzymywane oraz
montowane przez co najmniej dwie osoby – ryzyko
obrażeń. Podczas wypakowywania i instalacji
stosować rękawice ochronne - ryzyko skaleczenia.
 Instalacje, w tym instalacje wodne (jeżeli dotyczy),
podłączenia elektryczne i wszelkie naprawy
powinny
być
przeprowadzane
przez
wykwalifikowanego technika. Nie naprawiać ani nie
wymieniać żadnej części urządzenia, jeśli nie jest to
wyraźnie dozwolone w instrukcji obsługi. Nie należy
pozwalać dzieciom zbliżać się do miejsca instalacji.
Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy
nie zostało uszkodzone podczas transportu. W
przypadku problemów należy się skontaktować z
najbliższym serwisem technicznym. Po zakończeniu
instalacji, niepotrzebne elementy opakowania
(plastik, elementy ze styropianu, itd.) należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci - ryzyko
uduszenia. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek
czynności montażowych urządzenie należy
odłączyć od zasilania elektrycznego. Występuje
ryzyko porażenia prądem. Podczas instalacji
upewnić się, że urządzenie nie może uszkodzić
przewodu zasilającego. Występuje ryzyko porażenia
prądem. Urządzenie można uruchomić dopiero po
zakończeniu instalacji.
 Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi
(np. parkietu) podczas przemieszczania urządzenia.
Urządzenie należy zainstalować na podłożu
4
o odpowiedniej wytrzymałości i w miejscu
odpowiednim do jego masy, rozmiarów
i przeznaczenia. Upewnić się, że urządzenie nie
znajduje się w pobliżu źródeł ciepła i stoi stabilnie
na podłodze, na wszystkich czterech nóżkach,
ustawiając je odpowiednio i sprawdzić za pomocą
poziomnicy, czy jest dokładnie wypoziomowane.
Przed włączeniem urządzenia należy odczekać co
najmniej dwie godziny, aby obwód chłodzenia był
w pełni efektywny.
 Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia. Odległość pomiędzy tylną ścianką
urządzenia a ścianą za urządzeniem powinna
wynosić co najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu z
gorącą powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości
spowoduje zwiększenie zużycia energii przez
produkt.
 OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnić
się, że przewód zasilania nie jest zablokowany lub
uszkodzony.
 OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego
z brakiem stabilności, pozycjonowanie lub
mocowanie urządzenia należy przeprowadzić
zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie wolno umieszczać chłodziarki w taki sposób,
aby przewód metalowy kuchenki gazowej, rury
kanalizacyjne lub przewody elektryczne stykały się
z tylną ścianką chłodziarki (skraplaczem).
 Możliwość otwierania drzwi w obu kierunkach –
jeżeli zachodzi konieczność zmiany kierunku
otwierania drzwi, należy skontaktować się z Centrum
Wsparcia Technicznego.
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA
ELEKTRYCZNEGO
 Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego
przełącznika wielobiegunowego, zainstalowanego
w przewodzie do gniazda zasilania zgodnie
z obowiązującymi normami krajowymi; urządzenie
musi także posiadać uziemienie zgodne
z obowiązującymi normami krajowymi dotyczącymi
sprzętu elektrycznego.
 
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik
nie powinien mieć dostępu do podzespołów
elektrycznych urządzenia. Nie korzystać z
urządzenia, będąc mokrym lub na boso.
Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający
lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie nie
działa prawidłowo lub jeśli zostało ono uszkodzone
bądź upuszczone.
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
PL
 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA
ENERGII
wymianę na identyczny należy ze względów Zainstalować
urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym
bezpieczeństwa
zlecić
przedstawicielowi pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.)
w miejscu niewystawionym na bezpośrednie światło słoneczne.
producenta, serwisowi technicznemu lub innej oraz
Jeśli to konieczne, użyć płyty izolacyjnej.
wykwalifikowanej osobie w celu uniknięcia Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją
instalacji.
potencjalnego ryzyka – ryzyko porażenia prądem.
wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i
 
OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać gniazdek Niedostateczna
zmniejsza efektywność chłodzenia.
ruchomych o kilku wejściach lub przenośnych źródeł Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone
zużycie energii.
energii z tyłu urządzenia.
Na temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
 OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało
wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed
przystąpieniem do czynności konserwacyjnych; nie
należy w żadnym przypadku stosować urządzeń
parowych w celu czyszczenia – ryzyko porażenia
prądem.
 Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych,
drzwiczek wewnętrznych oraz wkładek lub uszczelek
nie używać ostrych lub szorstkich środków
czyszczących, takich jak spryskiwacze do szyb, środki
czyszczące do szorowania, płyny łatwopalne, woski
czyszczące, skoncentrowane detergenty, wybielacze
lub środki czyszczące zawierające substancje
ropopochodne. Nie używać papierowych ręczników,
gąbek lub innych ostrych narzędzi do czyszczenia.
wpływać temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym
urządzenie jest ustawione. Podczas ustawiania temperatury należy
uwzględnić te czynniki. Ograniczyć otwieranie drzwiczek do minimum.
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty
dzięki swojej niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce.
Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem
ich w urządzeniu.
Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność
wykorzystania energii. Żywność powinna być umieszczona na półkach w
taki sposób, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza: potrawy
nie powinny dotykać się nawzajem, należy również pozostawić trochę
miejsca między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Można zwiększyć pojemność przechowywania zamrożonej żywności,
usuwając kosze i, jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie należy niepokoić się dźwiękami wydawanymi przez sprężarkę,
ponieważ są to normalne odgłosy pracy.
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
.
recyklingu i jest oznaczony symbolem
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania,
przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem,
punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie.
To urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej
Symbol
oznacza, że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu
domowego. Należy oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i
recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
10
9
8
7
4
5
13
6
11
12
14
2
3
1
Komora chłodziarki
1. Stopki poziomujące
2. Strefa przechowywania
3. Komora zamrażania i
przechowywania zamrożonej
żywności
4. Pojemnik na owoce i warzywa
5. Komora w strefie 3 w 1*
6. Panel sterowania
7. Stojak na wino*
8. Półki
9. Oświetlenie piekarnika
10.Wyjmowana półka do
przechowywania z pokrywą*
11.Wyjmowane półki wielofunkcyjne
12.Półka na butelki
13.Pojemnik na jajka
14.Easy ice/tacka do lodu*
* Liczba akcesoriów i/lub położenie mogą
być różne; dostępne tylko w niektórych
modelach.
AKCESORIA*
POJEMNIK NA JAJKA
UCHWYT NA BUTELKI
POJEMNIK NA LÓD
PRZEGRODA SZUFLADY CHŁODZIARKI
PÓŁKA NA BUTELKI
TACKA DO LODU
* Dostępne tylko w wybranych modelach
6
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
PANEL STEROWANIA I USTAWIENIE TEMPERATURY
1
11
2
3
4
1. WŁ./WYŁ.
2. Regulacja temperatury chłodziarki
-i+
3. Wyświetlacz chłodziarki
4. Alarm
5. Wyświetlacz zamrażarki
6. Regulacja temperatury zamrażarki
-i+
7. Super Zamrażanie
8. Eco
9. Good night (tryb nocny)
10.Kontrolka 6th Sense Fresh Control
11.Super cool (super chłodzenie)
5
6
7
8
9
10
WŁ./WYŁ.
Przycisk służy do wyłączania całego urządzenia (za równo
chłodziarki jak i zamrażarki).
REGULACJA TEMPERATURY CHŁODZIARKI - I +
Służy do zmiany ustawienia temperatury docelowej w
chłodziarce. Potwierdzenie dotyczące wybranej wartości
temperatury pojawi się na wyświetlaczu.
WYŚWIETLACZ CHŁODZIARKI
Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura
docelowa w komorze chłodziarki.
ALARM
W urządzeniu wykryto sytuację alarmową (patrz rozdział
dotyczący usuwania problemów).
WYŚWIETLACZ ZAMRAŻARKI
Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona temperatura
docelowa w komorze zamrażarki.
REGULACJA TEMPERATURY ZAMRAŻARKI - I +
Służy do zmiany ustawienia temperatury docelowej w
zamrażarce. Potwierdzenie dotyczące wybranej wartości
temperatury pojawi się na wyświetlaczu.
SUPER ZAMRAŻANIE
Dzięki funkcji Super Freeze + (Super Zamrażanie +)
można zamrażać w odpowiedniej komorze (patrz rysunek
poniżej) „świeżo ugotowane” potrawy (w temperaturze
70°C). Ta faza zamrażania przebiega 50% szybciej niż w
przypadku standardowych zamrażarek i natychmiast
wpływa korzystnie na konsystencję żywności. Żywność
jest nadal chroniona i nie następuje rozwój bakterii.
Pod koniec procesu zamrażania, temperatura powraca
do zaprogramowanego poziomu. Aby uzyskać lepsze
rezultaty, zalecamy włączenie tej funkcji na godzinę
przed rozpoczęciem umieszczania żywności w komorze
zamrażarki. Ta funkcja działa przez maksymalnie 24 godziny.
ECO
Steruje włączaniem i wyłączaniem funkcji ECO (optymalna
temperatura działania przy minimalnym zużyciu energii).
Optymalizacja zużycia energii nastąpi po upływie 24 godzin
od włączenia funkcji. O aktywowaniu funkcji informuje
świecąca dioda ECO na klawiaturze. Nacisnąć i przytrzymać
przycisk ECO przez 8 sekund, aż odpowiednia dioda zaczyna
migać. Umożliwi to regulację temperatury w komorze
chłodziarki oraz w komorze zamrażalki. Po upływie 2
minut od ostatniego działania użytkownika wyświetlacz
przechodzi do trybu oszczędzania energii. Aby opuścić tryb
oszczędzania energii, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk
lub otworzyć drzwi chłodziarki.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
7
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
GOOD NIGHT (TRYB NOCNY)
Tryb Good night (tryb nocny) umożliwia ograniczanie
hałasu przy zachowaniu odpowiednich parametrów
przechowywania żywności. Kompresor pracuje z najniższą
możliwą do ustawienia prędkością. Uruchomienie funkcji
powoduje przejście wyświetlacza do trybu czuwania i
wyświetlenie ikony trybu nocnego. Tryb Good night (tryb
nocny) może zostać automatycznie wyłączony albo po
upływie maksymalnie 6 godzin lub gdy ze względu na
różne czynniki działanie funkcji utrudniłoby utrzymanie
parametrów roboczych urządzenia. Aby ręcznie wyłączyć
funkcję, wcisnąć przycisk ponownie lub wyłącz urządzenie.
Zalecamy uruchamianie funkcji w godzinach nocnych,
tak by ograniczyć interakcje z chłodziarką i zapobiec
automatycznemu wyłączaniu funkcji.
KONTROLKA
6TH SENSE FRESH CONTROL
Ta funkcja automatycznie zapewnia najlepsze warunki do
przechowywania żywności. Funkcja „6th Sense” uruchamia
się automatycznie, gdy:
• w chłodziarce znajduje się duża ilość żywności
• drzwi chłodziarki są otwarte przez dłuższy czas
• nastąpiła długa przerwa w dopływie energii
elektrycznej, w wyniku czego temperatura wewnątrz
urządzenia wzrosła i nie gwarantuje bezpiecznego
przechowywania żywności.
SUPER COOL (SUPER CHŁODZENIE)
Możliwe jest aktywowanie lub dezaktywowanie trybu
SUPER COOL (szybkie schładzanie świeżych i gotowanych
potraw). Na klawiaturze i na wyświetlaczu chłodziarki
włącza się dioda trybu SUPER COOL (super chłodzenie).
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
Odszranianie komory chłodziarki przebiega całkowicie
automatycznie
Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz
komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja
samoodszraniania.
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza
wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się
lodu i tym samym całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania
komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety
pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje
czysta i uporządkowana.
KOMORA W STREFIE 3 W 1*
Jest to nowy rodzaj pojemnika, oferujący maksymalną
uniwersalność i doskonałe warunki do przechowywania
żywności.
• przechowywania mięsa, ryb oraz produktów łatwo
psujących się;
• szybkie chłodzenie gorącego jedzenia od 70°C do 3°C
oraz innej świeżej żywności i resztek
• odszraniania w niskiej temperaturze (zapobiega
namnażaniu się mikroorganizmów).
W normalnych warunkach użytkowania temperaturę 0°C
można uzyskać, gdy temperatura komory lodówki wynosi
około 4°C.
Obniżając temperaturę lodówki, obniża się również
temperaturę komory CHŁODZENIA.
SYSTEM CHŁODZIARKI (FUNKCJA NO-FROST)
System No Frost zarządza stałym obiegiem zimnego
powietrza, aby wilgoć została zebrana, co zapobiega
tworzeniu się lodu i szronu. System utrzymuje wilgotność
w komorze na optymalnym poziomie, dzięki czemu zostaje
zachowana pierwotna jakość żywności, produkty nie sklejają
się, a usuwanie lodu staje się zbyteczne. Produkty i pojemniki
ustawiać tak, by nie dotykały tylnej ścianki chłodzącej i nie
blokowały otworów napowietrzania. Zamknąć butelki i
owinąć produkty żywnościowe.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
8
NAJLEPSZY SPOSÓB WYKORZYSTANIA
CHŁODZIARKI
•
•
•
Wkładać do komory wyłącznie zimne lub chłodne
produkty
Należy pamiętać, że ugotowana żywność nie jest bardziej
trwała od surowej.
Nie przechowywać płynów w otwartych pojemnikach:
zwiększy to poziom wilgotności i spowoduje formowanie
się skroplin.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
KONTROLKA TEMPERATURY*
Aby zidentyfikować najzimniejsze miejsce w lodówce.
1. Sprawdzić, czy na kontrolce jest wyraźnie widoczne
słowo „OK" (patrz rysunek).
2. Jeśli komunikat „OK” nie pojawia się, oznacza to, że
temperatura jest zbyt wysoka: przestawić pokrętło
DZIAŁANIE LODÓWKI na wyższą pozycję (zimniej)
i odczekać około 10 godzin na ustabilizowanie się
temperatury.
3. Sprawdzić ponownie kontrolkę: w razie potrzeby
ustawić temperaturę od początku. Jeśli do urządzenia
włożono duże ilości produktów spożywczych, lub jeśli
drzwiczki chłodziarki były często otwierane, normalne
jest, że wskaźnik nie pokazuje napisu OK. Odczekać co
najmniej 10 godzin przed ustawieniem pokrętła OBSŁUGI
CHŁODZIARKI na wyższą temperaturę.
POJEMNIK NA OWOCE I WARZYWA
Szuflady na owoce i warzywa, w które wyposażona
jest lodówka, są specjalnie zaprojektowane w celu
przechowywania owoców i warzyw, tak aby zachowywały
świeżość i zapach.
HUMIDITY CONTROL (KONTROLA WILGOTNOŚCI)*
Otworzyć regulator wilgotności (pozycja B), aby
przechowywać żywność (np. owoce) w mniej wilgotnych
warunkach lub zamknąć go (pozycja A), aby zapewnić
bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy
jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z
serwisem w celu jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest
włączane po otwarciu drzwiczek chłodziarki.
Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut,
oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Zmiana kierunku otwierania drzwiczek – jeśli konieczna jest zmiana
kierunku otwierania drzwiczek, prosimy o kontakt z serwisem
technicznym.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Przed podłączeniem urządzenia oczyścić komory i wyposażenie
letnią wodą z dodatkiem wodorowęglanu sodu. Po podłączeniu
urządzenia do źródła zasilania rozpoczyna ono pracę w trybie
automatycznym.
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4-6
godzin przed włożeniem żywności do środka.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz zostaje
podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony.
Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień
komory chłodziarki.
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej
żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmraża się całkowicie
w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność kropel wody na
wewnętrznej ścianie tylnej komory jest objawem automatycznej
fazy rozmrażania. Skropliny spływają do otworu spustowego
i zbierają się w pojemniku, z którego następnie wyparowują.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi
i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę we
wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić w zależności
od tych czynników.
W warunkach dużej wilgotności, wewnątrz komory chłodziarki może
występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach.
W tym przypadku zaleca się zamykanie pojemników z płynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody (np.
warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny).
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki sprawia,
że tworzą się strefy o różnych temperaturach. Najzimniej jest
bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i warzywa oraz
przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i z
przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia
energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego (jabłka, morele, brzoskwinie, awokado, figi,
suszone śliwki, borówki, melony, fasolka) i produkty wrażliwe
na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu
ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie
przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy
przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.
Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych,
metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylepnej.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość
żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem
na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar
w komorze. Żywność i napoje, które mogą wydzielać
lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać
w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby
zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w
specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów,
marynat, masła, dżemu
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów,
mleka, wyrobów mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów
* Dostępne tylko w wybranych modelach
10
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
KOMORA ZAMRAŻARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki
umożliwia przechowywanie
zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu)
i zamrażanie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin,
jest podana na tabliczce znamionowej.
Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz
komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca
wokół opakowań żywności na swobodny przepływ powietrza.
Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo rozmrożonej
żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność w sposób
zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub kondensacji.
Aby uzyskać większą przestrzeń, można korzystać z komory
zamrażarki bez szuflad. › Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo
zamknięte.
KOSTKI LODU
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do
komory zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro
zakończonych przedmiotów do wyjmowania lodu.
Legenda
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana
do zamrażania świeżej/gotowanej żywności.
SZUFLADA ZAMRAŻARKI
WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
•
•
•
Otworzyć drzwiczki zamrażarki
Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za prawy i
lewy róg (1)
Wyjąć szufladę (2)
1
•
2
Wkładać górny pojemnik, wykonując czynności w odwrotnej
kolejności
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
•
•
•
•
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej.
Etykieta pomoże w zidentyfikowaniu artykułu i określeniu,
kiedy powinien zostać zużyty, by nie stracił wartości
odżywczych. Nie należy ponownie mrozić rozmrożonej
żywności.
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą żywność,
używając: folii aluminiowej, folii kuchennej, szczelnych
worków plastikowych, pojemników plastikowych z
pokrywkami lub specjalnych pojemników, o ile są
odpowiednie do zamrażania żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty
spożywcze muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej jakości.
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
•
•
•
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki
mięs, szczególnie dziczyznę, należy przed zamrożeniem
pozostawić do skruszenia.
Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed
umieszczeniem w zamrażarce.
Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy jak
najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie zamrażać,
chyba że zostanie ugotowana. Rozmrożoną żywność po
ugotowaniu można zamrozić ponownie.
Nie należy zamrażać butelek z płynami.
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu może tracić
wartość odżywczą).
Jeśli opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany w
optymalnych warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone pod
koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w izolacyjnej
torbie chłodniczej.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
•
•
•
•
Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić mrożoną
żywność w zamrażarce.
Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo, nie
należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed upływem 24
godzin.
Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności do
spożycia podanej na opakowaniu.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
11
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ ŻYWNOŚCI
Urządzenie
Okres przechowywania
Masło lub margaryna
Sery
Ryby
Małże
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych)
Lody i sorbety
Mięso
Szynka - wędliny
Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina)
Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)
Mleko, świeże płyny
Drób (kurczak-indyk)
Warzywa
6 miesięcy
3 miesiące
2-3 miesiące
1 miesiąc
8-12 miesięcy
2-3 miesiące
2 miesiące
8-12 miesięcy
4 miesiące
1-3 miesiące
5-7 miesięcy
8-12 miesięcy
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki, ponieważ wyposażone jest
w kilka wentylatorów oraz napędów regulujących jego
działania, które włączają i wyłączają się automatycznie.
3. Odgłos „BRRR" wydawany przez pracującą sprężarkę
chłodziarki.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ
PRZEZ:
•
•
•
•
Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np.
mebli.
Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze
sobą.
4. Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub
wentylator.
5. Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA
UŻYTKOWNIKA
1. Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po
dłuższej przerwie.
2. Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do
przewodów rurowych.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
12
6. Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który
włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
TABELA ALARMÓW
TYP ALARMU
SYGNAŁ
PRZYCZYNA
ROZWIĄZANIE
Alarm otwartych drzwiczek.
Emitowany jest alarm
dźwiękowy, dioda miga, a na
wyświetlaczu prezentowane
jest ustawienie temperatury
docelowej chłodziarki.
Drzwi są otwarte przez
ponad dwie minuty.
Brzęczyk zostanie wyłączony
po zamknięciu drzwi.
Alarm temperaturowy.
Emitowany jest sygnał
dźwiękowy, a na
wyświetlaczu miga
komunikat o ALARMIE
TEMPERATUROWYM (W
miejscu temperatury
zamrażarki wyświetlany jest
komunikat „A1”).
Temperatura wewnątrz
zamrażarki jest zbyt
wysoka. Zamrażarka będzie
utrzymywać temperaturę w
okolicach 0°C, aby nie doszło
do ponownego zamrożenia,
co pozwoli na spożycie
żywności w ciągu 24 godzin
lub ponowne zamrożenie po
ugotowaniu.
Aby wyłączyć brzęczyk,
otworzyć i zamknąć drzwi
urządzenia, lub wcisnąć
jednokrotnie przyciski
regulacji temperatury
zamrażarki + i -. Po
ponownym wciśnięciu
tych przycisków w celu
wyświetlenia docelowej
wartości temperatury na
wyświetlaczu zamrażarki
wyłączyć diodę ALARMU
TEMPERATUROWEGO i
przywrócić normalną pracę
urządzenia.
Alarm temperaturowy.
Emitowany jest sygnał
dźwiękowy, a na
wyświetlaczu miga
komunikat o ALARMIE
TEMPERATUROWYM (W
miejscu temperatury
zamrażarki wyświetlany jest
komunikat „A2”).
Temperatura wewnątrz
zamrażarki jest
niebezpiecznie wysoka.
Nie wolno spożywać
żywności przechowywanej
w urządzeniu. Zamrażarka
utrzyma temperaturę na
poziomie ok. -18°C.
Aby wyłączyć brzęczyk,
otworzyć i zamknąć drzwi
urządzenia, lub wcisnąć
jednokrotnie przyciski
regulacji temperatury
zamrażarki + i -. Po
ponownym wciśnięciu
tych przycisków w celu
wyświetlenia docelowej
wartości temperatury na
wyświetlaczu zamrażarki
wyłączyć diodę ALARMU
TEMPERATUROWEGO i
przywrócić normalną pracę
urządzenia.
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
* Dostępne tylko w wybranych modelach
13
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności konserwacyjnych odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów urządzenia środkami łatwopalnymi.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
•
Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą szmatki
zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrz
chłodziarek.
• Części, które można wyjąć, mogą być myte w ciepłej
wodzie z mydłem lub płynem do mycia naczyń. Ostrożnie
wypłukać i dokładnie wysuszyć.
• Zewnętrzną stronę urządzenia oraz uszczelkę drzwi
należy czyścić zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć
miękką szmatką.
• Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić odkurzaczem.
• O ile nie wskazano inaczej, akcesoria dostarczane wraz z
urządzeniem
nie nadają się do mycia w zmywarce.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
14
Ważne:
• Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy
czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej
szmatki.
• Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w
pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać.
Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.
Aby zapewnić stałe i prawidłowe odprowadzanie skroplin,
należy regularnie czyścić otwór odpływowy znajdujący się
na ściance tylnej komory chłodziarki, w pobliżu szuflady
na owoce i warzywa. Używać do tego celu narzędzia
dostarczonego w komplecie*.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie działa.
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
•
•
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Pojemnik może być
nawet wypełniony do połowy.
•
Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym,
aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwiczek są gorące w
dotyku.
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas
pracy sprężarki.
Oświetlenie nie działa.
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania.
•
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu
Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować
się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego
typu dostępne jedynie w punktach serwisowych i u
autoryzowanych sprzedawców.
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników: częstotliwości
otwierania drzwiczek, ilości
przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
•
Wydaje się, że silnik
włącza się zbyt często.
Temperatura urządzenia Przyczyn może być wiele (patrz
jest zbyt wysoka.
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drzwiczki zamykają
się lub otwierają
nieprawidłowo.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo
ustawione.
Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej
ilości żywności.
Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest
zakurzony i zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik
pracuje dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte
lub w przechowywana jest duża ilość żywności, silnik
pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne
części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych
pozycjach.
Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub
lepkie.
Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
15
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.‌whirlpool.‌eu
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).
* Dostępne tylko w wybranych modelach
400011230774
16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement