Whirlpool BSNF 8752 W Use and care guide

Add to my manuals
35 Pages

advertisement

Whirlpool BSNF 8752 W Use and care guide | Manualzz
Helse & sikkerhet, bruk & pleie og installasjonsveiledninger
www.whirlpool.eu/register
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s .3
2
NO
NORSK
HELSE & SIKKERHET, BRUK & PLEIE og
INSTALLASJONSVEILEDNINGER
Stikkordregister
MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOLPRODUKT.
For å motta assistanse som er mer fullstendig,
må du registrere apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register
Helse- og sikkerhetsveiledning
SIKKERHETSFORSKRIFTER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MILJØHENSYN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
SAMSVARSERKLÆRING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Veiledningen for Bruk og Pleie
PRODUKTBESKRIVELSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
APPARAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KONTROLLPANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DØR ÅPEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KJØLESKAPSLYS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
HYLLER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
VIFTE + ANTIBAKTERIELT FILTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
FROSTFRITT KJØLESEKSJON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NO-FROST FRYSER SEKSJON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
TILBEHØR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
HVORDAN BRUKE APPARATET. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FØRSTE GANGS BRUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
MONTERING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DAGLIG BRUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FUNKSJONER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TIPS FOR OPPBEVARING AV MAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANBEFALING HVIS APPARATET IKKE ER I BRUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEILSØKINGSLISTE
& ETTER-SALGS
SERVICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKSJONSLYDER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEILSØKINGSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SERVICEAVDELINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
22
23
24
24
25
27
Installasjonsveiledning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3
Helse og Sikkerhetsveiledning
FORHOLDSREGLER
MED HENSYN TIL SIKKERHET
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
DIN OG ANDRES SIKKERHET
ER SVÆRT VIKTIG.
Denne bruksanvisningen og
selve husholdningsapparatet
er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må
alltid leses og følges.
Dette er sikkerhetssymbolet.
Dette symbolet varsler deg om
en potensiell fare som kan
drepe eller skade deg og
andre.
Alle sikkerhetsmeldingene vil
følge varselsymbolet og ordene FARE eller ADVARSEL.
Disse ordene betyr:
FARE
Viser til en farlig situasjon som
forårsaker alvorlige skader
dersom den ikke unngås.
hvordan du kan unngå risiko
for personskade, materiell
skade eller elektrisk støt som
følge av feil bruk av apparatet.
Ta nøye hensyn til følgende
anvisninger.
Dersom du ikke følger disse
anvisningene kan det oppstå
risikofylte situasjoner.
Produsenten kan ikke holdes til
ansvar for skade som skyldes
at denne veiledningen ikke
respekteres.
Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar for skader på
personer, dyr eller eiendom
hvis ovennevnte råd og forholdsregler ikke overholdes.
Ha alltid bruksanvisningene
innen rekkevidde for fremtidig
bruk.
Du må ikke oppbevare eksplosive stoffer som for eksempel
spraybokser og du må aldri
plassere eller bruke bensin eller
lett antennelig material i nærheten av apparatet.
Viser til en farlig situasjon som
kan forårsake alvorlige skader
dersom den ikke unngås.
Før avfallsbehandling må fryseren ødelegges ved å kutte av
strømledningen og fjerne
dører og hyller (hvis disse
finnes) slik at barn ikke klatrer
inn og blir sittende fast.
Alle sikkerhetsvarslene gir
spesifikke detaljer om foreliggende, mulig risiko og angir
Produktet inneholder ikke KFK.
Kjølekretsen inneholder R600a
(HC).
ADVARSEL
4
For apparater med Isobutan
(R600 a): Isobutan er en naturlig gass uten innvirkning på
miljøet. Gassen er imidlertid
brannfarlig. Det er derfor viktig
å forsikre seg om at rørene i
kjølekretsen ikke er skadet.
Vær forsiktig når du tømmer
kjølekretsen i tilfelle noen av
rørene er skadet.
C-pentan brukes som blåsemiddel i isolasjonsskum og er
en eksplosjonsfarlig gass.
ADVARSEL
Pass på at det ikke oppstår
skader på rørene i kjølekretsen
på apparatet.
ADVARSEL
Bruk ikke andre mekaniske,
elektriske eller kjemiske hjelpemidler for å fremskynde avrimingen enn de som eventuelt
anbefales av produsenten.
ADVARSEL
Du må hverken bruke eller
oppbevare elektrisk utstyr inne
i seksjonene til apparatet, med
mindre disse er godkjent av
produsenten.
ADVARSEL
NO
Dispensere for isbiter og eller
vann som ikke er koblet direkte
til vannforsyningen, må kun
fylles med drikkevann.
ADVARSEL
Hold alle ventilasjonsåpninger i
apparatinnhegningen eller i
innbyggingsstrukturen fri for
hindre.
ADVARSEL
Automatisk is-maskin og/eller
vanndispensere må kobles til
en vannforsyning som kun
tilfører drikkevann, hvor trykket
i ledningen befinner seg mellom 0,17 og 0,81 MPa (1,7 og
8,1 bar).
For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må du la det være rom på
begge sider og over apparatet.
Avstanden mellom baksiden av
apparatet og veggen bør være
minst 50 mm.
Er avstanden kortere, økes
apparatets energiforbruk.
TILTENKT BRUK
AV PRODUKTET
Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk. Det
er forbudt å bruke apparatet til
profesjonell bruk.
Produsenten fraskriver seg
ethvert ansvar ved ukorrekt
bruk eller feil innstilling av
bryterne.
Apparatet er ikke ment til å
betjenes ved hjelp av et eksternt tidsur eller separat
fjernkontrollsystem.
Apparatet må ikke benyttes
utendørs.
Dette apparatet er ment for å
brukes i husholdninger og til
lignende
bruk som:
- selvbetjente kjøkken for
butikkansatte, på kontorer eller
på andre arbeidsplasser;
- hytter, hoteller, moteller og
andre utleieeiendommer;
- bed & breakfast og lignende
overnattingssteder;
- catering og lignende.
Pæren som er brukt i apparatet
er spesielt fremstilt for bruk i
husholdningsapparater, og skal
ikke brukes til vanlig innendørs
opplysning (Kommisjonens
forordning (EF) nr. 244/2009).
MONTERING
Apparatet må kun slås på etter
at installasjonsprosedyren er
avsluttet.
Installasjon og reparasjoner må
kun utføres av en kvalifisert
elektriker som følger produsentens anvisninger og i samsvar med gjeldende lokale
sikkerhetsforskrifter. Du må
ikke reparere eller skifte ut
noen som helst del av maskinen dersom dette ikke er
uttrykkelig angitt i bruksanvisningen.
Bruk beskyttende hansker for å
foreta all utpakking og installasjon.
Apparatet må alltid frakobles
strømnettet før installasjon.
Etter at du har pakket ut apparatet må du påse at det ikke er
blitt skadet under transporten.
Dersom du oppdager noen
problemer, må du kontakte
forhandleren eller serviceavdelingen.
Pass på at apparatet ikke
skader strømledningen under
montering.
Flytting og montering av
produktet må utføres av to
eller flere personer.
Når du installerer apparatet må
du kontrollere at alle fire føttene står støtt og godt på gulvet,
juster de dersom det er nødvendig, og kontroller at apparatet står helt i plan ved å
benytte et vater.
Vent i minst to timer før apparatet settes i gang, for å sikre at
kjølekretsen virker som den
skal.
Pass på at apparatet ikke er
nær en varmekilde.
ELEKTRISKE ADVARSLER
Kontroller at nettspenningen
er den samme som oppgitt på
typeplaten.
Intervallene i strømforsyningen
er indikert på typeplaten.
Det er påbudt å jorde apparatet.
For at installasjonen skal oppfylle gjeldende sikkerhetsforskrifter, er en allpolet bryter
med minimum kontaktåpning
på 3 mm påkrevd.
Dersom strømledningen er
skadet må den skiftes ut med
en av samme slag. Strømledningen må skiftes ut av en
kvalifisert tekniker i overensstemmelse med produsentens
instrukser og gjeldende sikkerhetsforskrifter. Kontakt et
autorisert servicesenter.
De elektriske komponentene
5
må ikke være tilgjengelige
etter installasjonen.
Strømledningen må være lang
nok til at det innebygde apparatet kan tilkobles strømnettet.
Ikke bruk skjøteledninger.
Ikke dra i strømledningen.
Ikke bruk adaptere hvis apparatet er utstyrt med et støpsel.
For apparat med tilpasset
støpsel, ta kontakt med en
kvalifisert tekniker dersom
støpselet ikke er egnet for din
kontakt.
ELEKTRISK TILKOBLING KUN FOR STORBRITANNIA
OG IRLAND
Skifte av sikring.
Hvis maskinens støpsel er
utstyrt med en BS 1363A 13
amp sikring, må du bruke en
A.S.T.A.-godkjent sikring til BS
1362-type for å skifte sikring i
denne typen støpsel:
RIKTIG BRUK
Ikke berør apparatet med våte
kroppsdeler og ikke betjen
apparatet med bare føtter.
Ikke bruk dette apparatet
dersom strømkabelen eller
støpselet er skadet, hvis det
ikke fungerer som det skal,
eller dersom det er blitt skadet
eller har falt ned. Ikke dypp
ledningen eller støpslet i vann.
Hold ledningen borte fra
varme overflater.
Ved bruk av jordfeilbryter må
kun modeller merket med
brukes.
(RCCB)
Apparatet er beregnet på bruk
ved bestemte omgivelsestemperaturer, i henhold til klimaklassen som er oppgitt på
typeskiltet.
Det kan hende apparatet ikke
fungerer korrekt dersom omgivelsestemperaturen over
lengre tid er lavere eller høyere
enn de temperaturer apparatet
er beregnet for.
Klimaklasse Omg.T. (°C)
SN Fra 10 til 32
N Fra 16 til 32
ST Fra 16 til 38
T Fra 16 til 43
6
Stikkontaktutgang / støpsel
(gjelder begge land)
Hvis det monterte støpselet
ikke egner seg for din stikkontaktutgang, kan du ta kontakt
med kundeservice for mer
instruksjoner. Ikke forsøk å
skifte støpselet selv. Dette er
en prosedyre som må utføres
av en kvalifisert tekniker i
overensstemmelse med produsentens anvisninger og gjeldende sikkerhetsforskrifter.
1. Fjern sikringsdekslet (A) og
sikringen (B).
2. Sett inn en ny 13 A-sikring i
sikringsdekslet.
3. Sett begge deler i støpslet
igjen.
VIKTIG:
Sikringsdekslet må alltid settes
på plass i forbindelse med
skifte av sikring. Hvis sikringsdekslet er blitt borte, må ikke
støpselet benyttes før det er
montert et nytt deksel.
Korrekt plassering er vist med
fargeinnsats eller fargen på
ordene nederst på støpselet.
Nytt sikringsdeksel fås kjøpt på
din nærmeste el-butikk.
Gjelder kun republikken
Irland
Opplysningene som gjelder for
Storbritannia gjelder i de fleste
tilfeller også her, men det
brukes også gjerne en tredje
type støpsel og stikkontakt,
den 2-pinnede typen med
sidejording.
Bruk kjøleseksjonen kun til
oppbevaring av ferske matvarer og fryseseksjonen kun til
oppbevaring av frysevarer,
samt til innfrysing av ferske
matvarer og produksjon av
isbiter.
Unngå å oppbevare uinnpakket mat i direkte kontakt med
de innvendige overflatene i
kjøleskapet eller fryseren.
Apparatet kan ha spesialseksjoner for oppbevaring av matvarer.
Disse kan fjernes med mindre
annet er angitt i produktets
brukerveiledning.
Svelg ikke væsken (ikke giftig) i
kjøleelementene (kun på noen
modeller).
Ikke spis ispinner eller isbiter
umiddelbart etter at de er tatt
ut av fryseren, ettersom dette
kan forårsake kuldesår.
Når det gjelder produkter som
bruker et luftfilter inni en
tilgjengelig viftedeksel, skal
filteret alltid være på plass når
kjøleskapet er i bruk.
Sett aldri glassbeholdere med
væsker inn i fryseseksjonen, da
NO
de kan knuses.
Ikke blokker viften (hvis tilgjengelig) med matvarer.
Kontroller at døren kan lukkes
ordentlig, når matvarene er
satt inn. Dette gjelder særlig
døren til fryseren.
Skadde pakninger må skiftes
så snart som mulig.
BARN OG SIKKERHET
Meget små (0–3 år) og små
barn (3–8 år) skal holdes på
avstand så sant de ikke er
under konstant oppsyn.
Barn fra 8 år og oppover og
personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk
funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap kan
kun bruke dette apparatet
under tilsyn eller hvis de har
fått opplæring i trygg bruk av
apparatet og forstår farene det
innebærer. Barn må ikke leke
med maskinen. Barn må ikke
foreta rengjørings- eller vedlikeholdsoppgaver uten å være
under tilsyn.
Hold emballasjematerialene
(plastposer, deler polystyren
osv.), unna barnas rekkevidde.
RENHOLD
OG VEDLIKEHOLD
Apparatet må frakobles strømnettet før det utføres renhold
eller vedlikehold.
Bruk aldri damprengjøringsutstyr
MILJØHENSYN
AVHENDING AV
EMBALLASJE
AVHENDING AV BRUKTE
HUSHOLDNINGSAPPARAT
Emballasjen består av 100%
resirkulerbart materiale, og er
merket med et
resirkuleringssymbol:
Apparatet er fremstilt av
material som kan resirkuleres
eller brukes om igjen.
Apparatet må avfallsbehandles
i samsvar med lokale
bestemmelser angående
avfallsbehandling.
De forskjellige delene av
emballasjen skal ikke kastes i
husholdningsavfallet, men
resirkuleres i henhold til de
lokale forskrifter.
For videre informasjon om
behandling, gjenvinning og
resirkulering av elektriske
husholdningsapparater, kan du
kontakte kommunen, det
lokale renholdsverket eller
butikken der du kjøpte
apparatet.
Dette apparatet er merket i
overensstemmelse med EUdirektivet 2012/19/EF, Kasserte
elektriske og elektroniske
produkter (WEEE).
Ved å sørge for at dette
produktet kasseres
forskriftsmessig, er du med på
å forebygge eventuelle
negative miljø- og
helsekonsekvenser.
Dette symbolet på
produktet eller på de
vedlagte dokumentene,
indikerer at dette apparatet
ikke må behandles som vanlig
husholdningsavfall, men
7
transporteres til en
innsamlingsstasjon for
resirkulering av elektrisk og
elektronisk utstyr.
TIPS FOR Å SPARE ENERGI
Plasser apparatet i et tørt rom
med god ventilasjon, i god
avstand fra varmekilder (f.eks.
radiator, komfyr o.l.) og et sted
hvor det ikke utsettes for
direkte sollys. Bruk en
isolasjonsplate om nødvendig.
Følg installasjonsveiledningen
for å sikre tilfredsstillende
ventilasjon. Utilstrekkelig
ventilasjon på baksiden av
apparatet øker energiforbruket
og gir redusert avkjøling.
Temperaturen inni apparatet
kan påvirkes av
omgivelsestemperaturen, hvor
ofte dørene åpnes og hvor
apparatet er installert.
Temperaturreguleringen bør ta
disse faktorene med i
betraktning.
Åpne døren så lite som mulig.
Sett mat som skal tines, i
kjøleskapet. De frosne
produktene er med på å kjøle
ned matvarene i kjøleskapet.
Kjøl ned varm mat og drikke
før de settes inn i apparatet.
Hylleplasseringen i kjøleskapet
har ingenting å si for hvor
energieffektivt kjøleskapet er.
Matvarene bør plasseres slik at
luften kan sirkulere effektivt
(matvarene bør ikke være i
kontakt med hverandre og bør
ikke stå helt inn mot
bakveggen).
Du kan få mer
lagringskapasitet for kjølevarer
ved å fjerne kurver og
eventuell frostfri hylle uten at
det går ut over
energiforbruket.
Produkter med høy
energiklasse har effektive
motorer som varer lenger i
drift, men som har lavt
strømforbruk. Det gjør ikke
noe om motoren fortsetter å
kjøre i lenger perioder.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Dette apparatet er fremstilt for
oppbevaring av matvarer og er
i overensstemmelse med
CE-standard nr. 1935/2004.
8
Dette produktet er utformet,
fremstilt og markedsført i
samsvar med:
› kravene til sikkerhet i
direktivet “Lav spenning"
2006/95/EU (som erstatter
73/23/EØF og påfølgende
endringer);
› beskyttelseskravene i EMCdirektivet 2004/108/EC.
Apparatets elektriske sikkerhet
er kun garantert når det er
koblet til et forskriftsmessig,
jordet elektrisk anlegg.
NO
Bruks- og vedlikeholdsveiledning
PRODUKTBESKRIVELSE
APPARAT
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
6
7
25
15
17
18
19
1
20
21
22
16
23
24
1. KONTROLLPANEL
Kjøleseksjon
2. Diodebelysning
3. Vifte
4. Viftedeksel og
antibakterisk
filterområde
5. Hyller
6. Flaskehylle
7. Osteklokke + Lokk
8. Multi-flow
kaldluftområde
9. Sensordeksel
10. Kjøligere seksjon
(best for kjøtt og fisk)
11. Typeplate med
kommersielt navn
12. Frukt- og
grønnsaksskuff
13. Skillevegg for skuff
i kjøleskap
14. Sett for
omhengsling av dører
15. Dørhyller
16. Egghylle
17. Halv-balkong for
små ting
18. FLASKESKILLER
19. Flaskehylle
20. Dørtetningslist
Fryseseksjon
20. Dørtetningslister
21. Quick ice /
Eutektiske
sammensetninger
22. Hyller
23. Midterste skuff:
kaldeste sone best for
frysing av fersk mat
24. Skillevegg for skuff
i fryser
25. Skuffer i
fryseseksjon
9
KONTROLLPANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1. KJØLESKAPSTEMPERATUR knapp
2. KJØLESKAPETS
TEMPERATURDISPLAY (°C)
3. 6TH SENSE FRESH CONTROL
4. FRYSERENS TEMPERATURDISPLAY
(°C)
5. FRYSERENS TEMPERATURKNAPP
6. ALARMINDIKATOR FOR
ANTIBAKTERISK FILTER
7. ALARMINDIKATOR FOR
STRØMBRUDD
8. ALARMINDIKATOR FOR
FUNKSJONSSVIKT
9. ALARMINDIKATOR FOR ÅPEN DØR
10. ON/STAND-BY knapp
11. Knapp for rask nedkjøling
12. VACATION-knapp
13. KEY LOCK-knapp
14. FREEZE CONTROL-knapp
15. FAST FREEZE-knapp
16. "STOP ALARM"-knapp
TEKNISKE
DATA
APPARATETS MÅL
Høyde
1885
mm
Bredde
595
mm
Dybde
655
mm
NETTOVOLUM KJØLESKAP (L)
222
L
NETTOVOLUM FRYSER (L)
94
L
AVRIMINGSSYSTEM
Kjøleskap
Automatisk
Fryser
Automatisk
STIGETID (T)
22
h
INNFRYSINGSKAPASITET (KG/24T)
15,5
Kg/24h
STRØMFORBRUK (KWT/24T)
0,66
Kwh/24h
STØYNIVÅ (DBA)
42
dba
ENERGIKLASSE
A++
10
NO
DØR
OMHENGSLING AV DØREN
Merk: Du kan endre hvilken vei døren åpner seg.
Hvis dette gjøres av serviceavdelingen, dekkes det
ikke av garantien.
Det anbefales at man er to når døren skal
omhengsles.
Følg instruksene i Installasjonsveiledningen.
KJØLESKAPSLYS
Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker
diodelamper, noe som både gir bedre belysning og
meget lavt energiforbruk.
Hvis diodelyssystemet ikke virker, må du kontakte
serviceavdelingen for å få det skiftet.
Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren
åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 10
minutter, slås lyset automatisk av.
HYLLER
Alle hyller, klaffer og uttrekkskurver kan fjernes.
VIFTE + ANTIBAKTERIELT FILTER
Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i
produktet, slik at maten bevares bedre.
Merk: Ikke blokker luftinntaket med matvarer.
Dersom apparatet har en slik vifte, kan det utstyres
med antibakterielt filter.
Ta det ut av boksen i grønnsaksskuffen og sett det
inn i viftens deksel - som på
bildet.
Fremgangsmåten for skifte av
filter står på filteresken.
FROSTFRITT KJØLESEKSJON
Avriming av kjøleseksjonen skjer automatisk.
Smeltevannet renner ned gjennom et
dreneringshull bak Multi-flow og samles deretter
opp i en beholder, der det fordamper.
11
NO-FROST FRYSER SEKSJON
No Frost fryserne sirkulerer kald luft rundt i
oppbevaringsområdene og forhindrer isdannelse,
og eliminerer dermed helt behovet for avising.
Frosne artikler setter seg ikke fast i vegger, etiketter
forblir leselige og oppbevaringsrommet forblir
ryddig.
TILBEHØR
EGGSKUFF
OSTEKLOKKE
FLASKEHYLLE
FLASKESKILLER
SKILLEVEGG FOR SKUFF I
FRYSER
SKILLEVEGG FOR SKUFF I
KJØLESKAP
SEKSJON QUICK ICE
SKUFFER FOR EUTEKTISKE
SAMMENSETNINGER/QUICK
ICE
12
HVORDAN BRUKE
APPARATET
NO
FØRSTE GANGS BRUK
STARTE APPARATET
Etter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter
det automatisk.
Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i
kjøleskapet etter at det er satt i gang.
TEMPERATURINNSTILLING
Apparatet er normalt stilt inn på fabrikken for bruk
på den anbefalte middeltemperaturen.
For detaljer om innstilling av temperaturen - se
veiledningen Daglig Referanse.
Når apparatet er koblet til strømnettet, tennes
displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund.
Standardinnstillingene (fabrikkinnstillinger) for
kjøleskapets lys.
Merk: Viste settpunkter tilsvarer
gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet
MONTERING
MONTERE ETT ENKELT APPARAT
For å sikre tilstrekkelig ventilasjon må du la det være
rom på begge sider og over apparatet.
Avstanden mellom baksiden av apparatet og
veggen bør være minst 50 mm.
Er avstanden kortere, økes apparatets energiforbruk.
INSTALLERING AV AVSTANDSSTYKKENE
Monter avstandsstykkene på den øvre og nedre
delen av kondenseren (i følge tegningen) bak på
apparatet.
50mm
50mm
13
DAGLIG BRUK
ØKE FRYSERENS OPPBEVARINGSKAPASITET
• fjerning av kurver slik at det er mulig å oppbevare
store produkter.
•
plassere matvarene direkte på fryserhyllene.
• fjerning av ekstra tilbehør som kan fjernes.
•
Du må ikke blokkere området rundt
luftavtrekket (på bakveggen og nede, inne i
produktet) med matvarer.
• Alle hyller, klaffer og uttrekkskurver kan fjernes.
• Den innvendige temperaturen i fryseren kan
påvirkes av romtemperaturen, hyppig døråpning,
samt fryserens plassering. Temperaturreguleringen
bør ta disse faktorene med i betraktning.
•
Med mindre noe annet er angitt, kan
apparatets tilbehør ikke vaskes i oppvaskmaskin.
FUNKSJONER
ON/STANDBY
Denne funksjonen slår på kjøleskapet
eller setter det på standby. For å sette
produktet i Stand-by, trykk & hold
inne On/Stand-by knappen i 3
sekunder.
Alle indikatorene slukkes unntatt
baklyset for On/Stand-by-ikonet for å
indikere at apparatet er i Stand-by.
Når apparatet står på Stand-by,
fungerer ikke lyset inne i
kjøleseksjonen.
Husk at denne operasjonen ikke
kobler apparatet fra
strømnettet.
For å slå apparatet på igjen er det bare
å trykke og holde On/Stand-byknappen inne i 3 sekunder.
SMART DISPLAY
Denne tilleggsfunksjonen kan brukes
til å spare energi. Vær vennlig å følge
instruksene i Veiledningen for Daglig
Referanse for å aktivere/deaktivere
funksjonen.
Smartdisplayet slukkes etter
aktivering, med unntak av indikatoren
for 6th Sense Fresh Control. Hvis
smartdisplayet er aktivt - hvis du vil
justere temperaturen eller bruke
andre funksjoner, er det nødvendig å
aktivere displayet ved å trykke på en
knapp.
Omtrent 15 sekunder uten noen
handling slukkes displayet igjen og
bare indikatoren 6th Sense Fresh
Control forblir synlig.
Når funksjonen deaktiveres,
gjenopprettes det normale displayet.
Smartdisplayet deaktiveres automatisk
etter et strømbrudd. Husk at denne
funksjonen ikke kobler apparatet fra
strømforsyningen, men bare reduserer
strømforbruket for det utvendige
displayet.
Merk: Apparatets erklærte
energiforbruk henviser til bruk med
smartdisplayfunksjonen aktivert.
14
NO
6TH SENSE FRESH
CONTROL
Dette fungerer automatisk for å sikre
optimale forhold for å bevare maten.
Ved endringer vil, 6th Sense Fresh
Control øyeblikkelig gjenopprette
ideelle forhold.
Resultatene er utmerkede:
friskheten ivaretas på best mulig måte
i hele kjøleskapsseksjonen opp til 4
ganger lenger.
FAST COOL
Denne funksjonen anbefales når en
stor mengde matvarer legges inn i
kjøleseksjonen.
Bruk funksjonen for rask nedkjøling til
å øke nedkjølingskapasiteten i
kjøleskapsseksjonen.
Advarsel:
• Ikke kompatibel med "ferie"funksjonen
For å garantere optimal ytelse kan ikke
"ferie"- og "rask nedkjøling"funksjonene brukes samtidig. Hvis
"ferie"-funksjonen allerede er aktivert,
må den deaktiveres før man kan
aktivere "rask nedkjøling"-funksjonen
(og omvendt).
HURTIGFRYSING
Det er anbefalt å bruke denne
funksjonen når du plasserer spesielt
mye mat i fryseseksjonen, som skal
fryses på en gang. Ett døgn før du skal
fryse ned fersk mat, trykker du på Fast
Freeze-knappen for å aktivere Fast
Freeze-funksjonen. Når funksjonen er
aktivert, vil Fast Freeze indikatoren
tennes. Etter et døgn kan du legge
matvarene som skal fryses inn i den
midterste fryseseksjonen. Funksjonen
deaktiveres automatisk etter 48 timer,
eller den kan deaktiveres manuelt ved
å trykke på knappen for rask
nedkjøling igjen.
VACATION
(FUNKSJONSMÅTEN
FERIE)
Denne funksjonen kan aktiveres for
å redusere energiforbruket til
maskinen i en fraværsperiode.
Før funksjonen aktiveres må all lett
fordervelig mat fjernes fra
kjøleskapsseksjonen. Pass på at
døren er ordentlig igjen ettersom
kjøleskapet vil holde en passende
temperatur for å unngå at det
oppstår ubehagelig lukt (+12 °C).
For å aktivere/deaktivere funksjonen
for Vacation, trykk ganske enkelt på
Vacation mode-knappen. Når
funksjonen er aktivert, lyser det
tilhørende symbolet.
Når settpunktet for temperaturen
endres, deaktiveres denne
funksjonen automatisk.
Fryserseksjonen arbeider på riktig
måte.
Advarsel:
• Ikke kompatibel med "rask
nedkjøling"-funksjonen
For å garantere optimal ytelse kan
ikke "ferie"- og "rask nedkjøling"funksjonene brukes samtidig.
Hvis "rask nedkjøling"-funksjonen
allerede er aktivert, må den
deaktiveres før man kan aktivere
"ferie"-funksjonen (og omvendt).
15
TASTELÅS
Denne funksjonen hindrer at
innstillingen endres eller apparatet
slås av ved en feiltakelse.
For å låse knappene, trykk på Key
Lock-knappen i 3 sekunder til
displayet viser indikatoren for Key
Lock og et lydsignal bekrefter at
funksjonen er valgt. Etter 3 sekunder
slukkes Key Lock indikatoren.
Når den er aktivert, ved å trykke på de
andre knappene (med unntak av Key
Lock-knappen) aktiveres et lydsignal
og på display blinker indikatoren for
Key Lock.
Enhver alarm kan deaktiveres når Key
Lock-funksjonen er aktiv.
For å frigjøre tastene, følg samme
prosedyren helt til display viser
indikatoren for Key Lock og et
lydsignal bekrefter at funksjonen er
deaktivert. Etter ett sekund slukkes
indikatoren.
FREEZE CONTROL
Freeze Control er en avansert
teknologi som reduserer
temperaturvariasjonene i hele
fryserseksjonen til et minimum, takket
være et innovativt luftsystem som
arbeider fullstendig uavhengig i
forhold til kjøleskapet. Frysemerker
reduseres med opptil 60% og maten
beholder sin opprinnelige kvalitet og
farge.
Trykk ganske enkelt på knappen for
FREEZE CONTROL for å aktivere eller
deaktivere funksjonen for Freeze
Control
Denne funksjonen arbeider på riktig
måte innenfor et definert
temperaturintervall: mellom -22 °C og
-24 °C. Når funksjonen er innkoblet og
temperaturen er stilt inn til en
temperatur som er varmere enn -22°C,
stilles temperaturen automatisk inn på
-22°C slik at den er tilpasset
driftsintervallet.
Dersom funksjonen er innkoblet og
brukeren endrer temperaturen i
fryseren, utenfor det aktuelle
driftsintervallet, vil funksjonen slå seg
av automatisk.
Dersom Fast freezing er innkoblet, er
funksjonen “Freeze control” sperret
inntil Fast Freezing funksjonen er slått
av.
STRØMBRUDDSALARM
Produktet er designet til å automatisk
overvåke temperaturen i fryseren når
elektrisiteten slås på igjen etter et
strømbrudd. Dersom temperaturen i
fryseren stiger til over nivået for
frysing, vil ikonet for strømbrudd
tennes, alarmindikatoren blinke og
lydsignalet aktiveres når strømmen
kommer tilbake. Trykk på Reset Alarmknappen én gang for å tilbakestille
alarmen.
Du anbefales å gjøre følgende hvis
strømbruddalarmen utløses:
• Dersom maten i fryseren er tint, men
fortsatt kald, bør all maten i fryseren
flyttes til kjøleskapet og spises innen
de neste 24 timene.
• Dersom maten i fryseren er frossen,
betyr det at maten ble tint, og
deretter fryst på nytt da strømmen ble
gjenopprettet. Dette ødelegger
smaken, kvaliteten og næringsverdien,
og kan også være helsefarlig. Du
anbefales å ikke spise maten, men å
kaste hele innholdet i fryseren.
Strømbruddsalarmen er beregnet på å
gi veiledning om kvaliteten på maten i
fryseren hvis det skulle oppstå et
strømbrudd.
Systemet garanterer ikke
matkvaliteten eller -sikkerheten, og
kundene anbefales å bruke egen
vurderingsevne når de kontrollerer
kvaliteten på matvarene i fryse- og
kjøleseksjonen.
16
NO
ALARM FOR OVER
TEMPERATUR
ALARM FOR ÅPEN
DØR
QUICK ICE
Alarmen aktiveres når:
•
Apparatet er koplet til
strømkilden etter at det ikke har vært i
bruk over lenger tid.
• Temperaturen i fryseseksjonen er for
høy.
• Dersom mengden mat som er lagt i
fryseren er større enn oppgitt på
servicemerket.
•
Døren på fryseren har stått åpen i
lang tid.
• Trykk på stopp alarm-knappen én
gang for å dempe alarmsummeren.
• Alarmindikatoren slår seg automatisk
av så snart fryseseksjonen når en
temperatur på under -10 °C og
alarmindikatoren slukkes.
Alarmen for åpen dør aktiveres når
døren blir stående åpen i mer enn 2
minutter.
Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm
for å slå av den akustiske alarmen.
HVORDAN LAGE ISBITER
Sett de tomme isbit-skuffene inn i
fryseren 24 timer før du bruke Quick
Ice funksjonen for å kjøle de ned. For å
oppnå best mulig funksjon av Quick
Ice skuffene, anbefaler vi at de alltid
oppbevares i fryseren og at
temperaturinnstillingen opprettholdes
på -18°C eller kaldere.
Fjern Quick Ice-skuffen ved å dra den
mot deg.
Sett dekselet tilbake på plass og sett
det hele i skuffen øverst i fryseren.
Ikke søl vann.
Fjern dekselet og fyll skuffen med
drikkevann (maksimalt nivå = 2/3 av
den totale kapasiteten til skuffen).
HVORDAN TA UT ISBITER
Når isen er ferdig, åpne dekselet og
ta ut isbitene.
BRUK AV QUICK ICE SKUFFER SOM
EUTEKTISKE SAMMENSETNINGER
Quick Ice skuffer kan også benyttes
som eutektiske sammensetninger for
Vent i minst 30 minutter til det har
dannet seg isbiter (det kan ta litt
lenger tid dersom skuffen benyttes
øyeblikkelig etter første gangs bruk).
å hjelpe til med å holde maten
frossen i tilfelle strømbrudd. Den
beste måten å bruke dem på er å
legge dem over maten som
oppbevares i det øverste rommet i
fryseren. I denne posisjonen kan
skuffene fortsatt benyttes til å lage
isbiter, kanskje trenger en noe lenger
tid.
17
TIPS FOR OPPBEVARING AV MAT
KJØLESKAPS-SEKSJON
Kjøleskapet egner seg utmerket til oppbevaring av
ferdigmat, ferskvarer, konservert mat,
melkeprodukter, frukt, grønnsaker og drikkevarer.
VENTILERING
Den naturlige luftsirkulasjonen i
kjøleskapsseksjonen gir soner med ulike
temperaturer. Det er kaldest like over frukt- og
grønnsaksskuffen og inne ved bakveggen. Det er
varmest helt øverst mot døren.
SLIK OPPBEVARER DU FERSKMAT OG
DRIKKEVARER
› Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og
glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i
plastfolie.
› Bruk alltid lukkede beholdere til væske og
matvarer med sterk lukt eller smak, eller som lett
trekker til seg lukt eller smak.
› Matvarer som frigjør store mengder etylengass og
de som er følsomme for denne type gasser, som
frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares
adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden
ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater
plasseres sammen med kiwi eller kål.
Utilstrekkelig ventilasjon gir økt energiforbruk og
dårligere kjøling.
Dekk ikke til lufteåpningene med mat eller andre
ting - de er optimerte for god luftsirkulasjon og
oppbevaring av matvarer.
› Ikke sett matvarene så tett sammen at luften ikke
kan sirkulere ordentlig.
› Bruk en flaskeholder for å unngå at flasker velter.
› Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i
kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like
over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det
kaldeste området i rommet.
› Påse at luftåpningene ikke dekkes til med mat.
HVOR FERSK MAT OG DRIKKEVARER BØR
OPPBEVARES
› På hyllene i kjøleskapet ferdigmat, tropisk frukt,
ost, ferskvare.
› I frukt- og grønnsaksskuffen: frukt, salat,
grønnsaker.
› I det kaldeste området (like over frukt- og
grønnsaksskuffen): kjøtt, fisk, kjøttpålegg, kaker
› I døren: smør, syltetøy, pickles, hermetikk, flasker,
drikkekartonger, egg.
18
NO
Forklaring
TEMPERERT SONE Anbefales for
oppbevaring av tropisk frukt,
bokser, drikker, egg, sauser,
sylteagurk, smør, syltetøy.
KJØLESONE Anbefalt for
oppbevaring av ost, melk,
hverdagsmat, delikatesser,
yoghurt.
KALDESTE SONE Anbefalt for
oppbevaring av kjøttpålegg og
desserter.
FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF
SKUFF I FRYSER SONEN
(MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for
å fryse fersk/tilberedt mat.
SKUFFER I FRYSESEKSJON
Merk
Den Grå tonen på
tegnforklaringen samsvarer ikke
med fargen på skuffene
19
FRYSESEKSJON
Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen
mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i
fryserseksjonen.
Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan
TIPS FOR FRYSING OG OPPBEVARING AV FERSK
MAT
› Vi anbefaler at du merker og daterer alle dine
frossenvarer. Å sette på en etikett hjelper deg til å
identifisere matvarer og til å vite når de bør brukes
før kvaliteten forringes. Du må ikke fryse tint mat på
nytt.
› Før du fryser fersk mat, bør du pakke maten inn i:
aluminiumsfolie, plastfolie, luft- og vanntette
plastposer, polyetenbokser med lokk eller annen
innpakning som tåler frysing.
› Mat må være fersk, moden og av beste kvalitet for
å få frossenmat av høy kvalitet.
› Ferske grønnsaker og frukt bør fortrinnsvis fryses
fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket
(...kg/24h).
Dersom du har lite mat som skal oppbevares i
fryseren, anbefaler vi at du bruker området midt i
fryseren, dette er det kaldeste området i
fryseseksjonen.
så snart de plukkes for å bevare den opprinnelige
næringsverdien, konsistensen, fargen og smaken.
Noe kjøtt, spesielt vilt, bør henges før det fryses.
› Varm mat må alltid avkjøles før den legges i
fryseren.
› Helt eller delvis tint mat må spises umiddelbart.
Du må ikke fryse tint mat på nytt, med mindre den
kokes etter tining. Når den er tilberedt, kan tinet
mat fryses på nytt.
› Du må ikke fryse flasker som inneholder væske.
› Vær vennlig å bruke fast cooling-funksjonen for å
gjøre nedkjølings- og fryseprosessen raskere (se
Daglig Referanse Veiledingen).
FROSSENMAT: HANDLETIPS
Når du kjøper frosne matvarer:
› Kontroller at innpakningen ikke er skadet
(frossenmat i skadet innpakning kan ha dårligere
kvalitet). Hvis pakken har est opp eller har fuktige
flekker, er det mulig at maten ikke har vært lagret på
beste måte slik at den alt har begynt å tine.
› Når du handler bør du kjøpe frossenmat på slutten
av handleturen og ta den med hjem i en isolert
kjølebag.
20
› Når du kommer hjem bør du legge frossenmat i
fryseren med en gang.
› Hvis matvarene har begynt å tine, skal de ikke
fryses på nytt. Spis maten innen 24 timer.
› Unngå eller reduser temperaturvariasjoner til et
minimum. Ta hensyn til best-før-datoen på pakken.
› Du må alltid følge oppbevaringsinformasjonen på
pakken.
NO
OPPBEVARINGTID FOR
FROSNE MATVARER
KJØTT
Storfe
måneder
8 - 12
GRYTERETTER
Kjøtt, fjærfe
måneder
2-3
FRUKT
Epler
måneder
12
Aprikoser
8
Svinekjøtt, kalvekjøtt 6 - 9
MEIERIPRODUKTER
Lammekjøtt
6-8
Smør
6
Bjørnebær/blåbær
8 - 12
Kaninkjøtt
4-6
Ost
3
Solbær/rips
8 - 12
Kjøttdeig/innvoller
2-3
Kremfløte
1-2
Kirsebær/moreller
10
Pølser
1-2
Iskrem
2-3
Fersken
10
Egg
8
Pærer
8 - 12
Plommer
10
FJÆRFE
Kylling
5-7
SUPPER OG SAUSER
Kalkun
6
Suppe
2-3
Bringebær
8 - 12
Fugleinnmat
2-3
Kjøttsaus
2-3
Jordbær
10
Postei
1
Rabarbra
10
1-2
Grønnsaksgryte
8
Fruktjuice (appelsin,
sitron, grapefrukt)
4-6
1-2
BAKVERK OG BRØD
1-2
brød
Kaker (vanlige)
1-2
4
Asparges
Basilikum
8 - 10
6-8
Bløtkake
2-3
Bønner
12
2-3
Pannekaker
1-2
Artisjokk
8 - 10
3-4
Ustekt bakverk
2-3
Brokkoli
8 - 10
Pai
1-2
Rosenkål
8 - 10
PIZZA
1-2
Blomkål
8 - 10
Gulrøtter
10 - 12
Selleri
6-8
Sopper
8
Kruspersille
6-8
Paprika
10 - 12
Erter
12
Prydbønner
12
Spinat
12
Tomat
8 - 10
Squash
8 - 10
KREPSDYR
Bløtdyr, krabbe,
hummer
Krabbe, hummer
SKALLDYR
Østers, uten skall
FISK
"fet fisk" (laks, sild,
makrell)
“mager fisk” (torsk,
flyndrefisk)
GRØNNSAKER
21
ANBEFALING HVIS
APPARATET IKKE ER I BRUK
FRAVÆR/FERIE
Ved lange fravær anbefaler vi å bruke opp maten og
kople fra apparatet for å spare strøm.
FLYTTE
1. Ta ut alle innvendige deler.
2. Pakk dem godt inn og fest dem til hverandre
med limbånd slik at de ikke slår mot hverandre eller
blir borte.
3. Skru de justerbare føttene slik at de ikke berører
støtteflaten.
4. Lukk døren og lås den fast med limbånd, og
bruk dessuten limbånd til å feste strømledningen til
apparatet.
STRØMBRUDD
Hvis det oppstår et strømbrudd, må du ringe
strømleverandøren og spørre hvor lenge det
kommer til å vare.
For strømbrudd som varer opptil 24 timer.
Hold døren på apparatet stengt. Det vil gjøre at
maten holder seg kald lengst mulig.
Merk: Husk at et fullt skap vil holde seg kaldt lenger
enn et som bare er halvfullt.
For strømbrudd som varer lenger enn 24 timer.
Tøm fryseren og legg maten i en bærbar fryser. Hvis
den typen fryser ikke er tilgjengelig, og tilsvarende,
hvis ingen kjøleelementer er tilgjengelig, kan du
prøve å bruke den maten som er lettest bedervelig.
Hvis det er synlige iskrystaller på maten, kan den
fryses igjen, men smak og aroma kan bli påvirket.
Hvis maten viser seg å være i dårlig forfatning, er
det best å kaste den.
22
Isterningbeholder.
NO
RENGJØRING OG
VEDLIKEHOLD
ADVARSEL
Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, trekk ut
stikkontakten til apparatet eller koble fra
strømforsyningen.
Du må aldri bruke skuremidler. Kjøleskapdeler må
aldri rengjøres med brennbare væsker.
› Vask apparatet av og til med en klut og en
blanding av lunkent vann og et nøytralt
vaskemiddel som er egnet for vask av kjøleskap
innvendig.
› Rengjør utsiden av apparatet og dørtetningen
med en fuktig klut og tørk med en tørr klut.
› Kondensatoren, som sitter på baksiden av
apparatet, bør rengjøres regelmessig med
støvsuger.
ADVARSEL
Ikke bruk damprengjøringsutstyr.
Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke
rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler,
men med en tørr klut.
VIKTIG:
› Knappene og displayet på kontrollpanelet må ikke
rengjøres med alkohol eller alkoholbaserte midler,
men med en tørr klut.
› Rørene i kjølesystemet sitter nær avisingspannen
og kan bli varme. Rengjør dem av og til med
støvsuger.
23
FEILSØKINGSLISTE
& ETTER-SALGS
SERVICE
FØR DU KONTAKTER
ETTER-SALGS SERVICEN....
Driftsproblemer er ofte et resultat av små ting som
du kan fikse selv uten verktøy av noe slag.
FUNKSJONSLYDER
Det er normalt at det kommer lyder fra apparatet,
siden det har en rekke vifter og motorer som
regulerer ytelsen og som slås på og av automatisk.
NOEN AV FUNKSJONSLYDENE KAN REDUSERES
VED Å:
› nivåregulere apparatet og plassere det på et jevnt
underlag.
› Kontrollere om innvendige komponenter er riktig
plassert.
› Skille fra hverandre og unngå kontakt mellom
apparatet og møblene.
› Kontrollere at flasker og beholdere ikke kommer i
kontakt med hverandre.
NOEN AV FUNKSJONSLYDENE
DU KAN HØRE
En hveselyd når du slår på
apparatet første gang eller etter
en lang pause.
En gurglelyd når kjølemiddel
renner inn i rørene.
BRRR-lyden fra kompressoren når
denne er i drift.
En summelyd når vannventilen
eller viften starter å virke.
En knakelyd når kompressoren
starter.
KLIKKET kommer fra termostaten
som regulerer hvor ofte
kompressoren er i drift.
24
NO
FEILSØKINGSLISTE
Problem
Mulig årsak
Løsning
APPARATET VIRKER IKKE
Det kan være problemer med
strømnettet.
› Kontroller at strømledningen er
satt inn i en strømførende
kontakt med riktig spenning.
› Kontroller verneinnretningene
og sikringene i boligens elektriske
anlegg
DET ER VANN I
AVISINGSPANNEN
Dette er normalt i varmt, fuktig
vær. Pannen kan til og med bli
halvfull.
› Påse at apparatet er i vater slik at
vannet ikke renner over.
KANTENE PÅ APPARATETS
MØBEL, SOM BERØRER
TETNINGSLISTEN PÅ DØREN
ER VARME
Dette er ikke en feil.
Dette er normalt i varmt vær og
når kompressoren er i gang.
LYSET VIRKER IKKE
Du må kanskje skifte pære.
Apparatet kan være i På/Standbymodus
HVIS DET VIRKER SOM
MOTOREN GÅR USTANSELIG
Motorens driftstid avhenger av
ulike ting: antall døråpninger,
mengden mat som oppbevares,
romtemperaturen, innstillingen til
temperaturbryterne.
› Påse at verneinnretningene og
sikringene i boligens elektriske
anlegg er effektive.
› kontroller at strømledningen er
satt inn i en strømførende
kontakt med riktig spenning
› Hvis LED-lampene har gått, må
brukeren ringe serviceavdelingen
for å få dem skiftet ut med
lamper av samme type. Disse er
kun er tilgjengelig ved våre
servicesentre eller autoriserte
forhandlere.
› Påse at bryterne på apparatet
korrekt innstilt.
› Kontroller om det er lagt en stor
mengde mat i apparatet.
› Kontroller at døren ikke åpnes
for ofte.
› Kontroller at døren lukkes som
den skal.
25
TEMPERATUREN I APPARATET
ER FOR HØY
Det kan være forskjellige årsaker
(se "Løsninger")
› Påse at kondensatoren (bak på
apparatet) er fri for støv og lo.
› Påse at døren er godt lukket
igjen.
› Påse at dørens forseglinger
passer som de skal.
› Motoren går alltid lenger på
varme dager eller hvis rommet er
varmt.
› Hvis døren på apparatet har blitt
stående åpen en stund, eller hvis
det er lagt inn store mengder
mat, vil motoren gå lenger for å
kjøle ned apparatet innvendig.
DØRENE ÅPNER OG LUKKER
SEG IKKE ORDENTLIG
Det kan være forskjellige årsaker
(se "Løsninger")
› Kontroller at pakker med mat
ikke blokkerer døren.
› Kontroller at innvendige deler
eller den automatiske ismakeren
ikke er ute av stilling.
› Kontroller at dørtetningene ikke
er skitne eller klebrige.
› Sørg for at apparatet står i vater.
26
NO
ETTER-SALGS
SERVICE
FØR DU KONTAKTER
ETTER-SALGS SERVICEN
1.
Kontroller om du kan løse problemet selv, på
bakgrunn av forslagene gitt i FEILSØKINGSLISTEN.
2.
Slå apparatet av og på igjen for å se om
problemet vedvarer
DERSOM PROBLEMET VEDVARER ETTER DISSE
KONTROLLENE, TA KONTAKT MED VÅR
NÆRMESTE ETTER-SALGS SERVICE
For å motta assistanse, ring nummeret som står i
garantiheftet eller følg instruksene på nettstedet
www.Whirlpool.eu
Oppgi alltid:
• en kort beskrivelse av feilen;
• nøyaktig apparattype og nøyaktig -modell;
• service-nummer (nummer etter ordet Service på
typeplaten). Servicenummeret er også oppgitt på
garantiseddelen;
• din fulle adresse;
• ditt telefonnummer.
Dersom du har behov for en reparasjon, må du
henvende deg til en autorisert serviceavdeling
(dette sikrer at det benyttes originale reservedeler
og at reparasjonen utføres korrekt).
Produsent:
Whirlpool Europe s.r.l. - Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
27
Installasjonsveiledning
7
SERVICE
28
1.
4x
C
B
A
1x
1x
NO
D
1x
min.
50 mm
2.
3.
29
4.
5.
6.
A
30
7.
8.
NO
9.
31
10.
11.
32
12.
13.
14.
15.
NO
A
33
16.
17.
B
18.
19.
A
A
34
B
NO
400010808553A
Whirlpool er et registrert varemerke for Whirlpool i USA.
001
n

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement