KitchenAid | KOTSSB 60600 | Setup and user guide | KitchenAid KOTSSB 60600 instrukcja

Quick Reference Guide
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Thanks for choosing
Spis treści
PL����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������str. 3
Twelix
Std SC
Oven
PL
Skrócona instrukcja obsługi
Cooking gestures are
invisible ingredients.
They turn inspiration
into emotions and
emotions into a
masterpiece.
It’s all about artisanality,
that’s why we take it so
seriously.
Dziękujemy za wybór
3
Skrócony poradnik
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP
PRODUKTU KITCHENAID
Aby uzyskać kompleksową pomoc, prosimy zarejestrować
urządzenie na stronie www.kitchenaid.eu/register
Przed użyciem urządzenia
należy uważnie przeczytać te
instrukcje.
Części i funkcje piekarnika
3
1
2
6
12
7
5
5
Istruzioni
per l'uso del forno
4
INSERIMENTO DI GRIGLIE E ALTRI ACCESSORI ALL’INTERNO DEL FORNO
1. Inserire
11 la griglia orizzontalmente, con la parte rialzata “A” orientata verso l’alto (Fig. 1).
2. Gli altri accessori, come la leccarda e la piastra dolci, vanno inseriti con la parte sollevata sulla
13 sezione
piatta “B” rivolta verso l'alto (Fig. 2).
8
14
10
9
(Fig. 1)
(Fig. 2)
Panel sterowania
1. Panel sterowania
2. Grzałka górna/ grill
3. Wentylator chłodzący (niewidoczny)
4. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
5. Kontrolka
6. Grzałka okrągła (niewidoczna)
7. Wentylator
8. Rożen (jeśli jest dostępny w zestawie)
9. Grzałka dolna (niewidoczna)
10.Drzwiczki
11.Położenie półek (poziom jest zaznaczony na
froncie piekarnika)
12.Ścianka tylna
13.Podłączenie sondy do mięsa
14.Tarcza Twelix
DESCRIZIONE PANNELLO COMANDI
DISPLAY
1
3
4
2
1. MANOPOLA FUNZIONI: accensione/spegnimento e selezione delle funzioni
2. MANOPOLA NAVIGAZIONE: navigazione nel menù, regolazione valori preimpostati
3. TASTO
: per tornare alla schermata precedente
1. Pokrętło wyboru funkcji: aby włączyć/wyłączyć
piekarnik i wybrać funkcję.
2. Pokrętło nawigacji: służy do poruszania się
na wyświetlaczu między sugerowanymi menu i
zmiany wstępnie ustawionych wartości.
3.
Przycisk Wstecz: powrót do poprzedniego
ekranu
4.
Przycisk OK: potwierdzanie i uruchamianie
wybranych funkcji
Pierwsze użycie i codzienna eksploatacja piekarnika
4. TASTO
: per selezionare e confermare le impostazioni
Przy pierwszym uruchomieniu piekarnika należy wybrać język i godzinę. Obrócić w dowolnym kierunku
Pokrętło wyboru funkcji, a następnie obracając Pokrętło nawigacji, przejrzeć listę dostępnych języków. Po
dokonaniu wyboru języka potwierdzić, naciskając
przycisk. Bezpośrednio po wykonaniu tej czynności na
14
wyświetlaczu zacznie migać
„12:00”, wskazując, że należy ustawić godzinę. Aby to zrobić, należy obracać
Pokrętło nawigacji aż do wyświetlenia prawidłowej godziny, a następnie potwierdzić, naciskając
przycisk.
oven switches on: the display shows the functions or the
CODZIENNA EKSPLOATACJA PIEKARNIKA
1. Włączanie urządzenia i wybór funkcji pieczenia z
Zawodowe
Professional
głównego menu
ng
Traditional
Tradycyjne
Obrócić Pokrętło wyboru funkcji, by włączyć piekarnik i wyświetlić
Special functions
Funkcje
specjalne
funkcje głównego menu:
Traditionalpieczenia
manual cooking
functions
Funkcje
tradycyjnego
• Ustawienia: Aby ustawić język, godzinę, jasność wyświetlacza,
głośność sygnału dźwiękowego i opcje oszczędzania energii.
• Tradycyjne: Aby dowiedzieć się więcej, prosimy zapoznać się z Tabelą funkcji tradycyjnych.
• Specjalne: Aby dowiedzieć się więcej, prosimy zapoznać się z Tabelą funkcji specjalnych.
ill show further options and related details.
• Zawodowe: Pieczywo, Ciastka, Rożen, specjalne funkcje dla wybranego typu potrawy.
--:-COOK TIME
Zone 3
4
D
mbol for highlighted function
ghlighted function can be selected by pressing
escription of highlighted function
ther available and selectable functions
Professional
A
B
Traditional
Special functions
Traditional manual cooking functions
C
Aby zobaczyć powiązane menu
podrzędne i wybrać
funkcję pieczenia, obrócić Pokrętło nawigacji,
następnie wciskając
przycisk, potwierdzić żądaną funkcję. Na wyświetlaczu zostaną pokazane
CTION DETAILS
wszystkie opcje powiązane z tą funkcją.
selecting the desired function, the display will show further options and related details.
2. Szczegóły konfiguracji funkcji
Do poruszania się po różnych strefach wyświetlacza służy
--:-Medium
Strefa 33
Zone
Zone
Strefa 11
Pokrętło nawigacji; obracając je, umieszcza się kursor
Grill
NO
--:-Zone
Zone
Strefa 22
Strefa 44
przy wartościach, które mogą być modyfikowane. Kursor
PREHEAT.
Start
będzie przemieszczać się w kolejności pokazanej na
CURSOR
Zone
ilustracji. Gdy na wyświetlaczu będą migać domyślne
KURSOR
Strefa 55
ove between the different zones, use the "Browse" knob: the cursor moves to the adjustable values, wartości, należy dokonać zmian, obracając Pokrętło
wing the order described above.
nawigacji, a następnie potwierdzić, wciskając
przycisk.
Średnio głośno
COOK TIME
CZAS PIECZENIA
MOCPOWER
GRILLA
GRILL
NO
NAGRZEWANIE
button
Grill
Start
KONIEC
END TIME
to select the value, change it by turning the "Browse" knob and confirm with button
Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się. z Instrukcją obsługi lub odwiedzić stronę internetową:
www.kitchenaid.eu.
Tabela funkcji pieczenia
T USE - SELECTING A LANGUAGE AND SETTING THE TIME
FUNKCJE TRADYCYJNE
orrect use of the oven, when it is switched on for the first time you will have to select the desired
age and set the correct time.
eed as follows:
Funkcja/Typ potrawy
Półki
Poziom
Akcesoria
Funkcja ta służy do szybkiego wstępnego nagrzewania piekarnika
1
3 dla wszystkich rodzajów żywności
rn the "Browse" knob to scroll the list.
Konwencjonalne Dowolne
1 lub 2 dla pizzy i słodkich lub
1
hen the desired language is highlighted, press
to select it. After language selection, the display
wytrawnych ciast z soczystym nadzieniem
ll flash 12:00.
Blacha na
GrilltheMięso,
1
4 lub 5
t the time by turning
"Browse"steki,
knob. kebaby, kiełbaski, warzywa, chleb
ściekający tłuszcz
onfirm your setting by pressing
.
Blacha na
Turbogrill Duże porcje mięsa, drób
1
1 lub 2
ściekający tłuszcz
Rożen
Blacha na
16
Tweli-grill Mięso, ryby, warzywa
1- 2
3, 4, 5
ściekający tłuszcz
1
3
Termoobieg Różne rodzaje potraw jednocześnie
2
1, 4
3
1, 3, 5
Piecz. konwekcyjne Mięso, nadziewane ciasta (sernik,
1
3
strudel, ciasto owocowe), nadziewane warzywa
rn the "Functions"
knob to any
position: the display will show the list of the first three available
Szybkie
nagrzewanie
nguages.
FUNKCJE SPECJALNE
Funkcja/Typ potrawy
Półki
Poziom
Akcesoria
Rozmrażanie Dowolne
1
3
-
Utrzym. w cieple Dowolna potrawa, która została
właśnie przyrządzona
1
3
-
WyrastanieCiasta słodkie i wytrawne
1
2
-
Duszenie Mięso, ryby
1
3
Sonda do mięsa
Usuwanie wody Owoce, warzywa, grzyby
1-4
2
3
4
3
1, 4
1, 3, 4
1, 3, 4, 5
Blacha do
suszenia
Jogurt Składniki potrzebne do przygotowania jogurtu
1
1
Blacha na
ściekający tłuszcz
Tweli-base Dowolna żywność
1
2
Wym. obieg Eco Pieczenie, nadziewane mięso
1
3
Ulubione
Pozwoli to zapamiętać i mieć dostęp do nawet 10 ulubionych funkcji
Sonda do mięsa
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji pieczenia, należy zapoznać się z Instrukcją obsługi lub
odwiedzić stronę internetową www.kitchenaid.eu.
5
Akcesoria
Ruszt
Potrawy można piec bezpośrednio na tej półce lub użyć jej jako podstawy dla naczyń
kuchennych i innych pojemników nadających się do stosowania w piekarniku.
Blacha na ściekający
tłuszcz
Umieszczenie tej blachy pod rusztem pozwala zbierać soki wyciekające z potraw; mięso,
ryby, warzywa, płaski chleb itd. można piec również bezpośrednio na tej blasze.
Blacha do pieczenia
Na blasze tej można piec chleb, ciasta, ciastka, mięso, ryby „en papillote” itp.
Akcesorium – sonda
do mięsa
To akcesorium służy do pomiaru temperatury wewnątrz potrawy podczas pieczenia.
Rożen
(jeśli jest dostępny
w zestawie)
To akcesorium pozwala równomiernie piec drób i duże porcje mięsa.
Blacha do suszenia
Na tej tacy można umieścić owoce, grzyby i warzywa poddawane działaniu funkcji
usuwania wody.
Uwaga: Liczba akcesoriów piekarnika może różnić się w zależności od zakupionego modelu.
Istnieje możliwość oddzielnego zakupu akcesoriów w Centrum Obsługi Klienta.
AKCESORIUM – SONDA DO MIĘSA
Sonda do mięsa, w którą wyposażono piekarnik, umożliwia dokładny pomiar temperatury wewnątrz
potrawy podczas pieczenia, pozwalając uzyskać perfekcyjnie dopieczone dania.
Istnieje możliwość zaprogramowania temperatury wewnętrznej, jaką ma osiągnąć przygotowywana
potrawa.
Zalecamy montaż sondy do mięsa zgodny ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji obsługi lub na
stronie internetowej www.kitchenaid.eu
Czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy upewnić się, że jest zimne i odłączone od sieci
elektrycznej. Zaleca się unikać stosowania parowych urządzeń czyszczących, wełny stalowej, myjek
ściernych i żrących detergentów, które mogłyby uszkodzić urządzenie.
Usuwanie usterek
W przypadku wystąpienia problemów w pracy piekarnika:
1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić obecność zasilania i upewnić się, czy piekarnik jest
prawidłowo podłączony do sieci;
2. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, sprawdzając czy usterka nie ustąpiła;
3. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się litera F, po której następuje kod błędu, należy skontaktować się
z najbliższym Centrum Obsługi Klienta.
Konieczne będzie podanie technikowi następujących informacji: dokładny typ i model piekarnika,
kod serwisowy (widoczny po prawej, wewnętrznej stronie, przy otwartych drzwiczkach piekarnika) i
kod błędu pojawiający się na wyświetlaczu. Te informacje umożliwią technikowi natychmiastowe
rozpoznanie typu koniecznej interwencji.
W przypadku gdy piekarnik wymaga naprawy, zalecamy zwrócić się do Autoryzowanego Serwisu
Technicznego.
6
Szczegółowe instrukcje użytkowania dostępne są na stronie internetowej: www.kitchenaid.eu.
Znajduje się tam również dużo więcej przydatnych informacji związanych z użytkowaniem
zakupionych produktów, na przykład inspirujące przepisy kulinarne, tworzone i testowane przez
ambasadorów naszej marki lub informacje dotyczące najbliższej szkoły gotowania KitchenAid.
7
PL
Wydrukowano we Włoszech
400011163326
Download PDF

advertising