Whirlpool 20RB-D4L A+ Instruction for Use

Add to my manuals
4 Pages

advertisement

Whirlpool 20RB-D4L A+ Instruction for Use | Manualzz
PRODUCTBESCHRIJVING
KOELVAK
A. Binnenlampje (niet bij alle modellen)
B. Lampje middenin (niet bij alle modellen)
C. Verstelbaar schap
D. Schap - deksel van lade
E. Groentelade
F. Regeling groentelade
G. Vleeslade
H. Regeling vleeslade
I. Zuivelvak
J. Deurvakken
K. Deurvak 2 l met flessenhouder
L. Deurvak 0,75 l
M. Waterfilter (niet bij alle modellen)
N. “Multiflow” (niet bij alle modellen)
O. Flessenrek (indien voorzien)
P. Versvak (indien voorzien)
16
VRIESVAK
Q. Automatische ijsmaker
R. Glasplaten / roosters (niet bij alle modellen)
S. Lade / lage korf (niet bij alle modellen)
T. Lade / hoge korf (niet bij alle modellen)
U. IJsblokjeshouder
V. Deurvakken vriezer
Z. Binnenlampje
HOE U HET APPARAAT MOET GEBRUIKEN
EERSTE GEBRUIK
Sluit het apparaat aan op de waterleiding en het elektriciteitsnet (zie de Installatiehandleiding).
Op het moment van de elektrische aansluiting worden er van tevoren in de fabriek ingestelde
temperaturen op het display weergegeven.
Houd de resetknop voor de alarmen ingedrukt indien de temperatuurindicator oplicht en het
geluidssignaal geactiveerd is (dit betekent dat het alarm voor een langdurige black-out zich heeft
geactiveerd).
Opmerking: Na de in werking stelling is het noodzakelijk 2/3 uur te wachten voordat de geschikte
conserveringstemperatuur voor een normale lading van het product bereikt is.
RICHTLIJNEN VOOR HET SELECTEREN VAN DE FUNCTIES
Stand-by
Deze functie dient om zowel het koelvak als het vriesvak buiten werking te stellen. Om deze functie te
activeren houdt u de stand-by knop 3 seconden lang ingedrukt: beide displays gaan uit en op het display
aan de linkerkant gaat een streepje aan. Om de normale werking te herstellen voert u dezelfde procedure
uit totdat de temperaturen die daarvoor ingesteld waren weer op het display weergegeven worden.
Opmerking: Bedenk hierbij wel dat het apparaat niet is afgekoppeld van de elektrische voeding.
Temperatuur vriesgedeelte
De ideale temperatuur die in de fabriek ingesteld wordt is -18°C. Om de temperatuur te veranderen
houdt u de knoppen
, ingedrukt totdat de gewenste waarde bereikt wordt die op het display
weergegeven wordt.
Temperatuur koelgedeelte
De ideale temperatuur die in de fabriek ingesteld wordt is °5C.
Om de temperatuur te veranderen houdt u de knoppen
, ingedrukt totdat de gewenste waarde
bereikt wordt die op het display weergegeven wordt.
On/off
De on/off toets maakt het mogelijk om de ijsmaker aan of uit te schakelen. Als de ijsmaker ingeschakeld is
wordt op het display een van de twee symbolen
aangegeven.
17
Mode
Een lichte druk op de mode toets maakt het mogelijk om het soort gewenste ijs te kiezen: gemalen
of blokjes
.
Lampje van de ijs- en waterdispenser
Het lampje van de dispenser kan aan en uit gedaan worden door op de knop
op het bedieningspaneel
te drukken of door tegen één van de hendels van de dispenser te drukken; in dit geval gaat het lampje aan
het einde van de afgifte van water of ijs automatisch uit.
6th Sense functie
Als het symbool aangaat betekent dat dat het apparaat aan het werk is om de optimale bewaartoestand te
bereiken.
De functie wordt automatisch ingeschakeld als:
• er een aanzienlijke hoeveelheid te koelen en/of in te vriezen voedingsmiddelen in het apparaat is gelegd
• de deur van de koelkast en/of de vriezer te lang open is blijven staan
• er een langdurige stroomonderbreking is geweest.
Het symbool blijft net zo lang aan totdat de optimale bewaartoestand automatisch hersteld wordt.
Temperatuurindicatie Listeria (bij sommige modellen)
Met dit symbool kunt u controleren of de temperatuur van het koelgedeelte geschikt is om de
voedingsmiddelen op de juiste manier te bewaren.
Als de indicatie aan is en het apparaat minimaal 24 uur in werking is betekent dat dat de temperatuur in
het koelgedeelte juist is. Als dit niet zo is moet de ingestelde temperatuur verlaagd worden en moet er 12
uur gewacht worden voordat de indicatie weer visueel gecontroleerd kan worden.
Bacteriewerend filter
(indien mogelijk)
Dit symbool geeft aan wanneer het bacteriewerende filter op is.
Bij aankoop van het apparaat is het symbool van het filter uit of licht blauw op. Als het symbool geel wordt
betekent dat dat het filter binnen korte tijd vervangen moet worden.
Als het symbool rood oplicht moet het filter vervangen worden.
Vervang de patroon en druk daarna op de toets Alarm Reset totdat het symbool uitgaat of blauw wordt.
00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.
Waterfilter
(indien mogelijk)
Dit symbool geeft aan wanneer het waterfilter op is.
Bij aankoop van het apparaat en na vervanging licht het symbool van het filter blauw op (of groen, bij
sommige modellen). Als het symbool geel wordt betekent dat dat het filter binnen korte tijd vervangen
moet worden.
Als het symbool rood oplicht moet het filter vervangen worden.
Vervang de patroon en druk daarna op de toets Filter Reset totdat het symbool blauw (of groen) wordt.
De toets Filter Reset functioneert niet als het lampje van het filter reeds blauw (of groen) is.
00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.
Toetsenblokkering
Met deze functie kunnen eventuele onopzettelijke wijzigingen van instellingen of uitschakeling van het
apparaat worden voorkomen.
Deze functie wordt ingesteld door de knoppen snelvriezen
aan de linkerkant van het bedieningspaneel
en vacation
aan de rechterkant van het bedieningspaneel ongeveer 3 seconden lang ingedrukt te
houden totdat het symbool
aangaat en er een geluidssignaal afgegeven wordt.
Om de functie uit te schakelen herhaalt u de procedure totdat het symbool uitgaat.
Toetsenblokkering ijsmaker
Met deze functie kan de afgifte van ijs en water uitgeschakeld worden om de ijsmaker en waterdispenser
makkelijker schoon te kunnen maken of om onopzettelijk gebruik te voorkomen. Deze functie wordt
ingesteld door de knop Child Lock 3 seconden lang ingedrukt te houden totdat het symbool
aangaat en er een geluidssignaal afgegeven wordt.
18
Om de functie uit te schakelen herhaalt u de procedure totdat het symbool uitgaat.
Opmerking: De toetsenblokkeerfunctie schakelt niet de elektrische voeding van het apparaat, de ijsmaker
of het lampje uit maar maakt eenvoudigweg de hendels van de automaat onwerkzaam.
Snelvriezen
Deze functie moet worden geactiveerd voordat er verse voedingsmiddelen worden ingevroren. De functie
wordt geactiveerd door op de knop
: het betreffende symbool gaat aan. De functie schakelt na 24 uur
automatisch uit of kan met de hand uitgeschakeld worden door weer op de knop te drukken.
Vacation
Deze functie deactiveert de koeling in het koelvak in het geval de gebruiker lange tijd afwezig is. De
functie wordt in-/uitgeschakeld door op de knop
te drukken: Het betreffende symbool gaat aan en de
temperatuur van het koelgedeelte verdwijnt van het display en hier komt een streepje voor in de plaats.
Om de normale werking van het koelgedeelte te herstellen herhaalt u de handeling.
Nadat deze functie geactiveerd is, moet bederfelijk voedsel uit het koelvak worden verwijderd en moet de
deur gesloten blijven, de koelkast zal een geschikte temperatuur behouden om de vorming van luchtjes te
voorkomen.
Eco Mode
Deze optionele functie kan voor het besparen van energie worden ingeschakeld.
Het is belangrijk te onthouden dat deze operatie het apparaat niet van de elektrische voeding afkoppelt.
Druk voor het activeren van deze functie op de toets “+” van het Koelgedeelte en vervolgens op de toets
“–”, houd de beide toetsen ongeveer 5 seconden ingedrukt tot het display uitgaat.
Elke keer dat u op het bedieningspaneel drukt (openen deur, gebruik van de hendels voor de afgifte van
water en/of ijs) wordt op het display de tekst ECO aangegeven om de nieuwe staat van functionering aan
te geven.
De ECO functie disactiveert de functionering van het bedieningspaneel en de hierbij behorende
signaleringen.Voer voor het herstellen van de normale functie dezelfde handeling als hierboven uit tot u op
het display de van te voren ingestelde temperaturen ziet aangegeven.
ALARMEN
Deze indicaties worden meegedeeld door middel van een geluidssignaal en beeldsignalen.
Belangrijk: Om het geluidssignaal uit te schakelen drukt u op de knop Alarm Reset.
Alarm black-out
Wordt geactiveerd wanneer er een langdurige stroomonderbreking geweest is waardoor de temperatuur
in het vriesgedeelte gestegen is. Op het display van het vriesgedeelte knippert de maximum temperatuur
die tijdens de stroomuitval bereikt is. Tegelijkertijd wordt het geluidssignaal ingeschakeld en knipperen de
alarmlampjes
en
. Druk op de Alarm Reset toest voor het deactiveren van alle alarmen.
Belangrijk: Er wordt geadviseerd om vóór consumptie het behoud van de versheidsgraad van de
voedingsmiddelen te controleren.
Alarm deur open
Het symbool van de deur van het koelgedeelte/vriesgedeelte (of beide) gaat aan als één of beide deuren
van het apparaat worden geopend.
Als de deuren langer dan 2 minuten open worden gehouden knippert het symbool en wordt het
geluidssignaal ingeschakeld.
Alarm werking
Als het geluidssignaal ingeschakeld wordt en er letters op het display weergegeven worden dan duidt dit
op een probleem aan het apparaat. Bel de klantenservice en geef de code die in plaats van de temperatuur
op het display weergegeven wordt door.
19

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Freestanding 505 L Black
  • 180 L 12 kg/24h
  • 45 dB
  • 431 kWh
  • 140 kg

Related manuals

Download PDF

advertisement