Whirlpool | HSCX 10440 | Use and care guide | Whirlpool HSCX 10440 Use and care guide

Whirlpool HSCX 10440 Use and care guide
Vodič za zdravlje, sigurnost, upotrebu, održavanje i postavljanje
www.whirlpool.eu/register
HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
HR
HRVATSKI
VODIČI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST, UPOTREBU, ODRŽAVANJE i POSTAVLJANJE
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register
Indeks
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOSNE UPUTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ZAŠTITA OKOLIŠA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IZJAVA O SUKLADNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
UREĐAJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
UPRAVLJAČKA PLOČA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SVJETLO U BUBNJU (ako je uređaj opremljen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DOSTUPNA OPREMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NAČIN UPOTREBE UREĐAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRVA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SVAKODNEVNA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PROGRAMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OPCIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
FUNKCIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
INDIKATORI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA VODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ČIŠĆENJE FILTRA VRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ČIŠĆENJE DONJEG FILTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA SUŠILICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
OKRETANJE GRANIČNIKA VRATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA I POSTPRODAJNI SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
INDIKATOR KVARA I PORUKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
PRIJEVOZ I RUKOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
POSTPRODAJNI SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Vodič za postavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4
HR
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOSNE
UPUTE
OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE
Prije upotrebe sušilice pažljivo
pročitajte vodiče za zdravlje,
sigurnost, upotrebu i održavanje.
Upute čuvajte na dohvat ruke
radi budućih referenci.
VAŠA SIGURNOST I SIGURNOST DRUGIH VRLO JE VAŽNA.
Ovaj priručnik i sam uređaj
daju važna sigurnosna upozorenja koja morate pročitati i
stalno ih se pridržavati.
Ovo je simbol sigurnosnog
upozorenja. Ovaj vas simbol
upozorava na potencijalne
opasnosti koje mogu ubiti ili
ozlijediti vas i druge osobe.
Sve sigurnosne poruke prati
simbol sigurnosnog upozorenja i riječ OPASNOST ili UPOZORENJE. Ove riječi označavaju sljedeće:
OPASNOST
Ukazuje na opasnu situaciju
koja će, ako je ne izbjegnete,
prouzročiti tešku ozljedu.
UPOZORENJE
Ukazuje na opasnu situaciju
koja bi, ako je ne izbjegnete,
mogla prouzročiti tešku ozljedu.
Sva sigurnosna upozorenja
daju posebne pojedinosti o
potencijalnim rizicima i navode kako se može smanjiti
opasnost od ozljeda, oštećenja i strujnog udara koji može
nastati uslijed neprihvatljive
upotrebe sušilice. Pažljivo se
pridržavajte uputa koje slijede.
Nepridržavanje ovih uputa
može dovesti do opasnosti.
Proizvođač odbija bilo kakvu
odgovornost za ozljede osoba
ili životinja ili oštećenje imovine u slučaju nepoštivanja ovih
savjeta i mjera opreza.
Vrlo malu (0-3 godine) i malu
djecu (3-8 godina) treba držati
dalje od uređaja osim ako su
pod stalnim nadzorom.
Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih
i mentalnih sposobnosti ili
osobe bez dovoljnog iskustva
i znanja mogu koristiti uređaj
samo ako su pod nadzorom
ili su dobili upute o sigurnom
rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti
održavati uređaj bez nadzora.
Predmete zaprljane tvarima
poput kuhinjskog ulja, acetona,
alkohola, benzina, kerozina,
sredstava za uklanjanje mrlja,
terpentina, voska i sredstava za
uklanjanje voska, prije sušenja
u sušilici rublja morate oprati u
vrućoj vodi i dodatnoj količini
deterdženta.
U sušilici rublja ne smijete sušiti
predmete kao što su gumena
pjena (pjene lateksa), kape za
tuširanje, nepromočivih tkanina, predmeta s gumenom
podlogom te odjeće ili jastuka
ispunjenih jastučićima od gumene pjene.
Izvadite iz džepova sve predmete kao što su upaljači i
šibice.
Nemojte koristiti sušilicu rublja ako ste za čišćenje koristili
kemijska sredstva.
Predmeti natopljeni uljem
mogu se spontano zapaliti,
naročito ako su izloženi izvorima topline kao što je sušilica
rublja. Artikli se zagrijavaju, što
izaziva oksidacijsku reakciju u
ulju. Oksidacija stvara toplinu.
Ako se toplina ne može osloboditi, artikl se može toliko
zagrijati da se može i zapaliti.
Slaganje predmeta natopljenih
uljem na hrpu, jednog na drugog, odnosno njihovo spremanje može spriječiti oslobađanje
topline i tako izazvati opasnost
od požara.
5
UPOZORENJE
Sušilicu rublja nemojte nikad
zaustavljati prije kraja ciklusa
sušenja, osim ako ne namjeravate brzo izvaditi i raširiti
svu odjeću kako bi se toplina
raspršila.
Posljednja faza ciklusa sušenja
obavlja se bez topline (faza
hlađenja) koja omogućuje da
rublje ostane na temperaturi
koji ne dovodi do oštećenja
rublja.
Ako želite sušilicu postaviti
na perilicu rublja, najprije se
obratite našem postprodajnom
servisu kako biste provjerili
je li to moguće. Postavljanje
sušilice na perilicu dozvoljeno
je samo ako je sušilica sigurno
pričvršćena na perilicu rublja
pomoću odgovarajućeg kompleta za okomito postavljanje.
NAMJENSKA UPOTREBA
PROIZVODA
Ova sušilica predviđena je
samo za upotrebu u kućanstvu. Upotreba uređaja u profesionalne svrhe zabranjena je.
Proizvođač otklanja bilo kakvu
odgovornost za neprikladnu
uporabu ili neispravno postavljeno upravljanje.
PAŽNJA: Sušilica nije namijenjena za rukovanje pomoću
vanjskog mjerača vremena ili
posebnog sustava za daljinsko
upravljanje.
Sušilicu ne upotrebljavajte na
otvorenom.
Eksplozivne ili zapaljive tvari
6
kao što su spremnici raspršivača ne pohranjujte i ne upotrebljavajte benzin ili druge
zapaljive tvari u uređaju ili u
njegovoj blizini: ako se uređaj
nehotično uključi, može izbiti
požar.
POSTAVLJANJE
Postavljanje i održavanje mora
izvršiti kvalificirani tehničar
prema uputama proizvođača
i u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte
popravljati ni zamjenjivati bilo
koji dio sušilice osim ako se to
izričito ne navodi u korisničkom priručniku.
Djeca ne smiju obavljati postupke postavljanja. Ne dozvolite djeci približavanje prilikom
postavljanja sušilice. Čuvajte
pakiranja (plastične vrećice,
polistiren itd.) izvan dohvata
djece, tijekom i nakon postavljanja sušilice.
Nosite zaštitne rukavice pri skidanju ambalaže i postavljanju
uređaja.
Nakon uklanjanja ambalaže
sa sušilice provjerite da nije
došlo do oštećenja za vrijeme
transporta. U slučaju problema,
kontaktirajte distributera ili
najbliži postprodajni servis.
Dvije ili više osoba mora rukovati sušilicom i postavljati je.
Ne dozvolite djeci približavanje
prilikom postavljanja sušilice.
Sušilicu morate iskopčati iz napajanja prije obavljanja zahvata
postavljanja.
Tijekom postavljanja pazite
da sušilica ne ošteti kabel za
napajanje.
Sušilicu uključite tek kada završi postupak postavljanja.
Nakon postavljanja uređaja
pričekajte nekoliko sati prije
pokretanja kako bi se prilagodila uvjetima u prostoriji.
Sušilicu ne postavljajte na mjesta gdje bi mogla biti izložena
ekstremnim uvjetima kao što
su: loša ventilacija, temperatura
ispod 5°C ili iznad 35°C.
Sušilica se ne smije postaviti iza
vrata koja se mogu zaključati,
kliznih vrata ili vrata koja se
otvaraju prema sušilici rublja,
tako da se vrata sušilice ne
mogu potpuno otvoriti.
Sušilica se mora postaviti tako
da je stražnji dio okrenuti
prema zidu kako bi se izbjegle
ozljede uslijed dodirivanja
stražnje ploče koja se može
jako zagrijati tijekom postupka
sušenja.
Sušilicu ne postavljate u prostorije sa slabom ventilacijom.
Ako je želite postaviti u malo
spremište, zahod, kupaonicu ili
sličnu prostoriju, morate osigurati dobru ventilaciju (otvorena
vrata, ventilacijska rešetka ili
otvor veći od 500 cm²).
Prilikom postavljanja sušilice
provjerite jesu li sve četiri nožice stabilne te da stoje na podu,
podešavajući ih ako je potrebno, a zatim pomoću libele
provjerite je li sušilica savršeno
poravnata.
Ako je moguće, koristite crijevo
za ispuštanje vode izravno u
kućni odvodni sustav. Tako nećete morati prazniti spremnik
za vodu na kraju svakog ciklusa
sušenja, jer će se kondenzirana
voda izravno ispuštati.
HR
Pazite da sušilicu ne postavite
na debelom sagu.
Ako zbog nedostatka prostora
sušilicu morate postaviti izravno uz plinsku ili peć na ugljen
između njih morate postavi
ploču za toplinsku izolaciju (85
x 57 cm) i stranica ploče koja je
okrenuta prema peći mora se
prekriti aluminijskom folijom.
nakon postavljanja u element,
mogao priključiti na izvor napajanja.
Ne povlačite kabel za napajanje.
Ako se kabel za napajanje ošteti morate ga zamijeniti identičnim. Kabel za napajanje smije
zamijeniti samo kvalificirani
tehničar u skladu s uputama
proizvođača i važećim sigurnosnim odredbama. Obratite se
ovlaštenom servisu.
1. Skinite poklopac s osigurača
(A) i izvadite osigurač (B).
2. Postavite zamjenski osigurač
Sušilica nije namijenjena za
od 13 A u poklopac osigurača.
ugradnju u element.
Ova se sušilica ne smije stavljati 3. Ponovo ih priključite.
Sušilica se može postaviti ispod u pogon ako su njezin dovodni Važno:
radne površine pod uvjetom
kabel ili utikač oštećeni, ako ne Poklopac osigurača mora se
ponovno postaviti prilikom zada se omogući odgovarajuća
radi ispravno, ili ako je oštećemjene osigurača. Ako je pokloventilacija. Postavite ventilana ili je pala na tlo. Ne uranjajpac izgubljen, osigurač se ne
cijsku rešetku (minimalno 45
te električni kabel ili utikač u
cm x 8 cm) na stražnju stranu
vodu. Držite kabel za napajanje smije koristiti dok se ne postavi
odgovarajuća zamjena.
radne površine ispod koje je
dalje od vrućih površina.
Ispravna zamjena prepoznaje
postavljena sušilica.
Nakon postavljanja električni
se po boji umetka ili po boji u
dijelovi ne smiju biti dostupni
reljefnom otisku teksta na dnu
ELEKTRIČNA UPOZORENJA
korisniku.
Nemojte dodirivati sušilicu bilo utikača.
Provjerite odgovara li napon
Zamjenske poklopce osigurakojim mokrim dijelom tijela ni
naveden na nazivnoj pločici
ča možete nabaviti u lokalnoj
rukovati njime ako ste bosi.
onome u vašem domu.
trgovini elektromaterijala.
Kako bi instalacija bila u skladu PRIKLJUČIVANJE NA ELEKSamo za Republiku Irsku
s važećim sigurnosnim propiTRIČNU MREŽU, SAMO ZA
Često se primjenjuju informacisima, potrebna je višepolarna
VELIKU BRITANIJU I IRSKU
je navedene za Veliku Britaniju,
sklopka s minimalnim razmaali se koristi i treća vrsta utikača
kom između kontakata od 3
Zamjena osigurača.
i utičnice, odnosno 2-pinska
mm.
Ako je mrežni kabel ove suvrsta s bočnim uzemljenjem.
Prema propisima, uređaj mora šilice opremljen utikačem s
biti uzemljen.
osiguračem BS 1363A od 13 A,
Utičnica/utikač (vrijedi za
za zamjenu osigurača u ovoj
obje zemlje)
Ako su sušilice već opremljene vrsti utikača koristite osigurač
Ako postojeći utikač nije priklautikačem, a utikač ne odgovara označen A.S.T.A., odobren za
vašoj utičnici, obratite se kvali- BS 1362 i postupite kako slijedi: dan za vašu utičnicu, kontaktirajte postprodajni servis za
ficiranom tehničaru.
daljnje upute. Ne pokušavajte
Ne upotrebljavajte produžne
sami zamijeniti utikač. Ovaj pokabele, višestruke utičnice ili
stupak mora izvršiti kvalificirani
adaptere. Sušilicu ne spajajte
tehničar s skladu s uputama
na utičnicu kojom se može
proizvođača i važećim sigurnoupravljati daljinskim upravljasnim propisima.
čem.
Kabel za napajanje mora biti
dovoljno dug kako bi se uređaj,
7
ISPRAVNA UPOTREBA
Nemojte previše osušiti rublje.
Ne prelazite najveću dozvoljenu količinu punjenja. Najveću
dozvoljenu težinu provjerite u
tablici programa.
Pazite da oko sušilice nema
dlačica ili nakupljene prašine.
Neoprane predmete nemojte
sušiti u sušilici rublja.
Omekšivače rublja ili slične
proizvode trebate koristiti kako
je naznačeno u uputama za
omekšivač rublja.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Sušilicu morate iskopčati iz napajanja prije čišćenja ili radova
održavanja.
Nikada ne upotrebljavajte uređaje za čišćenje parom.
ZAŠTITA
OKOLIŠA
Za modele sušilice s
tehnologijom toplinske pumpe:
Ova sušilica sadrži fluorirani
staklenički plin (R134a). Sustav
koji sadrži plin hermetički je
zatvoren. Električni razvodni
uređaj ima ispitanu godišnju
stipu curenja manju od 0,1%.
ODLAGANJE AMBALAŽNOG
MATERIJALA
Ambalažni materijal može se u
potpunosti reciklirati i označen
je simbolom recikliranja:
Različiti dijelovi ambalaže
moraju se stoga odgovorno
odlagati i u skladu s propisima
lokalnih vlasti o odlaganju
otpada.
8
RASHODOVANJE
KUĆANSKIH APARATA
Pri rastavljanju sušilice
onesposobite je tako da
prerežete kabel za napajanje
i uklonite vrata i police (ako
postoje) tako da se djeca ne
mogu lako popeti u njega i
zaglaviti.
Ova sušilica proizvedena je od
materijala koje se može
reciklirati
ili ponovno iskoristiti. Odložite
ga u skladu s lokalnim
propisima o zbrinjavanju
otpada.
Dodatne informacije o
postupanju, oporabi i
recikliranju električnih
kućanskih uređaja, potražite
u nadležnom mjesnom
uredu, službi za skupljanje
komunalnog otpada ili trgovini
u kojoj ste uređaj kupili.
Ovaj je sušilica označena je
sukladno europskoj direktivi
2012/19/EZ o električnom i
elektroničkom otpadu (WEEE).
Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do
kojih bi moglo doći u slučaju
neprimjerenog rukovanja
otpadom od ovog proizvoda.
Ovaj simbol
na proizvodu ili na popratnoj
dokumentaciji označava da se
on ne smije odlagati kao
nerazvrstani komunalni otpad,
već se mora predati u najbliži
centar za recikliranje električne i
elektroničke opreme.
HR
SAVJETI ZA UŠTEDU
ENERGIJE
Uvijek sušite punu sušilicu:
ovisno o vrsti rublja i
programu/vremenu sušenja.
Za više informacija, vidi tablicu
programa.
Po mogućnosti upotrebljavajte
maksimalnu brzinu centrifuge
koju dopušta vaša perilica
rublja, jer mehaničko ispuštanje
vode zahtijeva manje energije.
Uštedjet ćete vrijeme i energiju
prilikom odvijanja ciklusa
sušenja.
Kako biste postigli željene
rezultate sušenja, za stavljeno
rublje uvijek odaberite ispravan
program/vrijeme sušenja.
Odaberite blagu opciju samo
kod malih količina rublja.
Prilikom sušenja pamuka, sušite
zajedno rublje za glačanje i za
spremanje u ormar. Počnite s
programom vremena sušenja
za glačanje/postavkom vrijeme
sušenja, na kraju tog ciklusa
izvadite rublje koje treba
izglačati, pa osušite preostalo
stavljeno rublje na postavci
sušenja za u ormar.
IZJAVA
O SUKLADNOSTI
Ova sušilica je napravljena,
izrađena i distribuira se
sukladno sigurnosnim
zahtjevima europskih direktiva:
• direktiva 2006/95/EZ o
niskom naponu
• direktiva 2004/108/EZ
o elektromagnetskoj
kompatibilnosti.
9
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS
PROIZVODA
UREĐAJ
1. Radna površina
2. Upravljačka ploča
3. Spremnik vode
4. Vrata
5. Ručka na vratima
6. Filtar vrata (iza vrata)
7. Podnožje
8. Podesive nožice (4)
1.
2.
3.
5.
4.
6.
7.
8.
UPRAVLJAČKA PLOČA
18.
17.
16.
15.
14.
11.
12.
13.
1.
10
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Gumb za uključivanje/
isključivanje (za ponovno
početno postavljanje ako se
dulje pritisne)
2. Gumb postavki
3. Svjetlo u bubnju
4. Zaključavanje tipki
5. Opcija pare
6. Završetak
7. Vrij sušenja
8. Razina sušenja
9. Gumb opcija
10.Gumb Start/Pauza
11.Tipka U redu (za potvrdu)
12.Tipka GORE
13.Tipka DOLJE
14.Indikatori opcija
15.Indikatori razine sušenja
16.Zaslon
17.Eco Monitor
18.Područja programa
HR
VRATA
Za otvaranje vrata povucite ručku.
Za zatvaranje vrata uhvatite kvaku i gurnite tako da
čujete da su kliknula kod zatvaranja.
Ako program u radu prekinete otvaranjem vrata,
program će se ponovno početno postaviti ako se
vrata sušilice ne zatvore u roku od jedne minute.
SVJETLO U BUBNJU (ako je uređaj opremljen)
• Tijekom odabira programa: svjetlo se uključuje
kod punjenja rublja.
• Nakon pokretanja programa: svjetlo svijetli jače i
slabije dok se otkriva težina punjenja.
DOSTUPNA
OPREMA
• Po završetku programa, kada otvorite vrata, svjetlo
se nakratko uključuje kako biste moglo izvaditi
rublje. Zatim se isključuje radi uštede energije;
dodirnite bilo koji gumb kako biste ga ponovno
uključili.
Kontaktirajte naš postprodajni servis kako biste
provjerili je li sljedeći dodatni pribor raspoloživ za vaš
model sušilice rublja.
POLICA ZA OKOMITO POSTAVLJANJE
pomoću koje sušilicu možete pričvrstiti iznad
perilice rublja radi uštede prostora te lakšeg
punjenja i pražnjenja sušilice u visokom položaju.
11
NAČIN UPOTREBE
UREĐAJA
PRVA UPOTREBA
1. PRILIKOM PRVOG UKLJUČIVANJA SUŠILICE
OD VAS ĆE SE ZATRAŽITI DA
postavite željeni jezik
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za odabir željenog
jezika,
Potvrdite je pritiskom na tipku U redu.
Ove se postavke po potrebi mogu naknadno
promijeniti. Pogledajte odjeljak FUNKCIJE /
Postavke.
2.
PROVJERITE SPREMNIK ZA VODU
Provjerite je li spremnik za vodu ispravno umetnut
i potvrdite pritiskom na tipku U redu.
prilagodite vrijednost lokalne provodnosti vode
Provodnost vode koja se primjenjuje tijekom
sušenja može utjecati na rezultate sušenja. Ako,
promjenom dostupnih razina sušenja (Suho za
peglanje; suho za spremanje; ekstra suho), niste
zadovoljni krajnjim rezultatom sušenja, možete
prilagoditi razinu provodnosti.
Sušilica se isporučuje s unaprijed postavljenom
razinom 2.
Odaberite između razine 1 (najvlažniji rezultati) i 5
(najsuši rezultati) pritiskom na tipku GORE ili DOLJE.
Potvrdite je pritiskom na tipku U redu.
Postavite sušilicu tako da poziva ili ne poziva
postavku posljednjeg upotrijebljenog programa
Pritisnite tipku GORE ILI DOLJE za odabir jedne od
sljedećih postavki
Uklj: sušilica poziva program koji je upotrijebljen
prilikom posljednjeg uključivanja uređaja.
Isklj: Eko pamuk je zadani program odabran
prilikom uključivanja uređaja.
12
3. PROVJERITE ODVODNO CRIJEVO
Provjerite je li odvodno crijevo na stražnjem dijelu
sušilice ispravno pričvršćeno bilo na spremnik
vode (pogledajte sliku) ili na sustav odvoda u
domaćinstvu (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).
HR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
UPOZORENJE
Provjerite da u rublju nisu
ostali upaljači ili šibice.
1. STAVITE RUBLJE
Pridržavajte se uputa na etiketama za
održavanje rublja; pazite da se u sušilici
obrađuje na odgovarajući način.
Etikete za održavanje u sušilici
Točke označavaju stupanj temperature za
sušenje rublja.
Uobičajena temperatura
Snižena temperatura
Nemojte sušiti u sušilici rublja
Otvorite vrata i stavite rublje. Poštujte
maksimalne količine punjenja rubljem
navedene u tablici programa.
2. ZATVORITE VRATA
Provjerite da se rublje nije zaglavilo između
stakla vrata i filtra vrata.
Zatvorite vrata tako da čujete da su kliknula
kod zatvaranja.
3. UKLJUČIVANJE SUŠILICE
Pritišćite gumb za uključivanje/isključivane
” sve dok se ne uključi svjetlo gumba
programa. Pojavljuje se animacija i čuje se
zvuk. Sušilica rublja sada je spremna za rad.
4. POSTAVITE ŽELJENI PROGRAM
Pritisnite simbol programa na upravljačkoj
Provjerite da rublja nije
natopljeno zapaljivim
tekućinama.
ploči. Naziv programa i zadano trajanje
pojavljuju se na zaslonu.
Više informacija o programima pogledajte u
dijelu PROGRAMI i u Vodiču za svakodnevnu
upotrebu.
Odaberite program
Pritisnite simbol potrebnog programa na
upravljačkoj ploči; Naziv programa i zadano
trajanje pojavljuju se na zaslonu.
Položaj ovog programa pruža niz posebnih
programa koje možete odabrati pritiskom
na tipku GORE ili DOLJE; odabrani program
prikazuje se na zaslonu. Zatim pritisnite tipku
U redu za potvrdu željenog programa.
Više informacija o programima pogledajte u
dijelu PROGRAMI.
Ako je potrebno odaberite vrijeme
sušenja
Samo ako ste odabrali program Vrij Sušenja
ili Prozračivanje ”, možete postaviti željeno
vrijeme sušenja od minimalno 10 minuta do
maksimalno 180 minuta (tri sata). Pritisnite
gumb Vrijeme sušenja; na zaslonu se prikazuje
da se može postaviti vrijeme sušenja.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE ili uzastopce
pritišćite gumb Vrijeme sušenja kako
biste odabrali željeno vrijeme sušenja/
prozračivanja.
Ako je potrebno postavite razinu sušenja
Ako želite promijeniti razinu sušenja pritisnite
gumb Razina sušenja; na zaslonu se prikazuje
da se može postaviti razina sušenja.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE ili uzastopce
pritišćite gumb Razina sušenja za odabir
željene razine sušenja.
Odabir opcija, prema potrebi
Ako želite odabrati dodatne opcije pritisnite
13
gumb Opcije. Opcije koje se mogu odabrati za
program navedene su na zaslonu.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za kretanje
kroz popis dostupnih opcija. Odabrana opcija
trepće. Za potvrdu odabira pritisnite tipku
U redu. Uključuje se pripadajući simbol na
zaslonu.
Neke opcije / funkcije mogu se odabrati
izravno pritiskom na gumb.
Više informacija potražite u dijelu OPCIJE,
FUNKCIJE I INDIKATORI.
5. POKRETANJE PROGRAMA
Pritisnite i držite gumb Start/Pauza ” sve dok
se svjetlo gumba trajno ne uključi, a zatim se
program uključuje.
Tijekom programa trajanje se može ponovno
izračunati i prilagoditi.
Tijekom takvih faza na upravljačkoj ploči
prikazuje se animacija.
6. PROMJENA POSTAVKI PROGRAMA U
RADU, AKO JE POTREBNO
Nakon pokretanja programa neke od
postavki ipak možete promijeniti:
• Podešavanje vremena sušenja (samo ako
je odabran program Vrijeme sušenja ili
Prozračivanje )
• Podešavanje ili poništavanje “Završetak”,
ako je odgoda odabrana i započela
• Dodavanje ili poništavanje opcije ako faza
je programa i dalje omogućuje.
Pritisnite odgovarajući gumb. Odabrana će
postavka nekoliko sekundi treptati.
Dok trepće, postavku možete podesiti
pritiskom na tipku GORE ili DOLJE. Ako
vrijednost ili postavka prestane treptati,
ponovno pritisnite gumb.
Nakon promjene postavke program se
automatski nastavlja.
Za promjenu postavki programa u radu ili
odgode pokretanja možete i:
14
• pritisnuti gumb Start/Pauza kako biste
privremeno zaustavili program u radu
• promijeniti postavke
• ponovno pritisnuti gumb Start/Pauza za
nastavak programa.
7. PONIŠTITI PROGRAM U TIJEKU, AKO
JE POTREBNO
Pritisnite i držite pritisnutim gumb Uklj/Isklj
” sve dok se na zaslonu ne pokaže da je
program poništen.
UPOZORENJE
Nakon poništavanja programa u radu
brzo izvadite i raširite sve predmete
tako da se toplina rasprši.
8. ISKLJUČIVANJE SUŠILICE PO
ZAVRŠETKU PROGRAMA
Na zaslonu se prikazuje da je ciklus završen.
Pritisnite gumb Uklj/isklj ” za isključivanje
sušilice. Otvorite vrata i izvadite rublje.
Radi uštede energije sušilica će se automatski
isključiti četvrt sata nakon završetka
programa.
Ako se ne isključi odmah po završetku
programa, sušilica će oko 10 minuta okretati
rublja kako bi se spriječilo gužvanje.
Animacija se prikazuje na zaslonu.
9. PRAŽNJENJE SPREMNIKA VODE /
ČIŠĆENJE FILTRA VRATA / ČIŠĆENJE
DONJEG FILTRA
Ispraznite
• spremnik vode nakon svakog programa
Očistite
• filtar vrata nakon svakog programa
• donji filtar nakon svakog petog programa.
Pogledajte dio ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
HR
PROGRAMI
Značenje etiketa za održavanje rublja:
Točke označavaju stupanj temperature za sušenje
rublja.
Uobičajena temperatura
Snižena temperatura
Nemojte sušiti u sušilici rublja
PROGRAM
Vrsta sušenja
i preporuke
EKO PAMUK
Standardni program za pamuk, prikladan
za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog
rublja. Najučinkovitiji program po pitanju
potrošnje energije za sušenje pamučnog
rublja. Vrijednosti na oznaci potrošnje
energije temelje se na ovom programu.
maks. punjenje (kg):
Sušenje pamučnog rublja.
maks. punjenje (kg):
PAMUK
Etikete za
održavanje
Pravila
maks.
zadano trajanje
programa (h):
2:10
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
maks.
zadano trajanje programa
(h): 2:30
opcije koje se mogu odabrati:
Osvježavanje parom,
Razina sušenja, Osvježavanje, Nježno, Brzo
MJEŠOVITO
Za sušenje mješovitog rublja
izrađenog od pamuka, lana, sintetičkih
vlakana i njihovih mješavina.
maks. punjenje (kg):
2,0
zadano trajanje programa
(h): 1:15
opcije koje se mogu odabrati:
Osvježavanje parom,
Osvježavanje, Nježno
SINTETIKA
Za rublje izrađeno od sintetičkih
vlakana.
maks. punjenje (kg):
3,5
zadano trajanje programa (h):
1:20
opcije koje se mogu oda-
Osvježavanje
parom, Razina sušenja, Osvježavanje,
Nježno
brati:
15
PROGRAM
Vrsta sušenja
i preporuke
OSJETLJIVO
Za sušenje osjetljivog rublja koje treba
nježnu obradu.
Etikete za
održavanje
Pravila
maks. punjenje (kg):
2,5
zadano trajanje
programa (h):
1:15
opcije koje se mogu
odabrati:
WOOL EXCELLENCE
Za sušenje vunenih tkanina s oznakom
Woolmark VUNA KOJA SE LAKO
ODRŽAVA.
Svježina
maks. punjenje (kg):
1,0
zadano trajanje
programa (h):
1:20
opcije koje se mogu
odabrati:
JEANS
Za sušenje odjeće od jeansa i odjeća
od čvrstih materijala poput jeansa kao
što su hlače i jakne.
---
maks. punjenje (kg):
3,0
zadano trajanje
programa (h):
1:50
opcije koje se mogu
odabrati: Svježina,
nježno
VEĆI PREDMETI
Za sušenje velikih komada kao što su
vreće za spavanje, deke itd.
maks. punjenje (kg):
3,0
zadano trajanje
programa (h):
2:00
opcije koje se mogu
odabrati:
PROZRAČIVANJE
Za prozračivanje, osvježavanje i
otpuštanje rublja na 30 minuta, bez
grijanja.
Svježina
maks. punjenje (kg):
maks.
zadano trajanje programa
(h): 0:15
opcije koje se mogu
odabrati: Vrijeme
sušenja, Osvježavanje
OSVJEŽAVANJE
PAROM
16
Za osvježavanje rublja parom.
Posebno napravljeno za osvježavanje
rublja i uklanjanje neugodnih mirisa
iz suhih i čistih uobičajenih odjevnih
predmeta kao što su košulje, bluze,
hlače izrađenih od pamuka, sintetike
i njihovih mješavina. Prije no što
odjeću stavite u bubanj lagano je
navlažite vodom (maksimalno 200
ml; upotrijebite raspršivač u boci).
Umetnite malo vlažno rublje u bubanj
i pokrenite program. Po završetku
programa odjevne predmete treba
odmah izvaditi i staviti na vješalice
kako bi se umanjilo gužvanje.
maks. punjenje (kg):
zadano trajanje
programa (h):
0:30
opcije koje se mogu
odabrati:
---
1,5
HR
PROGRAM
Vrsta sušenja
i preporuke
VRIJEME SUŠENJA
Vremenski ograničen program
sušenja. Odaberite trajanje programa
pomoću opcije Vrij sušenja.
Za sve tkanine koje se mogu sušiti u
sušilici. Prikladno za dodatne kratke
faze sušenja po završetku programa.
Više informacija potražite u odjeljcima
OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI /
opcija Vrij sušenja.
KOŠULJE
Nježno sušenje košulja i bluza
izrađenih od pamuka, sintetičkih
vlakana ili njihovih mješavina.
Etikete za
održavanje
Pravila
maks. punjenje (kg):
maks.
zadano trajanje
programa (h):
0:10
opcije koje se mogu
odabrati:
Vrijeme sušenja,
Osvježavanje
maks. punjenje (kg):
2,5
zadano trajanje
programa (h):
1:15
opcije koje se mogu
odabrati: Svježina,
nježno
SVILA
Nježno sušenje svilenih predmeta.
maks. punjenje (kg):
2,5
zadano trajanje
programa (h):
1:05
opcije koje se mogu
odabrati:
SPORT
Ta sušenje sportske odjeće izrađene
od sintetike ili pamuka.
Svježina
maks. punjenje (kg):
2,5
zadano trajanje
programa (h):
1:15
opcije koje se mogu
odabrati:
RUČNICI
Za sušenje glomaznih komada rublja
od pamuka kao što su veliki ručnici.
Svježina
maks. punjenje (kg):
5,0
zadano trajanje
programa (h):
2:00
opcije koje se mogu
odabrati: Svježina,
nježno, brzo
ODJEĆA ZA
SLOBODNO VRIJEME
Za sušenje odjeće za slobodno vrijeme
koja se može sušiti u sušilici.
maks. punjenje (kg):
2,0
zadano trajanje
programa (h):
1:15
opcije koje se mogu
odabrati:
PERNATE JAKNE
Za sušenje pojedinačnih velikih
predmeta kao što su pernate jakne.
Svježina
maks. punjenje (kg):
1,5
zadano trajanje
programa (h):
1:45
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
17
PROGRAM
Vrsta sušenja
i preporuke
MINI PUNJENJE
Ekonomično sušenje malih punjenja
rublja.
Etikete za
održavanje
Pravila
maks. punjenje (kg):
zadano trajanje
programa (h):
1:00
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
maks. = maksimalni kapacitet sušilice
Trajanja programa navedena u tablici predstavljaju
zadane vrijednosti. Trajanje programa uglavnom
ovisi o razini vlažnosti rublja i količini punjenja.
Zbog toga stvarno trajanje programa može se
razlikovati od navedenih vrijednosti.
18
1,0
HR
OPCIJE
OPCIJE KOJE SE MOGU IZRAVNO ODABRATI
PRITISKOM NA ODREĐENI GUMB
OPCIJA PARE
Smanjuje gužvanje odjevnih
predmeta od pamuka, sintetike i
njihovih mješavina dodavanjem faze
vlaženja na kraju ciklusa sušenja.
Opciju upotrijebite samo s punjenjem
od manjih predmeta, odmah po
OPCIJA VRIJEME
SUŠENJA
Željeno vrijeme može se podesiti
samo ako je odabrano Vrijeme sušenja
ili program Prozračivanje.
Pritisnite gumb; svjetlo se uključuje
i posljednje upotrijebljeno vrijeme
sušenja pojavljuje se na zaslonu.
RAZINA SUŠENJA
Za odabir željene razine sušenje
punjenja.
Uzastopce pritišćite gumb sve dok
se željena razina sušenja ne pojavi
na zaslonu. Uključuje se pripadajući
simbol na zaslonu.
završetku ciklusa izvadite odjeću i
objesite je na vješalice.
Razina vlage automatski se podešava
na “Suho za spremanje” i ne može se
promijeniti za ovu opciju.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE ili
uzastopce pritišćite gumb opcije
Vrijeme sušenja kako biste odabrali
željeno vrijeme sušenja od minimalno
10 do maksimalno 180 /prozračivanja.
lagano vlažno)
suho za spremanje (dovoljno suho
za spremanje u ormar po završetku
ciklusa sušenja)
Odaberite između:
ekstra suho (maksimalna razina
sušenja) i potvrdite pritiskom na
gumb.
suho za glačanje (prikladno za
glačanje nakon ciklusa sušenja, dakle
Razina sušenja može se podesiti u
programima Pamuk i Sintetika.
OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI POMOĆU
GUMBA OPCIJE
SVJEŽINA
Pomaže u sprječavanju gužvanja ako
rublje ne možete izvaditi brzo nakon
završetka programa.
Sušilica rublja započinje povremeno
okretati rublje nekoliko minuta nakon
završetka programa. Ovo okretanje
NJEŽNO
Omogućuje nježniju obradu rublja
smanjivanjem temperature sušenja.
BRZO
Omogućuje brže sušenje skraćivanjem
trajanja programa.
trajat će približno 12 sati nakon
završetka programa.
Možete ga prekinuti u bilo koje
vrijeme tako da sušilicu isključite
pritiskom na gumb Uklj/Isklj.
19
FUNKCIJE
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Uključivanje sušilice: pritisnite gumb
sve dok ne zasvijetli gumb Start/
Pauza.
Isključivanje sušilice po završetku
programa: pritisnite gumb dok se
svjetlo ne ugasi.
UPOZORENJE
Nakon poništavanja
programa u radu brzo
izvadite i raširite sve
Poništavanje programa u radu:
pritisnite i držite pritisnutim gumb
sve dok se na zaslonu ne pokaže da je
program poništen.
predmete tako da se toplina
rasprši.
TIPKE GORE I DOLJE
Za pregledavanje i odabir na
izborniku zaslona.
Tipke GORE i DOLJE uključuju se samo
kada je moguće pregledavanje ili
odabir.
TIPKA U REDU
Za potvrdu odabira u izborniku
gumba Opcije ili izborniku Postavke.
Tipka U redu uključuje se samo kada
je moguća potvrda odabrane stavke.
START/PAUZA
Za pokretanje programa nakon što
ste završili s postavkama
Za pauziranje programa u radu
Ova vam opcija omogućuje zaključavanje
tipki i gumba na upravljačkoj ploči kao
zaštitu od neželjenog pokretanja, na
primjer od strane male djece.
Gumbi i tipke sada su zaključani. Jedina
funkcija koja radi je “Uključivanje/
isključivanje” za isključivanje sušilice.
ZAKLJUČAVANJE
TIPKI
Sušilica mora biti uključena.
ZAVRŠETAK
20
Za nastavak pauziranog programa
Zaključavanje tipki ostaje uključeno
sve dok sušilicu ponovno ne isključite i
uključite.
Pritisnite i držite pritisnut gumb
Zaključavanje tipki sve dok zaslon ne
navede da su tipke zaključane.
Za otključavanje gumba/tipke ponovno
pritisnite i držite pritisnut gumb opcije
sve dok zaslon ne navede da su tipke
otključane.
Omogućuje da rublje bude spremno
u određeno vrijeme postavljanjem
dogode do završetka programa.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE kako
biste postavili željenu odgodu
završetka programa.
Odaberite program i opcije.
Pritisnite gumb Završetak – na zaslonu
se prikazuje da se može postaviti
razdoblje završetka.
Pritisnite Start / Pauza - odbrojavanje
odgode započinje. Na zaslonu se
prikazuje zadano trajanje odabranog
programa, a ispod toga postavljeno
vrijeme “Završetka”. Uključuju se
gumb Start/Pauza i gumb Završetak;
HR
dvotočka između sati i minuta
vremena završetka treperi.
Po završetku razdoblja odgode
program automatski započinje.
POSTAVKE
Maksimalna odgoda koja se može
odabrati je 23:30. Za izlaz iz načina
rada Postavljanje, a da ne postavite
vrijeme Završetka, odaberite “__:__”.
Na trajanje programa mogu utjecati
određeni faktori, a to je u prvom
redu razina vlažnosti rublja. Zbog
toga se trajanje programa ponovno
izračunava i prilagođava u određenim
fazama programa. Tijekom tih faza
na zaslonu se prikazuje animacija. To
može dovesti do ranijeg ili kasnijeg
kraja programa od onog koje je
početno postavljeno pomoću funkcije
Završetak. U tom slučaju na zaslonu se
prikazuje, po završetku programa, da
je program završio ranije ili kasnije.
Poništavanje odgode:
Sljedeće postavke mogu se
promijeniti:
Jezik: za prilagođavanje jezika zaslona
Zvuk tipki: za prilagođavanje zvuka
kada pritišćete gumb
Upozorenje na kraj ciklusa: za
prilagođavanje zvučnog signala
na kraju programa ili njegovo
isključivanje
Kontrast zaslona: za podešavanje
kontrasta teksta na zaslonu
Provodnost vode: za prilagođavanje
na lokalnu provodnost vode; više
informacija potražite u dijelu PRVA
UPOTREBA.
Pamćenje posljednjeg upotrijebljenog
ciklusa: za uključivanje ili isključivanje
pozivanja programa koji je
upotrijebljen prilikom posljednjeg
uključivanja sušilice
Eko način rada: za uključivanje ili
isključivanje funkcije automatskog
isključivanja po završetku programa
Tvorničke postavke: za povratak na
tvorničke postavke
Pritisnite i najmanje 3 sekunde držite
pritisnut gumb Postavke . Na zaslonu
se prikazuje da ste ušli u način rada
Postavljanje.
pritisnite gumb “Start/Pauza” za
poništavanje odgode. Za trenutačno
pokretanje odabranog programa
ponovno pritisnite gumb “Start/
Pauza”.
Ili pritisnite i držite pritisnutim gumb
Uključivanje/Isključivanje za potpuno
poništavanje postavke programa.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za
kretanje kroz postavke. Postavku koju
želite promijeniti potvrdite pritiskom
na tipku U redu.
Pritisnite tipku GORE ili DOLJE za
podešavanje postavke i potvrdite
pritiskom na tipku U redu.
Za izlaz pritisnite gumb Postavke. Ako
ne pritisnete gumb Postavke, iz načina
rada postavljanje izaći ćete automatski
nakon otprilike 10 sekundi.
21
INDIKATORI
NADZOR ENERGIJE
Što je niža razina energije uključena,
to je ekonomičnija postavka
programa.
KVAR
Za sve oznake kvara na zaslonu
više informacija potražite u dijelu
OTKLANJANJE KVARA.
22
HR
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA
Sušilica je izrađena tako da štedi energiju. Zbog
toga se četvrt sata nakon završetka programa
automatski isključuje.
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
• Kako biste smanjili vrijeme sušenje rublje ocijedite
maksimalnom dozvoljenom brzinom centrifuge u
programu pranja. Time se smanjuje sadržaj vlage u
rublju.
• Po mogućnosti sušite cijelo punjenje kako je
navedeno u tablici Programi. time se optimizira
pripadajuća potrošnja energije.
• Rublje ne sušite previše.
• Filtar vrata očistite nakon svakog ciklusa sušenja.
Razdoblje od završetka programa do automatskog
isključivanja (= Eko način rada) može se produljiti ili
se čak može i onemogućiti automatsko isključivanje.
Pogledajte dio FUNKCIJE / POSTAVKE
• Optimalna temperatura okoline za sušilicu je
između 15 i 20 °C. U slučaju da je temperatura viša
prozračite prostoriju.
• Opciju Nježno upotrebljavajte samo s malim
punjenjima.
• Prilikom sušenja pamučne i sintetičke odjeće
zajedno pokrenite punjenja Suho za glačanje i Suho
za spremanje. Program pokrenite s razinom sušenja
Suho za glačanje. Po završetku programa izvadite
rublje koje treba glačati. Postupak sušenja za ostatak
punjenja završite razinom sušenja Suho za ormar.
• Donji filtar očistite nakon svakog petog ciklusa
sušenja.
23
ODRŽAVANJE I
ČIŠĆENJE
UPOZORENJE
Ne upotrebljavajte zapaljive
tekućine za čišćenje sušilice.
Sušilicu isključite za sve zahvate čišćenja i
održavanja.
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA VODU
Nakon svakog programa ispraznite spremnik za
vodu ako odvodno crijevo nije spojeno na sustav
odvoda (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).
1. Uhvatite ručku i pažljivo izvadite spremnik
vode. Pun spremnik vode držite s obje ruke.
2. Ispraznite vodu.
24
3. Spremnik za vodu umetnite tako da ga
gurnete na njegovo mjesto. Provjerite je li potpuno
umetnut u odjeljak.
ČIŠĆENJE FILTRA VRATA
Filtar vrata očistite nakon svakog programa.
Provjerite je li punjenje izvađeno. Otvorite vrata.
1. Filtar uklonite tako da ga gurnete prema gore.
HR
4.
Odjeljak filtra očistite mekom krpom ili pažljivo
usisavačem.
2. Pritisnite gumb kako biste otvorili filtar vrata. 5. Zatvorite filtar i ponovno ga umetnite u
ispravnom smjeru tako da se do kraja uđe u odjeljak
filtra.
3. Pažljivo rukom uklonite sve dlačice s poklopca.
Po potrebi poklopac se može oprati i pod tekućom
vodom pomoću meke četke.
25
ČIŠĆENJE DONJEG FILTRA
4.
Donji filtar očistite nakon svakog petog programa.
1. Otvorite preklopna vratašca na dnu.
Pjenasti dio filtra i filtar očistite rukom ili pod
tekućom vodom. Pjenasti dio filtra ne perite u
perilici rublja.
2. Uhvatite ručku i izvucite donji filtar.
5. Pažljivo ocijedite pjenasti dio filtra. Nemojte ga
umetati u donji filtar dok iz njega curi voda.
3. Izvadite pjenasti dio iz donjeg filtra kako biste 6. Pričvrstite pjenasti dio filtra na donji filtar.
ga očistili.
7. Komoru filtra na sušilici očistite vlažnom krpom
ili pažljivo upotrebljavajući usisavač.
26
HR
8. Ponovno umetnite donji filtar. Provjerite je li
potpuno umetnut u odjeljak filtra.
10. Zatvorite donja preklopna vratašca.
9. Gurnite ručku filtra prema dolje.
27
ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA
SUŠILICE
Mekom vlažnom krpom čistite vanjske dijelove
sušilice.
Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla ili
opće namjene, sredstva za ribanje u prahu ili slična
za čišćenje upravljačke ploče – te tvari mogu oštetiti
površine.
28
OKRETANJE GRANIČNIKA VRATA
HR
Po potrebi graničnik vrata može se okrenuti.
Postupak obavite pomoću kliješta i križnog odvijača.
Preporučuje se da vam druga osoba pomogne
prilikom skidanja i učvršćivanja vrata. Provjerite je li
sušilica iskopčana. Otvorite vrata sušilice.
1. Skinite dva vijka koja se nalaze ispod i iznad
3. Izvadite dva vijka na šarki vrata.
brave vrata, lijevo od otvora vrata.
2. Pritisnite mali gumb iznad brave vrata malim
4.
Skinite vrata i pažljivo ih obrnuto polegnite na
deku ili slično.
odvijačem. Istovremeno pomaknite bravu vrata
prema gore i prstima je povucite prema naprijed.
29
5. Odvijte donji vijak kako biste otpustili okvir
poklopca na prednjem dijelu vrata.
7. Pažljivo okrenite okvir vrata u smjeru kazaljki
na satu pa ih skinite.
2
1
8. Ponovno okrenite vrata i polegnite ih tako da
6. Okrenite vrata i polegnite ih na staklo vrata.
je gornji dio okrenut prema dolje.
1
1
2
30
2
HR
9. Skinite dva bočna vijka. Ovo napravite s obje 11. Skinite bočne dijelove sa svake strane vrata.
strane vrata.
1
2
12.
Okrenite bočne dijelove i ponovno ih
postavite.
10. Skinite 4 unutarnja vijka sa svake strane
vrata.
31
13. Ponovno pričvrstite 2 bočna vijka s obje
strane vrata.
15. Okrenite vrata i polegnite ih na staklo vrata.
1
2
14. Ponovno pričvrstite 4 unutarnja vijka sa
svake strane.
16. Ponovno postavite okvir vrata.
1
2
32
HR
17. Ponovno okrenite vrata i polegnite ih tako
da je gornji dio okrenut prema dolje. Ponovno
pričvrstite donje vijke.
19. Dva vijka pričvrstite iznad i ispod brave
vrata desno od otvora vrata.
20. Pričvrstite vrata s lijeve strana otvora vrata
18. Bravu vrata umetnite s desne strane otvora
tako da okrenete dva vijka.
vrata. Pritisnite je do kraja u otvor i pomaknite
malo prema dolje, dok se mali gumb brave vrata ne
zakači u svom položaju.
33
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA I POSTPRODAJNI
SERVIS
Vaša sušilica opremljena je raznim automatskim
sigurnosnim funkcijama. One omogućuju
pravovremeno otkrivanje kvarova i reagiranje
sigurnosnog sustava na odgovarajući način. Često su
ti kvarovi toliko mali da se mogu ukloniti u roku od
nekoliko minuta.
Problem
Mogući uzrok
SUŠENJE PREDUGO TRAJE /
Odabrani program ne odgovara
RUBLJE NIJE DOVOLJNO SUHO vrsti rublja
• Odaberite program koji
najbolje odgovara vrsti rublja;
pogledajte dio PROGRAMI
Začepljen je filtar vrata ili donji
filtar
• Očistite filtre prema uputama
u dijelu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Rublje je previše mokro
• Provjerite je li rublje
centrifugirano maksimalnom
brzinom centrifuge prije
sušenja. Ako je rublje
centrifugirano brzinom manjom
od 800 o/min, spremnik za
vodu može se napuniti tijekom
programa sušenja.
Temperatura okoline je previsoka
• Idealna temperatura okoline
je između 15 i 20°C. Ako je
temperatura okoline viša,
prozračite sobu.
SUŠILICA SE NE POKREĆE IAKO Vrata nisu ispravno zatvorena
JE PRITISNUT GUMB START/
PAUZA
Zaključavanje tipki je uključeno
34
Rješenje
• Vrata gurnite tako da čujete da
su kliknula kod zatvaranja
• Pritisnite i držite pritisnut
gumb sa simbolom tipke sve
dok zaslon ne navede da su
tipke otključane.
HR
Problem
Mogući uzrok
ISPOD SUŠILICE IMA KAPLJICA Donji filtar nije ispravo umetnut
VODE
Rješenje
• Provjerite položaj donjeg filtra
i provjerite je li do kraja umetnut
u odjeljak filtra.
Dlačice su ostale na donjem filtru
ili brtvi vrata
• Uklonite ostatke dlačica na
gumenim brtvama donjeg filtra
i brtve vrata.
Spremnik za vodu nije ispravno
umetnut
• Spremnik za vodu gurnite i
provjerite je li do kraja umetnut
u odjeljak spremnika.
Izravan spoj na odvod ne radi
ispravno
• Provjerite spoj na odvod i
provjerite može li odvoditi vodu.
Sušilica nije poravnata
• Provjerite poravnatost sušilice
tako da na radnu površinu
stavite libelu; Po potrebi
podesite nožice sušilice.
pogledajte VODIČ ZA
POSTAVLJANJE).
35
INDIKATOR KVARA I PORUKE
Obavezno
• ispraznite spremnik vode nakon svakog programa
• filtar vrata očistite nakon svakog programa
• donji filtar očistite nakon svakog petog programa
Indikator kvara
Poruka na zaslonu
PUN
SPREMNIK
VODE
OČISTITE
DONJI FILTER
OČISTITE FILT
VRATA
Mogući uzrok
Spremnik za vodu može biti
• napunjen vodom
• Ispraznite spremnik za vodu;
zatim ga ispravno postavite.
• nepravilno postavljen
• Spremnik za vodu gurnite i
provjerite je li do kraja umetnut u
odjeljak spremnika.
Donji filtar može biti
• blokiran dlačicama
• Očistite donji filtar; zatim ga
ispravno postavite
• nepravilno postavljen
• Gurnite donji filtar i pomaknite
ručice za otpuštanje u okomiti
položaj kako biste provjerili je
li filtar ispravno postavljen u
odjeljak filtra. Zatvorite preklopna
vratašca.
Filtar vrata može biti
• blokiran dlačicama
• nepravilno postavljen
Postupak pražnjenja spremnika za vodu ili čišćenja
filtara pogledajte u dijelu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.
36
Rješenje
• Skinite i očistite filtar vrata;
zatim ga ispravno postavite
tako da ga do kraja umetnete u
odjeljak filtra.
• Provjerite položaj filtra vrata;
provjerite je li ispravno umetnut u
odjeljak filtra.
HR
U nastavku se nalazi sažetak mogućih uzroka kvara i
rješenja.
Ako se problem i dalje javlja nakon što ste pratili gore
navedene upute, pritisnite i držite pritisnut gumb za
uključivanje/isključivanje najmanje tri sekunde. Ako
se nakon toga oznaka kvara i dalje javlja, isključite i
iskopčajte sušilicu te kontaktirajte postprodajni servis.
Indikator kvara
Poruka na zaslonu
Mogući uzrok
Rješenje
F01 do F04
Neispravnost sastavnog dijela
Pritisnite i držite pritisnut gumb
za uključivanje/isključivanje
najmanje 3 sekunde.
F05 do F09
Neispravnost sastavnog dijela
Isključite sušilicu i iskopčajte
utikač. Odmah otvorite vrata
i izvadite rublje kako bi se
raspršila toplina.
Provjerite je li temperatura
okoline u rasponu između 5°C
i 35°C. Pričekajte oko pola sata.
Ukopčajte sušilicu, stavite rublje i
ponovno pokrenite program.
Ako se pogreška i dalje javlja,
pozovite postprodajni servis.
F10 do F24
Neispravnost sastavnog dijela
Isključite sušilicu i iskopčajte
utikač. Pričekajte oko pola sata.
Ponovno ukopčajte sušilicu i
ponovno pokrenite program.
Ako se pogreška i dalje javlja,
pozovite postprodajni servis.
37
PRIJEVOZ I RUKOVANJE
UPOZORENJE
Sušilicu nikada ne podižite
držeći je za radnu površinu.
1. Iskopčajte kabel sušilice.
2. Provjerite jesu li vrata i spremnik za vodu
ispravno zatvoreni.
38
3. Ako je odvodno crijevo spojeno na vaš sustav
odvoda, ponovno učvrstite odvodno crijevo na
stražnjem dijelu sušilice (pogledajte Vodič za
postavljanje).
HR
POSTPRODAJNI
SERVIS
PRIJE NEGO ŠTO
KONTAKTIRATE
POSTPRODAJNI SERVIS
1.
Pogledajte možete li sami riješiti problem
uz pomoć prijedloga danih u VODIČU ZA
OTKLANJANJE KVAROVA.
2.
Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste
provjerili je li kvar uklonjen.
AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR
I DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM
POSTPRODAJNOM SERVISU
Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite
upute na web-mjestu www.whirlpool.eu
Uvijek navedite:
• kratki opis kvara;
• vrstu i točan model uređaja;
• servisni broj (broj iza riječi SERVICE na nazivnoj
pločici na stražnjoj strani sušilice).
Broj za pomoć navodi se i na jamstvu;
• svoju punu adresu;
• telefonski broj.
Za sve popravke obratite se našem ovlaštenom
postprodajnom servisu kako biste osigurali ispravan
popravak i upotrebu originalnih rezervnih dijelova.
Proizvođač:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
39
1.
2a.
40
2b.
HR
3a.
max 2 cm
max 0.79 inch
3b.
41
4.
1
2
max 100 cm
39 inch
42
HR
5.
6a.
6b.
..............
xxxx xxxx xxxx
xxx V ~ xx Hz
xx A
IPX4
D
V
E
43
HR
400010765591
Whirlpool je registrirani trgovački žig tvrtke Whirlpool iz SAD-a
001
n
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising