Whirlpool | HSCX 80410 | Use and care guide | Whirlpool HSCX 80410 Use and care guide

Whirlpool HSCX 80410 Use and care guide
Vodič za zdravlje, sigurnost, upotrebu,
održavanje i postavljanje
www.whirlpool.eu/register
HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
HR
HRVATSKI
VODIČI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST, UPOTREBU, ODRŽAVANJE i POSTAVLJANJE
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register
Indeks
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOSNE UPUTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ZAŠTITA OKOLIŠA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
IZJAVA O SUKLADNOSTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
UREĐAJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
UPRAVLJAČKA PLOČA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
VRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SVJETLO U BUBNJU (ako je uređaj opremljen). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DOSTUPNA OPREMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NAČIN UPOTREBE UREĐAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PRVA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
SVAKODNEVNA UPOTREBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
PROGRAMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OPCIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
FUNKCIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
INDIKATORI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3
UŠTEDA ENERGIJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA VODU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ČIŠĆENJE FILTRA VRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ČIŠĆENJE DONJEG FILTRA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA SUŠILICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
OKRETANJE GRANIČNIKA VRATA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
VODIČ ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA I POSTPRODAJNI SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
INDIKATOR KVARA I PORUKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
PRIJEVOZ I RUKOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
POSTPRODAJNI SERVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Vodič za postavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4
HR
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOSNE UPUTE
OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE
Prije upotrebe sušilice pažljivo
pročitajte vodiče za zdravlje, sigurnost, upotrebu i održavanje.
Upute čuvajte na dohvat ruke
radi budućih referenci.
VAŠA SIGURNOST I SIGURNOST DRUGIH VRLO JE VAŽNA.
Ovaj priručnik i sam uređaj daju
važna sigurnosna upozorenja
koja morate pročitati i stalno ih
se pridržavati.
Ovo je simbol sigurnosnog
upozorenja.
Ovaj vas simbol upozorava na
potencijalne opasnosti koje
mogu ubiti ili ozlijediti vas i
druge osobe.
Sve sigurnosne poruke prati
simbol sigurnosnog upozorenja
i riječ OPASNOST ili UPOZORENJE. Ove riječi označavaju
sljedeće:
OPASNOST
Ukazuje na opasnu situaciju
koja će, ako je ne izbjegnete,
prouzročiti tešku ozljedu.
UPOZORENJE
Ukazuje na opasnu situaciju
koja bi, ako je ne izbjegnete,
mogla prouzročiti tešku ozljedu.
Sva sigurnosna upozorenja
daju posebne pojedinosti o
potencijalnim rizicima i navode
kako se može smanjiti opasnost
od ozljeda, oštećenja i strujnog
udara koji može nastati uslijed
neprihvatljive upotrebe sušilice.
Pažljivo se pridržavajte uputa
koje slijede.
Nepridržavanje ovih uputa
može dovesti do opasnosti.
Proizvođač odbija bilo kakvu
odgovornost za ozljede osoba
ili životinja ili oštećenje imovine
u slučaju nepoštivanja ovih
savjeta i mjera opreza.
Vrlo malu (0-3 godine) i malu
djecu (3-8 godina) treba držati
dalje od uređaja osim ako su
pod stalnim nadzorom.
Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih
i mentalnih sposobnosti ili
osobe bez dovoljnog iskustva
i znanja mogu koristiti uređaj
samo ako su pod nadzorom
ili su dobili upute o sigurnom
rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti
održavati uređaj bez nadzora.
Predmete zaprljane tvarima
poput kuhinjskog ulja, acetona,
alkohola, benzina, kerozina,
sredstava za uklanjanje mrlja,
terpentina, voska i sredstava za
uklanjanje voska, prije sušenja
u sušilici rublja morate oprati u
vrućoj vodi i dodatnoj količini
deterdženta.
U sušilici rublja ne smijete sušiti
predmete kao što su gumena
pjena (pjene lateksa), kape za
tuširanje, nepromočivih tkanina, predmeta s gumenom
podlogom te odjeće ili jastuka
ispunjenih jastučićima od gumene pjene.
Izvadite iz džepova sve predmete kao što su upaljači i šibice.
Nemojte koristiti sušilicu rublja
ako ste za čišćenje koristili kemijska sredstva.
Predmeti natopljeni uljem
mogu se spontano zapaliti,
naročito ako su izloženi izvorima topline kao što je sušilica
rublja. Artikli se zagrijavaju, što
izaziva oksidacijsku reakciju u
ulju. Oksidacija stvara toplinu.
Ako se toplina ne može osloboditi, artikl se može toliko zagrijati da se može i zapaliti. Slaganje predmeta natopljenih uljem
na hrpu, jednog na drugog,
odnosno njihovo spremanje
može spriječiti oslobađanje
topline i tako izazvati opasnost
od požara.
UPOZORENJE
Sušilicu rublja nemojte nikad
zaustavljati prije kraja ciklusa
sušenja, osim ako ne namjeravate brzo izvaditi i raširiti svu
odjeću kako bi se toplina raspršila.
Posljednja faza ciklusa sušenja
5
obavlja se bez topline (faza
hlađenja) koja omogućuje da
rublje ostane na temperaturi
koji ne dovodi do oštećenja
rublja.
i u skladu s lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte
popravljati ni zamjenjivati bilo
koji dio sušilice osim ako se to
izričito ne navodi u korisničkom priručniku.
Ako želite sušilicu postaviti
Djeca ne smiju obavljati pona perilicu rublja, najprije se
stupke postavljanja. Ne dozvoobratite našem postprodajnom lite djeci približavanje prilikom
servisu kako biste provjerili je li postavljanja sušilice. Čuvajte
to moguće. Postavljanje sušilice pakiranja (plastične vrećice,
na perilicu dozvoljeno je samo polistiren itd.) izvan dohvata
ako je sušilica sigurno pričvrdjece, tijekom i nakon postavšćena na perilicu rublja pomo- ljanja sušilice.
ću odgovarajućeg kompleta za
okomito postavljanje.
Nosite zaštitne rukavice pri skidanju ambalaže i postavljanju
NAMJENSKA UPOTREBA
uređaja.
PROIZVODA
Nakon uklanjanja ambalaže
sa sušilice provjerite da nije
Ova sušilica predviđena je
došlo do oštećenja za vrijeme
samo za upotrebu u kućantransporta. U slučaju problema,
stvu. Upotreba uređaja u prokontaktirajte distributera ili
fesionalne svrhe zabranjena je. najbliži postprodajni servis.
Proizvođač otklanja bilo kakvu Dvije ili više osoba mora rukoodgovornost za neprikladnu
vati sušilicom i postavljati je.
uporabu ili neispravno postav- Ne dozvolite djeci približavanje
ljeno upravljanje.
prilikom postavljanja sušilice.
otvaraju prema sušilici rublja,
tako da se vrata sušilice ne
mogu potpuno otvoriti.
PAŽNJA: Sušilica nije namijenjena za rukovanje pomoću
vanjskog mjerača vremena ili
posebnog sustava za daljinsko
upravljanje.
Ako je moguće, koristite crijevo
za ispuštanje vode izravno u
kućni odvodni sustav. Tako nećete morati prazniti spremnik
za vodu na kraju svakog ciklusa
sušenja, jer će se kondenzirana
voda izravno ispuštati.
Sušilicu ne upotrebljavajte na
otvorenom.
Eksplozivne ili zapaljive tvari
kao što su spremnici raspršivača ne pohranjujte i ne upotrebljavajte benzin ili druge
zapaljive tvari u uređaju ili u
njegovoj blizini: ako se uređaj
nehotično uključi, može izbiti
požar.
Sušilicu morate iskopčati iz napajanja prije obavljanja zahvata
postavljanja.
Tijekom postavljanja pazite
da sušilica ne ošteti kabel za
napajanje.
Sušilicu uključite tek kada završi postupak postavljanja.
Sušilica se mora postaviti tako
da je stražnji dio okrenuti
prema zidu kako bi se izbjegle ozljede uslijed dodirivanja
stražnje ploče koja se može
jako zagrijati tijekom postupka
sušenja.
Sušilicu ne postavljate u prostorije sa slabom ventilacijom.
Ako je želite postaviti u malo
spremište, zahod, kupaonicu ili
sličnu prostoriju, morate osigurati dobru ventilaciju (otvorena
vrata, ventilacijska rešetka ili
otvor veći od 500 cm²).
Prilikom postavljanja sušilice
provjerite jesu li sve četiri nožice stabilne te da stoje na podu,
podešavajući ih ako je potrebno, a zatim pomoću libele
provjerite je li sušilica savršeno
poravnata.
Pazite da sušilicu ne postavite
na debelom sagu.
POSTAVLJANJE
Nakon postavljanja uređaja
pričekajte nekoliko sati prije
pokretanja kako bi se prilagodila uvjetima u prostoriji.
Sušilicu ne postavljajte na mjesta gdje bi mogla biti izložena
ekstremnim uvjetima kao što
su: loša ventilacija, temperatura
ispod 5°C ili iznad 35°C.
Postavljanje i održavanje mora
izvršiti kvalificirani tehničar
prema uputama proizvođača
Sušilica se ne smije postaviti iza
vrata koja se mogu zaključati,
Sušilica nije namijenjena za
kliznih vrata ili vrata koja se
ugradnju u element.
6
Ako zbog nedostatka prostora
sušilicu morate postaviti izravno uz plinsku ili peć na ugljen
između njih morate postavi
ploču za toplinsku izolaciju (85
x 57 cm) i stranica ploče koja je
okrenuta prema peći mora se
prekriti aluminijskom folijom.
HR
Sušilica se može postaviti
ispod radne površine pod
uvjetom da se omogući odgovarajuća ventilacija. Postavite
ventilacijsku rešetku (minimalno 45 cm x 8 cm) na stražnju
stranu radne površine ispod
koje je postavljena sušilica.
ELEKTRIČNA UPOZORENJA
Provjerite odgovara li napon
naveden na nazivnoj pločici
onome u vašem domu.
Kako bi instalacija bila u skladu s važećim sigurnosnim
propisima, potrebna je višepolarna sklopka s minimalnim
razmakom između kontakata
od 3 mm.
Prema propisima, uređaj mora
biti uzemljen.
Ako su sušilice već opremljene
utikačem, a utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite se
kvalificiranom tehničaru.
Ne upotrebljavajte produžne
kabele, višestruke utičnice ili
adaptere. Sušilicu ne spajajte
na utičnicu kojom se može
upravljati daljinskim upravljačem.
Kabel za napajanje mora
biti dovoljno dug kako bi se
uređaj, nakon postavljanja u
element, mogao priključiti na
izvor napajanja.
Ne povlačite kabel za napajanje.
Ako se kabel za napajanje
ošteti morate ga zamijeniti
identičnim. Kabel za napajanje smije zamijeniti samo
kvalificirani tehničar u skladu s
uputama proizvođača i važećim sigurnosnim odredbama.
Obratite se ovlaštenom servisu.
Ova se sušilica ne smije stavljati u pogon ako su njezin dovodni kabel ili utikač oštećeni,
ako ne radi ispravno, ili ako je
oštećena ili je pala na tlo. Ne
uranjajte električni kabel ili
utikač u vodu. Držite dovodni
kabel udaljen od vrućih površina
Nakon postavljanja električni
dijelovi ne smiju biti dostupni
korisniku.
Nemojte dodirivati sušilicu
bilo kojim mokrim dijelom
tijela ni rukovati njime ako ste
bosi.
PRIKLJUČIVANJE NA
ELEKTRIČNU MREŽU, SAMO
ZA VELIKU BRITANIJU I
IRSKU
Zamjena osigurača.
Ako je mrežni kabel ove sušilice opremljen utikačem s
osiguračem BS 1363A od 13 A,
za zamjenu osigurača u ovoj
vrsti utikača koristite osigurač
označen A.S.T.A., odobren za
BS 1362 i postupite kako
slijedi:
poklopac izgubljen, osigurač
se ne smije koristiti dok
se ne postavi odgovarajuća
zamjena.
Ispravna zamjena prepoznaje
se po boji umetka ili po boji u
reljefnom otisku teksta na dnu
utikača.
Zamjenske poklopce osigurača možete nabaviti u lokalnoj
trgovini elektromaterijala.
Samo za Republiku Irsku
Često se primjenjuju informacije navedene za Veliku Britaniju, ali se koristi i treća vrsta
utikača i utičnice, odnosno
2-pinska vrsta s bočnim uzemljenjem.
Utičnica/utikač (vrijedi za
obje zemlje)
Ako postojeći utikač nije prikladan za vašu utičnicu, kontaktirajte postprodajni servis
za daljnje upute. Ne pokušavajte sami zamijeniti utikač.
Ovaj postupak mora izvršiti
kvalificirani tehničar s skladu s
uputama proizvođača i važećim sigurnosnim propisima.
ISPRAVNA UPOTREBA
Ne prelazite najveću dozvoljenu količinu punjenja. Najveću
dozvoljenu težinu provjerite u
tablici programa.
1. Skinite poklopac s osigurača
(A) i izvadite osigurač (B).
2. Postavite zamjenski osigurač od 13 A u poklopac osigurača.
3. Ponovo ih priključite.
Važno:
Poklopac osigurača mora se
ponovno postaviti prilikom
zamjene osigurača. Ako je
Neoprane predmete nemojte
sušiti u sušilici rublja.
Nemojte previše osušiti rublje.
Pazite da oko sušilice nema
dlačica ili nakupljene prašine.
Omekšivače rublja ili slične
proizvode trebate koristiti
kako je naznačeno u uputama
za omekšivač rublja.
7
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Sušilicu morate iskopčati iz napajanja prije čišćenja ili radova
održavanja.
Nikada ne upotrebljavajte uređaje za čišćenje parom.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Za modele sušilice s tehnologijom toplinske pumpe:
Ova sušilica sadrži fluorirani
staklenički plin (R134a). Sustav
koji sadrži plin hermetički je
zatvoren. Električni razvodni
uređaj ima ispitanu godišnju
stipu curenja manju od 0,1%.
ODLAGANJE AMBALAŽNOG
MATERIJALA
Ambalažni materijal može se u
potpunosti reciklirati i označen
je simbolom recikliranja:
Različiti dijelovi ambalaže
moraju se stoga odgovorno
odlagati i u skladu s propisima lokalnih vlasti o odlaganju
otpada.
8
RASHODOVANJE
KUĆANSKIH APARATA
Pri rastavljanju sušilice onesposobite je tako da prerežete
kabel za napajanje i uklonite
vrata i police (ako postoje) tako
da se djeca ne mogu lako popeti u njega i zaglaviti.
Ova sušilica proizvedena je od
materijala koje se može reciklirati
ili ponovno iskoristiti. Odložite
ga u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju otpada.
Dodatne informacije o postupanju, oporabi i recikliranju
električnih kućanskih uređaja,
potražite u nadležnom mjesnom uredu, službi za skupljanje komunalnog otpada
ili trgovini u kojoj ste uređaj
kupili.
Ovaj je sušilica označena je
sukladno europskoj direktivi
2012/19/EZ o električnom i
elektroničkom otpadu (WEEE).
Pravilnim odlaganjem ovog
proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih
posljedica za okoliš i ljudsko
zdravlje do kojih bi moglo
doći u slučaju neprimjerenog
rukovanja otpadom od ovog
proizvoda.
Ovaj simbol
na uređaju ili na popratnoj
dokumentaciji označava da se
ovaj proizvod ne smije odlagati
kao nerazvrstani komunalni
otpad, nego ga treba odnijeti
na sakupljalište za obradu
električnog i elektroničkog
otpada.
HR
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
Uvijek sušite punu sušilicu: ovisno o vrsti rublja i programu/
vremenu sušenja. Za više informacija, vidi tablicu programa.
Po mogućnosti upotrebljavajte
maksimalnu brzinu centrifuge
koju dopušta vaša perilica rublja, jer mehaničko ispuštanje
vode zahtijeva manje energije.
Uštedjet ćete vrijeme i energiju prilikom odvijanja ciklusa
sušenja.
Kako biste postigli željene
rezultate sušenja, za stavljeno
rublje uvijek odaberite ispravan program/vrijeme sušenja.
Odaberite blagu opciju samo
kod malih količina rublja.
Prilikom sušenja pamuka, sušite zajedno rublje za glačanje i
za spremanje u ormar. Počnite
s programom vremena sušenja
za glačanje/postavkom vrijeme
sušenja, na kraju tog ciklusa izvadite rublje koje treba
izglačati, pa osušite preostalo
stavljeno rublje na postavci
sušenja za u ormar.
IZJAVA O SUKLADNOSTI
Ova sušilica je napravljena,
izrađena i distribuira se
sukladno sigurnosnim
zahtjevima europskih direktiva:
• direktiva 2006/95/EZ o
niskom naponu
• direktiva 2004/108/
EZ o elektromagnetskoj
kompatibilnosti.
9
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS PROIZVODA
UREĐAJ
1.
1. Radna površina
2. Upravljačka ploča
3. Spremnik vode
4. Vrata
5. Ručka na vratima
6. Filtar vrata (iza vrata)
7. Donji filtar (iza preklopnih
vratašca)
8. Podesive nožice (4)
2.
3.
5.
4.
6.
7.
8.
UPRAVLJAČKA PLOČA
13.
1.
10
2.
3.
12.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Gumb za uključivanje/
isključivanje (za ponovno
početno postavljanje ako se
dulje pritisne)
2. Gumb programa (gumb
postavki ako se dulje drži
pritisnutim)
3. Upozorenje na kraj ciklusa
4. Gumb za zaključavanje tipki
5. Gumb Osvježavanje parom
6. Gumb (okrenuti za odabir/
pritisnuti za potvrdu)
7. Gumb Odgoda početka
8. Gumb Vrijeme sušenja/
prozračivanja
9. Gumb Razina sušenja
10. Gumb opcija
11. Gumb Start/Pauza
12. Zaslon
13. Područja programa
HR
VRATA
Za otvaranje vrata povucite ručku.
Za zatvaranje vrata uhvatite kvaku i gurnite tako da
čujete da su kliknula kod zatvaranja.
Ako program u radu prekinete otvaranjem vrata,
program će se ponovno početno postaviti ako se
vrata sušilice ne zatvore u roku od jedne minute.
SVJETLO U BUBNJU (ako je uređaj opremljen)
• Tijekom odabira programa: svjetlo se uključuje
kod punjenja rublja
• Nakon pokretanja programa: svjetlo svijetli jače i
slabije dok se otkriva težina punjenja.
DOSTUPNA
OPREMA
• Po završetku programa, kada otvorite vrata, svjetlo
se nakratko uključuje kako biste moglo izvaditi
rublje. Zatim se isključuje radi uštede energije;
dodirnite bilo koji gumb kako biste ga ponovno
uključili.
Kontaktirajte naš postprodajni servis kako biste
provjerili je li sljedeći dodatni pribor raspoloživ za
kombinaciju perilice i sušilice rublja.
POLICA KOMPLETA ZA OKOMITO
POSTAVLJANJE
kojom sušilicu možete pričvrstiti iznad perilice rublja
radi uštede prostora te lakšeg punjenja i pražnjenja
sušilice u višem položaju.
11
NAČIN UPOTREBE
UREĐAJA
PRVA UPOTREBA
1. PROVJERITE SPREMNIK ZA VODU
Provjerite je li spremnik za vodu ispravno umetnut
2 . PROVJERITE ODVODNO CRIJEVO
Provjerite je li odvodno crijevo na stražnjem dijelu
sušilice ispravno pričvršćeno bilo na spremnik
vode (pogledajte sliku) ili na sustav odvoda u
domaćinstvu (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).
12
HR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
UPOZORENJE
Provjerite da u rublju nisu
ostali upaljači ili šibice.
1. STAVITE RUBLJE
Pridržavajte se uputa na etiketama za održavanje rublja; provjerite mogu li se predmeti
koje trebate sušiti prikladni za sušenje u
sušilici.
Etikete za održavanje u sušilici
Točke označavaju stupanj temperature za
sušenje rublja.
Uobičajena temperatura
Snižena temperatura
Nemojte sušiti u sušilici rublja
Otvorite vrata i stavite rublje. Poštujte maksimalne količine punjenja rubljem navedene u
tablici programa.
Provjerite da rublja nije
natopljeno zapaljivim
tekućinama.
4. POSTAVITE ŽELJENI PROGRAM
VOĐENI NAČIN RADA – svjetlo gumba vodit
će vas kroz postavljanje programa sljedećim
redoslijedom: odabir programa / vrijeme
sušenja (SAMO ako je odabrano Vrij Sušenja ili
program Prozračivanje) / razina sušenja (samo
ako se može odabrati / podesiti) / opcije. Čim
pritiskom na gumb potvrdite odabir svjetlo
gumba skače na sljedeći korak.
Odabir programa:
Provjerite svijetli li gumb Program ” .
Okrenite gumb kako biste odabrali željeni program. Uključuje se indikator pored odabranog
programa.
Potvrdite željeni program pritiskom na gumb.
2. ZATVORITE VRATA
Provjerite da se rublje nije zaglavilo između
stakla vrata i filtra vrata.
Zatvorite vrata tako da čujete da su kliknula
kod zatvaranja.
3. UKLJUČIVANJE SUŠILICE
Pritišćite gumb za uključivanje/isključivanje ”
sve dok se ne uključi svjetlo gumba programa.
Na zaslonu se pojavljuje animacija nakon koje
slijedi zvučni signal bip. Sušilica rublja sada je
spremna za rad.
Više informacija o programima pronađite u
dijelu PROGRAMI, OPCIJE I INDIKATORI.
Ako je potrebno odaberite vrijeme sušenja
Samo ako ste odabrali program Vrij Sušenja
ili Prozračivanje ”, možete postaviti željeno
vrijeme sušenja od minimalno 10 minuta do
maksimalno 180 minuta (tri sata).
Provjerite svijetli li gumb Vrij Sušenja.
13
Okrenite gumb za odabir željenog vremena
sušenja / prozračivanja. Potvrdite pritiskom na
gumb.
Ako je potrebno postavite razinu sušenja
Ako želite promijeniti razinu sušenja provjerite
svijetli li gumb Razina sušenja ” .
Okrenite gumb za odabir željene razine
sušenja, a zatim pritisnite gumb za potvrdu.
Odabir opcija, prema potrebi Ako želite odabrati dodatne opcije provjerite
svijetli li gumb Opcije ”. Opcije koje se mogu
odabrati za određeni program označene su
strelicama koje svijetle.
Okrenite gumb kako biste odabrali željene
opcije. Simbol odabrane opcije trepće. Za
potvrdu pritisnite gumb.
Neke opcije / funkcije mogu se odabrati
izravno pritiskom na gumb.
Više informacija potražite u dijelu OPCIJE,
FUNKCIJE I INDIKATORI.
PRILAGOĐENI NAČIN RADA
Nakon prebacivanja na sušilicu ne morate
slijediti VOĐENI NAČIN RADA.
Redoslijed kojim odabirete postavljanje
programa ovisi o vama. Za odabir postavki
najprije pritisnite odgovarajući gumb, zatim
okrenite gumb za odabir i na kraju pritisnite
gumb za potvrdu.
Niz opcija i razina sušenja ovisi o odabranom
programu. Zbog toga se preporučuje da
postavljanje započnete odabirom programa.
5. POKRETANJE PROGRAMA
Pritisnite i držite gumb Start/Pauza ” sve dok
se svjetlo gumba trajno ne uključi; program
započinje.
Tijekom programa trajanje se može ponovno
izračunati i prilagoditi.
Tijekom takvih faza na zaslonu se prikazuje
animacija.
14
6. PROMJENA POSTAVKI PROGRAMA U
RADU, AKO JE POTREBNO
Nakon pokretanja programa neke od postavki
ipak možete promijeniti:
• Podešavanje vremena sušenja (samo
ako je odabran program Vrijeme sušenja ili
Prozračivanje )
• Podešavanje ili poništavanje Odgode početka,
ako je opcija odgode već u tijeku.
• Dodavanje ili poništavanje opcija ako faza
programa i dalje omogućuje.
Pritisnite odgovarajući gumb. Odabrana će
vrijednost nekoliko sekundi treperiti.
Dok trepće, postavku možete podesiti
okretanjem gumba. Ako vrijednost ili postavka
prestane treptati, ponovno pritisnite gumb.
Pritisnite gumb za potvrdu izmjene. Ako je
ne potvrdite, nova će se postavka automatski
potvrdit i– izmijenjena postavka prestat će
treptati.
Program se automatski nastavlja.
Za promjenu postavki programa u radu ili
odgode pokretanja možete i:
• pritisnuti gumb Start/Pauza kako biste
privremeno zaustavili program u radu
• promijeniti postavke
• ponovno pritisnuti gumb Start/Pauza za
nastavak programa.
7. PONIŠTITI PROGRAM U TIJEKU, AKO JE
POTREBNO
Pritisnute i držite gumb Uključivanje/
isključivanje ” sve dok se na zaslonu ne prikaže
“rES”.
UPOZORENJE
Nakon poništavanja programa u radu
brzo izvadite i raširite sve predmete
tako da se toplina rasprši.
8. ISKLJUČIVANJE SUŠILICE PO
ZAVRŠETKU PROGRAMA
Na završetku programa na zaslonu se prikazuje
“Kraj“. Pritisnite gumb Uklj/isklj ” za isključivanje
sušilice. Otvorite vrata i izvadite rublje.
HR
Radi uštede energije sušilica će se automatski
isključiti četvrt sata nakon završetka
programa.
Ako se ne isključi odmah po završetku
programa, sušilica će oko 10 minuta okretati
rublja kako bi se spriječilo gužvanje. Animacija
se prikazuje na zaslonu.
9. PRAŽNJENJE SPREMNIKA VODE /
ČIŠĆENJE FILTRA VRATA / ČIŠĆENJE
DONJEG FILTRA
Ispraznite
• spremnik vode nakon svakog programa
• filtar vrata nakon svakog programa
• donji filtar nakon svakog petog programa.
Pogledajte dio ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
PROGRAMI
Točke označavaju stupanj temperature za sušenje
rublja.
Uobičajena temperatura
Snižena temperatura
Nemojte sušiti u sušilici rublja
PROGRAM
Vrsta pranja
i preporuke
EKO PAMUK
Standardni program za pamuk, prikladan
za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog
rublja.
Najučinkovitiji program po pitanju
potrošnje energije za sušenje pamučnog
rublja. Vrijednosti na oznaci potrošnje
energije temelje se na ovom programu.
maks. punjenje (kg):
Sušenje pamučnog rublja.
maks. punjenje (kg):
PAMUK
Etikete
za
održavanje
Pravila
maks.
zadano trajanje programa
(h): 1:40
opcije koje se mogu odabrati:
Svježina
maks.
zadano trajanje programa
(h): 1:55
opcije koje se mogu odabrati:
Osvježavanje parom,
Razina sušenja,
Osvježavanje, Nježno,
Brzo
MJEŠOVITO
Za sušenje mješovitog rublja izrađenog od
pamuka, lana, sintetičkih vlakana i njihovih
mješavina.
maks. punjenje (kg):
2,0
zadano trajanje programa
(h): 1:00
opcije koje se mogu odabrati:
Osvježavanje parom,
Osvježavanje, Nježno
15
PROGRAM
Vrsta pranja
i preporuke
SINTETIKA
Za rublje izrađeno od sintetičkih vlakana.
Etikete
za
održavanje
Pravila
maks. punjenje (kg):
3,5
zadano trajanje programa
(h): 1:00
opcije koje se mogu odabrati:
Osvježavanje parom,
Razina sušenja,
Osvježavanje, Nježno
OSJETLJIVO
Za sušenje osjetljivog rublja koje treba
nježnu obradu.
maks. punjenje (kg):
2,5
zadano trajanje programa
(h): 1:00
opcije koje se mogu odabrati:
Svježina
WOOL
EXCELLENCE
Za sušenje vunenih tkanina s oznakom
Woolmark VUNA KOJA SE LAKO ODRŽAVA.
maks. punjenje (kg):
1,0
zadano trajanje programa
(h): 1:00
opcije koje se mogu odabrati:
---
VEĆI
PREDMETI
Za sušenje velikih komada kao što su vreće
za spavanje, deke itd.
maks. punjenje (kg):
3,0
zadano trajanje programa
(h): 2:00
opcije koje se mogu odabrati:
Svježina
PROZRAČIVANJE
Za prozračivanje, osvježavanje i otpuštanje
rublja na 30 minuta, bez grijanja.
maks. punjenje (kg):
maks.
zadano trajanje programa
(h): 0:15
opcije koje se mogu odabrati:
Vrijeme sušenja,
Osvježavanje
16
HR
PROGRAM
Vrsta pranja
i preporuke
OSVJEŽ
PAROM
Za osvježavanje rublja parom.
Posebno napravljeno za osvježavanje rublja
i uklanjanje neugodnih mirisa iz suhih i
čistih uobičajenih odjevnih predmeta kao
što su košulje, bluze, hlače izrađenih od
pamuka, sintetike i njihovih mješavina.
Prije no što odjeću stavite u bubanj lagano
je navlažite vodom (maksimalno 200 ml;
upotrijebite raspršivač u boci). Umetnite
malo vlažno rublje u bubanj i pokrenite
program.
Po završetku programa odjevne predmete
treba odmah izvaditi i staviti na vješalice
kako bi se umanjilo gužvanje.
maks. punjenje (kg):
VRIJ SUŠENJA Vremenski ograničen program sušenja.
Odaberite trajanje programa pomoću
opcije Vrij sušenja.
Za sve tkanine koje se mogu sušiti u sušilici.
Prikladno za dodatne kratke faze sušenja
po završetku programa.
Više informacija potražite u odjeljcima
OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI / opcija
Vrijeme sušenja.
maks. punjenje (kg):
Etikete
za
održavanje
Pravila
1,5
zadano trajanje programa
(h): 0:30
opcije koje se mogu odabrati:
---
maks.
zadano trajanje programa
(h): 0:10
opcije koje se mogu odabrati:
Vrijeme sušenja,
Osvježavanje
maks. = maksimalni kapacitet sušilice
Trajanja programa navedena u tablici predstavljaju
zadane vrijednosti. Trajanje programa uglavnom
ovisi o razini vlažnosti rublja i količini punjenja.
Zbog toga stvarno trajanje programa može se
razlikovati od navedenih vrijednosti.
17
OPCIJE
OPCIJE KOJE SE MOGU IZRAVNO ODABRATI
PRITISKOM NA ODREĐENI GUMB
OPCIJA PARE
Smanjuje gužvanje odjevnih
predmeta od pamuka, sintetike i
njihovih mješavina dodavanjem faze
vlaženja na kraju ciklusa sušenja.
Opciju upotrijebite samo s punjenjem
od manjih predmeta, odmah po
OPCIJA VRIJEME
SUŠENJA
Željeno vrijeme može se podesiti
samo ako je odabrano Vrijeme sušenja
ili program Prozračivanje.
Pritisnite gumb; svjetlo se uključuje
i posljednje upotrijebljeno vrijeme
RAZINA SUŠENJA
Za odabir željene razine sušenje
punjenja.
Pritisnite gumb; svjetlo se isključuje.
Okrenite gumb kako biste odabrali
željenu razinu sušenja.
Odaberite između:
Suho za glačanje (prikladno za
glačanje nakon ciklusa sušenja, dakle
lagano vlažno)
završetku ciklusa izvadite odjeću i
objesite je na vješalice.
Razina vlage automatski se podešava
na “Suho za spremanje” i ne može se
promijeniti za ovu opciju.
sušenja pojavljuje se na zaslonu.
Okrenite gumb za odabir željenog
vremena sušenja od minimalno 10
minuta do maksimalno 180 minuta, a
zatim pritisnite gumb za potvrdu.
Suho za spremanje (dovoljno suho
za spremanje u ormar po završetku
ciklusa sušenja)
Ekstra suho (maksimalna razina
sušenja) i potvrdite pritiskom na
gumb.
Razina sušenja može se podesiti u
programima Pamuk i Sintetika.
OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI POMOĆU
GUMBA OPCIJE
SVJEŽINA
Pomaže u sprječavanju gužvanja ako
rublje ne možete izvaditi brzo nakon
završetka programa.
Sušilica rublja započinje povremeno
okretati rublje nekoliko minuta nakon
završetka programa. Ovo okretanje
NJEŽNO
Omogućuje nježniju obradu rublja
smanjivanjem temperature sušenja.
BRZO
Omogućuje brže sušenje skraćivanjem
trajanja programa.
18
trajat će približno 12 sati nakon
završetka programa.
Možete ga prekinuti u bilo koje
vrijeme tako da sušilicu isključite
pritiskom na gumb Uklj/Isklj.
HR
FUNKCIJE
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Uključivanje sušilice: pritisnite gumb
sve dok ne zasvijetli gumb Start/
Pauza.
Poništavanje programa u radu:
pritisnite i držite pritisnutim gumb sve
dok se na zaslonu ne prikaže “rES”.
Isključivanje sušilice po završetku
programa: pritisnite gumb dok se
svjetlo ne ugasi.
UPOZORENJE
GUMB
Nakon poništavanja
programa u radu brzo
izvadite i raširite sve
Za odabir i potvrdu programa, opcija i
postavki.
predmete tako da se toplina
rasprši.
Gurnite za potvrdu
Okrenite za odabir
START/PAUZA
ZAKLJUČAVANJE
TIPKI
ODGODA
POKRETANJA
Za pokretanje programa nakon što
ste završili s postavkama
Za pauziranje programa u radu
Ova vam opcija omogućuje
zaključavanje tipki i gumba na
upravljačkoj ploči kao zaštitu od
neželjenog pokretanja, na primjer od
strane male djece.
Gumbi i tipke sada su zaključani.
Jedina funkcija koja radi je
“Uključivanje/isključivanje” za
isključivanje sušilice.
Za nastavak pauziranog programa
Sušilica mora biti uključena.
Zaključavanje tipki ostaje uključeno
sve dok sušilicu ponovno ne isključite
i uključite.
Pritisnite i držite gumb za
zaključavanje tipki sve dok se ne
uključe svjetla gumba.
Za otključavanje tipki/gumba pritisnite
i držite pritisnut gumb opcija sve dok
se svjetlo gumba ne isključi.
Omogućuje da rublje bude spremno
u određeno vrijeme pomicanjem
početka programa na kasnije.
Odaberite program i opcije.
Pritisnite gumb Odgoda početka –
svjetlo gumba uključuje se.
Okrenite gumb za odabir odgode do
23 sata i potvrdite pritiskom na gumb
19
Pritisnite gumb Start / Pauza - na
zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode sve do pokretanja programa.
Upalit će se indikator Start/Pauza.
Može se čuti zvuk uključivanja pumpe.
Dvotočka između sati i minuta na
zaslonu treperi.
Po završetku razdoblja odgode
program automatski započinje.
Na početku programa odgodu na
zaslonu zamjenjuje preostalo trajanje
programa.
Prilikom odabira odgode trajanje
početnog programa ponovno se
POSTAVKA
PROVODNOSTI VODE
Provodnost vode koja se
primjenjuje tijekom sušenja može
utjecati na rezultate sušenja. Ako,
promjenom dostupnih razina sušenja
(Suho za peglanje; suho za spremanje;
ekstra suho), niste zadovoljni krajnjim
rezultatom sušenja, možete prilagoditi
razinu provodnosti.
Sušilica se isporučuje s unaprijed
postavljenom razinom 2. Odaberite
između razine 1
(najvlažniji rezultati)
i razine 5
(najsuši rezultati).
Pritisnite i držite gumb Program
sve dok simbol Podešavanje
provodnosti na zaslonu ne
zatreperi.
20
prikazuje na zaslonu nakon isteka
maksimalne moguće odgode od 23
sata. Za ponovni izlaz iz načina rada
za postavljanje, a da se ne postavi
odgoda, odaberite zadano trajanje
programa.
Za poništavanje odgode koja je već
pokrenuta:
pritisnite gumb “Start/Pauza” za
poništavanje odgode. Za trenutačno
pokretanje odabranog programa
ponovno pritisnite gumb “Start/
Pauza”.
Ili pritisnite i držite pritisnutim gumb
Uključivanje/Isključivanje za potpuno
poništavanje postavke programa.
Okrenite gumb za podešavanje razine
(1 –2 – 3 – 4 - 5). Pritisnite gumb za
potvrdu odabrane razine.
Ovaj zahvat nije potreban za svaki
ciklus sušenja. Kada postignete
zadovoljavajuću razinu provodnosti
vode više je ne morate mijenjati.
HR
INDIKATORI
PUN SPREMNIK VODE
=> ispraznite spremnik vode
DONJI FILTAR ZAČEPLJEN
=> očistite donji filtar
FILTAR VRATA ZAČEPLJEN
=> očistite filtar vrata
KVAR
Za sve oznake kvara na zaslonu
više informacija potražite u dijelu
OTKLANJANJE KVARA.
F..
Više informacija potražite u dijelu VODIČ ZA
ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE i RJEŠAVANJE PROBLEMA.
21
UŠTEDA ENERGIJE
FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA
Sušilica je izrađena tako da štedi energiju. Zbog
toga se četvrt sata nakon završetka programa
automatski isključuje.
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
• Optimalna temperatura okoline za sušilicu je
između 15 i 20 °C. U slučaju da je temperatura viša
prozračite prostoriju.
• Kako biste smanjili vrijeme sušenje rublje ocijedite
maksimalnom dozvoljenom brzinom centrifuge u
programu pranja. Time se smanjuje sadržaj vlage u
rublju.
• Po mogućnosti sušite cijelo punjenje kako je
navedeno u tablici Programi. Time se optimizira
pripadajuća potrošnja energije.
• Rublje ne sušite previše.
• Filtar vrata očistite nakon svakog ciklusa sušenja.
• Donji filtar očistite nakon svakog petog ciklusa
sušenja.
22
• Opciju Nježno upotrebljavajte samo s malim
punjenjima.
• Prilikom sušenja pamučne i sintetičke odjeće
zajedno pokrenite punjenja Suho za glačanje i Suho
za spremanje. Program pokrenite s razinom sušenja
Suho za glačanje. Po završetku programa izvadite
rublje koje treba glačati. Postupak sušenja za ostatak
punjenja završite razinom sušenja Suho za ormar.
HR
ODRŽAVANJE I
ČIŠĆENJE
UPOZORENJE
Ne upotrebljavajte zapaljive
tekućine za čišćenje sušilice.
Sušilicu isključite za sve zahvate čišćenja i
održavanja.
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA VODU
Nakon svakog programa ispraznite spremnik za
vodu ako odvodno crijevo nije spojeno na sustav
odvoda (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).
1.
Uhvatite ručku i pažljivo izvadite spremnik
vode. Pun spremnik vode držite s obje ruke.
3.
Spremnik za vodu umetnite tako da ga
gurnete na njegovo mjesto. Provjerite je li potpuno
umetnut u odjeljak.
2. Ispraznite vodu.
23
ČIŠĆENJE FILTRA VRATA
Filtar vrata očistite nakon svakog programa.
Provjerite je li punjenje izvađeno. Otvorite vrata.
1. Filtar uklonite tako da ga gurnete prema gore.
2. Pritisnite gumb kako biste otvorili filtar vrata.
3.
Pažljivo rukom uklonite sve dlačice s poklopca.
Po potrebi poklopac se može oprati i pod tekućom
vodom pomoću meke četke.
4. Odjeljak filtra očistite mekom krpom ili pažljivo
usisavačem.
5. Zatvorite filtar i ponovno ga umetnite u
ispravnom smjeru tako da se do kraja uđe u odjeljak
filtra.
24
ČIŠĆENJE DONJEG FILTRA
Donji filtar očistite nakon svakog petog programa.
1. Otvorite preklopna vratašca na dnu.
2. Uhvatite ručku i izvucite donji filtar.
HR
4. Pjenasti dio filtra i filtar očistite rukom ili pod
tekućom vodom. Pjenasti dio filtra ne perite u
perilici rublja.
5. Pažljivo ocijedite pjenasti dio filtra. Nemojte ga
umetati u donji filtar dok iz njega curi voda.
3. Izvadite pjenasti dio iz donjeg filtra kako biste 6. Pričvrstite pjenasti dio filtra na donji filtar.
ga očistili.
7. Komoru filtra na sušilici očistite vlažnom krpom
ili pažljivo upotrebljavajući usisavač.
25
8. Ponovno umetnite donji filtar. Provjerite je li
potpuno umetnut u odjeljak filtra.
9. Gurnite ručku filtra prema dolje.
26
10. Zatvorite donja preklopna vratašca.
ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA
SUŠILICE
HR
Mekom vlažnom krpom čistite vanjske dijelove
sušilice.
Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla ili
opće namjene, sredstva za ribanje u prahu ili slična
za čišćenje upravljačke ploče – te tvari mogu oštetiti
površine.
27
OKRETANJE GRANIČNIKA VRATA
Po potrebi graničnik vrata može se okrenuti.
Postupak obavite pomoću kliješta i križnog odvijača.
Preporučuje se da vam druga osoba pomogne
prilikom skidanja i učvršćivanja vrata. Provjerite je li
sušilica iskopčana. Otvorite vrata sušilice.
1.
3. Izvadite dva vijka na šarki vrata.
Skinite dva vijka koja se nalaze ispod i iznad
brave vrata, lijevo od otvora vrata.
2. Pritisnite mali gumb iznad brave vrata malim
odvijačem. Istovremeno pomaknite bravu vrata
prema gore i prstima je povucite prema naprijed.
28
4. Skinite vrata i pažljivo ih obrnuto polegnite na
deku ili slično.
HR
5. Odvijte donji vijak kako biste otpustili okvir
poklopca na prednjem dijelu vrata.
7. Pažljivo okrenite okvir vrata u smjeru kazaljki
na satu pa ih skinite.
2
1
8. Ponovno okrenite vrata i polegnite ih tako da
je gornji dio okrenut prema dolje.
6. Okrenite vrata i polegnite ih na staklo vrata.
1
1
2
2
29
9. Skinite dva bočna vijka. Ovo napravite s obje 11. Skinite bočne dijelove sa svake strane vrata.
strane vrata.
1
12.
2
Okrenite bočne dijelove i ponovno ih
postavite.
10. Skinite 4 unutarnja vijka sa svake strane
vrata.
30
HR
13. Ponovno pričvrstite 2 bočna vijka s obje
strane vrata.
15. Okrenite vrata i polegnite ih na staklo vrata.
1
2
14. Ponovno pričvrstite 4 unutarnja vijka sa
svake strane.
16. Ponovno postavite okvir vrata.
1
2
31
17. Ponovno okrenite vrata i polegnite ih tako
da je gornji dio okrenut prema dolje. Ponovno
pričvrstite donje vijke.
19. Dva vijka pričvrstite iznad i ispod brave
vrata desno od otvora vrata.
20. Pričvrstite vrata s lijeve strana otvora vrata
tako da okrenete dva vijka.
18. Bravu vrata umetnite s desne strane otvora
vrata. Pritisnite je do kraja u otvor i pomaknite
malo prema dolje, dok se mali gumb brave vrata ne
zakači u svom položaju.
32
HR
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA I POSTPRODAJNI
SERVIS
Vaša sušilica opremljena je raznim automatskim
sigurnosnim funkcijama. One omogućuju
pravovremeno otkrivanje kvarova i reagiranje
sigurnosnog sustava na odgovarajući način. Često su
ti kvarovi toliko mali da se mogu ukloniti u roku od
nekoliko minuta.
Problem
Mogući uzrok
SUŠENJE PREDUGO TRAJE /
Odabrani program ne odgovara
RUBLJE NIJE DOVOLJNO SUHO vrsti rublja
Rješenje
• Odaberite program koji
najbolje odgovara vrsti rublja;
pogledajte dio PROGRAMI
Začepljen je filtar vrata ili donji
filtar
• Očistite filtre prema uputama
u dijelu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Rublje je previše mokro
• Provjerite je li rublje
centrifugirano maksimalnom
brzinom centrifuge prije
sušenja. Ako je rublje
centrifugirano brzinom manjom
od 800 o/min, spremnik za
vodu može se napuniti tijekom
programa sušenja.
Temperatura okoline je previsoka
• Idealna temperatura okoline
je između 15 i 20°C. Ako je
temperatura okoline viša,
prozračite sobu.
SUŠILICA SE NE POKREĆE IAKO Vrata nisu ispravno zatvorena
JE PRITISNUT GUMB START/
PAUZA
Zaključavanje tipki je uključeno
• Vrata gurnite tako da čujete da
su kliknula kod zatvaranja
• Pritisnite i držite pritisnut
gumb sa simbolom tipke sve
dok zaslon ne navede da su
tipke otključane.
33
Problem
Mogući uzrok
ISPOD SUŠILICE IMA KAPLJICA Donji filtar nije ispravo umetnut
VODE
34
Rješenje
• Provjerite položaj donjeg filtra
i provjerite je li do kraja umetnut
u odjeljak filtra.
Dlačice su ostale na donjem filtru
ili brtvi vrata
• Uklonite ostatke dlačica na
gumenim brtvama donjeg filtra
i brtve vrata.
Spremnik za vodu nije ispravno
umetnut
• Spremnik za vodu gurnite i
provjerite je li do kraja umetnut
u odjeljak spremnika.
Izravan spoj na odvod ne radi
ispravno
• Provjerite spoj na odvod i
provjerite može li odvoditi vodu.
Sušilica nije poravnata
• Provjerite poravnatost sušilice
tako da na radnu površinu
stavite libelu; Po potrebi
podesite nožice sušilice.
pogledajte VODIČ ZA
POSTAVLJANJE).
HR
INDIKATOR KVARA I PORUKE
Obavezno:
• ispraznite spremnik vode nakon svakog programa
• očistite filtar vrata nakon svakog programa
• očistite donji filtar nakon svakog petog programa
Indikator kvara
Mogući uzrok
Rješenje
Spremnik za vodu može biti
• napunjen vodom
• Ispraznite spremnik za vodu; zatim ga ispravno
postavite.
• nepravilno postavljen
• Spremnik za vodu gurnite i provjerite je li do
kraja umetnut u odjeljak spremnika.
Donji filtar može biti
• blokiran dlačicama
• Očistite donji filtar; zatim ga ispravno postavite
• nepravilno postavljen
• Gurnite donji filtar i pomaknite ručice za
otpuštanje u okomiti položaj kako biste provjerili
je li filtar ispravno postavljen u odjeljak filtra.
Zatvorite preklopna vratašca.
Filtar vrata može biti
• blokiran dlačicama
• nepravilno postavljen
• Skinite i očistite filtar vrata; zatim ga ispravno
postavite tako da ga do kraja umetnete u odjeljak
filtra.
• Provjerite položaj filtra vrata; provjerite je li
ispravno umetnut u odjeljak filtra.
Postupak pražnjenja spremnika za vodu ili čišćenja
filtara pogledajte u dijelu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.
35
U nastavku se nalazi sažetak mogućih uzroka kvara i
rješenja.
Ako se problem i dalje javlja nakon što ste pratili gore
navedene upute, pritisnite i držite pritisnut gumb za
uključivanje/isključivanje najmanje tri sekunde. Ako
se nakon toga oznaka kvara i dalje javlja, isključite i
iskopčajte sušilicu te kontaktirajte postprodajni servis.
Poruka na zaslonu
Mogući uzrok
Rješenje
F01 do F04
Neispravnost sastavnog dijela
Pritisnite i držite pritisnut gumb za uključivanje/
isključivanje najmanje 3 sekunde.
F05 do F09
Neispravnost sastavnog dijela
Isključite sušilicu i iskopčajte utikač. Odmah
otvorite vrata i izvadite rublje kako bi se
raspršila toplina.
Provjerite je li temperatura okoline u rasponu
između 5°C i 35°C. Pričekajte oko sat vremena.
Ukopčajte sušilicu, stavite rublje i ponovno
pokrenite program.
Ako se pogreška i dalje javlja, pozovite
postprodajni servis.
F10 do F24
Neispravnost sastavnog dijela
Isključite sušilicu i iskopčajte utikač. Pričekajte oko
pola sata. Ponovno ukopčajte sušilicu i ponovno
pokrenite program.
Ako se pogreška i dalje javlja, pozovite
postprodajni servis.
36
HR
PRIJEVOZ I RUKOVANJE
UPOZORENJE
Sušilicu nikada ne podižite
držeći je za radnu površinu.
1. Iskopčajte kabel sušilice.
2. Provjerite jesu li vrata i spremnik za vodu
ispravno zatvoreni.
3. Ako je odvodno crijevo spojeno na vaš sustav
odvoda, ponovno učvrstite odvodno crijevo na
stražnjem dijelu sušilice (pogledajte Vodič za
postavljanje).
37
POSTPRODAJNI
SERVIS
PRIJE NEGO ŠTO
KONTAKTIRATE
POSTPRODAJNI SERVIS
1.
Pogledajte možete li sami riješiti problem
uz pomoć prijedloga danih u VODIČU ZA
OTKLANJANJE KVAROVA.
2.
Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste
provjerili je li kvar uklonjen.
AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR
I DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM
POSTPRODAJNOM SERVISU
Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite
upute na web-mjestu www.whirlpool.eu
Uvijek navedite:
• kratki opis kvara;
• vrstu i točan model uređaja;
• servisni broj (broj iza riječi SERVICE na nazivnoj
pločici na stražnjoj strani sušilice).
Broj za pomoć navodi se i na jamstvu;
• svoju punu adresu;
• telefonski broj.
Za sve popravke obratite se našem ovlaštenom
postprodajnom servisu kako biste osigurali ispravan
popravak i upotrebu originalnih rezervnih dijelova.
Proizvođač:
Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio (VA)
Italy
38
HR
1.
2a.
2b.
39
3a.
max 2 cm
max 0.79 inch
3b.
40
HR
4.
1
2
max 100 cm
39 inch
41
5.
6a.
..............
xxxx xxxx xxxx
xxx V ~ xx Hz
xx A
IPX4
D
V
E
6b.
HR
001
400010919537
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising