Indesit | B TNF 5323 OX | Setup and user guide | Indesit B TNF 5323 OX Setup and user guide

NL
SNELLE REFERENTIE
GIDS
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN
EEN WHIRLPOOL PRODUCT
Voor meer informatie en support,
gelieve uw product te registreren op
www.whirlpool.eu/register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor
Gebruik en Onderhoud downloaden van onze
website docs.whirlpool.eu en de instructies aan
de achterzijde van dit boekje opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en Veiligheid.
PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
4
5
6
7
1
8
1. Groenten- en fruitvak*
2. Food Care Zone 0 °C /
Veilig ontdooien
3. Vriezer en opbergvak
4. Zuivelschap *
5. Beweegbare schappen
6. Temperatuurlampje *
7. Flessenrek*
8. Flessenvak*
9. Stelpootjes
2
3
* Afhankelijk van aantal en/of positie, alleen
voor bepaalde modellen verkrijgbaar.
9
BEDIENINGSPANEEL
4
5
6
3
2
1
7
8
9
1. Aan/Stand-by controlelampje
en toets
2. Blackout-alarm Lange blackoutalarm controlelampje (zie de
onderstaande alarmtabel)
3. Koelkasttemperatuur /
Snel koelen-toets
4. Leds temperatuur koelkast
5. Alarmstop-toets (zie de
onderstaande alarmtabel)
6. 6th Sense controlelampje
7. Toetsenvergrendeling
controlelampje
8. Leds vriezertemperatuur
9. Vriezertemperatuur /
Snelvries-toets
1
ACCESSOIRES
EASY ICE
FLESSENREK
EERSTE GEBRUIK
IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint
het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u
het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur
voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het
diepvriescompartiment legt.
Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de
netvoeding wordt het display verlicht en worden alle
pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De
standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van
het koel - diepvriescompartiment lichten op.
DAGELIJKS GEBRUIK
Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details
over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het
verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing
FUNCTIES
AAN/STAND-BY CONTROLELAMPJE /TOETS
Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de toets
3 seconden ingedrukt. Alle symbolen worden uitgeschakeld.
KOELKASTTEMPERATUUR
Druk op de toets Koelkast °C om de temperatuur van
de koelkast aan te passen. De Koelkasttemperatuur
kan ingesteld worden op tussen +2 °C en + 8 °C, zoals
aangegeven door de Koelkasttemperatuurleds.
SNEL KOELEN
Met de functie Snel koelen kan de koelcapaciteit in de koelkast
worden verhoogd. Het gebruik van deze functie wordt
aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast
plaatst. Houd de toets Fridge °C 3 seconden ingedrukt om de
functie Snel koelen in te schakelen. Na het inschakelen van de
functie wordt de Snel koelen aangeduid door de Leds van de
koelkasttemperatuur, zoals hiernaast aangeduid.
De functie wordt na 6 uur automatisch uitgeschakeld en kan
handmatig worden uitgeschakeld door nogmaals op de toets
Fridge °C te drukken.
FAST FREEZE
Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel
in te vriezen levensmiddelen in het vriesvak plaatst.
24 uur voordat u verse levensmiddelen invriest, indrukken &
ingedrukt houden gedurende 3 sec. de toets Vriesvak om de
Fast Freeze-functie in te schakelen. Na het inschakelen van de
functie wordt de Fast Freeze aangeduid door de Leds van de
diepvriestemperatuur, zoals hiernaast aangeduid.
Leg het in te vriezen voedsel na 24 uur in de bovenste korf
van het vriesvak. De functie wordt na 48 uur automatisch
uitgeschakeld en kan handmatig worden uitgeschakeld door
nogmaals op de toets Vriesvak °C te drukken.
TOETSENVERGRENDELING
Om de toetsen van het bedieningspaneel te blokkeren/
deblokkeren 3 seconden op "Toetsenvergrendeling" drukken: De
Toetsenvergrendeling brandt wanneer de optie is ingeschakeld.
6TH SENSE CONTROLELAMPJE
De 6th Sense-technologie werkt automatisch om optimale
omstandigheden te behouden voor het bewaren van de
levensmiddelen.
VRIESVAKTEMPERATUUR
Om de temperatuur van het Vriesvak aan te passen, drukt u
op de knop °C Vriesvak. De temperatuur van het vriesvak
kan ingesteld worden op tussen -16 °C en -24 °C, zoals
aangegeven door de Vriesvaktemperatuur leds.
2
SMART DISPLAY
Deze optionele functie kan gebruikt worden om energie
te besparen. Om het Smart Display te activeren, drukt u
3 seconden lang gelijktijdig op de toetsen "Koelkast °C" en
"Vriesvak °C" tot een geluidssignaal hoorbaar is. Herhaal
dezelfde procedure om deze functie te deactiveren. N.B.: deze
functie ontkoppelt het apparaat niet van de netvoeding, maar
vermindert alleen het stroomverbruik van het externe display.
FOOD CARE ZONE 0 °C / VEILIG ONTDOOIEN *
Een compartiment dat is ontworpen om kwetsbaar voedsel als vlees
en vis vers te houden. De lage temperatuur in het compartiment
maakt het mogelijk om op te slaan het voedsel maximaal een week
op te slaan - testen uitgevoerd op vleesproducten - zonder dat de
voedingsstoffen, het uiterlijk en de smaak veranderen.
Het compartiment is ook zeer geschikt voor het ontdooien van
gezond voedsel, omdat ontdooien op een lage temperatuur
eventuele verspreiding van micro-organismen voorkomt, terwijl de
smaak en de organoleptische eigenschappen worden beschermd.
Het is niet geschikt voor fruit, groenten en groene sla. Maar het kan
voor gevulde verse pasta worden gebruikt en zelfs voor gekookt
voedsel of restjes.
TEMPERATUURLAMPJE
Het temperatuurlampje informeert u als de temperatuur in deze
ruimte koud genoeg is voor opslag, met het woord "OK".
1. Controleer of er duidelijk OK op het lampje verschijnt (zie de
afbeelding hieronder).
NL
3. Controleer het controlelampje opnieuw: eventueel na het eerste
proces opnieuw afstellen. Als er grote hoeveelheden voedsel
zijn toegevoegd, of als de koelkastdeur vaak is geopend is het
normaal dat het lampje geen OK aangeeft. Wacht ten minste
10 uur voordat de knop WERKING KOELKAST naar een hogere
instelling wordt gezet.
SCHAPPEN *
Vanwege de speciale geleiders zijn de schappen uitneembaar en is
de hoogte instelbaar, waardoor grote bakken en voedsel eenvoudig
opgeslagen kunnen worden.
GROENTEN- EN FRUITBAK *
De salade crispers die in de koelkast zijn gemonteerd zijn speciaal
ontworpen om fruit en groenten fris en knapperig te houden. Open
de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan van voedsel in een
minder vochtige omgeving, zoals fruit, of sluit het (positie A) voor
het opslaan van voedsel in een vochtiger omgeving, zoals groente.
A
2. Als het woord "OK" niet verschijnt betekent dit dat de
temperatuur te hoog is: stel een lagere temperatuur in en wacht
ongeveer 10 uur, totdat de temperatuur gestabiliseerd is.
B
A
B
ALARM TABEL
ALARMTYPE
SIGNAAL
OORZAAK
OPLOSSING
Alarm deur
open
Het geluidsalarm wordt
geactiveerd en het
controlelampje Alarm knippert.
De deur heeft langer dan 2
minuten open gestaan.
Sluit de deur en druk op de alarmstop
om het geluidsalarm te stoppen.
Temperatuuralarm
Het temperatuurdisplay knippert
(°C) en het controlelampje Alarm
blijft aan.
De binnentemperatuur is
niet toereikend.
Druk op de stopalarmtoets ;
het geluidsalarm stopt, het
temperatuurdisplay knippert en het
controlelampje alarm blijft branden tot
een temperatuur van < -10 °C is bereikt.
Lange
blackoutalarm
Het Alarmpictogram Black
Out blijft branden, het
controlelampje van het Alarm
knippert.
Langdurige stroomstoring
waardoor de
binnentemperatuur kan
oplopen tot 0 °C.
Druk op de stopalarmtoets ;
het geluidsalarm stopt, het
temperatuurdisplay knippert en het
controlelampje alarm blijft branden tot
een temperatuur van < -10 °C is bereikt.
EEN AANTAL FUNCTIONELE GELUIDEN
DIE U ZOU KUNNEN HOREN
Een sisgeluid bij het voor de eerste keer Een borrelgeluid wanneer koelmiddel de BRRR geluid van de compressor
of na een lange pauze inschakelen van
leidingen instroomt.
die loopt.
het apparaat.
Een zoemgeluid wanneer de waterklep of Een kraakgeluid wanneer de compressor De KLIK is van de thermostaat die afstelt
de ventilator begint te werken.
start.
hoe vaak de compressor draait.
3
OPSLAAN VAN ETENSWAAR
EN DRANKEN
Legenda
KOUDE ZONE
Aanbevolen voor het bewaren van dranken, melk
en voedsel als zuivelproducten, delicatessen,
yoghurt, eieren, boter, sauzen, augurken, desserts
FRUIT & GROENTELADE
KOUDERE ZONE:
FOOD CARE ZONE 0 °C / VEILIG ONTDOOIEN *
Aanbevolen voor het bewaren van vlees, vis,
vleeswaren, gevulde verse pasta, gekookt voedsel,
restjes.
Deze zone wordt ook aanbevolen voor het
ontdooien van voedsel.
LADE SNELVRIESGEDEELTE
Max koelzone aanbevolen voor het invriezen van
verse en gekookte levensmiddelen.
NORMALE DIEPVRIESLADEN
Aanbevolen voor het bewaren van ingevroren
voedsel en ijs.
Opmerking: De grijsschakering van de legenda komt
niet overeen met de kleur van de laden
KOELVAK
Gebruik houders van recyclebaar
plastic, metaal, aluminium en glas, of
wikkel de levensmiddelen in folie.
Gebruik altijd afsluitbare houders voor
vloeistoffen en etenswaar die geuren of
smaken kunnen afgeven of opnemen,
of dek de vloeistoffen of etenswaar af.
Indien u een kleine hoeveelheid
etenswaar in de koelkast opslaat, raden
wij aan de platen boven de crisperlade
voor groente en fruit te gebruiken,
aangezien dit de koelste plek in het
koelvak is.
PRODUCTFICHE
Levensmiddelen die een grote
hoeveelheid ethyleengas afgeven en de
levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit
gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten
altijd worden zodanig worden gescheiden
of verpakt dat de houdbaarheid niet
achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten
samen met kiwi's of kool bewaren.
Om te voorkomen dat flessen
omvallen, kunt u gebruik maken van de
flessenhouder (beschikbaar op bepaalde
modellen).
Bewaar verschillende etenswaar niet
te dicht bij elkaar om voor voldoende
luchtcirculatie te zorgen.
De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kunnen gedownload worden van de Indesit
website docs.whirlpool.eu
WWW
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN
ONDERHOUD VERKRIJGEN
> WWW Download de Gids voor Gebruik
en Onderhoud op onze website
docs.whirlpool.eu (u kunt deze QR code
gebruiken), onder vermelding van de
handelscode van het product.
DIEPVRIESCOMPARTIMENT
De vriezer is de ideale opslagplaats
voor het opslaan van ingevroren
levensmiddelen, het maken van
ijsblokjes en het invriezen van verse
levensmiddelen in het vriesvak.
De maximale hoeveelheid verse
levensmiddelen die in 24 uur kan worden
ingevroren wordt aangegeven op het
typeplaatje (…kg/24h).
Wanneer u een kleine hoeveelheid
voedsel heeft om in de vriezer te bewaren
is het aan te bevelen om de koudste
gedeeltes van uw diepvriescompartiment
te gebruiken, het middelste gebied.
CONTACT OPNEMEN MET
CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens staan in de
garantiehandleiding. Wanneer u contact neemt
met de Consumentenservice gelieve de codes
te vermelden die op het identificatieplaatje van
het apparaat staan.
> U kunt ook contact opnemen met
onze Consumentenservice
011
4
19 514 33 9 6 01
Gedrukt in Italië
Download PDF

advertising