Whirlpool | AWZ 10CD S/PRO | Use and care guide | Whirlpool AWZ 10CD S/PRO Use and care guide

Whirlpool AWZ 10CD S/PRO Use and care guide
Vodič za zdravlje, sigurnost, upotrebu, održavanje i
postavljanje kondenzacijske sušilice AWZ10CDS/PRO
www.whirlpool.eu/register
KORISNIČKI PRIRUČNIK PREVEDEN S ENGLESKOG JEZIKA
HRVATSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
HR
HRVATSKI
VODIČI ZA ZDRAVLJE, SIGURNOST, UPOTREBU, ODRŽAVANJE i POSTAVLJANJE
ZAHVALJUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA WHIRLPOOL.
Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,
registrirajte svoj uređaj na adresi www.whirlpool.eu/register
Indeks
Vodič za zdravlje i sigurnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vodič za upotrebu i održavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opis proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Način upotrebe uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Održavanje i čišćenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Vodič za rješavanje problema i postprodajni servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vodič za postavljanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3
Vodič za zdravlje i sigurnost
SIGURNOSNE UPUTE
OBAVEZNO PROČITAJTE I PRIDRŽAVAJTE SE
Prije upotrebe sušilice
pažljivo pročitajte vodiče za
zdravlje, sigurnost, upotrebu i
održavanje.
Upute čuvajte na dohvat ruke
radi budućih referenci.
VAŠA SIGURNOST I
SIGURNOST DRUGIH VRLO
JE VAŽNA.
Ovaj priručnik i sama
sušilica rublja daju važna
sigurnosna upozorenja koja
morate pročitati i stalno ih se
pridržavati.
Ovo je simbol sigurnosnog
upozorenja.
Ovaj vas simbol upozorava na
potencijalne opasnosti koje
mogu ubiti ili ozlijediti vas i
druge osobe.
Sve sigurnosne poruke
prati simbol sigurnosnog
upozorenja i riječ OPASNOST
ili UPOZORENJE. Ove riječi
označavaju sljedeće:
OPASNOST
Ukazuje na opasnu situaciju
koja će, ako je ne izbjegnete,
prouzročiti tešku ozljedu.
UPOZORENJE
Ukazuje na opasnu situaciju
koja bi, ako je ne izbjegnete,
mogla prouzročiti tešku
ozljedu.
Sva sigurnosna upozorenja
4
daju posebne pojedinosti
o potencijalnim rizicima i
navode kako se može smanjiti
opasnost od ozljeda, oštećenja
i strujnog udara koji može
nastati uslijed neprihvatljive
upotrebe sušilice. Pažljivo se
pridržavajte uputa koje slijede.
Nepridržavanje ovih uputa
može dovesti do opasnosti.
Proizvođač odbija bilo kakvu
odgovornost za ozljede
osoba ili životinja ili oštećenje
imovine u slučaju nepoštivanja
ovih savjeta i mjera opreza.
Vrlo malu (0-3 godine) i malu
djecu (3-8 godina) treba držati
dalje od uređaja osim ako su
pod stalnim nadzorom.
Djeca starija od 8 godina i
osobe smanjenih fizičkih,
osjetilnih i mentalnih
sposobnosti ili osobe bez
dovoljnog iskustva i znanja
mogu koristiti uređaj samo ako
su pod nadzorom ili su dobili
upute o sigurnom rukovanju
uređajem te ako razumiju
potencijalne opasnosti. Djeca
se ne smiju igrati uređajem.
Djeca ne smiju čistiti niti
održavati uređaj bez nadzora.
Predmete zaprljane tvarima
poput kuhinjskog ulja, acetona,
alkohola, benzina, kerozina,
sredstava za uklanjanje mrlja,
terpentina, voska i sredstava za
uklanjanje voska, prije sušenja
u sušilici rublja morate oprati u
vrućoj vodi i dodatnoj količini
deterdženta.
U sušilici rublja ne smijete sušiti
predmete kao što su gumena
pjena (pjene lateksa), kape
za tuširanje, nepromočive
tkanine, predmeti s gumenom
podlogom te odjeća ili jastuci
ispunjeni jastučićima od
gumene pjene.
Izvadite iz džepova sve
predmete kao što su upaljači i
šibice.
Sušilicu rublja ne
upotrebljavajte ako ste za
čišćenje upotrebljavali kemijska
sredstva.
Predmeti natopljeni uljem
mogu se spontano zapaliti,
naročito ako su izloženi
izvorima topline kao što
je sušilica rublja. Artikli
se zagrijavaju, što izaziva
oksidacijsku reakciju u ulju.
Oksidacija stvara toplinu. Ako
se toplina ne može osloboditi,
artikl se može toliko zagrijati
da se može i zapaliti. Slaganje
predmeta natopljenih uljem
na hrpu, jednog na drugog,
odnosno njihovo spremanje
može spriječiti oslobađanje
topline i tako izazvati opasnost
od požara.
UPOZORENJE
Sušilicu rublja nemojte
nikad zaustavljati prije kraja
ciklusa sušenja, osim ako ne
namjeravate brzo izvaditi i
raširiti svu odjeću kako bi se
toplina raspršila.
Posljednja faza ciklusa sušenja
obavlja se bez topline (faza
hlađenja) koja omogućuje da
HR
rublje ostane na temperaturi
koji ne dovodi do oštećenja
rublja.
Ako želite sušilicu postaviti
na perilicu rublja, najprije se
obratite našem postprodajnom
servisu kako biste provjerili
je li to moguće. Postavljanje
sušilice na perilicu dozvoljeno
je samo ako je sušilica
sigurno pričvršćena na
perilicu rublja pomoću
odgovarajućeg kompleta za
okomito postavljanje, koji
se može nabaviti u našem
postprodajnom servisu.
NAMJENSKA UPOTREBA
PROIZVODA
Uređaj se može upotrebljavati
u javnim prostorima.
Proizvođač otklanja bilo kakvu
odgovornost za neprikladnu
uporabu ili neispravno
postavljeno upravljanje.
PAŽNJA: Sušilica nije
namijenjena za rukovanje
pomoću vanjskog mjerača
vremena ili posebnog sustava
za daljinsko upravljanje.
Sušilicu ne upotrebljavajte na
otvorenom.
Eksplozivne ili zapaljive
tvari kao što su spremnici
raspršivača ne pohranjujte i ne
upotrebljavajte benzin ili druge
zapaljive tvari u uređaju ili u
njegovoj blizini: ako se uređaj
nehotično uključi, može izbiti
požar.
POSTAVLJANJE
Postavljanje i održavanje
mora izvršiti kvalificirani
tehničar prema uputama
proizvođača i u skladu
s lokalnim sigurnosnim
propisima. Nemojte popravljati
ni zamjenjivati bilo koji dio
sušilice osim ako se to izričito
ne navodi u korisničkom
priručniku.
Djeca ne smiju obavljati
postupke postavljanja. Ne
dozvolite djeci približavanje
prilikom postavljanja sušilice.
Čuvajte pakiranja (plastične
vrećice, polistiren itd.) izvan
dohvata djece, tijekom i nakon
postavljanja sušilice.
Nosite zaštitne rukavice
pri skidanju ambalaže i
postavljanju uređaja.
Nakon uklanjanja ambalaže
sa sušilice provjerite da nije
došlo do oštećenja za vrijeme
transporta. U slučaju problema,
kontaktirajte distributera ili
najbliži postprodajni servis.
Dvije ili više osoba mora
rukovati sušilicom i postavljati
je.
Ne dozvolite djeci približavanje
prilikom postavljanja sušilice.
Sušilicu morate iskopčati iz
napajanja prije obavljanja
zahvata postavljanja.
Tijekom postavljanja pazite
da sušilica ne ošteti kabel za
napajanje.
Sušilicu uključite tek kada
završi postupak postavljanja.
Nakon postavljanja uređaja
pričekajte nekoliko sati
prije pokretanja kako bi
se prilagodila uvjetima u
prostoriji.
Sušilicu ne postavljajte na
mjesta gdje bi mogla biti
izložena ekstremnim uvjetima
kao što su: loša ventilacija,
temperatura ispod 5°C ili iznad
35°C.
Sušilica se ne smije postaviti iza
vrata koja se mogu zaključati,
kliznih vrata ili vrata koja se
otvaraju prema sušilici rublja,
tako da se vrata sušilice ne
mogu potpuno otvoriti.
Sušilica se mora postaviti tako
da je stražnji dio okrenuti
prema zidu kako bi se izbjegle
ozljede uslijed dodirivanja
stražnje ploče koja se može
jako zagrijati tijekom postupka
sušenja.
Sušilicu ne postavljate
u prostorije sa slabom
ventilacijom. Ako je želite
postaviti u malo spremište,
zahod, kupaonicu ili sličnu
prostoriju, morate osigurati
dobru ventilaciju (otvorena
vrata, ventilacijska rešetka ili
otvor veći od 500 cm²).
Prilikom postavljanja sušilice
provjerite jesu li sve četiri
nožice stabilne te da stoje na
podu, podešavajući ih ako je
potrebno, a zatim pomoću
libele provjerite je li sušilica
savršeno poravnata.
Ako je moguće, koristite
crijevo za ispuštanje vode
izravno u kućni odvodni sustav.
Tako nećete morati prazniti
spremnik za vodu na kraju
svakog ciklusa sušenja, jer će
se kondenzirana voda izravno
ispuštati.
Pazite da sušilicu ne postavite
na debelom sagu.
Ako zbog nedostatka prostora
sušilicu morate postaviti
5
izravno uz plinsku ili peć na
ugljen između njih morate
postavi ploču za toplinsku
izolaciju (85 x 57 cm) i stranica
ploče koja je okrenuta
prema peći mora se prekriti
aluminijskom folijom.
Sušilica nije namijenjena za
ugradnju u element.
Sušilica se može postaviti
ispod radne površine pod
uvjetom da se omogući
odgovarajuća ventilacija.
Postavite ventilacijsku rešetku
(minimalno 45 cm x 8 cm) na
stražnju stranu radne površine
ispod koje je postavljena
sušilica.
ELEKTRIČNA UPOZORENJA
Provjerite odgovara li napon
naveden na nazivnoj pločici
onome u vašem domu.
Kako bi instalacija bila u
skladu s važećim sigurnosnim
propisima, potrebna je
višepolarna sklopka s
minimalnim razmakom između
kontakata od 3 mm.
Prema propisima, uređaj mora
biti uzemljen.
Ako su sušilice već opremljene
utikačem, a utikač ne odgovara
vašoj utičnici, obratite se
kvalificiranom tehničaru.
Ne upotrebljavajte produžne
kabele, višestruke utičnice
ili adaptere. Sušilicu ne
spajajte na utičnicu kojom
se može upravljati daljinskim
upravljačem.
Kabel za napajanje mora biti
dovoljno dug kako bi se uređaj,
nakon postavljanja u element,
mogao priključiti na izvor
napajanja.
6
Ne povlačite kabel za
napajanje.
Ako se kabel za napajanje
ošteti morate ga zamijeniti
identičnim. Kabel za napajanje
smije zamijeniti samo
kvalificirani tehničar u skladu
s uputama proizvođača
i važećim sigurnosnim
odredbama. Obratite se
ovlaštenom servisu.
omekšivač rublja.
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Sušilicu morate iskopčati iz
napajanja prije čišćenja ili
radova održavanja.
Nikada ne upotrebljavajte
uređaje za čišćenje parom.
Sušilica se mora isključiti iz
Ova se sušilica ne smije stavljati električne mreže prilikom
u pogon ako su njezin dovodni servisiranja i zamjene dijelova.
Osoba koja obavlja zahvat
kabel ili utikač oštećeni, ako
mora imati mogućnost
ne radi ispravno, ili ako je
provjere iz bilo koje točke
oštećena ili je pala na tlo. Ne
kojoj ima pristup ako je utikač
uranjajte električni kabel ili
iskopčan.
utikač u vodu. Držite dovodni
kabel udaljen od vrućih
RAZINA ZVUKA
površina
Nakon postavljanja električni
Razina tlaka zraka,
dijelovi ne smiju biti dostupni
Lpa <70 dB(A)
korisniku.
Nemojte dodirivati sušilicu bilo (Kpa: +/– 2,5 dB(A)
kojim mokrim dijelom tijela ni
rukovati njime ako ste bosi.
ISPRAVNA UPOTREBA
Ne prelazite najveću
dozvoljenu količinu punjenja.
Najveću dozvoljenu težinu
provjerite u tablici programa.
Neoprane predmete nemojte
sušiti u sušilici rublja.
Nemojte previše osušiti rublje.
Pazite da oko sušilice nema
dlačica ili nakupljene prašine.
Omekšivače rublja ili slične
proizvode trebate koristiti kako
je naznačeno u uputama za
HR
ZAŠTITA
OKOLIŠA
ODLAGANJE AMBALAŽNOG
MATERIJALA
komunalnog otpada ili trgovini
u kojoj ste uređaj kupili.
Ambalažni materijal može se u
potpunosti reciklirati i označen
je simbolom recikliranja:
Ovaj je sušilica označena je
sukladno europskoj direktivi
2012/19/EZ o električnom i
elektroničkom otpadu (WEEE).
Pravilnim odlaganjem
ovog proizvoda pomažete
u sprječavanju mogućih
negativnih posljedica za
okoliš i ljudsko zdravlje do
kojih bi moglo doći u slučaju
neprimjerenog rukovanja
otpadom od ovog proizvoda.
Ovaj simbol
Različiti dijelovi ambalaže
moraju se stoga odgovorno
odlagati i u skladu s propisima
lokalnih vlasti o odlaganju
otpada.
RASHODOVANJE
KUĆANSKIH APARATA
Pri rastavljanju sušilice
onesposobite je tako da
prerežete kabel za napajanje
i uklonite vrata i police (ako
postoje) tako da se djeca ne
mogu lako popeti u njega i
zaglaviti.
Ova sušilica proizvedena je od
materijala koje se može
reciklirati
ili ponovno iskoristiti. Odložite
ga u skladu s lokalnim
propisima o zbrinjavanju
otpada.
Dodatne informacije o
postupanju, oporabi i
recikliranju električnih
kućanskih uređaja, potražite
u nadležnom mjesnom
uredu, službi za skupljanje
na uređaju ili na popratnoj
dokumentaciji označava da se
ovaj proizvod ne smije odlagati
kao nerazvrstani komunalni
otpad, nego ga treba odnijeti
na sakupljalište za obradu
električnog i elektroničkog
otpada.
Uštedjet ćete vrijeme i energiju
prilikom odvijanja ciklusa
sušenja.
Kako biste postigli željene
rezultate sušenja, za stavljeno
rublje uvijek odaberite ispravan
program/vrijeme sušenja.
Odaberite blagu opciju samo
kod malih količina rublja.
Prilikom sušenja pamuka, sušite
zajedno rublje za glačanje i za
spremanje u ormar. Počnite s
programom vremena sušenja
za glačanje/postavkom vrijeme
sušenja, na kraju tog ciklusa
izvadite rublje koje treba
izglačati, pa osušite preostalo
stavljeno rublje na postavci
sušenja za spremanje u ormar.
SAVJETI ZA UŠTEDU
ENERGIJE
Uvijek sušite punu sušilicu:
ovisno o vrsti rublja i
programu/vremenu sušenja.
Za više informacija, vidi tablicu
programa.
Po mogućnosti upotrebljavajte
maksimalnu brzinu centrifuge
koju dopušta vaša perilica
rublja, jer mehaničko ispuštanje
vode zahtijeva manje energije.
7
Vodič za upotrebu i održavanje
OPIS
PROIZVODA
UREĐAJ
1.
1. Radna površina
2. Upravljačka ploča
3. Spremnik vode
4. Vrata
5. Ručka na vratima
6. Filtar vrata (iza vrata)
7. Donji filtar (iza preklopnih
vratašca)
8. Podesive nožice (4)
2.
3.
5.
4.
6.
7.
8.
UPRAVLJAČKA PLOČA
13.
1.
8
2.
3.
12.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1. Gumb za uključivanje/
isključivanje (za ponovno
početno postavljanje ako se dulje
pritisne)
2. Gumb programa (gumb postavki
ako se dulje drži pritisnutim)
3. Upozorenje na kraj ciklusa
4. Gumb za zaključavanje tipki
5. Gumb Osvježavanje parom
6. Gumb (okrenuti za odabir/
pritisnuti za potvrdu)
7. Gumb Odgoda početka
8. Gumb Vrijeme sušenja/
prozračivanja
9. Gumb Razina sušenja
10. Gumb opcija
11. Gumb Start/Pauza
12. Zaslon
13. Područja programa
HR
VRATA
Vrata otvorite tako da povučete ručku.
Vrata zatvorite tako da uhvatite kvaku i gurnete da
čujete da su kliknula kod zatvaranja.
Ako program u radu prekinete otvaranjem vrata,
program će se ponovno početno postaviti ako se
vrata sušilice ne zatvore u roku od jedne minute.
PROMJENA SMJERA OTVARANJA
VRATA
Po potrebi graničnik vrata sušilice
može se okrenuti.
Preuzimanjem s web-mjesta tvrtke
Whirlpool
http://docs.whirlpool.eu
SVJETLO U BUBNJU (ako je uređaj opremljen)
• Tijekom odabira programa: svjetlo se uključuje
kod punjenja rublja
• Nakon pokretanja programa: svjetlo svijetli jače i
slabije dok se otkriva težina punjenja.
• Po završetku programa, kada otvorite vrata, svjetlo
se nakratko uključuje kako biste moglo izvaditi
rublje. Zatim se isključuje radi uštede energije;
dodirnite bilo koji gumb kako biste ga ponovno
uključili.
DOSTUPNA
OPREMA
POLICA ZA OKOMITO POSTAVLJANJE
pomoću koje sušilicu možete pričvrstiti iznad
perilice rublja radi uštede prostora te lakšeg
punjenja i pražnjenja sušilice u visokom položaju.
Kontaktirajte naš postprodajni servis kako biste
provjerili je li sljedeći dodatni pribor raspoloživ za
kombinaciju perilice i sušilice rublja.
9
NAČIN UPOTREBE
UREĐAJA
PRVA UPOTREBA
1.
PROVJERITE SPREMNIK ZA VODU
Provjerite je li spremnik za vodu ispravno umetnut
2.
PROVJERITE ODVODNO CRIJEVO
Provjerite je li odvodno crijevo na stražnjem dijelu
sušilice ispravno pričvršćeno bilo na spremnik
vode (pogledajte sliku) ili na sustav odvoda u
domaćinstvu (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).
10
3.
PREPORUKE ZA PUNJENJA OD 10 kg
Odvodno crijevo spojite izravno na odvodni sustav
domaćinstva (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).
HR
SVAKODNEVNA UPOTREBA
UPOZORENJE
Provjerite da u rublju nisu
ostali upaljači ili šibice.
1. STAVITE RUBLJE
Pridržavajte se uputa na etiketama za održavanje
rublja; provjerite mogu li se predmeti koje
trebate sušiti prikladni za sušenje u sušilici.
Etikete za održavanje u sušilici
Točke označavaju stupanj temperature za
sušenje rublja.
Uobičajena temperatura
Snižena temperatura
Nemojte sušiti u sušilici rublja
Provjerite da rublje nije
natopljeno zapaljivim
tekućinama.
će vas kroz postavljanje programa sljedećim
redoslijedom: odabir programa / vrijeme sušenja
(SAMO ako je odabrano Vrij Sušenja ili program
Prozračivanje) / razina sušenja (samo ako se može
odabrati / podesiti) / opcije. Čim pritiskom na
gumb potvrdite odabir svjetlo gumba skače na
sljedeći korak.
Odabir programa:
Provjerite svijetli li gumb Program ” .
Okrenite gumb kako biste odabrali željeni
program. Uključuje se indikator pored
odabranog programa.
Otvorite vrata i stavite rublje. Poštujte
maksimalne količine punjenja rubljem navedene
u tablici programa.
Potvrdite željeni program pritiskom na gumb.
2. ZATVORITE VRATA
Provjerite da se rublje nije zaglavilo između
stakla vrata i filtra vrata.
Zatvorite vrata tako da čujete da su kliknula kod
zatvaranja.
Više informacija o programima pronađite u dijelu
PROGRAMI, OPCIJE I INDIKATORI.
3. UKLJUČIVANJE SUŠILICE
Ako je potrebno odaberite vrijeme sušenja
Samo ako ste odabrali program Vrij Sušenjaili
Prozračivanje ”, možete postaviti željeno vrijeme
sušenja od minimalno 10 minuta do maksimalno
180 minuta (tri sata).
Provjerite svijetli li gumb Vrij Sušenja.
4. POSTAVITE ŽELJENI PROGRAM
Okrenite gumb za odabir željenog vremena
sušenja / prozračivanja. Potvrdite pritiskom na
gumb.
Ako je potrebno postavite razinu sušenja
Ako želite promijeniti razinu sušenja provjerite
svijetli li gumb Razina sušenja ” .
Pritišćite gumb za uključivanje/isključivanje ” sve dok
se ne uključi svjetlo gumba programa. Na zaslonu
se pojavljuje animacija nakon koje slijedi zvučni
signal bip. Sušilica rublja sada je spremna za rad.
VOĐENI NAČIN RADA – svjetlo gumba vodit
11
Okrenite gumb za odabir željene razine sušenja,
a zatim pritisnite gumb za potvrdu.
Odabir opcija, prema potrebi Ako želite odabrati dodatne opcije provjerite
svijetli li gumb Opcije ”. Opcije koje se mogu
odabrati za određeni program označene su
strelicama koje svijetle.
Okrenite gumb kako biste odabrali željene
opcije. Simbol odabrane opcije trepće. Za
potvrdu pritisnite gumb.
Neke opcije / funkcije mogu se odabrati izravno
pritiskom na gumb.
Više informacija potražite u dijelu OPCIJE,
FUNKCIJE I INDIKATORI.
PRILAGOĐENI NAČIN RADA
Nakon prebacivanja na sušilicu ne morate slijediti
VOĐENI NAČIN RADA.
Redoslijed kojim odabirete postavljanje
programa ovisi o vama. Za odabir postavki
najprije pritisnite odgovarajući gumb, zatim
okrenite gumb za odabir i na kraju pritisnite
gumb za potvrdu.
Niz opcija i razina sušenja ovisi o odabranom
programu. Zbog toga se preporučuje da
postavljanje započnete odabirom programa.
5. POKRETANJE PROGRAMA
Pritisnite i držite gumb Start/Pauza ” sve dok
se svjetlo gumba trajno ne uključi; program
započinje.
Tijekom programa trajanje se može ponovno
izračunati i prilagoditi.
Tijekom takvih faza na zaslonu se prikazuje
animacija.
6. PROMJENA POSTAVKI PROGRAMA U
RADU, AKO JE POTREBNO
Nakon pokretanja programa neke od postavki
ipak možete promijeniti:
12
• Podešavanje vremena sušenja (samo ako je
odabran program Vrijeme sušenja ili Prozračivanje)
• Podešavanje ili poništavanje Odgode početka,
ako je opcija odgode već u tijeku.
• Dodavanje ili poništavanje opcija ako faza
programa i dalje omogućuje.
Pritisnite odgovarajući gumb. Odabrana će
vrijednost nekoliko sekundi treperiti.
Dok trepće, postavku možete podesiti
okretanjem gumba. Ako vrijednost ili postavka
prestane treptati, ponovno pritisnite gumb.
Pritisnite gumb za potvrdu izmjene. Ako je
ne potvrdite, nova će se postavka automatski
potvrdit i– izmijenjena postavka prestat će
treptati.
Program se automatski nastavlja.
Za promjenu postavki programa u radu ili
odgode pokretanja možete i:
• pritisnuti gumb Start/Pauza kako biste
privremeno zaustavili program u radu
• promijeniti postavke
• ponovno pritisnuti gumb Start/Pauza za
nastavak programa.
7. PONIŠTITI PROGRAM U TIJEKU, AKO JE
POTREBNO
Pritisnute i držite gumb Uključivanje/isključivanje ”
sve dok se na zaslonu ne prikaže “rES”.
UPOZORENJE
Nakon poništavanja programa u radu
brzo izvadite i raširite sve predmete tako
da se toplina rasprši.
8. ISKLJUČIVANJE SUŠILICE PO
ZAVRŠETKU PROGRAMA
Na završetku programa na zaslonu se prikazuje
“Kraj“. Pritisnite gumb Uklj/isklj ” za isključivanje
sušilice. Otvorite vrata i izvadite rublje.
Radi uštede energije sušilica će se automatski
isključiti četvrt sata nakon završetka programa.
HR
Ako se ne isključi odmah po završetku programa,
sušilica će oko 10 minuta okretati rublja kako bi
se spriječilo gužvanje. Animacija se prikazuje na
zaslonu.
9. PRAŽNJENJE SPREMNIKA VODE
/ ČIŠĆENJE FILTRA VRATA / ČIŠĆENJE
DONJEG FILTRA
Ispraznite
• spremnik vode nakon svakog programa
• filtar vrata nakon svakog programa
• donji filtar nakon svakog petog programa.
Pogledajte dio ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
PROGRAMI
Točke označavaju stupanj temperature za sušenje
rublja.
Uobičajena temperatura
Snižena temperatura
Nemojte sušiti u sušilici rublja
PROGRAM
Vrsta sušenja
i preporuke
PAMUK
Sušenje pamučnog rublja.
Etikete za
održavanje
Pravila
maks. punjenje (kg):
maks.
zadano trajanje programa
(h): 1:55
opcije koje se mogu
odabrati:
Osvježavanje parom,
Razina sušenja,
Osvježavanje,
Nježno, Brzo
JEANS
Za sušenje odjeće od jeansa i odjeća od
čvrstih materijala poput jeansa kao što
su hlače i jakne.
maks. punjenje (kg):
3,0
zadano trajanje programa
(h): 1:20
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina, nježno
MJEŠOVITO
Za sušenje mješovitog rublja izrađenog
od pamuka, lana, sintetičkih vlakana i
njihovih mješavina.
maks. punjenje (kg):
3,0
zadano trajanje programa
(h): 1:20
opcije koje se mogu
odabrati:
Osvježavanje parom,
Osvježavanje, Nježno
13
PROGRAM
Vrsta sušenja
i preporuke
SINTETIKA
Za rublje izrađeno od sintetičkih vlakana.
Etikete za
održavanje
Pravila
maks. punjenje (kg):
3,5
zadano trajanje programa
(h): 0:55
opcije koje se mogu
odabrati:
Osvježavanje parom,
Razina sušenja,
Osvježavanje, Nježno
OSJETLJIVO
Za sušenje osjetljivog rublja koje treba
nježnu obradu.
maks. punjenje (kg):
2,5
zadano trajanje programa
(h): 0:50
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
WOOL FINISH
VEĆI PREDMETI
Završetak postupka sušenja zrakom
vunenih tkanina.
Vunene tkanine postaju mekane i
nježne na dodir.
Za sušenje velikih komada kao što su
vreće za spavanje, deke itd.
maks. punjenje (kg):
1,0
zadano trajanje programa
(h): 0:05
opcije koje se mogu
odabrati:
---
maks. punjenje (kg):
3,0
zadano trajanje programa
(h): 1:20
opcije koje se mogu
odabrati:
Svježina
PROZRAČIVANJE
Za prozračivanje, osvježavanje i
otpuštanje rublja na 30 minuta, bez
grijanja.
maks. punjenje (kg):
maks.
zadano trajanje programa
(h): 0:15
opcije koje se mogu
odabrati:
Vrijeme sušenja,
Osvježavanje
14
HR
PROGRAM
Vrsta sušenja
i preporuke
OSVJEŽAVANJE
PAROM
Za osvježavanje rublja parom.
Posebno napravljeno za osvježavanje
rublja i uklanjanje neugodnih mirisa
iz suhih i čistih uobičajenih odjevnih
predmeta kao što su košulje, bluze, hlače
izrađenih od pamuka, sintetike i njihovih
mješavina.
Prije no što odjeću stavite u bubanj
lagano je navlažite vodom (maksimalno
200 ml; upotrijebite raspršivač u boci).
Umetnite malo vlažno rublje u bubanj i
pokrenite program.
Po završetku programa odjevne
predmete treba odmah izvaditi i
staviti na vješalice kako bi se umanjilo
gužvanje.
VRIJEME SUŠENJA
Vremenski ograničen program sušenja.
Odaberite trajanje programa pomoću
opcije Vrij sušenja.
Za sve tkanine koje se mogu sušiti u
sušilici. Prikladno za dodatne kratke faze
sušenja po završetku programa.
Više informacija potražite u odjeljcima
OPCIJE, FUNKCIJE I INDIKATORI / opcija
Vrij sušenja.
Etikete za
održavanje
Pravila
maks. punjenje (kg):
1,5
zadano trajanje programa
(h): 0:30
opcije koje se mogu
odabrati:
---
maks. punjenje (kg):
maks.
zadano trajanje programa
(h): 0:10
opcije koje se mogu
odabrati:
Vrijeme sušenja,
Osvježavanje
maks. = maksimalni kapacitet sušilice 10 kg
Trajanja programa navedena u tablici predstavljaju
zadane vrijednosti. Trajanje programa uglavnom
ovisi o razini vlažnosti rublja i količini punjenja. Zbog
toga stvarno trajanje programa može se razlikovati
od navedenih vrijednosti.
15
OPCIJE
OPCIJE KOJE SE MOGU IZRAVNO ODABRATI
PRITISKOM NA ODREĐENI GUMB
OPCIJA PARE
Smanjuje gužvanje odjevnih
predmeta od pamuka, sintetike i
njihovih mješavina dodavanjem faze
vlaženja na kraju ciklusa sušenja.
Opciju upotrijebite samo s punjenjem
od manjih predmeta, odmah po
OPCIJA VRIJEME
SUŠENJA
Željeno vrijeme može se podesiti
samo ako je odabrano Vrijeme sušenja
ili program Prozračivanje.
Pritisnite gumb; svjetlo se uključuje
i posljednje upotrijebljeno vrijeme
RAZINA SUŠENJA
Za odabir željene razine sušenje
punjenja.
Pritisnite gumb; svjetlo se isključuje.
Okrenite gumb kako biste odabrali
željenu razinu sušenja.
Odaberite između:
Suho za glačanje (prikladno za
glačanje nakon ciklusa sušenja, dakle
lagano vlažno)
završetku ciklusa izvadite odjeću i
objesite je na vješalice.
Razina vlage automatski se podešava
na „Suho za spremanje“ i ne može se
promijeniti za ovu opciju.
sušenja pojavljuje se na zaslonu.
Okrenite gumb za odabir željenog
vremena sušenja od minimalno 10
minuta do maksimalno 180 minuta, a
zatim pritisnite gumb za potvrdu.
Suho za spremanje (dovoljno suho
za spremanje u ormar po završetku
ciklusa sušenja)
Ekstra suho (maksimalna razina
sušenja) i potvrdite pritiskom na
gumb.
Razina sušenja može se podesiti u
programima Pamuk i Sintetika.
OPCIJE KOJE SE MOGU ODABRATI POMOĆU
GUMBA OPCIJE
SVJEŽINA
Pomaže u sprječavanju gužvanja ako
rublje ne možete izvaditi brzo nakon
završetka programa.
Sušilica rublja započinje povremeno
okretati rublje nekoliko minuta nakon
završetka programa. Ovo okretanje
NJEŽNO
Omogućuje nježniju obradu rublja
smanjivanjem temperature sušenja.
BRZO
Omogućuje brže sušenje skraćivanjem
trajanja programa.
16
trajat će približno 12 sati nakon
završetka programa.
Možete ga prekinuti u bilo koje
vrijeme tako da sušilicu isključite
pritiskom na gumb Uklj/Isklj.
HR
FUNKCIJE
UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE
Uključivanje sušilice: pritisnite gumb
sve dok ne zasvijetli gumb Start/
Pauza.
Poništavanje programa u radu:
pritisnite i držite pritisnutim gumb sve
dok se na zaslonu ne prikaže “rES”.
Isključivanje sušilice po završetku
programa: pritisnite gumb dok se
svjetlo ne ugasi.
UPOZORENJE
GUMB
Nakon poništavanja
programa u radu brzo
izvadite i raširite sve
Za odabir i potvrdu programa, opcija i
postavki.
predmete tako da se toplina
rasprši.
Gurnite za potvrdu
Okrenite za odabir
START/PAUZA
ZAKLJUČAVANJE
TIPKI
Za pokretanje programa nakon što
ste završili s postavkama
Za pauziranje programa u radu
Ova vam opcija omogućuje
zaključavanje tipki i gumba na
upravljačkoj ploči kao zaštitu od
neželjenog pokretanja, na primjer od
strane male djece.
Gumbi i tipke sada su zaključani.
Jedina funkcija koja radi je
“Uključivanje/isključivanje” za
isključivanje sušilice.
Za nastavak pauziranog programa
Sušilica mora biti uključena.
Zaključavanje tipki ostaje uključeno
sve dok sušilicu ponovno ne isključite
i uključite.
Pritisnite i držite gumb za
zaključavanje tipki sve dok se ne
uključe svjetla gumba.
Za otključavanje tipki/gumba pritisnite
i držite pritisnut gumb opcija sve dok
se svjetlo gumba ne isključi.
17
ODGODA
POKRETANJA
Omogućuje da rublje bude spremno
u određeno vrijeme pomicanjem
početka programa na kasnije.
Odaberite program i opcije.
Pritisnite gumb Odgoda početka –
svjetlo gumba uključuje se.
Okrenite gumb za odabir odgode do
23 sata i potvrdite pritiskom na gumb.
Pritisnite gumb Start / Pauza - na
zaslonu se prikazuje odbrojavanje
odgode sve do pokretanja programa.
Uključuje se svjetlo gumba Start /
Pauza. Može se čuti zvuk uključivanja
pumpe.
Dvotočka između sati i minuta na
zaslonu treperi.
POSTAVKA
PROVODNOSTI VODE
Provodnost vode koja se primjenjuje
tijekom sušenja može utjecati na
rezultate sušenja. Ako, promjenom
dostupnih razina sušenja (suho za
glačanje; suho za spremanje; ekstra
suho), niste zadovoljni krajnjim
rezultatom sušenja, možete prilagoditi
razinu provodnosti.
Sušilica se isporučuje s unaprijed
postavljenom razinom 2. Odaberite
između
razine 1
(najvlažniji rezultati)
i razine 5
(najsuši rezultati).
Pritisnite i držite gumb Program
sve dok simbol Podešavanje
provodnosti na zaslonu ne
zatreperi.
18
Po završetku razdoblja odgode
program automatski započinje.
Na početku programa odgodu na
zaslonu zamjenjuje preostalo trajanje
programa.
Prilikom odabira odgode trajanje
početnog programa ponovno se
prikazuje na zaslonu nakon isteka
maksimalne moguće odgode od 23
sata. Za ponovni izlaz iz načina rada
za postavljanje, a da se ne postavi
odgoda, odaberite zadano trajanje
programa.
Za poništavanje odgode koja je već
pokrenuta:
pritisnite gumb “Start/Pauza” za
poništavanje odgode. Za trenutačno
pokretanje odabranog programa
ponovno pritisnite gumb “Start/Pauza”.
Ili pritisnite i držite pritisnutim gumb
Uključivanje/Isključivanje za potpuno
poništavanje postavke programa.
Okrenite gumb za podešavanje razine
(1 –2 – 3 – 4 - 5). Pritisnite gumb za
potvrdu odabrane razine.
Ovaj zahvat nije potreban za
svaki ciklus sušenja. Kada utvrdite
najprikladniju
razinu provodnosti vode više je ne
morate mijenjati.
HR
INDIKATORI
PUN SPREMNIK VODE
=> ispraznite spremnik vode
DONJI FILTAR ZAČEPLJEN
=> očistite donji filtar
FILTAR VRATA ZAČEPLJEN
=> očistite filtar vrata
KVAR
Za sve oznake kvara na zaslonu
više informacija potražite u dijelu
OTKLANJANJE KVARA.
F..
Više informacija potražite u dijelu VODIČ ZA ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE i RJEŠAVANJE PROBLEMA.
UŠTEDA ENERGIJE
FUNKCIJA AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA
Sušilica je izrađena tako da štedi energiju. Zbog
toga se četvrt sata nakon završetka programa
automatski isključuje.
SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
• Optimalna temperatura okoline za sušilicu je
između 15 i 20 °C. U slučaju da je temperatura viša
prozračite prostoriju.
• Kako biste smanjili vrijeme sušenje rublje ocijedite
maksimalnom dozvoljenom brzinom centrifuge u
programu pranja. Time se smanjuje sadržaj vlage u
rublju.
• Po mogućnosti sušite cijelo punjenje kako je
navedeno u tablici Programi. Time se optimizira
pripadajuća potrošnja energije.
• Rublje ne sušite previše.
• Filtar vrata očistite nakon svakog ciklusa sušenja.
• Opciju Nježno upotrebljavajte samo s malim
punjenjima.
• Prilikom sušenja pamučne i sintetičke odjeće
zajedno pokrenite punjenja Suho za peglanje i Suho
za spremanje. Program pokrenite s razinom sušenja
Suho za peglanje. Po završetku programa izvadite
rublje koje treba glačati. Postupak sušenja za
ostatak punjenja završite razinom sušenja Suho za
spremanje.
• Donji filtar očistite nakon svakog petog ciklusa
sušenja.
19
ODRŽAVANJE I
ČIŠĆENJE
UPOZORENJE
Ne upotrebljavajte zapaljive
tekućine za čišćenje sušilice.
Sušilicu iskopčajte za sve zahvate čišćenja i
održavanja.
PRAŽNJENJE SPREMNIKA ZA VODU
Nakon svakog programa ispraznite spremnik za
vodu ako odvodno crijevo nije spojeno na sustav
odvoda (pogledajte VODIČ ZA POSTAVLJANJE).
1.
Uhvatite ručku i pažljivo izvadite spremnik
vode. Pun spremnik vode držite s obje ruke.
2. Ispraznite vodu.
20
3.
Spremnik za vodu umetnite tako da ga
gurnete na njegovo mjesto. Provjerite je li potpuno
umetnut u odjeljak.
ČIŠĆENJE FILTRA VRATA
HR
Filtar vrata očistite nakon svakog programa.
Provjerite je li punjenje izvađeno. Otvorite vrata.
1. Filtar uklonite tako da ga gurnete prema gore. 4. Odjeljak filtra očistite mekom krpom ili pažljivo
usisavačem.
2. Pritisnite gumb kako biste otvorili filtar vrata.
5. Zatvorite filtar i ponovno ga umetnite u
ispravnom smjeru tako da se do kraja uđe u odjeljak
filtra.
3.
Pažljivo rukom uklonite sve dlačice s poklopca.
Po potrebi poklopac se može oprati i pod tekućom
vodom pomoću meke četke.
21
ČIŠĆENJE DONJEG FILTRA
Donji filtar čistite približno jednom mjesečno.
1.
Pažljivo pritisnite traku kako biste otvorili donja
vratašca.
2.
Okrenite desnu i lijevu zaptivnu šipku na
donjem filtru u vodoravan položaj.
3. Uhvatite donji filtar za ručicu i izvucite ga.
22
4.
Donji filtar očistite tekućom vodom; obrišite
prašinu i dlačice.
5. Osušite donji filtar tako da iz njega više ne
kaplje.
6. Odjeljak filtra očistite mekom krpom ili pažljivo
usisavačem.
HR
7. Donji filtar gurnite u pretinac filtra; provjerite
je li ispravno umetnut. Okrenite obje zaptivne šipke
(desnu i lijevu) natrag u okomiti položaj kako biste
zabravili donji filtar.
8. Na kraju ponovno zatvorite donja preklopna
vratašca.
2°
1°
ČIŠĆENJE VANJSKOG DIJELA
SUŠILICE
Mekom vlažnom krpom čistite vanjske dijelove
sušilice.
Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla ili
opće namjene, sredstva za ribanje u prahu ili slična
za čišćenje upravljačke ploče – te tvari mogu oštetiti
površine.
23
VODIČ ZA RJEŠAVANJE
PROBLEMA I POSTPRODAJNI SERVIS
Vaša sušilica opremljena je raznim automatskim
sigurnosnim funkcijama. One omogućuju
pravovremeno otkrivanje kvarova i reagiranje
sigurnosnog sustava na odgovarajući način. Često
su ti kvarovi toliko mali da se mogu ukloniti u roku
od nekoliko minuta.
Problem
Mogući uzrok
SUŠENJE PREDUGO TRAJE /
Odabrani program ne odgovara
RUBLJE NIJE DOVOLJNO SUHO vrsti rublja
• Odaberite program koji
najbolje odgovara vrsti rublja;
pogledajte dio PROGRAMI
Začepljen je filtar vrata ili donji
filtar
• Očistite filtre prema uputama
u dijelu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Rublje je previše mokro
• Provjerite je li rublje
centrifugirano maksimalnom
brzinom centrifuge prije
sušenja. Ako je rublje
centrifugirano brzinom manjom
od 800 o/min, spremnik za
vodu može se napuniti tijekom
programa sušenja.
Temperatura okoline je previsoka
• Idealna temperatura okoline
je između 15 i 20°C. Ako je
temperatura okoline viša,
prozračite sobu.
SUŠILICA SE NE POKREĆE IAKO Vrata nisu ispravno zatvorena
JE PRITISNUT GUMB START/
PAUZA
Zaključavanje tipki je uključeno
24
Rješenje
• Vrata gurnite tako da čujete da
su kliknula kod zatvaranja
• Pritisnite i držite pritisnut
gumb sa simbolom tipke sve
dok zaslon ne navede da su
tipke otključane.
HR
ISPOD SUŠILICE IMA KAPLJICA Donji filtar nije ispravo umetnut
VODE
• Provjerite položaj donjeg filtra
i provjerite je li do kraja umetnut
u odjeljak filtra.
Dlačice su ostale na donjem filtru
ili brtvi vrata
• Uklonite ostatke dlačica na
gumenim brtvama donjeg filtra
i brtve vrata.
Spremnik za vodu nije ispravno
umetnut
• Spremnik za vodu gurnite i
provjerite je li do kraja umetnut
u odjeljak spremnika.
Izravan spoj na odvod ne radi
ispravno
• Provjerite spoj na odvod i
provjerite može li odvoditi vodu.
Sušilica nije poravnata
• Provjerite poravnatost sušilice
tako da na radnu površinu
stavite libelu; Po potrebi
podesite nožice sušilice.
pogledajte VODIČ ZA
POSTAVLJANJE).
25
INDIKATOR KVARA I PORUKE
Obavezno:
• ispraznite spremnik vode nakon svakog programa
• očistite filtar vrata nakon svakog programa
• donji filtar očistite nakon pet ciklusa
Indikator kvara
Mogući uzrok
Rješenje
Spremnik za vodu može biti
• napunjen vodom
• Ispraznite spremnik za vodu; zatim ga ispravno
postavite.
• nepravilno postavljen
• Spremnik za vodu gurnite i provjerite je li do
kraja umetnut u odjeljak spremnika.
Donji filtar može biti
• blokiran dlačicama
• Očistite donji filtar; zatim ga ispravno postavite
• nepravilno postavljen
• Gurnite donji filtar i pomaknite ručice za
otpuštanje u okomiti položaj kako biste provjerili
je li filtar ispravno postavljen u odjeljak filtra.
Zatvorite preklopna vratašca.
Filtar vrata može biti
• blokiran dlačicama
• nepravilno postavljen
Postupak pražnjenja spremnika za vodu ili čišćenja
filtara pogledajte u dijelu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.
26
• Skinite i očistite filtar vrata; zatim ga ispravno
postavite tako da ga do kraja umetnete u odjeljak
filtra.
• Provjerite položaj filtra vrata; provjerite je li
ispravno umetnut u odjeljak filtra.
HR
U nastavku se nalazi sažetak mogućih uzroka kvara i
rješenja.
Ako se problem i dalje javlja nakon što ste pratili
gore navedene upute, pritisnite i držite pritisnut
gumb za uključivanje/isključivanje najmanje tri
sekunde. Ako se nakon toga oznaka kvara i dalje
javlja, isključite i iskopčajte sušilicu te kontaktirajte
postprodajni servis.
Poruka na zaslonu
Mogući uzrok
Rješenje
F01 do F04
Neispravnost sastavnog dijela
Pritisnite i držite pritisnut gumb za uključivanje/
isključivanje najmanje 3 sekunde.
F05 do F09
Neispravnost sastavnog dijela
Isključite sušilicu i iskopčajte utikač. Odmah
otvorite vrata i izvadite rublje kako bi se
raspršila toplina.
Provjerite je li temperatura okoline u rasponu
između 5°C i 35°C. Pričekajte oko sat vremena.
Ukopčajte sušilicu, stavite rublje i ponovno
pokrenite program.
Ako se pogreška i dalje javlja, pozovite
postprodajni servis.
F10 do F24
Neispravnost sastavnog dijela
Isključite sušilicu i iskopčajte utikač. Pričekajte oko
pola sata. Ponovno ukopčajte sušilicu i ponovno
pokrenite program.
Ako se pogreška i dalje javlja, pozovite
postprodajni servis.
PRIJEVOZ I RUKOVANJE
UPOZORENJE
Sušilicu nikada ne podižite
držeći je za radnu površinu.
1. Iskopčajte kabel sušilice.
2.
Provjerite jesu li vrata i spremnik za vodu
ispravno zatvoreni.
3. Ako je odvodno crijevo spojeno na vaš sustav
odvoda, ponovno učvrstite odvodno crijevo na
stražnjem dijelu sušilice (pogledajte Vodič za
postavljanje).
27
POSTPRODAJNI
SERVIS
1. Pogledajte možete li sami riješiti problem
PRIJE NEGO ŠTO KONTAKTIRATE
POSTPRODAJNI SERVIS
uz pomoć prijedloga danih u VODIČU ZA
OTKLANJANJE KVAROVA.
2.
Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste
provjerili je li kvar uklonjen.
AKO SE I NAKON NAVEDENIH PROVJERA KVAR
I DALJE JAVLJA, OBRATITE SE NAJBLIŽEM
POSTPRODAJNOM SERVISU
Za pomoć nazovite broj u knjižici jamstva ili slijedite
upute na web-mjestu
www.whirlpool.eu
Uvijek navedite:
• kratki opis kvara;
• vrstu i točan model uređaja;
• servisni broj (broj iza riječi SERVICE na nazivnoj
pločici na stražnjoj strani sušilice).
Broj za pomoć navodi se i na jamstvu;
• svoju punu adresu;
• telefonski broj.
Proizvođač:
Whirlpool EMEA S.p.A.
Via Carlo Pisacane n.1
20016 Pero (MI)
Italy
Za sve popravke obratite se našem ovlaštenom
postprodajnom servisu kako biste osigurali ispravan
popravak i upotrebu originalnih rezervnih dijelova.
IZJAVA
O SUKLADNOSTI
Ova sušilica je napravljena,
izrađena i distribuira se sukladno
sigurnosnim zahtjevima
europskih direktiva:
28
• 2006/42/EZ Direktiva za strojeve
• direktiva 2014/30/
EZ o elektromagnetskoj
kompatibilnosti.
•2011/65/EZ Direktiva RoHS
HR
1.
2a.
2b.
29
3a.
max 2 cm
max 0.79 inch
3b.
30
HR
4.
1
2
max 100 cm
39 inch
31
5.
6a.
6b.
..............
xxxx xxxx xxxx
xxx V ~ xx Hz
xx A
IPX4
D
V
E
400011183467
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising