Bauknecht BLZS 7200 IN Instruction for Use

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Bauknecht BLZS 7200 IN Instruction for Use | Manualzz
41056334NL.fm Page 10 Friday, March 21, 2008 5:46 PM
GEBRUIKSAANWIJZING
MILIEUTIPS
BELANGRIJK
ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN
ACCESSOIRES VAN DE OVEN
ONDERHOUD EN REINIGING
OPSPOREN VAN STORINGEN
KLANTENSERVICE
Om de oven zo goed mogelijk te gebruiken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen en te bewaren.
10
41056334NL.fm Page 11 Friday, March 21, 2008 5:46 PM
MILIEUTIPS
Verwerking van de verpakking
• Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en
is gemerkt met het recyclesymbool
.
• De diverse onderdelen van de verpakking mogen
daarom niet met het gewone huisvuil worden
weggegooid maar moeten worden afgevoerd
overeenkomstig de voorschriften opgesteld door
de plaatselijke autoriteiten.
Afdanken van oude huishoudelijke apparatuur
• De apparatuur is vervaardigd van recyclebare of
herbruikbare materialen. Als u besluit om de
apparatuur weg te doen, volg dan de plaatselijke
voorschriften voor de afvalverwerking. Knip het
netsnoer door zodat de apparatuur niet meer op
de stroom kan worden aangesloten.
• Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens
de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
• Door ervoor te zorgen dat dit product correct
wordt afgedankt helpt de gebruiker mogelijke
negatieve effecten op het milieu en de
gezondheid te voorkomen.
op het product, of op de
• Het symbool
bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
product niet moet worden behandeld als
huisvuil, maar moet worden afgeleverd op een
geschikt inzamelpunt voor de recycling van
electrische en elektronische apparatuur.
Volg bij het afdanken de plaatselijke voorschriften
voor afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling,
terugwinning en recycling van dit apparaat wordt
u verzocht contact op te nemen met het
stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het
product heeft aangeschaft.
Energiebesparing
• Verwarm de oven alleen voor als dit speciaal
wordt vermeld in de bereidingstabel van het
productinformatieblad of in uw recept.
• Gebruik donkere, zwart gelakte of geëmailleerde
bakvormen, deze hebben een goede
warmteabsorptie.
BELANGRIJK
• Het gebruik van dit apparaat door personen
(inclusief kinderen) met beperkte lichamelijke,
sensorische of mentale capaciteiten of met
onvoldoende ervaring en kennis, is alleen toegestaan
onder de supervisie of initiële aanwijzingen over het
gebruik van het apparaat door degene die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• De toegankelijke onderdelen van de oven
kunnen heet worden tijdens gebruik; houd
kinderen uit de buurt van het apparaat.
• Tijdens het gebruik wordt het apparaat zeer
heet. Wees voorzichtig dat u de warmteelementen binnenin de oven niet aanraakt.
• Deze oven is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik en alleen voor het bereiden
van voedsel. Elk ander gebruik is verboden. De
fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is
van oneigenlijk gebruik of een foute instelling van
de bedieningsknoppen.
• Eventuele reparaties of technische ingrepen aan de
kookplaat mogen uitsluitend door een erkende
vakman worden verricht.
• Stel de oven niet bloot aan weersinvloeden.
• Leg geen zware voorwerpen op de deur omdat
deze de ovenruimte of de scharnieren kunnen
beschadigen.
• Steun of leun niet op de ovendeur.
• Hang geen voorwerpen aan de handgreep van de
ovendeur.
• Bedek de bodem van de oven niet met
aluminiumfolie of andere voorwerpen.
• De deur van de oven moet goed afsluiten. De
afdichtingen van de deur moeten schoon
gehouden worden.
• Giet water niet rechtstreeks in een hete oven.
De geëmailleerde laag van de oven kan hierdoor
beschadigen.
• Vruchtensap dat uit een ovenschaal druppelt kan
permanente vlekken veroorzaken. Wij adviseren de
oven schoon te maken alvorens deze opnieuw te
gebruiken.
• Schuif niet met schalen of pannen over de
ovenbodem, daar dit krassen op de binnenlaag
kan geven.
• Tijdens het stoomkoken komt de eventuele
aanwezigheid van condens op het interne glas van de
11
41056334NL.fm Page 12 Friday, March 21, 2008 5:46 PM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
deur uitsluitend door de aanwezigheid van stoom in
de ovenruimte.
Het uitgangstuitje van de buis voor stoominjectie
mag nooit worden geblokkeerd door schalen of
bakjes.
Het stoomuitlaattuitje moet periodiek
schoongemaakt worden om de vermijden dat deze
verstopt raakt door etenswaren en dergelijke, en
het correcte gebruik ervan gevaar loopt.
Als condens in een gebruikte oven achterblijft,
kan deze op de lange duur schade aan de oven en
de omringende keukenkastjes veroorzaken. Wij
adviseren om:
- de laagst mogelijke temperatuur in te stellen;
- het voedsel af te dekken;
- het voedsel uit de oven te verwijderen;
- wanneer de oven is afgekoeld de vochtige
delen van de oven droog te wrijven.
De oven doet stoom vrijkomen, let op tijdens de
opening van de deur.
Geen water in de vulllade gieten tijdens de
reinigingscyclus.
Geen ontvlambare vloeistoffen of alcoholici
(grappa, whisky, cognac...) in de vullade gieten.
Niet teveel water in de lade gieten, leef altijd de
geadviseerde hoeveelheden in de recepten of in
de kooktabellen na. Bij een overdadig vullen, zal
er water in de oven terecht komen. Het teveel
aan water afdrogen met een spons of een doek.
De bereidingen moeten worden verricht met de
deur gesloten, tenzij dit anders wordt vermeld.
Hete vetten en oliën vatten gemakkelijk vlam.
Het is gevaarlijk oliën en vetten in de oven op te
warmen.
Laat het apparaat nooit onbewaakt achter tijdens
het droogproces van gerechten.
Bedek ovenschalen niet met deksels tijdens de
stoomfunctie.
De vullade voor water moet absoluut gesloten zijn
tijdens de bereidingen en de pyrolysecyclus.
Voor het vullen van de lade wordt geadviseerd
drinkwater te gebruiken of in ieder geval water
dat weinig mineralen bevat. Gebruik geen
gedistilleerd water of enig andere vloeistof.
Vermijd tijdens het gebruik van de oven contact
met vochtige lichaamsdelen en het lopen op
blote voeten.
• Trek niet aan het apparaat of aan de voedingskabel
wanneer u deze van het stopcontact wilt
loskoppelen.
• Verhinder dat kinderen in de buurt komen
van:
- de oven en de bedieningsknoppen in het
algemeen, en in het bijzonder tijdens en na
het gebruik van de oven om letsel te
voorkomen;
- de verpakking (zakken, polystyreen, nieten,
etc.);
- een oven die is afgedankt.
• Verzeker u ervan dat de elektrische bedrading van
andere elektrische apparatuur in de buurt van de
oven niet in contact komt met hete onderdelen en
niet vast komt te zitten tussen de ovendeur.
• Enkele ovenmodellen zijn uitgerust met een
luchtkoelingssysteem om te voorkomen dat de
voorzijde van de oven en de binnenzijde van de
keukenombouw te warm worden.
Let op: de warme lucht wordt afgevoerd via een
opening tussen het bedieningspaneel en de ovendeur.
Zorg dat de ventilatieopeningen altijd vrij zijn.
• Plaats geen brandbaar materiaal in de oven of in de
buurt ervan: de oven kan in brand vliegen als het
apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
• Gebruik ovenhandschoenen als u pannen of
accessoires uit de hete oven haalt.
• Als u voor het roosteren van vlees, of bakken van
taarten alcoholische dranken toevoegt (bijv. rum,
cognac, wijn, etc.) moet u er rekening mee
houden dat alcohol bij hoge temperaturen
verdampt. De alcoholdamp kan vlamvatten
wanneer deze in contact komt met het
elektrische verwarmingselement.
• Verwarm of bereid in de oven geen voedsel in
gesloten potten of blikken. De druk in het blik of
de pot kan door de warmte hoog oplopen,
waardoor deze explodeert en de oven beschadigt.
• Gebruik voor de bereiding geen schalen van
synthetisch materiaal (behalve als die speciaal
voor de oven bestemd zijn; zie de aanwijzingen
van de fabrikant). Deze kunnen bij hoge
temperaturen smelten.
• Trek de accessoires niet uit de oven wanneer ze
helemaal vol zijn. Wees heel voorzichtig.
ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN
• Voor het eerste gebruik moeten worden verwijderd:
- de stickers op de voorzijde en de ovendeur, met
uitzondering van het typeplaatje;
- de beschermdelen van karton, en het
cellofaan op het bedieningspaneel en op de
andere delen van de oven;
12
- eventuele stickers op de accessoires (bijv.
onder de opvangbak).
• Haal de accessoires uit de oven en verwarm hem
ongeveer een uur lang op 200°C om de geur van het
isolatiemateriaal en de beschermende vetlaag te
verwijderen. Houd tijdens deze procedure het raam
open.
41056334NL.fm Page 13 Friday, March 21, 2008 5:46 PM
ACCESSOIRES VAN DE OVEN
De accessoires variëren afhankelijk van het model. De
accessoires die bij de oven horen, worden vermeld in het
losse productinformatieblad (onder het punt Accessoires).
Opvangbak (1)
De opvangbak is bedoeld om vet of voedseldeeltjes op te vangen
wanneer hij onder het rooster is geplaatst, of bijvoorbeeld als
bakplaat voor het bereiden van vlees, kip, vis, met of zonder
groenten. Giet een beetje water in de opvangbak om
vetspetters of rookvorming te voorkomen.
1
Bakplaat (2)
Voor het bakken van koekjes, schuimgebak en pizza's.
2
Rooster (3)
Het rooster kan gebruikt worden om voedsel op te grillen of als
draagrooster voor bak- en cakevormen en ieder type
ovenschaal of -pan. Deze kan op ieder beschikbaar niveau
worden geplaatst. Het rooster moet worden ingebracht met de
curve omhoog gericht.
3
Kit “Grill Pan Set” (4) (optioneel)
De kit bevat een gril (4°), een geëmailleerde bak (4b) en een of
twee handgrepen (4c).
Deze kit moet op het rooster worden geplaatst (3) en gebruikt
worden met de “Grill”-functie.
4a
4c
4b
4
Vettenfilter (5) (optioneel)
alleen te gebruiken voor de bereiding van bijzonder vette
gerechten. Bevestig het filter aan de achterwand van de ovenruimte,
tegenover de ventilator. Het is afwasbaar in de afwasmachine en wij
adviseren het te gebruiken met de functie “lucht” en met de functie
“stoom” om de kookresultaten niet te wijzigen.
5
Temperatuurvoeler (6)
Te gebruiken voor het meten van de interne temperatuur van
de gerechten. Hiermee kan het einde van de kooktijd worden
bepaald.
6
Stoompan (7)
De kit bevat een roostersteun, een geëmailleerde bak (dezelfde van
de “Grill Pan Set”) een plaat met gaten, een glazen deksel een
rubberen afdichtingsring voor om het deksel. De kit dient uitsluitend
te worden gebruikt met het rooster (3) en geplaatst worden op het
tweede niveau van de ruimte, van beneden af gerekend.
7
13
41056334NL.fm Page 14 Friday, March 21, 2008 5:46 PM
ONDERHOUD EN REINIGING
Belangrijk: Absoluut vermijden hydroreinigers te
gebruiken met stoomstralen.
De buitenkant van de oven en de interne lijst
van staal.
• Om krassen of breuken van het glas van de deur
te voorkomen geen ruwe of schurende
materialen of scherpe krassende metalen
voorwerpen gebruiken voor het schoonmaken.
• Schoonmaken met een vochtig doekje. Als de
buitenkant heel vuil is, een paar druppels
afwasmiddel aan het water toevoegen.
Droogmaken met een zachte en droge doek.
• Gebruik geen bijtende of schurende
reinigingsmiddelen, anders krijgt u doffe plekken.
Als een dergelijk product per ongeluk op de oven
terecht komt, het onmiddellijk met een vochtig
doekje verwijderen.
• Lichte kleurverschillen aan de voorzijde van het
apparaat worden veroorzaakt door het gebruik
van verschillende materialen, zoals glas, kunststof
en metaal.
• Voor de reiniging van de vullade voor water een
zachte en droge doek gebruiken.
Accessoires
• Na het gebruik de accessoires gelijk in water met
afwasmiddel laten weken. Etensresten kunnen
worden verwijderd met een spons.
• Voor de reiniging van het deksel van de stoompan
neutrale reinigingsmiddelen gebruiken.
• Voor de reiniging van de temperatuurvoeler een
vochtige doek gebruiken (die niet in de
afwasmachine mag worden geplaatst).
Ovenruimte
• Geen schuursponsjes of metalen sponsjes
gebruiken. Gebruik specifieke
reinigingsmiddelen en houdt u zich aan de
aanwijzingen van de fabrikant in kwestie.
• Na ieder gebruik de oven laten afkoelen en deze
reinigen om aankoeken veroorzaakt door
etensresten te voorkomen.
• Tijdens langere bereidingen of gelijktijdige
bereidingen op meerdere niveaus, in het bijzonder in
het geval van gerechten die veel water bevatten
(pizza, gevulde groenten, etc.) kan er
condensvorming ontstaan binnen de deur en zijn
afdichting. Wanneer de oven koud is, het interne
gedeelte van de deur schoonmaken met een doek of
een spons.
• Maak het glas van de deur schoon met een
geschikt vloeibaar reinigingsmiddel.
• Om de oven gemakkelijker te kunnen reinigen,
kan de deur worden verwijderd.
Verwijdering van de deur
Let op: geadviseerd wordt om bij de volgende handelingen
beschermende handschoenen te dragen. om persoonlijk
letsel, beschadigingen aan de ovendeur en de scharnieren te
voorkomen, is het belangrijk dat de bovenbeschreven
aanwijzingen nauwkeurig worden opgevolgd.
Het verwijderen van de ovendeur:
• Veiligheidshandschoenen dragen;
• Zet de ovendeur helemaal open (zie afb. 1);
• De twee afsluithefboompjes van het scharnier optillen en
deze naar voren duwen tot aan de pal.
• Verwijder de deur door hem gedeeltelijk te sluiten en
vervolgens naar boven toe los te trekken (zie afb. 3).
De deur weer terugplaatsen:
• De scharnieren in de openingsgeleiders plaatsen en de deur
helemaal naar beneden brengen (afb. 3);
• Opnieuw de twee afsluithefboompjes omlaag brengen (afb. 2);
• Sluit de ovendeur helemaal.
Het lampje achter in de oven vervangen:
• Haal de ovenstekker uit het stopcontact.
• Laat de oven eerst afkoelen en schroef vervolgens het
beschermkapje van de lamp naar links los (zie afb. 4).
• Het lampje vervangen (Zie NB).
• Schroef het beschermkapje weer vast.
• Steek de stekker van de oven weer in het stopcontact.
NB: Gebruik uitsluitend lampjes van 25W - 230 V, van het
type E-14, T 300°C, beschikbaar bij ons Assistentiecentrum.
Belangrijk: gebruik de oven niet voordat het
beschermkapje is teruggeplaatst.
14
1
2
3
4
41056334NL.fm Page 15 Friday, March 21, 2008 5:46 PM
OPSPOREN VAN STORINGEN
Oven verwarmt niet:
• Controleer of het elektriciteitsnet spanning heeft
en of de oven is aangesloten.
• Zet de oven uit en weer aan, om te controleren
of het probleem verdwenen is.
Als de deur geblokkeerd is:
• Zet de oven uit en weer aan, om te controleren
of het probleem verdwenen is.
Belangrijk:
• Controleer of de schakelaar van de oven niet op
positie “0” staat.
”
• Als het elektronische programmeur “
aangeeft, raadpleeg dan de aparte Productkaart
en/of de beschrijving van de elektronische
programmeur.
• Als de elektronische programmeur “F HH”
aangeeft, neem dan contact op met het
dichtstbijzijnde Assistentiecentrum. Specificeer
in dat geval het nummer dat volgt op de letter
“F”.
KLANTENSERVICE
Voordat u contact opneemt met de
Klantenservice:
1. Controleren of het niet mogelijk is zelf het
probleem op te lossen op basis van de punten
beschreven in “Opsporen van storingen”.
2. Het apparaat aan- en uitzetten om te
controleren of het probleem is opgelost.
Als na het uitvoeren van deze controles de
storing nog steeds aanwezig is, contact
opnemen met de dichtstbijzijnde
Klantenservice.
Vermeld altijd:
• de aard van de storing;
• het type en het exacte model van de oven;
• Het Servicenummer (dit is het nummer dat
zich bevindt na het woord Service op het
typeplaatje), aan de interne rechter rand van
de ovenruimte (zichtbaar met de deur open).
Het servicenummer bevindt zich ook op het
garantieboekje;
• uw volledige adres;
• uw telefoonnummer.
Mocht een reparatie nodig zijn, wendt u zich dan
tot een bevoegd Centrum voor Technische
Assistentie (hier worden gegarandeerd de
originele reserveonderdelen gebruikt en een
correcte reparatie verricht).
Het niet naleven van deze instructies kan
nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid
en de kwaliteit van het product.
CONFORMITEITSVERKLARING’
• Deze oven is bestemd om in contact te
komen met levensmiddelen en is in
overeenstemming met het reglement (EG)
n. 1935/2004.
• Hij is uitsluitend ontworpen om te worden
gebruikt als apparaat voor het bereiden van
voedsel.
Ieder ander gebruik (bijv. voor verwarming
van het vertrek) dient als oneigenlijk en dus
als gevaarlijk te worden beschouwd.
• De oven is ontwikkeld, gefabriceerd en op
de markt gebracht in overeenstemming
met:
- veiligheidsvereisten van de
“Laagspannings”richtlijn 2006/95/EG
(die de 73/23 EEG richtlijn en verdere
amendementen vervangt).
- de veiligheidsvereisten van de “EMC”richtlijn 89/336/EEG.
- de vereisten van de richtlijn 93/68/EEG.
15

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement