Bauknecht | EMNK5 2438 PT | Setup and user guide | Bauknecht EMNK5 2438 PT Setup and user guide

Bauknecht EMNK5 2438 PT Setup and user guide
NL
SNELLE REFERENTIE
GIDS
WIJ DANKEN U VOOR UW AANKOOP VAN EEN
BAUKNECHT PRODUCT
Voor meer gedetailleerde hulp en
assistentie, registreer uw product op
www.‌bauknecht.‌eu/‌register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids
voor Gebruik en Onderhoud downloaden
van onze website docs.bauknecht.eu en de
instructies aan de achterzijde van dit boekje
opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor Gezondheid en
Veiligheid.
PRODUCTBESCHRIJVING
1
1. Bedieningspaneel
2. Identificatieplaatje
(niet verwijderen
4
2
3. Deur
4. Bovenste verwarmingselement/
5
grill
5. Lampjes
6. Draaiplateau
6
3
BEDIENINGSPANEEL
1
2
3
1. STOP
Voor het stoppen van een functie of
een geluidssignaal, het wissen van
de instellingen en uitschakelen van
de oven.
2. MAGNETRONFUNCTIE /
POWER
Voor het selecteren van de
magnetronfunctie en het instellen
4
5
6
van het gewenste
vermogensniveau.
3. GRILLFUNCTIE
4. CRISP FUNCTIE
5. DISPLAY
6. + / - TOETSEN
8
7
9
7. DEFROST DYNAMIC
8. START
Om een functie te starten. Wanneer
de oven is uitgeschakeld wordt de
"Jet Start" magnetronfunctie
ingeschakeld.
9.
TOETS DEUR OPEN
Om de instellingen van een functie
(bv. lengte, gewicht) aan te passen.
1
ACCESSOIRES
WWW
DRAAIPLATEAU
Wanneer het glazen draaiplateau op
de plateaudrager wordt gezet kan
het voor alle bereidingsmethoden
worden gebruikt.
Het draaiplateau moet altijd als basis
voor andere schalen en accessoires worden gebruikt.
Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op
docs.‌bauknecht.‌eu voor meer informatie
HANDGREEP VOOR DE CRISP-PLAAT
Handig om de hete crispplaat uit de oven te halen.
ROOSTER
PLATEAUDRAGER
Gebruik de plateaudrager alleen als
steun voor het glazen draaiplateau.
Laat er geen andere accessoires
tegen rusten.
Hiermee kan het voedsel dichter
bij de grill worden geplaatst, om
het gerecht een perfect bruin
korstje te geven. Plaats het
rooster op het draaiplateau,
zodat het niet in contact met andere oppervlakken komt.
CRISPERPLAAT
DEKSEL(INDIEN AANWEZIG)
Alleen voor gebruik met de
specifieke "Crisp Dynamic" functie.
De crisperplaat dient altijd in het
midden van het glazen
draaiplateau te worden geplaatst
en kan worden voorverwarmd wanneer deze leeg is,de
speciale functie wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt.
Zet de quiche rechtstreeks op de crisperplaat .
Nuttig voor het bedekken van
voedsel tijdens het bereiden of
opwarmen in de magnetron.
Het deksel vermindert spatten,
houdt het voedsel vochtig en
kan ook worden gebruikt om
twee bereidingsniveaus te creëren. Het is niet
geschikt met een van de grillfuncties (inclusief
"Crisp Dynamic").
Het aantal en het type accessoires zijn afhankelijk van het aangeschafte model.
Bij de Whirlpool Consumentenservice kunt u apart andere, niet bijgeleverde, accessoires aanschaffen.
Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar.
Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt
zijn voor gebruik in de magnetron en bestand tegen
oventemperaturen.
Er mogen nooit metalen schalen voor voedsel of
drank voor bereiding in de magnetron worden
gebruikt .
Altijd zorgen dat de voedingsmiddelen en accessoires
niet in contact met de binnenwanden van de oven
komen.
Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien
voordat u de oven start. Let op dat het draaiplateau
niet losraakt bij het plaatsen of verwijderen van
andere accessoires.
FUNCTIES
WWW
CRISP DYNAMIC
MAGNETRON
Om voedsel en dranken snel te bereiden en
op te warmen.
VERMOGEN
750 W
500 W
350 W
160 W
0W
2
Download voor meer informatie de Gids voor Gebruik
en Onderhoud op docs.bauknecht.eu
AANBEVOLEN VOOR
Snel opwarmen van dranken of andere
voedingsmiddelen met een hoog
watergehalte of vlees en groenten.
Bereiden van vissausen, vleessausen
of sauzen met kaas of ei. Afwerken
van vleespasteien of pasta uit de
oven.
Langzame, voorzichtige bereiding.
Perfect voor het laten smelten van
boter of chocolade.
Ontdooien van ingevroren voedsel of
zacht laten worden van boter en kaas.
Alleen bij gebruik van de kookwekker
Om een gerecht een perfect bruin korstje,
zowel bovenop als onderaan het voedsel, te geven..
Deze functie mag alleen met de speciale
Crisperplaat gebruikt worden.
DUUR (min)
AANBEVOLEN VOOR
3-4
Koekjes (8- 10 stuks)
7-8
Diepvriespizza (350 g)
7-9
Moscovisch gebak (500 g)
8 - 10
Vissticks (8 stuks)
9 - 10
Pizza (350 g)
10 - 14
Frites (200 g - 300 g)
13 - 15
Quiche Lorraine (500 g)
Benodigde accessoires: Crisperplaat, handgreep voor de
crisperplaat
NL
GRILL
DEFROST DYNAMIC
Voor het snel ontdooien van voedsel als vlees,
gevogelte en vis met een gewicht tussen 100 g en 2 kg.
Het voedsel moet rechtstreeks op het glazen
draaiplateau worden geplaatst. Draai het voedsel om
als dit wordt aangegeven.
Om het voedsel een bruin korstje te geven, om te
grillen of te gratineren wanneer het alleen wordt gebruikt.
Het is raadzaam om het voedsel tijdens de bereiding te
draaien. Voor de beste resultaten de grill 3 à 5 minuten
voorverwarmen. Om gerechten snel te bereiden en te
gratineren, in combinatie met de magnetron.
VERMOGEN
DUUR (min)
AANBEVOLEN VOOR
500 W
14 - 18
Lasagne (400 - 500 g)
500 W
10 - 14
Vis (600 g)
500 W
40 - 50
Kip (heel (1-1,2 kg)
350 W
15 - 18
Gegratineerde vis (600 g)
-
Alleen een bruin korstje geven
0W
Aanbevolen accessoires: rooster
DAGELIJKS GEBRUIK
. SELECTEREN VAN EEN FUNCTIE
Wanneer u de gewenste functie wilt selecteren drukt u gewoon op
de toets.
. INSTELLEN VAN DE TIJDSDUUR
Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd
gebruikt u
of
om de gewenste duur in te
stellen.
De tijd kan tijdens de bereiding worden gewijzigd door op
of te
drukken of
door de tijdsduur elke keer 30 seconden te
verlengen door op of te drukken
. INSTELLEN VAN HET VERMOGEN VAN DE MAGNETRON
Selecteer voor het gebruik van de magnetron in combinatie met de
grill de functie "Grill", door te drukken op en gebruik vervolgens
om het magnetronvermogen in te stellen.
. DEFROST DYNAMIC
Druk op
, gebruik daarna of om het
gewicht van het voedsel in te stellen.
Tijdens het ontdooien wordt de
functie kort onderbroken
zodat het gerecht kan worden gedraaid.
Na deze handeling de deur sluiten en drukken op
.
.DE FUNCTIE INSCHAKELEN
Wanneer u alle gewenste instellingen toegepast hebt, druk op
om de functie te activeren.
U kunt op elk gewenst moment op drukken om de functie
die momenteel actief is te onderbreken.
. PAUZE
Als u een actieve functie wilt onderbreken, bijvoorbeeld om het
voedsel te roeren of te draaien, kunt u gewoon de deur openen.
Om opnieuw op te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op
. JET START
Wanneer de oven is uitgeschakeld, drukt u op om het bereiden
met de magnetronfunctie in te schakelen, op volle kracht (750 W)
voor 30 seconden.
Druk het gewenste aantal keren op voor het
selecteren van het vermogensniveau van de
magnetron.
Let op: U kunt deze instelling ook wijzigen door tijdens de bereiding op
te drukken.
. VEILIGHEIDSSLOT
Deze functie wordt automatisch ingeschakeld,
om te voorkomen dat de oven per ongeluk
wordt ingeschakeld. Open en sluit de deur, druk vervolgens op
om de functie te starten.
.
Telkens wanneer de
toets opnieuw wordt ingedrukt wordt de
bereidingstijd met nog eens 30 seconden verhoogd.
. DE TIJD REGELEN
Als de oven uitstaat drukt u op totdat de twee
cijfers die het uur aangeven (aan de linkerkant)
beginnen te knipperen.
Gebruik
of om het juiste uur in te stellen en druk op
om
te bevestigen: De minuten knipperen op de display.
Gebruik
of om de minuten in te stellen en druk op
om te
bevestigen.
Let op: Wanneer de stroom voor langere tijd uitvalt moet u de tijd
mogelijk opnieuw instellen.
. KOOKWEKKER
Wanneer de oven uitgeschakeld is, kan de display gebruikt worden
als kookwekker. Om de functie te activeren en de gewenste duur in
te stellen gebruikt u
of .
Druk op om het vermogen op 0
W in te stellen, druk daarna op om het aftellen in te schakelen.
Let op: De kookwekker schakelt geen bereidingscyclussen in.
Druk op om de kookwekker op een willekeurig moment te stoppen
WWW Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op docs.bauknecht.eu voor nuttige bereidingstabellen en de
tabel met geteste recepten, opgesteld voor de certificeringsinstanties, volgens de normen IEC 60705 en EC 60350.
3
REINIGEN
Gebruik geen stoomreinigers.
Gebruik geen staalwol, schuursponsjes of schurende/
bijtende reinigingsproducten, omdat deze het
oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.
OPPERVLAKKEN BINNENKANT EN BUITENKANT
ACCESSOIRES
• Reinig de oppervlakken met een vochtige doek. Als ze
zeer vuil zijn, voeg dan een paar druppels neutraal
afwasmiddel toe aan het water. Droog af met een droge
doek.
• Maak het glas van de deur schoon met een geschikt
vloeibaar reinigingsmiddel.
• Verwijder het draaiplateau en de steun op gezette
tijden, of wanneer er vloeistoffen gemorst zijn, om de
onderkant van de oven schoon te maken en verwijder
alle voedselresten. De grill hoeft niet te worden
gereinigd, want de intense hitte brandt al het vuil weg.
Gebruik deze functie regelmatig.
Alle accessoires zijn vaatwasmachinebestendig, met
uitzondering van de crisp-plaat.
De crisp-plaat moet worden afgewassen met water en
een mild afwasmiddel. Bij hardnekkig vuil zachtjes met
een doek wrijven. Laat de crisp-plaat altijd afkoelen
voordat u deze schoonmaakt.
PROBLEEMOPLOSSING
WWW
Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op
docs.‌bauknecht.‌eu voor meer informatie
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De oven werkt niet
Stroomonderbreking.
Koppel het los van het
elektriciteitsnet.
Controleer of het elektriciteitsnet spanning
heeft en of de oven is aangesloten. Zet de
oven uit en weer aan, om te controleren of
het probleem opgelost is.
Op het display verschijnt "Err".
Softwarefout.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Consumentenservice en vermeld de letter of
het nummer dat volgt op "Err".
PRODUCT
WWW De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kan gedownload worden van onze website
docs.bauknecht.eu
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD TE
VERKRIJGEN
> WWW Download de Gids voor Gebruik
en Onderhoud op onze website
docs.bauknecht.eu(u kunt deze
QR-code gebruiken), onder vermelding
van de handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice.
CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens staan in de
garantiehandleiding. Wanneer u contact
opneemt met de
Consumentenservice
gelieve de codes te
vermelden die op het
identificatieplaatje van
het apparaat staan.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXX/XXX
400010902936
001
4
Gedrukt in Italië
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising