KitchenAid 5KFPM775EAC, 5KFPM775EPM, 5KFPM775EER, 5KFPM775EOB, 5KFPM771EWH, 5KFPM776ENK User guide

KitchenAid 5KFPM775EAC, 5KFPM775EPM, 5KFPM775EER, 5KFPM775EOB, 5KFPM771EWH, 5KFPM776ENK User guide

ARTISAN

FOODPROCESSOR

INSTRUCTIES EN RECEPTEN

ARTISAN

FOOD PROCESSOR

INSTRUCTIONS AND RECIPES

ROBOT MÉNAGER ARTISAN

MODE D’EMPLOI ET RECETTES

ARTISAN

FOOD PROCESSOR

BEDIENUNGSANLEITUNG UND REzEPTE

FOOD PROCESSOR ARTISAN

ISTRUzIONI PER L’USO E RICETTE

PROCESADOR DE

ALIMENTOS ARTISAN

INSTRUCCIONES Y RECETAS

ARTISAN

MATBEREDARE

INSTRUKTIONER OCH RECEPT

ARTISAN

FOODPROSESSOR

BRUKSANvISNING OG OPPSKRIFTER

ARTISAN

MONITOIMIKONE

KÄYTTÖOHJEET JA RESEPTIT

ARTISAN

FOOD PROCESSOR

INSTRUKTIONER OG OPSKRIFTER

PROCESSADOR DE

ALIMENTOS ARTISAN

INSTRUÇÕES E RECEITAS

ARTISAN

MATVINNSLUVÉL

LEIÐBEININGAR OG UPPSKRIFTIR

ARTISAN

KOyzINOMhxANh

OΔhΓIEΣ KAI ΣyNTAΓEΣ

Model 5KFPM776 (afgebeeld), modellen 5KFPM771 en 5KFPM775

(niet afgebeeld)

Inhoudsopgave

Veiligheid van de foodprocessor ......................................................................................3

Elektrische vereisten .........................................................................................................3

Belangrijke voorzorgsmaatregelen ....................................................................................4

Hulpstukken van de foodprocessor ..................................................................................5

De foodprocessor klaarmaken voor gebruik

Vóór het eerste gebruik ............................................................................................7

De grote mengkom monteren .................................................................................7

Het multifunctionele mes en het deegmes monteren ...............................................8

De schaaf- en raspschijf monteren ...........................................................................8

De minikom monteren ..............................................................................................9

De Chefs kom monteren ..........................................................................................9

De eierklopper monteren en gebruiken ...................................................................10

De citruspers monteren en gebruiken .....................................................................10

De foodprocessor gebruiken

Vóór gebruik ..........................................................................................................12

Stampervergrendeling ...........................................................................................12

Indicatielijn voor de maximale vulling ....................................................................12

De foodprocessor aan- en uitzetten .......................................................................12

De “Pulse”-knop gebruiken .....................................................................................13

De 2-delige stamper ..............................................................................................13

De foodprocessor demonteren ......................................................................................13

Onderhouden en schoonmaken .....................................................................................15

Problemen oplossen ......................................................................................................16

Bereidingstips ................................................................................................................17

Als u het multifunctionele mes gebruikt .................................................................17

Als u een schaaf- of raspschijf gebruikt ...................................................................18

Als u het deegmes gebruikt ....................................................................................19

Als u de eierklopper gebruikt ..................................................................................19

Nuttige tips ....................................................................................................................20

Recepten........................................................................................................................22

Garantie voor de KitchenAid™ -foodprocessor in Europa ...............................................27

Dienst na-verkoop ..........................................................................................................27

Klantencontact ...............................................................................................................28

2

veiligheid van de foodprocessor

Uw veiligheid en die van anderen is heel belangrijk.

Wij hebben in dit handboek veel belangrijke veiligheidstips opgenomen voor het gebruik van uw apparaat. Lees alle veiligheidstips en leef ze allemaal na.

Dit is het symbool van de veiligheidswaarschuwing.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die u of anderen kunnen verwonden of zelfs doden.

Alle veiligheidstips worden voorafgegaan door het veiligheidswaarschuwingssymbool en het woord “GEVAAR” of het woord

“WAARSCHUWING”. Die woorden kunnen het volgende betekenen:

GEVAAR

U kunt gedood worden of ernstig verwond raken als u de instructies niet onmiddellijk naleeft.

WAARschuWinG

U kunt gedood worden of ernstig verwond raken als u de instructies niet naleeft.

Alle veiligheidstips zullen aangeven wat het mogelijke gevaar is, hoe u de kans op letsels verkleint en wat er kan gebeuren als u de instructies niet naleeft.

Elektrische vereisten

Modellen 5KFPM771, 5KFPM775 en 5KFPM776

230-240 Volts A.C.

Hertz: 50 Hz

WAARSCHUWING

NOOT:

de Modellen 5KFPM771,

5KFPM775 en 5KFPM776 hebben een geaarde stekker. Om het risico van een elektrische schok te verminderen, zal die stekker maar op één manier in een stopcontact passen. Als de stekker niet in het stopcontact past, neem dan contact op met een gediplomeerd elektricien.

Verander zelf niets aan de stekker.

Gebruik geen verlengsnoer. Als de stroomkabel te kort is, dan moet u een gediplomeerd elektricien of technicus laten komen om een stopcontact vlak bij het apparaat te laten installeren.

Gevaar voor elektrische schokken.

Steek de stekker in een geaard stopcontact.

Randaarde niet verwijderen.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Als u deze instructies niet naleeft, kan dat de dood, brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

3

BELANGRIJKE vOORzORGSMAATREGELEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten er steeds een aantal basisvoorzorgen voor de veiligheid getroffen worden, waaronder:

1. Lees alle instructies.

2. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de foodprocessor niet in water of een andere vloeistof onderdompelen.

3. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt, vóór u onderdelen aanbrengt of verwijdert en vóór u het apparaat begint schoon te maken.

4. Vermijd contact met bewegende onderdelen.

te beperken. U mag een pannenlikker gebruiken, maar dan alleen wanneer de foodprocessor niet in werking is.

9. Snijmessen zijn scherp. Spring er voorzichtig mee om.

10. Om de kans op verwondingen te verminderen, mag u nooit snijmessen of -schijven op het motorblok aanbrengen zonder dat eerst de kom goed op haar plaats zit.

11. Het deksel moet zeker goed vergrendeld op zijn plaats zitten vóór het apparaat gebruikt mag worden.

12. Voeg het voedsel nooit met de hand toe. Gebruik altijd de duwer.

5. Gebruik nooit een apparaat met een beschadigd netsnoer of een beschadigde netstekker, na een defect of nadat het apparaat gevallen is, of op een andere manier beschadigd werd. Om risico's te voorkomen, dient u het toestel in de dichtsbijzijnde erkende dienst na-verkoop te laten nakijken, herstellen of mechanisch of elektrisch te laten bijregelen.

6. Het gebruik van hulpstukken die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant kan brand, elektrische schokken of letsels veroorzaken.

13. Probeer het vergrendelingsmechanisme van het deksel nooit tegen te werken.

14. Dit product is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.

15. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (kinderen inbegrepen) met mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten, of met een gebrek aan kennis of ervaring, behalve onder toezicht of indien duidelijke aanwijzingen werden gegeven over het gebruik van dit apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.

7. Gebruik het apparaat niet in de openlucht.

8. Houd uw handen en uw keukengerei uit de buurt van bewegende snijmessen of schijven terwijl u de foodprocessor gebruikt om de kans op ernstige verwondingen van mensen of schade aan de foodprocessor zo veel mogelijk

16. Om te vermijden dat kinderen met het apparaat spelen, mogen ze het enkel gebruiken onder toezicht.

17. Zet het apparaat af en trek de stekker uit het stopcontact alvorens het vervangen van accessoires of het benaderen van in beweging zijnde onderdelen.

BEWAAR DEzE INSTRUCTIES

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn

2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid

4

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven

bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking.

Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Hulpstukken van de foodprocessor*

Groot mengkomdeksel met uiterst brede vulopening

- één van de grootste die op de markt beschikbaar zijn - kan grote ingrediënten aan, zoals tomaten, komkommers en aardappelen, zodat u bijna niets moet

(door)snijden.

Minikom en minimes

Een kom van 950 ml en een roestvrijstalen snijmes zijn ideaal om kleine hoeveelheden te snijden en te mixen.

Fijne (2 mm) schaafschijf

Met deze schaafschijf krijgt u schijfjes van ongeveer 1,6 mm van de meeste ingrediënten, van aardbeien tot halfbevroren stukken vlees.

2-delige stamper

Voor kleinere stukken haalt u de kleine stamper uit de buis in het midden van de grote stamper.

Met de kleine stamper en vulopening kunt u makkelijk kruiden, noten, afzonderlijke wortelen en selderij verwerken. U kunt de kleine stamper ook gebruiken als een handige maatbeker (115 ml).

Grote mengkom van

2,8 liter

De sterke kom van polycarbonaat is bijzonder geschikt voor het grote werk.

Medium (4 mm) schaafschijf

Met deze schaafschijf krijgt u schijfjes van ongeveer 3,2 mm van de meeste ingrediënten.

Medium (4 mm) raspschijf

Met deze raspschijf krijgt u geraspte stukken van ongeveer

3,2 mm van de meeste stukken stevig fruit, groenten en kaas.

Chefs kom

(alleen geleverd met model 5KFPM776)

Zet de Chefs kom van 2,4 liter in de grote mengkom en snijd of rasp een ingrediënt; zo houdt u de grote mengkom schoon voor een ander ingrediënt.

Julienneschijf

(geleverd met modellen

5KFPM775 en 5KFPM776)

Voor het fijnsnijden van aardappelen, wortelen, courgettes, zomerpompoenen en ander vast fruit of andere vaste groenten, tot juliennereepjes van 3,5 mm x 2,5 mm.

5

* Afhankelijk van het door u gekochte model, zijn misschien niet alle getoonde toebehoren in uw verpakking inbegrepen.

Hulpstukken van de foodprocessor*

Schijvenasje

De steel past op de aandrijfas op het motorblok en in de onderkant van de schaaf- of raspschijf.

Stevig motorblok

Op het motorblok staan de knoppen “O”, “I” en

“Pulse”. De aandrijfas zorgt ervoor dat de messen en schijven draaien.

Multifunctioneel mes van roestvrij staal

Veelzijdige schaafschijf snijdt, hakt, mengt, mixt en emulgeert binnen enkele seconden tijd.

Spatel/Pannenlikker

De speciale vorm helpt om resten makkelijk te verwijderen uit kommen en van schijven en messen.

Deegmes

Het deegmes is speciaal gemaakt om gistdeeg te mengen en te kneden.

Eierklopper

De eierklopper klopt room en eiwit met hoge snelheid voor meringues, mousses, soufflés en desserts.

Opbergdoos voor de hulpstukken

Mooie en stevige compacte doos om messen, schijven en hulpstukken in op te bergen en te beschermen.

De opbergdoos geleverd met de modellen

5KFPM775

en

5KFPM776

kan tot vijf schijven bewaren. Mocht u een extra schijf aankopen, dan kan u deze opbergen in de grotere opbergdoos, met de vier originele standaardschijven, die bij deze twee modellen standaard wordt geleverd.

Citruspers

(geleverd met modellen

5KFPM775 en 5KFPM776)

De pers bestaat uit een mandje, een 2-delige perskegel en een hendel.

Gebruik de afneembare buitenste perskegel voor grotere stukken zoals grapefruits en gebruik de binnenste perskegel voor kleinere stukken zoals citroenen en limoenen.

5KFPM771 5KFPM775 en

5KFPM776

6

* Afhankelijk van het door u gekochte model, zijn misschien niet alle getoonde toebehoren in uw verpakking inbegrepen.

De foodprocessor klaarmaken voor gebruik

WAARSCHUWING

Snijgevaar

Wees voorzichtig met de schaafschijven, anders zou u zich kunnen snijden.

vóór het eerste gebruik

Voor u uw foodprocessor voor het eerst gaat gebruiken, moet u de grote mengkom, het deksel van de grote mengkom, de Chefs kom, de minikom, de stampers, schijven en messen afwassen, met de hand of in de vaatwasmachine

(zie “Onderhouden en schoonmaken” op pagina 15).

De grote mengkom monteren

1. Zet het motorblok van de foodprocessor op een droog en waterpas oppervlak, met de bedieningsknoppen naar voren gericht. Steek de stekker pas in het stopcontact als heel het apparaat volledig geplaatst is.

2. Zet de grote mengkom met het handvat iets naar links gericht op het motorblok, door de middelste opening over de aandrijfas te schuiven.

3. Neem het handvat van de grote mengkom vast en draai de kom naar rechts tot die op haar plaats klikt.

4. Breng het gewenste hulpstuk aan in de grote mengkom. Zie pagina‘s 8-11 voor de instructies voor de accessoires/ hulpstukken.

5. Doe het deksel op de grote mengkom, met de vulopening een beetje links van het handvat van de grote mengkom.

Neem dan de vulopening vast en draai het deksel naar rechts tot het op zijn plaats klikt.

NOOT:

Om schade aan de grote mengkom te voorkomen, gelieve het deksel niet op de kom te plaatsen vóór deze is vastgeklikt op het motorblok.

6. Steek de 2-delige stamper in de vulopening.

O

I

Pulse

A R T I S A

N

7

Vervolg op de volgende pagina

De foodprocessor klaarmaken voor gebruik

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Snijgevaar

Wees voorzichtig met de schaafschijven, anders zou u zich kunnen snijden.

Gevaar voor elektrische schokken.

Steek de stekker in een geaard stopcontact.

Randaarde niet verwijderen.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Als u deze instructies niet naleeft, kan dat de dood, brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Het multifunctioneel mes en deegmes monteren

Breng het mes aan op de aandrijfas.

Draai het mes zodanig dat het op de aandrijfas past.

7. Steek de stekker in een goed stopcontact (zie “Elektrische vereisten” op pagina 3).

NOOT:

Uw foodprocessor zal pas werken wanneer de grote mengkom en het deksel van de grote mengkom goed vastgeklikt zijn op het motorblok en wanneer de stamper tot aan de indicatielijn voor de maximale vulling in de vulopening steekt.

Om schade aan de grote mengkom te voorkomen, gelieve eerst het deksel van de kom te verwijderen vóór de kom van het motorblok te halen.

De schaaf- en raspschijf monteren

Off

1. Breng het schijvenasje aan op de aandrijfas.

On

Pulse

Off

On

Pulse

8

De foodprocessor klaarmaken voor gebruik

WAARSCHUWING

Snijgevaar

Wees voorzichtig met de schaafschijven, anders zou u zich kunnen snijden.

2. Breng het minimes aan op de aandrijfas. Het kan nodig zijn om aan het mes te draaien tot het op zijn plaats klikt. U kunt de minikom op dezelfde manier in de Chefs kom aanbrengen.

2. Schuif de schijf over de metalen pin op het schijvenasje; zorg ervoor dat de opstaande zijde van de schijf naar boven is gericht. De schijf is voorzien van een verhoogd wit plastieken centraal gedeelte aan de bovenkant en van groeven aan de onderkant om u te helpen deze schijf correct op de as te plaatsen. Draai met de schijf tot deze helemaal op het schijvenasje valt.

Off

On

Pulse

3. Om de minikom na afloop te verwijderen, tilt u de kom uit de grote mengkom met behulp van de twee vingergrepen aan de bovenrand van de minikom.

De minikom monteren

1. Breng de minikom in de grote mengkom aan over de aandrijfas. Draai de minikom tot die op haar plaats klikt.

Als de minikom goed is aangebracht in de grote mengkom, dan kunt u de minikom niet meer draaien.

De Chefs kom monteren (5KFPM776)

Breng de Chefs kom in de grote mengkom aan over de aandrijfas. Draai de Chefs kom tot die op haar plaats klikt. Als de Chefs kom goed is aangebracht in de grote mengkom,

On dan kunt u die kom niet meer draaien.

U kunt de Chefs kom alleen gebruiken met de schaaf- en raspschijven, niet met het multifunctioneel mes. Om de Chefs kom na afloop te verwijderen, tilt u de kom uit de grote mengkom met behulp van de twee vingergrepen aan de bovenrand van de

Chefs kom.

Off

On

Pulse

Vervolg op de volgende pagina

9

De foodprocessor klaarmaken voor gebruik

De eierklopper monteren en gebruiken

De eierklopper dient om eiwit of slagroom te kloppen voor het maken van toppings of zachte meringues. Voor een optimaal resultaat moet u per keer minimum 237 ml (125 g/1 kopje) slagroom of 3 eiwitten kloppen. Als u kleinere hoeveelheden klopt, is het volume misschien niet maximaal.

Monteren

De eierklopper bestaat uit 4 delen: de eierkloppersteel, de steelkoker, de kloppermessen en de afsluitdop.

Afsluitdop

Steelkoker

Klopper messen

Steel

1. Zet de eierkloppersteel op de aandrijfas. Draai de steel langzaam tot die helemaal op de as valt.

2. Plaats de L-vormige inkeping op de kloppermessen in het verlengde van het kleine uitsteeksel op de steelkoker en schuif de kloppermessen op de koker.

Draai lichtjes om de kloppermessen vast te klikken.

3. Schuif de steelkoker met de kloppermessen over de eierkloppersteel. Duw de koker naar beneden om de ribbels van de steel en de tanden van de kloppermessen in elkaar te laten grijpen.

4. Doe de afsluitdop over de eierkloppersteel. Duw die naar beneden om die op zijn plaats te klikken.

5. Doe het deksel op de grote mengkom, met de vulopening een beetje links van het handvat. Zorg dat de eierklopperpin in het midden in de middelste opening van het deksel steekt. Neem de vulopening vast en draai het deksel naar rechts om het op zijn plaats te klikken. Steek de stamper in de vulopening. De eierklopper is nu klaar voor gebruik.

6. Druk op de “I”-knop en klop de ingrediënten tot de gewenste structuur en het gewenste volume. Druk op de

ºO”-knop als u daarmee klaar bent.

Demonteren

1. Trek de stekker van de foodprocessor uit het stopcontact. Verwijder het deksel van de grote mengkom door het er kloksgewijs af te draaien.

2. Trek de eierklopper in zijn geheel van de aandrijfas. Haal de geklopte ingrediënten uit de grote mengkom.

3. Trek de afsluitdop van de eierklopper.

Druk op de pin van de steel om de steel uit de koker te kunnen halen. Draai de kloppermessen, om deze te ontgrendelen, en schuif de kloppermessen van de steelkoker.

De citruspers monteren en gebruiken

(5KFPM775 en 5KFPM776)

1. Zet de grote mengkom op het motorblok en draai ze op haar plaats.

2. Doe de zeefmand in de kom met de vergrendelingsklem links van het handvat van de grote mengkom.

3. Draai de mand in, tegen de wijzers van de klok in, tot de klem vastklikt in het handvat.

Pulse

On

Off

10

De foodprocessor klaarmaken voor gebruik

4. De 2-delige perskegel heeft twee grootten; kies de juiste grootte voor het fruit dat u gaat persen. Gebruik de buitenste perskegel voor grapefruits

(pompelmoezen), sinaasappelen of ander groot fruit. Verwijder de grote perskegel om de kleine perskegel binnenin te kunnen gebruiken; die is geschikt voor citroenen en limoenen.

5. Open het deksel en plaats de perskegel in de zeefmand op de aandrijfas. U moet de perskegel misschien draaien tot die op zijn plaats klikt.

6. Snijd het fruit in twee stukken om het te kunnen persen.

7. Zet een helft van het fruit op de perskegel.

Off

8. Sluit het deksel van de zeefmand.

Houd de hendel stevig naar beneden met een open palm, om voor gelijke druk te zorgen. Gebruik de citruspers alleen wanneer de hendel naar beneden gedrukt wordt, om het fruit op de perskegel te duwen.

NOOT:

Wij raden niet aan om de citruspers te gebruiken zonder de hendel.

Mocht u de pers toch zonder hendel willen gebruiken, verwijder dan de hendel van de mand (zie Stap 14).

9. Zet de citruspers aan door op de

“I”-knop of op de “Pulse”-knop te drukken.

10. Eens de vrucht is uitgeperst, druk dan op de “O”-knop.

NOOT:

Overschrijd de indicatielijn van het maximale vloeistofniveau (zie pagina 12) op de grote mengkom niet, anders begint het sap uit de kom te lekken.

11. Haal de stekker van de foodprocessor uit het stopcontact.

12. Ontgrendel de zeefmand door die kloksgewijs te draaien. Verwijder het geperste fruit, de perskegel en de zeefmand uit de grote mengkom.

13. Haal de grote mengkom van de foodprocessor en giet het sap in het gewenste glas of kan.

14. De hendel kan van de zeefmand worden losgemaakt voor een grondige reiniging. Om deze los te maken, trekt u de klem onderaan de mand weg van de mandzijde en verwijdert u de hendel van de zeefmand.

15. Voor het opnieuw aanbrengen van de hendel op de zeefmand, moet u er zich van gewissen at het lipje van de hendel goed in de sleuf van de zeefmand wordt ingeklikt.

Pulse

On

Off

11

De foodprocessor gebruiken

WAARSCHUWING

Indicatielijn voor de maximale vulling

Die indicatielijn op de grote mengkom geeft aan hoeveel vloeistof de foodprocessor maximaal kan verwerken.

Gevaar voor draaiende messen

Gebruik altijd de stamper.

Steek uw vingers niet in openingen.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

Als u deze richtindicatielijnen niet volgt, kan dat amputatie of snijwonden tot gevolg hebben.

De foodprocessor aan- en uitzetten

(“I” en “O”)

1. Druk op de “I”-knop om de foodprocessor aan te zetten. Het apparaat zal aanblijven en het controlelampje zal branden.

vóór gebruik

Vóór u de foodprocessor gaat gebruiken, moet u zeker controleren of de grote mengkom, messen en het deksel van de grote mengkom goed op het motorblok van de foodprocessor geplaatst zijn (zie

“De foodprocessor klaarmaken voor gebruik” vanaf pagina 7).

Stampervergrendeling

De brede stamper is een deel van de veiligheidsvergrendeling. De foodprocessor zal niet werken als de brede stamper niet tot aan de indicatielijn voor de maximale vulling in de vulopening steekt.

Voor een ononderbroken gebruik, moet de brede stamper volledig in de uiterst brede vulopening ingevoerd zijn en wordt enkel de kleine stamper verdergebruikt (zie pagina 13 voor een volledige omschrijving).

O

A R T I S A

N

I

Pulse

2. Druk op de “O”-knop om de foodprocessor uit te zetten. Het controlelampje zal uitgaan en een automatische rem zal de werking van het mes of de schijf binnen enkele seconden stopzetten.

3. Wacht tot het mes of de schijf helemaal stilstaat vóór u het deksel van de grote mengkom verwijdert. Zet de foodprocessor zeker af vóór u het deksel van de grote mengkom verwijdert of vóór u de stekker van de foodprocessor uit het stopcontact trekt.

NOOT:

Mocht de foodprocessor niet werken, controleer dan of de grote mengkom en het deksel zich goed op het motorblok bevinden en of de stamper tot aan de indicatielijn voor de maximale vulling van de vulopening steekt (zie “De foodprocessor klaarmaken voor gebruik“ vanaf pagina 7).

12

De foodprocessor gebruiken

De “Pulse”-knop gebruiken

Als u op de “Pulse”-knop drukt, kunt u de duur en de frequentie van de verwerking heel precies regelen. Dat is een heel nuttige functie voor korte of eenvoudige bereidingen. Druk gewoon op de “Pulse”knop en houd die ingedrukt om de ingrediënten te laten verwerken en laat de knop weer los om die verwerking te stoppen. Het controlelampje zal branden telkens als u op de “Pulse”-knop drukt.

De 2-delige stamper

2-delige stamper

Voor een ononderbroken snijden of raspen van kleinere ingrediënten, steekt u de 2-delige stamper in de vulopening en draait u de kleine middelste stamper kloksgewijs om die los te maken en eruit te halen. Gebruik de middelste vulopening en stamper om kleine of in repen gehakte ingrediënten te verwerken of om vloeistof toe te voegen terwijl de foodprocessor in werking is.

Wanneer u de kleine vulopening niet gebruikt, klikt u er de kleine stamper in door die in tegen de wijzers van de klok in te draaien.

kleine stamper brede stamper

De foodprocessor demonteren

WAARSCHUWING

Snijgevaar

Wees voorzichtig met de schaafschijven, anders zou u zich kunnen snijden.

1. Druk op de “O-knop”.

2. Trek de stekker van de foodprocessor uit het stopcontact vóór het demonteren.

3. Draai het deksel van de grote mengkom naar links en haal het van de grote mengkom.

NOOT:

Mocht u de stamper niet gemakkelijk uit de vulopening kunnen halen, dan zitten er waarschijnlijk stukken van ingrediënten vast in het vergrendelingssysteem. Om de stamper weer vrij te krijgen, moet u het deksel van de grote mengkom in warm water dompelen of afwassen in een vaatwasmachine.

13

De foodprocessor demonteren

WAARSCHUWING

Snijgevaar

Wees voorzichtig met de schaafschijven, anders zou u zich kunnen snijden.

6. Draai de grote mengkom naar links om die los te draaien van het motorblok. Til de kom op om die van het motorblok te halen.

4. Als u een schijf gebruikt, moet u die verwijderen vóórdat u de kom van het motorblok haalt. Til de schijf met twee vingers onder elke kant van de schijf recht omhoog op. Verwijder het schijvenasje.

O

I

Pulse

A R T I S A

N

5. Als u de minikom of Chefs kom gebruikt,

Off

On moet u de kom pakken en verwijderen met behulp van de vingergrepen aan de bovenkant van die kommen.

7. U kunt het multifunctionele mes van de grote mengkom eruithalen vóór u de inhoud verwijdert. Maar u kunt dat mes ook op zijn plaats laten terwijl u de verwerkte ingrediënten verwijdert: pak de grote mengkom onderaan vast en steek een vinger doorheen de middelste opening om de as van het mes vast te pakken. Verwijder de verwerkte ingrediënten dan uit de kom en van het mes met behulp van een spatel.

Off

On

Pulse

14

Onderhouden en schoonmaken

WAARSCHUWING

Snijgevaar

Wees voorzichtig met de schaafschijven, anders zou u zich kunnen snijden.

5. Om het vergrendelingssysteem niet te beschadigen, moet u de grote mengkom en het deksel altijd in niet-vergrendelde positie bewaren wanneer u de foodprocessor niet gebruikt.

1. Druk op de “O”-knop.

2. Trek de stekker van de foodprocessor uit het stopcontact vóór het schoonmaken.

3. Veeg het motorblok en de stroomkabel schoon met een warme in zeepsop gedrenkte doek en vervolgens met een vochtige doek. Droog alles af met een zachte doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes.

4. Alle andere onderdelen van de food- processor mag u in de vaatwasmachine reinigen. Ze mogen daarbij niet rechtstreeks in contact komen met de verwarmingselementen in de vaatwasmachine (reiniging van de kommen in de vaatwasser verkorten de levensduur van het kunststof!). Als u onderdelen van de foodprocessor met de hand afwast, gebruikt u best geen schurende schoonmaakmiddelen of schuursponsjes.

Ze zouden krassen of vlekken kunnen maken op de grote mengkom en het deksel. Droog de onderdelen heel goed af na het afwassen.

O

I

Pulse

A R T I S A

N

6. Wikkel de stroomkabel rond de grote mengkom. Klem de stekker vast aan de stroomkabel.

7. Gedemonteerde schijven, assen en messen bewaart u uit veiligheidsoverwegingen bij voorkeur in de daarvoor voorziene opbergdoos, buiten het bereik van kinderen.

5KFPM771 5KFPM775 en

5KFPM776

15

Problemen oplossen

• Als uw foodprocessor niet meer werkt, controleer dan de volgende zaken:

– Zorg dat de grote mengkom en het deksel van de grote mengkom goed vastzitten op het motorblok en dat de stamper tot aan de indicatielijn voor de maximale vulling in de vulopening steekt.

– Controleer of de foodprocessor in een correct stopcontact zit (zie “Elektrische vereisten” op pagina 3). Als dat zo is, trek de stekker dan uit het stopcontact en steek die opnieuw in dat stopcontact.

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken.

Steek de stekker in een geaard stopcontact.

Randaarde niet verwijderen.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Als u deze instructies niet naleeft, kan dat de dood, brand of een elektrische schok tot gevolg hebben.

Als de foodprocessor dan nog altijd niet werkt, moet u de zekering of de stop controleren van uw electrische installatie waarop de foodprocessor is aangesloten; u moet de electriciteit uiteraard wel eerst uitschakelen.

• Als de foodprocessor niet snijdt noch raspt wanneer de schijf in gebruik is:

– Controleer of de schijf met de opstaande zijde van het mes naar boven is gericht op het schijvenasje. De schijf is voorzien van een verhoogd wit plastieken centraal gedeelte aan de bovenkant en van groeven aan de onderkant om u te helpen deze schijf correct op de as te plaatsen.

• Als u het deksel van de foodprocessor niet kunt sluiten met de schijf op het schijvenasje in de kom:

– Controleer of het verhoogd wit plastieken centraal gedeelte van de schijf zich wel degelijk aan de bovenkant bevindt en of de schijf wel correct is gemonteerd op het schijvenasje.

• Als de foodprocessor uitvalt terwijl u ermee aan het werk bent:

– De foodprocessor is misschien oververhit.

Als de motor een bepaalde temperatuur overschrijdt, wordt die automatisch uitgeschakeld om niet beschadigd te raken. Dat komt onder normale omstandigheden zelden voor. Gebeurt het toch, druk dan op de “O”-knop en laat de foodprocessor 15 minuten afkoelen vóór u die opnieuw begint te gebruiken. Als de foodprocessor dan nog steeds niet werkt, laat hem dan nog eens 15 minuten afkoelen.

• Als u de stamper niet goed uit de vulopening krijgt:

– Er zitten waarschijnlijk stukken van ingrediënten vast in het vergrendelingssysteem. Om de stamper weer vrij te krijgen, moet u het deksel van de grote mengkom in warm water dompelen of afwassen in de vaatwasmachine.

Als u het probleem niet opgelost krijgt met de stappen die in dit deel beschreven zijn, lees dan de paragrafen over de KitchenAidgarantie en de dienst na-verkoop op pagina‘s 27-28.

16

Bereidingstips

ALS U HET

MULTIFUNCTIONELE

MES GEBRUIKT

Om vers fruit of verse groenten fijn te snijden:

Schil, boor uit en/of verwijder de zaadjes. Snijd het fruit of de groenten in stukken van 2,5 tot

4 cm. Snijd ze met de foodprocessor tot de gewenste grootte met korte stoten (“Pulse”knop) van telkens 1 à 2 seconden. Schraap indien nodig de zijkanten van de kom.

Om gekookt fruit en gekookte groenten te pureren (behalve aardappelen):

Voeg per kopje (125 g) gekookt fruit of gekookte groenten 60 ml (

1

4

kopje) vloeistof

(uit recept) toe. Verwerk het voedsel met korte stoten (“Pulse”-knop) tot het helemaal fijngehakt is. Hak dan achter elkaar (“I”-knop) tot het voedsel de gewenste structuur heeft.

Schraap indien nodig de zijkanten van de kom.

Om aardappelpuree te maken:

Zet de Chefs kom (alleen bij model

5KFPM776) in de grote mengkom. Neem de raspschijf om warme, gekookte aardappelen te raspen. Neem de Chefs kom met de aardappelen weg. Plaats het multifunctionele mes in de grote mengkom en doe er de geraspte aardappelen, zachte boter, melk en kruiden in. Duw 3 à 4 keer gedurende telkens 2 à 3 seconden op de “Pulse”-knop, tot de melk geabsorbeerd is en het voedsel een gladde structuur heeft. U mag de aardappelen zeker niet te lang mixen. Voor alle andere modellen dan de 5KFPM776, kan de grote mengkom gedurende dit hele bereidingsproces gebruikt worden.

Om gedroogd (of kleverig) fruit fijn te snijden:

(

Daarvoor moet het fruit koud zijn. Voeg per 60 g (

1

2

kopje) gedroogd fruit 30 g

1

4

kopje) bloem (uit recept) toe. Snijd het fruit in korte beurten tot het de gewenste structuur heeft.

Om citrusschillen fijn te hakken:

Schil met een scherp mes het gekleurde gedeelte (zonder het witte vlies) van citrusvruchten. Snijd de schil in kleine reepjes.

Bewerk die tot ze heel fijn gehakt zijn.

17

Om look fijn te hakken of om verse kruiden of kleine hoeveelheden groenten fijn te snijden:

Voeg de kruiden of groenten via de kleine vulopening toe terwijl de foodprocessor in werking is. Snijd ze met de food-processor tot ze helemaal fijn zijn. U bereikt het beste resultaat als de grote mengkom en de kruiden droog zijn vóór u begint te snijden.

Om noten te hakken of notenboter te maken:

Verwerk 375 g (3 kopjes) noten tot de gewenste structuur, in korte snijbeurten van telkens 1 à 2 seconden. Voor een ruwere structuur neemt u kleinere hoeveelheden die u 1 à 2 keer gedurende telkens 1 à 2 seconden met de foodprocessor verwerkt. Wilt u een fijnere structuur, druk dan meer op de “Pulse”knop. Voor notenboter moet u de foodprocessor ononderbroken laten snijden tot u een gladde structuur krijgt. Bewaar de notenboter dan in de koelkast.

Om bereid of rauw vlees, gevogelte of zeevruchten fijn te snijden:

Zorg ervoor dat deze ingrediënten heel koud zijn. Snijd eerst met behulp van een mes het voedsel in stukken van ongeveer 2,5 cm. Verwerk die stukken dan per 450 g tot de gewenste grootte, in korte snijbeurten van telkens 1 à 2 seconden. Schraap indien nodig de zijkanten van de kom.

Om brood-, koekjes- of crackerkruimels te maken:

Breek het voedsel in stukken van 4 à 5 cm.

Snijd ze met de foodprocessor tot ze fijn zijn. Wilt u grotere stukken, snijd dan 2 à

3 keer gedurende telkens 1 à 2 seconden met de “Pulse”-knop. Verwerk ze dan tot ze fijn zijn.

Om chocolade te smelten:

Doe de in het recept gevraagde hoeveelheden chocolade en suiker in de grote mengkom. Verwerk ze met de foodprocessor tot alles fijngehakt is. Verwarm de in het recept vermelde vloeistof. Giet de warme vloeistof door de kleine vulopening terwijl de foodprocessor aan staat. Verwerk tot alles een gladde structuur heeft.

Om harde kazen zoals Parmezaan en

Pecorino te raspen:

Probeer nooit kaas te raspen als u er niet met de punt van een scherp mes in kunt prikken. U kunt het multifunctionele mes gebruiken om harde kazen te raspen. Snijd de kaas eerst met een mes in stukken van ongeveer 2,5 cm. Doe de stukken dan in de grote mengkom. Verwerk de stukken kaas in korte snijbeurten tot ze ruw gehakt zijn. Zet de foodprocessor dan ononderbroken in werking tot de kaas fijngeraspt is. U kunt de stukken kaas ook via de kleine vulopening toevoegen terwijl de foodprocessor in werking is.

ALS U EEN SCHAAF- OF

RASPSCHIJF GEBRUIKT

NOOT:

Wanneer u ingrediënten snijdt en toevoegt in de uiterst brede vulopening, mag u de indicatielijn voor de maximale vulling niet overschrijden. Zo kan de stamper de vergrendeling inschakelen en kan de foodprocessor in werking blijven.

Om julienne te snijden, of om groenten en fruit in reepjes te snijden:

Snijd de groenten of het fruit zodanig dat de stukken horizontaal in de vulopening passen. Leg de repen dan horizontaal in de vulopening. Zet de foodprocessor aan en oefen daarbij gelijkmatige druk uit om schijfjes te maken. Herschik de schijfjes en leg ze vertikaal of horizontaal in de vulopening. Snijd ze dan met de foodprocessor, met gelijkmatige druk.

Bereidingstips

Om lange stukken groenten of fruit met een vrij kleine diameter, zoals selderij, wortelen en bananen te snijden of te raspen:

Snijd het fruit of de groenten in stukken die vertikaal of horizontaal in de vulopening passen en doe de stukken voorzichtig in de vulopening; de stukken moeten daarbij op hun plaats blijven. Zet de foodprocessor aan en oefen daarbij gelijkmatige druk uit.

Om ronde groenten of rond fruit zoals ui, appelen en groene paprika's te snijden of te raspen:

Schil, boor uit en/of verwijder de zaadjes.

Snijd in helften of in kwartjes, zodat de stukken fruit of groenten in de vulopening passen. Doe de stukken in de vulopening.

Snijd ze dan met de foodprocessor, met gelijkmatige druk.

Om kleine stukken groenten of fruit zoals aardbeien, champignons en radijzen te snijden of te raspen:

Leg de stukken vertikaal of horizontaal in lagen in de vulopening, zodanig dat ze netjes op hun plaats blijven. Overschrijd de indicatielijn voor de maximale vulling echter niet. Verwerk de stukken en oefen daarbij gelijkmatige druk uit.

18

Om spinazie en andere bladgroenten in repen te snijden:

Leg de bladeren op elkaar. Rol ze op en zet die rolletjes rechtop in de vulopening. Snijd ze dan met de foodprocessor, met gelijkmatige druk.

Om rauw vlees of gevogelte te snijden om te wokken:

Snijd of rol het vlees of gevogelte zodanig dat het in de vulopening past. Verpak de stukken en vries ze in tot ze hard zijn

(30 minuten à 2 uur), afhankelijk van hoe dik de stukken zijn. U moet net nog met de punt van een scherp mes in het vlees kunnen prikken. Als dat niet lukt, moet u het lichtjes laten ontdooien. Snijd het vlees dan met de foodprocessor, met gelijkmatige druk.

Om bereid vlees of gevogelte zoals salami, peperoni, enzovoort, te snijden:

Dat vlees of gevogelte moet heel koud zijn.

Snijd het in stukken die in de vulopening passen. Snijd ze dan met de foodprocessor, met grote, gelijkmatige druk.

Om harde en zachte kazen te raspen:

Harde kaas moet heel koud zijn. Met zachte kazen, zoals mozzarella, bereikt u het beste resultaat als u die 10 à 15 minuten vóór het snijden even invriest. Snijd de kaas vooraf zodanig dat de stukken in de vulopening passen. Snijd ze dan met de foodprocessor, met gelijkmatige druk.

Om “peervormige” groenten en fruit zoals aardappelen, aubergines en pompoen te snijden of te raspen:

Plaats het stuk groente of fruit horizontaal in de vulopening, zodat het grotere/dikkere deel ervan zich links in de vulopening bevindt wanneer u vóór het toestel staat.

Snijd of rasp ze vervolgens door een gelijkmatige druk uit te oefenen op de 2delige stamper.

Bereidingstips

ALS U HET DEEGMES

GEBRUIKT

Het deegmes werd speciaal ontworpen om gistdeeg snel en grondig te mengen en te kneden. Voor het maken van een deegbal voldoet één minuut kneden en minder. Mocht u het deegmes toch langer laten werken dan één minuut dan is het best mogelijk dat het deeg gaat brokkelen en aan de wanden van de mengkom gaat kleven. U bereikt het beste resultaat met de foodprocessor als u in de bereidingen niet meer dan 250 tot

375 g (2 à 3 kopjes) bloem kneedt/verwerkt.

ALS U DE EIERKLOPPER

GEBRUIKT

Om een zachte meringue te maken van eiwit:

Doe 3 eiwitten en een

1

4

theelepel gezuiverde wijnazijn in de grote mengkom waarin u de eierklopper hebt aangebracht. Laat de foodprocessor kloppen tot het geheel begint te schuimen (30 à 45 seconden). Terwijl de foodprocessor klopt, voegt u geleidelijk 40 g

(

1

3

kopje) suiker toe via de kleine vulopening.

Blijf kloppen (ongeveer 2

1

2

à 3 minuten) tot er zich stijve pieken beginnen te vormen. Zet de foodprocessor af om de structuur van het mengsel te controleren.

Om room te kloppen:

Doe slagroom in de grote mengkom waarin u de eierklopper hebt aangebracht.

Laat de foodprocessor gedurende

30 seconden kloppen. Terwijl de foodprocessor klopt, voegt u 2 eetlepels poedersuiker toe via de kleine vulopening.

Blijf kloppen gedurende 30 à 40 seconden tot er zich zachte pieken beginnen te vormen. Zet de foodprocessor indien nodig even af om de structuur van het mengsel te controleren. Terwijl de foodprocessor weer voortklopt, voegt u indien nodig

1

2

theelepel vanille toe via de kleine vulopening. Klop tot alles gemengd is.

Stop tijdig met kloppen.

19

Nuttige tips

1. Om schade aan het mes of de motor te voorkomen, is het aangeraden om nooit ingrediënten te verwerken die zó hard bevroren zijn dat ze niet met de punt van een scherp mes kunnen worden doorprikt. Harde ingrediënten kunnen het mes of de motor beschadigen. Als een hard stuk voedsel, zoals een wortel, vastgeklemd raakt of vastzit op het mes, zet de foodprocessor dan af en verwijder het mes. Verwijder het voedsel dan voorzichtig van het mes.

2. Wanneer u ingrediënten snijdt en toevoegt in de uiterst brede vulopening, mag u de indicatielijn voor de maximale vulling niet overschrijden. Zo kan de stamper de vergrendeling inschakelen en kan de foodprocessor in werking blijven.

3. Vul de grote mengkom of de minikom niet te veel. Voor dunne mengsels mag u de grote mengkom voor

1

2

à

2

3 vullen; voor dikkere mengsels mag u de grote mengkom tot

3

4

vullen. Voor vloeistoffen mag u de grote mengkom vullen tot het maximum dat op pagina

12 beschreven is. Als u ingrediënten snijdt, mag de grote mengkom voor niet meer dan

1

3

tot

1

2

gevuld zijn.

Gebruik de minikom voor maximum

237 ml (1 kopje) vloeistof of 63 g

(

1

2

kopje) vaste stoffen.

4. Plaats de schaafschijven zodanig dat het snijdend vlak zich een heel klein beetje rechts van de vulopening bevindt. Op die manier kan het mes volledig draaien voor het in aanraking komt met het voedsel.

5. Om optimaal te kunnen profiteren van de snelheid van de foodprocessor, voert u de te snijden ingrediënten best toe via de kleine vulopening terwijl de foodprocessor aan staat.

6. De verschillende ingrediënten hebben elk een zekere druk nodig om optimaal geraspt of gehakt te worden. Oefen in het algemeen een lichte druk uit op zachte delicate ingrediënten (zoals aardbeien, tomaten, enz.), een matige druk op ingrediënten zoals zucchini, aardappelen, enz., en een hardere druk op harde ingrediënten (zoals wortelen, appelen, harde kazen, halfbevroren vlees, enz.).

7. Zachte en halfharde kazen kunnen uitgesmeerd of uitgerold raken op de raspschijf. Om dat te vermijden, raspt u de kaas best als die goed koud is.

8. Bepaald dun, langwerpig voedsel, zoals wortelen of selderij, valt om in de vulopening, met ongelijk gehakt stukken als resultaat. Om dat zo veel mogelijk te vermijden, snijdt u het voedsel best in een aantal stukken en doet u die stukken vervolgens in de vulopening. De kleine vulopening in de

2-delige stamper is bijzonder handig om kleinere of smallere ingrediënten te verwerken.

9. Wanneer u cake- of koekjesbeslag of sodabrood (zonder gist maar met zuiveringszout) maakt, gebruikt u eerst het multifunctioneel mes om vet en suiker te kloppen. Voeg de droge ingrediënten als laatste toe. Leg noten en fruit bovenop het bloemmengsel om te voorkomen dat die teveel gehakt zouden worden. Gebruik de “Pulse”-knop om noten en fruit te verwerken tot ze helemaal vermengd zijn met de andere ingrediënten. Stop tijdig.

10. Wanneer geraspt of gehakt voedsel zich ophoopt aan één zijde van de kom, zet de foodprocessor dan even af om de stukjes weer uit te spreiden met een spatel.

11. Wanneer het verwerkte voedsel tot aan de onderkant van een schaaf- of raspschijf komt, moet u dat voedsel eerst uit de kom verwijderen.

12. Na het snijden of raspen kunnen er een paar grotere stukken voedsel overblijven bovenop de schijf. U kunt die stukken indien gewenst met de hand snijden en bij de door de foodprocessor gehakt of geraspte stukken voegen.

13. Probeer het werk met de foodprocessor zodanig te organiseren dat u de kom zo weinig mogelijk hoeft schoon te maken. Verwerk eerst droge of harde ingrediënten en dan pas vloeibare ingrediënten.

20

Nuttige tips

14. Om de ingrediënten makkelijk van het multifunctioneel mes te verwijderen, hoeft u alleen de grote mengkom leeg te maken, het deksel verwijderen en gedurende 1 à 2 seconden op de Pulseknop drukken om het mes schoon te laten draaien.

15. Nadat u het deksel van de grote mengkom verwijderd hebt, legt u dat omgekeerd op uw werkvlak. Zo blijft dat werkvlak beter schoon.

16. Om de inhoud van de grote mengkom te verwijderen zonder het multifunctioneel mes te moeten verwijderen, neemt u de grote mengkom onderaan vast en duwt u

één vinger door de opening in het midden om het mes tegen te houden.

Haal het voedsel dan met een spatel uit de grote mengkom en van het mes.

17. Uw foodprocessor is niet gemaakt om:

• koffiebonen, graankorrels of harde kruiden mee te malen;

• bonen of andere oneetbare delen van voedsel mee te malen;

• rauw fruit of rauwe groenten vloeibaar te maken;

• hardgekookte eieren of niet-gekoeld vlees mee te snijden.

18. Als er plastic onderdelen zouden verkleuren als gevolg van het voedsel dat u met de foodprocessor verwerkt, maak die dan schoon met citroensap.

21

Vinaigrette van witte balsamicoazijn

1 eetlepel verse basilicumblaadjes

1 eetlepel verse oreganoblaadjes

1 teentje knoflook

3 eetlepels witte balsamicoazijn*

3 eetlepels witte wijnazijn*

1

2

theelepel zout

1

4

theelepel droge mosterd

1

8

theelepel gemalen rode paprika

180 ml (

3

4

kopje) extra virgin olijfolie

Plaats de minikom en het minimes in de grote mengkom.

Zet de foodprocessor aan en voeg basilicum, oregano en look toe via de kleine vulopening. Laat de foodprocessor ze helemaal fijn hakken, gedurende 5 à 8 seconden.

Schraap alles van de zijkant van de kom. Zet de foodprocessor opnieuw aan en voeg balsamicoazijn, wijnazijn, zout, mosterd en rode paprika toe. Zorg dat alles goed gemixt wordt, gedurende ongeveer 5 seconden.

Voeg via de kleine vulopening geleidelijk olijfolie toe terwijl de foodprocessor draait en meng tot de saus glad en dik is. Serveer bij groene salades.

Hoeveelheid: 8 porties (2 eetlepels per portie).

*Kan worden vervangen door respectievelijk drie eetlepels rode balsamicoazijn en rode wijnazijn.

Per portie: ongeveer 190 cal.

22

Broccolisoep met cheddar

230 g scherp smakende cheddar, gekoeld

1 kleine ui, in de lengte in twee gehakt

1 stengel selderij, in stukken van 6 cm gehakt

2 eetlepels boter of margarine

1 grote stronk broccoli

(ongeveer 450 g)

700 ml (3 kopjes) kippenbouillon

475 ml (2 kopjes) melk, in porties

30 g (

1

4

kopje) gewone bloem

2 theelepels mosterd van Dijon

1 theelepel kerriepoeder, eventueel

1

8

theelepel pikante pepersaus

Plaats de 4 mm raspschijf in de grote mengkom. Rasp de kaas. Haal de geraspte kaas uit de kom en zet opzij.

Plaats vervolgens de 2 mm schaafschijf in de grote mengkom. Snijd de ui en de selderij. Snijd de stelen van de broccoli en schil de harde laag van de stelen. Snijd de roosjes van de broccoli in kleine stukken. Breng de 2 mm schaafschijf aan in de grote mengkom. Snijd er de broccoliroosjes mee. Doe de gehakte broccoli in de steelpan.

Doe de bouillon bij de broccoli in de steelpan. Breng dat aan de kook op een middelhoog vuur. Zet het vuur dan wat lager; bedek de steelpan gedeeltelijk en laat zo'n 6 à

10 minuten sudderen, of tot de broccoli beetgaar is; roer af en toe om. Neem de steelpan dan van het vuur.

Breng dan het multifunctionele mes aan in de grote mengkom. Haal de groenten met een schuimspaan uit de speelpan en doe ze in de grote mengkom. Voeg er 178 ml (

3

4

kopje) melk aan toe. Snijd alles gedurende 5 à 8 seconden. Zet opzij.

Klop de bloem in de resterende 300 ml (1

1

4

kopje) melk in een middelgrote mengkom tot het geheel een gladde structuur heeft. Voeg de mosterd, het kerriepoeder

(eventueel) en de pepersaus toe. Roer tot alles goed gemengd is.

Voeg het melkmengsel bij de bouillon in de steelpan.

Kook en roer op een middelhoog vuur tot het begint te pruttelen en lichtjes ingedikt is. Zet dan op een laag vuur.

Voeg op 30 g na (

1

4

kopje) alle geraspte kaas toe, roer tot de kaas gesmolten is.

Voeg het broccolimengsel toe aan de steelpan. Warm goed door. Garneer met de resterende 30 g (

1

⁄ geraspte kaas.

4

kopje)

Hoeveelheid: 7 porties (237 ml/1 kopje per portie).

Per portie: ongeveer 250 cal.

23

Lentemix met basmatirijst

1 teentje knoflook

1 middelgrote sjalot, in kwartjes gehakt

1 eetlepel olijfolie

1

4

ongeveer 125 g verse prinsessenbonen, met verwijderde punten

1 kleine wortel, geschild en overdwars in de helft gehakt

356 ml (1

1

2

kopje) kippenbouillon

237 ml (1 kopje) water

1 theelepel zout

1

4

theelepel zwarte peper

1 theelepel gemalen koriander, eventueel

170 g (1

1

3

kopje) rijst

227 g (

1

2

pond) verse asperges

2 theelepels verse tijmblaadjes

2 eetlepels los verpakte verse peterselie

1

4

kleine rode paprika, in kwartjes gehakt

Plaats het multifunctionele mes in de grote mengkom.

Zet de foodprocessor aan en doe de look in de kleine vulopening. Mix gedurende 5 seconden. Voeg er de sjalot aan toe. Mix 2 à 3 keer, telkens gedurende ongeveer 2 seconden of tot alles fijngehakt is. Verwarm de olijfolie in een grote steelpan op een matig vuur. Voeg er de fijngehakte look en sjalot aan toe. Kook tot alles zacht is, gedurende 1 à 2 minuten, en roer geregeld om. Haal van het vuur en zet opzij.

Verwijder het multifunctionele mes en breng de 2 mm schaafschijf aan in de grote mengkom. Snijd de prinsessenbonen en de wortel. Doe ze dan in de steelpan bij de fijngehakte look en sjalot. Voeg bouillon, water, zout, zwarte peper en eventueel de koriander toe. Breng aan de kook. Roer de rijst erin. Breng opnieuw aan de kook; zet dan op een lager vuur. Bedek het geheel en laat ongeveer 15 minuten sudderen, of tot de vloeistof helemaal geabsorbeerd is.

Snijd intussen de punten van de asperges en bewaar de stengels; zet opzij. Breng opnieuw het multifunctionele mes aan in de grote mengkom. Zet de foodprocessor aan en voer de tijm en peterselie toe via de kleine vulopening. Hak ze gedurende 3 seconden fijn. Voeg er de paprika aan toe. Druk 2 à 3 keer op de “Pulse”knop, telkens 1 à 2 seconden of tot alles grof gehakt is.

Verwijder het multifunctionele mes, breng opnieuw de

2 mm schaafschijf aan in de grote mengkom. Doe er de aspergestengels in en snijd ze. Doe ze in de steelpan met het rijstmengsel. Doe er de aspergepunten bij en roer goed om.

Bedek en laat gedurende 10 minuten staan. Klop wat op met een vork.

Hoeveelheid: 6 porties (125 g/1 kopje per portie).

Per portie: ongeveer 200 cal.

24

Kip

2 teentjes look

1 theelepel grof gehakt gember

60 ml (

1

4

kopje) sojasaus

2 eetlepels pindaolie of plantaardige olie

2 theelepels bruine suiker

455 - 570 g (1-1

1

4 kipfilet

pond)

Kipsaté met pindasaus

Breng het multifunctionele mes aan in de grote mengkom.

Zet de foodprocessor aan en voeg de look en gember toe via de kleine vulopening. Snijd ze gedurende 5 à 10 seconden fijn. Voeg sojasaus, olie en bruine suiker toe. Mix tot alles gemengd is en de suiker oplost, gedurende 15

à 20 seconden. Doe alles in een hersluitbaar plastic zakje voor voedingsmiddelen of in een ondiepe pan.

1

Bestrijk de kip met de marinade. Marineer gedurende

2

uur op kamertemperatuur of minimum 2 uur in de koelkast. Haal de kip uit de marinade en bewaar de marinade.

Rijg de kipfilets op doordrenkte houten of ingeoliede metalen satéstokjes. Grill ze boven matig warme houtskool of rooster ze in een geoliede braadpan op 10 à 15 cm boven de warmtebron, gedurende 8 à 10 minuten, of tot de kip gaar is; draai één keer. Als u wilt, kunt u de kip tijdens het grillen of braden nog eens inwrijven met de resterende marinade. Dien op met opgewarmde pindasaus of pindasaus op kamertemperatuur.

Saus

80 ml

1

3

kopje) kokosmelk

30 g (

1

4

kopje) pindaboter

2 eetlepels sojasaus

1

2

theelepel rode kerriepasta

Breng het multifunctionele mes aan in de grote mengkom.

Doe alle ingrediënten in de kom. Mix tot alles gemengd is, gedurende 5 à 10 seconden.

Hoeveelheid: 4 porties.

Per portie: ongeveer 290 cal.

25

Korstdeeg

125 g (1 kopje) gewone bloem

2 theelepels suiker

1

4

theelepel zout

30 g (

1

4

kopje) koude boter, in stukken van

2,5 cm

1 eetlepel koud bakvet

1 eierdooier

2 eetlepels ijswater

1 theelepel citroensap

1 ei, gemengd met 1 eetlepel water

vulling

30 g (

1

4

kopje) suiker

1 eetlepel maïzena

1

8

theelepel zout

180 ml (

3

4

kopje) koffieroom

2 eierdooiers, geklopt

1

2

theelepel vanille

Topping

1 middelgrote perzik, gepeld, in helften gehakt, pit verwijderd

125 g (1 kopje) verse aardbeien

2 eetlepels appelgelei, gesmolten

verse fruittaart

Breng het multifunctionele mes aan in de grote mengkom.

Doe er de bloem, de suiker en het zout in. Zet de foodprocessor in werking tot alles goed gemengd is, gedurende ongeveer 2 seconden. Voeg de boter en het bakvet toe. Druk 3 à 4 keer op de “Pulse”-knop, telkens gedurende 2 à 3 seconden, of tot het geheel kruimelig is. Meng in de kleine kom 1 eierdooier, 2 eetlepels water en het citroensap. Sprenkel dat mengsel gelijkmatig over het bloemmengsel. Druk 2 à 4 keer op de “Pulse”-knop, gedurende telkens 2 à 3 seconden, of tot het mengsel wegtrekt van de zijkanten van de kom en begint samen te kleven. Haal het deeg uit de kom, bedek het en laat het gedurende 30 minuten afkoelen.

Intussen doet u suiker, maïzena en zout in een kleine steelpan, op een matig vuur. Voeg er koffieroom en de 2 eierdooiers aan toe. Kook en roer tot alles heel dik is. Haal de steelpan van het vuur. Voeg er de vanille aan toe. Klop tot het geheel een gladde structuur heeft. Laat volledig afkoelen.

Leg het deeg op een met bloem bestrooid oppervlak.

Rol het deeg uit tot een cirkel die 5 cm groter is dan de omgekeerde taartvorm van 25 cm. Leg het uitgerolde deeg in de taartvorm, maar wees voorzichtig dat u het deeg niet uitrekt. Snijd de overtollige randen eraf. Prik het deeg goed door met een vork. Bak het gedurende 8 à

12 minuten op 200 °C, of tot het korstdeeg lichtbruin is.

Borstel gaatjes dicht met het mengsel van ei en water. Bak nog een minuut extra om dat mengsel te laten verharden.

Laat de korst volledig afkoelen.

Maak de foodprocessor schoon. Breng de 2 mm schaafschijf aan in de grote mengkom. Doe er de perzik in. Snijd die in schijfjes. Haal de stukjes uit de kom en zet ze opzij.

Breng dan opnieuw de 2 mm schaafschijf aan in de grote mengkom. Doe er de aardbeien in. Snijd die in schijfjes.

Smeer het custardmengsel uit over de korst. Leg de schijfjes fruit op de custard. Breng de gesmolten gelei met een borstel voorzichtig aan zodat alle fruit bestreken is. Zet de vruchtentaart minimum 1 uur koel vóór u ze serveert.

Hoeveelheid: 8 porties.

Tip: u serveert de taart bij voorkeur op de dag waarop u deze gemaakt hebt.

Per portie: ongeveer 230 cal.

26

Garantie voor de KitchenAid

™ foodprocessor in Europa

Duur van de garantie:

DRIE JAAR volledige garantie op de

Foodprocessor vanaf de aankoopdatum. TIEN

JAAR volledige garantie op de Motor vanaf de aankoopdatum.

KitchenAid zal betalen voor:

De te vervangen onderdelen, het transport en het arbeidsloon voor de reparatie van materiaal- en fabricagefouten.

Die reparatie moet gebeuren door een erkend

KitchenAid dienst na-verkoop.

KitchenAid zal niet betalen voor:

A. Reparaties wanneer de foodprocessor gebruikt werd voor andere doeleinden dan het normaal verwerken van voedsel.

B. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, ruwe behandeling, verkeerd gebruik, misbruik, of schade als gevolg van een installatie/ werking die niet in overeenstemming is met lokale elektrische voorschriften.

KITCHENAID AANvAARDT GEEN ENKELE vERANTWOORDELIJKHEID vOOR

INDIRECTE SCHADE.

Dienst na-verkoop

Alle service moet lokaal gebeuren door een erkend KitchenAid-servicecenter. Neem contact op met het winkelverkooppunt bij wie u het apparaat gekocht heeft.

Die kan u de gegevens bezorgen van de dichtstbijzijnde erkende KitchenAid dienst na-verkoop.

In Nederland:

Micave B.V.

Schimminck 10 a

NL-5301 KR ZALTBOMMEL

Tel:+31 (0) 418 54 05 05

E: [email protected]

I: www.micave.nl

In België:

Gebroeders Nijs

Mechelsesteenweg 56

B-2840 RUMST

Tel: +32 15 30 67 60

27

Klantencontact

In Nederland:

Gratis oproepnr.: 0800 0200151

MICAVE B.V.

Schimminck 10a

NL-5301 KR ZALTBOMMEL

www.KitchenAid.nl

In België:

Gratis oproepnr.: 0800 93285

KitchenAid Europa, Inc.

Postbus 19

B-2018 ANTWERPEN 11

www.KitchenAid.be

® Gedeponeerd handelsmerk van KitchenAid, V.S.

™ Handelsmerk van KitchenAid, V.S.

© 2009. Alle rechten voorbehouden.

Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

(6463dZw309)

28

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project