Whirlpool KGN 2120 A2+ IN Use and care guide

Whirlpool KGN 2120 A2+ IN Use and care guide
Podręcznik użytkownika
www.bauknecht.eu/register
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU BAUKNECHT.
Aby uzyskać kompleksową pomoc,
należy zarejestrować swoje urządzenie na stronie www.bauknecht.eu/register
INDEKS
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I OPIEKI TECHNICZNEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opis produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Akcesoria*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Panel sterowania i ustawienie temperatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Komora chłodziarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora zamrażarki z funkcją no-frost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komora w strefie 3 w 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
System chłodziarki (funkcja No-frost). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontrolka temperatury*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pojemnik na owoce i warzywa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Humidity control (Kontrola wilgotności)* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Oświetlenie chłodziarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Półki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Drzwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wskazówki dotyczące użytkowania sprzętu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pierwsze użycie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Komora chłodziarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jak przechowywać świeżą żywność i napoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Komora zamrażarki i przechowywanie żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Wyjmowanie pojemnika szuflady zamrażarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Porady dotyczące zamrażania i przechowywania świeżej żywności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Żywność mrożona: wskazówki dotyczące zakupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Czas przechowywania mrożonej żywności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Odgłosy pracy urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tabela alarmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zalecenia w przypadku nieużywania urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Czyszczenie i konserwacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Serwis techniczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
* Dostępne tylko w wybranych modelach
2
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego urządzenia
należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje
bezpieczeństwa. Przechowywać w podręcznym
miejscu w celu korzystania w przyszłości.
Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać i
których należy ściśle przestrzegać. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania
instrukcji
bezpieczeństwa,
niewłaściwego użytkowania urządzenia lub
nieprawidłowych ustawień elementów sterowania.
Małe dzieci (0-3 lat) nie powinny przebywać w
pobliżu urządzenia. Małe dzieci (3-8 lat) nie powinny
przebywać w pobliży urządzenia bez stałego nadzoru.
Dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonej
sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej oraz
osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy
mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem
lub przy odpowiednich instrukcjach dotyczących
bezpiecznego użytkowania urządzenia i pod
warunkiem, że rozumieją zagrożenia związane z
obsługą urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się tym
urządzeniem. Dzieci nie mogą bez nadzoru czyścić ani
konserwować urządzenia.
DOZWOLONE UŻYTKOWANIE
OSTRZEŻENIE: To urządzenie nie jest przeznaczone
do użytkowania z wykorzystaniem zewnętrznego
programatora czasowego, takiego jak minutnik, lub
odrębnego systemu zdalnego sterowania.
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwach domowych oraz do podobnych
zastosowań, takich jak: kuchnie dla pracowników
w sklepach, biurach i innych środowiskach roboczych;
gospodarstwa rolne; wykorzystanie przez klientów w
hotelach,motelachoraz innych obiektach mieszkalnych.
Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań
przemysłowych. Urządzenia nie należy używać na
zewnątrz.
Żarówka stosowana w urządzeniu jest przeznaczona
do urządzeń domowych i nie jest odpowiednia do
ogólnego oświetlenia pomieszczeń w gospodarstwie
domowym (dyrektywa WE 244/2009).
Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w
miejscach o temperaturze zgodnej z podanymi poniżej
zakresami, zależnie od klasy klimatycznej podanej na
tabliczce znamionowej. Urządzenie może nie działać
prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawało
w pomieszczeniu o temperaturze przekraczającej
podany zakres.
Temperatura otoczenia w zależności od klasy
klimatycznej:
PL
NALEŻY PRZECZYTAĆ I PRZESTRZEGAĆ
SN: Od 10°C do 32°C ;
N: Od 16°C do 32°C
ST: Od 16°C do 38°C ;
T: Od 16°C do 43°C
 
To
urządzenie
nie
zawiera
chlorofluorowęglowodorów (CFC). W układzie
chłodniczym wykorzystywany jest R600a (HC).
Urządzenia zawierające izobutan (R600a):
izobutan jest gazem naturalnym i nieszkodliwym
dla środowiska, ale jest łatwopalny. Dlatego
należy uważać, aby przewody rurowe obwodu
chłodzenia nie uległy uszkodzeniu, zwłaszcza
podczas opróżniania obwodu chłodzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie uszkodzić przewodów obwodu
chłodniczego urządzenia.
OSTRZEŻENIE: Nie zatykać otworów wentylacyjnych
znajdujących się wewnątrz urządzenia lub w jego
obudowie.
OSTRZEŻENIE: W celu przyspieszenia procesu
odszraniania nie stosować środków mechanicznych,
elektrycznych lub chemicznych innych niż zalecane
przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Nie używać ani nie umieszczać
urządzeń elektrycznych w komorach urządzenia, jeżeli
nie zostały one wyraźnie dopuszczone do tego celu
przez producenta.
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dozowniki
wody, które nie są podłączone bezpośrednio do
instalacji wodnej, napełniać wyłącznie wodą pitną.
OSTRZEŻENIE: Kostkarki do lodu i/lub dystrybutory
wody powinny być podłączone wyłącznie do
doprowadzenia wody pitnej, o ciśnieniu od 0,17 do
0,81 MPa (od 1,7 do 8,1 bar).
W pobliżu urządzenia nie przechowywać
materiałów wybuchowych takich jak puszki
aerozolowe i nie składować ani nie używać benzyny
lub innych materiałów łatwopalnych.
Płyn (nietoksyczny) znajdujący się we wkładach
chłodzących (w niektórych modelach) nie nadaje się
do picia. Nie spożywać kostek lodu ani lizaków
lodowych zaraz po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to
spowodować odmrożenia.
W przypadku produktów, w których filtr znajduje
się wewnątrz pokrywy wentylatora, musi on być
zawsze na swoim miejscu podczas pracy chłodziarki.
Nie przechowywać szklanych pojemników
z płynami w komorze zamrażarki, ponieważ mogą
pęknąć.
Nie zasłaniać wentylatora (jeśli jest w wyposażeniu)
produktami spożywczymi.
Po włożeniu żywności sprawdzić, czy drzwiczki komór
zamykają się prawidłowo, zwłaszcza drzwiczki
zamrażarki.
3
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Uszkodzoną uszczelkę należy jak najszybciej
wymienić.
Komora chłodziarki powinna być używana
wyłącznie do przechowywania świeżych produktów
żywnościowych, natomiast komora zamrażarki
wyłącznie do przechowywania mrożonek, zamrażania
świeżych produktów oraz przygotowywania kostek
lodu.
Unikać przechowywania nieopakowanej żywności
w bezpośrednim kontakcie z powierzchniami
wewnętrznymi komór chłodziarki lub zamrażarki.
Urządzenie może być wyposażone w specjalne
komory (komora na świeżą żywność, komora „Zero
Degree” itd.).
Jeśli w broszurze danego produktu nie określono
inaczej, można je usunąć, zachowując równoważne
poziomy wydajności.
 
C-pentan jest stosowany jako czynnik
napęczniający w piance izolacyjnej i jest gazem
palnym.
INSTALACJA
Urządzenie musi być przytrzymywane oraz
montowane przez co najmniej dwie osoby – ryzyko
obrażeń. Podczas wypakowywania i instalacji stosować
rękawice ochronne - ryzyko skaleczenia.
Instalacje, w tym instalacje wodne (jeżeli dotyczy),
podłączenia elektryczne i wszelkie naprawy powinny
być przeprowadzane przez wykwalifikowanego
technika. Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnej
części urządzenia, jeśli nie jest to wyraźnie dozwolone
w instrukcji obsługi. Nie należy pozwalać dzieciom
zbliżać się do miejsca instalacji. Po rozpakowaniu
urządzenia należy sprawdzić, czy nie zostało
uszkodzone podczas transportu. W przypadku
problemów należy się skontaktować z najbliższym
serwisem technicznym. Po zakończeniu instalacji,
niepotrzebne elementy opakowania (plastik, elementy
ze styropianu, itd.) należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci - ryzyko uduszenia. Przed
przystąpieniem
do
jakichkolwiek
czynności
montażowych urządzenie należy odłączyć od zasilania
elektrycznego. Występuje ryzyko porażenia prądem.
Podczas instalacji upewnić się, że urządzenie nie może
uszkodzić przewodu zasilającego. Występuje ryzyko
porażenia prądem. Urządzenie można uruchomić
dopiero po zakończeniu instalacji.
Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić podłogi
(np. parkietu) podczas przemieszczania urządzenia.
Urządzenie należy zainstalować na podłożu
o odpowiedniej wytrzymałości i w miejscu
odpowiednim do jego masy, rozmiarów
i przeznaczenia. Upewnić się, że urządzenie nie
znajduje się w pobliżu źródeł ciepła i stoi stabilnie na
podłodze, na wszystkich czterech nóżkach, ustawiając
4
je odpowiednio i sprawdzić za pomocą poziomnicy,
czy jest dokładnie wypoziomowane. Przed włączeniem
urządzenia należy odczekać co najmniej dwie godziny,
aby obwód chłodzenia był w pełni efektywny.
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy
pozostawić trochę miejsca nad i po obu stronach
urządzenia. Odległość pomiędzy tylną ścianką
urządzenia a ścianą za urządzeniem powinna wynosić
co najmniej 50 mm, aby uniknąć kontaktu z gorącą
powierzchnią. Zmniejszenie tej odległości spowoduje
zwiększenie zużycia energii przez produkt.
OSTRZEŻENIE: Ustawiając urządzenie, upewnić się,
że przewód zasilania nie jest zablokowany lub
uszkodzony.
OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć ryzyka związanego
z brakiem stabilności, pozycjonowanie lub mocowanie
urządzenia
należy
przeprowadzić
zgodnie
z instrukcjami producenta.
Nie wolno umieszczać chłodziarki w taki sposób, aby
przewód metalowy kuchenki gazowej, rury
kanalizacyjne lub przewody elektryczne stykały się z
tylną ścianką chłodziarki (skraplaczem).
Możliwość otwierania drzwi w obu kierunkach –
jeżeli zachodzi konieczność zmiany kierunku
otwierania drzwi, należy skontaktować się z Centrum
Wsparcia Technicznego.
ZASADY BEZPIECZNEGO PODŁĄCZENIA
ELEKTRYCZNEGO
Musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od
źródła zasilania przez wyjęcie wtyczki (jeśli wtyczka
jest dostępna) lub za pomocą dostępnego przełącznika
wielobiegunowego, zainstalowanego w przewodzie
do gniazda zasilania zgodnie z obowiązującymi
normami krajowymi; urządzenie musi także posiadać
uziemienie zgodne z obowiązującymi normami
krajowymi dotyczącymi sprzętu elektrycznego.
Nie stosować przedłużaczy, rozdzielaczy ani
adapterów. Po zakończeniu instalacji użytkownik nie
powinienmiećdostępudopodzespołówelektrycznych
urządzenia. Nie korzystać z urządzenia, będąc mokrym
lub na boso.
Nie uruchamiać urządzenia, jeżeli kabel zasilający lub
wtyczka są uszkodzone, nie działa ono prawidłowo lub
zostało uszkodzone bądź upuszczone.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, jego
wymianę na identyczny należy ze względów
bezpieczeństwa zlecić przedstawicielowi producenta,
serwisowi technicznemu lub innej wykwalifikowanej
osobie w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka –
ryzyko porażenia prądem.
OSTRZEŻENIE: Nie umieszczać gniazdek ruchomych
o kilku wejściach lub przenośnych źródeł energii z tyłu
urządzenia.
Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
PL
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OSZCZĘDZANIA
UTYLIZACJA OPAKOWANIA
taki sposób, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza: potrawy nie
powinny dotykać się nawzajem, należy również pozostawić trochę miejsca
między produktami spożywczymi a tylną ścianką.
Pojemność przechowywania zamrożonej żywności można zwiększyć,
usuwając kosze i, jeżeli jest na wyposażeniu, półkę Stop Frost.
Nie należy niepokoić się dźwiękami wydawanymi przez sprężarkę, ponieważ
są to normalne odgłosy pracy.
OSTRZEŻENIE: Sprawdzić, czy urządzenie zostało ENERGII
urządzenie w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
wyłączone i odłączone od źródła zasilania przed Zainstalować
z dala od źródeł ciepła (takich jak grzejnik, kuchenka itp.) oraz w miejscu
przystąpieniem do czynności konserwacyjnych; nie niewystawionym na bezpośrednie światło słoneczne. Jeśli to konieczne,
płyty izolacyjnej.
należy w żadnym przypadku stosować urządzeń użyć
Aby zapewnić odpowiednią wentylację, postępować zgodnie z instrukcją
parowych w celu czyszczenia – ryzyko porażenia instalacji.
Niedostateczna wentylacja z tyłu produktu zwiększa zużycie energii i
prądem.
zmniejsza efektywność chłodzenia.
Do czyszczenia części z tworzyw sztucznych, Częste otwieranie drzwiczek urządzenia może spowodować zwiększone
drzwiczek wewnętrznych oraz wkładek lub uszczelek zużycie energii.
temperaturę wewnątrz urządzenia oraz na zużycie energii może wpływać
nieużywaćostrychlubszorstkichśrodkówczyszczących, Na
temperatura otoczenia, jak również miejsce, w którym urządzenie jest
takich jak spryskiwacze do szyb, środki czyszczące do ustawione. Podczas ustawiania temperatury należy uwzględnić te czynniki.
otwieranie drzwiczek do minimum.
szorowania, płyny łatwopalne, woski czyszczące, Ograniczyć
Rozmrażane potrawy umieszczać w chłodziarce. Zamrożone produkty
skoncentrowane detergenty, wybielacze lub środki dzięki swojej niskiej temperaturze będą chłodzić potrawy w chłodziarce.
czyszczące zawierające substancje ropopochodne. Nie Potrawy i napoje należy pozostawić do ostygnięcia przed umieszczeniem
ich w urządzeniu.
używać papierowych ręczników, gąbek lub innych Rozmieszczenie półek w chłodziarce nie ma wpływu na efektywność
wykorzystania energii. Żywność powinna być umieszczona na półkach w
ostrych narzędzi do czyszczenia.
Materiał, z którego zrobione jest opakowanie, w 100% nadaje się do
recyklingu i jest oznaczony symbolem .
Należy w odpowiedzialny sposób pozbywać się części opakowania,
przestrzegając miejscowych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
UTYLIZACJA URZĄDZEŃ AGD
Urządzenie zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.
Urządzenie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami
dotyczącymi gospodarki odpadami.
Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji, odzyskiwania oraz
recyklingu urządzeń AGD należy skontaktować się z lokalnym urzędem,
punktem skupu złomu lub sklepem, w którym zakupiono urządzenie. To
urządzenie zostało oznaczone jako zgodne z Dyrektywą Europejską 2012/19/
WE (WEEE) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Właściwa utylizacja urządzenia pomoże zapobiec ewentualnym
negatywnym skutkom dla środowiska oraz zdrowia ludzkiego.
Symbol na urządzeniu lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza,
że urządzenia nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy
oddać je do punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
5
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
OPIS PRODUKTU
Komora chłodziarki
1. Stopki poziomujące
2. Strefa przechowywania
3. Komora zamrażania i
przechowywania zamrożonej
żywności
4. Pojemnik na owoce i warzywa
5. Komora w strefie 3 w 1*
6. Panel sterowania
7. Stojak na wino*
8. Półki
9. Oświetlenie piekarnika
10. Wyjmowana półka do
przechowywania z pokrywą*
11. Wyjmowane półki wielofunkcyjne
12. Półka na butelki
13. Pojemnik na jajka
14. Easy ice/tacka do lodu*
* Liczba akcesoriów i/lub położenie mogą
być różne; dostępne tylko w niektórych
modelach.
AKCESORIA*
POJEMNIK NA JAJKA
UCHWYT NA BUTELKI
POJEMNIK NA LÓD
PRZEGRODA SZUFLADY CHŁODZIARKI
PÓŁKA NA BUTELKI
TACKA DO LODU
* Dostępne tylko w wybranych modelach
6
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
PANEL STEROWANIA I USTAWIENIE TEMPERATURY
2
1
1.
2.
3.
4.
5.
4
3
WŁ./WYŁ.
Kontrolka temperatury chłodziarki
Ustawianie temperatury chłodziarki
Kontrolka Super (szybkie zamrażanie)
Przycisk Super (szybkie zamrażanie)
5
WŁ./WYŁ.
PRZYCISK SUPER (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)
Całe urządzenie (zarówno chłodziarkę, jak i komory
zamrażarki) można włączyć poprzez wciśnięcie i
przytrzymanie tego przycisku przez 2 sekundy.
Interfejs pokazuje poprzednio ustawioną wartość. Nacisnąć
ten przycisk, by wyłączyć urządzenie. Sygnał dźwiękowy
potwierdzi „wyłączono komutację urządzenia”.
Do używania w przypadku zamrażania świeżej żywności.
Po naciśnięciu tego przycisku zapala się kontrolka SUPER
FREEZE (patrz Uruchomienie i użytkowanie).
Podczas działania funkcji SUPER NIE włączać funkcji AiR
w komorze chłodziarki, ponieważ może to spowodować
wystąpienie zbyt niskiej temperatury. Aby uzyskać
optymalne warunki przechowywania żywności, zaleca się
ustawienie w położeniu MED.
Uwaga: Wyświetlone punkty odpowiadają średniej temperaturze
w całej chłodziarce.
KONTROLKA TEMPERATURY CHŁODZIARKI
Pokazuje temperaturę komory chłodziarki.
USTAWIANIE TEMPERATURY CHŁODZIARKI
Pozwala zmienić ustawioną wartość temperatury
chłodziarki, w sposób cykliczny; Potwierdza również
temperaturę wybraną na interfejsie.
KONTROLKA SUPER (SZYBKIE ZAMRAŻANIE)
Zapala się po naciśnięciu przycisku SUPER ZAMRAŻANIE.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
7
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
KOMORA CHŁODZIARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
Odszranianie komory chłodziarki przebiega całkowicie
automatycznie
Krople wody gromadzące się na tylnej ścianie wewnątrz
komory chłodziarki oznaczają, że uruchomiła się funkcja
samoodszraniania.
KOMORA ZAMRAŻARKI Z FUNKCJĄ NO-FROST
W zamrażarkach z funkcją No Frost obieg zimnego powietrza
wokół przechowywanej żywności zapobiega osadzaniu się
lodu i tym samym całkowicie eliminuje potrzebę rozmrażania
komory.
Mrożona żywność nie przywiera do ścianek, etykiety
pozostają czytelne, a przestrzeń przechowywania pozostaje
czysta i uporządkowana.
KOMORA W STREFIE 3 W 1*
Jest to nowy rodzaj pojemnika, oferujący maksymalną
uniwersalność i doskonałe warunki do przechowywania
żywności.
• przechowywania mięsa, ryb oraz produktów łatwo
psujących się;
• szybkie chłodzenie gorącego jedzenia od 70°C do 3°C
oraz innej świeżej żywności i resztek
•
odszraniania w niskiej temperaturze (zapobiega
namnażaniu się mikroorganizmów).
W normalnych warunkach użytkowania temperaturę 0°C
można uzyskać, gdy temperatura komory lodówki wynosi
około 4°C.
Obniżając temperaturę lodówki, obniża się również
temperaturę komory CHŁODZENIA.
SYSTEM CHŁODZIARKI (FUNKCJA NO-FROST)
System No Frost zarządza stałym obiegiem zimnego
powietrza, aby wilgoć została zebrana, co zapobiega
tworzeniu się lodu i szronu. System utrzymuje wilgotność
w komorze na optymalnym poziomie, dzięki czemu zostaje
zachowana pierwotna jakość żywności, produkty nie sklejają
się, a usuwanie lodu staje się zbyteczne. Produkty i pojemniki
ustawiać tak, by nie dotykały tylnej ścianki chłodzącej i nie
blokowały otworów napowietrzania. Zamknąć butelki i
owinąć produkty żywnościowe.
NAJLEPSZY SPOSÓB WYKORZYSTANIA
CHŁODZIARKI
•
•
•
Wkładać do komory wyłącznie zimne lub chłodne
produkty
Należy pamiętać, że ugotowana żywność nie jest bardziej
trwała od surowej.
Nie przechowywać płynów w otwartych pojemnikach:
zwiększy to poziom wilgotności i spowoduje formowanie
się skroplin.
KONTROLKA TEMPERATURY*
Aby zidentyfikować najzimniejsze miejsce w lodówce.
1. Sprawdzić, czy na kontrolce jest wyraźnie widoczne
słowo „OK" (patrz rysunek).
2. Jeśli komunikat „OK” nie pojawia się, oznacza to, że
POJEMNIK NA OWOCE I WARZYWA
Szuflady na owoce i warzywa, w które wyposażona
jest lodówka, są specjalnie zaprojektowane w celu
przechowywania owoców i warzyw, tak aby zachowywały
świeżość i zapach.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
8
temperatura jest zbyt wysoka: przestawić pokrętło
DZIAŁANIE LODÓWKI na wyższą pozycję (zimniej)
i odczekać około 10 godzin na ustabilizowanie się
temperatury.
3. Sprawdzić ponownie kontrolkę: w razie potrzeby
ustawić temperaturę od początku. Jeśli do urządzenia
włożono duże ilości produktów spożywczych, lub jeśli
drzwiczki chłodziarki były często otwierane, normalne
jest, że wskaźnik nie pokazuje napisu OK. Odczekać co
najmniej 10 godzin przed ustawieniem pokrętła OBSŁUGI
CHŁODZIARKI na wyższą temperaturę.
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
HUMIDITY CONTROL (KONTROLA WILGOTNOŚCI)*
PL
Otworzyć regulator wilgotności (pozycja B), aby
przechowywać żywność (np. owoce) w mniej wilgotnych
warunkach lub zamknąć go (pozycja A), aby zapewnić
bardziej wilgotne warunki (np. warzywom).
OŚWIETLENIE CHŁODZIARKI
W systemie oświetlenia wewnątrz chłodziarki zastosowano
diody LED, które zapewniają lepszą widoczność przy
jednoczesnym niskim zużyciu energii.
Jeśli oświetlenie LED nie działa, należy skontaktować się z
serwisem w celu jego wymiany.
Ważne: Oświetlenie wewnątrz komory chłodziarki jest
włączane po otwarciu drzwiczek chłodziarki.
Jeśli drzwi pozostają otwarte przez ponad 8 minut,
oświetlenie jest automatycznie wyłączane.
PÓŁKI
Wszystkie półki, klapki oraz wysuwane kosze można
wyjmować.
DRZWI
ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Zmiana kierunku otwierania drzwiczek – jeśli konieczna jest zmiana
kierunku otwierania drzwiczek, prosimy o kontakt z serwisem
technicznym.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
9
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
JAK UŻYWAĆ ZMYWARKI
PIERWSZE UŻYCIE
Przed podłączeniem urządzenia oczyścić komory i wyposażenie
letnią wodą z dodatkiem wodorowęglanu sodu. Po podłączeniu
urządzenia do źródła zasilania rozpoczyna ono pracę w trybie
automatycznym.
Po uruchomieniu urządzenia należy odczekać co najmniej 4-6
godzin przed włożeniem żywności do środka.
Po podłączeniu urządzenia do zasilania wyświetlacz zostaje
podświetlony i przez około 1 s widoczne są wszystkie ikony.
Zostają podświetlone domyślne (fabryczne) wartości ustawień
komory chłodziarki.
KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora chłodziarki umożliwia przechowywanie świeżej
żywności i napojów. Komora chłodziarki rozmraża się całkowicie
w sposób automatyczny. Okazjonalna obecność kropel wody na
wewnętrznej ścianie tylnej komory jest objawem automatycznej
fazy rozmrażania. Skropliny spływają do otworu spustowego
i zbierają się w pojemniku, z którego następnie wyparowują.
Uwaga: temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi
i miejsce ustawienia urządzenia mogą mieć wpływ na temperaturę we
wnętrzu obu komór. Wartości temperatury należy ustawić w zależności
od tych czynników.
W warunkach dużej wilgotności, wewnątrz komory chłodziarki może
występować kondensacja, zwłaszcza na szklanych półkach.
W tym przypadku zaleca się zamykanie pojemników z płynami (np.
kubek z bulionem), zawijanie żywności o dużej zawartości wody (np.
warzywa) i włączenie wentylatora (jeśli jest dostępny).
Wszystkie szuflady, półki drzwiowe i półki w komorze można
wyciągnąć.
WENTYLACJA POWIETRZA
Naturalna cyrkulacja powietrza w komorze chłodziarki sprawia,
że tworzą się strefy o różnych temperaturach. Najzimniej jest
bezpośrednio nad pojemnikiem na owoce i warzywa oraz
przy tylnej ściance. Najwyższa temperatura panuje na górze i z
przodu komory.
Niedostateczna wentylacja powoduje zwiększenie zużycia
energii i obniżenie wydajności chłodzenia.
JAK PRZECHOWYWAĆ ŚWIEŻĄ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE
Produkty żywnościowe wydzielające duże ilości gazu
etylenowego (jabłka, morele, brzoskwinie, awokado, figi,
suszone śliwki, borówki, melony, fasolka) i produkty wrażliwe
na ten gaz, takie jak owoce, warzywa i sałaty, należy zawsze
umieszczać lub opakowywać osobno, aby zapobiec skracaniu
ich terminu przydatności do spożycia; na przykład nie
przechowywać pomidorów razem z owocami kiwi lub kapustą.
Aby zapewnić dostateczną cyrkulację powietrza, nie należy
przechowywać artykułów spożywczych zbyt blisko siebie.
Używać pojemników wielokrotnego użytku – plastikowych,
metalowych, aluminiowych i szklanych lub folii samoprzylepnej.
Gdy w chłodziarce przechowywana jest niewielka ilość
żywności, zaleca się korzystanie z półek nad pojemnikiem
na owoce i warzywa, ponieważ jest to najzimniejszy obszar
w komorze. Żywność i napoje, które mogą wydzielać
lub przyjmować zapachy, należy zawsze przechowywać
w zamkniętych pojemnikach lub pod przykryciem. Aby
zapobiec przewracaniu się butelek, można umieścić je w
specjalnym uchwycie (występuje w wybranych modelach).
Legenda
STREFA UMIARKOWANEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania owoców
tropikalnych, puszek, napojów, jajek, sosów,
marynat, masła, dżemu
SZUFLADA NA WARZYWA I OWOCE
STREFA NISKIEJ TEMPERATURY
Zalecana do przechowywania serów,
mleka, wyrobów mleczarskich, produktów
delikatesowych, jogurtów
* Dostępne tylko w wybranych modelach
10
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
KOMORA ZAMRAŻARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI
Komora zamrażarki
umożliwia przechowywanie
zamrożonej żywności (przez okres wskazany na opakowaniu)
i zamrażanie świeżej żywności.
Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin,
jest podana na tabliczce znamionowej.
Rozmieścić świeżą żywność w obszarze mrożenia wewnątrz
komory zamrażarki, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca
wokół opakowań żywności na swobodny przepływ powietrza.
Nie zaleca się ponownego zamrażania częściowo rozmrożonej
żywności. Ważne jest, aby owinąć żywność w sposób
zapobiegający przedostawaniu się wody, wilgoci lub kondensacji.
Aby uzyskać większą przestrzeń, można korzystać z komory
zamrażarki bez szuflad. › Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo
zamknięte.
KOSTKI LODU
Wypełnić 2/3 tacki na lód wodą i włożyć ją z powrotem do komory
zamrażarki. Nigdy nie używać ostrych lub ostro zakończonych
przedmiotów do wyjmowania lodu.
Legenda
SZUFLADA STREFY ZAMRAŻANIA
(STREFA NAJNIŻSZEJ TEMPERATURY) Zalecana
do zamrażania świeżej/gotowanej żywności.
SZUFLADA ZAMRAŻARKI
WYJMOWANIE POJEMNIKA SZUFLADY ZAMRAŻARKI
•
•
•
•
Otworzyć drzwiczki zamrażarki
Pociągnąć górny pojemnik do góry, trzymając za prawy i lewy
róg (1)
Wyjąć szufladę (2)
Wkładać górny pojemnik, wykonując czynności w odwrotnej
1
2
kolejności
PORADY DOTYCZĄCE ZAMRAŻANIA I PRZECHOWYWANIA ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI
•
•
•
•
Zalecamy oznaczanie i datowanie żywności mrożonej. Etykieta
pomoże w zidentyfikowaniu artykułu i określeniu, kiedy
powinien zostać zużyty, by nie stracił wartości odżywczych. Nie
należy ponownie mrozić rozmrożonej żywności.
Przed zamrożeniem owinąć i zabezpieczyć świeżą żywność,
używając: folii aluminiowej, folii kuchennej, szczelnych worków
plastikowych, pojemników plastikowych z pokrywkami lub
specjalnych pojemników, o ile są odpowiednie do zamrażania
żywności.
Aby zapewnić wysoką jakość zamrażania, produkty spożywcze
muszą być świeże, dojrzałe i najwyższej jakości.
Świeże warzywa i owoce powinny być zamrażane jak
•
•
•
najszybciej po zebraniu, aby zachowały pełne wartości
odżywcze, konsystencję, kolor i smak. Niektóre gatunki mięs,
szczególnie dziczyznę, należy przed zamrożeniem pozostawić
do skruszenia.
Ciepłą żywność należy zawsze schłodzić przed umieszczeniem
w zamrażarce.
Całkowicie lub częściowo rozmrożoną żywność należy jak
najszybciej spożyć.
Rozmrożonej żywności nie należy ponownie zamrażać, chyba
że zostanie ugotowana. Rozmrożoną żywność po ugotowaniu
można zamrozić ponownie.
Nie należy zamrażać butelek z płynami.
ŻYWNOŚĆ MROŻONA: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KUPOWANIA
Kupowanie produktów mrożonych:
• Należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone
(żywność mrożona w uszkodzonym opakowaniu może tracić
wartość odżywczą).
Jeśli opakowanie jest napuchnięte lub ma ślady wilgoci,
prawdopodobnie produkt nie był przechowywany w
optymalnych warunkach i doszło do jego rozmrożenia.
• Robiąc zakupy, należy kupować produkty mrożone pod
koniec wizyty w sklepie i przechowywać je w izolacyjnej torbie
chłodniczej.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
•
•
•
•
Po powrocie do domu należy natychmiast umieścić
mrożoną żywność w zamrażarce.
Jeśli żywność została rozmrożona, nawet częściowo, nie
należy jej ponownie zamrażać. Spożyć przed upływem 24
godzin.
Należy unikać lub ograniczyć do minimum zmiany
temperatury. Należy przestrzegać daty przydatności do
spożycia podanej na opakowaniu.
Należy zawsze przestrzegać zaleceń dotyczących
przechowywania podanych na opakowaniu.
11
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
CZAS PRZECHOWYWANIA MROŻONEJ ŻYWNOŚCI
Urządzenie
Okres przechowywania
Masło lub margaryna
Sery
Ryby
Małże
Owoce (z wyjątkiem owoców cytrusowych)
Lody i sorbety
Mięso
Szynka - wędliny
Mięsa pieczone (wołowina-wieprzowina-baranina)
Steki lub kotlety (wołowina-baranina-wieprzowina)
Mleko, świeże płyny
Drób (kurczak-indyk)
Warzywa
6 miesięcy
3 miesiące
2-3 miesiące
1 miesiąc
8-12 miesięcy
2-3 miesiące
2 miesiące
8-12 miesięcy
4 miesiące
1-3 miesiące
5-7 miesięcy
8-12 miesięcy
ODGŁOSY PRACY URZĄDZENIA
Urządzenie wydaje dźwięki, ponieważ wyposażone jest
w kilka wentylatorów oraz napędów regulujących jego
działania, które włączają i wyłączają się automatycznie.
3. Odgłos „BRRR" wydawany przez pracującą sprężarkę
chłodziarki.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY MOŻNA OGRANICZYĆ
PRZEZ:
•
•
•
•
Wypoziomowanie urządzenia i zainstalowanie go na
równej powierzchni.
Odsunięcie urządzenia od pozostałych sprzętów np.
mebli.
Sprawdzenie, czy elementy wewnętrzne zostały
prawidłowo umieszczone.
Sprawdzenie, czy butelki i pojemniki nie stykają się ze
sobą.
4. Brzęczenie, gdy zaczyna pracować zawór wody lub
wentylator.
5. Trzaskanie, gdy zaczyna działać sprężarka.
NIEKTÓRE ODGŁOSY PRACY SŁYSZALNE DLA
UŻYTKOWNIKA
1. Syczenie po włączeniu urządzenia po raz pierwszy lub po
dłuższej przerwie.
2. Bulgotanie, gdy ciecz chłodząca przechodzi do
przewodów rurowych.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
12
6. Odgłos KLIKNIĘCIA wydawany przez termostat, który
włącza się za każdym uruchomieniem sprężarki.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
TABELA ALARMÓW
TYP ALARMU
SYGNAŁ
PRZYCZYNA
Alarm otwartych drzwiczek.
Oświetlenie chłodziarki miga. Drzwi są otwarte przez
ponad 3 minuty.
Zamknąć drzwiczki.
Usterka.
Miga dowolna kontrolka
temperatury.
Skontaktować się z serwisem.
Usterka urządzenia.
ROZWIĄZANIE
ZALECENIA W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU NIEUŻYWANIA URZĄDZENIA
W PRZYPADKU PRZERWY W ZASILANIU
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania, opróżnić je,
rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić.
Zostaw lekko otwarte drzwi, aby umożliwić przepływ
powietrza przez komory. Pozwala to zapobiec powstawaniu
pleśni i przykrych zapachów.
Zostawić zamknięte drzwi, aby jak najdłużej utrzymać niską
temperaturę żywności. Nie zamrażać ponownie żywności,
która uległa częściowemu rozmrożeniu. Jeżeli zasilanie
jest odcięte przez dłuższy czas, może być także aktywny
alarm długiej awarii zasilania (w przypadku produktów
wyposażonych w sterownik elektroniczny).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Przed przystąpieniem do mycia lub innych czynności konserwacyjnych odłączyć urządzenie od źródła zasilania lub
wyjąć wtyczkę z gniazda.
Nie stosować substancji ściernych. Nie czyścić elementów urządzenia środkami łatwopalnymi.
Nie stosować parowych urządzeń do czyszczenia.
Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej szmatki.
•
Okresowo należy czyścić urządzenie za pomocą szmatki
zwilżonej roztworem letniej wody i neutralnego
detergentu przeznaczonego do czyszczenia wnętrz
chłodziarek.
• Części, które można wyjąć, mogą być myte w ciepłej
wodzie z mydłem lub płynem do mycia naczyń. Ostrożnie
wypłukać i dokładnie wysuszyć.
• Zewnętrzną stronę urządzenia oraz uszczelkę drzwi
należy czyścić zwilżoną szmatką, a następnie wytrzeć
miękką szmatką.
• Skraplacz znajdujący się z tyłu urządzenia należy
regularnie czyścić odkurzaczem.
• O ile nie wskazano inaczej, akcesoria dostarczane wraz z
urządzeniem
nie nadają się do mycia w zmywarce.
Ważne:
• Przycisków i wyświetlacza panelu sterowania nie należy
czyścić przy użyciu alkoholu lub środków na bazie
alkoholu. Należy używać do tego celu wyłącznie suchej
szmatki.
• Przewody rurowe układu chłodzącego znajdują się w
pobliżu ociekacza skroplin i mogą się silnie nagrzewać.
Okresowo należy je czyścić za pomocą odkurzacza.
Aby zapewnić stałe i prawidłowe odprowadzanie skroplin,
należy regularnie czyścić otwór odpływowy znajdujący się
na ściance tylnej komory chłodziarki, w pobliżu szuflady
na owoce i warzywa. Używać do tego celu narzędzia
dostarczonego w komplecie*.
* Dostępne tylko w wybranych modelach
13
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Co zrobić, gdy...
Możliwe przyczyny
Rozwiązania
Urządzenie nie działa.
Być może wystąpił problem
z zasilaniem elektrycznym
urządzenia.
•
•
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu.
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej
W ociekaczu skroplin
znajduje się woda.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i dużej
wilgotności. Pojemnik może być
nawet wypełniony do połowy.
•
Sprawdzić, czy urządzenie jest w ustawieniu poziomym,
aby woda nie wylewała się.
Krawędzie obudowy
urządzenia mające
styczność z uszczelką
drzwiczek są gorące w
dotyku.
Nie jest to usterka.
Jest to normalne zjawisko podczas
wysokich temperatur i podczas
pracy sprężarki.
Oświetlenie nie działa.
Być może konieczna jest wymiana
żarówki.
Urządzenie może być modelem z
opcją Wł./Tryb czuwania.
•
Skontrolować urządzenia zabezpieczające i bezpieczniki
domowej instalacji elektrycznej.
Sprawdzić, czy wtyczka przewodu zasilania została
włożona do gniazdka o właściwym napięciu
Jeśli diody LED są uszkodzone, należy skontaktować
się z serwisem w celu wymiany na diody tego samego
typu dostępne jedynie w punktach serwisowych i u
autoryzowanych sprzedawców.
Czas pracy silnika zależy od
różnych czynników: częstotliwości
otwierania drzwiczek, ilości
przechowywanej żywności,
temperatury pomieszczenia,
ustawienia temperatury.
•
Wydaje się, że silnik
włącza się zbyt często.
Temperatura urządzenia Przyczyn może być wiele (patrz
jest zbyt wysoka.
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Drzwiczki zamykają
się lub otwierają
nieprawidłowo.
Przyczyn może być wiele (patrz
„Rozwiązania”).
•
•
•
•
* Dostępne tylko w wybranych modelach
14
Sprawdzić, czy parametry urządzenia są prawidłowo
ustawione.
Sprawdzić, czy do urządzenia nie włożono zbyt dużej
ilości żywności.
Sprawdź, czy drzwi nie są zbyt często otwierane.
Sprawdź, czy drzwi są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy skraplacz (z tyłu urządzenia) nie jest
zakurzony i zabrudzony.
Sprawdzić, czy drzwiczki są prawidłowo zamknięte.
Sprawdzić, czy uszczelki drzwiczek dobrze przylegają.
W przypadku wysokiej temperatury pomieszczenia silnik
pracuje dłużej.
Jeśli drzwi urządzenia były przez pewien czas otwarte
lub w przechowywana jest duża ilość żywności, silnik
pracuje dłużej, aby ochłodzić wnętrze urządzenia.
Sprawdź, czy opakowania z żywnością nie blokują drzwi.
Sprawdź, czy automatyczny moduł do lodu lub inne
części wewnętrzne nie znajdują się w niewłaściwych
pozycjach.
Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są zabrudzone lub
lepkie.
Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane.
PL
Instrukcja eksploatacji i opieki technicznej
SERWIS TECHNICZNY
PRZED SKONTAKTOWANIEM SIĘ Z SERWISEM TECHNICZNYM
1. Sprawdzić, czy możliwe jest samodzielnie rozwiązanie
problemu za pomocą wskazówek podanych w
INSTRUKCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW.
2. Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie, aby sprawdzić,
czy usterka nie ustąpiła.
JEŚLI PO PRZEPROWADZENIU POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI URZĄDZENIE NADAL
NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO, NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM
SERWISEM TECHNICZNYM
W celu uzyskania pomocy, zadzwonić pod numer znajdujący
się na karcie gwarancyjnej lub postępować zgodnie z
instrukcjami ze strony internetowej www.‌bauknecht.‌eu
Kontaktując się z serwisem technicznym, należy zawsze
podać:
• krótki opis usterki;
• typ i dokładny model urządzenia;
•
numer serwisowy (numer po słowie Service na tabliczce
znamionowej). Numer serwisowy jest również podany w
karcie gwarancyjnej;
• dokładny adres;
• numer telefonu.
Jeśli konieczna będzie naprawa, należy zwrócić się do
autoryzowanego serwisu technicznego (co jest gwarancją
użycia oryginalnych części zamiennych oraz właściwej
naprawy).
* Dostępne tylko w wybranych modelach
400011265004
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement