HOTPOINT/ARISTON AQC9 6F7 TM1 (EU) User guide

HOTPOINT/ARISTON AQC9 6F7 TM1 (EU) User guide
Manual
Manual
Manual
de
de
de
instrucțiuni
instrucțiuni
instrucțiuni
USCĂTOR
Manual
de instrucțiuni
RORORO
Sumar
Sumar
Sumar
Română
Română
Română
1 1 1
Instalare
Instalare
Instalare
Unde
Unde
instalaţi
Unde
instalaţi
instalaţi
uscătorul
uscătorul
uscătorul
Sumar
Ventilare
Ventilare
Ventilare
Poziționarea
Poziționarea
Poziționarea
uscătorului
uscătorului
uscătorului
pe o
pesuprafață
ope
suprafață
o suprafață
plană
plană
plană
Evacuarea
Evacuarea
Evacuarea
apeiapeiapei
Conexiune
Conexiune
Conexiune
electrică
electrică
electrică
Instalare
Înainte
Înainte
Înainte
de a
depune
auscătorul
de
pune
aînpune
funcţiune
în funcţiune
în funcţiune
aparatul
aparatul
aparatul
Unde
instalaţi
Ventilare
Avertismente
Avertismente
Avertismente
Poziționarea
uscătorului pe o suprafață
Siguranţă
Siguranţă
generală
generală
generală
plană Siguranţă
Reducerea
Reducerea
Reducerea
la minim
la minim
la aminim
riscului
a riscului
a riscului
de incendii
de incendii
de incendii
Evacuarea
apei
RO
Română 1
Conexiune electrică
Întreţinere
Întreţinere
Întreţinere
îngrijire
şi îngrijire
îngrijire aparatul
Înainte
de a şi
pune
înşifuncţiune
Întreruperea
Întreruperea
Întreruperea
curentului
curentului
curentului
electric
electric
electric
Curăţarea
Curăţarea
Curăţarea
filtrului
filtrului
filtrului
după
după
fiecare
după
fiecare
fiecare
ciclu
cicluciclu
Avertismente
Cum
Cum
săCum
goliţi
săgenerală
goliţi
să
recipientul
goliţi
recipientul
recipientul
de apă
de apă
de
după
apă
după
fiecare
după
fiecare
fiecare
ciclu
cicluciclu
Siguranţă
Verificarea
tamburului
după
fiecare
ciclucicluciclu
Verificarea
Verificarea
tamburului
tamburului
după
după
diecare
diecare
Reducerea
la minim
a riscului
de
incendii
Curăţarea
Curăţarea
ansamblului
ansamblului
condensator
condensator
Curăţarea
ansamblului
condensator
Curăţarea
Curăţarea
aparatului
aparatului
Curăţarea
aparatului
Întreţinere şi îngrijire
Întreruperea curentului electric
Descrierea
Descrierea
Descrierea
aparatului
aparatului
aparatului
Curăţarea
filtrului
după
fiecare ciclu
Caracteristici
Caracteristici
Cum
săCaracteristici
goliţi recipientul de apă după fiecare ciclu
Panoul
Panoul
Panoul
de control
de
control
de control
Verificarea
tamburului
după diecare ciclu
Curăţarea ansamblului condensator
Display-ul
Display-ul
Display-ul
Curăţarea
aparatului
AQUALTIS
AQUALTIS
AQUALTIS
AQC9
6F7
TM1
AQC8
AQC8
2F7
2F7
Pornire
Pornire
Pornire
şi programe
şi
programe
şi programe
Descrierea
aparatului
Alegerea
Alegerea
Alegerea
unuiunui
program
unui
program
program
Caracteristici
Tabelul
Tabelul
Tabelul
de
programe
de
programe
de
programe
Panoul de control
Comenzi
Comenzi
Comenzi
Display-ul
Rufe
Rufe
Rufe
Sortarea
Sortarea
rufelor
rufelor
Sortarea
Pornire
şirufelor
programe
Etichete
Etichete
cu program
instrucţiuni
cu instrucţiuni
Etichete
cu
instrucţiuni
Alegerea
unui
Durata
Durata
uscare
de uscare
Rufe
speciale
Tabelul
de de
programe
Durata de uscare
Comenzi
Anomalii
Anomalii
și remedii
și remedii
Rufe
Anomalii și remedii
Sortarea
rufelor
Service
Service
Etichete
Service cu instrucţiuni
Durata
de uscare
Informații
Informații
despre
despre
produs
produs
Informații
despre
produs
www.hotpoint.eu
www.hotpoint.eu
USCĂTOR
USCĂTOR
USCĂTOR
Anomalii și remedii
! Este
! Este
!important
Este
important
important
să păstraţi
să păstraţi
să păstraţi
acest
acest
manual
acest
manual
manual
de de
instrucţiuni
instrucţiuni
de instrucţiuni
şi să-l
şi să-l
consultaţi
şi să-l
consultaţi
consultaţi
în orice
în orice
înmoment.
orice
moment.
moment.
În caz
În caz
de
În caz
de
vânzare,
vânzare,
de vânzare,
Service
cesiune
cesiune
cesiune
sausau
transport,
sau
transport,
transport,
acesta
acesta
acesta
serveşte
serveşte
serveşte
noului
noului
proprietar
noului
proprietar
proprietar
în vederea
în vederea
în vederea
instalării,
instalării,
instalării,
utilizării
utilizării
utilizării
şi remedierii
şi remedierii
şi remedierii
eventualelor
eventualelor
eventualelor
probleme
probleme
probleme
ale
ale
acestui
acestui
ale
acestui
aparat.
aparat.
aparat.
www.hotpoint.eu
Informații despre produs
! Citiţi
! Citiţi
cu
! Citiţi
atenţie
cu atenţie
cu atenţie
instrucţiunile
instrucţiunile
instrucţiunile
conţinute
conţinute
conţinute
în acest
în acest
înmanual
acest
manual
manual
: veţi
: veţi
găsi
: veţi
găsi
informaţii
găsi
informaţii
informaţii
referitoare
referitoare
referitoare
la instalare,
la instalare,
la instalare,
utilzare
utilzare
utilzare
şi şi şi
siguranţă.
siguranţă.
siguranţă.
USCĂTOR
! EsteAcest
important
săsimbol
manual
de
instrucţiuni
şimanual.
să-lmanual.
consultaţi în orice moment. În caz de vânzare,
simbol
văpăstraţi
reamintește
faptul
defaptul
ade
citi
acest
Acest
Acest
simbol
vă reamintelște
vă acest
reamintelște
faptul
ade
citia acest
citimanual.
acest
cesiune sau transport, acesta serveşte noului proprietar în vederea instalării, utilizării şi remedierii eventualelor
probleme ale acestui aparat.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile conţinute în acest manual : veţi găsi informaţii referitoare la instalare, utilzare şi
siguranţă.
Acest simbol vă reamintelște faptul de a citi acest manual.
1
RO
RORO
RO
Informații importante
Pentru o funcționare eficientă a uscătorului pe condensare
este necesar să urmați schema de întreținere permanentă de
mai jos:
Lipsa curățării filtrului după fiecare ciclu de uscare
influențează performanțele de uscare ale aparatului,
necesitând prelungirea duratei de uscare și, în consecință
consumuri crescute de electricitate pe parcursul uscării.
Filtru pentru scame – ESTE NECESAR să curățați scamele ce
se depozitează pe filtru după fiecare ciclu de uscare.
Recipient de colectare apă – Este necesară golirea
recipientului de colectare apă după fiecare ciclu de uscare.
Faza 1
Deschideți ușa
uscătorului.
2
Faza 2
Scoateți filtrul (folosind două
degete).
Faza 1
Scoateți recipientul de apă spre
dvs., scoțându-l complet din
uscător.
Faza 2
Goliți toată apa colectată în
recipient.
Faza 3
Deschideți filtrul, deblocându-l
din sistemul de prindere.
Faza 3
Reintroduceți recipientul de
colectare apă, verificând
introducerea completă în
orificiul corespunzător.
Faza 4
Curățați eventualele depuneri de
scame de pe suprafața interioară
a ansamblului filtrului.
Lipsa golirii recipientului de colectare apă ar putea cauza:
- oprirea încălzirii mașinii (încărcătura ar putea fi încă umedă
la încheierea ciclului de uscare).
- Ledul ”Evacurează apa”
luminează intermitent pentru
a semnala că recipientul este plin.
! Ledul Evacuează apa rămâne
aprins pentru a vă aminti golirea
recipientului de colectare apă la
începutul fiecărui program.
Faza 5
Reinstalați filtrul – Nu activați
niciodată uscătorul fără să fi
introdus filtrul în locașul
corespunzător.
Pornirea sistemului de colectare a apei
Aparatul fiind nou, rezervorul de apă nu va colecta apa dacă
sistemul nu a fost pornit...vor fi necesare 1-2 cicluri de uscare.
Odată pornit, acesta va colecta apa la fiecare ciclu de uscare..
2
Informații importante
Filtrul Condensatorului - Pentru o corectă funcționare,
filtrul trebuie curățat la fiecare cinci cicluri de uscare; totuși,
pentru a optimiza uscarea și pentru a obține consumuri reduse
energetice, vă recomandăm curățarea filtrului la încheierea
fiecărui ciclu de uscare.
Faza 1
Deschideți capacul
Condensatorului.
- folosiți mânerul și
trageți spre dvs.
Faza 5
Reinstalați filtrul – asigurați-vă că ansamblul filtrului
este complet introdus, rotiți cele 4 clipsuri, aducându-le
în poziție orizontală.
Lipsa curățării Filtrului Condensatorului diminuează
eficiența uscării și ar putea deteriora uscătorul.
Pentru a optimiza performanțele uscătorului este
recomandat să curățați filtrul Condensatorului după
fiecare ciclu de uscare.
Faza 2
Scoateți unitatea filtrului,
rotind cele 4 clipsuri,
aducându-le în poziție
verticală și trageți filtrul spre
dvs. (ar putea să existe
reziduuri de apă în filtru, ceea
ce e normal).
! ATENȚIE: partea frontală a condensatorului este realizată
din plăci metalice subțiri. Când o curățați, scoateți sau
repoziționați unitatea filtrantă, fiind atenți să nu o deteriorați
sau să nu vă tăiați.
Faza 3
În cazul unei acumulări de
scame pe plăcile
condensatorului, curățați cu
atenție plăcile
condensatorului, utilizând un
burete umed sau aspiratorul.
Nu folosiți degetele.
Faza 4
Separați cele două părți ale
filtrului, îndepărtați
depozitele de scame prezente
pe partea internă a filtrului.
Curățați garnitura filtrului.
Reasamblați cele două părți.
3
10 mm
Instalare
Instalarea aparatului
Evacuarea apei
●
Dacă uscătorul este instalat în apropierea unei scurgeri, apa
poate fi evacuată aici. Acest fapt evită golirea rezervorului de
apă. Dacă instalaţi uscătorul dedesuptul sau în apropierea unei
maşini de spălat rufe, puteţi folosi aceeaşi scurgere. Înălţimea
furtunului nu trebuie să fie mai mică de (1m) pornit de la baza
uscătorului.
Nu instalaţi uscătorul electric în apropierea unui aragaz pe
gaz, a unei sobe sau a unei plite deoarece flacăra
arzătorului ar putea produce daune aparatului. Acesta
trebuie instalat într-un ambient cu temperatura cuprinsă
între 20-23 grade C pentru obținerea performanțelor
optime. Corecta funcționare este garantată însă între 14-30
grade C.
●
Atunci când doriţi să încastraţi
aparatul, trebuie să lăsaţi spaţiu
suficient pentru circulaţia aerului de-a
lungul grilajului din spate, cel puţin 15
mm pe fiecare latură şi 10 mm distanţă
între aparat şi partea de sus; fluxul de
aer este esenţial pentru a condensa
apa acumulată pe durata procesului de
uscare a rufelor; uscătorul nu va
funcţiona eficient într-un spaţiu închis.
! Verificaţi orificiile de ventilare din
partea din spate – acestea nu trebuie
obstrucţionate.
Aerisire
Pe durata funcţionării aparatului trebuie să-i asguraţi acestuia
o ventilare corespunzătoare. Verificaţi încăperea în care
instalaţi aparatul – aceasta nu trebuie să prezinte umiditate şi
trebuie să asigure o circulaţie corespunzătoare rul aparatului
este esenţial pentru a condensa apa produsă pe parcursul
spălării, altfel aparatul nu va funcţiona eficient într-un spaţiu
închis sau încastrat.
! Nu vă recomandăm să încastraţi aparatul în mobilier sau să-l
instalaţi în spatele unei uşi închise cu cheie, a unei uşi
culisante sau a unei uşi prevăzute cu balama pe partea opusă
a uşii uscătorului.
! Dacă instalaţi uscătorul într-o cameră mică şi rece este
posibil să se formeze condens.
Conexiune electrică
Înainte de a introduce ştecherul în priza de curent, verificaţi ca:
- priza să fie cu împământare
- priza să fie în gradul de a suporta puterea maximă prevăzută
pentru acest aparat (aceasta este indicată pe eticheta ce
conţine caracteristicile aparatului (a se vedea cap. „Descrierea
uscătorului”) - tensiunea de alimentare să fie cuprinsă în
valorile indicate de eticheta care conţine performanţele
aparatului (a se vedea cap. „Descrierea uscătorului”)
- priza să fie compatibilă cu ştecherul uscătorului. În caz
contrar, înlocuiţi priza.
! Uscătorul nu poate instalat în spaţii deschise, chiar dacă
acestea sunt protejate de un acoperiş. Poate fi foarte
periculoasă expunerea aparatului la ploi sau intemperii. După
ce aparatul a fost instalat, priza sau ştecherul trebuie să fie
uşor accesibile.
! Nu utilizaţi prelungitoare
! Dacă aveţi dubii, consultaţi un electrician.
! Cablul electric nu trebuie deteriorat
! Verificaţi cu regularitate cablul electric şi, dacă este
necesar, solicitaţi înlocuirea acestuia de către tehnicieni
autorizaţi (a se vedea cap. „Asistenţă”)
! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în cazurile
în care regulile mai sus menţionate nu sunt respectate.
4
Îndepărtaţi colierul de fixare şi
furtunul ca în fig. A de mai jos:
fig.A
Instalaţi un furtun de o lungime
corespunzătoare şi refixaţi colierul
(fig.B).
fig.B
! Asiguraţi-vă că furtunul nu este deteriorat o dată ce aţi fixat
uscătorul în poziţia finală.
Instalați uscătorul pe o suprafață plană
Pentru corectitudinea funcționării uscătorului, acesta
trebuie instalat pe o suprafață plană.
Asigurați-vă că uscătorul este instalat în poziție plană,
lateral și în partea posterioară.
Dacă nu este instalat în poziție plană, reglați cele două
piciorușe frontale în sus și în jos până când obțineți o
poziție orizontală.
Înainte de a pune în funcţiune uscătorul
O dată instalat aparatul, înainte de a-l pune în funcţiune,
curăţaţi interiorul tamburului astfel încât să eliminaţi murdăria
acumulată pe parcursul transportului.
! AVERTISMENT: înainte de a utiliza uscătorul, asigurațivă că acesta s-a aflat în poziție verticală de cel puțin 6
ore.
Descrierea uscătorului
RO
Funcții
Deschiderea ușii
Model și
număr de
serie
Plăcuță
înmatriculare
Trageți de mâner
Recipient
apă
Filtru
Grilaj aer
Pompă de căldură
Piciorușe
reglabile
Mâner capac pompă de
căldură (trageți pentru
deschidere)
Panoul de comandă
Butoane cu leduri
Opțiuni
Buton On/Off
Buton
Start/Pauză
Led ECO
Led de
avansare
program
Display
Selector Programe
Nivele de
uscare
Uscare
Temporizată
Buton ON/OFF : : dacă aparatul este în funcțiune si țineți apăsat
acest buton mai mult de 3 secunde, aparatul se oprește.
Ledul semnalează că aparatul este în functiune și este
pregătit pentru alegerea programului.
Display-ul este prevazut cu 3 sectiuni: Uscare automată = nivel de
uscare, Uscare temporizată = durată de uscare și durată reziduală/
Pornire Întarziată, fiecareia corespunzându-i un buton de selectare (a
se vedea Display-ul).
Selectorul PROGRAME: permite stabilirea programului dorit: rotiți-l
pâna când indicatorul corespunzator se poziționează în dreptul
programului pe care doriți să-l selectati (a se vedea cap. „Pornire si
Programe”).
Led curățare
Pornire filtru
Întârziată Condensator
Led Siguranță
Led Golire apă/ copii
Filtru
de
curățat
culoare chihlimbar la încheierea ciclului daca a fost activata functia
"Antisifonare". Aprinderea ledurilor de avansare program indica
starea programelor in derulare (a se vedea cap. "Pornire si
programe").
Butonul/ledul Siguranță copii
: țineți apăsat butonul după ce
ați selectat programul și opțiunile; ledul se aprinde. Acesta previne
modificarea setărilor programului. Când ledul este aprins, celelalte
butoane se dezactivează. Țineți apăsat butonul pentru anulare, iar
ledul se va stinge.
Indicatorul luminos
apă "h2o" : va semnalează faptul ca
Butoanele cu leduri OPTIUNI: va permit selectarea
optiunilor d isponibile pentru programul ales (a se vedea cap.
recipientul de colectare a apei trebuie golit. Ledul se stinge dupa
„Ponire si Programe”). Aprinderea indicatoarelor semnifică
selectarea opțiunii.
Ledul Eco: acest indicator se aprinde în momentul
alegerii optiunilor cu reducere de energie.
conditia ca aparatul să fie în funcțiune (a se vedea paragraful
cateva secunde dupa reintroducerea recipientului de apa golit cu
„Comenzi”). Obs.: Dacă recipientul cu apă este plin, display-ul
vizualizeaza "h2o" , indicatorul
luminează intermitent,
caldura este oprita, iar rufele nu sunt uscate.
Butonul START/PAUZA : (cu led) : când ledul verde lumineaza
lent, intermitent, apasati butonul pentru pornirea programului. Odata
initiat programul, ledul de semnalizare ramane aprins. Pentru a activa
o pauza, apasati din nou acest buton; ledul se coloreaza in portocaliu
si reincepe sa lumineze intermitent. Pentru a relua programul din
momentul in care a fost intrerupt, apasati din nou butonul (a se vedea
cap. "Pornire si programe"). Acest buton luminează intermitent,
Ledul
Golire recipient curatare filtru: inainte de pornirea
oricarui program este fundamentala curatarea filtrului si golirea
recipientului de apa de fiecare data inainte de utilizarea
uscatorului (a se vedea cap. "Intretinere si Ingrijire").
Indicatorul luminos Curățare Condensator
vă reaminteste că
este esențială curățarea filtrului la intervale regulate (a se vedea
cap. „Întreținere și Îngrijire”).
5
Display-ul
Display-ul este prevăzut cu trei funcții principale, fiecăreia corespunzându-i un buton.
Programe Automate
După ce ați seletat un program prevăzut cu opțiunea Uscare Automată, apăsați de mai multe ori butonul până la vizualizarea
nivelului de uscare automat dorit. Dacă opțiunea de uscare automată nu este disponibilă pentru programul selectat, display-ul va
lumina intermitent, iar semnalul sonor se va activa de 3 ori!
! Anumite programe de uscare nu sunt compatibile cu toate nivelele de uscare disponibile.
Nivele de uscare disponibile
Uscare umedă : reprezintă nivelul cel mai delicat ce evită ca rufele să nu fie îmbibate cu apă. Este nivelul perfect,
utilizat după spălarea manuală ce permite uscarea rufelor la aer liber fără a fi necesară uscarea în uscător.
Uscare prin călcare :
Usucă rufele delicat pentru a fi pregătite pentru călcarea cu fierul de călcat.
Uscare pe umeraș-Plus: Este nivelul indicat pentru uscarea rufelor delicate (de ex. : perdelele)
Pe umeraș:
Uscare Ușoară:
Usucă rufele pentru a fi pregătite pentru așezarea pe umeraș în scopul finalizării uscării.
Usucă rufele delicate pentru a fi pregătite pentru depozitare în dulap.
Uscare în dulap:
Gata de purtat :
Rufele sunt complet uscate, pregătite pentru a fi depozitare în dulap.
Usucă rufele pentru a fi pregătite pentru a fi purtate, odată încheiat ciclul.
Uscare temporizată
După ce ați selectat un program prevăzut cu opțiunea Uscare temporizată, pentru a seta durata de uscare, apăsați
butonul durată (temporizată). La fiecare apăsare a acestui buton, pe display va fi vizualizată durata de uscare aleasă (a
se vedea cap. Pornire și Programe). Fiecare apăsare a butonului reduce durata setată: 220, 180, 150, 120, 90, 60, 40,
după care se repetă. Dacă opțiunea Uscare Temporizată nu este disponibilă, display-ul va lumina intermitent, iar
semnalul sonor se va declanșa de 3 ori. Durata selectată va rămâne vizualizată pe display după inițierea programului,
putând fi modificată pe parcursul programului dacă doriți.
! Puteți alege nivelul de uscare automat sau durata de uscare.
Pornire Întârziată
După selectarea unui program prevăzut cu opțiunea pornire întârziată, puteți selecta o întârziere a duratei de
pornire întârziate. La fiecare apăsare a butonului Pornirii întârziate
, durata de așteptare se mărește cu "1h" de la
"1h" la "24h", după care OFF și, după cinci secunde durata de așteptare se anulează. Pentru întârzieri de 10 ore sau
mai mult, display-ul contorizează durata în ore până la 10 ore, după care indică "9:59" ș i continuă contorizarea în
minute. Pentru întârzieri de 9 ore sau mai puțin, display-ul indică ore și minute și, ulterior contorizează în minute
pentru întreaga durată. Dupa apăsarea butonului Start/Pauză
, durata poate fi modificată sau anulată. La
încheierea întârzierii, simbolul
se stinge și veți vizualiza Durată reziduală.
Dacă a fost selectată o uscare temporizată, pe parcursul programării, pe display se vizualizează durata de uscare
doar în centrul display-ului de uscare temporizată. Apăsați butonului Pornire pentru a vizualiza durata și
contorizarea.
Durată Reziduală
Dacă simbolul
este stins, durata indicată este Durata reziduală a programului în desfășurare.
Când programele temporizate sunt selectate, durata indicată pe parcursul unui ciclu corespunde efectiv duratei
rămase. Când un program automat este selectat, durata indicată corespunde unei estimări a duratei rămase: la
selectarea programului, display-ul indică durata necesară de uscare pentru o încărcătură totală. Durata reziduală
este monitorizată constant pe parcursul ciclului de uscare, iar durata este modificată pentru a indica o estimare cât
mai reală. Durata reziduală este monitorizată constant în ore și minute și contorizează fiecare minut.
Cele două puncte dintre ore și minute vizualizate pe display luminează intermitent pentru a indica contorizarea
duratei. Display-ul semnalează de asemenea apariția unei probleme a uscătorului, dacă este cazul, iar display-ul
indică F urmat de codul numeric de eroare, cele 4 leduri de opțiuni, iar ledul pauză va lumina intermitent (culoare
portocalie) -a se vedea cap. Anomalii și remedii.
9
6
Pornire și Programe
Alegerea programului
compresorul condensatorului va aștepta 5 minute înainte de a-și relua
funcționarea după închiderea ușii și apăsarea tastei Start (a se vedea
cap. "Comenzi").
Conectaţi uscătorul la o priză electrică.
1.
2.
Sortaţi rufele în funcţie de tipul ţesăturii (a se vedea cap.
„Rufe”)
3. Deschideţi uşa şi verificaţi dacă filtrul este curat şi corect fixat
şi dacă recipientul de apă este gol şi corect fixat (a se vedea
cap. „Întreţinere”)
11. Pe parcursul ultimelor minute ale programelor de uscare,
înainte de încheierea programului se activează faza finală de USCARE
LA RECE (rufele sunt "răcite"); este necesar să permiteți întotdeauna
încheierea acestei faze.
12. Dacă programul s-a încheiat, semnalizatorul acustic se activează
de 3 ori, iar display-ul vizualizează END (obs.: dacă opțiunea ALARMĂ a
fost selectată, semnalizatorul acustic se declanșează de 3 ori, la fiecare
30 secunde pentru 5 minute).
4. Încărcați aparatul și asigurați-vă că nu se află rufe între ușă și
garnitura aferentă. Închideți ușa.
5. Daca ledul ON/OFF nu este aprins: apasati butonul ON/OFF
6. Apăsați butonul de selectare Programe aferent tipului rufelor de
uscat (a se vedea tabelul de Programe) și verificați indicațiile fiecărei
țesături (a se vedea cap. „Rufe”).
Deschideți ușa, scoateți rufele, curățați filtrul și reintroduceți-l în orificiul
aferent. Goliți recipientul de colectare apă și reintroduceți-l în orificiul
aferent (a se vedea cap. "Întreținere"). Dacă a fost selectată opțiunea
7. Dacă sunt disponibile, alegeți opțiunile Uscare automată
sa
sau temporizată
apăsând butonul aferent până la atingerea
nivelului sau duratei dorite.
! Pentru detalii despre programe, a se vedea Tabelul de Programe.
Antișifonare
, iar rufele nu sunt scoase imediat, acestea se vor rotii
din când în când timp de 10 ore sau până în momentul deschiderii ușii.
13. Deconectați electric uscătorul.
8. Stabiliți o pornire întârziată sau diverse opțiuni dacă este necesar
(a se vedea cap. "Display").
Stand-by
9. Dacă doriți ca semnalizatorul acustic să se declanșeze la încheierea
Uscătorul, conform reglementărilor de reducere energie este
echipat cu un sistem automat standby care se activează după 30
min. de inactivitate. Țineți apăsat butonul ON/OFF până la
reactivarea uscătorului.
programului, apăsați butonul ALARMĂ
. Dacă ați selectat opțiunea
Antișifonare, această opțiune nu este disponibilă.
. Pe display
10. Pentru pornire, apăsați butonul PORNIRE
veți vizualiza durata reziduală estimată. Pe parcursul programului de
uscare, puteți verifica și scoate rufele uscate, lăsându-le înăuntru pe cele
umede. După ce ați închis ușa, apasati PORNIRE pentru a relua
funcționarea mașinii. Dacă deschideți ușa pentru verificarea stadiului de
uscare a rufelor veți obține o prelungire a ciclurilor de uscare deoarece
Programe speciale
Programul Călcare Ușoară
Este un program scurt de 10 minute (8 min. pentru încălzire și 2 min. pentru răcire) care „revigorează” fibrele rufelor ce au fost
lăsate în aceeași poziție/loc pentru o perioadă prelungită de timp. Acest ciclu „relaxeaza” fibrele, facilitând călcarea și împachetarea
lor.
! „Călcare ușoară” nu este un program de uscare și nu trebuie folosit pentru articole umede.
Pentru obținerea celor mai bune rezultate, procedați astfel:
1 . Nu depășiți încărcătura max. recomandată.Valorile de mai jos fac referire la rufele umede:
Tipul țesăturii
Încărcătura maximă
Bumbac și Bumbac mixt
2.5kg
Sintetice
2kg
Denim
2kg
2. Scoateți rufele la încheierea programului, călcați-le, împachetați-le și depozitați-le în dulap. Dacă acest fapt nu este posibil,
repetați programul.
„Călcare ușoară” variază de la o țesătură la alta. Este recomandată pentru țesăturile din Bumbac sau Bumbac mixt, și mai puțin
pentru fibrele din acril.
Program Lână
●
acest program este destinat articolelor a căror etichetă conține simbolul
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 1 kg (aproximativ 3 pulovere) - vă recomandăm, înainte de a usca aceste articole,
să le întoarceți pe dos
- durata acestui program depinde de încărcătură, densitatea acesteia și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, dar la anumite articole, mai grele, marginile pot fi
ușor umede. Lăsați-le să se usuce natural deoarece o uscare în plus le-ar putea deteriora.
! Spre deosebire de alte materiale, mecanismul "strângerii" lânei este ireversibil, adică rufele nu-și vor recăpăta dimensiunea și
forma. Acest program nu este recomandat pentru articole acrilice.
Jeans
Acest program este destinat pantalonilor (blugilor) din denim. Înainte de a usca pantalonii, întoarceți buzunarele frontale pe dos poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 4 perechi); nu amestecați articole închise cu deschise; poate fi folosit
cu alte articole confecționate din același material, de exemplu: jachete. Rufele uscate cu ajutorul acestui program sunt gata de a fi
purtate; marginile pot fi ușor umede-pentru acestea, reluați programul pentru o perioadă scurtă. Folosiți-l doar pentru bumbac
100%; nu introducețI articole conținând broderii, accesorii sau articole elastice.
10
7
Programe speciale
Cămăși-Opțiune Temperatură Ridicată
- acest program este destinat cămășilor din bumbac
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 12 cămăși)
Durata acestui program depinde de încărcătură, setarea de uscare dorită și turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
Rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, marginile și cusăturile pot fi ușor umede. În acest caz,
încercați să întorceți cămășile pe dos și să reluați programul pentru o scurtă perioadă.
Cămăși-Opțiune Temperatură Redusă
- acest program este destinat cămășilor din materiale sintetice sau dintr-un material mixt de fibre naturale și sintetice, ca de ex.:
poliester cu bumbac
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 12 cămăși).
Durata acestui program depinde de încărcătură, setarea de uscare dorită și turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
Rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, marginile și cusăturile pot fi ușor umede. În acest caz,
încercați să întorceți cămășile pe dos și să reluați programul pentru o scurtă perioadă.
Mătase
●
●
acest program este destinat uscării articolelor din mătase
poate fi folosit pentru încărcături de până la 0.5 kg
- durata acestui program depinde de dimensiunea încărcăturii, de nivelul de uscare și de turația de stoarcere folosită în
mașina de spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, dar la anumite articole, mai grele, marginile pot fi
ușor umede. În acest caz, scoateți încărcătura și rearănjați-o, reluând programul pentru o perioadă scurtă. Program
recomandat doar pentru rufe a căror etichetă indică uscarea în uscător.
Program pentru Pilote
! Mare atenție când utilizați acest program (riscați să provocați un incendiu): nu uscați niciun articol deteriorat deoarece ați
putea bloca filtrul și grilajele de ventilare.
- poate fi folosit pentru o singură mărime: nu este recomandat pentru pilote duble sau de dimensiuni mari.
- rufele uscate prin intermediul acestui program sunt de obicei gata de a fi folosite, dar ar putea fi ușor umede în anumite părți. În
acest caz, încercați să le scoateți și să le scuturați, reluând programul pentru
- Selectați Temperatură ridicată
pentru pilote din bumbac și medie pentru cele sintetice.
- durata acestui program depinde de mărimea și densitatea încărcăturii și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
Folosiți acest program pentru uscarea articolelor a căror etichetă recomandă uscarea în uscător (TD), nu pentru materiale sintetice.
- Selectați Temperatură redusă
pentru pilote sintetice.
- durata acestui program depinde de mărimea și densitatea încărcăturii și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
Folosiți acest program pentru uscarea articolelor a căror etichetă recomandă uscarea în uscător (TD). Anumite geci sintetice
pot conține materiale inflamabile (verificați-le eticheta cu recomandarea de uscare în uscător).
Program Baby Delicate. Acest program este folosit pentru uscarea articolelor delicate ale bebelușului, de mici
dimensiuni: îmbrăcăminte și lenjerie de pat (bumbac, etc.) și pentru uscarea rufelor delicate.
- NU USCAȚI articole, ca de ex.: bavețele și pantaloni scutec, conținând părți din plastic.
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 2 kg
- durata acestui program depinde de mărimea încărcăturii, de nivelul de uscare selectat și de turația de stoarcere folosită
în mașina de spălat. Rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a folosite, dar la anumite articole, mai
grele, marginile pot fi ușor umede. În acest caz, încercați să le rearănjați și să reluați programul pentru o scurtă perioadă.
Articole de pat și baie
- durata acestui program depinde de încărcătură, nivelul de uscare dorit și turația de stoarcere folosită
în mașina de spălat (a se vedea cap. Rufe) . Poate fi folosit pentru încărcături de până la 9 kg.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi folosite, marginile și cusăturile pot fi ușor umede,
mai ales în cazul articolelor de mari dimensiuni. În acest caz, încercați să le rearănjați și să reluați programul după o
scurtă perioadă.
Improspătare
! Grație unui flux de aer rece, oxigenul pătrunde în rufe și îndepărtează mirosurile neplăcute, ca de ex.: fumul de
țigară, de fripturi, etc. Este un program de 20 min. care "aerisește" rufele cu aer proaspăt.
"Împrospătare" nu este un program de uscare și nu trebuie folosit pentru articole umede! Poate fi folosit pentru
încărcarea oricărei încărcături (până la 9 kg), dar este mai eficient în cazul încărcăturilor mai mici. Îl puteți folosi și în
cazul răcirii rufelor.
11
8
calde. Program Antialergic
Acest program beneficiază de omologarea Allergy UK care se reflectă în reducerea și eliminarea efectivă a alergenilor de
pe rufe. Acest program, grație constanței temperaturii ridicate (70 grade) pentru o perioadă îndelungată (80 min.) permite
neutralizarea acțiunii celor mai obișnuiți alergeni (inclusiv a acarienilor și a polenului).
Poate fi folosit cu încărcătură totală umedă (9 kg) și încărcătură uscată (4 kg). Nivel de uscare - doar Uscare în dulap.
Uscare Rapidă
Acest program este recomandat în cazul încărcăturilor mici de max. 1 kg.
Obs.: poate fi folosit doar cu nivelul de Uscare în dulap. Durata de uscare este foarte redusă, înregistrându-se o reducere
de timp de 53% la bumbac (cu opțiunea Temperatură Ridicată) și de 50% la sintetice (cu opțiunea Temperatură Redusă).
Încărcătură- 1 kg. Nivel de uscare - doar Uscare în dulap.
Țesături tehnice
Acest program a fost conceput pentru uscarea țesăturilor hidrofobe și pentru geci (din poliestiren, nylon). Uscarea după
spălare are un efect benefic deoarece reactivează tratamentul hidrofob. Durata acestui program depinde de mărimea
încărcăturii, de nivelul de uscare selectat și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat; poate fi folosit pentru
încărcături de până la 2 kg. Poate fi folosit doar cu nivelul de Uscare în dulap.
Încălzire articole de baie
Acest program vă permite să încălziți prosoape&halate pentru a obține o senzație de căldură la ieșirea din baie sau duș.
Este folositor și pentru încălzirea rufelor înainte de a le îmbrăca (iarna). Acest ciclu încălzește rufele la 37 grade
(temperatura corpului) și rulează la această temperatură până ce întrerupeți ciclul.
Încărcătură maximă: 3 kg.
Obs.: Pe parcursul acestui program, simbolul
se rotește pe display, și la atingerea temperaturii dorite luminează
intermitent.
Ciclul Articole închise la culoare
Acest program contribuie la menținerea culorii rufelor dvs. închise la culoare, controlând turația motorului și rotirea coșului
și adoptând o temperatură mult mai redusă.
- poate fi utilizat pentru bumbac și denim pentru orice încărcătură până la maxim 3 kg.
- durata acestui program depinde de mărimea încărcăturii, de nivelul de uscare selectat și de turația de stoarcere folosită
în mașina de spălat.
12
9
Tabel de Programe
! Dacă simbolul ON/OFF nu este aprins, apăsaţi butonul
Program
Funcție
Program scurt (durează 10
min.) care tratează fibrele
Călcare Ușoară ţesăturilor în vederea
facilitării călcării.
Împrospătare
Un program de 20 minute
care „improspătează”
rufele cu aer rece.
Usucă rufele din bumbac
Bumbac
Standard
Modalitate setare
Obs./Opțiuni disponibile
.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi opţiunea Alarmă, dacă este necesar
! Nu este un program de uscare (a se vedea pagina precedentă)
3. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Opţiuni disponibile:
Alarmă .
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
.
2. Selectaţi opţiunea Alarmă, dacă este necesar
Alarmă
.
3. Apăsaţi butonul Start/Pauză .
.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi Uscarea Automată
sau Temporizată
(a se vedea pag. urm.).
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Alarmă sau Antişifonare .
Ridicată Uscare Soft
Usucă cămășile.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
.
2. Selectaţi Uscarea Automată
ou
(a se vedea pag. urm.).
sau Temporizată
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Alarmă sau Antişifonare.
Pornire Întârziată
Temperatură Ridicată .
Uscare Soft
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
Prin călcare,
Pe umeraș delicat,
Pe umeraș În dulap delicat, Uscare În dulap
Usucă articolele din
jeans.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi Uscarea Automată
(a se vedea pag. urm.).
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Alarmă sau Antişifonare
Pornire Întârziată
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
Prin călcare
Pe umeraș delicat, , Pe umeraș
În dulap delicat,
,
Uscare În dulap ,
Gata de purtat.
Obs: încărcătură max. 6
kg. (cu Temperatură
Joasă)
Cămăși
Jeans
Usucă rufele din
material sintetic
.
Pornire Întârziată Temperatură
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
Prin călcare
Pe umeraș delicat, Pe umeraș,
In dulap delicat
, În dulap
Gata de purtat.
,
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe .
2. Selectaţi Uscarea Automată
(a se vedea pag. urm.).
sau Temporizată
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
Prin călcare,
, Pe umeraș delicat,
Pe
Uscare in dulap.
umeraș , Uscare in dulap delicate
Usucă prosoapele și
articolele de pat.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME per .
2. Selectaţi Uscarea Automată
(a se vedea pag. urm.).
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Alarmă sau Antişifonare
Pornire Întârziată Uscare Soft
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
Prin călcare,
Pe umeraș delicat,
Pe umeraș
, Uscare În dulap delicat, Uscare În dulap, Gata de
purtat*(se recomandă utilizarea Uscării „În dulap”)
Usucă pilotele.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
3. Apăsaţi butonul Start/Pauză .
Usucă rufele din lână
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
3. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Usucă rufele din mătase
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi Uscarea Automată
(a se vedea pag. urm.).
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Sintetice
Pat și Baie
Pilote
Lână
Mătase
Usucă articolele bebelușilor
Baby
Delicate
Antialergie
, alegând programul.
Tratament Antialergic
pentru
rufele
din
bumbac.
.
Alarmă
sau Antişifonare
Alarmă sau Antişifonare.
Ridicată
.
Alarmă
Pornire Întârziată
Pornire Întârziată
.
Alarmă .
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
Prin călcare
Pe umeraș delicat,
În dulap delicat
Uscare in dulap
(se recomandă utilizarea Uscării „În dulap”)
.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe .
2. Selectaţi Uscarea Automată
ou
sau Temporizată
(a se vedea pag. urm.).
3. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
4. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Alarmă sau Antişifonare
Pornire Întârziată
Opţiuni de uscare Automată:
Umedă,
PrinP călcare
Pe umeraș delicat
În dulap delicat,
In dulap.
(se recomandă utilizarea Uscării „În dulap”).
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectaţi eventuale opţiuni cerute
3. Apăsaţi butonul Start/Pauză
Alarmă
13
10
.
Temperatură
sau Antişifonare.
Pornire Întârziată
Pe umeraș
Pe umeras,
Program
Funcție
Setări
Obs. / Opțiuni disponibile
Usucă articolele închise.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectați opțiunile necesare.
3. Apăsați tasta Start/Reset
Alarmă
Articole tehnice
Usucă jucăriile din pluș.
Uscare Rapidă
Încălzește prosoapele și
halatele de baie.
Îngrijire
Delicată
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectați opțiunile necesare.
3. Apăsați tasta Start/Reset
Alarmă
.
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectați opțiunile necesare.
3. Apăsați tasta Start/Reset
1. Poziţionaţi selectorul PROGRAME pe
2. Selectați opțiunile necesare.
Pornire Întârziată
Umedă,
Prin călcare,
Pe umeraș delicat,
Pe
umeraș În dulap delicat
Uscare În dulap-Opţiuni de
uscare Automată(se recomandă utilizarea Uscării„În dulap”)
Închise
Usucă articolele sport.
sau Antișifonare.
.
sau Antișifonare.
Alarmă* Pornire
.
Întârziată
Pornire Întârziată
Temperatură Ridicată
*sauAntișifonare
.
_
3. Apăsați tasta Start/Reset
Uscare temporizată
Selectaţi mai întâi un program (a se vedea Tabelul de Programe).
Program
Funcție
Setări
Programe
Automate
Dacă este posibil, utilizaţi
întotdeauna uscarea automată
pentru rufe deoarece asigură
cele mai bune rezultate la
uscare.
Temperatura stabilită depinde
de programul (opţiune
material) selectat.
1. Apăsați și țineți apăsat butonul de Programe
Automate până la vizualizarea pe display a opțiunii
dorite. Fiecare apăsare avansează astfel:
Dacă se doreşte stabilirea duratei
de uscare, folosiţi întotdeauna
funcţia de uscare temporizată.
Setarea temperaturoii depinde
de programul (opţiunea
materialului) selectat.
Pentru acril și delicate utilizați
temp. redusă,
1. Apăsați și țineți apăsat butonul Durată de
Uscare până la vizualizarea pe display a opțiunii
dorite. Valorile următoare se vizualizează și se
repetă : 220, 180, 150, 120, 90, 60, 40.
• Pentru Baby Delicate, ldurata maximă autorizată
este de 180.
2. Selectați opțiunile necesare.
3. Apăsați tasta Start/Reset . .
Durată
de Uscare
(220, 180,
150, 120,
90, 60, sau 40
minute)
Obs. / Opțiuni disponibile
după care se repetă.
! Anumite programe nu sunt prevăzute cu cele 7
nivele de uscare.
Opțiuni disponibile
Alarmă sau Antișifonare . Pornire Întârziată .
Temperatură Ridicată . ,Uscare Soft
Verificați lista Duratei de uscare propuse
(a se vedea cap. Rufe).
Ultimele minute ale Programelor sunt rezervate fazei
de răcire.
2. Selectați opțiunile necesare.
3. Apăsați tasta Start/Reset . .
Opțiuni disponibile
Alarmă sau Antișifonare . Pornire Întârziată.
Temperatură Ridicată
.
Verificați lista Duratei de uscare propuse
(a se vedea cap. Rufe).
Ultimele minute ale Programelor sunt rezervate fazei de
răcire.
! Pentru a obţine cele mai bune performanţe, nu deschideţi uşa înainte de încheierea ciclului.
14
11
Comenzi
●
Selector Programe
! Avertizare.
Dacă după ce aţi apăsat butonul START/Pauză, nu veţi
mai putea schimba programul selectat.
Pentru a modifica un program selectat, apăsaţi butonul
Start/Pauză
: ledul luminează intermitent –
culoare chihlimbar-, indicându-vă o pauză în program.
Selectaţi un nou program şi alte opţiuni: ledul va
lumina intermitent (verde). Apăsaţi Start/Pauză
şi se va activa noul program ales.
●
Butoane cu led OPȚIUNI
Aceste butoane sunt folosite pentru a personaliza
programul selectat în funcţie de exigenţele personale.
Nu toate opţiunile sunt disponibile pentru toate
programele (a se vedea cap. „Pornire şi Programe”).
Dacă o opţiune nu este disponibilă şi apăsaţi butonul,
semnalizatorul acustic va emite 3 bipuri. Dacă
opţiunea este disponibilă, se va emite un bip iar
indicatorul din apropierea butoanelor de jos se va
aprinde, semnalând selectarea opţiunii.
Indicatoare ( Uscare,
Fază de Răcire,
Încheiere ce indică fazele de avansare. Când ledul
alăturat butonului de programare întârziată este aprins,
aceste indicatoare luminează intermitent pentru a
indica faptul că a fost selectată o întârziere.
Pornire Întârziată. Pornirea anumitor programe (a se
vedea paragraful „Pornire şi Programe”) poate fi întârziată până
la 24 ore. Verificaţi ca recipientul să fie golit înainte de a opta
pentru o pornire întârziată.
Ledul Eco. Acest led se aprinde la alegerea opțiunilor de
programare ce implică o cantitate redusă de energie în
comparație cu setările predefinite. Ex. : dacă alegeți un
program automat sau se utilizează o setare de uscare
temporizată ce implică o durată mai scurtă decât cea
predefinită. Acest led nu indică alegerea setării energetice
ideale, ci doar faptul că opțiunile selectate implică o cantitate
redusă de energie.
Alarmă
Un semnal sonor vă va avertiza referitor la încheierea ciclului
de uscare, amintindu-va că rufele pot fi scoase. Nu este
disponibilă cu optiunea Antisifonare.
Antișifonare
O dată selectată pornirea întârziată, tamburul se roteşte
ocazional pe parcursul perioadei de întârziere în scopul evitării
formării pliurilor. La încheierea programului de uscare și a
ciclurilor de răcire. Dacă această opţiune este selectată, au loc,
din când în când rotaţii ale tamburului la încheierea uscării şi a
fazei de răcire pentru a evita formarea pliurilor în cazul în care
rufele nu sunt scoase imediat o dată încheiat programul.
Indicatorul End este aprins pe parcursul acestei faze.
Obs. Ledul Start/Pauză luminează intermitent-portocaliu pe
parcursul acestei faze. Selectarea opțiunii Sunet dezactivează
această opțiune.
Uscare Soft. Reducând actiunea mecanica pe parcursul
fazei finale a uscarii, cantitatea de scame este redusa,
protejând fibrele rufelor dvs. Obs. Pentru programul "Camasi"
nu poate fi folosită optiunea Temperatura Redusa.
15
Temperatură Ridicată. Apăsând acest buton se
selectează o temperatură ridicată iar indicatorul alăturat
acestuia se aprinde.
Led Golire apă Recipient/Curățare filtru
(Dacă uscătorul a fost conectat la o conductă de
evacuare, acest indicator poate fi ignorat, dat fiind faptul
că nu este necesar să goliţi recipientul de apă). Ledul
se aprinde (nu luminează intermitent) pentru a vă
aminti necesitatea de a goli recipientul de apă. Dacă
recipientul se umple pe durata unui program, dispozitivul
de încălzire se opreşte, iar uscătorul iniţiază
o fază de Răcire. Ulterior ledul luminează intermitent,
iar semnalul acustic se activează -goliţi recipientul de
apă şi reporniţi uscătorul, altfel rufele nu se vor usca.
După repornirea maşinii va fi nevoie de câteva secunde
pentru ca indicatorul să se stingă. Pentru a evita
procedura, goliţi recipientul de apă la fiecare utilizare a
uscătorului (a se vedea paragraful „Întreţinere”).
Chiar dacă uscătorul a fost conectat la o conductă de
evacuare este necesar ÎNTOTDEAUNA să curățați
filtrul.
●
Deschiderea ușii
Deschizând uşa (sau apăsând butonul Start/Pauză )
pe durata funcţionării unui program, uscătorul se va
opri şi vor rezulta următoarele situaţii:
Obs. Ledul Start/Pauză luminează intermitent-culoare
chihlimbar pe durata programului Căldură Delicată și a
fazei de Post Tratare a unui program.
• Pe parcursul unei faze de întârziere, va continua
contorizarea întârzierii. Butonul START/PAUZĂ trebuie
apăsat pentru a relua un program de întârziere. Unul
dintre ledurile de întârziere va lumina intermitent pentru
a indica setarea actuală a aparatului.
• Butonul START/Pauză trebuie apăsat pentru a relua
programul. Indicatoarele de avansare vor indica starea
actuală, iar indicatorul Start/Pauză nu va mai lumina
intermitent – culoare verde.
• Pe parcursul fazei de Antişifonare, Post uscare a unui
program de uscare, programul se încheie. Apăsând
butonul START/Pauză veţi porni un nou program de
la început.
• Repoziţionând selectorul de programe veţi selecta un
nou program iar indicatorul Start/Pauză va lumina
intermitent-culoare verde. Puteţi folosi această opţiune
pentru a selecta Împrospătarea
, pentru a „răci”
rufele, dacă vi se par prea uscate. Apăsaţi butonul Start/
Pauză pentru a iniţia un nou program.
• Protecția Pompei de Căldură (Condensator)
Sistemul pompei de căldură funcționează prin intermediul
unui compresor echipat cu o protecție ce se activează la
deschiderea ușii sau la o întrerupere de tensiune.
Această protecție va împiedica reactivarea compresorului
pentru 5 minute de la închiderea ușii și reactivarea
ciclului.
• Obs.: În cazul unei întreruperi de curent, opriţi aparatul
sau deconectaţi-l. O data reluată activitatea electrică,
apăsaţi butonul Start/Pauză, iar programul va fi reluat.
12
Rufe
RO
Sortarea rufelor
Etichete cu instrucţiuni de spălare
Citiţi etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci
când le uscaţi în uscătorul de rufe pentru prima dată.
Următoarele simboluri sunt cel mai frecvent utilizate:
● Verificaţi simbolurile de pe eticheta articolelor de
îmbrăcăminte pentru a vă asigura că pot fi uscate în
uscătorul de rufe.
● Împărţiţi rufele pe categorii, în funcţie de tipul de material.
● Goliţi buzunarele şi verificaţi nasturii.
● Închideţi fermoarele, închizătorile, curelele şi legaţi
şnururile.
● Stoarceţi fiecare articol pentru a elimina cât mai mult
posibil excesul de apă.
! Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole îmbibate cu
apă.
Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.
A nu se usca în uscătorul de rufe
A se usca în uscătorul de rufe la Temperatură
ridicată.
A se usca în uscătorul de rufe la Temperatură redusă
Greutatea maximă
Nu depăşiţi capacitatea maximă de rufe. Valorile de mai jos
se referă la greutatea rufelor uscate:
Fibre naturale: max. 9 kg
Fibre sintetice: max. 3 kg
Articole ce nu pot fi uscate în uscătorul de rufe
● Articolele ce conţin cauciuc sau materiale asemănătoare
cauciucului sau cu strat exterior din plastic (perne, saltele
matlasate, sau îmbrăcăminte de ploaie din PVC), sau
orice alte articole sau obiecte inflamabile ce conţin
substanţe inflamabile (prosoape murdărite cu fixativ).
● Fibre de sticlă (anumite tipuri de draperii)
● Articole ce au fost curăţate prin curăţare chimică
! Nu supraîncărcați uscătorul-acest lucru ar putea reduce
performanțele de uscare.
Greutăţi standard
Notă:
1kg = 1000 g
Articole de îmbrăcăminte
Bluză
Bumbac
Alt material
Rochie
Jeans
10 scutece
Cămaşă
150 g
100 g
Bumbac
Alt material
500 g
350 g
Bumbac
Alt material
700 g
1000 g
300 g
200 g
Tricou
● Articole ce conţin codul ITCL
(consultaţi cap.
Articole de îmbrăcăminte speciale). Acestea se pot
curăţa cu produse speciale pentru curăţarea chimică
domestică. Respectaţi cu atenţie instrucţiunile.
● Articole voluminoase (pernele şi cuverturile de pat
mari, sacii de dormit şi pilotele etc.) care îşi măresc
volumul în timpul uscării şi pot împiedica circularea
aerului în interiorul uscătorului de rufe.
125 g
Programul "Ciclul de lână" al acestui uscător a fost testat și
aprobat de The Woolmark Company. Ciclul este adecvat
uscării articolelor din lână a căror etichetă recomandă
"spălarea manuală" astfel încât rufele să fie spălate, utilizând
un ciclu de "spălare manuală" aprobat de Woolmark și uscate,
urmând indicații furnizate de producătorul aparatului.
M 1219. În Regatul Unit, la Hong Kong și în India, marca
Woolmark este o marcă certificată.
Articole de uz casnic
Husă pilote
(Duble)
Faţă de masă mare
Bumbac
1500 g
Alt material 1000 g
700 g
Faţă de masă mică
Şervet de vase
Prosop de baie
250 g
100 g
700 g
Cearceaf simplu
350 g
Prosop de mâini
Cearceaf dublu
350 g
500 g
La încheierea unui program de uscare, dacă în uscător aţi
introdus articole din bumbac şi sintetice, este posibil ca
articolele din bumbac să fie încă umede.
În acest caz, pur şi simplu setaţi o durată de uscare
suplimentară, de scurtă durată.
16
13
Articole de îmbrăcăminte speciale

Pături şi cuverturi de pat: articolele din material acrilic trebuie
uscate cu atenţie la temperatură scăzută. Evitaţi uscarea
îndelungată.


Articole de îmbrăcăminte plisate sau cu pliuri: citiţi instrucţiunile
fabricantului de pe eticheta articolului respectiv referitoare la
uscarea articolelor.

Articole de îmbrăcăminte apretate: nu uscaţi aceste articole
împreună cu articole care nu sunt apretate. Înlăturaţi o cantitate
cât mai mare din soluţia de apretat cu care au fost tratate rufele
înainte de a le introduce în uscătorul de rufe. Nu uscaţi timp
îndelungat: soluţia de apretat va căpăta un aspect prăfuit.
Grad de uscare: Dacă doriţi să călcaţi anumite articole de
îmbrăcăminte, le puteţi scoate din uscător cât sunt încă
puţin umede. Restul îl puteţi lăsa mai mult la uscat, pentru a
asigura o uscare completă.
Setarea temperaturii.
Temperatura camerei: dacă încăperea în care este instalat
uscătorul de rufe este rece, timpul necesar uscării rufelor în
uscător va fi mai mare.
Articole voluminoase: unele articole voluminoase necesită o
grijă deosebită în procesul de uscare. Vă recomandăm să
scoateţi aceste articole din uscător, să le scuturaţi şi să le
reintroduceţi în uscătorul de rufe: această operaţiune trebuie
repetată de mai multe ori în timpul programului de uscare.
! Nu uscaţi rufele timp îndelungat.
Toate materialele conţin o cantitate redusă de umezeală
naturală, care le menţine moi şi pufoase.
Durata de uscare
Timpii de uscare de mai jos sunt exprimaţi pentru
programele automate de uscare pentru aşezare în dulap.
Setările Uscare temporizată sunt, de asemenea,
prezentate pentru a vă ajuta să selectaţi timpii adecvaţi.
Valorile de mai jos se referă la greutatea rufelor uscate.
Timpii sunt aproximativi şi pot varia în funcţie de următorii factori:
 Cantitatea de apă reţinută de rufe după ciclul de centrifugare:
prosoapele şi articolele delicate reţin o cantitate mare de apă.
 Tipul materialului: este posibil ca articolele care sunt fabricate
din acelaşi tip de material, dar au textură şi grosime diferite să
necesite timpi de uscare diferiţi.
 Cantitatea rufelor: este posibil ca articolele individuale sau de
dimensiuni mici să necesite un timp mai mare de uscare.
Durată de uscare
Bumbac
Uscare
Intensivă
Durata automată
Uscare
temporizata
35 - 55
55- 85
40 sau 60
60 sau 90
85- 95
4 kg
95 - 125
90
120
5 kg
125- 145
150
6 kg
7 kg
145 - 160
160 - 170
150 sau 180
Durata de uscare după spălări în mașină de la 800-1.000 rotații pe minut
Sintetice
Uscare
normală
3 kg
2 kg
1 kg
Durata automată
Uscare
temporizata
1 kg
2 kg
3 kg
40 - 50
50 - 60
60 - 90
40 sau 60
40 sau 60
60 sau 90
Durata de uscare după spălări în mașină de la turații inferioare
2 kg
1 kg
Delicate
(Acril)
Doar Uscare Temporizată
Automată minute
30
Temperatura Uscare temporizată
joasă
Durata de uscare după spălări în mașină de la turații inferioare
14
60
180
8-9 kg
170 - 210
180 sau 220
Avertismente și recomandări
! Aparatul a fost proiectat şi fabricat în conformitate cu
●
standardele internaţionale de siguranţă.
Informaţiile de mai jos au fost furnizate din motive de siguranţă şi
trebuie respectate cu stricteţe.
Siguranţă generală
●
Nu este recomandată utilizarea uscătorului de rufe de
persoane (inclusiv copii peste 8 ani) ce prezintă capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse, de către persoane
neexperimentate sau nefamiliarizate cu produsul dacă acestea nu
sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranţa lor
sau dacă nu au primit instrucţiuni preliminare referitoare la
utilizarea în siguranță a aparatului.
●
Aparatul a fost conceput pentru uz casnic, şi nu este
destinat uzului profesional.
●
Nu atingeţi aparatul dacă sunteţi desculţ sau aveţi
mâinile sau picioarele ude sau umede.
●
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l deconecta
de la sursa electrică; scoateţi ştecherul din priză.
●
Nu permiteţi accesul copiilor în apropierea aparatului
în funcţiune. După ce aţi încetat utilizarea uscătorului de rufe,
opriţi-l şi deconectaţi-l de la sursa electrică. Închideţi uşa
pentru a împiedica accesul copiilor în interiorul aparatului.
●
Supravegheaţi copiii şi nu le permiteţi să se joace cu
uscătorul de rufe.
●
Asiguraţi instalarea şi ventilarea corespunzătoare a
aparatului. Nu obstrucţionaţi priza de admisie a aerului din
partea frontală a uscătorului de rufe (consultaţi cap.
Instalare).
●
Nu aşezaţi niciodată uscătorul de rufe pe un covor a
cărui grosime ar putea împiedica pătrunderea aerului în
uscătorul de rufe, pe la baza acestuia.
●
Înainte de a introduce rufele în uscător, verificați dacă
dacă acesta este gol.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nu lăsaţi scamele să se acumuleze în jurul uscătorului.
Nu vă urcaţi pe panoul superior al uscătorului de rufe pentru
a nu-l deteriora.
Respectaţi întotdeauna cerinţele şi standardele electrice
●
(consultaţi cap. Instalare).
Achiziţionaţi întotdeauna piese de schimb şi accesorii
●
originale (consultaţi cap. Asistenţă).
Pentru a reduce la minimum riscul izbucnirii unui
incendiu în interiorul uscătorului de rufe, respectaţi
următoarele recomandări:
●
Uscaţi în uscătorul de rufe numai articole de îmbrăcăminte ce
au fost spălate cu apă şi detergent, clătite şi stoarse
prin centrifugare. Uscarea în uscător a articolelor ce NU AU
FOST spălate cu apă constituie un pericol de incendiu.
●
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce au
fost tratate cu produse chimice.
●
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce au
fost pătate sau îmbibate cu ulei vegetal sau ulei pentru
gătit, deoarece constituie un pericol de incendiu. Articolele ce au
intrat în contact cu uleiul se pot aprinde spontan, în special dacă
sunt expuse unor surse de căldură precum uscătorul de rufe.
Articolele se încălzesc, formându-se o reacţie de oxidare cu
uleiul, în urma căreia se produce căldura. În cazul în care căldura
nu poate fi eliberată, articolele se pot încălzi până iau foc.
Aşezarea în grămadă sau depozitarea articolelor ce au intrat în
contact cu uleiul poate preveni eliberarea căldurii, şi prin urmare,
constituie un pericol de incendiu.
În cazul în care este imperativă uscarea în uscătorul de rufe a
articolelor murdare cu ulei vegetal sau ulei pentru gătit sau a
celor contaminate cu produse pentru îngrijirea părului, spălaţi mai
întâi produsele cu o cantitate mare de detergent – ceea ce va
reduce, dar nu va elimina pericolul de incendiu. Utilizaţi faza de
rotire la rece pentru a reduce temperatura rufelor. Nu scoateți rufele
din uscător și nu le așezați grămadă cât sunt încă calde.
Nu atingeţi partea din spate a uscătorului de rufe dacă
aparatul este în funcţiune, deoarece poate atinge temperaturi
ridicate.
Nu utilizaţi uscătorul de rufe dacă filtrul, recipientul
pentru colectarea apei şi condensatorul nu sunt fixate
bine (consultaţi cap. Întreţinere).
Nu încărcaţi uscătorul de rufe peste capacitatea
maximă admisă (pentru încărcătura maximă, consultaţi
cap. Rufe).
Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole îmbibate cu
apă.
Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile de pe eticheta
articolelor de îmbrăcăminte (consultaţi cap. Rufe).
Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole foarte
voluminoase.
Nu uscaţi la temperaturi ridicate articolele din material
acrilic.
La încheierea fiecărui program, permiteţi aparatului să
execute faza Rotire la rece.
Nu opriţi uscătorul de rufe dacă în interior se află rufe ce
încă sunt calde.
Curăţaţi filtrul după fiecare utilizare a uscătorului
(consultaţi cap. Întreţinere).
Goliţi recipientul pentru colectarea apei după fiecare
utilizare a uscătorului (consultaţi cap. Întreţinere).
Curăţaţi cu regularitate unitatea de condensare
(consultaţi cap. Întreţinere).
● Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce au
fost curăţate, spălate, îmbibate sau murdărite cu petrol sau
benzină, solvenţi pentru curăţare chimică sau alte substanţe
inflamabile sau explozive. Substanţele foarte inflamabile utiliza te
în general pentru uz casnic, inclusiv uleiul pentru gătit, acetona,
spirtul denaturat, kerosenul, produsele pentru îndepărtarea
petelor, terebentina, ceara şi produsele pentru îndepărtarea cerii.
Spălaţi articolele respective cu apă fierbinte şi o cantitate mare
de detergent înainte de a le introduce în uscătorul de rufe.
● Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce conțin
cauciuc spongios (cunoscut sub denumirea de latex) sau
materiale cu textură asemănătoare cauciucului. Dacă sunt
încălzite materialele din cauciuc spongios se pot aprinde prin
combustie spontană.
● Nu utilizaţi în uscătorul de rufe balsamuri pentru rufe sau
produse similare pentru a elimina efectele electricităţii
stat ice, decât în cazul în care utilizarea acestora este
recomandată în mod specific de producătorul acestor produse.
● Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce conţin
întărituri din metal, cum ar fi sutienele cu întăritură
metalică, deoarece desprinderea întăriturilor metalice în timpul
uscării poate cauza defectarea uscătorului de rufe.
15
Avertismente și recomandări
Economie energetică și respect pentru mediul
înconjurător
• Stoarceți cât mai bine rufele pentru a elimina apa din rufele pe care
doriți să le introduceți în uscător (dacă utilizați o mașină de spălat
rufe, setați un ciclu de stoarcere). Astfel veți economisi timp și
energie pe durata uscării.
• De fiecare dată când utilizați uscătorul la încărcătură totală,
economisiți energie: rufele în cantitate mică necesită o durată
mai mare pentru a se usca.
●
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole din cauciuc sau
plastic, ca de exemplu: căşti pentru duş sau produse
impermeabile pentru bebeluşi, produse din polietilenă
sau hârtie.
●
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole cu căptuşeală
cauciucată, cu întăritură din cauciuc spongios
pentru umeri, perne, galoşi şi tenişi cauciucaţi.
●
Scoateţi din buzunare toate obiectele, în special
brichetele (risc de explozie).
●
• Curățați filtrul la încheierea fiecărui ciclu de uscare - astfel veți
Stoarceţi articolele pentru a elimina excesul de apă
înainte de a le introduce în uscătorul de rufe (dacă
spălaţi articolele în maşina de spălat, selectaţi un
program cu viteză mare de centrifugare). Prin aceasta
reduceţi timpul şi energia necesare uscării.
înregistra reducere la factura de electricitate (a se vedea
secțiunea "Întreținere").
●
Încărcaţi întotdeauna uscătorul la capacitatea
maximă pentru a economisi energie: articolele
individuale sau de dimensiuni mici necesită un timp
mai mare de uscare.
●
Curăţaţi filtrul după fiecare utilizare pentru a
reduce consumul de energie şi costurile aferente
(consultaţi cap. Întreţinere).
16
Întreținere și Îngrijire
! Verificaţi întotdeauna recipientul pentru colectarea apei şi
goliţi-l înainte de a lansa un nou program de uscare.
Întreruperea alimentării cu curent electric
! Deconectaţi uscătorul de rufe de la sursa electrică după
fiecare utilizare şi înainte de efectuarea oricăror operaţiuni
de curăţare sau întreţinere.
Curățarea blocului condensator
Filtrul este o parte importantă a uscătorului de rufe:
acesta acumulează firele şi scamele rezultate în timpul uscării.
După încheierea procesului de uscare, curăţaţi filtrul cu
aspiratorul sau clătiţi-l sub jet de apă de la robinet. Colmatarea
filtrului va afecta grav fluxul de aer din interiorul uscătorului:
timpii de uscare vor creşte, la fel şi consumul de energie, fiind
posibilă chiar defectarea uscătorului de rufe.
Scoaterea unităţii de condensare (unității
filtrante a pompei de căldură):
Filtrul se găseşte în partea frontală a condensatorului
uscătorului de rufe (conform figurii de mai jos).
Demontarea filtrului:
2. Deschideţi prin tragere capacul
Scoateți periodic (la fiecare 5 cicluri de uscare) blocul
condensator si curatati eventualele resturi formate pe
suprafața filtrului.
Pentru a optimiza performanțele de uscare, recomandăm
curățarea filtrului după fiecare ciclu.
Curăţarea filtrului după fiecare program
1. Deconectaţi uscătorul de rufe de la sursa electrică
şi deschideţi uşa.
1. Trageţi în sus clema din plastic
de protecţie al condensatorului
(conform figurii).
a filtrului (conform figurii).
2. Deschideți filtrul,
cobărând clipsul.
Eliberaţi cele 4 cleme, rotindu-le în
poziție verticală, după care trageți
blocul filtrului spre el însuși.
3. Curăţaţi scamele din interior.
3. Separați cele două părți ale
filtrului și curățați suprafața
filtrului.
Remontaţi-l corespunzător.
Verificaţi dacă filtrul este
bine fixat în sediul lui cu
garnitura specifică.
! Nu utilizaţi uscătorul de rufe dacă filtrul nu este montat.
Controlul tamburului la încheierea fiecarui program
Rotiti manual tamburul pentru a îndeparta mici articole care
pot ramâne în interiorul uscătorului (batiste, etc.).
Curățarea tamburului
! Nu folositi abrazivi sau produse de curatare a inoxului. O
dâra colorată poate apăr ea pe suprafața tamburului, aceasta
poate fi cauzata de o combinatie de apă și/sau de produse de
curățare, ca de ex. balsamul de la spălare. Prezența acestei
dâre nu afectează performanțele de uscare.
Golirea recipientului pentru colectarea apei
după fiecare program
! Partea frontală a pompei de căldură este fabricată
din plăci de metal subțire. Asigurați-vă că nu le
deteriorați sau nu vă tăiați când efectuați operații de
curățare, scoțând și înlocuind blocul condensator.
În momentul curățării blocului condensator, îndepărtați orice
acumulare de scame de pe suprafața plăcilor metalice.
4. Îndepărtați corespunzător scamele cu ajutorul unei
cârpe umede, a unui burete sau a unui aspiraror. Nu
folosiți NICIODATĂ degetele.
5. Remontați cele două părți ale filtrului, curățați
garniturile și reintroduceți în cele 4 cleme, în poziție
orizontală, asigurându-vă că dispozitivele de închidere
sunt închise adecvat.
Curăţarea uscătorului de rufe
●
Trageţi
recipientul
pentru
colectarea
apei
spre
dumneavoastră,
scoateţi-l
complet
din
uscătorul
de rufe şi goliţi apa din recipient în chiuvetă sau
într-o scurgere.
Curăţaţi suprafeţele exterioare metalice sau din plastic şi
garniturile din cauciuc cu ajutorul unei lavete umede.
Rezervor
apă
Filtru
Pompă de căldură
Grilaj
aer
Cleme
Capac condensator
Mâner
17
Întreținere și Îngrijire
●
Aspiraţi periodic (la un interval de 6 luni) grila frontală a
prizei de admisie a aerului, pentru a înlătura depunerile
de scame, fire sau praf. De asemenea, aspiraţi
ocazional scamele acumulate în partea frontală a
condensatorului şi pe suprafaţa filtrului.
! Nu utilizaţi solvenţi sau produse abrazive.
! Uscătorul de rufe este prevăzut cu rulmenţi speciali
ce nu necesită lubrifierea.
! Solicitaţi verificarea cu regularitate a uscătorului de
rufe de către un tehnician autorizat pentru asigurarea
siguranţei din punct de vedere electric şi mecanic
(consultaţi secţiunea Asistenţă).
18
Anomalii și remedii
Se poate întâmpla ca uscătorul de rufe să nu funcţioneze. Înainte de a contacta Serviciul asistenţă tehnică (consultaţi cap.
RO
Asistenţă), parcurgeţi lista cu următoarele posibile probleme
Problema:
Uscătorul de rufe nu porneşte.
Cauze posibile/Soluţii:
• Ştecherul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact.
• S-a produs o pană de curent.
• Siguranţa este arsă. Încercaţi să introduceţi în priză un alt aparat.
• Uscătorul de rufe este conectat la sursa electrică printr-un prelungitor. Încercaţi să
conectaţi cablul de alimentare al uscătorului direct la priza de curent.
• Uşa nu este bine închisă.
• Programul nu a fost setat corespunzător (consultaţi cap. "Pornire și Programe").
• Butonul PORNIRE/PAUZĂ nu a fost apăsat (consultaţi cap. "Pornire și Programe").
Programul de uscare nu porneşte.
• A fost setată pornirea întârziată a programului de uscare (consultaţi secţiunea
"Pornire și Programe") sauA fost apăsat butonul de pornire; înainte de a porni uscătorul,
este necesară așteptarea unei scurte întârzieri. Așteptați inițierea uscării, nu apăsați din
nou butonul de pornire, în caz contrar, uscătorul se comută în modalitatea de pauză, iar
uscarea nu se activează.
Timpul necesar uscării este prea mare.
• Filtrul nu a fost curăţat (consultaţi secţiunea "Întreţinere").
• Recipientul pentru colectarea apei trebuie golit? Mesajul "Golire apă" luminează
intermitent si este vizualizat mesajul H2O? (consultaţi cap. "Întreţinere").
• Filtrul condensatorului trebuie curăţat (consultaţi cap. "Întreţinere").
• Temperatura setată nu este adecvată pentru tipul de material introdus în uscător
(consultaţi secţiunile "Pornire și Programe" si "Rufe").
• Timpul de uscare nu a fost setat corect pentru încărcătura din uscător (consultaţi
cap. "Rufe").
• Articolele introduse în uscător conţin o cantitate prea mare de apă (consultaţi cap.
"Rufe").
• Grilajul de pătrundere al aerului a fost opturat (a se vedea cap. "Instalare" sau "Întreținere")
• Uscătorul de rufe este încărcat peste capacitatea maximă admisă (consultaţi cap.
"Rufe").
Mesajul Golire apă este vizualizat, dar
uscătorul de rufe este în funcţiune
numai de puţin timp.
• Probabil că recipientul pentru colectarea apei nu a fost golit înainte de lansarea
programului. Nu aşteptaţi semnalul pentru golirea apei, verificaţi întotdeauna
recipientul pentru colectarea apei şi goliţi-l înainte de a lansa un nou program
de uscare (consultaţi cap. "Întreţinere").
Mesajul Golire apă este vizualizat, dar
recipientul pentru colectarea apei nu
este plin.
• Este normal, mesajul:
ÎNCHEIERE CICLU, CURĂȚARE FILTRU ȘI GOLIRE APĂ vă reamintește că
recipientul pentru colectarea apei este plin - acesta trebuie golit (consultaţi cap.
"Display" și "Pornire și programe").
Programul se încheie, dar rufele
sunt mai umede decât ar trebui.
! Din motive de siguranţă, durata programelor uscătorului de rufe este de
maximum 4 ore.
În cazul în care programul automat nu a sesizat în acest interval de timp nivelul
de umiditate final necesar, uscătorul de rufe va încheia programul şi se va opri.
Verificaţi problemele prezentate la punctele de mai sus şi lansaţi din nou
programul; dacă după aceasta rufele sunt în continuare umede, contactaţi
Serviciul asistenţă tehnică (consultaţi cap. "Asistenţă").
Display-ul indică codul de
eroare F urmat de unul sau
două
numere,
ledurile
opțiunilor și cel de pauză
luminează intermitent
● Dacă display-ul vizualizează o eroare:
- Opriți aparatul și scoateți din priză. Curățați filtrul și condensatorul (a se
vedea cap. "Întreținere"). Reintroduceți în priză, porniți aparatul și un nou
program. Dacă este vizualizată o eroare: notați-vă codul și contactați Serviceul (consultaţi cap. "Asistenţă").
Display-ul indică scurt:
dON la fiecare 6 secunde.
● Uscătorul este în stadiul Demonstrativ. Țineți apăsate simultan tastele On/Off și
Start/Pauză timp de 3 secunde. Display-ul va indica : dON
timp de 3 secunde, ulterior își va relua funcționarea normală.
Indicatoarele panoului de
control ale uscătorului sunt
stinse chiar dacă aparatul este
pornit.
● Uscătorul se comută în modalitatea standby pentru economisirea energiei.
Acest fapt intervine când aparatul a fost lăsat pornit și a intervenit o pană de
curent. Intervine dacă aparatul este pornit, dar nu a fost activat vreun program
sau la încheierea programului de uscare.
- Țineți apăsat butonul ON/OFF până la aprinderea indicatoarelor.
Display-ul Duratei reziduale se
modifică pe parcursul uscării.
• Durata reziduală este verificată permanent pe durata uscării. Durata se
adaptează pentru a vă oferi cea mai bună estimare posibilă. Durata afisată se
poate prelungi pe parcursul ciclului. Este un fapt perfect normal.
Uscătorul este zgomotos pe parcursul
primelor minute de utilizare
• Este un fapt perfect normal mai ales dacă uscătorul nu a mai fost folosit de
mult timp. Dacă zgomotul persistă pe durata ciclului, apelați Service-ul.
17
19
Service
Sistem pe condensare
Acest aparat este echipat cu un sistem de condensare (pompă de
căldură) pentru uscarea rufelor. Pentru a-i permite funcționarea,
Condensatorul utilizează gaz cu efect de seră, prevăzut în
protocolul de la Kyoto. Gazele F sunt introduse într-o unitate
sigilată ermetic. Această unitate sigilată conține 0,29 kg de gaz
R134aF care acționează ca un refrigerant.
Dacă unitatea de condensare este deteriorată, aceasta trebuie
înlocuită cu o altă unitate de condensare. Adresați-vă în acest
sens Service-ului.
Obs. Gazele introduse într-o unitate sigilată nu sunt periculoase
pentru sănătate, dar, prin evacuare pot dăuna încălzirii globale.)
Înainte de a contacta Serviciul asistenţă
tehnică:
● Verificaţi dacă nu puteţi soluţiona dumneavoastră
problema, consultând ghidul "depanare" (consultaţi
cap. Anomalii și remedii).
● În caz contrar, opriţi uscătorul de rufe şi contactaţi cel
mai apropiat Centru de asistenţă tehnică.
Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii:
● numele dumneavoastră, adresa şi codul poştal.
● numărul de telefon.
● tipul problemei întâmpinate.
● data achiziţionării produsului.
● modelul aparatului (Mod.).
● seria (S/N).
Aceste informaţii se regăsesc pe plăcuţa cu date tehnice
aplicată în interiorul uşii aparatului.
RO
Piese de schimb
Uscătorul de rufe este un aparat complex. Nu încercaţi să
reparaţi aparatul personal şi nu permiteţi altor persoane în
afara persoanelor calificate să realizeze reparaţii la acest
aparat, deoarece reparaţiile realizate de persoane fără
experienţă pot provoca leziuni, pot cauza defectarea aparatului
şi pot duce la anularea garanţiei pentru piesele de schimb.
În cazul în care întâmpinaţi probleme în utilizarea aparatului,
contactaţi un tehnician autorizat.
● Obs: operațiile de întreținere sau reparație efectuate de o
persoană necalificată ce includ accesarea condensatorului
invalidează garanția aparatului.
Informaţii privind reciclarea şi scoaterea din uz
Datorită angajamentului nostru permanent de a proteja mediul înconjurător, ne rezervăm dreptul de a utiliza componentele reciclate
pentru a reduce la minimum costurile şi risipa de materiale.
●
●
Când aruncaţi ambalajul: respectaţi legislaţia locală pentru ca ambalajele să poată fi reciclate.
Pentru a reduce la minimum riscul rănirii copiilor, demontaţi uşa şi ştecherul – şi apoi tăiaţi cablul de alimentare, de la
nivelul aparatului. Aruncaţi aceste părţi separat pentru a vă asigura că aparatul nu mai poate fi conectat la sursa de
curent.
Scoaterea din uz a aparatelor electrice uzate
Directiva Europeană 2012/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) stipulează
că aparatele electrocasnice nu pot fi evacuate împreună cu deşeurile municipale nesortate. Aparatele scoase
din uz trebuie colectate separat în vederea optimizării costurilor de reutilizare şi reciclare a materialelor din
compoziţia acestora şi a reducerii impactului asupra mediului şi a sănătăţii umane. Simbolul tomberon barat
este marcat pe toate produsele pentru a indica obligaţia evacuării separate.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la evacuarea corectă a aparatelor electrocasnice scoase din uz, contactaţi
autorităţile locale sau dealerul local.
Programe comparative
• Programe recomandate pentru testul comparativ - EN61121.
Program (EN61121)
Uscare bumbac
Program de ales
Dimensiune încărcătură
Bumbac uscare intensivă
9 kg
Bumbac uscare călcare
Bumbac uscare intensivă
9 kg
Țesătură ușor de îngrijit
Sintetice
3 kg
Opțiune uscare automată
Uscare în dulap
Călcare
Uscare în dulap
! Obs.: aceasta nu este o listă completă a opțiunilor programului (a se vedea cap. Pornire și programe).
Acest aparat respectă următoarele Directive ale Comunităţii Europene:
- 2006/95/CE (Echipamente de joasă tensiune))
- 2004/108/CEE, 92/31/CEE şi 93/68/CEE (Compatibilitate electromagnetică)
18
20
20
2020
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement