HOTPOINT/ARISTON OK 89E D.20 X/HA S Instruction for Use

HOTPOINT/ARISTON OK 89E D.20 X/HA S Instruction for Use | Manualzz
OK 897 EN DC.20 HA S
OK 897 EN DC.20 X/HA S
OK 89ED.20 X /HA S
OK 89ED.20 /HA S
7OOK 998ED X RU/HA
7OOK 998ED RU/HA
Қазақша
Пайдалану нұсқаулығы
ПЕШ
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,1
Ескертулер,2
Көмек,3
Құрылғы сипаттамасы,4
Құрылғы сипаттамасы,5
Орнату,6
Пештің құрылымы,8
Қосу және пайдалану,9
Тағам дайындау режимдері,10
Сақтандырулар мен кеңестер,17
Жөндеу және күтім,17
Ақаулықтарды жою,19
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол жететін
бөліктері жұмыс кезінде қызуы мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз. 8-ге толмаған балаларға
үздіксіз бақылау болмаса, құрылғыдан
аулақ ұстау керек. Бұл құрылғыны
қауіпсіз түрде қолдану бойынша кеңес
не нұсқау берілген және ықтимал қауіпқатерлерді түсінетін жағдайда, оны 8-ге
толған балалар мен дене, сезіну немесе
ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана
алады. Балаларға құрылғымен ойнауға
болмайды. Балаларға бақылаусыз
құрылғыны тазалауға және оған қызмет
көрсетуге болмайды.
Пеш есігінің шынысын тазалау үшін қатты
ысқыш тазалағыштарды немесе өткір
метал ысқыштарды пайдаланбаңыз,
себебі олар шыныны сызып, оның
шағылуына әкелуі мүмкін.
Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты
немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ: Тоқ соғу мүмкіндігінің алдын
алу үшін шамды ауыстырмас бұрын
құрылғы өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
! Тартпаны ішке салған кезде шектегіш
жоғары қарап, қуыстың артқы жағында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
2
Көмек
Ескерту:
Құрылғы кез келген дұрыс жұмыс істемеуін анықтайтын
автоматты диагностикалық жүйе арқылы реттеледі.
Ақаулықтар төмендегі түрдегі хабарлармен көрсетіледі:
"F—" сандардың алдында келеді.
Ақаулық болған кезде техникалық қолдау қызметіне
хабарласыңыз.
Техникалық қолдау орталығына хабарласпас бұрын:
• Ақаулықты өзінің түзете алатыныңызды тексеріңіз.
• Ақаулықтың жойылғанын тексеру үшін бағдарламаны
қайта бастаңыз.
• Егер жойылмаса, Уәкілетті техникалық қолдау
орталығына хабарласыңыз.
! Рұқсаты жоқ адамның қызметін ешқашан қабылдамаңыз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
• Туындаған проблема түрі.
• ТЕМПЕРАТУРА (TEMPERATURE) бейнебетінде
көрсетілетін хабар.
• Құрылғының моделі (Мод.).
• Сериялық нөмірі (С/н).
Мәліметтердің соңғы екі бөлігін құрылғының деректер
тақтасынан көре аласыз.
3
Құрылғы сипаттамасы
Жалпы шолу
1 1-ПОЗИЦИЯ
2 2-ПОЗИЦИЯ
3 3-ПОЗИЦИЯ
4 4-ПОЗИЦИЯ
5 5-ПОЗИЦИЯ
6 “D” БӨЛГІШІНІҢ ПОЗИЦИЯСЫ
7 6-ПОЗИЦИЯ
8 7-ПОЗИЦИЯ
9 Сырғымалы сөрелерге арналған СЫРҒЫТПАЛАР
10МАЙ ЖИНАЙТЫН ТАБА
11ГРИЛЬ
12БӨЛГІШ сөресі
13Басқару тақтасы
13
9
12
7
11
5
10
3
1
4
8
6
4
2
Құрылғы сипаттамасы
Басқару тақтасы
1 ТАҢДАУ тұтқасы
2 БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ ҚУАТ ТҮЙМЕСІ
3 ДИСПЛЕЙ
4 ТЕРМОСТАТ / ТАЙМЕР тұтқасы
5 БАСТАУ/ТОҚТАТУ
6 ЕСКЕ САЛҒЫШ белгішесі
7 ТАЙМЕРДI ОРНАТУ белгішесі
8 БАСҚАРУ ТАҚТАСЫН ҚҰЛЫПТАУ белгішесі
9 ОРЫНДЫ ТАҢЦАУ белгішесі
10ЖАРЫҚ белгішесі
Дисплей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
КІШІ ҚУЫС белгішесі
ҚУЫС ТЕМПЕРАТУРАСЫ дисплейі
УАҚЫТ дисплейі
ҰЗАҚТЫҚ белгішесі
ПІСІРУ АЯҚТАЛДЫ белгішесі
САҒАТ белгішесі
ЕСКЕ САЛҒЫШ белгішесі
БАСҚАРУ ТАҚТАСЫНЫҢ ҚҰЛПЫ индикаторы
ҚУЫСТЫ АЛДЫН АЛА ҚЫЗДЫРУ / ҚАЛДЫҚ ҚЫЗУ
индикаторы
10НЕГІЗГІ ҚУЫС белгішесі
11РЕЖИМ белгішелері
1
2
3
10
4
8
9
11
6
5
7
1
2
10
9
3
8
4
5
7
6
5
Орнату
Желдету
Лайықты желдетудің
орнатылғанын тексеру үшін
шкафтың артқы қабырғасын алып
тастау қажет. Пешті екі ағаш
тақтайға немесе кемінде 45 x 560
мм ашық тұрған тегіс жерде
орналастыру ұсынылады
(сызбаны қараңыз).
! Құрылғыны іске қоспастан бұрын осы нұсқаулық
кітапшасын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда құрылғыны
қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту туралы маңызды
ақпараттар қамтылған.
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Оны құрылғының кез
келген жаңа иесіне беріңіз.
Орналастыру
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз.
Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу қаупін туғызуы
мүмкін. (“Сақтандырулар мен кеңестер” бөлімін
қараңыз).
! Құрылғыны берілген нұсқаулыққа сүйене отырып білікті
маман орнатуы қажет. Құрылғы дұрыс орнатылмаған
жағдайда, адамдар мен жануарлар өміріне қауіп төндіруі
немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
Бекітілген құрылғы
Құрылғының дұрыс жұмыс жасайтынын тексеру үшін
қолайлы шкафты қолданыңыз.
560
mm
.
ең азы 20 мм
45 m
m.
ЖЕЛДЕТКІШТІ
ҚОЛДАНУ РЕЖИМІ
ең азы 45 мм
Ортаға қою және бекіту
Құрылғыны шкафқа бекітіңіз:
• Пештің есігін ашыңыз;
• Жақтаудағы бекіту тесіктерін жауап тұрған 2 резеңке
тығынды алып тастаңыз;
• Пешті шкафқа 2 ағаш бұрандамен бекітіңіз;
• Резеңке тығындарды орнына салыңыз.
• П е ш к е ж а қ ы н қ а б ы р ғ а л а р ы с т ы қ қ а т ө з і м д і
материалдан жасалған болуы қажет.
• Сыртқы қабығы бар шкафтарды жинағанда 100°C
температураға төзетін желімдер қолданылуы қажет.
• пешті ас үй үстелінің астына (сызбаны қараңыз)
немесе ас үй жиһазының ішіне орнату үшін шкафтың
өлшемдері төмендегідей болуы қажет:
.
. min
mm
m.
45 m
567 mm.
558
mm
.
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
595
mm
25
545
.
.
mm
.
mm
! Құрылғы орнатылған кезде кез келген электрлі
заттардан алыс болуы қажет.
Негізгі деректер кестесінде берілген пайдалану ортасының
көрсеткіштері осы орнату түрі үшін есептелген.
6
! Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін
барлық бөліктері арнайы құралдардың көмегімен ғана
алынуы тиіс.
Токқа жалғау
5 mm.
KZ
Үш ұялы электр кабелі бар пеш айнымалы ток кернеуімен
және құрылғыда орналасқан негізгі деректер кестесінде
көрсетілген жиілікпен жұмыс істеу үшін жасақталған
(төменге қараңыз).
Электр кабелін орнату
1. Қақпақтың бүйір
құлақшаларына бұрауышты
тығып, дәнекер қалқаншаны
ашыңыз. Бұрауышты төмен
басқанда қақпақты ашатындай
тұтқа түрінде пайдаланыңыз
(сызбаны қараңыз).
2. Бұранданы бекітуге
арналған қысқыш пен үш
желілі L-Nбайланыс
бұрандасын босату
арқылы электр кабелін
орнатыңыз.
Кабельді сәйкес
өткізгіштерге жалғаңыз: көк
сымды (N) деп белгіленген
N
өткізгішке, қоңыр сымды (L)
деп белгіленген өткізгішке,
ал сары/жасыл сымды
(сызбаны қараңыз) деп
белгіленген өткізгішке жалғаңыз.
L
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Өлшемдері *
Көлемі*
74 л
Өлшемдері **
ені 45,6 см
биіктігі 41 см
тереңдігі 41 см
Көлемі**
77 л
Электр
қосылымдары
кернеуі: 220 - 240 В ~ 50/60 Гц не 50 Гц,
ең көп тұтынылатын қуат – 2600 Вт
(техникалық деректер тақтасын қараңыз)
Электр пештерінің белгісіндегі
2002/40/EC нұсқауы. EN 50304
стандарты
3. Қыспа бұранданы нығайтып, кабельді орнына бекітіңіз.
4. Дәнекер қалқаншаның қақпағын жабыңыз.
Электр кабелін желіге қосу
Деректер кестесінде көрсетілген жүктемеге сәйкес
стандартты айырғышты орнатыңыз (кестені қараңыз).
Құрылғы мен желі арасында орнатылған 3 мм ашық
кішкене байланыс бар жан-жақты айырып-қосқышты
пайдалану арқылы құрылғы тікелей электр желісіне
қосылуы қажет. Айырып-қосқыш анықталған жүктемеге
лайықты және ағымдағы ток реттеуіне сәйкес болуы
қажет (жерге қосылған сым айырып-қосқыштан
ажыратылмауы тиіс). Электр кабелін кез келген нүктесі
50°C-тан жоғары температурамен байланыспайтындай
етіп орналастыру қажет (мысалы, пештің артқы панелі).
KZ
ені 43,5 см
биіктігі 41 см
тереңдігі 41 см
ҚУАТ БЕЛГІСІ
Мəжбүрлі конвекция класы – қыздыру
күйіне арналған мəлімденген қуат
тұтынуы: ЭКО.
Бұл құрылғы Еуропа экономикалық
қауымдастығының келесі нұсқауларына
сай келеді: 12.12.2006 жылғы
2006/95/EEC (төмен кернеу) жəне кейінгі
өзгертулері – 15.12.04 жылғы
2004/108/EEC (Электромагнитті
үйлесімділік) жəне кейінгі өзгертулері
– 22.07.1993 жылғы 93/68/EEC жəне
кейінгі өзгертулері. 2012/19/ЕEC жəне
одан кейінгі түзетулер. 1275/2008
(күту/өшу режимі)
! Орнатушы дұрыс ток байланысын жасағанына және
оның қауіпсіздік шараларына сәйкес екендігіне сенімді
болуы қажет.
Құрылғыны токқа қоспастан бұрын төмендегілерді
тексеріңіз:
• Құрылғы жерге қосылған және штепсельдік ұш заңға
сәйкес болып табылады.
* Тек тартылатын бағыттауыштары бар модельдер үшін.
** Тек сым бағыттауыштары бар модельдер үшін.
• Розетка негізгі деректер кестесінде көрсетілген
құрылғының ең жоғарғы күшіне төзімді.
• Кернеу деректер тақтасында көрсетілген мәндер
аралығында.
• Розетка құрылғының штепсельдік ұшына сәйкес
келеді. Розетка штепсельдік ұшқа сәйкес болмаса,
өкілетті маманнан оны ауыстырып беруді өтініңіз.
Бірнеше розеткалар мен ұзартқыш сымдарын
пайдаланбаңыз.
! Құрылғы орнатылғаннан кейін электр кабелі мен
розетка жақын жерде болуы қажет.
! Кабель иілмеуі немесе қысылмауы қажет.
! Кабель жиі тексеріліп, тек өкілетті маманның көмегімен
ғана алмастырылуы тиіс (Көмек» бөлімін қараңыз).
! Қауіпсіздік шаралары сақталмаған жағдайда
өндіруші жауапкершілікті өз мойнына алудан бас
тартады.
7
KZ
Пештің құрылымы
OPEN SPACE пешінің сыйымдылығы 70 литр және
пайдаланушыларға бір уақытта 4 тартпада пісіру
опцияларын немесе кәдімгі пеште пісіру мүмкін
болмайтын молырақ ас пісіруді ұсынады.
ExtraLarge Space мүмкіндіктерінің арқасында OPEN
SPACE пеші он ас пісіру функциясын ұсынады,
олардың алтауы әмбебап және ас пісірудің кез келген
түріне келеді, ал қалған 4 функция кез келген рецептте
жақсы нәтиже алу үшін пайдаланылатын автоматты
бағдарлама болып табылады.
OPEN SPACE пеші барлық талаптарға 4 әртүрлі
опциялармен бірге жоғарғы деңгейдегі ыңғайлылықты
ұсынады: пеш үлкен бір камера, бірақ әртүрлі өлшемдегі
бөлек орындарға бөлінеді, әрқайсысында жеке
температура мен ұзақтықты басқару элементтері бар.
Бұл ExtraLarge камерасын екі түрлі өлшемдегі
камераларға бөлетін жылуды оқшаулаушы БӨЛГІШ
арқылы жасалады: Main Space және Small Space
камералары.
Екі Main және Small Space камералары әртүрлі
тағамдарды жылдам пісіру үшін бір уақытта немесе тек
қажетті орын қолданылатындай бөлек пайдаланылады.
Екі к амера бір уақытта пайдаланылған к езде
әрқайсысының пісіру температурасы 50° мен 250°
аралығындағы мәнге реттеледі. Әртүрлі тағамдардың
иістерін араластырмастан пісіруге болатын екі жер
арасында 100°-тық температура айырмашылығы
болады.
Main жəне Small Space: қатар режимдегі жұмыс
ExtraLarge Space: 4 сөре деңгейлерінде пісіру
ТАРТПА
ТАРТПА
EXTRALARGE
SPACE
ТАРТПА
ТАБА
Тек Small Space камерасын пайдаланып пісіру
SMALL
SPACE
ТАРТПА немесе ТАБА
«Б» бөлгіші
(бекітілген позиция)
MAIN
SPACE
SMALL
SPACE
MAIN
SPACE
ТАРТПА немесе ТАБА
«Б» бөлгіші (бекітілген позиция)
ТАРТПА (3 сөреде пісіру)
ТАРТПА (3 сөреде пісіру)
ТАБА
(3 сөреде пісіру)
Тек Main Space камерасын пайдаланып пісіру: 3 сөре деңгейлерінде пісіру
SMALL
SPACE
MAIN
SPACE
«Б» бөлгіші (бекітілген позиция)
ТАРТПА (3 сөреде пісіру)
ТАРТПА (3 сөреде пісіру)
ТАБА
(3 сөреде пісіру)
Төмендегі кесте орнатылатын температураның мәндерін көрсетеді. Дисплей екі орынның температурасын реттеуге
пайдаланылатын процедура арқылы нұсқау береді.
Бірінші қуыстағы температура
(Негізгі немесе кішкене орын)
40°C пен 150°C аралығы
Екінші қуыстағы температура
(Кішкене немесе негізгі орын)
Таңдалған бірінші қуыстағы температураға қатысты температураның
айырмашылығы 50°C–тан жоғары емес
Мысалы: Егер бір қуысты 90°C етіп қойсаңыз,
Басқасы үшін мəнді 40°C (90°C-50°C) жəне 140°C (90°C+50°C) аралығына орнатуыңызға болады.
155°C пен 200°C аралығы
Таңдалған бірінші қуыстағы температураға қатысты температураның
айырмашылығы 70°C–тан жоғары емес
Мысалы: Егер бір қуысты 180°C етіп қойсаңыз,
Басқасы үшін мəнді 110°C (180°C-70°C) жəне 250°C (180°C+70°C) аралығына орнатуыңызға болады.
205°C пен 250°C аралығы
Таңдалған бірінші қуыстағы температураға қатысты температураның
айырмашылығы 100°C–тан жоғары емес
Мысалы: Егер бір қуысты 210°C етіп қойсаңыз,
басқасы үшін мəнді 110°C (210°C-100°C) жəне 250°C (ең жоғарғы температураны орнату) аралығына орнатуыңызға болады.
8
Қосу және пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Пеш
тартпаларды алып
шығуға арналған және
пештен шығып кетуіне
жол бермейтін шектегіш
жүйемен жабдықталған
(1).
Сызбада көрсетілгендей,
толығымен шығарып алу
үшін тартпаларды алдыңғы шетінен ұстап көтеріп,
тартсаңыз (2) болғаны.
! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос күйінде
есігін жауып, ең жоғарғы температурада кемінде
жарты сағаттай қыздырыңыз. Пешті өшіріп, оның есігін
ашпастан бұрын бөлмені желдетіп алыңыз. Құрылғыдан
оны өндіру кезінде күйдірілген қорғағыш заттарының
жеңіл жағымсыз иісі шығуы мүмкін.
! Орнату процесін жеңілдету үшін “ ” және “ ” түймелерін басып
ұстау арқылы дисплейдегі сандарды жылдам айналдырыңыз.
! 10 секундтан кейін әрбір параметр құрылғыда автоматты түрде
сақталады.
! Құрылғыны қосқан кезде қолданылмайтын қуыстардан барлық
ыдыс-аяқты немесе нәзік тағамдарды алып тастаңыз.
! Пісіру басталғаннан кейін БӨЛГІШ алынғанша пешті
түймесімен өшіру қажет.
! Пеш қосылған кезде, ол ЖАСАУ пісіру режимі орнатылады.
! Пайдаланушы қолғап киген болса, сенсорлық басқару
элементтерін қосу мүмкін емес.
! Пісіру өнімділігін оңтайландыру үшін таңдалған
функцияны іске қосқан кезде өнім параметрлері
қолданылады, оған байланысты желдеткіш пен қыздыру
элементтері кешігіп қосылуы мүмкін.
Басқару тақтасын құлыптау
! Пеш өшіп тұрғанда, пісіру басталғанда немесе
аяқталғанда және бағдарламалау кезінде басқару
тақтасын құлыптауға болады.
Пешті басқару элементтерін құлыптау үшін
түймесін
кем дегенде 2 секунд басып ұстап тұрыңыз. Сигнал
беріліп, ТЕМПЕРАТУРА дисплейінде “O—n” таңбасы
көрсетіледі. Құлыптың қосылғанын көрсету үшін
белгішесі жанады.
Пешті басқару элементтерінің құлпын алу үшін
түймесін
кем дегенде 2 секунд қайтадан басып ұстап тұрыңыз.
Сағатты орнату
! Пеш өшіп тұрған кезде ғана сағатты орнатуға
болады. Пеш күту режимінде болса,
түймесі бір
рет басылғанда дисплейде ағымдағы уақыт параметрі
көрсетіледі. Уақытты орнату үшін оны қайтадан басыңыз.
Қуат желісіне қосқаннан кейін немесе қуат өшіп қайта
қосылғаннан кейін
түймесі мен УАҚЫТ дисплейінде
сандар 10 секунд жыпылықтайды.
Сағатты орнату үшін:
1.
түймесін басыңыз.
2. “ ” және “ ” түймелерінің көмегімен сағатты реттеңіз.
3. Дұрыс сағат мәніне жеткенде
түймесін басыңыз.
4. Минуттарды орнату үшін жоғарыдағы процесті қайталаңыз.
Қуат өшіп, қайта қосылса, сағатты қайтадан орнату қажет
болады. Дисплейде
белгішесі жыпылықтаса, демек
сағат дұрыс орнатылмаған.
Еске салғышты орнату
! Еске салғышты пештің қосылғанына немесе өшірілгеніне
қарамастан орнатуға болады. Ол пешті қоспайды не өшірмейді.
Орнатылған уақыт өткен кезде, таймер дыбыстық
белгі береді де, 30 секундтан кейін немесе басқару
тақтасындағы кез келген белсенді түйме басылған кезде,
ол автоматты түрде тоқтайды.
Таймерді реттеу үшін төмендегі әрекеттерді орындаңыз:
1.
түймесін басыңыз.
2. “ ” және “ ” түймелерінің көмегімен қажетті уақытты
орнатыңыз.
3. Қажетті мәнге жеткенде
басыңыз.
түймесін қайтадан
Жанып тұрған
таңбасы еске салғыш қосылып
тұрғаны туралы еске салады.
Еске салғышты өшіру үшін
түймесін басып, “ ”
және “ ” түймелерінің көмегімен уақытты 00:00 мәніне
орнатыңыз. Түймені тағы бір рет басыңыз.
Белгіше өшіп, еске салғыш өшірілгенін білдіреді.
Салқындату желдеткіші
Пештің сыртқы температурасын салқындату үшін
салқындату желдеткіші басқару тақтасы мен пеш есігінің
арасында, сондай-ақ, пеш есігінің астына қарай салқын
ауа ағынын өткізеді. ғана қосылады.
! Тағам дайын болғаннан кейін де пеш толық
салқындағанша желдеткіш жұмыс істеп тұрады.
Пештің шамдары
Пеш есігі ашылғанда немесе пісіру режимі басталғанда
шам жанады.
түймесімен шамды кез келген уақытта қосуға болады.
Қалған қызу көрсеткіштері
Құрылғы қалған қызу көрсеткішімен жабдықталған. Пеш
өшіп тұрғанда, пештің ішіндегі жоғары температураны
көрсету үшін дисплейде “қалған қызу” жолағы жанады.
Жолақтың бөліктері пеш ішіндегі температура азайғанда
бір-бірден өшеді.
9
KZ
KZ
Жасырын тұтқа
Кейбір модельдерде пеш есігіне ендірілген жасырын
тұтқа бар. Жай ғана басыңыз, сонда пешті ашу
және жабу кезінде берік ұстайсыз. Оны пайдаланып
болғаннан кейін аздап басу арқылы қайтадан жабыңыз.
Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру
Пайдаланушы таңдауларының барлығын (сағат және
өзгертілген ұзақтықтар) бастапқы қалпына келтіру үшін
пештің зауыттық параметрлерін қалпына келтіруге
болады. Қалпына келтіруді орындау үшін пешті өшіріңіз,
одан кейін бірінші қолмен пісіру режиміне сәйкес келетін
түймені (жоғарғы сол жақ) және
түймесін бір
уақытта басып, 6 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Қалпына
келтіру процедурасы аяқталған кезде сигнал беріледі.
түймесі алғаш рет басылғанда пеш бірінші рет
қосылғандай әрекет етеді.
Күту режимі
Бұл өнім күту режимінде қуат тұтынуды шектеуге
қатысты соңғы Еуропалық Директиваның талаптарына
сәйкес келеді. 30 секунд ішінде ешбір түйме басылмаса
және басқару тақтасы/есік құлпы қосылмаған болса,
құрылғы күту режиміне автоматты түрде өтеді.
Жарықтығы жоғары “Сағат түймесі” шамы күту режимін
білдіреді. Құрылғыны қайта қолдана бастағанда жүйенің
жұмыс режимі қалпына келеді.
Тағам дайындау режимдері
! Керемет жұмсақ немесе қытырлақ тағам пісіруді
қамтамасыз ету үшін пеш тағам ішіндегі суды бу түрінде
шығарады. Яғни, барлық тағамдар үшін оңтайлы пісіру
нәтижесіне қол жеткізуге болады.
! Пеш қосылған кезде, ол бірінші ЖАСАУ пісіру режимін
ұсынады.
! Ешқашан пештің астыңғы жағына зат қоймаңыз, бұл
эмальді қабатты зақымдайды.
! Әрқашан асхана ыдыстарын берілген тартпа(лар)ға қойыңыз.
ExtraLarge Space
! “D” позициясына тартпа қоймаңыз.
Пешті қосу
1.
10
түймесін басып басқару тақтасын қосыңыз.
Құрылғы үш мәрте сигнал береді (арту ретімен) және
барлық түймелер бірінен кейін бірі жанады.
2. Қалаған пісіру режиміне сәйкес келетін түймені басыңыз.
ТЕМПЕРАТУРА дисплейінде төмендегілер көрсетіледі:
- қолмен бағдарламалаған кезде – режимге байланысты
температура;
- автоматты бағдарламалаған кезде – “Авто” жазуы.
УАҚЫТ дисплейінде төмендегілер көрсетіледі:
- қолмен бағдарламалағанда – ағымдағы уақыт;
- автоматты бағдарламалаған кезде – ұзақтық.
3. Пісіруді бастау үшін
түймесін басыңыз.
4. Пеш алдын ала қыздыру сатысын бастайды: алдын
ала қыздыру индикатор шамы жыпылықтайды.
5. Алдын ала қыздыру процесі аяқталған кезде сигнал
беріледі де, алдын ала қыздыру индикатор шамы осы
кезеңнің аяқталғанын көрсетеді: содан кейін тағамды
пешке салуға болады.
6. Тағам дайындау кезінде әрқашан мына әрекеттерді
орындауға болады:
түймесін одан кейін, “ ” және “ ” түймелерін басу
арқылы температураны өзгерту (тек қолмен басқару
режимдері);
- пісіру режимінің ұзақтығын реттеу (“Пісіру режимдері”
бөлімін қараңыз);
- пісіруді тоқтату үшін
түймесін басыңыз. Бұл
жағдайда құрылғы бұрын өзгертілген температураны
жадында сақтайды (тек қолмен басқару режимдерінде);
түймесін 3 секунд басу арқылы пешті өшіріңіз.
7. Егер пеш жұмыс істеп тұрған кезде электр қуаты
сөніп қалса, құрылғының ішіндегі автоматты жүйе тағам
дайындау режимін қуат үзіліп кеткен сәттен бастап қайта
іске қосады, бұл үшін температура белгілі бір деңгейден
төмендемеуге тиіс. Әлі басталмаған бағдарламаланған
пісіру режимдері қалпына келтірілмейді және оларды
қайта бағдарламалау қажет болады.
! BARBECUE (БАРБЕКЮ) режимінде алдын ала қыздыру
кезеңі жоқ.
ЖАСАУ пісіру режимдері
! Барлық тағам дайындау режимдерінің әдепкі
орнатылған пісіру температурасы бар, оны 30°C пен
250°C аралығында қолдан реттеуге болады (BARBECUE
(БАРБЕКЮ) режимі үшін 300 °С). Кез келген температура.
CREATION cooking modes include all manual programmes.
Пеш әрбір пісіру режимінің барлық маңызды аспектілерін
басқарады және қарапайым рецепттерден күрделі
аспаздық рецепттерге дейін керемет тағам дайындауды
жеңілдетеді: температура, қызу көзі, ылғалдылық
және желдеткіш көмегімен жұмыс істеу автоматты
түрде басқарылады. Бұл тарау аспамыздың көмегімен
жазылған. Оның тәжрибесін қолдану және тағам пісіру
қабілеттілігіңізді арттыру үшін оның кеңестеріне құлақ
салуға шақырамыз. Ұсынылған пісіру режимдері,
температуралар және пеш сөресінің биіктіктері аспазымыз
қолданатын параметрлерді көрсетеді және олар үздік
нәтижеге қол жеткізуіңізге көмектеседі. Төмендегі кестеде
әрбір ЖАСАУ пісіру режимі үшін пешті алдын ала қыздыру
керек немесе керек еместігін білдіреді. Осы ұсыныстар
орындалған жағдайда керемет нәтижеге қол жеткізесіз.
Тағамды алдын ала қыздырылған пешке қойғыңыз келсе,
алдын ала қыздыру кезеңінің аяқталуын күтіңіз (оны
бірнеше рет берілген сигнал білдіреді). Температура
таңдалған пісіру режиміне сәйкес автоматты түрде
орнатылады; дегенмен, оны рецептіңізге сәйкес келу
үшін реттеуге болады.
Сондай-ақ, пісіру мерзімін дереу немесе кешіктіріп
бастауға орнатуға болады.
Артқы қыздыру элементі және желдеткіш қосылады, осылайша
бүкіл пеш ішінде қызу біртіндеп, біркелкі түрде таралады.
Бұл қуат үнемдейтін режим кіші тағамдарға ұсынылады,
тағамдарды қыздыруға және пісіруді аяқтауға қолайлы.
Бұрылмалы істік*
MULTILEVEL (КӨПДЕҢГЕЙЛІ) режимі
Барлық қыздыру элементтері мен желдеткіш іске
қосылады. Пештің қызуы тұрақты болғанда ауа тағамды
біркелкі қызартып пісіреді. Бір уақытта ең көбі екі
тартпаны пайдалануға болады.
LOW TEMPERATURE (ТӨМЕН ТЕМПЕРАТУРА) режимі
Пісірудің бұл түрі тексеру, йогурт дайындау, қажетті
уақытта тамақты ысыту және төменгі температурада
ақырын ас пісіру үшін қолданылады. Температураның
опциялары: 40, 65 және 90°C.
FAN GRILLING (ЖЕЛДЕТКІШІ БАР ГРИЛЬ) режимі
Жоғарғы қыздыру элементі мен гриль-бар істігі (бар
болса) іске қосылады да, желдеткіш жұмыс істей
бастайды. Айналу кезінде айналдырып қыздыру
элементі де іске қосылады. Осы мүмкіндіктердің жиыны
пештің күшейтілген ауа айналымы мен қыздыру элементі
арқылы берілетін бір бағыттағы жылу бөлу тиімділігін
арттырады. Бұл тағамның күйіп кетуін болдырмауға
көмектеседі және жылудың тағамның ішкі жағына енуіне
мүмкіндік береді. Бұл режим пайдаланылғанда пештің
есігі әрдайым жабық тұруы қажет (“Тағам дайындау
бойынша кеңес” бөлімін қараңыз).
BARBECUE (БАРБЕКЮ) режимі
Үстіңгі қыздыру элементі мен бұрылмалы істік (егер болса)
іске қосылады. Грильдің жоғарғы және тіке температурасы
қабаттың жоғарғы температурасын қажет ететін тағамдар
үшін ұсынылады. Бұл режим пайдаланылғанда пештің
есігі әрдайым жабық тұруы қажет (“Тағам дайындау
бойынша кеңес” бөлімін қараңыз).
ЖЫЛДАМ ПІСІРУ функциясы
Бұл функция пештің қайтадан қыздырылуын қажет етеді.
Бұл функция алдын ала оралған (қатырылған немесе
алдын ала пісірілген) тағамды жылдам пісіруге ыңғайлы
болып табылады. Жақсы нәтижеге бір тағам дайындау
тартпасын пайдалану арқылы қол жеткізесіз.
PIZZA (ПИЦЦА) режимдері
Үстіңгі және айналмалы қыздыру элементтері қосылады
және желдеткіш жұмыс істей бастайды. Мұның
нәтижесінде пеш жылдам қызады. Бір жолда бірден көп
тартпа қолданылатын болса, тағам дайындау үрдісінің
ортасында табақтардың орындарын алмастырыңыз.
Гриль істігі функциясын іске
қосу үшін (сызбаны қараңыз)
т ө м е н д е г і ә р е к ет т е рд і
орындаңыз:
1. Тұтқалы табаны бірінші
позицияға орналастырыңыз.
2. Гриль тірегін үшінші
позицияға орналастырып,
істікті пештің артқы
қабырғасындағы тесікке
кіргізіңіз.
3. Істікте қуыру функциясын
таңдау арқылы іске қосыңыз;
!
немесе
режимдерін
режимі іске қосылған кезде есік ашылса, істік тоқтайды.
Автоматты пісіру режимдері
! Температура мен пісіру ұзақтығы алдын ала орнатылған
мәндер, олар әрқашан да автоматты түрде тамаша
нәтиже алатыныңызға кепілдік береді. Бұл мәндер C.O.P.®
(Бағдарламаланған оңтайлы пісіру) жүйесін пайдалану
арқылы реттеледі. Пісіру үрдісі автоматты түрде тоқтап,
пеш тамақтың піскенін көрсетеді. Пештің алдын ала
қыздырылғанына, әлде қыздырылмағанына қарамай,
пісіруге кірісуіңізге болады. Пісіру басталмас бұрын,
таңдалған бағдарламаға байланысты тиісті мәнді ±5/20
минутқа өзгерту арқылы пісіру ұзақтығын жеке қалауға
сәйкес реттеуге болады. Дегенмен, пісіру басталғаннан
кейін де ұзақтықты өзгертуге болады. Мән бағдарлама
басталмас бұрын өзгертілсе, ол жадқа сақталып,
бағдарлама келесі кезде қолданылғанда құрылғы оны
ұсынады. Пеш ішіндегі температура таңдалған режим
үшін ұсынылатын мәннен жоғары болса, ТЕМПЕРАТУРА
дисплейінде “Hot” жазуы көрсетіледі және пісіруді бастау
мүмкін болмайды; пештің салқындауын күтіңіз.
! Пісіру сатысына жеткен кезде, пештің дыбыстық белгісі
естіледі.
! Пештің есігін ашпаңыз, себебі бұл пісіру уақыты мен
температураны бұзуы мүмкін.
BEEF (СИЫР ЕТІ) режимі
Сиыр етін, шошқа етін және қой етін пісіру үшін осы
функцияны пайдаланыңыз. Тамақты қыздырылмаған
пештің ішіне салыңыз. Тамақты алдын ала қыздырылған
пешке де салуға болады.
BAKED CAKES (ПІСІРІЛГЕН БӘЛІШ) режимі
ECO (ЭКО) режимі
* Тек белгілі бір модельдерде бар.
11
KZ
KZ
Бұл функция табиғи ашытқы, қопсытқыш қосылып
дайындалатын тәттілерді, сондай-ақ ашытқысыз
дайындалатын тәттілерді пісіру үшін тамаша жарайды.
Тамақты пешке ол әлі қызбаған кезде салыңыз. Тамақты
алдын ала қыздырылған пешке де салуға болады.
BREAD (НАН) режимі
Бұл функцияны нан пісіру үшін пайдаланыңыз. Барынша
жақсы нәтижеге жету үшін төмендегі нұсқауларды
мұқият орындауға кеңес береміз:
Бұл функцияны нан пісіру үшін пайдаланыңыз. Барынша
жақсы нәтижеге жету үшін төмендегі нұсқауларды
мұқият орындауға кеңес береміз:
• рецепт бойынша жасаңыз;
• тұтқалы табаның ең үлкен салмағынан асырмаңыз;
• 5-ші позициядағы нан пісіретін науаға 50 г (0,5 дл)
суық су құюды ұмытпаңыз.
• Қамырды бөлме температурасында көтерілгенше 1 –
1 ½ сағат (бөлменің температурасына қарай) немесе
қамырдың көлемі екі есе үлкейгенше қалдырыңыз.
НАННЫҢ рецепті:
Ең көбі 1000 грамға арналған 1 тұтқалы таба, төмен деңгей
Ең көбі 1000 грамға арналған 2 тұтқалы таба, ортаңғы
және төмен деңгейлер
1000 г қамырға арналған рецепт: 600 г ұн, 360 г су, 11 г
тұз, 25 г табиғи ашытқы (немесе 2 қалта ашытқы ұнтағы)
Дайындау әдісі:
• Ұн мен тұзды үлкен кеседе араластырыңыз.
• Ашытқыны жылымшы суға (шамамен 35 градус) ерітіңіз.
• Үйілген ұнның ортасында кішкене ойық жасаңыз.
• Су мен ашытқы қоспасын құйыңыз.
• Қамырды алақанмен созып, өзіне-өзін бүктеу арқылы ол
біртекті болып, жабысқақтығы кеткенше 10 минут илеңіз.
• Қамырды домалақтап, үлкен тегенеге салыңыз да, қамыр
кеуіп кетпеу үшін бетін мөлдір пластмасса орағышпен
жабыңыз. Пеште қолдан ТӨМЕН ТЕМПЕРАТУРА
(LOW TEMPERATURE) функциясын таңдаңыз да,
температураны 40°C етіп орнатыңыз. Тегешті пештің
ішіне қойып, көтерілу үшін шамамен 1 сағат қалдырыңыз
(қамырдың көлемі екі есе үлкеюге тиіс).
• Қамырды мөлшері бірдей бөлкелерге бөліңіз.
• Оларды нан пісіретін қағаздың үстіне, тұтқалы табаға салыңыз.
• Бөлкелердің бетіне ұн себіңіз.
• Бөлкелердің бетінде тіліктер жасаңыз.
• Тамақты қыздырылмаған пештің ішіне салыңыз.
•
BREAD (НАН) пісіру режимін іске қосыңыз.
• Піскеннен кейін бөлкелерді гриль сөрелерінің бірінде
әбден суығанша қалдырыңыз.
БӨЛГІШ
Қыстырғышты қолданып және көрсеткілерді пештің
астыңғы жағына қаратып БӨЛГІШТІ «D» БӨЛГІШ
сөресіне бекітіңіз. БӨЛГІШТІҢ дұрыс орнатылғандығының
расталуы туралы сигнал беріледі; бұл содан соң екі
НЕГІЗГІ және КІШІ орын камераларын бөлек немесе бір
уақытта пайдалануға мүмкіндік береді.
түймесі қосылады. Түйме басылған сайын таңдалған
қуыс ауысады. НЕГІЗГІ қуыс әдепкі мәні бойынша
таңдалып тұрады.
12
Кіші орын
Пешті қосу
1. БӨЛГІШ енгізілгеннен кейін КІШІ орын қуысын таңдау
үшін
түймесін басыңыз.
белгішесі жанады.
2. Әр түрлі реттеу және орнату процедураларын
орындаған кезде АСА КЕҢ қуыс үшін жоғарыдағы
нұсқауларды орындаңыз.
Пісіру режимдері
BARBECUE (БАРБЕКЮ) режимі
Үстіңгі қыздыру элементі мен бұрылмалы істік (егер болса)
іске қосылады. Грильдің жоғарғы және тіке температурасы
қабаттың жоғарғы температурасын қажет ететін тағамдар
үшін ұсынылады. Бұл режим пайдаланылғанда пештің
есігі әрдайым жабық тұруы қажет (“Тағам дайындау
бойынша кеңес” бөлімін қараңыз).
ЖЫЛДАМ ПІСІРУ функциясы
Бұл функция пештің қайтадан қыздырылуын қажет етеді.
Бұл функция алдын ала оралған (қатырылған немесе
алдын ала пісірілген) тағамды жылдам пісіруге ыңғайлы
болып табылады. Жақсы нәтижеге бір тағам дайындау
тартпасын пайдалану арқылы қол жеткізесіз.
Негізгі орын
Пешті қосу
1. БӨЛГІШ енгізілгеннен кейін КІШІ орын қуысын таңдау
үшін
түймесін басыңыз.
белгішесі жанады.
2. Әр түрлі реттеу және орнату процедураларын
орындаған кезде АСА КЕҢ қуыс үшін жоғарыдағы
нұсқауларды орындаңыз.
ЖАСАУ пісіру режимдері
! Барлық тағам дайындау режимдерінің әдепкі
орнатылған пісіру температурасы бар, оны 30°C пен
250°C аралығында қолдан реттеуге болады (GRILL
(ГРИЛЬ) режимі үшін 300 °С). ЖАСАУ пісіру режимдеріне
барлық қолмен орындалатын бағдарламалар кіреді.
Пеш әрбір пісіру режимінің барлық маңызды аспектілерін
басқарады және қарапайым рецепттерден күрделі
аспаздық рецепттерге дейін керемет тағам дайындауды
жеңілдетеді: температура, қызу көзі, ылғалдылық
және желдеткіш көмегімен жұмыс істеу автоматты
түрде басқарылады. Бұл тарау аспамыздың көмегімен
жазылған. Оның тәжрибесін қолдану және тағам пісіру
қабілеттілігіңізді арттыру үшін оның кеңестеріне құлақ
салуға шақырамыз. Ұсынылған пісіру режимдері,
температуралар және пеш сөресінің биіктіктері
аспазымыз қолданатын параметрлерді көрсетеді және
олар үздік нәтижеге қол жеткізуіңізге көмектеседі.
Төмендегі кестеде әрбір ЖАСАУ пісіру режимі үшін
пешті алдын ала қыздыру керек немесе керек еместігін
білдіреді.
Осы ұсыныстар орындалған жағдайда керемет нәтижеге
қол жеткізесіз. Тағамды алдын ала қыздырылған
пешке қойғыңыз келсе, алдын ала қыздыру кезеңінің
аяқталуын күтіңіз (оны бірнеше рет берілген сигнал
білдіреді). Температура таңдалған пісіру режиміне
сәйкес автоматты түрде орнатылады; дегенмен, оны
рецептіңізге сәйкес келу үшін реттеуге болады.
Сондай-ақ, пісіру мерзімін дереу немесе кешіктіріп
бастауға орнатуға болады.
MULTILEVEL (КӨПДЕҢГЕЙЛІ) режимі
Барлық қыздыру элементтері мен желдеткіш іске
қосылады. Пештің қызуы тұрақты болғанда ауа тағамды
біркелкі қызартып пісіреді. Бір уақытта ең көбі екі
тартпаны пайдалануға болады.
LOW TEMPERATURE (ТӨМЕН ТЕМПЕРАТУРА) режимі
Пісірудің бұл түрі тексеру, йогурт дайындау, қажетті
уақытта тамақты ысыту және төменгі температурада
ақырын ас пісіру үшін қолданылады. Температураның
опциялары: 40, 65 және 90°C.
PIZZA (ПИЦЦА) режимдері
Үстіңгі және айналмалы қыздыру элементтері қосылады
және желдеткіш жұмыс істей бастайды. Мұның
нәтижесінде пеш жылдам қызады. Бір жолда бірден көп
тартпа қолданылатын болса, тағам дайындау үрдісінің
ортасында табақтардың орындарын алмастырыңыз.
ECO (ЭКО) режимі
Артқы қыздыру элементі және желдеткіш қосылады, осылайша
бүкіл пеш ішінде қызу біртіндеп, біркелкі түрде таралады.
Бұл қуат үнемдейтін режим кіші тағамдарға ұсынылады,
тағамдарды қыздыруға және пісіруді аяқтауға қолайлы.
Автоматты пісіру режимдері
! Температура мен пісіру ұзақтығы алдын ала орнатылған
мәндер, олар әрқашан да автоматты түрде тамаша
нәтиже алатыныңызға кепілдік береді. Бұл мәндер C.O.P.®
(Бағдарламаланған оңтайлы пісіру) жүйесін пайдалану
арқылы реттеледі. Пісіру үрдісі автоматты түрде тоқтап,
пеш тамақтың піскенін көрсетеді. Пештің алдын ала
қыздырылғанына, әлде қыздырылмағанына қарамай,
пісіруге кірісуіңізге болады. Пісіру басталмас бұрын,
таңдалған бағдарламаға байланысты тиісті мәнді ±5/20
минутқа өзгерту арқылы пісіру ұзақтығын жеке қалауға
сәйкес реттеуге болады. Дегенмен, пісіру басталғаннан
кейін де ұзақтықты өзгертуге болады. Мән бағдарлама
басталмас бұрын өзгертілсе, ол жадқа сақталып,
бағдарлама келесі кезде қолданылғанда құрылғы оны
ұсынады. Пеш ішіндегі температура таңдалған режим
үшін ұсынылатын мәннен жоғары болса, ТЕМПЕРАТУРА
дисплейінде “Hot” жазуы көрсетіледі және пісіруді бастау
мүмкін болмайды; пештің салқындауын күтіңіз.
! Пісіру сатысына жеткен кезде, пештің дыбыстық белгісі
естіледі.
BEEF (СИЫР ЕТІ) режимі
Сиыр етін, шошқа етін және қой етін пісіру үшін осы
функцияны пайдаланыңыз. Тамақты қыздырылмаған
пештің ішіне салыңыз. Тамақты алдын ала қыздырылған
пешке де салуға болады.
BAKED CAKES (ПІСІРІЛГЕН БӘЛІШ) режимі
Бұл функция табиғи ашытқы, қопсытқыш қосылып
дайындалатын тәттілерді, сондай-ақ ашытқысыз
дайындалатын тәттілерді пісіру үшін тамаша жарайды.
Тамақты пешке ол әлі қызбаған кезде салыңыз. Тамақты
алдын ала қыздырылған пешке де салуға болады.
Кіші орын және Негізгі орын камераларын
бір уақытта пайдалану
! ЖАСАУ пісіру режимдерін пайдаланған кезде ғана бір
уақытта қолдану мүмкін.
Пешті қосу
Бір уақытта қолдану үшін екі қуыс үшін бірінен кейін бірін
пісіру режимін іске қоссаңыз болғаны. ТЕМПЕРАТУРА
дисплейі екі қуыстың пісіру параметрін көрсетеді.
! Құрылғының жоғары қуат тиімділігінің арқасында КІШІ
ОРЫН қуысының алдын ала қызуына 15 минут қана
қажет.
Пісіруді бағдарламалау
! Тағам дайындау режимі бағдарламалау басталардан
бұрын таңдалуға тиіс.
Пісіру ұзақтығын бағдарламалау
1. Дисплейде
түймесі мен сандар шыққанша
белгішесін басып тұрыңыз.
2. ТАЙМЕР тұтқасын “ ” және “ ” белгілері қарай бұрап,
уақытты тиісінше реттеңіз; сандарды жылдам айналдырып,
орнату процесін жеңілдету үшін тұтқаны басып тұрыңыз.
3. Қажетті ұзақтыққа жеткенде
түймесін қайтадан
басыңыз. Дисплейде ұзақтық пен орнатылған
температура ауысып көрсетіліп тұрады.
4. Растау үшін
түймесін қайта басыңыз.
5. Белгіленген уақыт өткенде ДИСПЛЕЙ бетінде “END”
(“Аяқталды”) деген мәтін шығып, пеш пісіруді тоқтатады
да, дыбыстық сигнал ойнайды.
• Мысалы: сағат 9:00 болғанда ас пісіру ұзақтығы 1
сағат 15 минутқа орнатылады. Функция сағат 10:15
болғанда автоматты түрде тоқтайды.
Пісіру режимінің аяқталу уақытын орнату
! Пісірудің аяқталу уақыты белгіленбей тұрып, пісіру
ұзақтығын орнату керек.
! Per utilizzare al meglio la programmazione ritardata è
! Пештің есігін ашпаңыз, себебі бұл пісіру уақыты мен
температураны бұзуы мүмкін.
* Тек белгілі бір модельдерде бар.
13
KZ
KZ
necessario che l’orologio sia correttamente impostato.
1. Ұзақтықты жоғарыда сипатталғандай орнату үшін
1-ден 3-қадамға дейін орындаңыз.
2.
түймесін екі рет басыңыз: дисплейдегі
белгішесі мен сандар жыпылықтай бастайды.
3. Пісіру уақытының аяқталу мәнін дұрыстау үшін ТАЙМЕР
тұтқасын “ ” және “ ” белгілеріне қарай бұраңыз.
4. Қажетті аяқталу уақытына жеткенде
түймесін
қайтадан басыңыз. Дисплейде ұзақтық, пісіру уақытының
аяқталуы және орнатылған температура ауысып
көрсетіліп тұрады.
5. Бағдарламаланған режимді қосу үшін
түймесін
басыңыз.
Бағдарламала орнатылғанда
және
түймелері
жыпылықтайды.
ДИСПЛЕЙ пісірудің аяқталу уақыты мен пісіру ұзақтығын
алма-кезек көрсетіп тұрады.
6. Пісіру аяқталғанда дисплейде «END» жазуы пайда
болады да, дыбыстық белгі естіледі.
• Мысалы: қазір таңертеңгі сағат 9:00 және уақыт 1 сағат
15 минутқа бағдарламаланған, ал аяқталатын уақыт
12:30 болып орнатылған. Бағдарлама сағат таңертеңгі
11:15:00 болғанда автоматты түрде басталады.
Бағдарламалаудан бас тарту үшін
басыңыз.
түймесін
Тағам дайындау бойынша кеңес
КӨПДЕҢГЕЙЛІ
• 1, 3, 5 және 6-позицияларды пайдаланыңыз.
• Табаны астына, ал тартпаны үстіне қойыңыз.
• Пицца немесе фокаччия нанын пісірген кезде,
максималды диаметрі 30 см болатын жеңіл
алюминий науаны бірге берілген тартпаға қойыңыз.
Пиццаның беті көп құрамды болғанда пісіру үрдісінің
ортасында пиццаның үстіне моцарелла ірімшігін қосу
ұсынылады. Пісіру процесі барысында сөрелердің
ретін ауыстырған жөн.
• 2-ші және 4-ші позицияларды пайдаланыңыз, көбірек
қызуды қажет ететін тағамдарды 2-шісіне қойыңыз.
• Май жинайтын табаны астыңғы жаққа, ал тартпаны
үстіңгі жаққа орнатыңыз.
ГРИЛЬ
• Пешті 5 минут қыздырып алыңыз.
• БӨЛГІШТІ “Б” БӨЛГІШ тартпасына бекітіңіз.
• Осы режимде пісірген кезде пештің есігін жауып
қойыңыз.
• Тартпаны 7-позицияға орналастырыңыз. Тағамды
тартпаның ортасына салыңыз. Табаны 6-деңгейдегі
сөреге орналастырыңыз.
• Осы функцияны келесі мақсатта қолданған жөн:
тағамды қызарту, гратин пісіру, меренга қызарту,
сэндвич жасау және кепкен етті отқа қақтау.
• Қуат деңгейін ең жоғарғы мәнге орнату ұсынылады.
Үстіңгі қыздыру элементі термостат арқылы реттеледі
және тұрақты күйде жұмыс істемеуі мүмкін.
• Гриль сөресін үшінші немесе төртінші позицияға
14
орналастырып, тағамды сөренің ортасына қойыңыз.
• Температураны ең жоғарғы мәнге орнату ұсынылады.
Үстіңгі қыздыру элементі термостат арқылы реттеледі
және тұрақты күйде жұмыс істемеуі мүмкін.
ЖЫЛДАМ ПІСІРУ
• Табаны 6-деңгейдегі сөреге қойыңыз.
• Мұздатылған тағамдарды пісірген кезде әрқашан
орамадағы нұсқаулыққа сүйеніңіз.
ExtraLarge Space қуысы бар пештерге арналған тағам əзірлеу бойынша кеңестер кестесі
Функция
Тағам
Жасау
Көпдеңгейлі*
Салмақ Пісіру
Сөре позициясы
(кг)
сөресінің
Май
№
жинайтын
1-тартпа 2-тартпа 3-тартпа
таба
Бəліш
1
2
3
4
Шайқалған қаймақты
бəліш
2 не 3
1 не 2
1
1
2 не 3
1-2
1
1
Кіші кондитерлік
өнімдер
1
2
3
2 не 3
2
1
«Кремді карамель»
(буға пісіргіш)
1
2
3
1
1
2
2 не 3
2
1
1 не 2
1
2
3
1,5-2
2 не 3
2
1
1***
Кебабтар
Балық филесі
Мұздатылған картоп
1
1
1
1
1
5
Пицца/фокаччия
1
2
3
4
2 не 3
1 не 2
1
1
Панеттоне
Кекс
Пирог
Қуырылған тағам
Жылдам пісіру*
Пицца*
Желдеткіші
бар гриль*
Гриль*
Төмен
температура*
Нан
1
1
2
3
4
1
2
3
4
Печеньелер
2 не 3
1 не 2
1
3
3-5
3
3
5
5
3-5
3
3
5
5
5
4
6
5
4
6
2 не 3
1
3 не 5
3
3
3
Сиыр қабырғалары
Шұжықтар
Шошқа қабырғалары
Бекон
Тексеру / мұзды еріту
Ақ зефир
Ет/балық
1
1
1
1
1
3***
3***
3***
3***
2
4 не 5
5 не 7
5 не 7
5 не 7
4
3
1
1
Сиыр еті
Қуырылған тағам
Кекстер
Кекстер
1
2
3
1
190
180
180
180
25-30
35-45
40-50
45-55
Иə
Иə
Иə
Иə
Иə
Иə
Иə
Иə
190
190
190
190
25-35
25-35
30-40
30-40
180
180
180
180
15-25
15-25
20-30
20-30
Иə
Иə
Иə
200
200
200
30-40
35-45
40-50
Иə
Иə
Иə
Иə
Иə
Иə
170
170
170
160
160
160
35-45
35-45
40-50
45-60
60-75
60-75
Иə
Иə
Иə
Иə
190
190
190
160
30-35
35-40
40-45
90-240
жоқ
жоқ
жоқ
210
200
230
20-25
15-20
25-30
Иə
Иə
Иə
Иə
220
220
220
220
15-25
20-30
25-35
30-40
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
200
190
200
200
35-75
40-60
90-120
90-120
Иə
Иə
Иə
Иə
жоқ
270-300
270-300
270-300
270-300
40
20-30
10-20
15-25
3-6
жоқ
жоқ
65
90
5
6
6
6
5
5
2***
3 не 4
1***
1***
2
2
2
1,2-1,5
Иə
Иə
Иə
Иə
6
1
1
1
1
Нан (рецептті қараңыз)
Ұсынылатын
температура
(°C)
4 не 5
5
4
2
Қуырылған ет
Гратин
Үлкен қуырылған ет кесегі
Үлкен қуырылған ет кесегі
Нəтижелі
3 не 5
3
5
Алдын ала
қыздыру
5
5
6
2
2
3
3
7**
7**
7**
1***
5
5
2
1
1
5
4
3
2
2
1
2
6
Пісіру
ұзақтығы
(минут)
8-12 сағат
90-180
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
5
жоқ
жоқ
5
* Жоғарыдағы тізімде көрсетілген пісіру уақыттары тек нұсқау ретінде берілген жəне оларды жеке қалауға қарай өзгертуге болады.
Пешті алдын ала қыздыру уақыты стандарт бойынша орнатылған жəне оларды қолмен өзгертуге болмайды.
** Рецептте көрсетілгендей 7-позициядағы май жинайтын табаға 100 г су құйыңыз.
*** Пісіру процесі барысында түзілген майды жинап алу үшін май жинайтын табаны қолданыңыз.
! ЭКО пісіру режимі: Рсы қуат үнемдеу режимі балық филесі, кіші кондитерлік өнімдер жəне көкөніс сияқты тағамдарды пісіру қолайлы.
Сондай-ақ, ол етті қайта қыздыру жəне пісіру процесін аяқтау үшін тиімді.
Small Space мүмкіндігіне арналған тағам дайындау бойынша кеңестер кестесі
Функция
Жылдам пісіру*
Гриль*
Тағам
Балық филесі
Ет филесі
Мұздатылған пицца
Мұздатылып алдын
ала дайындалған тағам
Қуырылған нан
Бекон
Шошқа еті
Салмақ
(кг)
Сөреде
пісіру
Сөре позициясы
№
Таба
1
1
1
1
6
6
6
6
1
1
1
6**
6**
Алдын ала
қыздыру
1-тартпа Бөлгіш
6
7
7
D
D
D
D
Иə
Иə
Иə
Иə
D
D
D
Иə
Иə
Иə
Ұсынылатын
температура
(°C)
160-180
180-200
270-300
270-300
270-300
Пісіру
ұзақтығы
(минут)
20-30
30-40
3-5
3-6
15-25
* Жоғарыдағы тізімде көрсетілген пісіру уақыттары тек нұсқау ретінде берілген жəне оларды жеке қалауға қарай өзгертуге
болады. Пешті алдын ала қыздыру уақыты стандарт бойынша орнатылған жəне оларды қолмен өзгертуге болмайды.
** Пісіру процесі барысында түзілген майды жинап алу үшін май жинайтын табаны қолданыңыз.
15
KZ
KZ
Small Space жəне Main Space камераларын бір уақытта пайдалануға арналған тағам
дайындау бойынша кеңестер кестесі
Main Space
Функция
Тағам
Салмақ
(кг)
Пицца*
Тартпа позициясы
Алдын ала
қыздыру
1-тартпа Бөлгіш
Ұсынылатын
температура
(°C)
Пісіру
ұзақтығы
(минут)
№
Таба
Бəліш
1
2
2
1
3
D
D
Иə
Иə
200
200
30-40
35-45
Печеньелер
1
2
2
1
3
D
D
Иə
Иə
Кіші кондитерлік
өнімдер
1
2
2
1
3
D
D
Иə
Иə
180
180
200
200
15-25
15-25
30-40
35-45
«Кремді карамель»
(буға пісіргіш)
1
2
D
Иə
170
35-45
Кекс
1
2
D
Иə
160
60-75
Пицца
1
2
2 не 3
1 не 2
D
D
Иə
Иə
220
220
15-25
20-30
Жасау
Көпдеңгейлі*
Сөреде
пісіру
3 не 5
Small Space
Функция
Тағам
Жылдам пісіру*
Гриль*
Салмақ
(кг)
Сөреде
пісіру
Сөре позициясы
№
Таба
Балық филесі
Ет филесі
Мұздатылған пицца
Мұздатылып алдын
ала дайындалған тағам
1
1
1
1
6
6
6
6
Шошқа еті
1
6**
Алдын ала
қыздыру
1-тартпа Бөлгіш
7
D
D
D
D
Иə
Иə
Иə
Иə
D
Иə
Ұсынылатын
температура
(°C)
160-180
180-200
270-300
Пісіру
ұзақтығы
(минут)
20-30
30-40
15-25
* Жоғарыдағы тізімде көрсетілген пісіру уақыттары тек нұсқау ретінде берілген жəне оларды жеке қалауға қарай өзгертуге болады.
Пешті алдын ала қыздыру уақыты стандарт бойынша орнатылғанжəне оларды қолмен өзгертуге болмайды.
** Пісіру процесі барысында түзілген майды жинап алу үшін май жинайтын табаны қолданыңыз.
Main Space мүмкіндігіне арналған тағам дайындау бойынша кеңестер кестесі
Функция
Тағам
Жасау
Көпдеңгейлі*
Салмақ Пісіру
Сөре позициясы
(кг)
сөресінің
Май
№
жинайтын
1-тартпа Бөлгіш
таба
Бəліш
1
2
2
1
Шайқалған қаймақты
бəліш
1
2
1
2
2
1
2
1
Кіші кондитерлік
өнімдер
1
2
2
1
«Кремді карамель»
(буға пісіргіш)
1
Кекс
Пирог
Төмен
температура*
Ұсынылатын
температура
(°C)
Пісіру
ұзақтығы
(минут)
D
D
жоқ
жоқ
200
200
30-40
35-45
жоқ
жоқ
жоқ
жоқ
190
190
25-35
25-35
3
D
D
D
D
3
D
D
жоқ
жоқ
180
180
200
200
15-25
15-25
30-40
35-45
2
D
жоқ
170
35-45
1
2
D
жоқ
160
60-75
1
2
2
1
3
D
D
жоқ
жоқ
190
190
30-35
35-40
Пицца/фокаччия
1
2
2 не 3
1 не 2
3 не 5
D
D
жоқ
жоқ
220
220
15-25
20-30
Тексеру /
Еріту
Ақ зефир
Ет/балық
1
2
D
жоқ
40
2
2
1
1
3
3
D
D
жоқ
жоқ
65
90
1
1**
2
D
жоқ
1
2
2
1
3
D
D
жоқ
жоқ
Печеньелер
Пицца*
Алдын ала
қыздыру
3
3
8-12 сағат
90-180
Нəтижелі
Сиыр еті
Қуырылған тағам
Кекстер
Кекстер
1,2-1,5
* Жоғарыдағы тізімде көрсетілген пісіру уақыттары тек нұсқау ретінде берілген жəне оларды жеке қалауға қарай өзгертуге болады.
Пешті алдын ала қыздыру уақыты стандарт бойынша орнатылған жəне оларды қолмен өзгертуге болмайды.
** Пісіру процесі барысында түзілген майды жинап алу үшін май жинайтын табаны қолданыңыз.
! ЭКО пісіру режимі: Осы қуат үнемдеу режимі балық филесі, кіші кондитерлік өнімдер жəне көкөніс сияқты тағамдарды
пісіру қолайлы. Сондай-ақ, ол етті қайта қыздыру жəне пісіру процесін аяқтау үшін тиімді.
16
Сақтандырулар мен
кеңестер
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына
сай өңделіп шығарылған. Төмендегі ескертулер қауіпсіздік
ережелерін ескерту мақсатында берілген және оны мұқият
оқып шығу қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау қажет.
Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда қалдыру аса
қауіпті.
• Құрылғыны жылжытқанда немесе орналастырғанда пештің
бүйіріндегі тұтқаларды пайдаланыңыз.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл қолмен,
аяқпен түртпеңіз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға сай, тек ересек
адамдар ғана тағам дайындау мақсатында пайдалануы
тиіс.
• Құрылғыны пайдаланған уақытта қыздыру элементтерін
немесе пеш есігінің белгілі бөліктерін ұстамаңыз, бұл
бөліктер қатты қызады. Құрылғыны балалар қолы
жетпейтін жерге қойыңыз.
• Басқа электр құрылғыларына арналған электр кабельдері
пештің ыстық бөліктеріне жақындамайтынын тексеріңіз.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған ашық
жерлерді ешқашан жаппау керек.
• Пеш есігінің тұтқасын әрқашан ортасынан ұстаңыз: шеттері
ыстық болуы мүмкін.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе оны алған кезде
әрдайым пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
• Пеш түбін туралау үшін алюминий фольганы пайдаланбаңыз.
• Пешке жанғыш заттарды қоймаңыз. Егер байқаусызда
құрылғы қосылса, бұл заттардың жануы мүмкін.
• Құрылғыны қолданбаған кезде түймешіктерінің “”/“ ”
орнында екенін тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде айырғышты әрдайым желі
розеткасынан алыңыз, кабельден тартып суырмаңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратпастан ешқашан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын жасамаңыз.
• Егер құрылғы істен шыққан болса, ешбір жағдайда жөндеу
жұмысын өзіңіз жасамаңыз. Тәжірибесіз адам тарапынан
жасалған жөндеу жұмыстарынан құрылғының істен шығуы
немесе жарамсыз болып қалуы мүмкін. Қызмет көрсету
орталығымен байланысыңыз (“Көмек” бөлімін қараңыз).
• Ашық пештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және психикалық
қабілеттері төмен адамдар (балалар да кіреді), тәжірибесіз
немесе өнімнен хабары жоқ кез келген адамның қолданбауы
тиіс. Мұндай адамдарға, кем дегенде, қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін біреулер жетекші болуы керек немесе
құрылғының жұмысына қатысты кіріспе нұсқаулары берілуі
тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Жою
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың қайта
пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті заңды
қадағалаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына
(WEEE) қатысты 2012/19/EC Еуропа заңнамасына
сәйкес үй құрылғылары қалыпты толық қалалық қалдық
айналымын пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған орта
мен халық денсаулығына тиетін зиянның алдын ала отырып,
жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану мен машина ішіндегі
материалдарды өңдеу құнын оңтайландыру мақсатында
бөлек жиналуы керек. Барлық өнімдердегі сызылған қоқыс
жәшігі өнім иесінің бөлектелген қоқыс жинауға қатысты
міндетін еске салады. Жарамсыз үй құрылғыларын дұрыс
жоюға қатысты қосымша ақпарат алу үшін өнім иелері халыққа
қызмет көрсету орталығына немесе олардың жергілікті
өкілдеріне хабарласа алады.
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз етуші
желілік компаниялардың ең жоғары жүктемесін
азайтуға көмектесе аласыз. Пісіру функциясын
бағдарламалау параметрлері – әсіресе, “кейінге
қалдырылған пісіру” режимі (Пісіру “функциялары”
бөлімін қараңыз) және “кейінге қалдырылған
автоматты түрде тазалау” режимі (“Күтім және
пайдалану” бөлімін қараңыз) – пайдаланушының
уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
• (ГРИЛЬ) және (ЖЕЛДЕТКІШІ БАР ГРИЛЬ) режимдері
пайдаланылғанда пеш есігін әрқашан жауып қою
қажет. бұл энергияны сақтай отырып (шамамен 10%),
жақсы нәтижеге жеткізеді.
• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке
тығыз келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін тазалап
сүртіп тұрыңыз, осылайша ыстықтың сыртқа шығуын
болдырмайсыз.
! Бұл өнім күту режимінде қуат тұтынуды шектеуге
қатысты соңғы Еуропалық Директиваның талаптарына
сәйкес келеді.
Жөндеу және күтім
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
• Пештің алдыңғы жағындағы аздаған айырмашылықтар
әртүрлі материалдардың, яғни шыны, пластмасса
немесе метал, қолданылғандықтан болады.
• Пеш есігінде жолақтарға ұқсайтын көлеңкелі аймақтар
пеш шамы жарығының шағылуынан пайда болады.
• Эмаль өте жоғары температурада жабыстырылады.
Бұл процесс түстердің әртүрлі болуына себеп болуы
мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және құрылғының
жұмысына ешбір түрде әсер етпейді. Металдың жұқа
жиектерін толығымен эмальмен қаптау мүмкін емес,
сондықтан олар қапталмаған болып көрінуі мүмкін. Бұл
тот басудан қорғауға кері әсер етпейді.
• Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы
бөліктер және резеңке тығыздағыштар жылы
17
KZ
KZ
суға малынып, түссіз сабын жағылған губкамен
тазартылады. Қиын дақтарды кетіру үшін арнайы
өнімдерді пайдаланыңыз. Жуып болған соң оны
шайып, мұқият құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды немесе
таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.
• Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы кезінде
мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен тазартқышты
пайдаланыңыз, одан кейін шайып, жұмсақ шүберекпен
құрғатып сүртіңіз. Қырғыш заттарды пайдаланбаңыз.
• Сырғымалы тартпалардан басқа барлық керекжарақтар күнделікті ыдыстар сияқты жуылуы мүмкін,
тіпті оларды ыдыс жуғыш машинаға жууға болады.
• Тазартқыш заттарды басқару тақтасына тура бүрікпей,
ысқыш шүберекті қолданып тазалаған дұрыс.
! Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе
шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
Пеш есігін тазалау
Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш емес
тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ шүберекпен
мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш затты немесе өткір
темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнек
бетін тырнап, оның сынуына әкелуі мүмкін.
Мұқият тазалау үшін пештің есігін алып тастауға болады.
1. Пеш есігін толық ашыңыз (сызбаны қараңыз).
2. Шығарып алу үшін бұрағышты пайдаланыңыз және
F екі ілгекке орналасқан (сызбаны қараңыз) кішкентай
тұтқаларды бұраңыз.
F
3. Есікті екі жағынан қатты ұстап,
жартылай жабыңыз. Оны өзіңізге
қарай орнынан көтере тартыңыз
(сызбаны қараңыз).*
Есікті орнына қою үшін осы іс
ретін кері орындаңыз.
Тығыздағыштарды тексеру
Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз.
Егер тығыздағыштар зақымдалған болса, жақын
жердегі Сатудан кейін қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз (“Көмек” бөлімін қараңыз). Тығыздағыштар
ауыстырылғанға дейін пешті пайдаланбауды ұсынамыз.
18
Шамды ауыстыру
Пештің шамын ауыстыру
үшін:
1. Шам ұясының шыны
қақпағын алыңыз.
2. Шамды алып, оны
сондай басқа шаммен
ауыстырыңыз: галогенді
шам 230 В, 25 Вт, G 9.
3. Шыны қақпақты
орнына қойыңыз (суретке
қараңыз).
! Шамды бірден қолыңызбен ұстамаңыз.
! Пеш шамын бөлмені ж арықтандыру үшін
қолданбаңыз.
Ақаулықтарды жою
Ақаулық
«Сағат түймесі» және
дисплейдегі сандар
жыпылықтайды.
Бағдарламаланған пісіру
режимі басталмайды.
Тек жарықтығы жоғары
«Сағат түймесі» жанады.
Автоматты режим таңдалған.
Дисплейде «Hot» жазуы пайда
болады және пісіру басталмайды.
Желдеткішпен пісіру таңдалған
және тағам күйіп кеткен
болып көрінеді.
KZ
Ықтимал себебі
Шешімі
Құрылғы күту режимінде.
Пісіру режимін қайта
бағдарламалаңыз.
Күту режимінен шығу үшін кез
келген түймені басыңыз.
Пештің суығанын күтіңіз.
Құрылғы тоққа жаңа ғана
қосылды немесе тоқ өшіп,
қайта қосылған.
Тоқ өшіп, қайта қосылған.
Пеш ішіндегі температура
таңдалған режим үшін
ұсынылатын мәннен жоғары.
1 және 5 позициялары: тікелей
әсер ететін қызу температураға
сезімтал тағамдардың күйіп
кетуіне себеп болуы мүмкін.
Сағатты орнатыңыз.
Тұтқалы табалардың
позициясын пісіру ұзақтығы
ортасына жеткенде
ауыстыруды ұсынамыз.
19
195102414.01
03/2012 - XEROX FABRIANO
KZ
20
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement