Indesit FIM 61 K.A IX S Instruction for Use

Add to my manuals
28 Pages

advertisement

Indesit FIM 61 K.A IX S Instruction for Use | Manualzz
FIM
FIM
FIM
FIM
61
61
63
63
K.A
K.A
K.A
K.A
S
IX S
S
IX S
Қазақша
Пайдалану нұсқаулығы
ПЕШ
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,1
Ескертулер,3
Көмек,4
Құрылғы сипаттамасы,5
Құрылғы сипаттамасы,6
Орнату,21
Қосу және пайдалану,23
Тағам дайындау режимдері,23
Электрондық бағдарламалауыш*,26
Сақтандырулар мен кеңестер,27
Күтім және пайдалану,27
Türkçe
Kullanım talimatları
FIRIN
İçindekiler
Kullanım talimatları,1
Uyarı,2
Teknik Servis,4
Cihazın tanıtımı,5
Cihazın tanıtımı,6
Montaj,7
Başlatma ve kullanım,9
Programlar,9
Elektronik programlayıcı*,11
Önlemler ve tavsiyeler,12
Servis ve bakım,12
Polski
Instrukcja obsługi
PIEKARNIK
Spis treści
Instrukcja obsługi,1
Ostrzezenia,2
Serwis Techniczny,4
Opis urządzenia,5
Opis urządzenia,6
Instalacja,14
Uruchomienie i użytkowanie,16
Programy,16
Programator elektroniczny*,18
Zalecenia i środki ostrożności,19
Konserwacja i utrzymanie,19
Uyarı
Ostrzezenia
DİKKAT: Bu cihaz ve erişilebilen bölümleri,
kullanım sırasında çok sıcak olur.
Dikkat etmek ve ısıtılan parçalara
dokunmaktan kaçınmak gerekir.
Eğer sürekli olarak gözetim altında
değiller ise, 8 yaşından küçük çocukları
uzak tutunuz.
Bu cihaz, eğer uygun şekilde gözetim
altında bulunuyorlar ise veya güvenli
şekilde cihazın kullanımı hakkında
eğitim almışlar ise ve ilişkin tehlikeler
göz önünde bulundurulur ise, 8 yaşından
itibaren çocuklar ve fiziksel, duyusal
veya mental kapasitelerden yoksun veya
tecrübe ve bilgi sahibi olmayan kişiler
tarafından kullanılabilir. Çocuklar, cihaz
ile oynamamalıdır. Temizlik ve bakım
işlemleri, denetimsiz olarak çocuklar
tarafından gerçekleştirilmemelidir.
UWAGA: To urządzenie oraz jego
dostępne części silnie się rozgrzewają
podczas użytkowania. Należy uważać,
aby nie dotknąć elementów grzejnych.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku
życia zbliżały się do urządzenia, jeśli nie
są pod stałym nadzorem dorosłych.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o
ograniczonych zdolnościach fizycznych,
zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się
one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego
sposobu użycia urządzenia oraz zdają
sobie sprawę ze związanych z nim
zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić
się urządzeniem. Prace związane z
czyszczeniem i konserwacją nie mogą
być wykonywane przez dzieci, jeśli nie
są one nadzorowane.
Camın parçalanmasına neden olarak
yüzeyi çizebileceğinden, fırının cam
kapağını temizlemek için aşındırıcı ürünler
ve kesici metal spatulalar kullanmayınız.
Cihazı temi zl e rke n a sl a b u h a rlı
yada yüksek basınçlı temizleyiciler
kullanmayınız.
DİKKAT: Muhtemel elektrik çarpmalarının
önüne geçmek için lambayı yenisi ile
değiştirmeden önce, cihazın sönük
olduğundan emin olunuz.
! Izgara takıldığı zaman, kilidin yukarı
doğru dönük ve yuvanın arka tarafında
olduğundan emin olunuz.
Nie stosować środków ściernych
ani ostrych łopatek metalowych do
czyszczenia szklanych drzwiczek
piekarnika, ponieważ mogłyby porysować
powierzchnię i spowodować pęknięcie
szyby.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy
parowych lub ciśnieniowych do
czyszczenia urządzenia.
UWAGA: Przed wymianą żarówki,
należy się upewnić, że urządzenie jest
wyłączone, aby uniknąć ryzyka porażenia
prądem.
! Wsuwając ruszt, należy się upewnić,
że ogranicznik jest skierowany ku górze
i znajduje się on w tylnej części komory.
2
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол
жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы
мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз.
8-ге толмаған балаларға үздіксіз
бақылау болмаса, құрылғыдан аулақ
ұстау керек. Бұл құрылғыны қауіпсіз
түрде қолдану бойынша кеңес не
нұсқау берілген және ықтимал қауіпқатерлерді түсінетін жағдайда, оны 8-ге
толған балалар мен дене, сезіну немесе
ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана
алады. Балаларға құрылғымен ойнауға
болмайды. Балаларға бақылаусыз
құрылғыны тазалауға және оған қызмет
көрсетуге болмайды.
Пеш есігінің шынысын тазалау үшін қатты
ысқыш тазалағыштарды немесе өткір
метал ысқыщтарды пайдаланбаңыз,
себебі олар шыныны сызып, оның
шағылуына әкелуі мүмкін.
Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты
немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ: Тоқ соғу мүмкіндігінің алдын
алу үшін шамды ауыстырмас бұрын
құрылғы өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
! Тартпаны ішке салған кезде шектегіш
жоғары қарап, қуыстың артқы жағында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
3
Teknik Servis
! Yetkili olmayan teknisyenlerden asla yardım almayınız.
Bu durumda şu bilgileri veriniz:
• Arıza tipi;
• Cihazın modeli (Mod.)
• Seri numarası (S/N)
Bu bilgiler cihazın üzerinde yer alan özellikler etiketinde
belirtilmiştir
-
Serwis Techniczny
! Nigdy nie korzystać z usług nieautoryzowanych techników.
Podać:
• Rodzaj usterki;
• Model urządzenia (Mod.)
• Numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje można znaleźć na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu.
Көмек
Ескерту:
Құрылғы кез келген дұрыс жұмыс істемеуін анықтайтын
автоматты диагностикалық жүйе арқылы реттеледі.
Дұрыс жұмыс істемеу хабарлардың төмендегі түрімен
бейнеленеді: “F” сандардың алдында келеді.
Дұрыс жұмыс істемеген кезде техникалық қолдау
көрсету орталығына хабарласыңыз.
! Рұқсаты жоқ адамның қызметін ешқашан қабылдамаңыз.
Келесі мәліметтерді оңай жерде ұстаңыз:
4
• Туындаған проблема түрі.
• Құрылғының моделі (Мод.).
• Сериялық нөмірі (С/н).
Кейінірек мәліметтердің екі бөлігін құрылғының деректер
тақтасынан көре аласыз.
Cihazın tanıtımı
Құрылғы сипаттамасы
Genel görünüm
Жалпы шолу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KONUM 1
KONUM 2
KONUM 3
KONUM 4
KONUM 5
Açılır kapanır raf KILAVUZLARı
YAĞ DAMLAMA TENCERESi
IZGARA
Kontrol Paneli
ПОЗИЦИЯ 1
ПОЗИЦИЯ 2
ПОЗИЦИЯ 3
ПОЗИЦИЯ 4
ПОЗИЦИЯ 5
Сырғымалы серелерге арналған СЫРRЫТПАЛАР
ТАБА
ГРИЛЬ
Басқару тaқтaы
Opis urządzenia
Widok ogólny
1
2
3
4
5
6
7
8
9
POZIOM 1
POZIOM 2
POZIOM 3
POZIOM 4
POZIOM 5
PROWADNICE boczne
Poziom BLACHA UNIWERSALNA
Poziom RUSZT
Panel sterowania
9
6
8
5
7
3
1
4
2
5
Cihazın tanıtımı
Құрылғы сипаттамасы
Kontrol Paneli
Басқару тaқтaы
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
PROGRAMLAR düğmesi
DAKİKA SAYACI düğmesi*
TERMOSTAT düğmesi
Uyarı ışığı TERMOSTAT
ELEKTRONİK programlayıcı*
* Sadece bazı modellerde mevcut.
РЕТТЕУ тұтқacы
ТАЙМЕР тұтқacы*
ТЕРМОСТАТ тұтқacы
ТЕРМОСТАТ индикатор шамы*
ЭЛЕКТРОНДЫҚ бағдарламалаушы *
* Тек белгілі бір модельдерде бар
Opis urządzenia
Panel sterowania
1
2
3
4
5
Pokrętło PROGRAMY
Pokrętło MINUTNIKA*
Pokrętło TERMOSTATU
Kontrolka TERMOSTATU
Programator ELEKTRONICZNY*
* Tylko w niektórych modelach.
1
6
2
3
4
1
5
3
4
Montaj
TR
! Her gerektiğinde başvurulabilmesi için bu el kitapçığının
muhafaza edilmesi önemlidir. Cihazın satılması, başkasına
verilmesi ya da taşınması durumunda yeni kullanıcının
işleyiş ve ilişkin uyarılar hakkında bilgi edinmesi için el
kitapçığının cihazla birlikte verildiğinden emin olunuz.
! Talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz: kurulum, kullanım
ve emniyet hakkında önemli bilgiler içermektedir.
Yerleştirme
! Ambalajlar çocukların oyuncağı değildir ve ayrıştırılmış
çöp için belirlenen kurallara uygun olarak imha edilmelidirler
(bakınız Önlem ve tavsiyeler).
560
.
mm
45 m
m.
Ortalama ve sabitleme
Cihazı dolaba sabitlemek için: fırın kapağını açınız ve 4
adet ahşap vidayı perimetrik çerçeve üzerinde yer alan 4
adet deliğe vidalayınız.
! Kurulum işlemi bu talimatlar doğrultusunda ve profesyonel
olarak kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı yapılan bir
kurulum, insan ve hayvan sağlığına ya da mala zarar verebilir.
Yuvaya oturtma
Cihazın düzgün bir şekilde çalışması için fırın yuvasının yer
aldığı dolabın uygun özellikleri taşıması gerekir:
• fırına yapışık konumdaki paneller ısıya dayanıklı
malzemeden olmalıdır;
• ahşap kaplama dolapların söz konusu olduğu durumlarda,
kullanılan tutkal 100°C ısıya dayanıklı olmalıdır;
• fırının yuvasına yerleştirilmesi durumunda, işlem ister
masa altında (şekle bakınız) ister kolon üzerinde
yapılacak olsun, dolapların ebatları şöyle olmalıdır:
! Cihazın korunmasını sağlayan tüm bölümler, bir alet
yardımı olmadan çıkarılamayacak şekilde sabitlenmelidir.
Elektrik bağlantısı
Üç kutuplu besleme kablosuyla donatılmış fırınlar, cihazın
üzerindeki özellikler etiketinde belirtilmiş olan gerilim ve
frekans değerlerinde dalgalı akımla çalışacak şekilde
üretilmiştir (aşağıya bakınız).
Besleme kablosu montajı
1. Bir tornavida yardımıyla,
kapağın yan uzantılarını
kaldırıp terminal kutu
kapağını açınız: kapağı
çekiniz ve açınız (şekle
bakınız);
.
23 mm.
5
m.
558
mm
.
5 mm.
567 mm.
595 mm.
45 m
575-585 mm.
. min
m
47 m
595
mm
25
545
.
.
mm
.
mm
! Cihaz yuvasına yerleştirildikten sonra elektrikli bölümler
ile hiçbir şekilde temas etmemelidir.
Özellikler etiketinde belirtilmiş olan tüketime ilişkin bilgiler
bu kurulum tipine göre ölçülmüştür.
Havalandırma
İyi bir havalandırma sağlanması için yuvanın arka duvarının
çıkarılması gerekir. Fırının kurulumun iki ahşap pervaz
üzerine ya da en az 45 x 560 mm ebatlarında bir açıklığı
olan bir zemine yaslanacak şekilde yapılması tercih edilir
(şekillere bakınız).
L
N
2. Besleme kablosunu şu
şekilde devreye alınız: Kablo
bağlama vidası ile L-Nüç adet temas vidasını
sökünüz, daha sonra Mavi
(N), Kahverengi (L), SarıYeşil
kablolarını (renk
tablosuna bakarak) vida
kafaları altına sabitleyiniz
(bkz. şekil).
3. Kabloyu kablo
bağlayıcısına sabitleyiniz.
4 . Te r m i n a l k a p a ğ ı n ı
kapatınız.
7
TR
Besleme kablosunun şebekeye bağlantısı
Kablo üzerine özellikler etiketi üzerinde belirtilen yüke uygun bir
fiş monte ediniz (yana bakınız).
Şebekeye doğrudan bağlantı yapılması halinde, cihaz ile şebeke
arasına minimum temas aralığı 3 mm olan ve yürürlükteki
normlara uygun nitelikte çok kutuplu bir anahtar takmak
gerekmektedir (toprak kablosu elektrik anahtarı tarafından
kesintiye uğratılmamalıdır). Besleme kablosu, hiçbir aşamada
ortam ısısını 50°C geçmeyecek şekilde yerleştirilmelidir (örneğin
fırının arka tarafı).
! Elektrik bağlantısının doğru yapılmasından ve güvenlik
kurallarına uyulmasından kurulumu yapan kişi sorumludur.
Şebekeye bağlamadan önce aşağıdaki durumları kontrol
ediniz:
ÖZELLİKLER ETİKETİ
Ebatlar*
genişlik 43,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 40,6 cm
Hacim*
lt. 58
Ebatlar**
genişlik 45,5 cm
yükseklik 32,4 cm
derinlik 40,6 cm
Hacim**
lt. 60
Elektrik
bağlantıları
Gerilim 220-240V ~ 50/60Hz
(özellikler etiketine bakınız)
emilen azami güç 2800W
Elektrikli fırınların etiketi hakkındaki
2002/40/CE Direktifi.
EN 50304 Düzenlemesi
• prizin topraklamasının yürürlükteki normlara uygun
olduğunu;
• prizin, cihazın özellikler etiketi üzerinde belirtilen
maksimum güç miktarını destekleyecek şekilde
olduğunu;
• besleme geriliminin özellikler etiketi üzerinde belirtilmiş
olan değerler arasında olduğunu;
• cihaz fişinin prizle uyumlu olduğunu. Aksi hallerde prizi
ya da fişi değiştiriniz; uzatma kabloları ya da çoklu prizler
kullanmayınız.
! Cihaz monte edildikten sonra elektrik kablosu ve priz kolay
erişilebilecek yerlerde olmalıdır.
! Kablo kıvrılmalara, bükülmelere veya ezilmelere maruz
kalmamalıdır.
! Kablo periyodik olarak kontrol edilmeli ve sadece yetkili teknik
personel tarafından değiştirilmelidir (Destek bölümüne bakınız).
! Bu kurallara uyulmaması halinde firma hiç bir
sorumluluk kabul etmez.
8
ENERGY
LABEL
Klasik enerji tüketimi Doğal – ısıtma
fonksiyonu:
Geleneksel;
Enerji tüketimi beyanı Klasik
sınıf Güçlü - ısıtma
fonksiyonu:
Pasta fonksiyonu.
Bu cihaz aşağıdaki Topluluk
Direktiflerine uygundur:
- 12/12/06 tarihli 2006/95/CEE
(Alçak Gerilim) ve sonraki değişiklikler
- 15/12/04 tarihli 2004/108/CEE
(Elektromanyetik Uygunluk)
ve sonraki değişiklikler
- 22/07/93 tarihli 93/68/CEE ve sonraki
değişiklikler.
- 2012/19/CE ve sonraki değişiklikler.
AEEE Yönetmeliğine uygundur
* Sadece çekilen kılavuzlara sahip modeller için.
** Sadece sıralı kılavuzlara sahip modeller için.
Başlatma ve kullanım
Programlar
DİKKAT ! Fırın, ızgaraları
durdurma sistemi ile
donatılmıştır, bu sistem
ızgaralar fırından dışarı
çıkmadan bunları çıkarmayı
sağlar (1).
Izgaraları tamamen
çıkarmak için, çizimde
belirtildiği gibi, bunları ön
taraftan alarak yukarı kaldırmak ve çekmek yeterlidir (2).
Pişirme programları
! Fırını ilk kez kullandığınızda, içi boşken termostatı
maksimuma getirerek kapağı kapalı vaziyette en az bir saat
çalıştırınız. Sonra fırını kapatıp kapağını açınız ve mekanı
havalandırınız. Duyulan koku, fırını korumak için kullanılan
maddelerin buharlaşmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.
Fırının yakılması
1. PROGRAM düğmesini döndürerek istenilen pişirme
programını seçiniz.
2. TERMOSTAT düğmesini döndürerek istenilen ısıyı seçiniz.
Pişirilecek yemek türleri ile bunlar için önerilen sıcaklıklar
listesi, pişirme Tablosunda mevcuttur (bakınız Programlar).
3. TERMOSTAT uyarı lambasının yanık olması, ayarlanan
sıcaklığa kadarki ısınma aşamasını gösterir.
4. Pişirme sırasında aşağıdaki işlemleri yerine getirmek
mümkündür::
- PROGRAM düğmesini döndürerek pişirme programını
değiştirmek;
- TERMOSTAT düğmesini döndürerek ısıyı değiştirmek;
- PROGRAM düğmesini “0” pozisyonuna getirerek pişirme
sürecini durdurmak.
! Fırın tabanına asla herhangi bir cisim koymayınız,
emayesine zarar verebilirsiniz.
! Pişirme kaplarını daima teçhizattaki ızgara üzerine koyunuz.
Soğutma fanı
Harici sıcaklık derecesinin düşürülmesi için bir soğutma fanı
tarafından atılan hava, kontrol paneli ve fırın kapağı arasından
ve aynı zamanda fırın kapağının alt tarafından çıkar.
! Pişirme sonunda fırın yeterince soğuyana kadar bu fan
çalışır durumda kalır.
Fırın lambası
PROGRAMLAR düğmesi ile
seçilerek yakılır. Bir
pişirme programı seçildiğinde yanık kalır.
Timer’ın kullanılması*
1. TIMER düğmesini saat yönünde hemen hemen bir tam
tur döndürerek önce zili kurmak gerekir.
2. Saat yönü aksine geri dönerek, TIMER düğmesi
üzerindeki dakikaları kontrol panelindeki sabit referans
noktası ile çakıştırmak suretiyle istenilen zamanı ayarlayınız.
3. Timer dakikaları sayan bir sayaçtır: vakit dolduğunda
sesli bir uyarı sinyali verir.
! Timer fırının yakılması yada söndürülmesini kontrol etmez.
TR
! Tüm programlar için 60°C ile MAX arasında bir ısı
ayarlanabilir, tek bunun dışında kalan:
• BARBEKÜ (Yalnız MAX’a ayarlanması tavsiye edilir);
• GRATEN (200°C ısının üzerine çıkılmaması tavsiye olunur).
Program GELENEKSEL FIRIN
Alt ve üst ısıtma elemanları devreye girer. Bu geleneksel
pişirme konumu ile bir tek pişirme rafının kullanılması daha
uygundur: birden fazla kat kullanıldığında ısı dağılımı kötü
olur.
ÇOKLU PİŞİRME programı
Tüm ısıtma elemanları (alt, üst ve yuvarlak ısıtma) devreye
girer, fan da çalışmaya başlar. Tüm fırında ısı sabit
olduğundan, hava yemeği eşit bir şekilde pişirir ve kızartır.
Aynı anda en fazla iki pişirme rafını kullanmak mümkündür.
Program PİZZA FIRINI
Alt ve yuvarlak ısıtma elemanı devreye girer, fan da
çalışmaya başlar. Bu kombinasyonda fırın hızla ısınırken
özellikle aşağıdan ciddi bir ısı yansıması olur. Her seferinde
bir tek raf kullanıldığı durumlarda pişirme işleminin ortasında
pozisyon değiştirilmesi gerekir.
BARBEKÜ programı
Üst ısıtma elemanı devreye girer.
Izgaranın yüksek ve doğrudan ısısı, yüksek yüzey ısısı
gerektiren besinler için tavsiye edilir. Pişirme esnasında
fırınınızın kapağını kapalı olarak muhafaza ediniz.
GRATEN programı
Üst ısıtma elemanı yanar ve fan devreye girer. Tek yönlü
termik yansımayla birlikte fırın içindeki havanın güçlendirilmiş
sirkülasyonu başlar. Bu ısının iç kısımlara işleme gücünü
artırarak gıda yüzeylerinin yanmasını önler. Pişirme
esnasında fırınınızın kapağını kapalı olarak muhafaza ediniz.
Program PASTA FIRINI
Arka ısıtma elemanı ile birlikte fan devreye girerek ısının
fırının her yerine eşit dağılmasını sağlar. Bu program hassas
yemeklerin ve aynı anda üç rafta “kurabiyelerin” hazırlanması
(ör. mayalanmaya ihtiyaç duyan tatlılar) için tavsiye edilir.
Pratik pişirme önerileri
! Fan çalışırken yapılan pişirmelerde 1 ve 5. pozisyonları
kullanmayınız: bunlar direkt olarak sıcak hava gönderdiklerinden,
hassas gıdaların üstlerinde yanmaya neden olabilir.
! BARBEKÜ ve GRATEN pişirmelerde, özellikle bu işlemler
rosto çevirme ünitesiyle yapılıyorsa, pişirmeden çıkan
atıkları (su ve/veya yağ) toplaması için yağ toplama tepsisini
1 pozisyonuna getiriniz.
* Sadece bazı modellerde mevcut.
9
TR
ÇOKLU PİŞİRME
PİZZA
• 2 ve 4. raf pozisyonlarını kullanınız ve daha fazla ısı
gerektiren yemekleri 2 rafta pişiriniz.
• Hafif alüminyum bir tepsiyi cihazınızla birlikte verilmiş
olan ızgaraya yerleştiriniz.
Yağ toplama tepsisi ile pişirme süresi uzar ve pizzanız
çıtır çıtır olmaz.
• Yağ toplama tepsisini en alta, ızgarayı ise üste koyunuz.
BARBEKÜ
• Çok malzemeli pizzalarda mozzarella peynirinin pişirme
işleminin tam ortasında eklenmesi tavsiye edilir.
• Pişirilecek gıdaları ızgaranın ortasına koyarak ızgarayı
3 veya 4 pozisyonuna yerleştiriniz.
• Enerji seviyesinin maksimuma ayarlanması tavsiye
edilir. Üst rezistans sürekli olarak yanık kalmazsa
endişelenmeyiniz: bu parçanın çalışması bir termostat
tarafından kontrol edilir.
Pişirme tablosu
Programlar
Geleneksel
fırın
Ağırlık
Katların
konumu
Ön ısıtma
(dakika)
Önerilen
sıcaklık
Pişirme
süresi
(dakika)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2 ve 4
3
2
2 ve 4
2
2
2 ve 4
2 ve 4
2
2 ve 4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Dil-mürekkep balığı
Kalamar ve karides şiş
Mezgit fileto
Izgara sebze
Dana biftek
Pirzola
Hamburger
Uskumru
Tost
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 yada 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Izgara piliç
Mürekkep balığı
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Pizza
Dana yada sığır rosto
Piliç
0.5
1
1
3
2
2 yada 3
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
Turtalar
Meyveli tart
Plum-cake
Pandispanya
Soslu krepler (2 katta)
Küçük kekler (2 katta)
Peynirli tuzlu milföyler (2 katta)
Ekler pasta (3 katta)
Bisküvitler (3 katta)
Kurabiyeler (3 katta)
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
2 yada 3
3
3
2 ve 4
2 ve 4
2 ve 4
1 ve 3 ve 5
1 ve 3 ve 5
1 ve 3 ve 5
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
Yemekler
Ördek
Dana yada sığır rosto
domuz rosto
Biküvit türü (çırpılmış)
Turtalar
Pizza (2 katta)
Lazanya
Kuzu
Kızarmış tavuk + patates
Uskumru
Çoklu pişirme Plum-cake
Ekler pasta (2 katta)
Bisküvitler (2 katta)
Pandispanya (1 katta)
Pandispanya (2 katta)
Tuzlular
Barbekü
Gratin
Pizza Fırını
Fırın
Hamur işleri
! Pişirme süreleri bilgi amaçlı olup kişisel zevke göre değiştirilebilir.
Izgarada pişirme işlemlerinde yağ toplama tepsisi her zaman aşağıdan 1. rafa yerleştirilmelidir.
10
Elektronik programlayıcı*
•• ••
Saati ayarlama
! Saat, fırın kapatıldığında veya açıldığında, pişirme programının
bitiş saati önceden ayarlanmadığı takdirde ayarlanabilir.
Cihaz elektriğe bağlandıktan sonra veya elektrik kesildikten
sonra, EKRANDAKİ
simgesi ve dört basamaklı rakam
yanıp sönmeye başlayacaktır.
1. Ekrandaki
simgesi ve dört rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. Saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini kullanın;
düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız, ekran
rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece istenen değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Zamanlayıcıyı ayarlama
! Bu fonksiyon pişirmeyi durdurmaz ve fırını etkilemez;
ayarlanan zaman süresi geçtiğinde alarmı etkin hale
getirmek için kullanılır.
1. Ekrandaki
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen saati ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini
kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız,
ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
Saat geri sayarken ekranda gösterilecektir. Bu saat süresi
geçtiğinde, alarm etkin hale gelecektir.
Pişirmeyi programlama
! Programlama yapılmadan önce pişirme modu seçilmelidir.
Pişirme süresini programlama
1. EKRANDAKİ
simgesi ve üç rakam yanıp sönmeye
başlayana kadar
düğmesine birkaç kez basın.
2. İstenen süreyi ayarlamak için “ ” ve “ ” düğmelerini
kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı tutarsanız,
ekran rakamları daha hızlı kaydıracaktır, böylece değer
daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
3. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
4. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı
görünür, fırın pişirmeyi bırakır ve alarm çalar. Durdurmak
için herhangi bir düğmeye basın.
• Örneğin: Saat 9:00 ö.ö ve 1 saat 15 dakikalık bir süre
programlandı. Program ö.ö. 10:15’ de otomatik olarak
duracaktır.
Pişirme modu için bitiş süresini ayarlama
! Pişirme bitimi süresi programlanmadan önce pişirme süresi
ayarlanmalıdır.
1. Süreyi ayarlamak için 1 ila 3. adımları yukarıda belirtildiği
gibi ayarlayın.
2. Ardından, EKRANDAKİ
simgesi ve dört rakam yanıp
sönmeye başlayıncaya kadar
düğmesine basın.
3. Pişirme bitimi süresini ayarlamak için “ ” ve “ ”
düğmelerini kullanın; düğmelerden herhangi birini basılı
tutarsanız, ekran değerleri daha hızlı kaydıracaktır, böylece
istenen değer daha hızlı ve kolay ayarlanabilir.
4. Ayarı tamamlamak için 10 saniye bekleyin veya
düğmesine basın.
5. Ayarlanan saat geçtiğinde, EKRANDA BİTTİ yazısı
görünür, fırın pişirmeyi bırakır ve alarm çalar. Durdurmak
için herhangi bir düğmeye basın.
ve
düğmeleri yandığında.programlama ayarlanmış
olur. EKRANDA sırasıyla pişirme bitimi süresi ve pişirme
süresi gösterilir.
• Örneğin: Saat ö.ö. 9:00 ve 1 saatlik süre programlanmış.
Bitiş süresi olarak 12:30 planlanmış. Program ö.ö.
11:30’da otomatik olarak başlayacaktır.
Bir programı iptal etme
Bir programı iptal etmek için:
• İptal etmek istediğiniz ayarla ilgili simge ve ekrandaki
rakamların yanıp sönmesi bitene kadar
düğmesine
basın. 00:00 rakamları ekranda görünene kadar “ ”
düğmesine basın.
• “ ” ve “ ” düğmelerini basılı tutarsanız zamanlayıcı
ayarları dahil önceden seçilen tüm ayarlar iptal edilecektir.
* Sadece bazı modellerde mevcut.
11
TR
TR
Önlemler ve tavsiyeler
! Cihaz uluslararası emniyet mevzuatlarına uygun olarak
projelendirilmiş ve üretilmiştir. Bu uyarılar güvenlik amaçlı
olup dikkatlice okunmalıdır.
Genel emniyet
• Cihaz, meskenlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olup
profesyonel kullanım amaçlı değildir.
• Yağmur ve fırtınaya maruz kalması son derece tehlikeli
olduğundan cihaz, üzeri kapalı bile olsa açık alanlara
monte edilemez.
• Cihazı yerinden hareket ettirirken daima fırının yan
taraflarında bulunan tutma kulplarından yararlanınız.
• Cihaza ayaklarınız çıplakken ya da elleriniz veya
ayaklarınız ıslak ya da nemliyken dokunmayınız.
• Cihaz, sadece yetişkin kişiler tarafından ve bu
kitapçıkta aktarılan talimatlara göre, yemek pişirmek
amaçlı kullanılmalıdır. Her türlü diğer kullanımlar
(örneğin: ortam ısıtması) uygunsuz ve bu nedenle
tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalı ve
mantık dışı kullanımlardan kaynaklanan muhtemel
zararlardan sorumlu tutulamaz.
• Cihazın kullanımı sırasında ısıtma elemanları ile
fırının bazı kısımları çok sıcak duruma gelir. Bunlara
dokunmamaya dikkat ediniz ve çocukları uzak tutunuz.
• Diğer beyaz eşyalara ait kabloların fırının sıcak
kısımlarına temas etmesini önleyiniz.
• Havalandırma ve ısı dağılma noktalarını tıkamayınız.
• Fırın kapağını açma kulpunu tam ortasından tutunuz:
yan tarafları sıcak olabilir.
• Kapları fırına sürerken veya fırından çıkartırken daima
fırın eldiveni kullanınız.
• Fırının alt kısmını alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
• Tutuşabilen maddeleri fırın içinde bulundurmayınız:
bunlar fırın yanlışlıkla çalıştırılacak olursa alev alabilirler.
• Cihazın kullanılmadığı zamanlarda düğmelerin daima
“●”/“○” konumunda olduğundan emin olunuz.
• Fişi prizden çekerken kablosundan değil fişin kendisinden
tutarak çekiniz.
• Fişi elektrik şebekesinden çekmeden, temizlik veya
bakım müdahalelerinde bulunmayınız.
• Arıza halinde onarmak amacıyla iç mekanizmaları
kurcalamayınız. Teknik servis ile irtibata geçiniz (Teknik
servis bölümüne bakınız).
• Fırının kapağı açıkken kapak üzerine ağır cisimler
koymayınız.
• Çocukların cihaz ile oynamasını önleyiniz.
• Cihaz; (çocuklar dahil) fiziki, duyusal ya da zihinsel
kapasiteleri kısıtlı kişiler tarafından kullanılamayacağı
gibi, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında
bulunmadıkça veya cihazın kullanımı hakkında ön bilgiler
almış olmadıkça, deneyimsiz ve ürüne fazla bir alışkanlığı
bulunmayan kimseler tarafından da kullanılmamalıdır.
• Cihaz harici bir otomatik zaman ayarı veya ayrı bir
uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılacak şekilde
tasarlanmamıştır.
12
İmha
• Ambalaj malzemelerinin imha edilmesi: ambalajların geri
dönüşümünü sağlayan yerel düzenlemelere uyunuz.
• Elektrik ve elektronik cihazların atıklarını değerlendirme
konusunu düzenleyen 2012/19/CE sayılı Avrupa
Birliği mevzuatında; beyaz eşyaların kentsel katı atık
genel yöntemi ile imha edilmemesi öngörülmüştür.
Kullanılmayan cihazlar, madde geri kazanım ve geri
dönüşüm oranını en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre
ve insan sağlığına olası zararları engellemek için ayrı ayrı
toplanması gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrıştırılmış
atık hükümlerini hatırlatmak amacıyla üstünde çarpı
işareti olan sepet sembolü yer almaktadır.
Kullanılmayan beyaz eşyalar belediye atık toplama
servisine teslim edilebilecektir, bunları belediyenin bunun
için özel olarak belirlediği yerlere ya da konuyla ilgili
ulusal düzenlemelerin mevcut olduğu durumlarda, benzer
tipte yeni bir ürün aldığınız satıcılara verebilirsiniz.
Belli başlı tüm beyaz eşya üreticileri kullanılmayan cihazların
toplanması ve imha edilmesi için öngörülen sistemlerin
oluşturulması ve idaresi konusunda faaliyet göstermektedir.
Tasarruf ve çevreye saygı
• Fırın ikindi saatleri ile sabahın ilk saatleri arasında kalan
zaman diliminde çalıştırıldığı takdirde elektrik şirketlerinin
emilim yükünün azaltılmasına katkı sağlanır. Program
planlama seçenekleri, özellikle de “gecikmiş pişirme”
(Programlara bakınız), bunu mümkün kılar.
• BARBEKÜ ve GRATEN pişirmelerinin daima fırın kapağı
kapalı vaziyette yapılması önerilir: bu hem daha iyi sonuç
elde edilmesini hem de enerji tasarrufu sağlar (yaklaşık
%10).
• Contaların temiz ve bakımlı tutulması, bunların kapağa
tam olarak yapışarak ısı kaybını önlemesini sağlar.
Servis ve bakım
Elektrik akımının devre dışı bırakılması
Herhangi bir işlem yapmadan önce cihazın elektrik
şebekesine bağlantısını kesiniz.
Cihazın temizlenmesi
• Emayeli veya inox dış kısımlar ile lastik contalar ılık
su ve nötr sabunla ıslatılmış bir sünger yardımıyla
temizlenebilir. Lekeler çok zor çıkan türdense özel
ürünler kullanınız. Bol su ile durulayıp temizlikten sonra
kurulamanız tavsiye edilir. Çizici tozlar ve aşındırıcı
maddeler kullanmayınız.
• Fırının içi mümkünse her kullanımdan sonra, daha henüz
ılıkken temizlenmelidir. Sıcak su ile deterjan kullanınız,
durulayınız ve yumuşak bir bezle kurulayınız. Çizici
maddelerden kaçınınız.
• Aksesuarlar normal mutfak eşyaları gibi ve hatta bulaşık
makinesinde bile yıkanabilirler.
! Cihazın temizliği için asla buharlı ya da yüksek basınçlı
temizleyiciler kullanmayınız.
Kapağın temizliği
TR
Kapağın cam olan kısmı aşındırıcı olmayan ürün ve
sünger kullanılarak temizlenmeli ve yumuşak bir bezle
kurutulmalıdır; yüzeyi çizebilecek ya da camın kırılmasına
neden olabilecek aşındırıcı pürüzlü malzeme veya keskin
madeni kazıyıcı kullanılmamalıdır. Daha özenli bir temizlik için fırın kapağını sökmek mümkündür:
1. kapağı tamamen açınız (şekle
bakınız);
2. bir tornavida yardımıyla, iki adet
menteşe üzerinde yer alan kolları F
yukarı kaldırarak döndürünüz (şekle
bakınız);
3. kapağı iki dış yanından tutarak,
aralık kalacak şekilde yavaşça
kapatınız. Sonra kapağı kendinize
doğru çekip yuvasından çıkartınız
(şekle bakınız).
Kapağı aynı işlemleri tersten uygulayarakyerine monte
ediniz.
Contaların kontrolü
Fırın kapağını çevreleyen contanın durumunu periyodik
olarak kontrol ediniz. Hasarlı olması halinde en yakın
Teknik Servise başvurunuz (bakınız Teknik Servis). Bu
durumda onarım yapılıncaya kadar fırını kullanmamanız
tavsiye edilir.
Ampulün yenisi ile değiştirilmesi
Fırının aydınlatma
lambasını değiştirmek için:
1. Lamba tutucusunun
cam kapağını gevşetip
çıkarınız.
2. Ampulü sökünüz ve aynı
özelliklere sahip bir ampul
ile değiştiriniz: güç 25 W,
bağlantı E 14.
3. Kapağı yerine takınız
(şekle bakınız);
! Ortamı aydınlatmak amacıyla fırın lambasını kullanmayınız.
13
Instalacja
! Ważnym jest, aby zachować niniejszą książeczkę instrukcji
dla przyszłych konsultacji. W razie sprzedaży, odsprzedania,
czy przeniesienia, należy upewnić się, czy znajduje się
ona wraz z urządzeniem i odpowiednimi uwagami, aby
poinformować nowego właściciela o jego funkcjonowaniu.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawieraja ona
ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i
bezpieczeństwa.
Ustawienie
560
mm
.
45 m
m.
Wyśrodkowanie i zamocowanie
Aby przymocować urządzenie do mebla: otworzyć drzwiczki
piekarnika i wkręcić 4 wkręty do drewna w 4 otwory
znajdujące się na ramie obwodowej.
! Opakowania nie są zabawkami dla dzieci i należy je
usunąć zgodnie z normami zbierania odpadów (patrz Środki
ostrożności i zalecenia).
! Instalacja powinna zostać wykonana zgodnie z
niniejszymi instrukcjami i przez personel zawodowo do
tego przygotowany. Błędna instalacja może skutkować
powstaniem szkód wobec osób, zwierząt lub rzeczy.
Zabudowa
W celu zagwarantowania poprawnego działania urządzenia
koniecznym jest, aby mebel posiadał odpowiednie parametry:
• panele przylegające do piekarnika powinny być
wykonane z materiałów odpornych na ciepło;
• w przypadku mebli z okładziną z forniru, użyty klej musi
być odporny na temperaturę 100°C;
• dla zabudowy piekarnika, zarówno w przypadku zabudowy
szeregowej pod blatem ( patrz rysunek ), jak i w słupkowej,
mebel powinien posiadać następujące wymiary
! Wszystkie części, które mają zapewnić bezpieczeństwo
powinny być zamocowane w taki sposób, aby nie można
ich było usunąć bez użycia narzędzia.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Piekarniki wyposażone w trójbiegunowy przewód zasilający
dostosowane są do funkcjonowania na prąd zmienny,
przy napięciu i częstotliwości wskazanych na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz poniżej ).
Montaż przewodu zasilającego
m.
45 m
558
mm
.
5 mm.
567 mm.
1. Otworzyć skrzynkę
zaciskową podważając
śrubokrętem boczne
zatrzaski pokrywy:
pociągnąć i otworzyć
pokrywę (patrz rysunek).
.
. min
mm
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
PL
595
m.
mm
25
m
545
.
.
mm
! Po zabudowaniu piekarnika należy upewnić się, czy
uniemożliwiony jest kontakt z jego częściami elektrycznymi.
Informacje dotyczące zużycia prądu wskazane na tabliczce
znamionowej oparte są na pomiarach wykonanych dla tego
typu instalacji.
Obieg powietrza
W celu zapewnienia dobrego obiegu powietrza koniecznym
jest usunięcie tylnej ścianki komory. Najlepiej zainstalować
piekarnik w taki sposób, aby wspierał się na dwóch listwach
drewnianych lub na drewnianej desce z prześwitem
przynajmniej 45 x 560 mm (patrz ilustracje).
14
L
N
2. Zamontować przewód
zasilający: odkręcić śrubę
zacisku kabla oraz trzy
śru b y stykó w L - N ,
a następnie zamocować
pojedyncze przewody pod
głowicami śrub, zachowując
kolejność kolorów niebieski
(N) brązowy (L) żółto-zielony
(patrz rysunek).
3. Zamocować przewód w
odpowiednim zacisku.
4. Zamknąć pokrywę
skrzynki zaciskowej.
Podłączenie przewodu zasilającego do sieci
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę do
obciążeń wskazanych na tabliczce znamionowej (patrz
obok).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci
koniecznym jest zainstalowanie pomiędzy urządzeniem
a siecią wyłącznika wielobiegunowego z otwarciem
minimalnym pomiędzy stykami 3 mm przeznaczonego
do obciążeń i odpowiadającego obowiązującym normom
(przewód uziemienia nie powinien być przerywany przez
wyłącznik). Przewód zasilania powinien być umieszczony
tak, aby w żadnym punkcie nie był narażony na temperaturę
otoczenia przekraczającą 50° C (np. tylna ścianka
piekarnika).
! Osoba instalująca urządzenie jest odpowiedzialna za
jego właściwe podłączenie do prądu i zachowanie norm
bezpieczeństwa.
Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, czy:
• gniazdko ma właściwe uziemienie i odpowiada
obowiązującym przepisom;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać obciążenie maksymalnej
mocy urządzenia wskazane na tabliczce znamionowej
(patrz poniżej);
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na
tabliczce znamionowej (patrz poniżej );
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W
przeciwnym wypadku wymienić gniazdko lub wtyczkę;
nie stosować przedłużaczy ani rozgałęziaczy.
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i
gniazdko powinny być łatwo dostępne.
! Kabel nie powinien być zginany ani ściskany.
! Przewód elektryczny musi być okresowo sprawdzany i
wymieniany jedynie przez autoryzowanych techników (patrz
Serwis Techniczny).
TABLICZKA ZNAMIONOWA
Wymiary *
szerokość 43,5 cm
wysokość 32,4 cm
głębokość 40,6 cm
Pojemność *
l 58
Wymiary **
szerokość 45,5 cm
wysokość 32,4 cm
głębokość 40,6 cm
Pojemność **
l 60
Połączenia
elektryczne
napięcie 220-240 V ~ 50/60Hz
(zob. tabliczka znamionowa)
maksymalny pobór mocy 2800 W
PL
Dyrektywa 2002/40/WE na etykiecie
piekarników elektrycznych.
Norma EN 50304
ENERGY
LABEL
Zużycie energii Konwencjonalny funkcja grzewcza:
Tradycyjny;
Zużycie energii deklaracja Klasa
konwekcji Wymuszona funkcja ogrzewania:
Do wypieku ciast.
Niniejsze urządzenie zostało
wyprodukowane zgodnie z
następującymi dyrektywami
unijnymi:
- 2006/95/EWG z dnia 12/12/06
(Niskie napięcie) wraz z późniejszymi
zmianami
- 2004/108/EWG z dnia 15/12/04
(Kompatybilność elektromagnetyczna)
wraz z późniejszymi zmianami
- 93/68/EWG z dnia 22/07/93 wraz z
późniejszymi zmianami.
- 2012/19/WE wraz z późniejszymi
zmianami.
* Tylko dla modeli z wytłaczanymi prowadnicami.
** Tylko dla modeli z drucianymi prowadnicami.
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w
przypadku nieprzestrzegania powyższych zaleceń.
15
PL
Uruchomienie i użytkowanie
UWAGA ! Piekarnik jest
wyposażony w system
blokowania rusztu, który
umożliwia jego wysuwanie
bez całkowitego wyjmowania
z piekarnika (1).
W celu całkowitego wyjęcia
rusztu wystarczy go unieść
w sposób przedstawiony
na rysunku, chwytając za przednią część i pociągnąć do
siebie (2).
! Podczas pierwszego uruchomienia należy włączyć pusty
piekarnik na przynajmniej jedną godzinę, z termostatem
ustawionym na maksimum i zamkniętymi drzwiczkami.
Następnie wyłączyć piekarnik, otworzyć drzwiczki i
wywietrzyć pomieszczenie. Zapach, jaki się wytworzy
jest skutkiem parowania substancji stosowanych w celu
zabezpieczenia piekarnika.
Włączanie piekarnika
1. Wybrać program pieczenia, przekręcając pokrętło
PROGRAMY.
2. Wybrać temperaturę, przekręcając pokrętło TERMOSTAT.
Wykaz potraw z zalecanymi dla nich temperaturami znajduje
się w Tabeli pieczenia (zob. Programy).
3. Świecąca kontrolka TERMOSTAT wskazuje fazę
nagrzewania do nastawionej temperatury.
4. Podczas pracy piekarnika można zawsze:
- zmienić program pieczenia za pomocą pokrętła
PROGRAMY;
- zmienić temperaturę za pomocą pokrętła TERMOSTAT;
- przerwać pieczenie przez ustawienie pokrętła PROGRAMY
w położeniu “0”.
! Nigdy nie należy stawiać żadnych przedmiotów na dnie
piekarnika, gdyż grozi to uszkodzeniem emalii.
! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie
znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.
Wentylator chłodzący
Dla obniżenia temperatury zewnętrznej niektóre modele
wyposażono w wentylator chłodzący. Wytwarza on
strumień powietrza, który wydobywa się pomiędzy panelem
sterowania a drzwiczkami piekarnika.
! Po zakończeniu pieczenia wentylator nadal pracuje aż do
dostatecznego ochłodzenia piekarnika.
Oświetlenie piekarnika
Światło w piekarniku włącza się przez wybranie
za
pomocą pokrętła PROGRAMY. Pozostaje ono włączone
przy wyborze programu pieczenia.
* Tylko w niektórych modelach.
16
Używanie zegara*
1. Należy najpierw ustawić dzwonek, przekręcając o prawie
jeden pełny obrót pokrętło ZEGAR zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.
2. Przekręcając je z powrotem w kierunku przeciwnym,
ustawić żądany czas poprzez dopasowanie minut
zaznaczonych na pokrętle ZEGAR do skali znajdującej się
na panelu sterowania.
3. Zegar działa jak minutnik: po upływie określonego czasu
wydaje sygnał dźwiękowy.
! Zegar nie kontroluje włączania i wyłączania piekarnika.
Programy
Programy pieczenia
! Dla wszystkich programów pieczenia można ustawić
temperaturę w zakresie od 60°C do MAX, z wyjątkiem:
• BARBECUE (zaleca się ustawienie tylko na MAX);
• ZAPIEKANIE (zaleca się nie przekraczać temperatury
200°C).
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
Włączają się obydwa grzejniki: górny i dolny. Przy pieczeniu
tradycyjnym najlepiej używać tylko jednego poziomu:
wykorzystanie większej liczby poziomów prowadzi do
nierównomiernego rozkładu temperatury.
Program MULTIPIECZENIE
Włączają się wszystkie grzejniki (górny, dolny i termoobiegu)
oraz wentylator. Ponieważ temperatura jest stała w całym
piekarniku, powietrze piecze i rumieni żywność w sposób
równomierny. Można używać jednocześnie dwie półki .
Program PIEKARNIK DO PIZZY
Włączają się dolny i obwodowy element grzejny oraz
uruchamia się wentylator. Takie połączenie umożliwia szybkie
nagrzanie piekarnika i zapewnia wysoką temperaturę, a
zwłaszcza mocne nagrzewanie od dołu. W przypadku, gdy
stosuje się więcej niż jedną półkę na raz koniecznym jest
zamienianie ich miejscami w połowie wypiekania.
Program BARBECUE
Uruchamiany jest górny element grzejny.
Wysoka temperatura, skierowana bezpośrednio na ruszt, jest
zalecana dla potraw wymagających wysokiej temperatury na
powierzchni. Podczas pieczenia należy zamykać drzwiczki
piekarnika.
Program GRATIN
Uruchamia się górny element grzejny i zaczyna działać
wentylator. Łączy wymuszoną cyrkulację powietrza
wewnątrz piekarnika z jednokierunkowym promieniowaniem
cieplnym. Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw,
zwiększając moc penetracji cieplnej. Podczas pieczenia
należy zamykać drzwiczki piekarnika.
Program PIEKARNIK DO WYPIEKU CIAST
Włącza się grzejnik tylny oraz wentylator, zapewniając
delikatne i równomierne rozprowadzanie ciepła wewnątrz
piekarnika. Jest to program wskazany do przygotowywania
potraw delikatnych (np. ciast wymagających fazy wyrastania)
i pieczenia potraw drobnych (np. ciasteczek) na trzech
poziomach jednocześnie.
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
! Podczas pieczenia z wentylatorem nie używać pozycji 1 i 5:
są wystawione na bezpośrednie działanie gorącego powietrza,
co może spowodować przypalenie delikatnych potraw.
! Przy programach BARBECUE i ZAPIEKANIE, szczególnie
jeśli są one wykonywane z rożnem, ustawić blachę na
poziomie 1, aby zebrać pozostałości po pieczeniu (sosy i/
lub tłuszcze).
BARBECUE
PL
• Włożyć ruszt na poziom 3 lub 4, umieszczając potrawę
na środku rusztu.
• Zaleca się nastawienie maksymalnego poboru energii.
Nie należy się niepokoić, jeśli górny grzejnik nie będzie
stale włączony: jego działanie kontroluje termostat.
PIZZA
• Użyć lekkiej blachy aluminiowej, stawiając ją na ruszcie
znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.
Zastosowanie blachy uniwersalnej powoduje wydłużenie
czasu pieczenia, przez co trudno jest przygotować
chrupiącą pizzę.
• W przypadku pizzy z dużą ilością dodatków zaleca się
dodanie mozzarelli dopiero w połowie pieczenia.
MULTIPIECZENIE
• Używać poziomów 2 i 4, wykorzystując poziom 2 do
potraw, które wymagają wyższej temperatury.
• Blachę umieścić na dole, a ruszt na górze.
Tabela pieczenia
Programy
Piekarnik
tradycyjny
Multicooking
Barbecue
Zapiekanie
Piekarnik
do
pizzy
Piekarnik do
wypieku ciast
Potrawy
Kaczka
Pieczeń cielęca lub wołowa
Pieczeń wieprzowa
Kruche ciastka
Ciasta kruche
Pizza (na 2 poziomach)
Lasagne
Jagnięcina
Pieczony kurczak + ziemniaki
Makrele
Keksy
Ptysie (na 2 poziomach)
Ciastka (na 2 poziomach)
Biszkopt (na 1 poziomie)
Biszkopt (na 2 poziomach)
Słone ciasta
Flądry i mątwy
Szaszłyki z kalmarów i krewetek
Filet z dorsza
Grillowane warzywa
Befsztyk cielęcy
Kotlety
Hamburgery
Makrele
Tosty
Kurczak z rusztu
Mątwy
Pizza
Pieczeń cielęca lub wołowa
Kurczak
Ciasta kruche
Ciasta z owocami
Keksy
Biszkopt
Naleśniki z nadzieniem (na 2 poziomach)
Babeczki (na 2 poziomach)
Słone ciastka francuskie z serem (na 2 poziomach)
Ptysie (na 3 poziomach)
Ciastka (na 3 poziomach)
Bezy (na 3 poziomach)
Waga
(kg)
Poziomy
Wcześniejsze
nagrzanie
(min)
Zalecana
temperatura
Czas
pieczenia
(min)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
1
1
1
1
1
1
1
1
sztuk 4
1.5
1.5
0.5
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
3
3
3
3
3
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
4
4
4
3 lub 4
4
4
4
4
4
2
2
3
2
2 lub 3
3
2 lub 3
3
3
2i4
2i4
2i4
1i3i5
1i3i5
1i3i5
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
15
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
MAX.
200
200
220
220
180
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
15-20
25-30
60-70
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
17
PL
Programator elektroniczny*
•• ••
Ustawianie zegara
! Zegar można ustawić niezależnie od tego, czy piekarnik
jest włączony, czy wyłączony. Nie można go ustawić jedynie
wtedy, gdy został zaprogramowany koniec pieczenia.
Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po zaniku napięcia
ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU pulsują.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zacznie
pulsować ikona
oraz cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić godzinę; jeśli
przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej,
aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
Ustawianie minutnika
! Ta funkcja nie przerywa pieczenia i działa niezależnie od
użytkowania piekarnika, umożliwiając włączenie sygnału
dźwiękowego po upływie ustawionego czasu.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zaczną
pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas;
jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry zmieniają się szybciej,
aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
Wyświetli się odliczanie wsteczne, a po jego zakończeniu
włączy się sygnał dźwiękowy.
* Tylko w niektórych modelach.
18
Programowanie pieczenia
! Programowanie jest możliwe dopiero po dokonaniu wyboru
programu pieczenia.
Programowanie czasu trwania pieczenia.
1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk
, dopóki nie zaczną
pulsować ikona
oraz trzy cyfry na WYŚWIETLACZU;
2. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądany czas
trwania pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte, cyfry
zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
3. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
4. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU
pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza
się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy
wcisnąć dowolny przycisk.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas trwania pieczenia
zostaje zaprogramowany na 1 godzinę i 15 minut.
Program zatrzyma się automatycznie o godzinie 10:15.
Programowanie końca pieczenia
! Zaprogramowanie końca pieczenia jest możliwe dopiero
po ustawieniu czasu trwania pieczenia.
1. Należy postępować zgodnie z punktami od 1 do 3 opisu
programowania czasu pieczenia;
2. Następnie naciskać przycisk
dopóki nie zaczną
pulsować ikona
i cztery cyfry na WYŚWIETLACZU;
3. Za pomocą przycisków „ ” i „ ” ustawić żądaną godzinę
zakończenia pieczenia; jeśli przytrzyma się je wciśnięte,
cyfry zmieniają się szybciej, aby ułatwić ustawienie.
4. Zaczekać 10 sek. lub ponownie nacisnąć przycisk
,
aby zapisać ustawienie.
5. Po upływie ustawionego czasu na WYŚWIETLACZU
pojawia się napis END, piekarnik kończy pieczenie i włącza
się sygnał dźwiękowy. W celu jego wyłączenia, należy
wcisnąć dowolny przycisk.
Włączone ikony
oraz
oznaczają, że zostało wykonane
programowanie. Na WYŚWIETLACZU naprzemiennie
pojawiają się godzina zakończenia oraz czas trwania pieczenia.
• Przykład: jest godzina 9:00 i czas zostaje zaprogramowany
na 1 godzinę. Ustawia się 12.30 jako godzinę zakończenia.
Program włącza się automatycznie o godzinie 11:30.
Anulowanie programu
W celu anulowania programu:
• Naciskać przycisk
dopóki nie zacznie pulsować
ikona ustawienia, które ma być anulowane oraz cyfry
na wyświetlaczu Naciskać przycisk „ ” dopóki na
wyświetlaczu nie pojawią się cyfry 00:00.
• Nacisnąć jednocześnie przyciski „ ” i „ ” i przytrzymać je
naciśnięte, w ten sposób anuluje się wszystkie wykonane
ustawienia, w tym ustawienia minutnika.
Zalecenia i środki ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa.
Mając na względzie Wasze bezpieczeństwo podajemy Wam
poniższe zalecenia, które należy uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• N i n i e j s z e u r z ą d z e n i e p r z e z n a c z o n e j e s t d o
nieprofesjonalnych zastosowań domowych.
• Nie należy instalować urządzenia poza domem,
nawet, jeśli miejsce to jest chronione daszkiem, gdyż
wystawienie urządzenia na działanie deszczu i burz jest
bardzo niebezpieczne.
• Przenosząc urządzenie należy zawsze korzystać z
odpowiednich uchwytów umocowanych po bokach
piekarnika.
• Nie dotykać urządzenia, jeśli jest się na boso ani też
mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
• Urządzenie powinno być używane do celów kulinarnych
wyłącznie przez osoby dorosłe i zgodnie z niniejszymi
instrukcjami. Wykorzystywanie go do innych celów
(np. do ogrzewania pomieszczeń) uznaje się za
niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne. Producent
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody
poniesione w wyniku niewłaściwego, błędnego lub
nierozsądnego użytkowania.
• Podczas użytkowania urządzenia grzejniki i niektóre
części drzwiczek piekarnika stają się bardzo gorące.
Nie wolno ich dotykać, a dzieci należy trzymać z dala
od urządzenia.
• Uważać, aby kable zasilające innych urządzeń AGD nie
dotykały rozgrzanych części piekarnika.
• Nie zatykać otworów wentylacyjnych i odprowadzających
ciepło.
• Przy otwieraniu drzwiczek należy trzymać za środkową
część uchwytu: po bokach może być gorący.
• Do wstawiania i wyjmowania naczyń z piekarnika używać
zawsze rękawic ochronnych.
• Nie przykrywać dna piekarnika folią aluminiową.
• Nie wkładać do piekarnika materiałów łatwopalnych:
jeśli urządzenie zostanie przez nieuwagę uruchomione,
mogłyby one się zapalić.
• Gdy urządzenie nie jest używane, upewnić się, czy
pokrętła znajdują się w położeniu “●”/“○”.
• Nie należy wyjmować wtyczki z gniazdka ciągnąc za
kabel: zaleca się trzymanie za wtyczkę.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji
odłączyć najpierw wtyczkę od sieci elektrycznej.
• W razie uszkodzenia w żadnym wypadku nie ingerować
w wewnętrzne mechanizmy urządzenia i nie próbować
go samodzielnie naprawiać. Należy skontaktować się z
Serwisem (patrz Serwis Techniczny).
• Nie stawiać przedmiotów na otwartych drzwiczkach piekarnika.
• Dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Urządzenie to nie jest przystosowane do obsługi przez
osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, przez osoby bez
doświadczenia lub bez znajomości urządzenia - chyba że
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo
-, jak również przez osoby, które nie otrzymały instrukcji
wstępnych na temat eksploatacji urządzenia.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do tego, aby było
włączane przy użyciu zewnętrznego przekaźnika
czasowego lub osobnego systemu sterowania zdalnego.
Utylizacja
• Utylizacja materiałów opakowaniowych: zastosować
się do obowiązujących norm lokalnych, dzięki czemu
opakowania będzie można ponownie wykorzystać.
• Dyrektywa wspólnotowa 2002/96/WE w sprawie zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) przewiduje,
że sprzęt gospodarstwa domowego nie powinien być
usuwany jako nieposortowane odpady komunalne. Zużyte
urządzenia powinny być zbierane oddzielnie w celu
optymalizacji stopnia odzysku i recyrkulacji ich materiałów
składowych oraz aby zapobiec potencjalnym szkodom dla
zdrowia i środowiska. Symbol przekreślonego kosza na
śmieci jest umieszczony na wszystkich produktach, aby
przypominać o obowiązku selektywnej zbiórki.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat prawidłowego
złomowania elektrycznych urządzeń gospodarstwa
domowego, ich właściciele mogą się zwracać do właściwych
służb publicznych lub do sprzedawców tych urządzeń.
Oszczędność i ochrona środowiska
• Uruchamiając piekarnik w różnych godzinach począwszy
od późnego popołudnia do pierwszych godzin porannych.
Opcje programowania, w szczególności tryb „opóźnione
pieczenie” ( patrz Programy ), pomagają zorganizować
w ten sposób pracę piekarnika.
• Zaleca się pieczenie w programach BARBECUE i
ZAPIEKANIE zawsze przy zamkniętych drzwiczkach: w
celu zarówno uzyskania lepszych wyników, jak i znacznej
oszczędności energii (ok. 10%).
• Dopilnować, aby uszczelki były w pełni sprawne i czyste,
dzięki czemu będą dobrze przylegały do drzwiczek i
zapobiegną niepotrzebnym stratom ciepła.
Konserwacja i utrzymanie
Odłączanie od prądu
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, należy
odłączyć urządzenie od sieci zasilania elektrycznego.
Czyszczenie urządzenia
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz
uszczelki gumowe mogą być czyszczone przy pomocy
gąbki nasączonej letnią wodą i neutralnym mydłem. Jeśli
plamy trudno usunąć, zastosować specjalne produkty
do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia zaleca
się dokładne spłukanie wodą i wysuszenie. Nie używać
proszków ściernych ani substancji korodujących.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym
użyciu, gdy jest jeszcze letnie. Użyć ciepłej wody i środka
czyszczącego, spłukać i wytrzeć miękką ściereczką.
Unikać środków ściernych.
• Akcesoria można myć jak zwykłe naczynia, także w
zmywarce.
! Nigdy nie stosować oczyszczaczy parowych lub
ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
19
PL
PL
Czyszczenie drzwiczek
Szybę drzwiczek wyczyścić przy użyciu gąbki i środków
nierysujących, a następnie wytrzeć miękką ściereczką;
nie używać szorstkich materiałów ścierających czy
ostrych, metalowych skrobaków, które mogą porysować
powierzchnię i doprowadzić do pęknięcia szyby.
Aby dokładniej wyczyścić piekarnik, można zdemontować
drzwiczki:
1. całkowicie otworzyć drzwiczki
(zob. rysunek);
2. podnieść i przekręcić dźwignie
znajdujące się na obu zawiasach
(zob. rysunek);
3.c hwycić drzwiczki za obie
zewnętrzne krawędzie,
przymykając je powoli, lecz nie
całkowicie. Następnie pociągnąć
drzwiczki do siebie i wyjąć je z
zawiasów (patrz rysunek).
Aby z powrotem założyć drzwiczki, wykonać powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.
Sprawdzanie uszczelek
Co pewien czas należy sprawdzać stan uszczelek wokół
drzwiczek piekarnika. Gdyby okazało się, ze uszczelka
jest uszkodzona należy zwrócić się do najbliższego punktu
serwisowego ( patrz Serwis Techniczny ). Zaleca się nie
używać piekarnika aż do chwili zakończenia naprawy.
Wymiana żarówki
Aby wymienić żarówkę
oświetlającą piekarnik:
1. Odkręcić szklaną pokrywę
obudowy żarówki.
2. Wyjąć żarówkę i wymienić
ją na podobną: żarówka
halogenowa, napięcie 230
V, moc 25 W, gwint G 9.
3. Ponownie założyć szklaną
osłonę (patrz rysunek).
! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania pomieszczeń.
20
Орнату
KZ
! Жаңа құрылғымен жұмысты бастамастан бұрын осы
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда
құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту
туралы маңызды ақпараттар қамтылған.
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Оны құрылғының кез
келген жаңа иесіне беріңіз.
Орналастыру
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз. Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу
қаупін туғызуы мүмкін. (Сақтандырулар мен кеңестер
бөлімін қараңыз).
560
mm
.
45 m
m.
Ортаға қою және бекіту
Пештің есігін ашып, 4 бұрандалы бекіткішті сыртқы
жақтаудың 4 тесігіне кіргізіп, құрылғыны шкафқа бекітіңіз.
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі бар
маман орнатуға тиіс. Құрылғы дұрыс орнатылмаған
жағдайда, адамдар мен жануарлар өміріне қауіп төндіруі
немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
Құрылғыны орнату
Құрылғының дұрыс жұмыс жасайтынын тексеру үшін
қолайлы шкафты қолданыңыз.
• П е ш к е ж а қ ы н қ а б ы р ғ а л а р ы с т ы қ қ а т ө з і м д і
материалдан жасалған болуы қажет.
• Сыртқы қабығы бар шкафтарды жинағанда 100°C
температураға төзетін желімдер қолданылуы қажет.
• пешті ас үй үстелінің астына (сызбаны қараңыз)
немесе ас үй жиһазының ішіне орнату үшін шкафтың
өлшемдері төмендегідей болуы қажет:
m.
mm
.
5 mm.
567 mm.
595 mm.
45 m
558
595
mm
25
545
.
Электр қосылымдары
Үш ұялы электр кабелі бар пеш айнымалы ток кернеуімен
және құрылғыда орналасқан негізгі деректер кестесінде
көрсетілген жиілікпен жұмыс істеу үшін жасақталған
(төменге қараңыз).
Электр кабелін орнату
.
. min
mm
575-585 mm.
23 mm.
547
! Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін
барлық бөліктері арнайы құралдардың көмегімен ғана
алынуы тиіс.
.
mm
.
mm
! Құрылғы орнатылған кезде кез келген электрлі
заттардан алыс болуы қажет.
Негізгі деректер кестесінде берілген пайдалану
ортасының көрсеткіштері осы орнату түрі үшін
есептелген.
Желдету
Лайықты желдетудің орнатылғанын тексеру үшін
шкафтың артқы қабырғасын алып тастау қажет. Пешті
екі ағаш тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм ашық
тұрған тегіс жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны
қараңыз).
1. Қақпақтың бүйір
құлақшаларына
бұрауышты тығып,
дәнекер қалқаншаны
ашыңыз. Бұрауышты
төмен басқанда қақпақты
ашатындай тұтқа түрінде
пайдаланыңыз (сызбаны
қараңыз).
2 .
Б ұ р а н д а н ы
бекітуге арналған
қысқыш пен үш желілі
L
L-Nбайланыс
бұрандасын босату
арқылы электр кабелін
о р н ат ы ң ы з . К а б ел ь д і
сәйк ес өткізгіштерге
жалғаңыз: көк сымды (N)
деп белгіленген өткізгішке,
N
қоңыр сымды (L) деп
белгіленген өткізгішке,
ал сары/жасыл сымды
(сызбаны қараңыз) деп
белгіленген өткізгішке жалғаңыз.
21
KZ
3. Қыспа бұранданы нығайтып, кабельді орнына бекітіңіз.
4. Дәнекер қалқаншаның қақпағын жабыңыз.
Электр кабелін желіге қосу
Деректер кестесінде көрсетілген жүктемеге сәйкес
стандартты айырғышты орнатыңыз (бүйірін қараңыз).
Құрылғы, құрылғы мен желі арасында орнатылған 3
мм ашық кішкене байланысы бар және анықталған
жүктемеге лайықты және ағымдағы ток реттеуіне сәйкес
болып келетін (жерге қосылған сым автоматты айырыпқосқыштан ажыратылмауы тиіс) жан-жақты автоматты
айырып-қосқышты пайдалану арқылы тікелей электр
желісіне қосылуы қажет. Электр кабелін температурасы
50°C-тан жоғары болатын жерден өтпейтіндей етіп
орналастыру қажет.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР КЕСТЕСІ
Өлшемдері*
ені 43,5 см
биіктігі 32,4 см
тереңдігі 40,6 см
Көлемі*
58 л
Өлшемдері**
ені 45,5 см
биіктігі 32,4 см
тереңдігі 40,6 см
Көлемі**
Электр
қосылымдары
Электр пештерінің белгісіндегі
2002/40/EC нұсқауы.
EN 50304 стандарты
! Орнатушы дұрыс ток байланысын орнатқанына және
оның қауіпсіздік ережелеріне сәйкес екендігіне сенімді
болуы қажет.
Құрылғыны тоққа қоспастан бұрын төмендегілерді
тексеріңіз:
• Құрылғы жерге қосылған және айырғыш заңға сәйкес
болып табылады.
• Розетка негізгі деректер кестесінде көрсетілген
құрылғының ең жоғарғы күшіне төзімді (астын
қараңыз).
• Кернеу деректер кестесінде көрсетілген мән аралығы
аумағында болады (астын қараңыз).
• Розетка құрылғының айырғышына сәйкес келеді.
Розетка айырғышына сәйкес болмаса, өкілетті
маманнан оны ауыстырып беруді өтініңіз. Бірнеше
розеткалар мен ұзартқыш сымдарын пайдаланбаңыз.
! Құрылғы орнатылғаннан кейін электр кабелі мен
розетка жақын жерде болуы қажет.
! Кабель иілмеуі немесе қысылмауы қажет.
! Кабель жиі тексеріліп, тек өкілетті маманның көмегімен
ғана алмастырылуы тиіс (Көмек бөлімін қараңыз).
! Қауіпсіздік шаралары сақталмаған жағдайда
өндіруші жауапкершілікті өз мойнына алудан бас
тартады.
22
60 л
кернеуі: 220-240В~ 50/60Гц немесе
50 Гц ең көп тұтынылатын қуат –
2800 Вт (техникалық деректер
тақтасын қараңыз)
ҚУАТ БЕЛГІСІ
Табиғи конвекция класы –
қыздыру күйіне арналған қуат
тұтыну:
Дағдылы режим
Мəжбүрлі конвекция класы –
қыздыру күйіне арналған
мəлімденген қуат тұтынуы:
Пісіру
Бұл құрылғы Еуропа
экономикалық қауымдастығының
келесі нұсқауларына сай келеді:
- 12.12.2006 жылғы
2006/95/EEC (төмен кернеу)
жəне кейінгі өзгертулері
- 15.12.2004 жылғы 2004/108/EEC
(Электрмагнитті үйлесімділік)
жəне кейінгі өзгертулері
- 22.07.1993 жылғы 93/68/EEC
жəне кейінгі өзгертулері.
- 2012/19/EC
* Сырғытпалы бағыттауыштары бар үлгілер үшін.
** Сым бағыттауыштары бар үлгілер үшін.
Қосу және пайдалану
ЕСКЕРТУ!
Пеш
тартпаларды алып
шығуға арналған және
пештен шығып кетуіне
жол бермейтін шектегіш
жүйемен жабдықталған
(1).
Сызбада көрсетілгендей,
толығымен шығарып алу
үшін тартпаларды алдыңғы шетінен ұстап көтеріп,
тартсаңыз (2) болғаны.
! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос күйінде
есігін жауып, ең жоғарғы температурада кемінде жарты
сағаттай қыздырыңыз. Пешті өшіріп, оның есігін ашпастан
бұрын бөлменің жақсы желдетілгенін тексеріңіз. Өндіру
кезінде қолданылған қорғағыш заттардың жанып кетуіне
байланысты жеңіл жағымсыз иіс шығуы мүмкін.
Кері санақ таймерін пайдалану*
1. Дыбыс сигналын орнату үшін, ТАЙМЕР тұтқасын сағат
тілі бойынша бір толық айналымға бұраңыз.
2. Қажетті уақытты орнату үшін, тұтқаны сағат тіліне
қарсы бұраңыз: ТАЙМЕР тұтқасындағы кетікті басқару
тақтасында белгіленген уақытпен теңестіріңіз.
3. Таймер минуттық режимде жұмыс істейді: таңдалған
уақыт біткенде дыбыс сигналы естіледі.
! Таймер пешті қоспайды не өшірмейді.
Тағам дайындау режимдері
! Төмендегілерден басқа тағам дайындау режимдерінің
барлығына 60°C пен МАКС аралығында кез келген
температура мәні орнатылуы мүмкін:
• БАРБЕКЮ (кеңес: тек МАКС деңгейін орнатыңыз);
• ГРАТИН (кеңес: 200°C-тан асырмаңыз);
Пешті қосу
1. РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін таңдаңыз.
2. ТЕРМОСТАТ тұтқасы көмегімен қажетті температураны
таңдаңыз. Тағам дайындау режимдері және ұсынылған
тағам дайындау температуралары туралы мәліметті
“Тағам дайындау бойынша кеңестер” кестесінен қараңыз
(“Тағам дайындау режимдері” бөлімін қараңыз).
3. ТЕРМОСТАТ индикатор шамы пештің орнатылған
температураға дейін ысып келе жатқанын көрсетеді.
4. Тағам дайындау барысында төмендегі нәрселерді
орындауға болады:
- РЕТТЕУ тұтқасын бұрау арқылы қажетті тағам
дайындау режимін өзгерту.
- THERMOSTAT (ТЕРМОСТАТ) тұтқасын бұрау арқылы
температураны өзгерту.
- РЕТТЕУ тұтқасын “0” позициясына бұрап, тағам
дайындау үрдісін тоқтату.
! Эмальді қабат зақымдануының алдын алу үшін
ешқашан пештің астыңғы жағына зат қоймаңыз.
! Әрқашан асхана ыдыстарын берілген тартпа(лар)ға
қойыңыз.
Салқындату желдеткіші
Пештің сыртқы температурасын салқындату үшін
кейбір модельдер басқару тақтасы мен пеш есігінің
арасына жел айдайтын салқындату желдеткішімен
жабдықталады.
! Пісіріп болғаннан кейін де пеш толық салқындағанға
дейін желдеткіш қосулы тұрады.
Пештің шамдары
РЕТТЕУ тұтқасымен
функциясы таңдалған уақытта
ол жұмысын жалғастырады. Тағам дайындау режимі
таңдалғанда ол қосылып тұрады.
TRADITIONAL OVEN (ДАҒДЫЛЫ ПЕШ) режимі
Үстіңгі және астыңғы қыздыру э лементтері қосылады.
Тағам дайындаудың дағдылы режимін пайдаланғанда тек
бір тағам дайындау тартпасын пайдаланған дұрыс, бірден
көп тартпа қолданылғанда пеш ішіндегі температура
бірдей болмауы мүмкін.
MULTI-COOKING (КӨП ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ) режимі
Барлық қыздыру элементтері (үстіңгі, астыңғы және
айналмалы) қосылады және желдеткіш жұмыс істей
бастайды. Пештің қызуы тұрақты болғанда ауа тағамды
біркелкі қызартып пісіреді. Бір уақытта ең көбі екі
тартпаны пайдалануға болады.
ПИЦЦА режимі
Дөңгелек қыздыру элементтері және пештің түбіндегі
элементтер қосылады және желдеткіш жұмыс істей
бастайды. Бұл қосынды, әсіресе астыңғы элементке
байланысты, жоғары мөлшерде жылу шығарып, пешті
жылдам қыздырады. Бір жолда бірден көп тартпа
қолданылатын болса, тағам дайындау үрдісінің
ортасында табақтардың орындарын алмастырыңыз.
BARBECUE (БАРБЕКЮ) режимі
Үстіңгі қыздыру элементі және гриль істігі (бар болса) іске
қосылады. Грильдің жоғарғы және тіке температурасы
қабаттың жоғарғы температурасын қажет ететін
тағамдар үшін ұсынылады. Бұл режим пайдаланылғанда
пештің есігі әрдайым жабық тұруы қажет.
GRATIN (ГРАТИН) режимі
Астыңғы және айналмалы қыздыру элементтері мен
желдеткіш қосылады. Осы мүмкіндіктердің жиыны
пештегі ауаның күшейтілген айналымы арқылы қыздыру
элементтерінің бір бағытқа жылылық бөлуінің тиімділігін
арттырады. Бұл тағамды күйіп кетуден сақтауға
* Тек белгілі бір модельдерде бар.
23
KZ
KZ
көмектеседі және жылудың тағамның ішкі жағына енуіне
мүмкіндік береді. Бұл режим пайдаланылғанда пештің
есігі әрдайым жабық тұруы қажет.
BAKING (ПІСІРУ) режимі
Артқы қыздыру элементі және желдеткіш іске қосылып,
жылудың бүкіл пешке жұмсақ әрі біркелкі түрде таралуын
қамтамасыз етеді. Бұл режим температураға сезімтал болатын
тағамдарды (мысалы, көтерілуді қажет ететін торт сияқты
тағамдар) және ұннан жасалған “бір тістем” кондитерлік
өнімдерді 3 тартпада бірдей дайындауға арналған.
Тағам дайындау бойынша кеңес
! Желдеткіш көмегімен тағам дайындау барысында
тартпаларды бірінші және бесінші позицияларға
орналастырмаңыз. Шамадан тыс жылу температураға
сезімтал тағамдарды күйдіріп жіберуі мүмкін.
! BARBECUE (БАРБЕКЮ) және GRATIN (ГРАТИН)
режимдерінде тағамның қалдықтарын (май сияқты)
жинау үшін тұтқалы табаны бірінші позицияға
орналастырыңыз.
КӨП ТАҒАМ ДАЙЫНДАУ
• Молырақ жылуды талап ететін тағамды екінші
позициядағы тартпаға салып, екінші және төртінші
позицияларды қолданыңыз.
• Тұтқалы табаны астыңғы жаққа, ал тартпаны үстіңгі
жаққа орнатыңыз.
БАРБЕКЮ
• Тартпаны 3 немесе 4-позицияға орналастырыңыз.
Тағамды тартпаның ортасына салыңыз.
• Қуат деңгейін ең жоғарғы мәнге орнату ұсынылады.
Үстіңгі қыздыру элементі термостат арқылы реттеледі
және тұрақты күйде қосылып тұрмауы мүмкін.
ПИЦЦА
• Жеңіл алюминийден жасалған пицца табасын
пайдаланыңыз. Оны қамтамасыз етілген тартпаға
орналастырыңыз.
Сыртын қытырлақ етіп пісіру үшін тұтқалы табаны
пайдаланбаңыз (пісіру мерзімін ұзарту арқылы
қытырлақ болуына кедергі жасайды).
• Пиццаның беті көп құрамды болғанда пісіру үрдісінің
ортасында пиццаның үстіне моцарелла ірімшігін қосу
ұсынылады.
* Тек белгілі бір модельдерде бар.
24
KZ
Тағам дайындау бойынша кеңес кестесі
Тағам
Тағамдар
Салмақ
Тартпа
Алдын ала
Ұсынылатын
Пісіру
дайындау
(кг)
позициясы қыздыру уақыты температура ұзақтығы
режимдері
(мин)
(минут)
Конвекция Үйрек
1
3
15
200
65-75
пеші
Қуырылған бұзау немесе сиыр еті
1
3
15
200
70-75
Қуырылған шошқа еті
1
3
15
200
70-80
Печенье (кішкентай нан өнімдері)
3
15
180
15-20
Бəліш
1
3
15
180
30-35
15-20
230
1
2 жəне 4
15
Көп тағам Пицца (2 тартпада)
180
30-35
10
дайындау Лазанья
1
3
10
180
40-45
2
Жас қой еті
1
60-70
2 жəне 4
15
200
Қуырылған тауық еті + картоп
1+1
180
30-35
1
2
10
Макрель
170
40-50
10
Мейіз қосылған кекс
1
2
10
190
20-25
2 жəне 4
Көпіршітілген қаймақ қосылған бəліш (2 тартпада)
0.5
10-15
2 жəне 4
10
180
0.5
Печенье (2 тартпада)
15-20
170
0.5
2
10
Бисквит торты (1 тартпада)
170
20-25
10
Бисквит торты (2 тартпада)
1
2 жəне 4
15
200
25-30
3
Хош иісті бəліш
1.5
MAКС
8-10
5
Барбекю Камбала мен каркатица
1
4
5
MAКС
6-8
4
Кальмар мен асшаян кебабы
1
10
4
5
MAКС
1
Треска белдемесі
10-15
MAКС
1
3 не 4
5
Грильде пісірілген көкөністер
15-20
MAКС
5
4
1
Бұзау етінен пісірілген стейк
15-20
MAКС
5
4
1
Котлет
7-10
MAКС
5
4
1
Гамбургер
15-20
MAКС
5
4
1
Скумбрия
2-3
MAКС
5
4
№°4
Қызартылған нан мен бутерброд
Гратин
Грильде пісірілген тауық еті
1.5
2
10
200
55-60
Каракатица
1.5
2
10
200
30-35
Пицца
Пицца
0.5
3
15
220
15-20
режимі
Қуырылған бұзау немесе сиыр еті
1
2
10
220
25-30
Тауық еті
1
2 не 3
10
180
60-70
ПІСІРУ
Бəліш
0.5
20-30
3
15
180
режимі
Жеміс қосылған бəліш
1
40-45
2 не 3
15
180
Мейіз қосылған кекс
0.7
40-50
3
15
180
Пирог
0.5
3
15
160
25-30
Бисквит торты (2 тартпада)
1.2
2 жəне 4
15
200
30-35
Кішкентай бəліштер (2 тартпада)
0.6
15
190
20-25
2 жəне 4
Сыр қосылған бəліш (2 тартпада)
0.4
15
210
15-20
2 жəне 4
Көпіршітілген қаймақ қосылған бəліш (3 тартпада)
0.7
180
20-25
1, 3 жəне 5
15
Печенье (3 тартпада)
0.7
15
180
20-25
1, 3 жəне 5
Меренга (3 тартпада)
0.5
90
180
1, 3 жəне 5
15
! Ескертпе: пісіру уақыттары шамалап берілген жəне оларды жеке қалауға қарай өзгертуге болады.
Грильді пайдаланып тағам дайындаған кезде, тұтқалы таба пештің түбінен санағанда бірінші тартпада орналастырылуы тиіс.
25
KZ
Электрондық
бағдарламалауыш*
ДИСПЛЕЙ
ПІСІРУ
АЯҚТАЛДЫ
белгішесі
ҰЗАҚТЫҚ
белгішесі
•• ••
УАҚЫТТЫ
АЗАЙТУ
түймесі
Сағат белгішесі
ТАЙМЕР белгішесі
УАҚЫТТЫ
КӨБЕЙТУ түймесі
УАҚЫТТЫ ОРНАТУ
түймесі
Сағатты орнату
! Сағат пеш қосулы немесе ажыратулы тұрған кезде
орнатылады және пісіру режимінің аяқталу уақытын
алдын ала белгіленген кезде орнатады.
Құрылғы электр желісіне жалғанғаннан немесе қуат
уақытша ажыратылғаннан кейін ДИСПЛЕЙДЕГІ
белгішесі мен төрт сан жыпылықтай бастайды.
1.
түймесін дисплейде
белгішесі мен төрт сан
жыпылықтағанша бірнеше рет басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
Таймерді орнату
! Бұл функция ас пісіруге кедергі жасамайды және пешке
әсер етпейді; ол белгіленген уақыт өткен кезде дыбысты
сигнал беру үшін пайдаланылады.
1.
түймесін дисплейде
белгішесі мен үш сан
жыпылықтағанша бірнеше рет басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
Дисплейде кері саналып жатқан уақыт көрсетіледі. Осы
уақыт кезеңі аяқталған кезде дыбысты сигнал беріледі.
Пісіруді бағдарламалау
! Тағам дайындау режимі бағдарламалау басталардан
бұрын таңдалуға тиіс.
Пісіру ұзақтығын орнату
1.
түймесін ДИСПЛЕЙ бетінде
белгішесі мен үш
сан жыпылықтай бастағанша бірнеше рет басыңыз.
2. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
26
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
3. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
4. Белгіленген уақыт өткенде ДИСПЛЕЙ бетінде “END”
(“Аяқталды”) деген мәтін шығып, пеш пісіруді тоқтатады
да, дыбыстық сигнал ойнайды. Тоқтату үшін кез келген
түймені басыңыз.
• Мысалы: қазір сағат 9:00 делік және уақыт 1 сағат
15 минутқа орнатылсын. Бағдарлама сағат 10:15
болғанда автоматты түрде тоқтайды.
Тағам дайындау режимінің аяқталу уақытын орнату
! Пісірудің аяқталу уақыты белгіленбей тұрып, пісіру
ұзақтығын орнату керек.
1. Ұзақтықты жоғарыда сипатталғандай орнату үшін
1-ден 3-қадамға дейін орындаңыз.
2. Содан кейін,
түймесін, ДИСПЛЕЙ бетіндегі
белгішесі мен төрт сан жыпылықтай бастағанша,
басыңыз.
3. Уақытты реттеу үшін “ ” және “ ” түймелерін
пайдаланыңыз; егер түймелердің бірін басып ұстап
тұрсаңыз, дисплей қалаған мәнді орнатуды оңай әрі
жылдам ете отырып, мәндер бойымен жылдамырақ
айналады.
4. 10 секунд күтіңіз немесе реттеуді аяқтау үшін
түймесін қайта басыңыз.
5. Белгіленген уақыт өткенде ДИСПЛЕЙ бетінде “END”
(“Аяқталды”) деген мәтін шығып, пеш пісіруді тоқтатады
да, дыбыстық сигнал ойнайды.Тоқтату үшін кез келген
түймені басыңыз.
Бағдарламалау орнатылып болғанда,
және
түймелері жанады. ДИСПЛЕЙ пісірудің аяқталу уақыты
мен пісіру ұзақтығын алма-кезек көрсетіп тұрады.
• Мысалы: қазір сағат 9:00 делік және уақыт 1
сағат орнатылсын. 12:30 аяқталу уақыты ретінде
орнатылады. Бағдарлама сағат 11:30 болғанда
автоматты түрде іске қосылады.
Әрекетті болдырмау
Әрекетті болдырмау үшін:
•
түймесін болдырмайтын параметрге сәйкес келетін
белгіше мен дисплейдегі сандар жыпылықтауын
тоқтатқанша басыңыз. “ ” түймесін дисплейде 00:00
сандары көрінгенше басыңыз.
• “ ” және “ ” түймелерін басып тұрыңыз; бұл алдыңғы
таңдалған параметрлерді, сондай-ақ, таймер
параметрлерін да болдырмайды.
Сақтандырулар мен кеңестер
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына
сай өңделіп шығарылған. Төмендегі ескертулер
қауіпсіздік ережелерін ескерту мақсатында берілген
және оны мұқият оқып шығу қажет.
Жалпы қауіпсіздік
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау
қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда
қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жылжытқанда немесе орналастырғанда
пештің бүйіріндегі тұтқаларды пайдаланыңыз.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл
қолмен, аяқпен түртпеңіз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға сай, тек
ересек адамдар ғана тағам дайындау мақсатында
пайдалануы тиіс.
• Құрылғыны пайдаланған уақытта қыздыру
элементтерін немесе пеш есігінің белгілі
бөліктерін ұстамаңыз, бұл бөліктер қатты қызады.
Құрылғыны балалар қолы жетпейтін жерге
қойыңыз.
• Б а с қ а э л е к т р қ ұ р ы л ғ ы л а р ы н а а р н а л ғ а н
электр кабельдері пештің ыстық бөліктеріне
жақындамайтынын тексеріңіз.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған ашық
жерлерді ешқашан жаппау керек.
• Пеш есігінің тұтқасын әрқашан ортасынан ұстаңыз:
шеттері ыстық болуы мүмкін.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе оны алған
кезде әрдайым пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
• Пеш түбін туралау үшін алюминий фольганы
пайдаланбаңыз.
• Пешке жанғыш заттарды қоймаңыз. Егер байқаусызда
құрылғы қосылса, бұл заттардың жануы мүмкін.
• Құрылғыны қолданбаған кезде түймешіктерінің “●”/“○”
орнында екенін тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде айырғышты әрдайым желі
розеткасынан алыңыз, кабельден тартып суырмаңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратпастан ешқашан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын жасамаңыз.
• Егер құрылғы істен шыққан болса, ешбір жағдайда жөндеу
жұмысын өзіңіз жасамаңыз. Тәжірибесіз адам тарапынан
жасалған жөндеу жұмыстарынан құрылғының істен шығуы
немесе жарамсыз болып қалуы мүмкін. Қызмет көрсету
орталығымен байланысыңыз (“Көмек” бөлімін қараңыз).
• Ашық пештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және психикалық
қабілеттері төмен адамдар (балалар да кіреді), тәжірибесіз
немесе өнімнен хабары жоқ кез келген адамның қолданбауы
тиіс. Мұндай адамдарға, кем дегенде, қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін біреулер жетекші болуы керек немесе
құрылғының жұмысына қатысты кіріспе нұсқаулары берілуі
тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Жою
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың қайта
пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті заңды
қадағалаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына
(WEEE) қатысты 2012/19/EC Еуропа заңнамасына
сәйкес үй құрылғылары қалыпты толық қалалық қалдық
айналымын пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған
орта мен халық денсаулығына тиетін зиянның алдын
ала отырып, жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану
мен машина ішіндегі материалдарды өңдеу құнын
оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы керек. Барлық
өнімдердегі сызылған қоқыс жәшігі өнім иесінің бөлектелген
қоқыс жинауға қатысты міндетін еске салады. Жарамсыз
үй құрылғыларын дұрыс жоюға қатысты қосымша ақпарат
алу үшін өнім иелері халыққа қызмет көрсету орталығына
немесе олардың жергілікті өкілдеріне хабарласа алады.
Қоршаған ортаны сақтау және қорғау
• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз етуші
желілік компаниялардың ең жоғары жүктемесін
азайтуға көмектесе аласыз. Пісіру функциясын
бағдарламалау параметрлері – әсіресе, “кейінге
қалдырылған пісіру” режимі (Пісіру функциялары
бөлімін қараңыз) – пайдаланушының уақытын тиімді
пайдалануға мүмкіндік береді.
• Жақсы нәтиже алу үшін және энергияны үнемдеу үшін
(шамамен 10%). BARBECUE (БАРБЕКЮ) және GRATIN
(ГРАТИН) режимдерін пайдаланғанда пештің есігін жабық
ұстаңыз.
• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке тығыз
келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін тазалап сүртіп тұрыңыз,
осылайша ыстықтың сыртқа шығуын болдырмайсыз.
Күтім және пайдалану
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
• Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы
бөліктер және резеңке тығыздағыштар салқын
малынып, түссіз сабын жағылған гу бк амен
тазартылады. Қиын дақтарды кетіру үшін арнайы
өнімдерді пайдаланыңыз. Жуып болған соң оны
шайып, мұқият құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды немесе
таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.
• Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы кезінде
мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен тазартқышты
пайдаланыңыз, одан кейін шайып, жұмсақ шүберекпен
құрғатып сүртіңіз. Қырғыш заттарды пайдаланбаңыз.
• Сырғымалы тартпалардан басқа барлық керекжарақтар күнделікті ыдыстар сияқты жуылуы мүмкін,
тіпті оларды ыдыс жуғыш машинаға жууға болады.
! Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе
шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
27
KZ
195102442.01
02/2013 - XEROX FABRIANO
KZ
Пеш есігін тазалау
Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш емес
тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ шүберекпен
мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш затты немесе өткір
темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнек
бетін тырнап, оның сынуына әкелуі мүмкін.
Мұқият тазалау үшін пештің есігін алып тастауға болады:
1. Пеш есігін толық ашыңыз
(сызбаны қараңыз);
2 . Е к і і л м е к те о р н а л а с қ а н
тұтқаларды көтеріп, бұрыңыз
(сызбаны қараңыз);
3. Есікті екі жағынан қатты ұстап,
жартылай жабыңыз. Оны өзіңізге
қарай орнынан көтере тартыңыз
(сызбаны қараңыз).
Есікті орнына қою үшін осы іс ретін кері орындаңыз.
Тығыздағыштарды тексеру
Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз.
Егер тығыздағыштар зақымдалған болса, жақын жердегі
Сатудан кейін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
( « К ө м е к » б ө л і м і н қ а р а ң ы з ) . Ты ғ ы зд а ғ ы ш т а р
ауыстырылғанға дейін пешті пайдаланбауды ұсынамыз.
Шамды ауыстыру
Пештің шамын ауыстыру
үшін:
1. Шам ұясының шыны
қақпағын алыңыз.
2. Ш а м д ы а л ы п , о н ы
сондай басқа шаммен
ауыстырыңыз: Қуаты 25
Вт, цоколі E 14.
3. Ш ы н ы қ а қ п а қ т ы
орнына қойыңыз (сызбаны
қараңыз).
! Пеш шамын бөлмені жарықтандыру үшін
қолданбаңыз.
28

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 58 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Control type: Rotary
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

Download PDF

advertisement