HOTPOINT/ARISTON FTCD 872 6HM1 (EU) User guide

HOTPOINT/ARISTON FTCD 872 6HM1 (EU) User guide
Manual de instrucțiuni
Sumar
RO
RO
Română 1
Instalare
Unde instalaţi uscătorul
Ventilare
Poziționarea uscătorului pe o suprafață
plană
Evacuarea apei
Conexiune electrică
Înainte de a pune în funcţiune aparatul
Avertismente
Siguranţă generală
Reducerea la minim a riscului de incendii
FTCD 87 6HM1 (EU)
FTCD 872 6HM1 (EU)
Prima dată când utilizați
aparatul este necesar să
selectați limba preferată-a se
vedea pagina specifică.
Întreţinere şi îngrijire
Întreruperea curentului electric
Curăţarea filtrului după fiecare ciclu
Cum să goliţi recipientul de apă după fiecare ciclu
Verificarea tamburului după diecare ciclu
Curăţarea ansamblului condensator
Curăţarea aparatului
Descrierea aparatului
Caracteristici
Panoul de control
Display-ul
Pornire şi programe
Alegerea unui program
Tabelul de programe
Comenzi
Rufe
Sortarea rufelor
Etichete cu instrucţiuni
Durata de uscare
Anomalii și remedii
Service
Informații despre produs
USCĂTOR
! Este important să păstraţi acest manual de instrucţiuni şi să-l consultaţi în orice moment. În caz de vânzare,
cesiune sau transport, acesta serveşte noului proprietar în vederea instalării, utilizării şi remedierii eventualelor
probleme ale acestui aparat.
! Citiţi cu atenţie instrucţiunile conţinute în acest manual : veţi găsi informaţii referitoare la instalare, utilzare şi
siguranţă.
Acest simbol vă reamintelște faptul de a citi acest manual.
Instalare
Instalarea aparatului
RO
Nu instalaţi uscătorul electric în apropierea unui aragaz pe
gaz, a unei sobe sau a unei plite deoarece flacăra
arzătorului ar putea produce daune aparatului. Acesta
trebuie instalat într-un ambient cu temperatura cuprinsă
între 20-23 grade C pentru obținerea performanțelor
optime. Corecta funcționare este garantată însă între 14-30
grade C.
●
Atunci când doriţi să încastraţi
aparatul, trebuie să lăsaţi spaţiu
suficient pentru circulaţia aerului de-a
lungul grilajului din spate, cel puţin 15
mm pe fiecare latură şi 10 mm distanţă
între aparat şi partea de sus; fluxul de
aer este esenţial pentru a condensa
apa acumulată pe durata procesului de
uscare a rufelor; uscătorul nu va
funcţiona eficient într-un spaţiu închis.
! Verificaţi orificiile de ventilare din
partea din spate – acestea nu trebuie
obstrucţionate..
●
Evacuarea apei
Dacă uscătorul este instalat în apropierea unei scurgeri, apa
poate fi evacuată aici. Acest fapt evită golirea rezervorului de
apă. Dacă instalaţi uscătorul dedesuptul sau în apropierea unei
maşini de spălat rufe, puteţi folosi aceeaşi scurgere. Înălţimea
furtunului nu trebuie să fie mai mică de (1m) pornit de la baza
uscătorului.
Îndepărtaţi colierul de fixare şi
furtunul ca în fig. A de mai jos:
fig.A
Instalaţi un furtun de o lungime
corespunzătoare şi refixaţi colierul
(fig.B).
fig.B
! Asiguraţi-vă că furtunul nu este deteriorat o dată ce aţi fixat
uscătorul în poziţia finală.
Aerisire
Pe durata funcţionării aparatului trebuie să-i asguraţi
acestuia o ventilare corespunzătoare. Verificaţi
încăperea în care instalaţi aparatul – aceasta nu trebuie
să prezinte umiditate şi trebuie să asigure o circulaţie
corespunzătoare a aerului. Fluxul de aer din jurul
aparatului este esenţial pentru a condensa apa produsă
pe parcursul spălării, altfel aparatul nu va funcţiona
eficient într-un spaţiu închis sau încastrat.
! Nu vă recomandăm să încastraţi aparatul în mobilier
sau să-l instalaţi în spatele unei uşi închise cu cheie, a
unei uşi culisante sau a unei uşi prevăzute cu balama
pe partea opusă a uşii uscătorului.
! Dacă instalaţi uscătorul într-o cameră mică şi rece
este posibil să se formeze condens.
Instalați uscătorul pe o suprafață plană
Pentru corectitudinea funcționării uscătorului, acesta
trebuie instalat pe o suprafață plană.
Asigurați-vă că uscătorul este instalat
în poziție plană, lateral și în partea
posterioară.
Dacă nu este instalat în poziție plană,
reglați cele două piciorușe frontale în
sus și în jos până când obțineți o
poziție orizontală.
! AVERTISMENT: înainte de a utiliza uscătorul, asigurați-vă
că acests s-a aflat în poziție verticală de cel puțin 6 ore.
1
Instalare
Conexiune electrică
Înainte de a introduce ştecherul în priza de curent,
verificaţi ca:
- priza să fie cu împământare
- priza să fie în gradul de a suporta puterea maximă
prevăzută pentru acest aparat (aceasta este indicată
pe eticheta ce conţine caracteristicile aparatului (a
se vedea cap. „Descrierea uscătorului”) - tensiunea
de alimentare să fie cuprinsă în valorile indicate de
eticheta care conţine performanţele aparatului (a se
vedea cap.
„Descrierea uscătorului”)
- priza să fie compatibilă cu ştecherul uscătorului. În
caz contrar, înlocuiţi priza.
! Uscătorul nu poate instalat în spaţii deschise, chiar
dacă acestea sunt protejate de un acoperiş. Poate fi
foarte periculoasă expunerea aparatului la ploi sau
intemperii.
După ce aparatul a fost instalat, priza sau ştecherul
trebuie să fie uşor accesibile.
! Nu utilizaţi prelungitoare
! Cablul electric nu trebuie deteriorat
! Verificaţi cu regularitate cablul electric şi, dacă este
necesar, solicitaţi înlocuirea acestuia de către
tehnicieni autorizaţi (a se vedea cap. „Asistenţă”)
! Producătorul îşi declină orice responsabilitate în
cazurile în care regulile mai sus menţionate nu sunt
respectate.
! Dacă aveţi dubii, consultaţi un electrician.
2
Înainte de a pune în funcţiune uscătorul
O dată instalat aparatul, înainte de a-l pune în funcţiune,
curăţaţi interiorul tamburului astfel încât să eliminaţi
murdăria acumulată pe parcursul transportului.
Încărcătura maximă
Fibre naturale: 8 kg.
Avertismente
! Aparatul a fost proiectat şi fabricat în conformitate cu
RO
●
standardele internaţionale de siguranţă.
Informaţiile de mai jos au fost furnizate din motive de siguranţă şi
trebuie respectate cu stricteţe.
Siguranţă
●
Nu este recomandată utilizarea uscătorului de rufe de
persoane (inclusiv copii peste 8 ani) ce prezintă capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse, de către persoane
neexperimentate sau nefamiliarizate cu produsul dacă acestea nu
sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranţa lor
sau dacă nu au primit instrucţiuni preliminare referitoare la
utilizarea în siguranță a aparatului.
●
Aparatul a fost conceput pentru uz casnic, şi nu este
destinat uzului profesional.
●
Nu atingeţi aparatul dacă sunteţi desculţ sau aveţi
mâinile sau picioarele ude sau umede.
●
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a-l deconecta
de la sursa electrică; scoateţi ştecherul din priză.
●
Nu permiteţi accesul copiilor în apropierea aparatului
în funcţiune. După ce aţi încetat utilizarea uscătorului de rufe,
opriţi-l şi deconectaţi-l de la sursa electrică. Închideţi uşa
pentru a împiedica accesul copiilor în interiorul aparatului.
●
Supravegheaţi copiii şi nu le permiteţi să se joace cu
uscătorul de rufe.
●
Asiguraţi instalarea şi ventilarea corespunzătoare a
aparatului. Nu obstrucţionaţi priza de admisie a aerului din
partea frontală a uscătorului de rufe (consultaţi cap.
Instalare).
●
Nu aşezaţi niciodată uscătorul de rufe pe un covor a
cărui grosime ar putea împiedica pătrunderea aerului în
uscătorul de rufe, pe la baza acestuia.
●
Înainte de a introduce rufele în uscător, verificați dacă
dacă acesta este gol.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nu lăsaţi scamele să se acumuleze în jurul uscătorului.
Nu vă urcaţi pe panoul superior al uscătorului de rufe pentru
a nu-l deteriora.
Respectaţi întotdeauna cerinţele şi standardele electrice
●
(consultaţi cap. Instalare).
Achiziţionaţi întotdeauna piese de schimb şi accesorii
●
originale (consultaţi cap. Asistenţă).
Nu atingeţi partea din spate a uscătorului de rufe dacă
aparatul este în funcţiune, deoarece poate atinge temperaturi
ridicate.
Nu utilizaţi uscătorul de rufe dacă filtrul, recipientul
pentru colectarea apei şi condensatorul nu sunt fixate
bine (consultaţi cap. Întreţinere).
Nu încărcaţi uscătorul de rufe peste capacitatea
maximă admisă (pentru încărcătura maximă, consultaţi
cap. Rufe).
Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole îmbibate cu
apă.
Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile de pe eticheta
articolelor de îmbrăcăminte (consultaţi cap. Rufe).
Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole foarte
voluminoase.
Nu uscaţi la temperaturi ridicate articolele din material
acrilic.
La încheierea fiecărui program, permiteţi aparatului să
execute faza Rotire la rece.
Nu opriţi uscătorul de rufe dacă în interior se află rufe ce
încă sunt calde.
Curăţaţi filtrul după fiecare utilizare a uscătorului
(consultaţi cap. Întreţinere).
Goliţi recipientul pentru colectarea apei după fiecare
utilizare a uscătorului (consultaţi cap. Întreţinere).
Curăţaţi cu regularitate unitatea de condensare
(consultaţi cap. Întreţinere).
3
Avertismente
Pentru a reduce la minimum riscul izbucnirii unui
incendiu în interiorul uscătorului de rufe, respectaţi
următoarele recomandări:
●
●
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce au
fost tratate cu produse chimice.
●
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole cu căptuşeală
cauciucată, cu întăritură din cauciuc spongios
pentru umeri, perne, galoşi şi tenişi cauciucaţi.
●
Scoateţi din buzunare toate obiectele, în special
brichetele (risc de explozie).
●
Stoarceţi articolele pentru a elimina excesul de apă
înainte de a le introduce în uscătorul de rufe (dacă
spălaţi articolele în maşina de spălat, selectaţi un
program cu viteză mare de centrifugare). Prin aceasta
reduceţi timpul şi energia necesare uscării.
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce au
fost pătate sau îmbibate cu ulei vegetal sau ulei pentru
gătit, deoarece constituie un pericol de incendiu. Articolele ce au
intrat în contact cu uleiul se pot aprinde spontan, în special dacă
sunt expuse unor surse de căldură precum uscătorul de rufe.
Articolele se încălzesc, formându-se o reacţie de oxidare cu
uleiul, în urma căreia se produce căldura. În cazul în care căldura
nu poate fi eliberată, articolele se pot încălzi până iau foc.
Aşezarea în grămadă sau depozitarea articolelor ce au intrat în
contact cu uleiul poate preveni eliberarea căldurii, şi prin urmare,
constituie un pericol de incendiu.
În cazul în care este imperativă uscarea în uscătorul de rufe a
articolelor murdare cu ulei vegetal sau ulei pentru gătit sau a
celor contaminate cu produse pentru îngrijirea părului, spălaţi mai
întâi produsele cu o cantitate mare de detergent – ceea ce va
reduce, dar nu va elimina pericolul de incendiu. Utilizaţi faza de
rotire la rece pentru a reduce temperatura articolelor. Nu scoateţi
articolele din uscător şi nu le aşezaţi în grămadă cât încă sunt
calde.
●
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole din cauciuc sau
plastic, ca de exemplu căşti pentru duş sau produse
impermeabile pentru bebeluşi, produse din polietilenă
sau hârtie.
Uscaţi în uscătorul de rufe numai articole de îmbrăcăminte ce
au fost spălate cu apă şi detergent, clătite şi stoarse
prin centrifugare. Uscarea în uscător a articolelor ce NU AU
FOST spălate cu apă constituie un pericol de incendiu.
●
●
●
Încărcaţi întotdeauna uscătorul la capacitatea
maximă pentru a economisi energie: articolele
individuale sau de dimensiuni mici necesită un timp
mai mare de uscare.
●
Curăţaţi filtrul după fiecare utilizare pentru a
reduce consumul de energie şi costurile aferente
(consultaţi cap. Întreţinere).
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce au
fost curăţate, spălate, îmbibate sau murdărite cu petrol sau
benzină, solvenţi pentru curăţare chimică sau alte substanţe
inflamabile sau explozive. Substanţele foarte inflamabile utilizate
în general pentru uz casnic, inclusiv uleiul pentru gătit, acetona,
spirtul denaturat, kerosenul, produsele pentru îndepărtarea
petelor, terebentina, ceara şi produsele pentru îndepărtarea cerii.
Spălaţi articolele respective cu apă fierbinte şi o cantitate mare
●
●
de detergent înainte de a le introduce în uscătorul de rufe.
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce
conţin cauciuc spongios (cunoscut şi sub denumirea de latex),
sau materiale cu textură asemănătoare cauciucului. Dacă sunt
încălzite, materialele din cauciuc spongios se pot aprinde prin
combustie spontană.
Nu utilizaţi în uscătorul de rufe balsamuri pentru rufe sau
produse similare pentru a elimina efectele electricităţii
statice, decât în cazul în care utilizarea acestora este
recomandată în mod specific de producătorul acestor produse.
●
Nu uscaţi în uscătorul de rufe articole de îmbrăcăminte ce
conţin întărituri din metal, cum ar fi sutienele cu întăritură
metalică, deoarece desprinderea întăriturilor metalice în timpul
uscării poate cauza defectarea uscătorului de rufe.
! ATENŢIE: Nu opriţi niciodată uscătorul de rufe înainte de încheierea programului de uscare, decât în cazul în care
scoateţi rapid toate rufele şi le întindeţi pentru a asigura disiparea căldurii.
4
Întreținere și Îngrijire
Întreruperea alimentării cu curent electric
! Deconectaţi uscătorul de rufe de la sursa electrică după
fiecare utilizare şi înainte de efectuarea oricăror operaţiuni
de curăţare sau întreţinere.
Curăţarea filtrului după fiecare program
Filtrul este o parte importantă a uscătorului de rufe:
acesta acumulează firele şi scamele rezultate în timpul uscării.
După încheierea procesului de uscare, curăţaţi filtrul cu
aspiratorul sau clătiţi-l sub jet de apă de la robinet. Colmatarea
filtrului va afecta grav fluxul de aer din interiorul uscătorului:
timpii de uscare vor creşte, la fel şi consumul de energie, fiind
posibilă chiar defectarea uscătorului de rufe.
Filtrul se găseşte în partea frontală a compensatorului
uscătorului de rufe (conform figurii de mai jos).
Demontarea filtrului:
Curățarea blocului condensator
(pompei de căldură)
Scoateți periodic (la fiecare 5 cicluri de uscare) blocul
condensator si curatati eventualele resturi formate pe
suprafața filtrului.
Pentru a optimiza performanțele de uscare, recomandăm
curățarea filtrului după fiecare ciclu.
Scoaterea unităţii de condensare (unității
filtrante a pompei de căldură):
1. Deconectaţi uscătorul de rufe de la sursa electrică
şi deschideţi uşa.
2. Deschideţi prin tragere capacul de protecţie al
condensatorului (conform figurii).
1. Trageţi în sus clema din plastic
a filtrului (conform figurii).
2. Deschideți filtrul și curăţaţi
scamele din interior.
3. Remontaţi-l corespunzător.
Verificaţi dacă filtrul este bine
fixat în sediul lui.
4. Îndepărtați scamele
acumulate în partea din
interior a ușii și pe garnitură.
Eliberaţi cele 4 cleme, rotindu-le în
poziție verticală, după care trageți
blocul filtrului spre el însuși.
3. Separați cele două părți ale
filtrului și curățați suprafața
filtrului.
! Partea frontală a pompei de căldură este fabricată
din plăci de metal subțire. Asigurați-vă că nu le
deteriorați sau nu vă tăiați când efectuați operații de
curățare, scoțând și înlocuind blocul condensator.
! Nu utilizaţi uscătorul de rufe dacă filtrul nu este montat.
În momentul curățării blocului condensator, îndepărtați
orice acumulare de scame de pe suprafața plăcilor
metalice.
4.
Îndepărtați corespunzător
scamele cu ajutorul unei cârpe
umede, a unui burete sau a
unui aspiraror. Nu folosiți
NICIODATĂ degetele.
5. Remontați cele două părți ale filtrului, curățați
garniturile și reintroduceți în cele 4 cleme, în poziție
oriozontală, asigurându-vă că dispozitivele de
închidere sunt închise adecvat.
5
Întreținere și Îngrijire
Rezervor apă
Filtru
Bloc
condensator
Capac condensator
Cleme
Curăţarea uscătorului de rufe
Golirea recipientului pentru colectarea
apei după fiecare program
●
Trageţi recipientul pentru colectarea apei spre
dumneavoastră şi scoateţi-l complet din uscătorul
de rufe şi goliţi apa din recipient în chiuvetă sau
într-o scurgere. Montaţi la loc recipientul, verificând
fixarea acestuia.
! Verificaţi întotdeauna recipientul pentru colectarea apei
şi goliţi-l înainte de a lansa un nou program de uscare.
●
Curăţaţi suprafeţele exterioare metalice sau din plastic şi
garniturile din cauciuc cu ajutorul unei lavete umede.
Aspiraţi periodic (la un interval de 6 luni) grila frontală a
prizei de admisie a aerului, pentru a înlătura depunerile
de scame, fire sau praf. De asemenea, aspiraţi
ocazional scamele acumulate în partea frontală a
condensatorului şi pe suprafaţa filtrului.
! Nu utilizaţi solvenţi sau produse abrazive.
! Uscătorul de rufe este prevăzut cu rulmenţi speciali ce
nu necesită lubrifierea.
! Solicitaţi verificarea cu regularitate a uscătorului de rufe
de către un tehnician autorizat pentru asigurarea
siguranţei din punct de vedere electric şi mecanic
(consultaţi secţiunea Asistenţă).
!Daca rezervorul de apa nu a fost golit, pot aparea
urmatoarele probleme:
- aparatul nu mai incalzeste (rufele pot fi incă umede
la încheierea ciclului de uscare.
Pornirea sistemului de colectare a apei
Aparatul fiind nou, rezervorul de apa nu va colecta apa
daca sistemul nu a fost pornit...vor fi necesare 1-2
cicluri de uscare. Odată pornit, acesta va colecta apa
la fiecare ciclu de uscare.
Controlul tamburului la încheierea fiecarui
program Rotiti manual tamburul pentru a îndeparta
mici articole care pot ramâne în interiorul uscătorului
(batiste, etc.).
Curățarea tamburului
! Nu folositi abrazivi sau produse de curatare a
inoxului. O dâra colorată poate apăr ea pe suprafața
tamburului, aceasta poate fi cauzata de o combinatie
de apă și/sau de produse de curățare, ca de ex.
balsamul de la spălare. Prezența acestei dâre nu
afectează performanțele de uscare.
6
Sfaturi rapide
- Nu uitați să curățați filtrul ușii și filtrul condensatorului
după fiecare uscare.
- Nu uitați să goliți rezervorul de apă după fiecare uscare.
! Veți obține astfel performanțe optime.
Descrierea uscătorului
RO
Caracteristici
Rezervor apă
Eticheta cu caracteristici
Model & Serie numerică
Filtru
Mâner capac
condensator (Trageți
pentru a deschide)
Capac grup
condensator
Panoul de control
Picioare reglabile
Grătar pătrundere aer
Butoane Selectare Programe
Buton
ON/OFF
Apăsați butonul Pornire/Oprire
pe durata funcționării
aparatului : dacă display-ul indică:
DE
OPRIRE ÎN CURS , uscătorul se oprește. Dacă
display-ul indică MENȚINEȚI APĂSAT PENTRU OPRIRE, țineți
Display
Butoane cu led
Siguranță copii&Opțiuni
Buton și Led
Start/Pauză
Display-ul furnizează recomandări și informații pe
parcursul derulării programului (a se vedea pagina
aferentă).
: apăsați
Buton cu led SIGURANȚĂ COPII
acest buton și țineți-l apăsat după ce ați selectat
programul și eventualele opțiuni. Acest fapt
împiedică modificarea tuturor setărilor; display-ul
indică scurt :
BLOCAT
Activat acest simbol, celelalte butoane nu mai sunt
active. Țineți apăsat acest buton pentru anularea
funcției. Simbolul se va stinge, iar display-ul va indica
DEBLOCAT
scurt:
apăsat butonul, iar display-ul va indica contorizarea inversă:
3,2,1 și se va opri. Apăsați din nou butonul și țineți-l apăsat
peste 3 secunde; display-ul va afișa scurt: ACTIVARE.
Butoanele de Selectare PROGRAME permit alegerea
programului: apăsați butonul corespunzător programului pe
care doriți să-l selectați (a se vedea cap. Pornire și Programe).
Butoanele leduri OPȚIUNI: aceste butoane selectează
opțiunile disponibile ale programului selectat (a se vedea
Comenzi). Ledurile situate în apropierea butoanelor de pe
display se aprind pentru a indica selectarea opțiunii.
Butonul cu led PORNIRE/PAUZĂ activează un
program selectat. Pe parcursul unui program, apăsând
acest buton, activați o pauză programului. Uscătorul emite
un semnal sonor, PAUZĂ se vizualizează ca mesaj pe
display, iar uscătorul se oprește.
Ledul este verde pe parcursul funcționării unui program,
galben, luminând intermitent dacă programu- lui i s-a
activat o pauză sau luminând intermitent verde dacă
uscătorul este în așteptarea demarării unui program (a se
vedea cap. Pornire și Programe). Obs. : acest led
luminează intermitent galben pe toată durata programului
Post-Antișifonare .
Obs: acest uscător este conform normelor în vigoare
referitoare la economia energiei electrice, este echipat
cu un sistem de oprire automată ce se activează după
circa 30 de minute de inactivitate a aparatului. Apăsați
butonul ON/OFF și mențineți-l apăsat până când
display-ul indică rapid : ACTIVARE ÎN CURS.
Ulterior aparatul se reactivează.
Programul “ciclu lână” al acestui aparat a fost testat și
aprobat de compania Woolmark Company. Ciclul este
adecvat uscării rufelor din lână a căror eticheta
recomandă “spălarea manuală”; rufele sunt spălate,
utilizând un ciclu de “spălarea manuală”, aprobat de
Woolmark și uscate, urmând instrucțiunile furnizate de
producătorul aparatului.
M1219
În Marea Britanie, Irlanda și India,
marca Woolmark este marcă
înregistrată.
7
Display-ul
Selectarea limbii
Când folosiți prima dată uscătorul, trebuie să seletați limba de utilizare din lista disponibilă.
Pentru a o modifica: limba curentă selectată va lumina intermitent, pe
primul rând al display-ului. Țineți apăsat butonul ON/OFF pentru oprirea
display-ului și apăsați 3 butoane: Nivel de Uscare , Nivel de Căldură
și Uscare Temporizată
timp de 5 secunde. Apăsați butoanele Nivel
Căldură
pentru a rula lista (înainte/înapoi).
sau Uscare Temporizată
Când limba dorită luminează intermitent în partea de sus a rândului de pe
display, apăsând butonul
Nivel Uscare veți seta alegerea.
Înțelegerea display-ului
Selectarea programului și
display-ul
Programul selectat este vizualizat pe primul rând al display-ului când selectați
butonul corespunzător, acest mesaj este indicat pe durata funcționării programului.
Acest mesaj rămâne vizibil cât timp programul este în funcțiune.
Celor 8 butoane le corespund 2 funcții: apăsați o dată pentru prima opțiune și apăsați din nou pentru a doua opțiune, programul selectat
va fi vizualizat pe display. Ultimul buton selectează MEMO.
Apăsând o dată
Apăsând a doua oară
1
BUMBAC STANDARD
CĂMĂȘI
2
AȘTERNUTURI
ANTI ALERGIE
3
SINTETICE
USCARE RAPIDĂ
4
JEANS
PERNE
5
LÂNĂ
MĂTASE
6
BABY DELICATE
NEGRE
7
PLUȘURI
CALDURĂ DELICATĂ
8
CĂLCARE UȘOARĂ
ÎMPROSPĂTARE
9
MEMO M (a se vedea mai jos)
MEMO. Când selectați butonul MEMO, Display-ul va vizualiza programul selectat cu "M" înaintea numelui. De ex. M
STANDARD BUMBAC ( a se vedea cap. Pornire și Programe).
Nivele de Uscare
Pe parcursul selectării programului veți constata că programul automat
este caracterizat printr-un nivel diferit de uscare (a se vedea Tabelul de
Programe). Al doilea rând al display-ului indică nivelul dorit de uscare,
la fiecare apăsare a butonului Nivel de Uscare
, următoarea opțiune
din lista de mai jos este selectată și vizualizată. Display-ul indică barele
de la 1-7 în funcție de selectare și acestea sunt vizualizate pe parcursul
programului.
!Anumite programe automate nu permit modificarea nivelului de uscare
sau nu dețin toate opțiunile nivelelor de uscare.
UMED
Uscare umedă: usucă rufele până la faza de uscare prin călcare, folosind un dispozitiv specific de
călcare.
CĂLCARE
Uscare prin călcare: usucă rufele până la faza de uscare prin călcare cu fierul de călcat.
USCARE PE UMERAȘ +
Uscare extra: usucă rufele delicate până la nivelul de uscare pe umeraș-faza de uscare finală.
USCARE PE UMERAȘ
Uscare: usucă rufele până la nivelul de uscare pe umeraș-faza de uscare finală.
USCARE DELICATĂ
Uscare ușoară: usucă rufele delicate până la nivelul de uscare în dulap.
USCARE ÎN DULAP
Uscare rufe pentru a fi așezate în dulap: usucă rufele până la nivelul de uscare în dulap.
GATA DE PURTAT
Uscare extra: usucă rufele astfel încât acestea să fie gata de a fi purtate.
8
Display-ul
Avansarea programului.
Al doilea rând al display-ului indică statusul programului în funcție de fazele acestuia de avansare: (un mesaj lung se
derulează pe parcursul acestui rând).
Uscare Temporizată
După ce ați selectat un program prevăzut cu opțiunea Uscare Temporizată, apăsați butonul
Temporizare, iar display-ul va prelungi durata selectată, de fiecare dată când apăsați și eliberați
butonul (a se vedea Pornire și Programe).
Fiecare apăsare reduce durata și numărul de opțiuni temporale disponibile în funcție de program/
țesătura selectată. Simbolul de uscare temporizată este vizualizat în apropierea orei. Durata
selectată se vizualizează după pornirea programului, dar poate fi modificată în orice moment.
Întârziere și Durată reziduală
, iar simbolul luminează
Anumite programe pot avea o pornire întârziată (a se vedea Pornire și Programe). Apăsați butonul
Întârziere intermitent.
La fiecare apăsare a butonului
Întârziere, setarea de întârziere avansează cu o oră, de la
câteva secunde anulează întârzierea.
la
la
, ulterior
și după
Display-ul cronometrează minutele perioadei de întârziere după apăsarea butonului Start/Pauză
.
Al doilea rând al display-ului indică PORNIRE ÎN. Puteți modifica sau anula întârzierea selectată când doriți.
După apăsarea butonului Start/Pauză, Întârzierea sau Durata de Încheierea se vizualizează în ore și minute și se contorizează
fiecare minut.
Durata de întârziere este
indicată în apropierea butonului
Delay.
Durată reziduală
La încheierea perioadei de întârziere (sau pentru toate programele dacă întârzierea nu a fost selectată), această parte a display-ului
indică:
- perioada de încheiere estimată pentru încheierea programului (pentru programele automate) sau
- durata reziduală actuală a Programului Temporizat.
În cazul programelor temporizate, durata vizualizată este durata reziduală reală.
În cazul selectării programelor automate, durata vizualizată reprezintă o estimare a duratei reziduale.
La selectarea programului, display-ul indică durata necesară uscării pentru o încărcătură totală. Durata reziduală este constant
monitorizată pe durata ciclului și actualizată pentru o programare optimă.
Coloanele dintre ore și minute de pe display luminează intermitent pentru a indica contorizarea duratei.
9
Display-ul
Avertismente
Al doilea rând de pe display vă avertizează sau amintește (vă reamintește la
încheierea programului):
ÎNCHEIEREA CICLULUI, GOLIȚI RECIPIENTUL
Amintiți-vă că trebuie să goliți recipientul la fiecare utilizare a uscăatorului (a se vedea Întreținere)
GOLIȚI RECIPIENTUL
Vă indică umplerea recipientului. Va dura câteva secunde până la dispariția mesajului după ce ați golit recipientul. Uscătorul
trebuie să funcționeze în acest sens (a se vedea cap. Întreținere).
Obs. Dacă recipientul se umple, iar mesajul este vizualizat, căldura este oprită, iar rufele nu se vor usca.
CURĂȚAȚI CONDENSATORUL, FILTRUL ȘI GOLIȚI RECIPIENTUL
Acest mesaj apare când trebuie curățat ansamblul condensator (a se vedea Întreținere) și se va seucceda la intervale ce
depind de gradul de utilizare al uscătorului. Când încheiați următorul program, mesajul se va anula. Trebuie să curățați și
filtrul.
CURĂȚAȚI FILTRUL PENTRU FINALIZAREA CICLULUI ANTI ALERGIE
Vă reamintește că trebuie curățat filtrul de fiecare dată când folosiți uscătorul pentru finalizarea ciclului Anti Alergie (a se
vedea Întreținere).
Pornire și Programe
Alegerea programului
1.
2.
Conectaţi uscătorul la o priză electrică.
6.
Apăsați butonul de electare Programe ce corespunde tipului de rufe
de uscat, verificând tabelul de programe (a se vedea cap.
„Programe”) şi, de asemenea indicaţiile referitoare la tipul ţesăturii (a
se vedea cap. „Rufe”).
- dacă butonul M este selectat; fazele 7 și 8 nu sunt necesare (a se
vedea mai jos).
Selectați opțiunea temporizată sau nivelele de uscare:
-pentru uscarea temporizată, apăsați și eliberați butonul uscare
temporizată până la vizualizarea duratei dorite sau
- pentru modificarea setărilor standard de uscare, apăsați și
eliberați butonul nivelelor de Uscare până ce nivelul dorit va fi
vizualizat. Pentru detalii despre programe, a se vedea Tabelul
de Programe: disponibilitatea nivelelor de uscare, Uscare
temporizată și Opțiuni.
Stabiliți o durată de întârziere și alte opțiuni dacă este necesar
(a se vedea cap. Display-ul).
Apasați Start/Pauză pentru pornire. Display-ul va indica o
durată estimată pentru încheiere. Pe parcursul programului de
uscare puteți deschide ușa pentru a verifica rufele si le puteți
Sortaţi rufele în funcţie de tipul ţesăturii (a se vedea cap.
„Rufe”)
3. Deschideţi uşa şi verificaţi dacă filtrul este curat şi corect fixat
şi dacă recipientul de apă este gol şi corect fixat (a se vedea
cap. „Întreţinere”)
4. Încărcaţi rufele şi asiguraţi-vă că încuietoarea maşinii nu
este blocată de rufe. Închideţi uşa.
5. Dacă display-ul nu este aprins, apăsaţi butonul ON/OFF
7.
8.
9.
scoate pe cele uscate in timp ce restul va urma
procedura de uscare până la final. În momentul în care
închideti usa din nou, apasati butonul Start/Pauza
pentru a continua uscarea. Dacă deschideți ușa pentru
verificarea rufelor, durata de uscare se va prelungi
deoarece compresorul pompei de căldură se va activa
după 5 minute de la închiderea ușii și apăsarea butonului
Start/Pauză
(a se vedea cap. Comenzi).
10. Pe parcursul ultimelor minute ale Programelor de Uscare,
înainte de încheierea programului, inițiază faza de
USCARE LA RECE (rufele sunt răcite), această fază
trebuie efectuată întotdeauna la încheierea ciclului.
11. La incheierea ciclului de uscare, veti vizualiza
urmatoarele mesaje:
- ÎNCHEIERE CICLU, CURATARE FILTRU SI GOLIRE
RECIPIENT. Se va emite un bip de 3 ori (Obs: daca
optiunea Alarma a fost activata, semnalul sonor se va
declansa de 3 ori la fiecare 30 sec pentru 5 min);
-ÎNCHEIERE CICLU, TRATAMENT ANITIȘIFONARE;
optiunea TRATAMENT ANITIȘIFONARE a fost selectata
si, daca nu scoateti rufele imediat, uscatorul se va roti
ocazional pentru 10 ore sau pana deschideti usa;
semnalul sonor se va declansa de 3 ori pentru
confirmarea finalizarii programului.
10. Deschideți ușa, scoateți rufele, curățați filtrul și reinstalați-l.
Goliți recipientul de apă și reinstalați-l (a se vedea cap.
Întreținere)
11. Deconectați electric uscătorul.
Butonul Memo. Prima dată când apăsați acest buton, al doilea rând al display-ului va indica ȚINEȚI APĂSAT PENTRU MEMORARE.
După ce ați selectat programul favorit și opțiunile, puteți salva aceste setări, ținând apăsat butonul Memo cel puțin 5 secunde, rândul de
sus va indica un M luminand intermitent urmat de programul selectat. Alarma se va activa, iar al doilea rând al display-ului va indica
MEMO. Următoarea dată când veți avea nevoie de acest program, apăsați butonul M, după care Start/Pauză, iar acest program va
demara.
Dacă doriți, puteți modifica setarea favorită, selectând un nou program și/sau opțiuni și țineți apăsat butonul M (exemplul de mai sus).
10
Pornire și Programe
RO
ZILNICE (ESENȚIALE) - Programe
✓ ✓
✓
Articole de pat și
baie
Anti Alergie
✓ ✓
✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓
✓
✓
Sintetice
Uscare rapida
- Ridicată
- Medie
- Ridicată
- Medie
✗
- Medie
-Joasă
- Medie
- Joasă
Uscare pe umeraș
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✓
✓
✓
✓
✗
●
Program automat
✓
●
Uscare umedă
✓
✓
Uscare cu
senzor
✓ ✓
✓ ✓
Uscare
temporizată
Nivel de
căldură
Mai puține
scame
✓
✗
✓
✗
✗
✗
✗
- Ridicată
- Medie
- Joasă
- Ridicată
Uscare extra
Cămăși
✓
Uscare rufe de
așezat în dulap
✓
Uscare
lejera
3
✓ ✓
Uscare extra pe
umeraș
2
Bumbac Standard
și selectați programul.
Nivele de uscare disponibile
(Evidențiate astfel ✓ )
Uscare prin
călcare
1
Pre-tratament
antișifonare
Sunet sau
*Post-tratament
antișifonare
Pornire
Întârziată
! Dacă display-ul nu e aprins ; apăsați butonul ON/OFF
Opționi disponibile:
Program
✓
✓
✓
Program automat
* Nu puteți selecta împreună Antișifonare și opțiunile de alarmă.
Cotone Standard Acest program este dedicat rufelor din bumbac. Durata programului depinde de greutatea încărcăturii, de
setările de uscare și de turația de stoarcere folosită de uscător (a se vedea cap. Rufe). Programul ce corespunde
Reglementării EU 392/2012 este Programul 1 selectat cu Nivel de Căldură Ridicat și Nivel de Uscare Uscare în dulap
(configurația standard/predefinită). Acesta este cel mai eficient program în termeni de consum energetic.
Cămăși
Opțiune Temperatură Ridicată
- acest program este destinat cămășilor din bumbac
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 10 cămăși)
Opțiune Temperatură Medie
- acest program este destinat cămășilor din materiale sintetice sau dintr-un material mixt de fibre naturale și sintetice, ca de
ex.: poliester cu bumbac
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 14 cămăși).
Durata acestui program depinde de încărcătură, setarea de uscare dorită și turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
Rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, marginile și cusăturile pot fi ușor umede. În acest
caz, încercați să întorceți cămășile pe dos și să reluați programul pentru o scurtă perioadă.
Program Antialergic
Acest program beneficiază de omologarea Allergy UK recunoscută de British Allergy Foundation care se reflectă în reducerea și
eliminarea efectivă a alergenilor de pe rufe. Acest program, grație constanței temperaturii pentru o perioadă îndelungată
permite neutralizarea acțiunii celor mai obișnuiți alergeni (inclusiv a acarienilor și a polenului).
Poate fi folosit cu încărcătură totală umedă pentru uscare și tratare sau pentru o încărcătură de 4 kg pentru tratarea rufelor dvs.
Dacă display-ul indică ACȚIUNE ANTIALERGICA NEGARANTATĂ, CURĂȚAȚI FILTRUL :curățați filtrul și reporniți programul.
Articole de pat și baie
- acest program este destinat prosoapelor și cearșafurilor din bumbac.
- durata acestui program depinde de încărcătură, setarea de uscare dorită și turația de stoarcere folosită în mașina de spălat
(a se vedea Rufe) .
- rufele uscate, folosind setarea Uscare Extra sunt de obicei gata de a fi folosite, marginile și cusăturile pot fi ușor umede, mai
ales în cazul articolelor de mari dimensiuni. În acest caz, încercați să le rearănjați și să reluați programul o scurtă perioadă.
Sintetice
- acest program este destinat articolelor din materiale sintetice sau dintr-un material mixt sintetic/bumbac-căldură medie.
- durata acestui program depinde de dimensiunea încărcăturii, setarea de uscare dorită și turația de stoarcere folosită în
mașina de spălat (a se vedea Rufe).
Uscare Rapidă
Acest program este recomandat în cazul încărcăturilor mici de max. 1 kg.
Obs.: poate fi folosit doar cu nivelul de Uscare în dulap.
●
Opțiune Temperatură ridicată
Utilizați rufe din bumbac de până la 1 kg
●
Opțiune Temperatură medie
Utilizați rufe sintetice de până la 1 kg.
11
Pornire și Programe
EXCLUSIVE - Programe
RO
Sunet
Mai puține scame
Nivel de
căldură
Uscare
temporizată
Uscare pe
senzor
Uscare
umedă
Uscare prin
călcare
Uscare extra pe
umeraș
✓
*
✗
✗
✗
✓
✓
✓
✓
Pilote
✓
✓
✓
Lâna
Baby Delicate
✗
✗
✓
✗
✗
✓
Ciclu rufe
închise (NEGRE)
✗
✗
✓
* ✗
✓ ✗
✗ ✗
* ✗
✓
✗
✗
✓
Mătase
✗
- Ridicată
- Medie
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✗
✗
●
Program automat
●
Program automat
✓
✓
●
✓
✓
✓
✓
Uscare extra
Sunet sau
*Post-tratament
antișifonare
✓
Uscare rufe de
așezat în dulap
6
✓
Uscare
lejeră
5
Jeans
Pre-tratament
antișifonare
4
Opțiuni disponibile:
Pornire
Întârziată
Program
și activați programul.
Nivele de uscare disponibile
(Evidențiate prin
✓ )
Uscare pe umeraș
! Dacă display-ul nu e aprins; apăsați butonul ON/OFF
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✗
✗
Program automat
*Nu puteți selecta împreună Antișifonare și opțiunile de alarmă.
Jeans
Acest program este destinat pantalonilor (blugilor) din denim. Înainte de a usca pantalonii, întoarceți buzunarele frontale pe dos
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 3 kg (aproximativ 4 perechi); nu amestecați articole închise cu deschise; poate fi
folosit cu alte articole confecționate din același material, de exemplu: jachete. Rufele uscate cu ajutorul acestui program sunt gata
de a fi purtate; marginile pot fi ușor umede-pentru acestea, reluați programul pentru o perioadă scurtă. Folosiți-l doar pentru
bumbac 100%; nu introduceți articole conținând broderii, accesorii sau articole elastice.
Pilote
! Mare atenție când utilizați acest program: nu uscați niciun articol deteriorat deoarece ați putea bloca filtrul și grilajele de
ventilare. Riscați să provocați un incendiu.
- poate fi folosit pentru o singură mărime: nu este recomandat pentru pilote duble sau de dimensiuni mari.
- rufele uscate prin intermediul acestui program sunt de obicei gata de a fi folosite, dar ar putea fi ușor umede în anumite părți. În
acest caz, încercați să le scoateți și să le scuturați, reluând programul pentru o scurtă perioadă.
- poate fi folosit și pentru veste matlasate
- selectați Temperatură ridicată pentru pilote din bumbac și medie pentru cele sintetice.
- durata acestui program depinde de mărimea și densitatea încărcăturii și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
Program Lână
●
Acest program este destinat articolelor a căror etichetă conține simbolul
.
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 1 kg (aproximativ 3 pulovere) - vă recomandăm, înainte de a usca aceste articole,
să le întoarceți pe dos
- durata acestui program depinde de încărcătură, densitatea acesteia și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, dar la anumite articole, mai grele, marginile pot fi ușor
umede. Lăsați-le să se usuce natural deoarece o uscare în plus le-ar putea deteriora.
! Spre deosebire de alte materiale, mecanismul "strângerii" lânei este ireversibil, adică rufele nu-și vor recăpăta dimensiunea și
forma.
! Acest program nu este recomandat pentru articole din acril.
Mătase
Acest program este destinat uscării articolelor din mătase
●
poate fi folosit pentru încărcături de până la 0.5 kg
●
- acest program depinde de dimensiunea încărcăturii, de nivelul de uscare și de turația de stoarcere folosită în mașina de
spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a fi purtate, dar la anumite articole, mai grele, marginile pot fi ușor
umede. În acest caz, scoateți încărcătura și rearănjați-o, reluând programul pentru o perioadă scurtă.
12
Pornire și Programe
Ciclul Baby Delicate
- acest program este folosit pentru uscarea articolelor delicate ale bebelușului, de mici dimensiuni-îmbrăcăminte și lenjerie de pat
(bumbac, etc.) și pentru uscarea rufelor delicate.
- NU USCAȚI articole, ca de ex.: bavețele și pantaloni scutec, conținând părți din plastic.
- poate fi folosit pentru încărcături de până la 2 kg
- durata acestui program depinde de mărimea și densitatea încărcăturii și de turația de stoarcere folosită în mașina de spălat.
- rufele uscate, folosind acest program sunt de obicei gata de a folosite, dar la anumite articole, marginile pot fi ușor umede. În
acest caz, încercați să le rearănjați și să reluați programul pentru o scurtă perioadă de timp.
RO
Ciclu rufe închise (NEGRE)
Acest program menține inalterate rufele din bumbac închise, controlând viteza motorului și rotația tamburului.
●
Poate fi folosit pentru încărcături din bumbac și jeans, până la maxim 3 kg.
●
Încărcătura trebuie centrifugată în mașina de spălat la o turație de 1200 - 1400 rotații pe minut.
●
Durata programului depinde de dimernsiunea încărcăturii și turația de stoarcere folosită de mașină.
●
Fiind un tratament de protejare a țesăturilor de culoare închisă, durata programului ar putea depăși 4 ore.
Usucă la nivelul Rufe uscate gata de așezat în dulap.
●
EXTRA (EXTRA) - Programe
și activați programul.
! Dacă display-ul nu e aprins; apăsați butonul ON/OFF
Nivele de uscare disponibile
9
Căldură delicată
(HEAT & ENJOY)
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
●
Program automat
Călcare ușoară
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✓
✓
✗
✗
✗
●
Program automat
●
Program automat
Împrospătare
Memo
M
●
✗
Uscare extra
Program automat
Uscare rufe de
așezat în dulap
●
Uscare
lejeră
✗
Uscare extra pe
umeraș
✗
Uscare prin
călcare
✓
Uscare
umedă
Sunet
✗
Uscare pe
senzor
Mai puține scame
✗
Uscare
temporizată
Post-tratament
antișifonare
✗
Nivel de căldură
Pre-tratament
antișifonare
8
✓
Plușuri
✓
✓ )
(Evidențiat prin
Pornire
Întârziată
7
Opțiuni disponibile:
Uscare pe umeraș
Program
Depinde de programul ales. A se vedea detaliile precedente.
Program Plușuri
Folosind acest program puteți elimina mai rapid praful și spăla jucăriile din pluș mai des deoarece durata de uscare este mult redusă în
comparație cu uscarea în aer liber. Este un program de uscare delicată ce folosește temperaturi reduse și , grație acțiunii delicate menține
calitatea originală și strălucirea articolelor.
Obs. : pentru protecția alergică, introduceți la rece plușurile pentru 24 ore, după care spălați-le și uscați-le. Repetați procedura la fiecare 6
săptămâni. Înainte de a usca, îndepărtați accesoriile ca de ex.: rufe, colierele sau elementele muzicale și protejați ochii din plastic cu bandă
adezivă după uscarea cu ajutorul unui material.
Durata programului variază în funcție de conținutul exact al încărcăturii.
Încărcătura maximă nu trebuie să depășească 2.5 kg, si niciun articol individual nu trebuie să cântărească mai mult de 600g.
Împrospătare
! Grație unui flux de aer rece, oxigenul pătrunde în rufe și îndepărtează mirosurile neplăcute, ca de ex fumul de țigară, de fripturi, etc. Este un
program de 20 min. care "aerisește" rufele cu aer proaspăt.
"Împrospătare"nu este un program de uscare și nu trebuie folosit pentru articole umede! Poate fi folosit pentru încărcarea oricărei încărcături ,
dar este mai eficient în cazul încărcăturilor mai mici. Îl puteți folosi și în cazul răcirii rufelor calde.
Încălzire articole de baie
Acest program vă permite să încălziți prosoape&halate pentru a obține o senzație de căldură la ieșirea din baie sau duș. Este folositor și pentru
încălzirea rufelor înainte de a le îmbrăca (iarna). Acest ciclu încălzește rufele la 37 grade (temperatura corpului) -display-ul vizualizează
ÎNCĂLZIRE și rulează la această temperatură pentru max 4 ore sau până ce întrerupeți ciclul, deschizând ușa, când display-ul indică GATA.
Încărcătură maximă: 3 kg.
Obs.: Pe parcursul acestui program, butonul START/PAUZĂ este dezactivat.
13
Pornire și Programe
Programul Călcare Ușoară
Este un program scurt de 10 minute (8 min. pentru încălzire și 2 min. pentru răcire) care „revigorează” fibrele rufelor ce au fost
lăsate în aceeași poziție/loc pentru o perioadă prelungită de timp. Acest ciclu „relaxeaza” fibrele, facilitând călcarea și
împachetarea lor.
! „Călcare ușoară” nu este un program de uscare și nu trebuie folosit pentru articole umede.
Pentru obținerea celor mai bune rezultate, procedați astfel:
1.Nu depășiți încărcătura max. recomandată.Valorile de mai jos fac referire la rufele umede:
Tipul țesăturii
Încărcătura maximă
2.5kg
Bumbac și Bumbac mixt
2kg
Sintetice
2kg
Jeans
2. Scoateți rufele la încheierea programului, călcați-le, împachetați-le și depozitați-le în dulap. Dacă acest
fapt nu este posibil, repetați programul.
„Călcare ușoară” variază de la o țesătură la alta. Este recomandată pentru țesăturile din Bumbac sau Bumbac mixt, și mai
puțin pentru fibrele din acril.
Comenzi
● Selector Programe
! Avertizare.
Dacă după ce aţi apăsat butonul START/Pauză, nu veţi mai
putea schimba programul selectat.
Pentru a modifica un program selectat, apăsaţi butonul
Start/Pauză
: ledul luminează intermitent – culoare
galben-, indicându-vă o pauză în program. Selectaţi un nou
program şi alte opţiuni: ledul va lumina intermitent (verde).
Apăsaţi Start/Pauză
şi se va activa noul program ales.
●
Display Durată. Acesta indică durata pornire reziduală
sau oferă indicații referitoare la durata reziduală a programului de
uscare (a se vedea cap. Display). Acesta indică și existența
anumitor probleme ale uscătorului, prim mesaje de eroare F
urmate de codul de eroare specific -cod numeric (a se vedea cap.
Anomalii și remedii).
● Golirea recipientului de colectare a apei
(Dacă uscătorul a fost conectat la o conductă de evacuare,
mesajele aferente pot fi ignorate, dat fiind faptul că nu este
necesar să goliţi recipientul de apă). Mesajele apar pentru a
vă aminti necesitatea de a goli recipientul de apă. Dacă
recipientul se umple pe durata unui program, dispozitivul de
încălzire se opreşte, iar uscătorul iniţiază o fază de racire cu
aer rece. Ulterior se oprește, iar mesajul vă informează să
GOLIȚI RECIPIENTUL. Goliți recipientul și reporniți
maşina, altfel rufele nu se vor usca. După reactivarea
aparatului, indicatorul va avea nevoie de câteva secunde
pentru a se stinge. Pentru a evita procedura, goliţi
recipientul de apă la fiecare utilizare a uscătorului (a se
vedea paragraful „Întreţinere”).
● Butoane cu led OPȚIUNI
Aceste butoane sunt folosite pentru a personaliza
programul selectat în funcţie de exigenţele personale. Nu
toate opţiunile sunt disponibile pentru toate programele (a
se vedea cap. „Programe”). Dacă o opţiune nu este
disponibilă şi apăsaţi butonul, semnalizatorul acustic va
emite 3 bipuri. Dacă opţiunea este disponibilă, se va emite
un bip iar indicatorul din apropierea butoanelor de jos se va
aprinde, semnalând selectarea opţiunii.
Pornire Întârziată. Pornirea anumitor programe (a se
vedea paragraful „Display" și "Pornire şi Programe”) poate fi
întârziată până la 24 ore. Verificaţi ca recipientul să fie golit
înainte de a opta pentru o pornire întârziată.
● Dechiderea ușii
Antișifonare. La începutul programului. O dată
selectată pornirea întârziată, tamburul se roteşte ocazional pe
parcursul perioadei de întârziere în scopul evitării formării
pliurilor.
Antișifonare. La încheierea programului. Dacă această
opţiune este selectată, au loc, din când în când rotaţii ale
tamburului la încheierea uscării şi a fazei de răcire pentru
a evita formarea pliurilor în cazul în care rufele nu sunt scoase
imediat o dată încheiat programul. Indicatorul End este aprins
pe parcursul acestei faze.
Obs. Ledul Start/Pause luminează intermitent-galben pe
parcursul acestei faze. Selectarea opțiunii Sunet dezactivează
această opțiune.
Nivele de Căldură, Display și Simboluri Nu toate programele
vă permit modificarea nivelului de căldură, iar unele vă permit
selectarea celor 3 opțiuni de nivele căldură: Redus, Mediu și
Ridicat. Când opțiunile de nivele de căldură sunt disponibile,
apăsând acest buton se schimbă nivelul de căldură, iar ledul
corespunzător selecției se aprinde:
Deschizând uşa pe durata funcţionării unui program,
uscătorul se va opri şi vor rezulta următoarele situaţii:
Obs. Ledul Start/Pauză luminează intermitent-culoare
galben pe durata fazei de Post antișifonarea unui program.
• Display-ul indică Pauză
• Butonul START/Pauză trebuie apăsat pentru a relua un
program de prestabilit-în cazul în care a fost stabilită o întârziere
de pornire. Display-ul se modifică pentru a indica statusul curent.
• Butonul Start/Pauză trebuie apăsat pentru reluarea
programului. Display-ul își va modifica statusul curent.
• Pe parcursul fazei de Tratare Finală, programul se încheie.
Apăsând butonul Start/Pauză va fi reluat un nou program de la
început.
Sistem de protecție a pompei de căldură
Sistemul pompei de căldură este prevăzut cu o funcție de protecție a
compresorului ce se activează dacă se deschide ușa sau se oprește
curentul electric sau se oprește aparatul. Acest sistem împiedică
compresorul pompei de căldură să se activeze timp de 5 minute
după ce ați închis ușa, iar programul a fost activat.
●
Obs.
În cazul unei pene de curent, opriți alimentarea electrică sau
scoateți ștecherul din priză. La reluarea alimentării electrice,
apăsați și țineți apăsat butonul On/Off până ce pe display veți
putea vizualiza mesajul:
ACTIVARE ÎN CURS
iar
aparatul se va reactiva. Ulterior, apăsați butonul Pornire/Pauză, iar
programul se va reactiva.
●
Sunet Dacă opțiunea a fost selectată, veți fi avertizați referitor
la încheierea ciclului de uscare pentru a vă amintii că rufele pot fi
scoase. Nu este disponibilă cu opțiunea Antișifonare.
Mai puține scame
Reducând acțiunea mecanică pe durata fazei de uscare
finală, cantitatea de scame produse va fi substanțial redusă,
protejând fibrele hainelor dvs.
14
Rufe
RO
Sortarea rufelor
Durata de uscare
Durata de uscare este aproximativă și poate varia în funcție de:
● Verificaţi simbolurile de pe eticheta articolelor de
îmbrăcăminte pentru a vă asigura că pot fi uscate în
uscătorul de rufe.
• Cantitatea de apă reținută de rufe după stoarcere:
prosoapele și rufele delicate rețin o cantitate mare de apă.
● Împărţiţi rufele pe categorii, în funcţie de tipul de material.
● Goliţi buzunarele şi verificaţi nasturii.
● Închideţi fermoarele, închizătorile, curelele şi legaţi
şnururile.
● Stoarceţi fiecare articol pentru a elimina cât mai mult
posibil excesul de apă.
! Nu introduceţi în uscătorul de rufe articole îmbibate cu
apă.
• Rufe: țesăturile de același tip, dar de dimensiuni și forme diferite
au durată de uscare diferită
• Cantitatea de rufe: rufele singure și încărcăturile mici beneficiază
de o durată prelungită de uscare
Greutatea maximă
Nu depăşiţi capacitatea maximă de rufe. Valorile de mai jos
se referă la greutatea rufelor uscate:
Fibre naturale: max. 8 kg
Fibre sintetice: max. 4 kg
• Uscare: dacă rufele trebuie călcate, este recomandat să le
scoateți din uscător când sunt încă umede. Celelalte pot fi lăsate
mai mult timp în uscător.
! Nu supraîncărcați uscătorul-acest lucru ar putea reduce
performanțele de uscare.
• Temperatura stabilită
• Temperatura camerei: cu cât temperatura camerei e mai redusă,
cu atât durata de uscare a rufelor se prelungește.
Etichete cu instrucţiuni de spălare
Citiţi etichetele articolelor de îmbrăcăminte, în special atunci
când le uscaţi în uscătorul de rufe pentru prima dată.
Următoarele simboluri sunt cel mai frecvent utilizate:
• Volum: rufele voluminoase necesită o îngrijire deosebită în
procesul de uscare. Este recomandat să scoateți aceste rufe,
sa le scuturati si sa le reintroduceti în uscator: aceasta operatie
trebuie repetate de mai multe ori pe parcursul programului de
uscare.
Uscarea în uscătorul de rufe este permisă.
A nu se usca în uscătorul de rufe
A se usca în uscătorul de rufe la Temperatură
ridicată.
! Nu uscati
prea mult rufele.
Toate rufele conțin o mica cantitate de umiditate naturala aceasta contribuie la pastrarea aspectului de țesături vaporoase.
A se usca în uscătorul de rufe la Temperatură
redusă
Bumbac
2 kg
1 kg
Durata automata
1:00 - 1:30
1:20 - 1:40
3 kg
4 kg
5 kg
1:40 - 2:10
2:00 - 2:20
2:20 - 3:00
60 - 90
140 - 180
80 - 100
120 - 130
Minute automate
120 - 140
Uscare
1:00 sau 1:30
1:30 sau 2:00 2:00 sau 2:30
1:30
2:30
Temperatura temporizata
ridicata
Durata de uscare după spălări în mașină de la 800-1.000 rotații pe minut
Sintetice
Durata automata
(Acril)
150 - 190
8 kg
7 kg
2:30 - 3:10 2:50 - 3:20
170 - 200
3:20 - 4:00
200 - 240
2:30 sau 3:00 3:00 sau 3:40
1 kg
2 kg
3 kg
4 kg
0:40 - 0:50
0:50 - 1:00
1:00 - 1:30
1:20 - 2:00
60 - 90
80 - 120
50 - 60
40 - 50
Minute automate
Uscare
0:40 sau 1:00
0:40 sau 1:00
Temperatura temporizata
medie
Durata de uscare după spălări în mașină de la turații inferioare
Delicate
6 kg
1:00 sau 1:30 sau 2:00
1:00 sau 1:30
1 kg
2 kg
Durata automata
0:40 - 1:20
1:20 - 2:20
Minute automate
40 - 80
80 - 140
Uscare
0:40 sau 1:00 sau 1:30
Temperatura temporizata
joasă
Durata de uscare după spălări în mașină de la turații inferioare
1:30 sau 2:00 sau 2:30
Obs. La încheierea unui program de uscare, dacă în uscător aţi introdus articole din bumbac şi sintetice, este posibil ca
articolele din bumbac să fie încă umede.
În acest caz, pur şi simplu setaţi o durată de uscare suplimentară, de scurtă durată.
15
3:40
Anomalii și remedii
RO
Se poate întâmpla ca uscătorul de rufe să nu funcţioneze. Înainte de a contacta Serviciul asistenţă tehnică (consultaţi cap.
Asistenţă), parcurgeţi lista cu următoarele posibile probleme
Problema:
Uscătorul de rufe nu porneşte.
Cauze posibile/Soluţii:
• Ştecherul nu este introdus în priza de curent, sau nu face contact.
• S-a produs o pană de curent.
• Siguranţa este arsă. Încercaţi să introduceţi în priză un alt aparat.
• Uscătorul de rufe este conectat la sursa electrică printr-un prelungitor. Încercaţi să
conectaţi cablul de alimentare al uscătorului direct la priza de curent.
• Uşa nu este bine închisă.
• Programul nu a fost setat corespunzător (consultaţi cap. "Pornire și Programe").
• Butonul PORNIRE/PAUZĂ nu a fost apăsat (consultaţi cap. "Pornire și Programe").
Programul de uscare nu porneşte.
• A fost setată pornirea întârziată a programului de uscare (consultaţi
secţiunea "Pornire și Programe").
Timpul necesar uscării este prea mare.
• Filtrul nu a fost curăţat (consultaţi secţiunea "Întreţinere").
• Recipientul pentru colectarea apei trebuie golit? Mesajul "Golire apă" luminează
intermitent? (consultaţi cap. "Întreţinere").
• Condensatorul trebuie curăţat (consultaţi cap. "Întreţinere").
• Temperatura setată nu este adecvată pentru tipul de material introdus în uscător
(consultaţi secţiunile "Pornire și Programe" si "Rufe").
• Timpul de uscare nu a fost setat corect pentru încărcătura din uscător (consultaţi
cap. "Rufe").
• Articolele introduse în uscător conţin o cantitate prea mare de apă (consultaţi cap.
"Rufe").
• Grilajul de pătrundere al aerului a fost opturat (a se vedea cap. "Instalare" sau "Întreținere")
• Uscătorul de rufe este încărcat peste capacitatea maximă admisă (consultaţi cap.
"Rufe").
Mesajul Evacuare apă este
vizualizat, dar uscătorul de rufe este
în funcţiune numai de puţin timp.
• Probabil că recipientul pentru colectarea apei nu a fost golit înainte de lansarea
programului. Nu aşteptaţi semnalul pentru evacuarea apei, verificaţi
întotdeauna recipientul pentru colectarea apei şi goliţi-l înainte de a lansa un
nou program de uscare (consultaţi cap. "Întreţinere").
Mesajul Evacuare apă este vizualizat,
dar recipientul pentru colectarea apei
nu este plin.
• Este normal, mesajul:
ÎNCHEIERE CICLU, CURĂȚARE FILTRU ȘI GOLIRE APĂ vă reamintește că
recipientul pentru colectarea apei este plin - acesta trebuie golit (consultaţi cap.
"Display" și "Pornire și programe").
Programul se încheie, dar rufele
sunt mai umede decât ar trebui.
! Din motive de siguranţă, durata programelor uscătorului de rufe este de maximum
5 ore.
În cazul în care programul automat nu a sesizat în acest interval de timp nivelul
de umiditate final necesar, uscătorul de rufe va încheia programul şi se va opri.
Verificaţi problemele prezentate la punctele de mai sus şi lansaţi din nou
programul; dacă după aceasta rufele sunt în continuare umede, contactaţi
Serviciul asistenţă tehnică (consultaţi cap. "Asistenţă").
Display-ul indică codul de
eroare F urmat de unul sau
două numere
● Dacă display-ul vizualizează o eroare:
- Opriți aparatul și scoateți din priză. Curățați filtrul și condensatorul (a se
vedea cap. "Întreținere"). Reintroduceți în priză, porniți aparatul și un nou
program. Dacă este vizualizată o eroare: notați-vă codul și contactați Serviceul (consultaţi cap. "Asistenţă").
Display-ul indică scurt:
DEMO ON la fiecare 6 secunde.
● Uscătorul este în stadiul Demonstrativ. Țineți apăsate simultan tastele On/Off și
DEMO OFF
Start/Pauză timp de 3 secunde. Display-ul va indica :
timp de 3 secunde, ulterior își va relua funcționarea normală.
Indicatoarele panoului de
control ale uscătorului sunt
stinse chiar dacă aparatul este
pornit.
● Uscătorul se comută în modalitatea standby pentru economisirea energiei.
Acest fapt intervine când aparatul a fost lăsat pornit și a intervenit o pană de
curent. Intervine dacă aparatul este pornit, dar nu a fost activat vreun program
sau la încheierea programului de uscare.
- Țineți apăsat butonul ON/OFF până la aprinderea indicatoarelor.
16
Service
Sistem pe condensare
Acest aparat este echipat cu un sistem de condensare (pompă de
căldură) pentru uscarea rufelor. Pentru a-i permite funcționarea,
Condensatorul utilizează gaz cu efect de seră, prevăzut în
protocolul de la Kyoto. Gazele F sunt introduse într-o unitate
sigilată ermetic. Această unitate sigilată conține 0,29 kg de gaz
R134aF care acționează ca un refrigerant.
Dacă unitatea de condensare este deteriorată, aceasta trebuie
înlocuită cu o altă unitate de condensare. Adresați-vă în acest
sens Service-ului.
Obs. Gazele introduse într-o unitate sigilată nu sunt periculoase
pentru sănătate, dar, prin evacuare pot dăuna încălzirii globale.)
Înainte de a contacta Serviciul asistenţă
tehnică:
● Verificaţi dacă nu puteţi soluţiona dumneavoastră
problema, consultând ghidul depanare (consultaţi
cap. Anomalii și remedii).
● În caz contrar, opriţi uscătorul de rufe şi contactaţi cel
mai apropiat Centru de asistenţă tehnică.
Vă rugăm să furnizaţi următoarele informaţii:
● numele dumneavoastră, adresa şi codul poştal.
● numărul de telefon.
● tipul problemei întâmpinate.
● data achiziţionării produsului.
● modelul aparatului (Mod.).
● seria (S/N).
Aceste informaţii se regăsesc pe plăcuţa cu date tehnice
aplicată în interiorul uşii aparatului.
Piese de schimb
Uscătorul de rufe este un aparat complex. Nu încercaţi să
reparaţi aparatul personal şi nu permiteţi altor persoane în
afara persoanelor calificate să realizeze reparaţii la acest
aparat, deoarece reparaţiile realizate de persoane fără
experienţă pot provoca leziuni, pot cauza defectarea aparatului
şi pot duce la anularea garanţiei pentru piesele de schimb.
În cazul în care întâmpinaţi probleme în utilizarea aparatului,
contactaţi un tehnician autorizat.
● Obs: operațiile de întreținere sau reparație efectuate de o
persoană necalificată ce includ accesarea condensatorului
invalidează garanția aparatului.
Economie energetică și respect pentru mediul înconjurător
•
Stoarceți cât mai bine rufele pentru a elimina apa din rufele pe care doriți să le introduceți în uscător (dacă utilizați o mașină de
spălat rufe, setați un ciclu de stoarcere). Astfel veți economisi timp și energie pe durata uscării.
•
De fiecare dată când utilizați uscătorul la încărcătură totală, economisiți energie: rufele în cantitate mică necesită o durată
mai mare pentru a se usca.
•
Curățați filtrul la încheierea fiecărui ciclu de uscare - astfel veți înregistra reducere la factura de electricitate (a se vedea
secțiunea "Întreținere").
17
RO
Informații despre aparat...
(Regulamentul CE 392/2012)
Marca
Modele
Hotpoint Ariston
Capacitatea nominală face referire la rufele din bumbac, programul
standard, încărcătură totală de 8 kg
TCD 872, 87
FTCD 872 6HM1 (EU)
Clasa de eficiență energetică A++
Încărcarea maximă în kg "programul de bumbac standard", încărcare totală 8 kg
Clasa de eficiență energetică A++
Consum anual ponderat de energie(AEc) 235.3 kWh
Consumul anual bazat pe 160 cicluri de uscare al programului "Bumbac standard" la încărcatura totală și parțială și în
modalitatea de consum energetic redus. Consumul efectiv de energie al ciclului va depinde de utilizarea aparatului.
Acest uscător este Uscător Automat cu Condensare
Consum energetic în kWh încărcătură totală ( Edry 1.96 kWh, parțială Edry1/2 1.09 kWh
Consum de putere: în modalitatea oprit (Po) 0.17 W, pornit (Pl) 3.27 W
Durata în modul stand-by dacă uscătorul este prevăzut cu sistem de gestionare a puterii 30 minute
Programul de Bumbac "standard" corespunde uscării normale a rufelor umede, fiind cel mai eficient program în termeni
de consum de energie la încărcătura parțială și totală:
Bumbac Standard - Temperatură Ridicată - rufe uscate în Dulap
Durată program (minute) : încărcăturăponderată (Tt) totală și parțială 163, totală (Tdry) 213, parțială (Tdry1/2 ) 126
Clasa de eficiență aparat cu condensare B
Eficiența medie de condensare (%):încărcătură totală (Cdry) 81, parțială (Cdry1/2) 81, ponderată(Ct) totală și parțială 81
Nivel zgomot: 70 dB(A) re 1 pW
* "Informații consumator conform Regolamentului UE 932/2012".
Energie tipică utilizată
- Sintetice
încărcătură totală 0.68 kWh, încărcătură parțială neaplicabilă
Durată de uscare tipică
- Sintetice
încărcătură totală 85 minute, încărcătură parțială neaplicabilă
Informaţii privind reciclarea şi scoaterea din uz
Datorită angajamentului nostru permanent de a proteja mediul înconjurător, ne rezervăm dreptul de a utiliza componentele reciclate
pentru a reduce la minimum costurile şi risipa de materiale.
●
Când aruncaţi ambalajul: respectaţi legislaţia locală pentru ca ambalajele să poată fi reciclate.
●
Pentru a reduce la minimum riscul rănirii copiilor, demontaţi uşa şi ştecherul – şi apoi tăiaţi cablul de alimentare, de la nivelul
aparatului. Aruncaţi aceste părţi separat pentru a vă asigura că aparatul nu mai poate fi conectat la sursa de curent.
Scoaterea din uz a aparatelor electrice uzate
Directiva Europeană 2012/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) stipulează
că aparatele electrocasnice nu pot fi evacuate împreună cu deşeurile municipale nesortate. Aparatele scoase
din uz trebuie colectate separat în vederea optimizării costurilor de reutilizare şi reciclare a materialelor din
compoziţia acestora şi a reducerii impactului asupra mediului şi a sănătăţii umane. Simbolul tomberon barat
este marcat pe toate produsele pentru a indica obligaţia evacuării separate.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la evacuarea corectă a aparatelor electrocasnice scoase din uz, contactaţi
autorităţile locale sau dealerul local.
Acest aparat respectă următoarele Directive ale Comunităţii Europene:
- 2006/95/CE (Echipamente de joasă tensiune))
- 2004/108/CEE, 92/31/CEE şi 93/68/CEE (Compatibilitate electromagnetică)
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement