Indesit | TTNF 8111 OX | Setup and user guide | Indesit TTNF 8111 OX Setup and user guide

NL
SNELLE REFERENTIE
GIDS
DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN
WHIRLPOOL PRODUCT
Voor meer informatie en support, gelieve uw
product te registreren op
www.whirlpool.eu/register
WWW
U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor
Gebruik en Onderhoud downloaden van onze
website docs.whirlpool.eu en de instructies aan
de achterzijde van dit boekje opvolgen.
Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig
de gids voor Gezondheid en Veiligheid .
PRODUCTBESCHRIJVING
APPARAAT
1
9
2
3
4
10
5
11
6
9
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
IJsmaker
Snelvriezer
Vriezer en Opbergvak
Food Care Zone 0 °C / Veilig
ontdooien
Bedieningspaneel
Schappen *
Flessenrek *
Groenten- en fruitbak *
Beweegbare schappen
Zuivelschap *
Temperatuurlampje *
Flessenvak
Stelpootjes
12
8
* Afhankelijk van aantal en/of positie, alleen
voor bepaalde modellen verkrijgbaar.
13
BEDIENINGSPANEEL
2
1
1. Aan/Stand-by-toets en
Temperatuurtoets
2. LED-controlelampjes voor het
weergeven van de huidige
temperatuurwaarde of de functie
Snel vriezen.
1
ACCESSOIRES
EASY ICE
FLESSENREK
EERSTE GEBRUIK
IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT
Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint
het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u
het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur
voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het
diepvriescompartiment legt.
Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de
netvoeding wordt het display verlicht en worden alle
pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De
standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van
het koel - diepvriescompartiment lichten op.
DAGELIJKS GEBRUIK
Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details
over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het
verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing
FUNCTIES
AAN/STAND-BY
Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de
toets Aan/Stand-by 3 seconden ingedrukt. Alle
temperatuurcontrolelampjes worden uitgeschakeld. Druk
nogmaals op de toets om het apparaat opnieuw in te
schakelen. (zie de Gebruiksaanwijzing).
TEMPERATUURINSTELLING
Druk op de toets Temperatuur op het bedieningspaneel om
de temperatuur van het hoogste, via het minder hoge naar
het laagste niveau in te stellen.
Door op de Temperatuur toets te drukken, wordt de
temperatuurinstelling steeds opnieuw gewijzigd.
high temp
.
med-high temp
.
medium temp
.
med-low temp
.
TEMPERATUURLAMPJE
Het temperatuurlampje informeert u als de temperatuur in
deze ruimte koud genoeg is voor opslag, met het woord "OK".
1. Controleer of er duidelijk OK op het lampje verschijnt (zie
de afbeelding hieronder).
2. Als het woord "OK" niet verschijnt betekent dit dat de
temperatuur te hoog is: stel een lagere temperatuur in en
wacht ongeveer 10 uur, totdat de temperatuur
gestabiliseerd is.
3. Controleer het controlelampje opnieuw: eventueel na het
eerste proces opnieuw afstellen. Als er grote hoeveelheden
voedsel zijn toegevoegd, of als de koelkastdeur vaak is
geopend is het normaal dat het lampje geen OK aangeeft.
Wacht ten minste 10 uur voordat de knop WERKING
KOELKAST naar een hogere instelling wordt gezet.
low temp
.
Fast Cooling
Bij de eerste keer aansluiten van het apparaat staat de
temperatuurwaarde in de middenstand (fabrieksinstelling).
SNEL VRIEZEN
Het gebruik van de functie Snel vriezen wordt aanbevolen:voor het verhogen van de koelcapaciteit van het
koelkastcompartiment als zeer veel levensmiddelen in het
koelvak wordt geplaatst.
Druk voor het activeren van de functie Snel vriezen steeds
opnieuw op de toets Temperatuur op het bedieningspaneel
tot alle drie Leds knipperen en blijven branden.
De functie wordt automatisch gedeactiveerd na 48 uur en er
wordt teruggekeerd naar de eerder geselecteerde waarde.
De functie kan handmatig worden gedeactiveerd door te
drukken op de toets Temperatuur op het bedieningspaneel.
2
FOOD CARE ZONE 0°C / VEILIG ONTDOOIEN *
Een compartiment dat is ontworpen om kwetsbaar voedsel
als vlees en vis vers te houden. De lage temperatuur in het
compartiment maakt het mogelijk om op te slaan het voedsel
maximaal een week op te slaan - testen uitgevoerd op
vleesproducten - zonder dat de voedingsstoffen, het uiterlijk
en de smaak veranderen.
Het compartiment is ook zeer geschikt voor het ontdooien
van gezond voedsel, omdat ontdooien op een lage
temperatuur eventuele verspreiding van micro-organismen
voorkomt, terwijl de smaak en de organoleptische
eigenschappen worden beschermd.
Het is niet geschikt voor fruit, groenten en groene sla. Maar
het kan voor gevulde verse pasta worden gebruikt en zelfs
voor gekookt voedsel of restjes.
GROENTEN- EN FRUITBAK *
De salade crispers die in de koelkast zijn gemonteerd zijn
speciaal ontworpen om fruit en groenten fris en knapperig te
houden. Open de vochtregelaar (positie B) voor het opslaan
van voedsel in een minder vochtige omgeving, zoals fruit,
of sluit het (positie A) voor het opslaan van voedsel in een
vochtiger omgeving, zoals groente.
A
NL
IJSMAKER *
Nadat er water in de speciale ijsvakjes is gegoten moet u
deze op hun plaatsen in de ijsmaker zetten. De ijsblokjes
zijn na ongeveer 2 uur klaar. Om ijsblokjes te krijgen is het
voldoende om de twee knoppen naar rechts te draaien. De
ijsblokjes vallen in de lade eronder, klaar voor gebruik.
A
B
B
SCHAPPEN *
Vanwege de speciale geleiders zijn de schappen uitneembaar
en is de hoogte instelbaar, waardoor grote bakken en voedsel
eenvoudig opgeslagen kunnen worden.
ALARM TABEL
ALARMTYPE
SIGNAAL
OORZAAK
OPLOSSING
Alarm deur open. Koelkastverlichting knippert.
De deur heeft langer dan 2
Alarmcontrolelampje knippert. minuten open gestaan.
Sluit de deur.
Alarm deur open. Koelkastverlichting UIT.
De deur heeft langer dan 4
minuten open gestaan.
Sluit de deur.
Functiestoring.
Storing in het product.
Neem contact op met de
consumentenservice.
Alle temperatuurlampjes
knipperen.
EEN AANTAL FUNCTIONELE GELUIDEN
DIE U ZOU KUNNEN HOREN
Een sisgeluid bij het voor de eerste keer
of na een lange pauze inschakelen van
het apparaat.
Een borrelgeluid wanneer koelmiddel de BRRR geluid van de compressor die
leidingen instroomt.
loopt..
Een zoemgeluid wanneer de waterklep of Een kraakgeluid wanneer de compressor De KLIK is van de thermostaat die afstelt
de ventilator begint te werken.
start.
hoe vaak de compressor draait..
3
OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN
Legenda
KOUDE ZONE
Aanbevolen voor het bewaren van dranken, melk en
voedsel als zuivelproducten, delicatessen, yoghurt,
eieren, boter, sauzen, augurken, desserts
KOUDERE ZONE:
FOOD CARE ZONE 0 °C / VEILIG ONTDOOIEN *
Aanbevolen voor het bewaren van vlees, vis, vleeswaren,
gevulde verse pasta, gekookt voedsel, restjes.
Deze zone wordt ook aanbevolen voor het ontdooien
van voedsel.
FRUIT & GROENTELADE
LADE SNELVRIESGEDEELTE
Max koelzone aanbevolen voor het invriezen van
verse en gekookte levensmiddelen.
NORMALE DIEPVRIESLADEN
Aanbevolen voor het bewaren van ingevroren
voedsel en ijs.
HET LADEN VAN IJS IN HET BALKONGEBIED
Opmerking: De grijsschakering van de legenda komt niet
overeen met de kleur van de laden
KOELVAK
Gebruik houders van recyclebaar
plastic, metaal, aluminium en glas, of
wikkel de levensmiddelen in folie.
Gebruik altijd afsluitbare houders voor
vloeistoffen en etenswaar die geuren of
smaken kunnen afgeven of opnemen,
of dek de vloeistoffen of etenswaar af.
Indien u een kleine hoeveelheid
etenswaar in de koelkast opslaat, raden
wij aan de platen boven de crisperlade
voor groente en fruit te gebruiken,
aangezien dit de koelste plek in het
koelvak is.
Levensmiddelen die een grote
hoeveelheid ethyleengas afgeven en
de levensmiddelen die gevoelig zijn
voor dit gas, zoals fruit, groenten en
salade, moeten altijd worden zodanig
worden gescheiden of verpakt dat
de houdbaarheid niet achteruit gaat;
bijvoorbeeld geen tomaten samen met
kiwi's of kool bewaren.
Om te voorkomen dat flessen
omvallen, kunt u gebruik maken van
de flessenhouder (beschikbaar op
bepaalde modellen).
Bewaar verschillende etenswaar niet
te dicht bij elkaar om voor voldoende
luchtcirculatie te zorgen.
PRODUCTFICHE
De productfiche met energiegegevens van dit
apparaat kunnen gedownload worden van de Indesit website
docs.whirlpool.eu
WWW
HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD
VERKRIJGEN
> WWW Download de Gids voor Gebruik en
Onderhoud op onze website
docs.whirlpool.eu (u kunt deze QR code
gebruiken), onder vermelding van de
handelscode van het product.
> U kunt ook contact opnemen met onze
Consumentenservice
011
DIEPVRIESCOMPARTIMENT
De vriezer is de ideale opslagplaats
voor het opslaan van ingevroren
levensmiddelen, het maken van
ijsblokjes en het invriezen van verse
levensmiddelen in het vriesvak.
De maximale hoeveelheid verse
levensmiddelen die in 24 uur kan
worden ingevroren wordt aangegeven
op het typeplaatje (…kg/24h).
Wanneer u een kleine hoeveelheid
voedsel heeft om in de vriezer
te bewaren is het aan te bevelen
om de koudste gedeeltes van uw
diepvriescompartiment te gebruiken,
het middelste gebied..
CONTACT OPNEMEN MET
CONSUMENTENSERVICE
Onze contactgegevens staan in de
garantiehandleiding. Wanneer u contact neemt
met de Consumentenservice gelieve de codes te
vermelden die op het identificatieplaatje van het
apparaat staan.
19 514 33 9 8 01
Gedrukt in Italië
4
Download PDF

advertising