Zanussi ZWQ6130, ZWQ6100 User manual

Zanussi ZWQ6130, ZWQ6100 User manual
Instrukcja
obsługi
Návod k
použití
Pralka
automatyczna
ZWQ 6130
ZWQ 6100
Automatická
pračka
Dziekujemy za zakup produktu naszej firmy
Zyczymy Panstwu wiele satysfakcji z dokonanego wyboru. Wierzymy, ze dzieki
korzysciom plynacym z uzytkowania tego
sprzetu dolacza Panstwo do stale powiekszajacego sie grona zadowolonych klientów,
a podczas nastepnych zakupów wybiora
Panstwo równiez produkty z naszej oferty.
Prosimy o uwazne zapoznanie sie z instrukcja obslugi. Zalecamy przechowywanie
jej przez caly okres eksploatacji urzadzenia
oraz przekazanie podczas ewentualnej
zmiany wlasciciela.
Děkujeme vám, že jste si vybrali náš spotřebič
Přejeme Vám s novým spotřebičem hodně
spokojenosti a doufáme, že při dalším
nákupu domácích spotřebičů budete opět
uvažovat o naší značce.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k
použití a uschovejte si ho jako základní
pomůcku po celou dobu životnosti spotřebiče. Návod k použití předejte i všem dalším
majitelům spotřebiče
2
Spis treści
Ostrzeżenia .............................................. 4
Opis urządzenia ....................................... 6
Ustawienia indywidualne.......................... 7
Tabela programów.................................... 8
Obsługa pralki .......................................... 9
Praktyczne wskazówki
dotyczące prania ...................................13
Konserwacja i czyszczenie .................... 15
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje... 17
Dane techniczne .................................... 20
Szacunkowe wartości poboru i zużycia.. 21
Ochrona środowiska .............................. 22
Instalacja ................................................ 23
Gwarancja .............................................. 26
3
Ostrzeżenia
WAŻNE !
Niniejsze ostrzeżenia zostały przygotowane z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikowi oraz osobom
trzecim.
Prosimy o uważne zapoznanie się z
niniejszymi uwagami przed zainstalowaniem urządzenia i rozpoczęciem jego
eksploatacji. Dziękujemy za uwagę. Prosimy o przechowywanie instrukcji wraz z
urządzeniem. W razie sprzedaży lub
odstąpienia urządzenia innym osobom,
prosimy o przekazanie również niniejszej
instrukcji obsługi. Dzięki temu nowy
użytkownik będzie mógł poznać zasady
prawidłowej eksploatacji pralki oraz
wszelkie ostrzeżenia i informacje
dotyczące bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo
• Nie zmieniać ani nie próbować modyfikować parametrów urządzenia. Może to
wiązać się z zagrożeniem dla użytkownika
i osób trzecich.
• Przed włożeniem rzeczy do pralki należy
sprawdzić, czy nie pozostały w nich
monety, agrafki, broszki, śruby itp. Wszelkie takie drobne przedmioty pozostawione
w bieliźnie do prania mogą spowodować
duże szkody.
• Należy stosować takie dawki detergentów, jakie określono w rozdziale “Dozowanie detergentów”.
• Drobne przedmioty, np. skarpetki, paski,
itp. należy prać w płóciennym woreczku
lub poszewce.
• Po zakończeniu pracy z urządzeniem
należy odłączyć je od źródła zasilania i
zakręcić zawór wody.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia i
4
konserwacji należy zawsze odłączyć
pralkę od zasilania.
• Nie prać w pralce bielizny z fiszbinem,
materiałów o nieobszytych brzegach ani
tkanin rozdartych.
Instalacja
• Po odebraniu urządzenia należy je natychmiast rozpakować lub zlecić jego rozpakowanie. Sprawdzić jego stan ogólny.
Wszelkie ewentualne zastrzeżenia wypisać na pokwitowaniu dostawy, a kopię
pokwitowania sobie zostawić.
• Przed podłączeniem urządzenia i przed
rozpoczęciem eksploatacji należy usunąć
wszelkie blokady. Nieusunięcie wszystkich zabezpieczeń transportowych może
spowodować uszkodzenie urządzenia lub
sąsiadujących mebli.
• Podłączenie
urządzenia
do
sieci
wodociągowej należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu hydraulikowi.
• Jeśli należy wprowadzić jakiekolwiek
zmiany w sieci elektrycznej w celu
podłączenia urządzenia należy zlecić ich
wykonanie
wykwalifikowanemu
elektrykowi.
• Po zainstalowaniu urządzenia sprawdzić,
czy nie stoi ono na przewodzie zasilającym.
• Gdy urządzenie jest zainstalowane na
podłożu krytym wykładziną, należy
sprawdzić, czy wykładzina nie zasłania
otworów wentylacyjnych znajdujących się
w dolnej części urządzenia.
• Urządzenie należy podłączyć do gniazdka
z prawidłowym uziemieniem.
• Przed podłączeniem urządzenia należy
uważnie zapoznać się z instrukcjami
podanymi w rozdziale “Podłączenie elekt-
ryczne”.
• Wymianę przewodu zasilającego należy
zlecić w serwisie technicznym.
• Producent nie będzie ponosił żadnej
odpowiedzialności za szkody wynikające
z nieprawidłowej instalacji.
Zabezpieczenie przed zamarzaniem
Jeśli urządzenie jest narażone na działanie
temperatur niższych niż 0°C, należy przewidzieć następujące środki zabezpieczające :
• Zakręcić zawór wody i odłączyć wąż
doprowadzający wodę.
• Umieścić koniec węża odpływowego oraz
dopływowego w zbiorniku na podłodze.
• Wybrać program "Odpompowanie" i przeprowadzić cały cykl aż do końca.
• Wyłączyć urządzenie ustawiając pokrętło
wyboru programów na “Stop z wodą w
pralce”.
• Odłączyć urządzenie od zasilania.
• Przykręcić wąż doprowadzający i
odpływowy.
W ten sposób woda zgromadzona w
wężach spłynie, co zapobiegnie tworzeniu
się lodu i, w konsekwencji, uszkodzeniu
urządzenia.
Aby uruchomić urządzenie do pracy, należy
upewnić się, że jest ono podłączone w
pomieszczeniu o temperaturze powyżej
0°C.
informacje znajdujące się na metkach
ubrań.
• Nie wkładać do pralki żadnych przedmiotów zabrudzonych lub poplamionych benzyną, alkoholem, trójchloroetylenem, itp.
W razie stosowania takich środków jako
odplamiaczy, należy odczekać, aż produkt
wyparuje i dopiero wtedy włożyć rzeczy
do bębna.
• Urządzenie mogą obsługiwać osoby
dorosłe. Dzieci nie powinny obsługiwać
urządzenia ani się nim bawić.
Eksploatacja
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego. Nie wykorzystywać urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych, ani do innych celów, do
których nie zostało ono zaprojektowane.
Urządzenie służy do prania, płukania i
wirowania bielizny.
• W pralce można prać jedynie rzeczy
nadające się do prania. Należy sprawdzać
5
Opis urządzenia
Panel sterowania
Pokrętło wyboru programów
Przycisk
Szybkość
wirowania
Przycisk Lampka kontrolna
Przycisk
Opcje zamknięcia pokrywy Opóźniony start
Wyświetlacz
Przycisk Start/
Pauza
Pokrętło wyboru programów
• W pozycji , urządzenie nie jest pod napięciem.
• W innej pozycji, pralka jest pod napięciem i został wybrany program.
Przycisk Szybkość wirowania
• Wybór szybkości wirowania lub opcji “Stop z wodą w pralce”
poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku.
Przycisk Opcje
• Wybór jednej lub wielu opcji poprzez naciśnięcie poszczególnych
przycisków.
Wyświetlacz
• Wskazuje czas trwania wybranego programu lub opóźnionego
startu.
Lampka kontrolna
pokrywy
zamknięcia • Zapalona, kiedy pokrywa jest zamknięta.
Przycisk Start/Pauza
• W celu uruchomienia lub zatrzymania programu.
Przycisk Opóźniony start
• Wybór opóźnionego startu poprzez naciśnięcie przycisku.
6
Panel sterowania
Komora na detergenty
Uchwyt
otwierający pokrywę
cze
Środek zmiękczający
(nie
przekraczać
poziomu MAX M )
Drzwiczki filtra
Dźwignia
do
transportu
urządzenia
Regulowane
nóżki
Pranie zasadni-
Pranie wstępne
Ustawienia indywidualne
Zabezpieczenie przed dziećmi
Opcja ta pozwala na dwa rodzaje blokady :
- jeśli opcja jest włączona po rozpoczęciu
programu, nie ma żadnej możliwości zmiany
opcji ani programu.
Program trwa i trzeba wyłączyć opcję, aby
rozpocząć nowy program.
- jeśli opcja jest włączona przed rozpoczęciem programu, nie można uruchomić
urządzenia.
Aby włączyć zabezpieczenie przed dziećmi,
należy podłączyć urządzenie do zasilania, a
następnie równocześnie nacisnąć przyciski
“Wirowanie”
oraz “Opcje”
tak, aby na
wyświetlaczu pojawił się symbol potwierdzenia .
Wybrana opcja jest zapamiętana.
Aby wyłączyć zabezpieczenie przed
dziećmi, należy wykonać tę samą czynność.
7
Tabela programów
Program / Rodzaj prania
Wsad
Bawełniane* : Białe lub kolorowe, np. ubrania robocze średnio 5,5 kg
zabrudzone, pościel, obrusy, bielizna, ściereczki.
Syntetyczne : Tkaniny syntetyczne, bielizna, kolorowe, koszule, 2,5 kg
które nie wymagają prasowania, bluzki.
Delikatne : Wszystkie tkaniny delikatne, np. firany.
2,5 kg
Możliwe opcje
Pranie wstępne
Krótki**
Ekonomiczne***
Łatwe prasowanie
Dodatkowe płukanie
Stop z wodą
Opóźniony start
Pranie wstępne
Krótki
Dodatkowe płukanie
Stop z wodą
Opóźniony start
Wełniane : Rzeczy wełniane, które można prać w pralce, napisem 1,0 kg
na metce “czysta żywa wełna, nie zbiega się w praniu, można prać w
pralce”.
Stop z wodą
Opóźniony start
1,0 kg
Stop z wodą
Opóźniony start
Pranie ręczne : Bardzo delikatne rzeczy z metką “pranie ręczne”.
Jeansy : Do prania odzieży jeansowej. Włączona jest opcja Doda- 3,0 kg
tkowe płukanie.
Pranie wstępne
Łatwe prasowanie
Stop z wodą
Opóźniony start
Sport : Do ubrań sportowych wierzchnich mocno zabrudzonych. 2,5 kg
Opcja Pranie wstępne jest włączona.
Dodatkowe płukanie
Stop z wodą
Opóźniony start
2,5 kg
Dodatkowe płukanie
Stop z wodą
Opóźniony start
Firanki : Do prania zasłon. Opcja Pranie wstępne jest aktywna.
Namaczanie : Namaczanie bardzo zabrudzonego prania z zatrzy- 5,5 kg
maniem wody w bębnie.
Opóźniony start
Płukanie : Z tego programu można skorzystać, aby wypłukać 5,5 kg
rzeczy wyprane ręcznie.
Łatwe prasowanie
Dodatkowe płukanie
Stop z wodą
Opóźniony start
Odpompowanie : Pozwala na odpompowanie wody po opcji Stop z 5,5 kg
wodą.
Wirowanie : Pozwala na odwirowanie prania z prędkooecią od 500
oraz 1300/1000**** obr/min po opcji Stop z wodą.
5,5 kg
Opóźniony start
* Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456 (Bawełniane 60° C + opcja Ekonomiczne).
** Nie jest dostępny w programie Ekonomiczne.
*** Opcji nie można włączyć z programami o temperaturze prania poniżej 40°C.
**** W zależności od modelu.
8
Obsługa pralki
Przed pierwszym użyciem
Dozowanie detergentów
WAŻNE !
Pralka została zaprojektowana w taki
sposób, aby maksymalnie obniżyć pobór
wody oraz zużycie detergentów. Prosimy o
zmniejszenie dawek zalecanych przez producentów detergentów.
Wsypać dawkę detergentu w proszku do
komory prania zasadniczego
oraz wstępnego , jeśli wybrano opcje “pranie wstępne”. Można ewentualnie wlać również płyn
zmiękczający do komory .
Stosując inny rodzaj detergentu należy
przestrzegać instrukcji podanych w rozdziale “detergenty i dodatki”.
• Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i
hydrauliczne wykonano zgodnie z instrukcją instalacji.
• Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszystkie inne materiały.
• Przeprowadzić pranie wstępne w temperaturze 90°C, bez wkładania prania, lecz z
dodatkiem detergentu. Pozwoli to na
oczyszczenie bębna.
Codzienna eksploatacja
Wkładanie prania
• Otworzyć pokrywę urządzenia.
• Otworzyć bęben naciskając przycisk blokady A : dwie klapki otworzą się automatycznie.
• Włożyć pranie, zamknąć klapki bębna
oraz pokrywę pralki.
Wybór żądanego programu
W tabeli programów wyliczono wszystkie
rodzaje programów oraz podano, jakie
rzeczy należy w danym programie prać
(patrz rozdział Tabela programów).
A
UWAGA !
Przed zamknięciem pokrywy urządzenia
sprawdzić, czy drzwiczki bębna są
prawidłowo zamknięte :
• klapki są zaczepione,
• przycisk blokady A jest włączony.
Ustawić pokrętło wyboru programów na
żądanym programie. Kontrolka przycisku
“Start/Pauza”
zacznie migać na zielono.
UWAGA !
Po ustawieniu pokrętła wyboru programów
na programie innym niż trwający, pralka nie
rozpocznie nowego wybranego programu.
9
Na wyświetlaczu będzie migać komunikat
będzie
“Err”, a przycisk “Start/Pauza”
migać na zielono przez kilka sekund.
Wybór opcji
Wybór prędkości wirowania
Kilka razy wcisnąć przycisk
“Wirowanie”
, aby zmienić
prędkość wirowania, jeśli
pralka ma wykonać wirowanie
z prędkością inną niż zaprogramowana
fabrycznie.
Można również ustawić opcję
“Bez wirowania”*, “Stop w
wodą”
* lub “Tryb nocny
plus”*.
Maksymalne prędkości są
następujące :
Bawełniane : 1300 obr/min (ZWQ6130),
1000 obr/min (ZWQ6100),
Syntetyczne, Sport : 900 obr/min,
Pranie ręczne , Wełniane, Jeansy : 1000
obr/min
(ZWQ6100),
900
obr/min
(ZWQ6130),
Delikatne, Firanki : 700 obr/min.
Po zakończeniu programu, jeśli wybrana
została opcja “Stop z wodą”
lub “Tryb
nocny plus”, należy jeszcze wykonać “Wirolub “Odpompowanie”
, aby
wanie”
zakończyć program prania.
“Stop z wodą”
Pralka nie odpompuje wody po ostatnim
płukaniu, aby pranie się nie pogniotło.
Po ustawieniu programu można wybrać
żądaną opcję i nacisnąć przycisk “Start/
Pauza”
(patrz Tabela programów).
Nacisnąć wybrany przycisk/przyciski ;
włączą się odpowiednie lampki sygnalizacyjne. Po ponownym naciśnięciu lampki
gasną. Ponieważ niektóre opcje nie są dostępne w niektórych programach, po ich
wybraniu na wyświetlaczu pojawi się
migający komunikat “Err”, a przycisk “Start/
Pauza”
będzie migać na czerwono.
Opcja “Pranie wstępne”
Pralka przeprowadza program prania wstępnego w temperaturze max. 30°C.
Pranie wstępne kończy się krótkim odwirowaniem
w
przypadku
programów
Bawełniane i Syntetyczne, a odpompowaniem wody w przypadku programów Delikatne.
Opcja “Krótki”
Czas prania zostanie skrócony w zależności
od wybranego programu.
Opcja “Ekonomiczne”
Ta opcja pozwala na wybranie programu o
niższej temperaturze przy zachowaniu skuteczności prania programu o wyższej temperaturze.
*W zależności od modelu.
10
Opcja “Łatwe prasowanie”
Po wybraniu tej opcji pranie jest łagodniej
prane i wirowane, aby uniknąć zgnieceń. W
ten sposób prasowanie będzie łatwiejsze.
Jeśli opcja ta jest włączona w programach
Bawełniane, prędkość wirowania będzie
wynosiła maksymalnie 900 obr/min.
Opcja “Dodatkowe płukanie”
Pralka wykona jeden lub kilka dodatkowych
cykli płukania w trakcie trwania programu.
Opcja ta jest zalecana dla osób z wrażliwą
skórą oraz w miejscach, gdzie woda jest
bardzo miękka.
Czasowo :
Wcisnąć przycisk “Dodatkowe płukanie” .
Opcja jest włączona jedynie dla wybranego
programu.
Na stałe :
Wcisnąć przycisk “Ekonomiczne”
oraz
“Dodatkowe płukanie”
i przytrzymać
przez kilka sekund. Opcja jest stale
włączona, nawet jeśli urządzenie było
odłączone od zasilania.
Aby wyłączyć opcję, należy wykonać tę
samą czynność.
“Opóźniony start”
2h
Opcja ta pozwala na opóźnienie czasu uruchomienia programu o 30, 60, 90 minut, 2
godziny - aż do 20 godzin.
Wybrany czas jest wyświetlany na wyświetlaczu przez kilka sekund.
Można w dowolnym momencie anulować
lub zmienić czas opóźnienia przed wciśnięciem przycisku “Start/Pauza”
poprzez
ponowne naciśnięcie przycisku “Opóźniony
(0’ oznacza natychmiastowe urustart”
chomienie).
Jeśli przycisk “Start/Pauza”
został już
wciśnięty, aby anulować lub zmienić czas
opóźnionego uruchomienia należy :
• Aby anulować opóźniony start urządzenia
i rozpocząć program prania natychmiast
należy nacisnąć przycisk “Start/Pauza”
, a następnie “Opóźniony start”
. Po
wciśnięciu “Start/Pauza”
rozpoczyna
się program prania.
• Aby zmienić czas opóźnionego startu
należy ustawić “Stop z wodą w pralce” ,
a następnie ponownie zaprogramować
cykl.
UWAGA !
Pokrywa będzie zablokowana przez cały
czas odliczania do opóźnionego startu. Aby
otworzyć w razie potrzeby pralkę, należy
przestawić urządzenie w tryb Pauza naciskając przycisk “Start/Pauza” . Po zamknięciu pokrywy ponownie nacisnąć przycisk
“Start/Pauza” .
Rozpoczęcie programu
Wcisnąć przycisk “Start/
Pauza”
, aby rozpoczął
się program prania. Kontrolka
tego
przycisku
zaświeci się na zielono.
Włącza się lampka sygnalizacyjna
(drzwiczki zablokowane).
Pokrętło wyboru programów nie obraca się
podczas trwania cyklu prania.
Pozostały czas pojawia się na wyświetlaczu.
1.12
Po ustawieniu opóźnionego startu, na
wyświetlaczu odliczany jest czas do rozpoc11
zęcia programu prania (informacje zmieniają się co godzinę, następnie pojawia się
informacja o 90 minutach, a potem, od 60tej minuty, informacje zmieniają się co
minutę).
Działania w trakcie trwania programu
prania
Możliwość dodania bielizny w ciągu pierwszych 10 minut
Gdy pali się kontrolka
, można włożyć
dodatkowe rzeczy do pralki w następujący
sposób.
Wcisnąć przycisk “Start/Pauza”
:
urządzenie wchodzi w tryb pauzy, a kontrolka przycisku miga na zielono. Pokrywę
można otworzyć dopiero ok. 2 minuty po
zakończeniu prania w pralce. Wcisnąć ten
przycisk, aby program się wznowił.
Zmiana trwającego programu
Przed zmianą trwającego programu należy
włączyć pauzę naciskając przycisk “Start/
Pauza” . Jeśli zmiana nie jest możliwa, na
wyświetlaczu miga komunikat “Err”, a konmiga na
trolka przycisku “Start/Pauza”
czerwono przez kilka sekund. Aby pomimo
wszystko zmienić program, należy anulować trwający program (patrz poniżej).
Anulowanie programu
Aby anulować program, należy ustawić
pokrętło wyboru programów na pozycji
“Stop z wodą w pralce” .
Koniec programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie, gaśnie przycisk “Start/Pauza” , a na wyświetlaczu miga “0”. Pokrywę można otworzyć
dopiero ok. 2 minuty po zakończeniu prania
w pralce. Lampka sygnalizacyjna
gaśnie.
12
Ustawić pokrętło wyboru programów na
pozycji “Stop z wodą w pralce” .
Wyjąć pranie.
Odłączyć urządzenie od zasilania i zakręcić
zawór wody.
UWAGA !
Zalecamy zostawianie otwartej pokrywy i
bębna po zakończeniu prania, aby ułatwić
wietrzenie wnętrza.
Tryb czuwania
Jeśli urządzenie jest podłączone do zasilania przez 10 minut, a nie wykonano żadnej
czynności po rozpoczęciu lub zakończeniu
cyklu prania, urządzenie przechodzi do
trybu czuwania. Gaśnie oświetlenie
wyświetlacza, a przycisk “Start/Pauza”
miga powoli.
Aby wyjść z trybu czuwania, należy
nacisnąć dowolny przycisk lub przekręcić
pokrętło wyboru programów.
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
Wielkość wsadu powinna być
Sortowanie i przygotowanie pra- dopasowana do rodzaju materiału
nia
Ilość prania wkładana do bębna nie powinna
WAŻNE !
• Posortować pranie zgodnie z symbolami
konserwacji odzieży (patrz rozdział
Międzynarodowe symbole konserwacji
odzieży) : zwykłe, wytrzymałe rzeczy
mogą wytrzymać pranie i energiczne wirowanie, natomiast rzeczy delikatne wymagają prania z zachowaniem pewnych
środków ostrożności. W przypadku wsadu
mieszanego złożonego z rzeczy z różnych
materiałów, należy wybrać program i temperaturę odpowiednią do materiału najdelikatniejszego.
• Oddzielnie prać rzeczy białe i kolorowe.
W przeciwnym wypadku rzeczy białe
mogą stracić swą „biel”.
• Nowe kolorowe rzeczy mogą farbować.
Pierwszy raz należy je w miarę
możliwości prać oddzielnie. Należy przestrzegać zaleceń podanych na metkach :
“prać oddzielnie” oraz “prać kilka razy
oddzielnie”.
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć pranie.
• Usunąć wszelkie oderwane guziki, szpilki
oraz agrafki. Zamknąć zamki, zawiązać
tasiemki i długie paski.
• Wszelkie ubrania i rzeczy z materiałów
wielowarstwowych (śpiwory, kurtki, anoraki, itp.), kolorowe dzianiny, rzeczy
wełniane oraz materiały z aplikacjami
odwrócić na lewą stronę.
• Drobne, delikatne przedmioty (skarpetki,
pończochy, staniki, itp.) prać w płóciennym woreczku.
• Firany należy traktować ze szczególną
ostrożnością. Zdjąć żabki, a firany włożyć
do prania w woreczku lub w siatce.
przekraczać maksymalnej pojemności
pralki. Pojemność zmienia się w zależności
od rodzaju materiału. W przypadku bardzo
zabrudzonego prania lub materiałów z gąbki
należy zmniejszyć wielkość wsadu.
Materiały mają różne objętości oraz różne
właściwości zatrzymywania wody. Dlatego
napełniając bęben należy stosować następujące zasady :
• bęben załadować do pełna, lecz nie
przeładowywać, w przypadku rzeczy
bawełnianych, lnianych i mieszanek
bawełniano-lnianych,
• bęben załadować do połowy w przypadku
bawełny z dodatkami oraz włókien syntetycznych,
• bęben załadować do jednej trzeciej objętości w przypadku tkanin bardzo delikatnych, np. firan i rzeczy wełnianych.
W przypadku wsadu mieszanego, bęben
załadować odpowiednio do właściwości
najdelikatniejszej tkaniny.
Detergenty i dodatki
Stosować wyłącznie detergenty i dodatki
przeznaczone do pralek automatycznych.
Ściśle przestrzegać zaleceń producenta
oraz instrukcji podanych w rozdziałach
Komora na detergenty oraz Dawkowanie
detergentów.
Odradzamy stosowanie kilku rodzajów
detergentu w tym samym czasie. Istnieje
niebezpieczeństwo uszkodzenia tkanin.
Ilość detergentu zależy od wielkości wsadu,
twardości wody oraz stopnia zabrudzenia
prania.
13
Jeśli woda jest miękka, lekko zmniejszać
dawki. Jeśli woda jest twarda (zaleca się
stosowanie środków odkamieniających) lub
jeśli pranie jest bardzo zabrudzone lub
poplamione, zwiększać nieco dawki.
Informacje na temat stopnia twardości wody
można uzyskać w lokalnych zakładach
wodociągowych lub u innych kompetentnych władz.
Detergentów w proszku można używać bez
większych kłopotów.
Natomiast detergenty w płynie można stosować jedynie po wybraniu prania zasadniczego. W przypadku programu z praniem
wstępnym można stosować detergenty w
płynie wlewając je do specjalnego zbiornika,
który będzie włożony bezpośrednio do
bębna, oraz wlewając bezpośrednio do
komory na detergenty. W obu przypadkach
należy natychmiast włączyć program prania.
Detergenty w tabletkach należy wkładać
bezpośrednio do komory na detergenty w
pralce.
Aby usunąć plamy przed rozpoczęciem programu prania, należy postępować zgodnie z
zaleceniami producentów środków na
odplamianie. Stosując środek do prania z
odplamiaczem należy natychmiast włączyć
program prania.
Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
PRANIE
ZASADNICZE
Maks. temp.
prania 95°C
Maks. temp.
prania 60°C
Maks. temp.
prania 40°C
Maks. temp.
prania 30°C
Prać ręcznie
Nie prać
PRANIE
DELIKATNE
CHLOROWANIE
Wybielanie w zimnej wodzie
Nie wybielać
PRASOWANIE
Prasować w temperaturze maksymalnej
200°C
Prasować w temperaturze maksymalnej
150°C
Prasować w temperaturze maksymalnej
100°C
Nie prasować
CZYSZCZENIE
CHEMICZNE
Zwykłe czyszczenie
chemiczne
Czyścić wszystkimi
środkami za wyjątkiem
trichloroetylenu
Czyścić petrolem i
R113
Nie czyścić chemicznie
W wysokiej
temperaturze
W niskiej
temperaturze
SUSZENIE
14
Suszyć na płasko
Suszyć na
sznurze
Suszyć przypięte klipsami
Suszyć w suszarce bębnowej
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Konserwacja i czyszczenie
UWAGA !
Wszelkie czynności konserwacyjne i
czyszczenie należy wykonywać po odłączeniu urządzenia od zasilania.
5
6
Usuwanie kamienia w urządzeniu
Aby usunąć kamień z urządzenia, należy
stosować specjalne niekorozyjne środki
odkamieniające przeznaczone do pralek.
Przestrzegać wielkości dawek oraz częstotliwości podanych na opakowaniu.
Obudowa
Filtr pompy
Regularnie czyścić filtr znajdujący się w dolnej części urządzenia :
1
2
3
4
5
6
Obudowę urządzenia należy czyścić ciepłą
wodą i łagodnym detergentem. Nie stosować alkoholu, rozpuszczalnika ani podobnych środków.
Komora na detergenty
Aby oczyścić komorę, należy :
1
3
2
4
7
15
Filtry na dopływie wody
Aby oczyścić filtry, należy :
1
16
2
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Urządzenie zostało poddane wielu fabrycznym próbom i testom. Jednakże, w razie
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości
w jego działaniu, prosimy o sprawdzenie
tabelki poniżej przed skontaktowaniem się z
serwisem technicznym.
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Pralka nie włącza się lub nie
napełnia wodą :
•urządzenie nie jest prawidłowo podłączone, instalacja elektryczna nie działa,
•pokrywa pralki lub klapki bębna nie zostały prawidłowo zamknięte,
•nie zaprogramowano prawidłowo pralki,
•nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym,
•nastąpiła przerwa w dostawie wody,
•zawór wody jest zakręcony,
•filtry na dopływie wody są zabrudzone,
•na wężu doprowadzającym wodę pojawia się czerwony znak.
Pralka napełnia się wodą i natychmiast ją odprowadza :
•Zbyt nisko położona końcówka węża odpływowego (patrz
rozdział „Instalacja”).
Pralka nie wypompowuje wody
lub nie odwirowuje :
•wąż odpływowy jest przygnieciony lub zgięty,
•filtr na odpływie wody jest zatkany,
•włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem: pranie
jest źle rozłożone w bębnie,
•włączony jest program “Odpompowanie” lub wybrana opcja
“Tryb Nocny Plus”,
•wąż odpływowy jest podłączony na niewłaściwej wysokości.
Wokół pralki jest pełno wody :
•nadmiar detergentu spowodował przelanie się piany,
•detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
•wąż odpływowy nie jest prawidłowo zamocowany,
•filtr na odpływie wody nie został z powrotem włożony na miejsce,
•wąż doprowadzający nie został uszczelniony.
Wyniki prania nie są zadowalające :
•detergent nie jest przeznaczony do prania w pralkach automatycznych,
•do pralki włożono za dużo bielizny,
•wybrano niewłaściwy program prania,
•za mało dodano detergentu.
17
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Wibrowanie lub hałaśliwa praca
urządzenia :
•nie usunięto wszystkich blokad (patrz rozdział „Usuwanie blokad”),
•urządzenie nie jest wypoziomowane,
•urządzenie jest zbyt blisko ściany lub mebli,
•pranie nie jest dobrze rozłożone wewnątrz bębna,
•niewystarczający wsad.
Cykl prania jest zbyt długi :
•filtry na dopływie wody są zabrudzone,
•nastąpiła przerwa w zasilaniu elektrycznym lub w dostawie
wody,
•włączyło się zabezpieczenie termiczne silnika,
•temperatura dopływającej wody jest niższa niż zwykle,
•uruchomił się system zabezpieczający, który wykrył nadmiar
piany (za dużo detergentu), a pralka rozpoczęła jej odprowadzanie,
•włączyło się zabezpieczenie przed niewyważeniem : dodana
została dodatkowa faza, aby lepiej rozłożyć pranie wewnątrz
bębna.
Pralka zatrzymuje się w trakcie
cyklu prania :
•usterka na doprowadzeniu wody lub w zasilaniu elektrycznym,
•wybrano opcję Stop z wodą,
•klapki bębna są otwarte.
Pokrywa nie otwiera się po
zakończeniu cyklu :
•kontrolka “natychmiastowe otwarcie”* jest zgaszona,
•nadmierna temperatura wody z detergentem,
•pokrywa odblokuje się 1 do 2 minut po zakończeniu programu*.
Nie pali się kontrolka “zatrzymanie bębna w górze” na zakończenie cyklu:
•bęben nie zatrzymał się w prawidłowej pozycji w związku z
nierównomiernie rozłożonym praniem ; obrócić ręcznie bęben.
Na wyświetlaczu** pojawia się
kod błędu E40, a przycisk “Start/
Pauza” miga na czerwono*** :
•pokrywa nie jest prawidłowo zamknięta.
Na wyświetlaczu** pojawia się
kod błędu E20, a przycisk “Start/
Pauza” miga na czerwono*** :
•filtr na odpływie wody jest zatkany,
•wąż odpływowy jest przygnieciony lub zgięty,
•wąż odpływowy jest za wysoko (patrz rozdział “Instalacja”),
•pompa odpływowa jest zatkana,
•syfon w instalacji jest zatkany.
Na wyświetlaczu** pojawia się
kod błędu E10, a przycisk “Start/
Pauza” miga na czerwono*** :
•zawór wody jest zakręcony,
•nastąpiła przerwa w dostawie wody.
18
Nieprawidłowe działanie
Przyczyny
Na wyświetlaczu** pojawia się
kod błędu EF0, a przycisk “Start/
Pauza” miga na czerwono*** :
•filtr na odpływie wody jest zatkany,
•włączyło się urządzenie zabezpieczające przed zalaniem,
należy :
- zakręcić zawór wody,
- opróżnić urządzenie w ciągu 2 minut przed jego odłączeniem,
- skontaktować się z serwisem technicznym.
Pompa spustowa pralki stale
pracuje, nawet wtedy, gdy
urządzenie jest wyłączone :
•włączyło się urządzenie zabezpieczające przed zalaniem,
należy :
- zakręcić zawór wody,
- opróżnić urządzenie w ciągu 2 minut przed jego odłączeniem,
- skontaktować się z serwisem technicznym.
środek zmiękczający dostaje się
bezpośrednio do bębna podczas
wlewania go do komory na
detergenty :
•przekroczono poziom MAX.
* W zależności od modelu.
**W niektórych modelach mogą włączyć się sygnały dźwiękowe.
*** Po usunięciu ewentualnych przyczyn usterek, wcisnąć przycisk “Start/Pauza”, aby przerwany program się rozpoczął.
19
Dane techniczne
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
NAPIĘCIE / CZĘSTOTLIWOŚĆ
MOC
CIŚNIENIE WODY
Podłączenie do sieci wodociągowej
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimum
Maksimum
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Urządzenie jest zgodne z wymogami Dyrektywy 89/336/EWG dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywy 73/23/EWG dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego.
20
Szacunkowe wartości poboru i zużycia
Temperatury
Szacunkowe
zużycia**
wartości
°C
litry
kWh
Bawełniane
90
63
2,10
Bawełniane*
60
58
1,20
Bawełniane
40
58
0,70
Bawełniane
30
58
0,50
Syntetyczne
60
45
0,80
Syntetyczne
40
45
0,60
Syntetyczne
30
45
0,50
Delikatne
40
50
0,50
Delikatne
30
50
0,30
Wełniane
40
45
0,45
Wełniane
30
45
0,40
Pranie ręczne
40
45
0,45
Pranie ręczne
od zimna
45
0,35
Jeansy
40
55
0,60
Sport
40
50
0,70
Firanki
40
58
0,55
Namaczanie
30
20
0,20
Płukanie
-
32
0,05
Odpompowanie
-
-
0,002
Wirowanie
-
-
0,015
poboru
i
Długość
Patrz wyświetlacz
Program / Rodzaj prania
* Program referencyjny do prób zgodnie z normą CEI 456 (Bawełniane 60° C + opcja Ekonomiczne) :
49 L / 1,04 kWh / 140 min
** Dane orientacyjne – mogą się zmieniać w zależności od warunków eksploatacyjnych.
Wskazane wartości poboru i zużycia odpowiadają maksymalnym temperaturom każdego programu.
21
Ochrona środowiska
Stare urządzenie
Zalecenia ekologiczne
Wszystkie materiały oznaczone symbolem
nadają się do recyklingu. Należy je
przekazywać do specjalistycznych punktów
skupu/zbiórki (informacje na temat takich
punktów można uzyskać w urzędach
gminy), aby umożliwić ich przetworzenie na
surowce wtórne i recykling.
Oddając urządzenie do utylizacji, należy
również zadbać o to, aby usunąć wszelkie
potencjalne zagrożenia z nim związane:
Odciąć przewód zasilający tuż przy
urządzeniu.
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz przyczynienia się do ochrony
środowiska, prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń :
• Jeśli to możliwe, urządzenie powinno pracować z pełnym wsadem, a nie ze wsadami cząstkowymi.
• Z funkcji Pranie Wstępne lub Namaczanie
należy korzystać wyłącznie w przypadku
bardzo zabrudzonego prania.
• Dopasować dawki detergentów do stopnia twardości wody (patrz rozdział
“Dawkowanie detergentów”) oraz do
wielkości wsadu oraz stopnia zabrudzenia
prania.
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych zajmującego się złomowanym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
22
Instalacja
UWAGA !
Wyjąć zabezpieczenia transportowe przed
pierwszym uruchomieniem urządzenia.
Zachować zabezpieczenia na przyszłość :
transport urządzenia bez zabezpieczeń
może spowodować uszkodzenie wewnętrznych komponentów, nieszczelność lub nieprawidłowości w pracy, a także może
prowadzić do odkształceń spowodowanych
przez uderzenia.
7
8
Zdjęcie zabezpieczeń
Rozpakowanie
1
2
4
3
5
3
4
1
2
1
5
6
2
23
3
4
1
2
3
4
Okręcić zawór wody.
Sprawdzić szczelność.
Nie można przedłużać węża doprowadzającego wodę. Jeśli jest za krótki, należy
zlecić wymianę w serwisie technicznym.
Odpompowanie
Aby pralka była zainstalowana w równej linii
z sąsiednimi meblami, należy :
5
Dopływ wody
Należy umieścić z tyłu pralki rurę dopływu
wody, podłączoną do urządzenia, w sposób
pokazany poniżej (Nie używać ponownie
poprzedniego węża) :
- Końcówka węża
pasuje do wszystkich
obecnie dostępnych
na rynku rodzajów
syfonów.
Zamocować
końcówkę do syfonu
przy pomocy opaski
zaciskowej dostarczonej w komplecie z
urządzeniem*.
- Zamontować wspor2
nik na wąż odprowadzający wodę.
Zamontować
końcówkę węża do
rury kanalizacyjnej z
syfonem (lub na
krawędzi umywalki)
na wysokości od 70 do 100 cm. Sprawdzić,
1
*W zależności od modelu.
24
czy zamocowanie jest solidne. Należy
zapewnić możliwość doprowadzenia powietrza do końcówki spustowej wody, aby
zapobiec powstaniu efektu syfonu.
Dzięki dokładnemu wypoziomowaniu można
uniknąć drgań, hałasu oraz przemieszczania się pralki podczas pracy.
2
3
UWAGA !
Nie wolno w żadnym przypadku przedłużać
węża odpływowego. Jeśli jest za krótki,
należy zlecić wymianę osobie wykwalifikowanej.
Podłączenie elektryczne
Pralkę można podłączyć wyłącznie do sieci
prądu jednofazowego o napięciu 230 V.
W obwodzie elektrycznym pralki należy
umieścić następujący bezpiecznik: 10 A dla
230 V.
Urządzenie nie może być podłączane do
sieci za pośrednictwem przedłużaczy ani
rozdzielaczy.
Sprawdzić prawidłowość uziemienia.
Instalacja na miejscu
Umieścić urządzenie na płaskim i twardym
podłożu w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Urządzenie nie może stykać się ze
ścianą, ani z innymi meblami.
Aby przesunąć urządzenie należy :
Aby przesunąć pralkę
1
należy ustawić ją na
kółeczkach
przesuwając zdecydowanie
dźwignię
znajdującą się u dołu
urządzenia z prawej
strony w lewo. Gdy
urządzenie jest już na właściwym miejscu,
przesunąć dźwignię z powrotem na
początkową pozycję.
25
Gwarancja
Warunki gwarancji
1. Electrolux Poland Sp. z o.o. gwarantuje,
że zakupione urządzenie jest wolne od wad
fizycznych zobowiązując się jednoczesnie w razie ujawnienia takich wad w okresie
gwarancyjnym i w zakresie określonym
niniejszym dokumentem - do ich usunieęia
w sposób uzależniony od właściwości wady.
2. Ujawniona wada zostanie usunieta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego
punktu serwisowego Electrolux Poland.
3. W wyjątkowych przypadkach koniecznosci sprowadzenia części zamiennych od
producenta termin naprawy może zostać
wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi
24 miesiące od daty zakupu.
5. Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.
6.Gwarancja nie obejmuje :
– uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją
obsługi,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych
lub termicznych,
– uszkodzeń spowodowanych działaniem
siły zewnętrznej np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferycznego,
– napraw i modyfikacji dokonanych przez
firmy lub osoby nie mające autoryzacji Electrolux Poland,
– części z natury łatwo zużywalnych takich
jak : żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła.
7. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na
nowy jezeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim
wady. Przez naprawę rozumie się wykonanie czynności o charakterze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie
26
naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktażu, konserwacji sprzętu, poprawy
połączeń mechanicznych lub elektrycznych.
8. Wymiany sprzętu dokonuje autoryzowany
punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeśli
jest to niemożliwe placówka sprzedaży
detalicznej, w której sprzęt został zakupiony.
Sprzęt zwracany po wymianie musi byc
kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Montaż sprzętu wymagającego specjalistycznego podłączenia do sieci gazowej lub
elektrycznej może być wykonany wyłącznie
przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia pod rygorem utraty gwarancji.
10. Electrolux Poland nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
na skutek niewłaściwego zainstalowania
sprzętu lub napraw wykonanych przez
osoby nieupoważnione.
11. Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
12. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu niezgodności towaru z umową.
13.Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Polski.
14. Warunkiem dokonania naprawy lub
wymiany urządzenia w ramach gwarancji
jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną datą sprzedaży, potwierdzoną pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
Uwaga : uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel. 22 434 73 00
e-mail: [email protected]
www.electrolux.pl
Gwarancja Europejska
Urządzenie jest objęte gwarancją firmy
Electrolux w każdym z krajów wymienionych
w załączonym dokumencie (European
Address Services) przez okres podany w
gwarancji lub określony ustawowo przez
obowiązujące przepisy prawa. W przypadku
przeprowadzki właściciela urządzenia z jednego z poniższych krajów do innego, gwarancja zachowuje swoją wazność z
następującymi zastrzeżeniami :
• Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy potwierdzić przez okazanie dokumentu zakupu
wydanego przez sprzedawcę urządzenia.
• Okres gwarancji na urządzenie oraz
zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
części) są takie same, jak okres i zakres
obowiązujące dla danego modelu lub serii
urządzenia w nowym kraju zamieszkania.
• Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobiście na pierwszego kupującego i nie
można jej przekazać na innego użytkownika.
• Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy
Electrolux. Użytkowanie do celów zawodowych jest wykluczone.
• Urządzenie zostało zainstalowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami nowego kraju zamieszkania.
Postanowienia niniejszej Gwarancji Europejskiej w żaden sposób nie ograniczają nabytych praw ustawowych.
27
Obsah
Upozornění............................................. 29
Popis spotřebiče..................................... 31
Osobní nastavení ...................................32
Tabulka programů .................................. 33
Jak prát ? ............................................... 34
Návod k praní ........................................ 38
Údržba a čištění ..................................... 40
V případě poruchy.................................. 42
Technické parametry .............................. 45
Spotřeba.................................................46
Životní prostředí ..................................... 47
Instalace.................................................48
Záruční podmínky .................................. 51
28
Upozornění
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Tato upozornění jsou uvedena v zájmu
vaší bezpečnosti a bezpečnosti dalších
osob.
Doporučujeme vám, abyste si před instalací a použitím spotřebiče tato upozornění pozorně přečetli. Děkujeme vám za
pozornost. Tento návod k použití si
uložte ke spotřebiči. Pokud spotřebič
prodáte nebo darujete jiné osobě, předejte jí i tento návod k použití. Nový uživatel se tak bude moci seznámit s chodem
pračky i s důležitými upozorněními.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
• Neměňte, ani se nesnažte měnit technické údaje tohoto spotřebiče. Je to pro
vás nebezpečné.
• Před každým praním odstraňte z prádla
zapomenuté mince, zavírací špendlíky,
brože, šroubky apod. Tyto předměty by
mohly vážně pračku poškodit.
• Používejte prací prostředek v množství
doporučeném v části “Dávkování pracích
prostředků”.
• Malé kousky oděvů jako ponožky, pásky
apod. perte v malém plátěném sáčku
nebo povlaku.
• Po použití pračky vytáhněte zástrčku ze
zásuvky a zavřete kohoutek přívodu vody.
• Před každou údržbou nebo čištěním vždy
odpojte pračku od sítě.
• Neperte v pračce prádlo s kosticemi,
nezaobroubené nebo potrhané prádlo.
Instalace
• Po dodávce spotřebič ihned vybalte, nebo
ho nechte vybalit. Zrakem zkontrolujte,
zda je v pořádku. Případné připomínky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zapište na dodací list, který dostanete při
dodání spotřebiče.
Před zapojením spotřebiče do sítě nebo
jeho použitím je nutné odstranit všechny
ochranné přepravní prvky. Neúplné odstranění ochranných přepravních prvků by
mohlo poškodit spotřebič nebo sousedící
nábytek.
Vodovodní připojení při instalaci nechte
provést kvalifikovaným instalatérem.
Pokud je pro připojení spotřebiče nutné
provést úpravu elektrické instalace,
obrat’te se na kvalifikovaného elektrikáře.
Po provedení instalace zkontrolujte, zda
spotřebič nestojí na napájecím kabelu.
Jestliže pračku instalujete na koberec, je
nutné
zkontrolovat,
zda
koberec
nezakrývá dolní otvory pračky určené pro
větrání.
Spotřebič musí být připojen k elektrické
zásuvce s uzemněním podle předpisů.
Před připojením pračky k elektrické síti si
pozorně přečtěte pokyny uvedené v části
“Elektrické připojení”.
Výměnu napájecího kabelu smí provádět
pouze servisní středisko.
Výrobce odmítá odpovědnost za jakoukoli
škodu vzniklou nesprávnou instalací.
Ochrana proti mrazu
Pokud je spotřebič vystaven teplotám
nižším než 0°C, proveďte následující kroky :
• Zavřete kohoutek a odpojte přívodní
hadici.
• Konec přívodní hadice a vypouštěcí
hadice vložte do nádoby na podlaze.
• Zvolte program Vypouštění a nechte ho
proběhnout až do konce.
• Vypněte pračku nastavením voliče programů do polohy “Stop”.
29
• Odpojte pračku od sítě.
• Přívodní hadici opět přišroubujte a
vypouštěcí hadici vrat’te na místo.
Tímto způsobem vypustíte vodu zbylou v
hadicích a zabráníte tak jejímu zamrznutí a
následnému poškození pračky.
Chcete-li pračku opět použít, zkontrolujte,
zda je umístěná v místnosti s teplotou nad
0°C.
Použití
• Tato pračka je určená k běžnému
domácímu používání. Nepoužívejte ji k
obchodním nebo průmyslovým účelům,
nebo k jinému účelu, než ke kterému byla
zkonstruována, k praní, máchání a
ždímání.
• V pračce perte pouze oděvy určené k
praní v pračce. Řiďte se pokyny na
visačce oděvu.
• V pračce neperte oděvy se skvrnami od
benzínu, alkoholu, trichloretylenu apod.
Jestliže použijete přípravky na odstraňování skvrn, počkejte, až se vypaří, a
teprve potom vložte oděvy do bubnu.
• Tento spotřebič smí používat pouze dospělí. Dbejte na to, aby se ho děti
nedotýkaly a nehrály si s ním.
30
Popis spotřebiče
Ovládací panel
Volič programů
Tlačítko rychlosti Tlačítka
odstředění
funkcí
Kontrolka
Tlačítko
zablokování víka Odložený start
Displej
Tlačítko Start/
Pauza
Volič programů
• V poloze není pračka zapnutá.
• V jiné poloze je pračka zapnutá a je zvolen program.
Tlačítko rychlosti odstředění
• Volba rychlosti odstředění nebo funkce Zastavení s vodou v
bubnu opakovaným stisknutím tlačítka.
Tlačítka funkcí
• Volba jedné nebo více funkcí opakovaným stisknutím tlačítek.
Displej
• Zobrazuje dobu trvání zvoleného programu nebo odloženého
startu.
Kontrolka zablokování víka
• Svítí, když není víko správně zavřené.
Tlačítko Start/Pauza
• Ke spuštění programu nebo nastavení pauzy programu.
Tlačítko Odložený start
• Volba odloženého startu opakovaným stisknutím tlačítka.
31
Ovládací panel
Přihrádka na prací prostředky
Držadlo k otevření víka
Praní
Aviváž
(nepřekračujte
značku MAX M )
Dvířka filtru
Páka k přemístění spotřebiče
Vyrovnávací
nožičky
Osobní nastavení
Dětská pojistka
Tato funkce umožňuje dva typy zablokování:
- jestliže funkci zapnete po spuštění cyklu,
není možné měnit ani funkce ani program.
Cyklus probíhá a ke spuštení nového cyklu
je nutné funkci pojistky zrušit.
- jestliže funkci zapnete před spuštěním
cyklu, není možné pračku spustit.
K zapnutí dětské pojistky je nutné pračku
připojit k síti, a pak stisknout současně
tlačítka “Odstředění”
a “Funkcí”
, až
se na displeji objeví symbol .
Volba funkce se uloží do paměti.
Dětskou pojistku vypnete stejným postupem.
32
Předpírka
Tabulka programů
Program / Druh prádla
Množstv
í prádla
Normální bavlna* : Bílá nebo barevná, např. normálně 5,5 kg
zašpiněné pracovní oděvy, ložní a stolní prádlo, spodní prádlo,
ubrousky.
Syntetické : Syntetické tkaniny, spodní prádlo, barevné tka- 2,5 kg
niny, nežehlící košile, blůzy.
Možné funkce
Předpírka
Krátký**
Úsporný***
Snadné žehlení
Máchání plus
Zastavení s vodou v bubnu
Odložený start
2,5 kg
Předpírka
Krátký
Máchání plus
Zastavení s vodou v bubnu
Odložený start
Vlna : Vlna vhodná k praní v pračce s označením “čistá 1,0 kg
střižní vlna určená pro praní v pračce, nesráží se”.
Zastavení s vodou v bubnu
Odložený start
1,0 kg
Zastavení s vodou v bubnu
Odložený start
Džíny : K praní džínových oděvů. Funkce Máchání plus je 3,0 kg
aktivní.
Předpírka
Snadné žehlení
Zastavení s vodou v bubnu
Odložený start
Sport : Pro velmi zašpiněné venkovní sportovní oděvy. Fun- 2,5 kg
kce Předpírka je aktivní.
Máchání plus
Zastavení s vodou v bubnu
Odložený start
2,5 kg
Máchání plus
Zastavení s vodou v bubnu
Odložený start
Jemné : Pro všechny jemné tkaniny, např. záclony.
Ruční praní : Velmi jemné prádlo s visačkou “ruční praní”.
Záclony : K praní záclon. Funkce Předpírka je aktivní.
Namáčení : Namáčení pro velmi špinavé prádlo se zasta- 5,5 kg
vením s vodou v bubnu.
Odložený start
Máchání : S tímto programem lze vymáchat prádlo prané v 5,5 kg
ruce.
Snadné žehlení
Máchání plus
Zastavení s vodou v bubnu
Odložený start
Vypouštění : Provede vypouštění po zastavení s vodou v 5,5 kg
bubnu.
Odstředění : Provede odstředění od 500 do 1300/1000*** ot/
min po zastavení s vodou v bubnu.
5,5 kg
Odložený start
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program Normální bavlna 60° + funkce Úsporný).
** Neplatí s programy Úsporný.
*** Nelze kombinovat s programy, jejichž teplota je nižší než 40 C.
**** Podle modelu.
33
Jak prát ?
První použití
Dávkování pracích prostředků
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Tato pračka byla zkonstruována tak, aby
vaše spotřeba vody a pracích prášků byla
co nejnižší, snižte proto dávky pracího prostředku předepsané výrobci.
Nasypte příslušnou dávku práškového
pracího prostředku do komor pro praní
i
pro předpírku
v případě, že jste vybrali
funkci “předpírka”. V případě potřeby nalijte
aviváž do komory .
Jestliže používáte jiný typ pracího prostředku, řiďte se částí “Prací prostředky a
přísady” návodu k praní.
• Přesvědčte se, že jsou elektrické a vodovodní přípojky v souladu s instalačními
pokyny.
• Z bubnu vyjměte polystyrénovou vložku a
všechny další díly.
• Proveďte předběžný prací cyklus při 90°C
bez prádla, ale s mycím prostředkem,
abyste vyčistili nádrž.
Denní použití
Vkládání prádla
• Otevřete víko pračky.
• Otevřete buben stiskem blokovacího
tlačítka A : protilehlé části dvířek bubnu se
automaticky otevřou.
• Vložte prádlo, zavřete buben a víko
pračky.
Volba požadovaného programu
Vhodný program pro daný druh prádla
najdete v tabulce programů (viz část
Tabulka programů).
A
POZOR !
Před zavřením víka pračky zkontrolujte, zda
jsou dvířka bubnu správně zavřená :
• obě části dvířek jsou zaklapnuté,
• blokovací tlačítko A vystupuje.
34
Otočte voličem programů na požadovaný
program. Kontrolka tlačítka “Start/Pauza”
začne blikat zeleně.
POZOR !
Otočíte-li v průběhu cyklu voličem programů
na jiný program, pračka nebude na tento
nově zvolený program reagovat. Na několik
vteřin bude blikat “Err” a tlačítko “Start/
Pauza”
bude blikat červeně, pak se opět
objeví symbol cyklu.
Volba rychlosti odstředění
Pokud chcete prádlo odstředit
při jiné rychlosti odstředění,
než nabízí pračka, stiskněte
tlačítko “Odstředění”
.
Můžete také zvolit funkce “Bez
odstředění”*, “Zastavení s
vodou v bubnu”
* nebo
“Noční klid plus”*.
Maximální rychlosti jsou :
pro Normální bavlna : 1300 ot/
min (ZWQ6130), 1000 ot/min
(ZWQ6100),
pro Syntetické, Sport : 900 ot/min,
pro Ruční praní, Vlna, Džíny : 1000 ot/min
(ZWQ6100), 900 ot/min (ZWQ6130),
pro Jemné, Záclony : 700 ot/min.
Pokud jste zvolili funkci “Zastavení s vodou
v bubnu”
nebo “Noční klid plus”, je nyní
nebo
nutné zvolit program “Odstředění”
k ukončení cyklu.
“Vypouštění”
“Zastavení s vodou v bubnu”
Pračka nevypustí vodu z posledního
máchání a prádlo se tak nezmačká.
Volba funkce
(viz Tabulku programů).
Stiskněte jedno nebo více požadovaných
tlačítek ; příslušné kontrolky se rozsvítí.
Další stisknutím kontrolky zhasnou. Jestliže
je nějaká funkce neslučitelná se zvoleným
programem, na displeji bliká zpráva “Err” a
tlačítko “Start/Pauza”
bliká červeně.
Funkce “Předpírka”
V pračce je možné prádlo předeprat při
maximálně 30°C.
Předpírka končí krátkým odstředěním u programů bavlna, syntetické prádlo a
vypuštěním vody u programů pro jemné
prádlo.
Funkce "Krátký"
Doba praní se zkrátí podle zvoleného programu.
Funkce “Úsporný”
Tato funkce umožòuje zvolit program s nižší
teplotou a pøitom se stejnou úèinností, jakou má
program s vyšší teplotou.
Funkce “Snadné žehlení”
Volbou této funkce se prádlo šetrně vypere
a vyždímá, aby se nezmačkalo. žehlení je
pak jednodušší.
Použijete-li tuto funkci s programy Bavlna,
rychlost odstředění bude automaticky 900
ot/min.
Funkce “Máchání plus”
Různé funkce se volí po volbě programu a
před spuštěním tlačítka “Start/Pauza”
*podle modelu
Pračka přidá během cyklu jedno nebo dvě
máchání. Tato funkce se doporučuje pro
osoby s citlivou pokožkou nebo v oblastech
s velmi měkkou vodou.
Příležitostně :
Stiskněte tlačítko “Máchání plus”
. Funkce je aktivní pouze pro zvolený program.
35
Trvale :
Stiskněte tlačítka “Úsporný”
a “Máchání
plus”
na několik vteřin. Funkce je trvale
aktivní, i když pračku vypnete.
Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný
postup.
“Odložený start”
2h
Tato funkce umožňuje odložit spuštění
pracího programu o 30, 60, 90 minut, 2
hodiny až 20 hodin.
Zvolený čas odložení se na několik vteřin
zobrazí na displeji
Odložený start můžete kdykoli změnit nebo
zrušit před stisknutím tlačítka “Start/Pauza”
dalším stisknutím tlačítka “Odložený
start”
(0’ znamená okamžité spuštění).
Jestliže jste už stiskli tlačítko “Start/Pauza”
a přejete si odložený start změnit nebo
zrušit, postupujte takto :
• Ke zrušení odloženého startu a
okamžitému spuštění cyklu stiskněte
tlačítko “Start/Pauza”
a potom tlačítko
“Odložený start”
. Stiskněte “Start/
Pauza”
ke spuštění cyklu.
• Chcete-li změnit čas odložení, je nutné
postupovat přes polohu “Stop” a znovu
naprogramovat cyklus.
POZOR !
Víko pračky je během odloženého startu
zablokované. Chcete-li ho otevřít, musíte
pračku uvést do stavu pauzy stisknutím
tlačítka “Start/Pauza”
. Po opětovném
zavření víka stiskněte tlačítko “Start/Pauza”
.
36
Spuštění programu
Stiskněte tlačítko “Start/
Pauza”
ke spuštění
cyklu; příslušná kontrolka se
rozsvítí zeleně.
Kontrolka
se rozsvítí
(zablokovaná dvířka).
Volič programů se během cyklu neotáčí, to
je normální jev.
Zbývající čas se objeví na displeji.
1.12
Při odloženém startu se na displeji objevuje
odpočítávání (hodinu po hodině, pak 90, a
minutu po minutě od 60 min).
Přerušení programu
Přidání prádla během prvních 10 minut
Jakmile se kontrolka
rozsvítí, máte
možnost přidat prádlo podle následujícího
postupu.
: v době
Stiskněte tlačítko “Start/Pauza”
přerušení příslušná kontrolka bliká zeleně.
Otevření víka je možné až asi 2 minuty po
zastavení pračky. Opět stiskněte toto
tlačítko k pokračování programu.
Změna probíhajícího programu
Před provedením změny probíhajícího programu je nutné uvést pračku do stavu pauzy
stisknutím tlačítka “Start/Pauza” . Jestliže
změna není možná, na displeji bliká “Err” a
bliká několik vteřin
tlačítko “Start/Pauza”
červeně. Chcete-li i přesto změnit program,
je nutné zrušit právě probíhající program
(viz níže).
Zrušení programu
Jestliže si přejete zrušit program, otočte
ukazatelem voliče programů do polohy
“Stop” .
Konec programu
Pračka se automaticky zastaví ; tlačítko
“Start/Pauza”
zhasne a na displeji bliká
“0”. Otevření víka je možné až asi 2 minuty
po zastavení pračky. Kontroka
zhasne.
Otočte ukazatelem voliče programů do
polohy “Stop” .
Vyjměte prádlo.
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete
přívod vody.
POZOR !
Doporučujeme ponechat víko a buben
pračky po skončení praní otevřené, aby se
nádrž vyvětrala.
Klidový stav
Jestliže pračka zůstane 10 min před
spuštěním cyklu nebo na konci cyklu beze
změny, uvede se do klidového stavu. Displej
zhasne a tlačítko “Start/Pauza”
začne
pomalu blikat.
Chcete-li klidový stav zrušit, stiskněte
nějaké tlačítko nebo pootočte ukazatelem
programátoru.
37
Návod k praní
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Třídění a příprava prádla
• Prádlo roztřiďte podle druhu a symbolu
údržby (viz dále uvedenou část
Mezinárodní symboly): normální praní pro
odolné prádlo, které snese energické
praní a ždímání; šetrné praní pro jemné
prádlo, které se musí prát opatrně.
Perete-li dohromady prádlo z různých tkanin, zvolte program a teplotu vhodné pro
nejjemnější tkaninu.
• Bílé a barevné prádlo perte odděleně. Bílé
prádlo by se mohlo obarvit, nebo
zešednout.
• Nové barevné prádlo často pouští nadbytečnou barvu. Vyperte ho proto poprvé
raději samostatně. Dodržujte pokyny k
péči o prádlo “perte samostatně” a
“vyperte několikrát samostatně”.
• Vyprázdněte kapsy a prádlo rozložte.
• Odstraňte uvolněné knoflíky, špendlíky a
sponky. Zavřete zipy, zavažte tkaničky i
pásky.
• Obrat’te naruby oděvy z více vrstev
(větrovky, spací pytle apod.), barevné pletené kusy i vlněné a textilní oděvy s ozdobami.
• Malé choulostivé kousky perte ve speciální prací sít’ce (ponožky, punčochy,
podprsenky).
• Záclony perte obzvlášt’ opatrně. Odstraňte připevňovací háčky a záclony
vložte do sít’ky nebo sáčku.
Vkládání prádla podle druhu tkaniny
Množství prádla vloženého do bubnu nesmí
překročit maximální kapacitu pračky. Tato
kapacita se může lišit podle druhu tkaniny. V
případě velmi špinavého prádla nebo savé
tkaniny snižte množství prádla.
38
Všechny tkaniny nemají stejný objem a stejnou schopnost zadržování vody. Proto je
možné naplnit buben v zásadě takto :
• plný buben bez nadměrného stlačení v
případě prádla z bavlny, lnu, směsi,
• poloviční objem bubnu pro upravenou
bavlnu a syntetická vlákna,
• třetinový objem bubnu pro velmi choulostivé prádlo jako záclony a vlněné látky.
V případě smíšené náplně prádla naplňte
buben podle nejchoulostivější tkaniny.
Prací a přídavné prostředky
Používejte pouze prací a přídavné prostředky, které jsou vhodné pro použití v
pračce. Řiďte se pokyny výrobce uvedené v
části Přihrádka na prací prostředky a
Dávkování pracích prostředků.
Současné použití různých druhů pracích
prostředků nedoporučujeme, mohlo by dojít
k poškození prádla.
Množství použitého pracího prostředku
závisí na množství praného prádla, tvrdosti
vody a stupni zašpinění prádla.
Pokud je voda měkká, lehce snižte dávky.
Je-li voda vápenitá (doporučujeme použití
odvápňovacího prostředku), nebo je prádlo
velmi znečištěné či se skvrnami, dávky trochu zvyšte.
Stupeň tvrdosti vody zjistíte u místního
vodárenského podniku nebo u jiného kompetentního úřadu.
Prací prostředky v prášku lze použít bez
omezení.
Tekuté prací prostředky se nesmějí
používat, chcete-li zvolit předpírku. U cyklu
bez předpírky je můžete nalít buď do koule,
kterou umístíte přímo v bubnu, nebo do
komory pro praní; v obou případech je nutné
okamžitě spustit prací cyklus.
Prací prostředky v tabletách nebo dávkách
je nutné vložit do dávkovače na prací prostředky přímo do pračky.
Při ošetřování skvrn před pracím cyklem se
řiďte pokyny k použití a dávkování výrobce
daného prostředku. Jestliže použijete prací
prostředek k ošetření skvrn, je nutné
okamžitě spustit prací cyklus.
Mezinárodní symboly
NORMÁLNÍ
PRANÍ
Praní při
95°C
Praní při
60°C
Praní při40°C
Praní při
30°C
Šetrné praní
v ruce
Neprat
ŠETRNÉ
PRANÍ
CHLÓROVÁNÍ
Bělení chlórem (javelský louh) dovoleno (pouze za
studena a s ředěným roztokem)
Bělení chlórem (javelský louh) zakázáno
ŽEHLENÍ
Vysoká teplota žehlení
(max. 200°C)
Střední teplota žehlení
(max. 150°C)
Nízká teplota žehlení
(max. 100°C)
Nežehlit
CHEMICKÉ
ČIŠTĚNÍ
Chemické čištění
(všechna obvyklá rozpouštědla)
Chemické čištění
(všechna rozpouštědla mimo trichloretylen)
Chemické čištění
(pouze těžkým benzínem a R113)
Nečistit chemicky
Vysoká
teplota
Střední
teplota
SUŠENÍ
Sušit rozložené
Sušit zavěšené
Sušit na
ramínku
Sušení v
bubnové sušičce
dovoleno
Nesušit v bubnové sušičce
39
Údržba a čištění
POZOR !
Před každým čištěním odpojte pračku od
sítě.
5
6
Odstranění vodního kamene z
pračky
Pro odstranění vodního kamene používejte
speciální nekorozivní prostředek určený pro
pračky. Dodržujte dávkování a intervaly
odvápnění uvedené na obalu.
Plášt’ pračky
Zevní plochy pračky omývejte vlažnou
vodou a jemným čisticím prostředkem.
Nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla
nebo podobné prostředky.
Vypouštěcí filtr
Pravidelně čistěte filtr, který se nachází v
dolní části pračky.
1
2
3
4
5
6
Přihrádka na prací prostředky
Při čištění přihrádky postupujte takto :
1
2
3
4
7
40
Filtry přívodu vody
Při čištění filtrů postupujte takto :
1
2
41
V případě poruchy
Tento spotřebič byl při výrobě mnohokrát
testován. Pokud ale přesto zjistíte provozní
poruchu, nejprve se řiďte dále uvedenými
radami, a teprve potom zavolejte servisní
službu.
Problémy
Příčiny
Pračka se nespustila, nebo se
neplní vodou :
•pračka není správně zapojená do zásuvky, elektrická instalace nefunguje,
•víko pračky nebo dvířka bubnu nejsou správně zavřená,
•nespustili jste program,
•došlo k výpadku proudu,
•došlo k výpadku přívodu vody,
•vodovodní kohoutek je zavřený,
•filtry přívodu vody jsou zanesené,
•na přívodní hadici se objeví červený puntík.
Pračka se naplní vodou a hned
se vypustí :
•vypouštěcí oblouk ve tvaru U je zavěšen příliš nízko (viz část
Instalace).
Pračka neodstřeďuje,
nevypouští :
•vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá.
•vypouštěcí filtr je ucpaný.
•zareagovala pojistka proti špatnému rozložení prádla: špatné
rozložení prádla v bubnu,
•zvolili jste program “Vypouštění” nebo funkci “Noční provoz
plus”,
•nevhodná výška vypouštěcího oblouku.
nebo
Okolo pračky je voda :
•nadměrné množství pracího prostředku vyplavilo pěnu,
•prací prostředek není vhodný pro praní v pračce,
•vypouštěcí oblouk není správně zavěšený,
•nevrátili jste zpět na místo vypouštěcí filtr,
•přívodní hadice netěsní.
Výsledky praní nejsou uspokojivé :
•prací prostředek není vhodný pro praní v pračce
•v bubnu je příliš mnoho prádla,
•prací program není správně zvolený,
•málo pracího prostředku.
Pračka vibruje, je hlučná :
•ze spotřebič nebyly odstraněny všechny ochranné přepravní
prvky),
•spotřebič není vyrovnaný a dobře upevněný,
•spotřebič je příliš blízko stěn nebo nábytku,
•prádlo není v bubnu dobře rozložené,
•málo prádla.
42
Problémy
Příčiny
Prací cyklus je příliš dlouhý :
•filtry přívodu vody jsou zanesené,
•došlo k výpadku proudu nebo přívodu vody,
•zásah tepelné pojistky motoru,
•teplota přívodu vody je nižší než obvykle,
•zásah bezpečnostního systému zjištění pěny (příliš pracího
prostředku), pračka zareagovala vypuštěním pěny,
•zásah pojistky proti špatnému rozložení prádla: pračka přidala další fázi k lepšímu rozložení prádla v bubnu.
Pračka se během pracího cyklu
zastavuje :
•porucha přívodu vody nebo elektrického napájení,
•naprogramovali jste zastavení s vodou v bubnu,
•dvířka bubnu nejsou správně zavřená.
Víko nejde na konci cyklu otevřít:
•kontrolka “okamžité otevření”* nesvítí,
•nadměrná teplota pracího roztoku,
•víko se odblokuje 1 až 2 minuty po ukončení programu*.
Po ukončení cyklu se nerozsvítila kontrolka “správné zastavení bubnu”:
•Buben se nezastavil ve správné poloze dvířky nahoru kvůli
nerovnoměrnému rozložení prádla; otočte buben ručně.
Na displeji** se objevil chybový
kód E40 a tlačítko “Start/Pauza”
bliká červeně*** :
•víko není správně zavřené.
Na displeji** se objevil chybový
kód E20 a tlačítko “Start/Pauza”
bliká červeně*** :
•vypouštěcí filtr je ucpaný,
•vypouštěcí hadice je ucpaná, nebo ohnutá,
•vypouštěcí hadice je příliš vysoko (viz “Instalace”),
•vypouštěcí čerpadlo je ucpané,
•sifon instalace je ucpaný.
Na displeji** se objevil chybový
kód E10 a tlačítko “Start/Pauza”
bliká červeně*** :
•vodovodní kohoutek je zavřený,
•došlo k výpadku ve vodovodní síti.
Na displeji** se objevil chybový
kód EF0 a tlačítko “Start/Pauza”
červeně bliká*** :
•vypouštěcí filtr je ucpaný,
•zásah ochranného zařízení proti vyplavení, postupujte prosím
následujícím způsobem :
- zavřete kohoutek přívodu vody,
- nechte pračku po dobu 2 minut vypouštět, a pak vytáhněte
zástrčku ze zásuvky,
- zavolejte servisní službu.
43
Problémy
Příčiny
Vypouštěcí čerpadlo pračky je
stále v provozu, i když je spotřebič vypnutý :
•zásah ochranného zařízení proti vyplavení, postupujte prosím
následujícím způsobem :
- zavřete kohoutek přívodu vody,
- nechte pračku po dobu 2 minut vypouštět, a pak vytáhněte
zástrčku ze zásuvky,
- zavolejte servisní službu.
Při plnění komory na prací prostředky steče aviváž okamžitě do
bubnu :
•Překročili jste značku MAX.
* Podle modelu.
**U některých modelů může znít zvukový signál.
*** Po odstranění případných příčin poruchy stiskněte tlačítko “Start/Pauza” ke spuštění přerušeného
programu.
44
Technické parametry
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
NAPĚTÍ / FREKVENCE
CELKOVÝ PŘÍKON
TLAK VODY
Připojení k vodovodní síti
850 mm
400 mm
600 mm
230 V / 50 Hz
2300 W
Minimální
Maximální
0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)
Typ 20x27
Tento spotřebič odpovídá směrnici 89/336/EHS pro elektromagnetickou kompatibilitu a směrnici
73/23/EHS pro zařízení nízkého napětí.
45
Spotřeba
Teploty
Spotřeba orientačně**
°C
litry
kWh
Normální bavlna
90
63
2,10
Normální bavlna*
60
58
1,20
Normální bavlna
40
58
0,70
Normální bavlna
30
58
0,50
Syntetické
60
45
0,80
Syntetické
40
45
0,60
Syntetické
30
45
0,50
Jemné
40
50
0,50
Jemné
30
50
0,30
Vlna
40
45
0,45
Vlna
30
45
0,40
Ruční praní
40
45
0,45
Ruční praní
studená
45
0,35
Džíny
40
55
0,60
Sport
40
50
0,70
Záclony
40
58
0,55
Namáčení
30
20
0,20
Máchání
-
32
0,05
Vypouštění
-
-
0,002
Odstředění
-
-
0,015
Délka
Viz displej
Program / Druh prádla
* Výchozí program pro testy podle normy CEI 456 (program Normální bavlna 60° + funkce Úsporný) :
49 L / 1,04 kWh / 140 min
** Orientační údaje, které se mohou měnit v závislosti na podmínkách praní.
Uvedené hodnoty spotřeby odpovídají maximální teplotě pro každý program.
46
Životní prostředí
Likvidace
Ochrana životního prostředí
Všechny spotøebièe oznaèené symbolem
jsou recyklovatelné. Odvezte je do sběrného
dvora (bližší informace zjistíte na místním
úřadě), aby mohly být znovu zpracovány a
recyklovány.
V případě likvidace je nutné spotřebič znehodnotit odstraněním nebezpečných prvků:
odřízněte napájecí kabel těsně u spotřebiče.
Doporučujeme vám dodržovat následující
pokyny, které slouží k úspoře vody a energie, a tím přispívají k ochraně životního
prostředí :
• Perte pokud možno vždy plnou náplň
prádla, ne malá množství.
• Funkci předpírky nebo namáčení používejte pouze pro velmi špinavé prádlo.
• Dávku pracího prostředku přizpůsobte tvrdosti vody (viz část “Dávkování pracích
prostředků”), náplni prádla a stupni jeho
znečištění.
Symbol
na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního
úřadu, služby pro likvidaci domovního
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek
zakoupili.
47
Instalace
POZOR !
Před prvním uvedením do provozu je bezpodmínečně nutné odstranit ochranné přepravní prvky. Uschovejte si je pro případnou
další dopravu: přeprava neupevněného spotřebiče může poškodit vnitřní díly a způsobit
prosakování a poruchy chodu, může mít za
následek i deformace vzniklé nárazem.
8
Odstranění ochranných přepravních prvků
Vybalení
1
7
2
4
3
3
4
5
1
2
5
48
6
1
2
instalujte na zadní stranu pračky následujícím způsobem (Starou hadici znovu
nepoužívejte) :
1
2
3
4
3
Otevřete kohoutek přívodu vody.
Zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.
Přívodní hadici nelze prodlužovat. Jestliže je
příliš krátká, obrat’te se na servisní službu.
4
Vypouštění
- Nástavec na konci
hadice je vhodný pro
všechny běžné typy
sifonu.
Nástavec připevněte k
sifonu pomocí upevňova-cího kroužku,
který se dodává se
1
Chcete-li pračku vyrovnat se sousedícím
nábytkem, postupujte takto :
5
spotřebičem*.
2
Přívod vody
Přívodní hadici dodávanou se spotřebičem
- Na vypouštěcí hadici
namontujte oblouk ve
tvaru U.
Celou sestavu umístěte do vypouštěcího
potrubí (nebo do
umyvadla) ve výšce
mezi 70 a 100 cm.
*podle modelu
49
Dbejte na to, aby oblouk nevypadl. Na konci
vypouštěcí hadice musí být vstup vzduchu,
aby nedocházelo k případnému sifonovému
efektu.
POZOR !
Přívodní hadici nelze v žádném případě prodlužovat. Jestliže je příliš krátká, obrat’te se
na odborníka.
Elektrické připojení
Tato pračka smí být připojena pouze k jednofázovému napětí 230 V.
Zkontrolujte technické údaje pojistky vedení:
10 A při 230 V.
Spotřebič nesmí být připojen pomocí prodlužovací šňůry nebo vícečetné zásuvky.
Zkontrolujte, zda je uzemnění provedeno
podle platných předpisů.
Umístění
Pračku postavte na rovnou a pevnou
podlahu do větrané místnosti. Ověřte si, zda
se pračka nedotýká stěny nebo jiného nábytku v místnosti.
Chcete-li pračku přemístit, postupujte takto :
K přemístění pračky
1
stačí zatáhnout za
páku u dna pračky a
otočit ji zprava doleva;
tím se pračka postaví
na
kolečka.
Po
přemístění pračky na
zvolené místo páku
opět vrat’te do původní polohy.
50
Přesné vyrovnání pračky zabraňuje
vibracím, hluku a posunům při praní.
2
3
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu
spotřebiteli (dále také jen "Kupující") a jen
na výrobek sloužící k běžnému používání v
domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to
od data převzetí prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady,
popřípadě - není-li to vzhledem k povaze
(tzn. příčině i projevu) vady neúměrné právo na výměnu výrobku. Pokud není
takový postup možný, je Kupující oprávněn
žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku.
Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení
od kupní smlouvy lze uplatnit jen při splnění
všech zákonných předpokladů, a to pouze
tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřeben
nebo poškozen. Podmínkou pro uplatnění
každého práva ze Záruky přitom je, že :
– výrobek byl instalován a uveden do provozu i vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
– veškerě záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném servisním středisku,
– Kupující při reklamaci výrobku předloží
platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i
všechna případná další práva ze Záruky) je
kupující povinen uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním středisku. Zároveň musí
Autorizovanému
servisnímu
středisku
umožnit ověření existence reklamované
vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení
(popř. demontáže) výrobku, v provozní době
tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v
příslušném Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného odkladu, nejpozději
však do konce záruční doby, jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí
oprávněnost reklamace a podle povahy
vady výrobku rozhodne o způsobu opravy.
Kupující je povinen poskytnout Autorizovanému servisnímu středisku součinnost
potřebnou k prokázání uplatněného práva
na odstranění vady, k ověření existence
reklamované vady i k záruční opravě
výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od řádněho uplatnění práva na odstranění vady do
provedení záruční opravy Autorizovaným
servisním střediskem, avšak jen při splnění
podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii Opravního listu.
Opravní list slouží k prokazování práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah
a kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna
nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou
odpovídá Prodávající, či neposkytne-li
Kupující Autorizovanému servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je Kupující, povinen nahradit Prodávajícímu i
Autorizovanému
servisnímu
středisku
veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí pouze na území České republiky. Nevztahuje se na opotřebení nebo
poškození výrobku (včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní, nevhodnými
provozními podmínkami aj.), případný
nedostatek jakosti nebo užitné vlastnosti (
51
který není závadou) ani na výrobek použitý
nad rámec běžného používáni v domácnosti
(např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva
Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží
podle kogentních ustanovení zvláštních
právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při
prodeji výrobku a na požádání Kupujícího
poskytnout mu i kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetně jejich telefonních
čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných servisních střediscích poskytnou :
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buď na telefonu:
261126112, nebo na adrese ELECTROLUX
s.r.o., Electrolux Service, Budějovická 3,
140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800160016.
Evropská Záruka
Společnost Electrolux poskytuje záruku na
spotřebič ve všech zemích uvedených v
přiloženém dokumentu (European Address
Services) a na dobu stanovenou zárukou,
popřípadě platnými zákony. Jestliže se
přestěhujete z jedné uvedené země do jiné
z uvedených zemí, záruka na spotřebič
bude i nadále platná za následujících podmínek :
• Záruka na spotřebič platí ode dne prvního
zakoupení spotřebiče, které je možné
doložit předložením platného dokladu o
koupi vydaného prodejcem spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro stejné
období a na stejný rozsah práce a dílů,
jako platí v nové zemi Vašeho pobytu pro
tento určitý model řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na osobu
původního kupce spotřebiče a není přenosná na další osoby.
52
• Spotřebič je instalovaný a používaný v
souladu s pokyny vydanými společností
Electrolux a používá se pouze v domácnosti, tzn. spotřebič není využíván ke
komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu se
všemi příslušnými platnými předpisy v
nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají vliv na
žádná závazná práva, která se na Vás vztahují podle zákona.
www.electrolux.com
108 2963 00 - 05/07
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement