Electrolux EFG643 User manual

Electrolux EFG643 User manual

Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin, Exaustor de Cozinha

BRUKSANVISNING

BRUKSANVISNING

BRUGSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET

MANUAL DE INSTRUÇÕES

821 27 62-02/1

EFG 643

SERVICE

50 dBA

90W 14W

Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver bytas vid eventuell service.

Ventilatoren er bygget opp av moduler slik at det kun er nødvendig å bytte små detaljer ved eventuelt behov for service.

Emhætten er fremstillet i moduler, så de enkelte dele kan udskiftes ved hætter evt.

service.

Liesituuletin on moduulirakenteinen siten, että huollon yhteydessä pitää vaihtaa vain pieniä osia.

Construído em módulos para que apenas as peças pequenas necessitem ser substituidas na assistência.

Fläkten kan förses med ett TVÄTTBART högeffektivt kolfilter.

Ventilatoren kan utstyres med et meget effektivt, VASKBART kullfilter.

Emhætten kan monteres med vaskbart højeffektivt kulfilter.

Liesituulettimessa voidaan käyttää PESTÄVÄÄ korkeatehoista hiilisuodatinta.

Apode instalar-se no exaustor um filtro de carbono altamente eficaz e LAVÁVEL.

Ytbehandlingen har skett med lösningsmedelsfri pulverlackering.

Ventilatoren er overflatebehandlet med pulverlakk uten løsningsmidler.

Lakeringen er foretaget med pulverlak som er fri for opløsningsmiddel.

Pintakäsitelty liuotinvapaalla jauhemaalilla (polttomaalaus).

O exaustor tem um acabamento a tinta não solvente.

Fläkten är 2 till 3 gånger tystare än alla andra köksfläktar.

Ventilatoren er 2 til 3 ganger mer stillegående enn andre ventilatorer.

Emhætten lyder 2-3 gange svagere end alle andre emhætter.

Liesituuletin on 2-3 kertaa hiljaisempi kuin muut liesituulettimet.

É duas ou três vezes mais silencioso que os outros exaustores de cozinha.

Fläkten har lågenergilysrör på 2x7 W. Detta motsvarar en normal glödlampa på 90

W.

Ventilatoren har lavenergi lysrør på 2x7 W. Lysmessig tilsvarer dette en vanlig glødelampe på 90 W.

Emhætten har lavenergilysstofrør på 2x7 W. Dette svarer til en alm. glødetrådspære på 90 W.

Liesituulettimessa on 2x7 W energiansäästölamppu, joka vastaa 90 W normaalia hehkulamppua.

A lâmpada fluorescente de 2x7 W de baixo-consumo proporciona a mesma luz que uma lâmpada normal de 90 W.

Fabriken källsorterar: Plåt, wellpapp, trä, papper och cellplast.

Fabrikken kildesorterer sitt avfall. Stål, tre, papir, papp og plast.

Fabrikken sorterer affald: Metal, pap, træ, papir og plast.

Tehdas kierrättää: Pellit, pakkausmateriaalin, puun, paperin ja muovin.

O metal, o cartão, a madeira, o papel e plástico celular são separados para reciclagem na fábrica.

Innehållsförteckning........................ 3

Innholdsfortegnelse ...................... 10

Indholdsfortegnelse ...................... 17

Sisällysluettelo .............................. 24

Índice ............................................ 31

Innehållsförteckning

Säkerhetsinformation .................................................. 3

Beskrivning av köksfläkten ........................................ 4

Så här använder du din fläkt ....................................... 5

Skötsel och rengöring ................................................. 5

Om fläkten inte fungerar............................................. 7

Tekniska data .............................................................. 7

Installation .................................................................. 8

Vägledning för användning av instruktionerna

Följande symboler finns i texterna för att vägleda dig genom instruktionerna:

Säkerhetsinformation.

Miljöinformation.

 €

Steg för steg instruktioner för en operation.

Säkerhetsinformation

Fläkten får endast användas i enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning. Den uppfyller internationella säkerhetsföreskrifter och kvalitetsnormer. Samtliga säkerhetsåtgärder kan dock inte till fullo eliminera alla olycksrisker.

Läs därför noga igenom anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar och börjar använda fläkten.

Ge speciellt akt på texter med en varningstriangel för att undvika skador på person eller egendom. Tänk på att spara bruksanvisningen, som måste finnas om fläkten säljs eller överlåts på annan person.

Vid installation och service

All eventuell elektrisk installation skall utföras av behörig fackman och installationen av fläkten bör utföras av kunnig person. Arbete utfört av person utan tillräcklig kunskap kan försämra fläktens funktion samt leda till skada på person och/eller egendom.

Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant till elektrisk spis eller häll är 50 cm och till gasspis eller gashäll är 65 cm.

Kontrollera att fläktens anslutningssladd inte kommer i kläm vid installation.

Fläkten är endast elektriskt avstängd när stickkontakten eller säkringen (proppen) är borttagen.

Observera att utblåsningsluften inte får ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från bruksföremål, som matas med annat slag av energi än elenergi, som t ex oljepanna eller vedspis.

Vid användning

Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett, paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn.

Vid en eventuell brand: Stäng omedelbart av köksfläkten och spisen. OBS! Kväv elden med lock. Använd aldrig vatten.

Flambering bör inte ske under fläkten. Det kan orsaka brand. Tänk också på att stekfett tar eld om det blir överhettat. Lämna aldrig stekpannan utan uppsikt.

Fläktens fettfilter skall regelbundet rengöras för att undvika att fett kan droppa ner på kokzonen och orsaka brand. Se vidare under rubriken

“Skötsel och rengöring” i instruktionsboken.

Vid skrotning

Förhindra olyckor med den skrotade fläkten. Ta bort stickkontakten från vägguttaget och kapa sladden vid utgången från fläkten. Kontakta din kommun för information om var du kan lämna din fläkt eller kontakta AB Elektroservice.

3

Beskrivning av köksfläkten

Köksfläkten

Utblås

Motorhus

Fettfilter

Strömbrytare

Belysning

Tillbehör

Detta medföljer köksfläkten:

•

Skruvar för montering:

6 st. 5x30 mm skruvar.

•

Kallrasspjäll.

•

Instruktionsbok.

Följande beställs genom återförsäljaren:

•

Trumsats:

Då fläkten ansluts till evakueringskanal i enlighet med Boverkets normer används vid monteringen en trumsats, som innehåller 1 st evakueringsslang, 2 st slangklämmor och 1 st takstos av plåt med tillhörande tätningsring.

PNC 391 414 201.

•

LONG LIFE kolfilter:

Kolfilter skall användas då fläkten ansluts till systemet “återcirkulation”.

PNC 391 834 203.

•

Ventilationsgaller:

Ventilationsgaller för

återcirkulation. PNC 391 433 101.

Funktioner

Två system är möjliga:

Utblås via trumsats (extra tillbehör) och evakueringskanal.

Återcirkulation genom kolfilter (extra tillbehör).

Observera att utblåsningsluften inte får ledas in i rökkanal som används för avledning av rökgaser från bruksföremål, som matas med annat slag av energi än elenergi, som t ex oljepanna eller vedspis.

Använd kolfilter. När man använder kolfilter renas luften i fläkten och den uppvärmda luften stannar kvar i huset. Ett tips är att använda kolfilter på vintern och vanligt utblås på sommaren.

4

Så här använder du din fläkt

Reglering av hastigheten

Fläktens reglage sitter på undersidan av fläkten.

Reglering av fläkten sker med hjälp av en vridströmbrytare som har sex lägen (Fig. 1).

Vridströmbrytaren kan vridas åt båda hållen.

Avstängd.

Halvfart.

Helfart.

Belysning och Helfart.

Belysning och Halvfart.

Belysning.

För att få bästa resultat så rekommenderas låg hastighet vid normala förhållanden och hög hastighet vid större koncentration av os och ånga. Starta fläkten några minuter innan matlagningen påbörjas så att ett undertryck bildas i köket. Efter avslutad matlagning bör fläkten gå i ytterligare 15 minuter eller tills dess os och ångbildning försvunnit.

Kör inte fläkten på för hög hastighet. De låga hastigheterna är effektiva vid vanlig matlagning. De höga hastigheterna bör endast användas vid vidbränning eller kraftig osutveckling.

Fig 1.

Ventilera på rätt sätt

För att fläkten skall fungera oklanderligt måste det skapas ett undertryck i köket. Håll därför köksfönstren stängda när fläkten är igång. Öppna gärna ett fönster i ett angränsande rum när fläkten används.

Viktigt att veta

Används fläkten samtidigt med t ex en öppen eldstad som tar luften inifrån huset, kan detta orsaka baksug och rök i rummet. Åtgärda genom att öppna ett fönster. Gäller ej då fläkten är försedd med kolfilter.

Skötsel och rengöring

Gör alltid fläkten strömlös genom att dra ur stickkontakten eller skruva ur säkringen

(proppen) innan rengöring.

Rengöring av kåpan

Fläktens utsida rengörs med en fuktig tvättduk och milt rengöringsmedel. Använd inte frätande, repande eller brandfarliga medel vid rengöring.

Rengöring av fettfiltren

Rengöring bör ske var eller varannan månad beroende på användning. Ju renare fettfiltret är, desto bättre kan detta ta upp fett. Tag bort filtren så här (Fig. 2):Greppa om handtaget och tryck filtret framåt.

€

Fäll filtret nedåt i bakkant och avlägsna det nedåt.

Fettfiltret består av aluminiumtrådar, där fettet fångas upp. Filtret rengöres i hett vatten med hand-diskmedel eller i diskmaskin. Låt filtret torka innan det sätts tillbaka. OBS! I diskmaskin kan filtret få en viss missfärgning.

Fig. 2

Rengör filtret ofta. Fettbeläggningen i filter och imkanal utgör brandrisk om man t ex skulle glömma att stänga av en spisplatta (eller vid överhettning av annat slag).

Rengör filtret ofta. Detta minskar motorbelastningen vilket får fläkten att suga effektivare.

5

Rengöring av motorhus

Det är också möjligt att rengöra motorhuset (Fig. 3):Lossa de tre skruvarna på framsidan och häkta av frontluckan (A).

€

Tag bort ljudisoleringen (B).



Tryck upp snäppena (D) på plastmellanväggen (C).

‚

Häkta av plastmellanväggen från motorhusets (E) bakkant.

Fläkthjulet sitter fast på motorn med ett bajonettfäste.

Vid demontering av fläkthjul rekommenderas handskar. Fatta motorn med ena handen och fläkthjulet med den andra handen och vrid fläkthjulet medurs.

Rengör alla plast och metalldelar med varmt vatten och handdiskmedel. Ljudisoleringen rengöres försiktigt med fuktig trasa. All montering sker i omvänd ordning.

OBS! Drag ej de tre skruvarna till frontluckan för hårt.

Fig. 3

Rengöring/byte av kolfilter

Kolfiltret kan till skillnad från andra kolfilter rengöras och reaktiveras. Vid normal användning skall filtret rengöras varannan månad. Filtret rengörs bäst i diskmaskin vid högsta vatten temperaturen med diskmedel. Filtret bör tvättas separat för att matrester inte ska fastna på filtret och sedan orsaka dålig lukt.

För att åter aktivera kolen skall filtret torkas i ugn. Välj

över/under värme och max. temperatur 100°C och torka filtret i 10 minuter. Se också instruktionen som medföljer filtret.

Efter ca 3 år skall filtret bytas eftersom osuppfångningsförmågan hos filtret reducerats.

Byte av lysrör

Vid byte av lysrör skall fläkten vara avstängd.Avlägsna fettfiltret. Fettfiltret lossas genom att trycka det framåt (från väggen) och sedan dra nedåt.

€

Avlägsna lampglasen.



Byt ut trasigt lysrör mot ett likvärdigt.

För att undvika skador på lysröret vid demontering, sätt ett finger för änden på lysröret och dra försiktigt.

OBS! Båda rören slocknar även om endast ett lysrör är trasigt i spisfläkten. Byt därför ett lysrör åt gången enligt Fig 4.

6

Fig. 4

Om fläkten inte fungerar

Innan Du kontaktar service

Läs igenom bruksanvisningen samt kontrollera nedanstående punkter för att försäkra dig om att du inte kan åtgärda felet på egen hand.

• Är säkringen i elcentralen hel?

• Är stickkontakten isatt?

• Är evakueringsslangen rätt monterad?

• Är fettfiltret rengjort?

• Är lysröret helt och ordentligt isatt.

Service och reservdelar

Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att

åtgärda ovan problem, riskerar du att själv få stå för kostnaden. Detta gäller också om du använt produkten till annat än den är avsedd för.

Service och reservdelar till din produkt får du via din

återförsäljare eller AB Elektroservice (se under

“Hushållsutrustning, vitvaror” i telefonkatalogens,

Gula sidor). Uppge produktens modellbeteckning, produkt- och serienummer enligt dataskylten. Tag bort fettfiltret så hittar Du dataskylten.

Tekniska data

Modell EFG 643

Luftflöde

Yttermått

Belysning

Fettfilter

Spänning

Skyddsklass

Max.

Min.

Höjd

Bredd

Djup

Totalt inkopplad effekt

470 m ³/h x) 400 m ³/h

200 m ³/h

429 mm

560 mm

275 mm

Max 2x7 W PL

1 st.

230 V

Klass 1

109 W

Ljudnivå maxhastighet (DIN) 50 dBA x) Gäller då fläkten är försedd med kolfilter (återcirkulation)

.

430

145

Konsumentköp EHL

Vid försäljning till en konsument i Sverige gäller

Konsumentköp EHL samt övriga EHLbestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller.

Kom ihåg att spara kvittot och EHL försäkringsbevis.

Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp, tel.nr. 020 - 787750.

Byte av sladd

Om sladden till fläkten skadas får sladden endast bytas av serviceverkstad godkänd av leverantören.

Detta på grund av att special verktyg fodras för byte av sladden.

420

45

245

550

560

27

5

Fig. 5

7

Installation

Uppackning

OBS! Kontrollera att fläkten inte är skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart anmälas till den som ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.

Lämna inte förpackningsmaterialet så att små barn kan leka med det.

Placering

Fläkten monteras i ett väggskåp. Observera att utskjutande delar på väggen inte får trycka mot fläktens baksida. Detta påverkar fläktmotorns läge vilket kan medföra oljud. Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant till elektrisk spis eller häll är 50 cm och till gasspis eller gashäll är 65 cm (Fig. 6).

Fig. 6

Elanslutning

Eluttaget bör placeras ovanför fläkten och inuti ett väggskåp. Fläkten är försedd med sladd och jordad stickpropp, och skall anslutas till 230V. Sladdens längd

är 1 m.

Fig. 7

Montering av köksfläkten (Fig. 7,8):Gör ett urtag i överskåpets botten.

€

Montera fläkten med de 6 medföljande skruvarna.

Montering av kallrasspjäll (Fig. 9):

Gäller inte vid återcirkulation. Fläkten kan förses med kallrasspjäll. Kallrasspjället består av två klaffar som monteras i fläktens utlopp. För kök där fläkten är den enda ventilationen utåt, bör yttersta delen av klaffarna klippas av. Montera klaffarna genom att böja dom så att styrtapparna passar in i infästningshålen i fläktens utblås. Var noga med att vända det ekerformade mönstret på klaffarna uppåt.

Tryck med en penna eller liknande i skarven mellan klaffarna, dessa skall nu lätt kunna fällas upp. Om inte, kontrollera att inte någon av klaffarna har blivit uppoch nervänd eller hamnat utanför sitt infästningshål.

Fig. 8

Fig. 9

8

Montering av trumsats (Fig. 10):

Komplett trumsats för anslutning finns som extra tillbehör. Ventilationsslangen (A) träs över fläktens evaku-eringsstos (B) och dras fast med en slangklämma. Var noga med att slangen är så rak som möjligt och inte hindrar spjällvingarnas rörelse.

Slangen skall anslutas till imkanalens öppning med hjälp av plåtstosen (C) som ingår i trumsatsen. Vid

återcirkulation (kolfilter) kan trumsatsen användas för att förhindra övertryck i köksskåpet. Ett hål tas upp i

överskåpet och slangen ansluts enligt ovan.

Sträck anslutningsslangen. En lång och krokig anslutningsslang kan halvera effektiviteten på fläkten. Kapa slangen om den är för lång samt undvik onödiga böjar.

C

Montering av kolfilter

Gäller endast vid återcirkulation. Kolfiltret (extra tillbehör) till denna fläkt är ett LONG LIFE kolfilter och monteras istället för fettfiltret. LONG LIFE kolfiltret fungerar som både fettfilter och kolfilter.

Observera att filtret ska monteras så att handtaget befinner sig närmast väggen.

Öppning måste göras upptill eller framtill på skåpet

(min. 100cm²) där fläkten är monterad så att den renade luften kan passera fritt tillbaka ut i köket.

Fig. 10

A

B

9

ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE

The Electrolux Group. The world’s NO. 1 choice.

The Electrolux Group is the world’s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million

Electrolux Group products (such as refrigerations, cookers, washing machines, vaccum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement