Electrolux EFT641A, EFT641G, EFT741, EFT641W User manual

Electrolux EFT641A, EFT641G, EFT741, EFT641W User manual
Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin, Exaustor de Cozinha
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJEET
MANUAL DE INSTRUÇÕES
EFT 541, EFT 641, EFT 741
821 27 58-02/1
SERVICE
Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver bytas vid eventuell
service.
Ventilatoren er bygget opp av moduler slik at det kun er nødvendig å bytte små
detaljer ved eventuelt behov for service.
Emhætten er fremstillet i moduler, så de enkelte dele kan udskiftes ved hætter evt.
service.
Liesituuletin on moduulirakenteinen siten, että huollon yhteydessä pitää vaihtaa vain
pieniä osia.
Construído em módulos para que apenas as peças pequenas necessitem ser
substituidas na assistência.
Fläkten kan förses med ett TVÄTTBART högeffektivt kolfilter.
Ventilatoren kan utstyres med et meget effektivt, VASKBART kullfilter.
Emhætten kan monteres med vaskbart højeffektivt kulfilter.
Liesituulettimessa voidaan käyttää PESTÄVÄÄ korkeatehoista hiilisuodatinta.
Apode instalar-se no exaustor um filtro de carbono altamente eficaz e LAVÁVEL.
Ytbehandlingen har skett med lösningsmedelsfri pulverlackering.
Ventilatoren er overflatebehandlet med pulverlakk uten løsningsmidler.
Lakeringen er foretaget med pulverlak som er fri for opløsningsmiddel.
Pintakäsitelty liuotinvapaalla jauhemaalilla (polttomaalaus).
O exaustor tem um acabamento a tinta não solvente.
Fläkten är 2 till 3 gånger tystare än alla andra köksfläktar.
Ventilatoren er 2 til 3 ganger mer stillegående enn andre ventilatorer.
Emhætten lyder 2-3 gange svagere end alle andre emhætter.
50 dBA
Liesituuletin on 2-3 kertaa hiljaisempi kuin muut liesituulettimet.
É duas ou três vezes mais silencioso que os outros exaustores de cozinha.
Fläkten har lågenergilysrör på 11 W. Detta motsvarar en normal glödlampa på 75 W.
75W
11W
Ventilatoren har lavenergi lysrør på 11 W. Lysmessig tilsvarer dette en vanlig
glødelampe på 75 W.
Emhætten har lavenergilysstofrør på 11 W. Dette svarer til en alm. glødetrådspære
på 75 W.
Liesituulettimessa on 11 W energiansäästölamppu, joka vastaa 75 W normaalia
hehkulamppua.
A lâmpada fluorescente de 11 W de baixo-consumo proporciona a mesma luz que
uma lâmpada normal de 75 W.
Fabriken källsorterar: Plåt, wellpapp, trä, papper och cellplast.
Fabrikken kildesorterer sitt avfall. Stål, tre, papir, papp og plast.
Fabrikken sorterer affald: Metal, pap, træ, papir og plast.
Tehdas kierrättää: Pellit, pakkausmateriaalin, puun, paperin ja muovin.
O metal, o cartão, a madeira, o papel e plástico celular são separados para
reciclagem na fábrica.
Innehållsförteckning........................ 3
Sisällysluettelo .............................. 25
Innholdsfortegnelse ...................... 10
Índice ............................................ 33
Indholdsfortegnelse ...................... 17
Innehållsförteckning
Säkerhetsinformation .................................................. 3
Beskrivning av köksfläkten ........................................ 4
Så här använder du din fläkt ....................................... 5
Skötsel och rengöring ................................................. 5
Om fläkten inte fungerar ............................................. 7
Tekniska data .............................................................. 7
Installation .................................................................. 8
Vägledning för användning av
instruktionerna
Följande symboler finns i texterna för att vägleda
dig genom instruktionerna:
Säkerhetsinformation.
Miljöinformation.
 € Steg för steg instruktioner för en operation.
Säkerhetsinformation
Fläkten får endast användas i enskilt hushåll och för normal hushållsanvändning. Den uppfyller internationella
säkerhetsföreskrifter och kvalitetsnormer. Samtliga säkerhetsåtgärder kan dock inte till fullo eliminera alla
olycksrisker.
Läs därför noga igenom anvisningar, råd och varningstexter innan du installerar och börjar använda fläkten.
Ge speciellt akt på texter med en varningstriangel för att undvika skador på person eller egendom. Tänk på att
spara bruksanvisningen, som måste finnas om fläkten säljs eller överlåts på annan person.
Vid installation och service
Vid användning
• All eventuell elektrisk installation skall utföras av
behörig fackman och installationen av fläkten bör
utföras av kunnig person. Arbete utfört av person
utan tillräcklig kunskap kan försämra fläktens
funktion samt leda till skada på person och/eller
egendom.
• Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant till
elektrisk spis eller häll är 40 cm och till gasspis eller
gashäll är 65 cm.
• Kontrollera att fläktens anslutningssladd inte
kommer i kläm vid installation.
• Fläkten är endast elektriskt avstängd när
stickkontakten eller säkringen (proppen) är
borttagen.
• Observera att utblåsningsluften inte får ledas in i
rökkanal som används för avledning av rökgaser
från bruksföremål, som matas med annat slag av
energi än elenergi, som t ex oljepanna eller vedspis.
• Lämna aldrig frityrkokning, smältning av fett,
paraffin eller annat lättantändligt utan tillsyn.
Vid en eventuell brand: Stäng omedelbart av
köksfläkten och spisen. OBS! Kväv elden med
lock. Använd aldrig vatten.
• Flambering bör inte ske under fläkten. Det kan
orsaka brand. Tänk också på att stekfett tar eld
om det blir överhettat. Lämna aldrig stekpannan
utan uppsikt.
• Fläktens fettfilter skall regelbundet rengöras för
att undvika att fett kan droppa ner på kokzonen
och orsaka brand. Se vidare under rubriken
“Skötsel och rengöring” i instruktionsboken.
Vid skrotning
• Förhindra olyckor med den skrotade fläkten. Ta
bort stickkontakten från vägguttaget och kapa
sladden vid utgången från fläkten. Kontakta din
kommun för information om var du kan lämna
din fläkt eller kontakta AB Elektroservice.
3
Beskrivning av köksfläkten
Köksfläkten
Belysning
Utblås
Motorhus
Fettfilter
Kontrollpanel
Tillbehör
Funktioner
Detta medföljer köksfläkten:
• Monteringsmall: Mall för montering på vägg och
under skåp (tryckt på emballaget).
• Monteringssats. 4 st. 4x60 mm skruvar, 4 st. 5x30
mm skruvar, 4 st. M5x30 mm skruvar, 4 st. 5,3x15
mm brickor, 4 st. 5,3x10 mm brickor, 4 st. M5 mm
muttrar, 4 st. distanser, 4 st. 10 mm pluggar, 4 st.
låsmuttrar, 4 st. täckpluggar, 2 st. vinkelstag, 2 st.
upphängningskonsoller och 2 st. kallrasspjäll.
• Instruktionsbok.
Följande beställs genom återförsäljaren:
• Trumsats: Då fläkten ansluts till evakueringskanal
i enlighet med Boverkets normer används vid
monteringen en trumsats, som innehåller 1 st
evakueringsslang, 2 st slangklämmor och 1 st
takstos av plåt med tillhörande tätningsring.
PNC 391 414 201.
• LONG LIFE kolfilter: Kolfilter skall användas då
fläkten ansluts till systemet “återcirkulation”.
PNC 391 834 201 (50 cm), 391 834 200 (60/70 cm).
• Ventilationsgaller: Ventilationsgaller för
återcirkulation. PNC 391 433 101.
Två system är möjliga:
• Utblås via trumsats (extra tillbehör) och evakueringskanal.
• Återcirkulation genom kolfilter (extra tillbehör).
4
Observera att utblåsningsluften inte får
ledas in i rökkanal som används för
avledning av rökgaser från bruksföremål,
som matas med annat slag av energi än
elenergi, som t ex oljepanna eller vedspis.
Använd kolfilter. När man använder
kolfilter renas luften i fläkten och den
uppvärmda luften stannar kvar i huset. Ett
tips är att använda kolfilter på vintern och
vanligt utblås på sommaren.
Så här använder du din fläkt
Kontrollpanelen
Kör inte fläkten på för hög hastighet. De
låga hastigheterna är effektiva vid vanlig
matlagning. De höga hastigheterna bör
endast användas vid vidbränning eller
kraftig osutveckling.
På fläktens framsida sitter hastighetsregleringen. För
att få bästa resultat så rekommenderas låg hastighet vid
normala förhållanden och hög hastighet vid större
koncentration av os och ånga.
Knapp för Start och Stop.
Knapp för hastighetsreglering.
Knapp för intensivhastighet. Intensivläget går i 5
minuter. Tiden för intensivhastigheten kan
variera något och kan inte ändras. Om du vill
avbryta intensivläget innan tiden har gått ut,
tryck åter på intensivknappen. Om fläkten var
påslagen när intensivläget startades så kommer
den att återgå till tidigare vald hastighet när tiden
gått ut eller om intensivläget avbryts. Var fläkten
avstängd innan intensivläget startades så kommer
den att stängas av automatiskt när tiden gått ut.
Använd gärna intensivläget som efterevakuering.
Knapp för belysning.
Starta fläkten några minuter innan matlagningen
påbörjas så att ett undertryck bildas i köket. Efter
avslutad matlagning bör fläkten gå i ytterligare 15
minuter eller tills dess os och ångbildning försvunnit.
Fig 1.
Ventilera på rätt sätt
För att fläkten skall fungera oklanderligt måste det
skapas ett undertryck i köket. Håll därför
köksfönstren stängda när fläkten är igång. Öppna
gärna ett fönster i ett angränsande rum när fläkten
används.
Viktigt att veta
Används fläkten samtidigt med t ex en öppen
eldstad som tar luften inifrån huset, kan detta
orsaka baksug och rök i rummet. Åtgärda genom
att öppna ett fönster. Gäller ej då fläkten är försedd
med kolfilter.
Skötsel och rengöring
Gör alltid fläkten strömlös genom att dra ur
stickkontakten eller skruva ur säkringen
(proppen) innan rengöring.
Rengör filtret ofta. Fettbeläggningen i
filter och imkanal utgör brandrisk om man
t ex skulle glömma att stänga av en
spisplatta (eller vid överhettning av annat
slag).
Rengöring av kåpan
Fläktens utsida rengörs med en fuktig tvättduk och milt
rengöringsmedel. Använd inte frätande, repande eller
brandfarliga medel vid rengöring.
Rengöring av fettfiltren
Rengöring bör ske var eller varannan månad beroende
på användning. Ju renare fettfiltret är, desto bättre kan
detta ta upp fett. Tag bort filtren så här (Fig. 2):
 Greppa om handtaget och tryck filtret bakåt.
€ Fäll filtret nedåt i framkant och avlägsna det framåt.
Fettfiltret består av aluminiumtrådar, där fettet fångas
upp. Filtret rengöres i hett vatten med hand-diskmedel
eller i diskmaskin. Låt filtret torka innan det sätts
tillbaka. OBS! I diskmaskin kan filtret få en viss
missfärgning.
Fig. 2
Rengör filtret ofta. Detta minskar
motorbelastningen vilket får fläkten att
suga effektivare.
5
Rengöring av motorhus
Det är också möjligt att rengöra motorhuset (Fig. 3):
 Lossa de tre skruvarna på framsidan och häkta av
frontluckan (A).
€ Tag bort ljudisoleringen (B).
 Tryck upp snäppena (D) på plastmellanväggen (C).
‚ Häkta av plastmellanväggen från motorhusets (E)
bakkant.
Fläkthjulet sitter fast på motorn med ett bajonettfäste.
Vid demontering av fläkthjul rekommenderas
handskar. Fatta motorn med ena handen och fläkthjulet
med den andra handen och vrid fläkthjulet medurs.
Rengör alla plast och metalldelar med varmt vatten och
handdiskmedel. Ljudisoleringen rengöres försiktigt
med fuktig trasa. All montering sker i omvänd ordning.
OBS! Drag ej de tre skruvarna till frontluckan för hårt.
Fig. 3
Rengöring/byte av kolfilter
Kolfiltret kan till skillnad från andra kolfilter rengöras
och reaktiveras. Vid normal användning skall filtret
rengöras varannan månad. Filtret rengörs bäst i
diskmaskin vid högsta vatten temperaturen med
diskmedel. Filtret bör tvättas separat för att matrester
inte ska fastna på filtret och sedan orsaka dålig lukt.
För att åter aktivera kolen skall filtret torkas i ugn. Välj
över/under värme och max. temperatur 100°C och
torka filtret i 10 minuter. Se också instruktionen som
medföljer filtret.
Efter ca 3 år skall filtret bytas eftersom
osuppfångningsförmågan hos filtret reducerats. Vid
filterbyte lösgörs filterinsatsen från filterramen och
ersätts med en ny (enligt instruktion som medföljer
filtret).
Byte av lysrör
Vid byte av lampa skall fläkten vara avstängd.
 Avlägsna lampglaset genom att trycka de två
snäppena framåt (Fig. 4).
€ Byt ut trasigt lysrör mot ett likvärdigt.
För att undvika skador på lysröret vid demontering,
sätt ett finger för änden på lysröret och dra försiktigt.
6
Fig. 4
Om fläkten inte fungerar
Innan Du kontaktar service
Konsumentköp EHL
Läs igenom bruksanvisningen samt kontrollera
nedanstående punkter för att försäkra dig om att du
inte kan åtgärda felet på egen hand.
• Är säkringen i elcentralen hel?
• Är stickkontakten isatt?
• Är evakueringsslangen rätt monterad?
• Är fettfiltret rengjort?
• Är lysröret helt och ordentligt isatt.
Vid försäljning till en konsument i Sverige gäller
Konsumentköp EHL samt övriga EHLbestämmelser, vilka återförsäljaren tillhandahåller.
Kom ihåg att spara kvittot och EHL
försäkringsbevis.
Service och reservdelar
Om service tillkallas inom EHL-åtagandet för att
åtgärda ovan problem, riskerar du att själv få stå för
kostnaden. Detta gäller också om du använt produkten
till annat än den är avsedd för.
Service och reservdelar till din produkt får du via din
återförsäljare eller AB Elektroservice (se under
“Hushållsutrustning, vitvaror” i telefonkatalogens,
Gula sidor). Uppge produktens modellbeteckning,
produkt- och serienummer enligt dataskylten. Tag bort
fettfiltret så hittar Du dataskylten.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig ringa vår konsumentgrupp,
tel.nr. 020 - 787750.
Byte av sladd
Om sladden till fläkten skadas får sladden endast
bytas av serviceverkstad godkänd av leverantören.
Detta på grund av att special verktyg fodras för
byte av sladden.
Tekniska data
Modell
Luftflöde
EFT 541
Intensiv
Max.
Min.
Höjd
Bredd
Djup
470 m ³/h x) 400 m ³/h
350 m ³/h
200 m ³/h
Yttermått
429 mm
499 mm
464 mm
Belysning
Max 11 W PL
Fettfilter
1 st.
Spänning
230 V
Skyddsklass
Klass 1
Totalt inkopplad effekt
106 W
Ljudnivå maxhastighet (DIN) 50 dBA
EFT 641
EFT 741
470 m ³/h x) 400 m ³/h
350 m ³/h
200 m ³/h
429 mm
599 mm
464 mm
Max 11 W PL
1 st.
230 V
Klass 1
106 W
50 dBA
470 m ³/h x) 400 m ³/h
350 m ³/h
200 m ³/h
429 mm
699 mm
464 mm
Max 11 W PL
1 st.
230 V
Klass 1
106 W
50 dBA
41 mm
x) Gäller då fläkten är försedd med kolfilter (återcirkulation).
Fig. 5
7
Installation
Uppackning
OBS! Kontrollera att fläkten inte är skadad. Eventuella
transportskador skall omedelbart anmälas till den som
ansvarat för transporten. Skador, felaktigheter och ev
saknade delar skall omedelbart anmälas till säljaren.
Lämna inte förpackningsmaterialet så att små barn kan
leka med det.
Placering
Fläkten kan monteras frihängande på vägg, mellan
eller i ett väggskåp. Observera att utskjutande delar på
väggen inte får trycka mot fläktens baksida. Detta
påverkar fläktmotorns läge vilket kan medföra oljud.
Minsta tillåtna avstånd från fläktens underkant till
elektrisk spis eller häll är 40 cm och till gasspis eller
gashäll är 65 cm (Fig. 6).
Fig. 6
Elanslutning
Eluttaget bör placeras ovanför fläkten och inuti ett
väggskåp. Fläkten är försedd med sladd och jordad
stickpropp, och skall anslutas till 230V.
Fig. 7
Montering av fläkten i väggskåp,
Alt. 1 (Fig. 7):
 Gör ett urtag och 4 hål i överskåpets botten. Använd
mallen som är tryckt på emballaget.
€ Montera låsmuttrarna (A) på fläkten.
 Montera fläkten med fyra skruvar (B) och brickor
(C).
Montering av fläkten i väggskåp,
Alt. 2 (Fig. 8):
 Gör ett urtag i överskåpets botten. Använd mallen
som är tryckt på emballaget.
€ Håll fläkten på plats och montera skruvarna (A)
med distanserna (B) påträdda.
 Montera täckpluggarna (C).
Fig. 8
A
Montering av fläkten mellan
väggskåp (Fig. 9):
 Montera upphängningskonsollerna (A).
€ Märk ut var hålen i sidoskåpen skall borras.
 Montera spisfläkten med fyra skruvar (B), brickor
(C) och muttrar (D).
8
C
D
Fig. 9
B
Montering av fläkten på vägg
(Fig. 10):
 Märk ut var hålen i väggen skall borras enligt
måttangivelserna.
€ Montera vinkelstagen (D) i de två rektangulära
fästhålen. För in vinkelstaget från spisfläktens sida
och rotera det sedan bakåt.
 Montera skruvarna (E) på väggen och häng upp
spisfläkten i dessa.
‚ Kontrollera att spisfläkten hänger rakt.
ƒ Lossa fettfiltret och skruva i de två nedre skruvarna
(F). Fettfiltret lossas genom att trycka det bakåt
(mot väggen) och sedan dra nedåt.
„ Montera tillbaks fettfiltret.
K
J
50 cm
60 cm
70 cm
G
260 mm
360 mm
360 mm
H
118 mm
118 mm
168 mm
J
280 mm
270 mm
270 mm
K
15 mm
55 mm
55 mm
Fig. 10
Montering av kallrasspjäll (Fig. 11):
Gäller inte vid återcirkulation. Fläkten kan förses med
kallrasspjäll. Kallrasspjället består av två klaffar som
monteras i fläktens utlopp. För kök där fläkten är den
enda ventilationen utåt, bör yttersta delen av klaffarna
klippas av. Montera klaffarna genom att böja dom så
att styrtapparna passar in i infästningshålen i fläktens
utblås. Var noga med att vända det ekerformade
mönstret på klaffarna uppåt.
Tryck med en penna eller liknande i skarven mellan
klaffarna, dessa skall nu lätt kunna fällas upp. Om inte,
kontrollera att inte någon av klaffarna har blivit uppoch nervänd eller hamnat utanför sitt infästningshål.
Fig. 11
Sträck anslutningsslangen. En lång och
krokig anslutningsslang kan halvera
effektiviteten på fläkten. Kapa slangen om
den är för lång samt undvik onödiga
böjar.
Montering av trumsats (Fig. 12):
Komplett trumsats för anslutning finns som extra
tillbehör. Ventilationsslangen (A) träs över fläktens
evaku-eringsstos (B) och dras fast med en
slangklämma. Var noga med att slangen är så rak som
möjligt och inte hindrar spjällvingarnas rörelse.
Slangen skall anslutas till imkanalens öppning med
hjälp av plåtstosen (C) som ingår i trumsatsen. Vid
återcirkulation (kolfilter) kan trumsatsen användas för
att förhindra övertryck i köksskåpet. Ett hål tas upp i
överskåpet och slangen ansluts enligt ovan.
Montering av kolfilter
Gäller endast vid återcirkulation. Kolfiltret (extra
tillbehör) till denna fläkt är ett LONG LIFE kolfilter
och monteras istället för fettfiltret. LONG LIFE
kolfiltret fungerar som både fettfilter och kolfilter.
Öppning måste göras upptill eller framtill på skåpet
(min. 100cm²) där fläkten är monterad så att den
renade luften kan passera fritt tillbaka ut i köket.
Fig. 12
9
©2000 MO-STF
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement