AEG 31000MD, 11000M, 31000MW User manual

AEG 31000MD, 11000M, 31000MW User manual
11000 M / 31000 M
Einbau-Mulden
Plaques de cuisson encastrées
Piani di cottura da incasso
Inbouwkookplaat
Artesas integrables
Gebrauchsanweisung/Installationsanweisung
Mode d’emploi/Instructions d’installation
Instruzioni per l’uso/
Instruzioni di installazione
Gebruiksaanwijzing/Installatie-instructies
Instrucciones para el uso/
Guía para la instalación
Geachte klant!
Lees deze gebruikersinformatie zorgvuldig door. Lees in ieder geval
hoofdstuk “Veiligheidsaanwijzingen”.
Bewaar deze gebruikersinformatie om later te kunnen naslaan en geef
hem door aan de eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door de signaalwoorden (Voorzichtig!, Let op!) worden aanwijzingen benadrukt die voor uw veiligheid of voor het correct functioneren van het toestel belangrijk zijn.
Volg deze absoluut op.
3
Bij dit symbool vindt u aanvullende informatie m.b.t. bediening en
praktisch gebruik van het toestel.
2
Met dit symbool zijn tips en aanwijzingen voor het economisch en
milieuvriendelijk gebruik van het toestel gekenmerkt.
Voor eventueel optredende storingen bevat deze gebruikersinformatie
aanwijzingen voor het zelfstandig verhelpen, zie hoofdstuk “Wat te
doen, als ....”.
Als deze aanwijzingen u niet verder helpen, staat onze KLANTENDIENST
bij u in de buurt u te allen tijde ter beschikking.
Zie daartoe hoofdstuk “Service”.
Gedrukt op milieuvriendelijk geproduceerd papier.
Wie milieubewust denkt, handelt ook zo ...
62
Inhoud
INHOUD
Gebruiksaanwijzing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Uitvoering kookveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Gebruik, Tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kookgerei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Wat te doen als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Installatie-instructies
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Veiligheidsaanwijzingen voor de installateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Inbouw in het aanrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Doel, Normen, Richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Service
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
63
Gebruiksaanwijzing
GEBRUIKSAANWIJZING
1
Veiligheid
De veiligheid van dit toestel voldoet aan de erkende regels der techniek
en de Wet op veiligheid van apparaten. Daarnaast zien wij ons als fabrikant verplicht u met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te
maken.
Elektrische veiligheid
• Montage en aansluiting van het nieuwe toestel mogen alleen door
een gecertificeerd vakman uitgevoerd worden.
Houd u aan deze aanwijzing, omdat anders bij eventuele schaden de
garantie vervalt.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen door geschoold personeel
uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan. Wend u bij reparaties tot onze klantendienst
of uw vakhandel.
• Als zich storingen aan het apparaat, breuken, barsten of scheuren
voordoen:
– alle kookzones uitschakelen,
– de zekering voor het kookveld uitschakelen c.q. verwijderen.
Veiligheid voor kinderen
Als U kookt of braadt, worden de kookzones heet. Houdt daarom kinderen in principe op afstand.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Dit apparaat mag alleen voor het huishoudelijk koken en braden van
gerechten gebruikt worden.
• Gebruik de kookplaat niet voor het verwarmen van de ruimte.
• Voorzichtig bij het aansluiten van elektrische apparaten aan stopcontacten in de buurt van het toestel. Aansluitingsleidingen mogen niet
tegen hete kookplaatsen aankomen.
• Bij oververhitting van vetten en oliën bestaat brandgevaar. Loop niet
weg als u gerechten in vet of olie (bijv. patates frites) bereidt.
• Schakel na elk gebruik de kookzones uit.
64
Gebruiksaanwijzing
Veiligheid bij het schoonmaken
Uit veiligheidsoverwegingen is niet toegestaan het toestel met een
dampstraal- of hogedrukreiniger schoon te maken.
Zo worden schaden aan het apparaat voorkomen
• Gebruik het kookveld niet als werkplek of aanrecht.
• Gebruik de kookzones niet met leeg of zonder kookgerei.
• Gebruik geen pannen van gietijzer of met een beschadigde bodem,
die ruw zijn en bramen vertonen. Bij het verschuiven kunnen krassen
ontstaan.
• Zet geen pannen of potten op het raam van het kookveld. Er kunnen
krassen en lakschaden ontstaan.
• Let erop dat geen zuurhoudende vloeistoffen zoals azijn, citroen of
kalkoplossende middelen op het raam van het kookveld komen,
omdat hierdoor matte plekken ontstaan.
• Als suiker of een gerecht met suiker op de hete kookplaat komt en
smelt, moet dit direct, nog in hete toestand, met een krabber verwijderd worden. Als de massa afkoelt, kan bij het verwijderen schade aan
de oppervlakte ontstaan.
• Lees de aanwijzingen van de fabrikant, als u speciaal kookgerei
gebruikt (bijv. stoomkoker, sudderpan, wok, etc.).
65
Gebruiksaanwijzing
2
Weggooien
Verpakkingsmateriaal weggooien
• Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar; folies en piepschuim zijn
als zodanig gekenmerkt. Verpakkingsmateriaal en eventueel het oude
apparaat op de juiste manier weggooien.
• Houd u ook aan de nationale en regionale voorschriften en let op de
materiaalaanduiding (materiaalscheiding, afvalverzameling, inzamelpunten).
Aanwijzingen voor het weggooien
• Het apparaat mag niet bij het huisvuil gezet worden.
• Informatie over afhaaltijden of verzamelplaatsen krijgt u bij de
gemeentelijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
• Waarschuwing! Maak oude toestellen voor het weggooien onbruikbaar. Knip de kabel eraf.
66
Gebruiksaanwijzing
Beschrijving van het apparaat
Uitvoering kookveld
1
1
2/4
3/5
3
4
2
5
Er komt damp uit de oven
Kookplaten ø 18,0 cm
Kookplaten ø 14,5 cm
67
Gebruiksaanwijzing
Gebruik, Tips
Kookgerei
Hoe beter de pan, des te beter het kookresultaat.
• Goede pannen herkent u aan de bodem. Deze moet zo dik en vlak
mogelijk zijn.
• Gebruik geen pannen van gietijzer of met een
beschadigde bodem die ruw is of bramen heeft.
Bij het verschuiven kunnen blijvende krassen ontstaan. In koude toestand moet de bodem van de
pan licht naar binnen gewelfd (concaaf) zijn. De
bodem mag in geen geval naar buiten gewelfd
(convex) zijn.
2
68
Tips voor energiebesparing
Waardevolle energie wordt bespaard als op de volgende punten gelet
wordt:
• Potten en pannen altijd al voor het inschakelen van de kookzone
neerzetten.
• Vuile kookzones en bodems van pannen verhogen
het stroomgebruik.
• Potten en pannen, indien mogelijk, altijd met de
deksel afsluiten.
• Kookzones voor het einde van de gaartijd uitschakelen om de restwarmte te gebruiken, bijv. voor
het warm houden van gerechten of voor het smelten.
• De bodem van de pan moet net zo groot zijn als de
kookzone.
Let bij de aankoop van potten en pannen op de
doorsnede van de bodem. De fabrikanten geven
vaak de bovenste doorsnede van de rand van de
pan aan.
• Bij gebruik van een snelkookpan wordt de kooktijd met max. 50% verkort.
Gebruiksaanwijzing
Reiniging en onderhoud
Reinig de kookplaat na elk gebruik als hij nog handwarm of koud is. Zo
wordt het inbranden van vuil voorkomen.
3
0 1. Verwijder sterk vuil met fijn schuurzand of met een fijne schuurspons.
2. Achtergebleven vuil met een vochtige doek wegvegen.
3. Daarna de kookplaat licht verwarmen en laten drogen.
4. Als onderhoud de kookplaat af en toe met een beetje naaimachineolie
inwrijven en daarna met absorberend papier polijsten.
(Gebruik daarvoor geen boter, spek of dergelijke!)
1
Let op: Maak de roestvrijstalen rand van de kookplaat niet met schuurzand of een schuurspons schoon, omdat dit krassen veroorzaakt!
3
Algemene aanwijzingen
• Warm de kookplaten na het reinigen kort op om ze te laten opdrogen.
• Leg geen vochtige of natte voorwerpen op de kookplaten.
• Wrijf het kookgerei droog, voordat u het op het kookplaten zet.
• Door de thermische belasting bij het koken kan de roestvrijstalen
rand van de kookplaat licht verkleuren. Dit is normaal.
69
Gebruiksaanwijzing
Wat te doen als ...
... de kookzones niet werken?
0
Controleer of
• de betreffende kookzone ingeschakeld is.
• de juiste kookstand ingesteld is.
• de zekering van de huisinstallatie (zekeringkast) doorgebrand is.
Wend u tot een vakman als deze informatie u niet verder helpt.
1
70
Waarschuwing: Reparaties aan het apparaat mogen alleen door
geschoold personeel uitgevoerd worden! Door ondeskundige reparaties
kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan. Wend u in
geval van reparatie tot uw vakhandelaar of tot de klantendienst.
Installatie-instructies
INSTALLATIE-INSTRUCTIES
1
Veiligheidsaanwijzingen voor de
installateur
• Het toestel mag alleen door een elektricien aangesloten worden.
• In de elektrische installatie zit een mechanisme waarmee het mogelijk is het toestel met een contactopeningswijdte van min. 3 mm
geheel vrij van elektriciteit te schakelen.
Geschikt hiervoor zijn bijv. lijnbeschermingsschakelaar, zekeringen
(schroefzekeringen uit de fitting halen), aardlekschakelaar e.d.
• Dit toestel voldoet aan bescherming tegen brand volgens type Y
(IEC 335-2-6). Alleen toestellen van dit type mogen aan één zijde
tegen daarnaast staande hoge kasten of wanden ingebouwd worden.
• Onder de kookplaat moet een afstand aangehouden worden van
minimaal 20 mm.
• Er mogen geen laden onder de kookplaat gemonteerd worden.
• Bescherming tegen aanraken moet door de inbouw gegarandeerd
zijn.
• De standbeveiliging van de inbouwkast moet voldoen aan DIN 68930.
• Inbouwovens en inbouwkookplaten hebben een speciaal steeksysteem. Ze mogen alleen met toestellen van het passende systeem
gecombineerd worden.
71
Installatie-instructies
Inbouw in het aanrecht
3
Noteer het serienummer van het typeplaatje van het toestel voor de
inbouw. Dit nummer is bij service nodig en is niet meer te lezen op het
originele typeplaatje aan de onderkant van het toestel na de inbouw.
min. 50 mm
max.
100 ˚C
min. 5 mm
min. 650 mm
72
Installatie-instructies
600
A
X
• De zes bevestigingsklauwen worden op de gemarkeerde posities in de
buitenste afschuining van de plaatbodem A gestoken (steeds twee
links en rechts, en één voor en achter). De plastic clip van de klauw
moet vast in de daarvoor voorziene vierhoekige uitsnijding vastklikken. De klauwen mogen niet in de uitsnijdingen in de middelste stand
van de afschuining van de beschermkast X gestoken worden!
• Bij betegelde werkoppervlaktes moeten de voegen bij het kookgedeelte geheel met voegenmateriaal opgevuld zijn.
• Controleer of de afdichting in het draagraam correct zit zonder
gaten. Breng geen extra siliconen afdichting aan, omdat dit de uitbouw bij service bemoeilijkt.
73
Installatie-instructies
74
Installatie-instructies
75
Installatie-instructies
76
Installatie-instructies
Elektrische aansluiting
• Koppel de kabelboom met de 12-polige compactstekker met het
tegenstuk van het inbouwfornuis of inbouwschakelkast. Let er daarbij
op dat de stekkers van de kookplaat volgens aanwijzingscijfers
1 – 2 – 3 – 3 er verticaal van boven ingestoken en in vastgezet worden. Druk de verbindingskabel aan de zijkant op de bovenkant van de
oven.
1
• Na aansluiting aan de elektriciteit moeten alle kookzones ter controle
na elkaar op maximumstand ca. 30 seconden ingeschakeld worden.
77
Installatie-instructies
Technische gegevens
Afmetingen toestel
Breedte
Diepte
Hoogte
Uitsnijmaten
Breedte
Diepte
Hoekradius
Nominaal vermogen
78
579 mm
509 mm
43 mm
560 mm
490 mm
R5
Kookplaten linksachter en rechtsvoor
Kookplaten linksvoor en rechtsachter
1500 W
2000 W
Spanning verwarmingselement
230 V ~
Totale aansluitwaarde max.
7.0 kW
Installatie-instructies
Doel, Normen, Richtlijnen
Dit apparaat voldoet aan de volgende normen:
• EN 60 335-1 en EN 60 335-2-6
betreffende veiligheid van electrische apparaten voor huishoudelijk
gebruik en gelijksoortige doeleinden en
• DIN 44546 / 44547 / 44548
betreffende de gebruikseigenschappen van niet-professionele electrische fornuizen.
• EN 55014-2 / VDE 0875 Deel 14-2
• EN 55014 / VDE 0875 Deel 14/12.93
• EN 61000-3-2 / VDE 0838 Deel 2
• EN 61000-3-3 / VDE 0838 Deel 3
betreffende de fundamentele veiligheidseisen voor electromagnetische
verdraagbaarheid (EMV).
;
Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijnen
• 73/23/EEG van 19.02.1973 (Laagspanningsrichtlijn)
• 89/336/EEG van 03./05.1989 (EMV-Richtlijn
met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EEG)
79
Service
SERVICE
In het hoofdstuk “Wat te doen, als ...” worden een aantal storingen
genoemd die u zelf kunt verhelpen. Kijk daar eerst bij storing. Als u
geen aanwijzingen kunt vinden, wend u zich dan tot uw klantendienst.
Deze ligt bij u in de buurt en kan – indien dat nodig is – snel ter plekke
zijn.
Bereid het gesprek in ieder geval goed voor. Daarmee maakt U de diagnose gemakkelijker alsmede het besluit of een bezoek van de servicedienst nodig is. Met onze checklist kan belangrijke informatie voordat
U gaat telefoneren genoteerd worden:
Noteer het PNC-nummer en het
S-nummer.
PNC . . .
. . .
. . .
S-No. . . . . . . . .
Schrijf verder zo precies mogelijk op:
• Hoe uit de storing zich?
• Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Wanneer ontstaan er voor U ook tijdens de garantieperiode kosten?
– als u de storing met behulp van de storingstabel (zie hoofdstuk
“Wat te doen, als ...”) zelf had kunnen oplossen,
– als meerdere bezoeken van de monteur van de technische dienst
nodig zijn omdat hij voor zijn bezoek niet alle belangrijke informatie
gekregen heeft en nu b.v. reserveonderdelen moet halen. Deze extra
ritten kunnen vermeden worden als het telefoontje op de hiervoor
beschreven manier goed voorbereid wordt.
81
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement