Electrolux EHD6670P User manual

Electrolux EHD6670P User manual
I
K
n
e
d
r
P
u
a
l
k
a
a
t i o n s h ä l l
i
g l
m i n e n
i n d u k t i o
c a
d e
c e r â m i c a
i n d u ç ã o
a
k
s
e
d
k
i
e
e r a m i k
t t o t a s o
v i d r o
Installations- och bruksanvisning
Asennus- ja käyttöohje
Montagem e indicações de
utilização
EHD 6670 P
822 924 223-A-030603-01
s
q
p
Till våra kunder
läs igenom den här bruksanvisningen noggrant.
Läs avsnittet “Säkerhetsanvisningar“ på de första sidorna särskilt noga. Spara den här bruksanvisningen
för att kunna slå upp i den senare. Överlämna den till
eventuellt efterkommande ägare.
Följande symboler används i texten:
1 Säkerhetsanvisningar
Varning: Anvisningar som är avsedda för din
egen säkerhet.
Observera: Anvisningar som är avsedda för
att undvika skador på spisen.
3 Anvisningar och praktiska tips
2 Miljöinformationer
1. De här siffrorna leder dig steg för steg vid betjäningen av spisen.
2. …
3. …
I avsnittet "Vad gör man när..." finns anvisningar om
hur du själv kan åtgärda eventuella fel som uppstår.
2
Innehåll
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Säkerhet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
De viktigaste funktionerna på din spishäll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Beskrivning av inbyggnadsugnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kokzonernas och kontrollpanelens funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hur induktionskokzonen fungerar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digitala displayer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsavstängning av kokzonerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lämpliga kärl för induktionskokzoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kokkärl för normala kokzoner med snabbuppvärmning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
8
8
9
9
Innan spisen används första gången . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En första rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
Användning av kokhällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Touchkontroll-fält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slå på hällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av hällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kokzonsval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Val av effektläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inkoppling av Power-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slå på/stänga av kokzoner med två värmezoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stänga av kokzon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laga mat med hjälp av uppkokningsautomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laga mat utan uppkokningsautomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restvärmevarnare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spärra/frigöra panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
10
10
11
11
11
12
12
13
14
14
14
15
Användning, tabeller, tips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips för tillagning med och utan uppkokningsautomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riktvärden för inställningen av kokzonerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exempel på användning av uppkokningsautomatik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
19
Rengöring och skötsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fördelar vid rengöring och skötsel av induktionskokzonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kokhäll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
20
Vad gör man när … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åtgärd vid störningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
Installationsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestämmelser, normer, direktiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsanvisningar för installatören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nätanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
24
25
Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Service och reservdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typskylt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
29
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
3
Bruksanvisning
1 Säkerhet
Denna spishäll uppfyller gällande säkerhetsnormer.
Men vi vill ändå göra dig uppmärksam på följande
säkerhetsanvisningar.
Elsäkerhet
• Den nya hällen får endast installeras och anslutas
av en auktoriserad fackman.
• Reparationer får endast utföras av fackkunnig person. Felaktiga reparationer kan innebära allvarliga
risker för användaren. Vid reparationer - kontakta
återförsäljaren eller vår service.
3 Om du inte följer dessa råd gäller inte garantin
för skador som uppkommer.
• Inbyggnadshällar får endast användas om de är
monterade i normenliga, passande inbyggnadsskåp och bänkskivor. Då säkerställs beröringsskyddet som krävs av VDE (Tyska elektroteknikers
förbund) för elektriska apparater.
• Vid fel på hällen, brott eller sprickor:
– stäng av alla kokzoner,
– slå ifrån säkringen för hällen resp. skruva ur den.
Säkerhet för barn
När du kokar och steker mat, blir kokzonerna varma.
Var därför noggrann med att hålla småbarn borta
från spisen.
Säkerhet under användningen
• Den här hällen får endast användas för vanlig kokning och stekning av maträtter.
• Använd inte kokhällen till att värma upp rummet.
• Var försiktig när du ansluter elektriska apparater till
vägguttag i närheten av hällen. Anslutningsledningar får inte hamna på de varma kokzonerna.
• Överhettade fetter och oljor antänds snabbt. När
du tillreder maträtter i fett eller olja (t.ex. pommes
frites) bör du övervaka tillagningen.
• Stäng av kokzonerna efter varje användning.
Speciella anvisningar för induktionskokzoner
• Vetenskapliga undersökningar har visat, att patienter med inopererad pacemaker normalt sett inte
förväntas påverkas eller utsättas för några risker
på grund av våra induktionskokzoner.
Underskrid emellertid inte ett avstånd på 30 cm
mellan överkroppen och kokzonen!
4
• Elektromagnetiska fält kan påverka elektroniska
kopplingskretsar och störa bärbara radiomottagare.
• Lägg aldrig några magnetiskt uppladdningsbara
föremål (till exempel kreditkort eller kassetter)
ovanpå glaskeramikytan medan induktionskokzonen/-erna används!
• Lägg aldrig några metallföremål (till exempel sked
eller grytlock) på induktionsytan, eftersom de skulle kunna bli varma under driften.
3 Vissa kokkärl kan låta medan de används på
induktionskokzoner. Det är då inget fel på kokzonen och funktionen påverkas inte på något
sätt av ljudet.
Säkerhet vid rengöring
Vid rengöring måste spishällen vara avstängd. Det är
av säkerhetsskäl förbjudet att rengöra hällen med
ångstråle- eller högtrycksrengörare.
Så undviker du skador på spishällen
• Använd inte spishällen som arbets- eller avställningsyta.
• Kanten på glaskeramikhällen saknar ram och är
ömtålig för slag. Iaktta försiktighet vid hantering av
kastruller och stekpannor.
• Använd inte kokzonerna med tomma kokkärl eller
utan kokkärl.
• Glaskeramik är okänslig för temperaturchocker
och mycket motståndskraftig, men inte oförstörbar. Den kan skadas, i synnerhet av spetsiga och
hårda föremål som faller ner på hällen.
• Använd inte gjutjärnskärl eller kärl med skadad
botten som är skrovlig och har skarpa kanter. Det
kan bli repor när man flyttar dem.
• Om socker eller en tillredning med socker hamnar
på den varma kokzonen och smälter, är det viktigt
att ta bort detta genast. Använd skrapan och ta
bort det medan det fortfarande är varmt. Om massan kallnar kan det uppstå skador på ytan när man
tar bort den.
• Håll alla föremål och material som kan smälta borta
från glaskeramikhällen, t ex plast, aluminiumfolie
eller ugnsfolie. Om något ändå skulle smälta på
glaskeramikytan, måste också detta omedelbart
tas bort med skrapan.
2 Avfallshantering
Avfallshantering av förpackningsmaterial
Alla använda material kan återanvändas utan undantag.
Plasterna har följande märkning:
• >PE< för polyetylen, till exempel den yttre förpackningen och påsarna i ugnsutrymmet.
• >PS< för skummad polystyren, till exempel de
dämpande delarna, naturligtvis freonfria.
Avfallshantering när den slitits ut
1 Varning: Gör den oanvändbar, så att den blir
helt ofarlig, innan du lämnar den till återvinning.
Skilj inbyggnadsugnen från elförsörjningen
och ta bort elkabeln från den.
5
De viktigaste funktionerna på din spishäll
• Glaskeramikhäll: Hällen är utrustad med en glaskeramikyta med 2 kokzoner med snabbuppvärmning tack vare högeffektiva värmeelement samt
2 induktionszoner. Induktionsspolen värmer kokkärlets magnetiska botten direkt och inte först
glaskeramiken.
• Sensorfält: På panelen för hällen finns Touch-Control-fält
• Rengöring: En viktig fördel med glaskeramikhällen
och sensorfälten är att de är mycket lätta att hålla
rena. Den släta ytan är lätt att göra ren.
• Fältet Till/Från: Fältet ”Till/Från” gör att hällen har
en separat huvudströmbrytare, med vars hjälp
strömtillförseln till hällen kan slås på/brytas genom
enkel beröring.
• Displayer: Digitala displayer respektive kontrolllampor informerar om inställda effektlägen, aktiverade funktioner och om det eventuellt finns någon
restvärme på aktuell kokzon.
• Säkerhetsavstängning: En säkerhetsavstängning
ser till att alla kokzonerna stängs av automatiskt
efter en viss tid om det inte skett någon förändring
på inställningarna.
• Power-funktion: Med denna funktion kan effekten
för den avsedda kokzonen kort höjas.
• Varmhållningsläge: 1 är det effektläge där maträtter kan varmhållas.
• Restvärmevarnare: Det lyser ett h för restvärme i
displayen om kokzonen håller en temperatur som
innebär risk för brännskada.
• Dubbelzon: Hällen erbjuder en kokzon med variabel storlek som kan användas exempelvis för mindre kastruller. På så vis kan energi sparas.
• Timer: Med den integrerade timern kan alla kokzoner stängas av automatiskt. När tillagningstiden
gått ut stängs kokzonen av automatiskt.
6
Beskrivning av inbyggnadsugnen
Kokzonernas och kontrollpanelens funktioner
Kokzon med två värmezoner
(dubbelzon) 1700 W
Värmezon 1200 W
Induktionskokzon 2200 W
med booster-funktion 3000 W
Touchkontrollpanel
Induktionskokzon 1400 W
Kontrollampor för respektive Funktionslås "Spärr" med
kokzon/Timerfunktion kontrollampa
Displayer för effektläge
Timerdisplay
Val av kokzon
Inkoppling av zon
med två värmezoner/
Power-funktion
Timer
Val av effektläge,
+ och -
Huvudbrytare
«Till/Från»
7
Hur induktionskokzonen
fungerar
Under glaskeramikhällen finns en induktionsspole av
koppartråd. Denna alstrar elektromagnetiska fält,
som verkar direkt på kokkärlets botten och inte, som
vid andra uppvärmningsmetoder, först hettar upp
glaskeramiken. Det innebär att kärlets botten omedelbart värms upp och på det sättet sparar man tid
och energi.
Då den värme som behövs för tillagningen alstras direkt i kärlets botten, värms själva kokzonen knappast
inte upp alls. Den innehåller bara den återvärme som
kommer från kärlets botten.
Obs!
Om det inte står något kokredskap på kokzonen sker
ingen energiöverföring (uppvärmning). Kokzonen är
därigenom säkrad mot oavsiktlig inkoppling.
3 I denna spishäll är en kylfläkt inbyggd som allt
efter induktionszonens temperatur slås på automatiskt och som beroende på användningssätt arbetar automatiskt på två effektlägen.
Efter att kokzonen har stängts av fortsätter
kylfläkten att arbeta en stund.
Digitala displayer
1 fblinkar
= Felfunktion
när kokzonen är påslagen men
– ingen kastrull står på kokzonen eller
– när ett olämpligt kokkärl används.
p = Power-funktion
tänds när Power-funktionen är inkopplad.
Power-funktionen ger extra hög värmeeffekt. Den
kan kopplas in för vänstra främre kokzonen.
1 Säkerhetsavstängning
av kokzonerna
Om en av kokzonerna inte stängs av eller om effektläget inte ändras efter en bestämd tid stängs alla
kokzoner automatiskt av.
I kokzonsindikeringen för alla påsatta kokzoner visas
h och när de har svalnat _.
Kokzonerna stängs av vid:
• Effektläge
1-2
efter 6 timmar.
• Effektläge
3-4
efter 5 timmar.
• Effektläge
5
efter 4 timmar.
• Effektläge
6-9
efter 1,5 timmar.
3 Skulle en eller flera kokzoner stängas av automatiskt innan den inställda tiden har gått ut, så
titta i kapitlet “Vad gör jag om …”.
Siffrorna 1 till 9 och fyra olika bokstäver kan visas på
displayerna.
Upphävning av säkerhetsavstängningen
• Siffrorna visar inställt effektläge:
1 = lägsta effekt
9 = högsta effekt
Vill du upphäva den aktiverade säkerhetsavstängningen, så ska du stänga av spishällen med sensorfältet Till/Från I och sedan slå på den direkt efteråt.
Därefter är kokzonerna driftklara igen.
• Följande bokstäver och funktioner visas för alla
kokzoner:
1 hOBS:
= Restvärme
Kokzonen är fortfarande varm. Bokstaven släcks när kokzonen har svalnat. Bokstaven visas endast efter att kokzonen har
stängts av.
a= Uppkokningsautomatik (tillgänglig för alla kokzoner).
tänds när uppkokningsautomatik har ställts in för en
kokzon (lyser tills funktionen kopplas över till inställt
effektläge).
_ = tänds när automatisk avstängning har aktiverats.
(se även «Vad gör man när… ?»)
• Följande bokstäver och funktioner visas endast för
induktionszonerna:
8
Avstängning av andra orsaker
Vätska som kokar över och rinner över panelen leder
till att alla kokzoner stängs av omedelbart.
Samma sak händer om du hänger en våt trasa över
panelen. I båda fallen måste du slå på spishällen
igen med Huvudbrytaren I, efter att vätskan respektive trasan tagits bort.
Lämpliga kärl för induktionskokzoner
Kärlmaterial
• I princip är alla kokredskap med magnetisk botten
lämpliga. Det är pannor och kastruller i stål-, stålemalj och gjutjärn.
• Kastruller i rostfritt stål med blandmetallbotten
(sandwichbotten t.ex. Tefal med aluminium/kopparbotten) är lämpliga för induktion endast när tillverkaren uttryckligen angett detta. I botten ingår då
ferromagnetiskt material.
• Kokredskap i aluminium, koppar, mässing, rostfritt
stål, (om de inte speciellt betecknats som lämpliga
för induktion) glas, keramik eller porslin är inte
lämpliga för induktionszoner. Kokzonen uppträder
som när den används utan kärl: Felindikering f.
Följ märkningen: Lämplig för induktion!
Lämplighetskontroll
Om du inte är säker på att en panna/kastrull är lämplig för kokning/stekning på induktionszonen, kan du
kontrollera det så här:
• Ställ kärlet med lite vatten (3-5 mm högt) på kokzonen.
Sätt på kokzonen på full effekt (vredläge 9).
Obs! Om kokredskapet är lämpligt, värms botten upp på några få sekunder!
• Detta kan du också prova med en magnet. Om den
fäster vid botten är kärlet lämpligt för induktionszoner.
Kärlstorlek
Induktionszonen anpassar sig automatiskt till bottnens diameter upp till en viss gräns. Kärlets botten
måste dock ha en minsta diameter beroende på kokzonens storlek.
Kokzonens diameter 14,5 cm
Kärlbottnens diameter minst 12 cm
Kokzonens diameter 18 cm
Kärlbottnens diameter minst 14,5 cm
Kokzonens diameter 21 cm
Kärlbottnens diameter minst 18 cm
Automatisk kärlavkänning
Om man använder kokredskap som inte är lämpliga,
fungerar inte induktionszonen.
Om kokzonen kopplas in utan att ett lämpligt kärl
står på kokzonen, blinkar f på hällens digitala
display.
Efter ca 10 minuter kopplar kokzonen automatiskt
från. På displayen visas _.
Även vid överhettning (t.ex. upphettning av ett tomt
kärl) eller fel på elektroniken lyser indikeringen _.
Kokzonen kopplar automatiskt från.
För att koppla in kokzonen igen måste man först
koppla från kokzonen och sedan ställa in den på nytt
i önskat läge.
Kokkärl för normala kokzoner med snabbuppvärmning
• I princip är alla kokkärl med plan botten lämpliga
för kokzonerna med strålvärme. Kokkärlens kvalitet ser man på botten och inte av materialet som
de är tillverkade av.
• Botten ska vara så tjock och plan som möjligt.
Skrovliga bottnar (som exempelvis hos kärl i gjutjärn) kan repa kokzonens yta.
• Kokkärl med aluminium- eller kopparbottnar kan
lämna materialfläckar efter sig på glaskeramikytan.
Sådana fläckar kan vara svåra eller omöjliga att avlägsna.
• Kokkärlets botten och kokzonen bör vara lika stora.
1 OBS! Undvik att låta emaljerade kastruller och
pannor koka torrt.
Bottnarna kan förstöras och repar då kokzonens yta vid rubbning. Kastruller och pannor
med ränder och kanter repar hällen på samma
vis.
Obs!
När du köper kärl, tänk på att det är kärlbottnens diameter som gäller. Tillverkarna anger vanligtvis kärlets övre diameter.
9
Innan spisen används första gången
En första rengöring
Torka av glaskeramikhällen med en fuktig trasa.
1 Observera! Använd inga skarpa och slipande
rengöringsmedel! Ytan kan skadas.
Användning av kokhällen
Touchkontroll-fält
Du använder Touchkontroll-fälten genom att du lägger ett finger på önskat fält och trycker lätt tills motsvarande display tänds eller släcks eller önskad
funktion utförs.
Slå på hällen
Du slår på hela hällen med hjälp av fältet "Till/
Från" I.
Tryck lätt på fältet "Till/Från" under cirka 2 sekunder.
Den digitala displayen visar _ och decimalpunkten
blinkar.
3 När du har använt fältet ”Till/Från” för att slå
på hällen, måste du inom ca 10 sekunder välja en av kokzonerna m.h.a. kokzonsknapparna. Annars stängs hällen av igen av
säkerhetsskäl.
Stänga av hällen
Du stänger av hällen helt genom att trycka lätt på fältet "Till/Från" I.
Tryck lätt på fältet "Till/Från" under cirka en sekund.
3 När
en enstaka kokzon eller hela hällen
stängts av visas ett h (som i "het") i den digitala displayen för motsvarande kokzon, för att
visa att det finns restvärme kvar.
10
Kokzonsval
Du slår på önskad kokzon genom att trycka lätt på
motsvarande fält under cirka en sekund.
I displayfältet för kokzonen tänds nollan samt en decimalpunkt 0.
3 Decimalpunkten indikerar att du endast kan
göra inställningar för den här kokzonen.
Val av effektläge
Används för att ställa in och ändra effektläge (1 till
9) för valdkokzon.
Höj effektläget med hjälp av fältet +.
Sänk effektläget med hjälp av fältet -.
3 Om
flera kokzoner används samtidigt måste
du först välja kokzon genom att trycka lätt på
motsvarande fält innan du kan ändra effektläget. Decimalpunkten i displayen visar vilken
kokzon som valts.
Inkoppling av Power-funktionen
För att koppla in Power-funktionen (endast tillgänglig för vänstra främre kokzonen) måste kokzonen ha
valts (en punkt visas på displayen). Vidrör fältet «Inkoppling». På displayen visas p och Power-funktionen är nu inkopplad.
3 Power-funktionen
är inkopplad i högst
10 minuter. Därefter slår kokzonen automatiskt över till effektläge 9.
Power-funktionen kan kopplas ur på följande sätt:
• Vidrör fältet «Inkoppling».
• Vidrör fältet -.
1 När
Power-funktionen till vänstra främre kokzonen är inkopplad, arbetar högra främre induktionszonen maximalt på effektläge 7.
Om högra främre kokzonen ställs in till ett högre effektläge än 7 (t ex 8, 9 eller A) växlar displayen för effektläge mellan inställt effektläge och 7. Så snart
Power-funktionen kopplas ur (max 10 minuter), växlar högra främre kokzonen automatiskt över till det tidigare inställda effektläget.
11
Slå på/stänga av kokzoner
med två värmezoner
1. Välj aktuell kokzon.
2. Ställ in önskad ugnsfunktion.
3. För att slå på eller stänga av kokzonen med två
värmekretsar lägger man fingret på sensorfältet
«Inkoppling» och håller kvar tills kontrollampan
tänds respektive släcks.
Stänga av kokzon
1. Välj önskad kokzon med hjälp av fälten för kokzonerna.
2. För att stänga av, rör du samtidigt vid fälten + och
- alternativt ställ med fältet - in kokzonen till noll.
3 En kokzon kan endast stängas av då decimalpunkten i kokzonsdisplayen lyser.
12
Laga mat med hjälp av
uppkokningsautomatik
Alla fyra kokzonerna på hällen har nio effektlägen
och är utrustade med uppkokningsautomatik:
– 1, lägsta effektläget
– 9, högsta effektläget
– a, uppkokningsfunktion.
Uppkokningsautomatiken (a) innebär att kokzonen
under en viss tid arbetar med full effekt och sedan
återgår automatiskt till det inställda effektläget för
fortsatt kokning.
Tiden för den automatiska uppkokningen beror på
vilket effektläge som valts för fortsatt kokning.
1. Välj önskad kokzon. Decimalpunkten lyser i motsvarande displayruta.
2. Ställ in effektläget 9 med hjälp av fälten + eller -.
Gör ett kort uppehåll och tryck igen på fältet +.
I effektlägesdisplayen tänds nu a.
3. Tryck därefter på fältet - och ställ in önskat effektläge från 1 till 8 för fortsatt kokning. Nu visas inställt effektläge för fortsatt kokning.
Efter 5 sekunder visas åter a på displayen i stället
för effektläget. Då uppkokningstiden är slut visas effektläget för fortsatt kokning igen.
3 Om du under automatikfunktionen väljer ett
högre effektläge, t.ex. 5 i stället för 3, kommer hänsyn att tas till den hittillsvarande uppkokningstiden. Väljer du ett lägre effektläge
kommer automatikfunktionen genast att
stängas av. Uppkokningsautomatiken utnyttjar
restvärmen om du använder en kokzon som
fortfarande är varm. Detta sparar både tid och
energi.
13
Laga mat utan uppkokningsautomatik
1. Välj en hög effekt för uppkokning/bryning.
2. När det börjar bildas ånga eller då fettet är varmt
sänker du åter effekten till lämpligt läge.
3. Sänk effekten till noll då du är klar med matlagningen.
2
Obs!
När du använder induktionskokzonen bör du
tänka på följande.
– Den direkta energiöverföringen till kokkärlen gör
uppvärmningstiderna kortare!
– Tillagningen avslutas omedelbart efter det att kokzonen stängts av (ingen överkokning!).
Restvärmevarnare
När en enstaka kokzon eller hela hällen stängts av visas ett h (som i "het")
i den digitala displayen för motsvarande kokzon, för att visa att det finns
restvärme kvar.
Även sedan kokzonen stängts av, slocknar
restvärmevarnaren först när kokzonen svalnat.
2 Du
kan använda restvärmen för att smälta eller
hålla maträtter varma.
1 Observera! Så länge som restvärmevarnaren
lyser finns det risk för att bränna sig.
1 Obs! Vid ett strömavbrott slocknar även sym-
bolen h och därmed går det inte att se om det
föreligger eventuell restvärme. Man kan dock
fortfarande bränna sig. Detta går emellertid
undvika genom att vara försiktig.
Spärra/frigöra panel
Du kan när som helst under användningen spärra
panelen, förutom fältet "Till/Från", för att förhindra att
inställningarna ändras t.ex. om du torkar av panelen
med en trasa. Denna funktion kan även användas
som barnspärr.
1. Rör vid fältet "Spärr" tills kontrollampan tänds.
2. För att låsa upp spärren rör du lätt vid fältet "Spärr"
igen tills kontrollampan slocknar.
3 Barnspärr!
Om spärren är aktiverad och kokzonen stängs av helt med fältet ”Till/Från”, är
den fortfarande aktiverad när kokzonen slås
på igen. För att slå på kokzonen igen, måste
ovanstående spärrfunktion avaktiveras.
14
Timer
Med den inbyggda timern kan du för alla kokzonerna
ställa in en tillagningstid. När tillagningstiden gått ut
stängs kokzonen automatiskt av.
1. Välj önskad kokzon med hjälp av fältet för kokzon
och ställ in önskat effektläge.
2. Tryck lätt på fältet TIMER W så aktiverar du timerfunktionen för denna kokzon. I displayen visas 00.
3. Ställ in eller ändra önskad tid till automatisk avstängning med hjälp av fälten + eller - (t.ex. 15
minuter).
Efter några sekunder startar timern automatiskt och
visar resterande tid tills kokzonen stängs av.
Utöver detta lyser displayen "Timer aktiv" för motsvarande kokzon.
När den inställda tillagningstiden gått ut stängs kokzonen automatiskt av och en akustisk signal ljuder.
4. Tryck lätt på fältet TIMER W så stängs signalen och
kontrollampan av.
3 Inställningen går snabbare om du låter fingret
vara kvar på fältet + eller - tills önskat värde
nås.
Om du använder fältet - först, börjar tidsinställningen på 99 minuter och om fältet + används först, börjar tidsinställningen på 1
minut.
15
Visa återstående tillagningstid
Om du trycker på en kokzon, för vilken timerfunktionen är aktiverad, kommer den resterande tillagningstiden att visas i timerdisplayen.
Använda timern som tidur ("äggklocka")
1 OBS! Timern får inte vara programmerad för
någon kokzon!
1. Vidrör sensorfältet "Till/Från" i cirka två sekunder.
I den digitala displayen blinkar _.
2. Vidrör sensorfältet TIMER W för att koppla in timerfunktionen.
3. Ställ in önskad tid med sensorfältet + eller - (t ex
20 minuter).
Efter några sekunder startar timern och visar återstående tid.
När inställd tid har löpt ut ljuder en signal.
4. Vidrör sensorfältet TIMER W för att stänga av signalen.
Avsluta timerfunktion i förtid
Du har två möjligheter att stänga av timern i förtid.
Stänga av kokzon och timer samtidigt
1. Välj önskad kokzon med hjälp av kokzonsknapparna.
2. Tryck därefter samtidigt lätt på knapparna + och
-:
Kokzonen och timern stängs av.
Stänga av timer - kokzonen förblir aktiv
1. Välj önskad kokzon med hjälp av kokzonsknapparna.
2. Tryck lätt på "Timer" igen.
3. Tryck därefter samtidigt lätt på knapparna + och
-:
– Endast timern stängs av.
– Kokzonen förblir påslagen.
16
Användning, tabeller, tips
Tips för tillagning med och utan
uppkokningsautomatik
Automatisk uppkokningsfunktion är
lämplig för:
• rätter som sätts på kalla, värms upp på hög effekt
och inte ständigt kräver övervakning på sjudläget,
• rätter som läggs i het panna.
Automatisk uppkokningsfunktion är inte
lämplig för:
• gulasch, rullader eller liknande gryträtter, som tills
de fått rätt färg måste vändas ofta, brynas, tillsättas vätska och bräseras klara,
• kroppkaka, pastarätter med mycket vätska,
• tillagning i tryckkokare,
• stora mängder soppa/gryträtter med mer än 2 liter
vätska.
Allmänna anvisningar:
• Vid tillagning utan uppkokningsautomatik rekommenderar vi att du ställer in ett högt läge för uppkokning/bryning av rätterna (med --knappen) och
därefter låter det bli klart på lämpligt sjudläge.
• Var observant de första gångarna du lagar mat!
Om du är uppmärksam i början, lär du dig snart vilket effektläge som är bäst för just de rätter och den
mängd du brukar tillaga samt för de kokkärl du använder. Du lär dig även snart att uppskatta fördelarna med uppkokningsautomatik och känna dig
säker tillsammans med din nya kokhäll.
• Du kan används sjudläget 1 för varmhållning av
rätter.
Tips för matlagning med induktionskokzon
• För att erhålla en jämn kokeffekt, bör kokkärlets
bottendiameter inte vara större än den på kokhällen utvisade kokzonens diameter.
17
Tabeller
Obs!
Uppgifterna i följande tabell är riktvärden. Vilken inställning som är bäst för olika tillagningar beror på
kärlens kvalitet samt vilka livsmedlen som används
och i vilka mängder.
Riktvärden för inställningen av kokzonerna
Vredläge
9 resp. P
Koka upp
koka upp större mängd vatten, koka pasta
Bryna kraftigt
fritera pommes frites,
bryna kött, t.ex. gulasch,
grädda t.ex. rårakor,
steka oxfilé, biffar
Steka lätt
steka kött, snitsel,
cordon bleu, kotlett, omelett,
pannbiffar, reda av, steka
lätt, korv, lever, ägg
fritera munkar.
4-5
Koka
koka större mängder,
gryträtter och soppor,
koka potatis,
koka köttbuljong
3-4
Ångkoka
Ånga
ångkoka grönsaker eller
bräsera kött
koka risgrynsgröt
2-3
Svälla
svälla ris eller mjölkrätter,
ångkoka mindre mängder potatis eller grönsaker,
värma färdigrätter.
1-2
Smälta
Fransk omelett/äggstanning,
hollandaisesås, hålla
rätter varma, smälta smör, choklad, gelatin
7-9
6-7
0
18
Lämpligt för
frånläge
Exempel på användning av uppkokningsautomatik
Vredläge
Tillagning
Exempel på användning
Tillagningstid
Användning/tips
A7 till A8
Steka kraftigt
Bryna
Biff
8-20 min per
panna
Vänd då och då
A6 till A7
Steka
Schnitzel, pannbiff,
stekt ägg, korv
10-20 min per
panna
Vänd då och då
A6 till A7
Grädda
Pannkakor
Kontinuerlig
Vänd då och då
A3 till A5
Koka
Soppor
40-150 min
Upp till 3 l vätska plus ingredienser
A3 till A5
Ångkoka
Potatis, grönsaker
20-60 min
Använd inte för mycket vätska!
t.ex.: max. ¼ l vatten till
750 g potatis
A2 till A4
Sjuda,
tina upp
Grönsaker
20-45 min
Tillsätt lite vätska vid behov
(några matskedar)
A2 till A3
Svälla
Ris, hirs, bovete
25-50 min
Tillsätt minst dubbla mängden vätska till ris etc. Rör om
ibland
A2 till A3
Värma upp
Färdiga rätter,
gryträtter
10-30 min
Anpassa inställningen till
mängden
1 till A2
Skonsam
Fransk omelett/äggstanning
5-25 min
1 till A2
Smälta
Choklad/ smör/
gelatin
5-25 min
Utan vattenbad! Rör om ibland!
19
Rengöring och skötsel
Fördelar vid rengöring och
skötsel av induktionskokzonen
2
Glaskeramikhällens induktionskokzoner kräver
betydligt mindre rengöring:
– Induktionskokzonen reagerar snabbare på minskning av värmen eller avstängning. Överkokning och
vidbränning av mat kan lätt undvikas.
– Temperaturen på glaskeramikens yta är betydligt
lägre vid tillagning med induktion än vid användning av traditionell värmeelement.
Eftersom värmen alstras i kokkärlet bränner eventuell
mat och livsmedel inte fast så hårt på glaskeramikens yta.
Kokhäll
1 Observera!
Rengöringsmedel får inte komma
på den heta glaskeramikytan! Allt rengöringsmedel måste tas bort med tillräckligt med klart
vatten efter rengöringen, eftersom det kan verka etsande vid en återuppvärmning.
Använd inte aggressiva rengöringsmedel, som
t ex grill- eller ugnssprayer, grovkorniga skurmedel eller repande kastrullrengörare.
3 Rengör glaskeramikhällen efter varje använd-
ning när den är ljummen eller kall. På så sätt
undviker du att smuts bränns fast.
Ta bort kalk- och vattenränder, fettstänk och
metalliskt glänsande missfärgningar med ett i
handeln vanligt rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
Lätt nedsmutsning
1. Torka av glaskeramikytan med en fuktig trasa och
en aning handdiskmedel.
2. Torka den därefter torr med en ren trasa. Det får
inte finns några rester från rengöringsmedel kvar
på ytan.
3. Rengör hela glaskeramikytan noggrant en gång i
veckan med ett i handeln vanligt rengöringsmedel
för glaskeramik eller rostfritt stål.
4. Torka därefter av glaskeramikytan med tillräckligt
med klart vatten och torka den torr med en ren och
luddfri trasa.
20
Fastsittande smuts
1. Använd en rakbladsskrapa för att ta bort mat som
kokat över eller fastsittande stänk.
2. Sätt rakbladsskrapan snett mot glaskeramikytan.
3. Ta bort nedsmutsningar med glidande blad.
3 Rakbladsskrapa
och rengöringsmedel
glaskeramik kan du köpa i fackhandeln.
för
1 Speciell nedsmutsning
1. Inbränt socker, smält plast, aluminiumfolie och andra material som kan smälta ska omedelbart, tas
bort genast medan det fortfarande är varmt med
en rakbladsskrapa.
1 Observera! Det finns risk att bränna sig när
man använder rakbladsskrapan på den heta
kokzonen!
2. Rengör därefter den svalnade kokhällen som vanligt.
3 Värm
upp kokzonen igen om den redan svalnat med smält material kvar.
Repor eller mörka fläckar i glaskeramikytan
som uppstått från t ex kärl med vassa kanter
går inte att ta bort. De inverkar dock inte negativt på kokhällens funktion.
21
Vad gör man när …
Åtgärd vid störningar
Kanske handlar det vid en störning bara om litet fel,
som du själv kan åtgärda med hjälp av följande anvisningar. Fortsätt inte att försöka åtgärda felet på
egen hand, om anvisningarna vi ger dig inte hjälper.
1 Varning! Reparationer får endast utföras av
fackkunnig person. Felaktiga reparationer kan
innebära allvarliga risker för användaren. Vänd
dig vid reparation till din fackhandlare eller till
kundservice.
Om glaskeramikhällen uppvisar en sprick kontakta
Service och ange det tresiffriga nummer som står
på glasskivan.
Vad gör man när…
… störningar, bristningar, sprickor eller
repor uppstår på hällen?
– Stäng av alla kokzoner.
– Koppla från spishällens säkring eller ta ur den.
… kokzonerna inte fungerar?
Kontrollera om
– säkringen i huset (elskåpet) är hel. Ring behörig
elinstallatör om säkringarna löser ut flera gånger.
– hällen är korrekt påslagen,
– kontrollamporna lyser på panelen,
– aktuell kokzon är på,
– kokzonerna är inställda på önskat sjudläge (se kapitlet “Tillagning”),
– säkerhetsavstängningen av kokzonerna har aktiverats (se kapitel “Säkerhetsfunktioner”).
… kokzonerna inte går att slå på?
Kontrollera om
– panelen är spärrad (se kapitel “Spärra panel”).
– det gått mer än 10 sekunder mellan tryckningen på
Till/Från-knappen och aktiveringen av önskad kokzon (se kapitel “Sätta på spishällen”).
– sensorfälten är delvis övertäckta med en fuktig trasa eller med vätska.
… displayen upp till _ eller h för restvärme plötsligt inte fungerar?
Kontrollera om
– knappen Till/Från tryckts in av misstag.
– fälten är delvis övertäckta med fuktig trasa, vätska
eller något liknande.
– säkerhetsavstängningen aktiverats.
… det inte visas något _ eller h för restvärme i displayen när kokzonerna
stängts av?
Kontrollera om
– kokzonen bara varit igång under en kort tid och
därför inte blivit tillräckligt varm.
Ring kundservice om kokzonen är varm.
22
… det inte går att stänga av en kokzon?
Kontrollera om
– touchknapparna är delvis övertäckta med en fuktig
trasa eller med vätska.
– spärren är inkopplad.
… det inte går att slå på en kokzon?
Kontrollera om
– spärren är inkopplad.
… symbolen f blinkar?
Kontrollera om
– kokkärlet har ställts på rätt kokzon,
– kokkärlets bottendiameter är för liten för vald kokzon,
– kokkärlet är lämpat för användning vid induktion.
… _ visas på displayen?
Kontrollera om
– kokzonen är överhettad.
Stäng av kokzonen och låt den svalna. Försök att
slå på kokzonen igen efter några minuter och använd lämpligt kokkärl.
– den automatiska avstängningen av kokzonen har
kopplats in.
Genom att kort stänga av och sedan slå på kokzonen igen aktiveras den på nytt.
...det inte går att slå på Power-funktionen?
– Stäng av kokzonen i cirka 10 minuter.
Om denna störning återkommer, kontrollera
– att den erforderliga ventilationsspringan mellan arbetsplattan och bänkskåpets framsida inte har
täckts över.
– att den erforderliga ventilationsspringan under arbetsplattan lämnades öppen vid inbyggnaden (5
mm).
Installationsanvisning
1 Obs!
Den nya hällen får endast installeras och
anslutas av en auktoriserad fackman.
Följ den anvisningen annars gäller inte garantin i händelse av skador.
Tekniska data
Spishällens mått
Bredd
Djup
Höjd
590 mm
520mm
47mm
Inbyggnadsmått
Bredd
Djup
Hörnradie
560mm
490mm
R5
Bestämmelser, normer,
direktiv
Denna spishäll uppfyller följande normer:
• EN 60 335-1 och EN 60 335-2-6
gällande säkerheten för elektriska apparater för användning i hushållet och liknande ändamål och
• EN 60350 eller DIN 44546 / 44547 / 44548
gällande användningsegenskaperna hos elspisar,
kokhällar, ugnar och grillar för hushållet.
• EN 55014-2
• EN 55014
• EN 61000-2-3
• EN 61000-3-3
gällande de grundläggande säkerhetskraven för
elektro-magnetisk kompatibilitet (EMK).
5 Denna apparat uppfyller följande EU-direktiv:
• 73/23/EEC från 1973-02-19 (lågspänningsdirektiv)
• 89/336/EEC från 03.05.1989 (EU-direktiv inkl. ändringsdirektiv 92/31/EEC).
Kokzoner
Placering
Vänster fram
Diameter
210mm
Vänster bak
Höger bak
Höger fram
145mm
120/180mm
145mm
Effekt
2200W
(Power-funktion
3000W)
1200W
700/1700W
1400W
OBS: Angiven effektförbrukning kan variera beroende på kokkärlets storlek och material.
Anslutningsspänning
Max sammanlagd anslutningseffekt
230 V ~ 50Hz
6,5kW
23
1 Säkerhetsanvisningar
för installatören
• I den elektriska installationen ska det finnas en anordning som gör det möjligt att skilja alla polerna
för hällen från nätet. Anordningens kontaktavstånd
ska vara minst 3 mm.
Lämpliga frånskiljare är t.ex. automatsäkringar,
smältsäkringar (säkringar ska skruvas ur sockeln),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
• Denna häll motsvarar typ Y (EN 60 335-2-6) beträffande skydd mot brandfara. Endast hällar av denna
typ får byggas med en sida mot angränsande högskåp eller väggar.
• Lådor får inte monteras under hällen.
• Beröringsskyddet måste vara säkerställt genom inbyggnaden.
• Köksskåpets stabilitet måste uppfylla DIN 68930.
• Alla ursågade snittytor måste förseglas med lämpligt tätningsmaterial för att skydda mot fukt.
• På kaklade arbetsytor måste fogarna i kokdelens
underlag fyllas ut helt med fogmaterial.
• För natur- , konststens- eller keramikplattor måste
låsfjädrarna limmas med lämpligt konstharts- eller
tvåkomponentlim.
• Kontrollera att tätningen sitter ordentligt fast och
att underlaget är helt. Ingen extra silikontätningsmassa får användas eftersom detta försvårar demontering vid service.
• Vid demontering måste hällen tryckas ut underifrån.
• Rengör kanterna i urtaget på bänkskivan.
• Klistra fast det medlevererade, på ena sidan självhäftande tätningsbandet, på undersidan av kokhällen, längs yttre kanten av glaskeramikskivan. Töj
inte bandet. Skarven skall vara i mitten på ena sidan. Kapa av (lägg till några mm), och tryck de
båda ändarna ordentligt mot varandra.
24
Nätanslutning
Kontrollera alltid före nätanslutning att hällens nominella spänning, d.v.s. den som anges på typskylten,
överensstämmer med den aktuella nätspänningen.
Typskylten sitter på kokdelens undre panel.
Elementspänningen uppgår till 230V~. Spishällen
fungerar även bra vid anslutning till äldre nät med
220V~.
För nätanslutning av kokdelen krävs en frånskiljare
som bryter alla poler med ett kontaktavstånd på
minst
3 mm,
t.ex.
automatsäkringar,
jordfelsbrytareellersmältsäkringar.
Som anslutningskabel till nätet måste en ledning av
typ H05VV-F eller högre användas.
Nätanslutningen måste följa schemat. Anslutningsbryggorna ska installeras i enlighet med anslutningsschemat. Jordningskabeln fästs med klämman E.
Jordningskabeln måste vara längre än strömförande
kablar.
Kabelanslutningarna måste vara utförda enligt
föreskrifterna och klämskruvarna hårt åtdragna.
Avslutningsvis ska anslutningskabeln säkras med
dragavlastningsklämman och kåpan tryckas fast ordentligt.
Innan du slår på hällen för första gången, måste
eventuell skyddsfolie och eventuella klisteretiketter
avlägsnats från glaskeramikytan och ramen.
1 Efter anslutningen till strömförsörjningen ska
du slå på alla kokzoner, en efter en, i maxläge
en kort stund för att kontrollera att de är startklara.
25
Garanti
Finland
Garanti
Produkten har två (2) års garanti. Garantivillkoren
uppfyller branchens allmänna villkor, och dessa kan
fås av återförsäljaren eller importen. Spara inköpskvittot som verifikation för inköpsdatumet, som bestämmer garantitidens början. I Sverige gäller
Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser.
Ersättning för service kan faktureras även under garantitiden.
• Vid obefogad reklamation
• Vid obeaktande av bruksanvisning.
EU-Länder
För apparaten tillämpas garantin enligt de bestämmelser som gäller i respektive land.
Transportskador
Vid uppackning, kontrollera, att maskinen inte är
skadad. Eventuella transportskador skall omedelbart
anmälas till den som ansvarat för transporten.
26
27
Service och reservdelar
Sverige
Vill du beställa service, installation eller reservdelar
ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel. 0771 76 76 76 eller via vår hemsida på www.electrolux.se.
Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.
Adressen till din närmaste servicestation finner du
via www.electrolux.se eller Gula Sidorna under rubrik
Hushållsutrustning, vitvaror - service.
3 Innan
du beställer service, kontrollera först
om du kan avhjälpa felet själv.
Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver
enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera,
elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt
dataskylten:
Modellbeteckning:
................
Produktnummer:
................
Serienummer:
................
Inköpsdatum:
................
Hur och när uppträder felet ?
28
Finland
Service, reservdelsbeställningar och eventuella reparationer bör utföras av auktoriserad serviceföretag.
Närmaste serviceföretagens namn och kontaktuppgifter klargörs genom att ringa 0200-2662 (0,1597G/
min +pvm)*, eller telefonkatalogens gula sidor "hushållsapparatservice".
För att säkerstella apparatens felfria funktion, använd
endast av leverantören godkända originalreservdelar.
När du kontaktar serviceföretaget, bör du veta produktens typbeteckning. Anteckna uppgifterna från
dataskylten till raderna här nedan, så det finns tillhands om du behöver tillkalla serviceföretaget.
Typ:
..............
Produkt nr:
..............
Serie nr:
..............
Inköpsdatum:
..............
Konsumentkontakt i Finland
Har du frågor angående produktens funktion eller
användning ber vi dig ringa vår konsumentrådgivare
på tel. 0200-2662 (0,1597G/min +pvm).
eller via e-mail: [email protected]
Typskylt
29
Arvoisa asiakas,
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi.
Kiinnitä erityistä huomiota ensimmäisillä sivuilla olevaan “Turvallisuusohjeita” -kappaleeseen. Säilytä
tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Anna
käyttöohje laitteen mukana mahdolliselle uudelle
omistajalle.
Tekstissä käytetään seuraavia symboleita:
1 Turvallisuusohjeet
Varoitus: Oman turvallisuutesi kannalta tärkeät ohjeet.
Huomautus: Ohjeet, jotka auttavat välttämään
laitteen vioittumista.
3 Ohjeita ja käytännön vinkkejä
2 Ympäristöä koskevia tietoja
1. Nämä numerot ohjaavat sinua vaiheittain laitteen
käytössä.
2. …
3. …
Jos laitteessa ilmenee häiriöitä, sisältää tämä käyttöohje ohjeita omatoimiseen korjaamiseen, katso luku
“Mitä tehdä, jos...”.
30
Sisällys
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Turvallisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
Laitteesi tärkeimmät ominaisuudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Laitteen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keittoalueet ja säätötoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Induktiokeittoalueen toiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digitaalinäytöt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keittoalueiden turvakatkaisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Induktiokeittoalueille soveltuvat astiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nopeasti kuumenevien normaalikeittoalueiden keittoastiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
37
37
37
38
38
Ennen ensimmäistä käyttöä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensimmäinen puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
Keittoalueen käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Touch-Control-tunnistekentät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen kytkeminen toimintaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen kytkeminen pois toiminnasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keittoalueen valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehon valinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehotoiminnon käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kahden levyn keittoalueen kytkeminen toimintaan ja pois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keittoalueen kytkeminen pois toiminnasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automaattisen alkukuumennustoiminnon käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keittoalueen käyttäminen ilman automaattista alkukuumennustoimintoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jälkilämmön näyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Painikkeiden lukitus/lukituksen poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajastin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
39
39
40
40
40
41
41
42
43
43
44
44
Käyttö, taulukot, vihjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vihjeitä ruuanlaittoon automaattisen alkukuumennustoiminnon kanssa tai ilman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keittoalueiden säätöjen kiintoarvot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automaattisen alkukuumennustoiminnon käyttöesimerkkejä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
47
48
Puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Induktiokeittoalueiden puhdistus ja hoito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Keittotaso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
49
49
Mitä tehdä, jos … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Häiriöiden poisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
51
Asennusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säädökset, standardit, direktiivit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähköliitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
52
52
53
54
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Huolto ja varaosat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arvokilpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
57
Laitteen asentaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
31
Käyttöohje
1 Turvallisuus
Tämän laitteen turvallisuus täyttää yleisesti hyväksytyt tekniset säännöt ja laiteturvamääräykset. Lisäksi
vastuullisena valmistajana haluamme tiedottaa seuraavista turvallisuusohjeista.
Sähköturvallisuus
• Vain valtuutettu asentaja saa suorittaa uuden laitteen asennuksen ja liitännät.
• Ainoastaan koulutettu ammattihenkilö saa suorittaa korjauksia laitteeseen. Asiaankuulumattomat
korjaustyöt saattavat aiheuttaa vakavia vaaratilanteita. Käänny korjausasioissa valtuutetun huoltoliikkeen tai alan erikoisliikkeen puoleen.
3 Noudata näitä ohjeita. Muussa tapauksessa
vahingon sattuessa takuu ei ole voimassa.
• Kalusteisiin asennettavia laitteita saa käyttää vain,
jos ne on kiinnitetty normien mukaisiin, sopiviin
asennuskaappeihin ja työtasoihin. Näin varmistetaan VDE-määräysten mukainen sähkölaitteiden
kosketussuoja.
• Mikäli laitteeseen tulee toimintahäiriöitä, halkeamia, säröjä tai repeämiä:
– kytke kaikkien keittoalueiden virta pois,
– kytke keittotason sulake pois päältä tai irrota se.
Lasten turvallisuus
Keitettäessä tai paistettaessa keittoalueet kuumenevat. Pitäkää sen takia pikkulapset loitolla käytettäessä laitetta.
Turvallisuus laitetta käytettäessä
• Laitetta saa käyttää vain kotitalouksissa tavalliseen
ruuanlaittoon.
• Älä käytä keittotasoa huoneen lämmitykseen.
• Liitettäessä sähkölaitteita niiden läheisyydessä oleviin pistorasioihin on noudatettava varovaisuutta.
Liitinjohdot eivät saa joutua laitteen kuumille osille.
• Ylikuumentuneet rasvat ja öljyt ovat helposti syttyviä. Jos valmistat ruokia rasvassa tai öljyssä (esimerkiksi ranskanperunoita), valvo kypsennystä.
• Käännä keittoalueet pois päältä aina käytön jälkeen.
32
Induktiokeittoalueita koskevia erityisohjeita
• Tieteellisten tutkimusten mukaan sellaisille potilaille, joilla on sydämentahdistin, ei todennäköisesti
aiheudu haittaa tai vaaraa induktiokeittoalueidemme käytöstä.
Ylävartalo tulee kuitenkin pitää yli 30 cm:n etäisyydellä keittoalueesta!
• Sähkömagneettiset kentät saattavat vaikuttaa sähköisiin kytkentäpiireihin ja aiheuttaa häiriöitä kannettavissa radiovastaanottimissa.
• Älä aseta magneettisesti ladattavia esineitä (kuten
luottokortteja, kasetteja jne.) keraamisen tason
päälle induktiokeittoalueiden ollessa käytössä!
• Älä aseta metalliesineitä (esimerkiksi lusikoita, kattilankansia jne.) induktiotason päälle, koska ne
saattavat kuumentua tason ollessa käytössä.
3 Jotkut
kattilat saattavat aiheuttaa tietynlaista
ääntä induktiokeittoalueella käytettäessä.
Tämä ei merkitse vikaa keittoalueessa eikä
vaikuta millään tavoin sen toimintaan.
Turvallisuus laitetta puhdistettaessa
Puhdistettaessa laitetta sen pitää olla pois päältä.
Laitetta ei turvallisuussyistä saa puhdistaa höyrysuihkulaitteella tai painepuhdistimella.
Näin vältät aiheuttamasta vaurioita
laitteelle
• Älä käytä keittotasoa työpöytänä äläkä astioiden
sijoittelupaikkana.
• Lasikeraamisen levyn kehyksetön reuna kolhiutuu
helposti. Toimi siis varovasti käsitellessäsi kattiloita
ja pannuja.
• Älä käytä keittoalueita tyhjien keittoastioiden kanssa tai ilman keittoastiaa.
• Lasikeraaminen materiaali kestää kuumentamista
ja on hyvin lujaa, muttei rikkoutumatonta. Erityisesti terävät ja kovat esineet, jotka putoavat keittolevylle, voivat aiheuttaa vaurioita.
• Älä käytä valurauta-astioita äläkä pohjastaan vaurioituneita, karkeita ja huonopohjaisia kattiloita. Astian siirtäminen voi aiheuttaa naarmuja.
• Jos kuumalle keittoalueelle joutuu sokeria tai sokeripitoista ruokalajia, se on poistettava kaapimella
kun se on vielä kuumaa. Jäähtyneen sokerimassan
irrottaminen voi vaurioittaa pintaa.
• Kaikki kiinnisulavat esineet ja materiaalit, kuten
muovit, alumiinifoliot ja uunifoliot, on pidettävä
poissa lasikeraamiselta pinnalta. Jos lasikeraamiselle pinnalle kuitenkin joutuu jotain tällaista, se on
poistettava heti kaapimella.
33
2 Hävittäminen
Pakkausmateriaalin hävittäminen
Kaikki materiaalit voidaan kierrättää rajoituksetta.
Muovit on merkitty seuraavalla tavalla:
• >PE< tarkoittaa polyeteeniä, jota on käytetty esim.
ulommaisessa suojuksessa ja sisällä olevassa pussissa.
• >PS< tarkoittaa solupolystyreeniä, joka ei sisällä
kloorattuja fluorihiilivetyjä ja jota on käytetty esim.
pehmusteosissa.
Käytöstä poistetun laitteen hävittäminen
1 Varoitus:
Jotta käytöstä poistettu laite ei aiheuttaisi vaaratilanteita, se on saatettava ennen
hävittämistä käyttökelvottomaksi.
Erota laite verkosta ja irrota laitteen verkkoliitäntäjohto.
Ympäristönsuojelusyistä kaikki käytöstä poistetut
laitteet on hävitettävä asianmukaisesti.
• Laitetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
• Tietoja laitteiden keräysajoista ja -paikoista voit kysyä omasta kunnastasi tai kaupungistasi.
34
Laitteesi tärkeimmät ominaisuudet
• Lasikeraaminen keittotaso: Laitteessa on 2 nopeasti kuumenevaa keittoaluetta, jotka on varustettu erityisen tehokkailla säteilylämmittimillä, sekä
2 induktiokeittoaluetta. Induktio-toimintoa käytettäessä lämpö siirtyy keittoastian pohjaan kuumentamatta lasikeramiikkatasoa ollenkaan.
• Laitetta käytetään: Touch-Control-tunnistekenttien avulla.
• Puhdistus: Keraamisen tason ja painikkeiden etu
on niiden helppo puhdistettavuus. Tasainen pinta
on helppo puhdistaa.
• Kytkin Päälle/Pois: Laitteessa on erillinen Päälle/
Pois -kytkin, jota käyttämällä voidaan kytkeä virta
pois koko laitteesta.
• Näytöt: Digitaalinäytöt tai merkkivalot ilmoittavat
asetetun kuumennustehon, valitut toiminnot sekä
kunkin keittoalueen mahdollisen jälkilämmön.
• Turvakatkaisu: Turvakatkaisu huolehtii, että kaikki
keittoalueet kytkeytyvät automaattisesti pois päältä tietyn ajan kuluttua, jos asetuksissa ei tehdä
muutoksia.
• Power-toiminto: Power-toiminto nostaa tällä toiminnolla varustettujen keittoalueiden kuumennustehoa lyhyeksi ajaksi.
• Lämpinäpitoteho: 1 on teho, jolla ruokia voidaan
pitää lämpimänä.
• Jälkilämmön näyttö: Näytössä on jälkilämmön
merkkivalo h, jos keittoalueen lämpötila on niin
korkea, että saattaa aiheutua palovaara.
• Kaksoiskeittoalue: Liedessä on myös yksi kaksoiskeittoalue. Tämä keittoalue sisältää kaksi erikokoista kuumenevaa osaa, jolloin esimerkiksi
pienempien kattiloiden käyttö on mahdollista energiaa säästäen.
• Ajastin: Kaikki neljä keittoaluetta voidaan automaattisesti kytkeä pois toiminnasta integroidulla
ajastimella. Kun keittoaika on saavutettu, kytkeytyy
keittoalue pois päältä.
35
Laitteen kuvaus
Keittoalueet ja säätötoiminnot
Yhden piirin
säteilykuumennusalue 1200 W
Induktiokeittoalue 2200 W
Booster-toiminto 3000 W
Kaksoislämpöalue
1700 W
Hipaisupainike-käyttöpaneeli
Keittotehonäytöt
Induktiokeittoalue 1400 W
Lukitus merkkivaloineen
Keittoaluenäytöt
Ajastintoiminto
Ajastinnäyttö
Keittoalueen
valinta
36
Kahden levyn
keittoalueen
kytkeminen/Tehotoiminto
Ajastin
Kuumennustehon
valinta + ja -
Pääkytkin
"Virta/Seis"
Induktiokeittoalueen toiminta
Keraamisen keittoalueen alla on kuparilangasta valmistettu induktiokela. Tämä kela synnyttää sähkömagneettisia kenttiä, jotka vaikuttavat suoraan
keittoastian pohjaan, eivätkä lämmitä ensin keraamista pintaa, kuten muut kuumennustavat. Tämän
tuloksena keittoastian pohja kuumenee heti ja aikaa ja energiaa säästyy.
Koska ruoan kypsentämiseen tarvittava lämpö muodostuu suoraan keittoastian pohjassa, itse keittoalue
kuumenee tuskin lainkaan. Siihen heijastuu kuitenkin
lämpöä keittoastian pohjasta.
Ohje:
Jos keittoalueella ei ole astiaa, energiansiirtoa (kuumenemista) ei tapahdu ollenkaan. Tämä varmistaa
sen, että keittoaluetta ei kytketä toimintaan vahingossa.
3 Tämä
keittoalue on varustettu jäähdytyspuhaltimella, joka kytkeytyy automaattisesti toimin-
taan
induktiokeittoalueen
lämpötilasta
riippumatta ja toimii automaattisesti kahdella
eri tehotasolla käyttötarpeen mukaisesti. Kun
keittoalue kytketään pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin toimii vielä jonkun aikaa.
Digitaalinäytöt
Numerot 1:stä 9:ään ja neljä erilaista kirjainta voi näkyä näytössä.
• Numerot näyttävät säädetyn keittotehon.
1 = keittotehon pienin teho
9 = keittotehon suurin teho
• Kaikilla keittoalueilla näytetään seuraavat kirjaimet
ja toiminnot:
1 hHuom!
= jälkilämpönäyttö
Keittoalue yhä kuuma; valo sammuu
kun keittoalue on jäähtynyt. Tämä näyttö toimii
vain kun keittoalue on kytketty pois toiminnasta.
a = Alkukuumennusautomatiikka (mahdollinen
kaikilla keittoalueilla).
palaa, kun keittoalue on säädetty alkukuumennusautomatiikalle; (palaa, kunnes automatiikka kytkeytyy
säädetylle keittoteholle).
1 fvilkkuu,
= Vikanäyttö
kun keittoalue on kytketty toimintaan
ja
– keittoalueella ei ole keittoastiaa tai
– käytetään vääränlaista keittoastiaa
p = Tehotoiminto
palaa, kun tehotoiminto on käytössä.
Tehotoiminnolla päästään erityisen korkeisiin kuumennustehoihin. Se voidaan kytkeä etuvasemmalla
olevaan keittoalueeseen.
1 Keittoalueiden turvakatkaisu
Jos keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta tai sen
tehoa ei muuteta tietyn ajan kuluessa, se kytkeytyy
automaattisesti pois toiminnasta.
Kaikkien toiminnassa olevien keittoalueiden näyttöön
ilmestyy h ja jäähtymisen jälkeen _.
Keittoalueet kytkeytyvät pois toiminnasta seuraavasti:
• teho
1-2
6 tunnin kuluttua
• teho
3-4
5 tunnin kuluttua
• teho
5
4 tunnin kuluttua
• teho
6-9
1,5 tunnin kuluttua
3 Mikäli yksi tai useampi keittoalue kytkeytyy
pois toiminnasta ennen kuin edellä mainittu
aika on kulunut umpeen, katso luvun “Mitä
tehdä, jos …” tietoja.
Turvakatkaisun peruuttaminen
Aktivoitu turvakatkaisu voidaan peruuttaa kytkemällä
laite toimimasta ja toimimaan sensorikentän VIRTA/
SEIS I painikkeella. Keittoalueet ovat sen jälkeen
taas käyttövalmiita.
Katkaisu muiden syiden takia
Jos käyttöalueelle joutuu yli kiehuvia nesteitä, kaikki
keittoalueet kytkeytyvät välittömästi pois toiminnasta.
Niin käy myös, jos laitat keittoalueen päälle märän
pyyhkeen tms. Laite on molemmissa tapauksissa
kytkettävä toimimaan pääkytkimellä I, kun neste tai
pyyhe on otettu pois.
_ = palaa, kun virrankatkaisuautomatiikka on toiminut. (ks. myös "Mitä tehdä, jos...?")
• Vain induktiokeittoalueilla näytetään seuraavat kirjaimet ja toiminnot:
37
Induktiokeittoalueille soveltuvat astiat
Kattilan materiaali
• Yleensä kaikki sellaiset keittoastiat, joissa on magneettinen pohja, soveltuvat induktiokeittoalueilla
käytettäviksi. Tällaisia astioita ovat teräs-, teräsemali- ja valurautapannut ja -kattilat.
• Jalometalliset kattilat, joissa on metallisekoitepohja
(kerrospohja, esimerkiksi Tefal-kattilat, joissa on
alumiini/kuparipohja) soveltuvat induktiokuumennukseen vain siinä tapauksessa, että valmistaja on
nimenomaan ilmoittanut niin. Siinä tapauksessa
kattilan pohjassa on ferromagneettinen osa.
• Alumiiniset, kupariset, messinkiset, jalometalliset
(ellei erikseen induktiokuumennukseen soveltuviksi
merkitty), lasiset, keraamiset tai posliiniset keittoastiat eivät sovellu käytettäviksi induktiokeittoalueilla. Keittoalue toimii ikään kuin siinä ei olisi astiaa
ollenkaan: Virheilmoitus f.
Varmista, että tuotteen merkinnässä on
maininta, jonka mukaan tuote soveltuu
induktiokuumennukseen.
Soveltuvuustesti
Jos et kuitenkaan ole varma, soveltuuko kattila tai
pannu käytettäväksi induktiokeittoalueella, voit testata sen seuraavasti:
• Aseta keittoalueelle astia, jossa on hieman vettä
(täyttökorkeus 3 - 5 mm).
Säädä keittoalue suurimmalle teholle (kytkimen
asento 9).
Huomautus: Tarkoitukseen soveltuvan astian
pohja lämpenee muutamassa sekunnissa!
• Soveltuvuuden voi testata myös magneetilla. Jos
magneetti tarttuu pohjaan, astia soveltuu käytettäväksi induktiokuumennukseen.
Kattilan koko
Induktiokeittoalue säätyy kattilan pohjan halkaisijan
mukaan tiettyyn rajaan saakka automaattisesti. Kattilan pohjan on kuitenkin täytettävä keittoalueen koon
mukaan tietty vähimmäiskokovaatimus.
Keittoalueen halkaisija 14,5 cm
Kattilan pohjan halkaisija vähintään 12 cm
Keittoalueen halkaisija 18 cm
Kattilan pohjan halkaisija vähintään 14,5 cm
Keittoalueen halkaisija 21 cm
Kattilan pohjan halkaisija vähintään 18 cm
Ohje:
Kiinnitä huomiota astian pohjan halkaisijaan astiaa
ostaessasi. Kattiloiden valmistajat ilmoittavat yleensä
astian yläreunan halkaisijan suuruuden.
38
Automaattinen kattilan tunnistus
Induktiokeittoalue ei toimi, jos siinä käytetään induktiokuumennukseen soveltumatonta astiaa.
Jos keittoalueella ei ole tarkoitukseen soveltuvaa
kattilaa, kun keittoalue kytketään toimintaan, fkirjain alkaa vilkkua keittoalueen digitaalisessa
näytössä.
Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua. Digitaalisessa näytössä
näkyy _-kirjain.
Näytössä näkyy _-kirjain myös ylikuumenemisen
(esimerkiksi tyhjäksi kiehuneen astian kuumetessa)
tai sähkövian sattuessa. Keittoalue kytkeytyy pois
automaattisesti.
Jos keittoalue halutaan kytkeä toimintaan uudelleen,
se on ensin kytkettävä pois toiminnasta ja asetettava
sen jälkeen uudelleen halutulle tasolle.
Nopeasti kuumenevien
normaalikeittoalueiden
keittoastiat
• Periaatteessa kaikki tasapohjaiset keittoastiat soveltuvat lämpösäteilykeittoalueilla käytettäviksi.
Hyvän keittoastian tuntee astian pohjasta eikä sen
valmistusmateriaalista.
• Pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen. Karheapohjaiset (esim. valurautaiset) astiat
naarmuttavat keittoaluetta liikahtaessaan.
• Alumiini- tai kuparipohjaiset astiat voivat aiheuttaa
lasikeraamisten pintojen metallista värjäytymistä,
jota on jälkeenpäin vaikeaa tai suorastaan mahdotonta puhdistaa pois.
• Keittoastian tulisi olla samankokoinen kuin keittoalueen.
1 Huom!
Älä keitä emaliastioita äläkä pannuja
tyhjiksi. Pohjat voivat mennä tästä pilalle ja
naarmuttaa liikahtaessaan keittoalueita. Reunukselliset ja epätasaiset kattilat aiheuttavat
myös hankausta.
Ennen ensimmäistä käyttöä
Ensimmäinen puhdistus
Pyyhi keraaminen keittotaso kostealla liinalla.
1 Huomautus: Älä käytä voimakkaita, hankaavia puhdistusaineita, jotta pinta ei vahingoittuisi!
Keittoalueen käyttö
Touch-Control-tunnistekentät
Käyttäessäsi Touch-Control-tunnistekenttiä aseta
sormesi ylhäältäpäin ja tasaisesti halutulle alueelle,
kunnes vastaavat näytöt syttyvät tai sammuvat eli
suoritetaan haluttu toiminto.
Laitteen kytkeminen toimintaan
Koko laite kytketään toimintaan “Päälle/Pois” I -valintapainikkeella.
Kosketa “Päälle/Pois” -valintapainiketta noin kahden
sekunnin ajan.
Digitaalinäytöt näyttävät _ ja piste vilkkuu.
3 Kun laite on kytketty toimintaan “Päälle/Pois” valintapainikkeella, täytyy n. 10 sekunnin kuluessa valita yksi keittoalueista keittoalueenvalintapainikkeilla. Muussa tapauksessa laitteen
virta kytkeytyy turvallisuussyistä pois.
Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Koko laite kytketään pois toiminnasta “Päälle/
Pois” I -valintapainikkeella.
Kosketa valintapainiketta “Päälle/Pois” noin sekunnin ajan.
3 Yksittäisen keittoalueen tai koko keittotason
virran poiskytkemisen jälkeen laitteen digitaalinäytöt
ilmaisevat
keittoalueiden
jälkilämmön h-merkinnällä (“Hot”).
39
Keittoalueen valitseminen
Keittoalueen valitseminen kosketa kyseistä tunnistekenttää noin yhden sekunnin ajan.
Keittoalueen näytössä näkyy nolla ja piste 0.
3 Piste
osoittaa, että vain tällä keittoalueella voidaan tehdä säätöjä
Tehon valinta
Valitun keittoalueen tehon valitseminen (1 - 9).
Painikkeella + lisätään tehoa.
Painikkeella - vähennetään tehoa.
3 Jos käytössä on useampi keittoalue samanaikaisesti, tietyn keittoalueen tehoa muutetaan
siten, että kyseinen keittoalue valitaan koskettamalla sen valintapainiketta. Näytön piste
osoittaa valitun keittoalueen.
Tehotoiminnon käyttö
Jotta tehotoiminto (vain etuvasemmalla olevalla
keittoalueella) voitaisiin kytkeä toimintaan, keittoalueen on oltava valittuna (näytön desimaalipiste). Kosketa hipaisukytkintä "Virran kytkeminen". Näyttöön
ilmestyy p ja tehotoiminto on käytössä.
3 Tehotoiminto
käynnistyy
korkeintaan
10 minuutiksi. Tämän jälkeen keittoalue kytkeytyy automaattisesti keittoteholle 9.
Tehotoiminto voidaan kytkeä pois seuraavasti:
• Kosketa hipaisukytkintä "Virran kytkeminen".
• Kosketa hipaisukytkintä -.
1 Kun etuvasemmalla olevan keittoalueen teho-
toiminto on käytössä, etuoikealla olevaa induktiokeittoaluetta
voidaan
käyttää
korkeintaan keittoteholla 7.
Jos etuoikealla oleva keittoalue säädetään 7: ää korkeammalle keittoteholle (esim. 8, 9 tai A), keittotehonäytössä vilkkuu vuorotellen säädetty arvo ja 7. Kun
tehokäyttö on kytketty pois (enintään 10 minuuttia),
etuoikealla oleva keittoalue siirtyy aiemmin säädetylle keittoteholle automaattisesti.
40
Kahden levyn keittoalueen
kytkeminen toimintaan
ja pois
1. Valitse haluttu keittoalue.
2. Säädä haluamasi keittoteho.
3. Kahden levyn alue kytketään toimintaan ja pois
asettamalla sormi hipaisukytkinkenttään "Virran
kytkeminen", kunnes merkkivalo syttyy tai sammuu.
Keittoalueen kytkeminen
pois toiminnasta
1. Valitse keittoalue keittoalueen valintapainikkeilla.
2. Kytke pois toiminnasta koskettamalla painikkeita
+ ja - samanaikaisesti tai asettamalla painikkeella
- arvoon nolla.
3 Keittoalue
voidaan kytkeä pois toiminnasta
vain, kun keittoaluenäytössä on piste.
41
Automaattisen alkukuumennustoiminnon käyttäminen
Kaikissa neljässä keittoalueessa on valittavissa yhdeksän tehotasoa ja niissä on automaattinen alkukuumennustoiminto:
– 1, pienin teho
– 9, suurin teho
– a, alkukuumennustoiminto.
Automaattista alkukuumennustoimintoa (a) käytettäessä keittoalue toimii ensin tietyn ajan täydellä teholla ja kytkeytyy sitten automaattisesti aiemmin
valitulle teholle.
Automaattisen alkukuumennuksen kesto määräytyy
valitun jatkotehon mukaan.
1. Valitse keittoalue keittoalueen hipaisupainikkeilla.
Keittoalueen näytössä näkyy piste.
2. Valitse kypsennysteho hipaisupainikkeilla + tai -.
Ota sormi hetkeksi painikkeelta ja kosketa sitten
hipaisupainiketta + uudelleen.
Keittoalueen näytössä näkyy nyt a.
3. Paina tämän jälkeen hipaisupainiketta - ja valitse
haluamasi jatkoteho 1 - 8. Valittu jatkoteho näkyy
seuraavaksi näytössä.
Viiden sekunnin kuluttua jatkotehon tilalle näyttöön
ilmestyy jälleen a. Alkukuumennusajan kuluttua jatkoteho näkyy jälleen näytössä.
3 Jos
valitset alkukuumennustoiminnon aikana
suuremman tehon, esimerkiksi 3-teholta 5teholle, laite noudattaa aiemman tehon alkukuumennusaikaa. Jos valitset pienemmän tehon, alkukuumennustoiminto päättyy heti. Jos
automaattista alkukuumennustoimintoa käytetään keittoalueella uudelleen, toiminto käyttää
jälkilämmön hyväksi. Näin säästyy aikaa ja
energiaa.
42
Keittoalueen käyttäminen
ilman automaattista alkukuumennustoimintoa
1. Valitse alkukuumennusta/-paistoa varten suuri teho.
2. Kun höyryä alkaa muodostua tai kun rasva on kuumentunut, kytke keittoalue halutulle jatkoteholle.
3. Kytke lopuksi virta pois keittoalueesta.
2
Ohje:
Induktiokeittoaluetta käytettäessä on huomioitava, että
– kuumennusajat ovat lyhyempiä, koska energia siirtyy suoraan keittoastiaan!
– kiehuminen päättyy heti, kun virta on kytketty pois
keittoaluee
(ei ylikiehumista).
Jälkilämmön näyttö
Yksittäisen keittoalueen tai koko keittotason virran poiskytkemisen jälkeen
laitteen digitaalinäytöt ilmaisevat keittoalueiden jälkilämmön h-merkinnällä (“Hot”).
Myös keittoalueen virran poiskytkemisen jälkeen
sammuu jälkilämmön näyttö vasta kun keittoalue on
jäähtynyt.
2 Jälkilämmön voi hyödyntää esimerkiksi ruokien lämpimänä pitämiseen tai sulattamiseen.
1 Huomautus! Keittoalue on kuuma niin kauan
kuin merkkivalo palaa. Varo polttamasta itseäsi.
1 Huomautus!
Sähkökatkon aikana sammuu
myös symboli h ja samalla viittaus jälkilämpöön. Palovaara on edelleen olemassa. Vaaran voi kuitenkin välttää huolellisella
tarkkailulla.
43
Painikkeiden lukitus/lukituksen poisto
Valintapainiketta “Päälle/Pois” lukuun ottamatta
käyttöpaneeli voidaan lukita milloin tahansa keittovaiheen aikana, jotta säädöt eivät pääse muuttumaan esimerkiksi pyyhittäessä. Tämä toiminto toimii
myös lapsilukkona.
1. Kosketa painiketta “Lukitus”, kunnes merkkivalo
palaa.
2. Avaa lukitus painamalla painiketta “Lukitus”, kunnes merkkivalo sammuu.
3 Lapsilukko!
Jos keittotaso kytketään kokonaan pois toiminnasta valintapainikkeella
“Päälle/Pois” lukituksen ollessa päällä, on uudelleen kytkettäessä lukitus yhä aktiivinen. Jos
haluat kytkeä keittoalueet toimintaan, täytyy
lukitustoiminto avata ylläkuvatulla tavalla.
Ajastin
Laitteen omalla ajastimella voidaan asettaa kaikkien
keittoalueiden kypsennysaika. Kun kypsennysaika
loppuu, keittoalue kytkeytyy automaattisesti toiminnasta.
1. Valitse keittoalue kosketuspainikkeella ja aseta haluamasi tehotaso.
2. Aktivoi kyseisen keittoalueen ajastin koskettamalla
TIMER-kosketuspainiketta W. Näyttöön tulee 00.
3. Aseta kypsennysaika korkeintaan automaattikatkaisun mittaiseksi tai muuta sitä kosketuspainikkeilla + tai - (esimerkiksi 15 minuuttia).
Muutaman sekunnin kuluttua ajastin käynnistyy automaattisesti ja näyttää jäljellä olevan ajan.
Tämän lisäksi kyseisen keittoalueen näytössä näkyy
ilmoitus "Timer aktiv".
Asetetun kypsennysajan kuluttua keittoalue kytkeytyy automaattisesti toiminnasta ja kuuluu akustinen
merkkiääni.
4. Kuittaa merkkiääni ja merkkivalo koskettamalla TIMER-kosketuspainiketta W.
3 Ajan asettaminen on nopeampaa,, jos painat
painiketta + tai -, kunnes haluttu arvo näkyy
näytössä.
Jos ensin kosketetaan painiketta -, ajanmääritys alkaa 99 minuutista ja jos ensin kosketetaan painiketta +, ajanmääritys alkaa
1 minuutista.
44
Jäljellä olevan ajan näyttö
Valitessasi keittoalueen, jonka ajastintoiminto on aktiivinen, keittoalueen ajastinnäytössä näkyy jäljellä
oleva aika.
Ajastimen käyttäminen (“munakellona”)
1 Huomio! Ajastintoiminto ei saa olla valittuna
millekään keittoalueelle!
1. Kosketa „Päällä/Pois“-painiketta noin kahden minuutin ajan.
Digitaalinäytössä vilkkuu _.
2. Aktivoi ajastintoiminto koskettamalla TIMER-kosketuspainiketta W.
3. Aseta haluamasi aika kosketuspainikkeella + tai (esim. 20 minuuttia).
Muutaman sekunnin kuluttua ajastimen aika alkaa
kulua, ja näytössä näkyy jäljellä oleva aika.
Kun asetettu aika on kulunut loppuun, kuuluu merkkiääni.
4. Sammuta merkkiääni koskettamalla TIMER-kosketuspainiketta W.
Ajastintoiminnon keskeyttäminen
Ajastinkäyttö voidaan keskeyttää kahdella eri tavalla:
Keittoalueen ja ajastimen kytkeminen
pois päältä samanaikaisesti
1. Valitse haluamasi keittoalue valintapainikkeilla.
2. Kosketa painikkeita + ja - samanaikaisesti: keittoalue ja ajastin kytkeytyvät pois päältä.
Ajastimen kytkeminen pois päältä – keittoalue jää päälle
1. Valitse haluamasi keittoalue valintapainikkeilla.
2. Kosketa uudelleen “Timer”-painiketta.
3. Kosketa painikkeita + ja - samanaikaisesti:
– vain ajastin kytkeytyy pois päältä.
– keittoalue jää päälle.
45
Käyttö, taulukot, vihjeet
Vihjeitä ruuanlaittoon automaattisen alkukuumennustoiminnon kanssa tai ilman
Automaattinen alkukuumennustoiminto
soveltuu:
• ruuille, joiden laittaminen aloitetaan kylmänä, kuumennetaan suurella teholla jajoita ei tarvitse jatkuvasti tarkkailla,
• ruuille, joita paistetaan kuumalla pannulla.
Automaattinen alkukuumennustoiminto
ei sovellu:
• Gulassi, kääryleet ja muut haudutettavat ruoat, joita paistetaan useasti kääntäen, valellen, kunnes ne
ovat riittävän ruskistuneet, ja sitten haudutetaan
valmiiksi,
• paljon nestettä sisältävät pastaruoat,
• kypsytys höyrykattilassa,
• erittäin suuret määrät keittoa/pataruokia, joissa on
yli 2 litraa nestettä.
Yleisiä ohjeita:
• Valmistettaessa ruokaa ilman automaattista alkukuumennustoimintoa suosittelemme aluksi suuren
tehon käyttämistä (- painikkeella) ja lopuksi vastaavaa jatkotehoa.
• Huomio ensimmäisten keittokertojen aikana, mikä
teho on paras millekin ruualle ja ruokamäärälle valmistettaessa tietyissä astioissa. Opit pian käyttämään automaattisia toimintoja hyväksi ja saat
varmuuden uuden keittotason käyttämisestä.
• Jatkotehoa 1 voi käyttää ruuan lämpimänä pitämiseen.
Induktio-keittoalueiden käyttöön liittyvä
ohje:
• Tasaisen kypsennystuloksen saavuttamiseksi keittoastian pohjan halkaisija ei saa olla suurempi kuin
keraamisen tason pintaan merkitty alue.
46
Taulukot
Ohje:
Seuraavan taulukon tiedot ovat suuntaa antavia.
Kypsentämiseen sopiva kytkimen asento riippuu
käytettävien kattiloiden ominaisuuksista ja ainesten
laadusta ja määrästä.
Keittoalueiden säätöjen kiintoarvot
Kytkimen asento
Soveltuu seuraaviin tarkoituksiin
alkukuumennus
suurien vesimäärien kuumennus, tuorepastan keittäminen
voimakas paistaminen
ranskanperunoiden friteeraaminen,
lihan, esimerkiksi gulassin, paistaminen,
paistaminen, esimerkiksi perunaohukkaat,
pihvien paistaminen
varovainen paistaminen
lihan, leikkeiden,
Cordon Bleu -pihvien, kyljysten, ohukaisten tai
lihapyöryköiden paistaminen, suurustaminen, varovainen
paistaminen, käristemakkaroiden, maksan, munien,
munkkien paistaminen.
4-5
keittäminen
suurempien ruokamäärien,
pataruokien ja keittojen keittäminen,
perunoiden höyryttäminen,
lihaliemen keittäminen
3-4
höyryttäminen
haihduttaminen
vihannesten tai lihan
hauduttaminen
riisipuuron keittäminen
2-3
hauduttaminen
riisin tai maitoruokien hauduttaminen,
pienempien peruna- tai vihannesmäärien höyryttäminen,
valmisruokien lämmittäminen.
1-2
sulattaminen
munakkaat ja muut munaruoat,
hollandaisekastike, ruokienlämpimänä pitäminen, voin,
suklaan tai liivatteen sulattaminen
9 tai P
7-9
6-7
0
Pois-asento
47
Automaattisen alkukuumennustoiminnon käyttöesimerkkejä
Teho
Kypsennysmenetelmät
Käyttöesimerkkejä
Kesto
Ohjeita ja vinkkejä
A7 - A8
voimakas
paistaminen
pihvit
pannullinen 8 20 min
Käännä välillä.
A6 - A7
ruokien
paistaminen
leikkeet,
lihapyörykät,
paistetut kananmunat, käristemakkarat
pannullinen 10 20 min
Käännä välillä.
jatkuva
Käännä välillä.
40 - 150 min
Enintään 3 l nestettä ja ainekset
A6 - A7
A3 - A5
48
leivonnaisten paista- pannukakut, ohukaiminen
set
keittäminen
keitot
A3 - A5
höyryttäminen
perunat,
vihannekset
20 - 60 min
Käytä vain vähän nestettä!
Esimerkiksi enintään ¼ l
vettä 750 g:n perunamäärää
kohti.
A2 - A4
haihduttaminen,
sulattaminen
vihannekset
20 - 45 min
Lisää tarvittaessa hieman
nestettä (muutama ruokalusikallinen).
A2 - A3
hauduttaminen
riisi, hirssi, tattari
25 - 50 min
Käytä riisiin yms. vähintään
kaksinkertainen määrä nestettä, sekoita välillä.
A2 - A3
lämmittäminen
valmiit ruoat, pataruoat
10 - 30 min
Määrän mukaan, säädä lämpö sopivaksi.
1 - A2
hyydyttäminen
munakkaat ja muut
munaruoat
10 - 20 min
1 - A2
sulattaminen
suklaa, voi, liivate
5 - 25 min
Ilman vesihaudetta, sekoita
välillä.
Puhdistus ja hoito
Induktiokeittoalueiden
puhdistus ja hoito
2
Induktiokuumennukseen perustuvien keraamisten keittotasojen puhdistustarve on vähäinen:
– Induktiokeittoalue reagoi nopeammin virran takaisin- tai poiskytkentään, jolloin vältetään ruokien ylikiehuminen ja pohjaan palaminen.
– Keraamisen pinnan lämpötila on induktiokuumennuksen aikana huomattavasti alhaisempi kuin perinteisessä säteilykuumennuksessa.
Koska lämpö syntyy keittoastiassa, keraamiselle
keittotasolle joutuvat ruoka-aineet eivät pala kiinni
niin tiukasti.
Keittotaso
1 Huomautus: Puhdistusaineet eivät saa joutua
kuumille keraamisille tasoille! Kaikki puhdistusaineet pitää poistaa riittävällä määrällä puhdasta vettä, sillä muuten niillä voi olla
syövyttävä vaikutus uudelleen lämmitettäessä!
Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, kuten
esim. grillin tai uunin puhdistukseen tarkoitettuja sumutteita, karheita hankausaineita tai
naarmuttavia kattiloiden puhdistusaineita.
3 Puhdista keraaminen keittotaso jokaisen käy-
tön jälkeen, kun se on korkeintaan kädenlämmin. Näin vältät lian kiinnipalamisen.
Poista kalkki-, vesi- rasva- ja metallivärjäymätahrat tavallisilla keramiikan tai jaloteräksen puhdistukseen tarkoitetuilla aineilla.
49
Keittotaso vain vähän likainen
1. Pyyhi kostealla pyyhkeellä, jossa on hieman käsitiskiainetta.
2. Kuivaa lopuksi puhtaalla pyyhkeellä. Tason pinnalle
ei saa jäädä puhdistusaineen jäämiä.
3. Puhdista koko keraaminen taso kerran viikossa perusteellisesti tavallisella keramiikan tai jaloteräksen
puhdistukseen tarkoitetulla aineella.
4. Pyyhi keraaminen keittotaso runsaalla puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla nukkaamattomalla
pyyhkeellä.
Kiinnitarttunut lika
1. Poista keittotasolle kuohuneet tai roiskuneet, kiinnitarttuneet ruuat lasiteräkaapimella.
2. Aseta lasiteräkaavin vinosti keraamista tasoa vasten.
3. Irrota lika työntelemällä kaapimen terää tason pinnalla.
3 Kaapimia
ja keraamisen keittotason puhdistukseen tarkoitettuja puhdistusainetta on saatavana alan liikkeistä.
1 Erityinen lika
1. Poista kiinnipalanut sokeri, sulanut muovi, alumiinikelmu tai muut sulavat materiaalit lasiteräkaapimella välittömästi niiden vielä ollessa kuumia.
1 Huomautus: Huomio: Varo, ettet polta itseäsi,
kun puhdistat kuumaa keittoaluetta lasiteräkaapimella!
2. Puhdista jäähtynyt keittotaso vielä lopuksi tavallisesti.
3 Mikäli
keittotaso on ehtinyt jäähtyä, ennen
kuin olet ehtinyt poistamaan siihen sulaneet
materiaalit, kuumenna se uudelleen ennen
puhdistusta.
Keraamisen tason naarmuja tai tummia tahroja, jotka ovat tulleet esim. teräväreunaisista
kattiloista, ei pysty poistamaan. Ne eivät kuitenkaan vaikuta keittotason toimintakykyyn.
50
Mitä tehdä, jos …
Häiriöiden poisto
Mahdollisesti kyseessä on vain pieni virhe, jonka voit
itse korjata seuraavien ohjeiden avulla. Älkää suorittako mitään muita kuin allaolevan ohjeiden mukaisia
korjaustoimenpiteitä.
1 Varoitus! Ainoastaan koulutettu ammattihen-
kilö saa suorittaa korjauksia laitteeseen. Asiaankuulumattomat
korjaukset
saattavat
aiheuttaa käyttäjälle vakavia vaaratilanteita.
Käänny korjaustarpeen ilmetessä valtuutetun
huoltoliikkeen puoleen.
Jos keraamisessa keittotasossa on särö, ilmoita valtuutettuun huoltoliikkeeseen kolminumeroinen luku, joka on merkitty lasilevyyn.
Mitä tehdä, jos…
… esiintyy toimintahäiriö, laitteessa on
murtumia, halkeamia tai naarmuja?
– Kytke virta pois kaikilta keittoalueilta.
– Kytke sähkötaulusta keittotason sulakkeen virta
pois tai irrota sulake.
… keittoalueet eivät toimi?
Tarkista
– ovatko asuntosi sulakkeet kunnossa (sulaketaulu).
Jos sulake palaa useita kertoja, ota yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
– että laite on kytketty toimintaan oikein,
– käyttöpaneelin merkkivalot palavat,
– vastaava keittoalue on kytketty toimintaan,
– keittoalueet on säädetty halutulle jatkuvalle tehotasolle (katso kappale “Keittotason käyttö”),
– onko keittoalueiden turvakytkin lauennut (katso
kappale “Turvatoiminnot”).
… keittoalueita ei voi kytkeä toimintaan?
Tarkista
– onko käyttöpaneeli lukittu (katso kappale “Käyttöpaneelin lukitus”).
– onko virtapainikkeen painamisen ja halutun keittoalueen kytkennän välillä kulunut enemmän kuin
10 sekuntia (katso kappale “Laitteen kytkentä toimintaan”).
– onko kosketuspainikealueella kostea liina tai nestettä.
… keittoalueiden poiskytkennän jälkeen
jälkilämmön näytössä ei näy _ tai h?
Tarkista
– onko keittoalue ollut käytössä vain vähän aikaa,
jolloin se ei ole ehtinyt kuumentua tarpeeksi kuumaksi.
Jos keittoalue on kuuma, ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
… joku keittoalue ei kytkeydy pois toiminnasta?
Tarkista
– onko kosketuspainikkeen päällä kostea liina tai
nestettä.
– onko lukitus kytketty toimintaan.
… joku keittoalue ei kytkeydy toimintaan?
Tarkista
– onko lukitus kytketty toimintaan.
… näyttö f vilkkuu?
Tarkista
– onko keittoastia oikealla keittoalueella,
– onko kattilan pohjan halkaisija liian pieni keittoalueelle,
– onko keittoastia sopiva induktiokuumennukseen.
… _ näkyy näytössä?
Tarkista
– onko keittoalue ylikuumentunut.
Tässä tapauksessa kytke virta pois keittoalueelta ja
anna sen jäähtyä. Aseta keittoalueelle sopiva keittoastia ja kytke virta keittoalueelle uudestaan muutaman minuutin kuluttua.
– onko keittoalueen automaattinen poiskytkentä toiminut.
Keittoalueen voi aktivoida uudestaan kytkemällä
virran päälle ja pois.
... Power-toimintoa ei voi kytkeä päälle?
– Sammuta virta keittoalueelta noin 10 minuutin
ajaksi.
Jos tämä häiriö esiintyy uudestaan, tarkista
– onko työtason ja sen alla olevan kalusteen etureunan välissä oleva ilmanvaihtoaukko tukossa
– onko asennuksessa jätetty työtason alle riittävän
suuri ilmanvaihtoaukko (5 mm).
… jälkilämmön näyttö laskee äkillisesti
arvoon _ tai h?
Tarkista
– onko virtapainiketta painettu vahingossa.
– onko kosketuspainikealueella kostea liina, nestettä
tai muuta vastaavaa.
– onko turvakytkin aktivoitunut.
51
Asennusohjeet
1 Huomautus!
Vain valtuutettu asentaja saa
suorittaa uuden laitteen asennuksen ja liitännät.
Ole hyvä ja noudata tätä ohjetta; muutoin takuu raukeaa, jos laitteeseen ilmaantuu vaurioita.
Tekniset tiedot
Laitteen mitat
Leveys
Syvyys
Korkeus
590 mm
520mm
47mm
Asennusmitat
Leveys
Syvyys
Kulman säde
560mm
490mm
R5
Keittoalueet
Alue
edessä vasemmalla
Halkaisija
210mm
takana vasemmalla
takana oikealla
edessä oikealla
145mm
Teho
2200W
(tehotoiminto
3000W)
1200W
120/180mm
145mm
700/1700W
1400W
Ohje: Teho voi keittoastioiden koosta ja materiaalista
riippuen poiketa ilmoitetusta.
Verkkojännite
Kokonaisliitäntäteho max.
52
230 V ~ 50Hz
6,5kW
Säädökset, standardit,
direktiivit
Tämä laite vastaa seuraavia standardeja:
• EN 60 335-1 ja EN 60 335-2-6
koskien kotitalouskäyttöön tai vastaavaan tarkoitettujen laitteiden sähköturvallisuutta ja
• EN 60350 tai DIN 44546 / 44547 / 44548
koskien kotitalouksien sähköliesien, keittotasojen,
uunien ja grillien käyttöominaisuuksia.
• EN 55014-2
• EN 55014
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
koskien perustavanlaatuisia elektro-magnettisien
laitteiden yhteensopivuutta (EMV).
5 Tämä laite vastaa seuraavia EY-direktiivejä:
• 73/23/ETY, 19.02.1973 (pienjännitedirektiivi)
• 89/336/ETY, 3.5.1989 ("Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi", mukaanluettuna
muutosdirektiivi 92/31/ETY).
1 Asentajaa koskevat turvallisuusohjeet
• Sähköasennuksessa on tarpeen varusteet, jotka
mahdollistavat laitteen kosketusväliksi vähintään
3 mm kaikkinapaisen verkosta erottamisen.
Tarkoitukseen soveltuvia erottimia ovat esimerkiksi
LS-kytkimet, sulakkeet (ruuvisulakkeet ovat kannasta irrotettavia), FI-kytkimet ja releet.
• Tämä laite vastaa paloturvallisuussuojan osalta
tyyppiä Y (EN 60 335-2-6). Vain tämäntyyppisiä laitteita saa asentaa yksipuolisesti viereisiin seiniin tai
kaappeihin.
• Keittotason alle ei saa asentaa vetolaatikkoja.
• Asennuksessa on varmistettava kosketussuoja.
• Asennuskaapin tukevuuden on oltava DIN 68930 määräysten mukainen.
• Työtason sahauspinnat on suojattava kosteudelta
tiivistämällä ne tarkoitukseen sopivalla tiivistysaineella.
• Jos työtaso on laatoitettu, keittotason alustan saumat on täytettävä kokonaan saumausaineella.
• Luonnon-, tekokivi- tai keramiikkalevyjen yhteydessä salpajouset on liimattava tarkoitukseen soveltuvalla keinohartsi- tai kaksikomponenttiliimalla.
• Varmista, että tiiviste on kunnolla paikoillaan ja että
alustaan ei ole jäänyt aukkoja. Ylimääräistä silikonitiivistemassaa ei saa käyttää, sillä se vaikeuttaa
purkamista huollon yhteydessä.
• Purettaessa kouru nostetaan ylös painamalla alhaalta ylöspäin.
• Puhdista työtason reunat.
• Kiinnitä mukana toimitettu itseliimautuva tiivistenauha keittotason alareunan ympärille keramiikkalevyn ulkoreunaa pitkin. Älä venytä nauhaa.
Liitoskohdan on oltava jonkun sivun keskellä. Katkaise nauha (jätä muutama millimetri varaa) ja paina päät vastakkain.
53
Sähköliitännät
Kaikki keittotason yhteydessä suoritettavat sähkötyöt on annettava valtuutetun sähköasentajan tehtäviksi ja asennukset on suoritettava voimassa olevien
määräysten mukaan.
Tarkista ennen liitttämistä, että laitteen tyyppikilvessä
mainittu nimellisjännite sopii saatavilla olevaan verkkovirtaan. Tyyppikilpi on keitto alemman verhouksen
päällä.
Lämmittimen jännite on AC230V~. Laite toimii myös
vanhemmissa AC220V~ -verkoissa moitteettomasti.
Asenna keitto-osan verkkoliitäntä niin, että on käytettävissä 3 mm:n kaikkinapainen erotusmahdollisuus, esim. LS-automaatti,FI-suojakytkintaisulake.
Käytä verkkojohtona vähintään tyyppiä H05VV-F.
Suorita kytkentä kaavion mukaisesti. Asenna liitinsillat liitäntäkaavion mukaisesti. Suojajohdin kiinnitetään pidikkeellä E. Suojajohtimen säikeiden pitää
olla pitemmät kuin virtaajohtavien säikeiden.
Liitä johdot säädösten mukaisesti ja kiristä kiristysruuvit.
Varmista kytkentäjohto kaapelipuristimella ja paina
verhoilu tiukalla painalluksella paikalleen (lukittuu).
Irrota suojafoliot tai tarrat keraamiselta tasolta tai kehyksestä ennen ensimmäistä päällekytkemistä.
1 Aseta kaikki keittoalueet peräkkäin lyhyesti
suurimmalle teholle käyttökunnon varmistamiseksi virtalähteeseen kytkemisen jälkeen.
54
Takuu
Suomi
Takuu
Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot
noudattavat alan yleisiä ehtoja ja niitä on saatavissa
myyjäliikkeestä tai maahantuojalta. Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta valituksesta
• ellei käyttöohjetta ole noudatettu
EU-maat
Laitteella on käyttömaan lainsäädännön mukainen
takuu.
Kuljetusvauriot
Tarkista pakkauksen purkamisen yhteydessä, ettei
laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Mahdollisista kuljetusvaurioista on heti ilmoitettava myyjäliikkeelle.
55
56
Huolto ja varaosat
Huollot, varaosatilaukset ja mahdolliset korjaukset
on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi.
Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät
soittamalla numeroon 0200-2662 (0,1597g/min
+pvm)*, tai katsomalla puhelinluettelon keltaisilta sivuilta kohdasta "kodinkoneiden huoltoa".
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan,
vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä
varaosaa.
* Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne
löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
Malli
................
Tuotenumero
................
Sarjanumero
................
Ostopäivä
................
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat
vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla
numeroon 0200-2662 (0,1597g/min +pvm). Voit olla
yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse
osoitteessa [email protected]
Arvokilpi
57
Caro(a) cliente,
Por favor, leia com atenção este manual de instruções.
Observe principalmente o capítulo “Instruções de
segurança” nas primeiras páginas. Guarde, por favor, estas instruções de utilização para consultas
posteriores. Passe-as eventualmente ao novo proprietário do aparelho.
No texto são utilizados os seguintes símbolos:
1 Instruções de segurança
Aviso: Informações destinadas a sua segurança pessoal.
Atenção: Informações destinadas a evitar danos no aparelho.
3 Informações e sugestões prácticas
2 Informações relativas ao meio ambiente
1. Estes números servirão de orientação, passo a
passo no manuseio do aparelho.
2. …
3. …
Estas instruções de utilização contém informações
sobre como você mesmo pode eliminar falhas, que
possam surgir eventualmente. Vide capítulo "O que
fazer se...“.
58
Índice
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Segurança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Eliminação controlada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
As características mais importantes do seu aparelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Descrição do aparelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalação da placa de fogão e do painel de controlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Função e modo de funcionamento dos focos de indução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Os indicadores digitais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desactivação de segurança dos focos de aquecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loiça apropriada para os focos de indução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trem de cozinha para focos normais de aquecimento rápido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
64
65
65
66
66
67
Antes da primeira utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Primeira limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
68
Utilização da placa de fogão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensores Touch-Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ligar o aparelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desligar o aparelho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selecção dos focos de aquecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selecção do grau de cozedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activar a função Power. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ligar e desligar o foco de aquecimento duplo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desligar um foco de aquecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cozer com o sistema automático
para levantar fervura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cozer sem sistema automático
para levantar fervura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicador de calor residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bloquear/desbloquear o painel de comando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temporizador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
68
68
68
69
69
70
71
71
Instruções, tabelas, sugestões . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sugestões para cozinhar com e sem função automática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valores de referência para regular os focos de aquecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exemplos de aplicação para o sistema automático para levantar fervura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
79
80
Limpeza e manutenção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vantagens da limpeza e manutenção dos focos de aquecimento por indução. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placa de fogão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
81
81
O que fazer, se … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajuda em caso de problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
83
Instruções de montagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dados técnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Disposições legais, normas, directivas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insicações de segurança para o responsável pela instalação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ligação eléctrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
84
84
85
86
Assistência técnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chapa de características . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
87
Montagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
72
74
74
75
75
59
Manual de instruções
1 Segurança
A segurança deste aparelho está em conformidade
com os regulamentos técnicos reconhecidos e com
a lei sobre segurança de aparelhos. No entanto, no
papel de fabricante do aparelho, sentimo-nos na
obrigação de passar as instruções de segurança seguintes.
Segurança eléctrica
• A montagem e a ligação do aparelho novo só deve
ser efectuada por um técnico autorizado.
• As reparações no aparelho só devem ser efectuadas por técnicos especializados. Reparações realizadas incorrectamente podem constituir graves
fontes de perigo para o utilizador. Se necessitar de
reparações, dirija-se à Assistência Técnica ou a
um electricista qualificado.
3 Siga
as indicações abaixo, caso contrário a
garantia será anulada em caso de danos.
• Os aparelhos encastráveis só devem ser postos
em funcionamento após a instalação em armários
de encaixe e superfícies de trabalho adequadas e
em conformidade com as normas vigentes. Garanta a ligação de terra do aparelho eléctrico exigida
pela VDE.
• Em caso de avarias no aparelho, falhas, fendas ou
rupturas:
– desligue todos os focos de aquecimento,
– desligue o fusível da placa de fogão, isto é, retire-o.
Segurança para crianças
Quando se cozinha e assa na placa, os focos de
aquecimento aquecem. Por isso, mantenha sempre
as crianças afastadas.
Segurança durante a utilização
• Este aparelho só deve ser usado para cozinhar alimentos com os fins domésticos normais.
• Não utilize a placa de fogão para aquecer a casa.
• Tenha cuidado com a ligação de electrodomésticos em tomadas próximo do aparelho. Os cabos
de ligação não podem tocar em focos de aquecimento quentes.
• Gorduras e óleos sujeitos a sobreaquecimento inflamam-se rapidamente. Quando preparar alimentos em gordura ou óleo (por ex. batatas fritas),
mantenha-se atento.
• Desligue os focos de aquecimento após cada utilização.
60
Indicações especiais para os focos
de indução
• Investigações científicas comprovaram que, em
geral, os focos de indução não influenciam ou representam perigo para pessoas com pace-makers.
No entanto, a distância entre a parte superior do
corpo e o foco de aquecimento não deve ser inferior a 30 cm!
• Os campos electromagnéticos podem influenciar
circuitos de conexão electrónicos e perturbar receptores radiofónicos portáteis.
• Não deposite objectos com cargas magnéticas (p.
ex. cartões de crédito, cassetes, etc.) sobre a superfície vitrocerâmica enquanto estiver a utilizar
o(s) foco(s) de indução!
• Não deposite objectos metálicos (p. ex. colher,
tampa, etc.) sobre a superfície de indução, uma
vez que estes podem aquecer durante o funcionamento.
3 Algumas
panelas podem originar ruídos durante o funcionamento nos focos de indução.
Neste caso não se trata de um defeito da placa de fogão, nem o seu funcionamento é prejudicado por este motivo.
Segurança na limpeza
Para limpar, o aparelho deve estar desligado. Por
motivos de segurança, não limpe o aparelho com
instrumentos de limpeza com jactos de vapor ou alta
pressão.
Evite assim danos no aparelho
• Não utilize a placa de fogão como superfície de
trabalho ou de apoio.
• A borda sem caixilho da placa em vidro cerâmico
dá choques. Tenha cuidado com o manuseamento
de tachos e frigideiras.
• Não ligue os focos de aquecimento vazios ou sem
loiça adequada.
• O vidro cerâmico é insensível aos choques térmicos e muito resistente, apesar de não ser inquebrável. Pode ficar danificada em particular com a
queda de objectos duros e pontiagudos na superfície de cozedura.
• Não utilize tachos de ferro fundido ou com fundos
danificados, que estejam ásperos ou apresentem
riscos. Ao retirá-los, poderiam resultar raspões.
• Se açúcar ou uma preparação com açúcar cair e
se derreter no foco de aquecimento quente, remova-o de imediato ainda quente com um produto de
limpeza. Se deixar arrefecer, poderá danificar a superfície ao tentar remover a sujidade.
• Mantenha os objectos e materiais que possam
derreter-se afastados da superfície de vidro cerâmico, por ex. plástico, folhas de alumínio ou papel
de cozinha. Se se derramar algo na superfície de
vidro cerâmico, remova-o imediatamente com um
raspador apropriado.
61
2 Eliminação controlada
Eliminar o material de embalagem
Todos os materiais utilizados podem ser totalmente
reaproveitados.
O material plástico é identificado da seguinte maneira:
• >PE< para polietileno, como, por exemplo, para a
embalagem externa e os sacos na parte interior.
• >PS< para espuma de poliestireno, como, por
exemplo, para as partes almofadadas, sempre
isenta de CFC.
Eliminação controlada do aparelho
velho
1 Aviso: Para que seu aparelho velho não possa
mais representar perigo, inutilize-o antes de
eliminá-lo.
Puxe a fixa da tomada e remova o cabo de
ligação do aparelho.
Por razões de protecção ambiental, todos os aparelhos fora de uso têm que ser eliminados correctamente.
• O aparelho não pode ser deitado no lixo doméstico.
• Dirija-se à Câmara Municipal ou Junta de Freguesia para estabelecer uma data de remoção para
este género de lixo ou saber a localização de um
local de recolha.
62
As características mais importantes do seu
aparelho
• Superfície de cozedura em vidro cerâmico: O
aparelho possui uma superfície de cozedura em vidro cerâmico com 2 focos de aquecimento rápidos
com resistências de irradiação particularmente eficazes, bem como 2 focos de aquecimento por indução. A indução aquece directamente o fundo do
tacho e não o vidro cerâmico em primeiro lugar.
• Sensores: A utilização do aparelho é feita através
de sensores Touch-Control.
• Limpeza: A vantagem da placa de fogão de vidro
cerâmico e dos sensores é que quase não necessitam de limpeza. A superfície lisa limpa-se facilmente.
• Sensor On/Off: Para além do sensor “On/Off”, o
aparelho possui um interruptor separado, que permite ligar e desligar completamente a alimentação
eléctrica ao aparelho.
• Indicadores: Os indicadores digitais e as luzes piloto informam sobre os níveis de cozedura seleccionados, as funções activadas, bem como o
eventual calor residual disponível no foco de aquecimento em questão.
• Desactivação de segurança: O dispositivo de desactivação de segurança desliga automaticamente
todos os focos de aquecimento após um determinado período de tempo em que não sejam efectuadas quaisquer mudanças das regulações.
• Função Power: Com esta função, pode aumentarse rapidamente a potência dos focos de aquecimento previstos para este fim.
• Grau Manter quente: 1 é o nível de cozedura em
que é possível manter os alimentos quentes.
• Indicador de calor residual: No indicador acende-se um h para calor residual, quando o foco de
aquecimento mostra uma temperatura em que há
risco de queimadura.
• Foco de aquecimento duplo: A placa de fogão
possui um foco de aquecimento duplo. Assim, o
seu aparelho oferece uma zona de aquecimento
com tamanhos variáveis, por ex. para tachos pequenos. Esta característica permite-lhe, pois, poupar energia.
• Temporizador: Com o temporizador integrado, todos os focos de aquecimento podem ser desactivados automaticamente. No final do tempo de
cozedura, o foco de aquecimento desliga-se.
63
Descrição do aparelho
Instalação da placa de fogão e do painel de controlo
Foco de aquecimento
por resistência 1200 W
Foco de aquecimento
por indução 2200 W
com função Power 3000 W
Indicadores do grau
de cozedura
Foco de aquecimento por resistências
bicircular1700 W
Painel de comando Touch-Control
Foco de aquecimento por indução 1400 W
Bloqueio com
luz piloto
Indicadores dos focos de
aquecimento/Função Temporizador
Indicador
do temporizador
Selecção dos focos
de aquecimento
64
Desactivação do
foco de aquecimento
duplo/Função Power
Temporizador
Selecção do grau de
cozedura + e -
Tecla principal
„On/Off“
Função e modo de funcionamento dos focos de indução
Por baixo da placa vitrocerâmica encontra-se uma
bobina de indução de arame de cobre, que origina
campos
electromagnéticos,
que
actuam directamente sobre a base da loiça e que,
portanto, não aquecem primeiro o material vitrocerâmico como noutros processos de aquecimento.
Deste modo a base da loiça é aquecido de imediato, economizando-se assim tempo e energia.
O foco em si aquece pouco, uma vez que o calor necessário para cozinhar é originado directamente por
baixo da base da loiça. O foco recebe apenas o calor que provém da base da loiça.
Nota:
Se não houver loiça sobre o foco, não há transmissão de energia (aquecimento), o que quer dizer que
a protecção contra uma ligação acidental é absoluta.
3 Esta
placa está equipada com uma ventoinha
que se desliga automaticamente dependendo
a = Função de cozedura automática (possível em
todos os focos de aquecimento).
acende-se quando o foco de aquecimento é seleccionado para a função de cozedura automática; (permanece aceso até se mudar a função automática
para o grau de cozedura seleccionado).
_ = acende-se quando a desactivação automática é
ligada. (consulte também ”O que fazer, se...?“)
• As seguintes letras e funções são visualizadas somente para os focos de aquecimento por indução:
1 f = Indicador de erros
começa a piscar quando o foco de aquecimento está ligado e
– não está colocado nenhum tacho no foco de
aquecimento ou
– se estiverem a ser utilizados tachos não adequados
p = Função Power
acende-se quando a função Power está ligada.
A função Power oferece uma potência mais elevada.
Esta função pode ser activada no foco de aquecimento da frente esquerda.
da temperatura do foco de aquecimento de
indução e, conforme a utilização, entra em
funcionamento automaticamente em dois níveis. Após a desactivação do foco de aquecimento, a ventoinha continua a trabalhar
durante algum tempo.
Os indicadores digitais
No indicador podem aparecer números de 1 a 9 e
quantro letras diferente.
• Os números indicam o grau de cozedura seleccionado:
1 = nível mais baixo
9 = nível mais elevado
• Em todos os focos de aquecimento são visualizadas as seguintes letras e funções:
1hAtenção!
= Indicador de calor residual
O foco de aquecimento ainda está
quente; acende-se depois do foco de aquecimento arrefecer. O indicador só se activa
quando o foco de aquecimento estiver desligado.
65
1 Desactivação de segurança dos focos de
aquecimento
Se o forno não for desligado ou a temperatura não
for mudada após um determinado período de tempo, o aparelho desliga-se automaticamente.
No indicador do grau de cozedura de todos os focos
de aquecimento seleccionados aparece h e, após o
arrefecimento, _.
Os focos de aquecimento desligam-se:
• Grau de cozedura
1-2
após 6 horas
• Grau de cozedura
3-4
após 5 horas
• Grau de cozedura
5
após 4 horas
• Grau de cozedura
6-9
após 1,5 horas
3 Se um ou mais focos de aquecimento se des-
ligarem antes de decorridos os tempos indicados, consulte o capítulo “O que fazer, se...”.
Cancelar a desactivação de segurança
Para cancelar a desactivação de segurança, desligue e volte a ligar o aparelho com o sensor ON/OFF
I. Depois disso, os focos de aquecimento estão novamente prontos a funcionar.
Desactivação devido a outros motivos
Se a água a ferver molhar o painel de comando, serão imediatamente desactivados todos os focos de
aquecimento.
O mesmo acontece quando se coloca um pano húmido sobre o painel de comando. Em ambos os casos, deverá ligar de novo o aparelho com o
interruptor I, depois de limpar a água derramada ou
retirar o pano.
66
Loiça apropriada para os
focos de indução
Tipo de panelas
• Em geral são adequadas loiças de cozinha com
base magnética. Ou seja, de aço e aço esmaltado
assim, como frigideiras e panelas de ferro fundido.
• Panelas em aço inoxidável com base com uma
mistura de metais (base tipo sandwich, p. ex. Tefal
com base em alumínio/cobre) só são adequadas
para a indução quando expressamente indicado
pelo fabricante. Nessas panelas existe uma certa
percentagem de material ferromagnético no fundo.
• Sempre que utilizar panelas e frigideiras especiais
(p. ex. panela de pressão, fervedor simmer, wok,
etc.), tenha em atenção as respectivas instruções
do fabricante.
• Loiça de cozinha de alumínio, cobre, latão, aço
inoxidável (desde que não haja uma indicação que
a dê como apropriada para cozinhar por indução)
vidro, cerâmica ou porcelana não é adequada para
os focos de indução. O foco de aquecimento reage como se não estivesse lá um recipiente: Indicação de erro f.
Preste atenção à inscrição: Adequado
para indução!
Teste de aptidão
Se não tiver a certeza de que uma panela/frigideira é
adequada para cozinhar/fritar nos focos de indução,
pode efectuar o seguinte teste:
• Coloque o recipiente com um pouco de água (35 mm de altura de enchimento) no foco de aquecimento.
Ligue o foco de aquecimento na potência máxima
(interruptor na posição 9).
Atenção: A base do recipiente aquece em poucos segundos se a loiça for do tipo correcto!
• Também pode efectuar o teste com um íman. Se o
íman for atraído pela base, significa que o recipiente é adequado para os focos de indução.
Tamanho da panela
O foco de indução adapta-se automaticamente ao
diâmetro da base da panela até um certo limite. No
entanto, o diâmetro da base da panela tem de ter um
tamanho mínimo em função do tamanho do foco.
Foco com 14,5 cm de diâmetro:
O diâmetro da base da panela tem de ser no mínimo
12 cm
Foco com 18 cm de diâmetro:
O diâmetro da base da panela tem de ser no mínimo
14,5 cm
Foco com 21 cm de diâmetro:
O diâmetro da base da panela tem de ser no mínimo
18 cm
Nota:
Quando comprar loiça veja qual é o diâmetro da
base e não o diâmetro da abertura, que é geralmente o que os fabricantes indicam.
Reconhecimento automático da
panela
Os focos de indução não funcionam se a loiça não
for do tipo certo.
Se o foco for ligado com uma panela inadequada,
no indicador digital da placa de fogão acende f.
O foco de aquecimento desliga-se automaticamente
após aprox. 10 minutos. No indicador digital é
exibido _.
A indicação _ também é exibida nos casos de sobreaquecimento (p. ex. aquecimento de um recipiente vazio) ou quando há algum erro no sistema
electrónico. O foco de aquecimento o foco desligase automaticamente.
Para ligar novamente, o foco de aquecimento tem de
permanecer desligado aprox. 1 minuto e depois voltar a ser ajustado para o nível desejado.
Trem de cozinha para focos normais de aquecimento rápido
• Todos os tachos com fundos planos são adequados para cozinhar nos focos de aquecimento por
resistências. Um trem de qualidade reconhece-se
pelo fundo dos tachos e não pelo material de que
é feito.
• O fundo deve ser o mais espesso e plano possível.
Os fundos ásperos (por ex. em tachos de ferro fundido) riscam a superfície da placa ao remover os
tachos.
• Tachos com fundo de alumínio ou cobre podem
deixar marcas metálicas na superfície de vidro cerâmico, que dificilmente ou mesmo nunca são removidas.
• Os fundos dos tachos e os focos de aquecimento
devem ter o mesmo tamanho.
1 Atenção! Evite cozinhar em tachos e frigideiras de esmalte vazios.
Os fundos poderiam, deste modo, ficar danificados e riscar a superfície da placa ao remover os tachos. Os tachos e as frigideiras com
bordas e arestas também danificam a superfície.
67
Antes da primeira utilização
Primeira limpeza
Limpe a placa de vidro cerâmico com um pano húmido.
1 Atenção:
Não utilize produtos de limpeza
abrasivos ou agressivos! A superfície poderia
ficar danificada.
Utilização da placa de fogão
Sensores Touch-Control
Para utilizar os sensores Touch-Control, coloque o
dedo no campo desejado até que os indicadores
correspondentes se acendam ou se apaguem e que
a função pretendida seja executada.
Ligar o aparelho
Ligue o aparelho completo com o sensor “On/Off”
I.
Toque no sensor “On/Off” durante cerca de dois segundos.
Os indicadores digitais mostram _ e o ponto decimal começa a piscar.
3 Depois
de ligar o aparelho com o sensor “On/
Off”,
deverá
seleccionar
dentro
de
10 segundos um dos focos de aquecimento
através dos respectivos selectores. Caso contrário, o aparelho desliga-se por motivos de
segurança.
Desligar o aparelho
Para desligar completamente o aparelho, use o sensor “On/Off” I.
Toque no sensor “On/Off” durante cerca de um segundo.
3 Depois de desligar um foco de aquecimento
ou toda a placa, é visualizado o calor residual
disponível com h (“Calor”) nos indicadores digitais dos focos de aquecimento correspondentes.
68
Selecção dos focos de
aquecimento
Para escolher o foco de aquecimento pretendido, toque no respectivo sensor durante cerca de um segundo.
No indicador correspondente a esse foco de aquecimento acende-se o zero com ponto decimal em 0.
3 Ose ponto
decimal indica que só podem fazerregulações neste foco de aquecimento.
Selecção do grau de cozedura
Para regular o grau de cozedura (1 a 9) do foco de
aquecimento pretendido.
O sensor + serve para aumentar o grau de cozedura.
O sensor - serve para diminuir o grau de cozedura.
3 Quando estiverem em funcionamento vários
focos de aquecimento, para mudar o grau de
cozedura é necessário seleccionar o foco de
aquecimento pretendido tocando no sensor
correspondente. O ponto decimal no visor
mostra o foco de aquecimento seleccionado.
69
Activar a função Power
Para ligar a função Power (apenas no foco de aquecimento, frente esquerda), seleccione o foco de
aquecimento (ponto decimal no indicador). Toque no
sensor de ”Activação“. No indicador aparece p e a
função Power está activa.
3 A10função
Power permanece activada durante
minutos no máximo. Depois disso, o foco
de aquecimento muda automaticamente para
o grau de cozedura 9.
A função Power pode pode ser interrompida do seguinte modo.
• Toque no sensor ”Activação“.
• Toque no sensor -.
1 Enquanto a função Power do foco de aqueci-
mento da frente esquerda está activa, o foco
de aquecimento por indução da frente esquerda direita só pode funcionar no grau de cozedura 7 no máximo.
Se ligar o foco de aquecimento da frente direita num
grau superior a 7 (por ex. 8, 9 ou A), o indicador do
grau de cozedura mostra alternadamente o grau seleccionado e 7. Assim que a função Power terminar
(máx. 10 minutos), o foco de aquecimento da frente
direita muda automaticamente para o grau de cozedura anteriormente selecionado.
70
Ligar e desligar o foco de
aquecimento duplo
1. Seleccione o foco de aquecimento correspondente.
2. Regule o grau de cozedura desejado.
3. Para ligar ou desligar o foco de aquecimento duplo, coloque os dedos no sensor “Activação“ situado no painel de comando Touch-Control, até a luz
piloto se acender ou começar a piscar.
Desligar um foco de aquecimento
1. Seleccione o foco de aquecimento que pretende
através dos sensores dos focos.
2. Para desligar, toque nos sensores + - ao mesmo
tempo ou coloque o sensor - em zero.
3 Só se pode desligar um foco de aquecimento
quando o ponto decimal no indicador do foco
de aquecimento estiver aceso.
71
Cozer com o sistema automático
para levantar fervura
Todos os quatro focos de aquecimento da placa de
fogão podem ser ajustados em nove níveis e estão
equipados com um sistema automático para levantar fervura:
– 1, nível de aquecimento mais baixo
– 9, nível de aquecimento mais elevado
– a, função de levantar fervura.
a o cozinhar com o sistema automático para levantar fervura o foco de aquecimento trabalha durante
um certo tempo na potência máxima e depois volta
automaticamente para o nível de aquecimento contínuo ajustado.
A duração do impulso automático para levantar fervura depende do nível de aquecimento contínuo!
1. Escolha o foco de aquecimento pretendido com os
campos sensores. A vírgula decimal fica intermitente se no respectivo campo de visualização.
2. Ajuste com os campos sensores + ou - o nível de
aquecimento 9. Depois de esperar um pouco toque novamente no campo sensor +.
No indicador do nível de aquecimento acende a.
72
3. Pressione o campo sensor - e ajuste o nível de
aquecimento contínuo 1 a 8. É então exibido o
nível de cozedura regulado.
Após 5 segundos, em vez do nível de aquecimento
contínuo, é exibido novamente a no indicador. Assim que tiver decorrido o tempo de levantar fervura,
aparece novamente o nível de aquecimento contínuo.
3 Se, durante a função automática, escolher um
nível mais elevado, p. ex. de 3 para 5, é tomado em conta o tempo de aquecimento para
levantar fervura até então decorrido. Se seleccionar um nível mais baixo, a função automática termina imediatamente. Mesmo se a
cozedura for retomada em cima de um foco
de aquecimento ainda quente, o sistema automático de levantar fervura aproveita sempre o
calor residual, o que permite poupar tempo e
energia.
73
Cozer sem sistema automático
para levantar fervura
1. Para cozer/alourar, seleccione uma potência alta.
2. Assim que começar a produzir vapor ou a gordura
estiver quente, deve reduzir o valor para o nível de
aquecimento contínuo.
3. Para terminar a cozedura, passe para zero.
2
Nota:
Ao trabalhar com os focos de indução deve
ter em atenção que
– os tempo de aquecimento são mais reduzidos devido à transmissão directa de energia para a loiça
de cozinha!
– a cozedura termina logo que se desliga o foco de
aquecimento (não há sobreaquecimento!).
Indicador de calor residual
Depois de desligar um foco de aquecimento ou toda a placa de fogão, é
visualizado o calor residual disponível
com h (significando “Calor”) no indicador digital do respectivo foco de
aquecimento.
Do mesmo modo, após a desactivação do foco de
aquecimento, acende-se o indicador de calor
residual até que a zona de aquecimento arrefeça.
2 Pode
utilizar o calor residual para derreter e
manter alimentos quentes.
1 Atenção!
Enquanto o indicador de calor residual estiver aceso, existe perigo de queimaduras.
1 Atenção! Mesmo em caso de falha de ener-
gia, o símbolo h acende-se indicando o calor
residual disponível. A possibilidade de se
queimar é mínima. Pode evitae esta situação
através de uma observação atenta.
74
Bloquear/desbloquear o
painel de comando
O painel de comando pode ser bloqueado a qualquer altura do tempo de cozedura, à excepção do
sensor “On/Off”, para impedir a mudança das regulações, por ex. enquanto estiver a limpar o painel
com um pano. Esta função também é ideal como segurança para crianças.
1. Mantenha premido o sensor “Bloqueio” até a luz
piloto se acender.
2. Para cancelar o bloqueio, prima novamente o sensor “Bloqueio” até a luz piloto se acender.
3 Segurança para crianças! Se, com o blo-
queio ligado, a placa se desligar completamente através do sensor “On/Off”, quando se
volta a ligar, o bloqueio continua activo. Ao
voltar a ligar os focos de aquecimento, deverá
cancelar a função de bloqueio como acima
descrito.
Temporizador
Com o temporizador integrado, é possível regular
um tempo de cozedura para todos os focos de
aquecimento. Decorrido o tempo de cozedura, o
foco de aquecimento desliga-se automaticamente.
1. Com o sensor do foco de aquecimento, seleccione
o foco pretendido e o grau de cozedura desejado.
2. Toque no sensor TIMER W, para activar a função
Temporizador para esse foco de aquecimento. No
indicador aparece 00.
75
3. Regule ou mude (por ex. 15 minutos) o tempo de
duração que deseja até à desactivação automática
com os sensores + ou -.
Passados alguns segundos, o temporizador começa
a funcionar automaticamente e mostra o tempo restante até à desactivação.
De seguida, acende-se o indicador “Temporizador
activo” do respectivo foco de aquecimento.
Decorrido o tempo de cozedura ajustado, o foco de
aquecimento desliga-se automaticamente e ouve-se
um sinal sonoro.
4. Torque no sensor TIMER W para desligar o sinal e
a luz piloto.
3 Para
uma regulação mais rápida, mantenha o
dedo no sensor + ou - até atingir o valor desejado.
Se usar o sensor - primeiro, a regulação do
tempo começa em 99 minutos, se usar o sensor + primeiro, a regulação do tempo começa
em 1 minuto.
76
Mostrar o tempo de cozedura restante
Quando selecciona um foco de aquecimento que esteja a funcionar com temporizador, aparece no indicador do temporizador o tempo de cozedura
restante.
Utilizar o temporizador como cronómetro (“Clepsidra”)
1 Atenção! Não se deve programar qualquer
foco de aquecimento com o temporizador!
1. Toque no sensor „On/Off“ durante cerca de dois
segundos.
Os indicadores digitais mostram _ a piscar.
2. Toque no sensor TIMER W, para activar a função
do temporizador.
3. Regule o tempo de duração pretendido com os
sensores + ou - (por ex. 20 minutos).
Após alguns segundos, o temporizador começa a
correr e mostra o tempo restante.
Decorrido o tempo de duração programado, ouve-se
um sinal sonoro.
4. Para desactivar o sinal, toque no sensor TIMER W.
Terminar a função do temporizador
antes do tempo
Há duas formas de cancelar o tempo de ligação antes do tempo:
Desligue o foco de aquecimento e o temporizador ao mesmo tempo
1. Escolha o foco de aqueciomento que deseja através do respectivo selector.
2. Prima as teclas + e - em simultâneo: O foco de
aquecimento e o temporizador desligam-se.
Desligar o temporizador – foco de aquecimento permanece activo
1. Escolha o foco de aquecimento que deseja através
do respectivo selector.
2. Prima novamente a tecla “Timer”.
3. Prima as teclas + e - em simultâneo:
– apenas o temporizador é desligado.
– O foco de aquecimento permanece em funcionamento.
77
Instruções, tabelas, sugestões
Sugestões para cozinhar
com e sem função automática
A função de cozedura automática é ideal
para:
• Alimentos que sejam preparados a frio, aquecidos
à potência máxima e cujo grau de cozedura não
tenha de ser continuamente vigiado,
• Alimentos que irão ser cozinhados num tacho
quente.
A função automática não é adequada para:
• Guisados, rolos de carne e alimentos semelhantes
que, até ficarem bem tostados, é necessário regar
e virar frequentemente ao longo do processo de
cozedura.
• Bolos, massas com muita água,
• Cozinhados em panelas de pressão,
• Grandes quantidades de sopa/alimentos com mais
de 2 litros de água.
Indicações gerais:
• Ao utilizar o aparelho sem função automática, é
aconselhável cozer/assar os alimentos num grau
elevado (regulando com a tecla -) e deixar cozinhar no grau de cozedura correspondente.
• Preste atenção aos primeiros cozinhados! Assim
poderá estabelecer qual o melhor grau de cozedura para os "seus alimentos" nas "quantidades habitualmente por si preparadas" com o "seu trem de
cozinha". Em breve saberá avaliar as vantagens da
função automática e obter um conhecimento seguro da sua nova placa de fogão.
• Pode usar este grau 1 para manter os alimentos
quentes.
Conselho para cozinhar com os focos de
aquecimento
• A fim de obter uma cozedura uniforme, é aconselhável que as bases das panelas, ou tachos, utilizados não ultrapassem o diâmetro dos focos de
aquecimento da placa de cerâmica.
78
Tabelas
Indicações:
Os dados nas tabelas seguintes são aproximados. A
regulação do grau adequado para cozer depende da
qualidade dos tachos e do tipo e quantidade do alimento a ser preparado.
Valores de referência para regular os focos de aquecimento
Grau de cozedura
adequado para
Ferver
Ferver grandes quantidades de água, cozer massas alimentícias
Assar de forma intensiva
Fritar batatas,
assar peixe, guisados,
acabar de cozer, por ex. bolinhos de batata,
assar bifes, lombo
Assar de forma branda
Assar peixe, costeletas,
Cordon Bleu, omoletas,
almôndegas, alourar, pequenos
assados, salsichas, fígado, ovos,
fritar pastéis.
4-5
Cozer
Cozer grandes quantidades de alimentos,
pratos individuais e sopas,
estufar batatas,
cozer caldos de carne
3-4
Estufar
Guisar
Guisar legumes ou estufar peixe
cozer arroz doce
2-3
Deixar abrir
Deixar abrir arroz ou leite creme,
Estufar pequenas quantidades de batatas ou legumes, aquecer alimentos já preparados.
1-2
Derreter
omeletes, ovos mexidos, molho holandês, manter
os alimentos
quentes, derreter manteiga, chocolate, gelatina
9 ou P.
7-9
6-7
0
Desligado
79
Exemplos de aplicação para o sistema automático para levantar fervura
Posição do interruptor
Processos de cozedura
Exemplos de aplicação
Duração
Indicações/Conselhos
A7 a A8
Assado demorado
Bifes
8-20 min. por frigideira
Voltar de vez em quando
A6 a A7
Assar
Febras,
almôndegas, ovos
estrelados,
salsichas
10-20 min. por
frigideira
Voltar de vez em quando
A6 a A7
Cozer no forno
Crepes,
panquecas
Cozer continuamente
Voltar de vez em quando
A3 a A5
Cozer
Sopas
40-150 min.
Até 3 l líquido mais ingredientes
A3 a A5
Estufar
Batatas,
legumes
20-60 min.
Utilize pouco líquido!
p. ex.: no máx. ¼ l água
para 750 g de batatas
A2 a A4
Cozer ao vapor,
descongelar
Legumes
20-45 min.
Em caso de necessidade
juntar um pouco de líquido
(algumas colheres de sopa)
A2 a A3
Deixar abrir
Arroz, milho miúdo,
trigo negro
25-50 min.
Adicionar no mínimo o dobro de líquido ao arroz, etc.
Mexer de vez em quando
A2 a A3
Aquecer
Alimentos pré-cozinhados, sopas grossas
10-30 min.
Ajustar conforme a quantidade
1 a A2
Engrossar
Omoletas batidas/
leite creme
10-20 min.
1 a A2
Derreter
Chocolate/manteiga/gelatina
5-25 min.
80
Sem ser em banho-maria!
Mexer de vez em quando!
Limpeza e manutenção
Vantagens da limpeza e
manutenção dos focos de
aquecimento por indução
2
Nos focos de aquecimento da placa de vidro
cerâmico por indução, a necessidade de limpeza é substancialmente reduzida:
– O foco de aquecimento por indução reage mais rapidamente à passagem para um grau inferior ou à
desactivação. Deste modo, evita-se que os alimentos fiquem excessivamente cozidos ou queimados.
– As temperaturas da superfície de vidro cerâmico
são claramente inferiores nos focos por indução
do que nos focos por resistências tradicionais.
Uma vez que o calor é gerado no tacho, os alimentos na superfície de vidro cerâmico não ficam tão
queimados.
Placa de fogão
1 Atenção! Não use os produtos de limpeza na
superfície de vidro cerâmico quente! Após a
limpeza, todos os detergentes devem ser removidos com água limpa abundante, uma vez
que poderiam ter uma acção corrosiva aquando da próxima ligação dos focos.
Não use produtos de limpeza agressivos,
como por exemplo sprays para fornos ou grelhadores, instrumentos rígidos e esfregões
abrasivos.
3 Limpe
a superfície da placa de vidro cerâmico
após cada utilização, quando estiver morna
ou fria. Assim evitará sujidade incrustada.
Limpe depósitos de cálcário e de água, salpicos de gordura e colorações metálicas brilhantes com um produto de limpeza de vidro
cerâmico ou aço nobre disponível no mercado.
Sujidade leve
1. Limpe a superfície da placa com um pano húmido
e um pouco de detergente.
2. A seguir, seque com um pano limpo. Não devem
permanecer quaisquer restos de detergente na superfície.
3. Uma vez por semana, limpe a fundo toda a superfície da placa com um produto de limpeza de vidro
cerâmico ou aço nobre disponível no mercado.
4. De seguida, lave a superfície da placa com água
limpa abundante e seque com um pano macio.
81
Sujidade incrustada
1. Para remover alimentos derramados ou salpicos
incrustados, utilize um raspador apropriado.
2. Coloque o raspadro em posição inclinada na superfície de vidro cerâmico.
3. Remova a sujidade com movimentos deslizantes.
3 Poderá
obter o raspador e o produto de limpeza de vidro cerâmico numa loja da especialidade.
1 Sujidade especial
1. Remova açúcar queimado, plástico derretido, folhas de alumínio ou outros materiais passíveis de
fusão imediatamente, ainda em estado quente,
com um raspador.
1 Atenção! Ao manusear o raspador no foco se
aquecimento quente, há perigo de queimaduras!
2. Depois do foco de aquecimento arrefecer, limpe
normalmente.
3 Semente
o foco de aquecimento arrefecer imediatacom os materiais derretidos, aqueça-o
de novo antes de limpar.
Não é possível remover raspões ou manchas
escuras na superfície de vidro cerâmico, deixadas por ex. por fundos de tachos ásperos.
Apesar disso, estes não prejudicam o funcionamento da placa.
82
O que fazer, se …
Ajuda em caso de problemas
Quando surge algum problema, trata-se possivelmente apenas de um pequeno erro que poderá resolver pessoalmente seguindo as indicações abaixo.
Se no caso contreto estas informações não ajudarem, não efectue outras operações pessoalmente.
1 Aviso! As reparações no aparelho só devem
ser efectuadas por técnicos especializados.
Reparações realizadas incorrectamente podem constituir graves fontes de perigo para o
utilizador. Se necessitar de reparações, dirijase à Assistência Técnica ou a um electricista
qualificado.
Se o vidro da placa em vidro cerâmico se partir, é favor indicar à Assistência Técnica o número de três
algarismos, que se encontra na placa de vidro.
O que fazer, se …
… Em caso de avarias no aparelho, falhas, fendas ou rupturas:
– desligue todos os focos de aquecimento,
– desligue o fusível da placa de fogão, isto é, retireo.
… os focos de aquecimento não funcionam?
Verifique se
– o fusível da instalação eléctrica (caixa de fusíveis)
está intacto. Se os fusíveis dispararem repetidas
vezes, contacte um electricista qualificado.
– o aparelho está bem ligado,
– as luzes piloto se acendem no painel de comando,
– o foco de aquecimento correspondente está ligado,
– os focos de aquecimento estão regulados para o
grau de cozedura que deseja (consulte o capítulo
”Cozer“),
– o fusível do foco de aquecimento disparou (consulte o capítulo ”Funções de segurança“).
… não consegue ligar os focos de aquecimento?
Verifique se
– o painel de comando está bloqueado (consulte o
capítulo “Bloquear o painel de comando“).
– entre a utilização da tecla On/Off e a regulação do
foco de aquecimento pretendido decorreu um espaço de tempo superior a 10 segundos (consulte o
capítulo ”Ligar o aparelho“).
– os sensores estão cobertos com um pano húmido
ou com água.
… o indicador _ ou h para calor residual
falha repentinamente?
Verifique se
– por engano, usou a tecla On/Off.
– os sensores estão cobertos com um pano húmido
ou com água.
– a desactivação de segurança foi ligada.
… após a desactivação dos focos de
aquecimento não aparece no visor _ ou
h para calor residual?
Verifique se
– o foco de aquecimento esteve em funcionamento
durante pouco tempo e, por isso, não está ainda
suficientemente quente.
Se o foco de aquecimento estiver quente, contacte a
Assistência Técnica.
… não consegue desligar um foco de
aquecimento?
Verifique se
– os sensores estão cobertos com um pano húmido
ou com água.
– o bloqueio está activado.
… não consegue ligar um foco de aquecimento?
Verifique se
– o bloqueio está activado.
… o indicador f está a piscar?
Verifique se
– o tacho está colocado no foco de aquecimento
correcto,
– o diâmetro do fundo do tacho é demasiado pequeno para no foco de aquecimento,
– o trem de cozinha é adequado às placas de indução.
… Aparece _ no indicador?
Verifique se
– o foco de aquecimento está demasiado quente.
Neste caso, desligue o foco de aquecimento e deixe arrefecer. Passados alguns minutos, tente ligar
novamente o foco de aquecimento com loiça adequada.
– a desactivação automática do foco de aquecimento foi activada.
Desligando e voltando a ligar durante pouco tempo, activará novamente o foco de aquecimento.
… não consegue ligar a função Power?
– Desligue o foco de aquecimento durante cerca de
10 minutos.
Se a avaria voltar a acontecer, verifique se
– a fenda de ventilação exigida entre a placa de trabalho e a frente do móvel inferior não foi tapada.
– aquando do encaixe do aparelho, foi respeitada
uma fenda de ventilação suficientemente grande
por baixo da placa de trabalho (5mm).
83
Instruções de montagem
1 Atenção!
A montagem e a ligação do aparelho novo só deve ser efectuada por um técnico autorizado.
Preste atenção a esta indicação, caso contrário a garantia será anulada em caso de danos.
Dados técnicos
Medidas do forno
Largura
Profundidade
Altura
590 mm
520mm
47mm
Medidas do recorte
Largura
Profundidade
Raio do ângulo
560mm
490mm
R5
Disposições legais,
normas, directivas
Este aparelho está em conformidade com as seguintes normas:
• EN 60335-1 e EN 60335-2-6
relativas à segurança de aparelhos electrodomésticos e finalidades semelhantes e
• EN 6035044546 / VDE 0875 parte 4454744548
relativas às características de uso doméstico de
fogões eléctricos, placas de fogão, fornos e grelhadores.
• EN 55014-2
• EN 55014
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• relativas aos requisitos básicos de protecção referente à compatibilidade electromagnética (CEM).
5 Este aparelho está em conformidade com as
seguintes directivas da CE:
Focos de aquecimento
Posição
frontal esquerda
Diâmetro
210mm
traseira esquerda
traseira direita
frontal direita
145mm
120/180mm
145mm
Potência
2200W
(Função Power 3000W)
1200W
700/1700W
1400W
Indicação: A potência indicada pode variar conforme
as dimensões e o material da loiça.
Tensão eléctrica
Valor máx. da ligação
84
230 V ~ 50Hz
6,5kW
• 73/23/CEE de 19.02.1973 (directiva de baixa tensão)
• 89/336/CEE de 03.05.1989 (directiva referente à
CEM, incluindo a directiva de revisão 92/31/CEE).
1 Insicações de segurança para o responsável
pela instalação
• Na instalação eléctrica está previsto um dispositivo que permite separar o aparelho da rede com
uma extensão de abertura de contacto de pelo
menos 3 mm omnipolar.
Entre os separadores apropriados válidos, contam-se interruptores LS, fusíveis (que devem ser
retirados da sede), interruptores FI e protecções.
• Este aparelho está em conformidade com as normas relativas a risco de incêndio do tipo Y (EN 60
335-2-6). Apenas aparelhos deste tipo podem ser
encastrados parcialmente em armários altos ou
paredes.
• Não devem montar-se gavetas por baixo da placa
de fogão.
• A ligação à terra deve ser garantida através do encaixe.
• A estabilidade do vão de encaixe DIN 68930 deve
ser suficiente.
• Para proteger contra a humidade, vede todas as
fendas com material de isolamento apropriado.
• Em superfícies de trabalho de assentamento, as
fugas no apoio da placa devem ser completamente preenchidas com vedante.
• Em placas naturais, de pedra artificial ou de cerâmica, as molas devem ser coladas com uma cola
apropriada de dois componentes ou resina sintética.
• Teste o isolamento para ver se está perfeitamente
assente e sem fendas. Não deve ser usada qualquer massa de isolamento de silicone, já que isso
dificultaria a remoção no caso de necessidade de
assistência técnica.
• Para a desmontagem, a cavidade deve ser removida de baixo para cima.
• Limpar a placa na zona do recorte.
• Colar a fita isoladora auto-adesiva ao longo da
parte inferior da zona de cozedura, pela margem
exterior da placa vitrocerâmica. Não esticar. A
zona onde se efectua o corte deverá ser a meio de
um dos lados. Ao esticar a fita (dar alguns mm)
apertar cada uma das extremidades uma contra a
outra.
85
Ligação eléctrica
Antes da ligação, verifique se a tensão nominal do
aparelho, indicada na chapa de características, corresponde à tensão de alimentação existente. A chapa de caracterísitca encontra-se no revestimento
inferior do aparelho.
A potência da resistência é de AC230V~. Também
nas redes de alimentação mais antigas, com
AC220V~, o aparelho funciona perfeitamente.
A ligação eléctrica do aparelho implica a existência
de um dispositivo de separação omnipolar com uma
extensão de abertura de contacto de pelo menos
3 mm, por ex. LS automático,interruptor de segurança FIouprotecção.
Use um cabo de alimentação de rede do tipo
H05VV-F ou superior.
Efectue a ligação de acordo com o esquema. Acrescente os jumpers correspondentes, de acordo com o
esquema de ligações. Ligue o condutor de protecção à pinça E. Os fios do cabo de protecção devem
ser mais compridos do que os fios eléctricos.
As ligações dos cabos devem ser efectuadas
correctamente e os parafusos da pinça devem
ser bem apertados.
Finalmente, fixe o cabo eléctrico com a pinça de
protecção e feche a tampa pressionando bem (até
bloquear).
Antes da primeira activação, remova eventuais películas de protecção ou etiquetas da superfície de vidro cerâmico ou do caixilho.
1 Após
as ligações à rede eléctrica, teste o funcionamento de todos os focos de aquecimento, ligando-os no grau máximo durante um
curto espaço de tempo.
86
Assistência técnica
No capítulo “O que fazer, se …” foram compiladas
algumas avarias que se podem resolver pessoalmente. Em caso de avaria, consulte primeiro o referido capítulo.
Trata-se de uma falha técnica?
Dirija-se então a um posto de assistência técnica ou
a um dos nossos revendedores (os endereços e
números de telefone encontram-se na secção “Postos de assistência técnica”).
Em todo o caso, prepare bem o que irá dizer. Deste
modo, irá facilitar o diagnóstico e a decisão sobre a
necessidade de recorrer aos serviços da assistência
técnica:
Informe com a maior exactidão possível:
• Como se manifesta a avaria?
• Em que circunstâncias ocorreu a avaria?
Antes de contactar a assistência técnica, anote os
seguintes números de identificação apresentados na
chapa de características do seu aparelho:
• Número PNS (9 dígitos),
• Número S-No (8 dígitos).
É aconselhável anotar aqui estes dados, para que os
tenha sempre à mão:
PNC
. . . . . . . . . . .
S-No
. . . . . . . . . . .
Quando é que o utilizador tem de pagar, mesmo
que o período de garantia ainda não tenha terminado?
• quando a avaria poderia ter sido eliminada pessoalmente com a ajuda da tabela de avarias (consulte a secção “O que fazer, se …”),
• caso sejam necessárias várias viagens do técnico
de assistência, por este não ter recebido informações suficientes antes da visita e, por esse motivo,
ter de buscar peças de substituição, por ex.. Pode
evitar estas viagens desnecessárias, preparandose bem, como descrito acima, antes de telefonar.
Chapa de características
87
Montering / Laitteen asentaminen /
Montagem
88
89
90
91
822 924 223-A-030603-01
Sujeito a alterações sem aviso prévio
Med reservation för ändringar
Oikeus muutoksiin pidätetään
The Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products
(such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more
than 150 countries around the world.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement