Aeg 68001KF-N93C Handleiding


Add to my manuals
32 Pages

advertisement

Aeg 68001KF-N93C Handleiding | Manualzz
68001KF-N
Glaskeramische inductie-kookplaat
Montage- en gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
2
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
........................................
4
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting bedieningsveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Touch-control-sensorvelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restwarmte-indicatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
7
8
8
Bediening van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookstand instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STOP+GO-functie in- en uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisch kooksysteem gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powerfunctie in-en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
10
11
12
12
14
15
17
Tips voor koken en braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookgerei voor inductie-kookzones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toepassingsvoorbeelden voor het koken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
20
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Montageaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
Montage gelijk/vlak naast elkaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Montage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Service
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
3
5
Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade
het recht op garantie vervalt.
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Gebruik volgens de voorschriften
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het
koken, braden en bakken van levensmiddelen.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Het is niet toegestaan het appaat om te bouwen of te veranderen.
Veiligheid voor kinderen
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
• Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het
apparaat werken.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door
een erkend elektro-installateur.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen.
• Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek
(breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar
op elektrische schokken te voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door
vakmensen.
4
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek.
• Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat,
bestaat er risico op verbranding.
• De snoeren van elektrische apparaten mogen niet tegen het hete apparaatoppervlak resp. hete pannen aankomen.
• Oververhit vet en olie is licht ontvlambaar. Laat het apparaat niet
zonder toezicht achter wanneer u kookt met vet of olie (bijv. patat
bakken).
• De kookzones moeten na ieder gebruik worden uitgeschakeld.
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers dienen met het bovenlichaam een afstand van ten minste 30 cm van de ingeschakelde inductie-kookzones aan te houden.
Veiligheid bij het schoonmaken
• Voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met
een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramiek kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.
• Door stoten met pannen kan de rand van het glaskeramiek beschadigd raken.
• Pannen van gietijzer of gietaluminium of pannen met een beschadigde bodem kunnen bij het verschuiven het glaskeramiek bekrassen.
• Voorwerpen die kunnen smelten en gerechten die kunnen overkoken,
kunnen inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd.
• De kookzones mogen niet worden gebruikt als er geen pan of een
lege pan op staat.
• De luchtopening van 5 mm tussen de werkplaat en het daaronder liggende meubelfront mag niet niet worden afgedekt.
5
Beschrijving van het apparaat
Uitrusting kookplaat
Inductie-kookzone 1800 W
met Powerfunctie 2300 W
Inductie-kookzone 2200 W
met Powerfunctie 3000 W
Inductie-kookzone 1200 W
met Powerfunctie 1500 W
Bedieningsveld
Inductie-kookzone 1800 W
met Powerfunctie 2300 W
Uitrusting bedieningsveld
Kookstandkeuze
Powerfunctie
Kookzone-indicaties
Timerfunctie
Timer-indicatie
Aan/uit
met controlelampje
6
STOP+GO
Indicatie
Timer
Vergrendeling
Touch-control-sensorvelden
Het apparaat wordt bediend door middel van touch-control-sensorvelden. Functies worden door het aanraken van de sensorvelden gestuurd
en door indicaties en akoestische signalen bevestigd.
De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden te bedekken.
Sensorveld
TIMER
Functie
Aan/uit
Apparaat in- en uitschakelen
Instellingen verhogen
Kookstand/Tijd verhogen
Instellingen verlagen
Kookstand/Tijd verlagen
Timer
Timerkeuze
Vergrendeling
Bedieningsveld ver-/ ontgrendeld
Power
Powerfunctie in-/uitschakelen
Stop+Go
Warmhoudstand in-/uitschakelen
7
Indicaties
Indicatie
¾
u
Beschrijving
Kookzone is uitgeschakeld
Warmhoudstand
Warmhoudstand/STOP+GO-functie is ingeschakeld
¿ - Ç Kookstanden
Kookstand is ingesteld
2 - 6 Kookstanden met
Tussenstand is ingeschakeld
decimale punt
a
Automatisch kooksysteem
Automatische kooksysteem is actief
e
Fout
Er is een storing opgetreden
f
Panherkenning
Kookgerei is ongeschikt of te klein
of er is geen kookgerei geplaatst
h
Restwarmte
Kookzone is nog warm
l
Kinderbeveiliging
Vergrendeling/kinderbeveiliging is
ingeschakeld
p
Power
Powerfunctie is ingeschakeld
_
Veiligheidsuitschakeling Veiligheidsuitschakeling is actief
Restwarmte-indicatie
1
3
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar door restwarmte. Na het uitschakelen duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Let
op de h restwarmte-indicatie.
Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warmhouden
van gerechten.
De inductie-kookzones geven de voor het koken benodigde warmte,
direct aan de onderkant van de pannen af. Het glaskeramiek wordt
slechts door de retourwarmte van het kookgerei verwarmd.
De koelventilator schakelt afhankelijk van de temperatuur van de elektronika automatisch in en uit.
8
Bediening van het apparaat
3
Inductie-kookzone met daarvoor geschikte pannen gebruiken.
Apparaat in- en uitschakelen
3
Bedieningsveld
Indicatie
Controlelampje
Inschakelen
2 seconden
aanraken
¾
brandt
Uitschakelen
1 seconde
aanraken
h/ geen
gaat uit
Na het inschakelen moet binnen ca. 10 seconden een kookstand of een
functie worden ingesteld, anders schakelt het apparaat automatisch uit.
Kookstand instellen
Bedieningsveld
Indicatie
Verhogen
aanraken
u tot Ç / p
Verlagen
aanraken
Ç tot ¾
Uitschakelen
en
¾
tegelijk aanraken
9
STOP+GO-functie in- en uitschakelen
De STOP+GO-functie schakelt alle ingeschakelde kookzones tegelijk in
de warmhoudstand in en weer in de eerder ingestelde kookstand. Deze
functie is geschikt voor een kortstondige onderbreking en voortgang
van het kookproces, bijv. om een telefoongesprek te voeren.
Bedieningsveld
3
3
10
Indicatie
Inschakelen
aanraken
u
Uitschakelen
aanraken
eerder ingestelde kookstand
(niet automatisch kooksysteem)
Timerfuncties worden door STOP+GO niet aangehouden.
STOP+GO vergrendelt het gehele bedieningsveld tot het sensorveld
.
Automatisch kooksysteem gebruiken
Alle kookzones zijn met een autmatisch kooksysteem uitgevoerd. Bij het
instellen van een kookstand met , van ¾ uitgaand, schakelt de kookzone voor een bepaalde tijd op vol vermogen en schakelt vervolgens
automatisch op de ingestelde kookstand terug.
Bedienings- Mogelijke
veld
kookstanden
3
3
Indicatie
Inschakelen
(alleen van ¾ uit)
aanraken ¿ tot Æ
a (na 5 seconden)
Uitschakelen
aanraken Æ tot ¿ / u Æ tot u
niet gebruiken
aanraken Ç tot u
Ç tot u
Wordt tijdens de kookactivering a een hogere kookstand gekozen, bijv.
van Á naar Ã, wordt de kooktijd aangepast.
Heeft de kookzone nog restwarmte (indicatie h), wordt de kookactivering niet uitgevoerd.
De duur van de automatische kookactivering is afhankelijk van de ingestelde kookstand.
Kookstand
Duur van de
kookactivering
[min]
Tussenstand
Duur van de
kookactivering
[min]
v
0
1
1
2
1,7
2.
3
3
4,8
3.
5,5
4
6,5
4.
8,2
5
10,2
5.
12,3
6
2
6.
2,5
7
3,5
8
4,5
9
---
11
Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen
Het bedieningsveld kan met uitzondering van het sensorveld ”Aan/Uit“
op ieder gewenst moment worden vergrendeld, bijv. om het wijzigen
van de instellingen als gevolg van het met een lap afnemen, te voorkomen.
Bedieningsveld
3
Indicatie
Inschakelen
aanraken
l (na 5 seconden)
Uitschakelen
aanraken
eerder ingestelde kookstand
Als u het apparaat uitschakelt, wordt de vergrendeling automatisch uitgeschakeld.
Kinderbeveiliging gebruiken
De kinderbeveiliging voorkomt ongewenst gebruik van het apparaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
Stap
Bedieningsveld
1.
apparaat inschakelen
(geen kookstand instellen)
¾
2.
aanraken tot het signaal
klinkt
akoestisch signaal
3.
aanraken
Apparaat wordt uitgeschakeld.
12
Indicatie/signaal
l
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stap
1.
Bedieningsveld
apparaat inschakelen
2.
aanraken tot het signaal
klinkt
3.
Indicatie/signaal
l
akoestisch signaal
aanraken
Apparaat wordt uitgeschakeld.
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen
De kinderbeveiliging kan op deze manier eenmalig worden uitgeschakeld; bij het volgende gebruik is de kinderbeveiliging weer actief.
Stap
Bedieningsveld
Indicatie/signaal
1.
apparaat inschakelen
l
2.
en
¾ / akoestisch signaal
tegelijk aanraken
Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan dit
normaal worden gebruikt.
13
Powerfunctie in-en uitschakelen
De Powerfunctie
geeft extra vermogen aan de kookzones, bijv. om
een extra grote hoeveelheid water snel aan het koken te brengen.
De Powerfunctie wordt voor een periode van 10 minuten geactiveerd.
Daarna schakelt de kookzone automatisch weer op kookstand 9 in.
Bedieningsveld
Indicatie
Inschakelen
aanraken
p
Uitschakelen
aanraken
Ç
aanraken
Ç
Power-Management
De kookzones beschikken over een
maximaal vermogen.
Als dit vermogen bij het inschakelen
van de Powerfunctie wordt overschreden, dan reduceert de functie
Power-Management de kookstand
van een andere kookzone.
De indicatie van deze kookzone wisselt gedurende twee minuten tussen
de ingestelde en de maximaal mogelijke kookstand. Daarna wordt de
daadwerkelijke kookstand aangegeven.
Voorbeeld:
3
14
Laatst
ingeschakelde kookzone
Andere kookzone
ingestelde
kookstand
ingestelde
kookstand
indicatie
daadwerkelijke
kookstand
p
9
6 in wisseling met 9
6
Als de Powerfunctie wordt uitgeschakeld, wisselen de kookzones automatisch naar de vooraf ingestelde kookstand terug.
Timer gebruiken
Alle kookzones kunnen tegelijk een van de beide Timerfuncties gebruiken.
3
3
Functie
Vereisten
Resultaat na
verloop van de tijd
Automatische uitschakeling
bij een ingestelde
kookstand
akoestisch signaal
00 knippert
kookzone wordt uitgeschakeld
Kookwekker
bij niet gebruikte
kookzones
akoestisch signaal
00 knippert
Als een kookzone wordt uitgeschakeld, dan wordt tevens de ingestelde
Timerfunctie uitgeschakeld.
Als additioneel bij een ingestelde kookwekker bij deze kookzone een
kookstand wordt ingesteld, dan wordt de kookzone na afloop van de
ingestelde tijd uitgeschakeld.
Kookzone kiezen
Stap
3
3
Bedieningsveld
Indicatie
1.
TIMER 1xaanraken
Controlelampje van de
eerste kookzone knippert
2.
TIMER 1xaanraken
Controlelampje van de
tweede kookzone knippert
3.
TIMER 1xaanraken
Controlelampje van de
derde kookzone knippert
4.
TIMER 1xaanraken
Controlelampje van de
vierde kookzone knippert
Knippert het controlelampje langzamer dan kan de kookstand ingesteld
of gewijzigd worden.
Als meerdere Timerfuncties zijn ingesteld, dan wordt na een aantal seconden de kortste resterende tijd van alle Timerfuncties aangegeven en
knippert het bijbehorende controlelampje.
15
Tijd instellen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
TIMER kookzone se- Controlelampje van de geselecteerde
lecteren
kookzone knippert
2.
of
van de
geselecteerde kookzone aanraken
00 tot 99 minuten
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
De tijd is ingeschakeld.
De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug).
Timerfunctie uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
TIMER kookzone se- Controlelampje van de geselecteerde
lecteren
kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
2.
van de
geselecteerde kookzone aanraken
De resterende tijd telt terug tot 00.
Het controlelampje gaat uit.
De Timerfunctie voor de geselecteerde kookzone is uitgeschakeld.
Tijd wijzigen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
TIMER kookzone se- Controlelampje van de geselecteerde
lecteren
kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
2.
of
van de geselecteerde kookzone aanraken
01 tot 99 minuten
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
De tijd is ingeschakeld.
De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug).
16
Resterende tijd van een kookzone aangeven
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
TIMER kookzone
selecteren
Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
Akoestisch signaal uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
Akoestisch signaal
1.
TIMER aanraken
Akoestische uitschakeling.
Akoestisch signaal gaat uit
Veiligheidsuitschakeling
Kookplaat
• Als na het inschakelen van de kookplaat niet binnen ca. 10 seconden
bij een kookzone een kookstand wordt ingesteld, schakelt de kookplaat automatisch uit.
• Als een of meerdere sensorvelden langer dan ca. 10 seconden worden
afgedekt, bijv. door een daarop geplaatste pan, klinkt een signaal en
schakelt de kookplaat automatisch uit.
• Wanneer alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat
na ca. 10 seconden automatisch uit.
3
Bedieningsveld
Vochtigheid (bijv. een vochtige doek) of overgekookte vloeistoffen op
het bedieningsveld, schakelen alle kookzones direct uit.
17
Kookzones
• Bij oververhitting (bijv. als gevolg van een drooggekookte pan) schakelt de kookzone automatisch uit. _ wordt aangegeven. Voor het opnieuw gebruiken moet de kookzone op 0 gesteld worden en dient
afgekoeld te zijn.
• Als hiervoor ongeschikte pannen worden gebruikt, knippert f in de
indicatie en na 10 minuten schakelt de indicatie van de kookzone uit.
• Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet is uitgeschakeld
of als de kookstand niet wijzigt, schakelt de betreffende kookzone
automatisch uit.
18
Kookstand
Uitschakeling na
v, 1 -2
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
Tips voor koken en braden
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Kookgerei voor inductie-kookzones
Materiaal van de pannen / het
kookgerei
staal, staal-emaile
ja
gietijzer
ja
edelstaal
3
3
3
geschikt
indien door fabrikant als dusdanig aangegeven
aluminium, koper, messing
---
glas, keramiek, porcelein
---
Kookgerei voor inductie-kookzones wordt door de fabrikant als dusdanig gekenmerkt.
Geschiktheidstest
Kookgerei is geschikt voor inductie als ...
• ... een klein beetje water op een inductie-kookzone met kookstand 9
binnen enkele seconden wordt verhit.
• ... en magneet aan de bodem van de pan “kleeft” en vast blijft zitten.
Een bepaald type kookgerei kan tijdens het verwarmen op de inductiekookzone een geluid geven. Deze geluiden duiden niet op een storing
of fout van de apparatuur en hebben op geen enkele wijze invloed op
de functie.
Formaat - pan
Inductie-kookzones passen zich, tot een bepaalde grens, automatisch
aan het formaat van de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische
deel van de bodem van het kookgerei dient echter, afhankelijk van het
formaat van de kookzone, wel een bepaalde minimum diameter te hebben.
Het kookgerei moet op het midden van de kookzones staan.
19
Tips voor energiebesparing
2
2
Kookgerei vóór het inschakelen van de kookzone plaatsen.
Kookgerei, indien mogelijk, altijd met een deksel afsluiten.
Toepassingsvoorbeelden voor het koken
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Kookstand
Kookproces
0
Geschikt voor
Aanwijzingen/tips
uit-stand
Warm
houden
Warm houden van gare
gerechten
Naar behoefte
Afdekken
Smelten
Hollandaisesaus,
smelten van boter,
chocolade, gelatine
5-25 min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Schuimomelet, bouillon
met ei
10-40 min.
Met deksel bereiden
2-3
Wellen
Wellen van rijst en melkgerechten
Verhitten van kant-enklaargerechten
Minimaal dubbele
hoeveelheid vloeistof
25-50 min. aan de rijst toevoegen,
melkgerechten tussendoor roeren
3-4
Stomen
Stoven
Stoven van groente, vis
Vlees sudderen
20-45 min.
Koken van aardappels
Weinig vloeistof
gebruiken, bijvoor20-60 min.
beeld: max. ¼ l water
per 750 g aardappels
u
1-2
4-5
Koken
Koken van grotere hoeveelheden, eenpansgerechten en soep
6-7
20
Duur
Zacht
braden
60-150
min.
Schnitzel, cordon bleu,
Voortdukarbonade, gehaktballen,
braadworst, lever, roux, rend bakken
eieren, omelets, oliebollen
Bij groente weinig
vocht toevoegen (een
paar eetlepels)
Tot 3 l vloeistof plus
ingrediënten
Tussendoor keren
Kookstand
Kookproces
Geschikt voor
Duur
Aanwijzingen/tips
7-8
Sterk
braden
Aardappel koekjes, lendestukken, steaks, pannenkoeken
5-15 min.
per pan
Tussendoor keren
9
Aan de
kook
brengen
Aanbra
den
Frituren
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
De Powerfunctie is geschikt voor het koken van grote vloeistofhoeveelheden.
21
Reiniging en onderhoud
1
1
1
Voorzichtig! Verbrandingsgevaar door restwarmte.
Laat het apparaat afkoelen.
Let op! Bijtende en schurende schoonmaakmiddelen beschadigen het
apparaat. Schoonmaken met water en handafwasmiddel.
Let op! Resten van schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat.
Verwijder resten met water en handafwasmiddel.
Reinig het apparaat na ieder gebruik
1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
2. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
Verwijder verontreinigingen
1. Plaats een glasschraper schuin op het glaskeramische vlak.
2. Verwijder verontreinigingen door de schraper over het oppervlak te laten glijden.
3. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
4. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
verwijderen
Soort vervuiling
direct
bij afgekoeld apparaat
Suiker, suikerhoudende gerechten
ja
---
Kunststoffen, aluminiumfolies
ja
---
Kalk- en watersporen
---
ja
Vetspatten
---
ja
metaalachtig glanzende
verkleuringen
---
ja
met
Glasschraper*
Speciaal schoonmaakmiddel voor
glaskeramiek of
roestvrij staal*
*Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de vakhandel.
3
3
22
Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van
het apparaat.
Wat is er aan de hand als …
Storing
De kookzones kunnen niet
ingeschakeld worden of
functioneren niet
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Na het inschakelen van het Apparaat nogmaals inschaapparaat zijn meer dan 10 kelen
seconden verstreken
De vergrendeling is ingeschakeld l
De vergrendeling uitschakelen (zie hoofdstuk ”Bedieningsveld vergrendelen/
ontgrendelen“)
De kinderbeveiliging is ingeschakeld l
Kinderbeveiliging deactiveren (zie het hoofdstuk
”Kinderbeveiliging“)
Er zijn meerdere sensorvel- Raak slechts één sensorveld
den tegelijk aangeraakt
tegelijk aan
De restwarmte-indicatie
geeft niets aan
De sensorvelden zijn gedeeltelijk bedekt door een
vochtige doek of door
vloeistof
De doek of vloeistof verwijderen.
Apparaat nogmaals inschakelen.
De beveiligingsuitschakeling is geactiveerd.
Apparaat nogmaals inschakelen.
STOP+GO is actief u
STOP+GO uitschakelen
De kookzone is slechts kort Neem contact op met de
gebruikt en is daarom nog klantenservice wanneer de
niet heet
kookzone toch heet is.
De automatische kookacti- De kookzone heeft nog een De kookzone laten afkoevering schakelt niet in
restwarmte h
len
De hoogste kookstand is
ingesteld Ç
De hoogste kookstand
heeft hetzelfde vermogen
als het automatische kooksysteem
De kookstand wordt met
1. Kookzone uitschakelen
het sensorveld
ingesteld 2. De kookzone via het sensorveld
instellen
Herhaalde signaaltoon (6x), Een of meerdere sensorvel- Sensorvelden vrij maken
het apparaat schakelt uit
den zijn langer dan
10 seconden bedekt
De indicatie wisselt tussen
twee kookstanden
Power-Management reduceert het vermogen van
deze kookzone
Zie hoofdstuk ”Powerfunctie in-/uitschakelen”
23
Storing
f knippert
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Ongeschikt kookgerei
Geschikt kookgerei gebruiken
Geen kookgerei op de
kookzone
Kookgerei plaatsen
De diameter van de bodem Op een kleinere kookzone
van het kookgerei is te
plaatsen
klein voor de kookzone
Geschikt kookgerei gebruiken
_ brandt
Oververhittingbeveiliging Kookzone uitschakelen
van de kookzone is geacti- Kookzone nogmaals inveerd
schakelen
e en nummer wordt aan- Fout in de elektronica
gegeven
1
3
24
Apparaat een aantal minuten van de voeding scheiden (zekering uit de
huisinstallatie nemen)
Als na het inschakelen de
fout e nogmaals wordt
aangegeven, contact opnemen met de servicedienst
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
Verwijder afgedankte apparatuur conform de in uw woonplaats geldende richtlijnen.
25
Montageaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
1
26
De in het land van gebruik geldende wetten, verordeningen, richtlijnen
en normen moeten in acht worden genomen (veiligheidsvoorschriften,
vakkundige recycling volgens de voorschriften, enzovoort).
De montage mag alleen worden uitgevoerd door een vakman.
De minimale afstanden tot andere apparaten moeten worden aangehouden.
Laden mogen alleen met een beschermende bodem direct onder
het apparaat worden gemonteerd.
De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt dichtingsmateriaal worden beschermd tegen vocht.
De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en
werkblad.
Tussen het apparaat en het werkblad mag geen siliconendichtmiddel
worden aangebracht.
De onderkant van het apparaat aan de binnenzijde tegen damp en
vochtigheid beschermen, bijv. tegen een afwasautomaat of een oven.
Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder
ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten.
WAARSCHUWING!
Risico op verwonding door elektrische stroom.
• Op de netaansluitklem staat spanning.
• Netaansluitklem spanningvrij maken.
• Houd u aan het aansluitschema.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek.
• Garandeer de contactbescherming door vakkundige inbouw.
• Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur.
1
LET OP!
Beschadigingen door elektrische stroom.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen
oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Klemaansluitingen vakkundig uitvoeren.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en
passende netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90° (of hoger) te
worden ingezet.
• Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door
een speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90°; of hoger) worden
vervangen. Deze is verkrijgbaar bij de service-dienst.
In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht,
die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte
van min. 3 mm met alle polen van het net te scheiden.
Geschikte scheidingsinrichtingen zijn bijv. automatische zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars.
Afmetingen van het apparaat
Breedte
Diepte
Hoogte
590 mm
520mm
55mm
Montage gelijk/vlak naast elkaar
• Het werkblad op de plaats van de uitsnijding reinigen.
• Plak het meegeleverde eenzijdig zelfklevende afdichtband rondom de
onderkant van de kookplaat langs de buitenste rand van de glaskeramische plaat. Rek het afdichtband daarbij niet uit. De plaats van het
punt waar de tape samenkomt dient in het midden van één van de
zijden te liggen. Na het op maat maken (met enige mm speling) de
beide uiteinden koud tegen elkaar aan drukken.
27
Montage
28
29
30
Service
In het hoofdstuk ”Wat is er aan de hand als …” vindt u enkele storingen
die u zelf kunt opheffen. Lees in geval van storing eerst dit hoofdstuk.
Gaat het om een technische storing?
Neem dan contact op met onze service-afdeling. (Adres en telefoonnummers vindt u in de lijst „Adres klantenservice”.)
Bereid het gesprek in ieder geval goed voor. Dat vereenvoudigt de diagnose en de vaststelling of bezoek van een servicetechnicus nodig is:
Geef zo nauwkeurig mogelijk op:
• Hoe uit de storing zich?
• Onder welke omstandigheden treedt de storing op?
Noteer voor het gesprek beslist de
volgende gegevens van uw apparaat
op het typeplaatje:
• Model,
• PNC-nr. (9 cijfers),
• S-nr. (8 cijfers).
Wij raden u aan de nummers hier te
noteren zodat u ze altijd bij de hand
hebt
Model:
. . . . . . . . . . .
PNC:
. . . . . . . . . . .
S-nr:
. . . . . . . . . . .
Wanneer ontstaan er voor u ook tijdens de garantieperiode kosten?
• als u de storing m.b.v. de storingstabel (zie hoofdstuk ”Wat is er aan
de hand als …”) zelf had kunnen opheffen,
• als de service-technicus u verschillende malen moet bezoeken, omdat
hij vóór zijn bezoek niet alle belangrijke informatie heeft gekregen en
daarom bijv. onderdelen moet halen. Dit kunt u voorkomen als u uw
telefoongesprek goed voorbereidt zoals boven beschreven.
31
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
De Electrolux Groep is de grootste producent ter wereld van aangedreven apparaten voor gebruik in de keuken,
reinigingswerkzaamheden en voor gebruik buitenshuis. In meer dan 150 landen over de hele wereld worden
ieder jaar meer dan 55 miljoen Electrolux producten (zoals koelkasten, fornuizen, wasautomaten, stofzuigers,
kettingzagen en grasmaaiers) verkocht ter waarde van circa USD 14 miljard.
Hier Typenschild aufkleben
(nur für Werk)
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
822 924 718-A-230204-01
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement