Aeg-Electrolux 6413K-MN87L Handleiding

Add to My manuals
26 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux 6413K-MN87L Handleiding | Manualzz
6413K-MN
Ceramic glass hob
Table de cuisson vitrocéramique
Glaskeramische kookplaat
Installation and Operating Instructions
Instructions de montage et mode d’emploi
Montage- en gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat.
1
3
2
44
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Beschrijving van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting bedieningsveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Touch-control-sensorvelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restwarmte-indicatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
48
48
49
49
49
Bediening van het apparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookzone kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookstand instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Driekrings-kookzone in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
50
50
50
51
52
52
52
53
53
Tips voor koken en braden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toepassingsvoorbeelden voor het koken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
54
54
55
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Wat is er aan de hand als … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Afvalverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Montageaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Garantievoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Adres service-afdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Service
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
45
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
3
5
Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade
het recht op garantie vervalt.
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn 92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Gebruik volgens de voorschriften
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het
koken, braden en bakken van levensmiddelen.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Het is niet toegestaan het appaat om te bouwen of te veranderen.
• Brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of smeltbare
voorwerpen (bijv. folie, kunststof, aluminium) niet op het apparaat of
in de direct omgeving daarvan plaatsen of opbergen.
Veiligheid voor kinderen
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
• Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het
apparaat werken.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door
een erkend elektro-installateur.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen.
• Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek
(breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar
op elektrische schokken te voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door
vakmensen.
46
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek.
• Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat,
bestaat er risico op verbranding.
• De snoeren van elektrische apparaten mogen niet tegen het hete apparaatoppervlak resp. hete pannen aankomen.
• Oververhit vet en olie is licht ontvlambaar. Laat het apparaat niet
zonder toezicht achter wanneer u kookt met vet of olie (bijv. patat
bakken).
• De kookzones moeten na ieder gebruik worden uitgeschakeld.
Veiligheid bij het schoonmaken
• Voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met
een stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramiek kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.
• Door stoten met pannen kan de rand van het glaskeramiek beschadigd raken.
• Pannen van gietijzer of gietaluminium of pannen met een beschadigde bodem kunnen bij het verschuiven het glaskeramiek bekrassen.
• Voorwerpen die kunnen smelten en gerechten die kunnen overkoken,
kunnen inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd.
• De kookzones mogen niet worden gebruikt als er geen pan of een
lege pan op staat.
47
Beschrijving van het apparaat
Uitrusting kookplaat
Driekrings-kookzone
1050/1950/2700W
Eénkringskookzone
1800W
Bedieningsveld
Eénkringskookzone
1200W
Uitrusting bedieningsveld
Controlelampje
driekrings-zone
Kookzone en kookstand kiezen
Indicatie
Buitenste/middelste kring
aan/uit
48
Aan/uit
Touch-control-sensorvelden
Het apparaat wordt bediend door middel van touch-control-sensorvelden. Functies worden aangestuurd door het aanraken van de sensorvelden en bevestigd door indicaties.
De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden te bedekken.
Sensorveld
Functie
Aan/uit
Apparaat in- en uitschakelen
Instellingen verhogen
Kookzone kiezen
Kookstand verhogen
Instellingen verlagen
Kookstand verlagen
Schakeling driekringskookzone
Buitenste verwarmingskring
in- en uitschakelen
Indicaties
Indicatie
Beschrijving
¾
Kookzone is uitgeschakeld
¿ - Ç Kookstanden
Kookstand is ingesteld
ER
Fout
Er is een storing opgetreden
h
Restwarmte
Kookzone is nog warm
l
Kinderbeveiliging
Vergrendeling/kinderbeveiliging is
ingeschakeld
Restwarmte-indicatie
1
3
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar door restwarmte. Na het uitschakelen duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Let
op de h restwarmte-indicatie.
Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warmhouden
van gerechten.
49
Bediening van het apparaat
Apparaat in- en uitschakelen
Bedieningsveld
Indicatie
Inschakelen
2 seconden aanraken
¾ / punt knippert
Uitschakelen
1 seconde aanraken
h / geen
Kookzone kiezen
Bedieningsveld
Kiezen
3
Indicatie
¾ Punt brandt
aanraken
Bij de geselecteerde kookzone wordt de punt weergegeven. Daarna
moet voor deze kookzone binnen 6 seconden een kookstand worden ingesteld, anders moet de kookzone opnieuw worden geselecteerd.
Kookstand instellen
3
Na het kiezen van de kookzone het sensorveld
even loslaten.
Bedieningsveld
3
50
Indicatie
Verhogen
aanraken
¾ tot Ç
Verlagen
aanraken
Ç tot ¾
Uitschakelen
en
¾
tegelijk aanraken
Na 6 seconden zonder invoer wordt de selectie geannuleerd en verdwijnt de punt. Om opnieuw in te stellen dient u de gewenste kookzone
opnieuw te selecteren.
Driekrings-kookzone in- en uitschakelen
Bij de driekringskookzone kan het verwarmingsvlak worden aangepast
aan de grootte van de pan.
3
Na het instellen van een kookstand zijn alle drie de verwarmingskringen
ingeschakeld en branden de controlelampjes.
Bedieningsveld
Controlelampje
Buitenste verwarmingskring
uitschakelen
1 seconde aanraken Een controlelampje
gaat uit
Middelste
verwarmingskringuit
schakelen
1 seconde aanraken Tweede controlelampje gaat uit
Middelste
verwarmingskringins
chakelen
1 seconde aanraken Een controlelampje
brandt
Buitenste verwarmingskring
inschakelen
1 seconde aanraken Twee controlelampjes branden
51
Kinderbeveiliging gebruiken
De kinderbeveiliging voorkomt ongewenst gebruik van het apparaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
Apparaat inschakelen
(geen kookstand instellen)
¾ / h (indien heet)
2.
van de kookzone rechts
voor en
tegelijk aanraken
4 x ¾ of h
Punten knipperen
3.
van de kookzone rechts
voor aanraken
l
Apparaat wordt uitgeschakeld.
3
Om het kinderslot te overbruggen of uit te schakelen, moeten de te
volgen stappen achtereenvolgens worden uitgevoerd.
Tussen de beschreven stappen mogen geen andere sensorvelden worden
aangeraakt. Bij een verkeerde opeenvolging van de verschillende stappen schakelt het display uit.
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen
De kinderbeveiliging kan op deze manier eenmalig worden uitgeschakeld; bij het volgende gebruik is de kinderbeveiliging weer actief.
Stap
1.
2.
Bedieningsveld
Apparaat inschakelen
Indicatie
l / h (indien heet)
van de kookzone rechts
4 x ¾ Punten knipperen
voor en
tegelijk aanraken
Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan het
normaal worden gebruikt.
52
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
Apparaat inschakelen
l / h (indien heet)
van de kookzone rechts
voor en
tegelijk aanraken
4 x ¾ of h
Punten knipperen
1.
2.
Indicatie
aanraken
3.
Apparaat wordt uitgeschakeld.
Veiligheidsuitschakeling
Kookplaat
• Wanneer na het inschakelen van het apparaat niet binnen ca. 10 seconden voor een kookzone een kookstand wordt ingesteld, wordt het
apparaat automatisch uitgeschakeld.
• Wanneer een of meer sensorvelden langer dan ca. 10 seconden worden aangeraakt, schakelt de kookplaat automatisch uit. ER03 wordt
knipperend aangegeven resp. gaat over op h wanneer er sprake is
van restwarmte.
• Wanneer alle kookzones worden uitgeschakeld, wordt de kookplaat
na ca. 10 seconden automatisch uitgeschakeld.
3
Bedieningsveld
Wanneer vocht (bijvoorbeeld een natte doek) of overkokende vloeistoffen op het bedieningsveld terechtkomen, worden alle kookzones uitgeschakeld.
Kookzones
• Wanneer een van de kookzones na een bepaalde tijd niet wordt uitgeschakeld of de kookstand niet wordt veranderd, dan wordt de betreffende kookzone automatisch uitgeschakeld. h wordt
aangegeven.
Kookstand
Uitschakeling na
1-2
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
53
Tips voor koken en braden
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten,
een gevaar voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die
reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de gerechten niet te veel te bruinen.
Pannen
• Goede pannen herkent u aan de panbodem. Die moet zo dik en vlak
mogelijk zijn.
• Pannen van email of met een aluminium of koperen bodem kunnen
verkleuringen op het glaskeramische vlak achterlaten. Deze verkleuringen kunnen slechts met moeite of helemaal niet meer worden verwijderd.
Energiebesparing
2
2
2
2
54
Plaats de pan al voor het inschakelen op de kookzone.
Sluit pannen, indien mogelijk, altijd
af met een deksel.
Schakel de kookzones al voor het
einde van de kooktijd uit, om gebruik te maken van de restwarmte.
De grootte van de panbodem moet
overeenkomen met de grootte van
de kookzone.
Toepassingsvoorbeelden voor het koken
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Kookstand
Kookproces
0
Geschikt voor
Duur
Aanwijzingen/tips
nawarmte, uit-stand
Warm
houden
Warm houden van gare
gerechten
Naar behoefte
Afdekken
Smelten
Hollandaisesaus,
smelten van boter,
chocolade, gelatine
5-25 min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Schuimomelet, bouillon
met ei
10-40 min.
Met deksel bereiden
2-3
Wellen
Wellen van rijst en melkgerechten
Verhitten van kant-enklaargerechten
Minimaal dubbele
hoeveelheid vloeistof
25-50 min. aan de rijst toevoegen,
melkgerechten tussendoor roeren
3-4
Stomen
Stoven
Stoven van groente, vis
Vlees sudderen
20-45 min.
Koken van aardappels
Weinig vloeistof
gebruiken, bijvoor20-60 min.
beeld: max. ¼ l water
per 750 g aardappels
1
1-2
4-5
Koken
Koken van grotere hoeveelheden, eenpansgerechten en soep
60-150
min.
Bij groente weinig
vocht toevoegen (een
paar eetlepels)
Tot 3 l vloeistof plus
ingrediënten
6-7
Zacht
braden
Schnitzel, cordon bleu,
Voortdukarbonade, gehaktballen,
braadworst, lever, roux, rend bakken
eieren, omelets, oliebollen
Tussendoor keren
7-8
Sterk
braden
Aardappel koekjes, lendestukken, steaks, pannenkoeken
Tussendoor keren
9
Aan de
kook
brengen
Aanbra
den
Frituren
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken, aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
5-15 min.
per pan
55
Reiniging en onderhoud
1
1
1
Voorzichtig! Verbrandingsgevaar door restwarmte.
Let op! Bijtende en schurende schoonmaakmiddelen beschadigen het
apparaat. Schoonmaken met water en handafwasmiddel.
Let op! Resten van schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat.
Verwijder resten met water en handafwasmiddel.
Reinig het apparaat na ieder gebruik
1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
2. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
Verwijder verontreinigingen
1. Plaats een glasschraper schuin op het glaskeramische vlak.
2. Verwijder verontreinigingen door de schraper over het oppervlak te laten glijden.
3. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
4. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
verwijderen
Soort vervuiling
direct
bij afgekoeld apparaat
Suiker, suikerhoudende gerechten
ja
---
Kunststoffen, aluminiumfolies
ja
---
Kalk- en watersporen
---
ja
Vetspatten
---
ja
metaalachtig glanzende
verkleuringen
---
ja
met
Glasschraper*
Speciaal schoonmaakmiddel voor
glaskeramiek of
roestvrij staal*
*Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de vakhandel.
3
56
Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
3
Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van
het apparaat.
Wat is er aan de hand als …
Storing
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De kookzones functioneren niet.
Geen kookzone geselecteerd
Kookzone selecteren binnen 10 seconden na het inschakelen (punt brandt)
De kookzones kunnen niet
worden geselecteerd/het
apparaat reageert niet op
invoer via het bedieningsveld
Na het inschakelen van het Apparaat opnieuw inschaapparaat zijn meer dan 10 kelen.
seconden verstreken
Kookzone selecteren binnen 10 seconden na het inschakelen
De kinderbeveiliging is ingeschakeld l
Kinderbeveiliging deactiveren (zie hoofdstuk “Kinderbeveiliging“)
De sensorvelden zijn gedeeltelijk bedekt door een
vochtige doek of door
vloeistof
Doek of vloeistof verwijderen
Veiligheidsuitschakeling is
geactiveerd
Apparaat opnieuw inschakelen
De restwarmte-indicatie
geeft niets aan
De kookzone is slechts kort Neem contact op met de
gebruikt en is daarom nog klantenservice wanneer de
niet heet
kookzone toch heet is.
Er03
wordt aangegeven
Er zijn meerdere sensorvel- Raak slechts één sensorveld
den tegelijk aangeraakt
tegelijk aan
Er21
wordt aangegeven
Veiligheidsuitschakeling
door oververhitting
Laat het apparaat afkoelen.
Verwijder pannen.
Koppel het apparaat los
wordt aangegeven Apparaat is niet goed aan- van de stroomvoorziening
en laat het apparaat goed
(slechts 10 seconden)
gesloten
aansluiten
Er25
Er40 wordt aangegeven
Overspanningsbeveiliging
is geactiveerd (foute aansluiting, zie boven Er25
of oververhitting van de
elektronica, zie Er21)
Apparaat een aantal minuten van de voeding scheiden (zekering uit de
huisinstallatie nemen)
Het apparaat laten afkoelen.
57
3
1
3
Bij alle andere optredende foutcodes dient u het apparaat een aantal
seconden los te koppelen van de stroomvoorziening (zekering in de huisinstallatie uitschakelen). Als de foutcode opnieuw wordt aangegeven,
contact opnemen met de service-afdeling en foutcode opgeven.
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met
onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de
daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
Het symbool
product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het
recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
58
Montageaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
1
1
De geldende wetten, voorschriften, richtlijnen en normen in het land
van gebruik moeten worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige en volgens de voorschriften uitgevoerde recycling enz.).
De montage mag alleen door een vakman worden uitgevoerd.
De minimale afstanden ten opzichte van andere apparaten en meubels
moet worden gehandhaafd.
Onder het apparaat moet een beschermbodem worden gemonteerd.
De snijvlakken van het werkblad moeten met een geschikt afdichtingsmateriaal beschermd worden tegen vochtigheid.
De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en
werkblad.
Tussen het apparaat en het werkblad mag geen siliconendichtmiddel
worden aangebracht.
Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder
ramen. Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten.
WAARSCHUWING!
Risico op verwonding door elektrische stroom.
• Op de netaansluitklem staat spanning.
• Netaansluitklem spanningvrij maken.
• Houd u aan het aansluitschema.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek.
• Garandeer de contactbescherming door vakkundige inbouw.
• Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur.
LET OP!
Beschadigingen door elektrische stroom.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen
oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Klemaansluitingen vakkundig uitvoeren.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en
passende netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90° (of hoger) te
worden ingezet.
59
• Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door
een speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90°; of hoger) worden
vervangen. Deze is verkrijgbaar bij de service-dienst.
In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht,
die het mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte
van min. 3 mm met alle polen van het net te scheiden.
Geschikte scheidingsinrichtingen zijn bijv. automatische zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars.
60
Garantievoorwaarden
Nederland
Onze producten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan
het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze servicedienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de garantietermijn. De levensduur van het product wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande garantievoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de garantieverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
product die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12
maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens een termijn van 12 maanden.
2. De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
4. Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
5. De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
6. De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het product onbeduidend zijn.
7. De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a. chemische en elektrochemische inwerking van water,
b. abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c. voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d. contact met agressieve stoffen.
8. De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
11. Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor
ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale
in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een
nieuwe garantietermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
16. In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk anders is bepaald.
61
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten.
Indien een product naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften,
gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte
producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland. Noodzakelijke
of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst:
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN
Reparatievoorwaarden
62
Onze reparatievoorwaarden zijn conform de afspraak tussen de Consumentenbond en Vlehan*.
Art. 1 Aan de consument zal na een melding van een storing zo mogelijk direct, doch uiterlijk binnen één werkdag worden medegedeeld op welke dag het bezoek van de technicus zal plaatsvinden. De reparatie zal als regel binnen zeven werkdagen na de melding zijn uitgevoerd.
Art. 2
a) Alvorens de reparatie wordt verricht zal de technicus een onderzoek uitvoeren naar de vermoedelijke oorzaak van de gemelde storing. Aan de hand hiervan zal hij een zo nauwkeurig mogelijke,
gespecificeerde begroting maken van de totale reparatiekosten inclusief voorrijkosten en diagnose-kosten. Desgevraagd zal deze begroting door de technicus schriftelijk worden vastgelegd.
b) Indien de consument met het begrote bedrag niet akkoord gaat, zal op verzoek het te repareren
toestel worden teruggebracht in de staat waarin het aan de technicus werd aangeboden. Nadat dit
is geschied, zullen alleen de kosten van voorrijden en arbeidsloon in rekening worden gebracht op
basis van de werkelijke bestede tijd, danwel van een vooraf vastgesteld tarief.
Art. 3 Indien tijdens het uitvoeren van de reparatie duidelijk wordt dat:
a) de oorspronkelijke reparatie door redelijkerwijs niet te voorziene omstandigheden niet tegen
het begrote bedrag kan worden uitgevoerd, of
b) ook andere dan in de begroting voorziene reparaties noodzakelijk zijn, zal overleg met de consument plaatsvinden en een herziene kostenbegroting worden gemaakt.
In geval de consument daarmee alsnog niet akkoord gaat, geldt eveneens het in artikel 2b bepaalde.
Art. 4 De reparatie zal zoveel mogelijk tijdens het eerste bezoek worden uitgevoerd. Indien om het
toestel in werkende staat te brengen een tweede bezoek noodzakelijk is, zal:
a) direct, doch uiterlijk binnen één werkdag door de betreffende service-organisatie of door de
technicus met de consument de datum voor een tweede bezoek worden afgesproken.
b) een herhalingsbezoek zal als regel binnen tien werkdagen na de melding plaatsvinden.
c) voor een tweede of daaropvolgend bezoek zal geen voorrijtarief in rekening worden gebracht,
tenzij de noodzaak voor een herhalingsbezoek aan de consument is toe te schrijven.
Art. 5 De consument ontvangt een gespecificeerde rekening met vermelding van type en serienummer van het apparaat, omschrijving van de diagnose, toegepaste tarieven, gebruikte onderdelen en materialen en een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden. De betaling van de
rekening dient tegen afgifte van een reparatienota direct contant of door middel van een gegarandeerd betaalmiddel plaats te vinden.
Art. 6 Op elke uitgevoerde en betaalde reparatie zal bij normaal huishoudelijk gebruik een volledige garantie van minimaal 3 maanden worden gegeven. Deze garantie omvat het kosteloos uitvoeren van een hernieuwde reparatie. Op de uitgewisselde en betaalde onderdelen geldt een
garantietermijn van 12 maanden. Bij een beroep op garantie op de reparatie dient de consument
op verzoek de gespecificeerde rekening van de voorgaande reparatie aan de technicus te overleggen.
Art. 7 Indien na driemaal uitvoeren van eenzelfde reparatie hetzelfde defect bij normaal huishoudelijk gebruik opnieuw optreedt binnen de onder art. 6 bedoelde garantietermijn en redelijkerwijs
een afdoend resultaat bij het opnieuw uitvoeren van de reparatie niet verwacht kan worden, zal
aan de consument een nieuw exemplaar of soortgelijk toestel van hetzelfde merk worden aangeboden tegen bijbetaling op basis van een per product te bepalen jaarlijks afschrijvingspercentage.
Art. 8 Vervangen onderdelen stelt de technicus weer ter beschikking van de consument, met uitzondering van de onder garantie of tegen een gereduceerde prijs vervangen onderdelen.
Art. 9 Een reparatie dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd, dat een toestel daarna weer
volledig voldoet aan de veiligheidsvoorschriften, die op grond van een van fabriekswege aangebracht veiligheidskeurmerk gelden, danwel bij het ontbreken daarvan, aan de wettelijke vereisten
terzake. Dit houdt ondermeer in, dat reparaties moeten worden uitgevoerd met originele en door
de fabrikant ook terzake van veiligheidskeurmerken en -voorschriften gegarandeerde onderdelen.
*) Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan
het voorkomen dat er een defect optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel
binnen als buiten de waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief
beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het Burgerlijk
Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het
toestel die zich openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker.
Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing in geval van professioneel of daarmee gelijk
te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het toestel kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die
het had voor het defect optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos
vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te
worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch)
glas, kunststof, rubber, die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de
waarde en deugdelijkheid van het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
• chemische en elektrochemische inwerking van water,
• abnormale milieuomstandigheden in het algemeen
• voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
• contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig
onderhoud, of het niet in acht nemen van de gebruiks- of montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen
door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het toestel voorzien werd van
toebehoren of onderdelen die niet origineel zijn en daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden vervoerd dienen te worden overhandigd of gezonden
naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in rekening gebracht. Schade die ontstaat door
abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals mislukt of de
herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te
rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen verlenging van de waarborgtermijn noch aanvang van een
nieuwe waarborgtermijn tot gevolg.
14. Op herstellingen geven wij een waarborg van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het toestel,
zijn uitgesloten voor zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het toestel
voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het buitenland aangeschafte toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of
gewenste aanpassingen vallen niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd worden aangebracht.
63
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
ELECTROLUX HOME PRODUCTS BELGIUM
Bergensesteenweg, 719
1502 LEMBEEK
Tel.: 02.363.04.44
Adres service-afdeling
Nederland
AEG fabrieksservice
Postbus 120
2400 AC Alphen aan den Rijn
Service-informatielijn
(voor bezoek servicetechnicus en onderdelen)
tel.
0172-468 300
Consumentenbelangen
(voor algemene, product- of
gebruiksinformatie)
tel.
0172-468 172
www.aeg.nl
België
Electrolux Home Products Belgium
ELECTROLUX SERVICE
Bergensesteenweg 719
1502 Lembeek
E-mail:
[email protected]
Consumer services
Telefon
02/363.04.44
Telefax
02/363.04.00
02/363.04.60
Onderdelen, toebehoren en verbruiksprodukten
Voor België: U kan onderdelen, toebehoren en verbruiksprodukten online bestellen op adres http://www.aeg-home.be
64
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk ”Wat u moet doen als…“) het probleem
zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met
onze klantenservice of met een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben
wij de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het
typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat weergeeft
– cijfer- of lettercombinatie bestaande uit drie posities, van de glaskeramische industrie
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde identificatienummers van uw
apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
65
Assembly / Montage
66
Rating Plates / Plaques signalétiques /Typeplaten
6413K-MN
PEE2022
949 591 905
230 V
50 Hz
5,7 kW
AEG-ELECTROLUX
6413K-MN
PEE2022
949 592 479
230 V
50 Hz
5,7 kW
AEG-ELECTROLUX
67
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more
than 150 countries around the world.
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg-electrolux.de
© Copyright by AEG
822 925 427-B-160805-02
Subject to change without notice
Sous réserve de modifications
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Related manuals

advertisement