Placa vitrocerámica de cocción por inducción
Glaskeramische inductie-kookplaat
Table de cuisson vetrocéramique à induction
ZKT 651 DX
Instrucciones para el montaje y para el uso
Montage- en gebruiksaanwijzing
Instructions de montage et mode d’emploi
e
l
f
Geachte klant,
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat deze later kan worden geraadpleegd.
Geef deze gebruiksaanwijzing door aan een eventuele volgende eigenaar
van het apparaat.
1
3
2
28
De volgende symbolen worden in de tekst gebruikt:
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Aanwijzingen ten behoeve van uw persoonlijke veiligheid.
Let op! Aanwijzingen om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
Aanwijzingen en praktische tips
Milieu-informatie
Inhoud
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Beschrijving van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting kookplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting bedieningsveld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Touch-control-sensorvelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indicaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restwarmte-indicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
32
33
33
34
Bediening van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apparaat in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookstand instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatisch kooksysteem gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kinderbeveiliging gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Powerfunctie in-en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veiligheidsuitschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
34
35
36
37
38
39
42
Tips voor koken en braden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kookgerei voor inductie-kookzones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tips voor energiebesparing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toepassingsvoorbeelden voor het koken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
43
44
45
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Wat is er aan de hand als …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Afvalverwerking. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
Montageaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
29
Gebruiksaanwijzing
1 Veiligheidsvoorschriften
3
5
Neem deze aanwijzingen in acht, omdat anders bij eventuele schade het
recht op garantie vervalt.
Dit apparaat is in overeenstemming met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMC-richtlijn inclusief aangepaste richtlijn
92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Gebruik volgens de voorschriften
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het koken, braden en bakken van levensmiddelen.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Het is niet toegestaan het appaat om te bouwen of te veranderen.
• Brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of smeltbare voorwerpen (bijv. folie, kunststof, aluminium) niet op het apparaat of in de direct omgeving daarvan plaatsen of opbergen.
Veiligheid voor kinderen
• Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
• Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het apparaat werken.
• Om onbedoeld inschakelen door kleine kinderen of huisdieren te voorkomen, is het aan te bevelen de kinderbeveiliging te activeren.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een erkend elektro-installateur.
• Inbouwapparaten mogen alleen worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen.
• Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek
(breuken, sprongen resp. scheuren) moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet, om gevaar op elektrische schokken te voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen.
30
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder stickers en folies van het glaskeramiek.
• Wanneer u onoplettend bent tijdens het werken met het apparaat, bestaat
er risico op verbranding.
• De snoeren van elektrische apparaten mogen niet tegen het hete apparaatoppervlak resp. hete pannen aankomen.
• Oververhit vet en olie is licht ontvlambaar. Laat het apparaat niet zonder
toezicht achter wanneer u kookt met vet of olie (bijv. patat bakken).
• De kookzones moeten na ieder gebruik worden uitgeschakeld.
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers dienen met het bovenlichaam een afstand van ten minste 30 cm van de ingeschakelde inductiekookzones aan te houden.
• Gevaar voor verbranding! Materialen van metaal, zoals bijv. messen, vorken, lepels en pannendeksels niet op de kookzone leggen, omdat deze
heet kunnen worden.
Veiligheid bij het schoonmaken
• Voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan het apparaat met een
stoom- of een hogedrukreiniger schoon te maken.
Voorkoming van beschadiging van het apparaat
• Het glaskeramiek kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.
• Door stoten met pannen kan de rand van het glaskeramiek beschadigd
raken.
• Pannen van gietijzer of gietaluminium of pannen met een beschadigde bodem kunnen bij het verschuiven het glaskeramiek bekrassen.
• Voorwerpen die kunnen smelten en gerechten die kunnen overkoken, kunnen inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd.
• De kookzones mogen niet worden gebruikt als er geen pan of een lege
pan op staat.
• Het droogkoken van pannen moet worden voorkomen. Hierdoor kan het
kookgerei of glaskeramiek worden beschadigd.
• De luchtopening van 5 mm tussen de werkplaat en het daaronder liggende meubelfront mag niet niet worden afgedekt.
31
Beschrijving van het apparaat
Uitrusting kookplaat
Inductie-kookzone 1850 W
Inductie-kookzone 2300 W
met Powerfunctie 3700 W
Inductie-kookzone 1400 W
Bedieningsveld
Inductie-kookzone 1850 W
met Powerfunctie 2500 W
Uitrusting bedieningsveld
Kookstandkeuze
Powerfunctie
Kookzone-indicaties
Timerfunctie
Timer-indicatie
Aan/uit
met controlelampje
Vergrendeling
Indicatie
Timer
32
Touch-control-sensorvelden
Het apparaat wordt bediend door middel van touch-control-sensorvelden.
Functies worden door het aanraken van de sensorvelden gestuurd en door
indicaties en akoestische signalen bevestigd.
De sensorvelden moeten van bovenaf worden aangeraakt, zonder andere
sensorvelden te bedekken.
Sensorveld
1
Functie
Aan/uit
Apparaat in- en uitschakelen
Instellingen verhogen
Kookstand/Tijd verhogen
Instellingen verlagen
Kookstand/Tijd verlagen
Timer
Timerkeuze
Vergrendeling
Bedieningsveld ver-/ ontgrendeld
Power
Powerfunctie in-/uitschakelen
Waarschuwing! Gevaar voor verbranding door afstralende warmte. Langere tijd koken op hogere kookstanden met groter kookgerei op de voorste
kookzones kan tot gevolg hebben dat de sensorvelden warm worden. Sensorvelden voorzichtig aanraken.
Indicaties
Indicatie
Beschrijving
Kookzone is uitgeschakeld
-
Warmhoudstand
Warmhoudstand is ingesteld.
Kookstanden
Kookstand is ingesteld
Automatisch kooksysteem
Automatische kooksysteem is actief
Fout
Er is een storing opgetreden
Panherkenning
Kookgerei is ongeschikt of te klein
of er is geen kookgerei geplaatst
Restwarmte
Kookzone is nog warm
Kinderbeveiliging
Vergrendeling/kinderbeveiliging is
ingeschakeld
Power
Powerfunctie is ingeschakeld
Veiligheidsuitschakeling
Veiligheidsuitschakeling is actief
33
Restwarmte-indicatie
1
3
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar door restwarmte. Na het uitschakelen
duurt het nog enige tijd voordat de kookzones zijn afgekoeld. Let op de
restwarmte-indicatie.
Restwarmte kan worden gebruikt voor het smelten en warmhouden van gerechten.
De inductie-kookzones geven de voor het koken benodigde warmte, direct aan de onderkant van de pannen af. Het glaskeramiek wordt slechts
door de retourwarmte van het kookgerei verwarmd.
De koelventilator schakelt afhankelijk van de temperatuur van de elektronika automatisch in en uit.
Bediening van het apparaat
3
Inductie-kookzone met daarvoor geschikte pannen gebruiken.
Apparaat in- en uitschakelen
Bedieningsveld
Inschakelen
Uitschakelen
3
Indicatie
2 seconden
aanraken
1 seconde aanraken
Controlelampje
/
brandt
/ geen
gaat uit
Na het inschakelen moet binnen ca. 10 seconden een kookstand of een
functie worden ingesteld, anders schakelt het apparaat automatisch uit.
Kookstand instellen
3
34
Bedieningsveld
Indicatie
Verhogen
aanraken
tot
Verlagen
aanraken
tot
Uitschakelen
en
/
tegelijk aanraken
De warmhoudstand
ligt tussen
warmhouden van eten.
en
. Deze stand dient voor het
Automatisch kooksysteem gebruiken
Alle kookzones zijn met een automatisch kooksysteem uitgevoerd. Het automatische kooksysteem stelt de kookzone voor een bepaalde tijd op vol
vermogen en schakelt vervolgens automatisch op de ingestelde kookstand
terug.
Stap
Bedieningsveld
1.
Maximale stand instellen
/
2.
Kort uitschakelen
/
3.
aanraken
4.
3
Indicatie
aanraken om de gewenste kooktot
/
stand in te stellen
na 3 seconden
Wordt tijdens de kookactivering
een hogere kookstand gekozen, bijv. van
naar , wordt de kooktijd aangepast.
De duur van de automatische kookactivering is afhankelijk van de ingestelde kookstand.
Kookstand
Duur van de kookactivering
[min:sec]
v
0:10
1
0:10
2
0:10
3
3:10
4
5:50
5
10:10
6
2:00
7
2:30
8
2:50
9
---
35
Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen
Het bedieningsveld kan met uitzondering van het sensorveld ”Aan/Uit“ op
ieder gewenst moment worden vergrendeld, bijv. om het wijzigen van de instellingen als gevolg van het met een lap afnemen, te voorkomen.
Bedieningsveld
3
36
Inschakelen
aanraken
Uitschakelen
aanraken
Indicatie
(na 3 seconden)
eerder ingestelde kookstand
Als u het apparaat uitschakelt, wordt de vergrendeling automatisch uitgeschakeld.
Kinderbeveiliging gebruiken
De kinderbeveiliging voorkomt ongewenst gebruik van het apparaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
Stap
1.
Bedieningsveld
Indicatie/signaal
apparaat inschakelen
(geen kookstand instellen)
2.
aanraken tot het signaal klinkt
3.
aanraken
akoestisch signaal
Apparaat wordt uitgeschakeld. Kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
1.
apparaat inschakelen
2.
aanraken tot het signaal klinkt
3.
aanraken
Indicatie/signaal
akoestisch signaal
Apparaat wordt uitgeschakeld. De kinderbeveiliging is uitgeschakeld.
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen
De kinderbeveiliging kan op deze manier eenmalig worden uitgeschakeld;
bij het volgende gebruik is de kinderbeveiliging weer actief.
Stap
Bedieningsveld
1.
apparaat inschakelen
2.
en
tegelijk aanraken
Indicatie/signaal
/ akoestisch signaal
Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan dit normaal worden gebruikt.
37
Powerfunctie in-en uitschakelen
De Powerfunctie geeft extra vermogen aan de inductie-kookzones, bijv.
om een extra grote hoeveelheid water snel aan het koken te brengen.
De Powerfunctie wordt voor een periode van 10 minuten geactiveerd. Daarna schakelt de inductie-kookzone automatisch weer op kookstand 9 in.
Bedieningsveld
Inschakelen
aanraken
Uitschakelen
aanraken
Indicatie
aanraken
3
Als de Powerfunctie wordt uitgeschakeld, wisselen de kookzones automatisch naar de vooraf ingestelde kookstand terug.
Power Management
De kookzones hebben een maximaal
vermogen.
Wordt dit vermogen tijdens het inschakelen van de Power-functie overschreden,
vermindert het Power Management de
kookstand van een andere kookzones.
De aanduiding van deze kookzone wisselt een minuut lang tussen de ingestelde
kookstand en de maximale kookstand.
Daarna wordt de werkelijke kookstand
aangegeven.
Bijvoorbeeld:
38
Laatste
ingeschakelde
kookzone
Andere kookzone
ingestelde
kookstand
ingestelde
kookstand
Indicatie
werkelijke
kookstand
p
9
7 tijdens het verwisselen met 9
7
Timer gebruiken
Alle kookzones kunnen tegelijk een van de beide Timerfuncties gebruiken.
3
3
Functie
Vereisten
Resultaat na verloop
van de tijd
Automatische uitschakeling
bij een ingestelde
kookstand
akoestisch signaal
00 knippert
kookzone wordt uitgeschakeld
Kookwekker
bij niet gebruikte
kookzones
akoestisch signaal
00 knippert
Als een kookzone wordt uitgeschakeld, dan wordt tevens de ingestelde Timerfunctie uitgeschakeld.
Als additioneel bij een ingestelde kookwekker bij deze kookzone een kookstand wordt ingesteld, dan wordt de kookzone na afloop van de ingestelde
tijd uitgeschakeld.
Kookzone kiezen
Stap
3
3
Bedieningsveld
Indicatie
1.
1xaanraken
Controlelampje van de eerste kookzone knippert
2.
1xaanraken
Controlelampje van de
tweede kookzone knippert
3.
1xaanraken
Controlelampje van de
derde kookzone knippert
4.
1xaanraken
Controlelampje van de
vierde kookzone knippert
De kookstandindicatie van de geselecteerde kookzone dooft zolang de timertijd kan worden ingesteld.
Als het controlelampje langzamer knippert, verschijnt de kookstandindicatie
weer en de kookstand kan weer worden ingesteld of gewijzigd.
39
3
Als meerdere Timerfuncties zijn ingesteld, dan wordt na een aantal seconden de kortste resterende tijd van alle Timerfuncties aangegeven en knippert het bijbehorende controlelampje.
Tijd instellen
Stap
Bedieningsveld
1.
ren
2.
Indicatie
kookzone selecte- Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert
of
van de
geselecteerde kookzone aanraken
00 tot 99 minuten
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
De tijd is ingeschakeld.
De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug).
Timerfunctie uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
1.
ren
2.
Indicatie
Kookzone selecte- Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller.
Resterende tijd wordt aangegeven
van de geselecteer- De resterende tijd telt terug tot 00.
de kookzone aanraken
en van de gese- 00 wordt aangegeven.
lecteerde kookzone
tegelijkertijd aanraken
Het controlelampje dooft.
De timerfunctie voor de geselecteerde kookzone is uitgeschakeld.
40
Tijd wijzigen
Stap
Bedieningsveld
1.
ren
2.
Indicatie
kookzone selecte- Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
of
van de geselecteerde kookzone
aanraken
01 tot 99 minuten
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
De tijd is ingeschakeld. De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug).
Resterende tijd van een kookzone aangeven
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
kookzone
selecteren
Controlelampje van de geselecteerde
kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
Akoestisch signaal uitschakelen
Stap
1.
Bedieningsveld
aanraken
Akoestisch signaal
Akoestische uitschakeling.
Akoestisch signaal gaat uit
41
Veiligheidsuitschakeling
Kookplaat
• Als na het inschakelen van de kookplaat niet binnen ca. 10 seconden bij
een kookzone een kookstand wordt ingesteld, schakelt de kookplaat automatisch uit.
• Als een of meerdere sensorvelden langer dan circa 10 seconden door
voorwerpen (pan, vatdoek enz.) worden bedekt, krijgt u een signaal te horen en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld.
• Wanneer alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat na
ca. 10 seconden automatisch uit.
Bedieningsveld
• Indien bij uitgeschakeld apparaat een of meer sensorvelden van het bedieningsveld langer dan tien seconden worden afgedekt, klinkt een akoestisch signaal. Het signaal schakelt automatisch uit als de sensorvelden
niet meer zijn afgedekt.
Inductie-kookzones
• Bij oververhitting (bijv. als gevolg van een drooggekookte pan) schakelt de
kookzone automatisch uit.
wordt aangegeven. Voor het opnieuw gebruiken moet de kookzone op 0 gesteld worden en dient afgekoeld te zijn.
• Als hiervoor ongeschikte pannen worden gebruikt, knippert
in de indicatie en na 2 minuten schakelt de indicatie van de kookzone uit.
• Als een van de kookzones na een bepaalde tijd niet is uitgeschakeld of als
de kookstand niet wijzigt, schakelt de betreffende kookzone automatisch
uit.
wordt aangegeven. Voor het opnieuw gebruiken moet de kookzone
op 0 gesteld worden.
42
Kookstand
Uitschakeling na
V, 1 - 2
6 uur
3 - 4
5 uur
5
4 uur
6 - 9
1,5 uur
Tips voor koken en braden
3
Aanwijzing met betrekking tot acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve bruining
van levensmiddelen, met name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar
voor de gezondheid door acrylamide veroorzaken. Om die reden adviseren
wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Kookgerei voor inductie-kookzones
Materiaal kookgerei
Materiaal kookgerei
Staal, geëmailleerd staal
ja
Gietijzer
ja
Roestvrij staal
3
geschikt
indien door fabrikant als zodanig gekenmerkt
Aluminium, koper, messing
---
Glas, keramiek, porselein
---
Kookgerei voor inductiekookzones wordt door de fabrikant als zodanig gekenmerkt.
Geschiktheidsproef
Kookgerei is geschikt voor inductie als ...
• ... wat water op een inductiekookzone bij kookstand 9 binnen korte tijd
wordt verhit.
• ... een magneet op de bodem van de pan blijft kleven.
3
Bepaald kookgerei kan tijdens het gebruik op inductiekookzones geluid produceren. Deze geluiden zijn geen storing van het apparaat en staan een
goede werking op geen enkele wijze in de weg.
Bodem van kookgerei
De bodem van het kookgerei moet zo dik en vlak mogelijk zijn.
43
Grootte van de pan
Inductiekookzones passen zich tot op zekere hoogte automatisch aan de
grootte van de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de
panbodem moet echter afhankelijk van de grootte van de kookzone een minimale diameter hebben.
3
Diameter
kookzone [mm]
Minimumdiameter
panbodem [mm]
210
180
180
145
145
120
Het kookgerei moet op het midden van de kookzones staan.
Tips voor energiebesparing
2
2
44
Kookgerei vóór het inschakelen van de kookzone plaatsen.
Kookgerei, indien mogelijk, altijd met een deksel afsluiten.
Toepassingsvoorbeelden voor het koken
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Kookstand
Kookproces
0
1
Geschikt voor
Duur
Aanwijzingen/tips
uit-stand
Warm
houden
Warm houden van gare ge- Naar behoefrechten
te
Afdekken
Smelten
Hollandaisesaus,
smelten van boter,
chocolade, gelatine
5-25 min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Schuimomelet, bouillon met
ei
10-40 min.
Met deksel bereiden
2-3
Wellen
Wellen van rijst en melkgerechten
Verhitten van kant-en-klaargerechten
25-50 min.
Minimaal dubbele hoeveelheid vloeistof aan de
rijst toevoegen, melkgerechten tussendoor roeren
3-4
Stomen
Stoven
Stoven van groente, vis
Vlees sudderen
20-45 min.
Bij groente weinig vocht
toevoegen (een paar eetlepels)
Koken van aardappels
20-60 min.
Weinig vloeistof
gebruiken, bijvoorbeeld:
max. ¼ l water per
750 g aardappels
Koken van grotere hoeveelheden, eenpansgerechten
en soep
60-150 min.
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
1-2
4-5
Koken
Schnitzel, cordon bleu, karbonade, gehaktballen,
Voortdurend
braadworst, lever, roux, eiebakken
ren, omelets, oliebollen
6-7
Zacht
braden
7-8
Sterk
braden
Aardappel koekjes, lendestukken, steaks, pannenkoeken
9
Aan de
kook
brengen
Aanbra
den
Frituren
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken,
aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
5-15 min.
per pan
Tussendoor keren
Tussendoor keren
De Powerfunctie is geschikt voor het koken van grote vloeistofhoeveelheden.
45
Reiniging en onderhoud
1
1
1
Voorzichtig! Verbrandingsgevaar door restwarmte.
Let op! Bijtende en schurende schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat. Schoonmaken met water en handafwasmiddel.
Let op! Resten van schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat. Verwijder resten met water en handafwasmiddel.
Reinig het apparaat na ieder gebruik
1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
2. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
Verwijder verontreinigingen
1. Plaats een glasschraper schuin op het glaskeramische vlak.
2. Verwijder verontreinigingen door de schraper over het oppervlak te laten
glijden.
3. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
4. Wrijf het apparaat droog met een schone doek.
verwijderen
Soort vervuiling
direct
bij afgekoeld apparaat
Suiker, suikerhoudende gerechten
ja
---
Kunststoffen, aluminiumfolies
ja
---
Kalk- en watersporen
---
ja
Vetspatten
---
ja
metaalachtig glanzende
verkleuringen
---
ja
met
Glasschraper*
Speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal*
*Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar
in de vakhandel.
3
3
46
Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of roestvrij staal.
Krassen of donkere vlekken in het glaskeramiek kunnen niet meer worden
verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren van het apparaat.
Wat is er aan de hand als …
Storing
Mogelijke oorzaak
De kookzones kunnen niet
Sinds het inschakelen van
worden ingeschakeld of wer- het apparaat zijn meer dan
ken niet
10 seconden verstreken
Oplossing
Apparaat opnieuw inschakelen.
De vergrendeling is ingescha- Vergrendeling uitschakelen
keld
(zie hoofdstuk ”Bedieningsveld vergrendelen/ontgrendelen“)
De kinderbeveiliging is ingeschakeld
Kinderbeveiliging deactiveren (zie hoofdstuk ”Kinderbeveiliging“)
Er zijn meerdere sensorvelden tegelijk aangeraakt
Raak slechts één sensorveld
tegelijk aan
Veiligheidsuitschakeling is
geactiveerd
Eventueel op het bedieningsveld liggende voorwerpen
(pan, vaatdoek o.i.d.) verwijderen. Apparaat opnieuw inschakelen
De restwarmte-indicatie geeft De kookzone is slechts kort
niets aan
gebruikt en is daarom nog
niet heet
Neem contact op met de
klantenservice wanneer de
kookzone toch heet is.
De automatische kookactive- De kookzone heeft nog een
ring schakelt niet in
restwarmte
De kookzone laten afkoelen
De hoogste kookstand is ingesteld
De hoogste kookstand heeft
hetzelfde vermogen als het
automatische kooksysteem
Een of meerdere sensorvelden zijn langer dan
10 seconden bedekt
Sensorvelden vrij maken
Er gaat een geluidssignaal af Het bedieningspaneel wordt
als het apparaat is uitgescha- geheel of deels door voorkeld
werpen afgedekt
Verwijder de voorwerpen
Herhaalde signaaltoon (6x),
het apparaat schakelt uit
Het sensorveld Aan/Uit wordt Geen voorwerpen op het beEen zoemer is hoorbaar en
dieningsveld leggen
het apparaat wordt automa- geblokkeerd, bijv. door een
doek
tisch ingeschakeld en na 5
sec. weer uitgeschakeld, na 5
sec. klinkt nogmaals een
zoemer.
De indicatie wisselt tussen
twee kookstanden
Power-Management reduZie hoofdstuk ”Powerfunctie
ceert het vermogen van deze in-/uitschakelen”
kookzone
47
Storing
knippert
brandt
1
3
48
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Ongeschikt kookgerei
Geschikt kookgerei gebruiken
Geen kookgerei op de kookzone
Kookgerei plaatsen
De diameter van de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de kookzone
Op een kleinere kookzone
plaatsen
Geschikt kookgerei gebruiken
Oververhittingbeveiliging van Kookzone uitschakelen
de kookzone is geactiveerd
Kookzone nogmaals inschakelen
De beveiligingsuitschakeling
is geactiveerd.
Kookzone uitschakelen
Kookzone nogmaals inschakelen
en nummer wordt aangegeven
Fout in de elektronica
Apparaat een aantal minuten
van de voeding scheiden (zekering uit de huisinstallatie
nemen)
Als na het inschakelen de
fout
nogmaals wordt aangegeven, contact opnemen
met de servicedienst
en een minteken wordt
weergegeven
Te sterke lichtinval op het be- Verduister kort het bedieningdieningspaneel, bijvoorbeeld spaneel, bijvoorbeeld met de
fel zonlicht
hand. Er gaat een geluidssignaal af en het apparaat wordt
uitgeschakeld. Schakel het
apparaat weer in.
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven
aanwijzingen, neem dan contact op met uw vakhandel of met onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het bezoek van de servicetechnicus ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
Afvalverwerking
2
2
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben de volgende aanduidingen, bijv. >PE<, >PS<,
enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de gemeentelijke inzamelplaatsen in de daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
op het product of op de verpakking wijst erop dat dit proHet symbool
duct niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar
een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u
het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst
belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.
49
Montageaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
1
1
50
De in het land van gebruik geldende wetgeving, verordeningen, richtlijnen
en normen dienen te worden nageleefd (veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enz.).
De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd.
De minimumafstanden tot andere apparaten en meubelen dienen in acht te
worden genomen.
De aanraakbeveiliging dient met de inbouw te zijn gewaarborgd; lades mogen bijvoorbeeld alleen met beschermplaat direct onder het apparaat worden gemonteerd.
De naden op het werkblad dienen met een geschikt afdichtingsmateriaal tegen vocht te worden beschermd.
De dichting zorgt voor een naadloze aansluiting tussen apparaat en werkblad.
Tussen het apparaat en het werkblad mag geen siliconendichtmiddel worden aangebracht.
De onderkant van het apparaat aan de binnenzijde tegen damp en vochtigheid beschermen, bijv. tegen een afwasautomaat of een oven.
Voorkom het plaatsen van het apparaat direct naast deuren of onder ramen.
Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten.
WAARSCHUWING!
Risico op verwonding door elektrische stroom.
• Op de netaansluitklem staat spanning.
• Netaansluitklem spanningvrij maken.
• Houd u aan het aansluitschema.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek.
• Garandeer de contactbescherming door vakkundige inbouw.
• Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur.
LET OP!
Beschadigingen door elektrische stroom.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen
oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Klemaansluitingen vakkundig uitvoeren.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt belast door trekken.
• Bij een aansluiting met 1- of met 2-fasen dient steeds de juiste en passende netaansluitng van het type H05BB-F Tmax 90° (of hoger) te worden ingezet.
• Als de aansluitkabel van dit apparaat beschadigd is, moet deze door een
speciale aansluitkabel (type H05BB-F Tmax 90°; of hoger) worden vervangen. Deze is verkrijgbaar bij de service-dienst.
In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het
mogelijk maakt het apparaat met een contactopeningswijdte van min. 3 mm
met alle polen van het net te scheiden.
Geschikte scheidingsinrichtingen zijn bijv. automatische zekeringen
(schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en veiligheidsschakelaars.
51
52
Service
Controleer bij technische storingen eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk „Wat te moet doen als…“) het probleem zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze
service-afdeling.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij
de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat
aangeeft
– cijfer- of lettercombinatie bestaande uit drie posities, van de glaskeramische industrie
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde nummers van uw apparaat bij de
hand heeft, raden wij u aan deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
.....................................
PNC:
.....................................
S-No:
.....................................
53
Montaje / Montage / Montering
77
78
Placa de características / Typeplaatje / Typeskilt
ZKT651DX
55GAD80AG
949 592 235
230 V
50 Hz
Induction 7,1 kW
7,1 kW
Zanussi
79
822 925 793-A-010206-01
Salvo modificaciones
Wijzigingen voorbehouden
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes
From the Electrolux Group. The world´s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world´s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor
use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines,
vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in
more than 150 countries around the world.
Download PDF

advertising