Electrolux EHD80160P 80P Handleiding

Add to My manuals
39 Pages

advertisement

Electrolux EHD80160P 80P Handleiding | Manualzz
user manual
notice d’utilisation
gebruiksaanwijzing
Induction hob
Table de cuisson vitrocéramique à induction
Inductiekookplaat
EHD80160P
electrolux 67
Welkom in de wereld van Electrolux!
Gefeliciteerd, u hebt gekozen voor een
eersteklas product van Electrolux. U zult
hier jarenlang plezier aan beleven. Het is
de ambitie van Electrolux om het huishouden voor u gemakkelijker te maken
door middel van een breed assortiment
kwaliteitsapparatuur. U vindt enkele
voorbeelden hiervan op de voorzijde van
deze gebruiksaanwijzing. Neem de tijd
om deze gebruiksaanwijzing te bestuderen zodat u kunt profiteren van de
voordelen van uw nieuwe apparaat. Wij
beloven u een superieure gebruikerservaring en dus meer gemoedsrust.
Veel succes!
68 electrolux
Inhoud
Veiligheidsvoorschriften
Beschrijving van het apparaat
Bediening van het apparaat
Tips voor koken en braden
Reiniging en onderhoud
Wat is er aan de hand als …
69
71
74
84
87
89
Afvalverwerking
Montageaanwijzing
Garantie/Adres service-afdeling
Service
Montage
Typeplaatje
91
91
93
96
97
102
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:
1
3
2
Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het
voorkomen van schade aan het apparaat.
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie
veiligheidsvoorschriften electrolux 69
Veiligheidsvoorschriften
Neem deze aanwijzingen in acht,
omdat anders bij eventuele schade
het recht op garantie vervalt.
5
Dit apparaat is in overeenstemming
met de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EEG van 19.02.1973 Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EEG van 03.05.1989 EMCrichtlijn inclusief aangepaste richtlijn
92/31/EEG
– 93/68/EEG van 22.07.93 CE-markeringsrichtlijn
Gebruik volgens de voorschriften
• Dit apparaat mag alleen in het huishouden worden gebruikt voor het
koken, braden en bakken van levensmiddelen.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.
• Het is niet toegestaan het appaat om
te bouwen of te veranderen.
• Brandbare vloeistoffen, licht ontvlambare materialen of smeltbare
voorwerpen (bijv. folie, kunststof, aluminium) niet op het apparaat of in de
direct omgeving daarvan plaatsen of
opbergen.
Veiligheid voor kinderen
• Houd kleine kinderen altijd uit de
buurt van het apparaat.
• Grotere kinderen mogen alleen onder begeleiding en toezicht met het
apparaat werken.
• Om onbedoeld inschakelen door
kleine kinderen of huisdieren te voorkomen, is het aan te bevelen de kinderbeveiliging te activeren.
Algemene veiligheid
• Het apparaat mag alleen worden gemonteerd en aangesloten door een
erkend elektro-installateur.
• Inbouwapparaten mogen alleen
worden gebruikt nadat deze zijn ingebouwd in voorgeschreven, passende inbouwkasten en werkbladen.
• Bij storingen aan het apparaat of beschadiging van het glaskeramiek
(breuken, sprongen resp. scheuren)
moet het apparaat worden uitgeschakeld en worden losgekoppeld
van het elektriciteitsnet, om gevaar
op elektrische schokken te voorkomen.
• Reparaties aan het apparaat mogen
alleen worden uitgevoerd door vakmensen.
Veiligheid tijdens het gebruik
• Verwijder stickers en folies van het
glaskeramiek.
• Wanneer u onoplettend bent tijdens
het werken met het apparaat, bestaat er risico op verbranding.
• De snoeren van elektrische apparaten mogen niet tegen het hete apparaatoppervlak resp. hete pannen
aankomen.
• Oververhit vet en olie is licht zeer ontvlambaar. Laat het apparaat niet
zonder toezicht achter wanneer u
kookt met vet of olie (bijv. patat bakken).
• De kookzones moeten na ieder gebruik worden uitgeschakeld.
70 electrolux veiligheidsvoorschriften
• Gebruikers met geïmplanteerde pacemakers dienen met het bovenlichaam een afstand van ten minste
30 cm van de ingeschakelde inductie-kookzones aan te houden.
• Gevaar voor verbranding! Materialen
van metaal, zoals bijv. messen, vorken, lepels en pannendeksels niet op
de kookzone leggen, omdat deze
heet kunnen worden.
Veiligheid bij het schoonmaken
• Voor het schoonmaken moet het apparaat zijn uitgeschakeld en afgekoeld.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het
niet toegestaan het apparaat met
een stoom- of een hogedrukreiniger
schoon te maken.
Voorkoming van beschadiging van
het apparaat
• Het glaskeramiek kan worden beschadigd door vallende voorwerpen.
• Door stoten met pannen kan de rand
van het glaskeramiek beschadigd raken.
• Pannen van gietijzer of gietaluminium
of pannen met een beschadigde bodem kunnen bij het verschuiven het
glaskeramiek bekrassen.
• Voorwerpen die kunnen smelten en
gerechten die kunnen overkoken,
kunnen inbranden op het glaskeramiek en moeten direct worden verwijderd.
• De kookzones mogen niet worden
gebruikt als er geen pan of een lege
pan op staat.
• Het droogkoken van pannen moet
worden voorkomen. Hierdoor kan
het kookgerei of glaskeramiek worden beschadigd.
• De luchtopening van 5 mm tussen
de werkplaat en het daaronder liggende meubelfront mag niet niet
worden afgedekt.
beschrijving van het apparaat electrolux 71
Beschrijving van het apparaat
Uitrusting kookplaat
Inductie-kookzone 1850 W
met Powerfunctie 2500 W
Inductie-kookzone 1850 W
met Powerfunctie 2500 W
Inductie-kookzone 2400 W
met Powerfunctie 3700 W
Inductie-kookzone 1400 W
met Powerfunctie 1800 W
Uitrusting bedieningsveld
Kookstandkeuze
Powerfunctie
Kookzone-indicaties
Timerfunctie
Timer-indicatie
Aan/uit
met controlelampje
Vergrendeling
Indicatie
Timer
Bedieningsveld
72 electrolux beschrijving van het apparaat
Touch-control-sensorvelden
Het apparaat wordt bediend door middel van touch-control-sensorvelden.
Functies worden door het aanraken van
de sensorvelden gestuurd en door indicaties en akoestische signalen bevestigd.
De sensorvelden moeten van bovenaf
worden aangeraakt, zonder andere sensorvelden te bedekken.
Sensorveld
Functie
Aan/uit
Apparaat in- en uitschakelen
Instellingen verhogen
Kookstand/Tijd verhogen
Instellingen verlagen
Kookstand/Tijd verlagen
Timer
Timerkeuze
Vergrendeling
Bedieningsveld ver-/ ontgrendeld
Power
Powerfunctie in-/uitschakelen
Waarschuwing! Gevaar voor verbranding door afstralende warmte.
Langere tijd koken op hogere kookstanden met groter kookgerei op de
voorste kookzones kan tot gevolg
hebben dat de sensorvelden warm
worden. Sensorvelden voorzichtig
aanraken.
beschrijving van het apparaat electrolux 73
Indicaties
Indicatie
Beschrijving
Kookzone is uitgeschakeld
-
Warmhoudstand
Warmhoudstand is ingesteld.
Kookstanden
Kookstand is ingesteld
Automatisch kooksysteem
Automatische kooksysteem is actief
Fout
Er is een storing opgetreden
Panherkenning
Kookgerei is ongeschikt of te klein of er
is geen kookgerei geplaatst
Restwarmte
Kookzone is nog warm
Kinderbeveiliging
Vergrendeling/kinderbeveiliging is ingeschakeld
Power
Powerfunctie is ingeschakeld
Veiligheidsuitschakeling
Veiligheidsuitschakeling is actief
Restwarmte-indicatie
Waarschuwing! Verbrandingsgevaar door restwarmte. Na het uitschakelen duurt het nog enige tijd
voordat de kookzones zijn afgerestwarmte-indikoeld. Let op de
catie.
Restwarmte kan worden gebruikt
voor het smelten en warmhouden
van gerechten.
De inductie-kookzones geven de
voor het koken benodigde warmte, direct aan de onderkant van de pannen af.
Het glaskeramiek wordt slechts door de
retourwarmte van het kookgerei verwarmd.
De koelventilator schakelt afhankelijk
van de temperatuur van de elektronika
automatisch in en uit.
74 electrolux bediening van het apparaat
Bediening van het apparaat
Inductie-kookzone met daarvoor
geschikte pannen gebruiken.
Apparaat in- en uitschakelen
Bedieningsveld
Indicatie
Controlelampje
Inschakelen
2 seconden aanraken
/
brandt
Uitschakelen
1 seconde aanraken
/ geen
gaat uit
Na het inschakelen moet binnen ca.
10 seconden een kookstand of een
functie worden ingesteld, anders
schakelt het apparaat automatisch
uit.
Kookstand instellen
Bedieningsveld
Indicatie
Verhogen
aanraken
tot
Verlagen
aanraken
tot
Uitschakelen
en
tegelijk aanraken
De warmhoudstand ligt tussen
en . Deze stand dient voor het
warmhouden van eten.
/
bediening van het apparaat electrolux 75
Automatisch kooksysteem gebruiken
Alle kookzones zijn met een automatisch kooksysteem uitgevoerd. Het automatische kooksysteem stelt de
kookzone voor een bepaalde tijd op vol
vermogen en schakelt vervolgens automatisch op de ingestelde kookstand terug.
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
Maximale stand instellen
/
2.
Kort uitschakelen
/
aanraken
3.
4.
aanraken om de gewenste kookstand in te stellen
tot
/
na 3 seconden
Wordt tijdens de kookactivering
een hogere kookstand gekozen,
bijv. van
naar , wordt de kooktijd aangepast.
De duur van de automatische kookactivering is afhankelijk van de ingestelde
kookstand.
Kookstand
Duur van de kookactivering [min:sec]
v
0:10
1
0:10
2
0:10
3
3:10
4
5:50
5
10:10
6
2:00
7
2:30
8
2:50
9
---
76 electrolux bediening van het apparaat
Bedieningsveld vergrendelen / ontgrendelen
Het bedieningsveld kan met uitzondering van het sensorveld ”Aan/Uit“ op ieder gewenst moment worden
vergrendeld, bijv. om het wijzigen van de
instellingen als gevolg van het met een
lap afnemen, te voorkomen.
Bedieningsveld
Inschakelen
aanraken
Uitschakelen
aanraken
Als u het apparaat uitschakelt,
wordt de vergrendeling automatisch uitgeschakeld.
Indicatie
(na 3 seconden)
eerder ingestelde kookstand
bediening van het apparaat electrolux 77
Kinderbeveiliging gebruiken
De kinderbeveiliging voorkomt ongewenst gebruik van het apparaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie/signaal
apparaat inschakelen
(geen kookstand instellen)
1.
2.
aanraken tot het signaal klinkt
3.
aanraken
akoestisch signaal
Apparaat wordt uitgeschakeld. Kinderbeveiliging is ingeschakeld.
Kinderbeveiliging uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
1.
apparaat inschakelen
2.
aanraken tot het signaal klinkt
3.
aanraken
Indicatie/signaal
akoestisch signaal
Apparaat wordt uitgeschakeld. De kinderbeveiliging is uitgeschakeld.
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen
De kinderbeveiliging kan op deze manier volgende gebruik is de kinderbeveiliging
eenmalig worden uitgeschakeld; bij het weer actief.
Stap
Bedieningsveld
1.
apparaat inschakelen
2.
en
tegelijk aanraken
Indicatie/signaal
/ akoestisch signaal
Tot de volgende keer dat het apparaat wordt uitgeschakeld, kan dit normaal worden gebruikt.
78 electrolux bediening van het apparaat
Powerfunctie in-en uitschakelen
De Powerfunctie
geeft extra vermogen aan de inductie-kookzones, bijv. om
een extra grote hoeveelheid water snel
aan het koken te brengen.
De Powerfunctie wordt voor een periode van 10 minuten geactiveerd. Daarna
schakelt de inductie-kookzone automatisch weer op kookstand 9 in.
Bedieningsveld
Inschakelen
aanraken
Uitschakelen
aanraken
Indicatie
aanraken
Als de Powerfunctie wordt uitgeschakeld, wisselen de kookzones
automatisch naar de vooraf ingestelde kookstand terug.
Power Management
De kookzones hebben een maximaal
vermogen.
Wordt dit vermogen tijdens het inschakelen van de Power-functie overschreden, vermindert het Power
Management de kookstand van een andere kookzones.
De aanduiding van deze kookzone wisselt een minuut lang tussen de ingestelde kookstand en de maximale
kookstand. Daarna wordt de werkelijke
kookstand aangegeven.
Bijvoorbeeld:
Laatste
ingeschakelde
kookzone
Andere kookzone
ingestelde
kookstand
ingestelde
kookstand
Indicatie
werkelijke
kookstand
p
9
7 tijdens het verwisselen
met 9
7
bediening van het apparaat electrolux 79
Timer gebruiken
Alle kookzones kunnen tegelijk een van
de beide Timerfuncties gebruiken.
Functie
Vereisten
Automatische uitscha- bij een ingestelde kookstand
keling
Kookwekker
bij niet gebruikte kookzones
Als een kookzone wordt uitgeschakeld, dan wordt tevens de ingestelde Timerfunctie uitgeschakeld.
Als additioneel bij een ingestelde
kookwekker bij deze kookzone een
kookstand wordt ingesteld, dan
wordt de kookzone na afloop van de
ingestelde tijd uitgeschakeld.
Resultaat na verloop
van de tijd
akoestisch signaal
00 knippert
kookzone wordt uitgeschakeld
akoestisch signaal
00 knippert
80 electrolux bediening van het apparaat
Kookzone kiezen
Stap
Bedieningsveld
Indicatie
1.
1xaanraken
Controlelampje van de eerste
kookzone knippert
2.
1xaanraken
Controlelampje van de tweede
kookzone knippert
3.
1xaanraken
Controlelampje van de derde
kookzone knippert
4.
1xaanraken
Controlelampje van de vierde
kookzone knippert
De kookstandindicatie van de geselecteerde kookzone dooft zolang de
timertijd kan worden ingesteld.
Als het controlelampje langzamer
knippert, verschijnt de kookstandindicatie weer en de kookstand kan
weer worden ingesteld of gewijzigd.
Als meerdere Timerfuncties zijn ingesteld, dan wordt na een aantal seconden de kortste resterende tijd
van alle Timerfuncties aangegeven
en knippert het bijbehorende controlelampje.
bediening van het apparaat electrolux 81
Tijd instellen
Stap
Bedieningsveld
kookzone selecteren Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert
1.
2.
Indicatie
of van de
geselecteerde kookzone aanraken
00 tot 99 minuten
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
De tijd is ingeschakeld.
De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug).
Timerfunctie uitschakelen
Stap
Bedieningsveld
Kookzone selecteren Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller.
Resterende tijd wordt aangegeven
1.
2.
Indicatie
van de geselecteerde De resterende tijd telt terug tot 00.
kookzone aanraken
en van de geselec- 00 wordt aangegeven.
teerde kookzone tegelijkertijd aanraken
Het controlelampje dooft.
De timerfunctie voor de geselecteerde kookzone is uitgeschakeld.
Tijd wijzigen
Stap
1.
2.
Bedieningsveld
Indicatie
kookzone selecteren Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
of van de geselec- 01 tot 99 minuten
teerde kookzone aanraken
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
De tijd is ingeschakeld.
De tijd geeft de resterende tijd aan (loopt terug).
82 electrolux bediening van het apparaat
Resterende tijd van een kookzone aangeven
Stap
1.
Bedieningsveld
Indicatie
kookzone selecteren Controlelampje van de geselecteerde kookzone knippert sneller
Resterende tijd wordt aangegeven
Na een aantal seconden knippert het controlelampje langzamer.
Akoestisch signaal uitschakelen
Stap
1.
Bedieningsveld
aanraken
Akoestisch signaal gaat uit
Akoestisch signaal
Akoestische uitschakeling.
bediening van het apparaat electrolux 83
Veiligheidsuitschakeling
Kookplaat
• Als na het inschakelen van de kookplaat niet binnen ca. 10 seconden bij
een kookzone een kookstand wordt
ingesteld, schakelt de kookplaat automatisch uit.
• Als een of meerdere sensorvelden
langer dan circa 10 seconden door
voorwerpen (pan, vatdoek enz.) worden bedekt, krijgt u een signaal te
horen en wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld.
• Wanneer alle kookzones worden uitgeschakeld, schakelt de kookplaat
na ca. 10 seconden automatisch uit.
Bedieningsveld
• Indien bij uitgeschakeld apparaat
een of meer sensorvelden van het
bedieningsveld langer dan tien seconden worden afgedekt, klinkt een
akoestisch signaal. Het signaal
schakelt automatisch uit als de sensorvelden niet meer zijn afgedekt.
Inductie-kookzones
• Bij oververhitting (bijv. als gevolg van
een drooggekookte pan) schakelt de
kookzone automatisch uit.
wordt
aangegeven. Voor het opnieuw gebruiken moet de kookzone op 0 gesteld worden en dient afgekoeld te
zijn.
• Als hiervoor ongeschikte pannen
worden gebruikt, knippert
in de
indicatie en na 2 minuten schakelt de
indicatie van de kookzone uit.
• Als een van de kookzones na een
bepaalde tijd niet is uitgeschakeld of
als de kookstand niet wijzigt, schakelt de betreffende kookzone automatisch uit.
wordt aangegeven.
Voor het opnieuw gebruiken moet de
kookzone op 0 gesteld worden.
Kookstand
Uitschakeling na
v, 1 - 2
6 uur
3-4
5 uur
5
4 uur
6-9
1,5 uur
84 electrolux tips voor koken en braden
Tips voor koken en braden
Aanwijzing met betrekking tot
acrylamide
Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten kan een intensieve
bruining van levensmiddelen, met
name bij zetmeelhoudende producten, een gevaar voor de gezondheid
door acrylamide veroorzaken. Om
die reden adviseren wij levensmiddelen zoveel mogelijk bij lage temperaturen te bereiden en de
gerechten niet te veel te bruinen.
Kookgerei voor inductie-kookzones
Materiaal kookgerei
Materiaal kookgerei
geschikt
Staal, geëmailleerd staal
ja
Gietijzer
ja
Roestvrij staal
indien door fabrikant als zodanig gekenmerkt
Aluminium, koper, messing
---
Glas, keramiek, porselein
---
Kookgerei voor inductiekookzones
wordt door de fabrikant als zodanig
gekenmerkt.
Geschiktheidsproef
Kookgerei is geschikt voor inductie
als ...
• ... wat water op een inductiekookzone bij kookstand 9 binnen korte tijd
wordt verhit.
• ... een magneet op de bodem van de
pan blijft kleven.
Bepaald kookgerei kan tijdens het
gebruik op inductiekookzones geluid produceren. Deze geluiden zijn
geen storing van het apparaat en
staan een goede werking op geen
enkele wijze in de weg.
Bodem van kookgerei
De bodem van het kookgerei moet zo
dik en vlak mogelijk zijn.
tips voor koken en braden electrolux 85
Grootte van de pan
Inductiekookzones passen zich tot op
zekere hoogte automatisch aan de
grootte van de bodem van het kookgerei aan. Het magnetische deel van de
panbodem moet echter afhankelijk van
de grootte van de kookzone een minimale diameter hebben.
Diameter
kookzone [mm]
Minimumdiameter
panbodem [mm]
280
180
180
145
145
120
Het kookgerei moet op het midden
van de kookzones staan.
Tips voor energiebesparing
Kookgerei vóór het inschakelen van
de kookzone plaatsen.
Kookgerei, indien mogelijk, altijd
met een deksel afsluiten.
86 electrolux tips voor koken en braden
Toepassingsvoorbeelden voor het koken
De gegevens in de volgende tabel dienen slechts als richtlijn.
Kookstand
Kookproces
0
Geschikt voor
Duur
Aanwijzingen/tips
uit-stand
Warm
houden
Warm houden van gare gerechten
Naar behoefte
Afdekken
Smelten
Hollandaisesaus,
smelten van boter,
chocolade, gelatine
5-25 min.
Tussendoor omroeren
Stollen
Schuimomelet, bouillon met
ei
10-40 min.
Met deksel bereiden
2-3
Wellen
Wellen van rijst en melkgerechten
Verhitten van kant-en-klaargerechten
25-50 min.
Minimaal dubbele hoeveelheid vloeistof aan de
rijst toevoegen, melkgerechten tussendoor roeren
3-4
Stomen
Stoven
Stoven van groente, vis
Vlees sudderen
20-45 min.
Bij groente weinig vocht
toevoegen (een paar eetlepels)
Koken van aardappels
20-60 min.
Weinig vloeistof
gebruiken, bijvoorbeeld:
max. ¼ l water per
750 g aardappels
Koken van grotere hoeveelheden, eenpansgerechten en
soep
60-150 min.
Tot 3 l vloeistof plus ingrediënten
6-7
Zacht
braden
Schnitzel, cordon bleu, karbonade, gehaktballen,
braadworst, lever, roux, eieren, omelets, oliebollen
Voortdurend
bakken
Tussendoor keren
7-8
Sterk
braden
Aardappel koekjes, lendestukken, steaks, pannenkoeken
5-15 min.
per pan
Tussendoor keren
9
Aan de
kook
brengen
Aanbra
den
Frituren
V
1-2
4-5
Koken
Aan de kook brengen van grotere hoeveelheden water, pasta koken,
aanbraden van vlees (goulash, stoofvlees), frituren van patates frites
De Powerfunctie is geschikt voor het koken van grote vloeistofhoeveelheden.
reiniging en onderhoud electrolux 87
Reiniging en onderhoud
Voorzichtig! Verbrandingsgevaar
door restwarmte.
Let op! Bijtende en schurende
schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat. Schoonmaken
met water en handafwasmiddel.
Let op! Resten van schoonmaakmiddelen beschadigen het apparaat. Verwijder resten met water en
handafwasmiddel.
Reinig het apparaat na ieder gebruik
1. Maak het apparaat schoon met een
vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
2. Wrijf het apparaat droog met een
schone doek.
88 electrolux reiniging en onderhoud
Verwijder verontreinigingen
1. Plaats een glasschraper schuin op
het glaskeramische vlak.
2. Verwijder verontreinigingen door de
schraper over het oppervlak te laten
glijden.
3. Maak het apparaat schoon met een
vochtige doek en een klein beetje
handafwasmiddel.
4. Wrijf het apparaat droog met een
schone doek.
verwijderen
direct
bij afgekoeld apparaat
Suiker, suikerhoudende gerechten
ja
---
Kunststoffen, aluminiumfolies
ja
---
Kalk- en watersporen
---
ja
Vetspatten
---
ja
metaalachtig glanzende
verkleuringen
---
ja
Soort vervuiling
*Glasschrapers en speciale schoonmaakmiddelen voor glaskeramiek of roestvrij staal zijn verkrijgbaar in de vakhandel.
Hardnekkige verontreinigingen verwijderen met een speciaal schoonmaakmiddel voor glaskeramiek of
roestvrij staal.
Krassen of donkere vlekken in het
glaskeramiek kunnen niet meer
worden verwijderd, zij hebben echter geen invloed op het functioneren
van het apparaat.
met
Glasschraper*
Speciaal schoonmaakmiddel voor
glaskeramiek of roestvrij staal*
wat is er aan de hand als … electrolux 89
Wat is er aan de hand als …
Storing
De kookzones kunnen niet
worden ingeschakeld of werken niet
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Sinds het inschakelen van het Apparaat opnieuw inschakeapparaat zijn meer dan 10 se- len.
conden verstreken
De vergrendeling is ingescha- Vergrendeling uitschakelen (zie
keld
hoofdstuk ”Bedieningsveld
vergrendelen/ontgrendelen“)
De kinderbeveiliging is ingeschakeld
Kinderbeveiliging deactiveren
(zie hoofdstuk ”Kinderbeveiliging“)
Er zijn meerdere sensorvelden Raak slechts één sensorveld
tegelijk aangeraakt
tegelijk aan
Veiligheidsuitschakeling is ge- Eventueel op het bedieningsactiveerd
veld liggende voorwerpen
(pan, vaatdoek o.i.d.) verwijderen. Apparaat opnieuw inschakelen
De restwarmte-indicatie geeft
niets aan
De kookzone is slechts kort
Neem contact op met de klangebruikt en is daarom nog niet tenservice wanneer de kookheet
zone toch heet is.
De automatische kookactivering schakelt niet in
De kookzone heeft nog een
restwarmte
De kookzone laten afkoelen
De hoogste kookstand is inge- De hoogste kookstand heeft
steld
hetzelfde vermogen als het automatische kooksysteem
Herhaalde signaaltoon (6x),
het apparaat schakelt uit
Een of meerdere sensorvelden Sensorvelden vrij maken
zijn langer dan 10 seconden
bedekt
Er gaat een geluidssignaal af
als het apparaat is uitgeschakeld
Het bedieningspaneel wordt
Verwijder de voorwerpen
geheel of deels door voorwerpen afgedekt
Een zoemer is hoorbaar en het Het sensorveld Aan/Uit wordt
apparaat wordt automatisch
geblokkeerd, bijv. door een
ingeschakeld en na 5 sec.
doek
weer uitgeschakeld, na 5 sec.
klinkt nogmaals een zoemer.
Geen voorwerpen op het bedieningsveld leggen
De indicatie wisselt tussen
twee kookstanden
Zie hoofdstuk ”Powerfunctie
in-/uitschakelen”
Power-Management reduceert het vermogen van deze
kookzone
90 electrolux wat is er aan de hand als …
Storing
knippert
brandt
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Ongeschikt kookgerei
Geschikt kookgerei gebruiken
Geen kookgerei op de kookzone
Kookgerei plaatsen
De diameter van de bodem
van het kookgerei is te klein
voor de kookzone
Op een kleinere kookzone
plaatsen
Oververhittingbeveiliging van
de kookzone is geactiveerd
Kookzone uitschakelen Kookzone nogmaals inschakelen
Geschikt kookgerei gebruiken
De beveiligingsuitschakeling is Kookzone uitschakelen Kookgeactiveerd.
zone nogmaals inschakelen
en nummer wordt aangegeven
Fout in de elektronica
Apparaat een aantal minuten
van de voeding scheiden (zekering uit de huisinstallatie nemen)
Als na het inschakelen de fout
nogmaals wordt aangegeven, contact opnemen met de
servicedienst
en een minteken wordt
weergegeven
Te sterke lichtinval op het bedieningspaneel, bijvoorbeeld
fel zonlicht
Verduister kort het bedieningspaneel, bijvoorbeeld met de
hand. Er gaat een geluidssignaal af en het apparaat wordt
uitgeschakeld. Schakel het
apparaat weer in.
Wanneer u de storing niet kunt verhelpen met de hierboven gegeven
aanwijzingen, neem dan contact op
met uw vakhandel of met onze service-afdeling.
Waarschuwing! Reparaties aan het
apparaat mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties kunnen tot
aanzienlijke risico's voor de gebruiker leiden.
Bij een onjuiste bediening wordt het
bezoek van de servicetechnicus
ook tijdens de garantieperiode in rekening gebracht.
afvalverwerking electrolux 91
Afvalverwerking
Verpakkingsmateriaal
De verpakkingsmaterialen zijn niet
schadelijk voor het milieu en herbruikbaar. De kunststoffen hebben
de volgende aanduidingen, bijv.
>PE<, >PS<, enz. Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de aanduiding bij de
gemeentelijke inzamelplaatsen in
de daarvoor bestemde containers.
Oud apparaat verwijderen
W
op het product of
Het symbool
op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudafval mag
worden behandeld. Het moet echter
naar een plaats worden gebracht
waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd,
voorkomt u mogelijk voor mens en
milieu negatieve gevolgen die zich
zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling.
Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt
u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of
de dienst belast met de verwijdering
van huishoudafval of de winkel waar
u het product hebt gekocht.
Montageaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
De in het land van gebruik geldende
wetgeving, verordeningen, richtlijnen en
normen dienen te worden nageleefd
(veiligheidsvoorschriften, vakkundige recycling volgens de voorschriften, enz.).
De montage mag slechts door een gekwalificeerd technicus worden uitgevoerd.
De minimumafstanden tot andere apparaten en meubelen dienen in acht te
worden genomen.
De aanraakbeveiliging dient met de inbouw te zijn gewaarborgd; lades mogen
bijvoorbeeld alleen met beschermplaat
direct onder het apparaat worden gemonteerd.
De naden op het werkblad dienen met
een geschikt afdichtingsmateriaal tegen
vocht te worden beschermd.
De dichting zorgt voor een naadloze
aansluiting tussen apparaat en werkblad.
De onderkant van het apparaat aan de
binnenzijde tegen damp en vochtigheid
beschermen, bijv. tegen een afwasautomaat of een oven.
Voorkom het plaatsen van het apparaat
direct naast deuren of onder ramen.
Openklappende deuren en openspringende ramen kunnen anders het kookgerei van de kookplaat stoten.
92 electrolux montageaanwijzing
WAARSCHUWING!
Risico op verwonding door elektrische stroom.
• Op de netaansluitklem staat spanning.
• Netaansluitklem spanningvrij maken.
• Houd u aan het aansluitschema.
• Houd u aan de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot elektrotechniek.
• Garandeer de contactbescherming
door vakkundige inbouw.
• Laat de elektrische aansluiting uitvoeren door een erkend installateur.
LET OP!
Beschadigingen door elektrische
stroom.
Loszittende en onvakkundig aangebrachte stekkerverbindingen kunnen
oververhitting van de aansluiting veroorzaken.
• Klemaansluitingen vakkundig uitvoeren.
• Zorg ervoor dat het snoer niet wordt
belast door trekken.
• Bij een aansluiting met 1- of met 2fasen dient steeds de juiste en passende netaansluitng van het type
H05BB-F Tmax 90°C (of hoger) te
worden ingezet.
• Als de aansluitkabel van dit apparaat
beschadigd is, moet deze door een
speciale aansluitkabel (type H05BBF Tmax 90°C; of hoger) worden vervangen. Deze is verkrijgbaar bij de
service-dienst.
In de elektrische installatie moet een inrichting worden aangebracht, die het
mogelijk maakt het apparaat met een
contactopeningswijdte van min. 3 mm
met alle polen van het net te scheiden.
Geschikte scheidingsinrichtingen zijn
bijv. automatische zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de fitting geschroefd worden), aardlekschakelaar en
veiligheidsschakelaars.
Afdichting vastplakken
• Het werkblad op de plaats van de
uitsnijding reinigen.
• Plak het meegeleverde eenzijdig zelfklevende afdichtband rondom de
onderkant van de kookplaat langs de
buitenste rand van de glaskeramische plaat. Rek het afdichtband
daarbij niet uit. De plaats van het
punt waar de tape samenkomt dient
in het midden van één van de zijden
te liggen. Na het op maat maken
(met enige mm speling) de beide uiteinden koud tegen elkaar aan drukken.
garantie/adres service-afdeling electrolux 93
Garantie/Adres service-afdeling
België
WAARBORGVOORWAARDEN
Onze toestellen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geproduceerd. Desondanks kan het voorkomen dat er een defect
optreedt. Onze klantendienst zal dit op verzoek herstellen, zowel binnen als buiten de
waarborgtermijn. De levensduur van het toestel wordt daardoor niet negatief beïnvloed.
Onderstaande waarborgvoorwaarden zijn
gestoeld op de EU Richtlijn 99/44/EG en het
Burgerlijk Wetboek. De daaruit voortvloeiende rechten blijven onverlet.
Ook de waarborgverplichtingen van de verkoper naar de eindgebruiker blijven onaangetast.
Voor dit toestel verlenen wij waarborg volgens
onderstaande voorwaarden:
1. Wij verhelpen kosteloos met inachtneming
van de voorwaarden 2 tot en met 15 gebreken aan het toestel die zich openbaren
binnen 24 maanden vanaf de datum van
levering aan de eindgebruiker. Deze waarborgvoorwaarden zijn niet van toepassing
in geval van professioneel of daarmee gelijk te stellen gebruik.
2. De waarborgprestatie houdt in dat het
toestel kosteloos wordt teruggebracht in
de toestand die het had voor het defect
optrad. Gebrekkige onderdelen worden
hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
3. Het gebrek moet terstond gemeld worden, om mogelijke verdere schade te
voorkomen.
4. Voor een beroep op waarborg dient het
aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd.
5. De waarborg heeft geen betrekking op
schade aan kwetsbare onderdelen, zoals
(vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber,
die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik
6. De waarborg heeft geen betrekking op
kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit
die voor de waarde en deugdelijkheid van
het toestel onbeduidend zijn.
7. De waarborg geldt evenmin voor schade
veroorzaakt door:
– chemische en elektrochemische inwerking van water,
– abnormale milieuomstandigheden in
het algemeen
– voor het toestel oneigenlijke bedrijfsomstandigheden
– contact met agressieve stoffen.
8. De waarborg heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten
onze verantwoordelijkheid is ontstaan, niet
vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of
het niet in acht nemen van de gebruiks- of
montageaanwijzingen.
9. Het recht op waarborg vervalt wanneer
het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer
het toestel voorzien werd van toebehoren
of onderdelen die niet origineel zijn en
daardoor een defect veroorzaken.
10. Toestellen die gemakkelijk kunnen worden
vervoerd dienen te worden overhandigd of
gezonden naar onze klantendienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde
toestellen.
11. Indien het toestel zodanig is ingebouwd,
ondergebouwd, opgehangen of geplaatst
dat de benodigde tijd voor het in- en uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, dan worden de hierdoor ontstane
extra kosten aan de gebruiker in rekening
gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van
de gebruiker.
12. Indien binnen de waarborgperiode de herstelling van hetzelfde gebrek meermaals
mislukt of de herstellingkosten disproportioneel zijn wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging
geleverd. In geval van vervanging behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de
verstreken gebruiksperiode.
13. Herstelling onder waarborg heeft geen
verlenging van de waarborgtermijn noch
aanvang van een nieuwe waarborgtermijn
tot gevolg.
94 electrolux garantie/adres service-afdeling
14. Op herstellingen geven wij een waarborg
van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde
gebrek.
15. Verdere of andere rechten, in het bijzonder
vergoeding van schade ontstaan buiten
het toestel, zijn uitgesloten voor zover een
aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het toestel niet overtreffen.
Deze waarborgvoorwaarden gelden voor in
België gekochte en/of in gebruik zijnde toestellen. Indien een toestel naar het buitenland
wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan
of het toestel voldoet aan de technische voorwaarden ( o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort,
klimaatomstandigheden) in het betreffende
land. Voor in het buitenland aangeschafte
toestellen dient de gebruiker zich zelf te vergewissen van de bepalingen in België. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen
niet onder de waarborg, en kunnen niet altijd
worden aangebracht.
Ook na afloop van de waarborgtermijn staat
onze klantendienst u ter beschikking.
Adres Klantendienst:
België
TeleTelefax
fon
Electrolux Home Consu- 02/
02/
Products Belmer ser- 363.04. 363.04.0
gium
vices
44
0
ELECTROLUX
02/
SERVICE
363.04.6
Bergensesteen0
weg 719
1502 Lembeek
E-mail: [email protected]
Luxemburg
TeleTelefax
fon
Grand-Duché de Consu- 00 352 00 352
Luxembourg
mer ser- 42 431- 42 431ELECTROLUX
vices
1
360
HOME PRODUCTS
Rue de Bitbourg. 7
L-1273 Luxembourg-Hamm
E-mail: [email protected]
Europese Garantie
Dit apparaat wordt door Electrolux in elk van de
achter in deze handleiding genoemde landen
gedurende de in het bij het apparaat behorende
garantiebewijs genoemde periode of anderszins
bij de wet gegarandeerd. Als u van een van deze
landen verhuist naar een ander van de hieronder
genoemde landen, verhuist de garantie op het
apparaat met u mee. De volgende beperkingen
zijn hierop van toepassing:
• De garantie op het apparaat begint op de datum van eerste aankoop van het apparaat.
Deze datum dient te worden aangetoond
door overlegging van een geldig, door de
verkoper van het apparaat afgegeven aankoopbewijs.
• De garantie op het apparaat geldt voor dezelfde periode en in dezelfde mate voor arbeidsloon en onderdelen als van toepassing
in uw nieuwe land van vestiging op dit specifieke model of deze specifieke serie apparaten.
• De garantie op het apparaat is persoonlijk,
geldt dus voor de oorspronkelijke koper van
het apparaat en kan niet worden overgedragen op een andere gebruiker.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt
in overeenstemming met de door Electrolux
afgegeven instructies en wordt alleen in huis
gebruikt, dat wil zeggen, het apparaat wordt
niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
• Het apparaat wordt geïnstalleerd in overeenstemming met alle relevante voorschriften die
in uw nieuwe land van vestiging van kracht
zijn.
De voorwaarden van deze Europese garantie
tasten geen van de aan u bij de wet verleende
rechten aan.
garantie/adres service-afdeling electrolux 95
96 electrolux service
Service
Controleer bij technische storingen
eerst of u met behulp van de gebruiksaanwijzing (hoofdstuk ”Wat u moet doen
als…“) het probleem zelf kunt oplossen.
Wanneer u het probleem niet kunt oplossen, neemt u contact op met onze
klantenservice of met een van onze servicepartners.
Om u snel te kunnen helpen, hebben wij
de volgende gegevens nodig:
– Modelaanduiding
– Productnummer (PNC)
– Serienummer (S-No.)
(u vindt deze nummers op het typeplaatje)
– Soort storing
– Eventuele foutmelding die het apparaat weergeeft
– cijfer- of lettercombinatie bestaande
uit drie posities, van de glaskeramische industrie
Om ervoor te zorgen dat u de benodigde identificatienummers van uw apparaat bij de hand heeft, raden wij u aan
deze hier te noteren:
Modelaanduiding:
..............................
PNC:
..............................
S-No:
..............................
assembly / montage electrolux 97
Assembly / Montage
98 electrolux assembly / montage
assembly / montage electrolux 99
100 electrolux assembly / montage
electrolux 101
Rating Plate / Plaque signalétique / Typeplaatje
EHD80160P
55GBD99AG
949 592 666
230 V
50 Hz
Induction 7,4 kW
7,4 kW
ELECTROLUX
electrolux 102
www.electrolux.com
www.electrolux.be
822 930 710-A-041006-01

advertisement

Related manuals

advertisement