Aeg-Electrolux HK634070XB Εγχειρίδιο χρήστη

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HK634070XB Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
HK634070XB
Οδηγίες Χρήσης
Yαλοκεραμική εστία
2
Περιεχόμενα
Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα
μας.
Για να εξασφαλίσετε την άψογη και συνεχή απόδοση της συσκευής σας,
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Θα σας
επιτρέψει να κινηθείτε σε όλες τις διαδικασίες άψογα και πολύ
αποτελεσματικά. Για να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό το εγχειρίδιο
όποτε είναι ανάγκη, συνιστούμε να το φυλάτε σε ασφαλές σημείο. Και
παρακαλούμε παραδώστε το στον όποιον επόμενο κάτοχο της
συσκευής.
Σας ευχόμαστε κάθε ευχαρίστηση με τη νέα σας συσκευή.
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας
Εγκατάσταση
Περιγραφή της συσκευής
Χειρισμός της συσκευής
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
2
4
6
8
8
Αυτόματη απενεργοποίηση
8
Η σκάλα μαγειρέματος
8
/ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
εξωτερικών αντιστάσεων
8
Η αυτόματη λειτουργία
προθέρμανσης
9
Χρήση του χρονοδιακόπτη
9
Εκκίνηση της λειτουργίας STOP+GO
10
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα των
χειριστηρίων
10
Η παιδική ασφάλεια
10
Χρήσιμες συμβουλές
10
Φροντίδα και καθάρισμα
12
Τι θα κάνω αν...
13
Περιβαλλοντικά θέματα
14
Υλικό συσκευασίας
14
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
Πληροφορίες ασφαλείας
Για την προσωπική σας ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία της συσκευής, δια‐
βάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
Φυλάσσετε πάντα τις οδηγίες αυτές μαζί με τη συσκευή, ακόμη και εάν μετα‐
κομίσετε ή πουλήσετε τη συσκευή. Οι χρήστες πρέπει να είναι πλήρως εξοι‐
κειωμένοι με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της συσκευής.
Γενική ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων. Τα άτομα αυτά πρέπει να βρίσκονται υπό επι‐
τήρηση ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο
άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Πληροφορίες ασφαλείας
3
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες Τα παιδιά
πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά Υπάρχει κίνδυ‐
νος ασφυξίας
• Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εκκινήστε την παιδική ασφάλεια για να αποτρέψετε την ακούσια χρήση της
συσκευής από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Ασφάλεια κατά τη λειτουργία
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τις ζελατίνες από
τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
• Θέστε τις εστίες μαγειρέματος εκτός λειτουργίας μετά από κάθε χρήση.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή καπάκια μαγει‐
ρικών σκευών πάνω στην εστία, καθώς μπορεί να ζεσταθούν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς! Τα θερμά λάδια και λίπη μπορούν να αρπάξουν φωτιά
πολύ γρήγορα.
Σωστή λειτουργία
• Παρακολουθείτε πάντα τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακές εργασίες μαγειρέματος!
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή απόθεσης αντικει‐
μένων.
• Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε εξαιρετικά εύφλεκτα υγρά και υλικά ή εύτη‐
κτα αντικείμενα (κατασκευασμένα από πλαστικό ή αλουμίνιο) πάνω ή κοντά
στη συσκευή.
• Προσέχετε κατά τη σύνδεση τη συσκευής στην πρίζα ρεύματος. Μην επιτρέ‐
πετε στις ηλεκτρικές συνδέσεις να ακουπήσουν τη συσκευή ή ζεστά μαγει‐
ρικά σκεύη. Μην αφήσετε να μπερδευτούν οι ηλεκτρικές συνδέσεις.
Τρόπος αποφυγής ζημιών στη συσκευή
• Αν τα αντικείμενα ή τα μαγειρικά σκεύη πέσουν επάνω στην υαλοκεραμική
εστία, η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί.
• Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένο πάτο
μπορούν να χαράξουν την κεραμική επιφάνεια εάν τα μετακινήσετε επάνω
στην επιφάνεια.
• Μην αφήσετε να τελειώσει το νερό των μαγειρικών σκευών κατά το βράσιμο
για να αποφύγετε τη ζημιά στα μαγειρικά σκεύη και την υαλοκεραμική εστία.
• Μη χρησιμοποιείτε τις εστίες μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς
μαγειρικό σκεύος.
• Μην καλύπτετε τμήμα της συσκευής με αλουμινόχαρτο.
4
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν υπάρχει μια ρωγμή στην επιφάνεια, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος
για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
Εγκατάσταση
Πριν την εγκατάσταση , σημειώστε τα παρακάτω δεδομένα από την πινακίδα
τεχνικών στοιχείων:
• Περιγραφή μοντέλου (Modell)................
• Αριθμός προϊόντος (Prod. Nr.) ............. ....
• Αριθμός σειράς (Ser. Nr.) ...............
Θα βρείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευής στο κάτω μέρος του
περιβλήματός της.
949 593 314 00
HK634070XB
58 HAD 56 AO 220-240 V 50-60 Hz
7,1 kW
AEG-ELECTROLUX
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες!
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Μη συν‐
δέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή.
Η εγκατάσταση, σύνδεση ή επισκευή της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Χρησιμοποιείτε εντοιχιζόμενες συσκευές μόνο μετά την εγκατάστασή τους σε
σωστά κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και πάγκους εργασίας που
πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές και μην τροποποιείτε το προϊόν. Υπάρχει κίν‐
δυνος τραυματισμού και βλάβης της συσκευής.
Ακολουθείτε πλήρως τη νομοθεσία, τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τα πρό‐
τυπα που ισχύουν στη χώρα που θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή (κανονισμοί
ασφαλείας, κανονισμοί ανακύκλωσης, κανονισμοί ηλεκτρικής ασφάλειας, κλπ)!
Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από άλλες συσκευές και μονάδες!
Τοποθετήστε προστασία από τα χτυπήματα, για παράδειγμα τοποθετήστε τα
συρτάρια ακριβώς κάτω από τη συσκευή μόνο εάν διαθέτουν ένα προστατευ‐
τικό πάτο.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό στεγανοποίησης για την προστασία των
κομμένων επιφανειών του πάγκου εργασίας από την υγρασία!
Μονώστε τη συσκευή στο επάνω μέρος του πάγκου εργασίας χωρίς να αφήσετε
κενά, με ένα σωστό μονωτικό!
Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής από ατμούς και υγρασία, π.χ. από
ένα πλυντήριο πιάτων ή φούρνο!
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πόρτες ή κάτω από παράθυρα! Με το
άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου ενδέχεται να πέσουν τα καυτά μαγειρικά
σκεύη από την εστία μαγειρέματος.
Εγκατάσταση
5
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τηρείτε προσεκτικά τις οδη‐
γίες για τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
•
•
•
•
Η κλέμα ηλεκτρικής σύνδεσης βρίσκεται υπό τάση.
Διακόψτε την τάση στην κλέμα ηλεκτρικής σύνδεσης.
Εξασφαλίστε την προστασία αφής με τη σωστή εγκατάσταση.
Οι χαλαρές ή λανθασμένες κουμπωτές συνδέσεις μπορούν να οδηγήσουν
σε υπερθερμάνσεις της κλέμας.
• Φροντίστε για τη σωστή εκτέλεση των συνδέσεων κλέμας από εκπαιδευμένο
ηλεκτρολόγο.
• Στερεώστε το καλώδιο με το σφιγκτήρα.
• Η μονοφασική ή διφασική σύνδεση απαιτεί καλώδιο ρεύματος τύπου H05BBF Tmax 90°C (αντίστοιχο ή υψηλότερο).
• Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος με ένα ειδικό καλώδιο
(τύπου H05BB-F Tmax 90°C ή καλύτερο). Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρ‐
βις της περιοχής σας.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη
που θα επιτρέπει τον ολοπολικό διαχωρισμό της συσκευής από το δίκτυο ρεύ‐
ματος με εύρος ανοίγματος επαφών τουλάχιστον 3 mm.
Θα πρέπει να έχετε σωστές διατάξεις απομόνωσης: ασφαλειοδιακόπτες, ασφά‐
λειες (οι βιδωτές ασφάλειες θα πρέπει να αφαιρούνται από την υποδοχή), δια‐
κόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
Συναρμολόγηση
min.
50 mm
R 5mm
min. 500 mm
min.
50 mm
=
600mm
490+1mm 560+1mm
=
min.
25 mm
min.
20 mm
6
Περιγραφή της συσκευής
min.
30 mm
Περιγραφή της συσκευής
Διάταξη εστιών μαγειρέματος
1
145
2
mm
1 Μονή ζώνη μαγειρέματος 1200 W
2 Οβάλ ζώνη μαγειρέματος
1500/2400 W
3 Μονή ζώνη μαγειρέματος 1200 W
4 Πίνακας ελέγχου
5 Τριπλή ζώνη μαγειρέματος
800/1600/2300 W
170 mm
265 mm
5
0 mm
5/21
145
mm
3
17
120/
4
Διάταξη πίνακα ελέγχου
1
2
11
3
10
4
9
5
6
7
8
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αισθητήρα για χειρισμό της συσκευής.
πεδίο αισθητήρα
2
λειτουργία
ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα
εστιών
1
με μια ένδειξη
κλειδώνει/ξεκλειδώνει τον πίνακα ελέγχου
Περιγραφή της συσκευής
πεδίο αισθητήρα
7
λειτουργία
3
ένδειξη σκάλας μαγειρέματος
εμφανίζει τη σκάλα μαγειρέματος
4
ενδείξεις εστιών στο χρονοδια‐
κόπτη
εμφανίζει τη ζώνη για την οποία ρυθμίσατε
την ώρα
5
ένδειξη χρονοδιακόπτη
εμφανίζει την ώρα σε λεπτά
/
6
αύξηση ή μείωση της σκάλας μαγειρέματος
με μια ένδειξη
7
αύξηση ή μείωση του χρόνου
/
8
ξεκινάει και σταματάει τη λειτουργία της
εξωτερικής αντίστασης
9
επιλέγει την εστία μαγειρέματος
10
ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τις εξωτερι‐
κές αντιστάσεις
ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το STOP
+GO
με μια ένδειξη
11
Ενδείξεις σκάλας μαγειρέματος
Οι ενδείξεις και οι ήχοι σάς ενημερώνουν για τις λειτουργίες που έχουν
ενεργοποιηθεί
Οθόνη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η εστία μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη
-
Η εστία μαγειρέματος λειτουργεί
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία διατήρησης θερμοκρασίας /
Έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία προθέρμανσης
Υπάρχει εσφαλμένη λειτουργία
Μια εστία είναι ακόμη θερμή (υπόλοιπο θερμότητας)
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος/παιδική ασφά‐
λεια
Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι ενεργοποιημένη
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος εγκαυμάτων από το υπόλοιπο θερμότητας!
8
Χειρισμός της συσκευής
Χειρισμός της συσκευής
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Πατήστε το
για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιή‐
για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε
σετε τη συσκευή. Πατήστε το
τη συσκευή.
Αυτόματη απενεργοποίηση
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τη μονάδα εστιών και η ενεργοποιείται
εάν:
.
• έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες μαγειρέματος
• δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά την ενεργοποίηση της μονάδας
εστιών.
• καλύψετε κάποιο πεδίο αισθητήρα με ένα αντικείμενο (μια κατσαρόλα, ένα
πανί, κλπ) για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ο ήχος για κά‐
ποιο χρονικό διάστημα και απενεργοποιείται η μονάδα εστιών. Αφαιρέστε το
αντικείμενο ή καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου.
• δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη μαγειρέματος ή αλλάξετε τη σκάλα μαγειρέ‐
ματος μετά κάποιο ένα χρονικό διάστημα. Ανατρέξτε στον πίνακα.
Χρόνοι αυτόματης απενεργοποίησης
Σκάλα μαγειρέ‐
ματος
Διακοπή μετά
από
,
-
6 ώρες
5 ώρες
4 ώρες
1,5 ώρες
Η σκάλα μαγειρέματος
Ακουμπήστε το
για να αυξήσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Ακουμπήστε το
για να μειώσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η σκάλα
και το
για απενεργοποίηση.
μαγειρέματος. Πιέστε ταυτόχρονα το
/
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση εξωτερικών αντιστάσεων
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το μέγεθος της εστίας με εκείνο του μαγειρικού
σκεύους.
/
Για να ενεργοποιήσετε την εξωτερική αντίσταση πατήστε το πεδίο αφής
. Ανάβει η ένδειξη. Για περισσότερους εξωτερικούς δακτυλίους πατήστε
ξανά το ίδιο πεδίο αφής. Ανάβει η επόμενη ένδειξη.
Επαναλάβετε τη διαδικασία για να σβήσετε τον εξωτερικό δακτύλιο. Η ένδειξη
σβήνει.
Χειρισμός της συσκευής
9
Η αυτόματη λειτουργία προθέρμανσης
Η αυτόματη λειτουργία προθέρμαν‐
σης ενεργοποιείται όταν επιλέξετε μια
σκάλα μαγειρέματος ξεκινώντας από
. Μια ζώνη μαγειρέματος λει‐
το
τουργεί με τη μέγιστη ισχύ για κάποιο
χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια,
επιστρέφει αυτόματα στη σκάλα μα‐
γειρέματος που έχετε επιλέξει.
Εάν επιλέξετε υψηλότερη σκάλα μα‐
γειρέματος κατά τη διάρκεια της αυτό‐
ματης προθέρμανσης (για παράδειγ‐
στο
), η αυτόματη
μα, από το
προθέρμανση προσαρμόζεται.
Εάν υπάρχει υπολειπόμενη θερμότη‐
τα στη ζώνη μαγειρέματος (ένδειξη
), η αυτόματη προθέρμανση δεν
ενεργοποιείται.
Ο χρόνος της αυτόματης προθέρμαν‐
σης μεταβάλλεται για τις διάφορες
σκάλες μαγειρέματος:
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Χρήση του χρονοδιακόπτη
Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα λει‐
τουργίας της ζώνης μαγειρέματος για μία περίοδο μαγειρέματος.
Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη μετά την επιλογή της ζώνης μαγειρέματος.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος πριν ή μετά τη ρύθμιση του
χρονοδιακόπτη.
• Επιλογή ζώνης μαγειρέματος: πατήστε επανειλημμένα το μέχρι να ανάψει
η ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος.
ή το του χρο‐
• Ενεργοποίηση ή αλλαγή του χρονοδιακόπτη: πατήστε το
νοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρόνο ( 00 - 99 λεπτά). Όταν η ένδειξη της
ζώνης μαγειρέματος αναβοσβήνει πιο αργά, εκτελείται αντίστροφη μέτρηση.
και
• Διακοπή του χρονοδιακόπτη: επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος με το
πατήστε το για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη. Ο υπολειπόμενος
χρόνος μετρά αντίστροφα έως το 00 . Σβήνει η ένδειξη της ζώνης μαγειρέ‐
ματος.
• Έλεγχος του υπολειπόμενου χρόνου: επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος με το
. Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αναβοσβήνει πιο γρήγορα. Στην οθό‐
νη εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος.
Όταν περάσει ο χρόνος, ακούγεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη 00 .
Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται.
• Διακοπή του ήχου: πατήστε το
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη ως υπενθύμιση λεπτών όταν
δεν λειτουργούν οι ζώνες μαγειρέματος. Πατήστε το . Πατήστε το + ή το - για
να επιλέξετε το χρόνο. Όταν περάσει ο χρόνος, ακούγεται ένας ήχος και ανα‐
βοσβήνει η ένδειξη 00
Χρήσιμες συμβουλές
10
Εκκίνηση της λειτουργίας STOP+GO
Η λειτουργία
ρυθμίζει όλες τις εστίες που λειτουργούν σε μια βαθμίδα δια‐
τήρησης της θερμότητας.
για να εκκινήσει αυτή η λειτουργία. Ανάβει το σύμβολο
.
• Πατήστε
για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία. Ενεργοποιείται η σκάλα
• Πατήστε
μαγειρέματος που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως.
δε σταματάει τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.
Η λειτουργία
κλειδώνει πλήρως τον πίνακα χειρισμού, αλλά όχι το πεδίο
Η λειτουργία
.
αισθητήρα
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα των χειριστηρίων
Μπορείτε να κλειδώσετε τον πίνακα ελέγχου, αλλά όχι το
. Εμποδίζει την
ακούσια αλλαγή της σκάλας μαγειρέματος κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας
μαγειρέματος.
για 4 δευτερόλεπτα.
Πατήστε το σύμβολο . Ανάβει το σύμβολο
Ο χρονοδιακόπτης εξακολουθεί να λειτουργεί.
Πατήστε το σύμβολο για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Ενεργο‐
ποιείται η σκάλα μαγειρέματος που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως.
Όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απενεργοποιείτε και αυτήν τη λειτουργία.
Η παιδική ασφάλεια
Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την ακούσια χρήση της κουζίνας.
Ενεργοποίηση της παιδικής ασφάλειας
• Ενεργοποιήστε την κουζίνα με το
. Μη ρυθμίστε σκάλα μαγειρέματος .
.
• Πατήστε το μέχρι να ακουστεί το ηχητικό σήμα. . Ανάβει το σύμβολο
Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Απενεργοποίηση παιδικής ασφάλειας
• Ενεργοποιήστε την κουζίνα με το
. Ανάβει το
. Πατήστε το μέχρι να
ακουστεί το ηχητικό σήμα. Ανάβει το
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ακύρωση παιδικής ασφάλειας για μια διαδικασία μαγειρέματος
• Ενεργοποιήστε την κουζίνα με το
. Ανάβει το σύμβολο
.
• Πατήστε το μέχρι να ακουστεί το ηχητικό σήμα. Ανάβει το σύμβολο .
Ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέματος σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Μπο‐
ρείτε να λειτουργήσετε την κουζίνα. Όταν απενεργοποιήσετε την κουζίνα με
, η παιδική ασφάλεια λειτουργεί ξανά.
το
Χρήσιμες συμβουλές
Σκεύη
• Η βάση του μαγειρικού σκεύους πρέπει να έχει μεγάλο πάχος και να είναι
επίπεδη.
• Τα μαγειρικά σκεύη από εμαγιέ και με χάλκινο ή αλουμινένιο πάτο μπορούν
να προκαλέσουν μεταλλικά ίχνη επάνω στην κεραμική επιφάνεια.
Χρήσιμες συμβουλές
11
Εξοικονόμηση ενέργειας
• Εάν δυνατό, σκεπάζετε τα μαγειρικά σκευή με το καπάκι.
• Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη επάνω στην εστία μαγειρέματος πριν τη
θέσετε σε λειτουργία.
• Απενεργοποιήστε τις εστίες μαγειρέματος πριν από το τέλος του χρόνου μα‐
γειρέματος για να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο θερμότητας.
• Η εστία μαγειρέματος και ο πάτος του μαγειρικού σκεύους θα πρέπει να
έχουν το ίδιο μέγεθος.
Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών
Τα δεδομένα στον πίνακα είναι ενδεικτικά μόνο.
Σκά‐
λα μα‐
γειρέ‐
ματος
1
Χρήση για:
Χρό‐
νος
Συμβουλές
Διατήρηση θερμοκρασίας μαγειρε‐ ανάλο‐ Σκεπάστε
μένων φαγητών
γα με
τις ανά‐
γκες
1-2
Ολλανδική σως, λιώσιμο: βουτύ‐
ρου, σοκολάτας, ζελατίνας
5-25
λεπτά
Ανακατεύετε περιοδικά
1-2
Χτύπημα: ομελέτα, ψητά αυγά
10-40
λεπτά
Μαγειρεύετε με το καπάκι
2-3
Σιγανό βράσιμο ρυζιού και πιάτων 25-50
με βάση το γάλα Ζέσταμα έτοιμων λεπτά
φαγητών
Προσθέστε υγρά σε διπλάσια
ποσότητα απ' ότι το ρύζι, ανα‐
κατεύετε ενδιάμεσα σε συντα‐
γές που περιέχουν γάλα
3-4
Λαχανικά, ψάρια, κρέας στον ατμό 20-45
λεπτά
Προσθέστε μερικές κουταλιές
υγρού
4-5
Πατάτες στον ατμό
Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ λ.
νερό για 750 γρ. πατάτες
4-5
Μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσοτή‐ 60-150
των τροφίμων, σούπες και φαγητά λεπτά
κατσαρόλας
6-7
Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ,
cordon bleu, μπριζόλες, μπιφτέ‐
κια, λουκάνικα, συκώτι, κουρκούτι,
αυγά, κέικ με αυγά, ντόνατς
ανάλο‐ Γυρίστε το από την άλλη πλευ‐
γα με
ρά μετά το μισό χρόνο
τις ανά‐
γκες
7-8
Δυνατό τηγάνισμα, τηγανίτες από
πατάτα, κομμάτια παντσέτας,
μπριζόλες
5-15
λεπτά
9
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος
(γκούλας, κρέας στην κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες
20-60
λεπτά
Έως 3 λ. υγρά συν τα υλικά
Γυρίστε το από την άλλη πλευ‐
ρά μετά το μισό χρόνο
12
Φροντίδα και καθάρισμα
Πληροφορίες σχετικά με τα ακρυλαμίδια
Σύμφωνα με τις νεότερες επιστημονικές γνώσεις, το ρόδισμα των τροφίμων
(ειδικά όσων περιέχουν άμυλο), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο υγείας λόγω των
ακρυλαμιδίων. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να μαγειρεύετε τα φαγητά στη χα‐
μηλότερη δυνατή θερμοκρασία και να αποφεύγετε το έντονο ρόδισμα.
Φροντίδα και καθάρισμα
Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με καθαρό πάτο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα αιχμηρά αντικείμενα και τα ισχυρά καθαριστικά μέσα προκαλούν φθορές
στη συσκευή.
Για τη δική σας ασφάλεια, μην καθαρίζετε τη συσκευή με συσκευές καθαρισμού
με ατμό ή υψηλή πίεση.
Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην υαλοκεραμική εστία δεν επηρεάζουν
τη λειτουργία της συσκευής.
Αφαίρεση των βρωμιών:
1. – Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο πλαστικό, πλαστική μεμβράνη και φαγητά
που περιέχουν ζάχαρη. Χρησιμοποιείτε μια ειδική ξύστρα για υαλοκερα‐
μικές εστίες. Τοποθετήστε την ξύστρα στην υαλοκεραμική επιφάνεια υπό
οξεία γωνία μετακινήστε τη λεπίδα πάνω στην επιφάνεια.
– Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν την κα‐
θαρίσετε: δακτύλιοι από άλατα, δακτύλιοι λεκέδων από νερό, λεκέδες από
λίπη, μεταλλικές αποχρώσεις. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό
κεραμικών εστιών ή ανοξείδωτων σκευών.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα βρεγμένο πανί και απορρυπαντικό.
3. Στο τέλος, σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί για να τη στεγνώσετε.
Τι θα κάνω αν...
13
Τι θα κάνω αν...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία και λύση
Δεν είναι δυνατή η ενεργο‐
ποίηση ή η λειτουργία της
συσκευής.
• Πατήσατε ταυτόχρονα 2 ή περισσότερα πεδία αισθη‐
τήρα. Πατήστε μόνο ένα πεδίο αισθητήρα.
• Στον πίνακα ελέγχου υπάρχει νερό ή ο πίνακας έχει
καλυφθεί από λίπη. Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου
• Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα πλήκτρων ή η παιδι‐
κή ασφάλεια
. Διακόψτε τη λειτουργία. Ανατρέξτε
στην ενότητα "Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα του πίνακα
ελέγχου" και "Παιδική ασφάλεια".
• Η λειτουργία STOP+GO χρησιμοποιεί το
. Δια‐
κόψτε τη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εκκί‐
νηση του STOP+GO".
• Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ρυθμίστε τη σκά‐
λα μαγειρέματος εντός 10 δευτερολέπτων.
Η ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας δεν ανάβει.
Η ζώνη μαγειρέματος δεν είναι ζεστή επειδή χρησιμο‐
ποιήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα. Αν η ζώνη μαγει‐
ρέματος πρέπει να είναι ζεστή, επικοινωνήστε με το
σέρβις.
Δεν είναι δυνατή η ενεργο‐
ποίηση των εξωτερικών
αντιστάσεων.
Ενεργοποιήστε πρώτα την εσωτερική αντίσταση.
Η αυτόματη λειτουργία
• Υπάρχει ακόμα εναπομείνουσα θερμότητα στην εστία
προθέρμανσης δεν ενεργο‐
. Αφήστε τη ζώνη μαγειρέματος να κρυώσει
ποιείται.
• Έχει ρυθμιστεί η υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος. Η
υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος έχει την ίδια ισχύ με
τη λειτουργία αυτόματης προθέρμανσης.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος χρη‐
σιμοποιώντας πεδίο αφής
. Ξεκινήστε από το
και χρησιμοποιήστε μόνο το
.
Ακούγεται ένας ήχος και η Έχετε καλύψει το
. Απομακρύνετε το αντικείμενο που
συσκευή ενεργοποιείται και καλύπτει το πεδίο αισθητήρα.
απενεργοποιείται ξανά. Με‐
τά από 5 δευτερόλεπτα,
ακούγεται ακόμη ένας ήχος.
Ανάβει η ένδειξη
Ανάβει η ένδειξη
αριθμός.
.
• Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απενερ‐
γοποίησης. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξα‐
νά τη συσκευή.
Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης της
ζώνης μαγειρέματος. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιή‐
στε ξανά τη ζώνη μαγειρέματος.
και ένας Υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή.
Αποσυνδέστε για λίγο τη συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία. Αποσυνδέστε την ασφάλεια από τον ηλεκ‐
τρικό πίνακα. Συνδέστε την ξανά. Αν ανάψει ξανά η έν‐
δειξη
, επικοινωνήστε με το σέρβις.
14
Περιβαλλοντικά θέματα
Αν έχετε δοκιμάσει τις παραπάνω λύσεις και δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση
του προβλήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα εξυπη‐
ρέτησης πελατών. Αναφέρετε τα δεδομένα από την πινακίδα τεχνικών στοι‐
χείων, τον τριψήφιο κωδικό για την υαλοκεραμική εστία (βρίσκεται στη γωνία
της εστίας) και το μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται.
Στην περίπτωση εσφαλμένων χειρισμών η επιδιόρθωση από τον τεχνικό ή τον
αντιπρόσωπο θα χρεώνεται κανονικά ακόμη και όταν δεν έχει λήξει η περίοδος
εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών και οι όροι της εγ‐
γύησης βρίσκονται στο βιβλιαράκι της εγγύησης.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως
θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το
προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης
του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της
περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων
ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Υλικό συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να ανα‐
κυκλωθούν. Τα πλαστικά συστατικά προσδιορίζονται από τη σήμανση:
>PE<,>PS<, κλπ. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας ως οικιακά απορρίμματα
στις εγκατάστασεις διάθεσης απορριμμάτων του δήμου σας.
15
www.electrolux.com
892932351-A-102009
www.aeg-electrolux.gr

advertisement

Related manuals

advertisement