Aeg-Electrolux HK624010XB Εγχειρίδιο χρήστη

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Aeg-Electrolux HK624010XB Εγχειρίδιο χρήστη | Manualzz
HK624010XB
Οδηγίες Χρήσης
Yαλοκεραμική εστία
2
Περιεχόμενα
Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα
μας.
Για να εξασφαλίσετε την άψογη και συνεχή απόδοση της συσκευής σας,
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών. Θα σας
επιτρέψει να κινηθείτε σε όλες τις διαδικασίες άψογα και πολύ
αποτελεσματικά. Για να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό το εγχειρίδιο
όποτε είναι ανάγκη, συνιστούμε να το φυλάτε σε ασφαλές σημείο. Και
παρακαλούμε παραδώστε το στον όποιον επόμενο κάτοχο της
συσκευής.
Σας ευχόμαστε κάθε ευχαρίστηση με τη νέα σας συσκευή.
Περιεχόμενα
Πληροφορίες ασφαλείας
Εγκατάσταση
Περιγραφή της συσκευής
Χειρισμός της συσκευής
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
2
4
6
7
7
ο φούρνος σβήνει
7
Η σκάλα μαγειρέματος
8
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της εξωτερικής αντίστασης
8
Η παιδική ασφάλεια
Χρήσιμες συμβουλές
Φροντίδα και καθάρισμα
Τι θα κάνω εάν…...
Περιβαλλοντικά θέματα
Υλικό συσκευασίας
8
8
10
10
11
12
Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση
Πληροφορίες ασφαλείας
Για την προσωπική σας ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία της συσκευής, δια‐
βάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.
Φυλάσσετε πάντα τις οδηγίες αυτές μαζί με τη συσκευή, ακόμη και εάν μετα‐
κομίσετε ή πουλήσετε τη συσκευή. Οι χρήστες πρέπει να είναι πλήρως εξοι‐
κειωμένοι με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της συσκευής.
Γενική ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων
παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με
έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων. Τα άτομα αυτά πρέπει να βρίσκονται υπό επι‐
τήρηση ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από κάποιο
άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Πληροφορίες ασφαλείας
3
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από ενήλικες Τα παιδιά
πρέπει να βρίσκονται υπό επιτήρηση, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή
• Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά Υπάρχει κίνδυ‐
νος ασφυξίας
• Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εκκινήστε την παιδική ασφάλεια για να αποτρέψετε την ακούσια χρήση της
συσκευής από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
Ασφάλεια κατά τη λειτουργία
• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τις ζελατίνες από
τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.
• Θέστε τις εστίες μαγειρέματος εκτός λειτουργίας μετά από κάθε χρήση.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην τοποθετείτε μαχαιροπίρουνα ή καπάκια μαγει‐
ρικών σκευών πάνω στην εστία, καθώς μπορεί να ζεσταθούν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς! Τα θερμά λάδια και λίπη μπορούν να αρπάξουν φωτιά
πολύ γρήγορα.
Σωστή λειτουργία
• Παρακολουθείτε πάντα τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
• Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακές εργασίες μαγειρέματος!
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή απόθεσης αντικει‐
μένων.
• Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε εξαιρετικά εύφλεκτα υγρά και υλικά ή εύτη‐
κτα αντικείμενα (κατασκευασμένα από πλαστικό ή αλουμίνιο) πάνω ή κοντά
στη συσκευή.
• Προσέχετε κατά τη σύνδεση τη συσκευής στην πρίζα ρεύματος. Μην επιτρέ‐
πετε στις ηλεκτρικές συνδέσεις να ακουπήσουν τη συσκευή ή ζεστά μαγει‐
ρικά σκεύη. Μην αφήσετε να μπερδευτούν οι ηλεκτρικές συνδέσεις.
Τρόπος αποφυγής ζημιών στη συσκευή
• Αν τα αντικείμενα ή τα μαγειρικά σκεύη πέσουν επάνω στην υαλοκεραμική
εστία, η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί.
• Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο, αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένο πάτο
μπορούν να χαράξουν την κεραμική επιφάνεια εάν τα μετακινήσετε επάνω
στην επιφάνεια.
• Μην αφήσετε να τελειώσει το νερό των μαγειρικών σκευών κατά το βράσιμο
για να αποφύγετε τη ζημιά στα μαγειρικά σκεύη και την υαλοκεραμική εστία.
• Μη χρησιμοποιείτε τις εστίες μαγειρέματος με άδειο μαγειρικό σκεύος ή χωρίς
μαγειρικό σκεύος.
• Μην καλύπτετε τμήμα της συσκευής με αλουμινόχαρτο.
4
Εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν υπάρχει μια ρωγμή στην επιφάνεια, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος
για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.
Εγκατάσταση
Πριν την εγκατάσταση , σημειώστε τα παρακάτω δεδομένα από την πινακίδα
τεχνικών στοιχείων:
• Περιγραφή μοντέλου (Modell)................
• Αριθμός προϊόντος (Prod. Nr.) ............. ....
• Αριθμός σειράς (Ser. Nr.) ...............
Θα βρείτε την πινακίδα τεχνικών στοιχείων της συσκευής στο κάτω μέρος του
περιβλήματός της.
949 593 332 00
HK624010X-B
58 HAD 03 AO 220-240 V 50-60-Hz
6,4 kW
AEG-ELECTROLUX
Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες!
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Μη συν‐
δέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή.
Η εγκατάσταση, σύνδεση ή επισκευή της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο
από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Χρησιμοποιείτε εντοιχιζόμενες συσκευές μόνο μετά την εγκατάστασή τους σε
σωστά κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και πάγκους εργασίας που
πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα.
Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές και μην τροποποιείτε το προϊόν. Υπάρχει κίν‐
δυνος τραυματισμού και βλάβης της συσκευής.
Ακολουθείτε πλήρως τη νομοθεσία, τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τα πρό‐
τυπα που ισχύουν στη χώρα που θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή (κανονισμοί
ασφαλείας, κανονισμοί ανακύκλωσης, κανονισμοί ηλεκτρικής ασφάλειας, κλπ)!
Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από άλλες συσκευές και μονάδες!
Τοποθετήστε προστασία από τα χτυπήματα, για παράδειγμα τοποθετήστε τα
συρτάρια ακριβώς κάτω από τη συσκευή μόνο εάν διαθέτουν ένα προστατευ‐
τικό πάτο.
Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό στεγανοποίησης για την προστασία των
κομμένων επιφανειών του πάγκου εργασίας από την υγρασία!
Μονώστε τη συσκευή στο επάνω μέρος του πάγκου εργασίας χωρίς να αφήσετε
κενά, με ένα σωστό μονωτικό!
Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής από ατμούς και υγρασία, π.χ. από
ένα πλυντήριο πιάτων ή φούρνο!
Μην τοποθετείτε τη συσκευή δίπλα σε πόρτες ή κάτω από παράθυρα! Με το
άνοιγμα της πόρτας ή του παραθύρου ενδέχεται να πέσουν τα καυτά μαγειρικά
σκεύη από την εστία μαγειρέματος.
Εγκατάσταση
5
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τηρείτε προσεκτικά τις οδη‐
γίες για τις ηλεκτρικές συνδέσεις.
•
•
•
•
Η κλέμα ηλεκτρικής σύνδεσης βρίσκεται υπό τάση.
Διακόψτε την τάση στην κλέμα ηλεκτρικής σύνδεσης.
Εξασφαλίστε την προστασία αφής με τη σωστή εγκατάσταση.
Οι χαλαρές ή λανθασμένες κουμπωτές συνδέσεις μπορούν να οδηγήσουν
σε υπερθερμάνσεις της κλέμας.
• Φροντίστε για τη σωστή εκτέλεση των συνδέσεων κλέμας από εκπαιδευμένο
ηλεκτρολόγο.
• Στερεώστε το καλώδιο με το σφιγκτήρα.
• Η μονοφασική ή διφασική σύνδεση απαιτεί καλώδιο ρεύματος τύπου H05BBF Tmax 90°C (αντίστοιχο ή υψηλότερο).
• Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος με ένα ειδικό καλώδιο
(τύπου H05BB-F Tmax 90°C ή καλύτερο). Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρ‐
βις της περιοχής σας.
Στην ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη
που θα επιτρέπει τον ολοπολικό διαχωρισμό της συσκευής από το δίκτυο ρεύ‐
ματος με εύρος ανοίγματος επαφών τουλάχιστον 3 mm.
Θα πρέπει να έχετε σωστές διατάξεις απομόνωσης: ασφαλειοδιακόπτες, ασφά‐
λειες (οι βιδωτές ασφάλειες θα πρέπει να αφαιρούνται από την υποδοχή), δια‐
κόπτες διαφυγής ρεύματος και ρελέ.
Συναρμολόγηση
600 mm
min.
50 mm
min. 500 mm
min.
50 mm
490+1 mm
560+1 mm
R5
min.
25 mm
min.
20 mm
6
Περιγραφή της συσκευής
min.
30 mm
Περιγραφή της συσκευής
Διάταξη εστιών μαγειρέματος
1
145
2
mm
180
m
145
0m
/21
120
5
mm
mm
3
1
2
3
4
5
Μονή εστία μαγειρέματος 1200 W
Μονή εστία μαγειρέματος 1800 W
Μονή εστία μαγειρέματος 1200 W
Πίνακας ελέγχου
Επιφάνεια μαγειρέματος διπλής
εστίας 750/2200 W
4
Διάταξη πίνακα ελέγχου
1
2
3
4
Χρησιμοποιήστε τα πεδία αισθητήρα για χειρισμό της συσκευής.
πεδίο αισθητήρα
ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη μονάδα
εστιών
1
2
λειτουργία
με ένδειξη
ξεκινάει και σταματάει τη λειτουργία της
εξωτερικής αντίστασης
Χειρισμός της συσκευής
πεδίο αισθητήρα
λειτουργία
ένδειξη σκάλας μαγειρέματος
3
εμφανίζει τη σκάλα μαγειρέματος ή τις ενερ‐
γοποιημένες λειτουργίες
/
4
7
αυξάνει ή μειώνει τη σκάλα μαγειρέματος
Ενδείξεις σκάλας μαγειρέματος
Οθόνη
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η επιφάνεια μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη
-
Η επιφάνεια μαγειρέματος λειτουργεί
Υπάρχει εσφαλμένη λειτουργία
Μια εστία είναι ακόμη θερμή (υπόλοιπο θερμότητας)
Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος/παιδική ασφά‐
λεια
Η αυτόματη απενεργοποίηση είναι ενεργοποιημένη
Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος εγκαυμάτων από το υπόλοιπο θερμότητας!
Χειρισμός της συσκευής
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
Ακουμπήστε το
για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργο‐
ποιήσετε τη συσκευή.
ο φούρνος σβήνει
Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα την κουζίνα, εάν:
.
• έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι εστίες
• δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά την ενεργοποίηση της κουζίνας.
• καλύψετε κάποιο πεδίο αισθητήρα με ένα αντικείμενο (μια κατσαρόλα, ένα
πανί, κλπ) για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Αφαιρέστε το αντικείμενο
ή καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου.
• δεν απενεργοποιήσετε μια εστία ή αλλάξετε τη σκάλα μαγειρέματος μετά από
.
ένα χρονικό διάστημα. Βλέπε τον πίνακα. Ανάβει το
Χρόνοι αυτόματης απενεργοποίησης
Σκάλα μαγειρέ‐
ματος
-
-
Διακοπή μετά
από
6 ώρες
5 ώρες
4 ώρες
1,5 ώρα
Χρήσιμες συμβουλές
8
Η σκάλα μαγειρέματος
Ακουμπήστε το
για να αυξήσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Ακουμπήστε το
για να μειώσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η σκάλα
και το
για απενεργοποίηση.
μαγειρέματος. Πιέστε ταυτόχρονα το
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της εξωτερικής αντίστασης
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε το μέγεθος της εστίας με εκείνο του μαγειρικού
σκεύους.
.
Για να ενεργοποιήσετε την εξωτερική αντίσταση πατήστε το πεδίο αφής
Ανάβει η ένδειξη.
Για να απενεργοποιήσετε την εξωτερική αντίσταση πατήστε ξανά το πεδίο αφής
. Η ένδειξη σβήνει.
Η παιδική ασφάλεια
Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την ακούσια χρήση της κουζίνας.
Ενεργοποίηση της παιδικής ασφάλειας
• Ενεργοποιήστε την κουζίνα με το
. Μη ρυθμίστε σκάλα μαγειρέματος .
και στις δύο μπροστινές εστίες επί 4 δευτερόλε‐
• Πατήστε ταυτόχρονα το
. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
πτα. Ανάβει το σύμβολο
Απενεργοποίηση παιδικής ασφάλειας
• Ενεργοποιήστε την κουζίνα με το
. Μη ρυθμίστε σκάλα μαγειρέματος .
και στις δύο μπροστινές εστίες επί 4 δευτερόλε‐
• Πατήστε ταυτόχρονα το
πτα. Ανάβει το σύμβολο . Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Ακύρωση παιδικής ασφάλειας για μια διαδικασία μαγειρέματος
• Ενεργοποιήστε την κουζίνα με το
. Ανάβει το σύμβολο
.
και στις δύο μπροστινές εστίες επί 4 δευτερόλε‐
• Πατήστε ταυτόχρονα το
πτα. Ανάβει το σύμβολο . Ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέματος σε λιγότερο
από 10 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να λειτουργήσετε την κουζίνα. Όταν απε‐
, η παιδική ασφάλεια λειτουργεί ξανά.
νεργοποιήσετε την κουζίνα με το
Χρήσιμες συμβουλές
Σκεύη
• Η βάση του μαγειρικού σκεύους πρέπει να έχει μεγάλο πάχος και να είναι
επίπεδη.
• Τα μαγειρικά σκεύη από εμαγιέ και με χάλκινο ή αλουμινένιο πάτο μπορούν
να προκαλέσουν μεταλλικά ίχνη επάνω στην κεραμική επιφάνεια.
Χρήσιμες συμβουλές
9
Εξοικονόμηση ενέργειας
• Εάν δυνατό, σκεπάζετε τα μαγειρικά σκευή με το καπάκι.
• Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη επάνω στην εστία μαγειρέματος πριν τη
θέσετε σε λειτουργία.
• Απενεργοποιήστε τις εστίες μαγειρέματος πριν από το τέλος του χρόνου μα‐
γειρέματος για να χρησιμοποιήσετε το υπόλοιπο θερμότητας.
• Η εστία μαγειρέματος και ο πάτος του μαγειρικού σκεύους θα πρέπει να
έχουν το ίδιο μέγεθος.
Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών
Τα δεδομένα στον πίνακα είναι ενδεικτικά μόνο.
Σκά‐
λα μα‐
γειρέ‐
ματος
1
Χρήση για:
Χρό‐
νος
Συμβουλές
Διατήρηση θερμοκρασίας μαγειρε‐ ανάλο‐ Σκεπάστε
μένων φαγητών
γα με
τις ανά‐
γκες
1-2
Ολλανδική σως, λιώσιμο: βουτύ‐
ρου, σοκολάτας, ζελατίνας
5-25
λεπτά
Ανακατεύετε περιοδικά
1-2
Χτύπημα: ομελέτα, ψητά αυγά
10-40
λεπτά
Μαγειρεύετε με το καπάκι
2-3
Σιγανό βράσιμο ρυζιού και πιάτων 25-50
με βάση το γάλα Ζέσταμα έτοιμων λεπτά
φαγητών
Προσθέστε υγρά σε διπλάσια
ποσότητα απ' ότι το ρύζι, ανα‐
κατεύετε ενδιάμεσα σε συντα‐
γές που περιέχουν γάλα
3-4
Λαχανικά, ψάρια, κρέας στον ατμό 20-45
λεπτά
Προσθέστε μερικές κουταλιές
υγρού
4-5
Πατάτες στον ατμό
Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ l
νερό για 750 g πατάτες
4-5
Μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσοτή‐ 60-150
των τροφίμων, σούπες και φαγητά λεπτά
κατσαρόλας
6-7
Ρόδισμα στο τηγάνι: σνίτσελ,
cordon bleu, μπριζόλες, μπιφτέ‐
κια, λουκάνικα, συκώτι, κουρκούτι,
αυγά, κέικ με αυγά, ντόνατς
ανάλο‐ Γυρίστε το από την άλλη πλευ‐
γα με
ρά μετά το μισό χρόνο ξεπα‐
τις ανά‐ γώματος
γκες
7-8
Δυνατό τηγάνισμα, τηγανίτες από
πατάτα, κομμάτια παντσέτας,
μπριζόλες
5-15
λεπτά
9
Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος
(γκούλας, κρέας στην κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες
20-60
λεπτά
Έως 3 l υγρά συν τα υλικά
Γυρίστε το από την άλλη πλευ‐
ρά μετά το μισό χρόνο ξεπα‐
γώματος
10
Φροντίδα και καθάρισμα
Πληροφορίες σχετικά με τα ακρυλαμίδια
Σύμφωνα με τις νεότερες επιστημονικές γνώσεις, το ρόδισμα των τροφίμων
(ειδικά όσων περιέχουν άμυλο), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο υγείας λόγω των
ακρυλαμιδίων. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να μαγειρεύετε τα φαγητά στη χα‐
μηλότερη δυνατή θερμοκρασία και να αποφεύγετε το έντονο ρόδισμα.
Φροντίδα και καθάρισμα
Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση.
Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με καθαρό πάτο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα αιχμηρά αντικείμενα και τα ισχυρά καθαριστικά μέσα προκαλούν φθορές
στη συσκευή.
Για τη δική σας ασφάλεια, μην καθαρίζετε τη συσκευή με συσκευές καθαρισμού
με ατμό ή υψηλή πίεση.
Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην υαλοκεραμική εστία δεν επηρεάζουν
τη λειτουργία της συσκευής.
Αφαίρεση των βρωμιών:
1. – Αφαιρέστε αμέσως: λιωμένο πλαστικό, πλαστική μεμβράνη και φαγητά
που περιέχουν ζάχαρη. Χρησιμοποιείτε μια ειδική ξύστρα για υαλοκερα‐
μικές εστίες. Τοποθετήστε την ξύστρα στην υαλοκεραμική επιφάνεια υπό
οξεία γωνία μετακινήστε τη λεπίδα πάνω στην επιφάνεια.
– Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει πριν την κα‐
θαρίσετε: δακτύλιοι από άλατα, δακτύλιοι λεκέδων από νερό, λεκέδες από
λίπη, μεταλλικές αποχρώσεις. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό
κεραμικών εστιών ή ανοξείδωτων σκευών.
2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα βρεγμένο πανί και απορρυπαντικό.
3. Στο τέλος, σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί για να τη στεγνώσετε.
Τι θα κάνω εάν…...
Πρόβλημα
Πιθανή αιτία και λύση
Δεν είναι δυνατή η ενεργο‐
ποίηση ή η λειτουργία της
συσκευής.
• Πατήσατε ταυτόχρονα 2 ή περισσότερα πεδία αισθη‐
τήρα. Πατήστε μόνο ένα πεδίο αισθητήρα.
• Στον πίνακα ελέγχου υπάρχει νερό ή ο πίνακας έχει
καλυφθεί από λίπη. Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου
• Έχει ενεργοποιηθεί η παιδική ασφάλεια
. Διακόψτε
τη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Παιδική
ασφάλεια".
• Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ρυθμίστε τη σκά‐
λα μαγειρέματος εντός 10 δευτερολέπτων.
Περιβαλλοντικά θέματα
Πρόβλημα
11
Πιθανή αιτία και λύση
Η ένδειξη υπολειπόμενης
θερμότητας δεν ανάβει.
Η ζώνη μαγειρέματος δεν είναι ζεστή επειδή χρησιμο‐
ποιήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα. Εάν η ζώνη μα‐
γειρέματος πρέπει να είναι ζεστή, επικοινωνήστε με το
σέρβις.
Η εξωτερική αντίσταση δεν
μπορεί να τεθεί σε λειτουρ‐
γία.
Ενεργοποιήστε πρώτα την εσωτερική αντίσταση.
Η συσκευή σταματά να λει‐
τουργεί.
Έχετε καλύψει το
. Απομακρύνετε το αντικείμενο που
καλύπτει το πεδίο αισθητήρα.
Ανάβει το
• Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απενερ‐
γοποίησης. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξα‐
νά τη συσκευή.
Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης της
ζώνης μαγειρέματος. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιή‐
στε ξανά τη ζώνη μαγειρέματος.
.
Ανάβει η ένδειξη
αριθμός.
και ένας Υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή.
Αποσυνδέστε για λίγο τη συσκευή από την ηλεκτρική
τροφοδοσία. Αποσυνδέστε την ασφάλεια από τον ηλεκ‐
τρικό πίνακα. Συνδέστε την ξανά. Εάν ανάψει ξανά η
ένδειξη
, επικοινωνήστε με το σέρβις.
Αν έχετε δοκιμάσει τις παραπάνω λύσεις και δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση
του προβλήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα εξυπη‐
ρέτησης πελατών. Αναφέρετε τα δεδομένα από την πινακίδα τεχνικών στοι‐
χείων, τον τριψήφιο κωδικό για την υαλοκεραμική εστία (βρίσκεται στη γωνία
της εστίας) και το μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται.
Στην περίπτωση εσφαλμένων χειρισμών η επιδιόρθωση από τον τεχνικό ή τον
αντιπρόσωπο θα χρεώνεται κανονικά ακόμη και όταν δεν έχει λήξει η περίοδος
εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών και οι όροι της εγ‐
γύησης βρίσκονται στο βιβλιαράκι της εγγύησης.
Περιβαλλοντικά θέματα
Το σύµβολο
στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα . Αντιθέτως
θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το
προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης
του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της
περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων
ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν.
12
Υλικό συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να ανα‐
κυκλωθούν. Τα πλαστικά συστατικά προσδιορίζονται από τη σήμανση:
>PE<,>PS<, κλπ. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας ως οικιακά απορρίμματα
στις εγκατάστασεις διάθεσης απορριμμάτων του δήμου σας.
13
14
15
www.electrolux.com
892935035-B-112009
www.aeg-electrolux.gr

advertisement

Related manuals

advertisement