Bosch | MUZ5MM1 | Instruction manual | Bosch MUZ5MM1 Mini processor Instruction manual

MUZ5MM1
de
en
fr
it
nl
da
no
sv
fi
es
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Notice d’utilisation
Istruzioni per l’uso
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instrucciones de uso
pt
Instruções de serviço
el
tr
Ïäçãßåò ÷ñÞóçò
Kullanma talimatý
pl
hu
Instrukcja obsługi
Használati utasítás
I¸c¹pº®ýiø μ e®cÿæºa¹aýiï
uk
ru
ar
Ÿc¹pº®ýåø ÿo
õ®cÿæºa¹aýåå
de
Gebrauchsanleitung der Küchenmaschine
MUM5... beachten!
Auf einen Blick
Bitte Bildseiten ausklappen.
Bild 
1 Stopfer
2 Deckel mit Einfüllschacht
3 Zerkleinerungsscheiben
3a Wende-Schneidscheibe – dick/dünn
3b Wende-Raspelscheibe – grob/fein
3c Reibscheibe – mittelfein
4 Scheibenträger
5 Multifunktionsmesser
6 Schüssel
7 Sockel
Bild 
Arbeitsposition
Zu Ihrer Sicherheit
Sicherheitshinweise
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê
káÅÜí=áå=ÇáÉ=ëÅÜ~êÑÉå=jÉëëÉê=ìåÇ=h~åíÉå=ÇÉê=
wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=ÖêÉáÑÉåK=
wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=åìê=~ã=o~åÇ=
~åÑ~ëëÉå>
wìã=báåëÉíòÉå=ìåÇ=båíåÉÜãÉå=ÇÉë=
jìäíáÑìåâíáçåëãÉëëÉêë=ÇáÉëÉë=åìê=~ã=
hÉÖÉä~åë~íò=~åÑ~ëëÉåK
jìäíáãáñÉê=åìê=ÄÉá=píáääëí~åÇ=ÇÉë=^åíêáÉÄÉë=ìåÇ=
ÄÉá=ÖÉòçÖÉåÉã=kÉíòëíÉÅâÉê=~ìÑëÉíòÉåL
~ÄåÉÜãÉåK
káÅÜí=áå=ÇÉå=báåÑΩääëÅÜ~ÅÜí=ÖêÉáÑÉåK
wìã=k~ÅÜëÅÜáÉÄÉå=píçéÑÉê=îÉêïÉåÇÉåK
^ÅÜíìåÖ>
jìäíáãáñÉê=åìê=áå=âçãéäÉíí=òìë~ããÉåÖÉëÉíòíÉã=
wìëí~åÇ=îÉêïÉåÇÉåK=jìäíáãáñÉê=åáÉ=~ã=
dêìåÇÖÉê®í=òìë~ããÉåÄ~ìÉåK
jìäíáãáñÉê=åìê=áå=ÇÉê=~ìÑÖÉÑΩÜêíÉå=
^êÄÉáíëéçëáíáçå=ÄÉíêÉáÄÉåK
jìäíáãáñÉê=åáÉã~äë=äÉÉê=ÄÉíêÉáÄÉåK
háåÇÉê=îçã=dÉê®í=ÑÉêå=Ü~äíÉåK
Sollbruchstelle
Bild 
Die eingebaute Sollbruchstelle schützt den
Antrieb des Gerätes.
Bei Überlastung bricht der Scheibenträger an
der Antriebswelle und kann leicht ersetzt
werden. Neue Scheibenträger sind beim
Kundendienst erhältlich.
2
Bedienen
Wichtiger Hinweis
In dieser Gebrauchsanleitung empfohlene
Richtwerte für die Arbeitsgeschwindigkeit
beziehen sich auf die Geräte mit 7-stufigem
Drehschalter. Für Geräte mit 4-stufigem
Drehschalter finden Sie die Werte in Klammern
jeweils dahinter.
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê=ÇìêÅÜ=
ëÅÜ~êÑÉ jÉëëÉê>
sçêëáÅÜí=ÄÉáã=rãÖ~åÖ=ãáí=ÇÉã=
jìäíáÑìåâíáçåëãÉëëÉê=ìåÇ=ÇÉå=
wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉåK
^ÅÜíìåÖ>
kìê=ïÉåå=ÇÉê=jìäíáãáñÉê=âçãéäÉíí=òìë~ããÉåJ
ÖÉëÉíòí=áëí=ìåÇ=ÇÉê=aÉÅâÉä=Äáë=òìã=^åëÅÜä~Ö=ÇÉê=
aÉÅâÉäå~ëÉ=ÖÉÇêÉÜí=áëíI=ä®ëëí=ëáÅÜ=ÇÉê=jìäíáãáñÉê=
~ìÑ=ÇáÉ=hΩÅÜÉåã~ëÅÜáåÉ=~ìÑëÉíòÉå=ìåÇ=
ÄÉíêÉáÄÉåK=bîÉåíìÉää=ÇáÉ=aÉÅâÉäå~ëÉ=ãáí=ÇÉã=
a~ìãÉå=ÑÉëíÜ~äíÉåK
aÉê aÉÅâÉä=â~åå=ï®ÜêÉåÇ=ÇÉê=^êÄÉáí=ìåÇ=ïÉåå=
ÇÉê=jìäíáãáñÉê=~ìÑ=ÇÉê=hΩÅÜÉåã~ëÅÜáåÉ=
~åÖÉÄê~ÅÜí=áëíI=åáÅÜí=~ÄÖÉåçããÉå=ïÉêÇÉåK
Multifunktionsmesser
Bild 
Zum Hacken, Pürieren, Mixen, Kneten,
Zerkleinern und zum Herstellen von Soßen und
Mixgetränken.
 Entriegelungsknopf drücken und
Schwenkarm in Position 4 bringen.
 Mixerantriebsschutzdeckel abnehmen.
 Schüssel auf den Sockel setzen und gegen
den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
 Messer am Kegelansatz einsetzen.
 Zu verarbeitende Lebensmittel einfüllen.
 Deckel aufsetzen (Markierung beachten) und
gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
der Deckelnase drehen. Deckelnase muss
im Schlitz am Griff einrasten.
 Multimixer auf Antrieb aufsetzen, dabei
Markierung beachten. Gegen den
Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
Gerät läuft nicht an, wenn der Multimixer
nicht bis zum Anschlag festgedreht ist.
 Drehschalter auf gewünschte Stufe stellen.
 Nachfüllen von Lebensmitteln während des
Betriebes durch die Nachfüllöffnung.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
de
Nach der Arbeit
 Gerät am Drehschalter ausschalten und
Multimixer vom Antrieb abnehmen.
 Deckel im Uhrzeigersinn drehen und
abnehmen.
 Multimixer leeren. Dazu das Multifunktionsmesser am Kegelansatz im Multimixer
zurückhalten.
 Multifunktionsmesser am Kegelansatz
entnehmen.
Zerkleinerungsscheiben
Bild 
Wende-Schneidscheibe –
dick/dünn
zum Schneiden von Obst und
Gemüse.
Verarbeitung auf Stufe 5 (3).
Bezeichnung auf der Wende-Schneidscheibe:
„1“ für die dicke Schneidseite
„3“ für die dünne Schneidseite
^ÅÜíìåÖ>
aáÉ=tÉåÇÉJpÅÜåÉáÇëÅÜÉáÄÉ=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=
òìã=pÅÜåÉáÇÉå=îçå=e~êíâ®ëÉI=_êçíI=_ê∏íÅÜÉå=
ìåÇ=pÅÜçâçä~ÇÉK=dÉâçÅÜíÉI=ÑÉëíâçÅÜÉåÇÉ=
h~êíçÑÑÉäå=åìê=â~äí=ëÅÜåÉáÇÉåK
Wende-Raspelscheibe –
grob/fein
zum Raspeln von Gemüse, Obst
und Käse, außer Hartkäse (z. B.
Parmesan).
Verarbeitung auf Stufe 3 (2) oder 4 (3).
Bezeichnung auf der Wende-Raspelscheibe:
„2“ für die grobe Raspelseite
„4“ für die feine Raspelseite
^ÅÜíìåÖ>
aáÉ=tÉåÇÉJo~ëéÉäëÅÜÉáÄÉ=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=
òìã=o~ëéÉäå=îçå=kΩëëÉåK=tÉáÅÜâ®ëÉ=åìê=ãáí=
ÇÉê=ÖêçÄÉå=pÉáíÉ=~ìÑ=píìÑÉ=T=EQF=ê~ëéÉäåK
Reibscheibe – mittelfein
zum Reiben von rohen
Kartoffeln, Hartkäse
(z. B. Parmesan), gekühlter
Schokolade und Nüssen.
Verarbeitung auf Stufe 7 (4).
^ÅÜíìåÖ>
aáÉ=oÉáÄëÅÜÉáÄÉ=áëí=åáÅÜí=ÖÉÉáÖåÉí=òìã=oÉáÄÉå=
îçå=tÉáÅÜJ=ìåÇ=pÅÜåáííâ®ëÉK
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Entriegelungsknopf drücken und
Schwenkarm in Position 4 bringen.
 Mixerantriebsschutzdeckel abnehmen.
 Schüssel auf den Sockel setzen und gegen
den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
 Schneid- oder Raspelscheibe mit der
gewünschten Seite nach oben auf den
Scheibenträger setzen. Die Reibscheibe ist
nur einseitig benutzbar.
 Scheibenträger einsetzen.
 Deckel aufsetzen (Markierung beachten) und
gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
der Deckelnase drehen.
 Multimixer auf Antrieb aufsetzen und gegen
den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
 Drehschalter auf gewünschte Stufe stellen:
 Zu verarbeitende Lebensmittel in den
Einfüllschacht geben und mit dem Stopfer
leicht nachschieben, Füllhöhe beachten.
^ÅÜíìåÖ>
aáÉ=ã~ñáã~äÉ=cΩääÜ∏ÜÉ=ÄÉÑáåÇÉí=ëáÅÜ=~å=ÇÉê=
råíÉêâ~åíÉ=ÇÉê=pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉêå~ÄÉK
Tipp: Für ein gleichmäßiges Schnittgut, dünnes
Schneidgut bundweise verarbeiten.
Wichtiger Hinweis
Sollten zu verarbeitende Lebensmittel im
Multimixer festklemmen, Küchenmaschine
ausschalten, Netzstecker ziehen, Stillstand
des Antriebes abwarten, Multimixer vom
Antrieb nehmen, Deckel des Multimixers
abnehmen und Einfüllschacht entleeren.
Nach der Arbeit
sÉêäÉíòìåÖëÖÉÑ~Üê
wÉêâäÉáåÉêìåÖëëÅÜÉáÄÉå=åìê=òìë~ããÉå=ãáí=
ÇÉã=pÅÜÉáÄÉåíê®ÖÉê=ÉåíåÉÜãÉåK
 Gerät am Drehschalter ausschalten und
Multimixer vom Antrieb nehmen.
 Deckel im Uhrzeigersinn drehen und
abnehmen.
 Zerkleinerungsscheiben am Scheibenträger
aus der Schüssel nehmen.
3
de
Reinigen und Pflegen
^ÅÜíìåÖ>
hÉáåÉ=ëÅÜÉìÉêåÇÉå=oÉáåáÖìåÖëãáííÉä=îÉêïÉåÇÉåK=
lÄÉêÑä®ÅÜÉå=â∏ååÉå=ÄÉëÅÜ®ÇáÖí=ïÉêÇÉåK=
Alle Teile bis auf den Sockel des Multimixers
sind spülmaschinenfest.
Tipp: Kunststoffteile in der Spülmaschine nicht
einklemmen, da Verformung möglich.
Das Multifunktionsmesser immer mit der
Kegelöffnung nach unten einlegen.
Sockel nur feucht abwischen.
Anwendungsbeispiele –
Multifunktionsmesser
Kräuter
Maximalmenge: 10 g
Stufe: 7 (4)
Verarbeitungszeit: 20–30 Sekunden
Anmerkung: Verarbeitung nur in trockener
Schüssel.
Zwiebeln, Knoblauch
Maximalmenge: 100 g
Stufe: 7 (4)
Verarbeitungszeit: 5–7 Sekunden
Anmerkung: Zwiebeln vierteln.
Nüsse, Mandeln
Maximalmenge: 100 g
Stufe: 7 (4)
Verarbeitungszeit: 1–1½ Minuten
Fleisch
Maximalmenge: 300 g
Stufe: 7 (4)
Verarbeitungszeit: 30–60 Sekunden
Anmerkung: Knochen, Knorpel und Sehnen
entfernen.
Fleisch in grobe Stücke schneiden.
Gemüsebrei, Gemüsesuppen
Maximalmenge: 375 g
Stufe: 7 (4)
Verarbeitungszeit: 1 Minute
Mayonnaise
2 Eier
15 g Essig
½ TL Senf
1 Prise Salz
1 Prise Zucker
300–400 g Öl
Zutaten müssen gleiche Temperatur haben.
 Zutaten (außer Öl) einige Sekunden auf
Stufe 7 (4) mischen.
 Das Öl langsam durch den Trichter gießen
und so lange weiter mischen, bis die
Mayonnaise emulgiert.
Verarbeitungszeit: 1½ Minuten
Fleischteige, Füllungen, Pasteten
Maximalmenge: 300 g
Stufe: 7 (4)
Verarbeitungszeit: 1 Minute
Anmerkung: Fleisch zusammen mit restlichen
Zutaten und Gewürzen einfüllen.
Mixen (Milchmixgetränke, Soßen,
Salatdressing und Cremesuppen)
Maximalmenge, flüssig 0,5 l
Maximalmenge, fest 375 g
Stufe: 7 (4)
Teig kneten und rühren
Wird eine geringe Menge Teig (MUM52..: bis
500 g Mehl, MUM54../56..: bis 560 g Mehl)
benötigt, so kann dieser im Multimixer zubereitet
werden.
Hefeteig (MUM52..)
Grundrezept
bis 500 g Mehl
1 Prise Salz
25 g Hefe oder 1 Päckchen Trockenhefe
ca. 300 ml warmes Wasser
 Zuerst Wasser in die Schüssel geben.
 Dann alle anderen Zutaten dazugeben.
Verarbeitungszeit: 1 Minute auf Stufe 4.
Hefeteig (MUM54../56..)
Grundrezept
bis 560 g Mehl
1 Prise Salz
25 g Hefe oder 1 Päckchen Trockenhefe
ca. 335 ml warmes Wasser
 Zuerst Wasser in die Schüssel geben.
 Dann alle anderen Zutaten dazugeben.
Verarbeitungszeit: 1 Minute auf Stufe 7.
Änderungen vorbehalten.
4
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
en
Follow the operating instructions
for the food processor MUM5…!
Overview
Please fold out the illustrated pages.
Fig. 
1 Pusher
2 Cover with filling shaft
3 Cutting discs
3a Reversible slicing disc – thick/thin
3b Reversible shredding disc – coarse/fine
3c Grating disc – medium-fine
4 Disc holder
5 Multi-function blade
6 Bowl
7 Base
Fig. 
Operating position
For your safety
Safety information
oáëâ=çÑ=áåàìêó
aç=åçí=Öêáé=íÜÉ=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë=çê=ÉÇÖÉë=çÑ=íÜÉ=
ÅìííáåÖ=ÇáëÅëK=q~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅë=Äó=íÜÉ=
ÉÇÖÉ=çåäóK
qç=áåëÉêí=~åÇ=êÉãçîÉ=íÜÉ=ãìäíáJÑìåÅíáçå=Ää~ÇÉI=
í~âÉ=ÜçäÇ=çÑ=áí=Äó=íÜÉ=í~éÉêÉÇ=äìÖ=çåäóK
_ÉÑçêÉ=~íí~ÅÜáåÖLêÉãçîáåÖ=íÜÉ=ãìäíáJãáñÉêI=
ï~áí=ìåíáä=íÜÉ=ÇêáîÉ=Ü~ë=ÅçãÉ=íç=~=ëí~åÇëíáää=~åÇ=
éìää=çìí=íÜÉ=ã~áåë=éäìÖK
aç=åçí=êÉ~ÅÜ=áåíç=íÜÉ=ÑÉÉÇ=íìÄÉK
rëÉ=íÜÉ=éìëÜÉê=íç=éìëÜ=áå=áåÖêÉÇáÉåíëK
t~êåáåÖ>
qÜÉ=ãìäíáJãáñÉê=ãìëí=ÄÉ=ÅçãéäÉíÉäó=~ëëÉãÄäÉÇ=
ÄÉÑçêÉ=ìëÉK=kÉîÉê=~ëëÉãÄäÉ=íÜÉ=ãìäíáJãáñÉê=çå=
íÜÉ=Ä~ëÉ=ìåáíK
léÉê~íÉ=íÜÉ=ãìäíáJãáñÉê=áå=íÜÉ=áåÇáÅ~íÉÇ=
çéÉê~íáåÖ=éçëáíáçå=çåäóK
kÉîÉê=çéÉê~íÉ=~å=Éãéíó=ãìäíáJãáñÉêK
hÉÉé=ÅÜáäÇêÉå=~ï~ó=Ñêçã=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
Predetermined breaking point
Fig. 
The built-in predetermined breaking point
protects the drive of the appliance.
If an overload occurs, the disc holder on the
drive shaft breaks and can easily be replaced.
New disc holders are available from customer
service.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Operating the appliance
Important information
In these instructions for use the recommended
reference values for the operating speed refer
to appliances with a 7-setting rotary switch. For
appliances with a 4-setting rotary switch you
can find the values in brackets after the values
for a 7-setting rotary switch.
oáëâ=çÑ=áåàìêó=Ñêçã=ëÜ~êé=Ää~ÇÉë>
`~ìíáçå=ïÜÉå=ìëáåÖ=ãìäíáJÑìåÅíáçå=Ää~ÇÉ=~åÇ=
ÅìííáåÖ=ÇáëÅëK
t~êåáåÖ>
låäó=ïÜÉå=íÜÉ=ãìäíáJãáñÉê=Ü~ë=ÄÉÉå=ÅçãéäÉíÉäó=
~ëëÉãÄäÉÇ=~åÇ=íÜÉ=ÅçîÉê=êçí~íÉÇ=~ë=Ñ~ê=~ë=íÜÉ=
ÅçîÉê=äìÖI=Å~å=íÜÉ=ãìäíáJãáñÉê=ÄÉ=~íí~ÅÜÉÇ=
íç íÜÉ ÑççÇ=éêçÅÉëëçê=~åÇ=çéÉê~íÉÇK=
fÑ êÉèìáêÉÇI ÜçäÇ=Ççïå=íÜÉ=ÅçîÉê=äìÖ=ïáíÜ=óçìê=
íÜìãÄK
qÜÉ=ÅçîÉê=Å~ååçí=ÄÉ=êÉãçîÉÇ=ïÜáäÉ=íÜÉ=
~ééäá~åÅÉ=áë=êìååáåÖ=~åÇ=áÑ=íÜÉ=ãìäíáJãáñÉê=
áë ~íí~ÅÜÉÇ=íç=íÜÉ=ÑççÇ=éêçÅÉëëçêK
Multi-function blade
Figure 
for mincing, puréeing, blending, kneading,
cutting and for making sauces and mixed
drinks.
 Press the release button and move the swivel
arm to position 4.
 Remove the blender drive cover.
 Place the bowl on the base and rotate
all the way in an anti-clockwise direction.
 Insert blade on the tapered lug.
 Add food to be processed.
 Attach cover (note mark) and rotate in an
anti-clockwise direction as far as the cover
lug. Cover lug must engage in the slot
on the handle.
 Place multi-mixer on the drive, paying attention to the mark. Rotate the bowl as far
as possible in an anti-clockwise direction.
Appliance does not start, when the multimixer is not screwed on tight.
 Set the rotary switch to the desired setting.
 More food can be added through the feed
tube while the appliance is running.
5
en
After using the appliance
 Switch off appliance with the rotary switch,
remove the multi-mixer from the drive.
 Rotate the lid in a clockwise direction and
remove.
 Empty multi-mixer. To do this, hold back
the multi-function blade on the tapered lug
in the multi-mixer.
 Remove the multi-function blade from
the tapered lug.
Cutting discs
Fig. 
Reversible slicing disc –
thick/thin
for slicing fruit and vegetables.
Process at setting 5 (3).
Designation on the reversible slicing disc:
“1” for the thick slicing side
“3” for the thin slicing side
t~êåáåÖ>
qÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëäáÅáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=
ëäáÅáåÖ=Ü~êÇ=ÅÜÉÉëÉI=ÄêÉ~ÇI=êçääë=çê=ÅÜçÅçä~íÉK=
päáÅÉ=ÄçáäÉÇI=ï~ñó=éçí~íçÉë=çåäó=ïÜÉå=íÜÉó=~êÉ=
ÅçäÇK
Reversible shredding disc –
coarse/fine
for shredding vegetables, fruit
cheese, except for hard cheese
(e.g. Parmesan).
Processing at setting 3 (2) or 4 (3).
Designation on the reversible shredding disc:
“2” for the coarse shredding side
“4” for the fine shredding side
t~êåáåÖ>
qÜÉ=êÉîÉêëáÄäÉ=ëÜêÉÇÇáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=
Ñçê ëÜêÉÇÇáåÖ=åìíëK=pÜêÉÇ=ëçÑí=ÅÜÉÉëÉ=ïáíÜ=
íÜÉ Åç~êëÉ=ëáÇÉ=çåäó=~í=ëÉííáåÖ=T=EQFK
Grating disc – medium-fine
for grating raw potatoes, hard
cheese (e.g. Parmesan), cooled
chocolate and nuts.
Process at setting 7 (4).
t~êåáåÖ>
qÜÉ=Öê~íáåÖ=ÇáëÅ=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=Öê~íáåÖ=ëçÑí=
ÅÜÉÉëÉ=~åÇ=ÅÜÉÉëÉ=ëäáÅÉëK
 Press the release button and move the swivel
arm to position 4.
 Remove the blender drive cover.
 Place the bowl on the base and rotate
all the way in an anti-clockwise direction.
 Place slicing or shredding disc with the
required side face up on the disc holder.
Only one side of the grating disc can be used.
6
 Insert the disc holder.
 Attach cover (note mark) and rotate in an anti-
clockwise direction as far as the cover lug.
 Attach the multi-mixer on the drive and rotate
all the way in an anti-clockwise direction.
 Set the rotary switch to the desired setting:
 Put food to be processed in the filling shaft
and push down gently with the pusher,
observe filling height.
t~êåáåÖ>
qÜÉ=ã~ñáãìã=ÑáääáåÖ=ÜÉáÖÜí=áë=äçÅ~íÉÇ=
çå íÜÉ äçïÉê=ÉÇÖÉ=çÑ=íÜÉ=ÇáëÅ=ÜçäÇÉê=ÜìÄK
Tip: To ensure evenly cut ingredients, process
slender ingredients in bunches.
Important information
If the food to be processed sticks in the
mutli-mixer, switch food processor off, pull
out mains plug, wait until the drive comes
to a standstill, remove the multi-mixer from
the drive, remove cover from the multi-mixer
and empty feed tube.
After using the appliance
oáëâ=çÑ=áåàìêó
oÉãçîÉ=ÅìííáåÖ=ÇáëÅë=íçÖÉíÜÉê=ïáíÜ=íÜÉ=ÇáëÅ=
ÜçäÇÉê=çåäóK
 Switch off appliance with the rotary switch,
remove the multi-mixer from the drive.
 Rotate the lid in a clockwise direction and
remove.
 Grip the cutting discs by the disc holder and
take out of the bowl.
Cleaning and servicing
^ííÉåíáçå>
aç=klq=ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=ÅäÉ~åáåÖ=~ÖÉåíëK=
pìêÑ~ÅÉë ã~ó=ÄÉ=Ç~ã~ÖÉÇ=
All parts except the base of the multi-mixer
are dishwasher-proof.
Tip: Do not wedge plastic parts in the
dishwasher as they could warp. Insert multifunction blade with the tapered opening face
down.
Wipe the base with a damp cloth only.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
en
Application examples –
Multi-function blade
Herbs
Maximum capacity: 10 g
Setting: 7 (4)
Processing time: 20–30 seconds
Note: Processing in dry bowl only.
Onions, garlic
Maximum capacity: 100 g
Setting: 7 (4)
Processing time: 5–7 seconds
Note: Quarter the onions.
Nuts, almonds
Maximum capacity: 100 g
Setting: 7 (4)
Processing time: 1–1½ minutes
Meat
Maximum capacity: 300 g
Setting: 7 (4)
Processing time: 30–60 seconds
Note: Remove bones, gristle and sinews.
Cut meat into large pieces.
Vegetable purée, vegetable soups
Maximum capacity: 375 g
Setting: 7 (4)
Processing time: 1 minute
Mayonnaise
2 eggs
15 g vinegar
½ tsp. mustard
1 pinch of salt
1 pinch of sugar
300–400 g oil
Ingredients must be at the same temperature.
 Blend all ingredients (except oil) for several
seconds at setting 7 (4).
 Slowly pour the oil through the funnel and
blend until the mayonnaise emulsifies.
Processing time: 1½ minutes
Sausage meat, stuffing, pâté
Maximum capacity: 300 g
Setting: 7 (4)
Processing time: 1 minute
Note: Add meat together with remaining
ingredients and seasoning.
Blending (milk shakes, sauces, salad
dressing and cream soups)
Maximum capacity: liquid 0.5 l
Maximum capacity, solid 375 g
Setting: 7 (4)
Kneading and stirring dough
Small amounts of dough (MUM52..: up to 500 g
flour, MUM54../56..: up to 560 g flour) can be
prepared in the multi-mixer.
Yeast dough (MUM52..)
Basic recipe
up to 500 g flour
1 pinch of salt
25 g yeast or 1 packet of dried yeast
approx. 300 ml warm water
 First pour water in the bowl.
 Then add all the other ingredients.
Processing time: 1 minute at setting 4.
Yeast dough (MUM54../56..)
Basic recipe
up to 560 g flour
1 pinch of salt
25 g yeast or 1 packet of dried yeast
approx. 335 ml warm water
 First pour water in the bowl.
 Then add all the other ingredients.
Processing time: 1 minute at setting 7.
Subject to alterations.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
7
fr
Respectez la notice d’utilisation du robot
ménager MUM5... !
Description
Veuillez déplier les volets illustrés.
Figure 
1 Pilon-poussoir
2 Couvercle avec ouverture pour ajout
3 Disques à réduire
3a Disque à découper réversible
– épais/mince
3b Disque à râper réversible – épais/fin
3c Disque à râper – mi-fin
4 Porte-disque
5 Lame multifonctions
6 Bol mélangeur
7 Socle
Figure 
Position de travail
Pour votre sécurité
Consignes de sécurité
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=>
kÛ~ééêçÅÜÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=ÇÉë=ä~ãÉëI=ÇÉë=
~êÆíÉë=íê~åÅÜ~åíÉë=Éí=ÇÉë=ÇáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉK=
kÉ ë~áëáëëÉò=äÉë=ÇáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉ=èìÉ=é~ê=
äÉìêë=ÄçêÇë=>
mçìê=ãÉííêÉ=ä~=ä~ãÉ=ãìäíáÑçåÅíáçåë=Éå=éä~ÅÉ=
Éí ä~=êÉíáêÉêI=åÉ=ä~=ë~áëáëëÉò=èìÉ=é~ê=ä~=àçåÅíáçå=
ÅçåáèìÉK
kÉ=éçëÉòLêÉíáêÉò=äÉ=ãìäíáãáñÉìê=èìÛ~éê≠ë=èìÉ=
äÛÉåíê~≤åÉãÉåí=ëÉ=ëçáí=áããçÄáäáë¨=Éí=~éê≠ë=~îçáê=
ǨÄê~åÅܨ=ä~=ÑáÅÜÉ=ãßäÉ=ÇÉ=ä~=éêáëÉ=ÇÉ=
Åçìê~åíK
kÛáåíêçÇìáëÉò=é~ë=äÉë=ÇçáÖíë=Ç~åë=äÛçìîÉêíìêÉ=
ÇÛ~àçìíK
mçìê=êÉãéäáê=äÛ~éé~êÉáäI=ëÉêîÉòJîçìë=Çì=éáäçåJ
éçìëëçáêK
^ííÉåíáçå
kÛìíáäáëÉò=äÉ=ãìäíáãáñÉìê=èìÛ¶=äÛ¨í~í=Éåíá≠êÉãÉåí=
~ëëÉãÄä¨K=kÛ~ëëÉãÄäÉò=à~ã~áë=äÉ=ãìäíáãáñÉìê=ëìê=
äÛ~éé~êÉáä=ÇÉ=Ä~ëÉK
kÉ=Ñ~áíÉë=ã~êÅÜÉê=äÉ=ãìäíáãáñÉìê=èìÉ=Ç~åë=
ä~ éçëáíáçå=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=áåÇáèì¨ÉK
kÉ=Ñ~áíÉë=à~ã~áë=ã~êÅÜÉê=äÉ=ãìäíáãáñÉìê=¶=îáÇÉK
qÉåÉò=äÛ~éé~êÉáä=Üçêë=ÇÉ=éçêí¨É=ÇÉë=ÉåÑ~åíëK
Zone de rupture
Figure 
La zone de rupture empêche d’endommager
le moteur de l’appareil.
8
En cas de surcharge, le porte-disque se brise
au niveau de l’arbre d’entraînement, et il est
facile de le remplacer. Des porte-disque neufs
sont disponibles auprès du service après-vente.
Utilisation
Remarque importante
Les valeurs indicatives de la vitesse de travail
recommandées dans cette notice d’utilisation
se réfèrent aux appareils équipés d’un sélecteur rotatif à 7 positions. Pour les appareils
équipés d’un sélecteur à 4 positions, les
valeurs respectives suivent entre parenthèses.
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉë=~îÉÅ=äÉë=ä~ãÉë=
íê~åÅÜ~åíÉë=>
mêìÇÉåÅÉ=éÉåÇ~åí=äÉ=ã~åáÉãÉåí=ÇÉ=ä~=ä~ãÉ=
ãìäíáÑçåÅíáçåë=Éí=ÇÉë=ÇáëèìÉë=ÇÉ=Äêçó~ÖÉK
^ííÉåíáçå
`É=åÛÉëí=èìÛ~éê≠ë=~îçáê=Åçãéä≠íÉãÉåí=~ëëÉãJ
Ää¨=äÉ=ãìäíáãáñÉìêI=~îçáê=íçìêå¨=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=
àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÉ=ë~=ë~áääáÉ=~êêáîÉ=Éå=Äìí¨É=Éí=éçë¨=
äÉ ãìäíáãáñÉìê=ëìê=äÉ=êçÄçí=Åìäáå~áêÉ=èìÉ=îçìë=
éçìêêÉò=äÛìíáäáëÉêK=fä=Ñ~ìÇê~=äÉ=Å~ë=¨Åܨ~åí=êÉíÉåáê=
ä~ ë~áääáÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=~îÉÅ=äÉ=éçìÅÉK
fãéçëëáÄäÉ=ÇÉ=êÉíáêÉê=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=éÉåÇ~åí=
äÉ íê~î~áä=Éí=í~åí=èìÉ=äÉ=ãìäíáãáñÉìê=ëÉ=íêçìîÉ=
ëìê äÉ êçÄçí=Åìäáå~áêÉK
Lame multifonctions
Figure 
Pour hacher, réduire en purée, mixer, broyer,
préparer des sauces et des boissons.
 Appuyez sur le bouton de déverrouillage et
amenez le bras pivotant sur la position 4.
 Retirez le couvercle protégeant l’entraînement du mixeur.
 Posez le bol sur le socle et tournez-le en sens
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à
la butée.
 Mettez la lame en place par la jonction
conique.
 Versez les produits alimentaires à travailler.
 Posez le couvercle (en tenant compte
du repère) puis tournez en sens inverse
des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée
formée par la saillie du couvercle.
La saillie du couvercle doit encranter dans
la fente au niveau de la poignée.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
fr
 Posez le multimixeur sur l’entraînement
en tenant compte du repère.
Tournez le bol en sens inverse des aiguilles
d’une montre jusqu’à la butée.
L’appareil ne démarre pas si le multimixeur n’a pas été tourné à fond jusqu’à
la butée.
 Réglez l’interrupteur rotatif sur la position
voulue.
 Pendant la marche, vous pouvez rajouter
des aliments par l’ouverture d’ajout.
Après le travail
 Éteignez l’appareil par l’interrupteur rotatif et
détachez le multimixeur de l’entraînement.
 Faites tourner le couvercle dans le sens des
aiguilles d’une montre puis retirez-le.
 Videz le multimixeur. Pour ce faire, retenez
la lame multifonctions par la jonction conique
dans le multimixeur.
 Retirez la lame multifonctions en la saisissant
par la jonction conique.
Disques à réduire
Figure 
Disque à découper réversible –
épais/mince
pour émincer les fruits et légumes.
Travaillez les aliments sur la
position 5 (3).
Chiffre
« 1 » sur le disque à découper réversible,
signalant le côté de coupe épaisse
« 3 » pour le côté de coupe mince
^ííÉåíáçå
iÉ=ÇáëèìÉ=¶=ǨÅçìéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉ=ÅçåîáÉåí=éçìê=
ÅçìéÉê=äÉ=Ñêçã~ÖÉ=ÇìêI=äÉ=é~áå=Éí=äÉ=ÅÜçÅçä~íK=
kÉ ÅçìéÉò=äÉë=éçããÉë=ÇÉ=íÉêêÉ=ÅìáíÉë=ÑÉêãÉë=
èìÛ~éê≠ë=èìÛÉääÉë=çåí=êÉÑêçáÇáK
Disque à râper réversible –
épais/fin
pour râper des fruits, des
légumes et du fromage (sauf le
fromage dur, le parmesan par exemple).
Travaillez sur la position 3 (2) ou 4 (3).
Chiffre
« 2 » sur le disque à râper réversible,
pour désigner le côté servant à râper épais
« 4 » pour le côté servant à râper fin
^ííÉåíáçå
iÉ=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê=ê¨îÉêëáÄäÉ=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=éçìê=
êßéÉê=äÉë=åçáñK=kÉ=êßéÉò=äÉ=Ñêçã~ÖÉ=ãçì=èìÛ~îÉÅ=
äÉ=Å∑í¨=¨é~áë=ëìê=ä~=éçëáíáçå=T=EQFK
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Disque à râper – mi-fin
pour râper les pommes de terre
crues, le fromage dur (p. ex. le
parmesan), le chocolat réfrigéré
et les noix.
Travaillez les aliments sur la position 7 (4).
^ííÉåíáçå
iÉ=ÇáëèìÉ=¶=êßéÉê=åÉ=ÅçåîáÉåí=é~ë=éçìê=êßéÉê=
äÉ Ñêçã~ÖÉ=ãçì=çì=éê¨Ç¨Åçìé¨=Éå=íê~åÅÜÉëK
 Appuyez sur le bouton de déverrouillage et
amenez le bras pivotant sur la position 4.
 Retirez le couvercle protégeant l’entraînement du mixeur.
 Posez le bol sur le socle et tournez-le en sens
inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à
la butée.
 Posez le disque à découper ou râper sur
le porte-disque, avec le côté actif voulu
tourné vers le haut. Le disque à râper/
concasser fin n’est utilisable que d’un côté.
 Mettez le porte-disque en place.
 Posez le couvercle (en tenant compte du
repère) puis tournez en sens inverse des
aiguilles d’une montre jusqu’à la butée
formée par la saillie du couvercle.
 Posez le multimixeur sur l’entraînement
et tournez-le en sens inverse des aiguilles
d'une montre jusqu'à la butée.
 Réglez l’interrupteur rotatif sur la position
voulue :
 Versez les produits alimentaires à traiter dans
l’ouverture pour ajout et faites-les avancer
doucement avec le pilon poussoir, surveillez
la hauteur de remplissage.
^ííÉåíáçå
iÉ=ÄçêÇ=áåѨêáÉìê=Çì=ãçóÉì=Çì=éçêíÉJÇáëèìÉ=
êÉéê¨ëÉåíÉ=ä~=Ü~ìíÉìê=ÇÉ=êÉãéäáëë~ÖÉ=ã~ñáã~äÉK
Un conseil : Pour que la coupe des aliments soit
régulière, présentez les aliments minces en bottes.
Remarque importante
Si les aliments à traiter devaient se coincer
dans le multimixeur, éteignez le robot
culinaire, débranchez la fiche mâle de la
prise de courant et attendez que l’entraînement se soit immobilisé, détachez le multimixeur de l’entraînement, retirez le couvercle
du multimixeur puis videz l’ouverture d’ajout.
9
fr
Après le travail
oáëèìÉ=ÇÉ=ÄäÉëëìêÉ=>
oÉíáêÉò=íçìàçìêë=äÉë=ÇáëèìÉë=¶=ê¨ÇìáêÉ=~îÉÅ=
äÉ éçêíÉJÇáëèìÉK
 Éteignez l’appareil par l’interrupteur rotatif
et détachez le multimixeur de l’entraînement.
 Faites tourner le couvercle dans le sens
des aiguilles d’une montre puis retirez-le.
 Du bol, sortez les disques à réduire
(sur le porte-disque).
Nettoyage et entretien
^ííÉåíáçå=>
kÛìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ǨíÉêÖÉåí=~Äê~ëáÑK=
iÉë=ëìêÑ~ÅÉë=éÉìîÉåí=ëÛÉåÇçãã~ÖÉêK=
Toutes les pièces vont au lave-vaisselle, sauf
le socle du multimixeur.
Un conseil : Ne coincez pas les pièces en plastique dans le lave-vaisselle car elles risquent de se
déformer. Introduisez toujours la lame multifonction avec l’orifice du cône vers le bas. N’essuyez
le socle qu’avec un essuie-tout humide.
Exemples d’utilisation –
Lame multifonctions
Herbes culinaires
Quantité maximale : 10 g
Positions : 7 (4)
Durée de traitement : 20–30 secondes
Remarque : le traitement doit se dérouler
dans un bol sec uniquement.
Oignons, ail
Quantité maximale : 100 g
Positions : 7 (4)
Durée de traitement : 5–7 secondes
Remarque : découpez les oignons en quarts.
Noix, amandes
Quantité maximale : 100 g
Positions : 7 (4)
Durée de traitement : 1–1,5 minute
Viande
Quantité maximale : 300 g
Positions : 7 (4)
Durée de traitement : 30–60 secondes
Remarque : enlever les os, cartilages et
tendons.
Découpez la viande en gros morceaux.
Bouillies de légumes, soupes de légumes
Quantité maximale : 375 g
Positions : 7 (4)
Durée de traitement : 1 minute
10
Mayonnaise
2 œufs
15 g vinaigre
½ c. à café de moutarde
1 pincée de sel
1 pincée de sucre
300–400 g d’huile
Les ingrédients doivent tous se trouver
à la même température.
 Mixez tous les ingrédients pendant quelques
secondes (sauf l’huile) à la vitesse 7 (4).
 Versez l’huile lentement par l’entonnoir
et continuez de mélanger jusqu’à ce que
la mayonnaise s’émulsionne.
Durée de traitement : 1,5 minute
Pâtes boulangères pour la viande, farces,
pâtés
Quantité maximale : 300 g
Positions : 7 (4)
Durée de traitement : 1 minute
Remarque : introduisez la viande avec les autres
ingrédients et épices.
Passer au mixeur (boissons lactées, sauces,
assaisonnements pour salades et veloutés)
Quantité maximale, liquide 0,5 l
Quantité maximale, ferme 375 g
Positions : 7 (4)
Pétrir et malaxer de la pâte
S’il faut une petite quantité de pâte
(MUM52..: jusqu’à 500 g de farine,
MUM54../56..: jusqu’à 500 g de farine), il est
possible de la préparer dans le multimixeur.
Pâte à la levure de boulanger (MUM52..)
Recette de base
jusqu’à 500 g de farine
1 pincée de sel
25 g de levure ou 1 sachet de levure en poudre
env. 300 ml d’eau chaude
 Versez d’abord l‘eau dans le bol.
 Ensuite, rajoutez tous les autres ingrédients.
Durée de préparation : 1 minute à la vitesse 4.
Pâte à la levure de boulanger (MUM54../56..)
Recette de base
jusqu’à 560 g de farine
1 pincée de sel
25 g de levure ou 1 sachet de levure en poudre
env. 335 ml d’eau chaude
 Versez d’abord l‘eau dans le bol.
 Ensuite, rajoutez tous les autres ingrédients.
Durée de préparation : 1 minute à la vitesse 7.
Sous réserve de modifications.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
it
Seguire le istruzioni per l’uso della macchina
da cucina MUM5...!
Guida rapida
Aprire le pagine con le figure.
Figura 
1 Pestello
2 Coperchio con bocca di carico
3 Disco sminuzzatore
3a Disco doppia funzione per affettare –
spesso/sottile
3b Disco doppia funzione per grattugiare –
grosso/fine
3c Disco grattugia – medio-fine
4 Portadisco
5 Lama multifunzione
6 Ciotola
7 Zoccolo
Figura 
Posizione di lavoro
Per la vostra sicurezza
Istruzioni di sicurezza
mÉêáÅçäç=ÑÉêáíÉ
qÉåÉêÉ=äÉ=ã~åá=äçåí~åç=Ç~ääÉ=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá=
É Ç~á=ÄçêÇá=ÇÉá=ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêáK=
^ÑÑÉêê~êÉ á ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêá=ëçäç=ëìä=ÄçêÇç>
mÉê=ãçåí~êÉ=É=ëãçåí~êÉ=ä~=ä~ã~=ãìäíáÑìåòáçåÉ=
~ÑÑÉêê~êä~=ëçäç=ëìä=éçãÉääç=ÅçåáÅçK
^ééäáÅ~êÉLêáãìçîÉêÉ=áä=ãìäíáãáñÉê=ëçäç=
~Ç áåÖê~å~ÖÖáç=ÑÉêãç=É=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~J
òáçåÉ Éëíê~íí~K
kçå=áåíêçÇìêêÉ=äÉ=ã~åá=åÉä=éçòòÉííç=Çá=Å~êáÅçK
mÉê=ëéáåÖÉêÉ=ìíáäáòò~êÉ=áä=éÉëíÉääçK
^ííÉåòáçåÉ>
rë~êÉ=áä=ãìäíáãáñÉê=ëçäç=Ççéç=áä=ãçåí~ÖÖáç=ÅçãJ
éäÉíçK=kçå=ãçåí~êÉ=ã~á=áä=ãìäíáãáñÉê=ëìääD~éé~J
êÉÅÅÜáç=éêáåÅáé~äÉK
rë~êÉ=áä=ãìäíáãáñÉê=ëçäç=åÉää~=éçëáòáçåÉ=Çá=ä~îçêç=
ãçëíê~í~K
fä=ãìäíáãáñÉê=åçå=ÇÉîÉ=ã~á=Ñìåòáçå~êÉ=~=îìçíçK
qÉåÉêÉ=á=Ä~ãÄáåá=äçåí~åç=Ç~ääÛ~éé~êÉÅÅÜáçK
Rottura prestabilita
Figura 
Il punto di rottura prestabilita integrato protegge
l’ingranaggio dell’apparecchio.
In caso di sovraccarico il dente di trascinamento
sulla coclea si spezza e può essere facilmente
sostituito. Acquistare i portadischi di ricambio
presso il servizio assistenza clienti.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Uso
Avvertenza importante
I valori orientativi consigliati in queste istruzioni
per l’uso per la velocità di lavoro si riferiscono
agli apparecchi con selettore a manopola
a 7 posizioni. Per gli apparecchi con selettore
a manopola a 4 posizioni i rispettivi valori sono
indicati dopo i primi fra parentesi.
mÉêáÅçäç=Çá=ÑÉêáíÉ=Ç~=ä~ãÉ=í~ÖäáÉåíá>
^ííÉåòáçåÉ=åÉä=ã~åÉÖÖá~êÉ=ä~=ä~ã~=ãìäíáÑìåJ
òáçåÉ=ÉÇ=á=ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêáK
^ííÉåòáçåÉ>
pçäç=ëÉ=áä=ãìäíáJãáñÉê=≠=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=~ëëÉãJ
Ää~íç=ÉÇ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=≠=êìçí~íç=Ñáåç=~ääÛ~êêÉëíç=
ÇÉä å~ëÉääç=ÇÉä=ÅçéÉêÅÜáçI=≠=éçëëáÄáäá=~ééäáÅ~êÉ=
áä ãìäíáJãáñÉê=ëìää~=ã~ÅÅÜáå~=Ç~=ÅìÅáå~=
É ãÉííÉêäç=áå=ÑìåòáçåÉK=bîÉåíì~äãÉåíÉ=éêÉãÉêÉ=
áä å~ëÉääç=ÇÉä=ÅçéÉêÅÜáç=Åçå=áä=éçääáÅÉK
fä=ÅçéÉêÅÜáç=åçå=éì∂=ÉëëÉêÉ=êáãçëëç=Çìê~åíÉ=
áä ä~îçêç=É=èì~åÇç=áä=ãìäíáJãáñÉê=≠=~ééäáÅ~íç=ëìää~=
ã~ÅÅÜáå~=Ç~=ÅìÅáå~K
Lama multifunzione
Figura 
Per macinare, passare, frullare, impastare,
sminuzzare e per preparare sughi e frappè.
 Premere il pulsante di sblocco e portare
il braccio oscillante nella posizione 4.
 Rimuovere il coperchio di sicurezza
dell’ingranaggio frullatore.
 Applicare il contenitore sullo zoccolo
e ruotarlo in senso antiorario fino all’arresto.
 Inserire la lama afferrandola sul pomello
conico.
 Introdurre gli alimenti da lavorare.
 Applicare il coperchio (rispettare il riferimento)
e ruotarlo in senso antiorario fino all’arresto
del nasello del coperchio. Il nasello del coperchio deve innestarsi nella fessura della
maniglia.
 Applicare il multi-mixer sull’ingranaggio,
ciò facendo tenere presente il riferimento.
Ruotarla in senso antiorario fino all’arresto.
L’apparecchio non si avvia se il multimixer non è stato ruotato fino all’arresto.
 Ruotare la manopola sulla velocità
desiderata.
 Durante il funzionamento aggiungere alimenti
attraverso l’apertura di aggiunta ingredienti.
11
it
Dopo il lavoro
 Spegnere l’apparecchio con la manopola
e rimuovere il multimixer dall’ingranaggio.
 Ruotare il coperchio in senso orario fino
all’arresto e rimuoverlo.
 Svuotare il multimixer. A tal fine trattenere
la lama multifunzione nel multimixer premendo il pomello conico.
 Rimuovere la lama multifunzione afferrandola
sul pomello conico.
Disco sminuzzatore
Figura 
Disco doppia funzione per
affettare – spesso/sottile
per tagliare frutta e verdura.
Lavorazione al grado 5 (3).
Indicazione sul disco doppia funzione
per affettare:
«1» per il lato di taglio spesso
«3» per il lato di taglio sottile
^ííÉåòáçåÉ>
fä=ÇáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=åçå=
≠ áÇçåÉç=éÉê=~ÑÑÉíí~êÉ=Ñçêã~ÖÖáç=ÇìêçI=é~åÉI=
é~åáåá=É=ÅáçÅÅçä~íçK=^ÑÑÉíí~êÉ=ëçäç=~=ÑêÉÇÇç=
äÉ é~í~íÉ=ÅçííÉI=ÅÜÉ=åÉää~=Åçííìê~=ëá=ã~åíÉåÖçåç=
ÇìêÉK
Disco doppia funzione per
grattugiare – grosso/fine
per grattugiare verdura, frutta
e formaggio, tranne il formaggio
duro (per es. parmigiano).
Lavorazione alla velocità 3 (2) o 4 (3).
Indicazione sul disco doppia funzione per
grattugiare:
«2» per il lato grattugia grossa
«4» per il lato grattugia fine
^ííÉåòáçåÉ>
fä=ÇáëÅç=Ççééá~=ÑìåòáçåÉ=éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=åçå=
≠ áÇçåÉç=éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=åçÅáK=
dê~ííìÖá~êÉ=áä=Ñçêã~ÖÖáç=íÉåÉêç=ëçäç=Åçå=áä=ä~íç=
Öêçëëç=~ä=Öê~Çç=T=EQFK
Disco grattugia – medio-fine
per grattugiare patate crude,
formaggio duro (per es. parmigiano), cioccolata raffreddata
e noci.
Lavorazione al grado 7 (4).
^ííÉåòáçåÉ>
fä=ÇáëÅç=Öê~ííìÖá~=åçå=≠=áÇçåÉç=éÉê=Öê~ííìÖá~êÉ=
Ñçêã~ÖÖáç=íÉåÉêç=É=Ñçêã~ÖÖáç=Ç~=í~ÖäáçK
 Premere il pulsante di sblocco e portare
il braccio oscillante nella posizione 4.
 Rimuovere il coperchio di sicurezza
dell’ingranaggio frullatore.
 Applicare il contenitore sullo zoccolo
e ruotarlo in senso antiorario fino all’arresto.
 Applicare sul portadisco il disco per affettare
o per grattugiare con il lato desiderato in alto.
Il disco grattugia può essere usato su un solo
lato.
 Inserire il portadisco.
 Applicare il coperchio (rispettare il riferimento)
e ruotarlo in senso antiorario fino all’arresto
del nasello del coperchio.
 Applicare il multimixer sull’ingranaggio
e ruotarlo in senso antiorario fino all'arresto.
 Ruotare la manopola sulla velocità
desiderata:
 Introdurre gli alimenti da lavorare nella bocca
di carico e spingerli leggermente con
il pestello, attenzione all’altezza di riempimento.
^ííÉåòáçåÉ>
iÛ~äíÉòò~=Çá=êáÉãéáãÉåíç=ã~ëëáã~=ÅçêêáëéçåÇÉ=
~ä=ÄçêÇç=áåÑÉêáçêÉ=ÇÉä=ãçòòç=ÇÉä=éçêí~ÇáëÅçK
Consiglio: Per un alimento tagliato in modo
omogeneo, tagliare i prodotti sottili legati
in mazzetto.
Avvertenza importante
Se nel multimixer dovessero restare attaccati
alimenti da lavorare, spegnere il robot
da cucina, estrarre la spina, attendere che
l’ingranaggio sia fermo, rimuovere il multimixer
dall’ingranaggio, togliere il coperchio del
multimixer e vuotare il pozzetto di carico.
Dopo il lavoro
mÉêáÅçäç=ÑÉêáíÉ
oáãìçîÉêÉ=á=ÇáëÅÜá=ëãáåìòò~íçêá=ëçäç=áåëáÉãÉ=
Åçå=áä=éçêí~ÇáëÅçK
 Spegnere l'apparecchio con la manopola
e rimuovere il multimixer dall'ingranaggio.
 Ruotare il coperchio in senso orario fino
all’arresto e rimuoverlo.
 Rimuovere i dischi sminuzzatori dal conte-
nitore di miscelazione afferrandoli sul
portadisco.
12
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
it
Pulizia e cura
^ííÉåòáçåÉ>
kçå=ìíáäáòò~êÉ=ÇÉíÉêÖÉåíá=~Äê~ëáîáK=
iÉ=ëìéÉêÑáÅá=éçëëçåç=ëìÄáêÉ=Ç~ååá=
Tutti i pezzi, tranne lo zoccolo del multimixer,
sono lavabili in lavastoviglie.
Consiglio: Per evitare possibili deformazioni,
non incastrare le parti di plastica nella
lavastoviglie. Inserire la lama multifunzione
sempre con l’apertura conica rivolta in basso.
Pulire lo zoccolo solo con un panno umido.
Esempi d’impiego –
Lama multifunzione
Erbe aromatiche
Quantità massima: 10 g
Grado: 7 (4)
Tempo di lavorazione: 20–30 secondi
Nota: lavorazione solo in contenitore asciutto.
Cipolle, aglio
Quantità massima: 100 g
Grado: 7 (4)
Tempo di lavorazione: 5–7 secondi
Nota: tagliare le cipolle in quattro parti.
Noci, mandorle
Quantità massima: 100 g
Grado: 7 (4)
Tempo di lavorazione: 1–1½ minuti
Carne
Quantità massima: 300 g
Grado: 7 (4)
Tempo di lavorazione: 30–60 secondi
Nota: rimuovere ossi, cartilagini e tendini.
Tagliare la carne a pezzi grossi.
Passato di verdura, minestrone
Quantità massima: 375 g
Grado: 7 (4)
Tempo di lavorazione: 1 minuto
Maionese
2 uova
15 g aceto
½ cucchiaino di senape
1 pizzico sale
1 pizzico di zucchero
300–400 g olio
Gli ingredienti devono essere alla stessa
temperatura.
 Miscelare gli ingredienti (tranne l’olio)
per alcuni secondi al grado 7 (4).
 Versare lentamente l’olio attraverso l’imbuto
e continuare a miscelare finché la maionese
non si emulsiona.
Tempo di lavorazione: 1½ minuti
Impasti di carne, farcie, paté
Quantità massima: 300 g
Grado: 7 (4)
Tempo di lavorazione: 1 minuto
Nota: introdurre la carne insieme con gli altri
ingredienti e spezie.
Frullare (frullato misto al latte, sughi,
dressing per insalata e passate)
Quantità massima, liquido 0,5 l
Quantità massima, solidi 375 g
Grado: 7 (4)
Impastare e miscelare pasta
Se è necessaria una piccola quantità di pasta
(MUM52..: fino a 500 g di farina, MUM54../56..:
fino a 560 g di farina), può essere preparata
nel multimixer.
Pasta con lievito per dolce (MUM52..)
Ricetta base
fino a 500 g farina
1 pizzico sale
25 g lievito o 1 confezione di lievito secco
ca. 300 ml acqua calda
 Versare prima l’acqua nel contenitore.
 Aggiungere poi tutti gli altri ingredienti.
Tempo di lavorazione: 1 minuto alla velocità 4.
Pasta con lievito per dolce (MUM54../56..)
Ricetta base
fino a 560 g farina
1 pizzico sale
25 g lievito o 1 confezione di lievito secco
ca. 335 ml acqua calda
 Versare prima l’acqua nel contenitore.
 Aggiungere poi tutti gli altri ingredienti.
Tempo di lavorazione: 1 minuto alla velocità 7.
Con riserva di modifiche.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
13
nl
De gebruiksaanwijzing van de keukenmachine MUM5... in acht nemen!
In één oogopslag
De pagina's met afbeeldingen uitklappen
a.u.b.
Afb. 
1 Stopper
2 Deksel met vulschacht
3 Fijnmaakschijven
3a Snij-draaischijf – dik/dun
3b Rasp-draaischijf – grof/fijn
3c Maalschijf – middelfijn
4 Schijfhouder
5 Multifunctioneel mes
6 Kom
7 Houder
Afb. 
Bedrijfspositie
Voor uw veiligheid
Veiligheidsvoorschriften
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê
káÉí=áå=ÇÉ=ëÅÜÉêéÉ=ãÉëëÉå=Éå=ê~åÇÉå=î~å=
ÇÉ Ñáàåã~~âëÅÜáàîÉå=ÖêáàéÉåK=cáàåã~~âëÅÜáàîÉå=
~ääÉÉå=~~å=ÇÉ=ê~åÇ=î~ëíé~ââÉå>
eÉí=ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=ãÉë=Äáà=ÜÉí=~~åÄêÉåÖÉå=Éå=
îÉêïáàÇÉêÉå=~ääÉÉå=î~ëíé~ââÉå=Äáà=ÜÉí=
âÉÖÉäÖÉÇÉÉäíÉK
aÉ=ãìäíáãáñÉê=~ääÉÉå=~~åÄêÉåÖÉåLîÉêïáàÇÉêÉå=
ï~ååÉÉê=ÇÉ=~~åÇêáàîáåÖ=ëíáäëí~~í=Éå=ÇÉ=ëíÉââÉê=
ìáí=ÜÉí=ëíçéÅçåí~Åí=áë=ÖÉíêçââÉåK
káÉí=áå=ÇÉ=îìäëÅÜ~ÅÜí=ÖêáàéÉåK
_áà=ÜÉí=~~åÇêìââÉå=ÇÉ=ëíçééÉê=ÖÉÄêìáâÉåK
iÉí=çé>
aÉ=ãìäíáãáñÉê=~ääÉÉå=áå=ÅçãéäÉÉí=ë~ãÉåJ
ÖÉÄçìïÇÉ=íçÉëí~åÇ=ÖÉÄêìáâÉåK=aÉ=ãìäíáãáñÉê=
åççáí=ë~ãÉåÄçìïÉå=íÉêïáàä=ÜÉí=çé=ÜÉí=Ä~ëáëJ
~éé~ê~~í=áë=~~åÖÉÄê~ÅÜíK
aÉ=ãìäíáãáñÉê=~ääÉÉå=ÖÉÄêìáâÉå=áå=ÇÉ=~ÑÖÉÄÉÉäÇÉ=
ïÉêâéçëáíáÉK
aÉ=ãìäíáãáñÉê=åççáí=äÉÉÖ=ÖÉÄêìáâÉåK
eçìÇ=âáåÇÉêÉå=ìáí=ÇÉ=Äììêí=î~å=ÜÉí=~éé~ê~~íK
Breekpunt
Afb. 
Het ingebouwde breekpunt beschermt
de aandrijving van het apparaat.
Bij overbelasting breekt de schijfhouder op
de aandrijfas; deze kan eenvoudig worden
vervangen. Nieuwe schijfhouders zijn verkrijgbaar bij de klantenservice.
14
Bedienen
Belangrijke aanwijzing
De aanbevolen richtwaarden voor de
werksnelheid in deze handleiding hebben
betrekking op de apparaten met een draaiknop
met 7 standen. Erachter staan tussen haakjes
de waarden voor apparaten met een
draaischakelaar met 4 standen.
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê=Çççê=ëÅÜÉêéÉ=
ãÉëëÉå>
tÉÉë=îççêòáÅÜíáÖ=Äáà=ÜÉí=Ü~åíÉêÉå=î~å=ÜÉí=
ãìäíáÑìåÅíáçåÉäÉ=ãÉë=Éå=ÇÉ=Ñáàåã~~âëÅÜáàîÉåK
iÉí=çé>
^ääÉÉå=ï~ååÉÉê=ÇÉ=ãìäíáãáñÉê=ÅçãéäÉÉí=áë=
ë~ãÉåÖÉÄçìïÇ=Éå=ÜÉí=ÇÉâëÉä=íçí=~~å=ÇÉ=
~~åëä~Ö=î~å=ÇÉ=ÇÉâëÉäåÉìë=áë=ÖÉÇê~~áÇI=â~å=
ÇÉ ãìäíáãáñÉê=çé=ÇÉ=âÉìâÉåã~ÅÜáåÉ=ïçêÇÉå=
~~åÖÉÄê~ÅÜí=Éå=ÖÉÄêìáâíK=bîÉåíìÉÉä ÇÉ=ÇÉâëÉäJ
åÉìë=î~ëíÜçìÇÉå=ãÉí=ìï=ÇìáãK
qáàÇÉåë=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=Éå=ï~ååÉÉê=ÇÉ=ãìäíáãáñÉê=
áë ~~åÖÉÄê~ÅÜí=çé=ÇÉ=âÉìâÉåã~ÅÜáåÉI=â~å=ÜÉí=
ÇÉâëÉä=åáÉí=ïçêÇÉå=îÉêïáàÇÉêÇK
Multifunctioneel mes
Afb. 
Voor hakken, pureren, mixen, kneden en fijnmaken, en voor het bereiden van sauzen
en mixdrankjes.
 Ontgrendelknop indrukken en de draaiarm
op positie 4 zetten.
 Het beschermdeksel van de mixeraandrijving
verwijderen.
 Kom op de sokkel plaatsen en tegen de klok
in tot aan de aanslag draaien.
 Mes met het kegelgedeelte aanbrengen.
 Te verwerken levensmiddelen toevoegen.
 Deksel aanbrengen (op de markering letten)
en tegen de klok in tot aan de aanslag van
de dekselneus draaien. De dekselneus moet
in de sleuf van de handgreep vallen.
 Multimixer op de aandrijving plaatsen, hierbij
letten op de markering. Tegen de klok in tot
aan de aanslag draaien.
Het apparaat start niet wanneer de multimixer niet tot de aanslag is vastgedraaid.
 Draaischakelaar op de gewenste stand
zetten.
 Toevoegen van levensmiddelen tijdens
het gebruik via de vulschacht.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
nl
Na gebruik
 Apparaat uitschakelen met de draaischakelaar en de multimixer van de aandrijving
nemen.
 Het deksel met de klok mee draaien
en verwijderen.
 Multimixer leegmaken. Daartoe het multifunctionele mes aan het kegelgedeelte
in de multimixer tegenhouden.
 Het multifunctionele mes verwijderen door
het bij het kegelgedeelte vast te pakken.
Fijnmaakschijven
Afb. 
Snij-draaischijf – dik/dun
voor het snijden van fruit
en groente.
Verwerking op stand 5 (3).
Aanduiding op de snij-draaischijf:
„1” voor de dikke snijzijde
„3” voor de dunne snijzijde
iÉí=çé>
aÉ=ëåáàJÇê~~áëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí=
ëåáàÇÉå=î~å=Ü~êÇÉ=â~~ëI=ÄêççÇI=ÄêççÇàÉë=Éå=
ÅÜçÅçä~ÇÉK=dÉâççâíÉ=î~ëíâçâÉåÇÉ=~~êÇ~ééÉäë=
áå=âçìÇÉ=íçÉëí~åÇ=ëåáàÇÉåK
Rasp-draaischijf – grof/fijn
voor het raspen van groente, fruit
en kaas, uitgezonderd harde
kaas (bijv. parmezaanse kaas).
Verwerking op stand 3 (2) of 4 (3).
Aanduiding op de rasp-draaischijf:
„2” voor de grove raspzijde
„4” voor de fijne raspzijde
iÉí=çé>
aÉ=ê~ëéJÇê~~áëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí=
ê~ëéÉå=î~å=åçíÉåK=w~ÅÜíÉ=â~~ë=~ääÉÉå=ãÉí=ÇÉ=
ÖêçîÉ=òáàÇÉ=ê~ëéÉå=çé=ëí~åÇ=T=EQFK
Maalschijf – middelfijn
voor het malen van rauwe aardappels, harde kaas (bijv. parmezaanse kaas), gekoelde
chocolade en noten.
Verwerking op stand 7 (4).
iÉí=çé>
aÉ=ã~~äëÅÜáàÑ=áë=åáÉí=ÖÉëÅÜáâí=îççê=ÜÉí=ã~äÉå=î~å=
ò~ÅÜíÉ=â~~ë=Éå=ëåáàÇÄ~êÉ=â~~ëK
 Ontgrendelknop indrukken en de draaiarm
op positie 4 zetten.
 Het beschermdeksel van de mixeraandrijving
verwijderen.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Kom op de sokkel plaatsen en tegen de klok
in tot aan de aanslag draaien.
 Snij- of raspschijf met de gewenste zijde
naar boven op de schijfhouder plaatsen.
De maalschijf kan maar aan één zijde worden
gebruikt.
 Schijfhouder aanbrengen.
 Deksel aanbrengen (op de markering letten)
en tegen de klok in tot aan de aanslag van
de dekselneus draaien.
 De multimixer op de aandrijving plaatsen en
tot aan de aanslag tegen de klok in draaien.
 Draaischakelaar op de gewenste stand
zetten:
 De te verwerken levensmiddelen in de vulschacht doen en licht aandrukken met
de stopper. De vulhoogte in acht nemen.
iÉí=çé>
aÉ=ã~ñáã~äÉ=îìäÜççÖíÉ=áë=ÇÉ=çåÇÉêâ~åí=î~å=
ÇÉ ëÅÜáàÑÜçìÇÉêå~~ÑK
Tip: Voor een gelijkmatig gesneden product
kunt u dun snijgoed het best gebundeld
verwerken.
Belangrijke aanwijzing
Als er levensmiddelen vast komen te zitten
in de multimixer, dient u de keukenmachine
uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken. Dan wacht u tot de aandrijving stilstaat, neemt u de multimixer van
de aandrijving, verwijdert u het deksel van de
multimixer en maakt u de vulschacht leeg.
Na gebruik
sÉêïçåÇáåÖëÖÉî~~ê
cáàåã~~âëÅÜáàîÉå=~äíáàÇ=ë~ãÉå=ãÉí=ÇÉ=ëÅÜáàÑJ
ÜçìÇÉê=îÉêïáàÇÉêÉåK
 Apparaat uitschakelen met de draaischa-
kelaar en de multimixer van de aandrijving
nemen.
 Het deksel met de klok mee draaien
en verwijderen.
 Fijnmaakschijven aan de schijfhouder uit
de kom nemen.
15
nl
Reiniging en onderhoud
^ííÉåíáÉ>
dÉÉå=ëÅÜìêÉåÇÉ=êÉáåáÖáåÖëãáÇÇÉäÉå=ÖÉÄêìáâÉåK=
lééÉêîä~ââÉå=âìååÉå=ÄÉëÅÜ~ÇáÖÇ=ê~âÉå=
Alle onderdelen behalve de sokkel van
de multimixer kunnen in de afwasautomaat
worden gereinigd.
Tip: Kunststof onderdelen niet vastklemmen in
de afwasautomaat, ze kunnen vervormd raken.
Het multifunctionele mes altijd met de kegelopening naar onderen aanbrengen.
De sokkel uitsluitend schoonvegen met een
vochtige doek.
Toepassingsvoorbeelden –
Multifunctioneel mes
Kruiden
Maximum hoeveelheid: 10 g
Stand: 7 (4)
Verwerkingstijd: 20–30 seconden
Opmerking: Alleen verwerken in een droge kom.
Uien, knoflook
Maximum hoeveelheid: 100 g
Stand: 7 (4)
Verwerkingstijd: 5–7 seconden
Opmerking: Uien in vier stukken snijden.
Noten, amandelen
Maximum hoeveelheid: 100 g
Stand: 7 (4)
Verwerkingstijd: 1–1½ minuut
Vlees
Maximum hoeveelheid: 300 g
Stand: 7 (4)
Verwerkingstijd: 30–60 seconden
Opmerking: Beenderen, kraakbeen en zeen
verwijderen.
Vlees in grote stukken snijden.
Groentemoes, groentesoep
Maximum hoeveelheid: 375 g
Stand: 7 (4)
Verwerkingstijd: 1 minuut
Mayonaise
2 eieren
15 g azijn
½ theelepel mosterd
1 snufje zout
beetje suiker
300–400 g olie
De ingrediënten moeten dezelfde temperatuur
hebben.
 Ingrediënten (behalve de olie) enkele
seconden mixen op stand 7 (4).
 De olie langzaam in de trechter gieten
en mixen totdat de mayonaise emulgeert.
Verwerkingstijd: 1½ minuut
Vleesdeeg, vullingen, pasteien
Maximum hoeveelheid: 300 g
Stand: 7 (4)
Verwerkingstijd: 1 minuut
Opmerking: Het vlees samen met de andere
ingrediënten en kruiden toevoegen.
Mixen (milkshakes, sauzen, sladressing und
crèmesoep)
Maximum hoeveelheid, vloeibaar 0,5 l
Maximum hoeveelheid, vast 375 g
Stand: 7 (4)
Deeg kneden en mixen
Een kleine hoeveelheid deeg (MUM52..: tot
500 g meel, MUM54../56..: tot 560 g meel)
kan in de multimixer worden toebereid.
Gistdeeg (MUM52..)
Basisrecept
tot 500 g mee
1 snufje zout
25 g gist of 1 pakje droge gist
ca. 300 ml warm water
 Eerst water in de kom doen.
 Dan alle andere ingrediënten toevoegen.
Verwerkingstijd: 1 minuut op stand 4.
Gistdeeg (MUM54../56..)
Basisrecept
tot 560 g mee
1 snufje zout
25 g gist of 1 pakje droge gist
ca. 335 ml warm water
 Eerst water in de kom doen.
 Dan alle andere ingrediënten toevoegen.
Verwerkingstijd: 1 minuut op stand 7.
Wijzigingen voorbehouden.
16
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
da
Læs og overhold brugsanvisningen
til køkkenmaskinen MUM5...!
Overblik
Fold billedsiderne ud.
Billede 
1 Frugt-/grøntsagsstopper
2 Låg med påfyldningsåbning
3 Finhakningsskiver
3a Vende-snitteskive – tyk/tynd
3b Vende-råkostskive – grov/fin
3c Riveskive – middelfin
4 Skiveholder
5 Multifunktionskniv
6 Skål
7 Sokkel
Billede 
Arbejdsposition
For din egen sikkerheds skyld
Sikkerhedsanvisninger
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ
píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉ=çÖ=
â~åíÉê=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉK=q~Ö=~äíáÇ=âìå=
Ñ~í á=â~åíÉå=é™=ÑáåÜ~âåáåÖëëâáîÉêåÉ>
q~Ö=~äíáÇ=Ñ~í=á=ãìäíáÑìåâíáçåëâåáîÉåë=âçåáëâÉ=
ÇÉäI=å™ê=ÇÉå=áë‹ííÉë=çÖ=í~ÖÉë=ìÇK
aêÉîÉí=ëâ~ä=ëí™=ëíáääÉ=çÖ=åÉíëíáââÉí=î‹êÉ=íêìââÉí=
ìÇI=å™ê=ãìäíáJÄäÉåÇÉêÉå=ë‹ííÉë=é™Lí~ÖÉë=
~Ñ ã~ëâáåÉåK
píáâ=áââÉ=ÑáåÖêÉåÉ=áåÇ=á=é™ÑóäÇåáåÖëëâ~âíÉåK
_êìÖ=~äíáÇ=ëíçééÉêÉå=íáä=~í=ëâìÄÄÉ=åÉÇ=ãÉÇK
m~ë=é™>
jìäíáJÄäÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ÄÉåóííÉëI=å™ê=ÇÉå=
Éê ë~ãäÉí=êáÖíáÖíK=cçêë›Ö=~äÇêáÖ=~í=ë~ãäÉ=ãìäíáJ
ÄäÉåÇÉêÉå=é™=â›ââÉåã~ëâáåÉåK
jìäíáJÄäÉåÇÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìÖÉë=á=ÇÉå=~åÖáîåÉ=
~êÄÉàÇëéçëáíáçåK
_Éåóí=áââÉ=ãìäíáJÄäÉåÇÉêÉå=á=íçãÖ~åÖK
eçäÇ=Ä›êå=î‹â=Ñê~=ã~ëâáåÉåK
Fast brudsted
Billede 
Det faste brudsted beskytter maskinens drev.
Skiveholderen på drivakslen brækker, hvis den
overbelastes. Den kan nemt erstattes.
Nye skiveholdere kan fås hos kundeservice.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Betjening
Vigtige råd
Vejledende værdier mht. arbejdshastighed,
der er anbefalet i denne brugsanvisning,
refererer til modellerne med 7-trins greb.
Til modeller med 4-trins greb findes værdierne
i parentes bagefter.
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ=ëçã=Ñ›äÖÉ=~Ñ=ëâ~êéÉ=
âåáîÉ>
e™åÇí¨ê=ãìäíáÑìåâíáçåëâåáîÉå=çÖ=Ü~ââÉJ
ëâáîÉêåÉ=ãÉÇ=çãÜìK
m~ë=é™>
jìäíáJÄäÉåÇÉêÉå=â~å=âìå=~åÄêáåÖÉë=é™=â›ââÉåJ
ã~ëâáåÉå=çÖ=~åîÉåÇÉëI=Üîáë=ãìäíáJÄäÉåÇÉêÉå=Éê=
ÑìäÇëí‹åÇáÖí=ë~ãäÉí=çÖ=ä™ÖÉí=ÇêÉàÉí=ÜÉäí=çé=ãçÇ=
ä™ÖÉíë=å‹ëÉK=eçäÇ=ÉîíK=Ñ~ëí=á=ä™ÖÉíë=å‹ëÉ=ãÉÇ=
íçããÉäÑáåÖÉêÉåK
i™ÖÉí=â~å=áââÉ=í~ÖÉë=~Ñ=ìåÇÉê=~êÄÉàÇÉí=çÖ=Üîáë=
ãìäíáJÄäÉåÇÉêÉå=Éê=~åÄê~Öí=é™=â›ââÉåã~ëâáåÉåK
Multifunktionskniv
Billede 
Til at hakke, purere, blande, ælte, småhakke
og til fremstilling af sovs og blandede drinks.
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil
svingarmen i position 4.
 Tag låg til drevudtag til blender af.
 Sæt skålen på soklen og drej den helt
til venstre.
 Anbring kniven ved den koniske del.
 Fyld de ønskede levnedsmidler i.
 Sæt låget på (se markering) og drej det helt
til venstre, til lågets næse falder i hak.
Lågets næse skal falde i hak i slidsen
på grebet.
 Sæt multi-blenderen på drevudtaget
(se markering). Drej den mod venstre
indtil stop.
Maskinen går ikke i gang, hvis multiblenderen ikke er drejet fast indtil anslag.
 Stil grebet på det ønskede trin.
 Kom yderligere ingredienser gennem påfyldningsåbningen, når maskinen er i gang.
17
da
Efter arbejdet
 Sluk for maskinen med grebet og tag multiblenderen af køkkenmaskinen.
 Drej låget mod højre og tag det af.
 Tøm multi-blenderen. Hold multifunktionskniven tilbage ved den koniske del i multiblenderen.
 Tag multifunktionskniven af ved den
koniske del.
Finhakningsskiver
Billede 
Vende-snitteskive – tyk/tynd
til snitning af frugt og grønt.
Forarbejdning på trin 5 (3).
Betegnelse på vende-snitteskive:
„1“ for den tykke skæreside
„3“ for den tynde skæreside
m~ë=é™>
sÉåÇÉJëåáííÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=~í=ëåáííÉ=Ü™êÇ=
çëíI=Äê›ÇI=êìåÇëíóââÉê=çÖ=ÅÜçâçä~ÇÉK=
hçÖíÉ â~êíçÑäÉê=ëâ~ä=~äíáÇ=î‹êÉ=âçäÇÉI=Ñ›ê=ÇÉ=
ëåáííÉëK
Vende-råkostskive – grov/fin
til råkost af frugt, grønt og ost,
undtagen hård ost
(f. eks. parmesan).
Indstilling på trin 3 (2) eller 4 (3).
Betegnelse på vende-råkostskive:
„2“ for den grove råkostside
„4“ for den fine råkostside
m~ë=é™>
sÉåÇÉJê™âçëíëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=íáä=êáîåáåÖL
Ü~âåáåÖ=~Ñ å›ÇÇÉêK=_ä›Ç=çëí=ã™=âìå=êáîÉë=
é™ ÇÉå ÖêçîÉ=ëáÇÉ=íêáå=T=EQFK
Riveskive – middelfin
til at rive rå kartofler, hård ost
(f. eks. parmesan), kølet
chokolade og nødder.
Forarbejdning på trin 7 (4).
m~ë=é™>
jáåáÜ~ââÉêÉå=ã™=áââÉ=ÄÉåóííÉë=íáä=~í=Ü~ââÉ=
â~ÑÑÉÄ›ååÉê=çÖ=éÉÄÉêêçÇK
 Tryk på sikkerhedsknappen og stil svingarmen i position 4.
 Tag låg til drevudtag til blender af.
 Sæt skålen på soklen og drej den helt
til venstre.
 Anbring skære- eller råkostskiven med
den ønskede side opad på skiveholderen.
Riveskiven kan kun anvendes på den
ene side.
 Sæt skiveholderen i.
18
 Sæt låget på (se markering) og drej det helt
til venstre, til lågets næse falder i hak.
 Sæt multi-blenderen på drevet og drej den
helt til venstre.
 Stil grebet på det ønskede trin:
 Kom de ønskede levnedsmidler i påfyld-
ningsåbningen og skub dem let ned med
stopperen, overhold påfyldningshøjden.
m~ë=é™>
aÉå=ã~ñK=é™ÑóäÇåáåÖëÜ›àÇÉ=ÑáåÇÉë=é™=
ìåÇÉêâ~åíÉå=~Ñ=ëâáîÉÜçäÇÉêÉåë=å~îK
Tip: Snit tynde levnedsmidler i bundter, det giver
et mere ensartet snit.
Vigtige råd
Hvis levnedsmidler sætter sig i klemme
i multi-blenderen: Sluk for køkkenmaskinen,
træk stikket ud og vent til drevet står helt
stille. Tag herefter multi-blenderen af drevet,
fjern låget fra multi-blenderen og tøm påfyldningsåbningen.
Efter arbejdet
hî‹ëíÉäëÉëÑ~êÉ
påáííÉëâáîÉêåÉ=ã™=âìå=í~ÖÉë=~Ñ=ë~ããÉå=ãÉÇ=
ëâáîÉÜçäÇÉêÉåK
 Sluk for maskinen med grebet og tag multi-
blenderen af drevet.
 Drej låget mod højre og tag det af.
 Tag snitteskiverne op af skålen ved
skiveholderen.
Rengøring og pleje
l_p>
_Éåóí=áââÉ=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK=
lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=
Alle dele på multi-blenderen, undtagen soklen,
kan tåle opvaskemaskine.
Tip: Forsøg ikke at klemme kunststofdele fast
i opvaskemaskinen, da de kan blive deformeret.
Multifunktionskniven skal altid anbringes
i opvaskemaskinen med den koniske
åbning nedad.
Soklen må kun tørres af med en fugtig klud.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
da
Eksempler på brug –
Multifunktionskniv
Krydderurter
Max. mængde: 10 g
Trin: 7 (4)
Forarbejdningstid: 20–30 sekunder
Anmærkning: Må kun forarbejdes i en tør skål.
Løg, hvidløg
Max. mængde: 100 g
Trin: 7 (4)
Forarbejdningstid: 5–7 sekunder
Anmærkning: Skær løgene i kvarte.
Nødder, mandler
Max. mængde: 100 g
Trin: 7 (4)
Forarbejdningstid: 1–1½ minut
Kød
Max. mængde: 300 g
Trin: 7 (4)
Forarbejdningstid: 30–60 sekunder
Anmærkning: Fjern knogler, brusk og sener.
Skær kødet i grove stykker.
Grøntsagsgrød, grøntsagssupper
Max. mængde: 375 g
Trin: 7 (4)
Forarbejdningstid: 1 minut
Mayonnaise
2 æg
15 g eddike
½ tsk sennep
1 knivspids salt
1 knivspids sukker
300–400 g olie
Det er vigtigt, at ingredienserne har samme
temperatur.
 Bland ingredienserne (undtagen olie) på trin
7 (4) i et par sekunder.
 Hæld olien langsomt gennem tragten
og bland det hele, til majonnaisen emulgerer.
Forarbejdningstid: 1½ minut
Køddej, fyldninger, pasteter
Max. mængde: 300 g
Trin: 7 (4)
Forarbejdningstid: 1 minut
Anmærkning: Fyld kød, øvrige ingredienser
og krydderier i.
Blanding (blandede drinks med mælk,
sovse, salatdressing og cremesupper)
Max. mængde, væske 0,5 l
Max. mængde, fast 375 g
Trin: 7 (4)
Røring og æltning af dej
Er der kun brug for en lille mængde dej
(MUM52..: indtil 500 g mel, MUM54../56..:
indtil 560 g mel), kan denne tilberedes
i multi-blenderen.
Gærdej (MUM52..)
Grundopskrift
op til 500 g mel
1 knivspids salt
25 g gær eller 1 pakke tørgær
ca. 300 ml varmt vand
 Kom først vand i skålen.
 Tilsæt herefter de øvrige ingredienser.
Forarbejdningstid: 1 minut på trin 4.
Gærdej (MUM54../56..)
Grundopskrift
op til 560 g mel
1 knivspids salt
25 g gær eller 1 pakke tørgær
ca. 335 ml varmt vand
 Kom først vand i skålen.
 Tilsæt herefter de øvrige ingredienser.
Forarbejdningstid: 1 minut på trin 7.
Ændringer forbeholdes.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
19
no
Ta hensyn til bruksanvisningen for kjøkkenmaskinen MUM5...!
Et overblikk
Brett ut siden med billedtekster.
Bilde 
1 Støter
2 Lokk med påfyllingssjakt
3 Kutteskiver
3a Vende-skjæreskive – tykk/tynn
3b Vende-raspeskive – grov/fin
3c Raspeskive – middels fin
4 Skiveholder
5 Multifunksjonskniven
6 Bolle
7 Sokkel
Bilde 
Arbeidsposisjon
For din egen sikkerhet
Sikkerhetshenvisninger
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ
fââÉ=Öêáé=á=ÇÉ=ëâ~êéÉ=âåáîÉåÉ=çÖ=â~åíÉåÉ=é™=
âìííÉëâáîÉåÉK=hìííÉëâáîÉåÉ=ã™=âìå=í~ë=á=ä~åÖë=
â~åíÉå>
cçê=áååëÉííáåÖ=çÖ=ìíí~â=~î=ãìäíáÑìåâëàçåëâåáîÉå=
ã™=ÇÉååÉ=âìå=ÜçäÇÉë=á=âàÉÖäÉÑçíÉåK
jìäíáãáâëÉêÉå=ã™=âìå=ëÉííÉë=é™Lí~ë=~î=å™ê=
ÇêáîÄäçââÉå=ëí™ê=ëíáääÉ=çÖ=å™ê=ëí›éëÉäÉí=
Éê íêìââÉí=ìíK
q~=áââÉ=åÉÇ=á=é™ÑóääáåÖëëà~âíÉåK
_êìâ=ëí›íÉêÉå=å™ê=Çì=îáä=ÑóääÉ=é™K
m~ëë=é™>
jìäíáãáâëÉêÉå=ã™=âìå=ÄêìâÉë=å™ê=ÇÉå=
Éê âçãéäÉíí=ë~íí=ë~ããÉåK=jìäíáãáâëÉêÉå=ã™=
~äÇêá=ÄóÖÖÉë=ë~ããÉå=é™=Ä~ëáëã~ëâáåÉåK
jìäíáãáâëÉêÉå=ã™=âìå=ÇêáîÉë=á=ÇÉå=çééÑ›êíÉ=
~êÄÉáÇëéçëáëàçåÉåK
jìäíáãáâëÉêÉå=ã™=~äÇêá=ëÉííÉë=á=Ö~åÖ=å™ê=ÇÉå=
Éê íçãK
eçäÇ=Ä~êå=ÄçêíÉ=Ñê~=ã~ëâáåÉåK
Fastlagt bruddsted
Bilde 
Det fastlagte bruddstedet beskytter motoren
mot skade.
Ved overbelastning bryter skiveholderen
av ved drivakslingen og kan lett skiftes ut.
Nye skiveholderen fåes hos kundeservice.
20
Betjening
Viktig henvisning
De retningsverdiene for arbeidshastigheten
som er anbefalt i denne bruksveiledningen,
relaterer til apparater med en dreiebryter med
7 trinn. For apparater med 4-trinns dreiebryter
finner du verdiene hhv. i parentes bak.
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ=é™=Öêìåå=~î=ëâ~êéÉ=
âåáîÉê>
s‹ê=ÑçêëáâíáÖ=îÉÇ=çãÖ~åÖ=ãÉÇ=ãìäíáÑìåâëàçåëJ
âåáîÉå=çÖ=ëâà‹êÉâåáîÉåK
m~ëë=é™>
jìäíáãáâëÉêÉå=ä~ê=ëÉÖ=âìå=ëÉííÉ=é™=âà›ââÉåJ
ã~ëâáåÉå=å™ê=ÇÉå=Éê=âçãéäÉíí=ë~íí=ë~ããÉå=
çÖ äçââÉí=Éê=ÇêÉáÉí=íáä=~åëä~Ö=é™=äçââÉíë=åÉëÉK=
içââÉíë=åÉëÉ=ã™=ÉîÉåíìÉäí=ÜçäÇÉë=Ñ~ëí=ãÉÇ=
íçããÉäÉåK
içââÉí=â~å=áââÉ=í~ë=~î=ìåÇÉê=~êÄÉáÇÉê=çÖ=å™ê=
ãìäíá=ãáâëÉêÉå=Éê=ë~íí=é™=âà›ââÉåã~ëâáåÉåK
Multifunksjonskniv
Bilde 
For hakking, mosing, miksing, elting, og for
framstilling av sauser og blandete drinker.
 Trykk utløserknappen og sett svingarmen
i posisjon 4.
 Ta av vernedekselet på mikserdrevet.
 Sett bollen på sokkelen og drei den imot
klokkens retning til anslag.
 Sett kniven inn i kjegleholderen.
 Fyll på de matvarene som skal bearbeides.
 Sett på lokket (ta hensyn til markeringen)
og drei imot klokkens retning inntil anslag
av nesen på lokket. Nesen på lokket
må smekke inn i slissen ved håndtaket.
 Sett multimikseren oppå drevet, pass
på markeringene. Drei den imot klokkens
retning til anslag.
Apparatet går ikke når multimikseren ikke
er skrudd fast til anslag.
 Sett dreiebryteren på ønsket trinn.
 Påfylling av ingredienser under driften
igjennom påfyllingsåpningen.
Etter arbeidet
 Apparatet slås av på skrubryteren
og multimikseren tas så av drevet.
 Drei lokket i klokkens retning inntil det
stopper og ta det av.
 Tøm multimikseren. Hold multifunksjonskniven fast ved kjegleholderen i multimikseren.
 Multifunksjonskniven tas av kjegleholderen.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
no
Kutteskiver
Bilde 
Vende-skjæreskive – tykk/tynn
For skjæring av frukt og
grønnsaker.
Bearbeiding på trinn 5 (3).
Betegnelsen på vende-skjæreskiven:
“1” for den tykke skjæresiden
“3” for den tynne skjæresiden
m~ëë=é™>
sÉåÇÉJëâà‹êÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=™=ëâà‹êÉ=
Ü~êÇ=çëíI=Äê›ÇI=êìåÇëíóââÉê=çÖ=ëàçâçä~ÇÉK=hçâíÉI=
Ñ~ëíÉ=éçíÉíÉê=ã™=âìå=ëâà‹êÉë=å™ê=ÇÉ=Éê=â~äÇÉK
Vende-raspeskive –
grov/fin
For å raspe grønnsaker, frukt
og ost, dessuten hard ost
(f. eks. Parmesan).
Arbeid på trinn 3 (2) eller 4 (3).
Betegnelsen på vende-raspeskiven:
“2” for den grove raspeskiven
“4” for den fine raspeskiven
m~ëë=é™>
aÉååÉ=îÉåÇÉJê~ëéÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=™=
ê~ëéÉ=å›ííÉêK=jóâ=çëí=ã™=âìå=ê~ëéÉë=ãÉÇ=ÇÉå=
ÖêçîÉ=ëáÇÉå=é™=íêáåå=T=EQFK
Raspeskive – middels fin
For riving av rå poteter, hard ost
(f. eks. Parmesan), kald
sjokolade og nøtter.
Bearbeiding på trinn 7 (4).
m~ëë=é™>
oáîÉëâáîÉå=Éê=áââÉ=ÉÖåÉí=Ñçê=êáîáåÖ=~î=ãóâ=çëí=ÉääÉê=
çëí=á=ëâáîÉêK
 Trykk utløserknappen og sett svingarmen i
posisjon 4.
 Ta av vernedekselet på mikserdrevet.
 Sett bollen på sokkelen og drei den imot
klokkens retning til anslag.
 Skjære- eller raspeskive settes inn med
ønsket side oppover i skiveholderen.
Riveskiven kan kun brukes på en side.
 Sett inn skiveholderen.
 Sett på lokket (ta hensyn til markeringen)
og drei imot klokkens retning inntil anslag
av nesen på lokket.
 Multimikseren settes på drevet og dreies
imot klokkens retning.
 Sett dreiebryteren på ønsket trinn:
 De matvarene som skal bearbeides fylles
ned i påfyllingssjakten og skyves lett med
støteren, pass på fyllenivået.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
m~ëë=é™>
aÉí=ã~âëáã~äÉ=åáî™Éí=ÄÉÑáååÉê=ëÉÖ=îÉÇ=
ìåÇÉêâ~åíÉå=~î=åÉëÉå=Ñçê=ëâáîÉÜçäÇÉêÉåK
Tips: Tynne ting som skal skjæres, bør buntes
sammen før det bearbeides.
Viktig henvisning
Dersom de ingrediensene som skal bearbeides i multimikseren skulle klemme fast,
må kjøkkenmaskinen slås av, støpselet
må trekkes ut, vent så til drevet er stoppet,
ta multimikseren av drevet, ta av lokket
på multimikseren og tøm påfyllingssjakten.
Etter arbeidet
c~êÉ=Ñçê=ëâ~ÇÉ
hìííÉëâáîÉåÉ=ã™=âìå=í~ë=ìí=ë~ããÉå=ãÉÇ=
ëâáîÉÜçäÇÉêÉåK
 Slå apparatet av med skrubryteren og
ta multimikseren av drevet.
 Drei lokket i klokkens retning inntil det
stopper og ta det av.
 Ta kutteskivene av skiveholderen i bollen.
Rengjøring og pleie
lÄë>
fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉêK=
lîÉêÑä~íÉå â~å=Ääá=ëâ~ÇÉí=
Alle delene på multimikseren kan vaskes
i oppvaskmaskin unntatt sokkelen.
Tips: Ikke klem deler av kunststoff fast
i maskinen, da de kan bli deformert.
Multifunksjonskniven må alltid legges ned med
kjegleåpningen nedover.
Sokkelen må kun tørkes av med en fuktig klut.
Eksempler på bruk –
Multifunksjonskniven
Urter
Maksimale mengde: 10 g
Trinn: 7 (4)
Arbeidstid: 20–30 sekunder
Bemerkning: Arbeid kun i tørr bolle.
Løk, hvitløk
Maksimale mengde: 100 g
Trinn: 7 (4)
Arbeidstid: 5–7 sekunder
Bemerkning: Del løken i fire båter.
21
no
Nøtter, mandler
Maksimale mengde: 100 g
Trinn: 7 (4)
Arbeidstid: 1–1½ minutter
Kjøtt
Maksimale mengde: 300 g
Trinn: 7 (4)
Arbeidstid: 30–60 sekunder
Bemerkning: Knoker, brusk og sener
må fjernes.
Skjær kjøttet i grove stykker.
Grønnsakmos, grønnsaksuppe
Maksimale mengde: 375 g
Trinn: 7 (4)
Arbeidstid: 1 minutt
Majones
2 egg
15 g eddik
½ teskje sennep
1 knivsodd salt
1 knivsodd sukker
300–400 g olje
Ingrediensene bør ha samme temperatur.
 Ingredienser (unntatt olje) blandes noen
sekunder på trinn 7 (4).
 Oljen helles langsomt igjennom trakten
og blandes så lenge inntil majonesen
emulgerer.
Arbeidstid: 1½ minutter
Kjøttdeig, fylling, pâté
Maksimale mengde: 300 g
Trinn: 7 (4)
Arbeidstid: 1 minutt
Bemerkning: Kjøttet fylles på sammen med
resten av ingrediensene og krydder.
Miksing (miksete melkedrikker, sauser,
salatdressing og kremsupper)
Maksimal mengde, væske 0,5 l
Maksimale mengde, fast 375 g
Trinn: 7 (4)
Elting og røring av deig
Dersom det kun trenges en liten mengde deig
(MUM52..: inntil 500 g mel, MUM54../56..: inntil
560 g mel), så kan denne bearbeides
i multimikseren.
Gjærdeig (MUM52..)
Grunnoppskrift
inntil 500 g mel
1 knivsodd salt
25 g gjær eller 1 pakke gjærpulver
ca. 300 ml varmt vann
 Fyll først vann i bollen.
 Deretter helles alle de andre ingrediensene på.
Bearbeidingstid: 1 minutt på trinn 4.
Gjærdeig (MUM54../56..)
Grunnoppskrift
inntil 560 g mel
1 knivsodd salt
25 g gjær eller 1 pakke gjærpulver
ca. 335 ml varmt vann
 Fyll først vann i bollen.
 Deretter helles alle de andre ingrediensene på.
Bearbeidingstid: 1 minutt på trinn 7.
Endringer forbeholdes.
22
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
sv
Följ anvisningarna till köksmaskinen MUM5...!
Montering och start
Översiktsbilderna
Vik först ut uppslaget med bilder.
Bild 
1 Påmatare
2 Lock med mataröppning
3 Riv- och skärskivor
3a Vändbar skärskiva – tunt/tjockt
3b Vändbar riv- och strimmelskiva – grov/fin
3c Rivskiva – medelfin
4 Skivhållare
5 Multifunktionskniven
6 Blandarskål
7 Sockel
Bild 
Arbetsläge
För din säkerhet
Säkerhetsanvisningar
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=é™=ÇÉå=
î~ëë~=âåáîÉå=çÅÜ=ÇÉ=î~ëë~=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáJ
îçêå~K=q~=~äÇêáÖ=ëâáîçêå~=á=ëâ®êóíçêå~=ìí~å=
ÉåÄ~êí=ä®åÖëí=ìí=á=â~åíÉêå~>
c~íí~=ãìäíáÑìåâíáçåëâåáîÉå=ÉåÇ~ëí=á=ÇÉí=â®ÖÉäJ
Ñçêã~ÇÉ=ëâ~ÑíÉí=å®ê=âåáîÉå=ëâ~=ë®íí~ë=á=êÉëéÉâJ
íáîÉ=í~ë=äçëëK
p®íí=Ñ~ëíLäçëë~=ã~íÄÉêÉÇ~êíáääë~íëÉå=ÉåÇ~ëí=
ëÉÇ~å=ãçíçêå=ëí~åå~í=çÅÜ=ëíáÅââçåí~âíÉå=
®ê ìíÇê~ÖÉå=ìê=î®ÖÖâçåí~âíÉåK
píáÅâ=~äÇêáÖ=åÉÇ=ÑáåÖê~êå~=á=ã~í~êê∏êÉíK=
^åî®åÇ ~ääíáÇ=é™ã~í~êÉå=Ñ∏ê=~íí=ã~í~=åÉêK
lÄë>
j~íÄÉêÉÇ~êíáääë~íëÉå=ã™ëíÉ=î~ê~=ÜÉäí=áÜçéãçåJ
íÉê~Ç=çÅÜ=äçÅâÉíë=ä™ëâáä=ëâ~=Ü~=îêáÇáíë=íáää=ëíçéé=
áåå~å=íáääë~íëÉå=ë®ííë=é™=â∏âëã~ëâáåÉåë=
Çêáîìíí~Ö=çÅÜ=ëí~êí~ëK=jçåíÉê~=~äÇêáÖ=áÜçé=
ã~íÄÉêÉÇ~êíáääë~íëÉå=ãÉÇ~å=ÇÉå=ëáííÉê=
é™ â∏âëã~ëâáåÉåë=Çêáîìíí~ÖK
j~íÄÉêÉÇ~êíáääë~íëÉå=Ñ™ê=ÉåÇ~ëí=ëí~êí~ë=
á ÇÉ ~åÖáîå~=~êÄÉíëä®ÖÉå~K
pí~êí~=~äÇêáÖ=Éå=íçã=ã~íÄÉêÉÇ~êíáääë~íëK
i™í=áåíÉ=Ä~êå=Éåë~ãã~=~åî®åÇ~=éêçÇìâíÉåK
Överbelastningsskydd
Bild 
Det inbyggda överbelastningsskyddet hindrar
köksmaskinens motor från att överbelastas.
Vid överbelastning bryts skivhållaren på drivaxeln
av men det är enkelt att byta till ny skivhållare.
Nya skivhållare finns att köpa hos service.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Viktigt
De rekommenderade riktvärden för olika
arbetshastigheter som finns i denna
bruksanvisning gäller för maskiner med
strömvred med 7 lägen. För maskiner med
strömvred med 4 lägen återfinner du värdena
inom parentes efter det första värdet.
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ=
é™=ÇÉ=î~ëë~=âåáî~êå~>
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=å®ê=Çì=í~ê=á=ãìäíáÑìåâíáçåëâåáîÉå=
çÅÜ=êáîJ=çÅÜ=ëâ®êëâáîçêå~K
lÄë>
j~íÄÉêÉÇ~êíáääë~íëÉå=ã™ëíÉ=î~ê~=ÜÉäí=áÜçéJ
ãçåíÉê~Ç=çÅÜ=äçÅâÉíë=ä™ëâáä=ëâ~=Ü~=îêáÇáíë=íáää=
ëíçéé=áåå~å=íáääë~íëÉå=ë®ííë=é™=â∏âëã~ëâáåÉåë=
Çêáîìíí~Ö=çÅÜ=ëí~êí~ëK=bîÉåíìÉääí=ã™ëíÉ=ä™ëâáäÉå=
Ü™ää~ë=Ñ~ëí=ãÉÇ=íìããÉåK
içÅâÉí=Ö™ê=áåíÉ=~íí=í~=~î=å®ê=ã~ëâáåÉå=®ê=áÖ™åÖ=
ÉääÉê=ë™=ä®åÖÉ=ëçã=íáääë~íëÉå=ëáííÉê=ãçåíÉê~Ç=
é™ â∏âëã~ëâáåÉåK
Multifunktionskniv
Bild 
för att hacka, göra puré, blanda, knåda, finfördela
och för att göra såser och blanda drinkar.
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 4.
 Ta bort skyddslocket från det drivuttag som
är avsett för mixern.
 Sätt skålen på sockeln och vrid moturs tills
den fastnar.
 Håll kniven i det kägelformade skaftet och
sätt i den.
 Lägg i livsmedlet.
 Sätt på locket (observera markeringen) och
vrid moturs tills låskilen vrids in i öppningen.
Låskilen måste vridas in i öppningen
på handtaget.
 Sätt matberedartillsatsen på drivuttaget
och kontrollera att markeringen hamnar rätt.
Vrid sedan fast den moturs till stoppet.
Köksmaskinen startar inte om inte
matberedartillsatsen sitter ordentligt fast
på rätt sätt.
 Vrid strömvredet till önskad hastighet.
 Fyll på med mera livsmedel genom
påfyllnadsöppningen under gång.
23
sv
Efter arbetet
 Stäng av maskinen med strömvredet och
lossa matberedartillsatsen från drivuttaget.
 Vrid locket medurs och ta bort det.
 Töm matberedartillsatsen.
Håll fast multifunktionskniven i skaftet
i matberedartillsatsen under tömningen.
 Fatta multifunktionskniven i skaftet och
ta ut den.
Riv- och skärskivor
Bild 
Vändbar skärskiva –
tunt/tjockt
för att skära frukt och grönsaker.
Bearbeta på hsatighet 5 (3).
Beteckning på den vändbara skärskivan:
”1” för tjocka skivor
”3” för tunna skivor
lÄë>
aÉå=î®åÇÄ~ê~=ëâ®êëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=
ëâ®ê~=Ü™êÇçëíI=Äê∏ÇI=ëã™Ñê~åëâ~=ÉääÉê=ÅÜçâä~ÇK=
hçâí=éçí~íáë=ãÉÇ=Ñ~ëí=âçåëáëíÉåë=ëâ®êë=Ñ∏êëí=
ëÉÇ~å=ÇÉ=â~ääå~íK
Vändbar riv- och
strimmelskiva – grov/fin
lämplig för att riva och strimla
grönsaker, rotfrukter, potatis,
frukt och ost utom hårdost (t.ex. parmesanost).
Använd hastighet 3 (2) eller 4 (3).
Beteckning på den vändbara rivskivan:
”2” för grovrivet
”4” för finrivet
lÄë>
aÉå=î®åÇÄ~ê~=êáîëâáî~å=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=~íí=êáî~=
å∏ííÉê=ãÉÇK=lëíI=íóé=eÉêêÖ™êÇ=çÅÜ=dêÉî¨I=êáîÉë=
~ääíáÇ=ãÉÇ=ÇÉå=Öêçî~=ëáÇ~å=é™=Ü~ëíáÖÜÉí=T=EQFK
Rivskiva – medelfin
lämplig för att riva råa potatisar,
hård ost (t.ex. parmesanost),
kall choklad och nötter.
Bearbeta på hsatighet 7 (4).
lÄë>
aÉåå~=êáîëâáî~=®ê=áåíÉ=ä®ãéäáÖ=Ñ∏ê=~íí=êáî~=çëíI=
íKÉñK eÉêêÖ™êÇ=çÅÜ=dêÉî¨=çÅÜ=ãàìâ~êÉ=çëíëçêíÉêK
 Tryck på låsknappen och sväng upp
funktionsarmen till läge 4.
 Ta bort skyddslocket från det drivuttag som
är avsett för mixern.
 Sätt skålen på sockeln och vrid moturs tills
den fastnar.
 Sätt i önskad skiva med önskad sida uppåt
i skivhållaren. Observera att rivskivan bara
har en skärsida.
24
 Lägg i skivhållaren.
 Sätt på locket (observera markeringen) och
vrid moturs tills låskilen vrids in i öppningen.
 Sätt matberedartillsatsen på drivuttaget och
vrid moturs till stoppet.
 Vrid strömvredet till önskad hastighet:
 Lägg livsmedlet i matarröret och tryck lätt
med påmataren.
lÄë>
q∏ã=ëâ™äÉå=å®ê=ÇÉí=ÄÉ~êÄÉí~ÇÉ=äáîëãÉÇäÉí=å™ê=
ëâáîÜ™ää~êÉåë=ìåÇÉêâ~åíK
Tips: Skivor av t.ex. morötter blir jämntunna om
du fyller matarröret med morötter och bearbetar
dem knippvis.
Viktigt
Om livsmedlet kläms fast eller fastnar i matberedartillsatsen, stäng av köksmaskinen
med strömvredet, dra ut stickkontakten ur
vägguttaget, vänta till motorn står helt stilla,
lyft av matberedartillsatsen från drivuttaget,
ta av locket och töm påfyllnadsöppningen.
Efter arbetet
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ=ë™=~íí=Çì=áåíÉ=ëâ~Ç~ê=ÇáÖ
q~=~äÇêáÖ=ìí=Ä~ê~=êáîJ=ÉääÉê=ëâ®êëâáî~å=ìí~å=
äóÑí ~ääíáÇ=ìí=ëâáîÜ™ää~êÉå=ãÉÇ=ëâáî~å=é™=éä~íë=
á ëâáîÜ™ää~êÉåK
 Stäng av maskinen med strömvredet och
lossa matberedartillsatsen från drivuttaget.
 Vrid locket medurs och ta bort det.
 Lyft ut skivhållaren med skivan ur skålen.
Rengöring och skötsel
s~ê=Ñ∏êëáâíáÖ>
^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK=
jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK=
Samtliga delar utom matberedartillsatsens
drivsockel kan rengöras i diskmaskin.
Tips: Ställ delarna på sådant sätt i diskmaskinen
att de inte kan deformeras under diskningen.
Kläm inte fast dem. Diska i överkorgen på äldre
diskmaskiner. Lägg alltid multifunktionskniven
med öppningen nedåt.
Drivsockeln torkas endast ren med fuktig trasa.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
sv
Exempel på vad du kan göra med
maskinen – Multifunktionskniven
Färskt kryddgrönt
Max mängd: 10 g
Använd hastighet: 7 (4)
Tid för bearbetning: 20–30 sekunder
Anmärkning: Skålen och det färska kryddgröna
måste vara torra.
Gul lök, vitlök
Max mängd: 100 g
Använd hastighet: 7 (4)
Tid för bearbetning: 5–7 sekunder
Anmärkning: Dela gul lök först i fyra bitar.
Nötter, mandel
Max mängd: 100 g
Använd hastighet: 7 (4)
Tid för bearbetning: 1–1½ minuter
Kött
Max mängd: 300 g
Använd hastighet: 7 (4)
Tid för bearbetning: 30–60 sekunder
Anmärkning: Ta bort brosk, ben, skinn och
senor.
Skär kött i stora tärningar.
Grönsaksmos, grönsakssoppor
Max mängd: 375 g
Använd hastighet: 7 (4)
Tid för bearbetning: 1 minut
Majonnäs
2 ägg
15 g vinäger
½ tsk fransk senap
1 krm salt
1 krm socker
300–400 g matolja
Alla ingredienser måste ha samma temperatur.
 Blanda ingredienserna (utom matoljan) några
sekunder på hastighet 7 (4).
 Häll matoljan långsamt genom matarröret
och fortsätt blanda till jämntjock konsistens.
Tid för bearbetning: 1½ minut
Blandad köttfärs, fyllningar, pastejer
Max mängd: 300 g
Använd hastighet: 7 (4)
Tid för bearbetning: 1 minut
Anmärkning: Lägg kött och övriga ingredienser
och kryddor i skålen.
Blanda (mjölkdrinkar, såser,
salladsdressing, cremesoppa)
Max mängd vätska, 0,5 l
Max mängd, fasta ingredienser 375 g
Använd hastighet: 7 (4)
Blanda smet och knåda deg
Det går bra att blanda resp. knåda liten
mängd deg (MUM52..: max 500 g vetemjöl,
MUM54../56..: max 560 g vetemjöl)
i matberedartillsatsen.
Deg (MUM52..)
Grundrecept
upp till 500 g vetemjöl alt. ½ l degspad
1 krm salt
25 färsk jäst eller 1 pkt torrjäst
ca. 300 ml fingervarmt vatten (37 ºC för färsk
jäst; ca 40 ºC för torrjäst, se förpackningen)
 Häll först i vattnet i skålen.
 Tillsätt därefter samtliga övriga ingredienser.
Tid för bearbetning: 1 minut på hastighet 4.
Deg (MUM54../56..)
Grundrecept
upp till 560 g vetemjöl alt. ½ l degspad
1 krm salt
25 färsk jäst eller 1 pkt torrjäst
ca. 335 ml fingervarmt vatten (37 ºC för färsk
jäst; ca 40 ºC för torrjäst, se förpackningen)
 Häll först i vattnet i skålen.
 Tillsätt därefter samtliga övriga ingredienser.
Tid för bearbetning: 1 minut på hastighet 7.
Rätten till ändringar förbehålles.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
25
fi
Noudata yleiskoneen MUM5... käyttöohjeita!
Laitteen osat
Käännä esiin kuvasivut.
Kuva 
1 Syöttöpainin
2 Kansi, jossa on täyttösuppilo
3 Hienonnusterät
3a Käännettävä viipalointiterä – paksu/ohut
3b Käännettävä raastinterä – karkea/hieno
3c Raasteterä – keskihieno
4 Teränpidin
5 Monitoimiterä
6 Kulho
7 Alusta
Kuva 
Käyttöasento
Turvallisuusasiaa
Turvallisuusohjeita
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
ûä®=âçëâÉ=ÜáÉåçååìëíÉêáÉå=íÉê®îááå=íÉêááå=í~á=
ëóêàááåK=q~êíì=ÜáÉåçååìëíÉêááå=î~áå=íÉê®å=
êÉìå~ëí~>
hìå=âááååáí®í=à~=áêêçí~í=ãçåáíçáãáíÉê®åI=í~êíì=
íÉê®®å=î~áå=ëÉå=ãìçîáçë~ëí~K
hááååáí®=à~=áêêçí~=íÉÜçäÉáââìêá=î~áåI=âìå=ãççííçêá=
çå=éóë®Üíóåóí=à~=éáëíçíìäéé~=áêêçíÉííì=
éáëíçê~ëá~ëí~K
ûä®=ä~áí~=ëçêãá~=í®óíí∏ëìééáäççåK
qó∏åå®=~áåÉâëÉí=ëáë®®åé®áå=ëó∏íí∏é~áåáãÉää~K
eìçãK>
h®óí®=íÉÜçäÉáââìêá~=î~áåI=âìå=ëÉå=â~áââá=çë~í=
çî~í é~áâçáääÉÉå=âááååáíÉííóáå®K=
hçâç~ Éåëáå íÉÜçäÉáââìêá=à~=âááååáí®=ëÉ=î~ëí~=
ëáííÉå=éÉêìëâçåÉÉëÉÉåK
h®óí®=íÉÜçäÉáââìêá~=î~áå=áäãçáíÉíìëë~=
â®óíí∏~ëÉååçëë~K
ûä®=â®óååáëí®=íÉÜçäÉáââìêá~=íóÜà®å®K
máÇ®=éáÉåÉí=ä~éëÉí=äçáíçää~=ä~áííÉÉëí~K
Murtumiskohta
Kuva 
Integroitu murtumiskohta suojaa laitteen
käyttöakselia vaurioitumiselta.
Käyttöliitäntään kiinnitetty teränpidin murtuu
ylikuormituksessa. Sen tilalle voi helposti vaihtaa
uuden. Uuden teränpitimen voit tilata
huoltopalvelusta.
26
Käyttö
Tärkeä ohje
Käyttöohjeessa suositellut työnopeuden viitearvot koskevat koneita, joissa on 7-asentoinen
valitsin. Jos koneessa on 4-asentoinen valitsin,
vastaavat tiedot on annettu suluissa.
s~êç=íÉê®î®®=íÉê®®=Ó=äçìââ~~åíìãáëJ
î~~ê~>
h®ëáííÉäÉ=î~êçÉå=ãçåáíçáãáíÉê®®=à~=
ÜáÉåçååìëíÉêá®K
eìçãK>
s~ëí~=âìå=íÉÜçäÉáââìêáå=â~áââá=çë~í=çî~í=é~áâçáäJ
äÉÉå=âááååáíÉííóáå®=à~=â~åëá=äìâáííìå~I=îçá=íÉÜçäÉáâJ
âìêáå=~ëÉíí~~=é~áâ~ääÉÉå=óäÉáëâçåÉÉëÉÉå=
à~ â®óååáëí®®K=máÇ®=í~êîáíí~Éëë~=éÉìâ~äçää~=
âááååá â~ååÉå=åçâ~ëí~K
h~åíí~=Éá=îçá=áêêçíí~~=â®óí∏å=~áâ~å~=Éáâ®=ëáääçáå=
âìå=íÉÜçäÉáââìêá=çå=é~áâ~ää~~å=óäÉáëâçåÉÉëë~K
Monitoimiterä
Kuva 
Pilkkoo, soseuttaa, sekoittaa, vaivaa, hienontaa
ja valmistaa kastikkeet ja juomat.
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 4.
 Poista tehosekoittimen käyttöliitännän
suojakansi.
 Aseta kulho alustan päälle ja käännä
vastapäivään vasteeseen asti.
 Kiinnitä terä muoviosaan.
 Laita ainekset sisään.
 Aseta kansi paikalleen (huomioi merkki)
ja käännä vastapäivään kannen nokan
vasteeseen asti. Kannen nokan tulee
lukittua kahvassa olevaan kiinnityskohtaan.
 Aseta teholeikkuri käyttöliitännän päälle, ota
samalla huomioon merkki. Käännä kulhoa
vastapäivään vasteeseen asti.
Laite käynnistyy vain, kun teholeikkuri on
käännetty vasteeseen asti.
 Valitse haluamasi nopeus valitsimella.
 Lisää elintarvikkeita käytön aikana vain
täyttöaukon kautta.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
fi
Käytön jälkeen
 Pysäytä kone valitsimesta ja irrota
teholeikkuri käyttöliitännästä.
 Käännä kantta oikealle ja irrota.
 Tyhjennä teholeikkuri. Pidä samalla kiinni
monitoimiterän muoviosasta, jottei terä irtoa
teholeikkurista.
 Poista monitoimiterä tarttumalla sen
muoviosaan.
Hienonnusterät
Kuva 
Käännettävä viipalointiterä –
paksu/ohut
viipaloi hedelmät ja kasvikset
Käyttönopeus 5 (3).
Käännettävän viipalointiterän merkinnät:
»1« paksuille viipaleille
»3« ohuille viipaleille
eìçãK>
h®®ååÉíí®î®=îááé~äçáåíáíÉê®=Éá=ëçîÉääì=âçî~å=
àììëíçåI=äÉáî®åI=ë®ãéóä∏áÇÉå=í~á=ëìâä~~å=
îááé~äçáåíááåK=sááé~äçá=âÉáíÉíóí=éÉêìå~í=î~áå=âóäãáå®K
Käännettävä raastinterä –
karkea/hieno
raastaa vihannekset, hedelmät ja
juuston, paitsi kovan juuston
(esim. parmesaani).
Käyttönopeus 3 (2) tai 4 (3).
Käännettävän raastinterän merkinnät:
»2« karkealle raasteelle
»4« hienolle raasteelle
eìçãK>
h®®ååÉíí®î®=ê~~ëíáåíÉê®=Éá=ëçîÉääì=é®Üâáå∏áÇÉå=
êçìÜáãáëÉÉåK=o~~ëí~=éÉÜãÉ®®=àììëíç~=î~áå=
íÉê®å=â~êâÉ~ää~=éìçäÉää~=åçéÉìÇÉää~=T=EQFK
Raasteterä – keskihieno
raastaa raa’at perunat ja kovan
juuston (esim. parmesanin)
sekä rouhii jäähdytetyn suklaan
ja pähkinät.
Käyttönopeus 7 (4).
eìçãK>
o~~ëíÉíÉê®=Éá=ëçîÉääì=éÉÜãÉ®å=àììëíçå=í~á=
àììëíçîááé~äÉáÇÉå=ê~~ëí~ãáëÉÉåK
 Paina avaamispainiketta ja käännä varsi
asentoon 4.
 Poista tehosekoittimen käyttöliitännän
suojakansi.
 Aseta kulho alustan päälle ja käännä
vastapäivään vasteeseen asti.
 Aseta viipalointi- tai raastinterä teränpitimeen
haluamasi puoli ylöspäin.
Raasteterässä on vain yksi toimiva puoli.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Kiinnitä teränpidin.
 Aseta kansi paikalleen (huomioi merkki)
ja käännä vastapäivään kannen nokan
vasteeseen asti.
 Aseta teholeikkuri käyttöliitännän päälle
ja käännä vastapäivään vasteeseen asti.
 Valitse haluamasi nopeus valitsimella:
 Laita ainekset täyttösuppiloon ja työnnä
niitä kevyesti sisäänpäin syöttöpainimella,
tarkkaile täyttökorkeutta.
eìçãK>
j~âëáãá=í®óíí∏âçêâÉìë=çå=íÉê®åéáíáãÉå=å~î~å=
~ä~êÉìå~ëë~K
Vinkki: Kun hienonnettavat ainekset ovat ohuita,
käsittele ne nipuittain, niin saat tasaisemman
lopputuloksen.
Tärkeä ohje
Jos ainekset juuttuvat kiinni teholeikkuriin,
katkaise virta yleiskoneesta, irrota
pistotulppa pistorasiasta, odota että
moottori pysähtyy, poista teholeikkurin kansi
ja tyhjennä täyttösuppilo.
Käytön jälkeen
içìââ~~åíìãáëî~~ê~
fêêçí~=ÜáÉåçååìëíÉê®í=î~áå=óÜÇÉëë®=
íÉê®åéáíáãÉå=â~åëë~K
 Katkaise virta koneesta valitsimella ja irrota
teholeikkuri käyttöliitännästä.
 Käännä kantta oikealle ja irrota.
 Poista teränpidin ja hienonnusterä kulhosta.
Puhdistus
eìçãK>
ûä®=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=éìÜÇáëíìë~áåÉáí~K=i~áííÉÉå=
éáåå~í=îçáî~í=î~ìêáçáíì~=
Voit pestä kaikki osat astianpesukoneessa,
paitsi teholeikkurin jalustaa.
Vinkki: Varo, että muoviosat eivät jää
puristuksiin astianpesukoneessa, niiden muoto
saattaa muuttua pesun aikana.
Aseta monitoimiterä aina aukkopuoli alaspäin
astianpesukoneeseen.
Pyyhi jalusta puhtaaksi vain kostealla liinalla.
27
fi
Käyttöohjeita – Monitoimiterä
Yrtit
Maksimimäärä: 10 g
Asento: 7 (4)
Käsittelyaika: 20–30 sekuntia
Huomautus: Käytä vain kuivaa kulhoa.
Sipulit, valkosipuli
Maksimimäärä: 100 g
Asento: 7 (4)
Käsittelyaika: 5–7 sekuntia
Huomautus: Paloittele sipulit neljään osaan.
Pähkinät, mantelit
Maksimimäärä: 100 g
Asento: 7 (4)
Käsittelyaika: 1–1½ minuuttia
Liha
Maksimimäärä: 300 g
Asento: 7 (4)
Käsittelyaika: 30–60 sekuntia
Huomautus: Poista lihasta luut, rustot ja jänteet.
Paloittele liha suurehkoiksi paloiksi.
Vihannessose, vihanneskeitot
Maksimimäärä: 375 g
Asento: 7 (4)
Käsittelyaika: 1 minuutti
Majoneesi
2 munaa
15 g etikkaa
½ tl sinappia
ripaus suolaa
ripaus sokeria
300–400 g öljyä
Ainesten pitää olla huoneenlämpöisiä.
 Sekoita aineksia (paitsi öljyä) muutama
sekunti nopeudella 7 (4).
 Kaada öljyä hitaasti suppilon kautta ja sekoita
niin kauan, kunnes majoneesi emulgoituu.
Käsittelyaika: 1½ minuuttia
Lihataikinat, täytteet, pasteijat
Maksimimäärä: 300 g
Asento: 7 (4)
Käsittelyaika: 1 minuutti
Huomautus: Laita liha kulhoon yhdessä muiden
ainesten ja mausteiden kanssa.
Sekoittaminen (maitojuomat, kastikkeet,
salaattikastikkeet ja kermaiset keitot)
Maksimimäärä, nesteitä 0,5 l
Maksimimäärä, kiinteitä aineksia 375 g
Asento: 7 (4)
Taikinan vaivaaminen ja sekoittaminen
Jos tarvitset vain pienen määrän taikinaa
(MUM52..: enintään 500 g jauhoja,
MUM54../56..: enintään 560 g jauhoja),
voit valmistaa taikinan teholeikkurissa.
Hiivataikina (MUM52..)
Perusohje
max. 500 g jauhoja
ripaus suolaa
25 g hiivaa tai vastaava määrä kuivahiivaa
noin 300 ml lämmintä vettä
 Mittaa ensin vesi kulhoon.
 Lisää sitten kaikki muut ainekset.
Käsittelyaika: 1 minuutti nopeudella 4.
Hiivataikina (MUM54../56..)
Perusohje
max. 560 g jauhoja
ripaus suolaa
25 g hiivaa tai vastaava määrä kuivahiivaa
noin 335 ml lämmintä vettä
 Mittaa ensin vesi kulhoon.
 Lisää sitten kaikki muut ainekset.
Käsittelyaika: 1 minuutti nopeudella 7.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
28
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
es
Ténganse presentes las instrucciones
de uso de la unidad básica (robot de cocina)
MUM5...!
Descripción del aparato
Despliegue, por favor, las páginas con
las ilustraciones.
Fig. 
1 Empujador
2 Tapa con boca de llenado
3 Cuchillas picadoras
3a Cuchilla reversible para cortar –
gruesa/fina
3b Cuchilla reversible para rallado –
grueso/fino
3c Disco rallador – semifino
4 Soporte portadiscos
5 Cuchilla multifunción
6 Recipiente
7 Base
Fig. 
Posición de trabajo
Observaciones para su seguridad
Advertencias de seguridad
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
kç=íçÅ~ê=åá=ã~åáéìä~ê=åìåÅ~=Åçå=ä~ë=ã~åçë=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=åá=äçë=ÇáëÅçë=éáÅ~ÇçêÉëK=flpìàÉí~ê=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=éáÅ~Ççê~ë=ëμäç=éçê=Éä=ÄçêÇÉ>
jçåí~ê=ç=êÉíáê~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=ãìäíáÑìåÅáμå=
ëìàÉí•åÇçä~=ëμäç=éçê=Éä=ë~äáÉåíÉ=ÅμåáÅç=èìÉ=
áåÅçêéçê~K
jçåí~ê=ç=êÉíáê~ê=Éä=ãáåáéêçÅÉë~Ççê=ëμäç=
Éëí~åÇç=Éä=~ÅÅáçå~ãáÉåíç=é~ê~Çç=ó=Éä=Å~ÄäÉ=ÇÉ=
ÅçåÉñáμå=êÉíáê~Çç=ÇÉ=ä~=íçã~=ÇÉ=ÅçêêáÉåíÉK
kç=áåíêçÇìÅáê=ä~ë=ã~åçë=Éå=ä~=ÄçÅ~=ÇÉ=ääÉå~ÇçK
bãéìà~ê=äçë=~äáãÉåíçë=ëáÉãéêÉ=Åçå=Éä=
Éãéìà~ÇçêK
fl^íÉåÅáμå>
ríáäáò~ê=Éä=ãáåáéêçÅÉë~Ççê=ëμäç=Éëí~åÇç=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=~êã~ÇçK=
flkç=~êã~ê=åìåÅ~=Éä=ãáåáéêçÅÉë~Ççê=Éëí~åÇç=
ãçåí~Çç=Éå=ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò>
ríáäáò~ê=Éä=ãáåáéêçÅÉë~Ççê=ëμäç=Éå=ä~=éçëáÅáμå=
ÇÉ íê~Ä~àç=êÉëÉ¥~Ç~K
kç=ìíáäáò~ê=åìåÅ~=Éä=ãáåáéêçÅÉë~Ççê=Éå=î~Å∞ç=
Eëáå ~äáãÉåíçëFK=
j~åíÉåÉê=Éä=~é~ê~íç=ÑìÉê~=ÇÉä=~äÅ~åÅÉ=
ÇÉ äçë åá¥çëK
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Punto de rotura prescrito
Fig. 
El punto de rotura prescrito constituye una
medida de protección del accionamiento
del aparato.
En caso de sobrecarga, el arrastrador
de la rosca transportadora se rompe, pudiéndose sustituir con toda facilidad. Los soportes
portadiscos de repuesto se pueden adquirir a
través del Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
Usar el aparato
Advertencia importante
Los valores de referencia respecto a la velocidad de trabajo que facilitan en las presentes
instrucciones de uso se refieren a aparatos
con mando giratorio de siete posiciones.
Para los aparatos con mando giratorio
de cuatro posiciones, los valores están
indicados entre paréntesis.
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë=~=Å~ìë~=ÇÉ=ä~ë=
ÅìÅÜáää~ë=Åçêí~åíÉë>
e~ó=èìÉ=éêÉëí~ê=ëìã~=~íÉåÅáμå=ó=ÅìáÇ~Çç=
~ä ã~åÉà~ê=ç=ã~åáéìä~ê=ä~=ÅìÅÜáää~=ãìäíáÑìåÅáμå=
ó äçë=ÇáëÅçë=Åçêí~ÇçêÉë=ç=éáÅ~ÇçêÉëK
fl^íÉåÅáμå>
bä=ãáåáéêçÅÉë~Ççê=ëμäç=ëÉ=éçÇê•=ãçåí~ê=ëçÄêÉ=
ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=ÇÉä=êçÄçí=ÇÉ=ÅçÅáå~=ó=ìë~ê=ëá=Éëí•=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=~êã~Çç=ó=ä~=í~é~=ëÉ=Ü~=Öáê~Çç=
Ü~ëí~=Éä=íçéÉ=ÇÉä=ë~äáÉåíÉK=bå=Å~ëç=åÉÅÉë~êáç=
ÇÉÄÉê•=ëìàÉí~êëÉ=Éä=ë~äáÉåíÉ=ÇÉ=ä~=í~é~=Åçå=
Éä ÇÉÇç=éìäÖ~êK
i~=í~é~=åç=ëÉ=éìÉÇÉ=êÉíáê~ê=Çìê~åíÉ=Éä=ÑìåÅáçå~J
ãáÉåíç=ÇÉ=ä~=ã•èìáå~=åá=í~ãéçÅç=Éå=Å~ëç=
ÇÉ ÉåÅçåíê~êëÉ=ãçåí~Çç=Éä=ãáåáéêçÅÉë~Ççê=
Éå ä~=Ä~ëÉ=ãçíêáò=ÇÉä=êçÄçí=ÇÉ=ÅçÅáå~K
Cuchilla multifunción
Fig. 
Para picar, hacer puré, batir, preparar salsas
o batidos.
 Pulsar la tecla de desbloqueo y colocar
el brazo giratorio en la posición 4.
 Retirar la tapa protectora del accionamiento
de la jarra batidora.
 Colocar el recipiente sobre la base; girarlo
hacia la izquierda (sentido de marcha contrario al de las agujas del reloj) hasta el tope.
 Montar la cuchilla sujetándola por el saliente
cónico que incorpora.
29
es
 Cargar los alimentos que se desean procesar.
 Colocar la tapa (prestar atención a la marca),
girándola hacia la izquierda (sentido de
marcha contrario al de las agujas del reloj),
hasta el tope del saliente de la tapa.
El saliente de la tapa tiene que enclavar
en la ranura del asa.
 Colocar el miniprocesador sobre el accionamiento, prestando atención a la posición
de la marca. Girarlo hacia la izquierda
(sentido de marcha contrario al de las
agujas del reloj), hasta el tope.
El aparato no arranca si el miniprocesador no se ha colocado y enclavado
firmemente, girándolo hasta el tope.
 Colocar el mando giratorio en la posición
de trabajo apropiada.
 Introducir los ingredientes con el aparato
funcionando a través de la abertura para
incorporar ingredientes.
Tras concluir el trabajo
 Desconectar el aparato a través del mando
giratorio y retirar el miniprocesador del accionamiento.
 Girar la tapa del vaso de la batidora hacia
la derecha (sentido de marcha de las agujas
de reloj), hasta el tope. Retirarla.
 Vaciar el miniprocesador. Retener a tal efecto
la cuchilla multifunción en el miniprocesador
por el saliente cónico.
 Retirar la cuchilla multifunción sujetándola
por el saliente cónico.
Cuchillas picadoras
Fig. 
Cuchilla reversible para cortar
– gruesa/fina
para cortar frutar y verdura.
Procesar en el escalón «5» (3).
Denominación en la cuchilla reversible para
picar y cortar:
«1» designa la cara más gruesa
«3» para la cara más delgada
fl^íÉåÅáμå>
i~=ÅìÅÜáää~=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=Åçêí~ê=åç=Éë=
~ÇÉÅì~Ç~=é~ê~=Åçêí~ê=èìÉëç=Åìê~ÇçI=é~åI=
é~åÉÅáääçë=ó=ÅÜçÅçä~íÉK=`çêí~ê=ä~ë=é~í~í~ë=
ÅçÅáÇ~ë=åç=Ü~êáåçë~ë=ëμäç=Éëí~åÇç=Ñê∞~ëK
30
Cuchilla reversible para
rallado – grueso/fino
para rallar verdura, fruta y queso,
excepto queso duro curado (tipo
parmesano).
Procesar en el escalón 3 (2) ó 4 (3).
Denominación en la cuchilla reversible para
rallado:
«2» designa la cara más gruesa
«4» para la cara más fina
fl^íÉåÅáμå>
i~=ÅìÅÜáää~=êÉîÉêëáÄäÉ=é~ê~=ê~ää~Çç=åç=Éë=~ÇÉJ
Åì~Ç~=é~ê~=ê~ää~ê=åìÉÅÉëK=
o~ää~ê=äçë=èìÉëçë=Ää~åÇçë=ëμäç=Åçå=ä~=Å~ê~=
ÖêìÉë~=Éå=Éä=ÉëÅ~äμå=ÂTÊ=EQFK
Disco rallador – semifino
para rallar patatas crudas, queso
duro (tipo parmesano),
chocolate frío y nueces.
Procesar en el escalón «7» (4).
fl^íÉåÅáμå>
bä=ÇáëÅç=ê~ää~Ççê=åç=Éë=~ÇÉÅì~Çç=é~ê~=ê~ää~ê=
èìÉëçë=Ää~åÇçë=ó=Åçêí~ÄäÉë=íáéç=ÉÇ~ãÉê=
ç ÖçìÇ~K
 Pulsar la tecla de desbloqueo y colocar
el brazo giratorio en la posición 4.
 Retirar la tapa protectora del accionamiento
de la jarra batidora.
 Colocar el recipiente sobre la base; girarlo
hacia la izquierda (sentido de marcha
contrario al de las agujas del reloj) hasta
el tope.
 Montar el disco para rallar y picar, con la cara
adecuada hacia arriba, en el portadiscos.
El disco de rallado sólo se puede usar por
una cara.
 Montar el portadiscos.
 Colocar la tapa (prestar atención a la marca),
girándola hacia la izquierda (sentido
de marcha contrario al de las agujas del
reloj), hasta el tope del saliente de la tapa.
 Colocar el miniprocesador sobre el accionamiento y girarlo hacia la izquierda (sentido
de marcha contrario al de las agujas del
reloj), hasta el tope.
 Colocar el mando giratorio en la posición
de trabajo apropiada.
 Incorporar los alimentos que se desean
procesar en la boca de llenado; empujar
ligeramente con el empujador.
Prestar atención a la altura de llenado
admisible.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
es
fl^íÉåÅáμå>
bä=ã•ñáãç=åáîÉä=ÇÉ=ääÉå~Çç=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=Éå=Éä=
ÄçêÇÉ=áåÑÉêáçê=ÇÉä=ÅìÄç=ÇÉä=ëçéçêíÉ=éçêí~ÇáëÅçëK
Consejo práctico: Para lograr un corte regular
de los alimentos delgados, cortar éstos
en manojos.
Advertencia importante
En caso de quedar atascado el alimento
cortado o rallado en la máquina, desconectar el aparato (base motriz) y extraer el cable
de conexión de la toma de corriente.
Aguardar a que el accionamiento se haya
detenido. Retirar la tapa del miniprocesador
y vaciar el recipiente del mismo.
Tras concluir el trabajo
flmÉäáÖêç=ÇÉ=äÉëáçåÉë>
oÉíáê~ê=äçë=ÇáëÅçë=éáÅ~ÇçêÉë=ëμäç=
Åçåàìåí~ãÉåíÉ=Åçå=Éä=ëçéçêíÉ=éçêí~ÇáëÅçëK
 Desconectar el aparato a través del mando
giratorio y retirar el miniprocesador del
accionamiento.
 Girar la tapa del vaso de la batidora hacia
la derecha (sentido de marcha de las agujas
de reloj), hasta el tope. Retirarla.
 Retirar los discos picadores en el soporte
portadiscos del recipiente de mezcla.
Cuidados y limpieza
fl^íÉåÅáμå>
kç=ÉãéäÉ~ê=~ÖÉåíÉë=~ÖêÉëáîçë=ç=~Äê~ëáîçëK=
i~ë ëìéÉêÑáÅáÉë=éìÉÇÉå=êÉëìäí~ê=Ç~¥~Ç~ëK=
Todas las piezas, excepto la base, se pueden
lavar en el lavavajillas.
Consejo práctico: Al colocar las piezas
de plástico en el lavavajillas, prestar atención
a no aprisionarlas, de lo contrario podrían sufrir
deformaciones. Colocar la cuchilla multifunción
siempre con la abertura cónica hacia abajo.
Limpiar la base con un paño húmedo.
Ejemplos prácticos –
Cuchilla multifunción
Hierbas aromáticas
Máxima cantidad: 10 gramos
Posiciones: 7 (4)
Tiempo de elaboración: 20–30 segundos
Observación: Procesar sólo en un recipiente
de mezcla seco.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Cebollas, ajo
Máxima cantidad: 100 gramos
Posiciones: 7 (4)
Tiempo de elaboración: 5–7 segundos
Observación: Cortar la cebolla en cuatro trozos.
Nueces, almendras
Máxima cantidad: 100 gramos
Posiciones: 7 (4)
Tiempo de elaboración: 1–1½ minutos
Carne
Máxima cantidad: 300 gramos
Posiciones: 7 (4)
Tiempo de elaboración: 30–60 segundos
Observación: Retirar previamente los huesos,
cartílagos y tendones.
Cortar la pieza de carne en varios trozos
grandes.
Puré de verdura, sopas de verdura
Máxima cantidad: 375 gramos
Posiciones: 7 (4)
Tiempo de elaboración: 1 minuto
Mayonesa
2 huevos
15 gramos de vinagre
½ cucharilla de mostaza
1 pizca de sal
1 pizca de azúcar
300–400 gramos de aceite
Los ingredientes deberán tener todos la misma
temperatura.
 Mezclar los ingredientes (excepto el aceite)
durante algunos segundos en el posición
7 (4).
 Verter el aceite lentamente a través del
embudo y continuar mezclando hasta
que la mayonesa emulsione.
Tiempo de elaboración: 1½ minutos
Masas de carne, rellenos, pasteles
Máxima cantidad: 300 gramos
Posiciones: 7 (4)
Tiempo de elaboración: 1 minuto
Observación: Cargar la carne conjuntamente
con los ingredientes y las especias.
Mezclar (batidos de leche, salsas, aderezos
para ensaladas y sopas de crema)
Máxima cantidad admisible, líquido 0,5 litros
Máxima cantidad de alimentos sólidos
elaborable, 375 gramos
Posiciones: 7 (4)
31
es
pt
Trabajar y batir la masa.
En caso de necesitarse una pequeña cantidad
de masa (MUM52..: hasta 500 gramos de
harina, MUM54../56..: hasta 560 gramos de
harina), ésta se puede elaborar con el
miniprocesador.
Masa de levadura (MUM52..)
Receta básica
hasta 500 gramos de harina
1 pizca de sal
25 gramos de levadura ó 1 paquetito
de levadura seca
aprox. 300 ml de agua tibia
 Poner primero agua en el recipiente
de mezcla.
 Agregar a continuación los restantes
ingredientes.
Tiempo de elaboración: 1 minuto en el
escalón 4.
Masa de levadura (MUM54../56..)
Receta básica
hasta 560 gramos de harina
1 pizca de sal
25 gramos de levadura ó 1 paquetito
de levadura seca
aprox. 335 ml de agua tibia
 Poner primero agua en el recipiente
de mezcla.
 Agregar a continuación los restantes
ingredientes.
Tiempo de elaboración: 1 minuto en el
escalón 7.
Observar as Instruções de Serviço do robot
de cozinha MUM5...!
Panorâmica do aparelho
Por favor, desdobre as páginas com
as ilustrações.
Fig. 
1 Calcador
2 Tampa com canal de enchimento
3 Discos de triturar
3a Disco reversível de corte – grosso/fino
3b Disco reversível de ralar – grosso/fino
3c Disco de raspar – médio/fino
4 Suporte de discos
5 Lâmina de multifunções
6 Tigela
7 Base
Fig. 
Posição de trabalho
Para sua segurança
Instruções de segurança
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
k©ç=íçÅ~ê=å~ë=äßãáå~ë=~Ñá~Ç~ë=åÉã=å~ë=~êÉëJ
í~ë=Çç=ÇáëÅç=ÇÉ=éáÅ~êK=pÉÖìê~ê=çë=ÇáëÅçë=
ÇÉ íêáíìê~ê=~éÉå~ë=éÉäçë=ÄçêÇçë>
m~ê~=ãçåí~ê=É=ÇÉëãçåí~ê=~=äßãáå~=ãìäíáÑìåJ
´πÉëI=ëÉÖìê•Jä~=ëÉãéêÉ=éÉä~=ë~äáÆåÅá~=ÅμåáÅ~K
jçåí~êLÇÉëãçåí~ê=ç=ãìäíáãáëíìê~Ççê=ëμ=Åçã=
ç=~ÅÅáçå~ãÉåíç=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=é~ê~Çç=
É Åçã=~=ÑáÅÜ~=ÇÉëäáÖ~Ç~=Ç~=íçã~Ç~K
k©ç=íçÅ~ê=åç=Åçãé~êíáãÉåíç=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíçK
m~ê~=Éãéìêê~ê=çë=~äáãÉåíçëI=ìíáäáò~ê=ëÉãéêÉ=
ç Å~äÅ~ÇçêK
^íÉå´©ç>
ríáäáò~ê=ç=ãìäíáãáëíìê~Ççê=ëμ=å~=ëáíì~´©ç=
ÇÉ ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ãçåí~ÇçK=kìåÅ~=ãçåí~ê=
ç ãìäíáãáëíìê~Ççê=åç=~é~êÉäÜç=Ä~ëÉK
^ÅÅáçå~ê=ç=ãìäíáãáëíìê~Ççê=ëμ=å~=éçëá´©ç=
ÇÉ íê~Ä~äÜç=~éêÉëÉåí~Ç~K
kìåÅ~=~ÅÅáçå~ê=ç=ãìäíáãáëíìê~Ççê=î~òáçK
j~åíÉê=~ë=Åêá~å´~ë=~Ñ~ëí~Ç~ë=Çç=~é~êÉäÜçK
Ponto teórico de ruptura
Nos reservamos el derecho
de introducir modificaciones.
32
Fig. 
O ponto teórico de ruptura incorporado protege
o accionamento do aparelho.
Em caso de sobrecarga, o suporte de discos
parte-se no veio de accionamento, mas pode
ser facilmente substituído. Suportes de discos
novos podem ser adquiridos nos Serviços
Técnicos.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pt
Utilização do aparelho
Indicação importante
Os valores de referência para a velocidade
de trabalho recomendados nestas instruções
de serviço referem-se a aparelhos com
selector de 7 fases. Para aparelhos com
selector de 4 fases, os respectivos valores
encontram-se entre parêntesis.
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë=ÇÉîáÇç=
¶ äßãáå~=~Ñá~Ç~>
`ìáÇ~Çç=åç=ã~åÉà~ãÉåíç=Ç~=äßãáå~=
ãìäíáÑìå´πÉë=É=Ççë=ÇáëÅçë=ÇÉ=íêáíìê~êK
^íÉå´©ç>
pμ=ÇÉéçáë=Çç=ãáëíìê~Ççê=ãìäíáÑìå´πÉë=
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ãçåí~Çç=É=Ç~=í~ãé~=íÉê=ëáÇç=
êçÇ~Ç~=~í¨=~ç=ÉåÅçëíç=Çç=ÄáÅç=Ç~=í~ãé~I=
¨ éçëë∞îÉä=ãçåí~ê=É=~ÅÅáçå~ê=ç=ãáëíìê~Ççê=
ãìäíáÑìå´πÉë=å~=ã•èìáå~=ÇÉ=ÅçòáåÜ~K=
bîÉåíì~äãÉåíÉI=éêÉåÇÉê=ç=ÄáÅç=Ç~=í~ãé~=Åçã=
ç éçäÉÖ~êK
aìê~åíÉ=ç=ÑìåÅáçå~ãÉåíç=É=èì~åÇç=ç=ãáëíìJ
ê~Ççê=ãìäíáÑìå´πÉë=ÉëíáîÉê=~éäáÅ~Çç=å~=ã•èìáå~=
ÇÉ=ÅçòáåÜ~I=~=í~ãé~=å©ç=éçÇÉ=ëÉê=êÉíáê~Ç~K
Lâmina de multifunções
Fig. 
Para picar, fazer purés, misturar, amassar, triturar
e para preparar molhos e bebidas batidas.
 Premir a tecla de destravamento e colocar
o braço oscilante na posição 4.
 Retirar a tampa de protecção do accionamento do misturador.
 Aplicar a tigela sobre a base e rodar em
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
até ao encosto.
 Montar a lâmina na saliência cónica.
 Introduzir os alimentos a processar.
 Colocar a tampa (dar atenção à marcação)
e rodar em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até ao encosto do bico da
tampa. O bico da tampa tem que encaixar
no entalhe no punho.
 Assentar o misturador multifunções sobre
o accionamento, respeitando a marcação.
Rodar a tigela em sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até prender.
O aparelho não arranca, se o multimisturador não tiver sido rodado até ao
encosto.
 Regular o selector para a fase pretendida.
 Adicionar alimentos durante o funcionamento através da abertura de enchimento.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Depois do trabalho
 Desligar o aparelho no selector rotativo
e desmontar o multimisturador do accionamento.
 Retirar a tampa, rodando-a no sentido dos
ponteiros do relógio.
 Esvaziar o multimisturador. Para isso, manter
a lâmina multifunções presa na saliência
cónica no multimisturador.
 Desmontar a lâmina multifunções
na saliência cónica.
Discos de triturar
Fig. 
Disco reversível de corte –
grosso/fino
Para cortar frutos e legumes
Processamento na fase 5 (3).
Designação no disco reversível de corte:
«1» para o lado de corte mais grosso
«3» para o lado de corte mais fino
^íÉå´©ç>
l=ÇáëÅç=êÉîÉêë∞îÉä=ÇÉ=ÅçêíÉ=å©ç=¨=áåÇáÅ~Çç=é~ê~=
Åçêí~ê=èìÉáàç=êáàçI=é©çI=é©ÉòáåÜçë=É=ÅÜçÅçä~íÉK=
_~í~í~ë=ÅçòáÇ~ë=çì=ãìáíç=ÅçòáÇ~ë=ëμ=ÇÉîÉã=ëÉê=
Åçêí~Ç~ë=Ñêá~ëK
Disco reversível de ralar –
grosso/fino
Para ralar legumes, fruta
e queijo, excepto queijo rijo
(p. ex. Parmesão).
Processamento na fase 3 (2) ou 4 (3).
Designação no disco reversível para ralar:
«2» para o lado de raspar mais grosso
«4» para o lado de ralar mais fino
^íÉå´©ç>
l=ÇáëÅç=êÉîÉêë∞îÉä=ÇÉ=ê~ä~ê=å©ç=¨=áåÇáÅ~Çç=é~ê~=
ê~ä~ê=åçòÉëK=nìÉáàç=ãçäÉ=ëμ=ÇÉîÉ=ëÉê=ê~ä~Çç=Åçã=
ç=ä~Çç=Öêçëëç=å~=Ñ~ëÉ=T=EQFK
Disco de raspar – médio/fino
Para ralar batatas cruas, queijo
rijo (p. ex. Parmesão), chocolate
refrigerado e nozes.
Processamento na fase 7 (4).
^íÉå´©ç>
l=ÇáëÅç=é~ê~=ê~ä~ê=å©ç=¨=áåÇáÅ~Çç=é~ê~=ê~ä~ê=
èìÉáàç=ãçäÉ=É=Éã=Ñ~íá~ëK
 Premir a tecla de destravamento e colocar
o braço oscilante na posição 4.
 Retirar a tampa de protecção do accionamento do misturador.
 Aplicar a tigela sobre a base e rodar em
sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
até ao encosto.
33
pt
 Colocar os discos de cortar ou ralar no
suporte dos discos, com a parte desejada
para cima. O disco de raspar só é utilizável
numa das faces.
 Montar o suporte dos discos.
 Colocar a tampa (dar atenção à marcação)
e rodar em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até ao encosto do bico
da tampa.
 Assentar o multimisturador no accionamento
e rodar em sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até ao encosto.
 Regular o selector para a fase pretendida:
 Colocar os alimentos a processar no canal
de enchimento e, com o calcador, empurrálos suavemente, tendo em atenção a altura
de enchimento.
^íÉå´©ç>
^=~äíìê~=ã•ñáã~=ÇÉ=ÉåÅÜáãÉåíç=ëáíì~JëÉ=åç=
Å~åíç=áåÑÉêáçê=Çç=ÅìÄç=Çç=ëìéçêíÉ=Ççë=ÇáëÅçëK
Sugestão: Para um corte homogéneo,
processar os alimentos finos para cortar
enrolando-os num feixe.
Indicação importante
Se os alimentos a preparar prenderem
no multimisturador, desligar a máquina
de cozinha retirar a ficha da tomada, esperar
até o accionamento estar completamente
parado, retirar o multimisturador do accionamento, retirar a tampa do multimisturador
e esvaziar a abertura de enchimento.
Depois do trabalho
mÉêáÖç=ÇÉ=ÑÉêáãÉåíçë
oÉíáê~ê=çë=ÇáëÅçë=ÇÉ=íêáíìê~ê=ëçãÉåíÉ=Éã=
Åçåàìåíç=Åçã=ç=ëìéçêíÉ=Ççë=ÇáëÅçëK
 Desligar o aparelho no selector rotativo
e retirar o multimisturador do accionamento.
 Retirar a tampa, rodando-a no sentido
dos ponteiros do relógio.
 Retirar da tigela os discos de triturar
no suporte dos discos.
34
Limpeza e manutenção
^íÉå´©ç>
k©ç=ìíáäáò~êI=éçê=áëëçI=éêçÇìíçë=ÇÉ=äáãéÉò~=~Äê~ëáJ
îçëK=^ë=òçå~ë=ÉñíÉêáçêÉë=Çç=~é~êÉäÜç=éçÇÉã=ÑáÅ~ê=
Ç~åáÑáÅ~Ç~ëK=
Todas as peças, excepto a base do multimisturador, podem ser lavadas na máquina
de lavar loiça.
Sugestão: Não prender as peças de plástico
na máquina de lavar loiça, para evitar que
sofram deformações. Colocar a lâmina multifunções, sempre, com a abertura cónica
para baixo.
Limpar a base só com um pano húmido.
Exemplos de utilização –
Lâmina de multifunções
Ervas aromáticas
Quantidade máxima: 10 g
Fase: 7 (4)
Tempo de processamento: 20–30 segundos
Nota: Processamento só numa tigela seca.
Cebolas, alhos
Quantidade máxima: 100 g
Fase: 7 (4)
Tempo de processamento: 5–7 segundos
Nota: Cortar as cebolas em quartos.
Nozes, amêndoas
Quantidade máxima: 100 g
Fase: 7 (4)
Tempo de processamento: 1–1½ minutos
Carne
Quantidade máxima: 300 g
Fase: 7 (4)
Tempo de processamento: 30–60 segundos
Nota: Eliminar ossos, cartilagens e nervos.
Cortar a carne em pedaços grandes.
Cremes de legumes, sopas de legumes
Quantidade máxima: 375 g
Fase: 7 (4)
Tempo de processamento: 1 minuto
Maionese
2 ovos
15 g de vinagre
½ cl. de chá de mostarda
1 pitada de sal
1 pitada de açúcar
300–400 g de óleo
Os condimentos têm que estar todos à mesma
temperatura.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pt
el
 Misturar todos os ingredientes (menos
o óleo) durante alguns segundos
na fase 7 (4).
 Deitar o óleo lentamente através do funil
e continuar a mexer até a maionese
emulsionar.
Tempo de processamento: 1½ minutos
Empadões de carne, recheios, pastéis
Quantidade máxima: 300 g
Fase: 7 (4)
Tempo de processamento: 1 minuto
Nota: Introduzir a carne juntamente com
os restantes ingredientes e temperos.
Misturar (batidos de leite, molhos, molho
para saladas e sopas cremosas)
Quantidade máxima: líquida 0,5 l
Quantidade máxima, sólidos 375 g
Fase: 7 (4)
Amassar e mexer massa
Se for necessária uma pequena quantidade
de massa (MUM52..: até 500 g de farinha,
MUM54../56..: até 560 g de farinha), esta pode
ser preparada no multimisturador.
Massa levedada (MUM52..)
Receita base
até 500 g de farinha
1 pitada de sal
25 g de fermento ou 1 pacote de fermento seco
cerca 300 ml de água quente
 Primeiro, colocar água na tigela.
 Depois, adicionar todos os outros ingredientes.
Tempo de preparação: 1 minuto na fase 4.
Massa levedada (MUM54../56..)
Receita base
até 560 g de farinha
1 pitada de sal
25 g de fermento ou 1 pacote de fermento seco
cerca 335 ml de água quente
 Primeiro, colocar água na tigela.
 Depois, adicionar todos os outros ingredientes.
Tempo de preparação: 1 minuto na fase 7.
ÐñïóÝîôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò ôçò
êïõæéíïìç÷áíÞò MUM5...!
Ìå ìéá ìáôéÜ
Ðáñáêáëåßóèå í' áíïßîåôå ôéò óåëßäåò
ìå ôéò åéêüíåò.
Åéêüíá 
1 ÐéåóôÞò
2 ÊáðÜêé ìå ÷ùíß ðëÞñùóçò
3 Äßóêïé êïðÞò
3a Äßóêïò êïðÞò äýï ðëåõñþí
– ÷ïíôñü/øéëü êüøéìï
3b Äßóêïò ôñéøßìáôïò äýï ðëåõñþí
– ÷ïíôñü/øéëü ôñßøéìï
3c Äßóêïò ôñéøßìáôïò – ìÝôñéï ôñßøéìï
4 ÖïñÝáò äßóêùí
5 Ìá÷áßñé ðïëëáðëÞò ëåéôïõñãßáò
6 Ìðïë
7 ÂÜóç
Åéêüíá 
ÈÝóç åñãáóßáò
Ãéá ôçí áóöÜëåéÜ óáò
Õðïäåßîåéò áóöáëåßáò
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý
Ìçí ðéÜíåôå ôá êïöôåñÜ ìá÷áßñéá êáé ôéò
áêìÝò ôùí äßóêùí êïðÞò. ÐéÜíåôå ôïõò
äßóêïõò êïðÞò ìüíï óôçí Üêñç.
Ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç êáé áöáßñåóç ôïõ
ìá÷áéñéïý ðïëëáðëÞò ëåéôïõñãßáò
ôï ðéÜíåôå ìüíï óôçí êùíéêÞ âÜóç.
Ôïðïèåôåßôå/Áöáéñåßôå ôï ðïëõìßîåñ
ìüíï ìå áêéíçôïðïéçìÝíç ôçí êßíçóç
êáé ìå âãáëìÝíï ôï öéò áðü ôçí ðñßæá.
Ìç âÜæåôå ôá ÷Ýñéá óáò ìÝóá óôï óôüìéï
ðëÞñùóçò.
Ãéá ôï êáôüðéí óðñþîéìï ÷ñçóéìïðïéåßôå
ôïí ðéåóôÞ.
Ðñïóï÷Þ!
×ñçóéìïðïéåßôå ôï ðïëõìßîåñ ìüíï óå
ðëÞñùò óõíáñìïëïãçìÝíç êáôÜóôáóç.
Ìç óõíáñìïëïãåßôå ôï ðïëõìßîåñ ðïôÝ
óôç âáóéêÞ óõóêåõÞ.
Ëåéôïõñãåßôå ôï ðïëõìßîåñ ìüíï óôçí
áíáöåñüìåíç èÝóç åñãáóßáò.
Ìç ëåéôïõñãåßôå ðïôÝ Üäåéï ôï ðïëõìßîåñ.
ÊñáôÜôå ôá ðáéäéÜ ìáêñéÜ áðü ôç óõóêåõÞ.
Direitos reservados quanto a alterações.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
35
el
Óçìåßï ðñïãñáììáôéóìÝíçò èñáýóçò
 ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðïë åðÜíù óôç âÜóç
Åéêüíá 
Ôï åíóùìáôùìÝíï óçìåßï çèåëçìÝíçò
èñáýóçò ðñïóôáôåýåé ôçí êßíçóç ôçò
óõóêåõÞò.
Óå ðåñßðôùóç õðåñöüñôùóçò óðÜæåé
ï öïñÝáò äßóêïõ óôïí Üîïíá êßíçóçò
êáé ìðïñåß íá áíôéêáôáóôáèåß åýêïëá.
Êáéíïýñãéïé öïñåßò äßóêùí äéáôßèåíôáé
áðü ôçí õðçñåóßá ôå÷íéêÞò åîõðçñÝôçóçò
ðåëáôþí.
êáé óôñÝøôå ôï áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ
ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.
 ÔïðïèåôÞóôå ôï ìá÷áßñé óôç âÜóç
ôïõ êþíïõ.
 ÂÜëôå ìÝóá ôá ðñïò åðåîåñãáóßá
ôñüöéìá.
 ÔïðïèåôÞóôå áðü ðÜíù ôï êáðÜêé
(ðñïóÝîôå ôï óçìÜäé) êáé óôñÝøôå ôï
áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ
ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá ôçò ìýôçò ôïõ
êáðáêéïý. Ç ìýôç ôïõ êáðáêéïý ðñÝðåé
íá êïõìðþóåé óôç ó÷éóìÞ óôç ëáâÞ.
 ÔïðïèåôÞóôå ôï ðïëõìßîåñ åðÜíù óôçí
êßíçóç, ðñïóÝ÷ïíôáò ôï óçìÜäé. óôñÝøôå
ôï áíôßóôñïöá óôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ
ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.
Ç óõóêåõÞ äåí îåêéíÜ, áí ôï ðïëõìßîåñ
äåí åßíáé ãåñÜ âéäùìÝíï ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.
 Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
óôçí åðéèõìçôÞ âáèìßäá.
 ÓõìðëÞñùóç ôñïößìùí êáôÜ ôç
ëåéôïõñãßá áðü ôï Üíïéãìá
óõìðëÞñùóçò.
ÌåôÜ ôçí åñãáóßá
 ÁðåíåñãïðïéÞóôå ôç óõóêåõÞ óôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç êáé áöáéñÝóôå
ôï ðïëõìßîåñ áðü ôçí êßíçóç.
 ÓôñÝöåôå ôï êáðÜêé óôç öïñÜ ôùí
äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá
êáé ôï áöáéñåßôå.
 ÁäåéÜóôå ôï ðïëõìßîåñ. Ãéá ôïí óêïðü
áõôü êñáôÜôå ôï ìá÷áßñé ðïëëáðëÞò
ëåéôïõñãßáò óôçí êùíéêÞ âÜóç, þóôå
íá ðáñáìåßíåé ìÝóá óôï ðïëõìßîåñ.
 ÁöáéñÝóôå ôï ìá÷áßñé ðïëëáðëÞò
ëåéôïõñãßáò, ðéÜíïíôÜò ôï óôçí êùíéêÞ
âÜóç.
×åéñéóìüò
ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç
Ïé óõíéóôþìåíåò åíäåéêôéêÝò ôéìÝò ãéá ôçí
ôá÷ýôçôá åñãáóßáò óôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò
÷ñÞóçò áíáöÝñïíôáé óå óõóêåõÝò
ìå ðåñéóôñïöéêü äéáêüðôç 7 âáèìßäùí.
Ãéá óõóêåõÝò ìå ðåñéóôñïöéêü äéáêüðôç
4 âáèìßäùí èá âñåßôå ôéò ôéìÝò êÜèå öïñÜ
óå ðáñåíèÝóåéò ìåôÜ áðü áõôÝò.
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý áðü
ôï êïöôåñü ìá÷áßñé!
Ðñïóï÷Þ êáôÜ ôç ÷ñÞóç ôïõ ìá÷áéñéïý
ðïëëáðëÞò ëåéôïõñãßáò êáé ôùí äßóêùí
êïðÞò.
Ðñïóï÷Þ!
Ìüíïí üôáí ôï ðïëõìßîåñ åßíáé ðëÞñùò
óõíáñìïëïãçìÝíï êáé ôï êáðÜêé åßíáé
óôñáììÝíï ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá ôçò ìýôçò
ôïõ êáðáêéïý, ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß ôï
ðïëõìßîåñ óôçí êïõæéíïìç÷áíÞ êáé íá
ëåéôïõñãÞóåé. ÊñáôÜôå åíäå÷ïìÝíùò ôç
ìýôç ôïõ êáðáêéïý ìå ôïí áíôß÷åéñá.
Ôï êáðÜêé äåí ìðïñåß íá áöáéñåèåß êáôÜ
ôçí åñãáóßá êáé üôáí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß ôï
ðïëõìßîåñ åðÜíù óôçí êïõæéíïìç÷áíÞ.
Ìá÷áßñé ðïëëáðëÞò
ëåéôïõñãßáò
Åéêüíá 
Ãéá êüøéìï, ðïëôïðïßçóç, áíÜìéîç, æýìùìá,
ôñßøéìï êáé ãéá ôçí ðáñáóêåõÞ óáëôóþí êáé
êïêôÝéë.
 ÐáôÜôå ôï êïõìðß áðáóöÜëéóçò êáé
öÝñíåôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôç
èÝóç 4.
 ÁöáéñÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé
êßíçóçò ìßîåñ.
36
Äßóêïé êïðÞò
Åéêüíá 
Äßóêïò êïðÞò äýï ðëåõñþí –
÷ïíôñü/øéëü êüøéìï
ãéá ôï êüøéìï öñïýôùí êáé
ëá÷áíéêþí.
Åðåîåñãáóßá óôç âáèìßäá
5 (3).
Ïíïìáóßá óôïí äßóêï êïðÞò äéðëÞò üøçò:
”1” ãéá ôç ìåñéÜ ãéá ÷ïíôñü êüøéìï
”3” ãéá ôç ìåñéÜ ãéá øéëü êüøéìï
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
el
Ðñïóï÷Þ!
Ï äßóêïò êïðÞò äýï ðëåõñþí äåí åßíáé
êáôÜëëçëïò ãéá ôï êüøéìï óêëçñïý ôõñéïý,
øùìéïý êáé óïêïëÜôáò. Êüâåôå ôéò
âñáóìÝíåò ðáôÜôåò ìüíïí êñýåò.
Äßóêïò ôñéøßìáôïò äýï
ðëåõñþí – ÷ïíôñü/øéëü
ôñßøéìï
ãéá ôï ôñßøéìï ëá÷áíéêþí,
öñïýôùí êáé ôõñéïý, åêôüò áðü óêëçñü
ôõñß (ð. ÷. ðáñìåæÜíá).
Åðåîåñãáóßá óôç âáèìßäá 3 (2) Þ 4 (3).
Ïíïìáóßá óôïí äßóêï ôñéøßìáôïò äéðëÞò
üøçò:
”2” ãéá ôç ìåñéÜ ãéá ÷ïíôñü ôñßøéìï
”4”ãéá ôç ìåñéÜ ãéá øéëü ôñßøéìï
Ðñïóï÷Þ!
Ï äßóêïò ôñéøßìáôïò äýï ðëåõñþí äåí åßíáé
êáôÜëëçëïò ãéá ôï ôñßøéìï öïõíôïõêéþí
Þ êáñõäéþí. Ôñßâåôå ôï ìáëáêü ôõñß
ìüíï ìå ôç ìåñéÜ ãéá ÷ïíôñü ôñßøéìïóôç
âáèìßäá 7 (4).
Äßóêïò ôñéøßìáôïò – ìÝôñéï
ôñßøéìï
ãéá ôï ôñßøéìï ùìÞò ðáôÜôáò,
óêëçñïý ôõñéïý (ð. ÷. ðáñìåæÜíá), êñýáò óïêïëÜôáò êáé öïõíôïõêéþí
Þ êáñõäéþí.
Åðåîåñãáóßá óôç âáèìßäá 7 (4).
Ðñïóï÷Þ!
Ï äßóêïò ôñéøßìáôïò äåí åßíáé êáôÜëëçëïò
ãéá ôï ôñßøéìï ìáëáêïý ôõñéïý.
 ÐáôÜôå ôï êïõìðß áðáóöÜëéóçò êáé
öÝñíåôå ôïí óôñåöüìåíï âñá÷ßïíá óôç
èÝóç 4.
 ÁöáéñÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü êáðÜêé
êßíçóçò ìßîåñ.
 ÔïðïèåôÞóôå ôï ìðïë åðÜíù óôç âÜóç
êáé óôñÝøôå ôï áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ
ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.
 Ôïðïèåôåßôå ôïí äßóêï êïðÞò Þ
ôñéøßìáôïò ìå ôçí åðéèõìçôÞ ðëåõñÜ
ðñïò ôá ðÜíù åðÜíù óôïí öïñÝá äßóêïõ.
Ï äßóêïò ôñéøßìáôïò ìðïñåß íá
÷ñçóéìïðïéçèåß ìüíï áðü ôç ìßá ðëåõñÜ.
 ÔïðïèåôÞóôå ôïí öïñÝá äßóêïõ.
 ÔïðïèåôÞóôå áðü ðÜíù ôï êáðÜêé
(ðñïóÝîôå ôï óçìÜäé) êáé óôñÝøôå ôï
áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ ôùí äåéêôþí ôïõ
ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá ôçò ìýôçò ôïõ
êáðáêéïý.
 ÔïðïèåôÞóôå ôï ðïëõìßîåñ óôçí êßíçóç
êáé óôñÝøôå ôï áíôßèåôá ðñïò ôç öïñÜ
ôùí äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 Ñõèìßæåôå ôïí ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç
óôçí åðéèõìçôÞ âáèìßäá:
 ÂÜæåôå ôá ðñïò åðåîåñãáóßá ôñüöéìá
ìÝóá óôï ÷ùíß ðëÞñùóçò êáé ôá ðéÝæåôå
êáôüðéí åëáöñÜ ìå ôï ðéåóôÞ, ðñïóÝîôå
ôï ýøïò ðëÞñùóçò.
Ðñïóï÷Þ!
Ôï ìÝãéóôï ýøïò ðëÞñùóçò âñßóêåôáé óôçí
êÜôù Üêñç ôçò ðëÞìíçò ôïõ öïñÝá äßóêïõ.
ÓõìâïõëÞ: Ãéá ïìïéüìïñöï êüøéìï ôùí
áãáèþí äïõëåýåôå ôá ëåðôÜ áãáèÜ óå
äåìáôÜêéá.
ÓçìáíôéêÞ õðüäåéîç
Óå ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷ïõí ìáãêþóåé ôñüöéìá ìÝóá óôï ðïëõìßîåñ, áðåíåñãïðïéåßôå ôçí êïõæéíïìç÷áíÞ, âãÜæåôå ôï
öéò áðü ôçí ðñßæá, ðåñéìÝíåôå íá áêéíçôïðïéçèåß ç êßíçóç, ðáßñíåôå ôï ðïëõìßîåñ
áðü ôçí êßíçóç êáé áäåéÜæåôå ôïí ÷þñï
ðëÞñùóçò.
ÌåôÜ ôçí åñãáóßá
Êßíäõíïò ôñáõìáôéóìïý
Áöáéñåßôå ôïõò äßóêïõò ôñéøßìáôïò ìüíï
ìáæß ìå ôïí öïñÝá äßóêïõ.
 ÁðåíåñãïðïéÞóôå ôç óõóêåõÞ óôïí
ðåñéóôñåöüìåíï äéáêüðôç êáé ðÜñôå
ôï ðïëõìßîåñ áðü ôçí êßíçóç.
 ÓôñÝöåôå ôï êáðÜêé óôç öïñÜ ôùí
äåéêôþí ôïõ ñïëïãéïý ìÝ÷ñé ôï ôÝñìá
êáé ôï áöáéñåßôå.
 ÁöáéñÝóôå ôïõò äßóêïõò ôñéøßìáôïò
óôïí öïñÝá äßóêïõ áðü ôï ìðïë.
Êáèáñéóìüò êáé öñïíôßäá
Ðñïóï÷Þ!
Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå ìÝóá êáèáñéóìïý ðïõ
÷áñÜæïõí. Ïé åðéöÜíåéåò ìðïñïýí íá
õðïóôïýí öèïñÝò.
¼ëá ôá ìÝñç åêôüò áðü ôç âÜóç ôïõ
ðïëõìßîåñ ðëÝíïíôáé óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí.
ÓõìâïõëÞ: ÐñïóÝ÷åôå íá ìç ìáãêþóïõí ôá
ðëáóôéêÜ ìÝñç ìÝóá óôï ðëõíôÞñéï ðéÜôùí,
äéüôé åßíáé äõíáôüí íá ðáñáìïñöùèïýí.
Ôïðïèåôåßôå ôï ìá÷áßñé ðïëëáðëÞò ëåéôïõñãßáò ðÜíôïôå ìå ôï êùíéêü Üíïéãìá ðñïò
ôá êÜôù.
Óêïõðßæåôå ôç âÜóç ìüíï ìå âñåãìÝíï ðáíß.
37
el
Ðáñáäåßãìáôá åöáñìïãþí –
Ìá÷áßñé ðïëëáðëÞò ëåéôïõñãßáò
ÁñùìáôéêÜ ÷üñôá
ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 10 g
Âáèìßäá: 7 (4)
ÄéÜñêåéá åðåîåñãáóßáò: 20–30 äåõôåñüëåðôá
ÐáñáôÞñçóç: Åðåîåñãáóßá ìüíï óå óôåãíü
ìðïë.
Êñåììýäéá, óêüñäï
ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 100 g
Âáèìßäá: 7 (4)
ÄéÜñêåéá åðåîåñãáóßáò: 5–7 äåõôåñüëåðôá
ÐáñáôÞñçóç: Êüøôå ôá êñåììýäéá óôá
ôÝóóåñá.
Öïõíôïýêéá, êáñýäéá, áìýãäáëá
ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 100 g
Âáèìßäá: 7 (4)
ÄéÜñêåéá åðåîåñãáóßáò: 1–1½ ëåðôÜ
ÊñÝáò
ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 300 g
Âáèìßäá: 7 (4)
ÄéÜñêåéá åðåîåñãáóßáò: 30–60 äåõôåñüëåðôá
ÐáñáôÞñçóç: Áöáéñåßôå ôá êüêáëá, ôïõò
÷üíôñïõò êáé ôïõò ôÝíïíôåò.
Êüâåôå ôï êñÝáò óå ìåãÜëá êïììÜôéá.
Ðïëôüò ëá÷áíéêþí, óïýðåò ëá÷áíéêþí
ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 375 g
Âáèìßäá: 7 (4)
ÄéÜñêåéá åðåîåñãáóßáò: 1 ëåðôÜ
ÌáãéïíÝæá
2 áâãÜ
15 g îßäé
½ ê.ô. ìïõóôÜñäá
1 ðñÝæá áëÜôé
1 ðñÝæá æÜ÷áñç
300–400 g ëÜäé
Ôá õëéêÜ ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ôçí ßäéá
èåñìïêñáóßá.
 Áíáìéãíýåôå ôá õëéêÜ (åêôüò áðü ôï ëÜäé)
åðß ìåñéêÜ äåõôåñüëåðôá óôç âáèìßäá
7 (4).
 ×ýíåôå ôï ëÜäé áñãÜ áðü ôï ÷ùíß êáé
áíáìéãíýåôå, ìÝ÷ñé íá
ãáëáêôùìáôïðïéçèåß ç ìáãéïíÝæá.
ÄéÜñêåéá åðåîåñãáóßáò: 1½ ëåðôÜ
Æýìåò ìå âÜóç ôï êñÝáò, ãåìßóåéò, ðáôÝ
ÌÝãéóôç ðïóüôçôá: 300 g
Âáèìßäá: 7 (4)
ÄéÜñêåéá åðåîåñãáóßáò: 1 ëåðôÜ
ÐáñáôÞñçóç: ÔïðïèåôÞóôå ôï êñÝáò ìáæß
ìå ôá õðüëïéðá õëéêÜ êáé ôá ìðá÷áñéêÜ.
ÁíÜìåéîç (ñïöÞìáôá ãÜëáêôïò, óÜëôóåò,
íôñÝóéíãê óáëÜôáò êáé êñåìüóïõðåò)
ÌÝãéóôç ðïóüôçôá, õãñÞ 0,5 l
ÌÝãéóôç ðïóüôçôá, óôåñåÜ 375 g
Âáèìßäá: 7 (4)
Æýìùìá æýìçò êáé áíáêÜôåìá
Óå ðåñßðôùóç ðïõ ÷ñåéÜæåóôå ìéá åëÜ÷éóôç
ðïóüôçôá æýìçò (MUM52..: ìÝ÷ñé 500 g
áëåýñé, MUM54../56..: ìÝ÷ñé 560 g áëåýñé),
ôüôå áõôÞ ìðïñåß íá ðáñáóêåõáóôåß óôï
ðïëõìßîåñ.
Æýìç ìå ìáãéÜ (MUM52..)
ÂáóéêÞ óõíôáãÞ
ìÝ÷ñé 500 g áëåýñé
1 ðñÝæá áëÜôé
25 g ìáãéÜ Þ 1 öáê. áðïîçñáìÝíç ìáãéÜ
óå óêüíç
ðåñ. 300 ml æåóôü íåñü
 Ñßîôå ðñþôá íåñü ìÝóá óôï ìðïë.
 ÐñïóèÝóôå ìåôÜ üëá ôá Üëëá õëéêÜ.
ÄéÜñêåéá åðåîåñãáóßáò: 1 ëåðôü óôç
âáèìßäá 4.
Æýìç ìå ìáãéÜ (MUM54../56..)
ÂáóéêÞ óõíôáãÞ
ìÝ÷ñé 560 g áëåýñé
1 ðñÝæá áëÜôé
25 g ìáãéÜ Þ 1 öáê. áðïîçñáìÝíç ìáãéÜ
óå óêüíç
ðåñ. 335 ml æåóôü íåñü
 Ñßîôå ðñþôá íåñü ìÝóá óôï ìðïë.
 ÐñïóèÝóôå ìåôÜ üëá ôá Üëëá õëéêÜ.
ÄéÜñêåéá åðåîåñãáóßáò: 1 ëåðôü óôç
âáèìßäá 7.
Ôçñïýìå ôï äéêáßùìá áëëáãþí.
38
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
EEE yönetmeliðine uygundur
MUM5... mutfak robotunun kullanma
kýlavuzuna dikkat ediniz!
Genel bakýþ
Lütfen resimli sayfalarý açýnýz.
Resim 
1 Týkaç
2 Doldurma aðýzlý kapak
3 Doðrama diskleri
3a Çevrilebilen kesme diski — kalýn/ince
3b Çevrilebilen raspalama diski —
iri taneli/ince taneli
3c Rendeleme diski — orta incelikte
4 Disk tutucu
5 Çok fonksiyonlu býçak
6 Karýþtýrma kabý
7 Taban
Resim 
Çalýþma pozisyonu
Kendi güvenliðiniz için
Güvenlik bilgileri
Yaralanma tehlikesi
Elinizle keskin býçaklara ve doðrama diskinin kenarlarýna dokunmayýnýz ve tutmayýnýz.
Doðrama disklerini sadece kenardan
tutunuz!
Çok fonksiyonlu býçaðýnýn takýlmasý
ve çýkarýlmasý için, býçaðý sadece konik
kýsmýndan tutunuz.
Multi mikseri sadece tahrik sistemi (motor)
dururken ve elektrik fiþi çekilip prizden
çýkarýlmýþken ana cihaza takýnýz/çýkarýnýz.
Elinizi besin doldurma aðzýna sokmayýnýz.
Ýlave etmek veya bastýrmak için týkacý
kullanýnýz.
Dikkat!
Multi mikseri sadece komple monte edilmiþ
þekilde kullanýnýz. Multi mikseri kesinlikle
ana cihaz üzerinde monte etmeyiniz.
Multi mikseri sadece bildirilmiþ çalýþma
pozisyonunda çalýþtýrýnýz.
Multi mikseri kesinlikle boþ çalýþtýrmayýnýz.
Çocuklarý cihazdan uzak tutunuz.
Zaruri kýrýlma yeri
Resim 
Öngörülmüþ olan zaruri kýrýlma yeri, cihazýn
tahrik sistemini korur.
Aþýrý yüklenme durumunda, disk mesnedi
tahrik miline baðlandýðý yerden kýrýlýr ve bu
parça kolay bir þekilde deðiþtirilebilir.
Yeni disk mesnetlerini yetkili servis
üzerinden alabilirsiniz.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
tr
Kullanýlmasý
Önemli not
Bu kullanma kýlavuzunda tavsiye edilen
çalýþma hýzý kýlavuz deðerleri, 7 kademeli
döner þaltere sahip cihazlar için geçerlidir.
4 kademeli döner þalterli cihazlar için
geçerli deðerleri, parantez içinde diðer
deðerlerin peþinde göreceksiniz.
Keskin býçaklardan dolayý yaralanma tehlikesi söz konusudur!
Çok fonksiyonlu býçak ve doðrama diskleri
ile çalýþýrken dikkatli olunuz.
Dikkat!
Ancak multi mikser komple monte edilmiþ
ve kapak, kapak dilinin sonuna kadar
çevrilmiþ ise, multi mikser mutfak robotuna
takýlabilir ve çalýþtýrýlabilir. Duruma göre,
kapak dilini baþ parmaðýnýz ile sabit tutunuz.
Çalýþma esnasýnda ve eðer multi mikser
mutfak robotuna takýlmýþsa, kapak
çýkarýlamaz.
Çok fonksiyonlu býçak
Resim 
Kýyma, püreleme, karýþtýrma, yoðurma,
doðrama iþlemleri için ve sos ve karýþýk
içecekler oluþturmak için kullanýlýr.
 Kilit çözme düðmesine basýnýz ve çevirme
kolunu 4 konumuna alýnýz.
 Mikser tahrik sistemi (motor) koruyucu
kapaðýný yerinden çýkarýnýz.
 Kabý sokete takýnýz ve sonuna kadar,
saatin çalýþma yönünün tersine doðru
çeviriniz.
 Býçaðý konik kýsmý üzerinden takýnýz.
 Ýþlenecek besinleri doldurunuz.
 Kapaðý takýnýz (iþarete dikkat ediniz)
ve kapak dilinin sonuna kadar, saatin
çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz.
Kapak dili, kulptaki yarýðýn içine
oturmalýdýr.
 Multi mikseri tahrik sistemine takýnýz ve bu
iþlem esnasýnda ilgili iþarete dikkat ediniz.
Saatin çalýþma yönünün tersine, sonuna
kadar çeviriniz.
Multi mikser sonuna kadar sýkýca
çevrilip takýlmadýysa, cihaz harekete
geçmez.
 Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz.
 Cihazýn çalýþtýrýlmasý esnasýnda, malzeme
ilave etme aðzý üzerinden besin ilave
etmek mümkündür.
39
tr
Ýþiniz sona erdikten sonra
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz ve
multi mikseri tahrik ünitesinden çýkarýnýz.
 Kapaðý sonuna kadar saatin çalýþma
istikametinde çeviriniz ve yerinden
çýkarýnýz.
 Multi mikseri boþaltýnýz. Bunun için çok
fonksiyonlu býçaðý konik kýsmýndan
tutarak, multi mikser içinde tutunuz.
 Çok fonksiyonlu býçaðý konik kýsmýndan
tutarak çýkarýnýz.
Doðrama diskleri
Resim 
Çevrilebilen kesme diski —
kalýn/ince
Meyve ve sebze kesmek için
kullanýlýr.
Ýþleme 5 (3) kademede
yapýlmalýdýr.
Çevrilebilen kesme diski üzerindeki taným:
Kalýn kesme tarafý için ”1”
Ýnce kesme tarafý için ”3”
Dikkat!
Çevrilebilen kesme diski, sert peynir,
ekmek, sandviç ekmeði ve çikolata iþlemek
için uygun deðildir. Piþirilmiþ, daðýlmadan
piþen türden patatesleri sadece soðukken
kesiniz.
Çevrilebilen raspalama
diski — iri taneli/ince taneli
Sert peynir (örn. parmesan),
soðutulmuþ çikolata ve fýndýk
türleri rendelemek için kullanýlýr.
Ýþleme, 3 (2) veya 4 (3) kademesinde
yapýlmalýdýr.
Çevrilebilen raspalama diski üzerindeki
taným:
Kaba raspalama tarafý için ”2”
Ýnce raspalama tarafý için ”4”
Dikkat!
Çevrilebilen raspalama diski, fýndýk türlerini
raspalamak için uygun deðildir.
Yumuþak peyniri sadece kaba taraf ile 7 (4).
kademede raspalayýnýz.
Rendeleme diski —
orta incelikte
Çið patates, sert peynir
(örn. parmesan), soðutulmuþ
çikolata ve fýndýk türleri rendelemek için
kullanýlýr.
Ýþleme 7 (4) kademede yapýlmalýdýr.
Dikkat!
Rendeleme diski, yumuþak peynir ve dilim
dilim kesilebilen peynir için uygun deðildir.
40
 Kilit çözme düðmesine basýnýz ve çevirme
kolunu 4 konumuna alýnýz.
 Mikser tahrik sistemi (motor) koruyucu
kapaðýný yerinden çýkarýnýz.
 Kabý sokete takýnýz ve sonuna kadar,
saatin çalýþma yönünün tersine doðru
çeviriniz.
 Kesme veya raspalama disklerini
istediðiniz yüzü yukarýda olacak þekilde
disk mesnedine takýnýz. Rendeleme
diskinin sadece bir yüzü kullanýlabilir.
 Disk mesnedini takýnýz.
 Kapaðý takýnýz (iþarete dikkat ediniz) ve
kapak dilinin sonuna kadar, saatin
çalýþma yönünün tersine doðru çeviriniz.
 Multi mikseri tahrik ünitesine takýnýz ve
sonuna kadar, saatin çalýþma yönünün
tersine doðru çeviriniz.
 Döner þalteri istediðiniz kademeye
ayarlayýnýz:
 Ýþlenecek besinleri doldurma aðzýna
doldurunuz ve týkaç ile hafif iteleyiniz,
doluluk seviyesine dikkat ediniz.
Dikkat!
Azami doluluk seviyesi, disk mesnedi
poyrasýnýn alt kenarýnda bulunmaktadýr.
Yararlý bilgi: Kesilen besinin muntazam ve
ince olmasý için, demetler þeklinde iþleyiniz.
Önemli not
Ýþlenecek besinler multi mikser içinde
sýkýþýp kalacak olursa, mutfak robotunu
kapatýnýz, elektrik fiþini çekip prizden
çýkarýnýz, tahrik sisteminin durmasýný
bekleyiniz, multi mikserin kapaðýný
çýkarýnýz ve besin doldurma aðzýný
boþaltýnýz.
Ýþiniz sona erdikten sonra
Yaralanma tehlikesi
Doðrama disklerini sadece disk mesnedi
ile birlikte çýkarýnýz.
 Cihazý döner þalter üzerinden kapatýnýz ve
multi mikseri tahrik ünitesinden çýkarýnýz.
 Kapaðý sonuna kadar saatin çalýþma
istikametinde çeviriniz ve yerinden
çýkarýnýz.
 Disk mesnedindeki doðrama disklerini
çanaktan çýkarýnýz.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
tr
Cihazýn temizlenmesi ve bakýmý
Dikkat!
Ovalama gerektiren deterjan veya temizlik
malzemesi kullanmayýnýz.
Cihazýn yüzeyi zarar görebilir.
Multi mikserin taban parçasý hariç, tüm
parçalar bulaþýk makinesinde yýkanmaya
uygundur.
Yararlý bilgi: Plastik parçalarý bulaþýk
makinesine yerleþtirirken, sýkýþtýrýlmamasýna
dikkat ediniz, aksi halde yýkama iþlemi
esnasýnda kalýcý deformasyonlar söz konusu
olabilir! Çok fonksiyonlu býçaðý daima konik
delik aþaðýya doðru olacak þekilde
yerleþtiriniz.
Taban parçasýný sadece nemli bir bez
ile siliniz.
Kullaným örnekleri —
Çok fonksiyonlu býçak
Otsu baharatlar
Azami miktar: 10 g
Kademe: 7 (4)
Ýþleme süresi: 20—30 saniye
Not: Besinleri sadece kuru kap içinde
iþleyiniz.
Soðan, sarmýsak
Azami miktar: 100 g
Kademe: 7 (4)
Ýþleme süresi: 5—7 saniye
Not: Soðanlarý dörde bölünüz.
Fýndýk türleri, badem
Azami miktar: 100 g
Kademe: 7 (4)
Ýþleme süresi: 1—1½ dakika
Et
Azami miktar: 300 g
Kademe: 7 (4)
Ýþleme süresi: 30—60 saniye
Not: Kemik, kýkýrdak ve sinirler
temizlenmelidir.
Eti kaba parçalar þeklinde kesiniz.
Sebze ezmesi, sebze çorbalarý
Azami miktar: 375 g
Kademe: 7 (4)
Ýþleme süresi: 1 dakika
Mayonez
2 yumurta
15 g sirke
½ kahve kaþýðý hardal
1 tutam tuz
1 tutam þeker
300—400 g sývý yað
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Malzemelerin sýcaklýðý ayný olmalýdýr.
 Tüm malzemeleri (yað hariç) 7 (4)
kademesinde birkaç saniye karýþtýrýnýz.
 Yaðý yavaþ yavaþ huniden içeri akýtýnýz ve
mayonez bulamaç þekline gelinceye
kadar, karýþtýrmaya devam ediniz.
Ýþleme süresi: 1½ dakika
Etten hamur, doldurma malzemesi,
ezmeler
Azami miktar: 300 g
Kademe: 7 (4)
Ýþleme süresi: 1 dakika
Not: Eti diðer malzemeler ve baharatlar
ile birlikte doldurunuz.
Karýþtýrma (karýþýk içecekler, soslar,
salata soslarý ve kremalý çorbalar)
Azami miktar, sývý 0,5 l
Azami miktar, katý 375 g
Kademe: 7 (4)
Hamur yoðurmak ve karýþtýrmak
Az miktarda hamur gerekiyorsa
(MUM52..: azami 500 g un, MUM54../56..:
azami 560 g un), bu hamuru multi mikserde
hazýrlayabilirsiniz.
Mayalý hamur (MUM52..)
Temel tarif
azami 500 g un
1 tutam tuz
25 g maya veya 1 paket kuru maya
yakl. 300 ml sýcak su
 Önce çanaðýn içine su koyunuz.
 Sonra tüm diðer malzemeleri ilave ediniz.
Ýþleme süresi: Kademe 4’de 1 dakika.
Mayalý hamur (MUM54../56..)
Temel tarif
azami 560 g un
1 tutam tuz
25 g maya veya 1 paket kuru maya
yakl. 335 ml sýcak su
 Önce çanaðýn içine su koyunuz.
 Sonra tüm diðer malzemeleri ilave ediniz.
Ýþleme süresi: Kademe 7’de 1 dakika.
Deðiþiklikler olabilir.
41
pl
Proszê przestrzegać instrukcji obsługi robota
kuchennego MUM5...!
Opis urz¹dzenia
Proszê otworzyć składane kartki
z rysunkami.
Rysunek 
1 Popychacz
2 Pokrywa z otworem wsypowym
3 Tarcze rozdrabniaj¹ce
3a Dwustronna tarcza do krojenia na plasterki
– grubo/cienko
3b Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki
– grubo/drobno
3c Tarcza do tarcia – œrednio
4 Uchwyt tarcz
5 Nó¿ wielofunkcyjny
6 Miska
7 Podstawa
Rysunek 
Pozycja robocza
Zapewnienie bezpieczeñstwa pracy
Wskazówki bezpieczeñstwa
Niebezpieczeñstwo zranienia
Nie dotykać ostrych no¿y i krawêdzi tarcz
rozdrabniaj¹cych. Tarcze rozdrabniaj¹ce
chwytać tylko za brzeg!
Przy zakładaniu i zdejmowaniu no¿a wielofunkcyjnego chwytać go tylko za sto¿kow¹
nasadkê.
Multimikser mo¿na zakładać/zdejmować tylko
wtedy, gdy napêd jest całkowicie nieruchomy,
a wtyczka przewodu zasilaj¹cego wyjêta
z gniazdka sieciowego.
Nie wkładać palców do otworu wsypowego.
Do popychania produktów u¿ywać
popychacza.
Uwaga!
Multimikser mo¿na u¿ywać tylko kompletnie
zmontowany. Multimiksera nie wolno nigdy
montować na korpusie urz¹dzenia.
Multimikser eksploatować tylko w przedstawionych pozycjach roboczych.
Nie wolno nigdy wł¹czać pustego multimiksera.
Urz¹dzenie nale¿y przechowywać z dala
od dzieci.
42
Miejsce przełomu
Rysunek 
Specjalnie przewidziane miejsce przełomu chroni
napêd przed uszkodzeniem.
Przy przeci¹¿eniu uchwyt tarcz łamie siê na wale
napêdowym i mo¿na go z łatwoœci¹ wymienić
na nowy. Nowe uchwyty tarcz mo¿na otrzymać
poprzez serwis naszej firmy.
Obsługa
Wa¿na wskazówka
Zalecane wartoœci orientacyjne dla prêdkoœci
roboczej zawarte w niniejszej instrukcji obsługi
odnosz¹ siê do urz¹dzeñ z siedmiostopniowym
przeł¹cznikiem obrotowym. Dla urz¹dzeñ
z czterostopniowym przeł¹cznikiem obrotowym,
wartoœci orientacyjne podane s¹ w nawiasach.
Niebezpieczeñstwo zranienia
ostrymi no¿ami!
Zachować ostro¿noœć przy u¿ywaniu no¿a
wielofunkcyjnego i tarcz rozdrabniaj¹cych.
Uwaga!
Multimikser mo¿na nało¿yć na korpus urz¹dzenia i wł¹czyć tylko wtedy, gdy jest całkowicie
zmontowany a pokrywa przekrêcona a¿ do
oporu noska pokrywy. Ewentualnie nale¿y
przytrzymać nosek pokrywy kciukiem.
Pokrywy nie mo¿na zdj¹ć ani podczas pracy,
ani wtedy, gdy multimikser jest zało¿ony
na korpusie robota kuchennego.
Nó¿ wielofunkcyjny
Rysunek 
Do siekania, rozcierania na pure, miksowania,
zagniatania, rozdrabniania i przygotowania sosów
i napojów miksowanych.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê
urz¹dzenia odchylić do pozycji 4.
 Zdj¹ć pokrywê osłaniaj¹c¹ napêd miksera.
 Miskê miksera nało¿yć na napêd i przekrêcić
a¿ do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
 Zało¿yć nó¿ chwytaj¹c za sto¿kow¹ nasadkê.
 Wło¿yć produkty przeznaczone do przygotowania.
 Nało¿yć pokrywê (zwrócić uwagê na oznaczenie) i przekrêcić a¿ do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
noska pokrywy. Nosek pokrywy musi wejœć
a¿ do oporu do szczeliny na uchwycie.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
pl
 Zało¿yć multimikser na napêd, zwracać przy
tym uwagê na oznaczenia. Przekrêcić a¿ do
oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
Urz¹dzenie nie wł¹cza siê, je¿eli multimikser nie jest przykrêcony a¿ do oporu.
 Przeł¹cznik obrotowy nastawić na ¿¹dany
zakres.
 Podczas pracy urz¹dzenia mo¿na dokładać
produkty spo¿ywcze tylko poprzez otwór
wsypowy.
Po pracy
 Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem obrotowym i zdj¹ć multimikser z napêdu.
 Przekrêcić pokrywê a¿ do oporu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdj¹ć.
 Opró¿nić multimikser. W tym celu przytrzymać
nó¿ wielofunkcyjny w multimikserze chwytaj¹c
go za nasadkê sto¿kow¹.
 Wyj¹ć nó¿ wielofunkcyjny chwytaj¹c
go za nasadkê sto¿kow¹.
Tarcze rozdrabniaj¹ce
Rysunek 
Dwustronna tarcza do krojenia
na plasterki – grubo/cienko
do ciêcia owoców i warzyw.
Obrabiać na zakresie 5 (3).
Oznaczenie na dwustronnej tarczy do krojenia
na plasterki:
„1“ dla grubej strony krojenia
„3“ dla cienkiej strony krojenia
Uwaga!
Dwustronna tarcza do krojenia nie nadaje siê
do krojenia twardego sera, chleba, bułek ani
czekolady. Ugotowane ziemniaki twardego
gatunku kroić tylko na zimno.
Dwustronna tarcza do tarcia
na wiórki – grubo/drobno
do tarcia na wiórki warzyw,
owoców i sera z wyj¹tkiem
twardego sera (np. parmezanu).
Obrabiać na zakresie 3 (2) lub 4 (3).
Oznaczenie na dwustronnej tarczy do tarcia
na wiórki:
„2“ dla grubej strony tarcia
„4“ dla drobnej strony tarcia
Uwaga!
Dwustronna tarcza do tarcia na wiórki nie nadaje
siê do tarcia orzechów. Miêkkie sery trzeć tylko
na grubej stronie tarczy na zakresie 7 (4).
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Tarcza do tarcia – œrednio
Do tarcia surowych ziemniaków,
twardego sera (np. parmezan),
oziêbionej czekolady i orzechów.
Obrabiać na zakresie 7 (4).
Uwaga!
Tarcza do tarcia nie nadaje siê do tarcia
miêkkiego i ¿ółtego sera.
 Nacisn¹ć przycisk zwalniaj¹cy blokadê i ramiê
urz¹dzenia odchylić do pozycji 4.
 Zdj¹ć pokrywê osłaniaj¹c¹ napêd miksera.
 Miskê miksera nało¿yć na napêd i przekrêcić
a¿ do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
 Tarczê do krojenia lub tarcia odwrócić ¿¹dan¹
stron¹ do góry i zało¿yć na zabierak.
Tarcza do drobnego tarcia jest tylko
jednostronna.
 Zało¿yć zabierak.
 Nało¿yć pokrywê (zwrócić uwagê na oznaczenie) i przekrêcić a¿ do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
noska pokrywy.
 Nało¿yć multimikser na napêd i przekrêcić
a¿ do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.
 Przeł¹cznik obrotowy nastawić na ¿¹dany
zakres:
 Produkty przeznaczone do przygotowania
wkładać przez otwór wsypowy i popychać
lekko popychaczem, zwracaj¹c uwagê
na wysokoœć napełnienia.
Uwaga!
Maksymalna wysokoœć napełnienia zaznaczona
jest na dolnej krawêdzi piasty zabieraka tarcz.
Wskazówka: Cienkie produkty ci¹ć w wi¹zkach,
wtedy otrzymamy równomierne rozdrobnienie.
Wa¿na wskazówka
Je¿eli produkty spo¿ywcze przeznaczone do
przygotowania zablokuj¹ siê w multimikserze,
wył¹czyć urz¹dzenie, wyj¹ć wtyczkê z gniazdka
sieciowego, zaczekać a¿ napêd całkowicie siê
zatrzyma, zdj¹ć multimikser z napêdu, zdj¹ć
pokrywê multimiksera i opró¿nić kanał wsypowy.
43
pl
Po pracy
Niebezpieczeñstwo zranienia
Tarcze rozdrabniaj¹ce zdejmować tylko razem
z uchwytem tarcz.
 Urz¹dzenie wył¹czyć przeł¹cznikiem obroto-
wym i zdj¹ć multimikser z napêdu.
 Przekrêcić pokrywê a¿ do oporu w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara i zdj¹ć.
 Tarcze rozdrabniaj¹ce wyj¹ć z miski chwytaj¹c
je za uchwyt.
Czyszczenie i pielêgnacja
Uwaga!
Nie stosować ¿adnych szoruj¹cych œrodków
czyszcz¹cych. Powierzchnia urz¹dzenia mo¿e
ulec uszkodzeniu.
Wszystkie elementy, z wyj¹tkiem podstawy
multimiksera, mo¿na myć w zmywarce do naczyñ.
Wskazówka: Zwracać uwagê na to, aby elementy
z tworzywa sztucznego nie zostały zablokowane
w zmywarce, poniewa¿ mog¹ ulec deformacji.
Nó¿ wielofunkcyjny zakładać zawsze skierowany
otworem sto¿kowyn na dół.
Podstawê wyczyœcić tylko wilgotn¹ œcierk¹.
Przykłady zastosowania –
Nó¿ wielofunkcyjny
Zioła i zielenina
Maksymalna iloœć: 10 g
Zakres: 7 (4)
Czas rozdrabniania: 20–30 sekund
Uwaga: Zioła lub zieleninê wkładać tylko do suchej
miski.
Cebula, czosnek
Maksymalna iloœć: 100 g
Zakres: 7 (4)
Czas rozdrabniania: 5–7 sekund
Uwaga: Cebulê pokroić w ćwiartki.
Orzechy, migdały
Maksymalna iloœć: 100 g
Zakres: 7 (4)
Czas rozdrabniania: 1–1½ minuty
Miêso
Maksymalna iloœć: 300 g
Zakres: 7 (4)
Czas rozdrabniania: 30–60 sekund
Uwaga: Usun¹ć chrz¹stki, koœci i œciêgna.
Miêso pokroić na grube kawałki.
Papki z warzyw, zupy jarzynowe
Maksymalna iloœć: 375 g
Zakres: 7 (4)
Czas rozdrabniania: 1 minuta
44
Majonez
2 jajka
15 g octu
½ ły¿eczki musztardy
1 szczypta soli
1 szczypta cukru
300–400 g oliwy
Wszystkie składniki musz¹ mieć tak¹ sam¹
temperaturê.
 Składniki (oprócz oliwy) zamieszać kilka
sekund na zakresie 7 (4).
 Nastêpnie dolewać powoli oliwê przez lejek
i tak długo mieszać, a¿ powstanie emulsja
majonezu.
Czas rozdrabniania: 1½ minuty
Ciasta miêsne, farsze i pasztety
Maksymalna iloœć: 300 g
Zakres: 7 (4)
Czas rozdrabniania: 1 minuta
Uwaga: Miêso rozdrabniać razem z pozostałymi
składnikami i przyprawami.
Miksowanie (napoje, sosy, sosy do sałatek
i zupy kremowe)
Maksymalna iloœć: 0,5 l składników płynnych
Maksymalna iloœć, 375 g składników stałych
Zakres: 7 (4)
Zagniatanie i ucieranie ciasta
Je¿eli potrzebna jest niewielka iloœć ciasta
(MUM52..: do 500 g m¹ki, MUM54../56..:
do 560 g m¹ki), mo¿na je przygotować
w multimikserze.
Ciasto dro¿d¿owe (MUM52..)
Przepis podstawowy
do 500 g m¹ki
1 szczypta soli
25 g dro¿d¿y lub 1 paczka dro¿d¿y suszonych
ok. 300 ml ciepłej wody
 Najpierw wlać wodê do miski.
 Nastêpnie dodać wszystkie pozostałe
produkty.
Czas mieszania: 1 minuta na zakresie 4.
Ciasto dro¿d¿owe (MUM54../56..)
Przepis podstawowy
do 560 g m¹ki
1 szczypta soli
25 g dro¿d¿y lub 1 paczka dro¿d¿y suszonych
ok. 335 ml ciepłej wody
 Najpierw wlać wodê do miski.
 Nastêpnie dodać wszystkie pozostałe
produkty.
Czas mieszania: 1 minuta na zakresie 7.
Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
hu
Tartsa be a MUM5... konyhai gép használati
útmutatójában leírtakat.
A készülék részei
Kérjük, hogy hajtsa ki a képes oldalt.
 ábra
1 Tömõeszköz
2 Fedél betöltõnyílással
3 Aprítótárcsák
3a Forgó-vágótárcsa vastag/vékony
3b Forgó-õrlõtárcsa durva/finom
3c Õrlõtárcsa közepes finomságú
4 Tárcsatartó
5 Többfunkciós kés
6 Tál
7 Talp
 ábra
Munkapozíció
Az Ön biztonsága érdekében
Biztonsági útmutató
Sérülésveszély
Ne nyúljon az éles késekbe és az aprítótárcsák
éleihez. Az aprítótárcsát csak a szélén fogja
meg!
A többfunkciós kést a felhelyezéséhez és
levételéhez csak a kezdõkúpnál fogja meg.
Multi-mixert csak álló hajtómû és kihúzott
hálózati csatlakozódugó mellett szabad
feltenni, illetve levenni.
Ne nyúljon a betöltõnyílásba.
Utántoláshoz használja a tömõeszközt.
Figyelem!
A multi-mixert csak teljesen összeszerelt állapotban használja. A multi-mixert soha ne szerelje
össze az alapkészüléken.
A multi-mixert csak a bemutatott munkapozícióban használja.
Üres állapotban soha ne üzemeltesse a multimixert.
Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
Lehetséges törési hely
 ábra
A beépített lehetséges törési hely óvja a készülék
hajtómûvét.
Túlterhelés esetén a meghajtótengelyen található
tárcsatartó eltörik, és így könnyen cserélhetõ.
Új tárcsatartók a vevõszolgálatnál kaphatók.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
A készülék kezelése
Fontos tudnivaló
A jelen használati utasításban a munkasebességhez ajánlott irányértékek 7-fokozatú forgókapcsolóval rendelkezõ készülékekre vonatkoznak. A 4-fokozatú forgókapcsolóval rendelkezõ
készülékekhez az értékek mindig zárójelben
szerepelnek.
Sérülésveszély az éles kés miatt!
Legyen különösen óvatos a multifunkciós kés
és az aprítótárcsák kezelése során.
Figyelem!
A multi-mixer csak akkor szerelhetõ fel a konyhai
gépre és akkor lehet elindítani, ha teljesen
összeszerelt állapotban van és a fedél a fedélen
lévõ csap ütközéséig rá van csavarva.
Adott esetben a fedélen lévõ csapot szorítsa
oda a hüvelykujjával is.
Tilos levenni a fedelet mûködés közben,
és akkor is, ha a multi-mixer fel van erõsítve
a konyhai gépre.
Többfunkciós kés
 ábra
Daráláshoz, pépesítéshez, turmixoláshoz, dagasztáshoz aprításhoz és mártások, valamint mixelt
italok elkészítéséhez.
 Nyomja meg a nyitó-nyomógombot,
és a lengõkart hozza a 4-es pozícióba.
 A turmixmeghajtó védõfedelét vegye le.
 Helyezze a tálat a lábazatra és forgassa
el ütközésig az óramutató járásával ellentétes
irányban.
 Helyezze be a kést a kezdõkúpnál fogva.
 Töltse be a feldolgozandó élelmiszert.
 Helyezze fel a fedelet (ügyeljen a jelölésre),
majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban a fedél csapjának ütközéséig.
A fedélen lévõ csapnak be kell illeszkednie
a markolatnál lévõ résbe.
 Tegye fel a multi-mixert a meghajtóra, vegye
figyelembe a jelölést. Az óramutató járásával
ellentétesen forgassa el ütközésig.
A készülék nem indul, ha a multi-mixer
nincs ütközésig becsavarva.
 A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra.
 Mûködés közben az élelmiszer utántöltését
az utántöltõ nyíláson át végezheti el.
45
hu
A munka befejezése után
 Kapcsolja ki a készüléket a forgókapcsolóval,
és vegye le a multi-mixert a meghajtóról.
 A fedelet az óramutató járásával megegyezõ
irányban fordítsa el és vegye le.
 Ürítse ki a multi-mixert. Ehhez fogja meg
a multifunkciós kést a kezdõkúpnál fogva
és tartsa benne a multi-mixerben.
 Vegye le a multifunkciós kést a kezdõkúpnál fogva.
Aprítótárcsák
 ábra
Forgó-vágótárcsa –
vastag/vékony
gyümölcs és zöldség szeleteléséhez.
Feldolgozás az 5-ös (3-as) fokozaton.
Jelölés a forgó-vágótárcsán:
„1” vastag vágási oldalhoz
„3” vékony vágási oldalhoz
Figyelem!
A forgó-vágótárcsa nem alkalmas kemény sajt,
kenyér, zsemle és csokoládé szeletésére.
Fõtt, nem szétfövõ fajtájú burgonyát csak
hidegen szeleteljen.
Forgó-õrlõtárcsa –
durva/finom
gyümölcs, zöldség és sajt, kivéve
kemény sajt (pl. parmezán)
reszeléséhez.
Feldolgozás 3-as (2-es) vagy 4-es (3-as)
fokozaton.
Jelölés a forgó-õrlõtárcsán:
„2” durva õrlési oldalhoz
„4” finom õrlési oldalhoz
Figyelem!
A forgó-õrlõtárcsa nem alkalmas dió-, mogyoróforgács készítésére. Puha sajtot csak a durva
oldalával 7-es (4-es) fokozaton reszeljen.
Õrlõtárcsa – közepes
finomságú
nyers burgonya, kemény sajt
(pl. parmezán), hûtött csokoládé
és dió reszeléséhez, illetve darálásához.
Feldolgozás a 7-es (4-es) fokozaton.
Figyelem!
Az õrlõtárcsá nem alkalmas puha és szeletelhetõ sajt reszeléséhez.
 Nyomja meg a nyitó-nyomógombot, és a lengõkart hozza a 4-es pozícióba.
 A turmixmeghajtó védõfedelét vegye le.
 Helyezze a tálat a lábazatra és forgassa
el ütközésig az óramutató járásával
ellentétes irányban.
46
 A vágó- vagy õrlõtárcsát a kívánt oldalával felfelé
helyezze a tárcsatartóra. Az õrlõtárcsának csak
az egyik oldala használható.
 Helyezze fel a tárcsatartót.
 Helyezze fel a fedelet (ügyeljen a jelölésre),
majd fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányban a fedél csapjának ütközéséig.
 Tegye a multi-mixert a hajtómûre és az óramutató járásával ellentétes irányban fordítsa
el ütközésig.
 A forgókapcsolót állítsa a kívánt fokozatra:
 Adagolja a be a feldolgozandó élelmiszert
a betöltõnyílásba és a tömõeszközzel nyomkodja kicsit beljebb, ügyelve közben a töltési
magasságra.
Figyelem!
A maximális töltési magasság a tárcsatartó
persely alsó szélérõl olvasható le.
Hasznos tanácsok: Egyenletes vágáshoz
a vékony vágnivalót kötegenként dolgozza fel.
Fontos tudnivaló
Ha a feldolgozandó élelmiszer megakad
a multi-mixerben, kapcsolja ki a konyhai gépet,
a hálózati dugót húzza ki, várja meg, míg
a hajtómû megáll, vegye le a multi-mixert
a meghajtóról, vegye le a multi-mixer fedelét
és ürítse ki a betöltõnyílást.
A munka befejezése után
Sérülésveszély
Az aprítótárcsát csak a tárcsatartóval együtt
vegye le.
 Kapcsolja ki a készüléket a forgókapcsolóval,
és vegye le a multi-mixert a meghajtóról.
 A fedelet az óramutató járásával megegyezõ
irányban fordítsa el és vegye le.
 Vegye ki a tálból a tárcsatartón lévõ
aprítótárcsá.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
hu
Tisztítás és ápolás
Figyelem!
Ne használjon súrolószert a készülék tisztításához. A készülék felülete megsérülhet.
A multi-mixer minden része, a talpat is beleértve
tisztítható mosogatógépben.
Hasznos tanácsok: A mûanyag alkatrészeket
a mosogatógépben ne szorítsa be, mert deformálódhatnak. A multifunkciós kést a kúpnyílásával
lefelé helyezze be.
A talpat törölje le nedves ruhával.
Alkalmazási példák –
Többfunkciós kés
Fûszerek
Maximális mennyiség: 10 g
7-es (4-es) fokozat:
Feldolgozási idõ: 20–30 másodperc
Megjegyzés: csak száraz tálban dolgozzon.
Hagyma, fokhagyma
Maximális mennyiség: 100 g
7-es (4-es) fokozat:
Feldolgozási idõ: 5–7 másodperc
Megjegyzés: a hagymát negyedelje fel.
Diófélék, mandula
Maximális mennyiség: 100 g
7-es (4-es) fokozat:
Feldolgozási idõ: 1–1½ perc
Hús
Maximális mennyiség: 300 g
7-es (4-es) fokozat:
Feldolgozási idõ: 30–60 másodperc
Megjegyzés: távolítsa el a csontot, porcot és ínt.
A húst vágja nagyobb darabokra.
Zöldséglevesek, zöldségpépek
Maximális mennyiség: 375 g
7-es (4-es) fokozat:
Feldolgozási idõ: 1 perc
Majonéz
2 tojás
15 g ecet
½ evõkanál mustár
1 csipet só
1 csipet cukor
300–400 g olaj
A hozzávalók azonos hõmérsékletûek legyenek.
 A hozzávalókat (az olaj kivételével) néhány
másodpercig 7-es (4-es) fokozaton keverje el.
 Az olajat lassan öntse bele a tölcséren
keresztül, és addig keverje tovább, amíg
a majonéz össze nem áll.
Feldolgozási idõ: 1½ perc
Húsos tészták, töltelékek, pástétomok
Maximális mennyiség: 300 g
7-es (4-es) fokozat:
Feldolgozási idõ: 1 perc
Megjegyzés: töltse be a húst az egyéb
hozzávalókkal és fûszerekkel együtt.
Turmixolás (tejes mixelt italok, mártások,
salátaöntetek és krémlevesek)
Maximális mennyiség, folyékony 0,5 l
Maximális mennyiség, szilárd 375 g
7-es (4-es) fokozat:
Tésztadagasztás és -keverés
Amennyiben kis mennyiségû (MUM52..: max.
500 g liszt, MUM54../56..: max. 560 g liszt)
szükséges, az elkészíthetõ a multi-mixerben is.
Kelt tészta (MUM52..)
Alaprecept
max. 500 g liszt
1 csipet só
25 g élesztõ vagy 1 zacskó száraz élesztõ
kb.300 ml meleg víz
 Elõször a vizet öntse a tálba.
 Majd adja hozzá az összes többi hozzávalót.
Feldolgozási idõ: 1 perc 4-es fokozaton.
Kelt tészta (MUM54../56..)
Alaprecept
max. 560 g liszt
1 csipet só
25 g élesztõ vagy 1 zacskó száraz élesztõ
kb.335 ml meleg víz
 Elõször a vizet öntse a tálba.
 Majd adja hozzá az összes többi hozzávalót.
Feldolgozási idõ: 1 perc 7-es fokozaton.
A módosítás jogát fenntartjuk.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
47
uk
³­ep¸i¹¿ º­a¨º ¸a i¸c¹pº®ýi÷ μ ­å®opåc¹a¸¸ø ®ºxo¸¸o¨o ®o¯¢a¼¸º MUM5... !
Kopo¹®å¼ o¨æøª
¡ºª¿ æac®a, poμ¨op¸i¹¿ c¹opi¸®å
μ ¯aæ÷¸®a¯å.
Maæ÷¸o® 
1 Ò¹o­xañ
2 Kpåò®a μ ¹pº¢®o÷ ªæø μaÿo­¸e¸¸ø
i¸¨peªiƒ¸¹i­
3 Pi²ºñi ªåc®å
3a ©­o¢iñ¸å¼ ªåc® ªæø piμa¸¸ø —
®pºÿ¸o/ªpi¢¸o
3b ©­o¢iñ¸a òa¹®i­¸åýø —
®pºÿ¸o/ªpi¢¸o
3c ©åc®-¹ep¹®a — cepeª¸¿o
4 aæ ªæø ®piÿæe¸¸ø piμa濸åx ªåc®i­
5 ¡a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¸i²
6 Ñaòa
7 ¥iªc¹a­®a
Maæ÷¸o® 
Po¢oñe ÿoæo²e¸¸ø
©æø aòoï ¢eμÿe®å
³aº­a²e¸¸ø μ ¹ex¸i®å ¢eμÿe®å
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø
He ¹op®a¹åcø ¨oc¹påx ¸o²i­ i ®a¸¹i­
ªåc®i­ ªæø piμa¸¸ø. ¡pa¹å ªåc®å ªæø
piμa¸¸ø æåòe μa ®paï!
c¹a­æø÷ñå i μ¸i¯a÷ñå, ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¸i² cæiª ¹på¯a¹å æåòe μa
®o¸ºc¸º ¸acaª®º.
¡a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¢æe¸ªep
ºc¹a¸o­æ÷­a¹å i μ¸i¯a¹å æåòe ÿicæø
ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpå­oªº, ­å¼¸ø­òå ­å殺
iμ poμe¹®å.
He ­c¹po¯æø¼¹e pº® ªo ¹pº¢®å ªæø
μaÿo­¸e¸¸ø.
©æø ÿiªò¹o­xº­a¸¸ø ®opåc¹º¼¹ecø
ò¹o­xañe¯.
š­a¨a!
¡a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¢æe¸ªep ­å®opåc¹o­º­a¹å æåòe ­ ÿo­¸ic¹÷ μi¢pa¸o¯º
c¹a¸i. Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e c®æaªa¹å
¢a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¢æe¸ªep ¸a
oc¸o­¸o¯º ¢æo®º ÿpåæaªº. å®opåc¹o­º¼¹e ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¢æe¸ªep
æåòe ­ ­åμ¸añe¸o¯º po¢oño¯º ÿoæo²e¸¸i.
Hi ­ ø®o¯º paμi ¸e ­¯å®a¼¹e ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¢æe¸ªep ¢eμ ÿpoªº®¹i­.
™på¯a¼¹e ÿpåæaª ÿoªaæi ­iª ªi¹e¼.
48
Micýe μaªa¸o¨o μæo¯º
Maæ÷¸o® 
¢ºªo­a¸e ¯icýe μaªa¸o¨o μæo¯º μaxåóaƒ
ÿpå­iª ÿpåæaªº.
 paμi ÿepe­a¸¹a²e¸¸ø ­aæ ªæø ®piÿæe¸¸ø
piμa濸åx ªåc®i­ ¸a ­aæº ÿpå­oªº
æa¯aƒ¹¿cø, oª¸a®, ¼o¨o ¯o²¸a æe¨®o
μa¯i¸å¹å ¸o­å¯. Ho­i ­aæå ªæø ®piÿæe¸¸ø
piμa濸åx ªåc®i­ ¯o²¸a ÿp媢a¹å
­ cep­ic¸i¼ c溲¢i.
å®opåc¹a¸¸ø
a²æå­a ­®aμi­®a
Pe®o¯e¸ªo­a¸i ­ ýi¼ i¸c¹pº®ýiï μ e®cÿæºa¹aýiï ºc¹a¸o­®å po¢oñoï ò­åª®oc¹i
μaμ¸añe¸i ªæø ÿpåæaªi­ μ ÿepe¯å®añe¯ ¸a
7 ò­åª®oc¹e¼. šc¹a¸o­®å ªæø ÿpåæaªi­
μ ÿepe¯å®añe¯ ¸a 4 ò­åª®oc¹i ¸a­eªe¸i
ÿopøª ­ ªº²®ax.
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø ¨oc¹på¯å
¸o²a¯å!
©o¹p寺¼¹ecø o¢epe²¸oc¹i ÿpå
ÿo­oª²e¸¸i μ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸å¯
¸o²e¯ i pi²ºñå¯å ªåc®a¯å.
š­a¨a!
¡a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¢æe¸ªep
­c¹a­æøƒ¹¿cø ­ ®ºxo¸¸å¼ ®o¯¢a¼¸
i ­¯å®aƒ¹¿cø æåòe ­ ÿo­¸ic¹÷ μi¢pa¸o¯º
c¹a¸i i μ ®påò®o÷, ÿo­ep¸º¹o÷ ªo ºÿopº
¸oc宺 ®påò®å. ¥på¹på¯a¼¹e ¸ocå®
®påò®å μa ÿo¹pe¢å ­eæå®å¯ ÿaæ¿ýe¯
pº®å.
Kpåò®a ¸e μ¸i¯aƒ¹¿cø ÿiª ñac po¢o¹å
i ÿicæø ºc¹a¸o­®å ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸o¨o
¢æe¸ªepº ¸a ®ºxo¸¸o¯º ®o¯¢a¼¸i.
¡a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¸i²
Maæ÷¸o® 
©æø ò帮º­a¸¸ø, ÿpå¨o¹º­a¸¸ø ÿ÷pe,
μ¯iòº­a¸¸ø, ­å¯iòº­a¸¸ø, ÿoªpi¢¸e¸¸ø
¹a ÿpå¨o¹º­a¸¸ø coºci­ i ®o®¹e¼æi­.
 Ha¹åc¸i¹¿ ¸a ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø
i ºc¹a¸o­i¹¿ ÿo­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿
­ ÿoæo²e¸¸i 4.
 ³¸i¯i¹¿ μaxåc¸º ®påò®º ÿpå­oªº
¢æe¸ªepa.
 šc¹a¸o­i¹¿ ñaòº ¸a ýo®o濸i¼ ÿiªc¹a­ýi
i ÿo­ep¸i¹¿ ªo ºÿopº ÿpo¹å ¨oªå¸¸å®o­oï
c¹piæ®å.
 šc¹a¸o­i¹¿ ¸i² ¸a ®o¸ºc¸i¼ ¸acaªýi.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
uk
 ³a­a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ªæø ÿepepo¢®å.
 ³a®på¼¹e ®påò®º (μ­ep¸i¹¿ º­a¨º ¸a
ÿoμ¸añ®º) i ÿo­ep¸i¹¿ ÿpo¹å ¨oªå¸¸å®o­oï c¹piæ®å ªo ºÿopº ¸oc宺 ®påò®å.
Hocå® ®påò®å ÿo­å¸e¸ ­­i¼¹å ­ ÿpopiμ¿
¸a pºñýi.
 šc¹a¸o­i¹¿ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸å¼
¢æe¸ªep ¸a ÿpå­oªi, μ­ep¸i¹¿ ÿpå ý¿o¯º
º­a¨º ¸a ÿoμ¸añ®º. ¥o­ep¸i¹¿ ªo ºÿopº
ÿpo¹å ¨oªå¸¸å®o­oï c¹piæ®å.
¥påæaª ¸e ÿpaý÷ƒ, ø®óo ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¢æe¸ªep ¸e
ÿo­ep¸º¹å¼ ªo ºÿopº.
 šc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a ¢a²a¸å¼
c¹ºÿi¸¿.
 ³a­a¸¹a²º¼¹e ÿpoªº®¹å ÿiª ñac
ÿepepo¢®å ñepeμ μa­a¸¹a²º­a濸å¼
o¹­ip.
¥icæø po¢o¹å
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª, ÿo­ep¸º­òå ­å¯å®añ,
i μ¸i¯i¹¿ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸å¼
¢æe¸ªep μ ÿpå­oªº.
 ¥o­ep¸i¹¿ ®påò®º ÿo xoªº μa ¨oªå¸¸å®o­o÷ c¹piæ®o÷ ¹a μ¸i¯i¹¿ ïï.
 å¼¯i¹¿ ÿpoªº®¹å iμ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸o¨o ¢æe¸ªepº. ¥på¹p寺¼¹e ªæø
ý¿o¨o ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¸i² μa
®o¸ºc¸º ¸acaª®º ­ ¢æe¸ªepi.
 ³¸i¯i¹¿ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¸i²,
º¹p寺÷ñå μa ®o¸ºc¸º ¸acaª®º.
Pi²ºñi ªåc®å
Maæ÷¸o® 
©­o¢iñ¸å¼ ªåc® ªæø piμa¸¸ø
— ®pºÿ¸o/ªpi¢¸o
ªæø ¸apiμa¸¸ø ípº®¹i­
¹a o­oñi­.
¥epepo¢®a ¸a c¹ºÿi¸i 5 (3).
¥oμ¸añe¸¸ø ¸a ª­o¢iñ¸o¯º ªåc®º
ªæø piμa¸¸ø:
«1» c¹opo¸a ªæø ¸apiμa¸¸ø ¹o­c¹å¯å
c®å¢®a¯å
«3» c¹opo¸a ªæø piμa¸¸ø ¹o¸®å¯å òapa¯å
š­a¨a!
©­oc¹opo¸¸i¼ ªåc® ªæø piμa¸¸ø ¸e
ÿpåªa¹¸å¼ ªæø piμa¸¸ø ¹­epªo¨o cåpº,
xæi¢a, ¢ºæoño® i òo®oæaªº. ape¸º, ¹­epªº
®ap¹oÿæ÷ piμa¹å æåòe xoæoª¸o÷.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
©­o¢iñ¸a òa¹®i­¸åýø —
®pºÿ¸o/ªpi¢¸o
ªæø òa¹®º­a¸¸ø o­oñi­,
ípº®¹i­ i cåpº, ®pi¯ ¹­epªo¨o
cåpº (¸aÿp., ÿap¯eμa¸).
¥epepo¢®a ¸a c¹ºÿi¸i 3 (2) a¢o 4 (3).
¥oμ¸añe¸¸ø ¸a ª­o¢iñ¸i¼ òa¹®i­¸åýi:
«2» c¹opo¸a ªæø ®pºÿ¸o¨o òa¹®º­a¸¸ø
«4» c¹opo¸a ªæø ªpi¢¸o¨o òa¹®º­a¸¸ø
š­a¨a!
©­oc¹opo¸¸ø òa¹®i­¸åýø ¸e ÿpåªa¹¸a
ªæø òa¹®º­a¸¸ø ¨opixi­. M’ø®å¼ cåp piμa¹å
æåòe ¸a c¹opo¸i ªæø ®pºÿ¸o¨o òa¹®º­a¸¸ø
¸a c¹ºÿe¸i 7 (4).
©åc®-¹ep¹®a — cepeª¸¿o
ªæø ¹ep¹®å cåpoï ®ap¹oÿæi,
¹­epªo¨o cåpº (¸aÿp.,
ÿap¯eμa¸), oxoæoª²e¸o¨o
òo®oæaªº ¹a ¨opixi­.
¥epepo¢®a ¸a c¹ºÿi¸i 7 (4).
š­a¨a!
©­oc¹opo¸¸ø ¹ep¹®a ¸e ÿpåªa¹¸a ªæø
¹ep¹®å ¯’ø®o¨o i c®å¢oñ¸o¨o cåpº.
 Ha¹åc¸i¹¿ ¸a ®¸oÿ®º poμ¢æo®º­a¸¸ø
i ºc¹a¸o­i¹¿ ÿo­opo¹¸å¼ ­a²iæ¿
­ ÿoæo²e¸¸i 4.
 ³¸i¯i¹¿ μaxåc¸º ®påò®º ÿpå­oªº
¢æe¸ªepa.
 šc¹a¸o­i¹¿ ñaòº ¸a ýo®o濸i¼ ÿiªc¹a­ýi
i ÿo­ep¸i¹¿ ªo ºÿopº ÿpo¹å ¨oªå¸¸å®o­oï
c¹piæ®å.
 šc¹a¸o­i¹¿ ªåc® ªæø piμa¸¸ø ñå ªåc®òa¹®i­¸åý÷ ¢a²a¸o÷ c¹opo¸o÷
ªo­epxº ¸a ­aæ ªæø ®piÿæe¸¸ø piμa濸åx
ªåc®i­. ©åc®-¹ep¹®a ­å®opåc¹o­ºƒ¹¿cø
æåòe μ oª¸iƒï c¹opo¸å.
 c¹a­¹e ­aæ ªæø ®piÿæe¸¸ø piμa濸åx
ªåc®i­.
 ³a®på¼¹e ®påò®º (μ­ep¸i¹¿ º­a¨º ¸a
ÿoμ¸añ®º) i ÿo­ep¸i¹¿ ÿpo¹å ¨oªå¸¸å®o­oï c¹piæ®å ªo ºÿopº ¸oc宺 ®påò®å.
 šc¹a¸o­i¹¿ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸å¼
¢æe¸ªep ¸a ÿpå­iª i ÿo­ep¸i¹¿ ÿpo¹å
¨oªå¸¸å®o­oï c¹piæ®å ªo ºÿopº.
 šc¹a¸o­i¹¿ ÿepe¯å®añ ¸a ¢a²a¸å¼
c¹ºÿi¸¿:
 ³a­a¸¹a²¹e ÿpoªº®¹å ªæø ÿepepo¢®å
ªo ¹pº¢®å ªæø μaÿo­¸e¸¸ø i¸¨peªiƒ¸¹i­
i ÿiªò¹o­x¸i¹¿ ïx μæe¨®a ò¹o­xañe¯ —
μ­ep¸i¹¿ º­a¨º ¸a pi­e¸¿ μaÿo­¸e¸¸ø.
49
uk
š­a¨a!
Ma®cå¯aæ¿¸å¼ pi­e¸¿ μaÿo­¸e¸¸ø
­iªÿo­iªaƒ ¸å²¸¿o¯º ®pa÷ ¯ºí¹å
­aæº ªæø ®piÿæe¸¸ø piμa濸åx ªåc®i­.
¥opaªa: ©æø pi­¸o¯ip¸o¨o ¸apiμa¸¸ø
¹o¸®i ÿpoªº®¹å oÿºc®a¹å ­ ¹pº¢®º ªæø
μaÿo­¸e¸¸ø i¸¨peªiƒ¸¹i­ ÿºñ®a¯å.
a²æå­a ­®aμi­®a
 paμi μa®æå¸÷­a¸¸ø ÿepepo¢æ÷­a¸åx
ÿpoªº®¹i­ ­ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸o¯º
¢æe¸ªepi ­å¯®¸i¹¿ ®ºxo¸¸å¼ ®o¯¢a¼¸,
­å¼¯i¹¿ ­å殺 iμ poμe¹®å, ªoñe®a¼¹ecø
ÿo­¸oï μºÿ帮å ÿpå­oªº, μ¸i¯i¹¿ ¢æe¸ªep
μ ÿpå­oªº, μ¸i¯i¹¿ ®påò®º ¢æe¸ªepa
i ­å¼¯i¹¿ ÿpoªº®¹å iμ ¹pº¢®å ªæø
μaÿo­¸e¸¸ø.
¥icæø po¢o¹å
He¢eμÿe®a ÿopa¸e¸¸ø
Pi²ºñi ªåc®å μ¸i¯a¼¹e æåòe paμo¯
μ ­aæo¯ ªæø ®piÿæe¸¸ø piμa濸åx ªåc®i­.
 å¯®¸i¹¿ ÿpåæaª, ÿo­ep¸º­òå ­å¯å®añ,
i μ¸i¯i¹¿ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸å¼
¢æe¸ªep μ ÿpå­oªº.
 ¥o­ep¸i¹¿ ®påò®º ÿo xoªº μa ¨oªå¸¸å®o­o÷ c¹piæ®o÷ ¹a μ¸i¯i¹¿ ïï.
 å¼¯i¹¿ iμ ñaòi pi²ºñi ªåc®å, ¹på¯a÷ñå
μa ­aæ ªæø ®piÿæe¸¸ø ªåc®i­.
Ñåóe¸¸ø ¹a ªo¨æøª
š­a¨a!
He μac¹oco­º¼¹e ¸iø®åx a¢paμå­¸åx
μaco¢i­ ªæø ñåóe¸¸ø. Ha ÿo­epx¸øx
¯o²º¹¿ ­å¸å®¸º¹å ÿoò®oª²e¸¸ø.
ci ªe¹aæi, ®pi¯ ýo®o濸oï ÿiªc¹a­®å
¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸o¨o ¢æe¸ªepº,
¯o²¸a ¯å¹å ­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i.
¥opaªa: Ko¯ÿo¸e¸¹å iμ ÿæac¹¯acå
­ ÿocºªo¯å¼¸i¼ ¯aòå¸i ¸e μa¹åc®a¹å,
¹a® ø® ­o¸å ¯o²º¹¿ ªeíop¯º­a¹åcø.
¡a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¸i² ­c¹a­æø¼¹e
μa­²ªå ªo¸åμº ®o¸ºc¸å¯ o¹­opo¯.
Ýo®o濸º ÿiªc¹a­®º æåòe ÿpo¹åpa¼¹e
­oæo¨o÷ ¹®a¸å¸o÷.
50
¥på®æaªå ªæø ­å®opåc¹a¸¸ø —
¡a¨a¹oíº¸®ýio¸aæ¿¸å¼ ¸i²
³eæe¸¿
Ma®c. ®iæ¿®ic¹¿: 10 ¨
C¹ºÿi¸¿: 7 (4)
™på­aæic¹¿ ÿepepo¢®å: 20—30 ce®º¸ª
¥opaªa: ¥epepo¢®a æåòe ­ cºxi¼ ñaòi.
Ý墺æø, ñac¸å®
Ma®c. ®iæ¿®ic¹¿: 100 ¨
C¹ºÿi¸¿: 7 (4)
™på­aæic¹¿ ÿepepo¢®å: 5—7 ce®º¸ª
¥opaªa: ¥opi²¹e ý墺æ÷ ¸a ñe¹­ep¹å¸®å.
¦opixå, ¯å¨ªaæ¿
Ma®c. ®iæ¿®ic¹¿: 100 ¨
C¹ºÿi¸¿: 7 (4)
™på­aæic¹¿ ÿepepo¢®å: 1—1½ x­åæå¸å
M’øco
Ma®c. ®iæ¿®ic¹¿: 300 ¨
C¹ºÿi¸¿: 7 (4)
™på­aæic¹¿ ÿepepo¢®å: 30—60 ce®º¸ª
¥opaªa: åªaæi¹¿ ®ic¹®å, xpøói
i cºxo²åææø.
¥opi²¹e ¯’øco ­eæå®å¯å ò¯a¹®a¯å.
O­oñe­e ÿ÷pe, o­oñe­i cºÿå
Ma®c. ®iæ¿®ic¹¿: 375 ¨
C¹ºÿi¸¿: 7 (4)
™på­aæic¹¿ ÿepepo¢®å: 1 x­åæå¸a
Ma¼o¸eμ
2 ø¼ýø
15 ¨ oý¹º
½ ñ. æ. ¨ipñåýi
1 ÿºñ®a coæi
1 ÿºñ®a ýº®pº
300—400 ¨ oæiï
I¸¨peªiƒ¸¹å ÿo­å¸¸i ¯a¹å oª¸a®o­º
¹e¯ÿepa¹ºpº.
 šci i¸¨peªiƒ¸¹å (®pi¯ oæiï) ÿepe¯iòa¼¹e
ªe®iæ¿®a ce®º¸ª ¸a 7-o¯º (4) c¹ºÿe¸i.
 ³aæå¼¹e ÿo­i濸o oæi÷ ñepeμ ­opo¸®º
i ÿepe¯iòº¼¹e ªo ¹åx ÿip, ÿo®å ¯a¼o¸eμ
¸e e¯ºæ¿¨ºƒ.
™på­aæic¹¿ ÿepepo¢®å: 1½ x­åæå¸å
M’øc¸i íapòi, ¸añ帮å, ÿaò¹e¹å
Ma®c. ®iæ¿®ic¹¿: 300 ¨
C¹ºÿi¸¿: 7 (4)
™på­aæic¹¿ ÿepepo¢®å: 1 x­åæå¸a
¥opaªa: ³a­a¸¹a²º¼¹e ¯’øco paμo¯
iμ i¸òå¯å i¸¨peªiƒ¸¹a¯å i ÿpø¸oóa¯å.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
uk
ru
³¯iòº­a¸¸ø (¯oæoñ¸i ®o®¹e¼æi, coºcå,
caæa¹¸a μaÿpa­®a i cºÿå iμ ÿepe¹ep¹åx
ÿpoªº®¹i­)
Ma®c. ®iæ¿®ic¹¿: 0,5 æ piªå¸å
Ma®c. ®iæ¿®ic¹¿: 375 ¨ ¹­epªåx ÿpoªº®¹i­
C¹ºÿi¸¿: 7 (4)
³a¯iòº­a¸¸ø i ­å¯iòº­a¸¸ø ¹ic¹a
He­eæ宺 ®iæ¿®ic¹¿ ¹ic¹a (MUM52..: ªo 500 ¨
¢opoò¸a, MUM54../56..: ªo 560 ¨ ¢opoò¸a)
¯o²¸a ÿpå¨o¹º­a¹å ­ ¢a¨a¹oíº¸®ýio¸a濸o¯º ¢æe¸ªepi.
©pi²ª²o­e ¹ic¹o (MUM52..)
Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹
ªo 500 ¨ ¢opoò¸a
1 ÿºñ®a coæi
25 ¨ ªpi²ª²i­ ñå 1 ÿa®º¸o® cºxåx ªpi²ª²i­
ÿpå¢æ. 300 ¯æ ¹eÿæoï ­oªå
 ³aæå¼¹e cÿoña¹®º ­oªº ªo ñaòi.
 ¥o¹i¯ μa­a¸¹a²¹e peò¹º i¸¨peªiƒ¸¹i­.
™på­aæic¹¿ ÿepepo¢®å: 1 x­åæå¸a ¸a
c¹ºÿe¸i 4.
©pi²ª²o­e ¹ic¹o (MUM54../56..)
Oc¸o­¸å¼ peýeÿ¹
ªo 560 ¨ ¢opoò¸a
1 ÿºñ®a coæi
25 ¨ ªpi²ª²i­ ñå 1 ÿa®º¸o® cºxåx ªpi²ª²i­
ÿpå¢æ. 335 ¯æ ¹eÿæoï ­oªå
 ³aæå¼¹e cÿoña¹®º ­oªº ªo ñaòi.
 ¥o¹i¯ μa­a¸¹a²¹e peò¹º i¸¨peªiƒ¸¹i­.
™på­aæic¹¿ ÿepepo¢®å: 1 x­åæå¸a ¸a
c¹ºÿe¸i 7.
¾ÿoæ¸ø¼¹e º®aμa¸åø, ÿpå­eªe¸¸¾e
­ å¸c¹pº®ýåå ÿo õ®cÿæºa¹aýåå
®ºxo¸¸o¨o ®o¯¢a¼¸a MUM5... !
Ko¯ÿæe®¹¸¾¼ o¢μop
O¹®po¼¹e, ÿo²a溼c¹a, c¹pa¸åý¾
c påcº¸®a¯å.
Påcº¸o® 
1 ™oæ®a¹eæ¿
2 Kp¾ò®a c μa¨pºμoñ¸¾¯ c¹­oæo¯
3 ©åc®å-åμ¯eæ¿ñå¹eæå
3a ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-ò帮o­®a — ªæø
¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­ ¸a ¹oæc¹¾e/
¹o¸®åe æo¯¹å®å
3b ©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-¹ep®a —
c ¢oæ¿òå¯å/¯aæe¸¿®å¯å
o¹­epc¹åø¯å
3c ©åc®-¹ep®a — c o¹­epc¹åø¯å
cpeª¸e¼ ­eæåñ帾
4 ©ep²a¹eæ¿ ªåc®o­
5 M¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o²
6 C¯ecå¹e濸aø ñaòa
7 ¥oªc¹a­®a
Påcº¸o® 
Pa¢oñee ÿoæo²e¸åe
©æø aòe¼ ¢eμoÿac¸oc¹å
š®aμa¸åø ÿo ¹ex¸å®e ¢eμoÿac¸oc¹å
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø
He ®aca¼¹ec¿ pº®a¯å oc¹p¾x ¸o²e¼
å ®pae­ pe²ºóåx ªåc®o­. ©åc®å-åμ¯eæ¿ñå¹eæå ¯o²¸o ¢pa¹¿ ¹oæ¿®o μa ®paø!
c¹a­æøø å c¸å¯aø, ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o² ¸eo¢xoªå¯o ¢pa¹¿ ¹oæ¿®o
μa ®o¸åñec®º÷ ¸acaª®º.
M¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¯å®cep c¸å¯a¹¿
å ºc¹a¸a­æå­a¹¿ ¹oæ¿®o ÿocæe ÿoæ¸o¼
oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa å åμ­æeñe¸åø ­åæ®å
åμ poμe¹®å.
He oÿºc®a¼¹e pº®å ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ.
©æø ÿoª¹aæ®å­a¸åø ÿpoªº®¹o­
ÿoæ¿μº¼¹ec¿ ¹oæ®a¹eæe¯.
¸ece¸¸ø μ¯i¸ ¸e ­å®æ÷ñaƒ¹¿cø.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
¸å¯a¸åe!
M¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¯å®cep åcÿoæ¿μº¼¹e ¹oæ¿®o ­ ÿoæ¸oc¹¿÷ co¢pa¸¸o¯ ­åªe.
Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸e co¢åpa¼¹e ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¯å®cep ¸a oc¸o­¸o¯
¢æo®e ÿpå¢opa.
Åcÿoæ¿μº¼¹e ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼
¯å®cep ¹oæ¿®o ­ º®aμa¸¸o¯ pa¢oñe¯
ÿoæo²e¸åå.
51
ru
Hå ­ ®oe¯ cæºñae ¸e ­®æ÷ña¼¹e ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¯å®cep ¢eμ ÿpoªº®¹o­.
He ÿoªÿºc®a¼¹e ªe¹e¼ ¢æåμ®o ® õæe®¹poÿpå¢opº.
¥peªºc¯o¹pe¸¸oe ¯ec¹o cæo¯a
Påcº¸o® 
¥peªºc¯o¹pe¸¸oe ¯ec¹o cæo¯a μaóåóae¹
ÿpå­oª ÿpå¢opa.
¥på ÿepe¨pºμ®e ªep²a¹eæ¿ ªåc®o­
¸a ÿpå­oª¸o¯ ­aæe æo¯ae¹cø, ¸o e¨o
¯o²¸o æe¨®o μa¯e¸å¹¿ ¸o­¾¯.
Ho­¾e ªep²a¹eæå ªåc®o­ ¯o²¸o
ÿpåo¢pec¹å ­ cep­åc¸o¼ c溲¢e.
Õ®cÿæºa¹aýåø
a²¸aø å¸íop¯aýåø
Pe®o¯e¸ªo­a¸¸¾e ­ ªa¸¸o¼ å¸c¹pº®ýåå
ÿo õ®cÿæºa¹aýåå ºc¹a¸o­®å pa¢oñe¼ c®opoc¹å º®aμa¸¾ ªæø ÿpå¢opo­ c ÿo­opo¹¸¾¯ ­¾®æ÷ña¹eæe¯ ¸a 7 c®opoc¹e¼.
šc¹a¸o­®å ªæø ÿpå¢opo­ c ÿo­opo¹¸¾¯
­¾®æ÷ña¹eæe¯ ¸a 4 c®opoc¹å ÿpå­eªe¸¾
pøªo¯ ­ c®o¢®ax.
Oÿac¸oc¹¿ ¹pa­¯åpo­a¸åø
o¢ oc¹p¾e æeμ­åø ¸o²a!
Co¢æ÷ªa¼¹e oc¹opo²¸oc¹¿ ÿpå
o¢paóe¸åå c ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¯
¸o²o¯ å ªåc®a¯å-åμ¯eæ¿ñå¹eæø¯å.
¸å¯a¸åe!
M¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¯å®cep ¯o²¸o
ºc¹a¸o­å¹¿ ¸a ®ºxo¸¸¾¼ ®o¯¢a¼¸ å ¸aña¹¿
å¯ ÿoæ¿μo­a¹¿cø æåò¿ ÿocæe ¹o¨o, ®a®
o¸ ¢¾æ ÿoæ¸oc¹¿÷ co¢pa¸, å e¨o ®p¾ò®a
¢¾æa μa®pºñe¸a ¹a®å¯ o¢paμo¯, ñ¹o¢¾
ee ­¾c¹ºÿ ªoòeæ ªo ºÿopa. ¥på ¸eo¢xoªå¯oc¹å ÿpåªep²å­a¼¹e ­¾c¹ºÿ ®p¾ò®å
¢oæ¿òå¯ ÿaæ¿ýe¯.
o ­pe¯ø pa¢o¹¾ ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸o¨o
¯å®cepa å ®o¨ªa o¸ ÿpåcoeªå¸e¸ ® ®ºxo¸¸o¯º ®o¯¢a¼¸º ®p¾ò®a c ¸e¨o ¸e
c¸å¯ae¹cø.
M¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o²
Påcº¸o® 
©æø pº¢®å, ÿpå¨o¹o­æe¸åø ÿ÷pe, c¯eòå­a¸åø, μa¯eòå­a¸åø, åμ¯eæ¿ñe¸åø å
ÿpå¨o¹o-­æe¸åø coºco­ å ®o®¹e¼æe¼.
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å
ÿepe­eªå¹e ®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe «4».
52
 C¸å¯å¹e c ÿpå­oªa ¯å®cepa μaó幸º÷
®p¾ò®º.
 ¥oc¹a­¿¹e c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº ¸a
ýo®o濸º÷ ÿoªc¹a­®º å ÿo­ep¸å¹e
ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa.
 šc¹a¸o­å¹e ¸o² ¸a ®o¸åñec®º÷ ¸acaª®º.
 ³a¨pºμå¹e ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾e ªæø
ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹¾.
 ³a®po¼¹e ¯å®cep ®p¾ò®o¼ (opåe¸¹åpº¼¹ec¿ ÿo ¯ap®åpo­®e) å ÿo­opañå­a¼¹e
ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ¹ex ÿop,
ÿo®a ­¾c¹ºÿ ®p¾ò®å ¸e ªoc¹å¨¸e¹ ºÿopa.
¾c¹ºÿ ®p¾ò®å ªoæ²e¸ μaíå®cåpo­a¹¿cø ­ ÿaμº pºñ®å ¯å®cepa.
 šc¹a¸o­å¹e ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼
¯å®cep ¸a ÿpå­oª, opåe¸¹åpºøc¿ ÿo
¯ap®åpo­®e. ¥o­ep¸å¹e ÿpo¹å­ ñaco­o¼
c¹peæ®å ªo ºÿopa.
¥på¢op ¸e pa¢o¹ae¹, ecæå ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¯å®cep ¸e ÿo­ep¸º¹
ªo ºÿopa.
 šc¹a¸o­å¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿
¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c®opoc¹¿.
 ³a¨pº²a¼¹e ÿpoªº®¹¾ ­o ­pe¯ø
ÿepepa¢o¹®å ñepeμ μa¨pºμoñ¸oe
o¹­epc¹åe.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾
 ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op, ÿo­ep¸º­ ­¾®æ÷ña¹eæ¿, å c¸å¯å¹e ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¯å®cep c ÿpå­oªa.
 Kp¾ò®º ¹a®²e ÿo­ep¸å¹e ÿo ñaco­o¼
c¹peæ®e å c¸å¯å¹e.
 Åμ­æe®å¹e ÿpoªº®¹¾ åμ ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸o¨o ¯å®cepa. ©æø õ¹o¨o ÿpåªep²å­a¼¹e ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o²
μa ®o¸åñec®º÷ ¸acaª®º ­ ¯å®cepe.
 Åμ­æe®å¹e ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o²,
ºªep²å­aø μa ®o¸åñec®º÷ ¸acaª®º.
©åc®å-åμ¯eæ¿ñå¹eæå
Påcº¸o® 
©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®ò帮o­®a — ªæø ¸apeμa¸åø
ÿpoªº®¹o­ ¸a ¹oæc¹¾e/
¹o¸®åe æo¯¹å®å
ªæø ¸apeμa¸åø o­oóe¼ å ípº®¹o­.
¥epepa¢o¹®a ÿpoªº®¹o­ ÿpo­oªå¹cø
¸a c®opoc¹å 5 (3).
O¢oμ¸añe¸åø ¸a ª­ºc¹opo¸¸e¯ ªåc®e¹ep®e:
«1» — c¹opo¸a ªæø ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­
¸a ¹oæc¹¾e æo¯¹å®å
«3» — c¹opo¸a ªæø ¸apeμa¸åø ÿpoªº®¹o­
¸a ¹o¸®åe æo¯¹å®å
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
ru
¸å¯a¸åe!
©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-ò帮o­®a ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø ¸apeμa¸åø c¾pa ¹­epª¾x
cop¹o­, xæe¢a, ¢ºæoñe® å òo®oæaªa.
ape¸¾¼ ¸epacc¾ÿña¹¾¼ ®ap¹oíeæ¿
¯o²¸o ¸apeμa¹¿ ¸a æo¯¹å®å ¹oæ¿®o
ÿocæe oxæa²ªe¸åø.
©åc®-¹ep®a — c o¹­epc¹åø¯å
cpeª¸e¼ ­eæåñ帾
— c ¢oæ¿òå¯å/¯aæe¸¿®å¯å
o¹­epc¹åø¯å
ªæø ¸a¹åpa¸åø o­oóe¼, ípº®¹o­ å c¾pa
æ÷¢¾x cop¹o­, ®po¯e ¹­epªo¨o (¸aÿpå¯ep,
c¾pa ÿap¯eμa¸).
¥epepa¢o¹®a ¸a 3-¼ (2) åæå 4-¼ (3)
c®opoc¹å.
O¢oμ¸añe¸åø ¸a ª­ºc¹opo¸¸e¯ ªåc®e¹ep®e:
«2» — c¹opo¸a c ¢oæ¿òå¯å o¹­epc¹åø¯å
«4» — c¹opo¸a c ¯aæe¸¿®å¯å o¹­epc¹åø¯å
¸å¯a¸åe!
©­ºc¹opo¸¸å¼ ªåc®-¹ep®a ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø åμ¯eæ¿ñe¸åø opexo­.
Mø¨®å¼ c¾p ¯o²¸o ¸a¹åpa¹¿ (¸a 7-¼ (4)
c®opoc¹å) ¹oæ¿®o ¸a c¹opo¸e c ®pºÿ¸¾¯å
o¹­epc¹åø¯å.
©åc®-¹ep®a — c o¹­epc¹åø¯å cpeª¸e¼ ­eæåñ帾
ªæø ¸a¹åpa¸åø ¸a ¹ep®e
c¾po¨o ®ap¹oíeæø, ¹­epªo¨o
c¾pa (¸aÿpå¯ep, c¾pa ÿap¯eμa¸),
oxæa²ªe¸¸o¨o òo®oæaªa å opexo­.
¥epepa¢o¹®a ÿpoªº®¹o­ ÿpo­oªå¹cø
¸a c®opoc¹å 7 (4).
¸å¯a¸åe!
©åc®-¹ep®a ¸e ÿpeª¸aμ¸añe¸ ªæø
¸a¹åpa¸åø ¯ø¨®o¨o å æo¯¹e­o¨o c¾pa.
 Ha²¯å¹e ¸a ®¸oÿ®º paμ¢æo®åpo­®å å
ÿepe­eªå¹e ®po¸ò¹e¼¸ ­ ÿoæo²e¸åe «4».
 C¸å¯å¹e c ÿpå­oªa ¯å®cepa μaó幸º÷
®p¾ò®º.
 ¥oc¹a­¿¹e c¯ecå¹e濸º÷ ñaòº ¸a
ýo®o濸º÷ ÿoªc¹a­®º å ÿo­ep¸å¹e
ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa.
 šc¹a¸o­å¹e ¸a ªep²a¹eæ¿ ªåc®-¹ep®º
åæå ªåc®-ò帮o­®º ¸eo¢xoªå¯o¼ a¯
c¹opo¸o¼ ­­epx. ©åc®-¹ep®º c o¹­epc¹åø¯å cpeª¸e¼ ­eæåñ帾 ¯o²¸o
åcÿoæ¿μo­a¹¿ æåò¿ c oª¸o¼ c¹opo¸¾.
 c¹a­¿¹e ªep²a¹eæ¿ ªåc®o­.
 ³a®po¼¹e ¯å®cep ®p¾ò®o¼ (opåe¸¹åpº¼¹ec¿ ÿo ¯ap®åpo­®e) å ÿo­opañå­a¼¹e
ee ÿpo¹å­ ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ¹ex ÿop,
ÿo®a ­¾c¹ºÿ ®p¾ò®å ¸e ªoc¹å¨¸e¹ ºÿopa.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
 šc¹a¸o­å¹e ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼
¯å®cep ¸a ÿpå­oª å ÿo­ep¸å¹e ÿpo¹å­
ñaco­o¼ c¹peæ®å ªo ºÿopa.
 šc¹a¸o­å¹e ÿo­opo¹¸¾¼ ­¾®æ÷ña¹eæ¿
¸a ¸eo¢xoªå¯º÷ c®opoc¹¿:
 ¥oæo²å¹e ÿpeª¸aμ¸añe¸¸¾e ªæø ÿepepa¢o¹®å ÿpoªº®¹¾ ÿå¹a¸åø ­ μa¨pºμoñ¸¾¼ c¹­oæ å cæe¨®a ÿoª¹aæ®å­a¼¹e
åx ¹oæ®a¹eæe¯, cæeªø μa ºpo­¸e¯
¸aÿoæ¸e¸åø ÿpåe¯¸o¼ e¯®oc¹å.
¸å¯a¸åe!
Ma®c. ªoÿºc¹å¯¾¼ ºpo­e¸¿ ¸aÿoæ¸e¸åø
¸axoªå¹cø º ¸å²¸e¨o ®paø c¹ºÿåý¾
ªep²a¹eæø ªåc®o­.
Pe®o¯e¸ªaýåø: ѹo¢¾ ¹o¸®åe å ªæ常¾e
ÿpoªº®¹¾ åμ¯eæ¿ñaæåc¿ pa­¸o¯ep¸o,
åx cæeªºe¹ c­øμa¹¿ ­ ÿºño®.
a²¸aø å¸íop¯aýåø
 cæºñae μa®æå¸å­a¸åø ÿepepa¢a¹¾­ae¯¾x ÿpoªº®¹o­ ­ ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸o¯ ¯å®cepe ­¾®æ÷ñå¹e ®ºxo¸¸¾¼
®o¯¢a¼¸, åμ­æe®å¹e ­å殺 åμ poμe¹®å,
ªo²ªå¹ec¿ ÿoæ¸o¼ oc¹a¸o­®å ÿpå­oªa,
c¸å¯å¹e ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼
¯å®cep c ÿpå­oªa, c¸å¯å¹e ®p¾ò®º
¯å®cepa å oc­o¢oªå¹e μa¨pºμoñ¸¾¼
c¹­oæ o¹ ÿpoªº®¹o­.
¥o o®o¸ña¸åå pa¢o¹¾
He åc®æ÷ñe¸a oÿac¸oc¹¿
¹pa­¯åpo­a¸åø
C¸å¯a¼¹e ªåc®å-åμ¯eæ¿ñå¹eæå ¹oæ¿®o
­¯ec¹e c ªep²a¹eæe¯ ªåc®o­.
 ¾®æ÷ñå¹e ÿpå¢op, ÿo­ep¸º­ ­¾®æ÷-
ña¹eæ¿, å c¸å¯å¹e ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¯å®cep c ÿpå­oªa.
 Kp¾ò®º ¹a®²e ÿo­ep¸å¹e ÿo ñaco­o¼
c¹peæ®e å c¸å¯å¹e.
 Åμ­æe®a¼¹e ªåc®å-åμ¯eæ¿ñå¹eæå åμ
ñaòå, ºªep²å­aø μa ªep²a¹eæ¿ ªåc®o­.
Ñåc¹®a å ºxoª
¸å¯a¸åe!
He ÿoæ¿μº¼¹ec¿ a¢paμå­¸¾¯å ñåc¹øóå¯å
cpeªc¹­a¯å. ¥o­epx¸oc¹¿ õæe®¹poÿpå¢opa
¯o²e¹ ¢¾¹¿ ÿo­pe²ªe¸a.
ce ªe¹aæå, μa åc®æ÷ñe¸åe¯ ýo®o濸o¼
ÿoªc¹a­®å ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸o¨o
¯å®cepa, ¯o²¸o ¯¾¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e.
53
ru
Pe®o¯e¸ªaýåø: ¥æac¹¯acco­¾e ªe¹aæå
¸eæ¿μø μa²å¯a¹¿ ­ ÿocºªo¯oeñ¸o¼
¯aòå¸e ¯e²ªº ÿocºªo¼, ¹a® ®a® ¸e
åc®æ÷ñe¸a åx ªeíop¯aýåø.
c¹a­æø¼¹e ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o²
­ce¨ªa ®o¸åñec®å¯ o¹­epc¹åe¯ ­¸åμ.
Ýo®o濸º÷ ÿoªc¹a­®º ÿpo¹åpa¼¹e ¹oæ¿®o
­æa²¸o¼ ¹®a¸¿÷.
¥på¯ep¾ åcÿoæ¿μo­a¸åø —
M¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸¾¼ ¸o²
Åμ¯eæ¿ñe¸åe ÿpø¸¾x ¹pa­
Ma®c. ®oæåñec¹­o: 10 ¨
C®opoc¹¿: 7 (4)
pe¯ø ÿepepa¢o¹®å: 20—30 ce®º¸ª
¥på¯eña¸åe: ÿepepa¢o¹®a ªo沸a
ÿpo­oªå¹¿cø ¹oæ¿®o ­ cºxo¼ c¯ecå¹e濸o¼
ñaòe.
Peÿña¹¾¼ 溮, ñec¸o®
Ma®c. ®oæåñec¹­o: 100 ¨
C®opoc¹¿: 7 (4)
pe¯ø ÿepepa¢o¹®å: 5—7 ce®º¸ª
¥på¯eña¸åe: 溮 cæeªºe¹ paμpeμa¹¿
¸a ñe¹­ep¹å¸®å.
Opexå, ¯å¸ªaæ¿
Ma®c. ®oæåñec¹­o: 100 ¨
C®opoc¹¿: 7 (4)
pe¯ø ÿepepa¢o¹®å: oª¸a-ÿoæ¹op¾
¯å¸º¹¾
Møco
Ma®c. ®oæåñec¹­o: 300 ¨
C®opoc¹¿: 7 (4)
pe¯ø ÿepepa¢o¹®å: 30—60 ce®º¸ª
¥på¯eña¸åe: ºªaæå¹e ®oc¹å, xpøóå
å cºxo²åæåø.
Hape²¿¹e ¯øco ®pºÿ¸¾¯å ®ºc®a¯å.
¥på¨o¹o­æe¸åe o­oó¸¾x ÿ÷pe, cºÿo­
Ma®c. ®oæåñec¹­o: 375 ¨
C®opoc¹¿: 7 (4)
pe¯ø ÿepepa¢o¹®å: oª¸a ¯å¸º¹a
Ma¼o¸eμ
2 ø¼ýa,
15 ¨ º®cºca
½ ñ. æ. ¨opñåý¾
1 óeÿo¹®a coæå,
1 óeÿo¹®a caxapa.
300—400 ¨ pac¹å¹e濸o¨o ¯acæa
ce 帨peªåe¸¹¾ ªo沸¾ å¯e¹¿
oªå¸a®o­º÷ ¹e¯ÿepa¹ºpº.
 ¥epe¯eòå­a¼¹e ­ce ®o¯ÿo¸e¸¹¾
(®po¯e ¯acæa) ­ ¹eñe¸åe ¸ec®oæ¿®åx
ce®º¸ª ¸a 7-¼ (4) c®opoc¹å.
54
 Meªæe¸¸o ­æå­a¼¹e ¯acæo ñepeμ
­opo¸®º å ÿepe¯eòå­a¼¹e ­ce ªo ¹ex
ÿop, ÿo®a ¯a¼o¸eμ ¸e õ¯ºæ¿¨åpºe¹cø.
pe¯ø ÿepepa¢o¹®å: ÿoæ¹op¾ ¯å¸º¹¾
Paμæåñ¸¾e íapòå, ¸añ帮å, ÿaò¹e¹¾
Ma®c. ®oæåñec¹­o: 300 ¨
C®opoc¹¿: 7 (4)
pe¯ø ÿepepa¢o¹®å: oª¸a ¯å¸º¹a
¥på¯eña¸åe: μa¨pº²a¼¹e ¯øco co ­ce¯å
ÿpåÿpa­a¯å å oc¹a濸¾¯å ®o¯ÿo¸e¸¹a¯å.
C¯eòå­a¸åe (ÿpå¨o¹o­æe¸åe ¯oæoñ¸¾x
®o®¹e¼æe¼, coºco­ ® ¢æ÷ªa¯, coºco­
ªæø caæa¹a å cºÿo­-ÿ÷pe)
Ma®c. ®oæåñec¹­o: 0,5 æ ²åª®oc¹å
Ma®c. ®oæåñec¹­o, 375 ¨ ¹­epª¾x
ÿpoªº®¹o­
C®opoc¹å: 7 (4)
³a¯eòå­a¸åe å ÿepe¯eòå­a¸åe ¹ec¹a
He¢oæ¿òoe ®oæåñec¹­o ¹ec¹a (MUM52..:
ªo 500 ¨ ¯º®å, MUM54../56..: ªo 560 ¨ ¯º®å)
¯o²¸o ÿpå¨o¹o­å¹¿ ­ ¯¸o¨oíº¸®ýåo¸a濸o¯ ¯å®cepe.
©po²²e­oe ¹ec¹o (MUM52..)
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
ªo 500 ¨ ¯º®å
1 óeÿo¹®a coæå,
25 ¨ c­e²åx åæå 1 ÿa®e¹å® cºxåx ªpo²²e¼
¸a 300 ¯æ ¹eÿæo¼ ­oª¾
 ³aæe¼¹e c¸añaæa ­oªº ­ ñaòº.
 ³a¹e¯ ªo¢a­¿¹e ­ce oc¹a濸¾e
®o¯ÿo¸e¸¹¾.
pe¯ø ÿepepa¢o¹®å: 1 ¯å¸º¹a ¸a
c®opoc¹å 4.
©po²²e­oe ¹ec¹o (MUM54../56..)
Oc¸o­¸o¼ peýeÿ¹
ªo 560 ¨ ¯º®å
1 óeÿo¹®a coæå,
25 ¨ c­e²åx åæå 1 ÿa®e¹å® cºxåx ªpo²²e¼
¸a 335 ¯æ ¹eÿæo¼ ­oª¾
 ³aæe¼¹e c¸añaæa ­oªº ­ ñaòº.
 ³a¹e¯ ªo¢a­¿¹e ­ce oc¹a濸¾e
®o¯ÿo¸e¸¹¾.
pe¯ø ÿepepa¢o¹®å: 1 ¯å¸º¹a ¸a
c®opoc¹å 7.
¥pa­o ¸a ­¸ece¸åe åμ¯e¸e¸å¼
oc¹a­æøe¯ μa co¢o¼.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
ar
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
55
ar
56
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
ar
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
57
ar
58
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Für Produktinformationen sowie Anwendungsund Bedienungsfragen aus Deutschland:
Bosch-Infoteam
(Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar)
Tel.: 01805 267242*
oder unter
bosch-infoteam@bshg.com
*) 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
Nur für Deutschland gültig!
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, Germany
5090482746/08.2010
de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi
es, pt, el, tr, pl, hu, uk, ru, ar
Download PDF

advertising