Volta U1112 Brugermanual

Volta U1112 Brugermanual
English
2
Deutsch
4
Français
6
Italiano
8
Dansk
10
Swenska
12
Norsk
14
Suomi
16
Brug af støvsugeren
Hold venligst håndbogens omslag åbent og se på billederne til
teksten, når der henvises til dem.
A
B
C
D
E
G
H
I
J
K
Tilbehør til Deres Elyps
Støvposer
• Kontroller at støvposen sidder rigtigt.
• Sæt slangen i så clipsene klikker på plads.
(Slangen frigøres ved at trykke clipsene ind).
• Monter rørene eller teleskoprøret til slangens håndtag og
mundstykket ved at sætte dem ind i hinanden. (Samlingen
Forlængerrør (x2)
Teleskoprør (nogle modeller)
skilles ad ved at trække dem fra hinanden igen.)
• Træk lednigen ud og sæt den i stikkontakten. Elyps er udstyret
med tilbagespoling til ledningen. Kontroller inden brug at
Drejelig slange og håndtag med manuel sugekontrol
ledningen ikke er snoet. (Ledningen spoles tilbage ved at trykke
Dobbelt mundstykke til tæpper/hårde gulve
på fodpedalen. Bemærk: Hold venligst i stikket så det ikke
slår ind i maskinen eller Dem selv).
Fugemundstykke
Møbelmundstykke
• Støvsugeren tændes ved at trykke på tænd/sluk-fodpedalen
• Sugestyrken kan nedsættes ved gradvist at åbne
Børstemundstykke (nogle modeller)
ventilationsåbningen på slangens håndtag. Før
Lille holder til tilbehør
sugereguleringen fra „+“ til „-“.
Stor holder til tilbehør (nogle modeller)
Sikkerhed
Elyps er udelukkende beregnet til husholdningsbrug og er fremstillet
til at yde maksimal sikkerhed og effektiv drift. Følg venligst
Beskrivelse af Elyps støvsugeren
B
C
nedennævnte forholdsregler:
L
M
N
O
P
Q
R
S
Støvsugeren er dobbelt isoleret, og må derfor ikke tilsluttes
til jord
Støvsugeren bør kun bruges af voksne, børn skal være
under opsyn af voksne
Støvsugeren skal altid opbevares tørt
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge væsker
Undgå at støvsugeren kommer nær skarpe genstande
Støvsugeren må ikke bruges til at opsuge varm aske
eller cigaretskod
Støvsugeren må ikke bruges i nærheden af brændbare
D
E
F
G
H
I
J
K
gasarter
Undgå at trække støvsugeren v.h.a. ledningen. Kontroller
L
regelmæssigt ledningen for skader
T
Bemærk: Støvsugeren må ikke bruges, hvis ledningen
foretages af Hvidevare- Service
U
W
Træk stikket ud af stikkontakten inden rengøring og
vedligeholdelse af støvsugaren
Service og reparation skal udføres af Hvidevare-Service
Y
c
t
d
e
f
g
h
i
j
k
J
K
Pedal til tilbagespoling af ledningen
El-stik (beregnet til et elektrisk motormundstykke)
(nogle modeller)
Elektronisk sugekontrol (nogle modeller)
Mekanisk støvindikator
Slangens tilkoblingssted
Støvposens udformning hindrer at låget kan lukkes,
hvis der ikke er en støvpose i støvsugeren
Bærehåndtag
Clips til åbning af låget til støvposerummet
Tænd/sluk-kontakt
Parkeringssystem til mundstykke og forlængerrør,
når støvsugeren er i brug
Opbevaringssted til mundstykke og forlængerrør,
når støvsugeren ikke er i brug
M
Holder til tilbehør (til montering på slangens håndtag
N
Holder til tilbehør (til montering på slangens håndtag)
er beskadiget. Hvis ledningen er beskadiget, skal den
udskiftes til en af samme slags og udskiftningen skal
X Strømførende ledning
A
eller forlængerrør) med hul til ophængning på væg
(nogle modeller)
10
n
Hvordan man opnår det bedste resultat:
Støvposens sikkerhedsudformning
Tæpper: Brug gulvmundstykket indstillet til
For at undgå at beskadige støvsugeren må den ikke bruges
tæppestøvsugning.
o
p
q
r
Hårde gulve: Brug gulvmundstykket indstillet til
gulvstøvsugning.
Løse måtter/gardiner/lette materialer: Reducér
uden en støvpose. Støvsugeren er udstyret med en
sikkerhedsindretning, der forhindrer at låget kan lukkes
uden støvpose. Forsøg ikke at tvinge låget i.
Filterudskiftning
sugestyrken. Brug gulvmundstykket til løse måtter o.l. og
Disse bør udskiftes ved hvert femte støvposeskift.
møbelmundstykket til møbler, gardiner, puder og lignende.
Brug aldrig støvsugeren uden motorens beskyttelsesfilter.
Lamper, billeder og bogreoler:
Udskiftning af filtre:
Brug børstemundstykket (nogle modeller)
Svært tilgængelige områder: Brug fugemundstykket til
sprækker, hjørner og radiatorer.
Støvindikator og udskiftning af støvpose
For at støvsugeren skal kunne suge optimalt, skal støvposen
a) Løft låget, fjern støvpose og filter
b) Sæt nyt filter i, sæt støvposen på plads og luk låget. Er
også udstyret med udblæsningsfiltre.
Udskiftning af udblæsningsfilter:
a) Løft gitteret og tag filtret ud
udskiftes, når den er fyldt. Hvis støvposen revner inde i
støvsugeren ved et uheld, skal støvsugeren sendes til
b) Sæt det nye filter i og sæt gitteret på plads.
rengøring hos Hvidevare-Service. Støvindikatorens rude
bliver mere og mere rød efterhånden som støvposen fyldes,
Problemløsning
og ruden bliver helt rød, når posen er fyldt.
1. Strøm: Hvis støvsugeren ikke starter, når der tændes for
Støvsugeren skal være tændt med alle dele påmonteret og
den, trækkes stikket ud af stikkontakten. Kontroller stik,
ikke i berøring med gulvet, når støvposens fyldningsgrad
ledning, stikkontakt samt sikring
kontrolleres.
2. Blokeringer/beskidte filtre: Støvsugeren slukker selv, hvis
Hvis støvindikatoren viser at posen er fyldt og den ikke er det,
der forekommer en alvorlig blokering, eller filteret/filtrene er
kan det skyldes at posens fine huller er stoppede (f.eks af
meget beskidte. I så fald trækkes stikket ud, og støvsugeren
tonerpulver o.l.), hvilket vil reducere sugeevnen og kan føre
køles af i 20-30 minutter. Derefter fjernes blokeringer og/eller
til overophedning. Hvis dette forekommer, skal støvposen
filteret/filtrene udskiftes Herefter startes støvsugeren igen.
udskiftes, selvom den ikke er fyldt.
Model er udstyret med en sikkerhedsventil.
Udskiftning af støvpose:
Ventilen sender kølig luft ind i maskinen hvis slangen
A Løsgør clipsen og åben låget bagover iden støvposen
fjernes. Bøj flappen ind i hullet, for at i hindre støvet i at
komme ud
B Tag støvposen ud
C Sæt den nye støvpose i og før posens hul ind over
holderen.
eller røret tilstoppes. Ventilen kan også udløses ved f.eks.
støvsugning af tæpper eller andre bløde materialer. Når
mundstykket løftes, deaktiveres ventilen.
Hvis sikkerhedsventilen udløses gentagne gange under
normal brug, skal man kontrollere og fjerne eventuelle
blokeringer i slangen, rør, mundstykke eller filtre.
Garantien dækker ikke rensning af blokerede slanger.
Vi anbefaler, at støvposen udskiftes:
Mundstykkerne bør renses jævnligt med slangens håndtag
* efter brug af tæpperens-pulver. Obs! Dette kan også
for at forebygge blokeringer og opretholde en god
stoppe de fine huller i posen
* hvis støvsugeren lugter; skal filteret også udskiftes
sugestyrke.
3. Vand: Hvis støvsugeren bruges til at suge vand,
ødelægges motoren og en udskiftning er nødvendig,
Bemærk: Brug kun originale støvposer og filtre
denne skal foretages af Hvidevare Service.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement