AEG SMART170.0 User manual

AEG SMART170.0 User manual

SMART

140/160/170

Bodenstaubsauger

Vacuum Cleaner

Aspirateur traîneau

Aspirador de polvo

Vloerstofzuiger

Ç

Aspirapolvere

Gebrauchsanweisung

Operating Instructions

Mode d'emploi

Instrucciones de uso

Gebruiksaanwijzing

Ï ùòò

Instrzioni per l'uso

2

Ausstattung

.....................................................................

6

Zubehör

.............................................................................

6

Sicherheitshinweise

....................................................

6

Inbetriebnahme

.............................................................

6

Die besten Ergebnisse erzielen

................................

7

Wechsel des Staubbeutels

.........................................7

Staubbeutelwechselanzeige........................................7

Wechsel des Staubbeutels............................................7

Staubbeutel-Sicherheitsvorrichtung........................7

Wechsel/Reinigen der Filter

......................................

8

Reinigen des Motorschutzfilters................................8

Wechsel des Mikrofilters...............................................8

Fehlersuche und -behebung

.....................................

8

Garantiebedingungen

..................................................

8

Para cambiar la bolsa de recogida de polvo:......16

Recomendamos que se cambie la bolsa de recogida de polvo: .................16

Cambio de los filtros

................................................

17

Modo de limpiar el filtro de protección de motor: ...........................................17

Para cambiar el Micro Filtro:....................................17

Reparación de averías

.............................................

17

Dear Customer

Features

Accessories

Getting Started

...............................................................9

.............................................................................9

.......................................................................9

Safety instructions

.......................................................9

..............................................................9

Getting the best results

...........................................10

Dust bag indicator and changing the dust bag

..................................................................10

To change the dust bag ..............................................10

We recommend the dust bag is changed .............10

Changing the filters

...................................................10

To clean Motor Protection filter..............................10

To change Micro filter .................................................11

Troubleshooting

............................................................11

Kenmerken van uw Smart

.......................................

18

Hulpstukken voor uw Smart

..................................

18

Veiligheid voorop

.......................................................

18

Voordat u begint

.........................................................

18

Optimale resultaten

.................................................

19

De stofzakindicator en het verwisselen van de stofzak

.............................

19

Als u de stofzak wilt verwisselen:...........................19

Wij raden u aan om de stofzak te vervangen:....19

De filters vervangen

.................................................

20

Het motorbeschermfilter schoonmaken: .............20

Het Microfilter vervangen:........................................20

Problemen oplossen

..................................................

20

Votre Smart possède les caractéristiques suivantes

......................................

Les accessoires de votre Smart

Assurer votre sécurité

Mise en marche

.............................

.............................................

..........................................................

Comment obtenir les meilleurs résultats

Indicateur de remplissage de sac et changement du sac à poussière

Pour changer le sac à poussière :...........................13

Nous recommandons de changer le sac à poussière:.......................................14

Changer les filtres

....................................................

14

Pour nettoyer le filtre de protection du moteur: .........................................14

Pour changer le microfiltre: .....................................14

Gestion des pannes

..................................................

14

Las características de su Smart

Accesorios para su Smart

Listo para comenzar

.......

.............

........................................

Para garantizar su seguridad

.................................

..................................................

Cómo obtener los mejores resultados

Indicador de llenado de bolsa

............................

..............

12

12

12

12

13

13

15

15

15

15

16 y cambio de esta

........................................................

16

ðëëééóóììüüòò........................................................2211

ÅÅîîááññôôÞÞììááôôáá ......................................................2211

ðïïääååßßîîååééòò ááóóö

ëëååééôôïïõõññããßßáá .........................................................2222

Ðþ

ááð

Á

ðïïôôÝÝëëååóóììáá.......................................................2222

ÁëëëëááããÞÞ óóááêêïïýýëëááòò ..........................................2222

''ÅÅííääååééîîçç ááëëëëááããÞÞòò óóááêêïïýýëëááòò ..........................2222

ÁëëëëááããÞÞ óóááêêïïýýëëááòò............................................2233

Á

Êáèáñéóìüò ößëôñïõ

ðñïóôáóßáò ìïôÝñ ...........................................23

ÁëëáãÞ ìéêñïößëôñïõ.....................................23

ÁÜÜèèçç ÷÷ååééññééóóììïïýý ................................................2233

ÅÅîîõõð

ÅÅßßììááóóôôåå ð

Le caratteristiche del Smart................................27

Accessori dell'aspirapolvere Smart....................27

Per la vostra sicurezza ..........................................27

Per cominciare........................................................27

Per ottenere i migliori risultati ..........................28

Indicatore di sacchetto pieno e come cambiare il sacchetto ................................28

Per cambiare il sacchetto ....................................28

Raccomandiamo di cambiare il sacchetto della polvere ........................................28

Cambio dei filtri.....................................................29

Diagnosi dei guasti ...............................................29

3

4

5

Geachte klant,

Dank u voor het kiezen van de Aeg Smart. Om geheel aan uw behoeften te voldoen is het raadzaam het instructieboekje grondig door te lezen. Bewaar dit ter referentie.

Kenmerken van uw Smart

(zie pagina 3)

A Elektriciteitssnoer

B Snoerknop

C Aan/Uit-knop en zuigkrachtregelaar

D Multifunctioneel handvat

E Afsluitbare klep voor ruimte met accessoires

F Mechanische stofzakindicator

G Pijpverbinding

H Draaghandgreep

I Compartiment voor accessoires (voor het kierenmondstuk en voor het meubelmondstuk)

J Opslagruimte voor vloermondstuk en zuigbuizen wanneer niet in gebruik

K Opslagruimte voor vloermondstuk en zuigbuizen wanneer in gebruik

Hulpstukken voor uw

Smart (zie pagina 4)

Stofzakken

Zuigbuizen (2x)

Telescopische zuigbuis

Slang met draaitopbevestiging en pistoolgreep met handmatige zuigregeling

Combinatie mondstuk voor tapijt/harde vloer

Kierenmondstuk

Meubelmondstuk

Borstelmondstuk

Veiligheid voorop

De Aeg Smart is alleen voor huishoudelijk gebruik en is ontworpen met het oog op maximale veiligheid en gebruik. Volg a.u.b. de volgende eenvoudige voorzorgsmaatregelen:

18

De Smart is dubbel geïsoleerd en hoeft niet te worden geaard

De Smart dient alleen door volwassenen gebruikt te worden

Berg het apparaat altijd op een droge plaats op

Gebruik het apparaat niet om vloeistoffen mee op te zuigen

Vermijd scherpe voorwerpen

Zuig geen hete as naar binnen of brandende sigarettenpeuken

Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van ontvlambare gassen

Vermijd rukken aan het snoer en controleer dit regelmatig

NB: Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer beschadigd is.

Wanneer dit beschadigd is, dient het te worden vervangen door de

Elgroep Fabrieksservice

U dient de stekker uit het stopcontact te halen, voordat u het apparaat schoonmaakt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht

Alle service en reparaties dienen te worden uitgevoerd door uw vakhandelaar of door de ELGROEP

FABRIEKSSERVICE

Voordat u begint (zie pagina 4)

Ga na of de stofzak zich op zijn plaats bevindt.

Duw de zuigbuis op de stofzuiger totdat u een klik hoort. (Druk de vergrendelingen in om hem los te krijgen.)

Bevestig de zuigbuis of de telescopische zuigbuis aan de pistoolgreep van de slang en aan het buisje van het mondstuk door deze al draaiend samen te drukken. (De buizen draaien en van elkaar aftrekken om ze uit elkaar te halen).

Trek het snoer uit en steek de stekker in het stopcontact. Smart is uitgerust met automatische snoeropwinder.

Zorg dat het snoer niet gedraaid is voordat u begint te werken. (Druk op het voetpedaal om het snoer weer op te rollen.

Houd de knop ingedrukt om te voorkomen dat het snoer u niet raakt.

)

Druk op de Aan/Uit-knop om de stofzuiger aan te zetten.

Om de zuigkracht te verminderen/verhogen, draai de

Aan/Uit-knop. De zuigkracht kan ook geregeld worden door de opening op de slanggreep te openen of te sluiten.

Optimale resultaten (zie pagina 5)

Tapijten:

Gebruik het vloermondstuk met de handgreep in deze positie.

Harde vloeren:

Gebruik het vloermondstuk met de handgreep in deze positie.

Losse vloerkleden/ gordijnen/ lichtgewichtstoffen:

Verminder de zuigkracht. Gebruik het vloermondstuk voor losse vloerkleden en het meubelmondstuk voor gordijnen, kussens (etc.).

Lampen, foto’s en boekenplanken:

Gebruik de stofborstel.

Besloten gebieden:

Gebruik het kierenmondstuk voor kieren, hoeken en radiatoren.

De stofzakindicator en het verwisselen van de stofzak

(zie pagina 5)

De stofzakindicator en het verwisselen van de stofzak Voor optimaal functioneren dient de stofzak verwijderd te worden wanneer deze vol is. Mocht de stofzak per ongeluk in de stofzuiger barsten, laat het apparaat dan door Elgroep

Fabrieksservice schoonmaken.

Controleer de stofzak regelmatig en vervang deze wanneer noodzakelijk. Het stofzakindicatorvenster wordt gaandeweg rood wanneer deze gevuld wordt en wordt geheel rood wanneer de stofzak vol is.

Als u de stofzak wilt controleren, dient het apparaat aan te staan, waarbij alle toebehoren verbonden zijn en zich niet op de grond bevinden.

De indicator voor de volle stofzak kan ook betekenen dat de zak geblokkeerd is (soms veroorzaakt door zeer fijne stofdeeltjes), wat verlies aan zuigkracht veroorzaakt en oververhitting tot gevolg kan hebben. Gebeurt dit, verwissel de stofzak, ook al is deze niet vol.

Als u de stofzak wilt verwisselen:

A Maak de vergrendeling los alvorens de stofzak te verwijderen, buig de flap in het gat om te voorkomen dat stof ontsnapt.

B Verwijder de stofzak.

C Breng de nieuwe stofzak aan door de zaksleuven over de houders te trekken.

Wij raden u aan om de stofzak te vervangen:

na het gebruik van een tapijtschoonmaakmiddel wanneer er een onaangename reuk van de stofzuiger komt. U dient dan tevens het filter te vervangen

NB: Gebruik alleen originele Aeg stofzakken en filters (ref E51)

19

20

Stofzakbeveiliging

Om schade aan de stofzuiger te voorkomen dient u deze niet te gebruiken zonder stofzak. Er is een veiligheidsapparaat in de stofzuiger dat voorkomt dat de deksel sluit zonder stofzak. Probeer niet geforceerd de deksel te sluiten.

De filters vervangen (zie pagina 5)

Er zitten twee filters in uw stofzuiger.

Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat de filters zijn geïnstalleerd.

Het motorbeschermfilter schoonmaken:

Het motorbeschermfilter moet worden schoongemaakt als het vuil is..

Het deksel losmaken en zowel het deksel als het filter verwijderen.

Het filter in warm water schoonmaken.

Laten drogen en het schone filter weer op zijn plaats zetten. Het deksel weer sluiten.

Het Microfilter vervangen:

Na elke vijfde stofzak moet het microfilter vervangen worden.

Het deksel losmaken, het filterdeksel openen en het filter verwijderen.

sluiten.

Het nieuwe filter op zijn plaats zetten en het deksel weer sluiten.

Problemen oplossen

Elektriciteit:

Werkt de aansluiting met het lichtnet niet, trek dan de stekker uit het stopcontact en controleer stekker, snoer en zekeringen in de huisinstallatie.

Blokkades/vuile filters:

De stofzuiger kan automatisch uitgeschakeld worden wanneer er een ernstige blokkade optreedt of uitzonderlijk vuile filter(s) gebruikt worden. In zulke gevallen trekt u de stekker uit het stopcontact en laat de machine 20-30 minuten afkoelen. Hef de blokkade op en/of vervang het filter/de filters en begin opnieuw.

Het schoonmaken van geblokkeerde onderdelen valt niet onder de garantie. Lees ook de extra Aeg informatie achterin dit boekje.

Water:

Wordt water opgezogen in de stofzuiger, dan dient de motor te worden vervangen door de ELGROEP

FABRIEKSSERVICE.

30

31

AEG Hausgeräte GmbH

Postfach 1036

D-90327 Nürnberg http://www.aeg-hausgeraete.de

© Copyright by AEG 2190516-68

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement