Electrolux ZO6330 Használati utasítás

Electrolux ZO6330 Használati utasítás
NEW
www.electrolux.com
822 84 61-01, 04/07
Oxy3_omslag_bok2.indd 1-2
04-07-01 14.11.40
Polski
Dziękujemy za wybranie odkurzacza Oxy3system
firmy Electrolux. Ta instrukcja obsługi dotyczy
wszystkich modeli odkurzacza Oxy3system.
Oznacza to, że do konkretnego modelu mogą nie być
dołączone niektóre akcesoria.
Akcesoria i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem odkurzacza
Uzyskanie najlepszych rezultatów
Rura rozsuwana
Wymiana worka na kurz s-bag®
Wymiana filtra silnika
Czyszczenie węża i ssawek
Usuwanie usterek oraz informacje dla klienta
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
11-12
13-14
15-16
Български
Благодарим Ви за избора на Електролукс
прахосмукачката. Инструкцията за употреба покрива
всички Oxigen модели. Това означава, че за вашия
модел някои аксесоари могат да отсъстват.
Аксесоари и инструкции за безопасност
Преди да започнете
Как да постигнем максимален резултат
Телескопична тръба
Смяна на торбичката за прах, s-bag®
Смяна на моторния филтър
Почистване на маркуча и накрайника
Потребителска информация и отстраняване
на проблеми
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
11-12
13-14
15-16
Česky
Děkujeme vám, že jste si zakoupili vysavač Electrolux
Oxy3system. Tyto instrukce se vztahují ke všem
modelům Oxy3system. Některá příslušenství vašeho
modelu proto nemusí být ve výbavě vašeho modelu.
Příslušenství a bezpečnostní opatření
Před uvedením do provozu
Dosažení nejlepších výsledků
Teleskopická trubice
Výměna prachových sáčků s-bag®
Výměna motorového filtru
Čištění hadice a hubice
Odstraňování závad a informace pro uživatele
Oxy3_omslag_bok2.indd 3-4
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
11-12
13-14
15-16
04-07-01 14.12.05
Hrvatski
Srpski
Magyar
Zahvaljujemo što ste izabrali Electrolux Oxy3system
usisivač. Ove Upute za rukovanje se odnose na sve
modele Oxy3system usisivača. To znači da uz vaš
model neki dijelovi pribora ne moraju biti uključeni.
Zahvaljujemo što ste izabrali Electrolux Oxy3system
usisivač. Ova Uputstva za rukovanje odnose se na
sve modele Oxy3system usisivača. To znači da uz vaš
model neki delovi pribora ne moraju biti uključeni.
Pribor i sigurnosne napomene
Prije početka
Postizanje najboljeg učinka
Teleskopska cijev
Zamjena vrećice za prašinu, s-bag®
Zamjena filtra za motor
Čišćenje savitljive cijevi i nastavka
Otklanjanje smetnji i obavijesti za korisnike
Pribor i sigurnosne napomene
Pre početka
Postizanje najboljih rezultata
Teleskopska cev
Zamena vrećice za prašinu, s-bag®
Zamena filtera motora
Čišćenje fleksibilne cevi i nastavka
Otklanjanje smetnji i informacije za korisnike
Köszönjük, hogy az Electrolux Oxy3system porszívót
választotta.
Ez a kezelési tájékoztató az összes Oxy3system
típushoz készült.
Ez azt jelenti, hogy egy konkrét típusnál néhány
tartozék hiányozhat.
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
11-12
13-14
15-16
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
11-12
13-14
15-16
Tartozékok és biztonsági előírások
Üzembe helyezés előtt
A legjobb eredmények elérése
Teleszkópos cső
Az s-bag® porzsák cseréje
A motorszűrő cseréje
A tömlő és a szívófej tisztítása
Hibaelhárítás és ügyféltájékoztatás
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
25-26
27-28
29-30
Slovenščina
Slovensky
Română
Hvala, da ste se odločili za nakup sesalnika Electrolux
Oxy3system. Ta navodila služijo za vse modele
Oxy3system. Zato ni nujno, da so k vašemu modelu
priloženi prav vsi deli dodatne opreme.
Ďakujeme Vám, že ste si vybrali vysávač Electrolux
Oxy3system. Tento návod na použitie slúži pre všetky
modely Oxy3system. To znamená, že vo vašom
konkrétnom modeli niektoré doplnky nemusia byť.
Vă mulţumim pentru alegerea unui aspirator Electrolux
Oxy3system. Aceste instrucţiuni de folosire sunt
valabile pentru toate modelele Oxy3system. Acest
lucru înseamnă că modelul dumneavoastră poate să
nu cuprindă anumite accesorii.
Dodatni pribor in previdnostni ukrepi
Pred uporabo
Doseganje najboljših rezultatov
Teleskopska cev
Zamenjava vrečke za prah, s-bag®
Zamenjava motornega filtra.
Čiščenje upogljive cevi in nastavka
Odpravljanje težav in obveščanje kupcev
Doplnky a bezpečnostné opatrenia
Pred spustením
Správne používanie
Teleskopická trubica
Výmena prachového vrecka, vrecka s-bag®
Výmena filtra motora
Čistenie hadice a hubice
Odstraňovanie porúch a informácie
pre spotrebiteľov
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
25-26
27-28
29-30
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
25-26
27-28
27-28
Accesorii şi măsuri de protecţie
Înainte de a începe
Pentru a obţine cele mai bune rezultate
Tub telescopic
Înlocuirea pungii de colectare a prafului, s-bag®
Înlocuirea filtrului motorului
Curăţarea furtunului şi a duzei
Rezolvarea problemelor şi informaţii pentru clienţi
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
25-26
27-28
29-30
English
Thank you for choosing an Electrolux Oxy3system
vacuum cleaner. These Operating Instructions
cover all Oxy3system models. This means that with
your specific model, some accessories may not be
included.
Accessories and safety precautions
Before starting
Getting the best results
Telescopic tube
Replacing the dustbag, s-bag®
Replacement of motor filter
Cleaning the hose and nozzle
Troubleshooting and consumer information
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
25-26
27-28
29-30
2
oxy3system_2.indd 2
04-07-01 14.51.17
1
Magyar
Slovenščina
Tartozékok és biztonsági előírások
Dodatni pribor in previdnostni ukrepi
Tartozékok
Dodatni pribor
1
2
1
3*
4*
5*
6*
7
8
s-bag® Anti–odour és Long Performance s-bag®
Teleszkópos cső vagy teleszkópos cső
elektromos vezetékkel*
Gégecsőfogantyú
Távirányítós gégecsőfogantyú
Szőnyeg-/keménypadló-szívófej
Motoros padlószívófej
Tartozéktartó. Ebben van a porkefe (7a) és résszívófej (7b).
Kárpit-szívófej
Biztonsági előírások
Az Oxy3system porszívót csak felnőttek
használhatják, kizárólag szokásos beltéri háztartási
takarításhoz. A porszívó kettős szigetelésű, ezért nem
szükséges földelni.
2
Soha ne porszívózzon
• Nedves területeken,
• Gyúlékony gázok stb. közelében, valamint
• Az s-bag® porzsák nélkül, ha el szeretné kerülni
a porszívó károsodását. Egy biztonsági elem
akadályozza meg, hogy a fedelet az s-bag®
behelyezése nélkül be lehessen zárni. Ne próbálja
erővel bezárni a fedelet.
4
3
Soha ne porszívózzon
5
6
• Éles tárgyakat,
• Folyadékot (a gép komoly károsodását okozhatja),
• Izzó vagy kialudt parazsat, égő cigarettavégeket
stb.,
• Finom port, amely például vakolatból, betonból,
lisztből, hamuból származik.
Az említett esetek a motor komoly károsodását
okozhatják, amely kárra nem terjed ki a garancia.
Az elektromos kábellel kapcsolatos
előírások
• A sérült kábelt kizárólag Electrolux márkaszerviz
szakemberei cserélhetik ki. A porszívó kábelén
keletkezett károsodásra nem terjed ki a garancia.
• Soha ne húzza vagy emelje a porszívót a vezetéknél
fogva.
• A porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt húzza
ki a kábelt a konnektorból.
• Rendszeresen ellenőrizze a hálózati vezeték
épségét. Soha ne használja a porszívót, ha a kábel
sérült.
7
A karbantartási és javítási munkák csak a kijelölt
Electrolux márkaszervizben végezhetők el.
A porszívót mindig száraz helyen tárolja.
7a
3*
4*
5*
6*
7
8
Previdnostni ukrepi
Sistem Oxy3system lahko uporabljajo le odrasle
osebe, namenjen pa je le za običajno čiščenje v
notranjih prostorih gospodinjstva. Sesalnik je dvojno
izoliran in ne potrebuje ozemljitve.
Nikoli ne sesajte:
• Mokrih površin.
• Blizu vnetljivih plinov, ipd.
• Brez vrečke za prah s-bag®, v izogib poškodbam
sesalnika. Varnostna naprava preprečuje zapiranje
pokrova brez vrečke za prah s-bag®. Pokrova ne
poskušajte zapreti s silo.
Nikoli ne sesajte:
• Ostrih predmetov.
• Tekočin (to lahko resno poškoduje napravo).
• Vročega ali hladnega pepela, gorečih cigaretnih
ogorkov, itd.
• Finega prahu, kot npr. prah iz ometov oz. betona,
moke, pepela.
Zgoraj navedeni predmeti in materiali lahko povzročijo
resno okvaro motorja – okvaro, na katero se ne
nanaša garancija.
Opozorila o električnem kablu:
• Poškodovani električni kabel lahko zamenja le
pooblaščeni Electroluxov servisni center. Na
poškodbo električnega kabla sesalnika se ne nanaša
garancija.
• Sesalnika nikoli ne vlecite ali dvigujte za kabel.
• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem sesalnika kabel
izklopite iz električne vtičnice.
• Redno preverjajte, če je kabel poškodovan.
Sesalnika nikoli ne uporabljajte, če je kabel
poškodovan.
Vse servisne posege oz. popravila lahko izvaja samo
pooblaščeni Electroluxov servisni center.
Sesalnik vedno hranite na suhem mestu.
8
* Csak egyes típusokhoz
7b
oxy3system_2.indd 17
2
Vrečki za prah s-bag® Anti–odour (karbonska
vrečka) in Long Performance s-bag® (sintetična
vrečka).
Teleskopska cev ali teleskopska cev z električnim
kablom.*
Ročaj upogljive cevi.
Ročaj upogljive cevi z daljinskim upravljalnikom.
Nastavek za preproge/trda tla.
Električni nastavek za tla.
Prostor za nastavke. Vsebuje metlico za prah (7a)
in nastavek z zoženo šobo za reže (7b).
Krtača za oblazinjeno pohištvo
* Le določeni modeli
17
04-07-01 14.51.30
Slovensky
Română
English
Doplnky a bezpečnostné opatrenia
Accesorii şi măsuri de protecţie
Accessories and safety precautions
Doplnky
Accesorii
Accessories
1
1
2
1
2
3*
4*
5*
6*
7
8
Prachové vrecká s-bag® Anti–odour a Long
Performance s-bag®
Teleskopická trubica alebo teleskopická trubica s
elektrickým káblom*
Rukoväť hadice
Rukoväť hadice s diaľkovým ovládaním
Hubica na koberce a tvrdú podlahu
Motorizovaná podlahová hubica
Nosič nástrojov. Obsahuje kefku na prach (7a) a
štrbinovú hubicu (7b).
Hubica na čalúnenie
3*
4*
5*
6*
7
8
s-bag® s-bag® Anti-odour şi Long Performance
Tub telescopic sau tub telescopic cu cablu
electric*
Mâner de furtun
Mâner de furtun cu telecomandă
Duză pentru covor/pardoseală
Duză motorizată pentru pardoseală
Spaţiu accesorii. Conţine perie de praf (7a) şi
duză pentru fante înguste (7b).
Duză pentru tapiţerie
2
3*
4*
5*
6*
7
s-bag® Anti–odour and Long Performance
s-bag®
Telescopic tube or telescopic tube with electric
cable*
Hose handle
Hose handle with remote control
Carpet/hard floor nozzle
Motorised floor nozzle
Tool caddy. Contains dusting brush (7a) and
crevice nozzle (7b).
Upholstery nozzle
Măsuri de protecţie
8
Safety precautions
Oxy3system by mali používať výlučne dospelí na
klasické domáce upratovanie vnútorných priestorov.
Vysávač má dvojitú izoláciu a nemusí byť uzemnený.
Oxy3systen trebuie folosit numai de adulţi, pentru
curăţarea normală a interioarelor de locuinţe.
Aspiratorul este dublu izolat şi nu necesită
împământare.
Nikdy nevysávajte:
Nu aspiraţi niciodată:
• Mokré miesta.
• V blízkosti horľavých plynov atď.
• Bez nasadeného prachového vrecka s-bag®,
čím zabránite poškodeniu vysávača. Vysávač má
bezpečnostné zariadenie, brániace uzavretiu krytu
bez vrecka s-bag®. Nikdy sa nepokúšajte o jeho
násilné zatvorenie.
• În zone umede.
• În apropierea unor gaze sau alte substanţe
inflamabile
• Fără punga de colectare a prafului sau punga
s-bag® (pentru a evita deteriorarea aspiratorului).
Aspiratorul este prevăzut cu un dispozitiv de
siguranţă care nu permite închiderea capacului fără
a introduce o pungă s-bag®. Nu încercaţi să forţaţi
închiderea capacului.
Bezpečnostné opatrenia
Nikdy nevysávajte:
• Ostré predmety.
• Tekutiny (môžu vysávač vážne poškodiť).
• Žeravý alebo vyhasnutý popol, zapálené cigaretové
ohorky atď.
• Jemný prach, napríklad z omietky, betónu, múky
alebo popola.
Tento prach môže spôsobiť vážne poškodenie motora
– poškodenie, na ktoré sa záruka nevzťahuje.
Bezpečnostné opatrenia pre sieťový kábel:
• Poškodený kábel musí vymeniť oprávnené servisné
centrum firmy Electrolux. Na poškodenie kábla
vysávača sa nebude záruka vzťahovať.
• Vysávač nikdy neťahajte ani nedvíhajte za kábel.
• Pred čistením alebo údržbou vysávača vytiahnite
prívodnú šnúru zo zásuvky.
• Pravidelne kontrolujte, či prívodná šnúra nie
je poškodená. Nikdy nepoužívajte vysávač s
poškodenou prívodnou šnúrou.
Servis a opravy musí vykonať oprávnené servisné
centrum firmy Electrolux.
Vysávač odkladajte vždy na suché miesto.
* Len určité modely
Nu aspiraţi niciodată:
• Obiecte tăioase.
• Lichide (acestea pot deteriora grav aparatul).
• Cenuşă fierbinte sau rece, mucuri de ţigară nestinse
etc.
• Praf fin, de exemplu ghips, ciment, făină, scrum.
Acestea pot deteriora grav motorul – garanţia nu
acoperă acest tip de defecţiuni.
Măsuri de siguranţă privind cablul electric:
• Cablul electric deteriorat va fi înlocuit numai la un
centru de service autorizat Electrolux. Garanţia nu
acoperă defecţiunile la cablul electric al aparatului.
• Nu deplasaţi şi nu ridicaţi niciodată aspiratorul
trăgând de cablu.
• Deconectaţi întotdeauna aparatul de la reţeaua
electrică înainte de orice operaţie de curăţare sau
întreţinere.
• Verificaţi regulat integritatea cablului. Nu utilizaţi
niciodată aspiratorul cu cablul electric deteriorat.
Toate activităţile de întreţinere şi reparaţie trebuie
efectuate numai de un service autorizat Electrolux.
Păstraţi aspiratorul într-un loc uscat.
* Disponibil numai pentru unele modele
The Oxy3system should only be used by adults for
normal domestic cleaning indoors. The vacuum
cleaner is double isolated and does not need to be
earthed.
Never vacuum:
• In wet areas.
• Close to flammable gases, etc.
• Without a dustbag s-bag® to avoid damaging the
cleaner. A safety device is fitted, which prevents the
cover closing without a s-bag®. Do not attempt to
force the cover shut.
Never vacuum:
• Sharp objects.
• Fluids (this can cause serious damage to the
machine).
• Hot or cold cinders, lit cigarette butts, etc.
• Fine dust, for example from plaster, concrete, flour,
hot or cold ashes.
The above may cause serious damage to the motor
– damage which is not covered by the warranty.
Electrical cable precautions:
• A damaged cable must be replaced by an
authorised Electrolux service centre. Damage to the
cleaner cable will not be covered by the warranty.
• Never pull or lift the vacuum cleaner by the cable.
• Disconnect the plug from the mains before cleaning
or maintenance of the vacuum cleaner.
• Regularly check that the cable is not damaged.
Never use the vacuum cleaner if the cable is
damaged.
All service and repairs must be carried out by an
authorised Electrolux service centre.
Always keep the vacuum cleaner in a dry place.
* Certain models only
18
oxy3system_2.indd 18
04-07-01 14.51.31
2
1
3
4a
4b
Magyar
Slovenščina
Üzembe helyezés előtt
Pred uporabo
1
1
2
Ellenőrizze, hogy az s-bag® porzsák a helyén
van-e.
2 A gégecsövet nyomja a helyére a rögzítőgomb
kattanásáig. (A cső eltávolításához nyomja meg a
rögzítőgombot.)
3 Illessze rá a teleszkópos csőre a
gégecsőfogantyút és a padlószívófejet (a
szétszereléshez a rögzítőgombot lenyomva
csúsztassa szét őket). Ha távirányítós* porszívója
van, ellenőrizze, hogy a gombot megfelelően
nyomta-e le.
4a Húzza ki a hálózati vezetéket, a hálózati
csatlakozót pedig csatlakoztassa a hálózati
aljzatba.
4b A vezeték visszatekeréséhez nyomja meg a
gombot (fogja meg a hálózati csatlakozót, nehogy
Önnek csapódjon).
5 Egyes porszívótípusok automatikus kábelvisszatekercselővel készülnek. Húzza ki a
hálózati vezetéket, a hálózati csatlakozót pedig
csatlakoztassa a hálózati aljzatba. Tolja vissza
a beállítógombot a kábel szükséges mértékű
visszacsévéléséhez vagy kiengedéséhez. Tolja
előre a beállítógombot, ha rögzíteni szeretné a
kábelt a kívánt hosszúságnál.
6 Indítsa el a porszívót forgókapcsolóval. A
szívóerőt ennek segítségével növelheti vagy
csökkentheti. Automatikus pozícióba állás*
esetén a porszívó automatikusan a felületnek
megfelelően állítja be a szívóerőt.
7 Ha távirányítós* porszívója van, akkor a
készüléket az „auto” vagy a „min” gomb enyhe
megnyomásával indíthatja be. Automatikus
pozícióba állás esetén a porszívó automatikusan
a felületnek megfelelően állítja be a szívóerőt.
A teljes szívóerő eléréséhez tartsa legalább
3 másodpercig lenyomva az auto gombot. A
szívóerő csökkentéséhez használja a min
gombot. A porszívó kikapcsolásához nyomja meg
az „off” (kikapcsolás) gombot.
Preverite, če je vrečka s-bag® na svojem mestu.
Vstavite cev tako, da se zatiči zataknejo (za
odklop cevi pritisnite na zatiče).
3 Teleskopsko cev pritrdite na ročaj upogljive cevi in
na nastavek za tla (ko jo želite odstraniti, pritisnite
gumb za zaklop in povlecite oba dela narazen).
Če je vaš sesalnik opremljen z daljinskim
upravljalnikom*, zagotovite, da je stikalo pravilno
pritisnjeno.
4a Izvlecite električni kabel in ga vtaknite v vtičnico.
4b Če želite kabel naviti, pritisnite na ročaj za
prenašanje (medtem držite vtikač, da vas ta ne
udari).
5 Nekateri modeli sesalnika imajo avtomatski
navijalnik kabla (funkcija Dvostopenjsko
navijanje). Izvlecite kabel in ga vtaknite v vtičnico.
Premaknite zavoro nazaj, da se kabel po potrebi
odvije oz. navije. Premaknite zavoro naprej, da se
kabel ustavi na želeni dolžini.
6 Vklopite sesalnik z vrtljivim gumbom. Moč
sesanja lahko povečate/zmanjšate s pomočjo
vrtljivega gumba. Pri položaju auto* se moč
sesanja samodejno prilagaja, odvisno od
površine.
7 Če imate sesalnik z daljinskim upravljalnikom*,
ga vklopite tako, da nežno pritisnete tipko
auto ali min. Pri položaju auto se moč sesanja
samodejno prilagaja, odvisno od površine. Moč
sesanja povečate na največjo moč tako, da držite
tipko auto pritisnjeno tri sekunde ali dlje. Moč
zmanjšate s pritiskom na tipko min. Sesalnik
izklopite s pritiskom na gumb za izklop.
Ob vklopu preverite lučke.
Ob vklopu naprave najprej zasvetijo vse kontrolne
lučke. Nato prenehajo svetiti vse razen lučke
Optimum. Če ima vaš sistem Oxy3system daljinski
upravljalnik*, takoj ob vklopu utripajo lučke min - auto
- max. Nato izberete moč sesanja s pritiskom na eno
izmed tipk na ročaju upogljive cevi.
A jelzőfények ellenőrzése indításkor
A berendezés elindításakor az összes ellenőrző
jelzőfény felvillan. Ezután az Optimum kivételével
az összes jelzőfény kialszik. A távirányítós*
Oxy3system porszívóknál a hálózati aljzathoz való
csatlakoztatáskor villogni kezdenek a min – auto
– max jelzőfények. Ezután ki kell választani a kívánt
szívóerőt a gégecsőfogantyú gombjaival.
5
6
7
* Csak egyes típusokhoz.
* Le določeni modeli.
19
oxy3system_2.indd 19
04-07-01 14.51.32
Slovensky
Română
English
Pred spustením
Înainte de a începe
Before starting
1
2
1
2
1
2
Skontrolujte, či je vrecko s-bag® na mieste.
Zasuňte hadicu tak, aby ju zachytili západky (ich
stlačením sa hadica uvoľní).
3 Upevnite teleskopickú trubicu k rukoväti hadice a
k podlahovej hubici (pri rozoberaní stlačte poistnú
západku a vytiahnite jednotlivé časti). Ak vlastníte
vysávač s diaľkovým ovládaním*, skontrolujte
správne stlačenie vypínača.
4a Vytiahnite napájací kábel a pripojte ho do
elektrickej siete.
4b Pri navíjaní šnúry stlačte nožný pedál navíjania
(podržte zástrčku, aby vás neudrela).
5 Niektoré modely vysávačov sú vybavené
automatickou navíjačkou kábla (so spätným
navíjaním). Vytiahnite kábel a zapojte vysávač
do zásuvky. Posunutím ovládača dozadu sa
kábel podľa potreby navinie alebo odvinie.
Posuňte ovládač vpred, čím sa zaistí kábel pri
požadovanej dĺžke.
6 Vysávač spustite použitím otáčavého ovládača.
Zníženie a zvýšenie sacieho výkonu dosiahnete
prispôsobením otáčavého ovládača. Pri
automatickej polohe sa sací výkon automaticky
prispôsobí povrchu.
7 Pri vysávačoch vybavených ďiaľkovým ovládaním
prístroj spustíte jemným stlačením tlačidla auto
alebo min. Pri automatickej polohe sa sací
výkon automaticky prispôsobí povrchu. Zvýšenie
sacieho výkonu na maximum dosiahnete
podržaním tlačidla auto tri sekundy alebo dlhšie.
Zníženie dosiahnete stlačením tlačidla min.
Vysávač vypnete stlačením vypínača.
Pri spustení skontrolujte kontrolky
Pri spustení prístroja sa všetky kontrolky rozsvietia.
Potom sa všetky vypnú s výnimkou kontrolky
Optimum. Ak je váš Oxy3system vybavený diaľkovým
ovládaním, kontrolky min-auto-max zablikajú pri
zapojení do siete. Následne zvolíte sací výkon
stlačením jedného z tlačidiel na rukoväti hadice.
* Len niektoré modely.
Asiguraţi-vă că punga s-bag® este la locul ei.
Introduceţi furtunul până când clema
anclanşează. (Pentru a desprinde furtunul,
apăsaţi clema.)
3 Fixaţi tubul telescopic la mânerul furtunului
şi la duza pentru pardoseală (când doriţi să îl
scoateţi din nou, apăsaţi butonul de blocare şi
trageţi de componente pentru a le separa). Dacă
aveţi aspirator cu telecomandă*, asiguraţi-vă că
butonul este apăsat în mod adecvat.
4a Trageţi în afară cablul de alimentare şi introduceţil în priză.
4b Apăsaţi mânerul aspiratorului pentru a înfăşura
cablul (ţineţi de fişă ca să nu vă lovească).
5 Unele aspiratoare, în funcţie de model, sunt
prevăzute cu un înfăşurător de cablu automat
(autorevers). Trageţi în afară cablul de alimentare
şi conectaţi aspiratorul la reţeaua electrică.
Deplasaţi butonul înapoi, pentru a înfăşura sau
desfăşura cablul, după cum este necesar. Pentru
blocarea cablului, deplasaţi butonul înainte, de
îndată ce a ajuns la lungimea necesară.
6 Porniţi aspiratorul folosind butonul de control
rotativ. Măriţi/reduceţi puterea de aspirare prin
reglarea butonului de control rotativ. În poziţia
auto*, puterea de aspirare este reglată automat,
în funcţie de suprafaţa aspirată.
7 Dacă aveţi aspirator cu telecomandă*, aparatul se
porneşte prin apăsarea uşoară a butonului auto
sau min. În poziţia auto, puterea de aspirare este
reglată automat, în funcţie de suprafaţa aspirată.
Pentru mărirea la maxim a puterii de aspirare,
ţineţi butonul auto apăsat, timp de cel puţin trei
secunde. Pentru reducerea acesteia, apăsaţi
butonul min. Pentru oprirea aspiratorului, apăsaţi
pe butonul de oprire.
Controlaţi luminile la pornire
Când se porneşte aspiratorul, se aprind iniţial toate
luminile de control. După aceea se vor stinge toate
luminile, cu excepţia luminii de funcţionare optimă.
Dacă aspiratorul dumneavoastră Oxy3system
este prevăzut cu telecomandă*, imediat după ce îl
conectaţi la reţeaua de alimentare se aprind luminile
min - auto - max. După aceea, puteţi selecta puterea
de aspirare apăsând unul din butoanele de pe
mânerul furtunului.
* Disponibil numai pentru unele modele.
Check that the s-bag® is in place.
Insert the hose until the catches click to engage
(press the catches to release the hose).
3 Attach the telescopic tube to the hose handle
and the floor nozzle (when you want to remove it
again, press the lock button and pull the pieces
apart). If you have a vacuum cleaner with remote
control*, make sure that the switch is pressed in
properly.
4a Pull out the power cable and plug into the mains.
4b Press the carrying handle to rewind the cable
(hold the plug to prevent it striking you).
5 Some vacuum cleaners, depending on the model,
are equipped with an automatic cable winder
(autoreverse). Pull out the cable and plug in the
vacuum. Move the control backwards in order
to wind the cable in and out as required. Move
it forwards to lock the cable once it is at the
required length.
6 Start the vacuum cleaner using the rolling
control. Increase/reduce the suction power by
adjusting the rolling control. In the auto-position*
the suction power is automatically adjusted
depending on the surface.
7 If you have a vacuum cleaner with remote control*
the machine is started by gently pressing the auto
or min button. In the auto-position the suction
power is automatically adjusted depending on the
surface. Increase the suction power to maximum
power by pressing in the auto button for three
seconds or more. Reduce by pressing the min
button. Turn off the vacuum cleaner by pressing
the off button.
Check lights at start
When the machine is started, all the check lights
initially light up. They will then all go out with the
exception of Optimum. If your Oxy3system is
equipped with remote control*, the min – auto – max
lights flash as soon as you plug it in. You then select
the suction power by pressing one of the buttons on
the hose handle.
* Certain models only.
20
oxy3system_2.indd 20
04-07-01 14.51.32
Magyar
Slovenščina
A legjobb eredmények elérése
Doseganje najboljših rezultatov
Keménypadlók és szőnyegek porszívózása:
A padlószívófej (1) és a motoros padlószívófej (2)
felismeri az éppen porszívózott felületet. Szőnyegeknél
csökkentheti is a szívóerőt.
Trda tla in preproge: Nastavek za tla (1) in električna
turbo krtača (2) prepoznata površino, po kateri sesate.
Za sesanje preprog lahko zmanjšate moč sesanja.
Reže, koti, itd.: Uporabite nastavek za reže (3).
Rések, sarkok stb.: Használja a rés-szívófejet (3).
1
2
Kárpitozott bútorok: Használja a bútorszívófejet (4).
Függönyök, könnyű szövetek stb.: Használja a
bútorszívófejet (4). Szükség esetén csökkentse a
szívóerőt.
Képkeretek, könyvespolcok stb.: Használja a
porkefét (5).
Az elektromos meghajtású szívófej
használata *
3
A motoros padlószívófej keménypadlók és szőnyegek
esetén is ideális választás. A motoros padlószívófej
a teleszkópos csövön és a fogantyún keresztül kapja
meg a számára szükséges alacsony elektromos
tápfeszültséget, ezért nincs szükség további
csatlakozásra. A szívófejen egy kék jelzőfény mutatja,
ha működik a forgókefe. Ha valami beakadna a
forgókefébe, és leállítaná azt, a jelzőfény kialszik.
4
5
Megjegyzés: A motoros szívófejet ne használja hosszú
rojtú vagy 15 mm-nél hosszabb szálú szőnyegek
porszívózására. A szőnyeg védelme érdekében ne
hagyja a szívófejet egy helyben állni, amikor működik
a forgókefe. A szívófejet ne vezesse át elektromos
kábelen, használat után pedig azonnal kapcsolja ki a
porszívót.
Oblazinjeno pohištvo: Uporabite nastavek za
pohištvo (4).
Zavese, lahko blago, itd.: Uporabite nastavek za
pohištvo (4). Če je potrebno, zmanjšajte moč sesanja.
Okviri, knjižne police, itd.: Uporabite metlico za prah
(5).
Uporaba električne globinske krtače*
Električna globinska krtača je primerna tako za trda
tla kot tudi za preproge. Električna globinska krtača
se napaja z nizkonapetostnim električnim tokom prek
teleskopske in gibljive cevi, zato dodatna priključitev
ni potrebna. Modra lučka na krtači pomeni, da se
krtačni valj obrača. Če se kar koli zatakne v ščetko
sesalca in se ta ustavi, se bo lučka ugasnila.
Opozorilo: Električne krtače ne uporabljajte na
preprogah z dolgimi resami ali na preprogah, ki so
debelejše od 15 mm. Da bi se izognili poškodbam
preproge, naj krtača ne miruje na preprogi, medtem
ko se krtačni valj vrti. Pazite, da ne povozite
električnih kablov, in izklopite sesalnik takoj po
uporabi.
* Le določeni modeli.
* Csak egyes típusokhoz.
21
oxy3system_2.indd 21
04-07-01 14.51.33
Slovensky
Română
English
Správne používanie
Pentru a obţine cele mai bune rezultate
Getting the best results
Tvrdé podlahy a koberce: Podlahová hubica (1)
a motorizovaná podlahová hubica (2) rozoznajú
vysávaný povrch. Pri rohožkách (predložkách) tiež
môžete znížiť sací výkon.
Pardoseli şi covoare: Duza pentru pardoseală (1) şi
duza electrică pentru pardoseală (2) recunosc tipul
de suprafaţă care este curăţată cu aspiratorul. Pentru
carpete puteţi reduce, de asemenea, puterea de
aspirare.
Hard floors and carpets: The floor nozzle (1)
motorised floor nozzle (2) recognise the surface that is
being vacuumed. You can also reduce suction power
for rugs.
Štrbiny, rohy, atď.: Použite štrbinovú hubicu (3).
Čalúnený nábytok: Použite hubicu na nábytok (4).
Záclony, ľahké látky, atď.: Použite hubicu na
nábytok (4). Ak treba, znížte sací výkon.
Konštrukcie, police atď.: Použite kefku na prach (5).
Používanie rotačnej kefy*
Motorizovaná podlahová hubica je ideálna pre
tvrdé podlahy a koberce. Motorizovaná podlahová
hubica je nízkonapäťovo napájaná prostredníctvom
teleskopickej trubice a hadice a nevyžaduje sa
špeciálne pripojenie. Modré svetlo na hubici
naznačuje, že čistiaci kotúč sa otáča. Ak sa niečo
zachytí v rotačnej kefe a zastaví ju, kontrolka zhasne.
Pozor. Motorizovanú hubicu nepoužívajte na vysávanie
predložiek s dlhými okrajovými strapcami alebo s
dĺžkou vlasu viac ako 15 mm. Pri otáčaní čistiaceho
kotúča nezostávajte s hubicou na jednom mieste,
predídete tak poškodeniu koberca. Neprechádzajte
cez elektrické káble a vysávač po použití ihneď
vypnite.
* Len niektoré modely.
Crevices, corners, etc.: Use the crevice nozzle (3).
Locuri înguste, colţuri etc.: Folosiţi duza pentru
spaţii înguste (3).
Mobilier tapiţat: Folosiţi duza pentru mobilă (4).
Perdele, textile subţiri etc.: Folosiţi duza pentru
mobilă (4). Dacă este necesar, reduceţi puterea de
aspirare.
Rame, rafturi etc.: Folosiţi peria de praf (5).
Utilizarea duzei electrice*
Duza electrică pentru pardoseală este ideală atât
pentru pardoseli, cât şi pentru covoare. Duza electrică
pentru pardoseală îşi primeşte alimentarea electrică
de joasă tensiune prin intermediul tubului telescopic şi
al furtunului, nefiind necesară nici o conectare în plus.
Prezenţa unei lumini albastre pe duză indică faptul că
peria se roteşte. Dacă un corp străin se blochează în
peria rotativă şi o opreşte, indicatorul luminos se va
stinge.
NB: Nu folosiţi duza electrică pe carpete cu franjuri
lungi sau cu o grosime mai mare de 15 mm. Pentru
a evita deteriorarea covorului, nu menţineţi duza în
poziţie fixă în timp ce peria se roteşte. Nu treceţi duza
peste cabluri electrice şi opriţi aspiratorul imediat
după folosire.
* Disponibil numai pentru unele modele.
Upholstered furniture: Use the furniture nozzle (4).
Curtains, lightweight fabrics, etc.: Use the furniture
nozzle (4). Reduce suction power if necessary.
Frames, bookshelves, etc.: Use the dusting brush
(5).
Using the motorised floor nozzle*
The motorised floor nozzle is ideal for both hard floors
and carpets. The motorised floor nozzle receives its
low voltage electrical feed via the telescopic tube and
hose, and no extra connection is required. A blue light
on the nozzle indicates that the brushroll is turning.
If anything gets stuck in the roller brush and makes it
stop the light will go out.
NB: Do not use the motorised nozzle on rugs with
long fringes or a pile depth exceeding 15 mm. In order
to avoid damage to the carpet, do not let the nozzle
stand still while the brushroll is rotating. Do not run
over electric cables and turn off the vacuum cleaner
immediately after use.
* Certain models only.
22
oxy3system_2.indd 22
04-07-01 14.51.33
1
Magyar
Slovenščina
Az Oxy3system csökkentheti az otthon
takarítás során jelentkező hátfájást
Sistem Oxy3system vam pomaga zmanjšati
obremenitev hrbta, medtem ko čistite dom.
1
A hát megkímélése érdekében az Oxy3system
porszívó egy rugalmas fogantyúval rendelkezik,
mely segítségével könnyebb a készüléket
felemelni és vinni.
2a Ezenfelül a kényelmes tárolási helyzet segít
Önnek, ha szünetet tart a porszívózás közben.
2b Parkolási helyzet tároláshoz
1
A teleszkópos cső használata
3
3
4
2a
2b
5
Tolja rá a gégecsőfogantyút a teleszkópos
csőre, amíg a rögzítőgomb be nem kattan. A
szétszereléshez nyomja meg a rögzítőgombot, és
húzza szét az alkatrészeket.
Tolja rá a keménypadló-szívófejet a teleszkópos
csőre, amíg a rögzítőgomb be nem kattan. A
szétszereléshez nyomja meg a rögzítőgombot, és
húzza szét az alkatrészeket.
Állítsa a teleszkópos csövet hosszabbra vagy
rövidebbre úgy, hogy a rögzítőgombot a szívófej
irányába mozdítva kihúzza vagy betolja a
teleszkópos csövet. A teleszkópos cső mindkét
végénél található egy rögzítőgomb.
Da bi vašo hrbtenico čim manj obremenjevali,
sodi v opremo sesalnika Oxy3system gibljivi
ročaj, ki olajša dviganje in prenašanje aparata.
2a Kadar želite sesanje prekiniti, vam bo pripomogel
primeren parkirni položaj.
2b Parkirni položaj pri shranjevanju.
Kako se uporablja teleskopska cev?
4
5
Pritrdite teleskopsko cev na ročaj upogljive
cevi tako, da zaskočnik klikne in pritrdi cev. Pri
odstranjevanju cevi pa pritisnite gumb za zaklop
in nato oba dela povlecite narazen.
Nastavek za trda tla pritrdite na teleskopsko
cev tako, da zaskočnik klikne in pritrdi cev. Pri
odstranjevanju nastavka pa pritisnite zaskončnik
not in nato oba dela povlecite narazen.
Teleskopsko cev podaljšate ali skrajšate tako, da
potisnete gumb za zaklop v smeri nastavka in
istočasno prilagodite dolžino teleskopske cevi.
Zaskočnik najdete na obeh koncih teleskopske
cevi.
3
4
5
23
oxy3system_2.indd 23
04-07-01 14.51.34
Slovensky
Română
English
Oxy3system môže znížiť námahu chrbta pri
upratovaní domácnosti.
Oxy3system poate contribui la reducerea
solicitării spatelui în timp ce faceţi curat în
casă
Oxy3system can help reduce back strain
whilst cleaning your home
1
Aby sa vaša chrbtica menej namáhala, patrí k
vybaveniu vysávača Oxy3system flexibilný držiak,
ktorý uľahčuje dvíhanie a prenášanie prístroja.
2a Ak chcete vysávanie prerušiť, pomôže vám tiež
vhodná parkovacia poloha.
2b Odstavná poloha pri skladovaní.
Ako používať teleskopickú trubicu
Pentru a vă menaja spatele, Oxy3system este
prevăzut cu un mâner flexibil care uşurează
ridicarea şi transportul aparatului.
2a În plus, poziţia convenabilă de parcare vă ajută
când luaţi o pauză în timpul aspirării.
2b Poziţia de parcare pentru depozitare.
3
Cum se foloseşte tubul telescopic
4
5
Teleskopickú trubicu pripevnite na rukoväť hadice
tak, aby západka zaklapla. Demontujte stlačením
poistnej západky a potiahnutím súčastí smerom
od seba.
Hubicu na tvrdú podlahu nasaďte na teleskopickú
trubicu tak, aby západka zaklapla. Demontujte
stlačením západky a potiahnutím súčastí smerom
od seba.
Teleskopickú trubicu predĺžte alebo skráťte
stlačením poistnej západky v smere hubice a
súčasne s prispôsobením jej dĺžky. Na oboch
koncoch teleskopickej trubice sa nachádza
západka.
1
3
4
5
Fixaţi tubul telescopic la mânerul furtunului
până când clema aclanşează. Pentru a le
îndepărta, apăsaţi butonul de blocare şi trageţi de
componente, pentru a le desprinde.
Asamblaţi duza pentru pardoseală la tubul
telescopic până când clema aclanşează. Pentru
a le îndepărta, apăsaţi clema şi trageţi de
componente, pentru a le desprinde.
Tubul telescopic poate fi prelungit sau scurtat
prin împingerea butonului de blocare spre
duză, reglându-i în acelaşi timp lungimea. Tubul
telescopic este prevăzut la fiecare capăt al său cu
câte o clemă.
1
To help reduce back strain, Oxy3system features
a flexible handle that makes it easier to lift and
carry the machine.
2a Additionally, the convenient parking position
helps when you take a break during vacuuming.
2b Parking position for storage.
How to use the telescopic tube
3
4
5
Attach the telescopic tube to the hose handle so
that the catch clicks shut. Remove by pressing in
the locking button and pulling the pieces apart.
Assemble the hard floor nozzle on the telescopic
tube so that the catch clicks shut. Remove by
pressing the catch in and pulling the pieces apart.
Extend or shorten the telescopic tube by pushing
the locking button in the direction of the nozzle
and simultaneously adjusting the length of the
telescopic tube. There is a catch at both ends of
the telescopic tube.
24
oxy3system_2.indd 24
04-07-01 14.51.34
1b
1a
Magyar
Slovenščina
Az s-bag® porzsák cseréje
Zamenjava vrečke za prah, s-bag®
1a Az s-bag® porzsákot akkor kell cserélni, amikor a
megfelelő jelzőfény kigyullad.
2 Szerelje le a gégecsövet, és nyissa fel a fedelet.
3 Vegye ki a porzsáktartót.
4 Az s-bag® porzsák eltávolításához húzza
a kartonlapot kifelé. Ezzel a porzsák is
automatikusan lezáródik, így nem szóródik ki
belőle a por.
5 Helyezze be az új s-bag® porzsákot, és a
kartonlapot nyomja kattanásig a tartó vágatába.
Helyezze vissza a tartót, és csukja be a fedelet.
1a Vrečko za prah s-bag® morate zamenjati, ko
zasveti kontrolna lučka.
2 Snemite cev in odprite pokrov.
3 Odstranite nosilec vrečke za prah.
4 Povlecite za prijemalo iz lepenke, da odstranite
vrečko s-bag® iz utora. Tako se vrečka
samodejno zapre, kar prepreči uhajanje prahu iz
vrečke.
5 Novo vrečko s-bag® vstavite tako, da potisnete
prijemalo iz lepenke do konca utora v nosilcu
vrečke in zaslišali boste klik. Nosilec namestite
nazaj na svoje mesto in zaprite pokrov.
Megjegyzés: Az s-bag® porzsákot akkor is cserélje ki,
ha nincs tele (eltömődhetett), valamint szőnyeg- vagy
kárpittisztító por használata után is. Csak eredeti
s-bag® Anti-odour vagy Long Performance s-bag®
porzsákot használjon.
A motorszűrő cseréje (cikkszám: EFH12a)
2
3
4
5
6
7
8
9
1b A szűrőt az s-bag® minden ötödik cseréjekor,
illetve a megfelelő jelzőfény kigyulladásakor
cserélje ki.
2 Szerelje le a gégecsövet, és nyissa fel a fedelet.
3 Vegye ki a porzsáktartót.
6 Nyissa ki a motorszűrő tartóját, és hajtsa előre.
7 Óvatosan emelje ki a piszkos szűrőt, és helyezze
be az újat.
8 Kattanásig tolja vissza a szűrőtartót.
9 Helyezze vissza a porzsáktartót (az s-bag®
porzsákkal együtt), és csukja be a fedelet.
Egy biztonsági retesz megakadályozza, hogy
motorszűrő nélkül csukja be a szűrőtartót. Ne
erőltesse a tartó becsukását.
Opozorilo: Vrečko za prah s-bag® zamenjajte tudi
takrat, ko še ni polna (lahko je zamašena), prav tako
jo zamenjajte po uporabi praška za čiščenje preprog.
Uporabite le Electroluxove originalne vrečke, in sicer
vrečke s–bag® Anti–odour ali Long Performance
s–bag®.
Zamenjava motornega filtra (Filter Ref
EFH12a).
1b Filter zamenjajte po vsaki 5. zamenjavi vrečke
s-bag® ali ko zasveti kontrolna lučka.
2 Snemite cev in odprite pokrov.
3 Odstranite nosilec vrečke za prah.
6 Odprite nosilec za motorni filter in ga premaknite
naprej.
7 Previdno odstranite umazan filter in ga zamenjajte
z novim.
8 Potisnite nosilec filtra nazaj, da se zatakne.
9 Nosilec vrečke namestite nazaj na svoje mesto
(vključno z vrečko s-bag®) in zaprite pokrov.
Varnostna zaklopka prepreči, da bi se nosilec
filtra zaprl, preden pravilno namestite motorni
filter. Nosilca ne poskušajte zapreti na silo.
25
oxy3system_2.indd 25
04-07-01 14.51.34
Slovensky
Română
English
Výmena prachového vrecka, vrecka s-bag®
Înlocuirea sacului de colectare a prafului,
s-bag®
Replacing the dustbag, s-bag®
1a Prachové vrecko s-bag® sa musí vyčistiť pri
rozsvietení svetla indikátora.
2 Zložte hadicu a otvorte kryt.
3 Vyberte držiak prachového vrecka.
4 Odtiahnite lepenkový držiak, aby ste mohli
vybrať prachové vrecko s-bag® z drážok. Tým sa
prachové vrecko automaticky uzatvorí a zabráni
sa unikaniu prachu z jeho vnútra von.
5 Vložte nové prachové vrecko s-bag® zatlačením
kartónu na koniec drážok v držiaku, kým
nebudete cítiť „cvaknutie“. Znovu nasaďte držiak
a zatvorte kryt.
Pozor. Prachové vrecko s-bag® vymeňte, i keď nie
je plné (môže byť zablokované) a po použití prášku
na čistenie kobercov. Používajte výlučne originálne
vrecká s–bag® Anti-odour alebo Long Performance
s-bag® od firmy Electrolux.
Výmena motorového filtra (označenie filtra
EFH12a)
1b Filter vymeňte pri každom piatom prachovom
vrecku s-bag® alebo pri rozsvietení indikačného
svetla.
2 Zložte hadicu a otvorte kryt.
3 Vyberte držiak prachového vrecka.
6 Otvorte držiak filtra na motorovom filtri a prehnite
ho smerom dopredu.
7 Opatrne vyberte špinavý filter a nahraďte ho
novým.
8 Držiak filtra tlačte naspäť, kým nezapadne na
svoje miesto.
9 Znovu nasaďte držiak vrecka (vrátane vrecka
s-bag®) a zatvorte kryt. Bezpečnostná západka
zabraňuje zatvoreniu držiaka filtra bez vloženého
motorového filtra. Nesnažte sa nasilu zatvoriť
držiak.
1a Când se aprinde lumina indicatoare, sacul pentru
praf s-bag® trebuie să fie curăţat.
2 Îndepărtaţi furtunul şi deschideţi capacul.
3 Îndepărtaţi suportul sacului pentru praf
4 Trageţi de discul de carton pentru a scoate
punga s-bag® din garnitură. Sacul pentru praf
este astfel sigilat automat, împiedicându-se
răspândirea prafului din sac.
5 Introduceţi un nou sac s-bag®, împingând
cartonul chiar în capătul garniturii din suport,
până când auziţi un “clic”. Înlocuiţi suportul şi
închideţi capacul.
NB: Schimbaţi sacul pentru praf s-bag®, chiar dacă
nu este plin (este posibil să fie blocat), precum şi după
folosirea prafului de curăţat covoare. Folosiţi doar
saci pentru praf s–bag® originali Electrolux, Antiodour sau Long performance.
Înlocuirea filtrului motorului (Ref Filtru
EFH12a)
1b Înlocuiţi filtrul după fiecare 5 saci s-bag® folosiţi
sau când se aprinde lampa indicatoare
2 Îndepărtaţi furtunul şi deschideţi capacul.
3 Îndepărtaţi suportul sacului pentru praf
6 Deschideţi suportul filtrului pentru filtrul motorului
şi îndoiţi-l, apăsându-l înainte.
7 Îndepărtaţi cu atenţie filtrul murdar şi înlocuiţi-l cu
unul nou.
8 Apăsaţi suportul filtrului înapoi, până se fixează în
poziţie.
9 Montaţi la loc suportul sacului pentru praf
(inclusiv sacul s-bag®), iar apoi închideţi capacul.
O clemă de siguranţă împiedică închiderea
suportului filtrului fără ca filtrul motorului să fie
montat. Nu încercaţi să forţaţi suportul să se
închidă.
1a The s-bag® dustbag must be cleaned when the
indicator light illuminated.
2 Remove the hose and open the lid.
3 Remove the dustbag holder
4 Pull the cardboard to take the s-bag® out the
grooves. This automatically seals the dustbag
and prevents dust from leaking out of the bag.
5 Insert a new s-bag® by pushing the cardboard to
the end of the grooves in the holder, you will feel
a “click”. Replace the holder and close the cover.
NB: Change the s-bag® even if it is not full ( it may be
blocked) and after using the carpet cleaning powder.
Only use Electrolux original, s–bag® Anti–odour, or
Long Performance s–bag® dust bags.
Replacement of motor filter (Filter Ref
EFH12a)
1b Replace the filter for every 5th s-bag® or when
the indicator lamp is illuminated
2 Remove the hose and open the lid.
3 Remove the dustbag holder
6 Open the filter holder for the motor filter and fold
it forward.
7 Carefully remove the dirty filter and replace it with
a new one.
8 Press the filter holder back until it clicks into
place.
9 Replace the dustbag holder (including s-bag®)
and close the cover. A safety catch prevents the
filter holder from closing without the motor filter
fitted. Do not try to force the holder to shut.
26
oxy3system_2.indd 26
04-07-01 14.51.35
1
2
Magyar
Slovenščina
A tömlő és a szívófej tisztítása
Čiščenje upogljive cevi in nastavka
A porszívó automatikusan leáll, ha valahol elzáródik
a szívófej, a cső vagy a gégecső, illetve ha eltömődik
a szűrő vagy a porzsák. Húzza ki a csatlakozót a
hálózati aljzatból, és hagyja a porszívót 20–30 percig
hűlni. Távolítsa el az elzáródást okozó tárgyat, és/vagy
cserélje ki a piszkos szűrőt vagy a megtelt s-bag®
porzsákot. Indítsa be újra a porszívót.
Sesalnik se samodejno ustavi, če se zamaši nastavek,
cev, upogljiva cev, filter ali vrečka za prah. Kabel
izvlecite iz vtičnice in pustite sesalnik 20-30 minut, da
se ohladi. Odstranite oviro in/ali zamenjajte umazani
filter ali polno vrečko za prah s-bag®. Nato sesalnik
ponovno vklopite.
Csövek és gégecsövek
1
1
2
A csövek és a gégecső dugulásának
megszüntetéséhez megfelelő eszközt használjon.
A gégecső elzáródását néha nyomkodással
is megszüntetheti. Ekkor azonban legyen
óvatos, mert esetleg üvegdarabok vagy szögek
fúródhatnak át rajta.
Megjegyzés: Megjegyzés: A garancia nem
terjed ki a tömlő tisztítás közben bekövetkezett
semmilyen károsodására.
A padlótisztító fej tisztítása
3
3
4b
4a
A szívóerő csökkenésének megelőzéséhez
tisztítsa gyakran a szőnyeg-/keménypadlószívófejet. Tisztítása legkönnyebben a gégecsőfogantyú segítségével végezhető el.
4a Vegye le a görgőket és a tengelyeket kifelé
húzva azokat. Szedje ki a porpamacsokat,
az összegabalyodott haj- vagy szőrszálakat
és az egyéb beszorult szennyeződéseket. A
görgőtengelyek tisztításához használja a résszívófejet. Határozott mozdulattal nyomja a
helyükre a kerekeket.
4b A kiegészítő kerekeket óvatosan húzza ki. Tisztítsa
meg szükség szerint az alkatrészeket, és fordított
sorrendben szerelje vissza őket.
Az elektromos meghajtású szívófej
tisztítása*
5
Először mindig húzza ki a porszívó hálózati
csatlakozóját az aljzatból.
5 A forgókefe fedelének eltávolításához tolja kifelé
a külső fedelet, majd jobbra a középső fedelet.
Ezzel a kerekek is szabaddá válnak a tisztításhoz.
6 Emelje ki és tisztítsa meg a forgókefét. Az
összegabalyodott haj- vagy szőrszálakat ollóval
távolítsa el. Az összeszerelést a fentiekben leírtak
alapján, de fordított sorrendben hajtsa végre.
4b A kiegészítő kereket óvatosan húzza ki. Tisztítsa
meg szükség szerint az alkatrészeket, és fordított
sorrendben szerelje vissza őket.
Cevi in upogljive cevi
2
Za odstranjevanje ovir iz cevi in upogljive cevi
uporabljajte primerno orodje.
Včasih lahko očistite upogljivo cev z “masažo”.
Toda morate biti previdni, če obstaja možnost, da
se je v cevi npr. zataknilo steklo ali nohti.
Opozorilo: Garancija ne vključuje poškodb, ki so
povzročene na ceveh med čiščenjem.
Čiščenje krtače za tla
3
Zmanjšano zmogljivost sesanja boste preprečili,
če boste pogosto očistili nastavek za preproge/
trde pode. Najhitreje ga lahko očistite z ročico
upogljive cevi.
4a Odstranite kolesa in osi tako, da jih enostavno
povlečete ven. Odstranite skupke prahu, lase ali
druge predmete, ki so se zataknili. Osi kolesa
očistite s pomočjo nastavka za reže. Ponovno
namestite kolesa tako, da jih tesno pritisnete
skupaj.
4b Pomožna kolesa morate previdno povleči ven. Po
potrebi jih očistite in namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu.
Čiščenje električne turbo krtače*
Vedno najprej izklopite sesalnik in izvlecite kabel iz
vtičnice.
5 Pokrov krtačnega valja snamete tako, da
potisnete zunanji pokrov ven, srednji pokrov na
desno, to pa bo sprostilo kolesa in lahko jih boste
očistili.
6 Dvignite krtačni valj in ga očistite. Odstranite lase,
ki so se morda zataknili, tako, da jih odstrižete s
škarjami. Namestite nazaj v obratnem vrstnem
redu.
4b Pomožna kolesa morate previdno povleči ven. Po
potrebi jih očistite in namestite nazaj v obratnem
vrstnem redu.
6
* Csak egyes típusokhoz.
* Le določeni modeli.
27
oxy3system_2.indd 27
04-07-01 14.51.36
Slovensky
Română
English
Čistenie hadice a hubice
Curăţarea furtunului şi a duzei
Cleaning the hose and nozzle
Vysávač sa automaticky zastaví v prípade
zablokovania hubice, trubíc alebo hadice alebo v
prípade, že sa zablokuje filter alebo prachové vrecko.
Vysávač odpojte z elektrickej siete a nechajte ho
vychladnúť po dobu 20 až 30 minút. Odstráňte
upchatie alebo vymeňte špinavý filter alebo plné
prachové vrecko s-bag®. Následne opätovne zapnite
vysávač.
Aspiratorul se opreşte automat dacă se înfundă
duza, tuburile, sau furtunul sau dacă se înfundă
filtrul sau sacul pentru praf. Scoateţi aspiratorul
din priză şi lăsaţi-l să se răcească timp de 20-30 de
minute. Desfundaţi şi/sau înlocuiţi filtrul murdar sau
sacul pentru praf s-bag® plin. Apoi porniţi din nou
aspiratorul.
The vacuum cleaner automatically stops if there is a
blockage in the nozzle, tubes or hose or if the filter
or dustbag become blocked. Disconnect from the
mains and allow the vacuum cleaner to cool down for
20-30 minutes. Remove the blockage, and/or replace
the dirty filter or full s-bag® dustbag. Then restart the
vacuum cleaner.
Tuburi şi furtunuri
Tubes and hoses
Trubice a hadice
1
1
1
2
Použite vhodnú pomôcku pri odstraňovaní
upchatia trubíc alebo hadice.
Niekedy môžete hadicu tiež vyčistiť jej
„masírovaním“. Mali by ste postupovať opatrne,
ak je riziko, že sa v hadici zachytili napríklad
nechty alebo sklo.
Pozor. Poznámka. Záruka sa nevzťahuje na
akékoľvek poškodenie hadice, spôsobené pri jej
čistení.
Čistenie podlahovej hubice
3
Znižovaniu sacieho výkonu môžete zabrániť
častým čistením kobercovej/podlahovej hubice.
Toto sa robí najľahšie pomocou rukoväte hadice.
4a Kolieska a nápravy vyberte ich vytiahnutím
smerom von. Odstráňte klbká prachu, vlasy
alebo hocičo iné, čo sa mohlo zachytiť. Na
čistenie náprav koliesok použite štrbinovú hubicu.
Kolieska znovu nasaďte tak, že ich pevne k sebe
pritlačíte.
4b Pomocné kolieska by ste mali vyťahovať von
opatrne. Riadne vyčistite a znovu nasaďte v
opačnom poradí.
Čistenie rotačnej kefy*
Vždy najprv vysávač odpojte od elektrickej siete.
5 Kryt čistiaceho kotúča vyberiete tak, že vytlačíte
vonkajší kryt von a stredný kryt doprava, čím sa
tiež uvoľnia kolieska na čistenie.
6 Zdvihnite čistiaci kotúč a vyčistite ho. Odtráňte
zachytené vlasy tak, že ich poprestrihujete
nožnicami. Znovu nasaďte v opačnom poradí.
4b Pomocné kolieska by sa mali vyťahovať von
opatrne. Riadne vyčistite a znovu nasaďte v
opačnom poradí.
* Len niektoré modely.
2
Folosiţi un instrument adecvat pentru desfunda
tuburile şi furtunul.
Uneori puteţi curăţa furtunul prin “masaj”. Dacă
există totuşi riscul ca în furtun să fi ajuns bucăţi
de sticlă sau cuie, trebuie să fiţi atent.
NB: Notă: Garanţia nu acoperă daunele produse
furtunului în cursul curăţării acestuia.
2
Curăţarea duzei pentru pardoseală
Use a suitable implement to clear the tubes and
hose of blockages.
You can also sometimes clean the hose by
“massaging” it. You should, however, be careful
if there is a risk that, for example, glass or nails
have become imbedded in the hose.
NB: Note: The warranty does not cover any
damage to the hose caused by cleaning it.
Pentru a evita reducerea puterii de aspirare,
curăţaţi frecvent duza pentru covoare/pardoseală.
Aceasta se curăţă cel mai uşor folosind mânerul
furtunului.
4a Îndepărtaţi roţile şi axele roţilor trăgându-le direct
în afară. Îndepărtaţi ghemotoacele de praf, firele
de păr sau orice alt obiect care se poate să se
fi înţepenit. Utilizaţi duza pentru fante înguste
pentru a curăţa axele roţilor. Montaţi roţile din
nou, apăsându-le strâns pentru a le fixa.
4b Roţile auxiliare trebuie trase direct în afară cu
atenţie. Curăţaţi în funcţie de necesităţi şi montaţi
la loc în ordinea inversă.
Cleaning the floor nozzle
Curăţarea duzei electrice*
Always disconnect the vacuum cleaner from the
mains first.
5 In order to remove the brushroll cover, push the
outer cover out, and the middle cover to the right,
and this will also free the wheels for cleaning.
6 Lift the brushroll and clean it. Remove any hairs
that may have got stuck by snipping them away
with scissors. Reassemble in reverse order.
4b The auxiliary wheel should be carefully pulled
straight out. Clean as required and reassemble in
reverse order.
3
Întotdeauna, deconectaţi mai întâi aspiratorul de la
reţeaua electrică.
5 Pentru a îndepărta capacul periei, împingeţi
capacul exterior în afară şi capacul din mijloc
la dreapta, fiind astfel eliberate şi roţile pentru
curăţare.
6 Ridicaţi peria şi curăţaţi-o. Îndepărtaţi toate firele
de păr care se poate să fi fost prinse, tăindu-le
cu un foarfece. Montaţi peria la loc, în ordinea
inversă.
4b Roata auxiliară trebuie trasă direct în afară, cu
atenţie. Curăţaţi în funcţie de necesităţi şi montaţi
la loc în ordinea inversă.
* Disponibil numai pentru unele modele.
3
To avoid deterioration of suction power, frequently
clean the carpet/hard floor nozzle. The easiest
way to clean it is by using the hose.
4a Remove the wheels and axles by pulling them
right out. Remove dust-balls, hair or anything else
that may have got stuck. Use the crevice nozzle
to clean the wheel axles. Reassemble the wheels
by pressing them tightly together.
4b The auxiliary wheels should be carefully pulled
right out. Clean as required and reassemble in
reverse order.
Cleaning the power nozzle*
* Certain models only.
28
oxy3system_2.indd 28
04-07-01 14.51.36
Magyar
Slovenščina
Hibaelhárítás és ügyféltájékoztatás
Hibaelhárítás
Odpravljanje težav in obveščanje
kupcev
Odpravljanje težav
A porszívó nem indul
1 Ellenőrizze, hogy az elektromos vezeték
csatlakoztatva van-e a konnektorhoz.
2 Ellenőrizze, hogy a dugó vagy a vezeték nem
sérült-e.
3 Ellenőrizze, hogy a biztosíték nem égett-e ki.
A porszívó leáll
1 Ellenőrizze, hogy nincs-e tele az s-bag® porzsák.
Ha igen, cserélje ki egy újra.
2 Nem dugult el a szívófej, a cső vagy a gégecső?
3 Nem dugultak el a szűrők?
Víz került a porszívóba
A motort egy Electrolux szervizközpontban ki kell
cserélni. A motor vízbejutás által bekövetkezõ
károsodására a garancia nem terjed ki.
Ügyféltájékoztatás
E termék tervezésekor különös figyelmet fordítottunk
a környezetvédelmi szempontokra. Megjelöltük az
összes újrahasznosítható műanyag elemet. További
információk az interneten, a www.electrolux.com
oldalon találhatók.
A porszívóval vagy a használati utasítással
kapcsolatos bármilyen észrevétel esetén kérjük a
fl[email protected] e-mail címen keressen
bennünket.
Sesalnik se ne prižge
1 Preverite, ali je kabel vključen v vtičnico.
2 Preverite, ali je kabel ali vtikač poškodovan.
3 Preverite varovalko.
Sesalnik se ugaša
1 Preverite, ali je vrečka za prah s-bag® polna. Če je
temu tako, jo zamenjajte.
2 Ali je krtača, cev, ali upogljiva cev zamašena?
3 Ali so filtri zamašeni?
Voda je prišla v sesalec
Motor bo moral zamenjati pooblaščen Electroluxov
servisni center. Garancija ne vključuje škode, ki je
povzročena na motorju zaradi vstopa vode v sesalnik.
Informacije za potrošnika
Ta sesalnik je zasnovan v skladu s predpisi o varovanja
okolja. Vsi plastični deli so označeni glede na njihovo
možnost recikliranja. Za podrobnejše podatke obiščite
naše spletno mesto: www. electrolux.com
Če imate pripombe na sesalnik ali na navodila
za uporabo, nam jih sporočite z e-pošto:
fl[email protected]
Vrečke za prah "s-bag®" in ostali dodatni pribor za
vaš sesalnik si lahko ogledate na spletni strani: www.
electrolux.com.
Az s-bag® porzsákok és egyéb porszívókellékek
beszerzésének legegyszerűbb módja, ha meglátogatja
honlapunkat:www.electrolux.com.
29
oxy3system_2.indd 29
04-07-01 14.51.37
Slovensky
Română
English
Odstraňovanie porúch a informácie pre
spotrebiteľov
Odstraňovanie porúch
Rezolvarea problemelor şi informaţii
pentru clienţi
Rezolvarea problemelor
Troubleshooting and consumer
information
Troubleshooting
Vysávač sa nedá spustiť
1 Skontrolujte, či je kábel pripojený do siete.
2 Skontrolujte, či nie je poškodená zástrčka alebo
kábel.
3 Skontrolujte, či nie je vypálená poistka.
Aspiratorul nu porneşte
1 Verificaţi dacă aţi conectat cablul la reţeaua
electrică.
2 Verificaţi integritatea cablului şi a fişei.
3 Verificaţi dacă siguranţa nu este arsă.
The vacuum cleaner does not start
1 Check that the cable is connected to the mains.
2 Check that the plug and cable are not damaged.
3 Check for a blown fuse.
Vysávač sa zastaví
1 Skontrolujte, či nie je prachové vrecko s-bag®
plné. Ak áno, vymeňte ho.
2 Je upchatá hubica, trubica alebo hadica?
3 Sú upchaté filtre?
Aspiratorul se opreşte
1 Verificaţi dacă nu cumva punga de colectare
a prafului sau punga s-bag® este plină. În caz
afirmativ înlocuiţi punga cu una goală.
2 S-a înfundat duza, tubul sau furtunul?
3 S-au înfundat filtrele?
Do vysávača sa dostala voda
Bude potrebné vymeniť motor v servisnom centre
Electrolux. Na poškodenie motora spôsobené
vniknutím vody sa nevzťahuje záruka.
Informácie pre spotrebiteľa
Tento výrobok je navrhnutý so zohľadnením ochrany
životného prostredia. Všetky plastické časti sú
označené pre účely recyklácie. Kvôli podrobnostiam si
pozrite našu webovú stranu: www.electrolux.sk
Ak máte akékoľvek pripomienky k vysávaču alebo
k brožúre s návodom na používanie, pošlite nám
elektronickú poštu na adresu: [email protected]
Prachové vrecká s-bag® a iné príslušenstvo pre
váš vysávač získate u našich predajcov a servisných
partnerov. Zoznam je súčasťou záručného listu.
A intrat apă în aspirator
Motorul trebuie înlocuit la un centru de service
Electrolux. Garanţia nu acoperă defectarea motorului
cauzată de pătrunderea apei în acesta.
Informaţii pentru clienţi
Acest produs are la bază o concepţie ecologică. Toate
piesele de plastic sunt marcate în vederea reciclării.
Pentru detalii, vizitaţi site-ul nostru:
www.electrolux.com
Dacă aveţi observaţii referitoare la aspirator sau la
broşura cu instrucţiuni de utilizare, vă rugăm să ne
scrieţi pe adresa email: fl[email protected]
Cea mai uşoară cale de a vă procura pungi s-bag®
pentru colectarea prafului sau alte accesorii pentru
aspiratorul dumneavoastră este să vizitaţi site-ul nostru
web de la adresa www.electrolux.com.
The vacuum cleaner stops
1 Check whether the dust bag, s-bag® is full.
If so, replace it with a new one.
2 Is the nozzle, tube or hose blocked?
3 Are the filters blocked?
Water has entered the vacuum cleaner
It will be necessary to replace the motor at an
authorised Electrolux service centre. Damage to
the motor caused by the penetration of water is not
covered by the warranty.
Consumer information
Electrolux decline all responsibility for all damages
arising from any improper use of the appliance or in
cases of tampering with the appliance.
This product is designed with the environment in
mind. All plastic parts are marked for recycling
purposes. For details see our web site:
www.electrolux.com
If you have any comments on the cleaner or the
Instructions for Use booklet please e-mail us at:
[email protected]
If you can´t find dustbags or accessories to your
Electrolux vacuum cleaner, please visit our website at
www.electrolux.co.uk
30
oxy3system_2.indd 30
04-07-01 14.51.40
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement