Electrolux ETV4500ZM Handleiding

Electrolux ETV4500ZM Handleiding
ETV4500ZM
NL
FR
GEBRUIKSAANWIJZING
NOTICE D’UTILISATION
147
189
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie...........................................148
Eerste stappen....................................................149
Meldingen & Kenmerken & Accessoires.............149
Functies...............................................................149
Bedieningstoetsen op de TV...............................149
Stroom aansluiten ..............................................150
Afstandsbediening ..............................................151
Aansluitingen.......................................................152
Mediabrowser menu............................................155
TV menukenmerken en functies..........................156
Algemene tv-bediening........................................158
Het gebruik van de zenderlijst.............................158
Ouderlijk toezicht instellingen configureren.........158
Elektronische zendergids (EZG)........................159
Software upgrade................................................159
Probleemoplossen & tips.....................................160
PC-invoer normale weergavemodi .....................161
Ondersteunde bestandsformaten voor de
USB-modus.........................................................161
AV en HDMI- signaal compatibiliteit ...................161
DVD modus.........................................................162
Opmerkingen Over De Schijven..........................162
Licentiemededeling.............................................162
Hoe een DVD bekijken........................................162
Toetsen Configuratiescherm DVD.......................163
Overzicht van de afstandsbediening...................163
Algemeen afspelen..............................................165
DVD probleemoplossen......................................165
Opmerkingen over de schijven............................167
Specificaties........................................................167
Nederlands - 147 -
worden vervangen. Dit moet worden uitgevoerd door
deskundig personeel.
Veiligheidsinformatie
LET OP!
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
TE BEPERKEN, MAG U HET DEK SEL NIET
VERWIJDEREN (OF HET ACHTERPANEEL).BINNENIN
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR
DE GEBRUIKER BEDIEND KUNNEN WORDEN. LAAT
ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN BEVOEGD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Uw LCD TV in extreme milieu omstandigheden te
bedienen, kan leiden tot schade aan het apparaat.
Bij bliksem of storm, of als de tv gedurende een
langere periode niet zal worden gebruikt (bijv. als
u op vakantie vertrekt), moet u de stekker van
de tv uit het stopcontact verwijderen. De stekker
dient om het tv-toestel los te koppelen van het
elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te
bedienen zijn.
Het uitroepteken in een gelijke driehoek dient om
de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van
belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies
in de begeleidende documentatie van het
apparaat.
Note : Volg de instructies op het scherm om de betrokken
functies te bedienen.
BELANGRIJK – Lees deze
instructies volledig voor u de TV
installeert en in gebruik neemt
WAARSCHUWING: Laat nooit personen
(inclusief kinderen) met fysieke, gevoelsmatige
of mentale zwakheden of met gebrek aan ervaring
en / of kennis het elektrische apparaat gebruiken
zonder toezicht!
•Voor een correcte ventilatie moet u minimum 10 cm
vrije ruimte laten rond het toestel.
•Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
•Plaats de tv niet op een hellende of onstabiele
oppervlakte. De tv zou kunnen kantelen.
•Gebruik dit apparaat in een gematigd klimaat.
•Gebruik de tv niet in een vochtige locatie. Stel de tv
niet bloot aan vloeistoffen. Indien een vloeistof in de
kast terecht komt, koppel de TV los en laat het door
bekwame vakmensen nakijken alvorens opnieuw in
gebruik te nemen.
•Stel de tv niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen.
•De set mag niet in de nabijheid van open
vlammen en intense hitte, zoals een
elektrische verwarmer, geplaatst worden.
•Overmatige geluidsdruk van een hoofdtelefoon kan
gehoorverlies veroorzaken.
•Zorg ervoor dat er geen open vlambronnen,
zoals aangestoken kaarsen, op het tvtoestel worden geplaatst.
•Om het risico op letsels te voorkomen, moet deze
tv stevig bevestigd zijn aan de muur volgens de
installatierichtlijnen (indien deze optie beschikbaar
is).
•Het is mogelijk dat een aantal inactieve pixels als
een onbeweeglijk blauw, groen of rood punt op het
scherm verschijnen. Dit heeft dit geen invloed op de
prestaties van uw toestel. Zorg ervoor het scherm
niet te krassen met vingernagels of andere harde
voorwerpen.
•Voor u het toestel schoonmaakt, moet u de stekker
van de tv uit het stopcontact verwijderen. Gebruik
een zachte en droge doek bij het reinigen.
Waarschuwing
Risico op elektrische
schokken
Risico op ernstige letsels of
fatale gevolgen
Risico op gevaarlijke
spanningen
Opgelet
Risico op letsels of schade aan
eigendom
Belangrijk
Het systeem correct bedienen
Opgelet
Bijkomende aantekeningen
gemarkeerd
•De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk
bereikbaar zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk
of andere objecten niet op het netsnoer. Een
beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken
of een elektrische schok veroorzaken. Neem
het netsnoer beet bij de stekker en verwijder de
stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer
te trekken. Raak het netsnoer/de stekker nooit
aan met natte handen want dit kan kortsluitingen
of elektrische schokken veroorzaken. Leg geen
knopen in het snoer of bind het niet samen met
andere snoeren. Indien beschadigd, moet het
Nederlands - 148 -
Eerste stappen
Meldingen & Kenmerken & Accessoires
Milieu-informatie
Deze televisie is ontworpen om minder energie
te verbruiken om het milieu te besparen. Om het
energieverbruik te verlagen, kunt u de volgende
stappen uitvoeren:
Als u de Power Save modus instelt op Eco schakelt
de tv over op de energiebesparing modus. De Power
Save modus instellingen staan vermeld in de "Beeld"
sectie van het hoofdmenu. Merk op dat bepaalde
beeldinstellingen niet kunnen worden gewijzigd.
Als Beeld uit geselecteerd is, verschijnt het bericht
“Scherm schakelt uit in 3 seconden.” op het scherm.
Selecteer DOORGAAN en druk op OK om door te
gaan. Het scherm schakelt onmiddellijk uit.
Als de TV niet in gebruik is, moet u de tv uitschakelen
of verwijderen uit het stopcontact. Dit vermindert het
energieverbruik.
•Automatische geluidsdemping indien geen
uitzending.
•NTSC-weergave.
•AVL (Automatische volumebegrenzing).
•PLL (frequentie zoeken).
•Pc-ingang.
•Plug&Play voor Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
windows 7.
•Spelmodus (optioneel).
Accessoires inbegrepen
•Afstandsbediening
•Batterijen: 2 X AAA
•Gebruikshandleiding
Bedieningstoetsen op de TV
Stand-by meldingen
1. Als tv geen ingangssignaal ontvangt (bijv. van
een antenne of HDMI-bron) gedurende 5 minuten
schakelt de tv op stand-by. Wanneer u de tv de
volgende maal inschakelt, verschijnt het volgende
bericht: “Stand-by oorzaak geen signaal” Druk
op OK om door te gaan.
TV bedieningsknoppen & bewerking
2. Als de tv ingeschakeld is gebleven en gedurende
een poosje niet heeft gewerkt, schakelt de tv
over op stand-by. Wanneer u de tv de volgende
maal inschakelt, verschijnt het volgende bericht.
“Stand-by oorzaak geen werking” Druk op OK
om door te gaan.
Functies
•Kleuren-tv met afstandsbediening.
•Volledig geïntegreerde digitale/kabel-TV (DVB-T/C).
•De HDMI-ingang dient om te verbinden met een
toestel dat een HDMI-aansluiting heeft.
•USB-ingang.
•Instelmenu op scherm OSD.
•Scart aansluiting voor externe apparaten (zoals
DVD-spelers, PVR, videospelletjes, audioset, etc.).
•Stereo geluidssysteem.
•Teletekst.
•Aansluiting voor hoofdtelefoon.
•Automatisch programmeersysteem.
•Manuele afstemming.
•Automatische uitschakeling na zes uur.
•Slaap timer
•Kinderslot.
1. Omhoog
2. Omlaag
3 . Z e n d e r / Vo l u m e / AV / S t a n d - b y - A a n
selectieschakelaar
De bedieningstoets biedt u de mogelijkheid het
Volume/Programma/Bron en de Stand-by aan functies
te bedienen van de tv.
Volume wijzigen: Verhoog het volume door de knop
in te drukken. Verlaag het volume door de knop neer
te drukken.
Een zender wijzigen: Druk in het midden van de
knop en het kanaal informatievaandel verschijnt op
het scherm. Blader doorheen de opgeslagen zenders
door de knop omhoog of omlaag te drukken
De bron wijzigen: Druk twee maal in het midden
van de knop. De bronlijst verschijnt op het scherm.
Nederlands - 149 -
Blader doorheen de beschikbare bronnen door de
knop omhoog of omlaag te drukken.
Informatie voor de gebruiker betreffende het
wegwerpen van oude apparatuur en batterijen
De TV uitschakelen: Druk de middelste knop in en
houd hem ingedrukt gedurende een aantal seconden.
De TV schakelt over op de stand-by modus.
[Enkel Europese Unie]
De batterijen aanbrengen in de afstandsbediening
Til het deksel omhoog aan de achterkant van de
afstandsbediening. Installeer twee AAA batterijen.
Zorg ervoor dat de + en – uiteinden van de batterijen in
het batterijcompartiment overeenstemmen (observeer
de correcte polariteit). Breng het deksel opnieuw aan.
Deze symbolen geven aan dat apparatuur met
deze symbolen niet weggeruimd mogen worden als
algemeen huishoudelijk afval. Als u het product of de
batterij wilt wegruimen, moet u de ophaalsystemen of
faciliteiten overwegen voor een correcte recyclage.
Opgelet: H et Pb-symbool onder het symbool voor de
batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat
Batterij
Producten
Specificaties
Stroom aansluiten
BELANGRIJK: Het tv-toestel is ontworpen voor
een stopcontact met een vermogen van 220-240V
AC, 50 Hz. Laat na het uitpakken het tv- toestel op
kamertemperatuur komen voor u het op de netstroom
schakelt. Steek het netsnoer in het stopcontact.
Antenne/Kabelaansluitingen
Sluit de "antenne" of de "kabel TV" stekker aan op
de ANTENNE INGANG (ANT) aan de achterzijde
van de TV.
TV-Uitzending
PAL B/G D/K K
Kanalen ontvangen
VHF (BAND I/III)
- UHF (BAND U) HYPERBAND
Aantal instelbare
kanalen
1000
Kanaalindicator
Menu Weergave op het
scherm.
RF Antenne-Input
75 ohm (niet gebalanceerd)
Werkingsspanning
220-240V Wisselstroom,
50Hz.
Audio
German+Nicam Stereo
Geluidsuitgang stroom
(WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
Stroomverbruik
35 W
Geproduceerd onder licentie door Dolby Laboratories.
Gewicht
3,60
ERKENNING VAN HANDELSMERK
TV afmetingen BxLxH
(met voet)
134 x 451 x 331
TV afmetingen BxLxH
(zonder voet)
54 x 451 x 296
Operationele
temperatuur en
operationele
vochtigheid
5ºC tot 45ºC, 85% rel.
Vochtigheid max.
Melding
“Dolby” en het dubbele-D symbool zijn
handelsmerken van de Dolby
Laboratories.
“HDMI, het HDMITM logo en de High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMITM
Licensing LLC."
Nederlands - 150 -
Eerste stappen
Afstandsbediening
1. Stand-by
2. Opnamegrootte
3. Slaap timer
INFO
4. Numerieke toetsen
SLEEP
SCREEN
SOURCE
5. Terug / Afsluiten / indexpagina (in TXT-modus)
PRESETS
6. Cursor omhoog
7. Cursor links
8. Programma Omhoog - Omlaag
9. Programma omlaag - Pagina omhoog
10. Favorietmodus
11. Mono-Stereo Dual I-II / Huidige taal (in DVB-zenders)
MENU
RETURN
12. Vorig programma
13. Elektronische programmagids
14. Opnamebibliotheek
15. Geen functie
16. Stop (in Media Browser modus)
17. Programma opname
18. Snel terug (in Media Browser modus)
19. Snel vooruit (in Media Browser modus)
20. Info / Weergeven (in TXT-modus)
21. Geen functie
FAV
LANG.
EPG
SUBTITLE
22. Beeldmodus selectie
23. AV / Bron
6
37
38
39
40
41
42
43
24. Rode toets
25. Groene toets
26. Gele toets
27. Menu Aan/Uit
28. Blauwe toets
29. OK/Selecteer (in TXT-modus)
30. Cursor rechts
31. Cursor omlaag
32. Volume hoger
Teletekst
33. Volume lager
Druk op de
toets voor toegang. Druk opnieuw
om de mix-modus in te schakelen. Druk opnieuw
om af te sluiten. Volg de instructies op het digitale
teletekstscherm.
34. Ondertiteling aan-uit (in DVB-zenders)
Digitale teletekst (uitsluitend voor het VK)
38. Mediabrowser
Druk op de
toets om de digitale
teletekstinformatie weer te geven. U kunt dit menu
bedienen met de gekleurde toetsen, cursor toetsen en
de OK toets. De bedieningsmethode kan verschillen
afhankelijk van de inhoud van de digitale teletekst.
Volg de instructies op het digitale teletekstscherm.
35. Geluid dempen
36. Teletekst / Mengen
37. Geen functie
39. Geen functie
40. Afspelen (in Media Browser modus)
41. Pauzeren / Timeshift-opname
42. Geen functie
43. Geen functie
Wanneer de
toets ingedrukt wordt, keert de TV
terug naar de televisie uitzending.
Nederlands - 151 -
Eerste stappen
Aansluitingen
Connector
Type
Kabels
Apparaat
Scart
Verbindingen
(achterzijde)
VGA
Verbindingen
(achterzijde)
ZIJDE AV
PC/YPbPr
Audio
Verbindingen
(zijde)
Zijde Audio
YPbPr verbindingskabel
(niet geleverd)
HDMI
Verbindingen
(achterzijde)
SPDIFF
Verbindingen
(achterzijde)
ZIJDE AV
Zijde AV
Geluid/Video
Verbindingen
(zijde)
KOPTELEFOON
(Niet geleverd)
Koptelefoon
Verbindingen
HEADPHONE
(zijde)
YPbPr video
Verbindingen
(achterzijde)
PbPr verbindingskabel (Niet geleverd)
USB
Verbindingen
(zijde)
CI
Verbindingen
(zijde)
CAM
module
OPMERKING: Indien u een apparaat aansluit via de Zijde AV ingang moet u de geleverde verbindingskabels
gebruiken om een verbinding in te schakelen. Raadpleeg de illustraties hierboven. U kunt een YPbPr naar VGA
kabel (niet geleverd) gebruiken om het YPbPr-signaal in te schakelen via de VGA-ingang.U kunt geen VGA en
YPbPr kabel gelijktijdig gebruiken.Om het geluid van de pc in te schakelen, kunt u de WITTE & RODE ingangen
van de ZIJDE AV AANSLUITING gebruiken. Als een extern apparaat wordt aangesloten via de SCART-aansluiting
schakelt de tv automatisch over op de AV-modus. Wanneer u DTV-zenders (Mpeg4 H.264) ontvangt of wanneer u
zich in de Mediabrowser bevindt, is de uitgang niet beschikbaar via de scart-aansluiting. Wanneer u de wandmontage
kit (optioneel) gebruikt, raden we aan alle kabels in de achterzijde van de tv te steken voor u het toestel monteert
op de wand. Voer de CI-module in of verwijder ze uitsluitend als de tv UITGESCHAKELD is. Voor details over de
instellingen raadpleegt u de handleiding van de module.
Nederlands - 152 -
Eerste stappen
Eerste installatie - USB-aansluiting
In-/uitschakelen
De tv inschakelen
Sluit het netsnoer aan op 220-240V AC wisselstroom
50 Hz.
Om de tv in te schakelen vanuit stand-bymodus, doet
u het volgende:
Druk op de “ ” toets, P+ / P- of een numeriek toets
van de afstandsbediening.
Druk op de zijdelingse functieschakelaar tot de tv
inschakelt van stand-by.
De tv uitschakelen
Druk op de “ “ knop op de afstandsbediening of druk
op de zijdelingse functieschakelaar tot de tv inschakelt
van de stand-by modus.
Om de tv volledig uit te schakelen, trekt u de
stekker van de tv uit het stopcontact.
Opmerking: Wanneer de tv in stand-bymodus staat, knippert
het stand-by indicatorlampje om aan te geven dat functies
zoals 'Stand-by zoeken', 'Downloaden over de ether' of 'Timer'
actief zijn. De LED-indicator kan ook knipperen wanneer u
de TV overschakelt van de stand-by modus.
Eerste ingebruikneming
Indien ingeschakeld voor de eerste maal verschijnt
het “taalselectie” scherm. Selecteer de gewenste taal
en druk op OK.
Het Eerste installatie (FTI) verschijnt op het scherm.
Stel uw voorkeuren in met de navigatieknoppen en
klik daarna op OK om door te gaan.
Als de Winkelmodus geselecteerd is, is de
Winkelmodus beschikbaar in het andere instellingen
menu en de functies van uw tv worden weergegeven
bovenin het scherm. Een bevestiging verschijnt. Druk
op JA om door te gaan.
Als Thuismodus geselecteerd is, is de Opslagmodus
niet beschikbaar na de eerste installatie. Druk op OK
om door te gaan.
De standaard PIN-code kan wijzigen naargelang
het geselecteerde land.
Nadat alle kanalen zijn opgeslagen, verschijnt een
zenderlijst op het scherm. Als u de zenders wilt
sorteren volgens de LCN(*) selecteert u “Ja” en
daarna drukt u op OK.
Druk op de MENU knop om de kanalenlijst te verlaten
en tv te kijken.
(*) LCN is het logisch kanaalnummer systeem dat de
beschikbare uitzendingen organiseert op basis van
een herkenbare zendervolgorde.
Installatie van de kabel
Als u de KABEL optie selecteert en druk op OK op
de afstandsbediening. Om door te gaan, selecteer
JA en druk op OK. Om de bewerking te annuleren,
selecteer nee en druk op OK. In dit scherm kunt u
een frequentiebereik selecteren.
Voer het frequentiebereik handmatig in met de
numerieke toetsen.
Opmerking: De duur van de zoekopdracht hangt af van de
geselecteerde zoekstap.
Media afspelen via USB-ingang
U kunt een 2.5" en 3.5" inch (hdd met externe voeding)
externe harde schijven of USB geheugensticks aansluiten
op uw tv via de USB ingangen van de tv.
BELANGRIJK! Maak een back-up van uw bestanden
voor u aansluitingen uitvoert op de tv. De fabrikant
is niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan
bestanden of gegevensverlies. Sommige types USBapparaten (bv. MP3-spelers) of USB-harde schijven/
geheugensticks zijn mogelijk niet compatibel met deze
tv. De TV ondersteunt FAT32 en NTFS schijfindeling
maar de opname is niet beschikbaar met NTFS
geformatteerde schijven.
Bij de formattering van een USB harde schijf van 1
TB (Tera Byte) of meer vermogen kunt u problemen
ondervinden tijdens de formatteerprocedure. Steek
de USB-driver er niet snel en herhaaldelijk in en uit.
Dit kan materiële schade veroorzaken aan de USBspeler en in het bijzonder aan het USB-apparaat zelf.
Verwijder de USB-module niet tijdens de weergave
van een bestand.
Als u wordt gevraagd een PIN-code in te voeren om
een menu-optie kunt u een van de volgende codes
gebruiken: 4725, 0000 of 1234.
Installatie van de antenne
Als u de ANTENNE optie selecteert in Zoektype
scherm zoekt de televisie digitale aardse televisieuitzendingen.
OPMERKING: Om te annuleren, drukt u op de MENUknop.
Nederlands - 153 -
Een programma opnemen
Timeshift opname
BELANGRIJK: Als u een nieuwe USB harde
schijf gebruikt, is het aanbevolen de schijf eerst te
formatteren met de “Schijf formatteren” optie van
uw TV.
Info: Om een programma op te nemen, moet u eerst
een USB-schijf aansluiten op uw TV terwijl de TV is
uitgeschakeld. Daarna moet u de TV inschakelen en
de opnamefunctie inschakelen.
Om de opnamefunctie te gebruiken, kunt u een USBschijf of een externe harde schijf aansluiten op de TV
en de aangesloten USB-schijf moet minimum 1 GB
vermogen hebben en moet compatibel zijn met de
2.0 snelheid. Als het aangesloten USB-apparaat geen
ondersteuning biedt voor de 2.0 snelheid verschijnt
een foutbericht.
Opmerking: Opgenomen programma's worden
opgeslagen op de aangesloten USB-schijf. Indien
gewenst, kunt u opnames opslaan/kopiëren op een
computer. Deze bestanden kunnen echter niet worden
afgespeeld op een computer. U kunt de opnames
enkel op uw TV afspelen.
Opmerking: Lip Sync vertraging kan optreden
tijdens de timeshifting. Radio opname wordt niet
ondersteund. De TV kan tot tien uur programma's
opnemen.
Opgenomen programma's worden opgesplitst in
partities van 4GB.
Als de schrijfsnelheid van de aangesloten USB-schijf
onvoldoende is, kan de opname mislukken en het is
mogelijk dat de timeshifting functie niet beschikbaar is.
Om die reden is het aanbevolen om USB harde
schijven te gebruiken voor de opnames van HDprogramma’s.
U mag de USB/HDD niet verwijderen tijdens
de opname. Dit kan de aangesloten USB/HDD
beschadigen.
Multipartitie ondersteuning is beschikbaar. Er worden
maximaal twee verschillende partities ondersteund.
De eerste partitie van de usb-schijf wordt gebruikt
voor PVR-compatibele functies. Ze moet ook worden
geformatteerd als primaire partitie voor gebruik met
PVR compatibele functies.
Het is mogelijk dat bepaalde stroompakketten niet
worden opgenomen omwille van signaalproblemen.
Het is dus mogelijk dat de videobeelden soms
bevriezen tijdens het afspelen.
Druk op de (PAUZEREN) toets tijdens de weergave
van een uitzending om te schakelen naar de
timeshifting modus. In de timeshifting modus wordt
het programma gepauzeerd en gelijktijdig opgenomen
op de aangesloten USB-schijf.
Druk opnieuw op de (AFSPELEN) toets om het
gepauzeerde programma te hervatten vanaf het
gestopte moment. Druk op de STOP knop om de
timeshift opname te stoppen en terug te keren naar
de live uitzending.
Opmerking: De Timeshift kan niet worden gebruikt als u zich
in de radiomodus bevindt.
Opmerking: U kunt de timeshift snel terugspoelen functie
niet gebruiken voor u het afspelen vooruit spoelt met de snelt
vooruitspoelen optie.
Onmiddellijke opname
Druk op de
(OPNEMEN) toets om de opname van
een gebeurtenis onmiddellijk te starten tijdens het
bekijken van een programma. U kunt de
(OPNEMEN) toets op de afstandsbediening
opnieuw indrukken om de volgende gebeurtenis op
te nemen in de EPG. In dit geval geeft het OSD de
geprogrammeerde gebeurtenissen weer voor
opname. Druk op de
(STOP) toets om de
onmiddellijke opname te annuleren.
Opmerking: U kunt niet omschakelen tussen uitzendingen of
de media browser weergeven in de opnamemodus. Tijdens de
opname van een programma of tijdens timeshifting verschijnt
een bericht op het scherm als uw USB-snelheid onvoldoende is.
Opgenomen programma’s bekijken
Selecteer de Opnamebibliotheek in het Media
Browser menu. Selecteer een opgeslagen item uit
de lijst (indien voordien opgeslagen). Druk op de OK
toets op de Weergaveopties. Selecteer een optie en
druk daarna op de OK toets.
Opmerking: U kunt het hoofdmenu en menu items niet
weergeven tijdens het afspelen.
Druk op de (STOP) toets om een weergave te
stoppen en terug te keren naar de Opnamebibliotheek.
Langzaam voorwaarts
Als u de (PAUSE) toets indrukt tijdens het bekijken
van de opgenomen programma’s is de langzaam
voorwaarts functie beschikbaar. U kunt de
toets
gebruiken voor langzaam voorwaarts. Als u de
toets achtereenvolgens indrukt, kunt u de langzaam
voorwaarts snelheid wijzigen.
De opnemen, afspelen, pauzeren, weergeven (voor
PlayListDialog) toetsen kunnen niet worden gebruikt
als de teletekst is ingeschakeld. Als een opname start
via een timer als de teletekst ingeschakeld is, wordt
teletekst automatisch uitgeschakeld. Het gebruik van
teletekst is ook uitgeschakeld als er een doorlopende
opname of weergave actief is.
Nederlands - 154 -
Opnameconfiguratie
Selecteer het Opnameconfiguratie item in het
Instellingenmenu om de opname-instellingen te
configureren.
Schijf formatteren: U kunt de Schijf formatteren
functie gebruiken om de verbonden USB-schijf te
formatteren. Uw pincode is vereist om de Schijf
formatteren functie te gebruiken (standaard pin is
0000).
De standaard PIN-code kan wijzigen naargelang
het geselecteerde land.
Als u wordt gevraagd een PIN-code in te voeren om
een menu-optie kunt u een van de volgende codes
gebruiken: 4725, 0000 of 1234.
BELANGRIJK: Merk op dat ALL gegevens opgeslagen
op de USB-schijf verloren gaat en dat de schijfformattering daarna wordt geconverteerd in FAT32
als u deze functie inschakelt. Zo ook, als uw USB
harde schijf defecten vertoont, kunt u de USB-schijf
proberen formatteren. In de meeste situaties zal het
formatteren van de USB-schijf de normale werking
herstellen; hoewel, ALLE gegevens die opgeslagen
zijn op de USB-schijf gaan in dit geval verloren.
Info: Als “USB te langzaam” op het scherm verschijnt
wanneer u een opname start, kunt u de opname proberen
herstarten. Als dezelfde fout zich herhaalt, is het mogelijk
dat uw USB-schijf niet conform is met de snelheidsvereisten.
Probeer een andere USB-schijf.
Mediabrowser menu
U kunt foto’s, muziek en filmbestanden afspelen die
opgeslagen zijn op een USB-schijf door ze aan te
sluiten op uw tv. Sluit een USB schijf aan op een van
de USB ingangen op de zijkant van de tv. Druk op de
MENU knop in de Media Browser modus voor toegang
tot de foto, geluid en instellingen menu opties. Druk
opnieuw op de MENU knop om dit scherm af te sluiten.
U kunt uw mediabrowser voorkeuren instellen met het
Instellingen menu.
Lus/Willekeurige weergave bediening
U kunt de weergave starten met
en
U kunt de weergave starten met
OK en inschakelen
U kunt de weergave starten met
en
De tv speelt het volgende
bestand af en speelt de lijst in
een lus weer.
hetzelfde bestand wordt in een
lus afgespeeld (herhalen).
het bestand wordt afgespeeld in
willekeurige volgorde.
Nederlands - 155 -
TV menukenmerken en functies
Beeldmenu inhoud
Modus
U kunt de beeldmodus wijzigen naargelang uw voorkeuren of vereisten. De
beeldmodus kan worden ingesteld op een van deze opties: Cinema, Spel
Dynamisch en Natuurlijk.
Contrast
Stelt het contrastniveau van het scherm in.
Helderheid
Om de helderheid van het scherm in te stellen.
Beeldscherpte
Om de scherpte van de objecten op het scherm in te stellen.
Kleur
Stelt de kleurverzadiging in.
Om de Power Save modus in te stellen als Eco, Beeld uit en Uitgeschakeld.
Power Save modus
(Als de modus ingesteld is op Dynamisch wordt de Power Save modus
automatisch uitgeschakeld).
Achtergrondverlichting
(optioneel)
Deze instelling bestuurt de achtergrondverlichting. De achtergrondverlichting
functie is niet actief wanneer de Power Save modus ingeschakeld is op Eco. De
achtergrondverlichting mag niet ingeschakeld zijn in de VGA of mediabrowser
modus of wanneer de beeldmodus ingesteld is op Spel.
Ruisonderdrukking
Indien het uitzendsignaal zwak is en het beeld ruis bevat, kunt u de Ruisreductie
instelling gebruiken om de hoeveelheid ruis te onderdrukken.
Geavanceerde instellingen
Dynamisch contrast
U kunt de Dynamische contrastverhouding instellen op de gewenste waarde.
Kleurtemp
Stelt de kleurtemperatuur in.
Stelt de gewenste beeldgrootte in op basis van het beeldzoom menu.
Beeld scherpstellen
Opmerking: Automatisch (Enkel beschikbaar in Scartmodus met SCART PIN8
hoogspanning/laagspanning omschakeling)
Filmmodus
Films worden aan een ander aantal frames per seconde opgenomen dan normale
televisieprogramma's. Schakel deze functie aan wanneer u films bekijkt om de
snel bewegende scènes duidelijk weer te geven.
Huidtoon
De huidtoon kan worden gewijzigd tussen -5 en 5.
Kleurverschuiving
Met deze optie kunt u de kleurverschuiving aanpassen naar groen of naar rood.
RGB verhoging
U kunt de kleurtemperatuurwaarden configureren met de RGB verhoging functie.
Resetten
Om het beeldformaat terug op de fabrieksmatige standaardinstelling te zetten.
(Behalve Spelmodus)
Automatisch
positioneren (in PC
modus)
Optimaliseert het scherm automatisch. Druk op OK om te selecteren.
H positie (in PC-modus)
Dit item verschuift het beeld horizontaal naar de rechter of linkerzijde van het
scherm.
V positie (in PC-modus)
Dit item verschuift het beeld verticaal naar de boven of onderzijde van het scherm.
Pixelfrequentie (in PCmodus)
Dit corrigeert de storingen die zich voordoen als verticale banden in presentaties
met een hoog aantal pixels zoals rekenbladen, paragrafen of tekst in kleinere
lettertypen.
Fase (in PC mode)
Afhankelijk van de resolutie en de scanfrequentie die u instelt op het TV toestel
kan een onzuiver beeld op het scherm verschijnen. In dat geval kunt u deze
functie gebruiken om een zuiver beeld te ontvangen via de proefondervindelijke
methode.
In VGA (pc)-modus, zijn sommige opties in het menu Beeld niet beschikbaar. In plaats daarvan worden in pcmodus de VGA-modusinstellingen toegevoegd aan Beeldinstelling.
Nederlands - 156 -
TV menukenmerken en functies
Geluidsmenu inhoud
Volume
Past het volumeniveau aan.
Equalizer
Selecteert de equalizer modus. Aangepaste instellingen kunnen enkel in de
gebruiker modus worden uitgevoerd.
Balans
Deze instelling wordt gebruikt om de linkse of rechtse luidspreker meer te
benadrukken.
Koptelefoon
Stelt het geluidsvolume van de hoofdtelefoon in.
Geluidsmodus
U kunt een geluidsmodus selecteren. (als het geselecteerde kanaal dit
ondersteunt).
AVL (Automatische
volumebeperking)
Deze functie stelt het geluid in om een vast uitvoerniveau te bereiken tussen
programma's.
Digitale uitgang
Om het type van digitale audio uitgang in te stellen.
Instellingen Menu Inhoud
Voorwaardelijke
toegang
Bestuurt modules met voorwaardelijke toegang indien aanwezig.
Taal
Configureert de taalinstellingen (kan wijzigen naargelang het geselecteerde
land). De Voorkeur en huidige instellingen zijn beschikbaar. Deze instellingen
kunnen worden veranderd wanneer de uitzender dit ondersteunt.
Ouderlijk
Voer het correcte wachtwoord in om de ouderlijke instellingen te wijzigen. U
kunt de menuvergrendeling, maturiteitsvergrendeling (kan wijzigen naargelang
het geselecteerde land) en het kinderslot in dit menu eenvoudig aanpassen. U
kunt ook een nieuw pin-nummer instellen.
Timers
Stelt de slaaptimer in om de tv uit te schakelen na een bepaalde periode. Stelt
de timers in voor bepaalde programma's. (USB opname)
Opnameconfiguratie
Geeft het opname configuratiemenu weer (USB-aansluiting vereist)
Datum/tijd
Stelt datum en tijd in
Bronnen
Activeert of deactiveert bepaalde bronopties.
Andere instellingen: Geeft de andere instellingsopties voor het tv-toestel weer:
Menu time-out
Om de time-out voor menuschermen te wijzigen.
Gecodeerde kanalen
scannen
Wanneer deze instelling is ingeschakeld, zal het zoekproces ook de
gecodeerde kanalen vinden.
Blauwe achtergrond
Activeert of deactiveert het blauwe achtergrondsysteem wanneer het signaal
zwak of niet aanwezig is.
Bijwerking van
software
Om zeker te zijn dat uw TV steeds de meest recente firmware bevat.
Applicatie versie
Geeft de applicatie versie.
Hardhorenden
Schakelt iedere speciale functie in die wordt verzonden door de uitzender.
Nederlands - 157 -
TV menukenmerken en functies
Geluid beschrijving
Audiobeschrijving verwijst naar een bijkomende verhaaltrack voor blinden
en slechtziende kijkers van visuele media, inclusief televisie en films. U kunt
deze functie gebruiken, enkel als de uitzender die bijkomende verhaaltracks
ondersteunt.
Opmerking: Het is mogelijk dat de audio beschrijving geluidsfunctie niet
beschikbaar is in de opname of time shifting modus.
Auto tv uit
U kunt de time-out waarde instellen als automatisch uit. Wanneer de time-out
waarde wordt bereikt en de Tv gedurende de geselecteerde tijdsduur niet
wordt bediend, schakelt de tv over op de stand-by modus.
Stand-by Zoeken
(optioneel)
Als Stand-by zoeken is ingesteld op Aan wanneer de TV in stand-by modus
staat, worden de beschikbare uitzendingen gezocht. Als de TV nieuwe of
ontbrekende uitzendingen vindt, verschijnt een scherm met de vraag of u
deze wijzigingen al of niet wilt uitvoeren. De zenderlijst wordt bijgewerkt en
gewijzigd na deze procedure.
Opslagmodus
Inschakelmodus
Als u de tv tentoonstelt in een winkel kunt u deze modus inschakelen. Wanneer de
winkelmodus
ingeschakeld is, is het mogelijk dat sommige items in het tv-menu niet beschikbaar
zijn.
Deze instelling configureert de inschakelmodus voorkeur.
Installeer de menu-inhoud en stem opnieuw af
(indien beschikbaar)
Geeft automatisch afstemmingsopties weer. Digitaal aards: Zoekt antenne DVBzenders en slaat ze op. Digitale kabel: Zoekt kabel DVB-zenders en slaat ze op.
Analoog: Zoekt analoge stations en slaagt ze op. Digitaal aards & analoog: Zoekt
zowel analoge antenne DVB en analoge zenders en slaat ze op. Digitaal aards &
analoog: Zoekt zowel analoge kabel DVB en analoge zenders en slaat ze op.
Handmatige
kanaalscan
Deze functie kan worden gebruikt voor het opslagen van rechtstreekse
uitzendingen.
Netwerk zenderscan
Zoekt de gekoppelde zenders in het uitzendsysteem.
Analoge
fijnafstemmen
U kunt deze instelling gebruiken om analoge zenders fijn af te stemmen. Deze
functie is niet beschikbaar indien er geen analoge zenders opgeslagen zijn.
Eerste
ingebruikneming
Verwijdert alle opgeslagen zenders en instellingen, voert een reset uit van de tv
naar de fabrieksinstellingen.
Automatische
zenderscan (opnieuw
afstemmen)
Algemene tv-bediening
Het gebruik van de zenderlijst
Het tv-toestel sorteert alle opgeslagen zenders in een zenderlijst. Aan de hand van de opties van de zenderlijst,
kunt u deze zenderlijst bewerken, uw favoriete kanalen instellen of de actieve kanalen selecteren die u wenst
op te nemen in de lijst.
Ouderlijk toezicht instellingen configureren
Om te vermijden dat bepaalde programma's toegankelijk zouden zijn, kunnen bepaalde kanalen en menu worden vergrendeld
aan de hand van het besturingssysteem voor ouderlijk toezicht.
Om de menuopties voor ouderlijk toezicht weer te geven, dient u een pin-nummer in te voeren. Het standaard
PIN-nummer ingesteld in de fabriek is 0000. Als u het correcte pin-nummer invoert, verschijnt het ouderlijke
instellingenmenu.
Menu blokkeren (optioneel): Deze functie vergrendelt of ontgrendeld de toegang tot het menu.
Kinderslot (optioneel): Als dit ingesteld is, wordt informatie over leeftijdsbeperking ingewonnen bij de zender,
en indien het desbetreffende leeftijdsniveau is uitgeschakeld, worden het beeld en het geluid niet weergegeven.
Nederlands - 158 -
Kinderslot (optioneel): Als het kinderslot is
ingesteld, kan de TV enkel worden bediend met de
afstandsbediening. In dat geval werken de toetsen
van het configuratiepaneel niet.
PIN instellen: Om een nieuw pin-nummer vast te
leggen.
De standaard PIN-code kan wijzigen naargelang
het geselecteerde land.
Als u wordt gevraagd een PIN-code in te voeren om
een menu-optie kunt u een van de volgende codes
gebruiken: 4725, 0000 of 1234.
Elektronische zendergids (EZG)
Een aantal, maar niet alle, zenders versturen
informatie over de huidige en volgende programma’s.
Druk op de EPG toets om het EPG menu weer te
geven.
Rode toets (Vorige dag): Geeft de programma’s weer
van de vorige dag.
Groene toets (Volgende dag): Geeft de programma’s
weer van de volgende dag.
Gele toets (Zoom): Breidt de zenderinformatie uit.
Blauwe toets (Filter): Geeft filteropties weer.
ONDERTITELING: Druk op de ONDERTITELING
toets om het menu Genre selecteren weer te geven.
Gebruik deze functie om de zendergids databank te
doorzoeken in overeenstemming met het genre. De
beschikbare informatie in de programmagids wordt
doorzocht en de resultaten die overeenstemmen met
uw criteria verschijnen in een lijst.
İ (INFO): Geeft in detail informatie weer van het
geselecteerde programma.
Numerieke toetsen (Springen): Springt naar de
voorkeurzender rechtstreeks via de numerieke
toetsen.
OK: Geeft zenderopties weer.
(Zoeken):Geeft “Gids zoeken” menu weer.
(Nu) : Geeft de huidige zender weer.
(OPNEMEN): De TV start de opname van het
geselecteerde programma. U kunt de toets opnieuw
indrukken om de opname te stoppen.
P+P- : Meer gebeurtenisinformatie
BELANGRIJK: Sluit een USB-schijf aan op uw tv terwijl de
tv ingeschakeld is. Daarna moet u de TV inschakelen en de
opnamefunctie inschakelen.
Opmerking: Schakelen naar een andere uitzending of bron
is niet beschikbaar tijdens de opname.
Kanaal selecteren
In het EPG-menu kunt u met deze optie overschakelen
naar de geselecteerde zender.
Opnemen / Opnametimer verwijderen
Nadat u een programma hebt geselecteerd in het
EPG menu drukt u op de OK knop. Selecteer de
"Opnemen" optie en druk op de OK toets Na deze
bewerking wordt een opname ingesteld voor het
geselecteerde programma.
Om een reeds ingestelde opname te annuleren,
markeert u dat programma en u drukt op de OK toets
en u selecteert de optie “Opn. Timer”. De opname
wordt geannuleerd.
Timer instellen / Timer verwijderen
Nadat u een programma hebt geselecteerd in het EPG
menu drukt u op de OK knop. Selecteer de "Timer
instellen op gebeurtenis" optie en druk op de OK
toets U kunt een timer instellen voor programma’s
in de toekomst. Om een reeds ingestelde wekker
annuleren, markeert u dat programma en u drukt
op de OK toets. Daarna selecteert u de "Timer
verwijderen"optie. De timer wordt geannuleerd.
Opmerking: Het is niet mogelijk twee zenders gelijktijdig
op te nemen.
Software upgrade
Uw tv kan automatisch zoeken en bijwerken via het
Antenne/Kabelsignaal.
Software upgrade zoeken via
gebruikersinterface
Navigeer eenvoudig naar uw hoofdmenu. Selecteer
Instellingen en selecteer Overige instellingen
menu. In het Overige instellingen menu navigeert
u naar het Software upgrade item en u drukt op de
OK toets om te controleren of er een nieuwe software
upgrade beschikbaar is.
3) AM zoeken en upgrade modus
Wanneer de tv aangesloten is op een antennesignaal.
Als Automatisch scannen is ingeschakeld in het
Upgrade opties menu schakelt de TV in om
03:00 en zoek zenders voor een nieuwe software
upgrade. Indien nieuwe software wordt gevonden en
gedownload, opent de TV de volgende maal met de
nieuwe software versie.
Opmerking: Als de tv niet inschakelt na de upgrade moet u
de stekker van de tv 2 minuten uit het stopcontact verwijderen
en opnieuw invoeren.
Zender opties
In het EPG menu drukt u op de OK toets om naar het
Gebeurtenis opties menu te gaan.
Nederlands - 159 -
kunt uitvoeren, kunt u de TV proberen uitschakelen
en daarna het USB toestel
Probleemoplossen & tips
De tv schakelt niet in
Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact
is gevoerd. Het is mogelijk dat de batterijen in de
afstandsbediening leeg zijn. Druk op de powerknop
van de Tv.
Zwakke beeldkwaliteit
•Hebt u het verkeerde tv-systeem geselecteerd?
USB te langzaam
Als “USB te langzaam” op het scherm verschijnt
wanneer u een opname start, kunt u de opname
proberen herstarten. Als dezelfde fout zich herhaalt, is
het mogelijk dat uw USB-schijf niet conform is met de
snelheidsvereisten. Probeer een andere USB-schijf.
•Een laag signaalniveau kan een beeldvervorming
veroorzaken. Controleer de antennetoegang.
•Controleer of u de correcte kanaalfrequentie hebt
ingevoerd als u een handmatige afstemming hebt
uitgevoerd.
•De beeldkwaliteit kan verminderen wanneer twee
randapparaten gelijktijdig aangesloten zijn op de
tv. In dat geval kunt u een van beide apparaten
loskoppelen.
Geen beeld
•Geen beeld betekent dat uw TV geen uitzending
ontvangt. Hebt u de juiste knoppen van de
afstandsbediening geselecteerd? Probeer het
opnieuw. Zorg er ook voor dat de correcte invoerbron
geselecteerd werd.
•Is de antenne correct aangesloten?
•Is de antennekabel beschadigd?
•Werden de correcte stekkers gebruikt voor de
aansluiting van de antenne?
•Indien u twijfelt, neemt u contact op met de verdeler.
Geen geluid
•Werd het geluid van de TV gedempt? Om het geluid
dempen te annuleren, drukt u op de “ ” knop of u
verhoogt het volume.
•Het geluid komt slechts uit een van de luidsprekers.
Is de balans ingesteld op een uiteinde? Raadpleeg
het Geluidsmenu.
Afstandsbediening – werkt niet
•Het is mogelijk dat de batterijen leeg zijn. Batterijen
vervangen.
Invoerbronnen – kunnen niet worden
geselecteerd
•Indien u geen invoerbronnen kunt selecteren, is het
mogelijk dat het toestel niet is aangesloten. zo niet
•Controleer de AV-kabels en verbindingen als u
geprobeerd hebt een toestel aan te sluiten.
Opname niet beschikbaar
Om een programma op te nemen, moet u eerst
een USB-schijf aansluiten op uw TV terwijl de TV is
uitgeschakeld. Daarna moet u de TV inschakelen en
de opnamefunctie inschakelen. Als u geen opname
Nederlands - 160 -
AV en HDMI- signaal compatibiliteit
PC-invoer normale weergavemodi
Onderstaande tabel is een illustratie van een aantal
van de normale video schermmodi. Het is mogelijk
dat uw TV niet alle resoluties ondersteunt. Uw TV
ondersteunt tot 1920x1080.
Bron
Ondersteunde signalen
Beschikbaar
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART )
RGB 50
O
Inhoudsopgave
Resolutie
Frequentie
RGB 60
O
1
1024x768
60 Hz
PAL 50/60
O
2
1280x768
60 Hz
3
1360x768
60 Hz
480I, 480P
60Hz
O
4
800x600
56 Hz
576I, 576P
50Hz
O
5
800x600
60 Hz
720P
50Hz,60Hz
O
6
1024x768
66 Hz
1080I
50Hz,60Hz
O
7
1280x1024
60 Hz
1080P
50Hz,60Hz
O
8
1280x960
60 Hz
9
1400x1050
60 Hz
480I
60Hz
O
10
1600x1200
60 Hz
480P
60Hz
O
11
1920x1080
60 Hz
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,60Hz
O
1080I
50Hz,60Hz
O
Zijde AV
PC/
YPbPr
HDMI1
NTSC 60
O
24Hz, 25Hz
1080P
30Hz, 50Hz,
60Hz
O
(X: Niet beschikbaar, O: Beschikbaar)
In bepaalde gevallen kan een signaal op de tv incorrect worden
weergegeven. Het probleem kan een onverenigbaarheid zijn met
de standaarden van het brontoestel (DVD, set-top-box, etc.).
Indien een dergelijk probleem zich voordoet, neemt u contact op
met uw verdeler en de fabrikant van het bronmateriaal.
Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus
Media
Film
Muziek
Photo
Ondertiteling
Bestandsextensie
Video
Indeling
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
vob
MPEG2
mp4
MPEG4, Xvid , H.264
mkv
H.264, MPEG4,VC-1
MPEG2, MPEG4, Xvid ,
H.264
avi
Audio
Opmerkingen
(Maximum resolutie/Bitrate etc.)
MPEG1: 768x576 @30P
MPEG2:1920x1080 @ 30P
1920x1080 @ 30P
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
flv
H.264/VP6/Sorenson
3gp
MPEG4, H.264
wmv,asf
MPEG4 , VC-1
.mp3
-
.jpg .jpeg
Basislijn JPEG
.
Progressieve JPEG
-
.bmp
-
-
.sub .srt
-
-
Sorenson: 352x288 @30P
1920x1080 @ 30P
1920x1080 @ 30P
32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)32K,
MPEG 1 Layer 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K
1 / 2 (MP3)
Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Sampling
rate)
max WxH = 17000x10000
4147200bytes
Nederlands - 161 -
max WxH = 4000x4000
3840000bytes
max BxH = 5760x4096
3840000bytes
-
DVD modus
Over de reiniging van de schijven
•Alvorens de schijf af te spelen, dient u de schijf te
reinigen met een schone doek Veeg de schijfschoon
vanaf het midden naar buiten.
Veiligheidsinformatie
LET OP!
DVD Player is een klasse 1 laser product. Dit product
gebruikt een zichtbare laser. Deze laser kan schade
toebrengen als hij direct in de ogen wordt gericht. Let
er op dat u de speler correct gebruikt zoals in deze
handleiding wordt beschreven.
KLASSE 1
LASER PRODUCT
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Het bliksemflits met pijlpunt symbool binnen een
gelijke driehoek dient om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van niet geïsoleerd “gevaarlijk voltage”
in de behuizing van een product die voldoende sterk
kan zijn om een risico op elektrische schokken in te
houden.
Het uitroepteken in een gelijke driehoek dient om
de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van
belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies
in de begeleidende documentatie van het apparaat.
Opmerkingen Over De Schijven
Over de behandeling van de schijven
•Om de schijf schoon te houden, dient u de schijf bij
de rand vast te pakken. Raak het oppervlak niet aan.
•Plak geen papier of plakband op de schijf.
•Als er lijm of een vergelijkbare stof op de schijf zit,
verwijder deze dan volledig alvorens de schijf te
gebruiken.
•De schijf nooit blootstellen aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals warme luchtleidingen. De
schijf ook nooit achterlaten in een geparkeerde
wagen in direct zonlicht. De temperatuur kan
namelijk aanzienlijk stijgen en de schijf kan
beschadigd worden.
•Na het afspelen van de schijf, dient u de schijf in het
bijbehorende doosje op te bergen.
•Maak geen gebruik van oplosmiddelen zoals
benzine, thinner, commercieel beschikbare
reinigingsmiddelen of antistatische spray die
bedoeld is voor vinyl LP’s.
Licentiemededeling
•Dit product bevat copyright beschermde technologie
die beschermd wordt door V.S patenten en andere
intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik
van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet
worden toegelaten door Rovi Corporation, en is
uitsluitend bedoeld voor weergave thuis of op andere
beperkte locaties, tenzij anders toegelaten door
Rovi Corporation. Terugwerkend ontwikkelen en
construeren of ontmanteling is verboden.
Hoe een DVD bekijken
Bij het plaatsen van een schijf in de lader, moet het
label van de schijf naar boven gericht zijn:
Wanneer het Tv-toestel is ingeschakeld, schakel eerst
naar DVD-bron door gebruik van de toets SOURCE
op de afstandsbediening. Druk op Afspelen op de
afstandsbediening, of druk op Play op het frontpaneel.
Er is geen schijf in de lader, plaats eerst een DVD en
druk op Afspelen.
Opmerking: Als u overschakelt naar een andere bron
door de SOURCE,
of P+/P- toetsen in te drukken
op de afstandsbediening wordt de dvd-weergave
automatisch gepauzeerd. U moet AFSPELEN
indrukken en de weergave handmatig hervatten
wanneer u overschakelt naar de dvd-modus.
Nederlands - 162 -
Toetsen Configuratiescherm DVD
A. Schijflader
B. Weergeven/Pauzeren
Speelt af/pauzeert de schijf. Wanneer het Dvd-menu (hoofdmenu) actief is, werkt deze
toets als de “selecteertoets” (selecteert een gemarkeerd item in het menu) als dit door
de schijf wordt toegelaten.
E. Stoppen/Uitwerpen
Stopt het afspelen van schijven / Uitwerpen of Laden van de schijf Opmerking:
•U kunt de schijf niet via de afstandsbediening uitwerpen.
•Tijdens het afspelen van een bestand, druk driemaal op de toets STOP om uit te
werpen.
Overzicht van de afstandsbediening
1. Stand-by
2. Numerieke toetsen
INFO
3. Terugkeren/terug
4. Taalselectie
SLEEP
5. Tijd weergeven / DVD menu
SCREEN
SOURCE
6. Helder
7. Stop (in Media Browser-videomodus)
8. Geen functie
9. Snel terug
10. Snel vooruit
MENU
RETURN
11. Info
12. Zoom
13. Herhalen
14. Master segment
15. Menu
16. Titel
17. OK / Selecteer
18. Navigatietoetsen
19. Ondertiteling
FAV
20. Camerastandpunt
21. Zoekmodus
LANG.
EPG
22. Afspelen (in Media Browser-videomodus)
23. Pauzeren
24. Volgende
25. Skip vorige
Opmerking: Toetsen niet aangeduid met een cijfer zijn niet
actief in de dvd-modus
in de DVD-modus.
Nederlands - 163 -
SUBTITLE
PRESETS
Dvd-bedieningstoetsen
U kunt de Dvd, film-Cd, muziek of foto-Cd inhoud bewerken met de correcte toetsen op uw afstandsbediening.
Hieronder ziet u de belangrijkste functies van vaak gebruikte toetsen op de afstandsbediening.
Toetsen
EEN DVD
Film afspelen
Weergave van
afbeeldingen
Muziekweergave
Afspelen
Afspelen
Afspelen
Afspelen
Pauzeren
Pauzeren
Pauzeren
Pauzeren
AFSPELEN
/
Stop
Stop
Stop
Stop
Achterwaarts/
voorwaarts
overslaan
Achterwaarts/
voorwaarts
overslaan
Vorige/volgende
Vorige/volgende
Verschuift het ingezoomde beeld naar links of rechts (indien beschikbaar)
/
/
Wijst op een menu-item/ Verschuift het ingezoomde beeld naar onder of naar boven (indien beschikbaar)
Snel vooruit spoelen / Snel terugspoelen
/
ANGLE
Geeft de scène weer vanuit
verschillende camerastandpunten
(indien beschikbaar)
Wijzigt het dia-effect
(afhankelijk van de
inhoud)
X
C
Wist het cijfer (indien beschikbaar).
SCHERM
(DISPLAY)
Geeft de tijd weer / Geeft het hoofd set-upmenu weer
INFO
Tijd tellermodus selectie (tijdens het afspelen). Druk herhaaldelijk tussen modi.
TAAL
Auto-taal
X
MENU
X
Geeft het Tv-menu weer.
OK / SELECT
Enter/Weergeven/Afspelen
REPEAT
Geeft de herhaalopties weer.
RETURN
Keert terug naar het vorige menu (indien beschikbaar).
ROOT
Keert terug naar het hoofdmenu (indien beschikbaar).
ZOEKEN MODUS *
Rechtstreekse selectie van scènes
of tijd
Selecteert het
gewenste bestand.
Selecteert het gewenste bestand.
ONDERTITELING
Ondertiteling aan-uit. Druk
herhaaldelijk om te schakelen tussen
ondertitelingopties.
X
X
Geeft
schijfmenu
weer (indien
beschikbaar)
X
X
TITLE
MENU
Geeft schijfmenu
weer (indien
beschikbaar)
Zoomt de foto in. Druk herhaaldelijk om te schakelen tussen zoomopties.
Andere functies – Toetsencombinaties (tijdens de weergave)
Langzaam voorwaarts
+
(
+
Stelt de snelheid in van het langzaam vooruitspoelen
+
Stelt de snelheid in voor het snel vooruitspoelen
+
Stelt de snelheid in voor het snel terugspoelen
+
+
)+
Bevestigt de stoppen opdracht
Druk herhaaldelijk op om handmatig vooruit te spoelen.
Nederlands - 164 -
(*) U kunt overschakelen naar
de titel door rechtstreeks op
de numerieke toetsen in te
drukken. U moet 0 indrukken
en daarna een cijfertoets
om de numerieke titels in te
schakelen (voorbeeld: om 5
te selecteren, drukt u op 0 en
daarna op 5).
Algemeen afspelen
Basisweergave
1. Druk op de aan/uit toets.
2. Breng een Cd in de lader in.
De schijf wordt automatisch geladen en het afspelen
begint automatisch als de schijf geen menu’s heeft.
Na een paar seconden kan er een menu verschijnen
op het TV scherm of de film kan onmiddellijk beginnen
na de introductie van de filmonderneming.Dit is
afhankelijk van de inhoud van de schijf en kan dus
variëren.
Opmerking: Stappen 3 en 4 zijn uitsluitend beschikbaar
indien een menu werd opgeslagen op de schijf.
3. Druk op “ ” / “ ” / / of de cijfertoets(en) om
de gewenst titel te selecteren.
4. Druk op OK.
De geselecteerde onderdelen worden nu afgespeeld.
Het afgespeelde item kan een film zijn, een stil beeld
of een andere submenu afhankelijk van de schijf.
Voor uw informatie:
Als een actie van een toets verboden is, verschijnt het
"
" symbool.
Opmerkingen bij het Afspelen:
1. U zal geen geluid horen tijdens snel vooruit of
terugspoelen.
2. U zult geen geluid horen tijdens de langzame
weergave.
3. De functie vertraagd afspelen achteruit is niet
beschikbaar.
4. In sommige gevallen wordt de ondertitelingstaal
niet onmiddellijk in de geselecteerde
ondertitelingstaal veranderd.
5. Als de gewenste taal niet geselecteerd wordt
ook al drukt u meerdere malen op de knop, dan
betekent dat dat de taal niet beschikbaar is op de
schijf.
6. Als de speler opnieuw opgestart wordt of
de schijf wordt verwisseld, dan verandert de
ondertitelingselectie automatisch naar de
oorspronkelijke instellingen.
7. Als er een taal wordt geselecteerd en deze taal
is niet ondersteund door de schijf, dan wordt de
ondertitelingstaal automatisch de favoriete taal
op de schijf.
8. Normaal gesproken werkt deze functie in een
bepaalde volgorde, d.w.z. dat u de ondertiteling
kunt stopzetten door meerdere malen op deze
knop te drukken totdat ”Ondertiteling Uit” op het
scherm verschijnt.
9. Als de speler opnieuw opgestart wordt of
de schijf wordt verwijderd, schakelt de taal
automatisch over naar de oorspronkelijke
instellingen. Als deze taal niet op de schijf staat,
dan wordt alleen de beschikbare taal op de
schijf weergegeven.
10. Sommige Dvd's hebben geen hoofd en/of titel
menu's.
11. De functie beelden achteruit is niet beschikbaar.
12. Voor uw comfort:
Indien u een poging doet een getal in te toetsen
dat groter is dan de totale tijdsduur van de huidige
titel verdwijnt het zoekveld en de boodschap “
“
Input Invalid” verschijnt in de linkerbovenhoek van
het scherm.
13. Slide Show is uitgeschakeld als de ZOOM
modus actief is.
DVD probleemoplossen
De beeldkwaliteit is slecht (DVD)
•Zorg ervoor dat het oppervlak van de DVD schijf
niet beschadigd is. (Krassen, vingerafdrukken, etc.)
•Reinig de DVD en probeer opnieuw.
Zie de instructies in de handleiding van uw schijf over hoe
uw schijf correct schoon te maken.
•Verifieer of de DVD in de schijflade ligt met het label
naar boven
•Een vochtige DVD of condensatie kunnen het toestel
beïnvloeden. Wacht 1 tot 2 uren in stand-by om het
toestel te laten drogen.
De schijf wordt niet afgespeeld
•Er is geen schijf in het toestel. Plaats een schijf in
de lader.
•De schijf is op onjuiste wijze geladen.
Verifieer of de DVD in de schijflade ligt met het label naar
boven
•Incorrect schijftype. De machine kan geen cdroms, etc. afspelen. De regiocode van de dvd moet
overeenstemmen met de speler.
Verkeerde OSD-taal
•Selecteer de taal in het setup menu.
•De taal voor het geluid of de ondertiteling van een
DVD kan niet veranderd worden.
•E r w e r d e n g e e n m e e r t a l i g e a u d i o e n / o f
ondertitelingen op de DVD opgenomen.
•Probeer het geluid of de ondertitels te wijzigen in
het titelmenu van de DVD. Bepaalde DVD’s laten
de gebruiker niet toe deze instellingen te wijzigen
zonder het menu van de schijf te gebruiken.
•Deze functies zijn niet beschikbaar op de DVD.
Geen beeld
•Hebt u op de juiste knoppen van de afstandsbediening
gedrukt? Probeer het opnieuw.
Geen geluid
•Controleer of het volume op een hoorbaar niveau
staat.
Nederlands - 165 -
•Controleer of u het geluid niet per ongeluk heeft
uitgeschakeld.
Vervormd geluid
•Controleer of de bijbehorende instelling voor de
luistermodus juist is.
Als er niets werkt
Indien u bovenstaande oplossingen geprobeerd
hebt en niets lijkt te werken, kan u proberen de DVD
speler uit te schakelen en opnieuw aan te schakelen.
Als het niet zou werken, neemt u contact op met de
leverancier of reparateur van de TV-DVD. Probeer
nooit een kapotte TV-DVD speler zelf te repareren.
Nederlands - 166 -
Opmerkingen over de schijven
Schijftypes
(Logo’s)
DVD
Opslaan
Soorten
Speler
Lengte
Audio
+
Max.
Afspeeltijd
Eigenschappen
Enkel
•DVD heeft een fantastisch geluid en
video door het Dolby Digital en MPEG
-2 systeem.
zijdig; 240 min
12 cm
zijdig; 480 min
•Verschillende scherm- en geluidsfuncties.
kunnen eenvoudig geselecteerd worden
via het menu op het scherm.
74 min.
•Een LP wordt opgenomen als een
analoog signaal met meer vervorming.
CD is recorded as a Digital Signal with
better audio quality, Iess distortion and
less deterioration of audio quality over
time.
Dubbel
Video
AUDIO-CD
Audio
MP3-CD
Audio
(xxxx.mp3)
AFBEELDINGEN
12 cm
Het hang af van
12 cm
de MP3
kwaliteit
Het hang af van
Video
(stilstaand
beeld)
12 cm
de JPEG
kwaliteit
•MP3 wordt opgenomen als een digitaal
signaal met een betere geluidskwaliteit,
minder vervorming en de geluidskwaliteit
gaat minder snel achteruit na verloop
van tijd.
•JPEG is opgeslagen als digitaal signaal
met een betere beeldkwaliteit na verloop
van tijd.
Voor een correcte werking mag u uitsluitend 12cm disks gebruiken.
Specificaties
Soorten
ondersteunde
schijven
DVD: SS/SL 4.7” (DVD-5)
CD-DA
SS/DL 4.7” (DVD-9)
CD-R
DS/SL 4.7” (DVD-10)
CD-RW
DS/DL 4.7” (DVD-18)
MP-3/JPEG
MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG -1 ondersteund)
Full-Screen Videodisplay van 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels
Videotype
50 en 60 Hz beeldverhoudingen (PAL-NTSC)
Digital bit-stream processing rate tot 108 Mbits/sec
Lijnresolutie meer dan 500 lijnen.
Soort Audio
Geluidsuitgang
MPEG Multichannel Decoding
LPCM
Analoge Outputs:
24 bit /48, 44.1kHz down-sampling DAC
Nederlands - 167 -
Table des matières
Consignes de sécurité.........................................190
Mise en route.......................................................191
Notifications & Caractéristiques & Accessoires...191
Fonctions.............................................................191
Boutons de commande du téléviseur..................191
Branchez le câble d'alimentation ........................192
Télécommande ...................................................193
Connexions (Connections)..................................194
Menu Navigateur Média......................................197
Options et fonctions du menu TV........................198
Fonctionnement général de la TV.......................200
Utilisation de la liste de chaînes..........................200
Configuration des paramètres parentaux............200
Guide électronique des programmes (EPG).......201
Mise à jour du logiciel..........................................201
Résolution des problèmes et astuces.................202
Modes d’affichage typiques d’une entrée de PC .203
Formats de fichier pris en charge pour le mode
USB.....................................................................203
Compatibilité des signaux AV et HDMI ...............203
Mode DVD...........................................................204
Remarques sur les disques.................................204
Notification de licence.........................................204
Comment Regarder un DVD...............................204
Boutons du panneau de contrôle du DVD...........205
Vue d’ensemble de la télécommande.................205
Lecture générale.................................................207
Dépannage du DVD............................................207
Disques Compatibles..........................................209
Spécifications......................................................209
Français - 189 -
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT
RISQUE D’ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR
ATTENTION: TPOUR EVITER TOUT RISQUE D’ELECTROCUTION,
NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE. (OU LE ARRIÈRE).
L’ENTRETIEN DES PIÈCES INTERNES EST
INTERDIT AUX UTILISATEURS. VEUILLEZ CONFIER
L’ENTRETIEN A UN PERSONNEL QUALIFIE.
Le fait de faire fonctionner votre téléviseur TV
dans des conditions ambiantes extrêmes peut
l’endommager.
Si la tempête ou les éclairs surviennent ou si la
TV ne sera pas utilisée pendant un bon bout de
temps, (si par exemple vous partez en vacances)
veuillez débrancher l’appareil de l’alimentation
secteur. La prise d’alimentation est utilisée pour
débrancher le téléviseur de l’alimentation secteur
et doit donc rester facilement opérable.
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle
équilatéral a pour fonction d’alerter l’utilisateur
de la présence d’instructions importantes pour le
bon fonctionnement et l’entretien (maintenance)
dans la documentation fournie avec l’appareil.
Remarque: Veuillez suivre les instructions qui s’affichent à
l’écran en ce qui concerne l’activation des fonctionnalités
connexes.
I M P O R TA N T - Ve u i l l e z l i r e
complètement ces consignes avant
d'installer ou d'utiliser votre TV
AVERTISSEMENT : Ne jamais permettre
aux personnes (y compris les enfants) souffrant
de déficiences physiques, sensorielles ou
mentales et / ou manquant de connaissances
appropriées, d’utiliser un appareil électrique
sans être encadrées par une autre personne
responsable de leur sécurité!
•Pour la ventilation, laissez un espace d’au moins 10
cm autour du poste.
électrique. Ne faites jamais de nœud sur le cordon
et ne l'attachez pas à d'autres cordons. Si le cordon
d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par un technicien qualifié.N'utilisez pas cette
TV dans un environnement humide ou mouillé.
N'exposez pas la TV aux liquides. Si un liquide se
déverse à l'intérieur du poste, débranchez-la TV et
faites-la vérifier par un personnel qualifié avant de
continuer à l’utiliser.
•N’exposez pas le téléviseur directement à la
lumière solaire ou à des sources de chaleur.
•L’appareil ne doit pas être placé à côté des flammes
nues ou à proximité des sources de grande chaleur
à l'instar d'un radiateur.
•Une pression sonore excessive provenant
des écouteurs et du casque peut provoquer
une perte auditive.
•Assurez-vous qu’aucune source de flamme vive,
telles que des bougies allumées, n'est placée sur
le téléviseur.
•Pour éviter toute blessure, le téléviseur doit
être solidement fixé au mûr conformément
aux instructions d'installation (si l'option est
disponible).
•Occasionnellement, quelques pixels non actifs
peuvent apparaître à l’écran comme un point fixe
bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que ceci n’affecte
pas les performances de votre appareil. Veillez
à ne pas rayer l’écran avec les ongles ou autres
objets durs.
•Avant de nettoyer, débranchez le poste TV de la
prise murale. Nettoyez la TV avec un tissu doux
et sec.
Avertissement
Risque
d’électrocution.
Risque de tension dangereuse
Attention
Risque de blessure ou de
dommage matériel
Important !
Bon fonctionnement du
système
Remarque
Notes supplémentaires
relevées
•N'obstruez pas les trous de ventilation.
•Évitez de placer le téléviseur sur des pentes ou
surfaces instable, car il pourrait basculer.
Risque de blessure grave ou
de mort
•Utilisez cet appareil sous des climats modérés.
•Le cordon d'alimentation doit être facilement
accessible. Évitez de placer le téléviseur ou le
coffre, etc. sur le cordon d'alimentation. Un cordon
ou une prise de raccordement endommagé(e) peut
causer un incendie ou vous infliger une décharge
électrique. Manipulez le cordon en utilisant la
prise, ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur
le cordon. Ne touchez jamais le cordon/la prise
d’alimentation avec des mains humides, car cela
pourrait causer un court-circuit ou une commotion
Français - 190 -
Mise en
Mise
en route
route
Notifications & Caractéristiques & Accessoires
Informations à caractère environnemental
Ce téléviseur est conçu pour consommer moins
d’énergie afin de protéger l’environnement. Pour
réduire effectivement votre consommation électrique,
vous devez suivre les étapes ci-après :
Si vous réglez le mode d'économie d'énergie à Eco,
la TV va passer en mode d'économie d'énergie. Le
mode d'économie d'énergie se trouve au niveau du
sous menu ‘Image‘ dans le menu principal. Sachez
que les réglages de certaines images ne pourront pas
être accessibles pour modification.
Si l'option Image désactivée est sélectionnée,
“L'écran s'éteint pendant 3 secondes” puis un
message s'affiche. Sélectionnez l’option CONTINUER
et appuyez sur OK pour continuer. L'écran va
immédiatement s'éteindre.
Veuillez mettre le téléviseur hors tension et le
débrancher du secteur lorsque vous ne vous en
servez pas. Cette bonne pratique vous permet aussi
d’économiser de l’énergie.
•L’arrêt automatique après plus de six heures de
temps
•Arrêt programmé.
•Verrouillage parental
•Coupure du son automatique quand il n’y a aucune
transmission.
•Lecture NTSC.
•AVL (Limitation Automatique du Volume)
•PLL (Recherche de Fréquence).
•Entrée PC.
•Plug&Play pour Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
•Mode Jeux (en option)
Accessoires inclus.
•Télécommande
•Batteries : 2 x AAA
•Manuel d’utilisation
Boutons de commande du téléviseur
Notifications de veille
1. Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal
d'entrée (par exemple une antenne ou une source
HDMI) pendant 5 minutes, il passe en veille.
Au prochain démarrage, le message suivant
s'affichera : “Mode veille en cas d'absence de
signal” Appuyez sur OK pour continuer.
2. Si le téléviseur est allumé et reste inactif pendant
un moment, il passe en mode veille. Au prochain
démarrage, le message suivant s'affichera :
“Mode veille en cas d'absence de signal”
Appuyez sur OK pour continuer.
le bouton de contrôle & Fonctionnement de TV
Fonctions
•Écran de couleur contrôlé à distance.
•TV numérique/par câble entièrement intégrée
(DVB-T/C).
•Les entrées HDMI sont réservées à un périphérique
doté d’une prise HDMI.
•Entrée USB.
1. Direction précédente
•Menu de paramétrage OSD.
2. Direction suivante
•Prise péritel pour appareils externes (appareil vidéo,
jeu vidéo, appareil audio, etc.)
3. Programme/Volume / AV / Veille sur commande
de sélection
•Système de son stéréo.
Le commutateur vous permet de contrôler les
fonctions de volume/Programme/Source et activation
du mode veille de votre téléviseur.
•Télétexte.
•Branchement du casque
•Système d’auto programmation.
•Réglage manuel.
Pour changer le volume: Augmentez le volume en
appuyant sur le bouton Haut. Diminuez le volume en
appuyant sur le bouton Bas.
Français - 191 -
Pour changer de chaîne: Appuyer sur la partie
centrale du bouton pour faire apparaître à l'écran
les informations sur le canal. Parcourrez les chaînes
mémorisées en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.
Pour modifier la source : Appuyer deux fois sur
la partie centrale du bouton pour faire apparaître à
l'écran la liste de sources. Parcourrez les sources
disponibles en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.
Pour éteindre le téléviseur : Appuyez au milieu
du bouton Bas et maintenez-le enfoncé pendant
quelques secondes jusqu’à ce que le téléviseur passe
en mode Veille.
Insertion des piles dans la télécommande
Soulever le couvercle situé à l’arrière de la
télécommande. Insérer deux piles AAA. S’assurer
que les extrémités + et – des piles correspondent dans
le compartiment de piles (respecter la bonne polarité).
Replacer le couvercle de la télécommande.
des appellations ou des appellations enregistrées de
HDMI Licensing LLC”.
Informations applicables aux utilisateurs
concernant la mise au rebut de l’ancien appareil
et des piles
[Seulement Union européenne]
Ce symbole indique que l’équipement ne doit pas être
éliminé comme un déchet domestique. Si vous devez
éliminer le poste ou les piles, veuillez considérer
les systèmes ou infrastructures de collecte pour un
recyclage approprié.
Remarque : Le signe Pb situé sous le symbole des piles
signale que la batterie en question contient
du plomb.
Batterie
Produits
Détails techniques
Branchez le câble d'alimentation
IMPORTANT: Le téléviseur a été conçu uniquement
pour fonctionner avec une prise de 220-240V AC,
50 Hz. Après l'avoir sorti de son carton, laissez le
téléviseur prendre la température de la pièce pendant
quelques minutes avant de le connecter au secteur.
Branchez le câble d’alimentation à la prise secteur.
Branchement de l'antenne/Câble
Branchez l'antenne ou "le câble de la TV" à la prise
d'ENTRÉE DE L'ANTENNE (ANT) située à l'arrière
de la TV.
Notification
Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories
RECONNAISSANCE DE MARQUE
COMMERCIALE
“Dolby” et le symbole du double D
sont des marques commerciales de
Dolby Laboratories.
Emission TV
PAL B/G D/K K
Chaînes réceptives
VHF (BAND I/III)
- UHF (BAND U) HYPERBAND
Nombre de chaînes
prédéfinies
1000
Indicateur de chaîne
(Channel Indicator)
Affichage à l’écran
Entrée d’antenne RF
75 Ohms (Non équilibré)
Voltage de
fonctionnement
CA 220-240V / 50Hz
Audio
Allemand+Nicam Stéréo
Puissance De Sortie
Audio (WRMS.) (10%
THD)
2 x 2,5
Consommation
d’énergie
35 W
Poids
3,60
TV Dimensions DxLxH
(Avec support)
134 x 451 x 331
TV Dimensions DxLxH
(Sans support)
54 x 451 x 296
Humidité et
température de
fonctionnement :
de 5ºC à 45ºC, 85%
d’humidité
“HDMI, le logo de HDMI et l’Interface des médias
multiples de haute définition sont
Français - 192 -
Mise en route
Télécommande
1. Veille
2. Taille de l’image
3. Minuteur de mise en veille
INFO
4. Touches numériques
SLEEP
SCREEN
SOURCE
5. Retour / Quitter / Page d’index (en mode TXT)
PRESETS
6. Curseur vers le haut
7. Touche directionnelle gauche
8. Programme haut- Page suivante
9. Programme suivant - Page précédente
10. Mode de sélection préféré
11. Mono-Stéréo Dual I-II / Langue en cours (dans les
chaînes DVB)
MENU
RETURN
12. Programme précédent
13. Guide électronique de programme
14. Bibliothèque des enregistrements
15. Aucune fonction
16. Arrêter (en mode Navigateur média)
17. Enregistrement de programmes
18. Retour rapide (en mode Navigateur média)
19. Avance rapide (en mode Navigateur média)
20. Info / Afficher (en mode TXT)
FAV
LANG.
21. Aucune fonction
SUBTITLE
EPG
6
37
38
39
40
41
42
43
Télétexte
Appuyez sur la touche
pour entrer. Appuyez à
nouveau pour activer le mode Mélanger. Appuyez
une nouvelle fois pour quitter. Suivre les instructions
affichées à l’écran télétexte numérique.
Télétexte numérique (Réservé au RU)
Appuyez sur la touche
pour afficher les
informations relatives au télétexte numérique.
Utilisez les touches colorées, les touches du curseur
et la touche OK La méthode de fonctionnement peut
différer selon le contenu du télétexte numérique.
Suivre les instructions affichées à l’écran télétexte
22. Sélection du mode Image
23. Source / AV
24. Touche rouge
25. Touche verte
26. Touche jaune
27. Menu marche/arrêt
28. Touche bleue
29. OK / Sélectionner / Pause (en mode TXT)
30. Curseur vers la droite
31. Curseur vers le bas
32. Hausser le Volume
33. Baisser le volume
34. Sous-titre Activé-Désactivé (dans les Chaînes DVB)
35. Muet
36. Télétexte / Mix
37. Aucune fonction
38. Navigateur média
39. Aucune fonction
40. Lecture (en mode vidéo du Navigateur média)
41. Pause / Enregistrement décalé
42. Aucune fonction
43. Aucune fonction
est pressé encore,
numérique. Quand le bouton
la TV revient à la diffusion télévisée.
Français - 193 -
Mise en route
Connexions (Connections)
Connecteur
Type
Câbles
Appareil
Scart
Branchement
(arrière)
VGA
Branchement
(arrière)
AV LATÉRAL
PC/YPbPr
Audio
Branchement
(côté)
Audio Câble de connexion
YPbPr (Non fourni)
HDMI
Branchement
(arrière)
SPDIFF
Branchement
(arrière)
AV LATÉRAL
AV latéral
Audio / Vidéo
Branchement
(côté)
CASQUE
(Non fourni)
Casque
Branchement
HEADPHONE
(côté)
YPbPr Vidéo
Branchement
PC to YPbPr Branchement du câble
(Non fourni)
(arrière)
USB
Branchement
(côté)
CI
Branchement
(côté)
CAM
module
REMARQUE: Quand vous branchez un périphérique via YPbPR ou l’entrée AV latérale, vous devez
utiliser le branchement des câbles pour activer la connexion Voir l’illustration ci-dessus Vous pouvez utiliser
un câble YPbPr à VGA (non fourni) pour activer le signal YPbPr via l’entrée du VGA. Vous ne saurez utilisez le
VGA et le YPbPr de manière interchangeable. Pour activer audio PC, vous devrez utiliser Les entrées rouges et
blanches du câble pour prise AV latérale fourni Si un périphérique externe est branché à l’aide des prises PÉRITEL,
le téléviseur passe automatiquement en mode AV. Pendant la réception des chaînes DTV (Mpeg 4 H. 264) ou en
mode Navigateur multimédia, la sortie ne sera pas disponible à travers la prise péritel. | Lorsque vous utilisez le
kit de montage mural fourni, Il est recommandé de brancher tous vos câbles à l’arrière du téléviseur avant tout
montage mural. Insérez ou effacez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ETEINT. Consultez le manuel
d’instructions du module pour plus d’informations sur les réglages.
Français - 194 -
Mise en route
Installation initiale- Connections USB
Mise sous/hors tension
REMARQUE: Vous pouvez appuyer sur la touche MENU
pour annuler.
Mise sous tension du téléviseur
Branchez le cordon d’alimentation à une prise de
220-240V AC, 50 Hz.
Pour quitter le mode veille, vous pouvez soit :
Presser le bouton “ ”, P+ / P- ou un bouton
numérique sur la télécommande.
Appuyez le commutateur de la fonction côté jusqu'à
ce que la TV passe en mode de veille.
Éteindre le téléviseur
Appuyez sur la touche “ “ de la télécommande ou
sur le commutateur de la fonction coté jusqu'à ce que
le téléviseur passe en mode veille.
Pour éteindre complètement le téléviseur,
débranchez le cordon d’alimentation de la prise
secteur.
Remarque: Lorsque le téléviseur est en mode veille, le
voyant lumineux du mode veille clignote pour signifier que des
options comme Recherche en mode veille, téléchargement
automatique ou Minuterie sont actives. La DEL peut
également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à
partir du mode de veille.
Une fois toutes les stations disponibles enregistrées,
la liste des chaînes s’affichera à l’écran. Si les chaînes
retrouvées vous intéressent, en fonction du LCN(*),
veuillez sélectionner Oui, puis appuyez sur OK.
Appuyez sur le bouton MENU pour quitter la liste des
chaînes et regarder la télé.
(*) LCN est le système du numéro de chaîne logique qui
organise les diffusions disponibles conformément à la
séquence de chaîne reconnaissable (si disponible).
Installation du câble
Si vous sélectionnez l'option CÂBLE et appuyez sur
le bouton OK de la télécommande Pour continuer,
veuillez sélectionner OUI et appuyez sur OK. Pour
annuler l’opération, sélectionnez NON et appuyez sur
OK. Vous pouvez choisir la gamme de fréquences à
partir de cet écran.
Entrez la gamme de fréquence manuellement à l’aide
des touches numériques.
Remarque: Le temps de recherche dépendra de la zone de
recherche sélectionnée.
Lecture de média via entrée USB
Première installation
Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la
première fois, le menu de sélection de la langue
apparaît. Sélectionnez la langue de votre choix et
appuyez sur OK.
Ensuite, l'écran de première installation (FTI) s'affiche.
Réglez vos préférences en utilisant les boutons de
navigation. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur
OK pour continuer.
Vous pouvez activer le mode de mémorisation dans
le menu "Autres paramètres" et les fonctionnalités de
votre téléviseur s'afficheront dans la partie supérieure
de l'écran. Une boîte de dialogue de confirmation
s’affiche. Sélectionnez OUI pour continuer.
Si le mode Domicile est sélectionné, le mode de
Mémorisation ne sera plus disponible après la
première installation. Appuyez sur la touche OK pour
continuer.
Le code PIN par défaut peut changer en fonction
du pays sélectionné.
Si un code PIN est exigé pour afficher une option du
menu, entrez l'un des codes suivants : 4725, 0000
ou 1234.
Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2,5”
et 3,5”pouces (disques durs avec câble d'alimentation
externe) ou une carte mémoire à votre TV via les entrées
USB de votre TV.
IMPORTANT! Sauvegardez vos fichiers avant
d'effectuer tout branchement à la TV. Veuillez
remarquer que la responsabilité du fabricant ne
saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou
de perte de données. Certains types de périphériques
USB (à l’exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs
de disque dur/cartes mémoires USB peuvent être
incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend
en charge le formatage de disque FAT32 et NTFS.
Toutefois, l'enregistrement ne sera pas possible avec
les disques formatés NTFS.
Pendant le formatage d’un disque dur USB d'une
capacité de 1TO (Téraoctet), il peut arriver que vous
soyez confronté à certains problèmes au cours du
processus de formatage. Évitez de brancher et de
débrancher le lecteur avec une certaine rapidité.
Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB
et surtout le périphérique USB lui-même. Ne jamais
enlever l’USB durant la lecture d’un fichier.
Installation de l’antenne
Si vous sélectionnez l’option ANTENNE à partir de
l’écran Type de recherche la télévision numérique
recherchera les diffusions terrestres numériques.
Français - 195 -
Enregistrement d’un programme
IMPORTANT: Au cours de l’utilisation d’un nouveau
lecteur de disque dur USB, il est conseillé de procéder
dans un premier temps au formatage du disque
à l’aide de l’option “Formater le disque” de votre
téléviseur.
Remarque: Pour enregistrer un programme, vous
devez d’abord connecter votre lecteur USB à votre
téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin
d’éteindre. Allumez ensuite le téléviseur afin d’activer
la fonction d’enregistrement.
Pour utiliser la fonction d’enregistrement, vous devez
connecter un disque USB ou un lecteur de disque
dur externe au téléviseur. Veuillez ensuite à ce que
le disque USB branché ait une capacité minimale
de 1 Go et une compatibilité de vitesse de 2.0. Si le
périphérique USB connecté ne prend pas en charge
la vitesse 2.0, un message d’erreur s’affichera.
Remarque: Les programmes enregistrés sont
mémorisés dans le disque USB. Si vous le souhaitez,
vous pouvez enregistrer/copier les enregistrements
sur un ordinateur; toutefois, ces fichiers ne peuvent
y être lus. Seul votre téléviseur peut vous permettre
de lire les enregistrements.
Remarque: Un retard Lip Sync peut survenir pendant
le décalage temporel. L’enregistrement radio n’est
pas supporté Le téléviseur peut enregistrer des
programmes de plus de dix heures de temps.
Les émissions enregistrées sont divisées en partitions
de 4 Go.
Si la vitesse d’écriture du disque USB connecté est
insuffisante, l’enregistrement peut échouer et l’option
de décalage horaire peut ne pas être disponible.
Pour cette raison, il est recommandé d’utiliser les
lecteurs de disques durs USB pour l’enregistrement
des programmes HD.
Évitez de débrancher l’USB/DD pendant
l’enregistrement. Si vous le faites, vous courez le
risque d’endommager l’USB/HDD connecté.
Le support multipartition est disponible. Un maximum
de deux partitions différentes sont prises en charge.
La première partition du disque USB est utilisée pour
les options PVR disponibles. Elle doit également être
formatée comme partition primaire à utiliser pour les
options PVR disponibles.
Certains paquets de flux peuvent ne pas être
enregistrés à cause des problèmes de signal. Par
conséquent, il peut arriver que des vidéos soient
floues pendant la lecture.
Les touches Enregistrement, Lecture, Pause,
Affichage (pour PlayListDialog) ne peuvent être
utilisées lorsque l’option Télétexte est en MARCHE.
Si un enregistrement démarre à partir de la minuterie
lorsque le télétexte est activé, le télétexte est
automatiquement désactivé. L’utilisation du télétexte
est également désactivée pendant un enregistrement
ou une lecture en cours.
Enregistrement du décalage temporel
Appuyez sur la touche (PAUSE) pendant que vous
regardez une diffusion pour basculer en mode de
décalage temporel. En mode de décalage temporel,
le programme marque une pause et est simultanément
enregistré dans le disque USB connecté
Appuyez à nouveau sur la touche
(LECTURE)
pour regarder le programme mis en pause. Appuyez
sur la touche STOP pour arrêter l'enregistrement et
retourner à la diffusion en direct
Remarque: La fonction de décalage temporel ne peut pas
être utilisée lorsque la radio est en marche
Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de retour
rapide du décalage temporel avant la fonction de lecture
associée à l'avancement rapide.
Enregistrement instantané
Appuyez sur la touche
(ENREGISTREMENT) pour
lancer l’enregistrement instantané d’un programme
pendant que vous le regardez. Vous pouvez appuyer
sur le bouton
(ENREGISTREMENT) sur la
télécommande pour enregistrer le prochain événement
sur l'EPG. Dans ce cas, l'écran affichera les émissions
programmées pour l'enregistrement. Appuyez sur le
bouton
(STOP) bouton pour annuler un
enregistrement.
Remarque: Vous ne pouvez pas couper la diffusion ou
visualiser le navigateur média lorsque la TV est en mode
d'enregistrement. Pendant l'enregistrement d'un programme
au cours d'un décalage temporel, un message d'avertissement
s'affiche à l'écran lorsque la vitesse de votre périphérique USB
s'avère insuffisante.
Regarder les programmes enregistrés
Sélectionnez l'option Enregistrements dans la
bibliothèque dans le menu du navigateur média.
Sélectionnez un élément enregistré dans la liste (s’il a
été précédemment enregistré). Appuyez sur la touche
OK pour afficher les options de lecture. Sélectionnez
une option puis appuyez sur le bouton OK.
Remarque: L’affichage du menu principal et les rubriques du
menu seront indisponibles pendant la lecture.
Appuyez sur la touche
(STOP) pour arrêter une
lecture et retourner à la Bibliothèque des
enregistrements.
Ralenti avant
Si vous appuyez sur la touche
(PAUSE) pendant
que vous regardez les programmes enregistrés,
l’option de ralenti avant sera disponible. Vous pouvez
pour le ralenti avant. Pour
utiliser le bouton
modifier la vitesse du ralenti avant, appuyez sur la
.
touche
Français - 196 -
Configuration des enregistrements
Sélectionnez l’option Configuration des
Enregistrements dans le menu Réglages pour
configurer les paramètres d’enregistrement.
Formater le disque: Vous pouvez utiliser l’option de
formatage de disque pour formater le disque USB
branché. Vous devez introduire votre code pin pour
utiliser la fonctionnalité formatage du disque (le code
pin par défaut est 0000).
Le code PIN par défaut peut changer en fonction
du pays sélectionné.
Si un code PIN est exigé pour afficher une option du
menu, entrez l'un des codes suivants: 4725, 0000
ou 1234.
IMPORTANT: Veuillez noter que TOUTES les
données contenues dans le disque USB seront
perdues et le format du disque sera converti à FAT32
si vous activez cette option. Par ailleurs, si votre
disque USB connaît des dysfonctionnements, vous
pouvez essayer de formater le disque USB. Dans
la plupart des cas, le fait de formater le disque USB
résout le problème; toutefois, TOUTES les données
contenues dans le disque USB seront perdues en
pareille situation.
Remarque: Si le message “USB trop lent” s’affiche à l’écran
au début d’un enregistrement, essayez de recommencer
l’enregistrement. Si le même message d’erreur s’affiche, il est
possible que votre disque USB n’ait pas la vitesse requise.
Essayez de connecter un autre disque USB.
Menu Navigateur Média
Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique,
et de film stockés sur un disque USB en connectant
ce dernier à votre téléviseur. Branchez un disque
USB à l'une des entrées USB située sur le côté du
téléviseur. En appuyant le bouton MENU lorsque
vous êtes encore en mode navigateur média, vous
aurez accès aux options d'image, de son et menus de
réglage. En appuyant une fois de plus sur le bouton
MENU l'écran disparaîtra. Vous pouvez régler les
préférences de votre navigateur média via votre
menu de réglages.
Fonctionnement du mode Aléatoire / Boucle
et
Le téléviseur lit le fichier suivant
et boucle la liste.
Démarrez la lecture avec OK et
le même fichier sera lu dans une
boucle (répété).
Démarrez la lecture avec
activez
activez
Démarrez la lecture avec OK/
et activez
le fichier sera lu de manière
aléatoire.
Français - 197 -
Options et fonctions du menu TV
Contenu du menu Image
Mode
Vous pouvez modifiez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode
Image peut être réglé sur l’une de ces options: Cinéma ,Jeu,Dynamique et Naturel.
Contraste
Réglez le niveau du contraste.
Luminosité
Règle la valeur de luminosité de l’écran.
Netteté
Définit la valeur de netteté des objets affichés à l’écran.
Couleur
Réglez la saturation de couleur.
Mode Économie
d’énergie
Définir le mode Économie d’énergie sur Éco, Image Désactivée, et non disponible.
(Lorsque le mode est dynamique, l'option économie d'énergie est automatiquement
désactivée.)
Rétro éclairage
(en option)
Ce paramètre contrôle le niveau de rétro éclairage. La fonction de rétro éclairage sera
inactive si le mode Économie d’énergie est réglé sur Éco. Le mode rétro éclairage ne
peut être activé en mode VGA, mode Navigateur multimédia ou lorsque le mode Image
est défini sur Jeu.
Réduction du
bruit
Si le signal de diffusion est faible et que l’image est bruyante, utilisez la fonctionnalité
réduction du bruit pour réduire l’intensité du bruit.
Paramètres avancés
Contraste
dynamique
Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.
Température de
couleur
Règle la température de la couleur.
Réglez la taille des images dans le menu de zoom des images.
Zoom image
Remarque: Auto (Disponible uniquement en mode Scart avec SCART PIN8
commutateur tension élevée/faible).
Mode Film
Les films sont enregistrés à un nombre d’images par seconde différent des programmes
de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de
mieux visualiser les images accélérées.
Couleur de peau
La fonction skin tone peut être modifiée entre -5 et 5.
Changer de
couleur
With this option you can adjust the color shift to green or to red.
Gain RGB
Vous pouvez configurer les valeurs de la température de couleur à l’aide de la
fonctionnalité Gain RGB.
Réinitialiser
Réinitialise les paramètres d’image aux valeurs par défaut.(sauf en mode Jeu)
Autoposition (en
mode PC)
Optimise automatiquement l’affichage. Appuyez sur OK pour optimiser.
Position H (en
mode PC)
Cette rubrique change l’image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l’écran.
Position V (en
mode PC)
Cet élément déplace l’image verticalement vers le haut ou le bas de l’écran.
Fréquence pilote
(en mode PC)
Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme
des lignes verticales dans l’image pour des présentations telles que les feuilles de calcul,
les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.
Phase (en mode
PC)
Selon la résolution et la fréquence de balayage que vous saisissez pour le téléviseur,
vous pouvez voir une image voilée ou bruitée à l’écran. Dans un tel cas vous pouvez
utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs.
En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du
mode VGA seront ajoutés aux paramètres Image en mode PC.
Français - 198 -
Options et fonctions du menu TV
Contenu du menu Son
Volume
Ajuste le niveau du volume.
Égaliseur
Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramètres personnalisés ne peuvent
être actifs que lorsque vous êtes en mode utilisateur.
Balance
Ce paramètre s’utilise pour accentuer la balance des haut-parleurs gauche ou
droit.
Casque
Règle le volume du casque.
Mode Son
Vous pouvez sélectionner un mode de son. (Si la chaîne sélectionnée
supporte).
AVL (Limitation
Automatique du
Volume)
Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévue entre les
programmes.
Sortie Numérique
Règle le type de sortie audio numérique.
Contenu du menu Réglages
Accès conditionnel
Contrôle les modules d’accès conditionnel lorsqu’ils sont disponibles.
Langue
Configure les paramètres linguistiques (-peuvent varier en fonction du pays
sélectionné). Les paramètres préférés et ceux en cours seront disponibles.
Les réglages en cours ne peuvent être modifiés que si le diffuseur les prend
en charge.
Parental
Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle
parental. Vous pouvez facilement régler le verrouillage du menu, le contrôle
parental (peut varier en fonction du pays sélectionné) à partir de ce menu.
Vous pouvez également entrer un nouveau code pin.
Minuteries
Définit la minuterie sommeil pour éteindre le téléviseur après un certain
temps. Règle les minuteries des programmes sélectionnés. (USB
Enregistrement)
Configuration des
enregistrements
Affiche le menu de configuration d'enregistrement (Branchement Usb requis)
Date / Heure
Règle la date et l’heure.
Sources
Active ou désactive les options sources sélectionnées.
Autres réglages: Affiche les autres options de réglage du téléviseur:
Temporisation du
menu
Change la durée de temporisation des écrans de menu.
Recherche chaînes
codées
Lorsque ce paramètre est ACTIVÉ, le processus de recherche localisera
également les chaînes cryptées.
Fond bleu
Active ou désactive le système du fond bleu quand le signal est faible ou
absent.
Mise à jour du logiciel
Pour garantir que votre TV dispose toujours d’informations actualisées.
Version de
l’application
Affiche Version de l’application.
Malentendant
Active toute fonctionnalité spéciale envoyé par le diffuseur.
Français - 199 -
Options et fonctions du menu TV
Description Audio
La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée
aux déficients visuels et malentendants. Vous ne pouvez utiliser cette option
que si le diffuseur la prend en charge.
Remarque : La fonctionnalité de description audio du son ne peut pas être
disponible lors de l'enregistrement ou quand on est en mode décalage
temporel.
Mise hors tension
automatique du
téléviseur
Vous pouvez définir la valeur de temporisation de l’option de mise
hors tension automatique du téléviseur. Après avoir atteint la valeur de
temporisation, si le téléviseur ne fonctionne pas suivant l’heure sélectionnée,
il passera en mode de veille.
Recherche en mode
Veille (en option)
Si l'option Recherche en mode de veille est définie sur Activé, lorsque le
téléviseur est en mode de veille, les chaînes disponibles seront recherchées.
Si le téléviseur trouve des chaînes manquantes ou nouvelles, un écran de
menu s'affichera, vous demandant si vous souhaitez appliquer ou non ces
changements. La liste des chaînes sera mise à jour et modifiée après ce
processus.
Mode Magasin
Allumer le mode
Si vous regardez la télévision dans un magasin, vous pouvez activer ce mode.
Lorsque le
mode de mémorisation est activé, certains éléments du menu de la TV ne peuvent
pas être disponibles.
Ce paramètre permet de configurer les préférences du mode de mise sous tension. Installation et Réglage des contenus du Menu
Balayage de chaîne
automatique
(Nouveau réglage)
(si disponible)
Affiche les options de réglage automatique. Antenne numérique: Recherche et
enregistre les chaînes DVB. Câble numérique: Recherche et enregistre les chaînes
câblées DVB. Analogique : Recherche et mémorise les stations analogiques.
Antenne analogique et numérique : Recherche et enregistre les chaînes DVB et
analogiques. Câble analogique et numérique : Recherche et enregistre le câble
DVB et les stations analogiques.
Balayage de chaîne
manuel
Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.
Recherche des
chaînes réseau
Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion.
Réglage fin
(analogique)
Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques.
Cette option est disponible uniquement si des chaînes analogiques sont
mémorisées.
Première installation
Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV en
fonction des réglages de l'entreprise.
Fonctionnement général de la TV
Utilisation de la liste de chaînes
Le téléviseur trie toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste
de chaînes, configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options Liste
de chaînes.
Configuration des paramètres parentaux
Pour éviter que certains programmes soient regardés, des chaînes et des menus peuvent être verrouillés grâce au système
de contrôle parental.
Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le code PIN. Par défaut, ce code est réglé en
usine à 0000. Après avoir saisi le code PIN approprié, le menu Paramètres parentaux s’affichera :
Menu maturité (en option): Le paramètre de verrouillage du menu active ou désactive l'accès au menu.
Français - 200 -
Verrouillage maturité (en option): Une fois définie,
cette option recherche l’information relative aux
émissions parentales et si ce niveau parental est
inactivé, l’accès à la diffusion n’est pas activé.
Options du programme
Dans le menu EPG, appuyez sur la touche OK pour
accéder au menu Options de l’événement .
Verrouillage maturité (en option): Lorsque l’option
Verrouillage enfant est sélectionnée, le téléviseur peut
uniquement être contrôlé à l’aide de la télécommande.
Dans ce cas, les touches du panneau de contrôle ne
fonctionneront pas.
Sélectionner une chaîne
Paramétrage du code PIN: Définit un nouveau
code PIN.
Une fois un programme sélectionné dans le menu
EPG appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez l’option
“Enregistrement et appuyez sur la touche OK. À
l’issue de cette opération, un enregistrement est
programmé pour l’élément sélectionné.
Le code PIN par défaut peut changer en fonction
du pays sélectionné.
Si un code PIN est exigé pour afficher une option du
menu, entrez l'un des codes suivants: 4725, 0000
ou 1234.
Guide électronique des programmes (EPG)
Certaines chaînes, mais pas toutes, affichent des
informations portant sur l’émission en cours de même
que les prochaines émissions. Appuyez sur le bouton
EPGpour accéder au menu EPG.
Bouton rouge (Jour précédent): Affiche les
programmes du jour précédent.
Touche verte (Jour suivant): Affiche les programmes
du jour suivant.
Tou ch e jaune (Zoom ) : Aff ic he dav ant age
d’informations concernant le programme.
Touche bleue (Filtre) : Affiche les options de filtre.
SOUS-TITRE: Appuyez sur la touche Sous-titre
pour voir le menu du genre sélectionné. En utilisant
cette fonctionnalité vous pouvez interroger la base
de données du guide de programme selon le genre
sélectionné. Les informations disponibles dans le
guide des programmes seront recherchées et les
résultats correspondants à vos critères seront listés.
İ (INFO): Affiche des informations détaillées sur le
programme sélectionné.
Boutons numériques (Sauter): aller directement à la
chaîne préférée via des boutons numériques.
OK: Affiche les options de répétition.
(Recherche): Affiche le menu “Recherche guide”.
(Maintenant): Affiche le programme en cours.
(ENREGISTREMENT): Le téléviseur commencera
à enregistrer le programme sélectionné. Vous
pouvez appuyer une nouvelle fois pour interrompre
l’enregistrement.
P+P-: Plus d'infos sur les évènements
IMPORTANT: Branchez un disque USB à votre TV lorsqu'il est
éteint. Allumez ensuite le téléviseur afin d’activer la fonction
d’enregistrement.
Remarque: Pendant l’enregistrement, il est impossible de
basculer à une diffusion ou à une source différente.
Grâce au menu EPG vous pouvez passer à la chaîne
sélectionnée.
Enregistrer / Supprimer le minuteur
d’enregistrement
Pour annuler un enregistrement existant, sélectionnez
le programme enregistré et appuyez sur la touche OK.
Ensuite, sélectionnez l’option Supprimer l’enreg.
Minuterie. L’enregistrement sera annulé.
Régler la minuterie / Supprimer la minuterie
Une fois un programme sélectionné dans le menu
EPG appuyez sur le bouton OK. Sélectionnez l’option
“Régler la minuterie sur Événement” et appuyez
sur la touche OK. Vous avez la possibilité de définir
une minuterie pour les programmes à venir Pour
annuler la minuterie définie, mettez le programme en
surbrillance et appuyez sur le bouton OK . Ensuite
sélectionnez l'option “Supprimer la minuterie” . La
minuterie sera annulée.
Remarque: Il est impossible d'enregistrer deux chaînes en
même temps.
Mise à jour du logiciel
Votre TV peut grâce à l'Antenne / Câble,mises à
jour.
Recherche de mise à jour de logiciels à
travers l’interface utilisateur
Parcourrez simplement le menu principal. Sélectionner
Réglages et choisissez le menu Autres réglages .
Dans le menu Autres paramètres , sélectionnez
l’élément Mise à jour de logiciel et appuyez sur
le bouton OK pour ouvrir le menu Options de mise
à jour
3 Recherche et mode de mise à jour
Lorsque la TV reçoit le signal de l'antenne. Si l’option
Recherche automatique du menu Options de mise à
jour est activée, la TV se met automatiquement en
marche à 03:00 et lance la recherche de chaînes de
diffusion pour la mise à jour du nouveau logiciel. Si un
nouveau logiciel est trouvé et téléchargé avec succès,
le téléviseur commence à fonctionner avec la nouvelle
version du logiciel au prochain démarrage.
Remarque: Si la TV ne s'allume pas après la mise à jour,
débranchez-la pour 2 minutes avant de la débrancher.
Français - 201 -
Enregistrement non disponible
Résolution des problèmes et astuces
Assurez-vous que le câble d’alimentation est
correctement branché dans la prise murale. Les
piles qui se trouvent dans la télécommande peuvent
être déchargées. Appuyez sur la touche de mise en
marche du téléviseur
Pour enregistrer un programme, vous devez d’abord
connecter votre lecteur USB à votre téléviseur
que vous aurez auparavant pris le soin d’éteindre.
Allumez ensuite la TV afin d’activer la fonction
d’enregistrement. Si vous ne pouvez pas effectuer
un enregistrement, essayez d’éteindre le téléviseur
et d’insérer à nouveau le périphérique USB.
Mauvaise qualité d’image
Le périphérique USB est trop lent
La TV va s'allumer
•Avez-vous sélectionné le système de TV
approprié ?
•Un niveau de signal faible peut impacter
négativement sur la qualité de l'image. Veuillez
vérifier l'entrée de l'antenne.
•Si vous avez effectuez un réglage manuel, vérifiez
que vous avez entré la bonne fréquence de la
chaîne.
Si le message “USB trop lent” s’affiche à l’écran au
début d’un enregistrement, essayez de recommencer
l’enregistrement. Si le même message d’erreur
s’affiche, il est possible que votre disque USB n’ait
pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre
disque USB.
•La qualité d’image peut se dégrader lorsque deux
périphériques sont connectés au téléviseur en
même temps. Dans un tel cas, déconnectez l’un
des appareils.
Pas d’image
•Aucune image signifie que votre téléviseur ne reçoit
aucune transmission. Avez-vous appuyé sur les
touches appropriées de la télécommande ? Essayez
une nouvelle fois. Assurez-vous également que la
bonne source d’entrée a été sélectionnée.
•Est-ce que l’antenne est correctement branchée ?
•Est-ce que le câble d’antenne est endommagé ?
•Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour
brancher l’antenne?
•En cas de doute, demandez conseil à votre
vendeur.
Pas de son
•Est-ce que le téléviseur est réglé pour couper le
son? Pour annuler la coupure de son, appuyez sur
la touche “ ”, ou augmenter le volume.
•Le son sort d’un seul haut-parleur. La balance
est-elle réglée à un extrême ? Consultez le menu
Son.
La télécommande - ne fonctionne pas
•Les piles peuvent être déchargées. Remplacez
les piles.
Les sources d’entrée - ne peuvent pas être
sélectionnées.
•Si vous ne pouvez sélectionner aucune source
d’entrée, il est possible qu’aucun périphérique ne
soit connecté.
•Si vous avez essayé de connecter un appareil,
vérifiez les câbles et les connexions AV.
Français - 202 -
Modes d’affichage typiques d’une entrée de PC
Le tableau ci-après est une illustration de quelques
modes d’affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne
peut pas prendre en charge toutes les résolutions. Votre
téléviseur prend en charge jusqu’à 1920x1080.
Compatibilité des signaux AV et HDMI
Source
Signaux pris en charge
Disponible
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART)
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
Index
Résolution
Fréquence
1
1024x768
60 Hz
2
1280x768
60 Hz
3
1360x768
60 Hz
480I, 480P
60Hz
O
4
800x600
56 Hz
576I, 576P
50 Hz
O
5
800x600
60 Hz
720P
50 Hz,60 Hz
O
6
1024x768
66 Hz
1080I
50 Hz,60 Hz
O
7
1280x1024
60 Hz
1080P
50 Hz,60 Hz
O
8
1280x960
60 Hz
480I
60Hz
O
9
1400x1050
60 Hz
480P
60Hz
O
10
1600x1200
60 Hz
576I, 576P
50 Hz
O
11
1920x1080
60 Hz
720P
50 Hz,60 Hz
O
1080I
50 Hz,60 Hz
O
AV
latéral
PC/
YPBPR
HDMI1
NTSC 60
1080P
O
24 Hz, 25
Hz
30 Hz, 50
Hz, 60 Hz
O
(X : Non disponible, O : Disponible)
Dans certains cas, un signal sur l’écran du téléviseur peut ne pas
s’afficher correctement. Le problème peut être une incompatibilité
avec les normes de l’équipement source (DVD, décodeur, etc.).
Si vous rencontrez un tel problème, veuillez contacter votre
fournisseur et le fabricant de l’appareil original.
Formats de fichier pris en charge pour le mode USB
Média
Film
Musique
Photo
Sous-titre
Format
Extension de
fichier
Vidéo
mpg, mpeg
MPEG1, MPEG2
vob
MPEG2
mp4
MPEG4, Xvid , H.264
mkv
H.264, MPEG4,VC-1
MPEG2, MPEG4, Xvid ,
H.264
avi
Audio
Remarques
(Résolution maximale / Débit
binaire, etc.)
MPEG1 : 768x576 @30P
MPEG2:1920x1080 @ 30P
1920x1080 @ 30P
H.264/VP6:1920x1080 @ 30P
flv
H.264/VP6/Sorenson
3gp
MPEG4, H.264
wmv,asf
MPEG4 , VC-1
.mp3
-
.jpg .jpeg
JPEG de base
.
JPEG Progressif
-
.bmp
-
-
.sub .srt
-
Sorenson: 352x288 @30P
1920x1080 @ 30P
1920x1080 @ 30P
32Kbps ~ 320Kbps(Débit
MPEG 1 Layer binaire)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,
1 / 2 (MP3)
22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K
Hz(Taux d'échantillonage)
max WxH = 17000x10000 4147200
octets
-
Français - 203 -
max WxH = 4000x4000 3840000
octets
max WxH = 5760x4096 3840000
octets
-
Nettoyage
Mode DVD
•Avant d’utiliser, nettoyez le disque avec un chiffon.
Frottez le disque, du centre vers le bord.
Consignes de sécurité
ATTENTION
Le lecteur de DVD est un produit laser de classe 1.
This product use a visible laser. This laser could harm
when pointed direct to eyes. Be sure to operate the
player correctly as instructed.
PRODUIT LASER
DE CLASSE 1
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
La tête de flèche clignotante à l’intérieur d’un triangle
équilatéral sert à prévenir l’utilisateur de la présence,
à l’intérieur de l’appareil, “d’une forte” tension mal
isolée et suffisamment puissante pour éventuellement
électrocuter quelqu’un.
Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle
équilatéral a pour fonction d’alerter l’utilisateur de
la présence d’instructions importantes pour le bon
fonctionnement et l’entretien (maintenance) dans la
documentation fournie avec l’appareil.
Remarques sur les disques
Comment manipuler vos disques
•Pour garder le disque propre, tenez-le par ses bords.
Ne touchez pas la surface.
•Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur
le disque.
•Si le disque est sali par n’importe quelle substance,
par ex. de la colle, enlevez-la avant de l’utiliser.
•N’exposez pas le disque directement à la lumière
solaire ou à des sources de chaleur telles que les
conduits d’air chaud et ne le laissez pas dans une
voiture garée en plein soleil, où la température peut
monter rapidement et endommager le disque.
•Après usage, rangez le disque dans son boîtier.
•N’utilisez pas de solvants tel que le benzine ou les
diluants, ni les produits nettoyants disponibles dans
le commerce et les atomiseurs antistatiques prévus
pour les disques vinyle.
Notification de licence
•Ce produit incorpore la technologie de protection
de copyright qui est protégée par des brevets
des ETATS-UNIS et autres droits de propriété
intellectuelle. L’utilisation de cette technologie doit
être autorisée par Rovi Corporation et est destinée
à un usage personnel, ou dans tous les cas limité,
à moins d’une autorisation exceptionnelle de Rovi
Corporation. Le désossage ou le démontage est
interdit.
Comment Regarder un DVD
Lorsque vous introduisez un disque dans le chargeur,
assurez-vous que le côté portant l’étiquette est orienté
vers le haut:
Lorsque le téléviseur est mis sous tension, basculez
d’abord en source DVD en utilisant le bouton SOURCE
de la télécommande. Appuyez sur la touche Lecture
de la télécommande ou appuyez directement sur le
bouton Play du panneau avant de l’appareil. En cas
d’absence de disque dans le chargeur, introduisez-en
et appuyez sur Play.
Remarque: Si vous passez à une autre source en
appuyant sur SOURCE,
SWAP ou en vous servant
des boutons “ P+/P- de la télécommande, la lecture du
DVD s'arrête automatiquement. Vous devez appuyer
sur LECTURE et reprendre manuellement la lecture
lorsque vous repassez au mode DVD.
Français - 204 -
Boutons du panneau de contrôle du DVD
A. Chargeur de disques
B. Lecture / Pause
Lit/Pause le disque. Lorsque le menu DVD (menu principal) est activé, ce bouton
fonctionne comme «bouton de sélection» (Sélectionne la rubrique mise en surbrillance
dans le menu) si le disque prend en charge cette fonctionnalité.
C. Stop / Ejecter
Arrête la lecture du disque / Éjecte ou charge le disque:
•Vous ne pouvez pas éjecter le disque à l’aide de la télécommande.
•Lors de la lecture d’un fichier, vous devez appuyer sur le bouton STOP trois fois pour
pouvoir éjecter le disque.
Vue d’ensemble de la télécommande
1. Veille
2. Touches numériques
3. Retour/précédent
INFO
4. Sélection de la langue
5. Temps d’affichage / Menu DVD
SLEEP
SCREEN
SOURCE
6. Effacer
7. Stop
8. Aucune fonction
9. Retour rapide
10. Avance rapide
MENU
RETURN
11. Info
12. Zoom
13. Répétition
14. Racine
15. Menu
16. Titre
17. OK / Select
18. Boutons de navigation
19. Sous-titre
20. Angle
FAV
21. Mode recherche
LANG.
EPG
22. Lecture
23. Pause
24. Sauter Suivant
25. Sauter précédent
Remarque: Les boutons non indiqués à l'aide d'un numéro ne
sont pas fonctionnels en mode DVD.
Français - 205 -
SUBTITLE
PRESETS
Commandes DVD
Vous pouvez lire le contenu des DVD et CD de film, musique ou image en vous servant des touches appropriées
qui se trouvent sur votre télécommande. Les fonctions principales ci-après sont celles des touches de
télécommande communément utilisées.
Boutons
/
Lecture DVD
Lecture Film
Lecture de l’image
Lecture de la musique
Lecture
Lecture
Lecture
Lecture
Pause
Pause
Pause
Pause
Stop
Stop
Stop
Stop
Saut arrière/
avant
Saut arrière/avant
Précédent/Suivant
Précédent/Suivant
Déplace l’image zoomée à gauche ou à droite (si disponible).
/
Sélectionne la rubrique de menu / Déplace l’image zoomée vers le haut ou vers le bas (si
disponible).
/
Avance Rapide / retour rapide
/
ANGLE
Présente l’image à partir de différents
angles (si disponible)
Change l’effet du
curseur (en fonction
du contenu)
X
C
Efface les chiffres (si disponible).
AFFICHAGE
Affiche le temps / présente le menu de configuration principal
INFO
Sélection du mode Chronoscope (pendant la lecture). Appuyez continuellement pour passer d’un
mode à l’autre.
LANG.
Auto langue
X
X
Affiche le menu du téléviseur.
MENU
OK / SELECT
Entrée / Affichage / Lecture
REPETER
Affiche les options de répétition.
RETOUR
Retour au menu précédent (si disponible)
RACINE
Retour au dossier racine (si disponible)
MODE
RECHERCHE
Sélection directe des scènes ou du
temps.
Sélectionne le fichier
souhaité.
Sélectionne le fichier souhaité.
SOUS-TITRE
Sous-titre Marche-Arrêt. Appuyez
continuellement pour passer d’une
option de sous-titre à l’autre.
X
X
X
X
TITRE
MENU
Affiche le menu
du disque (si
disponible).
Affiche le menu
du disque (si
disponible).
Agrandit l’image. Appuyez continuellement pour passer d’une option de zoom à l’autre.
Autres fonctions – combinaisons de touches (Lors de la lecture)
Ralenti avant
+
(
+
Ralenti la vitesse avant
+
Avance de vitesse rapide
+
Avance rapide de vitesse inverse
+
+
)+
Confirmation de la touche Stop
Appuyez continuellement sur la touche pour faire
avancer manuellement
Français - 206 -
(*) Vous pouvez passer au
titre en appuyant directement
sur les touches numériques.
Vous devez appuyer sur 0,
puis sur une autre touche
numérique pour obtenir le
numéro souhaité (exemple:
pour sélectionner 5, appuyez
sur 0 et 5).
Lecture générale
Lecture de base
1. Appuyez sur le bouton d’alimentation.
2. Veuillez insérer un disque dans le tiroir disque.
Le disque est chargé automatiquement et la lecture
commence si le disque ne comporte pas de menus.
Il est possible qu’un menu apparaisse sur l’écran du
téléviseur après quelques instants, ou que le film
commence immédiatement après la présentation de
la compagnie cinématographique. Tout dépend du
contenu du disque car cela peut changer.
Remarque: Les étapes 3 et 4 ne sont possibles que si le
disque comporte un menu.
3. Appuyez sur “ ” / “ ” / / ou sur les boutons
numériques afin de sélectionner le titre désiré.
4. Appuyez OK.
La lecture des rubriques sélectionnées commence
alors. La rubrique sélectionnée peut être un film,
une image ou un autre sous-menu selon le disque
utilisé.
Sachez que:
Si une action correspondant à un bouton n’est pas autorisée,
le symbole “
” apparaîtra.
Remarques sur la lecture:
1. Le son disparaît pendant l’Avance/Retour
Rapide.
2. Vous n’entendrez aucun son lors du ralenti.
3. La lecture ralentie en arrière n’est pas
disponible.
4. Dans certains cas, la langue du sous-titrage ne
change pas immédiatement en fonction de la
langue sélectionnée.
5. Quand la langue préférée n’est pas sélectionnée
même après avoir pressé plusieurs fois le bouton,
ceci signifie que la langue n’est pas disponible sur
le disque.
6. Quand le lecteur est remis en marche ou
quand le disque est changé, la sélection du
sous-titrage change automatiquement vers les
paramètres initiaux.
7. Si une langue non prise en charge par le disque
est sélectionnée, la langue du sous-titrage
sera automatiquement la langue prioritaire du
disque.
8. Une circulation se produit quand vous changez
vers une autre langue. Vous pouvez annuler le
sous-titre en pressant ce bouton plusieurs fois
jusqu’à ce que “Sous-titre désactivé” soit affiché
sur l’écran.
9. Quand vous mettez en marche le lecteur ou
quand vous changez le disque, la langue que
vous entendez est celle sélectionnée lors
du réglage initial. Si cette langue n’est pas
enregistrée sur le disque, seule la langue
Français
disponible sur le disque sera entendue.
10. Certains DVD n’ont pas de menu et/ou titre
principal.
11. La lecture en arrière n’est pas disponible
12. Pour votre convenance :
Si vous essayez d’introduire un chiffre supérieur
au temps total du titre actuel, la boîte de recherche
Entrée
temporelle disparaît et le message “
Invalide” apparaît sur l’écran.
13. La présentation de diapositives n’est pas
disponible quand le mode ZOOM est activé.
Dépannage du DVD
La qualité d’image est mauvaise (DVD)
•Assurez-vous que la surface du DVD n’est pas
endommagé. (Rayures, trace de doigt etc.)
•Nettoyez le disque DVD et essayez de nouveau.
Reportez-vous aux instructions décrites dans “Remarques sur
les disques” pour nettoyer le disque correctement.
•Assurez-vous que le disque DVD est bien placé dans
le tiroir disque avec l’étiquette vers le haut.
•Un disque DVD humide ou de la condensation
risque de nuire à l’appareil. Attendez 1 ou 2 heures
en mode de veille que le matériel sèche.
Le disque ne se met pas en marche
•II n’y a pas de disque dans l’appareil. Introduisez un
disque dans le chargeur.
•Le disque est mal installé.
Assurez-vous que le disque DVD est bien placé dans le tiroir
disque avec l’étiquette vers le haut.
•Type de disque erroné. Impossible de lire les
CD-ROMS, etc. Le code régional du DVD doit
correspondre à celui du lecteur.
Langue OSD incorrecte
•Sélectionnez la langue dans le menu de
configuration.
•La langue audio ou de sous-titre du DVD ne peut
être changée.
•Le son et / ou le sous-titre multilingue n’ont pas été
enregistrés sur le DVD.
•Essayez de changer le son ou sous-titre en
utilisant les menus de titre des DVD. Certains DVD
ne permettent pas à l’utilisateur de modifier ces
réglages sans utiliser le menu du disque.
•Ces fonctions ne sont pas disponibles sur le DVD.
Pas d’image
•Est-ce que vous avez appuyé les touches
appropriées? Essayez une nouvelle fois.
Pas de son
•Assurez-vous que le volume est réglé à un niveau
audible.
•Assurez-vous de ne pas avoir accidentellement
éteint le son.
- 207 -
Distorsion de son
•Assurez-vous que le réglage de mode d’audition
est correct.
Rien ne fonctionne
Si vous avez essayé toutes les solutions ci-dessus
et qu’aucune ne marche, essayez d’éteindre le TVDVD et de le rallumer. Ci cela ne marche toujours
pas, contactez votre fournisseur ou technicien de
réparation pour lecteurs TV-DVD. Ne tentez jamais de
réparer vous-même un TV-DVD défectueux.
Français - 208 -
Disques Compatibles
Types de
disques
(Logos)
DVD
Types
Dimension
d’enregist
du disque
rements
Audio
+
Durée de
Lecture
Max.
Caractéristiques
Simple-
•Un DVD contient des données audio
et vidéo d’excellente qualité grâce aux
systèmes Dolby Digital et MPEG-2.
face; 240 min.
12 cm
face; 480 min.
•Le menu affiché à l’écran permet
de sélectionner facilement diverses
fonctions audio et options d’affichage.
74 min.
•Un disque LP s’enregistre sous la
forme d’un signal analogique avec
davantage de distorsion. Un CD est
enregistré sous la forme d’un signal
numérique offrant une meilleure
qualité de son, moins de distorsion et
une meilleure durabilité de la qualité
audio.
Double -
Video
AUDIO-CD
Audio
MP3-CD
Dépend
Audio
(xxxx.mp3)
PICTURE-CD
12 cm
de la qualité
12 cm
du JPEG
IDépend
Vidéo
(Image fixe)
de la qualité
12 cm
du JPEG.
•Un MP3 est enregistré sous la forme
d’un signal numérique offrant une
meilleure qualité de son, moins de
distorsion et une meilleure durabilité
de la qualité audio.
•Les JPEG sont enregistrés sous la
forme d’un signal numérique offrant
une meilleure durabilité de la qualité
d’image
Pour que l'appareil fonctionne correctement, utiliser uniquement les disques de 12 cm.
Spécifications
Types de
disques pris en
charge
DVD: SS/SL 4.7” (DVD-5)
CD-DA
SS/DL 4.7” (DVD-9)
CD-R
DS/SL 4.7” (DVD-10)
CD-RW
DS/DL 4.7” (DVD-18)
MP-3/JPEG
Décodage vidéo standard MPEG-2 (prise en charge MPEG -1)
720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels d’affichage Vidéo en plein écran
Type Vidéo
Fréquences de rafraîchissement 50 et 60 Hz (PAL-NTSC)
Vitesse de traitement du flux de données numériques pouvant atteindre 108Mbits/sec
Résolution de lignes supérieure à 500
Type audio
Sortie Audio
Décodage MPEG Multicanaux
LPCM
Sortie analogique:
Echantillonnage DAC 24 bits / 48, 44.1kHz
Français - 209 -
www.electrolux.com/shop
Cód: 893909
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement