Electrolux ETV4500ZM User manual

Electrolux ETV4500ZM User manual

ETV4500ZM

NL

FR

GEBRUIKSAANWIJZING

NOTICE D’UTILISATION

147

189

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie...........................................148

Eerste stappen ...................................................149

Meldingen & Kenmerken & Accessoires.............149

Functies ..............................................................149

Bedieningstoetsen op de TV ..............................149

Stroom aansluiten ..............................................150

Afstandsbediening .............................................151

Aansluitingen ......................................................152

Mediabrowser menu ...........................................155

TV menukenmerken en functies .........................156

Algemene tv-bediening .......................................158

Het gebruik van de zenderlijst ............................158

Ouderlijk toezicht instellingen configureren ........158

Elektronische zendergids (EZG)........................159

Software upgrade ...............................................159

Probleemoplossen & tips ....................................160

PC-invoer normale weergavemodi ....................161

Ondersteunde bestandsformaten voor de

USB-modus ........................................................161

AV en HDMI- signaal compatibiliteit ..................161

DVD modus ........................................................162

Opmerkingen Over De Schijven .........................162

Licentiemededeling.............................................162

Hoe een DVD bekijken .......................................162

Toetsen Configuratiescherm DVD ......................163

Overzicht van de afstandsbediening ..................163

Algemeen afspelen .............................................165

DVD probleemoplossen......................................165

Opmerkingen over de schijven ...........................167

Specificaties .......................................................167

Nederlands

- 147 -

Veiligheidsinformatie

LET OP!

LET OP:

OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

TE BEPERKEN, MAG U HET DEKSEL NIET

VERWIJDEREN (OF HET ACHTERPANEEL).BINNENIN

BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR

DE GEBRUIKER BEDIEND KUNNEN WORDEN. LAAT

ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN BEVOEGD

ONDERHOUDSPERSONEEL.

Uw LCD TV in extreme milieu omstandigheden te bedienen, kan leiden tot schade aan het apparaat.

Bij bliksem of storm, of als de tv gedurende een langere periode niet zal worden gebruikt (bijv. als u op vakantie vertrekt), moet u de stekker van de tv uit het stopcontact verwijderen. De stekker dient om het tv-toestel los te koppelen van het elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te bedienen zijn.

Het uitroepteken in een gelijke driehoek dient om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de begeleidende documentatie van het apparaat.

Note :

Volg de instructies op het scherm om de betrokken functies te bedienen.

BELANGRIJK – Lees deze instructies volledig voor u de TV installeert en in gebruik neemt

WAARSCHUWING: Laat nooit personen

(inclusief kinderen) met fysieke, gevoelsmatige of mentale zwakheden of met gebrek aan ervaring en / of kennis het elektrische apparaat gebruiken zonder toezicht!

• Voor een correcte ventilatie moet u minimum 10 cm vrije ruimte laten rond het toestel.

• Blokkeer

de ventilatieopeningen niet.

• Plaats

de tv niet op een hellende of onstabiele oppervlakte. De tv zou kunnen kantelen.

• Gebruik dit apparaat in een gematigd klimaat.

• De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

Plaats

het toestel, een meubelstuk of andere objecten niet op het netsnoer. Een beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken. Neem het netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker

niet

uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Raak het netsnoer/de stekker nooit aan met natte handen want dit kan kortsluitingen of elektrische schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het snoer of bind het niet samen met andere snoeren. Indien beschadigd, moet het worden vervangen. Dit moet worden uitgevoerd door deskundig personeel.

• Gebruik de tv niet

in een vochtige locatie. Stel de tv niet bloot aan vloeistoffen. Indien een vloeistof in de kast terecht komt, koppel de TV los en laat het door bekwame vakmensen nakijken alvorens opnieuw in gebruik te nemen.

• Stel de

tv niet bloot aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.

• De set mag niet in de nabijheid van open vlammen en intense hitte, zoals een elektrische verwarmer, geplaatst worden.

• Overmatige geluidsdruk van een hoofdtelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.

• Zorg ervoor dat er geen open vlambronnen, zoals aangestoken kaarsen, op het tvtoestel worden geplaatst.

• Om het risico op letsels te voorkomen, moet deze tv stevig bevestigd zijn aan de muur volgens de installatierichtlijnen (indien deze optie beschikbaar is).

• Het is mogelijk dat een aantal inactieve pixels als een onbeweeglijk blauw, groen of rood punt op het scherm verschijnen. Dit heeft dit geen invloed op de prestaties van uw toestel. Zorg ervoor het scherm niet te krassen met vingernagels of andere harde voorwerpen.

• Voor u het toestel schoonmaakt, moet u de stekker van de tv uit het stopcontact verwijderen. Gebruik een zachte en droge doek bij het reinigen.

Waarschuwing

Risico op elektrische schokken

Opgelet

Belangrijk

Risico op ernstige letsels of fatale gevolgen

R i s i c o o p g e v a a r l i j k e spanningen

Risico op letsels of schade aan eigendom

Het systeem correct bedienen

Opgelet

Bijkomende aantekeningen gemarkeerd

Nederlands

- 148 -

Meldingen & Kenmerken & Accessoires

Milieu-informatie

Deze televisie is ontworpen om minder energie te verbruiken om het milieu te besparen. Om het energieverbruik te verlagen, kunt u de volgende stappen uitvoeren:

Als u de Power Save modus instelt op

Eco

schakelt de tv over op de energiebesparing modus. De Power

Save modus instellingen staan vermeld in de "Beeld" sectie van het hoofdmenu. Merk op dat bepaalde beeldinstellingen niet kunnen worden gewijzigd.

Als

Beeld uit

geselecteerd is, verschijnt het bericht

“Scherm schakelt uit in 3 seconden.” op het scherm.

Selecteer

DOORGAAN

en druk op

OK

om door te gaan. Het scherm schakelt onmiddellijk uit.

Als de TV niet in gebruik is, moet u de tv uitschakelen of verwijderen uit het stopcontact. Dit vermindert het energieverbruik.

Stand-by meldingen

1.

Als tv geen ingangssignaal ontvangt (bijv. van een antenne of HDMI-bron) gedurende 5 minuten schakelt de tv op stand-by. Wanneer u de tv de volgende maal inschakelt, verschijnt het volgende bericht:

“Stand-by oorzaak geen signaal”

Druk op

OK

om door te gaan.

2.

Als de tv ingeschakeld is gebleven en gedurende een poosje niet heeft gewerkt, schakelt de tv over op stand-by. Wanneer u de tv de volgende maal inschakelt, verschijnt het volgende bericht.

“Stand-by oorzaak geen werking”

Druk op

OK

om door te gaan.

Functies

• Kleuren-tv met afstandsbediening.

• Volledig geïntegreerde digitale/kabel-TV (DVB-T/C).

• De HDMI-ingang dient om te verbinden met een toestel dat een HDMI-aansluiting heeft.

• USB-ingang.

• Instelmenu op scherm OSD.

• Scart aansluiting voor externe apparaten (zoals

DVD-spelers, PVR, videospelletjes, audioset, etc.).

• Stereo geluidssysteem.

• Teletekst.

• Aansluiting voor hoofdtelefoon.

• Automatisch programmeersysteem.

• Manuele afstemming.

• Automatische uitschakeling na zes uur.

• Slaap timer

• Kinderslot.

Automatische geluidsdemping indien geen uitzending.

NTSC-weergave.

AVL (Automatische volumebegrenzing).

PLL (frequentie zoeken).

• Pc-ingang.

• Plug&Play voor Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, windows 7.

• Spelmodus (optioneel).

Accessoires inbegrepen

• Afstandsbediening

• Batterijen: 2 X AAA

• Gebruikshandleiding

Bedieningstoetsen op de TV

TV bedieningsknoppen & bewerking

1.

Omhoog

2.

Omlaag

3 .

Z e n d e r / Vo l u m e / AV / S t a n d - b y - A a n selectieschakelaar

De bedieningstoets biedt u de mogelijkheid het

Volume/Programma/Bron en de Stand-by aan functies te bedienen van de tv.

Volume wijzigen

: Verhoog het volume door de knop in te drukken. Verlaag het volume door de knop neer te drukken.

Een zender wijzigen

: Druk in het midden van de knop en het kanaal informatievaandel verschijnt op het scherm. Blader doorheen de opgeslagen zenders door de knop omhoog of omlaag te drukken

De bron wijzigen

: Druk twee maal in het midden van de knop. De bronlijst verschijnt op het scherm.

Nederlands

- 149 -

Blader doorheen de beschikbare bronnen door de knop omhoog of omlaag te drukken.

De TV uitschakelen

: Druk de middelste knop in en houd hem ingedrukt gedurende een aantal seconden.

De TV schakelt over op de stand-by modus.

De batterijen aanbrengen in de afstandsbediening

Til het deksel omhoog aan de achterkant van de afstandsbediening. Installeer twee

AAA

batterijen.

Zorg ervoor dat de + en – uiteinden van de batterijen in het batterijcompartiment overeenstemmen (observeer de correcte polariteit). Breng het deksel opnieuw aan.

Informatie voor de gebruiker betreffende het wegwerpen van oude apparatuur en batterijen

[Enkel Europese Unie]

Deze symbolen geven aan dat apparatuur met deze symbolen niet weggeruimd mogen worden als algemeen huishoudelijk afval. Als u het product of de batterij wilt wegruimen, moet u de ophaalsystemen of faciliteiten overwegen voor een correcte recyclage.

Opgelet

: Het Pb-symbool onder het symbool voor de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat

Stroom aansluiten

BELANGRIJK

: Het tv-toestel is ontworpen voor een stopcontact met een vermogen van

220-240V

AC, 50 Hz

. Laat na het uitpakken het tv- toestel op kamertemperatuur komen voor u het op de netstroom schakelt. Steek het netsnoer in het stopcontact.

Antenne/Kabelaansluitingen

Sluit de "antenne" of de "kabel TV" stekker aan op de ANTENNE INGANG (ANT) aan de achterzijde van de TV.

Melding

Geproduceerd onder licentie door Dolby Laboratories.

ERKENNING VAN HANDELSMERK

“Dolby” en het dubbele-D symbool zijn handelsmerken van de Dolby

Laboratories.

“HDMI, het HDMITM logo en de High-Definition

Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMITM

Licensing LLC."

Batterij

Producten

Specificaties

TV-Uitzending

Kanalen ontvangen

PAL B/G D/K K

VHF (BAND I/III)

- UHF (BAND U) -

HYPERBAND

1000

Aantal instelbare kanalen

Kanaalindicator

RF Antenne-Input

Werkingsspanning

Audio

Geluidsuitgang stroom

(WRMS.) (10% THD)

Stroomverbruik

Gewicht

TV afmetingen BxLxH

(met voet)

TV afmetingen BxLxH

(zonder voet)

Operationele temperatuur en operationele vochtigheid

Menu Weergave op het scherm.

75 ohm (niet gebalanceerd)

220-240V Wisselstroom,

50Hz.

German

+Nicam Stereo

2 x 2,5

35 W

3,60

134 x 451 x 331

54 x 451 x 296

5ºC tot 45ºC, 85% rel.

Vochtigheid max.

Nederlands

- 150 -

Eerste stappen

Afstandsbediening

Teletekst

Druk op de

SLEEP

RETURN

FAV

SCREEN

LANG.

EPG

INFO

SOURCE

MENU

SUBTITLE

PRESETS

6

37

38

39

40

41

42

43

toets voor toegang. Druk opnieuw om de mix-modus in te schakelen. Druk opnieuw om af te sluiten. Volg de instructies op het digitale teletekstscherm.

Digitale teletekst (uitsluitend voor het VK)

D r u k o p d e t o e t s o m d e d i g i t a l e teletekstinformatie weer te geven. U kunt dit menu bedienen met de gekleurde toetsen, cursor toetsen en de

OK

toets. De bedieningsmethode kan verschillen afhankelijk van de inhoud van de digitale teletekst.

Volg de instructies op het digitale teletekstscherm.

Wanneer de toets ingedrukt wordt, keert de TV terug naar de televisie uitzending.

1.

Stand-by

2.

Opnamegrootte

3.

Slaap timer

4.

Numerieke toetsen

5.

Terug / Afsluiten / indexpagina (in TXT-modus)

6.

Cursor omhoog

7.

Cursor links

8.

Programma Omhoog - Omlaag

9.

Programma omlaag - Pagina omhoog

10.

Favorietmodus

11.

Mono-Stereo Dual I-II / Huidige taal (in DVB-zenders)

12.

Vorig programma

13.

Elektronische programmagids

14.

Opnamebibliotheek

15.

Geen functie

16.

Stop (in Media Browser modus)

17.

Programma opname

18.

Snel terug (in Media Browser modus)

19.

Snel vooruit (in Media Browser modus)

20.

Info / Weergeven (in TXT-modus)

21.

Geen functie

22.

Beeldmodus selectie

23.

AV / Bron

24.

Rode toets

25.

Groene toets

26.

Gele toets

27.

Menu Aan/Uit

28.

Blauwe toets

29.

OK/Selecteer (in TXT-modus)

30.

Cursor rechts

31.

Cursor omlaag

32.

Volume hoger

33.

Volume lager

34.

Ondertiteling aan-uit (in DVB-zenders)

35.

Geluid dempen

36.

Teletekst / Mengen

37.

Geen functie

38.

Mediabrowser

39.

Geen functie

40.

Afspelen (in Media Browser modus)

41.

Pauzeren / Timeshift-opname

42.

Geen functie

43.

Geen functie

Nederlands

- 151 -

Eerste stappen

Aansluitingen

Connector Type

Scart

Verbindingen

(achterzijde)

Kabels

VGA

Verbindingen

(achterzijde)

ZIJDE AV

ZIJDE AV

PC/YPbPr

Audio

Verbindingen

(zijde)

HDMI

Verbindingen

(achterzijde)

SPDIFF

Verbindingen

(achterzijde)

Zijde AV

Geluid/Video

Verbindingen

(zijde)

KOPTELEFOON

HEADPHONE

Koptelefoon

Verbindingen

(zijde)

Zijde Audio

YPbPr verbindingskabel

(niet geleverd)

(Niet geleverd)

YPbPr video

Verbindingen

(achterzijde)

USB

Verbindingen

(zijde)

CI

Verbindingen

(zijde)

PbPr verbindingskabel (Niet geleverd)

Apparaat

CAM module

OPMERKING

:

Indien u een apparaat aansluit via de Zijde AV ingang moet u de geleverde verbindingskabels gebruiken om een verbinding in te schakelen.

Raadpleeg de illustraties hierboven. U kunt een YPbPr naar VGA kabel (niet geleverd) gebruiken om het YPbPr-signaal in te schakelen via de VGA-ingang.U kunt geen VGA en

YPbPr kabel gelijktijdig gebruiken.Om het geluid van de pc in te schakelen, kunt u de WITTE & RODE ingangen van de ZIJDE AV AANSLUITING gebruiken. Als een extern apparaat wordt aangesloten via de SCART-aansluiting schakelt de tv automatisch over op de AV-modus. Wanneer u DTV-zenders (Mpeg4 H.264) ontvangt of wanneer u zich in de Mediabrowser bevindt, is de uitgang niet beschikbaar via de scart-aansluiting. Wanneer u de wandmontage kit (optioneel) gebruikt, raden we aan alle kabels in de achterzijde van de tv te steken voor u het toestel monteert op de wand. Voer de CI-module in of verwijder ze uitsluitend als de tv UITGESCHAKELD is. Voor details over de instellingen raadpleegt u de handleiding van de module.

Nederlands

- 152 -

Eerste stappen

Eerste installatie - USB-aansluiting

In-/uitschakelen

De tv inschakelen

Sluit het netsnoer aan op 220-240V AC wisselstroom

50 Hz.

Om de tv in te schakelen vanuit stand-bymodus, doet u het volgende:

Druk op de “ ” toets,

P+

/

P-

of een numeriek toets van de afstandsbediening.

Druk op de zijdelingse functieschakelaar tot de tv inschakelt van stand-by.

De tv uitschakelen

Druk op de “ “ knop op de afstandsbediening of druk op de zijdelingse functieschakelaar tot de tv inschakelt van de stand-by modus.

Om de tv volledig uit te schakelen, trekt u de stekker van de tv uit het stopcontact.

Opmerking

: Wanneer de tv in stand-bymodus staat, knippert het stand-by indicatorlampje om aan te geven dat functies zoals 'Stand-by zoeken', 'Downloaden over de ether' of 'Timer' actief zijn. De LED-indicator kan ook knipperen wanneer u de TV overschakelt van de stand-by modus.

Eerste ingebruikneming

Indien ingeschakeld voor de eerste maal verschijnt het “taalselectie” scherm. Selecteer de gewenste taal en druk op OK.

Het Eerste installatie (FTI) verschijnt op het scherm.

Stel uw voorkeuren in met de navigatieknoppen en klik daarna op OK om door te gaan.

Als de

Winkelmodus

geselecteerd is, is de

Winkelmodus beschikbaar in het andere instellingen menu en de functies van uw tv worden weergegeven bovenin het scherm. Een bevestiging verschijnt. Druk op

JA

om door te gaan.

Als Thuismodus geselecteerd is, is de Opslagmodus niet beschikbaar na de eerste installatie. Druk op

OK

om door te gaan.

De standaard PIN-code kan wijzigen naargelang het geselecteerde land.

Als u wordt gevraagd een PIN-code in te voeren om een menu-optie kunt u een van de volgende codes gebruiken:

4725

,

0000

of

1234

.

Installatie van de antenne

Als u de

ANTENNE

optie selecteert in

Zoektype

scherm zoekt de televisie digitale aardse televisieuitzendingen.

OPMERKING

: Om te annuleren, drukt u op de

MENU

knop.

Nadat alle kanalen zijn opgeslagen, verschijnt een zenderlijst op het scherm. Als u de zenders wilt sorteren volgens de LCN(*) selecteert u “Ja” en daarna drukt u op

OK

.

Druk op de

MENU

knop om de kanalenlijst te verlaten en tv te kijken.

(*) LCN is het logisch kanaalnummer systeem dat de beschikbare uitzendingen organiseert op basis van een herkenbare zendervolgorde.

Installatie van de kabel

Als u de

KABEL

optie selecteert en druk op

OK

op de afstandsbediening. Om door te gaan, selecteer

JA

en druk op

OK

. Om de bewerking te annuleren, selecteer nee en druk op

OK

. In dit scherm kunt u een frequentiebereik selecteren.

Voer het frequentiebereik handmatig in met de numerieke toetsen.

Opmerking

: De duur van de zoekopdracht hangt af van de geselecteerde zoekstap.

Media afspelen via USB-ingang

U kunt een 2.5" en 3.5" inch (hdd met externe voeding) externe harde schijven of USB geheugensticks aansluiten op uw tv via de USB ingangen van de tv.

BELANGRIJK!

Maak een back-up van uw bestanden voor u aansluitingen uitvoert op de tv. De fabrikant is niet aansprakelijk is voor eventuele schade aan bestanden of gegevensverlies. Sommige types USBapparaten (bv. MP3-spelers) of USB-harde schijven/ geheugensticks zijn mogelijk niet compatibel met deze tv. De TV ondersteunt FAT32 en NTFS schijfindeling maar de opname is niet beschikbaar met NTFS geformatteerde schijven.

Bij de formattering van een USB harde schijf van 1

TB (Tera Byte) of meer vermogen kunt u problemen ondervinden tijdens de formatteerprocedure. Steek de USB-driver er niet snel en herhaaldelijk in en uit.

Dit kan materiële schade veroorzaken aan de USBspeler en in het bijzonder aan het USB-apparaat zelf.

Verwijder de USB-module niet tijdens de weergave van een bestand.

Nederlands

- 153 -

Een programma opnemen

BELANGRIJK

: Als u een nieuwe USB harde schijf gebruikt, is het aanbevolen de schijf eerst te formatteren met de “Schijf formatteren” optie van uw TV.

Info:

Om een programma op te nemen, moet u eerst een USB-schijf aansluiten op uw TV terwijl de TV is uitgeschakeld. Daarna moet u de TV inschakelen en de opnamefunctie inschakelen.

Om de opnamefunctie te gebruiken, kunt u een USBschijf of een externe harde schijf aansluiten op de TV en de aangesloten USB-schijf moet minimum 1 GB vermogen hebben en moet compatibel zijn met de

2.0 snelheid. Als het aangesloten USB-apparaat geen ondersteuning biedt voor de 2.0 snelheid verschijnt een foutbericht.

Opmerking

: Opgenomen programma's worden opgeslagen op de aangesloten USB-schijf. Indien gewenst, kunt u opnames opslaan/kopiëren op een computer. Deze bestanden kunnen echter niet worden afgespeeld op een computer. U kunt de opnames enkel op uw TV afspelen.

Opmerking

: Lip Sync vertraging kan optreden tijdens de timeshifting. Radio opname wordt niet ondersteund. De TV kan tot tien uur programma's opnemen.

Opgenomen programma's worden opgesplitst in partities van 4GB.

Als de schrijfsnelheid van de aangesloten USB-schijf onvoldoende is, kan de opname mislukken en het is mogelijk dat de timeshifting functie niet beschikbaar is.

Om die reden is het aanbevolen om USB harde schijven te gebruiken voor de opnames van HDprogramma’s.

U mag de USB/HDD niet verwijderen tijdens de opname. Dit kan de aangesloten USB/HDD beschadigen.

Multipartitie ondersteuning is beschikbaar. Er worden maximaal twee verschillende partities ondersteund.

De eerste partitie van de usb-schijf wordt gebruikt voor PVR-compatibele functies. Ze moet ook worden geformatteerd als primaire partitie voor gebruik met

PVR compatibele functies.

Het is mogelijk dat bepaalde stroompakketten niet worden opgenomen omwille van signaalproblemen.

Het is dus mogelijk dat de videobeelden soms bevriezen tijdens het afspelen.

De opnemen, afspelen, pauzeren, weergeven (voor

PlayListDialog) toetsen kunnen niet worden gebruikt als de teletekst is ingeschakeld. Als een opname start via een timer als de teletekst ingeschakeld is, wordt teletekst automatisch uitgeschakeld. Het gebruik van teletekst is ook uitgeschakeld als er een doorlopende opname of weergave actief is.

Timeshift opname

Druk op de (PAUZEREN) toets tijdens de weergave van een uitzending om te schakelen naar de timeshifting modus. In de timeshifting modus wordt het programma gepauzeerd en gelijktijdig opgenomen op de aangesloten USB-schijf.

Druk opnieuw op de (AFSPELEN) toets om het gepauzeerde programma te hervatten vanaf het gestopte moment. Druk op de STOP knop om de timeshift opname te stoppen en terug te keren naar de live uitzending.

Opmerking

: De Timeshift kan niet worden gebruikt als u zich in de radiomodus bevindt.

Opmerking

: U kunt de timeshift snel terugspoelen functie niet gebruiken voor u het afspelen vooruit spoelt met de snelt vooruitspoelen optie.

Onmiddellijke opname

Druk op de (OPNEMEN) toets om de opname van een gebeurtenis onmiddellijk te starten tijdens het bekijken van een programma. U kunt de

(OPNEMEN) toets op de afstandsbediening opnieuw indrukken om de volgende gebeurtenis op te nemen in de EPG. In dit geval geeft het OSD de geprogrammeerde gebeurtenissen weer voor opname. Druk op de (STOP) toets om de onmiddellijke opname te annuleren.

Opmerking

: U kunt niet omschakelen tussen uitzendingen of de media browser weergeven in de opnamemodus. Tijdens de opname van een programma of tijdens timeshifting verschijnt een bericht op het scherm als uw USB-snelheid onvoldoende is.

Opgenomen programma’s bekijken

Selecteer de

Opnamebibliotheek

in het

Media

Browser

menu. Selecteer een opgeslagen item uit de lijst (indien voordien opgeslagen). Druk op de

OK

toets op de

Weergaveopties

. Selecteer een optie en druk daarna op de

OK

toets.

Opmerking: U kunt het hoofdmenu en menu items niet weergeven tijdens het afspelen.

Druk op de (STOP) toets om een weergave te stoppen en terug te keren naar de Opnamebibliotheek.

Langzaam voorwaarts

Als u de (PAUSE) toets indrukt tijdens het bekijken van de opgenomen programma’s is de langzaam voorwaarts functie beschikbaar. U kunt de toets gebruiken voor langzaam voorwaarts. Als u de toets achtereenvolgens indrukt, kunt u de langzaam voorwaarts snelheid wijzigen.

Nederlands

- 154 -

Opnameconfiguratie

Selecteer het Opnameconfiguratie item in het

Instellingenmenu om de opname-instellingen te configureren.

Schijf formatteren

: U kunt de Schijf formatteren functie gebruiken om de verbonden USB-schijf te formatteren. Uw pincode is vereist om de Schijf formatteren functie te gebruiken (standaard pin is

0000).

De standaard PIN-code kan wijzigen naargelang het geselecteerde land.

Als u wordt gevraagd een PIN-code in te voeren om een menu-optie kunt u een van de volgende codes gebruiken:

4725

,

0000

of

1234

.

BELANGRIJK

: Merk op dat ALL gegevens opgeslagen op de USB-schijf verloren gaat en dat de schijfformattering daarna wordt geconverteerd in FAT32 als u deze functie inschakelt. Zo ook, als uw USB harde schijf defecten vertoont, kunt u de USB-schijf proberen formatteren. In de meeste situaties zal het formatteren van de USB-schijf de normale werking herstellen; hoewel, ALLE gegevens die opgeslagen zijn op de USB-schijf gaan in dit geval verloren.

Info:

Als “USB te langzaam” op het scherm verschijnt wanneer u een opname start, kunt u de opname proberen herstarten. Als dezelfde fout zich herhaalt, is het mogelijk dat uw USB-schijf niet conform is met de snelheidsvereisten.

Probeer een andere USB-schijf.

Mediabrowser menu

U kunt foto’s, muziek en filmbestanden afspelen die opgeslagen zijn op een USB-schijf door ze aan te sluiten op uw tv. Sluit een USB schijf aan op een van de USB ingangen op de zijkant van de tv. Druk op de

MENU

knop in de Media Browser modus voor toegang tot de foto, geluid en instellingen menu opties. Druk opnieuw op de

MENU

knop om dit scherm af te sluiten.

U kunt uw mediabrowser voorkeuren instellen met het

Instellingen menu.

Lus/Willekeurige weergave bediening

U kunt de weergave starten met

en

De tv speelt het volgende bestand af en speelt de lijst in een lus weer.

U kunt de weergave starten met

OK en inschakelen

U kunt de weergave starten met

en hetzelfde bestand wordt in een lus afgespeeld (herhalen).

het bestand wordt afgespeeld in willekeurige volgorde.

Nederlands

- 155 -

TV menukenmerken en functies

Beeldmenu inhoud

Modus

Contrast

Helderheid

Beeldscherpte

Kleur

Power Save modus

Achtergrondverlichting

(optioneel)

Ruisonderdrukking

U kunt de beeldmodus wijzigen naargelang uw voorkeuren of vereisten. De beeldmodus kan worden ingesteld op een van deze opties:

Cinema

,

Spel

Dynamisch

en

Natuurlijk

.

Stelt het contrastniveau van het scherm in.

Om de helderheid van het scherm in te stellen.

Om de scherpte van de objecten op het scherm in te stellen.

Stelt de kleurverzadiging in.

Om de Power Save modus in te stellen als Eco, Beeld uit en Uitgeschakeld.

(Als de modus ingesteld is op Dynamisch wordt de Power Save modus automatisch uitgeschakeld).

Deze instelling bestuurt de achtergrondverlichting. De achtergrondverlichting functie is niet actief wanneer de Power Save modus ingeschakeld is op Eco. De achtergrondverlichting mag niet ingeschakeld zijn in de VGA of mediabrowser modus of wanneer de beeldmodus ingesteld is op Spel.

Indien het uitzendsignaal zwak is en het beeld ruis bevat, kunt u de

Ruisreductie

instelling gebruiken om de hoeveelheid ruis te onderdrukken.

Geavanceerde instellingen

Dynamisch contrast

U kunt de Dynamische contrastverhouding instellen op de gewenste waarde.

Kleurtemp

Stelt de kleurtemperatuur in.

Beeld scherpstellen

Stelt de gewenste beeldgrootte in op basis van het beeldzoom menu.

Opmerking

: Automatisch (Enkel beschikbaar in Scartmodus met SCART PIN8 hoogspanning/laagspanning omschakeling)

Filmmodus

Films worden aan een ander aantal frames per seconde opgenomen dan normale televisieprogramma's. Schakel deze functie aan wanneer u films bekijkt om de snel bewegende scènes duidelijk weer te geven.

Huidtoon

Kleurverschuiving

RGB verhoging

De huidtoon kan worden gewijzigd tussen -5 en 5.

Met deze optie kunt u de kleurverschuiving aanpassen naar groen of naar rood.

U kunt de kleurtemperatuurwaarden configureren met de RGB verhoging functie.

Resetten

Om het beeldformaat terug op de fabrieksmatige standaardinstelling te zetten.

(Behalve Spelmodus)

Automatisch positioneren (in PC modus)

Optimaliseert het scherm automatisch. Druk op OK om te selecteren.

H positie (in PC-modus)

Dit item verschuift het beeld horizontaal naar de rechter of linkerzijde van het scherm.

V positie (in PC-modus)

Dit item verschuift het beeld verticaal naar de boven of onderzijde van het scherm.

Pixelfrequentie (in PCmodus)

Dit corrigeert de storingen die zich voordoen als verticale banden in presentaties met een hoog aantal pixels zoals rekenbladen, paragrafen of tekst in kleinere lettertypen.

Fase (in PC mode)

Afhankelijk van de resolutie en de scanfrequentie die u instelt op het TV toestel kan een onzuiver beeld op het scherm verschijnen. In dat geval kunt u deze functie gebruiken om een zuiver beeld te ontvangen via de proefondervindelijke methode.

In VGA (pc)-modus, zijn sommige opties in het menu Beeld niet beschikbaar. In plaats daarvan worden in pcmodus de VGA-modusinstellingen toegevoegd aan Beeldinstelling.

Nederlands

- 156 -

TV menukenmerken en functies

Geluidsmenu inhoud

Volume

Past het volumeniveau aan.

Equalizer

Selecteert de equalizer modus. Aangepaste instellingen kunnen enkel in de gebruiker modus worden uitgevoerd.

Balans

Koptelefoon

Deze instelling wordt gebruikt om de linkse of rechtse luidspreker meer te benadrukken.

Stelt het geluidsvolume van de hoofdtelefoon in.

Geluidsmodus

U kunt een geluidsmodus selecteren. (als het geselecteerde kanaal dit ondersteunt).

AVL (Automatische volumebeperking)

Digitale uitgang

Deze functie stelt het geluid in om een vast uitvoerniveau te bereiken tussen programma's.

Om het type van digitale audio uitgang in te stellen.

Instellingen Menu Inhoud

Voorwaardelijke toegang

Bestuurt modules met voorwaardelijke toegang indien aanwezig.

Taal

Ouderlijk

Configureert de taalinstellingen (kan wijzigen naargelang het geselecteerde land). De Voorkeur en huidige instellingen zijn beschikbaar. Deze instellingen kunnen worden veranderd wanneer de uitzender dit ondersteunt.

Voer het correcte wachtwoord in om de ouderlijke instellingen te wijzigen. U kunt de menuvergrendeling, maturiteitsvergrendeling (kan wijzigen naargelang het geselecteerde land) en het kinderslot in dit menu eenvoudig aanpassen. U kunt ook een nieuw pin-nummer instellen.

Timers

Stelt de slaaptimer in om de tv uit te schakelen na een bepaalde periode. Stelt de timers in voor bepaalde programma's. (USB opname)

Opnameconfiguratie

Geeft het opname configuratiemenu weer (USB-aansluiting vereist)

Datum/tijd

Stelt datum en tijd in

Bronnen

Activeert of deactiveert bepaalde bronopties.

Andere instellingen: Geeft de andere instellingsopties voor het tv-toestel weer:

Menu time-out

Gecodeerde kanalen scannen

Om de time-out voor menuschermen te wijzigen.

Wanneer deze instelling is ingeschakeld, zal het zoekproces ook de gecodeerde kanalen vinden.

Blauwe achtergrond

Activeert of deactiveert het blauwe achtergrondsysteem wanneer het signaal zwak of niet aanwezig is.

Bijwerking van software

Applicatie versie

Hardhorenden

Om zeker te zijn dat uw TV steeds de meest recente firmware bevat.

Geeft de applicatie versie.

Schakelt iedere speciale functie in die wordt verzonden door de uitzender.

Nederlands

- 157 -

TV menukenmerken en functies

Geluid beschrijving

Auto tv uit

Stand-by Zoeken

(optioneel)

Opslagmodus

Audiobeschrijving verwijst naar een bijkomende verhaaltrack voor blinden en slechtziende kijkers van visuele media, inclusief televisie en films. U kunt deze functie gebruiken, enkel als de uitzender die bijkomende verhaaltracks ondersteunt.

Opmerking: Het is mogelijk dat de audio beschrijving geluidsfunctie niet beschikbaar is in de opname of time shifting modus.

U kunt de time-out waarde instellen als automatisch uit. Wanneer de time-out waarde wordt bereikt en de Tv gedurende de geselecteerde tijdsduur niet wordt bediend, schakelt de tv over op de stand-by modus.

Als Stand-by zoeken is ingesteld op Aan wanneer de TV in stand-by modus staat, worden de beschikbare uitzendingen gezocht. Als de TV nieuwe of ontbrekende uitzendingen vindt, verschijnt een scherm met de vraag of u deze wijzigingen al of niet wilt uitvoeren. De zenderlijst wordt bijgewerkt en gewijzigd na deze procedure.

Als u de tv tentoonstelt in een winkel kunt u deze modus inschakelen. Wanneer de winkelmodus ingeschakeld is, is het mogelijk dat sommige items in het tv-menu niet beschikbaar zijn.

Inschakelmodus

Deze instelling configureert de inschakelmodus voorkeur.

Installeer de menu-inhoud en stem opnieuw af

Automatische zenderscan (opnieuw afstemmen)

(indien beschikbaar)

Geeft automatisch afstemmingsopties weer. Digitaal aards: Zoekt antenne DVBzenders en slaat ze op. Digitale kabel: Zoekt kabel DVB-zenders en slaat ze op.

Analoog: Zoekt analoge stations en slaagt ze op. Digitaal aards & analoog: Zoekt zowel analoge antenne DVB en analoge zenders en slaat ze op. Digitaal aards & analoog: Zoekt zowel analoge kabel DVB en analoge zenders en slaat ze op.

Handmatige kanaalscan

Deze functie kan worden gebruikt voor het opslagen van rechtstreekse uitzendingen.

Netwerk zenderscan

Zoekt de gekoppelde zenders in het uitzendsysteem.

Analoge fijnafstemmen

Eerste ingebruikneming

U kunt deze instelling gebruiken om analoge zenders fijn af te stemmen. Deze functie is niet beschikbaar indien er geen analoge zenders opgeslagen zijn.

Verwijdert alle opgeslagen zenders en instellingen, voert een reset uit van de tv naar de fabrieksinstellingen.

Algemene tv-bediening

Het gebruik van de zenderlijst

Het tv-toestel sorteert alle opgeslagen zenders in een zenderlijst. Aan de hand van de opties van de zenderlijst, kunt u deze zenderlijst bewerken, uw favoriete kanalen instellen of de actieve kanalen selecteren die u wenst op te nemen in de lijst.

Ouderlijk toezicht instellingen configureren

Om te vermijden dat bepaalde programma's toegankelijk zouden zijn, kunnen bepaalde kanalen en menu worden vergrendeld aan de hand van het besturingssysteem voor ouderlijk toezicht.

Om de menuopties voor ouderlijk toezicht weer te geven, dient u een pin-nummer in te voeren. Het standaard

PIN-nummer ingesteld in de fabriek is

0000

. Als u het correcte pin-nummer invoert, verschijnt het ouderlijke instellingenmenu.

Menu blokkeren (optioneel)

: Deze functie vergrendelt of ontgrendeld de toegang tot het menu.

Kinderslot (optioneel)

: Als dit ingesteld is, wordt informatie over leeftijdsbeperking ingewonnen bij de zender, en indien het desbetreffende leeftijdsniveau is uitgeschakeld, worden het beeld en het geluid niet weergegeven.

Nederlands

- 158 -

Kinderslot (optioneel)

: Als het kinderslot is ingesteld, kan de TV enkel worden bediend met de afstandsbediening. In dat geval werken de toetsen van het configuratiepaneel niet.

PIN instellen

: Om een nieuw pin-nummer vast te leggen.

De standaard PIN-code kan wijzigen naargelang het geselecteerde land.

Als u wordt gevraagd een PIN-code in te voeren om een menu-optie kunt u een van de volgende codes gebruiken:

4725

,

0000

of

1234

.

Elektronische zendergids (EZG)

Een aantal, maar niet alle, zenders versturen informatie over de huidige en volgende programma’s.

Druk op de

EPG

toets om het

EPG

menu weer te geven.

Rode toets (Vorige dag):

Geeft de programma’s weer van de vorige dag.

Groene toets (Volgende dag):

Geeft de programma’s weer van de volgende dag.

Gele toets (Zoom)

: Breidt de zenderinformatie uit.

Blauwe toets (Filter):

Geeft filteropties weer.

ONDERTITELING:

Druk op de

ONDERTITELING

toets om het menu Genre selecteren weer te geven.

Gebruik deze functie om de zendergids databank te doorzoeken in overeenstemming met het genre. De beschikbare informatie in de programmagids wordt doorzocht en de resultaten die overeenstemmen met uw criteria verschijnen in een lijst.

İ (INFO):

Geeft in detail informatie weer van het geselecteerde programma.

Numerieke toetsen (Springen)

: Springt naar de voorkeurzender rechtstreeks via de numerieke toetsen.

OK:

Geeft zenderopties weer.

(Zoeken):

Geeft “

Gids zoeken”

menu weer.

(Nu)

: Geeft de huidige zender weer.

(OPNEMEN):

De TV start de opname van het geselecteerde programma. U kunt de toets opnieuw indrukken om de opname te stoppen.

P+P- :

Meer gebeurtenisinformatie

BELANGRIJK

: Sluit een USB-schijf aan op uw tv terwijl de tv ingeschakeld is. Daarna moet u de TV inschakelen en de opnamefunctie inschakelen.

Opmerking

: Schakelen naar een andere uitzending of bron is niet beschikbaar tijdens de opname.

Zender opties

In het

EPG

menu drukt u op de

OK

toets om naar het

Gebeurtenis opties

menu te gaan.

Kanaal selecteren

In het

EPG

-menu kunt u met deze optie overschakelen naar de geselecteerde zender.

Opnemen / Opnametimer verwijderen

Nadat u een programma hebt geselecteerd in het

EPG

menu drukt u op de

OK

knop. Selecteer de

"

Opnemen

" optie en druk op de

OK

toets Na deze bewerking wordt een opname ingesteld voor het geselecteerde programma.

Om een reeds ingestelde opname te annuleren, markeert u dat programma en u drukt op de

OK

toets en u selecteert de optie “

Opn. Timer

”. De opname wordt geannuleerd.

Timer instellen / Timer verwijderen

Nadat u een programma hebt geselecteerd in het

EPG

menu drukt u op de

OK

knop. Selecteer de "

Timer instellen op gebeurtenis

" optie en druk op de

OK

toets U kunt een timer instellen voor programma’s in de toekomst. Om een reeds ingestelde wekker annuleren, markeert u dat programma en u drukt op de

OK

toets. Daarna selecteert u de "

Timer verwijderen

"optie. De timer wordt geannuleerd.

Opmerking

: Het is niet mogelijk twee zenders gelijktijdig op te nemen.

Software upgrade

Uw tv kan automatisch zoeken en bijwerken via het

Antenne/Kabelsignaal.

Software upgrade zoeken via gebruikersinterface

Navigeer eenvoudig naar uw hoofdmenu. Selecteer

Instellingen

en selecteer

Overige instellingen

menu. In het

Overige instellingen

menu navigeert u naar het

Software upgrade

item en u drukt op de

OK

toets om te controleren of er een nieuwe software upgrade beschikbaar is.

3) AM zoeken en upgrade modus

Wanneer de tv aangesloten is op een antennesignaal.

Als Automatisch scannen is ingeschakeld in het

Upgrade opties menu schakelt de TV in om

03:00 en zoek zenders voor een nieuwe software upgrade. Indien nieuwe software wordt gevonden en gedownload, opent de TV de volgende maal met de nieuwe software versie.

Opmerking:

Als de tv niet inschakelt na de upgrade moet u de stekker van de tv 2 minuten uit het stopcontact verwijderen en opnieuw invoeren.

Nederlands

- 159 -

Probleemoplossen & tips

De tv schakelt niet in

Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact is gevoerd. Het is mogelijk dat de batterijen in de afstandsbediening leeg zijn. Druk op de powerknop van de Tv.

Zwakke beeldkwaliteit

• Hebt u het verkeerde tv-systeem geselecteerd?

• Een laag signaalniveau kan een beeldvervorming veroorzaken. Controleer de antennetoegang.

• Controleer of u de correcte kanaalfrequentie hebt ingevoerd als u een handmatige afstemming hebt uitgevoerd.

• De beeldkwaliteit kan verminderen wanneer twee randapparaten gelijktijdig aangesloten zijn op de tv. In dat geval kunt u een van beide apparaten loskoppelen.

Geen beeld

• Geen beeld betekent dat uw TV geen uitzending ontvangt. Hebt u de juiste knoppen van de afstandsbediening geselecteerd? Probeer het opnieuw. Zorg er ook voor dat de correcte invoerbron geselecteerd werd.

• Is de antenne correct aangesloten?

• Is de antennekabel beschadigd?

• Werden de correcte stekkers gebruikt voor de aansluiting van de antenne?

• Indien u twijfelt, neemt u contact op met de verdeler.

Geen geluid

• Werd het geluid van de TV gedempt? Om het geluid dempen te annuleren, drukt u op de “ ” knop of u verhoogt het volume.

• Het geluid komt slechts uit een van de luidsprekers.

Is de balans ingesteld op een uiteinde? Raadpleeg het Geluidsmenu.

Afstandsbediening – werkt niet

• Het is mogelijk dat de batterijen leeg zijn. Batterijen vervangen.

Invoerbronnen – kunnen niet worden geselecteerd

• Indien u geen invoerbronnen kunt selecteren, is het mogelijk dat het toestel niet is aangesloten. zo niet

• Controleer de AV-kabels en verbindingen als u geprobeerd hebt een toestel aan te sluiten.

Opname niet beschikbaar

Om een programma op te nemen, moet u eerst een USB-schijf aansluiten op uw TV terwijl de TV is uitgeschakeld. Daarna moet u de TV inschakelen en de opnamefunctie inschakelen. Als u geen opname kunt uitvoeren, kunt u de TV proberen uitschakelen en daarna het USB toestel

USB te langzaam

Als “USB te langzaam” op het scherm verschijnt wanneer u een opname start, kunt u de opname proberen herstarten. Als dezelfde fout zich herhaalt, is het mogelijk dat uw USB-schijf niet conform is met de snelheidsvereisten. Probeer een andere USB-schijf.

Nederlands

- 160 -

PC-invoer normale weergavemodi

Onderstaande tabel is een illustratie van een aantal van de normale video schermmodi. Het is mogelijk dat uw TV niet alle resoluties ondersteunt. Uw TV ondersteunt tot 1920x1080.

Inhoudsopgave Resolutie

8

9

6

7

10

3

4

1

2

5

11

1024x768

1280x768

1360x768

800x600

800x600

1024x768

1280x1024

1280x960

1400x1050

1600x1200

1920x1080

Frequentie

60 Hz

60 Hz

60 Hz

56 Hz

60 Hz

66 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

AV en HDMI- signaal compatibiliteit

Bron

EXT

(SCART )

Zijde AV

PC/

YPbPr

HDMI1

Ondersteunde signalen

PAL 50/60

NTSC 60

RGB 50

RGB 60

PAL 50/60

NTSC 60

480I, 480P 60Hz

576I, 576P 50Hz

720P 50Hz,60Hz

1080I

1080P

50Hz,60Hz

50Hz,60Hz

480I 60Hz

480P 60Hz

576I, 576P 50Hz

720P

1080I

50Hz,60Hz

50Hz,60Hz

1080P

24Hz, 25Hz

30Hz, 50Hz,

60Hz

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Beschikbaar

O

O

O

(X: Niet beschikbaar, O: Beschikbaar)

In bepaalde gevallen kan een signaal op de tv incorrect worden weergegeven. Het probleem kan een onverenigbaarheid zijn met de standaarden van het brontoestel (DVD, set-top-box, etc.).

Indien een dergelijk probleem zich voordoet, neemt u contact op met uw verdeler en de fabrikant van het bronmateriaal.

Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-modus

Media Bestandsextensie

Video

Indeling

Film

mpg, mpeg vob mp4 mkv avi flv

MPEG1, MPEG2

MPEG2

MPEG4, Xvid , H.264

H.264, MPEG4,VC-1

MPEG2, MPEG4, Xvid ,

H.264

H.264/VP6/Sorenson

Muziek

Photo

Ondertiteling

3gp wmv,asf

.mp3

.jpg .jpeg

.

.bmp

.sub .srt

MPEG4, H.264

MPEG4 , VC-1

-

-

-

Basislijn JPEG

Progressieve JPEG

Audio

Opmerkingen

(Maximum resolutie/Bitrate etc.)

MPEG1: 768x576 @30P

MPEG2:1920x1080 @ 30P

1920x1080 @ 30P

H.264/VP6:1920x1080 @ 30P

Sorenson: 352x288 @30P

1920x1080 @ 30P

MPEG 1 Layer

1 / 2 (MP3)

-

-

-

-

1920x1080 @ 30P

32Kbps ~ 320Kbps(Bit rate)32K,

44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K

Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Sampling rate) max WxH = 17000x10000

4147200bytes max WxH = 4000x4000

3840000bytes max BxH = 5760x4096

3840000bytes

-

Nederlands

- 161 -

DVD modus

Veiligheidsinformatie

LET OP!

DVD Player is een klasse 1 laser product. Dit product gebruikt een zichtbare laser. Deze laser kan schade toebrengen als hij direct in de ogen wordt gericht. Let er op dat u de speler correct gebruikt zoals in deze handleiding wordt beschreven.

Over de reiniging van de schijven

• Alvorens de schijf af te spelen, dient u de schijf te reinigen met een schone doek Veeg de schijfschoon vanaf het midden naar buiten.

KLASSE 1

LASER PRODUCT

RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN

Het bliksemflits met pijlpunt symbool binnen een gelijke driehoek dient om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet geïsoleerd “gevaarlijk voltage” in de behuizing van een product die voldoende sterk kan zijn om een risico op elektrische schokken in te houden.

Het uitroepteken in een gelijke driehoek dient om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de begeleidende documentatie van het apparaat.

Opmerkingen Over De Schijven

Over de behandeling van de schijven

• Om de schijf schoon te houden, dient u de schijf bij de rand vast te pakken. Raak het oppervlak niet aan.

• Plak geen papier of plakband op de schijf.

• Als er lijm of een vergelijkbare stof op de schijf zit, verwijder deze dan volledig alvorens de schijf te gebruiken.

• Maak geen gebruik van oplosmiddelen zoals benzine, thinner, commercieel beschikbare reinigingsmiddelen of antistatische spray die bedoeld is voor vinyl LP’s.

Licentiemededeling

• Dit product bevat copyright beschermde technologie die beschermd wordt door V.S patenten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie moet worden toegelaten door Rovi Corporation, en is uitsluitend bedoeld voor weergave thuis of op andere beperkte locaties, tenzij anders toegelaten door

Rovi Corporation. Terugwerkend ontwikkelen en construeren of ontmanteling is verboden.

Hoe een DVD bekijken

Bij het plaatsen van een schijf in de lader, moet het label van de schijf naar boven gericht zijn:

• De schijf nooit blootstellen aan direct zonlicht of warmtebronnen zoals warme luchtleidingen. De

• schijf ook nooit achterlaten in een geparkeerde wagen in direct zonlicht. De temperatuur kan namelijk aanzienlijk stijgen en de schijf kan beschadigd worden.

Na het afspelen van de schijf, dient u de schijf in het bijbehorende doosje op te bergen.

Wanneer het Tv-toestel is ingeschakeld, schakel eerst naar DVD-bron door gebruik van de toets

SOURCE

op de afstandsbediening. Druk op

Afspelen

op de afstandsbediening, of druk op Play op het frontpaneel.

Er is geen schijf in de lader, plaats eerst een DVD en druk op Afspelen.

Opmerking

: Als u overschakelt naar een andere bron door de

SOURCE

, of

P+/P-

toetsen in te drukken op de afstandsbediening wordt de dvd-weergave automatisch gepauzeerd. U moet

AFSPELEN indrukken en de weergave handmatig hervatten wanneer u overschakelt naar de dvd-modus.

Nederlands

- 162 -

Toetsen Configuratiescherm DVD

A. Schijflader

B. Weergeven/Pauzeren

Speelt af/pauzeert de schijf. Wanneer het Dvd-menu (hoofdmenu) actief is, werkt deze toets als de “selecteertoets” (selecteert een gemarkeerd item in het menu) als dit door de schijf wordt toegelaten.

E. Stoppen/Uitwerpen

Stopt het afspelen van schijven / Uitwerpen of Laden van de schijf Opmerking:

• U kunt de schijf niet via de afstandsbediening uitwerpen.

• Tijdens het afspelen van een bestand, druk driemaal op de toets STOP om uit te werpen.

Overzicht van de afstandsbediening

1.

Stand-by

2.

Numerieke toetsen

3.

Terugkeren/terug

4.

Taalselectie

5.

Tijd weergeven / DVD menu

6.

Helder

7.

Stop (in Media Browser-videomodus)

8.

Geen functie

9.

Snel terug

10.

Snel vooruit

11.

Info

12.

Zoom

13.

Herhalen

14.

Master segment

15.

Menu

16.

Titel

17.

OK / Selecteer

18.

Navigatietoetsen

19.

Ondertiteling

20.

Camerastandpunt

21.

Zoekmodus

22.

Afspelen (in Media Browser-videomodus)

23.

Pauzeren

24.

Volgende

25.

Skip vorige

Opmerking

: Toetsen niet aangeduid met een cijfer zijn niet actief in de dvd-modus in de DVD-modus.

RETURN

INFO

SLEEP SCREEN SOURCE PRESETS

MENU

FAV

LANG.

SUBTITLE

EPG

Nederlands

- 163 -

Dvd-bedieningstoetsen

U kunt de Dvd, film-Cd, muziek of foto-Cd inhoud bewerken met de correcte toetsen op uw afstandsbediening.

Hieronder ziet u de belangrijkste functies van vaak gebruikte toetsen op de afstandsbediening.

Toetsen EEN DVD

AFSPELEN

Afspelen

Film afspelen

Afspelen

Weergave van afbeeldingen

Afspelen

Muziekweergave

Afspelen

Pauzeren

Stop

Pauzeren

Stop

Pauzeren

Stop

Pauzeren

Stop

/

Achterwaarts/ voorwaarts overslaan

Achterwaarts/ voorwaarts overslaan

Vorige/volgende Vorige/volgende

Verschuift het ingezoomde beeld naar links of rechts (indien beschikbaar)

/

/

/

ANGLE

Wijst op een menu-item/ Verschuift het ingezoomde beeld naar onder of naar boven (indien beschikbaar)

Snel vooruit spoelen / Snel terugspoelen

X Geeft de scène weer vanuit verschillende camerastandpunten

(indien beschikbaar)

Wijzigt het dia-effect

(afhankelijk van de inhoud)

Wist het cijfer (indien beschikbaar).

Geeft de tijd weer / Geeft het hoofd set-upmenu weer

C

SCHERM

(DISPLAY)

INFO

TAAL

MENU

OK / SELECT

REPEAT

RETURN

ROOT

ZOEKEN MODUS *

ONDERTITELING

TITLE

MENU

Tijd tellermodus selectie (tijdens het afspelen). Druk herhaaldelijk tussen modi.

Auto-taal X X

Geeft het Tv-menu weer.

Enter/Weergeven/Afspelen

Geeft schijfmenu weer (indien beschikbaar)

Geeft de herhaalopties weer.

Keert terug naar het vorige menu (indien beschikbaar).

Keert terug naar het hoofdmenu (indien beschikbaar).

Rechtstreekse selectie van scènes of tijd

Ondertiteling aan-uit. Druk herhaaldelijk om te schakelen tussen ondertitelingopties.

Geeft schijfmenu weer (indien beschikbaar)

Selecteert het gewenste bestand.

X

X

Selecteert het gewenste bestand.

X

X

Zoomt de foto in. Druk herhaaldelijk om te schakelen tussen zoomopties.

Andere functies – Toetsencombinaties (tijdens de weergave)

+

Langzaam voorwaarts

( + ) +

Stelt de snelheid in van het langzaam vooruitspoelen

+

Stelt de snelheid in voor het snel vooruitspoelen

+

Stelt de snelheid in voor het snel terugspoelen

+

Bevestigt de stoppen opdracht

+

Druk herhaaldelijk op om handmatig vooruit te spoelen.

(*) U kunt overschakelen naar de titel door rechtstreeks op de numerieke toetsen in te drukken. U moet 0 indrukken en daarna een cijfertoets om de numerieke titels in te schakelen (

voorbeeld:

om 5 te selecteren, drukt u op 0 en daarna op 5).

Nederlands

- 164 -

Algemeen afspelen

Basisweergave

1.

Druk op de aan/uit toets.

2.

Breng een Cd in de lader in.

De schijf wordt automatisch geladen en het afspelen begint automatisch als de schijf geen menu’s heeft.

Na een paar seconden kan er een menu verschijnen op het TV scherm of de film kan onmiddellijk beginnen na de introductie van de filmonderneming.Dit is afhankelijk van de inhoud van de schijf en kan dus variëren.

Opmerking

: Stappen 3 en 4 zijn uitsluitend beschikbaar indien een menu werd opgeslagen op de schijf.

3.

Druk op “ ” / “ ” / / of de cijfertoets(en) om de gewenst titel te selecteren.

4.

Druk op OK.

De geselecteerde onderdelen worden nu afgespeeld.

Het afgespeelde item kan een film zijn, een stil beeld of een andere submenu afhankelijk van de schijf.

Voor uw informatie:

Als een actie van een toets verboden is, verschijnt het

" " symbool.

Opmerkingen bij het Afspelen:

1.

U zal geen geluid horen tijdens snel vooruit of terugspoelen.

2.

U zult geen geluid horen tijdens de langzame weergave.

3.

De functie vertraagd afspelen achteruit is niet beschikbaar.

4.

In sommige gevallen wordt de ondertitelingstaal niet onmiddellijk in de geselecteerde ondertitelingstaal veranderd.

5.

Als de gewenste taal niet geselecteerd wordt ook al drukt u meerdere malen op de knop, dan betekent dat dat de taal niet beschikbaar is op de schijf.

6.

Als de speler opnieuw opgestart wordt of de schijf wordt verwisseld, dan verandert de ondertitelingselectie automatisch naar de oorspronkelijke instellingen.

7.

Als er een taal wordt geselecteerd en deze taal is niet ondersteund door de schijf, dan wordt de ondertitelingstaal automatisch de favoriete taal op de schijf.

8.

Normaal gesproken werkt deze functie in een bepaalde volgorde, d.w.z. dat u de ondertiteling kunt stopzetten door meerdere malen op deze knop te drukken totdat ”Ondertiteling Uit” op het scherm verschijnt.

9.

Als de speler opnieuw opgestart wordt of de schijf wordt verwijderd, schakelt de taal automatisch over naar de oorspronkelijke instellingen. Als deze taal niet op de schijf staat, dan wordt alleen de beschikbare taal op de schijf weergegeven.

10.

Sommige Dvd's hebben geen hoofd en/of titel menu's.

11.

De functie beelden achteruit is niet beschikbaar.

12.

Voor uw comfort:

Indien u een poging doet een getal in te toetsen dat groter is dan de totale tijdsduur van de huidige titel verdwijnt het zoekveld en de boodschap “ “

Input Invalid” verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm.

13.

Slide Show is uitgeschakeld als de ZOOM modus actief is.

DVD probleemoplossen

De beeldkwaliteit is slecht (DVD)

• Zorg ervoor dat het oppervlak van de DVD schijf niet beschadigd is. (Krassen, vingerafdrukken, etc.)

• Reinig de DVD en probeer opnieuw.

Zie de instructies in de handleiding van uw schijf over hoe uw schijf correct schoon te maken.

• Verifieer of de DVD in de schijflade ligt met het label naar boven

• Een vochtige DVD of condensatie kunnen het toestel beïnvloeden. Wacht 1 tot 2 uren in stand-by om het toestel te laten drogen.

De schijf wordt niet afgespeeld

• Er is geen schijf in het toestel.

Plaats een schijf in de lader.

• De schijf is op onjuiste wijze geladen.

Verifieer of de DVD in de schijflade ligt met het label naar boven

• Incorrect schijftype. De machine kan geen cdroms, etc. afspelen. De regiocode van de dvd moet overeenstemmen met de speler.

Verkeerde OSD-taal

• Selecteer de taal in het setup menu.

• De taal voor het geluid of de ondertiteling van een

DVD kan niet veranderd worden.

• Er werden geen meertalige audio en/of ondertitelingen op de DVD opgenomen.

• Probeer het geluid of de ondertitels te wijzigen in het titelmenu van de DVD. Bepaalde DVD’s laten de gebruiker niet toe deze instellingen te wijzigen zonder het menu van de schijf te gebruiken.

• Deze functies zijn niet beschikbaar op de DVD.

Geen beeld

• Hebt u op de juiste knoppen van de afstandsbediening gedrukt? Probeer het opnieuw.

Geen geluid

• Controleer of het volume op een hoorbaar niveau staat.

Nederlands

- 165 -

• Controleer of u het geluid niet per ongeluk heeft uitgeschakeld.

Vervormd geluid

• Controleer of de bijbehorende instelling voor de luistermodus juist is.

Als er niets werkt

Indien u bovenstaande oplossingen geprobeerd hebt en niets lijkt te werken, kan u proberen de DVD speler uit te schakelen en opnieuw aan te schakelen.

Als het niet zou werken, neemt u contact op met de leverancier of reparateur van de TV-DVD. Probeer nooit een kapotte TV-DVD speler zelf te repareren.

Nederlands

- 166 -

Opmerkingen over de schijven

Schijftypes

(Logo’s)

Opslaan

Soorten

Speler

Lengte

DVD

Audio

+

Video

12 cm

AUDIO-CD

MP3-CD

Audio 12 cm

Audio

(xxxx.mp3)

12 cm

AFBEELDINGEN

Video

(stilstaand beeld)

12 cm

Max.

Afspeeltijd

Eigenschappen

Enkel zijdig; 240 min

Dubbel zijdig; 480 min

74 min.

Het hang af van de MP3 kwaliteit

• DVD heeft een fantastisch geluid en video door het Dolby Digital en MPEG

-2 systeem.

• Verschillende scherm- en geluidsfuncties.

kunnen eenvoudig geselecteerd worden via het menu op het scherm.

• Een LP wordt opgenomen als een analoog signaal met meer vervorming.

CD is recorded as a Digital Signal with better audio quality, Iess distortion and less deterioration of audio quality over time.

• MP3 wordt opgenomen als een digitaal signaal met een betere geluidskwaliteit, minder vervorming en de geluidskwaliteit gaat minder snel achteruit na verloop van tijd.

Het hang af van de JPEG kwaliteit

• JPEG is opgeslagen als digitaal signaal met een betere beeldkwaliteit na verloop van tijd.

Voor een correcte werking mag u uitsluitend 12cm disks gebruiken.

Specificaties

Soorten ondersteunde schijven

Videotype

Soort Audio

Geluidsuitgang

DVD:

SS/SL 4.7” (DVD-5)

SS/DL 4.7” (DVD-9)

DS/SL 4.7” (DVD-10)

DS/DL 4.7” (DVD-18)

CD-DA

CD-R

CD-RW

MP-3/JPEG

MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG -1 ondersteund)

Full-Screen Videodisplay van 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels

50 en 60 Hz beeldverhoudingen (PAL-NTSC)

Digital bit-stream processing rate tot 108 Mbits/sec

Lijnresolutie meer dan 500 lijnen.

MPEG Multichannel Decoding

LPCM

Analoge Outputs:

24 bit /48, 44.1kHz down-sampling DAC

Nederlands

- 167 -

Table des matières

Consignes de sécurité ........................................190

Mise en route ......................................................191

Notifications & Caractéristiques & Accessoires

..191

Fonctions ............................................................191

Boutons de commande du téléviseur

.................191

Branchez le câble d'alimentation

.......................192

Télécommande

..................................................193

Connexions (Connections) .................................194

Menu Navigateur Média

.....................................197

Options et fonctions du menu TV .......................198

Fonctionnement général de la TV

......................200

Utilisation de la liste de chaînes

.........................200

Configuration des paramètres parentaux

...........200

Guide électronique des programmes (EPG)

......201

Mise à jour du logiciel

.........................................201

Résolution des problèmes et astuces

.................202

Modes d’affichage typiques d’une entrée de PC

203

Formats de fichier pris en charge pour le mode

USB ....................................................................203

Compatibilité des signaux AV et HDMI

..............203

Mode DVD

..........................................................204

Remarques sur les disques

................................204

Notification de licence

.........................................204

Comment Regarder un DVD

..............................204

Boutons du panneau de contrôle du DVD

..........205

Vue d’ensemble de la télécommande

................205

Lecture générale

.................................................207

Dépannage du DVD

...........................................207

Disques Compatibles

..........................................209

Spécifications

.....................................................209

Français

- 189 -

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

RISQUE D’ELECTROCUTION

NE PAS OUVRIR

ATTENTION:

TPOUR EVITER TOUT RISQUE D’ELECTROCUTION,

NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE. (OU LE ARRIÈRE).

L’ENTRETIEN DES PIÈCES INTERNES EST

INTERDIT AUX UTILISATEURS. VEUILLEZ CONFIER

L’ENTRETIEN A UN PERSONNEL QUALIFIE.

Le fait de faire fonctionner votre téléviseur TV dans des conditions ambiantes extrêmes peut l’endommager.

Si la tempête ou les éclairs surviennent ou si la

TV ne sera pas utilisée pendant un bon bout de temps, (si par exemple vous partez en vacances) veuillez débrancher l’appareil de l’alimentation secteur. La prise d’alimentation est utilisée pour débrancher le téléviseur de l’alimentation secteur et doit donc rester facilement opérable.

Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle

équilatéral a pour fonction d’alerter l’utilisateur de la présence d’instructions importantes pour le bon fonctionnement et l’entretien (maintenance) dans la documentation fournie avec l’appareil.

Remarque:

Veuillez suivre les instructions qui s’affichent à l’écran en ce qui concerne l’activation des fonctionnalités connexes.

I M P O R TA N T - Ve u i l l e z l i r e complètement ces consignes avant d'installer ou d'utiliser votre TV

AVERTISSEMENT : Ne jamais permettre aux personnes (y compris les enfants) souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales et / ou manquant de connaissances appropriées, d’utiliser un appareil électrique sans être encadrées par une autre personne responsable de leur sécurité!

• Pour la ventilation, laissez un espace d’au moins 10 cm autour du poste.

N'obstruez pas

les trous de ventilation.

Évitez

de placer le téléviseur sur des pentes ou surfaces instable, car il pourrait basculer.

• Utilisez cet appareil sous des climats modérés.

• Le cordon d'alimentation doit être facilement accessible.

Évitez

de placer le téléviseur ou le coffre, etc. sur le cordon d'alimentation. Un cordon ou une prise de raccordement endommagé(e) peut causer un incendie ou vous infliger une décharge

électrique. Manipulez le cordon en utilisant la prise,

ne

débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon. Ne touchez jamais le cordon/la prise d’alimentation avec des mains humides, car cela pourrait causer un court-circuit ou une commotion

électrique. Ne faites jamais de nœud sur le cordon et ne l'attachez pas à d'autres cordons. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié.

N'utilisez pas

cette

TV dans un environnement humide ou mouillé.

N'exposez pas la TV aux liquides. Si un liquide se déverse à l'intérieur du poste, débranchez-la TV et faites-la vérifier par un personnel qualifié avant de continuer à l’utiliser.

N’exposez pas

le téléviseur directement à la lumière solaire ou à des sources de chaleur.

• L’appareil ne doit pas être placé à côté des flammes nues ou à proximité des sources de grande chaleur

à l'instar d'un radiateur.

• Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et du casque peut provoquer une perte auditive.

• Assurez-vous qu’aucune source de flamme vive, telles que des bougies allumées, n'est placée sur le téléviseur.

• Pour éviter toute blessure, le téléviseur doit

être solidement fixé au mûr conformément aux instructions d'installation (si l'option est disponible).

• Occasionnellement, quelques pixels non actifs peuvent apparaître à l’écran comme un point fixe bleu, vert ou rouge. Veuillez noter que ceci n’affecte pas les performances de votre appareil. Veillez

à ne pas rayer l’écran avec les ongles ou autres objets durs.

• Avant de nettoyer, débranchez le poste TV de la prise murale. Nettoyez la TV avec un tissu doux et sec.

Avertissement

Risque de blessure grave ou de mort

R i s q u e d’électrocution.

Risque de tension dangereuse

Attention

Important !

Remarque

Risque de blessure ou de dommage matériel

B o n f o n c t i o n n e m e n t d u système

Notes supplémentaires relevées

Français

- 190 -

Notifications & Caractéristiques & Accessoires

Informations à caractère environnemental

Ce téléviseur est conçu pour consommer moins d’énergie afin de protéger l’environnement. Pour réduire effectivement votre consommation électrique, vous devez suivre les étapes ci-après :

Si vous réglez le mode d'économie d'énergie à

Eco

, la TV va passer en mode d'économie d'énergie. Le mode d'économie d'énergie se trouve au niveau du sous menu ‘Image‘ dans le menu principal. Sachez que les réglages de certaines images ne pourront pas

être accessibles pour modification.

Si l'option

Image désactivée

est sélectionnée,

“L'écran s'éteint pendant 3 secondes” puis un message s'affiche. Sélectionnez l’option

CONTINUER

et appuyez sur

OK

pour continuer. L'écran va immédiatement s'éteindre.

Veuillez mettre le téléviseur hors tension et le débrancher du secteur lorsque vous ne vous en servez pas. Cette bonne pratique vous permet aussi d’économiser de l’énergie.

Notifications de veille

1.

Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal d'entrée (par exemple une antenne ou une source

HDMI) pendant 5 minutes, il passe en veille.

Au prochain démarrage, le message suivant s'affichera :

“Mode veille en cas d'absence de signal”

Appuyez sur

OK

pour continuer.

2.

Si le téléviseur est allumé et reste inactif pendant un moment, il passe en mode veille. Au prochain démarrage, le message suivant s'affichera :

“Mode veille en cas d'absence de signal”

Appuyez sur

OK

pour continuer.

Fonctions

• Écran de couleur contrôlé à distance.

• TV numérique/par câble entièrement intégrée

(DVB-T/C).

• Les entrées HDMI sont réservées à un périphérique doté d’une prise HDMI.

• Entrée USB.

• Menu de paramétrage OSD.

• Prise péritel pour appareils externes (appareil vidéo, jeu vidéo, appareil audio, etc.)

• Système de son stéréo.

• Télétexte.

• Branchement du casque

• Système d’auto programmation.

• Réglage manuel.

• L’arrêt automatique après plus de six heures de temps

• Arrêt programmé.

• Verrouillage parental

• Coupure du son automatique quand il n’y a aucune transmission.

Lecture NTSC.

• AVL (Limitation Automatique du Volume)

• PLL (Recherche de Fréquence).

• Entrée PC.

• Plug&Play pour Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,

Windows 7.

Mode Jeux (en option)

Accessoires inclus.

• Télécommande

• Batteries : 2 x AAA

• Manuel d’utilisation

Boutons de commande du téléviseur le bouton de contrôle & Fonctionnement de TV

1.

Direction précédente

2.

Direction suivante

3.

Programme/Volume / AV / Veille sur commande de sélection

Le commutateur vous permet de contrôler les fonctions de volume/Programme/Source et activation du mode veille de votre téléviseur.

Pour changer le volume

: Augmentez le volume en appuyant sur le bouton Haut. Diminuez le volume en appuyant sur le bouton Bas.

Français

- 191 -

Pour changer de chaîne

: Appuyer sur la partie centrale du bouton pour faire apparaître à l'écran les informations sur le canal. Parcourrez les chaînes mémorisées en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

Pour modifier la source

: Appuyer deux fois sur la partie centrale du bouton pour faire apparaître à l'écran la liste de sources. Parcourrez les sources disponibles en appuyant sur le bouton Haut ou Bas.

Pour éteindre le téléviseur

: Appuyez au milieu du bouton Bas et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu’à ce que le téléviseur passe en mode Veille.

Insertion des piles dans la télécommande

Soulever le couvercle situé à l’arrière de la télécommande. Insérer deux piles

AAA

. S’assurer que les extrémités + et – des piles correspondent dans le compartiment de piles (respecter la bonne polarité).

Replacer le couvercle de la télécommande.

des appellations ou des appellations enregistrées de

HDMI Licensing LLC”

.

Informations applicables aux utilisateurs concernant la mise au rebut de l’ancien appareil et des piles

[Seulement Union européenne]

Ce symbole indique que l’équipement ne doit pas être

éliminé comme un déchet domestique. Si vous devez

éliminer le poste ou les piles, veuillez considérer les systèmes ou infrastructures de collecte pour un recyclage approprié.

Remarque : Le signe Pb situé sous le symbole des piles signale que la batterie en question contient du plomb.

Batterie

Branchez le câble d'alimentation

IMPORTANT

: Le téléviseur a été conçu uniquement pour fonctionner avec une prise de

220-240V AC,

50 Hz.

Après l'avoir sorti de son carton, laissez le téléviseur prendre la température de la pièce pendant quelques minutes avant de le connecter au secteur.

Branchez le câble d’alimentation à la prise secteur.

Branchement de l'antenne/Câble

Branchez l'antenne ou "le câble de la TV" à la prise d'ENTRÉE DE L'ANTENNE (ANT) située à l'arrière de la TV.

Notification

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories

RECONNAISSANCE DE MARQUE

COMMERCIALE

“Dolby” et le symbole du double D sont des marques commerciales de

Dolby Laboratories.

Produits

Détails techniques

Emission TV

Chaînes réceptives

PAL B/G D/K K

VHF (BAND I/III)

- UHF (BAND U) -

HYPERBAND

Nombre de chaînes prédéfinies

Indicateur de chaîne

(Channel Indicator)

Entrée d’antenne RF

Voltage de fonctionnement

Audio

Puissance De Sortie

Audio (WRMS.) (10%

THD)

Consommation d’énergie

Poids

TV Dimensions DxLxH

(Avec support)

TV Dimensions DxLxH

(Sans support)

Humidité et température de fonctionnement :

1000

Affichage à l’écran

75 Ohms (Non équilibré)

CA 220-240V / 50Hz

Allemand+Nicam Stéréo

2 x 2,5

35 W

3,60

134 x 451 x 331

54 x 451 x 296 de 5ºC à 45ºC, 85% d’humidité

HDMI, le logo de HDMI et l’Interface des médias multiples de haute définition sont

Français

- 192 -

Mise en route

Télécommande

SLEEP

RETURN

FAV

SCREEN

LANG.

EPG

INFO

SOURCE

MENU

SUBTITLE

PRESETS

6

37

38

39

40

41

42

43

1.

Veille

2.

Taille de l’image

3.

Minuteur de mise en veille

4.

Touches numériques

5.

Retour / Quitter / Page d’index (en mode TXT)

6.

Curseur vers le haut

7.

Touche directionnelle gauche

8.

Programme haut- Page suivante

9.

Programme suivant - Page précédente

10.

Mode de sélection préféré

11.

Mono-Stéréo Dual I-II / Langue en cours (dans les chaînes DVB)

12.

Programme précédent

13.

Guide électronique de programme

14.

Bibliothèque des enregistrements

15.

Aucune fonction

16.

Arrêter (en mode Navigateur média)

17.

Enregistrement de programmes

18.

Retour rapide (en mode Navigateur média)

19.

Avance rapide (en mode Navigateur média)

20.

Info / Afficher (en mode TXT)

21.

Aucune fonction

22.

Sélection du mode Image

23.

Source / AV

24.

Touche rouge

25.

Touche verte

26.

Touche jaune

27.

Menu marche/arrêt

28.

Touche bleue

29.

OK / Sélectionner / Pause (en mode TXT)

30.

Curseur vers la droite

31.

Curseur vers le bas

32.

Hausser le Volume

Télétexte

Appuyez sur la touche pour entrer. Appuyez à nouveau pour activer le mode Mélanger. Appuyez une nouvelle fois pour quitter. Suivre les instructions affichées à l’écran télétexte numérique.

33.

Baisser le volume

34.

Sous-titre Activé-Désactivé (dans les Chaînes DVB)

35.

Muet

36.

Télétexte / Mix

Télétexte numérique (Réservé au RU)

37.

Aucune fonction

Appuyez sur la touche pour afficher les informations relatives au télétexte numérique.

Utilisez les touches colorées, les touches du curseur et la touche

OK

La méthode de fonctionnement peut différer selon le contenu du télétexte numérique.

Suivre les instructions affichées à l’écran télétexte

38.

Navigateur média

39.

Aucune fonction

40.

Lecture (en mode vidéo du Navigateur média)

41.

Pause / Enregistrement décalé

42.

Aucune fonction

43.

Aucune fonction numérique. Quand le bouton est pressé encore, la TV revient à la diffusion télévisée.

Français

- 193 -

Mise en route

Connexions (Connections)

Connecteur Type

Scart

Branchement

(arrière)

Câbles

VGA

Branchement

(arrière)

AV LATÉRAL

PC/YPbPr

Audio

Branchement

(côté)

HDMI

Branchement

(arrière)

SPDIFF

Branchement

(arrière)

AV LATÉRAL

AV latéral

Audio / Vidéo

Branchement

(côté)

CASQUE

HEADPHONE

Casque

Branchement

(côté)

Audio Câble de connexion

YPbPr (Non fourni)

(Non fourni)

Appareil

YPbPr Vidéo

Branchement

(arrière)

PC to YPbPr Branchement du câble

(Non fourni)

USB

Branchement

(côté)

CI

Branchement

(côté)

CAM module

REMARQUE: Quand vous branchez un périphérique via YPbPR ou l’entrée AV latérale, vous devez

utiliser le branchement des câbles pour activer la connexion Voir l’illustration ci-dessus Vous pouvez utiliser un câble YPbPr à VGA (non fourni) pour activer le signal YPbPr via l’entrée du VGA. Vous ne saurez utilisez le

VGA et le YPbPr de manière interchangeable. Pour activer audio PC, vous devrez utiliser Les entrées rouges et blanches du câble pour prise AV latérale fourni Si un périphérique externe est branché à l’aide des prises PÉRITEL, le téléviseur passe automatiquement en mode AV. Pendant la réception des chaînes DTV (Mpeg 4 H. 264) ou en mode Navigateur multimédia, la sortie ne sera pas disponible à travers la prise péritel. | Lorsque vous utilisez le kit de montage mural fourni, Il est recommandé de brancher tous vos câbles à l’arrière du téléviseur avant tout montage mural. Insérez ou effacez le module CI uniquement lorsque le téléviseur est ETEINT. Consultez le manuel d’instructions du module pour plus d’informations sur les réglages.

Français

- 194 -

Mise en route

Installation initiale- Connections USB

Mise sous/hors tension

Mise sous tension du téléviseur

Branchez le cordon d’alimentation à une prise de

220-240V AC, 50 Hz.

Pour quitter le mode veille, vous pouvez soit :

Presser le bouton

”,

P+

/

P-

ou un bouton numérique sur la télécommande.

Appuyez le commutateur de la fonction côté jusqu'à ce que la TV passe en mode de veille.

Éteindre le téléviseur

Appuyez sur la touche

“ “

de la télécommande ou sur le commutateur de la fonction coté jusqu'à ce que le téléviseur passe en mode veille.

Pour éteindre complètement le téléviseur, débranchez le cordon d’alimentation de la prise secteur.

Remarque: Lorsque le téléviseur est en mode veille, le voyant lumineux du mode veille clignote pour signifier que des options comme Recherche en mode veille, téléchargement automatique ou Minuterie sont actives. La DEL peut

également clignoter lorsque vous allumez le téléviseur à partir du mode de veille.

Première installation

Lorsque le téléviseur est mis en marche pour la première fois, le menu de sélection de la langue apparaît. Sélectionnez la langue de votre choix et appuyez sur OK.

Ensuite, l'écran de première installation (FTI) s'affiche.

Réglez vos préférences en utilisant les boutons de navigation. Lorsque vous aurez terminé, appuyez sur

OK pour continuer.

Vous pouvez activer

le mode de mémorisation

dans le menu "Autres paramètres" et les fonctionnalités de votre téléviseur s'afficheront dans la partie supérieure de l'écran. Une boîte de dialogue de confirmation s’affiche. Sélectionnez

OUI

pour continuer.

Si le mode Domicile est sélectionné, le mode de

Mémorisation ne sera plus disponible après la première installation. Appuyez sur la touche

OK

pour continuer.

Le code PIN par défaut peut changer en fonction du pays sélectionné.

Si un code PIN est exigé pour afficher une option du menu, entrez l'un des codes suivants : 4725, 0000 ou 1234.

Installation de l’antenne

Si vous sélectionnez l’option

ANTENNE

à partir de l’écran

Type de recherche

la télévision numérique recherchera les diffusions terrestres numériques.

Français

- 195 -

REMARQUE: Vous pouvez appuyer sur la touche MENU pour annuler.

Une fois toutes les stations disponibles enregistrées, la liste des chaînes s’affichera à l’écran. Si les chaînes retrouvées vous intéressent, en fonction du LCN(*), veuillez sélectionner Oui, puis appuyez sur

OK

.

Appuyez sur le bouton

MENU

pour quitter la liste des chaînes et regarder la télé.

(*) LCN est le système du numéro de chaîne logique qui organise les diffusions disponibles conformément à la séquence de chaîne reconnaissable (si disponible).

Installation du câble

Si vous sélectionnez l'option

CÂBLE

et appuyez sur le bouton

OK

de la télécommande Pour continuer, veuillez sélectionner

OUI

et appuyez sur

OK

. Pour annuler l’opération, sélectionnez NON et appuyez sur

OK

. Vous pouvez choisir la gamme de fréquences à partir de cet écran.

Entrez la gamme de fréquence manuellement à l’aide des touches numériques.

Remarque: Le temps de recherche dépendra de la zone de recherche sélectionnée.

Lecture de média via entrée USB

Vous pouvez connecter des disques durs externes de 2,5” et 3,5”pouces (disques durs avec câble d'alimentation externe) ou une carte mémoire à votre TV via les entrées

USB de votre TV.

IMPORTANT!

Sauvegardez vos fichiers avant d'effectuer tout branchement à la TV. Veuillez remarquer que la responsabilité du fabricant ne saurait être engagée en cas de dommage de fichier ou de perte de données. Certains types de périphériques

USB (à l’exemple des lecteurs MP3) ou des lecteurs de disque dur/cartes mémoires USB peuvent être incompatibles avec ce téléviseur. Le téléviseur prend en charge le formatage de disque FAT32 et NTFS.

Toutefois, l'enregistrement ne sera pas possible avec les disques formatés NTFS.

Pendant le formatage d’un disque dur USB d'une capacité de 1TO (Téraoctet), il peut arriver que vous soyez confronté à certains problèmes au cours du processus de formatage. Évitez de brancher et de débrancher le lecteur avec une certaine rapidité.

Ceci peut physiquement endommager le lecteur USB et surtout le périphérique USB lui-même. Ne jamais enlever l’USB durant la lecture d’un fichier.

Enregistrement d’un programme

IMPORTANT

: Au cours de l’utilisation d’un nouveau lecteur de disque dur USB, il est conseillé de procéder dans un premier temps au formatage du disque

à l’aide de l’option “Formater le disque” de votre téléviseur.

Remarque:

Pour enregistrer un programme, vous devez d’abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d’éteindre. Allumez ensuite le téléviseur afin d’activer la fonction d’enregistrement.

Pour utiliser la fonction d’enregistrement, vous devez connecter un disque USB ou un lecteur de disque dur externe au téléviseur. Veuillez ensuite à ce que le disque USB branché ait une capacité minimale de 1 Go et une compatibilité de vitesse de 2.0. Si le périphérique USB connecté ne prend pas en charge la vitesse 2.0, un message d’erreur s’affichera.

Remarque

: Les programmes enregistrés sont mémorisés dans le disque USB. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer/copier les enregistrements sur un ordinateur; toutefois, ces fichiers ne peuvent y être lus. Seul votre téléviseur peut vous permettre de lire les enregistrements.

Remarque

: Un retard Lip Sync peut survenir pendant le décalage temporel. L’enregistrement radio n’est pas supporté Le téléviseur peut enregistrer des programmes de plus de dix heures de temps.

Les émissions enregistrées sont divisées en partitions de 4 Go.

Si la vitesse d’écriture du disque USB connecté est insuffisante, l’enregistrement peut échouer et l’option de décalage horaire peut ne pas être disponible.

Pour cette raison, il est recommandé d’utiliser les lecteurs de disques durs USB pour l’enregistrement des programmes HD.

Évitez de débrancher l’USB/DD pendant l’enregistrement. Si vous le faites, vous courez le risque d’endommager l’USB/HDD connecté.

Le support multipartition est disponible. Un maximum de deux partitions différentes sont prises en charge.

La première partition du disque USB est utilisée pour les options PVR disponibles. Elle doit également être formatée comme partition primaire à utiliser pour les options PVR disponibles.

Certains paquets de flux peuvent ne pas être enregistrés à cause des problèmes de signal. Par conséquent, il peut arriver que des vidéos soient floues pendant la lecture.

Les touches Enregistrement, Lecture, Pause,

Affichage (pour PlayListDialog) ne peuvent être utilisées lorsque l’option Télétexte est en MARCHE.

Si un enregistrement démarre à partir de la minuterie lorsque le télétexte est activé, le télétexte est automatiquement désactivé. L’utilisation du télétexte est également désactivée pendant un enregistrement ou une lecture en cours.

Enregistrement du décalage temporel

Appuyez sur la touche (PAUSE) pendant que vous regardez une diffusion pour basculer en mode de décalage temporel. En mode de décalage temporel, le programme marque une pause et est simultanément enregistré dans le disque USB connecté

Appuyez à nouveau sur la touche (LECTURE) pour regarder le programme mis en pause. Appuyez sur la touche STOP pour arrêter l'enregistrement et retourner à la diffusion en direct

Remarque: La fonction de décalage temporel ne peut pas

être utilisée lorsque la radio est en marche

Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de retour rapide du décalage temporel avant la fonction de lecture associée à l'avancement rapide.

Enregistrement instantané

Appuyez sur la touche (ENREGISTREMENT) pour lancer l’enregistrement instantané d’un programme pendant que vous le regardez. Vous pouvez appuyer sur le bouton (ENREGISTREMENT) sur la télécommande pour enregistrer le prochain événement sur l'EPG. Dans ce cas, l'écran affichera les émissions programmées pour l'enregistrement. Appuyez sur le bouton (STOP) bouton pour annuler un enregistrement.

Remarque: Vous ne pouvez pas couper la diffusion ou visualiser le navigateur média lorsque la TV est en mode d'enregistrement. Pendant l'enregistrement d'un programme au cours d'un décalage temporel, un message d'avertissement s'affiche à l'écran lorsque la vitesse de votre périphérique USB s'avère insuffisante.

Regarder les programmes enregistrés

Sélectionnez l'option

Enregistrements dans la bibliothèque

dans le menu

du navigateur média

.

Sélectionnez un élément enregistré dans la liste (s’il a

été précédemment enregistré). Appuyez sur la touche

OK

pour afficher les

options de lecture

. Sélectionnez une option puis appuyez sur le bouton

OK

.

Remarque: L’affichage du menu principal et les rubriques du menu seront indisponibles pendant la lecture.

Appuyez sur la touche (STOP) pour arrêter une lecture et retourner à la Bibliothèque des enregistrements.

Ralenti avant

Si vous appuyez sur la touche (PAUSE) pendant que vous regardez les programmes enregistrés, l’option de ralenti avant sera disponible. Vous pouvez utiliser le bouton touche

.

pour le ralenti avant. Pour modifier la vitesse du ralenti avant, appuyez sur la

Français

-

196

-

Configuration des enregistrements

Sélectionnez l’option Configuration des

Enregistrements dans le menu Réglages pour configurer les paramètres d’enregistrement.

Formater le disque

: Vous pouvez utiliser l’option de formatage de disque pour formater le disque USB branché. Vous devez introduire votre code pin pour utiliser la fonctionnalité formatage du disque (le code pin par défaut est 0000).

Le code PIN par défaut peut changer en fonction du pays sélectionné.

Si un code PIN est exigé pour afficher une option du menu, entrez l'un des codes suivants: 4725, 0000 ou 1234.

IMPORTANT

: Veuillez noter que TOUTES les données contenues dans le disque USB seront perdues et le format du disque sera converti à FAT32 si vous activez cette option. Par ailleurs, si votre disque USB connaît des dysfonctionnements, vous pouvez essayer de formater le disque USB. Dans la plupart des cas, le fait de formater le disque USB résout le problème; toutefois, TOUTES les données contenues dans le disque USB seront perdues en pareille situation.

Remarque:

Si le message “USB trop lent” s’affiche à l’écran au début d’un enregistrement, essayez de recommencer l’enregistrement. Si le même message d’erreur s’affiche, il est possible que votre disque USB n’ait pas la vitesse requise.

Essayez de connecter un autre disque USB.

Menu Navigateur Média

Vous pouvez lire les fichiers de photo, de musique, et de film stockés sur un disque USB en connectant ce dernier à votre téléviseur. Branchez un disque

USB à l'une des entrées USB située sur le côté du téléviseur. En appuyant le bouton

MENU

lorsque vous êtes encore en mode navigateur média, vous aurez accès aux options d'image, de son et menus de réglage. En appuyant une fois de plus sur le bouton

MENU

l'écran disparaîtra.

Vous pouvez régler les préférences de votre navigateur média via votre menu de réglages.

Fonctionnement du mode Aléatoire / Boucle

Démarrez la lecture avec

et activez

Démarrez la lecture avec OK et activez

Démarrez la lecture avec OK/ et activez

Le téléviseur lit le fichier suivant et boucle la liste.

le même fichier sera lu dans une boucle (répété).

le fichier sera lu de manière aléatoire.

Français

- 197 -

Options et fonctions du menu TV

Contenu du menu Image

Mode

Contraste

Luminosité

Vous pouvez modifiez le mode d'image selon vos préférences ou exigences. Le mode

Image peut être réglé sur l’une de ces options:

Cinéma

,

Jeu

,

Dynamique

et

Naturel

.

Réglez le niveau du contraste.

Règle la valeur de luminosité de l’écran.

Netteté

Couleur

Mode Économie d’énergie

Rétro éclairage

(en option)

Réduction du bruit

Définit la valeur de netteté des objets affichés à l’écran.

Réglez la saturation de couleur.

Définir le mode Économie d’énergie sur Éco, Image Désactivée, et non disponible.

(Lorsque le mode est dynamique, l'option économie d'énergie est automatiquement désactivée.)

Ce paramètre contrôle le niveau de rétro éclairage. La fonction de rétro éclairage sera inactive si le mode Économie d’énergie est réglé sur Éco. Le mode rétro éclairage ne peut être activé en mode VGA, mode Navigateur multimédia ou lorsque le mode Image est défini sur Jeu.

Si le signal de diffusion est faible et que l’image est bruyante, utilisez la fonctionnalité

réduction du bruit

pour réduire l’intensité du bruit.

Paramètres avancés

Contraste dynamique

Changer de couleur

Vous pouvez régler le rapport de contraste dynamique à votre guise.

Température de couleur

Règle la température de la couleur.

Réglez la taille des images dans le menu de zoom des images.

Zoom image

Remarque: Auto (Disponible uniquement en mode Scart avec SCART PIN8 commutateur tension élevée/faible).

Mode Film

Les films sont enregistrés à un nombre d’images par seconde différent des programmes de télévision normaux. Activez cette fonction lorsque vous regardez des films afin de mieux visualiser les images accélérées.

Couleur de peau

La fonction skin tone peut être modifiée entre -5 et 5.

With this option you can adjust the color shift to green or to red.

Gain RGB

Vous pouvez configurer les valeurs de la température de couleur à l’aide de la fonctionnalité Gain RGB.

Réinitialise les paramètres d’image aux valeurs par défaut.(sauf en mode Jeu)

Réinitialiser

Autoposition (en mode PC)

Optimise automatiquement l’affichage. Appuyez sur OK pour optimiser.

Position H (en mode PC)

Position V (en mode PC)

Cette rubrique change l’image horizontalement vers le côté droit ou gauche de l’écran.

Cet élément déplace l’image verticalement vers le haut ou le bas de l’écran.

Fréquence pilote

(en mode PC)

Phase (en mode

PC)

Les réglages de la fréquence pilote corrigent les interférences qui apparaissent comme des lignes verticales dans l’image pour des présentations telles que les feuilles de calcul, les paragraphes ou les textes dans des polices plus petites.

Selon la résolution et la fréquence de balayage que vous saisissez pour le téléviseur, vous pouvez voir une image voilée ou bruitée à l’écran. Dans un tel cas vous pouvez utiliser cet élément pour obtenir une image claire par essais et erreurs.

En mode VGA (PC), certains éléments du menu Image seront indisponibles. Au contraire, les paramètres du mode VGA seront ajoutés aux paramètres Image en mode PC.

Français

- 198 -

Options et fonctions du menu TV

Contenu du menu Son

Volume

Égaliseur

Balance

Casque

Mode Son

Ajuste le niveau du volume.

Sélectionnez le mode égaliseur. Les paramètres personnalisés ne peuvent

être actifs que lorsque vous êtes en mode utilisateur.

Ce paramètre s’utilise pour accentuer la balance des haut-parleurs gauche ou droit.

Règle le volume du casque.

Vous pouvez sélectionner un mode de son. (Si la chaîne sélectionnée supporte).

AVL (Limitation

Automatique du

Volume)

Cette fonction règle le son pour obtenir le niveau de sortie prévue entre les programmes.

Sortie Numérique

Version de l’application

Règle le type de sortie audio numérique.

Contenu du menu Réglages

Accès conditionnel

Langue

Parental

Minuteries

Contrôle les modules d’accès conditionnel lorsqu’ils sont disponibles.

Configure les paramètres linguistiques (-peuvent varier en fonction du pays sélectionné). Les paramètres préférés et ceux en cours seront disponibles.

Les réglages en cours ne peuvent être modifiés que si le diffuseur les prend en charge.

Entrez le mot de passe correct pour modifier les réglages du contrôle parental. Vous pouvez facilement régler le verrouillage du menu, le contrôle parental (peut varier en fonction du pays sélectionné) à partir de ce menu.

Vous pouvez également entrer un nouveau code pin.

Définit la minuterie sommeil pour éteindre le téléviseur après un certain temps. Règle les minuteries des programmes sélectionnés. (USB

Enregistrement)

Configuration des enregistrements

Affiche le menu de configuration d'enregistrement (Branchement Usb requis)

Date / Heure

Sources

Règle la date et l’heure.

Active ou désactive les options sources sélectionnées.

Autres réglages: Affiche les autres options de réglage du téléviseur:

Temporisation du menu

Change la durée de temporisation des écrans de menu.

Recherche chaînes codées

Fond bleu

Lorsque ce paramètre est ACTIVÉ, le processus de recherche localisera

également les chaînes cryptées.

Active ou désactive le système du fond bleu quand le signal est faible ou absent.

Mise à jour du logiciel

Pour garantir que votre TV dispose toujours d’informations actualisées.

Affiche Version de l’application.

Malentendant

Active toute fonctionnalité spéciale envoyé par le diffuseur.

Français

- 199 -

Options et fonctions du menu TV

Description Audio

Mise hors tension automatique du téléviseur

Recherche en mode

Veille (en option)

Mode Magasin

Allumer le mode

La description audio renvoie à une piste de narration supplémentaire réservée aux déficients visuels et malentendants. Vous ne pouvez utiliser cette option que si le diffuseur la prend en charge.

Remarque : La fonctionnalité de description audio du son ne peut pas être disponible lors de l'enregistrement ou quand on est en mode décalage temporel.

Vous pouvez définir la valeur de temporisation de l’option de mise hors tension automatique du téléviseur. Après avoir atteint la valeur de temporisation, si le téléviseur ne fonctionne pas suivant l’heure sélectionnée, il passera en mode de veille.

Si l'option Recherche en mode de veille est définie sur Activé, lorsque le téléviseur est en mode de veille, les chaînes disponibles seront recherchées.

Si le téléviseur trouve des chaînes manquantes ou nouvelles, un écran de menu s'affichera, vous demandant si vous souhaitez appliquer ou non ces changements. La liste des chaînes sera mise à jour et modifiée après ce processus.

Si vous regardez la télévision dans un magasin, vous pouvez activer ce mode.

Lorsque le mode de mémorisation est activé, certains éléments du menu de la TV ne peuvent pas être disponibles.

Ce paramètre permet de configurer les préférences du mode de mise sous tension.

Installation et Réglage des contenus du Menu

Balayage de chaîne automatique

(Nouveau réglage)

(si disponible)

Affiche les options de réglage automatique. Antenne numérique: Recherche et enregistre les chaînes DVB. Câble numérique: Recherche et enregistre les chaînes câblées DVB. Analogique : Recherche et mémorise les stations analogiques.

Antenne analogique et numérique : Recherche et enregistre les chaînes DVB et analogiques. Câble analogique et numérique : Recherche et enregistre le câble

DVB et les stations analogiques.

Balayage de chaîne manuel

Cette fonction peut être utilisée pour une entrée de diffusion directe.

Recherche des chaînes réseau

Recherche les chaînes liées dans le système de diffusion.

Réglage fin

(analogique)

Première installation

Vous pouvez utiliser ce réglage pour la recherche fine de chaînes analogiques.

Cette option est disponible uniquement si des chaînes analogiques sont mémorisées.

Supprime toutes les chaînes et réglages enregistrés, reprogramme la TV en fonction des réglages de l'entreprise.

Fonctionnement général de la TV

Utilisation de la liste de chaînes

Le téléviseur trie toutes les stations mémorisées dans la liste des chaînes. Vous pouvez modifier cette liste de chaînes, configurer les favoris ou les stations actives à inclure dans la liste en utilisant les options Liste de chaînes.

Configuration des paramètres parentaux

Pour éviter que certains programmes soient regardés, des chaînes et des menus peuvent être verrouillés grâce au système de contrôle parental.

Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le code PIN. Par défaut, ce code est réglé en usine à

0000

. Après avoir saisi le code PIN approprié, le menu Paramètres parentaux s’affichera :

Menu maturité (en option)

: Le paramètre de verrouillage du menu active ou désactive l'accès au menu.

Français

- 200 -

Verrouillage maturité (en option)

: Une fois définie, cette option recherche l’information relative aux

émissions parentales et si ce niveau parental est inactivé, l’accès à la diffusion n’est pas activé.

Verrouillage maturité (en option)

: Lorsque l’option

Verrouillage enfant est sélectionnée, le téléviseur peut uniquement être contrôlé à l’aide de la télécommande.

Dans ce cas, les touches du panneau de contrôle ne fonctionneront pas.

Paramétrage du code PIN

: Définit un nouveau code PIN.

Le code PIN par défaut peut changer en fonction du pays sélectionné.

Si un code PIN est exigé pour afficher une option du menu, entrez l'un des codes suivants: 4725, 0000 ou 1234.

Guide électronique des programmes (EPG)

Certaines chaînes, mais pas toutes, affichent des informations portant sur l’émission en cours de même que les prochaines émissions. Appuyez sur le bouton

EPG

pour accéder au menu EPG.

Bouton rouge (Jour précédent):

Affiche les programmes du jour précédent.

Touche verte (Jour suivant):

Affiche les programmes du jour suivant.

To u c h e j a u n e ( Z o o m )

: Affiche davantage d’informations concernant le programme.

Touche bleue (Filtre) :

Affiche les options de filtre.

SOUS-TITRE:

Appuyez sur la touche

Sous-titre

pour voir le menu du genre sélectionné. En utilisant cette fonctionnalité vous pouvez interroger la base de données du guide de programme selon le genre sélectionné. Les informations disponibles dans le guide des programmes seront recherchées et les résultats correspondants à vos critères seront listés.

İ (INFO):

Affiche des informations détaillées sur le programme sélectionné.

Boutons numériques (Sauter)

: aller directement à la chaîne préférée via des boutons numériques.

OK:

Affiche les options de répétition.

(Recherche):

Affiche le menu “

Recherche guide

”.

(Maintenant)

: Affiche le programme en cours.

(ENREGISTREMENT):

Le téléviseur commencera

à enregistrer le programme sélectionné. Vous pouvez appuyer une nouvelle fois pour interrompre l’enregistrement.

P+P-:

Plus d'infos sur les évènements

IMPORTANT: Branchez un disque USB à votre TV lorsqu'il est

éteint. Allumez ensuite le téléviseur afin d’activer la fonction d’enregistrement.

Remarque: Pendant l’enregistrement, il est impossible de basculer à une diffusion ou à une source différente.

Options du programme

Dans le menu

EPG,

appuyez sur la touche

OK

pour accéder au menu

Options de l’événement

.

Sélectionner une chaîne

Grâce au menu

EPG

vous pouvez passer à la chaîne sélectionnée.

E n r e g i s t r e r / S u p p r i m e r l e m i n u t e u r d’enregistrement

Une fois un programme sélectionné dans le menu

EPG

appuyez sur le bouton

OK

. Sélectionnez l’option

Enregistrement

et appuyez sur la touche

OK

. À l’issue de cette opération, un enregistrement est programmé pour l’élément sélectionné.

Pour annuler un enregistrement existant, sélectionnez le programme enregistré et appuyez sur la touche

OK

.

Ensuite, sélectionnez l’option Supprimer l’enreg.

Minuterie

. L’enregistrement sera annulé.

Régler la minuterie / Supprimer la minuterie

Une fois un programme sélectionné dans le menu

EPG

appuyez sur le bouton

OK

. Sélectionnez l’option

Régler la minuterie sur Événement

” et appuyez sur la touche

OK

. Vous avez la possibilité de définir une minuterie pour les programmes à venir Pour annuler la minuterie définie, mettez le programme en surbrillance et appuyez sur le bouton

OK

. Ensuite sélectionnez l'option “

Supprimer la minuterie

” . La minuterie sera annulée.

Remarque: Il est impossible d'enregistrer deux chaînes en même temps.

Mise à jour du logiciel

Votre TV peut grâce à l'Antenne / Câble,mises à jour.

Recherche de mise à jour de logiciels à travers l’interface utilisateur

Parcourrez simplement le menu principal. Sélectionner

Réglages

et choisissez le menu

Autres réglages

.

Dans le menu

Autres paramètres

, sélectionnez l’élément

Mise à jour de logiciel

et appuyez sur le bouton

OK

pour ouvrir le menu Options de mise

à jour

3 Recherche et mode de mise à jour

Lorsque la TV reçoit le signal de l'antenne. Si l’option

Recherche automatique du menu Options de mise à jour est activée, la TV se met automatiquement en marche à 03:00 et lance la recherche de chaînes de diffusion pour la mise à jour du nouveau logiciel. Si un nouveau logiciel est trouvé et téléchargé avec succès, le téléviseur commence à fonctionner avec la nouvelle version du logiciel au prochain démarrage.

Remarque: Si la TV ne s'allume pas après la mise à jour, débranchez-la pour 2 minutes avant de la débrancher.

Français

- 201 -

Résolution des problèmes et astuces

La TV va s'allumer

Assurez-vous que le câble d’alimentation est correctement branché dans la prise murale. Les piles qui se trouvent dans la télécommande peuvent

être déchargées. Appuyez sur la touche de mise en marche du téléviseur

Mauvaise qualité d’image

• Avez-vous sélectionné le système de TV approprié ?

• Un niveau de signal faible peut impacter négativement sur la qualité de l'image. Veuillez vérifier l'entrée de l'antenne.

• Si vous avez effectuez un réglage manuel, vérifiez que vous avez entré la bonne fréquence de la chaîne.

• La qualité d’image peut se dégrader lorsque deux périphériques sont connectés au téléviseur en même temps. Dans un tel cas, déconnectez l’un des appareils.

Pas d’image

• Aucune image signifie que votre téléviseur ne reçoit aucune transmission. Avez-vous appuyé sur les touches appropriées de la télécommande ? Essayez une nouvelle fois. Assurez-vous également que la bonne source d’entrée a été sélectionnée.

• Est-ce que l’antenne est correctement branchée ?

• Est-ce que le câble d’antenne est endommagé ?

• Les fiches appropriées sont-elles utilisées pour brancher l’antenne?

• En cas de doute, demandez conseil à votre vendeur.

Pas de son

• Est-ce que le téléviseur est réglé pour couper le son? Pour annuler la coupure de son, appuyez sur la touche

”, ou augmenter le volume.

• Le son sort d’un seul haut-parleur. La balance est-elle réglée à un extrême ? Consultez le menu

Son.

La télécommande - ne fonctionne pas

• Les piles peuvent être déchargées. Remplacez les piles.

Les sources d’entrée - ne peuvent pas être sélectionnées.

• Si vous ne pouvez sélectionner aucune source d’entrée, il est possible qu’aucun périphérique ne soit connecté.

• Si vous avez essayé de connecter un appareil, vérifiez les câbles et les connexions AV.

Enregistrement non disponible

Pour enregistrer un programme, vous devez d’abord connecter votre lecteur USB à votre téléviseur que vous aurez auparavant pris le soin d’éteindre.

Allumez ensuite la TV afin d’activer la fonction d’enregistrement. Si vous ne pouvez pas effectuer un enregistrement, essayez d’éteindre le téléviseur et d’insérer à nouveau le périphérique USB.

Le périphérique USB est trop lent

Si le message “USB trop lent” s’affiche à l’écran au début d’un enregistrement, essayez de recommencer l’enregistrement. Si le même message d’erreur s’affiche, il est possible que votre disque USB n’ait pas la vitesse requise. Essayez de connecter un autre disque USB.

Français

- 202 -

3

4

1

2

5

6

7

8

9

10

11

Modes d’affichage typiques d’une entrée de PC

Le tableau ci-après est une illustration de quelques modes d’affichage vidéo typiques. Votre téléviseur ne peut pas prendre en charge toutes les résolutions. Votre téléviseur prend en charge jusqu’à 1920x1080.

Index Résolution

1024x768

1280x768

1360x768

800x600

800x600

1024x768

1280x1024

1280x960

1400x1050

1600x1200

1920x1080

Fréquence

60 Hz

60 Hz

60 Hz

56 Hz

60 Hz

66 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

60 Hz

Compatibilité des signaux AV et HDMI

Source

EXT

(SCART)

AV latéral

PC/

YPBPR

HDMI1

Signaux pris en charge

PAL 50/60

NTSC 60

Disponible

O

O

RGB 50

RGB 60

PAL 50/60

NTSC 60

480I, 480P 60Hz

576I, 576P 50 Hz

O

O

O

O

O

O

720P

1080I

1080P

1080P

50 Hz,60 Hz

O

50 Hz,60 Hz

O

50 Hz,60 Hz

O

480I

480P

60Hz

60Hz

576I, 576P 50 Hz

720P

1080I

50 Hz,60 Hz

50 Hz,60 Hz

24 Hz, 25

Hz

30 Hz, 50

Hz, 60 Hz

O

O

O

O

O

O

(X : Non disponible, O : Disponible)

Dans certains cas, un signal sur l’écran du téléviseur peut ne pas s’afficher correctement. Le problème peut être une incompatibilité avec les normes de l’équipement source (DVD, décodeur, etc.).

Si vous rencontrez un tel problème, veuillez contacter votre fournisseur et le fabricant de l’appareil original.

Formats de fichier pris en charge pour le mode USB

Format

Média

Extension de fichier

Vidéo

Film

Musique

Photo

Sous-titre

mpg, mpeg vob mp4 mkv avi flv

3gp wmv,asf

.mp3

.jpg .jpeg

.

.bmp

.sub .srt

MPEG1, MPEG2

MPEG2

MPEG4, Xvid , H.264

H.264, MPEG4,VC-1

MPEG2, MPEG4, Xvid ,

H.264

H.264/VP6/Sorenson

Audio

Remarques

(Résolution maximale / Débit binaire, etc.)

MPEG1 : 768x576 @30P

MPEG2:1920x1080 @ 30P

1920x1080 @ 30P

MPEG4, H.264

H.264/VP6:1920x1080 @ 30P

Sorenson: 352x288 @30P

1920x1080 @ 30P

MPEG4 , VC-1

-

JPEG de base

JPEG Progressif

-

-

1920x1080 @ 30P

MPEG 1 Layer

1 / 2 (MP3)

-

32Kbps ~ 320Kbps(Débit binaire)32K, 44.1k, 48k Hz,16K,

22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K

Hz(Taux d'échantillonage) max WxH = 17000x10000 4147200 octets

-

-

max WxH = 4000x4000 3840000 octets max WxH = 5760x4096 3840000 octets

-

Français

- 203 -

Mode DVD

Consignes de sécurité

ATTENTION

Le lecteur de DVD est un produit laser de classe 1.

This product use a visible laser. This laser could harm when pointed direct to eyes. Be sure to operate the player correctly as instructed.

Nettoyage

• Avant d’utiliser, nettoyez le disque avec un chiffon.

Frottez le disque, du centre vers le bord.

PRODUIT LASER

DE CLASSE 1

RISQUE D’ÉLECTROCUTION

La tête de flèche clignotante à l’intérieur d’un triangle

équilatéral sert à prévenir l’utilisateur de la présence,

à l’intérieur de l’appareil,

“d’une forte

” tension mal isolée et suffisamment puissante pour éventuellement

électrocuter quelqu’un.

Le point d’exclamation à l’intérieur d’un triangle

équilatéral a pour fonction d’alerter l’utilisateur de la présence d’instructions importantes pour le bon fonctionnement et l’entretien (maintenance) dans la documentation fournie avec l’appareil.

Remarques sur les disques

Comment manipuler vos disques

• Pour garder le disque propre, tenez-le par ses bords.

Ne touchez pas la surface.

• Ne collez pas de papier ou de ruban adhésif sur le disque.

• Si le disque est sali par n’importe quelle substance, par ex. de la colle, enlevez-la avant de l’utiliser.

• N’utilisez pas de solvants tel que le benzine ou les diluants, ni les produits nettoyants disponibles dans le commerce et les atomiseurs antistatiques prévus pour les disques vinyle.

Notification de licence

• Ce produit incorpore la technologie de protection de copyright qui est protégée par des brevets des ETATS-UNIS et autres droits de propriété intellectuelle. L’utilisation de cette technologie doit

être autorisée par Rovi Corporation et est destinée

à un usage personnel, ou dans tous les cas limité,

à moins d’une autorisation exceptionnelle de Rovi

Corporation. Le désossage ou le démontage est interdit.

Comment Regarder un DVD

Lorsque vous introduisez un disque dans le chargeur, assurez-vous que le côté portant l’étiquette est orienté vers le haut:

• N’exposez pas le disque directement à la lumière solaire ou à des sources de chaleur telles que les conduits d’air chaud et ne le laissez pas dans une voiture garée en plein soleil, où la température peut monter rapidement et endommager le disque.

• Après usage, rangez le disque dans son boîtier.

Lorsque le téléviseur est mis sous tension, basculez d’abord en source DVD en utilisant le bouton

SOURCE

de la télécommande. Appuyez sur la touche Lecture de la télécommande ou appuyez directement sur le bouton Play du panneau avant de l’appareil. En cas d’absence de disque dans le chargeur, introduisez-en et appuyez sur Play.

Remarque: Si vous passez à une autre source en

appuyant sur SOURCE,

SWAP ou en vous servant

des boutons “ P+/P- de la télécommande, la lecture du

DVD s'arrête automatiquement. Vous devez appuyer sur LECTURE et reprendre manuellement la lecture lorsque vous repassez au mode DVD.

Français

- 204 -

Boutons du panneau de contrôle du DVD

A. Chargeur de disques

B. Lecture / Pause

Lit/Pause le disque. Lorsque le menu DVD (menu principal) est activé, ce bouton fonctionne comme «bouton de sélection» (Sélectionne la rubrique mise en surbrillance dans le menu) si le disque prend en charge cette fonctionnalité.

C. Stop / Ejecter

Arrête la lecture du disque / Éjecte ou charge le disque:

• Vous ne pouvez pas éjecter le disque à l’aide de la télécommande.

• Lors de la lecture d’un fichier, vous devez appuyer sur le bouton STOP trois fois pour pouvoir éjecter le disque.

Vue d’ensemble de la télécommande

1.

Veille

2.

Touches numériques

3.

Retour/précédent

4.

Sélection de la langue

5.

Temps d’affichage / Menu DVD

6.

Effacer

7.

Stop

8.

Aucune fonction

9.

Retour rapide

10.

Avance rapide

11.

Info

12.

Zoom

13.

Répétition

14.

Racine

15.

Menu

16.

Titre

17.

OK / Select

18.

Boutons de navigation

19.

Sous-titre

20.

Angle

21.

Mode recherche

22.

Lecture

23.

Pause

24.

Sauter Suivant

25.

Sauter précédent

Remarque: Les boutons non indiqués à l'aide d'un numéro ne sont pas fonctionnels en mode DVD.

RETURN

INFO

SLEEP SCREEN SOURCE PRESETS

MENU

FAV LANG.

SUBTITLE

EPG

Français

- 205 -

Commandes DVD

Vous pouvez lire le contenu des DVD et CD de film, musique ou image en vous servant des touches appropriées qui se trouvent sur votre télécommande. Les fonctions principales ci-après sont celles des touches de télécommande communément utilisées.

Boutons Lecture DVD

Lecture

Lecture Film

Lecture

Lecture de l’image

Lecture

Lecture de la musique

Lecture

Pause Pause Pause Pause

Stop Stop Stop Stop

/

/

/

/

ANGLE

C

AFFICHAGE

INFO

LANG.

MENU

OK / SELECT

REPETER

RETOUR

RACINE

MODE

RECHERCHE

SOUS-TITRE

TITRE

MENU

Saut arrière/ avant

Saut arrière/avant Précédent/Suivant Précédent/Suivant

Déplace l’image zoomée à gauche ou à droite (si disponible).

Sélectionne la rubrique de menu / Déplace l’image zoomée vers le haut ou vers le bas (si disponible).

Avance Rapide / retour rapide

Présente l’image à partir de différents angles (si disponible)

Change l’effet du curseur (en fonction du contenu)

X

Efface les chiffres (si disponible).

Affiche le temps / présente le menu de configuration principal

Sélection du mode Chronoscope (pendant la lecture). Appuyez continuellement pour passer d’un mode à l’autre.

Auto langue X

Affiche le menu du téléviseur.

X

Entrée / Affichage / Lecture

Affiche les options de répétition.

Retour au menu précédent (si disponible)

Retour au dossier racine (si disponible)

Sélection directe des scènes ou du temps.

Sous-titre Marche-Arrêt. Appuyez continuellement pour passer d’une option de sous-titre à l’autre.

Affiche le menu du disque (si disponible).

Affiche le menu du disque (si disponible).

Sélectionne le fichier souhaité.

X

X

Sélectionne le fichier souhaité.

X

X

Agrandit l’image. Appuyez continuellement pour passer d’une option de zoom à l’autre.

(

Autres fonctions – combinaisons de touches (Lors de la lecture)

+

Ralenti avant

+

) +

Ralenti la vitesse avant

+

Avance de vitesse rapide

+

Avance rapide de vitesse inverse

+

Confirmation de la touche Stop

+

Appuyez continuellement sur la touche pour faire avancer manuellement

Français

-

206

-

(*) Vous pouvez passer au titre en appuyant directement sur les touches numériques.

Vous devez appuyer sur 0, puis sur une autre touche numérique pour obtenir le numéro souhaité (

exemple:

pour sélectionner 5, appuyez sur 0 et 5).

Lecture générale

Lecture de base

1.

Appuyez sur le bouton d’alimentation.

2.

Veuillez insérer un disque dans le tiroir disque.

Le disque est chargé automatiquement et la lecture commence si le disque ne comporte pas de menus.

Il est possible qu’un menu apparaisse sur l’écran du téléviseur après quelques instants, ou que le film commence immédiatement après la présentation de la compagnie cinématographique. Tout dépend du contenu du disque car cela peut changer.

Remarque: Les étapes 3 et 4 ne sont possibles que si le disque comporte un menu.

3.

Appuyez sur

” / “ ” / / ou sur les boutons numériques afin de sélectionner le titre désiré.

4.

Appuyez OK.

La lecture des rubriques sélectionnées commence alors. La rubrique sélectionnée peut être un film, une image ou un autre sous-menu selon le disque utilisé.

Sachez que:

Si une action correspondant à un bouton n’est pas autorisée, le symbole “ ” apparaîtra.

disponible sur le disque sera entendue.

10.

Certains DVD n’ont pas de menu et/ou titre principal.

11.

La lecture en arrière n’est pas disponible

12.

Pour votre convenance :

Si vous essayez d’introduire un chiffre supérieur au temps total du titre actuel, la boîte de recherche temporelle disparaît et le message

Entrée

Invalide” apparaît sur l’écran.

13.

La présentation de diapositives n’est pas disponible quand le mode ZOOM est activé.

Dépannage du DVD

La qualité d’image est mauvaise (DVD)

• Assurez-vous que la surface du DVD n’est pas endommagé. (Rayures, trace de doigt etc.)

• Nettoyez le disque DVD et essayez de nouveau.

Reportez-vous aux instructions décrites dans

Remarques sur les disques

pour nettoyer le disque correctement.

• Assurez-vous que le disque DVD est bien placé dans le tiroir disque avec l’étiquette vers le haut.

• Un disque DVD humide ou de la condensation risque de nuire à l’appareil. Attendez 1 ou 2 heures en mode de veille que le matériel sèche.

Remarques sur la lecture:

1.

Le son disparaît pendant l’Avance/Retour

Rapide.

2.

Vous n’entendrez aucun son lors du ralenti.

3.

La lecture ralentie en arrière n’est pas disponible.

4.

Dans certains cas, la langue du sous-titrage ne change pas immédiatement en fonction de la langue sélectionnée.

5.

Quand la langue préférée n’est pas sélectionnée même après avoir pressé plusieurs fois le bouton, ceci signifie que la langue n’est pas disponible sur le disque.

6.

Quand le lecteur est remis en marche ou quand le disque est changé, la sélection du sous-titrage change automatiquement vers les paramètres initiaux.

7.

Si une langue non prise en charge par le disque est sélectionnée, la langue du sous-titrage sera automatiquement la langue prioritaire du disque.

8.

Une circulation se produit quand vous changez vers une autre langue. Vous pouvez annuler le sous-titre en pressant ce bouton plusieurs fois jusqu’à ce que

Sous-titre désactivé” soit affiché sur l’écran.

9.

Quand vous mettez en marche le lecteur ou quand vous changez le disque, la langue que vous entendez est celle sélectionnée lors du réglage initial. Si cette langue n’est pas enregistrée sur le disque, seule la langue

Le disque ne se met pas en marche

• II n’y a pas de disque dans l’appareil.

Introduisez un disque dans le chargeur.

• Le disque est mal installé.

Assurez-vous que le disque DVD est bien placé dans le tiroir disque avec l’étiquette vers le haut.

• Type de disque erroné. Impossible de lire les

CD-ROMS, etc. Le code régional du DVD doit correspondre à celui du lecteur.

Langue OSD incorrecte

• Sélectionnez la langue dans le menu de configuration.

• La langue audio ou de sous-titre du DVD ne peut

être changée.

• Le son et / ou le sous-titre multilingue n’ont pas été enregistrés sur le DVD.

• Essayez de changer le son ou sous-titre en utilisant les menus de titre des DVD. Certains DVD ne permettent pas à l’utilisateur de modifier ces réglages sans utiliser le menu du disque.

• Ces fonctions ne sont pas disponibles sur le DVD.

Pas d’image

• Est-ce que vous avez appuyé les touches appropriées? Essayez une nouvelle fois.

Pas de son

• Assurez-vous que le volume est réglé à un niveau audible.

• Assurez-vous de ne pas avoir accidentellement

éteint le son.

Français

- 207 -

Distorsion de son

• Assurez-vous que le réglage de mode d’audition est correct.

Rien ne fonctionne

Si vous avez essayé toutes les solutions ci-dessus et qu’aucune ne marche, essayez d’éteindre le TV-

DVD et de le rallumer. Ci cela ne marche toujours pas, contactez votre fournisseur ou technicien de réparation pour lecteurs TV-DVD. Ne tentez jamais de réparer vous-même un TV-DVD défectueux.

Français

- 208 -

Disques Compatibles

Types de disques

(Logos)

DVD

AUDIO-CD

MP3-CD

PICTURE-CD

Types d’enregist rements

Dimension du disque

Durée de

Lecture

Max.

Audio

+

Video

12 cm

Simpleface; 240 min.

Double face; 480 min.

Audio

Audio

(xxxx.mp3)

12 cm

12 cm

Vidéo

(Image fixe)

12 cm

74 min.

Dépend de la qualité du JPEG

IDépend de la qualité du JPEG.

Caractéristiques

• Un DVD contient des données audio et vidéo d’excellente qualité grâce aux systèmes Dolby Digital et MPEG-2.

• Le menu affiché à l’écran permet de sélectionner facilement diverses fonctions audio et options d’affichage.

• Un disque LP s’enregistre sous la forme d’un signal analogique avec davantage de distorsion. Un CD est enregistré sous la forme d’un signal numérique offrant une meilleure qualité de son, moins de distorsion et une meilleure durabilité de la qualité audio.

• Un MP3 est enregistré sous la forme d’un signal numérique offrant une meilleure qualité de son, moins de distorsion et une meilleure durabilité de la qualité audio.

• Les JPEG sont enregistrés sous la forme d’un signal numérique offrant une meilleure durabilité de la qualité d’image

Pour que l'appareil fonctionne correctement, utiliser uniquement les disques de 12 cm.

Spécifications

Types de disques pris en charge

Type Vidéo

Type audio

Sortie Audio

DVD:

SS/SL 4.7” (DVD-5)

SS/DL 4.7” (DVD-9)

DS/SL 4.7” (DVD-10)

DS/DL 4.7” (DVD-18)

CD-DA

CD-R

CD-RW

MP-3/JPEG

Décodage vidéo standard MPEG-2 (prise en charge MPEG -1)

720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels d’affichage Vidéo en plein écran

Fréquences de rafraîchissement 50 et 60 Hz (PAL-NTSC)

Vitesse de traitement du flux de données numériques pouvant atteindre 108Mbits/sec

Résolution de lignes supérieure à 500

Décodage MPEG Multicanaux

LPCM

Sortie analogique:

Echantillonnage DAC 24 bits / 48, 44.1kHz

Français

- 209 -

www.electrolux.com/shop

Cód: 893909

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project