Panasonic DMREH53 Upute za uporabu
Osnovne radnje
Vodič za brzi
početak
Upute za uporabu
DVD rekorder
Model Br. DMR-EH63
DMR-EH53
Poštovani,
Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda. Za optimalni rad i sigurnost, molimo da pažljivo pročitate ove upute.
Prije povezivanja, uporabe ili podešavanja uređaja molimo da u cijelosti pročitate ove upute.
Molimo da zadržite ovaj priručnik za buduću uporabu.
Sustav GUIDE Plus+ (vodič plus+) je dostupan u sljedećim zemljama:
Austrija/ Belgija/ Njemačka/ Italija/ Luksemburg/ Nizozemska/ Švicarska
(Od studenog 2009.)
•Ova usluga možda neće biti dostupna u
nekim područjima gore navedenih zemalja.
•Može doći do promjena u servisnim
područjima.
U vezi opisa u ovim uputama za uporabu
•Ove upute za uporabu su primjenjive za modele DMR-EH63 i
DMR-EH53. Ako drukčije nije naznačeno, objašnjenja u ovim
uputstvima za uporabu se odnose na DMR-EH53.
•[EH63]: označava opcije primjenjive samo na DMR-EH63.
•[EH53]: označava opcije primjenjive samo na DMR-EH53.
•Stranice koje treba pogledati su označene kao “
”.
Upute/ napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon primjenjive su samo na model DMR-EH63.
Broj regije koji ovaj uređaj podržava
Brojevi regija su dodijeljeni DVD rekorderima I DVD-Videu u skladu s mjestom prodaje.
• Broj regije ovog uređaja je “2”.
• Ovaj uređaj reproducira DVD-Video sadržaje s oznakama regionalnog broja „2“ ili „ALL“.
Internetska stranica: http://www.panasonic.hr
EC
Primjer:
VQT2J12-1
OPREZ!
OVAJ UREĐAJ KORISTI LASER. UPORABA KONTROLA ILI
PODEŠAVANJA TE NAČINI RUKOVANJA KAKVI NISU OPISANI U OVOM PRIRUČNIKU MOGU REZULTIRATI IZLAGANJEM
OPASNOM ZRAČENJU. NEMOJTE OTVARATI POKROVE I
NEMOJTE SAMI POPRAVLJATI UREĐAJ. SERVISIRANJE
POVJERITE STRUČNOM OSOBLJU.
UPOZORENJE:
KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR, ELEKTRIČNI UDAR ILI
OŠTEĆENJE UREĐAJA,
•UREĐAJ NE IZLAŽITE KIŠI, VLAZI, KAPANJU NI PRSKANJU
TEKUĆINE, NITI STAVLJAJTE POSUDE S TEKUĆINOM, NPR.
VAZE, NA UREĐAJ.
•KORISTITE ISKLJUČIVO PREPORUČENI PRIBOR.
•NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU);
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE POPRAVITI. SERVISIRANJE POVJERITE STRUČNOM OSOBLJU.
OPREZ!
•UREĐAJ SE NE SMIJE MONTIRATI ILI OSTAVLJATI U
ZATVORENIM POLICAMA, UGRADBENIM ORMARIMA ILI
DRUGIM ZATVORENIM PROSTORIMA.
UREĐAJ SE MORA DRŽATI NA DOBRO PROZRAČENOM
MJESTU. KAKO BISTE UMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG
UDARA ILI POŽARA USLIJED PREGRIJAVANJA, POBRINITE SE DA ZAVJESE ILI BILO KOJI DRUGI MATERIJALI NE
ZAPRIJEČUJUVENTILACIJSKE OTVORE.
•OTVORI NAMIJENJENI VENTILACIJI UREĐAJA NE SMIJU
SE BLOKIRATI NOVINAMA, STOLNJACIMA, ZAVJESAMA I
SLIČNIM PREDMETIMA.
•NA UREĐAJ NE POSTAVLJAJTE IZVORE OTVORENOG PLAMENA, POPUT UPALJENIH SVIJEĆA.
•STARE BATERIJE ZBRINITE NA EKOLOŠKI SIGURAN
NAČIN.
OPREZ
U slučaju nepravilne zamjene baterija postoji opasnost od nastanka eksplozije. Baterije zamijenite isključivo istim ili ekvivalentnim tipom baterije koju preporuča proizvođač. Iskorištene baterije
zbrinite u skladu s uputama proizvođača.
OVAJ UREĐAJ JE NAMIJENJEN UPORABI U UMJERENIM
KLIMATSKIM UVJETIMA.
Ovaj uređaj može imati smetnje od mobilnih telefona tijekom
uporabe. Ako su takve smetnje primjetne, povećajte udaljenost
između uređaja i mobilnog telefona.
Mrežna utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
Utikač mrežnog kabela mora biti lako dostupan.
Za potpuno isključenje uređaja, izvucite mrežni kabel iz zidne
utičnice.
KLASA 1
LASER specifikacija
(Unutar uređaja)
VQT2J12
2
Sadržaj
Priprema
Uključeni dodatci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Informacije o daljinskom upravljaču . . . . . . . . . . . . . . . .4
Rukovanje HDD-om (pogonom tvrdog diska) . . . . . . . . .5
Zaštita uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Vodič za brzi početak
Vodič za upravljanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Jednostavan pristup raznim funkcijama – prikaz
FUNCTION MENU (izbornik funkcija) . . . . . . . . . . . . . . . .7
KORAK 1 Spajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
KORAK 2 Postavke prijema kanala i formata
televizijskog prijemnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Postavke sustava GUIDE Plus+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
HDD i informacije o disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
USB memorija i informacije o kartici . . . . . . . . . . . . . . .16
O DivX datotekama, glazbenim datotekama i
fotografijama (JPEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Korištenje medija (diskovna/ USB memorijska/
SD kartica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Osnovne radnje
Reproduciranje snimljenih video sadržaja/
Reproduciranje diskova samo za reproduciranje . . . . .19
Snimanje televizijskih programa . . . . . . . . .. . . . . . . . . .20
Snimanje pomoću tajmera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Brisanje naslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Napredne radnje
Napomene za snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Napredno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Môdovi snimanja i približno vrijeme snimanja . . . . . . . . . 24
Kad je na prikazan izbornik za potvrdu formata . . . . . . . 24
Uklanjanje snimljenog diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Fleksibilno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reproduciranje tijekom snimanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Snimanje emitiranja s vanjske opreme . . . . . . . . . . . . . . . 26
Stvaranje snimki na televizoru pomoću tajmera . . . . . . . . 26
Snimanje s digitalnog/satelitskog prijemnika ili dekodera . . 26
Povezane snimke pomoću tajmera s vanjskom opremom
(digitalni/satelistski prijemnik) - EXT LINK . . . . . . . . . . . . 26
Kopiranje sa snimača video kaseta . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Ručno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Automatsko snimanje DV (DV Auto Rec.) . . . . . . . . . . . . 27
Napredno snimanje pomoću tajmera . . . . . . . . . . . . . . .28
Korištenje broja SHOWVIEW za izradu snimki
pomoću tajmera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ručno programiranje snimki pomoću tajmera . . . . . . . . . 28
Poništavanje snimanja kada je snimanje već započelo . . 29
Otpuštanje uređaja iz pripravnog stanja za snimanje . . . 29
Napomene o snimanju pomoću tajmera . . . . . . . . . . . . . 29
Provjera, promjena ili brisanje programa . . . . . . . . . . . . . 29
Olakšano snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Snimanje s automatskim obnavljanjem . . . . . . . . . . . . . . 30
Funkcija VPS/ PDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Radnje u sustavu GUIDE Plus+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Osnovne radnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Odabir programa iz željene kategorije . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Pretraživanje željenih programa s GUIDE Plus+ popisa
po riječima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Napredno reproduciranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Radnje tijekom reproduciranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Mijenjanje zvuka tijekom reproduciranja . . . . . . . . . . . . . 32
Odabir snimljenih programa (naslova) za reproduciranje
—DIRECT NAVIGATOR (izravni navigator) . . . . . . . . . .33
Prebacivanje na izgled DIRECT NAVIGATOR
(izravni navigator) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Svrstavanje naslova radi lakšeg pretraživanja . . . . . . . . . 33
. . . . . . . . . . . . . 33
Reproduciranje grupiranih naslova
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Obrada skupine naslova
O DivX datotekama, glazbenim datotekama i
fotografijama (JPEG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Prikaz zaslona izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Reproduciranje DivX video sadržaja . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Reproduciranje glazbenih datoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Reproduciranje fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Start Slideshow (Prikaz slika u nizu) . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Korisne funkcije tijekom reproduciranja fotografija . . . . . 37
Reproduciranje glazbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Reproduciranje glazbenog CD-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Reproduciranje glazbe snimljene na HDD-u . . . . . . . . . . . 38
Korisne funkcije tijekom reproduciranja glazbe . . . . . . . . . . 38
Pogodne funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Prikaz FUNCTION MENU (izbornik funkcija) . . . . . . . . . . 39
Pretraživanje programa u popisu GUIDE Plus+ po
nazivu naslova — Find Titles (pronalaženje naslova) . . . . 39
Pauziranje televizijskog programa koji gledate
— Pause Live TV (pauziranje izravnog TV prijenosa) . . . 39
Povezane operacije s televizorom
(VIERA Link „HDAVI ControlTM/Q Link“) . . . . . . . . . . . 40
Jednostavna kontrola samo pomoću
VIERA daljinskog upravljača . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Uređivanje
Uređivanje naslova/ poglavlja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Stvaranje, uređivanje i reproduciranje lista izvođenja
(Playlists) (video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Uređivanje fotografija i glazbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Stvaranje, uređivanje i reproduciranje lista izvođenja
(Playlists) (slike) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Unos teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Kopiranje
Kopiranje naslova ili lista izvođenja (Playlists) (video) . . . 51
Kopiranje (Copy) [Video (HDD to DVD)](s HDD-a na DVD) . . . 52
Kopiranje pomoću popisa kopiranja-Advanced Copy
(napredno kopiranje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kopiranje finaliziranih DVD-R-a, DVD-R DL-a,
DVD-RW-a (DVD-Video format), +R-a i +R DL-a . . . . . . 54
. . . . . . . 55
Kopiranje videa (MPEG2) sa Sd kartice
Kopiranje videa (MPEG2) s video opreme . . . . . . . . . . . . 55
Kopiranje fotografija/ lista izvođenja (slike) . . . . . . . . . 56
Kopiranje pomoću popisa kopiranja . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kopiranje fotografija sa USB memorije . . . . . . . . . . . . . . 57
) ili USB
Kopiranje novih fotografija sa SD kartice (
memorije-Copy New Pictures (kopiranje novih slika). . . . 57
Kopiranje glazbe na HDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
. . . . . . . . . . . . . . . . 58
O bazi podataka Gracenote®
Kopiranje glazbe s CD-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kopiranje glazbe sa USB memorije ili CD-R-a/
CD-RW-a/ DVD-R-a/ DVD-R DL-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
. . . . . . . . 59
Ažuriranje baze podataka Gracenote®
Postavke izbornika
Korištenje zaslonskih izbornika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Upravljanje HDD-om, diskom i karticama . . . . . . . . . . . 61
Uobičajeni postupci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Podešavanje zaštite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Postavljanje naziva diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Brisanje svih naslova i lista izvođenja (video)
—Delete all titles (briši sve naslove) . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Brisanje svih sadržaja —Format (formatiranje) . . . . . . . . 62
Odabir pozadinskog stila —Top Menu (glavni izbornik) . . . . 63
Odabir prvenstvenog pikaza glavnog izbornika (Top Menu)
– Auto-Play Select (odabir automatskog reproduciranja) . . . . . . . 63
Omogućavanje reproduciranja diskova na drugoj
opremi –Finalise (finaliziranje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Stvaranje glavnog izbornika (Top Menu)
—Create Top Menu (stvori glavni izbornik) . . . . . . . . . . . . . . . 63
Promjena postavki uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Uobičajeni postupci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ugađanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Slika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zvuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Prikaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Povezivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ostali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Ostale postavke/ statusne poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Radnje na televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Blokada za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Poruka statusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Napomene
Dodatna povezivanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Spajanje pojačala digitalnim ulaznim terminalom . . . . . . 71
Spajanje VCR-a AUDIO/Video terminalom [EH63] . . . . . 71
Spajanje televizora i VCR-a, digitalnog/ satelitskog
prijemnika ili dekodera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Često postavljana pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Poruke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Vodič za otklanjanje kvarova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tehnički podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Rječnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Mjere opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poleđina
VQT2J12
3
Uključeni dodatci
Molimo provjerite jeste li u isporuci dobili sljedeći pribor.
(Ispravni brojevi proizvoda od studenog 2009. To se može biti podložno promijeni.)
(N2QAYB000460)
1 daljinski upravljač
1 strujni kabel
Samo za uporabu sa ovim uređajem.
Nemojte ga koristiti s drugom opremom.
Također, s ovim uređajem nemojte koristiti kabele drugih uređaja.
1 RF suosni kabel
2 Baterije
za daljinski upravljač
Informacije o daljinskom upravljaču
■Baterije
•Umetnite baterije u skladu s oznakama + i – unutar pretinca.
■Uporaba
Signalni senzor daljinskog upravljača
R6/LR6, AA
•Koristite alkalne ili manganske baterije.
•Nemojte miješati stare i nove baterije.
•Nemojte istodobno koristiti više tipova.
•Ne zagrijavajte i ne izlažite otvorenom plamenu.
•Ne ostavljajte baterije dulje vrijeme u zatvorenom vozilu koje se nalazi
direktno izložen sunčevim zrakama.
•Nemojte rastavljati ili napraviti kratki spoj.
•Nemojte pokušavati puniti alkalne ili manganske baterije.
•Nemojte koristiti baterije koje imaju oguljenu površinu.
Pogrešno rukovanje baterijama može prouzročiti curenje elektrolita, a to
može oštetiti priključke i izazvati požar.
Izvadite baterije ako daljinski upravljač ne namjeravate upotrebljavati
duže vrijeme. Spremite na hladno, tamno mjesto.
Daljinski upravljač (
VQT2J12
4
6)
20
30
20
30
7 m izravno ispred uređaja
Udaljenost i kutovi su približni.
Rukovanje HDD-om (pogonom tvrdog diska)
HDD je visokoprecizni instrument za snimanje i, zbog njegove sposobnosti dugog snimanja i rada velikom brzinom, to je veoma poseban uređaj
koji je lako podložan oštećenjima.
Kao osnovno pravilo, pohranjujte važne sadržaje na disk kao zaštitnu kopiju.
■ HDD je uređaj koji nije izrađen da podnosi vibracije/ udare ili prašinu Ovisno o postavci okruženja i rukovanju HDD-om, neki sadržaji mogu
se oštetiti i možda više neće biti moguće reproduciranje i snimanje. Osobito tijekom radnje, nemojte uređaj podvrći vibraciji, udaru ili isključivati
strujni kabel iz utičnice. U slučaju nestanka struje tijekom snimanja ili reproduciranja, sadržaj se može oštetiti.
■ HDD je uređaj za privremeno pohranjivanje
HDD nije uređaj za dugotrajno pohranjivanje snimljenih sadržaja. Koristite HDD kao privremeno mjesto pohrane za jedno gledanje, uređivanje ili
kopiranje. Preporuča se da pohranite snimljeni sadržaj na disk ili da sačuvate originalne podatke ili CD-e s kojih je presnimljen.
■ Odmah pohranite (izradite sigurnosnu kopiju) svih sadržaja čim smatrate da bi moglo doći do problema s HDD-om Ako se javi nepravilnost
HDD-a, mogu se javiti ponavljajući neobični zvukovi ili problemi sa slikom (blokovna buka, i sl.) Korištenje HDD-a u tim uvjetima može pogoršati
problem i u najgorem slučaju HDD neće više biti upotebljiv. Čim primijetite ovakvu vrstu problema, kopirajte sav sadržaj na disk i zatražite pomoć.
Snimljeni sadržaj (podatci) na HDD-u koji je postao neupotrebljiv ne može se povratiti.
•Kada je uređaj uključen ili isključen, može se čuti neočekivani zvuk. To ne znači da postoji problem s uređajem.
■ Mjere opreza prilikom podešavanja
•Nemojte postavljati uređaj u zatvoreni prostor u kojem su
prekriveni stražnji rashladni uređaj i rashladni ventilatori.
•Postavite uređaj na površinu koja je ravna i nije podložna
vibracijama ili udaru.
•Nemojte na ništa što može uzrokovati
toplinu, kao što je videorekorder, i sl.
•Nemojte postavljati na područje koje je
podložno temperaturnim promjenama.
•Postavite u područje u kojem nema kondenzacije. Kondenzacija je fenomen kod kojeg
se vlaga stvara na hladnim površinama kada
se javlja izrazita promjena temperature.
Kondenzacija može uzrokovati unutarnje oštećenje uređaja.
•Uvjeti u kojima može doći do kondenzacije
– Kada se javlja izrazita promjena temperature (premještanje s vrlo
tople lokacije na vrlo hladnu lokavciju, i obrnuto, ili kada je izložen
klima-uređaju ili kada hladni zrak izravno utječe na uređaj). Kada
je HDD (zagrijava se tijekom rada) podvrgnut hladnom zraku,
kondenzacija se može stvoriti unutar HDD-a i može uzrokovati
oštećenje glava HDD-a, i sl.
– Kada je vlažnost velika ili u prostoriji ima puno pare.
– Tijekom kišovitog razdoblja.
U gore navedenim situacijama, bez uključivanja uređaja, omogućite
da se uređaj prilagodi sobnoj temperaturi i pričekajte 2-3 sata dok
kondenzacija ne nestane.
■ Dim cigareta, i sl., uzrokuje smetnje ili kvar
Uređaj se može pokvariti ako dim cigareta ili sprej protiv kukaca/
pare, i sl., dospije unutar uređaja.
■ Prilikom rada
•Nemojte pomicati uređaj ili ga podvrći vibraciji ili udaru. (HDD se
može oštetiti.)
•Nemojte isključivati strujni kabel iz utičnice ili pritisnuti prekidač
za dotok struje.
Dok je uređaj uključen, HDD rotira velikom brzinom. Zvuk ili
pokret tijekom rotacije su normalne pojave.
■ Prilikom pomicanja uređaja
1 Isključite uređaj. (Pričekajte dok „BYE“ ne nestane sa
zaslona.)
2 Isključite strujni kabel iz utičnice.
3 Pomaknite tek nakon što se uređaj potpuno zaustavio (otprilike
2 minute) kako biste izbjegli izlaganje vibraciji ili udaru. (Čak i
nakon isključivanja uređaja, HDD nastavlja rad neko vrijeme.)
■ Preostalo vrijeme snimanja na HDD-u
Ovaj uređaj snima koristeći VBR (promjenjivi brzina bita) sustav za sažimanje podataka kako bi varirao snimljene segmente podataka u skladu sa
segmentima video-podataka koji mogu uzrokovati razlike u prikazanoj količini preostalog vremena i kapaciteta za snimanje.
Ako je preostalo vrijeme nedostatno, obrišite sve neželjene naslove kako biste stvorili dovoljno mjesta prije nego li započnete sa snimanjem.
(Brisanje liste izvođenja (video) neće povećati količinu vremena.)
■ Naknada štete za snimljeni sadržaj
Panasonic ne preuzima odgovornost za štete nastale izravno ili neizravno, zbog bilo koje vrste problema, koje mogu rezultirati gubitkom
snimljenog ili obrađenog sadržaja, te ne jamči za sadržaj ukoliko funkcija snimanja ili obrade ne radi pravilno. Jednako tako se gore navedeno
primjenjuje u slučaju bilo kakve vrste popravka izvršenog na uređaju (uključujući i bilo koju drugu komponentu koja nije povezana s HDD-om).
Zaštita uređaja
Okolina, osobito temperatura, vlaga i prašina lako utječu na precizne
dijelove u ovom uređaju. Dim cigareta također može uzrokovati
smetnje ili kvar.
Uređaj čistite isključivo mekom suhom krpom.
•Za čišćenje nikad nemojte koristiti alkohol, razrjeđivač ili benzin.
•Prije uporabe kemijski obrađene krpe, pažljivo pročitajte njezine upute za
uporabu.
Proučite slijedeće točke da bi osigurali kontinuirani užitak slušanja i
gledanja.
Prašina i nečistoća se mogu tokom vremena nakupiti na lećama uređaja,
onemogućavajući snimanje ili reproduciranje diskova.
Koristite čistač DVD leća (nije uključen) otprilike jednom godišnje, ovisno
o učestalosti uporabe i radnoj okolini.
Prije uporabe pažljivo pročitajte uputstva za čistač leća.
Čistač DVD leća: RP-CL720E
•Ovaj čistač leća možda neće biti dostupan za prodaju ovisno o regiji.
Nemojte postavljati uređaj na
pojačala/prijemnike ili opremu koja se zagrijava.
NEISPRAVAN
NAČIN
Toplina može oštetiti uređaj.
Nemojte zapriječiti unutarnji rashladni ventilator na stražnjoj ploči.
Prije pomicanja uređaja, provjerite je li ladica diska prazna.
Ako to ne uradite, riskirate teško oštećenje diska i uređaja.
VQT2J12
5
Vodič za kontrole
Daljinsko upravljanje
Upute za rukovanje su uglavnom navedene za korištenje daljinskog upravljača.
1 Uključite uređaj ( 10).
) ( 19, 20, 36)
2 Odaberite pogon [HDD, DVD ili SD (
Pogon se promijeni svaki puta kada pritisnete [DRIVE SELECT].
3 Odabir broja kanala i naslova itd. / Unos brojeva
4 Za brisanje neželjenih snimljenih naslova, tajmiranih programa,
fotografija ili glazbe ( 22, 47)
5 Osnovne radnje za snimanje i reproduciranje [PAUSE LIVE TV]
Pauzira televizijski program koji gledate ( 39)
6 Prikaz informacija o programu u sustavu GUIDE Plus+ ( 31)
7 Odabir /OK, kadar-po-kadar ( 32)
8 Prikaz DIRECT NAVIGATOR (izravnog navigatora) ( 33, 42)
9 Prikaz izbornika OPTION ( 42)
Korištenjem tipke OPTION, možete pristupiti različitim funkcijama
(Slideshow, Standby postavke, itd.) lako i jednostavno.
10 Tipke u boji
– za uključivanje zaslona DIRECT NAVIGATOR ( 33, 36, 38)
– za uključivanje VIDEO/Playlists (liste izvođenja) ( 53)
– za uključivanje PICTURE/Playlists (liste izvođenja) ( 48)
– za odabir vrste znaka prilikom unošenja teksta ( 50)
– za postavke ručnog ugađanja ( ] 64)
– za radnje GUIDE Plus+ ( 31)
– za isključivanje programa tajmera ( 29)
11 Funkcije snimanja
•[ REC] Pokretanje snimanja ( 20)
•[REC MODE] Promjena načina snimanja ( 20)
•[EXT LINK] Povezane snimke pomoću tajmera s vanjskom opremom ( 26)
•[ DIRECT TV REC] Izravno televizijsko snimanje( 40)
12 Odabir audio izvora ( 32)
13 Prikaz poruka statusa ( 70)
14 Prijenos signala daljinskog upravljača
15 Radnje s televizorom ( 70)
16 Odabir kanala/ promjena stranica u sustavu GUIDE Plus+
( 20, 31)
17 Prikaz zaslona SHOWVIEW ( 28)
) ili DV) ( 26, 27)
18 Odabir ulaza (AV1, AV2, AV3 (
19 Prikaz zaslona Timer Rocording (snimanje s tajmerom) ( 28)
20 Izlaz iz zaslona izbornika
21 Prikaz zaslona GUIDE Plus+ ( 11, 21)
22 Prikaz prozora FUNCTION MENU (Funkcije) ( 39)
Korištenjem prozora FUNCTION MENU, možete lako i jedno-stavno
pristupiti različitim funkcijama (Playback, Recording, itd.).
23 Povratak na prethodni zaslon
24 Stvaranje poglavlja ( 32)
25 Preskakanje otprilike 1 minutu naprijed ( 32)
26 Preskakanje otprilike 10 sekundi unatrag ( 32)
27 Preskakanje određenog vremena ( 32)
28 Prikaz zaslonskog izbornika ( 60)
Zaslon uređaja
1 Indikator diska
2 Indikator kopiranja
3 Indikator USB porta
Indikator utora SD kartice
4
5 Indikator povezanih snimki tajmerom s vanjskom opremom
6 Indikator snimanja tajmerom
)
7 Indikator pogona [HDD, DVD ili SD (
8 Indikator odjeljka glavnog prikaza
9 Vizualna povratna informacija daljinskog upravljanja
Ovo trepće kada se upravlja daljinskim upravljačem
VQT2J12
6
10 Indikator snimanja/ ponovnog reproduciranja
Glavni uređaj
Lagano povucite da biste otvorili
prednju ploču.
1 Tipka Standby/on [
] ( 10)
Pritisnite za uključenje uređaja iz stanja čekanja ili obrnuto. U stanju
čekanja uređaj još uvijek troši malu količinu energije.
2 Ladica diska ( 18)
3 Spoj za digitalnu video-kameru (DV) ( 27)
4 USB priključak ( 18)
5 Zaslon ( 6)
6 Ladica diska Open/ Close (otvori/ zatvori) ( 18)
7 Senzor za primanje signala daljinskog upravljača ( 4)
8 Odabir kanala ( 20)
9 Pokretanje snimanja ( 20)/ određivanje vremena zaustavljanja
snimanja ( 20)
10 Zaustavljanje reprodukcije (stop) ( 20, 32)
11 Početak reprodukcije ( 19)
Povezivanje za VCR, video-kameru itd.. ( 27, 71)
12
Utor za SD karticu ( 18)
13
Prključci na stražnjoj ploči (
8, 9, 71)
Jednostavan pristup raznim funkcijama – prikaz FUNCTION MENU (izbornik funkcija)
„FUNCTION MENU“ se automatski pojavljuje kada uključite napajanje. (Kada je „FUNCTION MENU Display“ postavljeno na „On“ (uključeno) u
izborniku Setup) Brzo i jednostavno možete pristupiti glavnoj funkciji.
1 Reproduciranje
Video ( 19, 33)
DivX ( 34)
Picture (slika) ( 36)
Music (glazba) ( 35)
Top Menu (Glavni izbornik) (
Menu (izbornik) ( 19)
Odredite kada želite reproducirati sadržaje. Prikazat će
se zaslon DIRECT NAVIGATOR ili zaslon izbornika, itd.
19)
2 Snimanje
Odaberite metodu snimanja.
TV Guide (TV vodič) ( 21)
Timer Recording
(snimanje tajmerom) ( 21, 28)
ShowView Record
(prikaz snimke) ( 28)
3 Brisanje
Video ( 22)
Picture (slika) ( 47)
Music (glazba) ( 47)
4 Kopiranje
Odaberite naslov ili vrstu
datoteke koju želite izbrisati.
Prikazat će se zaslon DELETE Navigator.
Odaberite metodu kopiranja.
Video (HDD na DVD) ( 52)
Advanced Copy (napredno kopiranje) ( 53)
Copy Music CD (kopiranje glazbenog CD-a)
( 58)
Copy Music (kopiranje glazbe) ( 58)
Copy New Pictures (kopiranje novih slika)
(
) ( 57)
5 Ostali
Playlists (liste izvođenja) ( 44, 48)
Flexible Rec (fleksibilno snimanje) ( 25)
DV Auto Rec (automatsko DV snimanje)
( 27)
HDD Management (upravljanje HDD-om)
( 61)
DVD Management (upravljanje DVD-om)
( 61)
Card Management (upravljanje karticom)
(
) ( 61)
Setup (podešavanje) ( 64)
6 Odabir pogona
HDD
DVD
SD (
USB
Odaberite i izvršite funkcije
osim gore navedenih, kao što
je snimanje ili podešavanje.
Promijenite korišteni pogon.
)
Ako nije potreban prikaz FUNCTION MENU prilikom uključivanja uređaja,
postavite „FUNCTION MENU Display“ na „Off“ (isključeno) u izborniku
Setup ( 67).
VQT2J12
7
KORAK 1 Spajanje
Korištenje 21-pinskog Scart priključka
•Možete koristiti raznovrsne Q Link funkcije spajanjem uređaja s televizorom kompatibilnim s Q Linkom ( 40).
•Možete uživati u visokokvalitetnom gledanju spajanjem uređaja s televizorom kompatibilnim s RGB-om ( 85).
t „AV1 Output“ u izborniku Setup (Podešavanje) ( 67).
•Ugasite svu opremu prije spajanja te pročitajte odgovarajuće upute za uporabu.
•Odaberite uzorak spajanja koji odgovara vašoj okolini prema uzorku A-B. Potvrdite spajanja koja nisu dolje navedena kod vašeg
dobavljača.
•Pogledajte u „Dodatna spajanja“ ( 71) za spajanje koje koristi druge terminale i spajanje s ostalom opremom.
Kada uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme
Za uštedu energije, isključite iz zidne utičnice. Ovaj uređaj troši malu količinu energije, čak ikada je isključen [Otprilike 0.3 W (Aktivira
se „Power Save in Standby“ (ušteda energije u stanju mirovanja) i „RF OUT ( Aerial Signal )“ (zračni signal) je postavljen na „Off“
(isključeno).)]
A
Spajanje s televizorom
B Spajanje televizora i digitalnog/ satelitskog prijemnika ili dekodera
VQT2J12
8
Možete uživati u visokokvalitetnoj slici dodavanjem HDMI kabelskog povezivanja spoju s 21-pinskim Scart kabelom između ovog uređaja i vašeg
televizora.
Spajanje s televizorom pomoću HDMI (Multimedijsko sučelje visoke razlučivosti) kabela
Prilikom spajanja s uređajem koji je kompatibilan s HDMI-om, prenose se nesažeti digitalni audio i video signal. Možete uživati u visokoj kvaliteti
digitalnog videozapisa i zvuka samo s jednim kabelom. Prilikom povezivanja s HDTV-om (Televizor visoke definicije) kompatibilnim s HDMI-om,
izlaz se može promijeniti na 1080p, 1080i ili 720p HD video.
•Ovaj uređaj objedinjuje HDMITM (V.1.3a s dubokom bojom) tehnologiju.
•Video izvori pretvoreni u rezoluciju 1920x1080, ako su visokokvalitetni, pokazivat će nešto manju rezoluciju slike od stvarnih, nazivnih 1080p fullHD izvora. Za detalje se obratite dobavljaču
•Molimo koristite HDMI kabele velike brzine koji imaju HDMI logotip (kako je prikazano na naslovnici).
•Prilikom postavljanja video izlaza na „1080p“, molimo koristite HDMI kabel dužine do 5,0 metara ili kraći .
O funkciji VIERA Link „HDAVI ControlTM“
Povezane radnje će biti moguće prilikom povezivanja s Panasonic televizorom (VIERA) ili s prijemnikom opremljenim funkcijom „HDAVI Control“. [ 40, Povezane operacije s televizorom (VIERA Link „HDAVI ControlTM/ Q Link“)
•Kabeli koji nisu HDMI-kompatibilni ne mogu se koristiti.
•Preporuča se korištenje Panasonic HDMI kabela.
Preporučeni kataloški broj dijela:
RP-CDHM15 (1,5 m), RP-CDHM30 (3 m), RP-CDHS50 (5 m), itd.
Spajanje s Panasonic televizorom (VIERA)
Ako je pojen 21-pinski Scart kabel, dostupne su
sljedeće funkcije.
•Preuzimanje s televizora ( 40)
•Izravno televizijsko snimanje ( 40)
•Gledanje slika s digitalnog/ satelitskog prijemnika ili dekodera (U tom slučaju, ulaz televizora
postavite na „AV“.)
•Postavite „Digital Audio Output“ (digitalni audio
izlaz) na „HDMI and Optical“ ( 67).
(Tvornička postavka je „HDMI and Optical“.)
Spajanje s televizorom i prijemnikom kompatibilnim s HDMI-om
•Ako spajate s televizorom koji je kompatibilan samo s 2-kanalnim audio izlazom, audio s 3 ili više kanala će biti remiksiran ( 84) i izlaz kao 2
kanala, čak i ako je spojeno HDMI kabelom. (Neki diskovi se ne mogu remiksirati.)
•Ovaj uređaj ne možete spojiti s DVI uređajima koji nisu kompatibilni s HDCP-om.
Za uređaje kompatibilne s HDCP(Zaštita širokopojasnog digitalnog sadržaja) zaštitom autorskih prava koji su opremljeni digitalnim ulaznim DVI
terminalom (PC monitori, itd.): Ovisno o uređaju, slike možda neće biti ispravno ili uopće prikazane prilikom spajanja s DVI/ HDMI kabelom za
prespajanje. (Zvuk se ne može reproducirati.)
VQT2J12
9
KORAK 2 Postavke prijema kanala i formata televizora
Karakteristike uštede energije pri funkciji stanja mirovanja kada
je uređaj u stanju mirovanja su sljedeće.
KANAL
Ušteda energije u stanju
mirovanja
Potrošnja energije
Vrijeme pokretanja
Gledanje slike (npr. Pay TV)
s uređaja spojenog na AV2
Aktivirano (uklj./
uklj. tajmer)*1
Otprilike 0.3 W*3
Ne brzo
Deaktivirano
(isklj.)
Otprilike 9 W
Brzo*2
Ne može se
Može se
*1 „Unit’s Display“ (prikaz uređaja) je postavljeno na „Automatic“ u
izborniku Setup (Podešavanje). ( 67)
*2 Moguće je pokrenuti i započeti snimanje u svega nekoliko
sekundi.
- Ovisno o modelu televizora ili spojenog terminala, može
potrajati neko vrijeme dok se zaslon ne prikaže.
*3 Kada je „RF OUT (zračni signal)“ postavljeno na „Off“ (isklj.) u
izborniku Setup (Podešavanje) ( 69)
•Ako se na televizoru prikaže zaslon za podešavanje televizijskog formata
OPCIJA
POVRATAK
1 Upalite televizor i odaberite odgovarajući
AV ulaz koji je sukladan povezivanju s
ovim uređajem.
2 Pritisnite [
] da biste uključili uređaj.
Preuzimanje s televizora započinje prilikom spajanja na televizor koji
ima funkcije VIERA Link ili Q Link ( 40).
•16:9:
Kada spajate na televizijski ekran 16:9.
•Pan & Scan:
Kada spajate na televizijski format 4:3,
bočna strana slike se izrezuje za sliku
16:9 ( 85).
Letterbox:Kada spajate na televizijski
ekran 4:3. Slika 16:9 prikazuje se u
stilu „Letterbox“ ( 85)
Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali televizijski format i pritisnite
[OK].
Zaslon za podešavanje GUIDE Plus+ se pojavljuje nakon što su
podešeni tip televizora i format.
Možete s televizora preuzeti položaj ugađanja za kanale u pokrivanju
kanala ovog uređaja.
Funkcija ovog uređaja Automatski sat (Auto Clock) sinkronizira
vrijeme kada je ugođen televizijski kanal koji emitira informacije o
vremenu i datumu.
•Ako se na televizoru pojavi izbornik za postavljanje Zemlje
(Country) Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir zemlje i pritisnite
[OK].
Započinje „Auto Setup“ (automatsko podešavanje). To će potrajati oko
8 minuta.
Pritisnite [▲,▼] za odabir „On“ (uklj.), „Off“ (iskl.) ili „On Timer“
(uklj. tajmer) i pritisnite [OK] kada se pojavi izbornik postavke
„Power Save in Standby“ (ušteda energije u stanju mirovanja).
(Gore navedena poruka se također pojavljuje u zemljama gdje
sustav GUIDE Plus+ nije dostupan. Međutim, podešavanje nije
moguće.)
•Ako želite podesiti sustav GUIDE Plus+
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
Nastavite na „ 11, GUIDE Plus+ system settings, step 2“
•Ako ne želite podesiti sustav GUIDE Plus+ ili ako živite u zemlji
gdje sustav GUIDE Plus+ nije dostupan ( 11, Sustav GUIDE
Plus+ )
Pritisnite [◄,►] za odabir „No“ (ne)i pritisnite [OK]. Pojavi se
televizijska slika. Podešavanje je dovršeno.
Za zaustavljanje tijekom postupka
Pritisnite [RETURN ].
On (uklj.): Prebacit će se u štedni rad u stanju mirovavnja kada j
euređaj u stanju mirovanja.
Off (isklj.): Moguće je brzo započeti iz stanja mirovanja. (Brzi
početak)
On Timer (s tajmerom):
Pritisnite [▲,▼,◄,►] kako biste postavili vrijeme pokretanja i zaustavljanja i zatim pritisnite [OK].
• „Power Save in Standby“ (ušteda energije u stanju mirovanja) je
postavljeno da se aktivira tijekom postavljenog vremena.
VQT2J12
10
■ Ako se pojavi izbornik za podešavanje sata
Ručno podesite sat ( 68).
■ Za potvrđivanje točno ugođenih stanica ( 64)
■ Za ponovno pokretanje podešavanja ( 65)
Postavke sustava GUIDE Plus+
Sustav GUIDE Plus+
Sustav GUIDE Plus+ pruža informacije o programu od računskog
domaćina koje su prikazane na televizoru poput televizijskoga programskog magazina. Postavke za snimanje emitiranja su također
jednostavne. Jednostavno odaberite željene programe s prikazanog popisa. Također možete tražiti željene programe prikazivanjem programa samo određene kategorije.
Sustav GUIDE Plus+ je dostupan u sljedećim zemljama:
Austrija/ Belgija/ Njemačka/ Italija/ Luksemburg/ Nizozemska/
Švicarska
(Od studenog 2009.)
•Ova usluga možda neće biti dostupna u nekim područjima gore
navedenih zemalja.
•Može doći do promjena u servisnim područjima.
Morat ćete izvršiti potpune postavke Prijema kanala ( 10) kako
biste podesili sustav GUIDE Plus+.
•Podešavanje sustava GUID Plus+ neće biti uspješno ako sat nije
ispravno podešen.
•Primanje podataka sustava GUIDE Plus+ je moguće samo putem
antenskog ulaza ovog uređaja. Primanje podataka GUID Plus+
putem izvana spojenih satelitskih prijemnika ili digitalnih set-top
upravljačkih kutija nije moguće.
Posjetite sljedeću početnu stranicu za više detalja.
http://www.europe.guideplus.com
1 Pritisnite [GUIDE] (vodič).
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] ili numeričke
tipke za unos poštanskog broja (Postal
Code) vaše lokacije i pritisnite [OK].
3 Pojavit će se jedan od sljedećih prikaza
Potvrdite upute na zaslonu.
Ako se prikaže „No
Data“ (nema podataka)
( 12, Uređivanje
popisa programa,
Referenca)
Preuzimanje GUIDE Plus+ je dovršeno.
Sustav GUIDE Plus+ nije dostupan. Provjerite glavni emiter
kanala u vašoj zemlji.
( 13, Glavni emiter kanala)
Za preuzimanje podataka GUIDE Plus+, isključite vaš uređaj u
vrijeme koje je prikazano na zaslonu ili ručno preuzmite podatke
kroz „Dana Download“ (Preuzimanje podataka) u izborniku
Setup (Podešavanja) u to vrijeme. ( 13, Izmjena postavki)
Za zaustavljanje tijekom postupka
Pritisnite [RETURN ].
•Za detaljnije informacije o upravljanju popisom programa GUIDE
Plus+, pogledajte „Radnje u sustavu GUIDE Plus’“. ( 31)
Podešavanje sustava GUID Plus+ može potrajati i do 2 sata.
•Ako se vaš poštanski broj promjeni, tu informaciju možete ažurirati
kasnije u Podešavanju sustava GUIDE Plus+ ( 13, Izmjena
postavki).
•Ovisno o regiji ili jeziku, itd. zaslon GUIDE Plus+ može biti drugačiji
od stvarnog zaslona.
•Ako želite podesiti sustav GUIDE Plus+
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
•Ako želite nepodesiti sustav GUIDE Plus+
Pritisnite [◄,►] za odabir „No“ (ne) i pritisnite [OK].
Za odgođeno preuzimanje podataka GUIDE Plus+
( 12, Preuzimanje podataka GUIDE Plus+ )
VQT2J12
11
Postavke sustava GUIDE Plus+
Pogledajte u kontrolnoj referenci na stranici 10.
Preuzimanje podataka GUIDE Plus+
Podatci GUIDE Plus+ se prenose od glavnog emitera kanala (televizijska postaja koja prenosi popise televizijskih programa) nekoliko
puta dnevno. Podatci će se prenositi u 2 h i 50 min svaki dan. Za
potpuno preuzimanje podataka će biti potrebno otprilike 2 sata.
Postoje dva načina preuzimanja podataka GUIDE Plus+.
- Automatski preuzmite podatke dok je uređaj isključen.
- Preuzmite ručno kroz „Data Download“ (Preuzimanje podataka) u
izborniku Setup (Podešavanje).
Uređivanje popisa programa
1 Pritisnite [GUIDE] (vodič).
2 Pritisnite [OPTION].
Automatsko preuzimanje podataka
•Podatci GUIDE Plus+ se automatski preuzimaju dok je uređaj
isključen.
Tijekom preuzimanja, na zaslonu
uređaja se pojavi „GUIDE“.
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali „Editor“
(Uređivač) i pritisnite [OK].
Ako uključite uređaj dok je prikazano „GUIDE“, ažuriranje podataka
se prekida.
•Ako dođe do preklapanja preuzimanja podataka GUIDE Plus+ u
2:50 i snimanja tajmerom, možete odabrati čemu ćete dati prednost. Kako biste osigurali da će se podatci GUIDE Plus+ preuzeti,
možete onemogućiti snimanja tajmerom tijekom prijenosa podataka. ( 13, lijevi stupac, Noćno preuzimanje)
Ručno preuzimanje podataka
U vrijeme prijenosa podataka možete ručno preuzeti podatke
kroz „Data Download“ (Preuzimanje podataka) u izborniku Setup
(Podešavanje) ( 13).
•Ovisno o tome kada podesite ovaj uređaj, može potrajati otprilike
jedan dan prije nego li bude moguće prikazati popis televizijskih
programa.
•Postaje prikazane u popisu televizijskih programa su raspoređene
prema geografskim područjima.
•Postaja koja nije registrirana u vašem području neće biti prikazana
u popisu televizijskih programa čak ni ako uređaj prima signal.
•Nakon što ste preuzeli popis programa, prijem podataka je potreban
za redovno ažuriranje i održavanje popisa programa.
•Nemojte isključivati strujni kabel tijekom preuzimanja podataka.
•Tijekom preuzimanja podataka, HDD se rotira i proizvodi zvukove
rada.
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir željenog
„Name“ (Naziva) i pritisnite [1].
Također možete pritisnuti [˄ ˅ CH] za pregledavanje popisa
postaja.
On/Off
(uklj./
isklj.)
Za odabir stanica koje će biti prikazane na popisu
programa.
Samo postaje koje su postavljene na „On“ (uklj.) će biti
prikazane u popisu GUIDE Plus+.
Pritisnite [▲,▼] za promjenu postavke „On/Off“ (uklj./
iskl.) i pritisnite [OK].
Ručno postavljanje odgovarajuće Reference
Ako se u popisu GUIDE Plus+ za postaju pojavi „No
Data“ (nema podataka), ova stanica ili nije podržana
podatcima GUID Plus+ ili GUIDE Plus+ Referenca nije
jasno dodijeljena („----“ se pojavi u polju Reference ove
postaje). U tom slučaju, ručno podesite Referencu.
Također možete ručno pripisati Referencu čak i ako
naziv postaje nije prepoznat (npr. ***06).
Referenca
Pritisnite [▲,▼] za promjenu postavke „Reference“
(Referenca) određene stanice i pritisnite [OK].
Nazivi postaja u popisu Refence može biti različit od
popisa postaja.
Promjene u popisu postaja u izborniku Setup (Podešavanje) ( 64)
vašeg uređaja uzrokovat će povratak svih postavki Uređivača (Editor)
u početno stanje.
VQT2J12
12
Izmjena postavki
Možete izmijeniti osnovne postavke popisa GUIDE Plus+.
1 Pritisnite [GUIDE] (vodič).
2 Pritisnite [OPTION].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali „Setup” i
pritisnite [OK].
Glavni emiter kanala
Nije moguće primati podatke GUIDE Plus+ u svim zemljama ([]
dolje).
Provjerite je li unese pravi glavni emiter kanala.
Popis glavnih emitera kanala (od studenog 2009.)
Država
Glavni emiter
kanala
Prikaz glavnog emitera kanala
Švicarska*1
Eurosport
EUROS
Italija
MTV
MTV
Nizozemska
Eurosport
EUROS
Belgija
RTL-TVI
RTLTV
Luksemburg*2
RTL-TVI
RTLTV
*1
*2
Samo njemačka govorna područja
Luksemburški poredak je dostupan podešavanjem GUIDE Plus+
za zemlju = Belgija s poštanskim brojem 9999 ( 11, korak 2).
•Ručna izmjena glavnog emitera kanala lijevo
•O lokalnim uvijetima prijema ovisi koji će se kanali pojaviti na popisu GUIDE Plus+. Kvaliteta prijema ispod optimalne može rezultirati
nedostatkom ili nepotpunim GUIDE Plus+ podatcima.
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir stavke i pritisnite [OK]
Unošenje poštanskog broja
Unos poštanskog broja potreban je radi prijema regionPoštanski alnih podataka.
broj
1 Pritisnite [◄,►] za odabir “Yes” (da) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] ili numeričke tipke za unos
poštanskog broja (Postal Code) i pritisnite [OK].
Ručna izmjena glavnog emitera kanala
Informacije sustava GUIDE Plus+ prenose se putem
glavnog emitera kanala.
Preporuča se postavka „Auto“. Sustav tada automatski
postavlja glavnog emitera kanala.
Glavni
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir željene postaje i pritisnite
emiter
[OK].
kanala
2 Pritisnite [◄,►] za odabir “Yes” (da) i pritisnite [OK].
•Postavljanje glavnog emitera kanala može potrajati
neko vrijeme.
•Provjera glavnih emitera kanala u vašoj zemlji
desno, Glavni emiter kanala
Ručno preuzimanje podataka GUIDE Plus+
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
PreuziPreuzimanje može potrajati otprilike 2 sata.
manje
podataka •Za detaljnije informacije 12, Preuzimanje podataka
GUIDE Plus+
Odabir prednosti tijekom ponoći
Podatci GUIDE Plus+ se preuzimaju u 2,50 h svaki
dan Za potpuno preuzimanje podataka će biti potrebno
otprilike 2 sata.
Ako dođe do preklapanja preuzimanja podataka GUIDE
Plus+ u 2:50 i snimanja tajmerom, možete odabrati
čemu ćete dati prednost.
Noćno
On (uklj.): Preuzimanje podataka
preuziSnimanje pomoću tajmera ne započinje ili je
manje
prekinuto preuzimanjem podataka.
Off (isklj.): Programiranje tajmera
Podatci GUIDE Plus+ se neće preuzeti.
Nakon što se snimanje dovrši, preporučamo
da promijenite ovu postavku na „On“ (uklj.).
Pritisnite [◄,►] za odabir „On” (uklj.) ili „Off” (isklj.) i
pritisnite [OK].
•Postojeće informacije mogu biti izgubljene promjenama poštanskog
broja ili glavnog emitera kanala.
•Unos pogrešnog poštanskog broja ili glavnog emitera kanala može
dovesti do prijema pogrešnih podataka ili do nedostatka podataka.
•Za promjenu postavki, otpustite uređaj iz stanja mirovanja za
snimanje ( 29).
VQT2J12
13
HDD i informacije o disku
HDD i diskovi koje možete koristiti za snimanje i reproduciranje
(○: Moguće, –: Nije moguće)
*1
Dovršavanje je potrebno radi reproduciranja na ostaloj opremi (
63).
se može reproducirati na Panasonic DVD snimačima i
DVD-RAM kompatibilnim DVD uređajima za reproduciranje.
,
ili
se može reproducirati samo na opremi koja
je kompatibilna s tima diskovima.
*2 Za detaljnije informacije ( 23, Napomene o snimanju)
*3 Snima se audio odabran u „Bilingual Audio Selection“ (Dvojezični
audio dio) ( 66).
Ne možete izravno snimati na ove diskove ( desno).
*4
*5
Video zapisi i fotografije se ne mogu miksati na jednom disku.
Za korištenje novog diska, potrebno je
formatiranje ( 62).
•
Ako se disk ne reproducira na drugoj opremi, preporučamo da
stvorite glavni izbornik ( 63).
•Preporuča se korištenje Panasonic diska.
Za dostupno vrijeme snimanja kod različitih diskova u različitim
načinima snimanja, vidi „Načini snimanja i približno vrijeme snimanja“
( 24).
•Ograničenja formatiranja i/ ili snimanja/ pokretanja mogu spriječiti
reproduciranje ili snimanje određenih diskova.
•Pogledajte tehničke podatke ( 83) za inačice kompatibilnih diskova i
brzine snimanja.
•
■Format snimanja
Ovaj uređaj snima video zapise u sljedećim formatima.
Format snimanja DVD video zapisa [HDD] [RAM]
Ovo je metoda snimanja koja vam omogućava snimanje i uređivanje
televizijskog emitiranja i tako dalje.
•Možete izbrisati neželjene dijelove naziva, stvarati Liste izvođenja
(Video), itd.
•Emitiranje koje dozvoljava „One time only recording“ (Samo jedno
snimanje) može se snimiti na CMPR kompatibilni disk.
Format DVD-Video
Ova metoda snimanja je ista kao i komercijalno dostupna DVD-Video.
•Emitiranje koje dozvoljava „One time only recording“ (Samo jedno
snimanje) može se snimiti na CMPR kompatibilni disk.
•Nakon dovršavanja diska, disk možete reproducirati na DVD
uređajima za reproduciranje i na ostaloj opremi.
Format +VR (+R/+RW Video snimanje)
VQT2J12
14
Ovo je metoda za snimanje snimki na +R/+RW diskove.
Takve diskove snimljene ovom metodom možete reproducirati na
sličan način kao i sadržaje snimljene u formatu DVD-Video.
•Emitiranja koja dozvoljavaju „One time only recording“ (Samo jedno
snimanje) se ne mogu snimiti.
•Nakon dovršavanja diska ili stvaranja glavnog izbornika, disk možete
reproducirati na DVD uređajima za reproduciranje i na ostaloj opremi.
•Kada je „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje za brzinsku kopiju)
postavljeno na „On“ (uklj.), ograničenja koja se odnose na snimanje
sekundarnog audio zapisa se također primjenjuju na DVD-RAM.
Postavite ovu postavku na „Off“ (siklj.) ako brzinska kopija na
nije potrebna (Tvornička postavka
je „On“ (uklj.). ( 65).
•+R diskovi snimljeni ovim uređajem i +R diskovi snimljeni drugim
Panasonic DVD snimačem mogu biti neuskladivi. Međutim, diskovi
koji su dovršeni su kompatibilni i mogu se reproducirati.
•Ovaj uređaj ne može snimati NTSC signale na diskove koji već
imaju snimke PAL signala. (Međutim, obje vrste programa se mogu
snimiti na HDD.)
•Možda nećete moći snimati ovisno o stanju diska i možda nećete
moći reproducirati zbog stanja snimke.
Ne možete izravno snimati na diskove DVD-R DL i +R
DL na ovom uređaju.
Snimite na HDD i zatim kopirajte na disk.
Reproduciranje diskova DVD-R DL (Dual Layer, jednostrano) i +R DL (Double Layer, jednostrano)
Diskovi DVD-R DL (Dual Layer, jednostrano) i +R DL (Double
Layer, jednostrano) imaju dva upisiva sloja na jednoj strani. Ako na
prvom sloju nema dovoljno prostora za snimanje programa, ostatak
će se snimiti na drugi sloj. Kod reproduciranja zapisa snimljenog
na oba sloja diska, uređaj automatski prebacuje između slojeva i
reproducira naslov na isti način kao normalni program. Međutim,
video i audio mogu na trenutak nestati kada uređaj prebacuje
razine.
Diskovi samo za reproduciranje
Vrsta diska
DVD-Video
Logotip
Standardni simbol
DVD-RW
(Fromat za
snimanje
DVD Video)
DVD-R
DVD-R DL
DivX®/MP3/
)/
WMA (
JPEG
CD
Uporabe
Diskovi s visokom kvalitetom filmova i glazbe.
DVD-RW video zapisi snimljeni na nekom drugom DVD snimaču
•Možete reproducirati programe koji dozvoljavaju „Only one time recording“ (Snimanje samo jednom) ako su snimljeni na CPRM kompatibilnom disku.
•Formatiranjem diska ( 62), možete snimiti na njega u DVD-Video
formatu
•Možda će biti potrebno dovršiti disk na opremi koja se koristi za
snimanje.
•DVD-R i DVD-R DL uz video zapis snimljen u DivX-u
•DVD-R i DVD-R DL uz video zapis snimljen u WMA/ MP3
•DVD-R i DVD-R DL uz video zapis snimljen u JPEG-u
Snimljeni audio zapisi i glazba (uključujući CD-R/RW*)
-
DivX/MP3/
)/
WMA (
JPEG
Video CD
•CD-R i CD-RW uz video zapis snimljen u DivX-u
•CD-R i CD-RW uz glazbu snimljenu u WMA/ MP3-u
•CD-R i CD-RW uz video zapis snimljen u JPEG-u
•Snimljeni audio zapisi i glazba (uključujući CD-R/RW*)
SVCD
*Završite postupak nakon snimanja. Reproduciranje možda neće biti moguće zbog stanja snimke.
•Proizvođači diskova mogu kontrolirati kako se diskovi reproduciraju. Zato nećete uvijek moći kontrolirati reproduciranje kako je opisano u ovim
uputama za uporabu.
•Ne može se jamčiti rad i kvaliteta CD-a koji ne odgovaraju CD-DA specifikacijama (kontrola kopiranja CD-a i dr.).
Diskovi koje nije moguće reproducirati
•2.6 i 5.2 GB DVD-RAM, 12 cm
•3,95 GB i 4,7 GB DVD-R za stvaranje multimedijskog materijala
•DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL diskovi snimljeni na
drugom uređaju koji nisu završeni ([] 84).
•Diskovi snimljeni u AVCHD formatu.
•DVD-Video s brojem regije koji nije „2“ ili „ALL“ (svi).
•DVD-Audio
•Blu-ray, HD DVD
•DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD,
•DVD-RAM s uloškom (TYPE 1)
Vrste diskova ili naslova snimljenih na
HDD-u za model spojenog televizora
Kada koristite diskove snimljene ili s PAL ili NTSC, ili kad reproducirate naslov snimljen na HDD-u koristeći PAL ili NTSC, pogledajte u
ovu tablicu.
( : Moguće gledati, –: Nije moguće gledati)
Model televizora
Višesustavski
televizor
PAL TV
NTSC TV
Diskovi/ naslovi
snimljeni na HDD-u
Da / Ne
PAL
NTSC
PAL
NTSC
*1
(PAL60)
PAL
–
NTSC
*2
*1 Ako vaš televizor nije opremljen da obrađuje signale PAL 525/60
slika neće biti ispravno prikazana.
*2 Odaberite „NTSC“ u „TV System“ (televizijski sustav) ( 67).
•Prilikom reproduciranja diska ili naslova snimljenog na HDD-u, uskladite postavku "TV System" (TV sustav) s diskom ili naslovom (PAL
ili NTSC) ( 67).
VQT2J12
15
USB memorija i informacije o kartici
•Upute/ napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon primjenjive su samo na model DMR-EH63.
USB memorije koje možete koristiti na ovom uređaju
Kompatitiblne USB memorije
USB memorije koje su definirane kao USB razred za masovno skladištenje (mass storage class) i
digitalne kamere koje imaju protokol PTP:
– USB memorije koje podržavaju USB 1.0/ 1.1 i USB 2.0 Puna brzina/Visoka brzina.
•Mogu se koristiti USB uređaji do 128 GB.
•USB uređaji koji podržavaju “bulk only” prijenos.
CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
•Digitalne kamere koje zahtijevaju dodatnu instalaciju programa kada su spojene na računalo nisu
podržane.
•MTP (Media Transport Protocol) nije podržan.
•Nije podržan višeportni USB čitač kartica.
Format
Podržani su sustavi datoteka FAT16 i FAT32.
•Nije podržan uređaj koji koristi UDF/NTFS/exFAT sustav datoteka.
•Ovisno o veličini sektora, neke datoteke možda neće biti iskoristive.
•Podržana je samo prva particija na USB uređaju sa više particija.
Označen u ovim uputstvima kao
Podatci koji se mogu reproducirati ili kopirati ( : Moguće, –: Nije moguće)
Format datoteke
DivX
Reproduciranje
)/MP3
Fotografije (JPEG)
*
Kopiranje na HDD
Upute
WMA (
Možete reproducirati DivX
datoteke snimljene računalom na
USB uređaj ( 34).
Možete reproducirati i kopirati
HDD WMA/ MP3 datoteke snimljene računalom na USB uređaj
( 35, 58).
Možete reproducirati i kopirati
na HDD, DVD-RAM ili na karticu
fotografije snimljene računalom
na USB uređaj ( 36, 57).
*DivX VOD sadržaji snimljeni na USB uređaje se ne mogu reproducirati. ( 35)
•Neki se USB uređaji možda neće moći koristiti sa ovim uređajem, iako udovoljavaju gore navedenim uvjetima.
•Ako je Panasonic digitalna videokamera s HDD-om, itd., spojena na USB utor ovog uređaja, možete kopirati SD Video snimljen kamerom na
HDD ovog uređaja ili na DVD-RAM.
• USB priključak ovog uređaja ne podržava USB uređaje napajane preko sabirnica.
Kartice koje se mogu koristiti na ovom uređaju
Vrsta
SD memorijska kartica*1 (od 8MB do 2GB)
SDHC memorijska kartica*2 (od 4 GB do 32 GB)
Multimedijska kartica (MultiMediaCard)
*1 Uključujući miniSd karticu i mcroSD karticu
*2 Uključujući miniSDHC karticu i mcroSDHC karticu
Gore navedene vrste kartica će se spominjati kao „SD kartica“ u ovim uputstvima za upotrebu.
Označen u ovim uputstvima
kao
Podatci koji se mogu snimati
i reproducirati
Fotografije (JPEG)
Video (SD Video)
Upute
Možete umetnuti izravno u SD priključak za karticu.
*1 MiniSd kartica i microSD kartica se moraju koristiti sa dodanim adapterom koji dolazi s karticom.
*2 MiniSDHC kartica i microSD kartica se moraju koristiti sa adapterom koji dolazi s karticom.
•Možete reproducirati i kopirati fotografije snimljene digitalnom kamerom, itd ( 35, 36).
•SD Video sniman Panasonic SD Video kamerom, itd., se može kopirati na HDD ili na DVD-RAM. (
•SD Video se ne može reproducirati izravno s SD kartice.
Prikladne SD kartice
Kada koristite SD kartice od 4 GB ili više, mogu se koristiti samo SD
kartice sa SDHC logotipom.
•Upotrebljiva memorija je nešto manja od kapaciteta kartice.
•Molimo provjerite najnovije informacije na slijedećoj internetskoj
adresi.
http://panasonic.jp/support/global/cs/
(Ova stranica je samo na engleskom jeziku.)
•Ako je SD kartica formatirana na nekoj drugoj opremi, vrijeme
snimanja može biti duže. Ako je SD kartica formatirana na računalu,
nećete je moći koristiti na ovom uređaju. U tim slučajevima, formatirajte karticu na ovom uređaju ( 62, 84).
•Ovaj uređaj je kompatibilan sa SD memorijskim karticama koje su u
skladu sa specifikacijama SD kartica s FAT 12 i FAT 16 formatima,
kao i sa SDHC memorijskim karticama s FAT32 formatom.
•SDHC memorijske kartice korištene za snimanje ovim uređajem se
mogu koristiti samo s opremom kompatibilnom s SDHC memorijskim
karticama. SDHC memorijske kartice se ne mogu koristiti s opremom
koja je kompatibilna samo sa SD memorijskim karticama.
•Preporučamo upotrebu Panasonic SD kartice.
•Ovaj uređaj ne može reproducirati snimke AVCHD formata na SD
kartici.
•Memorijsku karticu čuvajte van dohvata djece kako je ne bi progutala.
VQT2J12
16
55)
O DivX datotekama, glazbenim datotekama i fotografijama (JPEG)
•Upute/napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon
primje-njive su samo na model DMR-EH63.
•WMA datoteke se mogu reproducirati samo na modelu DMREH63.
DivX
Mediji koji se
mogu reproducirati
*1
Format
datoteke
DivX
•Datoteke moraju imati ekstenziju “.DIVX”, “.divx”, “.AVI”
ili “.avi”.
Broj direktorija
Maksimalni broj direktorija koji se mogu prepoznati: 300
direktorija (uključujući glavni direktorij)
Broj datoteka
Maksimalan broj datoteka koje se mogu prepoznati*2:
200 datoteka
Podržana inačica
Ovlašteno za profil DivX kućnog kina V3.0.
Video
– Broj toka: Do 1
– Kodec: DIV3, DIV4, DIVX, DX50
– 16 x 16 do 720 x 576 (25 fps)
– 16 x 16 do 720 x 480 (30 fps)
– Format slike: 10:11, 40:33, 16:11, 12:11, 1:1 Audio
– Broj toka: Do 8
– Format: MP3, MPEG, Dolby Digital
– Višekanalni: Dolby Digital je raspoloživ. MPEG multi je
2-kanalna konverzija.
– Brzina bita: 16 kbps do 320 kbps (MP3/MPEG), 32
kbps do 448 kbps (Dolby Digital)
– Frekvencija uzorkovanja: 16 kHz/ 22.05 kHz/ 24 kHz/
32 kHz/ 44.1 kHz/ 48 kHz (MP3/ MPEG)/ 32 kHz/
44.1 kHz/ 48 kHz (Dolby Digital)
WMA/MP3
Mediji koji se mogu
reproducirati
Format datoteke
MP3
•Datoteke moraju imati ekstenziju “.mp3” ili “.MP3”.
WMA (Windows Media – formatirana datoteka)
•Datoteke moraju imati ekstenziju „.wma“ ili „.WMA“.
Broj direktorija
(skupina ili albuma)
Maksimalni broj direktorija (skupina ili albuma) koji se
mogu prepoznati: 300 direktorija (skupina ili albuma)
(uključujući glavni direktorij)
Broj datoteka
(zapisa)
Maksimalan broj datoteka (zapisa) koji se mogu prepoznati*2: 3000 datoteka (zapisa)
Brzine bitova
(MP3)
32 kpbs do 320 kbps
•Kompatibilni formati:
ISO9660 razina 1 ili 2 (osim za proširene formate) i Joliet.
•Ovaj uređaj je kompatibilan s višekratnim razmjenama/ okvirima
(osim za DVD-R DL), ali očitavanje ili reproduciranje diska može
potrajati ako postoji više razmjena podataka.
•Za završetak postupka će biti potrebno određeno vrijeme kada
postoji mnogo datoteka (zapisa) i / ili direktorija (skupina ili albuma)
i neke datoteke (zapisi) se možda neće moći prikazati ili reproducirati.
•Engleska abeceda i arapske brojke se ispravno prikazuju. Ostali
znakovi možda neće biti ispravno prikazani.
•Redoslijed prikazivanja na ovom uređaju se može razlikovati od
redoslijeda prikazanog na računalu.
•Ovisno kako ste kreirali disk (pisanje računalnog programa),
datoteke (zapisi) i direktoriji (skupine ili albumi) se neće moći reproducirati u redoslijedu kako su numerirani.
•Ovaj uređaj nije kompatibilan s formatima paketnog zapisa.
•Ovisno o uvjetima snimanja, medij se možda neće moći reproducirati.
•Ovaj uređaj nije kompatibilan medijima zaštićenima od kopiranja,
Lossless, Professional, Voice and Multiple Bit Rate (MBR) za WMA.
•Ovaj uređaj nije kompatibilan s WMA datotekama koje su zaštićene
upravljanjem digitalnih prava (DRM).
•Kompatibilni formati: Podložno DCF-u*5 (Sadržaj snimljen na
digitalnoj kameri, itd.)
*5 Pravilo dizajniranja za sustav Datoteka kamere: jedinstveni
standard utvrđen od strane Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA).
■Struktura direktorija prikazanih na ovom uređaju
Možete reproducirati glazbene (Music) datoteke (WMA/ MP3) i
fotografije (JPEG) na ovom uređaju izradivši direktorije kao što
je dolje prikazano. Međutim, ovisno o metodi upisivanja podataka (softver za pisanje), reproduciranje možda neće moći biti
ostvareno redoslijedom kojim ste numerirali mape.
Frekvencija
16 kHz/22.05 kHz/24 kHz/32 kHz/44.1 kHz/
uzorkovanja (MP3) 48 kHz
Za WMA
Ovaj uređaj je kompatibilan s Windows Media Audio 9
programom (WMA9).
ID3 oznake
WMA oznake
kompatibilne (
)
•Ako postoji velika količina podataka fotografija itd., unutar WMA/
MP3 datoteka, reproduciranje neće biti moguće.
Fotografije (JPEG*3)
Mediji koji se mogu
reproducirati
Format datoteke
Format datoteke: JPEG
•Datoteke moraju imati ekstenziju „.jpg“ ili „.JPG“.
34x34 i 6400x6400
Kompatibilni pikseli Između
(Poduzorkovanje je 4:2:2 ili 4:2:0)
Broj direktorija*4
Maksimalan broj direktorija koji se
mogu prepoznati: 300 direktorija
Ovaj uređaj može raspolagati maksimumom od 300 direktorija
Broj datoteka*4
Maksimalan broj datoteka koji se
mogu prepoznati*2: 3000 datoteka
Ovaj uređaj može raspolagati maksimumom od 3000 datoteka
MOTION JPEG
PROGRESIVNI
JPEG
Nije podržano
*1
Sadržaji DivX VOD se ne mogu reporducirati.
*2 Ukupan broj datoteka koje se mogu preuzeti, uključujući MP3,
WMA, JPEG, DivX i ostale vrste, je 4000.
*3 Može potrajati nekoliko trenutaka da se prikažu fotografije.
*4 Kada ima previše datoteka i/ ili direktorija, neke datoteke se
možda neće prikazivati ili se neće moći reproducirati.
VQT2J12
17
Rukovanje medijima (Disk/ USB memorijska/ SD kartica)
•Upute/ napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon primjenjive su samo na model DMR-EH63.
Umetanje diskova
1 Pritisnite [
OPEN/CLOSE] ([otv./ zatv.]) za otvaranje ladice.
Briga o disku i kartici
■Kako držati disk ili karticu
Nemojte dodirivati snimljenu površinu ili površinu priključka.
2 Pritisnite [ , OPEN/CLOSE] ([otv./ zatv.]) za zatvaranje ladice.
Funkcija automatskog odabira pogona
•Ako uređaj snima na HDD ili je zaustavljen, automatski se prebacuje
na DVD pogon kada se umetne disk.
•Ako izbacite disk i zatvorite ladicu diska, automatski se odabire
HDD pogon.
•Prilikom korištenja DVD-RAM-a ili DVD-R-a, izvadite disk iz uloška.
Nije moguće koristiti kartice s ulošcima.
Nije moguće neprestano snimati ili reproducirati s jedne strane
•
dvostranog diska na drugu. Trebat ćete izvaditi disk i preokrenuti ga.
Umetanje, vađenje USB uređaja
Inserting the USB memory
•Prije umetanja bilo kojeg USB uređaja
na ovaj uređaj, napravite sigurnosnu
kopiju podataka sustava.
•Provjerite smjer USB konektora i umetnite ga ravno unutra.
•Umetnite USB uređaj dok je uređaj zaustavljen, kako bi se prikazao zaslon „USB device“ (USB uređaj).
Odaberite stavku i pritisnite [OK] kako biste se prebacili na radnje
povezane s USB-om ( 34, 57).
Vađenje USB uređaja
•Završite sa svim radnjama vezanim sa USB uređajem i izvadite ga
ravno prema van.
•Ako se izvadi USB uređaj koji se očitava, podatci se mogu oštetiti.
Umetanje, vađenje SD kartice
Kada na zaslonu uređaja trepti indikator kartice („SD“), s kartice
se očitava ili se na nju upisuje. Nemojte isključiti uređaj ili izvaditi
karticu. To može rezultirati neispranim radom ili gubitkom sadržaja
kartice.
•Umetanje stranih predmeta može uzrokovati kvar.
Umetanje kartice
■Ako na disku ima prljavštine ili kondenzirane
vlage
Prvo obrišite vlažnom, a zatim suhom krpom.
■Mjere opreza pri rukovanju
•Pripazite na ogrebotine i prljavštinu.
•Ne lijepite etikete ili naljepnice na disk. (To može dovesti do iskrivljenja diska, što će ga učiniti neupotrebljivim.)
•Na strani diska s etiketom pišite samo mekim, uljanim flomasterom.
Nemojte koristiti kemijske olovke ili druge pisaće dodatke.
•Nemojte koristiti sprejeve za čišćenje gramofonskih ploča, benzin,
razrjeđivač, tekućine za prevenciju statičkog elektriciteta ili bilo koje
drugo otapalo.
•Nemojte koristiti zaštitu od ogrebotina ili omote.
•Priključci kartice ne smiju biti izloženi vodi, smeću ili ostalim stranim
predmetima.
•Nemojte ispuštati skupine diskova ni udarati diskove. Ne stavljajte
predmete na njih.
•Nemojte koristiti sljedeće diskove:
– Diskovi na kojima je ljepilo od skinutih naljepnica ili etiketa
(iznajmljeni diskovi, itd.).
– Diskovi koji su jako oštećeni ili napuknuti.
– Nepravilno oblikovani diskov, kao što su
diskovi u obliku srca.
•Nemojte ostavljati na sljedećim mjestima:
– Izravno izložene sunčevom zračenju.
– Na izrazito zaprašenim ili vlažnim mjestima.
– U blizini grijalice.
– Mjestima izloženima značajnim temperaturnim razlikama (može
doći do kondenzacije).
– Na mjestima gdje bi uređaj bio izložen elektricitetu ili elektromagnetskim valovima.
•Za zaštitu kartica od ogrebotina i prljavštine, vratite ih u njihove
zaštitne korice dok ih ne koristite.
Proizvođač ne prihvaća odgovornost i ne pruža naknadu
za gubitke snimki ili uređenog materijala zbog problema s
uređajem ili snimljivim medijima, i ne prihvaća odgovornost
i ne nudi naknadu za bilo kakvu naknadnu štetu uzrokovanu
takvim gubitkom.
Primjeri uzroka takvih gubitaka su
•Disk snimljen u uređen ovim uređajem se reproducira na DVD
snimaču ili diskovnom pogonu računala proizvedenih od druge
tvrtke.
•Disk koji se koristio na gore naveden način i zatim se reproducirao
na ovom uređaju.
•Disk snimljen i uređen DVD snimačem ili diskovnom pogonu
računala koji se reproducira na ovom uređaju.
VQT2J12
18
Reproduciranje snimljenih video sadržaja/
Reproduciranje diskova samo za reproduciranje
Pogledajte „Napredno reproduciranje“ ( 32) za
detaljnije informacije.
•Proizvođači diskova mogu kontrolirati kako se diskovi reproduciraju.
Zato nećete uvijek moći kontrolirati reproduciranje kako je opisano
u ovim uputama za uporabu. Pažljivo pročitajte upute za uporabu
diska.
•Prilikom reproduciranja naslova snimljenog na HDD-u, uskladite
postavku „TV system“ (PAL/NTSC) sa snimljenim naslovom ( 67).
■Kada se zaslon izbornika pojavi na televizoru
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir stavke i pritisnite [OK].
•Neke stavke se također mogu odabrati korištenjem numeriranih
tipki.
• ko ste od zaslonskog izbornika ili uputa za disk upućeni da pritisnete tipku „ENTER“ , pritisnite [OK].
Numeričkim tipkama odaberite kanal.
15: [1]
npr. 5: [0] [5] [5]
•Za vraćanje na zaslon izbornika
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali “Top Menu” (Glavni izbornik) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [RETURN ].
Diskovi se nastavljaju okretati dok su prikazani izbornici.
Pritisnite [■] kad se završili s reprodukcijom kako biste zaštitili motor
uređaja, zaslon TV prijemnika i tako dalje.
Priprema
•Upalite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji je sukladan
povezivanju s ovim uređajem.
•Uključite ovaj uređaj.
1 Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir
pogona) za odabir HDD ili DVD pogona.
Upali se indikator HDD-a ili DVD-a na zaslonu uređaja.
2 Ako ste odabrali DVD pogon
Pritisnite [ , OPEN/CLOSE] na uređaju
za otvaranje ladice i umetnite disk.
•Ponovno pritisnite ovu tipku kako biste zatvorili ladicu.
3 Pritisnite [►] (PLAY ).
Reproduciranje započinje od naslova koji je posljednji snimljen.
Reproduciranje započinje od položaja određenih diskom.
Reproduciranje započinje od početka diska.
Radnje s izbornikom za ostale vrste sadržaja
•DivX ( 34)
•WMA ([EH63])/ MP3 ( 35)
•Fotografije (JPEG) ( 36)
•Glazba na HDD-u ( 38)
•Glazbeni CD ( 38)
•Tijekom snimanja, stanja mirovanja za snimanje tajmerom ili stanja
mirovanja EXT LINK, ovaj uređaj ne može reproducirati diskove
koji ne odgovaraju postavci „TV System“ (televizijski sustav) (PAL/
NTSC) ( 67). Postavite „TV System“ (televizijski sustav) tako da
odgovara diskovima prije nego li ih reproducirate.
•Ovisno o disku, može potrajati neko vrijeme da se pokrene zaslon
izbornika, slika, zvuka, itd.
VQT2J12
19
Snimanje televizijskih programa
Pogledajte „Napomene o snimanju“ ( 23) i „Napredno
snimanje“ ( 24) za detaljnije informacije.
•Ne možete promijeniti kanal ili način snimanja tijekom snimanja.
•Možete snimati dok je uređaj u stanju mirovanja za snimanje
tajmerom. Međutim, kada dođe vrijeme za početak snimanja
tajmerom, bilo koje snimanje koje je u tijeku će se zaustaviti i
snimanje tajmerom će započeti.
Kada je „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje za
•
brzinsku kopiju) postavljeno na „Off“ ( 65), možete zamijeniti
audio koji se prima pritiskom na [AUDIO] tijekom snimanja. (Ne
utječe na snimanje zvuka.)
■Pauziranje snimanja
Pritisnite [
].
Ponovno pritisnite i ponovno započnite snimanje.
•Za ponovni početak također možete pritisnuti [‫[ ]װ‬REC]. (Naslov
nije podijeljen na zasebne datoteke.)
■Zaustavljanje snimanja
Pritisnite [■].
•Jednim naslovom naziva se zapis od početka do kraja snimke.
Uređaju treba oko 30 sekundi da dovrši
•
snimanje upravljačkih podataka nakon što se snimanje dovrši.
Kako biste reproducirali DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format)
i +R (snimljeno ovim uređajem) na ostalim DVD uređajima za
reproduciranje, potrebno ih je dovršiti ( 63).
Kako biste reproducirali +RW na ostalim uređajima za reproduciranje, preporučamo da stvorite glavni izbornik. ( 63)
Nije moguće snimati na USB uređaj.
•
Nije moguće snimati na SD karticu.
•
•Video se ne može snimati na DVD-R diskove ako su JPEG slike
već snimljene na njima.
Ako postaja emitira Teletext informacije
Uređaj automatski snima naziv programa i postaje ako je ispravno
postavljena naslovna stranica (Title Page) postaje ( 64).
Može potrajati neko vrijeme dok uređaj izvuče naslove (do 30
minuta) i ponekad neće uspjeti.
•
Za korištenje novog diska, potrebno je formatirati.
Priprema
•Upalite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji je sukladan povezivanju s ovim uređajem.
•Uključite ovaj uređaj.
1 Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir pogona) za odabir HDD ili DVD pogona.
Upali se indikator HDD-a ili DVD-a na zaslonu uređaja.
2 Ako ste odabrali DVD pogon
Pritisnite [ , OPEN/CLOSE] na uređaju
za otvaranje ladice i umetnite disk.
• Ponovno pritisnite ovu tipku kako biste zatvorili ladicu.
3 Pritisnite [˄˅CH] za odabir kanala.
Za odabir pomoću numeriranih tipku:
npr. 5: [0] [5]
15: [1] [5]
4 Pritisnite [REC MODE] za odabir načina
snimanja (XP, SP, LP ili EP).
•Môdovi snimanja i približno vrijeme snimanja (
24)
Određivanje vremena zaustavljanja
snimanja — Snimanje na dodir
Tijekom snimanja
Pritisnite [●, REC] na uređaju za odabir
vremena snimanja.
•Možete odrediti do 4 sata unaprijed.
•Zaslon uređaja se izmijeni da dolje prikazani način.
•Ovo ne funkcionira tijekom snimanja tajmerom ( 21, 28) ili tijekom
korištenja Fleksibilnog snimanja ( 25).
•Stanje miraovanja na ovom uređaju je uključeno kada uređaj ne
radi otprilike 5 minuta nakon dovršavanja Snimanja na dodir, ako
je „Auto Standby after OTR“ (Automatsko stanje mirovanja nakon
SND) postavljeno na „On“ (uklj.) u izborniku Setup (Podešavanje).
(Standardna postavka: „On“ (uklj.) ( 69)
Za poništavanje
Pritisnite [●, REC] na uređaju nekoliko puta dok se brojač ne pojavi.
•Poništeno je vrijeme zaustavljanja snimanja, međutim, snimanje se
nastavlja.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite [■].
•Za snimanje zvuka koristite LPCM (samo XP mod):
Postavite „Audio Mode for XP Recording“ na „LPCM“ u izborniku
Setup (Podešavanja) ( 66).
5 Pritisnite [●, REC] za pokretanje
snimanja.
VQT2J12
20
Snimanje će se izvršiti na slobodnom prostoru na HDD-u ili na
disku. Neće se prepisivati po postojećim podatcima.
Snimanje pomoću tajmera
Pogledajte „Radnje u sustavu GUIDE Plus+“ ( 31)
i „Napredno snimanje pomoću tajmera“ ( 28-30)
za detaljnije informacije.
Korištenje sustava GUIDE Plus+ za
izradu snimki pomoću tajmera
Snimanje pomoću tajmera možete izvršiti jednostavnim odabirom
željenog programa iz popisa televizijskih programa.
Prije korištenja sustava GUIDE Plus+
•Popis televizijskih programa nije prikazan odmah nakon kupnje
ovog uređaja.
•Morate izvršiti početno podešavanje za sustav GUIDE Plus+.
Pogledajte „Postavke sustava GUIDE Plus+“ (
informacije.
11) za detaljnije
1 Pritisnite [GUIDE] (vodič).
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir programa.
3 Pritisnite [OK].
•Možete unijeti do 32 programa do mjesec dana unaprijed. (Svaki
dnevni ili tjedni program se broji kao jedan program.)
Za korištenje novog diska, potrebno je
•
formatirati.
Priprema
•Upalite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji je sukladan
povezivanju s ovim uređajem.
•Ako snimate na DVD, umetnite disk koji se može koristiti za snimanje ( 14).
•Provjerite jesu li ispravne postavke sata ( 68).
•Programske informacije u sustavu GUIDE Plus+ možda neće biti
ispravne. Preporuča se da modificirate početno i završno vrijeme
kako biste ostavili dodatak od nekoliko minuta. ( 28, desni stupac,
korak 3)
4 Pritisnite
[OK].
Program tajmera je pohranjen i prikazuje se ikona tajmera.
„ “ uključuje zaslon uređaja kako bi se prikazalo da je stanje
miro-vanja za snimanje tajmerom aktivirano.
Provjerite je li „OK“ prikazano
( 29, Provjera, izmjena ili
brisanje programa).
Ponovite korake 2-4 za programiranje ostalih snimki.
Pritisnite [ ] za isključenje uređaja.
•Ako je „NTSC“ odabrano za „TV System“ (Televizijski sustav) (
sustav GUIDE Plus+ se ne može koristiti.
67),
■Poništavanje snimanja kada je snimanje već
započelo ( 29)
■Otpuštanje uređaja iz stanja mirovanja za snimanje ( 29)
■Napomene o snimanju pomoću tajmera ( 29)
VQT2J12
21
Brisanje naslova
Korištenje DELETE Navigatora za
brisanje
1 Dok je reprodukcija zaustavljena
Pritisnite [FUNCTION MENU] (Izbornik
funkcija).
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali “Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali “Video” i
pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir naslova
i pritisnite [‫]װ‬.
(Ne možete brisati stavke na dovršenim diskovima.)
•Naslov se ne može povratiti kad je jednom izbrisan. Provjerite prije
nastavljanja.
•Ne možete brisati tijekom snimanja ili kopiranja.
•Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir pogona) za odabir HDD ili DVD
pogona.
•
Otpuštanje zaštite ([] 61, Postavljanje zaštite).
■Slobodan prostor na disku nakon brisanja
•
Obrisani prostor postaje dostupan za snimanje.
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne
odaberete sve potrebne stavke.
•Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [ ,
] za prikaz ostalih stranica.
Možete potvrditi naslove koje ste odabrali korištenjem izbornika
opcija.
•Potlova) ( 42, korak 4).
5 Pritisnite [OK].
6 Pritisnite [ ] da bi odabrali “Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
Naslov je izbrisan.
•
Prostor dostupan za snimanje se povećava samo
kada se obriše posljednji snimljeni naslov.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Brisanje tijekom reproduciranja
1 Tijekom reproduciranja
Pritisnite [DELETE
*].
2 Pritisnite [◄,►] da bi odabrali “Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
Naslov je izbrisan.
•
VQT2J12
22
Slobodan prostor se ne povećava čak ni
nakon što su sadržaji obrisani.
Napomene za snimanje
Snimanje dvojezičnog
programa
Mogu se snimiti glavni i sekundarni zvuk.
Možete izmijeniti zvuk tijekom reproduciranja.
( 32, Mijenjanje zvuka tijekom reprodukcije)
Međutim, u sljedećim slučajevima, odaberite želite li
snimiti glavni ili sekundarni zvuk:
- Snimanje zvuka u LPCM- u ( 66, Mod zvuka za
XP snimanje)
- „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje za brzinske
kopije) je postavljeno na „On“ (Tvornička postavka
je „On“ (uklj.). 65)
Odaberite glavni ili sekundarni zvuk prije snimanja
( 66, Dvojezični zvuk)
Ako snimate s vanjske opreme
- Odaverite „M1“ ili „M 2“ na vanjskoj opremi.
Formati tijekom snimanja
programa
(Kada je „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje brzin-
ske kopije) postavljeno na „On“ (uklj.))
Ako je „Aspect for Recording“ (Format snimanja) u
izborniku Setup (Podešavanja) postavljeno na „Automatic“ (Automatski) (Tvornička postavka je „Automatic“ 65), program će biti snimljen u originalnom
formatu zaslona koji je korišten kada je snimanje
započeto (uključujući snimanje započeto reklamom,
itd.). Ako se snima drugačijim formatom zaslona,
odaberite ispravni format („16:9“ ili „4:3“.)
(kada je „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje brzinske
kopije) postavljeno na „Off“ (isklj.))
Program će biti snimljen u originalnom formatu zaslona.
Program će biti snimljen u formatu 4:3.
Međutim, u sljedećim slučajevima, program će biti
snimljen u 4:3.
Program snimljen korištenjem „EP“ ili „FR (snimanje
od 5 sati ili dulje)“ načini snimanja će biti snimljeni u
formatu 4:3 .
Kopiranje naslova
brzinskim načinom s
HDD-a na DVD-R, itd.
Snimanje prijenosa
„One time only recording“
(Samo jedno snimanje)
Postavite „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje za brzinske kopije) na „On“ (uklj.) prije snimanja na HDD.
(Tvornička postavka je „On“ (uklj).) 65)
Možete kopirati naslove u brzinskom načinu snimanja (maks. brzina je 75X*); međutim, zvuk i postavke formata zaslona ( iznad) su potrebne prije snimanja na HDD.
*Ovisno o disku, maks. brzina može biti promjenjiva.
Nije moguće snimati prijenose koji dopuštaju „One time only recording“ (Samo jedno snimanje) na DVD-R,
DVD-RW, +R, +RW ili 8 cm DVD-RAM diskove. Koristite HDD ili CPRM ( 84) koji su kompatibilni s DVDRAM-om.
• Naslovi „One time only recording“ (Samo jedno snimanje) se mogu samo prenijeti s HDD-a na DVD-RAM
kompatibilan s CPRM-om (Izbrisani su s HDD-a). Ne mogu se kopirati.
• Čak i kod kopiranja na videovrpcu, naslov se možda neće ispravno kopirati zbog zaštite kopije.
• Ne možete kopirati Listu izvođenja (Video) stvorenu od naslova „One time only copy“ (Samo jedno snimanje).
Reproduciranje diskova na
ostalim DVD uređajima za
reproduciranje
Disk se mora dovršiti nakon snimanja ili kopiranja ( 63).
Potrebno je dovršiti DVD-R, itd., na ovom uređaju prije snimanja ili kopiranja naslova na njih. Možete ih
reproducirati kao komercijalno prodan DVD-Video. Međutim, diskovi postaju samo za reproduciranje i više ne
možete snimati ili kopirati.*
*Možete ponovno snimati ili kopirati ako formatirate DVD-RW.
Ako se disk ne reproducira na drugoj opremi, preporučamo da stvorite glavni izbornik (
Snimanje na DVD-R DL i
+R DL
63).
Ne možete izravno snimati na diskove DVD-R DL i +R DL na ovom uređaju.
Snimite na HDD i zatim kopirajte na disk.
•Nije moguće snimati na pogone HDD i DVD istovremeno.
VQT2J12
23
Napredno snimanje
Načini snimanja i približno vrijeme snimanja
Ovisno o sadržaju koji se snima, vrijeme snimanja može biti kraće od prikazanog.
(Vremena prikazana u tablici su približne vrijednosti.)
Način snimanja
HDD
DVD-RAM
(160GN)
(250GN)
Jednostrano
(4.7GB)
Dvostrano*1
(9.4 GB)
DVD-R
DVD-RW
+R
+RW (4.7GB)
DVD-R DL*3
(8.5GB)
+R DL*3
(8.5GB)
XP (Visoka kvaliteta slike u načinu
snimanja)
35 sati
55 sati
1 sat
2 sata
1 sat
1sat 45 min.
1 sat 45 min.
SP (Standardni
način snimanja)
70 sati
110 sati
2 sata
4 sata
2 sata
3 sata 35 min.
3 sata 35 min.
LP (Dugi način
snimanja)
140 sati
221 sat
4 sata
8 sati
4 sata
7 sati 10 min.
7 sati 10 min.
EP (Ekstra dugi
način snimanja)*4
279 sati
(209 sati*2)
441 sat
(331 sat*2)
8 sati
(6 sati*2)
16 sati
(12 sati*2)
8 sati
(6 sati*2)
14 sati 20 min.
(10 sati 45 min.*2)
FR (Fleksiblni
način snimanja)*4
279 sati
maksimum
441 sati
maksimum
8 sati
maksimum
16 sati
maksimum
8 sati
maksimum
14 sati 20 min.
Otprilike 9 sati
uz video kvalitetu jednaku
nčinu LP.
*1 Nije moguće neprestano snimati ili reproducirati s jedne strane dvostranog diska na drugu.
*2 Kada je „Recording time in EP mode“ (Vrijeme snimanja u načinu EP) postavljeno na „EP (6 hours)“ (6 sati) u izborniku Setup (Podešavanje) ( 65).
Kvaliteta zvuka je bolja kada se koristi „EP ( 6 hours )“ nego „EP ( 8 hours )“ (8 sati).
*3 Ne možete izravno snimati na diskove DVD-R DL i +R DL ovim uređajem. Tablica prikazuje vrijeme snimanja prilikom kopiranja.
Ne možete kopirati načinom „EP“ ili „FR (recordings 5 hours or longer)“ (snimanje od 5 sati ili dulje).
*4 Prilikom snimanja na HDD načinom „EP“ ili „FR (recordings 5 hours or longer)“ (snimanje od 5 sati ili dulje), ne možete izraditi brzinsku kopiju za
diskove +R, +R DL ili +RW.
•
Prilikom snimanja na DVD-RAM koristeći način „EP ( 8 hours )“ (8 sati), reproduciranje možda neće biti moguće na DVD uređajima za
reproduciranje koji su kompatibilni s DVD-RAM. Koristite način „EP ( 6 hours )“ (6 sati) ako će se reproducirati na drugoj opremi.
•Možete snimiti do 499 naslova na HDD. (Prilikom neprestanog snimanja koje dugo traje, naslovi se automatski dijele svakih 8 sati.)
•Možete snimiti do 99 naslova na jedan disk.
•Možete snimiti do 49 naslova na jedan disk.
FR (Fleksibilni način snimanja)
Možete postaviti način FR (Fleksibilno snimanje) prilikom kopiranja ili programiranja snimanja tajmerom.
Uređaj automatski odabire brzinu snimanja između XP i EP (8 sati) koja će omogućiti da snimke odgovaraju preostalom slobodnom mjestu na
disku uz najbolju moguću kvalitetu snimanja.
Na primjer, pri 90-minutnom snimanju na neupotrijebljeni DVD-Ram, kvaliteta slike se podešava između „XP“ i „SP“.
•Prilikom snimanja na HDD, kvaliteta slike se automatski podešava da precizno odgovara kopiranom naslovu na disku od 4.7 GB.
•Svi načini snimanja od XP do EP se prikazuju na zaslonu.
Kad je na prikazan izbornik za potvrdu
formata
Kada umetnete novi disk ili disk snimljen na računalu ili drugoj
opremi, prikazuje se zaslon za potvrdu formata. Formatirajte disk
kako biste ga koristili. Međutim, brišu se svi snimljeni naslovi.
When removing a recorded disc
Sljedeći zaslon se pojavi kada niste obradili disk za reproduciranje
na drugoj opremi.
■Dovršavanje diska
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
Formatiranje diska
„Deleting all the contents—Format“ (Brisanje svih sadržaja —formatiranje) ( 62)
Pritisnite [● REC] na uređaju.
•Ovaj postupak ne možete zaustaviti kada jednom započne.
•Ako želite postaviti pozadinu, reproducirajte odabir izbornika ili
pružite naziv diska, odaberite „Top Menu“ (Glavni izbornik) ( 63),
„Auto-Play Select“ (Odabir automatskog reproduciranja) ( 63) ili „Disc
Name“ (Naziv diska) ( 61) u „DVD Management“ (Upravljanje DVDom) prije dovršavanja.
■Otvaranje ladice bez dovršavanja diska
Pritisnite [ , OPEN/CLOSE] na uređaju.
VQT2J12
24
Fleksibilno snimanje
(Snimanje koje odgovara preostalom prostoru na disku)
Uređaj postavlja najbolju moguću kvalitetu slike koja odgovara
snimanju unutar preostalog diskovnog prostora. Način snimanja
postaje način FR.
■Korištenje „Flexible Rec“ je pogodno u ovim
situacijama.
•Kada količina slobodnog prostora na disku čini odabir
odgovarajućeg načina snimanja teškim
•Kada želite snimiti dugačak program s najboljom mogućom kvalitetom slike
•Kada želite snimit naslov na HDD tako da se može kopirati kako bi
savršeno odgovarao disku od 4.7 GB
•Ne trebate uređivati snimljeni naslov ili mijenjati način snimanja
prilikom kopiranja kako bi prilagodili diskovnom prostoru.
npr. snimanje 90-minutnog programa na disk
Ako odaberete način XP, program neće stati na jedan disk.
Ako pokušate snimiti 90-minutni
program u načinu XP, samo prvih 60
minuta će stati na disk i 30-minutni
ostatak se neće snimiti.
•Potreban je još jedan disk.
Ako odaberete način SP, program će stati na jedan disk.
Međutim, na disku će biti 30 slobodnih
minuta.
Ako odaberete „Flexible Rec“, program će savršeno stati na
jedan disk.
5 Kada želite započeti snimanje
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir „Start“
i pritisnite [OK].
• Snimanje započinje.
Izlaz iz zaslona bez snimanja
Pritisnite [RETURN ].
Za zaustavljanje tijekom snimanja
Pritisnite [■].
Za prikaz preostalog vremena
Pritisnite [STATUS].
Reproduciranje tijekom snimanja
Reproduciranje od početka naslova koji snimate —
Hvatanje repordukcije
Pritisnite [►] (PLAY) tijekom snimanja.
Tijekom unaprijednog i unatražnog traženja nema izlaznog zvuka.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite [■].
Za zaustavljanje snimanja
2 sekunde nakon što se reproduciranje zaustavi, pritisnite [■].
Za zaustavljanje snimanja tajmerom
2 sekunde nakon što se reproduciranje zaustavi
1 Pritisnite [■].
2 Pritisnite [◄,►] za odabir “Stop Recording” (Zaustavljanje
snimanja) i pritisnite [OK].
Reproduciranje naslova koji je prethodno snimljen tijekom snimanja – Istovremeno snimanje i reprodukcija
• Također možete promijeniti pogon i reproducirati tijekom snimanja.
Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir pogona).
1 Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] tijekom
snimanja.
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir naslova
Prostor potreban za snimanje
Priprema
•Odaberite kanal ili vanjski ulaz za snimanje.
•Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir pogona) za odabir HDD ili DVD
pogona.
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU] (Izbornik
funkcija).
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali “Others”
(Ostali) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir “Flexible
Rec” (Fleksibilno snimanje) i pritisnite
[OK].
i pritisnite [OK].
•Tijekom unaprijednog i unatražnog traženja nema izlaznog
zvuka.
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite [■].
Za izlaz iz zaslona [DIRECT NAVIGATOR]
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] ([DIREKTNI NAVIGATOR]).
Za zaustavljanje snimanja
Nakon što se reproduciranje zaustavi
1 Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] za izlaz iz zaslona.
2 Pritisnite [■].
3 Ako se prikaže zaslon za potvrdu zaustavljanja snimanja, pritisnite
[◄,►] za odabir „Yes“ (Da) ili „Stop Recording“ (Zaustavljanje snimanja) i pritisnite [OK] za zaustavljanje snimanja.
„Chasing playback“ (Hvatanje reproduciranja) i „Simultaneous rec and
play“ (Istovremeno snimanje i reporduciranje) se može koristiti samo s
programima koji imaju isti sustav dekodiranja (PAL/NTSC).
4 Pritisnite [◄,►] za odabir „hour“ (sat) i
„min.“ i pritisnite [▲,▼] za postavljanje
vremena snimanja.
•Također možete postaviti vrijeme snimanje numeričkim tipkama.
•Ne možete snimati dulje od 8 sati.
VQT2J12
25
Snimanje emitiranja s vanjske opreme
Također pogledajte „Napomene o snimanu“ (
23).
Stvaranje tajmiranih snimki na
televizoru (npr. digitalnih emitiranja)
Za stvaranje snimki pomoću tajmera vašim televizorom, spojite
s televizorom s funkcijom Q Link ( 40) koju možete koristiti za
postavljanje snimanja tajmerom koristeći potpuno ožičeni 21-pinski
Scart kabel ( 8).
1 Programirajte na televizoru.
2 Isključite uređaj.
Pokretanje i zaustavljanje snimanja se regulira televizorom.
• Naslovi se snimaju na HDD.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite [■].
•Kada je ovaj uređaj u stanju mirovanja EXT LINK („EXT-L“ je prikazano na zaslonu uređaja), snimanje s televizora neće započeti.
•Programi se snimaju kao jedan naslov na ovom uređaju kada su
završno vrijeme prethodne snimke tajmerom i početno vrijeme
kasnije snimke tajmerom blizu jedno drugome.
Za podjelu naslova, idite u „Divide Title“ (Podijeli naslov) ( 43).
Snimanje s digitalnog/ satelitskog
prijemnika ili dekodera
Priprema
• pojite digitalni/ satelitski prijemnik ili dekoder na ulazne terminale
ovoga uređaja ( 8).
•Kada je izlazni signal vanjske opreme NTSC, promijenite „TV System“ u „NTSC“ u izborniku Setup (Podešavanje) ( 67).
•Ovaj uređaj ne može snimati NTSC signale na diskove koji već
imaju snimke PAL signala. (Međutim, obje vrste programa se mogu
snimiti na HDD.)
•Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir pogona) za odabir HDD ili DVD
pogona.
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [INPUT SELECT] (Odabir ulaza) za odabir ulaznog kanala za opremu
koju ste spojili.
npr. ako ste spojili na ulazne terminale AV2, odaberite „AV2“.
2 Pritisnite [REC MODE] (Način snimanja)
za odabir načina snimanja.
3 Odaberite kanal na drugoj opremi.
4 Pritisnite [● REC].
Snimanje započinje.
Preskakanje neželjenih dijelova
Pritisnite [ ] za pauziranje snimanja. (Ponovno pritisnite i ponovno
započnite snimanje.)
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite [■].
VQT2J12
26
Povezane snimke pomoću tajmera s
vanjskom opremom (digitalni/ satelitski
prijemnik) – EXT LINK .
Za snimanje programa s digitalnog/ satelitskog prijemnika
korištenjem programiranja tajmerom
Priprema
•Spojite AV2 ulazne terminale ovog uređaja na terminal Scart videouređaja ili digitalnog / satelitskog prijemnika pomoću 21-pinskog
Scart kabela ( 71).
•Postavite „AV2 Input“ tako da odgovara spojenoj opremi u izborniku
Setup (Podešavanje) ( 68).
•Postavite „Ext Link“ tako da odgovara spojenoj opremi u izborniku
Setup (Podešavanje) ( 68).
1 Programirajte tajmerom na vanjskoj
opremi.
2 Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir
pogona) za odabir HDD ili DVD pogona.
Ako ste odabrali DVD pogon, umetnite disk (
18).
3 Pritisnite
[EXT LINK].
Uređaj se isključuje i „EXT-L“ zasvijetli na zaslonu uređaja kako
bi se prikazalo da je stanje mirovanja za snimanje tajmerom
aktivirano.
Poništavanje vanjskog upravljanja
Pritisnite [EXT LINK] za zaustavljanje snimanja ili za poništavanja
stanja mirovanja za povezano snimanje tajmerom.
•Za sprječavanje slučajnog pokretanja, pritisnite [EXT LINK] za
poništavanje postavke nakon što je snimka dovršena.
•Ova funkcija ne radi kada je „TV System“ postavljeno na „NTSC“ u
izborniku Setup (Podešavanje) ( 67).
•Ova funkcija ne radi uz neku opremu. Pogledajte upute za uporabu
opreme.
•Početci snimki u nekim slučajevima možda neće biti ispravno
snimljeni.
•Kada je „AV2 Connection“ (AV2 veza) postavljeno na „Decoder“, EXT
LINK nije dostupno ( 68).
•Programi se snimaju kao jedan naslov na ovom uređaju kada su
završno vrijeme prethodne snimke tajmerom i početno vrijeme
kasnije snimke tajmerom blizu jedno drugome.
[HDD] [RAM] Za podjelu naslova, idite u „Divide Title“ (Podijeli naslov)
( 43).
•Kada je ovaj uređaj u stanju mirovanja EXT LINK („EXT-L“ je
prikazano na zaslonu uređaja), podatci GUIDE plus+ se ne mogu
preuzimati.
•Dok je uređaj u stanju mirovanja EXT LINK ili snimanja, video-prikaz dolazi iz terminala AV2 neovisno o postavci „AV1 Output“ (AV1
izlaz) ( 67).
•Tijekom stanja mirovanja EXT LINK ili snimanja, reproduciranje je
moguće samo s pogona na kojem se snima.
Kopiranje sa snimača video kaseta
npr., Spajanje na ulazne terminale AV3 (
jem dijelu
) ili DV na predn-
•Prije spajanja, isključite uređaj i ostalu video-opremu.
Automatsko DV snimanje (DV Auto Rec)
kada se koristi funkcija „DV Auto Rec“ , programi se snimaju kao naslov, dok se istovremeno stvaraju poglavlja na svakom
prekidu u slikama i Lista izvođenja (Video) se automatski stvara.
Priprema
1 Isključite uređaj i DV opremu, zatim spojite opremu s ulaznim DV
terminalima uređaja ( lijevo).
2 Uključite uređaj
•Kada je izlazni signal vanjske opreme NTSC, promijenite „TV System“ u „NTSC“ u izborniku Setup (Podešavanje) ( 67).
1 Uključite DV opremu i pauzirajte reproduciranje u trenutku kada želite da
snimanje započne.
Pojavi se sljedeći zaslon.
•Spojite terminale istih boja.
•Pogledajte „spajanje televizora i video-rekordera, digitalnog/ satelitskog prijemnika ili dekodera“ prilikom spajanja ulaznih terminala
AV2 na stražnjoj ploči. ( 71)
Ako je izlaz zvuka ostale opreme monotički
Spojite na L/MONO na ulaznim terminalima AV3 na prednjoj strani.
Snimanje s terminala DV na uređaju
•Odaberite vrstu audio snimanja u „Audio Mode for DV Input“ (Način
zvuka za ulaz DV) u izborniku Setup (Podešavanje) ( 66).
•Prilikom snimanja s opreme DV (npr., digitalna video-kamera),
možete snimati audio/ video zapise samo sa snimke DV.
•Kada je „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje brzinske kopije) ( 65)
postavljeno na „On“ (uklj.) i izradite kopiju, kopija će biti izrađena
koristeći veličinu slike odabrane u „Aspect for Recording“ (Format za
snimanje) ( 65) u izborniku Setup (Podešavanje).
Formati tijekom snimanja programa ( 23)
•Ako dođe vrijeme za početak snimanja tajmerom tijekom kopiranja,
snimanje će započeti i kopiranje će se zaustaviti.
•Ako se video kopira s drugog uređaja na ovaj uređaj, kvaliteta videa
će biti smanjena.
Ručno snimanje
Priprema
•Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir pogona) za odabir HDD ili DVD
pogona.
•Pritisnite [REC MODE] (Način snimanja) za odabir načina snimanja.
•Prilikom snimanja dvojezičnih programa ( 23, Napomene o
snimanju)
•Kada je izlazni signal vanjske opreme NTSC, promijenite „TV System“ u „NTSC“ u izborniku Setup (Podešavanje) ( 67). Ovaj uređaj
ne može snimati NTSC signale na diskove koji već imaju snimke
PAL signala.
•Za smanjenje buke u ulazu s kasetnog video-rekordera, postavite
„Input NR” na „On” (uklj.) na zaslonskom izborniku ( 60).
•Provjerite je li vrijeme na uređaju ispravno.
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [INPUT SELECT](Odabir ulaza)
za odabir ulaznog kanala za opremu
koju ste spojili.
2 Započnite reproduciranje na drugoj
opremi.
3 Kada želite započeti snimanje
•Kada se zaslon ne pojavi
Nakon izvođenja koraka 1
1 Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir pogona) za odabir HDD ili
DVD pogona.
2 Pritisnite [FUNCTION MENU] (Izbornik funkcija).
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali „Others“ (Ostali) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir “DV Auto Rec” (Automatsko DV snimanje) i pritisnite [OK].
Prijeđite na korak 3 ( dolje).
2 Pritisnite [◄,►] za odabir “Rec to HDD
(Snimanje na HDD) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [REC MODE] (Način snimanja)
za odabir načina snimanja.
4 Pritisnite [◄,►] da bi odabrali “Rec”
(Snimanje) i pritisnite [OK].
Snimanje započinje.
Kada se snimanje dovrši
Pojavi se zaslonski izbornik. Pritisnite [OK] za dovršavanje automatskog DV snimanja.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite [■].
•Samo jedan uređaj DV opreme (npr., digitalna video-kamera) se
može spojiti na uređaj putem ulaznog DV terminala. - (Međutim,
obje vrste programa se mogu snimiti na HDD.)
•Nije moguć rad s uređajem preko spojene DV opreme DV.
•Ulaz DV na ovom uređaju služi samo korištenju s DV opremom. (Ne
može se spojiti na računalo, itd.)
•Naziv DV opreme možda neće biti ispravno prikazan.
•Ovisno o DV opremi, slike ili zvuk možda neće imati ispravan ulaz.
•Datum i informacije na vrpi DV opreme neće biti snimljeni.
•Ne možete istovremeno snimati i reproducirati.
Ako funkcija automatskog DV snimanja ne radi ispravno,
provjerite spojeve i postavke DV opreme i isključite uređaj te
ga ponovno uključite.
Ako to ne uspije, pratite upute za ručno snimanje ( lijevo).
Pritisnite [● REC].
Snimanje započinje.
Preskakanje neželjenih dijelova
Pritisnite [ ] za pauziranje snimanja. (Ponovno pritisnite i ponovno
započnite snimanje.)
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite [■].
Gotovo svi video-zapisi i DVD-Video u prodaji su zaštićeni
od nezakonitog presnimavanja. Svi programi koji su tako
zaštićeni se ne mogu snimati ovim uređajem.
•Korištenjem Fleksibilnog snimanja ( 25), možete snimiti sadržaj
video-kasete (otprilike 1–8 sati) na disk od 4.7 GB najboljom
mogućom kvalitetom snimanja bez gubljenja diskovnog prostora.
VQT2J12
27
Napredno snimanje pomoću tajmera
Korištenje broja SHOWVIEW za izradu
snimki pomoću tajmera
Unos broja SHOWVIEW je jednostavan način za snimanje tajmerom.
Te brojeve možete pronaći u televizijskim ispisima u novinama ili
časopisima.
Ručno programiranje snimanja pomoću
tajmera
1 Pritisnite [PROG/CHECK]
1 Pritisnite [ShowView].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir „New Timer
2 Pritisnite numeričke tipke za unos broja
SHOWVIEW.
Pritisnite [◄] za povratak za ispravljanje brojke.
Programme”(Novi tajmirani program) i
pritisnite [OK].
3 Pritisnite [◄,►] za pregled stavki i
izmijenite stavke pomoću [▲,▼].
3 Pritisnite [OK].
•Potvrdite program (početno i završno vrijeme) korištenjem televizijskog magazina, itd. i ispravite ako je potrebno korištenjem
[▲,▼,◄,►] ( desni stupac, korak 3).
•Kada se „-- ---„ pojavi u stupcu „Channel“ (Kanal), ne možete
postaviti snimanje tajmerom. Pritisnite [▲,▼] za odabir željenog
položaja programa. Nakon što unesete informacije o televizijskoj postaji, ona je pohranjena u memoriji uređaja.
4 Pritisnite
[OK].
Program tajmera je pohranjen i prikazuje se ikona tajmera.
„ “ se uključuje na zaslonu uređaja kako bi se prikazalo da je
stanje mirovanja za snimanje tajmerom aktivirano.
Ponovite korake 1-4 za programiranje ostalih snimki.
Pritisnite [ ] za isključenje uređaja.
■Postavljanje tajmiranog programa kada je VPS/
PDC „ON“ (uklj.)
Pritisnite [◄,►] za odabir „VPS/PDC“ i pritisnite [▲,▼] za odabir
„ON“ (uklj.) u koraku 3 ( iznad).
Ako je program naveden u novinama ili časopisu koji ima dva broja
SHOWVIEW, upotrijebite broj SHOWVIEW za VPS/PDC.
•Pritisnite i držite [▲,▼] za izmjenu Start (Početno vrijeme) i
Stop (Završno vrijeme) u odmacima od 30 minuta.
•Također možete postaviti Channel (Kanal) (Položaj programa/
Naziv TV postaje), Date (Datum), Start (Početno vrijeme),i Stop
(Završno vrijeme) numeriranim tipkama.
•Datum
Datum:Trenutni datum do jednog mjeseca
kasnije manje jedan dan
Dnevni tajmer:
SUN-SAT → MON-SAT → MON-FRI
(Ned-sub → Pon-sub → Pon-pet)
Tjedni tajmer:
SUN → ---→ SAT (Ned → ---→ sub)
Naslovi snimljeni korištenjem istog dnevnog i tjednog tajmera su
grupirani i prikazani kao skupina („group“) na zaslonu DIRECT
NAVIGATOR ( 33) osim prilikom korištenja Snimanja s automatskim obnavljanjem.
•Također možete pritisnuti [DRIVE SELECT] (Odabir pogona) za
odabir pogona za snimanje.
Kada je snimljeni pogon „DVD“ i nema dovoljno preostalog
prostora, snimanje se automatski prebacuje na „HDD“ ( 30,
Olakšano snimanje).
•Također možete pritisnuti [REC MODE] (Način snimanja) za
promjenu načina snimanja.
•VPS/PDC ( 30)
ON ↔ OFF (– – –)
Ako emitirana postaja ne prenosi signale VPS/PDC, „– – –“ se
pojavljuje u izborniku za programiranje tajmerom pod „VPS/
PDC“.
•
RENEW (Snimanje s automatskim obnavljanjem) ( 30)
[ON] (uključeno) [OFF] (isključeno)
•Naziv programa
Pritisnite [◄,►] za odabir “Programme Name” (Naziv programa)
i pritisnite [OK].
( 50, Unos teksta)
4 Pritisnite
[OK].
Program tajmera je pohranjen i prikazuje se ikona tajmera.
„ “ se uključuje na zaslonu uređaja kako bi se prikazalo da je
stanje mirovanja za snimanje tajmerom aktivirano.
VPS/PDC će se aktivirati kada se ovaj uređaj postavi u stanje mirovanja. Dok je ovaj uređaj uključen, snimanje započinje i dovršava se u
vrijeme koje ste početno postavili.
Ponovite korake 2-4 za programiranje ostalih snimki.
Pritisnite [ ] za isključenje uređaja.
VQT2J12
28
■Poništavanje snimanja kada je snimanje već započelo ( 29)
■Otpuštanje uređaja iz stanja mirovanja za snimanje ( 29)
■Napomene o snimanju pomoću tajmera ( 29)
Poništavanje snimanja kada je snimanje
već započelo
1 Dok je uređaj uključen
Pritisnite [■].
Provjera, promjena ili brisanje programa
•Čak i kada je uređaj isključen, snimanje tajmerom se može prikazati
pritiskom na [PROG/CHECK].
Pritisnite [PROG/CHECK].
Ikone
2 Pritisnite [◄,►] za odabir “Stop
Recording” (Zaustavljanje snimanja) i
pritisnite [OK].
Ako zaustavite snimanje tajmerom, bit će poništeno. Međutim,
ako ste postavili tjedno ili dnevno snimanje tajmerom, snimanje
će započeti od sljedećeg vremena snimanja tajmerom koje ste
postavili.
Otpuštanje uređaja iz stanja mirovanja za
snimanje
Čak i kada je uređaj isključen, snimanje tajmerom se može prikazati
pritiskom na [PROG/CHECK].
HDD DVD Aktivira se stanje mirovanja za snimanje.
Ovaj program se trenutno snima.
Vremena se preklapaju s onima u drugom programu.
Snimanje programa s kasnijim vremenom započinjanja
se pokreće kada se dovrši snimanje ranijeg programa.
Zaustavili ste tjedno ili dnevno snimanje tajmerom.
Ikona nestaje sljedeći put kada programiranje tajmerom
započne snimati.
Diks je bio pun pa se program nije uspio snimiti.
Program je bio zaštićen pa se nije snimio.
Program nije dovršio snimanje jer je disk prljav ili zbog
nekog drugog razloga.
Tajmirani programi postavljeni na Automatsko obnovljeno snimanje ( 30).
Naslovi koji su preusmjereni na HDD
(Prikazano tijekom snimanja.)
Pogon snimanja je postavljen na HDD
Pogon snimanja je postavljen na DVD
1 Pritisnite [PROG/CHECK].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir programa i pritisnite tipku „Red“ (Crveno).
•Ikona tajmera “ ” ( desno) nestaje iz popisa snimanja tajmerom.
•Ne možete poništiti stanje mirovanja za snimanje tajmerom dok i
samo jedna ikona tajmera „F” ( desno) ostane u popisu snimanja
tajmerom.
•Ponovno pritisnite tipku “Red” (Crveno) kako biste aktivirali stanje
mirovanja za snimanje tajmerom.
Napomene o snimanju pomoću tajmera
•Kada je postavljeno snimanje tajmerom, DVD-i koji su snimljeni
različitim televizijskim sustavom (PAL/NTSC) se ne mogu reproducirati. Televizijski sustav se mijenja u izborniku Setup (Podešavanje) ( 67).
•Snimanje tajmerom se aktivira neovisno o tome je li uređaj uklj./ isklj.
•Snimanje tajmerom započinje kada je vrijeme dostignuto čak i tijekom
reproduciranja.
•Snimanje tajmerom neće započeti tijekom uređivanja ili kopiranja pri
načinu normalne brzine ( 51).
•Ako je uređaj uključen kada snimanje tajmerom započne, ostaje
uključen dok se snimanje ne dovrši. Ne isključuje se automatski.
Možete isključiti uređaj tijekom snimanja tajmerom.
•Kada programirate da uzastopno snimanje tajmerom započne odmah
jedno nakon drugoga, uređaj ne može snimiti dio na početku kasnijih
programa.
Poruke prikazane u retku „Drive space” (Prostor
pogona)
OK: Prikazano ako snimka može stati u preostali
prostor.
→ (Datum): Za dnevne ili tjedne snimke, zaslon će prikazati
kada se snimke mogu izvršiti (do maksimalno jedan
mjesec od trenutnog vremena) na temelju preostalog vremena na disku.
! : Možda neće biti moguće snimati jer:
•Nije preostalo dovoljno mjesta
•Broj mogućih naslova je dostigao maksimum.
•Tajmirani program je deaktiviran.
Olakšano: Tajmirani programi koji će biti olakšano snimljeni na
HDD.
■Izmjena programa
Pritisnite [▲,▼] za odabir programa i pritisnite [OK].
( 28, desni stupac, korak 3)
■Brisanje programa
•(Ako je postavljen sustav GUIDE Plus+ )
Podatci GUIDE Plus+ se preuzimaju u 2,50 h svaki dan. Za potpuno
preuzimanje podataka će biti potrebno otprilike 2 sata. Ako želite izraditi snimke pomoću tajmera tijekom ovog vremena, postavite „Night
Download” (Noćno preuzimanje) u izborniku za podešavanje sustava
GUIDE Plus+ na „Off” (isklj.)( 13).
•Ako se stvarna vremena emitiranja snimanja tajmerom preklapaju
[neovisno o tome jesu li upravljani pomoću VPS/PDC ( 30) ], snimanje koje prvo započe ima prioritet, i snimanje kasnijih programa će
započeti tek nakon što se dovrši prvo snimanje tajmerom.
Pritisnite [▲,▼] za odabir programa i pritisnite [DELETE *].
Program možete izbrisati i slijedeći ove korake
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir programa i pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali “Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
■Izlaz iz popisa snimanja tajmerom
Pritisnite [PROG/CHECK].
Programi koji se nisu uspjeli snimiti su izbrisani iz popisa snimanja
tajmerom u 4 ujutro dva dana kasnije.
VQT2J12
29
Napredno snimanje pomoću tajmera
Snimanje s automatskim obnavljanjem
Olakšano snimanje
Kada je snimljeni pogon „DVD“ i nema dovoljno preostalog prostora,
snimanje se automatski prebacuje na „HDD“ ( 30, Olakšano
snimanje). Ako u ladici nema diska ili se na disk ne može snimati
ili kada snimanje tajmerom započne tijekom kopiranja, pogon koji
snima će biti promijenjen u HDD.
•DIRECT NAVIGATOR prikazuje koji programi će biti olakšano snimljeni (prikazuje se “ ” .) ( 33).
•Ako je preostalo vrijeme na HDD-u nedovoljno, bit će snimljeno što
je više moguće od programa na HDD.
•Olakšano snimanje se ne aktivira kada se program snima uz VPS/
PDC i time se produžuje tako da više ne stane na disk.
Ako snimate program na HDD opetovano svaki dan ili tjedan
koristeći snimanje tajmerom, uređaj će snimiti novi program preko
staroga.
Ova funkcija se može koristiti samo kada je odabrano tjedno ili
dnevno snimanje.
1 Pritisnite [PROG/CHECK].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir programa i
pritisnite [OK].
3 Pritisnite [◄,►] za odabir stupca
„RENEW“ (Obnavljanje).
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir “ON” (uklj.) i
pritisnite [OK].
•Ako je program postavljen na Snimanje s automatskim obnavljanjem zaštićen ili tijekom reproduciranja s HDD-a, ili tijekom kopiranja,
ništa neće biti upisano preko programa. Umjesto toga, program
postavljen za snimanje će biti pohranjen kao zasebni program i
taj program će biti onaj preko kojeg će se upisivati kada se izvrši
sljedeće Snimanje s automatskim obnavljanjem.
•Liste izvođenja (Video) izrađene za programe koji su postavljeni za
Snimanje automatskim obnavljanjem se brišu zajedno s automatskim obnavljanjem.
•Kada na HDD-u nema dovoljno mjesta, program možda neće biti
snimljen u potpunosti.
Funkcija VPS/ PDC
VPS (Sustav video-programa) ili PDC (Kontrola prikaza programa) je vrlo prikladan sustav koji snima točno od početka do kraja televizijski program
postavljen za snimanje tajmerom, čak i ako se stvarno vrijeme emitiranja razlikuje od zadanog vremena zbog zakašnjelog početka ili dodataka
u trajanju programa. Također, ako je program prekinut, na primjer, zbog posebnih vijesti, snimanje će se automatski pauzirati i nastaviti kada se
program nastavi.
Snimanje pomoću VPS/PDC
Kada signal VPS/PDC oslabi jer je signal emitiranja slab. Kada televizijska
postaja ne prenosi ispravan VPS/PDC
signal.
Ako se početno vrijeme zadanog
programa navedenog u novinama ili
časopisu promijeni na kasniji datum.
•Koristite vrijeme VPS/PDC za snimanje televizijskih programa.
•Ako je program naveden u novinama ili časopisu koji ima dva broja SHOWVIEW, upotrijebite broj
SHOWVIEW za VPS/PDC.
•VPS/PDC će se aktivirati kada se ovaj uređaj postavi u stanje mirovanja. Dok je ovaj uređaj
uključen, snimanje započinje i dovršava se u vrijeme koje ste početno postavili.
•Postavite „VPS/PDC“ na „OFF“ (isklj.) kada vrijeme snimanja nije vrijeme VPS/PDC.
•VPS/PDC snimanje nije dozvoljeno kada vrijeme VPS/PDC nije ispravno, pa čak i samo za
minutu. Za otkrivanje VPS/PPDC vremena, pogledajte na Teletekstu, u novinama ili časopisu, ili u
drugom izvoru.
•Ako ste izradili snimku pomoću tajmera koristeći sustav GUIDE Plus+, tvornička postavka za
Švicarsku je „ON“ (uklj.).
Za izmjenu postavke “VPS/PDC” ( 28, desni stupac, korak 3)
Ovisno o signalima poslanim od televizijske postaje, sustav VPS/PDC možda neće raditi ispravno
čak i kada je “VPS/PDC” postavljeno na “ON” (uklj.).
Snimanje tajmerom će se izvršiti normalnim načinom (bez VPS/PDC) čak i ako je programirano za
VPS/PDC.
U tom slučaju, čak i ako se izvršava snimanje tajmerom, programirano snimanje tajmerom neće biti
poništeno u to određeno vrijeme nego u 4 ujutro dva dana kasnije.
Postavite “VPS/PDC” na “OFF” (isklj.) prilikom programiranja programa čije je početno vrijeme bilo
naknadno promijenjeno.
•Početci snimki u nekim slučajevima možda neće biti ispravno snimljeni.
VQT2J12
30
Radnje u sustavu GUIDE Plus+
Osnovne radnje
Pritisnite [GUIDE] za prebacivanje između prikaza
Landscape (Pejzaž) i Portrait (Portret).
Prikaz Landscape
(Pejzaž)
Prikaz Portrait
(Portret)
3 Pritisnite [◄] za izbornik podkategorije.
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir podešenja.
5 Pritisnite [OK].
6 Pritisnite [▲,▼] za pregledavanje popisa GUIDE Plus+.
■Izmjena postaja
Prikaz Landscape (Pejzaž)
1 Pritisnite [◄] dok se ne istakne popis postaja.
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir postaje.
Prikaz Portrait (Portret)
1 Pritisnite [▲] dok se ne istakne popis postaja.
2 Pritisnite [◄,►] za odabir postaje.
3 Za prikaz trenutnog programa u zaslonu za prikaz:
-Pritisnite tipku “Red” (Crveno).
Za pregled zaslonskog prikaza trenutnog programa:
-Pritisnite [OK].
Pritisnite [GUIDE] za prebacivanje između prikaza Landscape
(Pejzaž) i Portrait (Portret).
■Gledanje popisa programa za neki dugi dan
•Preskakanje unaprijed za 24 sata
Pritisnite „Green“ (Zeleno) tipku za preskakanje jedan dan unaprijed.
•Preskakanje unatrag za 24 sata
Pritisnite tipku “Red” (Crveno).
Možete preskočiti unatrag samo na trenutni datum.
■Upravljanje unutar popisa GUIDE Plus+
Ako želite promijeniti postaju, pritisnite [▲] dok se ne istakne
popis postaja i zatim pritisnite [◄,►].
Prikazuje se popis GUIDE Plus+ za odabrane kategorije za ovu
postaju.
Pretraživanje željenih programa s GUIDE
Plus+ popisa po riječima
Unesite riječ za pretraživanje naslova i informacija na popisu GUID
Plus+. Kada pronađete program koji vam se sviđa, možete ga snimit.
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Free Word
Search" i pritisnite [OK].
3 Unesite riječ koju biste htjeli pretražiti i
postavite.
Metoda unosa
50, Unos teksta
Pritisnite [▲,▼,◄,►]
Prikazani su samo trenutni i budući programi.
■Pretraživanje popisa GUIDE Plus+
Pritisnite [˄ ˅ CH].
■Gledanje programskih informacija
(Programi sa simbolom )
Dodatne informacije (naziv, trajanje programa, vrijeme emitiranja,
kratki opis, itd.) su dostupne za ove programe.
Pritisnite za prikaz i skrivanje informacija.
Odabir programa iz željene kategorije
Funkcija Vrste programa omogućuje prikazivanje popisa GUIDE
Plus+ po glavnim kategorijama (npr. filmovi, sport). Svaka glavna
kategorija ima zasebne podkategorije. Popis GUID Plus+ samo za
odabranu glavnu kategoriju se prikazuje u prikazu Portret.
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Simplified
Search" (Pojednostavljena pretraga) ili
„Detailed Search“ (Detaljna pretraga) i
pritisnite [OK].
• “Simplified Search” (Pojednostavljena pretraga) pretražuje
samo nazive programa.
• “Detailed Search” (Detaljna pretraga) pretražuje sve programske informacije. Može potrajati više vremena za traženje
željenog tajmiranog programa.
1 Pritisnite tipku „Blue“ (Plavo) za prikaz
popisa glavnih kategorija.
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir željene
glavne kategorije.
5 Pritisnite [▲,▼] za odabir programa i
pritisnite [OK].
Prikazuje se zaslon „Timer Recording“ (Snimanje tajmerom).
( 21, Snimanje pomoću tajmera, korak 3)
Povratak na prethodni zaslon*
Pritisnite [RETURN ].
*Može se vratiti na zaslon GUIDE Plus+.
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
■Pretraživanje programa po nazivu snimljenog
naslova ( 39)
VQT2J12
31
Napredno reproduciranje
•WMA datoteke se mogu reproducirati samo na modelu DMR-EH63.
Radnje tijekom reproduciranja
•Ovisno o mediju, neke radnje možda neće biti moguće.
Stop
(Zaustavi)
Pause
(Pauza)
Pretraživanje
Preskoči
Počinjanje
od odabranog
naslova
Brzi prikaz
Usporeno
reproduciranje
Kadar-pokadar
VQT2J12
32
Pritisnite [■].
Mjesto zaustavljanja se memorira.
Funkcija za nastavak reprodukcije
Pritisnite [►](PLAY) za ponovno pokretanje s
ove pozicije.
Pozicija zaustavljanja
•Ako se [■] pritisne nekoliko puta, položaj će se
poništiti u nekim slučajevima.
) Položaj se poništava ako se
•(Osim za
otvori ladica.
i WMA/MP3/DivX : Memorirano
•
mjesto se briše ako se uređaj isključi.
Preskakanje
određenog vremena
(Time Slip)
1 Pritisnite [TIME SLIP].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir vremena i
pritisnite [OK].
Reprodukcija preskače određeno vrijeme.
•Svaki puta kada pritisnete [▲,▼], vrijeme se
povećava [▲] ili skraćuje [▼] u 1-minutnim
intervalima. (Pritisnite i držite za 10-minutne
intervale.)
Ovo automatski nestaje nakon otprilike 5
sekundi. Za ponovni prikaz zaslona ponovno
pritisnite [TIME SLIP].
(Ova funkcija ne
radi uz dovršene
diskove)
Pritisnite [ ].
Pritisnite ponovno [ ] ili [►](PLAY)(REPRODUKCIJA) za ponovno pokretanje reprodukcije.
Pritisnite [
] ili [
].
Brzina se povećava do 5 koraka. (
do 3 koraka)
•Pritisnite [►](PLAY) za ponovno reproduciranje.
•Čuje se zvuk tijekom prve razine pretrage
unaprijed.
i WMA/MP3: Zvuk se čuje tijekom svih
razina pretraživanja.
DivX: Zvuk se ne čuje tijekom svih razina
pretraživanja.
Tijekom reprodukcije ili dok je privremeno zaustavljena pritisnite [ ] ili [ ].
Preskočite na naslov, poglavlje ili zapis koje
želite reproducirati.
•Svaki pritisak povećava broj preskoka.
•DivX: Pritisnite [ ] za povratak na početak
naslova koji se trenutno reproducira.
Pritisnite numerirane tipke.
Reprodukcija započinje od odabranog naslova,
poglavlja ili zapisa.
i DivX
•
npr.
5: [0] [0] [5]
15: [0] [1] [5]
•WMA/MP3
npr.
5: [0] [0] [0] [5]
15: [0] [0] [1] [5]
•Ostali diskovi
Unesite 2-znamenkasti broj
npr.
5: [0] [5]
15: [1] [5]
•To radi samo kada je zaustavljeno (zaslon na desno se
prikazuje na televizoru) kod nekih diskova.
(uz upravljanje reprodukcijom)
•
Ako ste pritisnuli numerirane tipke dok je zaustavljeno (gornji zaslon je prikazan na televizoru), možete poništiti PBC. (Proteklo vrijeme
se prikazuje na zaslonu uređaja.)
Pritisnite i zadržite [►] (PLAY/x1.3).
Brzina reproduciranja je brža od normalne.
•Ponovno pritisnite za povratak na normalnu
brzinu.
Dok je reprodukcija pauzirana, pritisnite
[ ] ili [ ].
Brzina se povećava do 5 koraka.
•Pritisnite [►](PLAY) za ponovno reproduciranje.
Samo smjer unaprijed [5] .
•
•Uređaj će pauzirati ako je usporeno reproduciranje nastavljeno oko 5 minuta (isključujući
).
Dok je reprodukcija pauzirana, pritisnite [◄]( ) ili [►]( ).
Svakim pritiskom prikazuje se slijedeći kadar.
•Pritisnite i držite za mijenjanje u neprekidnom
nizu prema naprijed ili natrag.
•Pritisnite [►] (PLAY) za ponovno reproduciranje.
Samo prema naprijed [►]( ).
•
Ručno
preskakanje
Funkcija 1-minutnog preskakanja:
Pritisnite [MANUAL SKIP +60s].
Svaki puta kada pritisnete, reprodukcija
preskače unaprijed za oko 1 minutu.
Funkcija preskakanja unatrag za 10
sekundi:
(Ova funkcija ne Pritisnite [MANUAL SKIP -10s].
radi uz dovršene Svaki puta kada pritisnete, reprodukcija
diskove)
preskače unaprijed za oko 10 sekundi.
Stvaranje
poglavlja
(
Pritisnite [CHAPTER ].
Poglavlja su podijeljena u pritisnutom položaju.
•Pritisnite [ , ] za preskakanje na početak
42, Poglavlje) poglavlja.
•Poglavlja se ne mogu stvarati tijekom stanja
mirovanja EXT LINK .
Mijenjanje zvuka tijekom reproduciranja
Pritisnite [AUDIO].
i DivX
LR → L → R
npr. odabrano je „L R“
Možete promijeniti broj audio kanala svaki puta kada pritisnete tipku.
To Vam omogućava promjenu jezika zvučnog zapisa ( 60, Zvučni
zapis).
npr. Odabran je engleski jezik
Ne možete mijenjati vrstu zvuka u sljedećim slučajevima.
•Kada je disk DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format),
+R, +R DL ili +RW u ladici diska dok je odabran pogon DVD.
•Kada je način snimanja XP i “Audio Mode for XP Recording” je
postavljeno na “LPCM” ( 66).
•Kada je „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje za brzinske kopije)
postavljeno na „On“ (Tvornička postavka je „On“ (uklj.)( 65).
Odabir snimljenih programa (naslova) za reproduciranje-DIRECT NAVIGATOR
Možete brzo pronaći snimljene naslove i jednostavno ih reproducirati.
Također možete raspodijeliti naslove ili urediti Skupine naslova.
Zaslon Svi naslov
Prikazuje sve naslove.
1 PritisniteKada[DIRECT
NAVIGATOR].
nije odabrano “VIDEO”, pritisnite tipku “Red”
(Crveno) za odabir “VIDEO”.
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir naslova i
pritisnite [OK].
Također možete odabrati naslove numeriranim tipkama (samo
zaslon Svi naslovi).
npr.
5: [0] [0] [5] 15: [0] [1] [5]
115: [1] [1] [5]
npr.,
5: [0] [5] 15: [1] [5]
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir "Previous" (Prethodno) ili „Next“
(sljedeće) i pritisnite [OK].
•Možete također pritisnuti [ , ] za prikaz ostalih stranica.
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR]([DIREKTNI NAVIGATOR]).
Zaslonske ikone DIRECT NAVIGATOR
Trenutno snimanje.
Zaštićeni naslov.
Naslov nije snimljen zbog zaštite od snimanja (Digitalna
emitiranja, itd.)
Naslov se ne može reproducirati.
[Prilikom kopiranja naslova na HDD, ili kada su podatci
oštećeni, itd.]
Naslovi koji su preusmjereni na HDD (
snimanje.)
Naslov s ograničenjem „Samo jedno snimanje“ (
CPRM)
Skupine naslova (samo
30 Olakšano
(U Prikazu sličica)
Svrstavanje naslova radi lakšeg
pretraživanja
(Zaslon Svi naslovi samo u Tabličnom prikazu)
Ova funkcija je prikladna pri pretraživanju jednog naslova za reproduciranje od mnogo naslova.
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Sort" (razvrstavanje) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir stavke i pritisnite [OK].
Ako odaberete stavku koja nije „No“ (ne).
•Zaslon DIRECT NAVIGATOR će se ponovno pojaviti nakon
što se dovršilo reproduciranje odabranog naslova. (Ne možete
neprestano reproducirati naslove.)
•Preskakanje i Preskakanje vremena će funkcionirati samo kod
naslova koji se trenutno reproducira.
•Ako iziđete iz zaslona DIRECT NAVIGATOR ili prebacite na neki
drugi zaslon DIRECT NAVIGATOR, razvrstavanje će se poništiti.
Reproduciranje grupiranih naslova
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir grupe i pritisnite [OK]
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir naslova i pritisnite [OK].
84,
)
Naslov koji je snimljen ali još nije reproduciran (samo
)
Naslov snimljen korištenjem drugačijeg sustava kodiranja
od onog na televizijskom sustavu trenutno odabranom na
uređaju.
•Promijenite postavku “TV System” na ovom uređaju da
uskladite ( 67).
Prebacivanje na izgled DIRECT NAVIGATOR (izravni navigator)
“Grouped Titles”/“All Titles” (grupirani naslovi/ svi naslovi)
“Table Display”/“Thumbnail Display” (tablični prikaz/ prikaz sličica)
1 Dok je prikazan "DIRECT NAVIGATOR" Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir stavke i pritisnite [OK].
npr.,
Obrada skupine naslova
(Samo zaslon Grupirani naslovi)
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir naslova ili grupe i
pritisnite [ ].
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne
odaberete sve potrebne stavke.
•Pritisnite [ ] za poništavanje.
2 Pritisnite [OPTION].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir opcije i
pritisnite [OK].
Kreiranje grupa:
Pritisnite [◄,►] za odabir "Create" (Stvori) i pritisnite [OK].
Odabrani naslovi su grupirani u skupini.
Otpuštanje grupiranja:
Pritisnite [◄,►] za odabir "Release" (otpusti) i pritisnite [OK].
•Kada je odabrana skupina naslova, svi naslovi u skupini su
otpušteni.
•Kada je odabran naslov u skupini, naslov je otpušten uz skupine.
■O nazivu grupe
Naziv prvog naslova u skupini se koristi kao naziv grupe.
Zaslon Grupirani naslovi
Dva ili više naslova snimljenih u dnevnom/ tjednom načinu snimanja
tajmerom su grupirani i prikazani kao jedna stavka.
(U Prikazu sličica)
Odaberite stavku označenu s
naslova.
i pritisnite [OK] za prikaz grupiranih
Promjena naziva grupe
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir grupe i pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Edit" (Uredi) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Enter Name" (Unos naziva) i pritisnite
[OK].
4 Unesite naziv. ( 50, Unos teksta)
•Čak i ako je promijenjen naziv grupe, nazivi naslova u skupini se
neće mijenjati.
Ova funkcija je dostupna samo za Video i nije dostupna za glazbu ili
fotografije.
VQT2J12
33
Reproduciranje DivX-a, glazbenih datoteka i fotografija (JPEG)
•Upute/ napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon
primjenjive su samo na model DMR-EH63.
•WMA datoteke se mogu reproducirati samo na modelu DMR-EH63.
Prikaz zaslona izbornika
1 Umetnite disk ili SD karticu.
2 Ako je prikazan izbornik, pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir stavke i
pritisnite [OK].
npr.
Reproduciranje DivX video sadržaja
O DIVX VIDEO ZAPISU:
DivX® je digitalni video format kojeg je kreirala tvrtka DivX, Inc. Ovaj
uređaj je službeni DivX certificirani uređaj za reprodukciju DivX video
sadržaja. Posjetite www.divx.com za više informacija i za softverske
alate za konvertiranje datoteka u DivX video. Možete reproducirati
DivX video sadržaje snimljene računalom na DVD-R, DVD-R DL,
CD-R/CD-RW i USB uređaju.
1 Prikaži zaslon izbornika DivX.
(
lijevo, Prikaz zaslona izbornika)
: Funkcija za nastavak
reprodukcije ( 32)
1 Umetnite USB uređaj.
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir vrste datoteke i pritisnite [OK].
npr.
•Datoteke su definirane kao naslovi.
•Pritisnite [►] (PLAY) ako se ne prikazuje zaslon izbornika DivX
Menu.
3 Ako je prikazan izbornik, pritisnite [▲,▼] za odabir stavke i pritisnite [OK].
npr. Slika
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir naslova i
pritisnite [OK].
Reprodukcija počinje od odabranog naslova.
•Također možete odabrati naslov numeričkim tipkama.
npr.
5: [0] [0] [5]
15: [0] [1] [5]
■Prikazivanje izbornika sa zaslonom FUNCTION
MENU (Izbornik funkcija)
npr. odabir datoteke za reproduciranje
1 Nekoliko puta pritisnite [RETURN ] za izlaz iz izbornika.
2 Pritisnite [FUNCTION MENU] (Izbornik funkcija).
3
1 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Playback" (Reproduciranje) i
pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir vrste datoteke i pritisnite [OK].
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Drive Select"(Odabir pogona) i
pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "USB" i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir vrste datoteke i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir stavke (“Play Video (DivX)”, “View
Pictures (JPEG)” ili “Play Music (MP3&WMA)”) i pritisnite [OK].
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite [■].
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [ , ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] ([DIREKTNI NAVIGATOR]).
•Veličine fotografije podešene za snimanje mogu spriječiti uređaju
prikaz fotografija u odgovarajućem formatu zaslona. Format slike
možete podesiti pomoću TV prijemnika.
•Uzastopna reprodukcija nije moguća.
•Reproduciranje nije moguće ako se snimanje izvršava na pogonu
HDD ili DVD.
Korištenje razgranatog prikaza za pronalaženje direktorija
1
Dok je prikazan popis datoteka
Pritisnite [►] dok je istaknut naslov za prikazivanje razgranatog prikaza.
F: Br. odabrane datoteke/ Ukupan br. datoteka uključujući naslov DivX.
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir mape i pritisnite [OK].
Pojavljuje se popis datoteka za direktorij.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
VQT2J12
34
Reproduciranje glazbenih datoteka
O DivX VOD sadržaju
O USLUZI DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Prvo morate registrirati certificiran DivX® uređaj kako bi uređaj
reproducirao sadržaj DivX Video-on-Demand (VOD).
Za generiranje registracijskog DivX VOD koda za vaš uređaj,
potražite DivX VOD u izborniku za podešavanje uređaja.
Posjetite vod.divx.com i s ovim kodom izvršite registraciju te doznajte više o DivX VOD usluzi.
Možete reproducirati WMA/MP3 datoteke snimljene računalom na
DVD-R, DVD-R DL, CD-R/CD-RW i USB uređaju.
•Ne možete reproducirati datoteke MP3 ili WMA na USB uređaju
tijekom snimanja ili kopiranja.
1 Prikaži izbornik MP3&WMA ili izbornik
MP3.
Prikaz registracijskog koda uređaja.
( 69, „DivX Registration” u izborniku „Others” (ostali))
(
34, Prikaz zaslona izbornika)
•Datoteke se tretiraju kao zapisi, a direktoriji kao grupe.
•Nakon reprodukcije DivX VOD sadržaja po prvi puta, registracijski
kôd se ne prikazuje.
•Ukoliko kupite DivX VOD sadržaj koristeći registracijski kôd različit
od kôda ovog uređaja, neće biti moguća reprodukcija tog sadržaja.
Odustajanje od registracije uređaja.
( 69, DivX registracija)
Pritisnite [◄,►] i odaberite „Yes“ (da) u „DivX Registration“ (Registracija DivX-a).
Kôdom za ukidanje registracije poništite registrirani uređaj na
www.divx.com.
O DivX sadržaju koji može biti reproduciran samo određeni broj
puta
Neki DivX VOD sadržaji mogu se reproducirati samo određeni broj
puta.
Kad reproducirate takav sadržaj, prikazuje se iskorišteni broj reprodukcije i početna dozvoljena količina reprodukcije.
•Preostali broj reprodukcija se smanjuje svakom reprodukcijom
programa. Međutim, ako se sadržaj reproducira od točke gdje je
reprodukcija prethodno zaustavljena, preostali broj raspoloživih
reprodukcija se ne smanjuje zbog korištenja funkcije nastavka
reprodukcije.
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir zapisa i pritisnite [OK].
Reprodukcija započinje od odabranog zapisa.
•" " označava zapis koji se trenutno reproducira.
•Također možete odabrati naslov numeričkim tipkama.
npr., 5: [0] [0] [0] [5]
15: [0] [0] [1] [5]
Zaustavljanje reprodukcije
Pritisnite [■].
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [ , ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] ([DIREKTNI NAVIGATOR]).
Korištenje razgranatog prikaza za pronalaženje grupe
1
Dok je prikazan popis datoteka
Pritisnite [►] dok je istaknut naslov za prikazivanje razgranatog prikaza.
Br. odabrane mape/ Ukupne grupe
Ako grupa ne sadrži zapis, prikazano je "– –" kao broj grupe.
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir grupe i pritisnite
[OK].
Pojavljuje se popis datoteka za grupu.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
VQT2J12
35
Reproduciranje DivX-a, glazbenih datoteka i fotografija (JPEG)
•Upute/ napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon
primjenjive su samo na model DMR-EH63.
Reprodukcija fotografija
■O zaslonu Prikaz albuma
Fotografije kopirane s USB uređaja i SD kartica su grupirane po
datumu slikanja na HDD-u ili DVD-Ramu-u.
Te fotografije možete poslagati i stvoriti album 46).
Grupirano po datumu Album
•Ne možete reproducirati fotografije tijekom snimanja ili kopiranja.
( 18)
•Umetanje, vađenje SD kartice
1 Prikaži zaslon Prikaz albuma.
(
34, Prikaz zaslona izbornika)
Broj slika/Datum snimanja Datum snimanja/Br.slika/Naziv albuma
Dok je zaustavljeno
1 Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir pogona.
2 Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Kada “PICTURE” nije odabrano, pritisnite tipku “Green” (Zeleno)
za odabir “PICTURE”.
• Ovisno o digitalnoj kameri, uređivanju računalnih programa na
računalu, itd., informacije o datumu snimanja možda neće biti prikazane. U tom slučaju, datum se prikazuje kao [--.--.--].
Uzorci slika
•Uzorci JPEG slika su unaprijed instalirani na HDD ovog uređaja.
Možete ih reproducirati ili započeti prikaz u slijedu (slideshow)
( dolje).
Ako želite obrisati uzorke slika, izvršite „Cancel Protection“ (Poništi
zaštitu) i zatim ih izbrišite. ( 46)
Start Slideshow (Prikaz slika u nizu)
Zaslonske ikone DIRECT NAVIGATOR
Možete prikazati fotografije, jednu za drugom, u jednakom intervalu
uz omiljenu glazbu.
Slika i direktorij su zaštićeni
Album koji još nije pregledan (
)
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [[▲,▼,◄,►] za odabir "Previous" (Prethodno) ili „Next“
(sljedeće) i pritisnite [OK].
•Možete također pritisnuti [] za prikaz ostalih stranica.
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir albuma
i pritisnite [OK].
Također možete odabrati album numeričkim tipkama.
npr.
5: [0] [0] [5]
15: [0] [1] [5]
115: [1] [1] [5]
3 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir
fotografije i pritisnite [OK].
Također možete odabrati fotografije numeričkim tipkama.
npr.
5: [0] [0] [0] [5] 115: [0] [1] [1] [5]
15: [0] [0] [1] [5] 1115: [1] [1] [1] [5]
•Pritisnite [◄,►] za prikaz prethodne ili sljedeće fotografije.
•Korisne funkcije tijekom reproduciranja fotografije ( 37)
Povratak na zaslon Prikaz albuma ili zaslon Prikaz slika (JPEG)
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR]([DIREKTNI NAVIGATOR]).
VQT2J12
36
1 Dok je prikazan zaslon "Album View" ("Pregled albuma")
(Playlist(Pisture)) (lista izvođenja (Slike))
Pritisnite [▲,▼,◄,►] da bi odabrali
album.
2 Pritisnite [►] (PLAY).
Prikaz u slijedu možete pokrenuti i pritiskom na [OPTION] i
pritisnite [▲,▼] za odabir „Start Slideshow“ (Pokreni Prikaz u nizu)
i zatim pritisnite [OK].
Odabir više albuma za pokretanje Prikaza u nizu:
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] da bi odabrali album.
2 Pritisnite [ ].
Prikazuje se oznaka provjere.
•Za poništavanje odabira, ponovno pritisnite [ ].
3 Ponovite korake 1 - 2 dok ne odaberete sve potrebne albume.
4 Izvršite korak 2.
Odabir svih albuma za pokretanje Prikaza u nizu:
1 Pritisnite [■] u koraku 1.
2 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i pritisnite [OK].
3 Izvršite korak 2.
Za pokretanje Prikaza u nizu na zaslonskom izborniku:
1 Umetnite USB uređaj ili SD karticu:
Izbornik je automatski prikazan. ( 34)
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Start Slideshow" (pokreni Prikaz u
nizu) i pritisnite [OK].
•Uzorci glazbe su odabrani za zadanu Pozadinsku glazbu, koja se
reproducira uz Prikaz u nizu. Pogledajte „postavke Prikaza u nizu“
za isključivanje ili izmjenu Pozadinske glazbe. ( 37)
Korisne funkcije tijekom reproduciranja
fotografija
Postavke Prikaza u nizu
Dok je prikazan zaslon "Album View" ("Pregled albuma")
(Playlist(Picture))(lista izvođenja (Slike)) ( 36)
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali
"Slideshow Settings" (postavke
Prikaza u nizu) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Picture Settings"
(Postavke slika) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir stavke i pritisnite
[◄,►] za odabir postavke.
Nakon dovršavanja podešavanja, pritisnite
[▲,▼,◄,►] da bi odabrali "Set" (Postavi) i pritisnite [OK].
Postavke slika
Interval prikaza: Odaberite željeni interval. (“Normal”,
“Long” or “Short”)(normalno, dugo ili kratko)
Repeat Play (ponavljanje reprodukcije):
Odabire “On“ (uklj.) za opetovano reproduciranje slika u odabranom albumu.
"Random" (nasumično): Odabire “On“ (uklj.) za nasumično reproduciranje slika u odabranom albumu.
Postavke pozadinske glazbe
Rotiranje UDESNO/ Rotiranje ULIJEVO
Tijekom reprodukcije
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Rotate
RIGHT" (Okreni UDESNO) ili "Rotate
LEFT" (Okreni ULIJEVO) i pritisnite [OK].
•Informacije o rotiranju neće biti pohranjene.
Fotografije
- Kada je zaštićen disk, kartica ili album
- Kada se reproducira na drugoj opremi
- Prilikom kopiranja slika
- Prilikom izmjene datuma
•Ako izvadite SD karticu dok je prikazan zaslon DIRECT NAVIGATOR, informacije o rotaciji slike možda neće biti ispravno pohranjene. Izvadite SD karticu nakon što iziđete iz zaslona DIRECT
NAVIGATOR.
Zumiranje
Tijekom reprodukcije
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir
"Zoom in" (Zumiraj) i pritisnite [OK].
•Za povratak slike u izvornu veličinu, pritisnite
[▲,▼] za odabir “Zoom out” (Odzumiraj) u koraku 2
i pritisnite [OK].
•Prilikom zumiranja, slika može biti odrezana.
•Informacije o uvećavanju neće biti pohranjene.
•Funkcija zumiranja je dostupna samo za fotografije manje od
640x480 piksela.
Značajke
Tijekom reprodukcije
Dvaput pritisnite [STATUS].
npr., HDD
Izlaz iz zaslona za značajke slike
Pritisnite [STATUS].
Pozadinska glazba: Odabire „On“ (uklj.) za reproduciranje Prikaza u nizu s pozadinskom glazbom.
Odabire „Off“ (isklj.) za reproduciranje
Prikaza u nizu bez pozadinske glazbe.
Random (nasumično): Odabire „On“ (uklj.) za nasumično reproduciranje pozadinske glazbe.
Odabir glazbe:
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Music Selection" (Odabir glazbe) i
pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir lokaciju pohrane pozadinske glazbe
i pritisnite [OK].
•“Sample Music” (uzorak glazbe) je pozadinska glazba unaprijed
instalirana na HDD.
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir albuma za pozadinsku glazbu i
pritisnite [OK] ako odabirete nešto osim „Sample Music“ (Uzorci
glazbe).
•“Rotate RIGHT/Rotate LEFT” (Rotiraj UDESNO/ Rotiraj ULIJEVO) ili
“Zoom in/Zoom out” (Zumiraj) ne radi tijekom Prikaza u nizu.
•Glazbeni albumi na HDD-u, disku ili USB uređaju se mogu koristiti
kao pozadinska glazba Prikaza u nizu. Međutim, prilikom odabira
fotografija na disku ili USB uređaju za prikaz u nizu, glazbeni albumi
na istom mediju se ne mogu koristiti kao pozadinska glazba. (Čak i
ako je odabran glazbeni album na istom mediju, glazba se ne može
reproducirati.)
•„Sample Music“ (Uzorci glazbe) se ne mogu izbrisati ili promijeniti u
druge datoteke.
•Postavka „Music Selection“ (Odabir glazbe) se vraća na „Sample
Music“ (Uzorci glazbe) kada se odstranjuje medij na kojem je snimljena
određena pozadinska glazba ili kada se obrišu određene datoteke
pozadinske glazbe.
•DTS-CD se ne može reproducirati kao pozadinska glazba Prikaza u
nizu.
VQT2J12
37
Reprodukcija glazbe
Korisne funkcije tijekom reproduciranja
glazbe
Reproduciranje glazbenog CD-a
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD pogona.
Radnje tijekom reproduciranja
1 Umetnite glazbeni CD.
Izbornik je automatski prikazan.
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Play Music "
(Reproduciraj glazbu) i pritisnite [OK].
Glazbeni CD se započinje reproducirati.
Uređaj pristupa bazi podataka Gracenote® Database (
pretražuje informacije o naslovu.
Izlazak iz zaslona (
)
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] ([DIREKTNI NAVIGATOR]).
Reprodukcija se nastavlja.
Reproduciranje glazbe snimljene na
HDD-u
Kopiranje glazbe na HDD ( 58)
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD pogona.
odabir “MUSIC”.
Zeleno) za
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir albuma i pritisnite [OK].
Također možete odabrati album numeričkim tipkama.
npr.,
5: [0] [0] [5]
15: [0] [1] [5]
115: [1] [1] [5]
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir zapisa i pritisnite [OK].
Također možete odabrati zapis numeričkim tipkama.
npr.,
115: [0] [1] [1] [5]
5: [0] [0] [0] [5]
15: [0] [0] [1] [5]
1115: [1] [1] [1] [5]
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR]([DIREKTNI NAVIGATOR]).
•Ne možete reproducirati glazbene zapise na HDD-u tijekom snimanja ili kopiranja.
VQT2J12
38
Pritisnite [■].
Pause
(Pauza)
Pritisnite [ ].
Pretraživanje
Preskakanje
58) i
Ako rezultati pretrage naznačuju da je pronađeno više naslova
Pritisnite [▲,▼] za odabir odgovarajućeg naslova i pritisnite
[OK].
Glazbeni CD se započinje reproducirati.
Pritisnite [▲,▼] za odabir zapisa i pritisnite [OK].
Također možete odabrati zapis numeričkim tipkama.
npr.,
5: [0] [5]
15: [1] [5]
1 Pritisnite
[DIRECT NAVIGATOR].
Kada “MUSIC” nije odabrano, pritisnite tipku “Green” (
Stop
(Zaustavi)
Ponovljena reprodukcija
Razvrstavanje
Značajke
Mjesto zaustavljanja se memorira.
Pritisnite [►](PLAY) za ponovno pokretanje s
ove pozicije.
•Ako se [■] pritisne nekoliko puta, položaj će se
poništiti.
Pritisnite ponovno [ ] ili [►](PLAY)(REPRODUKCIJA) za ponovno pokretanje reprodukcije.
Pritisnite [
] ili [
].
Brzina se povećava do 5 koraka.
Pritisnite [►] (PLAY) za ponovno reproduciranje.
Tijekom reprodukcije ili dok je
pauzirano, pritisnite [ ] ili [ ].
Preskočite na zapis kojeg želite reproducirati.
•Svaki pritisak povećava broj preskoka.
Odaberite stavku koju želite ponoviti.
Tijekom reprodukcije
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Repeat Play Setting" (Ponovi postavku reprodukcije) i pritisnite
[OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir stavke i pritisnite
[OK].
•Odaberite "Off" (isklj.)za poništavanje ponovljenog reproduciranja.
Možete izmijeniti redoslijed Prikaza albuma
abecednim redom.
Dok je prikazan zaslon Album View ("Prikaz
albuma")
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Sort" (Razvrstavanje) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Album Name"
(Naziv albuma) i pritisnite [OK].
Poništavanje razvrstanog zaslona
Pritisnite [▲,▼] za odabir „No.“ (br.) i pritisnite
[OK].
Dok je prikazan zaslon Track View (Prikaz zapisa)
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Properties"
(Značajke) i pritisnite [OK].
•Za izlaz iz zaslona Značajke, pritisnite [OK].
Pogodne funkcije
Prikaz FUNCTION MENU (izbornik funkcija)
Korištenjem FUNCTION MENU, možete lako i jednostavno pristupiti
različitim funkcijama.
Ako je „FUNCTION MENU Display“ (Prikaz izbornika funkcija) postavljeno na „On“ (uklj.) u izborniku Setup (Podešavanje), „FUNCTION
MENU“ se automatski pojavljuje kada uključite napajanje. ( 67)
1 Pritisnite [FUNCTION MENU] (Izbornik
funkcija).
Prikazane funkcije ovise o odabranom pogonu i vrsti diska.
Pauziranje televizijskog programa koji gledate - Pause Live TV (pauziranje izravnog TV
prijenosa)
Možete pauzirati televizijski program koji gledate korištenjem
ugađanja ovog uređaja i nastaviti kasnije tako da ga privremeno
pohranite na HDD. Ovo je korisno kada nakratko morate prekinuti
gledanje televizije i obaviti nešto. Ako zaustavite funkciju Pauziranja
izravnog prijenosa, tada se televizijski program, koji se privremeno
pohranjuje na HDD, briše.
1 Upalite televizor i odaberite
odgovarajući AV ulaz koji je sukladan
povezivanju s ovim uređajem.
2 Uključite ovaj uređaj i pritisnite [˄˅ CH]
za odabir kanala.
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir funkcije i
pritisnite [OK].
•Ako pritisnete [RETURN ] (Povratak), možete se vratiti na
prethodni zaslon.
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir stavke i pritisnite [OK].
•Pogledajte “Jednostavan pristup raznim funkcijama — FUNCTION MENU zaslon” o svakoj funkciji. ( 7)
Izlaz iz FUNCTION MENU (Izbornik funkcija)
Pritisnite [FUNCTION MENU](Izbornik funkcija).
Pretraživanje programa u popisu GUIDE
Plus+ po nazivu naslova — Find Titles
(pronalaženje naslova)
Možete pretraživati programe iz popisa GUIDE Plus+ na temelju
informacija o naslovu.
1 Tijekom reproduciranja ili dok je zaustavljeno
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR]([DIREKTNI NAVIGATOR]).
Kada nije odabrano “VIDEO”, pritisnite tipku “Red” (Crveno) za
odabir “VIDEO”..
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir naslova.
3 Pritisnite [OPTION].
4 Pritisnite [[▲,▼] za odabir "Find Titles"
(Pronađi naslove) i pritisnite [OK].
5 Pritisnite [■] (Set)(Postavi).
•Priliko pretraživanja pomoću riječi koja nije naziv naslova, unesite drugu riječ. ( 50, Unos teksta)
6 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Simplified
Search" (Pojednostavljena pretraga) ili
„Detailed Search“ (Detaljna pretraga) i
pritisnite [OK].
3 Kada želite pauzirati televizijski program
Pritisnite [PAUSE LIVE TV].
Ikona naznačuje da Pause Live TV radi. Možete isključiti ovu
ikonu ( 67, Ikona Pauziraj izravni prijenos)
4 Kada želite nastaviti
Pritisnite [►] (PLAY].
•Program je pohranjen na HDD-u u načinu snimanja SP ( 24)
neovisno o načinu snimanja i odabiru pogona prije početka
pohranjivanja.
•Najmanje 1 sat do 8 sati TV programa se može privremeno
pohraniti na HDD. (To se može razlikovati ovisno o slobodnom
mjestu na HDD-u.)
Rad tijekom Pause Live TV
Pretraživanje
Pause
(Pauza)
Brzi prikaz
Pritisnite [
Usporena
reprodukcija
Dok je reprodukcija pauzirana, pritisnite [ ] ili [ ].
Zaustavite
Pause
Live TV
1 Pritisnite [■].
2 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i
pritisnite [OK].
,
].
Pritisnite [ ].
•Pritisnite [►] (PLAY) za ponovno pokretanje.
Pritisnite i zadržite [►] (PLAY/x1.3).
•Ponovno pritisnite za povratak na normalnu
brzinu.
Brzina se povećava do 5 koraka.
•Pritisnite [►] (PLAY) za ponovno reproduciranje.
•Funkcija Pause Live TV se automatski zaustavlja kada započne
snimanje tajmerom.
•Funkcija Pause Live TV ne radi
– kada sat nije postavljen
– za vrijeme snimanja
– tijekom snimanja tajmerom
– tijekom EXT LINK snimanja, itd.
•Audio se ne može promijeniti tijekom ponovnog reproduciranja.
•Prvih 30 minuta se briše svakih 30 minuta nakon što se HDD napuni ili ako pohranjivanje traje 8 sati.
•Funkcija Pause Live TV se automatski zaustavlja 24 sata nakon
pokretanja.
•Pogledajte “Pretraživanje željenih programa u popisu GUIDE
Plus+ po riječima” ( 31) za detaljnije informacije o Pojednostavljenoj pretrazi i Detaljnoj pretrazi.
7 Pritisnite [▲,▼] za odabir programa i
pritisnite [OK].
Prikazuje se zaslon „Timer Recording“ (Snimanje tajmerom).
( 21, Snimanje pomoću tajmera, korak 3)
VQT2J12
39
Povezane operacije s televizorom (VIERA Link „HDAVI ControlTM/Q Link“)
Možete uživati u povezanim radnjama s televizorom i prijemnikom
korištenjem “HDAVI Control” ili Q Link.
Što je VIERA Link "HDAVI Control"?
VIERA Link „HDAVI Control” funkcija je prikladna funkcija
koja nudi povezane radnje ove jedinice i Panasonic TV
(VIERA) ili prijemnika pod „HDAVI Control”. Ovu funkciju
možete koristiti spajanjem opreme pomoću HDMI kabela.
Za detalje o rukovanju pogledajte upute za uporabu spojene
opreme.
•VIERA Link „HDAVI Control”, temeljena na upravljačkim funkcijama koje omogućuje HDMI, industrijski standard poznat pod
imenom HDMI CEC (Consumer Electronics Control), jedinstvena je
funkcija koju smo razvili i dodali. Stoga se ne može garantirati
njezin rad s uređajima drugih proizvođača koji podržavaju HDMI
CEC standard.
•Ovaj uređaj podržava funkciju "HDAVI Control 5".
„HDAVI Control 5" je najnoviji standard (važeći od prosinca
2009.) za Panasonic HDAVI Control kompatibilnu opremu. Ovaj
standard je kompatibilan sa standardnom Panasonic HDAVI
opremom.
•Molimo pogledajte pojedine upute za opremu drugih proizvođača
koja podržava VIERA Link funkciju.
Priprema
1 Spajanje ovog uređaja s vašim televizorom pomoću HDMI kabela
i potpuno ožičenog 21-pinskog Scart kabela ( 9), ili s vašim
prijemnikom korištenjem HDMI kabela ( 9).
2 Podesite "VIERA Link" na "On" (uključeno) ( 67). (Tvornička
postavka je „On“.)
3 Postavite funkcije "HDAVI Control" ("HDAVI kontrola") na spojenim
uređajima (npr. TV)
•Postavite ulazni kanal na VIERA da odgovara terminalu koji
će se koristiti kao „HDAVI Control“.
4 Uključite sve uređaje kompatibilne s funkcijom "HDAVI Control" i
odaberite ulazni kanal za ovaj uređaj na priključenom TV prijemniku, tako da funkcija HDAVI Control ispravno funkcionira.
Ovaj postupak ponovite i ukoliko su izvršene promjene u
načinu povezivanja ili postavkama.
Što je Q Link?
Q Link je pogodna funkcija koja pruža povezane radnje ovog
uređaja i Panasonic televizora. Ovu funkciju možete koristiti spajanjem opreme potpuno ožičenim 21-pinskim Scart kabelom.
Priprema
•Spojite ovaj uređaj s vašim televizorom potpuno ožičenim 21-pinskim Scart kabelom ( 8).
Savjet
Sljedeći sustavi drugih proizvođača imaju funkcije slične Panasonicovom Q Linku.
Za detalje, pogledajte uputstva za upotrebu vašeg televizora ili se
posavjetujte s dobavljačem.
•Q Link (registrirani zaštitni znak Panasonica)
•DATA LOGIC (registrirani zaštitni znak Metza)
•Easy Link (registrirani zaštitni znak Philipsa)
•Megalogic (registrirani zaštitni znak Grundiga)
•SMARTLINK (registrirani zaštitni znak Sonyja)
Što možete učiniti putem funkcije 'HDAVI Control' i Q Link
Preuzimanje s televizora*3
Kada po prvi puta spojite uređaj s televizorom, podatci o popisu postaja, itd., se automatski kopiraju s televizora na uređaj i televizijske postaje
su pripisane položajima programa na uređaju istim redoslijedom kao i na televizoru ( 10).
Jednostavno reproduciranje
Kada je televizor uključen i sljedeće radnje se izvrše, ulaz televizora se automatski prebacuje na ulazni način HDMI ([VIERA]Link]) ili AV ([Q]
Link]) i televizor prikazuje odgovarajuću radnju.
(Slika i zvuk možda neće biti dostupni prvih nekoliko sekundi.) Pritisnite [FUNCTION MENU]*1, [1](PLAY)*2, [DIRECT NAVIGATOR],
[GUIDE], [ShowView], [PROG/CHECK] itd.
Automatsko uključivanje (Power on link)
Kada je televizor isključen, a izvršene su sljedeće radnje, televizor će se automatski uključiti i prikazati odgovarajuću radnju.
(Slika i zvuk možda neće biti dostupni prvih nekoliko sekundi.) Pritisnite [FUNCTION MENU]*1, [1](PLAY)*2, [DIRECT NAVIGATOR],
[GUIDE], [ShowView], [PROG/CHECK] itd.
•
SVCD i WMA (
)/MP3
Televizor se automatski uključuje kada umetnete disk.
Automatsko isključivanje (Power off link)
Kada televizor postavite u stanje mirovanja, uređaj se također automatski postavlja u stanje mirovanja. Uređaj se automatski postavlja u stanje
mirovanja čak i ako je prikazan FUNCTION MENU, itd., tijekom reproduciranja ili kada je uređaj postavljen na snimanje tajmerom.
Čak i ako je televizor u stanju mirovanja, uređaj neće biti postavljen u stanje mirovanja ako u isto vrijeme snima, kopira, dovršava, itd.
•Kada je ovaj uređaj spojen na kompatibilni Panasonic prijemnik “HDAVI Control” pomoću HDMI kabela, prijemnika će se također isključiti.
Izravno TV snimanje*3
Ova funkcija vam omogućava da odmah započnete snimati program koji gledate na televizoru.
•Ovisno o vrsti televizora koji je spojen s ovim uređajem, ova funkcija možda neće raditi.
Pritisnite i držite [ DIRECT TV REC] 1 sekundu.
Snimanje započinje.
•Naslovi se snimaju na HDD.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite [■].
•Ako prebacujete televizijske kanale tijekom korištenja Izravnog TV snimanja, Izravno TV snimanje se može zaustaviti.
•Kada se na zaslonu uređaja upali “EXT-L” ( 26), Izravno TV snimanje nije dostupno.
*1 Ova tipka je dostupna samo ako je uređaj uključen.
*2 Kada se ta tipka pritisne, reproducirana slika se ne prikazuje odmah na zaslonu i možda neće biti moguće gledati sadržaj od mjesta gdje je
reprodukcija započela.
U tom slučaju pritisnite [ ] ili [ ] za povratak na mjesto gdje je reproduciranje započelo.
*3
Ova funkcija je dostupna s televizorom koji podržava “HDAVI Control 3” ili novije.
•Ove funkcije možda neće normalno raditi, ovisno o stanju opreme.
•O funkciji „HDAVI Control“, također pročitajte priručnik za spojenu opremu (npr. televizor).
VQT2J12
40
•Upute/ napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon primjenjive su samo na model DMR-EH63.
Jednostavno upravljanje putem VIERA daljinskog upravljača
Ako ovaj uređaj povežete na TV koji ima "HDAVI Control 2" ("HDAVI kontrola 2") ili kasniju inačicu putem HDMI kabela, možete uživati u pogodnijim funkcijama
Ovim uređajem možete upravljati korištenjem tipki na daljinskom upravljaču televizora.
Tipke koje možete koristiti za ovaj uređaj se mogu razlikovati ovisno o TV prijemniku. Detalje potražite u uputama za uporabu TV prijemnika.
Koristite daljinski upravljač isporučen s ovim uređajem ako uređajem ne možete upravljati tipkama na daljinskom upravljaču TV prijemnika.
•Rad ovog uređaja se može prekinuti kada pritisnete nekompatibilne tipke na daljinskom upravljaču TV prijemnika.
•Televizor prikazuje sliku ugađanja televizora kada je povezana radnja dovršena.
Upotreba izbornika FUNCTIONS MENU(Izbornik funkcija) za upravljanje ovim uređajem*1
Pogledajte upute za upotrebu televizora za upravljanje televizorom.
1 Prikažite „FUNCTION MENU“ ovog uređaja koristeći daljinski upravljač televizora.
•Ako je ovaj uređaj postavljen u stanje mirovanja, automatski će se uključiti.
•O zaslonu FUNCTION MENU ( 7, 39, 67)
2 Odaberite stavku kojom želite upravljati daljinskim upravljačem televizora,
i pritisnite [OK].
Pauziranje izravnog televizijskog programa*2
Možete pauzirati televizijski program koji gledate korištenjem ugađanja ovog uređaja i nastaviti kasnije tako da ga privremeno pohranite na
HDD. Ovo je korisno kada nakratko morate prekinuti gledanje televizije i obaviti nešto.
Ako zaustavite funkciju Pauziranja izravnog prijenosa, tada se televizijski program, koji se privremeno pohranjuje na HDD, briše.
Pogledajte upute za upotrebu televizora za upravljanje televizorom.
Automatsko uključivanje (Power on link)
1 Kada želite pauzirati televizijski program
Uključite funkciju „PAuse Live TV“ koristeći daljinski upravljač televizora.
•Ovaj uređaj se automatski uključuje.
2 Kada želite nastaviti
Prikažite Upravljačku ploču ( dolje) i pritisnite [OK].
•Televizijski program se nastavlja.
Zaustavljanje Pause Live TV
1 Pritisnite [▼] dok je prikazana Upravljačka ploča.
2 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i pritisnite [OK].
Pogledajte „Napomenu“. ( 39, Pauziranje televizijskog programa koji gledate — Pause Live TV (pauziranje izravnog TV prijenosa)
Upotreba izbornika OPTION (Mogućnosti) za upravljanje ovim uređajem*1
Putem daljinskog upravljača TV prijemnika možete reproducirati diskove putem „Control Panel“ (Upravljačka ploča) ( dolje) i prikazati glavni
izbornik za DVD-Video.
Control Panel
Prikazana je upravljačka ploča ( ispod).
1 Pritisnite [OPTION].
FUNCTION MENU je prikazan ( iznad).
FUNCTION
MENU
npr.
(Izbornik funkcija)
Top menu
Prikazan je glavni izbornik (
MENU (Izbornik)
Postavke stanja mirovanja
Prikazan je izbornik ( 19).
Prikazan je zaslon postavki „Standby Settings“ (Postavke stanja mirovanja) ( 69).
Odaberite HDD, DVD ili SD pogon.
Prikazan je zaslon "Album View" ("Prikaz
albuma") ( 36)
Rotiranje fotografije ( 37)
Odabir pogona
Prikaz u nizu
Ne možete koristiti izbornik OPTION dok je Glavni izbornik
za DVD-Video prikazan i dok se DVD-Video kopira.
2 Odaberite stavku, tada pritisnite [OK].
Rotate RIGHT (Okretanje UDESNO)
(JPEG)
Rotate LEFT (Okretanje ULIJEVO)
(JPEG)
Zoom in (Uvećanje zuma) [JPEG]
Zoom out (Smanjenje zuma) [JPEG]
19).
Uvećanje ili smanjivanje fotografije (
37).
■Uporaba upravljačke ploče
Korištenjem Upravljačke ploče, možete upravljati pretraživanjem unatrag, unaprijed, zaustavljati, itd. pomoću daljinskog
upravljača televizora.
Odaberite „Control Panel“ (Upravljačka ploča) i pritisnite [OK] u koraku 2 ( iznad).
Prikazana je upravljačka ploča ( desno).
●Prilikom reproduciranja naslova ili DVD-Video zapisa, itd.
– [ ]: Pause (Pauza), [■]: Stop (Zaustavi), [◄]: Search backward (Traži unatrag), [►]: Search forward (Traži unaprijed),
[OK]: Play, [EXIT] (Reproduciraj/ Izlaz): Izlaz iz zaslona.
●Prilikom reproduciranja fotografija
– [▼]: Stop (Zaustavi), [◄]: Pregled prethodne slike, [►]: Pregled sljedeće slike, [EXIT]: Izlaz iz zaslona.
*1 Ova funkcija je dostupna s televizorom koji podržava “HDAVI Control 2” ili novije.
*2 Ova funkcija je dostupna s televizorom koji podržava “HDAVI Control 3” ili novije.
■Kada želite ostaviti televizor uključenim i postaviti samo ovaj uređaj u pripravnom stanju.
Pritisnite [
] na daljinskom upravljaču ovog uređaja i postavite ga u stanje mirovanja.
■Kada ne koristite „HDAVI Control”
Postavite "VIERA Link" u izborniku Setup (Podešavanje) na "Off" (Isklj.) (
67).
VQT2J12
41
Uređivanje naslova/poglavlja
(Ne možete urediti dovršene diskove.)
•Ako odaberete “Edit” (Uredi), pritisnite [[],[]] za odabir radnje i
pritisnite [OK].
Poglavlje
Svaki dio između razdjelnih točki postaje poglavlje.
Možete izmijeniti redoslijed poglavlja i stvoriti Listu
izvođenja (Video) ( 44).
"Chapter Creation” (Stvaranje poglavlja) u izborniku
Setup (Podešavanje) ( 65) “Automatic”(Automatski):
Otkriva promjene (posebne prigušene točke poput početka i
završetka programa) u sceni tijekom snimanja i postavlja početne
točke poglavlja na njih automatski.
•Ovisno o programu koji će se snimiti ili Načinu snimanja, početne
točke poglavlja možda neće biti ispravno izrađene.
„5 MINUTES] (5 minuta):
Postavlja automatski početne točke poglavlja tijekom snimanja u
intervalima od oko 5 minuta.
Za pokretanje reprodukcije
Za uređivanje Korak 6.
– Naslovi: 499
– Poglavlja: Otprilike 1000 po naslovu
(Ovisi o stanju snimke.)
49 naslova)
Uređivanje naslova/poglavlja i reproduciranje poglavlja
Možete izmijeniti (ukloniti nepotrebne dijelove, podijeliti, itd.) snimljene programe.
Priprema
•Upalite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji je sukladan
povezivanju s ovim uređajem.
•Uključite uređaj.
•Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir pogona koji sadrži snimljeni
naslov koji se treba urediti.
•
Otpuštanje zaštite ( 61, Postavljanje zaštite).
1 Tijekom reproduciranja ili dok je zaustavljeno
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR]
([DIREKTNI NAVIGATOR]).
Kada nije odabrano “VIDEO”, pritisnite tipku “Red”
(Crveno) za odabir “VIDEO”.
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir
naslova.
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir "Previous" (Prethodno) ili „Next“
(sljedeće) i pritisnite [OK].
•Možete također pritisnuti [ , ] za prikaz ostalih stranica.
Višestruko uređivanje
Odaberite pomoću [▲,▼,◄,►] i pritisnite [ ]. (ponovite)
Prikazuje se oznaka provjere. Za poništavanje ponovno pritisnite [ ].
42
3 Pritisnite [OPTION].
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir radnje i pritisnite [OK].
Pritisnite [OK].
Otprilike 254)
•Jednom obrisan, podijeljen ili djelomično obrisan, snimljeni sadržaj
se ne može povratiti u izvorno stanje. Provjerite prije nastavljanja.
•Ne možete uređivati tijekom snimanja ili kopiranja, itd.
•Informacije o zabranjenom snimanju ostaju čak i nakon uređivanja
(npr. dijeljenja naslova itd).
•
Svaki puta kada uređujete naslov, informacije se
pohranjuju na slobodni prostor diska. Ako to učinite mnogo puta,
smanjit će se količina slobodnog prostora.
Preporučamo da uređujete na HDD-u i zatim kopirate na disk.
VQT2J12
5 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir
poglavlja.
•maksimalan broj stavki na disku:
– Naslovi: 99 (
– Poglavlja: Otprilike 1000 (
(Ovisi o stanju snimke.)
■Ako odaberete “Chapter View” (Prikaz poglavlja)
6 Pritisnite [OPTION], zatim [▲,▼] za
odabir radnje i pritisnite [OK].
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] ([DIREKTNI NAVIGATOR]).
Radnje s naslovima
Nakon izvođenja koraka 1- 4 (
Brisanje*
Značajke
Unos naziva naslova
42)
Pritisnite [ ] da bi odabrali "Delete" (Brisanje) i pritisnite [OK].
•Jednom obrisan, snimljeni sadržaj je izgubljen i ne može se povratiti. Provjerite prije nastavljanja.
•Dostupni prostor za snimanje na DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL se ne povećava nakon što izbrišete naslove.
•Dostupni prostor na DVD-RW (DVD-Video format) i +RW se povećava samo kada se obriše posljednji snimljeni
naslov. Ne povećava se ako se obrišu drugi naslovi ( 22).
Prikazuju se informacije (npr. vrijeme i datum).
•Pritisnite [OK] za izlaz iz zaslona.
Možete pripisati nazive snimljenim naslovima.
( 50, Unos teksta)
Čak i ako je promijenjen naziv grupe, nazivi naslova u skupini se neće mijenjati.
•
Postavljanje zaštite* Ako je postavljena, zaštitit će naslov od slučajnog brisanja.
Poništavanje zaštite* Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
Prikazuje se simbol zaključavanja ako je naslov zaštićen.
Djelomično brisanje
(
dolje, Savjet)
Promjena sličice
(
dolje, Savjet)
Podjela naslova
(
dolje, Savjet)
Možete ukloniti nepotrebni dio snimke.
1 Pritisnite [OK] u početnoj i završnoj točki dijela koji želite izbrisati.
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir “Finish” (Dovrši) i pritisnite [OK].
•Odaberite “Next” (sljedeće) i pritisnite [OK] za brisanje drugih
dijelova.
3 Pritisnite [◄,►] da bi odabrali "Delete" (Brisanje) i pritisnite [OK].
Možete promijeniti sliku koja će biti prikazana kao sličica u Prikazu
naslova.
1 Pritisnite [►], (PLAY] za početak reprodukcije.
2 Pritisnite [OK] kada se prikaže slika koju želite postaviti kao sličicu.
Za promjenu sličice
Ponovno započnite reproduciranje i pritisnite [▲,▼] za odabir
„Change“ (Promjena), zatim pritisnite [OK] u točci kada želite
promijeniti.
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Finish" (Dovrši) i pritisnite [OK].
Možete podijeliti naslov na dva dijela.
1 Pritisnite [OK] u točci u kojoj želite podijeliti naslov.
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Finish" (Dovrši) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [◄,►] da bi odabrali "Divide" (Podijeli) i pritisnite [OK].
Potvrda točke razdijeljenja
Pritisnite [▲,▼] za odabir "Preview" (Prikaz) i pritisnite [OK].
(Uređaj reproducira 10 sekundi prije i poslije točke razdjela.)
Promjena točke razdijeljenja
Ponovno započnite reproduciranje i pritisnite [▲,▼] za odabir „Divide“ (Podijeli), zatim pritisnite [OK] u točci u
kojoj želite podijeliti.
•Podijeljeni naslovi zadržavaju naziv naslova i svojstvo CPRM ( 84) izvornog naslova.
•Video i audio netom prije i nakon točke razdijela mogu biti privremeno izrezani.
Podijeljeni naslovi tvore skupinu naslova.
•
*Moguće je višestruko uređivanje.
Radnje s poglavljima
Nakon izvođenja koraka 1- 6 (
Obrišite poglavlje*
Stvaranje poglavlja
(
dolje, Savjet)
Kombiniranje
poglavlja
42)
Pritisnite [◄,►] da bi odabrali "Delete" (Brisanje) i pritisnite [OK].
•Jednom obrisan, snimljeni sadržaj je izgubljen i ne može se povratiti. Provjerite prije nastavljanja.
•Odaberite “Combine Chapters” (Kombiniraj poglavlja)( dolje) kada želite izbrisati točku razdijela između
poglavlja.
(Snimljeni sadržaji se neće obrisati.)
Odaberite točku u kojoj želite započeti novo poglavlje tijekom pregledavanja
naslova.
1 Pritisnite [OK] u točci u kojoj želite podijeliti.
•Ponovite ovaj korak za dijeljenje na drugim točkama.
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Finish" (Dovrši) i pritisnite [OK].
Pritisnite [◄,►] za odabir "Combine" (Kombiniraj) i pritisnite [OK].
•Odabrano poglavlje i sljedeće poglavlje su kombinirana.
*Moguće je višestruko uređivanje.
Savjet
•Koristite Search (Pretraga)( 32), Time Slip (Preskakanje vremena) ( 32) za pronalaženje željene točke.
•Za ispravno pronalaženje željene točke, koristite Usporenu reprodukciju ( 32) i Kadar-po-kadar ( 32).
•Za preskakanje na početak ili kraj naslova/ poglavlja, pritisnite [ ] (početak) ili [ ] (kraj).
VQT2J12
43
Stvaranje, uređivanje i reproduciranje lista izvođenja (Playlists) (video)
Poglavlja možete posložiti (
(Video).
42) za stvaranje liste izvođenja
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Create"
(Stvori) i pritisnite [OK].
5 Pritisnite [◄,►] za odabir izvornog
naslova i pritisnite [▼].
Kopiranje (
51) Liste izvođenja (Video) će stvoriti naslov.
•Pritisnite [OK] za odabir svih poglavlja u naslovu, zatim
preskočite na korak 7.
•Liste izvođenja (Video) se ne snimaju zasebno, stoga ovo ne
zauzima puno kapaciteta.
•Uređivanje poglavlja u Listi izbornika (Video) ne mijenja izvorne
naslove i izvorna poglavlja.
•Ne možete stvoriti ili uređivati Listu izvođenja (Video) tijekom
snimanja ili kopiranja.
•Maksimalan broj stavki na disku:
– Lista izvođenja (Video): 99
– Poglavlja u Listi izvođenja (Video): Otprilike 1000 (Ovisi o stanju
snimke.)
•Ako premašite maksimalan broj stavki na disku, neće biti snimljene
sve unesene stavke.
6 Pritisnite [◄,►] za odabir poglavlja
koja želite dodati Listi izvođenja (Video)
i pritisnite [OK].
Pritisnite [▼] za poništavanje.
Stvaranje Liste izvođenja (Video)
Priprema
•Upalite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji je sukladan
povezivanju s ovim uređajem.
•Uključite uređaj.
•Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir pogona koji sadrži snimljeni
naslov koji se treba urediti.
•
Otpuštanje zaštite ( 61, Postavljanje zaštite).
•Liste izvođenja (Video) moraju biti izrađene u skladu sa sustavom
kodiranja trenutno odabranom u “TV System” ( 67).
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU](Izbornik
funkcija).
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Others"
(Ostali) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Playlists" (Liste izvođenja) i pritisnite [OK].
•Od izvornog naslova možete također stvoriti novo poglavlje.
Pritisnite [OPTION] za odabir "Create Chapter" (Stvori poglavlje) i
pritisnite [OK] ( 43, Stvaranje poglavlja).
7 Pritisnite [◄,►] za odabir položaja za
umetanje poglavlja i pritisnite [OK].
•Pritisnite [▲] za odabir drugih izvornih naslova.
•Ponovite korake 6–7 za dodavanje drugih poglavlja.
8 Pritisnite [RETURN
].
Sve odabrane scene postaju Lista izvođenja (Video.)
Kada nije odabrano “VIDEO”, pritisnite tipku “Red” (Crveno) za
odabir “VIDEO”.
VQT2J12
44
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Uređivanje i reproduciranje Lista izvođenja
(Video)/poglavlja
(Samo reprodukcija)
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU](Izbornik
funkcija)
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Others"
(Ostali) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Playlists"
(Liste izvođenja) i pritisnite [OK].
Kada nije odabrano “VIDEO”, pritisnite tipku “Red” (Crveno) za
odabir “VIDEO”.
Radnje s Listom izvođenja (Video)
Nakon izvođenja koraka 1-5 (
Brisanje*
Značajke
Stvori
( 44, Stvaranje Lista izvođenja (Video),
Koraci 5–8)
Kopiranje*
Pritisnite [◄,►] za odabir "Copy" (kopiranje)
i pritisnite [OK].
•Kopirana Lista izvođenja(Video) postaje
najnovija na zaslonu “Playlist View (Video )”
(Prikaz liste izvođenja).
4 Pritisnite [▲,▼,◄,►] da bi odabrali listu
izvođenja (Video).
Za pokretanje reprodukcije
Za uređivanje Korak 5.
Pritisnite [OK].
Unos naziva
Možete pripisati nazive Listama izvođenja
(Video).
( 50, Unos teksta)
( 43, Promjena sličice)
Promjena
sličice
•Za prikaz drugih stranica/ višestrukog uređivanja (
42)
5 Pritisnite [OPTION]([OPCIJE]), zatim
[▲,▼] za odabir radnje i pritisnite [OK].
• Ako odaberete “Edit” (Uredi), pritisnite [▲,▼] za odabir radnje i
pritisnite [OK].
npr.
lijevo)
Pritisnite [ ] da bi odabrali "Delete" (Brisanje) i pritisnite [OK].
Jednom obrisane, Liste izvođenja (Video) su
izgubljene i ne mogu se povratiti.
Provjerite prije nastavljanja.
Prikazuju se informacije o Listama izvođenja
(Video)(npr. ukupno vrijeme i datum).
•Pritisnite [OK] za izlaz iz zaslona.
*Moguće je višestruko uređivanje.
Radnje s poglavljima
Nakon izvođenja koraka 1-7 ( lijevo)
•Uređivanje poglavlja u Listi izbornika (Video) ne mijenja izvorne
naslove i izvorna poglavlja.
Dodavanje
poglavlja
Premještanje
poglavlja
( 44, Stvaranje Lista izvođenja (Video),
Koraci 5- 7)
Stvaranje
poglavlja
Kombiniranje poglavlja
Brisanje
poglavlja*
(
43, Stvaranje poglavlja)
(
43, Kombiniranje poglavlja)
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir položaja za
umetanje poglavlja i pritisnite [OK].
■Ako odaberete “Chapter View” (Prikaz poglavlja)
6 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir poglavlja.
Za pokretanje reprodukcije
Za uređivanje Korak 7.
Pritisnite [OK].
• a prikaz drugih stranica/ Višestruko uređivanje (
42)
7 Pritisnite [ OPTION], zatim [▲,▼] za oda-
( 43, Brisanje poglavlja)
Sama Lista izvođenja (Video) se briše ako
obrišete sva poglavlja u njoj.
*Moguće je višestruko uređivanje.
bir radnje i pritisnite [OK].
•Možete se vratiti na Prikaz lista izvođenja (Video).
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
VQT2J12
45
Uređivanje fotografija i glazbe
•Upute/ napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon
primjenjive su samo na model DMR-EH63.
•WMA datoteke se mogu reproducirati samo na modelu DMR-EH63.
Uređivanje fotografija (JPEG)
(JPEG)
•Možete uređivati slike i albume.
•Ne možete uređivati fotografije snimljene na DVD-R DL, CD-R/
CD-RW i USB uređajima.
•Ne možete uređivati fotografije snimljene na dovršenom DVD-R-u.
Priprema
•Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir pogona) za odabir HDD, DVD ili
SDpogona.
•
Otpuštanje zaštite ( 61, Postavljanje zaštite).
1 Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Kada “PICTURE” nije odabrano, pritisnite tipku
“Green” (Zeleno) za odabir “PICTURE”.
2 Uređivanje albuma:
Odaberite album koji želite urediti i pritisnite [OPTION].
•Kada želite stvorili album koristeći “Create Album” (Stvori album),
pritisnite [OPTION] bez odabiranja albuma.
Uređivanje fotografije:
1 Odaberite album koji sadrži fotografije koje
treba urediti i pritisnite [OK].
2 Odaberite fotografije za uređivanje i pritisnite
[OPTION].
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir "Previous" (Prethodno) ili „Next“
(sljedeće) i pritisnite [OK].
•Možete također pritisnuti [ , ] za prikaz ostalih stranica.
Višestruko uređivanje
Odaberite pomoću [▲,▼,◄,►] i pritisnite [‫]װ‬. (ponovite).
Prikazuje se oznaka provjere. Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
Odabir albuma
Pritisnite [■]. Nakon što se pojavi poruka potvrde, pritisnite
[◄,►] za odabir "Yes" (da).
Radnje s albumima (fotografije) i slikama
Nakon izvođenja koraka 1-3 (
Brisanje slika* Pritisnite [◄,►] da bi odabrali
"Delete" (Brisanje) i pritisnite [OK].
Brisanje
•Jednom obrisan, snimljeni sadržaj je izgubljen
albuma*
i ne može se povratiti.
(JPEG)
Promjena
datuma*
Unos naziva
albuma
Postavljanje
zaštite*
Poništavanje
zaštite*
Značajke
Dodavanje
slika
Stvaranje
albuma
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir radnje i pri-
Provjerite prije nastavljanja.
•Prilikom brisanja albuma, datoteke koje nisu
fotografije unutar albuma će također biti
izbrisane. (To se ne odnosi na direktorije u
dotičnom albumu.)
•
Dostupan prostor se ne povećava nakon
što se obrišu sve slike.
Možete izmijeniti datum slike.
1 Pritisnite [◄,►] za odabir stavke i
pritisnite [▲,▼] za promjenu.
2 Pritisnite [OK].
Možete pripisati nazive albumima.
( 50, Unos teksta)
•Nazivi albuma uneseni ovim uređajem možda
se neće prikazivati na drugoj opremi.
Ako je postavljena,
zaštitit će fotografiju
ili album od slučajnog
brisanja.
Pritisnite [◄,►] za
odabir „Yes“ (da)
i pritisnite [OK].
Prikazuje se simbol zaključavanja ako je
fotografija ili album zaštićen.
•Čak i ako je postavka zaštite korištena za
zaštitu albuma, album se može obrisati drugim uređajem.
Prikazuju se informacije (npr. veličina slike i
datoteke).
•Za izlaz iz zaslona Značajke, pritisnite [OK].
1 Pritisnite [◄,►] za odabir „Start“ ili
„Yes“ (da) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir
albuma koji sadrži fotografije koje
želite dodati i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir stavke i
pritisnite [OK].
•Ako je odabrano “Select pictures to copy”
(Odabir slika za kopiranje):
Odaberite fotografije koje želite dodati i
pritisnite [OK].
•Ako je odabrano “Copy All Pictures” (Kopiranje svih slika):
Sve fotografije u albumu će biti kopirane.
tisnite [OK].
■Uređivanje albuma
(npr.,
lijevo)
)
4 Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“
(da) ili „No“ (ne) i pritisnite [OK].
•Ako želite nastaviti kopirati, odaberite
“Yes” (da) i prijeđite na korak 2.
Samo za “Create Album” (Stvori album)
5 Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“
(da) ili „No“ (ne) i pritisnite [OK].
■Uređivanje fotografije
(npr.,
)
Kopiranje na
DVD*
Kopiranje na
HDD*
•Ako je odabrano “Yes” (da):
Možete pripisati nazive albumima. ( 50,
Unos teksta)
•Ako je odabrano “No” (ne):
Naziv albuma se pripisuje automatski.
Kopiranje na DVD-RAM ili HDD
Pritisnite [◄,►] za odabir „Start“ i
pritisnite [OK].
Kopiranje na DVD-R
Pritisnite [◄,►] za odabir "Copy &
Finalise" (Kopiranje i dovršavanje) i
pritisnite [OK].
•
Koristite prazne diskove ili nedovršene
diskove na kojima su JPEG slike snimljene
ovim uređajem.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR]([DIREKTNI NAVIGATOR]).
VQT2J12
46
*Moguće je višestruko uređivanje.
[Promjena datuma): Samo kada je prikazan zaslon “Picture (JPEG)
View” (Prikaz slike)]
•Snimanje tajmerom ne započinje tijekom promjene datuma,
“Copy to DVD” (Kopiranje na DVD), “Copy to HDD” (Kopiranje na HDD),
“Add Pictures” (Dodavanje slika) ili “Create Album” (Stvaranje albuma).
•
“Add Pictures” je dostupno samo za direktorije koji podliježu DCF-u.
Ako želite obrisati uzorke slika, izvršite „Cancel Protection“ (Poništi
zaštitu) i zatim ih izbrišite. ( 46)
•“Sample Music” nije prikazano na zaslonu MUSIC.
Uređivanje glazbe
odabir “MUSIC”.
Žuto) za
2 Uređivanje albuma
Pritisnite [▲,▼] za odabir albuma i pritisnite [OPTION].
Uređivanje zapisa
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir albuma i pritisnite
[OK].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir zapisa i pritisnite
[OPTION].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir radnje i pritisnite [OK].
■Uređivanje albuma (Glazba)
Brisanje albuma
Brisanje zapisa
Unos naziva
albuma
Unos naziva
zapisa
Unos imena
izvođača
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD pogona.
1 Pritisnite
[DIRECT NAVIGATOR].
Kada “MUSIC” nije odabrano, pritisnite tipku “Yellow” (
Radnje s albumom i zapisom
Nakon izvođenja koraka 1- 3 (
lijevo)
Pritisnite [ ] da bi odabrali "Delete" (Brisanje) i pritisnite [OK].
•Jednom obrisan, snimljeni sadržaj je
izgubljen i ne može se povratiti. Provjerite
prije nastavljanja.
Možete pripisati nazive albumima i zapisima.
( 50, Unos teksta)
Možete urediti ime izvođača zapisa.
( 50, Unos teksta)
•Kada započne snimanje tajmerom, uređivanje glazbe se zaustavlja.
Brisanje fotografija i glazbe koristeći
navigator DELETE (Brisanje)
(JPEG)
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Delete"
(Brisanje) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir “Picture”
(Slika) ili “Music” (Glazba).
4 Pritisnite [OK].
5 Brisanje albuma
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir stavke i
pritisnite [DELETE ].
Brisanje fotografije ili zapisa
■Uređivanje zapisa (Glazba)
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir albuma koji
sadrži fotografije ili zapise koje želite obrisati i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir fotografije ili
zapisa i pritisnite [OK].
Možete potvrditi naslove koje ste odabrali korištenjem izbornika
opcija.
•Pogledajte opcije radnji izbornika
– za fotografije 46, korak 3
– za glazbu lijevo, korak 3
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR]([DIREKTNI NAVIGATOR]).
Prikaz drugih stranica [Samo za album (fotografije) i
fotografije]
Pritisnite [ , ] za prikaz ostalih stranica.
Višestruko brisanje [Samo za album (fotografije) i
fotografije]
Odaberite pomoću [▲,▼,◄,►] i pritisnite [‫]װ‬. (ponovite)
Prikazuje se oznaka provjere. Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
6 Pritisnite [◄,►] da bi odabrali "Delete"
(Brisanje) i pritisnite [OK].
Stavka je izbrisana.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
VQT2J12
47
Stvaranje, uređivanje i reproduciranje lista izvođenja (Playlists) (slike)
Možete rasporediti omiljene fotografije u albumima pohranjene na
HDD-u za stvaranje Liste izvođenja (Slike).
6
Pritisnite [◄,►] za odabir fotografija
koja želite dodati Listi izvođenja (Slika) i pritisnite [‫]װ‬.
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne
odaberete sve potrebne stavke.
•Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
Kopiranje ( 56) Liste izvođenja (Slika) će stvoriti album.
(Pozadinska glazba se ne može kopirati.)
•Liste izvođenja (Slika) se ne snimaju zasebno, stoga ovo ne zauzima puno kapaciteta.
•Uređivanje fotografija iz Liste izvođenja (Slika) ne mijenja izvorne
albume ili fotografije.
•Ne možete stvoriti ili uređivati Listu izvođenja (Slika) tijekom snimanja ili kopiranja.
7
8
Pritisnite [OK].
Pritisnite [◄,►] za odabir položaja za
umetanje fotografija i pritisnite [OK].
•Maksimalan broj Lista izvođenja (Slika):
– Liste izvođenja: 99
– Slike u Listi izvođenja (Slika): Otprilike 3000
Stvaranje Liste izvođenja (Slika)
Možete stvoriti Liste izvođenja (Slika) uz pozadinsku glazbu.
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU](Izbornik
funkcija).
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Others"
(Ostali) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼,◄,►] da bi odabrali
"Playlists" (Liste izvođenja) i pritisnite
[OK].
•Pritisnite [▲] za odabir “Source Albums” (Izvorni albumi) i ponovite korake 5–8 za dodavanje slika u ostale albume.
9 Pritisnite [RETURN ].
10Pritisnite [◄,►] za odabir “Yes” (da)
ako želite imenovati Listu izvođenja
(Slika).
(
50, Unos teksta)
11Odaberite pozadinsku glazbu ako
Kada “PICTURE” nije odabrano, pritisnite tipku “Green” (Zeleno)
za odabir “PICTURE”.
želite promijeniti pozadinsku glazbu.
•Ako je odabrano “No” (ne), uzorci glazbe se postavljaju kao
pozadinska glazba.
4 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir "Create"
(Stvori) i pritisnite [OK].
5 Pritisnite
[◄,►] za odabir albuma
(direktorija) u “Source Albums” (Izvorni
albumi) i pritisnite [▼].
•Pritisnite [OK] za odabir svih fotografija u albumu, zatim
preskočite na korak 8.
•Pritisnite [▲] za poništavanje.
1 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir lokacije pohrane pozadinske
glazbe i pritisnite [OK].
•“Sample Music” (uzorak glazbe) je pozadinska glazba unaprijed instalirana na HDD.
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir albuma za pozadinsku glazbu
i pritisnite [OK] ako odabirete nešto osim „Sample Music“
(Uzorci glazbe).
•Pozadinska glazba u Listama izvođenja(Slika) je određena
za svaku Listu izvođenja (Slika). ( 49)
Sve odabrane slike postaju Lista izvođenja (Video.)
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
VQT2J12
48
Uređivanje lista izvođenja (slika)/fotografija
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU](Izbornik funkcija).
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Others"
(Ostali) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Playlists"
(Liste izvođenja) i pritisnite [OK].
•Kada “PICTURE” nije odabrano, pritisnite tipku “Green” (Zeleno) za
odabir “PICTURE”.
4 Uređivanje Liste izvođenja (Slika):
Odaberite Listu izvođenja (Slika) koju
želite urediti i pritisnite [OPTION].
Radnje s Listom izvođenja (Slika)
•Nakon izvođenja koraka 1-5 (
Start
Slideshow
(Prikaz slika u nizu)
Postavke
Prikaza u
nizu
Brisanje*
Kopiranje na
DVD*
1 Odaberite Listu izvođenja (Slika) koji sadrži fotografije koje treba urediti i pritisnite [OK]
2 Odaberite fotografije za uređivanje i pritisnite
[OPTION].
5 Pritisnite [▲,▼] za odabir radnje i pritisnite
[OK].
■Uređivanje Liste izvođenja (Slika)
( 37, Postavke prikaza u nizu)
•Postavke prikaza u nizu se zadržavaju samo
za određene liste izvođenja (slika).
•Glazbeni CD (CD-DA) se koristi za pozadinsku glazbu prilikom umetanja glazbenog
CD-a.
Pritisnite [◄,►] da bi odabrali "Delete"
(Brisanje) i pritisnite [OK].
Jednom obrisane, Liste izvođenja (Slika)
su izgubljene i ne mogu se povratiti.
Provjerite prije nastavljanja.
Kopiranje na DVD-RAM
Pritisnite [◄,►] za odabir „Start“ i
pritisnite [OK].
Kopiranje na DVD-R
Uređivanje fotografije:
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir "Previous" (Prethodno) ili „Next“
(sljedeće) i pritisnite [OK].
•Možete također pritisnuti [ , ] za prikaz ostalih stranica.
Višestruko uređivanje
Odaberite pomoću [▲,▼,◄,►] i pritisnite [‫]װ‬. (ponovite)
Prikazuje se oznaka provjere. Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
lijevo)
( 36, Pokretanje prikaza u nizu, koraci 1-2)
•Ne možete odabrati višestruke liste izvođenja
(slika) ili sve liste izvođenja (slika).
Pritisnite [◄,►] za odabir "Copy &
Finalise" (Kopiranje i dovršavanje) i
pritisnite [OK].
•
Stvori
Kopiranje*
Unos naziva
liste
izvođenja
Koristite prazne diskove ili nedovršene
diskove na kojima su JPEG slike snimljene ovim
uređajem.
( 48, Stvaranje Lista izvođenja (Slika),
Koraci 5-11)
Pritisnite [◄,►] za odabir "Copy" (kopiranje) i
pritisnite [OK].
•Kopirana Lista izvođenja (Slika) postaje
najnovija na zaslonu “Playlist View (Slika )”
(Prikaz liste izvođenja).
Možete pripisati nazive Listama izvođenja
(Slika).
( 50, Unos teksta)
*Moguće je višestruko uređivanje.
Radnje s fotografijama
•Nakon izvođenja koraka 1-5 (
Značajke
■Uređivanje fotografije
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Dodavanje
slika
Premještanje
slika
Brisanje
slika*
lijevo)
( 46 Radnje s albumima (fotografije) i
slikama )
( 48, Stvaranje Lista izvođenja (Slika),
Koraci 5-9)
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir položaja za
umetanje slike i pritisnite [OK].
Pritisnite [◄,►] da bi odabrali
"Delete" (Brisanje) i pritisnite [OK].
*Moguće je višestruko uređivanje.
VQT2J12
49
Unos teksta
•Upute/ napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon
primjenjive su samo na model DMR-EH63.
•WMA datoteke se mogu reproducirati samo na modelu DMREH63.
Možete pripisati
nazive snimljenim naslovima, itd.
Također, možete pretražiti željene programe u TV vodiču unošenjem
ključnih riječi. (Pretraga slobodnih riječi/ traženje naslova) ( 31, 39)
1 Prikaz zaslona Unos naziva ili Unos
riječi.
Naslov (snimanje tajmerom)
Odaberite „Programme Name“ (Naziv programa).
( 28, desni stupac, korak 3)
Naslov
Odaberite “Enter Title Name” (Unos naziva naslova).
( 42, korak 4)
Lista izvođenja (Video)
Odaberite “Enter Name” (Unos naziva). ( 45, korak 5)
Lista izvođenja (Slika)
Odaberite “Enter Playlist Name” (Unos naziva liste izvođenja).
( 49, korak 5)
Disc (disk)
Odaberite „Disc Name“ (Naziv diska).
( 61, Davanje naziva disku, korak 1)
)
Album (CD/WMA/MP3) (
Odaberite “Enter Album Name” (Unos naziva albuma).
( 47, Uređivanje glazbe, korak 3)
Zapis (CD/WMA/MP3) (
)
Odaberite “Enter Track Name” (Unos naziva zapisa).
( 47, Uređivanje glazbe, korak 3)
Izvođač (CD/WMA/MP3) (
)
Odaberite “Enter Artist Name” (Unos naziva izvođača).
( 47, Uređivanje glazbe, korak 3)
Album fotografija
Odaberite “Enter Album Name” (Unos naziva albuma).
( 46, Uređivanje fotografija (JPEG), korak 3)
Pretraživanje slobodnih riječi
Odaberite “Free Word Search”. ( 31, Pretraživanje željenih
programa s GUIDE Plus+ popisa po riječima, korak 2)
Traženje naslova
Odaberite “Find Titles” (Traženje naslova). ( 39, Pretraživanje
programa u popisu GUIDE Plus+ po nazivu naslova — Find
Titles (pronalaženje naslova), korak 4)
Polje naziva: prikazuje tekst koji ste unijeli
Pritisnite tipku “Red” (crveno) ili “Green” (zeleno) za odabir
vrste znaka i pritisnite [OK].
“Standard Characters” (standardni znakovi): (( lijevo, znakovi
abecede, itd.)
“Other Characters” (ostali znakovi): (( ispod, Umlaut znakovi,
naglašeni znakovi, itd.)
Primjer zaslona „Enter Name“ (Unos naziva)
Prilikom unosa riječi u funkcijama “Free Word
Search” ili “Find Titles”, prikazan je zaslon
“Enter Words”.
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir znaka i
pritisnite [OK].
Ponovite ovaj korak za unos ostalih znakova.
•Brisanje znaka
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir znaka u polju naziva i pritisnite
[‫]װ‬. (Odabrani znakovi su izbrisani.)
•Korištenje numeriranih tipku za unos znakova
npr. unos slova "R"
1 Pritisnite [7] za pomak u 7. red.
2 Pritisnite [7] dva puta da istaknete „R".
3 Pritisnite [OK].
•Za unos razmaka
pritisnite [DELETE ] i pritisnite [OK].
VQT2J12
50
3 Pritisnite [■] (Set) (Postavi).
Na zaslonu Unos naziva
“Writing...” (Pisanje) se pojavljuje, zatim se naslov vraća u zaslon
Prikaza naslova i tako dalje.
Na zaslonu Unos riječi
Prikazuje se zaslon “Free Word Search” (Slobodna pretraga riječi).
Završavanje napola
Pritisnite [RETURN ].
Tekst nije dodan.
■Dodavanje naziva popisu
Možete dodati često korištene nazive i kasnije ih upotrijebiti.
Maksimalan broj dodanih naziva: 20
Maksimalan broj znakova po nazivu: 44
Nakon unosa naziva (koraci 1-2).
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir "Add to List" (Dodaj popisu) i
pritisnite [OK].
•Također možete pritisnuti [ ] za odabir „Add to List“ (Dodaj na
popis).
2 Pritisnite [◄,►] da bi odabrali "Add" (Dodaj) i pritisnite [OK].
•Pritisnite [RETURN ] za poništavanje.
■Za prisjećanje dodanog naziva
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir "Name List" (Popis naziva) i
pritisnite [OK].
•Za odabir „Name List“ (Popis naziva) također možete
pritisnuti [ ].
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir naziv kojeg se želite sjetiti i
pritisnite [OK].
■Za brisanje dodanog naziva
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir "Name List" (Popis naziva) i
pritisnite [OK].
•Za odabir „Name List“ (Popis naziva) također možete
pritisnuti [ ].
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir naziva kojeg želite obrisati.
3 Pritisnite [OPTION] za prikaz “Delete Name” (Brisanje naziva) i
pritisnite [OK].
4 Pritisnite [◄,►] da bi odabrali "Delete" (Brisanje) i pritisnite [OK].
5 Pritisnite [RETURN ].
Savjet
Ako unesete dugačak naziv, prikazan je samo jedan dio u Glavnom
izborniku nakon dovršavanja ( 63). Prilikom unošenja naziva naslova, naziv koji će se pojaviti u Glavnom izborniku može se pregledati
u prozoru „Top Menu Preview“ (Pregled glavnog izbornika).
•Ako je naziv dugačak. njegovi dijelovi se možda neće prikazivati na
nekim zaslonima.
•Broj znakova koji se mogu unijeti ovisi o vrsti stvari koje imenujete.
Kopiranje naslova ili lista izvođenja (Playlists) (video)
•Upute/napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon primjenjive su samo na model DMR-EH63.
Copy [Video (HDD to DVD)]
Napredno kopiranje
Kopiranje [Video (s HDD na DVD)]
Izradite popis kopiranja i zatim kopirajte.
Jednostavno kopiranje s HDD-a na DVD bez teških
Možete postaviti uređaj da kopira naslove ili liste
postavki.
izvođenja (video) na način koji želite.
Značajke
HDD > DVD
Smjer kopiranja
DVD > HDD
–
Kopiranjem brzinskim načinom*1
Ne možete načiniti brzinsku kopiju na dovršenim diskovima.
Ne možete načinit brzinsku kopiju od +RW na HDD.
Izmjena načina snimanja
Dovršavanje*3
(Samo s dovršenog
diska)
–
*2
Automatski dovršeno
Način s normalnom brzinom
Brzinski način
Kopiranje videa (MPEG2) sa SD
kartice
( 55)
–
–
Kopiranje lista izvođenja (video)*4
–
–
–
Samo
Jesu li poglavlja zadržana?
*5
Jesu li sličice zadržane?
Snimanje i reproduciranje tijekom
kopiranja
*6
–
Može se odabrati
Način s normalnom brzinom
Brzinski način
–
–*5
*7
–*6
*8
–
*1 Za brzinsko kopiranje naslova (ili Lista izvođenja (Video) stvorenih od tih naslova), postavite „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje brzinske kopije) na “On” (uklj.) prije sn-
imanja na HDD (Tvornička postavka je “On” (uklj.). 65).
Međutim, u sljedećim slučajevima, kopiranje na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW korištenjem brzinskog kopiranja ne radi.
•Kada uređujete više naslova za kopiranje, ako su neki naslovi snimljeni dok je “Rec for High Speed Copy” bilo postavljeno na “Off” (isklj.), tada ne možete načiniti brzinsku
kopiju.
•Liste izvođenja (Video) načinjene od naslova koristeći različite načine snimanja ili višestrukih naslova koristeći način snimanja FR .
•Liste izvođenja (Video) pomiješane raznim vrstama audio-zapisa (Dolby Digital i LPCM, itd.).
•Naslovi koji sadrže mnogo podijeljenih segmenata.
•Naslovi koji su kopirani na HDD sa SD kartice (
) ili Panasonic digitalne video-kamere s HDD-om (SD Video).
•
Naslovi snimljeni u načinu “EP” i “FR (snimanje od 5 sati ili dulje)”. (Prikazano
)
*2 Ako odaberete način snimanja s boljom kvalitetom slike od izvornika, kvaliteta slike se ne poboljšava. (Međutim, sprječava pogoršanje kvalitete slike.)
Ne možete kopirati načinom „EP“ ili „FR (recordings 5 hours or longer)“ (snimanje od 5 sati ili dulje).
*3 Ne možete odabrati „Top Menu“ (Glavni izbornik) ili „Auto-Play Select“ (Odabir automatskog reproduciranja).
Ako želite postaviti automatsku reprodukciju ili pozadinsku boju. odaberite “Top Menu” (Glavni izbornik) ili “Auto-Play Select” (Odabir automatske reprodukcije) u “DVD Management” (Upravljanje DVD-om) prije kopiranja ( 63).
4
* Ne možete kopirati liste izvođenja (video) ako je vrijeme reprodukcije dulje od 8 sati.
Kada kopirate listu izvođenja (video), postat će naslov u odredišnom pogonu.
*5
: Jedan naslov postaje jedno poglavlje.
: Poglavlja se automatski stvaraju (
oko 5 minuta
oko 8 minuta) tijekom dovršavanja nakon kopiranja diska.
*6 Sličice se vraćaju u početni položaj.
*7 Prilikom kopiranja lista izvođenja (video), sličice možda neće prikazivati načinjene promjene.
*8 Moguće samo s naslovima na HDD-u.
[Međutim, nije moguće tijekom kopiranja s automatskim dovršavanjem ili tijekom kopiranja SD Video sa SD kartice (
).]
– Ne možete izvršiti hvatanje reprodukcije ili uređivanje, itd., tijekom kopiranja.
– Ne možete reproducirati listu izvođenja (video) tijekom kopiranja naslova s ograničenjem "Samo jedno snimanje" ( 23).
– Fotografije se ne mogu reproducirati.
■Približno vrijeme kopiranja (maks. brzina)
(isključuje vrijeme potrebno za upisivanje informacija o upravljanju podataka)
•Gornja nominalna vrijednost naznačuje najbrže vrijeme i brzinu potrebnu za kopiranje jednosatnog naslova s HDD-a na svaki disk u gornjem
popisu koji podržava brzinsko kopiranje. Količina vremena i brzine može varirati ovisno o uvjetima kao što je područje na koje se informacije
upisuju ili jedinstvenim značajkama na disku.
*1 Na ovom uređaju, kopiranje brzinom 16X DVD-R diska će biti izvršeno pri istoj brzini kao i kod brzine 12X DVD-R diskova.
*2 Na ovom uređaju, kopiranje s diskovima brzinom 8X, DVD-R DL i +R DL, će se izvršiti istom brzinom kao i kod diskova s brzinom 4X, DVD-R DL i +R DL.
*3 Na ovom uređaju, kopiranje brzinom 6X DVD-RW diska će biti izvršeno pri istoj brzini kao i kod brzine 4X DVD-RW diskova.
*4 Na ovom uređaju, kopiranje brzinom 16X +R diska će biti izvršeno pri istoj brzini kao i kod brzine 8X +R diskova.
•Prilikom snimanja ili reproduciranja tijekom kopiranja, uređaj možda neće koristiti maksimalnu brzinu snimanja.
•Ovisno o stanju diska, uređaj možda neće kopirati koristeći maksimalnu brzinu.
Kopiranje diskova DVD-R DL (Dual Layer, jednostrano) i +R DL (Double
Layer, jednostrano)
Ako se ne kopira brzinski, naslovi se privremeno kopiraju normalnom brzinom na
HDD i zatim se brzinski kopiraju na DVD-R DL i +R DL. Naslovi koji su privremeno kopirani na HDD se zatim brišu. Ne možete kopirati na DVD-R DL i +R DL
u sljedećim slučajevima.
– Kada na HDD-u nema dovoljno slobodnog mjesta. (Prilikom kopiranja na novi
prazan disk, ako namjeravate napuniti disk kopiranje, ekvivalent do 4 sata
slobodnog mjesta u načinu SP je potreban na HDD-u.)
– Kada je broj naslova snimljenih na HDD i broj naslova za kopiranje na DVD-R
DL i +R DL veći od ukupno 499 .
Prilikom reproduciranja naslova snimljenih na oba sloja, video i audio mogu biti
privremeno odrezani dok uređaj prebacuje između slojeva. ( 14)
Kopiranje emitiranja koje dozvoljava „Samo jedno
snimanje“
Možete kopirati snimljeni naslov na CPRM ( 84) kompatibilni DVD-RAM, međutim, naslov se briše s HDD-a.
•Naslovi i liste izvođenja (Video) se ne mogu kopirati s
DVD-RAM-a na HDD.
•Naslovi se neće kopirati ako su zaštićeni ( 43).
•Ne možete kopirati Listu izvođenja (Video) stvorenu od
naslova „One time only copy“ (Samo jedno snimanje).
•Naslovi s ograničenjem snimanja i liste izvođenja (video)
se ne mogu registrirati na istom popisu kopiranja.
VQT2J12
51
Kopiranje naslova ili lista izvođenja (Playlists) (video)
Prije kopiranja
Kopiranje naslova s glavnim i sekundarnim zvukom
•Odaberite vrstu audio-zapisa za snimanje dvojezičnog emitiranja u
“Odabir dvojezičnog zvuka” ( 66) kada:
– kopirate na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format),
+R, +R DL i +RW.
– Kada je “Audio Mode for XP Recording”(Način zvuka za XP snimanje) postavljeno na “LPCM” ( 66) i kopirate u načinu XP.
■Brzina i način snimanja tijekom kopiranja
↔
→
tablicu.
: Velika brzina
: Pogledajte u sljedeću
Snimanje brzinske kopije ( 65)
Samo naslovi snimljeni dok je „Brzinsko
kopiranje“ postavljeno na „On“ (uklj.). *
Samo naslovi snimljeni dok je „Brzinsko
kopiranje“ postavljeno na „Off“ (isklj.).
Prilikom izrade kopije više naslova snimljenih dok je „Brzinsko kopiranje“ postavljeno na „On“ (uklj.) i „Off“ (isklj.).
Brzina kopiranja
Velika brzina
Normalna brzina
*U sljedećim slučajevima, čak i ako je „Brzinsko kopiranje“ postavljeno na „On“ (uklj.), kopiranje će se izvršiti pri normalnoj brzini.
Kada je izvor kopiranja snimljen u načinu “EP” ili
•
“FR (snimanje od 5 sati ili dulje)”.
•Kada na odredištu kopiranja (disk) nema dovoljno mjesta.
•Kada nisu usklađeni format naslova za izvor kopiranja i „Format za
snimanje“.
•Kada je format naslova za izvor kopiranja 16:9.
–
–
Kada je izvor kopiranja snimljen u načinu “EP”
ili “FR (snimanje od 5 sati ili dulje)”.
•Naslovi i liste izvođenja (video) snimljeni korištenjem drugog
sustava kodiranja (PAL ili NTSC) od televizijskog sustava trenutno
odabranog na uređaju se ne mogu kopirati.
Video se ne može kopirati na disk s već snimljenim fotografi•
jama (JPEG) .
Fotografije se ne mogu kopirati na DVD-R disk s već snimljenim
•
video-zapisima.
Priprema
•Umetnite disk koji se može koristiti za kopiranje ( 14, 18).
•Provjerite ima li dovoljno preostalog prostora na disku.
Copy [Video (HDD to DVD)]
Kopiranje [Video (s HDD na DVD)]
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R i +R
DL se automatski dovršavaju ( 84). Nakon dovršavanja, diskovi
postaju samo za reproduciranje i možete ih reproducirati i na drugoj
DVD opremi. Međutim, ne možete više snimati ili uređivati.
→
(Ne možete
kopirati na dovršene diskove.) Prilikom kopiranja normalnom brzinom, način snimanja će biti postavljen na FR. (Međutim, ako i dalje
nema dovoljno slobodnog prostora nakon postavljanja u način FR,
kopiranje se neće izvesti.)
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU](Izbornik
funkcija).
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy" (kopiranje) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Video" i
pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir naslova i
pritisnite [‫]װ‬.
VQT2J12
52
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne
odaberete sve potrebne stavke.
•Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [ , ] za prikaz ostalih stranica.
5 Pritisnite [OK].
6 Nakon što započnete kopirati DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R i +R DL diskove, oni postaju samo
za reproduciranje i ne možete više snimati ili uređivati.
Pritisnite [◄,►] za odabir „Start“ i pritisnite [OK].
Kopiranje započinje.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
■Zaustavljanje kopiranja ( 53)
■COPY Navigator/Kopiranje ikona popisa i funkcija
( 54)
■Provjera značajki naslova i uređivanje COPY
Navigatora
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir naslova i pritisnite
[OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir “Properties”
(Značajke) ili „Sort“ (Uredi) i pritisnite [OK].
Značajke:
Naziv, datum snimanja, kanal, itd, odabranog naslova se prikazuju.
Sort (Samo zaslon Svi naslovi):
Pritisnite [▲,▼] za odabir stavke i pritisnite [OK].
To mijenja način na koji su prikazani naslovi. Možete odabrati prikaz
naslova po br., datumu snimanja, danu, kanalu, početnom vremenu snimanja i nazivu naslova. (Ne možete odabrati ovu stavku
ako naslov ima kvačicu.) Ako zatvorite zaslon COPY Navigator,
poništava se redoslijed prikaza.
•Prilikom brzinskog kopiranja naslova na disk kompatibilan brzinskom snimanju DVD-RAM 5X, DVD-R 8X, +R 8X ili +RW 4X, zvuk
rotiranja diska postaje glasniji nego inače.
Ako želite kopirati uz tiši zvuk, odaberite “Normal (tiho)” u “DVD
Speed for High Speed Copy” (DVD brzina za brzinsku kopiju) u izborniku Setup (Podešavanje) ( ] 65).
•Ako ste registrirali više naslova, oni se kopiraju redoslijedom od
naslova na vrhu zaslona a ne redom kojim ste ih registrirali. Za izmjenu redoslijeda kopiranja naslova, stvorite popis kopiranja i zatim
kopirajte sadržaj popisa ( 53).
Kopiranje pomoću popisa kopiranja –
Advanced Copy (napredno kopiranje)
→
→
→
Možete poredati naslove i liste izvođenja (video) na željeni način za
kopiranje na disk.
Također pogledajte “Prije kopiranja” ( 52).
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU](Izbornik
funkcija).
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy" (kopiranje) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali “Advanced Copy”(Napredno kopiranje) i
pritisnite [OK].
•Stavke će biti kopirane redoslijedom popisa kopiranja. Ako
želite odrediti redoslijed, ponovite odabirući jednu po jednu
stavku.
•Kada prebacujete između zaslona “VIDEO” i “Playlists” ,
oznaka provjere je poništena.
•Prilikom kopiranja na disk brzinskim načinom,
: mogu se registrirati samo stavke
“ ili „
“.
označene s „
: mogu se registrirati samo stavke
“.
označene s „
•Prikaz ostalih stranica ( ispod)
5 Pritisnite [OK].
•Uređivanje popisa kopiranja ( 54)
Ne možete započeti kopiranje kada vrijednost stavke „Size“
(veličina) ( 54) premašuje 100%. („Destination Capacity
(Kapacitet odredišta):“ nije dovoljan. )
6 Pritisnite [◄] za potvrdu.
7 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Start
Copying" (Pokreni kopiranje) i pritisnite
[OK].
Prilikom brzinskog kopiranja naslova na disk kompatibilan brzinskom snimanju DVD-RAM 5X, DVD-R 8X, +R 8X ili +RW 4X,
zvuk rotiranja diska postaje glasniji nego inače.
Ako želite kopirati uz tiši zvuk, odaberite “Normal (tiho)” u “DVD
Speed for High Speed Copy” (DVD brzina za brzinsku kopiju) u
izborniku Setup (Podešavanje) ( 65).
8 Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i
pritisnite [OK] za pokretanje kopiranja.
→
•Ako ne namjeravate izmijeniti registrirani popis pritisnite [▼]
nekoliko puta ( korak 7).
4 Postavite
smjer kopiranja.
•Ako ne namjeravate izmijeniti registrirani popis pritisnite [▼]
nekoliko puta ( korak 5).
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy Direction" (Smjer kopiranja) i
pritisnite [►].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Source" (Izvor) i pritisnite
[OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir pogona i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Destination" (Odredište) i
pritisnite [OK].
5 Pritisnite [▲,▼] za odabir pogona i pritisnite [OK].
Ne može se odabrati isti pogon kao i za izvor kopiranja.
6 Pritisnite [◄] za potvrdu.
5 Postavite
način snimanja
•Ako ne namjeravate izmijeniti način snimanja, pritisnite [▼]
( korak 6).
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy Mode" (Način kopiranja) i
pritisnite [►].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Format" (Format) i pritisnite
[OK].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Video" i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Recording Mode" (Način snimanja)
i pritisnite [OK].
5 Pritisnite [▲,▼] za odabir načina i pritisnite [OK].
6 Pritisnite [◄] za potvrdu.
6 Registrirajte naslove i liste izvođenja
(video) za kopiranje.
•Ako namjeravate kopirati registrirani popis bez izmjena
( korak 7).
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Create List" (Stvori popis) i pritisnite [►].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir „New Item"(Nova stavka) i pritisnite
[OK].
3 Pritisnite tipku “Red” (crveno) za odabir “VIDEO” ili pritisnite
tipku “Blue” (plavo) za odabir “Playlists” (Liste izvođenja).
Pritisnite [◄,►] za odabir "Copy & Finalise" (Kopiranje i dovršavanje) i pritisnite [OK].
•Ako je odabrano “Copy & Finalise” (Kopiranje i dovršavanje)
Nakon dovršavanja, diskovi postaju samo za reproduciranje i
možete ih reproducirati i na drugoj DVD opremi. Međutim, ne
možete više snimati ili uređivati.
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir "Previous" (Prethodno) ili „Next“
(sljedeće) i pritisnite [OK].
•Možete također pritisnuti [ , ] za prikaz ostalih stranica.
■Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i držite [RETURN] (Povratak) na 3 sekunde.
(Ne možete kopirati tijekom dovršavanja diska)
Prilikom brzinskog kopiranja
Svi naslovi koji su se potpuno kopirali u trenutku prekida, su
kopirani.
Prilikom kopiranja normalnom brzinom
Kopiranje do točke prekida. Međutim, što se tiče naslova s
ograničenjem „Samo jedno snimanje“, samo naslovi koji su se
potpuno kopirali u trenutku prekida, su kopirani na disk. Naslovi
koji su poništeni prije dovršetka kopiranja nisu kopirani i ostaju na
HDD-u.
Ako je kopiranje poništeno tijekom koraka u kojem
•
se privremeno kopira na HDD, ništa neće biti kopirano. Međutim,
ako je kopiranje poništeno tijekom koraka u kojem se kopira s
HDD-a na disk, kopirat će se samo naslovi koji su potpuno kopirani
u trenutku poništenja.
Čak i ako naslov nije kopiran na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL ili +RW, količina preostalog diskovnog prostora za upisivanje se smanjuje.
■Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
■Snimanje i reproduciranje tijekom kopiranja
Možete snimati i reproducirati koristeći HDD tijekom brzinskog
kopiranja. (Samo pri brzinskom kopiranju bez dovršavanja diska.)
•Fotografije i glazba snimljena na HDD-u se ne može reproducirati.
Pritisnite [OK] za poništavanje iz zaslonskog prikaza.
•Potvrda trenutnog napretka
Pritisnite [STATUS].
•Snimke tajmerom snimljene tijekom kopiranja se snimaju na HDD
neovisno o postavkama snimačkog pogona.
(Samo pri brzinskom kopiranju bez dovršavanja diska.)
4 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir naslova ili liste izvođenja
(video) i pritisnite [‫]װ‬.
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne
odaberete sve potrebne stavke.
•Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
VQT2J12
53
Kopiranje naslova ili lista izvođenja (Playlists) (video)
COPY Navigator/Kopiranje ikona popisa i funkcija
COPY Navigator/Kopiranje indikatora popisa
Naslovi i liste izvođenja (Video) koji se mogu brzinski
kopirati na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
format), +R, +R DL, +RW
Naslovi i liste izvođenja (Video) koji se mogu brzinski
kopirati na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
format) (Međutim, naslovi i liste izvođenja(Video) se ne
mogu brzinski kopirati na +R, +R DL, +RW)
je prikazano, ali kopiranje se ne može izvršiti.
Naslov s ograničenjem “Samo jedno snimanje” ( 23,
Tijekom snimanja emitiranja ss “Samo jednim snimanjem”)
Naslovi izbrisani s HDD-a ograničenjem “Samo jedno
snimanje” nakon kopiranja. ( 23, Snimanje prijenosa
„One time only recording“ (Samo jedno snimanje)
Naslov ili lista izvođenja(Video) sadrži fotografiju(e)
•Fotografije se ne mogu kopirati.
(NTSC) Naslov ili lista izvođenja (video) snimljena korištenjem
drugačijeg sustava kodiranja od onog na televizijskom
sustavu trenutno odabranom na uređaju.
(PAL)
Naslovi i liste izvođenja (Video) koji prikazuju ove
oznake se ne mogu odabrati.
Količina podataka na svakoj registriranoj stavki.
Veličina:
Količina podataka snimljena na odredište
kopiranja
•Prilikom kopiranja normalnom brzinom,
ukupna količina podataka će se promijeniti
u skladu s načinom snimanja.
•Ukupna količina podataka koja je prikazana
može biti veća od zbroja količina podataka
za svaku registriranu savku, zbog informacija o upravljanju podatcima koje se upisuju
na odredište kopiranja, itd.
Za reproduciranje DVD-R, DVD-R DL,DVD-RW (DVD-Video
format), +R i +R DL na drugim uređajima, potrebno ih je dovršiti
nakon kopiranja.
■Uređivanje popisa kopiranja
Odaberite stavku u koraku 6 - 5 ( 53)
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir radnje i pritisnite [OK].
Briši sve:
Brisanje svih registriranih stavki na popisu kopiranja.
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
Dodaj:
Dodavanje nove stavke na popis kopiranja
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir naslova ili liste izvođenja (video) i
pritisnite [‫]װ‬.
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne odaberete sve potrebne stavke.
•Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
2 Pritisnite [OK].
Briši:
Brisanje odabranih slika.
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
Premjesti:
Premještanje odabranih stavki ili izmjena redoslijeda stavki na
popisu kopiranja.
Pritisnite [▲,▼] za odabir odredišta i pritisnite [OK].
Poništavanje postavki i popisa svih registriranih kopiranja
Nakon izvođenja koraka 1- 4 ( 53)
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Cancel All" (Poništi sve) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i pritisnite [OK].
•Postavke i popisi se mogu poništiti u sljedećim situacijama.
– kada je naslov, fotografija, itd. snimljena ili obrisana na izvoru
kopiranja
– kada su izvršeni koraci, za na primjer, isključivanje uređaja, otvaranje ladice, vađenje kartice, promjenu smjera kopiranja, itd.
Kopiranje dovršenog DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R i +R DL
→
Možete kopirati sadržaj dovršenog DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, i +R DL na HDD i ponovno urediti.
Tijekom reproduciranja diska. sadržaj koji se reproducira se kopira
na HDD u skladu s postavljenim vremenom.
•Ako izvršite pretragu, kadar-po-kadar ili pauzirate tijekom kopiranja,
taj dio naslova se neće snimiti.
•Kada je „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje brzinske kopije) ( 65)
postavljeno na „On“ (uklj.) i izradite kopiju, kopija će biti izrađena
koristeći veličinu slike odabrane u „Aspect for Recording“ (Format za
snimanje) ( 65) u izborniku Setup (Podešavanje).
•Radnje i zaslonski prikazi tijekom kopiranja se također snimaju.
•Gotovo svi video-zapisi i DVD-Video u prodaji su zaštićeni od
nezakonitog kopiranja i ne mogu se kopirati.
•Slijedeće se ne može kopirati: Video CD, Audio CD i tako dalje.
Priprema
•Umetnite dovršeni disk (
18).
Nakon izvođenja koraka 1–5 (“Format” se automatski postavlja na
“DVD-Video”) ( 53, Kopiranje pomoću popisa kopiranja –Napredno
kopiranje)
1 Postavite
„Copy Time“ (Vrijeme kopiranja)
•Ako nećete mijenjati postavku ( korak 2).
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy Time" (Vrijeme kopiranja) i
pritisnite [►].
2 Pritisnite [▲,▼]] da bi odabrali "TIme Settings" (postavke
vremena) i pritisnite [OK].
•Postavljanje uređaja da kopira sav sadržaj na disku.
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Off" (isklj.) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [◄] za potvrdu.
Kopiranje će se nastaviti dok ne nestane slobodnog mjesta
na HDD-u.
•Postavljanje uređaja da kopira u skladu s postavljenim vremenom
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir "ON" (uklj.) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy Time" (Vrijeme kopiranja) i
pritisnite [OK].
5 Pritisnite [◄,►] za odabir „hour“ (sat) i „min.“ i pritisnite
[▲,▼] za postavljanje vremena snimanja.
6 Pritisnite [OK].
7 Pritisnite [◄] za potvrdu.
Kopiranje na HDD se nastavlja za postavljeno vrijeme nakon
što se dovrši sadržaj koji se reproducira.
•Postavite nekoliko minuta dulje od izvornog naslova, kako bi se
uključili vrijeme rasa prije nego reproduciranje započne.
•Također možete postaviti vrijeme snimanje numeričkim tipkama.
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Start
Copying" (Pokreni kopiranje) i pritisnite
[OK].
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK] za pokretanje kopiranja. Prikazan je glavni izbornik diska.
•Reproduciranje diska započinje automatski od naslova 1 kada
je “Title 1” (Naslov 1) odabrano u izborniku “Auto-Play Select”
(Odabir automatskog reproduciranja) tijekom dovršavanja diska
( 63).
3 Kada je prikazan glavni izbornik
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir naslova
koji želite kopirati i pritisnite [OK].
VQT2J12
54
Tijekom reproduciranja redoslijedom, svi naslovi nakon odabranog naslova se snimaju do postavljenog vremena. (Nakon što
se dovrši reproduciranje posljednjeg naslova na disku, glavni
izbornik se snima dok se ne dostigne postavljeno vrijeme.)
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite [■].
Možete također pritisnuti i držati [RETURN ] na 3 sekunde za
zaustavljanje kopiranja.
•Ako se zaustavi napola, kopiranje će biti do te točke.
•Zaslon nadesno se snima od početka.
•Sadržaj se snima kao 1 naslov od početka kopije
do kraja.
•Ako reproduciranje ne započne automatski ili ako
se glavni izbornik ne prikaže automatski, pritisnite
[►] (PLAY) za pokretanje.
•Čak i ako kopirate visokokvalitetni video/ audio DVD, izvorna kvaliteta slike i zvuka se ne mogu točno replicirati.
•Ako želite kopirati naslov s dovršenog DVD-RW (DVD Video
Recording format), stvorite popis kopiranja i zatim kopirajte ( 53,
Kopiranje pomoću popisa kopiranja –Napredno kopiranje).
Kopiranje video-zapisa (MPEG2) s video
opreme
Motion pictures encoded in the MPEG2 format, which have been
Snimke kodirane formatom MPEG2, koje su snimljene Panasonic
digitalnim video-kamerama s HDD-om, itd, se mogu kopirati s HDD-a
kamere na HDD ili DVD-RAM ovoga uređaja.
(Sve snimke istoga datuma postaju naslov.)
•Ne možete reproducirati SD Video na HDD-u kamere ovim
uređajem. Morate kopirati te datoteke na HDD ili na DVD-RAM.
•Ne možete reproducirati ili snimati tijekom kopiranja SD videa.
Kopiranje vide-zapisa (MPEG2) sa SD
kartice
Snimke kodirane u formatu MPEG2, koje su snimljene Panasonic
SD video-kamerom, digitalnom video-kamerom, itd. se mogu pohraniti na HDD ili DVD-RAM.
(Sve snimke istoga datuma postaju naslov.)
•Ne možete reproducirati SD Video na SD kartici ovim uređajem.
Morate kopirati te datoteke na HDD ili na DVD-RAM.
•Ne možete reproducirati ili snimati tijekom kopiranja SD videa.
•Ovaj uređaj ne može reproducirati snimke AVCHD formata na SD
kartici.
Donji zaslon se automatski prikazuje kada umetnete karticu u utor
za SD karticu dok je zastavljeno.
Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy Video" (kopiranje video-zapisa) i
pritisnite [OK].
Zatim nastavite na korak 7 na stranici 53.
Priprema
Morate kopirati te datoteke na HDD ili na DVD-RAM.
1 Uključite ovaj uređaj i kameru.
2 Spojite kameru s ovim uređajem pomoću USB kabela.
3 Odaberite prikladan način koji priprema kameru za prijenos podataka (kao što je „PC CONNECT“ (spajanje računala)) na kameri.
•Pogledajte upute za uporabu kamere.
Zaslon se automatski prikazuj kada spojite kameru s ovim
uređajem.
1 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Video(DivX & MPEG2)” i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy Video" (MPEG2)(kopiranje
video-zapisa) i pritisnite [OK].
Zatim nastavite na korak 7 na stranici 53.
•SD Video na SD kartici se automatski registrira na popis kopiranja.
•Ako na SD kartici nema SD Videa, „Copy Video (MPEG2)“ nije
prikazano.
•SD Video na kameri se automatski registrira na popis kopiranja.
•Ako na kameri nema SD Videa, „Copy Video (MPEG2)“ nije
prikazano.
VQT2J12
55
Kopiranje fotografija/lista izvođenja (slike)
•Upute/ napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon
primjenjive su samo na model DMR-EH63.
•SDHC memorijske kartice korištene za snimanje ovim uređajem se
mogu koristiti samo s opremom kompatibilnom s SDHC memorijskim karticama.
SDHC memorijske kartice se ne mogu koristiti s opremom koja je
kompatibilna samo sa SD memorijskim karticama.
•Ne možete kopirati slike snimljene na DVD-R, DVD-R DL or CD-R/
CD-RW.
•Kada kopirate listu izvođenja (video), postat će naslov u
odredišnom pogonu.
Kopiranje pomoću popisa kopiranja
→
→
→
(JPEG)
(JPEG)
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU] (Izbornik
funkcija).
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy" (kopiranje) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Advanced
Copy" (Napredno kopiranje) i pritisnite
[OK].
•Ako ne namjeravate izmijeniti registrirani popis pritisnite [▼]
nekoliko puta ( korak 7).
4 Postavite smjer kopiranja.
•Ako ne namjeravate izmijeniti registrirani popis pritisnite [▼]
( korak 5).
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy Direction" (Smjer kopiranja) i
pritisnite [►].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Source" (Izvor) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir pogona i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Destination" (Odredište) i pritisnite
[OK].
5 Pritisnite [▲,▼] za odabir pogona i pritisnite [OK].
Može se odabrati isti pogon kao i za izvor kopiranja.
6 Pritisnite [◄] za potvrdu.
5 Postavite način kopiranja.
•Ako ne namjeravate izmijeniti način snimanja, pritisnite [▼]
( korak 6).
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy Mode" (Način kopiranja) i pritisnite
[►].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Format" (Format) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "PICTURE" (slika) i pritisnite [OK].
“Recording Mode” (Način snimanja) se automatski postavlja na
“High Speed” (velika brzina).
4 Pritisnite [◄] za potvrdu.
6 Registrirajte fotografije za kopiranje.
•Ako namjeravate kopirati registrirani popis bez izmjena
( korak 7).
Možete registrirati fotografije, direktorije fotografija ili liste izvođenja
(slika).
•Zasebne fotografije i direktoriji/ liste izvođenja (slika) se ne mogu registrirati na istom popisu.
■Registriranje pojedinih fotografija
VQT2J12
56
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Create List" (Stvori popis) i pritisnite [►].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir „New Item"(Nova stavka) i pritisnite [OK].
→
(JPEG)
3
Pritisnite tipku “Green” (zeleno) za odabir “PICTURE”.
Pritisnite tipku “Blue” (plavo ) za odabir “Playlists” (Liste izvođenja).
4 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir fotografije i pritisnite [‫]װ‬.
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne odaberete sve potrebne stavke.
•Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
•Stavke će biti kopirane redoslijedom popisa kopiranja. želite odrediti
redoslijed, ponovite odabirući jednu po jednu stavku.
•Prikaz ostalih stranica ( desno)
•Odabir drugog direktorija ili liste izvođenja (slika) ( 57)
5 Pritisnite [OK].
•Uređivanje popisa kopiranja (
6 Pritisnite [◄] za potvrdu.
57)
■Registriranje na direktorij po osnovi direktorija
(Registriranje lista izvođenja (slika))
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Create List" (Stvori popis) i pritisnite [►].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Picture/Folder"(Slika/direktorij) i pritisnite
[OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Folder"(Direktorij) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir „New Item"(Nova stavka) i pritisnite [OK].
5
→
(JPEG)
Pritisnite tipku “Green” (zeleno) za odabir “PICTURE”.
Pritisnite tipku “Blue” (plavo ) za odabir “Playlists” (Liste izvođenja).
6 Pritisnite [▲,▼] za odabir direktorija ili liste izvođenja (slika) i
pritisnite [‫]װ‬.
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne odaberete
sve potrebne stavke.
•Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
•Stavke će biti kopirane redoslijedom popisa kopiranja. Ako želite
odrediti redoslijed, ponovite odabirući jednu po jednu stavku.
•Prikaz ostalih stranica ( ispod)
7 Pritisnite [OK].
8 Ponovite korake 4- 7 dok ne odaberete sve potrebne direktorije (liste
izvođenja (slika)).
•Uređivanje popisa kopiranja ([] 57)
9 Pritisnite [◄] za potvrdu.
7 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Start
Copying" (Pokreni kopiranje) i pritisnite
[OK].
•Samo kod kopiranja pojedinih fotografija.
Osim za
→
Prilikom određivanja drugog direktorija kao odredišta kopiranja,
odaberite „Folder“ (Direktorij).
8 Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i
pritisnite [OK] za pokretanje kopiranja.
9 Kopiranje na DVD-R
Pritisnite [◄,►] za odabir "Copy &
Finalise" (Kopiranje i dovršavanje) i pritisnite [OK].
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i držite [RETURN ] (Povratak) na 3 sekunde.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
•Fotografije kopirane s USB uređaja i SD kartica su grupirane po
datumu slikanja na HDD-u ili DVD-RAM-u.
•Redoslijed kojim se fotografije registriraju na popis kopiranja se
može razlikovati od odredišta kopiranja.
•Ako ponestane prostora na odredišnom pogonu ili broj datoteka/
direktorija za kopiranje premašuje maksimum ( 17), kopiranje će
se zaustaviti napola.
•Ne možete kopirati informacije o rotiranju slike.
Video se ne može kopirati na disk s već snimljenim fotografi•
jama (JPEG) .
•
Fotografije se ne mogu kopirati na DVD-R disk s već snimljenim
video-zapisima.
Prikaz ostalih stranica
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir "Previous" (Prethodno) ili „Next“
(sljedeće) i pritisnite [OK].
•Možete također pritisnuti [ , ] za prikaz ostalih stranica.
■Uređivanje popisa kopiranja
Odaberite stavku u koraku 6 - 5 (za fotografiju) ( 56)
ili 6 - 7 (za direktorij ili listu izvođenja) ( 56)
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir radnje i pritisnite [OK].
Briši sve:
Brisanje svih registriranih stavki na popisu kopiranja.
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
Dodaj:
Dodavanje nove stavke na popis kopiranja
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir fotografije ili direktorija i
pritisnite [‫]װ‬.
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne odaberete sve potrebne stavke.
•Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
2 Pritisnite [OK].
Briši:
Brisanje odabranih slika.
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
Poništavanje postavki i popisa svih registriranih kopiranja
Nakon dovršavanja koraka 1-3 ( 56, Kopiranje pomoću popisa
kopiranja)
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Cancel All" (Poništi sve) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i pritisnite [OK].
•Postavke i popisi se mogu poništiti u sljedećim situacijama.
– kada je naslov, lista izvođenja (slika) ili fotografija, itd. snimljena ili
obrisana na izvoru kopiranja
– kada su izvršeni koraci, za na primjer, isključivanje uređaja, otvaranje ladice, vađenje kartice, promjenu smjera kopiranja, itd.
■Odabir drugog direktorija ili liste izvođenja (slika)
Nakon izvršavanja koraka 6 - 2 ( 56, Registriranje pojedinih
fotografija)
1
→
(JPEG)
Pritisnite tipku “Green” (zeleno) za odabir “PICTURE”.
Pritisnite tipku “Blue” (plavo) za odabir “Playlists” (Liste izvođenja).
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir "Folder"(Direktorij) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir direktorija ili liste izvođenja (slika) i
pritisnite [OK].
Kopiranje pomoću popisa kopiranja
→
1 Dok je zaustavljeno
Umetnite USB uređaj (
Izbornik je automatski prikazan. (
34)
18).
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Picture
(JPEG)"(Slika (JPEG)) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy Selected Pictures (JPEG)" (Kopiranje odabranih slika (JPEG)) i pritisnite [OK].
4 Izvršite korake 4 – 8 u „Kopiranje
pomoću popisa kopiranja“ (
56).
•Ne može se odabrati još jedan direktorij kao odredište kopiranja
u koraku 7.
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i držite [RETURN ] (Povratak) na 3 sekunde.
•Način kopiranja je postavljen na “PICTURE High Speed”.
•Struktura direktorija na USB uređaju možda neće biti ista kao i na
odredištu kopiranja
•Ako ponestane prostora na odredišnom pogonu ili broj datoteka/
direktorija za kopiranje premašuje maksimum ([] 17), kopiranje će
se zaustaviti napola.
•Ne možete kopirati informacije o rotiranju slike.
•Fotografije kopirane s USB uređaja su grupirane po datumu slikanja
na HDD-u ili DVD-RAM-u.
Kopiranje novih fotografija sa SD kartice
(
) ili USB memorije — Copy New
Pictures (kopiranje novih slika).
→
Uređaj pohranjuje informacije o unesenih+m fotografijama. Stoga,
ako su fotografije unesene s iste SD kartice ili USB uređaja, bit će
unesene samo nove fotografije.
Također možete odabrati direktorije numeričkim tipkama.
•Zasebne fotografije različitih direktorija/ lista izvođenja (slika) se ne
mogu registrirati na istom popisu.
•Prikladno je stvoriti listu izvođenja (slika) ( 48) ako želite registrirati fotografije različitih direktorija na HDD-u u istom popisu.
Kopiranje fotografija sa USB memorije
Kopiranje svih fotografija
→
1 Dok je zaustavljeno
Umetnite USB uređaj (
Izbornik je automatski prikazan. (
34)
18).
1 Dok je zaustavljeno
Umetnite USB uređaj ili SD karticu.
( 18)
2
Izbornik je automatski prikazan. (
34)
Pritisnite [▲,▼] za odabir "Picture
(JPEG)"(Slika (JPEG)) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy New
Pictures (JPEG)" (Kopiranje novih slika
(JPEG)) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Picture
(JPEG)"(Slika (JPEG)) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy All
Pictures (JPEG)" (Kopiranje svih slika
(JPEG)) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [◄,►] za odabir "Copy" (kopiranje) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [◄,►] za odabir "Copy" (kopiranje) i pritisnite [OK].
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i držite [RETURN ] (Povratak) na 3 sekunde.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
•Ovaj uređaj pohranjuje informacije o do 12 0000 fotografija i 30 SD
kartica za SD medije i do 12000 fotografija i sve USB memorije za
USB uređaje. Ako se unesu dodatne fotografije, starije informacije
će biti izbrisane.
•Ako ponestane prostora na odredišnom pogonu ili broj datoteka/
direktorija za kopiranje premašuje maksimum ([] 17), kopiranje će
se zaustaviti napola.
•Ne možete kopirati informacije o rotiranju slike.
•Fotografije kopirane sa SD kartica ili USB uređaja su grupirane po
datumu slikanja na HDD-u.
•Samo USB uređaji podložni DCF-u se mogu koristiti za ovu funkciju.
VQT2J12
57
Kopiranje glazbe na HDD
•WMA datoteke se mogu reproducirati samo na modelu DMREH63.
Možete pohraniti sljedeće formate glazbenih podataka na HDD ovog
uređaja.
•Glazbeni CD (CD-DA)
Prilikom kopiranja glazbenih CD-a, ovaj uređaj pristupljuje
unutarnjoj bazi podataka Gracenote® Database za pribavljanje
informacija o naslovu. Naziv albuma, naziv zapisa i ime izvođača su
pripisani automatski omogućujući lako pronalaženje zapisa tijekom
reproduciranja.
•WMA/MP3
Možete kopirati datoteke MP3 ili WMA s USB uređaja ili CD-R/CDRW/DVD-R/DVD-R DL.
O bazi podataka Gracenote® Database
Gracenote® Database je baza podataka koja se koristi za pretragu i
dohvatiti informacije o CD naslovu.
Kada je CD umetnut ili započne snimanje s SD-a, uređaj će automatski tražiti i dohvatiti informacije o umetnutom CD-u.
Gracenote® Database je prethodno instalirana na ovom uređaju, pa
se naslovi i izvođači mogu dobaviti. Međutim, najnoviji CD naslovi,
itd., možda nisu još registrirani u ugrađenoj bazi podataka. Ovaj
uređaj ima ugrađenu bazu podataka koja sadrži informacije za otprilike 350 000 naslova albuma.
Možete ažurirati ugrađenu bazu podataka ( 59).
Ako postoje CD-i s vrlo sličnim informacijama o naslovu, mogu biti
dobavljene pogrešne informacije o naslovu. Ako nisu pronađeni
prijedlozi za naslov, onda će polje naziva naslova, albuma i izvođača
ostati prazno. U tom slučaju, ručno unesite informacije o CD
naslovu, nakon što se dovrši snimanje na HDD.
Kopiranje glazbe s CD-a
→
Svi zapisi na glazbenom CD-u (CD-DA) su snimljeni na HDD.
(Ne može se snimati zapis po zapis.)
•Jedan CD se snima na HDD kao jedan album.
•Kvaliteta zvuka: LPCM
•Maksimalan broj albuma na HDD-u: 300 (Ovisi o preostalom kapacitetu.) Ako se snimaju naslovi ili slike, onda će broj albuma koji se
mogu snimiti biti smanjen.
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD pogona.
1 Umetnite glazbeni CD.
Izbornik je automatski prikazan.
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy Music"
(kopiranje glazbe) i pritisnite [OK].
Uređaj pristupa bazi podataka Gracenote® Database i
pretražuje informacije o naslovu.
Ako rezultati pretrage naznačuju da je pronađeno više
naslova
Pritisnite [▲,▼] za odabir odgovrajućeg naslova i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [◄,►] za odabir "Copy" (kopiranje) i pritisnite [OK].
Snimanje započinje.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite i držite [RETURN ] (Povratak) na 3 sekunde.
•Ako je snimanje poništeno, zapisi sa CD-a neće biti snimljeni.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
VQT2J12
58
•Tijekom snimanja se ne smiju izvršavati nikakve druge radnje.
Snimanje tajmerom se neće izvršavati.
•Zapisi snimljeni na HDD se ne mogu prenijeti na disk, SD karticu
) ili USB uređaj.
(
•CD-i koji imaju ograničenje SCMS (Sustav za upravljanje serijskim
kopiranjem) se ne mogu snimit na HDD.
Kopiranje glazbe sa USB memorije ili
CD-R-a/CD-RW-a/DVD-R-a/DVD-R DL-a.
(MP3/WMA) →
Možete kopirati datoteke MP3 ili WMA snimljene na USB uređaju ili
CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL na HDD po datotekama ili direktorijima.
•Jedan direktorij se snima na HDD kao jedna skupina.
•Maksimalan broj albuma* na HDD-u: 300 Maksimalan broj zapisa
na HDD-u: 3000 (Ovisi o preostalom kapacitetu.) Ako se snimaju
naslovi ili slike, onda će broj albuma* koji se mogu snimiti biti
smanjen.
*Direktoriji s glazbenim datotekama (skupinama) kopirani na HDD će
biti tretirani kao albumi.
1 Dok je zaustavljeno
Umetnite CD-R/CD-RW/DVD-R/
DVD-R DL ( 18).
Umetnite USB uređaj ( 18).
Izbornik je automatski prikazan. (
34)
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Copy Music
( MP3&WMA )" (kopiranje glazbe) i pritisnite [OK].
“Copy Direction” (Smjer kopiranja) i “Copy Mode” (Način kopiranja)
se automatski postavlja na “USB-HDD”, “DVD-HDD” ili “CDHDD” i “MUSIC High Speed”, za svako posebno.
3 Registrirajte datoteke MP3 ili WMA za
kopiranje.
Možete registrirati WMA/MP3 datoteke ili direktorije.
•WMA/MP3 datoteke i direktoriji se ne mogu registrirati na istom
popisu.
■Registriranje pojedinih datoteka WMA/MP3
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Create List" (Stvori popis) i pritisnite
[►].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir „New Item"(Nova stavka) i pritisnite
[OK].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir direktorija i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir datoteke WMA/MP3 i pritisnite [‫]װ‬.
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne
odaberete sve potrebne stavke.
•Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
•Stavke će biti kopirane redoslijedom popisa kopiranja. Ako
želite odrediti redoslijed, ponovite odabirući jednu po jednu
stavku.
5 Pritisnite [OK].
•Uređivanje popisa kopiranja ( 59)
6 Pritisnite [◄] za potvrdu.
■Registriranje na osnovi direktorij po direktorij
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Create List" (Stvori popis) i pritisnite [►].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Track/Folder"(Zapis/direktorij) i
pritisnite [OK].
Ažuriranje baze podataka Gracenote®
Pratite donje upute za ažuriranje baze podataka s informacijama o
CD-ima koji su nedavno izdani.
■Priprema podataka za ažuriranje
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Folder"(Direktorij) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir „New Item"(Nova stavka) i pritisnite
[OK].
5 Pritisnite [▲,▼] za odabir direktorija i pritisnite [‫]װ‬.
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne
odaberete sve potrebne stavke.
•Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
•Stavke će biti kopirane redoslijedom popisa kopiranja. Ako
želite odrediti redoslijed, ponovite odabirući jednu po jednu
stavku.
6 Pritisnite [OK].
•Uređivanje popisa kopiranja ( ispod)
7 Pritisnite [◄] za potvrdu.
4 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Start
Copying" (Pokreni kopiranje) i pritisnite
[OK].
• Samo za pojedinačne datoteke.
Kada se odredi postojeći direktorij kao odredište kopiranja
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Folder"(Direktorij) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir direktorija i pritisnite [OK].
Prilikom stvaranja novog direktorija kao odredišta kopiranja
1 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i pritisnite [OK].
2 Unesite naziv direktorija ( 50, Unos teksta).
5 Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i
pritisnite [OK] za pokretanje kopiranja.
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i držite [RETURN ] (Povratak) na 3 sekunde.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
•Redoslijed kojim se datoteke WMA/MP3 registriraju na popis kopiranja se može razlikovati od odredišta kopiranja.
•Ako se datoteke WMA/MP3 već nalaze unutar odredišnog direktorija, nove datoteke WMA/MP3 se snimanju nakon postojećih.
1 Posjetite sljedeću mrežnu stranicu:
http://panasonic.net/avc/support/gn/
2 Preuzmite podatke na vaš USB uređaj.
•USB memorija od 1 GB ili više je potrebna.
•Za daljnje informacije, pogledajte upute na mrežnoj stranici.
■Ažuriranje baze podataka na ovom uređaju
3 Uključite uređaj.
4 Umetnite USB uređaj ( 18).
Izbornik je automatski prikazan.
5 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Update CD database on HDD"
(Ažuriranje CD baze podataka na HDD-u) i pritisnite [OK].
6 Pritisnite [◄,►] za odabir " Update" (Nadogradi) i pritisnite [OK].
•Nadogradnja traje do 20 minuta.
•Nemojte isključivati USB uređaj i strujni kabel tijekom
ažuriranja.
•Jednom započeta, nadogradnja se ne može poništiti. Kada
se ažuriranje dovrši, prikazuje se poruka.
7 Pritisnite [OK].
•Snimanje tajmerom ne započinje tijekom nadograđivanja.
•Ažuriranje se upisuje preko ugrađene baze podataka prisilno neovisno jesu li podatci na USB uređaju najnoviji ili nisu. Nadogradite
najnovijom inačicom s mrežne stranice.
•Neke informacije o CD naslovima u bazi podataka mogu biti
obrisane nakon ažuriranja baze podataka.
•Neće biti dodijeljen naziv nakon kopiranja CD-a na HDD ako
informacije o CD naslovu nisu registrirane u bazi podataka. Čak i
ako su informacije o CD naslovu tog CD-a dodane bazi kasnijim
ažuriranjem, informacije neće biti dodijeljene zapisu/ albumu koji je
već kopiran na HDD. (Nazivi će i dalje biti prazni.)
•Ovisno o situaciji Panasonica ili Gracenotea, nadograđivanje
Gracenote® Database i dostupnost preko mreže može biti
prekinuto bez najave.
■Uređivanje popisa kopiranja
Odaberite stavku u koraku 3 - 5 (za datoteku
WMA/MP3) ( 58, Kopiranje glazbe s USB uređaja
ili CD-R/ CD-RW/DVD-R/DVD-R DL) ili 3 - 6 (za
direktorij) ( iznad).
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir radnje i pritisnite [OK].
Briši sve:
Brisanje svih registriranih stavki na popisu kopiranja.
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
Dodaj:
Dodavanje nove stavke na popis kopiranja
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir datoteke ili direktorija WMA/MP3 i
pritisnite [‫]װ‬.
Prikazuje se oznaka provjere. Ponavljajte ovaj korak dok ne odaberete sve potrebne stavke.
•Za poništavanje ponovno pritisnite [‫]װ‬.
2 Pritisnite [OK].
Briši:
Brisanje odabranih stavki.
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
Poništavanje postavki i popisa svih registriranih kopiranja
Nakon izvršavanja koraka 1 - 2 ( 58, Kopiranje glazbe sa USB
memorije ili CD-R-a/CD-RW-a/DVD-R-a/DVD-R DL-a)
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Cancel All" (Poništi sve) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i pritisnite [OK].
•Ako ponestane prostora na odredišnom pogonu ili broj datoteka/
direktorija za kopiranje premašuje maksimum ( 17), kopiranje će
se zaustaviti napola.
VQT2J12
59
Korištenje zaslonskih izbornika
Audio attribute (Svojstva zvuka)
Using on-screen menus
LPCM/ Digital/DTS/MPEG:
k (kHz)
b (bit)
ch (kanal):
Uobičajeni postupci
1 Pritisnite [DISPLAY].
•Ovisno o stanju uređaja (reproduciranje, zaustavljanje, itd.) i
sadržaju diskova, postojate neke stavke koje ne možete odabrati ili promijeniti.
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir izbornika i
pritisnite [►].
3 Pritisnite [▲,▼] za odabir stavke i pritisnite [►].
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir podešenja.
•Neke stavke se mogu promijeniti pritiskom na tipku [OK].
Pojavljuju se audio atributi diska.
Odaberite audio i jezik ( desno, Audio atributi, Jezik).
[VCD] (SVCD) i DivX
Odaberite broj zvučnog zapisa.
Smanjuje buku i degradaciju slike tijekom reproduciranja.
•Prikazani su brojevi zvučnog zapisa čak i ako postoji samo jedna
vrsta zvuka.
desno, Jezik)
(Samo diskovi koji sadrže informaciju o uključenim/isključenim
titlovima) Uključite/isključite titlove.
•Uklj./isklj. informacije o titlovima se ne mogu snimiti ovim
uređajem.
(SVCD) i DivX
Uklj./Isklj. titlove i odaberite "Text" (Tekst) ili broj titla.
•Prikazan je „Text“ ili broj titlova čak i kada nema višestrukih titlova.
Angle* (Kut)
Promijenite broj za odabir kuta.
Audio channel (audio-kanal)
( 32, Mijenjanje zvuka tijekom reprodukcije)
THA:
POL:
CES:
SLK:
HUN:
FIN:
:
Tajlandski
Poljski
Češki
Slovački
Mađarski
Finski
Ostali
Izbornik za reproduciranje – Promjena slijeda reproduciranja
Ova funkcija radi samo kada je moguć prikaz proteklog vremena
reprodukcije.
Odaberite stavku za ponovljenu reprodukciju. Ovisno o disku, razlikovat će se stavke koje se mogu odabrati.
Repeat Play (ponavljanje reprodukcije)
•Svi
•Poglavlje
•Zapis
Odaberite "Off" za poništavanje.
Soundtrack* (zvučni zapis)
i DivX
Source Select (odabir izvora) (DivX)
•Automatic (automatski):
Metoda izgradnje DivX sadržaja se automatski raspoznaje i
producira.
•Interlace (ispreplitanje):
Odaberite kada su sadržaji diska snimljeni korištenjem ispreplitanja.
•Progressive (progresivno):
Odaberite kada su sadržaji diska snimljeni korištenjem progresivnog izlaza.
PBC (Kontrola reproduciranja 85)
Naznačuje je li reproduciranje izbornika (kontrola reproduciranja)
uklj. ili isklj.
* Kod nekih diskova, moći ćete samo vršiti izmjene koristeći izbornike ( 19) na disku.
•Zaslon se mijenja u skladu sa sadržajem diska. Ne možete mijenjati ako nema snimke.
60
Danski
Portugalski
Ruski
Japanski
Kineski
Korejski
Malajski
Vijetnamski
)
•Naslov
Izbornik diska – Postavljanje sadržaja diska
VQT2J12
DAN:
POR:
RUS:
JPN:
CHI:
KOR:
MAL:
VIE:
Frekvencija uzorkovanja
Broj bitova
Broj kanala
WMA*/MP3 (osim
•Grupa
•Lista izvođenja (Video)
Za izlazak iz zaslonskog izbornika
Pritisnite [DISPLAY].
Subtitles* (Titlovi)
Uklj./Isklj. titlove i odaberite jezik.(
Language (Jezik)
ENG: Engleski
FRA: Francuski
DEU: Njemački
ITA: Talijanski
ESP: Španjolski
NLD: Nizozemski
SVE: Švedski
NOR: Norveški
Vrsta signala
i WMA*/MP3 (osim
)
*Samo
Izbornik za slike – Promjena kvalitete slike
Playback NR (Reproduciranje sa smanjenom bukom)
Smanjuje buku i degradaciju slike tijekom reproduciranja.
•On (uklj.):
Smanjuje buku i degradaciju slike.
•Off (isklj.):
Video se reproducira onakav kakav jest.
Input NR (Ulazno smanjenje buke)
) ili DV)
(Samo ako je odabrano AV1, AV2, AV3 (
Smanjuje buku tijekom snimanja.
•Automatic (automatski):
Smanjenje buke radi samo na slikama reproduciranim s videovrpce.
•On (uklj.):
Smanjenje buke radi samo za ulazni video.
•Off (isklj.):
Smanjenje buke je isključeno. Možete snimiti ulazni signal kakav
jest.
Izbornik za zvuk – Promjena zvučnog efekta
Dialogue Enhancer (pojačivač dijaloga)
DivX (Dolby Digital, 3-kanalni ili više, uključujući središnji kanal)
Jačina zvuka centralnog kanala je pojačana tako da se dijalog
može lakše čuti.
Ostali izbornici – Promjena položaja prikaza
Položaj
1–5:
Što je postavka viša, to se zaslonski izbornik niže pomiče.
i
Upravljanje HDD-om, diskom i karticama
•Upute/ napomene koje se odnose na SD kartice i SD pogon
primjenjive su samo na model DMR-EH63.
Uobičajeni postupci
Priprema
•Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir pogona.
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU] (Izbornik
funkcija).
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Others"
(Ostali) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali “HDD
Management”, “DVD Management” ili
“Card Management” (Upravljanje HDDom, DVD-om ili karticom) i pritisnite [OK].
Setting the protection
Priprema
•Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD pogona.
Nakon izvođenja koraka 1- 3 (
lijevo)
1 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Disc
Protection" (Zaštita diska) i pritisnite
[OK].
2 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i
pritisnite [OK].
Prikazuje se simbol zaključavanja kada je disk zaštićen.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
npr.,
Zaštita kartice
Prebacite prekidač za zaštitu od upisivanja na položaj “LOCK”
(Zaključaj).
Postavljanje naziva diska
•Kada je odabran HDD , prikazuje se “Delete all titles” (Briši sve
datoteke) i “Format HDD” (Formatiraj HDD).
•Kada je odabrano SD, prikazano je samo “Format Card” (Formatiraj karticu).
Možete pripisati naziv svakom disku.
Priprema
•Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD pogona.
Otpuštanje zaštite ( iznad, Postavljanje zaštite).
•
Nakon izvođenja koraka 1- 3 (
lijevo)
1 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Disc
Name" (Naziv diska) i pritisnite [OK].
(
50, Unos teksta)
•Naziv diska je prikazan u prozoru upravljanja DVD-om.
•
Kod dovršenog diska, naziv je prikazan u Glavnom izborniku.
Naziv diska je prikazan samo ako reproducirate disk na
•
drugoj opremi nakon stvaranja glavnog izbornika.
•
Jednom kada je disku pripisan naziv, nije moguće snimiti fotografije na taj disk.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
VQT2J12
61
Upravljanje HDD-om, diskom i karticama
Brisanje svih naslova i lista izvođenja
(video) — Delete all titles (briši sve naslove)
Priprema
•Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir pogona) za odabir HDD ili DVD
pogona.
Otpuštanje zaštite ( 61, Postavljanje zaštite).
•
Nakon izvođenja koraka 1-3 (
61, Uobičajeni postupci)
1 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Delete
all titles" (Brisanje svih naslova) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i
pritisnite [OK].
3 Pritisnite [◄,►] za odabir „Start“ i pritisnite [OK].
Poruka se prikazuje nakon dovršavanja.
4 Pritisnite [OK].
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Brisanje svih sadržaja —
Format (formatiranje)
(Samo novi disk)
Priprema
•Pritisnite [DRIVE SELECT] (Odabir pogona) za odabir HDD, DVD ili
SD pogona.
Otpuštanje zaštite ( 61, Postavljanje zaštite).
•
Formatiranje briše sve sadržaje (uključujući računalne
podatke) i oni se ne mogu povratiti. Pažljivo provjerite prije
nastavljanja. Sadržaji se brišu kada formatirate disk ili
karticu, čak i ako ste postavili zaštitu.
Nakon izvođenja koraka 1-3 (
61, Uobičajeni postupci)
1 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali “Format
HDD”, “Format Disc” ili “Format Card”
(Formatiranje HDD-a, DVD-a ili kartice) i
pritisnite [OK].
2 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i
pritisnite [OK].
3 Pritisnite [◄,►] za odabir „Start“ i pritisnite [OK].
Poruka se prikazuje nakon dovršavanja.
•Jednom obrisan, snimljeni sadržaj je izgubljen i ne može se
povratiti. Provjerite prije nastavljanja.
•Brisanje svih video-naslova će rezultirati brisanjem svih lista
izvođenja (video).
•Podatci o fotografijama (JPEG), listama izvođenja (slika), glazbi ili
računalni podatci se ne mogu izbrisati.
•Brisanje ne radi ako je jedan ili više naslova zaštićeno.
•Formatiranje obično traje nekoliko minuta,; međutim, može
trajati do maksimalno 70 minuta (
).
•Nemojte isključivati strujni kabel tijekom formatiranja.
To može disk ili karticu učiniti neupotrebljivima.
4 Pritisnite [OK].
•Kada su disk ili kartica formatirani osim uređajem, možda ih nećete
moći koristiti na bilo kojoj drugoj opremi.
•
Formatiranje se ne može izvršiti.
•DVD-RW na ovom uređaju možete formatirati samo kao DVD-Video
format.
•Uzorci slika se povraćaju nakon formatiranja HDD-a, čak i ako su
obrisani.
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
VQT2J12
62
Odabir pozadinskog stila —Top Menu
(glavni izbornik)
Možete odabrati pozadinu koja će biti prikazana kao glavni izbornik
).
DVD-Video nakon dovršavanja ili stvaranja Glavnog izbornika (
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD pogona.
Nakon izvođenja koraka 1-3 ( 61, Uobičajeni postupci)
1 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Top
Menu" (Glavni izbornik) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir pozadine i pritisnite [OK].
•Možete promijeniti sličice prikazane u glavno izborniku. ( 43,
Promjena sličice)
Ova funkcija se ne može koristiti za diskove koji već imaju
•
snimljene fotografije.
Odabir prvenstvenog prikaza glavnog izbornika (Top
Menu) – Auto-Play Select (odabir automatskog reproduciranja)
Možete odabrati želite li da se glavni izbornik prikaže nakon
dovršavanja.
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD pogona.
Nakon izvođenja koraka 1-3 ( 61, Uobičajeni postupci)
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "Auto-Play
Select" (Odabir automatskog reproduciranja)
i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Top
Menu" (Glavni izbornik) ili „Title 1“ (Naslov 1)
i pritisnite [OK].
Glavni izbornik: Glavni izbornik se prvi pojavljuje.
Naslov 1: Sadržaj diska se reproducira bez prikazivanja
glavnog izbornika.
Ova funkcija se ne može koristiti za diskove koji već imaju sni•
mljene fotografije.
Omogućavanje reproduciranja diskova
na drugoj opremi –Finalise (finaliziranje)
Odaberite između “Top Menu”(Glavni izbornik) i “Auto-Play Select”
(Odabir automatskog reproduciranja) ( iznad) prije dovršavanja diska.
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD pogona.
Nakon izvođenja koraka 1-3 ( 61, Uobičajeni postupci)
1 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Finalise" (Dovrši) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i
pritisnite [OK].
3 Pritisnite
[◄,►] za odabir „Start“ i pritisnite [OK].
Kada se finaliziranje dovrši, prikazuje se poruka.
Prilikom finaliziranja diska kompatibilnog s brzinskim snimanjem,
može potrajati dulje nego je prikazano na zaslonu za potvrdu (otprilike četiri puta).
Nakon finaliziranja
Disk postaje samo za reproduciranje i više
•
ne možete snimati ili uređivati.
Možete snimati u uređivati disk nakon formatiranja ( 62)
•
iako postaje samo za reproduciranje nakon finaliziranja.
•Prilikom brzinskog kopiranja, poglavlja će biti replicirana.
Poglavlja se stvaraju automatski.
•
: otprilike 5-minutna poglavlja/
: otprilike 8-minutna
(
poglavlja, ako*
– naslovi su izravno snimljeni na disk.
– naslovi su kopirani koristeći bilo koji način osim brzinskoga.
*To vrijeme se uvelike razlikuje ovisno o uvjetima i načinu snimanja.
•Pauza od nekoliko sekundi se javlja između naslova i poglavlja
tijekom reprodukcije.
•Ne možete finalizirati diskove snimljene na opremi drugih
proizvođača.
•Ako finalizirate diskove snimljene Panasonic opremom osim ovog
uređaja, neće biti prikazana pozadina odabrana kao "Top Menu".
•Diskovi finalizirani na ovom uređaju možda se neće reproducirati na
drugim uređajima zbog uvjeta snimanja.
Posjetite Panasonicovu mrežnu stranicu za više informacija o DVDima.
http://www.panasonic-europe.com
Stvaranje glavnog izbornika (Top Menu)
+RW diskovi ne sadrže podatke o glavnom izborniku. Top Menu je
pogodna funkcija. Preporučamo da stvorite izbornik prije reproduciranja +RW diska na drugoj opremi.
Ne možete koristiti Top Menu za reproduciranje na ovom
uređaju.
Odaberite između “Top Menu”(Glavni izbornik) i “Auto-Play Select”
(Odabir automatskog reproduciranja) ( iznad) prije stvaranja glavnog
izbornika.
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD pogona.
Nakon izvođenja koraka 1-3 ( 61, Uobičajeni postupci)
1 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Create
Top Menu" (Stvori glavni izbornik) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i
pritisnite [OK].
3 Pritisnite
[◄,►] za odabir „Start“ i pritisnite [OK].
Započinje stvaranje glavnog izbornika. Stvaranje ne možete
poništiti.
Stvaranje Glavnog izbornika može potrajati nekoliko minuta.
4 Pritisnite [OK].
• Možete snimiti ili uređivati diskove nakon stvaranja Glavnog izbornika. Ali stvoreni izbornik se briše kada snimate ili uređujete disk.
U tom slučaju, stvorite Glavni izbornik ponovno koristeći „Create
Top Menu“ (Stvori Glavni izbornik).
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
•Finaliziranje ne možete poništiti.
•Finaliziranje traje do 15 minuta.
(
Finaliziranje traje do 60 minuta.)
•Nemojte isključivati strujni kabel tijekom finaliziranja.
To će disk učiniti neupotrebljivim.
4 Pritisnite [OK].
VQT2J12
63
Promjena postavki uređaja
Možete promijeniti postavke uređaja korištenjem Setup izbornika
(Podešavanje).
•Postavke ostaju nepromijenjene, čak i ako uređaj prebacite u
pripravno stanje.
Promjena postavki ugađanja za položaj pojedinih programa
Uobičajeni postupci
1 Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU] (Izbornik
funkcija).
2 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Others"
(Ostali) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali „Setup” i
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir položaja programa i pritisnite
tipku [OK].
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir stavke i pritisnite [►].
pritisnite [OK].
Pos
Kanal
4 Pritisnite [▲,▼] za odabir oznake i pritisnite [►].
5 Pritisnite [▲,▼] za odabir izbornika i
CH
pritisnite [OK].
6 Pritisnite [▲,▼] za odabir opcije i pritisnite [OK].
Fino
ugađanje
Povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Izlazak iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Ugađanje
Video
sustav
Ručno ugađanje
Možete dodati ili brisati kanale, ili promijeniti položaj programa.
Mono
Naslovna
stranica
*Ako se pojavi zaslon za potvrdu, odaberite “Yes” (da) i pritisnite [OK]
za nastavak.
Brisanje položaja programa
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir položaja programa i pritisnite tipku
„Red“ (Crveno).
Dodavanje praznog položaja programa
Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir položaja programa i pritisnite tipku
„Red“ (Crveno).
Premještanje TV postaje na drugi programski položaj
1 Pritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir položaja programa i pritisnite
tipku „Yellow“ (žuto).
2 Pritisnite [▲,▼] za odabir novog položaja programa kojem želite
pridodati TV postaju i pritisnite [OK].
•Kada je uređaj automatski postavljen funkcijom VIERA Link ili Q
Link ( 10), može se izvršiti samo brisanje položaja programa.
•Ako obrišete programski položaj “Host Channel”,(Glavni emiter
kanala), podatci GUIDE Plus+ se također brišu.
•Ovaj uređaj ne podržava SECAM L, L’.
VQT2J12
64
Promjena položaja programa kojem su pridodane TV postaje
Pritisnite [▲,▼] ili numerirane tipke za odabir
broja željenog programskog položaja i pritisnite
[OK].
Unos ili promjena kanala TV postaje
Pritisnite [▲,▼] za odabir naziva postaje i pritisnite [OK].
Ako Channel (kanal) treba prazan prostor, odaberite prazninu između “Z” i “ ”.
Unos novo dostupne TV postaje ili promjena
broja kanala na već ugođenoj TV postaji
Pritisnite [▲,▼] ili numerirane tipke za unos broja
kanala željene TV postaje.
Pričekajte nekoliko trenutaka dok se željena TV
postaja ne ugodi.
Nakon što je željena TV postaja ugođena, pritisnite [OK].
Postizanje najboljih uvjeta ugađanja
Pritisnite [▲,▼] za odabir najboljeg položaja
ugađanja i pritisnite [OK].
•Pritisnite [►] za povratak na “Auto” (automatski).
Odabir vrste video sustava
Pritisnite [▲,▼] za odabir “PAL” ili “SECAM” ako
slici nedostaje boje, i pritisnite [OK].
•Auto
Ovaj uređaj automatski razlikuje signale PAL i
SECAM.
•PAL
Za primanje PAL signala.
•SECAM
Za primanje SECAM signala.
Odabir vrste zvuka koji će se snimiti
Pritisnite [▲,▼] za odabir “On” ako je stereo zvuk
izobličen zbog slabih uvjeta recepcije, ili ako želite
snimati normalan (mono) zvuk tijekom stereo,
dvojezičnog ili NICAM emitiranja i pritisnite [OK].
Unos naslovne stranice Teleteksta za kanal
Unos broja naslovne stranice omogućuje uređaju
automatsko snimanje programa i kanala. Pritisnite
[▲,▼] ili numeričke tipke za unos broja i pritisnite
[OK].
•Za pronalaženje ispravne naslovne stranice za
postaju, pogledajte TV vodič Teleteksta.
Sljedeće dvije postavke se mogu postaviti odabirom vanjskog ulaz)) u koraku 1 ( iznad).
nog kanala (AV1, AV2, AV3 (
• Video sustav (Auto/PAL/SECAM)
Kako biste ispravno snimili, izvršite odgovarajuće postavke za
usklađivanje povezane opreme.
•Naslovna stranica (Auto/Off)(Automatski/Isklj.)
Auto Setup Restart (Ponovno pokretanje automatskog
podešavanja)
Download from TV (Preuzimanje s televizora)
Možete ponovno pokrenuti automatsko postavljanje kanala ako
podešavanje ( 10) ne uspije iz nekog razloga.
Odaberite “Download from TV” (Preuzmi s televizora) kada spajate
uređaj s televizorom kompatibilnim s Q Link pomoću ožičenog
21-pinskog SCart kabela ili s televizorom kompatibilnim s VIERA
Link (HDAVI Control 3 ili novije) pomoću HDMI kabela.
(Programski položaji se preuzimaju s televizora za kanale pokrivene
uređajem i kopiraju se pomoću ove prikladne funkcije.)
Kada se pojavi zaslon za potvrdu
1 Pritisnite [◄,►] za odabir "Yes" (da) i pritisnite [OK].
Ako se na televizoru pojavi izbornik za postavku zemlje
2 P ritisnite [▲,▼,◄,►] za odabir zemlje i pritisnite [OK].
Možete također koristiti sljedeću metodu za ponovno pokretanje
automatskog podešavanja.
Kada je uređaj uključen i zaustavljen
Pritisnite i držite [˅ CH] i [CH ˄] na uređaju dok se ne pojavi
postavka zemlje.
Sve postavke osim nominalne razine, nominalnog PIN-a, koda
daljinskog upravljača i postavki sata, itd. se vraćaju na tvorničke
postavke. Programi snimani tajmerom se također poništavaju.
Kada se pojavi poruka postave sustava GUIDE Plus+
•Ako želite podesiti sustav GUIDE Plus+
Pritisnite [◄,►] za odabir „Yes“ (da) i pritisnite [OK].
Zatim nastavite na korak 2 na stranici 11.
•Ako ne želite podesiti sustav GUIDE Plus+
Pritisnite [◄,►] za odabir „No“ (ne) i pritisnite [OK].
Pojavi se televizijska slika. Podešavanje je dovršeno. structi structi
Disk
(Sve tvorničke postavke su naznačene podcrtanim tekstom.)
Postavke reproduciranja
•Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Postavite razinu ograničenja reprodukcije DVD-Video sadržaja.
Slijedite upute na zaslonu. Unesite 4-znamenkastu zaporku
pomoću numeriranih tipki kada se prikaže zaslon za unos zaporke.
Nemojte zaboraviti svoju zaporku.
Postavljanje vrijednosti (Kada je odabrana razina 8)
Mogu se reproducirati svi DVD-Video sadržaji
Zabrana reproduciranja DVD-Videa s odgovarajućim
razinama ograničenja, snimljenima na njima.
[0 Zaključaj sve] Zabrana reproduciranja svih DVD-Video diskova.
•Promjena postavki (Kada je odabrana razina 0 do 7)
[Unlock Recorder](otključaj rekorder) [Change PIN](promjeni PIN)
[Temporary Unlock](privremeno
[Change Level](promjeni razinu)
otključaj)
Zvučni zapis
[Engleski]
[Španjolski]
[Original]
[Ostalo
[Francuski]
[Švedski]
[Talijanski]
Bit će odabran izvorni jezik za svaki disk.
]*
Titlovi
[Atomatic]
Ukoliko jezik odabran za "Soundtrack " (zvučni zapis) nije
dostupan, pojavljuju se titlovi na tom jeziku ukoliko su
raspoloživi na disku.
[Njemački]
[Francuski]
[Talijanski]
[Engleski]
[Španjolski]
[Ostalo
]*
Izbornici
[Engleski]
[Španjolski]
[Ostalo
[Njemački]
[Nizozemski]
[Nizozemski]
[Švedski]
[Njemački]
[Nizozemski]
[Francuski]
[Švedski]
Postavke reproduciranja
•Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Vrijeme snimanja u načinu EP
Odaberite maksimalan broj sati za snimanje u načinu EP.
( 24, Môdovi snimanja i približno vrijeme snimanja.)
[EP (6 sati)]
Možete snimati 6 sati na
neiskorištenom disku od 4.7 GB.
[EP (8 sati)]
Možete snimati 8 sati na
neiskorištenom disku od 4.7 GB.
•Kvaliteta zvuka je bolja kada se koristi „EP (6 hour )“ (6 sati) nego
„EP (8 hours)“ (8 sati).
Format za snimanje
Postavlja format zaslona prilikom snimanja ili kopiranja.
Program će biti snimljen u izvornim
[Automatic]
formatu korištenom kada je snimanje
([Automatski])
započelo (uključujući ako je snimanje
započelo reklamnom porukom, itd.)
[16:9]
[4:3]
•Prilikom snimanja ili kopiranja na HDD ili DVD-RAM dok je “Rec
for High Speed Copy” (Snimanje brzinske kopije) postavljeno na
“Off” (isklj.), program će biti snimljen u izvornom formatu zaslona.
•U sljedećim slučajevima, čak i kada je postavljeno na “Automatic”
ili “16:9”, snimanje ili kopiranje će biti izvršeno u 4:3.
Kada je način snimanja postavljen na “EP” ili
–
“FR (snimanje od 5 sati ili dulje)”.
– Prilikom snimanja ili kopiranja na +R, +R DL i +RW.
Stvaranje poglavlja
Vrijednosti
[8 No Limit]
(Nema ograničenja)
[ 1 do 7]
Odaberite jezik za audio, titlove i izbornike diska.
•Neki diskovi započinju na određenom jeziku, unatoč promjenama
koje napravite.
•U slučaju engleskog/francuskog/njemačkog/talijanskog/nizozemskog/švedskog jezika, kada preuzimate s televizora, i postavku
zemlje u automatskom podešavanju u priključku, jezik („Soundtrack“/„Menus“) će biti isti i „Subtitles“ (titlovi) će biti postavljeni na
„Automatic“ (automatski).
[Talijanski]
]*
Postavite automatsku metodu Stvaranja poglavlja. ( 42)
[Automatic]([Automatski]) [5 MINUTES]([5 minuta])
Nisu postavljene poletne točke poglavlja.
[Off]([Isklj.])
Snimanje brzinske kopije
Snimljene naslove možete kopirati s HDD-a na DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW koristeći
brzinski način. Međutim, format, itd. je ograničen ( ispod).
Preporučamo ugađanje postavke „Off“ (isklj.) ako brzinska kopija
na DVD-R, itd., nije potrebna tijekom snimanja programa.
Ova postavka je učinkovita prilikom snimanja s televizijskog
programa ili vanjske opreme (uključujući DV opremu) ili prilikom
kopiranja s finaliziranog diska DVD-Video.
[On]([Uklj.])
Možete brzinski kopirati na DVD-R, itd. Pritisnite
[◄,►] za odabir “Yes” (da) i pritisnite [OK].
•Sljedeća ograničenja se primjenjuju na snimljene naslove.
– Snimke se izrađuju korištenjem formata
zaslona postavljenog u “Format za snimanje”
( iznad).
– Odaberite vrstu zvuka unaprijed u “Odabir
dvojezičnog zvuka” ( 66).
– Više ne možete prebaciti zvuk kada gledate
program na ulaznom kanalu na televizoru
spojenom s ovim uređajem (npr., AV1, itd).
[Off]([Isklj.])
DVD brzina za brzinsko kopiranje
Odaberite brzinu brzinskog kopiranja (Prilikom korištenja diskova
kompatibilnih s brzinskim kopiranjem DVD-RAM 5X, DVD-R, +R
8X ili +RW 4X).
[Maximum]
[Normal (Silent)]
Buka koju proizvodi ovaj uređaj je manja ako
je odabrano „Maximum“, međutim vrijeme
potrebno za kopiranje se udvostručava (otprilike).
]
[Ostalo
Unesite kod ( 74) numeričkim tipkama.
Kada odabrani jezik nije dostupan na disku, reproducira se zadani
jezik. Postoje diskovi gdje jezike možete promijeniti samo na izborniku na zaslonu. ( 19)
VQT2J12
65
Promjena postavki uređaja
Slika
(Sve tvorničke postavke su naznačene podcrtanim tekstom.)
Comb Filter
Odaberite oštrinu slike tijekom snimanja.
Postavka je postavljena na “On” (uklj.) ako postavite “TV System”
na “NTSC” ( 67).
[On]([Uklj.])
Slike postaju jasne i živopisne. Inače, koristite ovu
postavku.
Odaberite prilikom snimanja bučnih snimki.
[Off]([Isklj.])
Miran način
Odaberite tip slike prikazan kada pauzirate reproduciranje ( 84,
Kadrovi i polja).
[Automatic]([Automatski])
Odaberite ako se pojavi podrhtavanje
[Field]([Polje])
kada je odabrano "Automatic" (automatski).
(Fotografija postaje grublja.)
[Frame]
Odaberite ako se ne može vidjeti tekst
male veličine ili fini obrasci kada je odabrano "Automatic" (automatski). (Slika je
jasnija i kvalitetnija.)
Seamless Play (reprodukcija bez prekida)
Odaberite način reproduciranja između poglavlja liste izvođenja i
djelomičnog brisanja podnaslova.
[On]([Uklj.])
Poglavlja u listama izvođenja (video) reproduciraju se
bez prekida.
Ovo ne radi kad je nekoliko vrsta zvuka uključeno
u listu izvođenja (video) i prilikom korištenja Brzog
prikaza (PLAYa1.3). Uz to se pozicije segmenata
poglavlja mogu donekle promijeniti.
Točke, gdje se poglavlja u listama izvođenja (video)
[Off]([Isklj.])
mijenjaju, se ispravno reproduciraju, ali se slika može
na trenutak zamrznuti.
Zvuk
(Sve tvorničke postavke su naznačene podcrtanim tekstom.)
Dynamic Range Compression (Sažimanje dinamičkog
raspona)
(samo Dolby Digital)
Promijenite dinamički raspon za kasno noćni pregledavanje.
[Off]([Isklj.])
[On]([Uklj.])
Odabir dvojezičnog zvuka
Odaberite želite li snimiti glavni ili sekundarni tip zvuka kada:
•Snimate ili kopirate na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
format), +R, +R DL i +RW.
•“Rec for High Speed Copy” je postavljeno na “On”.
•Snimanje ili kopiranje zvuka u LPCM- u ( desno, Mod zvuka za
XP snimanje)
[M 1]
[M 2]
•Ne možete odabrati zvuk na ovom uređaju prilikom snimanja s
vanjskog izvora, kao što je kopiranje s videorekordera (osim s DV
opreme spojene na ulazni priključak DV na ovom uređaju). Odaberite zvuk na drugoj opremi.
•Prilikom snimanja preko DV priključka uređaja, odaberite vrstu
zvučnog snimanja u “Način zvuka za DV ulaz” ( desno).
Digital Audio Output (Digitalni audio izlaz)
Promijenite postavke kada ste spojili opremu preko priključka Digital Audio Output na ovom uređaju ( 71).
•Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
PCM Down Conversion (PCM konvertiranje)
Odaberite kako da izlazni audio bude da frekvencijom uzorkovanja
od 96 kHz.
•Signali se pretvaraju u 48 kHz neovisno o donjoj postavci ako
signali imaju frekvenciju uzorkovanja od preko 96 kHz, ili ako je
disk zaštićen.
Signali su konvertirani na 48 kHz. (Odaberite kada
[On]([Uklj.])
povezana oprema ne može obraditi signale s frekvencijom uzorkovanja od 96 kHz.)
[Off]([Isklj.])
Signali se produciraju kao 96 kHz. (Odaberite kada
povezana oprema može obraditi signale s frekvencijom uzorkovanja od 96 kHz.)
VQT2J12
66
Dolby Digital*
Odaberite kako producirati signal.
Odaberite “Bitstream” (Tok bitova) ako spojena oprema dekodira
signal.
Odaberite “PCM” ako uređaj dekodira signal i producira ga kao 2
kanala.
•Ako ne odaberete pravilne postavke, može se čuti šum.
Kada je uređaj spojen na opremu s ugrađenim
[Bitstream]
([Brzina prijenosa]) Dolby Digital dekoderom.
[PCM]
Kada je uređaj spojen na opremu bez ugrađenog
Dolby Digital dekodera.
DTS*
Odaberite kako producirati signal.
Odaberite “Bitstream” (Tok bitova) ako spojena oprema dekodira
signal.
Odaberite “PCM” ako uređaj dekodira signal i producira ga kao 2
kanala.
•Ako ne odaberete pravilne postavke, može se čuti šum.
Kada je uređaj spojen na opremu s ugrađenim
[Bitstream]
([Brzina prijenosa]) DTS dekoderom.
[PCM]
Kada je uređaj spojen na opremu bez ugrađenog
DTS dekodera.
MPEG*
Odaberite kako producirati signal.
Odaberite “Bitstream” (Tok bitova) ako spojena oprema dekodira
signal.
Odaberite “PCM” ako uređaj dekodira signal i producira ga kao 2
kanala.
•Ako ne odaberete pravilne postavke, može se čuti šum.
Kada je uređaj spojen na opremu s ugrađenim
[Bitstream]
([Brzina prijenosa]) MPEG dekoderom.
[PCM]
Kada je uređaj spojen na opremu bez ugrađenog
MPEG dekodera.
*Pogledajte upute za uporabu za spojene uređaje da bi provjerili
mogu li dekodirati svaki od audio formata.
Način zvuka za XP snimanje
Odaberite vrstu zvuka tijekom snimanja ili kopiranja načinom XP.
[Dolby Digital] ( 84)
[LPCM] ( 84)
•Kvaliteta slike LPCM snimki može biti lošija nego kod normalnih XP
snimki.
•Zvučna snimka postaje Dolby Digital čak i ako ste odabrali LPCM
tijekom korištenja načina snimanja koji nije XP.
•Prilikom snimanja dvojezičnog emitiranja, unaprijed odaberite vrstu
zvuka u “Odabir dvojezičnog zvuka” ( lijevo).
Način zvuka za DV ulaz
Možete odabrati vrstu zvuka za snimanje s DV ulaznog priključka na
uređaju ( 27).
[Stereo 1]
Snima zvuk (L1, R1).
[Stereo 2]
Snima dodani zvuk kao što je naracija (L2, R2),
naknadno od izvorne snimke.
[Mix]
Snima i Stereo 1 i Stereo 2.
•Prilikom snimanja dvojezičnog emitiranja, unaprijed odaberite vrstu
zvuka u “Odabir dvojezičnog zvuka” ( lijevo).
Zaslon
(Sve tvorničke postavke su naznačene podcrtanim tekstom.)
Language (Jezik)
Odaberite jezik za izbornike i poruke zaslona.
[English]
[Españo]
[Deutsch]
[Nederlands]
[Français]
[Italiano]
[Svenska]
Pojavljuje se samo kada je “Sverige”, “Danmark”, “Norge”
ili “Suomi” odabrano u izborniku za postavku zemlje
( 10).
On-screen Messages (Zaslonske poruke)
Odaberite želite li uključiti/isključiti automatski prikaz poruka statusa.
[Automatic]([Automatski])
[Off]([Isklj.])
Gray Background
Odaberite “Off” (isklj.) ako ne želite da uređaj prikazuje sivu pozadinu dok je prijem slab.
[On]([Uklj.])
[Off]([Isklj.])
Zaslon uređaja
MIjenja svjetlinu zaslona uređaja.
Postavka je postavljena na “Automatic” ako postavite “Power Save
in Standby” (Ušteda energije u stanju mirovanja) na “On” (uklj.) ili
“On Timer” (Na tajmeru) ( 69).
[Bright]
[Dim] ([svijetlo/zamračeno])
[Automatic]
Zaslon se potamnjuje tijekom reprodukcije i nestaje
kada je uređaj isključen. Kada je aktivirano “Power
Save in Standby” (Ušteda energije u stanju mirovanja)
( 69), potrošnja energije je smanjena u stanju
mirovanja.
TV ikona Pause Live
Odaberite “Off” (isklj.) ako ne želite da uređaj prikazuje zaslonsku
ikonu tijekom korištenja funkcije Pause Live TV (Pauziraj prijenos
uživo).
[On]([Uklj.])
[Off]([Isklj.])
Čuvar zaslona
[On]([Uklj.])
[Off]([Isklj.])
Kada se ovim uređajem ne upravlja otprilike 5 minuta
dok je prikazan zaslon, prikazuje se čuvar zaslona. Za
povratak na prethodni zaslon, pritisnite [OK].
[Off]([Isklj.])
HDMI Video Format
Možete odabrati samo stavke kompatibilne sa spojenom opremom. Ova postavka inače ne treba biti mijenjana. Međutim,
ako ste zabrinuti za izlaznu kvalitetu slike, može se poboljšati
izmjenom postavke.
•Za uživanje u videozapisu visoke definicije konvertiran naviše na
1080p, potrebno je spojiti uređaj direktno na 1080p kompatibilan
HDTV (TV prijemnik visoke definicije). Ako je ovaj uređaj spojen
HDTV prijemnik preko druge opreme, ona također mora biti
1080p kompatibilna.
[576i / 480i] [576p / 480p] [720p] [1080i]
[1080p]
Kod reproduciranja 1080p signala, mi
preporučamo upotrebu HDMI kabela velike
brzine koji imaju HDMI logotip (kako je prikazano
na poklopcu) i čija je dužina manja od 5 m kako
bi se spriječilo iskrivljenje videozapisa itd.
[Automatic]
Automatski odabire rezoluciju izlaza koja najbolje
odgovara povezanom televizoru (1080p, 1080i,
720p, 576p / 480p ili 576i / 480i).
Format za 4:3 Video
Prikaz FUNCTION MENU (izbornik funkcija)
[On]([Uklj.])
HDMI postavke
•Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Kada je uređaj uključen, FUNCTION MENU će biti
prikazan. ( 7)
Povezivanje
(Sve tvorničke postavke su naznačene podcrtanim tekstom.) Ovisno
o spojenoj opremi, neke stavke će možda biti zasjenjene na zaslonu i
ne mogu se odabrati, ili možda nećete moći promijeniti postavke.
TV Aspect (format)
Podesite da odgovara vrsti spojenog TV prijemnika.
[16:9]
Kada spajate na televizijski ekran 16:9.
[Pan & Scan]
Kada spajate na televizijski
format 4:3, bočna strana slike
se izrezuje za sliku 16:9.
[Letterbox]
Kada spajate na TV ekran 4:3.
Slika 16:9 prikazuje se u stilu
„Letterbox“.
TV sustav
Izmijenite postavku da odgovara opremi s kojom spajate, ili da
odgovara naslovu kada su oba naslova PAL i NTSC na HDD-u.
[PAL]
•Odaberite kod povezivanja na PAL ili
višesistemsku televiziju. Naslovi snimljeni NTSCom se reproduciraju kao PAL 60.
•Odaberite za snimanje televizijskih programa i
PAL ulaza s druge opreme.
•
Odaberite prilikom reproduciranja PAL
ulaznog naslova snimljenog na HDD-u.
[NTSC]
•Odaberite kod povezivanja na NTSC televizijski
sustav. Televizijski programi se ne mogu ispravno
snimiti.
•Odaberite za snimanje NTSC ulaza s druge
opreme.
Odaberite prilikom reproduciranja NTSC
•
ulaznog naslova snimljenog na HDD-u.
•Ovaj uređaj ne može snimati NTSC signale na diskove koji već
imaju snimke PAL signala. (Međutim, obje vrste programa se mogu
snimiti na HDD.)
•Ako je odabrano “NTSC” , sustav GUIDE Plus+ se ne može
koristiti.
•Tijekom snimanja, stanja mirovanja za snimanje tajmerom ili stanja
mirovanja EXT LINK, ovaj uređaj ne može reproducirati diskove
koji ne odgovaraju postavci „TV System“ (televizijski sustav) (PAL/
NTSC). Postavite „TV System“ (televizijski sustav) tako da odgovara
diskovima prije nego li ih reproducirate.
Za reproduciranje naslova 4:3 prilikom povezivanja pomoću HDMI
kabela, podesite prikaz slika na 16:9 širokozaslonskom televizoru.
[4:3]
Prikaz slike se širi ulijevo i udesno.
[16:9]
Slika se prikazuje u izvornom formatu
s bočnim dijelovima.
Digital Audio Output (Digitalni audio izlaz)
[HDMI and Optical]
[Optical Only]
Odaberite kada je uređaj spojen s
pojačalom pomoću optičkog digitalnog audio
kabela i spojen na televizor pomoću HDMI
kabela i želite uživati u najvišoj kvaliteti
zvuka s diskova ( 71).
VIERA Link
Postavite kako biste koristili funkciju „HDAVI Control” prilikom spajanja HDMI-kabelom na uređaj koji podržava „HDAVI Control”.
[On]
[Off]
Odaberite ako ne želite koristiti "HDAVI Control".
AV1 Output (izlaz)
Postavite u skladu s priključkom spojenog televizora.
Kada je spojen dekoder, nemojte postavljati na “RGB 1”.
Ako je ovaj uređaj spojen pomoću HDMI kabela, ne možete odabrati “RGB 1” ili “RGB 2”.
[Video]
Odaberite kada je spojen televizor koji može primati kompozitni
signal.
[S Video]
Odaberite kada je spojen televizor koji može primati S Video
signal.
[RGB 1]
Odaberite kada je spojen televizor koji može primati RGB signal.
Ako želite uvijek gledati sliku s jedinice u RGB formatu, odaberite
ovaj način rada. Zaslon TV prijemnika se automatski prebacuje na
prikaz slike iz uređaja kada je uređaj uključen.
[RGB 2]
Odaberite kada je spojen televizor koji može primati RGB signal.
Ako želite prebaciti na prikaz slike samo s uređaja tijekom reproduciranja ili pregledavanja izbornika, odaberite ovaj način.
Izmjena postavke odjednom (PAL↔NTSC)
Dok je zaustavljen, zadržite [■] i [ [ OPEN/CLOSE] na glavnom
uređaju na 5 ili više sekundi.
VQT2J12
67
Promjena postavki uređaja
AV2 postavke
Postavite da odgovara spojenoj opremi.
•Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
AV2 Input (ulaz)
Postavite na “RGB / Video” ili “RGB” prilikom primanja ili snimanja
RGB izlaza s vanjske opreme.
[RGB / Video] [RGB] [Video] [S Video]
Sat
Obično, funkcija podešavanja uređaja ( 10) automatski postavlja točno vrijeme na satu. Pod nekim uvjetima prijema, međutim,
uređaj ne može automatski podesiti sat.
U tom slučaju, pratite korake dolje za ručno postavljanje sata.
1 Pritisnite [▲,▼] da bi odabrali "Off" (isklj.) na „Automatic“
(Automatski) i pritisnite [OK].
AV2 povezivanje
Postavka je postavljena na “Ext” (vanjski) ako postavite “TV System” (TV sustav) na “NTSC”.
[Decoder]
Kada je dekoder spojen za dekodiranje kodiranih
signala (npr. C+ dekoder).
[Ext]
Kada je spojen VCR ili digitalni/ satelitski prijemnik.
Ext Link
Ova postavka se ne može podesiti kada je “TV System” (TV sustav) posta-vljeno na “NTSC”.
[Ext Link 1]
Kada je spojen digitalni/ satelitski prijemnik koji
šalje posebni kontrolni signal putem 21-pinskog
Scart kabela.
Početna i završna vremena snimki se upravljaju
kontrolnim signalom.
[Ext Link 2]
Kada je spojena vanjska oprema s funkcijom
tajmera.
Kada se uključi, snimanje započne.
Kada se isključi, snimane se zaustavlja.
Ostali
(Sve tvorničke postavke su naznačene podcrtanim tekstom.)
Daljinsko upravljanje
Promijenite kod daljinskog upravljača na glavnom uređaju i daljinskom upravljaču (moraju se uskladiti) ako postavite druge Panasonic uređaje blizu jedan drugoga.
[DVD 1] [DVD 2] [DVD 3]
Koristite “DVD 1”, postavljeni tvornički kod, pod normalnim okolnostima.
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir koda (“DVD 1”, “DVD 2” ili
“DVD 3”) i pritisnite [OK].
Za promjenu kôda na daljinskom upravljaču
2 Dok držite [OK], pritisnite i držite tipku s brojem ([1], [2] ili
[3]) na više od 5 sekundi.
3 Pritisnite [OK].
■Kada se na zaslonu uređaja pojavi sljedeća oznaka
Promijenite kod na daljinskom upravljaču da odgovara glavnom
uređaju ( korak 2 ).
Napomena
Izvršavanje “Shipping Condition” (Uvjeti dostavljanja) u izborniku
Setup (POdešavanje) vraća kod uređaja na “DVD 1”. Promjenite
kod daljinskog upravljača u 1 ( korak 2 )
VQT2J12
68
2 Pritisnite [◄,►] za odabir stavke koju želite izmijeniti.
Stavka se mijenja na sljedeći način:
Sat ↔ Minuta ↔ Sekunda ↔ Dan ↔ Mjesec ↔ Godina
3 Pritisnite [▲,▼] za promjenu postavke.
Za postavljanje možete koristiti i numerirane tipke.
4 Pritisnite [OK] kada ste dovršili postavljanje.
Sat započinje.
Ako TV postaja prenosi signal za postavljanje sata, i kada je
„Automatic“ u izborniku za postavljanje sata podešeno na „On“
(uklj.), automatsko ispravljanje vremena provjerava vrijeme i ako je
potrebno, podešava ga nekoliko puta dnevno.
Postavke stanja mirovanja
•Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Ušteda energije u stanju mirovanja
[On]
Prebacit će se u štedni rad u stanju mirovanja
kada je uređaj u stanju mirovanja.
[Off]
Moguće je brzo započeti iz stanja mirovanja.
(Brzi početak)
[On TImer]
„Power Save in Standby“ (ušteda energije u stanju
mirovanja) je postavljeno da se aktivira tijekom
postavljenog vremena. ( ispod)
1 Pritisnite [▲,▼] za odabir "On Timer" (tajmer uklj.) i pritisnite [OK].
DivX Registration (Registracija DivX-a)
Ovaj registracijski kod vam je potreban za kupnju i reprodukciju
DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaja ( 35).
Pokretanje
•Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Uvjeti dostavljanja*1*2
Sve postavke osim nominalne razine, nominalnog PIN-a, jezičnih
postavki, postavki Prikaza u nizu i postavki sata, itd. se vraćaju na
tvorničke postavke.
[No](ne)
[Yes](da)
Tvorničke postavke*1*2
Sve postavke osim postavki ugađanja, sata, zemlje, jezika, jezika
diska, nominalne razine, nominalnog PIN-a, koda daljinskog
upravljača, itd. se vraćaju na tvorničke postavke.
[No](ne)
[Yes](da)
*1 Programi snimani tajmerom se također poništavaju.
*2 Snimke na HDD-u neće se izbrisati.
2 Pritisnite [▲,▼] za postavljanje početnog vremena (sat).
3 Pritisnite [◄,►] za odabir vremena zaustavljanja i pritisnite [▲,▼] za postavljanje vremena zaustavljanja (sat).
4 Pritisnite [OK] kada ste dovršili postavljanje.
•Za postavljanje možete koristiti i numerirane tipke.
•Možete postaviti početno i završno vrijeme u satima.
•Ako sat nije postavljen, “Power Save in Standby” se aktivira u
svim satima.
Ušteda energije u stanju mirovanja
Postavite vrijeme da automatski isključi uređaj.
Nakon što uređaj završi s radom, uređaj će biti isključen nakon što
prođe postavljeno vrijeme.
[30 minuta] [1 sat] [2 sata] [4 sata]
[6 sati]
[Off]
Uređaj se neće automatski isključiti.
Automatsko stanje mirovanja nakon snimanja na
dodir
[On]
Ovaj uređaj se postavlja u stanje mirovanja kada
se njime ne upravlja otprilike 5 minuta nakon
dovršavanja Snimanja na dodir ( 20).
[Off]
Automatsko stanje mirovanja nakon kopiranja
[On]
Ovaj uređaj se postavlja u stanje mirovanja kada
se njime ne upravlja otprilike 5 minuta nakon
dovršavanja kopiranja ( 51-59).
[Off]
RF OUT ( zračni signal )
[On]
[Off]
Signali emitiranja se šalju iz ovog uređaja.
Televizor može primati signale emitiranja čak i
ako je ovaj uređaj u stanju mirovanja prilikom
spajana televizora s ovim uređajem pomoću RF
kabela ( 71).
Pritisnite [◄,►] za odabir “Yes” (da) kada je
prikazana poruka za potvrdu.
Signali emitiranja se ne šalju od ovog uređaja
radi smanjenja potrošnje energije.
•Potrošnja energije se dodatno smanjuje kada
je aktivirano “Power Save in Standby” (Ušteda
energije u stanju mirovanja).
•Ako ovaj uređaj prijeđe u stanje mirovanja nakon
spajanja s televizorom pomoću RF kabela,
ispravne slike emitiranja se ne prikazuju na
televizoru.
VQT2J12
69
Ostale postavke/ statusne poruke
Radnje na televizoru
Možete prilagoditi tipke daljinskog upravljača za TV radnje za
uključivanje/ isključivanje televizora, promjenu ulaznog načina televizora, odabir televizijskog kanala i promjenu glasnoće televizora.
•Ako marka vašeg TV prijemnika ima više od jednog navedenog
kôda, odaberite onaj koji omogućava ispravan rad.
Blokada za djecu
Blokada za djecu deaktivira sve tipke na uređaju i daljinskom
upravljaču. Koristite za sprječavanje drugih ljudi da upravljaju
uređajem.
Pritisnite i držite [OK] i
[RETURN ] istovremeno
dok se ne pojavi “X HOLD”
na zaslonu uređaja.
1 Usmjerite daljinski upravljač prema
televizoru
Dok pritišćete [ TV], unesite kod
numeričkim tipkama.
npr.,
01: [0]
[1] 10: [1]
[0]
Proizvođač i broj koda
Ako pritisnete tipku dok je uključena Blokada za djecu, na zaslonu
uređaja se prikazuje “X HOLD” i rad nije moguć.
Poništavanje Blokade za djecu
Pritisnite i držite [OK] i pritisnite [RETURN ]. istovremeno dok “X
HOLD” ne nestane.
Statusne poruke
Pritisnite [STATUS].
Prikaz se mijenja svaki puta kada pritisnete tipku
2 Testirajte uključivanjem televizora i
mijenjanjem kanala.
VQT2J12
70
•Ponavljajte postupak dok ne pronađete kod koji dozvoljava
ispravan rad.
•Ako marka vašeg televizora nije navedena ili ako navedeni kod
za vaš televizor ne dozvoljava upravljanje vašim televizorom,
ovaj daljinski upravljač nije kompatibilan s vašim televizorom.
Dodatna povezivanja
Spajanje pojačala digitalnim ulaznim terminalom
•Za uživanje u višekanalnom surround zvuku DVD-Video, spojite
pojačalo s dekoderima Dolby Digital, DTS i MPEG.
Spajanje VCR-a s AUDIO/Video
terminalom
•Spojite terminale istih boja.
“Digital Audio Output” (Digitalni zvučni izlaz) u izborniku Setup
(Podešavanje) ( 66)
•Kada je ovaj uređaj spojen s pojačalom pomoću optičkog digitalnog
kabela i spojen s televizorom pomoću HDMI kabela, možete uživati u
najvišoj kvaliteti zvuka s diska postavljanjem “Digital Audio Output” na
“Optical Only” (samo optički) u izborniku Setup (Podešavanje) ( 67).
U tom slučaju, zvuk se producira samo s pojačala, a ne s televizora.
•Prije kupnje digitalnog optičkog kabela (nije uključen), provjerite oblik
priključka spojene opreme.
• Ne možete koristiti dekodere digitalnog surrounda DTS koji nisu
prilagođeni DVD-u.
Spajanje televizora i VCR-a, digitalnog/ satelitskog prijemnika ili dekodera
* Samo prilikom spajanja digitalnog/ satelitskog prijemnika ili dekodera s ovim uređajem.
Postavke „AV2 Input“ i „AV2 Connection“ u izborniku Setup (Podešavanje) (
Spojite uređaj izravno s televizorom ( 8, B )
68)
VQT2J12
71
Često postavljena pitanja
Refer to the following items if you have any doubts about unit opPogledajte ove stavke ako imate kakvih nedoumica o radu uređaja.
•WMA datoteke se mogu reproducirati samo na modelu
DMR-EH63.
Podešavanje
Koja oprema je potrebna za reproduciranje
višekanalnog surround zvuka?
Ne možete reproducirati višekanalni zvuk na ovom uređaju
bez druge opreme. Morate spojiti ovaj uređaj HDMI kabelom ili
optičkim digitalnim kabelom s pojačalom s ugrađenim (Dolby
Digital, DTS ili MPEG) dekoderom. ( 71)
Jesu li slušalice i zvučnici izravno spojeni na uređaj?
Ne možete ih izravno spojiti s uređajem. Spojite preko
pojačala, itd. ( 71).
Je li moj televizor kompatibilan s progresivnim
izlazom?
Svi Panasonic televizori koji imaju 576 (625)/50i • 50p, 480
(525)/60i • 60p ulazne priključke su kompatibilni. Obratite se
proizvođaču ako imate drugu marku televizora.
Disk
Mogu li reproducirati DVD-Video i Video CD-e kupljene
u drugoj zemlji?
Ne možete reproducirati DVD-Video ako njihov regionalni broj
ne uključuje „2“ ili „ALL“ (sve).
Za više podataka pogledajte omot diska. ( Naslovnica)
Je li moguće reproducirati DVD-Video koji nemaju broj
regije?
DVD-Video regionalni broj označava da disk podliježe standardima. Ne možete reproducirati diskove koji nemaju regionalni
broj. Također, ne možete reproducirati diskove koji ne podliježu
standardu.
Molim da me obavijestite o diskvima kompatibilnima s
ovim uređajem.
Ovaj uređaj snima i reproducira DVD-RAM, DVD-R, DVDRW (DVD-Video format), +R, i +RW, i reproducira DVD-RW
(DVD Video Recording format). Ne možete izravno snimati na
diskove DVD-R DL i +R DL na ovom uređaju. (reproduciranje u
kopiranje je moguće) ( 14, 15)
Ovaj uređaj također snima i reproducira diskove kompatibilne
s brzinskim snimanjem DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R
DL, +RW.
Molim da me obavijestite o CD-R i CD-RW kompatibilnosti s ovim uređajem.
Ovaj uređaj reproducira diskove CD-R/CD-RW koji su snimljeni
jednim od sljedećih standarda: CD-DA, Video CD, SVCD
(podliježe IEC62107), DivX, MP3, WMA i fotografije (JPEG).
( 15, 17)
Ne možete upisivati na CD-R ili CD-RW ovim uređajem.
VQT2J12
72
Snimanje
Mogu li snimati s kompercijalno kupljene video-vrpce
ili DVD-a?
Većina komercijalno prodanih video-vrpci i DVD-a je zaštićena
od kopiranja, stoga, snimanje većinom nije moguće.
Mogu li se DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW snimljeni ovim uređajem reproducirati na drugoj opremi?
Možete reproducirati na kompatibilnoj opremi kao što su DVD
uređaji za reproduciranje nakon finaliziranja diska na ovom
uređaju. Međutim, ovisno o uvjetima snimanja, kvaliteti diska i
mogućnostima DVD uređaja za reproduciranje, reproduciranje
možda nije moguće. Ako reproducirate DVD-R DL, +R DL ili
+RW, koristite kompatibilnu opremu.
Može li digitalni audio signal s ovog uređaja biti snimljen na drugu opremu?
Možete snimati ako koristite PCM signal. Prilikom snimanja
DVD-a, promijenite postavku “Digital Audio Output” u sljedeće
u izborniku Setup (Podešavanje). ( 66)
- PCM Down Conversion (PCM konvertiranje) Uključeno
- Dolby Digital/DTS/MPEG: PCM Međutim, samo dok je
dozvoljeno digitalno snimanje s diska i oprema za snimanje je
kompatibilna s frekvencijom uzorkovanja od 48 kHz.
Ne možete snimati WMA ili MP3 signale.
Mogu li prebaciti na dvojezično emitiranje tijekom
snimanja?
S HDD-om i DVD-RAM-om, možete. Pritisnite [AUDIO]. (Kada
je “Rec for High Speed Copy” (Snimanje brzinske kopije) postavljeno na “Off” (isklj.))
( 32)
S DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +RW ne možete.
Promijenite prije snimanja s „Odabir dvojezičnog zvuka“ u
izborniku Setup (Podešavanje). ( 66)
Mogu li brzinski kopirati na disk?
Da, možete. (Kada je „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje za
brzinske kopije) postavljeno na „On“ (uklj.) prije snimanja pro-
grama.) Ovisno o vrsti diska, maksimalna brzina se razlikuje. (
51)
GUIDE Plus+USB
Zašto je sustav GUIDE Plus+ dostupan tek nakon otprilike 2 sata?
Brzina podataka, pri kojoj se šalje GUODE Plus+, je
ograničena.
Ovisno o zemlji, kvaliteti signala i broju primanih kanala, vrijeme do pojavljivanja sustava GUIDE Plu+ može se razlikovati.
Koliko često se nadograđuju podatci GUIDE Plus+ i
kada?
Podatci GUIDE Plus+ se prenose od glavnog emitera kanala
(televizijska postaja koja prenosi popise televizijskih programa)
nekoliko puta dnevno. Podatci će se prenositi u 2 h i 50 min
svaki dan.
Za potpuno preuzimanje podataka će biti potrebno otprilike 2
sata.
Podatci GUIDE Plus+ se automatski preuzimaju dok je uređaj
isključen. ( 12)
Je li moguće programirati snimanje, s početnim i
završnim vremenom koje je različito od sustava GUIDE
Plus+?
Možete ručno izmijeniti poletno i završno vrijeme u izborniku
Snimanje pomoću tajmera. ( 28)
USB
Što se smije/ ne smije učiniti na USB priključku na
ovom uređaju?
Možete reproducirati DivX (osim sadržaja DivX VOD ), WMA,
MP3 ili fotografije (JPEG) na USB memoriji. ( 34)
Možete kopirati datoteke s fotografijama (JPEG) s USB memorije na HDD, DVD-RAM ili SD karticu ([EH63]). ( 57)
Možete kopirati datoteke WMA ili MP3 s USB uređaja na HDD.
( 58)
Možete spojiti video opremu i kopirati SD Video na HDD ili
DVD-RAM. ( 55)
Podatci na HDD-u ili disku se ne mogu prebaciti na USB
uređaj.
Podatci na USB uređaju se ne mogu uređivati ili se USB uređaj
ne može formatirati na ovom uređaju.
Neki USB uređaji se ne mogu koristiti na ovom uređaju. (
Glazba
Što će se dogoditi ako pokušam snimiti isti CD više
puta?
Možete normalno snimiti CD.
Podržava li sustav GUIDE Plus+ VPS/PDC?
Sustav GUIDE Plus+ radi neovisno o VPS/PDC-u.
Međutim, možete programirati snimanje tajmerom uz VPS/
PDC u izborniku Snimanje pomoću tajmera. ( 30)
Kako mogu poništiti programiranje tajmerom?
Simbol “F” se prikazuje u GUIDE Plus+ kada je tajmirano
snimanje programirano sustavom GUIDE Plus+. Za
poništavanje programiranja za snimanje tajmerom, pritisnite
[PROG/ CHECK]. Odaberite željeni unos i pritisnite [DELETE*].
( 29)
Mogu li primati podatke sustava GUIDE Plus+ preko
spojenog satelitskog prijemnika ili Set Top Box-a?
Ne, samo preko ugrađenog podešivača. Za izvršavanje
snimanja tajmerom uz satelitske prijemnike ili Set Top BOx-e,
koristite značajku External Link (vanjsko povezivanje) ili ručno
programiranje tajmerom. ( 26, 28)
Što se dogodi kada isključim uređaj iz utičnice?
Podatci sustava GUIDE Plus+ se neće ažurirati. Ako je uređaj
isključen iz napajanja na dulje vrijeme, podatci GUIDE Plus+
su izgubljeni. Osigurajte ponovno ispravno postavljanje vremena.
Što se dogodi ako se moj poštanski broj promjeni, npr.
ako se preselim?
Promijenite poštanski broj u izborniku za podešavanje
GUIDE Plus+. Ako je potrebno, izvršite potpuno automatsko
podešavanje. Pohranjeni podatci GUIDE Plus+ mogu biti
izgubljeni. ( 13)
16)
Možete snimit CD, ali novi album će se napraviti nakon
postojećeg albuma.
Mogu li prebaciti glazbene zapise s HDD-a na disk ili
USB uređaj?
Ne, ne možete.
TV kanali
Recite mi o prijemu TV kanala.
Oznake kanala su drugačije od stvarnih TV kanala.
Pogledajte sljedeći popis prijema TV kanala.
Popis prijema TV kanala
Oznaka
kanala
2–4
TV kanal
Italija
E2 – E10
Ostale zemlje
E2 – E12
5 – 10
11 – 12
H1 – H2
13 – 20
A–H
—
21 – 69
E21 – E69
E21 – E69
74 – 78
S01 – S05
S1 – S5
80
S1
M1
81 – 89
S2 – S10
M2 – M10
90 – 99
S11 – S20
121 – 141 S21 – S41 (Hyperband)
§
U1 – U10
S21 – S41 (Hyperband)
*Samo za kanalni raster od 8 MHz
VQT2J12
73
Poruke
Na TV prijemniku
This unit is not authorised to playthis protected DivX video.
•Pokušavate pokrenuti reprodukciju DivX VOD sadržaja koji je kupljen pod drugim registracijskim kodom. Nije moguća reprodukcija sadržaja na ovom uređaju. (DivX) (( 34)
Cannot finish recording completely.
Copy-protect signal was detected.
•Program je zaštićen.
Disc is full, or maximum number of titles are
•HDD ili disk su puni.
recorded. Cannot finish recording completely. •Premašen je maksimalan broj programa. ([] 24)
•
Stvorite prostor brisanjem neželjenih naslova.
[Čak i ako obrišete sadržaje s DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL, nema povećanja u disCannot record.
kovnom prostoru. Dostupni prostor na DVD-RW (DVD-Video format) i +RW se povećava
Maximum number of titles exceeded.
samo kada se obriše posljednji snimljeni naslov. ( 22, 43, 62)
• Stavite novi disk.
Cannot playback.
TV system is different from the setting.
To playback, please change the TV System in
Setup.
•Naslov ili lista izvođenja (video) snimljena korištenjem drugačijeg sustava kodiranja od
onog na televizijskom sustavu trenutno odabranom na uređaju.
Promijenite postavku “TV System” na ovom uređaju da uskladite. ( 67)
Cannot play on this unit.
•Pokušali ste reproducirati nekompatibilnu sliku. ( 17)
•Isključite uređaj i ponovno umetnite karticu. ( 18)
No Disc
•Disk je možda pogrešno umetnut.
No folders.
•Nema kompatibilnog direktorija na ovom uređaju. (
No SD CARD
This card is incompatible.[EH63]
•Kartica nije umetnuta. Ako je ova poruka prikazana kad je kompatibilna kartica već umetnuta, isključite uređaj, izvadite i onda ponovno umetnite karticu. ( 18)
•Umetnuta kartica nije kompatibilna ili format kartice ne odgovara. ( 16)
Not enough space in the copy destination.
•Stvorite prostor brisanjem svih nepotrebnih stavki. ( 22, 43, 47, 62)
•Izbrišite jednu ili više stavki registriranih na popisu kopiranja da osigurate da odredišni
kapacitet nije premašen ( 54,57,59)
This is a non-recordable disc.
17)
•Disk je prljav ili ogreban. ( 18)
•Uređaj je može snimati na disk koji ste umetnuli. Umetnite DVD-RAM ili nedovršeni DVD-R,
DVD-RW (DVD-Video format), +R ili +RW. ( 14)
•Umetnuli ste neformatirani DVD-RAM, DVD-RW, +R, +R DL ili +RW. ([ 62)
•Ne možete izravno snimati na diskove DVD-R DL i +R DL na ovom uređaju. Snimite na
HDD i zatim kopirajte na disk.
Unable to format.
This disc is not formatted properly.
Format it using DVD Managementin FUNCTION MENU.
Not enough space on HDD. Space of 4 hours
( in SP mode ) is necessary.
Maximum number of titles is recorded on
HDD.
Please delete unwanted titles.
•
Nije moguće kopirati ako nema dovoljno mjesta na HDD-u ili kada je ukupan
broj snimljenih naslova na HDD-u i broj naslova koji se trebaju kopirati veći od 499.
Obrišite neželjene datoteke s HDD-a. ( 22, 43, 62)
•Istekao je broj dozvoljenih reproduciranja DivX VOD sadržaja. Uređaj ga ne može više
reproducirati. (DivX) ( 35)
Rental Expired.
•Uređaj ili disk zabranjuju radnju.
Popis jezičnih kodova Unesite kod pomoću brojčanih tipki.
Abkhazijski
Afarski
Afrikaans
Aimarski
Albanski
Ameharski
Arapski
Armenski
Asameski
Baskijski
Baškirski
6566
6565
6570
6589
8381
6577
6582
7289
6583
6590
6985
6665
Biharski
Bjeloruski
Bretonski
Bugarski
Burmanski
Butanski
Češki
Danski
Engleski
Esperanto
Estonski
6678
6672
6669
6682
6671
7789
6890
6783
6865
6978
6979
6984
Azerbejdžanski
Bengalski; Bangladeški
VQT2J12
74
Farski
Fidžijski
Finski
Francuski
Frizijski
Galicijski
Grčki
Grenlandski
Gruzijski
Guarani
Gujarati
Hausa
Hebrejski
Hindu
Hrvatski
Indonezijski
Interlingua
Irski
Islandski
Japanski
Javanski
Jidiš
Kambodžanski
Kannada
Kašmirski
7079
7074
7073
7082
7089
7176
6976
7576
7565
7178
7185
7265
7387
7273
7282
7378
7365
7165
7383
7465
7487
7473
7577
7578
7583
Katalanski
Kazahstanski
Kečuanski
Kineski
Kirgijski
Korejski
Korziški
Kurdski
Laoski
Latinski
Latvijski, letonski
Lingala
Litavski
Mađarski
Makedonski
Malagasy
Malajalamski
Malajski
Malteški
Maorski
Marathi
Moldavski
Mongolski
Nauru
Nepalski
6765
7575
8185
9072
7589
7579
6779
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7285
7775
7771
7776
7783
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
Nizozemski
Norveški
Njemački
Oriya
Pashto, Pushto
Perzijski
Poljski
Portugalski
Punjabi
Retoromanski
Rumunjski
Ruski
Samoanski
Sanskrit
Shona
Sindhi
Singalski
Slovački
Slovenski
Somalijski
Srpski
Srpsko-hrvatski
Sudanski
Swahili
Škotsko-galski
7876
7879
6869
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8277
8279
8285
8377
8365
8378
8368
8373
8375
8376
8379
8382
8372
8385
8387
7168
Španjolski
Švedski
Tadžikistanski
Tagalog
Tajlandski
Talijanski
Tamilski
Tatarski
Telugu
Tibetanski
Tigrinya
Tonga
Turkmenski
Turski
Twi
Ukrajinski
Urdu
Uzbekistanski
Velški
Vijetnamski
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Zulu
6983
8386
8471
8476
8472
7384
8465
8484
8469
6679
8473
8479
8475
8482
8487
8575
8582
8590
6789
8673
8679
8779
8872
8979
9085
Na zaslonu uređaja
Na zaslonu uređaja pojavljuju se slijedeće poruke ili servisni brojevi kada je detektirano nešto neobično tijekom pokretanja uređaja i uporabe.
DVD □
(“□” predstavlja broj)
•Daljinski upravljač i glavni uređaj koriste različite kodove. Promijenite kod na daljinskom upravljaču.
Pritisnite i zadržite [OK] i prikazani broj numeričke tipke u isto vrijeme na više od 5 sekundi.
( 68)
VODIČ
•Preuzimaju se podatci GUID Plus+. (
HARD ERR*
•Ako nema promjene nakon uključivanja i isključivanja uređaja, obratite se dobavljaču od kojeg je uređaj kupljen.
NoERAS
•Ne možete brisati stavke na ovom disku.
Disk je možda oštećen. Stavite novi disk.
NoREAD
•Disk je zaprljan ili jako ogreben. Uređaj ne može snimati, reproducirati ili uređivati. (
•Ova poruka se može pojaviti kada je čistač DVD leća dovršio čišćenje.
Pritisnite [[], OPEN/CLOSE] na uređaju za izbacivanje diska. ( 5)
NoWRIT
•Ne možete upisivati na ovaj disk.
Disk je možda oštećen. Stavite novi disk.
PLEASE WAIT*
(Molimo pričekajte)
•Došlo je do nestanka napajanja ili je isključen strujni kabel dok je uređaj bio uključen. Uređaj izvodi unutarnji proces
oporavka. Taj proces povraća uređaj u normalni rad. Uređaj nije pokvaren. Pričekajte dok poruka ne nestane.
12)
18)
PROG FULL*
•Već postoje 32 tajmirana programa. Obrišite neželjene tajmirane programe. (
REMOVE
•USB uređaj troši previše energije. Isključite USB uređaj i isključite uređaj.
SP 35:50
LP 151h
“SP”,”LP” i brojevi su
primjeri.
•Dostupan prostor na HDD-u ili disku.
Primjer “SP 35:50” se prikazuje kada je dostupno manje od 100 sati i primjer “LP 151h” se prikazuje kada je dostupno više od 100 sati.
“SP” i “LP” su načini snimanja, “35:50” znači “35 sati 50 minuta” i “151h” znači “151 sati”.
UNFORMAT*
•Umetnuli ste neformatirani DVD-RAM, DVD-RW, +RW, nekorišteni +R, +R DL ili DVD-RW (DVD-Video format) koji je
snimljen na drugoj opremi. Formatirajte disk kako biste ga koristili. Međutim, brišu se svi snimljeni sadržaji na disku.
( 62)
UNSUPPORT*
•Umetnuli ste disk koji uređaj ne može reproducirati ili snimati na njega. (
•Pokušali ste raditi s nekompatibilnim USB uređajem. ( 16)
F74
•HDMI veza se nije mogla prepoznati zbog kvara u prijenosu.
Obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili uređaj.
F75
•HDMI veza se nije mogla prepoznati zbog kvara unutarnjih podataka.
Obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili uređaj.
U59
•Uređaj je vruć.
Iz sigurnosnih razloga uređaj se prebacuje u pripravno stanje. Pričekajte otprilike 30 minuta dok poruka ne nestane.
Kada instalirate uređaj odaberite mjesto s dobrom ventilacijom. Nemojte blokirati ventilator hlađenja na stražnjem
dijelu uređaja.
U61
•(Kada disk nije umetnut) Prikazuje kada je došlo do kvara. Ovo je prikazano kada je uređaj u procesu oporavka za
vraćanje u normalni rad. Kada se zaslon poništi, možete ponovno koristiti uređaj.
Ako ostane na zaslonu, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili uređaj.
U76
•HDMI se ne može producirati jer je uređaj povezan s modelom koji ne podržava zaštitu autorskih prava.
U80
U81
U99
] na glavnom uređaju za prebacivanje uređaja u pripravno stanje. Sada opet
•Uređaj ne radi ispravno. Pritisnite [
] na uređaju kako bi ga uključili.
pritisnite [
29)
14–15)
U88
•(Kad je disk umetnut) Prikazuje kada se otkrije nešto neobično dok se disk snima,
reproducira ili kopira. Ovo je prikazano kada je uređaj u procesu oporavka za vraćanje u normalni rad. Kada se
zaslon poništi, možete ponovno koristiti uređaj. ( 76) Ako ostane na zaslonu, obratite se dobavljaču kod kojeg ste
kupili uređaj.
H□□ or F□□
•Nešto je neobično. (Servisni brojevi su prikazani nakon H i F ovisno o uvjetima uređaja.)
•Provjerite uređaj koristeći vodič za otklanjanje smetnji. Ako servisni broj ne nestaje, učinite sljedeće:
1. Odspojite utikač iz zidne utičnice, pričekajte nekoliko sekundi i onda ga ponovno uključite.
2. Pritisnite [
] da biste uključili napajanje. (Uređaj je možda popravljen.) Ako servisni broj ne nestane unatoč
izvedenim radnjama, zatražite servisnu podršku od lokalnog prodavatelja. Informirajte prodavatelja o prikazanom
servisnom broju kad zatražite servisnu podršku. ( 76–82)
X HOLD
•Aktivirana je funkcija Blokade za djecu.
Pritisnite i držite [OK] i [RETURN ] istovremeno dok “X HOLD” ne nestane. (
70)
*Poruke se naizmjence prikazuju.
VQT2J12
75
U slučaju problema
Prije pozivanja servisa, potražite rješenja u sljedećim tablicama. Niste li sigurni u neka ovdje navedena rješenja ili ona ne pomažu u uklanjanju
problema, obratite se prodavatelju.
Slijedeće stavke ne znače da postoji problem na
ovom uređaju:
•Uobičajeni zvukovi rotiranja diska.
•Loš prijem zbog atmosferskih uvjeta.
•Ometanje slike tijekom pretraživanja.
•Prekidi u prijemu zbog periodičnih prekida u satelitskom emitiranju.
•Radnje su usporene kada je uključeno „Power Save in Standby“
(Ušteda energije u stanju mirovanja).
• Radnje ne reagiraju zbog diska loše kvalitete. (Pokušajte
ponovno s Panasonic diskom.)
•Uređaj blokira zbog aktiviranja jednoga od sigurnosnih me] na glavnom uređaju na 3
hanizama. (Pritisnite i zadržite [
sekunde.)
•Kada je uređaj uključen ili isključen, može se čuti neočekivani
zvuk.
Napajanje
Nema napajanja.
Uređaj se ne uključuje pritiskom na [
].
Umetnite utikač strujnog kabela sa sigurnošću u utičnicu u
Vašem domu. ( 8, 71)
Povezano snimane tajmerom s vanjskom opremom je u stanju
mirovanja za snimanje (“EXT-L” na uređaju trepti kada se
pritisne [ ] ). Pritisnite [EXT LINK] za poništavanje stanja
mirovanja za snimanje. ( 26)
Uređaj se prebacuje u pripravno stanje.
Aktivirana je jedna od sigurnosnih zaštita uređaja,
Pritisnite [ ] na glavnom uređaju za uključenje uređaja.
Napajanje se automatski isključuje.
Ako ste ovaj uređaj spojili s televizorom kompatibilnim s
“HDAVI Control” pomoću HDMI kabela, ili spojili ovaj uređaj
s televizorom kompatibilnim s Q Link-om pomoću ožičenog
21-pinskog Scart kabela, ovaj uređaj će automatski biti
postavljen u stanje mirovanja kada se TV prijemnik postavi u
stanje mirovanja. ( 40)
Ovaj uređaj se gasi kada se promijeni TV ulaz.
Radi se o normalnoj pojavi kod korištenja funkcije VIERA Link
(HDAVI Control 4 ili novija verzija). Detalje potražite u uputama
za uporabu TV prijemnika.
Zasloni
Zaslon je zamagljen.
Promijenite "Unit's Display" (zaslon uređaja) u izborniku
Podešavanje. ( 67)
“0:00” trepti na zaslonu uređaja.
APodesite sat. (
68)
Vrijeme snimljeno na disku i prikazano dostupno vrijeme
nisu u skladu.
Prikazano vrijeme ovog uređaja je različito od stvarnog
vremena snimanja ili vremena snimanja za WMA (
)/
MP3.
Prikazana vremena mogu se razlikovati od stvarnih.
Dostupni prostor na DVD-RW (DVD-Video format) i +RW se
povećava samo kada se obriše posljednji snimljeni naslov. Ne
povećava se ako se obrišu drugi naslovi.
Čak i ako obrišete sadržaje s DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL,
nema povećanja u diskovnom prostoru.
Koristi se više diskovnog prostora od stvarnog vremena snimanja ili
uređivanja DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL 200 puta ili više.
Prilikom traženja, proteklo vrijem možda nije ispravno prikazano.
Sat nije točan.
VQT2J12
76
Pod nepogodnim uvjetima prijema, itd., možda ne radi automatsko ispravljanje vremena. U tom slučaju, “Automatic” se
automatski postavlja na “Off” (isklj.). Ako ponovno postavljanje
postavke automatskog sata ne radi, ručno podesite vrijeme.
( 68)
U usporedbi s stvarnim snimljenim vremenom, proteklo vrijeme koje je prikazano je kraće. (Samo prilikom
snimanja u NTSC)
Prikazano vrijeme snimanja/ reproduciranja je konvertirano
sa broja kadrova 29,97 kadrova (jednako 0,999 sekundi) na
jednu sekundu. Postojati će mala razlika između prikazanog
vremena i trenutno proteklog vremena (npr., trenutno proteklo
vrijeme jedan sat se može prikazati kao približno 59 minuta 56
sekundi). To ne utječe na snimku.
“U88” se prikazuje i disk se ne može izvaditi.
Uređaj izvodi unutarnji proces oporavka. Napravite sljedeće za
kako biste izvadili disk.
1 Pritisnite [ ] na glavnom uređaju za prebacivanje uređaja
u pripravno stanje.
Ako se uređaj ne prebacuje u pripravno stanje, pritisnite i
držite [ ] na glavnom uređaju na 3 sekunde. Uređaj se
prisilno prebacuje u stanje čekanja.
2 Dok je uređaj isključen, pritisnite i zadržite [■] i [CH ˄] na
glavnom uređaju u isto vrijeme na 5 sekundi. Izvadite disk.
Televizijski zaslon i video
Televizijski prijem se pogoršava ili postaje nemoguć
nakon spajanja uređaja.
To se može dogoditi jer se signali dijele između uređaja i druge
opreme. Može se riješiti korištenjem pojačivača signala, dostupnog kod dobavljača audio-video opreme. Ako se to ne riješi
pojačivačem signala, obratite se dobavljaču.
Signali emitiranja možda se neće slati iz RF OUT terminala
ovog uređaja. Odaberite “On” u “RF OUT (zračni signal)” u
izborniku Podešavanje. ( 69)
Ne pojavljuju se poruke statusa.
Odaberite "Automatic" (automatski) u "On-Screen Messages"
(Zaslonske poruke) u izborniku Setup (Podešavanje). 66)
Ne pojavljuje se siva pozadina.
Odaberite "On" (uklj.) u "Grey Background" (siva pozadina) u
izborniku Setup (Podešavanje). ( 66)
Slika se ne pojavljuje tijekom snimanja tajmerom.
Snimanje tajmerom radi neovisno je li uređaj uključen ili
isključen.
Za potvrdu da će snimanje tajmerom raditi ispravno, uključite
uređaj.
Slika formata 4:3 proširuje se ulijevo i udesno.
Veličina zaslona nije pravilna.
Provjerite postavke za „TV Aspect“ (Televizijski format) u izborniku
Podešavanje. ( 67)
ko ste spojili HDMI kabel, postavite “Aspect for 4:3 Video” na “16:9”
u izborniku Podešavanje. ( 67)
Postavljanjem “Aspect for Recording” (Fromat snimanja) na “Automatic”, postoji mogućnost da će se snimati koristeći krivi format.
Uskladite postavke formata s emitiranjem tijekom snimanja. ( 65)
Postavite „Rec for High Speed Copy“ (Snimanje za brzinske kopije)
na „On“ (uklj.) i postavite “Aspect for Recording” (Format za snimanje) na “4:3”. ( 65)
Moguće je podesiti način prikaza na televizoru. Pogledajte upute za
uporabu Vašeg televizora.
Zaslon se automatski mijenja.
Kada je "Screen Saver " (čuvar zaslona) u izborniku
Podešavanje podešena na "On" (uklj.), zaslon se može
automatski promijeniti u način rada sa čuvarom zaslona, ako
nema aktivnosti kroz 5 minuta ili više. ( 67) Pritisnite [OK] za
vraćanje na prethodni zaslon.
Snimljeni naslov okomito razvučen.
Programi formata 16:9 se snimaju u formatu 4:3 u sljedećim
slučajevima.
Kada je snimano ili kopirano u načinu “EP”
–
ili “FR (snimanje od 5 sati ili dulje)”.
– Prilikom snimanja ili kopiranja na +R, +R DL ili +RW.
– Ako ste snimali dok je “Aspect for Recording” (Format snimanja) postavljeno na “4:3” izborniku Podešavanje.
Kada želite snimiti 16:9 program u istom formatu, postavite
“Rec for High Speed Copy” (Snimanje brzinske kopije) na “On”
(uklj.), i postavite “Aspect for Recording” (Format snimanja) na
“16:9”. ( 65)
– Postavljanjem “Aspect for Recording” (Format snimanja) na
“Automatic”, postoji mogućnost da će se snimati koristeći
krivi format. Uskladite postavke formata s emitiranjem tijekom
snimanja. ( 65)
Moguće je podesiti način prikaza na televizoru. Pogledajte
upute za uporabu Vašeg televizora.
Slika kod reproduciranja videozapisa često zaostaje.
Postavite “Playback NR” (Reproduciranje smanjenom bukom) u
izborniku Picture (slika) na “Off” (isklj.). ( 60)
Nema očigledne promjene u kvaliteti slike kada je
podešeno sa izbornika Picture (slika) u zaslonskom
izborniku.
Učinak je manje vidljiv na nekim tipovima videozapisa.
Slike s ovog uređaja se ne pojavljuju na TV prijemniku.
Slika je izobličena.
Provjerite je li TV prijemnik spojen na AV ili HDMI terminal na ovom
uređaju. ( 8, 9, 71)
Provjerite da je podešenje ulaza televizora (npr., AV 1) ispravno.
Postavka na uređaju “TV System” se razlikuje od TV sustava
korištenog od diska koji se sada reproducira. Dok je zaustavljen,
zadržite [■] i [ OPEN/CLOSE] ([ OTVORENO/ZATVORENO])
na glavnom uređaju na 5 ili više sekundi. Sustav se prebacuje s PAL
na NTSC ili obratno. ( 67)
Kada je uređaj spojen HDMI kabelom, koristite disk koji odgovara TV
sustavu ovog uređaja
Slika se možda neće moći vidjeti ukoliko je više od 4 uređaja spojeno putem HDMI kabela.
Smanjite broj spojenih uređaja.
Slika je izobličena rijekom reproduciranja ili se videozapis ne može ispravno reproducirati.
Možda reproducirate TV program snimljen lošim prijemom ili
pod nepogodnim vremenskim uvjetima.
Slika može biti izobličena ili se može pojaviti crni zaslona
između snimljenih naslova u sljedećim situacijama:
– između naslova snimljenih različitim načinima snimanja.
– između scena snimljenih različitim formatima zaslona .
– između scena snimljenih različitim formatima zaslona .
– između poglavlja liste izvođenja.
Zvuk
Nema zvuka.
Tihi zvuk
Zvuk je izobličen.
Ne čuje se željena vrsta zvuka.
Provjerite spojeve i postavke za "Digital Audio Output".
Provjerite ulazni način na pojačalu ako ste ga spojili.
( 8, 9, 66, 71)
Pritisnite [AUDIO] za odabir zvuka. (
32)
Zvuk se možda neće reproducirati, ovisno o tome kako su
datoteke kreirane. [DivX]
Zvuk možda neće biti moći čuti, ako je putem HDMI kabela
spojeno više od 4 uređaja.
Smanjite broj spojenih uređaja
Zvučni efekti neće raditi kada je bitstream signal izlazi sa HDMI
AV OUT priključka ili DIGITAL AUDIO OUT priključka.
Za reprodukciju zvuka sa uređaja povezanog sa HDMI kabelom, podesite "Digital Audio Output" na "HDMI and Optical" u
Setup izborniku (Podešavanje). ( 67)
Ovisno o povezanoj opremi, zvuk može biti izobličen ako je
ovaj uređaj povezan sa HDMI kabelom.
Ako se snima na HDD ili DVD-RAM dok je “Rec for High Speed
Copy” (Snimanje brzinske kopije) postavljeno na “On” (uklj.),
možete snimati samo glavni ili sekundarni zvuk dvojezičnog
emitiranja.
Ako ne namjeravate kopirati naslov na DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL ili +RW postavite
“Rec for High Speed Copy” (Snimanje brzinske kopije) u izborniku
Setup na “Off” (isklj.). ( 65)
Zvuk se ne može promijeniti.
Ne možete mijenjati vrstu zvuka u sljedećim slučajevima.
– Kada je disk DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format),
+R, +R DL ili +RW u ladici diska dok je odabran pogon DVD.
– Kada je način snimanja XP i “Audio Mode for XP Recording” je
postavljeno na “LPCM”. ( 66)
– “Rec for High Speed Copy” je postavljeno na “On”. (Tvornička
postavka je „On“ (uklj).) ( 65)
Pojačalo je spojeno pomoću optičkog digitalnog kabela ili HDMI
kabela. Ne možete mijenjati vrstu zvuka ako je “Dolby Digital”
postavljeno na “Bitstream” (Tok bitova). Postavite “Dolby Digital” na
“PCM” ili spojite koristeći audio kabele. ( 66, 71)
Postoje diskovi kod kojih se zvuk ne može promijeniti zbog toga
kako su diskovi kreirani.
VQT2J12
77
U slučaju problema
Rukovanje uređajem
Nemoguće upravljanje televizorom.
Daljinski upravljač ne radi ispravno.
Promijenite proizvođačev kod. Nekim televizorima se ne može
upravljati ni ako promijenite kod. ( 70)
Daljinski upravljač i glavni uređaj koriste različite kodove. Promijenite kod
na daljinskom upravljaču. ( 68)
Pritisnite i zadržite [OK] i prikazani broj numeričke tipke u isto
vrijeme na više od 5 sekundi.
Baterije su ispražnjene: Zamijenite ih novima. (
4)
Tijekom rada daljinski upravljač niste pravilno usmjerili prema
signalnom senzoru na glavnom uređaju. ( 4)
Obojeno staklo može ometati prijem/slanje signala.
Nemojte stavljati signalni senzor na direktnu sunčevu svijetlost
ili na mjesta gdje može biti izložen sunčevoj svijetlosti.
Biti će neophodno ponovo podesiti kod daljinskog upravljača
nakon promjena baterija za daljinski upravljač. ( 68)
Može biti potrebno ponovno postaviti proizvođački kod nakon
mijenjanja baterija. ( 70)
Aktivirana je funkcija Blokade za djecu. (
70)
Uređaj je uključen ali se njime ne može rukovati.
Pogon za snimanje ili pogon za reproduciranje nisu ispravno
odabrani. ( 19, 20)
Neke radnje mogu biti zabranjene diskom.
Uređaj je vruć ("U59" se pojavljuju na zaslonu). Pričekajte da
"U59" nestane.
Možda je aktivirana jedna od sigurnosnih zaštita uređaja.
Resetirajte uređaj kako slijedi:
1 Pritisnite [ ] na glavnom uređaju za prebacivanje uređaja
u pripravno stanje.
Ako se uređaj ne prebacuje u pripravno stanje, pritisnite i
držite [ ] na glavnom uređaju na 3 sekunde. Uređaj se
prisilno prebacuje u stanje čekanja.
Alternativno, isključite napajanje mrežnim kabelom,
pričekajte minutu i ponovo ga uključite.
2 Pritisnite [ ] na glavnom uređaju za uključenje. Ako se i
dalje ne može upravljati uređajem, konzultirajte prodavatelja.
Disk se ne može izbaciti.
Uređaj snima.
Povezano snimane tajmerom s vanjskom opremom je u stanju
mirovanja za snimanje (“EXT-L” na uređaju trepti kada se
pritisne [ ] ). Pritisnite [EXT LINK] za poništavanje stanja
mirovanja za snimanje. ( 26)
Sa uređajem možda ima problema. Dok je uređaj isključen, pritisnite i zadržite [■] i [CH ˄] na glavnom uređaju u isto vrijeme
na 5 sekundi. Izvadite disk i konzultirajte prodavatelja. Ako je
aktivirana Blokada za djecu, gornje radnje ne funkcioniraju.
Poništite Blokadu za djecu. ( 70)
Kanali se ne mogu ugoditi.
Ne mogu se preuzeti postavke kanala s televizora.
Provjerite je li sve dobro spojeno. (
8, 71)
Morate spojiti s televizorom opremljenim funkcijom Q Link
pomoću ožičenog 21-pinskog Scart kabela/VIERA Link (HDAVI
Control 3 ili novije ) pomoću HDMI kabela za preuzimanje
postavki kanala.
Pokretanje je sporo.
Isključite “Power Save in Standby” (Ušteda energije u stanju
mirovanja) u izborniku Setup (Podešavanje). ( 69)
VQT2J12
78
Za pokretanje je potrebno vrijeme u slijedećim situacijama.
– Umetnut je disk koji nije DVD-RAM.
– Sat nije točan.
– Odmah nakon nestanka napajanja ili uključenja AC glavnog
napajanja.
– Na nekoliko minuta nakon 5:15 am zbog održavanja sustava
ovog uređaja.
– Kada je uređaj spojen putem HDMI-kabela.
Snimanje, snimanje tajmerom
i kopiranje
Ne može se snimati.
Ne može se kopirati.
Niste umetnuli disk ili se na disk koji ste umetnuli ne može
snimati. Umetnite disk na koji se može snimati. ( 14)
Disk nije formatiran. Formatirajte disk.(
) ( 62)
Disk je zaštićen DVD Upravljanjem. ( 61)
Neki programi imaju ograničenja u broju puta koji se može
snimati (CPRM). ( 84)
Ne možete snimati kada nema dovoljno prostora ili kada je broj
naslova dostigao limit. Obrišite neželjene naslove ili upotrijebite
novi disk. ( 22, 43, 62)
Video se ne može snimati na DVD-R koji sadrži fotografije.
Ne možete izravno snimati na diskove DVD-R DL i +R DL na
ovom uređaju.
Snimite na HDD i zatim kopirajte na disk.
Obrišite nepotrebne naslove s HDD-a i zatim kopirajte. ( 22,
43, 62)
– Ako nema dovoljno prostora dostupnog na HDD-u (Ako
ćete kopirati naslove s HDD-a na prazan disk i popuniti čitav
disk, HDD diskovni prostor jednak 4 sata SP snimanja je
potreban).
– Ako broj snimljenih naslova i broj naslova koji se trebaju
kopirati premašuje 499.
Ne možete snimati i kopirati na finalizirani disk. Možete
ponovno snimati ili kopirati ako formatirate DVD-RW.
Zbog osobitosti DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
format), +R, +R DL i +RW, možda nećete moći snimiti na njih
ako umetnete i izvadite disk ili uključite i isključite uređaj dok se
disk učitava, ukupno pedeset puta.
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL
i +RW snimljeni ovim uređajem možda se ne mogu snimati na
drugim Panasonic DVD rekorderima.
Ovaj uređaj ne može snimati NTSC signale na diskove koji
već imaju snimke PAL signala. (Međutim, obje vrste programa
se mogu snimiti na HDD.) Reproduciranje diskova i s PAL i s
NTSC na drugom uređaju nije zajamčeno.
27, 55, 71)
Odaberite ulazni kanal (“AV2”, “AV3 (
opremu koju ste spojili.
)” ili “DV”) za
Snimanje tajmerom ne radi ispravno.
Tajmirani program je netočan ili se preklapa s drugim tajmiranim programom. Ispravite program. ( 29)
Program nije u stanju mirovanja za snimanje tajmerom. (Ikona
tajmera “F” u popisu snimanja tajmerom nije uključena.) ( 29)
Podesite sat. (
VPS/PDC će se aktivirati kada se ovaj uređaj postavi u stanje
mirovanja.
Dok je ovaj uređaj uključen, snimanje započinje i dovršava se
u vrijeme koje ste početno postavili. ( 30)
Ako je program naveden u novinama ili časopisu koji ima dva
broja SHOWVIEW, upotrijebite broj SHOWVIEW za VPS/PDC.
( 28)
Izgubljen je dio ili čitavi snimljeni naslov.
Ako je došlo do nestanka napajanja ili je utikač isključen
iz utičnice tijekom snimanja ili uređivanja, naslov je možda
izgubljen ili HDD/ disk postaje neupotrebljiv. Morat ćete for) ili upotrijebiti novi disk.
matirati disk (
Ne možemo pružiti nikakvo jamstvo za gubitak programa ili
diskova. ( 62)
Naziv programa i snimljenog naslova se ne podudaraju.
Došlo je do promjene programa nakon što je postavljeno
snimanje tajmerom ali snimljeni naslov i dalje ima isti naziv
programa.
Ne može se kopirati na DVD-R, itd., disk koristeći brzinski način.
Prilikom snimanja na HDD, postavite “Rec for High Speed
Copy” (Snimanje brzinske kopije) na “On” (uklj) u izborniku Setup
(Podešavanje). (Tvornička postavka je „On“ (uklj).) ( 65)
Ako je snimljeno u načinu “EP” i “FR (snimanje od 5 sati ili dulje)”, ne možete brzinski kopirati.
Naslovi snimljeni na drugim Panasonic DVD
rekorderima uz “Rec for High Speed Copy” (Snimanje brzinske
kopije) postavljeno na “On” (uklj), i zatim kopirani na HDD ovog
uređaja se možda neće kopirati na +R, +R DL ili +RW diskove
brzinskim kopiranjem.
Prilikom kopiranja, traje dulje čak i ako je odabran
brzinski način.
Upotrijebite disk koji je kompatibilan s brzinskim snimanjem.
Čak i ako je disk kompatibilan s brzinskim snimanjem, maksimalna brzina možda nije moguća zbog uvjeta na disku.
Traje dulje od uobičajenog za kopiranje mnogih naslova.
Ne može se snimati s vanjske opreme.
Provjerite je li veza ispravna. (
VPS/PDC ne radi.
VPS/PDC ne radi prilikom stvaranja snimanja tajmerom
koristeći broj SHOWVIEW.
68)
Programske informacije u sustavu GUIDE Plus+ možda neće
biti ispravne. Preporuča se da modificirate početno i završno
vrijeme kako biste ostavili dodatak od nekoliko minuta. ( 21)
Snimanje tajmerom se ne zaustavlja čak ni kada se
pritisne [■].
Prilikom korištenja povezanog snimanja tajmerom s vanjskom
opremom, pritisnite [EXT LINK]. (“EXT-L” nestane.) ( 26)
Ako započnete snimanje odmah nakon uključivanja uređaja
dok “Power Save in Standby” (Ušteda energije u stanju mirovanja)
nije aktivirano (način Quick Start), tada ne možete prestati
snimati nekoliko sekundi.
Ne možete brzinski kopirati na DVD-R naslove dulje od 6 sati
kada koristite druge Panasonic DVD rekordere koji nisu kompatibilni s načinom snimanja EP ( 8 sati).
Funkcija automatskog DV snimanja ne radi.
Ako se slike ne mogu snimiti ili je snimanje prekinuto, provjerite
veze i postavke DV opreme. ( 27)
Ne možete početi snimati dok se slike s DV opreme prikazuju
na televizoru.
Snimanje možda neće biti izvršeno na željeni način ako vremenski kodovi na vrpci u DV opremi nisu susljedni.
Ovisno o opremi, automatsko DV snimanje možda neće
ispravno raditi.
Audio/ video snimke nisu snimljene na DV vrpci. ( 27)
Neobično glasan zvuk dolazi iz rotirajućeg DVD-R-a,
itd.
Priliko,m snimanja ili brzinskog kopiranja na DVD-R, DVD-R
DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW, zvuk
rotirajućeg diska može bit glasniji nego inače, međutim, to nije
problem.
Tajmirani program ostaje čak i nakon što se snimanje
dovrši.
Tajmirani program ostajte ako je postavljen dnevno ili tjedno.
VQT2J12
79
Vodič za otklanjanje kvarova
Video CD se ne prikazuje ispravno.
Reproduciranje
Prilikom spajanja na višesistemski televizor, odaberite “NTSC”
u “TV System” u izborniku Setup (Podešavanje). ( 67)
Reproduciranje ne započinje čak i kada se pritisne [►]
(PLAY).
Reprodukcija započinje ali se odmah zaustavlja.
Ispravno umetnite disk tako da je naljepnica okrenuta prema
gore. ( 18)
Disk je zaprljan. ( 18)
Vi ste pokušali na ovom uređaju reproducirati prazan disk ili
disk koji se ne može reproducirati. 14–15)
Pokušali ste reproducirati +RW koji treba biti finaliziran na
opremi korištenoj za snimanje.
Možda ćete moći kopirati naslov “Samo jedno snimanje”
snimljen na DVD-RAM korištenjem drugog Panasonic DVD rekordera na HDD ovog uređaja, ali reproduciranje nije moguće
zbog zaštite autorskih prava.
Prilikom snimanja na DVD-RAM koristeći način „EP ( 8 hours
)“ (8 sati), reproduciranje možda neće biti moguće na DVD
uređajima za reproduciranje koji su kompatibilni s DVD-RAM.
U tom slučaju, koristite način „EP“ (6 sati). ( 65)
Ne možete reproducirati diskove tijekom automatskog DV
snimanja.
Ukoliko se reproducira DivX VOD sadržaj, pogledajte internetsku stranicu gdje je kupljen. (DivX) ( 35)
Provjerite je li televizor uključen. Ako su prikazani izbornik ili
poruke, pratite zaslonske upute.
Audio i video na trenutak zastaju.
To se događa između poglavlja u listi izvođenja.
To se događa između poglavlja i s djelomično obrisanim
naslovima finaliziranih DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideo format), +R, +R DL i +RW koji su bili kopirani brzinskim
načinom.
To se događa prilikom promjena scena u Quick View (Brzi
prikaz).
[-R]DL] [+R]DL] Kod reproduciranja zapisa snimljenog na oba
sloja diska, uređaj automatski prebacuje između slojeva i reproducira naslov na isti način kao normalni program. Međutim,
video i audio mogu na trenutak nestati kada uređaj prebacuje
razine. ( 14)
DVD-Video se ne reproducira.
Provjerite je li disk za ispravan regionalni DVD-Video broj i da
nije neispravan. ( Naslovnica)
Alternativni zvučni zapis i titlovi ne mogu se odabrati.
Jezici nisu snimljeni na disku.
Na nekim diskovima nećete moći koristiti zaslonske izbornike
za promjenu zvučnog zapisa i titlova. Upotrijebite izbornike
diska kako biste izvršili promjene. ( 19)
Podnaslovi nisu snimljeni na disku.
60)
Kut se ne može promijeniti.
Kutovi se mogu promijeniti samo kod scena kod kojih su snimljeni različiti kutovi.
Zaboravili ste nominalni PIN.
Želite poništiti zadanu razinu ograničenja.
Razina ograničenja će se vratiti na tvorničke postavke. Kada
otvorite ladicu diska, pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD
pogona, zatim pritisnite i držite [ REC] i [►] (PLAY) istovremeno na uređaju na 5 ili više sekundi (“INIT” će se pojaviti na
zaslonu uređaja).
Ovo ne radi kada audio nije Dolby Digital.
Ovo ne radi prilikom snimanja u XP ili FR načinu.
Funkcija nastavka reproduciranja ne radi.
VQT2J12
80
Pohranjeni položaji su odgođene kada
– se pritisne [■] nekoliko puta.
– Otvorite ladicu za disk.
–
isključi uređaj.
– ako snimanje ili snimanje tajmerom nije izvršeno.
Ove funkcije ne rade uz dovršene diskove.
Preskakanje vremena ne radi kada su postavke uređaja “TV
System” drugačije od naslova snimljenog na disku. ( 67)
Reprodukcija ne započinje odmah.
To je uobičajeno kod DivX video sadržaja. (DivX)
Slika se zaustavlja.
Slika se može zaustaviti ako su DivX datoteke veće od 4 GB.
(DivX)
Početak reproduciranog naslova se ne vidi.
(Ako je spojeno s televizorom koji podržava VIERA Link
pomoću HDMI kabela) Kada se [►] (PLAY) pritisne na daljinskom upravljaču ovog uređaja, možda nećete vidjeti početak
reproduciranog naslova dok se slika ne prikaže na televizoru.
Pritisnite [ ] za povratak na početak naslova.
Uređivanje
Dostupni prostor na disku se ne povećava čak ni nakon
brisanja naslova.
Dostupni diskovni prostor se ne povećava nakon brisanja na
DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL. ( 22)
Dostupni prostor na DVD-RW (DVD-Video format) i +RW se
povećava samo kada se obriše posljednji snimljeni naslov.
Diskovni prostor se ne povećava pri brisanju bilo kojih drugih
naslova.
Ne može se uređivati.
Možda nećete moći uređivati na HDD-u ako nema dovoljno
prostora.
Obrišite nepotrebne naslove za stvaranje slobodnog prostora.
( 22, 43, 62)
Ne može se formatirati.
Pokušali set formatirati disk koji se ne može koristiti na ovom
uređaju. ( 14–15)
Ne mogu se stvoriti poglavlja.
Ne mogu se označiti početna i završna točka tijekom
rada „Partial Delete“ (djelomično brisanje).
Uređaj upisuje informacije o podjeli poglavlja na disk kada ga
isključite ili izvadite disk. Informacije se ne upisuju ako je došlo
do prekida napajanja prije toga.
Ove radnje nisu moguće s fotografijama.
Nema titlova.
Funkcija Quick View (Brzi prikaz) ne radi.
Preskakanje vremena, Ručno preskakanje, itd. ne radi.
Disk je zaprljan. Prvo obrišite vlažnom, a zatim suhom krpom.
( 18)
Postavili ste razinu ograničenja reprodukcije DVD-Video
sadržaja. Promijenite ovu postavku. ( 65)
Uklj./Isklj. titlove i odaberite "Text" (Tekst) ili broj titla. (
Prilikom spajanja s PAL televizorom, donji dio slike se ne može
ispravno prikazivati tijekom pretraživanja.
Ne možete postaviti točke ako su preblizu jedna drugoj. Ne
možete postaviti završnu točku prije početne točke.
Poglavlja se ne mogu izbrisati.
Ako je poglavlje prekratko za brisanje, koristite “Combine
Chapters” (Kombiniraj poglavlja) za produživanje poglavlja.
( 43)
Ne može se stvoriti Lista izvođenja (Video).
Ne možete odjednom odabrati sva poglavlja u naslovu ako
naslov također uključuje fotografije. Odaberite ih pojedinačno.
Glazba
GUIDE Plus+
Zapisi se nisu mogli kopirati na HDD.
Sustav GUIDE Plus+ ne prima podatke.
Zapisi zaštićeni autorskim pravima, poput ograničenja SCMS,
se neće kopirati.
Ne može se jamčiti rad i kvaliteta CD-a koji ne odgovaraju CDDA specifikacijama (kontrola kopiranja CD-a i dr.).
Bonus zapisi se možda neće kopirati.
ID3 oznaka datoteke MP3 ili WMA oznaka datoteke
WMA nije potpuno prikazana.
Ovim uređajem su prikazani samo naziv zapisa (
).
ime izvođača (
Provjerite je li sat podešen. (
)i
68)
Ako je kvaliteta signala loša (popratne slike ili loš prijem), sustav GUIDE Plus+ možda neće primati podatke.
“No Data” (Nema podataka) se prikazuje za neke ili sve
postaje.
Fotografije
Zaslon DIRECT NAVIGATOR se ne može prikazati.
Ovaj zaslon se ne može prikazivati tijekom snimanja ili kopiranja dok je uređaj u stanju mirovanja za povezano snimanje
tajmerom s vanjskom opremom.
Kartica se ne može uređivati ili formatirati. (
Te postaje možda se nisu mogle automatski prepoznati.
Za te postaje, odaberite “On” (uklj) u pod-izborniku pod “Editor”
(Uređivač) i pripišite ručno ispravnu postaju. ( 12)
Neke postaje nisu podržane sustavom GUIDE Plus+.
Informacije GUIDE Plus+ nisu ispravno prikazane.
)
Otpustite zaštitnu postavku kartice. (Kod nekih kartica, poruka
“Write Protection Off” (isklj. zaštita od upisivanja) se nekad
pojavi na zaslonu čak i ako je zaštita postavljena.) ( 61)
Sadržaji na kartici ne mogu se očitati. (
Provjerite je li podešavanje sustava GUIDE Plus+ do kraja
dovršeno. Podatci sustava GUIDE Plus+ se nadograđuju
nekoliko puta dnevno. Kada se uređaj najprije uključi, sustav
GUIDE Plus+ nije spreman za primanje podataka. Za potpuno
preuzimanje podataka će biti potrebno otprilike 2 sata. Ovisno
o tome kada podesite ovaj uređaj, može potrajati otprilike
jedan dan prije nego li bude moguće prikazati popis televizijskih programa. ( 11–13)
)
Izvadite karticu iz utora i ponovno je umetnite. Ako to ne riješi
problem, isključite i ponovno uključite uređaj.
SD memorijskim karticama koje podliježu specifikacijama SD
kartica za formate FAT12 i FAT16 , kao i SDHC memorijske
kartice u FAT32 formatu. ( 16, 17)
Kartica sadrži strukturu direktorija i/ili ekstenzija datoteka koje
nisu kompatibilne sa ovim uređajem. ( 16)
Možete koristiti SD memorijske kartice s kapacitetom od 8 MB
do 2 GB i SDHC memorijske kartice s kapacitetom od 4 GB do
32 GB.
Ovaj uređaj ne može reproducirati snimke AVCHD ili MPEG4
formata na SD kartici.
Kopiranje, brisanje ili postavljanje zaštite traje dulje
vrijeme.
Kada ima puno direktorija i datoteka, može potrajati do nekoliko sati.
Prilikom ponavljanja kopiranja ili brisanja, može dugo trajati.
). ( 62)
Formatirajte disk ili karticu (
Referentna postaja nije ispravno pripisana u „Editor“(Uređivač).
Odaberite ispravnu referentnu postaju. ( 12)
Došlo je do promjene programa. Provjerite trenutni program,
npr. na mrežnoj stranici za pružatelja sustava GUIDE Plus+ ili
pružatelja usluga postaje.
Prijenos podataka GUIDE Plus+ je prekinut.
Sustav GUIDE Plus+ prikazuje podatke primljene prije prekida.
Programske informacije su možda nepotpune.
Podatci GUIDE Plus+ nisu nadograđeni.
Uređaj mora biti u stanju mirovanja za nadogradnju podataka.
Ako je uređaj u načinu EXT LINK (EXT-L zasvijetli na zaslonu),
nadogradnja podataka možda neće raditi.
Osigurajte ponovno ispravno postavljanje vremena.
Provjerite je li “Off” (isklj) postavljeno u “Night Download”
(Noćno preuzimanje) i promijenite postavku u GUIDE Plus+.
( 13)
“No Data”(Nema podataka) je prikazano u sustavu
GUIDE Plus+.
Ručno programirajte snimanje tajmerom ili putem SHOWVIEW.
( 28)
Fotografije (JPEG) se ne reproduciraju normalno.
Fotografije koje su uređivane na računalu, kao što je progresivni JPEG i sl., neće se moći reproducirati. ( 17)
USB
Sadržaji USB uređaja ne se mogu učitati.
Izvadite USB uređaj iz USB porta i ponovo ga umetnite. Ako to
ne riješi problem, isključite i ponovno uključite uređaj.
Provjerite da je USB uređaj ispravno umetnut. (
18)
Format USB uređaja ili njegovi sadržaji nisu kompatibilni sa
uređajem. (Sadržaji USB uređaja mogu biti oštećeni.)
( 16, 17)
USB uređaj sadrži strukturu direktorija i/ili ekstenzija datoteka
koje nisu kompatibilne sa ovim uređajem. ( 17)
Isključite i onda ponovo uključite uređaj.
USB memorije spojene upotrebom USB produžnog kabela ili
USB hub neće biti prepoznate sa ovim uređajem.
Neki USB uređaji se ne mogu koristiti na ovom uređaju. (
16)
Ako ste USB uređaj umetnuli tijekom reprodukcije, ovaj ga
uređaj možda neće moći prepoznati.
VQT2J12
81
Vodič za otklanjanje kvarova
VIERA Link
Funkcija VIERA Link ne radi.
Provjerite spoj HDMI kabela. Provjerite je li “HDMI” prikazano
na prednjem zaslonu kada je napajanje uređaja uključeno.
Provjerite je li "VIERA Link" postavljeno na "On" (uklj.). (
67)
Provjerite postavke “HDAVI Control” na spojenom uređaju.
Neke postavke možda neće raditi ovisno o inačici „HDAVI
Control“ na spojenoj opremi. Ovaj uređaj podržava funkciju
"HDAVI Control 5".
Ako je promijenjena veza za opremu spojenu pomoću HDMI,
ili ako je došlo do prekida napajanja ili je utikač isključen iz
utičnice, “HDAVI Control” možda neće raditi.
U tom slučaju, izvršite sljedeće radnje.
1 Kada je HDMI kabel spojen sa svom opremom uključite
napajanje, ponovno uključite TV (VIERA).
2 Izmijenite postavku TV (VIERA) za funkciju “HDAVI Control”
na isklj., i zatim ponovno na uklj. (Za više informacija, pogledajte uputstva za VIERA.)
3 Prebacite ulaz VIERA na vezu HDMI s ovim uređajem, i
nakon što se prikaže zaslon ovog uređaja, provjerite radi li
“HDAVI Control”.
Prekinut je rad na ovom uređaju (reproduciranje
glazbe, itd.).
Rad može biti prekinut kada pritisnete tipke na daljinskom
upravljaču televizora koje ne rade za funkcije VIERA link.
Resetiranje uređaja
Za povratak svih postavki osim nekih na tvorničke
postavke.
Odaberite "Yes" (da) u "Shipping Condition" (Uvjeti dostave) u izborniku Setup. Sve postavke osim nominalne razine, nominalnog PIN-a, jezičnih postavki, postavki Prikaza u nizu i postavki
sata, itd. se vraćaju na tvorničke postavke. Programi snimani
tajmerom se također poništavaju. ( 69)
Odaberite "Yes" (da) u "Default Settings" (Standardne postavke)
u izborniku Setup. Sve postavke osim postavki ugađanja, sata,
zemlje, jezika, jezika diska, nominalne razine, nominalnog
PIN-a, koda daljinskog upravljača, itd. se vraćaju na tvorničke
postavke. Programi snimani tajmerom se također poništavaju.
( 69)
Pritisnite i držite [˅ CH] i [CH ˄] na uređaju dok se ne pojavi
postavka zemlje. Sve postavke osim nominalne razine, nominalnog PIN-a, koda daljinskog upravljača i postavki sata, itd. se
vraćaki na tvorničke postavke. Programi snimani tajmerom se
također poništavaju.
Resetiranje postavki nominalnih vrijednosti
Kada otvorite ladicu diska, pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD pogona, zatim pritisnite i držite [ REC] i [►] (PLAY)
istovremeno na uređaju na 5 ili više sekundi.
Za ponovnu uspostavu uređaja ako se zamrzne uslijed
aktiviranja jednog od sigurnosnih uređaja.
Pritisnite i zadržite [ ] na glavnom uređaju na 3 sekunde.
(Postavke ostaju nepromijenjene.)
VQT2J12
82
Tehnički podaci
Sustav snimanja
DVD-RAM: Format za snimanje DVD Video
DVD-R : DVD-Video format
DVD-R DL (dvostruki sloj) : DVD-Video format
DVD-RW: DVD-Video format
+R
+R DL (dvostruki sloj)
+RW
Diskovi koji se mogu snimati
DVD-RAM:
2X SPEED (Ver. 2.0),
2-3X SPEED (Ver. 2.1), 2-5X SPEED (Ver. 2.2)
DVD-R : 1X SPEED (Ver. 2.0), 1-4X SPEED (Ver. 2.0),
1-8X SPEED (Ver. 2.0), 1-16X SPEED (Ver. 2.1)
DVD-R DL (dvostruki sloj) :
2-4X SPEED (Ver. 3.0), 2-8X SPEED (Ver. 3.0) DVD-RW: 1X
SPEED (Ver. 1.1), 1-2X SPEED (Ver. 1.1),
2-4X SPEED (Ver. 1.2), 2-6X SPEED (Ver. 1.2)
+R: 2.4X SPEED (Ver. 1,0), 2,4-4X SPEED (Ver. 1.1),
2,4-8X SPEED (Ver. 1,2), 2,4-16X SPEED (Ver. 1.3)
+R DL: 2.4X SPEED (Ver. 1,0), 2,4-8X SPEED (Ver. 1.1)
+RW: 2.4X SPEED (Ver. 1,1), 2,4-4X SPEED (Ver. 1.2)
Vrijeme snimanja Maksimalno 8 sati (korištenje diska od 4.7 GB)
XP: Otprilike 1 sat, SP: Otprilike 2 sata
LP: Otprilike 4 sata, EP: Približno 6 sati i 8 minuta
Maksimalno otprilike 441 sat s 250 GB HDD (EP 8 sati način)
XP: Otprilike 55 sati, SP: Otprilike 110 sati
LP: Otprilike 221 sat, EP: Približno 331 sat i 441 minuta
Maksimalno otprilike 279 sati s 160 GB HDD (EP 8 sati način)
XP: Otprilike 35 sati, SP: Otprilike 70 sati
LP: Otprilike 140 sati, EP: Približno 209 sati/ 279 minuta
Diskovi koji se mogu reproducirati
DVD-RAM: Format za snimanje DVD Video, JPEG
DVD-R : DVD-Video format, MP3*1, WMA*1*3, JPEG*1, DivX*1
DVD-R DL (dvostruki sloj) : DVD-Video format, MP3*1, WMA*1*3,
JPEG*1, DivX*1
DVD-RW: DVD-Video format, DVD Video format za snimanje
+R, +R DL (dvostruki sloj), +RW DVD-Video, CD-Audio (CD-DA),
Video CD, SVCD*2
CD-R/CD-RW: CD-DA*1, Video CD*1, SVCD*1*2, MP3*1, WMA*1*3,
JPEG*1, DivX*1
Unutarnji kapacitet HDD-a
250 GB
160 GB
Optički pick-up:
Sustav s 1 lećom, 2 integracijska uređaja
(662 nm valna duljina za DVD-e, 780 nm valna duljina za CD-e)
Tehnički podaci lasera
Laserski proizvod klase 1 (Pickup)
Valna duljina:
CD 780 nm valne duljine
DVD 662 nm valne duljine
Snaga lasera:
Nije emitirana opasna radijacija sa sigurnosnom zaštitom.
Audio
Sustav snimanja:
Dolby Digital 2-kan., Linearni PCM (način XP)
AV1/AV2 (21 pinski), AV3 (pinski utikač)
Audio ulaz: AV1/AV2 (21 pinski)
Ulazna razina: Standard: 0.5 Vrms, puni opseg: 2.0 Vrms pri 1 kHz
Ulazni otpor: Više od 10 kΩ
Audio izlaz: AV1/AV2 (21 pinski)
Razina izlaza: Standard: 0.5 Vrms, puni opseg: 2.0 Vrms pri 1 kHz
Izlazni otpor: Manje od 1 kΩ
Digitalni audio izlaz:
Optički terminal (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
HDMI Output 19 pinski tip A: 1 pc
HDMITM (V.1.3a s Deep Colour)
• Ovaj uređaj podržava funkciju "HDAVI Control 5".
Televizijski sustav
Sustav ugađanja
PAL-B,G,H
(CCIR)
Pokrivenost kanalima
VHF:
UHF:
CATV:
E2–E12, A–H2 (Italy)
21–69
S01–S05 (S1–S3),
S1–S20 (M1–U10), S21–S41
RF konverterski izlaz: Nije dostupno
)
SD kartica (
Utor: Utor SD memorijske kartice: 1 pc
Kompatibilni mediji:
SD memorijska kartica*6, SDHC memorijska kartica*6,
Multimedijska kartica (MultiMediaCard)
Format: FAT12, FAT16*7
(U slučaju SD memorijske kartice/ MultiMediaCard)
FAT32*7 (U slučaju SDHC memorijske kartice)
Fotografija (JPEG)
Format:
JPEG podliježe DCF-u („Pravilu dizajniranja za sustav Datoteka
kamere“),
Kompatibilni pikseli: Između 34 a 34 i 6400 a 6400
poduzorkovanje je 4:2:2 ili 4:2:0
Video (SD Video)*5
Kodek: MPEG 2 (SD-Video Entertainment Video Profile) format
datoteke: Podložno formatu SD-Video
DV ulaz IEEE 1394 Standard, 4 pinski : 1 pc USB utor Tip A : 1 pc
USB standard: USB 2.0 visokobrzinski format: FAT16, FAT32
Video (SD Video)*4
Kodek: MPEG 2 (SD-Video Entertainment Video Profile) format
datoteke: Podložno formatu SD-Video
Ostali
Regionalni kod: #2 Radna temperatura: 5°C do 40°C Raspon
radne vlažnosti: 10 % do 80 % relativne vlage (bez kondenzacije)
Napajanje:
Otprilike 30 W
AC 220 do 240 V, 50 Hz Potrošnja energije:
Otprilike 29 W
Dimenzije (Š x V x D): 430 mmX59 mmX286 mm
Težina: Približno 3,5 kg
Potrošnja energije u pripravnom stanju:
Približno 0.3 W (“Power Save in Standby” je aktivirano i “RF OUT
(zračni signal)” je postavljeno na “Off” (isklj).)
Približno 9 W (“Power Save in Standby” nije aktivirano.)
Tehnički podaci su podložni promjeni bez najave.
*1 Finaliziranje je potrebno za kompatibilnu reprodukciju.
*2 U skladu s IEC62107
Ovaj uređaj nije kompatibilan s “Chaoji Video CD” dostupnom
na tržištu uključujući CVD, DVCD i SVCD koji ne podliježu
IEC62107.
*3 Samo [EH63]
*4 Pretvaranje i prijenos Video snimanja je moguće s Panasonic
digitalne video-kamere s HDD-om itd, na HDD ili DVD-RAM disk.
Nakon pretvaranja i prijenosa Video snimanja na HDD ili DVDRAM disk, reproduciranje je moguće.
*5 Pretvaranje i prijenos Video snimanja je moguć s kartice na HDD
ili DVD-RAM disk.
Nakon pretvaranja i prijenosa Video snimanja na HDD ili DVDRAM disk, reproduciranje je moguće.
*6 Uključuje miniSD ili miniSDHC kartice. (MiniSD ili miniSDHC
adaptor se treba umetnuti.)
Uključuje kartice microSD ili microSDHC. (MicroSD ili microSDHC
adaptor se treba umetnuti.)
*7 Dugački naziv datoteke nije podržan.
•Upotrebljivi kapacitet će biti manji. (SD kartica)
Video
Video sustav:
SECAM (samo ulaz)/PAL signal boje, 625 linija, 50 polja
NTSC signal boje, 525 linija, 60 polja
Sustav snimanja: MPEG2 (Hybrid VBR)
Video ulaz (SECAM/PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 pinski), AV3 (pinski utikač) 1 Vp-p 75 Ω, krajnje
opterećenje
AV1/AV2 (21 pinski), 1 Vp-p 75 Ω, krajnje opterećenje
S-Video ulaz (SECAM/PAL/NTSC):
AV2 (21 pinski), 1 Vp-p 75 Ω, krajnje opterećenje
RGB ulaz (PAL): AV2 (21 pinski), 0,7 Vp-p (PAL) 75 Ω, krajnje
opterećenje
Video izlaz (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 pinski), 1 Vp-p 75 Ω, krajnje opterećenje
S-Video izlaz (PAL/NTSC):
AV1 (21 pinski), 1 Vp-p 75 Ω, krajnje opterećenje
RGB izlaz (PAL/NTSC):
AV1 (21 pinski), 0,7 Vp-p (PAL) 75 Ω, krajnje opterećenje
VQT2J12
83
Rječnik termina
Bitstream (Brzina prijenosa)
To je digitalni oblik višekanalnog podatka zvuka (npr., 5,1 kanalni)
prije nego je dekodiran u njegove različite kanale.
CPPM (Zaštita sadržaja za prethodno snimljene medije)
CPRM je tehnologija korištena za zaštitu emitiranja koja se mogu
snimit samo jednom. Takva emitiranja se mogu snimati samo rekorderima i diskovima kompatibilnim s CPRM-om.
Dekoder
Dekoder pretvara kodirane audio signale na DVD-ima u normalne.
Taj se postupak naziva dekodiranje.
Deep Colour (Duboka boja)
Ovaj uređaj opremljen je HDMITM (V.1,3a s Deep Colour (Duboka
boja)) tehnologijom koja može reproducirati veće stupnjevanje boja
(4096 koraka) kada je povezan na kompatibilni televizor. Možete
uživati u iznimno bogatim, prirodnim bojama, s glatkom, detaljnom
gradacijom i minimalnim spajanjem boja. [Ako je uređaj povezan na
TV prijemnik koji ne podržava Deep Colour, reproducirati će se niže
gradacije boja (256 koraka), bez Deep Colour. Uređaj će automatski podesiti odgovarajuću reprodukciju da odgovara spojenom TV
prijemniku.
DivX
DivX predstavlja popularnu tehnologiju koju je osmislio DivX, Inc.
DivX medijske datoteke sadrže visoko komprimiran video sadržaj
visoke vizualne kvalitete, a relativno male veličine.
Dolby Digital
To je metoda kodiranja digitalnih signala razvijenih od strane Dolby
Laboratories. Osim stereo (2 kanalnog) zvuka, ti signali također
mogu biti višekanalni zvuk. Velika količina audio-podataka se može
snimiti na jedan disk ovom metodom.
Prilikom snimanja na ovaj uređaj, Dolby Digital (2-kanalni) je postavljeni audio.
Down-mixing (Remiksiranje)
To je proces remiksiranja višekanalnog audio-zapisa pronađenog na
nekim diskovima u manje kanala. Koristan je kada slušate 5.4-kanalni zvuk snimljen na DVD-ima preko televizijskih zvučnika. Neki
diskovi zabranjuju remiksiranje i ovaj uređaj tada može producirati
dva prednja kanala.
Pogon
U slučaju ovog uređaja, to se odnosi na tvrdi disk (HDD), disk (DVD)
). Ti uređaji izvode očitavanje i upisivanje
i SD karticu (SD) (
podataka.
DTS (Digitalni kino-sustav)
Ovaj surround sistem se koristi u mnogim kinima. Postiže se dobro
odvajanje kanala, pa se mogu proizvesti realistični zvučni efekti.
Dinamički raspon
Dinamički raspon je razlika između najniže razine zvuka koji se može
čuti iznad buke opreme i najviše razina zvuka prije nego se pojavi
distorzija.
Kompresija dinamičkog raspona znači smanjenje razmaka između
najglasnijih i najtiših zvukova. To znači da možete slušati pri smanjenoj glasnoći, ali da još uvijek jasno čujete dijalog.
Film i video
DVD-Video su snimljeni upotrebom ili filma ili videa. Ovaj uređaj
može prepoznati koja je vrsta sadržaja bila korištena, nakon čega
koristi najprikladniju metodu progresivnog izlaza.
Film: Snimljen brzinom od 25 kadrova u sekundi (PAL diskovi) ili
24 kadra u sekundi (NTSC diskovi). (Također i NTSC diskovi
snimljeni sa 30 kadrova po sekundi.) Ova je opcija općenito
prikladna za kino filmove.
Video: Snimljeno pri 25 kadrova/50 polja u sekundi. (PAL diskovi)
ili 30 kadrova/60 polja u sekundi (NTSC diskovi). Ova je
opcija općenito prikladna za televizijske dramske programe
ili animacije.
VQT2J12
84
Finaliziranje
Postupak koji čini reproduciranje snimljenih CD-R, CD-RW, DVDR, itd. mogućim na opremi koja može reproducirati takve medije.
Možete finalizirati DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format),
+R, +R DL na ovom uređaju.
Nakon finalizacije, diskovi postaju samo za reproduciranje i više ne
možete snimati ili uređivati. Međutim, finalizirani DVD-RW se može
formatirati za ponovno snimanje.
Folder (direktorij)
) gdje su
To je mjesto na disku, USB uređaju ili SD kartici (
zajedno spremljene grupe podataka. U slučaju ovog uređaja, odnosi
se na mjesto gdje se pohranjuju fotografije (JPEG) i MPEG2.
Formatiranje
Formatiranje je postupak omogućavanja medija poput DVD-RAM-a
za snimanje na opremi za snimanje.
Možete formatirati DVD-RAM, DVD-RW (samo kao format DVD) i HDD ili nekorišteni +R i +R DL na
Video ), +RW, SD kartice (
ovom uređaju.
Formatiranje trajno briše sve sadržaje.
Kadrovi i polja
Kadrovi se upućuju na jednostruke slike koje čine videozapis koji
vidite na televizoru. Svaki kadar se sastoji od dva polja.
•Kadar još uvijek prikazuje dva polja, stoga se tamo može pojaviti
zamagljenje, ali je kvaliteta slike uglavnom bolja.
•Zaustavljeno polje prikazuje manje informacija o slici, stoga ona
može biti grublja, ali nema zamućenja.
Pogon tvrdog diska (HDD)
To je uređaj za masovno pohranjivanje podataka korišten na
računalima, itd. Disk s površinom tretiranom magnetskom tekućinom
premazom i magnetska glava je postavljena u blizini da olakša
očitavanje i upisivanje velike količine podataka velikom brzinom.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface – Multimedijsko
sučelje visoke razlučivosti)
Za razliku od klasičnih vrsta spajanja, HDMI putem jednog kabela
prenosi nekomprimirane digitalne video i audio signale. Ovaj uređaj
podržava izlaz videozapisa visoke razlučivosti [720p (750p), 1080i
(1125i),1080p (1125p)] iz HDMI AV OUT priključaka. Za uživanje
u videozapisu visoke razlučivosti potreban je televizor visoke
razlučivosti.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) (Združena grupa
fotografskih stručnjaka)
Ovaj je sistem korišten za kompresiju/dekodiranje boja mirnih
fotografija.
Ako odaberete JPEG kao sistem pohrane na digitalnim kamerama,
itd., podaci će biti kompresirani na 1/10–1/100 njihove originalne
veličine. Prednost JPEG formata je manje smanjenje kvalitete slike,
uzimajući u obzir stupanj kompresije.
LPCM (Linear PCM) (Linearni PCM)
To su nekomprimirani digitalni signali, slični onima na CD-ima.
MPEG2 (Moving Picture Experts Group) (Grupa eksperata video)
Standard za efikasno kompresiranje i proširivanje boje videozapisa. MPEG2 je standard kompresije korišten za DVD-e i satelitsko
digitalno emitiranje. Ovaj uređaj snima programe koristeći MPEG2.
MP3 (MPEG Audio Layer 3) (MPEG audi razina 3)
Metoda audio kompresije koja komprimira audio-zapis na približno
jednu desetinu njegove veličine bez ikakvog značajnog gubitka
kvalitete audio-zapisa.
Pan&Scan/Letterbox
Općenito, DVD-Video su proizvedeni sa namjerom da se mogu pregledati
na televizoru sa širokim ekranom (omjer širine i visine16:9), zato slike
se često redovito ne odgovaraju (omjer širine i visine4:3) televizoru. Dva
stila slike, "Pan & Scan"” i "Letterbox", rješavaju taj problem.
Pan & Scan: Rubovi su izrezani tako da slika
popuni zaslon.
Letterbox: S gornje i donje strane se pojavljuju
crne trake, tako da slika izgleda kao
da je u formatu 16:9.
Kontrola reprodukcije (PBC)
Ako Video CD ima kontrolu reprodukcije, možete odabrati scene i informacije putem izbornika.
(Ovaj uređaj je kompatibilan s inačicama 2.0 i 1.1.)
Zaštita
Možete spriječiti slučajno brisanje postavljanjem zaštite od upisivanja ili
brisanja.
RGB
Ovo se odnosi na tri primarne boje svjetla,crvenu (R), zelenu(G), i plavu
(B) i na metodu produkcije videa koji ih koristi. Dijeljenjem video-signala u
tri boje za prijenos, buja se smanjuje za još veću kvalitetu slike.
Frekvencija uzorkovanja
Uzorkovanje je proces pretvorbe uzoraka zvučnih valova (analognih
signala) uzetih u određenom razdoblju u znamenke (digitalno kodiranje).
Frekvencija uzorkovanja je broj uzoraka uzetih u sekundi. Tako veći
brojevi znače vjerniju reprodukciju izvornog zvuka.
Thumbnail (sličica)
To se odnosi na minijaturne reprezentacije slike korištene za prikaz više
slika u obliku popisa.
)
WMA (
WMA je format kompresije razvijen od strane tvrtke Microsoft Corporation.
Ovim formatom kvaliteta zvuka datoteka manje veličine od formata MP3
jednaka je kvaliteti zvuka formata MP3.
1080i
U jednoj slici visoke definicije, 1080 (1125) izmjenično skeniranje linija
prolazi svakih 1/ 50 sekunde za kreiranje slike sa preplitanjem. Iz razloga
što 1080i (1125i) više nego podvostručava trenutno emitiranje TV signala
od 480i (525i), detalj je mnogo jasniji i kreira se realističnija i bogatija
slika.
1080p
U jednoj slici visoke definicije, 1080 (1125) skeniranje linija prolazi u isto
vrijeme svakih 1/ 50 sekunde za kreiranje progresivne slike. Budući da
progresivni videozapis ne izmjenjuje linije skeniranja kao što to radi isprepleteni video, zaslon minimalno treperi.
720p
U jednoj slici visoke definicije, 720 (750) skeniranje linija prolazi u isto
vrijeme svakih 1/ 50 sekunde za kreiranje progresivne slike. Budući da
progresivni videozapis ne izmjenjuje linije skeniranja kao što to radi isprepleteni video, zaslon minimalno treperi.
VQT2J12
85
Mjere opreza
Smještaj
Postavite uređaj na ravnu površinu, dalje od izravnog sunca,
visokih temperatura, visoke vlage i prekomjernih vibracija. Takvi
uvjeti mogu oštetiti kućište i druge komponente i tako skratiti radni
vijek uređaja.
Nemojte stavljati teške predmete na uređaj.
Napon
Nemojte koristiti izvore napajanja visokog napona. To može izazvati preopterećenje uređaja i požar.
Nemojte koristiti DC (istosmjerna struja) izvore napajanja. Pažljivo
provjerite izvor napajanja kad uređaj koristite na brodu ili drugome
mjestu s istosmjernom strujom.
Zaštita mrežnog kabela
Provjerite je li mrežni kabel spojen pravilno te da nije oštećen.
Loš spoj i oštećenje kabela može prouzročiti požar ili električni
udar. Mrežni kabel nemojte vući, savijati ili na njega stavljati teške
predmete.
Prilikom odspajanja čvrsto držite utikač. Povučete li sâm kabel,
može doći do električnog udara.
Nemojte dirati mrežni kabel mokrim rukama. To može izazvati
električni udar.
Strana tijela
Pazite da u uređaj ne dospiju metalni predmeti. To može izazvati
električni udar ili kvar.
Pazite da u uređaj ne dospije tekućina. To može izazvati električni
udar ili kvar. U takvim slučajevima odmah izvucite kabel iz utičnice i
obratite se prodavatelju.
Vanjske i unutarnje dijelove uređaja nemojte prskati insekticidima.
Oni sadrže zapaljive plinove koji mogu izazvati požar.
Servis
Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako je zvuk isprekidan,
pokazivači ne svijetle, pojavi se dim ili se pojavi problem koji nije
opisan u ovim uputama, odspojite mrežni kabel i obratite se prodavatelju ili ovlaštenom servisu. Ako uređaj popravljaju ili rastavljaju
nestručne osobe, može doći do električkog udara ili oštećenja
uređaja.
Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme, iskopčajte ga iz napajanja.
Tako ćete produžiti njegov vijek trajanja.
Obavijest za korisnike o prikupljanju i zbrinjavanju dotrajalih uređaja i baterija
Ove oznake na proizvodu, ambalaži i/ili pratećim dokumentima označavaju da se korišteni električni i elektronički uređaji ne
smiju zbrinjavati zajedno s otpadom iz domaćinstava.
Radi pravilne obrade, sanacije i recikliranja dotrajalih proizvoda i baterija, molimo da ih odnesete u odgovarajuća odlagališta, u
skladu s lokalnim zakonodavstvom i Direktivama 2002/96/EZ i 2006/66/EZ.
Pravilnim zbrinjavanjem navedenih proizvoda i baterija čuvate vrijedne resurse i sprječavate negativne učinke po ljudsko
zdravlje koji mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja otpadom.
Za detaljne informacije o prikupljanju i recikliranju dotrajalih proizvoda i baterija molimo da se obratite vašem lokalnom poglavarstvu, službi za zbrinjavanje otpada ili prodavatelju kod kojeg ste kupili proizvode.
Nepravilno zbrinjavanje ovog otpada može imati za posljedicu prekršajnu odgovornost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.
Za poslovne korisnike u EU
Ukoliko želite zbrinuti električnu i elektroničku opremu, molimo da za detaljne obavijesti kontaktirate vašeg prodavača ili
dobavljača.
[Podaci o odlaganju u drugim zemljama izvan Europske unije]
Ovi simboli su važeći samo u Europskoj Uniji. Ukoliko želite zbrinuti te uređaje, molimo kontaktirajte lokalna nadležna tijela ili
dobavljača i raspitajte se o pravilnoj metodi odlaganja.
Cd
VQT2J12
86
Napomene o simbolima na bateriji (donja dva primjera simbola):
Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom slučaju, podliježe zahtjevu postavljenom
Direktivom za dotičnu kemikaliju.
Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
Dolby i dvostruki D simbol zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
Proizvedeno pod licencijom, pod U.S Patent brojevima:
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 te
ostalim patentima izdanima ili u tijeku u SAD-u i u drugim
državama. DTS i DTS simbol registrirani su zaštitni znakovi , &
DTS 2.0+ Digital Out i logotipi DTS zaštitni su znaci tvrtke DTS,
Inc. Proizvod uključuje i softver.
© DTS, Inc. Sva prava zadržana.
Ovaj uređaj sadrži tehnologiju zaštite autorskih prava koja
je zaštićena U.S. patentima i ostalim pravima intelektualnog
vlasništva. Korištenje ove tehnologije za zaštitu autorskog prava
mora odobriti tvrtka Macrovision. Namijenjena je kućnoj primjeni
i ostalom ograničenom korištenju, osim ako drukčije nije odredila
tvrtka Macrovision. Zabranjen je obrnuti inženjering ili rastavljanje.
SDXC Logo zaštitni je znak SD 3C, LLC.
HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface
zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC u SAD-u i drugim državama..
HDAVI Control™ je zaštitni znak tvrtke Panasonic Corporation.
Snimanje i reproduciranje sadržaja na ovom ili bilo kojem
drugom uređaju može zahtijevati dozvolu vlasnika autorskih
prava ili drugih sličnih prava na sadržaj. Panasonic nema
ovlasti ne jamči dozvolu i izričito se odriče bilo kakvog prava,
mogućnosti ili namjere da pridobije takvu dozvolu u vaše ime.
Vaša je odgovornost da osigurate da vaše korištenje ovog ili
drugog uređaja podliježe primjenjivim zakonima o autorskom
pravu u vašoj zemlji. Provjerite zakonitosti za više informacija o
bitnim povezanim zakonima i regulacijama ili se obratite vlasniku
prava na sadržaj koji želite snimati ili reproducirati.
Gracenote® Corporate opis
Tehnologija prepoznavanja glazbe i video-zapisa i povezanih podataka
omogućena je od Gracenote®. Gracenote je industrijski standard u
tehnologiji prepoznavanja glazbe i dostavljanju sličnog sadržaja. Za
više informacija, posjetite www.gracenote.com.
Gracenote® posjedničke legende
CD, DVD, Blu-ray Disc, i podatci povezani s glazbom i videom od
Gracenote, Inc., autorsko pravo © 2000 za predstavljanje Gracenote.
Gracenote Software, autorsko pravo © 2000 za predstavljanje
Gracenote. Jedan ili više patenata u vlasništvu Gracenote se odnose
na ovaj proizvod i uslugu. Pogledajte Gracenote mrežnu stranicu za
neiscrpni popis primjenjivih Gracenote patenata. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, Gracenote logo i logotip, i logo "Powered by
Gracenote" su ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Gracenote u Sjedinjenim državama i/ ili drugim zemljama.
Gracenote® govor o licenci s krajnjim korisnikom
Ova aplikacija ili uređaj sadrži programske aplikacije tvrtke Gracenote,
Inc. u
Emeryvilleu, Kalifornija (“Gracenote”). Programske aplikacije tvrtke
Gracenote (“Gracenote Software”) omogućavaju ovoj aplikaciji
izvršavanje identifikacije diska i/ ili datoteka i pribavljanje informacija
povezanih s glazbom, uključujući nazive, izvođače, zapis, i informacije
o naslovu (“Gracenote Data”) s mrežnim servera ili ugrađenih baza
podataka (zajednički, “Gracenote Servers”) obavljanje drugih funkcija.
Možete koristiti Gracenote
podatke samo u smislu namjenskih funkcija za krajnjeg korisnika na
ovoj aplikaciji ili uređaju.
Slažete se da ćete koristiti Gracenote podatke, programe i usluge
samo u osobne nekomercijalne svrhe. Slažete se da nećete pripisivati, kopirati, premjestiti ili prenositi Gracenote programe ili bilo
koje podatke trećoj strani. SLAŽETE SE DA NEĆETE ISKORIŠTAVATI
GRACENOTE PODATKE, PROGRAME ILI SERVERE, OSIM AKO TO
NIJE OVDJE IZRIČITO DOZVOLJENO.
Slažete se da će se vaša neisključiva licenca za korištenje Gracenote
podataka, programa i servera dokinuti ako prekršite ova ograničenja.
Ako se vaša licenca dokine, slažete se da ćete obustaviti bilo kakvo
korištenje Gracenote podataka, programa i servera. Gracenote
zadržava sva prava na Gracenote podatke, programe i servere,
uključujući autorska prava. Gracenote ni u kojim uvjetima nije odgovoran za bilo kakvo plaćanje za informacije koje pružite. Slažete se da
Gracenote, Inc. može provesti svoja prava određena ovim Ugovorom
izravno protiv vas u svoje ime.
GUIDE Plus+, SHOWVIEW su (1) registrirani zaštitni znaci ili
zaštitni znaci, (2) proizvedeni pod licencom od i (3) podložni raznim patentima i patentima aplikacija u vlasništvu, ili pod licencom
tvrtke Gemstar-TV Guide International, Inc. i/ili udruženih tvrtki.
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. I/
ILI UDRUŽENE TVRTKE NISU NI NA KOJI NAČIN
ODGOVORNI ZA TOČNOST INFORMACIJA O
RASPOREDU PROGRAMA PRUŽENIH SUSTAVOM
GUIDE PLUS+. GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. I/ILI PRIDRUŽENE TVRKE NEĆE NI U KOJEM
SLUČAJU BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE VRIJEDNOSTI KOJE PREDSTAVLJAJU GUBITAK PPROFITA,
POSLOVANJA, ILI NEIZRAVNO, POSEBNO ILI
POSLJEDIČNO OŠTEĆENJE VEZANO UZ PROVIZIJU ILI KORIŠTENJE BILO KAKVIH PODATAKA,
OPREME, ILI USLUGA POVEZANIH SA SUSTAVOM
GUIDE PLUS+.
Windows Media i logotip Windows zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili ostalim zemljama.
Ovaj je proizvod zaštićen određenim pravima intelektualnog
vlasništva tvrtke Microsoft Corporation i trećih strana. Korištenje
ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjuje
se osim u slučaju dobivanja licencije od strane tvrtke Microsoft ili
ovlaštene podružnice tvrtke Microsoft i trećih strana.
DivX® je registrirani zaštitni znak tvrtke DivX, Inc. i koristi se pod
licencom.
Gracenote usluga koristi jedinstveni identifikator za praćenje
pretraživanja u statističke svrhe. Svrha nasumično dodijeljenih
numeričkih identifikatora jest omogućavanje Gracenote usluzi
brojanje uvida bez ikakvih podataka o tome tko ste vi. Za više
informacija, pogledajte mrežnu stranicu za Gracenote policu osiguranja za Gracenote uslugu.
Gracenote programi i svaka stavka Gracenote podataka su
licencirani na vas kao „AS IS“ Gracenote ne daje reprezentacije
ili jamstva, izravna ili implicirana, i točnosti Gracenote podataka
s Gracenote servera. Gracenote zadržava pravo brisanja podataka s Gracenote servera ili promjene podatakovnih kategorija iz
bilo kojeg razloga koji Gracenote smatra opravdanim. Ne daje se
jamstvo da su Gracenote programi ili serveri nepogrešivi ili da
funkcioniranje Gracenote programa ili servera neće biti prekinuto.
Gracenote nije obavezan pružiti vam nove poboljšane ili dodatne vrste podataka ili kategorija koje Gracenote može pružiti u
budućnosti i slobodan je prekinuti uslugu u bilo kojem trenutku.
GRACENOTE SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI BEZ OGRANIČENJA, IMPLICIRANA JAMSTVA PRODAJNIH MOGUĆNOSTI, PODOBNOSTI ZA
ODREĐENU SVRHU, NASLOV, I NE-POVREDU. GRACENOTE NE
JAMČI REZULTAT DOBIVEN VAŠIM KORIŠTENJEM GRACENOTE
PROGRAMA ILI SERVERA. GRACENOTE NI U KOJEM SLUČAJU
NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJA POSLJEDIČNA ILI
SLUČAJNA OŠTEĆENJA ILI ZA BILO KOJI GUBITAK PROFITA ILI
GUBITAK PRIHODA.
VQT2J12
87
Kazalo
Album (Fotografija)
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Reproduciranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Album (Glazba)
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Reproduciranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Audio
Reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Automatsko DV snimanje . . . . . . . . . . . . . 27
Automatsko stanje mirovanja . . . . . . . . . . 69
AV2 postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Blokada za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Brisanje
Album (Glazba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Album (Fotografija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Svi naslovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Poglavlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43, 45
Lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 49
Fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 49
Natpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22, 43
Zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Brzinsko kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Brzi prikaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
CPRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Čišćenje
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Leća . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Glavni uređaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Čuvar zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Digital Audio Output
(Digitalni audio izlaz) . . . . . . . . . . . . . . 66, 67
DIRECT NAVIGATOR . . . . . . 33, 36, 42, 46
Diskovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14–15
DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 34–35, 84
Djelomično brisanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Finaliziranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63, 84
Fleksibilno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 84
Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Fotografija
Kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Reproduciranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
FR (Fleksibilni način snimanja) . . . . . . . . . 24
Funkcija VPS/ PDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Glazba na HDD-u
Kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Reproduciranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Gracenote® baza podataka . . . . . . . . . . 58
GUIDE Plus+ . . . . . . . . . . . . . . 11–13, 21, 31
HDAVI Control . . . . . . . . . . . . . 9, 40–41, 67
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 67, 84
Hvatanje reprodukcije . . . . . . . . . . . . . . . 25
Ime/naziv
Album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Album (Fotografija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Unos teksta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 49
Natpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, 43
Zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Izbornik
DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34–35
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Podešavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Izbornik Picture (Slika) . . . . . . . . . . . . . . . 60
Izbornik Setup (Podešenja) . . . . . . . . . . . 64
Izbornik Sound (Zvuk) . . . . . . . . . . . . . . . 60
Izravno televizijsko snimanje . . . . . . . . . . 40
Jezik
Popis kodova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Izbornik diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Zaslonski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zvučni zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 65
Titlovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 65
JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 36–37, 84
Kanal
Postavke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kôd daljinskog upravljača . . . . . . . . . . . . . 68
Kopiranje
Glazba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
SD Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Naslov/ Lista izvođenja (Video) . . . . . . . . . 51
Kopiranje (lista izvođenja) . . . . . . . . . . . 45, 49
Kut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 48
LPCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 84
MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 35
Kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Reproduciranje . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 35, 38
Način
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tihi način . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Nastavak reprodukcije . . . . . . . . . . . . . . . 32
Nominalne razine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Olakšano snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Osposobljavanje diskova za reproduciranje
na drugoj opremi -Finaliziranje . . . . . . . . 63
Pause Live TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
VIERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Podešavanje kvalitete slike
Podešavanje kvalitete zvuka
Podjela naslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Poglavlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 42
Ponovljeno reproduciranje . . . . . . . . . . . . . . 38, 60
Postavka sata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Postavka zemlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Povezivanje
Zračni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 71
Pojačalo, komponenta sustava,
prijemnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Digitalni prijemnik, satelitski prijemnik,
dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 71
DV ulazni priključak . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9, 71
Video rekorder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Prebacivanje zvuka/ titlova na disku
(Izbornik diska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Preskakanje vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Promjena sličice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Prikaz FUNCTION MENU . . . . . . . . 7, 39, 67
Pokretanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Povezano snimanje tajmerom s vanjskom
opremom (digitalni/ satelitski prijemnik)
—EXT LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 68
Ručno preskakanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
SD kartica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SHOWVIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Simultano snim. i rep. . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Slideshow (Prikaz u nizu) . . . . . . . . . . 36, 37, 49
Snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 65
Automatsko obnavljanje . . . . . . . . . . . . . . 30
Izravno televizijsko snimanje . . . . . . . . . . 40
Automatsko DV snimanje . . . . . . . . . . . . . 27
External Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Fleksibilno snimanje . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Način . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Olakšano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Tajmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 28–31
Snimanje s automatskim obnavljanjem . . . 30
Snimanje pomoću tajmera . . . . . . . . . . . 21, 28–31
Stvaranje lista izvođenja . . . . . . . . . . . . 44, 48
Stvaranje poglavlja . . . . . . . . . . . . . . 32, 43
Stvaranje poglavlja . . . . . . . . . . . . . . 42, 65
Teletekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Titlovi
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
TV sustav (PAL/NTSC) . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ugađanje
Popis prijema TV kanala . . . . . . . . . . . . . . 73
Ručno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Uređivanje
Poglavlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Glazba na HDD-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 49
Fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Natpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
USB
Kopiranje (glazba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kopiranje (SD Video) . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kopiranje (Fotografija) . . . . . . . . . . . . . . . 57
Umetanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Reproduciranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Podržani formati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ušteda energije u stanju mirovanja . . . . . . 69
VIERA Link . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 40–41, 67
Zaslonski
Jezik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Zaštita
Album (Fotografija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Kartica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Natpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Značajke
Glazba na HDD-u . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Lista izvođenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 49
Fotografija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 46
Natpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Zvučni zapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 65
Q Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17, 35
Kopiranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Uređivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Reproduciranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 38
EU
Ispisano na ekološki prihvatljiv način na papiru izbijeljenom bez klora.
Panasonic Corporation
Internetska stranica: www.panasonic.hr
U skladu s direktivom 2004/108/EC, članak 9(2)
Panasonic centar za ispitivanje
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
© Panasonic Corporation 2009
p
VQT2J12-1
F1209MT1010
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement