Panasonic | DMREH65 | Operating instructions | Panasonic DMREH65 Käyttö ohjeet

KÄYTTÖOPAS
DMR-EH65
DVD-KIINTOLEVYTALLENNIN
Panasonic Nordic
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
GUIDE Plus+ ei ole käytössä Suomessa.
GUIDE Plus+ on käytössä näissä maissa:
Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Alankomaat,
Espanja, Sveitsi (helmikuu 2006).
Eräillä alueilla em. maissa toimintoa ei ole saatavilla.
Toiminta-alueissa saattaa tapahtua muutoksia.
ONNITTELUT UUDEN PANASONIC-LAITTEEN OMISTAJALLE!
Kiitos, kun valitsit Panasonic-laitteen. Lue käyttöopas huolellisesti niin opit käyttämään laitteen kaikkia toimintoja.
Lue käyttöopas kokonaan, ennen kuin otat laitteen käyttöön tai teet kytkentöjä tai säätöjä.
Säilytä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.
VAROITUKSIA LAITTEEN KÄYTTÄJÄLLE
ALUEKOODI
Varoitus - Laitteessa on laser!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla
tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan
1 ylittävälle näkymättömälle säteilylle.
DVD-soittimiin ja -levyihin koodataan myyntialueen mukainen
aluetunnus. Tämän laitteen aluekoodi on 2. Soitin toistaa sellaisia
DVD-levyjä, joissa on koodimerkintä 2 tai ALL.
Varoitus - vältä kosteutta!
Tulipalo-, sähköiskuvaaran tai tuotetta kohtaavan muun vahingon
vähentämiseksi ei laitetta saa altistaa sateelle, kosteudelle,
vesipisaroille tai roiskeelle, eikä nestettä sisältäviä esineitä, kuten
esimerkiksi maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
Varoitus - sijoitus ja paristot!
• Älä asenna tai laita tätä laitetta kabinettityppiseen kirjakaappiin
tai muuhun suljettuun tilaan, jotta tuuletus onnistuisi. Varmista,
että verho tai muu materiaali ei huononna tuuletusta, jotta
vältettäisiin ylikuumenemisesta johtuva sähköisku- tai tulipalovaara.
• Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla,
verholla tai muulla vastaavalla esineellä.
• Älä aseta palavaa kynttilää tai muuta avotulen lähdettä laitteen
päälle.
• Hävitä paristot luontoa vahingoittamattomalla tavalla.
Muuta
• Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi leudossa ilmastossa.
• Laite tulee asettaa lähelle verkkopistorasiaa ja pistokkeen
täytyy olla sellaisessa paikassa, että se on helppo irrottaa
ongelman sattuessa.
• Säilytä pienet osat, kuten SD-kortti, lasten ulottumattomissa.
Jos lapsi nielaisee pienen osan, ota heti yhteys lääkäriin.
TIETOA LEVYISTÄ .................................................... 4
KÄYTTÖÖNOTTO ...................................................... 13
Levyt, joita voi toistaa ja joille voi tallentaa (12 cm/ 8 cm) ........ 4
Levyt, joita voi vain toistaa (12/8cm) ......................................... 5
Levyt, joita ei voi toistaa ............................................................ 5
DVD Audio -levy ........................................................................ 5
Ohjelman kuvastandardi ............................................................ 5
Muistikortit ................................................................................ 6
Television scart-kytkentä ............................................................ 13
Television ja kuvanauhurin scart-kytkentä ................................. 13
VAIHE 1 - Kytkennät ................................................................ 13
Televisio ja digitaali-/satelliittivastaanotin /dekooderi .......... 14
Televisio ja kuvanauhuri, digi/sat.vastaanotin/dekooderi .... 14
Television s-video- tai komponenttivideoliittimiin ............... 15
Vahvistimen kytkentä .......................................................... 16
Monikanavainen kotiteatterivahvistin ........................ 16
Stereovahvistin ............................................................. 16
Virransäästö ......................................................................... 16
HDMI-kytkentä .................................................................. 17
VAIHE 2 - Televisio ................................................................... 18
Kanavien viritys .................................................................. 18
Television ja kauko-ohjaimen asetukset .............................. 18
Lomittamaton kuva ....................................................... 19
Television ohjaus kauko-ohjaimella .............................. 20
Jos kauko-ohjain ohjaa muita Panasonic-laitteita ........ 20
TÄRKEITÄ TALLENNUSOHJEITA ......................... 7
Tietoja kiintolevystä ................................................................... 8
KIINTOLEVY ............................................................... 8
Sijoitusohjeita ............................................................................ 8
IRTOLEVYJEN KÄSITTELY .................................... 9
Levyjen käsittely ........................................................................ 9
LAITTEEN HUOLTO .................................................. 9
PAKETIN AVAAMINEN .............................................. 10
Laitteen mukana olevat tarvikkeet ............................................. 10
Kauko-ohjaimen käyttöönotto .................................................. 10
Paristojen laittaminen kauko-ohjaimeen .......................... 10
Kauko-ohjaimen toimintaetäisyys ..................................... 10
TV-OHJELMAN TALLENNUS ....................................... 21
KAUKO-OHJAIN ......................................................... 11
ETULEVY ..................................................................... 11
MUISTIKORTIN KÄSITTELY .................................. 12
ETULEVYN NÄYTTÖ ................................................ 12
REC MODE - Tallennuslaadun vaikutus levytilan tarpeeseen . 21
Quick Start - nopeasti toimintatilaan ................................... 21
FR - Levytilaan mukautuva tallennus .................................. 21
TV-ohjelman tallentaminen ........................................................ 22
Tallentamisen loppumishetken määritys ................................... 22
Levyn laittaminen soittimeen / poistaminen soittimesta ........... 23
Jos kuvaruutuun tulee viimeistelysivu ................................. 23
Jos kuvaruutuun tulee formatointisivu ................................ 23
Jos tallennat kiintolevylle ohjelman, jonka aiot myöhemmin pikakopioida irtolevylle .................................................................... 23
FLEXIBLE REC - Levytilaan mukautuva tallennus ................. 24
Ohjelman katselu tallentamisen aikana ...................................... 25
2
AJASTETTU TALLENNUS ............................................. 26
OHJELMAN SIIRTO LEVYJEN VÄLILLÄ ................... 48
ShowView-koodi ajastintallennuksessa ..................................... 26
Käyttäjän ohjaama ajastintallennus ........................................... 27
Ajastintallennuksen lopettaminen kesken ................................. 28
Ajastinvalmiustilan poistaminen ............................................... 28
Lisätietoja ajastintallennuksesta ................................................ 28
Ajastinohjelman tietojen tarkastus, muutos tai poisto .............. 28
Hätätallennus ............................................................................. 29
VPS/PDC-koodi ......................................................................... 29
RENEW - VAKIO-OHJELMAN TALLENNUS EDELLISEN
TALLENNUSKERRAN PÄÄLLE ........................................... 29
Erillislaitteen ohjelman tallennus ............................................... 29
Ajastintallennus television kautta .............................................. 30
EXT LINK - ajastintallennus digisovittimella tai
satelliittivastaanottimella ........................................................... 30
Siirtoajat .............................................................................. 48
Kopioinnin nopeus ja tallennuslaatu ......................................... 49
Valmistelu ennen kopiointia ....................................................... 49
Helppo kopiointi ....................................................................... 50
Siirtolista ................................................................................ 51
Toiminnot, joita saatat tarvita .................................................... 52
Viimeistellyn DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD Video), +R, +R
DL-levyn kopiointi kiintolevylle ............................................... 53
Liikkuvan MPEG2-kuvan kopioiminen SD-kortilta ................. 54
VALOKUVIEN SIIRTO LEVYJEN VÄLILLÄ ................ 55
Valokuvien siirto siirtolistan avulla ............................................ 55
Kaikkien kuvien siirto muistikortilta ......................................... 57
ERILLISLAITTEEN OHJELMAN TALLENNUS ............ 58
LEVYJEN TOISTO ......................................................... 31
Tietyn ohjelman valinta toistettavaksi ...................................... 31
Toiston ohjaus ........................................................................... 32
Ääniraidan valinta ...................................................................... 33
MP3/JPEG/TIFF/DIVX-TOISTO .................................... 34
Toistettavan tiedostotyypin valinta .......................................... 35
Kansion valinta puudiagrammista ...................................... 35
DivX-toisto ............................................................................... 35
DivX VOD -sisältö .............................................................. 36
Tiedostorakenne ja ryhmän valinta puudiagrammista ........ 36
MP3-raidan toisto ..................................................................... 36
JPEG/TIFF-toisto ..................................................................... 37
Toisessa kansiossa olevan kuvan valinta ........................... 37
Kuvien katseluun liittyvät toiminnot ........................................ 38
LEVYTOISTON OHJAUS VALIKOISTA ....................... 39
DISPLAY-Valikkojen käyttö ..................................................... 39
DISC - Levyn sisältö ................................................................. 39
PICTURE - Kuvanlaatu ............................................................ 39
PLAY - Uusintatoiston kohde ................................................... 40
SOUND - Äänitehosteet ........................................................... 40
OTHER - Näyttötietueen paikka .............................................. 40
Toimintatilan tiedot näyttöön .................................................... 40
NIMIKKEEN / KAPPALEEN EDITOINTI ........................ 41
Levyjen sisällön rakenne ............................................................ 41
Yleisohjeet editoimiseen ............................................................ 41
Nimikkeiden editointimahdollisuudet ........................................ 42
Kappaleiden editointimahdollisuudet ........................................ 42
PLAYLIST - SOITTOLISTAT ......................................... 43
PLAYLIST - Soittolistan editointivalikko ................................. 43
Soittolistan editointi ja toisto .................................................... 44
Soittolistan editointimahdollisuudet .......................................... 44
Kappaleen editointimahdollisuudet ........................................... 44
KUVIEN EDITOINTI ....................................................... 45
Kuvan valinta editoitavaksi ....................................................... 45
Kuvan/kansion editointimahdollisuudet .................................... 46
DELETE NAVIGATOR- OHJELMIEN
POISTOVALIKKO .......................................................... 47
Delete Navigator -valikon käyttö .............................................. 47
Poisto toiston aikana ................................................................. 47
Käyttäjän ohjaama tallennus ...................................................... 58
DV AUTO REC - Automaattitallennus ..................................... 58
TELEVISIO JA Q LINK-TOIMINNOT ........................... 59
DISC MANAGEMENT LEVYTIETOJEN EDITOINTI .......................................... 60
Tee aluksi aina näin... ................................................................. 60
Levyn suojaus ............................................................................ 60
Koko levyn tai kortin suojaus .............................................. 60
Levyn suojaus ...................................................................... 60
DISC NAME - Levyn nimi ................................................. 60
ERASE ALL TITLES - Tyhjennä levy ............................... 61
FORMAT DISC - Levyn formatointi ................................. 61
Levyn viimeistely ................................................................ 62
KIRJOITTAMINEN ......................................................... 63
LAPSILUKKO ................................................................. 64
SOITTIMEN ASETUKSET .............................................. 64
Yleisohjeet asetusmuutoksiin .................................................... 64
SOITTIMEN ASETUKSET .............................................. 65
Yleisohjeet asetusmuutoksiin .................................................... 65
Asetukset ................................................................................ 66
TUNING - Kanavien viritys ..................................................... 70
MANUAL - Käyttäjän ohjaama viritys ................................ 70
AUTO SETUP - Automaattinen viritys ................................ 71
TV SYSTEM - kuvastandardi ................................................... 71
Kielikoodit ................................................................................ 72
CLOCK - Kellon asetukset ....................................................... 73
VIRHEVIESTI ............................................................... 74
Televisioruudussa oleva virheviesti ......................................... 74
Soittimen etulevyssä oleva virheviesti ..................................... 75
USEIN KYSYTTYÄ ..................................................... 76
MISSÄ VIKA? ............................................................... 77
Huolto 81
Sijoitusohjeita ............................................................................ 81
Soittimen sijoittaminen ...................................................... 81
Käyttöjännite ...................................................................... 81
Verkkojohto ......................................................................... 81
Vierasesineet ....................................................................... 81
Huolto 81
HUOLTO ........................................................................ 81
SANASTO ...................................................................... 82
TEKNISET TIEDOT .................................................... 84
3
Levyt, joita voi toistaa ja joille voi tallentaa (12 cm/ 8 cm)
+R DL-levylle ei voi
tallentaa suoraan tässä
laitteessa (s. 7).
DVD-R DL-levylle ei voi
tallentaa suoraan tässä
laitteessa (s. 7).
DVD-R
HDD eli KIINTOLEVY DVD-RAM
4,7 GB/
250 GB
Levytyyppi ja
logo
4,7 GB, 12 cm
1,4 GB, 8 cm
9,4 GB; 12cm
2,8 GB; 8 cm
•
Video; valokuvat
•
•
Video; valokuvat
Video
+R *5
+R DL
4,7 GB, 12 cm
1,4 GB, 8 cm
4,7 GB,
12 cm
kaksipuol.
yksikerr.
•
•
•
•
16:9-laajakuvan tallennus4
•
Soittolistan (vaihtoehtoisen
sisällysluettelon eli toistojärjestyksen) laatiminen
Video
•
Video
•
Video
Video
•
Tämä tallennusmenetelmä vastaa
kaupallisen DVD-Video-tallenteen formaattia.
Kertakopioinnin sallivaa digitaalilähetystä ei voi tallentaa näin.
•
•
Tämä tallennusmenetelmä tallentaa +R/RW-levylle liikkuvaa kuvaa.
Näin tallennetut levyt toistuvat kuten DVD Video -levyt.
Kertakopioinnin sallivaa digitaalilähetystä ei voi tallentaa näin.
Viimeistelyn jälkeen tai top menu-valikon laatimisen jälkeen levy soi
tavallisilla dvd-soittimissa ja muissa laitteissa.
OK
EI
OK
OK
EI
Vain DVD-R DL Vain DVD-RAM-levyjä toistavalla Viimeistelyn jälkeen (s. 61)
soittimella.
soittimella.
Levyjä, joiden nopeus
Levyjä, joiden nopeus
Levyjä, joiden nopeus
on enintään 4x.
on enintään 5x.
on enintään 16x.
Viimeistelyn jälkeen
Levyjä, joiden nopeus
on enintään 6x.
EI
Viimeistelyn jälkeen
Nopeus
enintään 16x.
EI
Vain + R DL soittimella.
Nopeus
enintään 2,4x.
Vain + RWsoittimella.
Nopeus
enintään 4x.*6
EI
OK
OK
(CPRM-levylle, s. 82)
EI
EI
EI
EI
OK
OK
(vain toinen: Bilingual
Audio Selection)
OK
OK
EI
(kuvasuhde 4:3)
(vain toinen: Bilingual
Audio Selection)
EI
(kuvasuhde 4:3)
EI
EI
(vain toinen: Bilingual
Audio Selection)
EI
(kuvasuhde 4:3)
EI
EI
(vain toinen: Bilingual
Audio Selection)
EI
(kuvasuhde 4:3)
EI
EI
(vain toinen: Bilingual
Audio Selection)
EI
(kuvasuhde 4:3)
EI
(vain toinen: Bilingual
Audio Selection)
EI
(kuvasuhde 4:3)
EI
OK
EI
OK
*1 Tallennustilaa ei tule lisää, vaikka poistat ohjelman
kertatallenteiselta levyltä.
*2 RAM: Voidaan toistaa Panasonic DVD-tallentimessa tai DVDRAM-yhteensopivassa DVD-soittimessa. Jos toistat DVD-R DL, +R
DL tai +RW-levyä, käytä yhteensopivaa laitteistoa.
*3 Tässä luetellut high speed -levyt ovat yhteensopivia tähän
laitteeseen. Tämä ei kuitenkaan ole tallennusnopeus.
*4 Lisätietoja (s. 8).
*5 Tässä laitteessa koostetut +R-levyt ja Panasonic DVDtallentimessa koostetut +R-levyt eivät välttämättä ole yhteensopivia. Viimeistelty levy kuitenkin on yhteensopiva ja niitä
voidaan toistaa.
*6 Voit toistaa 8x rec speed -levyjä muissa laitteissa.
• Suosittelemme Panasonic-levyjä ja -muistikortteja. Lisäksi
suosittelemme, että käytät DVD-RAM-levyn suojakoteloa
naarmujen ja likaantumisen välttämiseksi.
•
•
•
•
EI
Levy saattaa estää tallentamisen ja tallenteen toiston.
Tällä laitteella et voi tallentaa kertakopioinnin sallivaa “one
time only recording” ohjelmaa CPRM-yhteensopivalle DVD-Rtai DVD-RW-levylle. Muut ohjelmat voit tallentaa DVD-Videoformaatin mukaisesti.
Tämä laite ei tallenna levylle, jos se sisältää sekä PAL- että
NTSC-kuvanormin mukaista ohjelmaa. (Sen sijaan voit
tallentaa niitä molempia kiintolevylle). Sekä PAL- että NTSCohjelmia sisältävien levyjen toisto muissa laitteissa ei ole
taattua.
Jos asetuksena on REC FOR HIGH SPEEC COPY > ON,
rajoitukset (kuten toinen ääniraita) koskevat myös DVD-RAMlevyä. Vältyt rajoituksilta, jos valitset asetuskohtaan OFF.
Valitse OFF, jos et aio pikakopioida ohjelmaa myöhemmin
irtolevylle.
EI
EI
TIETOA LEVYISTÄ
4
•
•
Video
DVD Video (DVD V)
Tämä tallennusmenetelmä mahdollistaa televisio-ohjelmien
jne. tallentamisen ja editoimisen.
Voit poistaa osia ohjelmasta, laatia soittolistoja jne.
Kertakopioinnin sallivan digitaalilähetyksen voi tallentaa
CPRM-yhteensopivalle levylle.
UudelleenOK
kirjoitettava*1
Voiko soittaa muis-sa soittimissa?2
Voiko käyttää high
-speed-levyä?3
Toiminnot tässä laitteessa
• Vain yhden tallennuskerran
sallivien ohjelmien tallennus
• Kaksikielisen lähetyksen
molempien ääniraitojen
tallennus (M1 ja M2)4
+RW
+VR (+R/+RW VR)
DVD Video Recording (DVD VR)
Tallennusformaatti
DVD-R W
kaksipuol.
yksikerr.
Ennen viimeistelyä:
Viimeistelyn jälkeen:
Tunnus ohjeessa
Tallennettava
ohjelma
DVD-R DL
EI
Viimeistely tekee levystä tunnistettavan myös muissa laitteissa.
Viimeistelyn jälkeen levyä voi vain toistaa. Sille ei voi enää
tallentaa eikä ohjelmaa voi editoida.
Formatointi tekee levystä (esim. DVD-RAM-levystä) tallennuskelpoisen
tallennuslaitteessa.
Tällä laitteella ei voi suoraan tallentaa DVD-R DL tai +R DL -levylle.
Tallenna ohjelma ensin kiintolevylle. Kopioi sitten ohjelma irtolevylle.
DVD-R DL ja +R DL -toisto DVD-R DL (kaksikerroksinen, yksipuolinen) ja
+R DL (kaksikerroksinen, ykspuolinen) -levyissä on kaksi tallennuskerrosta levyn samalla puolella. Mikäli tallennettava ohjelma ei mahdu
ensimmäiselle kerrokselle, loput tallentuvat toiselle kerrokselle. Kun
toistat kahdelle kerrokselle jakautunutta ohjelmaa, laite siirtyy automaattisesti kerroksesta toiseen ja toistaa ohjelman ikään kuin se olisi
yhdellä kerroksella. Ainoastaan kerroksen vaihtuessa kuvan ja äänen
toistossa saattaa olla havaittava hetkellinen tauko.
Äänitallenne. CD-R/RW-levyt
(myös CD-R/ *1, joille on
RW-levyt) *1. tallennettu
DivX-video.
CD-R/RW-levyt
*1, joille on
tallennettu
MP3-musiikkia
CD-R/RW-levyt
*1, joille on
tallennettu
JPEG- tai TIFFkuvia.
•
•
•
•
•
•
•
Ohjelman kuvastandardi on joko PAL (Euroopassa) tai NTSC
(esim. Yhdysvalloissa). Eräät televisiot pystyvät näyttämään
molempia kuvatyyppejä.
TV
*1) Sulje levy. Valmistajan käyttämä levyn ohjelmarakenne saattaa estää jonkin toiminnon hyödyntämisen.
*2) IEC62107
Levyn tuottaja voi rajoittaa levyn toistotapoja. Siksi et välttämättä voi ohjata levyn toistoa kuten tässä käyttöohjeessa on kuvattu.
CD-DA-formaatin teknisistä tiedoista poikkeavan CD-levyn toimintaa ja äänenlattua ei voida taata (esim. copy control CD).
DVD-RW, jolle on tallennettu toisessa
DVD-tallentimessa ohjelmaa tallennustavan ollessa DVD VR eli Video Recording
(eikä DVD Video).
- Voit katsella kertatallennuksen sallivia
ohjelmia, jos levyssä on CPRM-tunnus.
- Voit formatoida levyn ja sen jälkeen alkaa
tallentaa sille DVD Video-tallennustavan
mukaisesti DVD Videoformaattiohjelmaa.
Korkealaatuinen
musiikkitallenne.
- Tämä soitin toistaa
kaksikanavaisena.
Korkealaatuinen
elokuva- tai
musiikkitallenne.
Tietoja
2,6 ja 5,2 GB DVD-RAM, 12 cm
3,95 ja 4,7 GB DVD-R (for Authoring)
DVD-R, jonka tallennusformaattina on ollut
DVD Video Recording (VR).
Muulla kuin tällä soittimella tallennettu,
viimeistelemätön DVD-R (formaattina DVD-Video),
DVD-R DL, DVD-RW (formaattina DVD Video), +R, +R DL.
DVD Video, jonka aluekoodi ei ole 2 tai ALL.
Blu-Ray
DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD,
SACD, MV-DISC, PD, myynnissä olevat Chaoji VCD-levyt mukaan
lukien CVD, DVCD ja SVCD, jotka eivät täytä standardia
IEC62107
Ohjelman kuvastandardi
Levy täytyy ehkä viimeistellä
tallennuslaitteella.
Divx, MP3, JPEG, TIFF
Tunnus ohjeessa
Logo
Levyt, joita ei voi toistaa
DVD-R*1, johon
tallennettu MP3musiikkia.
DVD-R*1, johon
tallennettu still-kuvia
(JPEG/TIFF).
DVD-R*1, johon
tallennettu DivX-video.
DivX, JPEG,
TIFF, MP3
Video CD
CD
DVD-R
DVD-RW
(DVD VR eli Video Recording)
DVD-Audio
DVD-Video
Levytyyppi
Levyt, joita voi vain toistaa (12/8cm)
Jotkin monikanavaiset DVD Audio-levyt estävät äänikanavien yhdistämisen (downmix, s. 82) osittain tai kokonaan. Estotoiminnon käyttö on
levyn valmistajan harkinnan varassa. Jos levy estää äänikanavien
yhdistämisen, ääni ei toistu kunnolla tässä laittessa (esim. vain etukanavat toistuvat). Lisätietoja levykotelossa.
Kuva- ja äänitallenne.
(myös CD-R/RW-levyt).
*1
SuperVideoCD*2
DVD Audio -levy
5
Ohjelma
Moninormi-TV
Pystyykö televisio
näyttämään?
PAL
NTSC
PAL
NTSC
PAL
NTSC
NTSC TV
PAL TV
kyllä
kyllä*1
ei
kyllä*2
kyllä
kyllä*3 (PAL 60)
1) Jos valitset kohtaan TV SYSTEM asetuksen NTSC, kuvanlaatu saattaa parantua (s. 68).
2) Valitse kohtaan TV SYSTEM asetus NTSC (s. 68).
3) Jos televisio ei pysty käsittelemään PAL 525/60 kuvaa, kuva ei
välttämättä näy oikein.
Huom! Kun toistat ohjelmaa kiintolevyltä, varmista että kohdassa
TV SYSTEM on ohjelman kuvastandardin mukainen asetus.
DVD-R DL ja +R DL -toisto DVD-R DL (kaksikerroksinen, yksipuolinen) ja +R DL (kaksikerroksinen, ykspuolinen) -levyissä on kaksi
tallennuskerrosta levyn samalla puolella. Mikäli tallennettava
ohjelma ei mahdu ensimmäiselle kerrokselle, loput tallentuvat
toiselle kerrokselle. Kun toistat kahdelle kerrokselle jakautunutta
ohjelmaa, laite siirtyy automaattisesti kerroksesta toiseen ja
toistaa ohjelman ikään kuin se olisi yhdellä kerroksella. Ainoastaan kerroksen vaihtuessa kuvan ja äänen toistossa saattaa olla
havaittava hetkellinen tauko.
Kun kerros vaihtuu:
äänen ja kuvan toisto
saattaa hetkeksi loppua
Toinen kerros
(levyn
sisäkerros)
Ensimmäinen kerros
1. ohjelma
2. ohjelma
toiston suunta
(levyn
ulkokerros)
Muistikortit
Korttityyppi
SD MEMORY CARD
miniSDTM CARD*
MULTIMEDIA CARD
Tunnus ohjeessa
Tallennettava ohjelma
•
Valokuvat, MPEG2-video
Lisätietoja
•
Voit laittaa kortin suoraan laitteen SD-kortinlukijaan.
*) miniSDTM-kortin kanssa on käytettävä kortin mukana
toimitettua sovitinta.
Voit katsella ja kopioida esim. digitaalikameralla
otettuja kuvia.
Voit käyttää DPOF-asetuksia (Digital Print Order
Format), joiden avulla voit tulostaa kuvat
kotitulostimella tai valokuvaliikkeessä (s. 46).
Panasonic SD-videokameralla kuvattu MPEG2-video
voidaan kopioida kiintolevylle tai DVD-RAM-levylle.
MPEG2-videota ei voi toistaa suoraan SD-kortilta.
•
•
•
•
•
Yhteensopivuus: FAT 12 tai FAT 16.
SOPIVAT MUISTIKORTIT
• Voit käyttää SD-korttia, jonka kapasiteetti on:
8 MB
16 MB
32 MB
64 MB
•
•
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB (enintään)
Käyttökelpoinen kapasiteetti saattaa olla vähemmän kuin kortin
kokonaiskapasiteetti.
Tarkistathan voimassa olevat tiedot verkkosivuiltamme.
(Sivusto on vain englanniksi):
http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs
•
•
•
Kortille tallentaminen saattaa kestää tavallista kauemman, jos kortti on
formatoitu muussa kuin tässä laitteessa. Jos kortti on formatoitu tietokoneessa, sitä ei välttämättä voi käyttää lainkaan. Siksi kortti kannattaa formatoida
(alustaa) tässä laitteessa (s. 60).
Tämä soitin tunnistaa kortin, joka on formatoitu järjestelmän FAT 12 tai FAT
16 mukaiseksi (SD Memory Card).
Suositamme Panasonicin SD-kortin käyttöä.
KORTTI
Yläkansio
Kuvia
Tummennetut
kansiot näkyvät
tässä laitteessa.
***
XXX
Yläkansio
Kuvia
numerot
kirjaimet
*) Voit luoda kansioita myös muilla laitteilla. Muulla laitteella luotua kansiota ei kuitenkaan voi
valita siirtokohteeksi (destination) tässä laitteessa, kun siirrät (kopioit) tiedostoja.
• Kansio ei näy, jos sen nimessä on numeroina vain nollia (esim. DCIM000).
• Jos kansion tai tiedoston nimi on kirjoitettu toisella laitteella, tämä soitin ei välttämättä pysty
näyttämään nimeä kunnolla tai ei välttämättä voi soittaa tai editoida tietoja.
6
TÄRKEITÄ TALLENNUSOHJEITA
Jos ohjelmassa on
kaksi kielivaihtoehtoa M1 ja M2
•
Voit tallentaa molemmat kielet.
Voit vaihtaa kuunneltavaa kieltä tallenteen toiston aikana.
•
Seuraavissa tilanteissa sinun on kuitenkin valittava, kumman kielen haluat tallentaa:
Tallennat äänen LPCM-muodossa (Audio Mode for XP recording, s.67)
Asetuksena on REC FOR HIGH SPEED COPY > ON (s. 66) [mahdollistaa
ohjelman pikakopioinnin]
Jos olet kytkenyt erillislaitteen
•
Valitse M1 tai M2 erillislaitteen asetusten kautta.
•
Sinun on valittava tallennettava kielivaihtoehto ennen ohjelman tallentamista
tai kopiointia (s. 67)
Valitse SETUP-valikon kohdasta BILINGUAL AUDIO SELECTION
asetus M1 tai M2 (s. 67).
Vain ennakkoon
valitsemasi kieli
Jos olet kytkenyt erillislaitteen
tallentuu levylle.
•
Valitse M1 tai M2 erillislaitteen asetusten kautta.
Jos tallennat
laajakuvaohjelmaa
(16:9).
16:9 (Widescreen)
Jos aiot tallentaa
kiintolevylle ohjelman, jonka haluat
myöhemmin pikakopioida irtolevylle
•
Tallennettu 4:3-muodossa.
Ennen kuin käynnistät ohjelman tallentumisen kiintolevylle,
sinun on valittava asetuskohtaan REC FOR HIGH SPEED COPY asetus ON (s. 23).
Pikakopiointi on reaaliaikaista tallennusta nopeampi tapa (jopa 86x)* kopioida ohjelmia.
*) Enimmäisnopeus levykohtainen.
Tallennus kiintolevylle
Ohjelman pikakopiointi
kiintolevyltä irtolevylle
Digitaaliohjelman
tallentaminen
•
Kertakopioinnin sallivaa digitaaliohjelmaa (one time only recording) ei voi tallentaa DVD-R-, DVD-RW-, +R-,
+RW- eikä 8 cm DVD-RAM-levylle. Käytä kiintolevyä tai CPRM-toiminnon tunnistavaa DVD-RAM-levyä.
•
•
•
Levyjen toistaminen muissa
soittimissa
•
Kertakopioinnin sallivat ohjelmat (one time only recording) voidaan siirtää kiintolevyltä vain CPRMyhteensopivalle DVD-RAM-levylle (samalla ohjelma häviää kiintolevyltä). Ohjelmaa ei siis voi “kopioida”.
Kopioinninesto saattaa estää myös kopioinnin videonauhalle.
Et voi kopioida soittolistaa, joka sisältää kertakopioinnin sallivan ohjelman (one time only recording).
Levy täytyy viimeistellä tallentamisen tai ohjelman kopioinnin jälkeen (s. 62).
Viimeistelyn aikana tallennin lisää levylle tunnisteet, joiden perusteella muut soittimet tunnistavat levyn tavalliseksi
DVD-Video-formaatin mukaiseksi levyksi. Viimeistellylle levylle ei voi enää tallentaa. DVD-RW-levyn viimeistelyn
voi kuitenkin “poistaa” siten, että levy formatoidaan (eli alustetaan).
Tallennus
irtolevylle
Levyä voi toistaa muillakin
DVD-laitteilla
Viimeistely
DVD-R DL
+R DL
•
•
Tällä laitteella ei voi suoraan tallnetaa DVD-R DL tai +R DL-levylle.
Tallenna ohjelma ensin kiintolevylle, sieltä irtolevylle.
Et voi samaan aikaan tallentaa kiintolevylle ja DVD-levylle.
7
KIINTOLEVY
Tietoja kiintolevystä
Suurikapasiteettinen ja nopeasti toimiva kiintolevy (eng. HDD) on
tallennusmedia, jota pitää käsitellä varoen. Tärkeistä ohjelmista
kannattaa tehdä varmuuskopio irtolevylle.
• Kiintolevy ei kestä tärinää eikä iskuja.
Ohjelmat saattavat kadota osittain tai kokonaan. Erityisesti
käytön ajaksi soitin on suojattava tärinältä ja iskuilta eikä laitetta
saa siirtää eikä verkkojohtoa irrottaa. Jos sähkönjakelu keskeytyy tallennuksen tai toiston aikana, ohjelma saattaa kadota
kiintolevyltä.
• Kiintolevy on tarkoitettu tilapäistallennuksia varten.
Kiintolevy ei sovellu lopulliseksi tallennusmediaksi. Käytä
kiintolevyä tilapäistallennuksia varten. Käytä sitä esimerkiksi
silloin, kun haluat katsella ohjelman vain kerran, editoida ohjelmia
tai siirtää ohjelman DVD-levylle.
• Tee turvakopio, jos kiintolevyn toiminnassa on häiriöitä.
Jos kiintolevyn toiminta poikkeaa normaalista, äänessä tai
kuvassa saattaa olla häiriöitä. Kiintolevyn käyttö saattaa
pahentaa ongelmaa ja pahimmassa tapauksessa kiintolevy
muuttuu käyttökelvottomaksi. Jos havaitset ongelmia, tee heti
varmuuskopiot DVD-levyille. Ota yhteys huoltoon. Käyttökelvottomaksi muuttunutta kiintolevyn ohjelmaa ei voi palauttaa.
Sijoitusohjeita
Sijoituspaikan lämpötila ja tuuletus
•
•
•
•
Kondensaatio
•
Huom! Kun kiintolevy kytkeytyy automaattisesti lepo- eli
valmiustilaan (SLEEP) tai kun laite kytketään valmius- tai
toimintatilaan, laite saattaa pitää tavallisuudesta poikkeavaa
ääntä. Se ei ole merkki toimintahäiriöstä.
• Jäljellä oleva tallennustila.
Laite käyttää VBR-datapakkausta (vaihteleva bittinopeus), jotta
tallennetut dataosuudet jaksottuisivat oikein video-osuuksien
suhteen. Sen vuoksi laite ei välttämättä näytä jäljellä olevaa
tallennustilaa oikein. Jos epäilet tilan loppuvan kesken, poista
tarpeettomia ohjelmia levyltä ennen tallennuksen aloittamista.
Soitto-ohjelman eli muokatun sisällysluettelon (eng. playlist)
poistaminen ei tee kiintolevylle lisää tilaa.
• Näytössä on (SLEEP).
Jos toimintoja ei ole käytetty 30 minuuttiin, kiintolevy kytkeytyy
automaattisesti lepotilaan säästösyistä. Toimintatilan aikana
kiintolevy pyörii nopeasti, joten lepotila pidentää laitteen
käyttöikää. Jos soittimessa on irtolevy, kiintolevy ei voi kytkeytyä
valmiustilaan, vaikka toimintoja ei olisi käytetty viimeisen 30
minuutin aikana.
-
-
Jos käynnistät tallennuksen tai toiston, kun kiintolevy on
lepotilassa, toiminnon aloittaminen saattaa kestää kauan,
koska kiintolevyn täytyy ensin kytkeytyä toimintatilaan.
Jotta kiintolevy voisi tarvittaessa kytkeytyä säästötilaan,
irtolevyjä ei kannata säilyttää soittimessa.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, jossa laitteen
takaosan tuuletin ja sivujen tuuletusaukot eivät pysty
jäähdyttämään laitetta.
Sijoita laite tasaiselle pinnalle, jossa se ei tärise tai saa iskuja.
Älä sijoita tätä laitetta kuumenevan laitteen
(esim. kuvanauhurin) päälle.
Älä sijoita laitetta paikkaan,
jossa lämpötilan vaihtelut ovat huomattavia.
•
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa siihen tiivistyy kosteutta.
Niin tapahtuu, jos laite altistuu lämpötilan vaihteluille. Kondensaatio
saattaa vahingoittaa laitteen sisäosia. Kondensaatio tarkoittaa
kosteuden tiivistymistä pinnalle, kun ympäristön lämpötila muuttuu
huomattavasti. Seuraavissa tilanteissa on kondensaation vaara:
•
Laite siirretään lämpimästä kylmään (tai päinvastoin).
Laite on ilmankostuttimen lähellä tai jäähdytetty ilma
virtaa laitteen lähellä. Pinnoille saattaa tiivistyä kosteutta.
•
Kiintolevy (käytön aikana lämmetessään) altistuu
kylmälle ilmalle. Ilmasta saattaa tiivistyä kosteutta laitteen
sisäosiin, mikä vahingoittaa lukupäitä tai muita osia.
•
Erittäin kosteassa tai höyryisessä huonetilassa.
•
Sadekaudella.
Jos laitteeseen tiivistyy kosteutta, älä kytke laitetta toimintatilaan
vaan anna sen sopeutua uuteen lämpötilaan. Odota 2-3 tuntia, niin
kosteus haihtuu itsekseen.
Tupakansavu aiheuttaa toimintahäiriöitä
•
Laite saattaa mennä rikki, jos sen sisään pääsee tupakansavua,
hyönteismyrkkyä tai muuta sellaista.
Käytön aikana
•
•
•
Älä siirrä laitetta sen käytön aikana ja suojaa laite tärinältä ja
iskuilta, koska kiintolevy saattaa mennä rikki.
Älä irrota verkkojohtoa tai katkaise virtaa
toiston tai tallennuksen aikana.
Toiston ja tallennuksen aikana kiintolevy pyörii nopeasti. Siitä
aiheutuvat äänet ja liikkeet eivät ole merkki virhetoiminnasta.
Laitteen siirtäminen
•
•
•
Valmistaja ei ole vastuussa eikä tarjoa hyvitystä laitteen tai
levyn aiheuttamasta tallennetun tai editoidun materiaalin
katoamisesta eikä ole vastuussa eikä tarjoa hyvitystä
sellaisen tapahtuman aiheuttamasta jälkivahingosta. Edellä
mainittu on voimassa myös silloin, jos laitetta (kiintolevyosaa
tai mitä tahansa muuta osaa) on jotenkin muunneltu.
8
Kytke laite pois toiminnasta. Odota, että BYE häviää näytöstä.
Irrota verkkojohto pistorasiasta.
Odota noin 2 minuuttia, että toiminnot pysähtyvät. Näin vältyt
aiheuttamasta tärinää tai iskuja laitteen sisäosiin. Kiintolevyn
toimintojen sammuminen kestää jonkin aikaa virran poiskytkemisen
jälkeen.
IRTOLEVYJEN KÄSITTELY
Levyjen käsittely
T Näin otat levystä kiinni
T Käsittelyohjeita
Älä koske tallennuspintaan.
•
•
T Jos levy on likainen tai kostunut
•
•
•
Puhdista kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi.
T Jos levyyn ei kuulu koteloa
Varo naarmuttamasta ja likaamasta levyä.
•
•
•
•
T Muut kuin kotelolliset levyt
Varo naarmuttamasta ja likaamasta levyä.
Älä liimaa levyyn tarroja tai etikettejä. Ne saattavat vääntää
levyä ja epätasapainottaa levyä levykelkassa, minkä seurauksena levystä tulee käyttökelvoton.
Älä kirjoita kuulakärki- tai muulla kovalla kynällä levyyn. Kirjoita
vain etikettipuolelle ja vain pehmeällä öljypohjaisella
huopakynällä.
Älä puhdista levyä vinyylilevyjen puhdistusaineella, bensiinillä,
tinnerillä, sähköisyyttä vähentävällä aineella tai muulla
liuotteella.
Älä käytä naarmuilta suojaavia tarvikkeita tai suojia.
Älä laita soittimeen levyä
- jossa on jälkiä tarrasta, liimasta tms. (tarkasta huolellisesti
esimerkiksi vuokraamokäytössä olleet levyt)
- joka on vääntynyt tai halkeillut
- joka on erikoismuotoiltu (esim. sydämen mallinen).
Suojaa muistikortin liittimet hyvin vedeltä, lialta yms.
Älä pinoa levyjä päällekkäin.
Älä laita mitään raskasta niiden päälle.
Älä jätä levyä auringonpaisteeseen, pölyiseen tai kosteaan
paikkaan, lähelle lämmityslaitetta tai uunia tai paikkaan, jossa
lämpötila voi muuttua huomattavasti (kondensaatiovaara) tai
jossa on staattista sähköä tai sähkömagneettista säteilyä.
Jos levyyn kuuluu kotelo, laita levy käytön jälkeen koteloon,
sillä se suojaa levyä naarmuilta.
Valmistaja ei ole vastuussa eikä tarjoa hyvitystä laitteen tai levyn aiheuttamasta tallennetun tai editoidun materiaalin katoamisesta
eikä ole vastuussa eikä tarjoa hyvitystä sellaisen tapahtuman aiheuttamasta jälkivahingosta.
Esimerkkejä:
• Tällä laitteella tallennettua tai editoitua levyä toistetaan toisen valmistajan dvd-soittimella tai tietokoneella.
• Kuten edellä - ja sen jälkeen levyä toistetaan tällä laitteella.
• Tällä laitteella toistetaan toisen valmistajan dvd-laitteella tai tietokoneella tallennettua tai editoitua levyä.
LAITTEEN HUOLTO
Ympäristöolosuhteet, erityisesti lämpötila, kosteus ja pöly,
vaikuttavat helposti laitteen sisäosiin. Tupakansavu saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä tai jopa laitteen rikkoutumisen.
Puhdista laite pyyhkimällä puhtaalla, pehmeällä liinalla.
• Älä puhdista alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä.
• Jos puhdistat esikäsitellyllä puhdistusliinalla, lue ensin tarkkaan
liinan käyttöohjeet.
Älä laita soitinta vahvistimen
tai muun käytön aikana
lämpenevän laitteen päälle.
Lämpö saattaa vahingoittaa
laitteita.
Muista tämä, jotta laite olisi ilonasi pitkään:
• Pöly ja lika saattavat ajan mittaan tarttua laserlukupään linssiin,
minkä seurauksena tallennus ja toisto saattavat epäonnistua.
Puhdista laite DVD-linssinpuhdistajalla noin kerran vuodessa.
Puhdistustarpeeseen vaikuttaa laitteen käyttöaste ja käyttöympäristö. Lue ensin tarkkaan puhdistajan käyttöohjeet.
Linssinpuhdistajan tuotekoodi RP-CL720E.
•
Älä tuki tai peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
•
Ennen kuin siirrät laitetta, ota irtolevyt pois soittimesta.
Muuten levy tai laite saattavat vaurioitua pahasti.
9
PAKETIN AVAAMINEN
Laitteen mukana olevat tarvikkeet
Varmista, että olet saanut laitteen mukana seuraavat tarvikkeet (tilanne maaliskuu 2006).
1 Kauko-ohjain
(EUR 7659Y60)
1 Verkkojohto
(Saa käyttää vain tämän
verkkojohtona. Älä käytä tässä
laitteessa muuta verkkojohtoa)
2 RF koaksiaalikaapelia
2 Paristoa
(kauko-ohjaimeen)
1 AV-kaapeli
Kauko-ohjaimen käyttöönotto
Paristojen laittaminen kauko-ohjaimeen
Kauko-ohjaimen toimintaetäisyys
Kauko-ohjaussignaalien
vastaanotin
Laita paristot kauko-ohjaimeen kuvan ohjeiden mukaan.
7m suoraan laitteen edessä
VAROITUS!
• Laita paristot kauko-ohjaimen paristotilaan siellä olevien napaisuusmerkkien suuntaisesti.
• Älä laita kauko-ohjaimeen ladattavia akkuja.
• Älä laita kauko-ohjaimeen sekä käytettyjä että uusia paristoja.
• Paristot eivät kestä kuumuutta eivätkä avotulen läheisyyttä.
• Älä pura paristoja tai aiheuta niillä oikosulkua.
• Älä yritä ladata alkali- tai mangaanipareja.
• Älä käytä paristoa, jonka kuori on irronnut tai jossa ei ole suojakuorta.
Jos ohjain ei ohjaa tätä laitetta tai televisiota paristojenvaihdon jälkeen,
ohjelmoi koodit uudelleen.
Paristot saattavat vuotaa, jos niitä käytetään vastoin ohjeita.
Vuotoneste on syövyttävää ja saattaa aiheuttaa esinevahinkoja tai tulipalon.
Ota paristot pois kauko-ohjaimesta, jos ohjainta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Säilytä paristot viileässä ja pimeässä.
10
KAUKO-OHJAIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
•
•
•
O-painike
Laite valmius- tai toimintatilaan.
DRIVE SELECT
Levytoimintojen valinta:
HDD (kiintolevytoiminnot) >
DVD (irtolevytoiminnot) >
SD (muistikorttitoiminnot).
NUMEROT
Numerot, tv-kanavat jne.
CANCEL
Toiminnon peruutus.
PERUSTOIMINTOJEN OHJAUS
Tallentamisen ja toiston ohjaus.
i
Näyttää GUIDE + -ohjelmatiedot*.
NUOLET / ENTER
Valinta / vahvistus / kuva kerralla.
DIRECT NAVIGATOR/
TOP MENU
Avaa DIRECT NAVIGATORohjausvalikon / levyvalikon.
SUB MENU
Avaa alavalikon (s. 41).
VÄRIPAINIKKEET
Valikkosivu: Video >< Picture
Valikkosivu: Video >< Playlist
Kirjoitus: kirjaimet >< merkit.
Manuaalinen kanavaviritys
Guide Plus+*
REC
Käynnistää tallentamisen.
REC MODE
Valitsee tallennuslaadun (s. 21).
AUDIO
Valitsee ääniraidan.
STATUS
Näyttää toimintatilan tiedot.
15 SIGNAALILÄHETIN
Ohjaussignaalien lähetin.
16 TV-painikkeet
Television ohjauspainikkeet.
17 CH
Kanavan/Guide Plus+* sivun valinta.
18 ShowView
Avaa ShowView -ajastussivun (s. 26).
19 INPUT SELECT
Valitsee ohjelmalähteen (AV1,2,3,4,DV).
20 DELETE
Poistaa valitun kohdan (s. 47).
21 PROG CHECK
Näyttää ajastintoiminnot.
22 GUIDE
Avaa Guide Plus +:n*.
23 FUNCTIONS
Avaa FUNCTIONS-valikkosivun
(s. 64).
24 RETURN
Palauttaa edellisen valikkosivun.
25 CREATE CHAPTER
Luo kappaleen (s. 33).
26 MANUAL SKIP
Hyppää 30 sekuntia eteenpäin
toiston aikana.
27 DIRECT TV REC
TV-tallennus heti (s. 23).
28 EXT LINK
Ajastintallennus toisesta laitteesta
(s. 29).
29 TIME SLIP
Jättää toistamatta määrittämäsi
ajan (s. 33).
30 DISPLAY
Avaa levytoiston ohjausvalikon.
31 Tallennuspainikkeet
Tietyt painikkeet ovat muita matalampia (esim. REC), jotta et painaisi niitä vahingossa.
Jos painat vahingossa [EXT LINK], tästä laitteesta kytkeytyy virta pois ja laite asettuu ajastinvalmiustilaan.
Kytke ajastinvalmiustila pois käytöstä painamalla painiketta uudelleen.
Voit ohjata televisiota, jos otat käyttöön television ohjauskoodin (s. 20).
*GuidePlus ei Suomessa
ETULEVY
Etulevyn avaaminen
Paina alaspäin sormellasi
kohdasta ****.
1
2
3
4
5
6
O/I - STANDBY/ON
Kytkee laitteen valmius- tai toimintatilaan.
Valmiustilassa laite käyttää vähän virtaa.
Jos haluat irrottaa laitteen sähköverkosta,
irrota verkkojohto pistorasiasta.
LEVYKELKKA
DV-videokameran liitin
SD-korttipaikka
NÄYTTÖ
Liitin videokameralle tms.
7
EXT LINK
Ajastintallennus toisesta laitteesta
8 CH
Kanavan valinta.
9 OPEN/CLOSE
Avaa/sulkee levykelkan.
10 DRIVE SELECT
Valitsee toimintatilan (kiinto > irto > SD).
11 T STOP
Lopettaa toiston/tallennuksen
11
12 : PLAY
Käynnistää toiston
13 REC
Käynnistää tallennuksen.
Määritä tallentamisen
lopetusaika (s. 22)
14 Kauko-ohjaimen signaalien
vastaaontin
MUISTIKORTIN KÄSITTELY
Kun kortti on soittimessa ja näytössä vilkkuu SD, soitin lukee korttia
tai tallentaa sille. Silloin et saa kytkeä soitinta pois toimintatilasta tai
ottaa korttia pois soittimesta. Muuten ilmenee toimintahäiriöitä ja
kortin sisältö saattaa hävitä.
Kannen avaaminen
SD-kortti soittimeen
Laita kortti suoraan ja
kokonaan korttipaikkaan.
Voit käyttää SD-muistikorttia, jonka kapasiteetti
on 8 MB - 2 GB (s. 6).
Kortti pois soittimesta
Jos sinulla on
miniSDTM-kortti,
käytä kortin mukana
toimitettua sovitinta.
Kannen sulkeminen
Paina korttia sisään
keskeltä.
Vedä kortti suoraan ulos.
Avaa korttipaikan kansi Etikettipuoli ylöspäin,
painamalla ulkonevaa katkaistu kulma oikealla puolella.
Muista sulkea kansi.
osaa.
Sulje korttipaikan kansi
painamalla alas.
Automaattinen levyntunnistus
Jos laitat soittimeen SD-kortin, kun soitin on perustilassa, näkyviin tulee SC CARD-sivu. Valitse kohde ja paina ENTER
valitaksesi SD-kortin (s. 37, 55).
ETULEVYN NÄYTTÖ
Erillislaitteen ajastintallennuksen merkkivalo
Tallennus
3
Ajastintallennus
4
Soittimessa SD-kortti
5
Soittimessa irtolevy
jota soitin voi käyttää.
Toisto
Tallennus/Toisto
6
Valittuna oleva toimintatila:
Kiintolevy / irtolevy / muistikortti
7
Vaihtuvaa tietoa
8
Tallennuslaatu
12
KÄYTTÖÖNOTTO
Ennen kuin teet tai muutat kytkentöjä, kytke kaikista laitteista virta pois ja irrota niiden verkkojohdot pistorasioista.
Valitse sopiva kytkentätapa kuvista. Jos mikään esitetyistä ei sovi, kysy lisää laitemyyjältä.
VAIHE 1 - Kytkennät
Mukana toimitettuja RF-kaapeleita on käytettävä, jos teet RF IN ja OUT-kytkennän. Jos käytät
muita kaapeleita, telvisiossa saattaa näkyä juovia ja kuvahäiriöitä.
21-piikkistä scart-kaapelia käyttämällä saat käyttöösi Q Link-television ominaisuudet ja näet
laadukkaan kuvan RGB-yhteensopivassa televisiossa. Muista määrittää asetus
SETUP>AV1OUTPUT.
Television scart-kytkentä
Antenniin
Television
takalevy
Pistorasia
Vaihtoehtoiset kytkennät, jos et käytä
21-piikkistä scart-kaapelia > s. 15.
Antennikaapeli
RF -kaapeli
(mukana)
Verkkojohto
Kytke pistorasiaan vasta sitten, kun olet
tehnyt kaikki muut kytkennät.
AV1 scart
21-piikkinen
Tuuletin
DVD-tallentimen takalevy
Television ja kuvanauhurin scart-kytkentä
Television
takalevy
Antenniin
Pistorasia
Vaihtoehtoiset kytkennät,
jos et käytä 21-piikkistä
scart-kaapelia > s. 15.
RF -kaapeli
(mukana)
Verkkojohto
Kytke pistorasiaan vasta
sitten, kun olet tehnyt
kaikki muut kytkennät.
AV1 scart
21-piikkinen
Tuuletin
RF -kaapeli
(mukana)
Antennikaapeli
DVD-tallentimen takalevy
AV1 scart
21-piikkinen
VÄLTTÄMÄTÖN ASETUS Valitse oikea asetus
SETUP-valikon kohtiin AV2 INPUT ja AV2
CONNECTION
Älä tee kytkentää kuvanauhurin kautta
Kuvanauhurin takalevy
Kopioinninestojärjestelmät lisäävät kuvanauhurin läpi kulkevaan videosignaaliin häiriöitä. Sen
vuoksi kuva ei näy kunnolla televisiossa. Jos
televisiossa on sisäänrakennettu kuvanauhuri,
kytke videosignaali televisio-osan tuloliittimiin
(älä kytke niitä kuvanauhuriosan liittimiin).
13
VÄÄRIN
TELEVISIO
VIDEOT
DVD-SOITIN
Television ja digitaali-/satelliittivastaanottimen tai dekooderin kytkentä
Antenniin
Television
takalevy
Antennikaapeli
RF -kaapeli
(mukana)
Pistorasia
Vaihtoehtoiset kytkennät, jos
et käytä 21-piikkistä scart-kaapelia
> s. 15.
RF -kaapeli
(mukana)
AV1 scart
21-piikkinen
Verkkojohto
Kytke pistorasiaan
vasta sitten, kun
olet tehnyt kaikki
muut kytkennät.
Tuuletin
DVD-tallentimen takalevy
VÄLTTÄMÄTÖN ASETUS Valitse oikea asetus SETUPvalikon kohtiin AV2 INPUT ja AV2 CONNECTION.
AV1 scart
21-piikkinen
Jos haluat katsella laitteen tallentamaa kanavaa, vaikka
parhaillaan katselet dekooderin kautta tulevaa ohjelmaa
Paina [0] + [ENTER]. DVD-soittimen näyttöön tulee
teksti DVD. Paina uudelleen, niin valinta menee pois käytöstä.
Näyttöön tulee “TV”.
Digi/sat.vastaanottimen
tai dekooderin takalevy
Television ja kuvanauhurin, digi/sat.vastaanottimen tai dekooderin kytkentä
Television
takalevy
Antenniin
Vaihtoehtoiset kytkennät, jos et
käytä 21-piikkistä scart-kaapelia
> s. 15.
RF -kaapeli
(mukana)
RF -kaapeli
AV1 scart
21-piikkinen
Pistorasia
Verkkojohto
Kytke pistorasiaan
vasta sitten, kun
olet tehnyt kaikki
muut kytkennät.
Tuuletin
AV1 scart
21-piikkinen
DVD-tallentimen takalevy
Antennikaapeli
Digi/sat.vastaanottimen
tai dekooderin takalevy
Kuvanauhurin takalevy
VÄLTTÄMÄTÖN ASETUS Valitse oikea asetus SETUPvalikon kohtiin AV2 INPUT ja AV2 CONNECTION.
Kytke DVD-tallennin suoraan televisioon.
14
Muut kytkennät
Television audio/videokytkentä tai s-videokytkentä
Kuvanauhurin audio/videokytkentä tai s-videokytkentä
Tämän laitteen takalevy
Television takalevy
pun valk kelt
pun valk kelt
Audio/Videokaapeli
(mukana)
Audio/Videokaapeli (mukana)
pun valk kelt
pun valk kelt
Tämän laitteen takalevy
Kuvanauhurin takalevy
S VIDEO OUT -liitin
S VIDEO -kytkentä antaa paremman kuvan kuin kuin VIDEO OUT kytkentä. Kuvanlaatuun vaikuttaa
myös television laatu.
Television takalevy
*
Audio/Videokaapeli
S-videokaapeli
Jos teet s-videokytkennän,
jätä kytkemättä AV-kaapelin
keltainen liitin.
Tämän laitteen takalevy
pun valk
S-videokaapeli
Audio/Videokaapeli (mukana)
pun valk
pun valk
Tämän laitteen takalevy
Komponenttivideokytkentä
Kuvanauhurin takalevy
Television takalevy
COMPONENT VIDEO OUT -liitin
Liitännästä saa sekä lomittamatonta (progressiivista) että
lomitettua kuvaa. Kuvanlaatu on parempi kuin S VIDEO kytkennässä. Yhdistä samanväriset liittimet.
Tee kytkentä komponenttivideokaapelilla.
pun valk
Lomittamaton kuvasignaali (s. 19).
Videokaapeli
Audio/Videokaapeli
(mukana)
lomittamaton kuva
pun valk
• Tavallinen CRT-televisio (katodisädeputki)
Valitse lomittamaton kuva pois käytöstä (eli perusasetus
PROGRESSIVE > OFF, s. 19). Vaikka televisio pystyisikin
käsittelemään lomittamatonta kuvaa, kuva saattaa välkkyä.
Sama ohje koskee ns. moninormitelevisioita, joiden
asetuksena on parhaillaan PAL.
Tämän laitteen
takalevy
15
Vahvistimen kytkentä
Monikanavainen kotiteatterivahvistin
Stereovahvistin
Monikanavainen kotiteatterivahvistin on vahvistin, jossa on
monikanavaäänen dekooderit (Dolby Digital-, DTS- ja/tai
MPEG-dekooderit). Sen avulla saat kuuluviin DVD Videolevyllä olevan monikanavaäänen.
VÄLTTÄMÄTÖN ASETUS Valitse oikeat digitaaliäänen
asetukset SETUP-asetusvalikon kohtaan DIGITAL AUDIO
OUTPUT (s. 66>).
•
•
•
Kuva 2
Vahvistimen takalevy
pun valk
Tee digitaalikytkentä optisella kaapelilla (ei mukana).
Tarkista ennen kaapelin ostamista, että kaapelin
liitinmalli sopii soittimessa olevaan liittimeen. Optisten
kaapelien pistokkeissa on eroja.
Et voi käyttää DTS Digital Surround -dekooderia, joka ei
pysty toistamaan DVD-levyn ääntä.
Vaikka käyttäisit tätä kytkentää (kuva 1), DVD Audiolevyn ääni lähtee eteenpäin vain kaksikanavaisena.
Audiokaapeli
Vahvistimen takalevy
Kuva 1
pun valk
Optinen kaapeli
(digitaalikytkentä)
Älä taita!
Kaapelin tulee olla
mahdollisimman
suorana.
DVD-soittimen takalevy
Laita kokonaan
liittimeen, kuvassa
näkyvä puoli
ylöspäin.
DVD-soittimen takalevy
Virransäästö
Muista, että vaikka laitteesta olisi kytketty virta pois, se kuluttaa
silloinkin vähän sähköä (Power Save -virransäästötilassa noin 2 W).
Kun POWER SAVE -asetus on käytössä (ON), QUICK STARTtoiminto ei ole toiminnassa. Virtaa säästääksesi voit irrottaa
tallentimen verkkojohdon pistorasiasta.
16
HDMI-liittimen käyttö
HDMI on uusi liitäntä digitaalilaitteille. Tämä laite siirtää HDMI-liittimen kautta pakkaamattoman digitaalisen audio- ja videosignaalin HDMI-signaalia
käsittelevään laitteeseen. Laadukas digikuva ja -ääni siirtyvät siis yhtä kaapelia pitkin. Jos kytket tallentimen HDMI-yhteensopivaan HDTVtelevisioon, voit valita, antaako tallennin HD-teräväpiirtosignaalin televisioon muodossa 1080i vai 720p.
• Käytä vain HDMI-logolla merkittyä HDMI-kaapelia (logo on ohjeen kansilehdessä).
HDAVI Control -ohjaustoiminto
Laitteiston yhteisohjaus on mahdollista, jos kytket tallentimeen HDAVI-ohjaustoimintoa hyödyntävän Panasonic VIERA-television tai vahvistimen. (s. 68, TV-yhteistoiminnot [HDMI-ohjaus (HDAVI ControlTM/Q Link])
• HDMI-yhteensopimattomia kaapeleita ei voi käyttää.
• Suosittelemme Panasonicin HDMI-kaapelin käyttöä.
Suositeltava osanumero: RP-CDHG15 (1,5 m), RP-CDHG30 (3,0 m), RP-CDHG50 (5,0 m), jne.
HDMI-yhteensopiva televisio
Television takalevy
Panasonic VIERA-televisio
Seuraavat toiminnot ovat käytössä, kun kytkentä on
tehty 21-nastaisella scart-kaapelilla.
• Direct TV Rec: televisiossa valittuna olevan
kanavan tallennus (s. 23)
• Ohjelman katselu digi/satelliittivastaanottimesta tai dekooderista (valitse television kanavaksi AV).
21-nast.
SCART-kaapeli
HDMI-kaapeli
VÄLTTÄMÄTÖN ASETUS
• Valitse asetukseksi HDMI > CONTROL WITH HDMI/Q
LINK > HDMI and Q Link (s. 68). (Perusasetus on
HDMI and Q Link).
• Valitse asetukseksi HDMI > Digital Audio Output >
HDMI and Optical” (s. 68). (Perusasetus on HDMI and
Optical).
21-nast.
SCARTkaapeli
Tämän laitteen takalevy
Digi/sat.vastaanottimen tai
dekooderin takalevy
Huom!
• Jos televisio ei tue CPPM-kopioinninestojärjestelmää (ks. sanasto), HDMI-liitännästä ei lähde eteenpäin kopiosuojatun DVDAudio-levyn ääni. Kytke audiokaapelit (pun, valk) tai 21-nastainen scart-kaapeli* vastaaviin liittimiin.
• Jos televisio pystyy vastaanottamaan vain 2-kanavaista ääntä, tallennin yhdistää monikanavaisen (yli kolmikanavaisen)
tallenteen äänikanavat kahteen kanavaan ja ohjaa kaikki äänet televisioon kahta kanavaa pitkin. (Jotkin levyt estävät äänikanavien yhdistämisen).
• Kopointisuojaan HDCP (High-Digital Content Protection) -yhteensopivat laitteet, joissa on digitaalinen DVI-tuloliitin (esim. PCnäyttö): Laite saattaa estää kuvan näkymisen kunnolla tai kokonaan, jos teet kytkennän DVI/HDMI-kaapelilla. (Ääntä ei saa ulos
tallentimesta lainkaan).
* Vain, jos kytkentä on tehty Panasonicin VIERA-televisioon.
Television takalevy
HDMI-yhteensopiva televisio ja vahvistin
Panasonic VIERA-televisio
ks. edellä
VÄLTTÄMÄTÖN ASETUS
ks. edellä
HDMI-kaapeli
21-nast.
SCARTkaapeli
Tämän laitteen takalevy
Vahvistimen
takalevy
HDMI-kaapeli
Huom!
• Jos vahvistin ei tue CPPM-kopioinninestojärjestelmää (ks. sanasto), HDMi-liitännästä ei lähde eteenpäin kopiosuojatun DVD-Audiolevyn ääni. Tee kytkentä vahvistimeen optisella digitaalikaapelilla tai analogisilla audiokaapeleilla (pun, valk).
17
VAIHE 2 - Televisio
Kanavien viritys
1 Kytke televisio toimintatilaan.
Valitse se AV-kanava,
joka näyttää DVD-soittimen ohjelmaa.
2 Paina [O DVD],
niin DVD-soitin kytkeytyy toimintatilaan.
numeropainikkeet
Jos kytkit DVD-laitteen Q Link -televisioon (s. 59)
21-piikkisellä SCART-kaapelilla,
kanavatietojen siirto televisiosta soittimeen käynnistyy.
DOWNLOAD FROM TV
POS 4
DOWNLOAD IN PROGRESS
RETURN: TO CANCEL
Q-Link-toiminto siirtää television kanavatiedot suoraan DVDsoittimen muistiin. DVD-soittimen kello ottaa AUTO CLOCK
SETTING -asetuksen kautta automaattisesti aika- ja päivätiedot
niitä lähettävältä televisiokanavalta.
Jos kuvaruutuun tulee COUNTRY-maavalikko
Valitse oikea maa nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [ENTER].
Jos valitset Schweiz, Suisse tai Svizzera,
tai jos televisiokanavat on viritetty Sveitsin lähetyksiin,
niin ruutuun tulee POWER SAVE -valikkosivu (s. 69>).
Valitse ON tai OFF.
Automaattinen kanavaviritys alkaa ja kestää noin 8 minuuttia.
Kun kanavat ovat virittyneet,
ruutuun tulee television kuvasuhteen määrityssivu:
Kun television kuvasuhde on määritetty, kuvaruutuun tulee sivu:
AUTO-SETUP
TV ASPECT
DO YOU WANT TO SETUP
THE GUIDE PLUS+ SYSTEM
16:9 WIDE TV
16:9
4:3 TV
4:3
LETTERBOX
YES
NO
Asetusvaihtoehdot
(Yllä oleva viesti tulee näkyviin myös niissä maissa, joissa
GUIDE Plus+ ei ole vielä saatavilla. Valinta YES ei siinä
tapauksessa tuo toimintoa käyttöön).
16:9
4:3
• Jos haluat ottaa GUIDE Plus+ käyttöön:
16:9 laajakuvatelevisio
tavallinen 4:3 televisio
Valitse YES nuolilla 9: ja paina ENTER.
GUIDE Plus+ -käyttöönotto kestää noin 2 minuuttia.
• Jos et halua ottaa GUIDE Plus+ käyttöön:
Valitse NO nuolilla 9: ja paina ENTER.
> Kuvaruutuun tulee tv-kanavan kuva. Valmis!
Ohjelma tallentuu
oman formaattinsa mukaisena.
Laajakuvamuotoon tallennettu ohjelma
toistuu Pan&Scan-muodossa (ellei
ohjelman tekijä ole estänyt muutosta).
> (s. 82)
Voit keskeyttää missä tahansa vaiheessa
painamalla [RETURN].
Letterbox tavallinen 4:3 televisio
Laajakuvaohjelma näkyy Letterbox-muodossa
(mustat palkit ylhäällä ja alhaalla).
> (s. 82)
T Jos ruutuun tulee kellonajan asetusvalikko
> säädä kello oikeaan aikaan (s. 73).
3 Valitse nuolipainikkeilla [65]
oikea kuvasuhde. Paina [ENTER].
T Voit hienosäätää tv-kanavien viritystietoja.
> (s. 70).
T Voit käynnistää automaattivirityksen uudestaan
> (s. 71).
18
Television ja kauko-ohjaimen asetukset
Palauta edeltävä valikkosivu
> paina [RETURN].
Sulje valikkosivu
> painele [RETURN] riittävän monta kertaa.
Lomittamaton kuva
Television
ohjauspainikkeet
Numeropainikkeet
Lomittamattoman eli progressiivisen kuvan laatu on hyvä. Voit
katsella sitä, jos teet kytkennän DVD-soittimen COMPONENT
VIDEO OUT-liittimistä sellaisen LCD-projektorin, LCD-näytön
tai plasmanäytön liittimiin, joka pystyy käsittelemään lomittamatonta kuvaa (s. 82).
1 Kytke DVD-soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta TO OTHERS. Paina [ENTER].
3 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta SETUP. Paina [ENTER].
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta CONNECTION. Paina [:].
5 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta PROGRESSIVE. Paina [ENTER].
6 Valitse nuolipainikkeilla [65]
asetus ON. Paina [ENTER].
Nyt soitin antaa videosignaalin eteenpäin lomittamattomana.
Huom!
• Lomittamaton kuva voi näkyä huonosti, jos soitin on kytketty
tavalliseen CRT-televisioon (katodisädeputkitelevisioon).
Näin voi siis tapahtua, vaikka televisio pystyisikin käsittelemään
lomittamatonta kuvaa. Valitse tällaisessa tapauksessa edellä
mainittuun asetuskohtaan OFF (s. 40).
• Kuvasignaali ei lähde eteenpäin soittimen COMPONENT VIDEO
OUT -liittimistä, jos SETUP-valikon kohdassa AV1 OUTPUT on
asetus RGB 1 [without component] tai RGB 2 [without component].
19
Television ohjaus kauko-ohjaimella
Jos kauko-ohjain ohjaa muita Panasonic-laitteita
Voit ohjata televisiota DVD-soittimen kauko-ohjaimella sen
jälkeen, kun olet ottanut käyttöön television valmistajan mukaisen
kauko-ohjauskoodin. Koodin sisältämät ohjaustoiminnot ovat:
televisio päälle/pois päältä, television ohjelmalähteen ja televisiokanavan valinta sekä äänenvoimakkuuden säätö.
Mikäli useita Panasonic-merkkisiä laitteita on sijoitettu lähelle toisiaan,
vaihda sekä soittimen että kauko-ohjaimen koodi. Soittimen ja kaukoohjaimen koodin täytyy olla sama.
Perusasetuksen mukaan käytössä on koodi DVD 1.
1 Kytke DVD-soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
Äänenvoim.
TV on /off
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta TO OTHERS. Paina [ENTER].
Kanava
Tulolähde
3 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta SETUP. Paina [ENTER].
1 Suuntaa kauko-ohjain kohti televisiota.
Paina pohjaan painike [O TV]
ja näppäile numeropainikkeilla ohjauskoodi.
Esim.
Merkki
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta OTHERS. Paina [:].
Jos koodi on 01 > paina [0] ja sitten [1].
Jos koodi on 10 > paina [1] ja sitten [0].
Koodi
Merkki
5 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta REMOTE CONTROL. Paina [ENTER].
Koodi
6 Valitse nuolipainikkeilla [65] koodi.
Paina [ENTER].
Vaihtoehdot DVD 1, DVD 2 tai DVD 3.
Press “O” and “ENTER” together
for more than 2 seconds on the
remote control
7
Kauko-ohjaimen koodin vaihto:
Paina pohjaan [ENTER]
ja numeropainike [1], [2] tai [3].
Pidä painettuna yli 2 sekuntia.
8 Paina [ENTER].
T Jos soittimen näyttöön tulee seuraava tietue
Vaihda kauko-ohjaimeen sama koodi:
REMOTE DVD 2
Näytössä näkyy
soittimen käytössä oleva
kauko-ohjauskoodi.
Valitse kauko-ohjaimen
koodiksi sama (vaihe 7).
Huom!
• Jos valitset SETUP-valikosta kohdan SHIPPING
CONDITION, niin soittimen koodiksi palautuu DVD 1
(s. 69). Valitse tällöin myös kauko-ohjaimen koodiksi 1
(vaihe 7).
2 Testaa koodin toiminta.
Kytke televisio toimintatilaan ja vaihda kanavaa.
Mikäli koodi ei ohjaa televisiota, valitse jokin toinen koodi.
Palauta edeltävä valikkosivu
> paina [RETURN].
Mikäli televisiosi merkki ei ole listassa tai mikään merkin
kohdalla mainittu koodi ei ohjaa televisiota, televisiota ei voi
ohjata lainkaan DVD-soittimen kauko-ohjaimella.
Sulje valikkosivu
> painele [RETURN] riittävän monta kertaa.
Jos koodeja on monta, löydät oikean
ja parhaiten toimivan koodin vain kokeilemalla.
20
TV-OHJELMAN TALLENNUS
REC MODE - Tallennuslaadun vaikutus levytilan tarpeeseen
Huom!
• *1) Jos haluat tallentaa tai toistaa kaksipuolisen levyn molempia puolia, toiminto
täytyy keskeyttää levyn kääntämisen ajaksi.
DVD-RAM
DVD-R
DVD-R DL*3 +R DL*3
• *2) EP-tallennuslaadun tallennusajaksi voit
DVD-RW
SETUP-valikon kautta valita 8 tuntia tai 6
+R
tuntia. (RECORDING TIME IN EP
+RW
MODE). Tallentuvan äänen laatu on
1-puol. 2-puol*1
parempi asetuksen “EP 6 Hour” aikana (s.
4,7 GB 9,4 GB 4,7 GB
8,5 GB
8,5 GB
66).
1
2
1
1 h 45 min
n. 1 h 45 min • *3) Tällä laitteella et voi tallentaa suoraan
DVD-R DL- tai +R DL-levylle.
+R DL: Et voi kopioida ohjelmaa EP2
4
2
3 h 35 min
n. 3 h 35 min
laadulla.
4
8
4
7 h 10 min
n. 7 h 10 min • *4) Jos tallennat ohjelman kiintolevylle EPtai FR (5 tuntia tai yli) -laadulla, et voi
pikakopioida sitä +R, +R DL tai +RW-levylle.
8
16
8
14 h 20 min
-• RAM: Jos tallennat EP (8 hour) -laatua
(6*2)
(12*2)
(6*2)
( 10 h 45 min2)
DVD-RAM-levylle, muut DVD RAM soittimet eivät välttämättä toista levyä.
max 8 max 8 max 8 14 h 20 min
max. 9 h
Jos haluat katsella levyä toisella soittimella,
/levypuoli
valitse varmuuden vuoksi EP (6 hour).
Aika-arviot ovat suuntaa-antavia. Ohjelmatyyppi saattaa lisätä
tilantarvetta. Taulukossa yksikkönä on tunti.
Tallennuslaatu
HDD
250 GB
XP
(korkea laatu)
55
(normaali)
111
(pitkä tallennus)
222
(erit. pitkä)*4
443
(333*)
SP
LP
EP
FR (laadun valinta jäljellä
olevan levytilan mukaan)*max 443
FR - Levytilaan mukautuva tallennus
Voit valita tämän toiminnon
ohjelman kopiointia ja ajastintallennusta varten.
numeropainikkeet
FR on lyhenne sanoista Flexible Recording Mode. Se tarkoittaa
toimintoa, joka valitsee tallennuslaadun sen mukaan, paljonko levyllä on
tilaa. Soittimen valitsemalla tallennuslaadulla ohjelma täyttää kokonaan
jäljellä olevan levytilan. Soitin valitsee parhaimman mahdollisen
tallennuslaadun väliltä XP - EP (8 hour).
Esimerkiksi, jos tallennat 90 minuutin ohjelman käyttämättömälle DVDRAM-levylle, soitin valitsee kuvanlaadun väliltä XP ja EP.
•
•
Jos tallennat kiintolevylle, laite valitsee laadun, jota käytettäessä
ohjelma vie tilaa 4,7 GB (yhden irtolevyllisen).
Soittimen näyttöön tulee kaikkien tallennuslaatujen tunnukset.
Quick Start - nopeasti toimintatilaan (s. 69)
Kun tallennin on kytketty televisioon 21-nastaisella SCART-,
komponenttivideo-, video- tai s-videoliittimeen.
Virran kytkemisen jälkeen laite alkaa tallentaa noin yhden
sekunnin* kuluttua siitä, kun painoit REC-painiketta. Jos
laite on valmiustilassa, GUIDE-painikkeen painaminen avaa
sähköisen ohjelmaoppaan (EPG) alle yhdessä sekunnissa.
Toiminto on perusasetusten mukaan käytössä.
*Tallennus kiinto- tai DVD-RAM-levylle.
Huom!
Toimintojen käynnistäminen saattaa kestää kauemman, jos
- yrität käynnistää levyn toiston tai tallennuksen muulle kuin
DVD-RAM-levylle
- haluat käyttää jotakin muuta toimintoa
- kelloa ei ole asetettu aikaan.
•
•
RAM Jos haluat tallentaa kaksipuolisen levyn molemmille puolille,
tallennus täytyy keskeyttää levyn kääntämisen ajaksi.
+RW Voit luoda TOP MENU-aloitusvalikon toiminolla CREATE
TOP MENU (s. 62). Valikko saattaa hävitä, jos tallennat tai
editoit. Siinä tapauksessa voit laatia valikon uudelleen.
21
TV-ohjelman tallentaminen
5 Käynnistä tallentaminen
painelemalla [• REC] -painiketta.
•
Kiintolevylle voit tallentaa enintään 500 ohjelmaa (title).
(Jos tallennat pitkään yhtäjaksoisesti, laite aloittaa uuden
nimikkeen aina 8 tunnin kuluttua).
•
Yhdelle levylle voit tallentaa enintään 99 ohjelmaa (title).
•
Yhdelle levylle voit tallentaa enintään 49 ohjelmaa (title).
•
•
Et voi tallentaa kortille.
•
Valmistelu
• Lue ohjeet TÄRKEITÄ TALLENNUSOHJEITA (s. 7).
• Kytke televisio toimintatilaan ja valitse oikea kanava.
• Kytke DVD-soitin toimintatilaan.
HDD
•
Paina [II].
Tallennus jatkuu, kun painat painiketta uudelleen.
Vaihtoehtoisesti voit painaa [•REC].
Tallentamasi ohjelma tallentuu levylle kokonaiseksi
nimikkeeksi keskeytyksestä huolimatta.
Jos käytät irtolevyä:
Avaa levykelkka painamalla soittimen
etulevyssä [OPEN/CLOSE] -painiketta.
Laita levy. Sulje painamalla [OPEN/CLOSE].
•
T Tallentamisen lopettaminen
T]. Tallentamasi ohjelma tallentuu levylle
Paina [T
yhdeksi nimikkeeksi (title).
Poista ensin 8 cm DVD-R/-RAM-levyn suojakotelo.
Etikettipuoli ylöspäin
Kotelolevy:Nuoli osoittaa sisään.
•
•
Laita kunnolla kelkkaan.
Kasetin tulee napsahtaa
paikalleen.
Automaattinen levynvalitsin
RAM Vain levyt, joiden kotelon kirjoitussuoja on PROTECTkohdassa (s. 60).
DVD-V, DVD-A, VCD, CD Jos laite tallentaa kiintolevylle tai on
perustilassa, se valitsee automaattisesti DVD-toiminnot, kun laitat
levyn levykelkkaan. Jos otat levyn pois ja suljet levykelkan, se
valitsee automaattisesti kiintolevytoiminnot.
4
R31:47
Soitin tunnistaa ohjelman ja kanavan nimen, mikäli
tekstitelevision nimiösivu (title page) näkyy kunnolla
(s. 70).
Huom!
•
Nimiösivun hakeminen saattaa kestää pitkään
(jopa 30 minuuttia) eikä haku välttämättä onnistu.
Tallentamisen loppumishetken määritys
SP
Voit valita kanavan myös numeropainikkeilla.
Esim. kanava 5 paina [0] > [5]
kanava 15 paina [1] > [5].
T Lopettamishetken määritys
Voit määrittää loppumishetken tallentamisen aikana.
Valitse jäljelle jäävä tallennusaika painelemalla soittimen
etulevyssä olevaa [• REC]-painiketta. Jäljelle jäävä
tallennusaika vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
4 Valitse tallennuslaatu (XP, SP, LP, EP)
painelemalla [REC MODE] -painiketta.
HDD
•
4
R18:30
Tallennetun tiedon loppukäsittely
kestää noin 30 sekuntia tallentamisen lopettamisen
jälkeen.
Jos haluat toistaa jossakin muussa laitteessa DVD-R,
DVD-RW (DVD Video) tai +R-levyä (joka on tallennettu
tässä laitteessa), sinun täytyy viimeistellä levy (s. 62).
T Jos tv-kanavalla on oma tekstitelevisio
3 Valitse tv-kanava [65 CH] -painikkeilla.
HDD
XP REC
T Tallentamisen keskeyttäminen hetkeksi
Vastaava merkkivalo syttyy (HDD / DVD).
2
0:00.00.1
Ohjelma tallentuu tyhjään levykohtaan
eikä levyllä mahdollisesti jo olevan ohjelman päälle.
TV-kanavaa ja tallennuslaatua ei voi muuttaa tallentamisen aikana. Jos
keskeytät tallennuksen (pause), voit vaihtaa kanavaa ja tallennuslaatua,
mutta seuraava tallennusjakso tallentuu erilliseksi nimikkeeksi.
Voit tallentaa, vaikka laite olisi ajastinvalmiustilassa, muttta ajastinohjelman alkamishetkellä tallennus keskeytyy ja laite alkaa tallentaa
ajastinohjelman mukaista ohjelmaa.
RAM, HDD:Tallennuksen aikana voit valita kuuluviin jonkin toisen
ääniraidan painelemalla AUDIO-painiketta. Muutos ei vaikuta
tallentuvaan ääneen.
•
1 Valitse kiintolevytoiminnot tai irtolevytoiminnot
painamalla [DRIVE SELECT].
4
OFF 0:30 > 1:00 > 1:30 > 2:00 > 3:00 > 4:00 >
[laskuri - ei mitään]
SP
•
•
Levyllä jäljellä oleva tallennusaika.
Jos haluat tallentaa LPCM-äänen (vain XP-laatu), valitse
kohtaan AUDIO MODE XP REC asetus LPCM (s. 66>).
•
•
Voit määrittää tallennuksen kestoksi enintään 4 tuntia.
Tätä toimintoa ei voi käyttää ajastetun tallentamisen aikana (s. 26)
eikä levytilaan mukautuvan tallentamisen aikana (tallennuslaatu FR,
s. 21).
Jos keskeytät (pause) tallennuksen ja vaihdat kanavaa tai tallennuslaatua, määrittämäsi lopettamisaika häviää muistista.
Soitin ei kytkeydy valmiustilaan tallennuksen päätyttyä.
T Lopettamishetken poistaminen
Voit poistaa lopettamishetken muistista:
Painele etulevyssä olevaa [• REC]-painiketta, kunnes näkyviin tulee
aikalaskuri. Tallennus ei keskeydy, vaan jatkuu normaalisti.
T Tallentamisen lopettaminen
T].
Paina [T
22
Levyn laittaminen soittimeen /
poistaminen soittimesta
Jos tallennat kiintolevylle ohjelman,
jonka aiot myöhemmin pikasiirtää
irtolevylle
Jos kuvaruutuun tulee formatointisivu
Jos aiot tallentaa kiintolevylle ohjelman, jonka haluat myöhemmin nopeasti pikasiirtää DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD
Video) , +R, +R DL tai +RW-levylle
Sinun on ennen kiintolevytallennusta valittava käyttöön toiminto REC
FOR HIGH SPEED DUBBING (s. 66). Valitse kyseiseen asetuskohtaan asetus ON tämän kappaleen mukaan.
Jos laitoit soittimeen uuden levyn tai tietokoneella tai muulla
laitteella tallennetun levyn, kuvaruutuun tulee formatointikehotus.
Formatoi levy ennen kuin alat tallentaa. Muista, että formatointi
tyhjentää levyn kokonaan.
Muista rajoitukset!
T Kaksikielinen lähetys
Voit tallentaa vain toisen kielen M1 tai M2:
•
Jos et ole kytkenyt erillislaitetta:
Valitse tallennettava kieli tämän soittimen asetus
kohdasta BILINGUAL AUDIO SELECTION (s. 67).
•
Jos olet kytkenyt erillislaitteen:
Valitse tallennettava kieli erillislaitteen toiminnoilla.
T Kuvasuhde
•
16:9-suhteinen kuva tallentuu muodossa 4:3.
1 Valitse YES nuolipainikkeella [9:].
Paina [ENTER].
Katso kuvallinen esitys TÄRKEITÄ TALLENNUSOHJEITA (s. 7).
T Levyn formatointi
Levyn formatointi on monivaiheinen (s. 61).
Huom!
Jos tiedät, ettet aio pikasiirtää ohjelmaa kiintolevyltä irtolevylle
(DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (Video), +R, +R DL tai +RW), valitse
kohtaan REC FOR HIGH SPEED DUBBING asetus OFF, niin edellä
olevat rajoitukset eivät vaikuta kiintolevylle tallentuvaan ohjelmaan.
Jos kuvaruutuun tulee viimeistelysivu
Kuvaruutuun tulee seuraava valikkosivu, jos et ole vielä
viimeistellyt levyä (eli käsitellyt sitä soimaan myös muissa kuin
tässä soittimessa).
1
Kun soitin on perustilassa:
Paina [FUNCTIONS].
Jos haluat viimeistellä levyn
1 Paina etulevyn painiketta [REC •].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta TO OTHERS.
Paina [ENTER].
Viimeistelyä ei voi keskeyttää. Jos haluat taustan, toistovalikon tai levylle nimen, valitse ne ennen viimeistelyä (s. 63).
3 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta SETUP.
Paina [ENTER].
4 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta DISC.
Paina [:].
5 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta SETTINGS FOR RECORDING.
Paina [ENTER].
Jos haluat avata levykelkan levyä viimeistelemättä
1 Paina etulevyn [OPEN/CLOSE]-painiketta.
6 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta REC FOR HIGH SPEED DUBBING.
Paina [ENTER].
7 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta ON.
Paina [ENTER].
8 Valitse nuolipainikkeilla [9:] kohta YES.
Paina [ENTER].
T Edellisen valikkosivun palautus
Paina [RETURN].
T Valikkosivun sulkeminen
Painele riittävän monta kertaa [RETURN].
T Tallennuksen käynnistys
•
•
•
23
Televisio-ohjelman tallennus (s. 22).
Ajastintallennus (s. 26).
Videokasetin kopioiminen (s. 58).
FLEXIBLE REC - Levytilaan mukautuva tallennus
FR on lyhenne sanoista Flexible Recording Mode. Se tarkoittaa
toimintoa, joka valitsee tallennuslaadun sen mukaan, paljonko
levyllä on tilaa. Soitin valitsee parhaimman mahdollisen tallennuslaadun siten, että ohjelma mahtuu levylle kokonaan.
Esim. Haluat tallentaa 90 minuutin ohjelman levylle.
Tallennuslaatu XP
Jos haluat tallentaa 90 minuuttia
kestävän ohjelman XPlaatuisena, levylle mahtuu vain 60
minuuttia ohjelman alusta.
Ohjelman lopusta jää puuttumaan
30 minuuttia, ellet käy 60 minuutin
jälkeen vaihtamassa levyä.
Esimerkkejä toiminnon käyttötilanteista
•
•
•
•
+
Levyn jäljellä oleva tallennusaika on “hankala”: valmis tallennuslaatu jättäisi levylle tarpeettoman paljon tyhjää tilaa (eli ohjelma
tallentuisi huonolaatuisempana kuin olisi välttämätöntä), mutta
parempaa tallennuslaatua käyttäessä ohjelma ei mahtuisi levylle.
Haluat pitkään ohjelmaan mahdollisimman hyvän kuvanlaadun.
DVD-RAM
4,7 GB
Täynnä
Haluat tallentaa kiintolevylle ohjelman,
jonka haluat myöhemmin siirtää yhdelle irtolevylle (ja haluat
ohjelman täyttävän irtolevyn (4, 7 GB) kokonaan).
Etuna on se, ettei sinun tarvitse editoida tai muuttaa tallennuslaatua saadaksesi ohjelman mahtumaan irtolevylle.
Tallennuslaatu SP
Ohjelma mahtuu yhdelle levylle,
mutta levylle jää 30 minuuttia tyhjää tilaa.
Valmistelu
• Valitse kanava tai erillislaite, jonka ohjelmaa haluat tallentaa.
• Valitse kiinto- tai irtolevytoiminnot painamalla [DRIVE SELECT].
1
DVD-RAM
4,7 GB
Levyllä jää
vähän tyhjää
tilaa
Kun tallennin on perustilassa
Paina [FUNCTIONS].
Tilaan mukautuva tallennuslaatu FLEXIBLE REC
2 Valitse TO OTHERS
nuolipainikkeilla [65]. Paina [ENTER].
Ohjelma täyttää yhden levyn kokonaan.
3 Valitse FLEXIBLE RECORDING
nuolipainikkeilla [65]. Paina [ENTER].
FLEXIBLE REC
Recording in FR mode
Maximum rec.time 8 Hour 00 Min
SET REC TIME
START
DVD-RAM
4,7 GB
Ohjelma täyttää
koko levyn
8 HOUR 00 MIN
CANCEL
Jäljellä oleva tallennusaika
Maximum rec time
Pisin mahdollinen tallennusaika EP-laadulla.
4 Valitse nuolipainikkeilla [9:]
kohta HOUR (tunnit) ja MIN (minuutit).
Määritä nuolipainikkeilla [65]
tallennettavan ohjelman tallennusaika.
HDD
REC 59
ARD
M1 M2
LR
T Valikkosivun sulkeminen siten,
ettei tallennusta käynnistetä
Paina [RETURN].
Voit näppäillä ajan myös numeropainikkeilla.
Pisin tallennusaika on 8 tuntia.
T Tallentamisen lopettaminen
ennen kuin ohjelma on loppunut
5 Käynnistä tallentaminen haluamallasi hetkellä
valitsemalla nuolipainikkeilla [69:5]
kohta START. Paina [ENTER].
T].
Paina [T
T Jäljellä olevan
tallennusajan tarkastaminen
Tallentuminen alkaa. Etulevyn näyttöön tulee kaikkien
tallennuslaatujen tunnukset (XP-EP).
Painele [STATUS].
24
Ohjelman katselu tallentamisen aikana
Eri ohjelmien yhtäaikainen tallennus ja toisto
Voit katsella levylle aiemmin tallennettua ohjelmaa,
vaikka soitin tallentaa levylle jotakin toista ohjelmaa.
Eng. Simultaneous Rec and Play.
Saman ohjelman yhtäaikainen tallennus ja toisto
Voit katsella ohjelmaa jo sen tallentamisen aikana. Toisto
käynnistyy nimikkeen (title) alusta. Eng. Chasing Play.
1 Paina [: PLAY].
Voit käyttää pikahakua, mutta ääni ei kuulu.
T Toiston lopettaminen
T].
Paina [T
Voit vapaasti valita toistettavan kohdelevyn tallennuksen aikana:
paina [DRIVE SELECT].
1 Paina [DIRECT NAVIGATOR]
tallentamisen aikana.
T Tallentamisen lopettaminen
T].
Lopeta toisto ja paina kahden sekunnin kuluttua [T
T Ajastetun tallennuksen lopettaminen
T]-painiketta.
2 sekuntia toiston lopettamisen jälkeen, paina [T
Valitse nuolilla [9:] kohta STOP RECORDING.
Paina [ENTER].
Ohjelmien kuvastandardin on oltava sama (PAL/NTSC).
2 Valitse nuolipainikkeilla [69:5]
nimike (title), jonka toiston haluat käynnistää.
Paina [ENTER].
Voit käyttää pikahakua, mutta ääni ei kuulu.
Ohjelmien kuvastandardin on oltava sama (PAL/NTSC).
T Toiston lopettaminen
T].
Paina [T
T Direct Navigator-sivun sulkeminen
Paina [DIRECT NAVIGATOR].
T Tallentamisen lopettaminen
Lopeta toisto.
1 Sulje Direct Navigator
painamalla [DIRECT NAVIGATOR].
2 Jos soitin tallentaa eri kohdelevylle
kuin miltä katselit ohjelmaa: valitse tallennuskohde
painamalla [DRIVE SELECT].
T].
3 Paina [T
T Ajastetun tallennuksen lopettaminen
Lopeta toisto.
1 Sulje Direct Navigator
painamalla [DIRECT NAVIGATOR].
2 Jos soitin tallentaa eri kohdelevylle
kuin miltä katselit ohjelmaa: valitse tallennuskohde
painamalla [DRIVE SELECT].
T]-painiketta.
3 Paina [T
4 Valitse nuolilla [9:] kohta STOP RECORDING.
Paina [ENTER].
25
AJASTETTU TALLENNUS
ShowView-koodi
ajastintallennuksessa
•
Ajastinohjelmaan voit ohjelmoida jopa 32 ohjelman ohjelman
tallennusajankohdat kuukaudeksi eteenpäin.
Ohjelma, joka on ajastettu tallentumaan joka päivä tai kerran
viikossa, lasketaan yhdeksi ohjelmaksi.
ShowView-koodin avulla ajastinohjelman laatiminen käy helposti.
ShowView-koodit ovat eräissä tv-lehdissä ja joidenkin sanomalehtien tv-ohjelmien ennakkotiedoissa.
1 Paina [SHOWVIEW].
numeropainikkeet
2 Näppäile ohjelman koodi numeropainikkeilla.
Jos teet virheen, palaa edellisen numeron kohdalle
painamalla nuolipainiketta [9].
STOP
3 Paina [ENTER].
NAME DATE START STOP HDD/DVD MODE VPS/PDC
Kanava Pvm
Alkaa
Loppuu Kohdelevy Laatu
PDC?
Tarkasta ohjelmatiedot. Muuta niitä tarvittaessa nuolilla:
T NAME Kanava
Jos sarakkeessa NAME on “ - - -”, ajastinohjelmaa ei voi laatia.
Valitse haluamasi ohjelmapaikka nuolipainikkeilla [65]. Kun
olet näppäillyt tv-aseman tiedot, ne tallentuvat soittimen
muistiin.
T HDD/DVD Kohdelevy
Vaihtoehtoisesti voit valita kohdelevyn painamalla [DRIVE
SELECT]. Jos tallennat irtolevylle, mutta levytila loppuu
kesken, soitin tallentaa loput automaattisesti kiintolevylle (ks.
hätätallennus).
T REC MODE Tallennuslaatu
Valmistelu
• Kytke televisio toimintatilaan ja valitse oikea kanava.
• Laita tarvittaessa irtolevy soittimeen.
• Varmista, että kello on oikeassa ajassa.
Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa tallennuslaatua
painelemalla REC MODE-painiketta.
T VPS/PDC PDC-tallennus
Valitse VPS/PDC-koodi käyttöön tai pois käytöstä (ON/OFF).
Jos valitsemasi tv-kanava ei lähetä PDC-koodia, tässä
kohdassa on “ - - - “.
T RENEW Vakiotallennus kiintolevylle
ON (kyllä) >< OFF (ei), (s. 29).
T PROGRAMME NAME Ohjelman nimi
Valitse kohta PROGRAMME NAME nuolipainikkeilla [9:]
ja paina ENTER. Kirjoita nimi (s. 63).
4 Paina [ENTER].
Asetukset tallentuvat muistiin.
Varmista, että tässä kohdassa
on kellon kuva. Silloin ajastin
on valmiustilassa.
Varmista, että
tässä kohdassa on OK.
Silloin levytilaa on tarpeeksi.
01 ard 15/7 tue 20:00 sp off OK
Toista vaiheet 1-4, jos haluat ohjelmoida
uuden ajastinohjelman.
T Ajastinvalmiustilan poistaminen
> (s. 28).
T Tallentamisen lopettaminen, kun soitin on
jo alkanut tallentaa ajastettua ohjelmaa
> (s. 28)
T Lisätietoja ajastintallennuksesta
> (s. 28).
26
Käyttäjän ohjaama ajastintallennus
•
Ajastinohjelmaan voit ohjelmoida jopa 32 ohjelman ohjelman
tallennusajankohdat kuukaudeksi eteenpäin.
Ohjelma, joka on ajastettu tallentumaan joka päivä tai kerran
viikossa, lasketaan yhdeksi ohjelmaksi.
1 Paina [PROG/CHECK].
4 Paina [ENTER].
Asetukset tallentuvat muistiin.
NO NAME DATE START STOP HDD MODE PDC DISC
DVD
SPACE
Varmista, että
tässä kohdassa
on kellon kuva.
Silloin ajastin on
valmiustilassa.
NEW TIMER PROGRAMME
Nro Nimi
Pvm
Alkaa Loppuu Kohde LaatuPDC? Levytila?
Varmista, että
tässä kohdassa on OK.
Silloin levytilaa on
tarpeeksi.
Uusi ajastinohjelma
01 ard 15/7 tue 20:00 sp off OK
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta NEW TIMER PROGRAMME.
Paina [ENTER].
Toista vaiheet 2-4, jos haluat ohjelmoida
uuden ajastinohjelman.
3 Valitse muokattava tietue nuolipainikkeella [:].
Muuta tietueen sisältöä nuolipainikkeella [65].
T Ajastinvalmiustilan poistaminen
> (s. 28).
T Tallentamisen lopettaminen, kun soitin on
jo alkanut tallentaa ajastettua ohjelmaa
T Numeropainikkeiden käyttö
> (s. 28)
Voit määrittää seuraavat tiedot myös numeropainikkeilla:
NAME (Programme Position /TV Station Name: ohjelmapaikka / tv-aseman nimi), DATE (pvm), START (alkamisaika),
STOP (loppumisaika).
T Lisätietoja ajastintallennuksesta
> (s. 28).
T DATE päivämäärä
‘
PVM (YKSI TALLENNUS)
Voit valita tämänhetkisen päivämäärän tai jonkin
päivän seuraavan kuukauden ajalta (miinus yksi
päivä).
VIIKONPÄIVÄT (PÄIVITTÄINEN TALLENNUS)
Ohjelma tallentuu joka päivä samaan aikaan
valitsemanasi ajanjaksona: SUN-SAT (su-la),
MON-SAT (ma-la), MON-FRI (ma-pe)
VIIKONPÄIVÄ (VIIKOITTAINEN TALLENNUS)
Ohjelma tallentuu joka viikko samaan aikaan:
SUN > SAT (su ... la)
T START/STOP Alkaa / Loppuu
START on tallennuksen alkamisaika, STOP loppumisaika.
Muuta aikaa 30 minuutin tarkkuudella pitämällä nuolipainike
[65] painettuna.
T HDD/DVD Kohdelevy
Valitse kohdelevy painamalla [DRIVE SELECT]. Jos tallennat
irtolevylle, mutta levytila loppuu kesken, soitin tallentaa loput
automaattisesti kiintolevylle. Ks. hätätallennus (s. 29).
T MODE Tallennuslaatu
Vaihtoehtoisesti voit vaihtaa tallennuslaatua
painelemalla [REC MODE]-painiketta.
T VPS/PDC
Valitse ohjelman todellisen lähetysajan tunnistava koodi
käyttöön tai pois käytöstä ON / OFF. Jos valitsemasi
tv-kanava i lähetä PDC-koodia, tässä kohdassa on “ - - - “.
T RENEW - VAKIO-OHJELMAN TALLENNUS
Vakio-ohjelman tallennus edellisen päälle (s. 29)
T PROGRAMME NAME Ohjelman nimi
Valitse kohta PROGRAMME NAME nuolipainikkeilla [9:]
ja paina ENTER-painiketta. Kirjoita nimi (s. 63).
27
Ajastintallennuksen lopettaminen kesken
Ajastinohjelman tietojen tarkastus,
muutos tai poisto
Kun soitin on toimintatilassa
1
Paina [T
T]-painiketta.
2
Valitse kohdelevy painamalla [DRIVE SELECT].
Valitse nuolilla [9:] kohta
STOP RECORDING. Paina [ENTER].
Voit tarkastaa ajastinohjelmat, vaikka soitin olisi valmiustilassa.
1 Paina [PROG/CHECK].
Kuvakkeet
Ajastinvalmiustila.
Ohjelman tallennus on tällä hetkellä käynnissä.
Ohjelman lähetysaika on päällekkäinen jonkin toisen
tallentumaan ajastetun ohjelman lähetysajan kanssa.
Myöhemmin alkavan ohjelman tallennus alkaa, kun
ensimmäinen ohjelma on tallentunut kokonaan.
Keskeytit viikoittaisen tai päivittäisen ajastinohjelman.
Merkki häviää seuraavan ajastinohjelman toimiessa.
Levy oli täynnä. Tallentuminen ei onnistunut.
Ohjelma oli kopiosuojattu. Sitä ei voitu tallentaa.
Ohjelma ei tallentunut kokonaan jostakin syystä.
Esim. levy oli likainen.
Renew: vakio-ohjelman tallennus edellisen
tallennuskerran päälle (s. 29).
Nimike hätätallentuu parhaillaan kiintolevylle (s. 29).
Näkyy tallentumisen aikana.
Tallennuskohde: kiintolevy.
Tallennuskohde: irtolevy.
Jos keskeytät ajastintallennuksen, senkertainen ajastinohjelma
häviää. Jos ajastinohjelma oli viikoittain tai päivittäin toistuva,
seuraava ajastintallennus tapahtuu normaalisti.
Ajastinvalmiustilan poistaminen
Vaikka soittimesta olisi kytketty virta pois, voit tarkastella ajastintallennusluetteloa painamalla [PROG/CHECK].
1
Paina [PROG/CHECK].
2
Valitse nuolilla [65] ohjelma. Paina [PUNAISTA].
Kellon kuva häviää.
Et voi kytkeä ajastinvalmiustilaa pois käytöstä niin kauan, kun ajastintallennusluettelossa on yksikin ajastinkuvake.
Muista painaa [PUNAISTA]-painiketta uudelleen, ennen kuin
tallentumaan ajastetun ohjelman on määrä alkaa. Soitin alkaa
tallentaa ajastettua ohjelmaa vain, jos kellon kuva näkyy
(soitin on ajastinvalmiustilassa).
Lisätietoja ajastintallennuksesta
•
•
•
•
•
•
Etulevyssä vilkkuu kellon kuva noin 5 sekunnin ajan, jos soitin ei voi
kytkeytyä ajastinvalmiustilaan.
Ajastinohjelma käynnistää tallennuksen, olipa soittimessa virta
tai ei tai vaikka soitin toistaisi ohjelmaa (,kunhan soitin vain on
ajastinvalmiustilassa).
Ajastinohjelma ei käynnistä tallennusta, mikäli editoit ohjelmaa tai
kopioit ohjelmaa normaalinopeudella.
Jos kytket soittimen toimintatilaan, kun ajastintallennus on
käynnissä, soitin ei kytkeydy valmiustilaan ajastintallennuksen
päätyttyä. Voit kytkeä soittimesta virran pois, vaikka ajastintallennus olisi käynnissä.
Etulevyn näytössä alkaa vilkkua kellon kuva, mikäli et ole kytkenyt
soitinta ajastinvalmiustilaan ja ajastetun ohjelman on määrä alkaa
10 minuutin kuluttua.
Ajastinohjelmassa voi olla kaksi ohjelmaa, joista jälkimmäisen
lähetys alkaa heti kun edellisen on päättynyt. Silloin soitin ei pysty
tallentamaan toisen ohjelman alkua aivan kokonaan.
Sarakkeessa DISC SPACE oleva tieto
OK
-> (pvm)
!
Relief
Ohjelma mahtuu levylle.
Päivittäin tai viikoittain tallennettavaa ohjelmaa
voidaan tallentaa tähän päivämäärään asti
(korkeintaan kuukausi nykyisestä päivämäärästä
eteenpäin). Päivämäärään vaikuttaa levyllä jäljellä
oleva tallennustila.
Tallennus ei onnistu, koska
- levyllä ei ole riittävästi tilaa
- levyllä on jo enimmäismäärä nimikkeitä.
Ajastinohjelma, joka levytilan loppuessa
tallentuu kiintolevylle (s. 29).
Huom!
Ohjelmat, joiden tallentuminen on epäonnistunut, soitin poistaa
ajastinohjelmaluettelosta kahden vuorokauden kuluttua (klo 04.00).
Ohjelma
Ohjelma
T Ajastinohjelman muuttaminen
Valitse ohjelma nuolipainikkeilla [65] ja paina [ENTER].
> (s. 27, vaihe 3).
T Ajastinohjelman poistaminen
Valitse ohjelma nuolipainikkeilla [65] ja paina [*].
Tallentuu
Tallentuu
Ei tallennu
•
Jos ohjelmien todelliset lähetysajat menevät päällekkäin (riippumatta
PDC-koodin käytöstä), aiemmin alkavalla ohjelmalla on aina ensisijainen asema. Myöhemmin alkavan ohjelman tallennus alkaa, kun
aiemmin alkanut ohjelma on päättynyt.
28
Vaihtoehtoinen tapa:
1. Valitse nuolilla 65 ohjelma. Paina SUB MENU.
2. Valitse nuolilla 65 DELETE. Paina ENTER.
T Valikkosivun sulkeminen
Paina [PROG/CHECK].
Hätätallennus
•
•
•
RENEW - VAKIO-OHJELMAN
TALLENNUS EDELLISEN
TALLENNUSKERRAN PÄÄLLE
Jos ajastintallennus ei mahdu DVD-levylle, soitin tallentaa
kiintolevylle loput tai niin paljon, kuin kiintolevylle mahtuu.
Soitin tallentaa ohjelman kokonaan kiintolevylle, jos levy on
käyttökelvoton tai levyä ei ole. Tieto hätätallennuksesta
näkyy tallennuksen aikana Direct Navigator -valikossa
(nuoli oikealle) (s. 28).
Toiminto ei aktivoidu, jos PDC-koodi on käytössä ja ohjelman
lähetysaika on muuttunut sellaiseksi, ettei ohjelma mahdu levylle.
Jos tallennat kiintolevylle säännöllisesti jotakin ohjelmaa (valitse
ajastinohjelmaan DAILY “kerran päivässä” tai “WEEKLY” kerran
viikossa samaan aikaan), tämä toiminto tallentaa ohjelman aina
samalle paikalle (edellisen tallennuskerran päälle).
1 Paina [PROG/CHECK].
VPS/PDC-koodi
2 Valitse nuolipainikkeilla [65] ohjelma.
Paina [ENTER].
Tv-asema saattaa lähettää ohjelman tiedot sisältävää PDC-signaalia,
jonka avulla ajastin käynnistää tallentumisen ohjelman todellisella
alkamishetkellä. Toiminnosta on hyötyä, mikäli lähetysajat jostakin
syystä poikkeavat ennakkotiedoista tai mikäli ohjelma-aikaa on
pidennetty tai mikäli lähetys keskeytetään esimerkiksi ylimääräisen
uutislähetyksen takia.
•
•
•
3 Valitse nuolipainikkeella
[9:] kohta RENEW.
4 Valitse nuolipainikkeella
[65] kohta ON. Paina [ENTER].
VPS/PDC-tallennus
Käytä VPS/PDC aikaa tv-ohjelmien tallentamiseksi. Valitse
kohtaan VPS/PDC asetus OFF, jos tallennusaika ei vastaa
ennakkotietoja (VPS/PDC aikaa). VPS/PDC-tallennus ei onnistu,
jos aika ei ole minuutilleen sama. VPS/PDC-ajan näet esim.
tekstitelevision tai sanomalehden tv-ohjelmien ennakkotiedoista.
Jos lehdessä on kaksi ShowView-koodia, tarkasta kumpi sisältää
VPS/PDC-koodin. Perusasetus on OFF.
Jos soitin ei pysty vastaanottamaan VPS/PDC-signaalia
(esim. heikon signaalin vuoksi) tai jos tv-asema ei lähetä VPS/
PDC-signaalia säännöllisesti, ajastintallennus käynnistyy ajastintietojen perusteella (vaikka VPS/PDC-koodi olisi aktivoitu käyttöön
soittimen asetusten kautta). Tällaisessa tapauksessa soitin ei
poista ohjelmaa, vaikka ajastustallennus onnistuisikin, vaan poistaa
ohjelman vasta kahden vuorokauden kuluttua klo 04.00.
Ennakkotiedoissa annettu alkamisaika saattaa muuttua.
Jos ohjelmoimasi ohjelman lähetysaika muuttuu, valitse VPS/PDCasetukseksi OFF.
•
•
•
Edellinen tallennus ei tuhoudu, jos olet suojannut sen tai jos
tallennushetkellä katselet ohjelmaa kiintolevyltä tai kopioit
ohjelmaa. Uusi ohjelma tallentuu silloin erilliseksi nimikkeeksi.
Seuraava vakiotallennus tallentuu sen päälle.
Jos jokin soitto-ohjelma (playlist) sisältää katoavan ohjelman,
myös soitto-ohjelma häviää levyltä vakiotallennuksen yhteydessä.
Jos kiintolevyllä on liian vähän tilaa, ohjelma ei välttämättä
tallennu kokonaan (vaikka ohjelman pitäisi tallentua viimeksi
kokonaan tallentuneen ohjelman päälle).
Erillislaitteen ohjelman tallennus
Huom!
• Tallennuksen alku saattaa epäonnistua.
• Joidenkin tv-asemien VPS/PDC-signaali ei välttämättä toimi
kunnolla, vaikka asetuksena on ON.
• Lisätietoja PDC-koodista saat alueesi tv-asemilta.
• Jos laite on toimintatilassa, PDC-koodi ei vaikuta tallennukseen,
vaikka se olisi käytössä (ON). Siinä tapauksessa tallennus alkaa ja
loppuu ajastinohjelmaan näppäilemäsi ajan mukaan.
Valmistelu
• Kytke DVD-soittimen tuloliittimiin esim. dekooderi,
satelliittivastaanotin tai digisovitin.
•
Jos erillislaitteesta tulevan ohjelman kuvastandardi on NTSC,
valitse tämän soittimen SETUP-valikon kohtaan
TV SYSTEM asetus NTSC (s. 68). Tämä laite ei pysty
tallentamaan levylle, jolla on jo sekä PAL- että NTSC-ohjelmaa.
Kiintolevylle voit kuitenkin tallentaa molempia ohjelmatyyppejä.
Valitse kiinto- tai irtolevytallennus painamalla [DRIVE SELECT].
•
1
Kytke DVD-soitin perustilaan.
Valitse [INPUT SELECT] -painiketta painelemalla
se tuloliitäntä, johon erillislaite on kytketty.
Esim. valitse AV2, jos laite on kytketty AV2-liittimiin.
2 Valitse tallennuslaatu
painelemalla [REC MODE] -painiketta.
3 Valitse kanava erillislaitteen painikkeilla.
4 Käynnistä tallentaminen
painelemalla [• REC] -painiketta.
T Tallentamisen keskeyttäminen hetkeksi
Paina [II]. Jatka tallentumista painamalla [II].
Näin voit esimerkiksi poistaa jo etukäteen tiettyjä kohtia.
T Tallentamisen lopettaminen
T].
Paina [T
29
Ajastintallennus television kautta
EXT LINK - ajastintallennus
digisovittimella tai
satelliittivastaanottimella
Esim. digitaalilähetyksen tallennus.
•
Jos haluat tehdä ajastintallennuksen television Q LINK toimintojen kautta, kytke tallennin 21-nastaisella scart-kaapelilla
television niihin scart-liittimiin, jotka käsittelevät Q Link -tietoja
(s. 59).
Voit ohjelmoida erillislaitteella (esim. digisovittimella)
ohjelman tallentumisen tähän tallentimeen.
Valmistelu
• Tee kytkentä erillislaitteen scart-liittimestä
DVD-soittimen AV2-liittimeen 21-nastaisella scart-kaapelilla.
• Valitse DVD-soittimen SETUP-valikon kohtaan AV2 INPUT
oikeat asetukset (s. 67).
• Valitse DVD-soittimen SETUP-valikon kohtaan EXT LINK
se asetus, joka vastaa soittimeen kytkettyä laitetta (s. 67).
1 Laadi ajastintallennusohjelma
television toimintojen kautta.
2 Valitse kiintolevytoiminnot tai irtolevytoiminnot
painamalla [DRIVE SELECT].
Laita tarvittaessa irtolevy tallentimeen.
1 Laadi ajastinohjelma
erillislaitteen toimintojen kautta.
3 Kytke tämä laite pois toimintatilassa.
Televisio ohjaa tallentamisen alkamista ja lopettamista.
2 Valitse kiintolevytoiminnot tai irtolevytoiminnot
painamalla [DRIVE SELECT].
T Tallentamisen lopettaminen
T].
Paina [T
•
•
Laita tarvittaessa irtolevy tallentimeen.
Television ohjaama ajastintallennus ei käynnisty, jos tallennin on
oman ajastimensa valmiustilassa (näytössä kellon kuva) tai
EXT LINK -valmiustilassa (näytössä EXT-L).
Ohjelmat tallentuvat yhdeksi ohjelmaksi (nimike, title), jos kahden
perättäisen ajastinohjelman loppumis- ja alkamisaika ovat
lähekkäin. HDD, RAM Voit myöhemmin editoida ohjelmaa ja
jakaa ohjelmat oikeasta kohdasta kahdeksi nimikkeeksi (DIVIDE
TITLE > s. 42).
3 Paina [EXT LINK].
Tämä tallennin kytkeytyy pois toimintatilasta.
Etulevyn näyttöön tulee EXT-L merkiksi siitä,
että tallennin on erillislaitteen ohjaamassa
EXT LINK -ajastusvalmiustilassa.
T Tallennuksen lopetus / ajastuksen poisto
Paina [EXT LINK], niin laite kytkeytyy pois
ajastusvalmiustilasta tai jo käynnistynyt tallennus loppuu.
•
Voit käyttää toimintoja epähuomiossa, jos
erillislaitteen ajastustoiminto on päällä koko ajan.
Sen vuoksi sinun kannattaa aina ajatustallentumisen
päätyttyä kytkeä erillislaitteen ohjaustoiminto pois
käytöstä painamalla [EXT LINK]-painiketta.
Huom!
• Ajastustoimintoa ei voi hyödyntää eräissä laitekokoonpanoissa.
Lisätietoja erillislaitteen käyttöoppaassa.
• Tallentumaan ajastetun ohjelman alku
saattaa jäädä puuttumaan.
• Kun DVD-soittimen SETUP-valikon kohdassa EXT LINK on asetus
EXT LINK 2, ajastintoimintoa ei voi käyttää, mikäli erillislaitteesta
tulevan ohjelman kuvastandardi on NTSC.
• Kun DVD-soittimen SETUP-valikon kohdassa AV2 CONNECTION
on asetus DECODER, et voi valita EXT LINK -toimintoa.
• Ohjelmat tallentuvat yhdeksi ohjelmaksi (title), jos kahden perättäisen
ajastinohjelman loppumis- ja alkamisaika ovat lähekkäin.
HDD, RAM Voit myöhemmin editoida ohjelmaa ja jakaa ohjelmat
oikeasta kohdasta kahdeksi nimikkeeksi (DIVIDE TITLE > s. 42).
• Kun laite on EXT LINK-ajastinvalmiustilassa, etulevyn näytössä
lukee EXT-L. Silloin laite ei pysty lataamaan GUIDE Plus+ -dataa.
• Kun laite on EXT LINK -ajastinvalmiustilassa tai tallentaa, videosignaali tulee AV2-tuloliittimestä riippumatta siitä, mikä asetus on
kohdassa AV1 OUTPUT (s. 68).
• Kun laite on EXT LINK -ajastinvalmiustilassa tai tallentaa, voit
toistaa ohjelmaa vain siltä levyltä, johon laite tallentaa.
30
LEVYJEN TOISTO
Tietyn ohjelman valinta toistettavaksi
1 Paina [DIRECT NAVIGATOR].
HDD/DVD
Esikatselukuvat (thumbnail) Taulukko (table)
numeropainikkeet
Direct Navigator -näytön valinta
1 Kun näytössä on esikatselukuvakkeet, paina [SUB MENU].
2 Valitse nuolilla [65] TABLE DISPLAY. Paina [ENTER].
Viimeksi valitsemasi näyttötyyppi jää käyttöön.
2
Valitse VIDEO painelemalla [PUNAISTA] painiketta.
punainen
16:9-ohjelma tallentuu 4:3-ohjelmana seuraavissa tapauksissa:
- tallennat kiintolevylle tai DVD-RAM-levylle ja asetuksena on SETUP >
REC FOR HIGH SPEED COPY > ON (s. 66).
- tallnnat tai kopioit ohjelman DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
format), +R, +R DL tai +RW-levylle.
Pystyt ehkä muuttamaan kuvasuhdetta television kautta!
Valmistelu
• Kytke televisio toimintatilaan ja valitse oikea kanava.
• Kytke DVD-soitin toimintatilaan.
SORT - Title View table-sivun eli
ohjelmien taulukkosivun järjestäminen
Hakutoiminnosta on hyötyä, jos etsit tiettyä ohjelmaa
laajasta luettelosta.
1 Paina [SUB MENU].
2 Valitse nuolilla [65] SORT. Paina [ENTER].
3 Valitse nuolilla [65] jokin kohta. Paina [ENTER].
Jos valitset muun kuin kohdan “NO.”:
• Direct Navigator -sivu tulee näyttöön, kun valitsemasi
ohjelman toisto loppuu. Et voi valita nimikkeiden
yhtäjaksoista, keskeyttämätöntä toistoa.
• Hyppytoiminnot ja Time Slip vaikuttavat vain parhaillaan
toistuvaan ohjelmaan (ne eivät siis valitse
edellistä tai seuraavaa ohjelmaa).
• Järjestetty nimikeluettelo häviää muistista, kun suljet
Direct Navigator-sivun tai valitset PICTURE-välilehden.
1 Valitse kiintolevytoiminnot tai irtolevytoiminnot
painamalla [DRIVE SELECT].
Vastaava merkkivalo syttyy etulevyn näyttöön.
•
Tallennuksen aikana voit katsella ohjelmaa toiselta
kohdelevyltä, mutta et voi editoida sitä.
2
Jos käytät irtolevyä:
Avaa levykelkka painamalla soittimen
etulevyssä [OPEN/CLOSE] -painiketta.
Laita levy. Sulje levykelkka painamalla uudestaan.
•
•
Poista 8 cm DVD-RAM/DVD-R-levyn suojakotelo
käytön ajaksi.
Automaattinen kohdelevyn tunnistus (s. 21).
Etikettipuoli
ylöspäin
3 Valitse ohjelma nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [ENTER].
Voit valita nimikkeen myös numeropainikkeilla.
Kotelolevy:
Laita kunnolla kelkkaan. Kasetin
tulee napsahtaa paikalleen.
ohjelma 5: [0] > [0] > [5]
ohjelma 15: [0] > [1] > [5]
ohjelma 115: [1] > [1] > [5]
ohjelma 5:
ohjelma 15:
[0] > [5]
[1] > [5]
Sivujen selaus
- Esikatselukuvien sivut: Valitse PREVIOUS (edellinen) tai NEXT
(seuraava) nuolipainikkeilla [69:5] ja paina [ENTER].
- Vaihtoehtoisesti voit selata sivuja painikkeilla [I99] tai [::I].
Nuolen tulee
osoittaa sisäänpäin.
Valikkosivun sulkeminen
Paina [DIRECT NAVIGATOR].
3 Paina [: PLAY].
•
•
•
Toisto käynnistyy viimeksi tallennetun nimikkeen alusta.
Toisto käynnistyy levyn alusta. Jos kotelolevyn kirjoitussuoja on lukittu (s. 60), toisto käynnistyy automaattisesti.
Divx
Näkyviin tulee DivX-valikko.
Kotelolevyt
Jos kirjoitussuoja on kohdassa PROTECT, toisto alkaa.
•
•
31
Jos levy on kaksipuolinen, toisto täytyy keskeyttää levyn
kääntämisen ajaksi.
Valikkojen avautumisnopeuteen vaikuttavat levyn ominaisuudet.
Levy pyörii koko ajan, kun valikko on näkyvissä. Lopeta levyn
T], niin säästät soittimen koneistoa ja
toisto painamalla [T
television ruutua.
Ennen kuin valitset kiintolevyltä ohjelman, varmista, että
soittimen TV SYSTEM-asetus vastaa ohjelman kuvastandardia
(s. 68).
Levyn tuottaja voi asettaa levyyn toistorajoituksia. Siksi et
välttämättä voi ohjata levyä kuten näissä ohjeissa on neuvottu.
T Kun television kuvaruutuun tulee valikkosivu
Valikkosivulla DIRECT NAVIGATOR olevat kuvakkeet:
Ohjelman tallennus on tällä hetkellä käynnissä.
Nimike on suojattu.
Nimike oli kopiosuojattu. Sitä ei voitu tallentaa.
(Esim. digitaalilähetykset).
Nimikettä ei voi toistaa (esim. käynnissä kopiointi
kiintolevylle tai ohjelmadata on viallinen).
Valitse kohta nuolipainikkeilla [69:5] ja paina [ENTER].
Eräät kohdat voit valita vaihtoehtoisesti numeropainikkeilla.
Valitse kohta numeropainikkeilla.
Esim. kohta 5
paina [0] > [5]
kohta 15
paina [1] > [5].
Kun haluat palauttaa valikkosivun
Paina [DIRECT NAVIGATOR].
Paina [DIRECT NAVIGATOR] tai [SUB MENU].
Paina [RETURN].
Ohjelma on hätätallennettu kiintolevylle (s. 29).
Ohjelma sallii vain yhden kopiointikerran.
(NTSC) tai P (PAL)
Nimikkeen kuvastandardi on eri kuin käytössä oleva
kuvastandardi. Valitse oikea asetus kohtaan
TV SYSTEM (s. 68).
Toiston ohjaus
Toiston lopetus (STOP)
Paina [T].
•
•
•
Toiston keskeytys (PAUSE)
Toisto jatkuu keskeytyskohdasta, kun painat [ : PLAY].
Keskeytyskohta jää soittimen muistiin.
T] tai avaat levykelkan.
Keskeytyskohta häviää muistista, jos painat uudelleen [T
MP3 Divx DVD-A CD VCD Keskeytyskohta häviää, kun sammutat soittimen.
Paina [II].
Kun painat uudelleen [II] tai painat [ : PLAY], toisto jatkuu keskeytyskohdasta.
Haku (SEARCH)
Paina [99] tai [::]. .
•
•
•
•
Toistokohdan ylitys (SKIP)
Voit lisätä toistonopeutta jopa 5x. (+R, + R DL, + RW: 3x).
Toisto jatkuu normaalinopeudella, kun painat [: PLAY].
Ääni kuuluu vain ensimmäisen hakunopeuden aikana (haku eteenpäin).
DVDA (ei video-osuus) CD, MP3 Ääni kuuluu kaikkien hakunopeuksien aikana
DivX Ääni ei kuulu kaikkien hakunopeuksien aikana.
Levy saattaa estää hakutoiminnon käytön.
Paina toiston tai tauon aikana [I99] tai [::I].
•
•
•
Valitse nimike, kappale tai raita.
Jokainen painallus ohittaa seuraavan (tai edellisen) ohjelmakokonaisuuden.
DivX Vain taaksepäin [I99].
Paina numeropainikkeita.
Toistokohdan valinta
HDD
MP3,
JPEG, TIFF
DVD-A
5:
15:
5:
15:
paina [0] > [0] > [5]
paina [0] > [1] > [5].
paina [0] > [0] > [0] > [5]
paina [0] > [0] > [1] > [5].
Ryhmän valinta (soitin perustilassa ja ruudunsäästäjä näkyvissä, ks. kuva)
5: paina [5].
Muut levyt ja DVD-Audio levyn raidan valinta
5:
paina [0] > [5]
15:
paina [1] > [5].
• Eräät levyt hyväksyvät toiminnon vain, jos soitin on perustilassa
(kuvaruudussa ruudunsäästäjä, ks. ylh).
• VCD, jonka PBC-valikko on käytössä: Jos painat numeropainikkeita, kun soitin on
perustilassa (ja ruudussa on ruudunsäästäjä), niin PBC-valikko kytkeytyy pois käytöstä.
Etulevyn näyttöön tulee toistoon kulunut aika.
Nopeutettu toisto
(ääni ei säröydy)
Pidä painettuna [: PLAY/ x1.3].
•
Toisto jatkuu normaalinopeudella, kun painat painiketta uudelleen.
Paina taukotilan aikana [99] tai [::].
Hidastettu toisto
[kuvaosuudet]
Kuva kerralla -toisto
[kuvaosuudet]
•
•
•
•
Voit lisätä toistonopeutta jopa 5x.
Toisto jatkuu normaalinopeudella, kun painat [: PLAY].
VCD Vain toisto eteenpäin.
Soitin keskeyttää toiston (PAUSE), jos hidastettu toisto on käytössä yli 5 min
(ei koske levytyyppejä DVD-V, DVD-A, VCD).
Paina [9](9II) tai [:](II:).
•
•
•
•
Jokainen painallus tuo ruutuun seuraavan kuvan (frame).
Pidä painettuna, niin kuvat vaihtuvat nopeasti.
Toisto jatkuu normaalinopeudella, kun painat [: PLAY].
VCD Vain toisto eteenpäin.
32
Määrätyn ajan ylitys (TIME SLIP)
1 Paina [TIME SLIP].
2 Määritä ajanjakso nuolipainikkeilla [65]
Paina [ENTER].
•
•
30 sekuntia eteenpäin
(MANUAL SKIP)
Soitin jättää määrittämäsi ajanjakson toistamatta.
Painele: aika minuutin tarkkuudella.
Pidä painettuna: aika 10 minuutin tarkkuudella.
Tämä häviää
automaattisesti
noin 5 sekunnin
kuluttua. Palauta se
näkyviin painamalla
TIME SLIP.
Paina [MANUAL SKIP].
•
Soitin hyppää ohjelmassa 30 sekuntia eteenpäin.
Paina [CREATE CHAPTER].
Luo kappale (CHAPTER)
•
•
•
Kappale jakautuu kahdeksi kappaleeksi valitsemastasi kohdasta.
Siirry edellisen/seuraavan kappaleen alkuun painamalla [I99, ::I].
Et voi editoida EXT LINK -ajastinvalmiustilan aikana.
Ääniraidan valinta
1 Valitse ääniraita painelemalla [AUDIO]-painiketta.
Ääniraitaa ei voi valita seuraavissa tapauksissa:
• Soittimessa on DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD Video)tai +R, +R DL tai +RW-levy ja valittuna on DVD-toiminnot.
• Tallennuslaatuna on XP ja kohdassa AUDIO MODE FOR XP
RECORDING on asetus LPCM (s. 66).
• Kohdassa REC FOR HIGH SPEED COPY on asetus ON (s.
66).
DivX
LR Valittuna on molemmat äänikanavat.
L Vasen äänikanava
R Oikea äänikanava
DVD-RAM
PLAY
LR
DVD-levyllä on yleensä useita kielivaihtoehtoja
ja toisinaan myös eri ääniformaatteja (esim.
stereoääni ja monikanavaääni) (s. 38).
Puhekielenä
englanti
SOUNDTRACK: 1 ENG
Ääniformaattina
monikanavainen
Dolby Digital
(5.1-kanavainen)
DD DIGITAL 3/2.1ch
33
MP3/JPEG/TIFF/DIVX-TOISTO
JPEG, TIFF*2
Toistettavat
levyt ja
muistikortit
•
HDD, RAM, SD, -R, CD
Tiedostoformaatti
•
•
JPEG, TIFF (pakkaamaton RGB “chunky”).
Tiedostotunniste: .jpg, .JPG, .tif, .TIF.
Pikselien
lukumäärä
•
34 x 34 - 6 144 x 4 096
(Alinäytteistys: 4:2:2 tai 4:2:0).
Kansioiden
lukumäärä
•
•
-R, CD Enintään 300 kansiota (sis. juuren).
HDD, RAM, SD Enintään 300 kansiota
(sis. yläkansiot).
Tiedostojen
lukumäärä
•
•
-R, CD Enintään 3 000 tiedostoa.*1
HDD, RAM, SD Tämä soitin tunnistaa
enintään 3 000 tiedostoa.
MOTION
JPEG
•
Ei näytä MOTION JPEG-tiedostoja.
Toistettavat
levyt
•
-R, CD
Tiedostoformaatti
•
•
MP3.
Tiedostotunniste: .MP3 tai .mp3.
Kansioiden
lukumäärä
•
Enintään 300 kansiota (sis. juuren).
Tiedostojen
lukumäärä
•
Enintään 3 000 tiedostoa.*1
Bittinopeus
•
Sopiva pakkausnopeus: 32 - 320 kbps.
Näytetaajuus
•
Sopiva näytetaajuus: 16 kHz, 22,05 kHz,
24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz ja 48 kHz.
ID3
•
Tämä soitin ei tunnista ID3-tunnisteita.
•
-R, CD-levyt
• Yhteensopivat formaatit: ISO9660 (level 1 tai 2) (ei kuitenkaan extendedformaattia) tai Joliet.
• Tämä soitin tunnistaa ns. multi session -levyn, eli levyn joille on tallennettu useammalla kuin yhdellä tallennuskerralla, mutta sellaisen levyn toiston
aloittamiseen saattaa kulua tavallista kauemman aikaa.
• Mikäli levyllä on paljon tiedostoja / kansioita, levyn sisällön tunnistaminen
ja toiston käynnistäminen saattaa kestää kauan. Jotkin tiedostot
saattavat jäädä toistumatta.
• Soitin tunnistaa länsimaiset aakkoset ja arabialaiset numerot.
Muut merkit eivät välttämättä näy oikein.
• Tiedostojärjestys saattaa olla erilainen kuin tietokoneen resurssinhallinnassa.
• Levyn kirjoitusohjelma saattaa aiheuttaa sen, että tiedostojen (raitojen) ja
kansioiden (ryhmien) toistojärjestys ei noudata tarkasti numerojärjestystä.
• Tämä laite ei tunnista ns. packet write -tallennustapaa.
• Levyn tallennusvaihe saattaa estää toiston tässä laitteessa.
HDD-kiintolevy, RAM-levyt, SD-muistikortti
Toimintojen käyttö saattaa kestää kauan, jos levyllä on TIFF-kuvia. • Yhteensopivat formaatit: DCF*-yhteensopiva (digitaalikameralla tms.
otettu kuva).
Soitin ei välttämättä näytä tai toista joitakin kuvia, jos levyllä on
*Design rule for Camera File system: Japanin elektroniikka- ja
monta kansiota / kuvaa.
informaatioteknologiayritysten liiton JEITAn laatima yhtenäisstandardi.
MP3
•
Voit toistaa tällä soittimella MP3- ja JPEG/TIFF-tiedostoja siinä järjestyksessä, kuin kuvissa on näytetty. Levyn kirjoitusohjelma saattaa aiheuttaa
sen, että tiedostojen (raitojen) ja kansioiden (ryhmien) toistojärjestys ei
noudata tarkasti numerojärjestystä.
-R, CD
MP3-kansioiden
järjestys. Numeroi
toistojärjestykseen
kolminumeroisella
luvulla.
RAM, CD, SD
Still-kuvien järjestys.
Kansion sisällä olevat
tiedostot näkyvät
päivitys- tai ottojärjestyksessä.
DivX
•
-R, CD
Tiedostoformaatti
•
•
DivX
Tiedostotunniste: .DIVX, .divx, .AVI, .avi
Kansioiden
lukumäärä
•
Enintään 300 kansiota (sis. juuren).
Tiedostojen
lukumäärä
•
Enintään 200 tiedostoa.*1
Versio
• DivX ver. 3.11, 4.x, 5.x
Video
• stream: 1
• koodekki: DIV3, DIV4, DIVX, DV50
• kuvakoko: 32 x 32 - 720 x 576
• FPS: enintään 30 fps
Audio
• stream: enint. 8
• formaatti: MP3, MPEG, AC3
• monikanavaisuus: AC3 mahdollista, MPEG
multi on 2-kanavainen muunnos
GMC
• ei tueta.
tiedosto
Toistojärjestys
Jos MP3-tiedostoon sisältyy paljon still-kuvadataa tms.,
sitä ei välttämättä voi toistaa.
Toistettavat
levyt
kansio
Jos ylimmän tason
kansiot ovat DCIMkansioissa, ne näkyvät
ensimmäisenä
tiedostorakenteessa.
Toistojärjestys
*1 Tunnistettavien tiedostojen kokonaislukumäärä sisältäen MP3-,
JPEG-, Divx- ja muut tiedostotyypit on 4000.
*2 Toimintojen suorittamiseen saattaa kulua kauan TIFF-kuvien
katselun aikana tai jos tiedostoja tai kansioita on paljon. Joitakin
tiedostoja ei välttämättä voi toistaa.
34
Toistettavan tiedostotyypin valinta
•
DivX-toisto
Tämä soitin toistaa MP3-raitoja, DivX-tiedstoja ja stillkuvia CDR/RW- ja DVD-R-levyltä, joka on koostettu tietokoneella.
Näyttöön tulee tämä teksti, jos laitat soittimeen levyn, joka
sisältää kuvien lisäksi MP3- tai DivX-tiedostoja:
Valmistelu
• Valitse irtolevytoiminnot painamalla [DRIVE SELECT].
1 Paina [DIRECT NAVIGATOR].
Play mode is set to DivX.
To play another type of file,
select the file type
from MENU in FUNCTIONS.
eli “Toistotapana on [DivX]. Jos haluat toistaa jotakin
muuta tiedostotyyppiä, valitse tiedostotyyppi kohdasta
MENU kohdassa FUNCTIONS.”
Tiedosto on yksi ohjelmanimike (title).
Jos näytössä on MP3- tai JPEG-valikko, valitse DivX-tiedostoluettelo tekemällä vaiheet 1-4 kappaleesta Toistettavan tiedostotyypin valinta.
Jos haluat toistaa valittuna olevaa tiedostotyyppiä
Paina [ENTER].
Jos haluat valita toistettavaksimuun tiedostotyypin
Noudata alla olevia ohjeita.
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
nimike ja paina [ENTER].
1 Paina [RETURN].
•
•
2 Paina [FUNCTIONS].
Valitsemasi nimikkeen toisto alkaa.
Voit valita tiedoston myös numeropainikkeilla:
Esim. raita 5: paina [0] > [0] > [5],
raita 15: paina [0] > [1] > [5].
T Toiston lopettaminen
Paina [T].
T Valikkosivujen selaaminen
Paina [I99,::I].
T Valikkosivun sulkeminen
Paina [DIRECT NAVIGATOR].
3 Valitse nuolipainikkeilla [65]
MENU ja paina [ENTER].
Huom!
• Tallennushetkellä valittu kuvakoko saattaa estää tätä laitetta
näyttämästä kuvia oikeassa kuvaushteessa. Sinun täytyy ehkä
säätää kuvasuhde television asetuksien kautta.
• Yhtäjaksoinen toisto ei ole mahdollista.
• Toisto ei onnistu, jos tallennat kiintolevylle.
Kansion valinta puudiagrammista
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
tiedostotyyppi ja paina [ENTER].
•
•
•
Jos valitsit DivX
siirry vaiheeseen 2 kappaleessa Divx-toisto
Jos valitsit MP3
siirry vaiheeseen 2 kappaleessa MP3-toisto
Jos valitsit JPEG
siirry vaiheeseen 4 kappaleessa JPEG/TIFF-kuvien toisto
1
Kun näkyvissä on tiedostoluettelo
Siirrä valintapalkki jonkin tiedoston kohdalle.
Paina [:], niin näkyviin tulee puudiagrammi.
F: Valittu kansionumero / kansioiden kokonaislkm (sis. DivX-nimikkeet)
Et voi valita kansioista,
joissa ei ole yhteensopivia
tiedostoja.
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kansio ja paina [ENTER].
Valitsemasi kansion tiedostoluettelo tulee näkyviin.
T Edellisen valikkosivun palauttaminen
Paina [RETURN].
35
DivX VOD -sisältö
MP3-raidan toisto
DivX Video-on-Demand (VOD) on ohjelmaa, jossa on salaus
tekijänoikeuksien suojaamiseksi. Jotta voisit soittaa DivX VOD ohjelmaa tässä laitteessa, sinun on rekisteröitävä tämä laite
rekisteröintikoodin avulla, kun hankit DivX VOD-ohjelmaa. Noudata
hankintasivulla annettavia rekisteröintiohjeita.
Lisätietoja verkkosivulta www.divx.com/vod.
Valmistelu
• Valitse irtolevytoiminnot painamalla [DRIVE SELECT].
Tämän laitteen rekisteröintikoodi
Ks. OTHERS-valikko > “DivX Registration” (s. 69)
1 Paina [DIRECT NAVIGATOR].
G
T
Ryhmän nro
Ryhmään kuuluvan
raidan nro
TOTAL Raidan nro/ Raitojen
lkm kaikissa
ryhmissä
Tiedosto = raita
Kansio = ryhmä
Kahdeksannumeroinen
rekisteröintikoodi
•
•
•
Valittuna oleva ryhmä
Jos näytössä on DivX- tai JPEG-valikko, valitse MP3-tiedostoluettelo tekemällä vaiheet 1-4 kappaleesta Toistettavan tiedostotyypin valinta (s. 35).
Kirjoita koodi muistiin tulevaa tarvetta varten.
Kun olet toistanut laitteella ensimmäisen kerran DivX VODohjelmaa, kohdassa DiVX REGISTRATION oleva koodi
muuttuu. Jos käytät uutta koodia hankkiessasi DivX VODohjelmaa ja katselet ohjelman, et voi enää toistaa ohjelmia,
jotka on hankittu vanhalla koodilla.
Jos hankit DivX VOD-ohjelmaa koodilla, joka ei ole tämän
laitteen koodi, et voi soittaa ohjelmaa. Näyttöön tulee virheviesti
AUTHORIZATION ERROR.
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
raita ja paina [ENTER].
•
•
•
DivX-ohjelma, jonka voi toistaa vain tiettyjä kertoja
Eräät DivX VOD -ohjelmat voidaan toistaa vain tiettyjä kertoja. Kun
toistat ohjelman, näkyvissä on jäljellä olevien toistokertojen
lukumäärä. Et voi soittaa ohjelmaa, jos luku on 0. Näyttöön tulee
virheviesti “RENTAL EXPIRED”.
Valitsemasi raidan toisto alkaa.
Kuvake, jossa on käsi,
osoittaa parhaillaan toistuvaa raitaa.
Voit valita raidan myös numeropainikkeilla:
Esim. raita 5: paina [0] > [0] > [0] > [5],
raita 15: paina [0] >[0] > [1] > [5].
T Lopeta
Paina [T].
T Valikkosivujen selaaminen
Paina [I99,::I].
Kun toistat sellaista ohjelmaa:
- Jäljellä olevien toistokertojen määrä vähenee yhdellä, jos
– painat valmiustilapainiketta [O DVD]
– painat STOP
– painat I<< tms. ja laite hakee levyltä toisen
sisältökokonaisuuden tai palaa parhaillaan toistuvan
sisältökokonaisuuden alkuun
– ajastintallennus alkaa kiintolevylle
– valitset uuden levyn painamalla [DRIVE SELECT].
- Et voi käyttää RESUME-toimintoa (toiston jatkaminen keskeytyskohdasta).
T Valikkosivun sulkeminen
Paina [DIRECT NAVIGATOR].
Tiedostorakenne ja ryhmän valinta
puudiagrammista
1
Kun näkyvissä on tiedostoluettelo
Siirrä valintapalkki jonkin tiedoston kohdalle.
Paina [:], niin näkyviin tulee puudiagrammi.
G: Valittu ryhmä / ryhmien lkm
Kohdassa on “--”,
jos ryhmässä ei ole raitoja.
Et voi valita ryhmiä,
joissa ei ole sopivia
tiedostoja.
2 Valitse nuolipainikkeilla [9:]
ryhmä ja paina [ENTER].
Ruutuun tule ryhmän tiedostoluettelo.
T Edellisen valikkosivun palauttaminen
Paina [RETURN].
36
JPEG/TIFF-toisto
•
•
•
•
Voit käyttää SD-korttia, jonka kapasiteetti on 8 MB - 2 GB.
Voit toistaa CD-R/RW- tai DVD-R-levylle tallennettuja kuvia.
Et voi katsella kuvia tallennuksen tai kopioinnin aikana.
SD-kortin laittaminen / poistaminen (s. 12).
3 Valitse albumi nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [ENTER].
Voit valita kuvan myös numeropainikkeilla:
kuva
5:
[0] > [0] > [5]
kuva
15:
[0] > [1] > [5]
kuva
115:
[1] > [1] > [5]
Tämä näyttö tulee automaattisesti näkyviin, kun laitat
korttipaikkaan SD-kortin, kun soitin on perustilassa.
•
4 Valitse kuva nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [ENTER].
Valitse nuolilla [65] kohta Album View.
Paina ENTER. Jatka sitten vaiheesta 2.
1 Valitse kiintolevy, irtolevy tai muistikortti
painamalla [DRIVE SELECT].
•
•
Valitse edellinen / seuraava kuva nuolipainikkeilla [9:].
Voit valita kuvan myös numeropainikkeilla:
kuva
5:
[0] > [0] > [0] > [5]
kuva
15:
[0] > [0] > [1] > [5]
kuva
115:
[0] > [1] > [1] > [5]
kuva
1115:
[1] > [1] > [1] > [5]
Vastaava merkkivalo syttyy etulevyn näyttöön.
Voit käyttää myös etulevyn [DRIVE SELECT] -painiketta.
•
•
2 Paina [DIRECT NAVIGATOR].
Valitse edellinen / seuraava kuva nuolipainikkeilla [9:].
Muita toimintoja (ks. jäljempänä tässä luvussa).
T Album View - tai JPEG (Picture View)-
sivun palautus
Album View -näkymä
Paina [RETURN].
Albumin ensimmäisen
kuvan allennuspäivä / kuvien
luumäärä / albumin nimi
T Direct Navigator -sivun sulkeminen
Paina [DIRECT NAVIGATOR].
Toisessa kansiossa olevan kuvan valinta
Digitaalikamera, tietokoneen editointiohjelma tms. saattaa
aiheuttaa sen, ettei kuvauspäivämäärä näy. Silloin päivämäärän tilalla on -- / -- / --.
(Soittimen näyttämä valikkorakenne, s. 6)
Valitse sivu PICTURE painamalla [VIHREÄÄ].
1) Kun näkyvissä on Picture JPEG View -sivu:
Valitse FOLDER nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [ENTER].
2) Valitse kansio nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER].
Picture JPEG View näkymä
Siirry vaiheeseen 4.
Valikkosivulla DIRECT NAVIGATOR olevat kuvakkeet
Nimike on suojattu.
Ylempään kansioon siirtyminen
(Vain, jos yläkansioita on monta)
1) Kun näkyvissä on Album View -sivu:
Paina [SUB MENU]
2) Valitse SELECT FOLDER nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER].
3) Valitse yläkansio nuolipainikkeilla [9:].
Paina [ENTER].
DPOF-tulosteiden lukumäärä on asetettu (s. 46).
T Valikkosivujen selaaminen
Valitse PREVIOUS (edellinen) tai NEXT (seuraava) ja
paina ENTER. Vaihtoehtoisesti paina [I99,::I].
T Kuvien valinta toisesta kansiosta
Viereinen palsta (s. 37).
37
Kuvien katseluun liittyvät toiminnot
Diaesitys &
Kuvien
vaihtumisnopeus
Avaa ensin Direct Navigatorin ALBUM VIEW -välilehti.
1 Valitse haluamasi albumi. Paina [PLAY:].
Vaihtoehtoinen tapa
Avaa ensin Direct Navigatorin ALBUM VIEW -välilehti.
1 Valitse haluamasi albumi nuolilla. Paina [SUB MENU].
2 Valitse START SLIDE SHOW. Paina [ENTER].
Avaa ensin Direct Navigatorin PICTURE (JPEG) MENU -välilehti.
1 Valitse FOLDER nuolipainikkeilla [69:5]. Paina [SUB MENU].
2 Valitse START SLIDE SHOW nuolipainikkeilla [65]. Paina [ENTER].
•
Vaihtumisnopeuden muuttaminen:
1 Valitse SLIDE SHOW SETTING nuolipainikkeilla [65] (vaiheessa 2). Paina [ENTER].
2 Valitse DISPLAY INTERVAL nuolipainikkeilla [65].
3 Valitse kuvien näyttöaika (0-30 sek) nuolipainikkeilla [9:]. Paina [ENTER].
•
Uusintatoisto:
1 Valitse SLIDE SHOW SETTING nuolipainikkeilla [65] (vaiheessa 2). Paina [ENTER].
2 Valitse REPEAT PLAY nuolipainikkeilla [65].
3 Valitse ON tai OFF nuolipainikkeilla [9:]. Paina [ENTER].
Avaa jokin kuva kuvaruutuun
Kuvan kääntäminen
1 Paina [SUB MENU].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65] ROTATE RIGHT (käännä oikealle)
tai ROTATE LEFT (käännä vasemmalle). Paina [ENTER].
•
•
Zoomaus
Avaa jokin kuva kuvaruutuun
1 Paina [SUB MENU].
2 Valitse ZOOM IN nuolipainikkeilla [65]. Paina [ENTER].
•
•
•
•
Kuvan ominaisuudet
Kuva kääntyy vain tätä katselukertaa varten. Muutos ei tallennu muistiin.
- -R, CD Still-kuvat
- kun kun levy tai albumi on suojattu
- kun katselet kuvia toisella laitteella
- kun kopioit kuvia.
Jos poistat SD-kortin DIRECT NAVIGATOR -sivun näkyessä, kuvan kääntötieto ei
välttämättä tallennu oikein. Sulje DIRECT NAVIGATOR -sivu, poista SD-kortti sitten.
Palauta kuvan alkuperäiskoko valitsemalla ZOOM OUT (vaiheessa 2). Paina [ENTER].
Zoomattu kuva ei välttämättä näy kokonaan tv-ruudulla.
Kuva zoomataan vain tätä katselukertaa varten. Muutos ei tallennu muistiin.
Zoomaus käytössä vain kuville, joiden koko on enintään 640 x 480 pikseliä.
Avaa jokin kuva kuvaruutuun
1 Paina kaksi kertaa [STATUS].
Kuvan ottamispäivä
Sulje tietoruutu painamalla [STATUS].
38
LEVYTOISTON OHJAUS VALIKKOJEN KAUTTA
DISC - Levyn sisältö
Tämän valikon sisältöön vaikuttaa levyn sisältö.
SOUNDTRACK - ÄÄNIRAITA*1
Levyn ääniraidan ominaisuudet.
Valitse ääniformaatti ja puhekieli.
(SVCD) DivX
Valitse ääniraidan numero. Vaihtoehtojen numerot
näkyvät, vaikka levyllä olisi vain yksi ääniraita).
SUBTITLE - TEKSTITYS*1
*1) Eräät levyt sallivat valinnan vain
levyn oman valikon kautta.
Kytke tekstitys pois/käyttöön ja valitse kieli.
(Vain, jos tekstityksen valinta pois/käyttöön on mahdollista).
Huom! Tekstitys käyttöön / pois -vaihtoehtoa
ei voi tallentaa tällä soittimella.
[SVCD] Divx
Kytke tekstitys pois/käyttöön ja valitse kieli.
Vaihtoehtojen numerot näkyvät, vaikka levyllä ei olisi
tekstitysvaihtoehtoja.
DISPLAY-Valikkojen käyttö
1 Paina [DISPLAY].
DISC
PLAY
PICTURE
SOUND
OTHER
Valikko
SOUNDTRACK
SUBTITLE
AUDIO CHANNEL
1 DD DIGITAL
OFF
LR
Ääniformaattiin liittyvät tunnisteet
LPCM/PPCM/DD DIGITAL/DTS/MPEG
k (kHz)
b (bit)
ch (channel)
signaalityyppi
näytetaajuus
bittimäärä
kanavien lkm
Puhekieli/ Tekstityskieli
ENG
englanti
FRA
ranska
DEU
saksa
ITA
italia
ESP
espanja
NLD
hollanti
SVE
ruotsi
NOR
norja
DAN
tanska
portugali
thai
venäjä
japani
kiina
korea
malesia
vietnam
muu
POR
THAI
RUS
JPN
CHI
KOR
MAL
VIE
*
AUDIO CHANNEL - ÄÄNIRAITA
Asetuskohta
Asetus
DivX
Ääniraidan valinta toiston aikana, > (s. 32).
Soittimen toimintatila (toisto, taukotila jne.) vaikuttaa siihen,
mitä asetuksia voit valita muutettavaksi.
ANGLE - KUVAKULMA
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
valikko ja paina [:].
3 Valitse nuolipainikkeilla [65]
asetuskohta ja paina [:].
4 Muuta asetuskohtaa nuolipainikkeilla [65].
Eräitä asetuskohtia muutat [ENTER]-painikkeella.
Eräät levyt sallivat kuvakulman vaihdon
vain levyn oman valikon kautta.
SOURCE SELECT
Divx
AUTOMATIC DivX-ohjelman rakenteen autom. tunnistus.
INTERLACE Valitse, jos ohjelman kuva on lomitettu.
PROGRESSIVE Valitse, jos ohjelman kuva on lomittamaton.
STILL P - PYSÄYTYSKUVA
Pysäytyskuvien näyttötapa.
T Valikkojen sulkeminen
SLIDE SHOW
PAGE
- RANDOM
- RETURN
Paina [DISPLAY].
Soitin selaa kaikki kuvat.
Valitse ensimmäisen kuvan numero.
Näyttö satunnaisessa järjestyksessä.
Palauttaa peruskuvan.
PBC - PBC-VALIKKO
Ilmoittaa, onko Video CD-levyn PBC-valikko
käytössä vai ei (ON/OFF) > s. 82.
39
PLAY - Uusintatoiston kohde
SOUND - Äänitehosteet
Tätä toimintoa voit käyttää vain, jos levy sallii toistoon kuluneen
ajan näytön.
V.S.S - VIRTUAALINEN SURROUND-ÄÄNI
REPEAT PLAY - UUSINTATOISTO
Valitse uusintatoiston kohde seuraavan taulukon avulla.
ALL
CHAPTER
GROUP
PL (PLAYLIST)
TITLE
TRACK
OFF
koko levy CD VCD
kappale HDD, RAM, -R,-R DL -RW (V), +R, +R DL,
+RW, DVD-V, -RW(VR)
ryhmä MP3, DVD-A
sisällysluettelo HDD, RAM, -RW(VR)
nimike HDD, RAM, -R, -R DL, -RW (V), +R, +R DL,
+RW, DVD-V, -RW(VR)
raita MP3, DVD-A, CD, VCD
normaali toisto
PICTURE - Kuvanlaatu
Toiminto on käytössä vain, jos levyllä on
vähintään 2-kanavainen Dolby Digital- tai MPEG-ääni.
VSS luo surround-äänen kaltaista tilaääntä
käyttämällä vain kahta etukaiutinta.
•
•
Toimintoa ei voi valita,
jos tallenne on kaksikielinen (M1 ja M2).
Kytke toiminto pois käytöstä, jos se säröyttää äänen
(esim. vahvistimen surround-ääniohjelmien aikana).
DIALOG ENHANCER - PUHEOSUUKSIEN KOROSTUS
PLAYBACK NR - KOHINANVAIMENNIN
DivX
Vähentää kuvakohinaa ja siten kuvanlaadun
heikkenemistä.
Toiminto on käytössä vain, jos levyn ääniraita on
Dolby Digital, 3-kanavainen tai enemmän.
Yhden äänikanavan on oltava keskikanava.
PROGRESSIVE - LOMITTAMATON KUVA*1
Toiminto korostaa keskikanavan äänenvoimakkuutta
suhteessa muihin äänikanaviin, joten elokuvan tms.
puheosuudet kuuluvat paremmin.
*1) Valikossa vain, jos olet valinnut SETUP-valikon
kohtaan PROGRESSIVE asetuksen ON (s. 68).
ON
OFF
sallii lomittamattoman kuvan
siirron soittimesta eteenpäin
ei salli, kuva “venyy” vaakasuunnassa.
OTHER - Näyttötietueen paikka
POSITION - Näyttötietueen paikka
TRANSFER - LOMITTAMATTOMAN KUVAN KÄSITTELY*1
Nosta tai laske näyttötietuetta.
*1) Valikossa vain, jos olet valinnut PICTURE-valikon
kohtaan PROGRESSIVE asetuksen ON (ks. edellä)
1-5
Valitse ohjelmatyypille sopiva käsittelytapa
(s. 82, Filmi/video).
Näyttötietueen paikka.
Toimintatilan tiedot näyttöön
Jos ohjelman kuvastandardi on PAL:
Kun avaat levykelkan, asetukseksi palautuu AUTO.
AUTO Tunnistaa filmi- ja videotallenteen
ja käsittelee sen automaattisesti oikein.
VIDEO Valitse käyttöön, jos kuva on huono
AUTO-asetuksen aikana.
FILM Valitse, jos filmimateriaalissa on
rosoisia reunoja asetuksen ollessa
AUTO. Jos videomateriaalissa
on tämän asetuksen aikana
“haamukuvia” kuten
esimerkkikuvassa, valitse AUTO.
1 Paina [STATUS].
Soittimen etulevyn näyttöön tulee tietoja soittimen toimintatilasta. Näytössä oleva tietue vaihtuu joka painalluksella.
Alla olevat toimintatilatiedot ovat esimerkkejä.
Jos ohjelman kuvastandardi on NTSC:
AUTO1 Tunnistaa 24 kuvaa/sek filmitallenteen
ja käsittelee sen automaattisesti oikein.
AUTO2 Tunnistaa filmitallenteen eri kuvanopeudet
ja näyttää ne oikein.
VIDEO Valitse käyttöön, jos kuva on huono
AUTO1 ja AUTO2-asetuksen aikana.
HDD
REC
PLAY
Käytössä oleva levy
STEREO
LR
DVD REC
Television äänityyppi:
Levyn käsittelytapa:
REC
PLAY
tallennus
toisto
STEREO stereo
M1/M2 2-kielinen
M1
mono
Tallennuskohdelevy
Valittu äänikanava:
L
R
Päiväys ja
kellonaika
vasen
oikea
Jäljellä oleva tallennusaika, tallennuslaatu
18:53:50
AV-IN NR - AV-LIITTIMESTÄ TULEVAN
KUVAN KOHINANVAIMENNUS
T1
11.10
0:05.14 XP
REMAIN
T2
1:45
XP
0:00:10 XP
Valittavissa vain, jos ohjelmalähteenä on AV1, AV2,
AV3, AV4 tai DV-liitännästä tuleva kuvasignaali.
Toisto Nimikkeen
numero, toistoon
kulunut aika,
tallennuslaatu
Toiminto vähentää esim. videonauhan kuvakohinaa kopioinnin
aikana.
AUTOMATIC
ON
OFF
Vaikuttaa vain,
jos ohjelmalähde on videonauha.
Vaikuttaa kaikentyyppisiin
videosignaaleihin.
Ei kohinanvaimennusta.
EI NÄYTTÖÄ
40
Tallennus Nimikkeen
numero, tallennukseen
kulunut aika, tallennuslaatu
NIMIKKEEN / KAPPALEEN EDITOINTI
Yleisohjeet editoimiseen
1
Toiston tai perustilan aikana:
Paina [DIRECT NAVIGATOR].
2
Valitse VIDEO painamalla [PUNAINEN].
3 Valitse ohjelma nuolipainikkeilla [69:5].
Tee valinta TITLE VIEW -näkymässä.
Mikäli kuvakkeita on monella valikkosivulla:
• Valitse nuolipainikkeilla [69:5]
kohta NEXT(seuraava) tai PREVIOUS
(edellinen). Paina [ENTER].
• Tai selaa painikkeilla [I99] ja [::I].
Monen kohdan editointi kerralla
• Valitse kohde nuolipainikkeilla
[69:5] ja paina [II]. (Toista).
Näkyviin tulee merkki.
Voit poistaa valintasi painamalla [II].
Et voi editoida viimeisteltyä levyä.
Levyjen sisällön rakenne
4 Paina [SUB MENU].
Nimike/kappale
5 Valitse editointitapa nuolipainikkeella [65].
Paina [ENTER].
Kun tallennat jonkin ohjelman levylle, soitin tekee siitä
nimikkeen (title), jossa on vain yksi kappale (chapter).
Nimike (title)
Jos valitset kohdan EDIT (Editoi), valitse lisätoiminto
nuolipainikkeella [65]. Paina [ENTER].
Kappale (chapter)
DELETE
PROPERTIES
EDIT
CHAPTER VIEW
TABLE DISPLAY
ALBUM VIEW
Voit jakaa nimikkeen useiksi kappaleiksi.
(> s. 33, 42).
Nimike (title)
Kappale
Kappale Kappale
Jos haluat editoida
kappaletta, valitse
CHAPTER VIEW.
Kappale
Voit muuttaa kappaleiden järjestystä. Uusi
järjestyskirjautuu levylle uudeksi
sisällysluetteloksi (PLAYLIST, PL) (s. 43).
•
Levyllä voi olla enintään
- 500 nimikettä
- 1000 kappaletta/nimike.
Enimmäislukumäärään vaikuttaa mm. tallennuslaatu.
ENTER NAME
SETUP PROTECTION
CANCEL PROTECTION
PARTIAL DELETE
CHANGE THUMBNAIL
DIVIDE TITLE
Jos haluat editoida
nimikettä, ks.
seuraava sivu.
Direct Navigator -näkymän
vaihto > TABLE-luetteloksi .
Still-kuvien katselu (s. 37 vaihe 3)
Jos valitset kohdan CHAPTER VIEW:
6 Valitse kappale nuolipainikkeilla [69:5].
•
•
•
•
Jos haluat käynnistää toiston > paina [ENTER].
Jos haluat editoida kappaletta > siirry vaiheeseen 7.
Sivujen vaihto / monen kohdan editointi (ks. yllä).
CHAPTER VIEWLevyllä voi olla enintään
kappaleiden esikatselukuvat
- 99 nimikettä (+R, +R DL, +RW -levyllä 49)
- noin 1000 kappaletta (+R, +R DL, +RW -levyllä 254)
Enimmäislukumäärään vaikuttaa mm. tallennuslaatu.
Huom!
7 Paina [SUB MENU]. Valitse editointitoiminto
• Kun ohjelma on jaettu tai poistettu kokonaan tai osittain,
nuolipainikkeella [65]. Paina [ENTER].
sitä ei voi palauttaa takaisin. Varmista ennen poistoa,
Ks. tarkemmat ohjeet
että olet valinnut poistettavaksi oikean kohdan.
DELETE CHAPTER
seuraavalta sivulta.
• Tallentamisen ja kopioinnin yms. aikana et voi editoida.
CREATE CHAPTER
• Editointi (esim. nimikkeen jako) ei hävitä kopioinninrajoitustietoja.
COMBINE CHAPTERS
Takaisin TITLE VIEW• +R, +R DL: Aina kun editoit nimikettä, informaatio siitä tallentuu
TITLE VIEW
nimikeluetteloon.
levyn tyhjälle osuudelle. Siksi levyn tyhjä tila vähenee
havaittavasti, jos editoit lukuisia kertoja. Suosittelemme, että
T Edellisen valikkosivun palautus
editoit kiintolevyllä ja kopioit valmiin ohjelman irtolevylle.
Paina [RETURN].
Valmistelu!
• Kytke televisio toimintatilaan ja valitse oikea kanava.
T Valikkosivun sulkeminen
• Kytke DVD-soitin toimintatilaan.
Paina [DIRECT NAVIGATOR].
• Valitse irto- tai kiintolevytoiminnot painamalla [DRIVE SELECT].
• RAM: Poista suojaus (s. 60).
41
Nimikkeiden editointimahdollisuudet
Tee ensin vaiheet 1-5 (s. 41).
DELETE* - Poisto
Valitse kohta DELETE nuolipainikkeilla [9,:]. Paina [ENTER].
•
•
•
Poistettua ohjelmaa ei saa takaisin.
DVD-R, DVD-R DL, +R ja +R DL-levylle ei tule lisää tallennustilaa, vaikka poistaisitkin ohjelmia levyltä.
DVD-RW (DVD-Video) ja +RW-levylle tulee lisää tilaa vain, jos poistat viimeisen ohjelman.
PROPERTIES - Levytiedot
•
•
Tietosivu, jossa on aika ja pvm yms. tietoa.
Sulje sivu painamalla [ENTER].
ENTER NAME - Nimeäminen
Kirjoita
SET UP PROTECTION* Suojauksen lisäys
CANCEL PROTECTION* Suojauksen poisto
Valitse asetus YES nuolipainikkeilla [9,:]. Paina [ENTER].
PARTIAL DELETE Osittainen poisto (ks. vinkkejä)
1 Merkitse [ENTER]-painiketta painamalla
poistettavan osan aloitus- ja lopetuskohta.
2 Valitse EXIT nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER].
(s. 63).
•
•
Suojaus estää nimikkeiden poistamisen vahingossa.
Suojatun nimikkeen kuvakkeessa on lukon kuva.
•
Voit poistaa ohjelmasta osia, esim. mainokset.
Jos haluat poistaa muitakin kohtia, valitse NEXT. Paina [ENTER].
3 Valitse DELETE nuolipainikkeilla [9:].
Paina [ENTER].
•
Voit muuttaa nimikkeen tunnuksena olevan esikatselukuvan.
1 Paina [: PLAY], niin toisto käynnistyy.
CHANGE THUMBNAIL Muuta esikatselukuvaa (ks. vinkkejä) 2 Paina [ENTER], kun ruudussa on kuva,
jonka haluat nimikkeen esikatselukuvaksi.
Käynnistä toisto. Valitse nuolilla [65] CHANGE.
Paina [ENTER], kun ruudussa on haluamasi kuva.
3 Valitse kohta EXIT nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER].
DIVIDE TITLE Jaa nimike (ks. vinkkejä)
•
•
•
Voit jakaa nimikkeen kahteen osaan.
Nimikkeen nimi ei muutu. Jako ei poista CPRM-suojausta (s. 82).
Jakokohdan alkuun ja loppuun saattaa tulla tauko.
1 Paina [ENTER] nimikkeen jakokohdassa.
2 Valitse kohta EXIT nuolipainikkeilla [65]. Paina [ENTER].
3 Valitse kohta DIVIDE nuolipainikkeilla [9:]. Paina [ENTER].
Jakokohdan tarkastelu: Valitse PREVIEW nuolipainikkeilla [65]. Paina [ENTER].
Laite toistaa 10 sekuntia jakokohdan edestä ja sen jälkeen.
Jakokohdan muuttaminen: Käynnistä toisto. Valitse DIVIDE painikkeilla [65].
Paina [ENTER] kohdassa, jonka haluat muuttaa.
Kappaleiden editointimahdollisuudet
Tee ensin vaiheet 1-7 (s. 41).
DELETE CHAPTER* - Poisto
Valitse kohta DELETE nuolipainikkeilla [9,:]. Paina [ENTER].
•
•
CREATE CHAPTER Uusi kappale (ks. vinkkejä)
Poistettua ohjelmaa ei saa takaisin.
Valitse COMBINE CHAPTER jos haluat poistaa kappaleiden välisen jaon.
1 Paina [ENTER], kun ruudussa on kohta,
josta haluat uuden kappaleen alkavan.
Toista, jos haluat tehdä lisää kappaleita.
2 Valitse kohta EXIT nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER].
COMBINE CHAPTERS Yhdistä kappaleet
Valitse kohta COMBINE nuolipainikkeilla [9,:]. Paina [ENTER].
•
Valittuna oleva ja seuraava kappale yhdistyvät yhdeksi kappaleeksi.
Vinkkejä editoimiseen!
• Paikanna editoitava kohta hakutoiminnolla tai TIME SLIP-toiminnolla. Hae kohta tarkasti hidastetulla toistolla tai kuva kerralla (s. 32).
• Jos haluat suoraan jonkin nimikkeen loppuun, paina [I99] tai [::I].
• *) Voit valita monta kohtaa editoitavaksi tällä tavalla.
42
PLAYLIST - SOITTOLISTAT
3 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta PLAY LISTS. Paina [ENTER].
4 Valitse nuolipainikkeilla [69:5]
kohta CREATE. Paina [ENTER].
5 Valitse nuolipainikkeilla [9:] nimike,
josta haluat valita kappaleita soittolistaan.
Paina nuolipainiketta [6].
Paina [ENTER], jos haluat valita kaikki nimikkeen
sisältämät kappaleet. Siirry sitten vaiheeseen 7.
PLAYLIST - soittolista l. sisällysluettelo
Voit järjestää levyllä olevat kappaleet (s. 36) haluamaasi
järjestykseen, soittolistaan. Tällöin soitin luo levylle uuden
sisällysluettelon ja toistaa vain sisällysluetteloon
valitsemasi kohdat.
NImike (title)
Kappale
Nimike (title)
Kappale Kappale
Kappale
Kappale
6 Valitse nuolipainikkeilla [9:] kappale,
jonka haluat lisätä soittolistaan.
Paina [ENTER].
Jos haluat peruuttaa valintasi, paina nuolipainiketta [5].
PLAYLIST
Kappale
Soittolista
(eli uusi sisällysluettelo)
Kappale
Huom!
• Soittolistan tekeminen ei muuta eikä muokkaa levyn alkuperäistä
ohjelmaa. Se määrittää vain toistojärjestyksen. Se on siis levylle
tallentuva vaihtoehtoinen sisällysluettelo. Kappaleiden editoiminen
soittolistan kautta ei muuta alkuperäistä ohjelmaa.
• Koska soittolistat tallentuvat levylle erillisinä sisällysluetteloina,
ne eivät vie paljon levytilaa.
• Et voi luoda tai editoida soittolistoja tallentamisen/kopioinnin aikana.
•
•
Levyllä voi olla enintään 99 soittolistaa (PL), ja yhdessä soittolistassa
voi olla enintään noin 1 000 kappaletta
(ohjelman tallennuslaatu vaikuttaa enimmäismäärään).
Jos yrität tallentaa kappaleita / soittolistoja enemmän kuin sallitun
määrän, osa tiedoista jää puuttumaan.
Voit luoda nimikkeestä uuden kappaleen.
Paina [SUB MENU] valitaksesi kohdan
CREATE CHAPTER ja paina [ENTER] (> s. 42).
7 Valitse nuolipainikkeilla [9:] soittolistasta
kohta, johon haluat listä kappaleen.
Paina [ENTER].
Valmistelu
HDD RAM
• Kytke televisio toimintatilaan ja valitse oikea kanava.
• Kytke DVD-soitin toimintatilaan.
• Valitse irto- tai kiintolevytoiminnot painamalla [DRIVE SELECT].
• RAM: Poista kirjoitussuojat (s. 60).
• Soittolistaa ei voi tehdä eikä muokata tallennuksen tai siirron aikana.
• Soittolistan kuvastandardin on oltava sama kuin soittimen käytössä
oleva TV SYSTEM (s. 68).
•
PLAYLIST Soittolistan editointivalikko
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
•
Toista vaiheet 6-7, jos haluat valita kappaleita
muista nimikkeistä.
Valitse uusi nimike nuolipainikkeella [5].
8 Paina [RETURN].
T Valikkosivun sulkeminen
Painele riittävän monta kertaa [RETURN].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta TO OTHERS. Paina [ENTER].
T Edellisen sivu palautus
Paina [RETURN].
43
Soittolistan editointi ja toisto
Soittolistan editointimahdollisuudet
Tee ensin vaiheet 1-5 (s. 44).
(Vain toisto)
DELETE* - Poisto
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
Valitse kohta DELETE nuolipainikkeilla
[9,:]. Paina [ENTER].
•
2 Valitse nuolipainikkeilla [69:5]
kohta TO OTHERS. Paina [ENTER].
PROPERTIES - Levytiedot
3 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta PLAYLISTS. Paina [ENTER].
•
•
4 Valitse nuolipainikkeilla [69:5]
jokin soittolista.
•
•
•
Poisto on peruuttamaton!
Tietosivu, jossa on aika ja pvm yms. tietoa.
Sulje painamalla [ENTER].
CREATE - Luo soittolista
•
Jos haluat käynnistää toiston > paina [ENTER].
Jos haluat editoida > siirry vaiheeseen 5.
Muut sivut / monen kohdan editointi kerralla (s. 41).
(>s. 45, vaihe 5-8), Soittolistan laatiminen
COPY* - Kopioi
Valitse kohta COPY nuolipainikkeilla [9,:].
Paina [ENTER].
PLAY LIST VIEWsoittolistojen
esikatselukuvat
•
Kopioitu lista näkyy PLAYLIST VIEW-valikkosivulla
uusimpana soittolistana.
ENTER NAME - Anna nimi
5 Paina [SUB MENU]. Valitse editointitoiminto
nuolipainikkeella [65]. Paina [ENTER].
•
CHANGE THUMBNAIL Muuta pikkukuvaketta
Jos valitset kohdan EDIT (Editoi), valitse lisätoiminto
nuolipainikkeella [65]. Paina [ENTER].
DELETE
PROPERTIES
EDIT
CHAPTER VIEW
CREATE
COPY
ENTER NAME
CHANGE THUMBNAIL
•
(>s. 42).
•
*) Voit valita monta kohtaa editoitavaksi tällä tavalla.
Kappaleen editointimahdollisuudet
Jos haluat editoida
soittolistaa, ks.
seuraava palsta.
Jos haluat editoida
kappaletta, valitse
CHAPTER VIEW.
Tee ensin vaiheet 1-7 (s. 44).
Kappaleiden editoiminen soittolistan kautta ei muuta
levyn alkuperäisiä nimikkeitä ja kappaleita.
Jos valitset kohdan CHAPTER VIEW:
ADD CHAPTER - Lisää kappale
6 Valitse kappale nuolipainikkeilla [69:5].
•
•
•
(>s. 63).
•
Jos haluat käynnistää toiston > paina [ENTER].
Jos haluat editoida kappaletta > siirry vaiheeseen 7.
Sivujen vaihto / monen kohdan editointi (s. 41).
(s. 47), soittolistan laatiminen, vaiheet 5-7.
MOVE CHAPTER - Siirrä kappale
Valitse kappaleen uusi sijoituspaikka
nuolipainikkeilla [69:5]. Paina [ENTER].
CHAPTER VIEW -sivu
Kappaleiden esikatselukuvat
CREATE CHAPTER Uusi kappale
•
7 Paina [SUB MENU]. Valitse editointitoiminto
nuolipainikkeella [65]. Paina [ENTER].
ADD CHAPTER
MOVE CHAPTER
CREATE CHAPTER
COMBINE CHAPTERS
DELETE CHAPTER
PLAYLIST VIEW
(s. 42).
COMBINE CHAPTERS Yhdistä kappaleet
•
(s. 42).
Ks. tarkemmat ohjeet.
DELETE CHAPTER* - Poisto
Takaisin PLAY LIST -sivulle
T Valikkosivun sulkeminen
Painele riittävän monta kertaa [RETURN].
T Edellisen sivu palautus
Paina [RETURN].
44
•
(s. 42).
•
*) Voit valita monta kohtaa editoitavaksi tällä tavalla.
KUVIEN EDITOINTI
Kuvan valinta editoitavaksi
1 Paina [DIRECT NAVIGATOR].
2
Valitse PICTURE painamalla [VIHREÄ].
3 Albumin editointi:
Valitse editoitava albumi. Paina [SUB MENU].
•
Jos haluat luoda albumin CREATE ALBUM-toiminolla,
älä valitse albumia vaan paina SUB MENU.
Still-kuvan editointi:
1) Valitse albumi. Paina [SUB MENU].
2) Valitse still-kuvat. Paina [SUB MENU].
Mikäli kuvakkeita on monella valikkosivulla:
• Valitse nuolipainikkeilla [69:5]
kohta NEXT(seuraava) tai PREVIOUS (edellinen).
Paina [ENTER].
• Tai selaa sivuja painikkeilla [I99] ja [::I].
Monen kohdan editointi kerralla
• Valitse kohde nuolipainikkeilla [69:5]
ja paina [II]. (Toista). Näkyviin tulee merkki.
Voit poistaa valintasi painamalla [II].
Ylemmän tason kansion valinta (> s. 37).
•
•
•
Voit editoida kuvia ja albumeja.
Voit käyttää SD-muistikorttia, jonka kapasiteetti on 8 MB - 2
GB (Gt).
Et voi editoida still-kuvia DVD-R- tai CD-R/RW-levyllä.
4 Valitse editointitoiminto nuolipainikkeella [65].
Paina [ENTER].
T Kuvia sisältävän kansion (albumin) editointi
Esimerkkinä SD
Valmistelu
• Valitse kiintolevy- tai irtolevytoiminnot
painikkeella [DRIVE SELECT].
• RAM, SD: Poista kirjoitussuojat (s. 60).
SLIDE SHOW SETTING
ADD PICTURES
Hyödyllisiä still-kuviin liittyviä
toimintoja (s. 37)
CREATE ALBUM
EDIT ALBUM
START SLIDE SHOW
ENTER ALBUM NAME
DELETE ALBUM
SET UP PROTECTION
CANCEL PROTECTION
SELECT FOLDER
Albumeihin ja kuviin liittyvät toiminnot
(s. 46).
RAM, SD
Tämä kohta on näkyvissä vain, jos tiedostorakenteessa on
ylemmän tason kansioita, joita voit valita tarkasteltavaksi.
Ylemmän tason kansion valinta (s. 37)
T Kuvien editointi
Esimerkkinä SD
DELETE PICTURE
SET UP PROTECTION
CANCEL PROTECTION
DPOF
ALBUM VIEW
Albumeihin ja kuviin liittyvät toiminnot
(s. 46).
Näkymän vaihto > paluu albuminäkymään ALBUM VIEW
T Edellisen sivu palautus
Paina [RETURN].
T Valikkosivun sulkeminen
Paina [DIRECT NAVIGATOR].
45
Kuvan/kansion editointimahdollisuudet
Tee ensin vaiheet 1-4 (s. 45).
DELETE PICTURE* - Poista kuva
DELETE ALBUM* - Poista koko kansio
Valitse kohta DELETE nuolipainikkeilla [9,:].
Paina [ENTER].
•
•
ENTER ALBUM NAME - Nimeä kansio
SET UP PROTECTION* - Suojauksen lisäys
CANCEL PROTECTION* - Suojauksen poisto
Anna kansiolle nimi (> s. 63, Kirjoittaminen).
• Muut laitteet eivät välttämättä näytä
tässä soittimessa annettua nimeä.
Valitse asetus YES nuolipainikkeilla [9,:].
Paina [ENTER].
•
•
DPOF* - Tulostusasetukset
Poisto on peruuttamaton.
Kansion sisältö häviää kokonaan, vaikka kansiossa olisi
muitakin kuin kuvatiedostoja. Ei koske kansion alikansioita.
Suojaus estää kuvan tai kansion poistamisen ja päälle
tallentamisen tässä soittimessa. Muissa laitteissa
tapahtuvaa kansioiden poistoa suojaus ei välttämättä
estä.
Suojatun kohdan kuvakkeessa on lukon kuva.
Valitse tulostettava kansio tai tulostettavat kuvat. Määritä tulosteiden lukumäärä.
Valitse tulosteiden lkm [0-9] painikkeilla [9,:].
Paina [ENTER].
•
•
•
•
•
DPOF-merkki tulee valittuna olevan kansion kuviin.
Nämä DPOF-asetukset eivät välttämättä näy muissa laitteissa.
Nämä asetukset kumoavat muilla laitteilla tehdyt asetukset.
Kansion / kuvien on oltava DCF-standardin mukaisia.
Kortilla on oltava jonkin verran tyhjää tilaa.
Jos haluat perua tulostuksen
Valitse 0.
ADD PICTURES - Lisää kuvia
CREATE ALBUM - Luo kansio (albumi)
1
2
Valitse “Start” tai “Yes” painikkeilla [9,:]. Paina [ENTER].
Valitse nuolillla [69:5] kansio, joka sisältää lisättävän kuvan.
Paina [ENTER].
RAM, SD: Ylemmän tason kansion valinta
1) Paina [SUB MENU].
2) Valitse “Select Folder”. Paina [ENTER].
3) Valitse ylemmän tason kansio nuolila [9,:]. Paina [ENTER].
3
Valitse kohta nuolilla [9,:]. Paina [ENTER].
•
Jos valittuna on “Copy Pictures”
Valitse lisättäväksi haluamasi still-kuva. Paina [ENTER].
• Jos valittuna on “Copy Album”
Kaikki kyseisen kansion still-kuvat kopioituvat.
4 Valitse “Yes” (kyllä) tai “No” (ei) nuolilla [9,:]. Paina [ENTER].
• Jos haluat jatkaa kopiointia, valitse “Yes” ja siirry vaiheeseen 2.
Vain , jos valitset “Create Album”:
5 Valitse “Yes” (kyllä) tai “No” (ei) nuolilla [9,:]. Paina [ENTER].
• Jos valitset ”Yes”:
Voi nimetä kansiot (s. 63)
• Jos valitset “No”:
Kansion nimeksi tulee kansion ensimmäisen kuvan tallennuspäivä.
Ellei kuvauspäivätietoa ole, päiväys on [—/—/—]
COPY TO DVD-RAM Kopioi DVD-RAM-levylle
Valitse “Start” painamalla [9]. Paina [ENTER].
Kopiointia ei voi käynnistää, jos valittuna on monia kansioita.
COPY TO HDD - Kopioi kiintolevylle
•
•
•
*) Voit valita monta kohtaa editoitavaksi tällä tavalla.
Ajastintallennus ei voi alkaa, jos käytät toimintoa “ADD PICTURES”, “CREATE ALBUM”, “COPY TO DVD-RAM” tai “COPY TO HDD”.
Ylemmän tason kansioon et voi kohdistaa toimintoa “ADD PICTURES” tai “CREATE ALBUM”.
46
DELETE NAVIGATOR- OHJELMIEN POISTOVALIKKO
Delete Navigator -valikon käyttö
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta DELETE. Paina [ENTER].
Valitse PICTURE painamalla [VIHREÄÄ] painiketta.
Valitse VIDEO painamalla [PUNAISTA] painiketta.
3
Jos haluat poistaa jonkin ohjelman
Valitse ohjelma nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [ENTER].
Jos haluat poistaa jonkin kansion
SD
•
•
•
Valitse kansio nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [ENTER].
Et voit poistaa ohjelmia viimeistellyltä levyltä.
Ohjelmaa tai kuvaa ei voi palauttaa poiston jälkeen.
Et voi tehdä poistoa tallennuksen tai kopionnin aikana.
Jos haluat poistaa still-kuvan
Valitse kansio nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [ENTER].
Valitse kuva nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [ENTER].
Valmistelu
• Valitse kiintolevy- tai irtolevytoiminnot
painikkeella [DRIVE SELECT].
• RAM, SD: Poista kirjoitussuojat (s. 60).
T Käytettävissä oleva levytila poiston jälkeen
HDD, RAM, SD
Jos poistat ohjelman (tai stillkuvan), levylle tulee lisää tallennustilaa.
Käytettävissä oleva levytila lisääntyy,
jos poistat jonkin ohjelmista tai still-kuvista.
ohjelma
ohjelma
levylle
viimeiseksi
tallennettu
ohjelma
Voit tarkastaa, mitkä ohjelmat, kuvat jne. valitsit poistettaviksi:
• Katso TITLE VIEW -nimikevalikon SUB MENU -toimintaohjeet
(s. 41, vaihe 5).
• Katso ALBUM VIEW -kansiovalikon SUB MENU -toimintaohjeet
(s. 45, vaihe 4).
• Katso PICUTRE JPEG VIEW -kuvavalikon SUB MENU -toimintaohjeet
(s. 45, vaihe 4).
Mikäli esikatselukuvia on monella valikkosivulla:
• Selaa sivuja painikkeilla [I99] ja [::I].
Monen kohdan editointi kerralla
• Valitse nimike nuolipainikkeilla [69:5]
ja paina [II]. (Toista). Näkyviin tulee merkki.
Voit poistaa valintasi painamalla [II].
jäljellä oleva
levytila
-RW (V), +RW
Jos poistat viimeisen ohjelman (tai stillkuvan), levylle tulee lisää tallennustilaa.
4
Käytettävissä oleva levytila lisääntyy vain,
jos poistat viimeisen ohjelman.
Valitse DELETE painamalla [9].
Paina [ENTER].
Valitsemasi ohjelma / kansio / kuva häviää.
ohjelma
ohjelma
levylle
viimeiseksi
tallennettu
ohjelma
jäljellä oleva
levytila
Viimeistä edeltävien
ohjelmien poistaminen ei
palauta levylle käyttötilaa
-R, -R DL, +R, +R DL
Vaikka poistat ohjelman (tai stillkuvan), levylle ei tulelisää tallennustilaa.
T Edellisen sivu palautus
Paina [RETURN].
T Valikkosivun sulkeminen
Paina [DIRECT NAVIGATOR].
Poisto toiston aikana
1 Käynnistä toisto.
Paina [DELETE].
Still-kuvaa ei voi poistaa Slide Show -kuvaesityksen aikana.
2 Valitse nuolipainikkeilla [9:]
kohta DELETE. Paina [ENTER].
Ohjelma tai kuva häviää.
47
OHJELMAN SIIRTO LEVYJEN VÄLILLÄ
HELPPO KOPIOINTI
Helppo kopiointi kiintolevyltä irtolevylle (HDD > DVD )
Ei vaikeita asetuksia.
Toiminnon kuvaus
Kopiointisuunta
HDD ✞ DVD
DVD ✞ HDD
OK
EI
Pikakopiointi •˜1
OK
Tallennuslaadun muuttaminen
Viimeistely•˜3
EI
[-R] [-R]DL][-RW‹V›][+R][+R]DL]
Automaattinen viimeistely
Pikakopiointi
Normaali nopeus
Liikkuvan MPEG2-kuvan kopioiminen
EI
EI
SD-kortilta (▲✎ 54)
Playlist-soittolistan kopioiminen•˜4
EI
EI
Säilyvätkö kappalemerkit?
OK
EI•˜5
Säilyvätkö esikatselukuvat?
OK
EI•˜6
Tallennus ja toisto kopioinnin aikana
EI
EI
˜1 Jos haluat pikakopioida ohjelmia (tai kyseisistä ohjelmista laadittuja
Playlist-soittolistoja ), valitse “Rec for High Speed Copy” > “On”,
ennen kuin tallennat ohjelman kiintolevylle (ks. 23).
Seuraavissa tapauksissa pikakopiointi levylle DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video), +R, +R DL tai +RW ei onnistu.
•
Soittolistassa on eri tallennuslaadun nimikkeitä.
•
Soittolistassa on monta nimikettä, joiden laatuna on FR.
•
Soittolistassa on eri äänityyppejä (es. Dolby Digital ja LPCM)
•
Nimikkeestä on poistettu useita kohtia.
•
MPEG2-video on kopioitu kiintolevylle SD-kortilta
•
[+R] [+R DL] [+RW] Ohjelman tallennuslaatuna on ollut “EP” tai
“FR (kesto 5 tuntia tai enemmän). (Näytössä >> !)
˜2 Ohjelman kuvanlaatua ei voida parantaa. Jos valitset siirron ajaksi
tallennuslaatua paremman laadun, se kuitenkin estää laatua
heikkenemästä. [+R DL] Et voi kopioida tallennuslaadulla EP.
˜3 Et voi valita “Top Menu” tai “Auto-Play Select”.
Jos haluat valita automaattisen toistonkäynnistyksen tai taustavärin,
määritä asetukset “Top Menu” ja “Auto-Play Select” ennen kopiointia
(s. 62).
Siirtoajat
•
KOPIOINTI SIIRTOLISTAN AVULLA
Laadi lista kopioitavista ohjelmista.
Voit määrätä ohjelmien / soittolistojen
kopiointijärjestyksen.
OK
OK
[RAM] [-RW‹VR›] [+RW]
[DVD-V] (Vain viimeisellyltä levyltä)
OK
[DVD-V] Viimeisteltyä levyä ei voi pikakopioida.
[+RW] Ei pikakopiontia suuntaan +RW > HDD.
OK •˜ 2
[-R] [-R]DL][-RW‹V›][+R][+R]DL]
Voit valita
Pikakopiointi
Normaali nopeus
OK
EI
[HDD] [RAM] vain
OK
OK
OK
EI•˜5
O K •˜ 7
EI•˜6
O K •˜ 8
EI
˜4 Et voi kopioida soittolistaan, jonka toistoaika on yli 8 tuntia.
Jos kopioit playlist-soittolistan, se kopioituu nimikkeeksi kohdelevylle.
˜5 [RAM] [-R DL] [+R DL] [+RW] : Yhdestä nimikkeestä tulee yksi
kappale.
[-R] [-RW‹V›] [+R] : Kappalemerkit muodostuvat automaattisesti ([-R]
[-RW‹V›] noin 5 minuutin pituiset kappaleet; [+R] noin 8 minuutin
pituiset kappaleet) kopioinnin jälkeen levyn viimeistelyn aikana.
˜6 Esikatselukuvaksi palautuu perusasetuksen määräämä kuva.
˜7 Jos kopioit playlist-soittolistaa, esikatselukuvat eivät välttämättä
vastaa editoituja esikatselukuvia.
˜8 Koskee vain kiintolevyllä olevia ohjelmia
(paitsi, jos käytössä on automaattiviimeistely kopioinnin jälkeen tai
jos kopioit liikkuvaa MPEG2-kuvaa SD-kortilta).
– Kopioinnin aikana et voi käynnistää tallentuvan ohjelman toistoa,
editoida tai käyttää vastaavia toimintoja.
– Et voi toistaa playlist-soittolistaa samalla, kun kopioit ohjelmaa,
joka sisältää vain kertakopioinnin sallivia ohjelmia (One time only
recording) (s. 7).
– Et voi toistaa still-kuvia.
Ei sisällädatanhallinnan tarivtsemaa aikaa.
1 tunnin ohjelma
kiintolevyllä
(HDD), laatuna:
5X Speed
DVD-RAM
Aika Nopeus
16X Speed
DVD-R
Aika Nopeus
4X Speed
DVD-R DL
Aika Nopeus
4X Speed•˜1
DVD-RW
Aika Nopeus
8X Speed•˜2
+R
Aika Nopeus
2.4X Speed
+R DL
Aika Nopeus
4X Speed
+RW
Aika Nopeus
XP
SP
LP
EP (6H)
EP (8H)
12 min. 5x
6 min. 10x
3 min.20x
2 min. 30x
1 min. 30 s. 40x
6 min. 10x
2 min. 25 s. .25x
1 min. 15 s.48x
52 s. 69x
42 s. 86x
15 min. 4x
7 min. 30 s. 8x
3 min. 45 s.16x
2 min. 30 s. 24x
1 min. 53 s. 32x
15 min. 4x
7 min. 30 s. 8x
3 min. 45 s. 16x
2 min. 30 s.24x
1 min. 53 s. 32x
8 min. 35 s. 7x 25 min. 2.4x
15 min. 4x
4 min.10 s. 14x 12 min. 30s. 4.8x 7 min. 30 s. 8x
2 min. 25 s.25x 6 min. 15 s.7.2x 3 min. 45 s. 16x
*1 Tämä laite tallentaa 6X DVD-RW -levylle samalla nopeudella kuin 4X
DVD-RW -levylle.
*2 Tämä laite tallentaa 16X +R-levylle samalla nopeudella kuin 8X +Rlevylle.
• Siirto ei välttämättä tapahdu enimmäisnopeudella, jos siirron aikana
toistat tai tallennat jotakin ohjelmaa.
• Levyn ominaisuudet saattavat estää enimmäisnopeuden käytön.
Taulukon ajat ovat nopeimpia mahdollisia kopiointinopeuksia ja
pikakopiointinopeuksia, kun kiintolevyllä olevan ohjelman todellinen
pituus on yksi tunti ja kopioit ohjelmaa pikakopioinnin
mahdollistavalle, nopealle high speed -levylle. Todellisuudessa
kopiointinopeus on erilainen kuin taulukossa, koska nopeuteen
vaikuttaa mm. se, mihin kohtaan levyä ohjelma tallentuu.
Kopiointi yksipuoliselle DVD-R DL tai +R DL -levylle
Jos et käytä pikakopiointia, ohjelma kopioituu väliaikaisesti normaalinopeudella
kiintolevylle ja sen jälkeen pikanopeudella DVD-R DL tai +R DL-levylle. Tässä
yhteydessä väliaikaisesti kiintolevylle kopioitunut ohjelma häviää sen jälkeen. Et
voi kopioida DVD-R DL - ja +R DL -levylle seuraavissa tapauksissa:
– Kiintolevyllä ei ole riittävästi tyhjää tilaa. (Jos kopioit uudelle, tyhjälle levylle ja
haluat kopioitavan ohjelman täyttävän levyn kokonaan, kiintolevyllä täytyy olla
enintään 4 tuntia tyhjää tilaa SP-laatuista ohjelmaa varten).
– Jos kiintolevyllä olevien ohjelmien lukumäärä ja DVD-R DL tai +R DL -levylle
kopioitavien ohjelmien lukumäärä on yhteensä yli 500.
Kun toistat ohjelmaa, joka on tallennettu levyn molemmille tallennuskerroksille,
kuvan ja äänen toisto voivat hetkeksi keskeytyä soittimen siirtyessä kerroksesta
toiseen.
48
Vain yhden tallennuskerran sallivan digiohjelman siirto
Tallenna CPRM-merkitylle DVD-RAM-levylle.
Ohjelma häviää siirron yhteydessä kiintolevyltä.
• Siirtoa ei voi tehdä DVD-RAM-levyltä kiintolevylle.
• Suojattu nimike ei kopioidu levylle (s. 42).
• Tällaisista ohjelmista koottua soittolistaa ei voi kopioida.
• Tallennusrajoitteista ohjelmaa ja soittolistoja ei voi kopioida
saman siirtolistan avulla.
Kopioinnin nopeus ja tallennuslaatu
Pikakopiointi
Ks. taulukko
Asetus “Rec for High Speed Copy “ (s. 66)
Kopiointinopeus
Vain ohjelmat, jotka on tallennettu silloin,
kun REC FOR HIGH SPEED COPY-asetuksena
on ollut ON.
Pikakopiointi
Vain ohjelmat, jotka on tallennettu silloin,
kun REC FOR HIGH SPEED COPY-asetuksena
on ollut OFF.
Normaali nopeus
(tallennuslaatu FR)
Kopioit monia ohjelmia, joilla on erilaisia
REC FOR HIGH SPEED COPY-asetuksia
(sekä ON että OFF).
•
Kun teet kopion, joka sisältää EP- tai FR-laatuisia (ohjelmapituus 5 tuntia
tai enemmän) ohjelmia (näytössä >> !), kopiointi tapahtuu normaalinopeudella (tallennuslaatuna on FR).
•
Jos levytila ei riitä valitsemallasi tallennuslaadulla, soitin valitsee normaalin tallennusnopeuden ja tallennuslaaduksi mukautuvan tallennuslaadun FR.
Valmistelu ennen kopiointia
Jos ohjelmassa on kaksi ääniraitaa
• Jos ohjelmassa on kaksi ääniraitaa, valitse ennen kopiointia ääniraita
valikkokohdasta BILINGUAL AUDIO SELECTION (s. 66) seuraavissa
tapauksissa:
– Teet kopiota DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video), +R,
+R DL ja +RW-levylle.
– Asetuksena on AUDIO MODE FOR XP RECORDING > LPCM
(s. 66) ja teet kopiota XP-tallennuslaadulla.
Jos ohjelman kuvasuhde on 16:9
Kopioon tulee kuvasuhde 4:3, jos teet kopion DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video), +R, +R DL tai +RW-levylle.
Kuvanormi
Et voi kopioida ohjelmia ja soittolistoja, joiden kuvanormi (PAL/ NTSC) on eri
kuin tämän laitteen käyttöön valittu kuvanormiasetus (s. 68).
Valmistelu
•
Laita soittimeen levy, jolle voit tallentaa.
• Varmista, että levyllä on riittävästi tyhjää levytilaa.
49
Helppo kopiointi
Soitin viimeistelee automaattisesti levytyppit DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video), +R ja +R DL (s. 82). Viimeistelyn jälkeen levyä voi vain toistaa
(myös muissa DVD-laitteissa), mutta sille ei voi enää tallentaa eikä ohjelmaa
voi editoida.
T COPY NAVIGATORin järjestäminen
Ohjelman ominaisuuksien tarkastelu
1 Valitse ohjelma nuolipainikkeilla [65].
Paina [SUB MENU].
Et voi tallentaa ohjelmaa viimeistellylle levylle.
2 Valitse PROPERTIES tai SORT
nuolipainikkeilla [65]. Paina [ENTER].
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta COPY. Paina [ENTER].
Properties - Ominaisuudet
Näet valitun ohjelman nimen, tallennuspäivän, kanavan jne.
3 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kopioitava ohjelma. Paina [ENTER].
Sort - Järjestä
Valitse kohta nuolella [65]. Paina [ENTER].
Ohjelmien järjestys muuttuu. Voit valita ohjelmien lajitteluperusteeksi numeron, tallennuspäivän, kanavan, tallennuksen
alkamisajan tai ohjelman nimen. (Et voi valita ohjelmaa, jos se
on valittu luettelossa merkillä). Jos suljet COPY NAVIGATOR sivun, näyttöjärjestys palautuu ennalleen.
Mikäli kuvakkeita on monella valikkosivulla:
• Tai selaa sivuja painikkeilla [I99] ja [::I].
Monen kohdan editointi kerralla
• Valitse kohde nuolipainikkeilla [69:5]
ja paina [II]. (Toista). Näkyviin tulee merkki.
Vahvista valintasi painamalla ENTER.
Voit poistaa valintasi painamalla [II].
4
Huom!
• Jos pikakopioit ohjelmia 5x high speed DVD-RAM tai 8x
high speed DVD-R- tai +R-levylle, levyn pyörimisäänet
kuuluvat normaalia selvemmin.
Jos et halua laitteen pitävän normaalia kovempaa ääntä
kopioinnin aikana, valitse SETUP-valikon kohtaan DVD
Speed for High Speed Copy > NORMAL (SILENT) (s. 66).
• Jos valitset monia ohjelmia, kopiointijärjestys noudattaa
valikon järjestystä eikä sitä järjestystä, jossa valitsit
ohjelmat. Jos haluat muuttaa ohjelmien kopiointijärjestystä,
laadi kopiointilista ja kopioi sitten lista (s. 51).
Kun olet käynnistänyt tallennuksen DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R ja +R DL -levylle,
levystä tulee vain toistettava levy etkä voi enää
myöhemmin tallentaa sille etkä editoida ohjelmaa.
Valitse nuolipainikkeilla [9:]
kohta START. Paina [ENTER].
Kopiointi alkaa.
T Edellisen sivu palautus
Paina [RETURN].
T Kopioinnin lopettaminen (s. 52).
T COPY NAVIGATOR -valikkosivu,
kopiointilistan kuvakkeet (s. 52)
50
Kopiointilista
Kopiointilistan avulla valitset useita nimikkeitä ja/tai soittolistoja
siirrettäväksi kerralla.
2) Valitse [65] NEW ITEM. Paina [ENTER].
3) Jos haluat valita ohjelmia, paina [PUNAISTA]
> näkyviin tulee VIDEO-valikkosivu.
Jos haluat valita soittolistoja, paina [VIHREÄÄ]
> näkyviin tulee PLAYLISTS-sivu.
4) Valitse [659:] nimikkeet tai soittolistat
listaan. Paina [ENTER].
Valmistelu
• Katso ohjeet sivulta (s. 49).
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta TO OTHERS. Paina [ENTER].
Jos teet HIGH SPEED-pikakopioinnin
• -R, -R DL, -RW (V)-levylle:
Voit valita listaan vain sellaisia ohjelmia,
joissa on merkki >>O tai >>!.
• +R, +R DL, +RW-levylle:
Voit valita listaan vain sellaisia ohjelmia,
joissa on merkki >>O.
3 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta ADVANCED COPY. Paina [ENTER].
•
•
•
Jos et aio muuttaa listaa, painele [6], kunnes olet vaiheessa 7.
Jos haluat valita monta kohtaa kerralla, paina
kopioitavien ohjelmien kohdalla [II]. Paina lopuksi
[ENTER]. (s. 51).
Jos haluat selata valikkosivuja (s. 51).
Jos haluat muokata siirtolistaa (s. 51).
Toista vaiheita 2-4, kunnes lista on valmis.
Varmista lopuksi, että listan ohjelmat mahtuvat levylle:
Kohdassa SIZE on siirtolistan koko. Luvun on oltava
pienempi luku kuin kohdassa DESTINATION CAPACITY
annettu kohdelevyn tyhjä tila.
4 Määritä kopiointisuunta.
(Jos et aio muuttaa suuntaa, paina [6] > vaihe 5).
1) Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta
COPY DIRECTION (kopiointisuunta).
Paina nuolipainiketta [:].
2) Valitse SOURCE nuolilla [65]. Paina [ENTER].
3) Määritä SOURCE (mistä) nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER].
4) Valitse DESTINATION nuolilla [65]. Paina [ENTER].
5) Määritä DESTINATION (mihin) nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER]. Et voi valita samaa kuin SOURCE.
6) Paina nuolipainiketta [9].
5) Paina [9].
7 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta
START COPYING. Paina [ENTER].
Jos pikakopioit ohjelmia 5x high speed DVD-RAM tai 8x high
speed DVD-R- tai +R-levylle, levyn pyörimisäänet kuuluvat
normaalia selvemmin.
Jos et halua laitteen pitävän normaalia kovempaa ääntä
kopioinnin aikana, valitse SETUP-valikon kohtaan DVD Speed
for High Speed Copy > NORMAL (SILENT) (s. 66).
5 Valitse kopiointilaatu.
(Jos et aio tehdä muutoksia, paina [6] > vaihe 6).
1) Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta
COPY MODE (kopiointitapa).
Paina nuolipainiketta [:].
2) Valitse FORMAT nuolilla [65]. Paina [ENTER].
3) Valitse VIDEO nuolilla [65]. Paina [ENTER].
4) Valitse RECORDING MODE (laatu) nuolilla [65].
Paina [ENTER].
5) Valitse tallennuslaatu nuolilla [65]. Paina [ENTER].
6) Paina nuolipainiketta [9].
8 Valitse nuolipainikkeilla [9:] kohta YES.
Paina [ENTER].
Valitse nuolipainikkeilla [9:] kohta COPY & FINALIZE tai
COPY ONLY. Paina [ENTER].
Jos valitset COPY & FINALIZE [kopioi&vimeistele]
Levystä tulee vain toistettava levy etkä voi enää
myöhemmin tallentaa sille etkä editoida ohjelmaa.
6 Valitse kopioitavat ohjelmat / soittolistat.
(Jos haluat kopioida valmiin listan sitä muuttamatta (> vaihe 7)).
1) Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta
CREATE LIST (luo lista). Paina nuolipainiketta [:].
Mikäli kuvakkeita on monella valikkosivulla:
• Valitse nuolipainikkeilla [69:5]
kohta NEXT(seuraava) tai PREVIOUS (edellinen).
Paina [ENTER].
• Tai selaa sivuja painikkeilla [I99] ja [::I].
Monen kohdan editointi kerralla
• Valitse kohde nuolipainikkeilla [69:5]
ja paina [II]. (Toista). Näkyviin tulee merkki.
Vahvista valintasi painamalla ENTER.
Voit poistaa valintasi painamalla [II].
• Merkit häviävät, jos vaihdat välilehteä VIDEO>< PLAYLISTS
51
Toiminnot, joita saatat tarvita
T Kopioinnin lopettaminen
T COPY NAVIGATOR -sivulla olevat kuvakkeet
Paina [RETURN] kolmen sekunnin ajan.
(Viimeistelyvaihetta ei voi keskeyttää).
Nimikkeet ja soittolistat, jotka voi pikakopioida (HIGH
SPEED) DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD Video),
+R, +R DL tai +RW-levylle (s. 23).
Pikakopiointi
•
Vain kokonaan kopioituneet ohjelmat tallentuvat.
Nimikkeet ja soittolistat, jotka voi pikakopioida (HIGH
SPEED) DVD-R, DVD-R DL tai DVD-RW (DVD
Video)-levylle. (Niitä ei voi pikakopioida +R, +R DL tai
+RW-levylle).
Normaali nopeus
•
Ohjelma tallentuu keskeytyskohtaan saakka.
•
Jos ohjelma sallii vain kertakopioinnin (One time only
recording), vain kokonaan kopioituneet ohjelmat tallentuvat
levylle. Jos keskeytit kopioinnin kesken ohjelman, ohjelma ei
siirry irtolevylle vaan jää kiintolevylle.
• Jos kopioit DVD-R DL tai +R DL -levylle, vain kokonaan
kopioituneet ohjelmat tallentuvat levylle.
Ohjelma sallii vain kertakopioinnin
(one time only recording).
Nimike hävitetty kiintolevyltä siirron yhteydessä
(kopioinninrajoitus, ohjelma sallii vain kertakopioinnin).
Osittain kopioinut nimike ei näy, vaikka se viekin tilaa DVDR,DVD-R DL, DVD-RW (DVD Video), +R, +R DL ja +RWlevyltä.
Nimikkeessä tai soittolistassa on still-kuvia.
Still-kuvia ei voi kopioida.
T Edellisen valikkosivun palauttaminen
Ohjelman kuvastandardi on eri kuin soittimen
TV SYSTEM -asetus. Ohjelmaa ei voi siirtää.
Paina [RETURN].
T Toisto tai tallennus kopioinnin aikana
Pikakopioinnin (HIGH SPEED) aikana voit käyttää kiintolevyä
ohjelman tallentamiseen tai toistoon. (Vain, jos et ole valinnut
levyn viimeistelyä).
•
Still-kuvia ei voi toistaa.
Sulje kopiointivalikko painamalla [ENTER]. Voit tarkastaa
soittimen nykyisen käyttötilan painamalla [STATUS].
Yksittäisten ohjelmien koko
- Normaali kopiointinopeus:
kokoon vaikuttaa tallennuslaatu.
- Datan kokonaismäärä saattaa
olla enemmän kuin yksittäisten
ohjelmakokojen summa, koska
laite kirjoittaa siirtokohteeseen
myös vähän datanhallintatietoa.
Huom!
•
Jos ajastintallennuksen on siirron aikana määrä tallentaa
jokin ohjelma, se tallentaa kiintolevylle kohdelevyn
asetuksista riippumatta. (Vain, jos et ole valinnut
levyn viimeistelyä).
•
Jos haluat toistaa DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD
Video), +R tai +R DL-levyjä muissa laitteissa, sinun täytyy
viimeistellä ne kopioinnin jälkeen.
T Kopiointilistan muokkaus
vaihe 6 (4) (s. 51).
1) Paina [SUB MENU].
2) Valitse muokkaustapa [65]. Paina [ENTER].
DELETE ALL
ADD
DELETE
MOVE
Kohdelevylle siirtyvän ohjelmakokonaisuuden koko
Poista koko lista
Lisää
Poista
Siirrä
DELETE ALL - Tyhjennä siirtolista
Valitse YES nuolilla [9:]. Paina [ENTER].
ADD - Lisää siirtolistalle
Valitse ohjelma/soittolista nuolilla [965:]. Paina [ENTER].
DELETE - Poista siirtolistalta
Valitse ohjelma/soittolista. Valitse YES nuolilla [9:].
Paina [ENTER]. Voit valita monta kohtaa poistettavaksi kerralla (ks.
yllä).
MOVE - Siirrä paikkaa soittolistalla
Valitse uusi paikka nuolilla [65]. Paina [ENTER].
KAIKKIEN SIIRTOLISTOJEN / ASETUSTEN POISTO
Tee ensin vaiheet 1-3 (s. 51).
1) Valitse CANCEL ALL nuolilla [65] . Paina [ENTER].
2) Valitse YES nuolilla [9:]. Paina [ENTER].
Asetukset/siirtolista saattaa hävitä
myös seuraavissa tapauksissa:
- Alkuperäinen nimike, kuva tms. on tallennettu tai
poistettu alkuperäisellä levyllä (SOURCE).
- Levykelkka avataan, soittimesta kytketään virta,
kortti poistetaan, siirtosuuntaa vaihdetaan tms.
52
Viimeistellyn DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD Video), +R, +R DL-levyn kopiointi kiintolevylle
Voit siirtää viimeistellyn DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD Video)-,
+R tai +R DL-levyn kiintolevylle ja sen jälkeen editoida ohjelmaa. Jos
toistat levyä, ohjelmaa kopioituu kiintolevylle valitsemasi ajan verran.
•
•
•
•
7 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta START.
Paina [ENTER].
Valitse nuolipainikkeilla [9:] kohta YES. Paina [ENTER].
Kopiointi alkaa. Näkyviin tulee TOP MENU -levyvalikko.
Levyn viimeistelyn jälkeen toisto käynnistyy automaattisesti
nimikkeen 1 alusta, jos kohdassa AUTO PLAY SELECT on
asetus TITLE 1 (s. 62).
Huomaa, että jos siirron aika käytät haku-, kuva kerralla- tai
taukotoimintoa, kyseinen ohjelmaosuus ei tallennu kopioon.
Kopioinnin aikana käyttämäsi toiminnot ja valikot tallentuvat
kopioon.
Lähes kaikki myynnissä olevat DVD Video -levyt on käsitelty
laittoman kpioinnin estämiseksi, eikä niitä voi kopioida.
Näitä ei voi kopioida: DVD Audio, Video CD, Audio CD jne.
8
Kun näkyvissä on levyvalikko:
Valitse nuolipainikkeilla [69:5] nimike,
josta haluat aloittaa kopioinnin kiintolevylle.
Paina [ENTER].
Valmistelu
• Laita levy soittimeen.
Valitsemasi nimike ja sitä seuraavat nimikkeet toistuvat järjestyksessä ja kopioituvat kiintolevylle. Jos nimikkeiden toistoaika ei
riitä kattamaan kohdassa 6 valitsemaasi tallennusaikaa, soitin
kopioi loppuajan TOP MENU-levyvalikkosivua.
Tee ensin vaiheet 1-5 (s. 51).
Soitin valitsee automaattisesti “FORMAT” > “DVD VIDEO”.
6 Määritä kopioitavan ohjelmaosuuden pituus
kohtaan COPY TIME.
(Jos et aio tehdä muutoksia (> vaihe 7).
1) Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta COPY TIME (kopiointiaika).
Paina nuolipainiketta [:].
2) Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta TIME SETTING (aika).
Paina [ENTER].
T Edellisen sivun palautus
Paina [RETURN].
Jos haluat kopioida levyn kokonaan
3) Valitse nuolilla [65] kohta OFF. Paina [ENTER].
4) Paina nuolipainiketta [9].
Kopiointi jatkuu, kunnes kiintolevytila loppuu.
T Kopioinnin lopettaminen
Paina [T]. Tai paina [RETURN] kolmen sekunnin ajan.
Jos lopetat kopioinnin kesken, ohjelman kopio päättyy
keskeytyskohtaan.
Jos haluat määrittää siirrettävän kohdan aikarajat
3) Valitse nuolilla [65] kohta ON. Paina [ENTER].
4) Valitse nuolilla [65] kohta COPY TIME
(siirron kesto). Paina [ENTER].
-
Ohjelman alkuun tallentuu ruudunsäästäjäkuva [DVD VIDEO].
•
•
Koko ohjelma tallentuu yhdeksi nimikkeeksi.
Jos ohjelman toisto ei käynnisty automaattisesti tai jos
levyvalikko ei tule ruutuun, paina [: PLAY].
Ohjelman kuvan- ja äänenlaatu heikkenee aina hieman, vaikka
alkuperäinen ohjelma olisi erittäin hyvälaatuinen.
Jos haluat kopioida ohjelman viimeistellyltä DVD-RW (DVD
Video) -levyltä, laadi kopiointilista ja kopioi se (s. 51).
•
5) Valitse nuolipainikkeilla [9:]
kohta HOUR (tunnit) ja MIN (minuutit).
Määritä aika nuolipainikkeilla [65].
-
•
•
Vinkkejä!
Lisää aikaan muutama ylimääräinen minuutti,
jotta soitin ehtii valmistautua kopiointiin.
Voit määrittää ajan myös numeropainikkeilla.
6) Paina [ENTER].
7) Paina nuolipainiketta [9].
Kopiointi jatkuu valitsemasi ajan, vaikka ohjelma
olisikin jo loppunut.
53
MPEG2-videon kopioiminen SD-kortilta
Panasonic SD-videokameralla, digitaalivideokameralla tms.
kuvattu MPEG2-videoleike voidaan kopioida kiintolevylle tai
DVD-RAM-levylle. (Kaikki samana päivänä kuvatut videot
tallentuvat yhdeksi ohjelmaksi [title]).
•
•
• ˜
*Normaalisti tallennettu ohjelma.
Tällä laitteella ei voi toistaa MPEG2-videota SD-kortilta.
Sinun on kopioitava tiedostot kiintolevylle tai DVDRAM-levylle.
Et voi käyttää laitteen toisto- tai tallennustoimintoja, kun
kopioit MPEG2-ohjelmaa.
Alla oleva valikkosivu tulee automaattisesti näkyviin, kun laitat soittimen
ollessa perustilassa SD-kortin SD-korttilukijaan.
Valitse [COPY VIDEO (MPEG2)] nuolella [65]. Paina [ENTER].
Siirry sitten vaiheeseen 7 (s. 51).
Kopiointi
Katso kopiointilistan ohjeet (s. 51).
Tee vaiheet 4-5 kuten tässä kohdassa on neuvottu:
Copy Direction - Kopiointisuunta
Source>SD Card (lähdelevy > SD-kortti)
Copy Mode - Kopiointitapa
Formaatti > VIDEO
•
•
SD-kortin MPEG2-videot tallentuvat automaattisesti kopiointilistalle.
Ellei SD-kortilla ole MPEG2-videoita, näyttöön ei tule viestiä Copy
Video (MPEG2).
54
VALOKUVIEN SIIRTO LEVYJEN VÄLILLÄ
4 Määritä kopiointisuunta.
(Jos et aio muuttaa suuntaa, paina [6] > vaihe 5).
1) Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta
COPY DIRECTION (kopiointisuunta).
Paina nuolipainiketta [:].
2) Valitse SOURCE nuolilla [65]. Paina [ENTER].
3) Määritä SOURCE (mistä) nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER].
4) Valitse DESTINATION nuolilla [65]. Paina [ENTER].
5) Määritä DESTINATION (mihin) nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER]. Et voi valita samaa kuin SOURCE.
6) Paina nuolipainiketta [9].
numeropainikkeet
5 Valitse kopiointilaatu.
(Jos et aio tehdä muutoksia, paina [6] > vaihe 6).
1) Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta
COPY MODE (kopiointitapa).
Paina nuolipainiketta [:].
2) Valitse FORMAT nuolilla [65]. Paina [ENTER].
3) Valitse PICTURE nuolilla [65]. Paina [ENTER].
Laaduksi (RECORDING MODE) valikoituu HIGH SPEED.
4) Paina nuolipainiketta [9].
6 Valitse siirrettävät kuvat / kansiot.
(Jos et tee muutoksia, paina [6] > vaihe 7).
Et voi valita yhteen listaan sekä yksittäisiä kuvia että kansioita.
•
•
Muistikortin koko 8 MB - 2 GB (Gt).
DVD-R ja CD-R/-RW-levyltä ei voi kopioida kuvia.
T Kuvien valinta
1) Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta
CREATE LIST (luo lista). Paina nuolipainiketta [:].
2) Valitse [65] NEW ITEM. Paina [ENTER].
3) Valitse [659:] kuva siirtolistaan Paina [ENTER].
Kytke laite perustilaan. Laita muistikortti muistikorttilukijaan.
Näyttöön tulee automaattisesti alla näkyvä valikkosivu.
Valitse nuolilla [65] kohta Copy Pictures (JPEG). Paina [ENTER].
Siirry vaiheeseen 4 (s. 57), kortin kaikkien kuvien kopioiminen.
•
•
•
•
Sulje valikko painamalla [RETURN].
Jos haluat valita monta kuvaa kerralla, paina kopioitavien
kuvien kohdalla [II]. Paina lopuksi [ENTER]. (s. 56).
Jos haluat muokata listaa tai
selata valikkosivuja (s. 56).
Jos haluat valita kuvia toisesta kansiosta (s. 56).
Toista vaiheita 2-3, kunnes siirtolista on valmis.
4) Paina nuolipainiketta [9].
T Kansioiden valinta
Valokuvien siirto siirtolistan avulla
1) Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta
CREATE LIST (luo lista). Paina nuolipainiketta [:].
2) Valitse [65] PICTURE/FOLDER. Paina [ENTER].
3) Valitse [65] FOLDER. Paina [ENTER].
4) Valitse [65] NEW ITEM. Paina [ENTER].
5) Valitse [659:] kansio siirtolistaan. Paina [ENTER].
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta TO OTHERS. Paina [ENTER].
•
3 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta ADVANCED COPY. Paina [ENTER].
•
•
•
Jos haluat valita monta kansiota kerralla, paina kopioitavien
kansioiden kohdalla [II]. Paina lopuksi [ENTER]. (s. 56).
Jos haluat muokata listaa tai
selata valikkosivuja (s. 56).
Jos haluat valita yläkansion (s. 56).
Toista vaiheita 4-5, kunnes siirtolista on valmis.
6) Paina nuolipainiketta [9].
Jos et aio muuttaa listaa, painele [6], kunnes olet vaiheessa 7.
55
T Tietyn kansion valinta
7 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta START COPYING. Paina [ENTER].
Ks. rakennekuva (s. 6).
1) Valitse [69:5] FOLDER. Paina [ENTER].
Jos haluat valita yläkansion (ks. alla).
2) Valitse kansio [65]. Paina [ENTER].
Vaihtoehtoisesti voit käyttää numeropainikkeita:
Yksittäisten valokuvien siirto:
Jos haluat siirtää kuvat kansioon, valitse kohteeksi FOLDER.
8 Valitse nuolipainikkeilla [9:] kohta YES.
Paina [ENTER].
Kopiointi alkaa.
5:
15:
115:
T Kopioinnin lopettaminen
Et voi valita samaan listaan kuvia eri kansioista.
Paina [RETURN] kolmen sekunnin ajan.
T Edellisen valikkosivun palauttaminen
T Yläkansion valinta
Paina [RETURN].
Yläkansion voit valita vain silloin, kun valitset kopioitavia
kuvia (SOURCE). Jos soitin tunnistaa
yläkansioita, valikkosivulle tulee:
T Valikkosivujen selaus
1) Valitse nuolipainikkeilla [69:5] seuraava (NEXT)
tai edellinen (PREVIOUS) sivu. Paina [ENTER].
2) Vaihtoehtoisesti voit käyttää painikkeita [I99,::I]
/DCMI/100_DVD
T Monen kohdan valinta kerralla
001
002
1) Valitse kohde nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [II]. (Toista). Paina lopuksi [ENTER].
Näyttöön tulee rasti ruutuun -merkki. Voit perua valinnan
painamalla uudestaan [II].
100 DVD
101 DVD
FOLDER
SELECT FOLDER
< /dcim >
T Kopiointilistan muokkaus
Jos listassa on valokuvia: valitse vaihe 6 > 3 (s. 55).
Jos listassa on kansioita: valitse vaihe 6 > 5 (s. 55).
1) Paina [SUB MENU]. Paina ENTER.
2) Valitse yläkansio [9:]. Paina [ENTER].
Et voi valita kansiota, joiden yläkansio on eri.
3) Valitse kansio [65]. Paina [ENTER].
1) Paina [SUB MENU].
2) Valitse muokkaustapa [65]. Paina [ENTER].
DELETE ALL
ADD
DELETE
[0] > [0] > [5]
[0] > [1] > [5]
[1] > [1] > [5]
Poista koko lista
Lisää
Poista
DELETE ALL - Tyhjennä lista
Valitse YES nuolilla [9:]. Paina [ENTER].
ADD - Lisää listalle
Valitse ohjelma/soittolista nuolilla [965:]. Paina [ENTER].
DELETE - Poista listalta
Valitse YES nuolilla [9:]. Paina [ENTER].
Voit valita monta kohtaa poistettavaksi kerralla (s. 56).
KAIKKIEN LISTOJEN / ASETUSTEN POISTO
Tee ensin vaiheet 1-3 (s. 55).
1) Valitse CANCEL ALL nuolilla [65] . Paina [ENTER].
2) Valitse YES nuolilla [9:]. Paina [ENTER].
Asetukset/lista saattavat hävitä
myös seuraavissa tapauksissa:
- Alkuperäinen nimike, kuva tms. on tallennettu tai
poistettu alkuperäisellä levyllä (SOURCE).
- Levykelkka avataan, soittimesta kytketään virta,
kortti poistetaan, siirtosuuntaa vaihdetaan tms.
56
Kaikkien kuvien siirto muistikortilta
Valmistelu
• Valitse muistikortti painamalla [DRIVE SELECT]-painiketta.
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta TO OTHERS. Paina [ENTER].
3 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta COPY ALL PICTURES. Paina [ENTER].
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta COPY TO (mihin kopioidaan).
Valitse tallennuskohde nuolipainikkeilla [9:].
5 Valitse nuolipainikkeilla [69:5]
kohta COPY. Paina [ENTER].
T Kopioinnin lopettaminen
Paina [RETURN] kolmen sekunnin ajan.
T Edellisen sivun palautus
Paina [RETURN].
•
•
•
•
•
•
Kun kopioit kuvia kansio kerrallaan tai kopioit kortin koko sisällön
kerralla, myös muut kuin kuvatiedostot tallentuvat kohteeseen.
Ei koske kansioiden sisältämiä alikansioita.
Jos tallennuskohteena oleva (DESTINATION) kansio jo sisältää
kuvia, nyt kopioitavat kuvat tallentuvat niiden perään.
Jos kohteen tila loppuu tai kansioiden / tiedostojen enimmäismäärä täyttyy (s. 34), siirto loppuu kesken.
Jos et ole antanut kopioitavalle kansiolle nimeä, kopioidun
kansion numerointi ei välttämättä vastaa alkuperäistä. Kannattaa
ehdottomasti antaa kansiolle nimi ennen kopiontia (s. 63).
DPOF-tulostusasetuksiin mahdollisesti määrittämäsi tulosteiden
lukumäärä ei kopioidu.
Kuvat eivät välttämättä tallennu listan osoittamassa järjestyksessä.
57
ERILLISLAITTEEN OHJELMAN TALLENNUS
•
•
Esimerkki: Kytkentä etulevyn AV3- tai DV-liittimeen
Vaihtoehtoisesti voit kytkeä laitteen takalevyn AV4-liittimeen.
Kytke molemmista laitteista virta pois, ennen kuin teet kytkennän:
Tämä laite
Kelt Valk Pun
DV-kaapeli
IEEE 1394, 4 pin
S VideoAudio/ Video∗) S-video antaa
kaapeli*
kaapeli
paremman
kuvan
Videolaite (esim. videonauhuri)
kuin
video.
DV AUTO REC - Automaattitallennus
Tee kytkentä Audio/Video OUT -lähtöliittimiin.
DV AUTO REC -toiminto tallentaa ohjelmat yhdeksi
nimikkeeksi, mutta luo uuden kappaleen aina, kun videotoistossa on
tauko. Soittolistan (Playlist) laitteisto luo automaattisesti.
Jos erillislaitteesta saa vain monoääntä
• Tee kytkentä etulevyn AV3-liitinsarjan L/MONO-liittimeen.
DV-liittimeen tulevan ohjelman tallennus
Valitse tallennettava audiotyyppi SETUP-valikon kohdasta AUDIO
MODE FOR DV (s. 66). Voit kopioida DV-laitteesta (esim. DVvideokamerasta) audio/video-ohjelmaa vain DV-kasetilta.
Huom! Kopiointi keskeytyy, kun ajastinohjelman on aika tallentaa
jotakin ohjelmaa.
Käyttäjän ohjaama tallennus
Valmistelu
• Valitse tallennuskohteeksi kiintolevy tai irtolevy painamalla
[DRIVE SELECT].
• Valitse tallennuslaatu painelemalla [REC MODE].
• Jos tallennettava ohjelma on kaksikielinen (tärkeät ohjeet s. 7).
• Jos erillislaitteesta tulevan ohjelman kuvastandardi on NTSC,
valitse tämän soittimen SETUP-valikon kohtaan TV SYSTEM
asetus NTSC (s. 68). Tämä laite ei pysty tallentamaan levylle,
jossa on sekä PAL- että NTSC-ohjelmaa. (Kiintolevylle voit tallentaa
molempia ohjelmatyyppejä).
• Kohinanvaimennin AV-IN NR > ON (s. 40) vähentää
erillislaitteen ohjelman kohinaa (usein videokasetilla).
• Varmista, että erillislaitteen kello on oikeassa ajassa.
:
1
Kytke DVD-soitin perustilaan.
Valitse [INPUT SELECT] -painiketta painelemalla
se tuloliitäntä, johon erillislaite on kytketty.
Esim. Valitse AV3, jos kytkit erillislaitteen AV3-liittimiin.
2 Käynnistä ohjelman toisto erillislaitteesta.
Valmistelu
1 Kytke virta pois molemmista laitteista.
Kytke DV-laite tähän laitteeseen.
2 Kytke virta laitteisiin.
3 Valitse tallennuslaatu [RED MODE]-painikkeella.
4 Keskeytä (pause) DV-laitteen ohjelmatoisto siitä kohdasta, josta haluat
aloittaa ohjelman kopioimisen.
Jos erillislaitteesta tulee NTSC-ohjelmaa, valitse tämän laitteen SETUPvalikon kohtaan TV SYSTEM asetus NTSC.
Valmistelun jälkeen näyttöön tulee valikkosivu
Valitse nuolilla [9:] kohta REC TO HDD
(tallennus kiintolevylle) tai REC TO DVD (tallennus
irtolevylle). Voit jatkaa vaiheeseen 4.
Jos valikkosivua ei näy, voit valita kohdelevyn
[DRIVE SELECT]-painikkella. Jatka vaiheesta 1.
1
Paina [FUNCTIONS].
2 Valitse TO OTHERS nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER].
3 Valitse DV AUTO REC nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER].
4 Valitse REC nuolipainikkeilla [9:].
Paina [ENTER].
3 Käynnistä tallennus [• REC]-painikkeella.
T Tallentamisen keskeyttäminen hetkeksi
Paina [II]. Jatka tallentumista painamalla [II].
T Tallentamisen lopettaminen
Tallennus alkaa.
T Tallentamisen päätyttyä
Näyttöön tulee vahvistuspyyntö. Paina [ENTER].
T Tallentamisen lopettaminen
T].
Paina [T
T].
Paina [T
T Jos haluat ohjelman täyttävän irtolevyn kokonaan
Valitse tallennuslaaduksi levytilaan mukautuva tallennuslaatu
FR (s. 24). Ohjelman laaduksi tulee paras mahdollinen, jota
käytettäessä ohjelma (noin 1-8 tuntia) täyttää 4,7 GB:n levyn.
Lähes kaikki myynnissä olevat videokasetit ja DVDohjelmat sisältävät laittoman kopioinnin estävän suojakoodin. Sellaista ohjelmaa ei voi kopioida tällä DVDtallentimella.
Kytke DVD-soitin perustilaan.
• Voit kytkeä DV-liittimeen vain yhden DV-laitteen.
• DV-laitteella ei voi ohjata tämän laitteen toimintoja.
• DV-liittimeen ei voi kytkeä tietokonetta tms.
• DV-laitteen nimi ei välttämättä näy oikein.
• Kuva ja ääni eivät välttämättä toistu oikein.
• DV-kasetin päiväys- ja aikatiedot eivät välttämättä tallennu oikein.
• Et voi toistaa ja tallentaa samaan aikaan.
Jos automaattitallennus ei toimi, tarkista kytkennät ja DV-laitteen asetukset.
Kytke laitteista hetkeksi virta pois. Ohjaa tarvittaessa tallennusta itse.
58
TELEVISIO: HDAVI- JA Q LINK-TOIMINNOT
Mikä on HDAVI ControlTM eli HDAVI-ohjaus?
HDAVI Control on kätevä toiminto, joka mahdollistaa tämän laitteen ja
Panasonic VIERA-television tai vahvistimen yhteisohjauksen HDAVIohjausjärjestelmällä. Voit hyödyntää HDAVI-yhteisohjausta kytkemällä
laitteet toisiinsa HDMI-kaapelilla. Lisätietoja kytkettävien laitteiden
käyttöohjeissa.
Valmistelu
1. Kytke tämä laite televisioon tai vahvistimeen HDMI-kaapelilla.
(s. 17).
2. Valitse asetukseksi Control with HDMI/Q Link > HDMI and Q Link
(s. 68). (Perusasetus on HDMI and Optical).
3. Valitse HDAVI-ohjaustoiminnot kytketystä laitteesta
(esim. televisiosta).
T Kanavien viritystietojen lataus televisiosta
DVD-soittimeen / Q LINK
Televisio siirtää omat kanavatietonsa tallentimen virittimeen.
Sen jälkeen tallentimen kanavanumerointi vastaa television
kanavanumerointia.
T Helppo ohjelman toisto; automaattisesti toimintatilaan / HADVI CONTROL, Q LINK
Kun painat jotakin seuraavista painikkeista, television vastaava
toiminto aktivoituu ja näkyviin tulee vastaava valikkosivu:
Kun TV on toiminnassa:
[FUNCTIONS]*1
[:PLAY] *2
[DIRECT NAVIGATOR]
[GUIDE]
[SHOWVIEW]
[PROG/CHECK].
Jos käytät VIERA-television HDMI2-liitäntää HDAVI Controltoimintoja käyttääksesi, valitse VIERA-television
kanavaksi HDMI2.
4. Kytke kaikki HDAVI-yhteensopivat laitteet toimintatilaan.
Valitse tämän laitteen tulokanavaksi se liitin, johon kytkit television.
Silloin HDAVI Control -ohjaustoiminto toimii kunnolla.
Jos muutat kytkentöjä tai asetuksia, tee edellä kuvattu vaihe
uudelleen.
Kun TV ei ole toiminnassa (vaan valmiustilassa):
[FUNCTIONS]*1
[:PLAY] *2
[DIRECT NAVIGATOR]
[GUIDE]
[SHOWVIEW]
[PROG/CHECK]
Mikä on Q Link -toiminto?
Q Link -ominaisuuden ansiosta voit kytketä tämän laitteen
Panasonicin Q Link-television. Sen jälkeen voit käyttää monia
yhteistoimintoja.
Seuraavat muiden valmistajien järjestelmät vastaavat Panasonicin
Q Linkiä:
-
Q Link (Panasonicin rekisteröity tavaramerkki)
Megalogic (Grundigin rekisteröity tavaramerkki)
DATA LOGIC (Metzin rekisteröity tavaramerkki)
SMARTLINK (Sonyn rekisteröity tavaramerkki)
Easy Link (Philipsin rekisteröity tavaramerkki).
DVD-V, DVD-A, CD, MP3, VCsD, SVCD
Kun laitat soittimeen levyn , TV kytkeytyy toimintatilaan ja näkyviin
tulee valikkosivu.
T DVD automaattisesti valmiustilaan
/ HDAVI CONTROL, Q LINK
Kun sammutat television, myös DVD-soitin kytkeytyy
valmiustilaan.
Soitin sammuu vaikka käytössä olisi FUNCTIONS-valikko,
toimintatilan tietue, kuvaruututietue, ohjelman toisto tai
ajastintallennus.
Valmistelu
Kytkentäkaapelin täytyy olla täydellinen 21-nastainen scart.
•
•
Soitin ei sammu seuraavien toimintojen aikana:
- painoit [REC] ja soitin tallentaa
- kopiointi
- viimeistely
- kanavatietojen siirto televisiosta DVD-soittimeen
- automaattinen käyttöönotto (Auto Setup)
- automaattinen kellonasetus
- lapsilukko
- manuaalinen kanavaviritys.
Laitteet saattavat estää toimintojen normaalin toiminnan.
Lue lisää HDAVI Control -ohjauksesta myös toisen laitteen
käyttöohjeesta.
T Valittuna olevan tv-ohjelman tallennus / Q LINK
Kun painat [DIRECT TV REC]-painiketta, DVD-soitin alkaa
tallentaa tv:ssä valittuna olevan kanavan ohjelmaa. Sinun ei siis
tarvitse erikseen valita oikeaa kanavaa DVD-tallentimesta.
Tämä toiminto ei toimi, jos valitset tv-kanavan tämän soittimen
kautta ja soittimen ja television välillä on HDMI-kaapeli sekä
21-nastainen scart-kaapeli.
1 Valitse DRIVE SELECT -painikkeella kohdelevyksi
kiintolevy (HDD) tai irtolevy (DVD).
Vastaava tunnus tulee näkyviin laitteen näyttöön.
2 Jos valitset DVD-levyn:
Laita levy soittimeen.
3 Pidä painettuna [DIRECT TV REC] noin yksi sekunti.
Tallennus alkaa.
Tallennuksen lopettaminen
Paina [T].
*1) Tämä painike toimii vain, kun soitin on toimintatilassa.
*2) Kun painat painiketta, ohjelmakuva ei näy heti etkä välttämättä näe
toiston aloituskohdan ohjelmaa. Kelaa taaksepäin [<<] tai [I<<].
59
DISC/CARD MANAGEMENT - LEVYN / KORTIN EDITOINTI
Muistikortin koko 8 MB - 2 GB (Gt).
Levyn suojaus
Valmistelu
• Valitse irtolevytoiminnot painamalla [DRIVE SELECT].
Koko levyn tai kortin suojaus
Suojakotelollinen DVD-RAM
Jos levyn kirjoitussuoja on suoja-asennossa,
levylle ei voi tallentaa eikä levyn sisältämää
ohjelmaa voi editoida eikä poistaa. Kun laitat
levyn soittimeen, toisto käynnistyy automaattisesti.
SD-kortin suojaus
Laita kortin turvalukitsin lukko-asentoon.
Levyn suojaus
Tee ensin vaiheet 1-3 (s. 60).
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta DISC PROTECTION. Paina [ENTER].
5 Valitse nuolipainikkeilla [9:]
kohta YES. Paina [ENTER].
Jos levy on suojattu, kohdan DISC PROTECTION
vieressä on lukon kuva.
Tee aluksi aina näin...
T Edellisen sivu palautus
Paina [RETURN].
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
T Valikkosivun sulkeminen
Painele [RETURN] riittävän monta kertaa.
2 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta TO OTHERS. Paina [ENTER].
DISC NAME - Levyn nimi
Valmistelu
•
RAM: Poista kirjoitussuojat (s. 60).
•
Valitse irtolevytoiminnot painamalla [DRIVE SELECT].
Tee ensin vaiheet 1-3 (s. 60).
3 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta
HDD MANAGEMENT, DISC MANAGEMENT
tai CARD MANAGEMENT. Paina [ENTER].
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta DISC NAME. Paina [ENTER].
DISC NAME
•
•
•
DISC PROTECTION
•
Kirjoita nimi (s. 63).
Levyn nimi näkyy DVD MANAGEMENT -valikkosivulla.
-R, -R DL, -RW(V), +R, +R DL
Viimeistellyn levyn nimi näkyy TOP MENU -valikkosivulla.
+RW
Viimeistellyn levyn nimi näkyy vain muissa laitteissa.
DELETE ALL TITLES
FORMAT DISC
Jos olet valinnut kiintolevytoiminnot [HDD],
valikossa näkyy FORMAT HDD ja DELETE ALL.
Jos olet valinnut muistikorttitoiminnot [SD],
valikossa näkyy vain FORMAT CARD.
T Edellisen sivun palautus
Paina [RETURN].
T Valikkosivun sulkeminen
Painele [RETURN] riittävän monta kertaa.
60
ERASE ALL TITLES - Tyhjennä levy
FORMAT DISC - Levyn/kortin
formatointi
Valmistelu
•
Poista kirjoitussuojat (s. 60).
•
Valitse irto- tai kiintolevytoiminnot painamalla [DRIVE SELECT].
-RW(VR)
Valmistelu
•
Poista kirjoitussuojat (s. 60).
•
Valitse irto- tai kiintolevy- tai muistikorttitoiminnot
painamalla [DRIVE SELECT].
Tee ensin vaiheet 1-3 (s. 60).
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta DELETE ALL TITLES. Paina [ENTER].
Formatointi eli alustus tyhjentää levyn
peruuttamattomasti. Myös tietokonetiedostot häviävät.
Poistettua sisältöä ei saa takaisin. Levyn sisällön suojaus
ei estä formatoinnissa tapahtuvaa poistoa.
5 Valitse nuolipainikkeilla [9:]
kohta YES. Paina [ENTER].
Tee ensin vaiheet 1-3 (s. 60).
6 Valitse nuolipainikkeilla [9:]
kohta START. Paina [ENTER].
4 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta
FORMAT HDD [kiintolevy], tai
FORMAT DISC [irtolevy], tai
FORMAT CARD [muistikortti].
Paina [ENTER].
Näyttöön tulee viesti, kun soitin on poistanut ohjelmat.
7 Paina [ENTER].
•
•
•
•
Poisto on peruuttamaton.
Poistettuja nimikkeitä ei saa takaisin.
Jos poistat kaikki ohjelmat,
myös kaikki soittolistat (Playlists) häviävät.
Et voi poistaa valokuvia (JPEG, TIFF)
etkä tietokonetiedostoja.
Poistotoiminto ei toimi,
jos yksi tai useampi nimike on suojattu (s. 42).
5 Valitse nuolipainikkeilla [9:]
kohta YES. Paina [ENTER].
6 Valitse nuolipainikkeilla [9:]
kohta START. Paina [ENTER].
Näyttöön tulee viesti, kun levy on formatoitu.
T Edellisen sivun palautus
•
Paina [RETURN].
•
T Valikkosivun sulkeminen
Painele [RETURN] riittävän monta kertaa.
Formatointi kestää yleensä muutaman minuutin.
RAM: Enimmillään se saattaa kestää 70 minuuttia.
Älä irrota verkkojohtoa, kun soitin formatoi levyä. Verkkojohdon irrottaminen saattaa pilata levyn käyttökelvottomaksi.
7 Paina [ENTER].
Huom!
• Jos levy tai kortti on formatoitu tässä soittimessa,
sitä ei välttämättä voi käyttää muissa laitteissa.
• -R, -R DL ja CD-levyä ei voi formatoida.
• DVD-RW-levyn voi alustaa ainoastaan DVD-Videotallennusformaatin mukaiseksi tässä soittimessa.
T Formatoinnin keskeyttäminen
Paina [RETURN].
Voit keskeyttää formatoinnin, jos se kestää yli 2 minuuttia.
Keskeytyksen jälkeen levy täytyy formatoida uudelleen.
T Edellisen sivun palautus
Paina [RETURN].
T Valikkosivun sulkeminen
Painele [RETURN] riittävän monta kertaa.
61
Valmistelu
• Valitse irtolevytoiminnot painamalla [DRIVE SELECT].
• Tee ensin vaiheet 1-3 (s. 60).
TOP MENU - Valikon taustakuva
•
Valitse, mikä kuva näkyy DVD Video-levyn
TOP MENU-valikon taustalla.
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta TOP MENU. Paina [ENTER].
5 Valitse nuolipainikkeilla [69:5] tausta.
Paina [ENTER].
Voit itse valita, mitä esikatselukuvia levyvalikossa on (s. 41).
Viimeistelyn jälkeen:
Viimeistelyn jälkeen levy muuttuu seuraavanlaiseksi:
-R, -R DL, +R, +R DL: Levyä voi vain toistaa. Sille ei voi
tallentaa eikä sitä voi editoida.
-RW (V): Viimeistelyn jälkeen levyä voi vain toistaa.
Voit kuitenkin formatoida levyn, jonka jälkeen sille voi jälleen
tallentaa ja tallennuksia voi editoida.
-R, -RW(V): Nimikkeet jakautuvat n. 5-minuutin* (+R: 8 MIN)
kappaleiksi, jos
- nimikkeet on tallennettu suoraan levylle
- nimikkeet on siirretty levylle muulla kuin pikanopeudella
(ei koske levytyyppejä -R DL, +R DL).
* suurta vaihtelua, riippuu tallennustavasta ja -tilanteesta.
Nimikkeiden ja kappaleiden väliin jää muutaman sekunnin
tauko, jonka huomaa selvästi toiston aikana.
TOP MENU LIST
Esikatselukuva
(pysähdyskuva)
Tallennus/editointi/nimen anto
Voi toistaa muilla soittimilla
Ennen
Viimeistelyn
viimeistelyä
jälkeen
kyllä
ei
ei
kyllä
Nimikkeen nimi
AUTO PLAY SELECT - Valikon
näkyminen
Haluatko, että valikko tulee automaattisesti kuvaruutuun,
kun laitat levyn soittimeen?
•
•
•
•
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta AUTO PLAY SELECT. Paina [ENTER]
DVD-levyistä lisätietoa Panasonicin kotisivuilla:
http://www.panasonic-europe.com
CREATE TOP MENU-TOP MENU-valikon
laatiminen
5 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta TOP MENU tai TITLE 1.
Paina [ENTER].
+RW-levy ei sisällä Top Menu -dataa. Top Menu on kätevä toiminto.
Kannattaa laatia Top Menu -aloitusvalikko, ennen kuin toistat +RW-levyä
muissa laitteissa.
Tässä kohdassa määrität, tuleeko levyn valikko näkyviin
viimeistelyn jälkeen:
TOP MENU
TITLE 1
Tällä soittimella ei voi viimeistellä muilla tallentimilla koostettuja levyjä.
Jos viimeistelet levyn jossakin toisessa Panasonic-laitteessa, TOP
MENU-valikon taustakuva ei välttämättä näy.
Tallennusmenetelmä saattaa estää tällä soittimella viimeisteltyjen levyjen
toiston muissa soittimissa.
Tee asetukset “Top Menu” ja “Auto-Play Select” (viereinen palsta),
ennen kuin laadit Top Menu -valikon.
Valikko näkyviin.
Levyn sisällön toisto käynnistyy heti.
Valikko ei tule näkyviin ensin.
Valmistelu
Valitse irtolevytoiminnot painamalla [DRIVE SELECT].
Tee ensin vaiheet 1-3 (s. 60).
FINALIZE - Viimeistely
4 Valitse [CREATE TOP MENU] nuolella [9:].
Paina [ENTER].
Käynnistä viimeistely.
Valitse ensin TOP MENU ja AUTO PLAY.
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta FINALIZE. Paina [ENTER].
5 Valitse kohta YES nuolella [9:]. Paina [ENTER].
6 Valitse kohta START nuolella [9:]. Paina [ENTER].
Top Menu -valikon laatiminen alkaa.
Et voi keskeyttää toimintoa.
Top Menu -valikkosivun laatimiseen saattaa kulua muutama minuutti.
5 Valitse nuolipainikkeilla [9:] kohta YES.
Paina [ENTER].
7 Paina [ENTER].
6 Valitse nuolipainikkeilla [9:] kohta START.
Paina [ENTER].
Viimeistely alkaa.
Viimeistelyä ei voi keskeyttää.
Näyttöön tulee viesti, kun levy on viimeistelty.
•
•
•
Viimeistely kestää enintään 15 minuuttia (-R DL, +R DL: 60 min).
Älä irrota verkkojohtoa, kun soitin viimeistelee levyä. Verkkojohdon irrottaminen saattaa pilata levyn käyttökelvottomaksi.
High Speed -levyn viimeistely saattaa kestää n.
4x kauemman kuin valikkosivun arviossa ilmoitetaan.
Huom!
• Voit tallentaa ja editoida Top Menu -valikon laatimisen jälkeen. Top Menu
kuitenkin häviää, jos tallennat tai editoit. Laadi sen jälkeen Top Menu
uudelleen kuten edellä on neuvottu.
• Et voi käyttää Top Menu -valikkoa toiston yhteydessä tässä laitteessa.
T Edellisen sivun palautus
Paina [RETURN].
T Valikkosivun sulkeminen
Painele [RETURN] riittävän monta kertaa.
7 Paina [ENTER].
62
KIRJOITTAMINEN
1 Avaa nimenantamisen
valikkosivu ENTER NAME:
TITLE (ajastinohjelma)
Nimike (ajastinohjelma) > PROGRAMME NAME (vaihe 3, s. 26)
TITLE
Nimike > ENTER NAME (vaihe 5, s. 41)
PLAYLIST
Soitto-ohjelma (sis.luettelo) > ENTER NAME (vaihe 5, s. 43)
DISC
Levy > DISC NAME (s. 60).
FOLDER
Still-kuvien kansio > FOLDER NAME (vaihe 4, s. 60).
numeropainikkeet
Kohta, johon kirjoittamasi nimi tulee.
T Kirjaimet >< merkit
Valitse
<< kirjaimet / merkit >>
painelemalla
[punainen / vihreä].
Paina [ENTER].
vihreä
punainen
2 Valitse merkki nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [ENTER].
Toista, kunnes nimi on valmis.
Voit antaa nimen levylle, nimikkeille jne. Jos nimi on pitkä,
se ei välttämättä näy kaikilla valikkosivuilla kokonaan.
T Voit lopettaa kirjoittamisen kesken
Paina [RETURN].
Kirjoittamasi teksti ei tallennu muistiin.
Nimessä olevien merkkien enimmäismäärä
Nimike
Soittolista (sisällysluettelo, PL)
Still-kuvien kansio
RAM-levy
T Jonkin merkin poistaminen
Merkkejä
64 (44*)
64
36
64
Valitse merkki nuolipainikkeilla [69:5]. Paina [II].
T Kirjoitus kauko-ohjaimen numeropainikkeilla
Esim. R-kirjaimen kirjoittaminen:
1
2
*Ajastinohjelma
Valitse rivi 7 painamalla [7].
Valitse R-kirjain
painelemalla kahdesti [7].
Paina [ENTER].
3
Nimike
Levy
44
40
T Välilyönnin lisääminen
Still-kuvien kansio
36
T Usein käytetyt sanat
Paina [* CANCEL]. Paina [ENTER].
Voit tallentaa muistiin 20 sanaa (20 merkkiä/ sana).
Kun olet kirjoittanut sanan (vaiheet 1-2):
1) Valitse nuolella [69:5] (tai painikkeella [::I]
kohta ADD TO LIST. Paina [ENTER].
2) Valitse nuolella [9:] kohta ADD. Paina [ENTER].
Voit perua painamalla [RETURN].
Pitkästä nimestä näkyy vain osa eräillä valikkosivuilla.
Huom!
Pitkästä nimestä näkyy vain osa TOP MENU -valikkosivulla
viimeistelyn jälkeen (s. 62). TOP MENU-valikkosivulle tulevan
nimen näet kohdassa TOP MENU PREVIEW.
T Usein käytetyn sanan valinta
1
2
Valitse nuolella [69:5] (tai painikkeella [I99])
kohta LIST NAMES. Paina [ENTER].
Valitse nuolella [69:5] sana. Paina [ENTER].
T Usein käytetyn sanan poistaminen
1
2
3
4
5
Valitse nuolella [69:5] (tai painikkeella [I99])
kohta LIST NAMES. Paina [ENTER].
Valitse nuolella [69:5] sana.
Paina [SUB MENU]. Näkyviin tulee DELETE NAME.
Paina [ENTER].
Valitse nuolella [9:] kohta DELETE. Paina [ENTER].
Paina [RETURN].
3 Paina [T] (SET).
Kirjoituksen aikana näkyy WRITING.
Sen jälkeen ruutuun palautuu kirjoitusta edeltänyt valikkosivu.
63
LAPSILUKKO
Lapsilukko estää sekä soittimen että kauko-ohjaimen painikkeiden
toiminnot. Lapsilukosta on hyötyä, jos haluat estää soittimen
käytön. Kun lapsilukko on toiminnassa ja jotakin painiketta
painetaan, etulevyn näyttöön tulee teksti X HOLD.
1 Paina pohjaan [ENTER] ja [RETURN].
Pidä painettuna, kunnes soittimen etulevyn
näytössä on teksti X HOLD.
2 Poista lapsilukko käytöstä samalla tavalla,
kunnes teksti X HOLD häviää näytöstä.
SOITTIMEN ASETUKSET
Yleisohjeet asetusmuutoksiin
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta.
Paina [ENTER].
Jos valitset TO OTHERS ja painat ENTER, näkyviin tulee alla
näkyvä valikko. Valitse siitä nuolilla [65] kohta ja paina ENTER.
Timer Recording
näkyy niissä maissa,
joissa GUIDE Plus+ järjestelmä on
saatavilla.
T Edellinen valikkosivu
Paina [RETURN].
T Sulje valikkosivu
Paina [FUNCTIONS].
Joitakin asetuskohtia varten on yleisohjeista poikkeavia
erikoisohjeita valikkosivuilla. Noudata ensisijaisesti niitä.
64
SOITTIMEN ASETUKSET
Yleisohjeet asetusmuutoksiin
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta TO OTHERS.
Paina [ENTER].
3 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta SETUP.
Paina [ENTER].
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
jokin kohta päävalikosta.
Paina [:].
PÄÄVALIKKO
ALAVALIKKO /ASETUS ASETUS
SETUP
REMOTE CONTROL
CLOCK
TUNING POWER SAVE
QUICK START
DISC
DIVX
PICTURE INITIALIZE
SOUND
DISPLAY
CONNECTION
OTHERS
DVD 1
numeropainikkeet
off
on
5 Valitse nuolipainikkeilla [65]
jokin alavalikko/asetus.
Paina [ENTER].
punainen
vihreä
6 Määritä asetus nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER].
keltainen
T Valikkosivun sulkeminen
Painele [RETURN] riittävän monta kertaa.
T Edellisen valikkosivun palautus
Paina [RETURN].
Joitakin asetuskohtia varten on yleisohjeista poikkeavia
erikoisohjeita valikkosivuilla. Noudata ensisijaisesti niitä.
65
Asetukset
Tekemäsi asetusmuutokset jäävät voimaan, vaikka kytket soittimen valmiustilaan.
Päävalikko
Alavalikko/asetuskohta
Asetusvaihtoehdot
(perusasetus alleviivattu)
TUNING
- kanavien viritys
(s. 70)
MANUAL - käyttäjän ohjaama viritys
AUTO-SETUP RESTART - käyttöönotto uudelleen
DOWNLOAD - kanavien siirto televisiosta
DISC
- levyn asetukset
SETTINGS FOR PLAYBACK - Toistoon vaikuttavat asetukset
Paina [ENTER], niin saat näkyviin seuraavat asetukset:
RATINGS - toiston rajoitus
Toiminto estää tietyllä rajoitustasolla merkittyjen levyjen toiston.
Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita. Kun soitin pyytää salasanaa
(password), näppäile numeropainikkeilla jokin nelinumeroinen luku
salasanaksi. Kirjoita salasana muistiin!
> UNLOCK RECORDER
> poista lukitus
> CHANGE LEVEL
> muuta rajoitustasoa
> CHANGE PASSWORD
> vaihda salasana
> TEMPORARY UNLOCK
> poista lukitus kerraksi
8 No Limit (ei rajoitusta - soitin
toistaa kaikki DVD-levyt),
1-7 (soitin ei toista vastaavalla
rajoitustasolla merkittyä levyä),
0 Lock All (soitin ei toista
mitään levyä).
DVD-AUDIO VIDEO MODE PLAYBACK - DVD Audion kuvatoisto
Valitse asetus ON, jos haluat katsella DVD Audio -levyn kuvaosuudet.
Perusasetus palautuu käyttöön levyn vaihdon tai virran kytkemisen myötä.
ON
OFF
SOUNDTRACK - puhekieli
SUBTITLE - tekstityskieli
MENUS - valikot
- Eräät levyt eivät valitse tässä kohdassa valitsemaasi kieltä
tai sallivat kielen valinnan vain levyn oman valikon kautta.
- Jos haluat valita kieleksi muun (OTHER), valitse koodi (s. 72).
Jos sitä ei ole levyllä, laite valitsee levyn oletuskielen.
- Jos valitset English, French, German, Italian, Spansich, Dutch kun
siirrät kanavat tähän soittimeen televisiosta (download) tai kun avattuna
on AUTO-SETUP-toiminnon COUNTRY-valikko, puhekieli ja valikkokieli
valikoituvat kyseisen maa-asetuksen mukaan, tekstitysasetukseksi tulee
AUTOMATIC.
Soundtrack: English, French,
German, Italian, Spanish,
Dutch, Original (alkuperäinen
kieli), Other (****)
Subtitle: Automatic (jos
puhekieleksi valittu kieli ei ole
saatavilla, tekstitys tulee
puhekieleksi valitulla kielellä),
Menu: English, French,
German, Italian, Spanish,
Dutch, Other (****)
RECORDING- Tallennukseen vaikuttavat asetukset
Paina [ENTER], niin saat näkyviin seuraavat asetukset:
PICTURE
- kuvan asetukset
RECORDING TIME IN EP MODE - tallennusaika EP-laadulle
Toiminto määrää pisimmän mahdollisen tallennusajan EP-laadulla (s.21).
Tallennusaika koskee tyhjää 4,7 GB levyä. Äänenlaatu on huonompi
asetuksessa EP 8 hour.
EP [6 HOUR] (6 tuntia)
EP [8 HOUR] (8 tuntia)
REC FOR HIGH SPEED COPY - Pikasiirron esivalinta
Voit pikasiirtää kiintolevyltä DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (V), +R, +R DL
tai +RW-levylle vain sellaista ohjelmaa, joka on tallennettu kiintolevylle tämän
asetuksen ollessa käytössä (ON). Toiminto asettaa joitakin rajoituksia kuvan
kokosuhteeseen, joten jos et ehdottomasti tarvitse pikasiirtoa,
valitse asetus OFF. Asetus ON: Valitse kohta YES nuolilla [9:]. Paina
[ENTER]. Rajoitukset: kuvasuhde on aina 4:3. Jos ohjelma on kaksikielinen,
valitse tallennettava kieli etukäteen BILINGUAL AUDIO SELECTION (s. 67).
OFF
ON: ohjelmaan tallentuu
pikasiirron mahdollistava koodi
DVD SPEED FOR HIGH SPEED COPY- Pikasiirron nopeus
Valitse pikasiirron nopeus määrittämällä (kun käytät high speed DVD-RAM
5x, DVD-R, +R 8x tai +RW 4x-levyä). Normal: Levyn pyörimisnopeus ei
aiheuta kovaa ääntä, mutta kopiointiaika (noin) kaksinkertaistuu.
MAXIMUM
NORMAL (SILENT)
COMB FILTER - kampasuodatin
Toiminto terävöittää kuvaa tallennusta varten. Asetuksena on ON,
mikäli kohdassa TV SYSTEM on asetus NTSC (s. 68).
STILL MODE - pysäytyskuvan näyttötapa
Toiminto määrää pysäytyskuvan näyttötavan (s. 82). Valitse FIELD, jos
kuvassa on häiriöitä perusasetuksen aikana. Valitse FRAME, jos pienet
kirjaimet tai kuviot eivät erotu perusasetuksen aikana.
SEAMLESS PLAY - soittolistan saumaton toisto
Valitsee soittolistan kappaleiden toistotavan. Valitse ON, jos haluat
keskeytyksettömän toiston (ei onnistu, jos soittolistalla on eri äänityyppejä tai jos käynnistät nopeutetun toiston). Myös kappalejako
saattaa hieman muuttua. OFF-asetuksen aikana kappalejaot toistuvat
tarkasti, mutta kuva saattaa pysähtyä hetkeksi toiston aikana.
66
OFF, ON
AUTOMATIC, FIELD, FRAME
ON
OFF
Päävalikko
Alavalikko/asetuskohta
Asetusvaihtoehdot
(perusasetus alleviivattu)
SOUND
- äänen asetukset
DYNAMIC RANGE COMPRESSION - dynamiikan supistus
Toiminto vaikuttaa vain DVD Video -levyn Dolby Digital -ääneen.
Toiminto supistaa äänen dynamiikkaa, eli hiljaiset kohdat kuuluvat,
vaikka äänenvoimakkuus olisi vähäinen.
ON, OFF
BILINGUAL AUDIO SELECTION - tallentuvan ääniraidan valinta
Valitse ensisijainen tai vaihtoehtoinen ääniraita, kun tallennat tai kopioit:
- ohjelmaa DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (Video), +R, +R DL, +RW -levylle
- kohdassa REC FOR HIGH SPEED DUBBING on asetus ON
- ääntä LPCM-muodossa (ks. AUDIO MODE FOR XP RECORDING,alla).
M1, M2
Mikäli tallennat erillislaitteesta tulevaa ohjelmaa, voit valita ääniraidan vain
erillislaitteen asetuksien kautta (esim. kun kopioit videokameran ohjelmaa
(paitsi DV-liittimeen kytketyn DV-laitteen ohjelmaa > ks. AUDIO MODE
FOR DV).
DIGITAL AUDIO OUTPUT - digitaalisten äänilähtöjen asetukset
Toiminnoista on hyötyä vain, jos olet kytkenyt jonkin laitteen soittimen
DIGITAL AUDIO OUT -liittimiin.
Paina [ENTER], niin saat näkyviin seuraavat asetukset:
> PCM DOWN CONVERSION - PCM-äänen siirto eteenpäin
Toiminto määrää, miten soitin toistaa 96 tai 88,2 kHz:n äänen.
Valitse ON, jos vastaanottava laite ei pysty käsittelemään 96 tai
88,2 kHz:n näytetaajuutta. Valitse OFF, jos laite pystyy käsittelemään
kyseisiä näytetaajuuksia. Jos levy on kopiosuojattu tai äänen näytetaajuus on yli 96 tai 88,2 kHz, soitin muuntaa äänisignaalin
näytetaajuuden 48 tai 44.1 kHz:iin OFF-asetuksesta huolimatta.
ON (muutos > 48 / 44,1 kHz)
OFF (ei muutosta)
> DOLBY DIGITAL - Dolby Digital -äänen siirto eteenpäin
Valitse BITSTREAM, jos vastaanottavassa laitteessa on Dolby Digital
-dekooderi. Valitse PCM, jos vastaanottavassa laitteessa ei ole
dekooderia. Jälkimmäisessä tapauksessa soitin muuttaa äänen
2-kanavaiseksi PCM-ääneksi.
BITSTREAM (Dolby Digital),
PCM (PCM-äänenä)
BITSTREAM (DTS),
> DTS - DTS -äänen siirto eteenpäin
Valitse BITSTREAM, jos vastaanottavassa laitteessa on DTS-dekooderi. PCM (PCM-äänenä)
Valitse PCM, jos vastaanottavassa laitteessa ei ole dekooderia.
> MPEG - MPEG -äänen siirto eteenpäin
Valitse BITSTREAM, jos vastaanottavassa laitteessa on
MPEG-dekooderi. Valitse PCM, jos vastaanottavassa laitteessa
ei ole dekooderia.
BITSTREAM (MPEG),
PCM (PCM-äänenä)
Huom! Mikäli ääni siirtyy laitteeseen, joka ei pysty sitä käsittelemään,
kaiuttimet ja kuulosi saattavat vaurioitua ja tallennus epäonnistua.
AUDIO MODE FOR XP RECORDING - XP-laatuun liittyvä äänityyppi
Valitse äänityyppi XP-laatuisia tallennuksia ja kopiointia varten. LPCM
saattaa hieman huonontaa XP-kuvan laatua. Asetus vaikuttaa vain XPtallennusten äänityyppiin, muiden tallennuslaatujen aikana soitin käyttää aina
Dolby Digital -ääntä. Jos ohjelmassa on kaksi ääniraitaa, valitse ensin
BILINGUAL AUDIO SELCTION (ks. yllä).
AUDIO MODE DV INPUT - DV-laitteesta tulevan ohjelman äänityyppi
Valitse STEREO 1, jos haluat tallentaa audion (L1, R1).
Valitse STEREO 2, jos haluat tallentaa ohjelmaan tallennuksen jälkeen
lisätyn äänen (L2, R2). Valitse MIX, jos haluat tallentaa molemmat
(Stereo 1 ja Stereo 2). Jos kopioit kaksikielisen ohjelman DVD-R,
DVD-RW (DVD Video) tai +R-levylle tai tallennat LPCM-ääntä,
valitse tallentuva ääni etukäteen kohdasta BILINGUAL AUDIO SELECTION.
DISPLAY
- näytön asetukset
LANGUAGE - kuvaruutuvalikkojen kieli
DOLBY DIGITAL
LPCM
STEREO 1
STEREO 2
MIX
English Deutsch Français
Italiano Español Nederlands
ON SCREEN MESSAGES - kuvaruutuun tulevat viestit
Toiminto määrää, tulevatko viestit kuvaruutuun vai ei.
GREY BACKGROUND - harmaa taustakuva
Toiminto määrää taustakuvan käyttötilan. Soitin käyttää harmaata
taustakuvaa, jos signaali on heikko.
FL DISPLAY - etulevyn näytön kirkkaus
Toiminto määrää soittimen etulevyn näytön kirkkauden. Asetuksena on
AUTOMATIC, jos kohdassa POWER SAVE on asetus ON. Silloin näyttö
valaistuu hetkeksi, kun painat jotakin painiketta, ja virrankulutus on tavallista
pienempi.
67
AUTOMATIC, OFF
ON, OFF
BRIGHT (kirkas), DIM
(himmeä), AUTOMATIC
Päävalikko
Alavalikko/asetuskohta
Asetusvaihtoehdot
(perusasetus alleviivattu)
CONNECTION
- kytkennät
TV ASPECT - television kuvasuhde
16:9, 4:3, Letterbox
PROGRESSIVE - lomittamaton kuva (s. 19) Asetuksena on OFF, jos valitset
AV1 OUTPUT > RGB1 (without component) tai RBG2 (without component).
ON, OFF
TV SYSTEM - television kuvanormi
PAL, NTSC
HDMI Settings - HDMI-asetukset
Paina [ENTER], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset.
> HDMI Video Format - HDMI-videoformaatti
Voit valita vain asetuksen, jota signaalia vastaanottava laite pystyy
käyttämään. Asetusta ei normaalisti tarvitse vaihtaa. Jos haluat
muuttaa tallentimesta lähtevän kuvan laatua, voit muuttaa asetusta.
Still-kuvien resoluutio vastaa kuvalaatua 480p tästä asetuksesta
riippumatta.
> Aspect for 4:3 Video - 4:3-kuvan suhde
> Digital Audio Output - Digitaalilähtöliitin
Valitse Optical Only, jos teit vahvistimeen optisen digitaalikytkennän
ja televisioon HDMI-kytkennän ja haluat kuulla audiolevyiltä
parhaan äänenlaadun (s. 16).
> Control with HDMI/Q Link - HDMI/Q Link-ohjaus
AV1 OUTPUT - AV1-liitännän signaali
Toiminto määrää soittimen AV1-liitännästä eteenpäin siirtyvän signaalin.
Valitse oikea asetus vastaanottavan laitteen liitäntätyypin mukaan.
Valitse VIDEO tai S VIDEO lomittamaton komponenttilähtöä varten.
Valitse RGB1 tai RGB2 rgb-lähtöä varten. Jos kytkettynä on
dekooderi, älä valitse RGB1 (without component). RGB1: Televisio
näyttää RGB-kuvaa. Televisio valitsee oikean toiminnon aina, kun
soitinta käytetään. RBG2: Televisio näyttää kuvan tästä laitteesta
vain toiston tai valikkojen aikana.
576i/480i, 576p/480p, 720p
1080i, Automatic Valitsee
televisioon sopivan
resoluution (1080i, 720p,576p/
480p,576i/480i).
4:3: Alkuperäinen kuvasuhde.
16:9: Sivupalkit.
HDMI and Optical
Optical Only
HDMI and Q Link
Q Link Only: Valitse, jos et
halua käyttää HDMI-ohjausta.
VIDEO (with component),
S VIDEO (with component),
RGB 1(without component)
RGB2 (without component)
Jos tästä laitteesta on tehty HDMI-kytkentä, et voi valita RB1 tai RGB2.
AV2 SETTINGS - AV2-liitännän signaali
Valitse asetukset, jotka vastaavat soittimen AV2-liittimeen kytketyn
laitteen ominaisuuksia. Kun painat [ENTER], niin saat näkyviin seuraavat
asetukset:
> AV2 INPUT - AV2-liitännän signaali
Valitse RGB/VIDEO tai RGB, jos erillislaitteesta katselemasi tai
tallentamasi ohjelma on RGB-kuvaa.
> AV2 CONNECTION - AV2-liitäntätyyppi
Valitse EXT, jos laite on kuvanauhuri tai
satelliittivastaanotin. Asetuksena on EXT, jos kohdassa
TV SYSTEM on asetus NTSC (s. 68).
> EXT LINK - erillislaitteen ominaisuudet
Valitse EXT LINK 1, jos soittimeen on kytketty digitaalivastaanotin,
joka lähettää soittimeen erityistä ohjaussignaalia 21-nastaisen scartkaapelin kautta. Ajastintallennusten käynnistys ja lopetus määräytyy
ohjaussignaalin mukaan. Valitse EXT LINK 2, jos soittimeen on
kytketty erillislaite, jossa on ajastintallennuksen mahdollistava ajastin.
Kun se kytkeytyy toimintaan, tallennus alkaa. Tallennus loppuu, kun
se kytkeytyy pois toiminnasta. Asetusta ei voi muokata, jos
kohdassa TV SYSTEM on asetus NTSC (s. 68).
68
RGB/VIDEO, RGB, VIDEO,
S VIDEO,
DECODER, EXT
EXT LINK 1, EXT LINK 2
Päävalikko
Alavalikko/asetuskohta
Asetusvaihtoehdot
(perusasetus alleviivattu)
OTHERS
- muut asetukset
REMOTE CONTROL - kauko-ohjaimen ohjauskoodi (s. 19)
DVD1, DVD2, DVD3
CLOCK - kello (s. 73)
POWER SAVE - energiansäästötila
Toiminnon aikana soitin kuluttaa valmiustilassa vain vähän virtaa, mutta:
- Kohtaan FL DISPLAY tulee asetukseksi AUTOMATIC (ks. edempänä)
- QUICK START ei toimi (asetuksena on OFF, ks. seuraava kohta).
- Jos tässä soittimessa ei ole virtaa, et voi katsella soittimeen kytketyn
dekooderin kautta tulevaa maksullista tv-kanavaa. Kytke soittimeen virta.
- Tähän kohtaan tulee asetus OFF, jos QUICK START on käytössä ON.
ON, OFF
QUICK START - tallennuksen aloitus nopeasti
Virran kytkemisen jälkeen laite pystyy aloittamaan tallentamisen
noin yhden sekunnin* kuluttua. *Tallennus kiinto- tai DVD-RAM-levylle.
ON, OFF
Jos tässä kohdassa on ON, kohtaan POWER SAVE tulee
automaattisesti asetus OFF. Jos tässä kohdassa on OFF, DVD-soittimen
sähkökulutus valmiustilassa on vähäisintä.
Toimintojen käynnistäminen kestää enintään minuutin, jos
- yrität käynnistää levyn toiston tai tallennuksen muulle kuin
DVD-RAM-levylle
- haluat käyttää jotakin muuta toimintoa
- kelloa ei ole asetettu aikaan.
DIVX REGISTRATION - DivX-rekisteröintikoodi
Tarvitset tätä lukusarjaa, jos aiot hankkia Divx VOD-ohjelmaa (s. 35).
INITIALIZE - perusasetukset
Paina [ENTER], niin näkyviin tulevat seuraavat asetukset.
SHIPPING CONDITION - perusasetukset (1)
Toiminto palauttaa perusasetukset kaikkiin muihin paitsi seuraaviin
kohtiin: toiston rajoitus, toistonrajoituksen salasana, kello. Myös ajastinohjelmat häviävät muistista.
DEFAULT SETTINGS - perusasetukset (2)
Toiminto palauttaa perusasetukset kaikkiin muihin paitsi seuraaviin
kohtiin: kanavat, kello, käyttömaa, kieliasetukset, levyn kieli, toiston
rajoitus, toistonrajoituksen salasana, kauko-ohjaimen ohjauskoodi.
69
YES, NO
YES, NO
TUNING - Kanavien viritys
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
T Yksittäisen kanavan viritystietojen
2 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta TO OTHERS.
Paina [ENTER].
6 Valitse nuolipainikkeilla [69:5]
kanava kohdasta (POS).
Paina [ENTER].
muokkaaminen
3 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta SETUP.
Paina [ENTER].
Valitse muokattava tietokohta nuolipainikkeilla [65].
Paina [:].
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
päävalikosta kohta TUNING.
Paina [:].
POS
- paikka
NAME
- nimi
SETUP
TUNING
MANUAL
AUTO-SETUP RESTART
DOWNLOAD
CHANNEL
- kanava
MANUAL - Käyttäjän ohjaama viritys
Voit lisätä tai poistaa kanavia tai muuttaa kanavien järjestystä.
FINE TUNING
- viritystaajuuden
hienosäätö
5 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta MANUAL.
Paina [ENTER].
VIDEO SYSTEM
- kuvastandardi
MANUAL TUNING
POS
1
2
3
4
5
6
7
NAME
ARD
ZDF
N3
HR3
BR3
CH
4
2
5
8
10
PS
8
9
10
11
12
AUDIO MODE
- äänityyppi
NAME CH
MONO
- tallennusääni
T Kanavan poistaminen
Valitse kanava (POS) nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [PUNAISTA].
TITLE PAGE
- nimiösivu
T Tyhjän rivin (kanavapaikan) lisääminen
Valitse kanavarivi nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [VIHREÄÄ].
T Kanavan siirtäminen toiselle paikalle
1
2
Valitse kanavarivi nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [KELTAISTA].
Valitse kanavan uusi paikka nuolipainikkeilla [69:5].
Paina [ENTER].
Kanavan paikka luettelossa
Valitse nuolipainikkeilla [65] tai
numeropainikkeilla uusi paikka.
Paina [ENTER].
Kanavan nimi
Näppäile uusi nimi nuolipainikkeilla
[69:5]. Paina [ENTER]. Välilyönnin saat
Z- ja *-merkin välistä.
Uuden kanavan viritys
Kanavanumeron määritys uudelleen
Valitse nuolipainikkeilla [65] tai
numeropainikkeilla uusi kanavanumero.
Odota muutama sekunti, kun tv-kanava
virittyy. Kun kuva näkyy, paina [ENTER].
Viritystaajuuden hienosäätö
Säädä nuolipainikkeilla [65].
Paina [ENTER]. Jos haluat käynnistää
automaattisen virityksen, paina [:].
Kuvastandardin valitseminen
Valitse nuolipainikkeilla [65] PAL tai
SECAM, jos kuvasta puuttuu värit. Paina
[ENTER]. Asetus AUTO valitsee automaattisesti oikean asetuksen (PAL/SECAM).
Äänityypin valinta
Jos äänenlaatu on huono, valitse
nuolipainikkeilla [65] BG tai L ja paina
[ENTER].
Asetus BG: PAL BGH / SECAM BG -ääni,
asetus L: SECAM L/L’-ääni.
Tallennettava ääni
Valitse nuolipainikkeilla [65] asetus ON ja
paina [ENTER], jos stereoääni säröytyy
huonojen vastaanotto-olosuhteiden vuoksi
tai jos muusta syystä haluat tallentaa
ohjelman mono-äänisenä. Tällöin stereoääni, kaksikielinen lähetys tai NICAMlähetys muuttuu monoääneksi.
Tietyn kanava tekstitelevisiosivu
Jos nimiösivu on tallennettu, soitin pystyy
hyödyntämään kanavan antamaa kanavanimeä ja ohjelmanimiä. Valitse numero
nuolipainikkeilla [65] tai numeropainikkeilla.
Oikean nimiösivun löydät tekstitelevision
hakemiston avulla.
Huom!
• Jos valitset vaiheessa 5 jonkin erillislaitteen tulokanavan (AV1,
AV2, AV3 tai AV4), voit muuttaa seuraavia asetuksia:
– VIDEO SYSTEM - kuvastandardi (AUTO/PAL/SECAM)
Onnistunut tallennus edellyttää, että asetuksena on
erillislaitteen antama signaalityyppi.
– TITLE PAGE - nimiösivu (AUTO/OFF).
Huom!
• Jos laite on kytketty Q Link -televisioon täydellisellä 21piikkisellä scart-kaapelilla, tämä laite virittää kanavat
automaattisesti käyttöönsä television muistista. Sinun ei
tarvitse kuin tarvittaessa poistaa kanavia.
70
AUTO SETUP - Automaattinen viritys
TV SYSTEM - kuvastandardi
Tee ensin 1-4 (s. 70).
Muuta asetusta esimerkiksi silloin, kun televisio on NTSC-televisio tai
tallennat erillislaitteesta soittimeen tulevaa NTSC-kuvaa.
Voit käynnistää automaattisen kanavavirityksen uudelleen,
mikäli se tai kanavien siirto epäonnistuu (s. 18).
5 Valitse nuolipainikkeilla [65]
kohta AUTO-SETUP RESTART.
Paina [ENTER].
1 Kytke soitin perustilaan.
Paina [FUNCTIONS].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta TO OTHERS.
Paina [ENTER].
Näkyviin tulee vahvistusruutu.
Valitse DOWNLOAD FROM TV, jos kytkit tämän laitteen
Q Link-televisioon 21-piikkisellä scartilla. (Kanavat siirtyvät
ja kopioivat tämän soittimen muistiin televisiosta).
6 Valitse nuolipainikkeilla [9:] kohtaYES.
Paina [ENTER].
Jos ruutuun tule maavalikko, valitse maa nuolipainikkeilla
[69:5]. Paina [ENTER].
Vaihtoehtoisesti voit käynnistää automaattivirityksen näin:
1 Kytke laite toimintatilaan ja perustilaan.
2 Paina etulevyn CH-painikkeet pohjaan. Pidä ne painettuna,
kunnes näkyviin tulee maavalikko.
Kaikki asetukset, paitsi rajoitustaso, salasana ja kellonaika
palautuvat perusasetuksille. Myös ajastinohjelmat häviävät.
T Valikkosivun sulkeminen
3 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta SETUP.
Paina [ENTER].
4 Valitse nuolipainikkeilla [65]
päävalikosta kohta CONNECTION.
Paina [:].
5 Valitse nuolipainikkeilla [65]
asetus TV SYSTEM.
Paina [ENTER].
6 Valitse nuolipainikkeilla [65]
oikea asetus (kuvastandardi).
Paina [ENTER].
Painele [RETURN] riittävän monta kertaa.
SETUP
T Edellisen valikkosivun palautus
TV SYSTEM
PAL
NTSC
Paina [RETURN].
Jos ruutuun tulee GUIDE Plus+ -järjestelmän asetusviesti:
PAL
Jos haluat ottaa käyttöön GUIDE Plus+ -järjestelmän
Valitse nuolella [9:] kohta “Yes” ja paina [ENTER].
GUIDE Plus+, s. 18.
Jos et halua ottaa käyttöön GUIDE Plus+ -järjestelmää
Valitse nuolella [9:] kohta “No” ja paina [ENTER].
Televisiokanavan kuva tulee näkyviin. Automaattiviritys tai
kanavaviritys televisiosta on nyt valmis.
Kanava
Saksa/Italia
TV-kanava
Ranska
Perusasetus. Valitse seuraavissa tapauksissa:
- Televisio on PAL- tai ns. moninormi-televisio.
NTSC-ohjelmat näkyvät PAL60-standardin
mukaisina.
- Tallennat televisio-ohjelmaa
tai erillislaitteesta tulevaa PAL-ohjelmaa.
- HDD: Toistat PAL-ohjelmaa kiintolevyltä.
NTSC Valitse seuraavissa tapauksissa:
- Televisio on NTSC-televisio.
Televisio-ohjelmia ei voi tallentaa hyvin.
- Haluat tallentaa erillislaitteesta
tulevaa NTSC-ohjelmaa.
- HDD: Toistat NTSC-ohjelmaa kiintolevyltä.
Muut maat
7 Valitse nuolipainikkeilla [9:] kohta YES.
Paina [ENTER].
T Valikkosivun sulkeminen
Painele [RETURN] riittävän monta kertaa.
T Edellisen valikkosivun palautus
Paina [RETURN].
Vinkki!
Asetuksen vaihtaminen nopeasti (PAL >< NTSC): Kytke soitin
perustilaan. Pidä etulevyssä olevat painikkeet [T] ja [OPEN/
CLOSE] painettuina yli 5 sekuntia.
Huom!
• Tämä laite ei pysty tallentamaan levylle, jolla jo on sekä PALettä NTSC-ohjelmaa. Kiintolevylle voit tallentaa molempia
ohjelmatyyppejä.
• Jos valittuna on NTSC, et voi käyttää GUIDE Plus+ järjestelmää.
*Vain 8 MHz kanavarasterointi.
71
Kielikoodit
Näppäile koodi numeropainikkeilla kohtaan OTHER (eräissä kielivalintavalikoissa).
72
CLOCK - Kellon asetukset
Normaalitilanteissa soittimen automaattitoiminnot (s. 18) säätävät kellon oikeaan aikaan. Huonot vastaanotto-olosuhteet saattavat
kuitenkin estää aikatiedon hyödyntämisen. Siinä tapauksessa sinun täytyy asettaa kello oikeaan aikaan.
Huom!
•
Sähkökatkon jälkeen kellonaika pysyy soittimen muistissa noin 60 minuuttia.
•
Valikkosivun sulkeminen: painele [RETURN] riittävän monta kertaa.
•
Edellisen valikkosivun palautus: paina [RETURN].
1 Kytke soitin perustilaan. Paina [FUNCTIONS].
2 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta TO OTHERS.
Paina [ENTER].
3 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohta SETUP. Paina [ENTER].
4 Valitse nuolipainikkeilla [65] päävalikosta kohta OTHERS. Paina [:].
5 Valitse nuolipainikkeilla [65] asetus CLOCK. Paina [ENTER].
6 Valitse nuolipainikkeilla [65] kohtaan AUTOMATIC asetus OFF.
Paina [ENTER].
CLOCK
AUTOMATIC off
TIME
DATE
7 Valitse nuolipainikkeilla [9:] aikakohta, jonka haluat määrittää.
Tunnit <> Minuutit <> Sekunnit <> päivä <> kk <> vuosi.
hours <> Minute <> Second <> Day <> Month <> Year.
8 Valitse nuolipainikkeilla [65] oikea arvo.
Vaihtoehtoisesti voit käyttää numeropainikkeita.
9 Paina [ENTER], kun asetus on valmis.
Kello käynnistyy.
Jos TV-kanava lähettää aikasignaalia ja tässä kohdassa on asetus ON,
laitteisto tarkistaa kellon ajan useita kertoja päivässä.
73
VIRHEVIESTI
Televisioruudussa oleva virheviesti
Authorization error.
“Käyttöoikeusvirhe.”
•
Yrität toistaa DivX-ohjelmaa, jonka hankintakoodina on muu kuin
soittimesi tämänhetkinen DivX-rekisteröintikoodi. Et voi katsella
ohjelmaa tässä laitteessa.
Cannot finish recording
completely.
“Ei pysty lopettamaan tallentamista
oikein.”
•
•
•
Ohjelma on kopiosuojattu.
Kiinto- tai irtolevy on täynnä.
Levyllä on jo enimmäismäärä tallennuksia.
Cannot playback this title.
TV System is different from the
setting. To playback this title,
please change the TV System
in SETUP.
“Ei voi toistaa nimikettä. Eri
TV SYSTEM-asetus. Valitse
SETUP-valikosta oikea asetus”
•
Ohjelman kuvanormi (PAL/NTSC) on eri kuin soittimen käytössä
oleva TV SYSTEM-kuvanormiasetus.
Cannot record on the disc.
Unable to format.
“Ei voi tallentaa levylle”
“Ei voi formatoida”
•
Levy on likainen tai naarmuinen.
Cannot play on this unit.
“Ei voi toistaa tässä soittimessa”.
•
•
Kuvan formaatti on väärä.
Kytke soittimesta virta ja laita kortti uudestaan lukijaan.
•
Jos kyket laitteen, joka ei tue CPPM-kopioinninestoa, CPPMsuojaltulta DVD-Audio-levyn ääntä ei saa ulos HDMI AV OUTliittimestä. Tee kytkentä audiokaapeleilla (pun, valk), optisella
digitaalikaapelilla tai 21-nastaisella scart-kaapelilla*. *) vain
Panasonic VIERA-televisioon.
Cannot output Audio with HDMI Tekijänoikeudensuoja estää
because of copyright
äänisignaalin ottamisen HDMIprotection.
liittimestä.
Cannet record. Disc is full.
Cannot record. Maximum
number of titles recorded.
“Ei voi tallentaa. Levy on täynnä.” •
“Ei voi tallentaa. Levyn nimikemäärä täynnä.”
•
HDD, RAM, -RW (V), +RW: Lisää levytilaa poistamalla
tarpeettomia nimikkeitä. DVD-R, DVD-R DL, +R, +R DL:
Lisätilaa ei tule, vaikka ohjelmia voi poistaa. DVD-RW (DVD
Video), +RW: Lisää levytilaa poistamalla viimeinen ohjelma.
Hanki uusi levy.
No Disc.
No folders.
“Ei levyä.”
“Ei kansioita.”
•
•
Levy saattaa olla väärin päin.
Datassa ei soittimen tunnistamaa kansiota.
No SD CARD.
No valid SD CARD.
“Ei SD-korttia.”
“Vääränlainen SD-kortti.”
•
Kortti ei ole lukijassa. Jos soittimen pitäisi tunnistaa korttityyppi,
sammuta laite, ota korti hetkeksi pois soittimesta ja laita se
kunnolla takaisin.
Kortin tyyppi tai alustus on vääränlainen.
•
Not enough space on dubbing
destination.
“Ei tarpeeksi tilaa kohdelevyllä.”
•
•
Poista levyltä tarpeettomia ohjelmia.
Poista jokin siirrettävä tiedosto siirtolistalta. Varmista, että
kohdelevyn tila (destination capacity) vastaa siirrettävien
tiedostojen kokoa.
This is a non-recordable disc.
“Tälle levytyypille ei voi
tallentaa.”
•
Soitin ei voi tallentaa soittimessa olevalle levylle. Laita
soittimeen DVD-RAM-levy tai viimeistelemätön DVD-R-, DVDRW (DVD-Video), +R-levy tai +RW-levy.
Soittimessa on alustamaton DVD-RAM, DVD-RW, +R, +R DL,
+RW.
Tällä laitteella ei voi tallentaa suoraan DVD-R DL, +R DLlevyille. Tallenna ohjelma kiintolevylle ja kopioi se sieltä
irtolevylle.
This disc is not properly
“Levy ei ole kunnolla formatoitu.
formatted. Format it using DVD Formatointi on välttämätöntä
MANAGEMENT in FUNCTIONS FUNCTIONS -valikon kautta.”
menu.
•
Not enough space on HDD.
Space of 4 hours (in SP mode)
is necessary.
•
-R DL, +R DL: Et voi kopioida ohjelmaa, ellei kiintolevyllä ole
riittävästi tyhjää tilaa tai jos kiintolevyllä olevien ohjelmien ja
kopioitavien ohjelmien yhteislukumäärä on yli 500. Poista
tarpeettomia ohjelmia.
•
Divx VOd -tiedoston vuokra-aika on päättynyt. Yhtään katselukertaa ei ole jäljellä.
•
Soitin tai levy estää valitsemasi toiminnon käynnistämisen.
Kiintolevyllä ei riittävästi tilaa.
Tarvitaan vähintään 4 tuntia (SPlaatuista) tilaa.
•
Maximum number of titles is
Kiintolevyllä on enimmäislukumäärä
recorded on HDD. Please delete ohjelmia. Poista tarpeettomat
unnecessary titles.
ohjelmat.
Rental expired.
(Kieltomerkki)
Vuokra-aika päättynyt.
74
Soittimen etulevyssä oleva virheviesti
DVD X
(x =nro)
•
HARD ERR*
•
NO AUDIO*
•
NO ERAS
NO READ
•
•
•
•
•
NO WRIT
PLEASE WAIT*
PROG FULL*
SLEEP
SP 35:50
LP 151h
UNFORMAT*
•
•
•
UNSUPPORT*
F74
F75
U59
•
•
•
•
U61
•
U71
U72
U73
U88
•
•
U99
•
Hxx tai Fxx
•
•
•
X HOLD
•
Kauko-ohjaimen ja keskusyksikön käytössä on eri ohjauskoodi. Vaihda kauko-ohjaimen koodia. Pidä yli
kahden sekunnin ajan painettuna [ENTER]-painike ja kauko-ohjaimen se numeropainike, joka on sama
kuin etulevyn näytössä oleva numero.
Kytke soitin hetkeksi valmiustilaan. Mikäli virheviesti palaa näyttöön,
ota yhteys laitteen myyjään.
Jos teit HDMI-kytkennän laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva CPPM-kopioinninestojärjestelmään,
CPPM-suojatulta DVD-Audio-levyn ääntä ei saa ulos HDMI AV OUT-liittimestä. Tee kytkentä
audiokaapeleilla (pun, valk), optisella digitaalikaapelilla tai 21-nastaisella scart-kaapelilla*. *) vain
Panasonic VIERA-televisioon.
Et voi poistaa levyltä ohjelmia. Levy on ehkä viallinen. Käytä uutta levyä.
Levy on likainen tai naarmuinen. Soitin ei voi toistaa, tallentaa tai editoida.
DVD-RAM-linssinpuhdistin on valmis. Avaa levykelkka ja ota levy pois.
Et voi kirjoittaa levylle. Levy on ehkä viallinen. Käytä uutta levyä.
Virransyöttö katkesi tai verkkojohto irrotettiin laitteen ollessa toimintatilassa. Laite korjaa toimintojaan.
Sen jälkeen se toimii normaalisti. Laite ei ole rikki. Odota, kunnes viesti häviää.
Ajastinohjelmia on jo 32. Poista tarpeeton ohjelma.
Kiintolevy on säästön vuoksi kytkeytynyt valmiustilaan.
Kiinto- tai irtolevyn jäljellä oleva tallennustila. Viesti ei ole virheilmoitus. Esimerkissämme SP 35:50
näkyy, kun jäljellä on alle 100 tuntia, ja LP 151h kun jäljellä on yli 100 tuntia.
Soittimessa on alustamaton DVD-RAM , DVD-RW, +RW, käyttämätön +R, +R DL, DVD-RW (DVD
Video). Alusta (formatoi) levy tässä soittimessa. Muista, että alustus hävittää levyn kaiken sisällön.
Soittimessa on levy, jota ei voi toistaa/jolle ei voi tallentaa.
HDMI-kytkentää ei tunnistettu siirtovirheen takia.
HDMI-kytkentää ei tunnistettu sisäisen datavirheen takia.
Soitin on kuumentunut. Soitin kytkeytyy valmiustilaan turvallisuussyistä. Viestin pitäisi hävitä
näytöstä 30 minuutin kuluessa. Sijoita laite pysyvästi sellaiseen paikkaan, jossa ilma pääsee
kiertämään hyvin. Laitteen takana olevaa tuulettimen puhallusaukkoa ei saa peittää.
(Kun soittimessa ei ole levyä). Tallentamisen, toiston tai kopioinnin aikana tapahtui virhe. Laite korjaa
toimintojaan. Sen jälkeen se toimii normaalisti. Laite ei ole rikki. Odota, kunnes viesti häviää.
Kytketty laite ei ole HDMI-yhteensopiva.
HDMI-kytkentä ei toimi normaalisti:
Kytketty laite ei ole HDMI-yhteensopiva.
HDMI-kaapeli on liian pitkä. Käytä enintään 5-metristä kaapelia.
HDMI-kaapeli on viallinen.
(Kun soittimessa on levy). Tallentamisen, toiston tai kopioinnin aikana tapahtuu virhe. Laite korjaa
toimintojaan. Sen jälkeen se toimii normaalisti. Laite ei ole rikki. Odota, kunnes viesti häviää.
Soitin ei toimi kunnolla. Kytke laite valmiustilaan etulevyn [O/I]-painikkeella. Kytke soitin takaisin
toimintatilaan samalla painikkeella.
Toimintahäiriö. Numero toimii vianmäärityksenä. Lue vianmääritysohjeet.
1) Irrota verkkojohto. Odota vähänaikaa. Kytke takaisin.
2) Kytke laite toimintatilaan painamalla [O]. Laite saattaa nyt toimia normaalisti.
Mikäli et saa viestiä poistumaan, ota yhteys huoltoon. Ota laitteen sarjanumero valmiiksi esiin.
Lapsilukko on käytössä. Pidä [ENTER]- ja [RETURN]-painikkeet painettuina, kunnes teksti häviää
näytöstä.
* Viestit näkyvät vuoron perään.
75
USEIN KYSYTTYÄ
Laitekokoonpano
Mitä laitteita tarvitaan surround- eli monikanavaäänen
toistamiseksi?
•
•
Kytketäänkö kuulokkeet ja kaiuttimet suoraan
DVD-soittimeen?
Televisiossa on scart-liittimen lisäksi komponenttivideoliittimet. Kumpaa kytkentätapaa kannattaa käyttää?
•
•
•
•
Pystyykö televisioni käsittelemään lomittamatonta (eli
progressiivista) kuvaa?
Tällä laitteella ei voi toistaa monikanavaääntä ilman lisälaitteita. Tee
HDMI- tai optinen digitaalikytkentä kotiteatterivahvistimeen, jossa on
Dolby Digital-, DTS- tai MPEG-dekooderi.
DVD AUDIO: Monikanavaääntä voi kuunnella vain, jos teet kytkennän
vahvistimeen, joa tukee CPPM-kopioinninestoa ja HDMI-standardia 1.1.
Niitä ei kytketä suoraan soittimeen. Kytke sekä soitin että kuulokkeet
vahvistimeen.
Jos sinulla on tavallinen CRT-telvisio (katodisädeputkitelevisio),
suositamme scart-kytkentää. Sen avulla saat laadukkaan RGB-kuvan (mikäli
television ominaisuudet mahdollistavat sen).
Jos sinulla on LCD- tai plasmatelevisio tai LCD-projektori, joka pystyy
käsittelemään lomittamatonta (eli progressiivista) kuvaa, tee komponenttivideokytkentä.
Jos sinulla on CRT-televisio, joka pystyy käsittelemään lomittamatonta (eli
progressiivista) kuvaa, tai moninormi-televisio, joka käsittelee lomittamatonta PAL-kuvaa kuvaa, emme silti suosita lomittamattoman kuvan käyttöönottoa, sillä kuvassa saattaa olla häiriöitä.
•
Kaikki Panasonic-televisiot, joissa on input-tuloliitin 625 (576)/50i-50p, 525
(480) 60i-60p, pystyvät siihen. Jos sinulla on jonkin muun valmistajan
televisio, kysy lisätietoja laite-edustajalta.
•
Soitin toistaa sellaiset DVD Video -levyt,
joiden aluekooditunnus on 2 tai ALL.
DVD Video -levyn koodi kertoo, mihin järjestelmään se sopii. Jos levyssä ei ole
koodia, se ei kuulu mihinkään järjestelmään eikä sitä voi toistaa.
Tämä soitin toistaa ja tallentaa DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format), +R ja
+RW-levyjä. Soitin toistaa DVD-RW (DVD Video Recording) -levyjä. Et voi
suoraan tallentaa ohjelmaa DVD-R DL tai +R DL -levylle (voit toistaa levyjä ja
kopioida levyille ohjelmaa kiintolevyltä).
Tämä soitin toistaa ja tallentaa high speed DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R,
+R DL, +RW -levyjä.
Tämä soitin toistaa (audio recording) CD-R- ja CD-RW-levyjä, jos niiden
ohjelman formaatti on CD-DA, Video CD, SVCD (IEC62107), DivX, MP3,
JPEG tai TIFF. Tämä soitin ei tallenna CD-R/RW-levylle.
Levyt
Voinko katsella/kuunnella toisesta maasta ostettuja
DVD Video-, DVD Audio- ja Video CD-levyjä?
Toistaako soitin DVD Video -levyä,
jos siinä ei ole aluekoodinumeroa?
Mitä levyjä soitin toistaa?
•
•
•
Toistaako soitin CD-R- ja CD-RW-levyjä?
Tallennus
Voinko tehdä kopion ostamastani videokasetista
tai DVD-elokuvasta?
Voiko tässä soittimessa koostettua DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL tai +RW
-levyä toistaa muissa DVD-soittimissa?
•
•
Useimmat kaupalliset tallenteet ovat kopiosuojattuja
•
DVD-soitin, joka pystyy toistamaan kyseistä levytyyppiä, toistaa myös
tässä soittimessa koostettuja levyjä, jos levy on viimeistelty. Tallennustapa,
levyn laatu ja DVD-soittimen ominaisuudet saattavat kuitenkin aiheuttaa
sen, että levy soi vain tässä soittimessa.
DVD-R DL, +R DL ja +RW soivat vain kyseisen formaatin tunnistavissa
laitteissa.
Digitaaliääntä ei voi kopioida. Soittimen digitaaliset äänilähtöliittimet ovat
ainoastaan toistoa varten. DV-liittimeen tuleva digitaaliääni (esim.
digitaalikamerasta) tallentuu digitaalisena.
PCM-ääntä voi tallentaa. Jos kopioit DVD-levyä, valitse SETUP-valikon
kohtaan DIGITAL AUDIO OUTPUT seuraavat asetukset: PCM DOWN
CONVERSION > ON ja DOLBY DIGITAL/DTS/MPEG > PCM. Tallennus
onnistuu, mikäli levy sallii digitaalisen kopion tekemisen ja mikäli tallentava
laite pystyy käsittelemään näytetaajuutta 48 kHz.
MP3-raitoja ei voi kopioida.
•
Voiko tällä soittimella tallentaa digitaaliääntä?
•
Voiko tämän soittimen toistamaa digitaaliääntä tallentaa
jollakin toisella laitteella?
•
•
Voiko tallentamisen aikana vaihtaa kieltä,
jos ohjelmassa on vaihtoehtoinen kieli?
•
•
Kiinto- ja DVD-RAM-levyn käytön aikana voi. Paina [AUDIO].
DVD-R-, DVD-RW (DVD Video) ja +R, +RW -levyn käytön aikana ei voi.
Ennen kuin aloitat tallennuksen, valitse kieli SETUP-valikon kohdasta
BILINGUAL AUDIO SELECTION.
Voiko ohjelmaa kopioida todella nopeasti levylle?
•
Kyllä voit. Levytyyppi määrää enimmäisnopeuden.
76
MISSÄ VIKA?
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko tämän kappaleen ohjeista apua. Mikäli jokin kohta jää epäselväksi tai ohjeista ei
ole apua, pyydä lisätietoja laitemyyjältä.
- Huonolaatuinen levy estää toimintojen käytön.
Merkkejä laitteen toimintavirheestä eivät ole:
Kokeile, toimiiko Panasonic-levy.
- Normaali, levyn pyörimisestä aiheutuva ääni.
- Jos turvatoiminto on estänyt laitteen toiminnan:
- Huono tv-kanavien näkyvyys, jos sää on huono.
Paina etulevyssä olevaa [O/I]-virtapainiketta
- Kuvan häiriöt hakutoiminnon aikana.
noin 10 sekunnin ajan.
- Kiintolevyn valmiustilaan ja takaisin toimintatilaan
kytkeytyessä kuuluva ääni, tai hitaat toiminnot kiintolevyn
aktivoituessa valmiustilasta.
Virta
• Ei virtaa.
• Kytke verkkojohto kunnolla, toimivaan pistorasiaan.
Tai ei kytkeydy toimintaan
• Tämä laite on ajastinvalmiustilassa ja odottaa erillislaitteesta tulevan ohjelman alkamista.
[O DVD] -painikkeella
(Näytössä vilkkuu EXT LINK, kun painat O DVD). Paina [EXT LINK], jos haluat perua
ajastinohjelman.
• Soitin kytkeytyy valmiustilaan.
• Jokin soittimen turvamekanismeista on aktivoitunut.
Kytke laite valmiustilaan etulevyn virtapainikkeella [O/I].
Etulevyn näyttö
•
•
•
•
•
•
Näyttö on himmeä.
Näytössä vilkkuu 0:00.
Levylle tallennetun ohjelman
kesto ja näytössä ilmoitettu
jäljellä oleva tallennusaika eivät
täsmää. Tai MP3-raidan
toistoaika ei vastaa todellista
aikaa.
Kello näyttää väärää aikaa.
•
•
•
•
•
•
Kulunut aikamäärä on väärä.
Se ei täsmää tallennuksen
kokonaiskestoon. [Vain NTSCtallennuksessa].
U88 näkyy eikä levyä saa pois.
•
TV-ruutu ja kuva
•
•
•
•
•
TV-kuvan laatu huononi,
kun soitin otettiin käyttöön.
Soittimen toimintatilasta
kertovat tietueet eivät tule
ruutuun.
Harmaa taustakuva puuttuu.
Ei kuvaa ajastintallennuksen
hetkellä.
4:3-kuva “venyy” vaakasuunnassa. Tai kuvasuhde
on väärä.
•
Kuva venyy pystysuunnassa.
•
Ohjelmassa on paljon
jälkikuvia.
Lomittamattomana toistuva
DVD Video -kuvassa näyttää
toisinaan olevan kaksi kuvaa
päällekkäin.
Kuvanlaadussa ei tapahdu
huomattavaa muutosta, vaikka
säädöt tehdään PICTUREvalikon kautta.
Soittimen toistamat kuvat eivät
näy televisiossa. Tai
kuva on vääristynyt/säröinen.
•
•
•
•
•
Muuta näytön kirkkautta SETUP-valikon kohdasta FL DISPLAY.
Aseta kello aikaan.
Näytön ajat eivät aina vastaa todellisia aikoja.
DVD-RW (DVD Video) +RW-levylle tulee lisää tilaa vain, jos poistat viimeisen ohjelman.
DVD-R, DVD-R DL, +R ja +R DL -levylle ei tule lisää tilaa, vaikka ohjelmia poistetaan.
Kun DVD-R, DVD-R DL, +R tai +R DL -levylle on tehty tallennuksia/editointeja yli 200 kertaa,
levytilaa täytyy käyttää enemmän kuin levyllä olevan ohjelman vaatima tila.
Hakutoiminnon aikana toistoon kulunut aika ei näytä todellista aikaa.
Automaattinen kellonajastus ei välttämättä toimi mm. silloin, kun tv-lähetysten vastaanotto-olosuhteet ovat
huonot. AUTOMATIC asetukseksi valikoituu tällöin OFF. Mikäli AUTO CLOCK SETTING ei tarkista
kellonaikaa oikein, säädä kello itse.
Soitin laskee levytilan kuvamäärän avulla. 29,97 kuvaa (frame) vastaa noin yhtä sekuntia (0,999 sek). Sen
vuoksi sekunneissa ilmoitettu aika ei tarkalleen vastaa levyn jäljellä olevaa levytilaa. Esim. reaaliajassa 1
tunnin kestänyt ohjelma saattaa etulevyn kellon mukaan kestää 59 min 56 sek. Se ei vaikuta tallennukseen.
•
Laite korjaa toimintojaan. Poista levy näin:
1) Kytke laite valmiustilaan etulevyn [O]-painikkeella. Ellei laite kytkeydy valmiustilaan, pidä painike
painettuna 10 sekuntia (pakkovalmiustila).
2) Kun laite on pois toimintatilsta, pidä painettuna etulevyn STOP ja CH 5noin 5 sekuntia. Ota levy.
•
Saattaa johtua siitä, että signaali menee nyt kahteen laitteeseen.
Tilanteen saattaa korjata signaalinvahvistin (myynnissä AV-liikkeissä).
Valitse SETUP-valikon kohtaan ON SCREEN MESSAGES asetus AUTOMATIC.
•
•
•
•
•
•
•
•
Valitse SETUP-valikon kohtaan GREY BACKGROUND asetus ON.
Soittimen toimintatila ei vaikuta ajastinohjelman toimintaan. Kytke soitin toimintatilaan, jos haluat varmistaa,
että ohjelma tallentuu.
Muuta kuvasuhdetta television toimintojen kautta. Mikäli televisiossa
ei ole sellaista toimintoa, valitse soittimen PICTURE-valikon kohtaan PROGRESSIVE asetus OFF.
Tarkista SETUP-valikon asetus TV ASPECT.
Jos teit HDMI-kytkennän, valitse SETUP > ASPECT FOR 4:3-VIDEO > 16:9.
16:9-ohjelma tallentuu 4:3-suhteisena näissä tapauksissa:
- tallennat kiinto- tai DVD-RAM-levylle asetuksen ollessa REC FOR HIGH SPEED COPY > ON
- tallennat tai kopioit levylle DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL tai +RW
Voit ehkä säätää kuvasuhdetta televisiosta.
Valitse PICTURE-valikon kohtaan PLAYBACK NR asetus OFF.
•
Valitse PICTURE-valikon kohtaan PROGRESSIVE asetus OFF. Ongelma johtuu editointimenetelmästä tai
DVD Video -levyllä olevasta ohjelmasta, mutta ongelman pitäisi hävitä, kun valitset käyttöön lomitetun kuvan.
•
Vaikutus on erilainen eri ohjelmissa.
•
Varmista, että televisio on kytketty johonkin näistä soittimen liittimistä:
AV1, VIDEO OUT, S VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO OUT tai HDMI.
Varmista, että televisio on oikealla kanavalla (esim. AV1).
Televisio ei pysty käsittelemään lomittamatonta kuvaa. Paina etulevyssä olevia [T] ja [:PLAY] noin 5
sekuntia. Asetus vaihtuu (soitin valitsee lomitetun kuvan).
Soittimen käytössä oleva kuvastandardiasetus TV SYSTEM on eri kuin
television kuvastandardi. Paina etulevyssä olevia [T] ja [OPEN CLOSE]
noin 5 sekuntia. Standardi vaihtuu NTSC >< PAL.
Jos teit HDMI-kytkennän, varmista, että levyn ohjelman kuvanormi vastaa soittimen TV SYSTEMasetusta.
Jos HDMI-kaapeleilla on kytketty useampi kuin 4 laitetta, kuva ei välttämättä näy. Vähennä laitteita.
•
•
•
•
•
77
Ääni
• Ei ääntä.
• Ääni on hiljainen.
• Ääni on säröytynyt.
• Tiettyä äänityyppiä ei saa
kuuluviin.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Äänityyppiä ei voi vaihtaa.
•
•
Käyttö
• Televisiota ei voi ohjata.
Kauko-ohjain ei toimi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Soitin on toimintatilassa,
mutta toiminnot eivät
käynnisty.
•
•
Kiintolevytoiminnot ovat hitaita.•
Levy ei tule ulos soittimesta.
•
•
•
•
•
•
Kanavat eivät virity.
Kanavat eivät siirry televisiosta •
soittimeen (DOWNLOAD).
•
Soitin käynnistyy hitaasti.
•
•
•
DVD-RAM-levyn tunnistaminen
kestää kauan.
•
Tallennus ja ajastus
• Soitin ei tallenna/kopioi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarkista kytkennät ja asetukset. Jos käytössä on vahvistin,
valitse oikea tulo- eli ohjelmalähde. Tarkasta DIGITAL OUT -asetukset.
Valitse ääniraita painelemalla [AUDIO]-painiketta.
Kytke VSS-toiminto pois käytöstä seuraavissa tapauksissa:
- Levyllä ei ole äänitehosteita (esim. Karaoke-levy)
- TV-ohjelmassa on vaihtoehtoinen puhekieli.
DVDA: Levy saattaa estää tietyn äänentoistotavan käytön.
Tämä soitin ei pysty toistamaan monikanavaisia levyjä, jotka estävät äänikanavien yhdistämisen, paitsi jos
laite on kytketty HDMI-kaapelilla vahvistimeen, joka tukee CPPM-kopiosuojausta ja HDMI-versiota 1.1.
Lisätietoja levykotelosta.
DivX: Tiedoston muodostamistapa saattaa estää toiston.
Jos HDMI-kaapeleilla on kytketty useampi kuin 4 laitetta, ääni ei välttämättä kuulu. Vähennä laitteita.
Äänitehosteet eivät toimi, jos bittivirtamuotoista ääntä otetaan HDMI AV OUT-liittimestä tai OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT-liittimestä.
Jos haluat kuunnella HDMI-kaapelilla kytketyn laitten ääntä, valitse asetus SETUP > DIGITA AUDIO OUTPUT
> HDMI AND OPTICAL.
Kytketyt laitteet saattavat säröyttää äänen, jos kytkit tämän laitteen HDMI-kaapelilla.
Jos tallennat kiinto- tai DVD-RAM-levylle asetuksen ollessa REC FOR HIGH SPEED COPY > ON, voit
tallentaa vain toisen ääniraidan (M1/ M2). Ellet aio kopioida ohjelmaa myöhemmin DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL tai +RW -levylle, valitse “Rec for High Speed Copy” > “Off”.
Äänityyppiä ei voi vaihtaa seuraavissa tapauksissa:
- Levy on DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL tai +RW ja valittuna on irtolevytoiminnot.
- Tallennuslaatu on XP ja kohdassa AUDIO MODE FOR XP REC asetus LCPM.
- Kohdassa REC FOR HIGH SPEED MODE on asetus ON.
Soittimesta vahvistimeen on optinen digitaalikytkentä tai HDMI-kytkentä.
Valitse kohtaan DOLBY DIGITAL asetus PCM tai tee analoginen audiokytkentä (audio-liittimiin).
Levy on valmistettu sellaiseksi, ettei äänityyppiä voi vaihtaa.
Valitse käyttöön jokin toinen kauko-ohjainkoodi. Joitakin televisioita ei voi ohjata tämän soittimen kaukoohjaimella.
Kauko-ohjaimen ja soittimen ohjauskoodi ei ole sama. Vaihda kauko-ohjaimen koodi seuraavalla tavalla:
paina yli kaksi sekuntia [ENTER]-painiketta ja sitä numeropainiketta, joka on etulevyn näytössä (esim.
REMOTE DVD 1).
Paristot ovat tyhjät. Vaihda ne uusiin.
Osoita etulevyn kauko-ohjaussignaalien vastaanotinta.
Värillinen lasi estää ohjaussignaalien vastaanoton/lähetyksen.
Kauko-ohjaustunnistimeen paistaa aurinko.
Oletko vaihtanut paristot? Ohjelmoi kauko-ohjainkoodi uudestaan .
Oletko vaihtanut paristot? Ohjelmoi valmistajakoodi uudestaan.
Lapsilukko on käytössä.
Käytössä on väärä levy (valitse kiinto- tai irtolevytoiminnot: HDD / DVD).
Levy estää toiminnon käynnistämisen.
Soitin on kuumentunut (näytössä U59). Odota, että viesti häviää.
Jokin soittimen turvamekanismeista on aktivoitunut. Kytke soitin
valmiustilaan etulevyn virtapainikkeella [O/I]. Mikäli soitin ei kytkeydy
valmiustilaan, paina painiketta noin 10 sekuntia. Nyt soitin menee pakkovalmiustilaan.
Vaihtoehtoisesti voit irrottaa verkkojohdon pistorasiasta hetkeksi. Odota minuutti. Kytke laite takaisin toimintatilaan. Ellei se toimi, ota yhteys huoltoon.
Kiintolevy on valmiustilassa. Näytössä on HDD SLP.
Tallennus on kesken.
Tämä laite on ajastinvalmiustilassa ja odottaa erillislaitteesta tulevan ohjelman alkamista. (Näytössä vilkkuu
EXT LINK, kun painat O DVD). Paina [EXT LINK], jos haluat perua ajastinohjelman.
Soittimen toiminnassa on ongelma. Kytke soitin valmiustilaan. Pidä painettuna etulevyssä olevat [T] ja [CH
5] noin 5 sekuntia. Ota levy pois soittimesta. Ota yhteys laitemyyjään. Edellä kuvattu painiketoiminto ei
onnistu, jos lapsilukko on käytössä. Ota siis lapsilukko ensin pois käytöstä.
Tarkista kytkennät.
Television täytyy olla Q Link -televisio.
Soittimesta televisioon täytyy olla scart-kytkentä (21-nastainen liitin).
Varmista, että asetuskohdassa QUICK START on asetus ON.
Toiminnon käyttöönotto on vähän hitaampaa näissä tapauksissa:
soittimessa on muu kuin DVD-RAM-levy
kello ei ole ajassa
heti sähkökatkon jälkeen tai verkkojohdon takaisinkytkemisen jälkeen
muutama minuutti kello 5:15 (aamuyöllä) jälkeen (silloin soitin suorittaa järjestelmän
ylläpitotarkistuksen).
Se kestää tavallista kauemman, jos levy on käytössä ensimmäisen kerran tai sitä ei ole käytetty pitkään
aikaan.
Soittimessa ei ole levyä, tai levylle ei voi tallentaa.
[RAM] [-RW‹V›] [+R] [+R DL] [+RW]. Levy on formatoimaton. Formatoi se.
Levykasetin kirjoitussuoja on päällä (asennossa PROTECT), tai levy on kirjoitussuojattu soittimen DVD
MANAGEMENT-asetusvalikon kautta.
Eräät ohjelmat sisältävät rajoituksen kopioiden lukumäärästä (CPRM).
Levy on täynnä tai lähes täynnä. Poista tarpeettomia nimikkeitä tai ota käyttöön uusi levy.
Et voi tallentaa suoraan DVD-R DL tai +R DL-levylle. Tallenna ensin kiintolevylle, kopioi sieltä irtolevylle.
[-R DL] [+R DL] Seuraavissa tilanteissa ei voi kopioida. Poista tarpeettomia ohjelmia kiintoelevyltä, kopioi
sitten. 1) Kiintolevyllä ei ole riittävästi tyhjää tilaa (Jos kopioit ohjelmia kiintolevyltä tyhjälle levylle ja
täytät koko levyn, kiintolevyllä on oltava tyhjää tilaa 4 tuntia SP-laatuista ohjelmaa varten). 2) Ohjelmien
ja kopioitavien ohjelmien yhteislukumäärä ylittää 500.
Viimeistellylle levylle ei voi tallentaa. DVD-RW-levyn voi alustaa, jolloin sille voi taas tallentaa.
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL ja +RW-levyille ei välttämättä voi enää
tallentaa, jos sille on tehty jokin seuraavista 50 kertaa: levy on laitettu soittimeen ja otettu pois / soitin on
kytketty valmius- ja takaisin toimintatilaan levyn ollessa soittimessa.
Jos DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL ja +RW-levylle on tallennettu tällä
soittimella, sille ei välttämättä voi tallentaa jollakin toisella Panasonic-tallentimella.
Soitin ei tallenna levylle (eikä välttämättä toista levyä), jos siellä on sekä PAL- että NTSC-ohjelmia.
Kiintolevylle voi tallentaa molempia.
78
•
Ei voi tallentaa erillislaitteen
ohjelmaa.
Ajastustallennus ei toimi
kunnolla.
ShowView-ajastus ei toimi
kunnolla.
•
•
•
•
Ajastustallennus ei lopeta,
vaikka painan [T].
•
•
•
•
Ajastusohjelma on muistissa,
vaikka tallennus on päättynyt.
Tallennettu nimike on kadonnut
osittain tai kokonaan.
•
Ajastinohjelman nimi ja
tallentuneen ohjelman nimi on
eri.
Pikakopiointi (HIGH SPEED)
kiintolevyltä irtolevylle ei
onnistu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Siirto kestää kauan, vaikka
valittuna on pikasiirto (HIGH
SPEED).
•
•
DVD-R-levyn pyörimisestä
aiheuttuu kova ääni.
Automaattinen DV-tallennus ei •
•
onnistu.
•
•
•
•
Toisto
•
Toisto ei käynnisty, vaikka
painan [PLAY:]. Tai toisto
alkaa, mutta loppuu heti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ääni ja kuva “pätkii”.
Soitin ei toista DVD Video levyä.
Puhekieltä (ääniraitaa) tai
tekstitystä ei voi vaihtaa.
Tekstitys puuttuu.
Kuvakulma ei vaihdu.
Salasana on unohtunut. Tai
haluat poistaa rajoitustason.
Nopeutettu toisto
(Quick View) ei toimi.
Toisto ei jatku keskeytyskohdasta.
Video CD-levyn kuvaohjelma ei
näy kunnolla.
Määrätyn ajan ylitys (Time
Slip) ei toimi.
Toiston aloittaminen kestää
kauan.
Kuvatoisto loppuu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarkista kytkennät.
Valitse oikea tulokanava (AV2, AV3, AV4) tai DV tästä soittimesta.
Ajastinohjelma on laadittu väärin, tai tv-ohjelmien lähetysajat menevät päällekkäin. Korjaa ajastinohjelmassa
oleva virhe.
Soitin ei ole ajastinvalmiustilassa (etulevyn näytössä ei ole kellon kuvaa). Paina [PROGCHECK]-painiketta.
Valitse ohjelma nuolilla. Paina “punaista” painiketta.
Laita kello oikeaan aikaan.
Guide Plus: Jos ajastinohjelmassa on tallennusaika yöllä 2:50 - 5:10 välisenä aikana, valitse tarvittaessa
GUIDE Plus järjestelmän valikosta NIGHT DOWNLOAD > OFF.
Valitse oikea kohdelevy DRIVE SELECT-painikkkeella.
Jos ajastukseen käytetään erillislaitetta, paina [EXT.LINK]. EXT LINK häviää etulevyn näytöstä.
Jos käynnistät tallennuksen heti virrankytkemisen jälkeen (QUICK START > ON on käytössä), et voi lopettaa
tallentamista heti.
Ajastinohjelma jää muistiin, jos ohjelma on määrätty tallennettavaksi joka päivä tai joka viikko samana
päivänä.
Jos sähkönjakelussa tapahtuu katkos tai verkkojohto irrotetaan pistorasiasta sillä aikaa, kun soitin tallentaa tai
editoi, niin nimike saattaa kadota levyltä tai levy saattaa muuttua käyttökelvottomaksi. Kiinto-, DVD-RAM- tai
-RW (V) tai +RW-levy täytyy siinä tapauksessa formatoida uudelleen tai ottaa käyttöön uusi levy. Emme voi
taata levyjen toimintakelpoisuutta.
Ohjelmamuutos ajastamisen jälkeen. Tallentunut ohjelma on saanut vanhojen tietojen mukaisen nimen.
Ohjelman voi pikakopioida kiintolevyltä irtolevylle vain, jos ohjelma on tallennettu kiintolevylle silloin, kun
kohdassa REC FOR HIGH SPEED MODE oli asetus ON.
[+R] [+R DL] [+RW] Jos tallennuslaatu on EP tai FR (ohjelma 5 tuntia tai pitempi), et voi pikakopioida.
[+R] [+R DL] [+RW] Ohjelma on tallennettu muulla Panasonic DVD-tallentimella ja asetuksena on ollut
“Rec for High Speed Copy” > “On”. Sen jälkeen se on kopioitu tämän laitteen kiintolevylle. Sieltä sitä ei
välttämättä voi pikakopioida irtolevylle +R, +R DL tai +RW .
Levyn täytyy olla HIGH SPEED-levy. Levyn ominaisuudet saattavat silti hidastaa pikasiirtoa.
Monen nimikkeen siirto kerralla hidastaa pikasiirtoa.
Yli 6 tunnin ohjelmaa ei voi pikasiirtää DVD-R tms. levylle, jos käytössä on ollut sellainen Panasonic DVDtallennin, joka ei tunne tallennuslaatua EP (8 hour).
Tallennus tai pikasiirto DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video)+R, +R DL tai +RW-levylle saattaa
aiheuttaa poikkeuksellisen kovaa ääntä. Se ei ole virhetoiminto.
Jos kuva ei kopioidu tai jos tallennus keskeytyy, tarkista kytkentä ja DV-laitteen asetukset.
Voit aloittaa tallentamisen vasta sitten, kun DV-laitteen ohjelmakuva näkyy televisiossa.
Tallennus ei välttämättä onnistu haluamallasi tavalla, jos DV-nauhan aikakoodit eivät ole perättäisiä.
Eräät laiteyhdistelmät estävät automaattisen DV-tallennuksen käytön kunnolla.
Ohjelmaa ei ole tallennettu DV-nauhalle.
Laita levy oikein päin soittimeen, etikettipuoli ylöspäin.
Levy on likainen.
Levy on tyhjä tai soitin ei tunnista levytyyppiä.
+RW-levy täytyy viimeistellä tallentamiseen käytetyssä laitteessa.
Olet onnistunut siirtämään kiintolevylle CPRM-suojatun ohjelman, joka oli tallennettu DVD-RAM-levylle jollakin
toisella Panasonic DVD-tallentimella (ohjelma sallii vain yhden kopioimiskerran). Kopioinninrajoitusjärjestelmä
estää toiston.
DVD-RAM-tallennus laadulla EP (8 hour) ei välttämättä soi muissa DVD-soittimissa, vaikka ne pystyisivätkin
toistamaan DVD-RAM-levyjä. Tallenna tällaista käyttöä varten laatua EP (6 hour).
Et voi toistaa levyjä automaattisen DV-tallennuksen aikana.
Divx VOD: Lue lisätietoja hankintasivustolta.
Näin tapahtuu soittolistan kappaleiden välissä.
Näin tapahtuu kappaleiden välissä ja osittain poistetun nimikkeen toiston aikana, kun levy on viimeistelty DVDR, DVD-R DL,DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL tai +RW ja ohjelma on pikakopioitu.
Käytät nopeutettua toistoa.
[-R DL] [+R DL] Jos ohjelma on kahdessa kerroksessa, kerrosten vaihtuessa saattaa olla havaittava tauko.
Soitin ei toista eräitä DVD Video-levyjä, jos rajoitustaso on käytössä.
•
•
•
Kielen voi valita vain levyn oman valikon kautta.
Valitsemaasi kieltä ei ole levyllä.
Kielen voi valita vain levyn oman valikon kautta.
Levyllä ei ole tekstitystä.
Kytke tekstitys käyttöön soittimen DISPLAY- valikon kohdasta SUBTITLE.
Tässä kohdassa ohjelmaa ei ole vaihtoehtoisia kuvakulmia.
Avaa levykelkka. Paina [DRIVE SELECT]. Pidä sitten painettuna yli 5 sekuntia etulevyssä olevat painikkeet
[REC] ja [:PLAY].Näyttöön tulee INIT.
Toimii vain, jos ääniformaatti on Dolby Digital.
Ei toimi, jos tallennuslaatuna on XP tai FR.
Keskeytyskohta häviää muistista, kun 1) painat monta kertaa STOP 2) avaat levykelkan (ei koske
kiintolevyohjelmia) 3) DVDA, CD, VCD, SD sammutat laitteen 4) tallennat tai ajastintallennat.
Jos käytössä on ns. moninormi-tv,
valitse soittimen SETUP-valikon kohtaan TV SYSTEM asetus NTSC.
Jos käytössä on PAL-televisio, kuvan alaosa ei näy kunnolla hakutoiminnon aikana.
Ei toimi, jos soittimen TV SYSTEM-asetus on eri kuin levyllä olevan ohjelman kuvastandardi.
DivX: Se on normaalia.
•
Yli 2 GB:n DivX-tiedoston toiston aikana se on normaalia.
•
•
•
•
79
Editointi
•
Soitin ei formatoi levyä.
•
•
Soitin ei luo uutta kappaletta.
Soitin ei osittaisen poiston
(PARTIAL DELETE) aikana
merkkaa aloitus- tai
lopetuskohtaa.
Soitin ei poista kappaleita.
•
•
•
•
Nimikkeiden poistaminen ei tuo
levylle lisää tallennusaikaa.
Soitin ei tee soittolistaa
(sisällysluetteloa, playlist).
Ei voi editoida.
•
•
•
•
•
•
Levy on likainen. Puhdista se.
Soitin ei tunnista levytyyppiä.
Soitin tallentaa kappaletiedot levylle, kun kytket soittimen valmiustilaan tai avaat levykelkan. Soitin ei tallenna
tietoa levylle, jos sitä ennen tapahtuu sähkökatkos.
Toimintoa ei voi käyttää still-kuvien aikana.
Aloitus- ja lopetuskohta eivät saa olla liian lähellä toisiaan. Lopetuskohta ei voi edeltää aloituskohtaa.
•
•
•
Jos kappale on liian lyhyt poistettavaksi, yhdistä se toiminnolla COMBINE CHAPTERS johonkin toiseen
kappaleeseen ennen molempien poistamista.
DVD-R, DVD-R DL, +R ja +R DL-levylle ei saa lisää tallennusaikaa nimikkeitä poistamalla.
DVD-RW (DVD Video) ja +RW-levylle saa lisää tallennusaikaa vain poistamalla viimeisen ohjelman.
Kaikkia nimikkeen kappaleita ei voi valita kerralla, jos nimikkeessä on still-kuvia. Valitse ne yksitellen.
•
Kiintolevyllä ei ole riittävästi tyhjää tilaa. Poista tarpeettomia ohjelmia.
•
Ei onnistu tallennuksen tai siirron aikana, eikä silloin jos soitin on EXT LINK-ajastinvalmiustilassa
(odottaa erillislaitteesta tulevaa ohjelmaa).
Avaa kortin lukitus (eräät kortit lähettävät tv-ruutuun viestin “WRITE PROTECTION OFF”, vaikka
lukitus on päällä).
Still-kuvat
•
•
•
•
DIRECT NAVIGATOR-sivu
ei tule näkyviin.
Korttia ei voi formatoida,
tai kortin sisältöä ei voi
editoida.
Soitin ei lue kortin sisältöä.
Kuvien siirto, poisto tai
suojauksen asettaminen
kestää kauan.
•
•
•
•
•
•
•
Soitin ei tunnista kortin formaattia. Tai kortin sisältö on viallinen.
Formatoi kortti (FAT12 tai FAT16), tai formatoi se tässä soittimessa.
Kortin sisällön valikkorakenne tai tiedostonimikkeet ovat tälle soittimelle sopimattomat.
Kytke soitin hetkeksi pois päältä.
SD-kortin kapasiteetin on oltava 8 MB - 2 GB.
Jos kansioita / tiedostoja on paljon, toiminnot saattavat kestää pari tuntia.
Jos toistat siirron tai poiston, uusintakerta saattaa kestää tavallista kauemman.
Formatoi kortti tai levy.
Resetointi
•
•
Palauta perusasetukset.
Palauta kaikki muut paitsi
tärkeimmät asetukset.
•
•
•
Valitse SETUP-valikosta SHIPPING CONDITION > YES.
Näihin asetuksiin ei palaudu perusarvo: rajoitustaso, salasana, kello. Ajastinohjelmat häviävät.
Valitse SETUP-valikosta DEFAULT SETTINGS > YES. Näihin asetuksiin ei palaudu perusarvo:
tv-kanavat, kello, maa, kieli, levyn kieli, rajoitustaso, salasana, kauko-ohjauskoodi.
Pidä painettuna etulevyn CH-painikkeet, kunnes näyttöön tulee COUNTRY-maavalikko.
Näihin asetuksiin ei palaudu perusarvo: rajoitustaso, salasana, kello. Ajastinohjelmat häviävät.
•
Poista rajoitustaso-asetukset.
•
Avaa levykelkka. Paina [DRIVE SELECT]. Pidä sitten painettuna yli 5 sekuntia etulevyssä olevat
painikkeet [REC] ja [:PLAY].Näyttöön tulee INIT.
•
Palauta laite toimintatilaan.
Jokin turvamekanismi on
“tiltannut” soittimen.
•
Paina etulevyn [O/I]-painiketta 10 sekuntia. Asetukset eivät nollaudu.
80
HUOLTO
Huolto
Ympäristöolosuhteet, erityisesti lämpötila, kosteus ja pöly,
vaikuttavat helposti laitteen sisäosiin. Tupakansavu saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä tai jopa laitteen rikkoutumisen.
Puhdista laite pyyhkimällä puhtaalla, pehmeällä liinalla.
• Älä puhdista alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä.
• Jos puhdistat esikäsitellyllä puhdistusliinalla, lue ensin tarkkaan
liinan käyttöohjeet.
Sijoitusohjeita
Soittimen sijoittaminen
Muista tämä, jotta laite olisi ilonasi pitkään:
• Pöly ja lika saattavat ajan mittaan tarttua laserlukupään linssiin,
minkä seurauksena tallennus ja toisto saattavat epäonnistua.
Puhdistustarpeeseen vaikuttaa laitteen käyttöaste ja käyttöympäristö. Käytä linssinpuhdistajaa noin kerran vuodessa.
Lue ensin tarkkaan puhdistajan käyttöohjeet.
DVD-linssinpuhdistaja RP-CL720E.
Älä tuki takalevyn tuuletusaukoja.
Ennen kuin siirrät laitetta, ota levy pois levykelkasta. Muuten levy
ja laite voi mennä rikki.
Vierasesineet
Älä laita metalliesineitä tai nestettä laitteen sisään, sillä
siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Jos
laitteen sisään pääsee jotakin, irrota heti verkkojohto
pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään. Älä suihkuta
hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan laitteen
sisällä.
Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta, korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä.
Ne saattavat rikkoa laitteen suojakuoren tai laiteosia.
Molemmat viat saa korjata vain valtuutettu huolto.
Älä sijoita mitään raskasta laitteen päälle.
Käyttöjännite
Älä kytke laitetta suurjännitelähteeseen, sillä ylikuormittuessaan laite saattaa aiheuttaa tulipalon. Älä käytä
laitetta tasasähköllä. Tarkasta sähkötyyppi erityisesti, jos
olet laivalla tai muussa paikassa, jossa tasasähkön käyttö
on yleistä.
Huolto
Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni “pätkii”, etulevyyn
ei tule toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta,
josta ei ole mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota
verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään tai
valtuutettuun huoltoon. Muun kuin valtuutetun huoltajan
suorittama korjaus, laitteen purku tai uudelleen kokoaminen saattaa johtaa sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon.
Verkkojohto
Kytke verkkojohto kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä.
Huonosti kytketty viallinen johto saattaa aiheuttaa tulipalon
tai sähköiskun. Älä vedä tai taita johtoa, äläkä laita sen
päälle mitään raskasta. Kun irrotat johdon pistorasiasta,
vedä pistokkeesta, älä johdosta. Älä koske johtoon, jos
kätesi ovat märät, koska voit saada sähköiskun.
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto
pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
•
Tietoa käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä
Tämä merkki tuotteessa ja/tai dokumenteissa tarkoittaa, että
käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta ei saisi hävittää
sekajätteenä. Tuote käsitellään, kerätään ja kierrätetään
oikein, jos toimitat sen keräyspisteeseen, missä se otetaan
vastaan ilmaiseksi. Joissakin maissa laitteen saa palauttaa
jälleenmyyjälle, jos ostat uuden laitteen. Kun hävität tuotteen
asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
mahdollisesti haitallisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, joita
vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Tiedon lähimmästä
keräyspisteestä saat alueesi jäteneuvojalta. Kansallisessa lainsäädännössä
on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja laitemyyjältä.
EU:n ulkopuolella
Tämä merkki on käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa
viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC. ja/
tai siihen liittyvät osakkuusyhtiöt eivät ole millään tavoin vastuussa
Guide Plus+ -järjestelmän välittämien ohjelmatietojen tarkkuudesta.
Missään tapauksessa GEMSTAR-TV GUIDE INTERNATIONAL, INC.
ja/tai siihen liittyvät osakkuusyhtiöt eivät ole vastuussa mistään
määrästä, joka vastaa liikevoiton menetystä, liiketoiminnan tappiota tai
epäsuoraa, erityistä tai välillistä vahinkoa, joka on muodostunut
luovutettaessa tai käytettäessä mitä tahansa sellaista tietoa, laitteistoa
tai palvelua, joka liittyy Guide Plus+ - järjestelmään.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby
ja kaksois-D -symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
• DTS ja DTS 2.0 + Digital Out ovat Digital Theater Systemsin
tavaramerkkejä.
• SD-logo on tavaramerkki.
• miniSDTM on SD Card Associationin tavaramerkki.
• Osia tästä tuotteesta suojaa tekijänoikeuslaki ja niitä on
valmistettu ARIS/SOLANA/4C:n myöntämällä lisenssillä.
• GUIDE Plus+ ja ShowView ovat Gemstar TV Guide
Internationalin ja/tai sen tytäryhtiöiden
1) rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
2) lisenssillä valmistettuja
3) kansainvälisillä patenteilla tai hakemuksilla suojattuja.
HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat
HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
HDMIHDAVI ControlTM on Matsushita Electric Industrial Co.
LTD:n tavaramerkki.
Virallinen DivX Certified™ tuote.
Toistaa DivX® 5, DivX® 4, DivX® 3 ja DivX® VOD -video-ohjelmaa
(DivX Certified™ teknisten vaatimusten mukaisesti).
DivX, DivX Certified ja niihin liittyvät logot ovat DivXNetworks,
Incin tavaramerkkejä, ja niiden käyttöön on lisenssi.
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen
tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat Yhdysvalloissa hyväksyttyjen
patenttien ja immateriaalioikeuksien metodivaateet. Tekniikan
hyödyntäminen on sallittua vain Macrovision-yhtiön luvalla ja on
tarkoitettu vain koti- ja tiettyihin muihin tarkoituk-siin Macrovisionyhtiön määräämien ehtojen mukaisesti. Laitteen purkaminen
tutkimistarkoituksessa eli järjestelmän aukikoodaus ja laitteen
avaaminen on kielletty.
81
SANASTO
Bittivirta
Monikanavaisen (esim. 5.1-kanavaisen) audiodatan digitaalinen
muoto. Dekooderi purkaa bittivirran erillisiin äänikanaviin.
CPPM (Content Protection for Prerecorded Media)
DVD-Audio-ohjelman kopioinninestojärjestelmä. Tämä laite
tukee CPPM-järjestelmää.
Filmi- ja videotallenne
DVD Video -levyn ohjelma on alunperin ollut joko filmi- tai
videotallenne. Tämä laite pystyy tunnistamaan
alkuperäismateriaalin ja sen perusteella valitsemaan oikean tavan
lomittamattoman kuvan eteenpäin siirtämiseksi.
Filmitallenteessa on 25 kuvaa (frame) sekunnissa
(PAL) tai 24 kuvaa sekunnissa (NTSC). NTSC-levy
voidaan tallentaa myös nopeudella 30 fps.
Yleensä sopiva elokuville.
NTSC Filmitallenteessa on yleensä 25 kuvaa/50 kenttää
sekunnissa (PAL) tai 30 kuvaa /60 kenttää
(NTSC).Yleensä sopiva tv-draamalle ja animaatioille.
PAL
CPRM (Content Protection for Recordable Media)
CPRM on ohjelmien suojaustekniikka, joka kuitenkin sallii yhden
kopion tekemisen. CPRM-suojatun ohjelman voi kopioida
ainoastaan CPRM-tekniikan tunnistavilla tallentimilla ja CPRMmerkityille levyille.
DivX
DivXNetworksin kehittämä videopakkausfomraatti, joka pakkaa
videon ilman merkittävää videolaadun häviötä.
Dekooderi
Dekooderi purkaa eli dekoodaa DVD-levylle koodatut audiosignaalit tavalliseksi ääneksi.
Dolby Digital
Dolby Laboratories -yhtiön kehittämä digitaalisignaalien koodausmenetelmä. Kaksikanavaisen stereoäänen lisäksi Dolby
Digital -ääni voi olla monikanavaista. Yhdelle levylle mahtuu tällä
pakkausmenetelmällä paljon äänidataa. Tällä soittimella
tallennettaessa perusasetuksena on 2-kanavainen DD.
Downmix (äänikanavien yhdistäminen stereoksi)
Monikanavaääni voidaan toistaa stereoäänenä. Silloin soitin
yhdistää kaikki äänikanavat ja ohjaa ne kahteen kanavaan.
Toiminnosta on hyötyä, jos haluat kuunnella DVD-elokuvan 5.1ääntä television kaiuttimien kautta. Eräät levyt tosin estävät
äänikanavien yhdistämisen. Tällaisessa tapauksessa soitin pystyy
toistamaan vain etukanavat.
DVD-Audio:Raidat, jotka estävät äänikanavien yhdistämisen,
eivät soi kunnolla tässä laitteessa, paitsi jos olet tehnyt HDMIkaapelilla kytkennän vahvistimeen, joka tukee HDMI-versiota
1.1 ja joka on CPPM-yhteensopiva.
DPOF (Digital Print Order Format)
Digitaalikameralla (tai vastaavalla) otettujen still-kuvien
tulostusformaattistandardi. Kotitulostimet ja valokuvausliikkeet
käyttävät sitä kuvien automaattitulostuksessa.
Drive (levy)
Tässä ohjeessa levyllä tarkoitetaan irtolevyä (HDD), kiintolevyä
(DVD) tai muistikorttia (SD).
Viimeistely
Levyn viimeistely lisää itsekoostetulle levylle (CD-R-, CD-RW-,
DVD-R jne. ) tunnisteet, joiden avulla muut laitteet pystyvät
toistamaan niitä. Tässä soittimessa voit viimeistellä DVD-R,
DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideo), +R, +R DL-levyn.
Viimeistellyn levyn ohjelmaa ei voi editoida eikä levylle voi enää
tallentaa. DVD-RW-levyn viimeistelyn voi poistaa formatoimalla
levyn.
Kansio (folder)
Kiintolevyllä tai muistikortilla oleva “alue”, johon data tallentuu.
Tämän laitteen käyttöyhteyksissä kansio tarkoittaa still-kuvien
(JEPG, TIFF) tallennuspaikkaa.
Formatointi
Formatointi eli alustus valmistelee esim. DVD-RAM-levyn
tallennuskelpoiseksi. Voit formatoida tässä soittimessa
seuraavat levyt: DVD-RAM, DVD-RW (DVD-Video-formaattiin),
+RW, SD-muistikortti, kiintolevy ja käyttämätön +R ja +R DL.
Alustus poistaa peruuttamattomasti levyn koko sisällön.
Esikatselukuva
Levyvalikossa pieni kuva, joka on otettu ohjelmasta ohjelman
tunnistamisen helpottamiseksi.
Kuvat ja kentät
Kuvaohjelma koostuu kuvista (eng. frame). Jokainen kuva koostuu
kahdesta kentästä (eng. field).
Kuvassa kaksi kenttää ovat päällekkäin, joten kuvassa saattaa
olla hieman häiriöitä. Laatu on silti parempi kuin jos ruudussa
näkyisi vain yksi kenttä.
Kentässä on vähemmän dataa kuin kuvassa, joten kuva ei ole
yhtä tarkka eikä yhtä selvä, mutta sisäistä epäterävyyttä siinä ei
ole.
DTS (Digital Theater Systems)
Monissa elokuvateattereissa käytetty surround- eli tilaäänijärjestelmä. Kanavaerottelu on hyvä, joten äänimaailmasta tulee
realistinen.
Dynamiikka-alue
Dynamiikka-alue on äänitallenteen hiljaisimman ja voimakkaimman
kohdan välinen ero. Hiljaisimmillaan ääni on juuri ennen
hukkumistaan laitteen toimintaääniin. Voimakkaimmillaan ääni on
juuri ennen säröytymistä. Dynamiikan supistaminen tarkoit-taa tuon
eron kaventamista. Voit siis pitää äänenvoimakkuuden hiljaisena,
mutta silti hiljaisetkin äänet (yleensä puheosuudet) kuuluvat hyvin.
EPG (sähköinen ohjelmaopas)
Järjestelmä, joka näyttää television ohjelmatiedot television,
tietokoneen tai kännykän kautta. Data siirretään internetin kautta tai
tv-lähetysaaltojen mukana. Tämä laite pystyy vastaanottamaan
EPG-tietoa tv-lähetyksestä. Sähköisen ohjelmaoppaan kautta voi
myös käyttää monia toimintoja, kuten ajastaa ohjelmia
tallentumaan.
HDD (Hard Disk Drive)
Kiintolevy. Tietokoneen tapaisissa laitteissa käytetty massatallennuslaite. Pyörivän, magneettinesteellä käsitellyn pinnan lähelle
tuodaan luku-kirjoituspää, mikä mahdollistaa suuren datamäärän
lukemisen ja kirjoittamisen erittäin nopeasti.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Värikuvien pakkaus/purkumenetelmä. Digikamerassa ja vastaavissa laitteissa JPEG-kuvan koko on 1/10 - 1/100 kuvan alkuperäisestä koosta. Kuvanlaatu heikkenee vähemmän kuin muissa
vastaavissa pakkaussuhteissa.
LPCM (Lineaarinen PCM)
Pakkamaton digitaaliääni, samanlainen kuin CD-levyn ääni.
LPCM-ääntä voidaan hyödyntää XP-laadun yhteydessä.
82
HDMI
HDMI on seuraavan sukupolven digitaaliliitäntä kulutuselektroniikkalaitteisiin. Toisin kuin vanhat kytkentätyypit, HDMI
välittää pakkaamatonta digitaalista video- ja audiosignaalia yhden
kaapelin välityksellä. Tämä laite antaa teräväpiirtoista
videosignaalia [720p (750p), 1080i (1125i)] HDMI AV OUT liittimistä. Jotta saisit nauttia teräväpiirtoisesta videosignaalin
antamasta kuvasta, tarvitset television, joka pystyy näyttämään
teräväpiirtosignaalia.
Pan&Scan / Letterbox
DVD Video -elokuvan tuottaja olettaa, että elokuvat katsellaan
laajakuvatelevisiosta (kuvasuhde 16:9). Siksi elokuva ei sovi
sellaisenaan tavallisen television (kuvasuhde 4:3) kuvaruutuun.
Ongelmaan on kaksi ratkaisua:
Pan&Scan
Kuvan oikeasta ja vasemmasta reunasta
leikataan pois sen verran, että kuva mahtuu
ruutuun. Useimmat elokuvantekijät kuitenkin
estävät tämän toiminnon.
Letterbox
Kuvan ylä- ja alareunaan lisätään
mustat palkit, mutta kuva näkyy kokonaan.
MP3 (MPEG Audio Layer 3)
Äänenpakkausmenetelmä, joka pakkaa äänidatan non kymmenesosaan sen alkuperäisestä tilasta ilman merkittävää laadun
heikkenemistä. Tämä soitin toistaa MP3-raidat, jotka on tallennettu
CD-R- tai CD-RW-levylle.
1080i
Yhdessä teräväpiirtokuvassa näkyy 1080 (1125) juovaa 1/60
sekunnin ajan vuoron perään, jolloin muodostuu lomitettu kuva.
Koska 1080i (1125i) on lähes kaksi kertaa tavallisen tv-lähetyksen
juovamäärä [480i (525i)], kuva on paljon yksityiskohtaisempi,
realistisempi ja sävykkäämpi.
MPEG2 (Moving Picture Experts Group)
Tehokas pakkaus- ja laajennusstandardi värivideolle. MPEG2pakkausstandardia käytetään digitaaliohjelmien DVD- ja
satelliittilevityksessä. Tämä laite tallentaa MPEG2-muotoon.
Panasonic SD multi -kameralla tms. kuvattu MPEG2-video voidaan
kopioida kiintolevylle tai DVD-RAM-levylle.
720p
Yhdessä teräväpiirtokuvassa näkyy 720 (750) juovaa samaan
aikaan 1/60 sekunnin ajan, jolloin muodostuu lomittamaton kuva.
Koska lomittamattomassa kuvassa kuvan viivat eivät näy kahdessa erillisessä vaiheessa, kuva ei juurikaan välky.
PBC-valikko (Playback Control)
Video CD -levyllä saattaa olla PBC-valikko, jonka kautta voit valita
tietyn levykohdan toistettavaksi. Tämä soitin tunnistaa versiot 2.0 ja
1.1.
Lomittamaton ja lomitettu kuva
Standardin mukaisessa PAL-videosignaalissa on 576 (tai 625)
lomitettua juovaa (i). Lomittamattomassa kuvassa (576P (tai 625P))
juovia on kaksinkertainen määrä. NTSC-standardissa noiden
videosignaalien nimet ovat 480I (525I) ja 480P (525P).
Lomittamaton kuva on korkealaatuista ja suuriresoluutioista.
Hyödynnä soittimen kykyä näyttää kuva lomittamattomana, niin
laatutallenteet kuten DVD Video pääsevät oikeuksiinsa. Muista, että
myös television täytyy pystyä käsittelemään kuvaa
lomittamattomana. Lomittamatonta videosignaalia pystyvät
käsittelemään sellaiset Panasonicin televisiot, joissa on tuloliitäntä
signaalille 625 (576) / 50i - 50p tai 525 (480) / 60i - 60p.
Suojaus
Voit estää epähuomiossa tapahtuvan editoinnin asettamalla valikon
kautta levylle kirjoitussuojan (tai ohjelman poiston eston).
Näytetaajuus
Näytteistys on prosessi, jossa ääniaallosta (analogisesta
signaalista) otetaan näyte tietyin aikavälein. Näyte muutetaan
numeromerkiksi eli ääni koodataan digitaaliseen muotoon.
Näytetaajuus on sekunnissa otettujen näytteiden lukumäärä. Mitä
suurempi näytetaajuus, sitä tarkempi kopio digitaaliääni on alkuperäisestä ääniaallosta.
TIFF (Tag Image File Format)
Värikuvien pakkaus/purkumenetelmä. Kuvan laatu säilyy hyvin.
RBG
Kolme pääväriä punainen (R), sininen (B) ja vihreä (G). Niitä
käyttävä kuvanmuodostusprosessi. Jakamalla videosignaali
kolmeen väriosaan siirron ajaksi vähennetään kohinaa ja saadaan
laadukas kuva.
83
TEKNISET TIEDOT
Video
Video järjestelmä
SECAM (vain tulo)/PAL väri, 625 juovaa, 50 kenttää
NTSC väri, 525 juovaa, 60 kenttää
Tallennus
MPEG2 (Hybrid VBR)
Videotulo (SECAM/PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 pin), AV3/AV4 (pin jack) 1 Vp-p 75 ohm‚ suljettu
S-Videotulo (SECAM/PAL/NTSC):
AV2 (21 pin), AV3/AV4 (S terminal) 1 Vp-p 75 ohm, suljettu
RGB in (PAL):
AV2 (21 pin) 0.7 Vp-p (PAL) 75 ohm, suljettu
Videolähtö(PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 pin), Video Out (pin jack) 1 Vp-p 75 ohm, suljettu
S-Video-lähtö(PAL/NTSC):
AV1 (21 pin), S-Video Out (S terminal) 1 Vp-p 75 ohm, suljettu
RGB-lähtö(PAL/NTSC):
AV1 (21 pin) 0.7 Vp-p (PAL) 75 ohm, suljettu
Komponenttivideo lähtö (NTSC 480p/480i, PAL 576p/576i)
Y: 1.0 Vp-p 75 ohm, suljettu
PB : 0.7 Vp-p 75 ohm, suljettu
PR : 0.7 Vp-p 75 ohm‚, suljettu
HDMI
HDMI-lähtö
19-nastaa, A-tyyppi, 1 kpl
HDMI
HDMI Ver 1.2a (EDID Ver. 1.3)
Tallennusjärjestelmä DVD-RAM : DVD Video Recording format
DVD-R : DVD-Video format
DVD-R DL (Dual Layer) : DVD-Video format
DVD-RW : DVD-Video format
+R
+R DL (Double Layer)
+RW
Levyt, joille soitin tallentaa
DVD-RAM:
Ver. 2.0
Ver. 2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0
Ver.2.2/5X-SPEED DVD-RAM Revision 2.0
DVD-R:
for General Ver. 2.0
for General Ver. 2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0
for General Ver.2.x/8X-SPEED DVD-R Revision 3.0
for General Ver.2.x/16X-SPEED DVD-R Revision 6.0
for DL Ver.3.0
for DL Ver.3.x/4X-SPEED DVD-R for DL Revision 1.0
DVD-RW:
Ver. 1.1
Ver. 1.x/2X-SPEED DVD-RW Revision 1.0
Ver. 1.x/4X-SPEED DVD-RW Revision 2.0
Ver. 1.x/6X-SPEED DVD-RW Revision 3.0
+R:
Ver. 1.0, Ver. 1. 1, Ver.1.2, Ver. 1. 3
for DL Ver.1.0
+RW:
Ver. 1.1
Ver.1.2/4X-SPEED
Tallennusaika
SD-kortti
Lukijoita
Still-kuvat
Yhteensopivuus
Formaatti
Kuvatiedosto
Max 8 h (4.7 GB levy)
XP: n. 1 h, SP: n. 2 h LP: n. 4 h, EP: n. 6 h/8 h
Max n. 443 h (250 GB kiintolevy (EP 8 hours)
XP: n. 55 h, SP: n. 111 h
LP: n. 222 h, EP: n. 333 h/443 h
Levyt, joita soitin toistaa DVD-RAM : DVD Video Recording
DVD-R : DVD-Video format, MP3, JPEG, DivX
DVD-R DL (Dual Layer) : DVD-Video format
DVD-RW : DVD-Video format, DVD Video Recording format
+R, +R DL (Double Layer), +RW
DVD-Video, DVD-Audio, CD-Audio (CD-DA), Video CD,
CD-R/CD-RW (CD-DA, Video CD, SVCD §1 , MP3, JPEG, DivX)
SVCD §1
Kiintolevy
Laser-osa
Luokan I laserlaite
Aallonpituus
Laservoimakkuus
Pikseleitä
Latausaika
SD Video (MPEG2)
Yhteensopiva media
SD Memory Card *2, MultiMediaCard
Koodekki
MPEG 2 (SD-Video Entertainment Video Profile)
Tiedostojärjestelmä
SD-Video formaatti yhteensopiva
Video Recording -muunnokseen, kopiointi mahdollista kortilta >
kiinto- tai DVD-RAM -levylle.
Video Recording -muunnoksen ja kopoinnin jälkeen toisto on
mahdollista.
250 GB
1 linssi, 2 integroitua yksikköä
DV-tuloliitin
780 nm (CD), 662 nm (DVD)
Suojakilvellä varustettuna ei
säteile ympäristöön vaarallista säteilyä
SECAM-L,L’
(Ranska)
PAL / NTSC, IEEE 1394, 4 pin
Muut ominaisuudet
Aluekoodi
2
Käyttöympäristön lämpötila 5-40 oC
Käyttöympäristön kosteus 10-80 % (suht. ilmankosteus,
ei kondensaatiota)
Käyttöjännite
AC 220-240 V, 50 Hz
Tehonkulutus
34 W
Mitat (l x s x k)
n. 430 x 329 x 58 (mm)
Paino
n. 4,2 kg
Audio-osa
Tallennusjärjestelmä
Dolby Digital 2ch, Linear PCM (XP)
Audio in
AV1/AV2 (21 pin), AV3/AV4 (pin jack)
Tulotaso
Standard: 0.5 Vrms, Full scale: 2.0 Vrms at 1 kHz
Tuloimpedanssi
yli 10 k ohm‚
Audio out
AV1/AV2 (21 pin), Audio Out (pin jack)
Antotaso
Standard: 0.5 Vrms, Full scale: 2.0 Vrms at 1 kHz
Antoimpedanssi
alle 1 k ohm‚
Digital audio out optinen liitin (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
Televisiojärjestelmä
Viritin
PAL-BGH
SECAM-BG
(CCIR)
1kpl SD Memory Card
JPEG, TIFF
SD Memory Card*2, Multimedia Card
FAT12, FAT 16
JPEG (DCF-standardinmukainen)
(alinäytteistys 4:2:2 tai 4:2:0);
TIFF (pakkaamaton RGB, “chunky”),
DPOF-yhteensopiva
34 x 34 - 6 144 x 4 096
n. 3 sek (6 megapikseliä, JPEG)
Tehonkulutus valmiustilassa
n. 2 W (Power Save > ON)
Huom!
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Mitat ja paino ovat suuntaa-antavia.
*1) Standardin IEC62107 mukainen.
*2) Myös miniSDTM-kortti (tarvitsee sovittimen)
Ei RF-lähtöä
Kanavat
VHF: E2-E12, A-H2 (Italia)
UHF: 21-69
CATV: S01-S05 (S1-S3),
S1-S20 (M1-U10), S21-S41
SD-muistikortin käyttökelpoinen kapasiteetti on vähemmän kuin
kokonaiskapasiteetti.
VHF: 2-10
UHF: 21-69
CATV: B-Q (100,5-299,5 MHz),
S21-S41 (229,5-467,25 MHz)
Panasonic Nordic
Kaikki oikeudet pidätetään.
Matsuhita Elecric Industrial Co. Ltd.
Web site: http://www.panasonic.co.jp/global
RQT8432
84
Download PDF

advertising