Panasonic DMREX795 Upute za uporabu
Upute za uporabu
DVD rekorder
Model br DMR-EX795
Osnovne radnje
Vodič za brzi
početak
.
Poštovani korisniče,
zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod. Za optimalnu izvedbu i sigurnost, molimo pažljivo pročitajte sljedeće upute.
Prije spajanja, uporabe ili prilagođavanja ovog proizvoda, molimo pročitajte upute u cijelosti.
Molimo da sačuvate ove upute za buduće korištenje.
Zaštitni znak konzorcija DVB Digital Video Broadcasting Project
Izjava o sukladnosti br. 6570, 28. siječanj 2009
O opisima u ovim uputama za
uporabu
• Stranice na koje vas se upućuje bit
će označene znakom „é “
Napomena za DVB funkcije:
• Ovaj je DVD rekorder proizveden za gledanje i snimanje isključivo TV kanala za koje nije
potrebna dodatna pretplata i koji nisu kodirani.
• TV vodič sustav ovog DVD rekordera ne podržava analogni prijenos.
Broj regije koji se nalazi na uređaju
Brojevi regija dodjeljuju se DVD rekorderima i diskovima DVD-Video formata ovisno o mjestu
prodaje.
• Broj regije ove jedinice je „2“.
• Uređaj će reproducirati diskove DVD-Video formata označene brojkom „2“ ili znakom
„ALL“.
Web stranica: http://www.panasonic.hr
Primjer:
OPREZ!
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER.
BILO KOJI VID UPORABE KONTROLNIH TIPKI,
PRILAGOĐAVANJA ILI IZVOĐENJA PROCEDURA KOJE
NISU NAZNAČENE U OVIM UPUTAMA, MOŽE DOVESTI DO
IZLOŽENOSTI ZRAČENJU OPASNOM PO ZDRAVLJE.
NE OTVARAJTE ZAŠTITNE POKLOPCE I NE POPRAVLJAJTE
SAMI.
ZA SERVIS SE OBRATITE STRUČNOM OSOBLJU.
UPOZORENJE:
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD POŽARA, ELEKTRIČNOG
UDARA ILI OŠTEĆENJA PROIZVODA,
• NE IZLAŽITE UREĐAJ KIŠI, VLAZI, KAPIMA ILI MLAZOVIMA
VODE I NE ODLAŽITE PREDMETE KOJI SADRŽAVAJU
VODU (KAO ŠTO SU VAZE) NA UREĐAJ
• KORISTITE SAMO PREPORUČENI PRIBOR.
• NE SKIDAJTE ZAŠTITU (ILI POLEĐINU); U UREĐAJU
NE POSTOJE DIJELOVI KOJE KORISNIK SAM MOŽE
POPRAVITI. ZA SERVIS SE OBRATITE OVLAŠTENOM
SERVISNOM OSOBLJU.
OPREZ!
• NEMOJTE INSTALIRATI ILI POSTAVLJATI OVU JEDINICU
U REGAL ZA KNJIGE, UGRADBENI ORMAR ILI DRUGI
ZATVORENI PROSTOR. VODITE RAČUNA DA JE JEDINICA
UVIJEK U PROSTORU S DOBRIM PROTOKOM ZRAKA. ZA
SPRJEČAVANJE RIZIKA OD ELEKTRIČNOG UDARA ILI
POŽARA UZROKOVANOG PREGRIJAVANJEM, PAZITE DA
ZASTORI ILI DRUGI MATERIJALI NE POKRIVAJU OTVORE
ZA VENTILACIJU.
• NE PREKRIVAJTE OTVORE ZA VENTILACIJU OVE
JEDINICE NOVINAMA, STOLJNJACIMA, ZASTORIMA I
SLIČNIM MATERIJALIMA.
• NE POSTAVLJAJTE IZVORE OTVORENOG PLAMENA, KAO
NPR. UPALJENE SVIJEĆE, NA OVU JEDINICU.
• ODLOŽITE BATERIJE NA EKOLOŠKI PRIHVATLJIV NAČIN.
OPREZ
Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravilno zamijeni.
Zamijeniti samo s istim ili ekvivalentnim tipom kojeg je preporučio
proizvođač. Odložite upotrebljene baterije u skladu s uputama
proizvođača.
OVAJ JE UREĐAJ NAMIJENJEN UPORABI U UMJERENIM
KLIMAMA.
Rad ovog proizvoda mogu ometati radio valovi koje odašilju
mobilni telefoni pri uporabi. Ukoliko dođe do takvog ometanja,
molimo povećajte razdaljinu između proizvoda i mobilnog telefona.
Utičnica mora biti instalirana u blizini opreme i mora biti lako
dostupna.
Mrežni utikač kabela za napajanje mora biti ispravan i uporabljiv.
Za potpuno iskapčanje ovog uređaja iz utičnice napajanja,
iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice napajanja.
RQT9423
(Na unutrašnjoj strani
proizvoda.)
Postavljanje izbornika
Korištenje izbornika na zaslonu/statusnih poruka.................... 60
Upravljanje tvrdim diskom i diskovima...................................... 62
Uobičajene procedure................................................................ 62
Postavljanje zaštite..................................................................... 62
Postavljanje naziva diska............................................................ 62
Brisanje svih naslova i lista izvođenja......................................... 63
Brisanje svih sadržaja-Format.................................................... 63
Odabir stila pozadine-glavni izbornik......................................... 64
Odabir želite li da se glavni izbornik
prikazuje prvi-Auto-Play Select.............................................. 64
Omogućavanje reprodukcije diskova na drugoj opremi
(funkcija finaliziranje)............................................................... 64
Kreiranje glavnog izbornika........................................................ 64
Promjena postavki uređaja......................................................... 65
Uobičajene procedure................................................................ 65
Podešavanje............................................................................... 65
Disk............................................................................................. 69
Slika............................................................................................ 69
Zvuk............................................................................................ 70
Zaslon......................................................................................... 70
Povezivanje................................................................................. 71
Ostalo......................................................................................... 72
Druge postavke............................................................................ 74
Upravljanje TV prijemnikom........................................................ 74
Zaštita djece-Child Lock............................................................ 74
Dodatne informacije
Dodatno priključivanje................................................................. 75
Priključivanje TV prijemnika putem AUDIO/VIDEO
ili S VIDEO terminala................................................................... 75
Priključivanje video rekordera putem AUDIO/VIDEO ili
S VIDEO terminala.................................................................. 75
Priključivanje TV prijemnika putem
COMPONENT VIDEO terminala............................................. 75
Priključivanje pojačala putem digitalnog ulaznog terminala....... 76
Priključivanje stereo pojačala..................................................... 76
Priključivanje s HDMI kompatibilnim TV uređajem
i prijemnikom.......................................................................... 76
Priključivanje TV prijemnika i video rekordera............................ 77
Priključivanje TV prijemnika i video rekordera, digitalnog
satelitskog prijemnika ili analognog dekodera....................... 77
Često postavljana pitanja............................................................ 78
Poruke........................................................................................... 80
Vodič u slučaju problema............................................................ 82
Tehnički podaci............................................................................ 88
Glosar............................................................................................ 89
Mjere opreza................................................................................. 90
Kazalo.......................................................................stražnje korice
Vodič za brzi
početak
Osnovne radnje
Napredne radnje
Napredne radnje
Napomene za snimanje............................................................... 23
Napredno snimanje...................................................................... 24
Načini rada snimanja i približno
vrijeme snimanja......................................................................... 24
Kada je prikazan zaslon potvrde
formata....................................................................................... 24
Pri uklanjanju snimljenog diska.................................................. 24
Fleksibilno snimanje................................................................... 25
Reprodukcija dok snimate.......................................................... 25
Snimanje sadržaja s vanjske opreme......................................... 26
Snimanje uz pomoć timera na TV uređaju.................................. 27
Snimanje s digitalnog satelitskog prijemnika ili analognog
dekodera................................................................................. 26
Povezano snimanje uz pomoć timera s vanjskom opremom
(digitalnim satelitskim prijemnikom)-EXT LINK....................... 26
Kopiranje s video rekordera........................................................ 27
Ručno snimanje.......................................................................... 27
DV automatsko snimanje (DV Auto Rec).................................... 27
Napredno snimanje uz pomoć timera........................................ 28
Uporaba TV vodiča sustava za snimanje uz pomoć timera
(samo za digitalni prijenos)..................................................... 28
Radnje u sustavu TV vodiča....................................................... 29
Odabir programa iz željenog tipa ili kategorije programa........... 29
Traženje programa u sustavu TV vodiča.................................... 30
Korištenje ShowView broja za snimanje uz pomoć timera
(samo za analogni prijenos).................................................... 30
Za odustajanje od snimanja nakon što je snimanje
već započelo........................................................................... 31
Za odustajanje od standby stanja čekanja na snimanje............. 31
Pomoćno snimanje (Relief recording)......................................... 31
Automatsko obnavljanje snimanja.............................................. 32
Provjera, izmjena i brisanje programa........................................ 32
Jezik za digitalni prijenos s višestrukim audio kanalima ili
višestrukim titlovima............................................................... 32
Napomene o snimanju uz pomoć timera................................... 32
Napredna reprodukcija................................................................ 33
Radnje pri reproduckiji............................................................... 33
Mijenjanje audio kanala pri reprodukciji..................................... 33
Odabir snimljenih programa (naslova) za reprodukcijuDIREKTNI NAVIGATOR............................................................ 34
Mijenjanje prikaza direktnog navigatora..................................... 34
Sortiranje naslova za jednostavno pretraživanje........................ 34
Reprodukcija grupiranih naslova HDD . .................................... 34
Uređivanje skupine naslova HDD ............................................. 34
Reprodukcija DivX formata, glazbenih datoteka
i fotografija (JPEG format)....................................................... 35
Prikaz zaslona izbornika............................................................. 35
Reprodukcija glazbenih datoteka............................................... 35
Kopiranje
Kopiranje naslova i lista izvođenja............................................. 51
Kopiranje [Video (HDD u DVD)]................................................... 52
Kopiranje uz korištenje liste za kopiranje-napredno kopiranje... 53
Kopiranje finaliziranih DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R i +R DL diskova................................ 54
Kopiranje videozapisa (MPEG2 format) s video opreme............ 55
Kopiranje fotografija.................................................................... 56
Kopiranje uz korištenje liste za kopiranje................................... 56
Kopiranje fotografija na USB memoriju...................................... 57
Kopiranje glazbe na tvrdi disk (HDD)......................................... 58
O Gracenote® bazi podataka...................................................... 58
Kopiranje glazbe s CD-a............................................................. 58
Kopiranje glazbe s USB memorije ili CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-R DL diska......................................................... 58
Ažuriranje Gracenote® baze podataka....................................... 59
Uređivanje
Osnovne radnje
Gledanje analognih i digitalnih prijenosa................................. 16
Pregled Teletexta (samo za digitalni
prijenos)................................................................................... 18
Osnovni pregled teleteksta....................................................... 18
Reprodukcija snimljenih video sadržaja/
Reprodukcija diskova namijenjenih samo
za reprodukciju........................................................................... 19
Snimanje televizijskih sadržaja................................................. 20
Snimanje uz pomoć timera.................................................... 21
Ručno programiranje snimanja uz pomoć timera.................... 21
Brisanje snimljenih sadržaja (naslova)..................................... 22
Uređivanje
Uređivanje naslova/poglavlja...................................................... 44
Kreiranje, uređivanje i reprodukcija lista izvođenja.................. 46
Uređivanje fotografija i glazbe.................................................... 48
Unos teksta................................................................................... 48
Kopiranje
Vodič za brzi početak
Vodič za uporabu kontrolnih tipki............................................... 6
Jednostavni pristup različitim funkcijama-prikaz
izbornika funkcija (FUNCTION MENU)................................... 7
Prikaz izbornika funkcija............................................................. 7
KORAK 1 Povezivanje.................................................................. 8
KORAK 2 Postavke prijema kanala i
formata slike TV uređaja............................................................ 10
Informacije o tvrdom (HDD) disku
i diskovima.................................................................................. 11
Informacije o USB memorijama................................................ 13
O DivX® datotekama, glazbenim datotekama
i fotografijama (JPEG formata)................................................. 14
Rukovanje medijima (diskovi/USB
memorije).................................................................................... 15
Postavljanje
izbornika
Isporučeni pribor............................................................................ 4
Informacije o daljinskom upravljaču............................................ 4
Rukovanje tvrdim diskom.............................................................. 5
Briga o uređaju............................................................................... 5
Reprodukcija DivX video sadržaja.............................................. 36
Reprodukcija fotografija............................................................. 38
Korisne funkcije pri reprodukciji fotografija................................ 39
Reprodukcija glazbe.................................................................... 40
Reprodukcija glazbenih CD-eva................................................. 40
Za reprodukciju glazbe snimljene na tvrdom disku.................... 40
Korisne funkcije pri reprodukciji glazbe..................................... 40
Prikladne funkcije......................................................................... 41
Prikaz izbornika funkcija (FUNCTION MENU)............................ 41
Pauziranje TV programa kojeg gledate-Pause Live TV.............. 42
Povezivanje s TV prijemnikom (Viera Link
„HDAVI Control™“/Q Link)...................................................... 42
Jednostavna kontrola samo uz pomoć VIERA
daljinskog upravljača.............................................................. 43
Dodatne
informacije
Početak
Početak
Sadržaj
RQT9423
DM
Isporučeni pribor
Molimo provjerite i identificirajte isporučeni pribor.
(Brojevi proizvoda valjani su od lipnja 2009. te su podložni promjeni.)
(N2QAYB000427)
1 Daljinski upravljač
1 Mrežni kabel
1 RF koaksijalni kabel
Isključivo za uporabu s isporučenim
uređajem. Ne koristiti s drugom opremom.
Isto tako, ne koristite kabele namijenjene
za uporabu s drugom opremom na ovom
uređaju.
2 Baterije
za daljinski upravljač
Informacije o daljinskom upravljaču
nBaterije
• Umetnite polove (+ i –) u skladu s oznakama
n Uporaba
Senzor signala daljinskog upravljača
•
•
•
•
•
Koristite alkalne ili manganske baterije.
Ne miješajte stare i nove baterije.
Ne koristite različite tipove baterija odjednom.
Ne grijte i ne izlažite plamenu.
Ne ostavljati bateriju izravno izloženu suncu dugo vremena u
automobilu sa zatvorenim vratima i prozorima.
• Ne rastavljati i ne uzrokovati kratki spoj.
• Ne pokušavati puniti alkalne ili manganske baterije.
• Ne koristiti baterije ukoliko se s njih ogulila zaštitna presvlaka.
Nepravilno rukovanje baterijama može prouzročiti curenje elektrolita,
što može oštetiti predmete koji dođu u kontakt s tom tekućinom te
može prouzročiti požar.
Uklonite baterije ukoliko ne namjeravate koristiti daljinski upravljač
neko vrijeme. Pohraniti na hladno, tamno mjesto.
Radnje s daljinskim upravljačem (é 6)
RQT9423
7 m ravno ispred uređaja
Udaljenost i kutevi su približne vrijednosti.
DMREX795EP-RQT9423-U_eng.book
5 ࡍ࡯ࠫ
㧞㧜㧜㧥ᐕ㧥᦬㧥ᣣ‫ޓ‬᳓ᦐᣣ‫ޓ‬ඦᓟ㧝ᤨ㧠㧡ಽ
Rukovanje tvrdim (HDD) diskom
Tvrdi je disk sredstvo za snimanje visoke preciznosti te je, upravo zbog svoje sposobnosti dugotrajnog snimanja i visoke brzine rada, ovaj disk
poseban uređaj koji je lako podložan oštećenjima. Osnovno je pravilo da važne sadržaje pohranite i na neki drugi disk kao rezervu.
nTvrdi je disk uređaj koji nije izrađen kako bi podnosio vibracije/udarce ili prašinu
nTvrdi je disk uređaj za privremenu pohranu
Tvrdi disk nije uređaj za dugotrajnu pohranu snimljenog sadržaja. Koristite tvrdi disk za privremenu pohranu sadržaja, za jednokratno gledanje,
uređivanje ili kopiranje. Preporuča se spremanje snimljenog sadržaja na drugi disk ili da zadržite originalne podatke ili CD-eve s kojih su podaci
kopirani.
nOdmah spremite (napravite rezervu za) sav sadržaj čim uočite da tvrdi disk pokazuje nepravilnosti u radu
Početak
Ovisno u uvjetima uporabe i pohrane tvrdog diska, postoji mogućnost oštećenja određenih sadržaja te da snimanje novih sadržaja više neće biti
moguće. Budite posebice pažljivi tijekom rada uređaja: ne izlažite uređaj vibracijama, udarcima i ne iskapčajte mrežni kabel iz zidne utičnice. U
slučaju nestanka struje tijekom snimanja ili reprodukcije, može doći do oštećenja sadržaja.
Ukoliko tvrdi disk pokazuje nepravilnosti u radu, može doći do ponavljanja čudnih zvukova ili problema sa slikom (šum blokova u slici, i sl.).
Uporaba tvrdog diska u ovakvom stanju može pogoršati problem te, u najgorem slučaju, tvrdi disk može postati potpuno neupotrebljiv. Čim
primjetite ovakav problem, kopirajte sav sadržaj na drugi disk i obratite se servisu. Snimljeni sadržaj (podatke) na tvrdom disku koji je postao
upotrebljiv nemoguće je povratiti.
• Kada je uređaj isključen ili uključen, može doći do nagle pojave neobičnog zvuka. To ne ukazuje na problem pri radu ovog uređaja.
nMjere opreza za početak rada
• Ne ostavljati na zatvorenom prostoru u kojem su prekriveni
stražnji ventilator ili ventili za hlađenje.
• Postavite uređaj na ravnu površinu koja se ne izlaže vibracijama
ili udarcima.
• Ne postavljajte uređaj na bilo koji drugi
NE
uređaj koji proizvodi toplinu (npr. video
rekorder, i sl.).
• Ne postavljajte u prostore koji su izloženim
Ovaj uređaj
čestim temperaturnim promjenama.
Video rekorder
• Postavite u prostor u kojem ne dolazi do
kondenzacije. Kondenzacija je fenomen
pri kojem se vlaga skuplja na hladnim površinama uslijed
nagle i ekstremne promjene u temperaturi. Kondenzacija može
uzrokovati unutarnja oštećenja uređaja.
• Uvjeti u kojima može doći do kondenzacije
– Uslijed ekstremne promjene u temperaturi (prijelaz iz iznimno
tople u iznimno hladnu lokaciju ili obratno, ili uslijed izravne
izloženosti klima uređaju ili kada rashlađeni zrak izravno
dolazi do uređaja). Kada je tvrdi disk (koji je topao tijekom
rada) izložen hladnom zraku, može doći do kondenzacije u
unutrašnjosti tvrdog diska, što može prouzrokovati oštećenja
na glavama tvrdog diska, i sl.
– Kada je uprostoriji visoki stupanj vlage ili velika količina pare.
– Tijekom kišne sezone.
U prethodno navedenim situacijama, ne isključujte uređaj, nego
ga pustite da se prilagodi temperaturi prostorije te pričekajte 2-3
sata dok kondenzacija ne nestane.
nDim cigareta, i sl. može uzrokovati nepravilnosti
u radu ili prestanak rada
Uređaj može prestati raditi ukoliko mu u unutrašnjost dospije dim
cigarete ili para/sprej protiv insekata, i sl.
nTijekom rada
• Ne pomičite uređaj i ne izlažite ga udarcima. (Može doći do
oštećenja tvrdog diska).
• Ne iskapčajte mrežni kabel iz zidne utičnice i ne mijenjajte
položaj sklopke napajanja.
Dok je uređaj uključen, tvrdi se disk okreće visokom brzinom.
Zvukovi ili pokreti uslijed okretanja normalna su pojava.
nPri premještanju uređaja
Isključite uređaj. (Pričekajte dok „BYE“ ne nestane sa zaslona.)
Iskopčajte mrežni kabel iz utičnice napajanja.
3 Premjestite isključivo kada je uređaj prestao s radom (nakon
otprilike 2 minute) kako biste izbjegli izlaganje uređaja
vibracijama i udarcima. (Čak i nakon što ste isključili uređaj, tvrdi
će disk nastaviti raditi još neko kratko vrijeme.)
1
2
nPreostalo vrijeme snimanja tvrdog diska
Ova jedinica snima koristeći VBR („Variable bit rate“) kompresijski sustav kako bi se razlikovali segmenti snimljenih podataka i kako bi isti
odgovarali segmentima video podataka, što može uzrokovati razlike u prikazanom preostalom vremenu i prostoru za snimanje.
Ukoliko je preostalo vrijeme snimanja nedovoljno, izbrišite neželjene naslove kako biste oslobodili dovoljno prostora prije nego što započnete
snimanje. (Brisanje liste izvođenja neće povećati preostalo vrijeme snimanja.)
nOdgovornost za snimljeni sadržaj
Panasonic ne prihvaća odgovornost za štetu koja je nastala izravno ili neizravno kao rezultat gubitka snimljenog sadržaja ili uređenog sadržaja
(podataka) te ne jamči nikakav sadržaj ukoliko snimanje ili uređivanje ne radi pravilno. Na isti se način gore navedeno odnosi na slučajeve
u kojima se na uređaju vrše popravci bilo kakve vrste (isto se odnosi i na druge komponente ovog rekordera koje nisu povezane s tvrdim
diskom).
Briga o uređaju
Precizna mehanika u ovom uređaju lako je podložna vanjskim
utjecajima, posebice utjecaju temperature, vlage i prašine.
Dim cigareta također može uzrokovati nepravilnosti u radu ili
prestanak rada.
Čistite uređaj tako da ga prebrišete suhom, mekom krpom.
• Nikada ne koristite alkohol, razrjeđivač boje ili benzin za čišćenje
ovog uređaja.
• Prije uporabe kemijski tretirane krpe, molimo pažljivo pročitajte
upute koje ste dobili s krpom.
Obratite pozornost na sljedeće upute kako biste dugotrajno
uživali u korištenju ovog uređaja.
Prašina i prljavština mogu se nakupiti na leći uređaja kroz određeno
vrijeme, što može onemogućiti snimanje ili reprodukciju diskova.
Koristite čistač DVD leće (nije dio isporučenog pribora) otprilike
jednom godišnje, ovisno o čestosti uporabe i uvjetima rada. Pažljivo
pročitajte upute za uporabu čistača leće prije korištenja.
Čistač DVD leće: RP-CL720E
• Ovaj čistač leće možda neće biti dostupan u prodaji ovisno o
regiji.
Ne postavljajte uređaj na
pojačala ili opremu koja
se jako zagrijava.
NE
Velika toplina može oštetiti uređaj.
Napomena Ne prekrivajte unutarnji ventil za hlađenje koji se nalazi na stražnjoj
ploči jedinice.
Prije premještanja uređaja, provjerite je li ladica za
diska prazna.
Ukoliko to ne učinite, može doći do ozbiljnih oštećenja diska i
uređaja.
RQT9423
Vodič za uporabu kotrolnih tipki
Daljinski upravljač
Upute za izvršavanje radnji uglavnom su opisane kroz korištenje daljinskog upravljača.
Uključite uređaj (é 10).
Odaberite pogonsku jedinicu [HDD ili DVD] (é 19, 20).
Pogonska se jedinica mijenja svaki put kad pritisnete [DRIVE SELECT].
3 Odaberite broj kanala i naslova, i sl./ Unesi brojeve
4 Za brisanje neželjenih snimljenih naslova, programiranja uz pomoć
timera, fotografija i glazbe (é 22, 32, 49).
5 Osnovne radnje za snimanje i reproduciranje
6 Prikaži informacije o digitalnim kanalima (é 17)/ Informacije o programu
u sklopu zaslona TV vodiča (é 29) / prikaži statusnu poruku (é 61)
7 Odabir/OK, Kadar po kadar (é 33)
8 Prikaži direktni navigator (é 34, 44)
9 Prikaži izbornik opcija
– za radnje u Teletekstu (é 18)
– za reprodukciju ili uređivanje titlova, fotografija i glazbe i sl.
(é 44, 47, 48, 49)
10 Odaberite audio (za reproduciranje i za analogni prijenos) (é 33)
11 Funkcije snimanja
•[¶REC ] Započni snimanje (é 20)
•[REC MODE] Promijeni način rada snimanja (é 20)
•[EXT LINK] Povezana snimanja uz pomoć timera s odabranom
opremom (é 26)
•[¶DIRECT TV REC] Izravno TV snimanje (é 42)
12 Prikaži Teletekst (Možete koristiti teletekts ukoliko digitalno emitirani
program ima Teletekst informacije.) (é 18)
13 Prikaži titlove (Titlovi se mogu prikazati ukoliko digitalno emitirani
program ima titlove.) (é 16)
14 Odašiljaj signal daljinskog upravljača
15 Upravljanje Tv prijemnikom (é 74)
16 Odabir kanala/Promjena stranice u TV vodiču (é 16, 20, 29)
17 Prikaži ShowView zaslon (é 31)
18 Odabir ulaza (AV1, AV2, AV3 ili DV) (é 26, 27)
19 Prikaži zaslon snimanja uz pomoć timera (é 21)
20 Izlaz iz izbornika zaslona
21 Prikaži zaslon TV vodiča (é 28)
22 Prikaži izbornik funkcija (é 41)
Korištenjem izbornika funkcija imate brz i jednostavan pristup glavnim
funkcijama (reprodukcija, snimanje, i sl.).
23 Povratak na prethodni zaslon
24 Kreiraj poglavlje (é 33)
25 Preskoči otprilike 1 minutu unaprijed (é 33)
26 Tipke u boji
– za promjenu funkcije Teleteksta (é 18)
– za radnje u TV vodiču (é 29)
– za promjenu direktnog navigatora zaslona (é 38, 40)
– za promjenu VIDEO/Liste izvođenja (é 53)
– za deaktiviranje programa timera (é 31)
– za podešavanje postavki (é 65)
– za zaslon opcije zaključavanja kanala (Channel Lock) (é 67)
27 Preskoči određeno vrijeme (é 33)
28 Prikaži izbornik na zaslonu (é 60)
Izbornik za reprodukciju diska i mijenjanje DVB višestrukih audio kanala
ili titlova, i sl.
1
2
14
1
15
2
16
3
17
18
4
19
5
6
7
20
21
8
22
9
23
24
25
26
10
11
12
27
13
28
Zaslon uređaja
1
2
3
4
5
6
Vizualna povratna informacija daljinskog upravljača
Bljeska kada se koristi daljinski upravljač.
10 Indikator snimanja/reprodukcije
9
Indikator snimanja
7
8
9
10
Indikator diska
Indikator digitalnog prijenosa
Svijetli kada uređaj prima digitalno emitiranje
3 Indikator kopiranja
4 Indikator USB utora
5 Indikator povezanog snimanja uz pomoć timera s vanjskom
opremom
6 Indikator snimanja uz pomoć timera
7 Indikator pogonske jedinice [HDD ili DVD]
8 Indikator glavnog dijela zaslona
1
2
RQT9423
Indikator
reprodukcije
Indikator snimanja/
reprodukcije
Glavni uređaj
2
3
4
5
8
9
6
7
10 11
12
Vodič za brzi
početak
1
Povucite za otvaranje prednje
ploče.
Preklopka za uključivanje/stanje čekanja (y/I) (é 10)
Pritisnite za prebacivanje s uključenog načina rada na stanje
čekanja i obratno. U stanju čekanja, uređaj još uvijek troši male
količine energije.
2 Ladica diska (é 15)
3 Veza za priključivanje digitalnog video (DV) kamkordera (é 27)
4 USB utor (é 15)
5 Zaslon (é 6)
6 Veza za priključivanje video rekordera, kamkordera, i sl.
1
Otvori/zatvori ladicu diska (é 15)
Odabir kanala (é 16, 20)
Započni snimanje (é 20)/Odredi vrijeme prestanka snimanja
(é 20)
10 Zaustavi (é 20, 19)
11 Započni reprodukciju (é 19)
12 Senzor za signal daljinskog upravljača
7
8
9
Priključci stražnje ploče (é 8, 9, 75, 76, 77)
Jednostavan pristup različitim funkcijama- prikaz izbornika funkcija (FUNCTION MENU)
Kad uključite uređaj, odmah će se pojaviti izbornik fukcija („FUNCTION MENU“). (Kada je prikaz funkcijskog izbornika „FUNCTION MENU
Display“ postavljeno na „ON“ u izborniku podešavanja)
Pristup glavnoj funkciji brz je i jednostavan.
Odaberite kada želite
1 Reprodukcija
reproducirati sadržaj.
Video (é 19, 34)
Prikazat će se zaslon za
DivX (é 36)
direktni navigator, zaslon
Slika (é 38)
izbornika i sl.
Glazba (é 35)
1
Odaberite funkciju.
Stavke koje je moguće
odabrati prikazane su s
desne strane.
Pritisnite [OK].
1
2
3
4
Glavni izbornik (é 19)
Izbornik (é 19)
Odaberite način
Snimanje
Snimanje uz pomoć timera (é 21) snimanja.
ShowView snimanje (é 31)
Odaberite naslov ili
3 Brisanje
datoteku koju želite
Video (é 22)
izbrisati. Prikazat će
Slika (é 49)
se zaslon navigatora
Glazba (é 49)
za brisanje (DELETE
Navigator).
Odaberite način
4 Kopiranje
kopiranja.
Video (HDD na DVD) (é 52)
2
Napredno kopiranje (é 53)
Kopiranje glazbenog CD-a (é 58)
Kopiranje glazbe (é 58)
5
6
7
5
TV vodič (é 28)
6
Ostalo
Lista izvođenja (é 46)
Fleksibilno snimanje (é 25)
DV automatsko snimanje (é 27)
Upravljanje HDD-om (é 62)
Upravljanje DVD-om (é 62)
Priprema (é 65)
7
Odabir pogonske jedinice
HDD
DVD
USB
2
Odaberite stavku.
Pritisnite [ OK].
Odaberite kada želite
gledati ili snimati
program. Prikazat će se
TV Guide (TV vodič).
Odaberite i izvršite
funkciju koja nije gore
navedena, kao što je
snimanje ili podešavanje
Odaberite pogonsku
jedinicu.
Napomena Ukoliko vam nije potrebno da se izbornik funkcija prikazuje kad ste
uključili jedinicu, postavite „FUNCTION MENU Display“ na „Off“ u
izborniku podešavanja (é 70)
RQT9423
KORAK 1 Povezivanje
Korištenje 21-pinskog SCART kabela
• Možete koristiti različite Q Link funkcije povezivanjem uređaja s Q Link kompatibilnim TV prijemnikom (é 42).
• Možete uživati u visokokvalitetnom gledanju povezivanjem uređaja s RGB kompatibilnim TV prijemnikom (é 90).
Potrebne postavke
AV1 izlaz (AV1 Output) u izborniku podešavanja (é 71)
• Prije povezivanja, isključite svu opremu te pročitajte odgovarajuće upute za uporabu.
• Između uzoraka A i B odaberite onaj uzorak povezivanja koji odgovara vašem okruženju. Provjerite mogućnost povezivanja koje nije
navedeno u nastavku s ovlaštenim osobljem.
• Pogledajte „Dodatno priključivanje“ (é 75) za povezivanje s drugom opremom te za povezivanje uz pomoć drugih terminala.
Kada ne namjeravati koristiti uređaj neko vrijeme
Za uštedu energije, iskopčajte uređaj iz utičnice napajanja. Ova jedinica troši male količine energije čak i kada je isključena.
[približno 0.9 W (Ušteda energije („Power save“) postavljena na „ON“)]
A
Povezivanje TV prijemnika
Na antenu
Stražnja ploča TV prijemnika
Kabel
antene
Priključivanje terminala koji nije
21-pinski SCART terminal
(é 9, 21)
Mrežni kabel
(isporučen)
Priključite tek nakon što ste
priključili sve ostalo.
RF koaksijalni kabel
(isporučen)
Potpuno ožičen 21pinski SCART kabel
Na utičnicu napajanja
(AC 220 V do 240 V, 50 Hz)
Rashladni ventilator
Stražnja ploča uređaja.
B
Povezivanje TV prijemnika i digitalnog satelitskog prijemnika ili analognog dekodera
Na antenu
Stražnja ploča TV prijemnika
Priključivanje terminala koji nije
21-pinski SCART terminal
(é 9, 21)
Kabel
antene
RF koaksijalni kabel
(isporučen)
Potpuno ožičen 21pinski SCART kabel
Na utičnicu napajanja
(AC 220 V do 240 V, 50 Hz)
Mrežni kabel
(isporučen)
Priključite tek nakon što ste
priključili sve ostalo.
Rashladni ventilator
Stražnja ploča uređaja.
21-pinski SCART kabel
Stražnja ploča digitalnog
satelitskog prijemnika ili
analognog dekodera
Povežite uređaj izravno s TV
prijemnikom.
Ako uređaj povežete s TV prijemnikom
putem AV selektora ili video rekordera,
sustavi zaštite autorskih prava
utjecat će na video signal te slika možda
neće biti pravilno prikazana.
NE
TV prijemnik
Video rekorder
Ovaj uređaj
Potrebne postavke
AV2 ulaz („AV2 Input“) i AV2 povezivanje („AV2
Connection“) postavke u izborniku podešavanja
(é 21)
RQT9423
• Pri povezivanju na TV prijemnik s ugrađenim video
rekorderom
Priključite putem ulaznih priključaka na TV prijemniku ukoliko
postoje ulazni terminali i za TV prijemnik i za video rekorder.
Možete uživati u visokokvalitetnoj slici povezivanjem TV prijemnika s ovim uređajem putem HDMI kabela uz povezivanje putem 21-pinskog SCART kabela.
Povezivanje s TV prijemnikom putem HDMI (Multimedijsko sučelje visoke razlučivosti) kabela
Informacije o funkciji VIERA Link „HDAVI Control™“
Pri povezivanju s Panasonic TV prijemnikom (VIERA) ili prijemnikom opremljenim funkcijom „HDAVI Control“, povezane radnje bit će moguće.
[é 42, Povezivanje s TV prijemnikom (Viera Link „HDAVI Control™“/Q Link)]
• Nije moguće koristiti kabele koji ne podržavaju HDMI
• Preporuča se uporaba Panasonic HDMI kabela.
Preporučeni broj dijela:
RP-CDHG10 (1.0 m), RP-CDHG15 (1.5 m), RP-CDHG20 82.0 m), RP-CDHG30 (3.0 m), RP-CDHG50 (5.0 m), itd.
Stražnja ploča TV
prijemnika
Povezivanje s Panasonic TV prijemnikom (Viera)
Ukoliko je spojen 21-pinski SCART kabel, dostupne
su sljedeće funkcije:
• Preuzimanje podataka s TV prijemnika (download)
(é 42)
• Izravno snimanje TV programa (é 42)
• Gledanje slika s digitalnog satelitskog prijemnika ili
analognog dekodera
(U tom slučaju, prebacite TV ulaz na „AV“.)
Potpuno ožičen 21pinski SCART kabel
Vodič za brzi
početak
Pri povezivanju s HDMI kompatibilnim uređajem, odašilja se nekomprimirani audio i video signal. Možete uživati u visokokvalitetnoj digitalnoj
slici i zvuku uz pomoć samo jednog kabela. Kada priključujete HDMI kompatibilni HDTV (TV prijemnik visoke razlučivosti), izlaz se može
prebaciti na 1080p, 1080i ili 720p HD video.
• Ova jedinica sadržava HDMI™ tehnologiju (V.1.3a s Deep Colour tehnologijom)
• Video izvori konvertirani na rezoluciju 1920×1080, dok su visoke kvalitete, pokazivat će ponešto nižu subjektivnu razlučivost od stvarnih,
punih HD izvora (tzv. full HD) od 1080p. Za detalje se obratite ovlaštenim prodavačima.
• Molimo koristite HDMI kabele visoke brzine koji imaju HDMI logo (prikazan na naslovnoj stranici).
• Kada video izlaz podešavate na „1080p“ molimo koristite HDMI kabele od 5.0 metara ili kraće.
HDMI kabel
Stražnja ploča uređaja
Potrebne postavke
• Postavite digitalni izlaz zvuka („Digital audio
Output“) na HDMI i optički („HDMI and
Optical“). (é 71) (Tvornička je postavka
„HDMI and Optical“)
21-pinski SCART kabel
Stražnja ploča digitalnog
satelitskog prijemnika ili
analognog dekodera
Napomena • Ako uređaj povezujete s TV prijemnikom koji je kompatibilan samo s 2-kanalnim audio izlazom, audio s 3 ili više kanala prilagodit će se
manjem broju kanala downmix metodom te će izlaziti na 2 kanala, čak i ako je priključen HDMI kabel. (Neki se diskovi ne mogu prilagođavati
manjem broju kanala downmix metodom.)
• Ovaj uređaj ne možete priključiti na DVI uređaje koji nisu kompatibilni s HDCP ( Zaštitom visokog širokopojasnog digitalnog sadržaja).
Za uređaje kompatibilne s HDCP zaštitom autorskih prava koji su opremljeni digitalnim DVI ulaznim priključcima (PC zaslonima, i sl.):
Ovisno o uređaju, slike se možda neće pravilno ili uopće prikazati kada je priključen putem DVI/HDMI kabela za prebacivanje. (Izlaz zvuka bit
će onemogućen.)
RQT9423
KORAK 2 Postavke prijema kanala i formata slike TV uređaja
3
y
p, q, t, u
OK
1
2
Pritisnite [p, q] za odabir „On“ ili „Off“ kada se
pojavi izbornik za podešavanje uštede energije
(„Power save“) te zatim pritisnite [OK].
• On: Prijeći će na način rada uštede energije kada je
uređaj u stanju čekanja.
• Off: Moguće je brzo započeti iz stanja čekanja.
(Quick Start- način rada brzog početka)
Značajke funkcije uštede energije kada je uređaj u stanju
čekanja:
POVRATAK
Uključite TV prijemnik i odaberite prikladni AV
ulaz koji odgovara načinu povezivanja s ovim
uređajem.
Pritisnite [y] kako biste uključili jedinicu.
Kada priključujete na TV prijemnik koji ima VIERA Link ili
funkciju Q Link (é 42), započinje i preuzimanje podataka s
TV prijemnika. Možete preuzeti pozicije podešavanja s TV
prijemnika za kanale koje pokriva ovaj uređaj.
• Ako se na zaslonu pojavi izbornik postavki Zemlje
Pritisnite [p, q] za odabir zemlje te zatim pritisnite
[OK].
Ako se na zaslonu pojavi izbornik za automatsko
postavljanje:
Pritisnite [p, q] za odabir digitalnih i analognih kanala ili
digitalnih kanala te pritisnite [OK].
• Digitalni i analogni kanali:
Izvršite analogno automatsko postavljanje nakon što ste
izvršili DVB automatsko postavljanje.
• Digitalni kanal:
Izvršite DVB automatsku postavljanje. (Analogno
automatsko postavljanje neće se izvršiti)
Započinje DVB automatsko postavljanje.
Uređaj će tražiti zemaljske digitalne kanale. TV kanali će se pronaći i
spremiti kako bi bili spremni za uporabu. Ovaj proces traje 5 minuta.
Ušteda energije
On*2 (uključeno) Off (isključeno)
Potrošnja energije
Približno 0.9 W Približno 15 W
Vrijeme pokretanja
Nije brzo
Brzo*2
Gledanje slike (npr.
Nije moguće
Moguće
programi uz posebnu
pretplatu) iz uređaja
spojenog na AV2
*1
„FL Display“ je u izborniku podešavanja (Setup)
postavljeno na „Automatic“. (é 70)
*2
Moguće je pokrenuti uređaj i započeti snimanje u roku od
nekoliko sekundi.
Ovisno o tipu TV prijemnika ili priključenog priključka,
možda ćete morati malo pričekati na prikaz zaslona.
Ako se na zaslonu televizora pojave postavke formata
slike.
Pritisnite [p, q] za odabir formata slike i pritisnite [OK].
• 16:9:
Kada je uređaj priključen na 16:9 TV prijemnik sa širokim
zaslonom.
• Pan & Scan:
Kada je uređaj priključen na TV prijemnik
formata slike 4:3, rub slike će se odrezati
za dobivanje slike formata 16:9 (é 89).
• Letterbox:
Kada je uređaj priključen na TV prijemnik
formata slike 4:3. Slika formata 16:9 imat
će crnu prugu na dnu i na vrhu zaslona (tzv.
letterbox format). (é 89)
Kada se na zaslonu TV prijemnika pojavi slika, postavljanje je
završeno.
Za zaustavljanje prije završetka postavljanja
Pritisnite [RETURN ].
nAko se pojavi izbornik postavki sata
Ručno podesite sat (é 72).
nZa potvrdu da su postaje pravilno podešene
é 66, Stanje signala (digitalni prijenos)
é 68, Ručno podešavanje (analogni prijenos)
nZa ponovni početak postavljanja
é 65, Ponovni početak automatske postavljanja
• Kada kanal nije moguće pravilno primiti, podesite položaj
i smjer antene.
RQT9423
10
Informacije o tvrdom (HDD) disku i diskovima
HDD i diskovi koje možete koristiti za snimanje i reprodukciju
(: Moguće, —: Nije moguće)
Standardni simbol
Tvrdi disk (HDD)
HDD Logo
Reprodukcija na
Podaci koji se mogu Višekratno
drugim uređajima
snimiti i reproducirati pisanje
za reprodukciju*1
Snimanje
formata
slike*2 16:9
Snimanje M1 i
Snimanje uz
M2 za bilingualne jednokratno kopiranje
prijenose*2
(CPRM zaštita)
Video
Fotografija
Glazba

—


Video
Fotografija




Video*5
ili
Fotografija*5
—


Video
—


Video



—
Video
—

—
Video
—
—
—
Video


—

DVD-RAM
RAM DVD-R
+R prije finaliziranja
DVD‑V nakon finaliziranja
(Samo video)
DVD-R DL *4
‑R DL prije finaliziranja
DVD‑V nakon finaliziranja
DVD-RW
+RW(V) prije finaliziranja
DVD‑V nakon finaliziranja
+R
+R prije finaliziranja
DVD‑V nakon finaliziranja
+R DL*4
+R prije finaliziranja
DVD‑V nakon finaliziranja
+ RW
+RW 
‑R ‑R DL ‑RW(V) +R +R DL Finalizacija je potrebna za reprodukciju na drugoj opremi (é 61).
RAM se može reproducirati na Panasonic rekorderima i DVD
uređajima za reprodukciju kompatibilnima DVD-RAM-u.
‑R DL , +R DL ili +RW može se reproducirati samo na opremi
kompatibilnoj ovim diskovima.
*2
Za dodatne informacije (é 23, Napomene za snimanje)
*3
Snimljen je audio odabran u „Odabiru jezika dvojezičnog
prijenosa“ (é 70).
*4
‑R DL +R DL Ne možete izravno snimati na ove diskove (é desno).
*5
‑R Video i fotografije ne mogu se miješati na istom disku.
• RAM ‑RW(V) +R +R DL +RW Za korištenje novog diska, nužno je
formatiranje (é 63).
• +RW Ako se disk ne može očitati na drugom uređaju za
reprodukciju, preporučamo kreiranje glavnog izbornika (é 64).
• Preporuča se uporaba Panasonic diskova.
Za dostupno vrijeme snimanja za različite diskove u različitim
načinima rada snimanja, pogledajte „Načini rada snimanja i približno
vrijeme snimanja“ (é 24)
• Formatiranje i/ili snimanje/pokretanje ograničenja mogu vam
onemogućiti reprodukciju ili snimanje određenih diskova.
• Molimo pogledajte tehničke podatke (é 88) za kompatibilne
diskove i brzine snimanja.
*1
nFormat snimanja
Ovaj uređaj snima videozapise u sljedećim formatima.
Format snimanja DVD video diska HDD RAM Ovo je način snimanja koji vam omogućava snimanje i uređivanje
televizijskih emisija, i sl.
• Možete izbrisati neželjene dijelove naslova, kreirati liste izvođenja,
itd.
• Prijenosi koji dopuštaju „Samo jednokratno snimanje“ („One time
only recording“) mogu se snimiti na kompatibilan CPRM zaštiti.
Format DVD-Video ‑R ‑R DL ‑RW(V) Ovaj način snimanja je isti kao onaj komercijalno dostupnih DVDVideo diskova.
• Prijenosi koji dopuštaju „Samo jednokratno snimanje“ ne mogu se
snimiti čak i kada koristite CPRM kompatibilan disk.
• Nakon što ste finalizirali disk, možete reproducirati disk na DVD
uređaju za reprodukciju i drugoj opremi.
+ VR (+R/+RW video snimanje) format +R +R DL +RW Ovo je način snimanja videozapisa na +R/+RW diskove. Možete
reproducirati takve diskove na sličan način na koji možete
reproducirati sadržaj snimljen u DVD-Video formatu.
• Prijenosi koji dopuštaju „Samo jednokratno snimanje“ ne mogu
se snimiti.
• Nakon što ste finalizirali disk ili kreirali glavni izbornik, možete
reproducirati disk na DVD uređaju za reprodukciju ili drugoj
opremi.
— (format
4:3)
— (format
4:3)
— (format
4:3)
samo diskovi
kompatibilni s CPRM
zaštitom (é 89)
—*3
—
(Ili jedan ili drugi)
—*3
—
(Ili jedan ili drugi)
—*3
Vodič za brzi
početak
Tip diska
—
(Ili jedan ili drugi)
—*3
—
(Ili jedan ili drugi)
—*3
—
(Ili jedan ili drugi)
—*3
—
(Ili jedan ili drugi)
• Napomena • Kada je snimanje za kopiju visoke brzine („Rec for High Speed
Copy“) postavljeno na „ON“, ograničenja na sekundarno audio
snimanje odnose se također i na DVD-RAM. Isključite ovu
postavku („Off“) ukoliko nije potrebna kopija visoke brzine na ‑R ‑R DL ‑RW(V) +R +R DL +RW (Tvornička postavka je „On“. é 69).
• +R diskovi snimljeni ovim uređajem i +R diskovi snimljeni drugim
Panasonic DVD rekorderom možda neće biti kompatibilni.
Međutim, finalizirani diskovi bit će kompatibilni i moći će se
reproducirati.
• Ovaj uređaj ne može snimati NTSC signale na diskove koji već
imaju snimljene PAL signale. (Međutim, oba tipa programa mogu
se snimiti na tvrdi disk.)
• Možda nećete moći snimati ovisno o stanju diska te možda
nećete moći reproducirati ovisno o stanju snimke.
Ne možete izravno snimati na DVD-R i +R DL diskove na
ovom uređaju.
Snimite na tvrdom disku te zatim kopirajte na disk.
Kada reproducirate DVD-R DL (Dual layer disk, jednostrani) i
+R DL (Dual layer disk, jednostrani)
DVD-R DL (Dual layer disk, jednostrani) diskovi imaju dva sloja
zapisa s jedne strane. Ako nema dovoljno mjesta na prvom sloju
kako bi se snimio zapis, ostatak se snima na drugi sloj. Kada
reproducirate naslov snimljen na oba sloja, uređaj će automatski
prijeći s jednog sloja na drugi i reproducirati naslov kao i bilo koji
drugi normalni program. Međutim, video i audio mogu privremeno
nestati kada uređaj prelazi sa sloja na sloj.
Kada prelazi sa sloja na sloj:
Video i audio mogu privremeno nestati
Drugi sloj na koji je moguće snimati
Dostupan prostor
Prvi sloj na koji je moguće snimati
Naslov 1
Naslov 2
Smjer reprodukcije
(Unutrašnji dio diska)
(Vanjski dio diska)
RQT9423
11
Informacije o tvrdom (HDD) disku i diskovima
Diskovi namijenjeni samo za reprodukciju
Tip diska
DVD-Video
Logo
DVD‑V DVD-RW (format snimanja
DVD Video)
‑RW(VR) DivX/MP3/WMA/
JPEG
DVD-R
DVD-R DL
CD
CD —
Video CD
Standardni simbol
DivX/MP3/WMA/
JPEG
VCD Uporaba
Visokokvalitetni filmski i glazbeni diskovi
DVD-RW video snimljen na drugom DVD rekorderu
• Možete reproducirati programe koji dopuštaju Samo jednokratno
snimanje ako ste ih snimili na disk kompatibilan CPRM zaštiti.
• Formatiranjem (é 63) diska na njega je moguće snimiti DVD-Video
format.
• Možda će biti potrebno finalizirati disk na opremi koja se koristi za
snimanje.
• DVD-R i DVD-R DL s videozapisom snimljenim u DivX formatu
• DVD-R i DVD-R DL s glazbom snimljenom u MP3/WMA formatu
• DVD-R i DVD-R DL s fotografijama snimljenima u JPEG formatu
Snimljeni audio i glazba (uključujući CD-R/RW*)
•
•
•
•
CD-R i CD-RW s videozapisom snimljenim u DivX formatu
CD-R i CD-RW s glazbom snimljenom u MP3/WMA formatu
CD-R i CD-RW s fotografijama snimljenima u JPEG formatu
Snimljena glazba i videozapis (uključujući CD-R/RW*)
SVCD
• Zatvorite sesiju nakon snimanja. Reprodukcija možda neće biti moguća na nekim diskovima zbog stanja snimke.
• Proizvođač diska može kontrolirati način reprodukcije diska te stoga nećete uvijek biti u mogućnosti kontrolirati reprodukciju kao što je
opisano u ovim uputama za uporabu. Pažljivo pročitajte upute za uporabu diska.
• Ne jamči se upravljanje i kvaliteta zvuka CD-a koji nisu u skladu s CD-DA tehničkim podacima (kontrola kopiranja CD-a, itd.).
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• 2.6 i 5.2 GB DVD-RAM, 12 cm
• 3.95 i 4.7 GB DVD-R za „Authoring“ (profesionalnu izvedbu)
• DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL snimljeni na drugoj
uređaju, a nisu finalizirani (é 89)
• Diskovi snimljeni u AVCD formatu.
• DVD-Video s brojem regije koji nije „2“ ili „ALL“
• DVD-Audio
• Blu-ray, HD DVD
• DVD-ROM, +R (8cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD, CVD,
SACD, MV-Disc, PD
RQT9423
12
Tipovi diskova ili naslova snimljenih na tvrdom
disku za tip priključenog TV prijemnika
Kada koristite diskove snimljene u Pal ili NTSC sustavu ili
reproducirate naslov snimljen na tvrdom disku koristeći PAL ili
NTSC sustav, pogledajte ovu tablicu.
(: Moguće gledati, —: Nemoguće gledati)
Diskovi/naslovi
Da/Ne
snimljeni na HDD-u
Višesustavni TV
PAL

prijemnik
NTSC

PAL TV
PAL

NTSC
*1 (PAL60)
NTSC TV
PAL
—
NTSC
*2
*1
Ako vaš TV prijemnik nije opremljen za korištenje PAL 525/60
signala, slika se neće pravilno prikazati.
*2
Odaberite „NTSC“ u „TV sustavu“ (é 71).
• Kada reproducirate disk ili naslov snimljen na tvrdom disku, pazite
da postavka „TV sustava“ odgovara disku ili naslovu (PAL ili
NTSC) (é 71).
Tip TV prijemnika
Informacije o USB memorijama
Kompatibilne USB memorije
Format
USB memorije koje su definirane kao klasa USB masovne pohrane i digitalni fotoaparati koji koriste
PTP protokol:
- USB memorije koje podržavaju USB 1.0/1.1 i USB 2.0 pune brzine /visoke brzine (Full Speed/ High
Speed)
• Moguće je koristiti USB memorije do 128 GB.
• USB memorije koje podržavaju samo skupni prijenos.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) se ne podržava.
• Ne podržavaju se digitalni fotoaparati koji zahtijevaju instaliranje dodatnih programa kada su spojeni na
osobno računalo.
• Ne podržava se MTP (Media Transport Protocol- protokol za prijenos medija) uređaj.
• Ne podržava se čitač USB kartica s višestrukim utorima.
Podržani su FAT16 i FAT32 sustavi datoteka.
• Nisu podržani UDF/NTFS/exFAT sustavi datoteka.
• Ovisno o veličini sektora, neke datoteke možda neće raditi.
• Podržana je samo prva particija na USB memoriji s višestrukim particijama.
USB Naznačeno u ovim uputama
znakom
Podaci koji se mogu reproducirati ili kopirati
Format datoteke
DivX
Reprodukcija

Kopiranje na tvrdi disk
—
(HDD)
Upute
Možete reproducirati DivX
datoteke snimljene računalom na
USB memoriju (é 36).
MP3/WMA


Možete reproducirati i kopirati
na HDD MP3/WMA datoteke
snimljene računalom na USB
memoriju
(é 35, 58).
(: Moguće, —: Nije moguće)
Fotografije (JPEG)

Vodič za brzi
početak
USB memorije koje možete koristiti na ovom uređaju

Možete reproducirati i kopirati
na HDD ili DVD-RAM fotografije
snimljene računalom na USB
memoriju (é 38, 57).
• Unatoč tome što odgovaraju gore navedenim uvjetima, može se dogoditi da se određene USB memorije ne mogu koristiti s ovim uređajem.
• Ako je na USB utor uređaja priključena Panasonic digitalna video kamera s tvrdim diskom i sl., moguće je kopirati SD Video snimljen video
kamerom na tvrdi disk ili DVD-RAM ovog uređaja.
Napomena • USB utor ovog uređaja ne podržava USB uređaje koji se napajaju putem sabirnice.
RQT9423
13
O DivX® datotekama, glazbenim datotekama i fotografijama (JPEG formata)
*3
DivX
Mediji koji se
‑R ‑R DL CD USB mogu reproducirati
Format datoteke
DivX
• Datoteke moraju
imati ekstenzije
“.DIVX”, “.divx”,
“.AVI” ili “.avi”.
Broj mapa
Maksimalni broj prepoznatljivih mapa: 300
mapa (uključujući korijensku mapu)
Broj datoteka
Maksimalni broj prepoznatljivih*1 datoteka:
200 datoteka
Verzija podrške
Potvrđeno za profil DivX kućnih kina.
Video
– Broj proslijeđivanja (stream): Do 1
– Codec: DIV3, DIV4, DIVX, DV50
– Veličina slike: 32 x 32 to 720 x 576
– FMS (broj kadrova po sekundi): Do
30fps
Audio
– Broj proslijeđivanja (stream): Do 8
– Format: MP3, MPEG, Dolby Digital
– Višestruki kanali: moguće je Dolby
Digital. Višestruki MPEG je 2-kanalna
konverzija.
MP3/WMA
Mediji koji se
mogu reproducirati
Format datoteke
MP3
• Datoteke moraju imati ekstenziju “.mp3” ili
“.MP3”.
• WMA (datoteka formatirana u Windows
Media)
• Datoteke moraju imati nastavak “.wma” ili
“.WMA”.
Broj mapa (skupina Maksimalni broj prepoznatljivih mapa
ili albuma)
(skupina ili albuma): 300 mapa
(uključujući korijensku mapu)
Broj datoteka
Maksimalni broj prepoznatljivih datoteka
(zapisa)
(zapisa)*1: 3000 datoteka
Brzina prijenosa u 32 kbps do 320 kbps
bitovima (MP3)
Frekvencija
16 kHz/22.05 kHz/24 kHz/32 kHz/44.1
sampliranja (MP3) kHz/48 kHz
Za WMA
Ovaj je uređaj kompatibilan s Windows Media
Audio 9 (WMA9).
ID3 oznake
Kompatibilno ( HDD USB )
WMa oznake
• Ako postoji velika količina podataka s fotografijama i sl., unutar
MP3/WMA datoteke, reprodukcija možda neće biti moguća.
Kada postoji previše datoteka i /ili mapa, neke datoteke neće biti
moguće prikazati ili reproducirati.
‑R ‑R DL CD • Kompatibilni formati: ISO9660 razina 1 ili 2 (osim za proširene formate) i Joliet
• Ovaj je uređaj kompatibilan s višestrukim sesijama/granicom (session/border) (osim
za DVD-R DL), ali možda ćete morati malo pričekati na čitanje ili reprodukciju diska
ukoliko se radi o većem broju sesija.
• Možda će biti potrebno više vremena za završetak radnji kada postoji velik broj
datoteka (zapisa) i/ili mapa (skupina ili albuma), a možda neće biti moguće
reproducirati ili prikazati neke datoteke (zapise).
• Engleska abeceda i arapski bojevi bit će pravilno prikazani. Ostali znakovi možda
neće biti pravilno prikazani.
• Redoslijed prikazivanja na ovom uređaju možda će se razlikovati od redoslijeda
prikazivanja na računalu.
• Ovisno o tome kako ćete kreirati disk (softver za pisanje), datoteke (zapisi) i mape
(skupine ili albumi) možda se neće moći reproducirati redoslijedom kojim ste ih
numerirali.
• Ovaj uređaj nije kompatibilan s packet-write formatom („pisanje u paketima“).
• Ovisno o uvjetima snimanja, disk možda neće biti moguće reproducirati.
• Ovaj uređaj nije kompatibilan s tehnikom sažimanja bez gubitaka, Professional,
Voice and Multiple Bit Rate (MBR) za WMA koji su zaštićeni od kopiranja.
• Ova jedinica nije kompatibilna s WMA datotekama zaštićenima upravljanjem
digitalnim pravima (DRM).
HDD RAM • Kompatibilni formati: sukladni DCF-u*4 (sadržaj snimljen na
digitalnom fotoaparatu, i sl.)
*4
Pravilo dizajniranja za sustav datoteka fotoaparata: unificirani
standard postavljen od strane Udruge japanske elektronske i
informacijske tehnologije (JEITA).
nStruktura mapa prikazanih na ovom uređaju
Možete reproducirati glazbene datoteke (MP3/WMA) i
fotografije (JPEG) na ovom uređaju kreiranjem mapa kao što
je prikazano u nastavku, Međutim, ovisno o načinu pisanja
podataka (softver za pisanje), reprodukcija možda neće biti
moguća onim redoslijedom kojim ste numerirali mape.
Struktura WMA/MP3 mapa
Npr. Struktura MP3 mape
‑R ‑R DL CD USB Korijen
Troznamenkastim prefiksom
obilježite mape redoslijedom
kojim ih želite prikazati.
(mapa= skupina)
(datoteka=zapis)
• Ime ekstenzije WMA datoteke
bit će „.wma“.
Redoslijed reprodukcije
Struktura mapa fotografija
Korijen
‑R ‑R DL CD USB Datoteke unutar mapa prikazane
su redoslijedom kojim su snimljene
ili ažurirane.
002 mapa
Still pictures (JPEG*2)
Mediji koji se
HDD RAM ‑R ‑R DL CD USB mogu reproducirati
Format datoteke
Format datoteke: JPEG
• Datoteke moraju imati ekstenziju “.jpg” ili
“.JPG”.
Broj piksela
Između 34×34 i 6144×4096
(Pod-uzorkovanje je 4:2.2 ili 4:2.0)
Broj mapa*3
‑R ‑R DL CD USB Maksimalni broj
prepoznatljivih mapa:300 mapa
HDD RAM Ovaj uređaj može rukovati s
maksimalno 300 mapa.
Broj datoteka*3
RQT9423
14
Maksimalni broj
prepoznatljivih mapa: 3000 datoteka
HDD RAM Ovaj uređaj može rukovati s
maksimalno 3000 datoteka.
Nije podržan
‑R ‑R DL CD USB MOTION JPEG
PROGRESSIVE
JPEG
*1
Ukupan broj prepoznatljivih datoteka uključujući MP3, WMA,
JPEG, DivX i druge tipove datoteka iznosi 4000.
*2
Možda će biti potrebno pričekati par minuta dok se ne prikaže
fotografija.
003 mapa
004 mapa
Redoslijed reprodukcije
RAM Na uređaju je moguće reproducirati sljedeće .
: Brojevi XXX: Slova
*1
Fotografije na korijenskoj
Korijen
mapi također je moguće
prikazati.
*2
Mape se mogu kreirati i
na drugoj opremi. Ove se
mape, međutim, ne mogu
odabrati kao odredište
kopiranja.
• Ako je ime mape ili
datoteke uneseno koristeći
drugu opremu, ime možda
neće biti pravilno prikazano
ili možda nećete moći
reproducirati ili urediti
podatke.
*1
*2
Rukovanje medijima (diskovi/USB memorije)
1
Pritisnite [
OPEN/CLOSE] kako biste otvorili ladicu diska.
n Disk sa zaštitnim oklopom
Umetnite s etiketom
prema gore
2
Pritisnite [
Umetnite s etiketom prema gore sa
strelicom okrenutom prema unutra.
Umetnite do kraja.
OPEN/CLOSE] za zatvaranje ladice.
Funkcija automatskog odabira pogonske jedinice
ram [Samo za diskove na kojima je zaštita od upisivanja na
zaštitnom oklopu postavljena na „PROTECT“ (Zaštiti) (é 62, Zaštitni
oklop.)]
DVD-V VCD
• Ako uređaj snima na tvrdi disk ili se zaustavio, automatski se
prebacuje na DVD disk kada se umetne disk.
• Ako izbacite disk i zatvorite ladicu diska, automatski se odabire
tvrdi disk kao pogonska jedinica.
Napomena
• Kada koristite 8 centimetarski DVD-RAM ili 8 centimetarski
DVD-R, uklonite disk iz zaštitnog oklopa.
• ram Nije moguće snimati ili kontinuirano reproducirati s jedne
strane na drugu ili s jedne duple strane na drugu. Morat ćete
izbaciti disk te ga okrenuti na drugu stranu.
• ram Kada koristite diskove sa zaštitnim oklopom sa zaštitom
od upisivanja (é 62), reprodukcija počinje automatski kada disk
umetnete u uređaj.
Umetanje, uklanjanje USB memorije
Umetanje USB memorije
• Prije nego što umetnete USB memoriju u
ovaj uređaj, pazite da su tamo snimljeni
podaci pohranjeni i na neki drugi medij
kao rezerva.
• Provjerite smjer USB priključka i ravno
ga umetnite.
• Umetnite USB uređaj dok je rad uređaja
prekinut, kako bi se prikazao zaslon USB uređaja. Odaberite
stavku i pritisnite [OK] kako biste započeli radnje vezane uz USB
uređaj (é 35, 57).
Uklanjanje USB memorije
• Završite sve radnje vezane uz USB uređaj te odspojite USB
uređaj.
• Ukoliko imate pristup USB memoriji dok odspajate USB uređaj,
može doći do oštećenja podataka.
Briga o disku
n Kako držati disk
Ne dirajte površinu na koju se snima
DA
NE
n O diskovima bez zaštitnog oklopa
Pazite na prljavštinu i ogrebotine.
n Ako na disku ima prljavštine ili kondenzacije
Prebrišite vlažnom krpom i zatim posušite suhom krpom.
DA
NE
Vodič za brzi
početak
Umetanje diskova
nMjere opreza pri rukovanju
• Ne lijepite etikete ili naljepnice na diskove. (To može prouzročiti
deformaciju te neravnomjernu rotaciju diska, što ga može učiniti
neupotrebljivim.)
• Pišite na stranu diska na kojoj se već nalazi naljepnica i to
isključivo mekim, uljnim flomasterom. Ne koristite naliv pera ili
druga pisaća sredstva s oštrim rubom.
• Ne koristite sprejeve za čišćenje, benzin, razrjeđivač, tekućine za
prevenciju statičkog elektriciteta i druge otopine.
• Ne koristite sredstva za zaštitu od ogrebotina kao što su folije ili
futrole.
• Ne ispuštajte i ne izlažite udarcima. ne postavljajte predmete na
njih.
NE
• Ne koristite sljedeće diskove:
– Diskove izložene ljepilu s uklonjenih
etiketa ili naljepnica (npr., diskovi iz
videoteke, i sl.)
– Diskove koji su jako deformirani ili
napuknuti.
– Nepravilno oblikovane diskove, kao što su recimo diskovi u
obliku srca.
• Ne ostavljajte diskove:
– Izravno na suncu.
– U jako vlažnim ili prašnjavim prostorima.
– U blizini radijatora.
– U prostorima podložnima velikim promjenama u temperaturi
(može doći do kondenzacije).
– U prostorima izloženima statičkom elektricitetu ili
elektromagnetskom zračenju.
• Za zaštitu diskova od prljavštine i ogrebotina, vratite ih u njihova
kućišta i zaštitne oklope kada ih ne koristite.
Proizvođač ne preuzima odgovornost i ne nudi odštetu za
gubitak snimljenog ili uređenog materijala, prouzrokovanog
problemima vezanima uz ovaj uređaj ili medije za snimanje, te
ne preuzima odgovornost i ne nudi odštetu za bilo koji drugi
vid štete prouzrokovane tim gubitkom.
Primjeri takvih gubitaka su:
• Diskovi snimljeni i uređeni na ovom uređaju, a reproducirani na
DVD rekorderu ili računalu koje je proizvela druga kompanija.
• Diskovi koji su upotrebljeni kako je prethodno navedeno te
zatim opet reproducirani na ovom uređaju.
• Diskovi snimljeni te potom uređeni na DVD rekorderu ili računalu
koje je proizvela druga kompanija, a koji su reproducirani na
ovom uređaju.
RQT9423
15
Gledanje analognih i digitalnih prijenosa
Ovaj DVD rekorder podržava analogne TV prijenose
te zemaljske digitalne TV prijenose s H.264/MPEG-4
AV i MPEG-2 codecom. Prijenosi visoke razlučivosti
pretvaraju se u SD video kada ih prima ovaj uređaj.
Za prikaz titlova (Samo digitalni prijenosi)
Kada se u informacijama o digitalnim kanalima pojavi „Subtitles“
(Titlovi) (é 17)
Pritisnite [STTL
].
• Ponovno pritisnite kako biste sakrili titlove.
• Programi se snimaju s titlovima kada ih snimate s prikazanim
titlovima (é 20).
y/|
Za odabir jezika za DVB višestruki
audio ili DVB titlove
(Samo digitalni prijenos)
Kada postoji višestruki audio ili titlovi na trenutnom kanalu, moguće
je odabrati jezik.
1
2
y
Žž KANALI
Brojčane tipke
3
Pritisnite [DISPLAY].
Pritisnite [p, q] za odabir izbornika zvuka
(„Sound“) ili izbornika ostalog („Other“) te
pritisnite [u].
Pritisnite [p, q] za odabir opcije višestruki
DVB audio ili opciju DVB titlovi te pritisnite
[u].
e.g. DVB višestruki audio (DVB multi audio)
STATUS i
4
p, q, t, u
OK
PRIKAZ
TITLOVI
Odaberite kanal
1
2
3
Uključite TV prijemnik i odaberite prikladan
AV ulaz koji odgovara vrsti povezivanja s
ovim uređajem.
Pritisnite [y] za uključivanje ovog uređaja.
Pritisnite [Žž CH] za odabir kanala.
Svaki put kada promijenite postaju, informacije o digitalnom
kanalu prikazat će se automatski (samo digitalni zemaljski
kanali). Prvo su prikazani digitalni kanali, pa zatim analogni.
„D“ znači digitalan prijenos
• Kanal možete odabrati i brojčanim tipkama.
npr.
5:
[0] é [0] é [5]
15:
[0] é [1] é [5]
115: [1] é [1] é [5]
RQT9423
16
Pritisnite [p, q] za odabir jezika.
Informacije o digitalnim kanalima
Dok je zaustavljen rad uređaja
Pritisnite [STATUS i ] za prikaz informacija na
zaslonu.
Naziv programa i vrijeme prijenosa
Kvaliteta signala
(é dolje)
Ako funkciju zaključavanja kanala u izborniku podešavanja kanala
(„Tuning“) u izborniku podešavanja (é 67) postavite tako da zaštitite
djecu od gledanja neprikladnih kanala, te ste odabrali zaključani
kanal, pojavit će se sljedeća poruka:
npr. Lista zaključanih kanala
Napredak tekućeg
programa
Kanal i naziv
postaje
nAko se pojavi poruka „Channel Lock“
(zaključavanje kanala)
Kategorija
Promijeni
kategoriju
(é 65).
Titlovi (é 16).
Gledanje i snimanje s kanala ograničeno
je funkcijom zaključavanja kanala (é 67).
Za privremeno otključavanje kanala
1 Pritisnite [OK]. Pojavit će se zaslon potvrde te zatim pritisnite
brojčane tipke kako biste unijeli vaš 4-znamenkasti PIN.
2 Pritisnite [OK].
nAko se pojavi poruka o postojanju novog kanala
Kada se doda DVB kanal, ovaj će vas uređaj automatski obavijestiti
o tome. Tada će se pojaviti poruka potvrde. Ako na zaslonu
odaberete „Yes“, započet će automatsko postavljanje. (Sve će
postavke kanala biti izbrisane. Programi snimanja uz timer će se
poništiti.)
Osnovne radnje
Program se prenosi s višekanalnim zvukom
(é 16)
Za promjenu audio jezika (é 66, DVB Željeni
jezik)
Dostupna je usluga Teletekst
(é 18)
Tijekom kodiranog prijenosa
(Ne može se gledati na ovom uređaju.)
Postavke prikaza/skrivanja mogu se promijeniti (é 66, Poruka o
novom kanalu).
Za prebacivanje informacija tekućeg programa na sljedeći
program
Pritisnite [p, q].
Za prikaz detaljnih informacija o programu
Ponovno pritisnite [STATUS i ] (samo kada je prikazano „info i “).
Za skrivanje zaslona s informacijama
Pritsinite [STATUS i ] još jednom ili dvaput.
Kvaliteta signala
Nema signala („No signal“):
Ne prima se signal digitalnog
prijenosa.
Nema usluge („No service“): Prijenosi trenutno nisu mogući.
Ako se prikazuje poruka „No signal“:
• Podesite položaj i smjer antene.
• Provjerite je li se tekući kanal digitalnog prijenosa pravilno
emitira.
Napomena
Možete odabrati i druge kanale kada se prikaže zaslon s
informacijama. Pritisnite [p, q] pa zatim [OK].
RQT9423
17
Pregled Teleteksta (Samo za digitalne prijenose)
Jednostavno korištenje Teleteksta
Nakon izvođenja koraka 1
Pritisnite [OPTION] i pritisnite odgovarajuću tipku
u boji.
Brojčane
tipke
Otkrij
skrivene
podatke
Prikazuju se skrivene poruke (npr. stranica s
odgovorima iz kviza)
Pritisnite crvenu tipku.
• Za skrivanje poruke, ponovno pritisnite
crvenu tipku.
Promijenite
veličinu
zaslona
Možete promijeniti veličinu zaslona Teleteksta.
Pritisnite zelenu tipku.
Svakim pritiskom na zelenu tipku mijenjate
prikaz zaslona.
(Normalno)
p, q, t, u
OK
OPCIJA
Crveno
Zeleno
Plavo
Žuto
(Na vrhu)
TEKST
Možete uživati u Teletekst prijenosu koji uključuje vijesti, vremenske
prognoze i titlove, ukoliko vam to omogućava vaš pružatelj usluge
prijenosa.
• Možete provjeriti ima li program Teletekst informacije.
• Na informacijama o digitalnom kanalu prikazat će se „TXT“. (é 17).
• Analogni prijenosi ne podržavaju Teletekst usluge.
(Na dnu)
Osnovni pregled Teleteksta
1
Dok gledate program
Pritisnite [TEXT
].
Pojavit će se zaslon Teleteksta.
Datum/sat
npr.
Broj trenutne
stranice
Privremeno
gledajte TV
program
dok se
prikazuje
zaslon
Teleteksta
Pritisnite žutu tipku
Pojavi se
kada je
ažuriranje
gotovo.
• Ponovno pritisnite žutu tipku za povratak na
ažuriranu stranicu.
Traka s
tipkama u boji
2
Slijedite upute na zaslonu.
Možete koristiti brojčane tipke, tipke kursora [p, q] i tipke u
boji.
Pogledajte
podstranicu
Ako postoji jedna ili više podstranica, prikazat
će se odgovarajuća podstranica.
1 Pritisnite plavu tipku
Za izlaz iz zaslona.
Pritisnite [TEXT
].
Napomena
• Primljeni Teletekst podaci možda neće biti ispravno prikazani.
• Ako je dostupno mnogo Teletekst informacija, možda će prikaz
ponešto potrajati.
• Znakovi Teleteksta mogu se promijeniti u „Postavljanju znakova
Teleteksta“ („Teletekst Character Set“ u izborniku podešavanja.
(é 70)
RQT9423
18
2 Unesite 4-znamenkasti broj željene
podstranice s brojčanim tipkama.
Prikazat će se podstranica.
• Također možete odabrati podstranicu
pritiskom na [t, u].
• Možda će traženje potrajati, ali vi za to
vrijeme možete gledati TV (é v. gore).
Reprodukcija snimljenih video sadržaja/Reprodukcija diskova namijenjenih samo za reprodukciju
Pogledajte „Naprednu reprodukciju“ (é 33) za detaljne
informacije.
OTVORI/ZATVORI
nKada se na TV prijemniku pojavi zaslon izbornika
dvd-v
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir stavke i pritisnite [OK].
Neke stavke se mogu odabrati i uporabom brojčanih tipki.
Ako vam zaslon izbornika ili upute za uporabu diska nalažu da
pritisnete tipku za unos „ENTER“, pritisnite [OK].
VCD
Pritisnite brojčanu tipku za odabir stavke.
npr.
5:
[0] é [5]
15:
[1] é [5]
• Za povratak na zaslon izbornika.
DVD-V
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [p, q] za odabir glavnog izbornika ili izbornika i pritisnite
[OK].
ODABERI
POGONSKU
JEDINICU
VCD
Pritisnite [RETURN
Brojčane tipke
].
n
p, q, t, u
OK
OPCIJA
u
(REPRODUCIRAJ)
Osnovne radnje
Napomena
Diskovi se nastavljaju okretati dok se prikazuju izbornici. Pritisnite
[n]kada ste završili s reprodukcijom kako biste zaštitili zaslon ovog
uređaja, vašeg TV prijemnika, itd.
POVRATAK
Priprema
• Uključite TV prijemnik i odaberite odgovarajući AV ulaz koji
odgovara načinu povezivanja s ovim uređajem.
• Uključite ovaj uređaj.
1
2
3
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD ili
DVD diska.
Indikator tvrdog diska ili DVD diska upalit će se na zaslonu
ovog uređaja.
Ako ste odabrali DVD disk.
Pritisnite [ OPEN/CLOSE] na glavnom
uređaju kako biste otvorili ladicu diska i
umetnuli disk.
• Ponovno pritisnite tipku kako biste zatvorili ladicu diska.
Pritisnite [u] (REPRODUCIRAJ).
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(R)
Reprodukcija započinje s posljednjim snimljenim naslovom.
DVD-V VCD
Reprodukcija započinje od točke koju je odredio disk.
CD
Reprodukcija započinje od početka diska.
Radnje u izborniku za druge vrste sadržaja
• DivX (é 36)
• MP3/WMA (é 35)
• Fotografije (JPEG) (é 38)
• Glazba na tvrdom disku (é 40)
• Glazbeni CD (é 40)
Napomena
• Tijekom snimanja, stanja čekanja timera ili stanja čekanja EXT
LINK-a, ovaj uređaj ne može reproducirati diskove ili naslove
koji ne odgovaraju postavkama „TV sustava“ (é 71). Preporuča
se postavljanje „TV sustava“ (PAL/NTSC) tako da odgovara
diskovima ili naslovima prije nego što ih pokušate reproducirati.
• Ovisno o disku, možda ćete morati pričekati na početak prikaza
zaslona izbornika, slika, zvuka, i sl.
• Proizvođač diska može kontrolirati način reprodukcije diska te
stoga nećete uvijek biti u mogućnosti kontrolirati reprodukciju
na način naznačen u ovim uputama. Pažljivo pročitajte upute za
uporabu diska.
• Kada reproducirate naslov snimljen na tvrdom disku, pazite
da postavke „TV sustava“ (PAL/NTSC) odgovaraju snimljenom
naslovu (é 71).
RQT9423
19
Snimanje televizijskih sadržaja
Pogledajte „Napomene za snimanje“ (é 23)
i „Napredno snimanje“ (é 24) za detaljnije
informacije.
5
Pritisnite [¶ REC] za početak snimanja.
OTVORI/ZATVORI
Snimanje će se izvršiti prostoru otvorenom na tvrdom disku
ili na disku. Novi podaci neće biti upisani preko starijih
podataka.
• Ne možete mijenjati kanal ili način rada snimanja tijekom
snimanja.
• Možete snimati dok je uređaj u stanju čekanja za snimanje
uz pomoć timera. No, jednom kad dođe vrijeme početka
snimanja uz pomoć timera, bilo koje snimanje započeto prije
toga zaustavit će se i otpočet će snimanje uz pomoć timera.
• HDD RAM (Samo analogni prijenos) kada je „Snimanje za
kopiju visoke brzine“ postavljeno na „Off“ (é 69), možete
promijeniti primljeni audio pritiskom na [AUDIO] tijekom
snimanja. (Ne utječe na audio snimanje.)
Žž¶7
ODABIR
POGONSKE
JEDINICE
Brojčane tipke
Žž KANAL
• USB Nije moguće snimati na USB memoriju.
• Video se neće snimati na DVD-R diskove koji uključuju JPEG
slike.
nZa pauziranje snimanja
8
n
Pritisnite [8].
Ponovno pritisnite za početak snimanja.
Možete pritisnuti [¶ REC] za ponovni početak.
(Naslov se neće podijeliti na različite naslove).
nZa prestanak snimanja
AUDIO
¶ SNIMANJE
NAČIN RADA
SNIMANJA
TITLOVI
HDD RAM -R -RW(V) +R +RW
• RAM -RW(V) +R +RW Za uporabu novog diska, nužno je
formatiranje.
• Kada snimate digitalni radio prijenos ili digitalni prijenos koji se
ne prima pravilno, informacije o digitalnom kanalu (é 17) će se
također prikazati i biti će vidljive tijekom reprodukcije.
Priprema
• Uključite TV prijemnik i odaberite odgovarajući AV ulaz koji
odgovara načinu povezivanja s ovim uređajem.
• Uključite ovaj uređaj.
1
2
3
4
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir HDD ili
DVD diska.
Indikator tvrdog diska ili DVD diska upalit će se na zaslonu
ovog uređaja.
Ako ste odabrali DVD disk.
Pritisnite [ OPEN/CLOSE] na glavnom
uređaju kako biste otvorili ladicu diska i
umetnuli disk.
• Ponovno pritisnite tipku kako biste zatvorili ladicu diska.
Pritisnite [Žž CH] za odabir kanala.
Prvo su prikazani digitalni kanali, pa zatim analogni.
Za odabir brojčanim tipkama.
npr. 5:
[0] é [0] é [5]
15:
[0] é [1] é [5]
115:
[1] é [1] é [5]
„D“ označava digitalni prijenos.
Pritisnite [REC MODE] za odabir načina rada
snimanja (XP, SP, LP ili EP).
• Načini rada snimanja i približno vrijeme snimanja (é 24)
• Za snimanje zvuka uz
korištenje LPCM (samo XP
način rada): Postavite audio
način rada za XP snimanje
na „LPCM“ u izborniku
podešavanja (é 70)
RQT9423
20
Pritisnite [n].
• Sadržaj od početka do kraja istog snimanja naziva se jednim
naslovom.
• -R -RW(V) +R +RW Nakon što je snimanje završilo, potrebno
je još oko 30 sekundi da bi uređaj upotpunio informacije o
upravljanju snimanjem.
Za reprodukciju DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format) i +R
(snimljen na ovom uređaju), potrebno je finalizirati diskove (é 64).
Za reprodukciju +RW na drugim uređajima za reprodukciju,
preporučamo kreiranje glavnog izbornika. (é 64)
Pri snimanju digitalnih prijenosa s
titlovima ili višestrukim audio kanalima
Ako program koji želite snimiti ima titlove ili višestruke audio kanale,
možete ga snimiti s titlovima, tj. odabranim audio kanalom.
Za snimanje s titlovima
Prije početka snimanja, pritisnite [STTL ] za prikaz titlova.
Ako program ima više mogućih titlova, odaberite željeni jezik (é 16).
• Titlovi se ne mogu mijenjati nakon snimanja.
Za snimanje s odabranim audio kanalom
Prije početka snimanja, odaberite željeni jezik za audio (é 16).
Za odabir vremena prestanka snimanja−
Snimanje jednim dodirom
HDD RAM -R -RW(V) +R +RW
Pri snimanju
Pritisnite [¶ REC] na glavnom uređaju za odabir
vremena snimanja.
Možete odabrati do 4 sata unaprijed.
• Prikaz na zaslonu uređaja mijenja se kako je dolje prikazano.
OFF (isključeno) 0:30 —— OFF —— OFF1:30 —— OFF 2:00
<——Obratno (odustani) —— OFF 4:00 —— OFF 3:00——=
• Ovo ne radi pri snimanju uz pomoć timera (é 21, 28) ili pri
korištenju fleksibilnog snimanja (é 25).
• Uređaj će se automatski isključiti nakon što se dosegne vrijeme
prestanka snimanja.
Za odustajanje
Pritisnite [¶ REC] na glavnom uređaju nekoliko puta dok se ne
pojavi opcija Odustani (COUNTER).
• Vrijeme prestanka snimanja se poništava, ali se snimanje
nastavlja.
Za prestanak snimanja
Pritisnite [n].
Napomena
Ako imate postavljeno zaključavanje kanala (é 67), pojavit će se
zaslon za unos 4-znamenkastog PIN-a te pritisnite [OK].
Pogledajte „Napredno snimanje uz pomoć timera“
(é 28-32)
y
ODABIR
POGONSKE
JEDINICE
Brojčane tipke
PROVJERA
PROGRAMA
p, q, t, u
OK
Plavo
NAČIN RADA
SNIMANJA
TITLOVI
Pogledajte i „Napomene za snimanje“(é 23).
Ovisno o tipu diska korištenim za snimanje ili o tipu prijenosa,
možda će postojati ograničenja na naslovima koje želite snimiti.
HDD RAM -R -RW(V) +R +RW
• Možete unijeti do 32 programa do mjesec dana unaprijed.
• (Svaki dnevni ili tjedni program se računa kao jedan program.)
4
• Također je moguće i postaviti kanal (položaj programa/
naziv TV postaje), datum, start (početak snimanja) i stop
(prestanak snimanja) s brojčanim tipkama.
• Datum:
Trenutni datum do mjesec dana
; Datum:
| E
unaprijed minus jedan dan
|
| Dnevni timer:
NED-SUB  PON-SUB  PON-PET
|
| E
NED ——— SUB
9 Tjedni timer:
• Naslovi snimljeni koristeći isti dnevni ili tjedni timer su
grupirani i prikazani kao „skupina“ na zaslonu direktnog
navigatora (é 34) osim kada koristite automatsko
obnavljanje snimanja (é 32).
• Također možete pritisnuti [DRIVE SELECT] za odabir
pogonske jedinice za snimanje.
Kada je pogonska jedinica za snimanje DVD disk, a nema
dovoljno slobodnog mjesta, snimanje se automatski
prebacuje na tvrdi disk. (é 31, Pomoćno snimanje).
• Možete i pritisnuti [REC MODE] za promjenu načina rada
snimanja.
• hdd RENEW (Automatska obnova snimanja) (é 32)
ON (uključeno)  OFF (isključeno)
• Naziv programa
Pritisnite [t/u] za odabir naziva programa te pritisnite
[OK]. (é 50, Unos teksta)
• STTL (Titlovi) (Samo digitalni prijenos)
AUTO  OFF (isključeno)
Kada je stupac s kanalima postavljen na AV1, AV2 ili AV3,
ova je postavka nedostupna. Također možete pritisnuti
[STTL ] za promjenu postavki titlova. Kada postoji više
jezika, odaberite titlove (é 66, DVB željeni jezik)
Osnovne radnje
Snimanje uz pomoć timera
Pritisnite [OK].
• Program timera se pohranjuje i prikazuje se ikona timera.
• Ako ste postavili zaključavanje kanala (é 67), pojavit će se
zaslon za unos 4-znamenkastog PIN-a. Pritisnite brojčane
tipke za unos vašeg 4-znamenkastog PIN-a i pritisnite
[OK].
RAM -RW(V) +R +RW
• Za korištenje novog diska, nužno je formatiranje.
Ikona timera
Napomena
Ne možete promijeniti titlove pri snimanju uz pomoć timera.
Priprema
• Uključite televizor i odaberite prikladan video ulaz koji odgovara
načinu povezivanja s ovim uređajem.
• Ako snimate na DVD, umetnite disk kojeg možete koristiti za
snimanje (é 11).
• Pazite da su postavke sata točne (é 72).
Ručno programiranje snimanja uz
pomoć timera
1
2
3
Pritisnite [PROG/CHECK].
Pritisnite [p/q] za odabir „Novog programa
timera” („New Timer Programme“) i pritisnite
[OK].
Pritisnite [u] za kretanje kroz stavke te
promijenite stavke s [p/q].
• Kada je odabran kanal, možete pritisnuti tipku plave boje
za promjenu kategorije [npr., TV, Radio, Omiljene postavke
(é 65)] te zatim pritisnite [p/q] za odabir kanala kojeg
želite snimiti.
• Pritisnite i držite [p/q] za promjenu početka snimanja te
prestanka snimanja u intervalima od 30 minuta.
„˚“ svijetli na zaslonu uređaja, što ukazuje na to da se
aktivirao indikator timera.
Provjerite kako biste bili
sigurni da se prikazuje
„OK“ (é 32).
Ponovite korake 2-4 za programiranje drugih snimanja.
Pritisnite y kako biste isključili uređaj.
nZa odustajanje od snimanja kada je snimanje
već započelo (é 31)
nZa otpuštanje uređaja iz stanja čekanja (é 31)
nNapomene za snimanje uz pomoć timera (é 32)
nZa korištenje TV vodiča (Samo digitalni prijenosi)
(é 28-30)
nZa korištenje ShowView broja za snimanje uz
pomoć timera (Samo analogni prijenos) (é 31)
RQT9423
21
Brisanje naslova
Korištenje navigatora brisanja za brisanje
1
ODABIR
POGONA
2
3
BRISANJE S
4, ¢
Dok je zaustavljeno
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [p/q] za odabir brisanja („Delete“) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [p/q] za odabir „Video“ i pritisnite
[OK].
8
IZLAZ
IZBORNIK
FUNKCIJA
p, q, t, u
OK
POVRATAK
4
Prikazana je kvačica potvrde. Ponavljajte ovaj korak dok ne
odaberete sve potrebne stavke.
• Ponovno pritisnite [8] za odustajanje.
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
(Ne možete izbrisati stavke na finaliziranim diskovima.)
• Naslov se ne može povratiti jednom kada se izbriše.
Provjerite prije nego što nastavite.
• Ne možete brisati dok snimate ili kopirate.
Priprema
• Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir tvrdog ili DVD diska.
• RAM Otpusti zaštitu (é 62, Postavljanje zaštite).
nDostupan prostor na disku nakon brisanja
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir naslova i
pritisnite [8].
5
6
• HDD RAM Izbrisani prostor postaje dostupan za snimanje.
Za prikaz drugih stranica
Pritisnite [4, ¢] za prikaz drugih stranica.
Možete potvrditi naslove koje ste odabrali koristeći izbornik
opcija.
• Pogledajte radnje u izborniku opcija za „Pregled naslova“
(é 44, korak 4).
Pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] za odabir brisanja („Delete“) i
pritisnite [OK].
Naslov je izbrisan.
Dostupan se prostor povećava kada
izbrišete bilo koji od ovih naslova
Naslov
Posljednji
snimljeni
naslov
Naslov
Dostupan
prostor na
disku
• -RW(V) +RW Dostupan prostor za snimanje povećava se samo
kada se izbriše posljednji snimljeni naslov
Dostupan prostor na disku
ne povećava se čak ni nakon
brisanja
Naslov
Naslov
Dostupan prostor na
disku povećava se nakon
brisanja
Posljednji
snimljeni
naslov
Dostupan
prostor na
disku
Kasnije snimljeni
naslovi
Naslov
Naslov
Posljednji
snimljeni
naslov
Dostupan
prostor na
disku
Ovaj prostor postaje dostupan za snimanje nakon što se
izbrišu svi kasnije snimljeni naslovi.
• -R -R DL +R +R DL Dostupan se prostor ne povećava čak ni
nakon što je izbrisan sav sadržaj.
RQT9423
22
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Za izlaz iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Brisanje pri reprodukciji
1
2
Pri reprodukciji
Pritisnite [DELETE S].
Pritisnite [t, u] za odabir brisanja te pritisnite
[OK].
Naslov je izbrisan.
Napomene za snimanje
Odabir zvuka za
snimanje
Prijenos s višekanalnim zvukom (Samo digitalni prijenosi):
Možete odobriti jezik zvuka kada primate audio u višekanalnom
prijenosu [„Multi Audio“ se pojavljuje na dnu prikaza digitalnih
prijenosa (é 17)]. Audio se ne može promijeniti nakon
snimanja.
Odaberite audio koji želite
snimiti u „DVB multi audio” na
izborniku na zaslonu (é 61).
Dvojezični prijenosi (Samo analogni prijenos):
-R -RW(V) +R +RW
HDD RAM
Odaberite glavni ili sekundarni audio prije
snimanja (é 70, Odabir jezika dvojezičnog
prijenosa)
M1
Moguće je snimiti i glavni i sekundarni audio.
Moguće je promijeniti audio pri reprodukciji. (é 33, Promjena
zvuka pri reprodukciji)
Međutim, u sjedećim slučajevima, odaberite želite li snimati
glavni ili sekundarni audio:
M 1
M2
- Snimanje zvuka u LPCM (é 70, Audio
način rada za XP snimanje)
- Snimanje za kopiju visoke brzine
postavljeno na „On“ (Tvornička postavka
je „On“ (uključeno) é 69)
Snima se samo odabrani
audio.
HDD RAM -R -RW(V) +R +RW
HDD RAM
-R -RW(V)
(Kada je uključeno snimanje za kopiju visoke brzine)
Ako se format slike za snimanje u izborniku podešavanja postavi na
„Automatic“ (Tvornička je postavka „Automatic“ é 69), program će se
snimiti u izvornom formatu slike koji se koristio na početku snimanja
(uključujući i kada je započeto snimanje dok traje reklama, i sl.). Ako
snimate s različitim formatima, odaberite točan format (“16:9 ili “4:3”).
U sljedećim će se slučajevima program snimati formatu 4:3.
• -R -RW(V) Program sniman uz korištenje „EP“ ili „FR“ (snimke od 5
sati ili duže)“ načini rada snimanja će se snimiti u formatu 4:3.
Kada želite kopirati
naslove u načinu rada
visoke brzine s tvrdog
diska na DVD-R, i sl.
+R +RW
Program će se snimiti u formatu 4:3.
-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
Uključite snimanje za kopiju visoke brzine (“On”) prije snimanja na tvrdi disk.
(Tvornička postavka je „On“ é 69)
Možete kopirati naslove u visokoj brzini (maks. brzina je 75×*), ali su nužne audio postavke i postavke formata
(é v. gore) prije snimanja na tvrdi disk.
*
Maksimalna brzina može varirati, ovisno o disku.
Kada snimate prijenose
„Jednokratnog
snimanja“
HDD RAM (Kada je snimanje za kopiju visoke brzine postavljeno
na „Off“ (isključeno)) Program će se snimati u izvornom formatu.
Snimite na tvrdi disk
Napredne radnje
O formatu slike pri
snimanju programa
Osnovne radnje
Ako snimate s vanjske opreme
- Odaberite „M 1“ ili „M 2“ na vanjskoj opremi.
Kopija visoke brzine na DVD-R, i sl.
U sljedećim slučajevima, način visoke brzine ne funkcionira.
• +R +R DL +RW Naslovi snimljeni u „EP“ i „FR“ načinu rada (snimke od 5 sati i duže)
• +R +R DL +RW Naslovi snimljeni u formatu 16:9
• -R -R DL -RW(V) Naslovi snimljeni u formatu 16:9 u „EP“ i „FR“ načinu rada (snimke od 5 sati i duže)
Nije moguće snimiti prijenose koji omogućavaju „Jednokratno snimanje“ na DVD-R, DVD-RW, +R, +RW ili 8 cm
DVD-RAM diskove. Koristite DVD-RAM diskove kompatibilne CPRM zaštiti (é 89) ili tvrdi disk.
RAM Samo diskovi kompatibilni CPRM zaštiti.
-R -RW(V) +R +RW
HDD
(: Moguće, −: Nije moguće)
• Naslovi snimljeni u jednokratnom snimanju mogu se prenijeti s tvrdog diska na DVD-RAM diskove kompatibilne
CPRM zaštiti (é 89) ili tvrdom disku.
• Čak i kada kopirate na video kasetu naslov možda neće biti pravilno kopiran zbog zaštite kopiranja.
• Ne možete kopirati listu izvođenja s jednokratno snimljenih naslova.
Reprodukcija diskova na -R -R DL -RW(V) +R +R DL
drugim DVD uređajima
Disk se može finalizirati nakon snimanja ili kopiranja (é 64).
za reprodukciju
Potrebno je finalizirati DVD-R diskove, i sl. na ovom uređaju nakon snimanja ili kopiranja naslova. Tada ih je moguće reproducirati kao komercijalno
dostupne DVD-Video diskove. No oni će postati diskovi namijenjeni samo za reprodukciju i na njih nećete više moći snimati ili kopirati.*
*
Ako formatirate DVD-RW disk, na njega ponovno možete snimati ili kopirati.
Snimite na DVD-R, i sl.
Reproducirajte na drugoj DVD opremi
+RW
Snimanje na DVD-R DL
i +R DL
Finalizirajte
Ako nije moguće reproducirati disk na drugoj opremi preporučamo kreiranje glavnog izbornika (é 64).
Nije moguće snimati izravno na DVD-R DL i +R DL disku na ovom uređaju.
Snimite na tvrdi disk te zatim kopirajte na disk.
• Nije moguće istovremeno snimati na tvrdi disk i DVD disk.
RQT9423
23
Napredno snimanje
Načini rada snimanja i približno vrijeme snimanja
Ovisno o sadržaju koji se snima, vrijeme snimanja može biti kraće nego što je naznačeno.
(Vremena navedena u ovoj tablici približne su vrijednosti.)
Način rada snimanja
Tvrdi disk (HDD)
250 GB)
DVD-RAM
Jednostrani
Dvostrani*1
(4.7 GB)
(9.4 GB)
DVD-R
DVD-RW
+R
+RW
(4.7 GB)
DVD-R DL*2
(8.5 GB)
+R DL*3
(8.5 GB)
XP (način rada
snimanja s visokom
kvalitetom slike)
SP (Standardni način
snimanja)
LP (Dugi način
snimanja)
EP (Ekstra dugi
način snimanja)*4
FR (Fleksibilni način
snimanja)*4
55 sati
1 sat
2 sata
1 sat
1 sat 45 min
1 sat 45 min
110 sati
2 sata
4 sata
2 sata
3 sata 35 min
3 sata 35 min
221 sati
4 sata
8 sati
4 sata
7 sati 10 min
7 sati 10 min
441 sat
(331 sat*2)
Maksimalno
441 sat
8 sati
(6 sati*2)
Maksimalno
8 sati
16 sati
(12 sati*2)
Maksimalno
8 sati za jednu
stranu
8 sati
(6 sati*2)
Maksimalno
8 sati
14 sati 20 min
(10 sati 45 min*2)
14 sati 20 min
Približno 9 sati s
video kvalitetom
istovjetnom LP
načinu rada
Nije moguće neprekidno snimati s jedne strane dvostranog diska na drugu.
Kada je vrijeme snimanja u EP načinu rada postavljeno na “EP (6 sati)” u izborniku podešavanja (é 69).
Kvaliteta zvuka je bolja pri korištenju “EP (6 sati)” nego pri korištenju “EP (8 sati)”.
*3
Ne možete snimati izravno na DVD-R DL i +R DL diskove s ovim uređajem. Tablica prikazuje vrijeme snimanja pri kopiranju.
+R DL Ne možete kopirati u “EP“ ili „FR (snimke od 5 sati ili duže)“ načinu rada.
*4
Pri snimanju na tvrdi disk u “EP“ ili „FR (snimke od 5 sati ili duže)“ načinu rada, ne možete izvršavati kopiranje visoke brzine na +R, +R DL ili
+RW diskove.
*1
*2
• RAM Pri snimanju na DVD-RAM koristeći “EP (8 sati)“ način rada, reprodukcija možda neće biti moguća na uređajima za reprodukciju koji su
kompatibilni s DVD-RAM formatom. Koristite “EP (6 sati)” način rada ako planirate reprodukciju na drugim uređajima.
HDD
• Možete snimiti do 499 naslova na tvrdom disku. (Kada neprekidno snimate duže vrijeme, naslovi će se automatski podijeliti svakih 8 sati.)
RAM -R -RW(V)
• Na jednom je disku moguće snimiti do 99 naslova.
+R +RW
• Na jedan je disk moguće snimiti do 49 naslova.
FR (Fleksibilni način snimanja)
Možete postaviti FR (Fleksibilni način snimanja) pri kopiranju ili programiranju snimanja. Uređaj automatski odabire brzinu snimanja između XP i
EP (8 sati) koja će omogućiti snimkama da stanu na preostali prostor diska uz najbolju moguću kvalitetu snimke. Npr., s 90-minutnom snimkom
na nekorišteni DVD-RAM, kvaliteta slike podešava se između „XP“ i „SP“.
• Pri snimanju na tvrdi disk, kvaliteta slike se automatski podešava kako bi kopirani naslov precizno stao na disk od 4.7 GB.
• Svi načini rada snimanja od XP do EP pojavit će se na zaslonu.
Kada je prikazan zaslon potvrde
formata
RAM -RW(V) +R +R DL +RW
Kada umetnete novi disk ili disk snimljen na računalu ili drugoj opremi, prikazat
će se zaslon potvrde formata. Formatirajte disk kako biste ga mogli upotrijebiti, ali
imajte na umu da time gubite sve snimljene podatke.
Pri uklanjanju snimljenog diska
-R -R DL -RW(V) +R +R DL
Sljedeći će se zaslon prikazati kada niste preradili disk za
reprodukciju na drugoj opremi.
nZa finaliziranje diska
Pritisnite [t/u] za odabir „Yes“ i pritisnite [OK].
Za formatiranje diska
Brisanje svih sadržaja- Format (é 63)
Pritisnite [¶ REC] na glavnom uređaju.
• Ne možete zaustaviti finaliziranje jednom kada ste ga započeli.
• Ako želite podesiti pozadinu, automatski odabrati reprodukciju
ili dodati naziv diska, odaberite glavni izbornik („Top Menu“
é 64), „Auto-Play Select“ (é 64) ili „Disc Name“ (é 62) u opciji
upravljanja DVD-om („DVD Management“) prije finaliziranja.
nZa otvaranje ladice diska bez finalizacije diska
Pritisnite [
RQT9423
24
OPEN/CLOSE] na glavnom uređaju.
Fleksibilno snimanje
5
(Snimanje koje stane na preostali prostor diska)
HDD RAM -R -RW(V) +R +RW
Kada želite započeti sa snimanjem
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir početka
(„Start“) te pritisnite [OK].
Uređaj podešava najbolju moguću kvalitetu slike s kojom snimka
može stati na preostali prostor diska. Podešava se FR način snimanja.
RAM -R -RW(V) +R +RW
• Kada količina slobodnog prostora na disku oteža odabir
prikladnog načina rada
• Kada želite snimati dugi program s najboljom mogućom
kvalitetom snimanja
Za izlazak iz zaslona bez snimanja
Pritisnite [RETURN ].
Za prestanak snimanja napola
Pritisnite [n].
Ako odaberete XP način rada, program neće stati na jedan disk.
Reprodukcija pri snimanju
HDD RAM
Reproducirajte od početka naslova kojeg snimate—Chasing
playback
Pritisnite [u] (REPRODUCIRAJ) pri snimanju.
Ako želite snimiti 90-minutni program
u XP načinu rada, samo će prvih 60
minuta stati na disk, dok preostalih 30
minuta neće biti snimljeno.
Zvuk se neće reproducirati pri traženju unaprijed i unatrag.
• Potreban je još jedan disk.
Za prestanak snimanja
2 sekunde nakon prestanka reprodukcije, pritisnite [n].
Ako odaberete SP način rada, program neće stati na jedan disk.
Međutim, imat ćete 30 min preostalog
vremena snimanja.
Ako odaberete fleksibilno snimanje program će savršeno stati
na jedan disk.
Za prestanak reprodukcije
Pritisnite [n].
Za prestanak snimanja uz pomoć timera
2 sekunde nakon prestanka snimanja
1 Pritisnite [n].
2 Pritisnite [t/u] za odabir prestanka snimanja te pritisnite [OK].
Reprodukcija prethodno snimljenog naslova pri snimanju—
Istovremeno snimanje i reprodukcija
• Možete promijeniti pogonsku jedinicu i reproducirati pri
snimanju. Pritisnite [DRIVE SELECT].
1
2
: Prostor nužan za snimanje
Priprema
• Odaberite kanal ili vanjski ulaz za snimanje.
• Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir tvrdog ili DVD diska.
1
2
3
4
Preostalo
vrijeme
snimanja
Za prikaz preostalog vremena
Pritisnite [STATUS i ].
hdd
• Kada želite snimiti naslov na tvrdi disk tako da bi cijeli naslov
mogao stati na jedan disk od 4.7 GB.
• Ne morate urediti snimljene naslove ili mijenjati način rada
snimanja pri kopiranju, kako bi naslov stao na disk.
Npr. Snimanje 90-minutnog programa na disk
Npr. HDD
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] pri
snimanju.
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir naslova i
pritisnite [OK].
• Zvuk se neće reproducirati pri traženju unaprijed i unatrag.
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Za prestanak reprodukcije
Pritisnite [n].
Pritisnite [p/q] za odabir ostalog („Others“)
te pritisnite [OK].
Za izlazak iz zaslona direktnog navigatora
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Pritisnite [p/q] za odabir fleksibilnog
snimanja („Flexible Rec“) i pritisnite [OK].
Maksimalno vrijeme snimanja
Ovo je maksimalno vrijeme
snimanja u EP (8 sati) načinu
snimanja
Pritisnite [t/u] za odabir sata („Hour“)
i minuta („Min“) te pritisnite [p/q] za
podešavanje vremena snimanja.
Napredne radnje
nKorištenje fleksibilnog snimanja prikladno je u
sljedećim situacijama
Za prestanak snimanja/Za prestanak snimanja uz pomoć timera
Nakon prestanka reprodukcije
1 Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR] za izlaz iz zaslona.
2 Pritisnite [n].
3 Ako se prikaže zaslon potvrde prestanka snimanja, pritisnite
[t, u] za odabir prestanka snimanja („Stop Recording“) te
pritisnite [OK].
Napomena
„Chasing playback“ i „Istovremeno snimanje i reprodukcija“ može
se koristiti samo s programima istog kodnog sustava (PAL/NTSC).
• Vrijeme snimanja moguće je postaviti i brojčanim tipkama.
• Nije moguće snimiti više od 8 sati.
RQT9423
25
Snimanje sadržaja s vanjske opreme
HDD RAM -R -RW(V) +R +RW
Povezano snimanje uz pomoć timera
s vanjskom opremom (digitalnim
satelitskim prijemnikom)—EXT LINK
Pogledajte „Napomene za snimanje“ (é 23).
Snimanje uz pomoć timera na TV
uređaju
(npr. digitalnih prijenosa)
HDD
Za snimanje uz pomoć timera s vašim TV prijemnikom, povežite uređaj s TV
prijemnikom putem funkcije Q Link (é 42) koju možete koristiti za podešavanje
timera koristeći potpuno ožičeni 21-pinski SCART kabel (é 8).
1
2
Programirajte timer na TV prijemniku.
Isključite ovaj uređaj.
Početak i prestanak snimanja kontrolira TV prijemnik.
• Naslovi se snimaju na tvrdi disk.
Za prestanak snimanja
Pritisnite [n].
Napomena
• Kada je ovaj uređaj u EXT LINK stanju čekanja (na zaslonu uređaja
pojavit će se "EXT-L"), snimanje s TV prijemnika neće započeti.
• Programi se snimaju kao jedan naslov kada je vrijeme prestanka
snimanja ranijeg snimanja uz pomoć timera blizu vremena
početka kasnijeg snimanja uz pomoć timera.
Za podjelu naslova, idite na "Radnje s naslovima" (é 45).
Snimanje s digitalnog prijemnika ili
analognog dekodera
Priprema
• Povežite digitalni prijemnik ili analogni dekoder s ulaznim
priključcima ovog uređaja (é 8).
• Kada je izlazni signal s vanjske opreme NTSC, promijenite "TV
sustav“ na „NTSC“ u izborniku podešavanja (é 71).
• Ovaj uređaj ne može snimati NTSC signale na disk koji već ima
snimke PAL signala. (Moguće je, međutim, snimiti oba tipa signala
na tvrdi disk.)
• Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir tvrdog ili DVD diska.
1
2
3
4
Dok je zaustavljen rad
Pritisnite [INPUT SELECT] za odabir ulaznog
kanala za priključenu opremu.
Npr. Ako ste je priključili na AV2 ulazne priključke, pritisnite
„AV2“.
Pritisnite [REC MODE] za odabir načina rada
snimanja.
Odaberite kanal na drugoj opremi.
Pritisnite [¶ REC].
Započinje snimanje.
Za preskakanje neželjenih dijelova
Pritisnite [8] za pauziranje snimanja. (Ponovno pritisnite za ponovni
početak snimanja).
Za prestanak snimanja
Pritisnite [n].
RQT9423
26
Za snimanje programa sa satelitskog digitalnog prijemnika uz
pomoć timera
Priprema
• Pazite da ste povezali AV2 ulazni priključak ovog uređaja sa
SCART priključkom video rekordera ili digitalnog satelitskog
prijemnika s 21-pinskin SCART kabelom (é 77).
• Postavite „AV2 Ulaz“ tako da odgovara priključenoj opremi u
izborniku podešavanja (é 72).
• Postavite „Ext Link“ tako da odgovara priključenoj opremi u
izborniku podešavanja (é 72).
1
2
3
Programirajte timer na vanjskoj opremi.
Pritisnite [DRIVESELECT] za odabir tvrdog ili
DVD diska.
Ako ste odabrali DVD disk, umetnite disk u ladicu diska
(é 15).
Pritisnite [EXT LINK].
Uređaj će se isključiti i na zaslonu uređaja će se zasvijetliti
"EXT-L" kako bi ukazao na to da je aktivirano stanje čekanja
na snimanje uz pomoć timera.
Za odustajanje od vanjske kontrole
Pritisnite [EXT LINK] za prestanak snimanja ili za odustajanje stanja
čekanja na povezano snimanje uz pomoć timera.
Kako biste spriječili slučajne radnje, pritisnite [EXT LINK] za
odustajanje od postavki nakon što je snimanje završilo.
Napomena
• Ova funkcija ne radi kada je „TV sustav“ postavljen na NTSC u
izborniku podešavanja (é 71).
• Ova funkcija ne radi s nekom opremom. Pogledajte upute za
uporabu te opreme.
• Počeci snimki možda se neće pravilno snimiti u nekim
slučajevima.
• Programi se snimaju kao jedan naslov kada je vrijeme prestanka
ranijeg snimanja uz pomoć timera blizu vremena početka kasnijeg
snimanja uz pomoć timera .
• HDD RAM Za podjelu naslova, idite na „Radnje s naslovima“
(é 45).
• Kada je uređaj na EXT LINK stanju čekanja („EXT-L“ se prikazuje
na zaslonu uređaja), ne može se preuzeti TV vodič.
• Dok je jedinica u EXT LINK stanju čekanja ili snimanja, video slika
dolazi iz AV2 ulaznog priključka, neovisno o postavkama „AV1
Izlaza“ (é 71).
• Tijekom EXT LINK stanja čekanja ili snimanja, reprodukcija je
moguća samo iz pogonske jedinice koja izvršava snimanje.
• Kada na zaslonu uređaja zasvijetli „EXT-L“, nije moguće izravno
snimanje s TV prijemnika.
• Dok je uređaj u EXT LINK stanju čekanja ili snimanja, većina će
radnji na ovom uređaju biti zabranjena ([ OPEN/CLOSE], [y/|],
i sl.). Pri rukovanju, pritisnite [EXT LINK] za odustajanje od EXT
LINK stanja čekanja ili snimanja (Ovaj uređaj se uključuje kada sa
zaslona nestane „EXT-L“.).
• Kada je AV2 povezivanje („AV 2 connection“) podešeno na
„Decoder“, funkcija EXT LINK nije dostupna (é 72).
Kopiranje s video rekordera
Npr. Povezivanje s AV3 i DV ulaznim priključcima na prednjoj strani
• Isključite uređaj i drugu video opremu prije povezivanja.
• Povežite priključke iste boje.
DV automatsko snimanje (DV Auto Rec)
HDD RAM -R -RW(V) +R +RW
HDD RAM Pri korištenju funkcije automatskog DV snimanja, programi
će se snimati kao jedan naslov dok će se istovremeno kreirati poglavlja
pri svakoj pauzi. Lista izvođenja kreirat će se automatski.
Priprema
1 Isključite glavni uređaj i DV opremu te zatim priključite opremu s DV
ulaznim priključkom uređaja (é lijevo).
2 Uključite glavni uređaj.
• Kada je izlazni signal s vanjske opreme NTSC tipa, promijenite
„TV sustav“ na „NTSC“ u izborniku podešavanja (é 71).
Ovaj uređaj
DV kabel
(IEEE 1394,
4-pinski)
S video
kabel*
Audio/video
kabel
1
Druga video oprema
Uključite DV opremu te pauzirajte
reprodukciju na točki od koje želite započeti
reprodukciju.
Pojavit će se sljedeći zaslon.
Ako je audio izlaz druge opreme omogućen samo kroz jedan
zvučnik
• Priključite na L/MONO na AV3 ulaznom priključku s prednje
strane.
• S VIDEO priključak postiže življu sliku nego VIDEO priključak.
Pri snimanju s DV priključka uređaja
• Odaberite vrstu audio snimanja iz audio načina rada za DV ulaz
koji se nalazi u izborniku podešavanja (é 70).
• Pri snimanju s DV opreme (npr. Digitalnog video kamkordera),
moguće je snimiti audio/video snimke samo s DV kasete.
• Kada je snimanje za kopiju visoke brzine (é 69) postavljeno
na „ON“ (uključeno) i napravite kopiju, kopija će se napraviti s
veličinom slike koju ste odabrali kao format slike („Aspect for
Recording“) (é 69) u izborniku podešavanja.
O formatu slike pri snimanju programa (é 23)
Napomena
• Ako dođe vrijeme za početak snimanja uz pomoć timera pri
kopiranju, snimanje će započeti, a kopiranje će se zaustaviti.
• Ako se video kopirao na ovaj uređaj s druge opreme, kvaliteta
slike bit će lošija.
Ručno snimanje
hdd RAM -R -RW(V) +R +RW
Priprema
• Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir tvrdog ili DVD diska.
• Pritisnite [REC MODE] za odabir načina rada snimanja.
• Pri snimanju dvojezičnih programa (é 23, Napomene za snimanje)
• Kada je izlazni signal s vanjske opreme NTSC, promijenite „TV
sustav“ na „NTSC“ u izborniku podešavanja (é 71).
Ovaj uređaj ne može snimati NTSC signale na disk koji već
sadržava snimke PAL signala. (Oba tipa programa, međutim,
mogu se snimiti na tvrdi disk.)
• Za smanjenje buke u ulazu s video rekordera, postavite „Input
NR“ na „ON“ (uključeno) u izborniku na zaslonu (é 60).
• Provjerite je li vrijeme na uređaju točno.
1
2
3
Dok je zaustavljen rad
Pritisnite [INPUT SELECT] za odabir ulaznog
kanala za priključenu opremu.
Npr. Ako ste je priključili na AV3 ulazne priključke, odaberite
„AV3“.
Započnite reprodukciju na drugoj opremi.
Kada želite započeti snimanje
Pritisnite [¶ REC].
Započinje snimanje.
• Kada nije prikazan zaslon
Nakon izvođenja koraka 1
1 Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir tvrdog ili DVD diska.
2 Pritisnite [FUNCTION MENU].
3 Pritisnite [p, q] za odabir ostalog („Others“) te pritisnite [OK].
4 Pritisnite [p, q] za odabir DV automatskog snimanja te pritisnite [OK].
é Idite na korak 3 (é v. dolje)
2
Pritisnite [t, u] za odabir snimanja na tvrdi
disk ili snimanja na DVD te pritisnite [OK].
3
Pritisnite [REC MODE] za odabir načina rada
snimanja.
4
Pritisnite [t, u] za odabir „REC“ te pritisnite
[OK].
Napredne radnje
Povežite na audio/video izlazne priključke.
Snimanje će započeti.
Kada snimanje završi
Pojavit će se zaslon potvrde. Pritisnite [OK] za završetak DV
automatskog snimanja.
Za zaustavljanje snimanja
Pritisnite [n].
Napomena
• Putem DV ulaznog priključka moguće je povezati samo jedan
komad DV opreme (npr. digitalni video kamkorder).
• Nije moguće upravljati ovim uređajem preko priključene DV
opreme.
• DV ulaz na ovom uređaju namijenjen je uporabi isključivo s DV
opremom. (Nije predviđen za povezivanje s npr. računalom.)
• Naziv DV opreme možda neće biti pravilno prikazan.
• Ovisno o DV opremi, slike ili audio možda neće imati pravilan ulaz.
• Informacije vezane uz vrijeme i datum na kaseti ili DV opremi neće
se snimiti.
• Nije moguće istovremeno snimati i reproducirati sadržaj.
Ako funkcija DV automatskog snimanja ne radi pravilno, provjerite
povezivanja i postavke DV opreme te isključite i ponovno uključite
uređaj.
Ukoliko to ne riješi problem, slijedite upute za ručno snimanje
(é v. lijevo).
Za preskakanje neželjenih dijelova
Pritisnite [8] za pauziranje snimanja. (Ponovno pritisnite za ponovni
početak snimanja).
Za prestanak snimanja
Pritisnite [n].
Gotovo svi video i DVD-Video diskovi na tržištu opremljeni su
zaštitom od nezakonitog kopiranja. Sav softver tretiran na taj
način ne može se koristiti s ovim uređajem.
• Koristeći fleksibilno snimanje (é 25), možete snimati sadržaj video kasete
(otprilike 1-8 sati) na disk od 4.5 GB s najboljom mogućom kvalitetom slike bez
bespotrebnog trošenja prostora diska.
RQT9423
27
Napredno snimanje uz pomoć timera
HDD RAM -R -RW(V) +R +RW
• Možete unijeti do 32 programa do mjesec dana unaprijed.
(Svaki dnevni ili tjedni program računa se kao jedan program.)
RAM -RW(V) +R +RW
• Za korištenje novog diska, nužno je formatiranje.
Napomena
Ne možete promijeniti titlove tijekom snimanja uz pomoć timera.
Snimanje uz pomoć timera s TV vodičem
• Sustav TV vodiča dostupan je samo kada je uključen TV vodič
(„ON“) u izborniku podešavanja (é v. lijevo).
1
Pritisnite [GUIDE].
Priprema
• Uključite TV prijemnik i odaberite odgovarajući video ulaz koji bi
odgovarao povezivanju s ovim uređajem.
• Ako snimate na DVD disk, umetnite disk koji želite koristiti za
snimanje (é 11).
• Provjerite jesu li postavke sata točne (é 72).
Uporaba TV vodiča za snimanje uz
pomoć timera (Samo za digitalni prijenos)
Sustav TV vodiča pruža informacije o programu samo iz postaje za
digitalni prijenos prikazan na TV prijemniku baš kao i tiskani vodič
kroz TV program.
• Ovisno o prijenosu, informacije o programu TV vodiča možda
neće biti točne. U tom slučaju podesite snimanje uz pomoć
timera ručno (é 21).
2
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir budućeg
programa i pritisnite [OK].
Podešavanje TV vodiča
Prije početka korištenja sustava TV vodiča, podesite aktivaciju
TV vodiča na ovom uređaju. (TV vodič je uključen ako odaberete
„Polska“ ili „Magyarorszag“ u postavkama zemlje u automatskom
podešavanju (é 10).)
1
2
3
4
3
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [p, q] za odabir ostalog („Others“)
te pritisnite [OK].
• Potvrdite program (početak i kraj snimanja) koristeći tiskani
vodič kroz TV program, i sl. te unesite izmjene ukoliko je to
potrebno, koristeći [p, q, t, u] (é 21, korak 3).
Pritisnite [OK].
• Program timera je spremljen i prikazana je ikona timera.
• Ako ste postavili zaključavanje kanala (é 67), pojavit će se
zaslon za unos 4-znamenkastog PIN-a. Pritisnite brojčane
tipke za unos 4-znamenkastog PIN-a i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] za odabir podešavanja
(„Setup“) te pritisnite [OK].
Ikona timera
Na zaslonu uređaja zasvijetlit će „˚“ kako bi se ukazalo da je
aktivirano stanje čekanja.
Ponovite korake 2-3 za programiranje drugih snimanja.
Pritisnite [y] za isključivanje uređaja.
Pritisnite [p, q] za odabir ostalog („Others“)
te pritisnite [u].
Napomena
5
Pritisnite [p, q] za odabir TV vodiča („TV
Guide“) te pritisnite [OK].
• Ako je „NTSC“ odabran kao TV sustav (é 71), nije moguće
koristiti sustav TV vodiča.
• Ako podešavate snimanje uz pomoć timera koristeći sustav TV
vodiča, početak i kraj snimanja možete podesiti u razmaku od 10
minuta. (é 69, Početak vremena snimanja, Prestanak vremena
snimanja)
• Naziv programa možda neće biti pravilno prikazan na zaslonu
snimanja uz pomoć timera. U tom slučaju, unesite naziv programa
ručno (é 50).
nZa odustajanje od snimanja uz pomoć timera na
zaslonu TV vodiča
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir programa na TV vodiču i
pritisnite [OK].
Prikazat će se zaslon za odabir
2 Pritisnite [p, q] za odabir brisanja i odaberite [OK].
3 Pritisnite [t, u] za odabir „Yes“ i pritisnite [OK]. (Iz TV vodiča
nestat će znak „˚“.)
1
6
7
RQT9423
28
Pritisnite [p, q] za odabir uključenja (“On”)
te pritisnite [OK].
Pritisnite [EXIT].
Napomena
• TV vodič neće raditi ako sat nije pravilno podešen.
• Ako se uređaj isključi iz utičnice napajanja, podaci o programima
neće se ažurirati.
• Sustav TV vodiča ovog uređaja ne podržava analogne prijenose.
• Analogni prijenosi mogu se snimiti ručno (é 21) ili u ShowView
sustavu (é 31).
• Prijem sustava TV vodiča moguć je samo putem antenskog ulaza
ovog uređaja. Prijem podataka TV vodiča putem vanjski spojenog
satelitskog prijemnika nije moguć.
Radnje u TV vodiču
Pritisnite [GUIDE] za prebacivanje između prikaza po širini i
prikaza u obliku portreta.
Prikaz po širini (Landscape)
Odabir programa iz željenog tipa ili
kategorije programa
Ova vam funkcija omogućava prikaz popisa TV vodiča sortiranog
prema vrsti programa (npr. Filmovi, Sport) ili kategoriji (npr. TV, Radio).
1
Iz željene vrste programa
Pritisnite žutu tipku za prikaz popisa vrsta
programa.
Iz željene kategorije.
Pritisnite plavu tipku za prikaz popisa
kategorija.
Portret prikaz
2
Pritisnite [q, p] za odabir željene
stavke.
nZa promjenu kanala
3
nZa prikaz popisa programa za drugi dan
Pritisnite [OK].
• Pojavit će se popis s programima odabranih stavki.
• Kada odaberete prikaz po širini (Landscape), uređaj
će sivom bojom prikazati programe koji ne pripadaju
odabranom tipu programa.
Npr. tip programa,
„Vijesti“ su
prikazane u koraku
2 prikaza po širini
(Landscape)
• Preskoči 24 sata unaprijed
Pritisnite zelenu tipku za preskakanje jedan dan unaprijed.
• Preskočite 24 sata unatrag
Pritisnite crvenu tipku.
Moguće je skočiti unatrag na tekući datum. Prošle informacije
ne mogu se prikazati.
nZa prelistavanje kroz popis TV vodiča
Pritisnite [Ž, ž CH].
nZa pregled informacija o programu
(Programi sa simbolom i )
Pritisnite [STATUS i ].
Dodatne informacije (naziv programa, trajanje programa, vrijeme
prijenosa, opis) dostupan je za ove programe.
Pritisnite [q, p] za pretraživanje gore i dolje.
Za prikaz drugih stranica
Pritisnite [CH ž] (Prethodna) ili [Ž CH] (Sljedeća).
Ponovno pritisnite [STATUS i ] za povratak na popis programa.
nKada je na zaslonu TV vodiča prikazano „No info
for analogue channels“ (Nema informacija za
analogne kanale) ili prazan popis TV vodiča
„Prazno“ polje
• Neki digitalni prijenosi možda neće odašiljati informacije o
programima. Ručno snimanje uz pomoć timera (é 21) ili uz
pomoć ShowView sustava (é 31).
Napredne radnje
Prikaz po širini (Landscape)
Pritisnite [q, p] za odabir kanala.
Portret prikaz
Pritisnite [t, u] za odabir kanala.
Pojavit će se popis TV vodiča za taj kanal.
Napomena
Pružatelji usluga dodjeljuju individualne programe područjima s
temama. Ova funkcija radi pravilno samo kada su informacije o
tipovima i kategorijama programa, koje odašilje pružatelj usluga
prijenosa, točne.
4
Pritisnite [q, p, t, u] za odabir programa i
pritisnite [OK].
Kada se pojavi zaslon snimanja uz pomoć timera. (é 21,
Snimanje uz pomoć timera, korak 3)
Kada se pojavi zaslon za odabir („Selection Screen“).
– „View“ é 16, Gledanje analognih i digitalnih prijenosa
– „Rec“ é 21, Snimanje uz pomoć timera
– „Delete“ é Moguće je odustati od snimanja uz pomoć timera.
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes“ i pritisnite [OK].
Nestat će ikona timera.
Za povratak na prethodni popis TV vodiča prije nego što ste
odabrali tip ili kategoriju programa
Odaberite sve tipove („All Types”) među tipovima i sve kanale („All
channels“) među kanalima u gore navedenom koraku 2.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Za izlaz iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
RQT9423
29
Napredno snimanje uz pomoć timera
Traženje programa u sustavu TV vodiča
Moguće je pretraživati programe na popisu TV vodiča na osnovi
informacija o naslovima
Pretraživanje unosom riječi
Unosom riječi moguće je pretraživati programe s popisa TV
vodiča na temelju informacija o programima.
1
2
Pritisnite [OPTION].
Traženje uz pomoć informacija o programima
naslova snimljenih na tvrdi disk
hdd
Moguće je pretraživati programe, koristeći informacije o programima
naslova snimljenih na tvrdi disk.
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir tvrdog diska.
1
Unesite riječ koju želite tražiti te podesite.
Pritisnite [p, q] za odabir pojednostavljenog
pretraživanja („Simplified Search“) ili
detaljnog pretraživanja („Detailed Search“) te
pritisnite [OK].
Pojednostavljeno pretraživanje:
Pretražuje samo nazive programa.
Detaljno pretraživanje:
Pretražuje sve informacije o programima. Možda će trebati
više vremena za pretraživanje željenog programa.
2
3
4
5
6
4
Pojavit će se rezultati pretraživanja.
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir programa i
pritisnite [OK].
Kada se pojavi zaslon snimanja uz pomoć timera (é 21,
Snimanje uz pomoć timera, korak 3).
Kada se pojavi zaslon za odabir.
– „View“ é 16, Gledanje analognih i digitalnih prijenosa
– „Rec“ é 21, Snimanje uz pomoć timera
– „Delete“ é Moguće je odustati od snimanja uz pomoć timera.
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes“ i pritisnite [OK].
Nestat će ikona timera.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Za izlaz iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Kada nije odabran „VIDEO“, pritisnite crvenu tipku za odabir
opcije „VIDEO“.
Metoda unosa é 50, Unos teksta
3
Pri reprodukciji ili dok je zaustavljen rad
7
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir naslova.
Pritisnite [OPTION].
Pritisnite [p, q] za odabir traženja naslova
(„Find Titles“) i pritisnite [OK].
Pritisnite [n] (Podešavanje).
• Kada pretražujete koristeći riječ koja nije u nazivu naslova,
unesite drugu riječ. (é 50, Unos teksta)
Pritisnite [p, q] za odabir pojednostavljenog
pretraživanja ili detaljnog pretraživanja i
pritisnite [OK].
• Pogledajte „Pretraživanje unosom riječi“ (é v. lijevo) za više
informacija o pojednostavljenom pretraživanju i detaljnom
pretraživanju.
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir programa i
pritisnite [OK].
Kada se pojavi zaslon za snimanje uz pomoć timera (é 21,
Snimanje uz pomoć timera, korak 3)
Kada se pojavi zaslon za odabir.
– „View“ é 16, Gledanje analognih i digitalnih prijenosa
– „Rec“ é 21, Snimanje uz pomoć timera
– „Delete“ é Moguće je odustati od snimanja uz pomoć timera.
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes“ i pritisnite [OK].
Nestat će ikona timera.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Za izlaz iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
Napomena
• Funkcija slobodnog pretraživanja riječi („Free Word Search“) ili
traženja naslova („Find Titles“) ne radi kada je TV vodič postavljen
na "Off" (isključeno) u izborniku podešavanja (é 28).
• Funkcija slobodnog pretraživanja riječi i traženja naslova mogu
se koristiti kada uređaj prima podatke TV vodiča. Ove funkcije,
međutim, neće pravilno raditi kada podatci TV vodiča nisu točni.
RQT9423
30
Korištenje ShowView broja za snimanje
uz pomoć timera (Samo za analogni
prijenos)
Unos ShowView broja jednostavan je način snimanja uz pomoć
timera. Ove je brojeve moguće pronaći u TV programu u novinama
ili časopisima.
Za odustajanje od snimanja nakon što
je snimanje već započelo
1
Dok je uređaj uključen
Pritisnite [n].
Napomena
Digitalni prijenosi ne podržavaju ShowView sustav.
1 Pritisnite [ShowView].
2
2
Ako prekinete snimanje uz pomoć timera, ono će biti
otkazano. No ukoliko ste podesili tjedno ili dnevno snimanje
uz pomoć timera, snimanje će započeti od sljedećeg puta
kada podesite snimanje uz pomoć timera.
Pritisnite brojčane tipke za unos ShowView
broja.
Za odustajanje od stanja čekanja
na snimanje
Pritisnite [t] za povratak kako biste ispravili unesenu brojku.
3
Pritisnite [OK].
Čak i kada je uređaj isključen, moguće je prikazati popis snimanja uz
pomoć timera pritiskom na [PROG/CHECK].
1
2
4
Pritisnite [t, u] za odabir prestanka snimanja
(„Stop Recording“) i pritisnite [OK].
• Potvrdite program (početak i kraj snimanja) koristeći tiskani
Tv vodič i sl. te unesite promjene ukoliko je to potrebno i to
pritiskom na [p, q, t, u] (é 21, korak 3).
• Kada se u stupcu s kanalima pojavi znak „-- ---“ nije
moguće podesiti snimanje uz pomoć timera. Pritisnite
[p, q] za odabir položaja željenog programa. Nakon što
ste unijeli informacije o TV postaji, one će se sačuvati u
memoriji uređaja.
Pritisnite [OK].
Pritisnite [PROG/CHECK].
Pritisnite [p, q] za odabir programa i
pritisnite crvenu tipku.
• Ikona timera „˚“ (é 32) nestaje s popisa snimanja uz
pomoć timera.
• Nije moguće odustati od stanja čekanja na snimanje uz
pomoć timera dok je na popisu snimanja uz pomoć timera
prikazana ikona timera „˚“.
• Pritisnite crvenu tipku ponovno kako biste aktivirali stanje
čekanja na snimanje uz pomoć timera.
Napredne radnje
1
Pomoćno snimanje (Relief recording)
• Program timera pohranjen je
i prikazana je ikona timera.
Ikona timera
Na zaslonu uređaja zasvijetlit će ikona "˚" kako bi ukazala da
je aktivirano stanje čekanja na snimanje uz pomoć timera.
Kada je pogonska jedinica za snimanje DVD disk, a nema dovoljno
preostalog prostora, snimanje se automatski prebacuje na tvrdi
disk.Ako u ladici diska nema diska ili snimanje na disk nije moguće
ili kada snimanje uz pomoć timera započinje tijekom kopiranja,
pogonska jedinica za snimanje će se prebaciti na tvrdi disk.
• Direktni će navigator prikazati koji su programi pomoćno snimljeni
(prikazano je " ".) (é 34).
• Ako je preostalo vrijeme na tvrdom disku nedostatno, na tvrdi će
se disk snimiti što je moguće veći dio programa.
Provjerite jeli prikazan znak
„OK“ (é 32).
Ponovite korake 1-4 za programiranje drugih snimanja.
Pritisnite [y] kako biste isključili uređaj.
RQT9423
31
Napredno snimanje uz pomoć timera
Automatsko obnavljanje snimanja
B
Poruka prikazana u retku koji označava pogonsku jedinicu
Prikazano ako snimka stane u preostali prostor.
HDD
Za dnevna ili tjedna snimanja, na zaslonu će se
prikazati do kada je moguće podesiti snimanje (do
maksimalno jednog mjeseca unaprijed od današnjeg
dana) ovisno o preostalom vremenu na disku.
Snimanje možda neće biti moguće jer:
• nije ostalo dovoljno prostora.
• je broj mogućih naslova dosegao svoj maksimum.
• se programi preklapaju.
• je deaktivirano snimanje uz pomoć timera.
Ako program snimate na tvrdi disk iznova svaki dan ili svaki tjedan,
uređaj će snimiti novi program preko staroga.
Ova se funkcija može koristiti samo kada se odabere tjedno ili
dnevno snimanje uz pomoć timera.
1
2
3
4
Pritisnite [PROG/CHECK].
Pritisnite [p, q] za odabir programa i
pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] za odabir stupca za obnovu
(„Renew“).
Pritisnite [p, q za odabir „ON“ i pritisnite
[OK].
Programi snimljeni uz pomoć timera bit će pomoćno
snimljeni na tvrdi disk.
C
Prikazan je naziv kanala, naziv programa i druge informacije.
nZa promjenu programa
Pritisnite [p, q] za odabir programa i pritisnite [OK]. (é 21,
korak 3)
nZa brisanje programa
Pritisnite [p, q] za odabir programa i pritisnite [DELETE S].
Napomena
• Ako je program podešen za automatsko obnavljanje zaštićen
ili kada se reprodukcija odvija iz tvrdog diska, ili kada je
reprodukcija u tijeku, novi program neće biti snimljen preko
starog. Umjesto toga će se program podešen za snimanje
spremiti kao odvojeni program i preko njega će se snimiti novi
program kada se aktivira funkcija automatske obnove snimanja.
• Liste izvođenja napravljene iz programa koji su podešeni na
automatsku obnovu snimanja brišu se s automatskom obnovom.
• Kada na tvrdom disku nema dovoljno prostora na tvrdom disku
program možda neće biti snimljen u potpunosti.
Provjera, izmjena ili brisanje programa
• Čak i kada je uređaj isključen, moguće je prikazati popis snimanja
uz pomoć timera i to pritiskom na [PROG/CHECK].
Pritisnite [PROG/CHECK].
Programe možete brisati i sljedećim koracima
1 Pritisnite [p, q] za odabir programa i pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [p, q] za odabir brisanja („Delete“) i pritisnite [OK].
nZa rješavanje preklapanja
Pritisnite [p, q] za odabir programa s
i dvaput pritisnite [OK]
te zatim slijedite upute na zaslonu.
• Ako se na zaslonu ne pojave upute, promijenite ili izbrišite
programe koji se preklapaju.
nZa izlaz iz popisa snimanja uz pomoć timera
Pritisnite [PROG/CHECK].
Napomena
• Programi koji se nisu uspješno snimili izbrisat će se s popisa
snimanja uz pomoć timera u 4:00 sata (ujutro) dva dana kasnije.
Jezik za digitalni prijenos s višestrukim
audio kanalima ili višestrukim titlovima
Pri snimanju uz pomoć timera s višestrukim audio kanalima i
višestrukim titlovima, audio jezik i jezik titlova koji se snima slijedit
će postavke u DVB željenom jeziku u izborniku podešavanja (é 66).
Napomene o snimanju uz pomoć timera
A
Ikone
Aktivirano je stanje čekanja na snimanje uz pomoć timera.
Ovaj se program upravo snima.
Programi se preklapaju. Snimanje programa s kasnijim
početkom snimanja počinje kada se završi snimati raniji
program.
Prekinuli ste dnevno ili tjedno snimanje uz pomoć timera.
Ikona će nestati sljedeći put kada započne snimanje uz
pomoć timera.
Disk je bio pun, pa se program nije mogao snimiti.
Program je imao zaštitu od kopiranja, pa snimanje nije bilo moguće.
X
32
Program
Program
Program se nije snimio u potpunosti jer je, npr. disk bio prljav.
Programi podešeni na snimanje uz pomoć timera podešeni su
i na automatsku obnovu snimanja (é v. gore).
Titlovi su preusmjereni na tvrdi disk
(Prikazani pri snimanju.)
Pogonska jedinica za snimanje je tvrdi disk
Pogonska jedinica za snimanje je DVD disk
RQT9423
• Kada je podešeno snimanje uz pomoć timera, DVD diskovi
snimljeni korištenjem drugog TV sustava (PAL/NTSC) neće se
moći reproducirati osim ako se ne promjeni timer ili postavke TV
sustava u izborniku podešavanja (é 71)
• Snimanje uz pomoć timera se aktivira neovisno o tome je li uređaj
uključen ili isključen.
• Snimanje uz pomoć timera počinje kada se dosegne podešeno
vrijeme početka snimanja čak i kada uređaj reproducira drugi
sadržaj.
• Snimanje uz pomoć timera neće započeti pri uređivanju ili
kopiranju u načinu rada normalne brzine (é 51).
• Ako je uređaj uključen kada započne snimanje uz pomoć timera,
ostaje uključen i nakon što snimanje završi. Neće se automatski
isključiti. Uređaj možete isključiti pri snimanju uz pomoć timera.
• Kada programirate snimanja uz pomoć timera odmah jedno za
drugim, uređaj neće moći snimiti početni dio kasnijeg programa.
Snimljen
Snimljen
Nije snimljen
Napredna reprodukcija
• Ovisno o mediju, neke radnje možda neće biti moguće.
Stop
Pauza
Traži
Preskoči
Početak od
odabranog
naslova
Brzi pregled
HDD RAM
Usporena
snimka
HDD ram -r
-r dl -rw(v)
+r
+r dl +rw
dvd-v
-rw(vr) vcd
Kadar po
kadar
HDD ram -r
-r dl -rw(v)
+r
+r dl +rw
dvd-v
-rw(vr) vcd
Pritisnite [n].
Zaustavljena pozicija se memorira.
Funkcija nastavljanja reprodukcije
Pritisnite [u] (Reproduciraj) za ponovni početak s
iste pozicije.
Zaustavljena pozicija
• Ako nekoliko puta pritisnite [n], pozicija će se izbrisati u
nekim slučajevima.
• Pozicija će se izbrisati ako otvorite ladicu diska.
• CD VCD i MP3/WMA/DivX: Pozicija se briše
ako isključite uređaj.
Pritisnite [8].
Ponovno pritisnite [8] ili [u] (Reproduciraj) za ponovni
početak reprodukcije.
Pritisnite [tt] ili [uu].
• Brzina se povećava do oko 5 koraka. ( +R
+R DL +RW do 3 koraka)
• Pritisnite [u] (Reproduciraj) za ponovni početak
reprodukcije.
• Audio se čuje pri pretraživanju unaprijed prvog stupnja
CD i MP3/WMA: Audio se čuje pri svim stupnjevima
pretraživanja
DivX: Audio se ne čuje tijekom svih stupnjeva pretraživanja
Pri reprodukciji ili pri pauziranju, pritisnite [4]
ili [¢].
Preskočite na naslov, poglavlje ili zapis koji želite
reproducirati.
• Svakim pritiskom povećavate broj preskoka.
• DivX: Pritisnite [4] za povratak na početak
naslova koji se trenutno reproducira.
Pritisnite brojčane tipke.
Reprodukcija započinje od odabranog naslova,
poglavlja ili zapisa.
• HDD i DivX
Npr.
5:
[0] é [0] é [5]
15: [0] é [1] é [5]
• MP3/WMA
Npr.
5:
[0] é [0] é [0] é [5]
15: [0] é [0] é [1] é [5]
• Drugi diskovi
Unesite 2-znamenkasti broj
Npr.
5:
[0] é [5]
15: [1] é [5]
• Ovo radi samo kada je rad uređaja
zaustavljen (na
zaslonu TV prijemnika pojavit će se zaslon prikazan
desno) i to samo s nekim diskovima
• VCD (s kontrolom reprodukcije)
Ako pritisnete brojčane tipke dok je zaustavljen rad
(gore naznačen zaslon prikazan je na TV prijemniku)
možete otkazati PBC. (Na zaslonu uređaja će se prikazati
proteklo vrijeme.)
Pritisnite i držite [u] (Reproduciraj/x1.3).
Brzina reprodukcije brža je nego što je normalno.
• Ponovno pritisnite i vratite na normalnu brzinu.
Dok je pauzirano, pritisnite [tt] ili [uu].
Brzina se povećava do 5 koraka.
• Pritisnite [u] (Reproduciraj) za ponovni
početak reprodukcije.
• VCD Samo u smjeru [uu] (naprijed)
• Uređaj će pauzirati ako se usporena
reprodukcija nastavi još probližno 5 minuta
(isključujući DVD-V VCD ).
Dok je pauzirano, pritisnite [t] (t8) ili [u]
(8u).
Svakim pritiskom prikazat će se sljedeći kadar.
• Pritisnite i držite promjenu u slijedu unaprijed
i unatrag.
• Pritisnite [u](Reproduciraj) za ponovni početak
reprodukcije.
• VCD Samo u smjeru [u] (8u) (naprijed).
Preskoči
određeni
interval (Time
Slip)
HDD RAM
-R -R DL
-RW(V) +R
+r dl
(Ova funkcija
ne radi s
finaliziranim
diskovima.)
1 Pritisnite [TIME SLIP].
2 Pritisnite [p, q] za odabir vremena i
pritisnite [OK].
Reprodukcija preskače određeno vrijeme.
• Svaki put kada pritisnete [p, q] vrijeme se
povećava [p] ili smanjuje [q] u intervalima
od jedne minute. (Pritisnite i držite ua
intervale od 10 minuta.)
Ovo će automatski nestati nakon približno 5
sekundi. Za ponovni prikaz zaslona, ponovno
pritisnite [TIME SLIP].
+RW -RW(VR)
Ručno
preskakanje
HDD RAM
Pritisnite [MANUAL SKIP].
Svaki put kada pritisnete, reprodukcija će
započeti približno jednu minutu kasnije.
-R -R DL
-RW(V) +R
+r dl
(Ova funkcija
ne radi s
finaliziranim
diskovima.)
+RW -RW(VR)
Kreiranje
poglavlja
Pritisnite [CREATE CHAPTER].
Poglavlja se dijele ovisno o trenutku pritiska.
• Pritisnite [4, ¢] za preskakanje početka
(é 44, poglavlje)
poglavlja.
HDD RAM
• Poglavlja se ne mogu kreirati pri stanju čekanja
na EXT LINK.
Napredne radnje
Radnje pri reprodukciji
Mijenjanje audio kanala pri reprodukciji
Pritisnite [AUDIO].
HDD RAM -RW(VR) VCD ,
DivX i analogni prijenosi
LR  L  R
<—————=
Npr. Odabrano je „L R“
DVD-V
Moguće je promijeniti broj audio kanala svakim pritiskom na tipku.
Ovo vam omogućava promjenu stavki kao što je jezik zvučnog
zapisa(é 60, Zvučni zapis).
Npr. Odabran je engleski jezik
Napomena
Nije moguće promijeniti tip audio kanala u sljedećim slučajevima.
• Kada su DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R
DL ili +RW diskovi u ladici diska dok je odabran DVD disk.
• Kada je način rada snimanja XP ili audio način za XP snimanje
podešen na „LPCM“ (é 70).
• Kada je snimanje za kopiju visoke brzine podešeno na „On“
(uključeno) (Tvornička je postavka „On“ é 69).
RQT9423
33
Odabir snimljenih programa (naslova) za reprodukciju - direktni navigator
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)
Moguće je brzo pronaći snimljene naslove i jednostavno ih
reproducirati. Moguće je i sortirati naslove ili urediti skupine naslova.
1
2
Zaslon svih naslova
Prikazuje sve naslove
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
HDD RAM Kada „VIDEO“ nije odabran, pritisnite crvenu tipku
za odabir opcije “VIDEO”.
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir naslova i
pritisnite [OK].
Možete jednostavno odabrati naslove brojčanim tipkama
(samo zaslon za sve tipke).
Npr. HDD
5:
[0] é [0] é [5]
15:
[0] é [1] é [5]
115: [1] é [1] é [5]
Npr. RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)
5:
[0] é [5]
15:
[1] é [5]
Za prikaz drugih stranica
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir prethodne ili sljedeće i pritisite
[OK]. (Samo prikaz u obliku sličica)
• Također možete pritisnuti [4, ¢] za prikaz drugih stranica.
Za izlaz iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Ikone zaslona direktnog navigatora
Trenutno se snima.
Naslov je zaštićen.
Naslov koji se nije snimio zbog zaštite od snimanja
(Samo digitalni prijenos i sl.)
Naslov se ne može reproducirati
[Kada kopirate naslov na tvrdi disk ili kada su podaci
oštećeni i sl.]
Naslovi koji su preusmjereni na tvrdi disk (é 31,
Pomoćno snimanje)
Naslov s ograničenjem jednokratnog snimanja
(é 89, CPRM)
Skupine naslova (samo HDD )
Naslovi koji su snimljeni ali se još nisu reproducirali
(samo HDD )
Naslov snimljen koristeći sustav kodiranja različit
onom od trenutno odabranog TV sustava uređaja.
• Nakon podešavanja odgovarajućeg „TV sustava“
(é 71)
(U Prikazu u sličicama)
Sortiranje naslova za jednostavno pretraživanje
HDD (Zaslon svih naslova samo u Prikazu tablice)
Ova funkcija je prikladna kada tražite jedan naslov za reprodukciju
između više naslova.
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [p, q] za odabir sortiranja i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [p, q] za odabir stavke i pritisnite [OK].
Ako odaberete bilo koju stavku osim „No“ (Ne).
• Zaslon direktnog navigatora će se ponovno pojaviti nakon
što je završila reprodukcija odabranog naslova. (Nije moguće
reproducirati ove naslove u slijedu.)
• Preskakanje i preskakanje intervala će raditi samo ako se
naslov trenutno reproducira.
• Ako izađete iz zaslona direktnog navigatora ili se prebacite na
drugi zaslon direktnog navigatora, sortiranje će se otkazati.
Reprodukcija grupiranih naslova HDD
1
2
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir skupine i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir naslova i pritisnite [OK].
Uređivanje skupine naslova HDD
HDD (Samo grupirani naslovi)
1 Pritisnite [p, q, t, u] za
odabir naslova ili skupine te
pritisnite [8].
Prikazat će se kvačica potvrde. Ponovite ovaj korak dok ne
odaberete potrebne naslove.
Za odustajanje pritisnite [8].
2 Pritisnite [OPTION].
3 Pritisnite [p, q] za odabir opcije i pritisnite
[OK].
Kreirajte skupinu:
Pritisnite [t, u] za odabir „Create“ (Kreiraj) te pritisnite [OK].
Odabrani naslovi smješteni su u skupinu.
1
Dok je prikazan zaslon direktnog navigatora
Pritisnite [OPTION].
Otpuštanje skupine:
Pritisnite [t, u] za odabir otpuštanja („Release“) te pritisnite [OK].
• Kada ste odabrali skupinu naslova, otpustit će se svi naslovi u
skupini.
• Kada ste odabrali naslov unutar skupine, otpustit će se samo taj
naslov.
2
Pritisnite [p, q] za odabir stavke i pritisnite [OK].
nO nazivu skupine
Mijenjanje prikaza direktnog navigatora
Grupirani naslovi/Svi naslovi HDD
Prikaz tablice/Prikaz u sličicama
Npr.,
Naziv prvog naslova u skupini koristi se kao ime čitave skupine.
„Prikaz tablice“ („Table dispaly“) ili „Prikaz u
sličicama“ („Thumbnail Display“)
„Grupirani naslovi“ („Grouped Titles“) ili „Svi
naslovi“ („All titles“) HDD
Zaslon grupiranih naslova
Dva ili više naslova snimana uz pomoć dnevnog/tjednog timera
grupiraju se i prikazuju kao jedna stavka.
Za promjenu naziva skupine
1 Pritisnite [p, q, t, u] za odabir skupine i pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [p, q] za odabir uređivanja („Edit“) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [p, q] za odabir unosa imena skupine („Enter Title
Name“) i pritisnite [OK].
4 Unesite naziv. (é 50, Unos teksta)
• Čak i ako promijenite naziv skupine, naziv naslova u skupini neće
se promijeniti.
(U Prikazu u sličicama)
Odaberite stavku označenu s
grupiranih naslova.
RQT9423
34
i pritisnite [OK] za prikaz
Napomena
Ova je funkcija moguća samo za videozapise i nije moguća za
glazbu i fotografije.
Playing DivX, Music files and still pictures (JPEG)
Reprodukcija DivX formata, glazbenih datoteka i fotografija (JPEG format)
Showing the menu screen
Prikaz
[-R] [-R]DL]
[CD]
zaslona izbornika
1 Insert
-R -R DLthe
CD disc.
2 If1the
disc contains
different file types
Umetnite
disk.
e.g., [CD]
2 Ako disk sadržava različite vrste datoteka
Npr., CD
Disc
Play Video ( DivX )
Play Pictures ( JPEG )
Play Music ( MP3&WMA )
Copy Music ( MP3&WMA )
Playing Music files
Reprodukcija glazbenih datoteka
[-R] [-R]DL] [CD] [USB]
You-Rcan
-R
DL play
CD MP3/WMA
USB
files recorded with a computer onto a DVDR, DVD-R DL, CD-R/CD-RW and USB memory.
Moguće
je reproducirati
datoteke
na računalu
pYou cannot
play MP3MP3/WMA
or WMA files
on thesnimljene
USB memory
while
na recording
DVD-R, DVD-R
DL, CD-R/CD-RW i USB memoriji.
or copying.
• Nije moguće reproducirati MP3 ili WMA datoteke na USB
memoriji dok traje kopiranje ili snimanje.
1
1
Selected group
Press [, ] to select the item and press [OK].
Pritisnite [p, q] za odabir stavke i pritisnite [OK].
Otherwise,
While
stopped slučaju,
U suprotnom
Press
SELECT] to select the drive.
Dok je[DRIVE
rad zaustavljen
Press
[DIRECT
NAVIGATOR].
1 Pritisnite
[DRIVE
SELECT] za odabir pogonske jedinice.
2
[USB]
Show MP3&WMA Menu screen.
Prikažite zaslon MP3&WMA izbornika.
Odabrana skupina
G: Group No.
T: Broj
Track
No. in the group
G:
skupine
TOTAL:
T:
Broj zapisa u skupini
Track No./Total
tracks in
TOTAL:
Broj zapisa/
all groups
Ukupni
broj zapisa u
svim skupinama
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
usb
1 Insert the USB memory.
1 Umetnite USB memoriju.
No.
Group
1 : My favorite
Total
Track
Tree
001 Both Ends Freezing
1
002 Lady Starfish
2
003 Life on Jupiter
3
004 Metal Glue
4
005 Paint It Yellow
5
006 Pyjamamama
6
007 Shrimps from Mars
7
008 Starperson
8
009 Velvet Cuppermine
9
MP3&WMA Menu
CD
G
1
T
1
TOTAL
1/111
Number
0 – 9
Prev.
Next
SELECT
USB device
1 Pritisnite
[FUNCTION
MENU].
Press
[FUNCTION
MENU].
2 Pritisnite
[p,toq]
za odabir
pogonske
te pritisnite
Press
[, ]
select
“Drive
Select”, jedinice
and press
[OK]. [OK].
3 Pritisnite
[p,toq]
za odabir
USB
jedinice
pritisnite [OK].
Press
[, ]
select
“USB”,
and
press i[OK].
2 Pritisnite [p, q] za odabir stavke i pritisnite [OK].
2 Press [, ] to select the item and press [OK].
nPromjenathe
vrste
za reprodukciju
w Changing
filedatoteke
type to play
-R -R DL
USB
[-R] [-R]DL]
[CD]CD
[USB]
1 Pritisnite
[RETURN
] nekoliko
puta
za izlaz
1 Press
[RETURN
] several
times
to exit
the iz
menu.
izbornika.
2 Press
[FUNCTION
MENU].
2 Pritisnite
[FUNCTION
MENU].
FUNCTION MENU
Recording
Divx
Picture
Music
Copy
TV Guide
Others
Drive Select
OK
RETURN
3
3
-R -R DL CD
[-R] [-R]DL] [CD]
[p, q] za odabir reprodukcije
Press
[, ] to
select “Playback”
and press
(„Playback”)
i odaberite
[OK].
[OK].
2 Pritisnite [p, q] za odabir vrste datoteke i
Press [, ] to select file type and press
pritisnite [OK].
[OK].
1
Pritisnite
USB
[USB]
[p, q] za odabir pogonske jedinice
Press
[,Select”)
] to select
“Drive
Select” and
(„Drive
i pritisnite
[OK].
press
[OK].[p, q] za odabir USB jedinice i
2 Pritisnite
Press
[, ]
to select “USB” and press
pritisnite
[OK].
[OK].
3 Pritisnite [p, q] za odabir stavke i pritisnite
Press [, ] to select the item and press
[OK].
[OK].
1
Pritisnite
Reprodukcija
na odabranom
zapisu.
Play starts onzapočinje
the selected
track.
•p“”
[ ] pokazuje
zapis
trenutnoplaying.
reproducira.
indicateskoji
these
track
currently
can
also select
the track
with thetipkama.
numbered buttons.
•pYou
Zapis
je moguće
odabrati
i brojčanim
e.g.,
Npr.,
5:5:
[0][0]é>
[0][0]
é>
[5] [0] > [5]
15:
[0][0]é>
[1][0]
é>
[5] [1] > [5]
15:
Za
reprodukcije
Toprestanak
stop playing
Press [w].
Pritisnite
[n].
Za
stranica
Toprikaz
show drugih
other pages
Pritisnite
[4,].
¢].
Press [,
Za izlaz iz zaslona
To exit the screen
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Press [DIRECT NAVIGATOR].
Korištenje razgranatog zaslona za pronalaženje skupine
CD(DivX)
Playback
Press [,
toodabir
select
the itrack
and
Pritisnite
[p, ]
q] za
zapisa
pritisnite
[OK].
press [OK].
Advanced
operations
YouMožete
can also
displayovaj
thiszaslon
screen
with thekoracima:
following steps.
prikazati
sljedećim
22
pFiles are treated as tracks and folders are treated as groups.
• Datoteke se tretiraju kao zapisi, a mape kao skupine.
Napredne radnje
Play Video ( DivX )
Play Pictures ( JPEG )
Copy All Pictures ( JPEG )
Copy Pictures ( JPEG )
Play Music ( MP3&WMA )
Copy Music ( MP3&WMA )
Update CD database on HDD
Using the tree screen to find a group
1 Dok je prikazan popis datoteka
1 While the file list is displayed
Pritisnite
[u]
dok je
zapis is
označen
kako biste
Press []
while
a track
highlighted
to display
prikazali
razgranati
zaslon.
the tree screen.
Broj odabrane skupine/Ukupne skupine
Selected group No. /Total groups
Ako
skupina
nema
zapis,
prikazat ćeassegroup
“− −”. number.
If the
group
has
noumjesto
track, broja
“– –”skupine
is displayed
MP3&WMA Menu
CD
G
8
T
14
TOTAL
40/111
Number
0 – 9
SELECT
Tree
MP3 music
G 7/25
001 My favorite
001 Brazilian pops
002 Chinese pops
003 Czech pops
004 Hungarian pops
005 Liner notes
006 Japanese pops
007 Mexican pops
008 Philippine pops
009 Swedish pops
001 Momoko
002 Standard number
001 Piano solo
002 Vocal
Nije moguće odabrati
skupine
koje neselect
sadrže
You cannot
groups
kompatibilne
datoteke.
that contain
no
compatible files.
2 Pritisnite [p, q, t, u] za odabir skupine i
[OK].
2 pritisnite
Press [,
, , ] to select a group and press
Pojavit će se popis datoteka za odabranu skupinu.
[OK].
OK
RETURN
The file list for the group appears.
Za povratak na prethodni naslov
Pritisnite [RETURN ].
To return to the previous screen
Press [RETURN ].
RQT9423
35
RQT9423
35
Reprodukcija DivX formata, glazbenih datoteka i fotografija (JPEG format)
Reprodukcija DivX video sadržaja
-R -R DL CD USB
O DIVX VIDEU:
DivX® je digitalni video format kojeg je osmislila korporacija DivX,
Inc. Ovo je službeni odobreni DivX uređaj koji reproducira DivX
video format.
Moguće je reproducirati DivX video sadržaj snimljen na računalu na
DVD-R, DVD-R DL, CD-R/CD-RW i USB memoriju.
1
Prikaži zaslon DivX izbornika.
(é 35, Prikaz zaslona izbornika)
O DivX VOD sadržaju
O DIVX VIDEO-ON-DEMAND FORMATU („Video na zahtjev“)
Ovaj odobreni DivX® uređaj mora biti registriran kako bi reproducirao
DivX Video-on-Demand sadržaj (Video na zahtjev). Prvo pronađite
DivX VOD šifru za registraciju vašeg uređaja i unesite je pri procesu
registracije. [Važno: DivX VOD zaštićen je sustavom DivX DRM
(Upravljanje digitalnim pravima) koji ograničava reprodukciju
registriranih uređaja s odobrenim DivX formatom. Ako pokušate
reproducirati DivX VOD sadržaj kojem reprodukcija nije odobrena
na vašem uređaju, na zaslonu će se pojaviti poruka „Authorisation
Error“ (Greška pri odobravanju), a sadržaj se neće reproducirati.
Doznajte više na internetskoj stranici www.divx.com/vod.
Prikažite šifru za registraciju uređaja
(é 73, Registracija DivX-a „DivX Registration“ u opciji „Others“)
8 alfanumeričkih znakova
2
• Datoteke se tretiraju kao naslovi.
Pritisnite [p, q] za odabir naslova i pritisnite
[OK].
Započinje reprodukcija odabranog naslova.
• Također je moguće odabrati naslov brojčanim tipkama.
Npr.,
5:
[0] é [0] é [5]
15:
[0] é [1] é [5]
Za prestanak reprodukcije
Pritisnite [n].
Za prikaz drugih stranica
Pritisnite [4, ¢].
Za izlaz iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Napomena
• Veličine slike postavljene pri podešavanju snimanja mogu
spriječiti uređaj da prikazuje sliku u prikladnom formatu. Možda
ćete moći podesiti format slike preko TV prijemnika.
• Reprodukcija u slijedu nije moguća.
• Reprodukcija nije moguća ako se snimanje izvelo na tvrdom ili
DVD disku.
Korištenje razgranatog zaslona za traženje mape
1
Dok je prikazan popis datoteka
Dok je naslov označen drugom bojom, pritisnite
[u] za prikaz razgranatog zaslona.
F: Broj odabrane mape/Ukupan broj mapa uključujući DivX naslov.
Nije moguće odabrati
mape koje ne sadržavaju
kompatibilne datoteke.
2 Pritisnite [p, q] za odabir mape i pritisnite [OK].
Pojavit će se popis datoteka za tu mapu.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
RQT9423
36
• Nakon prve reprodukcije DivX VOD sadržaja, u opciji "DivX
Registration" pojavit će se druga šifra za registraciju. Ne koristite
ovu šifru za registraciju za kupovinu DivX VOD sadržaja. Ako
koristite tu šifru za kupovinu DivX VOD sadržaja, te zatim
reproducirate sadržaj na ovom uređaju, nećete više moći
reproducirati nijedan sadržaj koji ste kupili koristeći prethodnu
šifru.
• Ako kupujete DivX VOD sadržaj koristeći šifru za registraciju
različitu od šifre ovog uređaja, nećete moći reproducirati
taj sadržaj. (Prikazat će se poruka greške pri odobravanju
„Authorisation Error“.)
O DivX sadržaju koji se može reproducirati samo određeni broj
puta
Neki DivX VOD sadržaj se može reproducirati samo određeni broj
puta. Kada reproducirate taj sadržaj, prikazat će se i preostali broj
puta reprodukcije. Sadržaj nije moguće reproducirati ako je preostali
broj puta nula. (Prikazat će se poruka “Rental Expired”- „Istekla
posudba“).
Pri reprodukciji ovog sadržaja
• Broj preostalih puta reprodukcije smanjuje se za jedan ako
– pritisnete [y]
– pritisnete [n]
– pritisnete [DIRECT NAVIGATOR]
– pritisnete [4] ili [tt, uu] i sl., i dođete do novog sadržaja ili
na početak sadržaja koji se reproducira
– na tvrdom disku započne snimanje uz pomoć timera
– pritisnete [DRIVE SELECT] za promjenu pogonske jedinice.
• Funkcije nastavka rada neće raditi.
O prikazu teksta DivX titlova
Na ovom je uređaju moguće prikazati titlove snimljene na DivX video
disku.
Ova funkcija nije povezana s titlovima naznačenima u standardnim
tehničkim podacima za DivX i nema jasno određeni standard.
Ovisno o metodi korištenoj za kreiranje datoteke, sljedeće funkcije
možda neće raditi.
nPrikaz teksta DivX titlova
1 Pri reprodukciji pritisnite [DISPLAY].
• DivX video datoteke koje ne prikazuju "Text" ili broj titlova, ne
sadrže tekst titlova.
Tekst titlova ne može se prikazati.
2 Pritisnite [p, q] za odabir diska („Disc“) i
pritisnite [u].
3 Pritisnite [p, q] za odabir titlova („Subtitle“) i
pritisnite [u].
4 Pritisnite [p, q] za uključivanje opcije ("On") i
pritisnite [u].
5 Pritisnite [p, q] za odabir teksta („Text“) ili
broja titla.
• Ako se tekst titlova ne prikazuje pravilno, pokušajte promijeniti
postavke jezika (é v. dolje).
nPostavke jezika teksta DivX titlova
Prije reprodukcije DivX video datoteke koja sadržava tekst titlova
Dok je zaustavljen rad
Pritisnite [FUNCTION MENU].
2 Pritisnite [p, q] za odabir ostalog („Others“) i
pritisnite [OK].
3 Pritisnite [p, q] za odabir podešavanja
(„Setup“) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [p, q] za odabir diska („Disc“) i
pritisnite [u]
5 Pritisnite [p, q] za odabir postavki za
reprodukciju („Settings for Playback“) i pritisnite
[OK].
6 Pritisnite [p, q] za odabir teksta DivX titlova
(„DivX Subtitle Text”) i pritisnite [OK].
7 Pritisnite [p, q] za odabir latinice 1 ili 2 (“Latin 1
“/”Latin 2”) ili ćirilice („Cyrillic“) i pritisnite [OK].
(é 69)
Napredne radnje
1
• Početna je postavka „Latin 2“ (latinica 2).
Za izlaz iz zaslona
Pritisnite [EXIT].
nTipovi datoteka s tekstovima titlova koji se mogu
prikazati
Na ovom se uređaju može prikazati tekst titlova koji odgovaraju
sljedećim uvjetima.
• Format datoteke: MicroDVD, SubRip ili TmPlayer
• Ekstenzija datoteke: “.SRT”, “.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT”, ili “.txt”
• DivX video datoteka i datoteke s tekstom titlova nalaze se u istoj
mapi. Nazivi datoteka su isti, ali su ekstenzije različite.
• Ako u istoj mapi ima više datoteka s tekstom titlova, one će se
prikazati u sljedećem redoslijedu po važnosti “.srt”, “.sub”, “.txt”.
nOgraničenja ovog uređaja
U sljedećim situacijama, titlovi se neće moći prikazati u obliku u
kojem su snimljeni. Nadalje, ovisno o metodama kreiranja datoteke
ili stanja snimke, možda će se moći prikazati samo dijelovi titlova ili
se titlovi uopće neće moći prikazati.
– kada je u tekst titlova uključen poseban tekst ili posebni
znakovi.
– Kada je veličina datoteke veća od 256 KB.
– kada su u podatke titlova uključeni znakovi s određenim stilom
– U znakovima titlova su prikazani kodovi koji određuju stil
znakova u datoteci.
• Ako naziv DivX video datoteke nije pravilno prikazan na zaslonu
zbornika (naziv datoteke prikazan je kao „_“), tekst titlova možda
neće biti pravilno prikazan.
• Ovisno o disku, tekst titlova neće se moći prikazati pri
pretraživanju i izvođenju nekih drugih sličnih radnji.
RQT9423
37
Reprodukcija DivX formata, glazbenih datoteka i fotografija (JPEG format)
Reprodukcija fotografija
HDD RAM -R -R DL CD USB
• Nije moguće reproducirati fotografije tijekom snimanja ili
reproduciranja.
nO zaslonu pregleda albuma
Fotografije kopirane s USB memorije grupirane su prema datumu
snimanja na tvrdi disk ili DVD-RAM.
Možete urediti ove fotografije i kreirati album (é 48).
HDD RAM
Grupirane prema datumu
1
Prikaži zaslon pregleda albuma
-R -R DL CD USB
(é 35, Prikaz zaslona izbornika)
HDD RAM
Dok je rad zaustavljen
1 Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir pogonske jedinice.
2 Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Kada nije odabrana slika („PICTURE“), pritisnite zelenu
tipku za odabir slike.
Zaslon pregleda albuma
O zaslonu prikaza albuma
é desno
Ikone zaslona direktnog navigatora
Slika i mapa su zaštićene
Album koji još nije pregledan ( HDD RAM )
2
Za prikaz drugih stranica
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir prethodne („Previous“) ili
sljedeće („Next“) stranice i pritisnite [OK].
• Možete pritisnuti i [4, ¢] za prikaz drugih stranica.
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir albuma i
pritisnite [OK].
• Album je moguće odabrati i brojčanim tipkama.
Npr.,
5:
[0] é [0] é [5]
15:
[0] é [1] é [5]
115: [1] é [1] é [5]
Npr., tvrdi disk
3
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir fotografije i
pritisnite [OK].
• Fotografiju je moguće odabrati i brojčanim tipkama.
Npr.
5:
[0] é [0] é [0] é [5]
15:
[0] é [0] é [1] é [5]
115: [0] é [1] é [1] é [5]
1115: [1] é [1] é [1] é [5]
• Pritisnite [t, u] za prikaz prethodne ili sljedeće fotografije.
• Korisne funkcije tijekom reprodukcije fotografija (é 39).
Za povratak na zaslon pregleda albuma ili zaslon pregleda slika
(JPEG formata)
Pritisnite [RETURN ].
Za izlaz iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
RQT9423
38
Broj slika/Datum snimanja
HDD RAM -R -R DL CD USB
Album
Datum snimanja/Broj slika/Naziv albuma
• Ovisno o digitalnom fotoaparatu, softveru za uređivanje na
računalu, i sl., možda se neće prikazati datum snimanja. U tom
slučaju, datum će se prikazati kao [--.--.-- ].
Korisne funkcije pri reprodukciji fotografija
Start Slideshow Možete prikazati fotografije jednu za drugom u stalnim intervalima.
(Započni prikaz u Dok je prikazan zaslon pregleda albuma.
1 Pritisnite [p, q, t, u] za odabir albuma.
nizu)
2 Pritisnite [u] (Reproduciraj).
Slideshow Setting
Možete započeti prikaz slika u nizu sljedećim koracima.
(Podešavanje
Dok je prikazan zaslon pregleda albuma
prikaza u nizu)
1 Pritisnite [OPTION].
2
3
4
5
Pritisnite [p, q] za odabir postavki slika u nizu („Slideshow Setting“) i pritisnite [OK].
Podesite potrebne postavke i pritisnite [p, q, t, u] za odabir podešavanja („Set“) i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir željenog albuma i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] za odabir početka prikaza u nizu („Start Slideshow“) i pritisnite [OK].
• Za promjenu intervala prikaza
1 Pritisnite [p, q] za odabir intervala prikaza („Display interval“) u koraku 3 .
2 Pritisnite [t, u] za odabir željenog intervala (normalno „Normal“, dugo „Long“ ili kratko „Short“).
• Ponovite reprodukciju
1 Pritisnite [p, q] za odabir ponavljanja reprodukcije („Repeat Play“) u koraku 3 .
2 Pritisnite [t, u] za odabir “On“ (uključeno) ili „Off“ (isključeno).
nPrikaz u nizu s glazbom
Napomena
• Glazbeni albumi na tvrdom disku i na USB memoriji mogu se koristiti kao
prikaz zvučnih zapisa u nizu. Međutim, pri odabiru fotografija u nizu na USB
memoriji, glazbeni albumi i USB memorija ne mogu se koristiti kao zvučni zapis.
(Čak i ako odaberete glazbeni album na USB memoriji, glazba se neće reproducirati.)
Pri reprodukciji
Rotate RIGHT
(Okrenite DESNO) 1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [p, q] za odabir okretanja lijevo ili desno i pritisnite [OK].
Rotate LEFT
• Informacije o okretanju neće se spremiti.
(Okrenite LIJEVO) – -R -R DL CD USB Fotografije
Zoom in
(Približavanje
zumom)
Zoom out
(Udaljavanje
zumom)
Properties
(Svojstva)
Napredne radnje
Moguće je dodati glazbu prikazu slika u nizu.
1 Pritisnite [p, q] za odabir zvučnog zapisa („Soundtrack“) u koraku 3 (é v. gore)
2 Pritisnite [t, u] za odabir „On“ (uključeno)
3 Pritisnite [p, q] za odabir zvučnog zapisa („Select Soundtrack“) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [p, q] za odabir mjesta pohrane zvučnog zapisa i pritisnite [OK].
5 Pritisnite [p, q] za odabir albuma za zvučni zapis i pritisnite [OK].
– Kada su diskovi ili albumi zaštićeni
– Kada se reproducira na drugoj opremi
– Pri kopiranju slika
– Pri mijenjanju datuma
Pri reprodukciji
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [p, q] za odabir približavanja zumom („Zoom in“) i pritisnite [OK].
• Za povratak na izvornu veličinu slike, pritisnite [p, q] za odabir udaljavanja zumom u koraku
2 i pritisnite [OK].
• Kada se približavate zumom, rubni će se dijelovi slike možda odrezati.
• Informacije o povećavanju neće se spremiti.
• Funkcija „Zoom in/Zoom out“ moguća je samo za fotografije manje od 640×480 piksela.
Pri reprodukciji
Npr. tvrdi disk
Dvaput pritisnite [STATUS i ].
Za izlaz iz zaslona svojstava.
Pritisnite [STATUS i ].
Datum snimanja
RQT9423
39
Reprodukcija glazbe
Za reprodukciju glazbenih CD-a
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD diska.
1
2
Umetnite glazbeni CD.
Korisne funkcije pri reprodukciji glazbe
Radnje pri reprodukciji
Stop
(Zaustavi)
Pritisnite [n].
Zaustavljena će se pozicija memorirati.
Pritisnite [u] (Reproduciraj) za ponovni početak s
ove pozicije.
• Ako nekoliko puta pritisnete [n], pozicija će se
izbrisati.
Pause
(Pauziraj)
Pritisnite [8].
Ponovno pritisnite [8] ili [u] (Reproduciraj) za
ponovni početak pozicije.
Pritisnite [tt] ili [uu].
Brzina će se povećati za do 5 koraka.
Pritisnite [u] (Reproduciraj) za ponovni početak s
ove pozicije.
Pri reprodukciji ili pri pauziranju, pritisnite [4] ili
[¢].
Preskočite na zapis koji želite reproducirati.
• Svakim pritiskom povećat će se broj preskoka.
Izbornik se prikazuje automatski.
Pritisnite [p, q] za odabir reprodukcije
glazbe („Play Music“) i pritisnite [OK].
Uređaj počinje pristupati Gracenote® bazi podataka (é 58) i
traži informacije o naslovima.
Search
(Traži)
Skip
(Preskoči)
Repeat
Play (Ponovi
reprodukciju)
HDD
3
Ako rezultati pretrage ukazuju da su pronađeni višestruki naslovi
Pritisnite [p, q] za odabir odgovarajućeg naslova i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] za odabir zapisa i pritisnite
[OK].
Zapis je moguće odabrati i brojčanim tipkama.
Npr.,
5:
[0] é [5]
15:
[1] é [5]
Sort
(sortiraj)
HDD
Za izlaz iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Reprodukcija se nastavlja
Za reprodukciju glazbe snimljene
na tvrdom disku
Kopiranje glazbe na tvrdi disk (é 58)
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir tvrdog diska.
1
2
3
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Kada nije odabrana glazba (“MUSIC“), pritisnite žutu tipku za
odabir glazbe („MUSIC“).
Pritisnite [p, q] za odabir albuma i pritisnite
[OK].
Album možete odabrati i brojčanim tipkama.
Npr.,
5:
[0] é [0] é [5]
115: [0] é [1] é [5]
15:
[1] é [1] é [5]
Pritisnite [p, q] za odabir zapisa i pritisnite
[OK].
Zapis možete odabrati i brojčanim tipkama.
Npr.,
5:
[0] é [0] é [0] é [5]
15:
[0] é [0] é [1] é [5]
115: [0] é [1] é [1] é [5]
1115: [1] é [1] é [1] é [5]
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite [RETURN ].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite [DIRECT NAVIGATOR].
Napomena
• Nije moguće reproducirati glazbene zapise na tvrdom disku
tijekom kopiranja ili snimanja.
RQT9423
40
Moguće je odabrati stavku koju želite ponoviti.
Pri reprodukciji
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [p, q] za odabir postavki ponovne
reprodukcije („Repeat Play Setting“) i pritisnite
[OK].
3 Pritisnite [p, q] za odabir stavke i pritisnite [OK].
• Odaberite „Off“ (Isključeno) za odustajanje od
ponavljanja reprodukcije.
Moguće je promijeniti abecedni redoslijed pregleda
albuma
Kada je prikazan zaslon pregleda albuma
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [p, q] za odabir sortiranja („Sort“) i
pritisnite [OK].
3 Pritisnite [p, q] za odabir naziva albuma („Album
Name“) i pritisnite [OK].
Za odustajanje od zaslona sortiranja
Pritisnite [p, q] za odabir „No“ („Ne“) i pritisnite
[OK].
Properties
(svojstva)
HDD CD
Dok je prikazan zaslon pregleda zapisa
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [p, q] za odabir svojstava
(„Properties“) i pritisnite [OK].
• Za izlaz iz zaslona svojstava, pritisnite [OK].
Prikladne funkcije
Prikaz izbornika funkcija
(FUNCTION MENU)
Korištenje izbornika funkcija omogućava jednostavan i brz pristup
glavnim funkcijama.
Ako je prikaz izbornika funkcija („FUNCTION MENU Display“)
postavljen na „On“ (uključeno) u izborniku podešavanja, izbornik
funkcija pojavit će se automatski kada uključite uređaj. (é 70)
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Prikazane funkcije ovise o odabranoj pogonskoj jedinici ili
vrsti diska.
Možete pauzirati TV program koji gledate koristeći podešavač uređaja
i zatim nastaviti privremenim spremanjem na tvrdi disk. Funkcija je
izrazito korisna ukoliko na trenutak morate prestati gledati TV kako
biste obavili nešto drugo. Ako zaustavite funkciju Pause Live TV,
privremeno snimljen TV program će se izbrisati s tvrdog diska.
1
2
3
2
Uključite ovaj uređaj i pritisnite [Žž CH] za
odabir kanala.
Kada želite pauzirati TV program
Pritisnite [8].
Pritisnite [p, q] za odabir funkcije i pritisnite
[OK].
4
3
Uključite TV prijemnik i odaberite
odgovarajući AV ulaz koji odgovara
povezivanju s ovim uređajem.
• Ako pritisnete [RETURN
zaslon.
], možete se vratiti na prethodni
Pritisnite [p, q] za odabir stavke i pritisnite
[OK].
• Pogledajte „Jednostavan pristup različitim funkcijamaprikaz izbornika funkcija“ za svaku funkciju. (é 7)
Za izlaz iz izbornika funkcija
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Ova ikona ukazuje na to da radi funkcija Pause Live TV.
Možete isključiti ovu ikonu (é 70, ikona Pause Live TV).
Kada želite nastaviti
Pritisnite [u] (Reproduciraj)
• Program je spremljen na tvrdi disk u SP načinu rada
snimanja (é 24) neovisno o načinu rada snimanja i
pogonskoj jedinici odabranoj prije početka snimanja.
• Na tvrdi se disk privremeno može snimiti od 1 do 8 sati
Tv programa. (Ovo može varirati ovisno o slobodnom
prostoru na tvrdom disku.)
Napredne radnje
1
Pauziranje TV programa kojeg gledate−
Pause Live TV
Radnje tijekom korištenja funkcije Pause Live TV
Search (Traži)
Pause
(Pauziraj)
Quick View
(Brzi pregled)
Slow-motion
(Usporeni
snimak)
Stop Pause
Live TV
(Zaustavljanje
funkcije Pause
Live TV)
Pritisnite [tt, uu]
Pritisnite [8].
• Pritisnite [u] (Reproduciraj) za ponovni
početak.
Pritisnite i držite [u] (Reproduciraj/×1.3).
• Ponovno pritisnite za povratak na normalnu
brzinu.
Dok je program pauziran, pritisnite [tt] ili
[uu].
Brzina će se povećati do 5 koraka.
• Pritisnite [u] (Reproduciraj) za ponovni
početak reprodukcije.
1 Pritisnite [n].
2 Pritisnite [t, u] za odabir „Yes“ (Da) i
pritisnite [OK].
Napomena
• Funkcija Pause Live TV zaustavlja se automatski kada započne
snimanje uz pomoć timera.
• Funkcija Pause Live TV neće raditi
– kada nije postavljen sat
– pri snimanju
– pri snimanju uz pomoć timera
– dok se snima uz pomoć EXT LINK funkcije, i sl.
• Audio ili titlovi ne mogu se promijeniti tijekom nastavka
reprodukcije.
• Prvih se 30 minuta brišu svakih 30 minuta nakon što se tvrdi disk
napuni ili spremanje traje više od 8 sati.
• Funkcija Pause Live TV zaustavit će se automatski 24 sata nakon
što je započela.
• Opcije „DVB Multi Audio“ (DVB višestruki audio) i „DVB Subtitle“
(DVB titlovi) na izborniku na zaslonu ne mogu se mijenjati tijekom
korištenja funkcije Pause Live TV.
RQT9423
41
Povezivanje s TV prijemnikom (VIERA Link „HDAVI Control™“/Q Link)
Možete uživati u povezanim radnjama s Tv prijemnikom i drugim
prijemnicima korištenjem funkcija „HDAVI Control™“/Q Link.
Što je VIERA Link „HDAVI Control“?
VIERA Link „HDAVI Control“ je prikladna funkcija koja nudi povezane
radnje ovog uređaja i Panasonic TV prijemnika (VIERA) ili drugog
prijemnika koji ima funkciju „HDAVI Control“. Možete koristiti ovu
funkciju povezivanjem opreme putem HDMI kabela. Za detaljnije
informacije o rukovanju, pogledajte upute za uporabu priključene
opreme.
• VIERA Link „HDAVI Control“ temelji se na kontrolnim funkcijama
koje pruža HDMI koji je industrijski standard poznat kao HDMI CEC
(Korisnička elektronička kontrola), ali je ujedno i jedinstvena funkcija
koju smo razvili i dodali mi. S obzirom na svoja svojstva, ne jamčimo
pravilan rad s opremom drugih proizvođača koji podržavaju HDMI
CEC.
• Ovaj uređaj podržava funkciju „HDAVI Control 4“.
• HDAVI Control 4“ je najnoviji standard (valjan od prosinca, 2008.) za
Panasonic opremu kompatibilnu HDAVI kontroli. Ovaj je standard
kompatibilan s konvencionalnom Panasonic HDAVI opremom.
• Molimo pogledajte upute za uporabu opreme drugih proizvođača
koja podržava VIERA Link funkciju.
Priprema
1 Povežite ovaj uređaj s TV prijemnikom koristeći HDMI kabel
i potpuno ožičeni 21-pinski SCART kabel (é 9) ili s vašim
prijemnikom koristeći HDMI kabel (é 76).
2 Postavite „VIERA Link“ na „On“ (uključeno) (é 71). (Tvornička je
postavka „On”.)
3 Postavite funkciju „HDAVI Control“ na povezanoj opremi (npr.
na TV prijemniku).
• Postavite izlazni kanal na VIERA opciji tako da odgovara
priključku koji će se koristiti za funkciju "HDAVI Control".
4 Uključite svu opremu kompatibilnu funkciji „HDAVI Control“ i
odaberite ulazni kanal uređaja na priključenom TV prijemniku
kako bi funkcija „HDAVI Control“ radila pravilno.
• Također, kada želite mijenjati povezivanje ili postavke,
ponovite ovaj postupak.
Što je Q Link?
Q Link je prikladna funkcija koja nudi povezane radnje ovog
uređaja i Panasonic TV prijemnika. Možete koristiti ovu funkciju
povezivanjem opreme s potpuno ožičenim SCART kabelom.
Priprema
Povežite ovaj uređaj s vašim TV prijemnikom putem potpuno
ožičenog 21-pinskog SCART kabela (é 8).
Za buduće korištenje
Sljedeći sustavi drugih proizvođača opremljeni su funkcijama
sličnima Panasonicovoj funkciji Q Link.
Za detalje, pogledajte upute za uporabu vašeg TV prijemnika ili se
posavjetujte s prodajnim osobljem.
• Q Link (registrirani zaštitni znak korporacije Panasonic)
• DATA LOGIC (registrirani zaštitni znak tvrtke Mertz)
• Easy Link (registrirani zaštitni znak tvrtke Philips)
• Megalogic (registrirani zaštitni znak tvrtke Grundig)
• SMARTLINK (registrirani zaštitni znak tvrtke Sony)
Što možete napraviti s funkcijom „HDAVI Control“ i Q Link
VIERA Link Q Link
Preuzimanje s TV prijemnika*1
Kada ste uređaj povezali s TV prijemnikom prvi put, podaci o popisu postaja, i sl., automatski se kopiraju s TV prijemnika na uređaj, a TV postaje
se dodjeljuju pozicijama programa na uređaju istim redoslijedom kao i na TV prijemniku (é 10).
Jednostavna reprodukcija
Kada je uključen TV prijemnik i izvode se sljedeće radnje, ulaz TV prijemnika će se automatski prebaciti na način rada HDMI ulaza ( VIERA Link ) ili
način rada AV ulaza Q Link ). TV prijemnik će prikazati odgovarajuću radnju. (Zvuk i slika možda neće biti dostupni prvih nekoliko sekundi.)
Pritisnite [FUNCTION MENU]*2, [u] (Reproduciraj), [DIRECT NAVIGATOR], [GUIDE], [ShowView], [PROG/CHECK] i sl.
Uključivanje TV prijemnika pri povezivanju (Power on link)
Kada je TV prijemnik isključen i izvode se sljedeće radnje, TV prijemnik će se automatski uključiti i prikazat će se odgovarajuće radnje. (Zvuk i
slika možda neće biti dostupni prvih nekoliko sekundi.)
Pritisnite [FUNCTION MENU]*2, [u] (Reproduciraj)*3, [DIRECT NAVIGATOR], [GUIDE], [ShowView], [PROG/CHECK] i sl.
• DVD-V CD VCD SVCD i MP3/WMA
TV prijemnik automatski će se uključiti kada umetnete disk.
Isključivanje TV prijemnika pri povezivanju (Power off link)
Kada postavite TV prijemnik u stanje čekanja, uređaj se također automatski postavlja u stanje čekanja. Uređaj se automatski postavlja u stanje čekanja
čak i kada je izbornik funkcija, i sl., prikazan pri reprodukciji ili kada je uređaj podešen na snimanje uz pomoć timera.
Čak i kada je TV prijemnik postavljen u stanje čekanja, uređaj se neće postaviti u stanje čekanja u isto vrijeme pri sljedećim funkcijama: snimanje,
kopiranje, finaliziranje, i sl.
• Kada se ovaj uređaj povezuje s opremom kompatibilnom Panasonic prijemniku putem HDMI kabela, prijemnik će se također isključiti.
O funkciji uštede energije u stanju čekanja („Standby Power Save“)*4
Čak i kada je ušteda energije u stanju čekanja podešena na „Off“ (é 73) (način rada brzog početka), ovaj će se uređaj prebaciti na stanje uštede
energije (é 10) pri radu Power off link funkcije, tako da je moguće smanjiti potrošnju energije dok je ovaj uređaj u stanju čekanja.
• Na TV prijemniku je potrebno aktivirati stanje čekanja za uštedu energije ("Standby Power save").
• Pri uključivanju ili isključivanju uređaja bez korištenja Power off link funkcije, ovaj se uređaj neće prebaciti na stanje uštede energije ("Power Save").
Izravno snimanje s TV prijemnika („Direct TV Rec“)*1
Ova vam funkcija dopušta da odmah započnete snimanje programa koji gledate na TV prijemniku.
• Ovisno o vrsti TV prijemnika povezanog s ovim uređajem, ova funkcija možda neće raditi.
Pritisnite i držite [¶ DIRECT TV REC] jednu sekundu.
Započinje snimanje
• Naslovi se snimaju na tvrdi disk.
Za prestanak snimanja
Pritisnite [n]
• Ako prebacujete TV kanale pri korištenju funkcije izravnog snimanja s TV prijemnika, ova će funkcija prestati s radom.
• Kada na zaslonu uređaja zasvijetli „EXT-L“ (é 26), funkcija izravnog snimanja s TV prijemnikom neće biti dostupna.
*1 VIERA Link Ova je funkcija dostupna s TV prijemnikom koji podržava „HDAVI Control 3“ ili kasniju verziju.
*2Ova je tipka dostupna samo kada je uređaj uključen.
*3Kada pritisnete tipku, reproducirana slika se ne može uvijek prikazati odmah i možda neće biti moguće gledati sadržaj od trenutka u kojem je
započela reprodukcija.
U tom slučaju, pritisnite [4] ili [tt] za povratak na trenutak na kojem je započela reprodukcija.
*4VIERA Link Ova je funkcija dostupna s TV prijemnikom koji podržava „HDAVI Control 4“.
RQT9423
42
Napomena
• Ove funkcije možda neće normalno raditi ovisno o stanju opreme.
• Za dodatne informacije o funkciji „HDAVI Control“, pročitajte upute za uporabu priključene opreme (pr. TV prijemnika).
Jednostavna kontrola samo uz pomoć VIERA daljinskog upravljača
VIERA Link
Ako ovaj uređaj povežete s TV prijemnikom koji podržava “HDAVI Control 2“ ili kasniju verziju s HDMI kabelom, možete koristiti korisnije
funkcije. Ovim uređajem moći ćete upravljati koristeći tipke daljinskog upravljača TV prijemnika.
Tipke koje ćete koristiti za upravljanje ovim uređajem ovisit će o TV prijemniku. Za detalje, pogledajte upute za uporabu TV prijemnika. Koristite
daljinski upravljač isporučen s ovim uređajem ukoliko upravljanje uređajem nije moguće putem daljinskog upravljača TV prijemnika.
• Upravljanje ovim uređajem može se onemogućiti ukoliko pritisnete nekompatibilne tipke daljinskog upravljača.
• TV prijemnik će prikazati sliku TV podešivača kada prestane povezano upravljanje.
Korištenje izbornika funkcija za upravljanje ovim uređajem*1
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika za upravljanje TV prijemnikom.
1 Prikažite izbornik funkcija ovog uređaja koristeći daljinski upravljač TV prijemnika.
• Ako je ovaj uređaj u stanju čekanja, automatski će se uključiti.
2 Odaberite stavku kojom želite upravljati daljinskim upravljačem TV prijemnika i pritisnite [OK].
• O prikazu izbornika funkcija (é 7, 41, 70).
Pauziranje TV programa kojeg upravo gledate*2
Možete pauzirati tekući TV program i zatim nastaviti tako da ga spremite na tvrdi disk. Ova je funkcija korisna kada morate nakratko prekinuti
gledanje kako biste obavili nešto drugo.
Ako zaustavite funkciju Pause Live TV, TV program snimljen na tvrdom disku će se izbrisati.
Pogledajte upute za uporabu TV prijemnika za upravljanje TV prijemnikom.
1 Kada želite pauzirati TV program
Uključite funkciju „Pause Live TV“ koristeći daljinski upravljač TV prijemnika.
• Ovaj će se uređaj uključiti automatski.
2 Kada želite nastaviti
Prikažite upravljačku ploču (é v. dolje) i pritisnite [OK].
• TV program će se nastaviti.
Napredne radnje
Za pauziranje TV programa kojeg upravo gledate
1 Pritisnite [q] dok je prikazana upravljačka ploča.
2 Pritisnite [t, u] za odabir „Yes“ (Da) i pritisnite [OK].
(é 41, Za pauziranje TV programa koji gledate „Pause Live TV“)
Korištenje izbornika opcija za upravljanje uređajem*1
Korištenjem daljinskog upravljača TV prijemnika, možete reproducirati diskove koristeći upravljačku ploču („Control Panel“) (é v. dolje) i prikažite
glavni izbornik za DVD-Video.
Switch to TV (Prebaci na TV)
Prikazano dok gledate s podešivačem ovog
1 Pritisnite [OPTION].
uređaja. Vratit će se na sliku TV prijemnika.
Control Panel (Upravljačka ploča)
Prikazana je upravljačka ploča (é v. dolje)
Npr.,
FUNTION MENU (Izbornik funkcija)
Prikazan je izbornik funkcija (é v. gore)
Top Menu (Glavni izbornik)
Prikazan je glavni izbornik (é 19)
DVD-V
Napomena
Nije moguće koristiti izbornik opcija dok je prikazan glavni izbornik
za DVD-Video i dok se kopira DVD-Video.
2 Odaberite stavku i pritisnite [OK].
Menu (Izbornik) DVD-V
Drive Select (Odabir pogonske jedinice)
Rotate RIGHT (Okrenite desno) (JPEG)
Rotate LEFT (Okrenite lijevo) (JPEG)
Zoom in (Približavanje zumom) (JPEG)
Zoom out (Udaljavanje zumom) (JPEG)
Prikazan je izbornik (é 9)
Odaberite tvrdi ili DVD disk
Okrenite fotografiju (é 39).
Povećajte ili smanjite fotografiju (é 39).
nKorištenje upravljačke ploče
Korištenjem upravljačke ploče, možete upravljati pretraživanjem unatrag, unaprijed, možete zaustaviti rad, I sl. i to
sve putem daljinskog upravljača. Odaberite „Control Panel” (upravljačku ploču) i pritisnite [OK] u koraku 2 “Korištenja
Upravljačka ploča
izbornika opcija za upravljanje ovim uređajem”*1 (é v. gore)
Prikazana je upravljačka ploča (é desno)
Pauziraj
Izađi
• Pri reprodukciji naslova ili DVD- Videa, i sl.
– [p]: Pauziraj, [q]: Zaustavi, [t]: Pretraži unatrag, [u]: Pretraži unaprijed, [OK]: Reproduciraj, [EXIT]: Izađi iz
Traži
Traži
upravljačke ploče
Reproduciraj
• Pri reprodukciji fotografija
Zaustavi
– [q]: Zaustavi, [t]: Vidi prethodnu sliku, [u]: Vidi sljedeću sliku, [EXIT]: Izađi iz upravljačke ploče
*1
Ova je funkcija dostupna s TV prijemnicima koji podržavaju funkciju „HDAVI Control 2“ ili njenu kasniju verziju
Ova je funkcija dostupna s TV prijemnicima koji podržavaju funkciju „HDAVI Control 3“ ili njenu kasniju verziju
*2
nKada želite ostaviti TV prijemnik uključenim i postaviti samo ovaj uređaj u stanje čekanja
Pritisnite [y] na daljinskom upravljaču ovog uređaja za postavljanje u stanje čekanja.
nKada ne koristite funkciju “HDAVI Control”
Podesite „VIERA Link“ u izborniku podešavanja na „Off“ (isključeno) (é 71).
RQT9423
43
Uređivanje naslova/poglavlja
HDD RAM
-R -R DL -RW(V) +R +R DL
+RW -RW(VR)
(Ne možete uređivati finalizirane diskove.)
2
Naslov
Poglavlje
Poglavlje
Poglavlje
Tijekom reprodukcije ili kada je uređaj zaustavljen
Pritisnite direktni navigator [DIRECT NAVIGATOR].
HDD RAM Ako nije odabrana opcija „VIDEO”, pritisnite
„crvenu“ tipku za odabir opcije „VIDEO”.
Poglavlje
Svaki razdvojen dio postaje poglavljem.
1
Pritisnite [p, q , t , u] za odabir naslova.
Zaslon s prikazom
naslova
Poglavlje
HDD RAM Možete promijeniti redoslijed poglavlja i kreirati listu
izvođenja (é 46).
„Chapter Creation” (Kreiranje poglavlja) u Setup izborniku (é 69)
„Automatic“ (Automatski):
Prepoznaje promjene (posebne dijelove bez zvuka poput početka
ili kraja programa) u kadru tijekom snimanja i automatski postavlja
početak poglavlja.
• Ovisno o programu koji se snima ili načinu snimanja, počeci
poglavlja možda neće biti ispravno snimljeni.
„5 minutes” (5 minuta):
Automatski određuje početke poglavlja tijekom snimanja u
intervalima od otprilike 5 minuta.
• Najveći broj stavki na disku:
HDD
– Naslovi: 499
– Poglavlja: Otprilike 1000 po naslovu
(Ovisi o snimci.)
3
4
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [p, q , t , u] kako biste odabrali „Previous” (Prethodno) ili
„Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK].
• Možete također pritisnuti [4, ¢] za prikaz ostalih stranica.
Višestruko uređivanje
Odaberite pomoću [p, q , t , u] i pritisnite [8]. (Ponovite.)
Pojavit će se kvačica. Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
Pritisnite opcije [OPTION].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali radnju i
pritisnite [OK].
• Ako odaberete „Edit“ (Uređivanje), pritisnite [p, q] za
odabir radnje i pritisnite [OK].
RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
– Naslovi: 99 ( +R +R DL +RW 49 naslova)
– Poglavlja: Otprilike 1000 ( +R +R DL +RW otprilike 254)
(Ovisi o snimci.)
Napomena
• Kada je snimljeni sadržaj izbrisan, podijeljen ili djelomično obrisan,
on se više ne može vratiti u svoj izvoran oblik. Budite sigurni da
ga želite izbrisati.
• Tijekom snimanja ili kopiranja, itd. ne možete uređivati.
• Ograničeni podaci o snimanju ostaju čak i nakon uređivanja (npr.
podjele naslova, itd.).
• +R +R DL Svaki put pri uređivanju naslova podaci o tome
snimaju se na slobodan prostor na disku. Ako to često činite,
smanjuje se količina slobodnog prostora.
Preporučujemo da izmjene izvršavate na tvrdom disku, a zatim
kopirate na disk.
Pogledajte
„Radnje s
naslovima“ (é 45).
Pretraga upotrebom programskih
informacija zapisanih na tvrdom disku (é 30)
Uređivanje grupa naslova HDD (é 34)
(é ispod)
Uključivanje prikaza direktnog navigatora
DIRECT NAVIGATOR (é 34)
• Reprodukcija fotografija (é 38)
• Reprodukcija glazbe snimljene na
tvrdom disku (é 34)
Uređivanje naslova/poglavlja i
reproduciranje poglavlja
Snimljene programe možete izmijeniti (obrisati neželjene dijelove,
dijeliti, itd.).
Priprema
• Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara
priključcima na ovom uređaju.
• Uključite uređaj.
• Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir
pogonske jedinice koja sadrži snimljeni naslov kojeg želite urediti.
• RAM Poništite zaštitu (é 62, Postavljanje zaštite).
nAko odaberete „Chapter View”(Pregled
poglavlja)
5
Pritisnite [p, q , t , u] za odabir poglavlja.
Za početak reprodukcije é Pritisnite [OK].
Za uređivanje é 6. korak.
Zaslon s prikazom poglavlja
6
• Za prikaz drugih stranica/Višestruko uređivanje (é iznad)
Pritisnite opcije [OPTION], a zatim [p, q]
kako biste odabrali radnju i pritisnite [OK].
Pogledajte „Radnje s
poglavljima“ (é 45).
• Možete se vratiti na prikaz naslova.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite direktni navigator [DIRECT NAVIGATOR].
RQT9423
44
Radnje s naslovima
Nakon izvršavanja koraka 1–4 (é 44)
Delete (Brisanje)*
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R +R DL +RW
Properties (Osobine)
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R +R DL +RW -RW(VR)
Enter Title Name (Unos
naziva naslova)
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R +R DL +RW
Set up Protection*
(Postavljanje zaštite)
Cancel Protection*
(Poništavanje zaštite)
Pritisnite [p, q] za odabir „Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
• Kada se jednom izbrišu, snimljeni su sadržaji izgubljeni i ne mogu biti vraćeni. Budite sigurni da ih želite izbrisati.
• Raspoloživ prostor za snimanje na diskovima DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL ne povećava se nakon brisanja naslova.
• Raspoloživ prostor na diskovima DVD-RW (DVD-Video format) i +RW povećava se samo nakon brisanja zadnjeg snimljenog
naslova. Ne povećava se nakon brisanja ostalih naslova (é 22).
Prikazuju se podaci (npr. o vremenu i datumu).
• Pritisnite [OK] za izlazak iz zaslona.
Snimljenim naslovima možete dodijeliti nazive.
(é 50, Unošenje teksta)
• HDD Čak i ako ste promijenili naziv grupe, nazivi naslova u grupi neće se promijeniti.
Ukoliko je postavljena, naslov je zaštićen od slučajnog brisanja.
Pritisnite [p, q] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Ako je naslov zaštićen, pojavljuje se ikona lokota.
HDD RAM +R +R DL +RW
HDD RAM
(é ispod, Savjet)
Change Thumbnail (Promjena
prikaza sličica)
HDD RAM -R -R DL -RW(V)
+R +R DL +RW
(é ispod, Savjet)
Divide Title (Podjela naslova)
HDD RAM
(é ispod, Savjet)
Možete obrisati neželjene dijelove snimke.
1 Pritisnite [OK] na početku i kraju dijela kojeg želite obrisati.
2 Pritisnite [p, q] za odabir „Finish” (Završavanje) i pritisnite [OK].
• Odaberite „Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK] za brisanje ostalih dijelova.
3 Pritisnite [t, u] za odabir „Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
Možete izmijeniti sliku koja će se prikazivati kao sličica u Prikazu naslova (Title View).
1 Pritisnite [u] (PLAY) za početak reprodukcije.
2 Pritisnite [OK] kada se prikaže slika koju želite koristiti kao sličicu.
Za promjenu sličice
Ponovno pokrenite reprodukciju i pritisnite [p, q] za odabir opcije „Change“
(Promjena), pa pritisnite [OK] na mjestu koje želite promijeniti.
3 Pritisnite [p, q] za odabir „Finish” (Završavanje) i pritisnite [OK].
Naslov možete podijeliti na dva dijela.
1 Pritisnite [OK] na mjestu gdje želite podijeliti naslov.
2 Pritisnite [p, q] za odabir „Finish” (Završavanje) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [t, u] za odabir „Divide” (Podijeli) i pritisnite [OK].
Za potvrdu mjesta dijeljenja
Pritisnite [p, q] za odabir „Preview” (Pregled) i pritisnite [OK]. (Uređaj vrši
reprodukciju 10 sekundi prije i nakon mjesta dijeljenja.)
Za promjenu mjesta dijeljenja
Ponovno pokrenite reprodukciju i pritisnite [p, q] za odabir opcije „Divide“ (Podijeli), a zatim pritisnite [OK] na mjestu gdje želite
podijeliti naslov.
Uređivanje
Partial Delete (Djelomično
brisanje)
Napomena
• Podijeljeni naslovi zadržavaju naziv naslova i osobinu CPRM (é 89) izvornog naslova.
• Može doći do kratkog prekida video i zvučnog zapisa neposredno prije i poslije točke dijeljenja.
• HDD Podijeljeni naslovi čine grupu naslova.
*
Moguće je višestruko uređivanje.
Radnje s poglavljima
Nakon izvršavanja koraka 1- 6 (é 44)
Delete Chapter* (Brisanje
poglavlja)
HDD RAM
Create Chapter (Kreiranje
poglavlja)
HDD RAM
(é ispod, Savjet)
Combine Chapters
(Kombiniranje poglavlja)
Pritisnite [t, u] za odabir „Delete” (Brisanje) i pritisnite [OK].
• Kada se jednom izbrišu, snimljeni su sadržaji izgubljeni i ne mogu biti vraćeni. Budite sigurni da ih želite izbrisati.
• Odaberite „Combine Chapters“ (Kombiniranje poglavlja) (é ispod) kada želite obrisati točku dijeljenja između poglavlja.
(Snimljeni sadržaj neće biti obrisan.)
Odaberite mjesto gdje želite započeti novo poglavlje tijekom pregleda naslova.
1 Pritisnite [OK] na mjestu gdje želite izvršiti podjelu.
• Ponovite ovaj korak kako biste izvršili podjelu na drugim mjestima.
2 Pritisnite [p, q] za odabir „Finish” (Završavanje) i pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] za odabir „Combine” (Kombiniranje) i pritisnite [OK].
• Kombiniraju se odabrano poglavlje i sljedeće poglavlje.
HDD RAM
*
Moguće je višestruko uređivanje.
Savjet
• Koristite funkcije Search (Traženje) (é 33), Time Slip (Preskakanje intervala) (é 33) kako biste pronašli željenu točku.
• Da biste pronašli željenu točku, koristite funkciju Slow-motion (Usporena snimka) (é 33) i funkciju Frame-by-frame (Kadar po kadar) (é 33).
• Za preskakanje na početak ili kraj naslova/poglavlja, pritisnite [4] (početak) ili [¢] (kraj).
RQT9423
45
Kreiranje, uređivanje i reprodukcija lista izvođenja
Možete rasporediti poglavlja (é 44) za kreiranje liste
izvođenja.
Naslov
Naslov
Poglavlje
Poglavlje
Lista izvođenja
Poglavlje
Poglavlje
4
Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali
„Create” (Kreiranje) i pritisnite [OK].
Poglavlje
Poglavlje Poglavlje
5
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir izvornog
naslova i pritisnite [q].
• Pritisnite [OK] za odabir svih poglavlja u naslovu, zatim
prijeđite na 7. korak.
Kopiranjem liste izvođenja (é 51) kreira se naslov.
• Liste izvođenja ne snimaju se zasebno, stoga ne zauzimaju mnogo prostora.
• Uređivanjem poglavlja u listi izvođenja ne mijenjaju se izvorni naslovi i izvorna
poglavlja.
• Tijekom snimanja ili kopiranja nije moguće kreiranje ili uređivanje lista
izvođenja.
HDD RAM
• Najveći broj stavki na disku:
– Liste izvođenja: 99
– Broj poglavlja u listama izvođenja: Otprilike 1000 (Ovisi o snimci.)
• Ako prekoračite najveći broj stavki na disku, sve upisane stavke
neće biti snimljene.
Kreiranje lista izvođenja
6
Pritisnite [p] za otkazivanje.
HDD RAM
Priprema
• Uključite televizor i odaberite odgovarajući AV ulaz koji odgovara
priključcima na ovom uređaju.
• Uključite uređaj.
• Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir
pogonske jedinice koja sadrži snimljeni naslov kojeg želite urediti.
• RAM Poništite zaštitu (é 62, Postavljanje zaštite).
• Tijekom snimanja ili kopiranja nije moguće kreiranje ili uređivanje
lista izvođenja.
• Liste izvođenja moraju biti kreirane u skladu sa sustavom
kodiranja odabranom u opciji „TV System“ (TV Sustav) (é 71).
1
2
3
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite izbornik funkcija [FUNCTION
MENU].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Others”
(Ostalo) i pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] za odabir poglavlja kojeg
želite dodati listi izvođenja i pritisnite [OK].
7
• Možete također kreirati novo poglavlje od izvornog
naslova. Pritisnite opciju [OPTION] za odabir opcije „Create
Chapter” (Kreiranje poglavlja) i pritisnite [OK]
(é 45, Kreiranje poglavlja).
Pritisnite [t, u] kako biste odabrali mjesto
gdje želite umetnuti poglavlje i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali
„Playlists” (Liste izvođenja) i pritisnite [OK].
8
• Pritisnite [p] za odabir drugih izvornih naslova.
• Ponovite korake 6 - 7 kako biste dodali još poglavlja.
Pritisnite povratak [RETURN
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite izlaz [EXIT].
RQT9423
46
].
Svi odabrani kadrovi postaju dio liste izvođenja.
Uređivanje i reprodukcija lista izvođenja/poglavlja
1
2
3
4
Radnje s listom izvođenja
Nakon izvršavanja koraka 1- 5 (é lijevo)
reprodukcija)
Delete*
(Brisanje)
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite izbornik funkcija [FUNCTION MENU].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Others”
(Ostalo) i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali
„Playlists” (Liste izvođenja) i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir liste
izvođenja.
Za početak reprodukcije é Pritisnite [OK].
Za uređivanje é 5. korak.
Zaslon prikaza liste
izvođenja
HDD RAM
Properties
(Osobine)
HDD RAM
-RW(VR)
Create
(Kreiranje)
• Za prikaz drugih stranica/Višestruko uređivanje (é 44)
Pritisnite opciju [OPTION], a zatim [p, q]
kako biste odabrali radnju i pritisnite [OK].
• Ako odaberete „Edit“ (Uređivanje), pritisnite [p, q] za
odabir radnje i pritisnite [OK].
Pogledajte
„Radnje s listom
izvođenja“.
Prikazuju se podaci o listi izvođenja (npr.
ukupno vrijeme i datum).
• Pritisnite [OK] za
izlaz iz zaslona.
(é 46, Kreiranje lista izvođenja, koraci 5–8)
HDD RAM
Copy*
(Kopiranje)
HDD RAM
5
Pritisnite [t, u] za odabir „Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
Kada se jednom izbrišu, snimljene su liste
izvođenja izgubljene i ne mogu biti vraćene.
Budite sigurni da ih želite izbrisati.
Enter Name
(Unos naziva)
Pritisnite [t, u] za odabir „Copy”
(Kopiranje) i pritisnite [OK].
• Kopiranja lista izvođenja prikazuje se kao
najnovija u prikazu lista izvođenja.
Listama izvođenja možete dodijeliti nazive.
(é 50, Unos teksta)
HDD RAM
Change
Thumbnail
(Promjena
prikaza sličica)
(é 45, Promjena prikaza sličica)
HDD RAM
* Moguće je višestruko uređivanje.
Radnje s poglavljima
HDD RAM
n Ako odaberete „Chapter View”(Pregled poglavlja)
6
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir poglavlja.
Za početak reprodukcije é Pritisnite [OK].
Za uređivanje é 7. korak.
Nakon izvršavanja koraka 1- 7 (é lijevo)
• Uređivanjem poglavlja u listi izvođenja ne mijenjaju se izvorni
naslovi i izvorna poglavlja.
Add Chapter
(Dodavanje
poglavlja)
(é 46, Kreiranje lista izvođenja, koraci 5- 7)
Move Chapter
(Premještanje
poglavlja)
Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali
mjesto gdje želite umetnuti poglavlje i
pritisnite [OK].
Create
Chapter
(Kreiranje
poglavlja)
Combine
Chapters
(Kombiniranje
poglavlja)
Delete
Chapter*
(Brisanje
poglavlja)
(é 45, Kreiranje poglavlja)
Uređivanje
HDD RAM
-RW(VR) (Samo
Zaslon prikaza poglavlja
7
• Za prikaz drugih stranica/Višestruko uređivanje (é 44)
Pritisnite opciju [OPTION], a zatim [p, q]
kako biste odabrali radnju i pritisnite [OK].
Pogledajte „ Radnje s
poglavljima“.
• Možete se vratiti na prikaz liste izvođenja.
Za vraćanje na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite izlaz [EXIT].
(é 45, Kombiniranje poglavlja)
(é 45, Brisanje poglavlja)
Lista izvođenja automatski se briše ako ste
obrisali sva poglavlja koje ona sadrži.
*Moguće je višestruko uređivanje.
RQT9423
47
Uređivanje fotografija i glazbe
Uređivanje fotografija (JPEG)
(JPEG) RAM
• Možete uređivati fotografije i albume.
• Ne možete uređivati fotografije snimljene na DVD-R DL, CD-R/
CD-RW i USB-memoriju.
• Nije moguće uređivanje fotografija snimljenih na finaliziranim
diskovima DVD-R.
HDD -R
Priprema
• Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir
tvrdog diska ili DVD-diska.
• RAM Poništite zaštitu (é 62, Postavljanje zaštite).
1
Pritisnite direktni navigator [DIRECT
NAVIGATOR].
Ako nije odabrana opcija „PICTURE” (slika),
pritisnite „zelenu“ tipku za odabir opcije „PICTURE” (slika).
HDD RAM
2
Uređivanje albuma:
Delete Picture*
(Brisanje slike)
Delete Album*
(Brisanje
albuma)
HDD
-R (JPEG)
RAM
Change Date*
(Promjena
datuma)
HDD RAM
Odaberite album kojeg želite urediti i pritisnite
opciju [OPTION].
• Ako želite kreirati album koristeći opciju „Create Album“
(Kreiranje albuma), pritisnite opciju [OPTION] bez odabira
albuma.
Uređivanje fotografije:
1 Odaberite album koji sadrži fotografiju koju želite urediti i pritisnite [OK].
2 Odaberite fotografiju koju želite urediti i pritisnite opciju [OPTION].
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali „Previous“
(Prethodno) ili „Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK].
• Možete također pritisnuti [4, ¢] za prikaz ostalih
stranica.
Višestruko uređivanje
Odaberite pomoću [p, q, t, u] i pritisnite [8]. (Ponovite.)
Pojavit će se kvačica. Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
3
Radnje s albumom (fotografijama) i slikama
Nakon izvršavanja koraka 1-3 (é lijevo)
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali radnju i
pritisnite [OK].
nUređivanje albuma
(npr., HDD )
Korisne funkcije tijekom reprodukcije
fotografija (é 39)
Enter Album
Name
(Unošenje
naziva albuma)
HDD RAM
Set up
Protection*
(Postavljanje
zaštite)
Cancel
Protection*
(Poništavanje
zaštite)
HDD RAM
Properties
(Osobine)
HDD RAM -R
-R DL CD
USB
Add Pictures
(Dodavanje
slika)
Create Album
(Kreiranje
albuma)
HDD RAM
Radnje s albumom (fotografijama) i
slikama (é desno)
nUređivanje fotografija
(npr., HDD )
Radnje s albumom (fotografijama) i
slikama (é desno)
Možete se vratiti na prikaz albuma.
Copy to DVD
(Kopiranje na
DVD)
HDD
Za vraćanje na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite direktni navigator [DIRECT NAVIGATOR].
Copy to HDD
(Kopiranje na
tvrdi disk)
RAM
Pritisnite [t, u] za odabir „Delete” (Brisanje)
i pritisnite [OK].
• Kada se jednom izbrišu, snimljeni su sadržaji
izgubljeni i ne mogu biti vraćeni. Budite
sigurni da ih želite izbrisati.
• Brisanjem albuma brišu se sve datoteke u
albumu osim fotografija. (To se ne odnosi na
mape u tom albumu.)
• -R Raspoloživ se prostor ne povećava čak
ni nakon brisanja slika.
Možete promijeniti datum slike.
1 Pritisnite [t, u] kako biste odabrali stavku i
pritisnite [p, q] kako biste promijenili datum.
2 Pritisnite [OK].
Albumima možete dodijeliti nazive.
(é 50, Unos teksta)
• Uneseni nazivi albuma putem ovog uređaja
možda se neće moći prikazati na drugim
uređajima.
Ukoliko je postavljena,
fotografija ili album zaštićeni
su od slučajnog brisanja.
Pritisnite [t, u] za odabir
„Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Ako su fotografija ili album
zaštićeni, pojavljuje se ikona lokota.
• Čak i ako se na ovom uređaju koristi zaštitna
funkcija za album, album može biti obrisan na
drugim uređajima.
Prikazuju se podaci (npr. o veličini slike i
datoteke).
• Za izlazak iz zaslona osobina pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] za odabir „Start” (Pokretanje) ili
„Yes“ (Da) i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [p, q, t, u] za odabir albuma koji
sadrži fotografiju koju želite dodati i pritisnite
[OK].
3 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali stavku i
pritisnite [OK].
• Ako je odabrana opcija „Select pictures to
copy” (Odabir slika za kopiranje):
Odaberite fotografiju koju želite dodati i
pritisnite [OK].
• Ako je odabrana opcija „Copy all pictures”
(Kopiranje svih slika):
Sve će fotografije u albumu biti kopirane.
4 Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) ili „No“
(Ne) i pritisnite [OK].
• Ako želite nastaviti s kopiranjem,
odaberite „Yes“ (Da) i prijeđite na 2. korak.
Samo za opciju „Create Album” (Kreiranje albuma)
5 Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) ili „No“
(Ne) i pritisnite [OK].
• Ako je odabrana opcija „Yes“ (Da): Albumima
možete dodijeliti nazive. (é 50, Unos teksta)
• Ako je odabrana opcija „No“ (Ne): Naziv se
automatski dodjeljuje albumu.
1
Kopiranje na DVD-RAM ili tvrdi disk
Pritisnite [t, u] kako biste odabrali „Start”
(Pokretanje) i pritisnite [OK].
Kopiranje na DVD-R
Pritisnite [t, u] za odabir „Copy& Finalise”
(Kopiranje i finaliziranje) ili „Copy Only”
(Samo kopiranje) i pritisnite [OK].
• Koristite prazne diskove ili nefinalizirane diskove na
koje su putem ovog uređaja snimljene JPEG slike.
* Moguće je višestruko uređivanje. [Promjena datuma : samo kada je prikazan
zaslon „Picture (JPEG) View” (Izbornik za prikaz slika)]
Napomena
RQT9423
48
• Programirana snimanja ne počinju tijekom izvršavanja funkcija „Change Date“
(promjena datuma), „Copy to DVD“ (kopiranje na DVD), „Copy to HDD“ (kopiranje na
tvrdi disk), „Add Pictures“ (dodavanje slika) ili „Create Album“ (kreiranje albuma).
• RAM
Funkcija „Add Pictures“ (dodavanje slika) je moguća samo za mape koje su u
skladu s DCF-om.
Uređivanje glazbe
Brisanje slika i glazbe koristeći
navigator brisanja (DELETE Navigator)
HDD
1
2
Pritisnite direktni navigator [DIRECT
NAVIGATOR].
Ako nije odabrana opcija „MUSIC” (glazba), pritisnite „žutu“
tipku za odabir opcije „MUSIC” (glazba).
Uređivanje albuma
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali album i
pritisnite opciju [OPTION].
Uređivanje zapisa
1 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali album i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali zapis i pritisnite opciju
[OPTION].
3
HDD -R
1
2
3
4
5
Pritisnite funkcijski izbornik [FUNCTION
MENU].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] za odabir „Picture” (Slika) ili
„Music” (Glazba).
Pritisnite [OK].
Brisanje albuma
Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali
stavku i pritisnite [DELETE S].
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir albuma koji sadrži fotografiju
ili zapis koje želite obrisati i pritisnite [OK].
2 Pritisnite [p, q, t, u] za odabir fotografije ili zapisa i pritisnite
[OK].
1
n Uređivanje albuma (Glazba)
Možete potvrditi stavku koje ste odabrali pomoću izbornika s
opcijama.
• Pogledajte izbornik s opcijama za „Album View“ (Pregled
albuma) (é 48, 3. korak).
• Pogledajte izbornik s opcijama za „Picture (JPEG) View“
(Pregled slika) (é 48, 3. korak).
• Pogledajte izbornik s opcijama za „Album View (Music)“
(Pregled albuma (Glazba)) (é lijevo, 3. korak).
• Pogledajte izbornik s opcijama za „Track View (Music)“
(Pregled zapisa (Glazba)) (é lijevo, 3. korak).
Radnje s albumima i zapisima (é ispod)
Korisne funkcije tijekom reprodukcije glazbe
(é 40)
• Odabir snimljenih programa (naslova) za
reprodukciju—DIRECT NAVIGATOR (direktni
navigator) (é 34)
• Reprodukcija fotografija (é 38)
é ispod
Za prikaz ostalih stranica [samo album (fotografija) i
fotografija]
Pritisnite [4, ¢] za prikaz ostalih stranica.
n
Uređivanje zapisa (Glazba)
Višestruko brisanje [samo album (fotografija) i
fotografija]
Odaberite pomoću [p, q, t, u] i pritisnite [8]. (Ponovite.)
Pojavit će se kvačica. Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
Radnje s albumima i zapisima (é ispod)
Korisne funkcije tijekom reproduciranja glazbe (é 40)
Dok je uređaj zaustavljen
Brisanje slike ili zapisa
Pritisnite [t, u] kako biste odabrali radnju i
pritisnite [OK].
Možete se vratiti na prikaz albuma (Album
View)
(JPEG) RAM
6
Uređivanje
Priprema
Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir
tvrdog diska.
Pritisnite [t, u] kako biste odabrali „Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
Stavka je izbrisana.
Za vraćanje na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
Za vraćanje na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite direktni navigator [DIRECT NAVIGATOR].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite izlaz [EXIT].
Radnje s albumima i zapisima
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 (é iznad)
Delete Album
(Brisanje albuma)
Delete Track (Brisanje
zapisa)
Pritisnite [t, u] za odabir „Delete”
(Brisanje) i pritisnite [OK].
• Kada se jednom izbrišu, snimljeni
su sadržaji izgubljeni i ne mogu biti
vraćeni. Budite sigurni da ih želite
izbrisati.
Enter Album Name
(Unos naziva albuma)
Enter Track Name
(Unos naziva zapisa)
Albumima i zapisima možete dodijeliti
nazive.
(é 50, Unos teksta)
Enter Artist Name
(Unos imena
izvođača)
Moguće je uređivanje imena izvođača
zapisa.
(é 50, Unos teksta)
Napomena
• Kada započne programirano snimanje, zaustavlja se uređivanje
glazbe.
RQT9423
49
Unos teksta
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
Snimljenim naslovima možete dodijeliti nazive.
Možete pretraživati željene programe na TV vodiču unosom ključnih
riječi (Slobodno pretraživanje/nalaženje naslova) (é 30)
Najveći broj znakova:
HDD RAM Naslov
Lista izvođenja
Album fotografija
Album (CD/MP3/WMA) ( HDD )
Zapis (CD/MP3/WMA) ( HDD )
Izvođač (CD/MP3/WMA) ( HDD )
Disk ( RAM )
2
Ponovite ovaj korak za unos drugih znakova.
• Za brisanje znaka
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir znaka u polju s nazivom i
pritisnite [8]. (Odabrani se znakovi brišu.)
Znakovi
64 (44*)
64
36
40
40
40
64
• Unošenje znakova pomoću brojčanih tipki
npr. unošenje slova „R“
1 Pritisnite [7] za pomicanje do 7. reda.
2 Dvaput pritisnite [7] kako biste označili „R”.
3 Pritisnite [OK].
*Ime naslova za snimanje uz pomoć timera
-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW Znakovi
Naslov
Disk
44
40
Prijenos
Znakovi
Omiljeni program 1-4
14
Napomena
Ako je naziv dugačak, dio naziva možda neće biti prikazan na nekim
zaslonima.
1
Prikaz zaslona za unos naziva (Enter Name)
Naslov (snimanje uz pomoć timera)
Odaberite „Programme Name” (Naziv programa). (é 21,
Ručno programiranje snimanja uz pomoć timera, 3. korak)
Slobodno pretraživanje
Pritisnite opciju [OPTION]. (é 30, Pretraživanje pomoću
unesenih riječi, 1. korak)
Nalaženje naslova
Odaberite „Find Titles“ (Nalaženje naslova). (é 30,
Pretraživanje pomoću programskih informacija naslova
snimljenih na tvrdom disku, 4. korak)
Naslov
Odaberite „Enter Title Name“ (Unos naziva naslova). (é 44, 4.
korak)
Lista izvođenja
Odaberite „Enter Name” (Unos naziva). (é 47, 5. korak)
Album fotografija
Odaberite „Enter Album Name” (Unos naziva albuma). (é 48,
Uređivanje fotografija (JPEG), 3. korak)
Album (CD/MP3/WMA) ( HDD )
Odaberite „Enter Album Name” (Unos naziva albuma). (é 49,
Uređivanje glazbe, 3. korak)
Zapis (CD/MP3/WMA) ( HDD )
Odaberite „Enter Track Name” (Unos naziva zapisa). (é 49,
Uređivanje glazbe, 3. korak)
Izvođač (CD/MP3/WMA) ( HDD )
Odaberite „Enter Artist Name” (Unos naziva izvođača). (é 49,
Uređivanje glazbe, 3. korak)
Disk
Odaberite „Disc Name” (Naziv diska). (é 62, Dodjela naziva
disku, 1. korak)
Omiljeni programi 1-4
Odaberite „crvenu“ tipku. (é 65, Za promjenu naziva omiljenih
programa u stupcu „Omiljeni“, 2. korak)
Polje s imenom: prikazuje unesen tekst
• Možete unijeti samo znakove prikazane na gornjem zaslonu.
RQT9423
50
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir znaka i
pritisnite [OK].
3
• Unošenje razmaka
Pritisnite [DELETE S] i pritisnite
[OK].
Pritisnite [n] (Postavljanje).
Prekid unošenja
Pritisnite povratak [RETURN
Tekst se ne dodaje.
].
n
Dodavanje naziva
Možete dodati često korištene nazive i prikazati ih kasnije.
Najveći broj dodanih naziva: 20
Najveći broj znakova u nazivu: 44
Nakon unosa naziva (koraci 1-2)
1 Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali „Add to List”
(Dodavanje na popis) i pritisnite [OK].
• Možete također pritisnuti [¢] za odabir opcije „Add to List”
(Dodavanje na popis).
2 Pritisnite [t, u] kako biste odabrali „Add” (Dodavanje) i
pritisnite [OK].
• Pritisnite povratak [RETURN ] za poništavanje.
n
Za prikaz dodanog naziva
1 Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali „Name List” (Popis
naziva) i pritisnite [OK].
• Možete također pritisnuti [4] za odabir opcije „Name List”
(Popis naziva).
2 Pritisnite [p, q, t, u] za odabir naziva kojeg želite prikazati i
pritisnite [OK].
n
Za brisanje dodanog naziva
1 Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali „Name List” (Popis
naziva) i pritisnite [OK].
• Možete također pritisnuti [4] za odabir opcije „Name List”
(Popis naziva).
2 Pritisnite [p, q, t, u] za odabir naziva kojeg želite obrisati.
3 Pritisnite opciju [OPTION] za prikaz opcije „Delete Name”
(Brisanje naziva) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [t, u] kako biste odabrali „Delete” (Brisanje) i pritisnite
[OK].
5 Pritisnite [RETURN ].
Savjet
Ako ste unijeli dugačak naziv, nakon finaliziranja diska u glavnom
će se izborniku prikazati samo dio naziva (é 64). Pri upisivanju
naziva naslova, naziv koji će biti prikazan u glavnom izborniku
možete pogledati u prozoru „Top Menu Preview“ (Pregled Top Menu
izbornika).
Kopiranje naslova i lista izvođenja
Kopiranje [Video (HDD na DVD)]
Značajke
Smjer
kopiranja
HDD Õ DVD
DVD Õ HDD
Napredno kopiranje
Jednostavno kopiranje s HDD-a na DVD bez zamršenih
postavki.

—
Napravite popis za kopiranje, a zatim izvršite kopiranje.
Možete podesiti uređaj da kopira naslove ili liste izvođenja na željeni način.


RAM -RW(VR) +RW
DVD-V (Samo s finaliziranog
diska)

DVD-V Nije moguće izvršavanje brzog kopiranja finaliziranih diskova.
+RW Nije moguće izvršavanje brzog kopiranja s diska +RW na HDD.
*2

—
-R -R DL -RW(VR) +R +R DL
-R -R DL -RW(VR) +R +R DL
Automatsko finaliziranje
Brzo snimanje
Moguće odabrati
Snimanje pri normalnoj brzini
Brzo snimanje
Snimanje pri normalnoj brzini
Kopiranje lista izvođenja*4
—
—


Jesu li poglavlja očuvana?
—*5
—*5


Jesu li sličice očuvane?
—*6
—*6

*7
Snimanje i reprodukcija
—
—
—
*8
tijekom kopiranja
*1
Za brzo kopiranje naslova (ili lista izvođenja sastavljenih od tih naslova) postavite opciju „Rec for High Speed Copy” na „On“ prije snimanja na HDD (zadana je postavka
„On“ é 69).
U sljedećim slučajevima brzo kopiranje na diskove DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW nije moguće:
• Pri odabiru više naslova za kopiranje, ako je bilo koji od naslova snimljen s isključenom opcijom „Rec for High Speed Copy”, nije moguće izvršiti brzo kopiranje.
• Liste izvođenja sastavljene od naslova koji su snimljeni na više različitih načina ili više naslova snimljenih u načinu FR.
• Liste izvođenja s različitim vrstama zvučnih zapisa (Dolby Digital i LPCM, itd.).
• Naslovi koji sadrže puno obrisanih segmenata.
• Naslovi koji su kopirani na HDD s Panasonic digitalne video kamere s HDD (SD Video)
• +R +R DL +RW Naslovi snimani u načinu „EP“ i „FR (snimanje 5 sati i duže)“. (Prikazuje se
)
• +R +R DL +RW Naslovi snimani u formatu 16:9
• -R -R DL -RW(V) Naslovi snimani u formatu 16:9 u načinu „EP“ i „FR (snimanje 5 sati i duže)“
*2
Ako odaberete način snimanja s boljom kvalitetom slike od izvorne, kvaliteta slike se neće poboljšati. (Međutim ova opcija pomaže u sprečavanju pogoršanja kvalitete slike.)
+R DL Nije moguće kopiranje u načinima „EP” ili „FR (snimanje 5 sati i duže)”.
*3
Ne možete odabrati opcije „Top Menu“ (Glavni izbornik) ili „Auto-Play Select” (Odabir automatske reprodukcije).
Ako želite postaviti automatsku reprodukciju ili boju pozadine, prije kopiranja odaberite „Top Menu“ ili „Auto-Play Select“ u izborniku „DVD Management“ (é 64).
*4
Ne možete kopirati listu izvođenja čije je vrijeme reprodukcije duže od 8 sati.
Kada kopirate listu izvođenja, ona postaje naslov na odredišnom disku.
*5
RAM -R DL +R DL +RW : Jedan naslov postaje jedno poglavlje.
-R -RW(V) +R : Poglavlja se automatski kreiraju ( -R -RW(V) oko 5 minuta +R oko 8 minuta) pri finaliziranju diska nakon njegovog kopiranja.
*6
Sličice se vraćaju u zadani položaj.
*7
Pri kopiranju lista za reprodukciju, sličice možda neće biti prikazane s izvršenim izmjenama.
*8
Moguće samo s naslovima na HDD-u
(Međutim, to nije moguće pri kopiranju s automatskim finaliziranjem.)
–Tijekom kopiranja nije moguća reprodukcija naslova kojeg snimate ili uređivanje, itd.
–Nije moguća reprodukcija liste izvođenja tijekom kopiranja naslova s ograničenjem „jednokratnog snimanja“ (é 23).
–Nije moguća reprodukcija slika ili glazbe.
n
Približno vrijeme kopiranja (maksimalna brzina)
(ne uključuje vrijeme potrebno za zapis podataka o upravljanju podacima)
HDD
Način
snimanja
XP
SP
LP
EP (6H)
EP (8H)
Snimljeno
1 sat
Brzina 5×
DVD-RAM
Potrebno
Brzina
vrijeme
12 min.
5×
6 min.
10×
3 min.
20×
2 min.
30×
1 min. 30 s
40×
Brzina 12×
DVD-R*1
Potrebno
Brzina
vrijeme
5 min. 46 s
10×
2 min. 30 s
24×
1 min. 21 s
44×
58 s
62×
48 s
75×
Brzina 4×
DVD-R DL*2
Potrebno
Brzina
vrijeme
15 min.
4×
7 min. 30 s
8×
3 min. 45 s
16×
2 min. 30 s
24×
1 min. 53 s
32×
Brzina 4×
DVD-RW*3
Potrebno
Brzina
vrijeme
15 min.
4×
7 min. 30 s
8×
3 min. 45 s
16×
2 min. 30 s
24×
1 min. 53 s
31×
Brzina 8×
+R*4
Potrebno
Brzina
vrijeme
8 min. 20 s
7×
3 min. 45 s
16×
1 min. 53 s
32×
Brzina 4×
+R DL*2
Potrebno
Brzina
vrijeme
15 min.
7×
7 min. 45 s
16×
3 min. 53 s
32×
Brzina 4×
+RW
Potrebno
Brzina
vrijeme
15 min.
4×
7 min. 30 s
8×
3 min. 45 s
16×
Uređivanje
Promjena načina snimanja
Finaliziranje*3
Kopiranje
Način brzog kopiranja*1
• Gore navedene vrijednosti naznačuju najbrže moguće vrijeme i brzinu za kopiranje jednosatnog naslova s HDD-a na svaki od diskova u gore
navedenom popisu koji podržavaju brzo kopiranje. Količina vremena i brzina ovise o uvjetima poput područja na koje se zapisuju podaci ili o
osobinama diska.
*1
Na ovom se uređaju kopiranje na disk DVD-R brzine 16× vrši pri istoj brzini kao i na disk DVD-R brzine 12×.
*2
Na ovom se uređaju kopiranje na disk DVD-R DL i +R DL brzine 8× vrši pri istoj brzini kao i na diskove DVD-R DL i +R DL brzine 4×.
*3
Na ovom se uređaju kopiranje na disk DVD-RW brzine 6× vrši pri istoj brzini kao i na disk DVD-RW brzine 4×.
*4
Na ovom se uređaju kopiranje na disk +R brzine 16× vrši pri istoj brzini kao i na disk +R brzine 8×.
Napomena
• Pri snimanju ili reproduciranju tijekom kopiranja, uređaj možda neće vršiti snimanje pri maksimalnoj brzini.
• Ovisno o stanju diska, uređaj možda neće moći koristiti maksimalnu brzinu pri kopiranju.
O kopiranju na diskove DVD-R DL (jednostrani, dvoslojni) i +R DL (jednostrani,
dvoslojni)
Kada se ne kopira pri velikoj brzini, naslovi se privremeno kopiraju pri normalnoj brzini na HDD i zatim se kopiraju
pri velikoj brzini na diskove DVD-R DL i +R DL. Naslovi koji se privremeno snimaju na HDD tada se brišu.
Snimanje na diskove DVD-R DL i +R DL nije moguće u sljedećim slučajevima:
–Kada nema dovoljno slobodnog prostora na HDD-u. (Kada se kopiranje vrši na novom praznom disku, a želite
pri kopiranju popuniti novi disk, na HDD-u je potrebno oko 4 sata slobodnog prostora pri načinu snimanja SP.)
–Kada je broj naslova snimljen na HDD i broj naslova koji se kopiraju na diskove DVD-R DL i +R DL veći od 499.
Tijekom reprodukcije naslova snimljenog na oba sloja, video-zapisi i zvučni zapisi mogu biti nakratko prekinuti
kada se uređaj prebacuje s jednog na drugi sloj. (é 11)
O kopiranju prijenosa koji dozvoljavaju samo
„jednokratno snimanje“
Snimljeni naslov možete kopirati na DVD-RAM koji podržava
CPRM (é 89). Naslov se briše s HDD-a.
• Naslovi i liste izvođenja ne mogu se kopirati s
DVD-RAM-a na HDD.
• Naslovi se neće kopirati ako su zaštićeni (é 45).
• Ne možete kopirati liste izvođenja sastavljene od naslova
koji dozvoljavaju samo „jednokratno snimanje“.
• Naslovi s ograničenjem snimanja i liste izvođenja ne
mogu biti uključeni u isti popis za kopiranje.
RQT9423
51
Kopiranje naslova i lista izvođenja
Prije kopiranja
Kopiranje naslova s glavnim i sekundarnim zvučnim zapisom
• Odaberite vrstu zvučnog zapisa za snimanje dvojezičnog
prijenosa u opciji „Bilingual Audio Selection” (Odabir dvojezičnog
zvučnog zapisa) (é 70) kada:
–se kopiranje vrši na diskove DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideo format), +R, +R DL i +RW.
–je opcija „Audio Mode for XP Recording” (Audio način za snimanje
XP) postavljena na „LPCM” (é 70) i kopirate u načinu XP.
n
Brzina i način snimanja pri kopiranju
HDD 
 RAM : Velika brzina
HDD  -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW :
Pogledajte u tablici.
Snimanje za brzo kopiranje (é 69)
Brzina kopiranja
Samo naslovi snimljeni s aktiviranom opcijom „Rec for Velika brzina
High Speed Copy” (Snimanje za brzo kopiranje). *
Samo naslovi snimljeni dok je opcija „Rec for High
Normalna brzina
Speed Copy” (Snimanje za brzo kopiranje) isključena.
Kod kopiranja više naslova koji su snimljeni dok
je opcija „Rec for High Speed Copy” uključena ili
isključena.
*U sljedećim slučajevima se kopiranje vrši pri normalnoj brzini čak i
ako je opcija „Rec for High Speed Copy” uključena.
• +R +R DL +RW Kada je sadržaj koji kopirate snimljen u načinima
„EP“ ili „FR (snimanje 5 sati i duže)“.
• Ako na odredišnom disku nema dovoljno slobodnog prostora.
• Kada se format slike naslova koji se kopira i opcija „Aspect for
Recording” (Format slike pri snimanju) (é 69) ne podudaraju.
• Kada je format slike naslova koji se kopira 16:9:
– +R +R DL +RW
– -R -R DL -RW(V) sadržaj koji se kopira kopiran je u načinu „EP”
ili „FR (snimanje 5 sati i duže)”.
4
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali naslov
koji želite kopirati i pritisnite [8].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite
sve potrebne stavke.
• Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [4, ¢] za prikaz ostalih stranica.
5
6
Pritisnite [OK].
Nakon što uređaj započne s kopiranjem diskova
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVDVideo format), +R i +R
DL, njih nakon kopiranja možete samo reproducirati, dok
snimanje ili uređivanje nije moguće.
Pritisnite [t, u] kako biste odabrali „Start”
(Pokretanje) i pritisnite [OK].
Započinje kopiranje.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN ].
n
Zaustavljanje kopiranja (é 53)
n
Navigator COPY /Ikone popisa za kopiranje i
funkcije (é 54)
n
Provjera osobina naslova i sortiranje navigatora
COPY
1.Pritisnite [p, q] kako biste odabrali naslov i pritisnite
[OPTION].
Napomena
• Naslovi i liste izvođenja snimljeni pomoću različitog sustava kodiranja (PAL ili
NTSC) od trenutno odabranog TV-sustava na uređaju ne mogu biti kopirani.
• -R Video (naslovi ili liste izvođenja) ne mogu biti kopirani na disk koji već
sadrži slike (JPEG).
• -R Slike ne mogu biti kopirane na disk DVD-R koji već sadrži videozapise.
Priprema
• Umetnite disk koji možete koristiti za kopiranje (é 11).
• Provjerite ima li dovoljno slobodnog prostora na disku.
Kopiranje [Video (HDD u DVD)]
Diskovi DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R i +R DL automatski
se finaliziraju (é 89). Nakon finaliziranja, diskovi se mogu koristiti samo za
reprodukciju te je također moguća njihova reprodukcija na drugim DVDuređajima. Međutim na njih više ne možete snimati ili ih uređivati.
HDD  RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
(Nije moguće kopiranje na finalizirane diskove.)
Kad se kopiranje vrši pri normalnoj brzini, način snimanja bit će
postavljen na FR. (Međutim, ako nema dovoljno prostora na disku
nakon postavljanja načina FR, kopiranje neće biti izvršeno.)
1
2
3
RQT9423
52
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite izbornik funkcija [FUNCTION MENU].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Copy”
(Kopiranje) i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Video
(HDD to DVD” (Video (HDD u DVD) i pritisnite
[OK].
2.Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Properties” (Osobine) ili
„Sort“ (Sortiranje) i pritisnite [OK].
Osobine:
Prikazuju se naziv, datum snimanja, kanal, itd. odabranog naslova.
Sortiranje (samo prikaz svih naslova):
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali stavku i pritisnite [OK].
Time ćete promijeniti način na koji su prikazani naslovi. Možete
odabrati prikaz naslova po broju, datumu snimanja, danu, kanalu,
vremenu početka snimanja i nazivu naslova. (Nije moguće odabrati
naslov ako je prikazana kvačica.) Ako zatvorite zaslon navigatora
COPY, redoslijed prikaza se poništava.
Napomena
• Tijekom kopiranja naslova pri velikoj brzini na diskove DVD-RAM
5×, DVD-R 8×, +R 8× ili +RW 4× koji podržavaju brzo kopiranje,
zvuk rotiranja diska bit će glasniji od uobičajenog.
Ako želite da se kopiranje odvija tiše, odaberite „Normal (Silent)”
(Normalno (Tiho))u opciji „DVD Speed for High Speed Copy” u
izborniku podešavanja (é 69).
• Ako ste upisali više naslova, kopiraju se onim redoslijedom kako
su prikazani na vrhu zaslona, a ne redoslijedom kojim ste ih
upisali.
Za promjenu redoslijeda naslova koji se kopiraju, kreirajte popis
za kopiranje i zatim kopirajte sadržaj popisa (é 53).
Kopiranje uz korištenje liste za
kopiranje - Napredno kopiranje
HDD 
 RAM +RW
-RW(VR)  HDD
HDD  -R -R DL -RW(V) +R +R DL
Možete rasporediti naslove i liste izvođenja prema željenom pri
kopiranju na disk.
Također pogledajte „Prije kopiranja“ (é 52).
3
4
5
6
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Copy”
(Kopiranje) i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali
„Advanced Copy” (Napredno kopiranje) i
pritisnite [OK].
• Ako ne namjeravate mijenjati kreirani popis, nekoliko puta
pritisnite [q] (é 7. korak).
Odredite smjer kopiranja.
• Ako ne namjeravate mijenjati smjer kopiranja, pritisnite [q]
(é 5. korak).
1 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Copy Direction“ (Smjer
kopiranja) i pritisnite [u].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Source” (Izvor) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali pogon i zatim pritisnite [OK] . Nije
moguće odabrati isti pogon kao i izvor kopiranja.
4 Pritisnite [t] za potvrdu.
Odredite način snimanja.
• Ako ne namjeravate mijenjati način snimanja, pritisnite [q]
(é 6. korak).
1 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Copy Mode“ (Način kopiranja) i
pritisnite [u].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Recording Mode” (Način
snimanja) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali način i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [t] za potvrdu.
Odredite naslove i liste izvođenja za kopiranje.
• Ako namjeravate kopirati označeni popis bez dodatnih
promjena (é 7. korak).
1 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Create List” (Kreiranje popisa) i
pritisnite [u].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „New Item” (Nova stavka) i
pritisnite [OK].
3 Pritisnite „crvenu“ tipku za odabir opcije „VIDEO“ ili „zelenu“ tipku za
odabir opcije „Playlists“ (Liste izvođenja).
2
7
8
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Start
Copying” (Pokretanje kopiranja) i pritisnite [OK].
Tijekom kopiranja naslova pri velikoj brzini na diskove DVDRAM 5×, DVD-R 8×, +R 8× ili +RW 4× koji podržavaju brzo
kopiranje, zvuk rotiranja diska bit će glasniji od uobičajenog.
Ako želite da se kopiranje odvija tiše, odaberite „Normal
( Silent )” (Normalno (Tiho)) u opciji „DVD Speed for High
Speed Copy” u izborniku podešavanja (é 69).
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK] za pokretanje kopiranja.
HDD
 -R -R DL -RW(V) +R +R DL
Pritisnite[t, u] za odabir „Copy& Finalise”
(Kopiranje i finaliziranje) ili „Copy Only”
(Samo kopiranje) i pritisnite [OK].
• Ako je odabrana opcija „Copy & Finalise” (Kopiranje i
finaliziranje):
Nakon finaliziranja diskovi se mogu koristiti samo za
reprodukciju te je također moguća njihova reprodukcija
na drugim DVD-uređajima. Međutim, više nije moguće
snimanje ili uređivanje.
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali „Previous” (Prethodno)
ili „Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK].
• Možete također pritisnuti [4, ¢] za prikaz ostalih stranica.
n
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i držite [RETURN ] na 3 sekunde.
(Zaustavljanje nije moguće tijekom finaliziranja)
Pri brzom kopiranju
Svi naslovi koji su u potpunosti bili kopirani do trenutka prekida
kopirani su.
Tijekom kopiranja pri normalnoj brzini
Kopiranje se vrši do trenutka prekida. Međutim, u slučaju diskova
koji dozvoljavaju samo „jednokratno snimanje“, samo su naslovi
koji su se u potpunosti kopirali na do trenutka prekida kopirani
na disk. Naslovi čije je kopiranje prekinuto prije negoli su do kraja
kopirani ne kopiraju se te ostaju na HDD-u.
• -R DL +R DL Ako je kopiranje prekinuto tijekom privremenog
kopiranja na HDD, tada ništa neće biti kopirano. Međutim, ako
se kopiranje otkaže tijekom kopiranja na disk s HDD-a, tada su
samo naslovi koji su u potpunosti kopirani do trenutka prekida
kopirani na disk.
Čak i ako naslov nije kopiran na diskove DVD-R, DVD-R DL, DVDRW (DVD-Video format), +R, +R DL ili +RW, količina raspoloživog
prostora za snimanje na disku se smanjuje.
Kopiranje
1
2
• Stavke se kopiraju istim redoslijedom kako su navedene
u popisu za kopiranje. Ako želite urediti redoslijed,
birajte jednu po jednu stavku.
• Ukoliko prebacujete između opcija „VIDEO“ i
„Playlists“(Liste izvođenja), kvačica se poništava.
• Ukoliko se kopiranje na disk vrši velikom brzinom, -R
-R DL -RW(V) : samo stavke označene simbolom „
“
ili „
“ mogu biti označene.
+R +R DL +RW : Samo stavke označene simbolom „
“
mogu biti označene.
• Za prikaz ostalih stranica (é ispod)
5 Pritisnite [OK].
• Uređivanje liste za kopiranje (é 54)
Kopiranje ne može započeti kada „Size“ (Veličina)
(é 54) prelazi 100% („Destination Capacity“ (Kapacitet
odredišta) nije dovoljan).
6 Pritisnite [t] za potvrdu.
n
Vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN
].
n
Snimanje i reprodukcija tijekom kopiranja
4
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir naslova ili liste izvođenja i pritisnite
[8].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite
sve potrebne stavke.
• Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
Možete vršiti snimanje i reprodukciju koristeći HDD tijekom
kopiranja pri velikoj brzini. (Samo pri brzom kopiranju bez
finaliziranja)
• Slike i glazba snimljeni na HDD ne mogu se reproducirati.
Pritisnite [OK] za izlazak iz zaslona.
• Potvrda trenutnog stanja
Pritisnite [STATUS i ].
Napomena
• Programirana snimanja koja su izvršena za vrijeme kopiranja
snimaju se na HDD bez obzira na postavke diska za snimanje.
(Samo pri brzom kopiranju bez finaliziranja)
RQT9423
53
&/4':'24367AGPIDQQMࡍ࡯ࠫ㧞㧜㧜㧥ᐕ㧥᦬㧥ᣣ‫ޓ‬᳓ᦐᣣ‫ޓ‬ඦᓟ㧝ᤨ㧠㧡ಽ
Copying
or playlists
Kopiranjetitles
naslova
i lista izvođenja
Kopiranje finaliziranih DVD-R, DVD-R
Copying a finalised DVD-R, DVD-R DL,
DL,
DVD-RW
(DVD-Video
format),
+R i
DVD-RW
(DVD-Video
format),
+R and
+R
+R DL
DL diskova
COPYNavigator
Navigator/Copying
list icons
and functions
COPY/Ikone popisa
za kopiranje
i funkcije
Navigator
COPY/Pokazivači
za kopiranje
COPY
Navigator/Copying
list popisa
indicators
Naslovi
i liste
izvođenja
kojibe
mogu
biti in
kopirani
pri
Titles
and
playlists
that can
copied
high speed
mode
DVD-R,
DVD-R DVD-R
DL,
velikojtobrzini
na DVD-R,
DL, DVD-RW
DVD-RW
(DVD-Video
format),
+R,
+R DL, +RW
(DVD-Video
format), +R,
+R DL,
+RW
Titles
and
playlists
that can
copied
high speed
Naslovi
i liste
izvođenja
kojibe
mogu
biti in
kopirani
pri
mode
DVD-R,
DVD-R DVD-R
DL,
velikojtobrzini
na DVD-R,
DL, DVD-RW (DVDDVD-RW
(DVD-Video
format)
Video format)
(Međutim,
naslovi i liste izvođenja ne
(However,
titles andpri
playlists
cannotnabe+R,
copied
in
mogu biti kopirani
velikoj brzini
+R DL,
high
+RW)speed mode to +R, +R DL, +RW)
[+R]DL]
is displayed,
cannot benije
+R DL Prikazana
je ikona but copy
, no kopiranje
performed.
moguće.
Title
withs “One
time only„jednokratnog
recording” restriction
Naslov
ograničenjem
snimanja“
(>
When recording
thekoji
“One
time onlysamo
(é 23,
23, Snimanje
prijenosa
dopuštaju
recording”
broadcasts)
„jednokratno
snimanje“)
Titles
deleted
thekopiranja
HDD by obrisani
“One time
only zbog
Naslovi
koji sufrom
nakon
s HDD-a
recording”
after copying.
(>
ograničenjarestriction
„jednokratnog
snimanja“
(é23,
23,When
Snimanje
recording
the “One
time samo
only recording”
broadcasts)
prijenosa koji
dopuštaju
„jednokratno
snimanje”)
Title
or playlist
contains still
picture(s)
Naslov
ili lista izvođenja
sadrži
slike
pStill
picture(s)
cannot
be copied.
• Slike
nije moguće
kopirati.
Title
or playlist
using a different
(NTSC)
Naslovrecorded
ili lista izvođenja
snimljeniencoding
korištenjem
(NTSC)
system
that ofrazličitog
the TV system
currently
sustavafrom
kodiranja
od sustava
kodiranja TV(PAL)
selected
on the
unit.
sustava koji
je trenutno
odabran na uređaju.
pTitles and playlists displaying these marks cannot
Naslovi i liste izvođenja koji su označeni tim ikonama
be selected.
ne mogu biti odabrani.
Data
size
of
each
registered
item
Veličina podataka za
svaku označenu
stavku
Veličina:
Size:
Destination Capacity: 4343MB
Data
size
recorded
to thenacopy
destination
Veličina
podataka
snimljenih
odredište
kopiranja
Size:
0MB
Name of item
No. Size
pWhen
normal
speed,
total
• Tijekomcopying
kopiranjaatpri
normalnoj
brzini,the
ukupna
New item (Total=0)
data
size
will change
the
veličina
podataka
mijenjaaccording
se sukladnotonačinu
recording
snimanja. mode.
pThe total data size shown may be larger
• than
Ukupna
veličina
može
biti
theprikazana
sum of the
datapodataka
sizes for
each
Create copy list.
veća od zbroja
veličina
podataka
svake označene
registered
item,
because
of data
stavke zbog informacija
o upravljanju
podacima
management
information
being written
to
kojecopy
se kopiraju
na odredište
the
destination,
etc. kopiranja, itd.
(0%)
Page 01/01
Kako
bi reprodukcija
diskova DL,DVD-RW
DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video
+R i
To
play
DVD-R, DVD-R
(DVD-Video
format),format),
+R and
+R
DLbila
on moguća
other players,
is necessary
them
after
copy.
+R DL
na drugimitčitačima,
potrebnotoihfinalise
je finalizirati
nakon
kopiranja.
w
To edit the copying
list
n
Uređivanje
popisa za
kopiranje
Odaberite
stavku
u koraku
(é 53)
Select
the item
in step
6–6–
(>5 53)
1 Press
Pritisnite
[OPTION].
[OPTION].
2 Press
[,
operation
Pritisnite
[p,]
q]tozaselect
odabir the
radnje
i pritisniteand
[OK].press
[OK]. svih stavki:
Brisanje
BrisanjeAll:
svih stavki označenih na popisu za kopiranje.
Delete
Pritisnite
u] registered
za odabir „Yes”
i pritisnite
Delete
all [t,
items
on the(Da)
copying
list. [OK].
Press
[, ]stavki:
to select “Yes” and press [OK].
Dodavanje
54
54
1
1
1 Copy Direction
• Postavljanje vremena kopiranja
2 Hour
00 Min.
2 Copy
3 Mode
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „On” i pritisnite [OK].
Set the time a few minutes
4
Pritisnite
[p,
q]
kako
biste odabrali „Copy Time” (Vrijeme
longer.
3 Copy Time
kopiranja) i pritisnite [OK].
Delete All
DVD ��HDD
Add
DVD-Video
Delete
Move
Dodavanje novih stavki na popis za kopiranje.
Add:
Add
new items
thet,copying
list. naslova ili liste izvođenja i
1. Pritisnite
[p,toq,
u] za odabir
1 Press
[,[8
,
pritisnite
]. , ] to select the title or playlist and press [].
APrikazuje
check mark
is displayed.
Repeat
step
until
selectsve
all
se kvačica.
Ponovite
ovajthis
korak
dok
neyou
označite
necessary
items.
potrebne stavke.
pPress [] again to cancel.
• Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
2 Press [OK].
2. Pritisnite [OK].
Delete:
Brisanje:
Delete the selected items.
Brisanje
stavki.
Press
[,odabranih
] to select
“Yes” and press [OK].
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Move:
Premještanje:
Move selected items or change the order of items on the copying list.
Premještanje
odabranih
stavki
ili promjena
redoslijeda
Press
[, ] to
select the
destination
and press
[OK]. stavki u
popisu za kopiranje.
Pritisnite
kako biste
odabralisetting
odredište
pritisnite [OK].
To
cancel[p,
all q]
registered
copying
andi lists
After
performing
steps
1–3
(>
53)
Za poništavanje svih označenih postavki i popisa za kopiranje
1Nakon
Press
[, ] to koraka
select “Cancel
All” and press [OK].
izvršavanja
1- 3 (é 53)
2 Press [, ] to select “Yes” and press [OK].
1. Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Cancel All” (Poništi sve) i
pThe settings and lists may be cancelled in the following situations.
pritisnite
[OK].
– When
a title,
still picture, etc. has been recorded or deleted at the
2. copy
Pritisnite
[t, u] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
source
•
Postavke
i
popisi
mogu
se poništiti
u sljedećim
– When steps have
been
taken,
for instance,
to turn slučajevima:
off the unit,
–Kada
su naslov,
itd. snimljeni
obrisani na izvornom
open
the tray,
changeslika,
the copy
direction,ilietc.
disku
–Kada su poduzeti koraci poput isključivanja uređaja,
otvaranja ladice diska, promjene smjera kopiranja, itd.
RQT9423
RQT9423
DVD-V  HDD
[DVD-V] [HDD]
Možete kopirati sadržaj finaliziranih diskova DVD-R, DVD-R DL,
You
can copy
the content
of finalised
DVD-R
DL,ponovno
DVD-RW
DVD-RW
(DVD-Video
format),
+R, i +RDVD-R,
DL na HDD
te ga
(DVD-Video
format),
+R, and +R
DL toreproducirani
the HDD andse
re-edit.
uređivati. Tijekom
reprodukcije
diska,
sadržaj
While
disc, the content
being
played is copied to the HDD
kopiraplaying
na HDDa sukladno
zadanom
vremenu.
according to the set time.
• Ako vršite pretraživanje, pregled kadar po kadar ili pauzirate
pIf you perform search, frame-by-frame or pause while copying, that
uređaj of
tijekom
taj se dio naslova neće kopirati.
portion
title iskopiranja,
not recorded.
• Kada “Rec
je uključena
„Rec
for (>
High
Speed
69)you
i
pWhen
for Highopcija
Speed
Copy”
69)
is setCopy”
to “On”(éand
uređaja vrši
kopiranje,
biti stvorena
veličinu
make
copy,
the copy kopija
will beće
made
using thekoristeći
picture size
selected
odabranu
u opciji „Aspect
Recording”
(Format slike pri
inslike
“Aspect
for Recording”
(> 69) for
of the
Setup menu.
snimanju) (é 69) u izborniku podešavanja.
pOperations and on screen displays during copy are also
• recorded.
Izvršene radnje i prikazi na zaslonu tijekom kopiranja
također
snimljeni.on sale have been treated to prevent
pAlmost
all su
DVD-Video
• illegal
Gotovo
su svi diskovi
DVD-Video
u prodaji obrađeni kako bi se
copying,
and cannot
be copied.
pThe
following
cannot
be copied:
CD,kopirati.
Audio CD and so on.
izbjeglo
ilegalno
kopiranje
te se Video
ne mogu
• Sljedeće nije moguće kopirati: Video CD, Audio CD i tako dalje.
Preparation
Priprema
pInsert
the finalised disc (> 15).
• Umetnite finalizirani disk (é 15).
After performing steps 1–5 (“Format” is automatically set to “DVDNakon izvršavanja
koraka
1-5 the
(Opcija
„Format“
je automatski
Video”)
(> 53, Copying
using
copying
list–Advanced
Copy)
postavljena na „DVDVideo”) (é 53, Kopiranje pomoću popisa za
Set
“Copy
Time”.
kopiranje – Napredno kopiranje)
pIf you are not going to change the setting (> step 2).
Postavite “Copy Time” (Vrijeme kopiranja)
Press [, ] to select “Copy Time” and press [].
• Ako
ne[,
namjeravate
mijenjati
(é 2.
korak).
Press
] to select
“Time postavku
Setting” and
press
[OK].
1 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Copy Time“ (Vrijeme kopiranja) i
pSetting
the[u].
unit to copy all the content on the disc
pritisnite
Press [,
] kako
to select
“Off” and
press
[OK].
2
Pritisnite
[p, q]
biste odabrali
„Time
Setting”
(Postavke
Press [] to confirm.
vremena) i pritisnite [OK].
Copy will continue until there is not enough available
space
on theza
HDD.
•recording
Podešavanje
uređaja
kopiranje svog sadržaja na disku
3
Pritisnite
[p,
q]
kako
biste odabrali
„Off”
(Isključeno)
i pritisnite
pSetting the unit to copy according
to the
set
time
[OK].[, ] to select “On” and press [OK].
Press
4 Pritisnite
Press
[, ]
[t] to
za select
potvrdu.“Copy Time” and press [OK].
Kopiranje se nastavlja sve dok ne nestane
Copy
raspoloživog prostora za snimanje na HDD-u.
Cancel All
XP
Start Copying
Press OK to change the setting.
OK
RETURN
Press [, ] to select “Hour” and “Min.” and press
[, ] to set the recording time.
Press [OK].
Press [] to confirm.
Copying to the HDD continues for the set time even after the
content being played finishes.
2
2
pSet a few minutes longer than the source title, in order to
5 Pritisnite [t, u] za odabir „Hour“ (Sat) i „Min.“ (Minuta) i pritisnite
include the operation time before play begins.
[p,can
q]also
kako set
bistethe
postavili
vrijemetime
snimanja.
pYou
recording
with the numbered
6buttons.
Pritisnite [OK].
7 Pritisnite [t] za potvrdu.
Press
]
select
“Start
Kopiranje [,
na HDD
se to
nastavlja
u zadanom
vremenu čak i
nakon završetkaand
reprodukcije
Copying”
presssadržaja.
[OK].
• Podesite
snimanja
par press
minuta[OK]
duže
trajanja
Press
[, ]vrijeme
to select
“Yes” and
tood
start
copying.
Theizvornog
disc topnaslova
menu iskako
displayed.
biste uključili pripremne radnje prije
pDisc
play automatically
početka
reprodukcije. begins from title 1 when “Title 1” is
the “Auto-Play
Select”i pomoću
menu when
finalising
•selected
Vrijeme from
snimanja
možete podesiti
brojčanih
tipki.
the disc (> 64).
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Start
Copying” (Pokretanje kopiranja) i pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK] za
pokretanje kopiranja.
Prikazuje se glavni izbornik diska.
• Reprodukcija diska automatski započinje od 1. naslova ako
je tijekom finaliziranja diska u izborniku “Auto-Play Select”
(Odabir automatske reprodukcije) odabrano „Title 1“ (1.
naslov) (é 64).
Kada je prikazan glavni izbornik
Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali
naslov koji želite kopirati i pritisnite
[OK].
Dok reproducirate naslove redom, svi naslovi nakon
odabranog naslova snimaju se u zadanom vremenu. (Nakon
završetka reprodukcije zadnjeg naslova na disku, glavni
izbornik se snima do kraja zadanog vremena.)
Kopiranje videozapisa (MPEG2 format)
s video opreme
Videozapisi u MPEG2 formatu, koji su snimljeni Panasonic
digitalnom video kamerom HDD itd., mogu se spremiti na HDD ili
DVD-RAM.(Svi snimljeni sadržaji na isti datum postaju jedan naslov.)
• Nije moguće reproducirati SD video sadržaj pomoću ovog
uređaja. Datoteke se moraju kopirati na HDD ili na DVD-RAM.
• Za vrijeme kopiranja na SD video sadržaja, reprodukcija i
snimanje nisu mogući.
Video (MPEG2)
VIDEO*
HDD
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN ].
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite [n].
Možete također pritisnuti i držati [RETURN ] na 3 sekunde kako
biste zaustavili kopiranje.
• U slučaju prekida tijekom kopiranja, kopira se samo sadržaj do
prekida.
Napomena
• Zaslon s desna snimljen je na početku.
• Sadržaj se snima kao jedan naslov od početka
do kraja kopiranja.
• Ako reprodukcija ne započinje automatski ili se
glavni izbornik ne prikazuje automatski,
pritisnite [u] (PLAY) za početak reprodukcije.
• Čak i ako kopirate visokokvalitetni video/audio DVD, izvorna
kvaliteta slike i zvuka ne može se točno kopirati.
• Ako želite kopirati naslov s finaliziranog diska DVD-RW (DVD
Video Recording format), kreirajte popis za kopiranje i zatim
kopirajte (é 53, Kopiranje uz korištenje liste za kopiranje
– napredno kopiranje).
DVD-RAM
USB Kabel
*
DVD format video sadržaja
Priprema
1. Uključite ovaj uređaj i kameru.
2. Spojite kameru s ovim uređajem putem USB kabela.
3. Odaberite odgovarajući način koji priprema kameru za prijenos
podataka (poput opcije „PC CONNECT”) na kameri.
• Detalje potražite u uputama za uporabu kamere.
Dolje prikazan zaslon automatski se prikazuje kada kameru spojite
s ovim uređajem.
Pritisnite [p, q] za odabir „Copy Video ( MPEG2 )” (Kopiranje
videozapisa ( MPEG2) ) i pritisnite [OK].
Zatim prijeđite na 7. korak na stranici 53.
• Sadržaj SD Video na kameri automatski se pridružuje popisu za
kopiranje.
• Ukoliko na kameri nema SD Video sadržaja, opcija „Copy Video
( MPEG2 )” (Kopiranje videozapisa ( MPEG2 )) nije prikazana.
Kopiranje
3
RQT9423
55
Kopiranje fotografija
• Nije moguće kopirati fotografije snimljene na DVD-R, DVD-R DL ili
CD-R/CD-RW.
n
Za označavanje mapu po mapu
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Create List” (Kreiranje popisa) i
pritisnite [u].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Picture/Folder” (Slika/Mapa) i
pritisnite [OK].
1
Kopiranje uz korištenje liste za kopiranje
HDD
RAM
1
2
3
 HDD -R (JPEG) RAM
 HDD RAM
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite [FUNCTION MENU].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Copy”
(Kopiranje) i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali
„Advanced Copy” (Napredno kopiranje) i
pritisnite [OK].
4
7
4
5
6
• Ako ne namjeravate mijenjati sastavljeni popis, nekoliko
puta pritisnite [q] (é 7. korak).
• Uređivanje liste za kopiranje (é 57)
7 Pritisnite [t] za potvrdu.
Odredite smjer kopiranja.
Pritisnite [p, q] za odabir opcije „Start
Copying“ (Započinjanje kopiranja) i pritisnite
[OK].
• Ako ne namjeravate mijenjati smjer kopiranja, pritisnite [q]
(é 5. korak).
1 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Copy Direction“ (Smjer
kopiranja) i pritisnite [u].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Source” (Izvor) i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali pogon i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Destination” (Odredište) i
pritisnite [OK].
5 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali pogon i pritisnite [OK].
Možete odabrati disk istovjetan onome s kojeg se vrši kopiranje.
6 Pritisnite [t] za potvrdu.
Odredite način kopiranja.
• Ako ne namjeravate mijenjati način kopiranja, pritisnite [q]
(é 6. korak).
1 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Copy Mode“ (Način kopiranja) i
pritisnite [u].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Format” i pritisnite [OK].
3 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „PICTURE” (Slika) i pritisnite [OK].
Opcija „Recording Mode“ (Način snimanja) automatski je postavljena
na „High Speed“ (Velika brzina).
4 Pritisnite [t] za potvrdu.
Označite slike koje želite kopirati.
• Ako namjeravate kopirati označenu listu bez dodatnih
promjena (é 7. korak).
Možete označiti slike ili mape sa slikama.
• Slike i mape ne možete pridružiti istom popisu.
n
Označavanje pojedinačnih slika
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Create List” (Kreiranje popisa) i
pritisnite [u].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „New Item” (Nova stavka) i
pritisnite [OK].
3 Pritisnite [p, q, t, u] za odabir slike i pritisnite [u].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite
sve potrebne stavke.
• Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
• Stavke se kopiraju istim redoslijedom kako su navedene
u listi za kopiranje. Ako želite urediti redoslijed, birajte
jednu po jednu stavku.
• Za prikaz ostalih stranica (é desno)
• Za odabir druge mape (é 57)
4 Pritisnite [OK].
• Uređivanje liste za kopiranje (é 57)
5 Pritisnite [t] za potvrdu.
1
RQT9423
56
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Folder” (Mapa) i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „New Item” (Nova stavka) i
pritisnite [OK].
5 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali mapu i pritisnite [8].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
• Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
• Stavke se kopiraju istim redoslijedom kako su navedene u
listi za kopiranje. Ako želite urediti redoslijed, birajte jednu
po jednu stavku.
• Za prikaz ostalih stranica (é ispod)
6 Pritisnite [OK].
3
• Samo pri kopiranju pojedinačnih slika.
Ako želite odrediti drugu mapu kao odredište kopiranja,
odaberite “Folder” (Mapa).
8
9
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK] za pokretanje kopiranja.
Kopiranje na DVD-R
Pritisnite [t, u] za odabir „Copy& Finalise”
(Kopiranje i finaliziranje) ili „Copy Only”
(Samo kopiranje) i pritisnite [OK].
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i zadržite [RETURN
] 3 sekunde.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN ].
Napomena
• Redoslijed kojim su slike navedene u popisu za kopiranje možda
neće biti istovjetan na odredištu kopiranja.
• Ako unutar odredišne mape već postoje slike, nove slike biti će
snimljene i poredane slijedeći postojeće slike.
• Ako na odredišnom disku nema više raspoloživog prostora ili broj
datoteka/mapa koje želite kopirati prelazi maksimalni broj (é 14),
kopiranje se zaustavlja napola.
• Ne možete kopirati podatke o rotaciji slika.
• -R Video (naslovi ili liste izvođenja) ne mogu biti kopirani na disk
koji već sadrži slike (JPEG).
• -R Slike ne mogu biti kopirane na disk DVD-R koji već sadrži
videozapise.
Za prikaz ostalih stranica
Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali „Previous” (Prethodno)
ili „Next“ (Sljedeće) i pritisnite [OK].
• Možete također pritisnuti [4, ¢] za prikaz ostalih stranica.
n
Uređivanje liste za kopiranje
Odaberite stavku u koraku 6- 4 (za slike) ili 6- 6
(za mapu) (é 56)
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali radnju i pritisnite [OK].
Brisanje svih stavki:
Brisanje svih stavki pridruženih listi za kopiranje.
Pritisnite [p, q] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Dodavanje:
Dodavanje novih stavki na listu za kopiranje.
1.Pritisnite [p, q, t, u] za odabir slike ili mape i pritisnite [8].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
• Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
2.Pritisnite [OK].
Brisanje:
Brisanje odabranih stavki.
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Za poništavanje svih označenih postavki i popisa za kopiranje
Nakon izvršavanja koraka 1-3 (é 56, Kopiranje pomoću liste za
kopiranje)
1.Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Cancel All” (Poništi sve) i
pritisnite [OK].
2.Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
• Postavke i liste mogu se poništiti u sljedećim slučajevima:
– Kada su naslov ili slika snimljeni ili obrisani na izvornom disku
– Kada su poduzeti koraci poput isključivanja uređaja, otvaranja
ladice diska, promjene smjera kopiranja, itd.
n
Odabir druge mape
Nakon izvršavanja koraka 6- 4 (é 56, Označavanje pojedinačnih
slika)
1 Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali „Folder” (Mapa) i pritisnite
[OK].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali mapu i pritisnite [OK].
Kopiranje fotografija na USB memoriju
Kopiranje svih slika
USB
1
 HDD
Dok je uređaj zaustavljen
Umetnite USB-memoriju (é 15).
Izbornik se automatski prikazuje.
2
3
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Copy
All Pictures (JPEG)” (Kopiranje svih slika) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] kako biste odabrali „Copy”
(Kopiranje) i pritisnite [OK].
Kopiranje pomoću liste za kopiranje
USB
1
 HDD RAM
Dok je uređaj zaustavljen
Umetnite USB-memoriju (é 15).
Izbornik se automatski prikazuje. (é iznad)
Mape možete odabrati i pomoću brojčanih tipki.
npr.
5: [0] é [0] é [5]
15: [0] é [1] é [5]
115: [1] é [1] é [5]
• Slike koje se nalaze u različitim mapama ne možete pridružiti
istom popisu.
3
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Copy
Pictures (JPEG)” (Kopiranje slika) i pritisnite
[OK].
Izvršite korake 4-8 u poglavlju „Kopiranje
pomoću liste za kopiranje“ (é 56)
Zaustavlja nje kopiranja
Pritisnite i zadržite [RETURN
Kopiranje
2
] 3 sekunde.
Napomena
• Način kopiranja je podešen na „PICTURE High Speed“ („SLIKA
pri velikoj brzini kopiranja“).
• Struktura mapa na USB-memoriji možda neće biti ista na
odredištu kopiranja.
• Ako na odredišnom disku nema više raspoloživog prostora ili broj
datoteka/mapa koje želite kopirati prelazi maksimalni broj (é 14),
kopiranje se zaustavlja napola.
• Ne možete kopirati podatke o rotaciji slika.
• Fotografije koje se kopiraju s USB memorija raspodijeljene su
prema datumu snimanja u HDD-u ili DVD-RAM-u.
RQT9423
57
Kopiranje glazbe na tvrdi disk (HDD)
Možete pohraniti sljedeće formate glazbenih zapisa na HDD ovog
uređaja.
Glazbeni CD (CD-DA)
Pri kopiranju glazbenih CD-a, ovaj uređaj pristupa internoj bazi
podataka Gracenote® Database kako bi prikupio podatke o naslovu.
Naziv albuma, naziv zapisa i ime izvođača automatski se dodjeljuju
što omogućava jednostavno pretraživanje zapisa pri njihovoj
reprodukciji.
MP3/WMA
Moguće je kopiranje datoteka MP3 ili WMA s USB-memorije ili
diskova CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL.
O Gracenote® bazi podataka
Gracenote® Database jest baza podataka koja se koristi za
pretraživanje i prikupljanje podataka o CD-naslovima. Kada se
CD uloži u uređaj ili započne snimanje s CD-a, uređaj automatski
započinje pretraživanje i prikupljanje podataka o uloženom disku.
Baza podataka Gracenote® već je instalirana na ovom uređaju
što omogućuje učitavanje podataka o naslovima i izvođačima.
Napominjemo da najnoviji glazbeni CD-i, itd. možda nisu još upisani
u internu bazu podataka. Ovaj uređaj sadrži internu bazu podataka
koja sadrži podatke o otprilike 350,000 naslova albuma.
Moguće je ažurirati internu bazu podataka (é 59).
Napomena
• Tijekom snimanja ne mogu se vršiti druge radnje. Programirano
snimanje neće se pokrenuti.
• Zapisi snimljeni na HDD ne mogu se prenijeti na disk ili USBmemoriju.
• CD-i koji sadrže ograničenje SCMS (Sustav za upravljanje
serijskim brojevima) ne mogu biti snimljeni na HDD.
Kopiranje glazbe s USB-memorije
ili CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL
-R -R DL CD USB (MP3/WMA)  HDD
Možete kopirati datoteke MP3 ili WMA snimljene na USB-memoriji
ili diskovima CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL na HDD u obliku
datoteka ili mapa.
• Jedna se mapa na HDD snima kao jedna grupa.
• Najveći broj albuma* na HDD-u: 300
• Najveći broj zapisa na HDD-u: 3000
(Ovisi o raspoloživom prostoru na disku.)
Ako se snimaju naslovi ili slike, tada se broj albuma* koji se mogu
snimiti smanjuje.
*
Mape s glazbenim datotekama (grupama) kopirane na HDD tretiraju
se kao albumi.
1
Ako postoje CD-i vrlo sličnih naslova, možda će uređaj prikazati
krive podatke o naslovu. Ako nisu pronađeni naslovi, nazivi zapisa
i albuma te ime izvođača ostaju prazni. U tom slučaju ručno upišite
podatke o CD-u nakon završetka snimanja na HDD.
Umetnite USB-memoriju ili CD-R/CDRW/
DVD-R/DVD-R DL
(é 15).
Izbornik se automatski prikazuje.
Npr. USB
Kopiranje glazbe s CD-a
 HDD
Svi zapisi na glazbenom CD-u (CD-DA) snimaju se na HDD.
(Nije moguće snimati zapis po zapis.)
• CD se na HDD snima kao jedan album.
• Kvaliteta zvučnog zapisa: LPCM
• Najveći broj albuma na HDD-u: 300
(Ovisi o raspoloživom prostoru na disku.)
Ako se snimaju naslovi ili slike, tada se broj albuma koji se mogu
snimiti smanjuje.
Dok je uređaj zaustavljen
CD
2
Priprema
Pritisnite [DRIVE SELECT] za odabir DVD-diska.
1
2
Umetnite glazbeni CD.
Izbornik se automatski prikazuje.
3
Pritisnite [p, q] za odabir „Copy Music (MP3&
WMA)” (Kopiranje glazbe) i pritisnite [OK].
Postavke „Copy Direction“ (Smjer kopiranja) i „Copy Mode”
(Način kopiranja) automatski su postavljene na
„USB  HDD”, „DVD  HDD” ili „CD  HDD” i „MUSIC High
Speed” (GLAZBA pri velikoj brzini kopiranja).
Označite datoteke MP3 ili WMA koje želite
kopirati.
• Ako namjeravate kopirati označeni popis bez dodatnih promjena
(é 4. korak).
Možete označiti datoteke MP3/WMA ili mape koje sadrže MP3/WMA.
• Datoteke i mape MP3/WMA ne možete pridružiti istom popisu.
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Copy
Music” (Kopiranje glazbe) i pritisnite [OK].
Uređaj pristupa bazi podataka Gracenote® i pretražuje
podatke o naslovu.
n
Označavanje pojedinačnih datoteka MP3/WMA
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Create List” (Kreiranje
popisa) i pritisnite [u].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „New Item” (Nova stavka) i
pritisnite [OK].
3 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali mapu i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali datoteku MP3/WMA i
pritisnite [8].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
• Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
• Stavke se kopiraju istim redoslijedom kako su navedene u
listi za kopiranje. Ako želite urediti redoslijed, birajte jednu po
jednu stavku.
5 Pritisnite [OK].
• Uređivanje liste za kopiranje (é 59)
6 Pritisnite [t] za potvrdu.
1
3
Ako rezultati pretraživanja prikazuju više pronađenih naslova
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali odgovarajući naslov i pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] kako biste odabrali „Copy”
(Kopiranje) i pritisnite [OK].
Snimanje počinje.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite i zadržite [RETURN ] 3 sekunde.
• Ako je snimanje prekinuto, tada na CD neće biti snimljen ni jedan
zapis.
RQT9423
58
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN ].
n
Za označavanje mapu po mapu
1
2
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Create List” (Kreiranje popisa) i pritisnite [u].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Track/Folder“ (Zapis/Mapa) i pritisnite [OK].
Ažuriranje Gracenote® baze podataka
Za ažuriranje baze podataka s podacima o nedavno izdanim CD-ima
slijedite dolje navedene upute.
n
Pripremanje podataka za ažuriranje
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Folder” (Mapa) i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „New item” (Nova stavka) i
pritisnite [OK].
5 Pritisnite [p, q] za odabir mape i pritisnite [8].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve potrebne stavke.
• Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
• Stavke se kopiraju istim redoslijedom kako su navedene u listi za
kopiranje. Ako želite urediti redoslijed, birajte jednu po jednu stavku.
6 Pritisnite [OK].
• Uređivanje liste za kopiranje (é ispod)
7 Pritisnite [t] za potvrdu.
3
3 Uključite ovaj uređaj.
4 Umetnite USB-memoriju (é 15).
Izbornik se automatski prikazuje.
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Start Copying”
(Pokretanje kopiranja) i pritisnite [OK].
• Samo za pojedinačne datoteke
Kada određujete postojeću mapu kao odredište kopiranja
1 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Folder” (Mapa) i
pritisnite [OK].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali mapu i pritisnite [OK].
Kada kreirate novu mapu kao odredište kopiranja
1 Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
2 Unesite naziv mape (é 50, Unošenje teksta).
5
n
Ažuriranje baze podataka na ovom uređaju
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK] za pokretanje kopiranja.
Zaustavljanje kopiranja
Pritisnite i zadržite [RETURN
] 3 sekunde.
Za vraćanje na prethodni izbornik
Pritisnite [RETURN ].
Napomena
• Redoslijed kojim su datoteke MP3/WMA pridružene listi za
kopiranje možda neće biti istovjetan na odredištu kopiranja.
• Ako mapa koju ste odredili kao odredište kopiranja već sadrži
datoteke MP3/WMA, nove se datoteke MP3/WMA snimaju
slijedeći postojeće datoteke MP3/WMA.
n
Uređivanje liste za kopiranje
Odaberite stavku u koraku 3– 5 (za datoteku
MP3/WMA) (é 58, Kopiranje glazbe s USBmemorije ili diskova CD-R/CDRW/DVD-R/DVD-R DL)
ili u koraku 3– 6 (za mapu) (é iznad).
1 Pritisnite [OPTION].
2 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali radnju i pritisnite [OK].
5 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Update CD database on
HDD” (Ažuriranje CD-baze podataka na HDD-u) i pritisnite [OK].
6 Pritisnite [t, u] kako biste odabrali „Update” (Ažuriranje) i
pritisnite [OK].
• Ažuriranje traje do 20 minuta.
• Tijekom ažuriranja nemojte izvlačiti USB-memoriju ili
isključiti uređaj iz električne mreže.
• Kada ažuriranje započne ne možete ga poništiti.
Nakon završetka ažuriranja prikazuje se poruka.
7 Pritisnite [OK].
Napomena
• Tijekom ažuriranja programirana snimanja ne započinju.
• Ažuriranjem se prisilno prepisuje interna baza podataka bez
obzira jesu li podaci na USB-memoriji najnoviji ili ne. Provjerite
jeste li preuzeli najnoviju verziju s internetske stranice.
• Neki od podataka o CD-naslovima u bazi podataka možda će se
obrisati tijekom ažuriranja baze podataka.
• Nazivi neće biti dodijeljeni nakon kopiranja CD-a na HDD ako
baza podataka ne sadrži podatke o CD-u. Čak i ako se podaci o
CD-u dodaju u bazu podataka kasnijim ažuriranjem, podaci neće
biti dodijeljeni zapisu/albumu koji je već kopiran na HDD. (Nazivi
ostaju prazni.)
• Ovisno o situaciji unutar tvrtke Panasonic ili Gracenote, ažuriranje
baze podataka Gracenote® i njezina raspoloživost putem interneta
može biti prekinuta bez prethodne najave.
Kopiranje
4
1 Posjetite sljedeću internetsku stranicu:
http://panasonic.net/pavc/support/gn/
2 Učitajte podatke na vašu USB-memoriju.
• Potrebna je USB-memorija od 1 GB ili više.
• Za više podataka pogledajte upute na internetskoj stranici.
Brisanje svih stavki:
Brisanje svih stavki sadržanih u popisu za kopiranje.
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Dodavanje stavki:
Dodavanje novih stavki na popis za kopiranje.
1 Pritisnite [p, q] za odabir datoteke MP3/WMA ili mape koje
sadrže MP3/WMA i pritisnite [8].
Prikazuje se kvačica. Ponovite ovaj korak dok ne označite sve
potrebne stavke.
• Ponovno pritisnite [8] za otkazivanje.
2 Pritisnite [OK].
Brisanje:
Brisanje odabranih stavki.
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
Za poništavanje svih označenih postavki i popisa za kopiranje
Nakon izvršavanja koraka 1–2 (é 58, Kopiranje glazbe s USBmemorije ili CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL)
1 Pritisnite [[p, q] kako biste odabrali „Cancel All” (Poništi sve) i
pritisnite [OK].
2 Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i pritisnite [OK].
• Postavke i popisi mogu se poništiti u sljedećim slučajevima:
– Kada je datoteka snimljena ili obrisana na disku s kojeg kopirate.
– Kada su poduzeti koraci poput isključivanja uređaja, izvlačenja USBmemorije, otvaranja ladice diska, promjene smjera kopiranja, itd.
Napomena
• Ako na odredišnom disku nema više raspoloživog prostora ili
broj datoteka/mapa koje želite kopirati prelazi maksimalni broj
(é 14), kopiranje se zaustavlja napola.
RQT9423
59
Korištenje izbornika na zaslonu/statusne poruke
Korištenje izbornika na zaslonu
Uobičajeni postupci
1
2
3
4
Pritisnite prikaz [DISPLAY].
Izbornik
Stavka Postavka
• Ovisno o stanju uređaja (je li u tijeku reprodukcija, je li
uređaj zaustavljen, itd.) i sadržaju diska, neke stavke ne
možete odabrati ili promijeniti.
Pritisnite [p, q] za odabir izbornika i
pritisnite [u].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali stavku i
pritisnite [u].
Pritisnite [p, q] za odabir postavke.
• Neke se stavke mogu mijenjati pritiskom na [OK].
Za izlazak iz izbornika na zaslonu
Pritisnite prikaz [DISPLAY].
Izbornik diska – postavke za sadržaj diska
Zvučni zapis*
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)
Prikazuju se značajke zvuka na disku.
DVD-V
Odaberite zvuk i jezik (é desno, Značajke zvuka, Jezik)
VCD (SVCD) i DivX
Odaberite broj zvučnog zapisa.
• Brojevi zvučnog zapisa prikazuju se čak i ako postoji samo
jedna vrsta zvuka.
Titlovi*
DVD-V
Uključite ili isključite titlove i odaberite jezik (é desno, Jezik).
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR) (Samo
diskovi koji sadrže podatke o uključivanju/isključivanju titlova)
Uključite ili isključite titlove.
• Putem ovog uređaja ne mogu se snimiti podaci o uključivanju/
isključivanju titlova.
VCD (SVCD) i DivX
Uključite/isključite titlove i odaberite opciju „Text“ (Tekst) ili broj
titla.
• „Text“ ili brojevi titlova prikazuju se čak i ako nema više titlova.
Kut* DVD-V
Promijenite broj kako biste odabrali kut.
Audio-kanal HDD RAM -RW(VR) VCD i DivX
(é 33, Mijenjanje audio kanala pri reprodukciji)
Odabir izvora (DivX)
• Automatic (Automatski):
Metoda kreiranja sadržaja DivX automatski se prepoznaje i
reproducira.
• Interlace (Slika s preplitanjem):
Odaberite u slučaju da je sadržaj diska snimljen kao slika s
preplitanjem.
• Progressive (Progresivno):
Odaberite u slučaju da je sadržaj diska snimljen korištenjem
opcije progresivno.
PBC (Upravljanje reprodukcijom é 89) VCD
Naznačuje je li uključen ili isključen izbornik za upravljanje
reprodukcijom.
Kod nekih diskova izmjene možete vršiti isključivo koristeći
izbornike (é 19) na disku.
*
• Prikaz se mijenja sukladno sadržaju diska. Izmjene ne možete
vršiti ako na disku ne postoji snimka.
RQT9423
60
Osobine zvuka
LPCM/ /Digital/DTS/MPEG:
k (kHz):
b (bit):
ch (kanal):
Jezik
ENG: Engleski
DAN: Danski
FRA: Francuski
POR: Portugalski
DEU: Njemački
RUS: Ruski
ITA: Talijanski
JPN: Japanski
ESP: Španjolski
CHI: Kineski
NLD: Nizozemski
KOR: Korejski
SVE: Švedski
MAL: Malajski
NOR: Norveški
VIE: Vijetnamski
Vrsta signala
Frekvencija uzorkovanja
Broj bitova
Broj kanala
THA:
POL: CES:
SLK: HUN:
FIN:
S:
Tajlandski
Poljski
Češki
Slovački
Mađarski
Finski
Ostalo
Izbornik reprodukcije – Promjena redoslijeda reprodukcije
Ova funkcija je moguća samo kada je prikazano proteklo vrijeme
reprodukcije.
Odaberite stavku za ponovnu reprodukciju. Stavke koje je moguće
odabrati ovise o disku.
Repeat Play (Ponavljanje reprodukcije)
• All (Sve)
CD VCD
• Chapter (Poglavlje)
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R
+R DL +RW DVD-V -RW(VR)
• Group (Grupa)
MP3/WMA (osim USB )
• PL (Playlist – Lista izvođenja) HDD RAM -RW(VR)
• Title (Naslov)
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R
+R DL +RW DVD-V -RW(VR)
• Track (Zapis)
CD VCD i MP3/WMA (osim USB )
Odaberite „Off” (Isključeno) kako biste poništili ponavljanje
reprodukcije.
Izbornik za slike – Promjena kvalitete slike
Reprodukcija NR
Smanjuje šumove i degradaciju slike.
Progressive* (Progresivno) (é 89)
Odaberite „On“ (Uključeno za pokretanje progresivnog izlaza.
Odaberite „Off“ (Isključeno) ako je slika razvučena vodoravno.
Transfer* (Prijenos) [Kada je opcija „Progressive” (Progresivno)
(é iznad) postavljena na „On” (Uključeno).]
Odaberite metodu konverzije za progresivan izlaz koja odgovara
vrsti naslova koji se reproducira (é 89, Film i video).
Kada je izlazni signal PAL
(Kada je ladica za disk otvorena, postavka se vraća na „Auto“
(Automatski).)
• Auto:
Automatski prepoznaje filmski i video-sadržaj i
(Automatski)
konvertira ga na odgovarajući način.
• Video: Odaberite kada koristite „Auto“ (Automatski) i
sadržaj je iskrivljen.
• Film:
Odaberite ako rubovi filma
izgledaju zarezano
ili grubo kada je odabrana
postavka „Auto“ (Automatski).
Međutim, ako je video-sadržaj
iskrivljen kako je prikazano na crtežu desno,
odaberite „Auto“ (Automatski).
Kada je izlazni signal NTSC
• Auto 1
Automatski prepoznaje filmski i video-sadržaj i
(normalno):
konvertira ga na odgovarajući način.
• Auto 2: Uz „Auto1“, automatski prepoznaje filmski sadržaj s
drugačijim brzinama slike i konvertira ga na
odgovarajući način.
• Video:
Odaberite kada koristite „Auto 1” i „Auto 2” i sadržaj
je iskrivljen.
Input NR
Smanjuje šumove tijekom snimanja (osim za analogne kanale).
• Automatic (Automatski):
Smanjenje šumova djeluje samo pri unosu slika s video vrpce.
• On (Uključeno):
Smanjenje šumova djeluje samo pri unosu videa.
• Off (Isključeno):
Smanjenje šumova je isključeno. Ulazni signal možete snimiti
kakav jest.
*Samo kada je opcija „Progressive” (Progresivno) postavljena na
„On” (Uključeno) u izborniku podešavanja (é 71).
Izbornik zvuka – Promjena DVB višestrukog audio kanala i
zvučnog efekta
DVB Multi Audio (Višestruki audio kanal)
[Samo digitalni kanal]
Ako postoji više izlaznih kanala, možete odabrati željeni kanal prije
snimanja.
• DVB Multi Audio (Višestruki audio kanal) se ne može odabrati
tijekom reprodukcije ili snimanja.
• Stavke koje je moguće odabrati ovise o emitiranju.
• Engleski
• Češki
• Original (Izvorni)*
• Španjolski
• Ruski
• Francuski
• Poljski
• Talijanski
• Mađarski
• Njemački
• Slovački
*
„Original“ (Izvorni) je prikazan kada je izvorni jezik dostupan u
emitiranju.
Statusne poruke
Pritisnite status [STATUS i ].
Zaslon se mijenja svaki put kada pritisnete tipku.
Status odabrane pogonske jedinice/vrsta diska ili USB
memorija
Preostalo vrijeme pojavljuje se dok je uređaj zaustavljen.
Status snimanja ili reprodukcije/ulazni kanal
Kanal (Samo kod analognog prijenosa)
Naziv stanice (Samo kod digitalnog prijenosa)
Odabrana vrsta zvuka
Pogonska jedinica snimanja/Indikator tijeka kopiranja
Dialogue Enhancer (Poboljšanje dijaloga)
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW DVD-V
-RW(VR) i DivX
(Dolby Digital, samo 3-kanalni ili više, uključujući središnji kanal)
Glasnoća središnjeg kanala je povišena kako bi dijalog bio
glasniji.
Broj naslova i proteklo vrijeme reprodukcije/
Način snimanja
Raspoloživo vrijeme
snimanja i način snimanja
Datum i vrijeme
Ostali izbornici – Promjena DVB titla i položaja prikaza
DVB Subtitle (DVB titl)
[Samo digitalni kanal]
Možete odabrati željeni titl ukoliko postoji mogućnost odabira
titlova.
• DVB titl nije moguće odabrati tijekom reprodukcije ili snimanja.
• Stavke koje je moguće odabrati ovise o emitiranju.
• Engleski
• Češki
• Original (Izvorni)*
• Španjolski
• Ruski
• Francuski
• Poljski
• Talijanski
• Mađarski
• Njemački
• Slovački
• Kod korištenja funkcije Pause Live TV
Vrijeme prijenosa slike koja se trenutno prikazuje na
televizoru
„Original“ (Izvorni) je prikazan kada je izvorni jezik dostupan u
emitiranju.
Trenutno vrijeme
Položaj
1–5:
Što je postavka viša, to se izbornik na zaslonu pomiče niže.
Bez prikaza
Postavljanje
izbornika
*
Broj naslova i proteklo vrijeme snimanja/
Način snimanja
RQT9423
61
Upravljanje tvrdim diskom i diskovima
HDD RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW -RW(VR)
Uobičajen procedure
Priprema
• Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir
pogonske jedinice.
1
2
3
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite izbornik funkcija [FUNCTION
MENU].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Others”
(Ostalo) i pritisnite [OK].
Postavljanje zaštite
RAM
Priprema
• Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir
DVD-diska.
Nakon izvršavanja koraka 1 - 3 (é lijevo)
1
2
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „HDD
Management” (Upravljanje tvrdim diskom)
ili „DVD Management“ (Upravljanje DVDdiskom) i pritisnite [OK].
npr. RAM
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Disc
Protection” (Zaštita diska) i pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK].
Pojavljuje se ikona zaključanog lokota kada je disk zaštićen
od pisanja.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite izlaz [EXIT].
Zaštitni oklop diska
• Kada je odabran tvrdi disk, prikazuju se „Delete all titles“
(Brisanje svih naslova) i „Format HDD“ (Formatiranje tvrdog
diska).
Za DVD-RAM sa zaštitnim oklopom
• Kada je zaštita od pisanja aktivirana, reprodukcija
automatski započinje kada je disk uložen u uređaj.
Postavljanje naziva diska
RAM -R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
Svakom disku možete dodijeliti naziv.
Priprema
• Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir
DVD-diska.
• RAM Poništite zaštitu (é iznad, Postavljanje zaštite).
Nakon izvršavanja koraka 1 - 3 (é lijevo)
1
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Disc
Name” (Naziv diska) i pritisnite [OK].
(é 50, Unos teksta)
• Naziv diska prikazuje se u prozoru opcije DVD Management
(Upravljanje DVD-diskom).
• -R -R DL -RW(V) +R +R DL Kod finaliziranih diskova naziv se
prikazuje u Top Menu izborniku.
• +RW Naziv diska prikazuje se samo ako se reprodukcija vrši na
drugim uređajima nakon što ste kreirali glavni izbornik.
Napomena
• -R Kada je disku dodijeljen naziv, na njega više nije moguće
snimati fotografije.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite izlaz [EXIT].
RQT9423
62
HDD RAM
Priprema
• Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir
tvrdog diska ili DVD-diska.
• RAM Poništite zaštitu (é 62, Postavljanje zaštite).
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 (é 62 Uobičajeni postupci)
1
2
3
4
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Delete
all titles” (Brisanje svih naslova) i pritisnite
[OK].
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] kako biste odabrali „Start”
(Pokretanje) i pritisnite [OK].
Nakon završetka pojavljuje se poruka.
Pritisnite [OK].
Brisanje svih sadržaja – Format
HDD RAM -RW(V) +RW -RW(VR)
+R +R DL (Samo novi disk)
Priprema
• Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir
tvrdog diska ili DVD-diska.
• RAM Poništite zaštitu (é 62, Postavljanje zaštite).
Napomena
Formatiranjem se brišu svi sadržaji (uključujući podatke s računala)
i ne mogu se više povratiti. Pažljivo provjerite prije negoli nastavite.
Sadržaji se prilikom formatiranja diska brišu čak i ako ste postavili
zaštitu.
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 (é 62 Uobičajeni postupci)
1
2
3
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
Nakon završetka formatiranja prikazuje se poruka.
Napomena
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite izlaz [EXIT].
• Formatiranje obično traje nekoliko minuta, međutim može
potrajati najviše 70 minuta ( RAM ).
• Tijekom formatiranja ne izvlačite mrežni kabel.
To može oštetiti disk uslijed čega on postaje neupotrebljiv.
Napomena
• Kada se jednom izbrišu, snimljeni su sadržaji izgubljeni i ne mogu
biti vraćeni. Budite sigurni da ih želite izbrisati.
• Brisanjem svih video naslova obrisat će se i liste izvođenja.
• Slikovni podaci (JPEG), glazbeni podaci ili podaci s računala ne
mogu se obrisati.
• Brisanje nije moguće ako su jedan ili više naslova zaštićeni.
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Format
HDD” (Formatiranje tvrdog diska) ili „Format
Disc“ (Formatiranje diska) i pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] kako biste odabrali „Start”
(Pokretanje) i pritisnite [OK].
4
Pritisnite [OK].
Napomena
• Kada je disk formatiran putem ovog uređaja, nije ga moguće
koristiti s drugim uređajima.
• -R -R DL CD Formatiranje nije moguće izvršiti.
• Možete formatirati DVD-RW samo kao DVD-Video format na
ovom uređaju.
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite izlaz [EXIT].
Postavljanje
izbornika
Brisanje svih naslova i lista izvođenja—
Brisanje svih naslova
RQT9423
63
Upravljanje tvrdim diskom i diskovima
Odabir stila pozadine - glavni izbornik
-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
Možete odabrati pozadinu koja će se prikazivati kao glavni izbornik
DVD-Videa nakon finaliziranja ili stvaranja glavnog izbornika
( +RW ).
Napomena
Pri finaliziranju diska koji podržava snimanje pri velikoj brzini,
finaliziranje može potrajati dulje od vremena prikazanog na zaslonu
za potvrdu (otprilike četiri puta dulje).
Nakon finaliziranja
• -R -R DL +R +R DL Disk možete samo reproducirati te ga
više ne možete upotrebljavati za snimanje ili uređivanje.
• -RW(V) Na disk možete vršiti snimanje ili uređivanje nakon
formatiranja (é 63) iako je nakon finaliziranja postao disk
koji je moguće samo reproducirati.
• Pri kopiranju velikom brzinom, poglavlja će se replicirati.
• -R -RW(V) +R Poglavlja se automatski stvaraju ( -R -RW(V)
otprilike 5-minutna* +R otprilike 8-minutna*), ako
–su naslovi izravno snimljeni na disk.
–su naslovi kopirani koristeći način koji nije način pri velikoj
brzini
*
Vrijeme uvelike ovisi o uvjetima i načinu snimanja.
• Između naslova i poglavlja tijekom reproduciranja postoji stanka
od nekoliko sekundi.
Priprema
Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir DVDdiska.
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 (é 62 Uobičajene procedure)
1
2
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Top
Menu” i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q,t, u] za odabir pozadine i
pritisnite [OK].
Prikaz nakon finaliziranja
Sličica
(Fotografija)
Naziv naslova
• Moguće je mijenjati sličice prikazane u glavnom izborniku. (é 45,
Promjena sličica)
• -R Ova funkcija ne može se koristiti s diskovima koji sadrže
fotografije.
Odabir želite li da se glavni izbornik
pokazuje prvi – Auto-Play Select
(Odabir automatske reprodukcije)
-R -R DL -RW(V) +R +R DL +RW
Možete odabrati prikazivanje glavnog izbornika nakon finaliziranja.
Priprema
Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir DVDdiska.
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 (é 62 Uobičajene procedure)
1
2
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „AutoPlay Select” (Odabir automatske reprodukcije)
i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Top
Menu” ili „Title 1” (Naslov 1) i pritisnite [OK].
Top Menu:
Najprije se prikazuje glavni izbornik.
Title 1 (Naslov 1): Sadržaj diska se reproducira bez prikaza
glavnog izbornika.
• -R Ova funkcija ne može se koristiti s diskovima koji sadrže
fotografije.
Omogućavanje reprodukcije diskova na
drugoj opremi – Finalise (Finaliziranje)
-R -R DL -RW(V) +R +R DL
Odaberite iz „Top Menu“ (glavni izbornik) i „Auto-Play Select“
(Odabir automatske reprodukcije) (é iznad) prije finaliziranja diska.
Priprema
Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir DVDdiska.
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 (é 62 Uobičajene procedure)
1
2
3
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Finalise”
(Finaliziranje) i pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u]kako biste odabrali „Start”
(Pokretanje) i pritisnite [OK].
Nakon završetka finaliziranja prikazuje se poruka.
Napomena
RQT9423
64
4
• Finaliziranje ne možete otkazati.
• Finaliziranje može potrajati do 15 minuta.
( -R DL +R DL Finaliziranje traje do 60 minuta.)
• Tijekom finaliziranja nemojte izvlačiti mrežni kabel.
Time disk postaje neupotrebljiv.
Pritisnite [OK].
Prije
finaliziranja
Nakon
finaliziranja
Snimanje/Uređivanje/Unošenje naziva

—
Reprodukcija na drugim uređajima
—

• Ne možete finalizirati diskove koji su snimljeni na uređajima drugih
proizvođača.
• Pri finaliziranju diskova na ostalim Panasonicovim uređajima
osim ovog uređaja, pozadina odabrana kao „Top Menu“ izbornik
možda se neće prikazati.
• Diskovi finalizirani na ovom uređaju možda se neće moći
reproducirati na drugim čitačima zbog uvjeta snimanja.
Za više informacija o DVD-diskovima posjetite Panasonicovu
internetsku stranicu. http://www.panasonic-europe.com
Kreiranje glavnog izbornika
+RW
Diskovi +RW ne sadrže podatke o glavnom izborniku. Glavni
izbornik praktična je funkcija. Preporučamo da kreirate izbornik prije
reproduciranja diska +RW na drugim uređajima.
Ne možete koristiti glavni izbornik za reprodukciju na ovom
uređaju.
Odaberite iz „Top Menu“ (Glavni izbornik) i „Auto-Play Select“
(Odabir automatske reprodukcije) (é lijevo) prije kreiranja glavnog
izbornika.
Priprema
Pritisnite odabir pogonske jedinice [DRIVE SELECT] za odabir DVDdiska.
Nakon izvršavanja koraka 1- 3 (é 62 Uobičajene procedure)
1
2
3
4
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Create
Top Menu” (Kreiranje glavnog izbornika) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes” (Da) i
pritisnite [OK].
Pritisnite [t, u] kako biste odabrali „Start”
(Pokretanje) i pritisnite [OK].
Započinje kreiranje Top Menu izbornika. Taj postupak ne
možete otkazati.
Kreiranje glavnog izbornika potrajat će nekoliko minuta.
Pritisnite [OK].
Napomena
• Možete snimati ili uređivati diskove nakon kreiranja glavnog
izbornika. No kreirani izbornik se briše tijekom snimanja ili
uređivanja diska. U tom slučaju ponovno kreirajte glavni izbornik
koristeći funkciju “Create Top Menu” (Kreiranje glavnog izbornika).
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
Za izlazak iz zaslona
Pritisnite izlaz [EXIT].
Promjena postavki uređaja
Možete promijeniti postavke uređaja koristeći izbornik podešavanja
(Setup menu).
• Postavke ostaju nepromijenjene čak i ako uređaj prebacite u
stanje čekanja.
2
3
Dok je uređaj zaustavljen
Pritisnite izbornik funkcija [FUNCTION MENU].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Others”
(Ostalo) i pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Setup”
(Postavljanje) i pritisnite [OK].
4
5
6
Oznake Izbornici
Za izlaz iz zaslona
Pritisnite izlaz [EXIT].
Možete odrediti četiri omiljena kanala kako bi gledanje i snimanje
učinili lakšim. Uređivanje tih omiljenih kanala ne utječe na postavke
samih kanala.
• Snimanje uz pomoć timera možda neće ispravno raditi ako
uređujete omiljene kanale dok je timer za snimanje u stanju
čekanja.
Pritisnite „zelenu“ tipku za
odabir omiljenog kanala
(Favourite).
Opcije
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali oznaku i
pritisnite [u].
Pritisnite[p, q] kako biste odabrali izbornik i
pritisnite [OK].
Pritisnite [p, q] kako biste odabrali opciju i
pritisnite [OK].
Za povratak na prethodni zaslon
Pritisnite povratak [RETURN ].
n
Uređivanje omiljenih kanala (Favourites)
Dodavanje kanala omiljenim kanalima
1 Pritisnite [p, q] za odabir kanala u stupcu „All Channels“ (Svi
kanali) i pritisnite „žutu“ tipku.
• Ponovite ovaj korak kako biste dodali ostale kanale.
• Pritisnite „plavu“ tipku kako biste dodali sve dostupne kanale
u omiljene kanale. (Ova je funkcija dostupna samo ako u
omiljene kanale nije dodan niti jedan kanal).
2 Pritisnite [OK] kako biste spremili Omiljene kanale.
Promjena redoslijeda kanala u Omiljenim kanalima
1 Pritisnite [u]*.
2 Pritisnite [p, q] za odabir kanala u stupcu „Favourite“ (Omiljeni
kanali) kojeg želite pomaknuti i pritisnite „zelenu“ tipku.
3 Pritisnite [p, q] za odabir nove pozicije kanala i pritisnite
„zelenu“ tipku.
• Ponovite korake 2 − 3 za pomicanje ostalih kanala.
4 Pritisnite [OK] kako biste spremili Omiljene kanale.
Brisanje kanala u Omiljenim kanalima
1 Pritisnite [u]*.
2 Pritisnite [p, q] za odabir kanala u stupcu „Favourite“ (Omiljeni
kanali) i pritisnite „žutu“ tipku.
• Ponovite ovaj korak za brisanje ostalih kanala.
• Pritisnite „plavu“ tipku za brisanje svih kanala iz Omiljenih
kanala
3 Pritisnite [OK] kako biste spremili Omiljene kanale.
Brisanje kanala iz Omiljenih kanala nema utjecaja na sam kanal.
Kanal možete odabrati u kategoriji „All Channels“ (Svi kanali).
Promjena naziva omiljenog kanala u stupcu „Favourite“
(Omiljeni kanal)
1 Pritisnite [u]*.
2 Pritisnite „crvenu“ tipku.
(é 50, Unos teksta)
*
Kada je označeno ime stanice u stupcu „All Channels“ (Svi kanali)
n
Ponovno pokretanje automatskog podešavanja
Preuzimanje sadržaja s televizora
Možete ponovno pokrenuti automatske postavke kanala ako
podešavanje (é 10) iz nekog razloga nije uspjelo.
Odaberite „Download from TV“ (Preuzimanje sadržaja s televizora)
kada uređaj spajate na televizor kompatibilan s funkcijom Q Link
putem potpuno ožičenog 21-pinskog Scart kabela ili na televizor
kompatibilan s funkcijom VIERA Link (HDAVI Control 3 ili kasnije
verzije) putem HDMI kabela.
Možete koristiti i sljedeću metodu za ponovno pokretanje
automatskog podešavanja (Auto Setup).
Kada je uređaj uključen i zaustavljen
Pritisnite i držite [Ž CH] i [CH ž] na glavnom uređaju dok se ne
pojavi zaslon DVB Auto Setup (DVB automatsko podešavanje).
Postavljanje
izbornika
1
Uobičajene procedure
Podešavanje
Sve postavke, osim razine ograničenja, zaporke ograničenja, koda
za daljinsko upravljanje, postavki jezika i postavki sata, itd. vraćaju
se na tvorničke postavke. Otkazuju se i programirana snimanja uz
pomoć timera.
• Ako ste postavili „Channel Lock“ (Zaključavanje kanala)
(é 67), pojavljuje se zaslon za unos četveroznamenkastog PIN-a
kada odaberete ponovo pokretanje automatskog podešavanja
(Auto-Setup). Pritisnite numeričke tipke kako biste unijeli vaš
četveroznamenkasti PIN i pritisnite [OK].
RQT9423
65
DM
Promjena postavki uređaja
n
Postavke za digitalne kanale
Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
DVB Manual Tuning (DVB ručno podešavanje)
Možete ručno podesiti kanale koje funkcija DVB automatsko
podešavanje (DVB Auto-Setup) nije uspješno postavila.
1 Pritisnite [p, q] za odabir „DVB Manual Tuning“ (DVB ručno
podešavanje) i pritisnite [OK].
Ako nema slike, pritisnite
„crvenu“ tipku i odaberite
ispravan sustav kanala.
Pritisnite [p, q] za odabir kanala kojeg želite podesiti.
Pritisnite [t, u] za podešavanje frekvencije.
• Frekvencija raste i pada u koracima od 0.5 MHz.
• Podesite frekvenciju provjeravajući prikaz jačine i kvalitete
signala.
[Pogledajte „Signal Condition“ (Stanje signala) (é desno) za
kvalitetu i jačinu signala.]
4 Pritisnite [OK] za početak traženja.
Postavljeni kanal je prikazan u tablici.
5 Pritisnite izlaz [EXIT] i pritisnite [Ž ž CH] za provjeru
primjenjivosti odabranog kanala.
2
3
Dodavanje novih DVB kanala
Možete tražiti prijem novih dodanih zemaljskih digitalnih kanala.
1 Pritisnite [p, q] za odabir „Add New DVB Channels“ (Dodavanje
novih DVB kanala) i pritisnite
[OK]. Uređaj počinje pretragu
novih raspoloživih zemaljskih
digitalnih kanala. Za to je
potrebno oko 5 minuta.
Po završetku pretrage prikaže se poruka.
U slučaju da nije pronađen niti jedan novi kanal prikazuje se
poruka „No new DVB channels found“ (Nisu pronađeni novi DVB
kanali).
2 Pritisnite [OK] za snimanje novih nađenih kanala.
New Channel Message (Poruke novih kanala) (é 17)
Postavite želite li prikazati poruku potvrde kada se doda novi DVB
kanal.
[Automatic]
Kada se doda novi DVB kanal ovaj će uređaj biti
(Automatski)
automatski obaviješten.
[Off]
Poruke kanala (Channel Messages) se neće
prikazivati.
Signal Condition (Stanje signala)
Možete provjeriti kvalitetu i jačinu signala digitalnog emitiranja.
Ukoliko je dobiveni signal loš, podesite antenu.
Kada je „Signal Condition“ (Stanje signala) prikazano sivo i ne može
se označiti:
1 Pritisnite izlaz [EXIT] za izlaz iz zaslona.
2 Pritisnite [Ž ž CH] za odabir digitalnog kanala. „D“ je prikazano
na zaslonu uređaja.
3 Ponovo prikažite izbornik postavki (Setup Menu) (é 65).
Pritisnite [p, q] za odabir „Signal
Condition“ (Stanje signala) i
pritisnite [OK].
Prikazani su kvaliteta i jačina
signala.
Pritisnite [Ž ž CH] za odabir kanala.
Kvaliteta signala
Ispod 2 (prikazano crveno):
Kvaliteta signala je toliko niska da postoji mogućnost smetnji slike i
zvuka.
2-5 (prikazano narančasto):
Kvaliteta signala je zadovoljavajuća, ali u određenim slučajevima
postoji mogućnost kratkih smetnji slike i zvuka.
Iznad 5 (prikazano zeleno):
Optimalna kvaliteta slike i zvuka.
Jačina signala
Jačina signala se prikazuje sivo. „0“ označava jačina signala od 0%,
„10“ označava jačinu signala od 100%.
U slučaju da je signal prejak, prikaz će se izmijeniti iz sive u crvenu.
Smanjite jačinu signala na vašoj anteni.
• Kada je signal preslab:
- podesite poziciju i smjer antene.
- podesite antenski prijem pomoću opcije „DVB Manual Tuning“
(DVB ručno podešavanje) u izborniku postavki (Setup Menu)
(é lijevo).
- provjerite emitira li se ispravno odabrani kanal.
DVB Preferre Language (DVB omiljeni jezik)
Pritisnite [p, q] za odabir „DVB Preffered Language“ (DVB omiljeni
jezik) i pritisnite [OK].
Možete odabrati do 2 različita titla i audio zapisa koji će se koristiti
kod digitalnog emitiranja zvuka i titlova.
Odaberite redoslijed i prioritet.
Multi-Audio (Višestruki audio kanal)
Multi-Audio (alternativa)
[Engleski]
[Češki]
[Španjolski]
[Ruski]
[Poljski]
[Talijanski]
[Njemački]
[Slovački]
Subtiles (Titlovi)
Subtitles (alternativa)
[Engleski]
[Španjolski]
[Poljski]
[Njemački]
*
RQT9423
66
[Češki]
[Ruski]
[Talijanski]
[Slovački]
[Original] (Izvorni)*
[Francuski]
[Mađarski]
[Original] (Izvorni)*
[Francuski]
[Mađarski]
Jezik koji kanal određuje kao „Original“ (Izvorni)
DMREX795EP-RQT9423-U_eng.book
67 ページ
2009年9月9日 水曜日 午後1時45分
Zaključavanje kanala
Možete ograničiti gledanje i snimanje kanala neprikladnih za djecu.
1 Pritisnite [p, q] za odabir opcije „Channel Lock“ (Zaključavanje
kanala) i pritisnite [OK].
Channel Lock
Enter a 4-digit PIN,
then press OK.
PIN
Number
0 -- 9
RETURN
2
Pritisnite numeričke tipke za unos četveroznamenkastog PIN-a i
pritisnite [OK].
• Prikazuje se zaslon za potvrdu kada se prvi put unese
četveroznamenkasti PIN. Pritisnite [OK].
• Zabilježite si vaš četveroznamenkasti PIN kako ga ne biste
zaboravili.
• Promjena postojećeg četveroznamenkastog PIN-a (é ispod).
Ograničenje gledanja prema dobi korisnika (Parential Rating
Lock)
Postavite dobnu granicu za ograničavanje gledanja i snimanja
digitalne emisije.
Nakon koraka 1 − 2
3 Pritisnite [p, q] za odabir „Parential Rating“ (Roditeljska zaštita)
i pritisnite [OK].
4 Pritisnite [p, q] za odabir dobne granice i pritisnite [OK]
Otključavanje
Nakon koraka 1 − 3
4 Pritisnite [p, q] za odabir opcije „No Limit“ (Bez ograničenja) i
pritisnite [OK].
Ograničavanje televizijskih kanala prema odabiru korisnika
(Channel List Lock)
Nakon koraka 1 − 2
3 Pritisnite[p, q] za odabir opcije „Channel List“ (Popis kanala) i
pritisnite [OK].
Channel Lock
All channels
1 ABC
2 TV HD
3 TV INFO
4 TV Sport
5 ABC2
Lock All
SELECT LOCK
RETURN
4
Pritisnite [p, q] za odabir kanala koje želite zaključati i pritisnite
[OK].
• Ponovite ovaj korak za zaključavanje ostalih kanala.
• Pritisnite „žutu“ tipku za zaključavanje svih dostupnih kanala.
Napomena
Otključavanje
Nakon koraka 1 − 2
3 Pritisnite [p, q] za odabir opcije „Channel List“ (Popis kanala) i
pritisnite [OK].
Channel Lock
All channels
1 ABC
2 TV HD
3 TV INFO
4 TV Sport
5 ABC2
SELECT LOCK
Postavljanje
izbornika
Iako je kanal programiran za snimanje uz pomoć timera zaključan,
snimanje će svejedno biti izvršeno.
se pojavljuje kada je kanal
zaključan
Lock All
Unlock All
RETURN
Pritisnite [p, q] za odabir kanala kojeg želite otključati i pritisnite
[OK].
• Ponovite ovaj korak za otključavanje ostalih kanala.
• Pritisnite „plavu“ tipku za otključavanje svih dostupnih kanala.
4
Promjena postojećeg četveroznamenkastog PIN-a
Možete promijeniti postojeći četveroznamenkasti PIN.
Nakon koraka 1 − 2
3 Pritisnite [p, q] za odabir opcije „Change PIN“ (Promijeni PIN) i
pritisnite [OK].
4 Pritisnite numeričke tipke za unos novog četveroznamenkastog
PIN-a i pritisnite [OK].
• Prikazujem se zaslon za potvrdu. Pritisnite [OK].
RQT9423
67
Promjena postavki uređaja
n
Postavke analognih kanala
Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Ručno podešavanje
Možete brisati analogne kanale i postaviti detalje analognih kanala.
Pritisnite [OK] za prikaz zaslona ručnog podešavanja (Manual
Tuning)
Za brisanje pozicije programa
Pritisnite [p, q, t, u] za odabir pozicije programa i pritisnite
crvenu tipku.
Promjena postavki podešavanja za pojedine pozicije programa
1 Pritisnite [p, q] za odabir pozicije programa i pritisnite [OK].
2
Pritisnite [p, q, t, u] kako biste odabrali stavku i pritisnite [u].
Pos (Pozicija)
Pozicija programa unutar tablice
(Ne možete mijenjati poziciju programa)
Channel (Kanal)
Unos ili promjena kanala TV-postaje
Pritisnite [p, q, t, u] za unos naziva postaje i pritisnite [OK].
Ako kanal zahtijeva prazan prostor, odaberite prazninu između
„Z“ i „[S]“.
CH
Unošenje novih dostupnih TV-postaja ili promjena broja
kanala već podešene TV-postaje
Pritisnite [p, q] ili numeričke tipke za unos kanala željene
TV-postaje.
Pričekajte nekoliko minuta dok se željena TV-postaja ne podesi.
Nakon što je željena TV-postaja podešena, pritisnite [OK].
Fine Tuning (Fino podešavanje)
Za dobivanje najboljih uvjeta podešavanja.
Pritisnite [p, q] za podešavanje najboljih uvjeta podešavanja i
pritisnite [OK].
• Pritisnite [u] za vraćanje na „Auto” (Automatki).
Video System (Video-sustav)
Za odabir vrste video sustava
Pritisnite [p, q] za odabir „PAL“ ili „SECAM“ ako slici nedostaje
boje i pritisnite [OK].
• Auto (Automatski)
Ovaj uređaj automatski prepoznaje signale PAL i SECAM.
• PAL
Za primanje signala PAL.
• SECAM
Za primanje signala SECAM.
Audio Mode (Audio način)
Za odabir vrste audio prihvata
U slučaju slabe kvalitete zvuka, pritisnite [p, q] za odabir „BG“
ili „DK“ i pritisnite [OK].
• BG
PAL B, G, H/SECAM B, G
• DK
PAL-D, K/SECAM-D, K, K1
Mono
Za odabir vrste zvuka koji se snima
Pritisnite [p, q] za odabir „On“ (Uključeno) ako je stereo zvuk
iskrivljen zbog loših uvjeta prijema ili ako želite snimiti normalan
(mono) zvuk tijekom stereo, dvojezičnog ili NICAM emitiranja i
pritisnite [OK].
Title Page (Naslovna stranica)
Upisivanje naslovne stranice teleteksta za kanal
Upisivanje broja naslovne stranice omogućuje uređaju
automatsko snimanje programa i kanala.
Pritisnite [p, q] ili numeričke tipke za unos broja i pritisnite
[OK].
• Za pronalaženje ispravne naslovne stranice za postaju
pogledajte TV-vodič za teletekst.
Možete izvršiti sljedeće dvije postavke odabirom vanjskog ulaznog
kanala (AV1, AV2, AV3) u koraku 1 .
• Video sustav (Auto/PAL/SECAM)
Da biste mogli pravilno izvršiti snimanje, podesite odgovarajuće
postavke tako da odgovaraju spojenim uređajima.
• Naslovna stranica (Auto/Off)
RQT9423
68
(Sve tvorničke postavke označene su podvučenim tekstom.)
Postavke reprodukcije
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Ratings (Ograničenje gledanja)
Postavlja razinu ograničenja gledanja kako bi se ograničila
reprodukcija DVD-Video sadržaja.
Slijedite upute na zaslonu. Unesite četveroznamenkastu zaporku
pomoću numeričkih tipki kada se pokaže zaslon za unos
zaporke.
Nemojte zaboraviti svoju zaporku.
Postavljanje ograničenja gledanja (Kada je odabrana razina 8)
[8 No Limit] (8 Bez ograničenja) Sav DVD-Video sadržaj može se
reproducirati.
Zabranjuje reprodukciju DVD-Video sadržaja
[1 to 7] (1 do 7)
s odgovarajućim ograničenjima gledanja
snimljenim na njima.
[0 Lock All] (0 Zaključaj sve) Zabranjuje reprodukciju svog DVD-Video
sadržaja.
• Promjena postavki (Kada su odabrane razine od 0 do 7)
[Unlock Recorder]
[Change Level]
(Otključavanje rekordera)
(Promjena razine)
[Change Password]
[Temporary Unlock]
(Promjena zaporke)
(Privremeno otključavanje)
Soundtrack (Zvučni zapis)
[Engleski]
[Njemački]
[Španjolski]
[Poljski]
[Ruski]
[Češki]
[Mađarski]
[Slovački]
[Izvorni] Odabire se izvorni jezik svakog pojedinog diska.
[Ostalo SSSS]*
Subtitle (Titlovi)
[Automatic]
Ako jezik odabran za opciju „Soundtrack“ (Zvučni zapis)
(Automatski)
nije dostupan, automatski će se pojaviti titlovi na tom jeziku
ako su oni snimljeni na disku.
[Engleski]
[Njemački]
[Španjolski]
[Poljski]
[Ruski]
[Češki]
[Mađarski]
[Slovački]
[Ostalo SSSS]*
Menus (Izbornici)
[Engleski]
[Njemački]
[Ruski]
[Češki]
[Ostalo SSSS]*
[Španjolski]
[Mađarski]
[Poljski]
[Slovački]
DivX Subtitle Text (DivX titlovi)
Odaberite odgovarajuću stavku prema jeziku DivX titlova (é 37).
Ako DivX titlovi nisu ispravno prikazani, odaberite drugu stavku.
• Ova se stavka prikazuje samo nakon reprodukcije DivX
datoteke koja sadrži titlove.
[Latin 1] (Latinica 1)
[Latin 2] (Latinica 2)
[Cyrillic] (Ćirilica)
[Ostalo SSSS]
Unesite kod (é 79) koristeći numeričke tipke. Kada odabrani jezik nije
dostupan na disku, reproducira se jezik prema tvorničkoj postavci. Kod nekih
diskova jezik možete podesiti samo iz zaslona izbornika (é 19).
*
DVD-V
Odaberite jezik za izbornike zvuka, titlova i diska.
• Neki diskovi pokreću se na određenom jeziku bez obzira na
promjene koje ste izvršili.
• U slučaju engleskog/njemačkog/španjolskog/poljskog/ruskog/
češkog/mađarskog/slovačkog jezika, prilikom preuzimanja s
televizora ili u postavkama zemlje, jezik („Sountrack“/„Menus“
(Zvučni zapis/Izbornici)) će biti isti, a opcija „Subtitle“ (Titlovi)
bit će postavljena u „Automatic“ (Automatski).
Postavke za snimanje
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Vrijeme snimanja u načinu EP
Odaberite najveći broj sati za snimanje u načinu EP.
(é 24, Načini rada snimanja i okvirno vrijeme snimanja).
[EP (6Hours)] Možete vršiti 6-satno snimanje na neiskorišteni disk
veličine 4, 7 GB.
[EP (8Hours)] Možete vršiti 8-satno snimanje na neiskorišteni disk
veličine 4, 7 GB.
• Kvaliteta zvuka bolja je kada se koristi način „EP (6Hours)” nego kod
korištenja načina „EP (8Hours)”.
Format slike pri snimanju
Određuje format slike tijekom snimanja ili kopiranja.
[Automatic]
Program će biti snimljen u izvornom formatu koji se koristio
(Automatski)
kada je snimanje počelo (uključujući i slučaj kada je
snimanje započelo tijekom reklame, itd.)
[16:9]
[4:3]
• Tijekom snimanja ili kopiranja na tvrdi disk ili DVD-RAM dok je
opcija „Rec for High Speed Copy” (Snimanje za brzo kopiranje)
postavljena na „Off“ (Isključeno), program će se snimiti u
izvornom formatu slike.
• U sljedećim slučajevima, čak i ako je odabrana postavka
„Automatic” (Automatski) ili „16:9”, snimanje će biti izvršeno u
formatu slike 4:3.
– -R -R DL -RW(V) Kada je način snimanja „EP” ili „FR
(snimanje 5 sati i duže)”.
– Pri snimanju ili kopiranju na diskove +R, +R DL i +RW.
Chapter Creation (Kreiranje poglavlja)
Postavlja automatsku metodu kreiranja poglavlja. (é 44)
[Automatic] (Automatski) [5 minutes] (5 minuta)
[Off] (Isključeno)
Nisu određeni počeci poglavlja.
Rec for High Speed Copy (Snimanje za brzo kopiranje)
Snimljene naslove možete kopirati s HDD-a na DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL i +RW koristeći brzo brzi način rada. Međutim,
veličina zaslona, itd. je ograničena (é ispod). Preporučamo postavljanje
postavke na „Off“ (Isključeno) ako pri snimanju programa nije potrebno brzo
kopiranje na DVD-R, itd. Postavka je učinkovita pri snimanju televizijskog
programa ili sadržaja s vanjskog uređaja (uključujući DV-uređaje) ili pri
kopiranju s finaliziranog diska DVD-Video.
[On]
Možete vršiti brzo kopiranje na DVD-R, itd.
(Uključeno)
Pritisnite [t, u] za odabir „Yes“ (Da) i pritisnite
[OK].
• Sljedeća se ograničenja odnose na snimljene
naslove.
– Snimanje se vrši koristeći format slike postavljen
u opciji „Aspect for Recording” (Format slike pri
snimanju) (é lijevo).
– Unaprijed odaberite vrstu zvuka u opciji “Bilingual
Audio Selection” (Odabir dvojezičnog zvučnog zapisa)
(é 70).
– Više niste u mogućnosti promijeniti zvuk pri gledanju
programa putem ulaznog kanala na televizoru
spojenog s ovim uređajem (npr. AV1, itd.)
[Off] (Isključeno)
DVD Speed for High Speed Copy (DVD brzina pri brzom kopiranju)
Odaberite brzinu brzog načina kopiranja (pri korištenju diskova DVD-RAM 5X,
DVD-R, +R 8X ili +RW 4X koji podržavaju brzo kopiranje).
[Maximum]
Šumovi koje proizvodi ovaj uređaj su tiši nego pri
[Normal (Silent)]
(Normalno (Tiho)) korištenju opcije “Maximum” (Maksimalno), no vrijeme
potrebno za kopiranje se (otprilike) udvostručuje.
Start Recording Time
This function sets the timer recording to start earlier than the TV Guide time.
[1 min earlier]
[3 min earlier]
[5 min earlier]
[10 min earlier]
[Off]
Finish Recording Time
This function sets the timer recording to stop later than the TV Guide time.
[1 min earlier]
[3 min earlier]
[5 min earlier]
[10 min earlier]
[Off]
Slika
(Sve tvorničke postavke označene su podvučenim tekstom.)
Comb Filter (Filtar češalj)
Odabire oštrinu slike pri snimanju. Postavka je podešena na „On“
(Uključeno) ako „TV System“ (TV-sustav) podesite na „NTSC“ (é 71).
[On] Slike postaju jasne i življih boja. Koristite ovu postavku u uobičajenim
okolnostima.
[Off] Odaberite pri snimanju slike sa šumom.
Postavljanje
izbornika
Disk
Still Mode (Nepomičan način)
Odaberite vrstu prikazane slike nakon što pauzirate reprodukciju
(é 89, Kadrovi i polja).
[Automatic] (Automatski)
[Field] (Polje) Odaberite ako se pri odabiru opcije „Automatic“ (Automatski)
pojavljuje treperenje. (Slika je zrnatija.)
[Frame] (Kadar) Odaberite ako se sitan tekst ili fini uzroci ne vide jasno kada je
odabrana opcija „Automatic“ (Automatski). (Slika je jasnija i čistija.)
Seamless Play (Neisprekidana reprodukcija)
Odaberite način reprodukcije između segmenata poglavlja liste izvođenja i
djelomično izbrisanih naslova.
[On]
Poglavlja u listama izvođenja reproduciraju se neisprekidano.
(Uključeno) Ova funkcija nije učinkovita kada lista izvođenja sadrži više vrsta
(Isključeno) zvuka i pri korištenju funkcije Quick View (PLAYx1, 3). Uz to,
pozicioniranje segmenata poglavlja može malčice biti izmijenjeno.
Točke gdje se poglavlja u listi izvođenja mijenjaju reproduciraju se
[Off]
ispravno, no slika se na trenutak može zamrznuti.
RQT9423
69
Promjena postavki uređaja
Zvuk
(Sve tvorničke postavke označene su podvučenim tekstom.)
Dynamic Range Compression (Sažimanje dinamičkog
raspona)
DVD-V (Samo Dolby Digital)
Mijenja dinamički raspon za kasno noćno gledanje.
[On]
[Off]
Bilingual Audio Selection (Odabir dvojezičnog zvučnog zapisa)
(Samo za analogni prijenos)
Odaberite snimanje glavnog ili sekundarnog zvuka kada:
• Snimate ili kopirate na diskove DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video
format), +R, +R DL i +RW.
• Kada je opcija „Rec for High Speed Copy” (Snimanje za brzo kopiranje)
postavljena na „On” (Uključeno).
• Snimate ili kopirate zvuk u LPCM (é desno, „Audio Mode for XP Recording“
(Audio način za XP snimanje)).
[M 1] [M 2]
• Nije moguće odabrati zvuk na ovom uređaju pri snimanju s vanjskog izvora
poput kopiranja s videorekordera (osim kopiranja s DV-uređaja koji su s ovim
uređajem spojeni putem DV ulaznih priključaka). Odaberite zvuk na drugom
uređaju.
• Tijekom snimanja s DV priključka, odaberite vrstu zvučne snimke u izborniku
“Audio Mode for DV Input” (Audio način za DV ulaz) (é desno).
Digital Audio Output (Digitalni audio izlaz)
Promijenite postavke kada ste spojili uređaje na DIGITAL AUDIO OUT (Digitalni
audio izlaz) priključak na ovom uređaju (é 76).
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
PCM Down Conversion (Konverzija PCM Down)
Odaberite način izlaza zvuka s frekvencijom uzorkovanja od 96 kHz.
• Signali su konvertirani na 48 kHz bez obzira na postavke niže ako signali
imaju frekvenciju uzorkovanja iznad 96 kHz ili ako je disk zaštićen od
kopiranja.
Signali se konvertiraju na 48 kHz. (Odaberite kada spojeni
[On] (Uključeno) uređaji ne mogu obraditi signale frekvencijom uzorkovanja od
96 kHz.)
[Off]
Signali izlaze kao 96 kHz. (Odaberite kada spojeni uređaji mogu
(Isključeno) obraditi signale frekvencijom uzorkovanja od 96 kHz.)
Zaslon
(Sve tvorničke postavke označene su podvučenim tekstom.)
Language (Jezik)
Odaberite jezik izbornika i poruka na zaslonu.
[English]
[Polski]
[Česky]
[Slovenčina]
[Pycckий]
[Magyar]
On-Screen Messages (Poruke na zaslonu)
Odaberite okvirno vrijeme automatskog nestajanja zaslona s informacijama
digitalnih kanala (é 17).
Vrijeme prikaza kontrolnog zaslona (é 43) se također može promijeniti, ali
opcija „Off“ (Isključeno) ne funkcionira.
[Off] (Isključeno) (Informacije digitalnih kanala se ne prikazuju.)
[3 sec.]
[5 sec.]
[7 sec.]
[10 sec.]
Grey Background (Siva pozadina)
Odaberite „Off“ (Isključeno) ako ne želite da uređaj prikazuje sivu pozadinu kada
je prijem podešivača kanala slab.
[On] [Off]
FL Display (FL zaslon)
Mijenja svjetlinu zaslona uređaja.
Postavka je podešena na „Automatic“ (Automatki) ako funkciju „Power Save“
(Štednja električne energije) (é 73) postavite na „On“ (Uključeno).
[Bright]
[Dim]
[Automatic]
Zaslon se zatamni tijekom reprodukcije i nestaje kada je
(Automatski)
uređaj isključen. Kada su postavke funkcije štednje električne
energije aktivirane (é 73), smanjuje se potrošnja električne
energije dok je uređaj u stanju čekanja.
DTS*
Odaberite način izlaza signala.
Odaberite „Bitstream“ ako spojeni uređaji mogu dekodirati signal.
Odaberite „PCM” ako ovaj uređaj dekodira signal i reproducira ga kao 2kanalni.
• Nepravilne postavke mogu prouzročiti šumove.
[Bitstream] Kada je uređaj spojen s uređajima koji imaju ugrađen DTS
dekoder.
[PCM] Kada je uređaj spojen s uređajima koji nemaju ugrađen DTS
dekoder.
Pause Live TV Icon (Ikona funkcije Pause Live TV)
Odaberite „Off“ (Isključeno) ako ne želite da uređaj prikazuje ikonu
na zaslonu tijekom korištenja funkcije Pause Live TV.
[On]
[Off]
Pogledajte uputstva za upotrebu spojenih uređaja kako biste
bili sigurni mogu li oni dekodirati svaki od navedenih audio
formata.
*
70
Audio Mode for DV Input (Audio način za DV ulaz)
Možete odabrati vrstu zvuka pri snimanju s ulaznog DV priključka
ovog uređaja (é 27).
[Stereo 1] Snima zvuk (L1, R1).
[Stereo 2] Snima dodani zvuk poput naracije (L2, R2) na izvornoj snimci.
[Mix] Snima Stereo 1 i Stereo 2.
• Pri snimanju dvojezičnog prijenosa, unaprijed odaberite vrstu zvuka iz
izbornika „Bilingual Audio Selection” (Odabir dvojezičnog zvučnog zapisa)
(é lijevo).
Dolby Digital*
Odaberite način izlaza signala.
Odaberite „Bitstream“ ako spojeni uređaji mogu dekodirati signal.
Odaberite „PCM” ako ovaj uređaj dekodira signal i reproducira ga kao 2-kanalni.
• Nepravilne postavke mogu prouzročiti šumove.
[Bitstream] Kada je uređaj spojen s uređajima koji imaju ugrađen
dekoder Dolby Digital.
[PCM] Kada je uređaj spojen s uređajima koji nemaju
ugrađen dekoder Dolby Digital.
MPEG*
Odaberite način izlaza signala.
Odaberite „Bitstream“ ako spojeni uređaji mogu dekodirati signal.
Odaberite „PCM” ako ovaj uređaj dekodira signal i reproducira ga kao 2kanalni.
• Nepravilne postavke mogu prouzročiti šumove.
[Bitstream] Kada je uređaj spojen s uređajima koji imaju ugrađen MPEG
dekoder.
[PCM] Kada je uređaj spojen s uređajima koji nemaju ugrađen MPEG
dekoder.
RQT9423
Audio Mode for XP Recording (Audio način za XP snimanje)
Odaberite vrstu zvuka pri snimanju ili kopiranju u načinu XP.
[Dolby Digital] (é 89) [LPCM] (é 89)
• LPCM snimke mogu imati slabiju kvalitetu slike nego normalne snimke
snimljene u načinu XP.
• Zvučna snimka pretvara se u Dolby Digital čak i ako ste odabrali LPCM pri
snimanju u načinu koji nije XP.
• Pri snimanju dvojezičnog prijenosa, unaprijed odaberite vrstu zvuka u
izborniku „Bilingual Audio Selection” (Odabir dvojezičnog zvučnog zapisa)
(é lijevo).
Screen Saver (Čuvar zaslona)
[On]
Kada uređaj ne koristite otprilike 5 minuta dok je prikazan
zaslon, aktivira se čuvar zaslona. Za vraćanje na prethodni zaslon
pritisnite [OK].
[Off]
Teletext Character Set
Odabir jezika Teleteksta
[West]
[East 1]
[East 2]
Engleski, Francuski, Njemački, Grčki, Talijanski,
Španjolski, Švedski, Turski, itd.
Češki, Engleski, Estonski, Latvijski, Rumunjski, Ruski,
Ukrajinski, itd.
Češki, Mađarski, Latvijski, Poljski, Rumunjski,
Slovački, itd.
FUNCTION MENU Display (Prikaz izbornika funkcija)
[On]
Kada je uređaj uključen prikazat će se FUNCTION MENU (Izbornik
funkcija). (é 7)
[Off]
TV Aspect (Format slike na televizoru)
Podesite kako bi postavka odgovarala spojenom televizoru.
Kada je uređaj povezan s televizorom
[16:9] formata prikaza 16:9.
[Pan & Scan] Kada je uređaj spojen na televizor formata
slike 4:3, bočni dijelovi slike su izrezani
kako bi odgovarali formatu 16:9.
Kada je uređaj povezan s televizorom
[Letterbox] formata prikaza 4:3. Slika formata 16:9
prikazuje se u okviru (letterbox).
Progressive (Progresivno)
Možete uživati u progresivnom videu spajanjem LCD/plazma televizora ili LCD
projektora koji podržavaju progresivno skeniranje na priključke ovog uređaja
COMPONENT VIDEO OUT. Ova je postavka podešena na „Off“ (Isključeno) ako
postavite opciju „AV1 Output” na „RGB 1 (without component)” (RGB 1 (bez
komponenete)) ili „RGB 2 (without component)” (RGB 2 (bez komponente)).
[Off]
[On] Napomena
• Kada je uređaj povezan s običnim televizorom (CRT: katodna cijev) ili na
multisistemski televizor koristeći način PAL, čak i ako podržava progresivno
reproduciranje, progresivni izlaz može uzrokovati treperenje. Isključite opciju
„Progressive“ (Progresivno) ako vas to zabrinjava (é 60).
• Slika se neće ispravno prikazati ako je uređaj spojen s nekompatibilnim
televizorom.
TV System (TV-sustav)
Promijenite postavku kako bi odgovarala spojenim uređajima ili za
usklađivanje naslova kada na tvrdom disku postoje PAL i NTSC
naslovi.
[PAL]
• Odaberite pri spajanju s PAL ili multisistemskim
televizorom. Naslovi snimljeni pomoću NTSC
reproduciraju se kao PAL 60.
• Odaberite pri snimanju televizijskih programa i PAL
ulaza s drugih uređaja.
• HDD Odaberite pri reproduciranju PAL naslova
snimljenih na tvrdom disku.
[NTSC]
• Odaberite pri spajanju na NTSC televizor.
Televizijski programi ne mogu se pravilno snimiti.
• Odaberite snimanje NTSC ulaza s drugih uređaja.
• HDD Odaberite pri reproduciranju NTSC naslova
snimljenih na tvrdom disku.
Napomena
• Ovaj uređaj ne može snimiti NTSC signale na diskove koji već
imaju zapise PAL signala. (Međutim, obje vrste programa mogu
se snimiti na tvrdi disk.)
• Tijekom snimanja, stanja čekanja snimanja pomoću timera
ili stanja čekanja funkcije EXT LINK, ovaj uređaj ne može
reproducirati diskove ili naslove koji nisu u skladu s postavkom
„TV System“(PAL/NTSC). Preporučuje se da se postavka „TV
System“ (TV sustav) podesi tako da odgovara diskovima ili
naslovu prije negoli započne njihova reprodukcija.
Izmjena svih postavki u isto vrijeme (PAL  NTSC)
Dok je uređaj zaustavljen, u isto vrijeme držite pritisnutim [n] i
[ OPEN/CLOSE] na glavnom uređaju 5 ili više sekundi.
HDMI Settings (Postavke funkcije HDMI)
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
HDMI Video Format
Možete odabrati samo one stavke koje su kompatibilne sa
spojenim uređajima. Ova postavka obično se ne mora mijenjati.
Međutim ako vas brine kvaliteta slike, možete je poboljšati tako
da promijenite ovu postavku.
• Kako biste uživali u visokokvalitetnom videu konvertiranom na
1080p, uređaj izravno spojite na HDTV koji podržava 1080p.
Ako je ovaj uređaj spojen s HDTV-om putem drugih uređaja,
također mora podržavati 1080p.
[576i /480i]
[576p /480p] [720p] [1080i]
[1080p]
Kada video izlaz postavite na „1080p”, preporučamo
korištenje kabela High Speed HDMI koji imaju logotip HDMI
(prikazan na naslovnici) i koji nisu duži od 5 metara kako
biste spriječili izobličenje video-zapisa.
[Automatic] Automatski odabire rezoluciju reprodukcije koja najbolje
(Automatski)
odgovara spojenom televizoru (1080p, 1080i, 720p, 576p
/480p ili 576i /480i).
Aspect for 4:3 Video (Format slike za 4:3 Video)
Za reprodukciju naslova formata slike 4:3 kada je uređaj spojen
putem HDMI-kabela, postavite kako će uređaj prikazivati slike na
televizoru formata slike 16:9.
Slika se širi ulijevo ili udesno.
[4:3]
[16:9]
Slika se prikazuje u izvornom formatu
s bočnim dijelovima.
Digital Audio Output (Digitalni audio izlaz)
[HDMI and Optical] (HDMI i optički)
[Optical Only] Odaberite kada je ovaj uređaj spojen na pojačalo putem
(Samo optički) optičkog digitalnog audio kabela i s televizorom putem
HDMI-kabela, a želite uživati u najboljoj kvaliteti zvuka s
diskova (é 76).
VIERA Link
Postavite kako biste koristili funkciju „HDAVI Control” prilikom
spajanja HDMI-kabelom na uređaj koji podržava „HDAVI
Control”.
[On]
Odaberite kada ne želite koristiti „HDAVI Control”.
[Off] AV1 Output (Izlaz AV1)
Postavite u skladu s priključkom spojenog televizora.
Odaberite „Video (with component)“ (Video (s komponentom))
ili „ S Video (with component“ (S Video (s komponentom)) za
komponentni izlaz (progresivni izlaz).
Ako je ovaj uređaj spojem putem HDMI-kabela, ne možete
odabrati postavke „RGB 1 (without component)” ili „RGB 2
(without component)”.
Kada je s uređajem spojen dekoder, nemojte upotrijebiti postavku
„RGB 1 (without component)”.
[Video (with component)] (Video (s komponentom))
Odaberite kada je s uređajem spojen televizor koji može primati
složeni signal.
[S Video (with component)] (S Video (s komponentom))
Odaberite kada je s uređajem spojen televizor koji može primati
S Video signal.
[RGB 1 (without component)] (RGB 1 (bez komponente))
Odaberite kada je s uređajem spojen televizor koji može primati
RGB signal. Odaberite ovaj način ako uvijek želite da se slika s
uređaja reproducira u RGB signalu. Zaslon televizora automatski
se mijenja za prikazivanje slika s uređaja kada uređaj uključite.
Postavljanje
izbornika
Povezivanje
(Sve tvorničke postavke označene su podvučenim tekstom.)
Ovisno o spojenim uređajima, neke će stavke biti označene sivom
bojom i nećete ih moći odabrati ili možda nećete moći promijeniti
postavke.
[RGB 2 (without component)] (RGB 2 (bez komponente))
Odaberite kada je s uređajem spojen televizor koji može primati
RGB signal. Odaberite ovaj način ako želite da se prikazuje slika
s uređaja samo prilikom reprodukcije ili pregleda izbornika.
RQT9423
71
Promjene postavki uređaja
AV2 Settings (Postavke AV2)
Postavite kako bi odgovarale spojenim uređajima.
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
AV2 Input (Ulaz AV2)
Postavite „RGB /Video” ili „RGB” pri primanju ili snimanju RGB
signala s vanjskih uređaja.
[RGB /Video]
[RGB]
[Video]
[S Video]
AV2 Connection (Priključak AV2)
Postavka je podešena na „Ext“ ako „TV System“ (TV-sustav)
podesite na „NTSC“(é 71).
[Decoder] Kada je spojen dekoder kako bi dekodirao kodirane signale
(npr. C+dekoder).
[Ext]
Kada je spojen videorekoder ili digitalni/satelitski prijamnik.
Ext Link
Ova postavka ne može se podesiti kada je „TV System”
(TV-sustav) postavljen na „NTSC” (é 71).
Kada je spojen digitalni/satelitski prijamnik koji odašilje
[Ext Link 1]
posebne snimke kontrolnih signala putem 21-pinskog
Scart kabela.
Početak i kraj snimanja kontroliraju kontrolni signali.
[Ext Link 2]
Kada su spojeni vanjski uređaju koji imaju funkciju
programiranja vremena.
Kada se uključi, započinje snimanje.
Kada se isključi, snimanje se zaustavlja.
Ostalo
(Sve su tvorničke postavke označene i podcrtane.)
Remote Control (Daljinski upravljač)
Promijenite kod daljinskog upravljača na glavnom uređaju i
daljinskom upravljaču (moraju biti isti) ako ste u blizini smjestili i
druge Panasonicove uređaje.
[DVD 1]
[DVD 2]
[DVD 3]
U uobičajenim okolnostima koristite tvornički postavljen kod „DVD
1”.
1 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali kod („DVD 1”, „DVD 2”
ili „DVD 3”) i pritisnite [OK].
Promjena koda na daljinskom upravljaču
2 Dok držite pritisnutim [OK], pritisnite i držite numeričku
tipku ([1], [2] ili [3]) više od 5 sekundi.
3 Pritisnite [OK].
n
Kada se na zaslonu uređaja pojavi sljedeći
pokazivač
Kod daljinskog upravljača uređaja
Promijenite kod na daljinskom
upravljaču kako bi odgovarao
onom na glavnom uređaju
(é 2 korak).
Napomena
Aktivacijom opcije „Shipping Condition“ (Vraćanje tvorničkih
postavki) u izborniku podešavanja kod se glavnog uređaja vraća
na „DVD 1”. Promijenite kod daljinskog upravljača u 1 (é 2 korak).
Clock (Sat)
Ovaj uređaj najčešće prima informacije o vremenu i datumu digitalnim
prijenosima i automatski ispravlja vrijeme nekoliko puta dnevno. Ipak, ako
vrijeme nije ispravno postavljeno, koristite postavke iz metode niže.
1 Pritisnite [p, q] kako biste odabrali „Off” (Isključeno) u
„Automatic“ (Automatski) i pritisnite [OK].
Npr. ovaj se zaslon
pojavljuje prilikom
digitalnog prijenosa.
Vremenska razlika é ispod
Pritisnite [t, u] kako biste odabrali stavku koju želite
promijeniti.
Stavke se mijenjaju sljedećim redoslijedom:
SatiMinuteSekundeDanMjesecGodina
<—————————————————————————————=
3 Pritisnite [p, q] za promjenu postavke.
Za podešavanje možete također koristiti numeričke tipke.
4 Pritisnite [OK] kada završite podešavanje.
Sat se pokreće.
2
Napomena
Ako TV-postaja prenosi signal za podešavanje sata i kada je
„Automatic“ (Automatski) u izborniku za podešavanje sata
postavljeno na „On“ (Uključeno), funkcija automatskog ispravljanja
vremena provjerava vrijeme i podešava vrijeme nekoliko puta
dnevno ako je to potrebno.
n
Promjena vremenske razlike (Time offset)
RQT9423
72
Kada vrijeme nije ispravno podešeno, unesite „Time offset“
(od -3h do +3h).
1 Pritisnite [p, q] za odabir „On“ (Uključi) pod „Automatic“
(Automatski) i pritisnite [OK] u koraku 1 .
Pokreće se automatsko postavljanje sata. Za ovo je potrebno
nekoliko minuta.
Pojavljuje se poruka „Automatic clock setting completed“
(Automatsko podešavanje vremena završeno).
2 Pritisnite [u].
3 Pritisnite [p, q] za odabir ispravne vremenske razlike i pritisnite
[OK].
4 Pritisnite povratak [RETURN ].
Setting for Standby (Postavke stanja čekanja)
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Initialize (Započinjanje)
• Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
Shipping Condition (Vraćanje na tvorničke postavke)*1, *2
Sve postavke, osim ograničenja gledanja, zaporke ograničenja,
jezika i postavki sata vraćaju se na tvorničke postavke.
• „TV vodič“ (é lijevo) se postavlja na „On“ (Uključi)
[Yes] (Da)
[No] (Ne)
Power Save (Štednja električne energije)
[On]
Potrošnja električne energije smanjuje se kada se uređaj postavi
(Uključeno) u stanje čekanja (é 88).
[Off]
Uređaj se prebacuje u Quick Start Mode.
(Isključeno)
• Pogledajte tablicu za značajke funkcije štednje električne
energije (é 10) kada je uređaj isključen.
Auto Standby (Automatsko postavljanje u stanje čekanja)
Postavite vrijeme kako bi se uređaj automatski isključio.
Nakon što je uređaj završio s radom, isključuje se nakon
postavljenog vremena.
[6 sati]
[2 sata]
[4 sata]
[Off]
Uređaj se automatski isključuje.
Default Settings (Zadane postavke)*1, *2
Sve postavke osim postavki podešavanja, sata, jezika, zemlje,
jezika diska, ograničenja gledanja, zaporke ograničenja gledanja,
broja PIN-a, koda daljinskog upravljača itd. vraćaju se na
tvorničke postavke.
[Yes] (Da)
[No] (Ne)
*1
*2
Postavke vremenski programiranog snimanja su također otkazane.
Sadržaji snimljeni na tvrdom disku neće biti izbrisani.
DivX Registration (Registracija DivX-a)
Ovaj registracijski kod vam je potreban za kupnju i reprodukciju
DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaja (é 36).
TV Guide (TV vodič)
[On]
Kada je odabrano „On“ (Uključeno), dostupan je
(Uključeno)*
sustav TV vodiča (é 28)
[Off] (Isključeno)
• Informacije programa u TV vodiču mogu biti netočne zbog
emitiranja.
*
Podešeno je na „Off“ (Isključeno) kada je u automatskom
podešavanju odabrano „Slovensko“, „Others (OIRT)“ ili „Others
(CCIR)“u postavkama zemlje..
System Update (Nadogradnja sustava)
Kako biste nadogradili software ovog uređaja, preuzeli TV
vodič i podržali izmjene u sustavu ovaj uređaj povremeno vrši
nadogradnju sustava.
Pritisnite [OK] za prikaz sljedećih postavki.
• Podaci o nadogradnji i preuzimanje TV vodiča se šalju pomoću neplaniranog
digitalnog prijenosa. Kako biste primili tu nadogradnju, morate imati
mogućnost primanja digitalnog emitiranja.
• Nadogradnja će potrajati otprilike 60 minuta. Za vrijeme trajanja nadogradnje,
na zaslonu uređaja je prikazano „SW-DL“. Ne možete upravljati uređajem dok
traje nadogradnja. Isključenje mrežnog kabela za vrijeme trajanja nadogradnje
može oštetiti uređaj.
• Preuzimanje TV vodiča trajat će otprilike 60 minuta. Za vrijeme trajanja
preuzimanja TV vodiča, na zaslonu uređaja je prikazano „GUIDE“. Preuzimanje
TV vodiča se može prekinuti uključenjem uređaja.
TV Guide Download in Standby (Preuzimanje TV vodiča u
stanju čekanja)
[On]
Kada postavite uređaj u stanje čekanja, podaci
(Uključeno)
TV vodiča se automatski preuzimaju.
[Off] (Isključeno)
TV Guide/Software search period (Vrijeme pretrage TV
vodiča/Softwarea)
Određuje vrijeme automatskog preuzimanja TV vodiča i nadogradnje kada
se uređaj nalazi u stanju čekanja. Ova se opcija može postaviti samo kada
su TV Guide Download in Standby (Preuzimanje TV vodiča u stanju čekanja)
i Software Update in Standby (Nadogradnja softwarea u stanju
čekanja) postavljeni na „On“ (Uključeno).
• Ako postoji programirano snimanje u vrijeme koje ste odredili ,
programiranom snimanju će biti dodijeljena prednost.
[Automatic] (Automatski)*
[02:00-06:00]
[06:00-10:00]
[10:00-14:00]
[14:00-18:00]
[18:00-22:00]
[22:00-02:00]
* Uređaj će dodijeliti prednost u ponoć pretraživanju preuzimanja TV vodiča i
podacima o nadogradnji.
Software Update Search Now (Trenutna pretraga za
nadogradnjom softwarea)
Pokrećete ručno pretragu za novim softwareom.
Novi software se najavljuje porukom. Nemojte gasiti uređaj
tijekom nadogradnje. Time možete izgubiti podatke. Poruka
najvaljuje završetak nadogradnje.
• Ako su podaci za nadogradnju pronađeni, pritisnite [t, u] za
odabir „Yes“ (Da) i pritisnite [OK].
Postavljanje
izbornika
Software Update in Standby (Nadogradnja softwarea u
stanju čekanja)
[On]
Kada postavite uređaj u stanje čekanja, nadogradnja
(Uključeno)
softwarea se vrši automatski
[Off] (Isključeno)
RQT9423
73
Druge postavke
Upravljanje TV prijemnikom
Možete podesiti upravljačke tipke za televizor na daljinskom
upravljaču kako biste mogli uključiti/isključiti televizor, promijeniti
način ulaza televizora, odabrati televizijski kanal i podesiti glasnoću
televizora.
Tipka za uključenje/
isključenje televizora
Odabir kanala
Odabir ulaza
2
Provjerite jeste li dobro postavili tako da
uključite televizor i mijenjate kanale.
• Ponovite postupak dok ne pronađete kod koji omogućuje
ispravno upravljanje.
• Ako marka vašeg televizora nije navedena ili ako pomoću
koda navedenog za vaš televizor ne možete upravljati
televizorom, ovaj daljinski upravljač nije kompatibilan s
vašim televizorom.
Napomena
• Ako je za marku vašeg televizora navedeno više kodova,
odaberite onaj koji omogućuje ispravno upravljanje.
Glasnoća
Zaštita djece (Child Lock)
1
Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru
Dok držite pritisnutim [y TV], unesite kod
pomoću brojčanih tipki.
Npr.
01: [0] é [1]
10: [1] é [0]
Proizvođač i broj koda
RQT9423
74
Marka
Panasonic
AIWA
AKAI
BEJING
BEKO
BENQ
BP
BRANDT
BUSH
CENTREX
CHANGHONG
CURTIS
DAEWOO
DESMET
DUAL
ELEMIS
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FUJITSU
FUNAI
GOLDSTAR
GOODMANS
GRADIENTE
GRUNDIG
HIKONA
HITACHI
INNO HIT
IRRADIO
ITT
JINGXING
JVC
KDS
KOLIN
KONKA
LG
LOEWE
Kod
01/02/03/04
35
27/30
33
05/71/72/73/74
58/59
09
10/15
05
66
69
05
64/65
05
05
05
10/34
61
21
53
63/67
05/50/51
05
36
09
52
05/22/23/40/41
05
30
25
49
17/30/39/70
52
45
62
05/50/51
07/46
MAG
52
Marka
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
OLEVIA
ONWA
ORION
PEONY
PHILCO
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
PROVIEW
PYE
RADIOLA
SABA
SALORA
SAMSUNG
SANSUI
SANYO
SCHNEIDER
SEG
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINUDYNE
SONY
TCL
TELEFUNKEN
TEVION
TEX ONDA
THOMSON
TOSHIBA
WHITE
WESTINGHOUSE
YAMAHA
Kod
05/28
05/19/20/47
24
36
33
25/26/27/60/61
10
45
30/39/70
05
49/69
41/48/64
05/06/46
05
37/38
52
05
05
10
26
32/42/43/65/68
05
21/54/55/56
05/29/30
05/69/75/76/77/78
05/25
18
09
05
08
31/33/66/67/69
10/11/12/13/14
52
52
10/15/44
16/57
05
18/41
Funkcija zaštite djece zaključava sve tipke na uređaju i daljinskom
upravljaču. Koristite ovu funkciju kako biste spriječili druge osobe u
upravljanju ovim uređajem.
Istovremeno pritisnite i držite
[OK] i [RETURN ] dok se na
zaslonu uređaja ne pojavi
poruka „X HOLD”.
Ako pritisnete tipku dok je aktivirana funkcija zaštite od djece, na
zaslonu uređaja pojavljuje se poruka „X HOLD” i upravljanje nije
moguće.
Za otkazivanje funkcije zaštite djece
Istovremeno pritisnite i držite [OK] i [RETURN
uređaja ne nestane poruka „X HOLD”.
] dok na zaslonu
Dodatno priključivanje
Priključivanje TV prijemnika putem
AUDIO/VIDEO ili S VIDEO terminala
Priključivanje TV prijemnika putem
COMPONENT VIDEO terminala
Priključak S VIDEO postiže življu sliku nego priključak VIDEO OUT.
(Stvarni rezultati ovise o televizoru.)
• Spojite na priključke iste boje.
Stražnji dio televizora
Stražnji dio televizora
Stražnji dio televizora
Komponentni
video kabel
Audio kabel
Kabel S
Video
Audio/Video kabel
Audio kabel
Stražnji dio ovog uređaja
Stražnji dio ovog uređaja
Stražnji dio ovog uređaja
Priključci COMPONENT VIDEO koriste se za isprepleteni ili
progresivni izlaz (é 89) te postižu jasniju sliku od priključka S
VIDEO OUT.
• Spojite na priključke iste boje.
Potrebna postavka
Priključivanje video rekordera putem
AUDIO/VIDEO ili S VIDEO terminala
Priključak S VIDEO postiže življu sliku nego priključak VIDEO.
(Stvarni rezultati ovise o televizoru.)
• Spojite na priključke iste boje.
Prednji dio ovog uređaja
Postavka „Progressive” (Progresivno) u izborniku podešavanja (é 71)
Ako posjedujete obični televizor (CRT: katodna cijev)
Progresivni izlaz može uzrokovati treperenje čak i ako je televizor
kompatibilan s progresivnom funkcijom. Isključite opciju
„Progressive“ ako vas to zabrinjava. Isto vrijedi za multisistemske
televizore koji koriste način PAL.
Prednji dio ovog uređaja
NEMOJTE
Ovaj uređaj
Stražnji dio videorekordera
Postavljanje
izbornika
Stražnji dio videorekordera
Audio
kabel
Kabel S
Video
Dodatne
informacije
Audio/Video
kabel
Progresivni izlaz
RQT9423
75
Dodatno priključivanje
Priključivanje pojačala putem
digitalnog ulaznog terminala
Priključivanje stereo pojačala
• Kako biste uživali u višekanalnom surround zvuku DVD-Videa,
spojite pojačalo s Dolby Digital, DTS i MPEG dekoderima.
• Spojite na priključke iste boje.
Potrebna postavka
„Digitalni audio izlaz” u izborniku podešavanja (é 70)
• Kada je ovaj uređaj spojen s pojačalom putem optičkog digitalnog audio
kabela i s televizorom putem HDMI-kabela, možete uživati u najvećoj
mogućoj kvaliteti zvuka s diska tako da u izborniku podešavanja
postavite opciju „Digital Audio Output“ na „Optical Only“ (Samo optički)
(é 71). U tom se slučaju zvuk reproducira s pojačala, ne televizora.
• Prije kupovanja optičkog digitalnog audio kabela (nije priložen
uređaju), provjerite oblik priključaka na uređajima koje želite spojiti.
• Nije moguće koristiti dekodere DTS Digital Surround koji ne
podržavaju DVD.
Stražnji dio pojačala
Audio kabel
Stražnji dio pojačala
Optički digitalni audio kabel
Pri spajanju nemojte savijati.
U potpunosti umetnite
tako da je ova strana
okrenuta prema gore.
Stražnji dio ovog uređaja
Stražnji dio ovog
uređaja
Priključivanje s HDMI kompatibilnim TV uređajem i prijemnikom
Prilikom povezivanja s uređajem koji podržava HDMI, prenosi se nekompresirani digitalni audio i video signal. Možete uživati u visokokvalitetnom
digitalnom video i audio sadržaju pomoću samo jednog kabela. Prilikom spajanja na HDTV (televizor visoke razlučivosti) koji podržava HDMI,
izlaz možete mijenjati između 1080p, 1080i ili 720p HD video.
• Video izvori konvertirani u rezoluciju 1920×1080 bit će visoke kvalitete, no prikazivat će sliku niže rezolucije nego izvorni HD izvori od 1080p.
Za dodatne informacije obratite se prodavatelju.
• Koristite HDMI kabele velike brzine koji imaju logotip HDMI (prikazan na naslovnici).
• Prilikom postavljanja video izlaza na „1080p”, koristite HDMI-kabele dužine 5 metara ili manje.
O funkciji VIERA Link „HDAVI ControlTM”
Prilikom povezivanja s Panasonicovim televizorom (VIERA) ili prijamnikom koji ima funkciju „HDAVI Control“, moguće su povezane radnje.
[é 42, Povezane radnje s televizorom (VIERA Link „HDAVI ControlTM”/Q Link)]
• Kabeli koji nisu HDMI-kompatibilni ne mogu se koristiti.
• Preporuča se upotreba Panasonicovog HDMI-kabela.
Preporučeni broj kabela: RP-CDHG10 (1 m), RP-CDHG15 (1, 5 m), RP-CDHG20 (2 m), RP-CDHG30 (3 m), RP-CDHG50 (5 m), itd.
Stražnji dio televizora
Povezivanje s Panasonicovim televizorom
(VIERA)
Ako koristite 21-pinski Scart kabel, dostupne su
vam sljedeće funkcije:
• Preuzimanje sadržaja s televizora (é 42)
• Izravno snimanje televizijskih programa (é 42)
• Gledanje sadržaja s digitalnog/ satelitskog
prijamnika ili dekodera
(U tom slučaju prebacite ulaz televizora na
„AV“.)
HDMI-kabel
Potpuno ožičen 21pinski Scart kabel
Stražnji dio prijamnika
HDMI-kabel
Potrebna postavka
• Postavite „Digital Audio Output” na
„HDMI and Optical” (é 71).
(Zadana je postavka „HDMI and Optical”.)
Stražnji dio ovog uređaja
Napomena
RQT9423
76
• Ako uređaj povezujete s televizorom koji podržava samo dvokanalni audio izlaz, audio s 3 ili više kanala bit će remiksiran (é 89) te će se
reproducirati kao dvokanalni, čak i prilikom povezivanja pomoću HDMI-kabela. (Neki diskovi ne mogu se remiksirati.)
• Ovaj uređaj ne možete povezivati s DVI uređajima koji ne podržavaju HDCP.
Za uređaje koji podržavaju zaštitu od kopiranja HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) koji imaju digitalni DVI ulazni priključak
(PC-monitori, itd.):
Ovisno o uređaju, slika možda neće biti ispravno prikazana ili se uopće neće moći prikazati prilikom povezivanja s DVI/HDMI-kabelom. (Zvuk
se neće reproducirati.)
Priključivanje TV prijemnika i video rekordera
Stražnji dio televizora
S antenom
RF koaksijalni
kabel
Kabel antene
Spajanje priključka koji nije
21-pinski Scart priključak
(é 9, 75)
Potpuno ožičen 21pinski Scart kabel
U mrežnu utičnicu
(AC 220 do 240 V, 50 Hz)
Strujni kabel
(priložen)
Priključite tek nakon što ste
izvršili ostala povezivanja.
Ventilator
Stražnji dio ovog uređaja
Potrebna postavka
21-pinski
Scart kabel
RF koaksijalni kabel
(priložen)
Postavke „AV2 Input” i „AV2 Connection” u izborniku
podešavanja (é 72)
Stražnji dio
videorekordera
Priključivanje TV prijemnika i video rekordera, digitalnog satelitskog prijemnika ili analognog dekodera
Stražnji dio televizora
S antenom
Kabel antene
RF koaksijalni kabel
Spajanje priključka koji nije
21-pinski Scart priključak
(é 9, 75)
Potpuno ožičen 21pinski Scart kabel
U mrežnu utičnicu
(AC 220 do 240 V, 50 Hz)
Strujni kabel
(priložen)
Priključite tek nakon što ste
izvršili ostala povezivanja.
Ventilator
Stražnji dio ovog uređaja
RF koaksijalni kabel
(priložen)
Stražnji dio digitalnog/
satelitskog prijamnika ili
dekodera
Dodatne
informacije
21-pinski Scart kabel
Stražnji dio videorekordera
Potrebna postavka
Postavke „AV2 Input” i „AV2 Connection” u izborniku podešavanja (é 72)
Uređaj izravno spojite s televizorom (é 8, B )
RQT9423
77
Često postavljana pitanja
Pogledajte sljedeće stavke u slučaju nedoumica vezanih za rad
uređaja.
Postavljanje
Koja je antena prikladana za primanje digitalnih
zemaljskih prijenosa?
Snimanje
Može li ovaj uređaj prenositi ili snimati prijenose
visoke definicije (HD)?
Je li moguće snimanje s komercijalno dostupnih
videokazeta ili DVD-a?
Koji su uređaji potrebni za reproduciranje
višekanalnog surround zvuka?
 Reprodukcija višekanalnog zvuka nije moguća na ovom uređaju
bez spojenih dodatnih uređaja. Ovaj uređaj morate putem
HDMI-kabela ili optičkog digitalnog kabela spojiti na pojačalo s
ugrađenim dekoderom (Dolby Digital, DTS ili MPEG). (é 76)
Jesu li slušalice i zvučnici izravno spojeni na
uređaj?
 Nije ih moguće izravno spojiti na uređaj. Spojite ih putem
pojačala, itd. (é 76)
Televizor ima Scart priključak i priključak
komponentnog video ulaza. Koji priključak trebam
koristiti?
 Ako posjedujete obični televizor (CRT: katodna cijev),
preporučamo korištenje Scart priključka. Možete uživati u
visokokvalitetnom RGB video prikazu s ovog uređaja tako da
ga spojite s televizorom koji podržava RGB.
Ako posjedujete LCD/ plazma televizor ili LCD projektor
koji podržavaju progresivno skeniranje, za dobivanje
visokokvalitetnog progresivnog video prikaza spojite putem
komponentnih video priključaka. Ako posjedujete CRT televizor
ili multisistemski televizor koji koristi način PAL, a podržavaju
progresivno skeniranje, ne bismo vam preporučili progresivan
izlaz jer može doći do treperenja. (é 8, 75, 77)
Podržava li moj televizor progresivni izlaz?
 Kompatibilni su svi Panasonicovi televizori koji imaju ulazne
priključke 576 (625)/50i · 50p, 480 (525)/60i · 60p. Obratite se
proizvođaču ako posjedujete drugu marku televizora.
Disk
Je li moguća reprodukcija DVD-Video i Video CD
diskova kupljenih u stranoj zemlji?
 Reprodukcija DVD-Video diskova nije moguća ako regijska
oznaka nije „2“ ili „ALL“.
Za više podataka pogledajte omot diska. (é Naslovnica)
Je li moguća reprodukcija DVD-Video diska koji
nema regijsku oznaku?
 Regijska oznaka na DVD-Video disku označuje da je disk
usklađen sa standardom. Nije moguća reprodukcija diskova
koji nemaju regijsku oznaku. Također ne možete reproducirati
diskove koji nisu usklađeni sa standardom.
Mogu li dobiti više podataka o diskovima koji su
kompatibilni s ovim uređajem?
 Putem ovog uređaja moguće je snimanje i reprodukcija diskova
DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format), +R i+RW te
reprodukcija diskova DVD-RW (DVD Video Recording format).
Međutim, ne možete izravno snimati na diskove DVD-R DL i +R
DL na ovom uređaju (reprodukcija i kopiranje su mogući).
(é 11–12)
 Putem ovog uređaja također je moguće snimanje i reprodukcija
diskova DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL, +RW koji
podržavaju brzo kopiranje.
78
 Ovaj uređaj reproducira diskove CD-R/CD-RW koji su snimljeni
u nekom od sljedećih standarda: CD-DA, Video CD, SVCD
(usklađeni s IEC62107), DivX, MP3, WMA i fotografije (JPEG).
(é 12, 14)
 Putem ovog uređaja nije moguće pisanje na CD-R ili CD-RW.
 Možete koristiti antenu koju imate. Uobičajene antene su
također prikladne. Ukoliko je prijenos loš, upotrijebite kućnu
antenu. Obratite se vašem dobavljaču antenske opreme.
 Da.
Međutim, prilikom prijenosa ili snimanja prijenosa visoke definicije
oni će biti konvertirani u SD video.
RQT9423
Mogu li dobiti više podataka o kompatibilnosti
diskova CD-R i CD-RW s ovim uređajem?
 Većina komercijalno dostupnih videokazeta i DVD-a zaštićena
je od kopiranja. Zbog toga snimanje najčešće nije moguće.
Mogu li se diskovi DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL i +RW snimljeni na
ovom uređaju reproducirati na drugim uređajima?
 Moguća je reprodukcija na kompatibilnim uređajima poput
DVD-čitača nakon finaliziranja diska na ovom uređaju.
Međutim, ovisno o uvjetima snimanja, kvaliteti diska i
mogućnostima DVD-čitača, reproduciranje možda neće biti
moguće.
 Za reprodukciju diskova DVD-R DL, +R DL ili +RW koristite
kompatibilne uređaje.
Može li digitalni audio signal s ovog uređaja biti
snimljen na druge uređaje?
 Moguće je snimanje ako koristite PCM signal. Pri snimanju
DVD-diska, u izborniku podešavanja promijenite postavke
opcije „Digital Audio Output“ (Digitalni audio izlaz) na sljedeće:
(é 70)
– PCM Down Conversion: On (Uključeno)
– Dolby Digital/DTS/MPEG: PCM
Samo ako je digitalno snimanje s diska dozvoljeno i uređaj koji vrši
snimanje kompatibilan s frekvencijom uzorkovanja od 48 kHz.
 Nije moguće snimanje MP3 ili WMA signala.
(Samo za analogni prijenos)
Mogu li aktivirati dvojezični prijenos tijekom
snimanja?
 U slučaju HDD-a i DVD-RAM-a to je moguće. Samo pritisnite
[AUDIO]. (Kada je opcija „Rec for High Speed Copy”
postavljena na „Off” (Isključeno)) (é 33)
 U slučaju diskova DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format), +R,
+RW to nije moguće. Promijenite prije snimanja s opcijom
„Bilingual Audio Selection“ u izborniku podešavanja. (é 70)
Je li moguće brzo kopiranje na disk?
 Da, moguće je. (Kada je opcija „Rec for High Speed Copy”
postavljena na „On“(Uključeno) prije snimanja programa.)
Najveća brzina kopiranja ovisi o vrsti diska. (é 51)
TV vodič
USB
Je li moguće postaviti snimanje kod kojeg je
vrijeme početka i vrijeme kraja snimanja različito od
onog u TV vodiču?
Što je sve moguće korištenjem USB-ulaza na ovom
uređaju?
 Možete ručno podesiti vrijeme početka i vrijeme kraja programa
u izborniku snimanja uz pomoć timera. (é 21)
 Kod podešavanja timera za snimanje putem TV vodiča, vrijeme
početka snimanja i vrijeme kraja snimanja može biti podešeno
na do 10 minuta (é 69, Vrijeme početka snimanja, Vrijeme kraja
snimanja)
Mogu li primati podatke TV vodiča sustava putem
veze s digitalnim satelitskim prijemnikom ili Set Top
Box uređajem?
 Ne, samo putem ugrađenog podešivača kanala. Za snimanje
putem digitalnih satelitskih prijemnika ili Set Top Box uređaja,
upotrijebite opciju External Link u ručnom podešavanju timera
(é 21, 26)
Kako mogu poništiti programiranje timera?
 Pritisnite [PROG/CHECK] i odaberite željenu opciju i zatim
pritisnite [DELETE*]. (é 32)
Što se događa kada iskopčam uređaj iz utičnice?
 Podaci TV vodiča neće se obnoviti.
 Ukoliko je uređaj duže vrijeme iskopčan iz utičnice, podaci iz
TV vodiča će se izgubiti.
 Postavke sata će se poništiti, a snimanje pomoću timera neće
funkcionirati.
 Moguća je reprodukcija datoteka DivX, WMA, MP3 ili fotografija
(JPEG) na USB-memoriji. (é 35)
 Možete kopirati datoteke s fotografijama (JPEG) s USBmemorije na HDD ili DVD-RAM. (é 57)
 Moguće je kopiranje datoteka WMA ili MP3 s USB-memorije na
HDD. (é 58)
 Moguće je spajanje video uređaja i kopiranje SD Video sadržaja
na HDD ili DVD-RAM. (é 55)
 Podaci na HDD-u ili disku ne mogu se prebaciti na USBmemoriju.
 Podaci na USB-memoriji ne mogu se uređivati, a USBmemorija ne može se formatirati koristeći ovaj uređaj.
 Neke USB-memorije ne mogu se koristiti s ovim uređajem. (é 13)
Glazba
Što će se dogoditi ako pokušam snimiti isti CD
nekoliko puta?
 Novi album snimit će se slijedeći postojeći album.
Je li moguće prebacivanje glazbenih zapisa s HDDa na disk ili USB-memoriju?
 Ne, nije moguće.
Televizijski kanali
Mogu li dobiti više podataka o televizijskim
programima?
 Pokrivenost kanala ovisi o sustavu podešivača kojeg koristite.
Pogledajte sljedeći popis televizijskih programa koji se primaju.
Popis televizijskih programa koji se primaju
Sustav
Pokrivenost
podešivača
kanala
BG
CCIR Standard
(B, G, H)
DK
DVB-T
Istočna
Europa
(D,K,K1)
Poljska
Mađarska
Slovačka
VHF
UHF
CATV
CH
E2–E12
CH
E21–E69
CH
R1–R12
CH
21–69
CH
S01–S05,
M1–M10,
U1–U10,
S21–S41
CH 44 MHz
– 470 MHz
CH
5–12 (7 MHz) CCIR
6–12 (8 MHz) OIRT
CH
21–69
–
Abkhazijski:
Afarski:
Afrikaans:
Albanski:
Ameharic:
Arapski:
Armenski:
Assamese:
Aymara:
Azerbejdžanski:
Baskijski:
Baškirski:
Bengali; Bangla:
Bhutani:
Bihari:
Bjeloruski:
Bretonski:
Bugarski:
Burmanski:
Češki:
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6985
6665
6678
6890
6672
6669
6682
6671
7789
6783
Danski:
Engleski:
Esperanto:
Estonski
Faroese:
Fidžijski:
Finski:
Francuski:
Frizijski:
Galicijski:
Grčki:
Grenlandski:
Gruzijski:
Guarani:
Gujarati:
Hausa:
Hebrejski:
Hindu:
Hrvatski:
Indonezijski:
6865
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
6976
7576
7565
7178
7185
7265
7387
7273
7282
7378
Interlingua:
Irski:
Islandski:
Jidiš:
Kambodžijski:
Katalanski:
Kineski
Korziški:
Mađarski:
Nizozemski:
Njemački:
Norveški:
Oriya:
Pashto, Pushto:
Perzijski:
Poljski:
Portugalski:
Punjabi:
Quechua:
Retoromanski:
7365
7165
7383
7473
7577
6765
9072
6779
7285
7876
6869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
8277
Rumunjski:
Ruski:
Samoanski:
Sanskrit:
Shona:
Sindhi:
Singalezijski:
Škotsko–galski:
Slovački:
Slovenski:
Somalijski:
Španjolski:
Srpski:
Srpsko–hrvatski:
Sudanski:
Švedski:
Swahili:
Tagalog:
Tajik:
Tamilski:
8279
8285
8377
8365
8378
8368
8373
7168
8375
8376
8379
6983
8382
8372
8385
8386
8387
8476
8471
8465
Tatarski:
Telugu:
Thai:
Tibetanski:
Tigrinya:
Tonga:
Turkmenski:
Turski:
Twi:
Ukrajinski:
Urdu:
Uzbekistanski:
Velški:
Vijetnamski:
Volapük:
Wolof:
Xhosa:
Yoruba:
Zulu:
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8475
8482
8487
8575
8582
8590
6789
8673
8679
8779
8872
8979
9085
Dodatne
informacije
Popis jezičnih kodova Upišite kod pomoću brojčanih tipki
RQT9423
79
Poruke
Poruke na televizoru
Authorization Error (Greška pri autorizaciji)
Cannot finish recording completely. (Nije
moguće dovršiti kopiranje.)
Copy-protect signal was detected. (Detektiran
je signal za zaštitu od kopiranja.)
Disc is full, or maximum number of titles are
recorded. (Disk je pun ili je broj snimljenih
naslova dosegao maksimum.) Cannot finish
recording completely. (Nije moguće dovršiti
kopiranje.)
Cannot record. (Snimanje nije moguće.)
Maximum number of titles exceeded.
(Premašen je maksimalni broj naslova.)
Cannot playback. (Reprodukcija nije moguća.)
TV system is different from the setting. (TVsustav je drugačiji od postavljenog.)
To playback, please change the TV System in
Setup. (Za reproduciranje promijenite TV-sustav
u izborniku podešavanja.)
Cannot play on this unit. (Nemoguće
reproducirati na ovom uređaju.)
No Disc. (Nema diska.)
No folders. (Nema mapa.)
Not enough space in the copy destination.
(Nema dovoljno prostora na odredištu
kopiranja.)
The channel is locked. (Kanal je zaključan.)
This is a non-recordable disc. (Snimanje na
ovom disku nije moguće.)
Unable to format. (Formatiranje nije moguće.)
This disc is not formatted properly. (Ovaj disk
nije pravilno formatiran.)
Format it using DVD Management in FUNCTION
MENU. (Formatirjte ga koristeći „DVD
Management“ u IZBORNIKU FUNKCIJA.)
Not enough space on HDD. Space of 4 hours
(in SP mode) is necessary. (Nema dovoljno
prostora na HDD-u. Potreban je prostor za
snimanje 4 sata (u načinu SP).)
Maximum number of titles is recorded on HDD.
(Broj naslova snimljenih na HDD dosegao je
maksimum.)
Please delete unwanted titles. (Obrišite
neželjene naslove.)
Rental Expired. (Najam istekao.)
RQT9423
80
• Pokušavate pokrenuti reprodukciju DivX VOD sadržaja koji je kupljen pod drugim
registracijskim kodom. Nemoguća reprodukcija sadržaja na ovom uređaju. (DivX) (é 36)
• Program je zaštićen od kopiranja.
• HDD ili disk možda su puni.
• Premašen je maksimalni broj programa. (é 24)
• HDD RAM -RW(V) +RW Obrišite neželjene naslov kako biste povećali raspoloživ
prostor.
[Čak i ako obrišete snimljen sadržaj s DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL, raspoloživ
prostor na disku neće se povećati. Raspoloživ prostor na diskovima DVD-RW (DVDVideo format) i +RW povećava se samo nakon brisanja zadnjeg snimljenog naslova.]
(é 22, 45, 63)
• Upotrijebite novi disk.
• Pokušavate reproducirati naslov snimljen putem sustava kodiranja različitog od sustava
kodiranja TV-sustava koji je trenutno odabran na uređaju.
Promijenite postavku „TV System“ (TV-sustav) na ovom uređaju. (é 71)
• Pokušavate vršiti reprodukciju nekompatibilnog sadržaja. (é 14)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Disk je možda naopako umetnut.
Nema kompatibilne mape u ovom uređaju. (é 14)
Obrišite neželjene stavke kako biste povećali raspoloživ prostor. (é 22, 45, 49, 63)
Obrišite jednu ili više stavki pridruženih listi za kopiranje kako biste bili sigurni da je
raspoloživ prostor na odredištu kopiranja dovoljan (é 54, 57, 59).
Kanal je zaključan i nije ga moguće gledati niti snimiti. Unesite četveroznamenkasti PIN
kod kako biste otključali kanal. Kanal će ostati otključan dok je uređaj upaljen- Ukoliko
želite otključati kanal, podesite u opciji „Channel Lock“ (Zaključavanje kanala). (é 67)
Disk je prljav ili ogreben. (é 15)
Uređaj ne može vršiti snimanje na disk kojeg ste uložili. Uložite DVD-RAM ili
nefinalizirane diskove DVD-R, DVD-RW (DVD-Video format), +R ili +RW. (é 11)
Uložili ste neformatirani disk DVD-RAM, DVD-RW, +R, +R DL ili +RW. (é 63)
Ne možete izravno snimati na diskove DVD-R DL i +R DL na ovom uređaju. Najprije
snimite zapis na HDD, a zatim kopirajte na disk.
• -R DL +R DL Kopiranje nije moguće kada nema dovoljno slobodnog prostora na HDDu ili kada ukupni broj snimljenih naslova na HDD-u i naslova koji se kopiraju veći od
499.
• Obrišite neželjene naslove s HDD-a. (é 22)
Istekao je broj dozvoljenih reproduciranja DivX VOD sadržaja. Uređaj ga ne može više
reproducirati. (DivX) (é 36)
Uređaj ili disk zabranjuju radnju.
Poruke na zaslonu uređaja
DVD 
(„” označava broj.)
• Kod daljinskog upravljača nije istovjetan kodu glavnog uređaja. Promijenite kod na
daljinskom upravljaču.
Istovremeno pritisnite i držite [OK] i naznačenu brojčanu tipku
više od 5 sekundi. (é 72)
GUIDE
HARD ERR*
• U tijeku je skidanje podataka za TV vodič. (é 73)
• Ako nema promjene nakon uključenja i isključenja uređaja, obratite se prodavaču kod
kojeg ste kupili uređaj.
• Ne možete brisati stavke na ovom disku.
• Disk je možda oštećen. Upotrijebite novi disk.
• Disk je prljav ili jako ogreben. Uređaj ne može vršiti snimanje, reprodukciju ili
uređivanje. (é 15)
• Ova poruka može se pojaviti kada je čistač za DVD-leće završio s čišćenjem.
• Pritisnite [ OPEN/CLOSE] na uređaju kako biste izvadili disk. (é 5)
• Ne možete vršiti kopiranje na ovaj disk.
• Disk je možda oštećen. Upotrijebite novi disk.
• Došlo je do nestanka električne energije ili ste izvukli utikač uređaja iz strujne utičnice
dok je uređaj bio uključen. Uređaj izvršava postupak oporavka. Ovaj postupak vraća
uređaj u normalan rad. Uređaj nije oštećen. Pričekajte dok poruka ne nestane.
• Već postoje 32 programirana snimanja. Obrišite neželjena programirana snimanja. (é 32)
• USB uređaj troši previše energije. Izvadite USB-uređaj i isključite uređaj.
• Slobodan prostor na HDD-u ili disku.
Oznaka „SP 35:50“ je prikazana kada je ostalo slobodno manje od 100 sati, a oznaka
„LP 151h“ kada je slobodno više od 100 sati.
„SP“ i „LP“ su načini snimanja, „35:50“ znači „35 sati 50 minuta“ i „151h“ znači
„151sat“.
• Uređaj vrši nadogradnju softvera. (é 73)
• Umetnuli ste neformatirani disk DVD-RAM, DVD-RW, +RW ili nekorišteni +R, +R DL ili
DVD-RW (DVD-Video format) koji je snimljen putem drugog uređaja.
Formatirajte disk kako biste ga mogli koristiti.
Sav se snimljen sadržaj na disku briše. (é 63)
• Umetnuli ste disk na koji uređaj ne može reproducirati ili na koji je nemoguće vršiti
snimanje. (é 11–12)
• Koristite nekompatibilnu USB-memoriju. (é 13)
• HDMI veza nije potvrđena zbog kvara nepravilnosti pri prebacivanju.
• Zatražite pomoć na prodajnom mjestu gdje ste uređaj kupili.
• HDMI veza nije potvrđena zbog kvara nepravilnosti unutrašnjih podataka.
Zatražite pomoć na prodajnom mjestu gdje ste uređaj kupili.
• Uređaj se zagrijao.
Uređaj se iz sigurnosnih razloga prebacuje u stanje čekanja. Pričekajte oko 30 minuta
dok poruka ne nestane.
Odaberite dobro prozračeno mjesto pri postavljanju uređaja. Nemojte ničime zapriječiti
ventilator na stražnjem dijelu uređaja.
• (Kada disk nije umetnut) Prikazuje se kada se tijekom snimanja, reprodukcije ili
kopiranja pojavila nepravilnost. Prikazuje se kada se uređaj nalazi u stanju oporavka
kako bi uspostavio normalan rad. Nije oštećen. Uređaj možete ponovno koristiti kada
sa zaslona nestane poruka.
• HDMI se ne može reproducirati jer ste spojili model koji ne podržava zaštitu od
kopiranja.
• Uređaj ne radi ispravno. Pritisnite [y/|] na glavnom uređaju kako biste uređaj prebacili
u stanje čekanja. Zatim pritisnite [y/|] na glavnom uređaju kako biste ponovno uključili
uređaj.
• (Kada je uložen disk) Prikazuje se kada postoje nepravilnosti vezane za disk tijekom
snimanja, reprodukcije ili kopiranja. Prikazuje se kada se uređaj nalazi u stanju
oporavka kako bi uspostavio normalan rad. Nije oštećen. Uređaj možete ponovno
koristiti kada sa zaslona nestane poruka. (é 82)
• Došlo je do nepravilnosti. (Servisni broj prikazan nakon slova H i F ovisi o stanju
uređaja.)
• Provjerite uređaj slijedeći upute iz poglavlja za uklanjanje problema. Ako servisni broj
ne nestaje, učinite sljedeće (é 82–87)
1. Uređaj isključite iz električne mreže, pričekajte nekoliko sekundi i ponovno priključite
uređaj u električnu mrežu.
2. Pritisnite [y/|] kako biste uključili uređaj. (Uređaj će možda opet ispravno
funkcionirati.)
Ako servisni broj ne nestaje nakon što ste izvršili gore navedene radnje, uređaj odnesite
na popravak. Obavijestite prodavača o servisnom broju pri traženju popravka uređaja.
• Aktivirana je funkcija zaštite od djece.
NoERAS
NoREAD
NoWRIT
PLEASE WAIT*
PROG FULL*
REMOVE
SP 35:50
LP 151h
„SP“, „LP“ i brojevi služe kao primjer.
SW-DL
UNFORMAT*
UNSUPPORT*
F74
F75
U59
U61
U76
U80
U81
U99
U88
H ili F
X HOLD
Istovremeno pritisnite i držite [OK] i [RETURN
poruka „X HOLD”. (é 74)
Poruka se naizmjence prikazuje.
Dodatne
informacije
Sljedeće se poruke ili servisni brojevi pojavljuju na zaslonu uređaja kada je nešto neobično detektirano tijekom pokretanja i korištenja uređaja.
] dok na zaslonu uređaja ne nestane
*
RQT9423
81
Vodič u slučaju problema
Prije pozivanja servisa provjerite sljedeće. Niste li sigurni u neka ovdje navedena rješenja ili ona ne pomažu ukloniti problem, obratite se
prodavatelju.
Sljedeće ne upućuje na problem s uređajem:
• Uobičajeni zvuk vrtnje diska.
• Slabiji prijam zbog vremenskih uvjeta.
• Smetnje sa slikom prilikom potrage.
• Prekidi u prijmu zbog povremenih satelitskih prekida prijenosa.
• Radnje se sporije odvijaju kada je opcija „Power Save“
(„Očuvanje energije“) podešena na „On“
• Radnje se ne izvršavaju zbog loše kvalitete diska. (Pokušajte
ponovo koristeći Panasonicov disk).
• Uređaj se blokirao zbog aktivacije nekog od njegovih
sigurnosnih sustava. (Pritisnite i držite [y/|] na glavnom
uređaju 10 sekundi.)
• Prilikom uključenja ili isključenja uređaja može se začuti
iznenadan zvuk. To ne znači kvar uređaja.
Napajanje
Nema napajanja.
Uređaj se ne uključuje pritiskom na [y].
 Utaknite strujni kabel uređaja u aktivnu strujnu utičnicu u
kućanstvu. (é 8, 77)
 Programirano snimanje povezano s vanjskim uređajima nalazi
se u stanju čekanja za snimanje ((“EXT-L” na zaslonu uređaja
trepće kada pritisnete [y]). Pritisnite [EXT LINK] za otkazivanje
stanja čekanja za snimanje. (é 26)
Uređaj se prebacuje u stanje čekanja.
 Aktiviran je jedan od sigurnosnih uređaja. Pritisnite [y/|] na
glavnom uređaju kako biste uključili uređaj.
Uređaj se automatski isključuje.
 Ako ste ovaj uređaj spojili s televizorom koji podržava
funkciju „HDAVI Control” putem HDMI-kabela, ili ste uređaj
spojili s televizorom koji podržava funkciju Q Link putem
potpuno ožičenog 21-pinskog Scart kabela, ovaj će se uređaj
automatski prebaciti u stanje čekanja kada se televizor prebaci
u stanje čekanja. (é 42)
Uređaj se isključuje kada se uključi reprodukcija s
televizora.
 Ako je uređaj spojen s televizorom (VIERA) koji podržava
HDAVI Control 4, a na televizoru je aktivirana opcija „Intelligent
Auto Standby“ (Inteligentno automatsko stanje čekanja), pri
reproduciranju s televizora uređaj se automatski postavlja u stanje
čekanja. Više podataka potražite u uputama za uporabu televizora.
Zaslon
Zaslon je zatamnjen.
 Promijenite opciju „FL Display“ u izborniku podešavanja. (é 70)
Na zaslonu uređaja trepće“0:00”.
 Postavite sat. (é 72)
Vrijeme snimljeno na disku i prikazano vrijeme na
raspolaganju se ne podudaraju.
Prikazano vrijeme na ovom uređaju različito je od
stvarnog vremena snimanja ili vremena snimanja
MP3/WMA datoteka.
 Prikazana vremena mogu biti različita od stvarnog vremena.
 Raspoloživ prostor na diskovima DVD-RW (DVD-Video format)
ili +RW povećava se samo nakon brisanja zadnjeg snimljenog
naslova. Ne povećava se nakon brisanja ostalih naslova.
 Čak i ako obrišete snimljen sadržaj s DVD-R, DVD-R DL, +R ili
+R DL, raspoloživ prostor na disku neće se povećati.
 Koristi se više prostora na disku od stvarnog vremena snimanja
pri snimanju ili uređivanju DVD-R, DVD-R DL, +R ili +R DL 200
puta ili više.
 Tijekom pretraživanja prikazano proteklo vrijeme možda neće
biti ispravno.
Sat nije pravilno podešen.
RQT9423
82
 U različitim uvjetima prijama, itd. funkcija automatskog ispravljanja
vremena možda neće raditi. U tom slučaju opcija „Automatic“
automatski se prebacuje na „Off“. Ako funkcija automatskog
podešavanja sata ne radi, ručno podesite sat. (é 72)
U usporedbi sa stvarnim vremenom snimke,
prikazano proteklo vrijeme je kraće. (Samo pri
snimanju u NTSC)
 Prikazano vrijeme snimanja/reprodukcije konvertira se iz broja
kadrova od 27, 97 kadrova (jednako 0, 999 sekundi) u jednu
sekundu. Postojat će mala razlika između prikazanog vremena i
stvarnog proteklog vremena (npr. stvarno proteklih sat vremena
možda će bit prikazano kao otprilike 59 minuta i 56 sekundi).
To ne utječe na snimanje.
Na zaslonu se prikazuje “U88” i disk se ne može
izbaciti.
 Uređaj izvršava postupak oporavka. Učinite sljedeće kako bi
uređaj izbacio disk.
1 Pritisnite [y/|] na glavnom uređaju kako biste uređaj prebacili
u stanje čekanja. Ako se uređaj ne prebacuje u stanje
čekanja, pritisnite i držite [y/|] na glavnom uređaju oko 10
sekundi. Uređaj se prisilno postavlja u stanje čekanja.
2 Dok je uređaj isključen, istovremeno pritisnite i držite [n] i
[CH ž] na glavnom uređaju oko 5 sekundi. Izvadite disk.
TV zaslon i video
Televizijski prijam se pogoršava nakon spajanja
uređaja.
 To se dešava jer se signali dijele između uređaja i ostalih
uređaja. Ovaj problem može se riješiti korištenjem pojačivača
signala kojeg možete kupiti kod dobavljača audio i video
opreme. Ako pojačivač signala ne riješi problem, obratite se
prodavaču.
Ne pojavljuju se podaci o digitalnom kanalu ili
upravljačka ploča.
 Odaberite dužinu trajanja (3-10 sec.) u „On-Screen Messages“
u izborniku podešavanja. (é 70)
 Podaci o digitalnom kanalu neće se pojaviti za vrijeme
reprodukcije ili snimanja.
 Analogni prijenos ne podržava podatke o digitalnom kanalu.
 Upravljačka ploča prikazuje se samo kod povezivanja na TV
prijemnik kompatibilan s „HDAVI Control 2“ ili novijim. (é 43)
Neke funkcije DVB-T ne funkcioniraju.
 Uređaj ne podržava nužno sve DVB-T funkcije kao na primjer
MHP (Multimedia Home Platform) itd.
Nije moguće jamčiti da će sve nove funkcije koje se emitiraju biti
prikazane.
Ne pojavljuje se siva pozadina.
 Odaberite „On“ u opciji „Grey Background“ (Siva pozadina) u
izborniku podešavanja. (é 70)
Veličina zaslona ne odgovara.
 Promijenite format prikaza na televizoru. Ako vaš televizor ne
posjeduje tu funkciju, postavite „Progressive“ u izborniku slike
na „Off“. (é 60)
 Provjerite postavke „TV Aspect“ u izborniku podešavanja.
(é 71)
Snimljeni naslov prikazan je pogrešno na zaslonu.
 Postavite opciju „Rec for High Speed Copy” na „On“ i postavite
opciju „Aspect for Recording” na „4:3”. (é 69)
 U idućim slučajevima programi formata 16:9 su snimljeni u
formatu 4:3:
– -R -R DL -RW(V) Ako je snimanje ili kopiranje izvršeno
koristeći način snimanja „EP“ ili „FR (snimanje 5 sati i duže)“.
– Pri snimanju ili kopiranju na diskove +R, +R DL ili +RW.
– Ako je snimanje izvršeno dok je opcija „Aspect for
Recording“ postavljena na „4:3“ u izborniku podešavanja.
Kada želite snimati program formata slike 16:9 u istom
formatu, postavite opciju „Rec for High Speed Copy” na
„On“ i opciju „Aspect for Recording” na „16:9”. (é 69)
– Postavljanjem opcije „Aspect for Recording“ na „Automatic“
postoji mogućnost da će se snimanje izvršiti koristeći
krivi format slike. Pobrinite se da postavke formata slike
odgovaraju prijenosu tijekom snimanja. (é 69)
Možda ćete moći postaviti način prikaza na televizoru. Pogledajte
upute za uporabu vašeg televizora.
 Programirana se snimanja vrše bez obzira je li uređaj uključen
ili isključen.
Kako biste bili sigurni da će se programirano snimanje ispravno
izvršiti, uključite uređaj.
Zaslon se automatski mijenja.
 Kada je „Screen Saver“ u izborniku podešavanja postavljen
na „On“, na zaslonu će se možda automatski aktivirati čuvar
zaslona ako ne upravljate uređajem 5 ili više minuta. (é 70)
Pritisnite [OK] za povratak na prethodni izbornik.
Tijekom reprodukcije video sadržaja pojavljuje se
zaostala slika.
 Postavite opciju „Playback NR” u izborniku za slike na „Off“.
(é 60)
Pri reprodukciji DVD-Videa koristeći progresivni
izlaz na tren se jedan dio slike udvostručuje.
 Postavite opciju „Progressive” u izborniku za slike na „Off“. Ovaj
problem uzrokuje metoda uređivanja ili materijal na DVD-Videu,
no trebao bi nestati korištenjem isprepletenog izlaza. (é 60)
Nema vidljive promjene kvalitete slike kada je
podešena u izborniku za slike putem izbornika na
zaslonu.
 Ovaj efekt manje dolazi do izražaja kod nekih vrsta videa.
Slike s ovog uređaja ne pojavljuju se na televizoru.
Slika je iskrivljena.
 Pobrinite se da je televizor spojen na priključak AV1, VIDEO OUT,
S VIDEO OUT, COMPONENT VIDEO OUT ili HDMI priključak na
ovom uređaju. (é 8, 9, 75, 76, 77)
 Pobrinite se da je postavka televizora ispravna (npr. AV1).
 Progresivan izlaz je uključen no televizor nije kompatibilan s
progresivnim izlazom. Istovremeno pritisnite i držite [n] i [u] (PLAY)
na uređaju više od 5 sekundi kako biste poništili ovu postavku.
Postavka se mijenja u preplitanje.
 Postavka uređaja „TV System“ razlikuje se od TV-sustava koji koristi
disk koji se trenutno reproducira. Dok je uređaj zaustavljen držite
pritisnutim [n] i [ OPEN/CLOSE] na glavnom uređaju 5 ili više
sekundi. Sustav se prebacuje iz PAL na NTSC ili obrnuto. (é 71)
 Kada je ovaj uređaj spojen putem HDMI-kabela, upotrijebite disk
koji odgovara postavkama TV-sustava ovog uređaja.
 Slika se možda ne može vidjeti ukoliko je više od 4 uređaja
spojeno putem HDMI-kabela.
Smanjite broj spojenih uređaja.
Slika je tijekom reprodukcije iskrivljena ili se
videozapisi ne reproduciraju ispravno.
 Možda pokušavate reproducirati televizijski program snimljen
uslijed slabog prijama ili tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta.
 Slika može biti iskrivljena ili se nakratko pojavljuje zacrnjen
zaslon između snimljenih naslova u sljedećim slučajevima:
– između naslova snimljenih u različitim načinima snimanja.
– između kadrova snimljenih u različitim formatima slike.
– između kadrova snimljenih u različitim rezolucijama.
– između poglavlja liste izvođenja.
Zvuk
Nema zvuka.
Niska razina glasnoće.
Isprekidan zvuk.
Ne čuje se željena vrsta audio zapisa.
 Provjerite spojeve i postavke „Digital Audio Output“.
Provjerite način ulaza na pojačalu ako je ono spojeno.
(é 8, 9, 70, 71, 75, 76, 77)
 Pritisnite [AUDIO] kako biste odabrali zvuk. (é 33)
 Zvuk se možda neće reproducirati ovisno o tome kako su
datoteke kreirane. (DivX)
 Zvuk se možda ne može čuti ukoliko je više od 4 uređaja
spojeno putem HDMI-kabela.
Smanjite broj spojenih uređaja.
 Zvučni efekti neće raditi kad je signal slijeda bitova izlazi iz
priključka HDMI AV OUT ili OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT
 Za reprodukciju zvuka s uređaja spojenog putem HDMI-kabela,
postavite opciju „Digital Audio Output” na „HDMI and Optical”
u izborniku podešavanja. (é 71)
 Ovisno o spojenim uređajima, zvuk može biti iskrivljen ako je
ovaj uređaj spojen putem HDMI-kabela.
 Pri snimanju na HDD ili DVD-RAM kada je opcija „Rec for High
Speed Copy” postavljena na „On“ možete snimati samo glavni
ili samo sekundarni zvuk dvojezičnog prijenosa.
Ako ne namjeravate naslov kopirati na DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL ili +RW, postavite
opciju „Rec for High Speed Copy” na „Off“ u izborniku
podešavanja. (é 69)
Nije moguće prebacivanje audio-zapisa.
 U sljedećim slučajevima ne možete prebacivati audio-zapis:
– Kada je u uređaj umetnut disk DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL ili +RW dok je odabran disk DVD.
– Kada je način snimanja postavljen na „XP“, a opcija „Audio
Mode for XP Recording” na „LPCM“. (é 70)
– Kada je opcija „Rec for High Speed Copy” postavljena na
„On” (Uključeno). (Zadana je postavka „On“). (é 69)
 Pojačalo je spojeno putem optičkog digitalnog kabela ili HDMIkabela. Nije moguće prebacivanje audio-zapisa ako je opcija
„Dolby Digital“ postavljena na „Bitstream“. Postavite „Dolby
Digital“ na „PCM“ ili spojite putem audio-kabela. (é 70, 76)
 Kod nekih diskova nije moguće mijenjati zvuk zbog načina na
koji su diskovi kreirani.
Upravljanje
Nemoguće upravljanje televizorom.
Daljinski upravljač ne radi.
 Promijenite kod proizvođača. Nekim televizorima nije moguće
upravljati čak i ako promijenite kod. (é 74)
 Kod daljinskog upravljača nije istovjetan kodu glavnog uređaja.
Promijenite kod na daljinskom upravljaču. (é 72)
Istovremeno pritisnite i držite [OK] i
naznačenu brojčanu tipku više od 5
sekundi.
 Baterije su ispražnjene: Zamijenite ih novima. (é 4)
 Daljinski upravljač niste usmjerili prema senzoru signala daljinskog
upravljača na glavnom uređaju tijekom upravljanja. (é 4)
 Obojeno staklo može ometati prijam/ prijenos signala.
 Senzor signala nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti
ili uređaj postaviti na druga mjesta koja su izložena sunčevoj
svjetlosti.
 Možda ćete morati ponovno postaviti kod na daljinskom
upravljaču nakon promjene baterija. (é 72)
 Možda ćete morati ponovno postaviti kod proizvođača nakon
promjene baterija. (é 74)
 Aktivirana je funkcija zaštite djece. (é 74)
Uređaj je uključen, no njime nije moguće upravljati.
 Pogon za snimanje ili reprodukciju nije pravilno odabran. (é 19, 20)
 Neke radnje možda su zabranjene na disku.
 Uređaj se zagrijao (na zaslonu se pojavljuje „U59“). Pričekajte
dok „U59“ ne nestane sa zaslona.
 Aktiviran je jedan od sigurnosnih uređaja.
Resetirajte uređaj na sljedeći način:
1 Pritisnite [y/|] na glavnom uređaju kako biste uređaj prebacili
u stanje čekanja.
Ako se uređaj ne prebacuje u stanje čekanja, pritisnite i držite
[y/|] na glavnom uređaju oko 10 sekundi. Uređaj se prisilno
postavlja u stanje čekanja. Uređaj isključite iz električne
mreže, pričekajte oko minutu te ga ponovno priključite.
2 Pritisnite [y/|] na glavnom uređaju kako biste uključili uređaj. Ako
je uređajem i dalje nemoguće upravljati, obratite se prodavaču.
Nije moguće izbacivanje diska.
 Uređaj vrši snimanje.
 Programirano snimanje povezano s vanjskim uređajima nalazi
se u stanju čekanja za snimanje ((“EXT-L” na zaslonu uređaja
trepće kada pritisnete ). Pritisnite [EXT LINK] za otkazivanje
stanja čekanja za snimanje. (é 26)
 Došlo je do problema u uređaju. Dok je uređaj isključen,
istovremeno pritisnite i držite [n] i [CH ž] na glavnom uređaju
oko 5 sekundi. Izvadite disk i obratite se prodavaču.
Ako je aktivirana funkcija zaštite djece, gore navedena radnja
neće biti moguća. Isključite zaštitu djece. (é 74)
Dodatne
informacije
Tijekom programiranih snimanja ne pojavljuje se
slika.
RQT9423
83
Vodič u slučaju problema
Nije moguće podesiti kanale.
Nije moguće očitati prethodno postavljene kanale s
televizora.
 Provjerite priključke. (é 8, 77)
 Uređaj morate spojiti s televizorom koji podržava funkciju Q
Link putem potpuno ožičenog 21-pinskog Scart kabela ili s
televizorom koji podržava funkciju VIERA Link (HDAVI Control 3
ili kasnija verzija) putem HDMI kabela.
Pokretanje je sporo.
 Postavite opciju „Power Save“ (Štednja električne energije) na
„Off“ (Isključeno) u izborniku podešavanja. (é 73)
Ako je uređaj spojen s televizorom (VIERA) koji podržava
HDAVI Control 4, a postavka „Standby Power Save“ (Štednja
električne energije u stanju čekanja) je aktivirana na televizoru,
čak i ako je opcija „Power Save“ postavljena na „Off“, kad je
televizor u stanju čekanja uređaju će trebati nekoliko trenutaka
da započne s radom.
 Pokretanje uređaja potrajat će nekoliko trenutaka u sljedećim
slučajevima:
– Umetnut je disk koji nije DVD-RAM.
– Sat nije podešen.
– Neposredno nakon nestanka električne energije ili nakon što
je strujni kabel uređaja utaknut u utičnicu.
– Kada je uređaj spojen putem HDMI-kabela.
Snimanje, programirano snimanje
i kopiranje
Snimanje nije moguće.
Kopiranje nije moguće.
 Niste uložili disk ili ste uložili disk na kojeg je nemoguće vršiti
snimanje. Uložite disk na koji uređaj se može vršiti snimanje.
(é 11)
 Disk nije formatiran. Formatirajte disk. ( RAM -RW(V) +R
+R DL +RW ) (é 63)
 Zaštita od pisanja na zaštitnom oklopu postavljena je na
PROTECT ili je disk zaštićen putem sustava DVD Management.
(é 62)
 Neki programi imaju ograničen broj dozvoljenih snimanja
(CPRM). (é 89)
 Ne možete vršiti snimanje ako nema dovoljno raspoloživog
prostora ili kada je broj naslova dosegao svoj maksimum.
Obrišite neželjene naslove ili upotrijebite novi disk. (é 22, 45, 63)
 Ne možete izravno snimati na DVD-R DL ili +R DL diskove na
ovom uređaju.
Najprije snimite zapis na HDD, a zatim kopirajte na disk.
 -R DL +R DL U sljedećim slučajevima kopiranje nije moguće.
Obrišite neželjene naslove s HDD-a i zatim kopirajte. (é 22, 45, 63)
– Ako nema dovoljno raspoloživog prostora na HDD-u (Ako
kopirate naslove s HDD-a na prazan disk i popunite čitav
disk, potreban je raspoloživ prostor na HDD-u jednak 4 sata
snimanja u načinu SP.)
– Ako je broj snimljenih naslova i naslova koje želite kopirati
prešao 499.
 Snimanje i kopiranje na finaliziranim diskovima nije moguće.
Međutim, ponovno snimanje i kopiranje moguće je ako
formatirate DVD-RW.
 Zbog posebnih značajki formata DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL i +RW nećete moći na njih
snimati ukoliko uložite i izvučete disk ili uključite i isključite
uređaj dok se disk učitava, ukupno pedeset puta.
 Diskovi DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (DVD-Video format), +R,
+R DL i +RW snimljeni na ovom uređaju možda se neće moći
snimati na drugim Panasonicovim DVD-snimačima.
 Ovaj uređaj ne može snimiti NTSC signale na diskove koji već
imaju zapise PAL signala. (Međutim, obje vrste programa mogu
se snimiti na HDD.) Reprodukcija diskova koji uključuju PAL i
NTSC signale nije zajamčena na drugom uređaju.
 Neki su prijenosi zaštićeni autorskim pravima.
Nemoguće snimanje s vanjskih uređaja.
 Provjerite jeste li dobro spojili uređaje. (é 27, 77)
 Odaberite ulazni kanal („AV2”, „AV3” ili „DV”) uređaja koje ste spojili.
Programirano snimanje nije ispravno.
RQT9423
84
 Programirano snimanje nije točno ili se preklapaju različita
programirana snimanja. Ispravite programirano snimanje. (é 32)
 Program se ne nalazi u stanju čekanja za programirano
snimanje. (Ikona programatora vremena „˚“ u popisu
programiranog snimanja nije uključena.) (é 31)
 Postavite sat. (é 72)
 Podaci o programima u TV vodiču možda nisu ispravni.
Preporuča se podešavanje vremena početka i završetka
snimanja kako bi se omogućila odstupanja od nekoliko minuta.
(é 21)
Programirano snimanje ne zaustavlja se čak ni
pritiskom na [n] .
 Kada koristite programirano snimanje povezano s vanjskim
uređajima, pritisnite [EXT LINK]. („EXT-L” nestaje.) (é 26)
 Ako započnete sa snimanjem neposredno nakon što ste uređaj
uključili dok je opcija „Power Save” (Štednja električne energije)
bila postavljena na “Off” (Isključeno) u izborniku podešavanja
(način Quick Start), nekoliko sekundi nećete moći zaustaviti
snimanje.
Program snimanja ostaje čak i nakon što je
snimanje završeno.
 Program snimanja ostaje u slučaju dnevnog ili tjednog
programiranog snimanja.
Izgubljen je dio ili čitav snimljen naslov.
 U slučaju nestanka električne energije ili ako je uređaj isključen
iz električne mreže tijekom snimanja ili uređivanja, naslov može
biti izgubljen ili HDD/disk može postati neupotrebljiv. Morat ćete
formatirati disk (HDD RAM -RW(V) +RW ) ili upotrijebiti novi disk.
Ne jamčimo za izgubljene programe ili diskove. (é 63)
Naziv programa i snimljeni naslov se ne podudaraju.
 Došlo je do promjene programa nakon što je postavljeno
programirano snimanje, no snimljeni naslov je zadržao naziv
starog programa.
Brzo kopiranje na disk DVD-R, itd. nije moguće.
 Pri snimanju na HDD, postavite opciju „Rec for High Speed
Copy” na „On” u izborniku podešavanja. (Zadana je postavka
„On“). (é 69)
 U sljedećim slučajevima brzo kopiranje nije moguće, čak i
ako su naslovi snimani s opcijom „Rec for High Speed Copy“
podešenom na „On“:
– +R +R DL +RW Ako su naslovi snimani u načinu „EP“ i „FR
(snimanje 5 sati i duže)“
– +R +R DL +RW Ako su snimani u formatu 16:9
– -R -R DL -RW(V) Ako su snimai u formatu 16:9 u načinu
„EP“ i „FR (snimanje 5 sati i duže)“
 +R +R DL +RW Naslovi snimljeni na drugim Panasonicovim
DVD-snimačima dok je opcija „Rec for High Speed Copy” bila
uključena, a zatim kopirani na HDD ovog uređaja ne mogu se
kopirati na diskove +R, +R DL ili +RW koristeći brz način.
Potrebno je puno vremena za izvršavanje kopiranja
čak i ako je odabrano brzo kopiranje.
 Upotrijebite disk koji podržava brzo snimanje. Čak i ako disk
podržava brzo kopiranje, najveća brzina možda neće biti
moguća zbog stanja diska.
 Potrebno je duže vremena od uobičajenog za kopiranje velikog
broja naslova.
 Nije moguće brzo kopirati na DVD-R naslove koji su duži od 6
sati kada koristite druge Panasonicove DVD-snimače koji nisu
kompatibilni s načinom snimanja EP (8 sati).
Neobično glasan zvuk čuje se pri rotaciji DVD-R
diska, itd.
 Pri snimanju ili brzom kopiranju na diskove DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL i +RW zvuk rotacije
diska može biti glasniji od uobičajenog, no to ne predstavlja
problem.
DV funkcija automatskog snimanja ne radi.
 Ako nije moguće snimiti slike ili je snimanje prekinuto, provjerite
priključke i postavke DV-uređaja. (é 27)
 Ne možete započeti sa snimanjem dok se slike s DV-uređaja
pojavljuju na televizoru.
 Snimanje možda neće biti izvršeno prema željenom ako
vremenski kodovi na vrpci u DV-uređajima nisu uzastopni.
 Ovisno o uređajima, DV automatsko snimanje možda neće
ispravno funkcionirati.
 Audio/video snimke nisu snimljene na DV-vrpci. (é 27)
Reprodukcija sadržaja ne započinje čak ni nakon
pritiska na [u] (PLAY).
Reprodukcija započinje i odmah se zaustavlja.
 Ispravno umetnite disk tako da je naljepnica okrenuta prema
gore. (é 15)
 Disk je prljav. (é 15)
 Pokušavate reproducirati prazan disk ili disk koji se ne može
reproducirati na ovom uređaju. (é 11–12)
 Pokušavate reproducirati disk +RW koji je potrebno finalizirati
na uređaju putem kojeg je izvršeno snimanje.
 Možda će biti moguće izvršiti kopiranje naslova koji dozvoljava
„jednokratno snimanje“ snimljenog na DVD-RAM putem
drugog Panasonicovog DVD-snimača na HDD ovog uređaja, no
reprodukcija nije moguća zbog zaštite od kopiranja.
 Prilikom snimanja na DVD-RAM u načinu „EP (8 sati)” možda
neće biti moguća reprodukcija na DVD-čitačima koji podržavaju
DVD-RAM. U tom slučaju koristite način EP (6 sati). (é 69)
 Nije moguća reprodukcija diskova tijekom DV automatskog
snimanja.
 Ukoliko se reproducira DivX VOD sadržaj, pogledajte
internetsku stranicu gdje je kupljen. (DivX) (é 36)
 Provjerite jeste li uključili televizor. Ako je prikazan izbornik ili
poruke, slijedite upute na zaslonu.
Audio i video-zapisi na trenutak se zaustavljaju.
 To se pojavljuje između poglavlja na listi izvođenja.
 To se pojavljuje između poglavlja i kod djelomično izbrisanih
naslova na finaliziranim diskovima DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(DVD-Video format), +R, +R DL i +RW koji su kopirani koristeći
brzi način.
 To se pojavljuje pri izmjeni kadrova kada se koristi funkcija
Quick View.
 -R DL +R DL Prilikom reproduciranja naslova snimljenog na
oba sloja, uređaj se automatski prebacuje sa sloja na sloj
i reproducira naslov na isti način kao i normalan program.
Međutim, video i audio zapisi mogu nakratko biti prekinuti pri
prijelazu sa sloja na sloj. (é 11)
Nemoguće je reproducirati DVD-Video sadržaj.
 Postavili ste razinu ograničenja gledanja kako bi se ograničila
reprodukcija DVD-Video sadržaja. Promijenite ovu postavku.
(é 69)
 Provjerite sadrži li disk ispravnu DVD-Video regijsku oznaku te
je li oštećen. (é Naslovnica)
Nemoguće je odabrati ostale zvukove i titlove.
 Na disku nisu zapisani jezici.
 Možda neće biti moguće koristiti izbornike na zaslonu za
promjenu zvukova ili tilova. Upotrijebite izbornik diska za unos
promjena. (é 19)
Nema titlova.
 Titlovi nisu snimljeni na disk.
 Uključite titlove i odaberite opciju „Text“ ili broj titla. (é 54)
Kut se ne može promijeniti.
 Kutovi se mogu mijenjati samo tijekom kadrova gdje su
snimljeni različiti kutovi.
Zaboravili ste lozinku ograničenja gledanja. Želite
poništiti ograničenje gledanja.
 Ograničenje gledanja vraća se na tvorničku postavku. Dok je
otvorena ladica diska, pritisnite [DRIVE SELECT] kako biste
odabrali DVD-disk, zatim istovremeno pritisnite i držite
[¶ REC] and [u] (PLAY) na glavnom uređaju na 5 ili više
sekundi (na zaslonu uređaja pojavit će se „INIT”).
Funkcija Quick View ne radi.
Video CD slika nije ispravno prikazana.
 Pri spajanju uređaja s mulitsistemskim televizorom, odaberite
„NTSC“ u opciji „Tv System” u izborniku podešavanja. (é 71)
 Ako uređaj spajate na PAL TV, donji dio slike neće se ispravno
prikazivati tijekom pretraživanja.
Funkcije Time Slip, Manual Skip, itd. ne rade.
 Ove funkcije ne možete koristiti s finaliziranim diskovima.
 Funkcija Time Slip ne može se koristiti kada su postavke TVsustava na uređaju različite od naslova snimljenog na disku. (é 71)
Reprodukcija ne započinje odmah.
 To je uobičajeno kod DivX video sadržaja. (DivX)
Slika se zaustavlja.
 Slika se može zaustaviti ako su datoteke DivX veće od 2GB.
(DivX)
Ne vidi se početak naslova koji se reproducira.
 (Pri spajanju na televizor koji podržava funkciju VIERA Link
putem HDMI-kabela)
 Kada pritisnete [u] (PLAY) na daljinskom upravljaču ovog
uređaja, možda neće biti moguće vidjeti početak naslova koji
se reproducira dok je slika prikazana na televizoru. Pritisnite
[4] za povratak na početak naslova koji se trenutno
reproducira.
Uređivanje
Raspoloživ prostor se ne povećava čak ni nakon
brisanja naslova.
 Raspoloživ prostor na disku ne povećava se nakon brisanja na
diskovima DVDR, DVD-R DL, +R ili +R DL. (é 22)
 Raspoloživ prostor na diskovima DVD-RW (DVD-Video format)
i +RW povećava se samo nakon brisanja zadnjeg snimljenog
naslova. Raspoloživ prostor na disku ne povećava se kada su
izbrisani drugi naslovi.
Nemoguće uređivanje.
 Možda nećete moći vršiti uređivanje na HDD-u ako nema
raspoloživog prostora. Izbrišite neželjene naslove kako biste
povećali raspoloživ prostor na disku. (é 22)
Nemoguće formatiranje.
 Disk je prljav. Obrišite vlažnom, a zatim suhom krpom. (é 15)
 Pokušavate formatirati disk koji ne možete koristiti s ovim
uređajem. (é 11–12)
Kreiranje poglavlja nije moguće.
Nije moguće označiti početak i kraj tijekom radnje
„Partial Delete“ (Djelomično brisanje).
 Uređaj na disku bilježi podatke o podjeli poglavlja kada ga
isključite ili izvučete disk. Podaci neće biti zabilježeni u slučaju
da je prije toga došlo do nestanka električne energije.
 Ove radnje nisu moguće u slučaju fotografija.
 Ne možete odrediti početak i kraj ako su blizu jedno drugome.
 Ne možete postaviti kraj prije točke početka.
Brisanje poglavlja nije moguće.
 Kada je poglavlje prekratko da bi moglo biti obrisano,
upotrijebite funkciju „Combine Chapters“ (Kombiniranje
poglavlja) kako biste poglavlje produžili. (é 45)
Kreiranje liste izvođenja nije moguće.
 Ne možete odjednom odabrati sva poglavlja u naslovu ako
naslov sadrži i mirne slike. Odaberite ih pojedinačno.
Dodatne
informacije
Reprodukcija
 Ova funkcija ne može se koristiti kada audio nije Dolby Digital.
 Ova se funkcija ne može koristiti kada je snimanje izvršeno u
načinu XP ili FR.
Funkcija nastavljanja reprodukcije ne radi.
 Memorizirane su pozicije poništene kada:
– nekoliko puta pritisnete [n].
– otvorite ladicu diska.
– CD VCD USB isključite uređaj.
– je izvršeno snimanje ili programirano snimanje.
RQT9423
85
Vodič u slučaju problema
Glazba
TV vodič
Zapisi se ne mogu kopirati na HDD.
TV vodič ne prima podatke.
ID3 oznaka datoteke MP3 ili WMA oznaka datoteke
WMA nije u potpunosti prikazana.
Pojavljuje se poruka „No Data“ (Nema podataka)
 Ako postoje naslovi koji su zaštićeni od kopiranja poput zapisa
sa SCMS ograničenjima, oni se ne mogu kopirati.
 Snimanje s CD-a koji ne udovoljavaju CD-DA specifikacijama
(CD-i s kontrolom kopiranja, itd.) nije zajamčeno.
 Dodatni zapisi ne mogu se kopirati.
 Na ovom uređaju prikazuje se samo naziv zapisa ( HDD USB i
ime izvođača( HDD ).
Slike
Nije moguće prikazivanje zaslona DIRECT
NAVIGATOR.
 Ovaj se zaslon ne može prikazati tijekom snimanja ili kopiranja
ili ako je uređaj u stanju pripravnosti za programirana snimanja
povezana s drugim uređajima.
Podaci TV vodiča nisu pravilno prikazani.
 Došlo je do promjene programa.
Provjerite trenutni program, npr. na internetskoj stranici
dobavljača TV vodiča ili dobavljača postaje.
 Programski podaci o analognom prijenosu se ne prikazju.
 Ovisno o prijenosu, programski podaci o TV vodiču možda
neće biti točni. U tom slučaju, podesite ručno. (é 21)
Prijenos podataka TV vodiča je prekinut.
 Slike koje su uređene na računalu poput progresivnih JPEG
slika ne mogu se prikazati. (é 14)
 TV vodič će prikazati podatke koji su primljeni do trenutka
prekida.
 Podaci o programu će možda biti nepotpuni.
USB
Podaci TV vodiča nisu obnovljeni.
 Izvucite USB-memoriju iz USB-ulaza i ponovno umetnite. Ako
time niste riješili problem, isključite i ponovno uključite uređaj.
 Provjerite je li USB-memorija pravilno umetnuta. (é 15)
 Format USB-memorije ili njezin sadržaj nije kompatibilan s ovim
uređajem. (Sadržaj USB-memorije možda je oštećen.) (é 13, 14)
 USB-memorija sadrži mape ili datoteke čija struktura ili
ekstenzije nisu kompatibilne s ovim uređajem. (é 14)
 Isključite i ponovno uključite uređaj.
 USB-memorije priključene putem produžnog USB-kabela ili
USB-čvora možda neće biti prepoznate na ovom uređaju.
 Neke USB-memorije ne mogu se koristiti s ovim uređajem. (é 13)
 Ako je umetnuta tijekom reprodukcije, snimanja ili kopiranja, itd.
uređaj možda neće prepoznati USB-memoriju.
86
 TV vodič ne podržava sve postaje.
 TV vodič ne podržava analogni prijenos.
 Programirajte timer snimanja ručno ili putem opcije
„ShowView“. (é 31)
Fotografije (JPEG) se ne prikazuju ispravno.
Sadržaj USB-memorije se ne može učitati.
RQT9423
 Provjerite je li sat pravilno podešen (é 72)
 Ako je kvaliteta signala loša, TV vodič neće moći primati
podatke.
 TV vodič je dostupan samo kada je opcija „TV Guide“
podešena na „On“ u glavnom izborniku. (é 28)
 Kako bi obnova podataka bila moguća, uređaj treba biti u
standby načinu rada. Ako je uređaj u EXT LINK načinu rada
(EXT-L svijetli na zaslonu), obnova podataka također možda
neće biti moguća.
 Provjerite je li vrijeme pravilno postavljeno.
 Provjerite je li opcija „TV Guide Download in Standby“ (Obnova
podataka TV vodiča u standby načinu rada) možda podešena
na „Off“ (Isključeno) i promijenite postavku u Setup izborniku.
(é 73)
Digitalni prijenos
VIERA Link
Nije moguće ostvariti digitalni prijenos.
Funkcija VIERA Link ne radi.
Nakon DVB automatskih postavki prikazuju se
samo neki DVB kanali ili se ne prikazuju uopće.
 Provjerite je li vaša regija pokrivena DVB prijenosom.
 Provjerite je li antena predviđena za DVB.
Ukoliko stanujete u krugu od 5 do 10km od DVB odašiljača,
kombinirana VHF/UHF antena bi trebala biti prikladna. Izvan tog
kruga, odvojene VHF i UHF antene omogućavaju bolji prijam.
(é 8)
Na nekim kanalima slika se stalno prekida.
Prikazuje se poruka „No Signal“ (Nema signala).
 Provjerite „Stanje signala“. Ako je „Kvaliteta signala“ ili „Jačina
signala“ prikazana u crvenoj boji ili se stalno mijenja, provjerite
antenu. Ukoliko problem potraje, obratite se vašem serviseru.
(é 66)
 Provjerite je li antena prikladna za DVB.
 Smetnje (poznate kao impulsne smetnje) koje stvaraju
kućanski uređaji poput okidača za svjetlo, hladnjaka itd. mogu
uzrokovati prekid slike i/ili nepravilnosti sa zvukom. Upotrijebite
visokokvalitetni koaksijalni kabel između uređaja i utičnice za
antenu kako biste reducirali impulsne smetnje. Ukoliko problem
potraje, obratite se vašem serviseru.
 Provjerite vezu s antenom.
 Podesite prijam antene s opcijom „DVB Manual Tuning“ u
Setup izborniku. (é 66)
Rijetko dolazi do prekida slike na nekim ili svim
kanalima.
 Prekid slike ili zvuka mogu uzrokovati atmosferske interferencije
koje stvaraju munje ili kiša i vjetar.
 Impulsne smetnje uzrokovane uporabom električnih aparata,
vozila koje prolazi u blizini ili kosilice s „bučnim“ sustavom
paljenja.
Ne pojavljuje se teletekst zaslon.
 Zaslon teleteksta se neće pojaviti ako program nema teletekst.
Možete provjeriti ima li određeni program teletekst.
„TXT“ se pojavljuje među podacima digitalnog kanala. (é 17)
 Provjerite jeste li dobro spojili HDMI-kabel. Provjerite je li na
zaslonu prikazan „HDMI“ kada je uređaj uključen.
 Provjerite jeste li uključili funkciju „VIERA Link“. (é 71)
 Provjerite postavke funkcije „HDAVI Control“ na spojenom
uređaju.
 Neke funkcije možda neće raditi ovisno o verziji funkcije
“HDAVI Control” na spojenim uređajima. Ovaj uređaj podržava
funkciju “HDAVI Control 4”.
 Ako ste promijenili način spajanja uređaja spojenih putem
HDMI-a ili ako je došlo do nestanka električne energije ili je
uređaj isključen iz električne mreže, funkcija “HDAVI Control”
možda neće raditi. U tom slučaju izvršite sljedeće korake.
1 Kada ste sve uređaje spojili putem HDMI-kabela i oni su
uključeni, ponovno uključite televizor (VIERA).
2 Isključite funkciju “HDAVI Control” na televizoru (VIERA) te je
ponovno uključite. (Za više informacija pogledajte uputstva
za upotrebu televizora VIERA.)
3 Prebacite ulaz VIERA na HDMI priključak na ovom uređaju.
Nakon što se prikaže zaslon ovog uređaja, provjerite radi li
funkcija „HDAVI Control“.
Rad ovog uređaja (reprodukcija glazbe, itd.) je
prekinut.
 Rad ovog uređaja može biti prekinut ako pritisnete tipke na
daljinskom upravljaču televizora koje se ne mogu koristiti za
upravljanje funkcijom VIERA Link.
Resetiranje ovog uređaja
Vraćanje svih postavki osim glavnih postavki na
tvorničke postavke
 Odaberite „Yes“ (Da) u opciji „Shipping Condition“ (Vraćanje
na tvorničke postavke) u izborniku podešavanja. Sve postavke,
osim ograničenja gledanja, zaporke ograničenja i postavki sata
vraćaju se na tvorničke postavke. Otkazuju se i programirana
snimanja. (é 73)
 Odaberite „Yes“ (Da) u opciji „Default Settings“ (Zadane
postavke) u izborniku podešavanja. Sve postavke osim
postavki ugađanja, sata, zemlje, jezika, jezika diska,
ograničenja gledanja, zaporke ograničenja gledanja i koda
daljinskog upravljača vraćaju se na tvorničke postavke. (é 73)
 Pritisnite i držite [Ž CH] i [CH ž] na glavnom uređaju dok se
ne pojavi izbornik za postavljanje zemlje. Sve postavke, osim
ograničenja gledanja, zaporke ograničenja i postavki sata
vraćaju se na tvorničke postavke. Otkazuju se i programirana
snimanja.
Resetiranje postavki ograničenja gledanja
 Dok je otvorena ladica diska, pritisnite [DRIVE SELECT] kako
biste odabrali DVD-disk, zatim istovremeno pritisnite i držite
[¶REC] i (u PLAY) na glavnom uređaju na 5 ili više sekundi.
Za vraćanje uređaja u rad nakon što se blokirao zbog aktivacije
jednog od sigurnosnih uređaja
 Pritisnite i držite [y/|] na glavnom uređaju na 10 sekundi.
(Postavka ostaje.)
Ostalo
Nije moguće ostvariti prijenos nakon obnove
podataka.
 Ovisno o sadržaju obnove podataka, moguće je da su se neke
postavke vratile na prvobitne vrijednosti. Ponovo podesite
postavke.
Dodatne
informacije
 Moguće je da u vašoj regiji još uvijek nije uspostavljen digitalni
prijenos.
 Moguće je da antena nije usmjerena prema TV postaji, ili se
pozicija antena promijenila zbog jakog vjetra ili podrhtavanja.
Ukoliko problem potraje, obratite se vašem serviseru.
RQT9423
87
Tehnički podaci
Sustav snimanja
DVD-RAM : DVD Video Recording format
DVD-R : DVD-Video format
DVD-R DL (dvoslojni) : DVD-Video format
DVD-RW : DVD-Video format
+R
+R DL (dvoslojni)
+RW
Diskovi za snimanje
DVD-RAM: 2X SPEED (Ver. 2.0),
2-3X SPEED (Ver. 2.1), 2-5X SPEED (Ver. 2.2)
DVD-R: 1X SPEED (Ver. 2.0), 1-4X SPEED (Ver. 2.0),
1-8X SPEED (Ver. 2.0), 1-16X SPEED (Ver. 2.1)
DVD-R DL (dvoslojni) :
2-4X SPEED (Ver. 3.0), 2-8X SPEED (Ver. 3.0)
DVD-RW: 1X SPEED (Ver. 1.1), 1-2X SPEED (Ver. 1.1),
2-4X SPEED (Ver. 1.2), 2-6X SPEED (Ver. 1.2)
+R: 2.4X SPEED (Ver. 1.0), 2.4-4X SPEED (Ver. 1.1),
2.4-8X SPEED (Ver. 1.2), 2.4-16X SPEED (Ver. 1.3)
+R DL: 2.4X SPEED (Ver. 1.0), 2.4-8X SPEED (Ver. 1.1)
+RW: 2.4X SPEED (Ver. 1.1), 2.4-4X SPEED (Ver. 1.2)
Vrijeme snimanja
Najviše 8 sati (Koristeći disk veličine 4, 7 GB)
XP: Otprilike 1 sat, SP: Otprilike 2 sata
LP: Otprilike 4 sata, EP: Otprilike 6 sati/8 sati
Najviše otprilike 441 sat koristeći HDD veličine
250 GB (način EP 8 sati)
XP: Otprilike 55 sati, SP: Otprilike 110 sati
LP: Otprilike 221 sat, EP: Otprilike 331 sat/441 sat
Diskovi za reproduciranje
DVD-RAM: DVD Video
Recording format
DVD-R : DVD-Video format, MP3*1, WMA*1*3, JPEG*1, DivX*1
DVD-R DL (dvoslojni) : DVD-Video format, MP3*1, WMA*1*3, JPEG*1,
DivX*1
DVD-RW : DVD-Video format, DVD Video Recording format
+R, +R DL (dvoslojni), +RW
DVD-Video, CD-Audio (CD-DA), Video CD, SVCD*2
CD-R/CD-RW : CD-DA*1, Video CD*1, SVCD*1*2, MP3*1, WMA*1*3
JPEG*1, DivX*1
Unutarnji HDD kapacitet
250 GB
Optički pick-up
Sustav s 1 lećom, 2 integrirane jedinice
(valna duljina od 662 nm za DVD-e, valna duljina od 780 nm za CD-e)
Specifikacije LASERA
Klasa 1 LASER proizvod (Pickup)
Valna duljina:
CD
Valna duljina 780 nm
DVD
Valna duljina 662 nm
Snaga lasera:
Sa sigurnosnom zaštitom ne odašilje se štetno zračenje.
Audio
Sustav snimanja:
Dolby Digital 2ch, Linearni PCM (način XP)
Audio ulaz:
AV1/AV2 (21 pin), AV3 (pinska priključnica)
Razina ulaza:
Standardna 0.5 Vrms, potpuna: 2.0 Vrms na 1 kHz
Ulazna impendacija:
Više od 10 kΩ
Audio izlaz:
AV1/AV2 (21 pin), Audio izlaz (pinska priključnica)
Razina izlaza: Standardna: 0.5 Vrms, potpuna: 2.0 Vrms na 1 kHz
Izlazna impendacija:
Manje od 1 kΩ
Digitalni audio izlaz:
Optički priključak
(PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
HDMI izlaz
19-pinski tip A: 1 pc
HDMITM (V. 1.3a s tehnologijom Deep Colour)
• Ovaj uređaj podržava funkciju “HDAVI Control 4”.
Video
Video-sustav
SECAM (samo ulaz)/PAL signal u boji, 625 linija, 50 polja
NTSC signal u boji, 525 linija, 60 polja
Sustav snimanja: MPEG2 (Hybrid VBR)
Video ulaz (SECAM/PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21-pinski), AV3 (pinska priključnica) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
S-Video ulaz (SECAM/PAL/NTSC):
AV2 (21-pinski), AV3 (S priključak) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
RGB ulaz (PAL):
AV2 (21-pinski) 0.7 Vp-p (PAL) 75 Ω, prekid
Video izlaz (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21-pinski), Video Out (pinska
priključnica) 1 Vp-p 75 Ω, prekid
RQT9423
88
S-Video izlaz (PAL/NTSC):AV1 (21-pinski), S-Video Out (S priključak)
1 Vp-p 75 Ω, prekid
RGB izlaz (PAL/NTSC): AV1 (21-pinski) 0.7 Vp-p (PAL) 75 Ω, prekid
Komponentni video izlaz (NTSC 480p/480i, PAL 576p/576i)
Y: 1, 0 Vp-p 75 Ω, prekid
PB: 0, 7 Vp-p 75 Ω, prekid
PR: 0, 7 Vp-p 75 Ω, prekid
Sustav televizora
Sustav podešivača
PAL-D, K
SECAM-D, K, K1
(OIRT)
PAL-B, G, H
SECAM-B, G
(CCIR)
VHF:
UHF:
CATV:
VHF:
UHF:
CATV:
DVB-T
VHF:
(Poljska, Mađarska,
Slovačka)
UHF:
Izlaz pretvarača RF: Nije predviđen
Pokrivenost kanala
R1–R12
21–69
44 MHz–470 MHz
E2–E12
E21–E69
S01–S05
M1–M10, U1–U10
S21–S41
5–12 (7 MHz) CCIR
6–12 (8 MHz) OIRT
21–69
DV izlaz
IEEE 1394 standardni, 4-pinski : 1 pc
USB ulaz
Tip A: 1 pc
USB standard:
USB 2.0 High Speed
Format:
FAT16, FAT32
Video (SD Video)*
Kodek:
MPEG 2 (SD-Video Entertainment Video Profile)
Format datoteke:
Odgovara SD-Video formatu
Ostalo
Regijska oznaka: #2
Radna temperatura:
5 ºC do 40 ºC
Raspon vlažnosti pri radu: 10 % do 80 % RH (bez kondenzacije)
Napajanje: AC 220 do 240 V, 50 Hz
Potrošnja električne energije: Otprilike 36 W
Dimenzije (Š × D × V): 430 mm × 59 mm × 286 mm
Masa:
Oko 3, 7 kg
Potrošnja energije u stanju čekanja:
Oko 0, 9 W (Kada je uključena funkcija
štednje električne energije)
Oko 15 W (Kada je isključena funkcija
štednje električne energije)
Napomena
Tehnički podaci su podložni promjeni bez najave.
Za reprodukciju na drugim uređajima potrebno je finaliziranje.
U skladu s IEC62107
Ovaj uređaj ne podržava „Chaoji Video CD“ dostupne na tržištu,
uključujući CVD, DVCD i SVCD koji nisu u skladu s IEC62107.
*3
Konverzija videosnimke i prebacivanje sadržaja moguće je s USBmemorije na HDD ili DVD-RAM disk.
Reprodukcija je moguća nakon konverzije video-snimke i
prebacivanja na HDD ili DVD-RAM-disk.
*1
*2
Glosar
CPRM (Content Protection for Recordable Media)
CPRM jest tehnologija kojom se zaštićuju prijenosi koji dozvoljavaju
samo jednokratno snimanje. Takvi prijenosi mogu biti snimljeni samo
putem snimača ili na diskove koji podržavaju CPRM.
Dekoder
Dekoder pretvara kodirane audio signale na DVD-ima u normalne. Taj
se postupak zove dekodiranje.
Duboka boja (Deep Colour)
Ovaj uređaj sadrži tehnologiju HDMITV (V.1.3a s tehnologijom Deep
Colour) koja omogućuje veću gradaciju boja (4096 koraka) kada je
uređaj spojen s kompatibilnim televizorom. Omogućuje vam uživanje
u bogatim, prirodnim bojama s glatkom, preciznom gradacijom i
minimalno vidljivim prijelazom boja. [Niža gradacija boje (256 koraka)
bez funkcije Deep Colour bit će prikazana ako je uređaj spojen s
televizorom koji ne podržava funkciju Deep Colour. Uređaj automatski
određuje odgovarajući način reprodukcije prema spojenom televizoru.
DivX
DivX predstavlja popularnu tehnologiju koju je osmislio DivX, Inc. DivX
medijske datoteke sadrže izrazito komprimiran video sadržaj visoke
vizualne kvalitete, a relativno male veličine datoteke.
Dolby Digital
Dolby Digital metoda je kodiranja digitalnih signala koju je razvila
tvrtka Dolby Digital. Osim stereo (2-kanalnog) audia, ti signali također
mogu biti višekanalni audio. Korištenjem ove metode na disk je
moguće snimiti veliku količinu audio podataka. Pri snimanju koje vrši
ovaj uređaj Dolby Digital (2-kanalni) je zadani audio.
Down-mixing (Remiksiranje)
To je proces remiksiranja višekanalnog audio-zapisa u dva kanala
na nekim diskovima. Koristan je kada želite slušati 5.1-kanalni
audio snimljen na DVD putem zvučnika na vašem televizoru. Neki
diskovi zabranjuju remiksiranje i ovaj uređaj tada može samo vršiti
reprodukciju prednja dva kanala.
Pogon
U slučaju ovog uređaja odnosi se na tvrdi disk (HDD) i disk (DVD).
Pogoni vrše čitanje i pisanje podataka.
DTS (Digital Theater Systems)
Ovaj surround sustav koristi se u mnogim kino-dvoranama. Postoji dobra
razdvojenost između kanala te su tako mogući realistični zvučni efekti.
Formatiranje
Formatiranje je postupak pretvaranja medija poput DVD-RAM-a u
medije na koje je moguće vršiti snimanje putem uređaja za snimanje.
Na ovom uređaju moguće je formatirati diskove DVD-RAM, DVD-RW
(samo kao DVD-Video format), +RW i HDD ili nekorištene +R i +R DL.
Formatiranjem se trajno brišu svi podaci.
Kadrovi i polja
Kadrovi se odnose na pojedine slike koje tvore video-zapis kojeg
gledate na televizoru. Svaki se kadar sastoji od dva polja.
Kadar
Polje
Polje
• Kadar pokazuje dva polja, stoga može doći do zamućenja, no
kvaliteta slike je općenito bolja.
• Polje pokazuje manje podataka o slici pa može biti grublja, no
nema zamućenja slike.
H.264
Ovo je metoda video kompresije ekvivalentna MPEG-4AVC. Njena
primjena pokriva veliki doseg svih vrsta digitalnih kompresiranih videa
od low bit-rate internetskih aplikacija do HD prijenosa.
HDD (Pogon tvrdog diska)
Ovo je jedinica za spremanje velike količine podataka koja se koristi
u računalima, itd. Disk s površinom koja je tretirana magnetskom
tekućinom se okreće, a magnetska glava dolazi u neposrednu blizinu
kako bi olakšala čitanje i pisanje velike količine podataka pri velikoj brzini.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface – Multimedijsko
sučelje visoke razlučivosti)
Za razliku od klasičnih vrsta spajanja, HDMI putem jednog kabela prenosi
nekomprimirane digitalne video i audio signale. Ovaj uređaj podržava
izlaz videozapisa visoke razlučivosti [720p (750p), 1080i (1125i), 1080p
(1125p)] iz HDMI AV OUT priključaka. Za uživanje u video-zapisu visoke
razlučivosti potreban je televizor visoke razlučivosti.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Ovo je sustav koji se koristi za komprimiranje/dekodiranje mirnih slika
u boji. Ako odaberete JPEG kao sustav skladištenja na digitalnim
fotoaparatima, itd., podaci će biti komprimirani na 1/10–1/100 svoje
izvorne veličine. JPEG je korisna funkcija jer je oštećenje slike manje s
obzirom na stupanj kompresije.
LPCM (Linearni PCM)
Ovo su nekomprimirani digitalni signali, slični onima na CD-ima.
Dinamički raspon
Dinamički je raspon razlika između najniže razine zvuka koja se može
čuti iznad buke koju proizvodi uređaj i najviše razine zvuka prije
pojave distorzije. Kompresija dinamičkog raspona podrazumijeva
smanjivanje razlike između najglasnijeg i najtišeg zvuka. To znači da
možete slušati pri niskoj razini glasnoće, ali i dalje jasno čuti razgovor.
MPEG2 (Moving Picture Experts Group)
Standard za učinkovito komprimiranje i širenje videa u boji. MPEG2 je
standard kompresije koji se koristi za DVD i satelitski digitalni prijenos.
Ovaj uređaj snima programe koristeći MPEG2. SD Video datoteke
snimljene Panasonic SD video kamerom, itd. mogu se kopirati na
HDD ili na DVD-RAM disk.
Film i video
DVD-Video sadržaji snimljeni su pomoću filma ili videa. Ovaj
uređaj može prepoznati koji se od njih koristio te zatim upotrijebiti
najprikladniju metodu progresivnog izlaza.
Film:
Snimljen pri brzini od 25 kadrova u sekundi (PAL diskovi)
ili 24 kadra u sekundi (NTSC diskovi). (Također NTSC
diskovi snimljeni pri brzini od 30 kadrova u sekundi.)
Prikladno uglavnom za filmove.
Video:
Snimljeni pri brzini od 25 kadrova/50 polja u sekundi.
(PAL diskovi) ili 30 kadrova/ 60 polja u sekundi (NTSC
diskovi). Uglavnom prikladno za dramske programe ili
crtane filmove.
MP3 (MPEG Audio Layer 3)
Metoda komprimiranja zvuka koja komprimira zvuk na otprilike jednu
desetinu njegove veličine bez značajnog gubitka kvalitete zvuka.
Finaliziranje
Postupak koji omogućuje reprodukciju sadržaja snimljenog na diskove
CD-R, CD-RW, DVD-R, itd. na uređajima koji mogu reproducirati te
medije. Na ovom uređaju možete finalizirati diskove DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (DVD-Video format), +R, +R DL. Nakon finaliziranja diskovi
se mogu samo reproducirati i nije više moguće njihovo snimanje ili
uređivanje. Međutim, finalizirane diskove DVD-RW možete formatirati
kako biste opet na njih mogli vršiti snimanje.
Mapa
Mapa je prostor na tvrdom disku ili disku gdje se pohranjuje više
podataka. U slučaju ovog uređaja mapa označuje mjesto gdje su
pohranjene mirne slike (JPEG).
Pan&Scan/Letterbox
Općenito su DVD-Video namijenjeni gledanju na televizorima širokog
ekrana (formata slike 16:9), pa slike često ne odgovaraju normalnim
televizorima (formata slike 4:3). Ovaj problem rješavaju dva stila slike,
„Pan & Scan” i „Letterbox“.
Pan & Scan:
Bočne su strane izrezane pa slika
ispunjava ekran.
Letterbox:
Na vrhu i dnu slike pojavljuju se crne
trake pa se slika pojavljuje u formatu 16:9.
Kontrola reprodukcije (PBC)
Ako Video CD ima kontrolu reprodukcije, možete odabrati kadrove i
podatke pomoću izbornika.
(Ovaj je uređaj kompatibilan s verzijom 2.0 i 1.1.)
Progresivno/Preplitanje
Standardni PAL video signal sadrži 576 (ili 625) prepletenih linija
skeniranja, dok progresivno skeniranje, 576p (ili 625p), koristi
dvostruko više linija skeniranja. U slučaju NTSC standarda, zovu se
480i (ili 525i) i 480p (ili 525p) Korištenjem progresivnog izlaza možete
uživati u gledanju visokorezolucijskog videozapisa snimljenog na
mediju kao što je DVD-Video. Vaš televizor mora biti kompatibilan
kako biste mogli uživati u progresivnom videu. Kompatibilni su svi
Panasonicovi televizori koji imaju ulazne priključke 576 (625)/50i · 50p,
480 (525)/60i · 60p.
Dodatne
informacije
Slijed bitova
Ovo je digitalni oblik više-kanalnih audio podataka (npr. 5.1- kanalnih)
prije negoli se dekodira u različite kanale.
RQT9423
89
Glosar
Zaštita
Možete spriječiti slučajno brisanje postavljanjem zaštite od kopiranja
ili brisanja.
RGB
Odnosi se na tri primarne boje svijetla: crvenu (R), zelenu (G) i plavu
(B) i također metodu proizvodnje videa koji ih koristi. Podjelom video
signala u tri boje pri prijenosu smanjuje se šum kako bi se postigla još
bolja kvaliteta slika.
Frekvencija uzorkovanja
Uzorkovanje je proces pretvorbe uzoraka zvučnih valova (analognih
signala) uzetih u određenom razdoblju u znamenke (digitalno
kodiranje). Frekvencija uzorkovanja je broj uzoraka uzetih u sekundi.
Tako veći brojevi znače vjerniju reprodukciju izvornog zvuka.
Kvaliteta signala
Ovo je uputa za provjeru smjera antene. Prikazane brojčane
vrijednosti ne pokazuju jačini signala, već kvalitetu signala (signal
prema vrijednosti smetnje, ili „S/N“). Na kanale koje primate utječu
vremenski uvjeti, godišnja doba, vrijeme (dan/noć), regija, duljina
kabela koji povezuje antenu, itd.
Sličica
Označuje minijaturan prikaz slike. Koristi se prilikom prikaza više slika
u obliku popisa.
WMA
WMA je format kompresije razvijen od strane tvrtke Microsoft
Corporation. Ovim formatom kvaliteta zvuka datoteka manje veličine
od formata MP3 jednaka je kvaliteti zvuka formata MP3.
1080i
U jednoj slici visoke razlučivosti 1080 (1125) linija skeniranja prolazi
svake 1/50 sekunde kako bi se dobila isprepletena slika. Pošto 1080i
(1125i) više nego udvostručuje trenutne televizijske prijenose od
480i (525i), detalji slike mnogo su jasniji te je slika više realistična i
bogatija.
1080p
U jednoj slici visoke razlučivosti 1080 (1125) linija skeniranja prolazi
svake 1/ 50 sekunde kako bi se dobila isprepletena slika. Pošto
progresivni video ne izmjenjuje linije skeniranja poput preplitanja,
treperenje zaslona svedeno je na minimum.
720p
U jednoj slici visoke razlučivosti 720 (750) linija skeniranja prolazi
svake 1/ 50 sekunde kako bi se dobila isprepletena slika. Pošto
progresivni video ne izmjenjuje linije skeniranja poput preplitanja,
treperenje zaslona svedeno je na minimum.
Mjere opreza
Smještaj
Postavite uređaj na ravnu površinu, podalje od izravne sunčeve
svjetlosti, visokih temperatura, visokog stupnja vlažnosti i
prekomjernih vibracija. Takvi uvjeti mogu oštetiti kućište i druge
komponente i tako skratiti radni vijek uređaja. Nemojte stavljati
teške predmete na uređaj.
Napon
Nemojte koristiti izvore napajanja visokog napona. To može izazvati
preopterećenje uređaja i požar. Nemojte koristiti istosmjerne izvore
napajanja. Pažljivo provjerite izvor napajanja kad uređaj koristite na
brodu ili drugome mjestu s istosmjernom strujom.
Zaštita strujnog kabela
Provjerite je li strujni kabel pravilno spojen te da nije oštećen.
Neispravno spajanje i oštećenje kabela mogu prouzročiti požar ili
strujni udar. Strujni kabel nemojte vući, savijati ili na njega stavljati
teške predmete. Prilikom izvlačenja strujnog kabela iz električne
mreže čvrsto držite utikač. Povlačenjem strujnog kabela možete
prouzročiti strujni udar. Nemojte dirati strujni kabel mokrim rukama.
To može izazvati strujni udar.
Strana tijela
Pazite da u uređaj ne dospiju metalni predmeti. To može izazvati
strujni udar ili kvar uređaja. Pazite da u uređaj ne dospije tekućina.
To može izazvati strujni udar ili kvar uređaja. U takvim slučajevima
odmah izvucite kabel iz utičnice i obratite se prodavatelju. Vanjske i
unutarnje dijelove uređaja nemojte prskati insekticidima. Oni sadrže
zapaljive plinove koji mogu izazvati požar.
Servis
Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako je zvuk isprekidan,
pokazivači ne svijetle, pojavljuje se dim ili bilo kakav drugi problem
koji nije opisan u ovim uputama, izvucite mrežni kabel iz utičnice
i obratite se prodavatelju ili ovlaštenom servisu. Ako uređaj
popravljaju ili rastavljaju nestručne osobe, može doći do strujnog
udara ili oštećenja uređaja. Nećete li koristiti uređaj dulje vrijeme,
iskopčajte ga iz električne mreže. Tako ćete produžiti njegov vijek
trajanja.
Informacije za korisnike za prikupljanje i zbrinjavanje stare opreme i iskorištenih baterija
Ti simboli na proizvodima, pakiranju, i/ili popratnoj dokumentaciji znače da iskorišteni električni i elektronički proizvodi i
baterije se ne bi smjele miješati s otpadom u kućanstvu. Za ispravno odlaganje, pohranu i recikliranje starih proizvoda i
iskorištenih baterija, molimo da ih odnesete na za to predviđena sabirališta, u skladu sa propisima koji vrijede u vašoj zemlji i
direktivama 2002/96/EC i 2006/66/ EC.
Pravilnim zbrinjavanjem ovih proizvoda i baterija čuvate okoliš i sprečavate moguće negativne utjecaje na ljudsko zdravlje
i okoliš koji bi se mogli pojaviti zbog neprikladnog rukovanja otpadom. Za više informacija o sakupljanju i recikliranju starih
proizvoda i baterija molimo kontaktirajte mjesne vlasti, vašu službu za odlaganje otpada ili prodajno mjesto gdje ste kupili
uređaje. U skladu s važećim zakonima, nepravilno zbrinjavanje ovakvog otpada može biti kažnjivo.
Za poslovne korisnike u Europskoj Uniji
Želite li zbrinuti električnu i elektroničku opremu, obratite se prodavatelju ili dobavljaču za dodatne informacije.
[Informacije o odlaganju u drugim zemljama izvan Europske Unije]
Ovi simboli su važeći samo u Europskoj Uniji. Ako želite baciti stare predmete, molimo kontaktirajte mjesne vlasti ili prodavača
i pitajte za ispravnu metodu odlaganja.
Potražite simbol baterije (donja dva primjera simbola):
Ovaj simbol može biti upotrijebljen u kombinaciji sa kemijskim simbolom. U tom slučaju je ispunjava zahtjeve vezane za
kemikaliju propisane direktivom.
RQT9423
90
Proizvedeno pod licencijom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i
dvostruki D simbol zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.
Proizvedeno pod licencijom pod US patentima: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 te ostalim U.S.
patentima izdanim diljem svijeta i onima čiji je postupak prijave još
u tijeku. DTS i DTS 2.0 + Digital Out registrirani su zaštitni znakovi,
a logotipi i simboli DTS zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja
je zaštićena U.S. patentima i ostalim pravima intelektualnoga
vlasništva. Korištenje ove tehnologije za zaštitu autorskih prava
mora odobriti tvrtka Macrovision. Namijenjena je kućnoj primjeni
i ostalom ograničenom korištenju, osim ako drukčije nije odredila
tvrtka Macrovision. Zabranjen je obrnuti inženjering ili rastavljanje.
HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface
(Multimedijsko sučelje visoke razlučivosti) zaštitni su znaci ili
registrirani zaštitni znaci tvrtke HDMI Licensing LLC.
ShowView je zaštitni znak tvrtke Gemstar Development
Corporation. Sustav ShowView proizveden je pod licencijom tvrtke
Gemstar Development Corporation.
HDAVI Control™ zaštitni je znak tvrtke Panasonic Corporation.
Windows Media i logotip Windows zaštitni su znaci ili registrirani
zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i/ili ostalim zemljama. Ovaj je proizvod
zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke
Microsoft Corporation i trećih strana. Korištenje ili distribucija
takve tehnologije izvan ovog proizvoda zabranjuje se osim u
slučaju dobivanja licencije od strane tvrtke Microsoft ili ovlaštene
podružnice tvrtke Microsoft i trećih strana.
Reproducira DivX® video
DivX® je registrirani zaštitni znak tvrtke DivX, Inc. te se koristi pod
licencijom.
Ovaj je proizvod licenciran AVC patent portofolio licencijom
za osobnu i nekomercijalnu uporabu od strane korisnika kako
bi (i) kodirao video u skladu s AVC Standardom („AVC Video“)
i/ili dekodirao AVC video koji je bio kodiran od strane korisnika
u svrhu osobne i nekomercijalne aktivnosti i/ili je dobiven od
dobavljača ovlaštenog za isporuku AVC videa. Za sve ostale svrhe
nije moguće dobiti licenciju. Dodatne informacije pruža MPEG, LA,
LLC. Posjetite http.//www.mpegla.com.
Zaštitni znakovi CD i glazbeni podaci iz tvrtke Gracenote,
Inc., copyright © 2000.–2009. Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000.–2009. Gracenote. Ovaj proizvod ili usluga
obuhvaćeni su jednim ili više U.S. patenata: #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207,
#6,240,459, #6,330,593, te ostalim objavljenim i predstojećim
patentima. Neke su usluge omogućene pod licencijom tvrtke
Open Globe, Inc. u slučaju patenta #6,304,523.
Gracenote i CDDB registrirani su zaštitni znakovi tvrtke
Gracenote.
Znak i logotip Gracenote i logotip “Powered by Gracenote”
zaštitni su znakovi tvrtke Gracenote.
Ugovor o licenciji s krajnjim korisnikom
KORIŠTENJEM OVOG UREĐAJA SUGLASNI STE S DOLJE
NAVEDENIM UVJETIMA:
Ova aplikacija ili uređaj sadrži softver tvrtke Gracenote Inc.
iz Emeryvillea u Kaliforniji (u daljnjem tekstu „Gracenote”).
Softver tvrtke Gracenote (u daljnjem tekstu „Softver tvrtke
Gracenote“)omogućuje ovoj aplikaciji identifikaciju diska i/ili
datoteka te dobivanje glazbenih podataka uključujući podatke
o nazivu, izvođaču i naslovu (u daljnjem tekstu „Podaci tvrtke
Gracenote”) te izvršavanje ostalih radnji. Podatke tvrtke Gracenote
možete koristiti isključivo putem funkcija namijenjenih krajnjem
korisniku u ovoj aplikaciji ili uređaju.
Suglasni ste da ćete podatke tvrtke Gracenote, softver tvrtke
Gracenote i poslužitelje tvrtke Gracenote koristiti isključivo u
osobne i nekomercijalne svrhe. Suglasni ste da nećete ustupiti,
kopirati, prenašati ili prebacivati softver ili bilo koje podatke tvrtke
Gracenote trećoj strani. SUGLASNI STE DA NEĆETE KORISTITI
PODATKE, SERVER ILI POSLUŽITELJE TVRTKE GRACENOTE
OSIM AKO TO NIJE IZRIČITO DOPUŠTENO OVIM UGOVOROM.
ako prekršite odredbe navedene u ovom ugovoru. Ukoliko dođe
do prekida vaše licencije, suglasni ste da ćete prekinuti bilo kakvo
korištenje podataka, softvera ili poslužitelja tvrtke Gracenote. Tvrtka
Gracenote zadržava sva prava na podatke, softver i poslužitelje
tvrtke Gracenote, uključujući sva vlasnička prava. Ni u kojem
slučaju tvrtka Gracenote ne preuzima odgovornost za potraživanja
od strane korisnika vezana za bilo kakve podatke koje korisnici
pruže. Suglasni ste da tvrtka Gracenote, Inc. može izravno i u svoje
ime provesti svoja prava navedena u ovom ugovoru protiv vas.
Usluga tvrtke Gracenote koristi jedinstveni identifikator za praćenje
upita u statističke svrhe. Svrha je nasumično dodijeljenih brojčanih
identifikatora da omogući usluzi tvrtke Gracenote prebrojavanje
upita bez ikakvog znanja o vašem identitetu. Posjetite internetsku
stranicu za više informacija o zaštiti privatnosti tvrtke Gracenote
vezane za njezine usluge.
Licencija nad softverom tvrtke Gracenote i svakim podatkom tvrtke
Gracenote dodijeljena vam je “KAKO JEST”.
Tvrtka Gracenote ne jamči, eksplicitno ili implicitno, točnost bilo
kojeg podatka tvrtke Gracenote dobivenog putem poslužitelja tvrtke
Gracenote. Tvrtka Gracenote zadržava pravo brisanja podataka
s poslužitelja tvrtke Gracenote ili promjene kategorija podataka iz
bilo kojeg razloga koji tvrtka Gracenote smatra opravdanim. Tvrtka
Gracenote ne jamči da softver i poslužitelji tvrtke Gracenote nemaju
grešaka ili da će se rad softvera ili poslužitelja tvrtke Gracenote
odvijati neometeno. Tvrtka Gracenote nije obvezna pružiti vam
nove, poboljšane ili dodatne vrste podataka ili kategorije koje će
tvrtka Gracenote u budućnosti imati u svojoj ponudi te može u
svakom trenutku otkazati svoje usluge.
TVRTKA GRACENOTE ODRIČE SE SVIH JAMSTAVA,
EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE
OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICIRANA JAMSTVA TRŽIŠNE
KONKURENTNOSTI, PRIKALDNOSTI ZA POJEDINE SVRHE,
NASLOVA I NEKRŠENJA ZAKONA. TVRTKA GRACENOTE
NE JAMČI ZA REZULTATE DOBIVENE VAŠIM KORIŠTENJEM
SOFTVERA ILI BILO KOJEG POSLUŽITELJA TVRTKE
GRACENOTE. TVRTKA GRACENOTE NI U KOJEM SLUČAJU NIJE
ODGOVORNA ZA BILO KAKVE POSLJEDIČNE ILI NEPREDVIĐENE
ŠTETE ILI BILO KAKAV GUBITAK IMOVINE ILI PRIHODA.
Dodatne
informacije
Opis tvrtke Gracenote®
Tehnologiju prepoznavanja glazbe ili sličnih podataka pruža
tvrtka Gracenote®. Gracenote predstavlja industrijski standard
u tehnologiji prepoznavanja glazbe i sličnih sadržaja. Za više
podataka posjetite www.gracenote.com.
Suglasni ste da će vaša neisključiva licencija za korištenje
podataka, softvera i poslužitelja tvrtke Gracenote biti prekinuta
RQT9423
91
Kazalo
Podešavanje kvalitete zvuka
(Izbornik zvuka)........................................ 61
Podešavanje kvalitete slike
(Izbornik slike).......................................... 60
Album (Glazba)
Uređivanje.................................................. 49
Reprodukcija.............................................. 40
Album (Fotografije)
Uređivanje.................................................. 48
Reprodukcija.............................................. 38
Kut................................................................ 60
Format......................................................... 10
Audio
Digitalni prijenos
(DVB Multi Audio).................. 16, 20, 61, 66
Reprodukcija.............................................. 33
Automatsko presnimavanje sadržaja....... 32
AV2 Postavke.............................................. 72
Promjena sličice......................................... 45
Kanal
Zaključavanje............................................. 67
Izbor........................................................... 16
Postavke.............................................. 66, 68
Zaključavanje kanala................................. 67
Poglavlje................................................ 33, 44
Kreiranje poglavlja............................... 44, 69
Brza reprodukcija....................................... 25
Zaštita djece............................................... 74
Čišćenje
Disk............................................................ 15
Leća............................................................. 5
Glavna jedinica............................................... 5
Postavke sata............................................. 72
Povezivanje
Antena................................................... 8, 77
Pojačalo, receiver ..................................... 76
Digitalni satelitski prijemnik, analogni
dekoder..................................................... 8
DV ulazni terminal...................................... 27
HDMI...................................................... 9, 76
Televizor...................................... 8, 9, 75−77
Video rekorder..................................... 75, 77
Kopiranje
Glazba........................................................ 58
SD Video.................................................... 55
Fotografije.................................................. 56
Naslov/lista izvođenja................................ 51
Kopiranje (Lista izvođenja)........................ 47
Postavka zemlje......................................... 10
CPRM........................................................... 89
Kreiranje poglavlja............................... 33, 45
Kreiranje liste izvođenja........................... 46
Brisanje
Album (Glazba).......................................... 49
Album (Fotografije).................................... 48
Svi naslovi.................................................. 63
Poglavlja.............................................. 45, 47
Lista izvođenja........................................... 47
Fotografija.................................................. 48
Naslov........................................................ 45
Zapis.......................................................... 49
Postavke digitalnog audio izlaza........ 70, 71
Digitalni prijenos
Podaci o digitalnim kanalima..................... 17
DVB Multi Audio ..................... 16, 20, 61, 66
DVB titlovi................................ 16, 20, 61, 66
Novi kanal.................................................. 17
Snimanje.................................................... 20
Izbor kanala............................................... 16
Stanje signala............................................ 66
Nadogradnja sustava................................. 73
Timer.......................................................... 21
DIRECT NAVIGATOR................ 34, 38, 44, 48
Izravno TV snimanje................................... 42
Diskovi................................................... 11−12
Panasonic Corporation
Prikaz
Podaci o digitalnim kanalima..................... 17
Statusne poruke........................................ 61
Podjela naslova.......................................... 45
DivX.................................................. 14, 36, 89
DV automatsko snimanje........................... 27
DVB Multi Audio
Snimanje s odabranim zvukom................. 20
Izbor zvuka.......................................... 16, 61
DVB Titlovi
Snimanje s titlovima................................... 20
Izbor titlova.......................................... 16, 61
Prikaz titlova.............................................. 16
Uređivanje
Poglavlje....................................................... 44
Glazba na HDD-u....................................... 49
Lista izvođenja........................................... 47
Fotografije.................................................. 48
Naslovi....................................................... 44
Omogućavanje reprodukcije diska
na drugoj opremi – Finaliziranje............. 64
Finaliziranje........................................... 64, 89
Fleksibilno snimanje................................... 25
Formatiranje.......................................... 63, 89
FR (Način fleksibilnog snimanja)............... 24
Prikaz izbornika funkcija................. 7, 41, 70
Gracenote® baza podataka........................ 58
H.264............................................................ 89
HDAVI Control........................ 9, 42−43, 71,76
HDMI............................................ 9, 71, 76, 89
Brzo kopiranje............................................ 69
Započinjanje............................................... 73
JPEG.......................................... 14, 38, 39, 89
Jezik
Popis kodova............................................. 79
Izbornik diska............................................. 69
Na zaslonu................................................. 70
Zvučni zapis......................................... 60, 69
Titlovi................................................... 60, 69
Povezano snimanje uz pomoć
timera s vanjskom opremom
(digitalnim satelitskim
prijemnikom) - EXT LINK.................. 26, 72
LPCM..................................................... 70, 89
Ručno preskakanje.................................... 33
Izbornik
DivX........................................................... 36
Glazba........................................................ 35
Postavke.................................................... 65
Način
Snimanje.................................................... 24
Nepomičan način....................................... 69
Galzba
Kopiranje.................................................... 58
Uređivanje.................................................. 49
Reprodukcija.............................................. 35
Glazba na HDD-u
Kopiranje.................................................... 58
Uređivanje.................................................. 49
Reprodukcija.............................................. 40
Ime
Album (Glazba).......................................... 49
Album (Fotografije).................................... 48
Disk............................................................ 62
Unos teksta................................................ 50
Lista izvođenja........................................... 47
Naslovi................................................. 21, 45
Novi kanal.............................................. 17, 66
Na zaslonu
Jezik........................................................... 70
Djelomično brisanje................................... 45
Pauziranje TV programa
kojeg gledate........................................... 41
VIERA......................................................... 43
Lista izvođenja............................................ 46
Očuvanje energije....................................... 73
Progresivno..................................... 60, 71, 89
Karakteristike
Glazba na HDD-u....................................... 40
Lista izvođenja........................................... 47
Fotografije............................................ 39, 48
Naslovi....................................................... 45
Zaštita
Album (fotografije)..................................... 48
Zaštitni oklop............................................. 62
Disk............................................................ 62
Fotografije.................................................. 48
Naslovi....................................................... 45
Q Link.......................................................... 42
Quick View.................................................. 33
Razina zaštite............................................. 69
Snimanje...................................................... 20
Format................................................. 23, 69
Automatsko obnavljanje............................ 32
Izravno TV snimanje................................... 42
DV automatsko snimanje........................... 27
Vanjska poveznica..................................... 26
Fleksibilno snimanje.................................. 25
Način.......................................................... 24
Napomena................................................. 23
Pomoćno snimanje.................................... 31
Timer.............................................. 21, 28−32
Pomoćno snimanje..................................... 31
Kod daljinskog upravljača......................... 72
Ponavljanje reprodukcije..................... 40, 60
Nastavak reprodukcije............................... 33
Čuvar zaslona............................................. 71
Izbor kanala................................................ 16
Izbornik postavki........................................ 65
ShowView...................................................... 31
Stanje signala............................................. 66
Istovremeno snimanje i reprodukcija....... 25
Prikaz slajdova............................................ 39
Soundtrack.................................................. 60
Slike
Kopiranje.................................................... 56
Uređivanje.................................................. 48
Reprodukcija.............................................. 38
Titlovi
Digitalni prijenos
(DVB titlovi)........................... 16, 20, 61, 66
Disk............................................................ 60
DivX tekst titlova........................................ 37
Promjena zvuka/titlova na disku
(Izbornik diska)......................................... 60
Nadogradnja sustava................................. 73
Teletekst...................................................... 18
Preskakanje intervala................................. 33
Snimanje uz pomoć timera............ 21, 28−32
Podešavanje
Analogni prijenos....................................... 68
Digitalni prijenos........................................ 66
Popis prijema TV kanala............................ 79
TV vodič................................................. 28, 73
TV sustav (PAL/NTSC)................................ 71
USB
Kopiranje (Glazba)..................................... 58
Kopiranje (SD Video).................................. 55
Kopiranje (Fotografije)................................ 57
Umetanje................................................... 15
Reprodukcija.............................................. 35
Podržani formati........................................ 13
VIERA Link............................. 9, 42−43, 71, 76
Hr
Internetska stranica: http://www.panasonic.hr
Sukladno direktivi 2004/108/EC, članak 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Njemačka
© Panasonic Corporation 2009
RQT9423-U
F0909MT0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement