Panasonic | DMREX773 | Operating instructions | Panasonic DMREX773 Instrucțiuni de utilizare

Instrucţiuni de operare
Operaţii
de bază
Ghid de pornire
rapidă
DVD Recorder
Model Nr. DMR-EX773
Stimate client
Vă mulţumim că aţi cumpărat acest produs. Pentru performanţe optime şi siguranţă, citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni.
Înainte de conectarea, utilizarea sau reglarea acestui produs, citiţi în totalitate aceste instrucţiuni. Păstraţi acest manual pentru
consultări ulterioare.
Informaţii privind funcţiile DVB
x DVB şi logo-urile DVB sunt mărci înregistrate ale DVB Project.
x
Acest DVD recorder este conceput exclusiv pentru vizualizarea şi
înregistrarea canalelor care pot fi urmărite gratuit, nu a televiziunii cu
plată sau a canalelor criptate.
Despre descrierile din aceste instrucţiuni de
operare
x Paginile la care se face referire sunt indicate prin
• Acest aparat nu suportă transmisiunile analogice.
Numărul de regiune acceptat de acest aparat
Numerele de regiune sunt alocate DVD player-elor şi formatelor DVD-Video
în funcţie de locul unde sunt comercializate.
x Numărul de regiune aferent acestui aparat este "2".
x
Exemplu:
Aparatul va reda discuri în format DVD-Video marcate cu etichete
care conţin numărul de regiune "2" sau "ALL" (Toate).
Site Web: http://www.panasonic-europe.com
EC
VQT2J39
M-DMREX773-RO
ATENŢIE!
ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ UN LASER.
UTILIZAREA UNOR BUTOANE DE CONTROL SAU A UNOR
REGLAJE SAU FUNCŢIONĂRI ALE PROCEDURILOR DIFERITE
DE CELE SPECIFICATE ÎN ACEST MANUAL POATE DUCE LA
EXPUNERE PERICULOASĂ LA RADIAŢII.
NU DESCHIDEŢI CAPACELE ŞI NU EFECTUAŢI DUMNEAVOASTRĂ
REPARAŢIILE.
PENTRU DEPANARE, APELAŢI LA PERSONALUL CALIFICAT.
CLASA 1
PRODUS LASER
AVERTISMENT:
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU, DE ELECTROCUTARE SAU DE AVARIERE AL PRODUSULUI,
• NU EXPUNEŢI ACEST ECHIPAMENT LA PLOAIE, UMEZEALĂ,
PICURARE SAU STROPIRE ŞI ASIGURAŢI-VĂ CĂ NICIUN
OBIECT UMPLUT CU LICHID, CA DE EXEMPLU VAZE, NU
ESTE AMPLASAT PE ACEST ECHIPAMENT.
• FOLOSIŢI NUMAI ACCESORIILE RECOMANDATE.
• NU DEMONTAŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE);
APARATUL NU DISPUNE DE COMPONENTE CARE POT FI
DEPANATE DE CĂTRE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE,
ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE!
• NU INSTALAŢI ŞI NU AMPLASAŢI ACEST ÎNTR-O BIBLIOTECĂ,
•
•
•
PE RAFTURI SAU ÎN ALTE SPAŢII ÎNCHISE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ
APARATUL ESTE BINE AERISIT. PENTRU A PREVENI
PERICOLUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INCENDIU
DATORITĂ SUPRAÎNCĂLZIRII, VERIFICAŢI CA ORIFICIILE DE
VENTILAŢIE SĂ NU FIE OBSTRUCŢIONATE DE PERDELE SAU
DE ALTE MATERIALE.
NU OBSTRUCŢIONAŢI DESCHIDERILE DE AERISIRE ALE
APARATULUI CU ZIARE, FEŢE DE MASĂ, PERDELE ŞI
OBIECTE SIMILARE.
NU AŞEZAŢI SURSE DE FLĂCĂRI DESCHISE, PRECUM
LUMÂNĂRILE APRINSE, PE APARAT.
DEPUNEŢI BATERIILE LA DEŞEURI RESPECTÂND
REGULILE DE PROTECŢIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR.
ATENŢIE
Pericol de explozie în caz de înlocuire incorectă a acumulatorului.
Se va înlocui numai cu o baterie identică sau de un tip echivalent,
recomandată de producător. Depuneţi la deşeuri bateriile uzate în
conformitate cu instrucţiunile producătorului.
ACEST APARAT ESTE DESTINAT UTILIZĂRII ÎN LOCAŢII CU
CLIMĂ MODERATĂ.
Acest produs poate recepţiona interferenţe radio cauzate de
telefoanele mobile în timpul utilizării. Dacă asemenea interferenţe
sunt evidente, măriţi distanţa dintre produs şi telefonul mobil.
Priza de curent trebuie instalată lângă echipament şi trebuie să fie
uşor accesibilă.
Fişa de reţea a cablului de alimentare trebuie să rămână gata de
funcţionare.
Pentru a deconecta complet acest aparat de la sursa de alimentare,
extrageţi fişa cablului de alimentare din priză.
VQT2J39
2
(Interiorul produsului)
Cuprins
Note privind înregistrarea........................................................................... 20
Înregistrarea avansată ................................................................................ 21
Moduri de înregistrare şi timpi aproximativi de înregistrare....................... 21
Atunci când este afişat ecranul de confirmare a formatului....................... 21
În momentul îndepărtării unui disc înregistrat ............................................ 21
Înregistrarea flexibilă .................................................................................. 22
Redarea în timpul înregistrării .................................................................... 22
Înregistrarea transmisiunilor de pe echipamente externe...................... 23
Efectuarea înregistrărilor temporizate pe televizor .................................... 23
Înregistrarea de pe un receptor sau decodor digital/de satelit............................. 23
Înregistrări cu temporizator corelate cu echipamente externe
(receiver digital de satelit) — EXT LINK (Conexiune externă) ......................... 23
Înregistrarea cu temporizator..................................................................... 24
Programarea manuală a înregistrărilor cu temporizator ............................ 24
Verificarea, modificarea sau ştergerea unui program .................................................24
Anularea înregistrării atunci când înregistrarea este deja iniţiată ..............................25
Limbă pentru transmisiune digitală
cu canale audio multiple şi subtitrări multiple................................................................25
Reînnoire automată a înregistrării.............................................................. 25
Note privind înregistrarea cu temporizator ................................................ 25
Funcţii avansate de redare ......................................................................... 26
Operaţii în timpul redării ............................................................................. 26
Modificarea formatului audio în timpul redării ........................................... 26
Selectarea programelor înregistrate (titluri) pentru redare
— DIRECT NAVIGATOR (Navigator direct)............................................... 27
Schimbarea aspectului DIRECT NAVIGATOR (Navigator direct) ............. 27
Sortarea titlurilor pentru căutarea simplificată ........................................... 27
Redarea titlurilor grupate
...............................................................27
Editarea grupurilor de titluri
...........................................................27
Redarea DivX, a fişierelor cu muzică şi a imaginilor statice (JPEG) ..... 28
Afişarea ecranului meniului ........................................................................ 28
Redarea fişierelor video DivX..................................................................... 28
Redarea fişierelor cu muzică...................................................................... 28
Redarea imaginilor statice.......................................................................... 30
Iniţiere diaporamă....................................................................................... 30
Funcţii utile în timpul redării imaginilor statice .......................................... 31
Redarea muzicii ........................................................................................... 32
Redarea CD-urilor cu muzică .................................................................... 32
Redarea fişierelor cu muzică înregistrate pe HDD ................................... 32
Funcţii utile în timpul redării fişierelor de muzică ....................................... 32
Funcţii convenabile ..................................................................................... 33
FUNCTION MENU Display (Afişare meniu de funcţii) .............................. 33
Pentru a întrerupe temporar (pauză) programul TV urmărit—
Pause Live TV ............................................................................................ 33
Operaţii corelate cu televizorul
(VIERA Link "HDAVI ControlTM"/Q Link).................................................... 34
Control simplu doar cu telecomanda VIERA.............................................. 35
Editarea
Editarea titlurilor / capitolelor .................................................................... 36
Crearea, editarea şi redarea listelor de redare (Video) ........................... 38
Editarea imaginilor statice şi a celor de muzică ...................................... 40
Crearea, editarea şi redarea listelor de redare (Fotografii)..................... 42
Introducerea textului ................................................................................... 44
Referinţă
Conexiuni suplimentare................................................................................66
Conectarea unui televizor cu AUDIO/VIDEO...............................................66
Conectarea unui amplificator cu terminal de intrare digitală........................67
Conectarea unui amplificator stereo ........................................................................67
Conectarea unui televizor, video recorder
sau receiver digital de satelit ........................................................................67
Întrebări frecvente .........................................................................................68
Mesaje .............................................................................................................69
Ghid de rezolvare a problemelor .................................................................71
Specificaţii......................................................................................................77
Glosar..............................................................................................................78
Măsuri de siguranţă.......................................................................................79
Index..................................................................................... Coperta din spate
Editarea
Operaţii avansate
Utilizarea meniurilor pe ecran/mesajului de stare .....................................54
Gestionarea hard discului şi discului..........................................................56
Proceduri obişnuite.......................................................................................56
Setarea protecţiei .........................................................................................56
Ştergerea tuturor titlurilor şi listelor de redare (Video) —Ştergerea
tuturor titlurilor ..............................................................................................57
Asigurarea unei denumiri pentru un disc......................................................57
Ştergerea întregului conţinut – Formatarea .................................................57
Selectarea stilului pentru imaginea de fundal —Top Menu ........................58
Selectarea afişării mai întâi a meniului principal
— Auto-Play Select (Selectare redare automată)........................................58
Adaptarea discurilor pentru a fi redate pe alte echipamente – Finalizare ........58
Crearea meniului principal – Creare meniu principal ..................................58
Modificarea setărilor aparatului ...................................................................59
Proceduri obişnuite.......................................................................................59
Reglare ........................................................................................................59
Disc...............................................................................................................61
Imagine .........................................................................................................61
Sunet ............................................................................................................62
Afişare ..........................................................................................................62
Conexiuni .....................................................................................................63
Altele.............................................................................................................64
Alte setări........................................................................................................66
Child Lock (Blocare acces copii) ..................................................................66
Operarea televizorului .................................................................................66
Copierea
Urmărirea programelor TV.......................................................................... 16
Redarea conţinutului video înregistrat/Redarea discurilor
care pot fi doar redate................................................................................. 17
Înregistrarea programelor de televiziune.................................................. 18
Ştergerea titlurilor ....................................................................................... 19
Ghid de
pornire rapidă
Meniul Setting (Setări)
Operaţii de
bază
Operaţii de bază
Ghid de pornire rapidă
Operaţii
avansate
Ghid de referinţă comenzi ............................................................................ 6
Accesarea simplă a diferitelor funcţii — Afişarea FUNCTION MENU
DISPLAY (Afişare meniu de funcţii) ............................................................ 7
PASUL 1 Conectarea...............................................................................................8
PASUL 2 Setări privind recepţia canalelor şi setările televizorului.............. 10
Informaţii despre hard disc şi disc............................................................ 11
Informaţii despre memoria USB................................................................. 13
Despre fişierele DivX, fişiere cu mizică şi imaginile statice (JPEG) ............... 14
Manevrarea mediilor de stocare (Disc/memorie USB)...................................... 15
Copierea titlurilor sau listelor de redare (Video)........................................45
Copierea [Video (de pe HDD pe DVD)]........................................................46
Copierea folosind lista de copiere – Copiere avansată................................47
Copierea unui disc DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (format DVD-Video), +R şi +R DL finalizat ..................................48
Copierea Video (MPEG2) de pe un echipament video ...............................49
Copierea imaginilor statice/Listei de redare (Fotografii) ..........................50
Copierea imaginilor statice noi în memoria USB
— Copierea imaginilor noi ............................................................................50
Copierea cu ajutorul listei de copiere ...........................................................50
Copierea imaginilor statice în memoria USB ..............................................51
Copierea fişierelor de muzică pe HDD ........................................................52
Copierea de fişiere de muzică de pe un CD ................................................52
Copierea de fişiere de muzică de pe memoria USB sau CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-R DL...........................................................................52
Pregătirea
Copierea
Meniul Setting
(Setări)
Accesorii incluse ........................................................................................... 4
Informaţii privind telecomanda.................................................................... 4
Informaţii privind manevrarea hard discului (HDD)................................... 5
Întreţinerea aparatului................................................................................... 5
Referinţă
Pregătirea
VQT2J39
3
Accesorii incluse
Vă rugăm să verificaţi şi să identificaţi accesoriile furnizate.
(Numerele de produse sunt valabile începând din luna noiembrie 2009. Acestea se pot modifica.)
1 Telecomandă
1 Cablu de alimentare
1 Cablu coaxial RF
A se utiliza doar împreună cu acest aparat.
Nu utilizaţi acest cablu împreună cu alte
echipamente. De asemenea, nu utilizaţi la acest
aparat cablurile de alimentare ale altor echipamente.
2 Baterii
pentru telecomandă
Informaţii privind telecomanda
„
•
„
Baterii
Introduceţi bateriile cu polii (+ şi –) astfel poziţionaţi încât să se
potrivească cu cei aflaţi în interiorul telecomenzii.
Utilizarea
Senzor de semnal telecomandă
R6/LR6, AA
•
•
•
•
•
•
•
•
Utilizaţi baterii alcaline sau cu mangan.
Nu amestecaţi bateriile vechi cu cele noi.
Nu utilizaţi simultan diferite tipuri de baterii.
Nu încălziţi şi nu expuneţi la flacără.
Nu lăsaţi acumulatoarele într-un autovehicul expus la lumină
solară directă pentru o perioadă îndelungată, cu portierele şi
geamurile închise.
Nu demontaţi sau scurtcircuitaţi bateriile.
Nu încercaţi să reîncărcaţi baterii alcaline sau cu mangan.
Nu folosiţi baterii care au stratul de protecţie uzat.
Manipularea eronată a acumulatorilor poate cauza scurgeri de
electrolit, care poate deteriora articolele cu care fluidul intră în
contact şi poate provoca incendii.
Scoateţi bateriile în cazul în care telecomanda nu va fi folosită
pentru o perioadă lungă de timp. Depozitaţi-le într-un loc răcoros şi
întunecos.
Operarea telecomenzii (B 6)
VQT2J39
4
O distanţă de maxim 7 metri în faţa
aparatului
Distanţa şi unghiurile sunt aproximative.
Informaţii privind manevrarea hard discului (HDD)
Hard discul este un instrument de înregistrare de înaltă precizie şi, datorită capacităţii sale mari de înregistrare şi operării la mare viteză, este un dispozitiv foarte
special şi sensibil la deteriorare.
Ca şi regulă de bază, salvaţi datele importante pe discuri, pentru a avea copii de siguranţă.
„
Hard discul este un dispozitiv care nu este construit pentru a rezista la şocuri/vibraţii sau praf
„
Hard discul este un dispozitiv de stocare temporară
„
Faceţi copii de siguranţă ale datelor imediat ce sesizaţi probleme ale hard discului
Hard discul nu este un dispozitiv de stocare permanent pentru datele înregistrate. Folosiţi hard discul doar ca şi dispozitiv de stocare temporar pentru vizualizare,
editare şi înregistrare a datelor pe disc. Este recomandată salvarea conţinutului înregistrat pe un disc pentru a păstra datele originale sau CD-urile de pe care au fost
copiate.
Dacă există anumite disfuncţionalităţi ale hard discului, vor apărea sunete ciudate care se repetă sau probleme cu imaginea (aceasta se blochează, etc.) Utilizarea
hard discului în astfel de condiţii va înrăutăţi problema şi, în cel mai rău caz, hard discul va deveni inutilizabil. Imediat ce observaţi astfel de probleme, copiaţi toate
datele pe discuri şi solicitaţi efectuarea lucrărilor de service. Datele înregistrate pe un hard disc care a devenit inutilizabil nu mai pot fi recuperate.
• Când aparatul este pornit sau oprit, se poate auzi un zgomot neaşteptat. Acest lucru nu înseamnă că aparatul are probleme.
„ Precauţii la instalare
• Nu amplasaţi aparatul în spaţii închise pentru a evita blocarea
„
NU
ventilatorului amplasat în partea din spate a aparatului, sau a
orificiilor laterale de aerisire.
Acest aparat
• Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă plană, care nu este expusă
la vibraţii sau şocuri.
• Nu amplasaţi aparatul pe echipamente care generează căldură,
precum video recordere, etc.
• Nu amplasaţi echipamentul într-o zonă expusă la modificări de temperatură.
• Amplasaţi echipamentul în zone unde nu apare condensul. Condensul este fenomenul când se
formează umezeala pe o suprafaţă rece, la schimbări bruşte de temperatură. Condensul poate duce la
defectarea componentelor interne ale aparatului.
• Condiţii în care apare condensul
− Când temperatura se schimbă brusc (mutarea aparatului dintr-un loc cu temperatură ridicată într-un
loc cu temperatură foarte scăzută, sau invers, sau când aparatul este expus la aerul emis de
aparate de aer condiţionat sau când aerul rece are impact direct asupra aparatului). Când hard
discul (care s-a încălzit în timpul funcţionării) este expus la aer rece, condensul se formează în
interiorul hard discului, iar capetele acestuia se vor defecta etc.
− Când există multă umezeală sau mult abur în încăpere.
− În timpul sezonului ploios.
În situaţiile de mai sus, fără a porni aparatul, lăsaţi-l să se adapteze temperaturii din încăpere şi
aşteptaţi aproximativ 2 – 3 ore până la dispariţia condensului.
„
Pregătirea
În funcţie de mediul de configurare şi manevrarea hard discului, anumite date se pot pierde sau redarea şi înregistrarea nu vor mai fi posibile. În special în timpul
operării, nu expuneţi aparatul la vibraţii, şocuri, şi nu scoateţi cablul de alimentare din priză. În cazul unei căderi de tensiune în timpul înregistrării sau redării, datele
se pot pierde.
Fumul de ţigară poate cauza defectarea aparatului
Aparatul se poate defecta dacă fumul de ţigară sau vaporii/
spray-urile de insecte, etc. pătrund în interiorul lui.
„
În timpul funcţionării
• Nu mutaţi aparatul şi nu îl expuneţi la vibraţii sau şocuri.
(Hard discul se va defecta.)
• Nu scoateţi cablul de alimentare cu c.a. din priză şi nu
comutaţi întrerupătorul de alimentare.
În timp ce aparatul este pornit, hard discul se roteşte la viteze
ridicate. Sunetele sau mişcările emise de rotaţie sunt normale.
„ La mutarea aparatului
Opriţi aparatul. (Aşteptaţi dispariţia mesajului „BYE”
de pe afişaj.)
Deconectaţi cablul de alimentare cu c.a. de la priza de
alimentare.
Mutaţi aparatul doar după ce s-a oprit complet (aproximativ
2 minute) pentru a evita expunerea lui la vibraţii sau şocuri.
(Chiar şi după oprirea aparatului, hard discul continuă să
funcţioneze pentru o perioadă scurtă.)
Timp de înregistrare rămas pe hard disc
Acest aparat efectuează înregistrări folosind un sistem de comprimare a datelor VBR (Variable bit rate) pentru a varia segmentele de date înregistrate ca acestea să
se potrivească segmentelor de date video care pot cauza diferenţe în valorile afişate de timp şi spaţiu rămase pentru înregistrare.
Dacă perioada de timp rămasă este insuficientă, ştergeţi titlurile nedorite pentru a crea suficient spaţiu înaintea începerii înregistrării. (Ştergerea unei liste de redare
(video) nu va mări perioada de timp.)
„
Declinarea răspunderii privind conţinutul înregistrat
Panasonic nu acceptă nicio responsabilitate referitoare la pagube create direct sa indirect datorită oricărui tip de probleme care rezultă în pierderi ale conţinutului
înregistrat sau editat (date) şi nu garantează niciun conţinut dacă înregistrarea sau editarea nu se desfăşoară în mod corespunzător. Similar, cele de mai sus se
aplică şi în cazul în care aparatul este supus la reparaţii de orice fel (inclusiv a oricărei componente alta decât hard-discul).
Întreţinerea aparatului
Componentele de precizie din acest aparat sunt afectate în mod direct
de mediu, în special de temperatură, umiditate şi praf. De asemenea,
fumul de ţigară poate cauza defectarea aparatului.
Pentru a curăţa acest aparat, ştergeţi-l cu o lavetă moale şi uscată.
• Nu folosiţi niciodată alcool, diluant sau benzină pentru a curăţa
acest aparat.
• Înainte de a folosi o lavetă tratată chimic, citiţi cu atenţie
instrucţiunile care însoţesc materialul respectiv.
Respectaţi următoarele puncte pentru a vă bucura ascultarea şi vizualizare.
Praful şi murdăria poate adera la obiectivele aparatului în timp, făcând
imposibilă înregistrarea şi redarea discurilor.
Utilizaţi produsul de curăţare de lentile DVD (nu este inclus) aproximativ o dată
pe an, în funcţie de frecvenţa de utilizare şi de mediul de funcţionare. Citiţi cu
atenţie instrucţiunile produsului de curăţare a lentilelor înainte de utilizare.
Soluţie de curăţat lentile DVD: RP-CL720E
• Este posibil ca acest agent de curăţare să nu fie comercializat, în funcţie
de regiune.
NU
Nu amplasaţi aparatul pe
amplificatoare sau alte
echipamente care se pot încălzi
puternic.
Căldura poate duce la defectarea
aparatului.
NOTĂ
Nu obstrucţionaţi ventilatorul de răcire intern al panoului din
spate.
Înainte de a deplasa aparatul asiguraţi-vă că sertarul
pentru discuri este gol.
Dacă nu este efectuat acest lucru, există riscul de
deteriorare a discului şi a aparatului
.
VQT2J39
5
Ghid de referinţă comenzi
Telecomandă
Instrucţiunile de operare sunt în general descrise pentru cazul în care se utilizează telecomanda.
Porniţi aparatul (B 10)
Selectaţi unitatea [HDD, DVD] (B 17, 18)
Unitatea se schimbă de fiecare dată când apăsaţi [DRIVE SELECT].
Selectarea canalelor şi a numerelor de titluri etc./Introducerea numerelor
Pentru a şterge titluri inutile, programe de temporizator, imagini statice sau muzică
nedorite (B 19, 25, 41)
Operaţiile de bază pentru înregistrare şi redare
[PAUSE LIVE TV] (Pauză Live TV) Întreruperea temporară a programului TV urmărit
(B33)
Afişarea informaţiilor despre canalele digitale(B 16)/Afişarea mesajelor de stare (B 55)
Selecţie/OK, Cadru cu cadru (B 26)
Afişarea DIRECT NAVIGATOR (Navigator direct) (B 27, 36)
Afişarea meniului OPTION (Opţiune) (B 36)
Utilizând butonul OPTION (Opţiune), puteţi accesa diferite funcţii (diaporamă, setări de
standby etc.) rapid şi simplu.
Butoane colorate
- pentru comutarea ecranului DIRECT NAVIGATOR (Navigator direct) (B 27, 30, 32)
- pentru comutarea VIDEO/liste de redare (B 47)
- pentru comutarea PICTURE (Fotografii)/listelor de redare (B 50)
- pentru dezactivarea programului de temporizator (B 25)
- pentru selectarea tipului de caracter la introducerea textului (B 44)
- pentru setări de reglare manuală (B 59)
Funcţii de înregistrare
• [y REC] Înveperea înregistrării (B 18)
• [REC MODE] Modificarea modului de înregistrare (B 18)
• [EXT LINK] Înregistrări cu temporizator corelate cu echipamente externe (B 23)
• [y DIRECT TV REC] (Înregistrare directă de la televizor) (B 34)
Selectare audio (Pentru redare) (B 26)
Afişarea subtitrărilor (Subtitrările pot fi vizualizate dacă programul de transmisiune digitală
are subtitrări.) (B 16)
Transmitere semnal telecomandă
Operaţii televizor (B 66)
Selectare canale (B 16)
Creare capitol (B 26)
Selectare intrare (AV1 sau AV2) (B 23)
Afişare meniu pe ecran (B 54)
Meniu pentru redarea discurilor şi schimbarea DVB multi audio sau a subtitrării DVB etc.
Ieşire din ecranul cu meniuri
Afişarea ecranului de înregistrare cu temporizator (B 24)
Afişarea FUNCTION MENU (Meniu funcţii) (B 33)
Utilizând FUNCTION MENIU (Meniu funcţii) puteţi accesa funcţiile principale
(redare, înregistrare) simplu şi rapid.
Revenire la ecranul precedent
Salt de 1 minut înainte (B 26)
Salt de 10 secunde înapoi (B 26)
Salt peste intervalul de timp specificat (B 26)
Pornirea înregistrării flexibile (B 22)
Afişajul unităţii
Indicator disc
Indicator de transmisiune digitală
Luminează când aparatul primeşte transmisiunea digitală.
Indicator de copiere
Indicator al portului USB
Indicator înregistrări cu temporizator corelate cu echipamente externe
Indicator de înregistrare cu temporizator Indicator unitate [HDD sau DVD]
Indicator al secţiunii afişajului principal
VQT2J39
6
Răspuns vizual al telecomenzii
Acesta luminează intermitent la operarea cu ajutorul telecomenzii.
Indicator de înregistrare/redare
Indicator
de înregistrare
Indicator
de redare
Indicator
de înregistrare / redare
Trageţi pentru a deschide
panoul frontal.
Comutator mod standby/pornit
(B 10)
Apăsaţi pentru a comuta aparatul din modul pornit în modul standby şi
invers. În modul standby, aparatul continuă să consume o cantitate
redusă de energie.
Sertar de discuri (B 15)
Port USB (B 15)
Afişaj (B 6)
Deschidere/închidere sertar pentru discuri (B15)
Selectare canale (B 16)
Pornire înregistrare (B18)/Specificare moment de oprire a înregistrării (B18)
Oprire (B 17, 18, 26)
Începere redare (B 17)
Senzor de semnal telecomandă (B 4)
Ghid de
pornire rapidă
Unitate principală
Terminale panou posterior (B 8, 9, 66, 67)
Accesarea simplă a diferitelor funcţii — FUNCTION MENU Display (Afişare meniu de funcţii)
„FUNCTION MENIU” (Meniu funcţii) este afişat în mod automat atunci când porniţi aparatul. (Atunci când „FUNCTION MENU Display” (Afişarea Meniului funcţii) este
setată la opţiunea „On” (Activare) din meniul Setup (Configurare). Puteţi accesa rapid şi uşor funcţiile principale.
Redarea
Selectaţi o funcţie.
Elementele care pot fi selectate
sunt afişate în partea dreaptă.
Apăsaţi [OK].
Video (B17, 27)
DivX (B28)
Picture (Imagine) (B30)
Music (Muzică) (B29, 32)
Top Menu (Meniu principal) (B17)
Menu (B17)
Înregistrare (B24)
Ştergere
Video (B19)
Picture (Imagine) (B41)
Music (Muzică) (B41)
Copy (Copiere)
Selectaţi atunci când doriţi să redaţi
conţinutul.
Ecranul DIRECT NAVIGATOR sau
ecranul de meniu, etc. vor fi afişate.
Selectaţi momentul în care doriţi să
efectuaţi înregistrarea manuală cu
temporizator sau verificaţi
înregistrarea cu temporizator. Va fi
afişată lista de înregistrare cu
temporizator.
Selectaţi titlul sau tipul de fişier pe
care doriţi să-l ştergeţi. Va fi afişat
ecranul DELETE Navigator (Navigator
pentru ştergere)..
Selectaţi metoda de copiere.
Video (De pe HDD pe DVD) (B46)
Advanced Copy (Copiere avansată) (B 47)
Copy Music CD (Copiere CD cu muzică) (B52)
Copy Music (Copiere cu muzică) (B52)
Altele
Playlists (Liste de redare) (B38, 42)
Flexible Rec (Înregistrare flexibilă) (B22)
HDD Management (Gestionare hard disc) (B56)
DVD Management (Gestionare DVD) (B56)
Setup (Configurare) (B59)
Drive Select (Selectare unitate)
Selectaţi un element.
Apăsaţi [OK].
Selectaţi şi executaţi o funcţie, alta
decât cele de mai sus, cum ar fi
înregistrarea sau configurarea.
Selectaţi unitatea de disc utilizată.
HDD
DVD
USB
Notă
Dacă nu doriţi să fie afişat FUNCTION MENIU (Meniul funcţii) în momentul pornirii
funcţionării aparatului, setaţi „FUNCTION MENU Display” (Afişare meniu de funcţii) la
opţiunea „Off” (Dezactivare) din meniul Setup (Configurare) (B 62).
VQT2J39
7
PASUL 1 Conectarea
Utilizând un cablu scart cu 21 de pini
• Puteţi utiliza o varietate de funcţii Q Link prin conectarea aparatului la un televizor compatibil Q Link (B 34).
• Vă puteţi bucura de o vizualizare de înaltă calitate prin conectarea aparatului la un televizor RGB compatibil (B 79).
Setare necesară
"AV1 Output" în meniul Setup (Configurare) (B 63)
• Înainte de conectare, opriţi toate echipamentele şi citiţi instrucţiunile de operare corespunzătoare.
• Selectaţi tipul de conexiune care este adecvat mediului dumneavoastră de la A la B. Consultaţi-vă cu furnizorul dumneavoastră în ceea ce priveşte
conexiunile care nu sunt listate mai jos.
• Consultaţi „Conexiuni suplimentare” (B 66) pentru conexiuni cu alte terminale şi conectarea la alte echipamente.
Când aparatul nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp
Pentru a economisi energia electrică, scoateţi aparatul din priză. Acest aparat consumă o mică cantitate de energie electrică chiar şi atunci când nu este pornit
[Aprox. 0.3 W (Funcţia "Power Save in Standby" (Economisire energie în standby) este activată, iar opţiunea „RF OUT (Aerial Signal)” (Semnal antenă) este
setată la „Off” - Dezactivare.)]
Conectarea unui televizor
La antenă
Cablu antenă
Partea din spate a televizorului
Conectarea altui terminal decât
terminalul Scart cu 21 de pini
(B 9, 66)
La priza de alimentare de la domiciliu
(220 - 240 V c.a., 50 Hz)
Cablu de alimentare cu
curent alternativ (inclus)
Conectaţi doar după ce aţi
Cablu Scart complet cablat
efectuat toate celelalte
cu 21 de pini
conexiuni.
Ventilator de răcire
Cablu coaxial RF
(inclus)
Partea din spate a aparatului
Conectarea unui televizor şi a unui receiver sau decoder digital de satelit
La antenă
Partea din spate a televizorului
Cablu antenă
La priza de alimentare de la domiciliu
(220 - 240 V c.a., 50 Hz)
Conectarea altui terminal decât
terminalul Scart cu 21 de pini
(B9, 66)
Cablu coaxial RF
(inclus)
Cablu de alimentare cu
curent alternativ (inclus)
Conectaţi doar după ce aţi
Cablu Scart complet cablat
efectuat toate celelalte
cu 21 de pini
conexiuni.
Ventilator de răcire
Partea din spate a aparatului
Cablu Scart cu 21 de pini
Partea din spate a receiver-ului
digital de satelit
Setare necesară
Setarea „AV2 Input” (Intrare AV2) în meniul Setup (Configurare) (B 64)
VQT2J39
8
Conectaţi unitatea direct la televizor
În cazul în care conectaţi aparatul prin intermediul
unui selector AV sau a unui video recorder la
televizor, semnalul video va fi afectat de sistemele
de protecţie ale drepturilor de autor şi este posibil ca
imaginea să nu fie afişată în mod adecvat.
NU
Televizor
VCR
Acest aparat
• În momentul conectării la un televizor cu video recorder integrat
Conectaţi la terminalele de intrare de pe partea televizorului, în cazul în care există
terminale de intrare atât pentru televizor, precum şi pentru video recorder
Puteţi să vă bucuraţi de imagini de înaltă calitate prin adăugarea unei conexiuni de cablu HDMI la conexiunea de cablu Scart cu 21 de pini dintre acest aparat şi
televizorul dumneavoastră.
Conectarea la un televizor cu un cablu HDMI (Interfaţă multimedia de înaltă definiţie)
Informaţii referitoare la funcţia VIERA Link „HDAVI Control™”
În momentul conectării la un televizor Panasonic (Viera) sau la un receiver echipat cu funcţia „HDAVI Control”, sunt posibile operaţii corelate.
[B 34, Operaţii interconectate cu televizorul (VIERA Link "HDAVI ControlTM"/Q Link)]
• Nu pot fi utilizate cabluri HDMI incompatibile.
• Vă recomandăm să utilizaţi cabluri HDMI Panasonic.
Număr de componentă recomandată:
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), etc.
Conectarea cu un televizor Panasonic (VIERA)
În cazul în care conectaţi printr-un cablu Scart, cu 21 de pini,
sunt disponibile următoarele funcţii:
• Descărcarea de la televizor (B 34)
• Înregistrarea directă de la televizor (B 34)
• Vizualizarea imaginilor de la un receiver digital/satelit sau
decodor
(În acest caz, asiguraţi-vă că setarea intrării
televizorului este „AV”)
Partea din spate
a televizorului
Cablu Scart complet
cablat cu 21 de pini
Ghid de
pornire rapidă
Prin conectarea la o unitatea HDMI compatibilă, este transmis un semnal digital audio şi video necomprimat. Vă puteţi bucura de calitate maximă, atât audio cât şi
video, printr-un singur cablu. La conectarea la un televizor compatibil HDTV, ieşirea poate fi comutată de la semnal video HD 1080p, 1080i sau 720p.
• Acest aparat conţine tehnologia HDMITM (V.1.3a cu Deep Colour).
• Sursele video convertite la rezoluţia 1920X 1080, în timp ce sunt de calitate înaltă, vor afişa o rezoluţie puţin mai mică decât cea a surselor native de 1080 full-HD.
Pentru detalii, consultaţi distribuitorul.
• Vă rugăm să utilizaţi cabluri HDMI High Speed (de mare viteză) care prezintă logo-ul HDMI (aşa cum este indicat pe coperta manualului).
• În momentul configurării ieşirii video la „1080p”, vă rugăm să utilizaţi cablurile HDMI cu o lungime de maxim 5,0 m
Cablu HDMI
Partea din spate a aparatului
Setare necesară
• Setaţi „Digital Audio Input” (Intrare audio digitală) la
„HDMI and Optical” (HDMI şi optic) (B 63).
(Setarea predefinită este “HDMI and Optical” - HDMI
şi Optic).
Cablu Scart cu 21 de pini
Partea din spate a receiver-ului
digital de satelit
Conectarea cu un televizor şi receiver compatibile HDMI
Partea din spate a televizorului
Cablu HDMI
Cablu Scart complet
cablat cu 21 de pini
Partea din spate a receiver-ului
Cablu HDMI
Notă
• În cazul în care conectaţi la un televizor care este compatibil doar cu ieşire pe 2 canale, semnalul audio pe 3 canale sau mai multe va fi procesat (B 78) şi emis ca
semnal pe 2 canale, chiar dacă este conectat cu ajutorul unui cablu HDMI. (Unele discuri nu pot fi procesate.)
• Nu puteţi conecta acest aparat la dispozitive DVI care sunt incompatibile cu standardul HDCP.
Pentru unităţi compatibile cu funcţia HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) de protecţie a drepturilor de autor, prevăzute cu o intrare digitală DVI
(monitoare PC, etc.):
În funcţie de aparat, este posibil ca imaginile să nu fie afişate corect sau să nu fie afişate la conectarea cu un cablu DVI /HDMI. (Semnalul audio nu va fi emis.)
VQT2J39
9
PASUL 2 Setări privind recepţia canalelor şi setările televizorului
Caracteristicile funcţiei Power Save in Standby (Economisire energie în
standby) atunci când acest aparat este în modul de standby sunt
următoarele.
Power Save in Standby
(Economisire energie în
standby)
Activat (On / On Timer - Dezactivat (Off Activare / Activare
Dezactivare)
temporizator)*1
Consum energie
Aprox. 0,3 W*3
Aprox. 11 W
Timp de pornire
Lent
Rapid*2
Urmărirea imaginii
(de exemplu, Pay TV) de la
dispozitivul conectat la AV2
Imposibil
Posibil
*1 "Unit's Display" (Afişare aparat) este setată la "Automatic" în meniul
Setup (Configurare). (B 62)
*2 Este posibilă pornirea şi oprirea înregistrării într-un interval de câteva
1 Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea
audio/video adecvată care corespunde
conexiunilor la acest aparat.
2 Apăsaţi
pentru a porni aparatul.
În momentul conectării unui televizor care este dotat cu funcţia VIERA LINK
sau Q Link (B 34), începe descărcarea datelor de pe televizor.
Puteţi descărca de pe televizor poziţiile pentru selectarea canalelor pentru
canalele din acoperirea de canale ale acestui aparat.
Funcţia de setare automată a ceasului (Auto Clock Setting) din cadrul
acestui aparat sincronizează ora atunci când este selectat canalul TV care
difuzează informaţiile aferente orei şi datei.
Dacă pe televizor apare meniul Country setting (Configurare ţară)
pentru a selecta ţara şi apoi apăsaţi
Apăsaţi
butonul [OK].
Este iniţiată DVB Auto Setup (Configurare automată DVB).
Aparatul va căuta canalele terestre digitale. Canalele TV vor fi localizate
şi salvate pentru a fi gata de utilizare. Acest lucru durează 5 minute.
secunde.
- În funcţie de tipul de televizor sau de terminalul conectat, poate dura
până la afişarea ecranului.
*3 Când setaţi "RF OUT (Aerial Signal)" la "Off" (Dezactivare) în meniul
Setup (Configurare) (B 65)
• Dacă apare ecranul de configurare a formatului de imagine pe
televizor
Apăsaţi
pentru a selecta formatul imaginii televizorului şi
apoi apăsaţi butonul [OK].
• 16:9:
La conectarea la un televizor cu format lat de
imagine 16:9
• Pan & Scan (Panoramare şi scanare):
La conectarea la un televizor cu format 4:3, părţile
laterale ale imaginii sunt decupate pentru imaginea
(B 78).
Letterbox: La conectarea la un televizor cu raport
al dimensiunilor de 4:3. Imaginea 16:9 este afişată
în stil letterbox (B 78)
Configurarea este completă când apare imaginea pe televizor.
Pentru a întrerupe
Apăsaţi [RETURN
]
■ Dacă apare meniul de setare a ceasului
Setaţi ceasul manual (B 64).
■ Pentru a confirma faptul că posturile au fost acordate corect (B60)
■ Pentru a relua configurarea (B 59)
3 Apăsaţi
pentru a selecta „On”
(Activare), ”Off” (Dezactivare) sau "On
Timer" (Activare temporizator) şi
apăsaţi [OK] când apare meniul de
setare "Power Save in Standby"
(Economisire energie în standby).
Ecranele de configurare automată pot fi afişate în franceză, italiană
sau spaniolă. După finalizarea pasului 3, schimbaţi afişajul de pe
ecran la engleză în următoarele etape.
Apăsaţi [FUNCTION MENU] (Meniu de funcţii).
Apăsaţi
pentru a selecta
-„Autres” (Franceză)
-„Altre funzioni” (Italiană)
-„Otras” (Spaniolă) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta -„Configuration” (Franceză)
-„Impostazioni” (Italiană)
-„Configuracion” (Spanish) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta
Aprinsă:
Va activa modul Power Save in Standby (Economisire
energie în standby) atunci când aparatul este în modul
standby
Stinsă:
Este posibilă pornirea rapidă din modul stand-by.
(Modul Quick Start (Pornire rapidă))
On Timer (Activare temporizator):
pentru a seta timpul de
Apăsaţi
pornire şi timpul de oprire şi apoi apăsaţi [OK].
• Funcţia "Power Save in Standby" (Economisire
energie în standby) este setată pentru activare în
timpul perioadei de timp setate.
VQT2J39
10
-„Affichage” (Franceză)
-„Display” (Italiană)
-„Display” (Spaniolă) şi apăsaţi
Apăsaţi
.
pentru a selecta
-„Langue” (Franceză)
- „Lingua” (Italiană)
-„Idioma” (Spaniolă) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Engleză” şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire).
Informaţii despre hard disc şi disc
Hard discul şi discurile pe care le puteţi utiliza pentru înregistrare şi redare
Tipul de disc
Logo
Date care pot fi
înregistrate şi redate
–
Înregistrarea
formatului de
imagine 16:9*2
O
Înregistrarea cu o
singură copiere
(CPRM)
O
Simbolul standard
Unitate hard disc (HDD)
HDD
–
Video
Imagine statică
Music (Muzică)
O
Video
Imagine statică
O
O
O
O
CPRM (B 78) doar
discuri compatibile.
Video*4
Sau Imagine statică*4
–
O
O
–
Video
–
O
O
–
Video
O
O
O
–
–
Video
–
O
– (raport 4:3)
–
–
Video
–
O
– (raport 4:3)
–
–
Video
O
O
– (raport 4:3)
–
DVD-RAM
RAM
DVD-R
-R înainte de finalizare
DVD-V după finalizare
(Doar video)
DVD-R DL*3
-R DL înainte de finalizare
DVD-V după finalizare
DVD-RW
-RW(V) înainte de finalizare
DVD-V după finalizare
+R
+R înainte de finalizare finalizare
DVD-V după finalizare
+R DL*3
+R DL înainte de finalizare
DVD-V după finalizare
+RW
+RW
*1
Finalizarea este necesară pentru redarea pe alte echipamente (B 58).
poate fi redat pe recordere DVD Panasonic şi playere compatibile
DVD-RAM.
sau
pot fi redate doar pe echipamente
compatibile cu aceste discuri.
*2 Pentru informaţii suplimentare (B 20, Note privind înregistrarea)
*3
Nu puteţi înregistra direct pe aceste discuri (B dreapta).
*4
Fişierele video şi imaginile statice nu pot fi copiate împreună pe un
singur disc.
Pentru a utiliza un nou disc,
y
este necesară formatarea (B 57).
Dacă discul nu poate fi redat pe alte echipamente, vă
y
recomandăm să creaţi un meniu principal (B 58).
y Este recomandată utilizarea discurilor Panasonic. Pentru a afla care sunt timpii de
înregistrare pentru diferite discuri şi diferite moduri de înregistrare, consultaţi
„Moduri de înregistrare şi timpi de înregistrare aproximativi" (B 21).
y Formatarea şi/sau constrângerile de înregistrare/iniţializare, pot
împiedicare redarea sau înregistrarea anumitor discuri.
y Vă rugăm să consultaţi specificaţiile (B 77) pentru versiunile de discuri
compatibile şi vitezele de înregistrare.
■ Format de înregistrare
Acest aparat înregistrează fişiere video în următoarele formate.
Format DVD de înregistrare video
Aceasta este o metodă de înregistrare care vă permite să înregistraţi şi să
editaţi transmisii televizate, ş .a.m.d.
• Puteţi şterge părţi nedorite ale unui titlu, puteţi crea liste de redare, (Video). etc.
• Transmisiunile care vă permit „One time only recording” (O singură înregistrare)
pot fi înregistrate pe un disc compatibil CPRM.
Format DVD-Video
Această metodă de înregistrare este aceeaşi precum discurile DVD-Video
disponibile în comerţ.
• Transmisiunile care vă permit „One time only recording” (O singură înregistrare)
•
nu pot fi înregistrate nici chiar pe un disc compatibil CPRM.
După finalizarea discului, puteţi reda discul pe DVD playere şi alte echipamente.
Format +VR (Înregistrare video +R/+RW)
Aceasta este o metodă pentru înregistrarea filmelor pe discuri +R/+RW.
Puteţi reda asemenea discuri cu această metodă într-o modalitate similară
precum conţinutul înregistrat în format DVD-Video.
• Transmisiunile care vă permit „One time only recording” (O singură înregistrare)
nu pot fi înregistrate.
• După finalizarea discului sau crearea meniului principal, puteţi reda discul pe
DVD playere şi alte echipamente.
Reinscripţionabil Redarea pe
alte playere*1
Ghid de
pornire rapidă
(O: Posibil, –: imposibil)
Notă
• Când „Rec for High Speed Copy” (Înregistrarea pentru copierea de mare viteză)
•
•
•
este setată la „On” (Activare), restricţiile pentru înregistrarea audio secundară se
aplică şi pentru DVD-RAM. Dezactivaţi aceste setare în cazul în cazul în care
copierea de mare viteză pe
nu este necesară (Setarea predefinită este "On" (Acxtivare). B 61).
Discurile +R înregistrate cu acest aparat şi discurile +R înregistrate cu alte
recordere DVD Panasonic pot fi incompatibile. Cu toate acestea, discurile care
sunt finalizate sunt compatibile şi pot fi redate.
Acest aparat nu poate înregistra discurile conţinând atât semnale PAL cât şi
NTSC. (Cu toate acestea, ambele tipuri de programe pot fi înregistrate pe HDD.)
Este posibil ca discurile să nu poată fi înregistrate datorită condiţiei de
înregistrare sau să nu poată fie redate din cauza stării înregistrării.
Nu puteţi înregistra direct pe un disc DVD-R DL şi +R DL pe acest aparat
Înregistraţi pe HDD şi apoi copiaţi discul.
La redarea DVD-R DL (Dual Layer- un singur strat, o singură faţă) şi +R DL
(Double Layer – Strat dublu, o singură faţă)
Discurile DVD-R DL (Dual Layer- un singur strat, o singură faţă) şi +R DL (Double
Layer – Strat dublu, o singură faţă) au două straturi înregistrabile pe o singură
faţă. Dacă nu există suficient spaţiu pe primul strat pentru a înregistra un
program, datele rămase sunt înregistrate pe cel de-al doilea strat. La redarea unui
titlu înregistrat pe ambele straturi, aparatul comută automat între straturi şi redă
programul în mod normal. Cu toate acestea, înregistrările audio şi video pot fi
întrerupte pentru câteva momente la trecerea de la un strat la celălalt.
În momentul trecerii de la un strat la altul:
Fişierul video sau audio se poate întrerupe
momentan
Al doilea strat înregistrabil
Spaţiul disponibil
Primul strat înregistrabil
Titlul 1
Titlul 2
Direcţia de redare
(Secţiunea interioară a discului)
(Secţiunea exterioară a discului)
VQT2J39
11
Informaţii despre hard disc şi disc
Discurile doar pentru redare
Tip disc
DVD-Video
Logo
Simbol standard
DVD-V
DVD-RW
(Format de înregistrare
DVD Video)
-RW(VR)
Utilizări
Discuri de înaltă calitate pentru muzică şi filme
Discuri format DVD-RW înregistrate pe un alt DVD Recorder
• Puteţi reda programe care permit One time only recording (O singură
înregistrare), dacă acestea au fost înregistrate pe un disc compatibil CPRM.
• Prin formatarea (57) discului, puteţi înregistra pe acesta în format DVD-Video.
• Poate fi necesară finalizarea discului pe echipamentul utilizat pentru
înregistrare.
DVD-R
DVD-R DL
®
DivX /MP3/
JPEG
• DVD-R şi DVD-R DL cu date video înregistrate în format DivX
• DVD-R şi DVD-R DL cu muzică înregistrată în format MP3
• DVD-R şi DVD-R DL cu imagini statice înregistrate în format JPEG
CD
CD
Înregistrare audio şi muzică (inclusiv CD-R/RW*)
–
DivX/MP3/
JPEG
• CD-R şi CD-RW cu date video înregistrate în format DivX
• CD-R şi CD-RW cu muzică înregistrată în format MP3
• CD-R şi CD-RW cu imagini statice înregistrate în format JPEG
VCD
• Muzică şi fişiere video înregistrate (inclusiv CD-R/RW*)
Video CD
SVCD
*
Închideţi sesiunea după înregistrare. Redarea poate fi imposibilă pe unele discuri din cauza condiţiei de înregistrare.
• Producătorii discului pot controla modul în care un disc este redat. Drept urmare, este posibil ca în anumite cazuri să nu puteţi controla
redarea în modul descris în aceste instrucţiuni de operare. Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile discului.
• Operarea şi calitatea sonică a CD-urilor care nu se conformează specificaţiilor CD-DA (CD-uri cu control la copiere etc.) nu poate fi
garantată.
Discuri care nu pot fi redate
• DVD-RAM de 2,6 GB şi 5,2 GB, 12 cm
• 3,95 şi 4,7 GB DVD-R pentru funcţia de authoring
• DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL înregistrate pe un
alt aparat şi nefinalizate (B 78).
• Discuri înregistrate cu formatul AVCHD.
• DVD-Video cu un alt număr de regiune decât „2” sau „ALL”
(toate)
• DVD-Audio
• Blu-ray, HD DVD
• DVD-ROM, +R (8 cm), CD-ROM, CDV, CD-G, Photo CD,
CVD, SACD, MV-Disc, PD
• DVD-RAM cu un cartuş (TIP 1)
Tipuri de discuri sau titluri înregistrate pe
HDD pentru tipul de televizor conectat
Când utilizaţi discuri înregistrate în sistem PAL sau NTSC, sau
redaţi un titlu înregistrat pe HDD utilizând sistemul PAL sau
NTSC, consultaţi acest tabel.
( O : Vizionarea este posibilă, -: Vizionarea este imposibilă)
Tip TV
TV multi-sistem
PAL TV
NTSC TV
Disc / Titluri
înregistrate pe HDD
Yes/No
(Da/Nu)
PAL
O
NTSC
O
PAL
O
NTSC
O * (PAL60)
PAL
-
1
2
NTSC
O*
1
* Dacă televizorul dumneavoastră nu este echipat pentru a
procesa semnale PAL 525/60 imaginea nu va fi corect
afişată.
2
* Selectaţi "NTSC" în "TV System" – sistem TV (B 63).
• În momentul redării unui titlu înregistrat pe HDD, asiguraţi-vă că
respectaţi setarea „Sistem TV” a titlului (PAL sau NTSC) (B 63)
Informaţii despre memoria USB şi despre disc
Memorii USB compatibile
Format
Memorii USB care sunt definite ca fiind USB clasă de stocare masivă şi camere digitale care utilizează
protocolul PTP:
- memorii USB care suportă USN 1.0/1.1 şi USB 2.0 Full Speed/High Speed.
• Pot fi utilizate memorii USB până la 128 GB.
• Memoriile USB care sunt compatibile doar cu copierea în masă.
CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este suportat.
• Camerele digitale care necesită instalarea unor programe suplimentare în momentul conectării la un computer nu
sunt compatibile.
• Dispozitivul MTP (Media Transport Protocol) nu este compatibil.
• Cititorul de carduri USB cu porturi multiple nu este compatibil.
Sunt acceptate sistemele de fişier FAT16 şi FAT32.
• Sistemul de fişiere UDF/NTFS/exFAT nu este compatibil.
• În funcţie de dimensiunea sectorului, unele fişiere ar putea să nu funcţioneze.
• Este compatibilă doar prima partiţie asupra memoriilor USB cu partiţii multiple.
Indicate în aceste instrucţiuni prin
Date care pot fi redate sau copiate ( O : Posibil, -: Imposibil)
Format fişier
Redare
Copiere pe HDD
Instrucţiuni
DivX
O*
Puteţi reda fişiere DivX
înregistrate cu ajutorul
unui calculator pe
memoria USB (B 28).
MP3
O
O
Puteţi reda şi copia fişiere
HDD MP3 înregistrate cu
ajutorul unui calculator pe
memoria USB (B 29, 52).
Imagini statice (JPEG)
O
O
Puteţi reda şi copia pe HDD, DVD-RAM
sau card imagini statice înregistrate cu
ajutorul unui calculator pe memoria USB
(B 30, 50, 51).
Ghid de
pornire rapidă
Memorii USB pe care le puteţi utiliza pe acest aparat
* Conţinutul DivX VOD înregistrat pe memorii USB nu poate fi redat. (B 29)
• În ciuda respectării condiţiilor de mai sus, pot fi memorii USB care să nu poată fi utilizate pentru acest aparat.
• Dacă este conectată o cameră digitală Panasonic cu HDD la portul USB al acestui aparat, puteţi copia captura SD Video cu camera
pe unitatea de hard disc a acestui aparat sau pe DVD-RAM.
Notă
• Portul USB al acestui aparat nu este compatibil cu dispozitive USB alimentate prin port.
VQT2J39
13
Despre fişierele DivX, fişiere cu mizică şi imaginile statice (JPEG)
DivX
Suport de redare
Format fişier
Număr de foldere
Număr de fişiere
Versiune suport
• Formate compatibile:
DivX
• Fişierele trebuie să aibă extensia “.DIVX”, “.divx”,
“.AVI” sau “.avi”.
Numărul maxim de foldere care pot fi recunoscute:
300 de foldere (inclusiv folderul rădăcină)
Numărul maxim de fişiere care pot fi recunoscute*2:
200 de fişiere
Certificare pentru profilul DivX Home Theater V3.0.
Video
Număr de serii: Maximum 1
- Codec: DIV3, DIV4, DIVX, DX50
- 16 X 16 - 720 X 576 (25 fps)
- 16 X 16 - 720 X 480 (30 fps)
- Raport al dimensiunilor: 10:11, 40:33, 16:11, 12:11, 1:1
Audio
Număr de fluxuri: Maximum 8
- Format: MP3, MPEG, Dolby Digital
- Multicanal: Dolby Digital este posibil. MPEG multi
este convertit pe 2 canale.
- Rată de biţi: 16 kbps - 320 kbps (MP3/MPEG),
32 kbps - 448 kbps (Dolby Digital)
- Frecvenţă de eşantionare: 16 kHz/22,05 kHz/
24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz (MP3/MPEG)/
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz (Dolby Digital)
MP3
Suport de redare
Format fişier
MP3
• Fişierele trebuie să aibă extensia ".mp3" sau "MP3".
Număr de foldere
(grupuri sau
albume)
Număr de fişiere
(piese)
Rată de biţi
Frecvenţă de
eşantionare
Etichete ID3
Număr maxim de foldere (grupuri sau albume) care
pot fi recunoscute: 300 de foldere (grupuri sau
albume) (inclusiv folderul rădăcină)
Numărul maxim de fişiere (piese) care pot fi
recunoscute*2: 3000 fişiere (piese)
32 kbps - 320 kbps
16 kHz/22,05 kHz/24 kHz/32 kHz/44,1 kHz/
48 kHz
Compatibilitate
• Dacă există o mare cantitate de date de imagini statice, etc., în cadrul
unui fişier MP3, este posibil să nu poată fi realizată redarea.
Imagini statice (JPEG*3)
Suport de redare
Format fişier
Format fişier: JPEG
• Fişierele trebuie să aibă extensia „.jpg”, sau „.JPG”.
Pixeli compatibili
Între 34x 34 şi 6400x 6400
(Sub-eşantionarea este de 4:2:2 sau 4:2:0)
Număr de foldere*4
Numărul maxim de
foldere care pot fi recunoscute: 300 foldere
Această unitate poate procesa un
număr maxim de 300 de foldere
Număr de fişiere*4
Numărul maxim de
fişiere care pot fi recunoscute*2: 3000 de fişiere
Această unitate poate procesa un
număr maxim de 3000 de fişiere
MOTION JPEG
Această opţiune nu este compatibilă
PROGRESSIVE
JPEG
*1
Conţinutul DivX VOD nu poate fi redat.
* 2 Numărul total de fişiere care pot fi recunoscute, inclusiv MP3, JPEG,
DivX şi alte tipuri, este de 4000.
* 3 Pot fi necesare câteva secunde pentru afişarea imaginilor statice.
* 4 Când există multe fişiere şi/sau foldere, unele fişiere nu vor fi afişate sau
redate.
ISO9660 nivel 1 sau 2 (cu excepţia formatelor extinse) şi Joliet
• Acest aparat este compatibil cu opţiunea de sesiune multiplă/margine (Cu
•
•
•
•
•
•
excepţia DVD-R DL) dar poate fi necesar un anumit interval de timp la redare
dacă există numeroase sesiuni.
Poate fi necesar un anumit interval de timp pentru finalizarea operaţiei când
există mai multe fişiere (piste audio) şi/sau foldere (grupuri sau albume), iar
unele fişiere (piste audio) nu vor fi redate sau afişate.
Alfabetul englez şi numerele arabe sunt afişate corect. Este posibil ca alte
caractere să nu fie afişate corect.
Ordinea de afişare a acestui aparat poate diferi de ordinea de afişare de pe
computer.
În funcţie de modul de creare a discului (software de scriere), fişierele (piste) şi
folderele (grupurile sau albumele) nu vor fi redate întotdeauna în ordinea
numerotării lor.
Aparatul nu este compatibil cu scrierea pachet.
În funcţie de condiţiile de înregistrare, discul nu va fi redat întotdeauna.
• Formate compatibile: compatibilitate DCF*5 (Conţinut înregistrat pe o
cameră digitală, etc)
* 5 Sistem Design rule for Camera File (Regulă de proiectare pentru fişier
cameră): standard unificat stabilit de JEITA (Japan Electronic and
Information Technology Industries Association).
■ Structura folderelor afişate de acest aparat
Puteţi reda fişiere MP3 şi imagini statice (JPEG) pe acest aparat prin
crearea folderelor în modul indicat mai jos. Cu toate acestea, în funcţie
de metoda de scriere a datelor (program software de scriere), redarea
nu va fi posibilă întotdeauna în ordinea numerotării folderelor.
Structura folderelor
Rădăcină
MP3
(folder=grup)
Prefix cu număr din 3 cifre în
ordinea dorită de redare.
(fişier=melodie)
Ordinea
redării
Structura folderelor
cu imagini statice
Fişierele din interiorul unui
folder sunt afişate în ordinea în
care au fost actualizate sau
realizate.
Folderele pot fi create pe alte
echipamente.
* Însă astfel de foldere nu pot fi
selectate ca destinaţie de
copiere.
• Dacă denumirea unui folder
sau denumirea unui fişier au
fost introduse utilizând alte
echipamente, denumirea nu
va fi afişată corect întotdeauna
sau nu veţi putea reda sau
edita datele.
Rădăcină
Ordinea
redării
Rădăcină
Manevrarea mediilor de stocare (Disc/memorie USB)
Introducerea discurilor
pentru a deschide sertarul.
„ Cum se ţine un disc
Nu atingeţi suprafaţa înregistrată
AŞA DA
Apăsaţi
AŞA NU
pentru a închide sertarul.
Funcţia Automatic drive select (Selectare automată unitate)
• Dacă aparatul înregistrează pe HDD sau este oprit, acesta trece automat
pe unitatea DVD atunci când este introdus un disc.
„ Dacă există condens sau murdărie pe disc
Ştergeţi cu o lavetă umedă şi apoi uscaţi.
AŞA DA
AŞA NU
• Dacă ejectaţi un disc şi închideţi compartimentul de disc, unitate de HDD
este selectată.
Notă
• Când utilizaţi un DVD-RAM sau un DVD-R, îndepărtaţi discul din cartuş.
Discurile cu cartuş nu pot fi utilizate.
•
Nu este posibilă înregistrarea sau redarea continuă de pe o parte
a unui disc dublu pe altul. Trebuie să ejectaţi discul şi să-l întoarceţi.
Introducerea, scoaterea memoriei USB
Introducerea memoriei USB
• Înainte de a introduce o memorie
USB în acest aparat, asiguraţi-vă
că datele salvate pe aceasta au o
coie de rezervă.
• Verificaţi orientarea conectorului
USB şi introduceţi-l drept înainte.
• Introduceţi un dispozitiv USB în
timp ce aparatul este oprit, astfel
ca fereastra „USB Device”
(Dispozitiv USB) să fie afişată. Selectaţi un element şi apăsaţi [OK] pentru
a comuta operaţiunile legate de USB (B 28, 50, 51).
Scoaterea memoriei USB
• Finalizaţi toate operaţiunile legate de USB şi extrageţi memoria USB.
• Dacă o memorie USB este extrasă în timp ce este accesată, este posibil
ca datele să fie deteriorate.
„ Precauţii privind manevrarea
• Evitaţi zgârierea şi murdărirea discului.
• Nu lipiţi pe discuri etichete sau autocolante. (Această acţiune poate
Ghid de
pornire rapidă
Apăsaţi
Introduceţi cu eticheta în sus.
Întreţinerea discurilor
determina deformarea discului şi descentrarea, făcându-l inutilizabil.)
• Scrieţi pe partea destinată etichetării doar cu un marker special cu vârf
moale. Nu utilizaţi pixuri sau alte instrumente de scris cu vârf tare.
• Nu folosiţi sprayuri de curăţare a discurilor de pick-up, benzină, diluant,
lichide de prevenire a electricităţii statice sau orice alt solvent.
• Nu folosiţi elemente de protecţie împotriva zgârieturilor.
• Nu expuneţi terminalele cardului la apă, gunoi şi altele asemenea
substanţe.
• Nu aruncaţi, nu loviţi şi nu aşezaţi discurile unul peste altul. Nu plasaţi
diverse obiecte pe discuri.
• Nu folosiţi următoarele discuri:
− Discuri cu adeziv expus în urma îndepărtării autocolantelor sau a
etichetelor (discuri închiriate etc).
− Discuri grav îndoite sau crăpate.
− Discurile care au o formă neregulată, cum este cazul discurilor în
formă de inimă.
INCORECT
• Nu plasaţi discurile în următoarele locaţii:
− În lumina directă a soarelui.
− În zone cu mult praf sau cu umiditate ridicată.
− În apropierea unui radiator.
− Locaţii susceptibile la diferenţe semnificative de temperatură (se poate
produce condensul).
− În locaţii unde se pot produce electricitate statică sau unde
electromagnetice.
• Pentru a proteja discurile de zgâriere sau murdărire, după utilizare
introduceţi-le înapoi în carcasele lor.
Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate şi nu oferă nicio
despăgubire pentru pierderi de material înregistrat sau editat, din
cauza unei probleme cu aparatul sau suportul de înregistrare şi nu îşi
asumă nicio responsabilitate şi nu oferă nicio despăgubire pentru
daune ulterioare
Exemple privind cauze ale unor astfel de daune
• Un disc înregistrat şi editat împreună cu acest aparat este redat într-un
DVD Recorder sau unitate de disc PC, fabricate de o altă firmă.
• Un disc utilizat în modul descris mai sus este apoi redat împreună cu
acest aparat.
• Un disc înregistrat şi editat cu un DVD Recorder sau unitate de disc PC
fabricate de către o altă companie, este redat împreună cu acest aparat.
VQT2J39
15
Urmărirea programelor TV
Acest DVD are un tuner care îi permite să primească şi să înregistreze
direct canalele terestre digitale.
2
Apăsaţi
pentru a selecta meniul
„Sound” (Sunet) sau meniul „Other”
(Altele) şi apoi apăsaţi [►].
3
Apăsaţi
pentru a selecta „DVB
Multi Audio” sau „DVB Subtitles”
(Subtitrări DVB) şi apoi apăsaţi [►].
De exemplu, DVB Multi Audio
4
(Butoane numerice)
Apăsaţi
pentru a selecta limba.
Informaţii despre canalele digitale
(Afişare)
În timp ce este oprit
Apăsaţi
informaţii.
(Stare)
(Stare) pentru a afişa ecranul de
Numele programului şi ora transmisiunii
Numele canalului
Calitate semnal
şi postului
(B mai jos)
Categoria (Favorite B 59)
Schimbaţi categoria
Progresul
programului curent
Selectarea canalului
1
2
3
Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea
audio/video adecvată care corespunde
conexiunilor la acest aparat.
Apăsaţi
pentru a porni aparatul.
Apăsaţi
canalul.
pentru a selecta
De fiecare dată când schimbaţi postul, informaţiile despre canalele
digitale sunt afişate automat.
„D” se referă la transmisiuni digitale.
• De asemenea, puteţi selecta canalul cu ajutorul butoanelor numerotate.
de exemplu
5:
15:
115:
[0] B [0] B [5]
[0] B [1] B [5]
[1] B [1] B [5]
Pentru afişarea subtitrării
Când „Subtitle” (Subtitrare) apare în informaţiile despre canalele digitale (Bdreapta)
Apăsaţi
.
• Apăsaţi din nou pentru a ascunde subtitrarea.
• Programele sunt înregistrate cu subtitrarea atunci când le înregistraţi cu
subtitrarea afişată (B 18).
Pentru selectarea unei limbi pentru DVB
multi audio sau subtitrarea DVB
Când există mai multe canale audio sau subtitrări în canalul curent, puteţi
selecta o limbă.
1
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare).
Subtitrare (B stânga)
Programul este transmis cu sunet
multicanal (B stânga)
Pentru a schimba limba pentru semnalul
audio (B 60, limbă DVB preferată)
7.5
În timpul unei transmisii bruiate
(Nu poate fi vizualizat pe acest aparat)
Pentru a comuta informaţiile programului curent şi ale programului următor
.
Apăsaţi
Pentru a afişa informaţiile detaliate despre program
Apăsaţi
(Stare) din nou (numai când sunt afişate „informaţiile”).
Pentru a ascunde ecranul de informaţii
(Stare) o dată sau de două ori.
Apăsaţi
Calitate semnal
No Signal (Semnal absent):
No Service (Service absent):
Semnalul de transmisiune digitală nu este primit.
Momentan nu este disponibilă nicio transmisiune.
Dacă este afişat „No Signal” (Semnal absent):
• Canalul curent de transmisiune digitală trebuie să efectueze în mod
corespunzător transmisiunea.
Notă
De asemenea, puteţi selecta celălalt canal când ecranul de informaţii este
şi [OK].
afişat prin apăsarea
„ Dacă apare mesajul New Channel (Canal nou)
Când este adăugat un canal DVB, aparatul va fi informat automat.
Ulterior apare mesajul de confirmare. Dacă selectaţi „Yes” (Da) pe afişaj,
Auto-Setup (Configurare automată) începe (toate setările canalelor sunt
şterse. Programele înregistrării cu temporizator sunt, de asemenea, anulate.)
Canal nou
A fost găsit un nou canal DVB.
Configurare automată DVB?
Selectarea DVB Auto Setup (Configurare
automată DVB) va şterge toate programele
temporizatorului.
Da
OK
Nu
Revenire
Setarea de afişare/ascundere poate fi modificată (B 59, mesaj New Channel
(Canal nou)).
Redarea conţinutului video înregistrat / Redarea discurilor care pot fi doar redate
Consultaţi secţiunea „Redare avansată” (B 26)
pentru informaţii detaliate.
• În funcţie de disc, este posibil să dureze până la pornirea ecranului de
meniu, imaginilor, sunetului, etc.
• Producătorii discului pot controla modul în care un disc este redat.
Drept urmare, este posibil ca în anumite cazuri să nu puteţi controla
redarea în modul descris în aceste instrucţiuni de operare. Vă rugăm să
citiţi cu atenţie instrucţiunile discului.
(Deschidere / Închidere)
„ Atunci când este afişată o fereastră de
meniu pe televizor
Apăsaţi
pentru a selecta elementul, după
care apăsaţi [OK].
• Unele elemente pot fi, de asemenea, selectate cu ajutorul butoanelor
numerotate.
• Dacă vi se cere să apăsaţi butonul „ENTER” (Introducere) de către ecranul
de meniu sau de documentaţia de instruire a discului, apăsaţi [OK].
(Selectare unitate)
(Butoane
numerice)
Apăsaţi butoanele numerotate pentru a selecta elementul.
15:
[1] B [5]
ex.,
5:
[0] B [5]
• Pentru a reveni la ecranul de meniu
1 Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
pentru a selecta “Top Menu”
2 Apăsaţi
(Meniu principal) sau “Menu” (Meniu) şi apăsaţi [OK].
(Revenire)
(Opţiune)
Pregătire
• Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea audio/video adecvată care
corespunde conexiunilor la acest aparat.
Apăsaţi
(Revenire).
Operaţii de
bază
(Redare)
Notă
Discurile continuă să se rotească în timp ce meniurile sunt
afişate. Apăsaţi
când aţi finalizat redarea pentru a proteja
motorul aparatului, ecranul televizorului etc.
• Porniţi acest aparat.
5
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare
unitate) pentru a selecta unitatea de
hard disc sau unitatea DVD.
Indicatorul HDD sau DVD luminează pe aparat.
6
7
Dacă aţi selectat unitatea DVD
Apăsaţi
(Deschidere/
Închidere) de pe aparat pentru a deschide
compartimentul şi introduceţi discul.
• Apăsaţi din nou butonul pentru a închide compartimentul.
Apăsaţi
(PLAY) (Redare).
Redarea începe cu titlul înregistrat cel mai recent.
Redarea începe de la punctul specificat de disc.
Redarea începe de la începutul discului.
Operarea meniului pentru celelalte tipuri de conţinut
• DivX (B 28)
• MP3 (B 29)
• Imagini statice (JPEG) (B 30)
• Muzică pe HDD (B 32)
• CD de muzică (B 32)
Notă
• În timpul redării, modului de standby înregistrare cu temporizator sau
standby EXT LINK (Conexiune externă) acest aparat nu poate reda discuri
care nu sunt compatibile cu setarea "TV System" (Sistem TV) (PAL/ NTSC)
(B 63). Setaţi "TV System" (Sistem TV) pentru compatibilitate cu aceste
discuri înainte de a le reda.
• La redarea unui titlu înregistrat pe HDD, asiguraţi-vă că aţi efectuat
setările compatibile cu setarea „TV System” (Sistem TV) (PAL/NTSC) la
titlul înregistrat (B 63).
VQT2J39
17
Înregistrarea programelor de televiziune
Consultaţi, de asemenea, „Note importante pentru
înregistrare” (B 20) şi „Înregistrare avansată” (B 21)
pentru informaţii detaliate.
(Deschidere / Închidere)
Datele nu vor fi suprascrise.
• În timpul operaţiei de înregistrare nu puteţi schimba canalul sau modul
de înregistrare.
• Puteţi înregistra în timp ce aparatul se află în modul stand-by pentru
înregistrare cu temporizator. Însă orice altă înregistrare se va opri în
momentul în care începe înregistrarea cu temporizator.
„ Pentru a întrerupe temporar operaţia de
înregistrare în modul pauză
Apăsaţi
.
Apăsaţi din nou pentru a reîncepe înregistrarea.
(Înregistrare) pentru a reîncepe
De asemenea, puteţi apăsa
înregistrarea.
(Titlul înregistrat nu poate fi divizat în titluri separate.)
(Selectare unitate)
„ Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi
Notă
.
•
Nu este posibilă înregistrarea pe o memorie USB.
• Fișierele video nu vor fi înregistrare pe discurile DVD-R care includ imagini JPEG.
•
Durează aproximativ 30 de secunde
(Butoane
numerice)
pentru ca aparatul să finalizeze informaţiile referitoare la gestionarea
înregistrării după terminarea operaţiei de înregistrare propriu-zise.
•
Pentru a utiliza un nou disc, este
necesară formatarea.
• Când înregistraţi o transmisiune radio digitală sau o transmisiune digitală
care nu se primeşte corect, informaţiile despre canalele digitale (B16)
sunt, de asemenea, înregistrate şi rămân vizibile în timpul redării.
Pentru a reda DVD-R, DVD-RW (format DVD-Video) şi +R
(înregistrate cu acest aparat) pe alte DVD playere, este
necesară finalizarea acestora (B 58).
Pentru a putea reda +RW pe alte playere, vă recomandăm să
creaţi meniu principal. (B 58)
(Mod de înregistrare)
• De la început până la sfârşit înregistrarea are un singur titlu.
Pregătire
• Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea audio/video adecvată care
corespunde conexiunilor la acest aparat.
• Porniţi acest aparat.
1
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare
unitate) pentru a selecta unitatea de
hard disc sau unitatea DVD.
Indicatorul HDD sau DVD luminează pe aparat.
2
3
4
Dacă aţi selectat unitatea DVD
Apăsaţi
(Deschidere/
Închidere) de pe aparat pentru a deschide
compartimentul şi introduceţi discul.
• Apăsaţi din nou butonul pentru a închide compartimentul.
Apăsaţi
pentru a selecta canalul.
Pentru a selecta cu ajutorul butoanelor
numerotate:
Apăsaţi butonul [REC MODE] (Mod
înregistrare)– pentru a selecta modul
de înregistrare (XP, SP, LP sau EP).
• Moduri de înregistrare şi timpi aproximativi de înregistrare (B 21)
de exemplu,
• Pentru a înregistra sunetul utilizând LPCM
(doar mod XP): Setaţi „Mod Audio pentru
Înregistrare XP” la „LPCM” în meniul de
configurare (B 62).
5
Apăsaţi
pentru a începe înregistrarea.
Înregistrarea se va realiza pe spaţiul liber de pe disc sau HDD.
La înregistrarea transmisiunii digitale cu
subtitrare sau canale audio multiple
Dacă un program de înregistrare are subtitrare sau canale audio multiple,
puteţi înregistra cu subtitrarea sau canalul audio selectat.
Pentru a înregistra cu subtitrare
pentru a afişa
Înainte de a începe înregistrarea, apăsaţi
subtitrarea.
Dacă programul are mai multe subtitrări, selectaţi limba dorită (B 16).
• Subtitrarea nu poate fi comutată după înregistrare.
Pentru a înregistra cu canalul audio selectat
Înainte de a începe înregistrarea, selectaţi limba dorită pentru canalul audio
(B 16).
Pentru a specifica un moment de oprire a
înregistrării - One Touch Recording
(Înregistrarea cu o singură atingere)
În timpul înregistrării
Apăsaţi
(Înregistrare) pe aparat pentru a
selecta timpul de înregistrare.
• Puteţi specifica până la 4 ore mai târziu.
• Afişajul aparatului se modifică în modul prezentat dedesubt.
• Această funcţie nu poate fi activată în timpul înregistrărilor cu temporizator
(B 24) sau în timpul utilizării funcţiei Flexible recording (Înregistrare
flexibilă) (B 22).
• Acest aparat este comutat automat în modul standby dacă nu este operat
timp de aproximativ 5 minute după finalizarea One Touch Recording
(Înregistrare cu o singură atingere), dacă funcţia „Auto Standby after OTR”
(Activare automată mod standby după înregistrarea cu o singură atingere)
este setată la „On” (Activare) în meniul Setup (Configurare). (Setare
predefinită: „On” - Activare) (B 65)
Pentru a anula
Apăsaţi
(Înregistrare) de pe aparat de mai multe ori până este
afişat contorul.
• Timpul pentru oprirea înregistrării este anulat; cu toate acestea,
înregistrarea continuă.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi
.
Ştergerea titlurilor
Utilizarea funcţiei DELETE Navigator
pentru ştergere
(Selectare unitate)
1
2
(Ştergere)
3
În timp ce aparatul este oprit
Apăsaţi [FUNCTION MENU]
(Meniu de funcţii).
Apăsaţi
pentru a selecta
„Delete”(Ştergere) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Video”
şi apăsaţi [OK].
(Ieşire)
(Meniu de funcţii)
4
(Nu puteţi şterge elemente pe discurile finalizate)
• Un titlu nu mai poate fi restabilit după ce este şters.
Pentru a afişa alte pagini
Apăsaţi
pentru a afişa alte pagini.
Asiguraţi-vă înainte de a începe.
• Nu puteţi şterge în timpul înregistrării sau copierii.
Puteţi confirma titlurile pe care le-aţi selectat cu ajutorul
meniului cu opţiuni.
• Consultaţi operaţiile meniului cu opţiuni pentru
"Title View" (Vizualizare titlu) (B 36, pasul 4).
Pregătire
• Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a
selecta unitatea de hard disc sau unitatea DVD.
•
Dezactivaţi protecţia (B 56, Setarea protecţiei).
Spaţiu disponibil pe disc după ştergere
Apăsaţi
pentru a selecta titlul şi
.
apăsaţi
Este afişat un semn de bifare. Repetaţi acest pas până
când aţi selectat toate elementele necesare.
• Apăsaţi din nou
pentru a anula.
Operaţii de
bază
(Revenire)
5
6
Apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta
„Delete”(Ştergere) şi apăsaţi [OK].
Titlul este şters.
Spaţiul şters devine disponibil pentru înregistrare.
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Spaţiul disponibil pe disc creşte după
ştergerea oricăruia dintre aceste titluri
Titlu
Titlu
Ultimul titlu
înregistrat
Spaţiu
disponibil
pe disc
Spaţiul disponibil pentru înregistrare creşte doar
atunci când ultimul titlu înregistrat este şters.
Spaţiul de înregistrare
Spaţiu disponibil pe disc
disponibil nu se măreşte
creşte după ştergere
nici după ştergerea
Titlu
Titlu
Spaţiu
Ultimul titlu
disponibil pe
înregistrat
disc
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire).
Ştergerea în timpul redării
1
2
În timpul redării
Apăsaţi [DELETE ¼] (Ştergere).
Apăsaţi
pentru a selecta
„Delete”(Ştergere) şi apăsaţi [OK].
Titlul este şters.
Ultimele titluri
înregistrate
Titlu
Ştearsă
Spaţiu
Ultimul titlu
disponibil pe
înregistrat
disc
Acest spaţiu devine disponibil pentru înregistrare după ce au
fost şterse titlurile de înregistrare ulterioare.
Spaţiul disponibil nu creşte nici chiar
după ştergerea conţinutului.
VQT2J39
19
Note privind înregistrarea
Selectarea sunetului
pentru înregistrare
Despre formatul imaginii
în momentul înregistrării
unui program
Transmisiune cu sunet multicanal:
Puteţi selecta limba pentru canalul audio când primiţi canalul
printr-o transmisiune multicanal [„Multi Audio” apare în partea
de jos a afişajului cu informaţiile despre canalele digitale
(B 16)].
Totuşi, sunetul nu poate fi comutat după înregistrare.
(Când „Rec for High Speed Copy” (Înregistrare
pentru copiere cu mare viteză) este setată la „On” (Activare))
Dacă „Aspect for recording” (Raport dimensiuni pentru
înregistrare) din meniul Setup (Configurare) este setat la
„Automatic” (Automat) (Setarea implicită este „4:3” B 61),
programul va fi înregistrat cu formatul original când
înregistrarea începe (inclusiv când înregistrarea începe la o
reclamă, etc.). Dacă înregistraţi cu un format diferit, selectaţi
formatul corect („16:9” sau „4:3”).
Selectaţi canalul audio
dorit pentru a înregistra în
„DVB Multi Audio” în
meniul de pe ecran (B 55).
(Atunci când „Rec for High Speed
Copy” (Înregistrare pentru copiere cu mare viteză)
este setată la „Off” (Dezactivare)) Programul va fi
înregistrat în formatul original.
Programul va fi înregistrat în formatul 4:3.
Cu toate acestea, în următoarele cazuri, programul va fi înregistrat
cu formatul 4:3.
•
Programul înregistrat utilizând modurile „EP” sau
„FR” (înregistrări cu o durată de minim 5 ore), va fi înregistrat cu
formatul 4:3.
Când doriţi să copiaţi
titluri în mod de mare
viteză de pe HDD pe
DVD-R, etc.
Setaţi „Rec for High Speed Copy” (Înregistrare pentru copiere de mare viteză) la „On”(Activat) înaintea
înregistrării pe HDD.
(Setarea predefinită este “On” - Activare B 61)
Puteţi copia titluri în modul de mare viteză (viteza maximă este de 75X*); cu toate acestea, setările audio şi de raport
(B a se vedea mai sus) sunt necesare înaintea înregistrării pe HDD.
* În funcţie de disc, viteza maximă poate diferi.
Înregistrare pe HDD
Copiere de mare viteză pe DVD-R, etc.
Modul de mare viteză nu operează în următoarele cazuri.
•
Titluri înregistrate în modul „EP” şi „FR” (înregistrări de 5 ore sau mai lungi)
•
•
Titluri înregistrate cu raportul 16:9
Titluri înregistrate cu raportul 16:9 utilizând modul „EP” sau „FR” (înregistrări de 5 ore sau
mai lungi)
În momentul înregistrării Nu este posibilă înregistrarea transmisiunilor care permit „One time only recording” (O singură înregistrare) pe
transmisiunilor „One time DVD-R, DVD-RW, +R, +RW sau discuri DVD-RAM de 8 cm. Utilizaţi HDD sau CPRM (B 78) compatibile cu
only recording”
DVD-RAM.
(O singură înregistrare)
Doar discuri compatibile CPRM.
( O : Posibil, -: Imposibil)
• Titluri „One time only recording” (O singură înregistrare) pot fi copiate doar de pe HDD pe DVD-RAM compatibile
CPRM (Sunt şterse de pe HDD). Acestea nu pot fi copiate.
• Chiar şi la copierea pe bandă magnetică, este posibil ca titlul să nu fie copiat corect din cauza protecţiei la copiere.
• Nu puteţi copia o listă de redare creată din titluri „One time only recording” (O singură înregistrare).
Redarea discului pe alte
DVD playere
Discul trebuie să fie finalizat după înregistrare sau copiere (B 58).
Este necesară finalizarea DVD-R, etc. pe acest aparat după înregistrarea sau copierea titlurilor. Apoi le puteţi reda la
fel şi în cazul unor discuri DVD disponibile în comerţ. Cu toate acestea, discurile pot fi doar redate şi nu le mai puteţi
înregistra sau copia.*
* Puteţi înregistra şi copia din nou dacă formataţi discul DVD-RW.
Înregistrare pe DVD-R, etc.
Redare pe alt echipament DVD
Finalizare
• Dacă discul nu poate fi redat pe alte echipamente, vă recomandăm să creaţi un meniu principal (B 58).
Înregistrare pe DVD-R DL
şi +R DL
Nu puteţi înregistra direct pe un disc DVD-R DL şi +R DL pe acest aparat
Înregistraţi pe HDD şi apoi copiaţi pe disc.
• Nu este posibilă înregistrarea simultană pe HDD şi DVD.
Înregistrarea avansată
Moduri de înregistrare şi timpi aproximativi de înregistrare
În funcţie de conţinutul care este înregistrat, timpii de înregistrare pot avea valori mai reduse decât timpii indicaţi.
(Timpii indicaţi în acest tabel sunt aproximativi)
Mod înregistrare
XP (Mod de înregistrare la
calitate superioară)
SP (Mod de înregistrare
standard)
LP
(Mod de înregistrare lung)
EP (Mod de înregistrare
4
foarte lung)*
FR
(Mod de înregistrare
4
flexibilă)*
3
+R DL*
(8,5 GB)
(160 GB)
O singură faţă
(4,7 GB)
Cu două feţe*
(9,4 GB)
35 ore
1 oră
2 ore
70 ore
2 ore
4 ore
2 ore
3 ore 35 min.
3 ore 35 min.
140 ore
4 ore
8 ore
4 ore
7 ore 10 min.
7 ore 10 min.
279 ore
2
(209 ore* )
Maxim 279 ore
8 ore
2
(6 ore* )
Maxim 8 ore
16 ore
*2
(12 ore )
Maxim 16 ore
8 ore
2
(6 ore* )
Maxim 8 ore
14 ore 20 min.
2
(10 ore 45 min.* )
14 ore 20 min.
DVD-RAM
1
DVD-R DL*
(8,5 GB)
3
DVD-R
DVD-RW
+R +RW
(4,7 GB)
1 oră
HDD
1 oră 45 min.
1 oră 45 min.
Aproximativ
9 ore cu o
calitate video
echivalentă
modului LP.
*1 Nu este posibilă înregistrarea sau redarea continuă de pe o parte a unui disc dublu pe altul.
*2 Când „Recording time in EP Mode” (Timp înregistrare în mod EP) este setat la „EP (6 ore)” în meniul SETUP (Configurare) (B 61).
Calitatea sunetului este mai bună când utilizaţi „EP (6 hours)” (6 ore EP) decât atunci când utilizaţi „EP (8 hours)” (8 ore EP).
*3 Nu puteţi înregistra direct pe discuri DVD-R DL şi +R DL cu acest aparat. Tabelul indică timpul de înregistrare la copiere.
Nu puteţi copia în modul „EP” sau „FR” (înregistrare de 5 ore sau mai lungă)
*4 La înregistrare pe HDD în modul „EP” sau „FR” (înregistrare de 5 ore sau mai lungă), nu puteţi efectua copierea de mare viteză pe
•
Când se înregistrează pe un DVD-RAM utilizând modul „EP (8 hours)” – (8 ore EP), există posibilitatea ca redarea să nu fie
posibilă pe DVD playerele care sunt compatibile cu formatul DVD-RAM. Utilizaţi modul „EP (6 hours)” (6 ore EP) dacă redarea este
efectuată pe alte echipamente.
• Puteţi înregistra până la 499 de titluri pe HDD. (Atunci când înregistraţi în mod continuu pe durate lungi, titlurile sunt împărţite automat
la fiecare 8 ore.)
Operaţii
avansate
discuri +R, +R DL sau +RW
• Puteţi înregistra până la 99 de titluri pe un disc.
• Puteţi înregistra până la 49 de titluri pe un disc.
Modul FR (Flexible Recording (Înregistrare flexibilă))
Puteţi seta modul de înregistrare flexibilă la copierea sau programarea înregistrărilor cu temporizator.
Aparatul selectează automat o viteză de înregistrare între XP şi EP (8 ore) care va permite ca materialele înregistrate să se încadreze pe spaţiul
rămas pe disc, păstrându-se cel mai bun nivel de calitate posibil.
De exemplu, cu o înregistrare de 90 de minute pe un DVD-RAM neutilizat, calitatea imaginii este reglată între „XP” şi „SP”.
• La înregistrarea pe HDD, calitatea imaginii este reglată automat pentru a se potrivi perfect unui titlu copiat pe un disc disc de 4,7 GB.
• Toate modurile de înregistrare de la „XP” până la „EP” apar pe afişaj.
Atunci când este afişat ecranul de
confirmare a formatului
Când introduceţi un nou disc sau un disc înregistrat pe un
calculator sau pe alte echipamente, este afişat un ecran de
confirmare. Formataţi discul pentru a-l utiliza. Cu toate
acestea, întregul conţinut înregistrat este şters.
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
Pentru a formata un disc
"Ştergerea întregului conţinut – Formatarea" (B 57)
În momentul ejectării unui disc înregistrat
Următorul ecran va fi afişat în cazul în care nu aţi procesat discul
pentru redare pe alte echipamente.
de exemplu discuri
înregistrate cu imagini video
■ Pentru a finaliza discul
Apăsaţi [y REC] (Înregistrare) pe aparat.
• Nu puteţi opri acest proces după iniţierea lui.
• Dacă doriţi să setaţi fundalul, să selectaţi meniul de redare
sau să introduceţi un nume pentru disc, selectaţi „Top Menu”
(Meniu principal) (B 58), "Auto-Play Select" (Selectare
redare automată) (B 58) sau "Disc Name" (Denumire disc)
(B 57) în „DVD Management” înaintea finalizării.
■ Pentru a deschide compartimentul de disc fără a finaliza discul
Apăsaţi [ OPEN/CLOSE] (Deschidere/Închidere) pe aparat.
VQT2J39
21
Înregistrarea avansată
Înregistrarea flexibilă
(Înregistrare care se încadrează în spaţiul de disc rămas)
Aparatul setează automat cea mai bună calitate posibilă a
imaginii care corespunde înregistrării în spaţiul rămas liber pe
disc. Modul de înregistrare se transformă în mod FR.
„ Utilizarea „Flexible Rec” (Înregistrare flexibilă) este
convenabilă în următoarele tipuri de situaţii.
• Când cantitatea de spaţiu liber pe disc face dificilă alegerea unui
mod de înregistrare corespunzător
• Când doriţi să înregistraţi un program lung cu cea mai bună
calitate posibilă a imaginii
• Când doriţi să înregistraţi un disc pe HDD astfel încât să fie
copiat pentru a se încadra perfect pe un disc de 4,7 GB
3
Când doriţi să începeţi operaţia de înregistrare
Apăsaţi
pentru a selecta
"Start" şi apăsaţi [OK].
Pentru a părăsi ecranul fără a
ex., HDD
înregistra
(Revenire).
Apăsaţi
Timp de
Pentru a opri înregistrarea
înregistrare
într-un anumit punct
rămas
Apăsaţi
.
Pentru a afişa timpul rămas
Apăsaţi [STATUS] (Stare).
Redarea în timpul înregistrării
• Nu este nevoie să editaţi titlul înregistrat sau să modificaţi modul
de înregistrare în timpul copierii, pentru a se încadra în spaţiul de
pe disc
De exemplu, înregistrarea unui program de 90 de minute pe disc
Dacă selectaţi modul XP, programul nu va încăpea pe un
singur disc.
Dacă încercaţi să înregistraţi un
program de 90 de minute în modul XP,
pe disc vor încăpea doar primele 60 de
minute, iar diferenţa de 30 de minute nu
va fi înregistrată.
• Va fi necesar un nou disc.
Dacă selectaţi modul SP, programul va încăpea pe un
singur disc.
Totuşi, pe disc va rămâne un spaţiu de 30 de
minute neînregistrat.
Dacă selectaţi "Flexible Rec" (Înregistrare flexibilă),
programul va încăpea perfect pe un singur disc.
Redarea de la începutul titlului pe care îl înregistraţi –
Urmărirea redării
Apăsaţi
(PLAY) în timpul înregistrării.
Nu se va auzi sunet în timpul operaţiei de căutare rapidă
înainte sau înapoi.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi
.
Pentru a opri înregistrarea
La 2 secunde după ce redarea se opreşte, apăsaţi
.
Pentru a opri înregistrarea cu temporizator
La 2 secunde după ce redarea se opreşte
1 Apăsaţi
.
pentru a selecta „Stop recording” (Oprire
2 Apăsaţi
înregistrare) şi apăsaţi [OK].
Redarea în timpul operaţiei de înregistrare a unui titlu
înregistrat anterior – operaţii simultane de înregistrare şi
redare
• Puteţi, de asemenea, modifica unitatea şi reda în timpul
înregistrării. Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate).
Spaţiu necesar pentru înregistrare
1 Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR]
(Navigator direct) în timpul
înregistrării.
Pregătire
• Selectaţi canalul pentru înregistrare sau ieşirea externă.
• Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a selecta
unitatea de hard disc sau unitatea DVD.
1
În timp ce aparatul este oprit
Apăsaţi [F REC] (F Înregistrare).
Timpul maxim de
înregistrare
Acesta este timpul maxim
de înregistrare în modul
EP (8 ore).
2
Apăsaţi
pentru a selecta
“Hour”(Ora) şi “Min.” (Minutul), apoi
apăsaţi
pentru a seta timpul de
înregistrare.
• De asemenea, puteţi seta timpul de înregistrare cu ajutorul
butoanelor numerotate.
• Nu puteţi înregistra mai mult de 8 ore.
2
Apăsaţi
pentru a selecta
un titlu şi apăsaţi [OK].
• Nu se va auzi sunet în timpul operaţiei de căutare rapidă
înainte sau înapoi.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi
.
Pentru a părăsi ecranul Direct Navigator – navigare directă
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR].
Pentru a opri înregistrarea
După ce redarea se opreşte
1 Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR] pentru a părăsi ecranul.
.
2 Apăsaţi
3 Dacă ecranul de confirmare a întreruperii înregistrării este
pentru a selecta „Yes” (Da) sau
afişat, apăsaţi
„Stop Recording” (Întrerupere înregistrare), după care
apăsaţi [OK] pentru a opri înregistrarea.
Notă
Funcţiile „Chasing playback” (Urmărire redare) şi
„Simultaneous rec and play” (Înregistrare şi redare simultană)
pot fi utilizate cu programe cu acelaşi sistem de codare
(PAL/NTSC).
Înregistrarea transmisiunilor de pe echipamente externe
Efectuarea înregistrărilor temporizate pe
televizor
(De exemplu: înregistrarea transmisiunilor digitale)
Pentru a realiza o înregistrare cu temporizator cu televizorul
dumneavoastră, conectaţi aparatul la un televizor cu o funcţie
Q Link (B 34)pe care o puteţi utiliza pentru a seta înregistrările
cu temporizator folosind un cablu Scart cu 21 de pini (B 8).
1
Realizaţi programarea temporizatorului
pe televizor.
2
Opriţi aparatul.
Începutul şi sfârşitul unei înregistrări sunt controlate de televizor.
• Titlurile sunt înregistrate pe HDD.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi
.
Pentru a înregistra programe de la un receiver digital / satelit
folosind programarea cu temporizator
Pregătire
• Asiguraţi-vă că un echipament extern, de exemplu, un
receiver digital de satelit sau VCR este conectat la terminalul
AV2 al aparatului printr-un cablu Scart cu 21 de pini (B 67).
• Setaţi „Ext Link” (Conexiune externă) pentru a se potrivi cu
echipamentul conectat din meniul Setup (Configurare) (B 64).
• Setaţi „AV2 Input” (Intrare AV2) pentru a se potrivi cu
echipamentul conectat din meniul Setup (Configurare) (B 64).
1
Realizaţi programarea temporizatorului
pe echipamentul extern.
2
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare
unitate) pentru a selecta unitatea de
hard disc sau unitatea DVD.
Notă
• Înregistrarea de la televizor nu porneşte atunci când aparatul
se află în modul standby pentru EXT LINK (Conexiune
externă) („EXT-L” apare pe afişajul aparatului).
• Programele sunt înregistrate pe acest aparat ca un singur
titlu atunci când timpul final al unei înregistrării cu
temporizator şi timpul de început al înregistrării cu
temporizator care îi succede sunt apropiate unul de celălalt.
Pentru a diviza titlurile, a se vedea “Divizarea titlului" (B 37).
Înregistrarea de pe un receptor sau
decodor digital/de satelit
Pregătire
• Conectaţi un receiver digital de satelit la terminalele de
intrare AV2 ale acestui aparat (B 8).
• Setaţi „AV2 Input” (Intrare AV2) pentru a se potrivi cu
echipamentul conectat din meniul Setup (Configurare)
(B 64).
• Când semnalul de ieşire de echipamente externe este
NTSC, modificaţi „TV System” la „NTSC” în meniul Setup
(Configurare) (B 63).
• Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a
selecta unitatea de hard disc sau unitatea DVD.
1
În timp ce aparatul este oprit
Dacă aţi selectat unitatea DVD, introduceţi un disc
( B 15).
3
Apăsaţi [REC MODE] (Mod de
înregistrare) pentru a selecta modul de
înregistrare.
3
Selectaţi canalul pe celălalt
echipament.
4
Apăsaţi [yREC] (Înregistrare).
Începe operaţia de înregistrare.
Pentru a sări peste părţile nedorite
Apăsaţi
pentru a întrerupe temporar redarea. (Apăsaţi din
nou pentru a reporni înregistrarea.)
Pentru a opri înregistrarea
.
Apăsaţi
Notă
• Acest aparat nu poate înregistra discurile conţinând atât
Aparatul se închide şi “EXT-L” luminează pe afişajul
aparatului pentru a indica activarea modului stand-by al
funcţiei de înregistrare cu temporizator.
Pentru a anula comanda externă
Apăsaţi butonul [EXT LINK] (Conexiune externă) pentru a opri
înregistrarea sau pentru a anula modul stand-by al funcţiei de
înregistrare cu temporizator coordonate.
• Apăsaţi butonul [EXT LINK] (Conexiune externă) pentru a
anula setarea după ce înregistrarea s-a terminat şi pentru a
evita intrarea în funcţiune în mod accidental.
Notă
• Această funcţie nu este operabilă atunci când „TV System”
•
•
•
Apăsaţi [INPUT SELECT] (Selectare
intrare) pentru a selecta „AV2”
2
Apăsaţi [EXT LINK] (Conexiune externă).
Operaţii
avansate
Consultaţi, de asemenea, şi „Note privind înregistrarea” (B 20).
Înregistrări cu temporizator corelate cu
echipamente externe (receiver digital de
satelit) - EXT LINK (Conexiune externă)
•
•
•
•
(Sistem TV) este setat la „NTSC” din meniul Setup
(Configurare) (B 63).
Această funcţie nu poate fi utilizată cu unele echipamente.
Consultaţi instrucţiunile de operare ale echipamentului.
În unele cazuri s-ar putea ca începuturile înregistrărilor să nu
fie înregistrate correct
Programele sunt înregistrate pe acest aparat ca un singur
titlu atunci când timpul final al unei înregistrării cu
temporizator şi timpul de început al înregistrării cu
temporizator care îi succede sunt apropiate unul de celălalt.
Pentru a diviza titlurile, a se vedea „Divizarea
titlului” (B 37).
În timp ce aparatul se află în modul standby pentru EXT
LINK (Conexiune externă) sau în timpul înregistrării,
imaginea video este transmisă de la terminalul de intrare
AV2 indiferent de setarea pentru „AV1 Output” (Ieşire AV1)
(B 63).
În timpul modului standby pentru EXT LINK (Conexiune
externă) sau al înregistrării, redarea este disponibilă doar de
la unitatea care efectuează înregistrarea.
Când „EXT-L” luminează pe afişajul aparatului, funcţia Direct
TV Recording (Înregistrare directă de la televizor) este
indisponibilă.
În timp ce aparatul se află în modul standby pentru EXT
LINK (Conexiune externă) sau în timpul înregistrării,
majoritatea operaţiilor sale sunt interzise
(
, (Deschidere/Închidere),
etc.).
Când îl utilizaţi, apăsaţi [EXT LINK] (Conexiune externă) pentru
a anula modul standby pentru EXT LINK (Conexiune externă)
sau înregistrarea (Acest aparat porneşte şi „EXT-L” dispare.).
semnale PAL cât şi NTSC. (Cu toate acestea, ambele tipuri
de programe pot fi înregistrate pe HDD.)
VQT2J39
23
Înregistrarea cu temporizator
Consultaţi, de asemenea, „Note privind înregistrarea” (B 20).
În funcţie de tipul de disc utilizat pentru înregistrare sau de tipul de
transmisiune, pot exista restricţii asupra titlului pe care încercaţi să îl
înregistraţi.
• Puteţi introduce până la 32 de programe până la o lună în avans.
(Fiecare program zilnic sau săptămânal este considerat ca fiind un program.)
• STTL (Subtitrări)
AUTO (Automat) ↔ OFF (Dezactivare)
Când coloana „Channel” (Canal) este setată în AV1 sau AV2, această
setare este indisponibilă.
pentru a comuta setarea „STTL”.
De asemenea, puteţi apăsa
4
• Pentru a utiliza un nou disc, este necesară formatarea.
Apăsaţi [OK].
Programul de temporizator este stocat, iar pictograma de temporizator
este afişată.
Pictogramă temporizator
Notă
• Nu puteţi comuta subtitrările în timpul înregistrării cu temporizator.
luminează pe afişajul aparatului pentru a indica activarea
modului standby pentru înregistrare cu temporizator.
Pregătire
• Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea video adecvată care corespunde conexiunilor
la acest aparat.
• Dacă înregistraţi pe un DVD, introduceţi un disc pe care îl puteţi utiliza
pentru înregistrare (B 11).
• Asiguraţi-vă că setările ceasului sunt corecte (B 64).
Asiguraţi-vă că este afişat
“OK” (B mai jos).
Repetaţi paşii 2-4 pentru a programa alte înregistrări.
pentru a opri aparatul.
Apăsaţi
Programarea manuală a înregistrărilor cu
temporizator
1
Apăsaţi butonul [PROG/CHECK]
(Programare/Verificare.
Verificarea, modificarea sau ştergerea
unui program
• Chiar dacă aparatul este oprit, puteţi afişa înregistrarea cu temporizator
apăsând [PROG/CHECK] (Programare/Verificare).
Apăsaţi butonul [PROG/CHECK] (Programare/Verificare).
2
3
Apăsaţi
pentru a selecta „New
Timer Programme” (Program nou
de temporizator) şi apăsaţi butonul
[OK].
Apăsaţi
pentru a vă deplasa
printre elemente şi schimbaţi
.
elementele cu ajutorul
Pictograme
Modul standby al funcţiei de înregistrare cu temporizator este activat.
Programul este înregistrat în acest moment.
Programele sunt suprapuse. Înregistrarea programului cu următorul timp de
pornire începe atunci când este terminată înregistrarea programului anterior.
Aţi oprit o înregistrare cu temporizator zilnică sau săptămânală.
Pictograma dispare următoarea dată când programul temporizator începe
înregistrarea.
Programul nu a putut fi înregistrat deoarece discul era plin.
• Când este selectat „Channel” (Canal), puteţi apăsa butonul
„albastru” pentru a schimba categoria [de exemplu, TV, Radio,
Favorite (B 59)] şi apoi apăsaţi
pentru a selecta canalul
pe care doriţi să îl înregistraţi.
• Apăsaţi şi ţineţi apăsate butoanele
pentru a modifica Start
(ora de pornire) şi Stop (ora de oprire) în trepte de câte 30 de minute.
• Puteţi, de asemenea, să setaţi Name (Poziţia programului / Numele
postului TV), Date (data), Start (ora de pornire) şi Stop (ora de
oprire) cu ajutorul butoanelor numerotate.
• Date (Data)
Dată:
Dată curentă până la o lună
↓↑
mai târziu minus o zi
Temporizator zilnic:
SUN-SAT→MON-SAT→MON-FRI
↓↑
•
•
•
•
Temporizator săptămânal: SUN→- - -→SAT
Titlurile care sunt înregistrate cu ajutorul aceluiaşi temporizator zilnic sau
săptămânal sunt înregistrate la pachet şi afişate sub formă de “grup” în
ecranul DIRECT NAVIGATOR (B 27) cu excepţia utilizării Auto
Renewal Recording (Auto reînnoire a înregistrării)
Puteţi, de asemenea, apăsa [DRIVE SELECT] (Selectare unitate de
disc) pentru a selecta unitatea de înregistrare.
Când unitatea de înregistrare este „DVD” şi nu există suficient
spaţiu disponibil rămas, înregistrarea este redirecţionată automat
către „HDD" (B 25, Redirecţionarea înregistrării).
De asemenea, puteţi apăsa [REC MODE] (Mod înregistrare) pentru
a selecta modul de înregistrare.
RENEW (Auto Renewal Recording –Reînnoire automată
a Înregistrării) (B 25)
ON↔OFF (Activare / Dezactivare)
Programme Name (Denumire program)
Apăsaţi
pentru a selecta “Programme Name” (Denumire
program) şi apoi apăsaţi butonul [OK]. (B 44, Introducerea textului)
Materialul nu a fost înregistrat deoarece era protejat împotriva copierii.
Programul nu a fost înregistrat complet deoarece discul este murdar sau din
alte motive.
Programe cu temporizator setate la Auto Renewal Recording (Reînnoire
automată a înregistrării) (25).
Titluri care au fost redirecţionate către HDD (Afişate în timpul înregistrării.)
HDD
DVD
Unitatea de înregistrare este setată la HDD
Unitatea de înregistrare este setată la DVD
Mesaj afişat în linia „Drive space” (Spaţiu unitate)
OK:
ˆ (Dată):
!:
Redirecţionare:
Afişat dacă înregistrarea poate încăpea în spaţiul rămas.
Pentru înregistrările făcute zilnic sau săptămânal, afişajul va indica
data până la care pot fi efectuate înregistrări (la maxim o lună de
la momentul prezent) pe baza timpului de înregistrare aferent
spaţiului rămas pe disc.
S-ar putea ca înregistrarea să nu fie posibilă deoarece:
• nu mai este spaţiu suficient pe disc.
• numărul de titluri posibile a atins nivelul maxim admis.
• programele sunt suprapuse.
• programele sunt dezactivate.
Programele cu temporizator care vor fi redirecţionate sunt
înregistrate pe HDD.
Se afişează denumirea canalului, denumirea
programului şi alte informaţii.
„ Pentru a schimba un program
Apăsaţi
pentru a selecta programul şi apoi
apăsaţi butonul [OK]. (B 24, Programarea manuală a
înregistrărilor cu temporizator, pasul 3)
Auto Renewal Recording
(Reînnoire automată a înregistrării)
„ Pentru a şterge un program
Apăsaţi
pentru a selecta programul şi apăsaţi
[DELETE ¼] (Ştergere).
Mai puteţi şterge un program respectând următorii paşi
pentru a selecta programul şi apăsaţi
1 Apăsaţi
[OPTION] (Opţiune).
2 Apăsaţi
pentru a selecta „Delete” (Ştergere) şi
apăsaţi [Ok].
Dacă înregistraţi un program pe HDD în mod repetat în fiecare zi
sau fiecare săptămână utilizând înregistrarea cu temporizator,
aparatul va înregistra noul program peste cel vechi.
„ Eliberarea aparatului din modul standby al
funcţiei de înregistrare
Apăsaţi
pentru a selecta programul şi apăsaţi
butonul „roşu”.
• Pictograma de temporizator
dispare din lista de
înregistrare cu temporizator.
• Nu puteţi dezactiva modul standby al funcţiei de înregistrare
cu temporizator atâta timp cât o pictogramă de temporizator
rămâne în lista de înregistrare cu temporizator.
• Apăsaţi butonul „roşu” din nou pentru a activa modul standby
al funcţiei de înregistrare cu temporizator.
„ Pentru a rezolva suprapunerea
Apăsaţi
pentru a selecta programul cu
apăsaţi [OK].
• Verificarea sau ştergerea programului suprapus.
Această funcţie poate fi utilizată doar când este selectată
înregistrarea zilnică sau săptămânală.
1
Apăsaţi butonul [PROG/CHECK]
(Programare/Verificare).
2
Apăsaţi
pentru a selecta
programul şi apăsaţi [OK].
3 Apăsaţi
pentru a selecta
coloana „RENEW” (Reînnoire).
4 Apăsaţi
pentru a selecta
„ON” (Activare) şi apăsaţi [OK].
şi
Notă
Programele care nu au putut fi înregistrate sunt şterse din lista de înregistrări
cu temporizator două zile mai târziu, la ora 4 a.m.
Anularea înregistrării atunci când
înregistrarea este deja iniţiată
1
În timp ce aparatul este pornit
Apăsaţi
.
Notă
• Dacă un program setat pentru Auto Renewal Recording
(Reînnoire automată a înregistrării) este protejat sau când
redarea este efectuată de pe HDD, sau în timpul copierii,
programul nu va fi suprascris. În loc de aceasta, programul
setat pentru înregistrare va fi salvat ca şi program separat şi
acest program este cel care va fi suprascris când următoarea
Auto Renewal Recording (Reînnoire automată a înregistrării)
va fi efectuată.
• Lista de redare (Video) creată din programe care au fost setate
pentru Auto Renewal Recording (Reînnoire automată a
înregistrării) este ştearsă împreună cu reînnoirea automată.
• Când nu există suficient spaţiu pe HDD, este posibil ca
programul să nu fie înregistrat complet.
Operaţii
avansate
„ Pentru a ieşi din lista de înregistrări cu temporizator
Apăsaţi butonul [PROG/CHECK] (Programare/Verificare).
Note privind înregistrarea cu temporizator
• Când este setată o înregistrare cu temporizator, DVD-urile
2
Apăsaţi
pentru a selecta „Stop
recording” (Oprire înregistrare) şi
apăsaţi [OK].
Dacă opriţi o înregistrare cu temporizator, aceasta va fi
anulată. Cu toate acestea, dacă aţi setat o înregistrare cu
temporizator zilnică sau săptămânală, înregistrarea va începe
de la următoarea setare a înregistrării cu temporizator.
•
•
•
Limbă pentru transmisiune digitală cu
canale audio multiple şi subtitrări multiple
•
În înregistrarea cu temporizator a transmisiunii digitale cu
canale audio multiple sau subtitrări multiple, sunetul şi limba
de subtitrare care vor fi înregistrate vor respecta setarea „DVB
Preferred Language” (Limbă DVB preferată) din meniul Setup
(Configurare) (B 60).
•
•
Înregistrarea cu redirecţionare
Când unitatea de înregistrare este „DVD” şi nu există suficient
spaţiu disponibil rămas, înregistrarea este redirecţionată
automat către „HDD”. Dacă nu există un disc în sertarul de
disc sau discul nu poate fi înregistrat sau când înregistrarea cu
temporizator începe în timpul copierii, unitatea de înregistrare
se comută automat la HDD.
• DIRECT NAVIGATOR (Navigator direct) arată înregistrarea
căror programe a fost redirecţionată (este afişat „ ”.) (B 27).
• Dacă timpul rămas pe HDD este insuficient, cât mai mult
posibil din program va fi înregistrat pe HDD.
înregistrate cu un sistem TV diferit (PAL/NTSC) nu pot fi
redate decât dacă sistemul TV este modificat în meniul
Setup (Configurare) (B 63) sau dacă înregistrarea cu
temporizator a fost finalizată sau anulată.
Înregistrările cu temporizator sunt activate indiferent dacă
aparatul este închis sau deschis.
Înregistrările cu temporizator încep când timpul setat este
atins chiar şi în timpul redării.
Înregistrările cu temporizator nu încep în timpul editării sau
copierii în modul de viteză normal (B 45).
Dacă aparatul este pornit când începe înregistrarea cu
temporizator, rămâne pornit chiar după ce înregistrarea se
termină. Nu se opreşte automat.
Puteţi opri aparatul în timpul înregistrării cu temporizator.
Când programaţi ca înregistrările cu temporizator succesive
să înceapă imediat una după alta, aparatul nu poate
înregistra partea de la începutul programelor care urmează.
Program
Program
Neînregistrată
Înregistrată
Înregistrată
VQT2J39
25
Funcţii avansate de redare
Operaţii în timpul redării
• În funcţie de mediul de stocare, este posibil ca unele
operaţiuni să nu poată fi efectuate.
Apăsaţi
.
Poziţia la care a fost efectuată oprirea este memorată.
Funcţia de reluare a redării
(PLAY - Redare) pentru a reporni de la
Apăsaţi
această poziţie.
Poziţia în care s-a realizat oprirea
• Dacă butonul
este apăsat de mai multe ori,
indicatorul dispare şi poziţia este ştearsă.
• (Exceptând
) Poziţia este ştearsă dacă sertarul
este deschis.
•
şi MP3/DivX : Poziţia este ştearsă dacă
aparatul este oprit.
Apăsaţi
.
Pause
Apăsaţi
din nou sau apăsaţi
(PLAY - Redare)
(Pauză)
pentru a relua redarea.
Apăsaţi
sau
.
Search
• Viteza creşte cu până la 5 paşi. (
(Căutare)
până la 3 paşi)
• Apăsaţi
(PLAY -Redare) pentru a relua redarea.
• Sunetul este auzit în timpul primului nivel de căutare înainte.
şi MP3: Sunetul este auzit în timpul tuturor
nivelurilor de căutare.
DivX : Semnalul audio nu este auzit în timpul tuturor
nivelurilor de căutare.
În timpul redării sau pauzei, apăsaţi butonul
Skip
sau
.
(Salt)
Salt la titlul, capitolul sau piesa pe care doriţi să le redaţi.
• Fiecare apăsare măreşte numărul de salturi.
• DivX: Apăsaţi
pentru a reveni la începutul titlului
care este redat în mod curent.
Apăsaţi butoanele numerotate.
Începerea
Redarea începe de la titlul, capitolul sau pista selectate.
de la un titlu
•
şi DivX
selectat
ex.,
Stop
• MP3
ex.,
• Alte discuri
Introduceţi un număr format din
2 cifre, de ex.,
Salt la timpul
specificat
(Time Slip –
Stare inactivă)
(Această
funcţie nu
operează în
cazul discurilor
finalizate.)
Salt manual
(Această
funcţie nu
operează în
cazul discurilor
finalizate.)
Create Chapter
(Creare
capitol)
(B 36, Capitol)
1 Apăsaţi butonul [TIME SLIP] (Stare inactivă).
2 Apăsaţi
pentru a selecta ora şi apăsaţi
[OK].
Redarea trece la timpul specificat.
• La fiecare apăsare a
, timpul creşte
sau descreşte
în intervale de
1 minut. (Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru intervale
de 10 minute.)
Acest interval dispare automat după aproximativ
5 secunde. Pentru a afişa ecranul din nou, apăsaţi
[TIME SLIP] (Stare inactivă).
Funcţie de salt cu 1 minut:
Apăsaţi [MANUAL SKIP +60s].
La fiecare apăsare , redarea reîncepe cu aproximativ
1 minut mai târziu.
Funcţie de salt înapoi cu 10 secunde:
Apăsaţi [MANUAL SKIP -10s].
La fiecare apăsare, redarea face un salt înapoi cu
aproximativ 10 secunde.
Apăsaţi [CHAPTER].
Capitolele sunt divizate la punctul apăsat.
• Apăsaţi
pentru a sări la începutul
capitolului.
• Nu puteţi crea capitole atunci când aparatul se află
în modul stand-by EXT LINK (Conexiune externă).
Modificarea formatului audio în timpul
redării
Apăsaţi [AUDIO] (Audio)
• Funcţionează la unele discuri doar atunci când rularea
este oprită (ecranul din dreapta este afişat pe televizor).
(cu control al redării)
Dacă apăsaţi butoanele numerotate în timp ce redarea este oprită
(protectorul de ecran de mai sus este afişat pe televizor), puteţi
anula PBC. (Timpul de redare scurs apare pe afişajul unităţii.)
(PLAY(Redare)/x1.3)
Quick View Apăsaţi şi ţineţi apăsat
(Vizualizare Viteza de redare este mai rapidă decât în mod normal.
• Apăsaţi din nou pentru a vă întoarce la viteza normală.
rapidă)
•
sau
.
Slow-motion În timpul pauzei, apăsaţi
(Redare lentă) Viteza creşte cu până la 5 paşi.
• Apăsaţi
(Redare) pentru a relua redarea.
•
Doar direcţie înainte
.
• Aparatul va intra în pauză dacă redarea cu mişcare lentă
este continuată pentru aproximativ 5 minute (cu excepţia
).
Cadru cu
cadru
În timpul pauzei, apăsaţi
sau
La fiecare apăsare se afişează următorul cadru.
• Apăsaţi şi ţineţi apăsat pentru a schimba succesiv înainte
sau înapoi.
• Apăsaţi
(Play - Redare) pentru a relua redarea.
•
Doar direcţie înainte
.
de exemplu: “L R” (Stânga - dreapta) este selectat
Puteţi modifica numărul canalului audio de fiecare dată când apăsaţi
butonul. Acest lucru vă permite să modificaţi elemente precum limba
aferentă pistei audio (B 54, coloană sonoră).
de exemplu: Limba selectată este engleza
Notă
Nu puteţi modifica tipul semnalului audio în următoarele cazuri:
• Când un disc DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Video), +R, +R DL
sau +RW este în sertarul de disc în timp ce este selectată unitatea DVD.
• Când modul de înregistrare este XP şi „Audio Mode for XP Recording”
(Mod audio pentru înregistrare XP) este setat la "LPCM" (B 62).
• Când modul „Rec for High Speed Copy” (Înregistrare pentru copiere de
mare viteză) este setat la „On” (Activat) B 61).
Selectarea programelor înregistrate (titluri) pentru redare—DIRECT NAVIGATOR
Puteţi găsi titlurile înregistrate în mod rapid şi le puteţi reda. De asemenea,
puteţi sorta titlurile sau puteţi edita grupuri de titluri.
2
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR]
(Navigator direct).
Când nu este selectată opţiunea „Video”, apăsaţi
butonul roşu pentru a selecta opţiunea „Video”.
Apăsaţi
pentru a selecta
titlul şi apoi apăsaţi butonul [OK].
De asemenea, puteţi selecta titluri cu ajutorul butoanelor numerotate.
(Doar în ecranul All titles - Toate titlurile).
Pentru a afişa alte pagini
Apăsaţi
pentru a selecta “Previous” (Anterioară) sau
“Next” (Următoarea) şi apăsaţi butonul [OK].
• De asemenea, puteţi apăsa butoanele
pentru a afişa alte
pagini.
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR].
Pictograme ecran DIRECT NAVIGATOR
Se înregistrează în acest moment.
Titlu protejat.
Titlu care nu a fost înregistrat din cauza
protejării împotriva înregistrărilor (transmisie
digitală etc).
Titlul nu poate fi redat
[Când copiaţi un titlu pe HDD, sau când datele
sunt deteriorate, etc]
Titluri care au fost redirecţionate către HDD
(B 250, Redirecţionarea înregistrării)
Titlu cu restricţie de tip “One time only
recording” - doar o înregistrare unică (B 78,
CPRM)
Grupuri de titluri doar
)
Titlu care a fost înregistrat dar care nu a fost
încă redat (doar
)
Titlu înregistrat folosind un sistem de codificare
diferit de cel al sistemului TV selectat
actualmente pe aparat.
• Modificaţi setarea „TV System” (Sistem TV)
pe acest aparat pentru a se potrivi (B 63).
Schimbarea aspectului DIRECT NAVIGATOR
„Grouped titles”(Titluri grupate)/”All titles”(Toate titlurile)
„Table Display” (Afişaj tabel)/”Thumbnail Display”(Afişaj cu imagini
miniaturale)
(În afişarea cu elemente miniaturale)
Sortarea titlurilor pentru căutarea simplificată
(Ecranul All Titles (Toate titlurile) doar în cadrul vizualizării în tabel)
Această funcţie este convenabilă când căutaţi un anumit titlu, din mai multe
titluri, pe care doriţi să-l redaţi.
Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
pentru a selecta „Sort” (Sortare) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta elementul, după care apăsaţi [OK].
Apăsaţi
Dacă selectaţi un alt element decât „No” (Nu).
• Ecranul DIRECT NAVIGATOR va reapărea după ce redarea titlului
selectat s-a încheiat. (Nu puteţi reda titluri în mod continuu.)
• Funcţiile Skip (Salt) şi Time Slip (Stare inactivă) vor funcţiona doar cu titlul
redat curent.
• În cazul în care ieşiţi din ecranul DIRECT NAVIGATOR (Navigator direct)
sau comutaţi la un alt ecran DIRECT NAVIGATOR, sortarea va fi anulată.
Redarea titlurilor grupate
Apăsaţi
butonul [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta grupul şi apoi apăsaţi
pentru a selecta titlul şi apăsaţi [OK].
Editarea grupurilor de titluri
(Doar ecranul Grouped Titles (Titluri grupate))
pentru a selecta un titlu sau un grup şi
Apăsaţi
.
apăsaţi
Este afişat un semn de bifare. Repetaţi acest pas până când aţi selectat
toate titlurile necesare.
pentru anulare.
Apăsaţi
Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
pentru a selecta opţiunea
Apăsaţi
şi apăsaţi [OK].
Operaţii
avansate
1
Ecran cu toate titlurile
Afişează toate titlurile.
Creare grup:
pentru a selecta "Create" (Creare) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
Titlurile selectate sunt sortate pentru a forma un grup.
Eliberarea grupării:
pentru a selecta “Release” (Eliberare) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
• Atunci când a fost selectat un grup sau un titlu, toate titlurile din grup sunt
eliberate.
• Atunci când a fost selectat un titlu dintr-un grup, titlul este eliberat din grup.
„ Despre denumirea grupurilor
Denumirea primului titlu din grup este utilizat pentru denumirea grupului.
În timp ce ecranul DIRECT NAVIGATOR (Navigator direct) este afişat
Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
pentru a selecta elementul, după care apăsaţi [OK].
Apăsaţi
ex.,
„Table Display” (Afişaj tabel) sau ”Thumbnail
Display”(Afişaj cu imagini miniaturale)
„Titluri grupate” sau „Toate titlurile”
Ecran cu titluri grupate
Două sau mai multe titluri înregistrate în modul de înregistrare cu temporizator
zilnic/săptămânal sunt grupate şi afişate ca fiind un singur element.
Pentru a modifica denumirea grupului
pentru a selecta grupul şi apoi apăsaţi
1 Apăsaţi
butonul [OPTION] (Opţiune).
pentru a selecta “Edit” (Editare) şi apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
3 Apăsaţi
pentru a selecta "Enter Name" (Introducere a
denumirii) şi apăsaţi [OK].
4 Introduceţi denumirea. (B 44, Introducerea textului)
• Chiar dacă denumirea grupului este modificată, denumirile titlurilor din
grup vor rămâne neschimbate.
Notă
Această funcţie este disponibilă doar pentru materialele video şi nu este
disponibilă pentru muzică sau imagini statice.
(În afişarea cu elemente miniaturale)
şi apăsaţi [OK] pentru a afişa titlurile grupate.
Selectaţi elementul marcat cu
VQT2J39
27
Redarea DivX, a fişierelor cu muzică şi a imaginilor statice (JPEG)
Afişarea ecranului meniului
1 Introduceţi discul.
2 Dacă apare ecranul de meniu, apăsaţi
selecta elementul şi apăsaţi [OK].
.
ex.,
Redarea discurilor cu conţinut video DivX
pentru a
DESPRE ÎNREGISTRĂRILE VIDEO DIVX:
DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc.
Acesta este un dispozitiv DivX Certified oficial care poate reda
material video DivX. Vizitaţi www.divx.com pentru mai multe
informaţii şi pentru instrumente software de convertire a
fişierelor în DivX video.
Puteţi reda conţinutul video DivX înregistrat cu ajutorul
calculatorului pe DVD-R, DVD-R DL, CD-R/CD-RW şi memorii
USB.
1
Afişaţi ecranul Meniu DivX.
(B stânga, Afişarea ecranului de meniu)
Funcţia de reluare
a redării (B 26)
1 Introduceţi memoria USB.
pentru a selecta tipul de fişier şi apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
ex.,
• Fişierele sunt tratate ca titluri.
• Apăsaţi
(PLAY) dacă ecranul DivX Menu (Meniu DivX)
3 Dacă apare ecranul de meniu, apăsaţi
selecta elementul şi apăsaţi [OK].
ex., Imagine
pentru a
nu este afişat.
2
Apăsaţi
pentru a selecta titlul şi
apăsaţi [OK].
Redarea începe la titlul selectat.
• De asemenea, puteţi selecta titlul cu ajutorul
butoanelor numerotate.
„
Afişarea meniului cu FUNCTION MENU
(Meniu de funcţii)
de exemplu, selectarea unui fişier pentru redare
1 Apăsaţi [RETURN] de mai multe ori pentru a ieşi din meniu.
2 Apăsaţi [FUNCTION MENU] (Meniu de funcţii).
3
Apăsaţi
şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
pentru a selecta „Playback” (Redare)
pentru a selecta tipul de fişier şi
Apăsaţi
pentru a selecta “Drive Select”
(Selectare unitate), după care apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta “USB” şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta tipul de fişier şi
apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta elementul ("Play
Video (DivX )" (Redare video DivX), "View Pictures
(JPEG )" (Vizualizare imagini JPEG) sau "Play Music
(MP3)" (Redare muzică MP3) şi apăsaţi [OK].
Pentru a opri redarea
Apăsaţi
Pentru a afişa alte pagini
Apăsaţi
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR].
Notă
• Dimensiunile setate ale imaginilor în momentul înregistrării pot
împiedica aparatul să afişeze imagini cu un raport al
dimensiunilor adecvat. Puteţi regla raportul dimensiunilor pe TV.
• Redarea succesivă nu este posibilă.
• Redarea nu este posibilă dacă înregistrarea este efectuată
pe HDD sau pe unitatea DVD.
Utilizarea ecranului arborescent pentru a găsi
un folder
1 În timp ce lista de fişiere este afişată
Apăsaţi
în timp ce un titlu este evidenţiat pentru a
afişa ecranul arborescent.
F: Nr. folderului selectat / Nr. total foldere incluzând fişiere DivX.
Nu puteţi selecta folderele
care nu conţin fişiere
compatibile.
2 Apăsaţi
pentru a selecta un folder şi apăsaţi [OK].
Lista de fişiere pentru folder este afişată.
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire)
Informaţii referitoare la conţinutul DivX VOD
Redarea fişierelor cu muzică
DESPRE CONŢINUTUL DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Acest dispozitiv DivX Certified trebuie înregistrat pentru a
putea reda conţinut DivX Video-on-Demand (VOD).
Pentru a genera codul de înregistrare, localizaţi secţiunea
DivX VOD în meniul de configurare a dispozitivului.
Mergeţi la vod.divx.com cu acest cod pentru a finaliza procesul
de înregistrare şi a afla mai multe despre conţinutul DivX VOD.
Puteţi reda fişiere MP3 înregistrate cu ajutorul calculatorului
pe DVD-R, DVD-R DL, CD-R/CD-RW şi memorii USB.
• Nu puteţi reda fişiere MP3 pe memoria USB în timpul
înregistrării sau copierii.
1
Afişaţi ecranul MP3 Menu (Meniu MP3)
(B 28, Afişarea ecranului de meniu)
Afişarea codului de înregistrare al aparatului.
(B 65, „Înregistrarea DivX” în caseta tab „Others” (Altele))
Ecran DivX Registration
(Înregistrare DivX) înaintea
înregistrării
10 caractere alfanumerice
Grup selectat
G: Nr. grup
T: Nr. pistă în grup
TOTAL:
Nr. piste / Nr. total
piste din toate
grupurile
• Fişierele sunt tratate ca piste, iar folderele sunt tratate
codul de înregistrare nu este afişat.
• Dacă achiziţionaţi conţinut DivX VOD utilizând un cod de
înregistrare diferit de codul aparatului, nu veţi putea reda
acest conţinut.
Anularea înregistrării aparatului.
(B 65, Înregistrare DivX)
pentru a selecta "Yes" (Da) în "DivX
Apăsaţi
Registration" (Înregistrare DivX). Utilizaţi codul de anulare a
înregistrării din www.divx.com.
Informaţii privind conţinutul DivX care poate fi redat doar
de un anumit număr de ori
Anumite conţinuturi DivX VOD pot fi redate doar de un anumit
număr de ori. Când redaţi acest conţinut, este afişat numărul
de redări deja efectuate şi numărul de redări iniţial.
• Numărul rămas de redări se reduce la fiecare redare a unui
program. Totuşi, la redarea din punctul în care redarea a fost
oprită anterior, numărul rămas de redări nu se reduce,
datorită funcţiei de reluare a redării.
ca grupuri.
2
Apăsaţi
pentru a selecta piesa
şi apăsaţi [OK].
Redarea începe de la pista selectată.
•
indică piesa redată curent.
• De asemenea, puteţi selecta pista utilizând butoanele
numerotate.
de ex.,
Pentru a opri redarea
Apăsaţi
Pentru a afişa alte pagini
Apăsaţi
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR] (Navigator direct).
Operaţii
avansate
• După redarea conţinutului DivX VOD pentru prima dată,
Utilizarea ecranului arborescent pentru a găsi
un grup
1 În timp ce lista de fişiere este afişată
Apăsaţi
în timp ce este evidenţiată o pisă pentru a
afişa ecranul arborescent.
Nr. grup selectat / Nr. total grupuri
Dacă grupul nu are nici o pistă, “--” este afişat ca număr de grup.
Nu puteţi selecta
grupuri care nu
conţin fişiere
compatibile.
2 Apăsaţi
pentru a selecta un grup şi
apăsaţi butonul [OK].
Este afişată lista de fişiere aferente grupului.
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
VQT2J39
29
Redarea DivX, a fişierelor cu muzică şi a imaginilor statice (JPEG)
Redarea imaginilor statice
• Nu puteţi reda imagini statice în timp ce înregistraţi sau copiaţi
1
Afişaţi ecranul Album View
(Vizualizare album).
„ Despre ecranul Album View (Vizualizare Album)
Imaginile statice copiate de pe memoriile USB sunt grupate în
funcţie de data realizării în HDD sau DVD-RAM. Puteţi rearanja
aceste imagini statice şi crea un album (B 40).
Grupate în funcţie de dată
Album
(B 28, Afişarea ecranului de meniu)
În timp ce este oprit
1 Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a
selecta unitatea.
2 Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR].
Dacă nu este selectat „PICTURE”, apăsaţi butonul
„Green” (Verde) pentru a selecta „PICTURE” (Imagine).
Ecranul Album View
(Vizualizare album)
Despre ecranul Album View
(Vizualizare album) B dreapta
Imagini mostră B dreapta
Pictograme ecran DIRECT NAVIGATOR (Navigator direct)
Imagine şi folder protejate
Număr de imagini/Data realizării
Data efectuării imaginii/Număr de
imagini/Denumirea albumului
• În funcţie de camera digitală, de programul software de
editare de pe calculator, etc., este posibil ca informaţiile
despre data înregistrării să nu fie afişate. În acest caz, data
va fi afişată sub forma
Notă
Imagini mostră
• Imagini JPEG mostră sunt preinstalate pe hard disk-ul
acestui aparat. Le puteţi iniţia sau puteţi iniţia diaporama
(mai jos) cu acestea.
Dacă doriţi să ştergeţi imagini mostră, efectuaţi "Cancel
Protection" (Anulare protecţie) şi ştergeţi-le. (B 40)
Start Slideshow (Iniţiere diaporamă)
Album care nu a fost încă vizualizat
Pentru a afişa alte pagini
Apăsaţi
pentru a selecta “Previous”
(Anterioară) sau “Next” (Următoarea) şi apăsaţi
butonul [OK].
• De asemenea, puteţi apăsa butoanele
pentru a afişa alte pagini.
2
Apăsaţi
pentru a
selecta albumul şi apăsaţi [OK].
De asemenea, puteţi selecta albumul cu ajutorul
butoanelor numerotate.
Puteţi afişa imaginile statice una câte una, la un interval
constant, cu muzica preferată.
1
În timp ce ecranul Album View (Vizualizare album)
este afişat
Apăsaţi
a selecta albumul.
2 Apăsaţi
pentru
(PLAY - Redare).
Puteţi iniţia prezentarea cadru cu cadru apăsând
[OPTION] (Opţiune) şi apăsaţi
pentru a selecta
"Start Slideshow" (Iniţiere diaporamă) şi apoi apăsaţi [OK].
Pentru a selecta albume multiple pentru iniţierea
diaporamei:
Apăsaţi
pentru a selecta albumul.
Apăsaţi
Apare un marcaj de bifare.
din nou pentru a anula selecţia
• Apăsaţi
Repetaţi paşii
până când aţi selectat toate albumele
necesare.
Efectuaţi pasul 2.
3
Apăsaţi
pentru a selecta
imaginea statică şi apăsaţi [OK].
De asemenea, puteţi selecta imagini statice cu ajutorul
butoanelor numerotate.
• Apăsaţi
pentru a afişa imaginea statică
anterioară sau următoarea.
• Funcţii utile în timpul redării imaginilor statice (B 31)
Pentru a reveni la ecranul de Album View (Vizualizare album)
sau Picture (JPEG) View (Vizualizare imagine (JPEG))
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR] (Navigator direct).
Pentru a selecta toate albumele pentru iniţierea
diaporamei:
Apăsaţi
în pasul 1.
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
Efectuaţi pasul 2.
Pentru a iniţia diaporama pe ecranul meniu:
Introduceţi memoria USB.
Meniul este afişat automat. (B 28)
Apăsaţi
pentru a selecta "Start Slideshow"
(Iniţiere diaporamă) şi apăsaţi [OK].
Notă
• Sample Music (Muzică mostră) este selectată pentru
Background Music (Muzică de fundal) care este redată cu
diaporama. Consultaţi setările de diaporamă pentru a
dezactiva sau modifica muzica de fundal. (B 31)
Rotate RIGHT (Rotire spre dreapta) Rotate
LEFT (Rotire spre stânga)
Slideshow Settings (Setări de diaporamă)
În timpul redării
1 Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
2 Apăsaţi
pentru a selecta
„Rotate RIGHT” (Rotire spre dreapta)
sau „Rotate LEFT” (Rotire spre
stânga) şi apăsaţi [OK].
• Informaţia de rotire nu va fi stocată.
Imagini statice
- Când discul sau albumul este protejat
- În momentul redării pe alte echipamente
- La copierierea imaginilor
- La modificarea datelor
În timp ce ecranul Album View (Vizualizare album) este
afişat (B 30)
1 Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
2 Apăsaţi
pentru a selecta
"Slideshow Settings"
(Setări diaporamă) şi apăsaţi [OK].
3 Apăsaţi
pentru a selecta "Picture Settings"
(Setări imagine) sau "Background Music Settings"
(Setări muzică de fundal) şi apăsaţi [OK].
4 Apăsaţi
pentru a selecta elementul şi apăsaţi
pentru a selecta setarea.
După finalizarea setărilor, apăsaţi
pentru a selecta "Set" (Setare) şi apăsaţi [OK].
Micşorare / Mărire a imaginii
Setări imagine
În timpul redării
1 Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
2 Apăsaţi
pentru a selecta
„Zoom in” (Mărire) şi apăsaţi [OK].
• Pentru a restabili imaginea la
dimensiunea ei iniţială, apăsaţi
pentru a selecta „Zoom out” (Micşorare)
în pasul 2 şi apăsaţi [OK].
• Când măriţi imaginea, anumite porţiuni pot fi tăiate.
• Informaţia de mărire nu va fi stocată.
• Funcţia „Zoom in/Zoom out” (Mărire/Micşorare) este disponibilă
doar pentru imagini statice mai mici de 640 x 480 pixeli.
Display interval (Interval de afişare): Selectaţi intervalul dorit.
(„Normal”, ”Long” (Lung), ”Short” (Scurt))
Repeat Play (Redare repetată): Selectaţi "On" (Activare) pentru a
reda în mod repetat imaginile din albumul selectat.
Random (Aleatoriu): Selectaţi "On" (Activare) pentru a reda în mod
aleatoriu imaginile din albumul selectat.
Setări muzică de fundal
Proprietăţi
În timpul redării
Apăsaţi
(Stare) de două ori.
ex., HDD
Operaţii
avansate
Funcţii utile în timpul redării imaginilor
statice
Dată fotografiere
Background Music (Muzică de fundal):
Selectaţi "On" (Activare) pentru a reda
diaporama cu muzică de fundal.
Selectaţi "On" (Dezactivare) pentru a reda
diaporama fără muzică de fundal.
Random (Aleator): Selectaţi "On" (Activare) pentru a reda
aleatoriu muzica de fundal.
Music Selection (Selecţie muzică):
Apăsaţi
pentru a selecta Music Selection
(Selecţie muzică) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta locaţia de
stocare a muzicii de fundal şi apăsaţi [OK].
• "Sample Music" (Muzică mostră) este muzica
de fundal preinstalată pe HDD.
Apăsaţi
pentru a selecta un album pentru
muzica de fundal şi apăsaţi [OK] când efectuaţi o altă
selecţie decât "Sample Music" (Muzică mostră).
Pentru a părăsi ecranul cu proprietăţi
Apăsaţi [STATUS] (Stare).
Notă
• Albumele de muzică de pe HDD şi de pe memoria USB pot fi utilizate
•
•
•
•
ca muzică de fundal pentru diaporamă. Cu toate acestea, în momentul
selectării imaginilor statice din memoria USB pentru diaporamă,
albumele cu muzică conţinute în memoria USB nu pot fi utilizate ca
muzică de fundal (Chiar dacă este selectat un album cu muzică din
memoria USB, muzica nu este redată.)
"Sample Music" (Muzică mostră) nu poate fi ştearsă sau
modificată cu alte fişiere.
Setarea "Music Selection" (Selecţie muzică) se transformă în
"Sample Music" (Muzică mostră) la scoaterea mediilor de stocare
pe care este înregistrată muzica de fundal specifica-tă sau la
ştergerea fişierelor cu muzică de fundal specificate.
Formatul DTS-CD nu poate fi redat ca muzică de fundal pentru
diaporamă.
„Rotate RIGHT/Rotate LEFT” (Rotire spre dreapta/Rotire spre
stânga) sau „Zoom in/Zoom out” (Mărire/micşorare imagine) nu
operează în timpul diaporamei.
VQT2J39
31
Redarea muzicii
Redarea CD-urilor cu muzică
Pregătire
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a selecta
unitatea DVD.
1
Introduceţi un CD cu muzică.
2
Apăsaţi
pentru a selecta “Play
Music” (Redare muzică) şi apăsaţi [OK].
Meniul este afişat automat.
Începe redarea CD-ului cu muzică.
De asemenea, puteţi selecta piesa cu ajutorul butoanelor
numerotate.
Redarea fişierelor cu muzică înregistrate
pe HDD
Funcţii utile în timpul redării fişierelor de
muzică
Operaţii în timpul redării
Apăsaţi
.
Stop
Poziţia la care a fost efectuată oprirea este
(PLAY) (Redare)
memorată. Apăsaţi
pentru a reporni de la această poziţie.
• Dacăf
este apăsat de mai multe ori,
poziţia este ştearsă.
Apăsaţi
.
Pause
din nou sau
(PLAY) pentru a
Apăsaţi
(Pauză)
relua redarea.
Apăsaţi
sau
Search
Viteza creşte cu până la 5 paşi.
(Căutare)
(PLAY) pentru a relua redare.
Apăsaţi
În timpul redării sau pauzei, apăsaţi butonul
Salt
sau
Salt la ies ape care doriţi să o ascultaţi.
• Fiecare apăsare măreşte numărul de salturi.
Redare
repetată
Copierea fişierelor de muzică pe HDD (B 58)
Pregătire
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a selecta
unitatea HDD.
1
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR].
2
Apăsaţi
pentru a selecta
albumul şi apăsaţi [OK].
Când “MUSIC” (Muzică) nu este selectat, apăsaţi butonul
Galben pentru a selecta “MUSIC” (Muzică).
Sortare
De asemenea, puteţi selecta albumul cu ajutorul
butoanelor numerotate.
3
De asemenea, puteţi selecta piesa cu ajutorul butoanelor
numerotate.
Proprietăţi
Notă
• Nu puteţi reda piste cu muzică pe HDD în timpul copierii sau
a înregistrării.
În timpul redării
1 Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
pentru a selecta "Repeat
2 Apăsaţi
Play Setting" (Setare redare repetată) şi
apăsaţi [OK].
pentru a selecta elementul
3 Apăsaţi
şi apăsaţi [OK].
• Selectaţi "OFF" (Dezactivare) pentru a anula
redarea repetată.
Puteţi modifica ordinea de Vizualizare a
albumului alfabetică.
În timpul ce este afişat ecranul Album View
(Vizualizare album)
1 Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
pentru a selecta “Sortare”
2 Apăsaţi
şi apăsaţi [OK].
pentru a selecta “Album
3 Apăsaţi
name” (Denumire album) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta piesa
şi apoi apăsaţi butonul [OK].
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR] (Navigator direct).
Puteţi selecta elementul pe care doriţi să-l
repetaţi.
Pentru a anula ecranul sortat
Apăsaţi
pentru a selecta “No.”
(Număr) şi apăsaţi [OK].
În timpul ce este afişat ecranul Track View
(Vizualizare piesă)
1 Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
pentru a selecta
2 Apăsaţi
"Properties" (Proprietăţi) şi apăsaţi [OK].
• Pentru a părăsi ecranul Properties
(Proprietăţi), apăsaţi [OK].
Funcţii convenabile
Afişarea FUNCTION MENIU (Meniu funcţii)
Prin utilizarea ferestrei FUNCTION MENU (Meniu funcţii) puteţi
accesa rapid şi uşor funcţiile principale.
Dacă „FUNCTION MENU Display” (Afişarea meniului de funcţii)
este setat la „On” (Activare) din meniul Setup (Configurare),
FUNCTION MENU (Meniul funcţii) este afişat în mod automat în
momentul în care este pornită alimentarea. (B 62)
Apăsaţi [FUNCTION MENU]
(Meniu de funcţii).
Funcţiile afişate depind de unitatea selectată sau tipul
discului.
Puteţi întrerupe programul TV pe care îl vizionaţi cu ajutorul
tunerului acestui aparat şi să reluaţi vizionarea ulterior prin
salvarea acestuia pe HDD. Acest lucru este util în special atunci
când trebuie să întrerupeţi pentru scurt timp vizionarea pentru a
face un comision. Dacă întrerupeţi funcţia Pause Live TV, atunci
programul TV salvat pe HDD va fi şters.
1
2
3
2
Porniţi acest aparat şi apăsaţi
pentru a selecta canalul.
Atunci când doriţi să întrerupeţi programul TV
Apăsaţi [PAUSE LIVE TV] (Pauză Live TV).
Apăsaţi
pentru a selecta o
funcţie şi apăsaţi [OK].
• Dacă apăsaţi
3
Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea
audio/video adecvată care corespunde
conexiunilor la acest aparat.
(Revenire) puteţi reveni la
ecranul anterior.
Apăsaţi
pentru a selecta un
element şi apăsaţi [OK].
• Consultaţi „Easy access to various functions - FUNCTION
MENU Display” (Accesarea facilă a diferitelor funcţiilor –
Afişarea meniului cu funcţii) privind fiecare funcţie. (B 7)
Pentru a părăsi fereastra FUNCTION MENU (Meniu de funcţii)
Apăsaţi [FUNCTION MENU] (Meniu de funcţii).
4
Această pictogramă indică faptul că funcţia Pause Live TV
este activată. Puteţi dezactiva această pictogramă (B 62,
pictograma Pause Live TV).
Când doriţi să reluaţi
Apăsaţi
(PLAY).
• Programul este salvat pe HDD în modul de înregistrare
•
(B 21) indiferent de modul de înregistrare şi de unitatea de
disc selectată înainte de înregistrare.
Pe HDD pot fi salvate temporar de la o oră la 8 ore de
programe TV. (Acest lucru poate diferi în funcţie de spaţiul
liber de pe HDD)
Operaţii
avansate
1
Pentru a întrerupe temporar programul TV
urmărit—Pause Live TV (Pauză Live TV)
Operaţii în timpul activării funcţiei Pause Live TV
Search
(Căutare)
Pause
(Pauză)
Quick View
(Vizualizare
rapidă)
Apăsaţi
Apăsaţi
• Apăsaţi
(PLAY) pentru a relua redarea.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
(PLAY/x1.3).
• Apăsaţi din nou pentru a vă întoarce la viteza
normală.
Slow-motion În timpul pauzei, apăsaţi
sau
(Redare
Viteza creşte cu până la 5 paşi.
lentă)
• Apăsaţi
(PLAY) pentru a relua redarea.
Stop Pause
1 Apăsaţi
Live TV
2 Apăsaţi
pentru a selecta "Yes"
(Oprire Pause (Da) şi apăsaţi [OK].
Live TV)
Notă
• Funcţia Pause Live TV se opreşte automat când începe
înregistrarea cu temporizator.
• Funcţia Pause Live TV nu funcţionează
− Când nu este setat ceasul.
− În timpul înregistrării
− În timpul înregistrării cu temporizator
− În timpul înregistrării EXT LINK (Conexiune externă), etc.
• Nu puteţi modifica sunetul în tipul reluării redării.
• Primele 30 de minute sunt şterse la fiecare 30 de minute după ce
HDD este plin sau salvarea durează 8 ore.
• Funcţia Pause Live TV este dezactivată automat la 24 de ore
după ce este activată.
• „DVB Multi Audio” şi „DVB Subtitles” (Subtitrări) de pe meniul de pe
ecran nu pot fi comutate în timpul Pause Live TV (Pauză Live TV).
VQT2J39
33
Operaţii interconectate cu televizorul (VIERA Link "HDAVI ControlTM"/Q Link)
Puteţi beneficia de operaţii interconectate cu televizorul şi
receiver-ul utilizând „HDAVI Control” sau Q Link.
Ce este VIERA Link “HDAVI Control”?
VIERA Link „HDAVI Control“ este o funcţie convenabilă
care permite efectuarea de operaţiuni corelate cu acest
aparat şi cu un televizor Panasonic (VIERA) sau receiver
sub „HDAVI Control". Puteţi utiliza această funcţie prin
conectarea echipamentului cu un cablu HDMI. Consultaţi
instrucţiunile de operare ale echipamentului conectat
pentru detalii de operare.
• VIERA Link “HDAVI Control”, bazată pe funcţiile de control oferite
de HDMI, care este un standard industrial cunoscut ca HDMI CEC
(Consumer Electronics Control - Control echipamente electronice
de consum), este o funcţie unică dezvoltată şi implementată de noi.
Ca atare, operarea cu echipamente ale altor producători care
suportă HDMI CEC nu poate fi garantată.
• Acest aparat suportă funcţia “HDAVI Control 5”.
“HDAVI Control 5” este cel mai nou standard (implementat
începând cu decembrie, 2009) pentru echipament Panasonic
compatibil cu HDAVI Control. Acest standard este compatibil
cu echipament convenţional HDAVI Panasonic.
• Vă rugăm să citiţi manualele individuale ale echipamentelor
altor producători compatibile cu funcţia VIERA Link.
Pregătire
1 Conectaţi aparatul la televizor sau receiver printr-un cablu
HDMI sau un cablu Scart cu 21 de pini complet ecranat
(B9), sau la receiver-ul dumneavoastră cu ajutorul unui
cablu HDMI (B 9).
2 Setaţi “VIERA Link” la “On” (Activare) (B 63). (Setarea
predefinită este “On” - Activare)
3 Setaţi operaţiile “HDAVI Control” pe echipamentul conectat
(de ex., televizor).
• Setaţi canalul de intrare la VIERA pentru a
corespunde terminalului care trebuie să fie utilizat ca
şi „HDAVI Control”.
4 Porniţi toate echipamentele compatibile “HDAVI Control” şi
selectaţi canalul de intrare aferent acestui aparat pe
televizorul conectat, astfel încât funcţia “HDAVI Control” să
opereze corespunzător.
De asemenea, la modificarea conexiunii sau setărilor,
repetaţi acest procedeu.
Ce înseamnă Q Link ?
Q Link este o funcţie convenabilă, care oferă operaţii
interconectate ale acestui aparat cu un televizor Panasonic.
Puteţi utiliza această funcţie prin conectarea echipamentului
cu un cablu Scart cu 21 de pini.
Pregătire
• Conectaţi aparatul la televizor printr-un cablu Scart cu 21 de
pini complet ecranat (B 8).
Pentru consultări ulterioare
Următoarele sisteme produse de terţi au funcţii similare cu
funcţia Q de la Panasonic.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului
sau consultaţi furnizorul.
• Q Link (marcă înregistrată Panasonic)
• DATA LOGIC (marcă înregistrată Metz)
• Easy Link (marcă înregistrată Philips)
• Megalogic (marcă înregistrată Grundig)
• SMARTLINK (marcă înregistrată Sony)
Operaţii care pot fi realizate cu „HDAVI Control” şi Q Link
Descărcarea de la televizor*1
Când conectaţi aparatul la TV pentru prima dată, datele de listă de posturi sunt copiate de pe TV pe aparat şi sunt alocate poziţiilor de
de program de pe aparat în aceeaşi ordine ca pe TV (B 10).
Redare facilă
Când televizorul este pornit şi sunt efectuate următoarele operaţii, intrarea televizorului se va comuta automat pe modul de intrare HDMI
sau modul de intrare AV
şi televizorul va afişa acţiunile corespunzătoare. (Este posibil ca imaginea şi sunetul
să nu fie disponibile în primele câteva secunde.)
2
3
Apăsaţi [FUNCTION MENU]* (Meniu de funcţii),
(PLAY)* (Redare), [DIRECT NAVIGATOR] (Navigator direct),
[PROG/CHECK] (Programare/Verificare) etc.
Corelare de pornire automată
Când televizorul este oprit şi sunt efectuate următoarele operaţii, televizorul se va porni automat şi va afişa acţiunile corespunzătoare.
(Este posibil ca imaginea şi sunetul să nu fie disponibile în primele câteva secunde.)
2
3
(PLAY)* (Redare), [DIRECT NAVIGATOR] (Navigator direct),
Apăsaţi [FUNCTION MENU]* (Meniu de funcţii),
[PROG/CHECK] (Programare/Verificare) etc.
•
SVCD şi MP3
Televizorul porneşte automat atunci când introduceţi discul.
Oprire corelată
Când setaţi televizorul în modul standby, aparatul trece automat în modul standby. Aparatul trece automat în modul standby chiar dacă
FUNCTION MENU (Meniu de funcţii) etc. este afişat în timpul redării sau când aparatul este setat pe înregistrare cu temporizator.
Chiar dacă televizorul este setat în modul stand-by, aparatul nu va fi setat la modul stand-by la înregistrare, copiere, finalizare etc.
• Când acest aparat este conectat la un receiver Panasonic „HDAVI Control” compatibil, cu un cablu HDMI, receiverul se va opri, de asemenea.
Direct TV Recording - Înregistrare directă de la televizor*1
Această funcţie vă permite să începeţi imediat înregistrarea programului pe care îl vizualizaţi pe TV.
• În funcţie de tipul de televizor conectat la acest aparat, este posibil ca funcţia să nu poată fi activată.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat [y DIRECT TV REC] (Înregistrare directă de la televizor) timp de 1 secundă
Începe operaţia de înregistrare.
• Titlurile sunt înregistrate pe HDD.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi
• Când comutaţi canale TV utilizând funcţia Direct TV Recording, aceasta se poate opri.
• Când "EXT-L" luminează pe afişajul aparatului (B 23), funcţia Direct TV Recording este indisponibilă.
1
*
Această funcţie este disponibilă cu televizoarele care sunt echipate cu funcţia "HDAVI Control 3" sau o versiune ulterioară.
2
* Acest buton nu este disponibil pentru o staţie portabilă.
3
* Când acest buton este apăsat, imaginea redată nu este afişată imediat pe ecran iar conţinutul nu va putea fi vizualizat din poziţia în
care redarea a început.
sau
pentru a reveni la poziţia de la care a început redarea.
În acest caz, apăsaţi
Notă
• Este posibil ca aceste funcţii să nu opereze în mod normal, în funcţie de starea echipamentelor.
• Pentru informaţii privind funcţia „HDAVI Control”, citiţi şi manualul aferent echipamentelor conectate (de exemplu, al televizorului, etc.).
Control simplu doar cu telecomanda VIERA
Viera Link
În cazul în care conectaţi acest aparat la un TV care dispune de funcţia „HDAVI Control 2” sau o versiune ulterioară, prin intermediul unui cablu
HDMI, veţi beneficia de funcţii mult mai convenabile.
Puteţi opera acest aparat utilizând butoane de pe telecomanda televizorului.
Butoanele pe care le puteţi utiliza pentru acest aparat variază în funcţie de televizor. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare ale
televizorului. Utilizaţi telecomanda furnizată împreună cu acest aparat în cazul în care nu puteţi opera aparatul cu ajutorul butoanelor de pe
telecomandă.
• Operarea acestui aparat se poate întrerupe atunci când apăsaţi butoane incompatibile pe telecomanda televizorului.
• Televizorul afişează imaginea tunerelor TV atunci când funcţionarea conectată este finalizată.
Utilizarea ferestrei FUNCTION MENU pentru a opera acest aparat*1
Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului
1
2
Afişaţi fereastra „FUNCTION MENU” (Meniu de funcţii) a acestui aparat utilizând telecomanda televizorului.
• Dacă acest aparat se află în modul stand-by, va porni automat.
Selectaţi elementul pe care doriţi să-l folosiţi cu ajutorul telecomenzii televizorului şi apăsaţi [OK].
• Despre afişarea FUNCTION MENU Display (Afişare meniu de funcţii) (B7, 33, 62).
Întreruperea Programului Live TV *2
Puteţi întrerupe programul TV pe care îl vizionaţi cu ajutorul tunerului acestui aparat şi să reluaţi vizionarea ulterior prin salvarea acestuia pe
HDD. Acest lucru este util în special atunci când trebuie să întrerupeţi pentru scurt timp vizionarea pentru a face un comision.
Dacă întrerupeţi funcţia Pause Live TV (Pauză Live TV), atunci programul TV salvat pe HDD va fi şters. Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului
1
2
Atunci când doriţi să întrerupeţi programul TV
Porniţi funcţia „Pause Live TV” cu ajutorul telecomenzii televizorului.
• Acest aparat porneşte în mod automat.
Consultaţi “Nota” (B 33, Pentru a întrerupe temporar (pauză) programul TV urmărit—Pause Live TV")
Utilizarea ferestrei meniului OPTION pentru a opera acest aparat*1
Prin utilizarea telecomenzii TV, puteţi reda discuri utilizând „Control Panel” (B mai jos) şi afişând meniul principal al unui DVD-Video.
1
Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
ex.,
Panou de control
FUNCTION MENU
(Meniu Funcţii)
Top Menu
(Meniu principal) DVD-V
Menu (Meniu) DVD-V
Setări standby
Notă
• Nu puteţi utiliza meniul OPTION (Opţiune) în timp ce meniul
principal al unui DVD Video este afişat şi în timp ce DVD-Video
este copiat.
2
Selectaţi un element şi apoi apăsaţi [OK].
Drive Select (Selectare
unitate)
Slideshow (Diaporamă)
Rotate RIGHT (Rotire spre
dreapta) (JPEG)
Rotate LEFT (Rotire spre
stânga) (JPEG)
Zoom in (Mărire) (JPEG)
Zoom out (Micşorare)
(JPEG)
Este afişat panoul de control (Bmai jos).
Este afişată fereastra FUNCTION MENIU
(Meniu de funcţii) (B mai sus)
Este afişat meniul principal (B 17).
Operaţii
avansate
Atunci când doriţi să reluaţi
Afişaţi Panoul de comandă (Bdedesubt) şi apăsaţi [OK].
• Programul TV este reluat.
Pentru a opri Pause Live TV
Apăsaţi
în timp ce este afişat Panoul de comandă.
Apăsaţi
pentru a selecta [YES] (Da) şi apăsaţi [OK].
Este afişat meniul (B 17).
Este afişat ecranul "Standby Settings"
(Setări standby) (B 65).
Selectaţi unitatea HDD sau DVD.
Este afişat ecranul "Album View"
(Vizualizare album) (B 30).
Rotirea imaginii statice (B 31).
Imaginea statică este mărită sau
micşorată (B 31).
„ Utilizând panoul de comandă
Prin utilizarea acestui meniu, puteţi efectua operaţii precum căutare înapoi, înainte, stop, etc., cu
telecomanda televizorului. Selectaţi „Control Panel” (Panou de control) şi apăsaţi [OK] în pasul 2 (B
mai sus).
Este afişat panoul de control (B dreapta).
• La redarea unui titlu sau DVD-Video, etc.
−
Pauză,
Stop,
Căutare înapoi,
Părăsiţi panoul de comandă.
• La redarea imaginilor statice
−
Stop,
Vizualizarea imaginii anterioare,
[EXIT]: Părăsiţi panoul de comandă.
Panou de control
Pauză
Ieşire
Căutare înainte, [OK]: Redare, [EXIT]:
Căutare
Căutare
Redare
Vizualizarea imaginii următoare,
Stop
*1
Această funcţie este disponibilă cu televizoarele care sunt echipate cu funcţia "HDAVI Control 2" sau o versiune ulterioară.
Această funcţie este disponibilă cu televizoarele care sunt echipate cu funcţia "HDAVI Control 3" sau o versiune ulterioară.
„ Când doriţi să lăsaţi televizorul pornit şi să setaţi doar aparatul în modul stand-by
Apăsaţi pe telecomanda aparatului şi activaţi modul stand-by
„ Când nu utilizaţi funcţia „HDAVI Control”
Setaţi „VIERA Link” în meniul Setup (Configurare) la „Off” (Dezactivare) (B 63).
*2
VQT2J39
35
Editarea titlurilor / capitolelor
(Nu puteţi edita discurile finalizate).
Chapter (Capitol)
Fiecare secţiune dintre punctele de divizare devine capitol.
Titlu
Capitol
Capitol
3
4
Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
pentru a selecta operaţia şi
• Dacă selectaţi "Edit" (Editare), apăsaţi
Capitol
Capitol
Puteţi modifica ordinea capitolelor şi de asemenea
puteţi crea o listă de redare (Video) (B 38).
„Crearea capitolelor” din meniul „Setup” (Configurare) (B 61)
„Automatic”:
Detectează modificările (punctele speciale de dezactivare a
sonorului, cum ar fi începutul şi sfârşitul unui program) din cadrul
scenei în timpul procesului de înregistrare şi stabileşte în mod
automat punctele de iniţiere a capitolului pe acestea.
• În funcţie de programul care trebuie să fie înregistrat sau de
Modul de înregistrare, este posibil ca punctele de iniţiere a
capitolului să nu fie create în mod corespunzător.
"5 minutes" (5 minute):
Setează în mod automat punctele de iniţiere a capitolului în timpul
înregistrării la intervale de aproximativ 5 minute.
• Numărul maxim de elemente prezente pe un disc:
Consultaţi „Operaţiile
referitoare la titlu” (B 37).
Editarea grupurilor de titluri
Schimbarea aspectului DIRECT NAVIGATOR
(Navigator direct) (B 27)
• Redare imagini statice (B 30)
• Redarea fişierelor cu muzică înregistrate pe
HDD (B 32)
„ Dacă selectaţi "Chapter View" (Vizualizare capitol)
5
Apăsaţi
capitolul.
pentru a selecta
Pentru a începe redarea, B apăsaţi [OK].
Pentru a edita B Pasul 6.
(În funcţie de starea înregistrării.)
Ecran Chapter View
(Vizualizare capitol)
49 titluri)
Aprox. 254)
(În funcţie de starea înregistrării.)
Notă
• Odată şters, divizat sau parţial şters, conţinutul înregistrat nu poate fi
restabilit la starea sa originală. Asiguraţi-vă înainte de a începe.
• Nu puteţi edita în timpul înregistrării sau copierii, etc.
• Informaţia de înregistrare restrictivă va avea efect şi după editare
(de exemplu divizarea unui titlu etc).
•
De fiecare dată când editaţi un titlu, informaţia este
salvată pe spaţiul liber de pe hard disc. Dacă efectuaţi această
operaţie de mai multe ori, spaţiul liber se reduce. Vă recomandăm să
efectuaţi editarea pe HDD şi apoi să copiaţi pe disc.
6
• Pentru a afişa alte pagini / Editare multiplă (B stânga)
Apăsaţi butonul [OPTION], apoi
pentru a selecta operaţia şi apoi apăsaţi [OK].
Consultaţi „Operaţiile referitoare
la capitole" (B 37).
Editarea titlurilor / capitolelor şi redarea capitolelor
Puteţi modifica (elimina părţile care nu sunt necesare, diviza, etc.)
programele înregistrate.
Pregătire
• Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea audio/video adecvată care
corespunde conexiunilor la acest aparat.
• Porniţi aparatul.
• Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate de disc) pentru a
selecta unitatea conţinând titlul înregistrat care va fi editat.
•
Dezactivaţi protecţia (B 56, Setarea protecţiei).
1
În timpul redării sau în timp ce aparatul este oprit
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR]
(Navigator direct).
Când nu este selectată opţiunea „Video”,
apăsaţi butonul roşu pentru a selecta opţiunea „Video”.
2
Apăsaţi
(B 27)
B mai jos
− Titluri: 499
− Capitole: Aprox. 1000 per titlu
− Titluri: 99 (
− Capitole: Aprox. 1000 (
pentru a selecta
operaţia şi apoi apăsaţi butonul [OK].
pentru a selecta titlul.
Ecranul Title View
(Afişare titlu)
Pentru a afişa alte pagini
Apăsaţi
pentru a selecta “Previous” (Anterioară)
sau “Next” (Următoarea) şi apăsaţi butonul [OK].
• De asemenea, puteţi apăsa butoanele
pentru a
afişa alte pagini.
• Editarea multiplă
Selectaţi cu
şi apăsaţi
. (Repetare). Apare
un marcaj de bifare. Apăsaţi
din nou pentru a anula.
• Puteţi reveni la Title View (Vizualizare titlu).
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR] (Navigator direct).
Operaţiile referitoare la titluri
După efectuarea paşilor 1-4 (B 36)
Apăsaţi
Ştergere*
pentru a selecta „Delete” (Ştergere) şi apoi apăsaţi [OK].
• Odată şters, conţinutul înregistrat este pierdut şi nu mai poate fi recuperat. Asiguraţi-vă înainte de a începe.
• Timpul de înregistrare disponibil pe DVD-R, DVD-R DL, +R sau +R DL nu se măreşte în momentul în care ştergeţi titluri.
• Spaţiul de înregistrare disponibil pe un DVD-RW (format DVD-Video) şi +RW se măreşte doar când ultimul titlu
Proprietăţi
Enter Title Name
înregistrat este şters. Acest spaţiu nu se măreşte în cazul în care sunt şterse alte titluri (B 19).
Sunt afişate o serie de informaţii (de exemplu, data şi ora).
• Apăsaţi butonul [OK] pentru a părăsi acest ecran.
Puteţi atribui o denumire titlurilor înregistrate. (B 44, Introducerea textului)
Chiar dacă denumirea grupului este modificată, denumirile titlurilor din grup vor rămâne neschimbate.
(Introducerea denumirii titlului) •
Set up Protection*
(Configurarea protecţiei)
Cancel Protection*
Dacă protecţia este setată, titlul va fi protejat faţă de ştergerea accidentală.
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
Simbolul care semnifică blocarea va fi afişat în momentul în care titlul este protejat.
(Anularea protecţiei)
Puteţi înlătura partea inutilă a înregistrării.
Apăsaţi butonul [OK] în punctele de început şi de sfârşit ale secţiunii
pe care doriţi să o ştergeţi.
Apăsaţi
pentru a selecta „Finish” (Finalizare) şi apoi apăsaţi [OK].
(B mai jos, Ca referinţe pentru
dumneavoastră)
• Selectaţi „Next” (Următoarea) şi apăsaţi butonul [OK] pentru a şterge şi
alte secţiuni
Apăsaţi
pentru a selecta „Delete” (Ştergere) şi apoi apăsaţi [OK].
Partial Delete
(Ştergere parţială)
Puteţi schimba imaginea astfel încât să fie văzută într-o formă miniaturală
(thumbnail) în ecranul Title View (Vizualizarea titlului).
Apăsaţi
(PLAY) pentru a iniţia redarea.
Apăsaţi butonul [OK] atunci când este afişată imaginea pe care doriţi
să o utilizaţi în forma miniaturală.
(B mai jos, Ca referinţe pentru
Pentru a schimba imaginea miniaturală
dumneavoastră)
Reporniţi redarea şi apăsaţi
pentru a selecta „Change” (Modificare)
apoi apăsaţi butonul [OK] în punctul pe care doriţi să îl modificaţi.
Apăsaţi
pentru a selecta „Finish” (Finalizare) şi apoi apăsaţi [OK].
Puteţi diviza un titlu în două părţi.
Divide Title
Apăsaţi butonul [OK] în punctul în care vreţi să divizaţi titlul.
(Divizarea titlului)
Apăsaţi
pentru a selecta „Finish” (Finalizare) şi apoi apăsaţi [OK].
(B mai jos, Ca referinţe pentru
Apăsaţi
pentru a selecta „Divide” (Divizare ) şi apăsaţi [OK].
dumneavoastră)
Pentru a confirma punctul de divizare
Apăsaţi
pentru a selecta „Preview” (Previzualizare) şi apăsaţi [OK].
(Unitatea rulează 10 secunde înainte şi după punctul de divizare.)
Pentru a modifica punctul de divizare
Reporniţi redarea şi apăsaţi
pentru a selecta „Divide” (Divizare) şi apoi apăsaţi butonul [OK] în punctul în
care doriţi să divizaţi titlul.
Change Thumbnail
Editarea
(Schimbarea imaginii
miniaturale)
Notă
• Titlurile divizate reţin numele şi proprietatea CPRM (78) ale titlului original.
• Înregistrările video şi audio aflate imediat înainte de şi după punctul de divizare pot fi întrerupte momentan.
Titlurile divizate formează un grup de titluri.
•
* Este posibilă editarea multiplă.
Operaţiile referitoare la capitole
După efectuarea paşilor 1-6 (B 36)
Apăsaţi
pentru a selecta „Delete” (Ştergere) şi apoi apăsaţi [OK].
Delete Chapter *
(Ştergere capitol)
• Odată şters, conţinutul înregistrat este pierdut şi nu mai poate fi recuperat. Asiguraţi-vă înainte de a începe.
• Selectaţi Combine Chapters - combinare capitole (B mai jos) când doriţi să ştergeţi doar punctul de divizare dintre
capitole. (Conţinutul înregistrat nu va fi şters.)
Selectaţi punctul în care doriţi să începeţi un nou capitol în timp ce vizualizaţi
titlul.
Apăsaţi butonul [OK] în punctul în care doriţi să divizaţi
• Repetaţi acest pas dacă doriţi să împărţiţi în alte puncte.
(B mai jos, Ca referinţe pentru
Apăsaţi
pentru a selecta „Finish” (Finalizare) şi apoi apăsaţi [OK].
dumneavoastră)
Create Chapter
(Creare capitol)
Combine Chapters
(Combinare capitole)
Apăsaţi
pentru a selecta „Combine” (Combinare) şi apăsaţi [OK].
• Se combină capitolul selectat şi capitolul care urmează.
* Este posibilă editarea multiplă.
Pentru consultări ulterioare
• Folosiţi funcţia Search (Căutare) (B 26) sau funcţia Time Slip (B 26) pentru a identifica punctul dorit.
• Pentru a identifica în mod corect punctul dorit, folosiţi mişcarea lentă (Slow-motion) (B 26) sau mişcarea cadru cu cadru (Frame-by-frame) (B 26).
• Apăsaţi
(început) sau
(sfârşit) pentru a trece direct la începutul sau sfârşitul titlului.
VQT2J39
37
Crearea, editarea şi redarea listelor de redare (Video)
Puteţi aranja capitolele (B 362) astfel încât să creaţi o listă de redare
(Video).
Titlu
Capitol
Capitol
Listă de redare
(Video)
Titlu
Capitol
Capitol
Capitol
4
Capitol
Apăsaţi
pentru a selecta
funcţia „Create” (Creare) şi apoi apăsaţi
butonul [OK].
Capitol
Prin copierea (B 45) unei liste de redare (Video) se va crea un titlu.
• Listele de redare (Video) nu sunt înregistrate separat astfel că
acestea nu necesită o capacitate mare de stocare.
• Editarea capitolelor într-o listă de redare (Video) nu modifică
•
5
titlurile sursă şi capitolele sursă.
Nu puteţi crea sau edita liste de redare (Video) în timpul
înregistrării sau copierii
Apăsaţi
şi apăsaţi
pentru a selecta titlul sursă
.
• Apăsaţi butonul [OK] pentru a selecta toate capitolele
din titlu, apoi treceţi la pasul 7.
• Numărul maxim de elemente prezente pe un disc:
− Listă de redare (Video) 99
− Capitole în listele de redare (Video): Aprox. 1000
(În funcţie de starea înregistrării.)
• Dacă depăşiţi numărul maxim de elemente de pe disc,
elementele introduse nu vor fi înregistrate.
Crearea listelor de redare (Video)
Pregătire
• Porniţi televizorul şi selectaţi intrarea audio/video adecvată
care corespunde conexiunilor la acest aparat.
• Porniţi aparatul.
• Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a
selecta unitatea conţinând titlul înregistrat care va fi editat.
•
Dezactivaţi protecţia discului (B 56, Setarea protecţiei).
• Listele de redare (Video) trebuie create în conformitate cu
sistemul de codare selectat curent în „Sistem TV” (B 63).
1
2
3
6
Apăsaţi
pentru a selecta
capitolul pe care doriţi să îl adăugaţi la
lista de redare (Video) şi apoi apăsaţi
butonul [OK].
Apăsaţi
pentru anulare.
În timp ce aparatul este oprit
Apăsaţi [FUNCTION MENU]
(Meniu de funcţii).
Apăsaţi
pentru a selecta "Others"
(Altele) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Playlists”
(Liste de redare) şi apăsaţi [OK].
• De asemenea, puteţi crea un nou capitol din titlul sursă.
Apăsaţi butonul [OPTION] pentru a selecta funcţia
„Create Chapter” (Creare capitol) şi apoi apăsaţi butonul
[OK] (B 37, Creare capitol).
7
Apăsaţi
pentru a selecta poziţia de
introducere a capitolului şi apoi apăsaţi [OK].
Când nu este selectată opţiunea „Video”, apăsaţi butonul
roşu pentru a selecta opţiunea „Video”.
8
• Apăsaţi
pentru a selecta alte titluri sursă.
• Repetaţi paşii 6-7 pentru a adăuga alte capitole.
Apăsaţi butonul
.
Toate scenele selectate devin listă de redare (Video).
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire).
Editarea şi redarea listelor de redare
(Video)/capitolelor
Operaţii privind listele de redare (Video)
(Doar la redare)
1
2
3
În timp ce aparatul este oprit
Apăsaţi [FUNCTION MENU] (Meniu de funcţii).
Apăsaţi
pentru a selecta "Others"
(Altele) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Playlists”
(Liste de redare) şi apăsaţi [OK].
După efectuarea paşilor 1-5 (B stânga)
Ştergere*
pentru a selecta
Apăsaţi
„Delete” (Ştergere) şi apoi apăsaţi [OK].
Odată şterse, listele de redare (Video)
sunt pierdute şi nu mai pot fi
recuperate.
Asiguraţi-vă înainte de a începe.
Proprietăţi
Sunt afişate informaţii privind lista de
redare (Video) (de exemplu, data şi ora).
• Apăsaţi butonul [OK] pentru a ieşi din
ecran.
Când nu este selectată opţiunea „Video”, apăsaţi butonul
roşu pentru a selecta opţiunea „Video”.
4
Apăsaţi
de redare (Video).
pentru a selecta lista
• Pentru a afişa alte pagini / Editare multiplă (B 36)
(B 38, Crearea listelor de redare (Video),
paşii 5-8)
Copy* (Copiere)
pentru a selecta
Apăsaţi
funcţia „Copy” (Copiere) şi apoi
apăsaţi [OK].
• Lista de redare copiată (Video) devine
cea mai nouă în cadrul ecranului
„Playlist View ( Video )” (Vizualizare listă
de redare (Video)).
Puteţi atribui nume listelor de redare
Enter Name
(Introducere nume) (Video). (B 44, Introducerea textului)
Apăsaţi butonul [OPTION] (Opţiuni), apoi
pentru a selecta operaţia, şi apoi
apăsaţi butonul [OK].
Change Thumbnail (B 37, Schimbarea imaginii miniaturale)
(Schimbarea
imaginii miniaturale)
Pentru a începe redarea, B apăsaţi [OK].
Pentru a edita B Pasul 5.
Ecran Playlist View
(Video ) (Vizualizare
listă de redare (Video))
5
Create (Creare)
• Dacă aţi selectat „Edit” - editare, apăsaţi
pentru
a selecta operaţia şi apăsaţi butonul [OK].
de exemplu,
* Este posibilă editarea multiplă.
Operaţiile referitoare la capitole
După efectuarea paşilor 1-7 (B stânga)
• Editarea capitolelor într-o listă de redare (Video) nu modifică
titlurile sursă şi capitolele sursă.
„ Dacă selectaţi "Chapter View" (Vizualizare capitol)
6
Apăsaţi
capitolul.
pentru a selecta
Add Chapter
(Adăugare capitol)
Move Chapter
(Mutare capitol)
(B 38, Crearea listelor de redare (Video),
paşii 5-7)
pentru a selecta
Apăsaţi
poziţia de introducere a capitolului şi
apoi apăsaţi butonul [OK].
Create Chapter
(Creare capitol)
Combine Chapters
(Combinare
capitole)
Delete Chapter*
(Ştergere capitol)
(B 37, Creare capitol)
Editarea
Consultaţi „Operaţiile
privind lista de redare
(Video)”.
Pentru a începe redarea, B apăsaţi [OK].
Pentru a edita B Pasul 7.
Ecran Chapter View
(Vizualizare capitol)
• Pentru a afişa alte pagini / Editare multiplă (B 36)
7
Apăsaţi butonul [OPTION] (Opţiune) şi apoi
apăsaţi
pentru a selecta operaţia,
iar apoi apăsaţi butonul [OK].
Consultaţi „Operaţiile privind
capitolul”.
(B 37, Combinare capitole)
(B 37, Ştergere capitol)
Lista de redare (Video) se şterge dacă
ştergeţi toate capitolele incluse în ea.
* Este posibilă editarea multiplă.
• Puteţi reveni la Playlist View (Vizualizarea listei de redare).
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire).
VQT2J39
39
Editarea imaginilor statice şi a fişierelor cu muzică
Editarea imaginilor statice (JPEG)
• Puteţi edita imagini şi albume.
• Nu puteţi edita imagini statice înregistrate pe DVD-R DL,
CD-R/CD-RW şi memoria USB.
• Nu puteţi edita imagini statice înregistrate pe DVD-R înregistrate.
Pregătire
• Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a selecta
unitatea de hard disc sau unitatea DVD.
•
Dezactivaţi protecţia discului (B 56, Setarea protecţiei).
1
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR].
2
Editarea unui album:
Dacă nu este selectat „PICTURE”, apăsaţi
butonul „Green” (Verde) pentru a selecta „PICTURE” (Imagine).
Selectaţi albumul pe care doriţi să-l editaţi
şi apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
• Când doriţi să creaţi un album utilizând funcţia „Create
Album” (Creare Album), apăsaţi [OPTION] (Opţiune)
fără a selecta albumul.
Editarea unei imagini statice:
Selectaţi albumul care conţine imaginea statică pe
care doriţi să o editaţi şi apăsaţi [OK].
(Selectaţi imaginile statice pe care doriţi să le
editaţi şi apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
Pentru a afişa alte pagini
Apăsaţi
pentru a selecta “Previous”
(Anterioară) sau “Next” (Următoarea) şi apăsaţi butonul [OK].
• Puteţi, de asemenea, apăsa
pentru a afişa
alte pagini.
Editarea multiplă
Selectaţi cu
şi apăsaţi
. (Repetare).
Apare un marcaj de bifare. Apăsaţi
din nou pentru
anulare.
Pentru a selecta toate albumele
Apăsaţi
. După ce apare mesajul de confirmare,
apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da).
3
Apăsaţi
pentru a selecta operaţia,
iar apoi apăsaţi [OK].
„ Pentru a edita albumul
)
(de exemplu,
Iniţiere diaporamă / Setări diaporamă
(B 30, 31)
Operaţii cu
albume şi imagini
(statice)
(B dreapta)
Comutare la liste de redare (Imagine)
(B 42)
„ Pentru a edita imagini statice
(de exemplu,
)
Operaţii cu albume şi imagini
(statice) (B dreapta)
Puteţi reveni la Album View
(Vizualizare album).
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire)..
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR] (Navigator direct).
Operaţii cu albume şi imagini (statice)
După efectuarea paşilor 1-3 (stânga)
Ştergerea imaginii* Apăsaţi
pentru a selecta „Delete”
Ştergerea
(Ştergere) şi apoi apăsaţi [OK].
albumului*
• Odată şters, conţinutul înregistrat este
pierdut şi nu mai poate fi recuperat.
Asiguraţi-vă înainte de a începe.
• În momentul ştergerii unui album, fişierele
care nu conţin imagini statice vor fi de
asemenea şterse dacă se află în acel
folder. (Acest lucru nu se aplică folderelor
din cadrul albumului respectiv.)
•
Spaţiul disponibil nu creşte chiar şi
după ce sunt şterse imaginile.
Change Date
Puteţi modifica data imaginii.
(Modificare dată)*
Apăsaţi
pentru a selecta
elementul şi apăsaţi
pentru
a modifica.
(Apăsaţi [OK].
Enter Album Name Puteţi denumi albumele. (B 44, Introducerea
(Introducere
denumire album)
textului)
• Este posibil ca denumirile albumelor
introduse cu acest aparat să nu poată fi
afişate pe alte echipamente.
Setarea protecţiei* Dacă este
Anularea
setată, protecţia
protecţiei*
va împiedica
ştergerea
accidentală a
imaginii statice
sau folderului.
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes"
(Da) şi apăsaţi [OK].
Simbolul de blocare apare când imaginea
statică sau albumul sunt protejate.
• Chiar dacă setările de protecţie sunt utilizate
de acest aparat pentru a proteja un folder,
folderul respectiv poate fi şters cu alt aparat.
Proprietăţi
Informaţii (de exemplu, rezoluţia imaginii şi
dimensiunea fişierului) este afişată.
• Pentru a părăsi ecranul Properties
(Proprietăţi), apăsaţi [OK].
Add Pictures
(Adăugare imagini)
Create Album
(Creare album)
Apăsaţi
pentru a selecta
„Start” sau „Yes” şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a
selecta albumul care conţine
imaginea statică pe care doriţi să o
editaţi şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta
elementul, după care apăsaţi [OK].
• Dacă aţi selectat „Select pictures to
copy” (Selectare imagini pentru copiat):
Selectaţi imaginea statică pe care doriţi
să o adăugaţi şi apăsaţi [OK].
• Dacă aţi selectat „Copy all pictures”
(Copiază toate imaginile): Toate
imaginile statice din album vor fi copiate.
Apăsaţi
pentru a selecta
„Yes” sau „No” şi apăsaţi [OK].
• Dacă doriţi să continuaţi copierea,
.
selectaţi „Yes” şi mergeţi la pasul
Doar pentru „Create album” (Creare album)
Apăsaţi
pentru a selecta
„Yes” sau „No” şi apăsaţi [OK].
• Dacă aţi selectat „Yes”: Puteţi denumi
albumele. (B 44, Introducerea textului)
• Dacă aţi selectat „No”: Numele
albumului este dat automat.
Pentru copierea pe DVD-RAM sau HDD
Copy to DVD
pentru a selecta "Start" şi
(Copiere pe DVD)* Apăsaţi
apăsaţi [OK]. Pentru copierea pe DVD-R
Apăsaţi
pentru a selecta
Copy to HDD
„Copy &Finalize” (Copiere şi finalizare)
(Copiere pe HDD)* sau „Copy Only” (Doar copiere) şi
apăsaţi [OK].
•
Utilizaţi discuri neinscripţionate sau
discuri nefinalizate pe care sunt înregistrate
imagini JPEG împreună cu acest aparat.
* Este posibilă editarea multiplă.
[Change Date (Modificare dată): Doar atunci când este afişat
ecranul „Picture (JPEG) View” (Vizualizare imagine (JPEG)]
• Înregistrările cu temporizator nu încep când efectuaţi următoarele
operaţii: „Change Date” (Modificare dată), „Copy to DVD”
(Copiere pe DVD), „Copy to HDD” (Copiere pe HDD), „Add
Pictures” (Adăugare imagini) sau „Create Album” (Creare album).
•
•
•
„Add Pictures” (Adăugare imagini) este disponibil doar pentru
folderele care sunt conforme cu DCF.
Dacă doriţi să ştergeţi imagini mostră, efectuaţi "Cancel
Protection" (Anulare protecţie) şi ştergeţi-le. (B 40)
"Sample Music" (Muzică mostră) nu se afişează pe ecranul
MUSIC (Muzică).
Editarea fişierelor de muzică
Pregătire
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a selecta
unitatea HDD.
1
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR].
2
Editarea unui album
Când “MUSIC” (Muzică) nu este selectat, apăsaţi butonul
„galben” pentru a selecta “MUSIC” (Muzică).
Apăsaţi
pentru a selecta albumul şi
apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
Editarea unei piese
Apăsaţi
pentru a selecta albumul şi
apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta piesa şi apăsaţi
[OPTION] (Opţiune).
3
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
pentru a selecta operaţia şi
„ Pentru a edita albumul (Muzică)
Operaţii privind albumul şi piesa
(B mai jos)
Funcţii utile în timpul redării fişierelor
de muzică (B 32)
Operaţii privind albumul şi piesa
După efectuarea paşilor 1-3 (B de mai sus)
Delete Album
pentru a selecta „Delete”
Apăsaţi
(Ştergere album) (Ştergere) şi apoi apăsaţi [OK].
Delete Track
• Odată şters, conţinutul înregistrat este
(Ştergere piesă)
pierdut şi nu mai poate fi recuperat.
Asiguraţi-vă înainte de a începe.
Enter Album Name Puteţi denumi albumele şi piesele.
(Introducere
(B 44, Introducerea textului)
nume album)
Enter Track Name
(Introducere
nume piesă)
Introducere nume Puteţi edita numele artistului piesei.
artist
(B 44, Introducerea textului)
Notă
• Atunci când începe înregistrarea cu temporizator, procesul
de editare a fişierelor cu muzică este întrerupt.
Ştergerea imaginilor statice şi a fişierelor cu
muzică cu ajutorul navigatorului DELETE
(Ştergere)
1
2
3
4
5
• Selectarea programelor înregistrate
B Mai jos
•
Apăsaţi [FUNCTION MENU]
(Meniu de funcţii).
Apăsaţi
pentru a selecta „Delete”
(Ştergere) şi apoi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Picture”
(Imagine) sau „Music”(Muzică).
Apăsaţi [OK].
Ştergerea unui album
Apăsaţi
pentru a selecta
elementul şi apăsaţi [DELETE ¼] (Ştergere).
Ştergerea unei imagini statice sau a unei piese
Apăsaţi
pentru a selecta albumul
sau grupul care conţine imaginea statică sau piesa
pentru ştergere şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta imaginea
statică sau piesa şi apăsaţi [OK].
Puteţi confirma elementul pe care le-aţi selectat cu
ajutorul meniului de opţiuni.
• Consultaţi operaţiunile meniului de opţiuni
− pentru imagini statice B 40, pasul 3
− pentru Muzică B stânga, pasul 3
Pentru a afişa alte pagini [Album (imagini statice) şi
doar imagini statice]
Apăsaţi
pentru a afişa alte pagini.
Ştergerea multiplă [Album (imagini statice) şi doar
imagini statice]
Selectaţi cu
şi apăsaţi
. (Repetare.)
Apare un marcaj de bifare. Apăsaţi
din nou pentru
anulare.
(titluri) pentru redare—DIRECT
NAVIGATOR (Navigator direct) (B 27)
Redare imagini statice (B 30)
„ Pentru a edita piesa (Muzică)
Operaţii privind albumul şi piesa
(B mai jos)
Puteţi reveni la Album View
(Vizualizare album)
Funcţii utile în timpul redării fişierelor de muzică (B 32)
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR] (Navigator direct).
În timp ce aparatul este oprit
6
Editarea
Notă
Apăsaţi
pentru a selecta
„Delete”(Ştergere) şi apoi apăsaţi [OK].
Elementul este şters.
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR] (Navigator direct).
VQT2J39
41
Crearea, editarea şi redarea listelor de redare (Fotografii)
Puteţi aranja imaginile statice preferate în albume stocate pe
hard disk pentru a crea o listă de redare (Fotografii).
Album 1
Imagine
statică
6
Album 2
Imagine
statică
Listă de redare
(Imagine)
Imagine
statică
Imagine
statică
Imagine
statică
Imagine
statică
Imagine
statică
Apăsaţi
pentru a selecta imaginea
statică pe care doriţi să o adăugaţi la lista
de redare (fotografii) şi apoi apăsaţi
.
Este afişat un semn de bifare. Repetaţi acest pas până
când aţi selectat toate elementele necesare.
• Apăsaţi
din nou pentru a anula.
Imagine
statică
Copierea (B 50) unei liste de redare (Fotografii) va duce la
crearea unui album. (Muzica de fundal nu poate fi copiată.)
• Listele de redare (fotografii) nu sunt înregistrate separat astfel că
acestea nu necesită o capacitate mare de stocare.
• Editarea imaginilor statice într-o listă de redare nu modifică
albumele sursă sau imaginile statice sursă.
• Nu puteţi crea sau edita liste de redare (fotografii) în timpul
7
8
înregistrării sau copierii
• Numărul maxim de liste de redare (fotografii):
− Playlists (Liste de redare): 99
− Imagini într-o listă de redare (Fotografii): Aprox. 3000
Apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta poziţia de
introducere a imaginii statice şi apoi
apăsaţi butonul [OK].
Crearea listelor de redare (fotografii)
Puteţi crea liste de redare (fotografii) cu muzică de fundal
Pregătire
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a selecta
unitatea HDD.
1
2
3
În timp ce aparatul este oprit
Apăsaţi [FUNCTION MENU] (Meniu de funcţii).
Apăsaţi
pentru a selecta "Others"
(Altele) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Playlists”
(Liste de redare) şi apăsaţi [OK].
• Apăsaţi
pentru a selecta alte "Source Albums"
(Albume sursă) şi repetaţi paşii 5-8 pentru a adăuga
imagini în alte albume.
9
Apăsaţi
(Revenire).
10 Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da)
dacă doriţi să denumiţi lista de redare
(fotografii).
(B 44, Introducerea textului)
Dacă nu este selectat „PICTURE” (Imagine), apăsaţi butonul
„Green” (Verde) pentru a selecta „PICTURE” (Imagine).
11 Selectaţi muzica de fundal dacă doriţi să
modificaţi muzica de fundal.
• Dacă selectaţi "No" (Nu), muzica mostră este setată ca
muzică de fundal.
4
5
Apăsaţi
pentru a selecta
funcţia „Create” (Creare) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta un album
(un folder) în "Source Albums"
(Albume sursă) şi apăsaţi
.
• Apăsaţi butonul [OK] pentru a selecta toate imaginile
statice din album, apoi treceţi la pasul 8.
pentru anulare.
• Apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta locaţia de stocare a
muzicii de fundal şi apăsaţi [OK].
• "Sample Music" (Muzică mostră) este muzica de
fundal preinstalată pe HDD.
Apăsaţi
pentru a selecta un album pentru
muzica de fundal şi apăsaţi [OK] când efectuaţi o altă
selecţie decât "Sample Music" (Muzică mostră).
• Muzica de fundal din listele de redare (Fotografii) este
specificată pentru fiecare listă de redare (fotografii). (B 43)
Toate fotografiile selectate devin listă de redare (fotografii).
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [DIRECT NAVIGATOR] (Navigator direct).
Editarea listelor de redare
(fotografii)/imaginilor statice
Operaţii cu Listă de redare (fotografii)
• După efectuarea paşilor 1-5 (B stânga)
2
3
În timp ce aparatul este oprit
Apăsaţi [FUNCTION MENU]
(Meniu de funcţii).
Apăsaţi
pentru a selecta "Others"
(Altele) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Playlists”
(Liste de redare) şi apăsaţi [OK].
• Dacă nu este selectat „PICTURE” (Imagine), apăsaţi butonul
„Green” (Verde) pentru a selecta „PICTURE” (Imagine).
4
Editarea unei liste de redare (fotografii):
Selectaţi lista de redare (fotografii) pe care
doriţi să o editaţi şi apăsaţi [OPTION]
(Opţiune).
Editarea unei imagini statice:
Selectaţi lista de redare (fotografii) care conţine
imaginea statică pe care doriţi să o editaţi şi
apăsaţi [OK].
Selectaţi imaginile statice pe care doriţi să le editaţi
şi apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
Pentru a afişa alte pagini
Apăsaţi
pentru a selecta “Previous”
(Anterioară) sau “Next” (Următoarea) şi apăsaţi butonul [OK].
• Puteţi, de asemenea, apăsa
pentru a
afişa alte pagini.
Editarea multiplă
Selectaţi cu
şi apăsaţi
. (Repetare).
Apare un marcaj de bifare. Apăsaţi
din nou pentru
anulare.
5
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
pentru a selecta operaţia şi
„ Pentru a edita lista de redare (Fotografii)
dreapta
Operaţii
referitoare
la listele de
redare
(fotografii)
(B dreapta)
Operaţii cu albume şi imagini
(statice) ( B 40)
Start Slideshow
(Iniţiere
diaporamă)
Slideshow
Settings
(Setări de
diaporamă)
(B 30, Iniţiere diaporamă, Paşii 1-2)
• Nu puteţi selecta mai multe liste de
redare sau toate listele de redare.
(B 31, Setări de diaporamă)
• Setările de diaporamă sunt păstrate
doar pentru lista de redare specificată.
• Music CD (CD-DA) se utilizează ca
muzică de fundal la introducerea unui cd
cu muzică.
Delete
Apăsaţi
pentru a selecta
*
(Ştergere)
„Delete” (Ştergere) şi apoi apăsaţi [OK].
Odată şterse, listele de redare
(fotografii) sunt pierdute şi nu mai pot
fi recuperate.
Asiguraţi-vă înainte de a începe.
Pentru copierea pe DVD-RAM
Copy to DVD
*
(Copiere pe DVD) Apăsaţi
pentru a selecta
"Start" (Pornire) şi apăsaţi [OK].
Pentru copierea pe DVD-R
pentru a selecta „Copy
Apăsaţi
&Finalize” (Copiere şi finalizare) sau
„Copy Only” (Doar copiere) şi apăsaţi
[OK].
•
Utilizaţi discuri neinscripţionate sau
discuri nefinalizate pe care sunt
înregistrate imagini JPEG împreună cu
acest aparat.
Create (Creare)
(B 42, Crearea listelor de redare
(fotografii), paşii 5-11)
Copy* (Copiere) Apăsaţi
pentru a selecta
„Copy” (Copiere) şi apăsaţi [OK].
• Lista de redare copiată (fotografii)
devine cea mai nouă în cadrul ecranului
„Playlist View ( Picture )” (Vizualizare
listă de redare (Fotografii))
Enter Playlist Name Puteţi atribui nume listelor de redare
(Introducere nume (fotografii). (B 44, Introducerea textului)
listă de redare)
* Este posibilă editarea multiplă.
Operaţii cu imagini statice
Editarea
1
După efectuarea paşilor 1-5 (B stânga)
Proprietăţi
(B 40, Operaţii cu albume şi imagini
(statice)
Add Pictures
(B 42, Crearea listelor de redare
(Adăugare imagini) (fotografii), paşii 5-9)
Move Pictures
Apăsaţi
pentru a
(Mutare imagini) selecta poziţia de introducere a
imaginii şi apoi apăsaţi butonul [OK].
Crearea, editarea şi redarea listelor de redare (Video) (B 38)
„ Pentru a edita imagini statice
Operaţii cu imagini statice
(B dreapta)
Puteţi reveni la Playlist View (Picture)
(Vizualizarea listei de redare) –
(Fotografii).
Delete Pictures Apăsaţi
pentru a selecta
*
(Ştegere imagini) „Delete” (Ştergere) şi apoi apăsaţi [OK].
* Este posibilă editarea multiplă.
Pentru a reveni la meniul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire).
VQT2J39
43
Introducerea textului
Puteţi atribui o denumire titlurilor înregistrate, etc.
1
2
Afişarea ecranului Enter Title Name
(Introducere denumire titlu) etc.
Titlu (înregistrare cu temporizator)
Selectaţi „Programme Name” (Nume program). (B 24,
Programarea manuală a înregistrărilor cu temporizator,
pasul 3)
Title (Titlu)
Selectaţi „Enter Title Name” (Introducere denumire titlu).
(B 36, pasul 4)
Listă de redare (Video)
Selectaţi „Enter Name” (Introducere nume). (B 39, pasul 5)
Listă de redare (Imagine)
Selectaţi „Enter Playlist Name” (Introducere denumire
listă de redare). (B 43, pasul 5)
Album de imagini statice
Selectaţi „Enter Album Name” (Introducere denumire album).
(B 40, Editarea imaginilor statice (JPEG), pasul 3)
)
Album (CD/MP3) (
Selectaţi „Enter Album Name” (Introducere denumire
album). (B 41, Editarea muzicii, pasul 3)
)
Piesă (CD/MP3) (
Selectaţi „Enter Track Name” (Introducere denumire piesă).
(B 41, Editarea muzicii, pasul 3)
)
Artist (CD/MP3) (
Selectaţi „Enter Artist Name” (Introducere nume artist).
(B 41, Editarea muzicii, pasul 3)
Disc
Selectaţi „Disc Name” (Nume disc). (B 57, Introducerea
unui nume pentru disc, pasul 1)
Favorite 1-4
Apăsaţi butonul roşu. (B 59, Pentru a schimba numele
unei favorite în coloana „Favourite” (Favorite), pasul 2)
Câmpul denumirii: arată textul pe care l-aţi introdus
Apăsaţi butonul roşu sau
butonul verde pentru a selecta
un caracter şi apoi apăsaţi
butonul [OK].
"Standard Characters" (Caractere
standard): (B stânga, Caractere
alfabetice, etc.)
"Other Characters" (Alte
caractere): (B mai jos, caractere
Umlaut, caractere cu accent, etc.)
Apăsaţi
pentru a selecta un
caracter şi apăsaţi [OK].
Repetaţi acest pas pentru a introduce alte caractere.
• Pentru a şterge un caracter
Apăsaţi
pentru a selecta caracterul în câmpul
de nume şi apăsaţi
. (Caracterele selectate sunt şterse.)
• Utilizarea butoanelor numerotate pentru a introduce
caracterele
de exemplu, introducerea literei „R”
Apăsaţi butonul [7] pentru a
vă muta pe rândul 7.
Apăsaţi butonul [7] de două
ori pentru a evidenţia „R”.
Apăsaţi [OK].
• Introducerea spaţiului
Apăsaţi [DELETE ¼]
(Ştergere) apoi apăsaţi butonul [OK].
3
Apăsaţi
(Setare).
Pentru a opri într-un anumit punct
Apăsaţi butonul
(Revenire).
Textul nu este adăugat.
„ Pentru a adăuga o denumire la listă
Puteţi adăuga denumiri utilizate frecvent şi le puteţi reutiliza ulterior.
Numărul maxim de denumiri adăugate: 20
Numărul maxim de caractere pentru fiecare denumire: 44
După introducerea denumirii (paşii 1-2).
pentru a selecta „Add to list”
1
Apăsaţi
(Adăugare la listă) şi apăsaţi [OK].
• De asemenea, puteţi apăsa
pentru a selecta
„Add to list” (Adăugare la listă).
2
Apăsaţi
pentru a selecta „Add” (Adăugare) şi
apăsaţi [OK].
• Apăsaţi
(Revenire) pentru anulare.
„ Pentru a reutiliza o denumire adăugată
pentru a selecta “Name List”
1
Apăsaţi
(Listă denumiri) şi apăsaţi [OK].
• De asemenea, puteţi apăsa
pentru a selecta
“Name List” (Listă denumiri).
pentru a selecta denumirea
2
Apăsaţi
care trebuie să fie reutilizată şi apăsaţi [OK].
„ Pentru a şterge o denumire adăugată
pentru a selecta “Name List”
1
Apăsaţi
(Listă denumiri) şi apăsaţi [OK].
• De asemenea, puteţi apăsa
pentru a selecta
“Name List” (Listă denumiri).
pentru a selecta denumirea
2
Apăsaţi
care trebuie să fie ştearsă.
3
Apăsaţi [OPTION] (Opţiuni) pentru a afişa „Delete Name”
(Ştergere denumire) şi apăsaţi [OK].
pentru a selecta „Delete” (Ştergere) şi
4
Apăsaţi
apoi apăsaţi [OK].
5
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru consultări ulterioare
Dacă introduceţi un nume lung, doar anumite părţi ale lui vor fi afişate în
Meniul Principal după finalizare (B 58). Când introduceţi un nume de
titlu, numele care va apărea în Meniul Principal poate fi previzualizat în
fereastra „Top Menu Preview” (Previzualizare în meniu principal).
Notă
• Dacă numele este lung, este posibil ca părţi ale acestuia să nu fie
afişate în unele ecrane.
• Numărul de caractere care pot fi introduse depinde de tipul
elementelor denumite.
Copierea titlurilor sau listelor de redare (Video)
Copiere în mod de mare viteză*1
Modificarea modului de înregistrare
Finalizare*3
4
Copierea listelor de redare (Video)*
Capitolele s-au păstrat?
Imaginile miniaturale s-au păstrat?
Înregistrare şi redare în timpul copierii
Finalizat automat
Mod de mare viteză
Mod normal
―
―
c
―*5
c
―*6
―
―
Se poate selecta
Mod de mare viteză
c
c
c*7
c*8
Mod normal
c
―*5
―*6
―
*1 Pentru a copia titluri la mare viteză (sau liste de redare create din titlurile respective), setaţi „Rec for High Speed Copy” (Înregistrare pentru copiere de
mare viteză) la „On” (Activare) înainte de a înregistra pe HDD (Setarea implicită este „On”( Activare). B 61).
Cu toate acestea, în următoarele cazuri, copierea pe DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (Format DVD Video), +R, +R DL şi +RW utilizând modul de mare
viteză nu va fi posibilă.
• La aranjarea mai multor titluri pentru copiere, dacă unele titluri sunt înregistrate cu modul „Rec for High Speed Copy” (Înregistrare pentru copiere la
mare viteză) setat la „Off” (Dezactivare), nu puteţi efectua copierea la mare viteză.
• Listele de redare (video) create din titluri utilizând mai multe moduri de înregistrare sau mai multe titluri utilizând modul de înregistrare FR.
• Liste de redare (video) amestecate cu mai multe tipuri de semnal audio (Dolby Digital şi LPCM, etc.)
• Titluri care conţin mai multe segmente şterse.
• Titluri copiate pe HDD de pe o cameră video digitală Panasonic cu HDD (SD Video).
•
Titluri înregistrate în modul „EP” şi „FR” (înregistrări de 5 ore sau mai lungi). (Afişate
)
• Titluri înregistrate în formatul 16:9
• Titluri înregistrate în formatul 16:9 utilizând modul „EP” sau „FR” (înregistrări de 5 ore sau mai lungi)
*2 Dacă selectaţi un mod de înregistrare cu o calitate mai bună a imaginii decât originalul, calitatea imaginii nu se îmbunătăţeşte. (Cu toate acestea,
calitatea imaginii nu se degradează.)
Nu puteţi copia în modul „EP” sau „FR” (înregistrare de 5 ore sau mai lungă)
*3 Nu puteţi selecta „Top Menu” sau „Auto-Play Select” (Selectare redare automată).
Dacă doriţi să setaţi selectarea de redare automată sau culoare de fundal, selectaţi „Top Menu” (Meniu principal) sau „Auto-Play Select” (Selectare
redare automată) în „DVD Management” (Gestionare DVD) înaintea copierii B 58).
*4 Nu puteţi copia liste de redare cu un timp de redare mai mare de 8 ore.
Când copiaţi o listă de redare, (video) aceasta va deveni titlu pe unitatea de destinaţie.
: Un titlu devine capitol
*5
Capitolele sunt create automat (
aproximativ 5 minute
aproximativ 8 minute) la finalizarea după copierea pe disc.
*6 Imaginile miniaturale revin la poziţia implicită.
*7 La copierea listelor de redare (video), imaginile miniaturale nu reflectă întotdeauna modificările efectuate.
*8 Operaţie posibilă doar cu titluri pe HDD
(Dar nu este posibilă la copierea cu finalizare automată)
- Nu puteţi efectua urmărirea redării sau editarea, etc. în timpul copierii
- Nu puteţi reda o listă de redare (video) în timpul copierii cu restricţia „One time only recording” (O singură înregistrare). (B 20).
- Imaginile statice nu pot fi redate.
„ Timpi de copiere aproximativi (Viteza maximă)
(excluzând timpul necesar pentru scrierea informaţiilor de administrare a datelor
Viteză 5 X
Mod înregistrare
Înregistrată
Timp
necesar
Viteză
Viteză 12 X
Timp
necesar
Viteză
Viteză 4 X
Timp
necesar
Viteză
Viteză 4 X
Timp
necesar
Viteză
Viteză 8 X
Timp
necesar
Viteză
Viteză 4 X
Timp
necesar
Viteză
Viteză 4 X
Timp
necesar
Viteză
oră
Editarea
Direcţia de copiere HDD € DVD
DVD € HDD
Copierea [Video (de pe HDD pe DVD)]
Funcţii avansate de copiere
Copiere facilă de pe HDD pe DVD, fără
Efectuaţi o listă de copiere şi apoi copiaţi.
setări dificile.
Puteţi seta aparatul să copieze titluri sau liste de redare
(Video) în modul dorit.
c
c
c
―
(Doar de pe un disc finalizat)
c
Nu puteţi copia la mare viteză în cazul
c
discurilor finalizate.
Nu puteţi copia la mare viteză de pe +RW pe HDD.
c*2
―
Copierea
Funcţii
ore
ore
• Valorile de mai sus indică cei mai rapizi timpi posibili şi cele mai mari viteze pentru copiere la mare viteză a unui titlu de o oră înregistrat pe HDD pe
fiecare disc din lista de mai sus, compatibil cu copierea de mare viteză. În funcţie de partea discului care este scrisă, caracteristicile unui disc, etc.,
timpii şi vitezele vor diferi.
*1 Cu acest aparat, copierea pe un disc DVD-R 16X va fi efectuată la aceeaşi viteză ca şi în cazul unui disc DVD-R 12X.
*2 Cu acest aparat, copierea pe un disc 8X, DVD-R DL şi +R DL va fi efectuată la aceeaşi viteză ca şi în cazul unor discuri 4X, DVD-R DL şi +R DL.
*3 Cu acest aparat, copierea pe un disc DVD-R 6X va fi efectuată la aceeaşi viteză ca şi în cazul unui disc DVD-RW 4X.
*4 Cu acest aparat, copierea pe un disc +R 16X va fi efectuată la aceeaşi viteză ca şi în cazul unui disc +R 8X.
Notă
• În momentul înregistrării sau redării în timpul copierii, aparatul nu poate folosi viteza de înregistrare maximă.
• În funcţie de starea discului, este posibil ca aparatul să nu copieze utilizând viteza maximă.
Informaţii privind copierea pe DVD-R DL (o singură faţă, strat dublu) şi +R DL
(o singură faţă, strat dublu)
Când nu copiaţi în modul de mare viteză, titlurile sunt temporar copiate la viteză
normală pe HDD şi apoi copiate la mare viteză pe DVD-R DL şi +R DL. Titlurile
care au fost temporar copiate pe HDD sunt apoi şterse.
Nu puteţi copia pe DVD-R DL şi +R DL în următoarele cazuri.
− Când nu există spaţiu suficient pe HDD. (Când copiaţi pe un disc nou, dacă
doriţi să-l umpleţi este necesar echivalentul a până la 4 ore de spaţiu liber în
modul SP pe HDD.)
− Când numărul de titluri înregistrate pe HDD şi numărul de titluri de copiat pe
DVD-R DL şi +R DL este mai mare de 499.
La redarea unui titlu înregistrat pe ambele straturi, semnalul video şi audio poate fi
tăiat un moment când aparatul trece de la un strat la altul. (B 11)
Informaţii privind copierea transmisiilor digitale care permit „One time
only recording” (O singură înregistrare)
Puteţi copia un titlu înregistrat pe un DVD-RAM compatibil CPRM (B 78) dar
titlul va fi şters de pe HDD.
• Titlurile sau listele de redare (Video) nu pot fi copiate de pe DVD-RAM
pe HDD.
• Titlurile nu vor fi copiate dacă sunt protejate (B 37).
• Nu puteţi copia liste de redare (Video) create din titluri „One time only
recording” (O singură înregistrare).
• Titlurile cu limite de înregistrare şi listele de redare (Video) nu pot fi
înregistrate pe aceeaşi listă de copiere.
VQT2J39
45
Copierea titlurilor sau listelor de redare (Video)
Înaintea copierii
„ Viteza şi modul de înregistrare în momentul copierii
4
: Viteză ridicată
Este afişat un marcaj de bifare. Repetaţi acest pas până când
aţi selectat toate elementele necesare.
• Apăsaţi
din nou pentru a anula.
Pentru a afişa alte pagini
Apăsaţi
pentru a afişa alte pagini.
: Consultaţi
tabelul de mai jos.
Rec for High Speed Copy (B 61)
Viteza de copiere
Doar titlurile înregistrate cu „Rec for High
Viteză ridicată
Speed Copy” (Înregistrare pentru copiere de
mare viteză) setată la „On” (Activare). *
Doar titlurile înregistrate cu „Rec for High
Viteză normală
Speed Copy” (Înregistrare pentru copiere de
mare viteză) setată la „Off” (Dezactivare).
La efectuarea unei copii a mai multor titluri care au
fost înregistrate cu „Rec for High Speed Copy”
(Înregistrare pentru copiere de mare viteză) setată la
„On” (Activare) şi „Off” (Dezactivare).
* În următoarele cazuri, chiar dacă „Rec for High Speed Copy”
(Înregistrare pentru copiere de mare viteză) este setată la „On”
(Activare), copierea va fi efectuată la viteză normală.
•
Când sursa de copiere a fost înregistrată în
„EP” sau „FR” (înregistrare de 5 ore sau mai lungă).
• Când destinaţia de copiere (disc) nu conţine suficient spaţiu.
• Când raportul dimensiunilor titlului pentru sursa de copiere şi
„Aspect for Recording” (Raport dimensiuni pentru copiere) (B 61)
nu sunt compatibile.
• Când raportul dimensiunilor titlului pentru sursa de copiere este 16:9:
−
−
sursa de copiere a fost înregistrată în
mod „EP” sau „FR” (înregistrări de 5 ore sau mai lungi).
Notă
• Titlurile şi listele de redare (Video) înregistrate folosind un sistem de
codare diferit (PAL sau NTSC) de sistemul TV selectat în mod curent
pe aparat, nu pot fi copiate.
Imaginile Video nu pot fi copiate pe un disc ce conţine imagini
•
statice (JPEG) înregistrate deja pe acesta.
•
Imaginile statice nu pot fi copiate pe un disc DVD-R care conţine
deja imagini video înregistrate pe acesta.
Pregătire
• Introduceţi un disc care poate fi utilizat pentru copiere (B 11, 15).
• Confirmaţi faptul că există suficient spaţiu pe disc.
Copierea [Video (de pe HDD pe DVD)]
Discurile DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Video), +R,
+R DL sunt automat finalizate (B 78). După finalizare, discurile
pot fi doar redate şi le puteţi reda şi pe alte echipamente DVD.
Cu toate acestea, nu le mai puteţi înregistra sau edita.
(Nu puteţi copia pe discuri finalizate).
Când copiaţi la viteză normală, modul de înregistrare va fi setat la
FR. (Cu toate acestea, dacă nu există spaţiu liber după setarea la
modul FR, copierea nu va fi efectuată).
1
2
3
În timp ce aparatul este oprit
Apăsaţi [FUNCTION MENU] (Meniu de funcţii).
5
6
Apăsaţi [OK].
După ce începeţi să copiaţi -R, DVD-R DL, DVD-RW
(format DVD-Video), +R, +R DL, acestea vor putea fi doar
redate şi nu le mai puteţi înregistra sau edita.
Apăsaţi
pentru a selecta "Start"
(Pornire) şi apăsaţi [OK].
Copierea începe.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
„ Pentru a întrerupe copierea (B 47)
„ Pictograme şi funcţii COPY Navigator (Navigator
copiere)/Copying list (Listă de copiere) (B 48)
„ Pentru a verifica proprietăţile unui titlu şi pentru a sorta
COPY Navigator
1
Apăsaţi
pentru a selecta titlul şi apăsaţi
[OPTION] (Opţiune).
2
Apăsaţi
pentru a selecta "Properties"
(Proprietăţi) sau "Sort" (Sortare) şi apăsaţi [OK].
Proprietăţi:
Numele, data înregistrării, canalul titlului selectat sunt afişate.
Sort (doar pentru ecranul All Titles (Toate titlurile)):
pentru a selecta elementul, după care
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
În acest fel se modifică modul în care titlurile sunt afişate. Puteţi
selecta afişarea titlurilor în funcţie de număr, data înregistrării, zi,
canal, ora de începere a înregistrării şi numele titlu. (Nu puteţi
selecta un titlu dacă acesta este bifat.)
Dacă închideţi canalul COPY Navigator, ordinea de afişare este
anulată.
Notă
• Când copiaţi titluri în modul de mare viteză pe discuri DVD-RAM
5X, DVD-R 8X, +R 8X sau +RW 4X, sunetul discului care se
roteşte devine mai puternic decât de obicei.
Dacă doriţi să copiaţi într-un mod mai silenţios, selectaţi „Normal
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy”
(Copiere) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta "Video
(HDD to DVD)" (Video (de pe HDD pe DVD))
şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta titlul pe
care doriţi să îl copiaţi şi apăsaţi
.
•
(Silent)” (Normal (Silenţios)) în „DVD Speed for High Speed
Copy” (Viteză DVD pentru copiere cu viteză ridicată) în meniul
Setup (Configurare) (B 61).
Dacă înregistraţi titluri multiple, acestea sunt copiate în ordine de
la titlul de sus şi nu în ordinea în care le-aţi înregistrat. Pentru a
modifica ordinea în care titlurile sunt copiate, creaţi o listă de
copiere şi apoi copiaţi conţinutul listei (B 47).
• Elementele vor fi copiate în ordinea listei de copiere. Dacă doriţi să
Copierea cu ajutorul listei de copiere Copiere avansată
menţionaţi ordinea, repetaţi selectând pe rând câte un element.
• Când comutaţi între butoanele „VIDEO” şi „Playlist” (Listă de
redare), semnul de bifare este anulat.
• Când copiaţi pe un disc folosind modul de mare viteză.
: numai elementele indicate cu
Puteţi ordona titlurile şi listele de redare (Video) în modul în care
doriţi să le copiaţi pe disc.
Consultaţi şi „Înaintea copierii” (B 46).
În timp ce aparatul este oprit
2
3
Apăsaţi [FUNCTION MENU] (Meniu de funcţii).
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy”
(Copiere) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Advanced
Copy” (Copiere avansată) şi apăsaţi [OK].
•
• Pentru a edita lista de copiere (B 48)
7
• Dacă nu doriţi să modificaţi lista înregistrată apăsaţi
4
5
Nu puteţi începe copierea când valoarea „Size” (Dimensiune)
(B 48) depăşeşte 100% (Capacitatea destinaţiei nu este
suficientă).
Apăsaţi
pentru a confirma.
Apăsaţi
„Start Copying” (Iniţiere
copiere) şi apăsaţi [OK].
Când copiaţi titluri în modul de mare viteză pe discuri DVDRAM 5X, DVD-R 8X, +R 8X sau +RW 4X, sunetul discului
care se roteşte devine mai puternic decât de obicei.
Dacă doriţi să copiaţi într-un mod mai silenţios, selectaţi
„Normal (Silent)” (Normal (Silenţios)) în „DVD Speed for High
Speed Copy” (Viteză DVD pentru copiere cu viteză ridicată)
în meniul Setup (Configurare) (B 61).
de
mai multe ori (B pasul 7).
Setaţi direcţia de copiere.
• Dacă nu veţi modifica direcţia de copiere, apăsaţi
(B pasul 5).
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy Direction” (Direcţie
.
copiere) şi apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta „Source” (Sursă) şi apăsaţi [OK].
pentru a selecta unitatea şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
Nu poate fi selectată aceeaşi unitate ca şi sursa de copiere.
Apăsaţi
pentru a confirma.
Setaţi modul de înregistrare.
• Dacă nu doriţi să modificaţi modul de înregistrare, apăsaţi
(B pasul 6).
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy Mode” (Mod de
.
copiere) şi apăsaţi
6
pot fi înregistrate.
: numai elementele indicate cu
pot fi înregistrate.
Pentru a afişa alte pagini (B mai jos)
Apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Format” şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „VIDEO” şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Recording Mode” (Mod de
înregistrare) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta modul şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a confirma.
Înregistrarea titlurilor şi listelor de redare
(Video) pentru copiere.
• Dacă doriţi să copiaţi o listă înregistrată fără a face nici o
modificare (B pasul 7).
Apăsaţi
pentru a selecta „Create List” (Creare listă) şi
.
apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta „New item” (Element nou) şi
apăsaţi [OK].
Apăsaţi butonul roşu pentru a selecta „VIDEO” sau apăsaţi
butonul albastru pentru a selecta „Playlists” (Liste de redare)
Apăsaţi
pentru a selecta titlurile sau listele de
.
redare (video) şi apăsaţi
Este afişat un semn de bifare. Repetaţi acest pas până când
aţi selectat toate elementele necesare.
• Apăsaţi
din nou pentru anulare.
8
Apăsaţi
pentru a selecta”Yes” (Da)
şi apăsaţi [OK] pentru a iniţia copierea.
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy &Finalize”
(Copiere şi finalizare) sau „Copy Only” (Doar copiere) şi
apăsaţi [OK].
• Dacă aţi selectat Copy & Finalise” (Copiere şi finalizare)
După finalizare, discurile pot fi doar redate şi le puteţi reda şi
pe alte echipamente DVD. Cu toate acestea, nu le mai puteţi
înregistra sau edita.
Pentru a afişa alte pagini
Apăsaţi
pentru a selecta “Previous” (Anterioară)
sau “Next” (Următoarea) şi apăsaţi butonul [OK].
• Puteţi, de asemenea, apăsa
pentru a afişa alte
pagini.
„ Pentru a opri copierea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
(Revenire) timp
de trei secunde. (Nu puteţi opri procesul în timpul finalizării)
În momentul copierii cu viteză ridicată
Toate titlurile care au completat copierea până la punctul unde s-a
făcut întreruperea sunt copiate.
În momentul copierii cu viteză normală
Se efectuează copierea până la punctul unde s-a făcut
întreruperea. Cu toate acestea, titlurile cu restricţia „One time only
recording” (O singură înregistrare) sunt copiate pe disc doar dacă
au fost copiate până în punctul respectiv. Titlurile care sunt anulate
înainte de finalizarea copierii nu sunt copiate şi rămân pe HDD.
•
În cazul în care copierea este anulată în timpul
copierii temporare pe HDD, nu va fi copiată nicio dată. Cu toate
acestea, în cazul în care copierea este anulată în timpul copierii
discului de pe HDD, doar titlurile copiate complet până în acel
punct sunt copiate.
Chiar dacă titlul nu a fost copiat pe DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(format DVD-Video),+R, +R DL sau +RW spaţiul rămas disponibil
pe disc se reduce.
„ Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
„ Înregistrarea şi redarea în timpul copierii
Puteţi înregistra şi reda folosind hard discul în timpul copierii de
mare viteză. (Doar fără finalizare)
• Imaginile statice şi muzica înregistrate pe HDD nu pot fi redate.
Apăsaţi [OK] pentru a anula afişajul de pe ecran.
• Pentru a confirma progresul curent
Apăsaţi [STATUS] (Stare).
Copierea
1
sau
Notă
• Înregistrările cu temporizator efectuate în timpul copierii sunt
înregistrate pe HDD indiferent de setările unităţii de înregistrare.
(Doar la copiere de mare viteză fără finalizare)
VQT2J39
47
Copierea titlurilor sau listelor de redare (Video)
Pictograme şi funcţii COPY Navigator (Navigator copiere)/
Copying (Copiere)
Indicatoare COPY Navigator (Navigator de copiere)/Copying list
(Listă de copiere)
Titlurile şi listele de redare care pot fi copiate în modul de
mare viteză pe DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVDVideo),+R, +R DL sau +RW
Titlurile şi listele de redare care pot fi copiate în modul de
mare viteză pe DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVDVideo) (Dar titlurile şi listele de redare nu pot fi copiate în
modul de mare viteză pe R, +R DL sau +RW)
se afişează dar copierea nu poate fi
efectuată.
Titlu cu restricţia „One time only recording” (O singură
înregistrare) (B 20, La înregistrarea transmisiunilor „One
time only recording”)
Titluri şterse de pe HDD prin restricţia „One time only
recording” (O singură înregistrare) după copiere. (B 20, În
momentul înregistrării transmisiunilor „One time only
recording” (O singură înregistrare)
Titlu sau listă de redare (Video) conţinând imagini
statice
• Imaginile statice nu pot fi copiate
Titlu sau listă de redare (Video) înregistrate folosind un
sistem de codificare diferit de cel al sistemului TV selectat
actualmente pe aparat.
• Titlurile şi listele de redare (Video) afişând aceste semne
nu pot fi selectate.
Copierea unui disc DVD-R, DVD-R DL, DVD- RW
(format DVD-Video), +R şi +R DL finalizat
Puteţi copia conţinutul unui disc DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format
DVD-Video), +R şi +R DL finalizat pe HDD şi îl puteţi reedita.
În timp ce redaţi un disc, conţinutul care este redat este copiat pe
HDD conform setării.
• Dacă efectuaţi operaţia de căutare, cadru cu cadru sau pauză în
timpul copierii, porţiunea respectivă a titlului nu este înregistrată.
• Când „Rec for High Speed Copy” (Înregistrare pentru copiere de
mare viteză) (B 61) este setată la „On” (Activare) şi faceţi o
copie, copia va fi efectuată utilizând dimensiunea de imagine
selectată în „Aspect for Recording” (Formatul imaginilor pentru
înregistrare) (B 61) din meniul Setup (Configurare).
• Operaţiile şi afişajele de pe ecran din timpul copierii sunt de
asemenea înregistrate.
• Aproape toate discurile DVD-Video comercializate au fost tratate
pentru a preveni copierea ilegală şi nu pot fi copiate.
• Următoarele discuri nu pot fi copiate: Video CD, Audio CD şi aşa
mai departe.
Pregătire
• Introduceţi un disc finalizat (B 15).
După efectuarea paşilor 1-5 („Format” este automat setat la „DVD-Video”)
(B 47, Copiere utilizând funcţiile avansate de copiere)
1
Setaţi „Copy Time” „Timp de copiere”
• Dacă nu veţi modifica setările (B pasul 2).
Dimensiunea datelor fiecărui element înregistrat
Dimensiune:
Dimensiunea datelor înregistrată în
destinaţia de copiere
• Când copiaţi la viteză normală,
dimensiunea totală a datelor se va
modifica în funcţie de modul de
înregistrare.
• Dimensiunea totală afişată poate fi
mai mare decât suma dimensiunilor
pentru fiecare element înregistrat,
deoarece informaţiile de
administrare a datelor sunt scrise
pe destinaţia de copiere, etc.
•
•
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy Time” (Timp de
.
copiere) şi apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta „Time setting” (Setare timp)
şi apăsaţi [OK].
Setarea aparatului pentru copierea întregului conţinut pe disc.
Apăsaţi
pentru a selecta „Off” (Dezactivat) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a confirma.
Copierea va continua până când nu mai există spaţiu disponibil
pe HDD.
Setarea unităţii pentru copierea în funcţie de perioada de timp setată
Apăsaţi
pentru a selecta „On” (Activare) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy Time” (Timp de
copiere) şi apăsaţi [OK].
Pentru a reda discuri DVD-R, DVD-RW (format DVD-Video),+R
şi +R DL pe alte player-e, este necesară finalizarea lor după
copiere.
„ Pentru a edita lista de copiere
(B 47)
Selectaţi un element în pasul 6Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
Apăsaţi
pentru a selecta operaţia
şi apăsaţi [OK].
Delete All (Ştergere toate):
Şterge toate elementele înregistrate pe lista de copiere.
Apăsaţi
pentru a selecta „Yes” (Da) şi apăsaţi [OK].
Add (Adăugare):
Adaugă noi elemente listei de copiere.
1 Apăsaţi
pentru a selecta titlul sau lista de redare
(Video) şi apăsaţi
.
Este afişat un semn de bifare. Repetaţi acest pas până când aţi
selectat toate elementele necesare.
• Apăsaţi
din nou pentru a anula.
2 Apăsaţi [OK].
Delete (Ştergere):
Şterge elementele selectate.
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
Move (Mutare):
Mută elementele selectate sau modifică ordinea elementelor pe
lista de copiere. Apăsaţi
pentru a selecta destinaţia şi
apăsaţi [OK].
Pentru a anula toate setările de copiere şi listele înregistrate
După efectuarea paşilor 1-3 (B 47)
1 Apăsaţi
pentru a selecta „Cancel All” (Anulare totală) şi
apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
• Setările şi listele pot fi anulate în următoarele situaţii.
− Când un titlu, imagine statică, etc. au fost înregistrate sau
şterse la sursa de copiere
− Când au fost luate măsuri, de exemplu, pentru oprirea aparatului,
deschiderea sertarului, schimbarea direcţiei de copiere, etc.
Apăsaţi
pentru a selecta „Hour” (ora) şi „Min.”
pentru a seta timpul de
(minut), şi apăsaţi
înregistrare.
Apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a confirma.
•
•
Copierea pe HDD continuă pentru timpul setat chiar şi
după ce conţinutul redat este finalizat.
Setaţi un timp mai lung cu câteva minute decât titlul sursă, pentru
a putea include timpul de operare înaintea începerii redării.
De asemenea, puteţi seta timpul de înregistrare cu ajutorul
butoanelor numerotate.
2
Apăsaţi
„Start Copying” (Iniţiere
copiere) şi apăsaţi [OK].
3
Apăsaţi
pentru a selecta „Yes”
(Da) şi apoi apăsaţi [OK] pentru a iniţia
copierea.
Este afişat meniul principal al discului.
• Redarea discului începe automat de la titlul 1 când „Titlu 1”
este selectat din meniul „Selectare Auto-Redare” (Auto-Play
Select) la finalizarea discului (B 58).
4
În timp ce meniul principal este afişat
Apăsaţi
pentru a selecta titlul
pe care doriţi să-l copiaţi şi apăsaţi [OK].
În timpul redării în ordine, toate titlurile după titlul selectat
sunt înregistrate până la timpul setat. (După ce ultimul titlu de
pe disc a fost redat, meniul principal este înregistrat până
când este atins timpul setat.)
Copierea Video (MPEG2) de pe un
echipament video
Imaginile în mişcare codate în format MPEG2, care au fost
realizate cu o cameră video digitală Panasonic cu HDD, pot fi
copiate de pe hard discul camerei pe hard discul sau DVDRAM-ul acestui aparat.
(Toate înregistrările din aceeaşi dată devin un titlu).
• Nu puteţi reda SD Video pe un card SD cu acest aparat.
Trebuie să copiaţi fişierele pe HDD sau un DVD-RAM.
• Nu puteţi reda sau înregistra în timp ce copiaţi un SD Video.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a opri copierea
.
Apăsaţi
(Revenire) timp
De asemenea, puteţi apăsa
de 3 secunde pentru a opri copierea.
• Dacă este întreruptă, copierea va fi efectuată până în punctul
respectiv.
Cablu USB
* Format de înregistrare DVD Video
Pregătire
1 Porniţi funcţionarea aparatului şi a camerei.
2 Conectaţi camera la acest aparat cu ajutorul cablului USB.
3 Selectaţi modul corespunzător care pregăteşte camera
pentru copiere (cum ar fi „PC CONNECT” (Conectare PC)).
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale camerei pentru mai
multe detalii.
Afişajul de mai jos apare automat atunci când conectaţi
camera la acest aparat (B 28).
Apăsaţi
pentru a selecta "Video (DivX & MPEG2 )"
şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy Video (MPEG2)” şi
apăsaţi [OK].
Apoi mergeţi la pasul 7 de la pagina 47.
• Datele SD Video de pe cameră sunt înregistrate în mod
automat pe lista de copiere.
• Dacă nu există date SD Video pe cameră, „Copy Video
(MPEG2)” nu este afişată.
Copierea
Notă
• Ecranul din dreapta este înregistrat la
început.
• Conţinutul este înregistrat ca şi 1 titlu de la
începutul copierii la sfârşit.
• Dacă redarea nu începe automat sau dacă
meniul principal nu se afişează automat, apăsaţi
(PLAY)
(Redare) pentru a începe.
• Chiar dacă transferaţi un DVD de înaltă calitate audio / video,
imaginea şi sunetul originale nu pot fi copiate exact.
• Dacă doriţi să copiaţi un titlu de pe un DVD-RW finalizat
(format de înregistrare DVD Video), creaţi o listă de copiere
şi apoi copiaţi (B 47, Copiere utilizând lista de copiere –
Funcţii avansate de copiere).
VQT2J39
49
Copierea imaginilor statice/Listei de redare (Fotografii)
• Nu puteţi copia imagini înregistrate pe DVD-R, DVD-R DL sau CD-R/CD-RW.
• Când copiaţi o listă de redare (fotografii), aceasta va deveni album pe
5
unitatea de destinaţie.
Copierea imaginilor statice noi în memoria
USB—Copierea imaginilor noi
Acest aparat salvează informaţii despre imaginile statice importate.
În consecinţă, dacă sunt importate imagini statice din aceeaşi memorie
USB, doar noile imagini vor fi importate.
1
În timp ce aparatul este oprit
6
Introduceţi memoria USB (B 15).
Apăsaţi
pentru a selecta „Picture
(JPEG)” (Imagine (JPEG)) şi apăsaţi [OK].
3
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy
New Pictures (JPEG)” (Copiere imagini
noi (JPEG)) şi apăsaţi [OK].
4
ƒ
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy”
(Copiere) şi apăsaţi [OK].
Pentru a opri copierea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
de 3 secunde.
Pentru a reveni la ecranul anterior
(Revenire).
Apăsaţi
• Acest aparat salvează informaţii despre până la 12.000 imagini statice
•
•
•
şi toate memoriile USB pentru dispozitivul USB. Dacă sunt importate
imagini statice noi, cele vechi vor fi şterse.
Dacă spaţiul de pe unitatea de destinaţie se termină sau dacă
numărul de fişiere/foldere care trebuie copiate depăşeşte capacitatea
maximă (B 14), copierea se va opri în acel punct.
Nu puteţi copia informaţii despre rotirea imaginii.
Imaginile statice copiate de pe memoriile USB sunt grupate în funcţie
de data realizării acestora în HDD.
Pentru această funcţie pot fi utilizate doar memorii USB compatibile DCF.
3
Apăsaţi
apăsaţi
.
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
pentru a selecta „Create List” (Creare listă) şi
pentru a selecta „New item” (Element nou) şi
„Playlists” (Liste de redare), marcajul de bifare este anulat.
• Pentru a afişa alte pagini (B 51)
• Pentru a selecta un alt folder sau listă de redare (Fotografii) (B 51)
Apăsaţi [OK].
• Pentru a edita lista de copiere (B 51)
Apăsaţi
Apăsaţi [FUNCTION MENU] (Meniu de funcţii).
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy”
(Copiere) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Advanced
Copy” (Copiere avansată) şi apăsaţi [OK].
pentru a confirma.
Pentru a înregistra pe bază de folder cu folder (Pentru a
înregistra liste de redare (fotografii))
Apăsaţi
pentru a selecta „Create List” (Creare listă) şi
.
apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta "Picture/Folder" şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
pentru a selecta „Folder” şi apăsaţi [OK].
pentru a selecta „New item” (Element nou) şi
Apăsaţi butonul verde pentru a selecta "PICTURE".
Apăsaţi butonul albastru pentru a selecta "Playlists" (Liste de redare).
Apăsaţi
pentru a selecta folderul sau lista de redare
.
(fotografii) şi apăsaţi
Este afişat un marcaj de bifare. Repetaţi acest pas până când aţi
selectat toate elementele necesare.
• Apăsaţi
din nou pentru anulare.
de
mai multe ori (B pasul 7).
4
Pentru a înregistra imagini statice individuale
menţionaţi ordinea, repetaţi selectând pe rând câte un element.
În timp ce aparatul este oprit
• Dacă nu doriţi să modificaţi lista înregistrată apăsaţi
• Dacă doriţi să copiaţi o listă înregistrată fără a face nici o
• Când comutaţi între butoanele „PICTURE” (Imagine) şi
ƒ
2
Înregistraţi imagini statice pentru copiere.
• Elementele vor fi copiate în ordinea listei de copiere. Dacă doriţi să
Copierea cu ajutorul listei de copiere
1
(B pasul 6).
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy Mode” (Mod de
.
copiere) şi apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta „Format” şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „PICTURE” (Imagine) şi apăsaţi [OK].
„Recording Mode” (Mod de înregistrare) este setat automat la
„High Speed” (Mare viteză)
Apăsaţi
pentru a confirma.
Apăsaţi butonul verde pentru a selecta "PICTURE" (Imagine).
Apăsaţi butonul albastru pentru a selecta "Playlists" (Liste de
redare).
Apăsaţi
pentru a selecta imaginea statică şi
.
apăsaţi
Este afişat un semn de bifare. Repetaţi acest pas până când
aţi selectat toate elementele necesare.
• Apăsaţi
din nou pentru anulare.
(Revenire). timp
Notă
•
• Dacă nu doriţi să modificaţi modul de înregistrare, apăsaţi
modificare (B pasul 7).
Puteţi înregistra imaginile statice, folderele cu imagini statice sau
liste de redare (fotografii).
• Imaginile statice şi folderele/listele de redare (fotografii) nu pot fi
înregistrate pe aceeaşi listă.
Meniul este afişat automat. (B 28)
2
Setaţi modul de copiere.
Setaţi direcţia de copiere.
• Dacă nu veţi modifica direcţia de copiere, apăsaţi
(B pasul 5).
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy Direction” (Direcţie
.
copiere) şi apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta „Source” (Sursă) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta unitatea şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Destination” (Destinaţie) şi
apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta unitatea şi apăsaţi [OK].
Poate fi selectată aceeaşi unitate ca şi sursa de copiere.
Apăsaţi
pentru a confirma.
• Elementele vor fi copiate în ordinea listei de copiere. Dacă
doriţi să menţionaţi ordinea, repetaţi selectând pe rând câte
un element.
• Pentru a afişa alte pagini (B 51)
Apăsaţi [OK].
Repetaţi paşii
până când selectaţi toate folderele
necesare (Liste de redare (fotografii)).
• Pentru a edita lista de copiere (B 51)
Apăsaţi
pentru a confirma.
.
7
Apăsaţi
pentru a selecta „Start
Copying” (Iniţiere copiere) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
pentru a selecta folderul sau lista de redare şi
• Doar în momentul copierii imaginilor statice individuale.
Când specificaţi un alt folder ca şi destinaţie de copiere, selectaţi „Folder”.
8
9
ƒ
Apăsaţi
pentru a selecta „Yes” (Da)
şi apoi apăsaţi [OK] pentru a iniţia copierea.
Pentru copierea pe DVD-R
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy
&Finalize” (Copiere şi finalizare) sau „Copy
Only” (Doar copiere) şi apăsaţi [OK].
Pentru a opri copierea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
trei secunde.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
(Revenire) timp de
• Este posibil ca ordinea în care sunt înregistrate imaginile pe lista de
•
•
•
•
Copierea imaginilor statice pe memoria USB
Copierea tuturor imaginilor statice
Notă
•
•
De asemenea, puteţi selecta folderele cu ajutorul butoanelor
numerotate.
Imaginile statice din foldere diferite nu pot fi înregistrate pe
aceeaşi listă.
Puteţi crea o listă de redare (Fotografii) (B 42) dacă doriţi să
înregistraţi imagini statice din foldere diferite pe HDD în aceeaşi listă.
copiere să nu fie identică cu cea din destinaţia de copiere.
Dacă spaţiul de pe unitatea de disc de destinaţie este golit sau dacă
depăşeşte numărul de fişiere/foldere capacitatea maximă (B 14),
copierea se va opri în acel punct.
Nu puteţi copia informaţii despre rotirea imaginii.
Imaginile Video nu pot fi copiate pe un disc ce conţine imagini
statice (JPEG) înregistrate deja pe acesta.
Imaginile statice nu pot fi copiate pe un disc DVD-R care conţine
deja imagini video înregistrate pe acesta.
1
2
3
În timp ce aparatul este oprit
Introduceţi memoria USB (B 15).
Meniul este afişat automat. (B 28)
Apăsaţi
pentru a selecta "Picture
(JPEG )" (Imagine (JPEG) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy All
Pictures (JPEG)” (Copiere toate imaginile
(JPEG) şi apăsaţi [OK].
3
Puteţi, de asemenea, apăsa
ƒ
pentru a vedea celelalte pagini
Pentru a edita lista de copiere
4
Selectaţi un element în pasul 6(pentru o
(pentru un folder sau
imagine statică) sau 6listă de redare) (B 50)
Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
Apăsaţi
pentru a selecta operaţia şi
apăsaţi [OK].
1
Delete All (Ştergere toate):
Şterge toate elementele înregistrate pe lista de copiere.
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
2
Add (Adăugare):
Adaugă noi elemente listei de copiere.
pentru a selecta imaginea statică
1 Apăsaţi
sau folderul şi apăsaţi
.
Este afişat un semn de bifare. Repetaţi acest pas până când
aţi selectat toate elementele necesare.
• Apăsaţi
din nou pentru a anula.
2 Apăsaţi [OK].
4
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy”
(Copiere) şi apăsaţi [OK].
Copierea cu ajutorul listei de copiere
3
În timp ce aparatul este oprit
Introduceţi memoria USB (B 15).
Meniul este afişat automat. (B 28)
Apăsaţi
pentru a selecta "Picture
(JPEG )" (Imagine (JPEG) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta “Copy
Selected Pictures (JPEG)” (Copiere imagini
selectate (JPEG)) şi apăsaţi [OK].
Parcurgeţi paşii 4-8 din „Copierea utilizând
lista de copiere” (B 50).
• Nu puteţi selecta un alt folder ca destinaţie de copiere în
pasul 7.
Delete (Ştergere):
Şterge elementele selectate.
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
Pentru a opri copierea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
de 3 secunde.
Pentru a anula toate setările de copiere şi listele înregistrate
După efectuarea paşilor 1-3 (B 50, Copierea cu ajutorul listei de copiere)
1 Apăsaţi
pentru a selecta „Cancel All” (Anulare totală)
şi apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
• Setările şi listele pot fi anulate în următoarele situaţii.
− Când un titlu, listă de redare (fotografii), imagine statică, etc.
au fost înregistrate sau şterse la sursa de copiere
− Când au fost luate măsuri, de exemplu, pentru oprirea
aparatului, deschiderea sertarului, schimbarea direcţiei de
copiere, etc.
Notă
ƒ
Pentru a selecta un alt folder sau listă de redare (Fotografii)
După efectuarea paşilor 6(B 50, Înregistrarea imaginilor
statice individuale)
Copierea
Pentru a afişa alte pagini
Apăsaţi
pentru a selecta “Previous” (Anterioară) sau
“Next” (Următoarea) şi apăsaţi butonul [OK].
(Revenire) timp
• Modul de copiere este fixat la „PICTURE High Speed” (Viteză
ridicată imagini).
• Este posibil ca structura folderelor de pe memoria USB să nu fie
identică cu cea din destinaţia de copiere.
• Dacă spaţiul de pe unitatea de disc de destinaţie este golit sau
•
•
dacă depăşeşte numărul de fişiere/foldere capacitatea maximă
(B 14), copierea se va opri în acel punct.
Nu puteţi copia informaţii despre rotirea imaginii.
Imaginile statice copiate de pe memoriile USB sunt grupate în
funcţie de data realizării acestora în HDD sau DVD-RAM.
Apăsaţi butonul verde pentru a selecta "PICTURE".
Apăsaţi butonul albastru pentru a selecta "Playlists" (Liste de redare).
Apăsaţi
pentru a selecta „Folder” şi apăsaţi [OK].
VQT2J39
51
Copierea fişierelor de muzică pe HDD
Puteţi stoca cele două formate de date de muzică în HDD al
acestui aparat.
• CD de muzică (CD-DA)
• MP3
Puteţi copia fişiere MP3 de pe memoria USB sau CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-R DL.
Copierea de fişiere de muzică de pe un CD
Toate pistele de pe CD-ul cu muzică (CD-DA) sunt înregistrate pe HDD.
(Nu pot fi efectuate înregistrări piesă cu piesă.)
• Un CD este înregistrat pe HDD ca fiind un singur album.
• Calitate Audio: LPCM
• Numărul maxim de albume pe HDD: 300
(În funcţie de capacitatea rămasă.)
Dacă titluri sau imagini sunt înregistrate, atunci numărul de
albume care pot fi înregistrate va fi redus.
Pregătire
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a selecta
unitatea DVD.
1
Copierea de fişiere de muzică de pe memoria
USB sau CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL
Puteţi copia fişiere MP3 înregistrate pe memoria USB sau CDR/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL către HDD cu fiecare fişier sau
folder.
• Un folder este înregistrat pe HDD ca un singur grup.
• Numărul maxim de albume* pe HDD: 300
Numărul maxim de piste pe HDD: 3000
(În funcţie de capacitatea rămasă.)
Dacă titluri sau imagini sunt înregistrate, atunci numărul de
albume* care pot fi înregistrate va fi redus.
* Folderele ce conţin fişiere cu muzică (grupuri) copiate pe HDD
vor fi tratate ca şi albume.
1
Introduceţi discul CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-R DL (B 15).
Introduceţi un CD cu muzică.
Meniul este afişat automat.
Introduceţi memoria USB (B 15).
Meniul este afişat automat. (B 28)
2
2
3
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy
Music” (Copiere muzică) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy”
(Copiere) şi apăsaţi [OK].
Începe operaţia de înregistrare.
În timp ce aparatul este oprit
Apăsaţi
pentru a selecta „Copy Music”
(Copiere fişiere cu muzică) (MP3) şi apăsaţi
[OK].
„Copy Direction” (Direcţie de copiere) şi „Copy Mode”
(Mod de copiere) sunt setate automat la „USB→HDD”
„DVD→HDD” sau „CD→HDD” şi, respectiv, „MUSIC High
Speed”.
3
Înregistraţi fişierele MP3 pentru copiere.
Puteţi înregistra fişiere sau foldere cu fişiere MP3.
• Fişierele şi folderele MP3 nu pot fi înregistrate în
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
(Revenire) timp
de trei secunde.
• Dacă înregistrarea este anulată, atunci nu vor fi înregistrate piese pe CD.
aceeaşi listă.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Notă
• În timpul înregistrării nu pot fi efectuate alte operaţii. Înregistrările
cu temporizator nu vor fi procesate.
• Pistele înregistrate pe HDD nu pot fi copiate pe un disc sau
•
memorie USB.
CD-urile care au restricţii SCMS (Serial Copy Management System),
nu pot fi înregistrate pe HDD.
ƒ
Pentru a înregistra fişiere MP3 individuale
Apăsaţi
pentru a selecta „Create List” (Creare listă)
şi apăsaţi
.
Apăsaţi
pentru a selecta „New item” (Element nou)
şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta folderul şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta fişierul MP3şi apăsaţi
.
Este afişat un semn de bifare. Repetaţi acest pas până când
aţi selectat toate elementele necesare.
• Apăsaţi
din nou pentru a anula.
• Elementele vor fi copiate în ordinea listei de copiere.
Dacă doriţi să menţionaţi ordinea, repetaţi selectând pe
rând câte un element.
Apăsaţi [OK].
• Pentru a edita lista de copiere (B 53)
Apăsaţi
pentru a confirma.
ƒ
Pentru a înregistra pe bază de folder cu folder
Apăsaţi
pentru a selecta „Create List” (Creare listă)
.
şi apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta “Track/Folder”
(Piesă/Folder) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Folder” şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „New item” (Element nou) şi
apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta folderul şi apăsaţi
.
Este afişat un semn de bifare. Repetaţi acest pas până când
aţi selectat toate elementele necesare.
• Apăsaţi
din nou pentru anulare.
• Elementele vor fi copiate în ordinea listei de copiere.
Dacă doriţi să menţionaţi ordinea, repetaţi selectând pe
rând câte un element.
Apăsaţi [OK].
• Pentru a edita lista de copiere (B mai jos)
Apăsaţi
4
pentru a confirma.
Apăsaţi
„Start Copying” (Iniţiere
copiere) şi apăsaţi [OK].
• Doar pentru fişiere individuale
În momentul menţionării unui anumit folder ca fiind
destinaţia copierii
Apăsaţi
pentru a selecta „Folder” şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta folderul şi apăsaţi [OK].
În momentul creării unui nou fişier pentru destinaţia copierii
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
Introduceţi denumirea folderului (B 44, Introducerea textului).
5
Apăsaţi
pentru a selecta”Yes” şi
apăsaţi [OK] pentru a iniţia copierea.
Pentru a opri copierea
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
de 3 secunde.
(Revenire) timp
Pentru a reveni la ecranul anterior
(Revenire).
Apăsaţi
Notă
• Este posibila ca ordinea în care sunt înregistrate fişierele MP3 pe
lista de copiere să nu fie aceeaşi cu cea din destinaţia copierii.
•
copiere, noile fişiere MP3 sunt înregistrate în continuarea
fişierelor MP3 existente.
Dacă spaţiul de pe unitatea de destinaţie este golit sau numărul
de fişiere/foldere care trebuie copiat depăşeşte capacitatea
maximă (B 14), copierea se va opri în acel punct.
ƒ
Pentru a edita lista de copiere
Selectaţi elementul în pasul 3(pentru
un fişier MP3) (B 52, Copierea fişierelor de
muzică de pe o memorie USB sau CD-R/
CD-RW/DVD-R/DVD-R DL) sau 3(pentru un folder) (B mai sus).
Apăsaţi [OPTION] (Opţiune).
Apăsaţi
pentru a selecta operaţia şi apăsaţi [OK].
Copierea
• Dacă fişierele MP3 sunt deja conţinute în folderul destinaţiei de
Delete All (Ştergere toate):
Şterge toate elementele înregistrate pe lista de copiere.
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
Add (Adăugare):
Adaugă noi elemente listei de copiere.
1 Apăsaţi
pentru a selecta fişierul MP3 şi apăsaţi
.
Este afişat un marcaj de bifare. Repetaţi acest pas până când
aţi selectat toate elementele necesare.
• Apăsaţi
din nou pentru a anulare.
2 Apăsaţi [OK].
Delete (Ştergere):
Şterge elementele selectate.
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da) şi apăsaţi [OK].
Pentru a anula toate setările de copiere şi listele înregistrate
După parcurgerea paşilor 1-2 (B 52, Copierea de fişiere de muzică
de pe memoria USB sau CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-R DL)
1 Apăsaţi
pentru a selecta „Cancel All” (Anulare totală) şi apăsaţi [OK].
2 Apăsaţi
pentru a selecta „Yes” (Da) şi apăsaţi [OK].
VQT2J39
53
Utilizarea meniurilor pe ecran/mesajul de stare
Utilizarea meniurilor pe ecran
■ Audio attribute (Atribut audio)
LPCM/
Digital/DTS/MPEG: Tip de semnal
k (kHz):
Frecvenţă de eşantionare
b (bit):
Număr de biţi
ch (canal):
Număr de canale
Proceduri obişnuite
1
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare).
Meniu
Element
Setare
• În funcţie de starea aparatului (în curs de redare, oprit,
etc.) şi de conţinutul discului, există elemente pe care nu
le puteţi selecta şi nici modifica.
2
3
4
Apăsaţi
apăsaţi
Apăsaţi
şi apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta meniul şi
.
pentru a selecta elementul
.
pentru a selecta setarea.
• Unele elemente pot fi modificate apăsând [OK].
Pentru a şterge meniurile afişate pe ecran
Apăsaţi [DISPLAY] (Afişare).
Meniul Disc (Disc) – Setarea conţinutului de pe disc
Soundtrack (Coloană sonoră)*
Sunt afişate atributele audio ale discului
Selectaţi formatul audio şi limba (dreapta, Atribut audio, limbă).
(SVCD) şi DivX
Selectaţi numărul coloanei sonore.
• Numerele coloanelor sonore sunt afişate chiar şi atunci când nu
există decât un singur tip de format audio.
Subtitle* (Subtitrare)
Activaţi/dezactivaţi subtitrarea şi selectaţi limba (dreapta, Limbă).
(Doar discurile care conţin informaţii despre activarea /
dezactivarea subtitrării)
Activaţi / dezactivaţi subtitrarea.
• Informaţiile despre activarea /dezactivarea subtitrării nu pot fi
înregistrate utilizând acest aparat.
(SVCD) şi DivX
Activaţi / dezactivaţi subtitrarea şi selectaţi "Text" sau numărul
subtitrării.
• "Text" sau numerele de subtitrări sunt afişate chiar şi atunci când
nu există mai multe subtitrări.
Angle* (Unghi)
Schimbaţi numărul pentru a selecta un unghi.
Audio channel (Canal audio)
şi DivX
(B 26, Modificarea formatului audio în timpul redării)
Selectare sursă (DivX)
• Automatic (Automat):
Metoda de construire a conţinutului DivX este identificată
automat şi redată.
• Interlace (Întreţesut):
Selectaţi acest mod atunci când discul conţine date înregistrate
prin scanare întreţesută.
• Progressive (Progresiv):
Selectaţi acest mod atunci când discul conţine date înregistrate
prin scanare progresivă.
PBC (Control playback – Control redare B 78)
Indică dacă meniul de redare (control redare) este activat sau dezactivat.
*
•
La unele discuri, s-ar putea să aveţi posibilitatea de a realiza
modificări utilizând meniurile (B 17) de pe disc.
Afişarea se modifică conform conţinutului discului. Nu puteţi
realiza modificări atunci când nu există nici o înregistrare.
Language (Limbă)
ENG: Engleză
FRA: Franceză
DEU: Germană
ITA:
Italiană
ESP: Spaniolă
NLD: Olandeză
SVE: Suedeză
NOR: Norvegiană
DAN:
POR:
RUS:
JPN:
CHI:
KOR:
MAL:
VIE:
Daneză
Portugheză
Rusă
Japoneză
Chineză
Koreană
Malaieziană
Vietnameză
THA:
POL:
CES:
SLK:
HUN:
FIN:
*:
Thai
Poloneză
Cehă
Slovacă
Maghiară
Finlandeză
Altele
Meniul Play (Redare)- Modificarea ordinii de redare
Această funcţie operează doar atunci când este afişat timpul de
rulare consumat. Selectaţi elementul pentru rulare repetată.
Elementele care pot fi selectate vor fi diferite în funcţie de tipul de
disc.
Repeat Play
(Redare repetată)
• All (Toate)
• Chapter (Capitol)
• Group (Grup)
• PL
MP3 (cu excepţia USB)
(Listă de redare
(Video))
• Titlu
• Piesă
Selectaţi „Off”
şi MP3 (cu excepţia
(Dezactivare) pentru a anula.
Meniul Picture (Imagine) - Modificarea calităţii imaginii
Playback NR (Redare cu reducerea nivelului de zgomot)
Reduce zgomotul şi degradarea calităţii imaginii în timpul
redării.
• On (Activare):
Reduce zgomotul şi degradarea calităţii imaginii.
• Off (Dezactivare):
Semnalul video este redat ca atare.
Input NR (Intrare NR)
Reduce zgomotul în timpul înregistrării.
• Automatic (Automat):
Reducerea zgomotului funcţionează doar pentru intrarea de
imagine de pe o casetă video.
• On (Activare):
Reducerea zgomotului funcţionează pentru orice tip de
înregistrare video la intrare.
• Off (Dezactivare):
Reducerea zgomotului este dezactivată. Puteţi înregistra
semnalul de intrare ca atare.
)
Meniul Sound (Sunet) - Modificarea DVB multi audio şi
efectelor sonore
DVB Multi Audio
Dacă este generat mai mult de un canal audio, puteţi seta
canalul dorit înainte de înregistrare.
• DVB Multi Audio nu poate fi selectat în timpul redării sau
înregistrării.
• Elementele care pot fi selectate vor fi diferite în funcţie de
tipul de transmisiune.
• Engleză
• Germană
• Italiană
• Franceză
• Spaniolă
• Catalană
• Bască
• Galiciană
• Corsicană
• Original*
*
„Original” este afişat când limba originală este disponibilă întro transmisiune.
Dialog Enhancer (Amplificator dialog)
şi DivX
(Dolby Digital, numai cu 3 sau mai multe canale, inclusiv un canal
central)
Volumul canalului central este mărit pentru a face dialogul mai
uşor audibil.
Meniul Other (Alte funcţii) - Modificarea subtitrării DVB şi
poziţiei de afişare
Subtitrări DVB
Puteţi seta subtitrările dorite dacă se poate selecta mai mult de
o piesă cu subtitrare.
• Subtitrările DVB pot fi selectate în timpul redării sau
înregistrării.
• Elementele care pot fi selectate vor fi diferite în funcţie de
tipul de transmisiune.
• Engleză
• Germană
• Italiană
• Franceză
• Spaniolă
• Catalană
• Bască
• Galiciană
• Corsicană
• Original*
*
„Original” este afişat când limba originală este disponibilă întro transmisiune.
Mesaje de stare
Apăsaţi
(Stare).
Afişajul se schimbă de fiecare dată când butonul este apăsat.
Stare unitate selectată/tip de disc sau memorie USB
Timpul rămas este afişat aici în timp ce aparatul este oprit.
Starea înregistrării sau redării/canal de intrare
Informaţii despre canal
Tip audio selectat
Unitate de înregistrare/indicator de progres copiere
Numărul titlului şi timpul consumat în redare/
Mod de înregistrare
Timp de înregistrare disponibil
şi mod de înregistrare
Data şi ora
Numărul titlului şi timpul consumat în înregistrare/
Mod de înregistrare
• La utilizarea funcţiei Pause Live TV (Pauză Live TV)
Ora la care imaginea afişată în prezent pe televizor a fost difuzată
Ora curentă
Fără afişare
Meniul Setting
(Setări)
Poziţia
1-5:
Cu cât setarea este realizată la o valoare mai mare, cu atât
meniul afişat pe ecran se mişcă mai jos.
VQT2J39
55
Gestionarea hard discului şi discului
Proceduri obişnuite
Setarea protecţiei
Pregătire
• Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a
selecta unitatea.
RAM
Pregătire
• Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a
selecta unitatea DVD.
După efectuarea paşilor 1-3 (B stânga)
1
2
3
În timp ce aparatul este oprit
Apăsaţi [FUNCTION MENU]
(Meniu de funcţii).
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
1
pentru a selecta „Others” şi
Apăsaţi
pentru a selecta "HDD
Management” (Gestionare hard disk) sau
„DVD Management” (Gestionare DVD) şi
apăsaţi [OK].
ex., RAM
2
Apăsaţi
pentru a selecta „Disc
Protection” (Protecţia discului) şi apoi
apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da)
şi apăsaţi [OK].
Simbolul care indică blocarea va apărea ca fiind închis
atunci când discul este protejat la scriere.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire).
• Când a fost selectat hard discul, sunt afişate „Delete all
titles” (Şterge toate titlurile) şi „Format HDD” (Formatare
hard disc)
Ştergerea tuturor titlurilor şi listelor de
redare (Video) — Ştergerea tuturor titlurilor
Asigurarea unei denumiri pentru un disc
Puteţi denumi fiecare disc.
Pregătire
• Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a
selecta unitatea de hard disc sau unitatea DVD.
•
Eliberaţi protecţia (B 56, Setarea protecţiei).
Pregătire
• Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a
selecta unitatea DVD.
•
Eliberaţi protecţia (B 56, Setarea protecţiei).
După parcurgerea paşilor 1-3 (B 56 Proceduri comune)
După parcurgerea paşilor 1-3 (B 56, Proceduri comune)
1
1
2
3
Apăsaţi
pentru a selecta „Delete all
titles” (Ştergeţi toate titlurile) şi apoi
apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da)
şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Disc
Name” (Denumire disc) şi apoi apăsaţi
butonul [OK].
(B 44, Introducerea textului)
• Denumirea discului este afişată în fereastra DVD Management
(Gestionare DVD).
•
•
Apăsaţi
pentru a selecta "Start"
(Pornire) şi apăsaţi [OK].
În cazul unui disc
finalizat, denumirea este afişată în meniul principal.
Denumirea discului este afişată doar dacă redaţi discul
pe alte echipamente sau creaţi un meniu principal.
La finalizare este afişat un mesaj.
Apăsaţi [OK].
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire).
Notă
• Odată şters, conţinutul înregistrat este pierdut şi nu mai
poate fi recuperat. Asiguraţi-vă înainte de a începe.
• Ştergerea tuturor titlurilor video va conduce la ştergerea
tuturor listelor de redare (Video).
• Datele de imagini statice (JPEG), datele fişierelor cu muzică
sau datele de calculator nu pot fi şterse.
• Ştergerea nu poate fi efectuată dacă unul sau mai multe
titluri sunt protejate.
Notă
•
După ce este introdusă denumirea unui disc, nu mai
este posibilă înregistrarea de imagini statice pe acel disc.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire).
Ştergerea întregului conţinut – Formatarea
(Doar un nou disc)
Pregătire
• Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate de disc), pentru
a selecta unitatea de hard disc sau unitatea DVD.
Notă
Formatarea şterge toate fişierele (inclusiv datele de pe
calculator) şi acestea nu pot fi recuperate. Verificaţi cu
atenţie înainte de a efectua această operaţie. Conţinutul este
şters atunci când formataţi, chiar dacă aveţi setată protecţia.
După parcurgerea paşilor 1-3 (B 56, Proceduri comune)
1
2
3
Apăsaţi
pentru a selecta „Format
HDD” (Formatare hard disc), „Format Disc”
(Formatare disc) şi apoi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da)
şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
apăsaţi [OK].
pentru a selecta "Start" şi
Un mesaj va fi afişat atunci când este finalizată formatarea.
Notă
• Formatarea durează în mod normal câteva minute, cu toate
•
4
acestea ea poate dura şi mai mult, până la un maxim de 70
de minute
Nu deconectaţi cablul de alimentare în timp ce formataţi.
Această acţiune poate face ca discul să devină inutilizabil.
Meniul Setting
(Setări)
4
Apăsaţi [OK].
Notă
• Când un disc sau card au fost formatate cu acest aparat, este
posibil ca acestea să nu poată fi utilizate pe alte echipamente.
•
Formatarea nu poate fi efectuată.
• Puteţi formata DVD-RW doar ca şi format DVD-Video.
• Imaginile mostră sunt restabilite la formatarea HDD, chiar dacă
au fost şterse.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire).
VQT2J39
57
Gestionarea hard discului şi discului
Selectarea stilului pentru imaginea de fundal
—Top Menu
Notă
Când se finalizează un disc compatibil cu înregistrări de viteză
ridicată, procesul de finalizare poate să dureze mai mult decât este
afişat pe ecranul de confirmare (de aproximativ patru ori mai mult).
Puteţi selecta fundalul care va fi afişat ca şi meniu principal DVD
Video după finalizare sau puteţi crea un meniu principal
Pregătire
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a selecta
unitatea DVD.
După parcurgerea paşilor 1-3 (B 56, Proceduri comune)
1
2
După finalizare
•
Discul nu mai poate fi decât
redat şi nu mai poate fi înregistrat sau editat.
•
Puteţi înregistra şi edita discul după formatare
(B 57) cu toate că după finalizare discul poate fi doar redat.
• În timpul copierii de mare viteză, capitolele vor fi duplicate.
•
Capitolele sunt create în mod automat
:capitole de aproximativ 5 minute/
(
: capitole de aproximativ 8 minute), dacă*
− titlurile au fost înregistrate direct pe disc.
− titlurile au fost copiate utilizând oricare alt mod înafara
celui de mare viteză.
* Acest timp variază mult în funcţie de condiţiile de
înregistrare şi de modul de înregistrare.
• Există o pauză de câteva secunde între titluri şi capitole în
timpul redării.
Apăsaţi
pentru a selecta „Top
Menu” (Meniu principal) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta
fundalul şi apăsaţi [OK].
Afişat după finalizare
Imagine miniaturală
(Imagine statică)
Nume titlu
• Puteţi modifica imaginile miniaturale afişate în meniul
principal. (B 37, Schimbarea imaginii miniaturale)
•
Această funcţie nu poate fi utilizată pentru discuri
împreună cu imaginile statice înregistrate pe acestea.
Înregistrare / Editare / Introducere nume
Redarea pe alte playere
Înaintea
finalizării
{
–
După
finalizare
–
{
Selectarea afişării m ai întâi a meniului
principal - Auto-Play Select
(Selectare redare automată)
• Nu puteţi finaliza discuri înregistrate pe echipamentele altor
Puteţi stabili, prin selecţie, dacă să se afişeze sau nu meniul
principal după finalizare.
Pregătire
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a selecta
unitatea DVD.
După parcurgerea paşilor 1-3 (B 56, Proceduri comune)
•
1
2
•
Apăsaţi
pentru a selecta „Auto-Play
Select” (Selectare redare automată) şi apoi
apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Top
Menu” (Meniu principal) sau „Title 1”
(Titlul 1) şi apoi apăsaţi [OK].
Top Menu (Meniu principal): Meniul principal este afişat primul.
Titlul 1: Conţinutul discului este redat fără afişarea meniului
principal.
Această funcţie nu poate fi utilizată pentru discuri împreună
cu imaginile statice înregistrate pe acestea.
Adaptarea discurilor pentru a putea fi redate
pe alte echipamente - Finalizar
Efectuaţi selecţiile din „Top Menu” (Meniu principal) şi „Auto-Play
Select” (Selectare redare automată) (B mai sus) înainte de a
finaliza discul.
Pregătire
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a selecta
unitatea DVD.
După parcurgerea paşilor 1-3 (B 56, Proceduri comune)
1
2
3
4
producători.
• Dacă finalizaţi discuri înregistrate pe un echipament Panasonic,
altul decât acest aparat, este posibil ca fundalul selectat ca şi
„Top Menu” (Meniu principal) să nu fie afişat.
Este posibil ca discurile finalizate pe acest aparat să nu poată fi
redate pe alte playere datorită stării înregistrării.
Accesaţi pagina web Panasonic pentru mai multe informaţii despre
DVD-uri. http://www.panasonic-europe.com
Crearea meniului principal – Creaţi meniul
principal
Discurile +RW nu conţin date de meniu principal. Meniul principal
reprezintă o funcţie convenabilă. Vă recomandăm să creaţi meniul
înaintea redării unui disc +RW pe alte echipamente.
Nu puteţi utiliza meniul principal pentru redarea pe acest aparat.
Efectuaţi selecţii din „Top Menu” (Meniu principal) şi „Auto Play
Select” (Selectarea redării automate) (B stânga) înainte de
crearea meniului principal.
Pregătire
Apăsaţi [DRIVE SELECT] (Selectare unitate) pentru a selecta
unitatea DVD.
După parcurgerea paşilor 1-3 (B 56, Proceduri comune)
1
2
3
Apăsaţi
pentru a selecta „Create
Top Menu” (Creare meniu principal) şi
apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da)
şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta "Start"
(Pornire) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta „Finalize”
(Finalizare) şi apoi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da)
şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta "Start" şi
apăsaţi [OK].
4
Atunci când procesul de finalizare este încheiat este afişat un mesaj.
Notă
• Nu puteţi anula finalizarea.
• Finalizarea durează aproximativ 15 minute.
(
Finalizarea durează aproximativ 60 de
minute.)
• Nu deconectaţi cablul de alimentare în timp ce formataţi.
Această acţiune poate face ca discul să devină inutilizabil.
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Apăsaţi [OK].
Este iniţiată crearea meniului principal. Nu puteţi anula
operaţia de creare. Crearea meniului principal durează
câteva minute.
Apăsaţi [OK].
Notă
• Puteţi înregistra sau edita discurile după crearea meniului
principal. Dar meniul creat este şters când editaţi sau înregistraţi
discul. În astfel de cazuri, creaţi meniul principal din nou utilizând
funcţia „Create Top Menu” (Creare meniu principal).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire).
Modificarea setărilor aparatului
Proceduri obişnuite
1
2
3
În timp ce aparatul este oprit
Apăsaţi [FUNCTION MENU] (Meniu de funcţii).
Apăsaţi
pentru a selecta "Others"
(Altele) şi apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta "Setup"
(Configurare) şi apăsaţi [OK].
Casete tab
4
5
6
Meniuri
Opţiuni
Apăsaţi
pentru a selecta caseta tab
şi apoi apăsaţi butonul
.
Apăsaţi
pentru a selecta meniul şi
apăsaţi [OK].
Apăsaţi
pentru a selecta opţiunea şi
apăsaţi [OK].
Pentru a reveni la ecranul anterior
Apăsaţi
(Revenire).
Pentru a părăsi ecranul
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire).
Apăsaţi [OK] pentru a salva Favourite (Favorite).
Ştergerea unui canal de la Favourite (Favourite) nu afectează
canalul în sine. Puteţi selecta în continuare canalul din
categoria „All Channels” (Toate canalele).
Pentru a schimba numele unei favorite în coloana „Favourite”
(Favorite)
Apăsaţi
*.
Apăsaţi butonul roşu.
(B 44, Introducerea textului)
* Când este evidenţiat numele postului din coloana „All Channels”
(Toate canalele)
■ Repornirea configurării automate
Descărcarea de la televizor
Puteţi reporni setarea automată a canalelor dacă setarea (B 10)
eşuează din diverse motive.
Selectaţi „Download from TV” (Descărcare de la televizor) când
conectaţi aparatul la un TV compatibil Q Link printr-un cablu Scart
cu 21 de pini compatibil sau cu un televizor cu VIERA Link (HDAVI
Control 3 sau o versiune ulterioară) cu ajutorul unui cablu HDMI.
Când apare ecranul de confirmare
Apăsaţi
pentru a selecta „Yes” (Da) şi apăsaţi [OK].
De asemenea, puteţi utiliza următoarea metodă pentru a reporni
Auto Setup (Configurare automată). Când alimentarea aparatului
este pornită, însă funcţionarea este întreruptă
şi
pe aparat până la
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
afişarea ecranului Country setting (Setare ţară).
Cu excepţia nivelului valorilor nominale, parolei pentru valorile
nominale, setărilor ceasului şi codului telecomenzii, etc. toate
setările revin la presetările din fabrică. Programele înregistrării cu
temporizator sunt, de asemenea, anulate.
■ DVB Manual Tuning (Reglare manuală DVB)
Puteţi seta manual
canalele pe care DVB Auto
Setup (Configurare
automată DVB) nu le-a
putut finaliza cu succes.
Dacă semnalul nu are
calitate şi/sau putere,
apăsaţi butonul roşu şi
selectaţi sistemul corect de
canale.
Selectarea canalelor
(Toate setările implicite sunt indicate cu ajutorul textului subliniat.)
■ Favourites Edit (Editare favorite)
Puteţi crea patru canale favorite pentru a simplifica vizualizarea şi
înregistrarea. Editarea acestor favorite nu afectează setarea
canalelor în sine.
• Este posibil ca înregistrarea cu temporizator să nu funcţioneze
corect dacă editaţi Favourite (Favorite) în modul standby al
înregistrării cu temporizator.
Apăsaţi butonul verde
pentru a selecta
Favourite (Favorite).
Adăugarea canalelor la
Favourite (Favorite)
Apăsaţi
pentru a
selecta canalul în coloana
„All Channels” (Toate
canalele) şi apoi apăsaţi
butonul galben.
• Repetaţi acest pas pentru a adăuga alte canale.
• Apăsaţi butonul albastru pentru a adăuga toate canalele
disponibile la Favourite (Favorite). (Această funcţie este
disponibilă doar atunci când nu a fost adăugat niciun canal la
Favourite (Favorite).)
Apăsaţi [OK] pentru a salva Favourite (Favorite).
Pentru a schimba ordinea canalelor de la Favourite (Favorite)
Apăsaţi
*.
Apăsaţi
pentru a selecta canalul în coloana „Favourite”
(Favorite) pentru mutare şi apoi apăsaţi butonul verde.
Apăsaţi
pentru a selecta poziţia nouă a canalului şi
apoi apăsaţi butonul verde.
• Repetaţi aceşti paşi
pentru a muta alte canale.
Apăsaţi [OK] pentru a salva Favourite (Favorite).
Ştergerea canalelor de la Favourite (Favorite)
Apăsaţi
*.
Apăsaţi
pentru a selecta canalul în coloana
„Favourite” (Favorite) şi apoi apăsaţi butonul galben.
• Repetaţi acest pas pentru a şterge alte canale.
• Apăsaţi butonul albastru pentru a şterge toate canalele de la
Favourite (Favorite).
Apăsaţi
Apăsaţi
pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl setaţi.
pentru a ajusta frecvenţa.
• Frecvenţa se ridică şi scade în trepte de 0,5 MHz.
• Ajustaţi frecvenţa prin verificarea afişajelor privind puterea şi
calitatea semnalului.
[Consultaţi „Starea semnalului” (B 60) pentru calitatea
semnalului şi puterea semnalului.]
Apăsaţi [OK] pentru a începe scanarea.
Canalul setat este afişat în tabel.
Apăsaţi [EXIT] (Ieşire) şi apăsaţi
pentru a vă
asigura cu au selectate canalele aplicabile.
■ Add New DVB Channels
(Adăugare canale DVB noi)
Puteţi căuta canale terestre digitale nou adăugate pentru recepţie.
Aparatul începe să caute
canalele terestre digitale
disponibile recent.
Aceasta va dura aproximativ
5 minute.
Un mesaj este afişat la
finalul căutării. „No new DVB channels found.” (Nu a fost găsit
niciun canal DVB nou) este afişat când nu pot fi găsite canale noi.
Apăsaţi [OK] pentru a salva canalele nou găsite.
Meniul Setting
(Setări)
Puteţi modifica setările aparatului cu ajutorul meniului Setup (Configurare).
• Setările rămân intacte chiar dacă aparatul este comutat în modul standby.
■ Mesaj New Channel (Canal nou) (B 16)
Când este adăugat un canal DVB nou, aparatul va fi informat
automat. Ulterior apare mesajul de confirmare. Dacă selectaţi
„Yes” (Da) pe afişaj, Auto-Setup (Configurare automată) începe
(toate setările canalelor sunt şterse. Programele înregistrării cu
temporizator sunt, de asemenea, anulate.)
[Automatic]
[Off] (Dezactivare) Mesajele referitoare la canal nu sunt afişate.
VQT2J39
59
Modificarea setărilor aparatului
■ Signal Condition (Stare semnal)
Puteţi verifica puterea şi calitatea semnalelor de transmisiune
digitală.
Sunt afişate calitatea şi
puterea semnalului.
Apăsaţi
pentru a
selecta canalul.
Când „Signal Condition” (Stare semnal) este afişat cu gri şi nu
poate fi selectat:
1 Apăsaţi butonul [EXIT] (Ieşire) pentru a părăsi acest ecran.
2 Apăsaţi
pentru a selecta un canal digital. „D”
apare pe afişajul unităţii.
3 Afişaţi din nou meniul Setup (Configurare) (B 59).
Calitate semnal
Mai jos 2 (afişaj roşu):
Calitatea semnalului este atât de slabă încât pot exista interferenţe
ale imaginilor şi sunetului.
2-5 (afişaj portocaliu):
În principiu, calitatea semnalului este corespunzătoare, dar în
cazuri izolate sunt posibile scurte interferenţe la nivelul imaginilor
şi sunetului.
Peste 5 (afişaj verde):
Calitate optimă a imaginilor şi sunetului.
Putere semnal
Afişajul care indică puterea semnalului este gri. „0” înseamnă
putere semnal de 0%, „10” înseamnă putere semnal de 100%.
Dacă semnalul este prea puternic, afişajul se va schimba de la gri
la roşu.
Reduceţi amplificarea semnalului la antena dumneavoastră.
• Când semnalul este slab:
− ajustaţi recepţia la antenă cu „DVB Manual Tuning” (Reglare
manuală DVB) în meniul Setup (Configurare) (B 59).
− canalul curent de transmisiune digitală trebuie să efectueze în
mod corespunzător transmisiunea.
■ DVB Preferred Language
(Limbă DVB preferată)
Puteţi selecta maxim 2 subtitrări şi piese audio diferite care vor fi
utilizate la recepţia semnalelor audio şi subtitrărilor transmisiunilor
digitale.
Selectaţi ordinea priorităţilor.
Dacă limba selectată nu este disponibilă, este selectată limba
inclusă în programul de transmisiune.
Multi Audio (Semnale audio multiple)
Multi Audio (Semnale audio multiple) (alternative)
[English]
(Engleză)
[German]
(Germană)
[Italian]
(Italiană)
[French]
(Franceză)
[Spanish]
(Spaniolă)
[Catalan]
(Catalană)
[Basque]
(Bască)
[Galician]
(Galiciană)
[Corsican]
(Corsicană)
[Original]*
Subtitles (Subtitrări)
Subtitles (Subtitrări) (alternative)
[English]
(Engleză)
[German]
(Germană)
[Italian]
(Italiană)
[French]
(Franceză)
[Spanish]
(Spaniolă)
[Catalan]
(Catalană)
[Basque]
(Bască)
[Galician]
(Galiciană)
[Corsican]
(Corsicană)
[Original]*
* Limba specificată ca „Originală” de canalul de transmisiune.
(Toate setările implicite sunt indicate cu ajutorul textului subliniat.)
Settings for playback (Setări pentru redare)
• Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări.
Ratings (Clasificări)
Setaţi un nivel de clasificare pentru a limita redarea DVD-Video. Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran. Introduceţi un PIN din 4 cifre cu ajutorul butoanelor
numerice atunci când este afişat ecranul de introducere a PIN-ului.
Nu uitaţi parola.
Setarea clasificărilor (când este selectat nivelul 8)
Toate formatele DVD-Video pot fi redate.
[8 No Limit] (Fără limită)
[1 - 7]
Interzice redarea înregistrărilor DVD-Video cu
clasificările corespunzătoare înregistrate pe
acestea.
[0 Lock All] (Blocare totală):
Interzice redarea tuturor formatelor DVD-Video.
• Modificarea setărilor (Când este selectat un nivel cuprins între 0 şi 7)
[Unlock Recorder] (Deblocare recorder) [Change PIN] (Schimbare pin)
[Change Level] (Schimbare nivel)
[Temporary Unlock]
(Deblocare temporară)
Soundtrack
(Coloană sonoră)
[English]
(Engleză)
[Spanish]
(Spaniolă)
[Original]
[Other¼¼¼¼]*
Subtitles (Subtitrări)
[Automatic]
[English]
(Engleză)
[Spanish]
(Spaniolă)
[Other¼¼¼¼]*
Meniuri
[English]
(Engleză)
[Spanish]
(Spaniolă)
[Other¼¼¼¼]*
[German]
(Germană)
[Dutch]
[French]
(Franceză)
[Swedish]
[Italian] (Italiană)
Limba originală a fiecărui disc va fi limba selectată.
Dacă limba selectată pentru Soudtrack (Coloana sonoră)
nu este disponibilă, subtitrările în respectiva limbă vor
apărea automat dacă sunt disponibile pe respectivul disc.
[German]
[French]
[Italian] (Italiană)
(Germană)
(Franceză)
[Dutch]
[Swedish]
[German]
(Germană)
[Dutch]
[French]
(Franceză)
[Swedish]
[Italian] (Italiană)
* [Other ¼¼¼¼]
Introduceţi un cod (B 69) cu ajutorul butoanelor numerotate. Când limba
selectată nu este disponibilă pe disc, este redată limba implicită. Există
discuri pe care puteţi comuta doar între limbile de pe ecranul meniu (B 17).
DVD-V
Alegeţi limba pentru semnalul audio, subtitrare şi meniurile discului.
• Unele discuri încep într-o anumită limbă, în pofida oricăror modificări pe
care le efectuaţi.
• În cazul limbilor engleză / germană/ spaniolă / poloneză/rusă/cehă/
maghiară, atunci când efectuaţi o descărcare de pe televizor, şi setarea
Country (Ţară) din Auto-Setup (Setare automată) în plug-in, limba
(„Soundtrack”/ „Menus” (Coloană sonoră / meniuri) va fi aceeaşi, iar
Subtitle (Subtitrare) va fi setată la „Automatic” (Automată).
Settings for recording (Setări pentru înregistrare)
• Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări.
Recording time in EP-mode (Timp de înregistrare în modul EP)
Selectaţi numărul maxim de ore pentru înregistrarea în modul EP.
(B 21, Moduri de înregistrare şi timpi aproximativi de înregistrare).
[EP (6 hours )] EP (6 ore): puteţi înregistra timp de 6 ore pe un disc
de 4,7 GB neutilizat.
[EP (8 hours )] EP (8 ore): puteţi înregistra timp de 8 ore pe un disc
de 4,7 GB neutilizat.
• Calitatea sunetului este mai bună când utilizaţi „EP (6 ore)” decât atunci
când utilizaţi „EP (8 ore)”
Aspect for recording (Raportul dimensiunilor pentru înregistrare)
Setaţi raportul dimensiunilor la înregistrare sau copiere.
Programul va fi înregistrat cu raportul original utilizat
[Automatic]
atunci când a început înregistrarea (inclusiv dacă
înregistrarea a început la o reclamă,etc.)
[16:9]
[4:3]
• Când înregistraţi sau copiaţi pe HDD sau DVD-RAM cu opţiunea „Rec for High
Speed Copy” (Înregistrare pentru copiere cu viteză ridicată) setată la „Off”
(Dezactivare), programul va fi înregistrat cu raportul dimensiunilor original.
• În următoarele cazuri, chiar dacă este raportul este setat la „Automatic” sau
16:9, înregistrările vor fi copiate cu raportul 4:3.
−
−
Când modul de înregistrare este setat la
modul „EP” sau „FR” (înregistrări de 5 ore sau mai lungi).
În momentul copierii sau înregistrării pe +R, +R DL sau +RW. Copierea
la mare viteză nu funcţionează pentru titlurile înregistrate la 16:9,
chiar dacă au fost înregistrate cu „Rec for High Speed Copy”
(Înregistrare pentru copiere de mare viteză) setată la „On” (Activare)
Crearea capitolelor
Setaţi metoda de creare automată a capitolelor. (B 42)
[Automatic]
[5 minutes]
[Off]
Nu sunt setate puncte de începere a capitolelor.
Rec for High Speed Copy
(Înregistrare pentru copiere cu viteză ridicată)
Puteţi copia titluri înregistrate de pe HDD pe DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(format DVD-Video), +R, +R DL şi +RW utilizând modul de viteză ridicată.
Cu toate acestea, dimensiunea ecranului etc, este limitată (mai jos).
Recomandăm dezactivarea acestei setări dacă transferul de mare viteză pe
DVD-R, etc. nu este necesar atunci când înregistraţi un program.
Această setare este eficientă în momentul înregistrării unui program de
televiziune sau de la echipamente externe (inclusiv echipamente DV), sau
în momentul copierii de pe un disc DVD-Video finalizat.
[On]
Puteţi efectua o copiere de mare viteză pe DVD-R, etc.
(Activare)
pentru a selecta „Yes” (Da) şi apăsaţi
Apăsaţi
[OK].
• Următoarele restricţii sunt aplicate titlurilor înregistrate.
Înregistrările sunt efectuate cu raportul setat în
„Aspect for Recording” (Raportul dimensiunilor pentru
înregistrare) (B stânga).
− Selectaţi tipul semnalului audio în avans din „Bilingual
Audio Selection” (Selecţie Audio Bilingvă) (B 66).
− Nu mai puteţi schimba semnalul audio când priviţi un
program pe un canal al televizorului conectat la acest
aparat (de exemplu, AV1, etc).
[Off]
(Dezactivare)
DVD Speed for High Speed Copy (Viteză DVD pentru copiere cu
viteză ridicată)
Selectaţi viteza pentru copierea de mare viteză ( Atunci când sunt utilizate
discuri compatibile cu înregistrarea de mare viteză DVD RAM 5x, DVD-R,
+R 8x, sau +RW 4x)
[Maximum]
[Normal (Silenţios)]
zgomotul generat de aparat este mai redus
decât în cazul „Maximum”, dar timpul necesar pentru
copiere se va dubla (aproximativ).
Picture (Imagine)
(Toate setările implicite sunt indicate cu ajutorul textului subliniat.)
Comb Filter (Filtru cu spectru de frecvenţă în formă de pieptene)
Selectaţi claritatea imaginii în momentul înregistrării.
Setarea este fixată la „On” (Activare) dacă setaţi „TV System” (Sistem TV) la
modul „NTSC” (B 63).
[On] Imaginile devin clare şi intense. În mod normal utilizaţi această setare.
[Off](Dezactivare):Selectaţi această setare atunci când înregistraţi imagini
neclare.
Still Mode (Modul imagini statice)
Selectaţi tipul imaginii afişate atunci când întrerupeţi redarea (B 78, Cadre şi
câmpuri).
[Automatic]
[Field] (Câmp)
Selectaţi această setare dacă intervine instabilitatea
imaginii atunci când este selectat modul „Automatic”
(Automat). (Imaginea are un aspect nefinisat.)
[Frame] (Cadru)
Selectaţi această setare dacă textele de dimensiuni
reduse sau tiparele fine nu pot fi văzute clar atunci
când este selectat modul „Automatic” (Automat).
(imaginea este mai fină.)
Seamless Play (Redare fluentă)
Selectează modul de redare pentru segmentele capitolelor din lista de redare.
Capitolele din lista de redare sunt redate fără pauze.
[On] (Activare):
Aceasta nu funcţionează atunci când xistă mai multe tipuri
audio incluse în lista de redare şi când utilizaţi Quick View
(Vizualizarea rapidă) (PLAYx1.3). În plus, poziţionarea
segmentelor de capitol se poate modifica uşor.
[Off] (Dezactivare): Punctele în care capitolele din cadrul listei de redare se
modifică sunt redate cu acurateţe dar imaginea poate
rămâne nemişcată pentru moment.
Meniul Setting
(Setări)
Disc
VQT2J39
61
Modificarea setărilor aparatului
Sunet
Afişare
(Toate setările implicite sunt indicate cu ajutorul textului subliniat.)
(Toate setările implicite sunt indicate cu ajutorul textului subliniat.)
Dynamic Range Compression (Comprimare domeniu dinamic)
DVD-V (Doar Dolby Digital)
Modifică intervalul de variaţie dinamică pentru vizualizare la ore târzii din
noapte.
[On] (activare)
[Off] (Dezactivare)
Digital Audio Output (Ieşire audio digitală)
Modifică setările atunci când aţi conectat un echipament prin
intermediul terminalului DIGITAL AUDIO OUT (Ieşire audio digitală) al
acestui aparat (B 9, 67).
• Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări.
PCM Down Conversion (Subeşantionare PCM)
Selectaţi modul de transmitere la ieşire a semnalului audio cu frecvenţa
de eşantionare de 96 kHz.
• Semnalele sunt convertite la 48 kHz în pofida setărilor de mai sus în
cazul în care aceste semnale au o frecvenţă de eşantionare de peste
96 kHz sau în cazul în care discul este protejat la copiere.
[On] (Activare):
Semnalele sunt convertite la 48 kHz. (Selectaţi
această setare în cazul în care echipamentul
conectat nu poate prelucra semnale cu frecvenţa
de eşantionare de 96 kHz.)
[Off] (Dezactivare): Semnalele sunt transmise la ieşire cu frecvenţa
de 96 kHz. (Selectaţi această setare în cazul în
care echipamentul conectat poate prelucra
semnale cu frecvenţa de eşantionare de 96 kHz.)
Dolby Digital
Selectaţi modul de transmitere la ieşire a semnalului.
Dacă aţi selectat “Bitstream”, echipamentul conectat decodează
semnalul. Dacă aţi selectat “PCM”, aparatul decodează semnalul şi îl
transmite la ieşire ca pentru 2 canale.
• Dacă nu efectuaţi setările corespunzătoare, pot rezulta zgomote de
imagine.
[Bitstream] La conectarea echipamentelor care conţin un decodor
Dolby Digital încorporat.
[PCM]
La conectarea echipamentelor care nu conţin un decodor
Dolby Digital încorporat.
DTS*
Selectaţi modul de transmitere la ieşire a semnalului.
Dacă aţi selectat “Bitstream”, echipamentul conectat decodează
semnalul.
Dacă aţi selectat “PCM”, aparatul decodează semnalul şi îl transmite la
ieşire ca pentru 2 canale.
• Dacă nu efectuaţi setările corespunzătoare, pot rezulta zgomote de
imagine.
[Bitstream]
La conectarea echipamentelor care conţin un decodor
DTS încorporat.
[PCM]
La conectarea echipamentelor care nu conţin un
decodor DTS încorporat.
MPEG*
Selectaţi modul de transmitere la ieşire a semnalului.
Dacă aţi selectat “Bitstream”, echipamentul conectat decodează
semnalul.
Dacă aţi selectat “PCM”, aparatul decodează semnalul şi îl transmite la
ieşire ca pentru 2 canale.
• Dacă nu efectuaţi setările corespunzătoare, pot rezulta zgomote de
imagine.
[Bitstream]
La conectarea echipamentelor care conţin un decodor
MPEG încorporat.
La conectarea echipamentelor care nu conţin un
[PCM]
decodor MPEG încorporat.
* Consultaţi instrucţiunile de operare ale dispozitivelor conectate pentru a
verifica dacă acestea pot decodifica sau nu fiecare dintre formatele audio.
Audio Mode for XP Recording (Mod audio pentru Înregistrare XP)
Alegeţi tipul audio când înregistraţi sau copiaţi în modul XP.
[Dolby Digital] (B 78)
[LPCM] (B 78)
• Calitatea imaginii înregistrărilor LPCM poate fi mai scăzută decât cea
a înregistrărilor în mod XP.
• Înregistrările audio devin Dolby Digital chiar dacă aţi selectat LPCM
când aţi utilizat un alt mod de înregistrare decât XP.
Language (Limbă)
Alegeţi limba pentru aceste meniuri şi pentru mesajele afişate pe ecran.
[English]
[Deutsch]
[Francais]
[Italiano]
[Espanol]
On-Screen Messages (Mesaje afişate pe ecran)
Selectaţi timpul aproximativ până când ecranul cu informaţii
despre canalele digitale
(16) dispare automat.
Intervalul de timp la care este afişat panoului de comandă (B 35)
poate fi, de asemenea, modificat, dar „Off” (Dezactivare) nu
funcţionează.
[Off] (Dezactivare) (Informaţiile despre canalele digitale nu sunt
afişate.)
[3 sec.]
[5 sec.]
[7 sec.]
[10 sec.]
Afişaj aparat
Modifică luminozitatea afişajului aparatului.
Setarea este fixată la „Automatic” (Automat) atunci când „Power Save
in Standby” (Economie de energie în standby) sau "On Timer"
(Temporizator activat) ( B 65).
[Bright] (Luminozitate ridicată) [Dim] (Luminozitate scăzută)
[Automatic] (Automat): Afişajul se întunecă pe durata rulării şi reapare
temporar la apăsarea unui buton. Atunci când
sunt activate setările "Power Save in Standby"
(Economie de energie în standby) (B 65),
consumul de energie în stand-by este redus.
Pictogramă Pause Live TV Icon (Pauză Live TV)
Selectaţi „Off” (Dezactivare) dacă doriţi ca aparatul să afişeze
pictograma pe ecran în timpul utilizării funcţiei Pause Live TV.
[On] (Activare)
[Off] (Dezactivare)
Screen Saver (Program de protejare a ecranului)
[On] (Activare) Atunci când aparatul nu este utilizat timp de
aproximativ 5 minute în timp ce ecranul este afişat,
este afişat programul de protejare a ecranului.
Pentru a reveni la ecranul anterior, apăsaţi [OK].
[Off] (Dezactivare)
Afişarea FUNCTION MENIU (Meniu funcţii)
[On] (Activare)
Atunci când funcţionarea aparatului este pornită,
va fi afişat ecranul FUNCTION MENU (Meniu
funcţii). (B 7)
[Off] (Dezactivare)
(Toate setările implicite sunt indicate cu ajutorul textului subliniat.)
În funcţie de echipamentul conectat, este posibil ca unele elemente să
fie umbrite în gri pe afişaj şi să nu poată fi selectate, si nu veţi putea
modifica setările.
TV Aspect (Raportul dimensiunilor TV)
Setaţi pentru compatibilitate cu tipul televizorului
conectat.
În momentul conectării la un
[16:9]
televizor cu ecran lat
16:9.
[Pan & Scan] În momentul conectării la un
televizor cu formatul 4:3, partea
laterală a imaginii este decupată
pentru imaginea 16:9.
[Letterbox]
În momentul conectării la un televizor cu formatul 4:3.
imaginea 16:9 este afişată în stil letterbox.
TV System (Sistem TV)
Modificaţi setările pentru a corespunde echipamentului cu care îl
conectaţi sau pentru a corespunde titlului atunci când sunt titluri PAL
şi NTSC pe HDD.
[PAL]
• Selectaţi în momentul conectării la un televizor sau multisistem PAL. Titlurile înregistrate cu ajutorul NTSC sunt
redate ca fiind PAL 60.
• Selectaţi pentru a înregistra programe de televiziune şi
intrări PAL de la alte echipamente.
• HDD Selectaţi în momentul redării unui titlu de intrare
PAL înregistrat pe HDD.
[NTSC]
• Selectaţi în momentul conectării la un televizor NTSC.
Programele de televiziune nu pot fi înregistrate
corespunzător.
• Selectaţi intrarea NTSC de la alte echipamente.
• HDD Selectaţi în momentul redării unui titlu de intrare
NTSC înregistrat pe HDD.
Notă
• Acest aparat nu poate înregistra discurile conţinând atât semnale
PAL cât şi NTSC. (Cu toate acestea, ambele tipuri de programe pot
fi înregistrate pe HDD.)
• În timpul redării, modului de standby înregistrare cu temporizator
sau standby EXT LINK acest aparat nu poate reda discuri care nu
sunt compatibile cu setarea "TV System" (Sistem TV) (PAL/ NTSC).
Setaţi "TV System" (Sistem TV) pentru compatibilitate cu aceste
discuri înainte de a le reda.
Pentru a modifica simultan toate setările (PAL↔NTSC)
În timp ce este oprit, apăsaţi în continuu pe
şi [
OPEN/CLOSE]
(Deschidere/Închidere) de pe aparat simultan de minim 5 secunde.
Setări HDMI
• Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări.
HDMI Video Format (Format video HDMI)
Puteţi selecta doar elementele compatibile cu echipamentele
conectate. În mod normal, această setare nu trebuie modificată.
Cu toate acestea, dacă nu sunteţi sigur pe calitatea imaginii, aceasta
poate fi îmbunătăţită prin modificarea setării.
• Pentru a vă bucura de imagini de înaltă calitate convertite până la
1080p, trebuie să conectaţi aparatul direct la un HDTV compatibil cu
1080p. Dacă acest aparat este conectat la un HDTV prin alt
echipament, acesta trebuie să fie, de asemenea, compatibil 1080p.
[576i / 480i]
[576p / 480p]
[720p]
[1080i]
[1080p]:
Când setaţi ieşirea video la „1080p”, recomandăm
utilizarea cablurilor HDMI Panasonic care au logo-ul
HDMI (În modul afişat pe copertă) şi care au lungimea
mai mică de 5 metri pentru a împiedica distorsiunea, etc.
[Automatic]: Este selectată automat rezoluţia cea mai bună, adecvată
tipului de televizor (1080p, 1080i, 720p, 576p/480p sau
576i/480i).
Format al ecranului pentru Video 4:3
Pentru a reda un titlu 4:3 când aparatul este conectat
cu un cablu HDMI, setaţi modul de afişare al imaginilor
pe un ecran TV lat cu raport 16:9.
[4:3]
Imaginea este extinsă spre stânga sau
dreapta.
[16:9] Imaginea este redată cu raportul original, cu panouri laterale.
Digital Audio Output (Ieşire audio digitală)
[HDMI and Optical]
[Optical Only] (Doar optic) Selectaţi atunci când aparatul este
conectat la un amplificator prin intermediul
unui cablu optic digital şi este conectat la
televizor printr-un cablu HDMI, pentru a vă
putea bucura de cea mai ridicată calitate
audio de pe discuri (B 67).
VIERA Link
Setaţi pentru utilizarea funcţiei “HDAVI Control” atunci când aparatul
este conectat cu un cablu HDMI la un dispozitiv care este compatibil cu
„HDAVI Control”.
[On] (Activare)
[Off] (Dezactivare)
Selectaţi atunci când nu doriţi să utilizaţi “HDAVI
Control”.
Ieşire AV1
Setaţi conform terminalul televizorului conectat. Când este conectat un
decodor, nu setaţi la "RGB 1". Dacă aparatul este conectat cu un cablu
HDMI, nu puteţi selecta "RGB 1" sau "RGB 2".
[Video]
Selectaţi atunci când este conectat un televizor care poate recepta
un semnal composit.
[S Video]
Selectaţi atunci când este conectat un televizor care poate recepta
un semnal S Video.
[RGB 1]
Selectaţi când este conectat pe un televizor care poate recepţiona
semnal RGB. Dacă doriţi să vizionaţi imagini de la acest aparat
numai în format RGB, selectaţi acest mod. Ecranul televizorului se
va comuta automat pentru a afişa imaginea aparatului atunci când
acesta este pornit.
[RGB 2]
Selectaţi când este conectat pe un televizor care poate recepţiona
semnal RGB. Dacă doriţi să afişaţi imaginea emisă de aparat doar
la redare sau vizualizarea meniurilor, selectaţi acest mod.
Meniul Setting
(Setări)
Conexiuni
VQT2J39
63
Modificarea setărilor aparatului
AV2 Settings (Setări AV2)
Setaţi pentru compatibilitate cu echipamentul conectat.
• Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări.
AV2 Input (Intrare AV2)
Setată la “RGB/Video” sau „RGB” la recepţia sau
înregistrarea unei ieşiri RGB de la un echipament extern.
[Video]
[S Video]
Ext Link (Conexiune externă)
Această setare nu poate fi efectuată atunci când „TV
System” (Sistem TV) este setat la „NTSC” (B 63).
[Ext Link 1] (Conexiune externă 1): Atunci când este conectat
un receptor digital care transmite
înregistrări cu un semnal de control
special prin intermediul unui cablu
Scart cu 21 de pini. Sincronizările de
pornire şi de oprire ale procesului de
înregistrare sunt comandate cu
ajutorul semnalului de comandă.
[Ext Link 2] (Conexiune externă 2) Atunci când este conectat
un echipament cu funcţie de
temporizator.
Atunci când este activată, începe
înregistrarea.
Atunci când este dezactivată,
înregistrarea este întreruptă.
Altele
(Toate setările implicite sunt indicate cu ajutorul textului
subliniat.)
Telecomanda
Modificaţi codul telecomenzii de pe aparat şi telecomandă
(cele două trebuie să corespundă) dacă poziţionaţi cele două
produse Panasonic împreună.
[DVD 1]
[DVD 2]
[DVD 3]
În condiţii normale, utilizaţi „DVD 1”, codul setat în fabrică.
Apăsaţi
pentru a selecta codul ("DVD 1",
"DVD 2" sau "DVD 3") şi apoi apăsaţi [OK].
Clock (Ceas)
Acest aparat preia de obicei informaţiile despre oră şi data de
la transmisiunile digitale şi corectează automat ora de câteva
ori pe zi. Totuşi, dacă ora nu este setată corect, utilizaţi
setările listate în metoda de mai jos.
Apăsaţi
pentru a selecta „Off” (Dezactivare)
din „Automatic” şi apoi apăsaţi butonul [OK].
Decalarea orei - mai jos
De exemplu, acest ecran
este afişat în timpul
recepţiei unei
transmisiuni digitale.
Apăsaţi
pentru a selecta elementul pe care
doriţi să îl schimbaţi.
Elementul se schimbă după cum urmează
Oră Minut Secundă Zi Lună An
Apăsaţi
pentru a schimba setarea.
Pentru setare puteţi folosi de asemenea butoanele
numerotate.
Apăsaţi butonul [OK] atunci când aţi finalizat setările.
Ceasul porneşte.
Notă
Dacă un post TV transmite un semnal de setare a ceasului
şi când „Automatic” în meniul de setare a ceasului este
setat la „On” (Activare), funcţia de corectare automată a
ceasului verifică ora şi, dacă este cazul, o reglează de mai
multe ori pe zi.
■ Pentru a modifica decalarea orei
Pentru a schimba codul de pe telecomandă
În timp ce se apasă [OK], apăsaţi şi ţineţi apăsat timp
de peste 5 secunde butonul numerotat ([1], [2] sau [3]).
Apăsaţi [OK].
ƒ
Când pe afişajul aparatului apare următorul indicator
Codul telecomenzii
acestui aparat
Modificaţi codul de pe telecomandă pentru a se potrivi cu cel
al aparatului (B pasul
).
Când ora nu este corectă, setaţi „Time offset” (Decalare oră)
(de la -2h la +2h).
pentru a selecta „On” (Dezactivare)
1 Apăsaţi
din „Automatic” (Automat) şi apoi apăsaţi butonul [OK]
.
în pasul
Este iniţiată setarea automată a ceasului. Acest lucru
durează câteva minute. Este afişat ecranul „Automatic
clock setting completed.” (Setare automată ceas finalizată).
.
2 Apăsaţi
3 Apăsaţi
pentru a selecta decalarea automată a
orei şi apoi apăsaţi butonul [OK].
4 Apăsaţi butonul
(Revenire).
Setări standby
• Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări.
Power Save in Standby (Economisire energie în standby)
Va activa modul de economisire a
[On] (Activare)
energiei atunci când aparatul este în
modul stand-by.
[Off] (Dezactivare) Este posibilă pornirea rapidă din modul
stand-by. (Modul Quick Start (Pornire rapidă))
[On Timer] (Activare temporizator) Funcţia "Power Save in
Standby" (Economisire energie în
standby) este setată pentru activare în
timpul perioadei de timp setate. (mai jos)
Actualizarea sistemului
Pentru a actualiza sistemului acestui aparat şi pentru a suporta
schimbările de sistem efectuate de transmisiuni, acest aparat
efectuează periodic actualizări ale software-ului.
Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări.
• Datele actualizate sunt trimise printr-o transmisiune digitală
neprogramată. Pentru a primi aceste actualizări, trebuie să
puteţi primi transmisiunile digitale.
• O actualizare durează aproximativ 60 de minute. În timp ce
actualizarea este în curs de desfăşurare, „SW-DL” apare pe
afişajul unităţii. Nu puteţi opera acest aparat înainte de
finalizarea actualizării. Îndepărtarea cablului de alimentare cu
c.a. în timp ce actualizarea este în curs de desfăşurare poate
deteriora unitatea.
Apăsaţi
pentru a selecta „On Timer”
(Activare temporizator) şi apăsaţi [OK].
Actualizarea software-ului în modul standby
[On] (Activare)
Când setaţi acest aparat în modul standby,
actualizările de software sunt descărcate
automat.
[Off] (Dezactivare)
Perioada de căutare a software-ului
dacă nu este operat timp de aproximativ
5 minute după finalizarea copierii (B 45-53).
[Off] (Dezactivare)
RF OUT (Semnal antenă)
Semnalele de transmisie sunt redate de acest
[On] (Activare)
aparat.
Televizorul poate recepţiona semnale de
transmisie chiar dacă acest aparat se află în
modul standby, la conectarea televizorului la
acest aparat utilizând cablul RF (B 67).
[Off] (Dezactivare) Apăsaţi
pentru a selecta "Yes" (Da)
atunci când este afişat mesajul de confirmare.
Semnalele de transmisie nu sunt redate de
acest aparat, pentru a reduce consumul de
energie în standby.
• Consumul de energie este redus şi mai multe
atunci când modul "Power Save in Standby"
(Economisire energie în standby) este activat.
• Dacă acest aparat se comută în modul
standby la conectarea cu televizorul utilizând
cablul RF, imaginile transmisiei nu vor apărea
pe televizor.
DivX Registration (Înregistrare DivX)
Aveţi nevoie de acest cod de înregistrare pentru a achiziţiona
şi a reda conţinut DivX Video-on-Demand (VOD) (B 29).
• Dacă există o înregistrare programată setată pentru ora
selectată, se va acorda prioritate înregistrării programate.
[Automatic]* (Automat)
[02:00-06:00]
[06:00-10:00]
[10:00-14:00]
[14:00-18:00]
[18:00-22:00]
[22:00-02:00]
* Aparatul va acorda prioritate căutării datelor de actualizare la
miezul nopţii.
Căutarea curentă a actualizării de software
Porniţi manual căutarea noului software. O versiune nouă de
software este anunţată printr-un mesaj. Nu opriţi aparatul în
timpul actualizării. Acest lucru ar putea duce la pierderea datelor.
Un mesaj indică finalizarea actualizării.
• Dacă sunt găsite date de actualizare aplicabile, apăsaţi
pentru a selecta „Yes” (Da) şi apăsaţi [OK].
Initialize (Iniţializare)
• Apăsaţi [OK] pentru a afişa următoarele setări.
1 2
Shipping Condition (Starea transportării)* *
Toate setările cu excepţia nivelului caracteristicilor nominale,
parolei pentru accesul la modificarea caracteristicilor nominale şi
setărilor orei revin la valorile presetate din fabrică.
[Yes] (Da)
[No] (Nu)
1 2
Default Settings (Setări iniţiale)* *
Toate setările, cu excepţia canalelor programate, setărilor orei,
ale ţării, ale limbii, ale limbii pentru disc, ale nivelului
caracteristicilor nominale, ale parolei pentru accesul la
modificarea caracteristicilor nominale şi ale codului telecomenzii,
revin la presetările din fabrică.
[Yes] (Da)
[No] (Nu)
1
* Programele înregistrării cu temporizator sunt, de asemenea,
anulate.
2
* Înregistrarea pe HDD nu vor fi ştearsă.
Meniul Setting
(Setări)
Apăsaţi
pentru a seta timpul de pornire (ora).
Apăsaţi
pentru a selecta timpul de oprire şi
apăsaţi
pentru a seta timpul de oprire (ora).
Apăsaţi butonul [OK] atunci când aţi finalizat setările.
• Pentru setare puteţi folosi de asemenea butoanele numerotate.
• Puteţi seta timpul de pornire şi timpul de oprire în funcţie de oră.
• Dacă ceasul nu a fost setat, funcţia, "Power Save in
Standby" (Economisire energie în standby) este activată
permanent.
Auto Standby
(Activarea automată a modului de stand-by)
Setaţi momentul în care modul de stand-by al aparatului este
activat în mod automat.
După ce aparatul a încheiat operarea, funcţionarea acestuia
va fi întreruptă după ce s-a scurs perioada de timp setată.
[30 minutes]
[1 hour]
[2 hours] [4 hours]
[6 hours]
[Off] (Dezactivare) Funcţionarea aparatului nu va fi
întreruptă în mod automat..
Auto Standby after OTR (Activarea automată a modului
de stand-by după modul OTR)
[On] (Activare)
Acest aparat este comutat în modul
standby dacă nu este operat timp de
aproximativ 5 minute după finalizarea
modului One Touch Recording
(Înregistrare cu o singură atingere) ( B 18).
[Off] (Dezactivare)
Auto Standby after Copy (Activarea automată a modului
de stand-by după copiere)
Acest aparat este comutat în modul standby
[On] (Activare)
Selectează ora de efectuare automată a actualizărilor când
aparatul este setat în modul standby. Această funcţie poate fi
setată atunci când „Software Update in Standby” (Actualizare
software în mod standby) este setat la [ON] (Activare).
VQT2J39
65
Alte setări / Mesaje de stare
Numărul de cod şi producătorul
Blocare acces copii
Funcţia de blocare a accesului copiilor dezactivează toate
butoanele aparatului şi telecomenzii. Utilizaţi această funcţie
pentru a împiedica alte persoane să folosească aparatul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat
[OK] şi [RETURN ]
(Revenire) simultan
până când mesajul
„X HOLD” apare pe afişajul aparatului.
Dacă apăsaţi un buton în timp ce funcţia de blocare a
accesului copiilor este activată, „X HOLD” apare pe afişajul
unităţii iar operarea este imposibilă.
Pentru a anula Child Lock (blocare acces copii)
] (Revenire)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat [OK] şi [RETURN
simultan până când mesajul „X HOLD” dispare.
Operarea televizorului
Puteţi configura butoanele de pe telecomandă care controlează
funcţionarea televizorului pentru a porni sau opri televizorul, a
modifica modul de intrare aferent televizorului, pentru a selecta
canalul de televiziune şi pentru a modifica volumul la televizor.
Pornire / oprire
televizor
Selectare intrare
1
Cod
01/02/03/04
Marcă
METZ
Cod
05/28
AIWA
35
MITSUBISHI
05/19/20/47
AKAI
27/30
MIVAR
24
BEJING
33
NEC
36
BEKO
05/71/72/73/74
NOBLEX
33
BENQ
58/59
NOKIA
25/26/27/60/61
BP
09
NORDMENDE
10
BRANDT
10/15
OLEVIA
45
BUSH
05
ONWA
30/39/70
CENTREX
66
ORION
05
CHANGHONG
69
PEONY
49/69
CURTIS
05
PHILCO
41/48/64
DAEWOO
64/65
PHILIPS
05/06/46
DESMET
05
PHONOLA
05
DUAL
05
PIONEER
37/38
ELEMIS
05
PROVIEW
52
FERGUSON
10/34
PYE
05
FINLUX
61
RADIOLA
05
FISHER
21
SABA
10
Selectare
canal
FUJITSU
53
SALORA
26
FUNAI
63/67
SAMSUNG
32/42/43/65/68
Volum
GOLDSTAR
05/50/51
SANSUI
05
GOODMANS
05
SANYO
21/54/55/56
Îndreptaţi telecomanda către televizor
În timp ce apăsaţi butonul [ TV], introduceţi
codul cu ajutorul butoanelor numerotate.
ex.,
2
Marcă
Panasonic
Testaţi pornind televizorul şi schimbând
canalele.
GRADIENTE
36
SCHNEIDER
05/29/30
GRUNDIG
09
SEG
05/69/75/76/77/78
HIKONA
52
SELECO
05/25
HITACHI
05/22/23/40/41
SHARP
18
INNO HIT
05
SIEMENS
09
IRRADIO
30
SINUDYNE
05
ITT
25
SONY
08
JINGXING
49
TCL
31/33/66/67/69
• Repetaţi procedura până când găsiţi codul care
JVC
17/30/39/70
TELEFUNKEN
10/11/12/13/14
permite funcţionarea corectă.
• Dacă marca televizorului dumneavoastră nu se regăseşte în
lista de mai sus sau în cazul în care codul din listă aferent
televizorului dumneavoastră nu permite controlul asupra
aparatului, telecomanda respectivă nu este compatibilă cu
televizorul dumneavoastră.
KDS
52
TEVION
52
Notă
• Dacă marca televizorului dumneavoastră are mai multe coduri
listate, selectaţi-l pe cel care permite o funcţionare corectă.
Conexiuni suplimentare
Conectarea unui televizor cu AUDIO/VIDEO
• Conectaţi terminalele de aceeaşi culoare.
Partea din spate a televizorului
Cablu audio/video
Partea din spate a aparatului
KOLIN
45
TEX ONDA
52
KONKA
62
THOMSON
10/15/44
LG
05/50/51
TOSHIBA
16/57
LOEWE
07/46
WHITE
WESTINGHOUSE
05
MAG
52
YAMAHA
18/41
Conectarea unui amplificator cu terminal de
intrare digitală
Conectarea unui amplificator stereo
Conectaţi terminalele de aceeaşi culoare.
• Pentru a vă bucura de sunet multicanal de pe DVD-Video, conectaţi un
Partea frontală a amplificatorului
amplificator cu decodoare Dolby Digital, DTS şi MPEG.
Setare necesară
"Digital Audio Output" (Ieşire audio digitală) în meniul Setup
(Configurare) (B 62)
• Dacă acest aparat este conectat la un amplificator cu un cablu
audio optic digital şi este conectat la televizor prin cablu HDMI,
puteţi beneficia de cea mai înaltă calitate audio de pe disc setând
„Digital Audio Output” la „Optical Only” (Doar optic) în meniul
Setup (Configurare) (B 63). În acest caz, semnalul audio este
redat doar prin amplificator, nu şi prin televizor.
• Înainte de a achiziţiona un cablu audio optic digital (nu este
inclus), verificaţi forma conexiunilor aparatelor la care doriţi să
faceţi conectarea.
• Nu puteţi utiliza decodoare DTS Digital Surround incompatibil cu DVD
Cablu audio
Partea din spate
a amplificatorului
Cablu audio digital optic
Nu îndoiţi la conectare.
Introduceţi
complet, cu
această parte
orientată în sus.
Partea din spate a aparatului
Partea din spate a aparatului
Conectarea unui televizor, video recorder sau receiver digital de satelit
Cablu coaxial RF
Cablu Scart
complet cablat
cu 21 de pini
La priza de alimentare de la domiciliu
(220 - 240 V c.a., 50 Hz)
Cablu de alimentare
cu curent alternativ
(inclus)
Conectaţi doar după ce aţi
efectuat toate celelalte
conexiuni.
Ventilator de răcire
Partea din spate a aparatului
Cablu Scart cu 21 de pini
Cablu coaxial RF
(inclus)
Cablu Scart
cu 21 de pini
Partea din spate a
receiver-ului digital
de satelit
Partea din spate a video recorderului
* Doar la conectarea unui receiver digital de satelit cu acest aparat
Meniul Setting
(Setări)
Cablu antenă
Conectarea altui terminal
decât terminalul Scart
cu 21 de pini (B 9, 66 )
Referinţă
Partea din spate a televizorului
La antenă
Setare necesară
Setările „AV2 Input” (Intrare AV2) în meniul Setup (Configurare) (B 64)
Conectarea aparatului direct la televizor
.
VQT2J39
67
Întrebări frecvente
Consultaţi următoarele elemente dacă aveţi îndoieli în privinţa
operării aparatului.
Setarea
Care antenă este potrivită pentru receptarea
transmisiunilor terestre digitale?
Puteţi utiliza antena curentă. Antenele de cameră sunt, de
asemenea, potrivite. Utilizaţi o antenă de interior dacă recepţia
este slabă. Consultaţi instalatorul local pentru antene TV.
Acest aparat poate recepta sau înregistra transmisiuni de
înaltă definiţie (HD)?
Nu, acest aparat nu poate recepta sau înregistra
transmisiuni de înaltă definiţie (HD).
Care este echipamentul necesar pentru a reda un disc cu
sunet surround pe mai multe canale?
Nu puteţi reda cu acest aparat un sunet surround pe mai
multe canale fără alt echipament. Trebuie să conectaţi
acest aparat cu un cablu HDMI sau un cablu optic digital la
un amplificator echipat cu un decodor Dolby Digital, DTS
sau MPEG. ( 9, 67)
Căştile şi boxele sunt direct conectate la acest aparat?
Nu le puteţi conecta direct la aparat. Conectaţi prin
amplificator etc. ( 67)
Televizorul meu este compatibil cu ieşirea progresivă a
semnalului?
Toate televizoarele Panasonic care prezintă terminale de
intrare de 576 (625)/50i • 50p, 480(525)/60i • 60p sunt
compatibile. În cazul în care aveţi o altă marcă de
televizor, consultaţi producătorul.
Disc
Pot reda discuri DVD-Video sau CD-uri Video cumpărate
într-o altă ţară?
Nu puteţi reda discurile DVD-Video dacă numărul regiunii
nu include “2” sau “ALL” (toate).
Pentru mai multe informaţii consultaţi coperta discului.
( copertă)
Poate fi redat un disc DVD-Video care nu are un număr de
regiune?
Numărul de regiune al discului DVD-Video indică faptul că
acesta este conform cu un standard. Nu puteţi reda discurile
care nu au un număr de regiune. De asemenea, nu puteţi
reda discurile care nu sunt conforme cu un standard.
Vă rog să îmi spuneţi mai multe despre compatibilitatea
discurilor cu această aparat.
Acest aparat înregistrează şi redă discuri DVD-RAM,
DVD-R, DVD-RW (format DVD-Video format), +R şi +RW
şi redă DVD-RW (format DVD Video Recording). În orice
caz, nu puteţi înregistra direct pe discuri DVD-R DL sau
+R DL cu acest aparat (redarea şi copierea sunt posibile).
( 11-12)
De asemenea, acest aparat înregistrează şi redă discuri
compatibile DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, +R, +R DL,
+RW pentru înregistrare cu viteză mare.
Vă rog să îmi spuneţi mai multe despre compatibilitatea
discurilor CD-R şi CD-RW cu acest aparat.
Acest aparat redă discuri CD-R/CD-RW care au fost
înregistrate conform unuia dintre următoarele standarde:
CD-DA, Video CD, SVCD (conform IEC62107), DivX, MP3
şi imagini statice (JPEG). ( 12, 14)
Nu puteţi inscripţiona un disc CD-R sau CD-RW cu ajutorul
acestui aparat.
Înregistrare
Pot face înregistrări de pe o casetă video sau un DVD
achiziţionate din comerţ?
Majoritatea casetelor şi DVD-urilor cumpărate din comerţ
sunt protejate împotriva copierii; din acest motiv,
înregistrarea este, de cele mai multe ori, imposibilă.
Pot fi redate pe un alt echipament discurile DVD-R, DVD-R DL,
DVD-RW (format DVD-Video) şi +R, +R DL şi +RW care sunt
înregistrate utilizând acest aparat?
Puteţi reda discul pe un echipament compatibil, cum sunt
DVD playerele, după finalizarea discului pe acest aparat.
Cu toate acestea, în funcţie de condiţiile de înregistrare,
de calitatea discului şi de caracteristicile DVD player-ului,
redarea poate fi imposibilă.
Dacă doriţi să redaţi discuri DVD-R DL, +R DL sau + RW,
utilizaţi un echipament compatibil.
Poate fi înregistrat pe un alt echipament un semnal audio
digital de pe acest aparat?
Puteţi înregistra dacă folosiţi un semnal PCM. Când
înregistraţi un DVD, schimbaţi setările „Digital Audio
Output” (ieşire audio digitală) cu următoarele, din meniul
Setup (Configurare) ( 62)
− PCM Down Conversion (Subeşantionare PCM): On (Activată)
− Dolby Digital/DTS/MPEG: PCM
Cu toate acestea, înregistrarea este posibilă doar atât timp
cât înregistrarea digitală de pe disc este permisă sau atât
timp cât echipamentul de înregistrare este compatibil cu o
frecvenţă de eşantionare de 48 kHz.
Nu puteţi înregistra semnale MP3.
Pot efectua copiere de mare viteză pe un disc?
Da, puteţi. (Atunci când “Rec for High Speed Copy” este
setată la “On” (Activare) înaintea înregistrării programului)
Viteza maximă diferă în funcţie de tipul de disc. ( 45)
USB
Ce se poate face şi ce nu cu portul USB de pe acest aparat?
Puteţi reda fişiere DivX (cu excepţia conţinutului DivX
VOD), MP3 sau cu imagini statice (JPEG) pe o memorie
USB. ( 28)
Puteţi copia fişiere cu imagini statice (JPEG) de pe o
memorie USB către HDD, DVD-RAM ( 50, 51)
Puteţi copia fişiere MP3 de pe o memorie USB pe HDD.
( 52)
Puteţi conecta un echipament video şi copia SD Video
către HDD sau DVD-RAM. ( 49)
Datele de pe HDD sau disc nu pot fi copiate către memoria USB.
Datele de pe memoria USB nu pot fi editate sau o
memorie USB nu poate fi formatată pe acest aparat.
Unele memorii USB nu pot fi utilizate împreună cu acest
aparat. ( 13)
Music (Muzică)
Pot copia pistele cu muzică de pe HDD pe disc sau
memoria USB?
Nu, nu puteţi.
Canale TV
Vă rog să-mi oferiţi mai multe detalii despre canalele de
recepţie TV.
Acoperirea canalelor depinde de sistemul de tuner pe care îl
utilizaţi. Consultaţi următoarea lisă a canalelor de recepţie TV.
Lista canalelor de recepţie TV
Sistem
Acoperire
VHF
tuner
canale
DVB-T
Czech
K. 6 - 12
UHF
CATV
K. 21 - 69
—
Mesaje
Pe televizor
Acest aparat nu este autorizat să redea conţinut DivX
protejat.
• Încercaţi să redaţi un conţinut DivX VOD care a fost achiziţionat cu un alt cod de
Cannot finish recording completely. Copy-protect signal
was detected. (Nu poate finaliza complet înregistrarea.
A fost detectat un semnal de protecţie împotriva copierii)
Disc is full, or maximum number of titles are recorded.
Cannot finish recording completely.
(Discul este plin sau este înregistrat numărul maxim de
titluri. Întregistrarea nu poate fi efectuată complet.)
Nu se poate realiza înregistrarea.
Maximum number of titles exceeded.
(Nu se poate înregistra: Numărul maxim de titluri a fost
depăşit.)
• Programul a fost protejat la copiere.
Cannot playback. (Redarea este imposibilă)
TV system is different from the setting.
(Sistemul TV este diferit de cel setat.)
Pentru redare, schimbaţi TV System (Sistem TV) în Setup
(Configurare).
Cannot play on this unit.
(Nu se poate reda pe acest aparat)
• Aţi încercat să redaţi un titlu înregistrat utilizând un sistem de codare diferit de
No Disc (Nu există disc)
• Este posibil ca discul să fie în poziţie inversată.
No folders. (Nu există foldere)
• Nu există un folder compatibil pe acest aparat. (B 14)
Not enough space in the copy destination.
(Nu există suficient spaţiu pe destinaţia de copiere.)
• Creaţi spaţiu ştergând elementele inutile. (B 19, 37, 41, 57)
• Ştergeţi unul sau mai multe elemente înregistrate pe lista de copiere pentru a vă
This is a non-recordable disc.
(Acesta este un disc neinscripţionabil.)
Unable to format. (Nu se poate efectua formatarea)
• Discul poate fi murdar sau zgâriat. (B 15)
• Aparatul nu poate înregistra pe discul pe care l-aţi introdus. Introduceţi un DVD-
înregistrare. Nu puteţi reda conţinutul respectiv pe acest aparat. (DivX) (B 29)
• HDD sau discul pot fi pline.
• A fost depăşit numărul maxim de programe. (B 21)
•
Creaţi spaţiu ştergând orice titluri inutile.
•
[Chiar dacă ştergeţi conţinut de pe DVD-R, DVD-R DL, +R sau +R DL, spaţiul de
pe disc nu va creşte. Spaţiul disponibil pe DVD-RW (format DVD-Video) şi +RW
creşte doar atunci când este şters ultimul titlu înregistrat.] (B 19, 37, 57)
Utilizaţi un disc nou.
cel al sistemului TV selectat la momentul curent pe aparat. Modificaţi setarea „TV
System” (Sistem TV) pe acest aparat pentru a se potrivi. (B 63)
• Aţi încercat să redaţi o imagine incompatibilă. (B 14)
asigura că nu este depăşită
This disc is not formatted properly. Format it using DVD
Management in FUNCTION MENU.
(Acest disc nu este formatat corespunzător. Formataţi
discul utilizând DVD Management (Gestionare DVD) din
FUNCTION MENU (Meniu de funcţii). )
Not enough space on HDD. Space of 4 hours (in SP mode )
is necessary.
(Nu există suficient spaţiu pe hard disc. În modul SP este
necesar un spaţiu de 4 ore.)
Maximum number of titles is recorded on HDD. Please
delete unwanted titles.
(Numărul maxim de titluri este înregistrat pe hard disc. Vă
rugăm să ştergeţi titlurile inutile.)
Rental Expired. (Perioadă de închiriere expirată)
•
•
•
Capacitatea destinaţiei”. (B 48, 51, 53)
RAM sau un DVD-R nefinalizat, DVD-RW (format DVD- video) nefinalizat, un +R
sau +RW nefinalizat. (B 11)
Aţi introdus un DVD-RAM, un DVD-RW, un +R, un +R DL sau un +RW
neformatat. (B 57)
Nu puteţi înregistra direct pe un DVD-R DL şi pe un disc +R DL pe acest aparat.
Înregistraţi pe HDD şi apoi copiaţi pe disc.
Nu este posibil să copiaţi atunci când pe hard disc nu este
suficient spaţiu liber sau când numărul total de titluri înregistrate pe hard disc şi
titlurile de copiat depăşesc 499.
Ştergeţi titlurile inutile de pe hard disc. (B 19, 37, 57)
• Conţinutul DivX VOD dispune de zero redări rămase. Redarea este imposibilă.
(DivX) (B 29)
• Operaţia este interzisă de aparat sau de disc.
Abhaziană:
Afereză:
Afrikaans:
Albaneză:
Amharic:
Arabă:
Armeană:
Assameză:
Aymară:
Azeră:
Başkiră:
Bască:
Bengaleză, Bangla:
Bhutani:
Bihari:
Bretonă:
Bulgară:
Birmaneză:
Bielorusă:
Cambogiană:
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
Catalană:
Chineză:
Corsicană:
Croată:
Cehă:
Daneză:
Olandeză:
Engleză:
Esperanto:
Estoniană:
Faeroeză:
Fiji:
Finlandeză:
Franceză
Frisiană:
Galiciană:
Georgiană:
Germană
Greacă:
Groenlandeză:
Guarani:
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
Gujarati:
Hausa:
Ebraică:
Hindi:
Maghiară:
Islandeză:
Indoneziană:
Interlingua:
Irlandeză
Italiană:
Japoneză:
Javaneză:
Kannada:
Kashmiri:
Kazakhă:
Kirghiză:
Koreană:
Kurdă:
Laoţiană:
Latină:
Letonă:
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Lingala:
Lituaniană:
Macedoniană:
Malagasy:
Malaieziană
Malayalam:
Malteză:
Maori:
Marathi:
Moldoveană:
Mongolă:
Nauru:
Nepaleză:
Norvegiană
Oriya:
Pashto, Pushto:
Persă:
Poloneză:
Portugheză:
Punjabi:
Quechua:
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
Reto-romană:
Română:
Rusă:
Samoană:
Sanscrită:
Scoţiană- Celtică:
Sârbă:
Sârbo-croată:
Shona:
Sindhi:
Singaleză:
Slovacă:
Slovenă:
Somaleză:
Spaniolă:
Sudaneză:
Swahili:
Suedeză
Tagalog:
Tajik:
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
Tamilă:
Tătară:
Telugu:
Thai:
Tibetană:
Tigrinya:
Tonga:
Turcă
Turkmenă:
Twi:
Ucraineană:
Urdu:
Uzbekă:
Vietnameză:
Volapuk:
Galeză:
|Wolof:
Xhosa:
Idiş:
Yor uba:
Zulu:
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Referinţă
Listă coduri de limbă Introduceţi codul utilizând butoanele numerice.
VQT2J39
69
Mesaje
Pe afişajul aparatului
Mesajele sau numerele de service următoare apar pe afişajul aparatului atunci când este detectat ceva neobişnuit în decursul pornirii
sau al utilizării.
DVD …
• Telecomanda şi aparatul utilizează coduri diferite. Schimbaţi codul pe telecomandă.
("…" denotă un număr)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul [OK] şi butonul cu numărul indicat simultan timp de mai mult
de 5 secunde (B 64)
HARD ERR*
(Eroare fizică)
NoERAS
• Dacă nu există nici o schimbare după ce aţi pornit şi oprit, consultaţi furnizorul de la care aţi achiziţionat aparatul.
NoREAD
• Discul este murdar sau grav zgâriat. Aparatul nu poate înregistra, reda sau edita. (B 15)
• Mesajul poate apărea atunci când dispozitivul de curăţare a lentilei a terminat de curăţat.
NoWRIT
• Nu puteţi scrie pe acest disc. Discul poate fi deteriorat. Utilizaţi un disc nou.
PLEASE WAIT*
(Vă rugăm să aşteptaţi)
• S-a produs o cădere de tensiune sau aparatul a fost deconectat de la reţea. Aparatul efectuează procesul de
PROG FULL*
• Există deja 32 programe temporizator. Ştergeţi programele temporizator care nu sunt necesare. (B 25)
REMOVE
(Deconectaţi)
SP 35:50
LP 151h
SP, LP şi numerele sunt
exemple.
• Dispozitivul USB consumă prea multă energie. Înlăturaţi dispozitivul USB şi opriţi funcţionarea.
SW-DL
UNFORMAT*
(Neformatat)
•
•
UNSUPPORT*
(Neacceptat)
F74
• Aţi introdus un disc pe care aparatul nu îl poate reda sau pe care nu poate înregistra. (B 11-12)
• Aţi încercaţi să utilizaţi o memorie USB ne-compatibilă. (B 13)
• Conexiunea HDMI nu poate fi autentificată din cauza unei erori de copiere.
F75
• Conexiunea HDMI nu poate fi autentificată din cauza unei erori interne de date.
• Nu puteţi şterge elemente de pe disc.
Discul poate fi deteriorat. Utilizaţi un disc nou.
Apăsaţi [
OPEN/CLOSE] - DESCHIDERE/ÎNCHIDERE pentru a ejecta discul. (B 5)
restabilire. Acest proces readuce aparatul în condiţia de operare normală. Aparatul nu este defect. Aşteptaţi până
când mesajul dispare.
• Spaţiu disponibil pe hard disc sau pe disc.
Exemplul ”SP 35:50” este afişat atunci când numărul de ore valabil este mai mic de 100 şi ”LP 151h” este afişat
atunci când numărul de ore valabil depăşeşte 100.
”SP”şi ”LP” sunt moduri de înregistrare, ”35:50” semnifică ” 35de ore şi 50 de minute” iar ”151h” semnifică
”151 de ore”.
Unitatea efectuează o actualizare de software. (B 65)
Aţi introdus un DVD-RAM, DVD-RW sau un +RW care este neformatat, un disc +R, +R DL sau DVD-RW
(format DVD-Video) care este înregistrat pe alte echipamente.
Formataţi discul pentru a-l utiliza.
Cu toate acestea, conţinutul discului va fi şters. (B 57)
Consultaţi furnizorul aparatului.
Consultaţi furnizorul aparatului.
U59
• Aparatul este fierbinte.
• Aparatul este comutat automat în mod standby din motive de siguranţă. Aşteptaţi aproximativ 30 de minute până
când mesajul dispare. Selectaţi o poziţie cu o bună aerisire la instalarea aparatului. Nu blocaţi ventilatorul de răcire
din partea din spate şi partea laterală a aparatului.
(Când nu este introdus un disc) Se afişează când apare o eroare. Se mai afişează atunci când aparatul se află în
proces de restabilire a operării normale. Îl puteţi utiliza din nou după dispariţia mesajului. Dacă mesajul rămâne
afişat, consultaţi furnizorul aparatului.
U61
•
U76
• Semnalul nu poate fi emis prin HDMI deoarece aţi conectat la un model care nu suportă protecţia drepturilor
U80
U81
U99
• Aparatul nu operează corect. Apăsaţi butonul
U88
• (Când este introdus un disc) Se afişează când apare o eroare în timpul înregistrării, redării sau copierii. Se mai
de autor.
din nou butonul
H… … sau F… …
•
•
X HOLD
•
de pe aparat pentru a trece în modul stand-by. Acum apăsaţi
de pe aparat pentru a-l porni.
afişează atunci când aparatul se află în proces de restabilire a operării normale. Îl puteţi utiliza din nou după
dispariţia mesajului. (B 71) Dacă mesajul rămâne afişat, consultaţi furnizorul aparatului.
Ceva nu este în regulă. (Numărul de serviciu afişat după H şi F depinde de starea aparatului.)
Verificaţi aparatul folosind ghidul de rezolvare a problemelor. Dacă numărul de service nu dispare, încercaţi
următoarele (B 71-76).
1 Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, aşteptaţi câteva secunde, apoi reconectaţi-l.
2 Apăsaţi
pentru a porni aparatul. (Este posibil ca problema să fie rezolvată.)
Dacă numărul de service nu dispare nici chiar după ce aţi efectuat operaţia de mai sus, solicitaţi asistenţă din partea
distribuitorului. Comunicaţi distribuitorului numărul de service afişat de aparat atunci când solicitaţi asistenţă.
Funcţia Child Lock (Blocare acces copii) este activată.
(Revenire) simultan până când mesajul „X HOLD” dispare. (B 66)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat [OK] şi
* Mesajele sunt afişate alternativ
Ghid de rezolvare a problemelor
Înainte de a solicita asistenţă, efectuaţi următoarele verificări. Dacă aveţi dubii privind unele dintre elementele de verificare, sau dacă remediile
din diagramă nu rezolvă problema, consultaţi distribuitorul pentru instrucţiuni.
afişată ca şi 59 de minute şi 56 de secunde). Acest lucru nu
afectează înregistrarea.
Se afişează „U88” iar discul nu poate fi ejectat.
¾
Aparatul efectuează procesul de restabilire. Efectuaţi
procedeul următor pentru a ejecta discul.
1
pe aparat pentru a comuta aparatul în
Apăsaţi
modul stand by.
Dacă aparatul nu trece în stand by, apăsaţi şi ţineţi
apăsat
pe aparat timp de aproximativ 3 secunde.
Aparatul trece forţat în stand-by.
2
În timp ce aparatul este oprit, apăsaţi şi ţineţi apăsat
şi
pe aparat timp de aproximativ 5 secunde. Scoateţi
discul.
Alimentare
Ecranul TV şi înregistrarea video
Alimentare inexistentă.
Aparatul nu porneşte la apăsarea butonului
.
¾ Introduceţi cablul de alimentare cu c.a. fix într-o priză de
alimentare de la reţeaua de curent alternativ, priză despre
care se ştie că este în bună stare de funcţionare. (B 8, 67)
¾ Înregistrările cu temporizator coordonate cu echipament extern
se află în modul de stand-by a înregistrării (Indicatorul „EXT L”
luminează intermitent pe afişajul unităţii când butonul
este apăsat). Apăsaţi [EXT LINK] (Conexiune externă) pentru
a anula modul de stand-by al funcţiei de înregistrare. (B 23)
Aparatul trece în modul stand-by.
¾ Unul din dispozitivele de siguranţă ale aparatului este activat.
de pe unitatea principală pentru a porni aparatul.
Apăsaţi butonul
Aparatul se opreşte automat.
¾ Dacă aţi conectat aparatul la un televizor compatibil „HDAVI
Control” cu un cablu HDMI sau aţi conectat aparatul la un
televizor compatibil Q Link cu un cablu Scart cu 21 de pini,
aparatul va fi setat automat în modul stand-by atunci când
televizorul este setat în acest mod. (B 34)
Funcţionarea acestui aparat este întreruptă atunci când este
comutată intrarea televizorului.
¾ Acest lucru este normal la utilizarea VIERA Link (HDAVI
Control 4 sau ulterior). Pentru detalii, vă rugăm să citiţi
instrucţiunile de operare ale televizorului.
Recepţia programelor TV se deteriorează după conectarea aparatului.
Afişaje
Afişajul are luminozitate redusă.
¾ Modificaţi „Unit's Display” din meniul Setup (Configurare). (B 62)
„0:00” luminează intermitent pe afişajul aparatului.
¾ Setaţi ceasul. (B 64)
Timpul înregistrat pe disc şi timpul disponibil afişat nu
coincid. Timpul afişat pe acest aparat nu coincide cu timpul
de înregistrare efectiv sau timpul de înregistrare MP3.
¾ Timpii afişaţi pot să nu coincidă cu timpi efectivi.
¾ Spaţiul de înregistrare disponibil pe un DVD-RW (format DVD-Video)
şi +RW se măreşte doar când ultimul titlu înregistrat este şters. Acest
spaţiu nu se măreşte în cazul în care sunt şterse alte titluri
¾ [Chiar dacă ştergeţi conţinut de pe DVD-R, DVD-R DL, +R sau
+R DL, spaţiul de pe disc nu va creşte.
¾ După înregistrarea sau editarea unui disc DVD-R, DVD-R DL,
+R sau +R DL de peste 200 de ori, este utilizat mai mult spaţiu
pe disc decât timpul efectiv de înregistrare.
¾ În timpul căutării, timpul consumat poate să nu fie afişat correct.
Ceasul electronic nu este setat corect.
¾ În condiţii de recepţie nefavorabile etc., există posibilitatea ca
opţiunea de corectare automată a timpului să nu funcţioneze.
În acest caz, opţiunea „Automatic” (Automat) este în mod
automat dezactivată. Dacă resetarea funcţiei Auto Clock
Setting (Setarea automată a ceasului) nu funcţionează, setaţi
ora manual. (B 64)
Comparativ cu timpul de înregistrare real, timpul scurs afişat
este mai mic. (Doar la înregistrarea în NTSC)
¾
Timpul de înregistrare / redare afişat este convertit de la
numărul de cadre la 29,97 cadre (egal cu 0,999 secunde) la o
secundă. Va exista o mică diferenţă între timpul afişat şi timpul
real scurs (de exemplu, 1 oră de timp real scurs poate fi
¾
Acest aspect poate apărea din cauza distribuirii semnalelor
între aparat şi alte echipamente. Se poate rezolva prin
utilizarea unui amplificator de semnal, disponibil la furnizorii de
aparatură audio-vizuală. Dacă amplificatorul de semnal nu
rezolvă problema, consultaţi furnizorul.
¾ Semnalele de transmisie nu pot fi redate de la terminalul RF
OUT al aparatului. Selectaţi "On" (Activare) în "RF OUT (Aerial
Signal )" (Semnal antenă) în meniul Setup. (B 65)
Informaţiile despre canalele digitale sau panoul de comandă nu
sunt afişate. Mesajele de stare nu sunt afişate.
¾
¾
Selectaţi intervalul de timp (3-10 sec.) în „On-Screen
Messages” (Mesaje afişate pe ecran) din meniul Setup
(Configurare). (B 62) Informaţiile despre canalele digitale nu
vor fi afişate în timpul redării sau înregistrării.
Panoul de comandă este afişat numai când este conectat la
un televizor care suportă funcţia „HDAVI Control 2” sau o
versiune ulterioară. (B 35)
Anumite funcţii ale DVB-T nu sunt operabile.
¾ Aparatul nu suportă neapărat toate funcţiile DVB-T precum
MHP (Multimedia Home Platform) etc. Nu se poate
garanta funcţionarea noilor funcţii introduse de emiţători.
Dimensiunea ecranului nu este corectă.
¾ Verificaţi setările la opţiunea „TV Aspect” (Raport
dimensiuni TV) din meniul Setup (Configurare). (B 63)
¾ Dacă aţi conectat un cablu HDMI, setaţi „Aspect for 4:3
Video” (Raport pentru conţinut video 4:3) la „16:9” în
meniul Setup (Configurare). (B 63)
Dimensiunea ecranului titlului înregistrat nu este corectă.
¾ Setaţi „Rec for High Speed Copy” (Înregistrare pentru
copiere de mare viteză) la „On” (Activare) şi setaţi „Aspect
for Recording” (Raport dimensiuni pentru înregistrare) la
„4:3”. (B 61)
¾ Programele cu raport 16:9 sunt înregistrate cu raport 4:3 în
următoarele cazuri.
−
Dacă aţi înregistrat sau aţi
copiat utilizând modul de înregistrare „EP” sau „FR”
(înregistrări de 5 ore sau mai lungi).
− Dacă aţi înregistrat sau aţi copiat pe +R, +R DL sau +RW.
− Dacă aţi înregistrat cu „Aspect for Recording” (Raport
dimensiuni pentru înregistrare) setat la 4:3 în meniul
Setup (Configurare).
Când doriţi să înregistraţi un program 16:9 cu acelaşi
raport, setaţi „Rec for High Speed Copy” (Înregistrare
pentru copiere de mare viteză) la „On” (Activare) şi
setaţi „Aspect for Recording” (Raport dimensiuni pentru
înregistrare) la 16:9. (B 61)
¾ Setând „Aspect for Recording” (Raport dimensiuni pentru
înregistrare) la „Automatic” (Automat), există posibilitatea
ca înregistrarea să fie efectuată cu un raport diferit.
Potriviţi setările de raport la transmisie atunci când
înregistraţi. (B 61)
Poate fi posibilă ajustarea modului de afişare pe televizor.
Consultaţi instrucţiunile de operare ale televizorului.
Referinţă
Următoarele aspecte nu indică o problemă cu acest aparat:
• Zgomote normale generate prin rotirea discului.
• Recepţionare slabă cauzată de condiţiile atmosferice.
• Perturbaţii ale imaginii în timpul căutării.
• Întreruperi ale semnalului recepţionat determinate de pauzele
periodice care apar la transmisiunile prin satelit.
• Operaţiile răspund greu atunci când este activată funcţia de
economisire energie în standby.
• Operaţiile nu funcţionează din cauza unui disc de slabă calitate.
(Încercaţi din nou utilizând un disc Panasonic.)
• Aparatul îşi opreşte funcţionarea datorită activării unuia dintre
procedurile sale de siguranţă. (Apăsaţi şi ţineţi apăsat
pe
aparat timp de 3 secunde.)
• Când aparatul este pornit sau oprit, se poate auzi un zgomot neaşteptat.
VQT2J39
71
Ghid de rezolvare a problemelor
Imaginea nu apare în timpul înregistrării cu temporizator.
¾ Înregistrările cu temporizator funcţionează indiferent dacă
aparatul este oprit sau pornit. Pentru a confirma faptul că
înregistrările cu temporizator se desfăşoară în mod
corespunzător, porniţi aparatul.
Nu se poate comuta la alt format audio.
¾
Ecranul se modifică automat.
¾
Când "Screen Saver" în meniul Setup (Configurare) este setat
la "On" (Activare), afişajul poate trece automat în modul de
economisire a energiei atunci când nu este operat timp de
minim 5 minute. (B 62). Apăsaţi [OK] pentru a reveni la
ecranul anterior.
Există multe imagini fantomă în timpul rulării materialului
video.
¾
¾
Setaţi „Playback NR” din meniu Picture pe „Off” (Dezactivare)
(B 54)
Nu există nici o modificare aparentă a calităţii imaginii la
ajustarea cu ajutorul meniului Picture din meniurile de pe
ecran.
¾
Efectul este mai puţin perceptibil la anumite tipuri de video.
Imaginile de la acest aparat nu apar pe televizor.
Imaginea este distorsionată.
¾
Asiguraţi-vă că televizorul este conectat la terminalul AV1,
VIDEO OUT sau HDMI de pe acest aparat. (B 8, 9, 66, 67)
¾
Asiguraţi-vă că setarea intrării televizorului este corectă (de
exemplu, AV1).
¾
Setarea „Sistem TV” a aparatului diferă de cea a sistemului TV
utilizată de discul care este redat acum. În timp ce aparatul
este oprit, ţineţi apăsat
şi [
OPEN/CLOSE]
(Deschidere / Închidere) pe acesta timp de 5 secunde sau mai
mult. Sistemul comută de la PAL la NTSC sau invers. (B 63)
¾
Când aparatul este conectat cu un cablu HDMI, utilizaţi un disc
care este compatibil cu sistemul TV al acestui aparat.
¾
Imaginea nu poate fi vizualizată când sunt conectate mai mult
de 4 dispozitive cu cabluri HDMI.
Reduceţi numărul echipamentelor conectate.
Imaginea este distorsionată în timpul redării, sau semnalul
video nu va fi redat corect.
¾
Operaţie
Televizorul nu răspunde la comenzi. Telecomanda nu
funcţionează.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Puteţi reda un program TV înregistrat cu recepţie slabă sau
condiţii nefavorabile.
¾
¾
Imaginea poate fi distorsionată sau un ecran negru poate
apărea între titlurile înregistrate, în următoarele situaţii:
¾
−
−
−
−
Între titluri înregistrate cu diferite moduri de înregistrare.
Între scene înregistrate cu raporturi diferite.
Între scene înregistrate cu rezoluţii diferite.
Între capitolele listei de redare.
Sunet
Verificaţi conexiunile şi setările “Digital Audio Output” (Ieşire
audio digitală). Dacă aţi conectat un amplificator, verificaţi
modul de intrare pe acesta. (B 8, 9, 62, 63, 66, 67)
¾
Apăsaţi butonul [AUDIO] pentru a selecta formatul
audio. (B 26)
¾
Sunetele pot să nu fie redate, în funcţie de modul de creare a
fişierelor. (DivX)
¾
Semnalul audio nu poate fi auzit când sunt conectate mai mult
de 4 dispozitive cu cabluri HDMI.
Reduceţi numărul echipamentelor conectate.
¾
Efectele sonore nu vor funcţiona când semnalul bitstream este
emis prin HDMI AV OUT sau OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT.
¾
Pentru un semnal audio de la un dispozitiv conectat cu un
cablu HDMI, setaţi „Digital Audio Output” la „HDMI and
Optical” în meniul Setup (Configurare). (B 63)
¾
În funcţie de echipamentul conectat, sunetul poate fi distorsionat
dacă aparatul este conectat cu un cablu HDMI.
Schimbaţi codul
producătorului. Unele
televizoare nu răspund la
comenzi chiar dacă schimbaţi
acest cod. (B 66)
Telecomanda şi aparatul utilizează coduri diferite. Schimbaţi
codul pe telecomandă. (B 64)
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul [OK] şi butonul numeric indicat
simultan timp de mai mult de 5 secunde.
Bateriile sunt epuizate. Înlocuiţi-le cu baterii noi. (B 4)
Nu îndreptaţi telecomanda către senzorul de semnal al
aparatului în timpul operării. (B 4)
Sticla colorată poate bloca recepţia/ transmisia semnalului.
Nu plasaţi senzorul de semnal în lumina directă a soarelui sau
în zone care pot fi expuse luminii solare.
Este posibil să fie necesară setarea codului de pe
telecomandă din nou după schimbarea bateriilor. (B 64)
Este posibil să fie necesară setarea codului de producător din
nou după schimbarea bateriilor. (B 66)
Funcţia Child Lock (Blocare acces copii) este activată. (B 66)
Aparatul este pornit dar nu răspunde la comenzi.
¾
¾
¾
¾
Fără sunet.
Volum redus.
Sunet distorsionat.
Tipul de semnal audio dorit nu poate fi auzit.
¾
Nu puteţi schimba tipul de format audio în următoarele cazuri.
− Când un disc DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVDVideo), +R, +R DL sau +RW este în sertarul de disc în
timp ce este selectată unitatea DVD.
− Când modul de înregistrare este XP şi „Audio Mode for XP
Recording” (Mod audio pentru înregistrare XP) este setat
la "LPCM". (B 62)
− Când „Rec for High Speed Copy” (Înregistrare pentru
copiere cu mare viteză) este setată la „On” (Activată)
(Setarea predefinită este “On” - Activare) (B 61)
Amplificatorul este conectat utilizând un cablu digital optic sau
un cablu HDMI. Nu puteţi comuta semnalul audio dacă „Dolby
Digital” este setat la "Bitstream". Setaţi „Dolby Digital” la
„PCM” sau conectaţi utilizând cabluri audio.
(B 9, 62, 67)
Există discuri al căror format audio nu poate fi schimbat din
cauza modului în care au fost create discurile.
Unitatea de înregistrare sau unitatea de redare nu a fost
selectată în mod corespunzător. (B 17, 18)
Este posibil ca unele operaţii să fie interzise de către disc.
Aparatul este supraîncălzit (pe afişaj apare scris „U59”).
Aşteptaţi ca acest mesaj „U59” să dispară.
Se poate să fi fost activat unul dintre dispozitivele de siguranţă
ale aparatului. Resetaţi aparatul în modul următor:
1
Apăsaţi
pe aparat pentru a comuta aparatul în
modul stand by.
Dacă aparatul nu trece în stand by, apăsaţi şi ţineţi
apăsat
pe unitatea principală timp de aproximativ
3 secunde. Aparatul trece forţat în stand-by.
Alternativ, deconectaţi cablul de alimentare, aşteptaţi un
minut, apoi reconectaţi-l.
2
Apăsaţi
de pe unitatea principală pentru a porni
aparatul. Dacă nici acum aparatul nu poate fi operat,
consultaţi furnizorul.
Discul nu poate fi ejectat.
¾
¾
¾
Aparatul înregistrează.
Înregistrările cu temporizator coordonate cu echipament extern
sunt în modul de stand-by a înregistrării (Indicatorul „EXT L”
luminează intermitent pe afişajul unităţii când butonul
este apăsat). Apăsaţi [EXT LINK] (Conexiune externă) pentru
a anula modul de stand-by a înregistrării. (B 23)
Aparatul poate avea o problemă. În timp ce aparatul este oprit,
apăsaţi şi ţineţi apăsat
şi
pe aparat timp de
aproximativ 5 secunde. Scoateţi discul şi consultaţi furnizorul.
Dacă funcţia Child Lock (Blocare acces copii) este activată,
operaţia menţionată mai sus nu funcţionează. Anulaţi funcţia
Child Lock. (Blocare acces copii) (B 66)
¾
¾
Verificaţi conexiunile. (B 8, 67)
Trebuie să conectaţi aparatul la un TV compatibil Q Link printrun cablu Scart cu 21 de pini compatibil sau la un televizor
compatibil VIERA Link (HDAVI Control 3 sau o versiune
ulterioară) cu ajutorul unui cablu HDMI.
Pornirea este lentă.
¾
Dezactivaţi "Power Save in Standby" (Economisire energie în
standby) în meniul Setup (Configurare). (B 65)
¾ Pornirea este lentă în următoarele situaţii:
− Este introdus un alt disc decât DVD-RAM.
− Ceasul nu este setat.
− A avut loc o cădere de tensiune sau imediat după ce cablul
de reţea a fost conectat.
− Când aparatul este conectat cu un cablu HDMI.
Înregistrarea, înregistrarea cu temporizator
şi copierea
Nu se poate realiza înregistrarea.
Nu se poate realiza copierea.
¾ Nu aţi introdus un disc sau nu se poate înregistra pe discul pe
care l-aţi introdus. Introduceţi un disc pe care aparatul îl poate
înregistra. (B 11)
¾ Discul este neformatat. Formataţi discul (
) (B 57)
¾ Discul este protejat cu sistemul DISC Management
(Gestionare DVD). (B 56)
¾ Unele programe au un număr limitat de înregistrări pe care le pot
efectua (CPRM). (B 78)
¾ Nu puteţi înregistra atucni când nu există suficient spaţiu sau când
numărul de titluri a atins limita. Ştergeţi titlurile nedorite sau utilizaţi un
nou disc. (B 19, 37, 57)
¾ Imaginile video nu pot fi înregistrate pe un DVD-R care conţine
imagini statice înregistrate.
¾ Nu puteţi înregistra direct pe un disc DVD-R DL sau +R DL pe acest
aparat. Înregistraţi pe HDD şi apoi copiaţi pe disc.
¾
În următoarele situaţii, nu puteţi copia. Ştergeţi
titlurile care nu mai sunt necesare de pe HDD şi apoi copiaţi.
(B 19, 37, 57)
− Dacă nu există suficient spaţiu disponibil pe HDD (Dacă veţi
copia titluri de pe HDD pe un disc gol şi umpleţi întregul
disc, este necesar un spaţiu pe HDD echivalent cu 4 ore de
înregistrare în mod SP).
− Dacă numărul de titluri înregistrate şi numărul de titluri care
vor fi copiate a depăşit 499.
¾ Nu puteţi înregistra şi copia pe discurile finalizate. Totuşi,
puteţi înregistra şi copia din nou în cazul în care formataţi
DVD-RW.
¾ Din cauza caracteristicilor speciale ale discurilor DVD-R, DVD-R
Dl, DVD-RW (format DVD -video) +R +R DL +RW, există
posibilitatea să nu puteţi înregistra pe acest tip de discuri, dacă fie
introduceţi şi scoateţi discul, fie activaţi şi dezactivaţi unitatea în
timp ce un disc este încărcat, de un număr total de 50 de ori.
¾ Discurile DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD -video)
+R, +R DL şi +RW înregistrate pe această unitate se poate să
nu fie înregistrabile pe alte DVD-recordere Panasonic.
¾ Acest aparat nu poate înregistra discurile conţinând atât
semnale PAL cât şi NTSC. (Cu toate acestea, ambele tipuri de
programe pot fi înregistrate pe HDD.). Acest aparat nu poate
înregistra pe discuri conţinând atât semnale PAL cât şi NTSC.
¾ Unele transmisiuni sunt protejate prin legea drepturilor de autor.
Nu se poate efectua înregistrarea de la echipamente externe.
¾ Verificaţi dacă este corectă conexiunea. (B 49, 67)
¾ Selectaţi intrarea AV2
Înregistrarea cu temporizator nu funcţionează în mod
corespunzător.
¾ Programul temporizator-ului este incorect sau există diferite
suprapuneri de ore ale programului temporizator-ului. Corectaţi
programul. (B 25)
¾ Aparatul nu se află în modul stand-by pentru funcţia de
înregistrare cu temporizator. (Pictograma
de pe lista de
înregistrare cu temporizator nu este activată.) (B 25)
¾ Setaţi ceasul. (B 64)
Înregistrarea cu temporizator nu se opreşte chiar dacă se apasă
butonul
.
¾ În timpul utilizării înregistrării cu temporizator coordonate cu
echipament extern, apăsaţi butonul [EXT LINK] (Conexiune
externă). („EXT-L” dispare.) (B 23)
¾ Dacă începeţi înregistrarea imediat după pornirea aparatului în
timp ce „Power Save” (Economisire energie) este setată la
„Off” (Dezactivare) din meniul Setup (Configurare) (Modul
Quick Start - Pornire rapidă), puteţi opri înregistrarea decât
după câteva secunde.
Programul cu temporizator rămâne activ, chiar şi după finalizarea
înregistrării.
¾ Programul cu temporizator rămâne activat, în cazul în care acesta
este setat la opţiunea zilnică sau la cea săptămânală.
O parte din titlu sau întregul titlu înregistrat a fost pierdut.
¾ Dacă, în timpul operaţiilor de înregistrare sau de editare, se produce
o cădere de tensiune sau este deconectat cablul de reţea, titlul se
poate pierde sau discul / hard discul pot deveni inutilizabile.
Va trebui să formataţi discul
sau
să utilizaţi un nou disc. Nu putem oferi nici un fel de garanţie în ceea
ce priveşte programele sau discurile pierdute. (B 57)
Nu se poate efectua copierea pe un disc DVD-R, etc., utilizând
modul de mare viteză.
¾ În momentul înregistrării pe HDD, setaţi „Rec for High Speed
dubbing” (Înregistrare pentru copiere de mare viteză) la „On”
(Activare) în meniul Setup (Configurare). (Setarea predefinită este
“On” - Activare) (B 61)
¾ În următoarele cazuri, modul de mare viteză nu funcţionează
chiar dacă titlurile au fost înregistrate cu „Rec for High Speed
Copy” (Înregistrare pentru copiere de mare viteză) setată la
„On” (Activare)
−
Dacă au fost înregistrate în modul
„EP” sau „FR” (înregistrări de 5 ore sau mai lungi).
−
Dacă au fost înregistrate în
formatul 16:9
−
Dacă au fost înregistrate în
formatul 16:9 utilizând modul „EP” sau „FR” (înregistrări de
5 ore sau mai lungi).
−
Titlurile înregistrate pe alte
recordere DVD Panasonic cu „Rec for High Speed Copy”
(Înregistrare pentru copiere de mare viteză) setată la „On”
(Activare) şi apoi copiate pe hard discul acestui aparat, nu
pot fi copiate pe discuri +R, +R DL sau +RW cu ajutorul
funcţiei de copiere cu viteză ridicată.
În timpul copierii, este necesar un timp mai lung chiar dacă este
selectat modul de mare viteză.
¾ Utilizaţi un disc care este compatibil cu înregistrarea de mare viteză.
Chiar dacă discul este compatibil cu înregistrarea de mare viteză,
este posibil ca viteza maximă să nu fie atinsă din cauza condiţiei
discului.
¾ Este necesar un timp mai lung pentru copierea mai multor titluri.
¾ Nu puteţi copia la mare viteză pe discuri DVD-R, titluri mai lungi de 6
ore când utilizaţi alte DVD recordere Panasonic care nu sunt
compatibile cu modul de înregistrare (EP 8 ore).
Se aude un sunet puternic neobişnuit din unitatea DVD-R în timpul
înregistrării
¾ Când înregistraţi sau copiaţi pe un DVD-R, DVD-R DL, DVDRW (format DVD-Video), +R, +R DL, +RW, sunetul emis de
discul care se roteşte poate fi mai mare decât în mod normal,
însă acest lucru nu reprezintă o problemă.
Referinţă
Nu se pot selecta canale.
Nu se pot încărca datele presetate aferente canalelor de pe
televizor.
VQT2J39
73
Ghid de rezolvare a problemelor
Redare
Redarea nu începe chiar dacă se apasă pe butonul
(PLAY).
Redarea începe, dar se opreşte imediat.
¾ Introduceţi discul corect cu eticheta în sus. (B 15)
¾ Discul este murdar. (B 15)
¾ Aţi încercat să redaţi un disc neînregistrat sau un disc care nu poate
fi redat pe acest aparat. (B 11-12)
¾ Aţi încercat să redaţi un disc +RW care trebuie finalizat pe
echipamentul folosit pentru înregistrare.
¾ Puteţi copia un titlu „One time only recording” (O singură înregistrare)
care a fost înregistrat pe DVD-RAM folosind un recorder DVD
Panasonic diferit, pe hard discul aparatului, dar redarea nu este
posibilă din cauza protejării drepturilor de autor.
¾ Când se înregistrează pe un DVD-RAM utilizând modul „EP
(8Hours)” – 8 ore EP, există posibilitatea ca redarea să nu fie
posibilă pe DVD playerele care sunt compatibile cu formatul
DVD-RAM. În acest caz utilizaţi modul EP (6 ore). (B 61)
¾ Dacă redaţi conţinut DivX VOD, consultaţi site-ul de pe care aţi
achiziţionat acest conţinut. (DivX) (B 29)
¾ Asiguraţi-vă că televizorul este pornit. Dacă sunt afişate mesajele
sau meniul, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Înregistrările audio şi video sunt întrerupte pentru câteva
momente.
¾ Acest lucru se întâmplă între capitolele listei de redare.
¾ Această pauză apare între capitole şi cu titluri şterse parţial pe discuri
DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW (format DVD-Video, +R, +R DL,
+RW, care au fost copiate folosind modul de mare viteză.
¾ Această pauză apare pe măsură ce scenele se schimbă în timpul
vizualizării rapide (Quick View).
¾
La redarea unui titlu înregistrat pe ambele
straturi, aparatul trece automat de la un strat la altul şi redă titlul la fel
ca şi în cazul unui program normal. Cu toate acestea, poate apărea
o scurtă pauză la trecerea de la un strat la celălalt. (B 11)
Discul DVD-Video nu este redat.
Aţi setat un nivel de clasificare pentru a limita redarea DVD-Video.
Modificaţi această setare. (B 61)
¾ Asiguraţi-vă că discul este pentru numărul de regiune DVDVideo şi nu este eficient.( B copertă)
Coloana sonoră alternativă şi subtitrările nu pot fi selectate.
¾ Limbile nu sunt înregistrate pe disc.
¾ Este posibil să nu puteţi utiliza meniul afişat pe ecran pentru a
schimba subtitrările şi semnalul audio pe anumite discuri. Va trebui
să utilizaţi meniul discului pentru a efectua modificări. (B 17)
Subtitrările lipsesc.
¾ Subtitrările nu sunt înregistrate pe disc.
¾ Activaţi subtitrarea şi selectaţi „Text” sau numărul subtitrării. (B 54)
Unghiul nu poate fi modificat.
¾ Unghiurile pot fi modificate numai în timpul scenelor în care
sunt înregistrate diferite unghiuri.
Aţi uitat parola de clasificare. Doriţi să anulaţi nivelul de
clasificare.
¾ Nivelul de clasificare revine la presetarea din fabrică. În timp
ce sertarul discului este deschis, apăsaţi [DVD], apoi apăsaţi şi
ţineţi apăsate simultan, timp de 5 sau mai multe secunde,
butoanele
(înregistrare) şi
(PLAY) de pe
unitatea principală. („INIT” (Iniţializare) va apărea pe afişajul
aparatului).
Funcţia Quick View (Vizionare rapidă) nu poate fi activată.
¾ Această funcţie nu poate fi utilizată atunci când formatul audio
nu este Dolby Digital
¾ Această funcţie nu poate fi utilizată atunci când înregistrarea
este în modul XP sau FR.
Funcţia de reluare a redării nu îşi poate îndeplini rolul.
¾ Poziţiile memorate sunt anulate când
− apăsaţi
de mai multe ori
− deschideţi sertarul pentru discuri.
−
opriţi funcţionarea aparatului.
− dacă s-a efectuat o înregistrare sau o înregistrare cu
temporizator.
Imaginea CD Video nu este afişată corespunzător.
¾ La conectarea la un televizor multi-sistem, selectaţi „NTSC” în „TV
System” (Sistem TV) din meniul Setup (Configurare). (B 63)
¾ La conectarea la un televizor în sistem PAL, partea de jos a imaginii
nu poate fi afişată în mod corect în timpul căutării.
Funcţiile Time Slip, Manual Slip, etc. nu pot fi activate.
¾ Această funcţie nu operează în cazul discurilor finalizate.
¾ Funcţia Time Slip (Stare inactivă) nu îşi poate îndeplini rolul
când setările pentru „TV System” (Sistem TV) ale aparatului
sunt diferite de titlul înregistrat pe disc. ( B 63)
Începerea redării întârzie
¾ Este un fapt normal pentru secvenţele video DivX. (DivX)
Imaginea se opreşte.
¾ Imaginea se va opri dacă fişierele DivX depăşesc 4 GB. (DivX)
Este necesară o perioadă de timp înaintea iniţierii redării.
¾ (În cazul în care conectaţi la un televizor care este compatibil
cu VIERA Link cu ajutorul unui cablu HDMI)
Când
(PLAY - Redare) este apăsat de la telecomanda
aparatului, este posibil să nu puteţi vedea începutul titlului
redat până când imaginea nu este afişată pe televizor.
pentru a reveni la începutul titlului.
Utilizaţi
Editare
Spaţiul de înregistrare disponibil nu se măreşte nici după
ştergerea unui titlu de pe disc.
¾ Spaţiul disponibil de înregistrare de pe discurile DVD-R, DVD-R
DL, +R sau +R DL nu se măreşte după ştergere. (B 19)
¾ Spaţiul disponibil de înregistrare de pe un disc DVD-RW
(format DVD-video) şi +RW se măreşte doar atunci când este
şters ultimul titlu înregistrat. Dacă sunt şterse alte titluri, acest
spaţiu nu se va mări.
Editarea este imposibilă.
¾ Nu se poate edita pe HDD dacă nu există spaţiu disponibil.
¾ Ştergeţi titlurile inutile pentru a crea spaţiu liber. (B 19, 37, 57)
Formatarea este imposibilă.
¾ Discul este murdar. Ştergeţi cu o lavetă umedă şi apoi uscaţi.
(B 15)
¾ Aţi încercat să formataţi discul şi acesta nu este compatibil cu
acest aparat. (B 11-12)
Nu se pot crea capitole.
Nu se poate marca punctul de început sau punctul de sfârşit
în timpul operaţiei „Partial Erase” (Ştergere parţială).
¾ Aparatul scrie pe disc informaţiile aferente capitolului atunci
când opriţi funcţionarea sau scoateţi discul. Informaţiile nu
sunt scrise dacă există o întrerupere a tensiunii chiar înainte
de aceasta.
¾ Aceste operaţii nu sunt posibile la imaginile statice.
¾ Nu puteţi seta punctele dacă ele sunt prea aproape unul de
celălalt. Nu puteţi stabili un punct de sfârşit înaintea unui punct
de început.
Nu se pot şterge capitole.
¾ Atunci când capitolul este prea scurt pentru a putea fi şters,
utilizaţi „Combine Chapters” (Combinare capitole) pentru a
face capitolul mai lung. (B 37)
Nu se poate crea o listă de redare.
¾ Nu puteţi selecta simultan toate capitolele dintr-un titlu dacă
titlul include şi imagini statice. Selectaţi-le individual.
Music (Muzică)
Pistele nu au putut fi copiate pe HDD.
¾
¾
¾
Dacă există piese cu protecţie împotriva copierii cum ar fi
restricţiile SCMS, acestea nu vor fi copiate
Înregistrarea de pe CD-uri care nu sunt conforme cu
specificaţiile CD-DA (CD-uri cu controlul copierii, etc.) nu
poate fi garantată.
Pistele bonus nu pot fi copiate
Eticheta ID3 a unui fişier MP3 nu este complet afişată
¾ Pe acest aparat pot fi afişate doar titlul pistei
şi numele artistului
.
Imagini statice
Nu poate fi afişat ecranul NAVIGATOR DIRECT
(Navigator direct).
¾ Acest ecran nu poate fi afişat în timpul înregistrării sau
copierii sau în timp ce aparatul este în modul stand by
pentru înregistrări prin conectare cu echipamente externe.
Imaginile statice (JPEG) nu sunt redate normal.
Este posibil ca imaginile editate pe PC, cum ar fi cele în format
Progressive JPEG, etc., să nu poată fi redate. (B 14)
USB
Referinţă
Conţinutul memoriei USB nu poate citit.
¾ Scoateţi cardul de memorie din portul USB şi reintroduceţi-l.
Dacă nu se rezolvă problema, opriţi aparatul şi apoi
porniţi-l din nou.
¾ Verificaţi dacă memoria USB este introducă corect. (B 15)
¾ Formatul memoriei USB şi a conţinutului său nu este
compatibil cu aparatul. (Este posibil ca fişierele conţinute
în memoria USB să fie deteriorate.) (B 13, 14)
¾ Memoria USB conţine o structură a folderelor şi/sau
extensii ale fişierelor care nu sunt compatibile cu acest
aparat. (B 14)
¾ Opriţi aparatul şi apoi porniţi-l din nou.
¾ Este posibil ca memoriile USB conectate cu ajutorul unui
cablu de prelungire sau un hub USB să nu poată fi
recunoscute de acest aparat.
¾ Unele memorii USB nu pot fi utilizate împreună cu acest
aparat. (B 13)
¾ Dacă este introdusă în timpul redării, înregistrării sau
copierii, etc., este posibil ca memoria USB să nu fie
recunoscută de acest aparat.
VQT2J39
75
Ghid de rezolvare a problemelor
Transmisiune digitală
VIERA Link
Transmisiunile digitale nu pot fi receptate.
¾ Este posibil ca transmisiunile digitale să nu fi fost iniţiate încă
în regiunea dumneavoastră.
¾ Este posibil ca antena să nu orientată în direcţia de recepţie
a postului TV sau ca direcţia antenei să se fi schimbat din
cauza vânturilor sau vibraţiilor puternice. Dacă problema
persistă, consultaţi instalatorul local pentru antene TV.
VIERA Link nu funcţionează.
¾ Verificaţi conexiunea de cablu HDMI. Verificaţi dacă se
afişează HDMI pe afişajul frontal când este pornit aparatul.
¾ Asiguraţi-vă că VIERA Link este setată la “On” (Activare). (B 63)
¾ Verificaţi setarea HDAVI Control pe aparatul conectat.
¾ Este posibil ca unele funcţii să nu poată fi activate în funcţie
de versiunea “HDAVI Control” a echipamentului conectat.
Acest aparat suportă funcţia “HDAVI Control 5”.
¾ În cazul în care conexiunea pentru aparatul conectat cu
HDMI s-a modificat, sau a existat o cădere de tensiune,
funcţia “HDAVI Control” nu va funcţiona.
În acest caz efectuaţi următoarele operaţii.
1 Când cablul HDMI este conectat la echipamentul pornit,
porniţi din nou televizorul (VIERA).
2 Modificaţi setarea VIERA TV pentru funcţia “HDAVI
Control” la “Off” (Dezyctivare) şi apoi la “On” (Activare)
din nou. (Pentru mai multe informaţii consultaţi
instrucţiunile de operare VIERA.)
3 Comutaţi intrarea VIERA la HDMI pe acest aparat, şi
verificaţi dacă funcţia HDAVI Control” operează după
afişarea ecranului acestui aparat..
După DVB Auto Setup (Configurare automată DVB), se
găsesc numai câteva canale DVB sau nu se găsesc deloc.
¾ Verificaţi pentru a vă asigura că zona este acoperită de
transmisiunile DVB.
¾ Asiguraţi-vă că antena şi cablul antenei sunt compatibile cu DVB.
Dacă locuiţi în aria de acoperire de 5-10 km a turnurilor de
transmisiune DVB, o antenă VHF/UHF poate fi corespunzătoare.
În afara acestei zone, antenele VHF şi UHF separate asigură
recepţie superioară a performanţelor. (B 8)
Imaginea se întrerupe frecvent pe anumite canale.
Este afişat mesajul „No Signal” (Semnal absent).
¾ Verificaţi „Signal Condition” (Stare semnal). Dacă „Signal
Quality” (Calitate semnal) sau „Signal Strength” (Putere
semnal) sunt afişate cu roşu sau se modifică în permanenţă,
verificaţi antena. Dacă problema persistă, consultaţi
instalatorul local pentru antene TV. (B 60)
¾ Asiguraţi-vă că antena şi cablul antenei sunt compatibile cu DVB.
¾ Interferenţele (cunoscute ca zgomot de impulsuri) de la aparatele
electrocasnice precum întrerupătoare de lumină, frigidere etc. pot
cauza întreruperea imaginii şi/sau distorsiunea sunetelor. Utilizaţi
un cablu de legătură dintr-un cablu coaxial ecranat cu mai multe
cuarte în stea de înaltă calitate între acest aparat şi priza de
perete a antenei pentru a minimiza formarea zgomotelor de
impulsuri. Dacă problema persistă, consultaţi instalatorul local
pentru antene TV.
¾ Verificaţi conexiunea antenei.
¾ Ajustaţi recepţia la antenă cu „DVB Manual Tuning” (Reglare
manuală DVB) în meniul Setup (Configurare). (B 59)
Imaginea se întrerupe foarte rar pe anumite canale sau pe
toate canalele.
¾ Interferenţele electrice atmosferice produse de furtunile cu
descărcări electrice apropiate sau îndepărtate sau ploile
torenţiale cu vânt în zonele cu mulţi arbori pot cauza
întreruperea imaginilor şi întreruperea sau distorsiunea
momentană a sunetului.
¾ Interferenţele de la zgomotele de impulsuri cauzate de un
echipament electric utilizat rar sau de trecerea unui vehicul
sau a unei maşini de tuns iarba cu un sistem de aprindere
„zgomotos”.
Transmisiunile de date nu pot fi receptate.
¾ Dacă Italia este selectată în setarea Country (Ţară),
transmisiunile de date nu pot fi trimise.
Funcţionarea pe acest aparat (redarea fişierelor de muzică, etc.)
este întreruptă.
¾ Este posibil ca funcţionarea pe acest aparat să fie întreruptă
dacă apăsaţi butoanele de pe telecomanda televizorului care
nu pot fi activate pentru funcţiile VIERA Link.
Pentru a reseta acest aparat
Pentru a restabili toate setările în afară de cele principale la
setările predefinite din fabrică.
¾ Selectaţi „Yes” (Da) în „Shipping Condition” (Condiţii de
Livrare) în meniul Setup (Configurare). Toate setările cu
excepţia nivelului caracteristicilor nominale, parolei pentru
accesul la modificarea caracteristicilor nominale şi setărilor
orei revin la valorile presetate din fabrică. Programele de
înregistrare cu temporizator sunt de asemenea anulate.
(B 65)
¾ Selectaţi “Yes” (Da) în “Default Settings” (Setări predefinite)
în meniul Setup (Configurare). Toate setările, cu excepţia
canalelor programate, setărilor orei, ale ţării, ale limbii, ale
limbii pentru disc, ale nivelului caracteristicilor nominale, ale
parolei pentru accesul la modificarea caracteristicilor
nominale şi ale codului telecomenzii, revin la presetările din
fabrică. Programele de înregistrare cu temporizator sunt de
asemenea anulate. (B 65)
¾ Apăsaţi şi ţineţi apăsat
şi
pe aparat până la
afişarea ecranului de configurare a ţării. Cu excepţia nivelului
valorilor nominale, a parolei pentru valorile nominale şi a
setărilor ceasului, toate setările revin la presetările din
fabrică. Programele înregistrării cu temporizator sunt, de
asemenea, anulate.
Pentru a reseta setările nivelului caracteristicilor nominale
În timp ce sertarul de disc este deschis, apăsaţi [DRIVE SELECT]
(Selectare unitate) pentru a selecta DVD, apoi apăsaţi
(Înregistrare) şi
simultan şi ţineţi apăsat
(PLAY) de pe aparat timp de minim 5 secunde.
¾
Pentru a restabili aparatul dacă acesta îşi întrerupe
funcţionarea datorită activării unui dispozitiv de siguranţă
¾ Apăsaţi şi ţineţi apăsat
pe aparat timp de 3 secunde.
(Setările rămân activate.)
Altele
După efectuarea unei actualizări, nu mai puteţi
recepţiona transmisiunile.
¾
În funcţie de conţinutul acestei actualizări, este posibil ca anumite
setări să fi revenit la valorile presetate. Stabiliţi din nou setările.
Specificaţii
DVD-RAM : Format de înregistrare DVD Video
DVD-R : Format DVD-Video
DVD-R DL (Dual Layer) : Format DVD-Video
DVD-RW : Format DVD-Video
+R
+R DL (Double Layer)
+RW
Tipuri de disc ce pot fi înregistrate
DVD-RAM:
2X SPEED (Ver. 2.0),
2-3X SPEED (Ver. 2.1), 2-5X SPEED (Ver. 2.2)
DVD-R:
1X SPEED (Ver. 2.0), 1-4X SPEED (Ver. 2.0),
1-8X SPEED (Ver. 2.0), 1-16X SPEED (Ver. 2.1)
DVD-R DL (Dual Layer) :
2-4X SPEED (Ver. 3.0), 2-8X SPEED (Ver. 3.0)
DVD-RW:
1X SPEED (Ver. 1.1), 1-2X SPEED (Ver. 1.1),
2-4X SPEED (Ver. 1.2), 2-6X SPEED (Ver. 1.2)
+R:
2.4X SPEED (Ver. 1.0), 2,4-4X SPEED (Ver. 1.1),
2.4-8X SPEED (Ver. 1.2), 2,4-16X SPEED (Ver. 1.3)
+R DL:
2.4X SPEED (Ver. 1.0), 2,4-8X SPEED (Ver. 1.1)
+RW:
2.4X SPEED (Ver. 1.1), 2,4-4X SPEED (Ver. 1.2)
Timpul de înregistrare
Maximum 8 ore (cu disc de 4,7 GB)
XP: Aprox. 1 oră, SP: Aprox. 2 ore
LP: Aprox. 4 ore, EP: Aprox. 6 ore/8 ore
Maximum Aprox. 279 ore cu 160 GB HDD (mod EP 8 ore)
XP: Aprox. 35 ore, SP: Aprox. 70 ore
LP: Aprox. 140 ore, EP: Aprox. 209 ore/279 ore
Tipuri de discuri ce pot fi redate
DVD-RAM: Format de înregistrare DVD Video, JPEG
DVD-R : Format DVD-Video, MP3*1, JPEG*1, DivX*1
DVD-R DL (Dual Layer) : Format DVD-Video,
MP3*1, JPEG*1, DivX*1
DVD-RW : Format DVD-Video, format de înregistrare DVD Video
+R, +R DL (Double Layer), +RW
DVD-Video, CD-Audio (CD-DA), Video CD, SVCD*2
CD-R/CD-RW : CD-DA*1, Video CD*1, SVCD*1*2, MP3*1,
JPEG*1, DivX*1
Capacitate HDD intern
Laser optic
160 GB
Sistem cu 1 lentilă, 2 unităţi de integrare
(lungime de undă 662 nm pentru discuri DVD,
lungime de undă 780 Nm pentru CD-uri)
Specificaţii LASER
Produs LASER Clasa 1 (laser optic)
Lungimea undei:
CD
780 nm lungime undă
DVD
662 nm lungime undă
Putere laser:
În prezenţa protecţiei de siguranţă nu este emisă nici o radiaţie
periculoasă
Audio
Sistem de înregistrare:
Dolby Digital 2ch, Linear PCM (Mod XP)
Intrare audio:
AV1/AV2 (21 pini)
Nivel de intrare:
Standard: 0,5 Vrms, Scală completă: 2,0 Vrms la 1 kHz
Impedanţă la intrare:
Mai mult de 10 kΩ
Ieşire audio:
AV1/AV2 (21 pini), Ieşire audio (mufă cu pini)
Nivel ieşire:
Standard: 0,5 Vrms, Scală completă: 2,0 Vrms la 1 kHz
Impedanţă la ieşire:
Sub 1 kΩ
Ieşire audio digitală:
Terminal optic (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
Ieşire HDMI
19 pini tip A: 1 pc
HDMITM (V.1.3a cu Deep Colour)
• Acest aparat suportă funcţia “HDAVI Control 5”.
Video
Sistem video:
SECAM (doar intrare)/semnal culoare PAL, 625 linii, 50 câmpuri
Semnal culoare NTSC, 525 linii, 60 câmpuri
Sistem de înregistrare:
MPEG2 (Hybrid VBR)
Intrare video (PAL/SECAM/NTSC):
AV1/AV2 (21 pini), 1 Vp-p 75 Ω, terminal
Intrare S-Video (PAL/SECAM/NTSC):
AV2 (21 pini), 1 Vp-p 75 Ω, terminal
Ieşire video (PAL/NTSC):
AV1/AV2 (21 pini), ieşire video (mufă cu pini) 1 Vp-p 75 Ω, terminal
Ieşire S-Video (PAL/NTSC):
AV1 (21 pini), 1 Vp-p 75 Ω, terminal
Ieşire RGB (PAL/NTSC):
AV1 (21 pini) 0,7 Vp-p (PAL) 75 Ω, terminal
Sistem TV
Sistem tuner
DVB-T
(Czech)
Acoperire canale
VHF: 6-12
UHF: 21-69
Ieşire convertor RF: Nu este furnizat
Port USB
Standard USB:
Format:
Video (SD Video)*3
Codec:
Format fişier:
Tip A : 1 pc
USB 2.0 High Speed
FAT16, FAT32
MPEG 2 (Profil SD-Video Entertainment Video)
Conform formatului SD-Video
Altele
Cod regiune:
Temperatura de operare:
Domeniu umiditate de operare:
Sursă de alimentare:
Consum putere:
Dimensiuni (L x l x h):
Greutate:
#2
între 5°C şi 40°C
10 % - 80 % RH (fără condens)
220 - 240 V c.a., 50 Hz
Aproximativ 31 W
430 mm x 59 mm x 286 mm
Aprox. 3,5 kg
Consum putere electrică în mod standby:
Aprox. 0.3 W (Funcţia „Power Save in Standby” - Economisire
energie este activată, iar opţiunea „RF OUT ( Aerial Signal )” este
setată la „Off” - Dezactivare.) Aproximativ 11 W (Modul Power
Save - economisire a energiei electrice este dezactivat)
Notă
Specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
* 1
Finalizarea este necesară pentru redarea compatibilă.
*2 Conform cu IEC62107 Aparatul nu este compatibil cu „Chaoji Video
CD” disponibil pe piaţă şi nici cu CVD, DVCD şi SVCD care nu se
conformează standardului IEC62107.
3
* Conversia înregistrării video şi copierea sunt posibile de pe camera
video digitală Panasonic cu HDD, etc., pe HDD sau disc DVD-RAM.
După conversia şi copierea înregistrării video pe HDD sau discul
DVDRAM, redarea este posibilă.
Produs sub licenţă Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D sunt
mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
Fabricat sub licenţă conform brevetului SUA nr.: 5.451.942;
5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 şi alte brevete S.U.A. şi
internaţionale emise sau în aşteptare. DTS şi simbolul sunt mărci
comerciale înregistrate, iar logo-urile DTS 2.0+ Digital Out şi DTS
sunt mărci comerciale ale DTS, Inc. Produsul include software.
© DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest produs încorporează tehnologii protejate prin legislaţia
drepturilor de autor şi este protejată de brevete S.U.A. şi de alte
drepturi de proprietate intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii
protejate de drepturile de autor trebuie să fie autorizată de către
Macrovision şi este creată pentru a fi utilizată în cadru domestic şi în
cadrul altor exploatări cu vizualizare limitată, cu excepţia cazurilor în
care nu este stipulat diferit de către Macrovision. Copierea tehnologiei
sau demontarea sunt interzise.
HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci
comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele
Unite şi în alte ţări.
HDAVI Control™ este o marcă înregistrată a Panasonic Corporation.
Înregistrarea şi redarea conţinutului pe acest aparat sau pe oricare alt
aparat poate necesita permisiunea de la proprietarul unor astfel de
drepturi de autor. Panasonic nu are autoritatea de a vă acorda o astfel
de permisiune şi îşi derogă explicit orice drept, capacitate sau intenţie
de a obţine o astfel de permisiune din partea dumneavoastră.
Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi că utilizarea
acestui dispozitiv sau a altor dispozitive se conformează legislaţiei
privind drepturile de autor din ţara dumneavoastră. Vă rugăm să
consultaţi această legislaţie pentru mai multe informaţii privind legile şi
reglementările relevante sau să contactaţi proprietarul drepturilor de
autor pentru conţinutul pe care doriţi să-l înregistraţi sau să-l redaţi.
®
DivX este o marcă înregistrată a DivX, Inc. şi este utilizată sub
licenţă.
Referinţă
Sistem de înregistrare
VQT2J39
77
Glosar
Bitstream
Acesta reprezintă o formă digitală a datelor audio pe mai multe canale
(de exemplu, canalul 5.1) înainte de a fi decodat în diversele sale
canale.
Cadre şi câmpuri
Cadrele se referă la imaginile singulare ce constituie înregistrarea video
pe care o vedeţi la televizor. Fiecare cadru este constituit din două câmpuri.
Cadru
Câmp
Câmp
• Un cadru static va arăta două câmpuri, astfel încât ar putea apărea o
oarecare neclaritate, dar calitatea imaginii este în general mai bună.
• Un câmp static prezintă mai puţine informaţii despre imagine, culorile
fiind mai puţin nuanţate, dar fără neclarităţi.
Calitate semnal
Acest ghid este utilizat pentru verificarea direcţiei antenei. Valorile
numerotate afişate nu indică puterea semnalului, ci calitatea acestuia
(raportul semnal - zgomot sau „S/N”). Canalele recepţionate sunt
afectate de condiţiile meteorologice, anotimpuri, timp (zi/noapte),
regiune, lungimea cablului care este conectat la antenă, etc.
CPRM (Content Protection for Recordable Media) - protejarea
conţinutului pentru medii înregistrabile CPRM reprezintă tehnologia folosită la protejarea transmisiunilor a
căror înregistrare este permisă o singură dată. Astfel de transmisiuni
pot fi înregistrate doar cu recordere şi discuri compatibile CPRM.
Decodor
Un decodor restabileşte semnalele audio codate pe discuri DVD la
normal. Această operaţie se numeşte decodare.
Deep Colour
Acest aparat încorporează tehnologia HDMITM (V.1.3a cu Deep Colour)
care poate reproduce o mai mare gradaţie a culorii (4096 trepte) atunci
când este conectat la un televizor compatibil. Vă puteţi bucura de culori
excepţional de bogate, naturale, cu gradaţie lină, detaliată şi cu o
divizare minimă în benzi de culoare. [O gradaţie mai scăzută a culorii
(256 trepte), fără Deep Colour, va fi reprodusă dacă este conectată la
un televizor care nu este compatibil Deep Colour. Aparatul va seta în
mod automat redarea pentru a corespunde televizorului conectat.]
DivX
DivX este o tehnologie populară de stocare creată de către DivX, Inc.
Fişierele media DivX conţin fişiere video comprimate foarte tare cu o
calitate vizuală care păstrează o dimensiune relative redusă a fişierului.
DTS (Digital Theater Systems)
Acest sistem surround este folosit în multe săli de cinema. Separaţia
între canale este bună, deci sunt posibile efecte sonore realiste.
Dolby Digital
Aceasta este o metodă de codare a semnalelor digitale, dezvoltată de
Dolby Laboratories. În afara sunetelor stereo (pe 2 canale), aceste
semnale pot fi şi de tip audio multicanal. Folosind această metodă, pe
un disc poate fi înregistrată o mare cantitate de date audio.
La înregistrarea cu acest aparat, formatul Dolby Digital (2 canale) este
formatul audio predefinit.
DL pe acest aparat.
După finalizare, discul devine play-only (poate fi doar rulat) şi nu mai
puteţi înregistra sau edita pe el. Totuşi, un disc DVD-RW finalizat poate
fi formatat pentru înregistrare din nou.
Folder
Acesta este un loc pe hard disc sau disc unde grupurile de date sunt
stocate împreună. În cazul acestui aparat, se referă la locul unde sunt
stocate imaginile statice (JPEG).
Formatare
Formatarea este procesul care face posibilă înregistrarea pe suporturi
de date, cum ar fi DVD-RAM, cu ajutorul unui echipament de
înregistrare.
Pe acest aparat puteţi formata discuri DVD-RAM, DVD-RW (doar ca
format DVD-Video), +RW şi HDD sau discuri +R sau +R DL neutilizate.
Formatarea şterge permanent întregul conţinut.
Frecvenţă de eşantionare
Eşantionarea este procesul de conversie a eşantioanelor de
amplitudine a undei sonore (semnal analogic) prelevate la intervalele
setate în cifre (codare digitală). Frecvenţa de eşantionare este
reprezentată de numărul de eşantioane prelevate pe secundă,
numerele mai mari semnificând o reproducere mai fidelă a sunetului
original.
HDD (unitate hard disc)
Hard discul este un dispozitiv de stocare a datelor utilizat în
calculatoare, etc. Un disc cu o suprafaţă care a fost tratată cu fluid
magnetic este rotit iar un cap magnetic este apropiat de el pentru a
facilita citirea şi scrierea unor mari cantităţi de date la viteză mare.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Spre deosebire de conexiunile convenţionale, transmite semnale video
şi audio necomprimate pe un singur cablu. Aparatul suportă o ieşire de
înaltă definiţie [720p (750p), 1080i (1125i), 1080p (1125p)] de la
terminalele de ieşire AV HDMI. Pentru a vă bucura de o înaltă definiţie
video, este necesar un televizor compatibil.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Acesta este un sistem folosit pentru compresia/decodarea imaginilor
color. Dacă selectaţi JPEG ca sistem de stocare pe camerele digitale
etc., datele vor fi comprimate la 1/10-1/100 din dimensiunea iniţială.
Caracteristica formatului JPEG constă într-o mai mică deteriorare a
calităţii imaginii în raport cu gradul de compresie.
LPCM (Linear PCM)
Acestea sunt semnale digitale necomprimate, similare celor care se
găsesc pe CD-uri.
MPEG2 (Moving Picture Experts Group)
Un standard pentru comprimarea eficientă şi expandarea fişierelor
video în culori. MPEG2 este un standard de comprimare utilizat pentru
transmisiune DVD şi prin satelit. Acest aparat înregistrează programe
cu ajutorul MPEG2. Fişierele SD Video înregistrate cu o cameră
Panasonic SD Video, etc., pot fi copiate pe HDD sau pe un disc DVD-RAM.
MP3 (MPEG Audio Layer 3)
O metodă de compresie audio care realizează comprimare audio până
la aproximativ o zecime din dimensiunea iniţială fără pierderi
considerabile la nivelul calităţii audio.
Domeniu dinamic
Domeniul dinamică este diferenţa dintre cel mai jos nivel al sunetului
care poate fi auzit dincolo de zgomotul echipamentului şi nivelul cel mai
înalt al sunetului înainte să apară distorsiunea
Compresia domeniului dinamic presupune reducerea discrepanţei
dintre cele mai joase şi cele mai înalte sunetele. Veţi auzi dialogul în
mod clar chiar şi atunci când ascultaţi la volum redus.
Pan&Scan/Letterbox
În general, discurile DVD-Video sunt produse pentru a fi vizionate pe un
televizor cu ecran lat (cu raport de aspect – raportul laturilor - de 16:9),
astfel că imaginile deseori nu se pot încadra pe televizoarele obişnuite
(cu raportul de aspect de 4:3). Două stiluri de prezentare a imaginii,
„Pan & Scan” (Scanare şi panoramare) şi „Letterbox”, rezolvă această
problemă.
Film şi video
Discurile DVD-Video sunt înregistrate utilizând înregistrări de film sau
video. Acest aparat poate stabili ce tip de înregistrare a fost utilizat,
folosind apoi cea mai potrivită metodă de ieşire progresivă.
Film:
Înregistrat la 25 de cadre pe secundă (discuri PAL) sau 24 de
cadre pe secundă (discuri NTSC). (De asemenea, şi discuri
NTSC înregistrate la 30 de cadre pe secundă.) Adecvate, în
general, pentru filme.
Video: Înregistrat la 25 de cadre/50 de câmpuri pe secundă (discuri PAL)
sau 30 de cadre/60 de câmpuri pe secundă (discuri NTSC).
Adecvate în general pentru spectacole TV sau animaţie.
Pan & Scan (Scanare şi panoramare): Părţile
laterale sunt tăiate, astfel încât
imaginea umple întregul ecran.
Finalizare
Reprezintă un proces care face posibilă redarea unei înregistrări de pe
CD-R, CD-RW, DVD-R etc. pe un echipament care poate rula un astfel
de suport de înregistrare. Puteţi finaliza DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW
(format DVD-Video), +R, +R
Letterbox: În partea superioară şi inferioară a
ecranului vor apărea benzi negre,
astfel încât imaginea însăşi apare
în format cu raport de aspect 16:9.
PBC (Control playback – Control redare)
Dacă un CD Video prezintă funcţia de control al redării, puteţi selecta
scene sau informaţii cu ajutorul meniurilor.
(Această unitate este compatibilă cu versiunile 2.0 şi 1.1.)
Protecţia
Puteţi preveni ştergerea accidentală setând protecţia la scriere sau
protecţia la ştergere.
Unitate
În cazul acestui aparat, acest termen se referă la hard disc (HDD) şi disc
(DVD). Acestea efectuează citirea şi scrierea datelor.
RGB
Se referă la primele trei culori ale luminii, roşu (R), verde (V) şi albastru
(A) şi la metoda pentru producerea fişierelor video care le utilizează.
Prin divizarea semnalului video în trei culori pentru transmisie, este redus
zgomotul de imagine pentru imagini de o calitate mai ridicată.
720p
Într-o imagine de înaltă definiţie, liniile de scanare alternante 720 (750)
trec la fiecare 1/50 de secundă pentru a crea o imagine progresivă.
Deoarece fişierele video progresive nu alternează liniile de scanare
precum intercalarea, există o cantitate redusă de licărire.
Submixare
Acesta este procesul de remixare a semnalului audio pe mai multe
canale care poate fi întâlnit pe anumite discuri cu două canale pentru
ieşire audio. Este util atunci când doriţi să ascultaţi, prin boxele
televizorului dumneavoastră, canalul audio 5.1 înregistrat pe DVD-uri.
Unele discuri împiedică procesul de mixare şi, în astfel de cazuri, această
unitate poate să aibă ca ieşiri doar cele două canale frontale.
Thumbnail – imagine miniaturală Acest termen se referă la o reprezentare în miniatură a unei imagini
utilizată pentru a afişa mai multe imagini sub forma unei liste.
1080i
Într-o imagine de înaltă definiţie, liniile de scanare alternante 1080 (1125)
trec la fiecare 1/50 de secundă pentru a crea o imagine intercalată.
Deoarece 1080i(1125i) dublează transmisiunile de televiziune curente ale
480i(525i), detaliile sunt mult mai clare şi creează o imagine mult mai
realistică şi mai bogată.
1080p
Într-o imagine de înaltă definiţie, liniile de scanare alternante 1080 (1125)
trec la fiecare 1/50 de secundă pentru a crea o imagine progresivă.
Deoarece fişierele video progresive nu alternează liniile de scanare
precum intercalarea, există o cantitate redusă de licărire.
Măsuri de siguranţă
Amplasare
Corpuri străine
Instalaţi aparatul pe o suprafaţă dreaptă, ferită de lumina
directă a soarelui, de temperaturi înalte, de umiditate ridicată
sau cu vibraţii în exces. Acestea pot avaria carcasa sau alte
componente, micşorând astfel durata de viaţă a produsului.
Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat.
Nu lăsaţi obiecte de metal să cadă în interiorul aparatului.
Acest lucru poate provoca electrocutare sau funcţionare
defectuoasă.
Nu permiteţi pătrunderea lichidelor în aparat. Acest lucru poate
provoca electrocutare sau funcţionare defectuoasă. Dacă se
întâmplă acest lucru, deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare şi luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră.
Nu pulverizaţi insecticide pe sau în aparat. Acestea conţin
gaze inflamabile care se pot aprinde dacă sunt pulverizate în
aparat.
Tensiune
Nu folosiţi surse de alimentare cu tensiune înaltă.
Aceasta poate supraîncărca aparatul şi provoca incendii.
Nu folosiţi o sursă de alimentare în curent continuu. Verificaţi
cu atenţie sursa atunci când instalaţi aparatul pe o navă sau în
alt loc unde se foloseşte curent continuu.
Protecţia cablului de alimentare în curent
alternativ
Asiguraţi-vă că cablul de alimentare cu curent alternativ este
conectat corect şi că nu este avariat. O conectare greşită sau
un cablu avariat pot duce la incendii sau la electrocutări.
Nu trageţi, nu îndoiţi şi nu aşezaţi obiecte grele pe cablu.
Apucaţi ferm cablul atunci când îl scoateţi din priză.
Tragerea cablului de alimentare poate provoca electrocutări.
Nu manipulaţi fişa cu mâinile ude. Aceasta poate provoca
electrocutări.
Service
Nu încercaţi să reparaţi personal acest aparat. Dacă sunetul este
întrerupt, dacă indicatorii luminoşi nu se mai aprind, dacă apar
emisii de fum sau orice altă problemă care nu este descrisă în
aceste instrucţiuni, deconectaţi cablul de alimentare şi luaţi
legătura cu furnizorul dumneavoastră sau cu un centru de
depanare autorizat. În cazul în care aparatul este reparat,
demontat sau reasamblat de către persoane necalificate, pot
apărea electrocutări sau avarieri ale aparatului.
Dacă aparatul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp,
prelungiţi viaţa acestuia deconectându-l de la sursa de alimentare.
Informaţii pentru utilizatori referitoare la colectarea şi depunerea la deşeuri a
echipamentelor vechi şi a bateriilor uzate
Pentru utilizatorii comerciali din cadrul Uniunii Europene
Dacă doriţi să eliminaţi echipamente electrice şi electronice, vă rugăm să contactaţi distribuitorul sau furnizorul
dumneavoastră pentru informaţii suplimentare.
[Informaţii referitoare la casare pentru alte ţări situate în afara Uniunii Europene]
Aceste simboluri sunt valabile doar în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să eliminaţi aceste produse, vă rugăm să
contactaţi autorităţile dumneavoastră locale pentru a afla care este metoda de eliminare corespunzătoare.
Referinţă
Aceste simboluri de pe produse, ambalaje şi/sau documentele însoţitoare indică faptul că produsele electrice şi electronice, precum şi
bateriile folosite nu trebuie să fie amestecate cu deşeurile menajere obişnuite.
Pentru tratarea adecvată, recuperarea şi reciclarea produselor vechi şi a acumulatorilor uzaţi, vă rugăm să le
depuneţi la punctele de colectare corespunzătoare, în conformitate cu legislaţia dumneavoastră naţională şi cu
Directivele 2002/96/CE şi 2006/66/CE.
Prin depunerea corespunzătoare la deşeuri a acestor produse şi baterii, veţi ajuta la economisirea unor resurse
valoroase şi la prevenirea efectelor potenţial negative asupra sănătăţii umane şi asupra mediului care, în caz
contrar, pot apărea din cauza procesării necorespunzătoare a deşeurilor. Pentru mai multe informaţii despre
colectarea şi reciclarea vechilor produse şi acumulatori, vă rugăm contactaţi autorităţile locale, serviciul
dumneavoastră de eliminare a deşeurilor sau punctul de vânzare de unde aţi achiziţionat produsele respective.
Este posibil ca depunerea incorectă la deşeuri să fie pedepsită conform legilor naţionale.
Notă pentru simbolul acumulatorului (ultimele două exemple de simboluri):
Acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. În acest caz, acesta este conform cu cerinţele
stabilite de Directivă pentru elementul chimic în cauză.
VQT2J39
79
Index
Activare automată mod standby .............65
Actualizarea sistemului .......................... 65
Adaptarea discurilor pentru
a fi redate pe alte echipamente
- Finalizare .............................................. 58
Afişare subtitrare .................................... 16
Ajustarea calităţii imaginilor
(Meniu Picture (Imagine)) ........................54
Album (Imagine statică) ......................... 40
Album (Muzică) ....................................... 41
Amplificator, receiver ............................. 67
Antenă ................................................. 8, 67
Blocarea accesului copiilor .................... 66
Canal nou ........................................... 16, 59
Capitol ............................................... 37, 39
Cod telecomandă ................................... 64
Coloană sonoră ................................ 54, 61
Conexiune externă ................................. 23
Configurare ............................................. 59
Copiere (Imagine statică) ................. 50, 51
Copiere (Muzică) ..................................... 52
Copiere .................................................... 52
Copiere de mare viteză .......................... 61
CPRM ........................................................78
Crearea capitolelor ........................... 26, 37
HDAVI Control ......................... 9, 34-35, 63
Raportul dimensiunilor .................... 20, 61
HDMI ............................................. 9, 63, 78
Receiver digital de satelit ................... 8, 67
Ieşire TV (PAL/NTSC) ............................. 63
Redare ................................... 26, 28, 29, 32
Imagine statică ................................. 31, 40
Redare repetată ................................ 32, 54
Informaţii despre canalele digitale ....... 16
Redirecţionarea înregistrării .................. 25
Iniţializare ............................................... 65
Reînnoire automată a înregistrării ......... 25
Înregistrare ....................................... 18, 21
Salt manual ............................................. 26
Înregistrare cu subtitrare ....................... 18
Schimbarea imaginii miniaturale.............37
Înregistrare cu sunet selectat ............... 18
Screen Saver ........................................... 62
Înregistrare directă de la televizor ......... 34
SD Video ................................................. 49
Înregistrare şi redare simultană ............ 22
Selectare ................................................. 16
Înregistrarea cu temporizator ........... 24-25
Selectare audio ................................. 16, 55
Înregistrarea flexibilă ............................. 22
Selectare canal ....................................... 16
Înregistrări cu temporizator
corelate cu echipamente externe
(receiver digital de satelit)
— EXT LINK (Conexiune externă)..... 23, 64
Selectare subtitrare .......................... 16, 55
Setarea ceasului ..................................... 64
Introducere ............................................. 15
Setări ....................................................... 59
Introducerea textului ............................. 44
Setări AV2 .................................................64
JPEG ...................................... 14, 30-31, 78
Setări Ieşire audio digitală .................62, 63
Lentilă ....................................................... 5
Setări ţară ................................................ 10
Limba ...................................................... 62
Stare inactivă .......................................... 26
Lista canalelor de recepţie TV................. 68
Starea semnalului ................................... 60
Listă coduri ............................................ 69
Ştergere parţială ..................................... 37
Listă de redare ................................. 38, 42
Subtitrare .......................................... 54, 61
Selectarea canalului ............................... 16
LPCM ................................................ 62, 78
Subtitrare DVB........................ 16, 18, 55, 60
Meniu de disc ................................... 54, 61
Televizor ..................................... 8, 9, 66-67
Meniu Setup (Configurare) .................... 59
Titlu ................................................... 24, 37
Meniul Sound (Sunet ............................... 55
Titlu/Listă de redare (Video) ...................45
Disc ................................................... 54, 61
Mesaje de stare ...................................... 55
Toate titlurile ........................................... 57
Discuri ................................................ 11, 12
Mod ......................................................... 21
Divizarea titlului ...................................... 37
Mod imagini statice ................................ 61
Transmisiune digitală
(DVB Multi Audio) .................. 16, 18, 55, 60
DivX ........................................ 14, 28-29, 78
Modul FR (Flexible Recording
(Înregistrare flexibilă)) ....................... 21, 22
Crearea listelor de redare ................ 38, 42
Diaporamă ................................... 30, 31, 43
DIRECT NAVIGATOR
(Navigator direct).................... 27, 30, 36, 40
DVB Multi Audio ..................... 16, 18, 55, 60
Economisire energie în standby ........... 65
Editare ................................................ 40, 41
Finalizare ........................................... 58, 78
Format ............................................... 57, 78
Formate suportate .................................. 13
Funcţia de reluare a redării .................... 26
FUNCTION MENU Display
(Afişare meniu de funcţii) ............ 7, 33, 62
Muzică ............................................... 29, 52
Muzică pe HDD ................................. 32, 41
Nivel clasificări ....................................... 61
Note ......................................................... 20
Pause Live TV ........................................ 33
Pe ecran .................................................. 62
Piesă ....................................................... 41
Transmisiune digitală
(Subtitrare DVB) .................... 16, 18, 55, 60
Unghi ....................................................... 54
Unitate principală ..................................... 5
Urmărirea redării .................................... 22
Video recorder ........................................ 67
VIERA ...................................................... 35
VIERA Link ................................9, 34-35, 63
Vizualizare rapidă ................................... 26
Q Link ....................................................... 34
UE
Ecologic, tipărit pe hârtie fără clor.
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
În conformitate cu Directiva 2004/108/EC, articolul 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania
© Panasonic Corporation 2010
VQT2J39
F0110ST0
Download PDF

advertising