Panasonic DVDLS70EG Käyttö ohjeet

Panasonic DVDLS70EG Käyttö ohjeet
Käyttöopas
Kannettava DVD/CD-soitin
DVD-LS92
DVD-LS70
Aluekoodinumero
Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa
on aluekoodimerkintä 2 tai ALL.
Panasonic Nordic
Kaikki oikeudet pidätetään
Lue käyttöohje kokonaan,
ennen kuin alat käyttää laitetta.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
www.panasonic.fi
1
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA:
Tulipalon, sähköiskun ja laitevahingon riskin vähentämiseksi:
- Suojaa laite sateelta, kosteudelta, tippu- ja roiskeve­deltä. Älä laita
laitteen päälle nestettä sisältävää esinettä, kuten maljakkoa.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita.
- Älä avaa suojakuorta (tai takalevyä). Laitteen sisällä ei ole käyttäjän
huolettavia osia. Mikäli laite tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Vahinkojen välttämiseksi älä tee seuraavia:
- älä suihkuta tulenarkoja hyönteismyrkkyjä laitteen lähellä
- älä paina nestekidenäyttöä
- älä koske linssiä tai muita laser-lukupään osia
Älä käytä laitetta seuraavissa paikoissa:
- hiekkaisella paikalla, kuten rannalla
- tyynyn, sohvan tai kuuman laitteen (kuten vahvis­timen) päällä
Älä jätä laitetta autoon, jossa ei ole ilmastointia tai joka jää auringonpaisteeseen tai kuumaan
VAROITUS
- Älä asenna tai laita tätä laitetta kirjakaappiin tai muuhun suljettuun
tilaan, jotta tuuletus onnistui­si. Varmista, että laitteen ympärillä on
riittävän hyvä ilmankierto. Ylikuumenemisesta aiheutuvan sähköisku- ja tulipalovaaran välttämiseksi sinun on varmistettava, ettei
verho tai muu materiaali peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja lehdellä, liinalla, verholla tai
muulla vastaavalla.
- Älä sijoita laitteen lähelle avotulta, kuten kynttilää.
- HÄVITÄ PARISTOT YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISESTI.
Akku
1. Akku (litiumioniakku)
- Käytä ohjeessa nimettyä laitetta akun lataamiseen.
- Älä käytä akkua muussa kuin nimetyssä laitteessa.
- Älä käytä soitinta ulkona, jos sataa lunta tai vettä. (Akku ei ole
vesitiivis).
- Suojaa liittimet lialta, hiekalta, nesteiltä ja vierasesineiltä.
- Älä koske liittimiin (+/-) metalliesineillä.
- Älä pura, muuta, kuumenna tai heitä tuleen.
- Älä kuumenna tai laita liekkeihin.
- Älä jätä akkua autoon, joka on kauan auringonpaisteessa ovet ja
ikkunat kiinni.
- Älä laita kuumaan paikkaan (yli 60 °C).
VAROITUS
- TÄSSÄ LAITTEESSA ON LASER. Muiden kuin tässä ohjeessa
mainittujen ohjaimien ja säätöjen tai toimintojen käyttäminen saattaa johtaa vaaralliseen altistumiseen säteilylle.
- Älä avaa laitteen kuorta. Älä korjaa laitetta itse. Mi­käli laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Jos elektrolyyttiä joutuu käsillesi tai
vaatteillesi, pese ne huolellisesti vedellä.
Jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, älä hiero silmiä.
Huuhtele runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.
- Jos laite kytketään verkkojohdolla sähköverkkoon, pistorasian on
sijaittava laitteen lähellä ja sen luo on oltava helppo pääsy.
- Verkkojohdon pistokkeen on oltava heti käsiteltävissä.
- Jos haluat irrottaa laitteen sähköverkosta kokonaan, irrota verkkolaite
pistorasiasta.
2. Paristojen/akkujen hävittäminen
Tarkasta oikea hävitystapa jätehuolto-ohjeista.
- Tämä laite saattaa vastaanottaa matkapuhelimen lähettämiä radiotaajuisia häiriöitä käytön aikana. Jos häiriö on selvä, vie matkapuhelin
kauemmas tästä laitteesta.
Tietoja ladattavasta akusta
Akku on suunniteltu kierrätettäväksi.Noudata paikallisia kierrätysohjeita.
Laite on suunniteltu käytettäväksi leudossa ilmastossa.
AC-verkkolaite
AC-verkkolaitteen toiminta: 100 V - 240 V.
- Hanki kuitenkin yhteensopiva verkkovirtasovitin, ellei pistoke
sovi pistorasiaan.
Arvokilpi on laitteen pohjassa.
Älä pidä laitetta sylissäsi pitkiä aikoja käytön aikana. Laite voi kuumentua ja aiheuttaa palovammoja.
Varoitus vakavasta vaarasta
Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara. Älä pura. Älä
polta tai lämmitä akkua/paristoa yli 60°C.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
AJONEUVON KULJETTAJA EI SAA KÄYTTÄÄ EIKÄ KATSELLA TÄTÄ LAITETTA AJONEUVOA AJAESSAAN.
Laitteen käyttö ja katselu häiritsevät kuljettajan keskit­tymistä,
minkä seurauksena voi tapahtua kolari, joka saattaa johtaa vakaviin
henkilö- ja esinevahinkoihin.
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa
akku/paristo vain samanlaisella tai vastaavalla valmistajan
suosittelemalla akulla/paristolla. Hävitä käytetyt akut/paristot valmistajan ja jätehuolto-ohjeiden mukaan.
Varoituksia kuulokkeiden käyttämisestä
- Älä säädä äänenvoimakkuutta kovalle kuulokkei­den käytön aikana.
Terveysalan asiantuntijoiden mukaan ei ole suositeltavaa käyttää
kuulokkeita pitkään yhtäjaksoisesti.
- Jos korvissasi alkaa soida, vähennä äänenvoi­makkuutta tai lopeta
kuuntelu.
- Älä käytä kuulokkeita ajoneuvon käsittelyn aikana. Seurauksena
voi olla vaaratilanne liikenteessä. Kuulokkeiden käyttö ajoneuvon
käsittelyn aikana on kiellettyä monilla alueilla.
- Ole erittäin varovainen tai älä käytä kuulokkeita tilanteissa, joissa
ympäristön äänien kuuleminen on turvallisuuden kannalta tärkeää.
- Vaikka kuulokkeesi olisivat ”avomalliset”, jotka eivät estä ympäristön äänien kuulemista, älä lisää äänenvoimakkuutta niin paljon,
että et enää kuule mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Voimakas äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Pitkäkestoinen kuuntelu täydellä äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa käyttäjän korvia. Käytä vain mukana toimitettuja tai suositeltuja kuulokkeita ja korvanappeja.
2
SISÄLLYSLUETTELO
SISÄLLYSLUETTELO..........................................................................................................3
MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET.......................................................................... 4
VALMISTELU........................................................................................................................ 5
ARVIOITU LATAUS- JA TOISTOAIKA (TUNNEISSA)................................................................. 6
JÄLJELLÄ OLEVAN AKKULATAUKSEN TARKASTAMINEN................................................... 6
LEVYT, JOITA VOI TOISTAA LAITTEESSA...................................................................7
Valmiit, kaupalliset levyt..................................................................................................................... 7
Itse koostetut levyt (O: Yhteensopiva, - : Ei yhteensopiva)................................................................ 7
Levyt, joita ei voi toistaa laitteessa...................................................................................................... 7
LEVYJEN TOISTO................................................................................................................8
TOIMINTOJEN OHJAUS.....................................................................................................9
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA........................................................................................... 10
4:3 –ohjelman näyttötapa..................................................................................................................... 10
Nestekidenäytön kuvanlaatu................................................................................................................ 10
Toistotietojen tarkastaminen (Quick OSD)......................................................................................... 10
Uusintatoisto........................................................................................................................................ 10
DIVX® VOD............................................................................................................................ 10
DIVX –TIEDOSTOJEN TEKSTITYS.................................................................................11
OHJELMALÄHTEEN VALINTA........................................................................................11
CD-LEVYN, DATALEVYN JA USB-LAITTEEN TOISTO.............................................. 11
Valitse kuva esikatselukuvista. [JPEG]..................................................................................................... 11
VAIHTOTEHOSTEET [JPEG]............................................................................................. 12
DATALEVYJEN KOOSTAMINEN.....................................................................................12
Datalevyn kansioiden ja tiedostojen nimeäminen.............................................................................. 12
MAIN MENU – TOISTON ASETUKSET...........................................................................13
SETUP – SOITTIMEN ASETUKSET..................................................................................14
Language – Kieli................................................................................................................................. 14
Video – Kuva....................................................................................................................................... 14
Audio – Ääni....................................................................................................................................... 14
Others – Muut asetukset...................................................................................................................... 14
LAITTEEN KÄYTTÖ AUTOSSA........................................................................................ 15
AUTO-DC –SOVITTIMEN KYTKEMINEN.................................................................................... 15
SOITTIMEN KÄYTTÖ MUIDEN LAITTEIDEN KANSSA............................................15
Sulakkeen vaihtaminen....................................................................................................................... 15
STEREOÄÄNI.................................................................................................................................... 15
LAITTEEN KYTKEMINEN TELEVISIOON................................................................................... 15
HUOLTO................................................................................................................................. 16
TEKNISET TIEDOT..............................................................................................................16
VIANMÄÄRITYS..................................................................................................................17
VIRTA ............................................................................................................................................... 17
EI TOIMINTOJA................................................................................................................................. 17
JOTAKIN TOIMINTOA EI VOI KÄYTTÄÄ, TAI SE TOIMII VIRHEELLISESTI........................ 17
VIRHEITÄ ÄÄNESSÄ....................................................................................................................... 17
VIRHEITÄ KUVASSA....................................................................................................................... 17
NÄYTTÖTIETUEET.......................................................................................................................... 18
MERKKIVALOT [O] JA [CHG]......................................................................................................... 18
USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ................................................................................18
3
MUKANA TOIMITETUT
TARVIKKEET
Tarkista, että sait laitteen mukana seuraavat tarvikkeet. Jos
tarvitset korvaavia tarvikkeita, käytä apuna tarvikkeiden
tuotenumeroita. (Tuotenumerot tarkistettu joulukuussa 2010.
Niitä voidaan muuttaa.)
1 Audio/videokaapeli
1 AC-verkkolaite
1 Verkkojohto
- Sopii vain tähän laitteeseen. Älä kytke sitä muihin laitteisiin.
Älä kytke tähän laitteeseen muiden laitteiden johtoja.
1 DC-virtasovitin autoon
1 Ladattava akku
DVD-LS92 Mukana: DY-DB20
Myydään erikseen: DY-DB30
DVD-LS70
Mukana: CGR-H711
Myydään erikseen: CGR-H712
- Akun tyyppi vaikuttaa käyttöaikaan. (Ks. Arvioitu lataus- ja
käyttöaika tunneissa, s. 6)
4
VALMISTELU
1 Akun kiinnittäminen
(Laite ei toimintatilassa)
Kuvissa on akku DY-DB20. Muut akut (s. 4) kiinnitetään samalla tavalla.
Akun irrottaminen
- Kytke laite pois toimintatilasta ennen kuin irrotat akun.
Laitteen pohjalevy
Akku
Kiinnittyy napsahtaen
Varmista, että akku kiinnittyy kunnolla
Pidä painettuna
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan
- Irrota akku (Ks. yllä)
(Vaikka laite ei olisi toimintatilassa, sen läpi kulkee kuitenkin pieni määrä sähkövirtaa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön.)
- Lataa akku seuraavaa käyttökertaa varten
2 Akun lataaminen
Akkua ei ole ladattu ostohetkellä. Lataa se ennen ensimmäistä käyttökertaa.
Laitteen sivussa:
Verkkojohto (mukana)
Pistorasiaan
Verkkolaite (mukana)
Laite on valmiustilassa (merkkivalo
palaa), kun verkkojohto on
kytket­tynä. Verkkolaitteen ollessa
kytkettynä sähköverk­koon tämän
laitteen ensiöpiirissä on jännite.
Virran säästäminen
Laitteen tehontarve on 0,5 W,
vaikka se ei ole toimintatilassa.
Ellei laitetta aiota käyttää pitkään
aikaan, irrota verkkojohto
pistorasiasta.
- Vaihtoehtoisesti voit käyttää tätä laitetta lataamatta akkua. Kytke AC-verkkolaite ja ACvirtajohto.
- Vaihtoehtoisesti voit käyttää tätä laitetta lataa
malla akkua. Kytke auton DC-sovitin (s. 15).
Latauksen alkaessa [
] -merkkivalo
sammuu, ja [CHG] –merkkivalo syttyy.
Latauksen päättyessä [ ] –merkkivalo
syttyy* ja [CHG] –merkkivalo
Latausaika
sammuu.
(s. 6, Arvioitu lataus- ja
* Vain kun laite ei ole toimintatilassa
käyttöaika).
Irrota lopuksi AC-verkkosovitin ja latauksen aikana.
AC-verk­kojohto.
Merkkivalo
Kun laite on kytkettynä verkkovirtaan,
tämä merkkivalo
- syttyy valmiustilassa
- sammuu, kun laite kytketään toimintatilaan
5
3 Nestekidenäytön kallistuskulman säätäminen
Normaali
Avaa nestekidenäyttö
- Kun aiot siirtää laitetta, sulje näyttö. Älä pidä kiinni näytöstä.
- Laitteessa olevat painikkeet eivät toimi, kun nes­tekidenäyttö on kiinni.
ARVIOITU LATAUS- JA TOISTOAIKA (TUNNEISSA)
ei käytössä
Toisto (Laite ei toimintatilassa, huonlämpötila)
Akku
Lataus (Huoneenlämmössä,
NestekideNestekidenäytön kirkkaus
kuulokkeilla)
näyttö pois
päältä
DY-DB20
CGR-H711
DY-DB30 (lisävaruste)
CGR-H712 (lisävaruste)
- Käyttötapa vaikuttaa lataus- ja toistoaikaan.
- Nestekidenäytön kirkkauden muuttaminen, ks. s. 10.
JÄLJELLÄ OLEVAN AKKULATAUKSEN TARKASTAMINEN
Kun laite on toimintatilassa (s. 8) ja käyttövirta tulee akusta
Paina [DISPLAY], niin akkumittari tulee nestekidenäyttöön (muutamaksi sekunniksi).
(vilkkuu)
Lataa akku
Ilmestyy automaattisesti, kun jäljellä
oleva lataus riittää vain muutamaksi
minuutiksi.
(näyttö)
6
LEVYT, JOITA VOI TOISTAA LAITTEESSA
Valmiit, kaupalliset levyt
Levyn logo
Merkintä näissä ohjeissa
Huomautuksia
Laadukas elokuva- ja
musiikkilevy
Musiikkilevy jossa
myös videota, myös
SVCD (täyttää stand.
IEC62107)
Musiikkilevyt
Levyt, joita ei voi
toistaa laitteessa
Blu-ray, HD DVD, AVCHDformaatti, DVD-Au­dio, DVD-RW
versio 1.0, DVD-RAM, DVD-VR,
CDV, CD-G, SACD, Photo CD ja
myynnissä olevat “Chaoji VCD”
myös CVD, DVCD ja SVCD jotka
eivät täytä standardia IEC62107.
Itse koostetut levyt (O: Yhteensopiva, - : Ei yhteensopiva)
Levyn logo
Tallennettu DVD-
tallentimella tms.
Tallennettu tietokoneella tms.
Täytyykö levy viimeistellä?*3
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä*4
- Levytyyppi, tallennusvaihe, tallennusmenetelmä ja tiedostojen luomistapa saattavat estää levyn toiston, vaikka levyn ominaisuudet vastaisivatkin taulukon tietoja (ks. s. 12, datalevyjen koostamista koskevat ohjeet).
*1 Tämä laite toistaa CD-R/RW -levyt, jotka on laadittu CD-DA- tai Video CD -formaattiin.
*2 Levyt, jotka on tallennettu DVD-tallentimella, DVD-videokameralla tms. käyttäen DVD-Video –formaattia. +R/+RW ja +R
DL: nämä levyt on tallennettu eri formaatissa kuin DVD-Video, joten jotkin toiminnot saattavat olla erilaiset.
*3 Vaihe, joka mahdollistaa toiston yhteensopivissa laitteissa. Jos taulukon viimeistelysarakkeessa lukee ”Kyllä”, kyseinen levytyyppi on aina viimeisteltävä tallennuslaitteessa ennen kuin sitä voi toistaa tässä laitteessa.
*4 Myös tallennussession sulkeminen riittää.
7
LEVYJEN TOISTO
Avaa kansi.
Kuulokeliitin
3,5 mm stereo miniliitin
Napsahtaa
paikalleen
Laita levy ja sulje kansi.
- Kaksipuolinen levy: laita toistettavan
puolen etiketti ylöspäin.
- Jotkin levyt käynnistävät toiston
automaattisesti, kun laite on toimintatilassa.
Paina.
Laite kytkeytyy toimintaan ja toisto alkaa.
- Valitse ”DISC” tai ”USB” painamalla
[AV SELECT].
Säädä äänenvoimakkuus.
Jos käytät kuulokkeita,
vaimenna äänenvoimakkuus
ennen niiden kytkemistä.
- Valikkokielen vaihtaminen, ks. s. 14, Language – Valikkokieli.
- Kun laite on ollut perustilassa (stop) noin 15 minuuttia (akun käytön aikana noin 5 minuuttia), virta sammuu auto­maattisesti.
- Ohjelmien lukumäärä ei välttämättä näy oikein (+R/+RW).
- Ongelmatilanteessa lue ensin vianmääritystaulukko s. 17.
- Kun laite toistaa DTS-lähdettä, kaiuttimet eivät toista ääntä. Valitse jokin toinen audiolähde (esim. Dolby Digital).
Huom:
LEVY JATKAA PYÖRIMISTÄ, KUN OLET AVANNUT LEVYVALIKON. Sulje valikko painamalla [n –OFF], niin säästät
laitteen koneistoa.
8
TOIMINTOJEN OHJAUS
Laite toimintatilaan / Toiston käynnistys
Tauko
Kun laite ei ole toimintatilassa: Laite toimintatilaan, toisto käynnistyy.
Kun laite on toimintatilassa: Toisto käynnistyy.
Jatka toistoa painamalla [u ON].
Toiston lopetus/Laite pois toimintatilasta
Toiston lopetus: Keskeytyskohta jää muistiin, kun painat painiketta kerran.
- Jatka toistoa keskeytyskohdasta painamalla [u ON].
Keskeytys kohta pyyhkiytyy muistista, kun painat [n –OFF] tai avaat levytilan kannen.
Laite pois toimintatilasta: Pidä painettuna, kunnes laite sammuu.
Ohitus/Haku/Hidastettu toisto
Ohitus: Paina [I<<, >>I].
Haku: Pidä painettuna [I<<, >>I].
- Jatka toistoa painamalla [u ON].
Hidastettu toisto:
[DVD-V] Pidä painettuna [I<<, >>I] taukotilassa.
[VCD] [DivX] Pidä painettuna [>>I] taukotilassa.
- Jatka tavallista toistoa painamalla [u ON].
Top menu - Aloitusvalikko
Menu – Valikko
Return – Paluu
[DVD-V] Avaa levyn aloitusvalikko.
Valikko: [DVD-V] Avaa levyvalikko.
[VCD] PCB käyttöön – pois käytöstä.
Navigointivalikko: [MP3] [JPEG] [DivX] s. 11
Palaa edelliseen näkymään.
[VCD] (jossa toiston ohjaus) Palaa valikkoon.
Valikkojen ohjaus/Numeron valinta/Kuva kerralla –toisto
Valikkojen ohjaus: Paina [pqtu], vahvista valinta painamalla [OK].
Numeron valinta: [VCD] (PCB ei käytössä)
1) Tuo valikko näkyviin painamalla [DISPLAY].
2) Valitse kohta painikkeilla [pq].
3) Syötä numero painikkeilla [tu].
4) Paina [OK].
Kuva kerralla –toisto:
[DVD-V] Toiston tauon aikana siirry eteenpäin painamalla [u] tai [II], taaksepäin painamalla [t].
[VCD] [DivX] Toiston tauon aikana siirry (vain) eteenpäin painamalla [II].
9
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
DivX® VOD
4:3 –OHJELMAN NÄYTTÖTAPA
DivX-video
DivX® on DivX, Inc:in luoma digitaalinen videoformaatti.
Tämä on virallinen DivX®-sertifioitu laite, joka toistaa
DivX-videota. Lisätietoja ja ohjelmistoja tiedostomuodon
muokkaamiseen DivX-muotoon, ks. divx.com.
Valitse asetus painamalla painiketta.
MONITOR NORMAL: Toimii vain 4:3-ohjelmassa
MONITOR FULL: Venytetty leveyssuunnassa
MONITOR OFF: Ei kuvaa
- Ellet käytä laitteen nestekidenäyttöä, valitse MONITOR
OFF virran säästämi­seksi. ([ ]-merkkivalo vilkkuu).
- Nestekidenäyttö sammuu automaattisesti, kun suljet sen.
DivX Video On Demand
Voit toistaa tällä DivX®-sertifioidulla laitteella DivX VOD –
ohjelmaa, kun se on ensin rekisteröity. Rekisteröintikoodin saat
avaamalla laitteesi valikosta kohdan DivX VOD. Lisätietoja
rekisteröinnistä, ks. vod.divx.com.
Soittimen rekisteröintikoodin tarkastaminen
(DivX® VOD -rekisteröinti, s. 14)
NESTEKIDENÄYTÖN KUVANLAATU
Valitse asetus painamalla painiketta.
Valitse kohta nuolilla [qp]. Muuta asetusta nuolilla
[tu].
Brightness - Kirkkaus: -5 – 5
Contrast - Kontrasti: -5 – 5
Tint - Värisävy: -5 – 5
Color - Väri: -5 – 5
- Poistu valikosta painamalla [RETURN].
10 aakkosnumeerista
merkkiä
- Kun olet toistanut DivX VOD –ohjelmaa ensimmäisen kerran,
rekisteröinti koodi ei enää näy tässä kohdassa.
- Jos hankit DivX VOD -ohjelmaa käyttämällä muuta kuin
tämän laitteen rekisteröintikoodia, et voi toistaa kyseistä
ohjelmaa tässä soittimessa.
TOISTOTIETOJEN TARKASTAMINEN
(QUICK OSD)
Esim. [DVD-V]
Peruuta laitteen rekisteröinti
(s. 14, DivX VOD –rekisteröinnin peruuttaminen)
Peruuta rekisteröinti osoitteessa www.divx.com peruutuskoodin
avulla.
Paina kolmesti.
Toistoon kulunut aika Toiston kohteen kokonaiskesto
DivX-ohjelma, jonka toistomäärä on rajoitettu
DivX VOD -ohjelman toistokerrat on voitu määrätä
ennakkoon. Kun toistat ohjelmaa, näkyviin tulee jäljellä
olevien toistokertojen lukumäärä ja alkuperäisten toistokertojen
lukumäärä.
- Jäljellä olevien toistokertojen määrä vähenee joka kerta, kun
toistat ohjelmaa. Jäljellä olevien toistokertojen määrä ei
kuitenkaan vähene, jos jatkat ohjelman toistoa keskeytyskohdasta.
Toiston kohteen numero Kohteiden kokonaislukumäärä
Paina neljästi.
Kokonaislukumäärä
Toiston kohteen numero
Huom:
- USB-muistilaitteelle tallennetun, kopiosuojatun DivX-videon
kuvaa ei voi toistaa tässä laitteessa. Jos haluat katsella
kopiosuojattua DivX-videota televisiosta, kopioi tiedosto
tietokoneellasi yhteensopivalle levykkeelle.
- Poistu näkymästä painamalla [RETURN].
Uusintatoisto
Valitse toistettava kohde painelemalla painiketta toiston
aikana.
-[VCD]: Kun asetuksena PCB – Off.
10
DivX –TIEDOSTOJEN
TEKSTITYS
OHJELMALÄHTEEN VALINTA
Kun laite on perustilassa tai näytössä näkyy ”No Disc”,
valitse ”DISC” tai ”USB” painikkeella [AV SELECT].
Tämä laite pystyy näyttämään DivX-videolevylle tallennetun
tekstityksen. Tämä toiminto ei liity DivX-standardissa
määriteltyyn tekstitykseen, eikä sillä ole selvää standardia.
Tiedoston laatimiseen käytetty menetelmä voi estää seuraavien
toimintojen käytön.
Tekstityksen näyttäminen
- Kun valitset toistettavaksi DivX-tiedoston, joka sisältää
tekstityksen, tekstitysvalikko tulee automaattisesti näkyviin.
Valitse haluamasi tekstitys valikosta.
- Jos et käytä mitään toimintoa 40 sekuntiin, valikko häviää
näkyvistä, ja käyttöön valikoituu perusasetus ”External
Subtitle Off”, ei tekstitystä.
- Jos näkyviin ei tule kohtaa ”External Subtitle File Selection”,
tekstitystiedoston valinta, kyseinen DivX-tiedosto ei sisällä
tekstitystä. Laite ei voi näyttää tekstitystä.
- Jos tekstitys ei näy oikein, vaihda kieliasetusta (s. 14).
- Tiedostoformaatit: MicroDVD, SubRip, tai TMPlayer
- Tiedostopäätteet: “.SRT”, “.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT” tai
“.txt”
- DivX-videotiedosto ja tekstitystiedosto ovat samassa kansiossa ja tiedostonimi on sama (lukuun ottamatta tiedostopäätettä).
Kun laite on perustilassa tai näytössä näkyy ”No Disc”, ja laitat
laitteeseen tallenteen, ”AV Select” -valikko tulee näkyviin
automaattisesti.
Huom:
- Kaikkien USB-laitteiden yhteensopivuutta ei taata.
- Tämä laite ei tue USB-laitteiden latausta.
- Laite tukee tiedostojärjestelmiä FAT12, FAT16 ja FAT32.
- Laite tukee USB 2,0 täyttä siirtonopeutta (Full Speed).
- Jos USB-laitteessa ilmenee virhetoiminto virtapiikin vuoksi,
irrota USB-laite tästä laitteesta.
CD-LEVYN, DATALEVYN JA
USB-LAITTEEN TOISTO
Rajoituksia
- Ellei DivX-videotiedoston nimi näy oikein valikossa (tiedostonimenä näkyy ” - ”) , tekstitys ei välttämättä näy oikein.
- Laite ei voi näyttää tekstitystä hakutoiminnon aikana.
- Tiedoston laatimiseen käytetty menetelmä tai tallennuksen
vaiheet voivat aiheuttaa sen, että tekstitys näkyy vain osittain tai ei ollenkaan.
[CD] [MP3] [JPEG] [DivX]
Laita laitteeseen CD-levy, datalevy tai USB-muistilaite.
Kun tämä valikko näkyy, valitse kohta painikkeilla [qp]
ja käynnistä toisto painamalla [OK].
- Toista vaihetta, jos valikkotasoja on useita.
esim. datalevy
Ryhmä (kansio)
MP3 (tiedosto)
JPEG (tiedosto)
DivX (tiedosto)
- Palaa edelliseen näkymään painamalla [RETURN].
Valitse kuva esikatselukuvista. [JPEG]
1 Tuo esikatselukuvat näkyviin toiston aikana painamalla
[TOP MENU].
2 Kuvan valitseminen ryhmästä:
Valitse kuva painikkeilla [qptu] ja paina [OK].
- Siirry seuraavalle sivulle painamalla [>>I].
- Siirry edelliselle sivulle painamalla [I<<].
- Poistu näkymästä painamalla [MENU].
11
VAIHTOTEHOSTEET [JPEG]
DATALEVYJEN KOOSTAMINEN
Paina JPEG-toiston aikana [DISPLAY].
Formaatti [MP3]
Levy: DVD-R/RW, CD-R/RW
Tiedostopääte: “.MP3”, “.mp3”
- Näytetaajuus: DVD-R/RW, CD-R/RW: 8, 11.025, 12, 16,
22.05, 24, 32, 44.1 ja 48 kHz
- Pakkaus: 32 kbps - 320 kbps
- Ei yhteensopiva ID3-tunnisteiden kanssa.
Formaatti [JPEG]
Levy: DVD-R/RW, CD-R/RW
Tiedostopääte: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG”, “.jpeg”
- Tämä laite näyttää JPEG-tiedostot, jotka on otettu digitaalikameralla, joka on DCF-standardin (Design rule for Camera
File system, Standard Version 1.0) mukainen.
- Laite ei välttämättä näytä tiedostoja, joita on muu­tettu, editoitu tai tallennettu tietokoneen kuvankäsit­telyohjelmalla.
- Tämä laite ei toista videokuvaa, MOTION JPEG -tiedostoja
eikä muita vastaavia formaatteja, muita kuin JPEG-valokuvia (ei esim. TIFF), eikä toista kuvia, joihin on liitetty
audiotiedosto.
- Valitse ”Transition Effect” painikkeilla [qp].
- Valitse haluamasi vaihtoehoste painamalla [OK].
Laitteessa on 21 erilaista vaihtotehostetta.
Formaatti [DivX]
Levy: DVD-R/RW, CD-R/RW
Tiedostopääte: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI”, “.avi”
- DivX-tiedostot, joiden koko on yli 2 gigatavua tai jois­sa ei ole
hakemistoa (index), eivät välttämättä toistu kunnolla tässä
laitteessa.
- Tämä laite tukee kaikkia resoluutioita (enint. 720 x 480
(NTSC)/720 x 576 (PAL)).
________________________________________________
- Tiedostojen järjestys voi olla eri tämän laitteen ja tietokeen
näytöillä.
- Tämä laite ei toista packet write –tekniikalla koostettuja tiedostoja (tallentaa dataa pienissä osissa).
Datalevyn kansioiden ja tiedostojen nimeäminen
(Tämä laite käsittelee tiedostot
tallenteina ja kansiot ryhminä)
esim. [MP3]
Lisää kansioiden ja tiedostojen
nimiin etuliite tallentamisvaiheessa.
Jokaisessa etuliitteessä on oltava yhtä
monta numeroa. Numeroi kohteet
haluamaasi toistojärjestykseen (laite
ei silti välttämättä voi noudattaa
toistojärjestystä).
Satunnainen
DVD-R/RW
- Levyn on täytettävä standardi UDF bridge (UDF 1.02/
ISO9660).
- Tämä laite ei pysty soittamaan levyjä, joille on tallennettu
monta kertaa (multi- session). Vain ensimmäisen
tallennuskerran raidat soivat.
Tavallinen
CD-R/RW
- Levyn on täytettävä standardi ISO9660 level 1 tai 2 (ei
extended format).
- Tämä laite toistaa levyn, jolle on tallennettu monta kertaa. Jos
tallennuskertoja on useita, toiston aloittamiseen saattaa kulua
tavallista kauemmin aikaa. Jos mahdollista, tallenna kaikki
haluamasi data yhdellä tallennuskerralla.
12
ASETUSVALIKOT
esim. [DVD-V]
Paina kerran.
Paina
kahdesti.
1 Tee valinta painikkeilla [qptu].
2 Vahvista valinta painamalla [OK].
- Tee asetukset näytön ohjeiden mukaan.
Toista vaiheet tarvittaessa.
- Eri ohjelmistojen kohdalla asetuskohdat ovat erilaiset.
- Joitakin toimintoja voi käyttää vain toiston aikana.
- Poistu näkymästä painamalla [RETURN].
MAIN MENU – TOISTON ASETUKSET
Title, Chapter, Track – Nimeke, Kappale, Raita ([VCD], PCB - ”Off”)
Toiston käynnistäminen tietystä kohdasta
- Valitse kohta painikkeilla [qp].
- Muuta numeroa painikkeilla [tu], ja käynnistä toisto painamalla [OK].
Subtitle – Tekstitys
Tekstityksen vaihtaminen (levyt, jotka sisältävät tekstityksen)
- +R/+RW -levyllä saattaa näkyä vaihtoehtoisia tekstitysraitanumeroita, vaikka tekstitysraitaa ei voi näyttää.
Audio – Ääni
Vaihda ääniraitaa
[DVD-V] Vaihda ohjelman ääniraitaa.
[VCD] Valitse “L”, “R”, “L+R”, “L R”.
Angle – Kuvakulma
Valitse kuvakulma
[DVD-V], jossa useita kuvakulmia.
JPEG Interval – Kuvien vaihtumisnopeus [JPEG]
Muuta kuvaesityksen kuvien vaihtumisnopeutta
Fast (Nopea) – Normal (Tavallinen) – Slow (Hidas) – Off
Perusasetus: Fast
Transition Effect – Siirtymätehoste [JPEG]
Muuta kuvien siirtymätehostetta eli vaihtumistapaa, ks. s. 12.
Repeat – Uusintatoisto
Valitse uusintatoiston tapa.
- Kun toistat datalevyä, jonka kansiot sisältävät eri tiedostomuotoja (kaksi tai useampia seuraavista: MP3, JPEG ja
DivX), asetus ”
Group” toistaa vain tiedostoja, jotka ovat keskenään samantyyppisiä.
Dialogue Enhancer – Vuoropuhelun tehostus [DVD-V]
Toiminto tuo elokuvien vuoropuhelun paremmin kuuluviin.
On – Off
Setup – Soittimen asetukset
Muuta soittimen asetuksia Setup-valikossa, s. 14.
13
SETUP – SOITTIMEN ASETUKSET
Tee tarvittavat asetukset seuraavien ohjeiden mukaan.
- Alleviivattu asetus on laitteen perusasetus.
- Ohjelmiston tyyppi vaikuttaa siihen, mitkä asetuskohdat ovat näkyvissä.
- Ohjelmiston tyyppi saattaa aiheuttaa sen, että valikkoja käytetään eri tavoin.
Tekemäsi asetukset jäävät voimaan, vaikka kytkisit laitteen valmiustilaan.
- Paina [qptu], vahvista valinta painamalla [OK].
- Valitse numerot painamalla [qp].
- Palaa edelliseen näkymään painamalla [RETURN].
- Poistu näkymästä painelemalla [RETURN] useita
kertoja.
esim. [DVD-V]
1 Paina [DISPLAY] kahdesti.
2 Valitse ”Setup” painikkeilla
[qp], ja paina [OK].
Language – Kieli
Display - Valitse näyttötietueiden kieli.
Vaihtoehdot: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands, Svenska, Polski
Subtitle - Valitse tekstityskieli.
Vaihtoehdot: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Polish, Off
Audio - Valitse ääniraidan kieli.
Vaihtoehdot: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Polish,
DVD Menu - Valitse levyvalikon kieli.
Vaihtoehdot: English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Polish,
Subtitle Text - Valitse tekstityksen tyyppi.
Vaihtoehdot: Latin1, Turkish, Latin2, Cyrillic
Video – Kuva
TV Aspect - Valitse televisioosi sopiva kuvasuhde.
4:3 Pan&Scan: Tavallinen televisio (4:3)
Laajakuvan reunat rajataan pois, kuva täyttää koko näytön (ellei levy estä toimintoa).
4:3 Letterbox: Tavallinen televisio (4:3)
Kuva ala- ja yläreunassa näkyy musta palkki.
16:9 : Laajakuvatelevisio
Muuta kuvan näyttötapaa television kautta.
TV System - Valitse kytkemäsi television tyyppi. Asetus on voimassa vain silloin, kun tähän laitteeseen on kytketty audio/
videokaapeli.
NTCS: Laite toistaa kaikkien levyjen videosignaalin NTCS-muodossa.
PAL: Laite toistaa kaikkien levyjen videosignaalin PAL-muodossa.
Audio – Ääni
Dynamic Range - Valitse dynamiikka-alueen supistus käyttöön – pois käytöstä.
Off
On: Äänen suurimman ja pienimmän tason välinen ero vähenee ja äänestä tulee selkeämpää, kun äänenvoimakkuus on pieni. Kätevä toiminto myöhäisillan katseluhetkiin. (Vain Dolby Digital)
Others – Muut asetukset
Restore Default Settings - Palauta kaikki laitteen perusasetukset Setup-valikkoon ja Main-valikkoon, lukuun ottamatta kohtia
”Set password” (salasana) ja ”Ratings” (rajoitukset).
System Information - Tarkastele laitteen laiteohjelmistoversiota.
DivX® VOD Registration - Käytä tätä rekisteröintikoodia, kun ostat DivX® VOD –ohjelmaa (s. 10).
DivX® VOD Deactivation - Käytä tätä rekisteröinnin peruutuskoodia, kun haluat peruuttaa tämän laitteen rekisteröinnin (s. 10).
Set Password - Laitteen salasanan muuttaminen.
Syötä ensin oletussalasana ”8888”, ja määritä sitten oma salasanasi.
Ratings - Rajoita laitteen käyttöä, kun ohjelmassa on rajoitustaso.
(Kun valittuna on taso 8) 1 – 7: Estää vastaavan rajoitustason sisältävien DVD-elokuvien katselemisen laitteesta.
8 No Limit: Kun määrität rajoitustason, näkyviin tulee salasanasivu. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita. Älä unohda
salasanaasi. Jos laitteeseen laitetaan levy, joka ylittää sallitun rajoitustason, näkyviin tulee viestisivu. Noudata
näytöllä näkyviä ohjeita.
14
LAITTEEN KÄYTTÖ AUTOSSA
- Älä jätä laitetta paikkaan, jossa se voi kuumentua (esimerkiksi kojelaudalle). Tämä laite ei kestä kuumuutta. Kuumuus voi rikkoa sen.
- Ajoneuvon kuljettaja ei saa käyttää tai katsella tätä laitetta ajon aikana. Muuten kuljettajan keskittyminen voi häiriintyä, ja
tilanteesta aiheutua vakaviin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin johtava auto-onnettomuus.
AUTO-DC –SOVITTIMEN KYTKEMINEN
Lue autosi käyttöohjeet tai ota yhteyttä automyyjään ennen kuin kytket tämän laitteen autoon.
- Kytke tämä laite 12 V akkua käyttävän ajoneuvon tupakansytyttimeen. Tämä laite ei ole yhteensopiva ajoneuvoon, jossa on 24 V akku.
- Tämä on erityistarkoitukseen valmistettu negatiivisesti maadoitettu DC-sovitin autoon. Tämän DC-sovittimen käyttö positiivisesti maadoitetussa autossa voi aiheuttaa tulipaloon johtavan toimintahäi­riön.
Sulakkeen vaihtaminen
DC-Sovitin autoon
(mukana)
Käytettävä sulake: 125 V/250 V, 2.5 A. Muuntyyppisen sulakkeen
käyttö voi aiheuttaa tulipalon.
DC IN
Tupakansytyttimeen
Laitteen vas. reunassa
(Aseta laite tasaiselle pinnalle)
2 Vaihda sulake (125 V/250 V, 2.5 A).
Sulje
VAROITUS
- Estä auton akun tyhjeneminen:
– Irrota sovitin tupakansytyttimestä käytön jälkeen. DC-sovitin
käyttää virtaa, vaikka sitä ei käytettäisi. Jos tähän laitteeseen on
kytketty akku, sovitin alkaa ladata akkua, mikä kuluttaa vielä
enemmän virtaa.
– Älä käytä DC-sovitinta pitkään yhtäjaksoisesti, jos moottori ei
ole käynnissä.
- Jos käytät DC-sovitinta, sammuta laite, ennen kuin sammutat
Laitteen vasemmassa
auton moottorin – muuten toiston jatka­minen keskeytyskohdasta
reunassa
(s. 9) ei välttämättä toimi.
- Sijoita laite niin, ettei johto ole kireällä.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat seurausta väärästä
asennuksesta.
Avaa
Voit kuunnella ääntä auton
äänentoistojärjestelmän kautta, jos
kytket autostereoiden kasettisovittimen
(ei mukana) tämän laitteen vasemmassa
reunassa olevaan kuuloke­liittimeen.
SOITTIMEN KÄYTTÖ MUIDEN LAITTEIDEN KANSSA
Sammuta kaikki laitteet ennen kytkentöjen tekemistä. Lue laitteiden käyttöohjeet.
STEREOÄÄNI
Audio/videokaapeli (mukana)
Keltainen
Vahvistin/Muu laite
Valk.
Keltainen
Pun.
Laitteen vasemmassa reunassa
LAITTEEN KYTKEMINEN TELEVISIOON
Kytke tämän laitteen videolähtö suoraan televisioon.
Audio/videokaapeli (mukana)
Kelt.
Keltainen
Valk.
Pun.
Laitteen vasemmassa reunassa
- Laitteen kaiuttimia ei ole magneettisuojattu. Älä sijoita laitetta lähelle televisiota, tietokonetta tai muuta laitetta, johon magneettikenttä vaikuttaa herkästi. Älä säilytä tämän laitteen lähellä magneetti­raidallisia kortteja (pankkikortteja, bussikortteja tms.).
- Jos lisäät television äänenvoimakkuutta toistaessasi ohjelmaa tästä laitteesta, ääni saattaa olla liian voimakas, kun valitset ohjelmalähteeksi TVkanavan. Palauta äänenvoimakkuus normaaliksi, ennen kuin vaihdat television ohjelmalähdettä.
- Käytä vain mukana toimitettua audio/videokaapelia. Muiden kaapelien käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä kuvaan ja ääneen.
- Kun kytket audio/videokaapelin tähän laitteeseen, nestekidenäyttö sammuu, ja videosignaali lähtee eteenpäin tämän laitteen VIDEO OUT –
liittimestä.
15
HUOLTO
AUDIO/VIDEO –lähtö
Lähtöliitin:
3,5 mm miniliitin
Liitinten lukumäärä:
1
Komposiittivideo
Lähtötaso:
1 Vp-p (75 Ω)
Audio
Lähtötaso:
1.5 Vrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)
Puhdista laite pyyhkimällä sitä pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Jos nestekidenäytössä on pinttynyttä likaa, poista se
silmänlasien puhdistusaineella.
- Älä puhdista laitetta alkoholilla, ohentimella tai bensiinillä.
Linssin puhdistaminen
- Poista pöly varovaisesti puhaltimella, joka on tarkoitettu
kameran linssin puhdistamiseen (myydään erikseen). Suositeltu tuote: Linssinpuhdistaja (SZZP1038C) (saatavilla
Panasonic-myyjiltä).
- Älä käytä CD-tyyppistä linssinpuhdistajaa.
- Varo, ettet koske linssiä sormillasi.
Audio-osa
1) Taajuusvaste
- DVD (lineaarinen audio) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz näytetaajuus)
4 Hz - 44 kHz (96 kHz näytetaajuus)
- CD-audio
4 Hz – 20 kHz
2) Häiriöetäisyys:
100 dB
3) Dynamiikka-alue:
80 dB
4) Harmoninen kokonaissärö
0,1 %
Levyjen puhdistaminen
Pyyhi kostealla liinalla. Kuivaa levy sen jälkeen.
Kaiutinosa
1,2 W+1,2 W (10 % särö)
Kuulokeosa
Liitin:
3,5 mm stereo miniliitin
Liitinten lukumäärä:
2
USB
Liitinten lukumäärä:
1
USB-standardi:
USB 2,0 Full Speed
Levyn käsittely
- Älä kiinnitä levyyn etikettejä tai tarroja (levy voi vääntyä ja
muuttua käyttökelvottomaksi).
- Älä kirjoita levyn etikettipuolelle kuulakärkikynällä tai muulla kynällä.
- Älä puhdista levyä sumutteella, bensiinillä, ohentimella, staattisen sähkönmuodostuksen
estävillä nesteillä tai muulla liuotteella.
- Älä käytä suojaa, jonka tarkoituksena on estää levyn naarmuuntuminen.
- Älä pudota tai pinoa levyjä. Suojaa levyt iskuilta. Älä laita
mitään levyn päälle.
- Laita levyt koteloon käytön jälkeen. Kotelo suojaa levyä
naarmuilta ja lialta.
Älä käytä seuraavia levyjä:
- Levyssä on jälkiä irrotetuista tarroista ja liimasta (tarkasta
vuokralevyt jne).
- Levy on pahasti vääntynyt ja halkeillut.
- Levy on erikoismuotoiltu (esim. sydämenmuotoinen).
Lukupää
Aallonpituus:
Laserteho:
Virtalähde
DC 12 V (DC IN-liitin)/DC 7.2 V
(Tarkoitukseen valmistettu akkuliitin)
Virrankulutus (käytössä mukana toimitettu verkkolaite)
14 W (Vain laite: 12 W)
Virrankulutus valmiustilassa (käytössä mukana toimitettu
verkkolaite)
n. 0,5 W
Virrankulutus lataustilassa (käytössä mukana toimitettu
verkkolaite)
12 W
Verkkolaite AC
Virtalähde:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus
22 W
DC-lähtö
12 V, 1,3 A
Verkkolaite DC (Autoon)
DC-lähtö
12 V, 1,5 A
(Vain ajoneuvoon jossa 12 V akku)
TEKNISET TIEDOT
Käyttöympäristön lämpötila: +5 - +35oC
Käyttöympäristön kosteus: 5-85 % RH (ei kondensoitumista)
Yhteensopivat levyt (8-12 cm):
1) DVD (DVD-Video, DivX*4)
2) DVD-R (DVD-Video, JPEG*3, 4, 5, MP3*2, 4, DivX*4)
3) DVD-R DL (DVD-Video)
4) DVD-RW (DVD-Video, JPEG*3, 4, 5, MP3*2, 4, DivX*4)
5) +R/RW (Video)
6) +R DL (Video)
7) CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD*1, MP3*2, 4,
DivX*4 JPEG*3, 4, 5)
Signaalijärjestelmä:
655 nm/790 nm (DVD/CD)
CLASS 1M/CLASS 1 (DVD/CD)
Akku (litiumioni)
DVD-LS92: DY-DB20 (mukana)
Jännite
Kapasiteetti
DVD-LS70: CGR-H711 (mukana)
Jännite Kapasiteetti
7,2 V
4200 mAh
7,2 V
2100 mAh
Mitat (L x K x S)
(lukuun ottamatta ulkonevia osia ja akkua)
242.6 mm (L) × 46.0* mm (K) × 173.5 mm (S)
* matalin kohta 24,6 mm
PAL/NTCS valinta
DVD-LS92 DVD-LS70
Nestekidenäyttö (LCD):
DVD-LS92: 9 tuumaa, TFT laajakuva-LCD (640 × 234 × RGB)
DVD-LS70:7 tuumaa, TFT laajakuva-LCD (480 × 234 × RGB)
16
(K= 51,5 mm, mukaan lukien akku)
(S= 179,3 mm, mukaan lukien akku)
(K= 46,6 mm, mukaan lukien akku)
(S= 173,5 mm, mukaan lukien akku)
Paino
(Mukaan lukien akku)
DVD-LS92
DVS-LS70
(Ilman akkua)
DVD-LS92
DVD-LS70
käyttöohjees­sa) (7).
- Ukkonen, staattinen sähkö tai muu ulkoinen tekijä voi häiritä
laitteen toimintaa. Kytke laite hetkeksi pois toimintatilasta
ja sitten takai­sin toimintaan. Vaihtoehtoisesti voit sammuttaa
laitteen, irrottaa virtalähteen (AC-verkkojohdon tai akun) ja
hetken kuluttua kytkeä sen takaisin.
- Soittimeen on tiivistynyt kosteutta. Odota 1-2 tuntia, että se
häviää itsekseen.
- Laita levy oikeinpäin (8).
n. 1117 g
n. 922 g
n. 885 g
n. 780 g
Huom: Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennak­
koilmoitusta.
*1 Vastaa standardia IEC62107
*2 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
*3 Exif versio 2.1 JPEG Baseline-tiedostot
Kuvaresoluutio:
16:9 kuva: 4 x 4 – 5760 x 3240 pikseliä
4:3 kuva: 4 x 4 – 5760 x 4320 pikseliä
(alinäytteistys 4:2:0 tai 4:2:2)
4* Audio-, kuva- ja videotiedostojen ja kansioiden yhteenlaskettu enimmäislukumäärä: 2000 audio-, kuva- ja elokuvatiedostoa, 200 ryhmää.
5* Erittäin pitkät ja kapeat kuvat eivät välttämättä näy.
Olet unohtanut toiston rajoituksia koskevan salasanan.
- Kun laite on tilassa ”No Disc”: Paina yhtä aikaa painikkeita
[I<<], [II] ja [u ON]. Näyttöön tulee ”Initialized”, ja laite
käynnistyy uudelleen. Kaikkiin asetuskohtiin palautuu
perusasetus.
Ei kuvaa tai ääntä.
- Tarkista, että levylle on tallennettu kuvaa tai ääntä.
JOTAKIN TOIMINTOA EI VOI KÄYTTÄÄ,
TAI SE TOIMII VIRHEELLISESTI
Toiston alkaminen kestää kauan.
- Toiston aloittaminen saattaa kestää kauan, jos MP3-raidassa
on still-kuvia. Raidan toiston aloittamisen jälkeen toistoaika
ei näy oikein. Se on normaalia.
- Se on normaalia, kun kyseessä on DivX-toisto.
VIANMÄÄRITYS
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko tämän
kappaleen ohjeista apua. Mikäli jokin kohta jää epäselväksi tai
ohjeista ei ole apua, pyydä lisätietoja laitemyyjältä. Suluissa
olevat numerot viittaavat käyttöohjeen sivulle.
Tekstitys ei näy.
- Ota tekstitys käyttöön (13).
Seuraavat ilmiöt eivät ole merkki viasta.
- AC-verkkolaitteesta kuuluu ääntä lataamisen aikana.
- Akku lämpenee lataamisen tai käytön aikana.
- Laitteen pinta ja lähialueet lämpenevät, jos laitetta käytetään
pitkiä aikoja.
Toisto ei ala.
- Jos toistat DivX VOD -ohjelmaa, lue lisätietoja ohjelmantarjoajan kotisivuilla. (Esim. www.divx.com/vod)
- Jos levyllä on CD-DA-formaatin mukaisten tiedostojen lisäksi
muita formaatteja, toisto ei välttämättä onnistu kunnolla.
VIRTA
VIRHEITÄ ÄÄNESSÄ
Ei virtaa.
-Tarkasta kytkennät AC-verkkolaitteseen tai akkuun (5).
- Laitteen suojapiiri aktivoituu, jos laite kuumenee tai kylmenee liikaa. Silloin laite ei toimi. Käytä laitetta ympäristössä,
jonka lämpötila on 5 °C – 35 °C.
Ääni on säröinen
- Vie laite kauemmas kännykästä.
Äänen tehosteet eivät toimi.
- Joidenkin levyjen kohdalla äänen tehosteet eivät toimi, tai
vaikuttavat vähemmän.
Laite sammuu itsestään.
- Virran säästämiseksi laite sammuu, kun se on ollut perustilassa (stop) noin 15 minuuttia (noin 5 minuuttia, jos virtalähteenä on akku). Kytke laite toimintatilaan.
Laitteen kaiuttimista ei kuulu ääntä.
- Kaiuttimet eivät ole toimintatilassa silloin, kun nestekidenäyttö on sammutettu, tai kuulokkeet ovat kytkettyinä laitteeseen.
- Lisää äänenvoimakkuutta (8).
Laitetta ei voi ladata, tai [CHG]-merkkivalo ei syty.
- Latausaika on normaalia pitempi, jos on kuuma tai kylmä.
Joissakin tilanteissa lataaminen ei onnistu.
- Tarkista kytkennät AC-verkkolaitteseen ja akkuun (5).
Muista kaiuttimista ei kuulu ääntä.
- Tarkista kaikki kytkennät ja asetukset (15).
Ohjelman toistoon käytettävä aika on huomattavasti tavallista lyhyempi latauksen jälkeen.
- Akku on käyttöikänsä lopussa (se voidaan ladata uudelleen
noin 300 kertaa).
Ei ääntä.
- [DivX] Tiedostojen laatimistapa voi aiheuttaa sen, että ääntä
ei voi toistaa. (12).
VIRHEITÄ KUVASSA
EI TOIMINTOJA
Kuva on vääristynyt.
- Hakutoiminnon aikana kuva voi vääristyä. Se on normaalia.
Mikään painike ei toimi.
- Laite toistaa vain tiettyjä levytyyppejä (ne on mainittu
17
- Akku on aiheuttanut ongelman. Kytke laite toimintatilaan, ja
lue näytössä oleva viesti (ks. yllä).
Kuva pysähtyy.
- Kuva voi pysähtyä, jos DivX-tiedoston koko on suurempi
kuin 2 Gt.
[CHG] vilkkuu hitaasti.
- Akun lataustaso on alhainen. Laite sammuu automaattisesti
muutaman minuutin kuluttua.
Kuva ei näy nestekidenäytössä.
- Tarkista kytkennät (5).
- Valitse näytön koon asetukseksi muu kuin LCD SIZE – ”Monitor Off” (Ei kuvaa). (10, 4:3-kuvan näkyminen nestekidenäytössä)
- Kun kytket laitteeseen audio/videokaapelin, nestekidenäyttö
sammuu, ja videosignaali lähtee eteenpäin VIDEO OUT –
liittimestä.
USEIN KYSYTTYJÄ
KYSYMYKSIÄ
Lisätietoja suluissa ilmoitetulla sivulla.
Voiko tässä laitteessa toistaa toisesta maasta ostettua DVDVideolevyä?
- Laitteessa voi toistaa vain DVD-Videolevyjä, joiden
aluekoodi on sama kuin tässä laitteessa, tai levyjä, joiden
aluekoodi on ”ALL”. Laitteen aluekoodin näet laitteen
takalevystä tai tämän ohjeen kansilehdeltä.
Nestekidenäyttö on tumma.
- Säädä näytön kirkkautta (10).
Nestekidenäytön pikselit muuttuvat mustiksi, tai ovat väärän värisiä.
- Nestekidenäyttö on rakennettu tarkalla tekniikalla, jonka
avulla 99,99 % pikseleistä on aktiivisia (toiminnassa), mutta
0,01 % pikseleis­tä saattaa olla pimeitä tai jatkuvasti valoa
säteileviä pikseleitä. Se on normaalia.
Voiko tätä laitetta käyttää lentokoneessa tai sairaalassa?
- Tämän laitteen lähettämät sähkömagneettiset aallot voivat
vaikuttaa lentokoneen tai sairaalan laitteisiin. Noudata
sairaalan/lentoyhtiön antamia ohjeita.
Laitteen kuva ei näy televisiossa (tai kuvan koko vaikuttaa
väärältä).
- Tarkista kytkennät (15).
- Tarkista, että televisio on toimintatilassa.
- Tarkista, että televisiosta on valittuna oikea tulokanava.
- Tarkista Video-valikon asetus ”TV Aspect”, kuvasuhde (14).
- Varmista, että tämä laite on kytketty suoraan televisioon, ei
esim. videonauhurin kautta (15).
- Vaihda television kuvasuhdeasetusta.
Voiko tätä laitetta käyttää autossa?
- Kyllä, kun kytket tämän laitteen auton tupakansytyttimeen
mukana toimitetulla DC-sovittimella. Muun sovittimen
käyttäminen voi aiheuttaa laitevaurioita.
Voiko tämän laitteen kytkeä tietokoneeseen?
- Voit käyttää tietokoneen näyttöä tämän laitteen kuvan
näyttämiseen, kun teet kytkennän tästä laitteesta tietokoneen
AV-tuloliittimeen. Et voi kuitenkaan ohjata tätä laitetta
tietokoneen kautta.
NÄYTTÖTIETUEET
Kieltomerkki
- Laite tai levy estää kyseisen toiminnon.
Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. ”Dolby” ja
kaksois-D -symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavara­merkkejä.
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaa­
miseen tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat Yhdysval­loissa
hyväksytyt patentit ja muut immateriaalioikeudet, jotka
omistaa Rovi Corporation. Tutkiminen käänteis­tekniikalla
(purkaminen) ja kääntäminen symboliselle konekielelle (esim.
disassemblerilla) on kielletty.
”
ERROR 01”
- Akku on aiheuttanut ongelman. Ota yhteyttä laitemyyjään.
”
ERROR 02”
- Akku on ollut latauksessa 20 tuntia, muttei ole jostain syystä
latautunut kunnolla. Lataa akku uudelleen.
MPEG Layer-3 –audiokoodaustekniikkaan on Fraunhofer IIS:n
ja Thomsonin myöntämä lisenssi.
”
ERROR 03”
- Akkua yritetään ladata paikassa, joka on liian kuuma tai
kylmä. Lataa akku normaalilämmössä (+5 - +35 °C).
DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat DivX,
Inc:n tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.
DVD-logo on DVD Format/Logo Licensing Corporationin
tavaramerkki.
MERKKIVALOT [O] JA [CHG]
[O] vilkkuu nopeasti.
- Laitteessa on toimintahäiriö. Ota yhteyttä laitemyyjääsi.
[O] vilkkuu hitaasti.
- Laite on toimintatilassa, ja nestekidenäyttö on kiinni, tai
asetuksena on LCD-SIZE - “MONITOR OFF” (Ei kuvaa).
Sammuta laite, kun olet lopettanut sen käytön.
[CHG] vilkkuu nopeasti.
18
Tietoa käytöstä poistettujen sähkö- ja elekt­roniikkalaitteiden hävittämisestä (yksityis­taloudet)
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/ak­kuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen
suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansalli­sessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC ja 2006/66/
EC. Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten
terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita väärän­lainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta
jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
Kansallisessa lainsäädännössä on voitu määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteen­hävitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen kemikaaliin
liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Laitteen pohjassa
Laitteen pohjassa
Panasonic Nordic
Panasonic Corporation
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
RQTC0178-B
Verkkosivu: http://panasonic.net
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement