Panasonic DVDLS70, DVDLS92 Operating instructions

Panasonic DVDLS70, DVDLS92 Operating instructions
Panasonic
Portable DVD/CD player
DVD-LS92 / DVD-LS70
Sadržaj
Mere opreza............................................................................... 1
Oprema ..................................................................................... 2
Priprema uređaja........................................................................ 2
Diskovi koje možete da reprodukujete......................................... 3
Reprodukcija diskova.................................................................. 3
Korisne funkcije.......................................................................... 4
Informacije o DivX VOD sadržaju ................................................. 4
Prikaz DivX titla .......................................................................... 4
Promena nosača podataka .......................................................... 5
Reprodukcija CD-a, diskova sa podacima i USB uređaja ................. 5
Efekti prelaza između slika .......................................................... 5
Saveti za izradu diskova .............................................................. 6
Upotreba ekranskih menija ......................................................... 6
Promena postavki plejera............................................................ 6
Upotreba uređaja u automobilu .................................................. 7
Upotreba uređaja uz drugu opremu ............................................ 7
Održavanje uređaja .................................................................... 7
Specifikacije ............................................................................... 8
Otklanjanje problema ................................................................. 8
Česta pitanja .............................................................................. 9
Uputstvo za upotrebu
Prenosni DVD/CD plejer
DVD-LS92
DVD-LS70
Mere opreza
Pre upotrebe uređaja pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. Vodite računa
o merama opreza na uređaju i navedenim u ovom uputstvu. Čuvajte ovo
uputstvo na prikladnom mestu radi buduće upotrebe.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pročitajte ovo uputstvo.
Sačuvajte ovo uputstvo.
Poštujte upozorenja.
Pratite sve instrukcije.
Nemojte da koristite uređaj u blizini vode.
Čistite uređaj isključivo suvom tkaninom.
Nemojte da blokirate otvore za ventilacju. Instalirajte uređaj u skladu sa
preporukama proizvođača.
8) Nemojte da instalirate uređaj u blizini izvora toplote kao što su radijatori ili
štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplotu.
9) Zaštite kabl za napajanje od gaženja, posebno kod priključka i na mestu gde
ulazi u uređaj.
10) Koristite isključivo priključke i opremu odobrenu od strane proizvođača.
11) Isključite uređaj sa mrežnog napajanja tokom oluje ili kada ne planirate da
koristite uređaj duže vreme.
12) U slučaju potrebe za servisom obratite se kvalifikovanom osoblju . Servisiranje
je potrebno u slučaju bilo koje vrste oštećenja uređaja, kao na primer pri
oštećenju kabla za napajanje, prolivanja tečnosti na uređaj, pada predmeta na
uređaj, izlaganja uređaja kiši ili vlazi, nepravilnog rada uređaja ili pada uređaja.
Dragi kupče
Hvala vam na kupovini ovog proizvoda.
Radi optimalnih performansi i bezbedne upotrebe uređaja, pažljivo pročitajte
ovo uputstvo. Molimo vas da pre povezivanja, upotrebe ili podešavanja ovog
proizvoda pročitate ovo uputstvo u celini. Molimo vas da sačuvate uputstvo
za potrebe budućeg informisanja. Ovo uputstvo koristi se u uz originalno
uputstvo proizvođača.
UPOZORENJE:
KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA,
NEMOJTE DA IZLAŽETE UREĐAJ KIŠI, VLAZI, KAPLJANJU ILI PRSKANJU TEČNOSTI I
NEMOJTE DA POSTAVLJATE PREDMETE NAPUNJENE VODOM (KAO ŠTO SU VAZE)
NA UREĐAJ.
KORISTITE ISKLJUČIVO PREPORUČENU OPREMU
NEMOJTE DA UKLANJATE POKLOPAC (ILI POLEĐINU UREĐAJA). U UREĐAJU NE
POSTOJE DELOVI KOJE KORISNIK MOŽE SAMOSTALNO DA SERVISIRA. OBRATITE SE
KVALIFIKOVANOM SERVISERU.
Regionalni broj
Ovaj uređaj reprodukuje DVD-Video diskove
sa regionalnim brojem „2“ ili „ALL“
PAŽNJA!
NEMOJTE DA INSTALIRATE UREĐAJ U POLICU ILI DRUGI ZATVOREN PROSTOR.
OBEZBEDITE DOBRU VENTILACIJU UREĐAJA. DA SMANJITE OPASNOST OD
POŽARA USLED PREGREVANJA, VODITE RAČUNA O TOME DA ZAVESE I DRUGI
MATERIJALI NE BLOKIRAJU OTVORE ZA VENTILACIJU.
NEMOJTE DA BLOKIRATE VENTILACIONE OTVORE NOVINAMA, TKANINOM,
ZAVESAMA ILI SLIČNIM PREDMETIMA.
NEMOJTE DA POSTAVLJATE IZVORE OTVORENOG PLAMENA, KAO ŠTO SU SVEĆE,
NA UREĐAJ.
UKLONITE BATERIJE NA NAČIN KOJIM SE NE UGROŽAVA ŽIVOTNA OKOLINA.
1
Panasonic
Portable DVD/CD player
PAŽNJA:
DVD-LS92 / DVD-LS70
Ispravljač napona
OVAJ UREĐAJ KORISTI LASER. UPOTREBA KONTROLA, PODEŠAVANJE ILI
SPROVOĐENJE PROCEDURA NA NAČIN KOJI SE RAZLIKUJE OD OPISANOG U
UPUTSTVU MOŽE DA DOVEDE DO IZLAGANJA OPASNOM ZRAČENJU.
NEMOJTE DA OTVARATE POKLOPCE I NE POKUŠAVAJTE DA SAMOSTALNO
POPRAVITE UREĐAJ. OBRATITE SE OSOBI KVALIFIKOVANOJ ZA SERVIS.
Ispravljač napona predviđen je za rad na naizmeničnoj (AC) mreži od 100240V.
• Nabavite odgovarajući adapter ako priključak ne staje u AC ulaz.
Upozorenje
Mrežna utičnica mora da bude u blizini uređaja i neprekidno dostupna.
Priključak i kabl za napajanje moraju da budu pristupačni.
Da u potpunosti isključite napajanje uređaja, isključite kabl za napajanje iz mrežne
utičnice.
Postoji opasnost od požara, eksplozije i opekotina. Nemojte da rastavljate,
zagrevate bateriju na temperaturu iznad 60°C ili da spaljujete bateriju.
Ovaj uređaj može da primi radio smetnje izazvane upotrebom mobilnih telefona. U
tom slučaju, udaljite mobilni telefon od uređaja.
Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije.
Zamenite bateriju istom ili ekvivalentnom baterijom, preporučenom od
strane proizvođača. Oslobodite se iskorišćenih baterija u skladu sa
instrukcijama proizvođača.
Pažnja
UREĐAJ JE NAMENJEN UPOTREBI U UMERENIM KLIMATSKIM USLOVIMA.
Pločica za identifikaciju proizovoda nalazi se sa donje strane.
Nemojte da držite uređaj u krilu duže vreme. Tokom upotrebe uređaj se zagreva i
može da izazove opekotine.
Oprema
LASERSKI UREĐAJ KLASE 1.
Proverite da li je oprema kompletna. Pozovite se na oznake u zagradi kada
tražite rezervne delove. (Oznake delova aktuelne su u decembru 2010.
godine. Oznake delova mogu da se promene.)
UPOZORENJE!
VOZAČ NE SME DA KORISTI UREĐAJ DOK UPRAVLJA VOZILOM.
Upotreba uređaja tokom vožnje može da ometa vozača i tako izazove sudar,
povrede ili oštećenje imovine.
• Audio/video kabl (K2KYYYY00057)
• Ispravljač napona (RFEA217W)
• Kabl za napajanje (K2CT3CA00007). Koristite isključivo uz ovaj uređaj.
Mere opreza prilikom upotrebe slušalica
Nemojte da koristite za drugu opremu. Nemojte da koristite kablove druge
opreme za ovaj uređaj.
• Automobilski DC adapter (RFEC204M-AB)
• Priložena/opcionalna baterija: DVD-LS92 (DY-DB20/DY-DB30)
Priložena/opcionalna baterija: DVD-LS70 (CGR-H711 i CGR-H712).
• Nemojte da koristite slušalice pri maksimalnom nivou zvuka. Stručnjaci za
sluh su protiv dugotrajnog slušanja zvuka preko slušalica.
• Ako doživljavate zvonjavu u ušima, smanjite nivo zvuka ili prekinite
upotrebu slušalica.
• Nemojte da koristite slušalice tokom vožnje. Na taj način je ugrožena
U zavisnosti od baterije, vreme reprodukcije može da bude drugačije od
navedenog.
sigurnost saobraćaja i to je zabranjeno u mnogim oblastima.
• Prekinite upotrebu ili obratite posebnu pažnju u potencijalno opasnim
situacijama.
• Čak iako su slušalice projektovane tako da čujete spoljašnji zvuk, nemojte da
Priprema uređaja
ih koristite pri maksimalnom nivou zvuka.
• Visok zvučni pritisak sa slušalica može da izazove gubitak sluha.
• Dugotrajno slušanje zvuka pri visokom nivou može da izazove oštećenje
1. Instalacija baterije (kada je uređaj isključen)
sluha slušaloca. Koristite priložene ili preporučene slušalice.
Ilustracije prikazuju instalaciju DY-DB20 baterije, ali je procedura instalacije
drugih baterija ista.
Kako bi se sprečilo oštećenje
Izbegavajte sledeće:
• Prskanje zapaljivih insekticida u blizini uređaja.
• Pritisak na LCD.
• Dodirivanje sočiva i drugih delova laserskog čitača.
Donja strana uređaja
Nemojte da koristite uređaj na:
• Plažama
• Sofama, jastucima i opremi koja se zagreva (kao što su pojačala).
Baterija
Zaključavanje u
osnovnu poziciju
Proverite da li je baterija zaključana
Nemojte da ostavljate uređaj u zatvorenom automobilu ili pod direktnim
sunčevim svetlom ili visokom temperaturom.
Odvajanje baterije
Isključite uređaj pre odvajanja baterije
Baterije
1. Pakovanje baterija (pakovanje litijum-jonskih baterija)
• Upotrebite uređaj za punjenje baterija.
• Nemojte da koristite ove baterije za napajanje nekog drugog uređaja.
• Nemojte da koristite uređaj na otvorenom kada pada kiša ili sneg
(pakovanje baterija nije otporno na vodu).
• Vodite računa da terminali ne dođu u kontakt sa prašinom, peskom,
tečnošću i drugim stranim materijalima.
• Nemojte da dodirujete terminale (+ i -) metalnim predmetima.
• Nemojte da rastavljate, prepravljate, zagrevate ili bacate bateriju u vatru.
• Nemojte da ostavljate baterije u zatvorenom automobilu koji je izložen
direktnom sunčevom svetlu.
• Nemojte da čuvate baterije na mestima koja su toplija od 60°C.
Pritisnite i držite
Kada ne koristite bateriju duže vreme
• Odvojite bateriju. (Čak iako je isključen, uređaj i dalje koristi malu količinu
energije, što može da dovede do kvara.)
• Napunite bateriju pre ponovne upotrebe.
2. Punjenje baterije
Ako elektrolit dođe u kontakt sa kožom ili odećom, isperite vodom. Ako
elektrolit dođe u kontakt sa očima, nemojte da trljate oči. Isperite oči vodom i
nakon toga konsultujte doktora.
Baterija je prazna u vreme kupovine. Napunite bateriju pre prve upotrebe.
Uređaj je u pripremnom režimu (indikator [ ] svetli) kada je kabl za napajanje
priključen. Primarno kolo je uvek pod naponom sve dok je ispravljač napona
priključen na mrežnu utičnicu.
2. Oslobađanje od baterija
Proverite lokalne regulative o oslobađanju od baterija pre bacanja.
Za uštedu energije
Uređaj koristi 0.5 W čak i kada je isključen. Kada uređaj ne planirate da
koristite duže vreme, isključite kabl za napajanje iz mrežne utičnice.
Napomene o punjivoj bateriji
Baterija je predviđena za reciklažu. Molimo vas da proverite lokalne regulative
o reciklaži.
2
Panasonic
Portable DVD/CD player
Diskovi koje možete da reprodukujete
Kabl za napajanje
(u opremi)
Komercijalni diskovi
Ka mrežnoj
utičnici
Ispravljač napona
(u opremi)
DVD-LS92 / DVD-LS70
Logo diska
DVD-Video
Indikator u
uputstvu
[DVD-V]
Video CD
• Uređaj možete da koristite bez punjenja ako priključite ispravljač napona i
CHG: Indikator punjenja (svetli tokom
punjenja, isključuje se kada se
punjenje završi)
: Indikator napajanja (isključen
tokom punjenja, svetli kada se
punjenje završi ako bateriju punite uz
isključen uređaj.
Filmski i muzički diskovi visokog kvaliteta
[VCD]
Muzički diskovi sa video zapisom
uključujući SVCD (u skladu sa IEC62107)
[CD]
Muzički diskovi
CD
kabl za napajanje.
• Uređaj možete koristite bez punjenja ako priključite automobilski adapter.
Primedbe
Diskovi koje uređaj ne može da reprodukuje
Blu-ray, HD DVD, diskovi sa snimkom u AVCHD formatu, DVD-Audio, ver.1.0
DVD-RW, DVD-RAM, DVD-VR, CDV, CD-G, SACD, Photo CD, “Chaoji VCD”
diskovi dostupni na tržištu uključujući CVD, DVCD i SVCD diskove koji nisu
usklađeni sa IEC62107 standardom.
Snimljeni diskovi (O: dostupno, - : nije dostupno)
Indikator [ ]
Kada je uređaj povezan na ispravljač napona, ovaj indikator svetli u
pripremnom režimu i isključuje se kada uključite uređaj.
Logo diska
3. Podešavanje ugla ekrana
DVD-R/RW
Snimljen na
DVD snimaču
Snimljen na PC-u
Finalizacija*3
DVD-V*2
MP3
JPEG
DivX
O
O
O
O
Neophodna
O
–
–
–
Neophodna
Standardan položaj
Otvorite LCD
DVD-R DL
• Kada premeštate uređaj: zatvorite LCD. Nemojte da držite uređaj za ekran.
• Funkcije koje sprovodite tasterima na uređaju neće raditi dok je ekran
(O)
–
–
–
Neophodna
+R DL
(O)
–
–
–
Neophodna
CD-R/RW*1
–
O
O
O
Neophodna*4
• Možda nećete moći da reprodukujete navedene diskove u zavisnosti od tipa
zatvoren.
diska, uslova za snimanje, načina snimanja i načina kreiranja fajlova.
*1 Uređaj može da reprodukuje CD-R/RW diskove snimljene CD-DA ili Video CD
formatom.
*2 Diskovi snimljeni na DVD video rekorderima, DVD video kamerama uz upotrebu
DVD-Video Formata. Za +R/+RW i +R DL: diskovi koji su snimljeni uz drugi format
umesto DVD-Video formata, zbog čega ne možete da koristite neke funkcije.
*3 Proces koji omogućava reprodukciju na kompatibilnoj opremi. Da reprodukujete
diskove označene sa “Neophodna” na ovom uređaju, disk prvo morate da finalizujete
na uređaju koji je upotrebljen za snimanje.
*4 Zatvaranje sesije biće dovoljno za reprodukciju.
Prosečno vreme reprodukcije (u satima)
Baterija
+R/+RW
Punjenje
(uz isključen
uređaj) (pri 20°C)
Reprodukcija (pri sobnoj temperaturi uz slušalice)
Nivo osvetljenosti ekrana
-5
0
5
Isključen
LCD
DY-DB20
7
11
9.5
8
11
CGR-H711
5
5
5
4
5.5
DY-DB30
(opcionalno)
8
14
12
10
14
CGR-H712
(opcionalno)
7
11
9.5
8
11
Reprodukcija diskova
*Baterija nije dostupna kao opcionalni deo opreme.
• Navedena vremena zavise od upotrebe.
1. Otvorite poklopac pritiskom na [OPEN] taster.
2. Unesite disk i zatvorite poklopac.
Dvostrane diskove unesite tako da etiketa strane koju želite da reprodukujete
bude usmerena ka gore.
Kod nekih diskova reprodukcija počinje automatski ako je uređaj uključen.
Provera preostale energije baterije
Kada je uređaj uključen i kada se napaja preko baterija.
Pritisnite [DISPLAY] taster da proverite preostalu energiju baterije preko
LCD-a (indikator se prikazuje nekoliko sekundi).
3. Pritisnite i držite [
ON] taster.
Uređaj se uključuje i reprodukcija počinje.
Pritisnite [AV SELECT] da odaberete „DISC“ ili „USB“ opciju.
Trepće
4. Podesite nivo zvuka pomoću [-VOL] [+VOL] kontrola.
Kada koristite slušalice, smanjite nivo zvuka pre povezivanja na uređaj.
Poslednji indikator prikazuje se automatski ako je u
bateriji preostalo energije za samo nekoliko minuta rada.
• Dok je disk zaustavljen, uređaj se automatski isključuje nakon 15 minuta
(nakon 5 minuta kada koristite baterije).
• Ukupan broj naslova možda neće biti prikazan pravilno pri reprodukciji
+R/+RW diskova.
• Ako imate problema, pogledajte odeljak pod naslovom „Vodič za
otklanjanje problema“.
• Tokom reprodukcije DTS izvora, zvuk se ne prenosi preko zvučnika.
Odaberite drugi audio izvor (npr., Dolby Digital)
Disk nastavlja da se okreće dok je prikazan meni. Pritisnite [
, –OFF] kada
završite da biste zaštitili motor.
3
Panasonic
Portable DVD/CD player
Pritisnite [DISPLAY] taster četiri puta.
Operacije glavnog uređaja
[► ON]
[]
Uključivanje/
isključivanje
uređaja
Pritisnite [, ON] da pokrenete reprodukciju.
Zaustavljanje
Pozicija se memoriše kada taster pritisnete prvi put.
Pritisnite [, ON] da nastavite reprodukciju (Resume
play). Otvaranjem poklopca ležišta ili pritiskom na [, OFF] taster otkazujete memorisanu poziciju.
Isključivanje
uređaja
Pritisnite [,].
Pretraživanje
Pritisnite i držite [,] taster. Pritisnite [, ON] da se
vratite na normalnu reprodukciju.
Usporena
reprodukcija
[DVD-V] Pritisnite i držite [,] tokom pauze.
[VCD] [DivX] Pritisnite i držite [] dok je reprodukcija
zaustavljena.
Pritisnite [, ON] da se vratite na normalnu
reprodukciju.
Glavni meni
[DVD-V] Prikaz glavnog menija diska.
[VCD] Uključivanje/isključivanje PBC funkcije.
Navigacioni
meni
[MP3] [JPEG] [DivX]
Ponovljena reprodukcija
Tokom reprodukcije, pritisnite [REPEAT] taster nekoliko puta da
odaberete sadržaj koji želite da reprodukujete ponovo.
• [VCD] Uz isključenu PBC funkciju.
• Da izađete iz ovog ekrana: pritisnite [RETURN].
Informacije o DivX VOD sadržaju
DivX video zapisi: DivX® je digitalni video format kreiran od strane DivX, Inc.
Ovo je zvanično certifikovan DivX uređaj koji reprodukuje DivX video
sadržaje. Posetite divx.com u vezi sa dodatnim informacijama i softverskim
alatima za konverziju fajlova u DivX video format.
DivX VOD (Video-on-Demand): Ovaj DivX uređaj morate da registrujete da
biste reprodukovali kupljene DivX VOD filmove. Da biste nabavili registracioni
kod, pronađite DivX VOD sekciju u Setup meniju uređaja.
Posetite vod.divx.com u vezi sa dodatnim informacijama o dovršavanju
registracije.
Vraćanje na prethodni ekran.
[VCD] (sa kontrolom reprodukcije) Vraćanje na meni.
[RETURN] Vraćanje
[OK] i
kursorski
tasteri
Broj aktuelne numere
• Da izađete iz ovog ekrana, pritisnite [RETURN].
Pritisnite i držite taster sve dok se uređaj ne isključi.
Preskakanje
[][]
[TOP
MENU]
Ukupan broj numera
Kada je uređaj isključen: pritisnite taster da ga uključite i
pokrenete reprodukciju.
Kada je uređaj uključen: pritisnite taster da pokrenete
reprodukciju.
Pauza
[, -OFF]
DVD-LS92 / DVD-LS70
Operacije u
meniju
Pritisnite [▲▼◄►] i [OK] da sprovedete postavku.
Izbor numere
[VCD] (sa isključenom PBC funkcijom)
1. Pritisnite [DISPLAY] da biste prikazali meni.
2. Pritisnite [▲▼] da odaberete stavku.
3. Pritisnite [◄►] da unesete broj.
4. Pritisnite [OK] taster.
Kadar-pokadar
[DVD-V] Tokom pauze, pritisnite [►] ili [] da pređete
na sledeći, odnosno [◄] da pređete na prethodni kadar.
[VCD] [DivX] Tokom pauze, pritisnite [] da pređete na
sledeći kadar.
Prikažite registracioni kod uređaja
(„DivX Registration“ na „Others“ stranici).
8 karaktera
• Nakon prve reprodukcije DivX VOD sadržaja, registracioni kod se ne
prikazuje.
Korisne funkcije
• Ako kupite DivX VOD sadržaj uz pomoć registracionog koda koji se razlikuje
od koda ovog uređaja, nećete moći da reprodukujete ovaj sadržaj.
Izbor odnosa ekrana za slike u 4:3 formatu
Otkazivanje registracije uređaja
Upotrebite kod za odjavljivanje da otkažete registraciju na adresi
www.divx.com.
Pritisnite [LCD-SIZE] taster da promenite režim.
Monitor Normal: normalan prikaz (funkcija je efikasna samo uz 4:3 video zapis)
Monitor Full: slika je raširena horizontalno
Monitor Off: slika se ne prikazuje
Informacije o DivX sadržajima koji možete da reprodukujete samo
određeni broj puta
Neke DivX VOD sadržaje možete da reprodukujete samo određeni broj puta.
Kada rerodukujete ovaj sadržaj, na ekranu se prikazuje broj iskorišćenih i
ukupno dostupnih reprodukcija.
• Broj preostalih reprodukcija se smanjuje svaki put kada reprodukujete
program. Međutim, kada nastavite reprodukciju od pozicije na kojoj je
zaustavljena, preostali broj reprodukcija se ne smanjuje:
• Ako ne koristite LCD na ovom uređaju, odaberite MONITOR OFF” radi uštede
energije. (Indikator [ ] trepće)
• Ekran se automatski isključuje ako ga zatvorite.
Podešavanje kvaliteta slike
Pritisnite [BRIGHT-LCD] taster da odaberete kvalitet slike.
Pritisnite [▲▼] da odaberete stavku, a zatim upotrebite [◄►] da promenite
postavku.
Brightness: osvetljenost (-5 do 5)
Contrast: kontrast (-5 do 5)
Tint: nijanse (-5 do 5)
Colour: postavka boje (-5 do 5)
Napomena
• Ne možete da reprodukujete zaštićene DivX sadržaje sa USB uređaja. Da
pogledate zaštićen DivX video sadržaj na TV-u, kopirajte ga na kompatibilan
disk na računaru.
Da izađete iz ovog ekrana, pritisnite [RETURN] taster.
Prikaz DivX titla
Prikaz aktuelnog statusa reprodukcije (Quick OSD)
Uz ovaj uređaj možete da prikažete tekst titla koji je snimljen na DivX video
disk. Ova funkcija nema veze sa titlovima koji su odabrani u standardnoj DivX
specifikaciji i nemaju jasan standard. U zavisnosti od metoda koji je
upotrebljen za kreiranje fajla, ova funkcija možda neće da radi pravilno.
Primer: [DVD-V]
Pritisnite [DISPLAY] taster tri puta.
Proteklo vreme reprodukcije
Ukupno vreme reprodukcije
aktuelnog naslova
Prikaz teksta titla
• Meni titla prikazuje se automatski kada odaberete DivX fajl sa titlom.
Odaberite titl koji želite.
Broj aktuelne numere
• Meni se isključuje nakon 40 sekundi ako ne sprovedete operaciju i bira se
Ukupan broj numera
uobičajena stavka „External Subtitle Off“.
• DivX video fajlovi za koje nije prikazana opcija „External Subtitle File
Selection“ ne sadrže tekst titla poruka “Text” ne sadrže tekst titla. Ne možete
da prikažete tekst titla.
4
Panasonic
Portable DVD/CD player
• Ako tekst titla nije prikazan pravilno, pokušajte da promenite postavke
DVD-LS92 / DVD-LS70
Efekti prelaza između slika
jezika.
• Format fajla: MicroDVD, SubRip ili TMPlayer
• Nastavak fajla: “.SRT”, “.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT” ili “.txt”
• DivX video fajl i fajl sa tekstom titla moraju da budu u istom folderu, i da
[JPEG]
Pritisnite [DISPLAY] taster dok
reprodukujete JPEG fajlove.
• Pritisnite [▲▼] da odaberete „Transition
Effect“ opciju.
• Pritisnite [OK] taste da odaberete željeni
efekat prelaza.
imaju ista imena izuzev nastavka.
Ograničenja za ovaj uređaj
• Ako ime DivX video fajla nije prikazano pravilno u ekranu menija (ime fajla
prikazano je kao “_”), tekst titla možda neće biti prikazan pravilno.
• Tekst titla ne možete da prikažete tokom pretraživanja.
• U nekim slučajevima, u zavisnosti od metoda kreiranja fajla ili statusa
Na raspolaganju imate 21 efekat.
snimka, prikazaće se samo deo titla ili se titl neće prikazati.
Promena nosača podataka
Pritisnite [AV SELECT] taster da odaberete
„DISC“ ili „USB“ dok je uređaj zaustavljen ili
dok disk nije u uređaju („No Disc“).
Ako unesete medij dok je uređaj zaustavljen
ili dok disk nije u uređaju, automatski se
prikazuje „AV Select“ meni.
• Ne garantujemo za mogućnost povezivanja i upotrebe svih USB uređaja.
• Uređaj ne podržava punjenje USB uređaja.
• Podržani su FAT12, FAT16 i FAT32 sistemi fajlova.
• Uređaj podržava USB 2.0 Full Speed funkciju.
• Ako se na USB uređaji javi informacija upozorenje na prekomeran napon,
molimo vas da isključite USB uređaj.
Reprodukcija CD-a, diskova sa
podacima i USB uređaja
[CD] [MP3] [JPEG] [DivX]
Unesite CD, disk sa podacima ili povežite USB uređaj.
Dok je meni prikazan, pritisnite [▲▼] da odaberete stavku, a zatim
pritisnite [OK] taster da pokrenete reprodukciju.
• Ponovite ovak korak ako postoji više nivoa podataka.
Grupa (folder)
MP3 (fajl)
JPEG (fajl)
DivX (fajl)
• Pritisnite [RETURN] da se vratite na prethodni ekran.
Odaberite sliku u meniju sa umanjenim slikama
[JPEG]
1. Dok je prikazana slika, pritisnite [TOP MENU] taster da prikažete
umanjene slike.
2. Odaberite sliku iz grupe.
Kursorskim tasterima odaberite sliku i pritisnite [OK] taster.
Pritisnite [] taster da pređete na sledeću stranicu.
Pritisnite [] taster da pređete na prethodnu stranicu.
Pritisnite [MENU] taster da izađete iz ovog ekrana.
da prikažete poruke za sprovođenje koraka ili indikator statusa reprodukcije.
5
Panasonic
Portable DVD/CD player
Saveti za izradu diskova
Format
MP3
JPEG
DivX
Disk
Main menu (glavni meni)
Title, Chapter, Track (VCD sa isključenom PBC funkcijom)
Da pokrenete reprodukciju od određene stavke.
• Pritisnite [] da odaberete stavku.
• Pritisnite [◄►] da promenite broj i pritisnite [OK] taster da pokrenete
reprodukciju.
Nastavak Napomena
DVD-R/RW „.MP3“ • Frekvencija uzorkovanja:
CD-R/RW „.mp3“
DVD-R/RW, CD-R/RW : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32,
44.1 i 48 kHz.
• Kompatibilan stepen kompresije: 32 kbps do 320
kbps
• Uređaj nije kompatibilan sa ID3 tagovima.
DVD-R/RW
CD-R/RW
DVD-LS92 / DVD-LS70
Subtitle
Promena titla (diskovi sa titlom)
• Kod +R/+RW diskova, broj titla može biti prikazan za titlove koji se ne
prikazuju.
„.JPG“ • Uređaj prikazuje JPEG fajlove snimljene digitalnom
„.jpg“
kamerom koja je u skladu sa DCF standardom verzije
„.JPEG“
1.0
„.jpeg“ – Fajlovi koji su promenjeni, obrađeni ili snimljeni uz
pomoć programa za obradu slike na računaru se ne
mogu prikazati.
• Ovaj uređaj ne može da prikaže filmove, MOTION
JPEG i druge slične formate, fotografije koje nisu u
JPEG (npr. TIFF) formatu ili da reprodukuje slike sa
zvukom.
Audio
Promena zvučnog zapisa (video zapis)
[DVD-VR] Promena zvučnog zapisa
[VCD] Odaberite „L“, „R“, „L+R“ ili „L R“
Angle
Izbor ugla scene.
[DVD-V] sa scenama snimljenim iz više uglova.
DVD-R/RW „.DIVX“ • DivX fajlovi veći od 2GB ili fajlovi bez indeksa se
CD-R/RW „.divx“
možda neće reprodukovati pravilno na ovom uređaju.
„.AVI“ • Ovaj uređaj podržava sve rezolucije do maksimalnih
„.avi“
720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL).
JPEG Interval [JPEG]
Da promenite period prikaza slajda: Fast, Normal, Slow, Off
• Uobičajena postavka je „Fast“.
• Prikaz sadržaja se može razlikovati od prikaza na monitoru računara.
• Ovaj uređaj ne može da reprodukuje fajlove snimljene paketnim zapisom.
Transition Effect [JPEG]
Da promenite efekat promene slika tokom prikaza slajdova.
Naslovljavanje foldera i fajlova
(Fajlovi se tretiraju kao sadržaj, a folderi
kao grupe.)
U vreme snimanja, naslovite foldere i fajlove
višecifrenim brojevima prema redosledu
kojim želite da ih reprodukujete (upotrebite
isti broj cifara). Ovo možda neće uvek dati
željeni redosled.
Repeat
Da promenite režim ponovljene reprodukcije.
• Opcija „ Group“ može da ponovi isti tip materijala ako reprodukujete disk
sa podacima koji poseduje foldere sa dva ili više MP3, JPEG i DivX sadržaja.
DVD-R/RW
• Diskovi moraju biti u skladu sa UDF bridge
standardom (UDF 1.02/ISO9660)
• Uređaj nije kompatibilan sa multi-session
diskovima. Reprodukuje se samo početna
sesija.
Setup
Promena postavki u Setup meniju.
CD-R/RW
• Diskovi moraju biti u skladu sa ISO9660 level 1 ili 2 standardom (izuzev za
proširene formate).
• Ovaj uređaj je kompatibilan sa „multi-session“ diskovima ali ako je snimanje
izvršeno u mnogo sesija, uređaju će biti potrebno više vremena da pokrene
reprodukciju. Pokušajte da snimite diskove iz što je moguće manje sesija.
• Podvučene opcije su fabrička postavka.
• Prikazane stavke i operacije zavise od tipa softvera.
Dialogue Enhancer [DVD-V]
Za razgovetnije dijaloge: On, Off
Promena postavki plejera
Postavke se ne menjaju kada prebacite uređaj u pripremni režim.
1. Pritisnite [DISPLAY] taster dva puta.
2. Pritisnite [
], zatim odaberite „Setup“ i pritisnite [OK].
Kursorskim tasterima odaberite opciju i pritisnite pritisnite [OK] taster.
Da unesete broj, pritisnite [▲▼] da unesete broj.
Da se vratite na prethodni ekran: pritisnite [RETURN] taster.
Da izađete iz ekrana: pritisnite [RETURN] taster nekoliko puta.
Upotreba ekranskih menija
Primer: [DVD-V]
Pritisnite [DISPLAY] taster jednom.
“Language” kartica
Display (jezik ekranskih poruka)
Dostupne opcije: English / Deutsch, Francais, Espanol, Italiano, Nederlands,
Svenska, Polski
Pritisnite [DISPLAY] taster dva puta.
Subtitle (jezik titla)
Dostupne opcije: English / German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish,
Polish, Off
Audio (jezik zvučnog zapisa)
Dostupne opcije: English / German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish,
Polish, Off
1. Kursoriskim tasterima odaberite opciju i sprovedite postavku.
2. Pritisnite [OK] taster da potvrdite izbor.
DVD Menu (jezik menija)
Dostupne opcije: English / German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish,
Polish, Off
Pratite prikazane instrukcije kako biste sproveili operaciju.
Ponovite korake ako je potrebno.
• Prikazane stavke zavise od tipa softvera.
• Neke funkcije rade samo tokom reprodukcije.
• Da izađete iz ekrana, pritisnite [RETURN] taster.
Subtitle tekst (tekst titla)
Dostupne opcije: Latin1, Turkish, Latin2 / Cyrilic
6
Panasonic
Portable DVD/CD player
DVD-LS92 / DVD-LS70
Zamena osigurača
Zamenite isključivo sa 125 V/250 V, 2.5 A osiguračem. Upotrebom drugih
osigurača možete da izazovete požar.
“Video” kartica
TV Aspect: Odaberite postavku u skladu sa vašim TV-om i ukusom)
• 4:3 Pan&Scan: televizor sa normalnim odnosom ekrana (4:3). Stranice
widescreen slike biće odsečene tako da slika ispuni ekran (ako to nije
zabranjeno od strane diska).
• 4:3 Letterbox: normalan odnos ekrana (4:3). Widescreen slika se prikazuje u
letterbox formatu.
• 16:9: Widescreen ekran. Upotrebite TV da promenite način prikaza slike.
Zamenite osigurač (125 V/250 V, 2.5 A)
Zatvaranje
Otvaranje
TV System (funkcija je efikasna samo kada povežete AV kabl na uređaj)
• PAL: sa uređaja se prenose PAL signali
• NTSC: sa uređaja se prenose NTSC signali
Mere opreza
• Kako bi se izbeglo iscrpljivanje akumulatora isključite automobilski DC
adapter iz upaljača nakon upotrebe. Adapter nastavlja da koristi izvesnu
količinu energije kada nije u upotrebi i ako je baterija priključena na uređaj,
uređaj će pokrenuti operaciju punjenja čime se troši veća količina energije.
• Nemojte da koristite adapter duže vreme ako motor nije aktivan.
• Isključite uređaj pre zaustavljanja motora kada koristite automobilski DC
adapter, u suprotnom, funkcija nastavka reprodukcije možda neće radtiti.
• Nemojte da zatežete kabl.
• Ne preuzimamo odgovornost za oštećenja nastala usled nepravilne
instalacije.
“Audio” kartica
Dynamic Range (kompresija dinamičkog opsega)
• Off: Isključena funkcija
• On: unapređenje jasnoće zvuka niskog nivoa zahvaljujući kompresiji opsega
između najnižeg i najglasnijeg zvuka. Praktična funkcija za noćno slušanje.
(Radi samo sa Dolby Digital signalom.)
“Others” stranica
Restore Default Setting (vraćanje postavki Setup menija na uobičajene
vrednosti, izuzev za „Set Password“ i „Ratings“ opcije.)
Možete uživati u zvuku automobilskog audio sistema ako
povežete kasetni stereo adapter na priključak slušalica sa
leve strane uređaja.
System Information: prikaz informacija o verziji upravljačkog softvera
uređaja.
DivX VOD Registration: potreban vam je registracioni kod za kupovinu i
reprodukciju DivX VOD sadržaja.
Upotreba uređaja uz drugu opremu
DivX VOD deactivation: otkazivanje registracije uređaja
Set Password: pritisnite da odaberete lozinku. Unesite uobičajenu lozinku
„8888“ informacija o verziji upravljačkog softvera uređaja.
Isključite sve uređaje pre povezivanja i pročitajte odgovarajuća uputstva za
upotrebu.
Ratings: izbor ocene za zabranjene sadržaje (kada je odabran nivo 8)
1-7: zabrana reprodukcije DVD-Video sadržaja sa odgovarajućom ocenom.
8: bez ograničenja.
Kada birate nivo zabrane, prikazuje se ekran za unos lozinke. Pratite prikazane
instrukcije.
Nemojte da zaboravite lozinku.
Prikazuje se ekran sa porukom ako ocena DVD-Video sadržaja prelazi
odabranu ocenu. Pratite prikazane instrukcije.
Uživanje u stereo zvuku
Audio/video kabl (opremi)
Pojačalo / sistem
komponenti
Žuto
Belo
Žuto
Crveno
Leva strana uređaja
Uživanje uz televizor
Priključite video izlaz sa ovog uređaja direktno na TV.
Upotreba uređaja u automobilu
Audio/Video kabl (u opremi)
Leva strana uređaja
• Nemojte da ostavljate uređaj na površini koja se zagreva. Uređaj nije
Žuto
otporan na toplotu i može doći do kvara.
• Vozač ne sme da kontroliše uređaj dok je vozilo u pokretu.
Belo
Crveno
• Zvučnici ovog uređaja ne poseduju magnetnu zaštitu. Nemojte da
Povezivanje priloženog automobilskog DC adaptera
postavljate uređaj u blizinu TV-a, PC-a ili drugih uređaja na koje utiče
magnetno polje. Nemojte da držite uređaj u blizini magnetnih kartica.
• Ako podignete nivo zvuka na TV-u tokom reprodukcije na ovom uređaju,
nivo zvuka može iznenada postati veoma visok ako pređete na TV prenos.
Vratite nivo zvuka na normalnu vrednost pre promene.
• Molimo vas da upotrebite priloženi AV kabl. Ako koristite druge AV kablov,
AV signal se možda neće prenositi pravilno.
• Kada povežete AV kabl na uređaj, LCD će biti isključen, a video signal se
prenosi preko VIDEO OUT terminala.
Pre povezivanja, proverite upustvo za upotrebu automobila ili kontaktirajte
prodavca.
• Povežite na priključak upaljača za vozilo sa akumulatorom na 12 V. Uređaj
nije kompatibilan sa vozilima koja koriste akumulator od 24 V.
• Ovo je specijalni negativno uzemljeni automobilski DC adapter. Upotrebom
automobilskog adaptera sa pozitivnim uzemljenjem možete da izazovete
kvar ili požar.
Automobilski DC adapter
(u opremi)
Leva strana uređaja
Postavite uređaj na stabilnu površinu
TV
Žuto
Održavanje uređaja
Da očistite uređaj, upotrebite meku suvu tkaninu.
• Upotrebite sredstvo za čišćenje stakla da uklonite prašinu sa monitora.
• Nemojte da koristite alkohol, razređivač ili benzin za čišćenje uređaja.
Na upaljač
Održavanje sočiva
• Uklonite prašinu sa sočiva pomoću četkice sa mehom (SZZP1038C)
• Nemojte da koristite proizvode za čišćenje diskova.
• Vodite računa o tome da ne dodirnete sočivo prstima.
Čišćenje diskova
• Obrišite diskove vlažnom, a zatim i suvom tkanonom.
7
Panasonic
Portable DVD/CD player
Mere opreza prilikom rukovanja diskovima
• Nemojte da lepite nalepnice ili etikete na disk (Ovo može da izazove
deformaciju diska i da učini disk neupotrebljivim.)
• Nemojte da koristite olovku sa tvrdim vrhom.
• Nemojte da upotrebljavajte sprej za čišćenje gramofonskih ploča, benzin,
razređivač, tečnost za sprečavanje statičkog elektriciteta ili bilo koje druge
rastvarače.
• Ne upotrebljavajte štitnike ili omote koji nisu otporni na grebanje.
• Nemojte da ispuštate, slažete na gomilu ili izlažete diskove udarima.
Nemojte da ostavljate predmete na diskove.
• Kako bi zaštitili disk od prašine i ogrebotina, vratite ih u kutije nakon
upotrebe.
• Nemojte da koristite diskove na kojima postoji ostatak lepka, diskove koji su
iskrivljeni ili naprsli i diskove nepravilnog oblika.
Dimenzije (ŠxVxD) (bez isturenih delova i baterije): 242.6 mm x 46.0* x 173.5 mm
*24.6 mm na najnižoj tački
[DVD-LS92]
V=51.5mm sa baterijom, D=179.3mm sa baterijom
[DVD-LS70]
V=46.6mm sa baterijom, D=173.5mm sa baterijom
Težina:
Uključujući bateriju:
[DVD-LS92] oko 1117 g / [DVD-LS70] oko 922 g
Bez baterije:
[DVD-LS92] oko 885 g / [DVD-LS70] 780 g
[NAPOMENE]
Specifikacije se mogu promeniti bez obaveštenja.
*1 U skladu sa IEC62107
*2 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
*3 Exif Ver 2.1 JPEG Baseline fajlovi.
Rezolucija slike: 16:9 slike: 4x4 ~ 5760 x 3240 piksela.
4:3 slike: 4x4 ~ 5760 x 4320 piksela
(poduzorkovanje je 4:2:0 ili 4:2:2)
*4 Ukupan broj audio fajlova, slika i filmova i grupa: 2000 audio fajlova, slika i
filmova i 200 grupa.
*5 Izuzetno dugačke slike možda neće biti prikazane.
Specifikacije
Radna temperatura:
+5 do +35°C
Radna vlažnost:
5 do 85 % RH (bez kondenzacije)
Diskovi koje možete da reprodukujete (8 cm ili 12 cm):
(1) DVD (DVD-Video, DivX*4)
(2) DVD-R (DVD-Video, JPEG*3, 4, 5, MP3*2, 4, DivX*4)
(3) DVD-R DL (DVD-Video)
(4) DVD-RW (DVD-Video, JPEG*3, 4, 5, MP3*2, 4, DivX*4)
(5) +R/RW (Video)
(6) +R DL (Video)
(7) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video-CD, SVCD*1, MP3*2, 4, JPEG*3, 4, 5, DivX*4]
Sistem signala:
PAL/NTSC mogućnost izbora
LCD ekran:
[DVD-LS92] 9.0, TFT wide-screen LCD (640x234xRGB)
[DVD-LS70] 7.0” TFT wide-screen LCD (480x234xRGB)
AUDIO/VIDEO izlaz:
Izlazni terminal:
Ф 3.5 mm stereo mini priključak
Broj terminala:
1 sistem
Kompozitni-video izlaz/ulaz:
Nivo izlaza:
1 Vp-p (75 Ω)
Audio izlaz:
Nivo izlaza:
1.5 Vrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)
Audio performanse:
(1) Odgovor frekvencije:
DVD (linearni audio):
4 Hz do 22 kHz (48 kHz sampling)
4 Hz do 44 kHz (96 kHz sampling)
CD audio:
4 Hz do 20 kHz
(2) S/N odnos:
100 dB
(3) Dinamički opseg:
80 dB
(4) Ukupna harmonička distorzija:
0.01 %
Zvučnik:
1.2 W + 1.2W (10% distorzije)
Izlaz za slušalice:
Izlaz:
Ф3.5 mm stereo mini priključak
Broj terminala:
2 sistema
USB:
Broj terminala:
1 sistem
USB standard:
USB2.0 Full Speed
Čitač:
Talasna dužina:
655 nm/790 nm (DVD/CD)
Snaga lasera:
CLASS 1M/CLASS 1M (DVD/CD)
Napajanje:
DC 12 V (DC IN terminal)/DC 7.2 V (baterijski terminal)
Potrošnja (uz priloženi AC adapter):
14 W (samo uređaj: 12 W)
Potrošnja u pripremnom modu (uz priloženi AC adapter):
oko 0.5 W
Potrošnja pri punjenju (uz priloženi AC adapter):
12 W
Ispravljač napona:
Napajanje:
Potrošnja:
DC izlaz:
Otklanjanje problema
Pre nego što se obratite serviseru, proverite moguća rešenja za probleme koje
imate.
Naredne pojave nisu znak kvara
• Zvuk iz ispravljača napona tokom punjenja.
• Zagrevanje baterije tokom punjenja ili upotrebe.
• Površina i zona oko uređaja se zagrevaju tokom duge upotrebe.
Problemi sa napajanjem
Nema struje.
• Proverite kontakt ispravljača napona i baterije.
• Uređaj poseduje zaštitno kolo koje se aktivira ako temperatura postane
suviše visoka ili niska. Ako do ovoga dođe, uređaj neće raditi. Koristite uređaj
i betriju pri 5-35°C.
Uređaj se automatski isključuje.
• Uređaj se isključuje 15 min. nakon zaustavljanja diska (5 min. uz napajanje sa
baterije) radi uštede energije. Uključite uređaj ponovo.
Baterije ne mogu da se napune ili se ¨CHG¨ indikator ne uključuje.
• Vreme punjenja se povećava ako je baterija topla i u nekim slučajevima
punjenje nije moguće.
• Proverite vezu sa AC adapterom ili baterijom.
Vreme reprodukcije se smanjuje i pored punjenja.
• Radni vek baterije je istekao (bateriju možete da napunite oko 300 puta).
Uređaj ne radi
Uređaj ne odgovara nakon što pritisnete taster (U99).
• Uređaj ne može da reprodukuje diskove koji nisu navedeni u uputstvu.
• Uređaj možda ne radi pravilno zbog statičkog elektriciteta ili udara groma.
Probajte da isključite i uključite uređaj. Ili, isključite uređaj, isključite izvor
napajanja (mrežni kabl ili bateriju) priključite napajanje i zatim uključite
uređaj.
• Došlo je do formiranja kondenzacije: sačekajte 1-2 sata da se kondenzacija
povuče.
• Unesite disk pravilno.
Zaboravili ste lozinku
• Pritisnite istovremeno [], [] i [ ON] sve dok se indikator “No Disk” ne
prikaže na ekranu. Uređaj se pokreće ponovo nakon prikazivanja
„Initialized“ poruke na ekranu. Sve postavke vraćeju se na uobičajene
vrednosti.
AC 100 do 240 V, 50/60 Hz
22 W
12 V, 1.3 A
Automobilski DC adapter:
DC izlaz:
12 V, 1.5 A (samo za vozila sa akumulatorom na 12 V)
Baterija (litijum jonska)
[DVD-LS92] DY-DB20 (u opremi):
Voltaža:
Kapacitet:
[DVD-LS70] CGR-H711 (u opremi):
Voltaža:
Kapacitet:
DVD-LS92 / DVD-LS70
Nema slike ili zvuka.
• Proverite da li na disku postoji snimak.
Operacija se ne može izvesti ili se sprovodi pogrešno
7.2 V
4200 mAh
Potrebno je izvesno vreme da reprodukcija počne.
• Potrebno je izvesno vreme za pokretanje reprodukcije kada MP3 numere
poseduju i slike. Čak i nakon pokretanja reprodukcije, tačno vreme
reprodukcije neće biti prikazano. Ovo je normalna pojava.
• Ovo je normalna pojava sa DivX video zapisom.
7.2 V
2100 mAh
Titl se ne prikazuje
• Prikažite titl.
8
Panasonic
Portable DVD/CD player
Reprodukcija ne počinje.
• Ako reprodukujete DivX VOD sadržaj, pogledajte stranicu na kojoj ste kupili
DivX VOD sadržaj. (Na primer: www.divx.com/vod)
• Ako disk sadrži CD-DA i druge formate, pravilna reprodukcija možda neće
biti moguća.
Česta pitanja
Da li mogu da reprodukujem DVD-Video kupljen u drugoj zemlji?
• Možete da reprodukujete DVD-Video disk ako ima oznaku “2” ili “ALL”.
Da li mogu da koristim uređaj u avionu ili bolnici?
• Elektromagnetni talasi uređaja mogu da utiču na opremu u avionu ili
bolnici. Pridržavajte se pravila i instrukcija prilikom upotrebe uređaja u
avionu ili bolnici.
Nepravilan zvuk
Zvuk je distorziran.
• Udaljite uređaj od mobilnih telefona.
Da li mogu da koristim uređaj u automobilu?
• Možete da koristite uređaj ako ga priključite na automobilski DC adapter za
napajanje. Može doći do oštećenja ako ne upotrebite navedeni adapter.
Zvučni efekti ne rade.
• Neki zvučni efekti ne rade ili su manje izraženi sa nekim diskovima.
Nema zvuka sa zvučnika uređaja.
• Zvučnik je isključen ako zatvorite LCD ili ako priključite slušalice.
• Podignite nivo zvuka.
Da li mogu da povežem uređaj na računar?
• Možete da uživate u upotrebi računarskog monitora kada priključite uređaj
na AV ulazni terminal računara. Međutim, ne možete da koristite ovaj uređaj
kao periferijsku opremu.
Nema zvuka sa drugih zvučnika.
• Proverite kablove i postavke.
Licence
Nema zvuka
• [DivX] Zvuk se možda neće reprodukovati u zavisnosti od toga kako su
fajlovi kreirani.
Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories.
Dolby i simbol dvostrukog D su robne marke Dolby Laboratories.
Ovaj uređaj koristi tehnologiju za sprečavanje kopiranja koja je zaštićena u SAD kao
patent i intelektualna svojina Rovi korporacije. Inverzno projektovanje je
zabranjeno.
MPEG Layer-3 audio tehnologija kodiranja zvuka licencirana je od Fraunhofer IIS
and Thomson kompanije.
DivX®, DivX Certified® i odgovarajuće oznake su robne marke DivX, Inc. koje
koristimo pod licencom.
“DVD Logo” je robna marka DVD Format/Logo Licensing korporacije.
Nepravilna slika
Slika je distorzirana.
• Tokom pretraživanja može se javiti izvesna distorzija, ali je to normalna
pojava.
Slika se zaustavlja.
• Slika se može zaustaviti ako reprodukujete DivX fajl veći od 2 GB.
Nema slike na LCD-u.
• Proverite veze.
• Odaberite drugu LCD-SIZE postavku umesto „Monitor Off“ (No picture).
• Kada povežete AV kabl na uređaj, LCD će biti isključen, a video signal se
prenosi preko VIDEO OUT terminala.
Informacije za korisnike o prikupljanju i oslobađanju od
stare opreme i baterija
Ovi simboli na proizvodima, pakovanjima i/ili u pratećoj
dokumentaciji su znak da iskorišćenu električnu i elektronsku
opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kućnim otpadom.
Radi pravilnog tretmana, iskorišćenja i recikliranja starih
proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na
odgovarajuće prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom
regulativom i direktivama 2002/96/EC i 2006/66/EC. Pravilnim
oslobađanjem od ovih proizvoda i baterija, pomažete u zaštiti
dragocenih resursa i sprečavanju mogućeg negativnog efeta na
ljudsko zdravlje i okruženje, do koga bi došlo u slučaju
nepravilnog postupanja sa otpadom.
Više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i
baterija potražite od predstavnika lokalne vlasti, komunalnog
preduzeća ili u prodavnici u kojoj ste kupili opremu.
U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakovog otpada,
korisniku može da bude naplaćena kazna, u skladu sa
nacionalnom regulativom.
LCD je taman.
• Podesite osvetljenost ekrana.
Pikseli na LCD-u su crni ili crveni, zeleni ili plavi.
• LCD je konstruisan uz upotrebu precizne tehnologije zbog čega je 99.99 %
piksela aktivno i 0.01 %, piksela koji su neprekidno uključeni ili isključeni.
Ovo nije kvar.
Slika se ne prikazuje na TV-u (ili je veličina slike nepravilna).
• Proverite veze.
• Proverite da li je TV uključen.
• Proverite da li je na TV-u odabran odgovarajući ulazni režim.
• Proverite postavku u “TV Aspect” opcije na „Video“ kartici.
• Vodite računa o tome da uređaj bude priključen direktno na TV, a ne preko
VCR-a.
• Upotrebite TV da promenite odnos ekrana.
Za poslovne korisnike u EU
Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme,
molimo vas da kontaktirate prodavca ili dobavljača u vezi sa
dodatnim informacijama.
Indikatori na ekranu
“ ”
• Operacija je zabranjena od strane diska ili uređaja.
[Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za
korisnike van EU]
“
ERROR 01”
• Problem sa baterijom. Kontaktirajte prodavca opreme.
“
DVD-LS92 / DVD-LS70
Ovi simboli su važeći samo u EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog
otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca opreme
u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom metodu oslobađanja.
ERROR 02”
• Baterija se puni 20 sati ali se nije napunila. Napunite je ponovo.
Napomena za simbol baterije (donja dva primera) :
“
ERROR 03”
• Pokušavate da napunite bateriju na lokaciji sa visokom ili niskom
temperaturom. Punite bateriju pri temperaturi od +5 do +35°C.
Ovaj simbol može biti upotrebljen u kombinaciji sa simbolom hemijskog elementa.
U tom slučaju ukazuje na specifične zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na
postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajući hemijski element.
[ ] i [CHG] indikatori
U skladu sa 2004/108/EC direktivom, član 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Nemačka
Indikator [ ] trepće brzo.
• Uređaj je u kvaru. Kontaktirajte prodavca.
Indikator [ ] trepće polako.
• Uređaj je uključen i LCD je zatvoren ili je za LCD-SIZE postavku odabrana
opcija “Monitor Off” (No picture). Isključite uređaj kada završite.
Indikator [CHG] trepće brzo.
• Postoji problem sa baterijom. Isključite uređaj i proverite poruku na LCD-u.
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
Indikator [CHG] trepće polako.
• Baterija je gotovo prazna. Uređaj se automatski isključuje za nekoliko
minuta.
© Panasonic Corporation 2011
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement