Panasonic DVDLS87 Használati utasítások

Panasonic DVDLS87 Használati utasítások
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
DVD-LS90
DVD-LS87
Hordozható DVD-/CD-játszó
Használatba vétel elôtt, mielôtt csatlakoztatná, mûködtetné vagy beállítaná a készüléket,
kérjük olvassa el végig a kezelési útmutatót, és ôrizze meg,
mert a késôbbiekben szüksége lehet rá.
Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy Panasonic hordozható DVD-/CD-játszót vásárolt.
Annak érdekében, hogy a készülék szolgáltatásait optimálisan ki tudja használni, és az biztonságosan mûködjön, kérjük figyelmesen tanulmányozza a kezelési útmutatót.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Weblap: http://www.panasonic.co.jp/global/
Tartalomjegyzék
Tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A készülék által elfogadott régiókód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lejátszási formátumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Figyelmeztetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Lejátszható lemezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Elôkészületek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
➊ Az akkumulátor behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
➋ Az akkumulátor töltése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
➌ A távvezérlô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
➍ A folyadékkristályos kijelzô dôlésszögének beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kezelôszervek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A készülék mûködtetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A távvezérlô mûködtetése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hasznos üzemmódok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
A hang- és képminôség fokozása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Programozott lejátszás/Lejátszás véletlenszerû sorrendben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Adatlemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HighMAT™ lemezek lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
RAM/DVD-RW (DVD-VR) lemezeken lévô programok/lejátszási listák lejátszása . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Képernyôn megjelenô menük használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
A készülék beállításának megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Más készülékekkel történô összekapcsolás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Gépkocsiban történô alkalmazás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Gyakran feltett kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tanácsok WMA/MP3 és JPEG (CD-R/CD-RW) lemezek létrehozására . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Hibaelhárítási útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mûszaki adatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tartozékok
Utórendelés esetén a zárójelben lévô számra hivatkozzon.
1 Távvezérlô (N2QAHC000021)
1 Gombelem a távvezérlôbe (behelyezését lásd a 7. oldalon)
1 Audio/video kábel (K2KA6CB00003)
1 Hálózati tápegység (RFEA213W)
1 Hálózati vezeték (K2CQ2CA00006)
1 Gépkocsi tápegység
DVD-LS90 DVD-LS87
(RFEC201M)
1 Akkumulátor-egység
DVD-LS90 (CGR-H702)
DVD-LS87 (CGR-H701)
Tartalék, illetve csere esetén a Panasonic kereskedônél megvásárolható
DVD-LS90 DVD-LS87 (CGR-H703)
DVD-LS90 (CGR-H702)
DVD-LS87 (CGR-H701)
•
A mellékelt hálózati vezeték és hálózati tápegység csak e készülékhez használható. Más készülékhez
ne csatlakoztassa azokat.
A készülék által elfogadott régiókód
A készülék azokat a DVD-Video lemezeket játssza le, amelyeken a „2”-es régiókód vagy az „ALL” jelölés
látható.
A kezelési útmutatóban leírt mûködtetések elsôsorban a készülékre vonatkoznak, de a távvezérlôt is használhatja, ha a kezelôszervek azonos mûködtetésre vonatkoznak (➜ 8. oldal).
Lejátszási formátumok
DVD-RAM
DVD videomagnóval stb. felvéve
Video & állóképek (JPEG)
DVD-RW (DVD-VR)
DVD videomagnóval stb. felvéve és lezárva
DVD-Video/Video CD/CD
Üzletekben beszerezhetô
Film, zenei stb.
DVD-R/DVD-RW/+R/+RW
DVD videomagnóval stb. felvéve és lezárva
Video (DVD-Video lemezként lejátszva)
CD-R/-RW
Személyi számítógéppel stb. felvéve és lezárva
Zenei (WMA/MP3) & állóképek (JPEG)
A részleteket lásd az 5. oldalon.
1
Figyelmeztetések
VIGYÁZAT!
• NE HELYEZZE VAGY ÜZEMELTESSE A KÉSZÜLÉKET KÖNYVESPOLCON, BEÉPÍTETT SZEKRÉNYEN VAGY MÁS ZÁRT HELYEN. ELLENÔRIZZE, HOGY BIZTOSÍTOTT-E A KELLÔ SZELLÔZÉS.
A TÚLMELEGEDÉSBÔL SZÁRMAZÓ ÁRAMÜTÉS- VAGY TÛZVESZÉLY ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN
ELLENÔRIZZE, HOGY FÜGGÖNY ÉS MÁS ANYAG NEM ZÁRJA-E LE A SZELLÔZÔNYÍLÁSOKAT.
• ÜGYELJEN ARRA, HOGY ÚJSÁG, ASZTALTERÍTÔ, FÜGGÖNY ÉS MÁS HASONLÓ ANYAG NE TAKARJA LE A SZELLÔZÔNYÍLÁSOKAT.
• NYÍLT LÁNGOT TARTALMAZÓ ESZKÖZT, MINT PL. ÉGÔ GYERTYÁT, NE TEGYEN A KÉSZÜLÉKRE.
• A KIMERÜLT ELEMEKET NE DOBJA A HÁZTARTÁSI SZEMÉT KÖZÉ! HELYEZZE AZ ILYEN CÉLRA
KIALAKÍTOTT GYÛJTÔLÁDÁBA!
VIGYÁZAT!
A KÉSZÜLÉK LÉZERSUGÁRRAL MÛKÖDIK.
A MÛKÖDTETÉSNEK, KEZELÔSZERVEKNEK AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRÔ HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁST EREDMÉNYEZHET.
NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT, ÉS NE VÉGEZZEN ÖNÁLLÓAN JAVÍTÁST. MINDEN ESETBEN
FORDULJON SZAKKÉPZETT SZAKEMBERHEZ.
VIGYÁZAT!
A HELYTELENÜL BEHELYEZETT AKKUMULÁTOR, AZ AKKUMULÁTOR SZÉTROBBANÁSÁT EREDMÉNYEZHETI.
CSERE ESETÉN CSAK A GYÁRTÓ ÁLTAL AJÁNLOTT, VAGY AZZAL AZONOS TÍPUSÚ AKKUMULÁTORT TEGYEN A KÉSZÜLÉKBE. ELHASZNÁLT AKKUMULÁTORT NE DOBJON A HÁZTARTÁSI HULLADÉK KÖZÉ, MERT EZ KÖRNYEZETSZENNYEZÔ. DOBJA AZ ERRE A CÉLRA KIALAKÍTOTT GYÛJTÔLÁDÁBA!
Hálózati tápegység
A tápegység 100 V–240 V hálózati feszültségrôl mûködtethetô.
A külsô csatlakozó lehetôleg a készülék közelében, könnyen hozzáférhetô helyen legyen, és a hálózati csatlakozó legyen mindig mûködésre kész állapotban.
Mûködés közben a készülék veheti a mobiltelefonok által keltett rádióinterferenciás jeleket. Ha ez elôfordul,
növelje a készülékek közötti távolságot.
Az adattábla a készülék fenéklapján található.
A készülék belsejében lévô figyelmeztetô felirat jelentése:
FIGYELEM!
A BURKOLAT NYITÁSAKOR ÉS A RETESZ KIIKTATÁSA
ESETÉN LÁTHATÓ ÉS LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁR-VESZÉLY.
ÓVAKODJON A SUGÁRZÁSTÓL!
2
A készülék hátoldalán lévô felirat azt
jelenti, hogy a készülék lézersugárzás
szempontjából 1-es kategóriába
tartozónak minôsül.
Óvintézkedések
A készülék üzembe helyezése elôtt figyelmesen tanulmányozza az itt leírt útmutatásokat. A készülékre vonatkozó biztonsági elôírásokat mindenkor tartsa be. Ôrizze meg és tartsa elérhetô helyen a kezelési útmutatót, hogy a továbbiakban mindenkor a rendelkezésére álljon.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
Olvassa el a kezelési útmutatót.
Ôrizze meg a kezelési útmutatót.
Tartson be minden figyelmeztetést.
Az útmutatások szerint járjon el.
Víz közelében ne mûködtesse a készüléket.
Csak száraz ruhával végezze a tisztítást.
Ne takarja le a szellôzônyílásokat.
A gyári útmutatások szerint helyezze üzembe a készüléket.
Hôforrások vagy hôt termelô készülékek, mint például radiátorok, hômérsékletjelzôk, kályhák vagy
más készülékek közelébe (beleértve az erôsítôket) ne helyezze a készüléket.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetékre ne léphessenek rá, ne szorulhasson az be sehová, különösen a csatlakozóknál és ott, ahol a vezeték kilép a készülékbôl.
Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használja a készülékhez.
Csak a gyártó által javasolt vagy azzal együtt árusított szállítóeszközre, állványra, háromlábú állványra, Konzolra vagy polcra helyezze a készüléket. Ilyen eszköz használatakor
mozgatáskor különös figyelemmel járjon el, nehogy leessen és megsérüljön a készülék.
Villámláskor, vagy ha hosszabb ideig nem mûködteti a készüléket, a hálózati csatlakozót húzza ki a
konnektorból.
Minden javító és ellenôrzô tevékenységet képzett szakemberrel végeztessen el. Ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a hálózati vezeték vagy a csatlakozó megsérült, folyadék ömlött rá, valamilyen tárgy esett a készülékbe, esô vagy magas páratartalmú levegô érte, nem a normál módon
mûködik vagy leejtették, feltétlenül ellenôriztesse szakemberrel.
Akkumulátor/elem
1. Akkumulátoregység (Lítiumion akkumulátoregység)
• A készüléket használja az akkumulátoregység feltöltéséhez.
• Más készülékhez ne használja az akkumulátoregységet.
• Ha havazik vagy esik az esô, ne vigye a szabadba a készüléket. (Az akkumulátoregység nem
vízálló.)
• Ügyeljen arra, hogy por, homok, folyadék vagy más idegen anyag ne érje az érintkezôket.
• Fém tárggyal ne érintse meg az érintkezôket (+ és –).
• Ne szedje szét, ne alakítsa át, ne melegítse vagy ne dobja a tûzbe az akkumulátoregységet.
• 60 °C-nál magasabb hômérsékletû helyen ne tárolja az akkumulátoregységet.
2. Gombelem (Lítium elem)
• Polaritás helyesen tegye be az elemet.
• Fém tárggyal ne érintse meg a (+ és –) érintkezôket.
• Ne szedje szét, alakítsa át, melegítse vagy dobja a tûzbe az elemet.
• Olyan helyen tartsa a gombelemet, ahol gyermekek nem érhetik el.
Ha a kezére vagy ruhájára elektrolit került, mossa le alaposan bô vízzel.
Ne dörzsölje a szemét, ha véletlenül elektrolit került bele. Öblítse ki alaposan vízzel, és forduljon
orvoshoz.
3. Kimerült akkumulátorok/elemek
A kimerült akkumulátorokat/elemeket ne dobja a háztartási szemét közé. Minden esetben tegye
az erre a célra kialakított gyûjtôládába.
3
A fej- vagy fülhallgatóval kapcsolatos tanácsok
• Fej- vagy fülhallgatóval ne hallgasson túl nagy hangerôvel mûsorokat, mert ez halláskárosodást
okoz. A hallással foglalkozó szakemberek nem tanácsolják a folyamatos, hosszú idôn keresztül
történô mûsorhallgatást.
• Ha fülcsengést érez, csökkentse a hangerôt, vagy függessze fel a fej-/fülhallgató használatát.
• Motoros jármû vezetése közben ne használjon fej-/fülhallgatót. Ez közlekedési balesetet okozhat, és bizonyos helyeken tilos is.
• Veszélyes helyzetekben különösen óvatosan járjon el, vagy szüneteltesse a fej-/fülhallgató használatát.
• Még ha nyitott rendszerû is a fej-/fülhallgatója, és így hallhatja a környezô hangokat, akkor se növelje annyira a hangerôt, hogy ne hallja, mi van a környezetében.
A KÉSZÜLÉKET MÉRSÉKELT KLIMATIKUS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTTI HASZNÁLATRA TERVEZTÉK.
Használat közben ne tartsa hosszú ideig az ölében a készüléket. Így használva nagyon felmelegedhet a készülék és ez tüzet is okozhat.
A károsodás elkerülése érdekében
Kerülje a következôket:
• Éghetô rovarirtószerek használatát a készülék közelében.
• A folyadékkristályos képernyô megnyomását.
• A lézer kiolvasófej lencséjének és egyéb részeinek megérintését.
A következô helyeken ne mûködtesse a készüléket:
• Homokos helyen, mint például tengerparton.
• Párnák, kárpitozott bútorok, vagy meleg készülékek, mint erôsítôk tetején.
Ne hagyja a készüléket zárt gépkocsiban vagy olyan helyen, amit közvetlenül ér a napsugárzás,
vagy ahol magas a hômérséklet.
4
Lejátszható lemezek
A kezelési útmutatóban leírt mûveletek különbözô formátumú lemezre vonatkoznak. Ezeket jelölésekkel ábrázoljuk, mint pl. a következô: r
DVD-RAM RAM JPEG
• RAM A felvétel 1.1 verziójú videofelvételi formátumban készült (egységesített videofelvételi formátum), amilyen DVD videomagnóval, DVD videokamerával, személyi számítógéppel
stb. készíthetô.
• JPEG A felvétel Panasonic DVD videomagnóval, 1.0 verziójú
DCF (Design rule for Camera File system) szabvány szerint készült. A JPEG fájlok lejátszásához válassza az adatlemezkénti
lejátszást (Play as Data Disc) [(➜ 22. oldal, Egyéb menü (Other
Menu)].
DVD-Video
–
DVD-V
DVD-R (DVD-Video)/ DVD-RW (DVD-Video) DVD-V
Lemezek, amelyeket DVD videomagnóval vagy DVD videokamerával vették fel és zárták le (finalization)*.
DVD-RW (DVD-VR) DVD-RW (VR)
Lemezek, amelyeket 1.1 verziójú videofelvételi formátumban (egységesített video felvételi formátum) vettek fel DVD videomagnóval
vagy DVD videokamerával és zárták le*.
–
+R (Video)/+RW (Video) DVD-V
Lemezek, amelyeket DVD videomagnóval vagy DVD videokamerával vettek fel és zártak le.
Video CD VCD
Beleértve az SVCD lemezt (megfelel az IEC62107 szabványnak).
CD CD WMA MP3 JPEG VCD
• A készülék lejátssza a fenti formátumban felvett CD-R/RW-lemezeket. A felvétel végén zárja a szekciókat, vagy zárja az
egész lemezt.
• WMA MP3 JPEG A készülék alkalmas a HighMAT lemezek lejátszására.
* Eljárás, ami kompatibilis készüléken lehetôvé teszi a lemez lejátszását.
• A fenti jelzéseket tartalmazó lemezeket nem minden esetben lehet lejátszani, függ a lemez fajtájától és a felvételi feltételektôl.
■ A készülék által el nem fogadott lemezformátumok
DVD-Audio, DVD-ROM, DVD-RW 1.0-ás verziója, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, DivX Video Disc és Foto
CD, DVD-RAM, amelyek nem távolíthatók el a tokjukból, 2.6 GB-os és 5.2-GB-os DVD-RAM, és a piacon
kapható „Chaoji VCD” lemezek, beleértvén az IEC62107 szabványnak meg nem felelô CVD, DVCD és
SVCD lemezeket.
5
Elôkészületek
➊ Az akkumulátor behelyezése (A készülék kikapcsolt helyzetében)
Az ábra a CGR-H702 akkumulátoregység csatlakoztatását mutatja. A CGR-H701 akkumulátoregységet ugyanilyen módon csatlakoztassa.
A készülék fenéklapja
Pattintsa a helyére
Akkumulátor
Ellenôrizze, hogy biztonságosan rögzült-e a helyén.
Eltávolítás
•
•
Az akkumulátoregység eltávolítása elôtt kapcsolja ki a készüléket.
Az ábra a CGR-H702 típ. akkumulátoregység eltávolítását mutatja.
A CGR-H701 típusnál ugyanígy kell eljárni.
Ha hosszú idôn keresztül nem mûködteti a készüléket
• Az akkumulátoregység eltávolítása (➜ jobbra).
(A készülék kikapcsolt állapotának ellenére, némi feszültség maradt a készülékben, ami meghibásodást okozhat.)
• Az újbóli használat elôtt töltse az akkumulátort.
Nyomja meg és tartsa nyomva
➋ Az akkumulátor töltése (A készülék kikapcsolt helyzetében)
Hálózati vezeték
(mellékelve)
DC IN
•
Hálózati tápegység
(mellékelve)
Hálózati tápegység és hálózati vezeték alkalmazásával
töltés nélkül is mûködtetheti a készüléket.
CHG
Megkezdôdött
Készenléti teljesítményfelvétel
A készülék teljesítményfelvétele kikapcsolt helyzetben 0,5
W. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki
a hálózati csatlakozót a konnektorból.
Amikor a hálózati vezetéket a konnektorhoz csatlakoztatja,
a készülék készenléti helyzetbe kerül (a készenlét-jelzô [ ]
világít). Készenléti helyzetben a primer áramkör nincs lekapcsolva a hálózatról, a készülék egyes alkatrészei hálózati feszültség alatt maradnak.
6
A hálózati konnektorhoz
Befejezve
[ ]
kialszik ➡ világít
[CHG] világít
➡ kialszik
Töltési idô:
DVD-LS90 : Kb. 8 óra
DVD-LS87 : Kb. 4 óra
A töltés végeztével húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, a hálózati tápegység csatlakozóját pedig a készülékbôl.
A még hátralévô töltési idô ellenôrzése
A készülék bekapcsolt helyzetében (➜ 9. oldal) és az akkumulátoregységrôl mûködtetve.
Nyomja meg a kijelzô [DISPLAY] gombot, hogy ellenôrizhesse a töltöttségi szintet (néhány másodpercre jelenik meg).
(Képernyô)
Töltés
(Amikor már csak néhány másodperc van hátra
a töltésbôl, automatikusan megjelenik a jelzés.)
Kb. lejátszási idô (Órában)
Lejátszás (szobahômérsékleten fejhallgató használatával)
Folyadékkristályos képernyô
fényerôsségének szintje
Akkumulátoregység
•
•
–5
0 (gyári beállítás)
CGR-H701 DVD-LS87
1,5
4
CGR-H702 DVD-LS90
4
3
8
CGR-H703 (megvásárolható)
10
8
6
Kijelzô
kikapcsolva
+5
16
Az idôtartamok, a használattól függôen, eltérhetnek a feltüntetett értékektôl.
A folyadékkristályos képernyô fényerôsségének megváltoztatása (➜ 14. oldal, A képüzemmód beállítása az LCD képernyôn).
➌ A távvezérlô
A gombelem (mellékelve) behelyezése
Használati szög
Felülnézet
Eltolás közben ( )
húzza kifelé ( )
•
•
Irányítsa az érzékelô felé.
A max. távolság 7 m lehet.
A + jel nézzen lefelé
Lítium elem: CR2025
Arra nagyon vigyázzon, hogy ne kerüljön gyerekek kezébe.
Az akkumulátor véletlenszerû lenyelése gyomor- és bélkárosodást okozhat.
➍ A folyadékkristályos kijelzô dôlésszögének beállítása
Szokásos
Szabad
Lehajtás
A kijelzô felhajtása
Csúsztatás
Kattanás
A készülék mozgatásakor: Hajtsa le a folyadékkristályos kijelzôt. Ne a kijelzônél megfogva tartsa
vagy emelje meg a készüléket.
7
Kezelôszervek
Az ismétlésre
szánt
(➜ 11.
11.oldal)
oldal)
Az ismétlésre
szántrész
részkiválasztása
kiválasztása (➠
Virtuális
háttérhangzáshallgatása
hallgatása (➠
Virtuális
háttérhangzás
(➜ 11.
11.oldal)
oldal)
Képüzemmód
(➜ 12.
12.oldal)
oldal)
Képüzemmódbeállítása
beállítása (➠
4:34:3
méretarányú
kiválasztás (➠
(➜ 12.
12.oldal)
oldal)
méretarányú kép
kép kiválasztása
Lemez
fômenüjénekmegjelenítése
megjelenítése (➠
Lemez
fômenüjének
(➜ 10.
10.oldal)
oldal)
Programlistamegjelenítése
megjelenítése (➠
Programlista
(➜ 19.
19.oldal)
oldal)
Képernyôn
megjelenô
menü
(➜ 20.
20.oldal)
oldal)
Képernyôn
megjelenô
menümegjelenítése
megjelenítése (➠
Lemez
menü
megjelenítése(➜
(➠10.,
10, 17.
Lemez
menü
megjelenítése
17.oldal)
oldal)
Lejátszási
listamegjelenítése
megjelenítése (➠
Lejátszási
lista
(➜ 19.
19.oldal)
oldal)
A hangerô beállítása (➠ 9. oldal)
A hangerô beállítása (➜ 19. oldal)
ALemez
lemezfômenüjének
fômenüjének
megjelenítése
(➜oldal)
10. oldal)
megjelenítése
(➠ 10.
Programlista
megjelenítése
oldal)
Programlista megjelenítése
(➠ (➜
19. 19.
oldal)
AAhangerô
beállítása(➠(➜
9. oldal)
hangerô beállítása
9. oldal)
Lemez
menü
megjelenítése
17. oldal)
Lemez menü megjelenítése (➠ (➜
10, 10.,
17. oldal)
Lejátszási
lista
megjelenítése
(➜oldal)
19. oldal)
Lejátszási lista
megjelenítése
(➠ 19.
Látószög
megváltoztatása
oldal)
Látószög megváltoztatása
(➠ (➜
13. 13.
oldal)
Állóképforgatás
oldal)
Állóképforgatás (➠(➜
13.13.
oldal)
AAfelirat
megváltoztatása
oldal)
felirat megváltoztatása
(➠(➜
13. 13.
oldal)
A
hangsáv
megváltoztatása
(➠
12.
oldal)
A hangsáv megváltoztatása (➜ 12. oldal)
Programozott/véletlenszerû lejátszás
(➠ 15.(➜
oldal)
Programozott/véletlenszerû
lejátszás
15. oldal)
Törlés (➠
Törlés
(➜15.
15.oldal)
oldal)
Képernyôn megjelenô
menü
megjelenítése
(➠ 21.(➜
oldal)
Képernyôn
megjelenô
menü
megjelenítése
21. oldal)
8
Lejátszás
1 Hajtsa fel a fedôlapot.
Fejhallgató-csatlakozó [
3.5 mm sztereó
]
OPEN
2 Tegyen be egy lemezt
és hajtsa le a fedôlapot.
yomja le
3 Nyomja meg
A kétoldalas lemezeket úgy
tegye be, hogy a játszani
kívánt oldal nézzen felfelé.
RAM Használatbavétel elôtt
vegye ki a lemezeket a tokjukból.
•
•
•
•
4 Állítsa be a hangerôt.
és tartsa nyomva.
ON
O
A kész lék bekasol ódik,
és megkezdôdik a lejátszás.
Állj helyzetben a készülék 15 perc eltelte után (akkumulátoregység alkalmazása esetén 5 perc után)
automatikusan kikapcsolódik.
Amikor menü látható a képernyôn, a lemez továbbra is forog.
Ha befejezte, nyomja meg az állj [■, –OFF] gombot, kímélve ezzel a készülék motorját.
A +R/+RW lemezeken lévô címek száma nem jelenik meg helyesen.
Ha valamilyen probléma merülne fel, lásd a Hibaelhárítási útmutatót (➜ 31–34. oldal).
A készülék mûködtetése
ON
A készülék bekapcsolása/
Lejátszás
Nyomja meg és tartsa nyomva, a készülék bekapcsolódik és megkezdôdik a lejátszás.
Pillanat állj
A [E, ON] gomb megnyomására újraindul a
lejátszás.
Állj
Amikor a kijelzôn villog a „e” jelzés, a készülék megjegyezte a megállítási pontot.
• A folytatás érdekében nyomja meg a [E, ON]
gombot.
• DVD-V Amíg látható a szöveg, nyomja
meg a [E, ON] gombot, és az elôzô fejezeteket tekintheti meg.
Amikor villog a „e” jelzés, a tetôlap felnyitásával vagy a [■, –OFF] gomb megnyomásával
törlôdik a megállítási pont.
A készülék kikapcsolása
Nyomja meg és addig tartsa nyomva a gombot, amíg meg nem jelenik az „OFF” jelzés.
– OFF
9
Nyomja meg a [❘FF, EE❘] gombot.
Léptetés
RAM
DVD-RW (VR)
Léptetni a markerekhez
is lehet.
Keresés
Nyomja meg és tartsa nyomva a [❘FF, EE❘]
gombot. (Max. 5 lépés)
Lassított lejátszás
Pillanat állj helyzetben nyomja meg és tartsa
nyomva a [❘FF, EE❘] gombot. (Max. 5 lépés)
A [E, ON ] gomb megnyomására visszatér
a normál lejátszás.
VCD Csak elôre [EE❘] lehetséges.
Fômenü
TOP MENU
Programok lejátszása
Menü
Lejátszási lista
megjelentetése
MENU
Navigációs menü
RETURN
Visszatérés
ENTE
ENTER
DVD-V
RAM
DVD-RW (VR)
(➜ 19. oldal)
DVD-V
RAM
DVD-RW (VR)
WMA
MP3
JPEG
(➜ 19. oldal)
(➜ 18. oldal)
Az elôzô képernyô tér vissza.
VCD (lejátszási vezérlôjellel) Visszatér a menü.
Menümûveletek
A kurzor [GHFE] gombokkal válasszon ki
egy részt, és az [ENTER] gomb megnyomásával hagyja jóvá a választást.
Léptetés képrôl képre
Pillanat állj helyzetben nyomja meg a [F E]
gombot.
VCD Csak elôre [E] lehetséges.
Csoport-léptetés
WMA
MP3
JPEG
Nyomja meg a [▲▼] gombot.
A távvezérlô mûködtetése
Léptetés
Nyomja meg a [❘FF, EE❘] gombot.
Keresés
Nyomja meg a [FF, EE] gombot. (Max. 5 lépés)
Lassított lejátszás
1
2
4
7
3
6
8
Mûsorrész kiválasztása
számgombokkal
>
= 10
0
Pillanat állj helyzetben nyomja meg a [FF, EE]
gombot. (Max. 5 lépés)
A [E] (PLAY) gomb megnyomására visszatér
a normál lejátszás.
VCD Csak elôre [EE] lehetséges.
RAM
DVD-RW (VR) DVD-V
VCD
WMA
MP3
JPEG
Például: 123 kiválasztása:
[1] ➡ [2] ➡ [3] ➡ [ENTER]
•
10
CD
Például: 12 kiválasztása:
[≥10] ➡ [1] ➡ [2]
VCD lejátszási vezérlôjellel
Állj helyzetben nyomja meg a számgombokat.
A készüléket a távvezérlôvel nem lehet bekapcsolni, ha akkumulátoregységrôl mûködteti.
Hasznos üzemmódok
Ismétlés
(Csak ha megjelenik az eltelt játékidô.
JPEG lemezeknél akkor is, ha nincs eltelt játékidô.)
Többszöri megnyomással válassza ki az ismétlendô részt.
•
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a visszatérés [RETURN] gombot.
Menu
Repeat
Off
Egy meghatározott szakasz (A–B) ismétlése
Kivéve a
JPEG
1 DISPLAY
és a
RAM
DVD-RW (VR)
➀ A [▲▼] gombokkal válassza ki az egyéb
2
Menu
beállításokat (Other Settings).
➁ A [E] gomb megnyomásával lépjen a követ- A-B Repeat
kezô menühöz, és a [▲▼] gombbal válassza ki a lejátszási
(Play) menüt.
➂ A [E] gomb megnyomásával lépjen a következô menühöz, és a
[▲▼] gombbal válassza ki az A–B ismétlést (A-B Repeat).
➃ A kezdô majd a zárópontnál nyomja meg az [ENTER] gombot.
Nyomja meg egyszer.
•
•
lemezeket (állókép részek)
Az [ENTER] gomb megnyomásával törli az üzemmódot.
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a visszatérés [RETURN] gombot.
A lejátszási sebesség megváltoztatása
1 DISPLAY
RAM
DVD-RW (VR) DVD-V
➀ A [▲▼] gombokkal válassza ki az egyéb beállításokat (Other
2
Settings).
➁ A [E] gomb megnyomásával lépjen a következô menühöz, és a
[▲▼] gombbal válassza ki a lejátszási sebességet (Play Speed).
Nyomja meg egyszer.
➂ Az [ENTER] és a [▲▼] gombok megnyomásával válassza ki a
„Normal” vagy a „×0.6”–„×1.4” (0.1 lépésekkel) beállítást.
➃ Nyomja meg az [ENTER] gombot.
•
•
•
•
A [E] (PLAY) gomb megnyomására visszatér a normál lejátszás.
Miután megváltoztatta a sebességet
– Az „Advanced Surround” (’ a következôt) és a „Multi Re-master” (➜ 14. oldal) nem mûködik.
– A hangkimenet 2-csatornás PCM-re vált át.
– A 96 kHz-es mintavételi frekvencia átkonvertálódik 48 kHz-es jellé.
A lemezfelvétel függvényében elôfordulhat, hogy ez az üzemmód nem mûködik.
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a visszatérés [RETURN] gombot.
Fokozott háttérhangzás (Advanced Surround)
RAM
DVD-RW (VR) DVD-V
A.SURROUND
•
•
VCD
(2 vagy többcsatornás)
A gomb megnyomásával válassza ki az „SP 1 Natural” (Természetes) vagy az „SP 2
Enhanced” (Kihangsúlyozott) állást.
Fokozott háttérhangzás 2 hangsugárzóval (más készüléken) elérhetô.
Fejhallgató alkalmazása esetén a gomb megnyomásával válassza a „HP 1 Natural” vagy a „HP 2 Enhanced” állást.
Háttérhangzással felvett lemezek hallgatásakor úgy tûnik, hogy a hang a hallgató mindkét oldala felôl
szól.
11
•
•
•
Az optimális hallgatási pont 3-4-szerese annak a távolságnak, amilyen távol van egymástól a bal és jobb
hangsugárzó, vagy a tv-készülék szélességének 3-4-szerese, ha a tv hangszóróin hallgatja a programot.
Fokozott háttérhangzás alkalmazása esetén a többi készüléken kapcsoljon ki minden háttérhangzást.
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a visszatérés [RETURN] gombot.
Annak kiválasztása, hogy a 4:3 méretarányú kép
hogyan jelenjen meg a folyadékkristályos (LCD) képernyôn
MONITOR
MODE
•
•
A gomb megnyomásával válassza ki a képméretarányt.
NORMAL: Normál
FULL:
Vízszintesen megnyújtva
ZOOM:
Vízszintesen és függôlegesen megnyújtva
OFF:
Nincs kép
Ha nem használja a folyadékkristályos képernyôt, az „OFF” lehetôség választásával energiát takarít
meg. (A [ ] jelzés villog.)
Ha lehajtja a képernyôt, az automatikusan kikapcsolódik.
A képüzemmód beállítása az LCD képernyôn
1
2
PICTURE MODE
A [▲▼] gombok megnyomásával válassza ki a kívánt részt, majd a
[FE] gombokkal hajtsa végre a kívánt változtatást.
Nyomja meg.
•
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a képüzemmód [PICTURE MODE] gombot.
A hangcsatornák megváltoztatása
DVD-V
(több hangsávnál)
RAM DVD-RW (VR)
VCD
AUDIO
A gomb megnyomásával válassza ki a hangsávot.
RAM DVD-RW (VR)
Menu
Audio
(A távvezérlôn)
1
VCD
E gombbal kiválaszthatja az „L”, „R” vagy „L R” csatornát. (Vagyis: bal, jobb, bal és jobb)
DVD-V (Karaoke lemezek)
A [FE] gombok megnyomásával válassza ki az énekhang bekapcsolt (On) vagy kikapcsolt (Off) állapotát.
A részletekkel kapcsolatban olvassa el a lemezhez tartozó útmutatásokat.
• Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a visszatérés [RETURN] gombot.
A jel fajtája/adatai
LPCM/
Digital/DTS/MPEG: A jel fajtája
kHz (Mintavételi frekvencia) / bit /ch (Csatornák száma)
Például: 3 / 2.1 ch
1: Mélyfrekvenciás jel (Ha nincs jel, nincs kijelzés)
0: Nincs háttérhang
1: Mono háttérhang
2: Sztereó háttérhang (Bal/Jobb)
1: Középsô csat.
2: Bal elsô + Jobb elsô csat.
3: Bal elsô + Jobb elsô + Középsô csat.
12
A felirat nyelvének megváltoztatása
(több nyelvû felirat esetén)
(csak SVCD lemeznél)
DVD-RW (VR) (A feliratot csak azoknál a lemezeknél lehet be-/kikapcsolni, amelyek tartalmaznak be-/kikapcsolási információt.)
DVD-V
VCD
RAM
SUBTITLE
Menu
Subtitle
(A távvezérlôn)
DVD-V
Off
VCD
A gomb megnyomásával válassza ki a felirat nyelvét.
• +R/+RW lemezeknél megjelenhet a felirati nyelvre olyan szám, ami nem kerül kijelzésre.
A felirat törlése/megjelentetése
A [FE] gomb megnyomásával válassza ki az „On” (bekapcsolt) vagy az „Off” (kikapcsolt) állapotot.
RAM DVD-RW (VR)
A gomb megnyomásával válassza ki az „On” vagy az „Off” állapotot.
• A felirati be-/kikapcsolási információt Panasonic DVD magnóval nem lehet felvenni.
•
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a visszatérés [RETURN] gombot.
Látószög kiválasztása
DVD-V
(több látószögnél) /
Állókép forgatása
ANGLE
JPEG
Például:
DVD-V
Menu
(A távvezérlôn)
Angle
1/4
Nyomja meg, hogy kiválassza a látószöget, vagy forgassa az állóképet.
•
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a visszatérés [RETURN] gombot.
13
A hang- és képminôség fokozása
Természetesebb hangzás elérése (Multi Re-master)
RAM DVD-RW (VR) DVD-V (Csak a 48 kHz mintavételi frekvenciájú lemezeknél) VCD
CD
E jellemzô sokkal természetesebb hangzást biztosít azzal, hogy a felvétel során nem felvett magasabb frekvenciájú jeleket hozzákeveri a hanghoz.
WMA
MP3 (Más, mint a 8 kHz, 16 kHz és 32 kHz-es mintavételi frekvenciájú lemezek)
E jellemzô a felvétel során elveszett magasfrekvenciájú hangok újbóli elôállításával, az eredetihez közel
azonos hangot eredményez.
1 DISPLAY
➀ A [▲▼] gombokkal válassza ki az egyéb
2
➁
Nyomja meg egyszer.
➂
➃
➄
•
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a visszatérés [RETURN] gombot.
Beállítás
Zene fajtája
Egyéb lemezek
Hatás szintje
1
Gyors tempó (például pop és rock)
Kicsi
2
Változó tempó (például jazz)
Közepes
3
Lassú tempó (például klasszikus)
Erôs
Kikapcsolva
Kikapcsolva
DVD-V
Off
•
Menu
beállításokat (Other Settings).
Multi Re-master
1
A [E] gomb megnyomásával lépjen a következô menühöz, és a [▲▼] gombbal válassza ki az audio menüt (Audio Menu).
A [E] gomb megnyomásával lépjen a következô menühöz, és a
[▲▼] gombbal válassza ki a természetesebb hangzást (Multi Remaster).
Az [ENTER] és a [▲▼] gombok megnyomásával válassza ki az
„1”, a „2” vagy a „3” lehetôséget.
Nyomja meg az [ENTER] gombot.
CD
(LPCM)
Digitális optikai kábellel történô csatlakoztatás esetén elôfordulhat, hogy a Multi Re-master nem mûködik.
Képüzemmód (Picture Mode)
1 DISPLAY
2
➀ A [▲▼] gombokkal válassza ki az egyéb
➁
Nyomja meg egyszer.
➂
➃
➄
Cinema1: Lágyítja a képeket, és a sötétebb részeknél kiemeli a részleteket.
Cinema2: Élesebbé teszi a képeket, és a sötétebb részeknél kiemeli a részleteket.
•
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a visszatérés [RETURN] gombot.
A lemezen lévô felvételtôl függôen elôfordulhat, hogy a fenti jellemzôk nem állíthatók be.
14
Menu
beállításokat (Other Settings).
Picture Mode Normal
A [E] gomb megnyomásával lépjen a következô menühöz, és a [▲▼] gombbal válassza ki a képmenüt (Picture Menu).
A [E] gomb megnyomásával lépjen a következô menühöz, és a
[▲▼] gombbal válassza ki a képüzemmódot (Picture Mode).
Az [ENTER] és a [▲▼] gombok megnyomásával válassza ki a
„Normal”, a „Cinema1” vagy a „Cinema2” lehetôséget.
Nyomja meg az [ENTER] gombot.
Programozott lejátszás/Lejátszás véletlenszerû sorrendben
DVD-V
VCD
CD
WMA
MP3 JPEG
Csak távvezérlôvel
Állj helyzetben
A gomb megnyomásával váltson át a másik üzemmódra.
PLAYMODE
Programozott lejátszás
Lejátszás véletlenszerû sorrendben
Kikapcsolva (Normál lejátszás)
•
HighMAT-lemeznél véletlenszerû és programozott lejátszás nem lehetséges. Az Egyéb menü él (Other
Menu) az adatlemezkénti (Play as Data Disc) lejátszást válassza. (➜ 22. oldal)
Programozott lejátszás (max. 32 mûsorrész)
Például:
1
DVD-V
Choose a title and chapter
No. Title Chapter Time
11
Play
1
2
4
Clear
Clear all
7
A számgombok megnyomásával válassza ki a mûsorrészt (➜ 10. oldal).
3
6
8
>
= 10
2
PLAY
Ezt ismételve programozza be a többi
mûsorrészt.
0
Minden mûsorrész beprogramozása (a lemezen, címen vagy a csoporton belül)
Az [ENTER] és a [▲▼] gombok megnyomásával válassza ki az „ALL” lehetôséget, majd újra nyomja meg
az [ENTER] gombot, hogy regisztrálásra kerüljön.
A program megváltoztatása
A [▲▼] gombok megnyomásával válasszon ki egy mûsorrészt.
– Ha meg akarja változtatni, ismételje meg az 1 lépést.
– Ha törölni akarja, nyomja meg a törlés [CANCEL] gombot (vagy válassza a „Clear” lehetôséget, és
nyomja meg az [ENTER] gombot).
A teljes program törlése
Válassza ki a teljes törlést (Clear All), és nyomja meg az [ENTER] gombot. Akkor is törlôdik az egész program, ha kikapcsolja a készüléket vagy kinyitja a lemeztartó fiókot.
Lejátszás véletlenszerû sorrendben
Például:
1
DVD-V
Random
Press Playback
PLAY to start
Choose a title.
Title 1
0 ~ 9 to select
PLAY to start
Csak DVD-V WMA MP3 JPEG
1
2
4
7
3
6
8
>
= 10
A számgombok megnyomásával
válasszon ki egy csoportot vagy
egy címet (➜ 10. oldal).
2
PLAY
0
Kilépés a programozott vagy a véletlenszerû lejátszási üzemmódból
Többször nyomja meg a lejátszási mód [PLAY MODE] gombot, hogy törlôdjék az üzemmód.
15
Adatlemezek lejátszása
WMA
MP3 JPEG
Lejátszhatja a DVD-RAM lemezen lévô JPEG fájlokat, vagy a HighMAT lemezeket HighMAT funkció nélkül
(➜ 22. oldal, Egyéb menü [Other Menu], Adatlemezkénti lejátszás [Play as Data Disc]).
Mûsorrészek lejátszása normál sorrendben (Playback Menu)
ENTE
ENTER
Amíg látszik a menü
A [▲▼] gombbal válassza ki a minden, a hang vagy a kép (All, Audio vagy Picture)
lehetôséget, és nyomja meg az [ENTER] gombot.
• A választás kijelzése/eltüntetése: Nyomja meg a fômenü [TOP MENU] gombot.
A kiválasztott részek lejátszása (Navigation Menu)
1
MENU
A [GHFE] gombbal válasszon ki egy csoportot, és nyomja meg az
[ENTER] gombot.
• A csoport normál sorrendben történô lejátszása:
Nyomja meg az [ENTER] gombot.
• A lejátszás elkezdése egy kiválasztott mûsorrésszel:
A [▲▼] gombokkal válassza ki a mûsorrészt, majd nyomja meg
az [ENTER] gombot.
2
Nyomja meg egyszer
Az éppen játszott csoport és rész száma
: JPEG
: WMA/MP3
A kiválasztott szám
Csoport
•
•
16
Audio-/képtartalom
WMA/MP3 mûsor hallgatása, mialatt JPEG képet néz a képernyôn
Elôször válassza ki a JPEG képet, majd a WMA/MP3 fájlt. (A fordított sorrrend nem vezet célra.)
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a menü [MENU] gombot.
■ Mellékmenü használata
Amíg a navigációs menü (➜ 16. oldal) látható.
1 Nyomja meg a kijelzô [DISPLAY] gombot.
2 A kurzor [▲▼] gombokkal válassza ki a mellékmenüt (➜ a következôt), majd nyomja meg az [ENTER] gombot.
Mellékmenü
Csoport és tartalom
Csak a tartalom
Csak a csoport
Pici „körömnyi” képek JPEG
A következô csoporthoz WMA MP3
Az elôzô csoporthoz WMA MP3
WMA/MP3 és JPEG fájlok
Csak WMA/MP3 fájlok
Csak JPEG fájlok
Átkapcsolás a tájékoztató üzenetek és az eltelt játékidô kijelzése között
Keresés a tartalomjegyzék és a csoportcímek között (➜ a továbbiakban)
■ Keresés egy mûsorrész vagy egy csoport címének alapján
A [FE] gombok megnyomásával emelje ki egy csoport- vagy egy mûsorrész címét, aszerint, hogy mit akar
keresni.
1 Válassza ki a megtalálást „Find”. (➜ lásd fent)
2 A kurzorral [▲▼] válasszon ki egy karaktert, és nyomja meg
az [ENTER] gombot.
• A többi karakter kiválasztásához ismételje a lépést.
• A kisbetût is megkeresi a készülék.
• A [❘FF, EE❘] gombok megnyomásával léptethet az A, E, I, O és U betûk között.
• A [F] gombbal törölhet egy karaktert.
• Törölje a csillagot (✱), hogy megkezdôdjön az adott karakterrel kezdôdô címek között a keresés.
3 A kurzorral [E] válassza ki a megtalálást „Find”, és nyomja meg az [ENTER] gombot.
A képernyôn megjelenik a keresés eredménye.
4 A kurzorral [▲▼] válassza ki a mûsorrészt vagy a csoportot, és hagyja azt jóvá az [ENTER] gomb
megnyomásával.
17
HighMAT™ lemezek lejátszása
WMA
MP3 JPEG
Amíg látható a menü
A [GHFE] gombokkal végezze el a választást, majd nyomja meg az [ENTER] gombot.
ENTE
ENTER
•
•
•
Menü:
Lejátszási lista:
A következô menühöz jut, ami
megmutatja a lejátszási listát
vagy egy másik menüt.
Megkezdôdik a lejátszás.
Visszatérés a menü képernyôhöz: Nyomja meg a fômenü [TOP MENU] gombot, majd néhányszor a
visszatérés [RETURN] gombot.
A menü hátterének megváltoztatása: Nyomja meg a kijelzô [DISPLAY] gombot. A háttér, a lemezre felvett egyik háttérre vált át.
A menü megjelenítése/eltüntetése: Nyomja meg a fômenü [TOP MENU] gombot.
Választás a listáról
1. Lejátszás közben nyomja meg a menü [MENU] gombot.
2. A lejátszási lista „Playlist”, a csoport „Group” és a tartalomjegyzék „Content” között a [F] majd a [▲▼] gombok megnyomásával választhat.
3. A [E], majd a [▲▼] gombok megnyomásával válasszon ki egy részt, és
nyomja meg az [ENTER] gombot.
•
18
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a menü [MENU] gombot.
RAM/DVD-RW (DVD-VR) lemezeken lévô programok/
lejátszási listák lejátszása RAM DVD-RW (VR)
•
•
1
A cím csak akkor jelenik meg, ha van címe a lemeznek.
A lejátszási listát és a címet nem változtathatja meg.
Programok lejátszása
Lejátszási listák lejátszása
2
ENTE
ENTER
A [▲▼] gombokkal válassza ki a programot
vagy a lejátszási listát, és
nyomja meg az [ENTER]
gombot.
• Csak a lemez tartalmaz lejátszási listát.
•
•
•
A távvezérlô számgombjait is használhatja. (➜ 10. oldal)
Nyomja meg a [E] gombot, hogy megjelenjen a program tartalma (Csak a program lejátszásakor).
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a fômenü [TOP MENU] vagy a menü [MENU] gombot.
CD lemezek lejátszása
CD
Szöveges CD lemezek lejátszásakor megjelennek a címek.
1
Például: Szöveges CD
2
ENTE
ENTER
A [DISPLAY] gomb megnyomására váltakozva
az üzenetek és az eltelt játékidô jelenik meg.
•
A [▲▼] gombokkal válassza ki a mûsorrészt,
és nyomja meg az [ENTER] gombot.
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a menü [MENU] gombot.
19
A képernyôn megjelenô menük használata
1 DISPLAY
2
➀ A [▲▼] gomb megnyomásával válassza ki a menüt.
➁ A [E] gomb megnyomásával lépjen a következô menühöz, és a
[▲▼] gombokkal válassza ki a kívánt részt.
Nyomja meg egyszer.
•
•
•
•
•
Ha szükséges, ismételje meg a ➁ lépést.
A [F] gomb megnyomásával léphet az elôzô menühöz.
A szoftver fajtájától függ, hogy mi jelenik meg.
Vannak olyan részek, amit a távvezérlôn lévô számgombok és az [ENTER] gomb megnyomásával választhat ki.
Ha a beállítás nem változik, nyomja meg az [ENTER] gombot.
Befejezésként nyomja meg a [RETURN] gombot.
Fômenük
Program (Program)
Csoport (Group)
Cím (Title)
Fejezet (Chapter)
Mûsorrész (Track)
Lejátszási lista (Playlist)
Tartalom (Content)
Kezdés egy meghatározott résztôl
Idô (Time)
Léptetés felfelé vagy lefelé* (Idôeltolódás csak lejátszáskor)
1. Nyomja meg kétszer az [ENTER] gombot, hogy megjelenjen az idôeltolódás kijelzése.
2. A [▲▼] gombokkal válassza ki az idôtartamot, és hagyja azt jóvá az
[ENTER] gomb megnyomásával.
• Nyomja meg és tartsa nyomva a [▲▼] gombot, hogy gyorsabbá tegye a léptetést.
Indítás egy meghatározott idôponttól* (Time Search)
A még hátralévô /eltelt játékidô megváltoztatása
Hang (Audio)
(➜ 12. oldal, A hangcsatorna megváltoztatása)
Pici „körömnyi” képek
(Thumbnail)
Pici „körömnyi” képek megjelenítése
Felirat (Subtitle)
(➜ 13. oldal, A felirati nyelv megváltoztatása)
Marker (VR)
DVD videomagnóval felvett marker megjelentetése
Látószög (Angle)
(➜ 13. oldal, A látószög megjelenítése)
Képforgatás
(Rotate picture)
(➜ 13. oldal, Állóképek forgatása)
Állóképek bemutatása
(Slideshow)
Állóképek bemutatásának be-/kikapcsolása
Az állókép-bemutató idôtartamának megváltoztatása (0–30 perc)
Egyéb beállítások
(➜ a továbbiakban)
A pillanatnyi bitarányt vagy mintavételi frekvenciát mutatja
* Kivéve a +R/+RW lemezek.
20
Egyéb beállítások
Lejátszási sebesség
(Play Speed)
(➜ 11. oldal, A lejátszási sebesség megváltoztatása)
Lejátszási menü (Play Menu)
(Csak ha az eltelt játékidô megjeleníthetô
JPEG : Ismétlés és a marker üzemmód lehetséges.)
Ismétlés (Repeat)
(➜ 11. oldal, Ismételt lejátszás)
A-B ismétlés
(➜ 11. oldal, A-B ismétlés)
Marker
Kivéve
RAM
DVD-RW (VR)
Max. 5 pont megjelölése, ahonnan újra kezdôdjön a lejátszás
Nyomja meg az [ENTER] gombot. (A készülék kész a jelölés elfogadására.)
Egy markerpont megjelölése:
[ENTER] (a kívánt pontnál)
Egy másik markerpont megjelölése: [FE] „✱” kiválasztása
Marker megjelenítése:
[FE] ➡ [ENTER]
Marker törlése:
[FE] ➡ [CANCEL]
• A programozott és véletlenszerû lejátszáskor a markerek használatára nincs mód.
• Ha kitolódik a lemeztálca, vagy ha készenléti állapotba kapcsolja a
készüléket, a markerek törlôdnek.
Képmenü (Picture Menu)
Képüzemmód
(Picture Mode)
(➜ 12. oldal, Képüzemmód)
Hangmenü (Audio Menu)
Fokozott háttérhangzás
(Advanced Surround)
(➜ 11. oldal, Fokozott háttérhangzás)
Beszédhangkiemelés
(Dialogue Enhancer)
Filmeknél hallhatóbbá teszi a beszédhangot.
DVD-V (Dolby Digital, DTS, 3 vagy annál több csatornás felvételnél,
ahol a beszédhang a középsô csatornán került felvételre.)
Bekapcsolva ↔ Kikapcsolva
Multi Re-master
(➜ 14. oldal,Természetesebb hangzás elérése [Multi Re-master])
Kijelzô menü (Display Menu)
Tájékoztató (Information)
Bekapcsolva ↔ Kikapcsolva ( JPEG : Kikapcsolva, dátum, részletek)
Felirat helyzete
(Subtitle Position)
(0-tól –60-ig (2 egységnyi lépésekkel)
Felirat fényerôssége
(Subtitle Brightness)
Automatikus, 0-tól–7-ig
Képernyôhöz illeszkedô zoom
(Just Fit Zoom)
Megnöveli a levélszekrény (letterbox) formátumú képet, hogy illeszkedjen a képernyôhöz.
A [▲▼] gomb megnyomásával válasszon a beállított képméretarányok
közül, vagy az automatikus (Auto) lehetôséget válassza.
RAM
DVD-RW (VR) DVD-V
VCD
21
Kijelzô menü (Display Menu) (folytatás)
RAM
DVD-RW (VR) DVD-V
VCD
A finombeállítást a [▲▼] gomb megnyomásával végezze.
(Gyorsabbá válik a változás, ha megnyomja és nyomva tartja a gombot.)
– 1,00-szerestôl 1,60-szorosig (0,01 lépésekkel)
– 1,60-szorostól 2,00-szeresig (0,02 lépésekkel)
Manuális zoom
(Manual Zoom)
Bitarány kijelzése
(Bitrate Display)
Bekapcsolva ↔ Kikapcsolva
Átlátható jelzések
(GUI See-through)
Bekapcsolva ↔ Kikapcsolva
RAM
DVD-RW (VR) DVD-V
VCD
Egyéb menü (Other Menu)
Beállítás
(➜ 23. oldal, A készülék beállításának megváltoztatása)
Lejátszás mint DVD-VR
Lejátszás mint HighMAT
vagy
mint Data Disc
• Állj helyzetben, ha a DVD-RAM lemezen lévô JPEG fájlokat akarja
lejátszani, a „Play as Data Disc” lehetôséget válassza, vagy ha a
HighMAT lemezt HighMAT funkció nélkül akar lejátszani.
A lejátszási állapot ellenôrzése (Az eltelt játékidô kijelzése)
Nyomja meg kétszer a kijelzô [DISPLAY] gombot.
Állapot –
lejátszás, pillanat állj vagy
lassított lejátszás/keresés
Pillanatnyi helyzet
Lejátszási mód
- - - : Normál lejátszás
PGM: Programozott lejátszás
RND: Lejátszás véletlenszerû sorrendben
PBC: Lejátszás lejátszási vezérlôjellel VCD
Pillanatnyilag játszott mûsorrész
Eltelt/a még hátralévô játékidô
Az átváltáshoz nyomja meg a [▲▼] gombot.
(Az eltelt játékidô csak a WMA/MP3/SVCD lemezeknél jelenik meg.)
•
22
Kilépés az üzemmódból: Nyomja meg a visszatérés [RETURN] gombot.
A készülék beállításának megváltoztatása
Csak a távvezérlôvel
•
•
Tekintettel a 23–25. oldalon írtakra, hajtsa végre a szükséges változtatásokat.
Az aláhúzottak gyári beállítások.
A beállítások akkor is változatlanok maradnak, ha készenléti állapotba kapcsolja a készüléket
A [GHFE] gombok megnyomásával válassza ki a
menüt, a jellemzôt, a tartalmat, és nyomja meg az
[ENTER] gombot.
SETUP
Menü
•
•
Jellemzô
Tartalom
Visszakapcsol az elôzô képernyôhöz, ha megnyomja a visszatérés [RETURN] gombot.
A beállító menü eltüntetése érdekében nyomja meg a [SETUP] gombot.
Lemezjellemzôk (Disc)
Audio
Subtitle
Menus
Ratings
A DVD-Video lemezek
lejátszásának korlátozása érdekében állítsa
be a tiltási szintet.
• A képernyôn megjelenô útmutatás szerint járjon el.
•
•
•
•
•
Angol
Egyéb*******3
Automatikus*2
Egyéb*****3
Angol
•
Eredeti*1
•
Angol
•
Nyelvi lehetôségek
• Francia • Német
• Olasz • Spanyol
• Portugál • Svéd
•
Holland
3
Egyéb*****
A tiltási szint beállítása (Amikor a 8-as szint van beállítva)
• 8 Nincs korlátozás
• 1–7: Megtiltja a lemezen lévô tiltási szint szerinti lemezek lejátszását.
• 0 Minden tilos: Letiltja a tiltási szinttel nem rendelkezô lemezek lejátszását.
A tiltási szint (Ratings) beállításához megjelenik a jelszó
megadására szolgáló képernyô.
Kövesse a megjelent útmutatást.
Ne felejtse el a jelszót!
Ha olyan DVD-Video lemezt tesz be, amelyiknek a tiltási szintje magasabb,
mint a készüléken beállított érték, figyelmeztetô felirat jelenik meg. Kövesse
a megjelent útmutatást.
*1 Minden lemeznél a lemez eredeti nyelve kerül kiválasztásra.
*2 Ha a kiválasztott nyelvû hang nem áll rendelkezésre, automatikusan olyan nyelven jelenik meg a felirat (ha az szerepel
a lemezen).
*3 Adja meg a kódszámot a 26. oldalon lévô táblázat szerint.
23
Videojellemzôk (Video)
Tv Aspect
Válassza ki a tv-készüléke és az igényeinek
megfelelô beállítást.
•
•
•
4:3 Pan&Scan: Hagyományos (4:3) képméretarányú tv-készülék.
A szélesített kép oldalai le vannak vágva, így az illeszkedik a képernyô
méreteihez (hacsak ez nincs letiltva a lemez által).
4:3 Letterbox (levélszekrény): Hagyományos (4:3) képméretarányú tv-készülék.
Az ún. „szélesvásznú” kép „Letterbox” stílusban kerül lejátszásra.
16:9: Szélesített képcsövû tv (16:9)
A tv-kép beállítását a képen látható módon változtathatja meg.
Still Mode
Meghatározza, hogy
pillanat állj helyzetben
milyen kép jelenjen
meg.
•
•
•
Automatic
Field: A kép nem életlen, de rosszabb a minôsége.
Frame: A kép általános minôsége jó, de egy kicsit remeg.
NTSC Disc Output
NTSC rendszerû lemez
lejátszásakor válassza
ki, hogy a kimeneten
PAL 60 vagy NTSC jel
jelenjen-e meg.
•
•
PAL 60: Amikor PAL rendszerû tv-hez csatlakoztatja a készüléket.
NTSC: Amikor NTSC rendszerû tv-hez csatlakoztatja a készüléket.
Audiojellemzôk (Audio)
PCM Digital Output*1
Ellenôrizze, hogy a csatlakoztatott készülék bemenetére milyen digitális jelkorlátozás vonatkozik, és válassza ki a PCM digitális kimeneten megjelenô
jel max. mintavételi frekvenciáját.
Off:
Amikor nem digitális optikai csatlakozón keresztül történik a
csatlakoztatás.
Max. 48 kHz: Amikor a csatlakoztatott készülék alkalmas a 44,1 vagy 48
kHz-es jel fogadására.
Max. 96 kHz: Amikor a csatlakoztatott készülék alkalmas a 88,2 vagy 96
kHz-es jel fogadására.
Max. 192 kHz: Amikor a csatlakoztatott készülék alkalmas a 176,4 vagy 192
kHz-es jel fogadására.
• Ha a lemez másolásvédelemmel rendelkezik, a kimeneten megjelenô jel
átkonvertálódik 48 kHz vagy 44,1 kHz-es jellé.
• Vannak olyan készülékek, amelyek nem tudják kezelni a 88,2 kHz mintavételezési frekvenciájú jelet, annak ellenére, hogy a 96 kHz jelet igen. Olvassa el figyelmesen az erôsítô kezelési útmutatóját.
Dolby Digital*1
Bitstream
PCM
DTS Digital
Surround*1
PCM
Bitstream
MPEG*1
PCM
Bitstream
A „Bitstream”-et válassza, ha a csatlakoztatott készülék dekódolni tudja a jelet (a többcsatornás adat digitális formája).
Egyébként a „PCM”-et válassza. (Ha dekódolás nélküli bitstream jel jelenik meg a kimeneten, a fellépô nagyszintû „zaj”
kárt tehet a hangszórókban és halláskárosodást is okozhat.)
*1 Csak digitális optikai csatlakoztatás esetén (➜ 27. oldal)
24
Audiojellemzôk (Audio)
Dynamic Range
Compression
•
•
Off
On: A hangerô lecsökkentésekor javítja a hang érthetôségét, annak ellenére, hogy a dinamikatartomány (a leghalkabb és a leghangosabb
hangok közötti különbség) lecsökken. Használata különösen a késô esti mûsornézéskor ajánlott. (Csak Dolby Digital állásban mûködik.)
Audio during Search
Annak kiválasztása,
hogy kereséskor szóljon-e a hang.
•
•
On
Off
•
•
•
Angol
Portugál
HighMAT
HighMAT lemezek
számára választja ki a
lejátszási módot
•
•
Enable: Lejátszás HighMAT lemezként
Disable: Lejátszás WMA/MP3/JPEG lemezként
Re-initialize Setting
A beállító menü
minden értéke visszatér az alapértelmezés
szerinti beállításra.
•
Yes: A tiltási szint „Rattings” (➜ 23. oldal) beállításakor megjelenik a jelszó megadására szolgáló képernyô. Adja meg a helyes jelszót és
nyomja meg az [ENTER] gombot. Ha a képernyôn megjelenik az
„Initialized” jelzés, várjon kb. 10 mp-et. Nyomja meg az [ENTER]
gombot, és kapcsolja ki, majd újra be a készüléket.
No
Kijelzô (Display)
Menu Language
On-Screen Messages
On
•
•
•
Francia
Svéd
•
Német
•
•
Olasz
Holland
•
Eszperantó
Off
Egyebek (Others)
•
25
Nyelvek kódlistája
26
Más készülékekkel történô összekapcsolás
A csatlakoztatás elôtt kapcsoljon ki minden készüléket, és olvasson el minden erre vonatkozó útmutatást.
5.1-csatornás hang hallgatása
A DVD-/CD-játszó
bal oldala
Digitális optikai kábel (nem tartozék)
• Ne hajlítsa meg élesen.
• Hozza egyenesbe és csatlakoztassa.
Erôsítô beépített dekóderrel vagy dekóder-erôsítô kombináció
AUDIO/OPT OUT
OPTICAL IN
A 6 hangsugárzót az erôsítô 5.1-csatornás audio kimenetéhez csatlakoztassa.
•
Változtassa meg a „PCM Digital Output”, a „Dolby Digital”, a „DTS Digital Surround” és az „MPEG” beállításokat (➜ 24. oldal).
Sztereó hang hallgatása
A DVD-/CD-játszó bal oldala
Audio kábel (nem tartozék)
AUDIO/OPT OUT
fekete
Erôsítô / Audio rendszer
fehér
L
AUDIO IN
piros
R
A tv csatlakoztatása
VIDEO IN
L
A DVD-/CD-játszó video-kimenetét közvetlenül csatlakoztassa
a tv-hez.
AUDIO IN
R
•
Sárga
Fehér
Piros
Audio/Video kábel
(mellékelve)
Sárga
•
Fekete
A készülék hangszórói mágnesesen nincsenek leárnyékolva. Ezért az elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy ne kerüljön
tv, személyi számítógép vagy más olyan eszköz közelébe,
melyeknél zavart okozhat a mágneses tér. A készüléket és
a mágneskártyákat (bankkártyák, mágneses belépôkártyák
stb.) ne tartsa egymás közelében.
Ha DVD lemezek lejátszásakor megnöveli a tv-n a hangerôt, majd átkapcsol egy tv adóra, nagyon nagy lehet hirtelen a hangerô-növekedés. Ezért átkapcsolás elôtt mindig
csökkentse le a hangerôt a normál értékre.
AUDIO/OPT OUT
Ha a tv-jén 21-pólusú SCART-csatlakozó van, használjon
RCA/SCART átalakítót (nem tartozék).
A DVD-/CD-játszó
bal oldala
RCA/SCART átalakító (nem tartozék)
piros
A tv 21-pólusú SCART csatlakozójához
fekete
[AUDIO/OPT OUT] csatlakozóhoz
[VIDEO] csatlakozóhoz
fehér
sárga
sárga
Audio/video kábel (mellékelve)
27
Gépkocsiban történô alkalmazás
A jármû mozgása közben a jármû vezetôje nem kezelheti a készüléket.
Ne olyan helyen mûködtesse a DVD-/CD-játszót, ahol a vezetô láthatja a képet.
Ha a jármû vezetôje közlekedés közben kezeli a készüléket vagy nézi a behelyezett lemez mûsorát, az elvonja a figyelmét, aminek komoly baleset, személyi sérülés vagy anyagi kár lehet a
következménye.
DVD-LS90
DVD-LS87
Gépjármûhöz történô csatlakoztatásnál használja a mellékelt összekötô vezetéket. (➜ lásd lent)
■ Csatlakoztatás
Csatlakoztatás elôtt tanulmányozza a gépkocsi kezelési útmutatóját, vagy konzultáljon szakemberrel.
• A készüléket 12 V-os akkumulátorról mûködô gépjármû, szivargyújtó csatlakozójához csatlakoztassa.
Ha a gépjármû akkumulátora 24 V-os, a készülék nem csatlakoztatható a szivargyújtóhoz.
• Az egyenfeszültségû öszszekötô vezetéknél a negatív pólus a földelt. Ha olyan gépjármûben használja azt,
ahol a pozitív pólus van leföldelve, az meghibásodást és tüzet okozhat.
■ A biztosíték cseréje
Csak a specifikált 125 V/250 V,
2,5 A-es biztosítékot alkalmazzon. Más, eltérô biztosíték alkalmazása veszélyes, tüzet
okozhat.
A szivargyújtóhoz
DC IN
Összekötô vezeték gépkocsihoz
(
Összekötô vezeték gépkocsihoz
DVD-LS90 DVD-LS87 mellékelve)
( DVD-LS90 mellékelve)
■ Vigyázat!
A DVD-/CD-játszó bal oldala
• Az akkumulátor lemerü- Stabil
felületre tegye a készüléket.
lésének elkerülése
2 Biztosítékcsere (125 V/250 V, 2,5 A)
– Ha nem mûködteti a készüléket, szüntesse meg a gépjármûhöz történô csatlakoztatást.
3 Rögzítés
Az összekötô vezetéken keresztül a készüléknek akkor is
van némi áramfelvétele, ha nem mûködtetik; és ha akku1 Kioldás
mulátoregység csatlakozik a készülékhez, megkezdôdik
a töltôdés, ami még nagyobb áramfelvételt jelent.
– Álló gépjármû esetén az akkumulátoráról ne mûködtesse hosszabb idôn keresztül a készüléket.
– Az akkumulátoregységet ne akarja úgy tölteni, hogy az összekötô vezetékkel gépkocsihoz csatlakoztatja a készüléket. E célra használja a mellékelt hálózati tápegységet.
• A motor indításakor az összekötô vezetéket húzza ki a szivargyújtó csatlakozóból. Az összekötô vezeték helytelen kezelése meghibásodást okozhat.
• A helytelen kezelésbôl származó meghibásodásért nem vállalunk felelôsséget.
• Ne feszítse meg a vezetéket.
DVD-LS90
DVD-LS87
Ha a készülék bal oldalán lévô fejhallgató-csatlakozóhoz sztereó gépkocsi tápegységet (nem tartozék: RPCC20) csatlakoztat, az autó audio rendszerén hallgathat audio mûsorokat.
(A készülék bal oldala)
28
Gyakran feltett kérdések
A kérdésre vonatkozó oldalszámot zárójelben tüntettük fel.
Az 5.1-csatornás
hanghoz milyen
készülékre van
szükség?
Olyan beépített dekóderrel rendelkezô AV erôsítôhöz csatlakoztassa a DVD/CD-játszót, amelyiknek 5.1-csatornás audio kimenete van. (27)
Más országban
vásárolt DVD-Video
lemez lejátszható
a készüléken?
A DVD-Video lemez csak abban az esetben játszható le, ha annak régiókódja azonos, vagy tartalmaz azonos régiókódot mint a készülék, vagy az „ALL”
jelölés szerepel rajta. A készülék régiókódja a fenéklapon található. A lemez
régiókódját ellenôrizze a lemezborítón.
Repülôgépen
vagy kórházban
mûködtethetem
a készüléket?
A készülékbôl kilépô elektromágneses hullámok megzavarhatják a repülôgépen vagy a kórházban lévô készülékeket.
Kérjük, tartsa be a kórházban vagy repülôgépen jelzett szabályokat és/vagy
rendelkezéseket.
Gépjármûben
mûködtethetem
a készüléket?
Használja a mellékelt gépjármû összekötô vezetéket. (28)
DVD-LS90
DVD-LS87
Ha nem a meghatározott gépkocsi tápegységet használja, károsodhat a készülék.
Számítógéphez
csatlakoztathatom
a készüléket?
Monitorként használhatja a számítógépet, ha a számítógép AV bemeneti
csatlakozójával köti össze. Bár, külsô készülékként nem mûködtetheti azt.
29
Tanácsok WMA/MP3 és JPEG (CD-R/CD-RW)
lemezek létrehozására
•
•
•
•
•
A lemezeknek összhangban kell lenniük az ISO9660 1 és 2 szint formátummal (kivéve a kiterjesztett formátumokat).
A készülék kompatibilis a többszekciós lemezekkel, de ha nagyon sok szekciót tartalmaz, több idôre van
szükség, hogy elkezdôdjön a lejátszás. Ennek elkerülése érdekében minimalizálja a szekciók számát.
Ha a gyökértôl távol hoz létre csoportokat, mint az ábrán a „002 csoport” (002 group), a nyolc további
rész a menüképernyôn ugyanazon a függôleges vonalon jelenik meg.
Elôfordulhat, hogy a tv képernyôjén és a számítógép képernyôjén a menü megjelenési sorrendje nem
azonos.
A készülék, a csomagolt írásmódon felvett lemezeket nem játssza le.
Mappák és fájlok elnevezése
(A készülék a fájlokat tartalomként, a mappákat csoportként kezeli.)
Felvételkor határozza meg a mappa- és fájlneveket. Ezeket 3-jegyû számmal jelölje meg, amilyen sorrendben le kívánja játszani ôket (néha ez nem
mûködik).
A fájlok kiterjesztése a következô lehet:
„.WMA” vagy „.wma”
„.MP3” vagy „.mp3”
„.JPG”, „.jpg”, „.JPEG” vagy „.jpeg”
Például:
MP3
Pl.: MP3 gyökér
gyökér
WMA
•
•
A másolás ellen védett WMA fájlokat nem lehet lejátszani.
A készülék nem kompatibilis a Multiple Bit Rate (MBR)-rel. (MBR: olyan
fájl, amelyik ugyanazt a tartalmat különbözô bitaránnyal tartalmazza.)
MP3
•
•
A készülék nem tudja kezelni az ID3 karakterinformációkat.
Kompatibilis mintavételezési frekvencia: 8, 11.02, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 és 48 kHz.
JPEG
•
•
30
JPEG fájlok, melyeket DCF szabvány 1.0 verziója szerinti digitális kamerával vettek fel.
– Azok a képek, melyeket olyan digitális kamera üzemmódban vettek fel, amiket a DCF nem támogat,
mint például az automatikus képforgatás, nem kerülnek kijelzésre.
– Azok a fájlok, melyeket a számítógép képszerkesztô szoftverjével módosítottak, szerkesztettek vagy
elmentettek, nem jelennek meg.
A készülék nem jeleníti meg a mozgóképeket, a MOTION JPEG és más formátumú fájlokat, a nem
JPEG formátumú állóképeket (például TIFF) vagy nem játssza le a hozzájuk tartozó hangot.
Hibaelhárítási útmutató
Mielôtt a készülék javítását kéri, nézze meg az alábbi táblázatban a tapasztalt hiba lehetséges okát. Ha kétségei vannak az ellenôrzô pontokkal kapcsolatban, vagy ha a táblázatban javasolt hibaelhárítás nem oldja
meg a problémát, forduljon a Panasonic kereskedôhöz vagy szakszervizhez.
A következôk nem jelentenek meghibásodást
• Hang a hálózati tápegység felôl, töltés közben.
• Töltéskor vagy használat közben az akkumulátor egység melegszik.
• Hosszabb ideig történô mûködtetéskor a készülék felülete és környezete meleggé válik.
Tápfeszültség
Nincs tápfeszültség.
•
•
•
Ellenôrizze a hálózati tápegység vagy az akkumulátoregység csatlakoztatását.
A távvezérlôvel nem lehet bekapcsolni a készüléket, ha az akkumulátoregységrôl mûködteti.
A készülékben lévô védôáramkör túl magas vagy túl alacsony hômérséklet esetén aktivizálódik. Ilyenkor nem mûködik a készülék. 5 °C és 35 °C közötti hômérséklet-tartományban mûködtesse a DVD-/CD-játszót.
A készülék automatikusan kikapcsolódik.
•
A készülék, a fogyasztás csökkentése érdekében, automatikusan kikapcsolódik, ha kb. 15 perc (akkumulátoregységrôl mûködtetve 5 perc) telt el azóta,
hogy állj üzemmódba kapcsolta azt. Kapcsolja be ismét.
Nem töltôdik, vagy nem
világít a töltésjelzô
[CHG] LED.
•
•
Az akkumulátoregységet csak a készülék kikapcsolt állapotában lehet tölteni.
Túl magas vagy túl alacsony hômérséklet esetén növekszik a töltési idôtartam,
és bizonyos körülmények esetén meghiúsul a töltés.
Ellenôrizze a hálózati tápegységhez vagy az akkumulátoregységhez történô
csatlakoztatást.
Töltés után drasztikusan lecsökken a lejátszási idô.
•
Az akkumulátoregység élettartama lejárt (kb. 300 alkalommal lehet újratölteni).
•
A készülék csak a kezelési útmutatóban felsorolt lemezfajták lejátszására alkalmas.
Elôfordulhat, hogy villámlás, sztatikus elektromos vagy valami más külsô hatás
következtében nem megfelelôen mûködik a készülék. Kapcsolja ki, majd újra
be a DVD-/CD-játszót. Vagy, kapcsolja ki a készüléket, távolítsa el a tápfeszültség-forrást (hálózati tápegység vagy akkumulátoregység), majd újra csatlakoztassa azt.
Páralecsapódás van a készülékben: a kiszáradás érdekében várjon kb. 1-2 órát.
•
Nem mûködik
A gombnyomásokra
nem reagál
a készülék.
•
•
A távvezérlôvel nem
mûködtethetô a készülék.
•
•
•
Ellenôrizze, hogy helyes polaritással lett-e behelyezve az elem.
Ki vannak merülve az elemek: tegyen be újat.
A távvezérlôt a készüléken lévô távvezérlô-érzékelô felé irányítsa, és úgy mûködtesse.
31
Nem mûködik (folytatás)
Elfelejtette a gyerekzárhoz szükséges jelszót.
Mindent állítson vissza
az eredeti, gyári beállításra.
•
Állj állapotban nyomja meg és tartsa nyomva a készüléken a [❘FF] és pillanat
állj [ ❙❙ ] gombot, majd szintén nyomja meg és tartsa nyomva a készüléken a
[E, ON] gombot, amíg az „Initialized” (Induló helyzetbe hozva) felirat el nem
tûnik a képernyôjérôl. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. Minden kezdeti
beállítás visszatér az alaphelyzet szerint értékre.
Nincs kép vagy hang.
•
Ellenôrizze, hogy van-e felvétel a lemezen.
Bizonyos lépések nem, vagy helytelenül mennek végbe
•
Amikor az MP3 mûsorrész állóképeket tartalmaz, a lejátszás elkezdôdéséhez
idôre van szükség. Miután megkezdôdik a lejátszás, a helyes lejátszási idô
nem jelenik meg, de ez normális.
A programozott vagy
véletlenszerû lejátszás
nem mûködik. DVD-V
•
Bizonyos DVD-Video lemezzel ezek az üzemmódok nem lehetségesek.
Nem jelenik meg menü.
•
Nyomja meg kétszer az állj [■], majd a lejátszás [E] gombot.
A felirat elhelyezése
helytelen.
•
Állítsa be helyesen. [Kijelzô menü (Display Menu) Felirat helyzete (Subtitle Position)]
Nincsenek feliratok.
•
Kapcsolja be a feliratok megjelenítését.
A-B ismétlésnél a „B”
pont meghatározása
automatikusan történik.
•
Amikor a lejátszás egy rész végéhez ér, azt a készülék automatikusan „B” pontnak tekinti.
Nem kezdôdik meg a
lejátszás. WMA
•
Elôfordulhat, hogy az állóképadatokat tartalmazó fájlokat nem játssza le a készülék.
Nincs kép a folyadékkristályos képernyôn.
•
A kép üzemmód ne „OFF” (kikapcsolt) állásban legyen.
Sötét a folyadékkristályos képernyô.
•
Állítsa be a fényerôt.
A folyadékkristályos
kijelzôn a képpontok
elsötétednek, vagy különbözô színnel világítanak.
•
A folyadékkristályos kijelzô precíziós eljárással készült, a képpontok 99,99%-a
aktív, de a maradék 0,01% lehet fekete vagy folyamatosan fényt bocsát ki. Ez
nem jelent meghibásodást.
A lejátszás bizonyos
idô után kezdôdik el.
MP3
lemez, lejátszási
vezérlôjellel
VCD
Nem jó a kép
32
Nem jó a kép (folytatás)
Nem jelenik meg kép a
tv képernyôjén (vagy
rossz a képméret).
•
•
•
•
•
•
Ellenôrizze a csatlakoztatásokat.
Ellenôrizze, hogy a tv-készülék be van-e kapcsolva.
Ellenôrizze, hogy a tv-készülék bemeneti választókapcsolója helyes állásban
van-e.
Ellenôrizze a tv-képernyô képméretarányának beállítását (Video – TV Aspect).
Kapcsolja ki a tv-n a zoom lehetôséget, ha az van beállítva.
Gyôzôdjön meg arról, hogy a készülék közvetlenül csatlakozik a tv-hez, és nem
a videomagnón keresztül.
A menü nem jelenik
meg helyesen.
•
•
A zoom beállítást állítsa vissza ×1.00-ra.
A kijelzô menünél (Display Menu) a felirat helyzetét (Subtitle Position) állítsa 0-ra.
Az automatikus zoom
üzemmód nem megfelelôen mûködik.
•
•
Másik képméretarányt vagy a manuális beállítást válassza.
A lemez fajtájától függôen elôfordulhat, hogy a zoom üzemmód nem megfelelôen mûködik, különösen a sötét jeleneteknél, valamint a lemeztôl függôen lehet, hogy nem mûködik.
Nem megfelelô a hang
Torz a hang.
•
•
•
Az audio menünél kapcsolja ki a fokozott háttérhangzást. („Advanced Surround
– „Off”).
A mobiltelefont vigye távolabb a készüléktôl.
WMA fájlok lejátszásakor ez elôfordulhat.
A hangsugárzókból
erôs zaj hallatszik.
•
Ha dekóder nélküli digitális erôsítôhöz csatlakoztatta a készüléket, a „Dolby Digital”-nál a „PCM”-et, az audio menünél a „DTS Digital Surround” vagy az
„MPEG” beállítást válassza.
A különbözô effektusok nem mûködnek.
•
Amikor a készüléket digitális optikai kábellel csatlakoztatja és a kimenetén
bitstream digitális jelfolyam jelenik meg, az audio effektusok nem mûködnek.
Vannak olyan lemezek, amelyeknél az audio effektusok nem, vagy nem megfelelôen mûködnek.
A lejátszási sebesség megváltoztatása után a „Multi Re-master” (magashangok
újbóli elôállítása) és az „Advanced Surround” (fokozott háttérhangzás) nem mûködik.
•
•
A készülék hangszórója nem szól.
•
•
Ha lehajtja a folyadékkristályos képernyôt vagy fejhallgatót csatlakoztat a készülékhez, a hangszóró kikapcsolódik.
Növelje a hangerôt.
A külsô készülék hangsugárzói nem szólnak.
•
Ellenôrizzen minden csatlakoztatást és beállítást.
A lejátszási sebesség
megváltoztatásakor
nincs hang.
•
Ilyenkor egy pillanatra megszûnik a hang.
33
Felvétel
Digitális felvétel nem
készíthetô.
(Nem megfelelô hangfelvétel.)
•
•
•
•
WMA/MP3 felvétel nem készíthetô.
Nem vehet fel DVD mûsoranyagot, ha az tiltja a digitális felvétel készítését.
Nem vehet fel DVD mûsoranyagot, ha a felvételi készülék alkalmatlan a 48 kHz
mintavételi frekvenciájú jel kezelésére.
Hajtsa végre a következô beállításokat:
– Advanced Surround: Off
– PCM Digital Output: Max. 48 kHz
– Dolby Digital/DTS Digital Surround/MPEG: PCM
A készülék kijelzései
•
A mûködtetés le van tiltva a készülék vagy a lemez által.
Nem jelennek meg jelzések.
•
A kijelzô menünél kapcsolja be (On) a kijelzôn megjelenô jelzéseket (On-Screen
Messages).
„Check the disc”
•
Tisztítsa meg a lemezt.
„
ERROR 01”
•
Valami probléma merült fel az akkumulátoregységgel. Forduljon a kereskedôhöz.
„
ERROR 02”
•
Az akkumulátoregység 12 órája töltôdik, de valamilyen okból kifolyólag nem töltôdik rendesen. Kísérelje meg újra a töltést.
„
ERROR 03”
•
A töltés helyszínén túl magas vagy túl alacsony a hômérséklet. Normál hômérsékleten (+5 °C és +35 °C) végezze a töltést.
„H n n”
n n a számokat helyettesíti.
•
Valószínûleg hiba történt. A „H” betû után megjelenô számok a hiba jellegétôl
függnek. Kapcsolja ki, majd újra be a készüléket. Vagy kapcsolja ki a készüléket, szüntesse meg a hálózati tápegység (vagy az akkumulátoregység) csatlakoztatását, majd ismét csatlakoztassa azt, és kapcsolja be újra a készüléket.
Ha a hibás mûködést jelölô szám ezután sem törlôdik, jegyezze fel a számot és
forduljon a Panasonic szervizhez.
„Cannot display group
xx, content xx”
•
Nem kompatibilis csoportokat vagy tartalmat próbál meg megjelentetni.
„
”
Készenléti [
] és töltésjelzô [CHG]
Gyorsan villog a
készenlét-jelzô [ ].
•
Meghibásodott a készülék. Forduljon szakszervizhez.
A készenlét-jelzô [ ]
lassan villog.
•
Be van kapcsolva a készülék és a folyadékkristályos képernyô le van hajtva,
vagy ki van kapcsolva (Off= nincs kép) a kijelzési üzemmód. Ha befejezte, kapcsolja ki a készüléket.
A töltésjelzô [CHG]
gyorsan villog.
•
Baj van az akkumulátoregységgel. Kapcsolja be a készüléket és nézze meg a
kijelzôn a jelzést.
A töltésjelzô [CHG]
lassan villog.
•
Az akkumulátoregység kezd kimerülni. Pár perc múlva automatikusan kikapcsolódik a készülék.
34
Karbantartás
Tisztítás céljából puha, száraz textíliával törölje át a felületet.
• A folyadékkristályos képernyôrôl szemüvegtisztítóval távolítsa el a makacs szennyezôdést.
• Ne használjon alkoholt, festékhígítót vagy benzint a tisztításhoz.
A lencse karbantartása
• Ha por rakódott a lencsére, a fényképezôgépekhez használatos levegôt fúvó ecsettel távolítsa el a port
(megvásárolható tartozék).
• Ajánlott lencsetisztító eszköz: SZZP1038C. (A Panasonic kereskedôtôl megvásárolható.)
• A CD-hez használatos tisztítószerrel nem tisztítható a lencse.
• Vigyázzon, ne érintse meg kézzel a lencsét.
A lemezek tisztítása
Finoman törölje át egy nedves, majd egy száraz textíliával.
Kezelési óvintézkedések
• Címkéket vagy matricákat ne ragasszon a lemezekre. (Ez a lemez elgörbülését okozhatja, és használhatatlanná válik.)
• Golyóstollal vagy más íróeszközzel ne írjon a lemez címkés oldalára.
• Tisztításhoz nem használjon lemeztisztító sprayt, benzint, hígítószert, antisztatizáló folyadékot vagy bármilyen egyéb vegyi anyagot.
• Ne használjon karcolás ellen védô bevonatot vagy borítást a lemezeken.
• Ne tegye a készülékbe a lemezt, ha:
– Eltávolított matricáról vagy címkérôl ragasztószer maradványok vannak rajta.
– Nagyon elgörbült vagy repedt.
– Szabálytalan alakú, például szív formájú.
A készülék a Dolby Laboratories licence alapján készült. A „Dolby” és a kettôs „D” jelzés a Dolby Laboratories védjegyei.
A „DTS” és a „DTS 2.0 + Digital Out” a Digital Theater System, Inc. védjegyei.
A termék másolás elleni védelemmel rendelkezik. Ezt USA szabadalmak és egyéb tulajdonjogok biztosítják, amelyek a Macrovision Corporation és más jogtulajdonosok birtokában vannak. E másolás
elleni védelmi technológia használatát a Macrovision Corporation engedélyezi, és otthoni vagy más
korlátozott nézôszámú használatra vonatkozik, hacsak a Macrovision Corporation másként nem rendelkezik. E kód kiiktatása vagy megváltoztatása tilos.
Az MPEG Layer-3 audio dekódoló technológia a Fraunhofer IIS és Thomson Multimédia licence.
A HighMAT™ és a HighMAT logó, a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei az USA-ban és/vagy más országokban.
A Windows Media és a Windows logó, a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USA-ban és/vagy más országokban.
A WMA, a Microsoft Corporation által kifejlesztett tömörítési eljárás. Ugyanolyan
hangminôséget biztosít, mint az MP3, de az MP3-nál kisebb fájlméret mellett.
35
Minôségtanúsítás, mûszaki adatok
A 2/1984. (III. 10.) BkM–IpM sz. együttes rendelet alapján – mint forgalmazó – tanúsítjuk,
hogy a Panasonic DVD-LS90 és DVD-LS87 típusú DVD-/CD-játszók
megfelelnek az alábbi mûszaki jellemzôknek:
Üzemi hômérséklet-tartomány:
+5 °C és +35 °C
Üzemi légnedvesség-tartomány:
5–85% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Lejátszható lemezek (8 cm vagy 12 cm):
(1) DVD (DVD-Video)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG*4, 5)
(3) DVD-R (DVD-Video)
(4) DVD-RW (DVD-Video, DVD-VR)
(5) +R/RW (Video)
(6) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video-CD, SVCD*1, MP3*2, 5, WMA*3, 5, JPEG*4, 5, HighMAT Level 2 (hang és kép)]
Video rendszer:
PAL/PAL 60 (NTSC) választható
Folyadékkristályos képernyô:
9” α-Si, TFT szélesített LCD képernyô
Kompozit video kimenet:
Kimeneti szint:
1 Vcs-cs (75 Ω)
Kimeneti csatlakozó:
3,5 mm-es jack
Csatlakozók száma:
1 system
Audio kimenet:
Kimeneti szint:
1,5 Veff. (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ)
Kimeneti csatlakozó:
3,5 mm-es sztereó jack
Csatlakozók száma:
1 system
Audio kimeneti jellemzôk:
(1) Frekvenciaátviteli sáv:
4 Hz–22 kHz (48 kHz mintavételezési frekvencia)
• DVD (lineáris audio):
4 Hz–44 kHz (96 kHz mintavételezési frekvencia)
4 Hz–20 kHz
• CD-Audio:
(2) Jel–zaj arány:
115 dB
• CD-Audio:
(3) Dinamikatartomány:
98 dB
• DVD (lineáris audio):
97 dB
• CD-Audio:
(4) Teljes harmonikus torzítás:
0,008%
• CD-Audio:
Digitális audio kimenet:
Optikai digitális kimenet:
Mini optikai csatlakozó
Csatlakozók száma:
1 system (audio kimenetnél is alkalmazott)
Kiolvasófej:
Hullámhossz:
662 nm/785 nm (DVD/CD)
Lézerteljesítmény:
3B osztály/3B osztály (DVD/CD)
Tápfeszültség:
12 V egyen (CD IN csatlakozóról)/
7,2 V egyen (külön akkumulátor-egységrôl)
Teljesítményfelvétel
(a mellékelt hálózati tápegységgel):
13 W (10 W: csak a készülék)
Teljesítményfelvétel készenléti helyzetben
(a mellékelt hálózati tápegységgel):
36
kb. 0,5 W
Teljesítményfelvétel töltéskor
(a mellékelt hálózati tápegységgel):
13 W
Hálózati tápegység:
Tápfeszültség:
100–240 V~, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel:
28 W
Kimeneti feszültség:
12 V egyen, 1,5 A
Érintésvédelmi osztály:
II.
Gépkocsi tápegység ( DVD-LS90 DVD-LS87 mellékelve):
DC bemenet:
12 V, 20 W
DC kimenet:
12 V, 1,5 A
Akkumulátoregység (lítium-ion)
CGR-H702 ( DVD-LS90 mellékelve):
Feszültség:
7,2 V
Kapacitás:
4700 mA/ó
CGR-H701 ( DVD-LS87 mellékelve):
Feszültség:
7,2 V
Kapacitás:
2150 mA/ó
Méretek (szél. × mélys. × mag.)
(eltekintve a kiálló részektôl):
DVD-LS90
235,4 × 178,6 × 39,0* mm
(*29,9 mm a legalacsonyabb pontnál)
(Mélys. = 185 mm beleértve az akkumulátort)
(Mag. = 51,5 mm beleértve az akkumulátort)
DVD-LS87
235,4 × 178,6 × 39,0* mm
(*29,9 mm a legalacsonyabb pontnál)
(Mélys. = 179,3 mm beleértve az akkumulátort)
(Mag. = 46,7 mm beleértve az akkumulátort)
Tömeg (beleértve az akkumulátort):
DVD-LS90
1097 g
DVD-LS87
999 g
Megjegyzés
A gyártó a mûszaki adatok megváltoztatásának jogát, minden bejelentés nélkül, fenntartja.
A tömeg- és méretadatok megközelítô értékek.
*1
*2
*3
*4
Megfelel az IEC62107 szabványnak.
Kompatibilis kompressziós arány: 32 kbit/s – 320 kbit/s között.
Kompatibilis kompressziós arány: 48 kbit/s – 320 kbit/s között.
Exif Ver 2.1 JPEG Baseline files.
Képfelbontás: 320×240 és 6144×4096 képpont között (Sub sampling is 4:2:2 vagy 4:2:0).
5
* A felismerhetô hang- és képtartalom, és a csoportok max. száma: 4000 hang- és képtartalom, és 400 csoport.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement