Panasonic DVDS325 Operating instructions

Panasonic DVDS325 Operating instructions
Modelnr./Modellnr./N° de modelo/Modelnummer
DVD-S325
NEDERLANDS
Número de región
The player plays DVD-Video marked with labels containing the region
number “2” or “ALL”.
Regionsnummer
Afspilleren kan spille DVD-Video, der er markeret med mærkater med
regionsnummeret “2” eller “ALL”.
Voorbeeld:
Exempel:
1
2
Example:
4
Eksempel:
2
ALL
Denne opsætningsguide giver enkle beskrivelser af grundlæggende
operationer.
EG
RQTC0101-H
SVENSKA
Regionnummer
DVD- och videofilmer märkta med regionnummer “2” eller “ALL” kan
spelas.
ESPAÑOL
DVD/CD-SPELER
DVD/CD-SPELARE
REPRODUCTOR DE DVD/CD
DVD/CD-AFSPILLER
Regionummer
De speler speelt DVD-video’s af die zijn gemarkeerd met labels die het
regionummer “2” of “ALL” bevatten.
DANSK
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Instrucciones de funcionamiento
Kortfattet betjeningsvejledning
Accessoires
Beste klant
Controleer en identificeer de meegeleverde accessoires.
Gebruik de nummers wanneer u vervangingsonderdelen aanvraagt.
(Productnummers zijn juist vanaf juni 2006. Deze nummers kunnen
worden gewijzigd.)
Inhoudsopgave/Accessoires
NEDERLANDS
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit product. Lees de instructies volledig door
voordat u dit product aansluit, gebruikt of aanpast. Bewaar deze handleiding voor later
gebruik.
Inhoudsopgave
Aan de slag
Accessoires..................................................................................................2
Veiligheidsmaatregelen...............................................................................3
Schijven die kunnen worden afgespeeld...................................................4
STAP 1 Aansluiten op een televisie............................................................5
STAP 2 De afstandsbediening.....................................................................6
STAP 3 Het apparaat installeren.................................................................7
Bewerkingen
Basisweergave..............................................................................................8
Handige functies.........................................................................................10
De huidige afspeelpositie weergeven/Snel afspelen/
Ca. 30 seconden vooruit springen/Zoom/Genieten van geavanceerde surround/
Het herhaald afspelen/A-B het herhaald afspelen.................................................... 10
Weergaveregeling/Andere ondertitels kiezen/Ander geluidsspoor kiezen/
Beeldhoek selecteren/Rotatie stilstaand beeld (foto)/Dialoog­verbetering/
Overdrachtmodus/Een andere beeldmodus kiezen.................................................. 11
Gegevensschijfjes afspelen......................................................................12
Over DivX VOD-materiaal...........................................................................13
De afspeelvolgorde wijzigen.....................................................................14
Programma afspelen/Willekeurig afspelen................................................................ 14
De schermmenu’s gebruiken....................................................................15
Schermmenu 1/Schermmenu 2................................................................................ 15
De spelerinstellingen wijzigen..................................................................16
Referentie
RQTC0101
Tips voor het maken van gegevensschijven...........................................18
Woordenlijst................................................................................................19
Problemen oplossen..................................................................................20
Onderhoud................................................................................................. 22
Specificaties............................................................................................... 22
Index........................................................................................Achteromslag
2
r 1 Afstandsbediening
r 1 Wisselstroomkabel
r 2 Batterijen afstandsbediening
(EUR7631230R)
Opmerking
•
•
De bijgeleverde wisselstroomkabel mag alleen met dit apparaat worden gebruikt.
Gebruik de kabel niet met andere apparatuur.
Gebruik geen wisselstroomkabel van andere apparatuur.
Vervaardigd onder de licentie van Dolby Laboratories. “Dolby” en het dubbele Dsymbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
“DTS” en “DTS Digital Out” zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, lnc.
In dit product is de kopieerbeveiligingstechnologie geïntegreerd die wordt
beschermd door methodeclaims van bepaalde Amerikaanse patenten en andere
intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Macrovision Corporation en
andere eigenaars van rechten. Het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie
moet door Macrovision Corporation zijn goedgekeurd en is alleen bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en andere beperkte weergavemethoden, tenzij anders
toegelaten door Macrovision Corporation. Reverse engineering of demontage is
verboden.
Voor dit product geldt een licentie krachtens de MPEG-4 Visual-octrooiportefeuille
voor het persoonlijk en niet-commerciële gebruik van een consument voor (i) het
coderen van video in overeenstemming met de MPEG-4 Visual Standard (“MPEG-4
Video”) en/of (ii) het decoderen van MPEG-4 Video gecodeerd door een consument
betrokken in een persoonlijke en niet-commerciële activiteit en/of verkregen van
een leverancier van videomateriaal die een licentie heeft verkregen van MPEG
LA voor het leveren van MPEG-4 Video. Er wordt er geen licentie verleend en
geen licentie mag impliciet worden verstrekt voor enig ander gebruik. Aanvullende
informatie waaronder die met betrekking tot promotionele, interne en commerciële
toepassingen en licentieverlening kan worden verkregen van MPEG LA, LLC.
Zie http://www.mpegla.com.
Officieel DivX® Certified product.
Geeft alle versies van DivX®-video weer (waaronder
DivX®6) met standaard weergave van DivX®mediabestanden.
DivX, DivX Certified en aanverwante logo´s zijn
handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie
gebruikt.
Veiligheidsmaatregelen
Gebruik geen voedingsbronnen met een hoge spanning. Hierdoor kan het apparaat
worden overbelast en kan er brand ontstaan. Gebruik geen gelijkstroombron.
Controleer de bron nauwkeurig wanneer u het apparaat installeert op een boot of een
andere plaats waar gelijkstroom wordt gebruikt.
Bescherming wisselstroomsnoer
Controleer of de wisselstroomkabel op de juiste manier is aangesloten en niet is
beschadigd. Een slechte aansluiting en schade aan de kabel kan brand of elektrische
schokken veroorzaken. Zorg dat u niet aan de kabel trekt, de kabel niet buigt en er
geen zware items op zet.
Neem de stekker stevig vast wanneer u de kabel loskoppelt. Wanneer u aan de
wisselstroomkabel zelf trekt, kan dit elektrische schokken veroorzaken. Neem de
stekker niet vast met natte handen. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
Vreemde objecten
Laat geen metalen objecten vallen in het apparaat. Dit kan elektrische schokken of
defecten veroorzaken.
Zorg dat er geen vloeistoffen in het apparaat lopen. Dit kan elektrische schokken of
defecten veroorzaken. Als dit toch zou gebeuren, moet u het apparaat onmiddellijk
loskoppelen van de netstroom en contact opnemen met uw leverancier.
Spuit geen insecticiden op of in het apparaat. Ze bevatten brandbare gassen die
kunnen ontbranden als ze in het apparaat worden gespoten.
Onderhoud
Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Als het geluid wodt onderbroken, de
indicators niet oplichten, er rook verschijnt of als er zich andere problemen voordoen
die niet in deze instructies zijn beschreven, moet u de wisselstroomkabel loskoppelen
en contact opnemen met uw leverancier of een erkend servicecentrum. Als het
apparaat door onbevoegde personen wordt gerepareerd, gedemonteerd of opnieuw
gemonteerd, kan dit elektrische schokken of schade aan het apparaat veroorzaken.
Verleng de gebruiksduur van het apparaat door het los te koppelen van de
voedingsbron wanneer u het lange tijd niet gebruikt.
Dit symbool betekent in Europa dat gebruikte elektrische
en elektronische producten niet bij het normale
huishoudelijke afval mogen.
Lever deze producten in bij de aangewezen
inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd
en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen
en hergebruikt. In Nederland kunt u uw producten bij uw winkelier
inleveren bij de aanschaf van een vergelijkbaar nieuw product.
Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u
waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen
voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door
een onjuiste verwerking van afval. Neem contact op met uw gemeente
voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelingspunt of
raadpleeg www.nvmp.nl, www.ictoffice.nl of www.stibat.nl.
Voor zakelijke gebruikers in de Europese Unie
NEDERLANDS
Spanning
Informatie over het weggooien van elektrische en elektronische
apparatuur (particulieren)
Veiligheidsmaatregelen
Installeer het apparaat op een effen oppervlak en vermijd blootstelling aan direct
zonlicht, hoge temperaturen, een hoge vochtigheid en overmatige trillingen. Deze
omstandigheden kunnen de behuizing en andere onderdelen beschadigen en hierdoor
de bedrijfsduur van het apparaat verkorten. Plaats geen zware objecten op het
apparaat.
-Als u dit symbool ziet-
Neem voor het weggooien van elektrische en elektronische apparatuur
contact op met uw leverancier voor verdere informatie.
Informatie over verwijdering van afval in landen buiten de Europese
Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese Unie.
Neem wanneer u dit product wilt weggooien, contact op met de lokale
overheid of uw leverancier en vraag wat de juiste verwijderingsmethode
is.
RQTC0101
Plaatsing
3
Schijven die kunnen worden afgespeeld
Commerciële schijven
Schijven die kunnen worden afgespeeld
NEDERLANDS
Schijf
Logo
DVD-video
In deze instructies
aangegeven door
Opmerkingen
Film- en muziekschijven
van hoge kwaliteit
Inclusief SVCD (conform
IEC62107)
CD
Muziekschijven
RQTC0101
Logo
Opgenomen Opgenomen op een pc, enz. Noodzaak
op een
om te
dvd video
finaliseren]3
recorder,
enz.
DVD-R/RW
Nodig






X
X
X
X
()]2
()]2
X
X
X
X
X
X
X
X
Nodig
X




Nodig] 4
DVD-R DL
n Schijven die niet kunnen worden afgespeeld
DVD-audio, DVD-RAM, versie 1.0 van DVD-R/RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G,
SACD, WMA-schijven, Photo-cd en “Chaoji VCD” op de markt verkrijgbaar, inclusief
CVD, DVCD en SVCD die niet voldoen aan IEC62107.
n Ingebouwde decoder
Dit apparaat is voorzien van een Dolby Digital-decoder zodat u
dvd’s met deze markering kunt afspelen.
4R/4RW
4R DL
CD-R/RW]5
•
Deze DVD/CD-speler is niet voorzien van een DTS-decoder.
U kunt van DTS-sound genieten als u deze DVD/CD-speler aansluit op apparatuur
die is uitgerust met een DTS-decoder.
•
•
•
•
•
4
Schijf
]1
Video-cd
n Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik
Opgenomen schijven (:beschikbaar, X :niet beschikbaar)
Bevestig geen labels of stickers op de schijven (dit kan vervorming veroorzaken
waardoor de schijf onbruikbaar wordt).
Schrijf niet op de labelzijde met een balpen of ander schrijfgerei.
Gebruik geen reinigingssprays voor platen, benzine, thinner, vloeistoffen voor het
voorkomen van statische elektriciteit of andere oplosmiddelen.
Gebruik geen krasbestendige beschermlagen of hoezen.
Gebruik nooit de volgende schijven:
– Schijven met blootliggende kleefstoffen van verwijderde stickers of labels
(gehuurde schijven, enz.).
– Schijven die sterk vervormd of gebarsten zijn.
– Onregelmatig gevormde schijven, zoals in de vorm van een hart.
Nodig
Nodig
Het is mogelijk dat u de bovenstaande schijven niet altijd zult kunnen afspelen, afhankelijk van
het type schijf, de omstandigheid van de opname, de opnamemethode en de manier waarop
de bestanden werden gemaakt (è pagina 18, Tips voor het maken van gegevensschijven).
]1
Schijven die op DVD-videorecorders of DVD-videocamera’s zijn opgenomen in
DVD-videoformaat.
]2
Opgenomen met een ander formaat dan het DVD-videoformaat. Hierdoor kunnige
sommige functies niet worden gebruikt.
]3
Een proces dat het mogelijk maakt af te spelen op een compatibel apparaat. Om
een schijf die wordt weergegeven als “Nodig” af te spelen op dit apparaat, moet de
schijf eerst worden gefinaliseerd op het apparaat waarop de schijf is opgenomen.
]4
Dit werkt ook als u de sessie afsluit.
]5
Deze DVD/CD-speler kan ook een CD-R/RW afspelen die is opgenomen in CD-DAof Video CD-indeling.
STAP 1 Aansluiten op een televisie
Met VIDEO IN
AUDIO IN
R
L
Met COMPONENT VIDEO IN
AUDIO IN
L
R
VIDEO
IN
Audio-/
videokabel
Audio-/ videokabel
Met SCART (AV) IN
COMPONENT
VIDEO IN
Niet gebruikt
SCART (AV) IN
Videokabel
21-pins
SCART-kabel
AV
Achterkant van het
apparaat
Genieten van progressieve video
U kunt de audiokabel aansluiten op de 2-kanaals
audio-ingangen van een analoge versterker of
een onderdeel van het systeem om van stereo
geluid te genieten.
Sluit het apparaat aan op een televisie die progressieve uitgang
ondersteunt.
1. Stel “VIDEO OUT-SCART” in op “VIDEO/YPbPr” voor aansluitingen van
onderdelen (è pagina 16, Tabblad “VIDEO”).
2. Stel “VIDEO OUT (I/P)” in op “PROGRESSIVE” en volg daarna de
instructies op het menuscherm (è pagina 16, Tabblad “VIDEO”).
•
Aansluiten op een televisie
Televisie
NEDERLANDS
Plaats het apparaat niet op versterkers of apparatuur die warm kan worden. De warmte kan het apparaat beschadigen.
Maak geen verbinding via de videocassetterecorder. Omwille van de kopieerbeveiliging zal het beeld mogelijk niet correct worden weergegeven.
Schakel alle apparatuur uit voordat u de speler aansluit en lees de overeenkomstige gebruiksinstructies.
Sluit de aansluitingen op dezelfde kleur aan.
Als de televisie compatibel
is met S-video, stelt u
“VIDEO OUT-SCART” in op
“S-VIDEO/YPbPr”. Als de
tv compatibel is met RGB,
stelt u “VIDEO OUT-SCART”
in op “RGB/NO OUTPUT”
(è pagina 16, Tabblad
“VIDEO”).
Panasonic-televisietoestellen met 625 (576)/50i · 50p, 525 (480)/60i · 60pingangen zijn compatibel met progressieve video.
RQTC0101
•
•
•
•
5
STAP 2 De afstandsbediening
STAP 1 Aansluiten op een televisie
n Genieten van meerkanaals surroundgeluid
n Batterijen
COAXIAL IN
Versterker met een
ingebouwde decoder of een
combinatie decoder/amplifier
Coaxiale kabel
NEDERLANDS
Aansluiten op een televisie/De afstandsbediening
RQTC0101
6
R6/LR6, AA
•
•
Plaats de batterijen zo, dat de polen (4 en 3) overeenkomen met de polen in de
afstandsbediening.
Gebruik geen oplaadbare batterijen.
U mag nooit:
Wijzig “DOWN SAMPLING”, “DOLBY DIGITAL”, “DTS” en “MPEG” (è pagina 17,
Tabblad “AUDIO”).
n Sluit de voedingskabel het laatst aan
Wisselstroomkabel (bijgeleverd)
Naar wandcontactdoos
AC IN
•
•
•
•
•
•
oude en nieuwe batterijen samen gebruiken.
verschillende typen tegelijk gebruiken.
de batterijen verwarmen of blootstellen aan vlammen.
de batterijen demonteren of een kortsluiting veroorzaken.
alkaline- of mangaanbatterijen proberen op te laden.
batterijen gebruiken als het omhulsel afbladdert.
Een verkeerd gebruik van batterijen kan lekkage van elektrolyten veroorzaken.
Items die in contact komen met de vloeistof kunnen schade oplopen en er kan brand
ontstaan.
Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening gedurende lange tijd niet zult
gebruiken. Bewaar ze in een koele, droge ruimte.
n Gebruik
Richt de afstandsbediening op een maximale afstand van 7 m recht voor het apparaat
naar de sensor van de afstandsbediening (è pagina 8).
STAP 3 Het apparaat installeren
Wijzig de instelling van het apparaat zodat het werkt op uw TV-toestel.
Selecteer hoe de beelden die voor schermen met een hoogte-breedteverhouding
van 16:9 zijn gemaakt, op een televisie met een hoogte-breedteverhouding van
4:3 moeten worden weergegeven.
4:3PAN&SCAN:
De zijkanten van het beeld worden bijgesneden zodat het scherm wordt
gevuld (tenzij dit door de schijf is verboden).
De menutaal selecteren
Kies de taal van uw voorkeur voor deze menu's en de berichten op het
scherm (de standaardinstelling is “ENGLISH”).
3.Selecteer het tabblad “DISPLAY” door op [e r] te drukken en druk
op [ENTER].
4.Selecteer “LANGUAGE” door op [e r] te drukken en druk op
[ENTER].
5.Selecteer de taal door op [e r] te drukken en druk op [ENTER].
4:3LETTERBOX:
Het beeld wordt weergegeven in letterboxstijl.
4:3ZOOM:
Verkleint de horizontale randen van een beeld met een hoogtebreedteverhouding van 4:3.
NEDERLANDS
3.Druk op [e r] om het tabblad “VIDEO” te selecteren en druk op
[ENTER].
4.Druk op [e r] om “TV ASPECT” te selecteren en druk op [ENTER].
5.Druk op [e r] om het item te selecteren en druk op [ENTER].
Het apparaat installeren
1. Druk op [^] om het apparaat aan te zetten.
2. Druk op [SETUP] om het menu “MAIN” op het
scherm te brengen.
Selecteer hoe de beelden die voor schermen met een hoogte-breedteverhouding
van 4:3 zijn gemaakt, op een televisie met een hoogte-breedteverhouding van
16:9 moeten worden weergegeven.
16:9NORMAL:
Rekt een beeld met een hoogte-breedteverhouding van 16:9 horizontaal
uit.
16:9SHRINK:
Geeft een beeld met een hoogte-breedteverhouding van 4:3 weer in het
midden van het scherm.
16:9ZOOM:
Past de horizontale breedte aan om een beeld op volledige schermgrootte
weer te geven in de hoogte-breedteverhouding van 16:9.
•
•
RQTC0101
Voorbereiding
Zet het TV-toestel aan en selecteer op het TV-toestel het
inkomende videosignaal dat geschikt is voor de aansluitingen op
de speler.
De hoogte-breedteverhouding selecteren
Selecteer het TV-type en hoe beelden worden getoond
(Standaardinstelling is “4:3PAN&SCAN”).
Druk op [RETURN] om terug te keren naar het vorige scherm.
Druk op [SETUP] om het scherm af te sluiten.
7
Basisweergave
Stop
Open de
schijflade.
Pauze
Basisweergave
NEDERLANDS
Aanschakelen.
Plaats de schijf.
•
Plaats dubbelzijdige cd’s zo, dat het label voor de
zijde die u wilt afspelen omhoog is gericht.
Zoeken (tijdens het afspelen)
Langzaam afspelen (tijdens pauze)
Overslaan
•
Druk op [u i] om titels, hoofdstukken of nummers over
te slaan.
•
•
•
•
Stop
De positie wordt in het geheugen opgeslagen wanneer “o”
knippert in de display.
• Druk op [q] (PLAY) om het afspelen te hervatten (Het
afspelen hervatten).
• Druk op [g] om de positie te wissen.
Schakelaar Stand-by/aan (8)
RQTC0101
Indrukken om het apparaat te schakelen van Aan naar stand-by en omgekeerd. Het
apparaat verbruikt ook in stand-by een kleine hoeveelheid stroom.
Indicator Stand-by/aan (^)
Wanneer het apparaat op de netstroom is aangesloten, zal deze indicator oplichten in
stand-by en doven wanneer het apparaat wordt ingeschakeld.
8
Start het
afspelen.
Sensor van de
afstandsbediening
Tot 5 stappen.
Druk op [q] (PLAY) om het afspelen opnieuw te starten.
Langzaam afspelen, alleen vooruit.
Langzaam afspelen: Werkt niet.
Pauze
•
•
•
Druk op [q] (PLAY) om het afspelen opnieuw te starten.
De schijven blijven draaien terwijl de menu’s worden weergegeven. Druk op [g]
wanneer u stopt zodat de motor en uw televisiescherm worden gespaard.
Het totale aantal titels zal mogelijk niet juist worden weergegeven op 4R/4RW.
Raadpleeg “Problemen oplossen” als u problemen ondervindt (è pagina 20, 21).
alleen vooruit
Toont het hoofdmenu van een schijf.
Schijfmenu
Toont een schijfmenu.
met weergavebesturing
Toont een schijfmenu.
NEDERLANDS
•
(tijdens pauze)
Basisweergave
Beeld per beeld
Terug naar vorig
scherm
Toets getal in
bijv. Als u 12 wilt selecteren: [>
=10] è [1] è [2]
Selecteren
Selectie item op
het scherm
Registreren
Nummerweergave ßà Tijdweergave
RQTC0101
Weergave
hoofdeenheid
9
Handige functies
(Hoofdeenheid)
De huidige afspeelpositie weergeven
(snelle weergave op het scherm)
Druk op [QUICK OSD].
Handige functies
NEDERLANDS
bijv.
Huidig weergavenummer
T
Druk op [e r] om de huidige/
verstreken afspeelduur te wijzigen.
1
TIME
0 : 05
Huidige positie
Afspeelomstandigheden
•
Genieten van geavanceerde surround
Film met 2 of meer kanalen
Geniet van surroundachtige effecten wanneer u 2 luidsprekers vooraan gebruikt.
Afspeelmodus
---: Normaal
afspelen
PRG: Programma
afspelen
RND: Willekeurig
afspelen
Druk op [ADVANCED SURROUN] om “A. SURROUND1”,
“A. SURROUND2”, “A. SURROUND3” of “OFF” te selecteren.
OFF
•
Druk op [QUICK OSD] om het scherm te verlaten.
Snel afspelen
•
(alleen wanneer de verstreken afspeelduur kan worden weergegeven)
(behalve 4R/4RW)
•
A. SURROUND1
A. SURROUND2
A. SURROUND3
A. SURROUND1: Effect licht
A. SURROUND2: Effect middel
A. SURROUND3: Effect krachtig
OFF
Wanneer u schijven gebruikt waarop surroundgeluid is opgeslagen, lijkt het alsof het
geluid uit de luidsprekers aan beide zijden komt.
De optimale zitpositie bevindt zich op 3 tot 4 keer de afstand tussen de luidsprekers
vooraan links en rechts of de breedte van de televisie als u de televisieluidsprekers
gebruikt.
Gebruik deze optie niet in combinatie met surroundeffecten van andere apparatuur.
Druk op [QUICK REPLAY] om ongeveer 10 seconden achteruit te
springen.
•
Het herhaald afspelen
Dit zal mogelijk niet werken, afhankelijk van de opname op het schijfje.
Ca. 30 seconden vooruit springen
(Alleen wanneer de verstreken afspeelduur kan worden weergegeven.
: kunt u gebruiken ook als er geen weergave van verstreken tijd is.)
Druk op [REPEAT] om een item te selecteren, dat
moet worden herhaald.
(behalve 4R/4RW)
A. SURROUND1
•
ALL
Om te annuleren, drukt u op [REPEAT] om “OFF” te selecteren.
Handig wanneer u reclames, enz. wilt overslaan.
Druk tijdens het afspelen op [MANUAL SKIP].
•
Dit zal mogelijk niet werken afhankelijk van de afspeelpositie.
A-B het herhaald afspelen
RQTC0101
ZOOM
10
10
(Alleen wanneer de verstreken afspeelduur kan worden weergegeven.)
Zoom
1.
Druk op [h].
. Selecteer met een druk op [ZOOM] de vooraf
ingestelde zoom-verhouding.
1. Druk op [A-B REPEAT] bij het startpunt.
2. Druk op [A-B REPEAT] bij het eindpunt.
bijv.
NORMAL
•
A-B
Om te annuleren, drukt u op [A-B REPEAT] om “OFF” te selecteren.
Drukt u op [TRANSFER MODE] om de
conversiemethode voor de progressieve uitvoer te
selecteren die geschikt is voor het type materiaal.
Andere ondertitels kiezen
Schijfjes met ondertiteling
•
Selecteer met een druk op [SUBTITLE] de taal van
de ondertiteling of “OFF”.
1
Op 4R/4RW kan een ondertitelnummer worden getoond voor ondertitels die niet
zijn weergegeven.
Ander geluidsspoor kiezen
Film
Druk op [AUDIO] om het geluidsspoor te
selecteren.
1: MP3 160kbps 44.1kHz 2ch
Druk op [AUDIO] om “L”, “R” ,“L4R”of “L R” te selecteren.
Beeldhoek selecteren
met meerdere kijkhoeken
Rotatie stilstaand beeld (foto)
Tijdens pauze,
Druk op [ANGLE/PAGE] om de beeldhoek te
selecteren of de foto te roteren.
(Dolby Digital, MPEG, 3-kanaals of meer, met de dialoog
opgenomen op het middelste kanaal)
Druk op [DIALOGUE ENHANCER] om “ON” te
selecteren.
•
AUTO
Wanneer de lade wordt geopend, keert de instelling terug naar AUTO of AUTO1.
Wanneer u PAL-schijven afspeelt
AUTO: Detecteert automatisch film- en video-inhoud en converteert deze inhoud
op de juiste manier.
VIDEO: Selecteer deze optie wanneer u AUTO gebruikt en de inhoud is vervormd.
CINEMA: Selecteer deze optie als de randen van de filminhoud
gekarteld of ruw lijken wanneer u AUTO hebt geselecteerd.
Als de video-inhoud echter vervormd is, zoals weergegeven
in de afbeelding aan de rechterzijde, selecteer dan AUTO.
Wanneer u NTSC-schijven afspeelt
AUTO1 (normaal): D
etecteert automatisch film- en video-inhoud en converteert deze
inhoud op de juiste manier.
AUTO2: Naast de functie van AUTO1, detecteert deze optie automatisch filminhoud
met verschillende beeldsnelheden en converteert deze op de geschikte
manier.
VIDEO: Selecteer deze optie wanneer u AUTO1 en AUTO2 gebruikt en de inhoud
vervormd is.
Een andere beeldmodus kiezen
1
Dialoog­verbetering
De gesprekken in films duidelijker hoorbaar maken
Als u “VIDEO OUT (I/P)” hebt ingesteld op “PROGRESSIVE” (è pagina 16, Tabblad
“VIDEO”)
NEDERLANDS
PBC ON
Schijfjes met beelden
Handige functies
Druk op [PBC] om “PBC ON” of “PBC OFF” te
selecteren.
•
Overdrachtmodus
met weergavebesturing
ON
Om te annuleren, drukt u op [DIALOGUE ENHANCER] om “OFF” te selecteren.
Schijfjes met beelden
Druk op [PICTURE MODE] om de beeldkwaliteit
voor het bekijken van films te selecteren.
NORMAL
NORMAL: Normale beelden.
CINEMA1: Maakt de beelden zachter en verbetert details in donkere scènes.
CINEMA2: Maakt de beelden scherper en verbetert details in donkere scènes.
DYNAMIC: Verbetert het contrast voor krachtige beelden.
ANIMATION:Geschikt voor animatie.
RQTC0101
Weergaveregeling
11
11
Gegevensschijfjes afspelen
1. Terwijl “PLAYBACK MENU” wordt weergegeven
Druk op [e r] om “AUDIO/PICTURE” of “VIDEO” te selecteren en
druk op [ENTER].
PLAYBACK MENU
AUDIO PICTURE
Gegevensschijfjes afspelen
NEDERLANDS
VIDEO
2. Terwijl het menu wordt weergegeven
Druk op [e r w q] om een item te selecteren en druk op [ENTER].
•
RQTC0101
Herhaal deze stap als er meerdere lagen zijn.
DATA-DISC
ROOT
01 Ashley at Prom
0 City Penguin
03 Neanderthal
04 Cartoons
05 Trilobites
06 White Dwarf
0 Discovery
08 DivX
Soccer
Baseball
DATA-DISC
ROOT
01 Ashley at Prom
0 City Penguin
03 Neanderthal
04 Cartoons
05 Trilobites
06 White Dwarf
0 Discovery
Formura one
Starperson
Baseball
Groep (Map)]
MPEG4/DivX-materiaal (Bestand)]
Lady Starfish
Life on Jupiter
Soccer
Starperson
Groep (Map)]
MP3-inhoud (Bestand)]
JPEG-inhoud (Bestand)]
In deze instructies worden bestanden behandeld als inhoud en mappen als groepen.
•
•
•
12
1. Druk terwijl de beelden worden weergegeven op [TOP MENU] om de
miniaturen weer te geven.
Groeps- en
Groepsnaam inhoudsnummer
. Een beeld in een groep selecteren
Druk op [e r w q] om het beeld te selecteren en
druk op [ENTER].
Een beeld in andere groepen selecteren
]
12
MP3, JPEG
DivX, MPEG4
n Het beeld in een miniaturenmenu selecteren
Druk op [ANGLE/PAGE] om per pagina te verspringen.
Druk op [RETURN] om terug te keren naar het vorige scherm.
Druk op [MENU] om het scherm weer te geven/af te sluiten.
De video-inhoud wordt vervormd volgens de opnamemethode naar de schijven.
Dit apparaat kan deze typen schijven niet normaal afspelen.
1. Druk op [e] om de groepsnaam te selecteren.
2. Druk op [w q] om de groep te selecteren en druk
op [ENTER].
3. Druk op [e r w q] om het beeld te selecteren en
druk op [ENTER].
t NO.4
y G 1/ : C 1/ 8
Over DivX VOD-materiaal
(Ü pag. 17, “Registration” op het tabblad “Others”)
OTHERS-REGISTRATION
DIVX(R) VIDEO ON DEMAND
YOUR REGISTRATION CODE IS
XXXXXXXX
TO LEARN MORE VISIT
www.divx.com/vod
8 alfanumerieke tekens
PRESS ENTER KEY TO CONTINUE
•
•
•
Wij adviseren u deze code op te schrijven zodat u deze ook later nog kunt
gebruiken.
Wanneer u DivX VOD-materiaal voor het eerst hebt afgespeeld, wordt een andere
registratiecode getoond in “DivX Registration”. Gebruik deze registratie niet voor
het aanschaffen van DivX VOD-materiaal. Als u deze code gebruikt voor het
aanschaffen van DivX VOD-materiaal en vervolgens het materiaal op dit apparaat
afspeelt, kunt u geen materiaal meer afspelen dat u hebt aangeschaft met de vorige
code.
Als u DivX VOD-materiaal aanschaft met behulp van een andere
registratiecode dan de code van dit apparaat, kunt u dat materiaal niet afspelen.
(“Authorization Error” wordt weergegeven.)
Over DivX VOD-materiaal
De registratiecode van het apparaat tonen
NEDERLANDS
DivX Video-on-Demand (VOD)-materiaal is gecodeerd ter bescherming van het
auteursrecht. U kunt pas DivX VOD-materiaal op dit apparaat afspelen als u het
apparaat hebt geregistreerd.
Volg de online-instructies voor het kopen van DivX VOD-materiaal als u de
registratiecode van het apparaat wilt invoeren en het apparaat wilt registreren. Bezoek
www.divx.com/vod als u meer wilt weten over DivX VOD.
Over DivX-materiaal dat slechts een bepaald aantal keren kan worden
afgespeeld
Wanneer u deze inhoud afspeelt
• Het aantal keren dat u het kunt afspelen wordt verminderd met één als
–u drukt op [^] or [SETUP].
–u drukt op [g]. [Druk op [h] om het afspelen te stoppen.]
–u drukt op [u i] of [t y] enz. en bereikt andere inhoud of het begin van de
inhoud die wordt afgespeeld.
• De functie Hervatten (Ü pag. 8, Stop) werkt niet.
RQTC0101
Sommig DivX VOD-materiaal kan slechts een bepaald aantal keren worden
afgespeeld. Wanneer u dit materiaal afspeelt wordt het resterend aantal keren dat u
het kunt afspelen, getoond. U kunt dit materiaal niet afspelen als het resterend aantal
keren dat u het kunt afspelen, nul is. (“Rental Expired” wordt weergegeven.)
13
13
De afspeelvolgorde wijzigen
Willekeurig afspelen
De afspeelvolgorde wijzigen
NEDERLANDS
Programma afspelen (tot 20 items)
(tot 20 nummers)
(tot 24 groepen/999 inhouditems)
1. Terwijl “PLAYBACK MENU” wordt weergegeven
Druk op [e r] om “AUDIO/
PLAYBACK MENU
PICTURE” of “VIDEO”
AUDIO PICTURE
te selecteren en druk op
VIDEO
[ENTER].
MP3, JPEG
DivX, MPEG4
2.Druk in de stopstand meerdere keren op [PLAY MODE] om “
PROGRAM” te selecteren.
bijv.
•
Wanneer u een schijfje afspeelt waarop zowel
MP3 als JPEG zijn opgenomen, selecteert u
voor MP3 “MUSIC PROGRAM” en voor JPEGafbeeldingen “PICTURE PROGRAM”. Het is niet
mogelijk “MUSIC PROGRAM” en “PICTURE
PROGRAM” tegelijk in te stellen.
VIDEO PROGRAM
SELECT CONTENT
ALL
a01_divx001
a0_divx00
a03_divx003
CONTENT NAME
1
3
4
5
6
8
9
10
3.Druk op [e r] om een item te selecteren
en druk op [ENTER].
•
•
•
•
VIDEO PROGRAM
SELECT CONTENT
ALL
a01_divx001
a0_divx00
a03_divx003
Herhaal deze stap om andere items te
programmeren.
Selecteer “ALL” om alle items op een schijf, in
een titel of in een groep te selecteren en druk op
[ENTER].
START: PLAY
Druk op [ANGLE/PAGE] om per pagina te
verspringen.
Druk op [RETURN] om terug te keren naar het vorige menu.
CONTENT NAME
1
3
4
5
6
8
9
10
a01_divx001
a0_divx00
4.Druk op [q] (PLAY) om het afspelen te starten.
RQTC0101
Het programma wissen
Druk op [q] en vervolgens op [e r] om het item te selecteren en druk op [CANCEL].
14
14
Het volledige programma wissen
Druk meerdere keren op [q] om “CLEAR ALL” te selecteren en druk op [ENTER].
Het hele programma wordt ook gewist als u de speler uitzet of de schijflade opent.
Het programmascherm afsluiten
Druk enkele malen op [PLAY MODE].
•
Wanneer u een schijfje afspeelt waarop zowel MP3
als JPEG zijn opgenomen, selecteert u voor MP3
“MUSIC RANDOM” en voor JPEG-afbeeldingen
“PICTURE RANDOM”.
Alleen wanneer de schijf een groep (map) heeft
VIDEO RANDOM
SELECT GROUP
ALL
ROOT
PRESS PLAY TO START
Druk op [e r] om een groep te selecteren
en druk op [ENTER].
•
•
•
•
CLEAR ALL
MP3, JPEG
DivX, MPEG4
2.Druk in de stopstand meerdere keren op [PLAY MODE] om “
RANDOM” te selecteren.
bijv.
3.
CLEAR ALL
START: PLAY
1. Terwijl “PLAYBACK MENU” wordt weergegeven
Druk op [e r] om “AUDIO/
PLAYBACK MENU
PICTURE” of “VIDEO”
AUDIO PICTURE
te selecteren en druk op
VIDEO
[ENTER].
“Û” wordt naast de geselecteerde groepen weergegeven.
Druk opnieuw op [ENTER] om dit te wissen.
Herhaal deze stap om meerdere groepen te selecteren.
Druk op [ANGLE/PAGE] om per pagina te verspringen.
Selecteer “ALL” als u alle items op een schijfje wilt selecteren.
4. Druk op [q] (PLAY) om het afspelen te starten.
Het scherm Willekeurig afsluiten
Druk enkele malen op [PLAY MODE].
De schermmenu’s gebruiken
1
2
3
Selecteren
4
Definieer de
instellingen.
Druk om af te
sluiten.
De weergegeven items kunnen verschillen afhankelijk van het type software.
Schermmenu 1
Audio
(è pagina 11, Ander geluidsspoor kiezen)
Schermmenu 2
Geavan­ (è pagina 10, Genieten van geavanceerde surround)
ceerde
surround
Ondertitel (è pagina 11, Andere ondertitels kiezen)
Zoom
Hoek
(è pagina 11, Beeldhoek selecteren)
(è pagina 11, Dialoog­verbetering)
Dialoog­
verbetering
Herhalen
(è pagina 10, Het herhaald afspelen)
(è pagina 10, A-B het herhaald afspelen)
Overdrachtmodus
(è pagina 11, Overdrachtmodus)
Draaien
(è pagina 11, Rotatie stilstaand beeld (foto))
Beeld­
modus
(è pagina 11, Een andere beeldmodus kiezen)
(è pagina 10, Zoom)
De schermmenu’s gebruiken
Selecteer het item.
RQTC0101
De schermmenu’s weergeven.
Telkens wanneer u op de knop drukt:
Schermmenu 1 à Schermmenu 2 à afsluiten

NEDERLANDS
Selecteren
15
15
De spelerinstellingen wijzigen
1
2
Selecteren
3
Selecteren
RQTC0101
De spelerinstellingen wijzigen
NEDERLANDS
Registreren
16
16
Toont het
instellingsmenu.
•
•
Selecteer het tabblad.
Selecteer het item.
n Tabblad “DISC”
SUBTITLE
Kies de taal voor de
ondertiteling.
MENUS
Kies de taal voor de
schijfmenu’s.
RATINGS
Stel een restrictieniveau in
om het afspelen van DVDvideo’s te beperken.
Selecteren
Registreren
De instellingen blijven ongewijzigd, zelfs als u het apparaat naar stand-by schakelt.
Onderstreepte items zijn de fabrieksinstellingen.
SETTING STATE
AUDIO
Kies de audiotaal.
4
Toont de huidige instelling van de onderstaande items
ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN ITALIAN
SWEDISH DUTCH POLISH ORIGINAL]1
OTHER ----]2
AUTO]3 ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN
ITALIAN SWEDISH DUTCH POLISH OTHER ----]2
ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN ITALIAN
SWEDISH DUTCH POLISH OTHER ----]2
Restricties instellen (wanneer niveau 8 is geselecteerd)
0 LOCK ALL: h
iermee kunt u verhinderen dat schijven
zonder restrictieniveaus worden afgespeeld.
1 tot 7: om het afspelen te verhinderen van DVD-video's waarop
de overeenkomende restricties zijn opgenomen.
8 NO LIMIT: om alle schijven af te spelen.
Wanneer u een restrictieniveau instelt, wordt een
wachtwoordscherm weergegeven.
Volg de instructies op het scherm.
Vergeet uw wachtwoord niet.
Een berichtenscherm wordt weergegeven als een
DVD-video die het restrictieniveau overschrijdt, in het
apparaat wordt geplaatst. Volg de instructies op het
scherm.
PASSWORD
1. Selecteer “CHANGE” en druk op [ENTER].
Wijzig het wachtwoord voor
• Wanneer “PASSWORD” is weergegeven dient u het
“RATINGS” (è hoger).
wachtwoord in te stellen volgens “RATINGS” (è hoger).
2. Voer het huidige wachtwoord in met de cijfertoetsen
en druk vervolgens op [ENTER].
3. Voer het nieuwe wachtwoord in met de cijfertoetsen
en druk vervolgens op [ENTER].
Als “VERIFY” wordt weergegeven, moet u het
wachtwoord controleren en het opnieuw invoeren.
5
Registreren
Definieer de instellingen.
Druk om af te
sluiten.
n Tabblad “VIDEO”
SETTING STATE
TV ASPECT
Kies de instelling van uw
voorkeur die geschikt is
voor uw televisie.
TV TYPE
Selecteer het geschikte
type televisie.
NTSC DISC OUT
Kies de uitvoer PAL60 of
NTSC wanneer u NTSCschijven afspeelt.
STILL MODE
Geef het beeldtype op dat
moet worden weergegeven
tijdens de pauze.
Toont de huidige instelling van de onderstaande items
4:3PAN&SCAN 4:3LETTERBOX 4:3ZOOM
16:9NORMAL 16:9SHRINK 16:9ZOOM
STANDARD CRT LCD PROJECTION PLASMA
NTSC: Uitvoersignalen van NTSC-schijven blijven
NTSC.
PAL60: De NTSC-schijf kan worden weergegeven op
een PAL-televisie.
AUTO
FIELD: Het beeld is niet wazig, maar de beeldkwaliteit is
lager.
FRAME: Algemene hoge kwaliteit, maar het beeld kan
wazig zijn.
VIDEO OUT-SCART
VIDEO/YPbPr
Kies het videosignaalformaat S-VIDEO/YPbPr
dat moet worden uitgevoerd RGB/NO OUTPUT
van de SCART- en
COMPONENT VIDEO OUTaansluitingen (è pagina 5).
VIDEO OUT (I/P)
INTERLACE PROGRESSIVE
Selecteer “PROGRESSIVE” Wanneer u “PROGRESSIVE” selecteert, verschijnt een
alleen als u een aansluiting berichtenscherm.
uitvoert op een televisie
• Druk voor progressieve uitvoer op [e] en druk
die compatibel is met
vervolgens op [ENTER].
progressieve uitvoer.
• Druk op [RETURN] om te annuleren.
n Tabblad “AUDIO”
n Tabblad “OTHERS”
SETTING STATE
Toont de huidige instelling van de onderstaande items
DOWN SAMPLING
ON: wanneer aangesloten op een apparaat dat
Controleer de digitale incompatibel is met 44,1 of 48 kHz
gangsbeperkingen van het OFF: wanneer aangesloten op een apparaat dat compatibel
apparaat dat u aansluit via
is met 88,2 of 96 kHz
een COAXIALE aansluiting • Signalen van kopieerbeveiligde schijven worden
en selecteer de maximale
geconverteerd naar 48 of 44,1 kHz.
bemonsteringsfrequentie
• Sommige apparaten kunnen niet omgaan met
voor de digitale PCM-uitbemonsteringsfrequenties van 88,2 kHz, zelfs
gang.
als ze dat wel kunnen met 96 kHz. Lees de
gebruiksaanwijzingen van uw apparaat voor details.
DOLBY DIGITAL
BITSTREAM PCM Selecteer “BITSTREAM”
Met COAXIALE
wanneer het apparaat de
bitstroom kan decoderen
aansluitingen (è pagina 6)
(digitale vorm van meerkanaals
gegevens). Selecteer anders
DTS
BITSTREAM OFF
“PCM” of “OFF”. (Als de
Met COAXIALE
bitstroom zonder een decoder
aansluitingen (è pagina 6)
wordt uitgevoerd naar het
MPEG
BITSTREAM PCM apparaat, kunnen hoge niveaus
Met COAXIALE
ruis worden uitgevoerd zodat
aansluitingen (è pagina 6)
de luidsprekers en uw gehoor
schade kunnen oplopen.)
DYNAMIC RANGE
ON: Past de helderheid aan, zelfs wanneer het
volume laag is, door het bereik van het laagste
geluidsniveau en het hoogste geluidsniveau te
comprimeren. Handig om laat op de avond tv te
kijken. (Werkt alleen met Dolby Digital)
OFF
SETTING STATE
Registration
Toont de
registratiecode van
het apparaat.
JPEG TIME
DEFAULTS
Hiermee worden
alle waarden in de
instellingsmenu’s
opnieuw
ingesteld naar de
standaardinstellingen.
ON: het apparaat schakelt naar stand-by na ongeveer 30
minuten in de stopstand.
OFF
RESET
Het wachtwoordscherm wordt weergegeven als “RATINGS”
(è pagina 16) is ingesteld. Voer hetzelfde wachtwoord in met
de cijfertoetsen, druk vervolgens op [ENTER] en schakel het
apparaat uit en opnieuw in.
NEDERLANDS
Hiermee kunt u de timing voor de diavoorstelling wijzigen
1 SEC tot 15 SEC (in 1 eenheid)
15 SEC tot 60 SEC (in 5 eenheden)
60 SEC tot 180 SEC (in 30 eenheden)
• “3 SEC” is de instelling af-fabriek.
BRIGHT DIM
AUTO: Het beeldscherm wordt gedimd en wordt pas
helderder wanneer u enkele bewerkingen uitvoert.
De spelerinstellingen wijzigen
FL DIMMER
Past de helderheid
aan van het
beeldscherm van het
apparaat.
AUTO POWER OFF
Toont de huidige instelling van de onderstaande items
U hebt deze registratiecode nodig als u DivX Video-onDemand (VOD)-materiaal wilt kopen en weergeven. (è pag
13, Over DivX VOD-materiaal)
n Tabblad “DISPLAY”
Toont de huidige instelling van de onderstaande items
ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
SVENSKA NEDERLANDS POLSKI
]1
De originele taal die op de schijf is aangegeven, wordt geselecteerd.
Voer een codenummer in. Raadpleeg hiervoor de tabel (è pagina 19).
Als de geselecteerde taal voor “AUDIO” niet beschikbaar is, verschijnen de
ondertitels in die taal (indien beschikbaar op de schijf).
]2
]3
RQTC0101
SETTING STATE
LANGUAGE
17
17
Tips voor het maken van gegevensschijven
NEDERLANDS
Formaat Schijf
Extensie
DVD-R/RW “.MP3”
CD-R/RW
“.mp3”
RQTC0101
Tips voor het maken van gegevensschijven
DVD-R/RW “.JPG”
CD-R/RW
“.jpg”
“.JPEG”
“.jpeg”
18
18
DVD-R/RW “.ASF”
CD-R/RW
“.asf”
DVD-R/RW “.DIVX”
CD-R/RW
“.divx”
“.AVI”
“.avi”
•
•
Referentie
• Sampling-frequentie:
DVD-R/RW:
11,02, 12, 22,05, 24, 44,1 en 48 kHz
CD-R/RW:
8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 en 48 kHz
• Dit apparaat is niet compatibel met ID3-tags.
• JPEG-bestanden die zijn opgenomen met
een digitale camera die voldoet aan de DCFstandaard versie 1.0, worden weergegeven.
– Bestanden die werden gewijzigd, bewerkt
of opgeslagen met computersoftware voor
fotobewerking, zullen mogelijk niet worden
weergegeven.
• Dit apparaat kan geen bewegende beelden,
MOTION JPEG en andere dergelijke
indelingen of stilstaande beelden die geen
JPEG (bijv. TIFF) zijn, weergeven. Beelden
met gekoppelde audio kunnen evenmin
worden afgespeeld.
• Met dit apparaat kunt u MPEG4-gegevens
[conform SD VIDEO-specificaties (ASF
standard)/MPEG4 (Simple Profile) videosysteem/G.726 audiosysteem] afspelen
die zijn opgenomen met de Panasonic SD
multi-camera’s of DVD-recorders.
• De opnamedatum kan verschillen van de
feitelijke datum.
• Speelt alle versies af van DivX-video
(waaronder DivX®6) [DivX-videosysteem/
MP3-, Dolby Digital- of MPEG-audiosysteem]
met standaard-weergave van DivX® mediabestanden. Functies die zijn toegevoegd met
DivX Ultra worden niet ondersteund.
• GMC (Global Motion Compensation) wordt
niet ondersteund.
• DivX-bestanden die groter zijn dan 2GB of
die geen index hebben, zullen misschien niet
goed worden afgespeeld op dit apparaat.
• Dit apparaat ondersteunt alle resoluties tot
maximaal 720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL).
• U kunt op dit apparaat maximaal 8 typen audio
en ondertitels selecteren.
Er kunnen verschillen zijn in de weergavevolgorde op het menuscherm en het
computerscherm.
Deze speler kan geen bestanden afspelen die zijn opgenomen met Packet Write.
Mappen en bestanden een naam geven
(Op dit apparaat worden bestanden behandeld als inhoud en mappen als
groepen.)
Geef op het ogenblik van de opname een voorvoegsel op voor mappen en bestanden.
Deze voorvoegsels moeten bestaan uit getallen die een gelijk aantal cijfers hebben en
moeten de volgorde aannemen waarin u ze afspeelt (het is mogelijk dat dit in sommige
gevallen niet zal werken).
bijv. MP3
CD-R/RW
• De schijven moeten conform ISO9660 niveau 1 of 2 hoofdmap
001 group
zijn (behalve voor uitgebreide formaten).
• Deze speler is compatibel met multi-sessie-cd’s maar
als er veel sessies zijn, duurt het langer voordat het
afspelen begint. Om dit te voorkomen moet u het
aantal sessies tot een minimum beperken.
002 group
DVD-R/RW
• De schijven moeten conform UDF bridge zijn (UDF
1.02/ISO9660).
• Dit apparaat is niet compatibel met multi-sessie.
Alleen de standaardsessie wordt afgespeeld.
003 group
MPEG4
Een compressiesysteem voor gebruik op mobiele apparatuur of een netwerk, dat een
zeer efficiënte opname bij een lage bitfrequentie mogelijk maakt.
Monsterfrequentie
Monsteren is het proces van het omzetten van de hoogten van een geluidsgolfsamples (analoog signaal) die op gezette tijden zijn gemaakt, in getallen (digitale
codering). De monsterfrequentie is het aantal samples dat per seconde is gemaakt,
dus grotere getallen staan voor een meer getrouwe reproductie van het oorspronkelijke
geluid.
Iers:
IJslands: Indonesisch:
Interlingua:
Italiaans: Japans: Javaans: Jiddisch: Kannada: Kasjmier: Kazachs: Kirgies: Koerdisch: Koreaans: Kroatisch: Laotiaans: Latijns: Lets: Lingala: Litouws: Macedonisch: Malagasy: Malayalam: Maleisisch: Maltees:
Maori: Marathi: Moldavisch:
Mongools: Nauru: Nederlands: Nepalees: Noors: Oekraïens: Oezbeeks: Oriya: Pashto, Pushto: Perzisch: Pools: Portugees: Punjabi: Quechua: 7165
7383
7378
7365
7384
7465
7487
7473
7578
7583
7575
7589
7585
7579
7282
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7776
7783
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7876
7869
7879
8575
8590
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
Rhaeto-Romance: 8277
Roemeens: 8279
Russisch: 8285
Samoaans: 8377
Sanskriet: 8365
Schots Gaelic: 7168
Servisch: 8382
Servo-Kroatisch: 8372
Shona: 8378
Sindhi: 8368
Singhalees: 8373
Sloveens: 8376
Slowaaks: 8375
Soendanees: 8385
Somali: 8379
Spaans: 6983
Swahili: 8387
Tagalog: 8476
Tajik: 8471
Tamil: 8465
Tatar: 8484
Telugu: 8469
Thai: 8472
Tibetaans: 6679
Tigrinya: 8473
Tonga: 8479
Tsjechisch: 6783
Turkmen: 8475
Turks: 8482
Twi: 8487
Urdu: 8582
Vietnamees: 8673
Volapük: 8679
Welsh: 6789
Wit-Russisch: 6669
Wolof: 8779
Xhosa: 8872
Yoruba: 8979
Zoeloe: 9085
Zweeds: 8386
NEDERLANDS
Film en video
DVD-Video’s worden vastgelegd met behulp van film of video. Dit apparaat kan
vaststellen welk type is gebruikt en gebruikt vervolgens de meest geschikte methode
van Progressive Output.
Film: Vastgelegd bij 25 beeldjes per seconde (PAL-schijfjes) of 24 beeldjes per
seconde (NTSC-schijfjes). (NTSC-schijfjes worden ook vastgelegd met 30 beeldjes per
seconde.) Over het algemeen geschikt voor films.
Video: Vastgelegd bij 25 beeldjes/50 velden per seconde (PAL-schijfjes) of 30
beeldjes/60 velden per seconde (NTSC-schijfjes). Over het algemeen geschikt voor
TV-dramaproducties of animatiefilms.
Abchazisch:
6566
Afar:
6565
Afrikaans: 6570
Albanees: 8381
Amhaars:
6577
Arabisch: 6582
Armeens: 7289
Assamitisch: 6583
Aymara: 6589
Azerbeidzjaans: 6590
Bashkir: 6665
Baskisch: 6985
Bengali; Bengaals: 6678
Bhutani: 6890
Bihari: 6672
Birmaans: 7789
Bretoens: 6682
Bulgaars: 6671
Cambodjaans: 7577
Catalaans: 6765
Chinees: 9072
Corsicaans: 6779
Deens: 6865
Duits: 6869
Engels: 6978
Esperanto: 6979
Ests: 6984
Faroees: 7079
Fiji: 7074
Fins: 7073
Frans: 7082
Fries: 7089
Galicisch: 7176
Georgisch: 7565
Grieks: 6976
Groenlands: 7576
Guarani: 7178
Gujarati: 7185
Hausa: 7265
Hebreeuws: 7387
Hindi: 7273
Hongaars: 7285
Woordenlijst
Down-mixing
Dit is een proces van het opnieuw mixen van meerkanaals audio (surround-sound) op
sommige schijfjes tot een tweekanaals signaal. Wanneer u naar het audiosignaal op
een DVD met 5.1-kanaals digitaal surround-spoor wilt luisteren over de luidsprekers
van uw TV-toestel, wordt het gedownmixte audiosignaal uitgestuurd.
Taalcodelijst
RQTC0101
Woordenlijst
DivX
DivX is een populaire media-technologie die is gecreëerd door DivX, Inc.
DivX media-bestanden bevatten zeer gecomprimeerde videogegevens van een hoge
visuele kwaliteit die relatief klein van omvang blijven.
19
19
Problemen oplossen
Voer de volgende controles uit voordat u iemand vraagt de speler na te kijken. Als u twijfelt bij een van de controlepunten, of als de oplossingen die in de tabel staan het probleem
niet oplossen, vraag dan uw leverancier om advies. (Referentiepagina’s worden tussen haakjes weergegeven.)
Problemen oplossen
NEDERLANDS
Voeding
Geen stroom.
•
Het apparaat
wordt automatisch
naar stand-by
geschakeld.
•
Geen werking
Geen reactie
wanneer knoppen
worden ingedrukt.
Stop de wisselstroomkabel stevig in de wandcontactdoos.
(6)
Wanneer “AUTO POWER OFF” is ingesteld op “ON”,
schakelt het apparaat automatisch naar stand-by na
ongeveer 30 minuten in de stopstand. (17)
•
•
Geen reactie
wanneer de
knoppen op de
afstandsbediening
worden ingedrukt.
•
•
•
•
Geen beeld of
geluid.
•
•
U bent uw restrictiewachtwoord
vergeten.
Stel alle instellingen
opnieuw in naar
de standaard
fabriekswaarden.
•
Dit apparaat kan geen andere schijven afspelen dan de
typen die in deze gebruiksaanwijzing zijn vermeld. (4)
Het apparaat zal mogelijk niet correct werken door bliksem,
statische elektriciteit of een andere externe factor. Schakel
het apparaat uit en opnieuw in. Of schakel het apparaat uit,
koppel de wisselstroomkabel los en sluit de kabel opnieuw
aan.
Er is condensatie gevormd: wacht 1 tot 2 uur tot de
condensatie is verdampt.
Controleer of de batterijen correct zijn geïnstalleerd. (6)
De batterijen zijn leeg: vervang ze door nieuwe. (6)
Richt de afstandsbediening naar de sensor voor de
afstandsbediening en probeer deze te gebruiken. (8)
Om het apparaat te gebruiken via de schermmenu’s, drukt u
op [w q] om het item te selecteren. Druk vervolgens op
[e r] om de instellingen te definiëren.
Controleer de video- of audioverbinding. (5, 6)
Controleer de voeding of de ingangsinstelling van het
aangesloten apparaat.
Verwijder de schijf in de stopstand en houd vervolgens
[q] (PLAY) en [; OPEN/CLOSE] op het apparaat
ingedrukt. Houd ook [8] op het apparaat ingedrukt tot de
melding “INITIALIZED” verdwijnt van de televisie Schakel
het apparaat uit en opnieuw in. Alle instellingen worden
opnieuw ingesteld naar de standaardwaarden.
Specifieke werking onmogelijk of onjuist
RQTC0101
20
20
De
programmafuncties
werken niet.
Het menu verschijnt
niet.
met
weergavebesturing
•
•
•
Het kan enige tijd duren voor het afspelen wordt gestart
wanneer een MP3-nummer gegevens met stilstaande beelden
bevat. Zelfs nadat het nummer is gestart, zal de juiste
afspeelduur niet worden weergegeven. Dit is echter normaal.
Dit is normaal voor DivX-video.
Deze functies werken niet met sommige DVD-video’s.
•
Druk tweemaal op [g] en druk vervolgens op [q] (PLAY).
•
•
•
Geen ondertitels.
•
Het duurt lang
voordat het
afspelen wordt
gestart.
Het afspelen wordt
niet gestart.
Bij A-B herhalen
wordt punt B
automatisch
ingesteld.
Het herhaald
afspelen wordt
automatisch
geannuleerd.
Onjuist beeld
•
•
•
•
Vervormd beeld.
•
•
Het beeldformaat
past niet op het
scherm.
•
•
Het beeld stopt.
De televisie geeft
mogelijk een
verkeerd beeld of
de kleuren zien er
vaag uit.
Het menu wordt
niet correct
weergegeven.
Wanneer u een PALschijf afspeelt, is
het beeld vervormd.
Als een schijf CD-DA en andere indelingen bevat, zal het
afspelen soms niet mogelijk zijn.
Dit apparaat speelt mogelijk geen MPEG4 af, die gegevens
van stilstaande beelden (foto’s) beva.
Als u DivX VOD-materiaal afspeelt, raadpleeg dan de
homepage waar u het materiaal hebt aangeschaft.
(Voorbeeld: www.divx.com/vod)
Geef de ondertitels weer. (11)
Het einde van een item wordt punt B wanneer het wordt
bereikt.
A-B herhalen wordt geannuleerd wanneer u op [QUICK
REPLAY] drukt.
Het herhaald afspelen kan worden geannuleerd wanneer u
op [MANUAL SKIP] drukt.
•
•
Controleer of het apparaat niet via een videorecorder is
aangesloten. (5)
Controleer of de progressieve uitgang niet werd
geselecteerd wanneer de aangesloten televisie niet
compatibel is met progressieve signalen. Houd [RETURN]
ingedrukt tot het beeld correct wordt weergegeven. De
instellingen keren terug naar “INTERLACE”.
Wijzig “TV ASPECT” op het tabblad “VIDEO”. (7)
Gebruik de televisie om de beeldverhouding te wijzigen.
Als uw televisie niet over deze functie beschikt, moet u “TV
ASPECT” wijzigen. (7)
Wijzig de zoominstelling. (10)
Het beeld kan stoppen als de DivX-bestanden groter zijn dan 2GB.
Het apparaat en de televisie gebruiken verschillende
videosystemen.
Gebruik een multi-systeem- of PAL-televisie.
Het systeem dat op de schijf wordt gebruikt, stemt niet
overeen met het systeem van uw televisie.
– PAL-schijven kunnen niet correct worden weergegeven
op een NTSC-televisie.
– Dit apparaat kan NTSC-signalen converteren naar PAL60
om ze weer te geven op een PAL-televisie (“NTSC DISC
OUT” op het tabblad “VIDEO”). (16)
Herstel de zoomverhouding naar “NORMAL”. (10)
Wijzig “TV ASPECT” op het tabblad “VIDEO”. (7)
•
Stel Overdrachtmodus in op “AUTO”. (11)
•
•
•
•
Vervormd geluid.
Er komt een
snerpend geluid uit
de luidsprekers.
•
•
•
De effecten werken
niet.
•
Geen geluid
•
•
Televisiebeeldschermen
Dit probleem wordt veroorzaakt door de bewerkingsmethode
of het materiaal dat wordt gebruikt op de DVD-video, maar
moet worden gecorrigeerd als u de geïnterlinieerde uitvoer
gebruikt. Wijzig “VIDEO OUT (I/P)” op het tabblad “VIDEO”
naar “INTERLACE”. (16)
Als het toestel verbonden is met de televisie via VIDEO
OUT, dan ken de uitvoer troebel zijn.
Stel Geavan­ceerde surround in op “OFF”. (10)
Als u een digitale versterker hebt aangesloten die geen
decoder bevat, moet u “DOLBY DIGITAL” instellen op het
tabblad “AUDIO”, “MPEG” op “PCM” en “DTS” op “OFF”.
(17)
De geluidseffecten werken niet als het apparaat
bitstroomsignalen uitvoert vanaf de COAXIALE aansluiting. (6)
Bij sommige schijven zullen bepaalde geluidseffecten niet
werken of minder effect hebben.
Audio kan misschien niet worden uitgestuurd als
gevolg van de manier waarop bestanden zijn aangemaakt.
(18)
Meldingen in de display
“noPLAy”
“U11”
“H ”
 staat voor een
nummer.
•
•
•
•
•
•
•
“nodISC”
•
•
U hebt een schijf geplaatst die niet door het apparaat kan
worden afgespeeld. Plaats een geschikte schijf. (4)
U hebt een lege schijf geplaatst.
U hebt een schijf geplaatst die niet is afgesloten. (4)
De schijf is mogelijk vuil. (22)
U hebt de schijf niet juist geplaatst. Plaats de schijf op de
juiste manier. (8)
Er is mogelijk een probleem opgetreden. Het nummer na de
“H” is afhankelijk van de status van het apparaat. Schakel
het apparaat uit en opnieuw in. Of schakel het apparaat uit,
koppel de wisselstroomkabel los en sluit de kabel opnieuw
aan.
Als de servicenummers niet worden gewist, noteer dan en
servicenummer en neem contact op met een bevoegde
servicemedewerker.
U hebt geen schijf geplaatst. Plaats een schijf.
U hebt de schijf niet juist geplaatst. Plaats de schijf op de
juiste manier. (8)
“ERR H ”
 staat voor een
nummer.
•
•
“ERR U11”
•
•
“NODISC”
•
•
“X”
•
“THIS DISC MAY
NOT BE PLAYED IN
YOUR REGION.”
•
“THIS TYPE OF
DISC CANNOT
BE PLAYED.
PLEASE INSERT A
DIFFERENT DISC.”
“AUTHORIZATION
ERROR
THIS PLAYER IS
NOT AUTHORIZED
TO PLAY THIS
VIDEO.”
“RENTAL EXPIRED”
Opnemen
Kan niet opnemen
naar digitaal
opnameapparaat.
(Onjuist geluid
opgenomen.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Er is mogelijk een probleem opgetreden. Het nummer na de
“H” is afhankelijk van de status van het apparaat. Schakel
het apparaat uit en opnieuw in. Of schakel het apparaat uit,
koppel de wisselstroomkabel los en sluit de kabel opnieuw
aan.
Als de servicenummers niet worden gewist, noteer dan en
servicenummer en neem contact op met een bevoegde
servicemedewerker.
De schijf is mogelijk vuil. (22)
U hebt de schijf niet juist geplaatst. Plaats de schijf op de
juiste manier. (8)
U hebt geen schijf geplaatst. Plaats een schijf.
U hebt de schijf niet juist geplaatst. Plaats de schijf op de
juiste manier. (8)
De bewerking is niet toegelaten door het apparaat of de
schijf.
U kunt DVD-video’s alleen afspelen als het regionummer is
ingesteld op “2”, “ALL” of een meervoudig regionummer dat
“2” bevat. (voorpagina)
U hebt een schijf geplaatst die niet is afgesloten. (4)
U hebt een schijf geplaatst die niet door het apparaat kan
worden afgespeeld. Plaats een geschikte schijf. (4)
U hebt een lege schijf geplaatst.
NEDERLANDS
Geluid onjuist
•
Problemen oplossen
Er blijft een
schaduwbeeld
achter wanneer
de progressieve
uitvoer is
ingeschakeld.
Beelden niet in
progressieve
uitvoer.
U probeert het DivX VOD-materiaal af te spelen dat is
aangeschaft met een andere registratiecode. U kunt het
materiaal niet afspelen op dit apparaat. (13)
De DivX VOD-materiaal kan niet meer worden afgespeeld.
U kunt het niet afspelen. (13)
U kunt geen MP3 opnemen.
U kunt geen DVD opnemen die tegen digitale opname zijn
beveiligd.
U kunt geen DVD opnemen als het opname-apparaat niet
kan omgaan met signalen met een bemonsteringsfrequentie
van 48 kHz.
Definieer de volgende instellingen:
– Geavan­ceerde surround: OFF (10)
– DOWN SAMPLING: ON (17)
– DOLBY DIGITAL/MPEG: PCM (17)
– DTS: OFF (17)
RQTC0101
Progressieve video
21
21
Onderhoud
n Reinig dit apparaat met een zachte,
droge doek
•
RQTC0101
Onderhoud/Specificaties
NEDERLANDS
•
22
22
•
•
Reinig dit apparaat nooit met alcohol, verfverdunner
of benzine.
Lees aandachtig de bijgeleverde instructies voordat u
een chemisch behandelde doek gebruikt.
Het reinigen van de lens is doorgaans niet
nodig, hoewel dit afhankelijk kan zijn van de
gebruiksomgeving.
Gebruik geen in de handel verkrijgbare
lensreinigingsproducten omdat dergelijke producten
defecten kunnen veroorzaken.
n Schijven reinigen
•
Veeg de schijf schoon met een vochtige doek en wrijf
vervolgens de schijf droog.
Specificaties
Signaalsysteem: PAL 625/50, PAL525/60, NTSC
Bereik gebruikstemperatuur:
4 5 tot 4 35 oC
Bereik gebruiksvochtigheid: 5 tot 90 % RH (geen condensatie)
Afgespeelde schijven (8 cm of 12 cm):
(1) DVD (DVD-video, DivX]5, 6)
(2) DVD-R (DVD-video, MP3]2, 6, JPEG]3, 6,
MPEG4/ASF]4, 6, DivX]5, 6)
(3) DVD-R DL (DVD-Video)
(4) DVD-RW (DVD-video, MP3]2, 6, JPEG]3, 6,
MPEG4/ASF]4, 6, DivX]5, 6)
(5) 4R/4RW (Video)
(6) 4R DL (Video)
(7) CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD]1,
MP3]2, 6, JPEG]3, 6, MPEG4]4, 6, DivX]5, 6)
Video output:
Uitvoerniveau: 1 Vp-p (75 W)
Uitgang: Pinstekker (1 systeem)/AV
S-video-uitgang:
Y-uitvoerniveau: 1 Vp-p (75 W)
C-uitvoerniveau: NTSC; 0,286 Vp-p (75 W)
PAL; 0,300 Vp-p (75 W)
Uitgang: AV
Component video-uitgang: [NTSC: 525 (480)p/525 (480)i, PAL: 625 (576)p/625 (576)i]
Y-uitvoerniveau: 1 Vp-p (75 W)
0,7 Vp-p (75 W)
PB uitvoerniveau: 0,7 Vp-p (75 W)
PR uitvoerniveau: Uitgang: Pinstekker
(Y: groen, PB: blauw, PR: rood) (1 systeem)
RGB video-uitgang:
R-uitvoerniveau: 0,7 Vp-p (75 W)
G-uitvoerniveau: 0,7 Vp-p (75 W)
B-uitvoerniveau: 0,7 Vp-p (75 W)
Uitgang: AV
Audio-uitgang:
Uitvoerniveau: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Uitgang: Pinstekker/AV
Aantal aansluitingen: 2 kanalen: 1 systeem
Audioprestaties:
Frequentierespons:
• DVD (lineaire audio):
4 Hz tot 22 kHz (48 kHz bemonstering)
4 Hz tot 44 kHz (96 kHz bemonstering)
• CD-audio: 4 Hz tot 20 kHz
S/N-verhouding:
• CD-audio: 115 dB
Dynamisch bereik:
• DVD (lineaire audio):
92 dB
• CD-audio: 90 dB
Totale harmonische vervorming:
• CD-audio: 0,003 %
Digitale audio-uitgang:
Coaxiale digitale uitgang:
Pinstekker
Laser:
Golflengte: 653 nm/790 nm
Laservermogen: KLASSE 1/KLASSE 1M
Voeding: AC 230 V, 50 Hz
Stroomverbruik: 9W
Stroomverbruik in stand-by: ca. 1W
Afmetingen (B x H x D): 430 mm x 251 mm x 43 mm
Gewicht: ca. 2,2 kg
Opmerking
Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden
gewijzigd.
Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
Conform IEC62107
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Exif Ver 2.1 JPEG Baseline-bestanden
Beeldresolutie: tussen 320×240 en 6144×4096 pixels
(subsampling is 4:2:2 of 4:2:0)
]4
MPEG4-gegevens vastgelegd met de Panasonic SD
multi-camera's of DVD-videorecorders
Conform SD VIDEO-specificaties (ASF-standaard)/
MPEG4 (Simple Profile) videosysteem/G.726
audiosysteem
]5
DivX 3.11, 4.x, 5.x
GMC (Global Motion Compensation) wordt niet
ondersteund.
]6
Het totale gecombineerde maximumaantal
herkenbare typen audio-, beeld- en videomateriaal en
groepen: 1000 typen audio- en beeldmateriaal en 256
groepen.
]1
]2
]3
IN DIT APPARAAT WORDT EEN LASER GEBRUIKT.
HET GEBRUIK VAN REGELAARS EN HET MAKEN VAN
AFSTELLINGEN OF BEDIENINGEN DIE NIET IN DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING BESCHREVEN ZIJN, KAN RESULTEREN
IN BLOOTSTELLING AAN GEVAARLIJKE STRALING.
MAAK HET APPARAAT NIET OPEN EN GA NIET ZELF REPAREREN.
LAAT ONDERHOUD AAN ERKENDE VAKMENSEN OVER.
WAARSCHUWING:
TENEINDE HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK
OF PRODUCTBESCHADIGING TE VERMINDEREN, MAG DIT
APPARAAT NIET WORDEN BLOOTGESTELD AAN REGEN, VOCHT,
EN DRUPPELEND OF SPATTEND WATER, EN MOGEN ER GEEN
VOORWERPEN MET WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN ERIN,
ZOALS BLOEMENVAZEN, OP HET APPARAAT WORDEN GEZET.
De apparatuur dient dicht bij een stopcontact te worden
geïnstalleerd en de netstekker dient zodanig te worden geplaatst dat hij
gemakkelijk bereikbaar is in geval van problemen.
DIT APPARAAT IS BESTEMD VOOR GEBRUIK IN EEN GEMATIGD
KLIMAAT.
Draag bij tot het behoud van het milieu.
• Lege en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden
geplaatst.
NL
NEDERLANDS
WAARSCHUWING!
Bij dit product zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
WAARSCHUWING!
T i j d e n s h e t g e b r u i k i s d i t p r o d u c t va t b a a r vo o r ra d i o s t o r i n g
ve r o o r z a a k t d o o r e e n m o b i e l e t e l e fo o n . Wa n n e e r d e r g e l i j ke
storing optreedt, moet u dit product en de mobiele telefoon verder van
elkaar vandaan gebruiken.
(Binnenin het apparaat)
RQTC0101
•OM EEN GOEDE VENTILATIE TE VERZEKEREN, DIT
APPARAAT NIET IN EEN BOEKENKAST, EEN INGEBOUWDE
KAST OF EEN ANDERE GESLOTEN RUIMTE INSTALLEREN
OF GEBRUIKEN. ZORG ERVOOR DAT DE VENTILATIEWEGEN
NIET DOOR GORDIJNEN OF ANDERE MATERIALEN WORDEN
AFGESLOTEN, OM GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK OF
BRAND TEN GEVOLGE VAN OVERVERHITTING TE VOORKOMEN.
• ZORG DAT DE VENTILATIE-OPENINGEN VAN HET APPARAAT
NIET GEBLOKKEERD WORDEN DOOR KRANTEN,
TAFELKLEEDJES, GORDIJNEN, OF IETS DERGELIJKS.
• ZET GEEN OPEN VUUR, ZOALS BRANDENDE KAARSEN, OP HET
APPARAAT.
• DOE LEGE BATTERIJEN WEG OP EEN MILIEUVRIENDELIJKE
MANIER.
23
23
Tillbehör
Bästa kund
Kontrollera de medföljande tillbehören.
Ange nummer när du beställer reservdelar.
(Produktnumren är de som gäller i juni 2006. De kan komma att
ändras.)
Tack för inköpet av denna produkt. Läs igenom hela bruksanvisningen innan du
ansluter, använder eller gör inställningar på produkten. Spara bruksanvisningen för
framtida referens.
Innehållsförteckning
RQTC0101
Innehållsförteckning/Tillbehör
SVENSKA
Komma igång
24
Tillbehör........................................................................................................2
Säkerhetsföreskrifter...................................................................................3
Skivor som kan spelas.................................................................................4
STEG 1 Ansluta till TV..................................................................................5
STEG 2 Fjärrkontrollen................................................................................6
STEG 3 Ställa in enheten.............................................................................7
Funktioner
Grundläggande uppspelning.......................................................................8
Praktiska funktioner...................................................................................10
Visa aktuellt uppspelningstillstånd/Snabb omspelning/
Hoppa 30 sekunder framåt/Zooma/Lyssna på avancerat surroundljud/
Upprepad uppspelning/Repetera A-B....................................................................... 10
Uppspelningskontroll/Ändra textning/Ändra ljudspår/Val av vinkel/
Rotation av stillbild/Dialog­förbättring/Transferläge/Ändra bildläge............................ 11
Uppspelning av dataskivor........................................................................12
Om DivX VOD-innehåll...............................................................................13
Ändra uppspelningssekvenser.................................................................14
Programmerad uppspelning/Slumpmässig uppspelning........................................... 14
Använda bildskärmsmenyer......................................................................15
Bildskärmsmeny 1/Bildskärmsmeny 2...................................................................... 15
Ändra spelarens inställningar...................................................................16
Referens
Tips för att skapa dataskivor.....................................................................18
Ordlista........................................................................................................19
Felsökningsguide.......................................................................................20
Underhåll.................................................................................................... 22
Specifikationer........................................................................................... 22
Index................................................................................................Baksidan
r 1 Fjärrkontroll
r 1 Strömsladd för växelström
r 2 Batterier till fjärrkontrollen
(EUR7631230R)
Obs
•
•
Den medföljande nätsladden är endast avsedd för den här enheten. Använd den
inte till någon annan utrustning.
Använd inte nätsladd som tillhör annan utrustning.
Tillverkade på licens från Dolby Laboratories. “Dolby” och dubbel-D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
“DTS” och “DTS Digital Out” är varumärken som tillhör Digital Theater Systems, lnc.
Denna produkt innefattar copyrightskyddad teknologi som skyddas av metodanspråk
i vissa patent i USA och rättigheterna till annan intellektuell egendom som innehas
av Macrovision Corporation och andra innehavare av rättigheter. Användning av
denna copyrightskyddade teknologi måste godkännas av Macrovision Corporation,
och är avsedd endast för hemmabruk och annan begränsad användning om inte
annat auktoriserats av Macrovision Corporation. Omvänd ingenjörskonst och
isärtagande är förbjudet.
Denna produkt licensieras under MPEG-4 visual patent portfolio-licens till
konsumenter för personligt, icke-kommersiellt bruk för (i) kodning av video i
överensstämmelse med MPEG-4 Visual Standard (”MPEG-4 Video”) och/eller (ii)
avkodning av MPEG-4-video som kodats av en konsument inom ramen för en
personlig och icke-kommersiell aktivitet eller som erhållits från en videoleverantör
som licensierats av MPEG LA att tillhandahålla MPEG-4-video. Ingen licens ges eller
underförstås för annan användning. Mer information, bland annat om användning
inom marknadsföring, intern och kommersiell användning och licensiering, kan
erhållas från MPEG LA, LLC.
Se http://www.mpegla.com.
Officiell DivX® Certified-produkt.
Spelar alla versioner av DivX®-video (inklusive DivX®6)
med standarduppspelning av DivX®-mediafiler.
DivX, DivX Certified samt tillhörande logotyper är
varumärken som tillhör DivX, Inc. och används under
licensavtal.
Säkerhetsföreskrifter
Använd inte strömkällor med högspänning. Det kan leda till överbelastning av
enheten och orsaka brand. Använd inte likspänningskällor. Kontrollera noggrant
spänningskällan om enheten används på ett fartyg eller någon annan plats där
likspänning används.
Skydd för nätsladd
Kontrollera att nätsladden är korrekt ansluten och inte har några skador. Dålig
anslutning och skador på nätsladden kan orsaka brand eller elektriska stötar. Dra inte i
sladden, böj den inte och placera inga tunga föremål på den.
Fatta ett ordentligt tag om kontakten när sladden ska dras ur. Om du drar i själva
sladden kan det orsaka en elektrisk stöt. Hantera inte kontakten med våta händer. Det
kan orsaka en elektrisk stöt.
Främmande ämne
Låt inga metallföremål komma in i enheten. Det kan orsaka elektriska stötar eller
funktionsstörningar.
Se till att inga vätskor tränger in i enheten. Det kan orsaka elektriska stötar eller
funktionsstörningar. Dra genast ut nätkontakten ur vägguttaget om detta skulle inträffa,
och kontakta din återförsäljare.
Spreja inte insektsmedel på eller i enheten. De innehåller lättantändliga gaser som
kan antändas om de kommer in i enheten.
Service
Försök inte reparera enheten på egen hand. Dra ut nätkontakten ur vägguttaget om
ljudet avbryts, indikatorerna inte tänds, rök avges eller något annat problem som inte
tas upp i den här bruksanvisningen skulle uppstå, och kontakta din återförsäljare eller
ett auktoriserat servicecenter. Om enheten repareras, tas isär eller byggs om av en
okvalificerad person kan det leda till elektriska stötar eller skador på enheten.
Koppla bort enheten från strömkällan om den inte ska användas under en längre
tidsperiod, för att därigenom förlänga dess bruksliv.
Om denna symbol finns på produkterna och/eller
medföljande dokumentation, betyder det att
förbrukade elektriska och elektroniska produkter inte ska
blandas med vanliga hushållssopor.
För korrekt hantering, inhämtning och återvinning, ska
dessa produkter lämnas på återvinningscentraler, där de tas emot utan
kostnad. I vissa länder kan du som ett alternativ lämna in dina produkter
hos återförsäljaren, när du köper en motsvarande, ny produkt.
Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och
eventuellt negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön
förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig avyttring. Kontakta din lokala
myndighet för mer information om var din närmsta återvinningsstation
finns.
Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i enlighet med
lagstiftningen i landet.
För företagsanvändare inom den Europeiska gemenskapen
Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen kontakta
er återförsäljare eller leverantör för mer information.
Information om kassering i övriga länder utanför den Europeiska
gemenskapen
SVENSKA
Spänningskrav
Information om kassering för användare av elektrisk & elektronisk
utrustning (privata konsumenter)
Säkerhetsföreskrifter
Placera enheten på en jämn yta som inte utsätts för direkt solljus, höga temperaturer,
hög luftfuktighet eller kraftiga vibrationer. Dessa omständigheter kan skada höljet
och andra komponenter, och därmed förkorta enhetens bruksliv. Placera inga tunga
föremål på enheten.
-Om du ser den här symbolen-
Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen.
Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala
myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt
avyttringsmetod.
RQTC0101
Placering
25
Skivor som kan spelas
Skivor som finns i handeln
Skiva
Logotyp
DVD-Video
Indikeras i dessa
anvisningar av
Inspelade skivor (:Tillgängliga, X :Ej tillgängliga)
Anmärkningar
Skiva
Film- och musikskivor av
hög kvalitet
Logotyp
Inspelade på Inspelade på persondator,
en DVD, video­ etc.
spelare, etc.
]1
Skivor som kan spelas
SVENSKA
DVD-R/RW
Video CD
Inklusive SVCD
(Uppfyller IEC62107)
CD
Musikskivor
DVD-Audio, DVD-RAM, Version 1.0 av DVD-R/RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV,
CD-G, SACD, WMA-skivor, Photo CD, och “Chaoji VCD” som finns på marknaden
inklusive CVD, DVCD och SVCD som inte uppfyller IEC62107.
n Inbyggd dekoder
Den här enheten har en Dolby Digital-dekoder, och DVD med
detta märke kan spelas.
Denna enhet har ingen DTS-dekoder.
För att lyssna på DTS-ljud ansluter du den här enheten till en utrustning som har en
DTS-avkodare.
•
•
RQTC0101






X
X
X
X
()]2
()]2
X
X
X
X
X
X
X
X
Nödvändigt
X




Nödvändigt] 4
Nödvändigt
n Skivor som inte kan spelas
•
26
Nödvändigt
DVD-R DL
n Föreskrifter för hantering
Behov av
slutbehandling]3
•
•
Klistra inte etiketter eller andra klisterlappar på skivorna (det kan orsaka att skivorna
böjs och blir oanvändbara).
Skriv inte på etikettsidan med kulspetspenna eller något annat skrivdon.
Använd inte skivrengöringssprejer, tvättbensin, thinner, antistatvätskor eller några
andra lösningsmedel.
Använd inte skrapskydd eller andra skydd.
Använd inte följande typer av skivor:
– Skivor med klistermärken från borttagna klisterlappar och etiketter (hyrskivor etc).
– Skivor som är kraftigt deformerade eller har sprickor.
– Oregelbundet formade skivor, som till exempel hjärtformade skivor.
4R/4RW
4R DL
CD-R/RW]5
•
Nödvändigt
Det kan hända att det inte alltid går att spela upp skivorna ovan på grund av skivtyp,
inspelningsförhållanden eller inspelningsmetod och sättet som filerna har skapats
på (è sidan 18, Tips för att skapa dataskivor).
Skivor inspelade på DVD-recorder eller DVD-videokamera med DVD-Video-format.
Skivor inspelade på ett annat format än DVD-Video-format, därför kan vissa
funktioner inte användas.
]3
En process som gör att skivan kan spelas upp på kompatibel utrustning. För
att spela en skiva som visas som “Nödvändig” på enheten måste skivan först
slutbehandlas på den enhet den spelades in.
]4
Du kan även stänga sessionen.
]5
Den här enheten kan även spela CD-R/RW-skivor som spelats in med CD-DA- eller
Video CD-format.
]1
]2
STEG 1 Ansluta till TV
Placera inte enheten på en förstärkare eller utrustning som kan bli varm. Värmen kan skada enheten.
Utför inte anslutningen via en videobandspelare. På grund av kopieringsskyddet kan det inträffa att bilden inte visas som den ska.
Stäng av all utrustning före anslutningen och läs den aktuella bruksanvisningen.
Anslut till uttag med samma färg.
TV-apparat
AUDIO IN
L
R
VIDEO
IN
Audio/video-kabel
Audio/video-kabel
Med SCART (AV) IN
COMPONENT
VIDEO IN
Används inte
SCART (AV) IN
Videokabel
SVENSKA
AUDIO IN
R
L
Med COMPONENT VIDEO IN
21-polig
SCART-kabel
AV
Enhetens baksida
•
Använda progressiv video
Du kan ansluta audiokabeln till de tvåkanaliga
audioingångarna på en analog förstärkare eller
analog systemkomponent för att få stereo.
Anslut enheten till en TV-apparat som är kompatibel med progressiv video.
1. Ställ in “VIDEO OUT-SCART” på “VIDEO/YPbPr” för komponentens
uttag (è sidan 16, Fliken “VIDEO”).
2. Ställ in “VIDEO OUT (I/P)” på “PROGRESSIVE”, och följ sedan
anvisningarna på menyskärmen (è sidan 16, Fliken “VIDEO”).
Panasonics TV-apparater med ingångarna 625 (576)/50i · 50p, 525
(480)/60i · 60p är kompatibla med progressiv video.
Om TV-apparaten är
kompatibel med S-video,
ställer du “VIDEO OUTSCART” på “S-VIDEO/
YPbPr”, eller då den är
kompatibel med RGB, ställer
du “VIDEO OUT-SCART” på
“RGB/NO OUTPUT”
(è sidan 16, Fliken
“VIDEO”).
Ansluta till TV
Med VIDEO IN
RQTC0101
•
•
•
•
27
STEG 2 Fjärrkontrollen
STEG 1 Ansluta till TV
n Lyssna till multikanalsljud med surroundeffekt
n Batterier
COAXIAl IN
Förstärkare med inbyggd
dekoder eller en kombination
av dekoder och förstärkare
R6/LR6, AA
Koaxialkabel
•
•
Se till att polerna (4 och 3) är vända åt rätt håll.
Använd inte uppladdningsbara batterier.
RQTC0101
Ansluta till TV/Fjärrkontrollen
SVENSKA
Undvik att:
28
Ändra “DOWN SAMPLING”, “DOLBY DIGITAL”, “DTS” och “MPEG”
(è sidan 17, Fliken “AUDIO”).
n Anslut strömsladden för växelström sist
•
•
•
•
•
•
blanda gamla och nya batterier.
använda olika typer av batterier på samma gång.
värma upp batterier eller utsätta dem för öppen eld.
ta isär batterier eller kortsluta dem.
försöka ladda upp alkaliska batterier eller manganbatterier.
använda batterier vars hölje har lossnat.
Felaktig hantering av batterierna kan orsaka elektrolytläckage, vilket kan skada de
föremål som vätskan kommer i kontakt med. Detta kan medföra brand.
Ta ur batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tidsperiod.
Förvara batterier på en sval och mörk plats.
Strömsladd för växelström (medföljer)
Till eluttaget
AC IN
n Användning
Sikta på fjärrkontrollsensorn (è sidan 8), undvik hinder, och överskrid inte avståndet
7 m rakt framför enheten.
STEG 3 Ställa in enheten
Ändra enhetens inställning så den passar för din TV.
Förberedelse
Starta TV-apparaten och välj lämplig videoingång på TV-apparaten
som passar för anslutningarna på spelaren.
1. Tryck på [^] för starta enheten.
2. Tryck på [SETUP] för att visa huvudmenyn “MAIN”.
Välj storleksförhållande
Välj TV-typ och hur bilder ska visas (Standardinställning är
“4:3PAN&SCAN”).
3.Tryck på [e r] för att välja fliken ”VIDEO” och tryck på [ENTER].
4.Tryck på [e r] för att välja fliken ”TV ASPECT” och tryck på
[ENTER].
5.Tryck på [e r] för att välja alternativet och tryck på [ENTER].
4:3LETTERBOX:
Bilden visas i brevlådeformat.
Välj språk som du föredrar för dessa menyer och skärmmeddelanden
(standardinställning är “ENGLISH”).
3.Tryck på [e r] för att välja fliken “DISPLAY” och tryck på [ENTER].
4.Tryck på [e r] för att välja “LANGUAGE” och tryck på [ENTER].
5.Tryck på [e r] för att välja språket och tryck på [ENTER].
4:3ZOOM:
Förminskar de horisontella kanterna på en bild i formatet 4:3.
Välj hur bilder som är gjorda för skärmar med ett storleksförhållande på 4:3 ska
visas på en TV med ett storleksförhållande på 16:9.
16:9NORMAL:
Sträcker ut en 16:9-bild horisontellt.
16:9SHRINK:
Visar en 4:3.bild i mitten av skärmen.
16:9ZOOM:
Justerar bredden och visar fullskärmsbild i 16:9-förhållande.
•
•
Tryck på [RETURN] för att gå tillbaka till föregående skärm.
Tryck på [SETUP] för att lämna skärmen.
RQTC0101
Välja menyspråk
Ställa in enheten
4:3PAN&SCAN:
Sidorna på bilden klipps av så att bilden fyller rutan (om det inte är
förbjudet enligt skivan).
SVENSKA
Välj hur bilder som är gjorda för skärmar med ett storleksförhållande på 16:9 ska
visas på en TV med ett storleksförhållande på 4:3.
29
Grundläggande uppspelning
Ström ON.
Sätt i skivan.
Starta
uppspelningen.
Fjärrkontrollsensor
På en dubbelsidig skiva ska etiketten på den sida du
vill spela vara vänd uppåt.
Grundläggande uppspelning
SVENSKA
•
Stopp Paus
Öppna
skivfacket.
•
Tryck på [u i] för att hoppa över titlar, kapitel eller
spår.
RQTC0101
30
•
•
•
•
Stopp
Positionen lagras i minnet när “o” blinkar på displayen.
• Tryck på [q] (PLAY) för att fortsätta (Fortsätta
uppspelning).
• Tryck på [g] för att radera positionen ur minnet.
Strömställare beredskapsläge/på (8)
Sök (under uppspelning)
Långsam uppspelning (under paus)
Hoppa till
Tryck på knappen för att ställa apparaten i beredskapsläge då den är på, eller tvärtom.
Apparaten förbrukar en aning ström även när den står i beredskapsläge.
Indikator standby/på (^)
Då apparaten är inkopplad i vägguttaget, tänds denna indikator i standby-läge och
släcks då apparaten sätts på.
Upp till 5 steg.
Tryck på [q] (PLAY) för att starta uppspelningen på nytt.
Långsam uppspelning, endast i framåtriktningen.
Långsam uppspelning: Fungerar inte.
Paus
•
•
•
Tryck på [q] (PLAY) för att starta uppspelningen igen.
Skivan fortsätter att snurra så länge en meny visas. Tryck på [g] när du är färdig för
att inte slita på enhetens drivmekanism och din TV-skärm i onödan.
Totalt antal titlar visas eventuellt inte på rätt sätt på 4R/4RW.
Läs i felsökningsguiden om du har problem (è sidan 20, 21).
Ruta-för-ruta
•
(under paus)
endast i framåtriktningen
Visar skivans huvudmeny.
Skivmeny
Ange nummer
t. ex. För att välja 12: [>
=10] è [1] è [2]
Välj
Val av
bildskärmspunkter
Register
Display på
huvudenheten
Sifferdisplay ßà Tidsdisplay
Grundläggande uppspelning
Gå tillbaka till
tidigare skärm
RQTC0101
med uppspelningskontroll
Visar en skivmeny.
SVENSKA
Visar en skivmeny.
31
Praktiska funktioner
(Huvudenhet)
Visa aktuellt uppspelningstillstånd
(snabbmeny bildskärm)
Tryck på [QUICK OSD].
t.ex.
Aktuellt uppspelningsnummer
T
1
Tryck på [e r] för att ändra
aktuell/förfluten uppspelningstid.
TIME
0 : 05
Nuvarande position
Uppspelningstillstånd
Praktiska funktioner
SVENSKA
•
Lyssna på avancerat surroundljud
Spelfilm med 2 eller flera kanaler
Du får en surroundliknande effekt när du använder 2 fronthögtalare.
Uppspelningsläge
---: Normal
uppspelning
PRG: Programmerad
uppspelning
RND: Slumpmässig
uppspelning
Tryck på [ADVANCED SURROUND] för att välja “A. SURROUND1”,
“A. SURROUND2”, “A. SURROUND3” eller “OFF”.
OFF
•
Lämna skärmen genom att trycka på [QUICK OSD].
•
Snabb omspelning
•
(Endast när den förflutna uppspelningstiden kan visas)
(Utom 4R/4RW)
A. SURROUND1
A. SURROUND2
A. SURROUND3
A. SURROUND1: Svag effekt
A. SURROUND2: Medeleffekt
A. SURROUND3: Stark effekt
OFF
Vid användning av skivor som spelats in med surroundljud verkar ljudet komma från
högtalarna på båda sidorna om dig.
Den bästa placeringen är 3 till 4 gånger avståndet mellan vänster och höger
fronthögtalare eller TV-apparatens bredd om TV-apparatens högtalare används.
Ska inte användas i kombination med surroundeffekter på annan utrustning.
Tryck på [QUICK REPLAY] för att hoppa 10 sekunder bakåt.
•
Detta kanske inte fungerar beroende på inspelningen på skivan.
Upprepad uppspelning
(Endast när den förflutna uppspelningstiden kan visas.
: kan användas även om ingen förfluten uppspelningstid kan visas.)
Hoppa 30 sekunder framåt
Tryck på [REPEAT] för att välja ett objekt som ska
repeteras.
(Utom 4R/4RW)
•
Behändigt om du vill hoppa över reklam etc.
Tryck under uppspelning på [MANUAL SKIP].
•
Detta kanske inte fungerar beroende på uppspelningspositionen.
RQTC0101
1.
Tryck på [h].
. Tryck på [ZOOM] för att välja zoomningsgrad.
32
ALL
För att avbryta trycker du på [REPEAT] för att välja ”OFF”.
Repetera A-B
Zooma
10
A. SURROUND1
(Endast när den förflutna uppspelningstiden kan visas.)
t.ex.
NORMAL
1. Tryck på [A-B REPEAT] vid startpunkten.
2. Tryck på [A-B REPEAT] vid slutpunkten.
•
För att avbryta trycker du på [A-B REPEAT] för att välja ”OFF”.
A-B
PBC ON
•
Skivor med undertexter
Tryck på [SUBTITLE] och välj textningsspråk eller
“OFF”.
1
På 4R/4RW kan ett textningsnummer visas avseende textning som inte visas.
Ändra ljudspår
Film
1: MP3 160kbps 44.1kHz 2ch
Tryck på [AUDIO] för att välja “L”, “R” ,“L4R” eller “L R”.
Val av vinkel
med multipla vinklar
Rotation av stillbild
AUTO
När facket öppnas återgår inställningen till AUTO eller AUTO1.
När du spelar PAL-skivor
AUTO: Känner automatiskt igen film- och videoinnehåll, och konverterar det på
lämpligt sätt.
VIDEO: Väljes när AUTO används och innehållet är förvrängt.
CINEMA: Välj detta om filmens kanter inte är jämna när AUTO
används. Om videoinnehållet är förvrängt i likhet med bilden
till höger bör dock AUTO väljas.
När du spelar NTSC-skivor
AUTO1 (normal): Känner automatiskt igen film- och videoinnehåll, och konverterar det
på lämpligt sätt.
AUTO2: Upptäcker automatiskt filminnehåll med annan bildstorlek och omvandlar det
på lämpligt sätt, i likhet med AUTO1.
VIDEO: Väljes när AUTO1 och AUTO2 används och innehållet är förvrängt.
Ändra bildläge
Skivor med bilder
Under paus,
Tryck på [ANGLE/PAGE] för att välja vinkel eller
rotera stillbilden.
Om du har ställt in “VIDEO OUT (I/P)” på “PROGRESSIVE” (è sidan 16, Fliken
“VIDEO”)
Trycker du på [TRANSFER MODE] för att
välja omvandlingstyp för den progressiva
signalutmatningen så att den passar utrustningen.
Ändra textning
Tryck på [AUDIO] för att välja ljudspår.
Skivor med bilder
1
Dialog­förbättring
(Dolby Digital, MPEG, 3 kanaler eller fler när dialogen är
inspelad på mittkanalen)
Tryck på [PICTURE MODE] för att välja bildkvalitet
för att visa film.
NORMAL
SVENSKA
Tryck på [PBC] för att välja ”PBC ON” eller ”PBC
OFF”.
•
Transferläge
med uppspelningskontroll
Praktiska funktioner
Uppspelningskontroll
NORMAL: Normala bilder.
CINEMA1: Gör bilderna mjukare och framhäver detaljer i mörka scener.
CINEMA2: Gör bilderna skarpare och framhäver detaljer i mörka scener.
DYNAMIC: Ökar kontrasten för att ge kraftfulla bilder.
ANIMATION:Lämpligt för animering.
Tryck på [DIALOGUE ENHANCER] för att välja
“ON”.
•
ON
För att avbryta trycker du på [DIALOGUE ENHANCER] för att välja ”OFF”.
RQTC0101
För att göra dialogen i filmer lättare att uppfatta
33
11
Uppspelning av dataskivor
1. Medan ”PLAYBACK MENU” visas
Tryck på [e r] för att välja fliken “AUDIO/PICTURE” eller “VIDEO”
och tryck på [ENTER].
PLAYBACK MENU
AUDIO PICTURE
VIDEO
MP3, JPEG
DivX, MPEG4
n Välj bilden i miniatyrmeny
1. Medan bilder visas trycker du på [TOP MENU] för att visa
miniatyrerna.
. Välja en bild i en grupp
Tryck på [e r w q] för att välja bilden och tryck på [ENTER].
Välja en bild i andra grupper
2. Medan menyn visas
Tryck på [e r w q] för att välja ett alternativ och tryck på [ENTER].
•
Upprepa det här steget vid flera lager.
DATA-DISC
ROOT
Uppspelning av dataskivor
SVENSKA
01 Ashley at Prom
0 City Penguin
03 Neanderthal
04 Cartoons
05 Trilobites
06 White Dwarf
0 Discovery
08 DivX
Soccer
Baseball
DATA-DISC
ROOT
01 Ashley at Prom
0 City Penguin
03 Neanderthal
04 Cartoons
05 Trilobites
06 White Dwarf
0 Discovery
Formura one
Starperson
Baseball
Grupp (Mapp)]
MPEG4/DivX-innehåll (Fil)]
Lady Starfish
Life on Jupiter
Soccer
Starperson
Grupp (Mapp)]
MP3-innehåll (Fil)]
JPEG-innehåll (Fil)]
Filer behandlas som innehåll och mappar behandlas som grupper i dessa
anvisningar.
]
•
•
•
Tryck på [ANGLE/PAGE] för att hoppa över sida för sida.
Tryck på [RETURN] för att gå tillbaka till föregående skärm.
Tryck på [MENU] för att visa/lämna skärmen.
RQTC0101
Vidoeinnehållet förvrängs i enlighet med inspelningsmetoden för skivorna.
Den här enheten kan inte spela denna typer av skivor på normalt sätt.
12
34
Gruppnamn
1. Tryck på [e] för att välja gruppnamn.
2. Tryck på [w q] för att välja gruppen och tryck på
[ENTER].
3. Tryck på [e r w q] för att välja bilden och tryck
på [ENTER].
t NO.4
Grupp- och
innehållsnummer
y G 1/ : C 1/ 8
Om DivX VOD-innehåll
DivX Video-on-Demand (VOD)-innehåll är krypterat för copyrightskydd. För att spela
DivX VOD-innehåll på den här enheten måste du först registrera enheten.
Följ on-line anvisningarna för inköp av DivX VOD-innehåll för att ange enhetens
registreringskod och registrera enheten. Mer information om DivX VOD finns på www.
divx.com/vod.
Visa enhetens registreringskod
(Ü sidan 17, ”Registration” på fliken “Others”)
OTHERS-REGISTRATION
DIVX(R) VIDEO ON DEMAND
YOUR REGISTRATION CODE IS
XXXXXXXX
TO LEARN MORE VISIT
www.divx.com/vod
8 alfanumeriska tecken
DivX-innehåll som endast kan spelas ett visst antal gånger
En del DivXVOD-innehåll kan endast spelas ett visst antal gånger. När du spelar detta
innehåll visas antalet återstående gånger som det kan spelas. Det går inte att spela
när antalet återstående gånger är noll. (“Rental Expired” visas.)
När detta innehåll spelas
• Antalet återstående gånger som det kan spelas minskas med en om
–du trycker på [^] eller [SETUP].
–du trycker på [g]. [Tryck på [h] för att stoppa uppspelning.]
–du trycker på [u i] eller [t y] etc. och kommer till ett annat innehåll eller
till början av innehållet som spelas.
• Funktionen att fortsätta spela (Ü sidan 8, Stopp) fungerar inte.
Om DivX VOD-innehåll
•
Vi rekommenderar att du noterar denna kod för framtida referens.
Efter att du första gången spelat DivX VOD-innehåll visas en annan registreringskod
i ”DivX Registration”. Använd inte denna registreringskod för att köpa DivX VODinnehåll. Om du använder den här koden till att köpa DivX VOD-innehåll och sedan
spelar innehållet på den här enheten, kommer du inte längre att kunna spela något
av det innehåll som du köpte innan du använde den här koden.
Om du köper DivX VOD-innehåll med hjälp av en annan registreringskod än
den här enhetens kod, kan du inte spela det innehållet på den här enheten.
(“Authorization Error” visas)
RQTC0101
•
•
SVENSKA
PRESS ENTER KEY TO CONTINUE
35
13
Ändra uppspelningssekvenser
Slumpmässig uppspelning
Programmerad uppspelning (upp till 20 punkter)
1. Medan ”PLAYBACK MENU” visas
Tryck på [e r] för att välja
fliken “AUDIO/PICTURE”
eller “VIDEO” och tryck på
[ENTER].
(upp till 20 spår)
(upp till 24 grupper/999 objekt)
PLAYBACK MENU
MP3, JPEG
DivX, MPEG4
AUDIO PICTURE
VIDEO
Använda bildskärmsmenyer
SVENSKA
2.I stoppläge trycker du på [PLAY MODE] flera gånger för att välja
“ PROGRAM”.
t.ex.
•
När du spelar en skiva med både MP3 och JPEG
inspelade, väljer du “MUSIC PROGRAM” för MP3
eller “PICTURE PROGRAM” för JPEG-bilder. Du
kan inte ställa in både “MUSIC PROGRAM” och
“PICTURE PROGRAM”.
VIDEO PROGRAM
SELECT CONTENT
ALL
a01_divx001
a0_divx00
a03_divx003
CONTENT NAME
3.Tryck på [e r] för att välja alternativ och
tryck på [ENTER].
•
•
•
•
Upprepa detta steg för att programmera in andra
alternativ.
Välj alla alternativ på en skiva, i en titel eller grupp,
genom att välja “ALL” och trycka på [ENTER].
Tryck på [ANGLE/PAGE] för att hoppa över sida
för sida.
Tryck på [RETURN] för att gå tillbaka till
föregående meny.
ALL
a01_divx001
a0_divx00
a03_divx003
START: PLAY
CONTENT NAME
1
3
4
5
6
8
9
10
a01_divx001
a0_divx00
RQTC0101
36
När du spelar en skiva med både MP3 och JPEG
inspelade, väljer du “MUSIC RANDOM” för MP3
eller “PICTURE RANDOM” för JPEG-bilder.
Tryck på [e r] för att välja en grupp och
tryck på [ENTER].
•
Radera hela programmet
Tryck på [q] flera gånger för att välja “CLEAR ALL” och tryck på [ENTER].
Hela programmet tas även bort när enheten stängs av eller när skivfacket öppnas.
VIDEO RANDOM
SELECT GROUP
ALL
ROOT
PRESS PLAY TO START
“Û” visas bredvid de valda grupperna.
Tryck på [ENTER] igen för att radera.
Upprepa det här steget för att välja flera grupper.
Tryck på [ANGLE/PAGE] för att hoppa över sida för sida.
Välj “ALL” för att välja alla poster på en skiva.
CLEAR ALL
4. Tryck på [q] (PLAY) för att starta uppspelningen.
Lämna programmeringsskärmen
Tryck flera gånger på [PLAY MODE].
t.ex.
Bara när skivan har en grupp (mapp)
•
•
•
Radera programmet
Tryck på [q] och sedan på [e r] för att välja alternativ och tryck på [CANCEL].
14
MP3, JPEG
DivX, MPEG4
VIDEO
3.
CLEAR ALL
VIDEO PROGRAM
SELECT CONTENT
PLAYBACK MENU
AUDIO PICTURE
2.I stoppläge trycker du på
[PLAY MODE] flera gånger för att välja
“ RANDOM”.
•
1
3
4
5
6
8
9
10
START: PLAY
1. Medan ”PLAYBACK MENU” visas
Tryck på [e r] för att välja
fliken “AUDIO/PICTURE”
eller “VIDEO” och tryck på
[ENTER].
4.Tryck på [q] (PLAY) för att starta uppspelning.
Lämna skärmen för slumpvis uppspelning
Tryck flera gånger på [PLAY MODE].
Använda bildskärmsmenyer
1
2
3
Välj
4
Välj
Visar bildskärmsmenyerna.
Varje gång du trycker på knappen:
Bildskärmsmeny 1 à Bildskärmsmeny 2 à avsluta

Välj alternativet.
Gör inställningarna.
Tryck för att avsluta.
Vilka alternativ som visas beror på typ av programvara.
Avancerat (è sidan 10, Lyssna på avancerat surroundljud)
surround­
ljud
Textning
(è sidan 11, Ändra textning)
Zooma
Vinkel
(è sidan 11, Val av vinkel)
(è sidan 11, Dialog­förbättring)
Dialog­
förbättring
Repetera
(è sidan 10, Upprepad uppspelning)
(è sidan 10, Repetera A-B)
Transfer- (è sidan 11, Transferläge)
läge
Rotera
(è sidan 11, Rotation av stillbild)
Bildläge
(è sidan 10, Zooma)
(è sidan 11, Ändra bildläge)
Använda bildskärmsmenyer
(è sidan 11, Ändra ljudspår)
SVENSKA
Bildskärmsmeny 2
Audio
RQTC0101
Bildskärmsmeny 1
37
15
Ändra spelarens inställningar
1
2
Välj
3
Register
Visar inställningsmeny.
•
•
Välj fliken.
Välj alternativet.
RQTC0101
Ändra spelarens inställningar
SVENSKA
n Fliken “DISC”
16
38
Visar nedanstående alternativs aktuella inställning
ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN ITALIAN
SWEDISH DUTCH POLISH ORIGINAL]1
OTHER ----]2
AUTO]3 ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN
SUBTITLE
ITALIAN SWEDISH DUTCH POLISH OTHER ----]2
Välj textningsspråk.
MENUS
ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN ITALIAN
Välj språk på skivmenyer.
SWEDISH DUTCH POLISH OTHER ----]2
RATINGS
Inställning av klassificering (När nivå 8 har valts)
Ställ in en klassificerings­nivå 0 LOCK ALL: För att förhindra uppspelning av skivor
för att begränsa uppspelning
som saknar klassificeringsnivåer.
av DVD-Video.
1 till 7: För att förhindra uppspelning av DVD-Video med
motsvarande inspelad klassificering.
8 NO LIMIT: För att spela alla skivor.
Vid inställning av en klassificeringsnivå visas en
lösenordsskärm.
Följ de anvisningar som visas på skärmen.
Glöm inte ditt lösenord.
En meddelandeskärm visas om en DVD-Video som
överskrider klassificeringsnivån sätts in i enheten. Följ
de anvisningar som visas på skärmen.
1. Välj “CHANGE” och tryck på [ENTER].
PASSWORD
Ändra lösenord för
• När ”PASSWORD” visas ställer du in lösenordet i
“RATINGS” (è ovan).
enlighet med ”RATINGS” ( è van).
2. Ange det aktuella lösenordet med sifferknapparna
och tryck sedan på [ENTER].
3. Ange det nya lösenordet med sifferknapparna och
tryck sedan på [ENTER].
Om “VERIFY” visas ska du bekräfta lösenordet och
ange det på nytt.
5
Välj
Register
Inställningarna behålls i minnet även om du kopplar över enheten till standbyläget.
De understrukna värdena är fabriksinställningar.
SETTING STATE
AUDIO
Välj ljudspråk.
4
Välj
Register
Gör inställningarna.
Tryck för att avsluta.
n Fliken “VIDEO”
SETTING STATE
TV ASPECT
Välj den inställning som
passar för din TV och dina
önskemål.
TV TYPE
Ställ in vilken typ av TV
du har.
NTSC DISC OUT
Välj PAL60- eller NTSCutsignal när du spelar
NTSC-skivor.
STILL MODE
Ange vilken bildtyp som ska
visas i pausläget.
Visar nedanstående alternativs aktuella inställning
4:3PAN&SCAN 4:3LETTERBOX 4:3ZOOM
16:9NORMAL 16:9SHRINK 16:9ZOOM
VIDEO OUT-SCART
Välj vilket videosignalformat
som ska matas ut från
SCART- och COMPONENT
VIDEO OUT-uttagen
(è sidan 5).
VIDEO OUT (I/P)
Välj “PROGRESSIVE”
endast om anslutningen
görs till en TV-apparat
som är kompatibel med
progressiv signalutmatning.
VIDEO/YPbPr
S-VIDEO/YPbPr
RGB/NO OUTPUT
STANDARD CRT LCD PROJECTION PLASMA
NTSC: Utgångssignaler från NTSC-skivor kvarstår
som NTSC.
PAL60: NTSC-skivor kan visas på PAL-TV.
AUTO
FIELD: Bilden blir inte suddig men bildkvaliteten är sämre.
FRAME:Den allmänna kvaliteten är bra men bilden kan
förefalla suddig.
INTERLACE PROGRESSIVE
En meddelandeskärm visas när du väljer
“PROGRESSIVE”.
• För progressiv utmatning trycker du på [e] och sedan
på [ENTER].
• Tryck [RETURN] för att avbryta.
FL DIMMER
Ändrar ljusstyrkan på
enhetens display.
Visar nedanstående alternativs aktuella inställning
Du behöver registreringskoden för att köpa och spela DivX
VOD-innehåll (Video-on-Demand). (è sidan 13, Om DivX
VOD-innehåll)
För att ändra tidsintervallet för bildvisningen
1 SEC till 15 SEC (i steg om 1 sek)
15 SEC till 60 SEC (i steg om 5 sek)
60 SEC till 180 SEC (i steg om 30 sek)
• “3 SEC” är förinställt vid fabriken.
BRIGHT DIM
AUTO: Displayen är nedtonad men lyser när du utför
funktioner.
AUTO POWER OFF
ON: DEFAULTS
Alla inställningar på
inställningsmenyerna
återställs till sina
ursprungsvärden.
OFF
RESET
Lösenordsskärmen visas om “RATINGS” (è sidan 16) är
inställt. Skriv in samma lösenord med sifferknapparna, tryck
därefter på [ENTER], stäng därefter av enheten och sätt på
den igen.
Enheten kopplas över till standbyläget efter ungefär
30 minuter i stoppläget.
n Fliken “DISPLAY”
SETTING STATE
LANGUAGE
Visar nedanstående alternativs aktuella inställning
ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH ITALIANO
SVENSKA NEDERLANDS POLSKI
]1
]2
]3
Originalspråket på skivan väljs.
Ange ett kodnummer enligt tabellen (è sidan 19).
Om det språk du har valt under “AUDIO” inte finns tillgängligt kommer textningen att
visas på det språket (om det finns på skivan).
SVENSKA
SETTING STATE
Registration
Visar enhetens
registreringskod.
JPEG TIME
Ändra spelarens inställningar
n Fliken “OTHERS”
SETTING STATE
Visar nedanstående alternativs aktuella inställning
DOWN SAMPLING
ON: Vid anslutning till utrustning som är kompatibel med
Kontrollera begränsningarna
44,1 eller 48 kHz
för digital insignal på den
OFF: Vid anslutning till utrustning som är kompatibel med
utrustning som är ansluten
88,2 eller 96 kHz
till COAXIAL-uttaget och välj • Signaler från kopieringsskyddade skivor konverteras
maximal samplingsfrekvens
till 48 eller 44,1 kHz.
för PCM-digital utsignal.
• Det finns utrustning som inte kan hantera
samplingsfrekvenser på 88,2 kHz trots att den klarar
96 kHz. Läs bruksanvisningen till din utrustning för
mer information.
DOLBY DIGITAL
BITSTREAM PCM Välj “BITSTREAM” när
utrustningen kan koda av
Med COAXIAL-anslutningar
bitströmmen (digital form av
(è sidan 6)
multikanalsdata). Välj annars
DTS
BITSTREAM OFF
“PCM” eller “OFF”. (Om bitström
Med COAXIAL-anslutningar
går ut till utrustningen utan
(è sidan 6)
dekoder kan höga ljudnivåer som
MPEG
BITSTREAM PCM kan skada utrustningen eller din
Med COAXIAL-anslutningar
hörsel uppstå.)
(è sidan 6)
DYNAMIC RANGE
ON: Justerar det dynamiska omfånget, mellan det
lägsta och det högsta ljudet, för att få en tydlig
återgivning även vid låg volym. Praktiskt att
använda när du vill kunna lyssna utan att störa
din omgivning. (Fungerar endast med Dolby
Digital)
OFF
RQTC0101
n Fliken “AUDIO”
39
17
Tips för att skapa dataskivor
SVENSKA
Tips för att skapa dataskivor
Format Skiva
Filtillägg Referens
DVD-R/RW “.MP3”
• Samplingsfrekvens:
CD-R/RW “.mp3”
DVD-R/RW:
11,02, 12, 22,05, 24, 44,1, och 48 kHz
CD-R/RW:
8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, och 48 kHz
• Den här enheten är inte kompatibel med ID3etiketter.
DVD-R/RW “.JPG”
• JPEG-filer som tagits med en digitalkamera som
CD-R/RW “.jpg”
uppfyller DCF-standarden version 1.0 visas.
“.JPEG”
– Filer som har ändrats, redigerats eller sparats
med ett datorprogram för bildredigering kanske
“.jpeg”
inte visas.
• Den här enheten kan inte visa rörliga bilder,
MOTION JPEG och andra liknande format, andra
stillbildsformat än JPEG (t.ex. TIFF) och inte
heller spela upp bilder med tillhörande ljud.
DVD-R/RW “.ASF”
• Du kan spela MPEG4-data [som följer SD VIDEOCD-R/RW “.asf”
specifikationer (ASF-standard)/MPEG4 (Simple
Profile)-videosystem/G.726-ljudsystem] som
spelats in med Panasonic SD Multikameror eller
DVD-recordrar på den här enheten.
• Inspelningsdatum kan skilja sig från det verkliga
datumet.
DVD-R/RW “.DIVX”
• Spelar alla versioner av DivX-video (inklusive
CD-R/RW “.divx”
DivX®6) [DivX-videosystem/MP3-, Dolby
“.AVI”
Digital- eller MPEG-ljudsystem] med standard
“.avi”
uppspelning av DivX®-mediafiler. Funktioner som
lagts till med DivX Ultra stöds inte.
• GMC (Global Motion Compensation) stöds inte.
• DivX-filer som är större än 2 GB eller som inte har
något index, spelas eventuellt inte upp på rätt sätt
med den här enheten.
• Den här enheten stödjer alla upplösningar upp till
maximalt 720 x 480 (NTSC)/720 x 576 (PAL).
• Det går att välja upp till 8 typer av ljud och
textningar på den här enheten.
RQTC0101
•
•
18
40
Det kan finnas skillnader i visningsordningen på menyskärmen och datorskärmen.
Denna enhet kan inte spela filer som spelats in med packet write.
Namngivning av mappar och filer
(Filer behandlas som innehåll och mappar behandlas som grupper i denna
enhet.)
Ge mapparna och filerna ett prefix vid inspelningstillfället.
Detta ska göras med nummer som har lika många siffror
och det ska göras i den ordning som du vill att de ska
spelas upp (observera att detta inte alltid fungerar).
CD-R/RW
• Skivorna måste uppfylla ISO9660-nivå 1 eller 2 (utom
utökade format).
• Enheten är kompatibel med flerfaldiga
inspelningstillfällen (“sessioner”) men ju fler
inspelningstillfällen som finns på skivan desto längre
tid tar det att starta uppspelningen. Låt det vara så få
inspelningstillfällen som möjligt för att undvika detta.
DVD-R/RW
• Skivorna måste uppfylla UDF Bridge (UDF 1.02/
ISO9660)
• Den här enheten är inte kompatibel med flerfaldiga
inspelningstillfällen (“sessioner”). Endast
standardsessionen spelas upp.
t.ex. MP3
rot
001 group
002 group
003 group
MPEG4
Ett komprimeringssystem som används för flyttbara enheter eller nätverk, som ger
mycket effektiv inspelning med låg bithastighet.
Samplingsfrekvens
Sampling är processen att omvandla ljudvågens amplitud (analog signal) till digitala
siffervärden (digital kodning) med ett bestämt tidsintervall. Samplingsfrekvens är
antalet korta tidsperioder per sekund, vilket innebär att ett högre nummer innebär en
mera naturtrogen återgivning av det ursprungliga ljudet.
Isländska: Italienska: Japanska: Javanesiska: Jiddisch: Kambodjanska: Kannada: Kashmiri: Katalanska: Kazakiska: Kinesiska: Kirgisiska: Koreanska: Korsikanska: Kroatiska: Kurdiska: Laotiska: Latin: Lettiska: Lingala: Litauiska: Makedoniska: Malagassiska: Malajiska: Malayalam: Maltesiska:
Maori: Marathi: Moldaviska:
Mongoliska: Nauru: Nederländska: Nepali: Norska: Oriya: Pashto, Pushto: Persiska: Polska: Portugisiska: Punjabi: Quechua: Rätoromanska: 7383
7384
7465
7487
7473
7577
7578
7583
6765
7575
9072
7589
7579
6779
7282
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7876
7869
7879
7982
8083
7065
8076
8084
8065
8185
8277
Rumänska: Ryska: Samoanska: Sanskrit: Serbiska: Serbokroatiska: Shona: Sindhi: Singhalesiska: Skotsk gaeliska: Slovakiska: Slovenska: Somaliska: Spanska: Sundanesiska: Svenska: Swahili: Tadzjikiska: Tagalog: Tamil: Tatariska: Telugo: Thailändska: Tibetanska: Tigrinja: Tjeckiska: Tonga: Turkiska: Turkmeniska: Twi: Tyska: Ukrainska: Ungerska: Urdu: Uzbekiska: Vietnamesiska: Volapük: Walesiska: Wolof: Xhosa: Yoruba: Zulu: 8279
8285
8377
8365
8382
8372
8378
8368
8373
7168
8375
8376
8379
6983
8385
8386
8387
8471
8476
8465
8484
8469
8472
6679
8473
6783
8479
8482
8475
8487
6869
8575
7285
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
8979
9085
SVENSKA
Film och video
DVD-videofilmer är inspelade från antingen film eller video. Den här enheten kan
avgöra vilken typ som har använts och använder sedan den mest lämpade metoden
för progressiv utgång.
Film: Inspelad med 25 bildrutor per sekund (PAL-skivor) eller 24 bildrutor per sekund
(NTSC-skivor). (Även NTSC-skivor inspelade med 30 bildrutor per sekund.) I allmänhet
lämpligt för spelfilmer.
Video: Inspelad med 25 bildrutor/50 fält per sekund (PAL-skivor) eller 30 bildrutor/60
fält per sekund (NTSC-skivor). I allmänhet lämpligt för TV-program eller animeringar.
Abchasiska:
6566
Afariska:
6565
Afrikaans: 6570
Albanska: 8381
Amehariska:
6577
Arabiska: 6582
Armeniska: 7289
Assamesiska: 6583
Aymara: 6589
Azerbaijanska: 6590
Bashkiriska: 6665
Baskiska: 6985
Beloryska (vitryska): 6669
Bengaliska; Bangla: 6678
Bhutanska: 6890
Bihari: 6672
Bretonska: 6682
Bulgariska: 6671
Burmesiska: 7789
Danska: 6865
Engelska: 6978
Esperanto: 6979
Estniska: 6984
Färöiska: 7079
Fiji: 7074
Finska: 7073
Franska: 7082
Frisiska: 7089
Galisiska: 7176
Georgiska: 7565
Grekiska: 6976
Grönländska: 7576
Guarani: 7178
Gujarati: 7185
Hausa: 7265
Hebreiska: 7387
Hindi: 7273
Indonesiska:
7378
Interlingua:
7365
Iriska:
7165
Ordlista
Nermixning
Det här är förfarandet att mixa om flerkanals ljud (surround ljud) på vissa skivor till två
kanaler. När du vill lyssna på ljud från en DVD med 5.1-kanals digitalt ljudspår via TVapparatens högtalare, avges det nermixade ljudet.
Lista över språkkoder
RQTC0101
Ordlista
DivX
DivX är en teknik för populärmedia som skapats av DivX, Inc.
DivX-mediafiler innehåller högkomprimerad video med hög bildkvalitet som har relativt
liten filstorlek.
41
19
Felsökningsguide
Kontrollera följande innan du kontaktar service. Om du tvekar över några av kontrollpunkterna eller om de angivna åtgärderna inte löser problemet, bör du rådgöra med din
återförsäljare för närmare anvisningar. (De sidor som vi hänvisar till visas inom parentes.)
Ström
Ingen ström.
Enheten kopplas
automatiskt över till
standbyläget.
Ingen funktion
Felsökningsguide
SVENSKA
Inget händer när
knapparna trycks in.
•
•
•
•
•
Inget händer när
knapparna på
fjärrkontrollen
trycks in.
•
•
•
Ingen bild eller inget
ljud.
•
•
Du har glömt bort
ditt klassificeringslösenord.
Återställ alla
inställda värden till
fabriksinställningarna.
•
•
Anslut nätsladden till ett nätuttag. (6)
Om “AUTO POWER OFF” ställs i läget “ON” kopplas
enheten automatiskt över till standbyläget efter ungefär 30
minuter i stoppläget. (17)
Det går inte att spela några andra skivor än de som anges i
den här bruksanvisningen. (4)
Det kan hända att enheten inte fungerar som den ska på
grund av blixtnedslag, statisk elektricitet eller någon annan
yttre faktor. Stäng av enheten och sätt sedan på den igen.
Alternativt kan du stänga av enheten, koppla ur nätsladden
och sedan sätta tillbaka den.
Kondens har bildats: Vänta i 1 till 2 timmar så att kondensen
hinner förångas.
Kontrollera att batterierna är rätt isatta. (6)
Batterierna är slut: Byt ut dem mot nya. (6)
Rikta fjärrkontrollen mot mottagningssensorn när du
använder den. (8)
För att använda bildskärmsmenyer trycker du på [w q]
för att välja alternativ, sedan på [e r] för att göra
inställningarna.
Kontrollera video- respektive ljudanslutningarna. (5, 6)
Kontrollera inställningarna för strömförsörjning och insignaler
på den anslutna komponenten.
Ta ur skivan i stoppläge, tryck sedan på och håll ned
[q] (PLAY) och [; OPEN/CLOSE] på enheten, tryck på och
håll även ned [8] på enheten tills “INITIALIZED” försvinner
från TV:n. Stäng av enheten och sätt på den igen. Alla
inställningar återgår till sina ursprungsvärden.
Uppspelningen
startar inte.
•
•
•
Ingen textning.
I Repetera A-B
ställs punkt B in
automatiskt.
Repetera A-B
avbryts automatiskt.
Fel på bilden
•
•
•
•
Bilden uppvisar
störningar.
•
•
Bildstorleken
passar inte
skärmen.
•
•
Bilden stoppar.
TV-bilden visas
felaktigt eller
färgerna är bleka.
•
•
•
•
Specifik funktion omöjlig eller felaktig
RQTC0101
Det tar tid
innanupps­
pelningen börjar.
20
42
Programmering­
sfunktioner
fungerar inte.
Menyn visas
inte.
med
uppspelningskontroll
•
•
•
Det kan ta tid innan uppspelningen startas då ett MP3-spår
innehåller stillbildsdata. Rätt speltid kommer dock inte att
visas när spåret startar. Det är helt normalt.
Detta är normalt för DivX-video.
Dessa funktioner fungerar inte alltid med DVD-Video.
•
Tryck på [g] två gånger och sedan på [q] (PLAY).
Menyn visas inte
som den ska.
Bilden uppvisar
störningar när PALskiva spelas.
•
•
•
Om en skiva innehåller CD-DA och andra format kanske det
inte går att spela upp den på rätt sätt.
Den här enheten spelar eventuellt inte MPEG4 som
innehåller stillbilder.
Om du spelar DivX VOD-innehåll, hänvisas till hemsidan där
du köpte det. (Exempel: www.divx.com/vod)
Visa textningen. (11)
Om du vid inställningen kommer till slutet av ett skivavsnitt
blir det punkt B.
Repetera A-B Repeat avbryts när du trycker på [QUICK
REPLAY].
Upprepad uppspelning kan avbrytas om du trycker på
[MANUAL SKIP].
Se till att enheten inte är ansluten via en videobandspelare. (5)
Kontrollera att den progressiva signalutmatningen inte
har valts för en TV som inte är kompatibel med progressiv
signalutmatning. Tryck på och håll ned [RETURN] tills bilden
visas korrekt. Inställningarna återgår till “INTERLACE”.
Ändra “TV ASPECT” på fliken “VIDEO”. (7)
Ändra storleksförhållandet på TV:ns inställningar. Om din
TV inte har denna funktion kan du ändra “TV ASPECT”. (7)
Ändra zoomningsinställningen. (10)
Bilden kan stanna om DivX-filerna är större än 2GB.
Enheten och TV-apparaten använder olika videosystem.
Använd en flersystems- eller PAL-TV.
Systemet som används på skivan stämmer inte överens
med din TV.
– PAL-skivor visas inte som de ska på TV-apparater som
är avsedda för NTSC.
– Den här enheten kan omvandla NTSC-signaler till PAL60
för visning på PAL-TV (“NTSC DISC OUT” på fliken
“VIDEO”). (16)
Återställ zoomningsgraden till “NORMAL”. (10)
Ändra “TV ASPECT” på fliken “VIDEO”. (7)
Ställ Transferläge på “AUTO”. (11)
•
•
Inget ljud
•
•
•
•
“noPLAy”
•
“U11”
•
•
•
•
•
“H ”
 står för ett
nummer.
•
“nodISC”
“ERR H ”
 står för ett
nummer.
•
•
Ställ Advancerat surroundljud på “OFF”. (10)
“NODISC”
Om du har anslutit en digitalförstärkare utan dekoder måste
du ställa in “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” på “PCM” och
“DTS” på “OFF” på fliken “AUDIO”. (17)
Ingen av ljudeffekterna fungerar när enheten matar ut
bitströmsignaler från COAXIAL-uttaget. (6)
Vissa ljudeffekter fungerar inte eller har mindre effekt med
vissa skivor.
“X”
DivX Ljud avges eventuellt inte på grund av hur filerna
skapades. (18)
Du har satt i en skiva som inte kan spelas i enheten. Byt
skiva. (4)
Du har satt i en tom skiva.
Du har satt i en skiva som inte har slutbehandlats. (4)
Skivan kan vara smutsig. (22)
Du har inte satt i skivan på rätt sätt: Sätt i den rätt. (8)
Det kan ha uppstått något problem. Det nummer som följer
efter “H” beror på i vilket tillstånd enheten befinner sig.
Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Alternativt
kan du stänga av enheten, koppla ur nätsladden och sedan
sätta tillbaka den.
Om servicekodens nummer inte försvinner bör du skriva ned
numret och kontakta en kvalificerad servicetekniker.
Du har inte satt i någon skiva: Sätt i en skiva.
Du har inte satt i skivan på rätt sätt: Sätt i den rätt. (8)
•
•
“ERR U11”
Ljudet uppvisar
störningar.
Ett genomträngande
oljud kommer från
högtalarna.
Effekterna fungerar
inte.
Visas på enheten
TV:n visar
Detta problem orsakas av den redigeringsmetod eller det
material som används för DVD-Video, men det bör åtgärdas
om du använder sammanflätad signalutmatning. Ändra
“VIDEO OUT (I/P)” på fliken “VIDEO” till “INTERLACE”. (16)
Om enheten är ansluten till TV-apparaten via VIDEO OUT
blir signalutmatningen sammanflätad.
“THIS DISC MAY
NOT BE PLAYED IN
YOUR REGION.”
“THIS TYPE OF
DISC CANNOT
BE PLAYED.
PLEASE INSERT A
DIFFERENT DISC.”
“AUTHORIZATION
ERROR
THIS PLAYER IS
NOT AUTHORIZED
TO PLAY THIS
VIDEO.”
“RENTAL EXPIRED”
Inspelning
Kan inte spela in på
digital inspelningsutrustning.
(Felaktigt ljud
spelas in.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Det kan ha uppstått något problem. Det nummer som följer
efter “H” beror på i vilket tillstånd enheten befinner sig.
Stäng av enheten och sätt sedan på den igen. Alternativt
kan du stänga av enheten, koppla ur nätsladden och sedan
sätta tillbaka den.
Om servicekodens nummer inte försvinner bör du skriva ned
numret och kontakta en kvalificerad servicetekniker.
Skivan kan vara smutsig. (22)
Du har inte satt i skivan på rätt sätt: Sätt i den rätt. (8)
Du har inte satt i någon skiva: Sätt i en skiva.
Du har inte satt i skivan på rätt sätt: Sätt i den rätt. (8)
Funktionen du försöker genomföra tillåts inte av enheten
eller skivan.
Du kan bara spela DVD-Video med regionnummer “2”,
“ALL” eller multipelt regionnummer som inkluderar “2”.
(Bruksanvisningens omslag)
Du har satt i en skiva som inte har slutbehandlats. (4)
Du har satt i en skiva som inte kan spelas i enheten. Byt
skiva. (4)
Du har satt i en tom skiva.
Du försöker spela DivX VOD-innehåll som köptes med en
annan registreringskod. Det går inte att spela innehållet på
den här enheten. (13)
DivX VOD-innehållet har inga återstående spelningar kvar.
Det går inte att spela det. (13)
Du kan inte spela in MP3.
Du kan inte spela in DVD-skivor som har skydd mot digital
inspelning.
Du kan inte spela in DVD-skivor om inspelningsutrustningen
inte kan hantera signaler med en samplingsfrekvens på
48 kHz.
Gör följande inställningar:
– Advancerat surroundljud: OFF (10)
– DOWN SAMPLING: ON (17)
– DOLBY DIGITAL/MPEG:
PCM (17)
– DTS: OFF (17)
SVENSKA
Fel på ljudet
•
Felsökningsguide
Det blir spökbild
när den progressiva
signalutmatningen
är på.
Bilderna har
inte progressiv
signalutmatning.
RQTC0101
Progressiv video
43
21
Underhåll
n Rengör enheten med en mjuk, torr
tygduk
•
•
•
RQTC0101
Specifikationer
SVENSKA
Underhåll
•
22
44
Använd aldrig alkohol, lacknafta eller bensin för att
rengöra den.
Innan du använder kemiskt behandlade
rengöringsdukar bör du läsa igenom de instruktioner
som medföljer duken.
Rengöring av linsen behövs vanligtvis inte, men det
beror på i vilken miljö den används.
Använd inte linsrengöringsmedel som finns i handeln
eftersom de kan orsaka funktionsstörningar.
n Rengöring av skivor
•
Torka av skivorna med en fuktad tygduk och torka
sedan torrt.
Specifikationer
Signalsystem: PAL 625/50, PAL525/60, NTSC
Driftstemperatur:
4 5 till 4 35 oC
Luftfuktighet: 5 till 90 % RH (ingen kondensation)
Skivor som kan spelas (8 cm eller 12 cm):
(1) DVD (DVD-Video, DivX]5, 6)
(2) DVD-R (DVD-Video, MP3]2, 6, JPEG]3, 6,
MPEG4/ASF]4, 6, DivX]5, 6)
(3) DVD-R DL (DVD-Video)
(4) DVD-RW (DVD-Video, MP3]2, 6, JPEG]3, 6,
MPEG4/ASF]4, 6, DivX]5, 6)
(5) 4R/4RW (Video)
(6) 4R DL (Video)
(7) CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD]1,
MP3]2, 6, JPEG]3, 6, MPEG4]4, 6, DivX]5, 6)
Videoutgång:
Utnivå: 1 Vp-p (75 W)
Uttag: Stiftuttag (1 system)/AV
S-videoutgång:
Y utnivå: 1 Vp-p (75 W)
C utnivå: NTSC; 0,286 Vp-p (75 W)
PAL; 0,300 Vp-p (75 W)
Uttag: AV
Component-videoutgång: [NTSC: 525 (480)p/525 (480)i, PAL: 625 (576)p/625 (576)i]
Y utnivå: 1 Vp-p (75 W)
0,7 Vp-p (75 W)
PB utnivå: 0,7 Vp-p (75 W)
PR utnivå: Utgång: Stiftuttag (Y: grön, PB: blå, PR: röd) (1 system)
RGB-videoutgång:
R utnivå: 0,7 Vp-p (75 W)
G utnivå: 0,7 Vp-p (75 W)
B utnivå: 0,7 Vp-p (75 W)
Uttag: AV
Audioutgång:
Utnivå: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Uttag: Stiftuttag/AV
Antal uttag: 2 kanal: 1 system
Audioprestanda:
Frekvensomfång:
• DVD (linjär ljudsignal):
4 Hz till 22 kHz (48 kHz sampling)
4 Hz till 44 kHz (96 kHz sampling)
• CD-ljud: 4 Hz till 20 kHz
Signal/brusförhållande:
• CD-ljud: 115 dB
Dynamiskt omfång:
• DVD (linjär ljudsignal):
92 dB
• CD-ljud: 90 dB
Total harmonisk distorsion:
• CD-ljud: 0,003 %
Digital audioutgång:
Digital koaxialutgång:
Stiftuttag
Pickup:
Vålgängd: 653 nm/790 nm
Laserstyrka: Ingen farlig strålning
CLASS 1/CLASS 1M
Strömförsörjning: AC 230 V, 50 Hz
Effekt: 9W
Effekt i standbyläge: ca 1 W
Mått (B x D x H):
430 mm x 251 mm x 43 mm
Vikt: ca 2,2 kg
Obs
Specifikationer kan komma att ändras utan föregående
meddelande. Vikt och mått är ungefärliga.
Uppfyller IEC62107
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Exif Ver 2.1 JPEG Baseline-filer
Bildupplösning: mellan 320×240 och 6144×4096
pixlar (undersamplingsvärdet är 4:2:2 eller 4:2:0)
]4
MPEG4-data som spelats in med Panasonic SD
Multikameror eller DVD-recordrar
Överensstämmer med SD VIDEO-specifikationer
(ASF-standard)/MPEG4 (Simple Profile)-videosystem/
G.726-ljudsystem
]5
DivX 3.11, 4.x, 5.x
GMC (Global Motion Compensation) stöds inte.
]6
Det totala antalet kombinerade igenkänningsbara
ljud- och bild och videoinnehåll samt grupper: 1000
ljud-, bild- och videoinnehåll samt 256 grupper.
]1
]2
]3
VARNING!
OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA
BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN
UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM
ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.
VARNING:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA, ELEKTRISKA STÖTAR
OCH SKADOR PÅ PRODUKTEN FÅR DEN INTE UTSÄTTAS FÖR
REGN, FUKTIGHET, VATTENDROPPAR ELLER VATTENSTÄNK,
OCH INGA FÖREMÅL SOM ÄR FYLLDA MED VÄTSKA, SÅ SOM
VASER, BÖR PLACERAS PÅ APPARATEN.
(Apparatens insida)
• FÖR ATT APPARATEN SKA FÅ GOD VENTILATION, INSTALLERA
ELLER PLACERA DEN INTE I EN BOKHYLLA, ETT INBYGGT
SKÅP ELLER I ANDRA BEGRÄNSADE UTRYMMEN. FÖR ATT
FÖREBYGGA RISK FÖR ELSTÖTAR OCH BRAND PÅ GRUND AV
ÖVERHETTNING, KONTROLLERA ATT GARDINER ELLER ANDRA
FÖREMÅL INTE FÖRHINDRAR APPARATENS VENTILERING.
• SE TILL ATT ENHETENS VENTILATIONSÖPPNINGAR INTE ÄR
FÖRTÄPPTA AV TIDNINGAR, BORDSDUKAR, GARDINER ELLER
LIKNANDE FÖREMÅL.
• STÄLL INGA FÖREMÅL MED ÖPPEN LÅGA, SÅ SOM ETT TÄNT
STEARINLJUS, OVANPÅ ENHETEN.
• GÖR DIG AV MED BATTERIER PÅ ETT MILJÖVÄNLIGT SÄTT.
SVENSKA
VARNING!
Det kan inträffa att den här produkten under användningen tar emot
radiostörningar, orsakade av mobiltelefoner. Öka avståndet mellan
produkten och mobiltelefonen om störningarna är uppenbara.
DENNA ENHET ÄR AVSEDD FÖR ANVÄNDNING PÅ PLATSER MED
MODERAT KLIMAT.
RQTC0101
Utrustningen bör placeras i närheten av nätuttaget, och nätkontakten bör
placeras så att den är lätt att nå ifall det skulle uppstå något problem.
45
23
Accesorios
Estimado
cliente
Muchas gracias por haber adquirido este producto. Antes de conectar, manejar o
Compruebe e identifique los accesorios suministrados.
Por favor, utilice números al solicitar piezas de recambio.
(Números de producto correctos a partir de junio de 2006. Pueden estar
sujetos a cambios.)
ajustar este producto, lea las instrucciones en su integridad. Conserve este manual
para futuras consultas.
Índice
ESPAÑOL
Índice/Accesorios
Para empezar
Accesorios....................................................................................................2
Medidas de seguridad..................................................................................3
Discos que pueden reproducirse................................................................4
PASO 1 Conexión a un televisor.................................................................5
PASO 2 El mando a distancia......................................................................6
PASO 3 Configuración del aparato.............................................................7
Operaciones
Reproducción básica...................................................................................8
Funciones prácticas...................................................................................10
Cómo mostrar el estado de reproducción actual/Repetición rápida/
Salto de aprox. 30 segundos hacia adelante/Zoom/
Cómo disfrutar del sonido envolvente avanzado/Repetición de reproducción/
Repetición de reproducción A-B............................................................................... 10
Control de reproducción/Cambio de subtítulos/Cambio de la pista de sonido/
Selección del ángulo/Rotación de imagen fija/Refuerzo de diálogos/
Modo de transferencia/Cambio del modo de imagen............................................... 11
Reproducción de discos de datos............................................................12
Acerca del contenido DivX VOD...............................................................13
Cambio de las secuencias de reproducción............................................14
Reproducción programada/Reproducción aleatoria.................................................. 14
Utilización de los menús en pantalla........................................................15
Menú en pantalla 1/Menú en pantalla 2.................................................................... 15
Cambio de los ajustes del reproductor....................................................16
RQTC0101
Referencia
46
Consejos para crear discos de datos.......................................................18
Glosario.......................................................................................................19
Guía para solucionar problemas...............................................................20
Mantenimiento........................................................................................... 22
Especificaciones....................................................................................... 22
Índice..................................................................................... Contracubierta
r 1 Mando a distancia
r 1 Cable de alimentación de CA
r 2 Pilas del mando a distancia
(EUR7631230R)
Nota
•
•
El cable de alimentación de CA suministrado es para ser utilizado con este aparato
solamente. No lo utilice con ningún otro equipo.
No utilice el cable de alimentación de CA de otros equipos.
Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. “Dolby” y el símbolo con una doble D
son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
“DTS” y “DTS Digital Out” son marcas comerciales de Digital Theater Systems, Inc.
Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor que
a su vez está protegida por reivindicaciones de métodos de ciertas patentes de
los EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision
Corporation y otros propietarios de derechos. La utilización de esta tecnología de
protección de los derechos de autor debe contar con la autorización de Macrovision
Corporation, y está destinada sólo para el hogar y otros lugares de visión limitada,
a menos que Macrovision Corporation autorice lo contrario. La aplicación de
tecnología inversa o el desensamblaje están prohibidos.
Este producto se encuentra bajo la licencia de la cartera de patentes de MPEG-4
Visual para uso personal y no comercial de un consumidor para (i) codificar vídeo de
acuerdo con la norma MPEG-4 Visual (“MPEG-4 Video”) y/o (ii) decodificar MPEG-4
Video que haya sido codificado por un consumidor en el ejercicio de una actividad
personal y no comercial, y/u obtenido de un proveedor de vídeo con licencia de
MPEG LA para proporcionar MPEG-4 Video. No se otorga ni se presupone ninguna
licencia para ningún otro uso. Se puede obtener información adicional (incluida
la relativa a usos promocionales, internos y comerciales, así como a licencias)
acudiendo a MPEG LA, LLC.
Visite http://www.mpegla.com.
Producto oficial DivX® Certified.
Reproduce todas las versiones de vídeo DivX® (incluida
DivX®6) con la reproducción estándar de archivos
multimedia DivX®.
DivX, DivX Certified y los logotipos relacionados son
marcas comerciales de DivX, Inc. y se deben utilizar con
licencia.
Tensión
No utilice fuentes de alimentación de alta tensión. Esto puede sobrecargar el
aparato y causar un incendio. No utilice fuentes de alimentación de CC. Compruebe
cuidadosamente la fuente de alimentación si instala el aparato en una embarcación o
en otro lugar donde se utilice CC.
Protección del cable de alimentación de CA
Asegúrese de que el cable de alimentación de CA esté conectado correctamente y no
esté dañado. Una mala conexión y daños en el cable pueden causar un incendio o una
descarga eléctrica. No tire del cable ni lo doble, y no ponga objetos pesados encima
de él.
Sujete firmemente el enchufe cuando desconecte el cable. Tirar del cable de
alimentación de CA puede causar una descarga eléctrica. No maneje el enchufe con
las manos mojadas. Esto puede causar una descarga eléctrica.
Materias extrañas
No permita que objetos de metal caigan dentro del aparato. Esto puede causar una
descarga eléctrica o un fallo en el funcionamiento.
No permita que entren líquidos en el aparato. Esto puede causar una descarga
eléctrica o un fallo en el funcionamiento. Si ocurre esto, desconecte inmediatamente el
aparato de la fuente de alimentación y póngase en contacto con su comerciante.
No rocíe el exterior o el interior del aparato con insecticidas. Contienen gases
inflamables que pueden encenderse si entran en el aparato.
Servicio
No intente reparar este aparato usted mismo. Si el sonido se interrumpe, los
indicadores no se iluminan, aparece humo o se produce cualquier otro problema que
no esté tratado en estas instrucciones, desconecte el cable de alimentación de CA y
póngase en contacto con su comerciante o centro de servicio autorizado. Si el aparato
es reparado, desarmado o reconstruido por personas que no están cualificadas para
ello, pueden producirse descargas eléctricas o daños en el aparato.
Si desea prolongar la vida útil del aparato, desconéctelo de la fuente de alimentación
si no lo va a utilizar durante mucho tiempo.
La aparición de este símbolo en un producto y/o en
la documentación adjunta indica que los productos
eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con
la basura doméstica general.
Para que estos productos se sometan a un proceso
adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje,
llévelos a los puntos de recogida designados, donde los
admitirán sin coste alguno. En algunos países existe también la
posibilidad de devolver los productos a su minorista local al comprar un
producto nuevo equivalente.
Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar
valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud
de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido
al tratamiento inadecuado de desechos. Póngase en contacto con su
autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de
recogida designado más cercano.
De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la
eliminación incorrecta de estos desechos.
Para empresas de la Unión Europea
Si desea desechar equipos eléctricos y electrónicos, póngase
en contacto con su distribuidor o proveedor para que le informe
detalladamente.
Medidas de seguridad
Coloque el aparato en una superficie plana lejos de la luz directa del sol, temperatura
y humedad altas, y vibración excesiva. Estas condiciones pueden dañar la caja y
otros componentes, y, por lo tanto, acortar la vida útil del aparato. No ponga objetos
pesados encima del aparato.
Información sobre la eliminación para los usuarios de equipos
eléctricos y electrónicos usados (particulares)
ESPAÑOL
Colocación
-Si ve este símbolo-
Información sobre la eliminación en otros países no pertenecientes
a la Unión Europea
Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.
Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las
autoridades locales o con su distribuidor para que le informen sobre el
método correcto de eliminación.
RQTC0101
Medidas de seguridad
47
Discos que pueden reproducirse
Discos de venta en comercios
Discos grabados (:disponible, X :no disponible)
Disco
Logotipo
DVD-Video
Disco
Indicado en estas
Observaciones
instrucciones mediante
Discos de películas y
música de alta calidad
Logotipo
Grabado en un ordenador
Grabado en
una grabadora personal, etc.
de DVD-Video,
Necesidad
de
finalizarlo]3
etc.
ESPAÑOL
Discos que pueden reproducirse
]1
DVD-R/RW
Video CD
CD
Incluido SVCD
(conforme a la norma
IEC62107)
n Discos que no se pueden reproducir
DVD-Audio, DVD-RAM, versión 1.0 de DVD-R/RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G,
SACD, discos WMA, Photo CD y “Chaoji VCD” disponibles en el mercado, incluyendo
CVD, DVCD y SVCD que no cumplan con la norma IEC62107.
n Decodificador incorporado
Este aparato incorpora un decodificador Dolby Digital, de modo
que podrá reproducir discos DVD con esta marca.
•
•
•
RQTC0101





X
X
X
X
()]2
()]2
X
X
X
X
X
X
X
X
Necesario
X




Necesario]4
DVD-R DL
n Precauciones para el manejo
48

Discos de música
Este aparato no tiene decodificador DTS.
Conecte este aparato a un equipo que tenga decodificador DTS para poder
reproducir sonido DTS.
Necesario
•
•
No coloque etiquetas ni pegatinas en los discos (puede deformarse el disco y luego
no podría utilizarse).
No escriba en la cara de la etiqueta con un bolígrafo u otro instrumento de escritura.
No utilice aerosoles de limpieza de discos analógicos, bencina, diluyente, líquidos
para la prevención de la electricidad estática ni ningún otro disolvente.
No utilice protectores ni cubiertas a prueba de arañazos.
No utilice los discos siguientes:
– Discos con adhesivo expuesto que ha quedado al quitar pegatinas o etiquetas
(discos de alquiler, etc.).
– Discos muy deformados o agrietados.
– Discos de forma irregular como, por ejemplo, en forma de corazón.
4R/4RW
4R DL
CD-R/RW]5
•
Necesario
Necesario
Puede que no sea posible reproducir los discos mencionados en todos los casos debido
al tipo de disco, a las condiciones de la grabación, al método de grabación y al sistema
utilizado para crear los archivos (è página 18, Consejos para crear discos de datos).
]1
Discos grabados y finalizados en grabadoras de DVD-Video o cámaras de DVD-Video.
]2
Discos grabados con un formato distinto de DVD-Video, por lo que no se pueden
utilizar algunas funciones.
]3
Un proceso que permite la reproducción en un equipo compatible. Para reproducir
un disco marcado con “Necesario” en este aparato, es necesario finalizar primero el
disco en el aparato en el que se ha grabado.
]4
También funciona cerrar la sesión.
]5
Este aparato también puede reproducir discos CD-R/RW grabados con formato
CD-DA o Video CD.
PASO 1 Conexión a un televisor
No coloque el aparato sobre amplificadores o equipos que puedan calentarse. El calor puede dañar el aparato.
No haga la conexión a través de una grabadora de cintas de vídeo. Debido a la protección contra el copiado, la imagen puede que no se visualice correctamente.
Apague todos los equipos antes de la conexión y lea las instrucciones de funcionamiento correspondientes.
Conecte los terminales del mismo color.
Televisor
AUDIO IN
L
R
VIDEO
IN
Cable de
audio/vídeo
Cable de audio/vídeo
Con SCART (AV) IN
COMPONENT
VIDEO IN
No usado
SCART (AV) IN
Cable de
vídeo
Cable
SCART de 21
contactos
AV
Porte posterior
•
Cómo disfrutar del vídeo progresivo
Puede conectar el cable de audio a los
terminales de entrada de audio de 2 canales de
un amplificador analógico o componente del
sistema para disfrutar de sonido estéreo.
Conecte el aparato a un televisor compatible con salida progresiva.
1. Ajuste “VIDEO OUT-SCART” a “VIDEO/YPbPr” para los terminales de
componente (è página 16, Ficha “VIDEO”).
2. Ajuste “VIDEO OUT (I/P)” a “PROGRESSIVE” y siga las instrucciones
en la pantalla de menú (è página 16, Ficha “VIDEO”).
Los televisores Panasonic con terminales de entrada de 625 (576)/50i ·
50p, 525 (480)/60i · 60p son compatibles con la imagen progresiva.
Si el televisor es compatible
con S-Video, ajuste “VIDEO
OUT-SCART” a “S-VIDEO/
YPbPr”, o, si es compatible
con RGB, ajuste “VIDEO
OUT-SCART” a “RGB/NO
OUTPUT” (è página 16,
Ficha “VIDEO”).
Conexión a un televisor
AUDIO IN
R
L
Con COMPONENT VIDEO IN
ESPAÑOL
Con VIDEO IN
RQTC0101
•
•
•
•
49
PASO 2 El mando a distancia
PASO 1 Conexión a un televisor
RQTC0101
ESPAÑOL
Conexión a un televisor/El mando a distancia
n Cómo disfrutar del sonido envolvente multicanal
50
n Pilas
COAXIAL IN
Amplificador con un
decodificador incorporado
o combinación de
decodificador-amplificador
R6/LR6, AA
Cable coaxial
•
•
Introdúzcalas de forma que los polos (4 y 3) concuerden con los del mando a
distancia.
No utilice baterías recargables.
•
•
•
•
•
•
mezcle pilas viejas y nuevas.
utilice tipos diferentes al mismo tiempo.
las caliente ni exponga a las llamas.
las desarme ni cortocircuite.
intente recargar pilas alcalinas o de manganeso.
utilice pilas que tengan la cubierta pelada.
No:
Cambie “DOWN SAMPLING”, “DOLBY DIGITAL”, “DTS” y “MPEG”
(è página 17, Ficha “AUDIO”).
n Conecte el cable de alimentación de CA en último lugar
El manejo incorrecto de las pilas puede causar fugas de electrólito, con lo cual se
pueden estropear los objetos con los que entre en contacto el líquido y tal vez cause
un incendio.
Retire las pilas si el mando a distancia no va a ser utilizado durante mucho tiempo.
Guárdelas en un lugar fresco y oscuro.
Cable de alimentación de CA (incluido)
A la toma de corriente
CA doméstica
AC IN
n Utilización
Apunte al sensor del mando a distancia (è página 8), evitando los obstáculos, a una
distancia máxima de 7 m directamente enfrente del aparato.
PASO 3 Configuración del aparato
Cambio del ajuste del aparato para adaptarlo al televisor.
Para seleccionar cómo mostrar imágenes hechas para pantallas con aspecto
16:9 en un televisor con aspecto 4:3.
4:3PAN&SCAN:
Los lados de la imagen se cortan para que quepa en la pantalla (a menos
que lo prohíba el disco).
4:3LETTERBOX:
La imagen se muestra en el estilo de buzón.
Selección del idioma del menú
Elija su idioma preferido para estos menús y los mensajes en pantalla
(el ajuste predeterminado es “ENGLISH”).
3.Pulse [e r] para seleccionar la ficha “DISPLAY” y pulse [ENTER].
4.Pulse [e r] para seleccionar “LANGUAGE” y pulse [ENTER].
5.Pulse [e r] para seleccionar el idioma y pulse [ENTER].
4:3ZOOM:
Reduce los bordes horizontales de una imagen con relación de aspecto
4:3.
Para seleccionar cómo mostrar imágenes hechas para pantallas con aspecto 4:3
en un televisor con aspecto 16:9.
16:9NORMAL:
Alarga horizontalmente una imagen con relación de aspecto 16:9.
16:9SHRINK:
Muestra una imagen con relación de aspecto 4:3 en el centro de la
pantalla.
Configuración del aparato
3.Pulse [e r] para seleccionar la ficha “VIDEO” y pulse [ENTER].
4.Pulse [e r] para seleccionar “TV ASPECT” y pulse [ENTER].
5.Pulse [e r] para seleccionar el elemento y pulse [ENTER].
ESPAÑOL
1. Pulse [^] para encender el aparato.
2. Pulse [SETUP] para que aparezca el menú “MAIN”.
Selección de la relación de aspecto
Seleccione el tipo de televisor y el modo en que se muestran las
imágenes (el ajuste predeterminado es “4:3PAN&SCAN”).
16:9ZOOM:
Ajusta la anchura horizontal para mostrar una imagen en pantalla
completa con una relación de aspecto 16:9.
•
•
Pulse [RETURN] para volver a la pantalla anterior.
Pulse [SETUP] para salir de la pantalla.
RQTC0101
Preparación
Encienda el televisor y seleccione la entrada de vídeo apropiada
en el televisor de acuerdo con las conexiones del reproductor.
51
Reproducción básica
ESPAÑOL
Reproducción básica
Encienda el
aparato.
Abra la
bandeja del
disco.
Cargue el disco.
•
Parada Pausa
Cargue los discos de dos caras de forma que la
etiqueta de la cara que quiera reproducir quede
hacia arriba.
Búsqueda (durante la reproducción)
Cámara lenta (durante la pausa)
Salto
•
•
•
•
•
Pulse [u i] para saltar títulos, capítulos o pistas.
Parada
RQTC0101
La posición se memoriza mientras “o” parpadea en la
pantalla.
• Pulse [q] (PLAY) para reanudar (reanudar la
reproducción).
• Pulse [g] para cancelar la posición.
52
Inicie la
reproducción.
Sensor del mando
a distancia
Pausa
•
Interruptor de modo de espera/encendido (8)
•
Púlselo para que el aparato pase del modo de encendido al modo de espera o
viceversa. En el modo de espera, el aparato aún consume una pequeña cantidad de
corriente.
•
Indicador de modo de espera/encendido (^)
Cuando el aparato está conectado a la red de CA, este indicador se enciende en el
modo de espera y se apaga cuando se enciende el aparato.
Hasta 5 pasos.
Pulse [q] (PLAY) para reanudar la reproducción.
Cámara lenta, en sentido de avance solamente.
Cámara lenta: No funciona.
Pulse [q] (PLAY) para reanudar la reproducción.
Los discos continúan girando mientras se visualiza el menú. Pulse [g] cuando
termine para preservar el motor del aparato y la pantalla de su televisor.
El número total de títulos puede no mostrarse correctamente en 4R/4RW.
Si tiene problemas, consulte la guía para solucionar problemas (è páginas 20, 21).
Cuadro a cuadro
•
(durante la pausa)
en sentido de avance solamente
Muestra el menú inicial de un disco.
Menú del disco
Vuelta a la
pantalla anterior
Introducción del
número
Ej.: para seleccionar el 12: [>
=10] è [1] è [2]
ESPAÑOL
con control de reproducción
Muestra un menú del disco.
Reproducción básica
Muestra un menú del disco.
Seleccionar
Selección de
elementos en la
pantalla
Indicación
principal del
aparato
Indicación de número ßà Indicación de tiempo
RQTC0101
Registrar
53
Funciones prácticas
(Aparato principal)
Pulse [QUICK OSD].
Ej.:
Número de reproducción
actual
ESPAÑOL
Funciones prácticas
T
Cómo mostrar el estado de
reproducción actual
(visualización rápida en pantalla)
Película con 2 o más canales
Disfrute de un efecto de sonido envolvente al utilizar 2 altavoces delanteros.
Pulse [e r] para
cambiar entre tiempo de
reproducción actual y
transcurrido.
1
TIME
0 : 05
Posición actual
Estado de reproducción
•
Cómo disfrutar del sonido envolvente avanzado
Pulse [ADVANCED SURROUND] para seleccionar “A. SURROUND1”,
“A. SURROUND2”, “A. SURROUND3” o “OFF”.
Modo de
reproducción
---: Reproducción
normal
PRG: Reproducción
programada
RND: Reproducción
aleatoria
OFF
•
•
Para salir de la pantalla, pulse [QUICK OSD].
•
Repetición rápida
A. SURROUND1
A. SURROUND2
A. SURROUND3
A. SURROUND1: Efecto suave
A. SURROUND2: Efecto medio
A. SURROUND3: Efecto fuerte
OFF
A. SURROUND1
Si se usan discos grabados con sonido envolvente, el sonido parece venir de
altavoces situados en cada uno de los lados.
La posición óptima para sentarse es 3 ó 4 veces la distancia entre los altavoces
delanteros derecho e izquierdo o la anchura del televisor si se están usando los
altavoces del televisor.
No usar en combinación con efectos de sonido envolvente de otros equipos.
(Sólo cuando se puede visualizar el tiempo de reproducción transcurrido)
Repetición de reproducción
(Excepto 4R/4RW)
(Sólo cuando puede visualizarse el tiempo de reproducción transcurrido.
: se puede utilizar aunque no se muestre el tiempo transcurrido.)
Pulse [QUICK REPLAY] para saltar hacia atrás aprox. 10 segundos.
•
Esto puede no funcionar dependiendo de la grabación de los discos.
Pulse [REPEAT] para seleccionar el elemento que
vaya a repetirse.
Salto de aprox. 30 segundos hacia adelante
•
ALL
Para cancelar, pulse [REPEAT] para seleccionar “OFF”.
(Excepto 4R/4RW)
Es útil cuando se quieren saltar los anuncios, etc.
Repetición de reproducción A-B
•
(Sólo cuando puede visualizarse el tiempo de reproducción transcurrido.)
Durante la reproducción, pulse [MANUAL SKIP].
Esto puede no funcionar dependiendo de la posición de reproducción.
1. Pulse [A-B REPEAT] en el punto de inicio.
2. Pulse [A-B REPEAT] en el punto de finalización.
RQTC0101
Zoom
10
54
1.
Pulse [h].
. Pulse [ZOOM] para seleccionar la relación de
zoom.
•
Ej.:
NORMAL
Para cancelar, pulse [A-B REPEAT] para seleccionar “OFF”.
A-B
Pulse [TRANSFER MODE] para seleccionar
el método de conversión para que la salida
progresiva sea apropiada para el tipo de material.
Cambio de subtítulos
•
Discos con subtítulos
Pulse [SUBTITLE] para seleccionar el lenguaje de
los subtítulos u “OFF”.
1
En 4R/4RW podría verse un número de subtítulo para los subtítulos que no se
muestran.
Cambio de la pista de sonido
Película
Pulse [AUDIO] para seleccionar la pista de
sonido.
1: MP3 160kbps 44.1kHz 2ch
Pulse [AUDIO] para seleccionar “L”, “R”, “L4R” o “L R”.
Selección del ángulo
Rotación de imagen fija
con varios ángulos
1
Refuerzo de diálogos
(Dolby Digital, MPEG, 3 canales o más, con el diálogo
grabado en el canal central
Para escuchar más fácilmente el diálogo de las películas
Pulse [DIALOGUE ENHANCER] para seleccionar
“ON”.
AUTO
Cuando se abra la bandeja, el ajuste volverá a ser AUTO o AUTO1.
Al reproducir discos PAL
AUTO: Detecta automáticamente el contenido de película y vídeo, y lo convierte
adecuadamente.
VIDEO: Seleccione esta opción si usa AUTO y el contenido está distorsionado.
CINEMA: Seleccione esta opción si los bordes del contenido de
película se ven irregulares al seleccionar AUTO. No
obstante, si el contenido de vídeo se ve distorsionado como
en la ilustración de la derecha, seleccione AUTO.
Al reproducir discos NTSC
AUTO1 (normal): Detecta automáticamente el contenido de película y vídeo, y lo
convierte adecuadamente.
AUTO2: Además de la función de AUTO1, detecta automáticamente el contenido de
película con distintas velocidades de cuadro y lo convierte adecuadamente.
VIDEO:Seleccione esta opción si usa AUTO1 y AUTO2, y el contenido está
distorsionado.
Cambio del modo de imagen
Discos con imágenes
Durante la pausa,
Pulse [ANGLE/PAGE] para seleccionar el ángulo o
girar la imagen fija.
•
Si ha ajustado “VIDEO OUT (I/P)” a “PROGRESSIVE” (è página 16, Ficha “VIDEO”)
ON
Para cancelar, pulse [DIALOGUE ENHANCER] para seleccionar “OFF”.
Pulse [PICTURE MODE] para seleccionar la
calidad de la imagen para ver películas.
Funciones prácticas
PBC ON
Discos con imágenes
ESPAÑOL
Pulse [PBC] para seleccionar “PBC ON” o “PBC
OFF”.
•
Modo de transferencia
con control de reproducción
NORMAL
NORMAL:Imágenes normales.
CINEMA1:Suaviza las imágenes y realza los detalles de las escenas oscuras.
CINEMA2:Hace que las imágenes sean más nítidas y realza los detalles de las escenas
oscuras.
DYNAMIC:Refuerza el contraste para conseguir imágenes con más impacto.
ANIMATION:Adecuado para animación.
RQTC0101
Control de reproducción
55
11
Reproducción de discos de datos
1. Mientras se visualiza el “PLAYBACK MENU”
Pulse [e r] para seleccionar “AUDIO/PICTURE” o “VIDEO” y pulse
[ENTER].
PLAYBACK MENU
AUDIO PICTURE
2. Mientras se visualiza el menú
Pulse [e r w q] para seleccionar un elemento y pulse [ENTER].
•
01 Ashley at Prom
0 City Penguin
03 Neanderthal
04 Cartoons
05 Trilobites
06 White Dwarf
0 Discovery
08 DivX
Soccer
Baseball
DATA-DISC
ROOT
01 Ashley at Prom
0 City Penguin
03 Neanderthal
04 Cartoons
05 Trilobites
06 White Dwarf
0 Discovery
Formura one
Starperson
Baseball
RQTC0101
•
•
•
56
Repita este paso si hay varias capas.
DATA-DISC
ROOT
]
12
MP3, JPEG
DivX, MPEG4
1. Mientras se muestran imágenes, pulse [TOP MENU] para visualizar
las miniaturas.
. Para seleccionar una imagen de un grupo
Pulse [e r w q] para seleccionar
la imagen y pulse [ENTER].
Para seleccionar una imagen de otros
grupos
ESPAÑOL
Reproducción de discos de datos
VIDEO
n Seleccione la imagen en el menú de miniaturas
Grupo (carpeta)]
Contenido MPEG4/DivX (archivo)]
Lady Starfish
Life on Jupiter
Soccer
Starperson
Grupo (carpeta)]
Contenido MP3 (archivo)]
Contenido JPEG (archivo)]
En este manual, los archivos se tratan como contenido y las carpetas se tratan como
grupos.
Pulse [ANGLE/PAGE] para saltar página por página.
Pulse [RETURN] para volver a la pantalla anterior.
Pulse [MENU] para que aparezca la pantalla o para salir de ella.
El contenido de vídeo se ve distorsionado según el método de grabación
utilizado en los discos. Este aparato no puede reproducir este tipo de discos
normalmente.
1. Pulse [e] para seleccionar el nombre del grupo.
2. Pulse [w q] para seleccionar el grupo y pulse
[ENTER].
3. Pulse [e r w q] para seleccionar la imagen y
pulse [ENTER].
Grupo y número
Nombre del de contenido
grupo
t NO.4
y G 1/ : C 1/ 8
Acerca del contenido DivX VOD
El contenido de DivX Video-on-Demand (VOD) está cifrado para la protección de
derechos de autor. Para poder reproducir contenido DivX VOD en este aparato,
primero debe registrar el aparato.
Siga las instrucciones en línea sobre la adquisición de contenido DivX VOD para
registrar el aparato introduciendo su código de registro. Para obtener más información
acerca de DivX VOD, visite www.divx.com/vod.
Visualizar el código de registro del aparato
8 caracteres alfanuméricos
PRESS ENTER KEY TO CONTINUE
•
•
•
Le recomendamos que apunte este código para consultarlo en un futuro.
Tras reproducir contenido DivX VOD por primera vez, se visualizará otro código
de registro en “DivX Registration”. No utilice este código de registro para comprar
contenido DivX VOD. Si lo utiliza para adquirir contenido DivX VOD y luego lo
reproduce en este aparato, no podrá volver a reproducir ningún contenido que haya
adquirido con el código anterior.
Si adquiere contenido DivX VOD con un código de registro distinto al código de
este aparato, no podrá reproducirlo. (Aparecerá el mensaje “Authorization
Error”.)
Contenido DivX que sólo se puede reproducir un determinado número
de veces
Algunos contenidos DivX VOD sólo se pueden reproducir un determinado número
de veces. Cuando se reproducen, se visualiza un número que indica las veces que
se pueden volver a reproducir. Cuando este número es 0, significa que no se puede
volver a reproducir ese contenido. (Aparece el mensaje “Rental Expired”.)
Cuando reproduzca este contenido
• El número de reproducciones restantes se reducirá en uno si:
–pulsa [^] o [SETUP].
–pulsa [g]. [Pulse [h] para detener la reproducción.]
–pulsa [u i] o [t y] etc., y llega a otro contenido o al inicio del contenido
que se está reproduciendo.
• La función de reanudación (Ü página 8, Parada) no funciona.
ESPAÑOL
DIVX(R) VIDEO ON DEMAND
YOUR REGISTRATION CODE IS
XXXXXXXX
TO LEARN MORE VISIT
www.divx.com/vod
RQTC0101
OTHERS-REGISTRATION
Acerca del contenido DivX VOD
(Ü página 17, “Registration” en la ficha “Others”)
57
13
Cambio de las secuencias de reproducción
Reproducción aleatoria
ESPAÑOL
Cambio de las secuencias de reproducción
Reproducción programada (hasta 20 elementos)
1. Mientras se visualiza el “PLAYBACK MENU”
Pulse [e r] para
PLAYBACK MENU
seleccionar “AUDIO/
AUDIO PICTURE
PICTURE” o “VIDEO” y
VIDEO
pulse [ENTER].
(hasta 20 pistas)
(hasta 24 grupos/999 unidades de contenido)
MP3, JPEG
DivX, MPEG4
2. Durante la parada, pulse [PLAY MODE] varias veces para
seleccionar “ PROGRAM”.
Ej.:
•
Si se reproduce un disco que contenga tanto MP3
como JPEG, seleccione “MUSIC PROGRAM” para
MP3 o “PICTURE PROGRAM” para las imágenes
JPEG. No se pueden ajustar a la vez “MUSIC
PROGRAM” y “PICTURE PROGRAM”.
VIDEO PROGRAM
SELECT CONTENT
ALL
a01_divx001
a0_divx00
a03_divx003
•
•
•
•
Repita este paso para programar otros
elementos.
Para seleccionar todos los elementos de un disco,
título o grupo, seleccione “ALL” y pulse [ENTER].
Pulse [ANGLE/PAGE] para saltar página por
página.
Pulse [RETURN] para volver al menú anterior.
ALL
a01_divx001
a0_divx00
a03_divx003
START: PLAY
CONTENT NAME
a01_divx001
a0_divx00
RQTC0101
58
MP3, JPEG
DivX, MPEG4
CLEAR ALL
Cancelación de todo un programa
Pulse [q] varias veces para seleccionar “CLEAR ALL” y pulse [ENTER]. Se cancelará
todo el programa cuando se apague el aparato o se abra la bandeja del disco.
VIDEO RANDOM
SELECT GROUP
ALL
ROOT
PRESS PLAY TO START
Pulse [e r] para seleccionar un grupo y
pulse [ENTER].
•
•
•
•
Cancelación del programa
Pulse [q] y, a continuación, [e r] para seleccionar el elemento, y pulse [CANCEL].
Para salir de la pantalla del programa
Pulse [PLAY MODE] varias veces.
Si se reproduce un disco que contenga tanto MP3
como JPEG, seleccione “MUSIC RANDOM” para
MP3 o “PICTURE RANDOM” para las imágenes
JPEG.
Sólo si el disco tiene un grupo (carpeta)
CLEAR ALL
1
3
4
5
6
8
9
10
VIDEO
3.
4. Pulse [q] (PLAY) para iniciar la reproducción.
14
•
CONTENT NAME
VIDEO PROGRAM
SELECT CONTENT
PLAYBACK MENU
AUDIO PICTURE
2. Durante la parada, pulse [PLAY MODE] varias veces para
seleccionar “ RANDOM”.
Ej.:
1
3
4
5
6
8
9
10
START: PLAY
3. Pulse [e r] para seleccionar un elemento
y pulse [ENTER].
1. Mientras se visualiza el “PLAYBACK MENU”
Pulse [e r] para
seleccionar “AUDIO/
PICTURE” o “VIDEO” y
pulse [ENTER].
“Û” aparecerá junto a los grupos seleccionados.
Pulse [ENTER] de nuevo para cancelar la selección.
Para seleccionar varios grupos, repita este paso.
Pulse [ANGLE/PAGE] para saltar página por página.
Para seleccionar todos los elementos de un disco, seleccione “ALL”.
4. Pulse [q] (PLAY) para iniciar la reproducción.
Para salir de la pantalla de reproducción aleatoria
Pulse [PLAY MODE] varias veces.
Utilización de los menús en pantalla
1
2
3
Seleccionar
4
Haga los ajustes.
Pulse para salir.
Los elementos mostrados cambian según el tipo de software.
Menú en pantalla 1
Menú en pantalla 2
Audio
(è página 11, Cambio de la pista de sonido)
(è página 10, Cómo disfrutar del sonido envolvente
Sonido
envolvente avanzado)
avanzado
Subtítulo
(è página 11, Cambio de subtítulos)
Zoom
Ángulo
(è página 11, Selección del ángulo)
Refuerzo (è página 11, Refuerzo de diálogos)
de
diálogos
Repetir
(è página 10, Repetición de reproducción)
(è página 10, Repetición de reproducción A-B)
Modo de
transferencia
(è página 11, Modo de transferencia)
Girar
(è página 11, Rotación de imagen fija)
Modo de
imagen
(è página 11, Cambio del modo de imagen)
(è página 10, Zoom)
ESPAÑOL
Seleccione el elemento.
RQTC0101
Acceda a los menús en pantalla.
Cada vez que se pulsa el botón:
Menú en pantalla 1 à Menú en pantalla 2 à Salir

Utilización de los menús en pantalla
Selec­cionar
59
15
Cambio de los ajustes del reproductor
Seleccionar
1
2
3
Seleccionar
RQTC0101
ESPAÑOL
Cambio de los ajustes del reproductor
Registrar
16
60
Muestra el menú de
configuración.
•
•
Seleccione la ficha.
Seleccione el
elemento.
n Ficha “DISC”
PASSWORD
Cambie la
contraseña para
“RATINGS”
(è arriba).
Seleccionar
Registrar
Los ajustes permanecen intactos aunque usted ponga el aparato en el modo de
espera.
Los elementos subrayados son los preajustados de fábrica.
SETTING STATE
AUDIO
Elija el idioma de
audio.
SUBTITLE
Elija el idioma de
los subtítulos.
MENUS
Elija el idioma para
los menús del disco.
RATINGS
Ajuste un nivel
de calificación
para limitar la
reproducción de
DVD-Video.
4
Muestra el ajuste actual de los siguientes elementos
ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN ITALIAN SWEDISH
DUTCH POLISH ORIGINAL]1 OTHER ----]2
AUTO]3 ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN ITALIAN
SWEDISH DUTCH POLISH OTHER ----]2
ENGLISH FRENCH SPANISH GERMAN ITALIAN SWEDISH
DUTCH POLISH OTHER ----]2
Ajuste de calificaciones (si se selecciona el nivel 8)
0 LOCK ALL: Para impedir la reproducción de discos sin niveles
de calificación.
1 a 7: Para prohibir la reproducción de DVD-Video con las
calificaciones grabadas correspondientes.
8 NO LIMIT: Para reproducir todos los discos.
Al ajustar el nivel de calificación, se muestra una pantalla de contraseña.
Siga las instrucciones de la pantalla.
No olvide su contraseña.
Aparecerá una pantalla con mensaje si se introduce en el aparato
un DVD-Video que sobrepase el nivel de calificación. Siga las
instrucciones de la pantalla.
1. Seleccione “CHANGE” y pulse [ENTER].
• Cuando aparezca “PASSWORD”, ajuste la contraseña de
acuerdo con “RATINGS” (è arriba)
2. Introduzca la contraseña actual con los botones numerados y
pulse [ENTER].
3. Introduzca la nueva contraseña con los botones numerados y
pulse [ENTER].
Si aparece “VERIFY”, verifique la contraseña e introdúzcala de nuevo.
5
Registrar
Haga los ajustes.
Pulse para salir.
n Ficha “VIDEO”
SETTING STATE
TV ASPECT
Elija el ajuste adecuado
a su televisor y a sus
preferencias.
TV TYPE
Haga la selección adecuada
al tipo de televisor.
NTSC DISC OUT
Elija salida PAL60 o NTSC
al reproducir discos NTSC.
STILL MODE
Especifique el tipo de
imagen que se va a mostrar
cuando se haga una pausa.
Muestra el ajuste actual de los siguientes elementos
4:3PAN&SCAN 4:3LETTERBOX 4:3ZOOM
16:9NORMAL 16:9SHRINK 16:9ZOOM
STANDARD CRT LCD PROJECTION PLASMA
NTSC:Las señales de salida de los discos NTSC
permanecen como NTSC.
PAL60: Permite ver un disco NTSC en un televisor PAL.
AUTO
FIELD: La imagen no está borrosa, pero la calidad de la
misma es inferior.
FRAME:La calidad general es alta, pero la imagen
puede aparecer borrosa.
VIDEO OUT-SCART
VIDEO/YPbPr
Elija el formato de señal de S-VIDEO/YPbPr
vídeo que desea que salga RGB/NO OUTPUT
por los terminales SCART y
COMPONENT VIDEO OUT
(è página 5).
VIDEO OUT (I/P)
INTERLACE PROGRESSIVE
Seleccione
Al seleccionar “PROGRESSIVE”, aparece una pantalla
“PROGRESSIVE” sólo si el con mensaje.
aparato está conectado a
• Para la salida progresiva, pulse [e] y, a continuación,
un televisor compatible con
[ENTER].
salida progresiva.
• Pulse [RETURN] para cancelar.
n Ficha “OTHERS”
SETTING STATE
Muestra el ajuste actual de los siguientes elementos
DOWN SAMPLING
ON: Si se conecta a un equipo compatible con 44,1 o 48 kHz.
Compruebe las limitaciones OFF: Si se conecta a un equipo compatible con 88,2 o 96 kHz.
de la entrada digital del
• Las señales de un disco protegido contra copia se
equipo que conecte usando
convierten a 48 o a 44,1 kHz.
el terminal COAXIAL y
• Algunos equipos no pueden manejar las frecuencias
seleccione la frecuencia
de muestreo de 88,2 kHz, aunque acepten las de
de muestreo máxima de la
96 kHz. Lea las instrucciones del equipo para conocer
salida digital PCM.
los detalles.
DOLBY DIGITAL
BITSTREAM PCM
Seleccione “BITSTREAM” si
Con conexiones COAXIAL
el equipo puede decodificar
(è página 6)
el flujo de bits (formato digital
de los datos multicanal). En
caso contrario, seleccione
DTS
BITSTREAM OFF
“PCM” u “OFF”. (Si el flujo de
Con conexiones COAXIAL
bits se transmite al equipo sin
(è página 6)
decodificar, pueden producirse
MPEG
BITSTREAM PCM
niveles altos de ruido que
Con conexiones COAXIAL
pueden dañar los altavoces y el
(è página 6)
oído.)
DYNAMIC RANGE
ON: Permite una mayor claridad incluso cuando el
volumen está bajo comprimiendo la gama entre
el nivel de sonido más bajo y el nivel de sonido
más alto. Útil para ver el televisor a altas horas de
la noche. (Sólo funciona con Dolby Digital)
OFF
SETTING STATE
Registration
Muestra el código de
registro del aparato.
JPEG TIME
Muestra el ajuste actual de los siguientes elementos
Este código de registro es necesario para comprar y
reproducir contenido DivX Video-on-Demand (VOD).
(è página13, Acerca del contenido DivX VOD)
Para cambiar la temporización de la muestra tipo
diapositiva.
1 SEC a 15 SEC (en unidades de 1)
15 SEC a 60 SEC (en unidades de 5)
60 SEC a 180 SEC (en unidades de 30)
• “3 SEC” es el preajuste de fábrica.
FL DIMMER
BRIGHT DIM
Cambia el brillo del display AUTO: El display pierde intensidad, pero la recupera
del aparato.
cuando usted hace algunas operaciones.
ON: El aparato cambia al modo de espera unos 30
minutos después de estar en modo de parada.
OFF
DEFAULTS
RESET
Hace que todos los
Se muestra la pantalla de contraseña si “RATINGS”
valores de los menús de
(è página 16) está ajustado. Introduzca la misma
configuración cambien a los contraseña con los botones numerados, pulse [ENTER],
ajustes predeterminados.
apague el aparato y enciéndalo de nuevo.
ESPAÑOL
AUTO POWER OFF
n Ficha “DISPLAY”
Muestra el ajuste actual de los siguientes elementos
ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL DEUTSCH
ITALIANO SVENSKA NEDERLANDS POLSKI
]1
Se selecciona el idioma original designado en el disco.
Introduzca un número de código consultando la tabla (è página 19).
Si el idioma seleccionado para “AUDIO” no está disponible, aparecen subtítulos en
ese idioma (si están disponibles en el disco).
]2
]3
RQTC0101
SETTING STATE
LANGUAGE
Cambio de los ajustes del reproductor
n Ficha “AUDIO”
61
17
RQTC0101
ESPAÑOL
Consejos para crear discos de datos
Consejos para crear discos de datos
18
62
Formato Disco
Extensión Referencia
DVD-R/RW “.MP3”
• Frecuencia de muestreo:
CD-R/RW
“.mp3”
DVD-R/RW:
11,02, 12, 22,05, 24, 44,1 y 48 kHz
CD-R/RW:
8, 11,02, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 y 48 kHz
• Este aparato no es compatible con
identificadores ID3.
DVD-R/RW “.JPG”
• Se muestran los archivos JPEG tomados en
CD-R/RW
“.jpg”
una cámara digital que cumplan con la norma
“.JPEG”
DCF, versión 1.0.
“.jpeg”
– Los archivos que han sido modificados,
editados o guardados con un software de
edición de imágenes de ordenador pueden
no mostrarse.
• Este aparato no puede mostrar imágenes en
movimiento, MOTION JPEG y otros formatos
similares, o imágenes fijas que no son JPEG
(ej.: TIFF), ni reproducir imágenes con audio
asociado.
DVD-R/RW “.ASF”
• Con este aparato puede reproducir datos
CD-R/RW
“.asf”
MPEG4 [conforme a las especificaciones de
SD VIDEO (norma ASF) / sistema de vídeo
MPEG4 (Simple Profile) / sistema de audio
G.726] grabados con cámaras Multi SD o
grabadoras de DVD de Panasonic.
• La fecha de grabación puede ser distinta a la
fecha real.
DVD-R/RW “.DIVX”
• Reproduce todas las versiones de vídeo DivX
CD-R/RW
“.divx”
(incluido DivX®6) [sistema de vídeo DivX /
“.AVI”
sistema de audio MP3, Dolby Digital o MPEG]
“.avi”
con reproducción estándar de archivos
multimedia DivX®. Las funciones añadidas con
DivX Ultra no son compatibles.
• No se admite GMC (Global Motion
Compensation).
• Puede que los archivos DivX de más de 2 GB
y los archivos sin índice no se reproduzcan
correctamente en este aparato.
• Este aparato admite todas las resoluciones
hasta un máximo de 720 x 480 (NTSC) / 720
x 576 (PAL).
• En este aparato puede seleccionar hasta 8
tipos de audio y subtítulos.
•
•
Pueden existir diferencias en el orden de visualización en la pantalla del menú y en
la pantalla del ordenador.
Este aparato no puede reproducir archivos grabados mediante packet write.
Denominación de carpetas y archivos
(En este aparato, los archivos se tratan como contenido y las carpetas se tratan
como grupos.)
En el momento de efectuar la grabación, ponga un prefijo
en los nombres de carpeta y de archivo. Estos prefijos
deben ser cifras con un número igual de dígitos, y deben
asignarse en el orden en que usted desee reproducirlos
(puede no funcionar a veces).
Ej.: MP3
CD-R/RW
raíz
• Los discos deben cumplir con el nivel 1 ó 2 de ISO9660 root 001 group
(excepto para los formatos extendidos).
• Este aparato es compatible con la multisesión, pero si
hay muchas sesiones, la reproducción tardará más en
empezar. Mantenga el número de sesiones al mínimo
para evitar esto.
002 group
DVD-R/RW
• Los discos deben cumplir con UDF Bridge (UDF 1.02/
ISO9660).
• Este aparato no es compatible con la multisesión. Sólo
se reproduce la sesión predeterminada.
003 group
MPEG4
Sistema de compresión que se utiliza en dispositivos portátiles o en una red y que
permite realizar grabaciones con gran eficacia con una tasa de bits baja.
Frecuencia de muestreo
El muestreo es el proceso de convertir las alturas de las muestras de ondas de sonido
(señal analógica) tomadas durante periodos establecidos en dígitos (codificación
digital). La frecuencia de muestreo es el número de muestras tomadas por segundo,
así que cuanto más alto sea el número, más fiel será la reproducción del sonido
original.
6566
6565
6570
8381
6869
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7583
7577
6765
9072
6779
7282
6783
7579
6865
8375
8376
6983
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
7168
6789
7176
7565
Griego: Groenlandés: Guaraní: Gujarati: Hausa: Hebreo: Hindi: Holandés: Húngaro: Indonesio:
Inglés: Interlingua:
Irlandés:
Islandés: Italiano: Japonés: Javanés: Kannada: Kazaj: Kirghiz: Kurdo: Laosiano: Latín: Letón: Lingala: Lituano: Macedonio: Malgache: Malayo: Malayalam: Maltés:
Maorí: Marathi: Moldavo:
Mongol: Nauri: Nepalí: Noruego: Oriya: Pastún: Persa: Polaco: 6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7876
7285
7378
6978
7365
7165
7383
7384
7465
7487
7578
7575
7589
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8083
7065
8076
Portugués: Panjabi: Quechua: Reto-romance: Rumano: Ruso: Samoano: Sánscrito: Serbio: Serbocroata: Shona: Sindhi: Singalés: Somalí: Sundanés: Swahili: Sueco: Tagalo: Tayik: Tamil: Tatar: Telugu: Thai: Tibetano: Tigrinya: Tonga: Turco: Turcmeno: Twi: Ucraniano: Uolof: Urdu: Uzbeko: Vasco: Vietnamita: Volapuk: Xhosa: Yidish: Yoruba: Zulú: 8084
8065
8185
8277
8279
8285
8377
8365
8382
8372
8378
8368
8373
8379
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8779
8582
8590
6985
8673
8679
8872
7473
8979
9085
Glosario
Película y vídeo
Los discos DVD-Video se graban con una película o con un vídeo. Este equipo
puede determinar qué tipo se ha empleado, de modo que luego utiliza el método más
adecuado de salida progresiva.
Película: Se graba a 25 cuadros por segundo (discos PAL) o 24 cuadros por segundo
(discos NTSC). (También discos NTSC grabados a 30 cuadros por segundo.)
Generalmente adecuado para películas cinematográficas.
Vídeo: Se graba a 25 cuadros/50 campos por segundo (discos PAL) o 30 cuadros/60
campos por segundo (discos NTSC). Generalmente adecuado para programas
televisivos o de animación.
Abkhaziano:
Afar:
Afrikaans: Albanés: Alemán: Amárico:
Árabe: Armenio: Asamés: Aymara: Azerí: Bashkir: Bengalí: Bhutaní: Bihari: Bretón: Búlgaro: Birmano: Bielorruso: Cachemir: Camboyano: Catalán: Chino: Corso: Croata: Checo: Coreano: Danés: Eslovaco: Esloveno: Español: Esperanto: Estonio: Feroés: Fidji: Finés: Francés: Frisio: Gaélico escocés: Galés: Gallego: Georgiano: ESPAÑOL
Mezcla descendente
Proceso que consiste en mezclar el audio multicanal (sonido envolvente) de algunos
discos en dos canales. Cuando desee escuchar audio en un DVD con una pista de
sonido envolvente digital de 5.1 canales a través de los altavoces de la televisión, se
reproducirá audio con mezcla descendente.
Lista de códigos de idiomas
RQTC0101
Glosario
DivX
DivX es una conocida tecnología multimedia creada por DivX, Inc.
Los archivos multimedia DivX contienen vídeo altamente comprimido con alta calidad
visual y, a la vez, con un tamaño de archivo relativamente pequeño.
63
19
Guía para solucionar problemas
Antes de solicitar el servicio de reparaciones, haga las comprobaciones indicadas en la tabla de abajo. Si tiene alguna duda acerca de algunos de los puntos de comprobación o
si los remedios indicados en la tabla no resuelven el problema, consulte a su comerciante para obtener instrucciones. (Las páginas de referencia se indican entre paréntesis.)
Alimentación
ESPAÑOL
Guía para solucionar problemas
No hay
alimentación.
El aparato se pone
automáticamente en
modo de espera.
•
•
Introduzca el cable de alimentación de CA de manera firme
en la toma de corriente CA doméstica. (6)
Si se ajusta “AUTO POWER OFF” a “ON”, el aparato
cambia automáticamente a modo de espera después de
estar unos 30 minutos en modo de parada. (17)
No hay respuesta
cuando se pulsan
los botones.
•
•
•
No hay respuesta
cuando se pulsan
los botones del
mando a distancia.
•
•
•
No hay imagen ni
sonido.
•
•
Ha olvidado su
contraseña de
calificaciones.
Restablezca todos
los ajustes a los
preajustados de fábrica.
•
•
Este aparato no puede reproducir discos que no sean los
indicados en estas instrucciones de funcionamiento. (4)
El aparato puede no funcionar correctamente debido a una
tormenta eléctrica, electricidad estática o algún otro factor
externo. Apague el aparato y luego vuelva a encenderlo. O
apague el aparato, desconecte el cable de alimentación de
CA y vuelva a conectarlo.
Se ha formado condensación: Espere de 1 a 2 horas hasta
que ésta se evapore.
Compruebe que las pilas estén correctamente instaladas. (6)
Las pilas están agotadas: reemplácelas por otras nuevas. (6)
Apunte el mando a distancia al sensor del mando a
distancia y utilícelo. (8)
Para manejar el aparato mediante los menús en pantalla,
pulse [w q] para seleccionar el elemento y pulse [e r]
para ajustar los valores.
Compruebe las conexiones de vídeo o audio. (5, 6)
Compruebe el ajuste de la alimentación o la entrada del
equipo conectado.
Durante la parada, retire el disco y mantenga pulsado
[q] (PLAY) y [; OPEN/CLOSE] en el aparato, y
mantenga pulsado también [8] en el aparato hasta
que “INITIALIZED” desaparezca del televisor. Apague y
encienda de nuevo el aparato. Todos los ajustes volverán a
los valores predeterminados.
RQTC0101
La reproducción
tarda en empezar.
64
Las funciones
de reproducción
programada no
funcionan.
•
•
•
La reproducción puede tardar algo en empezar cuando
una pista MP3 tiene datos de imagen fija. No se mostrará
el tiempo de reproducción correcto incluso después de
empezar la pista; no obstante, esto es normal.
Esto es normal en vídeo DivX.
Estas funciones no son válidas con algunos discos DVDVideo.
•
•
•
•
No hay funcionamiento
Algunas operaciones específicas son imposibles de realizar o son incorrectas
20
El menú no aparece.
VCD con control
de reproducción
La reproducción no
empieza.
No hay subtítulos.
En la repetición
A-B, el punto
B se establece
automáticamente.
La repetición de
reproducción se cancela
automáticamente.
Imagen incorrecta
•
•
•
•
Imagen
distorsionada.
•
•
El tamaño de la
imagen no cabe en
la pantalla.
•
•
•
•
La imagen se
detiene.
El televisor puede
mostrar una
imagen incorrecta
o los colores
pueden aparecer
desvanecidos.
El menú no se visualiza
correctamente.
Cuando se reproduce
un disco PAL, la imagen
aparece distorsionada.
•
•
•
•
•
Pulse [g] dos veces y pulse [q] (PLAY).
Si un disco contiene el formato CD-DA, entre otros, puede
que la reproducción no sea correcta.
Es posible que este aparato no reproduzca archivos
MPEG4 que contengan datos de imágenes fijas.
Si está reproduciendo contenido DivX VOD, consulte la
página web donde lo haya adquirido. (Ejemplo: www.divx.
com/vod)
Visualice los subtítulos. (11)
El final de un elemento se convierte en el punto B al llegar
a él.
La repetición A-B se cancela al pulsar [QUICK REPLAY].
La repetición de reproducción se puede cancelar al pulsar
[MANUAL SKIP].
Asegúrese de que el aparato no se haya conectado a través
de una grabadora de cintas de vídeo. (5)
Asegúrese de que no se haya seleccionado la salida
progresiva si el televisor conectado no es compatible con la
imagen progresiva. Mantenga pulsado [RETURN] hasta que
la imagen se muestre correctamente. Los ajustes volverán
a “INTERLACE”.
Cambie “TV ASPECT” en la ficha “VIDEO”. (7)
Utilice el televisor para cambiar el aspecto. Si su televisor
no tiene esta función, cambie “TV ASPECT”. (7)
Cambie el ajuste del zoom. (10)
Puede que la imagen se detenga si los archivos DivX
ocupan más de 2 GB.
El aparato y el televisor están utilizando sistemas de vídeo diferentes.
Utilice un televisor multisistema o PAL.
El sistema utilizado en el disco no es adecuado para su televisor.
– Los discos PAL no se pueden ver correctamente en un
televisor NTSC.
– Este aparato puede convertir las señales NTSC a PAL60
para verlas en un televisor PAL (“NTSC DISC OUT” en la
ficha “VIDEO”). (16)
Restaure la relación de zoom a “NORMAL”. (10)
Cambie “TV ASPECT” en la ficha “VIDEO”. (7)
Estableza Mode de transferencia en “AUTO”. (11)
•
Sonido
distorsionado.
Se oye un sonido
agudo en los
altavoces.
•
Los efectos no
funcionan.
•
•
•
Sin sonido
•
Indicaciones del televisor
Este problema se debe al método de edición o al material
utilizado en DVD-Video, pero debería corregirse si se utiliza
la salida entrelazada. Cambie “VIDEO OUT (I/P)” en la ficha
“VIDEO” a “INTERLACE”. (16)
Si el aparato se conecta al televisor mediante VIDEO OUT,
la salida será entrelazada.
Ajuste Sonido envolvente avanzado a “OFF”. (10)
Si tiene conectado un amplificador digital que no incluya
decodificador, asegúrese de ajustar “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” a “PCM” y ajuste “DTS” a “OFF” en la ficha
“AUDIO”. (17)
Ninguno de los efectos de audio funcionan cuando el
aparato está produciendo señales de flujo de bits desde el
terminal COAXIAL. (6)
Algunos efectos de audio no funcionan o tienen menos
efecto con algunos discos.
DivX Puede que el audio no se reproduzca debido al
método de creación de los archivos. (18)
Indicaciones del aparato
“noPLAy”
“U11”
“H ”
 representa un
número.
•
•
•
•
•
•
•
“nodISC”
•
•
Ha introducido un disco que el aparato no puede reproducir;
introduzca uno que sí pueda reproducir. (4)
Ha introducido un disco en blanco.
Ha introducido un disco que no ha sido finalizado. (4)
El disco puede estar sucio. (22)
No ha introducido el disco correctamente: introdúzcalo
correctamente. (8)
Puede haberse producido un problema. El número posterior
a la “H” depende del estado del aparato. Apague el
aparato y luego vuelva a encenderlo. O apague el aparato,
desconecte el cable de alimentación de CA y vuelva a
conectarlo.
Si los números de servicio no desaparecen, anótelos y
póngase en contacto con el personal de servicio cualificado.
No ha introducido ningún disco: introduzca uno.
No ha introducido el disco correctamente: introdúzcalo
correctamente. (8)
“ERR H ”
 representa un
número.
•
•
“ERR U11”
•
•
“NODISC”
•
•
“X”
“THIS DISC MAY
NOT BE PLAYED IN
YOUR REGION.”
•
•
“THIS TYPE OF
DISC CANNOT
BE PLAYED.
PLEASE INSERT A
DIFFERENT DISC.”
“AUTHORIZATION
ERROR
THIS PLAYER IS
NOT AUTHORIZED
TO PLAY THIS
VIDEO.”
“RENTAL EXPIRED”
Grabación
No se puede grabar
en el equipo de
grabación digital.
(Se graba un sonido
incorrecto.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Puede haberse producido un problema. El número posterior
a la “H” depende del estado del aparato. Apague el
aparato y luego vuelva a encenderlo. O apague el aparato,
desconecte el cable de alimentación de CA y vuelva a
conectarlo.
Si los números de servicio no desaparecen, anótelos y
póngase en contacto con el personal de servicio cualificado.
El disco puede estar sucio. (22)
No ha introducido el disco correctamente: introdúzcalo
correctamente. (8)
No ha introducido ningún disco: introduzca uno.
No ha introducido el disco correctamente: introdúzcalo
correctamente. (8)
La operación está prohibida por el aparato o el disco.
Sólo se pueden reproducir discos DVD-Video si su número
de región es “2”, “ALL”, o si son multirregionales e incluyen
el “2”. (Tapa)
Ha introducido un disco que no ha sido finalizado. (4)
Ha introducido un disco que el aparato no puede reproducir;
introduzca uno que sí pueda reproducir. (4)
Ha introducido un disco en blanco.
Está intentando reproducir un contenido DivX VOD
adquirido con un código de registro distinto. No puede
reproducir el contenido en este aparato. (13)
Se han agotado las veces que podía reproducir el contenido
DivX VOD. No puede reproducirlo. (13)
No se pueden grabar archivos MP3.
No se pueden grabar discos DVD que tengan protección
para evitar la grabación digital.
No se pueden grabar discos DVD si el equipo de grabación
no puede manejar señales con una frecuencia de muestreo
de 48 kHz.
Haga los siguientes ajustes:
– Sonido envolvente avanzado: OFF (10)
– DOWN SAMPLING: ON (17)
– DOLBY DIGITAL/MPEG:
PCM (17)
– DTS: OFF (17)
Guía para solucionar problemas
Sonido incorrecto
•
ESPAÑOL
Se produce un efecto
fantasma cuando
está activada la
salida progresiva.
Las imágenes no son
de salida progresiva.
RQTC0101
Vídeo progresivo
65
21
Mantenimiento
n Limpie el aparato con un paño suave y
seco
•
•
RQTC0101
ESPAÑOL
Mantenimiento/Especificaciones
•
22
66
•
No utilice nunca alcohol, diluyente de pintura o
bencina para limpiar este aparato.
Antes de utilizar un paño tratado químicamente, lea
atentamente las instrucciones que acompañan al paño.
En general no es necesario limpiar la lente, aunque
esto depende del entorno de funcionamiento.
No use limpiadores de lentes disponibles en
el mercado, ya que pueden causar un mal
funcionamiento.
n Para limpiar discos
•
Límpielos pasando un paño húmedo y luego
séquelos pasando un paño seco.
Especificaciones
Sistema de señales: PAL 625/50, PAL525/60, NTSC
Gama de temperaturas de funcionamiento:
de 4 5 a 4 35 oC
Gama de humedad de funcionamiento: de 5 a 90 % RH (sin condensación)
Discos reproducidos (8 cm o 12 cm):
(1) DVD (DVD-Video, DivX]5, 6)
(2) DVD-R (DVD-Video, MP3]2, 6, JPEG]3, 6,
MPEG4/ASF]4, 6, DivX]5, 6)
(3) DVD-R DL (DVD-Video)
(4) DVD-RW (DVD-Video, MP3]2, 6, JPEG]3, 6,
MPEG4/ASF]4, 6, DivX]5, 6)
(5) 4R/4RW (Video)
(6) 4R DL (Video)
(7) CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD]1,
MP3]2, 6, JPEG]3, 6, MPEG4]4, 6, DivX]5, 6)
Salida de vídeo:
Nivel de salida: 1 Vp-p (75 W)
Terminal de salida: Toma de contactos (1 sistema)/AV
Salida S-Video:
Nivel de salida Y: 1 Vp-p (75 W)
Nivel de salida C: NTSC; 0,286 Vp-p (75 W)
PAL; 0,300 Vp-p (75 W)
Terminal de salida: AV
Salida de vídeo componente:
[NTSC: 525 (480)p/525 (480)i, PAL: 625 (576)p/625 (576)i]
Nivel de salida Y: 1 Vp-p (75 W)
0,7 Vp-p (75 W)
Nivel de salida PB: 0,7 Vp-p (75 W)
Nivel de salida PR: Terminal de salida: Toma de contactos (Y: verde, PB: azul, PR: rojo)
(1 sistema)
Salida de vídeo RGB:
Nivel de salida R: 0,7 Vp-p (75 W)
Nivel de salida G: 0,7 Vp-p (75 W)
Nivel de salida B: 0,7 Vp-p (75 W)
Terminal de salida: AV
Salida de audio:
Nivel de salida: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Terminal de salida: Toma de contactos/AV
Número de terminales: 2 canales: 1 sistema
Rendimiento de audio:
Respuesta de frecuencia:
• DVD (audio lineal):
de 4 Hz a 22 kHz (muestreo de 48 kHz)
de 4 Hz a 44 kHz (muestreo de 96 kHz)
• CD-Audio: de 4 Hz a 20 kHz
Relación señal a ruido:
• CD-Audio: 115 dB
Gama dinámica:
• DVD (audio lineal):
92 dB
• CD-Audio: 90 dB
Distorsión armónica total:
• CD-Audio: 0,003 %
Salida de audio digital:
Salida de audio coaxial:
Toma de contactos
Lector:
Longitud de onda: 653 nm/790 nm
Potencia de láser: CLASS 1/CLASS 1M
Alimentación: AC 230 V, 50 Hz
Consumo de energía: 9W
Consumo de energía en modo de espera: aprox. 1 W
Dimensiones (An x Al x Prof):
430 mm x 251 mm x 43 mm
Peso: aprox. 2,2 kg
Nota
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. El peso y las dimensiones son aproximados.
Conforme a la norma IEC62107
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
]3
Archivos Exif, versión 2.1, JPEG Baseline
Resolución de imagen: entre 320×240 y 6144×4096
píxeles (submuestreo de 4:2:2 o 4:2:0)
]4
Datos MPEG4 grabados con cámaras Multi SD o
grabadoras de DVD-Video de Panasonic
Conforme a las especificaciones de SD VIDEO (norma
ASF)/sistema de vídeo MPEG4 (Simple Profile) /
sistema de audio G.726
]5
DivX 3.11, 4.x, 5.x
No se admite GMC (Global Motion Compensation).
]6
El número total máximo combinado de grupos
y unidades de contenido de audio, imágenes y
vídeo que pueden reconocerse: 1000 unidades de
contenido de audio, imágenes y vídeo, y 256 grupos.
]1
]2
¡ADVERTENCIA!
ESTE APARATO UTILIZA UN LÁSER.
EL USAR LOS CONTROLES, HACER LOS REGLAJES O LOS PASOS
REQUERIDOS EN FORMA DIVERSA DE LA AQUÍ EXPUESTA PUEDE
REDUNDAR EN EXPOSICIÓN PELIGROSA A LA RADIACIÓN.
NO ABRA LAS TAPAS NI HAGA REPARACIONES USTED MISMO.
EN CASO DE PRODUCIRSE ANOMALÍAS SOLICITE AYUDA DE
PERSONAL CUALIFICADO.
AVISO:
¡ADVERTENCIA!
• PARA MANTENER BIEN VENTILADA ESTA UNIDAD, NO LA
INSTALE NI PONGA EN UN ESTANTE DE LIBROS, MUEBLE
EMPOTRADO U OTRO ESPACIO DE DIMENSIONES REDUCIDAS.
ASEGÚRESE QUE CORTINAS Y OTROS MATERIALES NO
OBSTRUYAN LAS CONDICIONES DE VENTILACIÓN PARA
PREVENIR EL RIESGO DE SACUDIDAS ELÉCTRICAS O
INCENDIOS DEBIDOS AL RECALENTAMIENTO.
• NO OBSTRUYA LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN DE LA
UNIDAD CON PERIÓDICOS, MANTELES, CORTINAS U OBJETOS
SIMILARES.
• NO COLOQUE OBJETOS CON LLAMA DESCUBIERTA, UNA VELA
POR EJEMPLO, ENCIMA DE LA UNIDAD.
• TIRE LAS PILAS DE FORMA QUE NO CONTAMINE EL MEDIO
AMBIENTE.
(Parte interior del aparato)
ESPAÑOL
PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS
ELÉCTRICAS O DAÑOS EN ESTE APARATO, NO LO EXPONGA A LA
LLUVIA, HUMEDAD, GOTEO NI SALPICADURAS, Y NO COLOQUE
ENCIMA DE ÉL OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDOS COMO, POR
EJEMPLO, FLOREROS.
El equipo deberá colocarse cerca de la toma de CA, y a la clavija del
cable de alimentación deberá poder accederse fácilmente en el caso de
que se produzca un problema.
ESTA UNIDAD HA SIDO DISEÑADA PARA SER UTILIZADA EN CLIMAS
MODERADOS.
RQTC0101
Este producto puede tener interferencias causadas por teléfonos móviles
durante su utilización. Si tales interferencias resultan evidentes, aumente
la separación entre el producto y el teléfono móvil.
67
23
Vedligeholdelse
Kære kunde
Tak, fordi De har købt dette produkt. Læs venligst instruktionerne grundigt, før
produktet tilsluttes, betjenes eller justeres. Behold manualen til fremtidig reference.
Kontroller og identificer venligst det medfølgende tilbehør.
Benyt numrene ved bestilling af reservedele.
(Produktnumrene er korrekte fra juni 2006 med forbehold for
ændringer.)
RQTC0101
DANSK
Tilbehør/Vedligeholdelse
•
68
•
•
Anvend ikke alkohol, malingsfortynder eller rensebenzin til rengøring af dette
apparat.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der følger med kluden, før du benytter en kemisk
behandlet klud.
Det er normalt ikke nødvendigt at rengøre objektivet, men dette afhænger af
betjeningsmiljøet.
Brug ikke kommercielt tilgængelige objektivrensemidler, da de kan medføre
fejlfunktion.
(EUR7631230R)
Bemærk
•
•
•
Tilbehør
r 1 Fjernbetjening
r 1 Netledning
r 2 Batterier til fjernbetjening
• Brug ikke batterier af den genopladelige type.
n Apparatet bør rengøres med en tør, blød klud
Den medfølgende netledning er kun beregnet til brug med dette apparat. Anvend
den ikke sammen med andet udstyr.
Anvend ikke en netledning fra andet udstyr.
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. “Dolby” og dobbelt D-symbolet er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker tilhørende Digital Theater Systems, lnc.
Produktet indeholder teknologi til copyrightbeskyttelse, der er beskyttet af
metodebeskrivelser i visse amerikanske patenter og anden intellektuel ejendomsret
tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af teknologien til
copyrightbeskyttelse skal godkendes af Macrovision Corporation og er kun beregnet
til privat brug og anden begrænset fremvisning, medmindre andet er godkendt af
Macrovision Corporation. Reverse engineering eller disassemblering er ikke tilladt.
Dette produkt er licenseret i henhold til MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licensen
til personlig og ikke-kommerciel brug af en forbruger til (i) kodning af video i
overensstemmelse med MPEG-4 Visual Standard (“MPEG-4 Video”) og/eller (ii)
afkodning af MPEG-4 Video, som blev kodet af en forbruger, som er blevet kodet
af en forbruger, i forbindelse med personlige og ikke-kommercielle aktiviteter
og/eller kommer fra en videoleverandør, som MPEG LA har licenseret til at levere
MPEG-4 Video. Der gives ingen licens, heller ikke indirekte, til nogen anden
form for anvendelse. Yderligere oplysninger, herunder hvad der måtte relatere til
kampagnemæssige, interne og kommercielle anvendelsesformer og licensering, kan
fås fra MPEG LA, LLC.
Se http://www.mpegla.com.
Officielt DivX® Certified-produkt.
Afspiller alle versioner af DivX®-video (herunder DivX®6)
med standardafspilning af DivX®-mediefiler.
DivX, DivX Certified og dermed tilknyttede logoer er
varemærker, tilhørende DivX, Inc. og anvendes under
licens.
Sikkerhedsforskrifter
Benyt ikke højspændingskilder. Dette kan overbelaste apparatet og forårsage brand.
Benyt ikke en jævnstrømskilde. Kontroller kilden omhyggeligt, når apparatet monteres
på et skib eller andre steder, hvor der benyttes jævnstrøm.
Beskyttelse af netledningen
Kontroller, at netledningen er sat korrekt i, og at den ikke er beskadiget. Forkerte
tilslutninger og beskadigelse af ledningen kan forårsage brand eller elektrisk stød.
Undlad at trække i eller bøje ledningen eller at placere tunge genstande oven på den.
Tag godt fat i stikket for at tage netledningen ud af forbindelse. Hvis du trækker i
netledningen, kan det medføre elektrisk stød. Undlad at håndtere stikket med våde
hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.
Fremmedlegemer
Lad ikke metalgenstande komme ind i apparatet. Dette kan medføre elektrisk stød
eller fejlfunktion. Lad ikke væsker trænge ind i apparatet.
Dette kan medføre elektrisk stød eller fejlfunktion. Hvis det sker, skal du med det
samme afbryde strømmen til apparatet og kontakte forhandleren.
Undlad at sprøjte insektmidler på eller ind i apparatet. De indeholder brændbare
gasser, der kan antændes, hvis de kommer ind i apparatet.
Service
Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis lyden afbrydes, indikatorerne ikke
tændes, der udsendes røg, eller der opstår andre problemer, som ikke er beskrevet
i disse instruktioner, skal du tage netledningen ud af forbindelse og kontakte
forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Hvis ikke-kvalificerede personer
reparerer, adskiller eller ændrer apparatet, kan det medføre elektrisk stød eller
beskadigelse af apparatet.
Apparatets levetid forlænges, hvis strømmen afbrydes, når apparatet ikke anvendes i
længere tid.
Når produkter og/eller medfølgende dokumenter
indeholder dette symbol, betyder det, at elektriske
apparater og elektronisk udstyr ikke må smides ud
sammen med det almindelige husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling, indsamling og genbrug,
skal du aflevere disse produkter på dertil indrettede indsamlingssteder,
hvor de vil blive modtaget uden ekstra omkostninger. I nogle lande er
der også mulighed for, at du kan indlevere dine produkter hos den lokale
forhandler, hvis du køber et nyt og tilsvarende produkt.
Hvis du afhænder dette produkt på korrekt vis, vil det være med at
spare på de værdifulde naturlige råstoffer og forhindre eventuelle
negative påvirkninger på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers kunne
blive følgerne af en forkert håndtering af affaldet. Kontakt de lokale
myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvor du kan finde det
nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse af affaldet medføre en bødestraf i
henhold til de gældende bestemmelser på området.
Professionelle brugere i EU
Hvis du ønsker at smide elektriske apparater eller elektronisk udstyr
ud, skal du kontakte din forhandler eller leverandør for at få yderligere
oplysninger.
Sikkerhedsforskrifter
Strømforsyning
Oplysninger til brugerne om afhændelse af elektriske apparater og
elektronisk udstyr (private husholdninger)
Oplysninger om afhændelse i lande uden for EU
Dette symbol er kun gyldigt i EU.
Hvis du ønsker at afhænde dette produkt, skal du rette henvendelse til
de lokale myndigheder eller din forhandler. Her kan du få oplysninger
om, hvordan du bedst kommer af med produktet.
DANSK
Monter apparatet på en jævn overflade, hvor det ikke udsættes for direkte sollys, høje
temperaturer, høj luftfugtighed og kraftige vibrationer. Disse forhold kan beskadige
kabinettet og andre komponenter og derved forkorte apparatets levetid. Undlad at
placere tunge genstande oven på apparatet.
-Hvis du ser dette symbol-
RQTC0101
Placering
69
BEMÆRK!
DETTE APPARAT ER BEREGNET TIL BRUG I ET MODERAT KLIMA.
I DETTE APPARAT ANVENDES EN LASER.
BRUG AF BETJENINGSKNAPPER ELLER REGULERINGER
ELLER FREMGANGSMÅDER UDOVER DE I DENNE
BETJENINGSVEJLEDNING ANGIVNE, KAN MEDFØRE FARE FOR
BESTRÅLING.
ÅBN IKKE KABINETTET OG FORSØG IKKE AT UDFØRE
REPARATIONER SELV. REPARATIONER MÅ KUN FORETAGES AF
KVALIFICEREDE TEKNIKERE.
ADVARSEL:
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD
ELLER SKADER PÅ PRODUKTET, MÅ DETTE APPARAT IKKE
UDSÆTTES FOR REGN, FUGT, VANDDRYP OG VANDSTÆNK, OG
DER MÅ IKKE ANBRINGES BEHOLDERE INDEHOLDENDE VÆSKE,
SOM FOR EKSEMPEL VASER, OVENPÅ APPARATET.
RQTC0101
DANSK
BEMÆRK:
70
•PLACÉR APPARATET PÅ ET GODT VENTILERET STED. LAD
VÆRE MED AT STILLE DET I ET SKAB ELLER ET ANDET LILLE,
LUKKET RUM. PAS PÅ, AT GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE
DÆKKER VENTILATIONSÅBNINGERNE. HVIS APPARATET
OVEROPHEDES, ER DER RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ELLER
BRAND.
• TILDÆK IKKE APPARATETS VENTILATIONSÅBNINGER MED
AVISER, DUGE, GARDINER OG LIGNENDE TING.
• ANBRING IKKE KILDER TIL ÅBEN ILD, SOM FOR EKSEMPEL
TÆNDTE STEARINLYS, OVENPÅ APPARATET.
• BORTSKAF BATTERIER PÅ EN MILJØMÆSSIG FORSVARLIG
MÅDE.
Dette produkt kan modtage radiointerferens forårsaget af mobiltelefoner
under brug. Hvis interferens forekommer, bedes du venligst øge
afstanden mellem produktet og mobiltelefonen.
Udstyret bør anbringes i nærheden af stikkontakten i væggen og
netledningsstikket bør anbringes således, at det er nemt tilgængeligt i
tilfælde af problemer.
(Indersiden af apparatet)
Pickup:
Bølgelængde: Lasereffekt: 653 nm/790 nm
Ingen farlig stråling
Diske, som kan afspilles
Kommercielle diske
Disk
Logo
DVD-Video
Optagede diske (:Tilgængeligt, X :Ikke tilgængeligt)
Angives i disse
instruktioner af
Bemærkninger
Disk
Film- og musikdiske i høj
kvalitet
Logo
Optaget på
en DVDvideooptager
osv.
Optaget på en
computer osv.
Skal færdigbehandles]3
]1
DVD-R/RW
Påkrævet






X
X
X
X
()]2
()]2
X
X
X
X
Påkrævet
X
X
X
X
Påkrævet
X




Påkrævet]4
Musikdiske
DVD-R DL
DVD-Audio, DVD-RAM, Version 1.0 af DVD-R/RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G,
SACD, WMA-diske, Photo CD og “Chaoji VCD”, som er tilgængelige på markedet,
inklusive CVD, DVCD og SVCD, der ikke overholder IEC62107.
n Indbygget dekoder
Apparatet har en Dolby Digital-dekoder, så du kan afspille DVD’er
med dette mærke.
Dette apparat har ikke en DTS-dekoder.
Slut apparatet til udstyr med en DTS-dekoder for at afspille DTS-lyd.
n Korrekt håndtering
•
•
•
•
•
Sæt ikke etiketter eller klæbemærkater på diskene (dette kan bevirke, at disken
bliver skæv, så den ikke kan anvendes).
Skriv ikke på etiketsiden med kuglepen eller andre skriveredskaber.
Anvend ikke pladerensespray, rensebenzin, fortynder, væsker til eliminering af
statisk elektricitet eller andre opløsningsmidler.
Anvend ikke ridsesikre beskyttere eller omslag.
Anvend ikke følgende diske:
– Diske med lim fra aftagne klæbemærkater eller etiketter (lejede diske osv.).
– Diske, som er meget skæve eller revnede.
– Diske med uregelmæssig form, f.eks. hjerteformede diske.
4R/4RW
4R DL
CD-R/RW]5
•
Der er eventuelt ikke muligt at afspille ovennævnte diske i alle tilfælde på grund af
disktypen, optagelsens kvalitet, optagemetoden, og hvordan filerne er oprettet.
Diske, som er optaget på DVD-videooptagere eller med DVD-videokameraer ved
hjælp af DVD-Video-formatet.
]2
Optaget i et andet format end DVD-Video-formatet. Visse funktioner kan derfor ikke
anvendes.
]3
En proces, der gør det muligt at afspille på kompatibelt udstyr. Hvis en disk, der
er markeret med “Påkrævet”, skal afspilles på dette apparat, skal disken først
færdigformateres på den enhed, disken er optaget på.
]4
Du kan også lukke sessionen.
]5
Apparatet kan også afspille CD-R/RW, som er indspillet i CD-DA- eller Video CDformat.
]1
Diske, som kan afspilles
n Diske, som ikke kan afspilles
Påkrævet
DANSK
CD
Inklusive SVCD
(overholder IEC62107)
RQTC0101
Video CD
71
•
•
•
•
Tilslutning til et fjernsyn
Undlad at placere apparatet på forstærkere eller udstyr, der kan blive varmt. Varmen kan beskadige apparatet.
Foretag ikke tilslutning via en videobåndoptager. På grund af kopispærresystemet er det ikke sikkert, at billedet vises korrekt.
Sluk for alt udstyr før tilslutningen, og læs de tilhørende betjeningsvejledninger.
Forbind terminaler med den samme farve.
Med VIDEO IN
AUDIO IN
R
L
Med SCART (AV) IN
Fjernsyn
VIDEO
IN
SCART (AV) IN
SCARTkabel med
21 stikben
Lyd-/videokabel
RQTC0101
DANSK
Tilslutning til et fjernsyn
AV
72
Bagsiden af apparatet
•
Lydkablet kan sluttes til 2-kanals lydindgangsterminalerne på en
analog forstærker eller systemkomponent for at afspille stereolyd.
n Tilslut netledningen til sidst
Netledning (medfølger)
Til stikkontakt i væggen
AC IN
Hvis fjernsynet er kompatibelt med S-video, skal “VIDEO OUT-SCART”
indstilles til “S-VIDEO/YPbPr”, eller hvis det er kompatibelt med RGB,
skal “VIDEO OUT-SCART” indstilles til “RGB/NO OUTPUT”.
Grundlæggende afspilning
Åbn
diskbakken.
Søgning (under afspilning)
Slow-motion (under pause)
Overspring
•
Begynd
afspilningen.
Fjernbetjeningssensor
Læg dobbeltsidede diske i, så etiketten på den side,
der skal afspilles, vender op.
•
•
•
•
Tryk på [u i] for at overspringe titler, kapitler og spor.
Op til 5 trin.
Tryk på [q] (PLAY) for at genoptage afspilningen.
Slow-motion, kun forlæns retning.
Slow-motion: Fungerer ikke.
Stop
Positionen lagres i hukommelsen, når “o” blinker på displayet.
• Tryk på [q] (PLAY) for at genoptage (Genoptag afspilning).
• Tryk på [g] for at slette positionen.
Pause
•
Standby/Tænd afbryder (8)
Tryk for at tænde/slukke for apparatet. Der bruges en smule strøm når apparatet står
i standby.
•
•
Tryk på [q] (PLAY) for at genoptage afspilningen.
Disken fortsætter med at rotere, mens menuerne vises. Tryk på [g], når du er
færdig, for at beskytte apparatets motor og fjernsynsskærmen.
Det samlede antal titler vises muligvis ikke korrekt for 4R/4RW.
Standby/Tændt-indikator (^)
Når apparatet er tilsluttet lysnettet, lyser indikatoren under standby og slukker, når der
tændes.
Der tages forbehold for trykfejl.
Grundlæggende afspilning
•
Pause
DANSK
Læg disken i.
Stop
RQTC0101
Tænd for
strømmen.
73
74
RQTC0101
75
RQTC0101
Index
A-B herhalen.................................................10
Advanced Surround ....................................10
Selectie beeldhoek.......................................11
Dialogue Enhancer ......................................11
DivX................................................................12
Dolby Digital . ...............................................17
Definitieve bewerking.................................... 4
JPEG..............................................................12
Menutaal..........................................................7
MPEG.............................................................17
MPEG4...........................................................12
MP3................................................................12
HANDMATIG OVERSLAAN..........................10
Schermmenu’s..............................................15
Beeldmodus..................................................11
Programmaweergave...................................14
Progressive...................................................16
Snelle Schermweergave..............................10
Snel Afspelen................................................10
Afspelen in willekeurige volgorde...............14
Classificatie...................................................16
Herhalen........................................................10
Afspelen hervatten.........................................8
Beeld roteren................................................11
Installatie.......................................................16
Geluidsspoor................................................11
Ondertiteling.................................................11
Zoom..............................................................10
Index
Repetera A-B.................................................10
Avancerat surroundljud...............................10
Val av vinkel..................................................11
Dialogförbättring...........................................11
DivX................................................................12
Dolby Digital . ...............................................17
Slutbehandla.................................................. 4
JPEG..............................................................12
Menyspråk.......................................................7
MPEG ............................................................17
MPEG4...........................................................12
MP3................................................................12
HOPPA MANUELLT TILL..............................10
Bildskärmsmenyer.......................................15
Bildläge..........................................................11
Programmerad uppspelning........................14
Progressiv.....................................................16
Snabbmeny bildskärm.................................10
Snabb omspelning.......................................10
Slumpmässig uppspelning..........................14
Klassificering................................................16
Repetera........................................................10
Fortsätta uppspelning....................................8
Rotera bild.....................................................11
Inställning......................................................16
Ljudspår........................................................11
Textning.........................................................11
Zoom..............................................................10
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Web Site: http://panasonic.net
Índice
Repetición A-B..............................................10
Sonido envolvente avanzado......................10
Selección de ángulo.....................................11
Refuerzo de diálogos...................................11
DivX................................................................12
Dolby Digital . ...............................................17
Finalización.................................................... 4
JPEG..............................................................12
Idioma del menú.............................................7
MPEG ............................................................17
MPEG4...........................................................12
MP3................................................................12
SALTO MANUAL...........................................10
Menús en pantalla........................................15
Modo de imagen...........................................11
Reproducción programada..........................14
Progresivo.....................................................16
Visualización en pantalla rápida.................10
Repetición rápida.........................................10
Reproducción aleatoria................................14
Calificaciones...............................................16
Repetición.....................................................10
Reanudación de la reproducción..................8
Giro de la imagen.........................................11
Ajuste.............................................................16
Pista de sonido.............................................11
Subtítulo........................................................11
Zoom..............................................................10
Du
Sw
Sp
Da
RQTC0101-H
H0606HM1076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement