Panasonic DVDS500 Valdymo instrukcijos

Panasonic DVDS500 Valdymo instrukcijos
Naudojimo instrukcijos
DVD-S500
DVD-S700
Nurodymai
Operacijos
Modelio nr.
Pradžia
DVD / CD grotuvas
DVD-S700
Mielas pirkėjau,
Dėkojame jums, kad jūs nusipirkote šį gaminį.
Prašome atsargiai perskaityti šias instrukcijas prieš naudojant šį gaminį,
ir išsaugokite šį vadovą, jei ateityje jo reikėtų.
(tik DVD-S700)
Modelio numerio priešdėlis „EB” nurodo JK modelį.
VQT5C27
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 1
2013/05/29 10:16:20
Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo laido
(Skirta trijų kontaktų kintamosios srovės
maitinimo kištukui)
(tik „EB” ar „GC” vietos kodo modeliui)
Dėl savo saugumo, prašome atidžiai perskaityti
tolesnį tekstą.
Šis aparatas yra pridedamas su nulietu trijų
kontaktų maitinimo kištuku dėl jūsų saugumo ir
patogumo.
Šiame kištuke yra įrengtas 5 amperų*1 saugiklis.
Jei reiktų pakeisti saugiklį, prašome įsitikinti, kad
saugiklis pakeitimui būtų 5 amperų*1 ir būtų
patvirtintas ASTA arba BSI pagal BS1362
Ieškokite ASTA ženklo
ar BSI ženklo
ant saugiklio korpuso.
Jei kištukas turi nuimamą saugiklio dangtelį, jūs
turite įsitikinti, kad jis yra iš naujo uždėtas, kai
yra pakeičiamas saugiklis.
Jei jūs pametate saugiklio dangtelį, negalima
naudoti kištuko, kol nerandamas dangtelis
pakeitimui.
Dangtelį pakeitimui galite įsigyti iš savo vietinio
pardavėjo.
Prieš naudojimą
Nuimkite jungties dangtelį.
Kaip pakeisti saugiklį
Saugiklio vieta skiriasi, atsižvelgiant į kintamosios
srovės maitinimo kištuko tipą (piešinys A ir B).
Įsitikinkite, jog kintamosios srovės maitinimo
kištukas yra parengtas ir sekite žemiau
esančiomis instrukcijomis.
Iliustracijos gali skirtis nuo faktinio kintamosios
srovės maitinimo kištuko.
1. Atidarykite saugiklio dangtelį su atsuktuvu.
Piešinys A
Piešinys B
Saugiklio
dangtelis
2. Pakeiskite saugiklį ir uždarykite ar pritvirtinkite
saugiklio dangtelį.
Piešinys A
Piešinys B
Saugiklis
(5 amperų)*1
Saugiklis
(5 amperų)*1
VQT5C27
*1 (Skirta Saudo Arabijai ir Kuveitui)
13 amperų
2
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 2
2013/05/29 10:16:20
Saugumo priemonės
Kintamosios srovės maitinimo laidas
• Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar
gaminio sugadinimo riziką,
– Įsitikinkite, kad maitinimo tiekimo įtampa
atitinka įtampą, nurodytą ant šio aparato.
– Įkiškite maitinimo kištuką į maitinimo lizdą
iki galo.
– Netraukite, nelenkite ar nedėkite sunkių
daiktų ant laido.
– Nelieskite kištuko su šlapiomis rankomis.
– Laikykite už maitinimo kištuko korpuso, kai
atjungiate kištuką.
– Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko ar
maitinimo lizdo.
• Maitinimo kištukas yra atjungimo įrenginys.
Įrenkite šį aparatą taip, kad maitinimo kištuką
būtų galima nedelsiant atjungti nuo maitinimo.
ATSARGIAI
Aparatas
• Šiame aparate yra įrengtas lazeris.
Kitoks valdymo naudojimas ar reguliavimai, ar
procedūrų atlikimas nei tas, kuris yra nurodytas
čia, gali sukelti pavojingą radiacijos
spinduliavimą.
• Šis aparatas gali priimti radijo bangų trikdžius,
kuriuos sukelia mobilieji telefonai naudojimo
metu. Jei tokie trikdžiai atsiranda, prašome
padidinti atstumą tarp šio aparato ir mobiliojo
telefono.
• (skirta Jungtinei Karalystei, Airijai, Australijai,
Naujajai Zelandijai, Rytų Europai ir
Pietų Afrikai)
Šis aparatas yra sukurtas naudoti vidutinio
klimato sąlygomis.
(skirta kitoms)
Šis aparatas yra sukurtas naudoti tropinio
klimato sąlygomis.
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 3
Pradžia
• Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar
gaminio sugadinimo riziką,
– Neleiskite, kad ant aparato būtų lietus,
drėgmė, aplaistoma ar aptaškoma.
– Nedėkite ant šio aparato objektų, pripildytų
skysčio, tokių kaip vazos.
– Naudokite tik rekomenduojamus priedus.
– Nenuimkite dangtelių.
– Netaisykite šio aparato patys. Dėl aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo
personalą.
– Neleiskite, kad metaliniai objektai įkristų į
šio aparato vidų.
– Nedėkite sunkių daiktų ant šio aparato.
• Padėkite šį aparatą ant lygaus paviršiaus.
• Norint sumažinti gaisro, elektros iškrovos ar
gaminio sugadinimo riziką,
– Neįrenginėkite ar nedėkite šio aparato knygų
spintoje, vidinėje spintelėje ar kitoje uždaroje
erdvėje, Įsitikinkite, kad šis aparatas yra
tinkamai vėdinamas.
– Neuždenkite šio aparato vėdinimo angų su
laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ar
panašiais daiktais.
– Nedėkite jokių atviros ugnies šaltinių, tokių
kaip uždegtos žvakės, ant šio aparato.
– Saugokite aparatą nuo tiesioginės saulės
šviesos, aukštos temperatūros, didelės
drėgmės ir pernelyg stiprios vibracijos.
Baterijos
• Egzistuoja sprogimo grėsmė, jei baterija yra
netinkamai įdėta. Pakeiskite tik gamintojo
rekomenduojamo tipo baterijomis.
• Kai norite išmesti baterijas, prašome susisiekti
su savo vietinėmis institucijomis ar pardavėju
ir paklausti dėl tinkamo baterijų išmetimo
metodo.
• Netinkamas elgesys su baterijomis gali sukelti
elektrolito ištekėjimą ir gali sukelti gaisrą.
– Nemaišykite senų ir naujų baterijų ar
skirtingo tipo baterijo tuo pačiu metu.
– Nekaitinkite ar nelaikykite prie liepsnos.
– Nepalikite baterijos (ų) automobilyje
tiesioginėje saulės šviesoje ilgą laiko
periodą su uždarytomis durelėmis ir
langais.
– Laikykite AAA R03 baterijas vaikams
nepasiekiamoje vietoje, norint išvengti
prarijimo.
– Neardykite ar nesukelkite trumpojo
jungimosi.
– Neįkraukite šarminių ar mangano
baterijų.
– Nenaudokite baterijų, jei danga buvo
nulupta.
– Išimkite baterijas, jei jūs nenaudosite
nuotolinio valdymo pultelio ilgą laiko
periodą. Laikykite vėsioje, tamsioje
vietoje.
Įspėjimas dėl kintamosios srovės maitinimo laido / Saugumo priemonės
Aparatas
Vieta
VQT5C27
ĮSPĖJIMAS
3
2013/05/29 10:16:20
Turinys
Pradžia
Įspėjimas dėl kintamosios srovės
maitinimo laido ................................................... 2
Saugumo priemonės ......................................... 3
ĮSPĖJIMAS .......................................................3
ATSARGIAI .....................................................3
Bendra informacija ............................................ 4
Priedai ............................................................4
Baterijų įdėjimas .............................................. 5
Regionų kodai.................................................. 5
Grojamos laikmenos ....................................... 5
Aparato ir disko priežiūra ................................. 5
Atsargumo priemonės dėl elgesio su disku..... 5
Ryšiai .................................................................. 6
Valdymo gidas .................................................... 8
Operacijos
Atkūrimas ........................................................... 9
USB REC (CD kopijavimas) ............................. 10
HDMI CEC protokolas ..................................... 10
Grotuvo nustatymų keitimas ........................... 11
SISTEMA ...................................................... 11
KALBA .......................................................... 11
GARSAS ...................................................... 12
VAIZDAS ..................................................... 12
KITA ............................................................. 12
Nurodymai
VQT5C27
Techniniai duomenys ...................................... 13
Trikčių diagnostika ir šalinimas ..................... 14
4
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 4
Bendra informacija
Priedai
1
Garso/Vaizdo kabelis
(K2KA2BA00003)
1
Nuotolinio valdymo pultelis
(N2QAYA000015)
2
Baterijos nuotolinio valdymo pulteliui
Pastaba
• Gaminio numeriai yra teisingi kaip 2013 m. birželio
mėn. Jie gali būti pakeisti.
Pardavimo ir aptarnavimo informacija
(skirta Jungtinės Karalystės ir Airijos
klientams)
Klientų komunikacijos centras
– Klientams, esantiems JK: 0844 844 3899
– Klientams, esantiems Airijoje: 01289 8333
– Pirmadieniais - penktadieniais 9:00 - 17:00
(Išskyrus valstybines šventes).
– Dėl aptarnavimo su jūsų gaminiu, prašome
aplankyti mūsų internetinį puslapį:
www.panasonic.co.uk
Tiesioginiai pardavimai Panasonic JK
– Užsisakykite priedą ir naudotinus daiktus
savo gaminiui lengvai ir su pasitikėjimu,
paskambinę mūsų klientų komunikacijos
centrui pirmadieniais - penktadieniais
9:00 - 17:00
(Išskyrus valstybines šventes).
– Arba prisijunkite prie mūsų per internetinę
priedų užsakymo programą, puslapyje
www.pas-europe.com
– Priimama dauguma kreditinių ir debetinių
kortelių.
– Visi pasiteiravimų susitarimai ir paskirstymo
įrenginiai yra aprūpinami tiesiogiai
Panasonic JK.
– Negali būti paprasčiau!
– Taip pat galima, naudojantis internetu,
tiesiogiai nusipirkti pagamintų gaminių, kurių
yra siūloma gausybė. Dėl daugiau detalių
apsilankykite mūsų internetiniame puslapyje.
PASTABA:
DVD-S700 su AV (21 kontakto) yra
naudojamas iliustracijose, nebent minima
kitaip.
Iliustracijos šiame vadove gali skirtis
priklausomai nuo modelių ir valstybių.
2013/05/29 10:16:20
Baterijų įdėjimas
*6
(skirta Jungtinei Karalystei, Airijai, Rytų Europai ir
Pietų Afrikai)
Yra palaikoma subtitrų tekstinė rinkmena.
(skirta kitoms)
Subtitrų tekstinė rinkmena yra nepalaikoma.
*7
Sertifikuota Xvid Home profiliui.
Įdėkite taip, kad poliai (+ ir –) atitiktų tuos, kurie
yra nuotolinio valdymo pultelyje.
Regionas
Diskai, kurie
gali būti grojami
Jungtinė Karalystė, Airija,
Rytų Europa, Vidurinieji
Rytai ir Pietų Afrika
ALL
2
Azija
ALL
3
Australija, Naujoji Zelandija
ALL
4
Grojamos laikmenos
Jūs galite atkurti tolesnes laikmenas:
DVD Video
DVD-Video formatas
DVD-R
DVD-R DL
DVD-Video formatas* 1
JPEG*2*3, MP3*4, Xvid*5*6*7
DVD-RW
DVD-Video formatas* 1
+RW
+R
+R DL
Video*1
CD-Audio
CD-DA, Video CD,
Super Video CD
CD-R
CD-RW
CD-DA, JPEG*2*3, MP3*4,
Video CD, Super Video CD,
Xvid*5*6*7
USB
MP3*4, JPEG*2*3, Xvid*5*6*7
*1
*2
*3
*4
*5
Yra reikalingas užbaigimas.
Rinkmenos plėtinys turi būti ‘.JPG’ ar ‘.JPEG’.
Rinkmenos, kurios buvo pakeistos, redaguotos ar
išsaugotos su kompiuterio nuotraukų redagavimo
programine įranga, gali būti nerodomos.
Rinkmenos plėtinys turi būti ‘.mp3’.
Rinkmenos plėtinys turi būti ‘.XVID’, ‘.xvid’,
‘.AVI’, ar ‘.avi’.
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 5
Aparato ir disko priežiūra
Valykite šį aparatą su švelnia, sausa šluoste
• Niekada nenaudokite alkoholio, dažų skiediklio ar
benzino, norint valyti šį aparatą.
• Prieš naudodami chemiškai apdorotą šluostę,
atidžiai perskaitykite instrukcijas, pridėtas
prie šluostės.
• Lęšio valymas iš esmės yra nereikalingas,
nors tai priklauso nuo veikimo aplinkos.
• Nenaudokite komerciškai prieinamo lęšių
valiklių, nes jie gali sukelti gedimą.
Bendra informacija
DVD-Video
Šis DVD grotuvas yra sukurtas palaikyti regionų
valdymo sistemą („Region Management System“).
Patikrinkite aparato regiono numerį galinėje
plokštėje. Patikrinkite regioninio kodo numerį
ant disko pakuotės.
Diskų valymas
• Nuvalykite su drėgna šluoste ir tada
nuvalykite sausai.
Atsargumo priemonės dėl elgesio su disku
• Laikykite diskus už kraštų, norint išvengti
netyčinių įbrėžimų ar pirštų antspaudų ant
disko.
• Neuždėkite jokių etikečių ar lipdukų ant diskų.
• Nenaudokite įrašų valymo purškiklių, benzino,
skiediklio, skysčių nuo statinio elektros krūvio
ar bet kokių tirpiklių.
• Nenaudokite tolesnių diskų:
– Diskų su likusia lipnia medžiaga nuo
nuluptų lipdukų ar etikečių (nuomotų
diskų, t.t.).
– Diskų, kurie yra iškreipti ar įtrūkę.
– Neįprastų formų diskų, tokių kaip širdies
formos.
VQT5C27
Regionų kodai
• Kai kuriais atvejais gali būti neįmanoma groti laikmenas
dėl laikmenos tipo, įrašymo sąlygų, įrašymo metodo ir
būdo, kuriuo buvo sukurtos rinkmenos.
(skirta USB įrenginiams)
• Šis aparatas negarantuoja ryšio su visais USB
įrenginiais.
• Šis aparatas nepalaiko USB įrenginio įkrovimo.
• Yra palaikomos FAT12, FAT16 ir FAT32 rinkmenų
sistemos.
• Šis aparatas palaiko USB2.0 didelio greičio.
• Šis aparatas gali palaikyti kietojo disko įrenginį,
suformatuotą į FAT32.
Kai kurie kietųjų diskų įrenginių tipai gali reikalauti
savo išorinio maitinimo tiekimo aparato.
Pradžia
PASTABA
R03, AAA
(Mangano baterijos)
5
2013/05/29 10:16:20
Ryšiai
SKIRTA JUNGTINEI KARALYSTEI, AIRIJAI,
SAUDO ARABIJAI IR KUVEITUI, TIK PERSKAITYKITE PRIEŠ JUNGDAMI ĮSPĖJIMĄ DĖL
KINTAMOSIOS SROVĖS MAITINIMO LAIDO
2 PUSLAPYJE.
DVD-S500
VAIZDO IŠVESTIS (VIDEO OUT)
Prieš atliekant bet kokiu ryšius, mes rekomenduojame
laikinai atjungti visus aparatus nuo kintamosios
srovės maitinimo.
• Nedėkite aparato ant stiprintuvų/imtuvų ar
įrangos, kuri gali įkaisti. Karštis gali pažeisti
aparatą.
• Nejunkite vaizdo signalų per vaizdo įrašymo
leistuvą. Dėl apsaugos nuo kopijavimo, vaizdas
gali būti tinkamai nerodomas.
AUDIO IN
R
L
VIDEO IN
Garso/Vaizdo
kabelis (pridėtas)
A
DVD-S500
AUDIO OUT
Į namų maitinimo lizdą
VIDEO OUT
• Junkite tos pačios spalvos terminalus.
AV
AUDIO OUT
AV (Scart kabelis)
VIDEO OUT
(Tik modeliui su AV (21 kontakto))
DVD-S700
AV IN
Į namų maitinimo lizdą
AV
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
21 kontakto
SCART kabelis
PASTABA dėl kintamosios srovės
maitinimo laido
• Šis aparatas suvartoja mažą kiekį kintamosios
srovės maitinimo net, kai jis išjungtas.
Atsižvelgiant į norą sutaupyti energijos, jei jūs
nenaudosite šio aparato ilgą laiko periodą, jis
gali būti atjungtas.
AV
AUDIO OUT
VIDEO OUT
PASTABA dėl HDMI (tik DVD-S700)
VQT5C27
• GARSO terminalais tampa įmanoma naudotis,
atsižvelgiant į kabelio rūšį, kurią jūs naudojate.
6
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 6
2013/05/29 10:16:20
DVD-S700
VAIZDO IŠVESTIS (VIDEO OUT)
AUDIO IN
R
L
HDMI
VIDEO IN
Garso/Vaizdo kabelis
(pridėtas)
Pradžia
HDMI kabelis
AV OUT
AUDIO OUT
HDMI IN
VIDEO OUT
AV
AV OUT
AUDIO OUT
AV (Scart kabelis)
Ryšiai
• Junkite tos pačios spalvos terminalus.
VIDEO OUT
Su HDMI suderinamas stiprintuvas
(Tik modeliui su AV (21 kontakto))
HDMI IN
AV IN
HDMI kabelis
Stiprintuvas
21 kontakto
SCART kabelis
AV
AV OUT
AUDIO OUT
HDMI IN
HDMI OUT
HDMI kabelis
VIDEO OUT
AV
AV OUT
VIDEO OUT
VQT5C27
AUDIO OUT
7
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 7
2013/05/29 10:16:20
Valdymo gidas
Sąranka (SETUP)
Įeinama ar išeinama iš sistemos sąrankos meniu (11 puslapis)
Grįžimas (RETURN)
Grįžtama prie ankstesnio ekrano
Peršokti (SKIP,
)
• Peršokama į ankstesnį pavadinimą/skyrių/takelį, ar tolesnį
pavadinimą/skyrių/takelį
• Perjungiamas VCD, su atkūrimo kontrolės (PBC)
funkcija, meniu puslapis
Paieška (SEARCH,
)
Prasideda greitas sukimas atgal ar greitas sukimas į priekį
Sustabdymas (STOP
)
Sustabdomas atkūrimas
Grojimas/pauzė (PLAY/PAUSE
Pradeda ar laikinai sustabdo atkūrimą
Kadras (FRAME
)
Vaizdas grojamas kadras po kadro
Kartojimas (REPEAT)
)
Pasirenkami įvairūs kartojimo režimai
Pasirenkami režimai skiriasi priklausomai nuo
turinio tipo. REPDIR grojamos visos tokio paties tipo
rinkmenos, pasirinktame aplanke, pakartotinai.
A-B kartojimas (A-B REPEAT)
Kartojamas atkūrimas laikmenoje nuo taško
A iki B
Parengties/įjungimo jungiklis
Paspauskite, norint perjungti aparatą iš įjungimo
į parengties režimą ar atvirkščiai. Parengties
režime šis aparatas vis dar suvartoja mažą
energijos kiekį.
Ekranas (DISPLAY)
Rodoma informacija televizoriaus ekrane atkūrimo metu.
Atidaryti/uždaryti (OPEN/CLOSE )
Atidaromas/uždaromas disko dėklas
0-9, 10
Norint pasirinkti pavadinimo/skyriaus/takelio numerius, t.t.
VQT5C27
pvz.,
8
5:
5
10 Î 1 Î 5
15:
Paieškos režimas (SEARCH MODE)
Prasideda taško pasirinkimas
1. Paspauskite
, norint pasirinkti elementą.
2. Paspauskite nuo 0 iki 9, norint nurodyti vietą.
3. Paspauskite OK.
Viršutinis meniu (TOP MENU)
Rodomas viršutinis meniu
Meniu (MENU)
• Rodomas meniu
• Nustatomas VCD, su atkūrimo kontrolės
(PBC) funkcija nustatyta į įjungimą/išjungimą,
PBC
• Pasirenkami elementai, įvesties pozicija, t.t.
– Padidintų vaizdų ekrano pozicijos
perkėlimas
– JPEG vaizdų apsukimui
Sutikimas (OK)
Patvirtinamas meniu pasirinkimas
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 8
Lėtas (SLOW)
Pradedamas lėtas vaizdo įrašo atkūrimas
Atšaukimas (CANCEL)
Išvaloma įvesties informacija
Subtitrai (SUBTITLE)
Rodomi subtitrai ir pasirenkami skirtingi
subtitrai
Atsitiktinis/kampas (RANDOM/ANGLE)
Pradedamas atsitiktinis atkūrimas/perjungimas
kameros kampas
Garsas (AUDIO)
Pakeičiami garso takeliai
Priartinimas (ZOOM)
Keičiamas priartinimo santykis
Programa (PROGRAM)
Nustatoma atkūrimo tvarka
1. Paspauskite
, norint pasirinkti
elementą.
2. Spauskite nuo 0 iki 9, norint nurodyti
tvarką.
Norint atšaukti: spauskite CANCEL.
3. Paspauskite
, norint pasirinkti
PLAY. Norint išvalyti visą programą:
Paspauskite
, norint
pasirinkti CLEAR.
4. Paspauskite OK.
USB
Persijungiama į USB režimą / grįžtama į disko
režimą
USB REC
Atliekamas USB REC (CD kopijavimas)
Disko dėklas
Kai įdedama laikmena, įsitikinkite, kad ji yra teisingai laikoma.
USB lizdas
Jungiamas USB įrenginys
Maitinimo šviesa (POWER LED)
Ima šviesti, kai maitinimas yra įjungiamas.
2013/05/29 10:16:20
Paspauskite
, norint pasirinkti
elementą, ir spauskite OK.
• Priklausomai nuo disko, atkūrimas
gali prasidėti automatiškai.
(tik JPEG)
• Kai jūs paspaudžiate PLAY/PAUSE
vietoj OK, jūs galite pradėti skaidrių
peržiūrą.
Atkūrimo sustabdymas
Paspauskite STOP .
Î Sustabdyta pozicija yra įsimenama.
Maitinimo atnaujinimo funkcija
Paspauskite PLAY/PAUSE
, norint
vėl paleisti nuo šios pozicijos.
Ši pozicija yra įsimenama net po
maitinimo nutraukimo (maitinimo
atnaujinimas). Tačiau, jei paleidimo iš
naujo pozicija yra nesuderinta ar
priklauso nuo laikmenos ir atkūrimo
sąlygų, aparatas gali įprastai neveikti.
PASTABA
Pradžia
Jūs galite matyti subtitrų tekstą ant Xvid vaizdo
įrašo disko, šiame aparate. Ši funkcija neturi
jokio ryšio su subtitrais, nurodytais Xvid
standartiniuose techniniuose duomenyse ir
neturi jokio aiškaus standarto. Operacija gali
būti kitokia ar ji gali tinkamai neveikti priklausomai nuo rinkmenos sukūrimo būdo ar šio
aparato būsenos (groja, sustabdytas, t.t.).
Jei subtitrai teisingai nepasirodo, pakeiskite
subtitrų kalbą (puslapis 11).
Operacijos
• Jei šis aparatas nėra perjungtas į USB
režimą, kai jungiate USB įrenginį,
spauskite USB ir spauskite
,
norint pasirinkti elementą.
(Skirta tik Jungtinei Karalystei, Airijai,
Rytų Europai ir Pietų Afrikai)
Subtitrų teksto rodymas
Atkūrimas
Įjunkite televizorių ir pasirinkite
atitinkamą vaizdo įvestį.
Paspauskite .
Įdėkite diską ar junkite USB įrenginį.
Valdymo gidas
Atkūrimas
• Ekrano užsklanda pasirodys automatiškai, jei
laikmenos atkūrimas yra sustabdomas ir meniu
yra uždarytas apie 5 minutes.
• Grotuvas automatiškai persijungs į maitinimo
parengties režimą, jei jūs nepaspausite jokio
mygtuko apie 25 minutes po to, kai laikmena
baigė groti.
VQT5C27
• DTS šaltinio atkūrimo metu nebus jokio garso
iš garsiakalbių. Pasirinkite kitą garso šaltinį
(pvz. Dolby Digital).
(tik DVD-S700)
Ar prašome jungti aparatą prie AV imtuvo,
kuris gali iškoduoti DTS per HDMI terminalą,
ir nustatykite „Audio Out” į „Bitstream”
(12 puslapis).
9
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 9
2013/05/29 10:16:21
USB REC (CD kopijavimas) HDMI CEC protokolas
Jūs galite kopijuoti garso rinkmenas (CD-DA) iš
CD disko į USB įrenginį MP3 formatu.
Junkite USB įrenginį.
Grokite garso CD.
Grojimo metu spauskite USB REC.
Paspauskite
,norint pasirinkti „YES”, ir
spauskite OK.
Grojimas vienu prisilietimu
USB REC
OPTIONS
OPTIONS
TRACKS
START
(tik DVD-S700)
DVD grotuvas palaiko HDMI CEC (Vartotojų
elektronikos valdymas) protokolą.
Panasonic negarantuoja 100 % sąveikos su
visais HDMI CEC įrenginiais.
• Nustatykite „HDMI CEC” į „On” (11 puslapis).
Speed
Normal
Bitrate
128kbps
Create ID3 tag
YES
Storage
USB
QUIT
Kai vaizdo įrašo diskas yra įdedamas į aparatą
ir jūs paspaudžiate , tai įjungia televizorių,
tada prasideda disko grojimas.
Sistemos parengtis
Kai jūs išjungiate televizorių, visi prijungti HDMI
CEC įrenginiai persijungia į parengties režimą
tuo pačiu metu.
Paspauskite
, norint pasirinkti
„TRACKS”.
• Numatytame nustatyme visi takeliai
yra patikrinami.
• Norint pašalinti kiekvieną pažymėjimo
žymę, pasirinkite takelį, spausdami
, ir spauskite OK.
• Norint pašalinti visas pažymėjimo
žymes, pasirinkite pažymėjimo žymę
viršuje ir spauskite OK.
Valdymas su televizoriaus
nuotoliniu valdymo pulteliu
Galimybė valdyti „Playback Control”, „Disc Menu
Control” ir „Device Select”.
Dėl detalių žiūrėkite savo televizoriaus
naudojimo instrukcijas.
USB REC
TITLE
OPTIONS
TRACKS
START
QUIT
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
LENGTH
0:18
0:21
0:21
0:16
0:13
0:12
0:13
0:20
0:22
VQT5C27
Paspauskite
, norint pasirinkti
„START”, ir spauskite OK, norint pradėti
kopijavimą.
• Jūs galite pakeisti norimus nustatymus
„OPTIONS” meniu.
• Norint išeiti iš meniu, pasirinkite
„QUIT”, ir tada spauskite OK.
10
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 10
2013/05/29 10:16:21
Grotuvo nustatymų keitimas
SISTEMA
Televizoriaus sistema
⇒Šiame meniu yra pasirinktys, norint
pasirinkti spalvos sistemą, kuri atitinka
prijungtą televizorių.
4:3PS/4:3LB
Kai prisijungta prie 4:3 kraštinių
televizoriaus:
16:9 kraštinių vaizdo grojimas yra kaip
toliau nurodyta
– 4:3PS: kraštai yra nukerpami
– 4:3LB: be juodų juostų viršuje ir
apačioje
16:9/16:9full
Kai prisijungta prie 16:9 kraštinių
televizoriaus:
4:3 kraštinių vaizdo grojimas yra kaip toliau
nurodyta
– 16:9:
rodoma ekrano centre
– 16:9full: ištempiama horizontaliai, kad
užpildytų televizoriaus ekraną
NTSC
⇒Vaizdo signalas iš PAL disko atkūrimas
bus išvestas NTSC formatu.
PAL
⇒Vaizdo signalas iš NTSC disko
atkūrimas bus išvestas PAL formatu.
OSD
⇒Tai perjungia kalbą, skirtą ekrano meniu.
PAL60
⇒Vaizdo signalas iš NTSC disko
atkūrimas bus išvestas PAL60 formatu.
Subtitrai
⇒Tai perjungia kalbą, skirtą subtitrams.
Automatinė
⇒Vaizdo išvesties signalas bus
nustatytas automatiškai, kad atitiktų
prijungtą televizorių.
Ekrano užsklanda
⇒Šis nustatymas įgalina, kad ekrano
užsklanda būtų aktyvuota.
Ekrano užsklanda ims veikti automatiškai,
jei laikmenos atkūrimas yra sustabdytas
apie 5 minutes.
SCART RGB (Skirta modeliui su AV
(21 kontakto))
⇒Kai jungiate šį aparatą su SCART
terminalu, pasirinkite „On”.
Skiriamoji geba (tik DVD-S700)
⇒Pasirinkite vaizdo skiriamąją gebą, kuri
yra suderinama su televizoriaus ekrano
galimybėmis.
„Auto” pasirinkimas gali automatiškai
parinkti geriausią skiriamąją gebą.
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 11
Operacijos
Paspauskite
, norint pasirinkti nustatymus,
ir spauskite OK.
• Norint grįžti prie ankstesnio meniu, spauskite .
• Norint išeiti, spauskite SETUP.
Gali būti rodomi kiti operacijos metodai nei
aukščiau pateikta procedūra. Tokiu atveju, sekite
ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.
Priklausomai nuo laikmenos tipo, šio aparato
nustatymai bus išjungiami.
Televizoriaus tipas
⇒Pasirinkite vaizdo kraštines, kurios tiktų
jūsų prijungtam televizoriui.
KALBA
Garsas
⇒Tai perjungia kalbą, skirtą išvesties garsui.
Meniu
⇒Tai perjungia kalbą, skirtą disko meniu.
(Skirta tik Jungtinei Karalystei, Airijai,
Rytų Europai ir Pietų Afrikai)
Xvid subtitrai
⇒Jūs galite nustatyti šrifto tipą, kuris
palaiko įrašytus Xvid subtitrus.
Paspauskite
, norint pasirinkti
„Xvid Subtitle”, tada spauskite .
„Latin 1”, „Latin 2”, „Cyrillic”,
„Turkish”
Pasirinkite šrifto tipą įrašytiems
subtitrams.
Paspauskite
, norint pasirinkti
nu statymą, tada spauskite OK,
norint patvirtinti savo pasirinkimą.
USB REC (CD kopijavimas) / HDMI CEC protokolas / Grotuvo nustatymų keitimas
Paspauskite SETUP.
Paspauskite
, norint pasirinkti meniu, ir
spauskite .
Paspauskite
, norint pasirinkti elementą,
ir spauskite , norint patvirtinti savo
pasirinkimą.
HDMI CEC (tik DVD-S700)
⇒Kai jungiate šį aparatą prie televizoriaus
per HDMI kabelį, yra galimos susijusios
operacijos su prijungtu įrenginiu.
VQT5C27
Jei reikia, pakeiskite aparato nustatymus.
Nustatymai lieka nesugadinti net, jei jūs perjungiate
aparatą į parengtį.
11
2013/05/29 10:16:21
Grotuvo nustatymų keitimas
GARSAS
Garso išvestis (tik DVD-S700)
⇒Tai nustato garso išvesties metodą, kai
prisijungta prie „HDMI AV OUT” terminalo.
Bitų srautas
⇒Kai prijungta įranga palaiko Dolby
Digital
Pulsinio kodo moduliacija (PCM)
⇒Kai prijungta įranga nepalaiko Dolby
Digital
Dinamiškas diapazonas
⇒Reguliuojamas dėl aiškumo net, kai
garsumas yra mažas per mažiausio garso
lygio ir didžiausio garso lygio diapazono
suspaudimą.
KITA
Reitingas
⇒Tai nustato atkūrimo apribojimo lygį DVD
vaizdo diskams. Pasirinkus „8 No Limit”
galima groti visus diskus.
Slaptažodis
⇒Slaptažodis yra reikalingas, kai nustatomas
ar atšaukiamas atkūrimo apribojimas ar
atkuriamas aparatas į gamyklinius
numatytus nustatymus.
Kai taip daroma pirmą kartą, įveskite „0000”.
Jei jūs pamiršote savo seną keturių skaičių
slaptažodį, įveskite „0000”.
Numatyti nustatymai
⇒Tai atstato aparatą į gamyklinius
numatytus nustatymus.
VAIZDAS
Ryškumas
⇒Tai reguliuoja ryškumą.
Kontrastas
⇒Tai reguliuoja kontrastą.
Atspalvis
⇒Tai reguliuoja spalvos toną.
Prisotinimas
⇒Tai reguliuoja prisotinimą.
VQT5C27
Aiškumas
⇒Tai reguliuoja vaizdo kontūro aiškumą.
12
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 12
2013/05/29 10:16:21
Signalo sistema:
PAL/NTSC
Veikimo temperatūros ribos:
nuo +5 °C iki +35 °C
Veikimo drėgmės ribos:
Nuo 20 % iki 80 % RH
(nėra kondensacijos)
Maitinimo suvartojimas:
apie 10 W
Maitinimo suvartojimas parengties režime:
[Jungtinė Karalystė, Airija, Rytų Europa
Ir Pietų Afrika]
Mažiau nei 0.5 W
[Kitos]
Mažiau nei 1 W
Vaizdo išvestis:
Išvesties lygis:
1,0 Vp-p (75 Ω)
Išvesties jungtis: kontakto lizdas (1 sistema)
[Modelis su AV (21 kontakto)]
AV (21 kontakto) (1 sistema)
Matmenys (P x G x A):
310 mm x 210 mm x 39 mm
(Įskaitant išsikišančias dalis)
Svoris:
apie 1.1 kg
Operacijos
Nurodymai
VQT5C27
Išvesties jungtis:
tipas A (19 kontaktų)
• Šis aparatas palaiko „HDMI CEC” funkciją.
LAZERIO techniniai duomenys
Klasė I LAZERIO gaminys:
Bangos ilgis:
Nuo 770 iki 800 nm (CD)/
nuo 645 iki 660 nm (DVD)
Maitinimo tiekimas:
[Jungtinė Karalystė, Airija, Australija,
Naujoji Zelandija, Rytų Europa ir
Pietų Afrika]
Kintamoji srovė nuo 220 iki 240 V, 50 Hz
[Vidurinieji Rytai ir Azija]
Kintamoji srovė nuo 220 iki 240 V, 50/60 Hz
[Kitos]
Kintamoji srovė nuo 110 iki 240 V, 50/60 Hz
Techniniai duomenys gali būti pakeisti be
perspėjimo.
Techniniai duomenys
[Modelis su AV (21 kontakto)] RGB išvestis:
Išvesties lygis:
0.7 Vp-p (75 Ω)
Išvesties jungtis:
AV (21 kontakto) (1 sistema)
Garso išvestis:
Išvesties lygis:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Išvesties jungtis: kontakto lizdas (1 sistema)
[Modelis su AV (21 kontakto)]
AV (21 kontakto)
Jungčių skaičius:
[Modelis su AV (21 kontakto)]
2 kanalai (2 sistema)
[Modelis be AV (21 kontakto)]
2 kanalas
USB lizdas:
USB2.0: 1 sistema
[DVD-S700] HDMI AV išvestis:
Išvesties formatas:
480p/576p/1080i/720p/1080p
Grotuvo nustatymų keitimas
Techniniai duomenys
13
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 13
2013/05/31 15:08:56
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Prieš prašydami aptarnavimo, atlikti tolesnes
patikras. Jei jums vis tiek reikia pagalbos,
pasikonsultuokite su savo pardavėju dėl
instrukcijų.
Norint atstatyti
Vaizdai iš šio DVD grotuvo neatsiranda
televizoriuje.
Jūs pamiršote savo slaptažodį.
⇒ Atstatykite DVD grotuvą į gamyklinius
numatytus nustatymus.
1) Paspauskite
ant DVD grotuvo, norint
jį įjungti.
2) Paspauskite OPEN/CLOSE , norint
atidaryti disko dėklą.
3) Paspauskite skaičiaus mygtuką „5” ant
nuotolinio valdymo pultelio 4 kartus.
(Maitinimas yra automatiškai išjungiamas.)
Visi nustatymai grąžinami į gamyklinius
numatytus nustatymus.
Nėra vaizdo./Nėra garso.
⇒ Patikrinkite vaizdo ryšį tarp DVD grotuvo ir
televizoriaus.
⇒ Įjunkite savo televizorių ir nustatykite į teisingą
kanalą DVD grotuvui.
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia.
⇒ Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai
į jutiklį DVD grotuvo priekyje.
Ekranas yra iškreiptas. Atsiranda triukšmas.
⇒ Patikrinkite, ar televizoriaus sistemos
nustatymas yra teisingas.
Diskai negali būti atkurti.
⇒ Patikrinkite dėl bet kokių įbrėžimų ar dėmių
ant disko. Jei diskas yra purvinas, nuvalykite
diską.
Neįmanoma pasirinkti kai kurių elementų
sąrankos/sistemos meniu.
VQT5C27
⇒ Paspauskite STOP
du kartus prieš
pasirinkdami sąrankos/sistemos meniu.
⇒ Priklausomai nuo disko prieinamumo, kai
kurie meniu elementai negali būti pasirinkti.
14
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 14
2013/05/29 10:16:21
VQT5C27
15
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 15
2013/05/31 13:18:39
„DVD Logo” yra DVD formato/logotipo licencijavimo
korporacijos prekės ženklas.
Senos įrangos ir baterijų išmetimas tik Europos
Sąjungoje ir valstybėse su perdirbimo sistemomis
Šie simboliai ant gaminių, pakuočių, ir/ar
lydinčių dokumentų reiškia, kad naudoti
elektriniai ir elektroniniai gaminiai, ir baterijos
neturėtų būti maišomi su pagrindinėmis
buitinėmis atliekomis.
Dėl tinkamo elgesio su senais gaminiais ir
naudotomis baterijomis, jų atkūrimo ir
perdirbimo, prašome juos atiduoti specialiems surinkimo punktams, kaip nurodama
jūsų šalies teisės aktuose.
Teisingai juos išmesdami, jūs padėsite
išsaugoti vertingus išteklius ir padėsite
išvengti bet kokių neigiamų efektų žmonių
sveikatai ir aplinkai.
Dėl daugiau informacijos apie surinkimą bei
perdirbimą, prašome susisiekti su savo
vietos savivaldybe.
Dėl netinkamo šių atliekų šalinimo gali būti
taikomos šalies teisės aktuose nurodytos
sankcijos.
Pagaminta pagal licenciją iš Dolby Laboratories.
Dolby ir dvigubos D simbolis yra Dolby Laboratories
prekių ženklai.
HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia
Interface yra HDMI Licensing LLC prekių ženklai ar
registruoti prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir
kitose šalyse.
Šiame daikte yra apsaugos nuo kopijavimo technologija, kuri yra saugoma JAV Rovi korporacijos patentų
ir kitos intelektinės nuosavybės teisių.
Atvirkštinis konstravimas ir išardymas yra draudžiami.
MPEG Layer-3 garso kodavimo technologija, su
licencija iš „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.
Turinio įrašymui ir atkūrimui šiame ar bet kokiame
kitame įrenginyje, gali būti reikalingas leidimas iš
savininko dėl autorinių teisių ar kitų panašių teisių
tame turinyje.
Panasonic neturi jokio įgaliojimo garantuoti ir negarantuoja jums to leidimo ir aiškiai atsisako visų teisių,
galimybių ar ketinimų tokį leidimą gauti jūsų vardu.
Tai yra jūsų atsakomybė įsitikinti, kad jūsų naudojimas
šio ar bet kokio kito įrenginio atitinka taikomus
autorinių teisių įstatymus jūsų valstybėje.
Prašome skaityti tuos įstatymus dėl daugiau
informacijos apie susijusius įstatymus ir įtrauktus
reglamentus ar susisiekite su turinio, kurį norite
įrašyti ar atkurti, teisių savininku.
Pastaba dėl baterijos simbolio
(apatinis simbolis):
Šis simbolis gali būti naudojamas kartu su
cheminiu simboliu. Šiuo atveju tai atitinka
direktyvos dėl sąsajų su chemija
reikalavimus.
Gaminio galinė
dalis
AV
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S500
AV
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S700
Iliustracijos nurodo modelį su AV (21 kontakto).
Etiketės pozicija gali skirtis priklausomai
nuo valstybių
ES
Pagaminta:
Importuotojas:
EU
Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic korporacija
Internetinis puslapis: http://panasonic.net
© Panasonic korporacija 2013
VQT5C27_DVD-S700_500_En.indd 16
VQT5C27
M0613KZ0
2013/05/29 10:16:21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement