Panasonic DVDS700EP, DVDS500EP Operating instructions

Panasonic DVDS700EP, DVDS500EP Operating instructions
VQT5C26-1
Általános tudnivalók
Tartozékok
Kedves vásárlónk!
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Mielõtt használatba venné a terméket, olvassa
el figyelmesen az utasításokat; õrizze meg a
kézikönyvet a jövõbeli használat céljából.
1
Audio-/videokábel
1
Távirányító
(N2QAYA000015)
2
Elem a távirányítóhoz
MEGJEGYZÉS
Tartalomjegyzék
• A termékszámok helyesek 2013 júniusában.
Elõfordulhat, hogy változnak.
Elsõ lépések
Általános tudnivalók.......................................... 2
Tartozékok ...................................................... 2
Az elemek behelyezése .................................. 3
Régiókódok .................................................... 3
Lejátszható lemezek ....................................... 3
A készülék és a lemezek tisztítása ................. 3
Elõvigyázatosság a lemezek kezelésekor ....... 3
Csatlakoztatás ................................................... 4
Irányítás vezérlõ................................................. 6
Mûködtetés
Lejátszás ............................................................ 7
USB REC (CD Ripping) ...................................... 8
HDMI CEC protokoll .......................................... 8
A lejátszás beállításainak megváltoztatása ..... 9
RENDSZER .................................................... 9
NYELV............................................................. 9
AUDIO .......................................................... 10
VIDEÓ ........................................................... 10
MÁS.............................................................. 10
Tudnivalók
Hibaelhárítás .................................................... 11
Biztonsági óvintézkedések ............................. 12
VIGYÁZAT ..................................................... 12
FIGYELEM .................................................... 12
Mûszaki adatok ............................................... 13
VQT5C26
MEGJEGYZÉS:
Amennyiben másként nem jelezzük, az
ábrákon a DVD-S700-as modell szerepel.
Az ábrák nem minden esetben az adott modell
vagy ország jellemzõit tükrözik.
2
A „DVD Logo” a DVD Format/Logo Licensing
Corporation védjegye.
A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével
történt. A Dolby és dupla D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegyei.
A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia
Interface a HDMI Licensing LLC védjegye, illetve az
Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett
védjegye.
A készülék szerzõi jogi védelem alatt álló technológiát
használ, amely Amerikai Egyesült Államok.
Szabadalmi hivatala által bejegyzett szabadalmak és
más, a Rovi Corporation szellemi tulajdonra vonatkozó
jogok oltalma alatt áll.
A visszafejtés és a készülék szétszerelése szigorúan
tilos.
MPEG Layer-3 audio kódolási technológiát engedélyt
a Fraunhofer IIS és a Thomson.
A tartalom felvétele vagy lejátszása ezen vagy
bármelyik másik eszközön a tartalom tulajdon- illetve
egyéb jogát birtokló személy engedélyét igényelheti.
A Panasonic nem bír hatáskörrel ezen jogok
beszerzésében illetve nem adhatja meg azokat,
és lemond minden jogáról, képességérõl és
szándékáról, hogy az Ön nevében bármilyen engedélyt
megszerezzen. Az Ön felelõssége hogy ez vagy
bármelyik másik eszköz az Ön országában hatályos,
szerzõi jogokra vonatkozó jogszabályozás betartásával
kerüljön használatra. További információért
nézzen utána az ide vonatkozó törvényeknek és
szabályozásoknak, vagy lépjen kapcsolatba a felvenni
illetve lejátszani kívánt tartalom tulajdonosával.
2
DVD-S700_500_EP-Hu.indd 2
2013/06/14 16:11:16
R03, AAA
(Mangán elemek)
Régiókódok
DVD Video
Jelen készülék az „2” vagy „ALL” régiószámú
címkével rendelkezõ DVD Videót játszik le.
Például: 2
• Néhány esetben, a lemezek típusától, a felvétel
körülményeitõl, a felvétel és a fájlok létrehozásának
módszerétõl függõen elõfordulhat, hogy egyes
lemezek nem játszhatók le.
(USB eszközökhöz)
• Jelen készülék nem minden USB eszközzel
kompatibilis.
• Jelen készülék nem támogatja az USB eszközök
töltését.
• FAT12. FAT16 és FAT32 fájlrendszerek támogatottak.
• A készülék támogatja az USB2.0 High Speed
eszközöket.
• Ez a készülék FAT32 rendszerben formattált
merevlemezeket támogat.
Egyes merevlemez típusokhoz szükség lehet a külsõ
áramforrásra.
A készülék és a lemezek tisztítása
DVD Video
DVD-Video formátum
DVD-R
DVD-R DL
DVD-Video formátum*1,
JPEG*2*3, MP3*4, Xvid*5*6*7
DVD-RW
DVD-Video formátum*1
+RW
+R
+R DL
Videó*1
A készüléket puha, száraz ruhával tisztítsa
• A tisztításhoz soha ne használjon alkoholt,
festékhígítót vagy benzint.
• Kémiailag kezelt kendõk használata elõtt
olvassa el figyelmesen a kendõhöz mellékelt
utasításokat.
• Általában nincs, azonban bizonyos
körülmények között szükség lehet a lencse
tisztítására.
• Ne használjon kereskedelemben kapható
lencsetisztítókat, mivel ezek hibás mûködést
idézhetnek elõ.
CD-Audio
CD-DA, Video CD,
Super Video CD
A lemezek tisztítása
• Törölje át a lemezeket egy nedves, majd egy
száraz ruhával.
CD-R
CD-RW
CD-DA, JPEG*2*3, MP3*4,
Video CD, Super Video CD,
Xvid*5*6*7
USB
MP3*4, JPEG*2*3, Xvid*5*6*7
Lejátszható lemezek
Az alábbi lemezeket játszhatja le:
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
A lemezt le kell zárni.
Lehetséges fájlkiterjesztés: .JPG vagy .JPEG.
Elõfordulhat, hogy a számítógépes
szerkesztõszoftverrel módosított, szerkesztett vagy
mentett fájlok nem játszhatók le.
Lehetséges fájlkiterjesztés: .mp3.
Lehetséges fájlkiterjesztés: .XVID, .xvid, .AVI vagy
.avi.
A felirat szövegfájl támogatott.
Az Xvid Otthoni Profilhoz hitelesítve.
DVD-S700_500_EP-Hu.indd 3
MAGYAR
Helyezze be a távirányítóban látható jelzéseknek
(+ és –) megfelelõen.
MEGJEGYZÉS
Elõvigyázatosság a lemezek
kezelésekor
• A lemezeket a szélüknél fogja meg, nehogy
véletlenül megkarcolja õket, vagy ujjnyomokat
hagyjon rajtuk.
• Ne ragasszon címkéket és matricákat a
lemezekre.
• Ne használjon lemeztisztító sprayket, benzint,
hígítót, antisztatikus folyadékot vagy más
oldószert a tisztításhoz.
• Ne használja a lemezt az alábbi esetekben:
– Ha az eltávolított matricák vagy címkék
után ragasztóanyag maradt a lemezen
(kölcsönzött lemezek stb.).
– Ha a lemez erõsen deformálódott vagy törött.
– Ha a lemez nem szokványos alakú, például
szív alakú.
VQT5C26
Az elemek behelyezése
3
3
2013/06/14 16:11:16
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
DVD-S500
A
AV
AUDIO OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
VIDEO OUT
DVD-S700
AV
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
AV IN
AV
AUDIO OUT
A terméken (a tartozékokat is ideértve) található
szimbólumok jelentése a következő.
BE
AC (váltakozó áram)
Készenlét (KI)
DC (egyenáram)
II-es kategóriájú berendezés (A termék
dupla szigeteléssel készült.)
VIDEO OUT
DVD-S700
VIDEO KIMENET (VIDEO OUT)
HDMI
Audio-/videokábel
(mellékelve)
HDMI IN
HDMI-kábel
AV OUT
AUDIO OUT
MAGYAR
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
VIDEO OUT
AV
AV OUT
• A dugókat az azonos színû aljzatokhoz
csatlakoztassa.
AV (Scart)
AUDIO OUT
VIDEO OUT
HDMI kompatibilis erõsítõvel
AV IN
HDMI IN
21 érintkezõs
SCART-kábel
HDMI-kábel
Erõsítõ
HDMI IN
HDMI OUT
AV
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
HDMI-kábel
AV
AV OUT
VIDEO OUT
VQT5C26
AUDIO OUT
5
5
DVD-S700_500_EP-Hu.indd 5
2013/06/14 16:11:16
Irányítás vezérlõ
1
ュリヴヱロモヺ ヰヱユワ ヤロヰヴユ
ヒ
ビ
ピ
フ
ブ
プ
ヘ
ベ
ペ
パ
ヒパ
2
ヴユモンヤラチヮヰュユ
ヵヰヱチヮユワヶ
4
ヮユワヶ
ヴユヵヶヱ
3
ンユヵヶンワ
ヴユモンヤラ
ヴレリヱ
ヴヵヰヱ
ヱロモヺ ヱモヶヴユ
ヤモワヤユロ
ヴヶャヵリヵロユ ンモワュヰヮバモワヨロユ モヶュリヰ
・ヰヰヮ
ヱンヰヨンモヮ
ヶヴャ
4
5
6
ョンモヮユ
ンユヱユモヵ モノャチンユヱユモヵ ヴロヰヸ
ヶヴャチンユヤ
1 4 1
7
8
9
VQT5C26
1 Készenléti/bekapcsoló-gomb ^, 8
A kapcsoló megnyomásával a készülék
bekapcsolt állapotból készenléti üzemmódba
kapcsolható vagy fordítva. Készenléti
üzemmódban a készülék továbbra is fogyaszt
némi energiát.
DISPLAY
Információ megjelenítése a tévéképernyõn
lejátszás közben
OPEN/CLOSE ;
A lemeztálca nyitása/zárása
2 0-9, 10
Cím/fejezet/sáv szám stb. kiválasztása.
pl.,
5:
5
10 Î 1 Î 5
15:
SEARCH MODE
Keresés kezdõpontjának kiválasztása
1. Nyomja meg a w q gombot a tétel
kiválasztásához.
2. Nyomja meg 0-tól 9-ig a gombokat a
helyzet meghatározásához.
3. Nyomja meg az OK gombot.
3 TOP MENU
A fõmenü megjelenítése
MENU
• Menü megjelenítése
• Beállítja a Lejátszás irányító (PBC)
funkcióval felszerelt VCD PBC-jét Be/Ki
módba
erwq
• Kiválaszt tételeket, bemeneti pozíciót, stb.
– Kinagyított képek kijelzõ helyzetének
mozgatásához
– JPEG képek forgatásához
6
5
6
7
8
9
OK
Menüpont kiválasztásának megerõsítése
SETUP
A rendszerbeállítási menü megnyitása/
bezárása (Î 9. oldal)
RETURN
Visszalépés az elõzõ kijelzõhöz
SKIP, u, i
• Visszaugrás az elõzõ címre/fejezetre/
mûsorszámra vagy a következõ címre/
fejezetre/mûsorszámra
• A Lejátszáz irányító (PBC) funkcióval
felszerelt VCD MENU oldalát átváltja
SEARCH, t, y
Gyors visszatekerés vagy gyors elõretekerés
indítása
STOP g, g
Lejátszás leállítása
PLAY/PAUSE q/h, q/h
Lejátszás indítása vagy pillanatmegállítása
FRAME 0
Videó lejátszása képkockánként
REPEAT
Kiválaszt különbözõ ismétlés módokat
Választható módok eltérnek a tartalom
típusától függõen.
REP DIR ismételten lejátszik minden azonos
típusú fájlt a kiválasztott mappában.
A-B REPEAT
A lemez A és B pontja közötti rész
lejátszásának ismétlése
SLOW
Lassú lejátszás indítása
CANCEL
A bevitt információ visszavonása
SUBTITLE
Megjeleníti a feliratot és más feliratot választ
RANDOM/ANGLE
Véletlenszerû lejátszás indítása/Kamera-szögváltás
AUDIO
Mûsorszámváltás
ZOOM
Nagyítási arány módosítása
PROGRAM
Lejátszás sorrendjének beállítása
1. Nyomja meg a e r w q gombot a tétel
kiválasztásához.
2. Nyomja meg 0-tól 9-ig a gombokat a
sorrend meghatározásához.
Törléshez: Nyomja meg a CANCEL gombot.
3. Nyomja meg az e r w q gombokat a
PLAY kiválasztásához.
A teljes program kitörléséhez:
Nyomja meg az e r w q gombokat a
CLEAR kiválasztásához.
4. Nyomja meg az OK gombot.
USB
Átvált USB módba / Visszalép a lemez módba
USB REC
USB REC (CD Ripping) végrehajtása
Lemeztálca
Mikor behelyezi a lemezt, gyõzõdjön meg
arról, hogy a megfelelõ oldala néz felfelé.
USB port
Csatlakozik az USB eszközhöz
POWER LED
Világít bekapcsolás esetén.
6
DVD-S700_500_EP-Hu.indd 6
2013/06/14 16:11:16
Lejátszás
Feliratok szövegének lejátszása
Ezen a részen lejátszhat felirat szövegeket a
Xvid video lemezre. Ennek a funkciónak semmi
köze sincs a Xvid általános leírásban szereplõ
feliratokhoz és nincs általános szabványa. A
mûvelet eltérhet vagy nem mûködhet normálisan
a fájl létrehozásától függõen vagy az egység
állapotától függõen (lejátszás, leállítás, stb.).
Ha a felirat nem jelenik meg megfelelõen,
változtassa meg a felirat nyelvét (Î 9. oldal).
MAGYAR
1 Kapcsolja be a tévékészüléket, és válassza ki a
megfelelõ videobemenetet.
2 Nyomja meg a ^.
3 Helyezzen be egy lemezt vagy csatlakoztassa
az USB eszközt.
• Ha a készülék nincs USB módba állítva,
amikor hozzácsatlakozik egy USB eszköz,
nyomja meg az USB opciót és nyomja meg
a w q gombot a tétel kiválasztásához.
4 Nyomja meg az e r w q gombokat a tétel
kiválasztásához, és nyomja meg az OK
gombot.
• A lemeztõl függõen, a lejátszás elkezdõdhet
automatikusan.
(kizárólag JPEG)
• Amikor megnyomja a PLAY/PAUSE q/h
gombot az OK helyett, elindíthatja a
diavetítést.
A lejátszás leállítása
Nyomja meg a STOP g gombot.
Î A készülék megjegyzi a leállítás helyét.
Áramkimaradás utáni Folytatás Funkció
Az adott helytõl folytatott lejátszás indításához
nyomja meg a PLAY/PAUSE q/h gombot.
Ez a helyzet megjegyzésre kerül még
áramkimaradás esetén is (Power Resume).
Habár, amennyiben a z újraindítási helyzet
rosszul igazított vagy a médiától és a lejátszási
feltételektõl függõen elõfordulhat, az egység
nem mûködik rendesen.
• A képernyõkímélõ automatikusan elindul, ha a lemez
lejátszását legalább, és a menü van zárva 5 perce
leállította.
• A lejátszó automatikusan energiatakarékos készenléti
üzemmódba vált, ha a lemez lejátszását követõen kb.
25 percig nem nyom meg egyetlen gombot sem.
• DTS forrás lejátszása esetén a hang nem hallható.
Válasszon más hangforrást (pl. Dolby Digital).
(kizárólag DVD-S700)
Vagy a HDMI-csatlakozón keresztül csatlakoztassa
a készüléket egy olyan házimozi erõsítõhöz, amely
képes dekódolni a DTS hangot, és állítsa a „Hang Ki”
beállítást „Bitstream”-re (Î 10. oldal).
VQT5C26
MEGJEGYZÉS
7
7
DVD-S700_500_EP-Hu.indd 7
2013/06/14 16:11:17
USB REC (CD Ripping)
HDMI CEC protokoll
Audi fájlokat (CD-DA) másolhat CD-rõl USB
eszközre MP3 formátumban.
1 Csatlakoztassa az USB eszközt.
2 Játsszon le egy audio CD-t.
3 Lejátszás közben, nyomja meg az USB REC
gombot.
4 Nyomja meg a w q gombot az „IGEN” tétel
kiválasztásához, és nyomja meg az OK
gombot.
(kizárólag DVD-S700)
A DVD-lejátszó támogatja a HDMI CEC protokollt.
A Panasonic nem tudja garantálni, hogy a
készülék 100 %-ig képes együttmûködni minden
HDMI CEC készülékkel.
• Állítsa a „HDMI CEC”-t „Be” állapotba
(Î 9. oldal).
USB REC
OPCIÓK
OPCIÓK
TRACKS
START
Sebesség
Normál
Bitsebesség
128kbps
ID3 címke létrehoz
IGEN
Tárolás
USB
KILÉP
5 Nyomja meg az e r w q gombot a
„TRACKS” kiválasztásához.
• Alapértelmezett beállításban, minden
mûsorszám ki van jelölve.
• A jelölések eltávolításához, válassza ki a
mûsorszámot az e r w q megnyomásával,
és nyomja meg az OK gombot.
• Az összes jelölés eltávolításához, válassza
ki a tetején lévõ pipát és nyomja meg az OK
gombot.
Lejátszás egyetlen érintésre
Amikor a video lemezt behelyezi a készülékbe
és megnyomja a ^ gombot, bekapcsol a
televízió és megkezdõdik a lemez lejátszása.
A rendszer készenléti állapota
A televízió kikapcsolásakor az összes
csatlakoztatott HDMI CEC készülék egyszerre
készenléti üzemmódba kapcsol.
Vezérlés a televízió távirányítójával
Képesség a „Lejátszás irányítása”, „Lemez
Menü irányítás” és „Eszköz kiválasztása”
irányítására.
Részletekért, lásd a TV Mûködési használati
útmutatóját.
USB REC
CÍM
OPCIÓK
TRACKS
START
KILÉP
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
HOSSZA
0:18
0:21
0:21
0:16
0:13
0:12
0:13
0:20
0:22
VQT5C26
6 Nyomja meg az e r w q gombokat a
„START” kiválasztásához, és nyomja meg az
OK gombot a másolás elindításához.
• Megváltoztathatja az elõnyben részesített
beállításokat az „OPCIÓK” menüben.
• A menübõl való kilépéshez, válassza a
„KILÉP” opciót, és nyomja meg az OK
gombot.
8
8
DVD-S700_500_EP-Hu.indd 8
2013/06/14 16:11:17
A lejátszás beállításainak megváltoztatása
RENDSZER
TV rendszer
⇒Ezzel a menüvel kiválaszthatja azt
a színrendszert, amely egyezik a
csatlakoztatott TV színrendszerével
NTSC
⇒A PAL lemez videojele NTSC
formátumban jelenik meg.
PAL
⇒Az NTSC lemez videojele PAL
formátumban jelenik meg.
PAL60
⇒Az NTSC lemez videojele PAL60
formátumban jelenik meg.
Automatikus
⇒A videokimeneti jel automatikusan a
csatlakoztatott TV-nek megfelelõen lesz
beállítva.
Kép.Kímélõ
⇒Ez a beállítás aktiválja a Képernyõ kímélõt.
A képernyõkímélõ automatikusan elindul,
ha a lemez lejátszását legalább 5 perce
leállította.
SCART RGB
⇒Amennyiben az egységet egy SCART
terminállal köti össze, úgy kapcsolja „Be“.
MAGYAR
Felbontás (kizárólag DVD-S700)
⇒Olyan videofelbontást válasszon,
amely kompatibilis a tévé megjelenítési
lehetõségeivel.
Az „Automatikus” kiválasztásával
automatikusan kiválaszthatja a legjobb
megoldást.
HDMI CEC (kizárólag DVD-S700)
⇒Amikor csatlakoztatja a készüléket a TV-re
HDMI kábellel, a csatlakoztatott eszközzel
való kapcsolt mûveletek lehetségesek.
TV típus
⇒Kiválasztja a csatlakoztatott TV-nek
megfelelõ képarányt.
4:3PS/4:3LB
Ha 4:3-as képarányú televízióhoz
csatlakozik:
16:9 képarányú kép megjelenítése esetén
– 4:3PS: a kép szélei le lesznek vágva
– 4:3LB: fekete sávok a kép felsõ és alsó
részén
16:9/16:9teljes
Ha 16:9-as képarányú televízióhoz
csatlakozik:
4:3 képarányú kép megjelenítése esetén
– 16:9:
a kép a képernyõ közepén
jelenik meg
– 16:9teljes: a kép vízszintesen megnyúlik,
hogy kitöltse a TV képernyõjét
NYELV
KÉPERNYÕN
⇒Ez átváltja a beállítási menü nyelvét.
Audio
⇒Ez átváltja a kimeneti hang nyelvét.
Felirat
⇒Ez átváltja a felirat nyelvét.
Menü
⇒Ez átváltja a lemez menü nyelvét.
Xvid Felirat
⇒Beállíthatja a rögzített Xvid feliratot
támogató betûtípust.
1 A e r gombok megnyomásával
válassza a „Xvid Felirat” menüpontot,
majd nyomja meg a q gombot.
„Latin 1”, „Latin 2”, „Cirill”, „Török”
Válassza ki a rögzített cím betûtípusát.
2 A e r gombok megnyomásával
válassza ki a beállítást, majd a
kiválasztás jóváhagyásához nyomja
meg az OK gombot.
VQT5C26
A készülék beállításainak megváltoztatása, ha ez
szükséges. A beállítások változatlanok maradnak
akkor is, ha a készüléket készenléti állapotba
kapcsolja.
1 Nyomja meg a SETUP gombot.
2 Nyomja meg az e r gombot a menü
kiválasztásához, és nyomja meg a q gombot.
3 Nyomja meg az e r gombokat a tétel
kiválasztásához, és nyomja meg a q gombot a
választásának megerõsítéséhez.
4 Nyomja meg az e r gombot a beállítások
kiválasztásához, és nyomja meg az OK
gombot.
• Az elõzõ menühöz való visszatéréshez, nyomja
meg a w gombot.
• Kilépéshez, nyomja meg a SETUP gombot.
A fenti eljárástól eltérõ mûködtetési módszerek
lejátszhatóak. Ebben az esetben, kövesse a
kijelzõn megjelenõ utasításokat.
A lemez típusától függõen, jelen készülék
beállításai kerülhetnek kijelzésre.
9
9
DVD-S700_500_EP-Hu.indd 9
2013/06/14 16:11:17
A lejátszás beállításainak megváltoztatása
AUDIO
Hang Ki (kizárólag DVD-S700)
⇒Ez beállítja a hang kimenet módját,
ha csatlakoztatja egy „HDMI AV OUT”
csatlakozóhoz.
Bitstream
⇒Amikor a csatlakoztatott eszköz
támogatja a Dolby Digital-t
PCM
⇒Amikor a csatlakoztatott eszköz nem
támogatja a Dolby Digital-t
Dinamikatart.
⇒Tisztább hangot eredményez alacsony
hangerõ esetén is, a legmélyebb és a
legmagasabb hangszint közötti tartomány
tömörítésével.
MÁS
Besorolás
⇒Ez beállítja a lejátszás korlátozásának
szintjét a DVD video lemezeknél. „8 Nincs
korlát” kiválasztása biztosítja az összes
lemez lejátszását.
Jelszó
⇒Jelszó szükséges a lejátszás korlátozások
beállításánál vagy törlésénél vagy a gyári
beállítások visszaállításakor.
Az elsõ használatkor a jelszó „0000”.
Ha elfelejti régi jelszavát, adja meg a
„0000” számkombinációt.
Alapért.
⇒Ez visszaállítja a készüléket az gyári
beállításokra.
VIDEÓ
Világosság
⇒Ez beállítja a fényerõt.
Kontraszt
⇒Ez beállítja a kontrasztot.
Szín
⇒Ez beállítja a színárnyalatot.
Szaturáció
⇒Ez beállítja a szaturációt.
VQT5C26
Élesség
⇒Ez beállítja a kép kontúrjának élességét.
10
10
DVD-S700_500_EP-Hu.indd 10
2013/06/14 16:11:17
Hibaelhárítás
Mielõtt szervizszakemberhez fordulna, ellenõrizze
az alábbiakat. Ha további segítségre lenne
szüksége, bátran forduljon forgalmazóinkhoz
tanácsadásért.
MAGYAR
Újraindításhoz
A DVD-lejátszóról érkezõ képek nem
jelennek meg a televízión.
Elfelejtette jelszóját.
⇒ Térjen vissza a DVD-lejátszó gyári
alapbeállításaihoz.
1) A DVD-lejátszó 8 gombjának
megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
2) Az OPEN/CLOSE ; gomb
megnyomásával nyissa ki a lemeztálcát.
3) Kérjük, nyomja meg az „5“-ös gombot
a távirányítón 4-szer. (Az áramellátás
automatikusan kikapcsol)
Minden beállítás visszatér a gyári értékre.
Nics kép./Nincs hang.
⇒ Ellenõrizze a DVD-lejátszó és a tévékészülék
videocsatlakozását.
⇒ Kapcsolja be a televízióját és állítsa be a
helyes csatornát a DVD lejátszónak.
Nem mûködik a távirányító.
⇒ Irányítsa a távirányítót közvetlenül a
DVD-lejátszó elõlapján található érzékelõ felé.
A képernyõ torz. Zaj hallatszik.
⇒ Ellenõrizze, hogy a TV rendszer beállítása
helyes.
A lemezek nem játszhatók le.
⇒ Vizsgálja meg, nincsenek-e karcolások vagy
foltok a lemezen. Ha a lemez piszkos, tisztítsa
meg.
Nem tud kiválasztani elemeket a beállítás/
rendszer menüben.
VQT5C26
⇒ Nyomja meg a STOP g gombot kétszer
mielõtt kiválasztja a beállítás/rendszer menüt.
⇒ A rendelkezésre álló lemeztõl függõen,
néhány menü tétel nem választható.
11
11
DVD-S700_500_EP-Hu.indd 11
2013/06/14 16:11:17
Biztonsági óvintézkedések
VIGYÁZAT
Készülék
• A tûzveszély, áramütés vagy a terméksérülés
kockázatának csökkentése érdekében,
– Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje
esõ, nedvesség, csepegõ vagy felfröccsenõ
folyadék.
– Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadékkal
teli tárgy (pl. váza) a készülék tetejére.
– Csak a javasolt tartozékokat alkalmazza.
– Ne távolítsa el a burkolatokat.
– Ne próbálja meg a készülék javítását
maga elvégezni. Bízza a javítást megfelelõ
szakszervizre.
– Ne engedje, hogy fémtárgyak kerüljenek a
készülék belsejébe.
– Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülék
tetejére.
Hálózati tápkábel
• Tûzveszély, elektromos áramütés vagy a termék
sérülésének elkerülése érdekében,
– Gyõzõdjön meg arról, hogy a hálózati
feszültség megegyezik a készüléken
feltûntetett feszültséggel.
– Teljesen dugja be a hálózati tápdugót a fali
csatlakozóba.
– Ne húzza, és ne hajlítsa meg a kábelt,
valamint ne helyezzen rá nehéz tárgyakat.
– Ne nyúljon a dugóhoz nedves kézzel.
– Fogja erõsen a dugót, amikor a kábelt
kihúzza a fali aljzatból.
– Ne használjon sérült tápkábelt vagy sérült fali
aljzatot.
• A készülék leválasztására a tápcsatlakozó
dugója szolgál.
A készüléket úgy kell beszerelni, hogy a
tápcsatlakozó dugóját azonnal ki
lehessen húuni az aljzatból.
FIGYELEM
Elhelyezés
• A készüléket vízszintes felületen helyezze
üzembe.
• A tûzveszély, áramütés vagy a terméksérülés
kockázatának csökkentése érdekében
– Tilos a készüléket könyvespolcon, beépített
szekrényben vagy más zárt térben felállítani
vagy elhelyezni. Gondoskodjon a készülék
megfelelõ szellõzésérõl.
– Ne zárja el a készülék szellõzõnyílásait
újsággal, asztalterítõvel, függönnyel vagy
hasonló tárgyakkal.
– Ne tegyen a készülékre nyílt lángú tûzforrást
(pl. égõ gyertyát).
– Ne tegye ki a készüléket közvetlen
napfénynek, magas hõmérsékletnek és
páratartalomnak, és túlzott rázkódásnak.
Elemek
• Helytelen behelyezése esetén az elem
felrobbanhat. A cseréhez csak a gyártó által
ajánlott típusú elemet szabad használni.
• Az elemek leselejtezése elõtt forduljon a
helyi hatóságokhoz vagy kereskedõjéhez,
és érdeklõdjön az ártalmatlanítás megfelelõ
módjáról.
• Az elemek helytelen kezelése elektrolit
szivárgást és tüzet okozhat.
– Ne használjon egyszerre régi és új vagy
eltérõ típusú elemeket.
– Ne hevítse vagy tegye ki nyílt lángnak.
– Ne hagyja sokáig autóban közvetlen
napfénynek kitett helyen az elem(eke)t akkor,
ha az ajtók és ablakok zárva vannak.
– Az AAA R03 elemeket tartsa gyermekektõl
távol, nehogy lenyeljék.
– Ne szedje szét vagy zárja rövidre.
– Ne töltsön újra alkáli vagy mangán elemeket.
– Ne használjon olyan elemeket, melyek
borítása levált.
– Ha hosszabb ideig nem használja a
távirányítót, távolítsa el az elemeket.
Tárolja hûvös, sötét helyen.
VQT5C26
Készülék
12
• A készülék lézersugarat használ. Ha a
készüléket másképpen használja és kezeli, mint
ahogy az a használati útmutatóban le van írva,
veszélyes sugárzás léphet fel.
• A mobiltelefonok miatt használat közben a
készüléknél rádióinterferenciás zavar léphet fel.
Ilyen interferencia elõfordulása esetén jobban
el kell különíteni egymástól a készüléket és a
mobiltelefont.
• A készülék használata mérsékelt égövi idõjárási
viszonyokra van tervezve.
A termék hátoldala
AV
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S500
AV
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S700
12
DVD-S700_500_EP-Hu.indd 12
2013/06/14 16:11:17
Jelrendszer:
PAL/NTSC
Üzemi hõmérséklet-tartomány: +5 °C – +35 °C
Üzemi páratartalom-tartomány:
20 % – 80 % relatív páratartalom
(nincs lecsapódás)
Videokimenet:
Kimeneti szint:
1,0 Vp-p (75 Ω)
Kimeneti csatlakozó: Jack dugó (1 Rendszer)
AV (21 érintkezös) (1 Rendszer)
RGB kimenet:
Kimeneti szint:
0,7 Vp-p (75 Ω)
Kimeneti csatlakozó:
AV (21 érintkezös) (1 Rendszer)
Hangkimenet:
Kimeneti szint:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Kimeneti csatlakozó:
Jack dugó
AV (21 érintkezös)
Csatlakozók száma: 2 Csatorna (2 Rendszer)
USB nyílás:
USB2.0: 1 Rendszer
[DVD-S700] HDMI AV-kimenet:
Kimeneti formátum:
480p/576p/1080i/720p/1080p
Kimeneti csatlakozó: A típusú (19 érintkezös)
• A készülék támogatja a „HDMI CEC”
funkciót.
A LÉZERRE vonatkozó mûszaki jellemzõk
„Class I” besorolású
LÉZERES termék:
Hullámhossz:
770 – 800 nm (CD)/645 – 660 nm (DVD)
Energiaellátás:
220 - 240 V feszültség, 50 Hz
Energiafogyasztás:
Kb. 10 W
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban:
kevesebb mint 0,5 W
Méretek (Sz x Mé x Ma):
310 mm x 210 mm x 39 mm
(Beleértve a kivetítõ alkatrészeket)
Tömeg:
Kb. 1,1 kg
Tájékoztatás felhasználók számára az
elhasználódott készülékek, szárazelemek
és akkumulátorok begyûjtésérõl és
ártalmatlanításáról.
Csak az Európai Unió és olyan országok részére,
amelyek begyûjtõ rendszerekkel rendelkeznek
A termékeken, a csomagoláson és/vagy
a kísérõ dokumentumokon szereplõ
szimbólumok azt jelentik, hogy az
elhasználódott elektromos és elektronikus
termékeket, szárazelemeket és
akkumulátorokat tilos az általános háztartási
hulladékkal keverni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek
és akkumulátorok megfelelõ kezelése,
hasznosítása és újrafelhasználása
céljából, kérjük, hogy a helyi törvényeknek,
megfelelõen juttassa el azokat a kijelölt
gyûjtõhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok
elõírásszerû ártalmatlanításával Ön
hozzájárul az értékes erõforrások
megóvásához, és megakadályozza
az emberi egészség és a környezet
károsodását.
Amennyiben a begyûjtéssel és
újrafelhasználással kapcsolatban további
kérdése lenne, kérjük, érdeklõdjön a helyi
önkormányzatnál.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a
nemzeti jogszabályok büntethetik.
MAGYAR
Mûszaki adatok
Megjegyzés a szárazelem- és
akkumulátor-szimbólummal
kapcsolatban (alsó szimbólumpélda):
Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal
együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben
teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra
vonatkozó követelményét.
VQT5C26
A mûszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.
13
13
DVD-S700_500_EP-Hu.indd 13
2013/06/14 16:11:17
Vážený zákazníku
Blahopøejeme vám ke koupi tohoto produktu.
Pøed použitím tohoto produktu si peèlivì pøeètìte
tyto pokyny a celý návod si uložte pro pozdìjší
použití.
Obsah
Zaèínáme
Všeobecné informace
Pøíslušenství
1
Kabel audio/video
1
Dálkové ovládání
(N2QAYA000015)
2
Baterie do dálkového ovládání
POZNÁMKA
• Produktová èísla správná k èervnu 2013. Mohou být
zmìnìna.
Všeobecné informace ....................................... 2
Pøíslušenství ................................................... 2
Vkládání baterií ............................................... 3
Kódy oblastí ................................................... 3
Pøehrávatelná média ....................................... 3
Péèe o pøístroj a disky .................................... 3
Opatøení k manipulaci s disky ........................ 3
Pøipojení ............................................................. 4
Prùvodce ovládáním .......................................... 6
Èinnosti
Pøehrávání .......................................................... 7
USB REC (CD Ripping) ...................................... 8
Protokol HDMI CEC ........................................... 8
Zmìna nastavení pøehrávaèe ........................... 9
SYSTÉM ......................................................... 9
JAZYK ............................................................ 9
ZVUK ............................................................ 10
VIDEO ........................................................... 10
DALŠÍ ........................................................... 10
Reference
VQT5C26
Odstraòování problémù .................................. 11
Bezpeènostní opatøení .................................... 12
VAROVÁNÍ .................................................... 12
UPOZORNÌNÍ .............................................. 12
Specifikace ...................................................... 13
2
POZNÁMKA:
Pokud není uvedeno jinak, je na ilustracích
pøístroj DVD-S700.
Ilustrace se mohou lišit podle modelu a zemì.
„DVD Logo“ je obchodní znaèkou spoleènosti DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
Vyrobeno na základì licence poskytnuté spoleèností
Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochranné známky spoleènosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia
Interface (Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením)
jsou ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami firmy HDMI Licensing LLC ve
Spojených státech a jiných zemích.
Tento pøedmìt zahrnuje technologii ochrany proti
kopírování, která je chránìna patenty Spojených státù
a dalšími právy na duševní vlastnictví spoleènosti Rovi
Corporation.
Reverzní inženýrství a demontáž jsou zakázány.
Zvuková kódovací technologie MPEG Layer-3 je
licencována od spoleèností Fraunhofer IIS a Thomson.
Pro záznam a pøehrávání obsahu na tomto nebo jiném
zaøízení mùže být vyžadováno povolení vlastníka
autorských práv nebo jiných práv v tomto smyslu.
Spoleènost Panasonic nemá tuto pravomoc, takové
svolení vám nezaruèí a výslovnì odmítá poskytnout
právo èi schopnost, nebo zámìrnì vyžadovat takové
svolení ve vašem zájmu. Je vaší odpovìdností
podrobit se pøi používání tohoto èi jiného zaøízení
odpovídajícím zákonùm týkajícím se autorského práva
ve vaší zemi. Více informací najdìte prostudováním
odpovídajících zákonù a naøízení, nebo kontaktujte
vlastníka autorských práv ohlednì zamýšleného
obsahu zaznamenávání nebo pøehrávání.
14
DVD-S700_500_EP-Cz.indd 14
2013/06/14 16:11:29
POZNÁMKA
Vložte tak, že póly (+ a –) souhlasí s tìmi na
dálkovém ovládání.
R03, AAA
(Manganové baterie)
Kódy oblastí
Video DVD
Tento pøístroj pøehrává DVD oznaèená štítky, které
obsahují regionální èíslo „2“ nebo „ALL“.
Pøíklad: 2
Pøehrávatelná média
Mùžete pøehrávat následující média:
Video DVD
Formát DVD-Video
DVD-R
DVD-R DL
Formát DVD-Video*1,
JPEG*2*3, MP3*4, Xvid*5*6*7
DVD-RW
Formát DVD-Video*1
+RW
+R
+R DL
Video*
CD-Audio
CD-DA, Video CD,
Super Video CD
CD-R
CD-RW
CD-DA, JPEG*2*3, MP3*4,
Video CD, Super Video CD,
Xvid*5*6*7
USB
MP3*4, JPEG*2*3, Xvid*5*6*7
*1
*2
*3
*4
*5
Nutné finalizování.
Pøípona souboru musí být „.JPG“ nebo „.JPEG“.
Soubory, které byly pozmìnìny, editovány nebo
uloženy poèítaèovým softwarem pro editaci obrazu
se možná nezobrazí.
Pøípona souboru musí být „.mp3“.
Pøípona souboru musí být „.XVID“, „.xvid“, „.AVI“ èi
„.avi“.
Titulkové soubory jsou podporovány.
Certifikováno pro domácí profil Xvid
Péèe o pøístroj a disky
Pøístroj èistìte mìkkým suchým hadøíkem
• K èištìní nikdy nepoužívejte alkohol, øedidlo
nebo benzín.
• Pøed použitím chemicky ošetøené utìrky si
pozornì pøeètìte k ní pøiložený návod.
• Èistìní optiky není vìtšinou nutné, ale to záleží
na prostøedí, kde se používá.
• Nepoužívejte komerènì dostupné èistièe
optiky, protože mohou zpùsobit poruchu.
Èištìní diskù
• Otøete navlhèeným hadøíkem a pak vytøete
dosucha.
Opatøení k manipulaci s disky
• Abyste se vyhnuli náhodným škrábancùm nebo
otiskùm prstù na discích, berte je za okraje.
• Na disky neumísťujte nálepky ani štítky.
• Nepoužívejte spreje na èištìní diskù, benzín,
øedidla, látky na prevenci statické elektøiny ani
jiná rozpouštìdla.
• Nepoužívejte následující disky:
– Disky se skvrnami od lepidla z odstranìných
nálepek nebo štítkù (disky z pùjèoven apod.).
– Disky, které jsou hodnì zkroucené nebo
popraskané.
– Disky nepravidelných tvarù, napøíklad srdce.
VQT5C26
*6
*7
1
• V nìkterých pøípadech, vzhledem k typu média, stavu
nahrávky, nahrávací metody nebo podle toho, jak byly
soubory nahrány, nebude možné média pøehrát.
(Pro zaøízení USB)
• Tento pøístroj nezaruèuje spojení se všemi zaøízeními
USB.
• Tento pøístroj nepodporuje nabíjení zaøízení USB.
• Souborové systémy FAT12, FAT16 a FAT32 jsou
podporovány.
• Tento pøístroj podporuje USB2.0 High Speed.
• Zaøízení mùže podporovat pevný disk formátovaný
jako FAT32.
Nìkteré typy pevných diskù mohou vyžadovat použití
vlastní externí napájecí jednotky.
ÈESKY
Vkládání baterií
3
15
DVD-S700_500_EP-Cz.indd 15
2013/06/14 16:11:29
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
DVD-S500
A
AV
AUDIO OUT
VIDEO OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S700
AV
AV OUT
AUDIO OUT
AV IN
VIDEO OUT
AV
AUDIO OUT
Symboly na tomto produktu (včetně příslušenství)
znamenají následující.
ZAPNUTO
stř.
Pohotovostní režim (VYPNUTO)
ss
Zařízení třídy II (konstrukce produktu je
dvojitě izolovaná.)
VIDEO OUT
DVD-S700
Video výstup (VIDEO OUT)
HDMI
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
Kabel audio/video
(pøiložen)
Kabel HDMI
AV OUT
AUDIO OUT
HDMI IN
VIDEO OUT
AV
AV OUT
• Pøipojte konektory stejné barvy.
VIDEO OUT
ÈESKY
AUDIO OUT
S kompatibilním zesilovaèem HDMI
AV (Scart)
AV IN
HDMI IN
21pinový kabel
SCART
Kabel HDMI
Zesilovaè
HDMI IN
HDMI OUT
AV
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
Kabel HDMI
AV
AV OUT
VIDEO OUT
VQT5C26
AUDIO OUT
5
17
DVD-S700_500_EP-Cz.indd 17
2013/06/14 16:11:29
Prùvodce ovládáním
1
ュリヴヱロモヺ ヰヱユワ ヤロヰヴユ
ヒ
ビ
ピ
フ
ブ
プ
ヘ
ベ
ペ
パ
ヒパ
4
2
ヴユモンヤラチヮヰュユ
ヵヰヱチヮユワヶ
ヮユワヶ
ヴユヵヶヱ
3
ンユヵヶンワ
ヴユモンヤラ
ヴレリヱ
ヴヵヰヱ
ヱロモヺ ヱモヶヴユ
ヤモワヤユロ
ヴヶャヵリヵロユ ンモワュヰヮバモワヨロユ モヶュリヰ
・ヰヰヮ
ヱンヰヨンモヮ
ヶヴャ
4
5
6
ョンモヮユ
ンユヱユモヵ モノャチンユヱユモヵ ヴロヰヸ
ヶヴャチンユヤ
5
1 4 1
VQT5C26
7
6
8
9
1 Pøepínaè pohotovostního režimu/zapnutí ^, 8
Stisknutím se pøístroj pøepne mezi provozním
a pohotovostním režimem. V pohotovostním
režimu pøístroj stále spotøebovává malé
množství energie.
DISPLAY
Pøi pøehrávání zobrazí informace na obrazovce
televizoru.
OPEN/CLOSE ;
Otevírá a zavírá pøihrádku disku
2 0-9, 10
Zvolit titul/kapitolu/èíslo stopy atd.
napø. 5:
5
10 Î 1 Î 5
15:
SEARCH MODE
Zaène vyhledávat místo
1. Stisknutím w q zvolíte položku.
2. Stisknutím 0 až 9 vyberete místo.
3. Stisknìte OK.
3 TOP MENU
Zobrazí horní menu
MENU
• Zobrazí menu
• Nastaví PBC z VCD vybavené funkcí
Playback Control (PBC) na Zapnout/
Vypnout
erwq
• Vybírá položky, vstupní pozici atd.
– Pro posun zobrazené pozice u zvìtšených
snímkù
– Pro otáèení snímkù JPEG
OK
Potvrzuje výbìr z menu
SETUP
Vstupuje nebo vystupuje do menu nastavení
systému (Î strana 9)
6
7
8
9
RETURN
Vrací se k pøedchozímu zobrazení
SKIP, u, i
• Pøeskoèí na pøedcházející titul/kapitolu/
stopu nebo další titul/kapitolu/stopu
• Pøepíná stránku MENU VCD vybaveného
funkcí Playback Control (PBC)
SEARCH, t, y
Spustí rychlé pøevíjení vzad nebo rychlé
pøevíjení vpøed
STOP g, g
Zastaví pøehrávání
PLAY/PAUSE q/h, q/h
Spustí nebo pozastaví pøehrávání
FRAME 0
Pøehrává video po snímcích
REPEAT
Vybírá rùzné režimy opakování
Volitelné režimy se liší v závislosti na typu
obsahu.
REP DIR pøehrává opakovanì všechny stejné
typy souborù ve zvolené složce.
A-B REPEAT
Opakuje pøehrávání od bodu A do bodu B na
disku
SLOW
Spustí zpomalené pøehrávání
CANCEL
Vymaže zadané informace
SUBTITLE
Ukazuje titulky a vybírá odlišné titulky
RANDOM/ANGLE
Zaène náhodnì pøehrávat/Pøepíná úhel kamery
pøi pøehrávání
AUDIO
Mìní zvukovou stopu
ZOOM
Mìní pomìr zoomu
PROGRAM
Nastaví poøadí pøehrávání
1. Stisknutím e r w q zvolíte položku.
2. Stisknutím 0 až 9 vyberete poøadí.
Pro vypnutí: Stisknìte CANCEL.
3. Stisknutím e r w q zvolíte PLAY.
Pro vyèištìní celého programu:
Stisknutím e r w q zvolíte CLEAR.
4. Stisknìte OK.
USB
Pøepíná na režim USB / Vrací se do režimu
disku
USB REC
Provádí USB REC (CD Ripping)
Pøihrádka disku
Pøi vkládání média se ujistìte, že smìøuje
správnou stranou vzhùru.
USB port
Pøipojuje zaøízení USB
POWER LED
Rozsvítí se po zapojení napájení.
18
DVD-S700_500_EP-Cz.indd 18
2013/06/14 16:11:29
Pøehrávání
1 Zapnìte televizor a zvolte správný video vstup.
2 Stisknìte ^.
3 Vložte disk nebo pøipojte zaøízení USB.
Zobrazování titulkù
Na této jednotce mùžete u videodiskù Xvid
zobrazit titulky. Tato funkce nemá žádný vztah k
titulkùm specifikovaným ve standardní specifikaci
Xvid a nemá pøesnou normu. Tato operace mùže
být odlišná nebo nemusí pracovat správnì podle
toho, jakým zpùsobem byl soubor vytvoøen nebo
podle stavu jednotky (pøehrávaná, zastavená atd.).
Pokud se titulky neobjeví správnì, zmìòte jazyk
titulkù (Î strana 9).
ÈESKY
• Jestliže jednotka není pøepnuta do režimu
USB pøi pøipojování zaøízení USB, stisknìte
USB a poté stiskem w q vyberete položku.
4 Stisknutím e r w q zvolte položku a poté
stisknìte OK.
• V závislosti na disku mùže pøehrávání zaèít
automaticky.
(pouze JPEG)
• Jestliže místo OK stisknete PLAY/PAUSE
q/h, mùžete zaèít prezentaci.
Zastavení pøehrávání
Stisknìte STOP g.
Î Zastavená pozice je zapamatována.
Funkce Obnovení napájení
Pro pøehrávání od tohoto místa stisknìte
PLAY/PAUSE q/h.
Tato pozice je uložena do pamìti i po výpadku
napájení (Power Resume). Nicménì, je-li
pozice restart nevyrovnaná nebo v závislosti
na stavu média a pøehrávání, mùže jednotka
fungovat normálnì.
POZNÁMKA
VQT5C26
• Pokud zastavení pøehrávání disku trvá asi 5 minut,
spustí se automaticky spoøiè obrazovky.
• Pøehrávaè se automaticky pøepne do pohotovostního
režimu napájení, pokud do 25 minut po zastavení
pøehrávání disku nestisknete žádné tlaèítko.
• Pøi pøehrávání zdroje DTS nebude z reproduktorù
znít žádný zvuk. Vyberte jiný zdroj zvuku (napø. Dolby
Digital).
(pouze DVD-S700)
Pøípadnì pøipojte zaøízení k pøijímaèi AV, který
umožòuje dekódování signálu DTS prostøednictvím
svorky HDMI a nastavte „Výstup Zvuku“ na
„Bitstream“ (Î strana 10).
7
19
DVD-S700_500_EP-Cz.indd 19
2013/06/14 16:11:29
USB REC (CD Ripping)
Protokol HDMI CEC
Mùžete kopírovat zvukové soubory (CD-DA) z CD
na zaøízení USB do formátu MP3.
1 Pøipojte zaøízení USB.
2 Zaènìte pøehrávat zvukové CD.
3 Bìhem pøehrávání stisknìte USB REC.
4 Stisknutím w q zvolte položku „ANO“ a poté
stisknìte OK.
(pouze DVD-S700)
Tento pøehrávaè DVD podporuje protokol HDMI
CEC (Consumer Electronics Control).
Spoleènost Panasonic nezaruèuje 100 %
interoperabilitu mezi všemi pøístroji HDMI CEC.
• Nastavte „HDMI CEC“ na „Zapnout“
(Î strana 9).
USB REC
Pøehrávání na jeden dotyk
OPTIONS
OPTIONS
TRACKS
START
Rychlost
Normálně
Přenosová rychlost
128kbps
Vytvoř ID3 štítek
ANO
Uložení
USB
Když vložíte disk do jednotky a stisknete ^,
zapne se televizor a pak zaène pøehrávání
disku.
Pohotovostní režim systému
KONEC
5 Stisknutím e r w q zvolíte položku
„TRACKS“.
• Ve výchozím nastavení jsou vybrané
všechny stopy.
• Zaškrtnutí odeberete tak, že stisknutím e r
w q vyberete stopu a stisknete OK.
• Všechny znaèky zaškrtnutí odeberete tak,
že vyberete znaèku zaškrtnutí nahoøe a
stisknete OK.
Když vypnete televizor, všechna pøipojená
zaøízení HDMI CEC se souèasnì pøepnou do
pohotovostního režimu.
Ovládání dálkovým ovládáním
televizoru
Schopnost ovládat „Ovládání pøehrávání“,
„Ovládání menu disku“ a „Výbìr zaøízení“.
Detaily naleznete v návodu k obsluze vaší
televize.
USB REC
NÁZEV
OPTIONS
TRACKS
START
KONEC
STOP1
STOP2
STOP3
STOP4
STOP5
STOP6
STOP7
STOP8
STOP9
DÉLKA
0:18
0:21
0:21
0:16
0:13
0:12
0:13
0:20
0:22
VQT5C26
6 Stisknutím e r w q vyberete „START“ a
stisknutím OK zaènete kopírovat.
• Preferovaná nastavení mùžete zmìnit v
menu „OPTIONS“.
• Menu opustíte stisknutím „KONEC“ a
následovným stisknutím OK.
8
20
DVD-S700_500_EP-Cz.indd 20
2013/06/14 16:11:29
Zmìna nastavení pøehrávaèe
TV Systém
⇒Tato nabídka obsahuje možnosti pro výbìr
barevného systému podle pøipojeného
televizoru
NTSC
⇒Videosignál z disku ve formátu PAL
bude pøehráván ve formátu NTSC.
PAL
⇒Videosignál z disku ve formátu NTSC
bude pøehráván ve formátu PAL.
PAL60
⇒Videosignál z disku ve formátu NTSC
bude pøehráván ve formátu PAL60.
Auto
⇒Výstupní videosignál bude automaticky
nastaven tak, aby vyhovoval
pøipojenému televizoru.
Spoøiè Obraz.
⇒Toto nastavení aktivuje spoøiè obrazovky.
Pokud zastavení pøehrávání disku a doba
uzavøení menu trvá asi 5 minut, spustí se
automaticky spoøiè obrazovky.
SCART RGB
⇒Po zapojení této jednotky do terminal
SCART vyberte „Zapnout“.
Rozlišení (pouze DVD-S700)
⇒Vyberte rozlišení videa kompatibilní s
možnostmi televizního zobrazení.
Zvolením „Auto“ mùžete nejlepší rozlišení
nastavit automaticky.
TV typ
⇒Vyberte pomìr stran obrazu, který
odpovídá pøipojenému televizoru.
4:3PS/4:3LB
Pøi pøipojení k televizoru s pomìrem
stran 4:3:
Pøehrávání obrazu s pomìrem stran 16:9
probíhá takto
– 4:3PS: jsou oøíznuté strany obrazu
– 4:3LB: na horní a spodní stranì se
zobrazí èerné pruhy
16:9/16:9plný
Pøi pøipojení k televizoru s pomìrem
stran 16:9:
Pøehrávání obrazu s pomìrem stran 4:3
probíhá takto
– 16:9:
obraz se zobrazí ve støedu
obrazovky
– 16:9plný: obraz je vodorovnì roztažen
tak, aby vyplnil obrazovku
televizoru
ÈESKY
SYSTÉM
HDMI CEC (pouze DVD-S700)
⇒Jestliže tento pøístroj propojujete s TV
pøes kabel HDMI, je možné propojení s
pøipojeným zaøízením.
JAZYK
OSD
⇒Pøepíná jazyk menu zobrazení.
Zvuk
⇒Pøepíná jazyk výstupu zvuku.
Titulky
⇒Pøepíná jazyk titulkù.
Menu
⇒Pøepíná jazyk menu disku.
Xvid titulky
⇒Mùžete nastavit typ fontù, který podporuje
nahrané titulky Xvid.
1 Stisknìte e r pro výbìr „Xvid titulky“
a pak stisknìte q.
„Latinka 1“, „Latinka 2“, „Cyrilice“,
„Turecky“ Vyberte typ fontù pro nahraný
titul.
2 Stisknutím e r vyberte nastavení a
pak potvrïte výbìr stisknutím OK.
VQT5C26
Zmìòte nastavení jednotky, je-li to nezbytné.
Nastavení se nezmìní, ani když pøepnete jednotku
do pohotovostního režimu.
1 Stisknìte SETUP.
2 Stisknutím e r zvolte menu a stisknìte q.
3 Stisknutím e r zvolte položku a stisknutím q
potvrïte váš výbìr.
4 Stisknutím e r zvolte nastavení a poté
stisknìte OK.
• Do pøedchozího menu se vrátíte stisknutím w.
• Pro konec stisknìte SETUP.
Mohou být zobrazeny jiné postupy než výše
uvedené. V takovém pøípadì následujte pokyny na
obrazovce.
Nastavení této jednotky mùže být vypnuto v
závislosti na typu média.
9
21
DVD-S700_500_EP-Cz.indd 21
2013/06/14 16:11:29
Zmìna nastavení pøehrávaèe
ZVUK
Výstup Zvuku (pouze DVD-S700)
⇒Nastavuje metodu výstupu zvuku pøi
pøipojení k terminálu „HDMI AV OUT“.
Bitstream
⇒Jestliže pøipojené vybavení podporuje
Dolby Digital
PCM
⇒Jestliže pøipojené vybavení
nepodporuje Dolby Digital
Dynam. rozsah
⇒Upravuje zøetelnost, i když je hlasitost
vlivem komprese rozsahu nejnižších a
nejvyšších úrovní zvuku snížena.
DALŠÍ
Hodnocení
⇒Nastavuje úroveò omezení pøehrávání pro
DVD video disky. Volbou „8 Není limit“
mùžete pøehrávat všechny disky.
Heslo
⇒Heslo je vyžadováno, jestliže nastavujete
nebo rušíte omezení pøehrávání nebo
obnovujete výchozí tovární nastavení.
Pokud tak èiníte poprvé, zadejte „0000“.
Pokud zapomenete své ètyømístné heslo,
zadejte „0000“.
Výchozí
⇒Obnovuje výchozí tovární nastavení
jednotky.
VIDEO
Jas
⇒Pøizpùsobuje jas.
Kontrast
⇒Pøizpùsobuje kontrast.
Zabarvení
⇒Pøizpùsobuje barevný tón.
Saturace
⇒Pøizpùsobuje saturaci.
VQT5C26
Ostrost
⇒Pøizpùsobuje ostrost okraje obrazu.
10
22
DVD-S700_500_EP-Cz.indd 22
2013/06/14 16:11:30
Odstraòování problémù
Pøedtím, než budete požadovat opravu, proveïte
následující kontroly. Pokud potøebujete pomoci,
poraïte se s vaším prodejcem.
Resetovat
Obraz z pøehrávaèe DVD se neobjeví na
televizoru.
Zapomnìli jste heslo.
ÈESKY
⇒ Resetujte pøehrávaè DVD na nastavení z
výroby.
1) Stisknutím 8 na pøehrávaèi DVD jej
zapnìte.
2) Stisknutím OPEN/CLOSE ; otevøete
pøihrádku disku.
3) Na dálkovém ovladaèi 4x stisknìte tlaèítko
„5“. (Napájení se automaticky vypne.)
Všechna nastavení se vrátí na pùvodní
hodnoty z výroby.
Není obraz./Není zvuk.
⇒ Zkontrolujte pøipojení video mezi
pøehrávaèem DVD a televizorem.
⇒ Zapnìte TV a nastavte správný vstupní kanál
pro DVD pøehrávaè.
Nepracuje dálkové ovládání.
⇒ Zamiøte dálkové ovládání pøímo na èidlo na
pøedním panelu pøehrávaèe DVD.
Obraz je zkreslený. Objevuje se šum.
⇒ Zkontrolujte, jestli je nastavení TV systému
správné.
Disky se nedají pøehrávat.
⇒ Prohlédnìte disk, zda není poškrábaný nebo
ušpinìný. Jestliže je disk špinavý, vyèistìte
ho.
Není možné vybrat nìkteré položky v setup/
systémovém menu.
VQT5C26
⇒ Pøed zvolením setup/systémového menu
stisknìte dvakrát STOP g.
⇒ Nìkteré položky menu se nedají vybrat v
závislosti na možnostech disku.
11
23
DVD-S700_500_EP-Cz.indd 23
2013/06/14 16:11:30
Bezpeènostní opatøení
VAROVÁNÍ
Pøístroj
• Za úèelem snížení rizika požáru, zásahu
elektrickým proudem nebo poškození výrobku,
– chraòte zaøízení pøed deštìm, vlhkostí,
kapající a støíkající vodou.
– nepokládejte na zaøízení pøedmìty naplnìné
tekutinou, napø. vázy.
– používejte pouze doporuèené pøíslušenství.
– nesundávejte kryty.
– neopravujte sami zaøízení – opravy
pøenechejte kvalifikovaným pracovníkùm
servisu.
– Nedopusťte, aby se do jednotky dostaly
kovové pøedmìty.
– Na jednotku nepokládejte tìžké pøedmìty.
Hlavní síťový kabel
• Pokyny k omezení rizika požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo poškození výrobku,
– Ujistìte se, že napájecí napìtí je v souladu s
napìtím vytištìným na této jednotce.
– Vsuòte síťovou zástrèku zcela do zásuvky.
– Za kabel netahejte, neohýbejte ho ani na nìj
nepokládejte tìžké pøedmìty.
– Nemanipulujte se zástrèkou, máte-li vlhké
ruce.
– Pøi odpojování zástrèky ji držte za hlavní trup.
– Nepoužívejte poškozenou síťovou zástrèku
ani zásuvku.
• Rozpojovacím zaøízením je síťová zásuvka.
Nainstalujte toto zaøízení tak, aby bylo možno
síťovou zásuvku okamžitì odpojit ze sítì.
UPOZORNÌNÍ
Jednotka
• Toto zaøízení používá laser. Ovládání, nastavení
nebo provádìní úkonù jiných, než jsou
popsány v této pøíruèce, mùže vést ke vzniku
nebezpeèného záøení.
• Zaøízení mùže být rušeno rádiovými vlnami
napø. z mobilního telefonu. V pøípadì takových
interferencí lépe oddìlte zaøízení od mobilního
telefonu.
• Zaøízení je zkonstruováno pro použití v mírném
podnebí.
Umístìní
• Umístìte tento pøístroj na rovný povrch.
• Za úèelem snížení rizika požáru, zásahu
elektrickým proudem nebo poškození výrobku,
– Neinstalujte ani nepokládejte zaøízení do
knihovny, vestavìné skøínì nebo do jiných
stísnìných prostor. Zajistìte pro zaøízení
dostateèné vìtrání.
– Nezakrývejte ventilaèní otvory zaøízení
novinami, ubrusy, záclonami a podobnými
pøedmìty.
– Nepokládejte na zaøízení zdroje otevøeného
ohnì, jako zapálené svíèky apod.
– Nevystavujte jednotku pøímému dennímu
svìtlu, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti
ani nadmìrným vibracím.
Baterie
• V pøípadì nesprávné výmìny baterie hrozí
nebezpeèí výbuchu. K výmìnì používejte
pouze typ baterií doporuèený výrobcem.
• Pøi likvidaci baterií se obrať te na místní úøady
nebo prodejce a zeptejte se na správný zpùsob
likvidace.
• Špatné zacházení s bateriemi mùže zpùsobit
únik elektrolytu a mùže dojít k požáru.
– Nepoužívejte naráz staré a nové baterie nebo
rùzné typy.
– Baterie nevystavujte horku ani ohni.
– Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu
v automobilu vystaveném pøímému slunci se
zavøenými dveømi a okny.
– Ponechávejte baterie AAA R03 mimo dosah
dìtí, aby nedošlo ke spolknutí baterií.
– Nerozebírejte je ani nezkratujte.
– Nedobíjejte alkalické nebo manganové
baterie.
– Nepoužívejte baterie s odloupnutým
potahem.
– Odstraòte baterie, jestliže zamýšlíte
nepoužívat dálkové ovládání po delší dobu.
Skladujte na chladném a tmavém místì.
Zadní strana pøístroje
AV
VQT5C26
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S500
AV
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S700
12
24
DVD-S700_500_EP-Cz.indd 24
2013/06/14 16:11:30
Systém signálu:
PAL/NTSC
Rozsah provozní teploty:
+5 °C až +35 °C
Rozsah provozní vlhkosti:
20 % až 80 % RH (bez kondenzace)
Video výstup:
Výstupní úroveò:
1,0 Vp-p (75 Ω)
Výstupní konektor: Pinový konektor (1 Systém)
AV (21 pinový) (1 Systém)
Výstup RGB:
Výstupní úroveò:
0,7 Vp-p (75 Ω)
Výstupní konektor: AV (21 pinový) (1 Systém)
Výstup audio:
Výstupní úroveò:
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Výstupní konektor:
Pinový konektor
AV (21 pinový)
Poèet konektorù:
2 Kanály (2 Systém)
Slot USB:
USB2.0: 1 Systém
[DVD-S700] výstup HDMI AV:
Výstupní formát: 480p/576p/1080i/720p/1080p
Výstupní konektor:
Typ A (19 pinový)
• Tento pøístroj podporuje funkci „HDMI CEC”.
Specifikace LASERU
Produkt tøídy I LASER:
Vlnová délka:
770 až 800 nm (CD)/645 až 660 nm (DVD)
Zdroj napájení:
AC 220 až 240 V, 50 Hz
Spotøeba energie:
Cca 10 W
Spotøeba energie v pohotovostním režimu:
Ménì než 0,5 W
Rozmìry (š x h x v): 310 mm x 210 mm x 39 mm
(Vèetnì projekèních èástí)
Hmotnost:
Cca 1,1 kg
Likvidace použitých zaøízení a baterií
Jen pro státy Evropské unie a zemì s fungujícím
systémem recyklace a zpracování odpadu.
Tyto symboly na výrobcích, jejich obalech a
v doprovodné dokumentaci upozoròují na
to, že se použitá elektrická a elektronická
zaøízení, vèetnì baterií, nesmìjí likvidovat
jako bìžný komunální odpad.
Aby byla zajištìna správná likvidace a
recyklace použitých výrobkù a baterií,
odevzdávejte je v souladu s národní
legislativou na pøíslušných sbìrných
místech.
Správnou likvidací pøispìjete k úspoøe
cenných pøírodních zdrojù a pøedejdete
možným negativním dopadùm na lidské
zdraví a životní prostøedí.
O další podrobnosti o sbìru a recyklaci
odpadu požádejte místní úøady.
Pøi nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu
se vystavujete postihu podle národní
legislativy.
Poznámka k symbolu baterie (znaèka
pod symbolem):
Tento symbol mùže být použitý v kombinaci s
chemickou znaèkou. Takový pøípad je souladu
s požadavky smìrnice pro chemické látky.
ÈESKY
Specifikace
VQT5C26
Specifikace podléhají zmìnám bez upozornìní.
13
25
DVD-S700_500_EP-Cz.indd 25
2013/06/14 16:11:30
Szanowni Klienci
Dziêkujemy za zakup opisywanego produktu.
Przed przyst¹pieniem do eksploatacji
opisywanego produktu nale¿y dok³adnie
przeczytaæ niniejsze zalecenia i zachowaæ
instrukcjê obs³ugi do wgl¹du.
Spis treści
Pierwsze kroki
Informacje ogólne ............................................. 2
Akcesoria........................................................ 2
Wk³adanie baterii ............................................ 3
Kody regionów ............................................... 3
Odtwarzane formaty i rodzaje p³yt ................. 3
Dba³ośæ o urz¹dzenie i p³yty .......................... 3
Zasady obchodzenia siê z p³ytami ................. 3
Pod³¹czenia ........................................................ 4
Obs³uga pilota zdalnego sterowania ............... 6
Informacje ogólne
Akcesoria
1
Kabel audio-wideo
1
Pilot zdalnego sterowania
(N2QAYA000015)
2
Baterie do pilota
UWAGA
• Numery produktów wa¿ne od czerwca 2013. Mog¹
one ulec zmianie.
Obs³uga urz¹dzenia
Odtwarzanie ....................................................... 7
USB REC (Zgrywanie dysków CD) ................... 8
Protokó³ HDMI CEC ........................................... 8
Zmiany w ustawieniach odtwarzacza ............. 9
SYSTEM ......................................................... 9
JÊZYK ............................................................ 9
DŹWIÊK ........................................................ 10
WIDEO .......................................................... 10
INNE ............................................................. 10
Dodatkowe informacje
Rozwi¹zywanie problemów ............................ 11
Zasady bezpieczeñstwa.................................. 12
OSTRZE¯ENIE ............................................. 12
UWAGA ........................................................ 12
Dane techniczne .............................................. 13
„DVD Logo” jest znakiem towarowym DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby
i symbol z podwójnym D s¹ znakami towarowymi firmy
Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI oraz High-Definition
Multimedia Interface s¹ znakami towarowymi lub
zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI
Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
Urz¹dzenie zawiera technologiê zabezpieczeñ przed
kopiowaniem, która jest pod ochron¹ patentow¹
Stanów Zjednoczonych, oraz inne prawa w³asności
intelektualnej Rovi Corporation.
In¿ynieria wsteczna oraz demontowanie jest
zabronione.
VQT5C26
Technologia kodowania dźwiêku MPEG Layer-3 na
licencji Fraunhofer IIS i Thomson.
2
UWAGA:
Do opracowania ilustracji wykorzystano
model DVD-S700, chyba ¿e podano inaczej.
Mog¹ wystêpowaæ pewne ró¿nice miêdzy
modelami urz¹dzenia oferowanymi w ró¿nych
krajach a przedstawionymi ilustracjami.
Nagrywanie lub odtwarzanie zawartości na tym
lub innym urz¹dzeniu mo¿e wymagaæ pozwolenia
w³aściciela praw autorskich lub innych praw
dotycz¹cych tej treści.
Panasonic nie ma prawa oraz nie udziela tego
pozwolenia i zrzeka siê jakichkolwiek praw, mo¿liwości
lub chêci do uzyskania ich w Twoim imieniu. To jest
Twój obowi¹zek aby upewniæ siê, ¿e to lub inne
urz¹dzenie jest u¿ywane zgodnie z prawami autorskimi
obowi¹zuj¹cymi w danym kraj. Proszê odnieśc siê do
tych aktów prawnych aby uzyskaæ wiêcej informacji
dotycz¹cych wymogów prawa i przepisów z tego
zakresu lub skontaktuj siê z w³aścicielem praw treści,
które chcesz nagraæ lub odtworzyæ.
26
DVD-S700_500_EP-Po.indd 26
2013/06/14 16:05:47
R03, AAA
(Baterie manganowe)
Kody regionów
DVD Video
Urz¹dzenie odtwarza p³yty DVD-Video znaczone
etykietami, które zawieraj¹ numer regionu „2” lub
„ALL”.
Przyk³ad: 2
Odtwarzane formaty i rodzaje p³yt
Mo¿na odtwarzaæ nastêpuj¹ce formaty i rodzaje
p³yt:
DVD Video
Format DVD-Video
DVD-R
DVD-R DL
Format DVD-Video*1,
JPEG*2*3, MP3*4, Xvid*5*6*7
DVD-RW
Format DVD-Video*1
+RW
+R
+R DL
Video*1
CD-Audio
CD-DA, Video CD,
Super Video CD
CD-R
CD-RW
CD-DA, JPEG*2*3, MP3*4,
Video CD, Super Video CD,
Xvid*5*6*7
USB
MP3*4, JPEG*2*3, Xvid*5*6*7
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
Konieczne jest zamkniêcie p³yty.
Pliki musz¹ mieæ rozszerzenia „.JPG” lub „.JPEG”.
Mog¹ wyst¹piæ problemy z wyświetlaniem plików
modyfikowanych, edytowanych lub zapisywanych z
poziomu komputerowych programów graficznych.
Pliki musz¹ mieæ rozszerzenie „.mp3”.
Pliki musz¹ mieæ rozszerzenie „.XVID”, „.xvid”,
„.AVI”, lub „.avi”.
Obs³uga plików tekstowych z napisami dialogowymi.
Zgodny z Xvid Home Profile.
• W pewnych przypadkach mo¿e okazaæ siê niemo¿liwe
odtworzenie określonych nośników ze wzglêdu na
typ nośnika, stan techniczny nagrania, metody zapisu
oraz sposobu utworzenia plików.
(Dotyczy urz¹dzeñ USB)
• To urz¹dzenie nie zapewnia wspó³pracy ze wszystkimi
urz¹dzeniami USB.
• To urz¹dzenie nie obs³uguje ³adowania urz¹dzeñ USB.
• Nie s¹ obs³ugiwane systemy plików FAT12, FAT16 i
FAT32.
• Urz¹dzenie obs³uguje standard USB 2.0 High Speed.
• Urz¹dzenie obs³uguje dyski twarde sformatowane w
systemie plików FAT32.
Dyski twarde niektórych typów mog¹ wymagaæ
zastosowania w³asnego zewnêtrznego zasilacza.
Dba³ośæ o urz¹dzenie i p³yty
Urz¹dzenie czyściæ miêkk¹, such¹ szmatk¹
• Do czyszczenia nie u¿ywaæ alkoholu,
rozcieñczalnika do farb ani benzyny.
• Przed u¿yciem chemicznie impregnowanej
ściereczki przeczytaæ uwa¿nie do³¹czon¹ do
niej instrukcjê.
• Czyszczenie soczewki nie jest konieczne,
choæ w du¿ej mierze zale¿y to od środowiska
eksploatacji urz¹dzenia.
• Nie wolno u¿ywaæ dostêpnych w sprzeda¿y
środków do czyszczenia soczewek, poniewa¿
mog¹ one uszkodziæ sprzêt.
Czyszczenie p³yt
• Wytrzeæ wilgotn¹ szmatk¹, a potem do sucha.
POLSKI
W³o¿yæ zgodnie z oznaczeniami (+/–) na pilocie.
UWAGA
Zasady obchodzenia siê z p³ytami
• P³yty nale¿y chwytaæ za krawêdzie, aby unikn¹æ
przypadkowych zarysowañ lub odcisków
palców.
• Nie naklejaæ na p³yty etykiet ani naklejek.
• Do czyszczenia p³yt nie u¿ywaæ preparatów
w aerozolu , benzyny, rozcieñczalników,
p³ynów antyelektrostatycznych ani innych
rozpuszczalników.
• Nie u¿ywaæ nastêpuj¹cych p³yt:
– p³yt z klejem pozosta³ym po usuniêciu
naklejek lub etykiet (p³yt z wypo¿yczalni itp.).
– p³yt mocno wypaczonych lub popêkanych.
– o nieregularnych kszta³tach, np. w kszta³cie
serca.
VQT5C26
Wk³adanie baterii
3
27
DVD-S700_500_EP-Po.indd 27
2013/06/14 16:05:47
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
A
DVD-S500
AUDIO OUT
VIDEO OUT
AV
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S700
AV IN
AV
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
AV
AUDIO OUT
Symbole na tym produkcie (z uwzględnieniem
akcesoriów) oznaczają.
WŁ.
Tryb oczekiwania (WYŁ.)
AC (Prąd zmienny)
DC (Prąd stały)
Sprzęt II klasy ochronności (Produkt
posiada podwójną izolację.)
VIDEO OUT
DVD-S700
Wyjście wideo (VIDEO OUT)
HDMI
AUDIO IN
R
L VIDEO IN
Kabel audio-wideo
(w zestawie)
Kabel HDMI
AV OUT
AUDIO OUT
HDMI IN
VIDEO OUT
AV
AV OUT
• £¹czyæ ze sob¹ gniazda w takim samym
kolorze.
AUDIO OUT
VIDEO OUT
Ze wzmacniaczem zgodnym z HDMI
AV (Scart)
AV IN
HDMI IN
Kabel z 21-stykowym
z³¹czem typu SCART
Kabel HDMI
Wzmacniacz
HDMI IN
HDMI OUT
AV
AV OUT
VIDEO OUT
Kabel HDMI
POLSKI
AUDIO OUT
AV
AV OUT
VIDEO OUT
VQT5C26
AUDIO OUT
5
29
DVD-S700_500_EP-Po.indd 29
2013/06/14 16:05:48
Obs³uga pilota zdalnego sterowania
1
ュリヴヱロモヺ ヰヱユワ ヤロヰヴユ
ヒ
ビ
ピ
フ
ブ
プ
ヘ
ベ
ペ
パ
ヒパ
2
4
ヴユモンヤラチヮヰュユ
ヵヰヱチヮユワヶ
ヮユワヶ
ヴユヵヶヱ
3
ンユヵヶンワ
ヴユモンヤラ
ヴレリヱ
ヴヵヰヱ
ヱロモヺ ヱモヶヴユ
ヤモワヤユロ
ヴヶャヵリヵロユ ンモワュヰヮバモワヨロユ モヶュリヰ
・ヰヰヮ
ヱンヰヨンモヮ
ヶヴャ
4
5
6
ョンモヮユ
ンユヱユモヵ モノャチンユヱユモヵ ヴロヰヸ
ヶヴャチンユヤ
1 4 1
VQT5C26
7
6
30
8
9
1 Prze³¹cznik trybu gotowości/w³¹czania ^, 8
Przycisk ten s³u¿y do prze³¹czania urz¹dzenia
pomiêdzy trybem gotowości i trybem
roboczym. W trybie gotowości urz¹dzenie
nadal pobiera niewielk¹ ilośæ energii.
DISPLAY
Wyświetlanie informacji na ekranie telewizora
podczas odtwarzania.
OPEN/CLOSE ;
Otwieranie/zamykanie szuflady p³yty
2 0-9, 10
Wybieranie tytu³u/rozdzia³u/numeru utworu
etc.
Np.
5:
5
10 Î 1 Î 5
15:
SEARCH MODE
Uruchamia wyszukiwanie punktu
1. Naciśniêcie w q umo¿liwia wybór elementu
menu.
2. Naciśniêcie 0 do 9 określa miejsce.
3. Nacisn¹æ OK.
3 TOP MENU
Wyświetlanie menu g³ównego
MENU
• Wyświetlanie menu
• W³¹czenie lub wy³¹czenie funkcji PBC dla
p³yt VideoCD z funkcj¹ kontroli odtwarzania
erwq
• Umo¿liwia wybranie elementów menu,
sygna³u wejściowego etc.
– Aby przesun¹æ miejsce wyświetlania
powiêkszonych obrazów
– Aby obracaæ obrazy JPEG
OK
Zatwierdzenie wyboru menu
DVD-S700_500_EP-Po.indd 30
5
6
7
8
9
SETUP
Otwieranie lub zamykanie menu konfiguracji
systemu (Î strona 9)
RETURN
Umo¿liwia powrót to poprzedniego
wyświetlenia
SKIP, u, i
• Przejście do wcześniejszego tytu³u/
rozdzia³u/ście¿ki lub nastêpnego tytu³u/
rozdzia³u/ście¿ki
• Prze³¹czanie na menu p³yty VideoCD z
funkcj¹ kontroli odtwarzania (PBC)
SEARCH, t, y
Szybkie przewijanie do ty³u lub do przodu
STOP g, g
Zatrzymanie odtwarzania
PLAY/PAUSE q/h, q/h
Uruchamianie lub wstrzymywanie odtwarzania
FRAME 0
Odtwarzanie materia³u wideo klatka po klatce
REPEAT
Wybór spośród trybów powtarzania
Dostêpnośæ trybów powtarzania zale¿y od
odtwarzanej zawartości.
REP DIR umo¿liwia wielokrotne odtwarzanie
wszystkich plików w wybranym folderze.
A-B REPEAT
Odtwarzanie wielokrotne fragmentu na p³ycie
od punktu A do B
SLOW
Odtwarzanie w zwolnionym tempie
CANCEL
Anulowanie wprowadzonych informacji
SUBTITLE
Pokazuje napisy dialogowe i umo¿liwia wybór
miêdzy ró¿nymi napisami
RANDOM/ANGLE
Uruchamianie losowego odtwarzania/Wybór
k¹ta widzenia kamery
AUDIO
Zmiana ście¿ek dźwiêkowych
ZOOM
Zmiana powiêkszenia obrazu
PROGRAM
Ustawienie kolejności odtwarzania
1. Naciśniêcie e r w q umo¿liwia wybór
elementu menu.
2. Nacisn¹æ 0 do 9, aby ustaliæ kolejnośæ.
Aby anulowaæ: Nale¿y nacisn¹æ CANCEL.
3. Nacisn¹æ e r w q, aby wybraæ PLAY.
Aby skasowaæ zaprogramowan¹ kolejnośæ:
Nacisn¹æ e r w q, aby wybraæ CLEAR.
4. Nacisn¹æ OK.
USB
W³¹czanie trybu USB / Powrót do trybu p³yty
USB REC
W³¹czanie funkcji USB REC (Zgrywanie dysków CD)
Szuflada p³yty
Podczas wk³adania nośnika, nale¿y upewniæ
siê, czy jest skierowany w³aściw¹ stron¹ do
góry.
Port USB
Pod³¹czanie urz¹dzeñ USB
POWER LED
Świeci, gdy w³¹czone jest zasilanie.
2013/06/14 16:05:48
Odtwarzanie
1 W³¹czyæ odbiornik telewizyjny i wybraæ
odpowiednie wejście wideo.
2 Nale¿y nacisn¹æ ^.
3 Umieściæ p³ytê lub pod³¹czyæ urz¹dzenie USB.
• Je¿eli nie jest w³¹czony tryb USB w czasie
pod³¹czania urz¹dzenia USB, nale¿y
nacisn¹æ USB a nastêpnie w q, aby wybraæ
element.
4 Nacisn¹æ e r w q, aby wybraæ element, a
nastêpnie OK.
• W zale¿ności od p³yty odtwarzanie mo¿e
zacz¹æ siê automatycznie.
(tylko pliki JPEG)
• Naciskaj¹c PLAY/PAUSE q/h zamiast OK,
mo¿na uruchomiæ pokaz slajdów.
Wyświetlanie napisów dialogowych
To urz¹dzenie mo¿e wyświetlaæ napisy dialogowe
w trakcie odtwarzania p³yt Xvid video. Ta funkcja
nie ma zwi¹zku z napisami dialogowymi, które
opisano w specyfikacji standardu Xvid, i nie
posiada wypracowanego standardu. Obs³uga
mo¿e byæ inna lub napisy mog¹ nie dzia³aæ
w³aściwie w zale¿ności od sposobu w jaki
plik zosta³ utworzony lub stanu urz¹dzenia
(odtwarzanie, zatrzymanie, etc.).
Je¿eli napisy nie pojawiaj¹ siê prawid³owo nale¿y
zmieniæ jêzyk napisów (Î strona 9).
POLSKI
Zatrzymywanie odtwarzania
Nacisn¹æ STOP g.
Î Pozycja zatrzymania zostanie zapamiêtana.
Funkcja wznawiania odtwarzania
Nacisn¹æ PLAY/PAUSE q/h, aby rozpocz¹æ
odtwarzanie od tego miejsca.
Pozycja ta jest zapamiêtywana nawet po
przerwie w zasilaniu (funkcja wznawiania
odtwarzania). Jednak¿e, gdy pozycja
wznowienia bêdzie niedok³adnie oznaczona
lub bêdzie zale¿eæ od warunków nośnika i
odczytu zapisanego sygna³u, urz¹dzenie mo¿e
nie dzia³aæ poprawnie.
VQT5C26
UWAGA
• W przypadku przerwy w odtwarzaniu d³u¿szej
ni¿ 5 minut automatycznie zostanie uruchomiony
wygaszacz ekranu.
• Je¿eli w ci¹gu mniej wiêcej 25 minut od zatrzymania
odtwarzania p³yty nie zostanie naciśniêty ¿aden
przycisk, odtwarzacz zostanie automatycznie
prze³¹czony w tryb oszczêdzania energii.
• W czasie odtwarzania ze źród³a DTS z g³ośników nie
bêdzie wydobywa³ siê dźwiêk. Nale¿y wybraæ inne
źród³o audio (np. Dolby Digital).
(tylko model DVD-S700)
Mo¿na równie¿ pod³¹czyæ urz¹dzenie do odbiornika
AV, który umo¿liwia dekodowanie DTS za
pośrednictwem interfejsu HDMI, i w opcji „Wyj Audio”
ustawiæ wartośæ „Bitstream” (Î strona 10).
7
31
DVD-S700_500_EP-Po.indd 31
2013/06/14 16:05:48
USB REC (Zgrywanie dysków CD)
Protokó³ HDMI CEC
Mo¿na kopiowaæ pliki audio (CD-DA) z CD do
urz¹dzenia USB w formacie MP3.
1 Pod³¹czyæ urz¹dzenie USB.
2 Rozpocz¹æ odtwarzanie p³yty audio CD.
3 Podczas odtwarzania nale¿y nacisn¹æ
USB REC.
4 Nacisn¹æ w q, aby wybraæ „TAK”, a nastêpnie
OK.
(tylko model DVD-S700)
Opisywany odtwarzacz DVD obs³uguje protokó³
HDMI CEC (Consumer Electronics Control).
Firma Panasonic nie mo¿e zagwarantowaæ 100 %
wspó³pracy z wszystkimi urz¹dzeniami HDMI
CEC.
• Ustawiæ „HDMI CEC” na „W³” (Î strona 9).
Odtwarzanie One-Touch
USB REC
OPCJE
OPCJE
TRACKS
Start
Szybkość
Normalny
Szyb. trans. bitów
128kbps
Utwórz ID3
TAK
Przechowanie
USB
Po umieszczeniu p³yty wideo w urz¹dzeniu
i naciśniêciu ^, w³¹czony zostaje telewizor i
rozpoczyna siê odtwarzanie p³yty.
Tryb czuwania
Wy³¹czenie telewizora powoduje jednoczesne
prze³¹czenie wszystkich pod³¹czonych
urz¹dzeñ HDMI CEC w tryb czuwania.
WYJŚCIE
5 Nacisn¹æ e r w q, aby wybraæ „TRACKS”.
• W ustawieniu domyślnym wszystkie
nagrania s¹ zaznaczone.
• Aby usun¹æ zaznaczenie, nale¿y wybraæ
nagranie, naciskaj¹c e r w q, a nastêpnie
OK.
• Aby usun¹æ wszystkie zaznaczenia, nale¿y
wybraæ zaznaczenie na samej górze i
nacisn¹æ OK.
Sterowanie z poziomu pilota
telewizora
Mo¿liwośæ sterowania funkcjami „Sterowanie
odtwarzaniem”, „Sterowanie z poziomu menu
p³yty” i „Wybór urz¹dzenia”.
Wiêcej informacji znajduje siê w instrukcji
obs³ugi telewizora.
USB REC
TYTUŁ
OPCJE
TRACKS
Start
WYJŚCIE
TRACK1
TRACK2
TRACK3
TRACK4
TRACK5
TRACK6
TRACK7
TRACK8
TRACK9
DŁUGOŚĆ
0:18
0:21
0:21
0:16
0:13
0:12
0:13
0:20
0:22
VQT5C26
6 Nacisn¹æ e r w q, aby wybraæ „Start”, a
nastêpnie OK, aby rozpocz¹æ kopiowanie.
• Ustawienia mo¿na zmieniæ w menu
„OPCJE”.
• Aby zamkn¹æ menu, nale¿y wybraæ
“WYJŚCIE”, a nastêpnie nacisn¹æ OK.
8
32
DVD-S700_500_EP-Po.indd 32
2013/06/14 16:05:48
Zmiany w ustawieniach odtwarzacza
System TV
⇒To menu zawiera opcje wyboru systemu
kodowania koloru, odpowiadaj¹ce
pod³¹czonemu odbiornikowi TV.
NTSC
⇒Sygna³ wideo z p³yty nagranej w
systemie PAL zostanie zamieniony na
sygna³ w formacie NTSC.
PAL
⇒Sygna³ wideo z p³yty nagranej w
systemie NTSC zostanie zamieniony na
sygna³ w formacie PAL.
PAL60
⇒Sygna³ wideo z p³yty nagranej w
systemie NTSC zostanie zamieniony na
sygna³ w formacie PAL60.
Automatyczny
⇒Wyjściowy sygna³ wideo zostanie
automatycznie dostosowany
odpowiednio do pod³¹czonego
odbiornika.
Wygaszacz Ekr
⇒To ustawienie umo¿liwia aktywacjê
wygaszacza ekranu. W przypadku przerwy
w odtwarzaniu d³u¿szej ni¿ 5 minut
automatycznie zostanie uruchomiony
wygaszacz ekranu.
SCART RGB
⇒Gdy urz¹dzenie jest pod³¹czane poprzez
z³¹cze SCART, nale¿y wybraæ „W³”.
HDMI CEC (tylko model DVD-S700)
⇒Po pod³¹czeniu przez kabel HDMI
odtwarzacza z telewizorem bêdzie mo¿liwa
dwukierunkowa obs³uga pod³¹czonego
urz¹dzenia.
Typ TV
⇒Wybraæ format obrazu odpowiadaj¹cy
pod³¹czonemu odbiornikowi.
4:3PS/4:3LB
Pod³¹czanie do odbiornika o formacie
obrazu 4:3.
Obraz w formacie 16:9 odtwarzany jest w
nastêpuj¹cy sposób:
– 4:3PS: z przyciêtymi bokami,
– 4:3LB: z czarnymi pasami na górze i
dole ekranu.
16:9/pe³ne16:9
Pod³¹czanie do odbiornika o formacie
obrazu 16:9.
Obraz w formacie 4:3 odtwarzany jest w
nastêpuj¹cy sposób:
– 16:9:
wyświetlane na środku
ekranu,
– pe³ne16:9: rozci¹gniêcie w poziomie do
wype³nienia ca³ej szerokości
ekranu odbiornika.
JÊZYK
POLSKI
SYSTEM
Rozdzielczośæ (tylko model DVD-S700)
⇒Wybraæ rozdzielczośæ obrazu zgodn¹ z
mo¿liwościami wyświetlania odbiornika
telewizyjnego.
Zaznaczaj¹c „Automatyczny”, mo¿na
automatycznie wybraæ najlepsz¹
rozdzielczośæ.
WYŚW. NA EKR.
⇒Prze³¹czanie jêzyka dla menu
wyświetlania.
Dźwiêk
⇒Prze³¹czanie jêzyka dla wyjścia audio.
Podtytu³
⇒Prze³¹czanie jêzyka dla napisów
dialogowych.
Menu
⇒Prze³¹czanie jêzyka dla menu p³yty.
Podtytu³ Xvid
⇒Mo¿na ustawiæ rodzaj czcionki
wykorzystywanej do wyświetlania
nagranych napisów Xvid.
1 Korzystaj¹c z przycisków e r, wybraæ
„Podtytu³ Xvid”, a nastêpnie nacisn¹æ
q.
„£aciñski 1”, „£aciñski 2”, „Cyrylica”,
„Turecki” Wybraæ rodzaj czcionki dla
zarejestrowanego tytu³u.
2 Korzystaj¹c z przycisków e r, wybraæ
ustawienie, po czym nacisn¹æ przycisk
OK, aby zatwierdziæ wybór.
VQT5C26
Mo¿na zmieniæ ustawienia urz¹dzenia, jeśli to
konieczne. Ustawienia pozostan¹ niezmienione,
jeśli nast¹pi prze³¹czenie urz¹dzenia w tryb
gotowości.
1 Nale¿y nacisn¹æ SETUP.
2 Nacisn¹æ e r, by wybraæ odpowiednie menu,
a nastêpnie q.
3 Nacisn¹æ e r, aby wybraæ element menu, a
nastêpnie q, aby potwierdziæ wybór.
4 Nacisn¹æ e r, aby wybraæ ustawienia, a
nastêpnie OK.
• Aby powróciæ do poprzedniego menu, nale¿y
nacisn¹æ w.
• Aby wyjśæ, nale¿y nacisn¹æ SETUP.
Mog¹ zostaæ wyświetlone inne sposoby
postêpowania ni¿ przedstawione powy¿ej. W
takim przypadku nale¿y postêpowaæ zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
W zale¿ności od rodzaju nośnika takie ustawienia
urz¹dzenia mog¹ nie byæ dostêpne.
9
33
DVD-S700_500_EP-Po.indd 33
2013/06/14 16:05:48
Zmiany w ustawieniach odtwarzacza
DŹWIÊK
Wyj Audio (tylko model DVD-S700)
⇒Umo¿liwia ustawienie sygna³u
wyjściowego audio po pod³¹czeniu przez
z³¹cze „HDMI AV OUT”.
Bitstream
⇒Je¿eli pod³¹czone urz¹dzenie obs³uguje
Dolby Digital
PCM
⇒Je¿eli pod³¹czone urz¹dzenie nie
obs³uguje Dolby Digital
Zakr Dynamiki
⇒Regulacja zapewniaj¹ca czystośæ
dźwiêku, nawet przy niskiej g³ośności,
poprzez kompresjê zakresu najni¿szego i
najwy¿szego poziomu dźwiêku.
WIDEO
INNE
Poziom
⇒Umo¿liwia ustawienie poziomu ograniczeñ
odtwarzania p³yt DVD. Zaznaczenie „8 Bez
Limitu” umo¿liwia odtwarzania wszystkich
p³yt.
Has³o
⇒Has³o jest wymagane podczas ustawiania
lub anulowania ograniczeñ odtwarzania,
a tak¿e do przywracania fabrycznych
ustawieñ urz¹dzenia.
Za pierwszym razem nale¿y wprowadziæ
has³o „0000”.
Je¿eli zapomnimy starego czterocyfrowego
has³a, nale¿y wprowadziæ „0000”.
Domyślne
⇒Umo¿liwia przywrócenie fabrycznej
konfiguracji urz¹dzenia.
Jasnośæ
⇒Regulacja jasności obrazu.
Kontrast
⇒Regulacja kontrastu obrazu.
Odcieñ
⇒Regulacja tonu barwy obrazu.
Nasycenie
⇒Regulacja nasycenia koloru.
VQT5C26
Ostrośæ
⇒Regulacja ostrości konturów obrazu.
10
34
DVD-S700_500_EP-Po.indd 34
2013/06/14 16:05:48
Rozwi¹zywanie problemów
Przed oddaniem urz¹dzenia do naprawy nale¿y
przeprowadziæ nastêpuj¹ce czynności kontrolne.
Jeśli pomoc jest wci¹¿ potrzebna proszê
skontaktowaæ siê ze sprzedawc¹ po wiêcej
wskazówek.
Przywracanie ustawieñ
fabrycznych
Obrazy z opisywanego odtwarzacza DVD
nie s¹ wyświetlane na ekranie odbiornika
telewizyjnego.
Has³o zosta³o zapomniane.
⇒ Nale¿y przywróciæ domyślne ustawienia
fabryczne odtwarzacza DVD.
1) Nacisn¹æ przycisk 8 na odtwarzaczu
DVD, aby go w³¹czyæ.
2) W celu otwarcia szuflady nacisn¹æ przycisk
OPEN/CLOSE ;.
3) Na pilocie zdalnego sterowania nacisn¹æ
cztery razy przycisk numeryczny „5”.
(Zasilanie zostanie automatycznie
wy³¹czone).
Wszystkim opcjom zostan¹ przywrócone
ustawienia fabryczne.
Brak obrazu./Brak dźwiêku.
⇒ Sprawdziæ po³¹czenie wideo pomiêdzy
odtwarzaczem DVD a telewizorem.
⇒ Po w³¹czeniu odbiornika telewizyjnego nale¿y
ustawiæ prawid³owy kana³ dla odtwarzacza
DVD.
Pilot nie dzia³a.
POLSKI
⇒ Skierowaæ pilota bezpośrednio w stronê
czujnika zdalnego sterowania na przednim
panelu odtwarzacza DVD.
Obraz jest zniekszta³cony. Pojawiaj¹ siê
szumy.
⇒ Nale¿y sprawdziæ, czy konfiguracja
odbiornika telewizyjnego jest poprawna.
Nie mo¿na odtworzyæ p³yt.
⇒ Sprawdziæ, czy na p³ycie nie ma rys lub
smug. Je¿eli dysk jest brudny, nale¿y go
oczyściæ.
Brak mo¿liwości zaznaczenia pewnych
elementów w menu konfiguracji/systemu.
VQT5C26
⇒ Nacisn¹æ dwukrotnie STOP g przed
wybraniem menu konfiguracji/systemu.
⇒ Zale¿nie od mo¿liwości p³yty pewne elementy
menu nie mog¹ zostaæ wybrane.
11
35
DVD-S700_500_EP-Po.indd 35
2013/06/14 16:05:48
Zasady bezpieczeñstwa
OSTRZE¯ENIE
Urz¹dzenie
• Aby ograniczyæ niebezpieczeñstwo po¿aru,
pora¿enia pr¹dem lub uszkodzenia urz¹dzenia,
– Nie nale¿y wystawiaæ urz¹dzenia na dzia³anie
deszczu, wilgoci, kapanie lub zachlapanie.
– Na urz¹dzeniu nie nale¿y ustawiaæ ¿adnych
naczyñ zawieraj¹cych p³yny, takich jak
wazony.
– Nale¿y korzystaæ wy³¹cznie z zalecanych
akcesoriów.
– Nie nale¿y demontowaæ obudowy
urz¹dzenia.
– Nie nale¿y podejmowaæ prób samodzielnej
naprawy. Naprawê urz¹dzenia nale¿y zleciæ
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
– Nale¿y uwa¿aæ, aby do wnêtrza urz¹dzenia
nie dosta³y siê metalowe przedmioty.
– Nie wolno k³aśæ na urz¹dzeniu ciê¿kich
przedmiotów.
Przewód zasilaj¹cy
• Aby zmniejszyæ ryzyko po¿aru, pora¿enia
pr¹dem elektrycznym lub uszkodzenia sprzêtu,
– Sprawdź, czy napiêcie zasilania w gniazdku
zgadza siê z napiêciem wskazanym na
urz¹dzeniu.
– Wetkn¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego w
gniazdo sieciowe do oporu.
– Nie wolno ci¹gn¹æ za przewód, zginaæ go ani
k³aśæ na nim ciê¿kich przedmiotów.
– Nie wolno dotykaæ wtyczki mokrymi rêkoma.
– Przy od³¹czaniu przewodu nale¿y chwyciæ
mocno za wtyczkê.
– Nie wolno korzystaæ z uszkodzonej wtyczki
zasilaj¹cej lub uszkodzonego gniazda
sieciowego.
• Wtyczka zasilania umo¿liwia od³¹czenie
urz¹dzenia.
Zainstaluj to urz¹dzenie w taki sposób, aby
mo¿liwe by³o natychmiastowe od³¹czenie
wtyczki zasilania od gniazda zasilania.
UWAGA
VQT5C26
Urz¹dzenie
• W tym urz¹dzeniu znajduje siê laser.
Wykonywanie regulacji innych ni¿ opisane
lub postêpowanie w sposób nieprzewidziany
w instrukcji obs³ugi grozi niebezpiecznym
naświetleniem promieniami lasera.
• To urz¹dzenie mo¿e odbieraæ zak³ócenia
wywo³ane u¿yciem telefonu komórkowego.
Je¿eli takie zak³ócenia wyst¹pi¹, wskazane jest
zwiêkszenie odleg³ości pomiêdzy urz¹dzeniem
a telefonem komórkowym.
• Urz¹dzenie jest przeznaczone do u¿ywania w
klimacie umiarkowanym.
Miejsce ustawienia
• Urz¹dzenie nale¿y ustawiæ na równej powierzchni.
• Aby ograniczyæ niebezpieczeñstwo po¿aru,
pora¿enia pr¹dem lub uszkodzenia urz¹dzenia,
– Niniejszego urz¹dzenia nie nale¿y instalowaæ lub
umieszczaæ w szafce na ksi¹¿ki, zabudowanej
szafce lub innej ograniczonej przestrzeni, w celu
zapewnienia dobrej wentylacji.
– Nie nale¿y zas³aniaæ otworów wentylacyjnych
urz¹dzenia gazetami, obrusami, zas³onami i
podobnymi przedmiotami.
– Nie nale¿y umieszczaæ na urz¹dzeniu źróde³
otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
– Nie wolno wystawiaæ urz¹dzenia na dzia³anie
bezpośredniego świat³a s³onecznego,
wysokiej temperatury, powietrza o du¿ej
wilgotności i znacznych drgañ.
Baterie
• Istnieje niebezpieczeñstwo wybuchu w
przypadku, gdy baterie zostan¹ nieprawid³owo
w³o¿one. Baterie nale¿y wymieniaæ wy³¹cznie
na baterie typu zalecanego przez producenta.
• W przypadku utylizacji baterii, nale¿y siê
skontaktowaæ z lokalnymi w³adzami lub ze
sprzedawc¹ celem uzyskania informacji o
prawid³owym sposobie postêpowania.
• Niew³aściwe korzystanie z baterii mo¿e
doprowadziæ do wycieku elektrolitu i
spowodowaæ po¿ar.
– Nie wolno u¿ywaæ jednocześnie starych i
nowych baterii lub baterii ró¿nego typu.
– Nie ogrzewaj i nie wrzucaj do ognia.
– Nie nale¿y pozostawiaæ baterii przez d³u¿szy
czas w samochodzie z zamkniêtymi drzwiami
i oknami wystawionym na bezpośrednie
dzia³anie promieni s³onecznych.
– Z uwagi na mo¿liwośæ po³kniêcia, baterie
typu AAA R03 nale¿y chroniæ przed dzieæmi.
– Nie wolno rozbieraæ na czêści lub
powodowaæ zwarcia.
– Nie wolno ³adowaæ baterii alkalicznych lub
manganowych.
– Nie nale¿y u¿ywaæ baterii, z której zdjêto os³onê.
– Nale¿y wyj¹æ baterie, gdy pilot nie bêdzie
u¿ywany przez d³u¿szy czas. Nale¿y
przechowywaæ w ch³odnym i zaciemnionym
miejscu.
Ściana tylna
urz¹dzenia
AV
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S500
AV
AV OUT
AUDIO OUT
VIDEO OUT
DVD-S700
12
36
DVD-S700_500_EP-Po.indd 36
2013/06/14 16:05:48
System kodowania sygna³u:
PAL/NTSC
Zakres temperatur roboczych: +5 °C do +35 °C
Zakres wilgotności roboczej:
20 % do 80 % wilgotności wzglêdnej
(brak skraplania)
Wyjście wideo:
Poziom sygna³u wyjściowego: 1,0 Vp-p (75 Ω)
Gniazdo wyjściowe:
Typu jack (1 Zestaw)
AV (21 stykowe) (1 Zestaw)
Wyjście RGB:
Poziom sygna³u wyjściowego: 0,7 Vp-p (75 Ω)
Gniazdo wyjściowe: AV (21 stykowe) (1 Zestaw)
Wyjście audio:
Poziom sygna³u wyjściowego:
2 Vsk. (1 kHz, 0 dB)
Gniazdo wyjściowe:
Typu jack
AV (21-stykowe)
Liczba gniazd:
2 Kana³y (2 Zestaw)
Wejście USB:
USB2.0: 1 Zestaw
[DVD-S700] Wyjście HDMI AV:
Format sygna³u wyjściowego:
480p/576p/1080i/720p/1080p
Gniazdo wyjściowe:
Typu A (19-stykowe)
• Opisywane urz¹dzenie obs³uguje funkcjê
„HDMI CEC”.
Dane techniczne LASERA
Wyrób LASEROWY klasy I:
D³ugośæ fali:
770 do 800 nm (p³yty CD)/
645 do 660 nm (p³yty DVD)
Zasilanie:
220 do 240 V (pr¹d zmienny), 50 Hz
Pobór mocy:
Ok. 10 W
Pobór mocy w trybie czuwania: Poni¿ej 0,5 W
Wymiary (szer. x g³. x wys.):
310 mm x 210 mm x 39 mm
(W³¹cznie z czêściami wystaj¹cymi)
Waga:
Ok. 1,1 kg
Pozbywanie siê zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i
elektronicznych oraz baterii.
Dotyczy wy³¹cznie obszaru Unii Europejskiej oraz
krajów posiadaj¹cych systemy zbiórki i recyklingu.
Niniejsze symbole umieszczane na
produktach, opakowaniach i/lub w
dokumentacji towarzysz¹cej oznaczaj¹,
¿e nie wolno mieszaæ zu¿ytych urz¹dzeñ
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z
innymi odpadami domowymi/komunalnymi.
W celu zapewnienia w³aściwego
przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu
zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i
elektronicznych oraz zu¿ytych baterii,
nale¿y oddawaæ je do wyznaczonych
punktów gromadzenia odpadów zgodnie z
przepisami prawa krajowego.
Poprzez prawid³owe pozbywanie siê
zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych i
elektronicznych oraz zu¿ytych baterii
pomagasz oszczêdzaæ cenne zasoby
naturalne oraz zapobiegaæ potencjalnemu
negatywnemu wp³ywowi na zdrowie
cz³owieka oraz na stan środowiska
naturalnego.
W celu uzyskania informacji o zbiórce oraz
recyklingu zu¿ytych urz¹dzeñ elektrycznych
i elektronicznych oraz baterii prosimy o
kontakt z w³adzami lokalnymi.
Za niew³aściwe pozbywanie siê tych
odpadów mog¹ groziæ kary przewidziane
przepisami prawa krajowego.
Dotyczy symbolu baterii (symbol poni¿ej):
Ten symbol mo¿e wystêpowaæ wraz z
symbolem pierwiastka chemicznego. W
takim przypadku wymagania Dyrektywy w
sprawie określonego środka chemicznego
s¹ spe³nione.
POLSKI
Dane techniczne
VQT5C26
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez
powiadomienia.
13
37
DVD-S700_500_EP-Po.indd 37
2013/06/14 16:05:49
38
DVD-S700_500_EP-Po.indd 38
2013/06/14 16:05:49
39
DVD-S700_500_EP-Po.indd 39
2013/06/14 16:05:49
EU
2013 - 2017
72-S700EP-HU0B2
VQT5C26-1
M0613KZ1097
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement