Panasonic DVDS52 Operating instructions

Panasonic DVDS52 Operating instructions
Käyttöopas
DVD/CD-soitin
DVD-S52
Aluekoodi
Tällä soittimella voidaan soittaa DVD Video-levyjä, joiden aluekoodi on 2 tai ALL,
siis esim. seuraavilla tunnuksilla varustettuja levyjä:
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin
tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Kuvat ovat suuntaa antavia.
ONNITTELUT UUDEN PANASONIC-LAITTEEN OMISTAJALLE!
Kiitos, kun valitsit Panasonic-laitteen. Uskomme, että tulet olemaan tyytyväinen hankintaasi.
Lue käyttöopas huolellisesti niin opit käyttämään laitteen kaikkia toimintoja.
Lue käyttöopas kokonaan, ennen kuin otat laitteen käyttöön tai teet kytkentöjä tai säätöjä.
Säilytä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.
Kirjoita laitteen malli- ja sarjanumero muistiin. Ne ovat laitteen takalevyssä.
Kuvissa oleva laite ei välttämättä tarkalleen vastaa kotimaassasi markkinoitavaa mallia.
SISÄLLYSLUETTELO
SISÄLLYSLUETTELO ............................................... 2
TARVIKKEET ............................................................. 3
TIETOA LEVYISTÄ ................................................... 4
TOISTON OHJAUS LEVYVALIKON KAUTTA ........ 16
DVD-VR-levyn sisällysluettelo ........................................... 16
DIRECT NAVIGATOR - Navigointivalikko ................... 16
PLAYLIST - Soittolista .................................................... 16
SCENE LIST - Kohtausluettelo ....................................... 16
HighMATtm-valikko ............................................................ 16
CD-teksti ........................................................................... 16
Valinta PLAYLIST-soittolistasta ...................................... 16
WMA-, MP3-, JPEG-, MPEG4- ja DivX-levyt ................. 17
MENU > FUNCTIONS - Alavalikko ............................. 17
PLAYBACK MENU - Toistovalikko ................................ 17
NAVIGATION MENU - Navigointivalikko .................... 17
Haku ryhmästä tai tiedostotyypistä ................................ 17
Vinkkejä datalevyjen tekemiseen .......................................... 5
KÄYTTÖÖNOTTO .................................................... 6
Peruskytkentävaihtoehdot .................................................... 6
Soittimen kytkentä televisioon ja vahvistimeen ................... 6
HDMI-kytkentä: tavallista parempi ääni ja kuva .......... 7
Vahvistinkytkentä > monikanavainen surround-ääni .... 8
Digitaalikytkentä: optinen tai koaksiaalinen ............ 8
Analoginen monikanavakytkentä: AUDIO IN 5.1ch ... 8
Kauko-ohjain ........................................................................ 8
SETUP -valikon QUICK SETUP -käyttöönottoasetukset .. 8
DIVX VOD ................................................................. 18
DivX VOD -sisältö ............................................................... 18
PERUSTOIMINNOT .................................................. 9
LISÄTIETOA .............................................................. 18
KÄTEVIÄ TOIMINTOJA ........................................... 11
PLAY MODE - Toistotapa .................................................. 11
ALL GROUP - Kaikkien ryhmien toisto ......................... 11
PROGRAM - Soitto-ohjelma ........................................... 11
RANDOM - Satunnaistoisto ........................................... 11
QUICK OSD -Toistotietojen tarkastus ................................ 12
ADVANCED DISC REVIEW -Toistettavien ohjelmien
esikatselu ........................................................................ 12
NIGHT SOUND - Äänipiikkien vaiemmnnus ..................... 12
AV ENHANCER - Automaattinen audio/videoasetus .......... 12
H. BASS - Bassotehostus .................................................... 13
Advanced Surround - Surroundäänitehoste .......................... 13
MULTI RE-MASTER - Luonnollinen äänentoisto ............. 13
FUNCTIONS > REPEAT - Uusintatoisto .......................... 14
QUICK REPLAY - Pikauusinta ........................................... 14
MANUAL SKIP - 30 sekuntia eteen ................................... 14
SUBTITLE - Tekstityksen valinta ....................................... 14
PLAY SPEED - Toistonopeus .............................................. 14
AUDIO - Ääniraidan valinta ................................................ 15
GROUP - Ryhmän valinta ................................................... 15
ZOOM - Zoomaus ............................................................... 15
ANGLE/PAGE - Kuvakulma, still-kuvan ohjaus ................. 15
FUNCTIONS-VALIKOT: TOISTOON LIITTYVÄT
TOIMINNOT ......................................................... 19
MAIN MENU -päävalikko .................................................. 19
OTHER-valikko ................................................................... 20
PLAY MENU - Toistovalikko ................................................ 20
PICTURE MENU - Kuva-asetukset ..................................... 20
AUDIO MENU - Ääniasetukset ............................................ 22
DISPLAY MENU - Näyttöasetukset ...................................... 22
OTHER MENU - Muut asetukset .........................................
........................................................................... 23
SETUP-VALIKOT: SOITTIMEN ASETUKSET .......... 24
VIDEO - Kuva-asetukset .................................................... 24
DISC- Levyasetukset .......................................................... 24
AUDIO - Ääniasetukset ...................................................... 25
HDMI - HDMI-asetukset .................................................... 26
DISPLAY - Näyttöasetukset .................................................. 26
OTHERS - Muut asetukset .................................................. 26
SPEAKER SETTINGS: KAIUTINASETUKSET ......... 27
A - Kaiuttimien koko ja lukumäärä ....................................... 27
B - Viiveaika .......................................................................... 27
C - Kaiuttimien perusäänenvoimakkuudet ........................... 27
LISÄTIETOJA ........................................................... 28
Sanasto
........................................................................... 28
Sijoittaminen ......................................................................... 28
Huolto
........................................................................... 28
Kielikoodit ........................................................................... 29
Tekniset tiedot ...................................................................... 30
Tv-ruutuun tulevat virheilmoitukset .................................... 30
Vianmääritys ......................................................................... 31
2
TARVIKKEET
Varmista, että sait nämä tarvikkeet laitteen mukana:
•
•
•
•
kauko-ohjain (1) [EUR7631200R]
kauko-ohjaimen paristot (2)
AV-kaapeli (1)
verkkojohto (1) [K2CQ2CA0006]
Verkkojohto on tarkoitettu vain tämän laitteen
verkkojohdoksi. Älä kytke sitä muuhun laitteeseen.
Älä kytke muiden laitteiden verkkojohtoja tähän laitteeseen.
Tuotenumerot tarkistettu maaliskuussa 2006.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
VAROITUS!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA
KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
VAROITUS:
TULIPALO-, SÄHKÖISKUVAARAN TAI TUOTETTA KOHTAAVAN
MUUN VAHINGON VÄHENTÄMISEKSI EI LAITETTA SAA
ALTISTAA SATEELLE, KOSTEUDELLE, VESIPISAROILLE TAI
ROISKEELLE, EIKÄ NESTETTÄ SISÄLTÄVIÄ ESINEITÄ, KUTEN
ESIMERKIKSI MALJAKOITA, SAA ASETTAA LAITTEEN PÄÄLLE.
Varoitus - sijoitus ja paristot!
• Älä asenna tai laita tätä laitetta kabinettityppiseen kirjakaappiin
tai muuhun suljettuun tilaan, jotta tuuletus onnistuisi. Varmista,
että verho tai muu materiaali ei huononna tuuletusta, jotta
vältettäisiin ylikuumenemisesta johtuva sähköisku- tai tulipalovaara.
• Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla,
verholla tai muulla vastaavalla esineellä.
• Älä aseta palavaa kynttilää tai muuta avotulen lähdettä laitteen
päälle.
• Hävitä paristot luontoa vahingoittamattomalla tavalla.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi
leudossa ilmastossa.
Laite tulee asettaa lähelle verkkopistorasiaa ja pistokkeen täytyy olla
sellaisessa asennossa, että siihen on helppo tarttua ongelman
sattuessa.
Tietoa käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittämisestä
Tämä merkki tuotteessa ja/tai dokumenteissa tarkoittaa, että
käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta ei saisi hävittää sekajätteenä.
Tuote käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat sen
keräyspisteeseen, missä se otetaan vastaan ilmaiseksi. Joissakin
maissa laitteen saa palauttaa jälleenmyyjälle, jos ostat uuden
laitteen. Kun hävität tuotteen asianmukaisesti, autat säästämään
arvokkaita luonnonvaroja ja estämään mahdollisesti haitallisia
vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle, joita vääränlainen
jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Tiedon lähimmästä keräyspisteestä
saat alueesi jäteneuvojalta. Kansallisessa lainsäädännössä on voitu
määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja laitemyyjältä.
EU:n ulkopuolella
Tämä merkki on käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
3
TIETOA LEVYISTÄ
•
Joidenkin levyjen toisto ei välttämättä ole mahdollista.
Se johtuu levytyypistä, tallennusvaiheesta, tallennustavasta ja tiedostojen laatimistavasta.
T Valmiit, kaupalliset tallenteet
Levy ja sen logo
Tunnus
tässä käyttöohjeessa
Huomioita
DVD-Video
Laadukas elokuva- ja musiikkitallenne
DVD-Audio
Laadukas musiikkitallenne*1
Video CD
Musiikkitallenne, myös SVCD
(IEC62107:n mukainen)
CD
Musiikkitallenne*2
*1) DVD-Audio-levy voi sisältää
DVD-Video-ohjelmaa. Jos
haluat katsella DVD-Video
ohjelman, valitse Play as
DVD-Video (s. 23, Other
Menu).
*2) Laite on HDCD-yhteensopiva (s. 28, sanasto),
mutta ei tue Peak Extend toimintoa (toimintoa, joka
laajentaa voimakkaiden
signaalien dynamiikkaaluetta). (HDCD-toiston
aikana etulevyn näytössä
on HDCD).
T Itse koostetut levyt
Levy
Tunnus tässä
käyttöohjeessa
Tehty DVD-tallentimella tms.
DVD-VR
*2
Tehty tietokoneella tms.
Täytyykö viimeistellä?*6
*4
MPEG4
DivX
DVD- RAM
Ei
DVD- R/ RW
Kyllä
DVD- R DL
Kyllä
+R/+RW
—
Kyllä
Kyllä
+R DL
—
Kyllä *7
CD-R/RW*1
—
V: kyllä, X: ei
1
2
3
4
5
6
7
Tämä laite toistaa CD-R/RW -levyt, jotka on laadittu CD-DA- tai Video CD -formaattiin.
[WMA] [MP3] [JPEG] Tämä laite toistaa myös HighMAT -levyjä.
Levyt, jotka on tallennettu DVD-tallentimella, DVD-videokameralla tms. käyttäen Video Recording -formaatin versiota 1.1
(yhtenäistettyä videotallennusstandardia).
Levyt, jotka on tallennettu DVD-tallentimella tai DVD-videokameralla käyttäen Video Recording -formaatin versiota 1.2 (yhtenäistettyä
videotallennusstandardia).
Levyt, jotka on tallennettu DVD-tallentimella tai DVD-videokameralla käyttäen DVD-Video-formaattia.
Tallennettu käyttäen jotakin muuta kuin DVD-Video-formaattia, joten joitakin toimintoja ei voi käyttää.
Menetelmä, joka mahdollistaa toiston yhteensopivalla laitteella. Jos merkintänä on ”kyllä”, levyä voi soittaa tässä soittimessa
vain, jos se ensin viimeistellään tallentavassa laitteessa.
Vaihtoehtoisesti riittää, jos suljet tallennuskerran (close the session).
4
T DVD-Audio
T Levyjen käsittelyohjeita
Jotkin monikanavaiset DVD Audio-levyt estävät äänikanavien
yhdistämisen (downmix, s. 28) osittain tai kokonaan.
Estotoiminnon käyttö on levyn valmistajan harkinnan varassa.
Jos levy estää äänikanavien yhdistämisen kokonaan tai tietyn
levyosan toiston aikana, ääni ei toistu kunnolla tässä laitteessa,
mikäli kaiuttimia ei ole yhtä monta kuin tallenteessa äänikanavia.
(Esim. osa äänestä jää kuulumatta, monikanavaääntä ei voi valita
ja vain etukanavat toistuvat). Lisätietoja levykotelossa.
T Levyt joita ei voi toistaa
Versio 1.0 DVD-RW, DVD-ROM, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD,
Photo CD, DVD-RAM jota ei voi poistaa suojakotelosta, 2.6 GB ja
5.2 GB DVD-RAM, kaupallinen “Chaoji VCD” myös CVD, DVCD ja
SVCD joka ei täytä standardia IEC62107.
•
•
•
•
•
Älä liimaa levyyn tarroja tai etikettejä. Ne saattavat vääntää
levyä ja epätasapainottaa levyä levykelkassa, minkä seurauksena levystä tulee käyttökelvoton.
Älä kirjoita kuulakärki- tai muulla kynällä levyn
etikettipuolelle.
Älä puhdista levyä vinyylilevyjen puhdistusaineella, bensiinillä,
tinnerillä, sähköisyyttä vähentävällä aineella tai muulla
liuotteella.
Älä käytä naarmuilta suojaavia tarvikkeita tai suojia.
Älä laita soittimeen levyä
- jossa on jälkiä tarrasta, liimasta tms. (tarkasta huolellisesti
esimerkiksi vuokraamokäytössä olleet levyt)
- joka on vääntynyt tai halkeillut
- joka on erikoismuotoiltu (esim. sydämen mallinen).
Vinkkejä datalevyjen tekemiseen
Formaatti
Levy
Tietoja
CD-R/RW
•
•
•
•
Tiedostopääte: .WMA tai .wma
Yhteensopiva pakkaussuhde: 48 kbps - 320 kbps.
Ei toista kopiosuojattua WMA-tiedostoja.
Tämä soitin ei tunnista bittinopeutta MBR (Multiple Bit Rate, tiedostoa,
jonka sisältö on koodattu useilla eri nopeuksilla).
DVD-RAM
DVD-R/RW
CD-R/RW
•
•
Tiedostopääte: .MP3 tai .mp3
Näytetaajuus:
DVD-RAM, DVD-R/RW: 11.02, 12, 22.05, 24, 44.1, 48 kHz
CD-R/RW : 8, 11.02, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
Yhteensopiva pakkaussuhde: 32 kbps - 320 kbps.
Tämä laite ei tunnista ID3-tunnisteita.
•
•
DVD-RAM
DVD-R/RW
CD-R/RW
•
•
•
MPEG4
DVD-RAM
DVD-R/RW
CD-R/RW
•
•
•
DivX
DVD-RAM
DVD-R/RW
CD-R/RW
•
•
•
•
•
•
Tiedostopääte: .JPG, .jpg, .JPEG tai .jpeg
Jos haluat katsella JPEG-kuvia tällä laitteella, ota kuvat DCF-standardin mukaisella kameralla (DCF Standard
Version 1.0).
Tämä laite ei välttämättä näytä tiedostoa, jota on muutettu,
editoitu tai joka on tallennettu tietokoneessa kuvankäsittelyohjelmalla.
Tämä laite ei pysty näyttämään videokuvaa, MOTION JPEG-kuvaa eikä vastaavia formaatteja, muita stillkuvia kuin JPEG (esim. TIFF) eikä kuvia, joihin liittyy äänitiedosto.
Tiedostopääte: .ASF tai .asf
Laadi Panasonicin SD-multikameralla tai DVD-tallentimella MPEG4-dataa, joka täyttää SD VIDEO spesifikaatiot (ASF-standardi)/MPEG4 (Simple Profile) videojärjestelmä/ G.726 audiojärjestelmä.
Tallennuspäivä saattaa olla eri kuin todellinen päiväys.
Tiedostopääte: .DIVX, .divx, .AVI tai .avi
Toistaa kaikkia DivX-versioita, (myös DivX 6) [Video: DivX videojärjestelmä/ Audio: MP3, Dolby Digital tai
MPEG] DivX-mediatiedostojen perustoistolla.
Laite ei tue järjestelmää GMC (Global Motion Compensation).
Laite ei välttämättä soita kunnolla DivX-tiedostoa, jonka koko on yli 2 GB tai jossa ei ole index-hakemistoa.
Laite toistaa kaikkia resoluutioita, enintään kuitenkin 720 x 480 (NTSC) ja 720 x 576 (PAL).
Tällä laitteella voit valita enintään 8 audio- ja tekstitysvaihtoehdosta.
Kansioiden ja tiedostojen nimeäminen
Tämä soitin käsittelee tiedostoja “sisältönä” (eng. content) eli
varsinaisena ohjelmana ja kansioita “ryhminä” (eng. group).
• Tallennushetkellä kansioille ja tiedostoille tulee antaa numeromuotoinen nimi. Kaikissa nimissä tulee olla yhtä monta numeroa.
Numeroi tiedostot siinä numerojärjestyksessä, jossa toivot
niiden toistuvan DVD-soittimessa. Toistojärjestys ei siitä
huolimatta aina noudata tarkkaan numerojärjestystä.
•
•
•
Jos luot kansion muualle kuin juureen (esim. kuvassa ryhmä
002), kahdeksatta ryhmää seuraavat ryhmät näkyvät
valikkosivuilla yhdellä pystylinjalla.
Levyn sisältö saattaa näkyä ruudussa eri järjestyksessä
kuin tietokoneen resurssinhallinnassa.
Tämä soitin ei toista tiedostoa, joka on koostettu ns. packet
writing -ohjelmalla (joka polttaa dataa levylle pienissä erissä).
Esim. MP3
(root) juurihakemisto
kansio eli ryhmä
tiedosto eli raita
numeroinnilla laaditaan
toivottu toistojärjestys
DVD-RAM
• Levystandardi UDF 2.0.
DVD-R/RW
• Levystandardi UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660).
• Tämä soitin ei pysty toistamaan levyjä, joille on tallennettu monta
kertaa (multi-session). Vain perustallennus toistuu.
CD-R/-RW
• Levystandardi ISO9660, level 1 tai 2, ei extended format.
• Tämä soitin toistaa ns. multisession-levyn (eli levyn jolle on
tallennettu monta kertaa), mutta toiston aloittaminen kestää sitä
kauemman, mitä enemmän tallennuskertoja on tehty. Pidä
tallennuskerrat minimissä!
5
KÄYTTÖÖNOTTO
•
•
•
•
•
Älä sijoita soitinta vahvistimen tai muun käytössä kuumenevan laitteen päälle. Lämpö vaurioittaa laitteita.
Ennen kuin teet kytkentöjä, irrota kaikkien kytkettävien laitteiden verkkojohdot pistorasiasta. Lue käyttöohjeet.
Älä kytke soitinta kuvanauhurin kautta. Kytke soitin suoraan televisioon. Jos kytket sen kuvanauhuriin, joka on kytketty
televisioon, kopiosuojatut DVD-ohjelmat eivät näy kunnolla, vaan kuvaan tulee häiriöitä.
Liittimet on värikoodattu. Yhdistä samanväriset.
Kuvissa oleva malli ei välttämättä ole kotimaassasi myytävä malli.
VAIHE 1 Soittimen kytkentä televisioon ja vahvistimeen
Peruskytkentävaihtoehdot
TELEVISIOSSA OLEVA LIITIN
tai
tai
S-videokaapeli *1
Audio/videokaapeli
*2
Audio/
videokaapeli
*2
Ei käytetä
Videokaapelit
21-nastainen
SCARTkaapeli
*1 Jos teet tämän kytkennän,
tee myös audiokytkentä
(punainen ja valkoinen liitin).
*2 Mukana.
TÄMÄN SOITTIMEN TAKALEVYN LIITTIMET
STEREOÄÄNI
Voit kytkeä audiokaapelin
analogisen vahvistimen audiotuloihin
(2-kanavatuloihin) tai vastaavaan
laitteeseen, joka toistaa stereoäänen.
LOMITTAMATON KUVA (eng. progressive)
Käytä vain, jos televisio pystyy käsittelemään
lomittamatonta kuvaa.
1) Manner-Euroopan malli:
Valitse QUICK SETUP-valikosta
komponenttivideoliittimiä varten
asetus VIDEO/YPbPr (s.8).
2) Valitse kohtaan VIDEO OUTPUTMODE
asetus “OOOp”.
Noudata ruutuun tulevia ohjeita (s. 20).
Verkkojohdon kytkentä
Manner-Euroopan malli:
Kaikki Panasonic-televisiot, joissa on tuloliitin
625 (576)/ 50i - 50p, 525 (480)/60i -60p,
pystyvät käsittelemään lomittamatonta kuvaa.
Kytke verkkojohto viimeiseksi.
Verkkojohto (mukana)
Pistorasiaan
6
SCART-LIITÄNNÄN SIGNAALI
Valitse QUICKSETUP -valikossa
AV-liitännän signaaliksi signaali,
jota televisio pystyy käsittelemään
(s. 8):
S-video >
RGB >
S-VIDEO/YPbPr
RGB / No OUTPUT
Jos valitset RGB/No Output,
valitse VIDEO OUTPUT > OFF (s. 26,
välilehti HDMI).
HDMI-kytkentä: tavallista parempi ääni ja kuva
Jos kytket järjestelmään HDMI-yhteensopivan teräväpiirtotelevision, videosignaali voidaan muuttaa ja ottaa ulos soittimesta
teräväpiirtoisena videona (720p, 1080i). Jos kytket järjestelmään HDMI-yhteensopivan vahvistimen, jossa on monikanavaäänen
lähtöliittimet, voit kuunnella monikanavaääntä HDMI-liitännän kautta.
HDMI-yhteensopiva televisio
HDMI-yhteensopiva televisio ja vahvistin
HDMI-yhteensopiva vahvistin
Nauti teräväpiirtoisesta kuvasta ja
äänestä yhden kaapelin välityksellä.
Voit nauttia monikanavaäänestä tekemällä
kytkennän COAXIAL, OPTICAL tai 5.1 ch
AUDIO OUT -liittimistä vahvistimeen.
Voit nauttia digitaalisesta monikanavaäänestä
ja digitaalisesta teräväpiirtoisesta kuvasta.
Voit nauttia monikanavaäänestä,
vaikka televisiosi ei olisikaan HDMIyhteensopiva, mikäli sinulla on
HDMI-yhteensopiva vahvistin.
Televisio
Televisio
HDMIkaapeli
kaapeli
ei
kotiteatterikaiuttimet
kytketä
(monikanavainen
äänentoistojärjestelmä) Audio/
Videokaapeli
(mukana)
Vahvistin
kaapeli
Laitteen takalevy
Valitse asetuskohtaan “Video Output”
> “On” ja kohtaan “Audio Output” >
“On” (s. 26, välilehti HDMI).
Televisio
Laitteen takalevy
Valitse asetuskohtaan “Video
Output” > “On” ja kohtaan “Audio
Output” > “On” (s. 26, välilehti
HDMI).
kotiteatterikaiuttimet
(monikanavainen äänentoisto
järjestelmä)
Vahvistin
ei
kytketä
kaapeli
Laitteen takalevy
Valitse asetuskohtaan “Audio Output” >
“On”. Jos teet kytkennän vain television
COMPONENT VIDEO -liittimiin, valitse
asetuskohtaan “Video Output” >“Off”, (s.
26, välilehti HDMI).
*
Vaihtoehtoisesti voit tehdä kytkennän S
VIDEO tai COMPONENT VIDEO -liittimistä.
• Jos kytket järjestelmään HDMI-yhteensopivan teräväpiirtotelevision, näet teräväpiirtoisen videosignaalin. Määritä asetuskohta
“Video Output Mode” (s. 20, Picture Menu).
• Jotta kytkentä toimisi varmasti eikä kuvanlaatu heikkenisi, hanki enintään 5 m pitkä HDMI-kaapeli, jossa on HDMI-logo.
• Ellei kaiutinasetuksia voi tehdä vahvistimen kautta, tee ne tämän soittimen asetuskohdasta “Speaker Settings” (s. 25, välilehti
Audio).
• Ei ole yhteensopiva HDMI Control -ohjaustoiminnon kanssa (CEC).
• Mikäli kytket järjestelmään laitteen, joka ei tue CPPM-kopioinninestojärjestelmää (s. 28), CPPM-kopiosuojatun DVD-Audio-levyn ääni
ei tule ulos HDMI AV OUT -liittimestä. Tee audiokaapelikytkentä (vasen/oikea eli L/R) HDMI-yhteensopiviin AUDIO IN -liittimiin.
7
Vahvistinkytkentä > monikanavainen surround-ääni
Digitaalikytkentä: optinen tai koaksiaalinen
Koaksiaalikaapeli
Vahvistin, jossa on dekooderi (tai
erillislaitteina vahvistin + dekoooderi).
•
•
•
Et voi käyttää DTS Digital Surround -dekooderia,
Optinen kaapeli
joka ei pysty käsittelemään DVD-ohjelmaa.
DVD Audio -levyn ääni toistuu kaksikanavaisena,
vaikka käyttäisit tätä kytkentää. Jos haluat kuunnella monikanavaista ääntä,
tee analoginen monikanavakytkentä 5.1 AUDIO -liittimiin tai kytkentä HDMI-liittimeen.
Valitse “Audio Output” > “Off” (s. 26, “HDMI” ), ja valitse oikeat asetukset kohtiin “PCM Digital
Output”, “Dolby Digital”, “DTS Digital Surround” ja “MPEG ”(s. 25, “Audio”).
Analoginen monikanavakytkentä: AUDIO IN 5.1ch
Tämä kytkentä tuo parhaiten kuuluviin
DVD Audio -levyn monikanavaisen PCM-äänen.
•
Audiokaapeli
Kytke kaapelit
niiden kaiuttimien liittimiin, jotka
kuuluvat kaiutinkokoonpanoon
Laitteen
takalevy
Vahvistin
Valitse oikeat asetukset kohtaan
AUDIO > SPEAKER SETTINGS (s. 25).
VAIHE 2 Kauko-ohjain
•
•
•
•
•
•
•
Laita paristot kauko-ohjaimen paristotilaan
•
siellä olevien napaisuusmerkkien suuntaisesti
Älä käytä ladattavia akkuja.
Älä laita kauko-ohjaimeen
sekä käytettyjä että uusia paristoja
•
tai erityyppisiä paristoja.
Paristot eivät kestä kuumuutta
eivätkä avotulen läheisyyttä.
Älä pura paristoja tai aiheuta niillä oikosulkua.
Älä yritä ladata alkali- tai magaaniparia.
Älä käytä paristoa, jonka pinta on rikki.
Ohjeiden vastaisesti käytettyinä paristot
saattavat vuotaa elektrolyyttiä,
jonka kosketus aiheuttaa vahinkoa
ja joka saattaa aiheuttaa tulipalon.
Ota paristot pois kauko-ohjaimesta,
jos ohjainta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Säilytä paristot viileässä ja pimeässä.
Osoita kauko-ohjaimella soittimen kaukoohjaussignaalien vastaanotinta (s. 9).
Välissä ei saa olla esteitä. Käyttöetäisyys
enint. 7 m suoraan laitteen edessä.
VAIHE 3 SETUP -valikon QUICK SETUP -käyttöönottoasetukset
Kytke televisio toimintatilaan ja valitse oikea kanava televisioon.
Soitin
toimintatilaan.
•
Avaa
QUICK SETUPvalikko.
Tee asetukset
ohjeiden mukaan.
Lopeta
QUICK SETUP
-käyttöönotto.
Sulje valikko.
Voit muuttaa näitä asetuksia myöhemmin. Valitse OTHERS-valikosta kohta QUICK SETUP (s. 26).
8
PERUSTOIMINNOT
Laite toimintatilaan.
Avaa levykelkka.
Kauko-ohjaussignaalien
tunnistin
Laita levy soittimeen.
- Jos levy on kaksipuolinen, laita
toistopuolen tunnus/etiketti ylöspäin.
- DVD-RAM: Ota levy pois suojakotelosta.
SKIP - Hyppypainike
- [DVD-VR] Voit siirtyä
myös merkattuihin kohtiin.
Käynnistä
toisto.
REPEAT- Uusintatoisto (s. 14) tai
välin A-B uusintatoisto (s. 20).
SEARCH - Pikahaku (toiston aikana)
SLOW - Hidastettu toisto (tauon aikana)
- 5 nopeusvaihtoehtoa
- Käynnistä toisto painamalla PLAY.
- [VCD]: Hidastettu toisto vain eteenpäin.
- [MPEG4, DivX]: Hidastettu toisto: ei toimi.
STOP - Toiston lopetus
Keskeytyskohta jää muistiin
(näytössä vilkkuu ). Se jää muistiin,
vaikka sammuttaisit virran
(jos käytössä oli normaali levytoisto).
- Jos haluat jatkaa toistoa keskeytyskohdasta, paina PLAY.
- Jos haluat poistaa keskeytyskohdan
muistista, paina T STOP.
PAUSE - Tauko
- Jatka toistoa painamalla PLAY.
•
Standby/on -virtakytkin
Paina, niin laite kytkeytyy toimintatilasta valmiustilaan tai
valmiustilasta toimintatilaan. Valmiustilassa laite kuluttaa vähän virtaa.
•
Valmiustilan/toimintatilan merkkivalo
Kun laite on kytkettynä verkkovirtaan, tämä merkkivalo palaa,
kun laite on valmiustilassa. Kun laite on toimintatilassa,
merkkivalo ei pala.
•
•
•
•
Jos haluat soittaa MP3, JPEG-, MPEG4- tai DivX-ohjelmaa sellaiselta
DVD-RAM-levyltä, joka sisältää sekä DVD-VR -formaatin mukaista
ohjelmaa että jotakin toista formaattia (esim. JPEG), valitse
valikosta PLAY AS DATA DISC (s. 23).
Levy pyörii, vaikka valikko on avattu kuvaruutuun. Lopeta levyn
pyöriminen painamalla T STOP, niin säästät laitteen rakenteita
ja television näyttöä.
Nimikkeiden kokonaislukumäärä ei välttämättä näytä todellista
tietoa, jos levy on +R/ RW.
Vianmäärityksestä lisätietoja (s. 31).
9
MPEG4
LEVYVALIKON KÄYTTÖ
DivX
HYPPÄÄ RYHMÄN YLI
Ei toimi taukotilan (pause) aikana.
DIRECT NAVIGATOR / TOP MENU
Avaa levyn päävalikon.
DVD-VR
Toistaa sisällön (s. 16).
MPEG4
DVD-VR
DivX
Soittaa datalevynä (s. 23)
KUVA KERRALLA (tauon aikana)
Vain toisto eteenpäin.
PLAYLIST / MENU
DVD-VR
Avaa levyn valikon.
Soittaa soittolistan (s. 16).
MPEG4
Soittaa datalevynä (s. 23)
KUVARUUTUVALIKKOJEN KÄYTTÖ
RETURN
Avaa levyn valikon
(jos PBC-valikko käytössä).
Selaa
valikkokohtia
Palauta
edellinen
valikkosivu.
Hyväksy
valinta
ETULEVYN NÄYTTÖTIETUE
Valitsee näyttötietueen:
Nimike/Kappale >< Aikanäyttö
INFOTIETUE
NUMEROT
DVD-VR
Luku 12: Paina [>10] > [1] > [2]
MPEG4
DivX
Luku 123: Paina [1] > [2] > [3] > [ENTER].
10
DivX
KÄTEVIÄ TOIMINTOJA
PLAY MODE - Toistotapa
[Muut kuin
DVD-VR
]
Kytke HighMAT-levytoisto pois käytöstä, niin
satunnaistoisto ja soitto-ohjelma ovat käytettävissäsi.
Valitse OTHER > “Play as Data Disc” (s. 23).
1
Lopeta levyn toisto.
Valitse toistotapa painelemalla PLAY MODE.
2 Palauta normaali toisto näin:
lopeta toisto, valitse OFF
painelemalla PLAY MODE-painiketta.
ALL GROUP - Kaikkien ryhmien toisto
RANDOM - Satunnaistoisto
1
Lopeta toisto. Painele tarpeeksi monta
kertaa PLAY MODE.
1
2
Käynnistä toisto painamalla PLAY.
2
Lopeta toisto. Painele tarpeeksi monta
kertaa PLAY MODE.
MPEG4
DivX
Valitse ryhmä tai nimike numeropainikkeilla.
PROGRAM - Soitto-ohjelma
3
Soitto-ohjelmassa voi olla 32 kohtaa.
Tiettyjen kohtien valinta
1 Lopeta toisto. Painele tarpeeksi monta
kertaa PLAY MODE.
2 Valitse kohdat soitto-ohjelmaan numeropainikkeilla.
Toista, kunnes ohjelma on mieleisesi.
3 Käynnistä toisto painamalla PLAY.
Kaikkien kohtien valinta levyltä / nimikkeestä / ryhmästä
1
Paina ENTER ja [] valitaksesi kohdan “ALL”.
2
Paina ENTER.
Ohjelman muokkaaminen
1
Valitse jokin kohta nuolilla [].
> Jos haluat vaihtaa kohdan, toista vaihe 2
> Jos haluat poistaa kohdan, paina CANCEL
(tai valitse kohta “CLEAR” ja paina ENTER).
Voit selata sivuja painelemalla ANGLE/PAGE.
Ohjelman poistaminen
1
Valitse kohta “CLEAR ALL”. Paina ENTER.
Ohjelmaa häviää muistista myös silloin,
kun avaat levykelkan tai kytket soittimen valmiustilaan.
11
Käynnistä toisto painamalla PLAY.
AV ENHANCER Automaattinen audio/videoasetus
QUICK OSD Toistotietojen tarkastus
Etulevyssä
1
Paina QUICK OSD.
2
Paina uudelleen.
3
Sulje painamalla QUICK OSD.
AV ENHANCER-toimintoon on koottu useita kuvan ja äänen
laatuun vaikuttavia asetuksia. Kun painat painiketta, laite
tunnistaa levyn ja valitsee parhaat audio- ja videoasetukset.
Levyn ominaisuudet saattavat estää tämän toiminnon käytön.
Perustietue > Tarkempi tietue > Tietue pois käytöstä.
PERUSTIETUE Esim. DVD-V-levyn toiston aikana.
Parhaillaan toistuva nimike/kappale
1
Valitse asetus painelemalla AV ENHANCER.
Asetusvaihtoehdot
Toistoon kulunut aika
OFF
AUTO
Toiston
tila
USER1*
USER2*
USER3*
Toistotapa
Toistokohta graafisesti esitettynä
Ei käytössä
Automaattivalinta (parhaat kuva- ja
ääniasetukset)
Käyttäjän asetukset 1 (sopii videolle) DVD-V
Käyttäjän asetukset 2 (sopii musiikille)
Käyttäjän asetukset 3 (sopii videolle) DVD-VR
*Voit muuttaa yksittäisiä asetuksia valikon kautta
(OTHER > AV ENHANCER, s. 23).
TARKEMPI TIETUE Esim. DVD-V-levyn toiston aikana.
•
Ääniraita
Tekstitys
Kuvakulma
Nimikkeen kuvan sivusuhde
Nimikkeen kokonaistoistoaika
MPEG4
DivX
Kun käytössä on AUTO AV ENHANCER,
seuraavia asetuksia ei voi muuttaa:
AUDIO-asetukset
NIGHT SOUND MODE
H.BASS
MULTI RE-MASTER
ADVANCED SURROUND
DIALOGUE ENHANCER
SOUND ENHANCEMENT
Video- ja audiotietoja ei saa näkyviin
hakutoiminnon aikana.
VIDEO-asetukset
PICTURE MODE
ADVANCED DISC REVIEW Toistettavien ohjelmien esikatselu
DVD-VR
NIGHT SOUND Äänipiikkien vaiemmnnus
Ei +R/RW-levyt.
Vain normaalin toiston aikana.
MPEG4
•
•
•
1
Paina ADVANCED DISC REVIEW.
2
Kun toistettavaksi haluamasi ohjelma
on löytynyt, paina PLAY.
DivX
Ei voi käyttää.
Voit katsella elokuvia ja kuunnella musiikkia vaikka myöhään
illalla, koska tämä toiminto korostaa ääniraidan hiljaisia kohtia
ja vaimentaa äänipiikkejä.
Voit valita esikatselukohtien väliksi 10 minuuttia.
Valitse “DISC” > “ADVANCED DISC REVIEW” >
“INTERVAL MODE” (s. 24)
Tätä toimintoa ei välttämättä voi käyttää
levyn joissakin kohdissa .
DVD-VR
Ei voi käyttää
- still-kuvien näytön aikana
- soittolistan toiston aikana.
1
Valitse toiminto käyttöön >< pois käytöstä
painelemalla NIGHT SOUND.
•
•
Äänentoisto muuttuu kaksikanavaiseksi.
Levyn ominaisuudet saattavat estää tämän toiminnon
käytön.
Ei vaikuta DVD-RAM- tai DVD-R/RW-levyltä
toistettavaan MP3-ääneen.
•
12
H. BASS Bassotehostus
MULTI RE-MASTER Luonnollinen äänentoisto
DVD-VR
Vain levyt, joiden näytetaajuus on 48 kHz.
Vain levyt, joiden näytetaajuus on 48 kHz tai 48 kHz.
•
Toiminto palauttaa kuuluviin monikanavaäänen korkeat
taajuudet, jotka ovat hävinneet tallennusprosessin aikana.
Toiminto lisää kaksikanavaääneen ylätaajuuksia, joita levyllä
ei ole. Ääni kuulostaa luonnollisemmalta. (Esim. DVD Video,
jonka näytetaajuus on 48 kHz, soi ikään kuin se olisi 96
kHz). Ks. sanasto, “näytetaajuus” (s. 28).
•
1
Valitse toiminto käyttöön >< pois käytöstä
painelemalla H.BASS.
•
Vaikuttaa vain DVD-Video-levyn 5.1-ääneen.
Vaikuttaa myös levyn joihinkin 2-kanavaisiin osiin.
Äänentoisto muuttuu kaksikanavaiseksi.
Levyn ominaisuudet saattavat estää toiminnon käytön.
Jos ääni säröytyy tai kuulet häiriöääniä, valitse OFF.
Ei vaikuta, jos käytössä on NIGHT SOUND.
•
•
•
•
Levyt, joiden näytetaajuus muu kuin 8, 16 tai 32 kHz
•
ADVANCED SURROUND Surroundäänitehoste
Toiminto palauttaa kuuluviin korkeat taajuudet, jotka ovat
hävinneet tallennusprosessin aikana. Ääni kuulostaa
aidommalta.
1
Valitse asetus (1, 2 tai 3) painelemalla
[MULTI RE-MASTER].
Vaikuttaa elokuvaan, jossa äänikanavia on vähintään 2.
Asetus
levyt
Toiminto luo surround-vaikutelman ääneen, joka toistuu kahdesta
etukaiuttimesta (SP) tai kuulokkeista (HP).
1
2
3
OFF
1 Valitse asetus painelemalla ADVANCED SURROUND.
•
Asetusvaihtoehdot
SP 1
HP 1
SP 2
HP 2
OFF
•
•
•
•
•
•
Luonnollinen ääni (kaiuttimet)
Luonnollinen ääni (kuulokkeet)
Tehostettu ääni (kaiuttimet)
Tehostettu ääni (kaiuttimet)
Toiminto pois käytöstä.
•
•
•
Jos levyllä on surround-ääni, äänitehosteen lisääminen
aiheuttaa sen, että ääni kuulostaa tulevan vain toisen puolen
kaiuttimista.
Jos olet kytkenyt kuulokkeet soittimeen kytketyn laitteen
kuulokeliitäntään, valitse HP1 tai HP2.
Ihanteellinen istumapaikan etäisyys televisiosta on
3-4 kertaa etukaiuttimien välinen etäisyys
tai television leveyden verran, jos käytät television kaiuttimia.
Älä kytke muiden laitteiden surround-tehosteita käyttöön
samaan aikaan.
Äänentoisto muuttuu kaksikanavaiseksi.
Ei vaikuta, jos käytössä on NIGHT SOUND tai H.BASS.
13
(PPCM)
Muut
Musiikkityyppi
Toiminnon teho
Nopeatempoinen (pop, rock)
Vaihteleva tempo (jazz)
Hidas tempo (klassinen)
Toiminto pois käytöstä
Kevyt
Keskitaso
Voimakas
Ei käytössä
Jos teet kytkennän DIGITAL OUT -liittimestä, soittimesta
todellisuudessa eteenpäin lähtevän näytetaajuuden määrää
AUDIO-valikon asetuskohta PCM DIGITAL OUTPUT (s.25).
Levy saattaa estää toiminnon käytön.
Toimintoa ei voi käyttää, kun käytössä on NIGHT SOUND,
H.BASS tai ADVANCED SURROUND.
Ei vaikuta DVD-RAM- tai DVD-R/RW-levyltä
toistettavaan MP3-ääneen.
FUNCTIONS > REPEAT - Uusintatoisto
PLAY SPEED - Toistonopeus
DVD-VR
Vain, jos levy sallii toistoon kuluvan ajan näytön.
Vaikka levy ei sallisi toistoon kuluvan ajan näyttöä.
1
2
•
Paina [FUNCTIONS].
Valitse OTHER SETTINGS nuolilla (
).
).
Paina (
3 Valitse PLAY MENU nuolilla (
).
).
Paina (
4 Valitse REPEAT nuolilla (
).
).
Paina (
5 Valitse toistettava kohta nuolilla (
).
Paina (ENTER).
Valittavissa olevat toistoalueet ovat
levytyyppikohtaisia.
1 Painele toiston aikana PLAY SPEED.
Asetusvaihtoehdot
FAST
NORMAL
SLOW
Hienosäädä nopeutta valikon näkymisen aikana painikkeilla
. Nopeuden säätöalue: x0,6 - x1,4 (tarkkuus 0,1).
•
•
QUICK REPLAY - Pikauusinta
Levyt, jotka sallivat toistoon kuluneen ajan näytön.
[Ei +R/+RW-levyt]
•
DVD-VR
1 Paina [QUICK REPLAY].
Soitin toistaa uudestaan
pari viimeistä sekuntia.
•
nopea
normaali
hidas
•
Levyn ominaisuudet saattavat estää
tämän toiminnon käytön.
Palauta normaali toisto painamalla PLAY .
Muutetun toistonopeuden aikana ei voi käyttää
näitä toimintoja:
- NIGHT SOUND, HBASS, ADVANCED SURROUND,
MULTI RE-MASTER, SOUND ENHANCEMENT.
Muutetun toistonopeuden aikana
- ääni muuttuu kaksikanavaiseksi
- digitaaliäänilähdöt antavat eteenpäin PCM-ääntä
- soitin muuttaa näytetaajuuden 96 kHz > 48 kHz.
Levyn ominaisuudet saattavat estää toiminnon käytön.
SUBTITLE - Tekstityksen valinta
DivX
DVD-VR
MANUAL SKIP - 30 sekuntia eteen
DVD-VR
Ei +R/RW-levyt.
Yksi painallus ohittaa seuraavat 30 sekuntia (käytä esimerkiksi
mainokset ohittaaksesi).
1 Paina toiston aikana MANUAL SKIP.
DivX
1 Painele [SUBTITLE].
Tekstityskieli vaihtuu.
•
•
Tekstityksen valinta käyttöön/pois
1 Valitse nuolipainikkeilla () tekstitys
näkyviin (ON) tai pois näkyvistä (OFF).
Tätä toimintoa ei välttämättä voi käyttää
levyn joissakin kohdissa.
Ei toimi:
DVD-VR
- still-kuvien toiston aikana
- soittolistan (playlist) toiston aikana.
•
DVD-VR
Jos levy on +R/RW, tekstitysvaihtoehdon numero
saattaa näkyä, vaikka kyseistä tekstitystä ei ole levyllä.
Jos levyllä on tekstityksen on/off-tieto.
1 Painele SUBTITLE.
Tekstitys tulee näkyviin (ON) tai menee pois näkyvistä (OFF).
•
14
Panasonicin DVD-tallentimilla ei voi tallentaa levylle
tekstityksen käyttövaihtoehtoa (ON/OFF).
AUDIO - Ääniraidan valinta
[Jos vaihtoehtoja]
DivX
ZOOM - Zoomaus
DVD-VR
MPEG4
DVD-VR
DivX
Toiminnon avulla voit laajentaa letterbox-kuvaa
niin paljon, että se täyttää kuvaruudun kokonaan.
1 Painele [AUDIO].
DVD-VR
Valitse vasen (L) tai oikea (R) äänikanava tai molemmat (LR).
1 Painele ZOOM.
Valitse oikea kuvasuhde tai asetus AUTO (Just Fit Zoom).
DivX
Valitse valikon näkymisen aikana nuolipainikkeilla ()
vasen (L) tai oikea (R) äänikanava tai molemmat (LR).
Asetusvaihtoehdot
DVD-VR
[Karaoke]
Valitse nuolipainikkeilla () lauluääni
kuuluviin (ON) tai pois kuuluvista (OFF).
Lisätietoja levykotelossa.
Auto > 4:3 Standard > European Vista > 16:9 Standard >
American Vista > Cinemascope 1 > Cinemascope 2
[Levy saattaa estää kuvasuhdetiedon näkymisen]
MPEG4
Signaalityyppi / data
Signaalityyppi
LPCM,PPCM, DD DIGITAL, DTS, MP3, MPEG
kHz näytetaajuus / bittinopeus / kanavien lkm
Hienosäädä kuvan suurennusta valikon näkymisen
aikana:
esimerkki 3/2.1ch
1
0
1
2
1
2
3
•
DivX
Standard (normaali) > Original (alkuperäinen kuvakoko)
> Full (täyttää ruudun)
1
LFE-kanava (matalataajuiset tehosteet)
[tämä kohta on tyhjä, jos signaali puuttuu]
ei surround-ääntä
mono-surround
stereo-surround (v,o)
keskikanava
etukanavat (v,o)
etukanavat (v,o) ja keskikanava
DivX
Ääniraidan vaihtamisen jälkeen saattaa kestää
tavallista kauemman, ennen kuin toisto alkaa.
> x 1,00 - 1,60
> x 1,60 - 2,00
MPEG4
•
tarkkuus 0,01
tarkkuus 0,02
DivX
> x 2,00 - 4,00
tarkkuus 0,05
Televisio ja sen asetukset saattavat estää
zoomaamisen suuriin arvoihin.
ANGLE/PAGE Kuvakulma, still-kuvan ohjaus
GROUP - Ryhmän valinta
MPEG4
Painele nuolipainiketta (Pidä nuolipainike painettuna, jos haluat muuttaa nopeasti):
DivX
Viereisessä esimerkissä
soittimessa on DVD.
Valitse, mistä ryhmästä toisto alkaa. Ryhmä (eng. group) on
WMA/MP3-, JPEG-, MPEG4- ja DivX-levyllä oleva tiedostokansio (eng. folder).
1 Painele ANGLE/PAGE.
Kuvakulma vaihtuu (jos elokuvan parhaillaan
toistuvassa kohdassa on vaihtoehtoisia kuvakulmia).
Still-kuva kääntyy.
1 Lopeta toisto. Paina GROUP.
Seuraava still-kuva.
2 Valitse ryhmä nuolilla tai numeropainikkeilla.
Paina [ENTER].
•
Kaikkien ryhmien toisto (s. 11).
15
TOISTON OHJAUS LEVYVALIKON KAUTTA
DVD-VR-levyn sisällysluettelo
CD-teksti
DVD-VR
CD-tekstiä (eng. CD Text) ei ole kaikilla CD-levyillä.
1 Paina MENU.
•
•
2 Valitse haluamasi raita nuolipainikkeilla (
) .
Paina ENTER.
Nimet näkyvät vain, jos olet nimennyt ohjelmia.
Soittolistoja ja ohjelmakokonaisuuksia
(eli nimikkeitä, eng. title) ei voi editoida.
•
•
Vaihda sivua painelemalla ANGLE/PAGE.
Sulje valikko painamalla MENU.
DIRECT NAVIGATOR - Navigointivalikko
1 Avaa sisällysluettelo painamalla DIRECT NAVIGATOR.
2 Valitse ohjelma nuolipainikkeilla ()
tai numeropainikkeilla.
•
•
•
Paina FUNCTIONS,
niin näytön tietue vaihtuu:
Vaihda sivua painelemalla ANGLE/PAGE.
Kaksinumeroinen luku: esim. 23: näppäile [>10 ]> [2] > [3].
Voit tarkastella ohjelmatietoja painamalla nuolipainiketta ().
ohjeet >< toistoon kulunut aika.
HighMATTM-valikko
3 Paina ENTER.
HighMAT (High-Performance Media
Access Technology) mahdollistaa toiston
käynnistämisen nopeasti levyvalikon kautta,
kun levyllä on erilaisia formaatteja (WMA,
MP3 ja/tai JPEG).
Avaa ensin levyvalikko.
1
PLAYLIST - Soittolista
Valitse toistokohta nuolipainikkeilla ().
Vahvista valintasi painamalla ENTER.
Soittolista (playlist) on levyn muokattu sisällysluettelo.
Laadi se tallentavalla laitteella.
MENU (valikko).
Tästä pääset seuraavaan valikkoon, jossa on
soittolista tai seuraava alavalikko.
1 Avaa soittolista painamalla PLAY LIST.
PLAY LIST (soittolista).
Toisto alkaa.
2 Valitse ohjelma nuolipainikkeilla ()
tai numeropainikkeilla.
•
•
Vaihda sivua painelemalla ANGLE/PAGE.
Kaksinumeroinen luku: esim. 23: näppäile [>10 ]> [2] > [3].
3 Paina ENTER.
Valikkosivun palautus
Paina TOP MENU. Painele sitten monta kertaa RETURN.
Valikon taustakuvan vaihto
Paina FUNCTIONS. Taustakuvaksi tulee levylle tallentunut kuva.
Valikon avaaminen / sulkeminen
Paina TOP MENU.
Valinta PLAYLIST-soittolistasta
1
Paina toiston aikana MENU.
2
Paina (). Valitse nuolipainikkeilla ()
jokin seuraavista:
SCENE LIST - Kohtausluettelo
PLAYLIST soittolista
GROUP
ryhmä
CONTENT sisältö.
Kohtausluettelo (scene list) on ohjelman tarkempi sisällysluettelo.
1 Tee vaiheet 1-2 kuten edellä (PLAYLIST, Soittolista).
2 Paina nuolipainiketta ().
3 Valitse SCENE LIST nuolipainikkeilla (). Paina ENTER.
Valitse CONTENTS, niin näet ohjelman sisällysluettelon.
4 Valitse kohtaus nuolipainikkeilla (). Paina ENTER.
16
3
Paina (). Valitse toistokohta nuolipainikkeilla ().
Paina ENTER.
•
•
Vaihda sivua painelemalla ANGLE/PAGE.
Sulje soittolista painamalla MENU.
WMA-, MP3-, JPEG-, MPEG4- ja DivX-levyt
MPEG4
DivX
Valitse OTHER-valikosta kohta PLAY AS DATA DISC seuraavissa tapauksissa:
- jos haluat toistaa MP3,JPEG-, MPEG4- tai DivX-videota sellaiselta DVD-RAMlevyltä, joka sisältää RAM-formaatin mukaisen ohjelman lisäksi jotakin muuta
formaattia (esim. JPEG)
- jos haluat toistaa HighMAT-levyn ilman HighMAT-toimintoa.
PLAYBACK MENU - Toistovalikko
Levyn sisällön toisto järjestyksessä alusta loppuun.
kaikki
1 Avaa / sulje valikko painamalla TOP MENU.
2 Valitse toistokohde nuolipainikkeilla (). Paina ENTER.
ALL
AUDIO
PICTURE
VIDEO
Parhaillaan toistuva
ryhmä / raita (nr)
Kaikki
Ääni
Kuvat
Video
kaikki
WMA, MP3
JPEG
MPEG4, DivX
NAVIGATION MENU - Navigointivalikko
Levyn toiston aloitus tietystä kohdasta.
1 Avaa / sulje valikko painamalla MENU.
2 Valitse ryhmä nuolipainikkeilla ().
Vahvista valintasi painamalla ENTER.
•
Parhaillaan valittuna
oleva numero
Ryhmä
•
Raita
MENU > FUNCTIONS - Alavalikko
•
•
1 Paina MENU.
Jos haluat toistaa koko ryhmän sisällön järjestyksessä:
paina ENTER.
Jos haluat käynnistää toiston tietystä kohdasta,
valitse kohta nuolipainikkeilla () ja paina ENTER.
Vaihda sivua painelemalla ANGLE/PAGE.
Jos haluat kuunnella WMA/MP3-tiedostoja JPEG-kuvien katselun aikana:
valitse ensin JPEG-kuva, sen jälkeen WMA/MP3-tiedosto.
Toinen järjestys ei toimi.
2 Paina FUNCTIONS.
3 Valitse kohta nuolipainikkeilla (). Paina ENTER.
MULTI
Ryhmät ja sisältö.
LIST
Pelkkä sisältö.
TREE
Pelkät ryhmät.
THUMBNAIL
JPEG-esikatselukuvat.
NEXT GROUP
PREVIOUS GROUP
Seuraava /
edellinen ryhmä.
ALL
Navigointivalikon tiedostot:
Kaikki (WMA,MP3, JPEG, MPEG4, DivX)
AUDIO
WMA/MP3
PICTURE
JPEG
VIDEO
MPEG4, DivX
HELP DISPLAY
Tietue: Ohjeet >< toistoon kulunut aika.
FIND
Haku ryhmästä tai tiedostotyypistä
Haku ryhmästä tai tiedostotyypistä
1
Paina MENU.
•
Valitse nimike tai ryhmä nuolipainikkeilla ().
2 Paina FUNCTIONS.
3 Valitse kohta FIND nuolipainikkeilla ().
Paina ENTER.
4 Valitse kirjain nuolipainikkeilla ().
Vahvista jokainen merkki painamalla ENTER.
•
•
•
•
•
5
6
17
Kirjoita tarvittaessa lisää kirjaimia.
Haku kohdistuu myös pieniin kirjaimiin.
Selaa vokaaleita (AEIOU) painikkeilla (,).
Poista tarvittaessa merkki nuolipainikkeella ().
Poista asteriski (*), jos haluat etsiä nimikkeitä,
jotka alkavat kyseisellä merkillä/kirjaimella.
Valitse kohta FIND nuolipainikkeella ().
Paina ENTER.
•
Hakutulokset tulevat ruutuun.
Valitse tiedostotyyppi tai ryhmä nuolipainikkeilla ().
Paina ENTER.
DivX VOD
DivX VOD -sisältö
DivX Video-on-Demand (VOD) on ohjelmaa, jossa on salaus
tekijänoikeuksien suojaamiseksi. Jotta voisit soittaa DivX VOD ohjelmaa tässä laitteessa, sinun on rekisteröitävä tämä laite
rekisteröintikoodin avulla, kun hankit DivX VOD-ohjelmaa. Noudata
hankintasivulla annettavia rekisteröintiohjeita.
Lisätietoja verkkosivulta www.divx.com/vod.
•
•
•
Tämän laitteen rekisteröintikoodi
Ks. OTHERS-valikko > “DivX Registration” (s. 26)
Kirjoita koodi muistiin tulevaa tarvetta varten.
Kun olet toistanut laitteella ensimmäisen kerran DivX VODohjelmaa, kohdassa DiVX REGISTRATION oleva koodi
muuttuu. Jos käytät uutta koodia hankkiessasi DivX VODohjelman ja toistat sen, et voi enää toistaa sellaisia ohjelmia,
jotka on hankittu vanhalla koodilla.
Jos hankit DivX VOD-ohjelmaa koodilla, joka ei ole tämän
laitteen koodi, et voi soittaa ohjelmaa. Näyttöön tulee virheviesti
AUTHORIZATION ERROR.
DivX-ohjelma, jonka voi toistaa vain tiettyjä kertoja
Eräät DivX VOD -ohjelmat voidaan toistaa vain tiettyjä kertoja. Kun
toistat ohjelman, näkyvissä on jäljellä olevien toistokertojen
lukumäärä. Et voi soittaa ohjelmaa, jos luku on 0. Näyttöön tulee
virheviesti “RENTED MOVIE EXPIRED” tai “RENTAL EXPIRED”.
8 kirjainta/
numeroa
Kun toistat sellaista ohjelmaa:
- Jäljellä olevien toistokertojen määrä vähenee yhdellä, jos
– painat valmiustilapainiketta O tai SETUP
– painat STOP (keskeytä toisto painamalla II PAUSE).
– painat I<< tai >>I (SKIP) tai << tai >> (SEARCH) ja laite
hakee levyltä toisen sisältökokonaisuuden tai palaa
sisältökokonaisuuden alkuun.
- Et voi käyttää toimintoja RESUME (toiston jatkaminen keskeytyskohdasta) ja MARKER (kirjanmerkki).
Virallinen DivX Certified™ tuote
Toistaa kaikki DivX®-videoversiot (myös DivX®6) ja standarditoiston
DivX®-mediatiedostot. DivX, DivX Certified ja niihin liittyvät logot
ovat DivX, Incin tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.
LISÄTIETOA
Valmistukseen on lisenssi Dolby Laboratoriesilta. “Dolby” ja kaksoisD -symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
“DTS” ja “DTS Digital Surround” ovat Digital Theater Systems,
Incin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen
tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat Yhdysvalloissa hyväksyttyjen
patenttien ja immateriaalioikeuksien metodivaateet, jotka kuuluvat
Macrovision-yhtiölle ja muille oikeudenomistajille. Tekniikan
hyödyntäminen on sallittua vain Macrovision-yhtiön luvalla ja on
tarkoitettu vain koti- ja tiettyihin muihin tarkoituksiin Macrovisionyhtiön määräämien ehtojen mukaisesti. Laitteen purkaminen
tutkimistarkoituksessa eli järjestelmän aukikoodaus ja laitteen
avaaminen on kielletty.
Tämä tuote on lisensoitu sen mukaisesti, mitä sanotaan MPEG-4
Visual -patenttiportfolion lisenssissä kuluttajan yksityisestä ja eikaupallisesta käytöstä (i) koodata videota MPEG-4 Visual
Standardin mukaisesti (“MPEG-4 Video”) ja/tai (ii) dekoodata
MPEG-4 Videota, jonka on koodannut kuluttaja yksityisessä ja eikaupallisessa toiminnassa ja/tai joka on hankittu videojakelijalta, jolla
on MPEG LA:n myöntämä lisenssi tarjota MPEG-4 Videota.
Lisenssiä ei myönnetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Lisätietoa mm. mainoskäytöstä, sisäisestä käytöstä ja kaupallisesta
käytöstä sekä lisensoinnista antaa MPEG LA, LLC. Ks. http://
www.mpegla.com.
HighMATTM ja HighMAT-logo ovat joko tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Windows Media ja Windows-logo ovat joko tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Microsoft Corporation
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
WMA on Microsoft Corporationin kehittämä pakkausformaatti. Se
antaa saman äänenlaadun kuin MP3, mutta tiedoston koko on
pienempi.
, HDCD®, High Definition Compatible Digital® ja Pacific
Microsonics™ ovat Pacific Microsonics, Incin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
HDCD-järjestelmän valmistukseen on Pacific Microsonics, Incin
lisenssi. Tätä tuotetta koskee yksi tai useampi seuraavista:
Yhdysvalloissa: 5,479,168, 5,638,074, 5,640,161, 5,808,574,
5,838,274, 5,854,600, 5,864,311, 5,872,531. Australiassa:
669114, muut patentit haussa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
18
FUNCTIONS-VALIKOT: Toistoon liittyvät toiminnot
Valitse.
Seuraava
valikko.
Edellinen
valikko.
Paina kerran.
Valitse.
Vahvista.
Vahvista.
Valitse valikko.
Muuta asetusta.
Sulje valikko.
Valikkojen sisältö on ohjelmatyyppikohtainen.
MAIN MENU -päävalikko
Program/ Group
Title / Chapter
Track / Playlist
/Content
Time
Tietyn ohjelmakohdan haku
Ohjelma / ryhmä
Nimike / kappale
Raita / soittolista / sisältö
1) Valitse nuolipainikkeilla () (painele
tai pidä painettuna). Paina ENTER.
Määritä ohitettava aika toiston aikana
(eteen- tai taaksepäin*)
1) Paina kaksi kertaa ENTER.
Näyttöön tulee TIME SLIP ilmaisin.
2) Valitse nuolipainikkeilla aika ()
(painele tai pidä painettuna).
Paina ENTER.
Etsi aikakohta*
Valitse numeropainikkeilla aikakohta,
josta toisto alkaa.
Aikatietue
[Toistoon kulunut aika]
>< [jäljellä oleva toistoaika].
Video
Pikselilukumäärä
[DivX] fps (kuvaa sekunnissa)
Audio
Valitse puhekieli/ääniraita (s. 15)
Bittinopeuden / näytetaajuuden tarkastus
Still Picture
Valitse still-kuva.
Thumbnail
Esikatselukuvat
Subtitle
Valitse tekstitys (s. 14)
Marker (VR)
DVD Video -tallentimella merkatun
kirjanmerkkikohdan haku
Angle
Valitse kuvakulma (s. 15)
Rotate picture
Käännä kuva (s. 15)
Slideshow
Käynnistä kuvaesitys
Määritä kuvien vaihtumisnopeus
(1 [nopea] - 5 [hidas])
- SKIP/ROTATE (kuvan kääntäminen/
ohitus) ei välttämättä toimi
kuvaesityksen aikana.
Other settings
OTHER-valikko
Muut asetukset (s. 20)
*Ei +R/RW-levyt.
19
OTHER-valikko
PLAY SPEED
Toistonopeus (s. 14)
Kuvan laatuun vaikuttavat asetukset
Contrast
kontrasti -7 - +7
(vaaleiden ja tummien alueiden ero)
Brightness kirkkaus 0 - +15
Sharpness terävyys -7 - +7
(vaakalinjojen reunojen terävyys)
Colour
värit -7 - +7
Gamma
tummien alueiden kirkkaus 0 - +5.
Depth
taustan kohinan vähentäminen 0 - +4
Enhancer
MPEG DNR palikoitumisen vähentäminen 0 - +3
(vähentää digitaalihäiriötä ja voimakaskontrastisen rajan “suttaantumista”)
PLAY MENU - Toistovalikko
Vain, jos levy sallii toistoon kuluneen ajan näytön,
Vain REPEAT- ja MARKER -toiminnot.
REPEAT
Uusintatoisto (s. 14)
A-B REPEAT
VIDEO OUTPUT MODE
Välin A-B uusinta
Soittimesta eteenpäin siirtyvä videosignaalityyppi
Soitin toistaa välin A-B uudestaan. Merkitse aloituskohta
A ja lopetuskohta B painamalla ENTER. Paina ENTER,
niin toiminto kytkeytyy pois käytöstä.
DVD-VR
•
[still-kuvaosuudet]
Toimintoa ei voi käyttää.
Kun käytössä on HDMI-kytkentä (asetuksena
VIDEO OUTPUT > ON) (s. 26, välilehti HDMI)
Videosignaali muutetaan ja annetaan ulos
teräväpiirtoisena videona. Kuvanlaatuun vaikuttaa
kytketty laite. Valitse haluamasi kuvanlaatu.
MARKER
480p/576p (lomittamaton)*
720p (lomittamaton)
1080i (lomitettu)
Kirjanmerkki
Voit merkitä enintään viisi kohtaa.
Paina ENTER (nyt laite on valmis kirjanmerkkaamaan):
•
•
•
•
Lisää kirjanmerkki:
Paina ENTER haluamassasi kohdassa.
Merkkaa toinen kohta:
Valitse * nuolilla () > paina ENTER.
Toista merkattu kohta
Valitse se nuolilla () > paina ENTER.
Poista kirjanmerkki
Valitse se nuolilla () > paina CANCEL.
Ei toimi soitto-ohjelman eikä satunnaistoiston aikana.
Kirjanmerkit häviävät muistista, kun avaat levykelkan
tai kytket soittimen valmiustilaan.
Toimintoa ei voi käyttää.
DVD-VR
•
•
“*” näkyy sen videosignaalin vieressä, jota
voidaan käyttää kytketyn laitteen yhteydessä. Jos
valitset vaihtoehdon, jota ei ole merkitty merkillä
“*”, kuva voi vääristyä.
Jos kuva vääristyy, pidä painettuna [CANCEL],
kunnes kuva näkyy kunnolla. Soitin palauttaa
asetukseksi “480p” tai “576p”.
COMPONENT VIDEO OUT-lähdöstä lähtevä signaali
on aina 480p tai 576p.
Kun käytössä on HDMI-kytkentä (asetuksena
Video Output > Off) (s. 26, välilehti HDMI) ja muut
kytkennät
480i/576i (lomitettu)*
480p/576p (lomittamaton)*
ADVANCED DISC REVIEW
Jos valitset 480p tai 576p ja ruutuun tulee vahvistuspyyntö, valitse YES vain siinä tapauksessa, että
soittimeen on kytketty lomittamatonta kuvaa käsittelevä
televisio.
Levyn sisällön esikatselu (s. 24).
PICTURE MENU - Kuva-asetukset
*
PICTURE MODE
Valmiit kuva-asetukset
Normal
Cinema1
normaali (perusasetus)
pehmentää kuvaa ja
korostaa tummia yksityiskohtia
Cinema2 terävöittää kuvaa ja
korostaa tummia yksityiskohtia
Animation sopii animaatiokuville
Dynamic
korostaa kontrastia
User
käyttäjän säädöt
> Paina ENTER, niin saat näkyviin
kuvan laatuun vaikuttavat asetukset
(ks. seuraava palsta).
20
480i, 480p (NTSC-levyn toiston aikana)
576i, 576p (PAL-levyn toiston aikana)
TRANSFER MODE
Soittimesta eteenpäin siirtyvän kuvan siirtonopeus
Jos valitsit kohtaan VIDEO OUTPUT asetuksen 480p,
576p, 720p tai 1080i, valitse nyt videosignaalin
siirtonopeus. Oikea siirtonopeus riippuu toistettavasta
ohjelmatyypistä. Kun avaat levykelkan, palautuu
asetukseksi AUTO tai AUTO1.
Kun ohjelmamateriaali on PAL-standardin mukaista, tai
ohjelmamateriaali on MPEG4 tai DivX Video:
AUTO
VIDEO
CINEMA
Tunnistaa filmi- ja videotallenteen ja
näyttää sen oikein.
Valitse, jos AUTO vääristää kuvan.
Valitse, jos filmikuvassa on AUTOasetuksen aikana sahalaitaisuutta tai
häiriötä. Jos videokuvassa on
kuvan kaltaista häiriötä, valitse AUTO.
Kun ohjelmamateriaali on NTSC-standardin mukaista:
AUTO1
AUTO2
VIDEO
SOURCE SELECT
Tunnistaa filmi- ja videotallenteen ja
näyttää sen oikein.
Tunnistaa filmitallenteen nopeuden
ja näyttää sen oikein.
Valitse, jos AUTO 1tai 2 vääristää
kuvan.
DivX-kuvatyypin määritys
Mikäli kuva näyttää AUTO-asetuksen aikana
vääristyneeltä, valitse I (lomitettu kuva) tai P
(lomittamaton kuva) levyn signaalityypin mukaan.
AUTO
I
P
Soitin tunnistaa DivX-levyn sisällön
automaattisesti ja valitsee oikean
käsittelytavan.
Interlace. Lomitettu kuva.
Progressive. Lomittamaton kuva.
HD PICTURE ENHANCER
HD (teräväpiirto) -kuvan tehostus
Kun käytössä on HDMI-kytkentä (asetuksena
VIDEO OUTPUT > ON) (s. 26, välilehti HDMI)
Terävöittää lähtevää HDMI-videosignaalia (720p,1080i).
OFF
1 (vähäisin) - 3 (voimakkain)
HDMI COLOUR SPACE
HDMI-väriavaruus
Kun käytössä on HDMI-kytkentä (asetuksena
VIDEO OUTPUT > ON) (s. 26, välilehti HDMI)
Kuvanlaatuun vaikuttaa kytketty laite. Valitse
haluamasi kuvanlaatu. Mikäli jokin vaihtoehdoista ei
sovi kytketylle laitteelle, vaihtoehto ei tule näkyviin
tässä valikossa.
RGB
YCbCr (4:4:4)
YCbCr (4:2:2)
“RGB Range” (s. 26, välilehti HDMI) on valittavissa,
jos valitset “RGB” .
21
AUDIO MENU - Ääniasetukset
DISPLAY MENU - Näyttöasetukset
INFORMATION
NIGHT SOUND MODE
Tiedot
Yökuuntelu (s. 12)
OFF
ON
H.BASS
Ei tietoja
Tiedot
Tehostetut bassot (s. 13)
SUBTITLE POSITION
Tekstityksen sijaintikorkeus ruudussa
ADVANCED SURROUND
0 - -60
Advanced Surround-äänitehoste (s. 13)
DIALOGUE ENHANCER
SUBTITLE BRIGHTNESS
Puheosuuksien korostus
DivX
Tekstityksen kirkkaus
[Dolby Digital, DTS, MPEG, äänikanavia väh. 3 ja
puheosuudet keskikanavassa]
[Dolby Digital, äänikanavia väh. 3 ja puheosuudet
keskikanavassa]
AUTO Automaattinen kirkkauden määritys
0 - -7 Käyttäjän valitsema kirkkausaste
4:3 ASPECT
Voimistaa elokuvien puheosuuksia.
ON
OFF
2 yksikön tarkkuudella
4:3-kuvan näkyminen 16:9-laajakuvanäytössä
Toiminto käytössä.
Toiminto pois käytöstä.
NORMAL
AUTO
MULTI RE-MASTER
Äänen uudelleenmasterointi (s. 13)
SHRINK
ZOOM
Venyttää kuvaa sivusuunnassa
Automaattiasetus.
Yleensä automatiikka käyttää asetusta
SHRINK, mutta letterbox-kuvan aikana
käyttöön valikoituu asetus ZOOM.
Kuva keskittyy ruudun keskelle.
Laajentaa 4:3-muotoon.
SOUND ENHANCEMENT
JUST FIT ZOOM
Miellyttävä, analogiaääntä muistuttava ääni
DVD-VR
Vain levyt, joissa äänen näytetaajuus yli
48 kHz:n ääni
Vain levyt, joiden näytetaajuus on 48 kHz tai 48 kHz.
Zoomausaste (s. 15)
MANUAL ZOOM
Käyttäjän valitsema zoomausaste (s. 15)
Vain levyt, joissa äänen näytetaajuus
muu kuin 8 kHz, 16 kHz tai 32 kHz
•
•
•
BIT RATE DISPLAY
Ei toimi, jos käytössä on Night Sound Mode ,
HBass, Advanced Surround tai Multi Re-Master.
Levy saattaa estää tämän toiminnon käytön.
Ei toimi, jos kyseessä on MP3-raitoja sisältävä
DVD-RAM tai DVD-R/RW.
Bittinopeuden tarkastus
Voit tarkastaa elokuvatallenteen bittinopeuden.
ON
OFF
ATTENUATOR
GUI SEE THROUGH
Äänisignaalin vaimennus
Kuvaruutuvalikkojen läpinäkyvyys
Kytke toiminto käyttöön, jos 2ch tai 5.1 ch AUDIO OUTliittimistä lähtevä ääni kuulostaa säröiseltä.
ON
OFF
Toiminto käytössä.
Toiminto pois käytöstä.
Toiminto käytössä.
Toiminto pois käytöstä.
ON
Toiminto käytössä.
OFF
Toiminto pois käytöstä.
AUTO Automaattiasetus
GUI BRIGHTNESS
Kuvaruutuvalikkojen kirkkaus
-3 - +3
HDMI STATUS
HDMI-tiedot
Tietoja HDMI AV OUT-kytkennän tilasta (ks. HDMItiedot, s. 23).
QUICK OSD
Tämänhetkisen toistokohdan tarkastus (s. 12)
22
OTHER MENU - Muut asetukset
AV ENHANCER
SETUP
AV-laadun asetuskokonaisuudet
Soittimen asetukset (s. 24)
AV ENHANCER -toimintoon on koottu useita kuvan ja
äänen laatuun vaikuttavia asetuksia.
PLAY AS DVD VR
PLAY AS HIGHMAT
PLAY AS DATADISC
ASETUSKOKONAISUUKSIEN TALLENNUS
MUISTIPAIKALLE
Datalevyn / HighMAT /DVD VR -levyn toistotapa
Voit tallentaa itse säätämäsi video- ja audioasetukset
muistipaikoille USER 1, 2 ja 3.
Valitse haluamasi asetukset seuraaviin asetuskohtiin (jos
valitset s. 12 ohjeiden mukaan asetuksen AUTO, et voi
muuttaa yksittäisiä asetuksia):
AUDIO-asetukset
NIGHT SOUND MODE / H. BASS
MULTI RE-MASTER
ADVANCED SURROUND
DIALOGUE ENHANCER
SOUND ENHANCEMENT
PLAY AS DATA DISC
Valitse, jos haluat toistaa HighMAT-levyn ilman
HighMAT-toimintoja tai jos haluat toistaa MP3, JPEG-,
MPEG4- tai DivX-ohjelmaa DVD-RAM-levyltä, joka
DVD-VR-formaatin lisäksi jonkin muun formaatin
ohjelmaa (esim. JPEG).
VIDEO-asetukset
PICUTRE MODE
1
2
3
Valitse SAVE SETTINGS. Paina ENTER.
Valitse nuolilla () muistipaikka USER 1, 2 tai 3.
Paina ENTER.
Noudata ruutuun tulevia ohjeita. Paina ENTER.
MUISTIPAIKALLE TALLENNETUN ASETUSKOKONAISUUDEN VALINTA KÄYTTÖÖN
1
Katso ohjeet sivulta (12).
MUISTIPAIKALLE TALLENNETUN ASETUSKOKONAISUUDEN TARKASTELU
1
2
Valitse nuolilla () muistipaikka
USER 1, 2 tai 3. Paina ENTER.
Valitse SAVE SETTINGS.
Paina kaksi kertaa ENTER.
Kun haluat sulkea valikon,
valitse NO ja paina ENTER.
T HDMI-tiedot
Kytkennän tila
(s. 14,ääniraidan valinta)
Näyttää kytketyn laitteen äänikanavien enimmäislukumäärä.
(s. 20, Video Output Mode)
(s. 21, HDMI Colour Space)
•
•
•
Kaikki mahdolliset lähtötyypit näkyvät.
Kohdissa “Audio Stream”, “Video Format” ja
“Colour Space” on alleviivattuna käytössä
oleva asetus.
Jos asetuksena on “Audio Output” > OFF
(s. 26, välilehdet HDMI), kohdassa “Audio
Stream” ja “Max Channel” näkyy “– – –” .
23
SETUP-VALIKOT: Soittimen asetukset
Valitse.
Valitse.
Siirry
oikealle.
Paina kerran.
•
•
•
Vahvista.
Valitse valikko.
Valitse asetuskohta.
Valitse.
Vahvista.
Muuta asetusta.
Sulje valikko.
Asetusmuutos ei häviä muistista, vaikka kytket soittimen valmiustilaan.
Alleviivattu asetusvaihtoehto on perusasetus.
Asteriskilla (*) merkityt asetukset ovat QUICK SETUP-valikossa (s. 8).
DISC- Levyasetukset
AUDIO - Puhekieli
SUBTITLE - Tekstitys
*MENUS - Levyvalikkokieli
•
•
•
English, (vaihtoehdot)*1, Original*2, Other * * * * *3
Automatic*4, English, (vaihtoehdot)*1, Other * * * * *3
English, (vaihtoehdot)*1, Other * * * * *3
Valitse mieleisesi käyttökielet. Jos haluamasi vaihtoehto ei ole luettelossa, valitse OTHER ja
näppäile kielikoodi. Kohtaa MENU voit muuttaa myös QUICK SETUP-valikon kautta.
ADVANCED DISC REVIEW- Esikatselu
•
Intro Mode, Interval Mode
Ohjeet (s. 12). Intro Mode näyttää vähän jokaisesta nimikkeestä/ohjelmakokonaisuudesta.
Interval Mode näyttää ohjelmasta vähän kymmenen minuutin välein.
RATINGS - Rajoitustaso
•
[rajoitustasomerkintä 8 No Limit], [rajoitustasomerkintä 1-7], 0 Lock All
Voit estää tiettyjen kohtausten [rajoitustasomerkintä 1-7] tai kaikkien DVD Video-levyjen toiston
[rajoitustasomerkintä 0]. Asetus 0 estää myös rajoitustasolla merkitsemättömien levyjen toiston,
jolloin toiston voi käynnistää vain, jos tietää salasanan. Asetus 8 sallii kaikkien levyjen toiston
ilman salasanaa. Eräät levyt eivät tunne tätä toimintoa.
Salasanan käyttöönotto: Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Älä unohda salasanaa!
Kun laitat soittimeen DVD Video -levyn, jonka tasoitus ylittää asettamasi rajan,
ruutuun tulee viesti. Noudata ohjeita.
VIDEO - Kuva-asetukset
*TV ASPECT - TV-kuvasuhde
•
16:9 (laajakuvatelevisio), 4:3 Letterbox, 4:3 Pan&Scan
Määritä television kuvasuhde 16:9 (laajakuvatelevisio) tai 4:3 (Letterbox / Pan&Scan).
Pan&Scan laajentaa laajakuvaa siten, että se täyttää 4:3-kuvaruudun kokonaan. Kuvan
reunoista jää tällöin osa näkymättä. (Monet DVD-levyt estävät tämän toiminnon käytön).
Letterbox näyttää laajakuvan tavallisessa 4:3-televiossa siten, että ylä- ja alareunassa
on musta palkki.
*TV TYPE - TV-tyyppi
•
Standard (Direct View TV), CRT-projektori, LCD TV/projektori, projektio-TV, Plasma-tv
TIME DELAY - Puheviive
•
0 ms, 20 ms, 40 ms, 60 ms, 80 ms, 100 ms
Jos käytössä on vahvistin ja plasmatelevisio, kuvan ja äänen toistossa saattaa olla pieni aikaero. Korjaa aikaero valitsemalla asetus, jonka aikana ääni ja kuva toistuvat samaan aikaan.
*VIDEO OUT (av/component) Eteenpäin siirtyvä videosignaali
•
Video/YPbPr, S-video/YPbPr, RGB/No output
Valitse SCART- ja COMPONENT VIDEO OUT -liitännästä eteenpäin lähtevä kuvasignaali
näyttölaitteen suorituskyvyn mukaan.
STILL MODE- Pysäytyskuva
•
Automatic, Field, Frame
Valitse pysäytyskuvatyyppi. Automaattiasetuksen aikana soitin valitsee paremman kuvan.
Puolikuva (field) on terävä, mutta laadultaan huonompi kuin kokokuva (frame).
24
NTSC DISC OUTPUT - NTSC-kuva
•
PAL60, NTSC
Valitse television suorituskyvyn mukainen toistotapa NTSC-ohjelmaa varten. Perusasetus
mahdollistaa NTSC-ohjelman katselun PAL-televisiossa. Asetus NTSC näyttää levyn
ohjelman NTSC-muodossa.
PICTURE/VIDEO OUTPUT - JPEG-,
MPEG4- ja DivX-kuvan näyttötapa
•
AUTOMATIC, PAL, NTSC/PAL60
Valitse, minkä standardin mukaista videosignaalia soitin käyttää JPEG-, MPEG4- ja DivXvideotoiston aikana. Muuta perusasetusta, jos kuvassa on häiriöitä.
AUDIO - Ääniasetukset
PCM DIGITAL OUT - PCM-signaali*A
•
Off (ei kytkentää COAXIAL tai OPTICAL -liittimestä), up to 48 kHz (enintään 48 kHz),
up to 96 kHz (enintään 96 kHz), up to 192 kHz (enintään 192 kHz),
Tarkasta, mikä on suurin näytetaajuus, jota soittimen COAXIAL- tai optical-liittimeen
kytkemäsi laite pystyy käsittelemään. Valitse PCM-äänen suurin näytetaajuus sen
mukaan. Kopiosuojattu levy muuttaa näytetaajuudeksi aina 48 kHz tai 44.1 kHz. Eräät 96
kHz:n näytetaajuutta käsittelevät laitteet eivät pysty käsittelemään näytetaajuutta 88.2
kHz. Lisätietoja kytkemäsi laitteen käyttöohjeessa. Valitse up to 48 kHz (enintään 48
kHz), kun vastaanottava laite pystyy käsittelemään 44,1 tai 48 kHz:n näytetaajuutta.
Valitse up to 96 kHz (enintään 96 kHz), kun vastaanottava laite pystyy käsittelemään
88,2 tai 96 kHz:n näytetaajuutta. Valitse up to 192 kHz (enintään 192 kHz), kun vastaanottava laite pystyy käsittelemään 192 tai 176,4 kHz:n näytetaajuutta.
DOLBY DIGITAL*
DTS SURROUND*
MPEG*A,B
•
•
•
Bitstream, PCM
Bitstream, PCM
Bitstream, PCM
•
OFF, ON
(kytkentä: COAXIAL, OPTICAL,
HDMI AV OUT)
DYNAMIC RANGE COMPRESSIONDynamiikan supistus
Tarkasta, mitä ääniformaatteja soittimeen kytkemäsi laite pystyy
käsittelemään. Jos laite pystyy dekoodaaman digitaalista
monikanavaäänta, valitse BITSTREAM (digitaalinen monikanavaääni). Valitse muussa tapauksessa PCM. Jos valitset “bitstream”,
vaikka laitteessa ei ole dekooderia, kaiuttimista kuuluu voimakasta
säröääntä, joka saattaa vaurioittaa laitteet tai kuulosi.
Vaimenna dynamiikkaa, jos haluat pitää äänenvoimakkuuden hiljaisena menettämättä hiljaisia
ääniä. Toiminto supistaa hiljaisimman ja äänekkäimmän kohdan eroa. Toiminto vaikuttaa vain
Dolby Digital -ääneen.
*SPEAKER SETTINGS Kaiutinasetukset
Valitse asetukset kaiutinkokoonpanon ja kuunteluhuoneen ominaisuuksien mukaan.
*• MULTICHANNEL(monikaiutinjärjestelmä), 2-channel (stereokaiuttimet)
Valitse perusasetus, jos käytössäsi on vähintään kolme kaiutinta. Valitse 2 CHANNEL,
jos käytössäsi on kaksi kaiutinta.
Jos valitset MULTI CHANNEL >
Määritä seuraavat asetukset sivun (s. 27) ohjeiden mukaan
SPEAKER PRESENCE AND SIZE - Kaiuttimien lukumäärä ja koko
DELAY TIME - Viiveaika
CHANNEL BALANCE - Kaiuttimien perusäänenvoimakkuudet
*A Kun audiosignaali lähtee eteenpäin HPMI AV OUT -liittimestä, mutta kytketty laite ei pysty käsittelemään
valittua signaalityyppiä, kuultava ääni riippuu kytketyn laitteen suorituskyvystä.
*B Ei Aasian mallissa.
25
HDMI - HDMI-asetukset
RGB RANGE RGB-alue
(valitse HDMI COLOUR SPACE >
RGB, s. 21 Picture)
VIDEO OUTPUTLähtevä videosignaali
(tällä asetuksella ei ole vaikutusta,
jos kytkentä on tehty VIDEO- tai
S VIDEO -liittimestä).
AUDIO OUTPUTLähtevä audiosignaali
•
Standard, Enhanced
Valitse Enhanced, jos mustat ja valkoiset kuvaosuudet eivät näy selvästi toisistaan
erillisinä.
•
On, Off
On: Valitse tämä asetus, jos teit kytkennän HDMI-liittimestä. Videosignaali lähtee
eteenpäin HDMI-liittimestä. Videosignaali lähtee eteenpäin myös COMPONENT VIDEO
OUT-lähdöstä, mutta lähtevä signaali on aina 480p tai 576p (lomittamatonta).
Off: Valitse tämä asetus, jos teit kytkennän COMPONENT VIDEO OUT -liittimestä.
Videosignaali ei lähde eteenpäin HDMI-liittimestä, vaan COMPONENT VIDEO OUT liittimestä asetuskohdan Video Output Mode mukaisesti (s. 20, Picture). Valitse tämä
asetus, jos teit kytkennän SCART-liittimestä ja valittuna on RGB/No (s. 24, Video).
•
On, Off
On: Audiosignaali lähtee eteenpäin HDMI AV OUT -liittimestä. (Vastaanottavan laitteen
ominaisuudet saattavat aiheuttaa sen, että soittimesta eteenpäin lähtevä audiosignaali ei
ole asetusten mukainen).
Off: Audiosignaali ei lähde eteenpäin HDMI AV OUT -liittimestä. (Lähtevä äänisignaali
vastaa tämän soittimen asetuksia).
DISPLAY - Näyttöasetukset
*MENU LANGUAGESoitinvalikkojen kieli
•
English, Francais, Deutsch, Italiano, Espanol, Polski, Svenska, Nederlands
Valitse soitinvalikkojen käyttökieli. (Kielivalikoima on laiteversiokohtainen).
ON SCREEN MESSAGESKuvaruututietueet
•
OFF, ON
Valitse kuvaruutuun tulevat toimintatilan tietueet käyttöön tai pois käytöstä.
BACKGROUND DURING PLAYTausta toiston aikana
•
BLACK (musta), GREY (harmaa)
Valitse, minkä värinen kuvaruutu on JPEG-, MPEG- ja DivX-videotoiston aikana.
OTHERS - Muut asetukset
FL DIMMER- Etulevyn näytön kirkkaus
•
Bright (kirkas), Dim (himmeä), Auto (automaatti)
Valitse etulevyn näytön kirkkaus. Automaattiasetus valaisee näytön toimintojen käytön ajaksi.
‘
AUTO POWER OFFAutomaattisesti valmiustilaan
•
OFF, ON
Automaattitoiminto kytkee soittimen valmiustilaan, kun soitin on ollut käyttämättömänä
STOP-tilassa 30 minuuttia.
DivX REGISTRATION DivX-rekisteröintikoodi
Tästä kohdasta näet tämän soittimen rekisteröintikoodin. Tarvitset koodia, kun hankit
ja toistat DivX VOD-ohjelmaa (s. 18).
*QUICK SETUP - Käyttöönoton
vaatimat perusasetukset
•
YES (aloita), NO
Käytön edellyttämät perusasetukset.
RE-INITIALISE SETTINGTehdasasetukset
•
YES (palauta), NO (peruuta)
Palauta tarvittaessa tehdasasetukset kaikkiin SETUP-asetuskohtiin kerralla. Jos kohta RATINGS
(s. 24) on käytössä, soitin pyytää salasanaa, ennen kuin se palauttaa tehdasasetukset. Kun
näytössä oleva “INI” häviää, kytke soitin hetkeksi pois toimintatilasta.
*1) Kielivaihtoehdot:Francais, Deutsch, Italiano,
Espanol, Polski, Svenska, Nederlands
*2) Soitin valitsee levyn tuottajan määräämään oletuskielen.
*3) Koodit (s. 29)
*4) Jos AUDIO-kohdassa valitsemaasi kieltä ei ole levyllä, soitin
valitsee sen tekstityskieleksi (mikäli kyseinen kieli on levyn
tekstitysvaihtoehtojen joukossa).
26
SPEAKER SETTINGS: Kaiutinasetukset
Jos valitset (s. 25) SETUP-valikon AUDIO-alavalikon
kohtaan SPEAKER SETTINGS asetuksen MULTI CHANNEL,
käytössäsi on monikaiutinjärjestelmä. Tee nämä
kaiutinasetukset soittimen kautta vain, jos et voi
tehdä niitä vahvistimen kautta: Ennen kuin voit ryhtyä
kuuntelemaan ohjelmaa, sinun on määritettävä kaiuttimien
koko ja lukumäärä kuten kohdassa (A). Lisäksi voit
halutessasi määrittää kaiuttimien toistoon vaikuttavat
asetukset (B) Viiveaika ja (C) Kaiuttimien
perusäänenvoimakkuudet.
Valitse lopuksi nuolilla kohta EXIT.
Paina ENTER.
Etu (v)
Keski
Etu (o)
Sulje valikko
Testiääni
(v)Taka (o)
A - Kaiuttimien koko ja lukumäärä
1
2
Valitse nuolilla () kaiutin. Paina ENTER.
Valitse asetus nuolilla (). Paina ENTER.
Esimerkki: vasen takakaiutin (LS)
B - Viiveaika
Viiveaika vaikuttaa silloin, kun laite toistaa monikanavaääntä.
Jos etäisyys d tai f on pienempi kuin e,
valitse oikeasta taulukosta sopiva asetus.
1
2
Iso kaiutin
Subwoofer
Valitse nuolilla () asetus. Paina ENTER.
Valitse asetus nuolilla (). Paina ENTER.
Ihanteellinen sijainti
Pieni kaiutin Ei kaiutinta
Keskikaiutin
Erotus
Valitse ISO KAIUTIN,
jos kaiutin pystyy toistamaan
matalia ääniä (alle 100 Hz).
d
Valitse PIENI KAIUTIN,
jos kaiutin ei pysty toistamaan
matalia ääniä.
e
f
Jos valitset SUBWOOFER-kohtaan EI KAIUTINTA,
etukaiuttimien asetukseksi tulee automaattisesti ISO
KAIUTIN. Jos sinulla ei ole subwooferia, täytyy
etukaiuttimiksi hankkia kaiuttimet, jotka pystyvät
toistamaan matalia äänitaajuuksia.
Asetus
Noin 34 cm
Noin 68 cm
Noin 102 cm
Noin 136 cm
Noin 170 cm
1.0 ms
2.0 ms
3.0 ms
4.0 ms
5.0 ms
Takakaiuttimet
Erotus
Asetus
Noin 170 cm
Noin 340 cm
Noin 510 cm
5.0 ms
10.0 ms
15.0 ms
C - Kaiuttimien
perusäänenvoimakkuudet
Ei toimi, jos käytössä on HDMI-kytkentä ja kohdassa HDMI >
AUDIO OUTPUT on asetus ON (s. 26).
1
Valitse TEST. Paina ENTER.
Kaiuttimet alkavat toistaa testiääntä.
Se kuuluu jokaisesta kaiuttimista vuorollaan
(ei subwooferista):
etu (v) > keski > etu (o) > taka (o) > taka (v).
2
Säädä keski- ja takakaiuttimien äänenvoimakkuus
yhtä suureksi kuin etukaiuttimien äänenvoimakkuus on.
Tee säätö nuolilla (). Säätöalue: -6 - +6 dB.
Et voi muuttaa etukaiuttimien äänenvoimakkuutta.
3
Paina ENTER.
Testiääni lakkaa kuulumasta.
Subwoofer ei toista testiääntä. Jos haluat säätää sen
voimakkuutta, käynnistä jonkin ohjelmalähteen toisto
ja avaa tämä valikko uudestaan.
27
Lisätietoja
Sanasto
(field) sekunnissa sekunnissa.
Kaksi kenttää muodostavat yhden kuvan.
Yleensä sopiva tv-sarjoille ja animaatioihin.
CPPM (Content Protection for Prerecorded Media)
Sisällönsuojaustekniikka. Kopioinnilta suojaava tekniikka DVDAudio-tiedostoille. Tämä laite tukee CPPM-järjestelmää.
DivX
DivXNetworksin kehittämä videonpakkausformaatti, joka pakkaa
videotiedoston ilman merkittävää videolaadun heikkenemistä.
HDCD (High-Definition Compatible Digital)
Digitaalisen teräväpiirtosignaalin koodaus. HDCD-koodattu CD
kuulostaa paremmalta, koska se koodataan 20-bittisenä (tavallinen
CD on 16-bittinen)
Downmix, Äänikanavien yhdistäminen
Down-mixing, Äänikanavien yhdistäminen
Monikanavaisen äänen (surroundäänen) äänikanavien yhdistäminen kahteen kanavaan levyltä. Jos haluat kuunnella DVD-levyn
5.1-kanavaisen digitaaliäänen television kaiuttimien kautta, kuulet
yhdistetyt äänikanavat. Jotkin DVD-Audio-levyt estävät kokonaan tai osittain äänikanavien yhdistämisen. Sellaisen levyn tai
levykohdan toiston aikana ääni ei kuulu kunnolla, mikäli järjestelmässä on kaiuttimia vähemmän kuin tallenteessa äänikanavia.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Teräväpiirtoisen signaalin liitäntä. HDMI on seuraavan sukupolven
digitaaliliitäntä kulutuselektroniikkalaitteisiin. Toisin kuin vanhat
kytkentätyypit, HDMI välittää pakkaamatonta digitaalista video- ja
audiosignaalia yhden kaapelin välityksellä. Tämä laite antaa
teräväpiirtoista videosignaalia (720p,1080i) HDMI AV OUTliittimestä. Jotta saisit nauttia teräväpiirtoisesta videosignaalin
antamasta kuvasta, tarvitset television, joka pystyy näyttämään
teräväpiirtosignaalia.
Filmi- ja videotallenne
DVD Video -levyn ohjelma on alunperin ollut joko filmi- tai
videotallenne. Tämä laite pystyy tunnistamaan alkuperäismateriaalin
ja sen perusteella valitsemaan oikean tavan lomittamattoman kuvan
eteenpäin siirtämiseksi.
MPEG4
Pakkausjärjestelmä kannettavien laitteiden ja verkkojen käyttöön.
Erittäin tehokas pakkaus vähäisellä bittimäärällä.
FILMI
PAL-filmitallenteessa on 25 kuvaa (frame) sekunnissa.
NTSC-filmitallenteessa on 24 tai 30 kuvaa (frame)
sekunnissa. Yleensä sopiva elokuvatallenteisiin.
VIDEO PAL-videotallenteessa on 25 kuvaa / 50 kenttää (field)
sekunnissa sekunnissa. NTSC-videotallenteessa on 30
kuvaa / 60 kenttää
Näytetaajuus
Näytteistys tarkoittaa (analogisen) ääniaallon
muuntamistadigitaalisignaaliksi siten, että ääniaallosta otetaan
määrätyin väliajoin näyte. Näytetaajuus on näytteiden lukumäärä
yhdessä sekunnissa. Mitä isompi näytetaajuus, sitä tarkemmin
digitaaliääni vastaa alkuperäistä analogista ääntä.
Sijoittaminen
T Sijoitus
Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta, korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä. Ne
saattavat rikkoa laitteen suojakuoren tai laiteosia. Molemmat
viat saa korjata vain valtuutettu huolto. Älä sijoita mitään
raskasta laitteen päälle.
T Vierasesineet
Älä laita metalliesineitä laitteen sisään. Siitä voi aiheutua
sähköisku tai laitteen toimintahäiriö. Älä laita nestettä laitteen
sisään. Siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö.
Jos niin käy, irrota heti verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys
laitemyyjään. Älä suihkuta hyönteismyrkkyä laitteen lähellä.
Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä
palamaan laitteen sisällä
T Jännite/kapasiteetti:
Älä kytke laitetta suurjännitelähteeseen, sillä
ylikuormittuessaan laite saattaa aiheuttaa tulipalon. Älä
käytä laitetta tasasähköllä. Tarkasta sähkötyyppi erityisesti
silloin, jos olet laivalla tai muualla, jossa tasasähkön käyttö
on yleistä.
T Huolto
Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni “pätkii”, etulevyyn ei
tule toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta, josta
ei ole mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota verkkojohto
pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun
huoltoon. Muun kuin valtuutetun huoltajan suorittama korjaus,
laitteen purku tai uudelleen kokoaminen saattaa johtaa
sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon.
T Verkkojohto
Kytke verkkojohto kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä.
Huonosti kytketty tai viallinen johto voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun. Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita mitään
raskasta sen päälle. Kun irrotat johdon pistorasiasta, vedä
pistokkeesta, älä johdosta. Jos vedät johdosta, voit saada
sähköiskun. Älä koske johtoon, jos kätesi ovat märät, koska
voit saada sähköiskun.
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto
pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
Huolto
T Puhdista soitin pehmeällä, kuivalla liinalla
•
•
•
•
T Puhdista levy
•
Älä puhdista alkoholilla, maalinohentimella tai bensiinillä.
Jos käytät kemiallisesti käsiteltyä puhdistusliinaa,
lue ensin liinan käyttöohje huolellisesti.
Linssiä ei todennäköisesti tarvitse puhdistaa,
mutta puhdistustarpeeseen vaikuttaa käyttöympäristö.
Älä käytä markkinoilla olevia linssinpuhdistajia,
koska ne saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
28
Puhdista kostealla
liinalla ja pyyhi kuivaksi.
Kielikoodit
Kielikoodit
Abkhazian:
Afar:
Afrikaans:
Albanian:
Ameharic:
Arabic:
Armenian:
Assamese:
Aymara:
Azerbaijani:
Bashkir:
Basque:
Bengali; Bangla:
Bhutani:
Bihari:
Breton:
Bulgarian:
Burmese:
Byelorussian:
Cambodian:
Catalan:
Chinese:
Corsican:
Croatian:
Czech:
Danish:
Dutch:
English:
Esperanto:
Estonian:
Faroese:
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6589
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
7577
6765
9072
6779
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
Lingala:
7678
Lithuanian:
7684
Macedonian: 7775
Malagasy:
7771
Malay:
7783
Malayalam:
7776
Maltese:
7784
Maori:
7773
Marathi:
7782
Moldavian:
7779
Mongolian:
7778
Nauru:
7865
Nepali:
7869
Norwegian:
7879
Oriya:
7982
Pashto, Pushto:8083
Persian:
7065
Polish:
8076
Portuguese:
8084
Punjabi:
8065
Quechua:
8185
Rhaeto-Romance:8277
Romanian:
8279
Russian:
8285
Samoan:
8377
Sanskrit:
8365
Scots Gaelic: 7168
Serbian:
8382
Serbo-Croatian:8372
Shona:
8378
Sindhi:
8368
Fiji:
Finnish:
French:
Frisian:
Galician:
Georgian:
German:
Greek:
Greenlandic:
Guarani:
Gujarati:
Hausa:
Hebrew:
Hindi:
Hungarian:
Icelandic:
Indonesian:
Interlingua:
Irish:
Italian:
Japanese:
Javanese:
Kannada:
Kashmiri:
Kazakh:
Kirghiz:
Korean:
Kurdish:
Laotian:
Latin:
Latvian, Lettish:
29
7074
7073
7082
7089
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
Singhalese:
Slovak:
Slovenian:
Somali:
Spanish:
Sundanese:
Swahili:
Swedish:
Tagalog:
Tajik:
Tamil:
Tatar:
Telugu:
Thai:
Tibetan:
Tigrinya:
Tonga:
Turkish:
Turkmen:
Twi:
Ukrainian:
Urdu:
Uzbek:
Vietnamese:
Volapük:
Welsh:
Wolof:
Xhosa:
Yiddish:
Yoruba:
Zulu:
8373
8375
8376
8379
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Tekniset tiedot
Videojärjestelmä
PAL 625 / 50, PAL 525 / 60, NTSC
Käyttöympäristön lämpötila
Audio-osan suorituskyky
Taajuusvaste
DVD (lineaarinen)
+5 - +35 oC
Käyttöympäristön kosteus
5-90 %, (suht. ilmankosteus, ei kondensaatiota)
Levyt, joita soitin toistaa (8 cm / 12 cm)
(1) DVD (DVD-Video, DVD-Audio, DivX•˜6, 7)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, JPEG•˜4, 7, MP3•˜2, 7, MPEG4•˜5, 7, DivX•˜6, 7)
(3) DVD-R (DVD-Video, DVD-VR, JPEG•˜4, 7, MP3•˜2, 7, MPEG4•˜5, 7,
DivX•˜6, 7)
(4) DVD-R DL (DVD-Video, DVD-VR) (5) DVD-RW (DVD-Video
, DVD-VR, JPEG•˜4, 7, MP3•˜2, 7, MPEG4•˜5, 7, DivX•˜6, 7)
(6) +R/+RW (Video)
(7) +R DL (Video)
(8) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video-CD, SVCD• ˜ 1, MP3•˜2, 7, WMA•˜3, 7,
JPEG•˜4, 7, MPEG4•˜5, 7, DivX•˜6, 7, HighMAT Level 2 (Audio and Image)]
Videolähdöt
Y
Liitin
S-videolähdöt
Y
C
CD Audio
Häiriöetäisyys
CD Audio
Dynamiikka-alue
DVD (lineaarinen pcm)
CD Audio
Harmoninen kokonaissärö
CD Audio
Digitaalilähtö
Koaksiaalinen
Optinen
HDMI-lähtö
4 Hz - 22 kHz (näytet. 48 kHz)
4 Hz - 44 kHz (näytet. 96 kHz)
4 Hz - 88 kHz (näytet. 192 kHz)
4 Hz - 20 kHz
115 dB
102 dB
98 dB
0,0025 %
pin
optinen
19 pin
HDMI ver 1.2a (EDID ver 1.3)
1 Vp-p 75 ohm
1 rca / AV
Laser-osa
Aallonpituus
662 nm /785 nm
Käyttöjännite
230V AC, 50 Hz
Tehonkulutus
14 W
Tehonkulutus valmiustilassa n. 1 W
Mitat (l x s x k)
430 x 251 x 43 (mm)
Paino
2,2 kg
1 Vp-p 75 ohm
NTSC 0,286 Vp-p 75 ohm
PAL
0,300 Vp-p 75 ohm
Liitin
1 AV/S
Komponenttivideolähdöt
[NTSC:480p/480i, PAL: 576p/576i]
Y
1 Vp-p 75 ohm
Pb
0,7 Vp-p 75 ohm
Pr
0,7 Vp-p 75 ohm
Liitin
rca (Y: vihreä, Pb: sininen, Pr: punainen)
Liitin
1 sarja
RGB-lähtö
R
0,7 Vp-p 75 ohm
G
0,7 Vp-p 75 ohm
B
0,7 Vp-p 75 ohm
Liitin
AV
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Mitat ja paino ovat suuntaa-antavia.
1) Täyttää standardin IEC62107
2) MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
3) Windows Media Audio Ver.9.0 L3.
Ei yhteensopiva: Multiple Bit Rate (MBR)
4) Exif Ver 2.1 JPEG Baseline files
Kuvaresoluutio: 160x120 - 6144x4096 pikseliä
(alinäytteistys 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2 tai 4:4:4) Erittäin pitkät ja
ohuet kuvat eivät välttämättä näy.
5) MPEG4-data tallennettu Panasonic SD multikameralla tai DVD
videotallentimella
Täyttää SD VIDEO -spesifikaatiot (ASF standard)/Video:
MPEG4 (Simple Profile) / Audio: G.726.
6) Toistaa kaikki DivXR -videoversiot (myös DivXR 6) DivXR mediatiedostojen standarditoistolla.Sertifioitu DivX Home
Theater Profilen mukaisesti.
GMC (Global Motion Compensation) ei tueta.
7) Tunnistettavien tiedostojen ryhmien lukumäärä yht. enint.:
4000 audiotiedostoa, kuva- tai videotiedostoa, 400 ryhmää.
Audiolähtö
Taso
2 Vrms (1 kHz, 0 dB)
Lähtöliitin rca / AV
Liittimien lukumäärä
2-kanavaiselle äänelle
1 sarja
monikanavaäänen (5.1) lähdöt 1 sarja
Tv-ruutuun tulevat virheilmoitukset
kieltomerkki
“cannot display group xx, content xx”
“cannot play group xx, content xx”
“Group xx, content xx is protected”
“Cannot play audio” “No audio”
“check disc”
“Due to copyright protection, audio cannot
be output from HDMI”
•
•
Soitin tai levy estää toiminnon käytön.
Soitin ei tunnista eikä voi toistaa valitsemaasi ryhmää tai muuta sisältöä.
•
•
•
•
While “HDMI Status” displayed, no items are
underlined
•
Ryhmä xx, sisältö xx on suojattu. Sitä ei voi toistaa.
Ei voi toistaa ääniraitaa, tai ääniraitaa ei ole. Kuvan voi toistaa.
Levy saattaa olla likainen.
Mikäli kytket järjestelmään laitteen, joka ei tue CPPMkopioinninestojärjestelmää, CPPM-kopiosuojatun DVD-Audio-levyn ääni ei tule
ulos HDMI AV OUT -liittimestä. Tee audiokaapelikytkentä (vasen/oikea eli L/R)
HDMI-yhteensopiviin AUDIO IN -liittimiin.
Jos valitset kohdan, jota ei ole merkitty tähdellä valikkokohdassa PICTURE >
Video Output Mode, se ei ole alleviivattuna.
“this disc may not be played in your region”
Ei kuvaruututietuetta.
“Authorization Error”
•
•
•
“Rented Movie Expired”*2 “Rental Expired”*3
•
Soitin toistaa vain soittimen aluekoodin mukaisia levyä (2 tai ALL).
Valitse DISPLAY-valikon kohtaan ON SCREEN MESSAGES asetus ON.
Yrität toistaa DivX VOD -ohjelmaa, jonka hankit muulla kuin tämän soittimen
rekisteröintikoodilla. Et voi soittaa tätä ohjelmaa tässä laitteessa. (DivX).
DivX VOD -ohjelman katselukerrat on käytetty. Et voi enää katsella ohjelmaa.
(DivX).
30
Vianmääritys
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko tämän kappaleen ohjeista apua.
Mikäli jokin kohta jää epäselväksi tai ohjeista ei ole apua, pyydä lisätietoja laitemyyjältä.
Virta
•
•
Ei virtaa.
Soitin kytkeytyy valmiustilaan.
•
•
Kytke verkkojohto kunnolla, toimivaan pistorasiaan.
Jos SETUP-valikon kohdassa AUTO POWER OFF on asetus ON,
perustilassa 30 minuuttia ollut soitin kytkeytyy valmiustilaan.
•
•
Soitin toistaa vain käyttöohjeessa mainittuja formaatteja.
Salama tai staattinen sähkönpurkaus aiheutti häiriön. Kytke soitin hetkeksi valmiustilaan
(lisäksi voit irrottaa verkkojohdon hetkeksi.) Yritä uudestaan.
Laitteeseen on tiivistynyt kosteutta. Odota 1-2 tuntia, että kosteus haihtuu itsestään.
Laita paristot oikein päin.
Vaihda paristot uusiin.
Osoita kauko-ohjaussignaalien vastaanotinta.
Ei toimintoja
•
Mitkään painikkeet eivät toimi.
•
Kauko-ohjainpainikkeet
eivät toimi.
•
Ei kuvaa / ääntä.
•
Salasana on unohtunut.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarkasta audio/videokytkennät.
Tarkasta laitteiden virransaanti ja muun laitteen kautta tekemäsi ohjelmalähdevalinta.
Levy on tyhjä.
Palauta tehdasasetukset. Kytke soitin perustilaan (STOP). Paina pohjaan soittimen
etulevyssä olevat painikkeet QUICK OSD ja II . Paina sitten pohjaan myös etulevyn
painike OPEN/CLOSE. Pidä ne painettuina, kunnes television näytöstä häviää teksti
[INITIALISED]. Kytke soitin hetkeksi pois toimintatilasta. Soitin on palauttanut käyttöön
tehdasasetukset.
•
•
•
Toiston aloittaminen kestää kauan, jos MP3-tiedostossa on still-kuvia. Raidan toistoon
kuluva aika ei välttämättä näytä todellista aikaa. Se on tavallista. (MP3)
Se on normaalia (DivX).
Eräät DVD V-levyt eivät salli näiden toimintojen käyttöä.
•
Paina kaksi kertaa TSTOP . Paina sitten PLAY.
•
Vaikka levyllä olisi vain yksi ääniraita, laite näyttää yleensä kaksi numeroa.
•
•
Tämä laite ei välttämättä toista WMA- ja MPEG4-tiedostoa,
jossa on still-kuvia (WMA, JPEG).
Jos yrität katsella DivX VOD -ohjelmaa,
hanki lisätietoja ohjelman hankintasivulta (esim. www.divx.com/vod). (DivX).
Jos levyllä on CD-DA-formaatin lisäksi jotakin muuta formaattia,
toisto ei välttämättä onnistu.
Se on normaalia.
•
Säädä tekstityksen paikkaa (DISPLAY-valikon kohta SUBTITLE POSITION).
•
Tekstitys on pois käytöstä (tai levyllä ei ole tekstitystä).
•
B-kohdan on oltava samassa toistoalueessa kuin A-kohdan. Jos et valitse B-kohtaa ajoissa,
soitin valitsee toistoalueen (esim. nimikkeen/raidan) lopun B-kohdaksi.
AB-toisto loppuu, jos painat QUICK REPLAY.
Uusintatoisto saattaa loppua, jos painat MANUAL SKIP tai ADVANCED DISC REVIEW.
Tietty toiminto ei toimi /
toimii väärin
•
Toiston alkaminen kestää.
•
Soitto-ohjelma ja satunnaistoisto ei toimi (DVD-V).
PBC-valikko ei tule ruutuun
(VCD).
[AUDIO]-painiketta painettaessa kuvaruutuvalikossa
näkyy ääniraidan numero [2],
mutta ääniraita ei silti vaihdu
(DVD-A).
Toisto ei käynnisty.
•
•
•
•
•
•
Ääniraidan vaihdon jälkeen
toisto alkaa uudelleen raidan
alusta (DVD-A).
Tekstitys
•
•
Tekstit ovat väärässä
kohdassa ruutua.
Ei tekstitystä.
Toisto
•
•
Soitin määrää B-kohdan itse.
Uusintatoisto kytkeytyy
itsekseen pois käytöstä.
•
•
Kuva
•
Kuva on vääristynyt.
•
•
¯
¯
¯
Tarkista kytkennät (älä kytke soitinta videonauhuriin, joka on kytketty televisioon).
Oletko valinnut asetuskohtaan Video Output Mode (s. 18, Picture) asetuksen, jota signaalia
vastaanottava laite ei pysty käsittelemään. Valitse oikea toiminto tekemäsi kytkentätyypin
perusteella.
Jos olet kytkenyt soittimeen television, joka ei pysty käsittelemään COMPONENT VIDEO OUT liittimistä tulevaa lomittamatonta signaalia: Pidä painettuna [CANCEL], kunnes kuva näkyy
kunnolla. Soitin palauttaa asetukseksi “480i” tai “576i”.
Jos olet kytkenyt soittimeen television HDMI-kaapelilla: Pidä painettuna [CANCEL], kunnes kuva
näkyy kunnolla. Soitin palauttaa asetukseksi “480p” tai “576p”.
Jos olet kytkenyt soittimeen vahvistimen HDMI-kaapelilla ja television, joka ei pysty käsittelemään COMPONENT VIDEO OUT -liittimistä tulevaa lomittamatonta signaalia: 1.Irrota HDMIkytkentä (irrota kaapeli / sammuta vahvistin). 2.Pidä painettuna [CANCEL], kunnes kuva näkyy
kunnolla. Soitin palauttaa asetukseksi “480i” tai “576i”. 3.Valitse “Video Output” > “Off” (välilehti
“HDMI”). 4. Irrota HDMI-kytkentä (irrota kaapeli / sammuta vahvistin).
31
•
Kuvakoko ei sovi ruutuun.
•
•
•
•
Kuva pysähtyy.
•
PAL-levyn kuvassa on häiriöitä.
•
Vaihda PICTURE-valikon asetuskohtaa SOURCE SELECT (DivX).
Valitse oikea asetus VIDEO-valikon kohtaan TV ASPECT .
Muuta kuvasuhdetta television asetuksien kautta. Mikäli televisiossa ei ole tarvittavia asetuksia, muuta DISPLAY-valikosta kohtaa 4:3 ASPECT.
Muuta zoomausta.
•
Kuvantoisto saattaa pysähtyä, jos DivX-tiedostokoko on yli 2 GB.
•
Valitse asetus PICTURE MENU > TRANSFER MODE > AUTO.
Kuva
•
Televisio ei näytä kuvaa oikein
tai värit ovat haalistuneet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Soittimen ja television kuvastandardi on eri. Silloin television on oltava
ns. moninormitelevisio tai PAL-televisio.
Levyn kuvastandardi on eri kuin television.
PAL-levyjä ei voi katsella NTSC-televisiossa.
Tämä laite pystyy muuttamaan NTSC-signaalin PAL60-signaaliksi, jota voi katsella
PAL-televisiossa (ks. VIDEO-valikon kohta NTSC DISC OUTPUT).
Tee kytkentä televisioon, joka pystyy näyttämään lomittamatonta kuvasignaalia. Vain
silloin saat nauttia lomittamattomasta kuvasta.
Kuva ei välttämättä näy, jos kytkettynä on yli 4 laitetta HDMI-kaapeleilla. Vähennä
kytkettyjen laitteiden lukumäärää.
Palauta zoomaus-arvoksi x 1.00.
Valitse DISPLAY-valikon kohtaan SUBTITLE POSITION asetus 0.
Valitse DISPLAY-valikon kohtaan 4:3 ASPECT asetus NORMAL.
Kytke television zoomaustoiminto pois käytöstä.
Valitse jokin muu kuvasuhde tai säädä kuvasuhdetta itse.
Zoomaus ei välttämättä toimi kunnolla, jos kuva on tumma.
Levy saattaa rajoittaa toiminnon käyttämistä.
•
Valikko ei näy oikein.
•
Automaattinen zoomaus ei
toimi oikein.
•
Videosignaali ei lähde
eteenpäin HDMI AV OUT liittimestä.
•
RGB-videosignaali ei lähde
eteenpäin SCART-liittimestä.
•
Lomittamattoman kuvan
käytön aikana näytössä on
haamukuvia.
•· Ongelman aiheuttaa DVD-Video-levyn editointitapa tai materiaali, mutta se
korjaantunee, jos valitset käyttöön lomitetun kuvasignaalin. Valitse PICTURE-valikon
kohtaan VIDEO OUTPUT MODE asetus 480i tai 576i.
•· Jos teet kytkennän HDMI AV OUT -liittimestä, tee kytkentä myös muihin liittimiin ja
vaihda asetukset seuraavien ohjeiden mukaan.
1.Valitse “Video Output” > “Off” (välilehti HDMI).
2. Valitse “VideoOutputMode” > “480i”tai “576i” (välilehti Picture).
•
Kuvaa ei saa näkyviin
lomittamattomana.
•· Jos soitin on kytketty televisioon VIDEO OUT-, VIDEO OUT tai SCART-liittimestä,
soittimesta televisioon siirtyvä kuva on aina lomitettua.
• Muuta HDMI-videon lähtöasetuksia jommallakummalla seuraavista tavoista:
– Kytke televisio soittimen VIDEO OUT- tai S VIDEO OUT-liittimeen. Valitse siteen
asetukseksi “Video Output” > “On” (välilehti HDMI).
– Pidä painettuna [CANCEL], kunnes kuva näkyy kunnolla. Asetuksiksi palautuu ON.
• Jos kytket vahvistimen HDMI-kaapelilla, valitse asetukseksi Video Output > Off
(välilehti HDMI)
32
Ääni
•
Ääni säröytyy.
•
Kaiuttimista kuuluu voimakasta säröääntä.
•
Äänitehosteasetuksia ei voi
käyttää.
•
Ei ääntä.
•
•
Valitse AUDIO-valikon kohtaan ADVANCED SURROUND asetus OFF.
Valitse AUDIO-valikon kohtaan ATTENUATOR asetus ON,
jos ääni säröytyy 2ch tai 5.1ch AUDIO OUT -kytkentöjen käytön aikana.
• Ääni saattaa säröytyä WMA-toiston aikana.
• Levy saattaa asettaa rajoituksia sille, millaista audiosignaalia voidaan siirtää soittimesta
eteenpäin. Joidenkin monikanavaääntä sisältävien levyjen toiston aikana ääni ei kuulu
kunnolla, mikäli järjestelmässä on kaiuttimia vähemmän kuin tallenteessa äänikanavia.
Lisätietoja levykotelossa.
• Jos käytössä on HDMI AV OUT -kytkentä, äänisignaali ei välttämättä lähde eteenpäin
muista audioliittimistä valikon asetusten mukaisesti.
• Valitse kaiutinasetukset, jotka vastaavat kytkettyjä laitteita. (21)
• Jos olet kytkenyt soittimen digitaaliseen kotiteatterivahvistimeen, jossa ei ole tiettyjen
ääniformaattien dekooderia, muista valita AUDIO-valikon vastaavaan kohtaan DOLBY
DIGITAL, DTS tai MPEG asetus PCM.
• Äänitehosteita ei voi käyttää, jos soitin antaa digitaaliäänen digitaalimuodossa
(BITSTREAM) eteenpäin COAXIAL, OPTICAL- tai HDMI AV OUT -liittimestä.
• Levy saattaa estää tehosteen käytön tai heikentää sen vaikutusta.
• Night Sound Mode, HBass, Advanced Surround, Multi Re-Master ja Sound Enhancement
eivät toimi, jos olet muuttanut toistonopeutta (play speed).
• HDMI AV OUT -liitännän käytön aikana HDCD-levyt soivat kuten normaali CD.
•
•
•
Toistonopeuden (play speed) muuttamisen aikana äänentoisto saattaa lakata hetkeksi
kuulumasta.
Ääni ei välttämättä kuulu, jos kytkettynä on yli 4 laitetta HDMI-kaapeleilla. Vähennä
kytkettyjen laitteiden lukumäärää.
DivX-tiedoston laatimistapa saattaa estää äänitiedoston toistamisen.
Tallennus
•
Ei voi tallentaa
digitaalitallentimella
(ääni tallentuu huonosti).
•
•
Et voi kopioida näitä levyjä:
WMA/MP3
DVD, joka estää digitaalikopion tekemisen
DVD, jos tallentava laite ei pysty käsittelemään 48 kHz näytetaajuutta.
Tee seuraavat asetukset
ADVANCED SURROUND > OFF
PCM DIGITAL OUTPUT > UP TO 48 KHZ
DOLBY DIGITAL / DTS / MPEG > PCM.
Näytön viestit
•
NOPLAY
•
•
U11
H OO [jokin luku]
H7 OO [jokin luku]
•
NODISC
•
•
•
•
U70-1
U70- [jokin numero]
Numero kertoo soittimen
tilan.
• Kytketty laite ei ole HDMI-yhteensopiva.
• HDMI-kytkentä toimii epänormaalisti.
- Kytketty laite ei ole HDMI-yhteensopiva.
- HDMI-kaapeli on liian pitkä.
- HDMI-kaapeli on viallinen.
Panasonic Nordic
•
•
•
•
•
Soitin ei voi toistaa tätä levytyyppiä.
Soittimessa tyhjä levy.
Viimeistelemätön levy.
Levy saattaa olla likainen. Viimeistelemätön levy.
Mahdollisesti ongelmatilanne. Luku kertoo soittimen toimintatilan. Kytke soitin hetkeksi pois
toimintatilasta (ja irrota sen jälkeen verkkojohto hetkeksi). > Jos virheilmoitus palaa
näyttöön, kun kytket soittimen takaisin toimintaan, kirjoita numerosarja muistiin, kytke laite
pois käytöstä ja ota yhteys huoltoon.
Soittimessa ei ole levyä.
Levy on väärin päin.
Matsuhita Elecric Industrial Co. Ltd.
Web site: http://www.panasonic-eur.com
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement