Panasonic SCHT855 Operating instructions

Panasonic SCHT855 Operating instructions
Käyttöopas
Kotiteatteripaketti
SC-HT855
DVD-viritinvahvistin + kaiuttimet
Lue käyttöohje kokonaan ennen kytkentöjä ja käyttöä.
Säilytä ohje.
Panasonic Nordic
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohetkellä oleviin
tuotetietoihin. Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat
mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
Laitteen mukana olevat tarvikkeet ............................................. 4
SETUP-VALIKOT: SOITINASETUKSET ....................... 29
DISC - Levytietojen käyttö ......................................................... 29
VIDEO - Kuvan laadun asetukset ............................................. 30
AUDIO - Äänen laadun asetukset ............................................. 30
HDMI - HDMI-asetukset ......................................................... 31
DISPLAY - Kuvaruutunäyttö ..................................................... 31
OTHERS - Muut asetukset ........................................................ 31
Kaiuttimien viiveajan säätö ....................................................... 32
KÄYTTÖÖNOTTO ......................................................... 5
Kaiuttimet ................................................................................ 5
Etukaiuttimien kokoaminen ................................................. 5
Kaiuttimien kiinnitysvaihtoehdot ....................................... 7
Kaiuttimien sijoittaminen .................................................... 8
Kaiutinkaapelit .......................................................................... 9
Audio- ja videokytkennät .......................................................... 9
HDMI-ohjaus ”HDAVI Control” ....................................... 9
Kauko-ohjaimen käyttöönotto .................................................. 11
Antennit ja verkkojohdot ........................................................... 11
QUICK SETUP -valikko: laitteiston nopea käyttöönotto ........ 12
LEVYT
KIELIKOODIT ................................................................ 33
RADIO
........................................................................ 34
Kanavien automaattiviritys ja -tallennus muistipaikoille .......... 34
Muistipaikalla olevan aseman viritys kuuluviin ........................ 34
Käyttäjän ohjaama kanavien viritys ja tallennus muistipaikoille 35
Vaihtoehtoiset antennikytkenntä ............................................... 35
RDS-lähetykset ......................................................................... 35
........................................................................ 14
Levyt, joita voi toistaa ............................................................... 14
Levyt, joita ei voi toistaa ........................................................... 14
Ohjelman kuvastandardi ............................................................ 14
Levyn ja soittimen käsittely ...................................................... 15
ÄÄNENKÄSITTELYOHJELMAT ................................... 36
SFC- Äänikenttäohjelma ............................................................ 36
C. FOCUS - Keskikanavan kohdistus ....................................... 36
Dolby Pro Logic II -dekooderi ................................................... 36
SUBWOOFER LEVEL - Subwooferin taso .............................. 37
H BASS - Bassojen tehostus ..................................................... 37
SURROUND ENHANCER - Tilaäänen tehostus ................... 37
LEVYJEN TOISTON OHJAUS ...................................... 16
KÄTEVIÄ TOIMINTOJA ................................................ 18
FUNCTIONS -Toistotietojen tarkastus .................................... 18
PLAY MODE - Toistotapa ....................................................... 19
ALL GROUP - Levyn kaikkien ryhmien toisto .......................... 19
PROGRAM - Soitto-ohjelma ...................................................... 19
RANDOM - Satunnaistoisto ....................................................... 19
KAIUTINTASOT ELI KAIUTTIMIEN
PERUSÄÄNENVOIMAKKUUS ....................................... 38
TOISTON OHJAUS LEVYVALIKON KAUTTA ............. 20
MUITA HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA .......................... 39
WMA-, MP3-, JPEG-, MPEG4- ja DivX-levyt ...................... 20
MENU > FUNCTIONS - Alavalikko .................................. 20
PLAYBACK MENU - Toistovalikko ..................................... 20
NAVIGATION MENU - Navigointivalikko ......................... 20
Haku ryhmästä tai tiedostotyypistä ..................................... 20
HighMATtm-valikko ................................................................. 21
Valinta PLAYLIST-soittolistasta ........................................... 21
CD-teksti ................................................................................ 21
RAM- ja DVD-R/-RW -levyn sisällysluettelo .......................... 21
DIRECT NAVIGATOR - Navigointivalikko ........................ 21
PLAYLIST - Soittolista ......................................................... 21
SCENE LIST - Kappaleluettelo ............................................ 21
WMA-, MP3- tai JPEG-tiedostojen tallentaminen
CD-R/RW-levylle ................................................................ 22
SLEEP - Uniajastin .................................................................... 39
MUTING - Äänentoiston mykistys ......................................... 39
Kuulokkeet ................................................................................ 39
Music Port -liitäntä ................................................................... 39
MUIDEN LAITTEIDEN OHJAUS .................................... 40
Televisio ................................................................................ 40
Kaapelitelevisio, digisovitin, sat.vastaanotin ............................. 40
HDAVI CONTROL - ........................................................ 41
TELEVISION JA KOTITEATTERIN HDMI-OHJAUS .... 41
Järjestelmä käyttöön yhdellä painikkeella ................................. 41
Äänentoistajan valinta ............................................................... 41
Power Off Link - Laitteisto pois toimintatilasta ....................... 41
Turvallisuusohjeita .................................................................... 42
ASETUSVALIKOT .......................................................... 23
Functions-valikko ...................................................................... 24
OTHER-alavalikon asetuskohdat .............................................. 25
PLAY MENU - Toistovalikko ..................................................... 25
PICTURE MENU - Kuvan laadun valikko ............................... 26
AUDIO MENU - Äänen laadun valikko .................................... 27
DISPLAY MENU - Näyttötavan laadun valikko ........................ 27
OTHER MENU - Muut asetukset sisältävä valikko .................. 28
LISÄTIETOJA ................................................................ 42
DivX VOD ................................................................................ 42
Vian määritys ............................................................................. 43
Sanasto
................................................................................ 46
Tekniset tiedot ........................................................................... 47
Tekijänoikeudet .......................................................................... 49
Varoituksia ................................................................................ 49
2
Hyvä asiakas,
Kiitos, kun valitsit Panasonic-laitteen.
Ennen kuin teet kytkentöjä, käytät tai
säädät laitetta, lue käyttöohje kokonaan.
Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
Järjestelmä
Keskusyksikkö
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
Takakaiuttimet
Subwoofer
Kuvissa oleva laite ei välttämättä ole
tämä laitemalli.
Käyttöohjeissa kuvataan lähinnä käyttöä kaukoohjaimella, mutta monet toiminnoista voit käynnistää
myös etulevyssä olevilla ohjaimilla.
VAROITUKSIA LAITTEEN KÄYTTÄJÄLLE
Varoitus - Laitteessa on laser!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle
säteilylle. Älä avaa suojakuoria äläkä korjaa laitetta itse. Toimita
laite huollettavaksi valtuutettuun huoltoon.
Varoitus - vakavasta vaarasta!
Tulipalo-, sähköiskuvaaran tai tuotetta kohtaavan muun
vahingon vähentämiseksi ei laitetta saa altistaa sateelle,
kosteudelle, vesipisaroille tai roiskeelle, eikä nestettä sisältäviä
esineitä, kuten esimerkiksi maljakoita, saa asettaa laitteen
päälle.
Varoitus - sijoitus ja paristot!
• Älä asenna tai laita tätä laitetta kabinettityppiseen kirjakaappiin tai muuhun suljettuun tilaan, jotta tuuletus
onnistuisi. Varmista, että verho tai muu materiaali ei
huononna tuuletusta, jotta vältettäisiin ylikuumenemisesta
johtuva sähköisku- tai tulipalovaara.
• Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdellä,
pöytäliinalla, verholla tai muulla vastaavalla esineellä.
• Älä aseta palavaa kynttilää tai muuta avotulen lähdettä
laitteen päälle.
• Hävitä paristot luontoa vahingoittamattomalla tavalla.
3
SC-HT855
SA-HT855
SB-FS540
SB-PC540
SB-FS741
SB-W540
Laitteen mukana olevat tarvikkeet
Varmista, että olet saanut laitteen mukana
seuraavat tarvikkeet:
1 Kauko-ohjain
1 FM-sisäantenni
2 x Kaiutinkaapelien
tarrat
2 Suojalevyä
1 Videokaapeli
2 Jalustaa
2 Paristoa
1 AM-antenni
8 Ruuvia
1 Verkkojohto
Kaiutinkaapelit
1 x lyhyt kaapeli
2 x pitkä kaapeli
2 Pohjalevyä
4
KÄYTTÖÖNOTTO
VAIHE 1 Kaiuttimet
Etukaiuttimien kokoaminen
Valmistelu
•
Levitä lattialle pehmeä kangas ja kokoa jalustat sen päällä, jotta laitteet tai
lattia eivät vahingoittuisi.
Käytä ristipääruuviavainta (Phillips).
Varmista ennen kytkentöjen ja asentamisen aloittamista, että sinulla on kaikki
tarvikkeet.
Vasemman ja oikean kaiuttimen (ja niiden jalustan) välillä ei ole mitään eroa.
Seinäkiinnitys (s. 7).
•
•
•
•
2 etukaiutinta
(+ suojaritilä)
2
jalustaa
(+ kaapeli)
1 Kiinnitä jalusta pohjalevyyn.
1
Mukana toimitetut jalustat on suunniteltu Panasonic
etukaiuttimien SB-FS540 jalustoiksi. Käytä niitä vain
ohjeessa kuvatulla tavalla.
2
kaiutinjalustan
pohjalevyä
8 ruuvia
2 Ruuvaa jalusta kiinni tukipohjaan.
Pujota kaiutinkaapeli pohjalevyyn.
Ruuvi
Kaapelin pujottaminen käy nopeasti, kun taitat kaapelin
löyhästi keskeltä (älä nipistä). Pujota taitekohta edellä
reikään. Vedä loppu kaapeli jalustan läpi.
Kiristä ruuvi kunnolla!
Jalusta
Kaapeli
Paina kaiutinkaapeli pohjan
uraan.
Pohjalevy
Pohjalevy
Ruuvi
2
Kiinnitä jaluta pohjalevyyn.
Vedä kevyesti kaiutinkaapelista.
Kiristä ruuvi kunnolla!
3 Sovita kaiuttimet jalustoihin.
1
Jalusta
Vedä kaiutinkaapelin pää esiin.
Sijoita harjanteiden väliin.
Harjanne
Jalusta
2
Pohjalevy
Kaapeli
Kiinnitä kaiutin jalustaan.
Kaiutin
Kaapeli.
Suojalevy.
Vedä vähän
kaiutinkaapelista.
Jalusta
5
Irrota ennen kuin
kiinnität kaiuttimen.
Säilytä mahdollista
seinäkiinnitystä varten.
Valmis
4 Kiinnitä kaiuttimet jalustoihin.
Kaiutin
Ruuvi
Kiristä ruuvi kunnolla!
Varmista, että kaapeli on
urassa keskellä.
Jalusta
5 Kiinnitä kaiutinkaapelit.
Työnnä johdin kokonaan.
Valkoinen
Sininen
Paina!
Paina kaiutinkaapeli uraan.
Estä kaiuttimia kaatumasta
Kiinnitä seinään koukut (ei mukana), joiden avulla
voit varmistaa kaiuttimien seinäkiinnityksen (ks.
kuvaa). Hanki seinämateriaaliin sopivat ruuvit.
Kysy tarvittaessa neuvoa rakennustarvikeliikkeestä. Varmista, että seinämateriaali on riittävän
kestävä. Huono kiinnitys voi aiheuttaa vahinkoa
seinälle tai kaiuttimille.
Pujota naru (ei mukana) koukusta kaiuttimeen ja sido
narun päät tiukasti. Näin kaiutin ei voi kaatua.
Naru (ei mukana)
Noin 150 mm
Kaiuttimen takalevy
Koukku (ei mukana)
Seinä
6
Kaiuttimien kiinnitysvaihtoehdot
1 Seinäkiinnitys
• Voit kiinnittää kaiuttimet seinään (ei subwooferia).
• Seinämateriaalin on kestettävä 10 kg/ruuvi. Kysy neuvoa
ammattilaiselta, jos seinän rakenne aiheuttaa kiinnitysvaikeuksia. Virheellinen kiinnitysmenetelmä saattaa
rikkoa seinää tai kaiuttimen.
• Etukaiuttimien seinäkiinnityksessä kannattaa käyttää
apuna narua, jotta kaiutin ei putoa.
3
Ripusta kaiutin ruuvien varaan takalevyn reiästä.
Etukaiutin
Keskikaiutin
2 ruuvia
2 suojalevyä
Valmistelu
1
Irrota kaiutinkaapeli jalustasta.
Takakaiutin
Poista kaapeli
urasta.
2
1
Tästä asennosta
kaiutin todennäköisesti putoaa,
jos sitä siirretään
vasemmalta oikealle.
Kytke kaapeli (s. 6).
Kiinnitä suojalevy etukaiuttimeen.
Kaapelin kiinnitäminen takaisin jalustaan
1 Irrota kahdeksan ruuvia jalustasta. Irrota verkkolevy.
Ruuvi
Kiristä hyvin
Ruuvi
2
Sijoita kaapeli
N. 15 cm
suojalevy
2
Paina kaapeli
uraan
Kiinnitä seinään ruuvi (ei toimituspakkauksessa).
-
seinä
Siirrä kaiutinta
siten, että ruuvi
on tässä.
Kaapeli
3
Kiinnitä verkkolevy ruuveilla.
2 Telinekiinnitys [ei etukaiuttimille]
Esimerkissä keskikaiutin
•
Telinettä ei toimiteta laitteiston mukana.
•
•
Varmista, että jalusta täyttää nämä vaatimukset:
Tarkista ruuvien pituus ja läpimitta,
samoin ruuvien välinen etäisyys (ks. kuva).
Jalustan kantavuuden tulee olla yli 10 kg.
Jalustan on oltava tukeva,
vaikka kaiutin sijoitettaisiin korkealle.
•
•
Kiinnitä jalusta
tähän metalliruuvireikään.
kierreväli
Levyn paksuus
(+7 - 10 mm)
Kaiutinjalusta (ei mukana)
7
VAIHE 2 Kaiuttimien sijoittaminen
Kaiuttimien sijainti vaikuttaa oleellisesti äänimaiseman laatuun ja bassoäänten kuuluvuuteen.
• Sijoita kaiutin vakaalle, tasaiselle alustalle.
• Bassoäänet saattavat kuulua liian voimakkaasti, jos kaiutin on liian lähellä lattiaa, seinää tai nurkkaa.
On hyvä, jos seinässä ja ikkunassa on paksu peite.
• Sijoita etu-, keski- ja takakaiuttimet yhtä etäälle kuuntelupaikasta.
Kuvien esimerkeissä kaiuttimet on suunnattu hieman kohti kuunteluhuoneen keskustaa (kulmat ovat likiarvoja).
•
Vasen ja oikea kaiutin ovat keskenään vaihdettavissa,
mutta etu- ja takakaiuttimia täytyy käyttää nimiensä mukaisesti.
Esimerkki kaiuttimien
sijoittamisesta
Keskusyksikkö
ETUK (v/o) TAKAK(v/o) KESKIK
SUBWOOFER
Yleistä
• Käytä vain mukana toimitettuja kaiuttimia.
Muut kaiuttimet saattavat rikkoa keskusyksikön, ja
äänentoisto on joka tapauksessa huonompi.
• Sijoita kaiuttimet tukevalle alustalle, jotta ne eivät
kaatuisi. Mikäli alusta ei ole tukeva, noudata varotoimenpiteitä, jotka estävät kaiuttimen kaatumisen.
Keskusyksikkö
• Kaiuttimien ja keskusyksikön välissä on oltava vähintään 10 mm tyhjää tilaa, jotta jäähdyttävä ilma pääse
kiertämään laitteet.
• Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä vähintään 5
cm tyhjää tilaa.
• Älä tuki keskusyksikön ilmanvaihtoaukkoja.
Keskikaiutin
• Television päälle sijoitetun kaiuttimen tärinä saattaa
aiheuttaa häiriöitä tv-kuvaan. Sijoita kaiutin telineeseen
tai hyllyyn.
• Älä sijoita kaiutinta television päälle, koska se putoaa
siitä helposti.
Subwoofer
• Sijoita subwoofer television oikealle tai vasemmalle
puolelle, lattialle tai tukevalle hyllylle, jossa se ei
aiheuta alustan liiallista värähtelyä. Jätä sen taakse
vähintään 30 cm väliä televisioon.
Varoitus
• Älä seiso jalustalevyn päällä.
Lapsia täytyy vahtia!
• Älä paina kaiuttimen verkkoa.
Kaiuttimien käyttö
• Suuri äänenvoimakkuus saattaa yhtäjaksoisesti
pitkään käytettynä rikkoa kaiuttimen.
• Hiljennä ääntä seuraavissa tapauksissa vahinkojen
välttämiseksi:
- Ääni säröytyy.
- Levysoitin, FM-radioasema tai oskillaattori,
testiäänilevy tai sähköinstrumentti aiheuttaa
häiriötä.
- Aiot säätää äänensävyä.
- Laite kytketään pois päältä tai toimintatilaan.
Televisio ja kaiuttimet
• Keski- ja takakaiuttimet on suunniteltu toimimaan
television läheisyydessä, mutta eräissä tapauksissa
televisiokuva saattaa ottaa häiriötä kaiuttimista. Sulje
TV 30 minuutiksi ja kokeile, poistaako television
demagnetointi-toiminto ongelman. Muussa tapauksessa sijoita kaiuttimet kauemmas televisiosta.
Turvallisuus
• Kaiuttimia ja keskusyksikköä saa käyttää vain tässä
oppaassa kuvatulla tavalla. Muuten vahvistin ja
kaiuttimet saattavat mennä rikki ja aiheuttaa tulipalovaaran.Jos laitteet vaurioituvat tai niiden toiminta
muuttuu äkillisesti, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
• Älä yritä kiinnittää kaiuttimia seinään muulla kuin
tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
8
VAIHE 3 Kaiutinkaapelit
•
Merkkaa kaiutinkaapelit kaiutintarroilla, niin muistat helposti, mikä johdin tulee mistäkin kaiuttimesta.
2 kaiutinkaapelien tarra-arkkia
Kiinnitä kaiutintunnisteet kaiutinkaapeleihin, niin ne
on helppo tunnistaa kytkentöjen tekemisen aikana.
3 kaiutinkaapelia
1 x lyhyt kaapeli: keskikaiuttimeen
2 x pitkä kaapeli: takakaiuttimiin
Älä kytke ristikkäin (oikosulje)
tai käänteisesti kaiutinkaapelien napaisuutta.
Kaiuttimet voivat mennä rikki!
Työnnä kaapeli
kokonaan sisään.
Valkoinen
Sininen
Keskikaiutin
Oikea etukaiutin
Vasen etukaiutin
Oikea takakaiutin
Vasen takakaiutin
Subwoofer
naps!
Keskusyksikkö
paina
työnnä kokonaan
+ valk
- sin
VAIHE 4 Audio- ja videokytkennät
•
•
T
Älä tee kytkentää kuvanauhurin “läpi”.
Kopioinninestojärjestelmät aiheuttavat kuvaan häiriötä.
Ennen kuin teet kytkentöjä, kytke televisio irti sähköverkosta
ja lue kytkentäohjeet television käyttöoppaasta.
Videokaapeli
Televisio, jossa on HDMI-liitin
HDMI-yhteesopiva
televisio
HDMI-ohjaus ”HDAVI Control”
Takalevyn liitin
Jos Panasonic-televisiosi osaa käyttää HDMI-ohjausta, voit
ohjata televisiota ja kotiteatteria yhdistetyillä toiminnoilla (s.
41, HDMI-ohjaus ”HDAVI Control”).
HDMI-kaapeli
(ei mukana)
HDMI-liitännän kautta saat laadukkaan kuvan ja äänen
yhden kaapelin välityksellä.
• Valitse kohtaan “Video Output” > “On” ja kohtaan “Audio
Output” > “On” (s. 31, “HDMI”-välilehti).
• Valitse Video Output Mode (s. 26, PICTURE-valikko).
Huom!
• Jos käytät HDAVI Control -ohjaustoimintoa, tee ylimääräinen audiokytkentä (s. 10).
• Jos käytät HDAVI Control -ohjaustoimintoa, älä tee scartkytkentää (s. 10).
• Suosittelemme Panasonicin HDMI-kaapelin käyttöä.
[Suositeltava osanumero: RP-CDHG15 (1.5 m), RPCDHG30 (3.0 m), RP-CDHG50 (5.0 m), jne.]
• HDMI-yhteensopimattomia kaapeleita ei voi käyttää.
9
T
Tavallinen audiokytkentä
Audiokaapeli
(ei toimituspakkauksessa)
Televisio
(ei toimituspakkauksessa)
•
•
Keskusyksikön takalevy
Tämän audiokytkennän kautta voit ohjata televisio-ohjelman äänen kotiteatterin kaiuttimiin. Lisätietoja (s. 40).
Vaihtoehtoisesti voit tehdä audiokytkennän keskusyksikön AUX-liittimiin. TV AUDIO IN ja AUX-liittimiin voit kytkeä erillislaitteen.
T
Tavallinen videokytkentä
Videokaapeli
(mukana)
Televisio
(ei toimituspakkauksessa)
T
Keskusyksikön takalevy
Paremman kuvanlaadun videokytkennät
T TV, jossa on COMPONENT VIDEO IN -liittimet
Televisio
(ei toimituspakkauksessa)
COMPONENT VIDEO OUT - Komponenttivideoliitäntä
• Antaa lomitettua tai lomittamatonta (eli progressiivista)
kuvaa. Kuva on parempi kuin s-videokuva, koska
komponenttivideosignaalissa on kaksi erillistä väriosaa (Pb/Pr) ja
valoisuusosa (Y). Kuvan värit näyttävät sen vuoksi erittäin luonnollisilta.
• Komponenttivideoliittimien nimet ovat laitekohtaisia. Esim. Y/Pb/Pr, Y/B-Y/
R-Y, Y/Cr/Cb. Yhdistä samanväriset liittimet.
• Jos käytät tätä kytkentätapaa, valitse QUICK SETUP (s. 12) -valikosta
käyttöön asetus Video/Y PB PR tai S VIDEO / Y PB PR. Jos valitset RGB/
No Output, scart-liittimestä lähtee RGB-signaalia, mutta komponenttivideoliittimistä ei lähde eteenpäin mitään signaalia.
Keskusyksikön
takalevy
Videokaapelit
(ei toimituspakkauksessa)
Lomittamaton (progressiivinen) kuva
• Tee kytkentä televisioon, joka pystyy käsittelemään lomittamatonta kuvaa.
(1) Valitse Video Output > off (ks. asetuksista HDMI-välilehti).
(2) Valitse Video Output Mode > 480 p tai 576p, noudata valikossa olevia ohjeita (ks. asetuksista PICTURE-välilehti).
• Kaikki Panasonic-televisiot, joissa on ottoliittimet signaalille 625 (576)/50i-50p, 525 (480)/60i -60p, pystyvät käsittelemään tätä signaalia.
Jos sinulla on jokin muu televisio, kysy lisää laitteen edustajalta.
T TV, jossa on S VIDEO IN -liitin
T TV, jossa on SCART-liitin
Televisio
(ei toimituspakkauksessa)
Keskusyksikön takalevy
SCART-kaapeli
(ei toimituspakkauksessa)
S-videokaapeli
(ei toimituspakkauksessa)
Televisio
(ei toimituspakkauksessa)
SCART - Scart-liitäntä (AV)
• Voit valita asetuksen kautta, mitä videosignaalityyppiä laitteen scartliitäntä antaa televisioon: video-, s-video- tai rgb-signaalia (laatu
paranee tässä järjestyksessä). Valitse asetus television suorituskyvyn mukaan. Jos käytät tätä kytkentätapaa, valitse QUICK SETUP (s.
12) -valikosta käyttöön asetus S Video/Y PB PR tai RGB / No Output.
Valitse asetusten HDMI-välilehdestä asetus VIDEO OUTPUT > OFF.
Kytkennän ansiosta voit ohjata televisio-ohjelman ääneen kotiteatterikaiuttimiin.
S VIDEO OUT - S-videoliitäntä
• Antaa paremman kuvan kuin tavallinen VIDEO OUT -videolähtö, koska s-videosignaalissa väri- (C) ja valoisuusosa (Y)
on erotettu toisistaan. Kuvan laatuun vaikuttavat myös
television ominaisuudet.
T
Keskusyksikön takalevy
Kytkentä kaapelitelevisioon tai kuvanauhuriin
Kaapelitv tai kuvanauhuri (ei toimituspakkauksessa)
Televisio
(ei toimituspakkauksessa)
Kaapelitelevisioon
tai tv-antenniin
Keskusyksikön
takalevy
Audiokaapeli
(ei mukana)
Tämän kytkennän sijasta
voit tehdä scartkytkennän (ks. edellä).
RF-kaapeli
(ei toimituspakkauksessa)
Videokaapeli
(mukana)
10
Voit tehdä AUX-liittimestä
audiokytkennän jonkin muun
erillislaitteen (esim. kuvanauhurin) audiolähtöliittimeen.
Valitse ohjelmalähteeksi AUX.
VAIHE 5
•
•
Antennit ja verkkojohdot
Kytke verkkojohto pistorasiaan viimeiseksi.
Ulkoantenni on lisävaruste (s. 35).
1 AM-sisäantenni
1 FM-antenni
1 Verkkojohto
FM-sisäantenni
Kiinnitä antenni kohtaan, jossa se
vastaanottaa radioasemat parhaiten
Teippi
naps
AM-antenni
Laita antenni jalustalle pystyyn.
Sijoita antenni paikkaan, jossa se vastaanottaa
radioasemat parhaiten.
Ohjaa antennikaapeli pois muiden kaapelien läheltä.
Keskusyksikkö
Paina ja työnnä johdin kokonaan sisään.
Verkkojohto
valk
Löysää liitinruuvia
ristipäämeisselillä.
Pistorasiaan
pun
Kiristä ruuvi.
musta
Valmiustila ja virransäästö
Keskusyksikkö kuluttaa pienen määrän virtaa (n. 0,5 W) myös valmiustilassa. Jos haluat säästää sähköä, irrota verkkojohto
pistorasiasta. Tee näin esimerkiksi silloin, kun laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan. Huomaa, että eräät asetukset häviävät
muistista, kun verkkojohto irrotetaan.
Verkkojohto
Mukana toimitettu verkkojohto on tarkoitettu vain tähän laitteeseen. Älä käytä sitä minkään muun laitteen verkkojohtona.
Älä kytke tähän laitteeseen muiden laitteiden verkkojohtoja.
VAIHE 6 Kauko-ohjaimen käyttöönotto
Kauko-ohjain
Paristot
Laita paristot paristotilaan siellä olevien
napaisuusmerkkien mukaisesti.
Älä käytä
ladattavia
akkuja.
Varoituksia
• Älä laita ohjaimeen sekä vanhoja että uusia paristoja.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkali- ja
mangaanipareja). Erilaisilla paristoilla on erilaiset
ominaisuudet.
• Paristot eivät kestä kuumuutta eivätkä tulta.
• Älä pura paristoja tai aiheuta niillä oikosulkua.
• Älä yritä ladata tavallisia alkali- ja magnaaniparistoja.
• Älä käytä paristoa, jos sen suojakuori on irronnut.
• Ohjeiden vastainen paristojen käyttö saattaa aiheuttaa
paristojen vuotamisen. Älä koske tai tahri vuotaneeseen
aineeseen esim. vaatteitasi. Aine on syövyttävää ja voi rikkoa
kauko-ohjaimen.
• Ota paristot pois kauko-ohjaimesta, jos ohjainta ei aiota
käyttää pitkään aikaan. Säilytä paristot viileässä ja pimeässä.
Käyttö
• Osoita ohjaimella laitteen kauko-ohjaintunnistinta. Välissä ei
saa olla esteitä. Etäisyys enint. 7 m.
11
VAIHE 7 QUICK SETUP -valikko: laitteiston nopea käyttöönotto
• QUICK SETUP -valikon kautta voit ottaa laitteiston nopeasti käyttöön. Sen kautta teet vain välttämättömät asetukset.
• Kytke ensin televisio toimintatilaan ja valitse kanava, joka näyttää DVD-soittimen ohjelmaa.
• Television tulolähteen valintaohjeet television käyttöohjeessa.
• Kotiteatterin kauko-ohjaimella voit ohjata muutamia television perustoimintoja (s. 40).
Kytke laite
toimintaan
Valitse
ohjelmalähteeksi
DVD/CD.
Avaa
QUICK SETUPvalikko.
Ota asetukset
Tee asetukset
käyttöön.
ohjeiden mukaan.
Valitse (65).
Hyväksy (ENTER).
Palaa edelliseen (RETURN).
Voit muuttaa asetuksia myöhemmin.
• Avaa QUICK SETUP -valikko kohdasta OTHERS (s. 31).
12
Sulje valikko.
Toimintopainikkeet
Television toimintopainikkeet
TV-ääni
Ohjelmalähde
DVD
TUNER/BAND
EXT/IN
Laite valmius- ><
toimintatilaan
Television
tulolähde
DVD/CD
FM/AM
Music P > TV >
AUX > D-IN
Levyn toiston aloitus
yhtä painiketta painamalla / Koko kotiteatterin ohjaus samalla
painikkeella
Numerot
Peru
Äänenvoimakkuus
Radioasema
Toiston
ohjaus
Levyvalikko
tai ohjelmalista
Levyvalikko
tai soittolista
Valikkovalinta
Kuva kerralla
Edellinen valikkosivu
Soittimen asetukset
Valikko
RDS-teksti
SUBWOOFER LEVEL - Subwooferin voimakkuus
SFC - SFC-ääni
SRD ENH - Surroundtehosteet
H BASS - Bassotehostus
C FOCUS - Keskikanavan toistotapa
DD PL II - Dolby Digital Pro Logic II -äänentoisto-ohjelma
FL DISPLAY - Näytön kirkkaus
SLEEP - Uniajastin
CH SELECT - Kanavan valinta
TEST - Testiääni
PLAY MODE - Toistotapa
MUTING - Äänenmykistys
Toiminto, joka on merkitty __
Pidä painettuna vähintään 2 sekuntia
MUSIC PORT
Erillislaitteen kytkentä
SURROUND ENHANCER
Surround-äänitehoste
OPEN/CLOSE
Levykelkka
I<</<<, >>/>>I TUNING
Ohitus, hidastettu toisto /
Radioasema
Näyttö
Valmiustilailmaisin
Merkkivalo palaa, kun laite on
kytketty verkkosähköön.
Merkkivalo sammuu,
kun laite on kytketty
toimintatilaan.
Kuulokkeet
Kauko-ohjaussignaalien
vastaanotin
T/TUNE MODE / FM MODE
Virran merkkivalo (AC)
Stop (seis) / viritystapa / FM-äänityyppi
Merkkivalo palaa,
: / MEMORY
kun laite on kytketty
Play (toisto) / Radioasemien muistipaikkatallennus
verkkosähköön.
13
SELECTOR
DVD/CD > FM > AM > TV >
AUX > D-IN > MUSIC P >
DVD/CD
LEVYT
Levyt, joita voi toistaa
Levytyyppi
Logo
Tunnus oppaassa
DVD-Video: DVD-V
DVD-V(ideo)
DVD-Audio: DVD-A, DVD-V
• DVD A-levyllä voi olla äänen lisäksi DVD Video-kuvia.
Valitse kuvien toisto valikosta OTHER
(asetuskohta PLAY AS DVD VIDEO, s. 25).
DVD-A(udio)
Video CD
SVCD
DVD-RAM
VIDEO CD: VCD
• SVCD: Täyttää IEC62107 -vaatimukset.
DVD-VR
MPEG4
DiVX
DVD-R
Tietoja
*1
DVD-RAM: DVD-VR, MP3, JPEG, MPEG4, DivX*1
• DVD-VR Versio 1.1 (video recording-formaatti),
esim DVD-tallentimella, DVD-multikameralla tai
tietokoneella.
• JPEG Tallennettu Panasonicin SD-multivideokameralla tai DVD-tallentimella, formaattina DCF
Standard Version 1.0.
• MPEG4 Tallennettu Panasonicin SD-multikameralla tai
DVD-tallentimella, formaattina SD VIDEO [ASF
standard/ MPEG4 simple profile] video / G.726 audio)
DVD-V: DVD-R (DVD-Video)*2 / DVD-RW (DVD-Video)
• Koostettu ja viimeistelty*3
DVD-VR
DVD-videokamerassa tai DVD-tallentimessa.
DVD-VR: DVD-R (VR)*2 / DVD-RW (VR)
• Koostettu ja viimeistelty*3 DVD-videokamerassa tai
DVD-tallentimessa. Version 1.1 (tai 1.2, vain DVD-R
MPEG4
DL) Video Recording-formaatti.
DiVX *1 DVD-R / DVD-RW:MP3, JPEG, MPEG4, DIVX
• Viimeistelty*3 tallentamisen jälkeen.
DVD-V: +R (Video)*2 / +RW (Video)
• Koostettu ja viimeistelty*3
DVD-videokamerassa tai DVD-tallentimessa
+R, +RW
CD
MPEG4
DiVX
CD: CD, WMA, MP3, JPEG, VCD, MPEG4, DIVX*1
• Tämä soitin toistaa CD-R/RW-levyiltä näitä formaatteja.
• CD Tämä soitin tunnistaa HDCD-levyt, mutta ei tue Peak
Extend -toimintoa (toiminto, joka laajentaa signaalien
dynamiikka-aluetta). HDCD-koodauksen bittinopeus on
20, joten äänenlaatu on parempi kuin tavallisen, 16bittisen CD-levyn ääni.
• WMA-, MP3- ja JPEG HighMAT-levyt.
• WMA-levyt: Laite ei toista levyä jossa on useita
*1
bittinopeuksia (MBR).
1) DivX Ultralla lisätyt toiminnot eivät toimi
2) Sis. yksipuolinen, kaksikerroksiset levyt
3) Viimeistely on tallentavan laitteen suorittama prosessi, joka tekee levystä toistokelpoisen myös muissa soittimissa.
• Levy ei edellä mainituista ominaisuuksista huolimatta välttämättä ole toistokelpoinen, sillä tallennusvaihe, tallennustapa ja
tiedostojen laatimistapa saattavat estää levyn toiston.
Ohjelman kuvastandardi
Levyt, joita ei voi toistaa
• DVD-RW version 1.0, DVD-ROM, CD-ROM, CDV,
CD-G, SACD ja Photo CD, DVD-RAM jota ei saa pois
kotelosta, 2.6-GB ja 5.2-GB DVD-RAM, ja myynnissä
olevat “Chaoji VCD” -levyt myös CVD, DVCD ja
SVCD jonka ominaisuudet eivät täytä standardia
IEC62107.
Tämä soitin pystyy toistamaan PAL- ja NTSC-ohjelmaa.
Television on käytettävä levyn standardia.
PAL-kuvaa ei voi katsella NTSC-televisiosta.
14
Tämä soitin pystyy muuntamaan NTSC-signaalin PAL
60-signaaliksi PAL-televisiota varten (VIDEO-valikko >
NTSC DISC OUTPUT).
Levyn ja soittimen käsittely
T Levyjen käsittelyohjeita
T Puhdista soitin pehmeällä, kuivalla liinalla
• Älä liimaa levyyn tarroja tai etikettejä. Ne saattavat
vääntää levyä ja epätasapainottaa levyä
levykelkassa, minkä seurauksena levystä tulee
käyttökelvoton.
• Älä kirjoita kuulakärki- tai muulla kynällä levyyn.
• Älä puhdista levyä vinyylilevyjen puhdistusaineella,
bensiinillä, tinnerillä, sähköisyyttä vähentävällä
aineella tai muulla liuotteella.
• Älä käytä naarmuilta suojaavia tarvikkeita tai suojia.
• Älä laita soittimeen levyä
- jossa on jälkiä tarrasta, liimasta tms. (tarkasta
huolellisesti esimerkiksi vuokraamokäytössä olleet
levyt)
- joka on vääntynyt tai halkeillut
- joka on erikoismuotoiltu (esim. sydämen mallinen).
• Älä puhdista alkoholilla, maalinohentimella tai bensiinillä.
• Jos käytät kemiallisesti käsiteltyä puhdistusliinaa,
lue ensin liinan käyttöohje huolellisesti.
• Linssiä ei todennäköisesti tarvitse puhdistaa,
mutta puhdistustarpeeseen vaikuttaa käyttöympäristö.
• Älä käytä markkinoilla olevia linssinpuhdistajia,
koska ne saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Ennen kuin siirrät soitinta, varmista, että levykelkka on
tyhjä. Muuten laite on mennä rikki.
T Puhdista levy
•
Puhdista kostealla liinalla ja pyyhi kuivaksi.
15
LEVYJEN TOISTON OHJAUS
Kytke televisio toimintatilaan ja valitse kanava, jolta dvd-soittimen ohjelma näkyy.
Ohjeet television käyttöohjeessa.
Kytke laite
toimintaan.
Laita levy
kelkkaan.
Avaa
levykelkka.
Valitse ohjelmalähteeksi DVD/CD.
Jos levy on kaksipuolinen,
laita toistettavan puolen
tunniste ylöspäin.
Valitse TV tai AUX, jos haluat
katsella kuvanauhurin, television tai
kaapelitelevision ohjelmaa. Tee
valinta kytkentöjen mukaisesti.
RAM: poista kotelo
Paina kerran: ed / seur. kappale.
Käynnistä toisto.
Levykelkka sulkeutuu
automaattisesti.
Äänenlaadun säätö (s. 36).
Säädä
äänenvoimakkuus.
Pidä painettuna:
- toiston aikana: pikahaku
- taukotilan aikana: hidastettu toisto
(video-osa)
Normaali toisto: paina :PLAY.
Huom!
• Levy pyörii soittimessa koko ajan, kun valikkosivu on tv-ruudussa.
Jos et käytä levyvalikkoa, paina T-painiketta, niin laitteen moottori ja tv:n kuvaruutu säästyvät.
• Soitin ei välttämättä näytä oikein +R/+RW-levyn nimikkeiden kokonaislukumäärää.
16
Numerot
KUVA KERRALLA
TOISTO
[tauon aikana]
DVD-A: Vain video-osa
DVD-VR, DVD-V, VCD
VALIKKOKOHTIEN
VALINTA
•
Valitse nuolella.
•
Vahvista ENTERillä.
NUMEROT
VCD: Toisto vain eteenpäin.
DVD-VR, DVDA, DVDV, VCD,
CD
• Kaksinumeroisen valinta
12: [>10] > [1] > [2].
VCD, jossa PBC-valikko:
• Paina stop. Valitse toistettava raita numeroilla.
WMA, MP3, JPEG, MPEG4,
DivX
• Kolminumeroisen valinta
123: [1] > [2] > [3] >ENTER.
• Jos haluat perua,
paina CANCEL.
STOP
[SEIS]
PAUSE
[TAUKO]
HYPPYPAINIKKEET
Keskeytyskohta jää muistiin
(> näytössä lukee RESUME).
• Toisto jatkuu keskeytyskohdasta, kun painat :
(PLAY).
• Keskeytyskohta häviää
muistista, kun painat T.
EDELLISEN
VALIKKOSIVUN
PALAUTUS
KESKUSYKSIKÖN
NÄYTTÖTIETUE
Jatka toistoa painamalla
:(PLAY).
MPEG4
DiVX
Ei toimi soitto-ohjelman eikä
satunnaistoiston aikana.
DVD-VR, DVDA, DVDV, WMA,
MP3, MPEG4, DivX
Aikanäyttö >< Tietonäyttö
JPEG
Kuvien toiston aikana:
SLIDE (kuvaesittely)
>< Tietonäyttö
Perustilan aikana:
PLAY (toisto)
>< Tietonäyttö
65 Ryhmän valinta
:9 Toistokohdan valinta
HAKU
[toiston aikana]
HIDASTETTU
TOISTO
[tauon aikana]
Toistonopeuksia on 5.
• Normaali toisto jatkuu,
kun painat : (PLAY).
• VCD: Hidastettu toisto
vain eteenpäin.
• MPEG4, DivX: Hidastettu
toisto ei toimi.
LEVYLLÄ OLEVA
LEVYVALIKKO
17
DVD-A, DVD-V
Levyn päävalikko
DVD-VR
Levyn sisällysluettelo.
DVD-V
Levyvalikko
DVD-VR
Levyn soittolista (PLAYLIST).
VCD, jossa on PBC-valikko
Levyvalikko
KÄTEVIÄ TOIMINTOJA
Numerot
FUNCTIONS Toistotietojen tarkastus
1
Paina FUNCTIONS.
2
Valitse tietue painelemalla.
päävalikko > perustietue > tarkempi tietue > [ei mitään]
PERUSTIETUE Esim. DVD-V-levyn toiston aikana.
Parhaillaan toistuva nimike/kappale
Toistoon kulunut aika
Toiston
tila
Toistotapa
Toistokohta graafisesti esitettynä
TARKEMPI TIETUE Esim. DVD-V-levyn toiston aikana.
Ääniraita
Tekstitys
Kuvakulma
Kuvasuhde
Nimikkeen kokonaistoistoaika
MPEG4
DivX
Video- ja audiotietoja ei saa näkyviin
hakutoiminnon aikana.
18
PLAY MODE - Toistotapa
• Jos jokin toiminnoista ei toimi WMA, MP3, JPEG,
MPEG4 tai DIVX-levyn toiston aikana, valitse OTHERvalikosta kohta PLAY AS DATA DISC (s. 28).
• DVD-V: Joitakin osia ei voida soittaa, vaikka olisit
sisällyttänyt ne ohjelmaan.
• DVD-A: Levyllä voi olla bonusryhmä. Sen valinnan
jälkeen soitin saattaa kysyä salasanaa. Tarkasta se
levykotelosta ja näppäile se.
1
PROGRAM - Soitto-ohjelma
Soitto-ohjelmassa voi olla 32 kohtaa.
Tiettyjen kohtien valinta
1 Valitse kohdat soitto-ohjelmaan numeropainikkeilla.
(WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX: paina ENTER).
Toista, kunnes ohjelma
on mieleisesi.
Lopeta levyn toisto.
Valitse toistotapa painelemalla PLAY MODE.
Kaksinumeroinen kohta:
25: [>10] > [2] > [5]
WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX
25: [2] > [5] > [ENTER]
Vaihtoehdot
ALL GROUP [DVD-A]
PROGRAM
(soitto-ohjelma)
2
2
RANDOM
(satunnaistoisto)
OFF
(normaali toisto)
Palauta normaali toisto valitsemalla OFF
PLAY MODE-painiketta painelemalla.
ALL GROUP - Levyn kaikkien ryhmien toisto
ALL GROUP PLAYBACK
1
Paina : (PLAY).
PRESS PLAY TO START
Käynnistä toisto painamalla :PLAY.
Kohdan valinta nuolilla
1 Paina ENTER ja [65] valitaksesi haluamasi kohdan.
2 Vahvista valinta painamalla ENTER.
Kaikkien kohtien valinta levyltä / nimikkeestä / ryhmästä
1 Kun valittuna on CHAPTER, TRACK tai CONTENT-kenttä,
valitse nuolilla [65] kohta “ALL”.
2 Paina ENTER.
Ohjelman muokkaaminen
1 Valitse jokin kohta nuolilla [65].
> Jos haluat vaihtaa kohdan,
tee valinta numeropainikkeilla
(WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX: paina ENTER).
> Jos haluat poistaa kohdan, paina CANCEL
(tai valitse kohta “CLEAR” ja paina ENTER).
Ohjelman poistaminen
1 Valitse kohta “CLEAR ALL”. Paina ENTER.
Ohjelmaa häviää muistista myös silloin,
kun avaat levykelkan, kytket soittimen valmiustilaan
tai vaihdat ohjelmalähteen.
RANDOM - Satunnaistoisto
1
MPEG4
DivX
Valitse ensin ryhmä tai nimike numeropainikkeilla.
(WMA, MP3, JPEG, MPEG4, DivX: paina ENTER).
DVD-A Kaikkien ryhmien valinta
1 Valitse nuolilla [9:] kohta “ALL”.
2 Paina ENTER.
Jonkin ryhmän poisto
1 Valitse numeropainikkeilla poistettava kohta.
2
Käynnistä toisto painamalla :PLAY.
19
TOISTON OHJAUS LEVYVALIKON KAUTTA
WMA-, MP3-, JPEG-, MPEG4- ja DivX-levyt
MPEG4
DivX
Valitse OTHER-valikon kohta PLAY AS DATA DISC, jos jotkin seuraavista toiminnoista eivät
toimi WMA-, MP3-, JPEG-, MPEG4- tai DivX-videolevyn toiston aikana.
HighMAT-levyn toisto (s. 21).
PLAYBACK MENU - Toistovalikko
Levyn sisällön toisto järjestyksessä alusta loppuun.
kaikki
1 Avaa / sulje valikko painamalla TOP MENU.
2 Valitse toistokohde nuolipainikkeilla (65). Paina ENTER.
ALL
AUDIO
PICTURE
VIDEO
Parhaillaan toistuva
ryhmä / raita (nr)
Kaikki
Ääni
Kuvat
Video
kaikki
WMA, MP3
JPEG
MPEG4, DivX
NAVIGATION MENU - Navigointivalikko
Levyn toiston aloitus tietystä kohdasta.
1 Avaa / sulje valikko painamalla MENU.
Parhaillaan valittuna
oleva numero
Ryhmä
Raita
MENU > FUNCTIONS - Alavalikko
2 Paina (9), ja valitse ryhmä nuolipainikkeilla (65).
Paina ENTER.
3 Jos haluat toistaa koko ryhmän sisällön järjestyksessä:
paina ENTER.
Jos haluat käynnistää toiston tietystä kohdasta,
65
valitse kohta nuolipainikkeilla (65
65) ja paina ENTER.
1 Paina MENU.
WMA/MP3-raitojen kuuntelu JPEG-kuvan katselun aikana:
valitse ensin JPEG-kuva, sitten audiotiedosto. Et voi tehdä valintaa
toisin päin.
2 Paina FUNCTIONS.
3 Valitse kohta nuolipainikkeilla (65). Paina ENTER.
Haku ryhmästä tai tiedostotyypistä
Valitse ensin ryhmä tai ohjelma.
1 Avaa alavalikko.
Valitse kohta FIND nuolipainikkeilla (65).
Paina ENTER.
MULTI
Ryhmät ja sisältö.
LIST
Pelkkä sisältö.
TREE
Pelkät ryhmät.
THUMBNAIL
JPEG-esikatselukuvat.
NEXT GROUP
PREVIOUS
GROUP
Seuraava /
edellinen ryhmä.
ALL
Navigointivalikon tiedostot:
Kaikki (WMA,MP3, JPEG, MPEG4, DivX)
AUDIO
WMA/MP3
PICTURE
JPEG
VIDEO
MPEG4, DivX
HELP DISPLAY
Tietue: Ohjeet >< toistoon kulunut aika.
FIND
Haku ryhmästä tai tiedostotyypistä
2 Valitse kirjain nuolipainikkeilla (65).
Vahvista jokainen merkki painamalla ENTER.
•
•
•
•
•
•
3 Valitse kohta FIND nuolipainikkeella (:).
Paina ENTER.
• Hakutulokset tulevat ruutuun.
4
20
Kirjoita tarvittaessa lisää kirjaimia.
Haku kohdistuu myös pieniin kirjaimiin.
Selaa vokaaleita (AEIOU) painikkeilla (99,::).
Poista tarvittaessa merkki nuolipainikkeella (9).
Jätä asteriski (*), jos haluat hakea ohjelmaa, joka
sisältää merkin, jonka kirjoitit.
Poista asteriski (*), jos haluat etsiä ohjelmaa,
jotka alkavat kyseisellä merkillä/kirjaimella.
(Palauta se avaamalla alavalikko uudelleen).
Valitse tiedostotyyppi tai ryhmä nuolipainikkeilla (65).
Paina ENTER.
CD-teksti
RAM- ja DVD-R/-RW -levyn
sisällysluettelo
DVD-VR
CD-tekstiä (eng. CD Text)
ei ole kaikilla CD-levyillä.
1 Paina TOP MENU tai MENU.
Sulje valikko painamalla uudestaan.
• Nimet näkyvät vain, jos olet nimennyt ohjelmia.
• Soittolistoja ja ohjelmakokonaisuuksia
(eli nimikkeitä, eng. title) ei voi editoida.
2 Valitse haluamasi raita nuolipainikkeilla (65
65
65) .
Paina ENTER.
•
Paina FUNCTIONS, niin näytön tietue vaihtuu:
toistotiedot >< toistoon kulunut aika.
DIRECT NAVIGATOR - Navigointivalikko
1 Avaa / sulje sisällysluettelo
painamalla DIRECT NAVIGATOR.
2 Valitse ohjelma nuolipainikkeilla (65)
tai numeropainikkeilla.
•
•
HighMATTM-valikko
HighMAT (High-Performance Media
Access Technology) mahdollistaa
toiston käynnistämisen nopeasti
levyvalikon kautta, kun levyllä on
erilaisia formaatteja (WMA, MP3 ja/tai JPEG).
Kaksinumeroinen luku: esim. 23:
näppäile [>10 ]> [2] > [3].
Voit tarkastella ohjelmatietoja
painamalla nuolipainiketta (:).
3 Paina ENTER.
Avaa ensin levyvalikko painamalla TOP MENU.
1 Valitse toistokohta nuolipainikkeilla (69:5).
Vahvista valintasi painamalla ENTER.
PLAYLIST - Soittolista
Soittolista (playlist) on levyn muokattu sisällysluettelo.
Laadi se tallentavalla laitteella.
MENU (valikko).
Tästä pääset seuraavaan valikkoon, jossa on
soittolista tai seuraava alavalikko.
1 Avaa / sulje soittolista painamalla PLAY LIST.
PLAY LIST (soittolista).
Toisto alkaa.
2 Valitse ohjelma nuolipainikkeilla (65)
tai numeropainikkeilla.
Valikon taustakuvan vaihto
Paina FUNCTIONS.
Taustakuvaksi tulee levylle tallentunut kuva.
Valikon sulkeminen
Paina STOP .
•
Kaksinumeroinen luku: esim. 23: näppäile [>10 ]> [2] > [3].
3 Paina ENTER.
Valinta PLAYLIST-soittolistasta
1 Paina toiston aikana MENU.
2 Paina (9). Valitse nuolipainikkeilla (65)
jokin seuraavista:
PLAYLIST soittolista
GROUP ryhmä
CONTENT sisältö.
SCENE LIST - Kappaleluettelo
Kohtausluettelo (scene list) on ohjelman
tarkempi sisällysluettelo.
1 Avaa PLAY LIST -soittolista.
Paina nuolipainiketta (:).
3 Paina (:). Valitse toistokohta nuolipainikkeilla (65). 2 Valitse SCENE LIST nuolipainikkeilla (65). Paina ENTER.
CONTENTS-kohta näyttää soittolistan tiedot.
Paina ENTER.
• Sulje soittolista painamalla MENU.
3 Valitse kohtaus nuolipainikkeilla (69:5). Paina ENTER.
21
WMA-, MP3- tai JPEG-tiedostojen tallentaminen CD-R/RW-levylle
• Kahdeksatta ryhmää seuraavat ryhmät näkyvät
valikkosivuilla yhdellä pystylinjalla (eivät siis
puudiagrammin eri tasoissa).
• Levyn sisältö saattaa näkyä ruudussa eri järjestyksessä
kuin tietokoneen resurssinhallinnassa.
• Tämä soitin ei toista tiedostoa, joka on koostettu ns. packet
writing -ohjelmalla (joka polttaa dataa levylle pienissä
erissä).
DVD-RAM
• Levystandardi UDF 2.0.
CD-R/-RW
• Levystandardi ISO9660, level 1 tai 2, ei extended format.
• Tämä soitin toistaa ns. multisession-levyn (eli levyn jolle on
tallennettu monta kertaa), mutta toiston aloittaminen kestää
sitä kauemman, mitä enemmän tallennuskertoja on tehty.
Pidä tallennuskerrat minimissä!
DVD-R/RW
• Levystandardi UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660).
• Tämä soitin ei pysty toistamaan levyjä, joille on tallennettu
monta kertaa (multi-session). Vain perustallennus toistuu.
Kansioiden ja tiedostojen nimeäminen
Tämä soitin käsittelee tiedostoja “sisältönä” (eng. content)
eli varsinaisena ohjelmana ja kansioita “ryhminä” (eng.
group).
• Tallennushetkellä kansioille ja tiedostoille tulee antaa
numeromuotoinen nimi. Kaikissa nimissä tulee olla yhtä
monta merkkiä. Numeroi tiedostot siinä numerojärjestyksessä, jossa toivot niiden toistuvan DVD-soittimessa.
Toistojärjestys ei siitä huolimatta aina noudata tarkkaan
numerojärjestystä.
• Tiedostotunniste:
WMA
• Tiedostopääte: .WMA tai .wma
• Yhteensopiva pakkaussuhde: 48 kbps - 320 kbps.
• Kopiosuojattua WMA-tiedostoa ei voi toistaa.
• Tämä soitin ei tunnista bittinopeutta MBR (Multiple Bit
Rate, tiedostoa, jonka sisältö on koodattu useilla eri
nopeuksilla).
MP3
• Tiedostopääte: .MP3 tai .mp3
• Yhteensopiva pakkaussuhde: 32 kbps - 320 kbps.
• Tämä laite ei tunnista ID3-tunnisteita.
• Tämä soitin tunnistaa seuraavat näytetaajuudet:
–DVD-RAM, DVD-R/RW: 11.02, 12, 22.05, 24, 44.1, 48kHz
–CD-R/RW: 8, 11.02, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
JPEG
• Tiedostopääte: .JPG, .jpg, .JPEG tai .jpeg
• Jos haluat katsella JPEG-kuvia tällä soittimella:
- Ota kuvat DCF-standardin mukaisella
digitaalikameralla (versio 1.0). Tiedostot, joita on
muutettu, editoitu tai tallennettu tietokoneen kuvankäsittelyohjelmalla.
- Älä muuta tiedostonimeä,
äläkä tallenna kuvaa toisella nimellä.
• Tämä laite ei pysty näyttämään videokuvaa, MOTION
JPEG-kuvaa eikä vastaavia formaatteja, muita still-kuvia
kuin JPEG (esim. TIFF) eikä kuvia, joihin liittyy äänitiedosto.
MPEG4
• Tiedostopääte: .ASF tai .asf
• Laadi Panasonicin SD-multikameralla tai DVD-Video tallentimella MPEG4-dataa, joka täyttää SD VIDEO spesifikaatiot (ASF-standardi)/MPEG4 (Simple Profile)
videojärjestelmä/ G.726 audiojärjestelmä.
• Tallennuspäivä saattaa olla eri kuin todellinen päiväys.
DivX
• Tiedostopääte: .DIVX, .divx, .AVI tai .avi
• Voit toistaa DivXR-dataa (myös DivXR6) [DivX videojärjestelmä / MP3, Dolby Digital tai MPEG] DivXmediatiedostojen perustoistotoiminnoila. DivX Ultralla
lisätyt toiminnot eivät ole käytettävissä.
• Laite ei tue järjestelmää GMC (Global Motion
Compensation).
• Laite ei välttämättä soita kunnolla DivX-tiedostoa, jonka
koko on yli 2 GB tai jossa ei ole index-hakemistoa.
• Laite toistaa kaikkia resoluutioita, enintään kuitenkin 720
x 480 (NTSC) ja 720 x 576 (PAL).
• Tällä laitteella voit valita enintään 8 audio- ja
tekstitysvaihtoehdosta.
22
ASETUSVALIKOT
Sulje valikko
Avaa valikko:
Paina kerran.
Paina kerran.
Valitse valikko:
numerot
5 Valitse valikko.
9
Valitse edellinen valikko.
:
Valitse seuraava valikko.
ENTER Hyväksy.
Muuta asetusta:
5
ENTER
Valitse.
Hyväksy.
Sulje valikko
Valikkojen sisältö on levykohtaista.
23
Functions-valikko
PROGRAM
GROUP
TITLE
CHAPTER
TRACK
PLAYLIST
CONTENT
TIME
- Toistokohdan valinta valikosta
DVD-VR: Valitse esim. ohjelma 12.
Paina 1 > 2 > ENTER.
ohjelma
ryhmä
nimike
kappale
raita
soittolista
sisällysluettelo
STILL
PICTURE
- Pysäytyskuvan vaihto
THUMBNAIL
- Esikatselukuvien (ohjelman
tunnistekuvakkeiden) tarkastelu
SUBTITLE
•
- Siirtyminen eteen/taakse tietyn
toistoajan verran Ei +R/+RW
1
2
DVD-V, DIVX (jos vaihtoehtoja on)
VCD (SVCD)
- Tekstityksen valinta
•
Paina kaksi kertaa ENTER.
Valitse aikakohta
nuolipainikkeilla 65.
(Pidä painettuna, niin vaihtuu nopeasti).
Paina ENTER.
Jos levy on +R/RW, tekstitys-vaihtoehdon numero saattaa näkyä, vaikka
kyseistä tekstitystä ei ole levyllä.
DVD-VR Tekstitys tulee näkyviin (ON)
tai menee pois näkyvistä (OFF).
Panasonicin DVD-tallentimilla ei voi
tallentaa levylle tekstityksen käyttövaihtoehtoa (ON/OFF).
- Toiston aloitus tietystä aikakohdasta
Ei +R/+RW
MARKER (VR)
- DVD-VR DVD-tallentimella tehdyn
kirjanmerkin haku
1 65 > ENTER.
ANGLE
- Kuvakulman vaihto
(Jos vaihtoehtoja tarjolla).
ROTATE
PICTURE
- Kuvan kääntäminen
- Aikanäytön valinta
Jäljellä oleva toistoaika
>< toistoon kulunut aika.
VIDEO
AUDIO
MPEG4
DiVX
- Pikselimäärän näyttö
DiVX
myös fps (ruutua sekunnissa)
DVD-A, DVD-V, DivX (jos vaihtoehtoja on)
- Ääniraidan valinta
DVD-VR, VCD, DivX
- L (vasen), R (oikea), LR (v ja o)
DVD-V (Karaoke)
Valitse lauluääni: on tai off.
SLIDESHOW
Käyttöön / pois käytöstä
- Kuvaesittelyn kuvien
vaihtumisnopeus
Lisätietoja levykotelosta.
Signaalityyppi / data
Signaalityyppi
OTHER
SETTINGS
LPCM, PPCM, DD DIGITAL, DTS, MP3, MPEG
kHz näytetaajuus / bittinopeus / kanavien lkm
esimerkki 3/2.1ch
1
LFE-kanava
(matalataajuiset
tehosteet)
[tämä kohta on tyhjä,
jos signaali puuttuu]
0
1
2
1
2
3
•
- Automaattinen kuvaesittely
ei surround-ääntä
mono-surround
stereo-surround(v,o)
keskikanava
etukanavat (v,o)
etukanavat (v,o)
ja keskikanava
Ääniraidan vaihtamisen
jälkeen saattaa kestää tavallista
kauemman, ennen kuin toisto
alkaa.
DivX
WMA, MP3
- Bittinopeus tai näytetaajuus
24
- Lisää asetuksia (s. 25)
OTHER-alavalikon asetuskohdat
PLAY SPEED
Toistonopeuden muutos
• x0,6 - x 1,4
DVD-A (vain videokuvaa), DVD-VR, DVD-V
• Palauta normaali toisto painamalla :PLAY .
• Muutetun toistonopeuden aikana
- ei voi käyttää toimintoja
Dolby Pro Logic II ja Sound Enhancement.
- ääni muuttuu kaksikanavaiseksi
- soitin muuttaa näytetaajuuden 96 kHz > 48 kHz.
• Levyn ominaisuudet saattavat estää toiminnon käytön.
PLAY MENU - Toistovalikko
REPEAT
A-B REPEAT
MARKER
ADVANCED DISC
REVIEW
Valikko käytössä vain, jos levy sallii toistoon kuluneen ajan näytön.
Toimii kaikkien JPEG-levyjen toiston aikana.
Uusintatoisto
DVD-VR: Program (soitto-ohjelma) > All (kaikki) >Off
Playlist-soittolistan aikana: Scene (Kappale) > Playlist (Soittolista) >Off
DVD-A: Track (raita) >Group* (ryhmä) >Off
DVD-V: Chapter (kappale) >Title (nimike) > Off
VCD, CD: Track (raita) >All (kaikki) >Off
WMA, MP3, MPEG4, DivX: Content (sisältö) >Group* (ryhmä) > Off
JPEG:
Group* (ryhmä) > Off
˜
“All” näkyy jos valitset kaikki ryhmät (DVD-A), soitto-ohjelman tai satunnaistoiston.
Välin A-B toisto
• Ei koske levyjä: JPEG, DVD-VR kuvaosuudet, MPEG4, DiVX
• Paina ENTER, kun soitin toistaa aloituskohdaksi haluamaasi kohtaa A.
Paina ENTER, kun soitin toistaa lopetuskohdaksi haluamaasi kohtaa B.
• Lopeta painamalla ENTER.
Kirjanmerkki
• Ei koske levyjä: DVD-VR. Voit käyttää 5 kirjanmerkkiä.
Merkatun kohdan voit toistaa.
• Paina ENTER. Soitin on valmis vastaanottamaan kirjanmerkin.
Lisää kirjanmerkki:
Paina ENTER, kun soitin toistaa valitsemaasi kohtaa.
Lisää toinen merkki:
Valitse * nuolilla 9: > ENTER.
Etsi merkki:
9: > ENTER.
9: > CANCEL.
Poista merkki:
• Kirjanmerkkiä ei voi laittaa soitto-ohjelman eikä satunnaistoiston aikana.
• Merkit häviävät, kun avaat levykelkan tai kytket laitteen valmiustilaan.
Levyn sisällön esikatselu DVD-VR (ei still-kuvat), DVD-V (ei +R/+RW)
•
Voit valita esikatselukohtien välin:
Valitse “DISC” > “ADVANCED DISC REVIEW” (s. 29).
•
Kun toistettavaksi haluamasi ohjelma
on löytynyt, paina : PLAY.
•
Tätä toimintoa ei välttämättä voi käyttää
levyn joissakin kohdissa.
DVD-VR Ei voi käyttää soittolistan toiston aikana.
•
25
PICTURE MENU - Kuvan laadun valikko
PICTURE MODE
Kuvan laadun asetukset
NORMAL
CINEMA 1
CINEMA 2
ANIMATION
DYNAMIC
USER
Normaali
Kuva on pehmeä, korostaa tummien alueiden yksityiskohtia.
Kuva on terävä, korostaa tummien alueiden yksityiskohtia.
Animaatio
Kontrastin lisäys
Käyttäjän asetukset (> paina ENTER, ks. alla)
PICTURE ADJUSTMENT Kuvan ominaisuuksien säädöt
CONTRAST
BRIGHTNESS
SHARPNESS
COLOUR
GAMMA
DEPTH ENHANCER
VIDEO OUTPUT MODE
Kontrasti
Kirkkaus
Terävys
Värisävy
Tummien alueiden kirkkauden säätö
Vähentää “taustakohinaa”; kuvaan tulee syvyyden tuntua.
Eteenpäin lähtevä videosignaali
Videosignaali muuntuu ja lähtee eteenpäin teräväpiirtoisena videona.
Kun käytössä on HDMI-kytkentä (asetuksena VIDEO OUTPUT > ON) (s. 31, välilehti HDMI)
*480p/576p/720p (lomittamaton)§
*1080i 1080i (lomitettu)
• “*” näkyy sen videosignaalin vieressä, jota voidaan siirtää kytkemääsi televisioon.
• Jos valitset vaihtoehdon, jota ei ole merkitty merkillä “*”, kuva voi vääristyä. Jos kuva vääristyy, pidä
painettuna [CANCEL], kunnes kuva näkyy kunnolla. Soitin palauttaa asetukseksi “480p” tai “576p”.
• COMPONENT VIDEO OUT-lähdöstä lähtevä signaali on aina 480p tai 576p.
Kun käytössä EI ole HDMI-kytkentä (asetuksena Video Output > Off) (s. 31, välilehti HDMI) ja
muut kytkennät
* 480p/576p (lomittamaton)
* 480i/576i (lomitettu)
• Jos valitset 480p tai 576p* ja ruutuun tulee vahvistuspyyntö, valitse YES vain siinä tapauksessa,
että soittimeen on kytketty lomittamatonta kuvaa käsittelevä televisio.
*) Näkyvissä olevan vaihtoehdon määrää levyn sisältö. Näet yhden vaihtoehdoista.
TRANSFER MODE
Soittimesta eteenpäin siirtyvän kuvan siirtonopeus
Jos valitsit kohtaan VIDEO OUTPUT asetuksen xxx p (lomittamaton) tai 1080i (lomitettu),
valitse nyt videosignaalin siirtonopeus toistettavan ohjelmatyypin mukaan. Kun levykelkka
avataan, laite sammutetaan tai ohjelmalähdettä vaihdetaan, palautuu asetukseksi AUTO tai AUTO1.
Kun ohjelmamateriaali on PAL-standardin mukaista, MPEG4 tai DivX:
AUTO
Tunnistaa filmi- ja videotallenteen ja näyttää sen oikein.
VIDEO
Valitse, jos AUTO vääristää kuvan.
CINEMA
Valitse, jos filmikuvassa on AUTO-asetuksen aikana sahalaitaisuutta
tai häiriötä. Jos videokuvaan tulee viereisen kuvan kaltaista häiriötä,
valitse AUTO.
Kun ohjelmamateriaali on NTSC-standardin mukaista:
AUTO1
Tunnistaa filmi- ja videotallenteen ja näyttää sen oikein.
AUTO2
Tunnistaa filmitallenteiden väliset erot ja näyttää sen oikein.
VIDEO
Valitse, jos AUTO vääristää kuvan.
SOURCE SELECT
DivX-kuvatyypin määritys
Mikäli kuva näyttää AUTO-asetuksen aikana vääristyneeltä, valitse I (lomitettu kuva) tai P
(lomittamaton kuva) levyn signaalityypin mukaan.
HD PICTURE
ENHANCER
HD (teräväpiirto) -kuvan tehostus
Käytössä on HDMI-kytkentä ja asetuksena VIDEO OUTPUT > ON) (s. 31, välilehti HDMI).
Toiminto terävöittää lähtevää HDMI-videosignaalia (720p,1080i).
OFF - 1 - 2 - 3 (terävin kuva)
HDMI COLOUR SPACE
HDMI-väriavaruus
Käytössä on HDMI-kytkentä ja asetuksena VIDEO OUTPUT > ON) (s. 31, välilehti HDMI).
Valitse televisioon sopiva kuvanlaatu. Mikäli jokin vaihtoehdoista ei sovi televisioon, vaihtoehto ei
tule näkyviin tässä valikossa.
RGB, YCbCr (4:4:4), YCbCr (4:2:2)
•
“RGB Range” (s. 31, välilehti HDMI) on valittavissa, jos valitset “RGB” .
26
AUDIO MENU - Äänen laadun valikko
DOLBY PRO
LOGIC II
Dolby Pro Logic II -dekooderi
• > (s. 36)
DIALOGUE
ENHANCER
Elokuvien puhosuuksien korostus
[Dolby Digital, DTS, MPEG, äänikanavia väh. 3 ja puheosuudet keskikanavassa]
[Dolby Digital, äänikanavia väh. 3 ja puheosuudet keskikanavassa]
DivX
•
•
SOUND
ENHANCEMENT
Voimistaa elokuvien puheosuuksia.
ON >< OFF.
Äänenlaadun parannus
DVD-VR
Vain levyt, joissa äänen näytetaajuus on 48 kHz.
On >< Off
Vain levyt, joissa äänen näytetaajuus muu kuin 8 kHz, 16 kHz tai 32 kHz
•
•
•
Miellyttävä, analogiselta ääneltä kuulostava ääni.
Tallenne saattaa estää huomattavan vaikutuksen.
Ei vaikuta DVD-RAM- ja DVD-R/RW-levyjen MP3-raitoihin.
DISPLAY MENU - Näyttötavan laadun valikko
JPEG
INFORMATION
Tietotietueen näyttö
• ON >< OFF.
SUBTITLE POSITION
Tekstitysrivien paikka ruudulla
• 0 >< -60 (2 yksikön tarkkuudella).
SUBTITLE
BRIGHTNESS
Tekstityksen kirkkaus
• AUTO, 0 >< -7
4:3 ASPECT
4:3-kuvan näkyminen 16:9-laajakuvanäytössä
NORMAL Venyttää kuvaa sivusuunnassa
AUTO
Laajentaa 4:3 letterbox-kuvan täyttämään koko ruudun.
Muut kuvat näkyvät keskitettynä ruudulla.
SHRINK Kuva keskittyy ruudun keskelle.
ZOOM
Laajentaa 4:3-muotoon.
Jos televisiossa on vastaava toiminto, käytä sitä paremman tuloksen saamiseksi.
JUST FIT ZOOM
TV-ruutuun sovitettu kuvasuhteen muunnos
DVD-A (vain videot)
DVD-VR, DVD-V, VCD (vain videot)
Auto > 4:3 Standard > European Vista > 16:9 Standard
> American Vista > Cinemascope 1 > Cinemascope 2
MPEG4, DIVX
Standard (0,25x täysi ruutu) > Original (alkuperäinen
kuvakoko) > Full (täyttää ruudun)
• Levylle tallennettu ohjelma saattaa estää zoomin.
27
MANUAL ZOOM
Käyttäjän säätämä kuvan zoomaus
Hienosäädä kuvan suurennusta valikon näkymisen aikana.
• Pidä nuolipainike 65 painettuna, jos haluat muuttaa lukua nopeasti:
> x 1,00 - 1,60
> x 1,60 - 2,00
tarkkuus 0,01
tarkkuus 0,02
MPEG4, DIVX
> x 2,00 - 4,00
tarkkuus 0,05
MPEG4, DIVX
• Television asetukset saattavat estää zoomaamisen suuriin arvoihin.
BITRATE DISPLAY
Bittinopeuden näyttö
DVD-A [vain video-osuudet], DVD-VR, DVD-V, VCD, MPEG4, DIVX
• ON >< OFF.
GUI SEE THROUGH
Soittimen kuvaruutuvalikoiden läpinäkyvyys
• ON, OFF, AUTO
GUI BRIGHTNESS
Soittimen kuvaruutuvalikoiden kirkkaus
• -3 >< +3
HDMI STATUS
HDMI-tiedot
• Erilaisia tietoja HDMI-kytkennästä, kun käytössä on HDMI AV OUT -liitäntä.
• ks. tietoruudun esimerkki alla.
OTHER MENU - Muut asetukset sisältävä valikko
SETUP
Soittimen asetukset
(s. 29)
PLAY AS DVD VIDEO
PLAY AS DVD AUDIO
DVD-Audio levyn toistotapa
• Valitse DVD VIDEO, jos haluat toistaa levyn kuvaosuudet.
• Valitse DVD AUDIO, jos haluat toistaa levyn ääniosuudet.
PLAY AS DVD VR
PLAY AS HighMAT
PLAY AS DATA DISC
DVD-RAM- tai HIGH MAT CD- levyn toistotapa
• Valitse DATA DISC, jos haluat toistaa JPEG-kuvia, MP3-raitoja, MPEG4-tiedostoja
tai DivX-tiedostoja DVD RAM-levyltä tai jos haluat toistaa HIGH MAT CD-levyn
ilman HighMat-toimintoja.
T HDMI-tiedot
Kytkennän tila
Signaalityyppi
Äänikanavien lukumäärä
(s. 26, Video Output Mode)
(s. 26, HDMI Colour Space)
• Kaikki mahdolliset lähtötyypit näkyvät.
• Kohdissa “Audio Stream”, “Video Format” ja “Colour Space” on alleviivattuna käytössä oleva asetus.
• Jos asetuksena on “Audio Output” > OFF (s. 31, välilehdet HDMI), kohdassa “Audio Stream” ja “Max
Channel” näkyy “– – –” .
28
SETUP-VALIKOT: SOITINASETUKSET
•
Kauko-ohjaimen painikkeet > (s. 11).
Avaa valikko:
Valitse valikko:
Valitse kohta:
Muuta asetus:
Pidä painettuna.
Valitse 5.
Siirry oikealle :.
Valitse 5.
Hyväksy ENTER.
Valitse 5.
Hyväksy ENTER.
Jos et ole vielä tehnyt
käyttöönottoasetuksia
QUICK SETUP-valikon
kautta, näkyviin tulee
QUICK SETUP-valikko.
Asetuskohta
•
Asetusvaihtoehdot
•
•
Valikko
Sulje valikko:
Pidä painettuna.
Asetukset pysyvät muistissa,
vaikka kytket soittimen valmiustilaan.
Alleviivattu asetusvaihtoehto on perusasetus.
QUICK SETUP on nopean käyttöönoton valikko
ja se sisältää vain käytön kannalta
välttämättömät asetukset.
Asetukset on merkitty asteriskilla (*).
DISC - Levytietojen käyttö
AUDIO
Elokuvan puhekieli
Asetukset
• English, (vaihtoehdot)*1, Original*2 (alkuperäinen kieli), Other (****)*3
SUBTITLE
Elokuvan tekstityskieli
Asetukset
• Automatic, (automaattinen)*4, English, (vaihtoehdot) *1, Other (****)*3
MENUS (*)
Levyvalikkojen kieli
Asetukset
• English, (vaihtoehdot)*1, Other (****)*3 (QUICK SETUP-valikon kautta tehty valinta vaikuttaa).
ADVANCED DISC
REVIEW
Esikatselu
Asetukset
• Intro Mode, Interval Mode
Ohjeet (s. 25). Intro Mode näyttää vähän jokaisesta nimikkeestä/ohjelmakokonaisuudesta.
Interval Mode näyttää ohjelmasta näytteen kymmenen minuutin välein.
RATINGS
Toiston rajoitus
• Toiminto estää tietyllä rajoitustasolla merkittyjen DVD-Video -levyjen toiston.
Noudata kuvaruutuun tulevia ohjeita.
Asetukset
• 8 (ei rajoitusta - soitin toistaa kaikki DVD-levyt),
1-7 (soitin ei toista vastaavalla rajoitustasolla merkittyä levyä),
0 (soitin ei toista levyä, jos siitä puuttuu rajoitusluokitus).
Salasanan käyttöönotto: Noudata ruudulle
tulevia ohjeita. Älä unohda salasanaa!
Kun laitat soittimeen DVD Video -levyn, jonka
tasoitus ylittää asettamasi rajan,
ruutuun tulee viesti. Noudata ohjeita.
*1
*2
*3
*4
Kielivaihtoehdot: ranska, saksa, italia, espanja, puola, ruotsi, hollanti.
Alkuperäiskieli on levyn valmistajan asettama.
Näppäile koodi (s. 33)
Jos valitsemasi kieli puuttuu levyltä, soitin valitsee tekstityskieleksi puhekielen (jos sen kielinen tekstitys on levyllä).
29
VIDEO - Kuvan laadun asetukset
TV ASPECT (*)
Television kuvasuhde
• Määritä television kuvasuhde.
Asetukset
• 4:3 pan&scan (perinteinen televisio) > kuvan reunoista jää osa näkymättä,
koska kuvaa suurennetaan niin paljon, että se peittää koko ruudun
• 4:3 letterbox (perinteinen televisio) > kuva näkyy kokonaan, mutta yläja alareunassa on musta palkki
• 16:9 (laajakuvatelevisio)
TV TYPE (*)
Television tyyppi
Asetukset
• Standard (Direct View TV), CRT (CRT-projektori), LCD TV/Projector (LCD-televisio
/ projektori), Projection TV (projisiotelevisio), Plasma TV
TIME DELAY
Kuvan viive
• Plasmatelevisio saattaa vaatia kuvaan pienen viiveen,
jotta kuva ja ääni kulkisivat “tasatahtia”.
Asetukset
• 0 ms, 20, 40, 60, 80, 100 (ms)
VIDEO OUT (*)
(AV/COMPONENT)
SCART (AV)-lähdön videosignaalityyppi
• SCART (AV)-liitännästä eteenpäin eteenpäin lähtevä videosignaalityyppi.
Asetukset
• Video / Y PB PR, S-video / Y PB PR, RGB / No output
STILL MODE
Pysäytyskuvan näyttötapa
• Toiminto määrää pysäytyskuvan näyttötavan.
Asetukset
• Automatic
• FIELD (> kuvan epävakaus häviää, mutta kuvanlaatu heikkenee).
• FRAME (> kuvan yleislaatu on hyvä, mutta kuva saattaa vaikuttaa samealta).
NTSC DISC OUTPUT
NTSC-kuvan näyttötapa
Asetukset
• PAL60 (> jos käytössä on PAL-televisio).
• NTSC (> jos käytössä on NTSC-televisio).
PICTURE/VIDEO
OUTPUT
JPEG-, MPEG- ja DivX-kuvan näyttötapa
• Valitse, minkä standardin mukaista videosignaalia soitin käyttää JPEG-, MPEG4ja DivX-videotoiston aikana. Muuta perusasetusta, jos kuvassa on häiriöitä.
Asetukset
• AUTOMATIC, PAL, NTSC/PAL60
AUDIO - Äänen laadun asetukset
DYNAMIC RANGE
COMPRESSION
Dynamiikan supistus
• Toiminto vaikuttaa vain Dolby Digital ääneen. Toiminto supistaa äänen
dynamiikkaa, eli hiljaiset kohdat kuuluvat, vaikka äänenvoimakkuus olisi
vähäinen.
Asetukset
• OFF >< ON.
SPEAKER SETTING
Kaiuttimien viiveaika (> s. 32)
• Valitse kaiuttimien sijaintia vastaava viiveaika (ms).
Keskikaiutin: 0.0, 1,0, 2,0, 3,0 , 4,0 , 5,0.
Takakaiuttimet: 0,0, 5,0, 10,0, 15,0
30
HDMI - HDMI-asetukset
RGB RANGE RGB-alue
(valitse HDMI COLOUR SPACE >
RGB, s. 26 Picture)
•
VIDEO OUTPUTLähtevä videosignaali
(tällä asetuksella ei ole vaikutusta, jos kytkentä on tehty VIDEOtai S VIDEO -liittimestä).
•
Valitse soitinvalikkojen käyttökieli. (Kielivalikoima on laiteversiokohtainen).
On, Off
On: Valitse tämä asetus, jos teit kytkennän HDMI-liittimestä. Videosignaali
lähtee eteenpäin HDMI-liittimestä. Videosignaali lähtee eteenpäin myös
COMPONENT VIDEO OUT-lähdöstä, mutta lähtevä signaali on aina 480p tai
576p (lomittamatonta). Jos kytkentä on tehty SCART (AV)-liittimeen, laitteesta
ei saa RGB-signaalia.
Off: Valitse tämä asetus, jos teit kytkennän COMPONENT VIDEO OUT liittimestä. Videosignaali ei lähde eteenpäin HDMI-liittimestä, vaan
COMPONENT VIDEO OUT -liittimestä asetuskohdan Video Output Mode
mukaisesti (s. 26, Picture) tai SCART (AV) -liittimestä asetskohdan VIDEO >
VIDEO OUT (AV/COMPONENT) mukaisesti (s. 30).
•
AUDIO OUTPUTLähtevä audiosignaali
Standard, Enhanced
On, Off
On: Audiosignaali lähtee eteenpäin HDMI AV OUT -liittimestä. (Vastaanottavan
laitteen ominaisuudet saattavat aiheuttaa sen, että soittimesta eteenpäin
lähtevä audiosignaali ei ole asetusten mukainen).
Off: Audiosignaali ei lähde eteenpäin HDMI AV OUT -liittimestä. (Lähtevä
äänisignaali vastaa tämän soittimen asetuksia).
•
CONTROL WITH HDMI HDMI-ohjaussignaali
On, Off
On: HDAVI Control -ohjaus käytettävissä (s. 41).
DISPLAY - Kuvaruutunäyttö
MENU LANGUAGE (*)
Soitinvalikkojen kieli
• Englanti, ranska, saksa, italia, espanja, puola, ruotsi, hollanti.
ON SCREEN
MESSAGES
Kuvaruutuun tulevat viestit
• Toiminto määrää, tulevatko viestit kuvaruutuun vai ei.
Asetukset
• OFF >< ON.
BACKGROUND
DURING PLAY
Tausta toiston aikana
• Valitse, minkä värinen kuvaruutu on JPEG-, MPEG- ja DivX-videotoiston aikana.
Asetukset
• BLACK (musta), GREY (harmaa)
OTHERS - Muut asetukset
FL DIMMER
Etulevyn näytön kirkkaus
Asetukset
• Bright (kirkas), Dim (himmeä), Auto (himmeä, valaistuu toimintojen käytön ajaksi).
DivX
REGISTRATION
DivX-rekisteröintikoodi
• Tästä kohdasta näet tämän soittimen rekisteröintikoodin.
Tarvitset koodia, kun hankit ja toistat DivX VOD-ohjelmaa (s. 42).
QUICK SETUP (*)
Käytön kannalta välttämättömät asetukset
Asetukset
• YES (kyllä), NO (ei).
RE-INITIALIZE
SETTING
Tehdasasetusten palautus
Asetukset
• YES (palautus) (> jos käytössä on RATINGS -toiston rajoitus, niin soitin vaatii
salasanan. Näppäile sanasana. Kun INIT häviää näytöstä, sammuta soittimesta
virta ja käynnistä se hetken kuluttua uudestaan).
• NO (ei).
31
Kaiuttimien viiveajan säätö
•
•
Viiveasetus toimii vain monikanavaisen äänen toiston aikana ja vaikuttaa vain keski- ja takakaiuttimiin.
Ihanteellisessa tapauksessa 5.1-kaiuttimet (muut kuin subwoofer) sijaitsisivat yhtä kaukana kuuntelupaikasta.
Yleensä kuitenkin keski- ja takakaiuttimet sijaitsevat lähempänä kuin etukaiuttimet. Säädä silloin kaiuttimien
viiveaikaa. Viiveaika määrää kaiuttimien toimintahetken, joten sen avulla voit näennäisesti siirtää kaiuttimia
etäämmäksi kuuntelupaikasta.
Keskikaiuttimen
viiveaika
Sulje valikko
1
Valitse viiveaika-ruutu nuolipainikkeilla (65).
Paina ENTER.
2
Säädä viiveaika nuolipainikkeilla (65).
Paina ENTER.
Jos etäisyys A tai B on pienempi kuin C:
Valitse oikea viiveaika etäisyyksien
erotuksen (C-A) tai (C-B) mukaan.
A Keskikaiutin
Erotus (C-A) (cm)
30
60
90
120
150
Takakaiuttimen
viiveaika
Kaiuttimen sijainti
todellisuudessa
Suositeltava
sijoituspaikka
Viiveaika (ms)
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
B Takakaiuttimet
Erotus (C-B) (cm)
150
300
450
Viiveaika (ms)
5,0
10
15
Kaiutinasetusten lopetus:
kaiuttimien etäisyys
Valitse kohta EXIT painamalla 9.
Paina ENTER.
Huoneen mitat (noin)
Ihanteellinen sijainti
Jos muutat takakaiuttimien asetusta Dolby Digital-toistoa
varten, asetus vaikuttaa myös Dolby Pro Logic II -toiston
aikana. Esim. MUSIC-asetukset ovat samat kuin Dolby
Digital -ääntä varten.
Dolby Digital
0 ms
5 ms
10 ms
15 ms
32
Dolby Pro Logic II
MUSIC
MOVIE
0 ms
10 ms
5 ms
15 ms
10 ms
20 ms
15 ms
25 ms
KIELIKOODIT
33
RADIO
numeropainikkeet
SELECTOR
Muistipaikalla olevan aseman
viritys kuuluviin
Kanavien automaattiviritys ja
-tallennus muistipaikoille
Toiminnon voi käynnistää
vain keskusyksikön painikkeilla:
1
Valitse taajuuskaista FM tai AM
painelemalla TUNER/BAND.
Keskusyksikön viritin hakee ja tallentaa muistiin
15 FM- ja AM-asemaa.
2
Valitse kanava muistipaikalta
painamalla numeropainiketta.
1
Valitse taajuuskaista FM tai AM
painelemalla SELECTOR.
•
•
2
Valitse MANUAL (haku viritystaajuuksilta)
painelemalla -TUNE MODE.
•
Valintatapa vaihtuu joka painalluksella:
MANUAL >< PRESET (haku muistipaikoilta).
3
4
Valitse alin taajuus (FM 87,50; AM 522)
painelemalla TUNING 6 tai 5 .
ST
T Jos FM-lähetyksessä on paljon häiriöitä
Valitse monoääni.
Se kuuluu paremmin kuin stereoääni.
Paina pohjaan MEMORY.
Kun näyttöön tulee FM AUTO tai AM AUTO,
päästä irti painikkeesta.
Toiminnon voi käynnistää
vain keskusyksikön painikkeilla:
Viritin tallentaa löytämänsä asemat
muistipaikoille löytöjärjestyksessä.
•
•
Kun viritys päättyy onnistuneesti, näyttöön tulee
SET OK. Kuuluviin tulee viimeksi tallentunut
asema.
Näyttöön tulee ERROR, jos tapahtui virhe.
Tallenna asemat muistipaikoille itse (s. 35).
Voit myös selata kanavia nuolipainikkeilla [65].
Kaksinumeroisen valinta
12: [>10] > [1] > [2].
Näyttötietue, jos viritin vastaanottaa
FM-stereolähetystä:
1
Pidä painettuna FM MODE,
kunnes näytössä on MONO.
MONO
Palauta stereo-ääni samalla painikkeella.
Paina, kunnes näytössä on ST.
T Jos AM-lähetyksessä on paljon häiriöitä
1
34
Painele kauko-ohjaimen FUNCTIONS-painiketta.
Äänityyppi vaihtuu joka painalluksella: BP2 >< BP1.
Käyttäjän ohjaama kanavien
viritys ja tallennus muistipaikoille
Toiminnon voi käynnistää
vain keskusyksikön painikkeilla:
1
2
Valitse taajuuskaista FM tai AM
painelemalla SELECTOR.
RDS-lähetykset
Viritin pystyy vastaanottamaan RDS-tekstitietoa,
jota eräät FM-asemat lähettävät. Näyttöön tulee RDS
silloin, kun kuuntelet RDS-tietoja lähettävää asemaa.
1
Valitse MANUAL (haku viritystaajuuksilta)
painelemalla TUNE MODE.
Valittuna oleva RDS-toiminto vaihtuu
joka painalluksella:
Valintatapa vaihtuu joka painalluksella:
MANUAL >< PRESET (haku muistipaikoilta).
3
Painele kauko-ohjaimen FUNCTIONS-painiketta,
niin radioteksti tulee näkyviin.
PS > PTY > taajuusnäyttö.
Viritä aseman taajuus
painelemalla TUNING 6 tai 5.
PTY tarkoittaa ohjelmatyypin tunnusta:
Ohjelmatyypit: NEWS uutiset, AFFAIRS ajankohtaiset,
INFORMATION sää, SPORT urheilu, EDUCATE
kouluradio, DRAMA kuunnelma, CULTURE kulttuuriohjelma, SCIENCE tiede ja tekniikka, VARIED
puheohjelma, POP M pop, ROCK M rock, M.O.R. M
matkamusiikki (yleismaun mukainen musiikki), LIGHT
M kevyt klassinen, CLASSICAL klassinen, OTHER M
muu usiikki, WEATHER sää, FINANCE talous ja
kauppa, CHILDREN lastenohjelma, SOCIAL yhteiskunta, RELIGION uskonto, PHONE IN kuulijat voivat
soittaa, TRAVEL loma, LEISURE harraste, JAZZ jazz,
COUNTRY M kantri, NATIONAL M kotimainen pop,
OLDIES oldies-musiikki, FOLK M kansanmusiikki,
DOCUMENT dokumentti, TEST testi, ALARM hälytys.
Pidä painettuna hetki, niin taajuus alkaa vaihtua
nopeasti. Haku loppuu automaattisesti,
kun jokin asema löytyy.
T Tallennus muistipaikalle
1
Viritä asema kuuluviin (ks. yllä).
Paina ENTER.
2
Kun näytössä vilkkuu PGM.
Paina numeropainiketta, tai
valitse kanavapaikka nuolipainikkeella [65]
ja paina ENTER.
Kaksinumeroinen: 12: [>10] > [1] > [2]
CH
12
Huom!
Jos vastaanotto-olosuhteet ovat huonot,
RDS-teksti ei välttämättä näy kunnolla tai lainkaan.
Jos muistipaikalla oli jo jokin kanava,
se häviää muistista.
Vaihtoehtoiset antennikytkenntä
•
•
•
FM ulkoantenni
(käytä tv-antennia)
• Irrota FM-sisäantenni
• Vain tämän alan
ammattilainen saa
asentaa ulkoantennin.
Jos radioasemat kuuluvat huonosti, hanki ulkoantenni.
Irrota antenni silloin, kun viritintä ei käytetä.
Irrota antenni ukonilman ajaksi.
Anna silmukka-antennin
olla kytkettynä
AM-ulkoantenni
(käytä vinyylikaapelia)
Asenna se vaakatasoon
ikkunan yli tai muuhun
sopivaan paikkaan.
75 ohm koaksiaalikaapeli
(ei toimituspakkauksessa)
35
ÄÄNENKÄSITTELYOHJELMAT
•
Äänenkäsittelyohjelmilla ei välttämättä ole
vaikutusta, jos kuulokkeet on kytketty
.• Ohjelma saattaa vaimentaa eräiden
ohjelmalähteiden ääntä huomattavasti.
Kytke siloin äänenkäsittelyohjelmat pois käytöstä.
• Surround Enhanceria ja SFC-ohjelmia ei voi käyttää
samaan aikaan.
C. FOCUS - Keskikanavan kohdistus
Toiminto vaikuttaa vain, jos puhe on tallennettu
keskikanavaan. Toiminto “siirtää” keskikaiuttimen
äänen siten, että puherepliikit kuulostavat tulevan
suoraan televisiosta.
SFC- Äänikenttäohjelma
1
1
Painele SCF.
Pidä painettuna C. FOCUS.
Toimintatila vaihtuu
joka painalluksella:
Äänikenttäohjelma vaihtuu joka painalluksella:
FLAT
MOVIE
SPORT
MUSIC
HEAVY
CLEAR
SOFT
(perusasetus) ei tehosteita.
elokuva
urheilu
stereoääneen tilaäänitehosteita
tehostaa rockin bassoja
selventää äänialueen ylä-ääniä
sopii taustamusiikille
C FOCUS ON (näytössä) >< C FOCUS OFF.
•
Toimintoa ei voi käyttää, jos käytössä on
SFC-toiminto (Movie, Sport tai Music).
Toimii Dolby Pro Logic II -dekooderin aikana.
•
Käytössä olevan asetuksen tarkastaminen
Paina SCF.
Dolby Pro Logic II -dekooderi
Muut kuin DivX
• MOVIE, SPORT ja MUSIC eivät ole valittavissa, jos
käytössä on Dolby Pro Logic II tai jos ohjelmassa
on monikanavainen ääni.
• Voit säätää takakaiuttimien voimakkuutta
tehosteiden kuuluvuuden mukaan. Katso
kaiutintasojen säätö (s. 38).
• Televisio-ohjelman äänen saat kuulumaan 5.1kanavaisena, kun valitset ohjelmaksi MOVIE,
SPORT tai MUSIC.
Dolby Pro Logic II on edistyksellinen dekooderi, joka
ohjaa stereoäänen viiteen äänikanavaan (etu-, keskija takakaiuttimiin), vaikka äänessä ei olisikaan Dolby
Surround -dekoodausta.
1
Paina DD PL II.
Toimintatila vaihtuu joka painalluksella:
MOVIE
MUSIC
OFF
•
•
•
•
36
sopii Dolby Surround -elokuville
sopii musiikille (stereo)
ei tehosteita.
Toimintoa voi käyttää vain, kun ohjelmalähteenä
on keskusyksikön DVD/CD tai Digital In-tuloliitäntä.
Kun soitin käyttää tehosteita,
näytössä on DD PL II.
Ei vaikuta, jos HDAMI AV OUT -liittimestä
lähtee ääntä.
Ei vaikuta, jos asetuksena on AUDIO MODE >
AUDIO L tai AUDIO R (s. 40).
SUBWOOFER LEVEL - Subwooferin
taso
Voit säätää bassojen kuuluvuutta. Keskusyksikkö
valitsee toistettavalle ohjelmalle sopivan asetuksen
automaattisesti.
1
Painele SUBWOOFER LEVEL.
Toimintatila vaihtuu joka painalluksella:
DVD-V, DVD-VR
SUB W 4 (perusasetus) > SUB W 1
> SUB W 2 > SUB W 3
Muu ohjelmalähde
SUB W 2 (perusasetus) > SUB W 3
> SUB W 4 > SUB W 1
Asetus jää muistiin ja soitin käyttää sitä aina, kun se
toistaa kyseistä ohjelmatyyppiä.
•
Tarkasta parhaillaan käytössä oleva asetus painamalla
SUBWOOFERLEVEL.
• Valitsemasi asetus jää muistiin ja valikoituu käyttöön
aina, kun toistat samantyyppistä ohjelmaa, paitsi jos
kytket toimintaan SFC-ohjelman (MOVIE, SPORT tai
MUSIC).
* Kun käytössä on SFC-ohjelma (MOVIE, SPORT tai
MUSIC), laite käyttää seuraavia tehdasasetuksia:
–MOVIE: SUB W 4
–SPORT: SUB W 2
–MUSIC: SUB W 1
H BASS - Bassojen tehostus
Voit tehostaa äänen matalia taajuuksia myös syvimpien bassojen toistumiseksi, vaikka huoneakustiikka ei
olisi niiden toistoon ihanteellinen. Soitin valitsee
sopivan toistotavan parhaillaan toistuvan ohjelman
perusteella.
1
Paina H. BASS.
DVD-V, DVD-VR
H.BASS ON (perusasetus) >< H. BASS OFF
Muu ohjelmalähde
H BASS ON >< H. BASS OFF (perusasetus)
Asetus jää muistiin ja soitin käyttää sitä aina, kun se
toistaa kyseistä ohjelmatyyppiä.
SURROUND ENHANCER - Tilaäänen
tehostus
Voit tehostaa tilaäänen vaikutelmaa.
1
Pidä painettuna -SRD ENH.
Toimintatila vaihtuu joka painalluksella:
SRD ENH ON >< SRD ENH OFF.
37
KAIUTINTASOT
ELI KAIUTTIMIEN PERUSÄÄNENVOIMAKKUUS
Kaiuttiminen äänenvoimakkuden säätö vaikuttaa siihen,
miltä surround- eli tilatehosteet kuulostavat. Säädä
kaiuttimet toistamaan ääntä yhtä voimakkaasti kuin
etukaiuttimet.
Valmistelu
Paina DVD.
T Kaiutintasojen säätö testiäänen avulla
1
T Kaiutintasojen säätö ohjelman toiston aikana
Kytke soitin perustilaan.
Sulje kaikki valikot ja tietueet.
Pidä painettuna TEST,
niin kaiuttimet alkavat toistaa testiääntä.
Toiminnosta on hyötyä monikanavaäänen toiston,
Dolby Pro Logic II -dekooderin ja SFC-äänenkäsittelyohjelman käytön aikana.
1
Testiääni kuuluu vuorollaan
jokaisesta kaiuttimesta (ei subwooferista, SW):
Valitse säädettävä kaiutin
painelemalla CH SELECT.
Valittuna oleva kaiutin vaihtuu joka painalluksella:
L
C
R
RS
LS
2
3
vasen etukaiutin
keskikaiutin
oikea etukaiutin
oikea takakaiutin
vasen takakaiutin.
L > C > R > RS > LS > SW.
Kirjaintunnusten selitteet vieresellä palstalla.
•
Säädä koko järjestelmän äänenvoimakkuus
VOLUME +/- painikkeilla tasolle,
jota yleensä käytät.
•
•
Säädä yksittäisten kaiuttimien
perusäänenvoimakkuus nuolipainikkeilla 65.
Säätöalue
-6 - +6 dB
Subwooferin voimakkuutta voi säätää vain,
jos äänitallenne sisältää LFE-kanavan.
Dolby Pro Logic II -dekooderin käytön aikana
SW-kanava ei tule näkyviin eikä subwooferin
tasoa voi säätää.
Jos käytössä on SFC-ohjelma (s. 36) MUSIC,
MOVIE tai SPORT-ohjelman, näyttöön tulee
vain takakaiuttimien yhteinen
tunnus S (ei erikseen LS ja RS). Silloin voit
säätää takakaiuttimien yhteistä äänenvoimakkuutta nuolipainikkeilla.
S Säätöalue
2
-6 - +6 dB
Säädä yksittäisten kaiuttimien
perusäänenvoimakkuus nuolipainikkeilla 65.
C, RS, LS, SW
LR
Säätöalue
-6 - +6 dB
Säädettävissä vain balanssi
(kaiuttimien välinen tasapaino)
Etukaiuttimet
• Etukaiuttimien tasapainoa voit säätää:
painele testiäänen kuulumisen aikana 9:.
38
MUITA HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
Kuulokkeet
1
Vähennä äänenvoimakkuutta keskusyksiköstä.
Kytke kuulokkeet keskusyksikkön.
Kuulokkeita ei toimiteta laitteen mukana.
Kuulokepistoke: 3,5 mm stereo.
2
Laita kuulokkeet korville.
Säädä äänenvoimakkuus
keskusyksikön VOLUME-säätimellä.
Äänentoisto muuttuu
automaattisesti stereoäänentoistoksi.
SLEEP - Uniajastin
1
Pidä painettuna SLEEP.
2
Kun aika näkyy näytössä:
Jäljelle jäävä toiminta-aika (minuutteja)
vaihtuu joka painalluksella:
SLEEP 30 > 60 > 90 > 120 > OFF .
Huom
• Älä kuuntele liian kauan kuulokkeiden kautta,
sillä se saattaa vahingoittaa kuuloasi.
Music Port -liitäntä
Music Port -liittimeen voit kytkeä erillisen soittimen (esim.
MP3-soittimen) ja kuunnella musiikkia kotiteatterijärjestelmän kautta.
Ajastimen poistaminen käytöstä
• Valitse OFF.
Valmistelu
Äänen säröytymisen estämiseksi varmista, ettei erillislaitteen
taajuuskorjain on toiminnassa.
Jäljellä olevan toiminta-ajan tarkastelu
• Paina kerran SLEEP.
1
Säädä erillislaitteen äänenvoimakkuus hiljaiseksi.
Kytke erillislaite (ei mukana) keskusyksikköön.
Liitintyyppi: halk. 3.5 mm stereominiplugi
Jäljellä olevan toiminta-ajan muuttaminen
• Aloita uudestaan vaiheesta 1.
MUTING - Äänentoiston mykistys
1
Paina MUTING.
Erillinen laite
Säädä äänenvoimakkuus hiljaiseksi ennen
kytkentää.
Näytössä vilkkuu MUTING
mykistyksen aikana.
Äänentoiston palautus
• Paina uudelleen MUTING, tai vähennä äänenvoimakkuus ensin minimiin (- dB) ja lisää sitten,
kunnes äänenvoimakkuus on mieleisesi.
• Mykistys häviää käytöstä,
jos kytket laitteen valmiustilaan.
2
Valitse MUSIC P painelemalla EXT-IN-painiketta:
MUSICP. > TV > AUX > D-IN (Digital In).
3
39
Säädä erillislaitteen äänenvoimakkuus normaaliksi.
Säädä keskusyksikön äänenvoimakkuus VOLUMEsäätimellä.
Jos haluat kuunnella äänen tilaäänenä, kytke SFCohjelma käyttöön (MOVIE, SPORT tai MUSIC) (s. 36).
MUIDEN LAITTEIDEN OHJAUS
Kaapelitelevisio, digisovitin,
sat.vastaanotin
Televisio
•
•
Voit käyttää keskusyksikön kauko-ohjainta
Panasonic-television ohjaimena.
Laitteiden kytkentäohjeet (s. 10).
Eräät mallit eivät tottele ohjauskomentoja.
•
Tämä laite pystyy dekoodaamaan eli purkamaan signaalin,
joka tulee kaapelitelevisiosta, digilähetyksessä tai satelliittilähetyksessä. Lisäohjeita erillislaitteen käyttöohjeessa.
Vain Dolby Digital- ja PCM-ääni saadaan kuuluviin tämän
kytkennän kautta.
Käynnistä toiminto:
Osoita kauko-ohjaimella televisiota, kun käytät
jotakin seuraavista toiminnoista:
Laitteen takalevy
Televisio valmius/toimintatilaan
> Paina O TV.
Digitaalinen optinen kaapeli (ei mukana)
Älä taita kaapelia!
Television ohjelmalähteen valinta
> Painele TV/AV.
Television äänenvoimakkuuden säätö
> Painele TV VOL.
1
T Televisio-ohjelman äänet kotiteatterikaiuttimiin
1
Valitse ohjelmalähteeksi D-IN painelemalla
EXT-IN-painiketta.
Keskusyksikkö: Painele SELECTOR-painiketta.
Kun ohjelmalähteenä on D-IN, voit käyttää seuraavia
äänentoisto-ohjelmia: (Nämä ohjelmat vaikuttavat vain
Dolby Digital- tai PCM-ääneen. Poikkeuksena Audio Mode,
joka vaikuttaa vain Dolby Digital Dual Mono -ääneen.)
Valitse EXT-IN-painiketta painelemalla
ohjelmalähteeksi TV tai AUX.
Säädä television äänenvoimakkuus
mahdollisimman hiljaiseksi.
PCM FIX - Vastaanotettava äänityyppi
Pidä painettuna FUNCTIONS.
PFIX ON: Valitse, jos vastaanotat vain PCM-ääntä.
PFIX OFF Valitse, jos vastaanotat Dolby Digital- ja PCM-ääntä
(perusasetus).
Säädä järjestelmän äänenvoimakkuutta
kotiteatterin keskusyksiköstä.
Ohjelmalähde vaihtuu joka painalluksella:
MUSICP> TV> AUX > D-IN
Dynamic Range Compressien Dynamiikka-alueen supistus
Jos haluat kuunnella äänen 5.1-kanavaisena
tilaäänenä, kytke SFC-ohjelma käyttöön (MOVIE,
SPORT tai MUSIC) (s. 36).
Pidä painettuna SUBWOOFER LEVEL.
DRCON:
Dynamiikan supistus käyttöön, eli äänipiikkien
vaimennus mutta hiljaisten äänien voimistus. Kätevä
toiminto esimerkisi illalla. (Vaikuttaa vain Dolby Digital ääneen)
DRCOFF Ei käytössä (perusasetus).
Audio - Äänityyppi
Pidä painettuna PLAY MODE.
AUDIO ST, AUDIOL, AUDIOR
(“AUDIOL” ja “AUDIO R” näkyvät vain, jos ohjelman
äänityyppi on Dolby Digital Dual Mono.)
Dolby Pro Logic II (s. 36)
Paina PLII.
Huom!
OPTICAL IN -liittimeen tulevaa ääntä ei saada ulos HDMI-liitännästä.
40
HDAVI CONTROL TELEVISION JA KOTITEATTERIN HDMI-OHJAUS
Äänentoistajan valinta
Voit valita, kuuluuko ääni kotiteatterin kaiuttimista vai
television kaiuttimista. Lisätietoja tietokoneen
käyttöohjeesta.
one touch
play
Kun ääni kuuluu kotiteatterin kaiuttimista
• Television kaiuttimet mykistyvät automaattisesti.
• Voit säätää ääntä television kauko-ohjaimella. Voit
myös mykistää äänen. (Äänenvoimakkuuden taso
näkyy keskusyksikön etulevyn näytössä).
• Kun sammutat kotiteatterin, ääni alkaa automaattisesti kuulua television kaiuttimista.
Kun ääni kuuluu television kaiuttimista
Kotiteatterin äänenvoimakkuudeksi valikoituu 0.
Eteenpäin lähtevä ääni on 2-kanavaista.
•
•
•
Jos haluat palauttaa mykistetyn äänen, voit tehdä
sen kotiteatterin kauko-ohjaimella(s. 39).
• Kun äänentoistajaa vaihdetaan (televisio >< kotiteatteri), television näyttö saattaa hetkeksi pimentyä.
•
Voit asetuksella määrätä, valitseeko keskusyksikkö
automaattisesti ohjelmalähteeksi TV vai D-IN. Tee
valinta painamalla RETURN-painiketta silloin, kun
keskusyksikkö on TV tai D-IN-tilassa.
Mikä on HDAVI Control eli HDAVI-ohjaus?
HDAVI Control on kätevä toiminto, joka mahdollistaa tämän
laitteen ja Panasonic VIERA-television yhteisohjauksen
HDAVI-ohjausjärjestelmällä. Voit hyödyntää HDAVIyhteisohjausta kytkemällä laitteet toisiinsa HDMI-kaapelilla.
Lisätietoja kytkettävien laitteiden käyttöohjeissa.
Power Off Link - Laitteisto pois
toimintatilasta
Kun televisio sammutetaan, kotiteatteri kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
Valmistelu
• Varmista, että HDMI-kytkentä on tehty (s. 9).
• Varmista, että scart-kaapelia ei ole kytketty.
• Valitse asetukseksi Control with HDMI (HDAVI Control)
> ON (s. 31, välilehti HDMI)
• Viimeistele ja aktivoi kytkentä kytkemällä kaikki HDAVIyhteensopivat laitteet toimintatilaan. Valitse televisiosta
kanava, jolla kotiteatterilaitteiston ohjelma näkyy.
• Aina kun muutat kytkentöjä tai asetuksia, edellä mainittu
toimenpiteet on tehtävä uudelleen.
• Kun sammutat keskusyksiköstä virran, televisio valitsee
näkyviin tv-virittimen ohjelman.
Tämä toiminto toimii vain, kun kotiteatterin ohjelmalähteenä on DVD/CD, TV tai D-IN.
Edellä kuvatusta asetusvalinnasta (TV tai D-IN) riippuen
Power Off -toiminto toimii vain seuraavissa tapauksissa:
•
•
Järjestelmä käyttöön yhdellä
painikkeella
Voit yhtä painiketta painamalla kytkeä toimintatilaan keskusyksikön ja television sekä käynnistää levyn toiston.
1
Paina [ONE TOUCH PLAY].
Huom!
Ohjelma ei välttämättä näy televisiossa heti. Jos ohjelma
on alkanut ennen kuin näet kuvan, palauta ohjelman alku
näkyviin painamalla [I<<] tai [<<].
41
Jos asetuksena on TV: ohjelmalähteenä täytyy olla TV.
Jos asetuksena on D-IN: ohjelmalähteenä täytyy olla D-IN.
LISÄTIETOJA
Turvallisuusohjeita
DivX VOD
T Soittimen sijoittaminen
Laita soitin tasaiselle alustalle. Suojaa laite auringonpaisteelta,
korkealta lämpötilalta, kosteudelta ja tärinältä. Ne saattavat rikkoa
laitteen suojakuoren tai laiteosia. Molemmat viat saa korjata vain
valtuutettu huolto. Älä sijoita mitään raskasta laitteen päälle.
T Käyttöjännite
Älä kytke laitetta suurjännitelähteeseen, sillä ylikuormittuessaan laite
saattaa aiheuttaa tulipalon. Älä käytä laitetta tasasähköllä. Tarkasta
sähkötyyppi erityisesti, jos olet laivalla tai muualla, jossa tasasähkön
käyttö on yleistä.
DivX Video-on-Demand (VOD) on ohjelmaa, jossa on
salaus tekijänoikeuksien suojaamiseksi. Jotta voisit
soittaa DivX VOD -ohjelmaa tässä laitteessa, sinun on
rekisteröitävä tämä laite rekisteröintikoodin avulla, kun
hankit DivX VOD-ohjelmaa. Noudata hankintasivulla
annettavia rekisteröintiohjeita. Lisätietoja verkkosivulta
www.divx.com/vod.
Tämän laitteen rekisteröintikoodi Ks. OTHERS-valikko >
“DivX Registration”
T Verkkojohto
Kytke verkkojohto kunnolla. Tarkasta, että se on ehjä.
Huonosti kytketty tai viallinen johto saattaa aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun. Älä vedä tai taita johtoa. Älä laita sen päälle mitään
raskasta. Kun irrotat johdon pistorasiasta, vedä pistokkeesta,
älä johdosta. Älä koske johtoon,
jos kätesi ovat märät, koska voit saada sähköiskun.
T Vierasesineet
Älä laita metalliesineitä tai nestettä laitteen sisään,
sillä siitä voi aiheutua sähköisku tai laitteen toimintahäiriö.
Jos laitteen sisään menee jotakin,
irrota heti verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys laitemyyjään. Älä
suihkuta hyönteismyrkkyä laitteen lähellä. Myrkyt sisältävät palonarkoja kaasuja, jotka voivat syttyä palamaan laitteen sisällä.
T Huolto
Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ääni “pätkii”, etulevyyn ei tule
toimintatilan tietoja, laite savuaa tai tapahtuu muuta, josta ei ole
mainintaa tässä käyttöoppaassa, irrota verkkojohto pistorasiasta
ja ota yhteys laitemyyjään tai valtuutettuun huoltoon.
Muun kuin valtuutetun huoltajan suorittama korjaus,
laitteen purku tai uudelleen kokoaminen saattaa johtaa
sähköiskuvaaraan tai laitevaurioon.
Ylläpidä laitteen pitkää käyttöikää irrottamalla verkkojohto
pistorasiasta, mikäli laitetta ei aiota käyttää pitkään aikaan.
koodi
• Kirjoita koodi muistiin tulevaa tarvetta varten.
• Kun olet toistanut laitteella ensimmäisen kerran DivX
VOD-ohjelmaa, kohdassa DiVX REGISTRATION oleva
koodi muuttuu. Jos käytät uutta koodia hankkiessasi
DivX VOD-ohjelmaa ja toistat ohjelman, et voi enää
toistaa ohjelmia, jotka on hankittu vanhalla koodilla.
• Jos hankit DivX VOD-ohjelmaa koodilla, joka ei ole
tämän laitteen koodi, et voi soittaa ohjelmaa. Näyttöön
tulee virheviesti AUTHORIZATION ERROR.
DivX-ohjelma, jonka voi toistaa vain tiettyjä kertoja
Eräät DivX VOD -ohjelmat voidaan toistaa vain tiettyjä
kertoja. Kun toistat ohjelman, näkyvissä on jäljellä olevien
toistokertojen lukumäärä. Et voi soittaa ohjelmaa, jos luku
on 0. Näyttöön tulee virheviesti “RENTAL MOVIE
EXPIRED”.
Kun toistat sellaista ohjelmaa:
- Jäljellä olevien toistokertojen määrä vähenee yhdellä, jos
– painat valmiustilapainiketta O tai pidät painettuna
SETUP
– painat STOP (keskeytä toisto painamalla II PAUSE).
– painat I<< tai >>I (SKIP) tai << tai >> (SLOW
SEARCH) ja laite hakee levyltä toisen
sisältökokonaisuuden tai palaa
sisältökokonaisuuden alkuun.
- Et voi käyttää toimintoja RESUME (toiston jatkaminen
keskeytyskohdasta) ja MARKER (kirjanmerkki).
42
Vian määritys
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen, kokeile onko tämän kappaleen ohjeista apua.
Mikäli jokin kohta jää epäselväksi tai ohjeista ei ole apua, pyydä lisätietoja laitemyyjältä.
Virta
• Ei virtaa.
•
• Soitin kytkeytyy valmiustilaan. •
Toimintoja ei voi käyttää
• Mitään ei tapahdu, vaikka
painiketta painetaan.
•
•
Kytke verkkojohto kunnolla, toimivaan pistorasiaan.
Uniajastin on kytkenyt laitteen valmiustilaan.
•
Soitin ei tunnista levyformaattia.
Ulkoinen tekijä (salama, staattinen purkaus tms.) on pysäyttänyt laitteen toiminnot. Kytke laite hetkeksi
pois päältä (lisäksi voit irrottaa verkkojohdon hetkeksi). Kokeile uudestaan.
Soittimeen on kondensoitunut kosteutta. Odota 1 -2 tuntia. Yritä uudellen.
•
Mitään ei tapahdu, vaikka
kauko-ohjaimen painiketta
painetaan.
•
•
•
Laita paristot oikein.
Paristot ovat tyhjät. Vaihda ne uusiin.
Osoita kauko-ohjaustunnistinta.
•
Ei kuvaa, tai ei ääntä.
•
•
•
Tarkista kytkennät.
Tarkista verkkojohdon kytkentä. Tarkista laitekytkennät.
Tarkista, ettei levy ole tyhjä.
•
Salasana on unohtunut.
•
Palauta kaikki perusasetukset näin: kytke soitin perustilaan (STOP). Valitse ohjelmalähteeksi DVD/CD.
Paina pohjaan keskusyksikön T-painike ja kauko-ohjaimen [>10] painike. Pidä ne painettuna, kunnes tvruudulta häviää teksti INITIALIZED. Kytke laitteesta virta. Kytke virta takaisin. Käytössä on nyt tehdasasetukset.
•
HDAVI-ohjaus ei toimi.
•
Kotiteatterin tai muiden laitteiden käyttötila saattaa vaatia että toistat toiminnon.
Muu kuin toivottu
toiminto käynnistyy.
• Toiston alkaminen kestää
kauan.
•
•
Jos MP3-tiedostot sisältävät kuvia, toisto aloittaminen kestää kauan. Toistoaika saattaa näkyä väärin. Se
on normaalia.
DivX-toiston aikana normaalia.
•
Kaikki 8. tason alapuolella olevat kansiot näkyvät 8. tasolla.
•
MP3, WMA, JPEG, MPEG4,
DivX: DataCD-levyltä näkyy
vain 1.-8. tason kansiot
oikein.
•
VCD: Haun tai hypyn näkyviin •
tulee valikkosivu.
•
VCD: PBC-valikko ei tule
näkyviin.
•
Paina STOP kaksi kertaa. Paina PLAY.
•
DVD-V: Soitto-ohjelma ja
satunnaistoisto ei onnistu.
•
Tiettyjä osia ei voi toistaa soitto-ohjelman kautta, vaikka ne ovat valittuina.
•
DVDA: Vaikka valitsen 2ääniraidan, ääni ei muutu.
•
Yleensä numero 2 näkyy, vaikka levyllä olisi vain 1 ääniraita.
•
Toisto ei käynnisty.
•
•
•
WMA- tai MPEG4 sisältää valokuvia.
DivX VOD: lue ohjeet palveluntarjoajalta (esim. www.divx.com/vod)
Jos levyllä on CD-DA ja muuta ohjelmaa, toisto ei välttämättä onnistu.
•
DVDA: Toisto alkaa raidan
alusta, kun ääniraita vaihdetaan.
•
Se on normaalia.
•
DVD-VR, DVD-V: Ohittaa
silloin tällöin kohtia.
•
Jos muutat äänenvoimakkuutta tai äänikenttää/äänenkäsittelyohjelmaa, kun käytössä on toiminto
ADVANCED DISC REVIEW, toiminto jää käyttöön vaikka valikko häviää. Kytke toiminto pois.
•
Säädä paikka (DISPLAY-valikko > SUBTITLE POSITION).
•
Ota tekstitys käyttöön soitin- ja/tai asetusvalikkojen kautta.
DivX: tekstitystä ei välttämättä ole.
•
•
DVD-RAM ja DVD-R/RW (DVD-VR)-levyn aikana kirjanmerkkejä ei voi käyttää.
Kirjanmerkkejä voi käyttää vain, jos levy sallii toistoon kuluneen ajan näytön.
•
A- ja B-kohdan on oltava saman toisto-osuuden sisällä. Jos ylität toistoalueen rajan, soitin merkkaa
loppukohdaksi toistoalueen lopun.
Tekstitys
• Tekstitys on väärässä
kohdassa kuvaruutua.
• Tekstitys ei näy.
Kirjanmerkit
• Kirjanmerkkiä ei voi lisätä.
Välin A-B uusinttoisto
• Soitin valitsee itse
lopetuskohdan B.
VCD: se on normaalia.
43
Äänentoistossa on jotain vikaa
• Äänessä on häiriöitä.
•
•
WMA-tiedostojen aikana saattaa kuulua kohinaa.
Kun käytössä HDMI-liitäntä, ääni ei lähde eteenpäin muista ääniliittimistä.
•
Äänitehosteet eivät toimi.
•
Äänitehosteet vaikuttavat eri tavoin erilaisiin tallenteisiin. Toisinaan vaikutus on vähäinen.
•
Toiston aikana kuuluu
hurinaa.
•
Verkkojohto tai loistelamppu on subwooferin lähellä. Subwooferin lähellä ei saisi olla muita laitteita ja
verkkojohtoja.
•
Ei ääntä.
•
•
•
•
Toistonopeuden muutoksen aikana näin voi käydä.
DivX: vika audiotiedoston laadinnassa.
Ääni ei välttämättä näy, jos kytkettynä on yli 4 laitetta HDMI-kaapeleilla.
Kun käytössä on HDMI-liitäntä, varmista, että asetuksena on HDMI > AUDIO OUTPUT > ON.
•
Äänet menevät “ristiin”.
•
Jos käytössä on sekä scart (AV)- liitin että TV AUDIO IN -liitin, kytke toisen liitännän laite pois käytöstä
toisen liitännän käytön ajaksi.
•
•
Valitse ohjelmalähteeksi DVD/CD.
Lopeta kaikkien ryhmien toisto, soitto-ohjelma tai satunnaistoisto.
•
•
•
Television kuvajärjestelmä on eri kuin keskusyksikön. Television tulee olla PAL- tai moninormitelevisio.
Levyn kuvastandardi on eri kuin television.
PAL-levyjä ei voi katsella NTSC-televisiossa.
Tämä laite pystyy muuttamaan NTSC-signaalin PAL60-signaaliksi, jota voi katsella
PAL-televisiossa (ks. VIDEO-valikon kohta NTSC DISC OUTPUT).
Kytke keskusyksikkö suoraan televisioon, älä kytke sitä kuvanauhurin kautta.
Kännykän laturi aiheuttaa häiriötä.
Jos käytät tv-sisäantennia, hanki ulkoantenni.
Television antennikaapeli on liian lähellä keskusyksikköä. Ohjaa se kauemmas.
DivX: Valitse PICTURE-valikon kohtaan SOURCE SELECT toinen asetus.
Kuva ei välttämättä näy, jos kytkettynä on yli 4 laitetta HDMI-kaapeleilla.
Jos käytössä on HDMI OUT -liitin, videosignaali on lomittamatonta. Tee jokin muu videokytkentä, jos
televisio ei pysty näyttämään lomittamatonta kuvaa.
Jos olet kytkenyt soittimeen television HDMI-kaapelilla: Pidä painettuna [CANCEL], kunnes kuva näkyy
kunnolla. Soitin palauttaa asetukseksi “480p” tai “576p”.
Jos käytössä on SCART (AV)-liitin, valitse VIDEO OUTPUT > HDMI > ON.
Valikot
• Asetusvalikko ei aukea.
Kuvassa on jotain vikaa,
tai ei kuvaa lainkaan
• TV-kuva häviää tai näyttää
epätavalliselta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kuva ei sovi tv-ruutuun.
•
•
•
Valitse kuvasuhde soitinvalikon VIDEO-valikon kohdasta TV ASPECT.
Muuta television kuvasuhdeasetusta. Ellei televisiossa ole toimintoa, valitse DISPLAY > 4:3 ASPECT.
Muuta kuvan suurennosta (zoomia) (DISPLAY > JUST FIT ZOOM tai MANUAL ZOOM).
•
Kuva pysähtyy (DivX).
•
Kuva saattaa pysähtyä, jos DivX-tiedoston koko on suurempi kuin 2 GB.
•
Valikko ei näy kunnolla.
•
•
•
Palauta zoom-suurennokseksi x1,00.
Valitse DISPLAY-valikon kohtaan SUBITITLE POSITION asetus 0.
Valitse DISPLAY > 4:3 ASPECT > NORMAL.
•
Automaattinen zoom ei toimi
oikein.
•
•
•
Ota pois käytöstä television toimintojen kautta käynnistetty zoom.
Kokeile muita kuvasuhteita, tai säädä kuvaa itse.
Zoom ei välttämättä toimi kunnolla etenkään tummanväristen alueiden kohdalla. Eräät levyt eivät tunne
toimintoa.
•
Kuva näkyy vääristyneenä
tai värit ovat huonot.
•
Valitse PICTURE MENU > TRANSFER MODE > AUTO.
Lomittamaton kuva
• Haamukuvia
lomittamattomassa tai HDMIkuvasa.
•· Ongelman aiheuttaa DVD-Video-levyn editointitapa tai materiaali, mutta se korjaantunee, jos valitset
käyttöön lomitetun kuvasignaalin. Valitse PICTURE-valikon kohtaan VIDEO OUTPUT MODE asetus 480i
tai 576i. (Vaihtoehtoisesti pidä painettuna CANCEL, niin asetukseksi valikoituu 480i tai 576i).
•· Jos teet kytkennän HDMI AV OUT -liittimestä, tee kytkentä myös muihin liittimiin ja vaihda asetukset
seuraavien ohjeiden mukaan.
1.Valitse “Video Output” > “Off” (välilehti HDMI).
2. Valitse “VideoOutputMode” > “480i”tai “576i” (välilehti Picture). (Vaihtoehtoisesti pidä painettuna
CANCEL, niin asetukseksi valikoituu 480i tai 576i).
•
•
Valitse PICTURE-valikon kohtaan VIDEO OUTPUT MODE asetus 480/576P.
Jos laite on kytketty televisioon video-, s video- tai scart-liitännän kautta, niin kuva on aina lomitettua,
vaikka näytössä olisi PRG.
Radio
• Häiriöitä äänessä. ST vilkkuu
tai ei syty lainkaan. Ääni ei
ole “kohdallaan”.
•
•
Säädä FM/AM-antennin asentoa.
Käytä ulkoantennia.
•
Taustalta kuuluu “sykkivä”
ääni.
•
Kytke virta pois televisiosta, tai siirrä keskusyksikkö kauemmas televisiosta.
•
AM-aseman kuuntelussa
kuuluu matalaa hurinaa.
•
Erota antennit muista kaapeleista.
•
Kuvaa ei saa
lomittamattomana.
44
Etulevyn näytön virheviestit
• Näyttö on pimeä
•
Valitse OTHERS-valikon kohtaa FL DIMMER asetus BRIGHT.
•
NO PLAY.
•
•
•
Soitin ei tunnista levyn formaattia.
Levy on tyhjä.
Levy ei ole viimeistelty.
•
NO DISC.
•
•
Soittimessa ei ole levyä.
Levy ei ole oikein päin levykelkassa.
•
F61.
•
Tarkista kaiutinkytkennät. Tarkista verkkovirta. Ellei vika korjaannu, ota yhtyes
huoltoon.
•
DVD U11
•
Levy on likainen. Puhdista se.
•
ERROR
•
Virheellinen toiminto. Tarkasta oikea menettely käyttöoppaasta. Yritä uudelleen.
•
DVD H00 [jokin luku]
DVD F000 [jokin luku]
•
Mahdollisesti ongelmatilanne. Luku kertoo soittimen toimintatilan. Kytke soitin
hetkeksi pois toimintatilasta (ja irrota sen jälkeen verkkojohto hetkeksi). > Jos
virheilmoitus palaa näyttöön, kun kytket soittimen takaisin toimintaan, kirjoita
numerosarja muistiin, kytke laite pois käytöstä ja ota yhteys huoltoon.
•
DVD-A: D. MIX vilkkuu
•
Monikanavaisen äänen kaikki äänikanavat yhdistetään kahteen kanavaan.
Levyllä on yksikanava- tai monikanavasignaaleja, jotka eivät välttämättä toistu
alkuperäisen äänentoistosuunnitelman mukaisesti.
•
Kytketty laite ei ole HDMI-yhteensopiva.
•
U701
•
•
U70[numero]
[numero kertoo keskusyksikön toimintatilan]
HDMI-kytkentä toimii epänormaalisti.
Kytketty laite ei ole HDMI-yhteensopiva.
HDMI-kaapeli on liian pitkä.
HDMI-kaapeli on viallinen.
•
Laite tai levy estää valitsemasi toiminnon käytön.
•
Soitin ei tunnista formaattia tai ryhmää.
THIS DISC MAY NOT BE
PLAYED IN YOUR REGION
•
Väärä aluekoodi (pitää olla 2 tai ALL).’
Ei kuvaruutunäyttöä.
•
Valitse DISPLAY-valikon kohtaan ON SCREEN MESSAGES asetus ON.
“Group xx, content xx is
protected”
Suojattu ryhmä tai tiedosto. Ei voi toistaa.
“Check the disc”
Levy voi olla likainen.
•
Authorization error (DivX)
•
Yrität toistaa DivX VOD -ohjelmaa, jonka hankit muulla kuin tämän soittimen
rekisteröintikoodilla. Et voi soittaa tätä ohjelmaa tässä laitteessa. (DivX).
•
“Rented Movie Expired”*
(DivX)
•
DivX VOD -ohjelman katselukerrat on käytetty. Et voi enää katsella ohjelmaa.
(DivX).
•
Kopionsuojaussyistä ääntä
ei saa ulos HDMI-liittimisestä
[DVD-A].
•
Mikäli kytket järjestelmään laitteen, joka ei tue CPPM-kopioinninestojärjestelmää, CPPM-kopiosuojatun DVD-Audio-levyn ääni ei tule ulos HDMI AV OUT
-liittimestä.
•
Keskusyksikön
näytönsäästäjä on
näytössä.
•· HDMI-kytkennän käytön aikana audio- ja videosignaaleja siirtyy koko ajan
keskusyksikön ja television välillä riippumatta siitä, mikä ohjelmalähde on
valittuna keskusyksiköstä. Se on normaalia.
TV-ruutuun tulevat virheviestit
• [kieltomerkki]
“Cannot play group xx,
content xx”
“Cannot display group xx,
content xx”
•
45
Sanasto
CPPM (Content Protection for Prerecorded Media)
Sisällönsuojaustekniikka. Kopioinnilta suojaava tekniikka DVDAudio-tiedostoille. Tämä laite tukee CPPM-järjestelmää.
I/P/B
MPEG2 on DVD-levyjen videopakkausmenetelmä, jossa
kuvaruudut koodataan kolmen kuvatyypin avulla:
I-frame
Intra-pakkauksella pakattu kuva. Pars kuvanlaatu. Sopii
käytettäväksi editoinnin ja asetusten valinnan aikana.
P-frame
Aikaisempien I- ja P-kuvien liikkeen arvioinnin avulla
"ennustettu" kuva.
B-frame
Edellisestä ja seuraavasta I- ja P-kuvasta interpoloitu kuva.
Vähäisin “todellinen” informaatiosisältö.
Dekooderi
Dekooderi purkaa DVD-levylle pakatun koodatun äänisignaalin.
DiVX
DiVXNetworksin (Inc) kehittämä videopakkausformaatti, joka
pakkaa videotiedoston ilman merkittävää videolaadun häviötä.
Dolby Digital
Dolby Laboratories -yhtiön kehittämä digitaalisignaalien koodausmenetelmä. Kaksikanavaisen stereoäänen lisäksi Dolby
Digital -ääni voi olla monikanavaista. Yhdelle levylle mahtuu tällä
pakkausmenetelmällä paljon äänidataa.
DTS (Digital Theater Systems)
Monissa elokuvateattereissa käytetty surround- eli tilaäänijärjestelmä. Kanavaerottelu on hyvä, joten äänimaailmasta tulee
realistinen.
Dynamiikka-alue
Dynamiikka-alue on äänitallenteen hiljaisimman ja voimakkaimman
kohdan välinen ero. Hiljaisimmillaan ääni on juuri ennen
hukkumistaan laitteen toimintaääniin. Voimakkaimmillaan ääni on
juuri ennen säröytymistä.
Filmi- ja videotallenne
DVD Video -levyn ohjelma on alunperin ollut joko filmi- tai
videotallenne. Tämä laite pystyy tunnistamaan
alkuperäismateriaalin ja sen perusteella valitsemaan oikean
tavan lomittamattoman kuvan eteenpäin siirtämiseksi.
FILMI
PAL-filmitallenteessa on 25 kuvaa (frame) sekunnissa.
NTSC-filmitallenteessa on 24 tai 30 kuvaa (frame)
sekunnissa. Yleensä sopiva elokuvatallenteisiin.
VIDEO PAL-videotallenteessa on 25 kuvaa / 50 kenttää (field)
sekunnissa sekunnissa. NTSC-videotallenteessa on 30
kuvaa / 60 kenttää
Kuvat ja kentät
Kuvaohjelma koostuu kuvista (eng. frame). Ohjelmissa on
yleensä noin 30 kuvaa sekunnissa. Jokainen kuva koostuu
kahdesta kentästä (eng. field). Pysäytyskuvaan voit valita kuvan
tai kentän.
Kuvassa kaksi kenttää ovat päällekkäin, joten pysäytyskuvassa saattaa olla hieman häiriöitä. Laatu on silti parempi kuin
jos ruudussa näkyisi vain yksi kenttä.
Kentässä on vähemmän dataa kuin kuvassa, joten
pysäytys-kuva ei ole yhtä tarkka eikä yhtä selvä, mutta sisäistä
epäterävyyttä siinä ei ole.
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Teräväpiirtoisen signaalin liitäntä. HDMI on seuraavan sukupolven digitaaliliitäntä kulutuselektroniikkalaitteisiin. Toisin kuin
vanhat kytkentätyypit, HDMI välittää pakkaamatonta digitaalista
video- ja audiosignaalia yhden kaapelin välityksellä. Tämä laite
antaa teräväpiirtoista videosignaalia (720p,1080i) HDMI AV OUTliittimestä. Jotta saisit nauttia teräväpiirtoisesta videosignaalin
antamasta kuvasta, tarvitset television, joka pystyy näyttämään
teräväpiirtosignaalia.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Järjestelmä värivalokuvien pakkaamiseksi/purkamiseksi. Jos
valitset JPEG-kuvan digitaalikameran tms. pakkausvaihtoehdoksi,
datamäärä pienenee 1/10-1/100 alkuperäisestä koostaan.
JPEGin etuna on kuvanlaadun vähäinen heikkeneminen suhteutettuna pakkauksen määrään.
LPCM (Lineaarinen PCM)
Pakkamaton PCM-digitaaliääni (pulssikoodimodulaatio);
kuten CD-levyllä oleva ääni.
MP3 (MPEG Audio Layer 3)
Audiopakkausteknikka, joka pakkaa audion noin yhteen kymmenesosaan alkuperäisestä koostaan laadun merkittävästi
heikkenemättä.
MPEG4
Pakkausjärjestelmä käytettäväksi mobiililaitteissa tai verkossa.
Sallii tehokkaan tallennuksen pienellä bittinopeudella.
PCB-valikko
Video CD-levyn PBC-valikko näyttää levyn sisällön. Voit valita
toistettavan kohdan sisällysluettelosta.
Lomittamaton / lomitettu kuva
PAL-standardin mukaisessa kuvassa on 576 lomitettua juovaa
(i). Lomittamattomassa kuvassa (576p) on kaksinkertainen
juovamäärä. NTSC-standardin mukaiset kuvat ovat 480i ja 480p.
Lomittamattoman kuvan ansiosta voit nauttia
suuriresoluutioisesta kuvasta, jota voidaan tallentaa esimerkiksi
DVD-Video-levylle. Television täytyy pystyä näyttämään
lomittamatonta kuvaa.
Näytetaajuus
Näytteistys on prosessi, jossa ääniaallosta (analogisesta
signaalista) otetaan näyte tietyin aikavälein. Näyte muutetaan
numeromerkiksi eli ääni koodataan digitaaliseen muotoon.
Näytetaajus on sekunnissa otettujen näytteiden lukumäärä. Mitä
suurempi näytetaajuus, sitä tarkempi kopio digitaaliääni on
alkuperäisestä ääniaallosta.
WMA (Windows MediaTM Audio)
WMA on Microsoft Corporationin kehittämä pakkaustekniikka. Se antaa saman äänenlaadun kuin MP3, mutta
tiedostokoko on pienempi kuin MP3:ssa.
46
Tekniset tiedot
Vahvistinosa
DVD/CD-osa
RMS-antoteho (Dolby Digital)
Etukanava
110 W (3 ohm), 1 kHz, 10 % THD
Takakanava
90 W (4 ohm), 1 kHz, 10 % THD
Keskikanava
225 W (6 ohm), 1 kHz, 10 % THD
Subwooferkanava 225 W (6 ohm), 100 Hz, 10 % THD
Yhteisteho
6850 W
DIN-antoteho (Dolby Digital)
Etukanava
80 W (3 ohm), 1 kHz, 1 % THD
Takakanava
65 W (4 ohm), 1 kHz, 1 % THD
Keskikanava
75 W (6 ohm), 1 kHz, 1 % THD
Subwooferkanava 75 W (6 ohm), 100 Hz, 1 % THD
Yhteisteho
440 W
Toistokelpoiset levyt (8 cm tai 12 cm)
(1) DVD (DVD-Video, DVD-Audio, DivX 1, 2)
(2) DVD-RAM (DVD-VR, MP3•˜2, 6, JPEG•˜2, 3, MPEG4•˜2, 4, DivX•˜1, 2) (3)
DVD-R (DVD-Video, DVD-VR, MP3•˜2, 6, JPEG•˜2, 3, MPEG4•˜2,4, DivX•˜1, 2)
(4) DVD-R DL (DVD-Video, DVD-VR) (5) DVD-RW (DVD-Video, DVDVR, MP3•˜2, 6, JPEG•˜2, 3, MPEG4•˜2,4, DivX•˜1, 2) (6) iR/iRW (Video) (7) iR DL
(Video) (8) CD, CD-R/RW [CD-DA, Video CD, SVCD• ˜ 5, MP3•˜2, 6, WMA• ˜ 2 ,
7
, JPEG•˜2, 3, MPEG4•˜2, 4, DivX•˜1, 2, HighMAT Level 2 (Audio and Image)]
AM/FM-viritinosa
Muistipaikat
Taajuusmodulaatio (FM)
Taajuusalue
Herkkyys
Häiriötetäisyys (26 dB)
Antennilähtö
FM
AM/MW
15
15
87,50 - 108,00 MHz
(50-kHz tarkkuus)
1,8 uV (IHF)
1,4 uV
75 ohm (ei balansoitu)
Amplitudimodulaatio (AM/MW)
Taajuusalue
522 - 1629 kHz
(9-kHz tarkkuus)
AM Herkkyys
560 uV/m
[häiriötetäisyys (20 dB) @ 999 kHz]
Digitaaliaudioliitin
Optinen digitaalitulo
Näytetaajuus
optinen (1 järjestelmä)
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
1) Toistaa kaikki DivX® videoversiot (myös DivX®6) DivX®
mediatiedostojen standardien mukaisesti. Sertifioitu DivX Home
Theater Profile. GMC (Global Motion Compensation) ei tueta.
2) Tunnistettavien tiedostojen ryhmien lukumäärä yht. enint.: 4000
audiotiedostoa, kuva- tai videotiedostoa, 400 ryhmää.
3) Exif Ver 2.1 JPEG Baseline -tiedostot. Kuvaresoluutio: 160x120 6144x4096 pikseliä (alinäytteistys 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2 tai 4:4:4). Erittäin
pitkä ja kapea kuva ei välttämättä näy.
4) MPEG4-data tallennettu Panasonic SD multikameralla tai DVD
videotallentimella
Täyttää SD VIDEO -spesifikaatiot (ASF standard)/Video: MPEG4 (Simple
Profile) / Audio: G.726.
5) Täyttää standardin IEC62107
6) MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
7) Windows Media Audio Ver.9.0 L3. Ei yhteensopiva: Multiple Bit Rate (MBR)
Laser-osa
Aallonpituus
Laserteho
Laservoimakkuus
Äänilähdöt
Kanavien lkm
662 nm (DVD), 785 nm (CD)
Luokka 1 / Luokka 1M
Ei vaarallista säteilyä
5.1
(etu (v/o), keski,
taka (v/o), subwoofer)
Video-osa
Videojärjestelmä
Väristandardi
Kuulokeliitin
Liitin
stereo, 3,5 mm jakki
Komposiittivideolähtö
Antotaso
Liitin
Music Port
Herkkyys
Liitin
100 mV, 15 kohm
stereo, 3,5 mm jakki
S-videosignaalilähtö
Y
C
PAL625/50, PAL525/60, NTSC
1 Vp-p (75 ohm)
tavallinen (1 järjestelmä)
scart (1 järjestelmä)
1 Vp-p (75 ohm)
PAL: 0,3 Vp-p (75 ohm)
NTSC: 0,286 Vp-p (75 ohm)
Liitin
s-video (1 järjestelmä)
scart (1 järjestelmä)
Komponenttivideosignaalilähtö
NTSC 480 p / 480 i, PAL: 576 p / 576 i
Y
1,0 Vp-p 75 ohm,
Pb
0,7 Vp-p 75 ohm,
Pr
0,7 Vp-p 75 ohm,
Lähtöliitin
(Y: vihreä, Pb: sininen,
Pr: punainen) (1 järjestelmä).
RGB-lähtö
R
0,7 Vp-p 75 ohm,
G
0,7 Vp-p 75 ohm,
B
0,7 Vp-p 75 ohm,
Lähtöliitin
scart
HDMI-lähtö
Liitin
47
19-napainen A-tyypin liitin
HDMI Ver. 1.2a (EDID Ver1.3)
Kaiutinosa
Etukaiuttimet SB-FS540
Tyyppi
Kaiutin
Kokoäänialue
Ottoteho (IEC)
Antotaso
Taajuusalue
Mitat (l x k x s)
Paino
Takakaiuttimet SB-FS741
Tyyppi
Kaiutin
Kokoäänialue
Kaiutinteho (IEC)
Antotaso
Taajuusalue
Mitat (l x k x s)
Paino
Keskikaiutin SB-PC540
Tyyppi
Kaiutin
Kokoäänialue
Kokoäänialue
Ottoteho (IEC)
Antotaso
Jakotaajuus
Taajuusalue
Mitat (l x k x s)
Paino
Subwoofer SB-W540
Tyyppi
Kaiutin
Basso
Ottoteho (IEC)
Antotaso
Taajuusalue
Mitat (l x k x s)
Paino
Yleistä
Käyttöjännite
Tehonkulutus
keskusyksikkö
Mitat (l x k s)
Paino
keskusyksikkö
1-tiekaiutin, 1 elementti
bassorefleksi
impedanssi 3 ohm
6,5 cm kartio
125* W (max)
80 dB/W (1,0m)
87 Hz–25 kHz (-16 dB)
98 Hz–22 kHz (-10 dB)
252 mm x 1123 mm x 234 mm
3,7kg
AC 230 V, 50 Hz
115 W
430 x 60 x 354 mm
3,35 kg
Käyttöympäristön lämpötila 5-35 oC
Käyttöympäristön kosteus 5-90 % (suht. ilmankosteus,
ei kondensaatiota)
Tehonkulutus
valmiustilassa
1-tiekaiutin, 1 elementti
bassorefleksi
impedanssi 4 ohm
6,5 cm kartio
90* W (max)
80 dB/W (1,0m)
96 Hz–25 kHz (-16 dB)
120 Hz–22 kHz (-10 dB)
92 mm x 135 mm x 95,4mm
0,75kg
0,5 W
* Vahvistinluokitus: vahvistimessa alipäästösuodatin.
1. Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ilmoitusta.
Mitat ja paino ovat suuntaa-antavia.
2. Harmoninen kokonaissärö on mitattu
digitaalisella spektrianalysaattorilla
2-tiekaiutin, 2 elementtiä
bassorefleksi
impedanssi 6 ohm
6,5 cm kartio
6,5 cm kartio
250* W (max)
84 dB/W (1,0m)
5 kHz
105 Hz–25 kHz (-16 dB)
125 Hz–22 kHz (-10 dB)
270 mmx92 mmx95.4mm
1,25kg
1-tiekaiutin, 1 elementtiä
bassorefleksi
impedanssi 6 ohm
16 cm kartio
250 W (max)
80 dB/W (1,0m)
32 Hz–220 Hz (-16 dB)
38 Hz–180 Hz (-10 dB)
183 mmx396 mmx267 mm
4 kg
48
Tekijänoikeudet
Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitettua
tekniikkaa, jota suojaavat sellaisten Yhdysvalloissa hyväksyttyjen
patenttien ja immateriaalioikeuksien metodivaateet, jotka kuuluvat
Macrovision-yhtiölle ja eräille muille oikeudenomistajille. Tekniikan
hyödyntäminen on sallittua vain Macrovision-yhtiön luvalla ja on tarkoitettu vain koti- ja tiettyihin muihin tarkoituksiin Macrovision-yhtiön
määräämien ehtojen mukaisesti. Laitteen purkaminen
tutkimistarkoituksessa eli järjestelmän aukikoodaus ja laitteen avaaminen
on kielletty.
Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
WMA on Microsoft Corporationin kehittämä pakkaustekniikka. Se antaa saman äänenlaadun kuin MP3, mutta tiedostokoko on pienempi kuin MP3:ssa.
MPEG Layer 3 -audiodekoodausohjelman käyttöön on
Fraunhofer IIS:n ja Thomson multimedian myöntämä lisenssi.
HDCD, High Definition Compatible Digital ja Pacific
Microsonics ovat Pacific Microsonicsin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa.
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön myöntämällä lisenssillä.
“Dolby”, “Pro Logic” ja kaksois-D -symboli ovat Dolby
Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä.
HDCD-järjestelmän valmistukseen on Pacific Microsonicsin myöntämä
lisenssi. Tuote kattaa yhden tai useamman seuraavista patenteista:USA:
5,479,168, 5,638,074, 5,640,161, 5,808,574, 5,838,274, 5,854,600,
5,864,311, 5,872,531, 669114 (Australia) ja muut vireillä olevat patentit.
“DTS” ja “DTS Digital Surround” ovat Digital Theater Systems yhtiön tavaramerkkejä.
HighMAT TM ja sen logo ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
Tämä tuote on lisensoitu sen mukaisesti, mitä sanotaan MPEG-4 Visual patenttiportfolion lisenssissä kuluttajan yksityisestä ja ei-kaupallisesta
käytöstä (i) koodata videota MPEG-4 Visual Standardin mukaisesti
(“MPEG-4 Video”) ja/tai (ii) dekoodata MPEG-4 Videota, jonka on
koodannut kuluttaja yksityisessä ja ei-kaupallisessa toiminnassa ja/tai
joka on hankittu videojakelijalta, jolla on MPEG LA:n myöntämä lisenssi
tarjota MPEG-4 Videota. Lisenssiä ei myönnetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
Lisätietoa mm. mainoskäytöstä, sisäisestä käytöstä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista antaa MPEG LA, LLC. Ks. http://
www.mpegla.com.
Virallinen DivX Certified™ tuote
Toistaa kaikki DivX®-videoversiot (myös DivX®6) ja
standarditoiston DivX®-mediatiedostot.
DivX, DivX Certified ja niihin liittyvät logot ovat DivX,
Incin tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Varoituksia
VAROITUS!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ
KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA
KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE
NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.
VAROITUS:
TULIPALO-, SÄHKÖISKUVAARAN TAI TUOTETTA KOHTAAVAN
MUUN VAHINGON VÄHENTÄMISEKSI EI LAITETTA SAA ALTISTAA
SATEELLE, KOSTEUDELLE, VESIPISAROILLE TAI ROISKEELLE, EIKÄ
NESTETTÄ SISÄLTÄVIÄ ESINEITÄ, KUTEN ESIMERKIKSI MALJAKOITA, SAA ASETTAA LAITTEEN PÄÄLLE.
VAROITUS!
ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA
KABINETTITYYPPISEEN KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN SULJETTUUN TILAAN, JOTTA TUULETUS ONNISTUISI. VARMISTA, ETTÄ
VERHO TAI MIKÄÄN MUU MATERIAALI EI HUONONNA
TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN YLIKUUMENEMISESTA
JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA.
ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA
SANOMALEHDELLÄ, PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI MUULLA
VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN
LÄHDETTÄ LAITTEEN PÄÄLLE.
HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA
TAVALLA.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA
ILMASTOSSA.
Laite tulee asettaa lähelle verkkopistorasiaa ja pistokkeen täytyy olla
sellaisessa asennossa, että siihen on helppo tarttua ongelman
sattuessa.
Copyright:
Panasonic Nordic
Tietoa käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittämisestä
Tämä merkki tuotteessa ja/tai dokumenteissa
tarkoittaa, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta ei saisi hävittää sekajätteenä.
Tuote käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos
toimitat sen keräyspisteeseen, missä se otetaan
vastaan ilmaiseksi. Joissakin maissa laitteen saa
palauttaa jälleenmyyjälle, jos ostat uuden laitteen.
Kun hävität tuotteen asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja ympäristölle
mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Tiedon lähimmästä keräyspisteestä saat
alueesi jäteneuvojalta. Kansallisessa lainsäädännössä on voitu
määrätä rangaistus epäasianmukaisesta jätteenhävityksestä.
Yritysten käyttämät laitteet EU:ssa
Lisätietoja käytöstä poistettavien laitteiden hävittämisestä saat
laitemyyjältä tai tavarantoimittajalta.
EU:n ulkopuolella
Tämä merkki on käytössä vain EU:ssa.
Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta EU:n ulkopuolella.
Matsuhita Elecric Industrial Co. Ltd.
Web site: http://www.panasonic.co.jp/global
RQT8606-B
F0306UM0
49
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement