Panasonic | SCXH175EP | Operating instructions | Panasonic SCXH175EP Operating Instructions

Panasonic SCXH175EP Operating Instructions
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 1 Wednesday, December 14, 2011
9:38 AM
The illustration shows SC-PT70.
Obrázek představuje model SC-PT70.
Na rysunku przedstawiono model SC-PT70.
Operating Instructions
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
DVD Home Theater Sound System
Systém domácího kina s DVD přehrávačem
Zestaw kina domowego z odtwarzaczem DVD
DVD házimozi hangrendszer
Model No. / Model č. / Nr Modelu / Típusszám
SC-XH175
Thank you for purchasing this product.
For optimum performance and safety, please read these instructions
carefully.
Please keep this manual for future reference.
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
A biztonság és a készülék optimális teljesítménye érdekében kérjük, hogy
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!
Kérjük, őrizze meg ezt az útmutatót.
The illustrations shown may differ from your unit.
Az útmutatóban látható ábrák eltérhetnek az Ön készülékétől.
Děkujeme za zakoupení tohoto výrobku.
Pro dosažení optimálního výkonu a z bezpečnostních důvodu si pečlivě
přečtěte tyto pokyny.
Návod uschovejte k pozdějšímu použití.
Uvedené ilustrace se mohou od vašeho přístroje lišit.
Dziękujemy za zakupienie tego produktu.
Aby zapewnić optymalną pracę urządzenia i jego bezpieczną obsługę,
należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Należy zachować tę instrukcję obsługi na przyszłość.
Urzdązenie pokazane na ilustracjach może się różnić od
zakupionego urządzenia.
Region number/Číslo regionu/Numer regionu/Régiókód
The player plays DVD-Video marked with labels containing the
region number “2” or “ALL”.
Přehrávač přehrává disky DVD-Video označené štítky s číslem
regionu “2” nebo “ALL”.
Odtwarzacz obsługuje płyty DVD-Video z numerami regionów “2” lub
“ALL”.
A DVD lejátszó a megfelelő régiókóddal “2” vagy “ALL” jelzéssel
jelölt DVD-Video lemezeket játssza le.
Example/Příklad/Przykład/Például:
2
[EP]
ALL
2
3
5
RQT9597-R
until
2012/02/26
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 2 Wednesday, December 14, 2011
9:38 AM
System/Systém/Zestaw/Rendszer
SC-XH175
Main unit/Hlavní jednotka/Główne urządzenie/Készülék
Speaker system/Reproduktorový
systém/System głośników/
Hangszóró rendszer
SA-XH175
Front speakers/Čelní reproduktory/Głośniki przednie/
Első hangsugárzók
SB-HF185
Center speaker/Centrální reproduktor/Głośnik centralny/Középső
hangsugárzó
SB-HC185
Surround speakers/Prostorové reproduktory/Głośniki dźwięku
przestrzennego/Háttér hangsugárzók
SB-HS190
Subwoofer/Subwoofer/Głośnik niskotonowy/Mélysugárzó
SB-HW185
Operations in these instructions are described mainly with the remote control, but you can perform the operations on the main unit if
the controls are the same.
Popis obsluhy v tomto návodu se týká především dálkového ovladače, avšak obsluhu lze provádět také pomocí ovládacích prvků
hlavní jednotky – jestliže jsou stejné jako na ovladači.
W instrukcji obsługi opisano głównie czynności wykonywane z poziomu pilota, można je jednak wykonać z poziomu urządzenia
głównego, jeżeli znajdujące się tam przyciski są takie same.
A használati útmutatóban ismertetett műveletek főleg a távvezérlő használatára vonatkoznak, de ezeket a műveleteket a készülék
kezelőszerveivel ugyanúgy elvégezheti.
Accessories/Příslušenství/Akcesoria/Tartozékok
Please check and identify the supplied accessories.
Zkontrolujte a odlište dodané příslušenství.
Sprawdź załączone akcesoria.
Kérjük, ellenőrizze és azonosítsa a mellékelt tartozékokat.
∏ 1 Remote control/Dálkový ovladač/Pilot/Távvezérlő
(N2QAYB000694)
∏ 1 Remote control battery/Baterie dálkového ovládání/Bateria pilota/Távvezérlő elem
∏ 1 FM indoor antenna/Pokojová anténa FM/Wewnętrzna antena FM/URH szobaantenna
∏ 1 AC mains lead/Sít’ový kabel/Przewód zasilania/Hálózati csatlakozókábel
∏ 1 Sheet of speaker cable stickers/Arch nálepek na kabely reproduktorů/Arkusze nalepek na kable głośnikowe/
Csomag címke a hangsugárzó kábelekhez
∏ 3 Speaker cables/Kabely reproduktorů/Kabel głośnikowe/Hangsugárzó kábelek
∏ 2 Speaker stands (with cable)/Stojany reproduktorů (s kabelem)/Stojaki głośników (z kablem)/Hangsugárzó tartó (kábelekkel)
∏ 2 Bases/Základny/Podstawy/Tartótalp
∏ 8 Screws/šroubů/Wkrętów/Csavar
(Inside of product)
(Uvnitř přehrávače)
(Wewnątrz
urządzenia)
RQT9597
(A készülék
belsejében)
2
2
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 3 Wednesday, December 14, 2011
TV




2
3
4
7
5
8
6
9
CANCEL
0
10
RADIO
DVD



VOL

MUTE
EXT-IN
SEARCH
SKIP
PAUSE
STOP
FUNCTIONS
EXIT
START
U
OK
RETURN
PLAY MODE
–REPEAT
SOUND SURROUND CH SELECT FL DISPLAY
–W.SRD

–SLEEP








 


SLOW
VOL
NU
ME



PLAY
SKIP
TOP M
EN

INPUT
AV
1
SEARCH

9:38 AM




RQT9597
3
3
The circled numbers indicated in the operating instructions (e.g. Press [Í]1) correspond to the circled numbers in the above.
Zakroužkovaná čísla uvedená v návodu k obsluze (např. Stiskněte [Í]1) odpovídají zakroužkovaným číslům viz výše.
Zakreślone cyfry zaznaczone w instrukcji obsługi (np. Wciśnij [Í]1) odnoszą się do zakreślonych cyfr w tejże instrukcji.
A használati utasításban feltüntetett bekarikázott számok (pl. Nyomja meg az [Í]1 gombot) a fenti bekarikázott számoknak felelnek meg.
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 4 Wednesday, December 14, 2011
9:38 AM
Control reference guide
Avoiding interference with other Panasonic equipment
Remote control
1 Turn the main unit on/off (B 9)
2 Select channels and title numbers etc. / Enter numbers
(B 10, 12)
3 Cancel (B 13)
4 Source select
[DVD]:
Select disc as the source (B 12)
[RADIO]:
Select FM tuner (B 10)
[EXT-IN]:
Select external audio as the source (B 10)
AV # AUX # ARC # D-IN # USB
^--------------------------------------------------------------}
Basic operations for play (B 12)
Display RDS text data / Show on-screen menu (B 10, 14)
Show a disc top menu (B 13)
Select or confirm menu items / Frame-by-frame (B 12)
Select the play mode / Set the repeat mode (B 13, 14)
Select sound mode / Turn Whisper-mode Surround on/off
(B 12)
; Select surround sound effects (B 11)
or
Set the Sleep timer
Press and hold [jSLEEP].
While the time is shown on the main unit’s display, press
[jSLEEP] repeatedly.
5
6
7
8
9
:
Each time you press the button:
SLEEP 30 # SLEEP 60 # SLEEP 90 # SLEEP120
^-------------------------- OFF (Cancel) (------------------------}
≥ To confirm the remaining time, press and hold the button again.
< TV operations
Aim the remote control at the Panasonic TV and press the
button.
[TV, Í]:
Turn the TV on/off
[INPUT, AV]: Change the TV’s video input mode
[r, VOL, s]: Adjust the TV volume
This may not work properly with some models.
= Adjust the volume of the main unit
> Mute the sound
≥ “MUTE” flashes on the main unit’s display while the function is on.
≥ To cancel, press the button again or adjust the volume.
≥ Muting is cancelled when you switch the unit to standby.
RQT9597
ENGLISH
?
@
A
B
C
D
E
F
4
4
Select radio stations manually (B 10)
Select preset radio stations (B 10)
Exit the display
Show START menu (B 10)
Show a disc menu (B 13)
Return to previous screen (B 13)
Switch information on the main unit’s display (B 13)
Select speaker channel (B 12)
Other Panasonic audio/video equipment may start functioning when you
operate the unit using the supplied remote control.
You can operate this unit in another mode by setting the remote control
operating mode to “REMOTE 2”.
The main unit and remote control must be set to the same mode.
1 Press [EXT-IN]4 to select “AUX”.
2 Press and hold [< OPEN/CLOSE]2 on the main unit and [2] on the
remote control until the main unit’s display shows “REMOTE 2”.
3 Press and hold [OK]8 and [2] on the remote control for at least 2
seconds.
To change the mode back to “REMOTE 1”, repeat the steps above by
replacing [2] with [1].
Main unit
1 Standby/on switch (Í/I)
Press to switch the unit from on to standby mode or vice
versa. In standby mode, the unit is still consuming a small
amount of power.
2 Open/Close the disc tray (B 12)
3 Adjust the volume of the main unit
4 Power indicator
The indicator lights when this unit is turned on.
5 Disc tray
6 Connect USB device (B 16)
7 Remote control signal sensor
8 Display (FL display)
POWER-SAVING FEATURES
The main unit is designed to conserve its power
consumption and save energy.
∫ Auto power-down function
≥The main unit will automatically switch to standby mode
after 30 minutes of inactivity.
e.g.
– There is no audio signal from an external device.
– Media playback is stopped/paused.
– The disc menu is displayed and play is not selected.
(This function may not work depending on the application
type of discs.)
≥When the main unit is turned back on, “POWER ON FROM
AUTO POWER DOWN MODE” appears on the main unit’s
display.
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 5 Wednesday, December 14, 2011
9:38 AM
Getting Started
Playing Discs
Accessories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Basic play. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Control reference guide. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Playing from the selected item. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
POWER-SAVING FEATURES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Other modes of play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Quick Start Guide
Using on-screen menus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
step 2 Positioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
step 3 Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Program and Random play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Repeat play . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Other Operations
Linked operations with the TV
Speaker connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Radio antenna connection. . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Audio and video connections . . . . . . . . . . . . . . .8
(VIERA Link “HDAVI ControlTM”) . . . . . . . . . . . . . . . . 15
step 4 AC mains lead connection. . . . . . . . . . . . . . . 9
Playing from an USB device. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
step 5 Preparing the remote control . . . . . . . . . . . . 9
Reference
Playing Discs
step 1 Preparing the speakers . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Getting Started
TABLE OF CONTENTS
Setting the audio link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Easy control only with VIERA remote control . . . . . . . . . . 16
step 6 Easy setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Presetting stations automatically . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Listening to a preset channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS broadcasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Using the START menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Changing the player settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DivX information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Displaying DivX subtitles text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Other Operations
Listening to the radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Media that can be played . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Maintenance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Selecting the source using the remote control . . . . . . . . . . 10
Speaker installation option. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Listening to the TV or other device’s audio from this
unit’s speakers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Troubleshooting guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Licenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Safety precautions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Reference
Enjoying surround sound effects. . . . . . . . . . . . . . . .11
Selecting sound mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Whisper-mode Surround. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Adjusting the speaker level during playback . . . . . .12
Adjusting the speaker balance during playback . . .12
RQT9597
ENGLISH
Enjoying sound effects from all speakers
5
5
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 6 Wednesday, December 14, 2011
step 1
9:38 AM
Preparing the speakers
Front speakers
Preparation
≥ To prevent damage or scratches, lay down a soft cloth to assemble speakers.
≥ For assembly, use a Phillips-head screwdriver (not supplied).
Make sure you have all the indicated components before starting assembly, setup, and connection.
≥ Keep the screws out of reach of children to prevent swallowing.
≥ For optional wall mount, refer to page 20.
2 Front speakers
1
2 Stands (with cable)
2 Bases
8 Screws




2
Slide into the groove.



Position the cable
between the ridges.
Leave about 120 mm.
2
 Tighten securely.
Insert the wire fully.
i: White
j: Blue line
Push!
1
 Press into the groove.
 Tighten securely.
Speaker assembly option
Thread the speaker cable through
the base.
Attach the speaker.
Leave about
120 mm.
 Insert the wire fully.
i: White
j: Blue line
Push!
 Press into the groove.
 Tighten securely.
 Slide into the
You can remove and use the
cable from the stand. To reattach
the cable, refer to page 20.
groove.
String (not supplied)
Thread from the wall to the speaker and tie tightly.
Preventing the speakers from falling
RQT9597
ENGLISH
≥ You will need to obtain the appropriate screw eyes to match the walls or
pillars to which they are going to be fastened.
≥ Consult a qualified housing contractor concerning the appropriate
procedure when attaching to a concrete wall or a surface that may not
have strong enough support. Improper attachment may result in
damage to the wall or speakers.
≥ Use a string of less than ‰2.0 mm, which is capable of supporting over
10 kg.
6
6
Speaker (rear)
Screw eye
(not supplied)
Approx.
150 mm
Wall
Caution
≥ Do not stand on the base. Be cautious when children are near.
≥ When carrying the speaker, hold the stand and base parts.
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 7 Wednesday, December 14, 2011
step 3
How you set up your speakers can affect the bass and the sound field.
Note the following points:
≥ Place speakers on flat secure bases.
≥ Keep your speakers at least 10 mm away from the system for proper
ventilation.
≥ Placing speakers too close to floors, walls, and corners can result in
excessive bass. Cover walls and windows with thick curtains.
Setup example (“Surround layout (Recommended)”: Standard
surround placement)
Place the front, center, and surround speakers at approximately the same
distance from the seating position. The angles in the diagram are
approximate.
Center speaker§2
Main unit§1
Front speaker
(right)
Front speaker
(left)
60°
Turn off all equipment before connection and read the appropriate
operating instructions.
Do not connect the AC mains lead until all other
connections are completed.
1
Speaker connections
Pay attention to the type of speaker and the connector colour when you
place the speakers.
Main unit (rear)
Connect to the terminals of the same colour.
Use of the speaker cable stickers is convenient when making cable
connections.
Speakers (rear)
Insert the wire fully, taking care not to insert beyond the wire insulation.
i: White
j: Blue line
≥ Be careful not to cross (short circuit) or reverse the polarity of the
speaker wires as doing so may damage the speakers.
Subwoofer§3
2
120°
Surround
speaker (left)
Connections
Getting Started
Positioning
Quick Start Guide
step 2
9:38 AM
Radio antenna connection
Surround
speaker (right)
§1 Position with at least 5 cm of space on all sides for proper ventilation.
§2 Put on a rack or shelf. Vibration caused by the speaker can disrupt
the picture if it is placed directly on the TV.
§3 Place to the right or left of the TV, on the floor or a sturdy shelf so that
it will not cause vibration. Leave about 30 cm from the TV.
Depending on the room layout, you may like to use all the speakers at the
front (“Front layout (Alternative)”) (B 9, Easy setup).
Notes on speaker use
≥Use only supplied speakers
Affix this end of the antenna to a
wall or pillar where the reception is
best.
FM ANT
(75 )
Main unit (rear)
FM indoor antenna
(supplied)
Use an FM outdoor antenna if radio reception is poor.
Using other speakers can damage the unit, and sound quality will be
negatively affected.
≥ You can damage your speakers and shorten their useful life if you play
sound at high levels over extended periods.
≥ Reduce the volume in the following cases to avoid damage:
– When playing distorted sound.
– When the speakers are reverberating due to a record player, noise
from FM broadcasts, or continuous signals from an oscillator, test
disc, or electronic instrument.
– When adjusting the sound quality.
– When turning the unit on or off.
If irregular colouring occurs on your TV
The center speaker is designed to be used close to a TV, but the picture
may be affected on some TVs and setup combinations.
If this occurs, turn the TV off for about 30 minutes.
The demagnetising function of the TV should correct the problem. If it
persists, move the speakers further away from the TV.
Caution
RQT9597
ENGLISH
≥ The main unit and supplied speakers are to be used only as
indicated in this setup. Failure to do so may lead to damage to
the amplifier and/or the speakers, and may result in the risk of
fire. Consult a qualified service person if damage has occurred
or if you experience a sudden change in performance.
≥ Do not attempt to attach these speakers to walls using methods
other than those described in this manual.
7
7
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 8 Wednesday, December 14, 2011
3
Audio and video connections
9:38 AM
∫ Connection without an ARC compatible TV
≥ To listen to the TV audio on the sound system, connect the optical
digital audio cable, SCART cable, HDMI§1 cable or audio cable.
Refer to the operating instructions of the respective devices for the
settings necessary to output the audio.
§1 Only when connecting to an ARC compatible TV.
Refer to “Connection with an ARC compatible TV” for details.
(B below)
OPTICAL
OUT
AV IN
TV
Optical digital audio
cable (not supplied)
Recommended connection to a TV
This connection provides the best picture and audio quality.
HDMI cable
(not supplied)
VIERA Link “HDAVI Control”
If your Panasonic TV is VIERA Link compatible, you can operate your TV
synchronising with home theater operations or vice versa
(B 15, Linked operations with the TV).
DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL
≥ Use the High Speed HDMI Cables.
≥ Non-HDMI-compliant cables cannot be utilised.
≥ It is recommended that you use Panasonic’s HDMI cable. Recommended
part number:
RP-CDHS15 (1.5 m), RP-CDHS30 (3.0 m), RP-CDHS50 (5.0 m), etc.
≥ For TV with more than one HDMI terminal, refer to the operating instructions
for the TV to determine which terminal to connect to.
≥ Do not make the video connections through the VCR.
Due to copy guard protection, the picture may not be displayed properly.
≥ After connecting with the optical digital audio cable or HDMI§1 cable, make
settings to suit the type of audio from your digital equipment (B 11).
(Only Dolby Digital and PCM can be played with this connection.)
HDMI AV OUT
AV
OUT
DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL
(ARC)
Main unit (rear)
[\\\\\\\\\AUX\\\\\\\\]
Use this connection when the TV does not have an OPTICAL OUT
terminal or when the DIGITAL AUDIO IN OPTICAL terminal on this unit is
being used by the STB.
Connect the audio cable (not supplied) from the AUX terminal on the
main unit to the AUDIO OUT terminal on your TV.
Alternative connection to a TV
∫ Connection with an ARC compatible TV
SCART cable§2
(not supplied)
What is ARC?
ARC is an abbreviation of Audio Return Channel, also known as HDMI
ARC. It refers to one of the HDMI functions. If the TV is ARC
compatible, audio from the TV can be sent to this unit via the HDMI
cable without the need to make an extra audio connection.
TV
AV
≥ Refer to the operating instructions of the TV for details.
Be sure to connect to the
TV’s ARC compatible
terminal. (Refer to the
operating instructions for
the TV.)
HDMI
(ARC)
TV
HDMI cable
(not supplied)
HDMI (ARC)
AV OUT
AV
OUT
(ARC)
Main unit (rear)
AV
AV
Main unit (rear)
§2 This connection will also enable you to play TV audio through
your home theater system (B 10, Selecting the source using the
remote control). Select the appropriate audio out (e.g. Monitor)
on the TV.
To improve picture quality, you can change the video signal output from
the SCART (AV) terminal to suit the type of TV you are using.
≥ Select “S-Video”, “RGB 1” or “RGB 2” from “Video Out-SCART” in Video
menu (B 17).
≥ When both the HDMI cable and SCART cable are connected, there will
be no RGB output from the SCART (AV) terminal.
Set Top Box (cable/satellite/Blu-ray Disc player, etc) connection
Use this connection when you want to output the original surround audio
from your STB, etc. to this unit.
Connect the optical digital audio cable (not supplied) from the
DIGITAL AUDIO IN OPTICAL terminal on the main unit to the
OPTICAL OUT terminal on your STB.
≥ If the DIGITAL AUDIO IN OPTICAL terminal is already in use for the TV
audio, reconnect the TV audio to the AUX terminal using an audio
cable.
RQT9597
ENGLISH
If you have various sound sources (such as Blu-ray Disc player, DVD recorder,
VCR, etc.), connect them to the available inputs on the TV and the TV output
should then be connected to the SCART (AV), AUX, HDMI AV OUT§1 or
DIGITAL AUDIO IN OPTICAL terminal of the main unit.
8
8
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 9 Wednesday, December 14, 2011
AC mains lead connection
Easy setup
The Easy setup screen assists you in making necessary
settings.
AC IN
Main unit (rear)
Conserving power
The main unit consumes a small amount of power, even when it is in
standby mode (approx. 0.4 W). To save power when the unit is not to be
used for a long time, unplug it from the household mains socket.
You will need to reset some memory items when plugging back the main
unit.
Preparation
Turn on your TV and select the appropriate video input mode
(e.g. VIDEO 1, AV 1, HDMI, etc.) to suit the connection to this unit.
≥ To change your TV’s video input mode, refer to its operating
instructions.
≥ This remote control can perform some basic TV operations (B 4).
Getting Started
To household mains socket
AC mains lead
(supplied)
step 6
[Í]1 to turn on the unit.
1 Press
≥ The Easy setup screen appears automatically.
2 Press [3, 4]8 to select “Yes” and press [OK]8.
the messages and make the settings with
3 Follow
[3, 4, 2, 1]8 and [OK]8.
≥Language
The supplied AC mains lead is for use with the main unit only.
Do not use it with other equipment. Also, do not use cords for other equipment
with the main unit.
≥TV aspect
Quick Start Guide
step 4
9:38 AM
Select the language used on menu screen.
Select the aspect to suit your TV.
≥Speaker layout
step 5
Preparing the remote control
 Insert so the poles (r and j) match those in the remote control.
Select “Surround layout (Recommended)” mode or “Front layout
(Alternative)” mode according to your speaker layout
(B 7, Positioning).
≥Speaker check
Listen to speaker output to confirm speaker connections.
≥Speaker output
Make surround sound setting for speaker output.
≥TV audio
Select the audio input connection from your TV.
For AUX connection (B 8): Select “AUX”.
For HDMI connection (B 8): Select “ARC”.
For DIGITAL AUDIO IN OPTICAL connection (B 8): Select
“DIGITAL IN”.
For SCART (AV) connection (B 8): Select “AV”.
This will be the TV audio setting for VIERA Link “HDAVI Control”.
(B 15)
 Press in and lift up.
R6/LR6, AA
 Replace the cover.
≥ Use alkaline or manganese batteries.
Aim at the remote control signal sensor (B 4), avoiding obstacles.
Distance: Within approx. 7 m
Angle: Within approx. 20° up and down, approx. 30° to the left and right
4 Press [OK]8 to finish the “Easy setup”.
≥ You can perform this setup anytime by selecting “Easy setup” in the Setup
menu. (B 18)
≥ If this unit is connected to a “HDAVI Control 3 or later” compatible TV via
HDMI cable, the menu language and TV aspect information will be retrieved
via VIERA Link.
≥ If this unit is connected to a “HDAVI Control 2” compatible TV via HDMI cable,
the menu language information will be retrieved via VIERA Link.
RQT9597
ENGLISH
Use
9
9
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 10
Wednesday, December 14, 2011
Listening to the radio
9:38 AM
Using the START menu
You can preset up to 30 channels.
The radio settings will be shown on the unit's display. (Some settings are
also indicated on the TV screen.)
Preparation
Make sure that the FM antenna is connected. (B 7)
You can select sound effects, desired source, change the settings, access
playback/menus, etc., by using the START menu.
[START]B to show the START menu.
1 Press
≥ When using VIERA Link “HDAVI Control”, the TV also turns on
when the START menu is displayed.
Presetting stations automatically
e.g.
DVD/CD
1 Press [RADIO]4 to select “FM”.
[MENU]C to select “LOWEST” or “CURRENT”.
2 Press
LOWEST:
To begin auto preset with the lowest frequency (FM 87.50).
CURRENT:
To begin auto preset with the current frequency.§
§ To change the frequency, refer to “Manual tuning and presetting”.
and hold [OK]8.
3 Press
Release the button when “FM AUTO” is displayed.
The tuner starts to preset all the stations it can receive into the
channels in ascending order.
Listening to a preset channel
1 Press [RADIO]4 to select “FM”.
the numbered buttons to select the channel.
2 Press
≥ To select a 2-digit number
e.g. 12: [S10]2 B [1] B [2]
Home Cinema
Input Selection
Setup
Sound
[3, 4]8 to select an item and press [OK]8.
2 Press
≥ To exit, press [START]B.
Press [3, 4, 2, 1]8 to make the setting and press
3 [OK]8.
When “Input Selection” is selected
You can select a desired source from the menu.
≥ DVD/CD (B 12), FM RADIO (B left), AV§1 (B below), AUX§1
(B below), ARC§1 (B below), DIGITAL IN§1, 2 (B below), USB (B 16)
§1 “(TV)” will appear beside “AV”, “AUX”, “ARC” or “DIGITAL IN”,
indicating the TV audio setting for VIERA Link “HDAVI Control”
(B 15).
§2 “(STB)” will appear beside “DIGITAL IN”, indicating the STB audio
setting for VIERA Link “HDAVI Control” (B 15).
When “Setup” is selected
You can change the settings for this unit. (B 16)
When “Sound” is selected
You can select sound quality settings (B 12, EQ (Equaliser)).
Alternatively, press [X, W]@.
Manual tuning and presetting
Select a radio broadcast.
1 Press [RADIO]4 to select “FM”.
2 Press [SEARCH6, SEARCH5]? to select the frequency.
≥To start automatic tuning, press and hold [SEARCH6,
SEARCH5]? until the frequency starts scrolling. Tuning stops
when a station is found.
To preset the channel
3 While listening to the radio broadcast
Press [OK]8.
4 While the frequency is flashing on the display
Press the numbered buttons to select the channel.
Other selectable items
The items that are displayed will vary depending on the media and
source.
When a disc is loaded or an USB device is connected, you can also
access playback or menus from the START menu.
e.g. [DVD-V]
DVD/CD
Playback Disc
TOP MENU(DVD)
MENU(DVD)
Home Cinema
Playback/menu access
Input Selection
Setup
When the on-screen control panel appears
e.g. [DVD-V] (when “Playback Disc” is selected from the START menu)
A station previously stored is overwritten when another station is stored in the
same channel preset.
RDS broadcasting
The unit can display the text data transmitted by the radio data system
(RDS) available in some areas.
While listening to the radio broadcast
Press [FUNCTIONS]6 to display the text data.
Each time you press the button:
PS: Program service
PTY: Program type
FREQ: Frequency display
RQT9597
ENGLISH
PTY displays
10
10
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M.O.R. M§
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
JAZZ
RDS displays may not be available if reception is poor.
Selecting the source using the remote control
Press
[DVD]4
[RADIO]4
[EXT-IN]4
NEWS
SCIENCE
WEATHER
§“M.O.R. M”=Middle of the road music
You can operate the playback with the indicated controls.
To select
DVD/CD
FM (B left)
Each time you press the button:
AV: For audio input through the SCART (AV) terminal.
AUX: For audio input through the AUX terminal.
ARC: For audio input through the HDMI AV OUT terminal.
D-IN: For audio input through the DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL terminal. (B 11)
USB: (B 16)
Confirm the audio connection to the SCART (AV), AUX, HDMI AV OUT or
DIGITAL AUDIO IN OPTICAL terminal on the main unit when you select the
corresponding sources (B 8). Reduce the volume on the TV to its minimum,
and then adjust the volume of the main unit.
Wednesday, December 14, 2011
Making settings for digital audio input
Select to suit the type of audio from the DIGITAL AUDIO IN OPTICAL and
HDMI AV OUT terminal on the main unit.
≥ Underlined items are the factory presets.
Available settings
Mode
Setting
DUAL:
(Only works with Dolby Dual Mono)
– MAIN+SAP (stereo audio)
– MAIN
– SAP
“SAP” = Secondary Audio Program
≥ Set PCM FIX mode to “OFF” to listen to the “MAIN” or
“SAP” audio.
DRC:
– ON
(Dynamic
Adjust for clarity even when the volume is low by
Range
compressing the range of the lowest sound level and
Compression)
the highest sound level. Convenient for late night
viewing. (Only works with Dolby Digital)
– OFF
The full dynamic range of the signal is reproduced.
PCM FIX:
– ON
Select when receiving only PCM signals.
– OFF
Select when receiving Dolby Digital and PCM signals.
≥ When receiving true 5.1-channel surround sound,
select “OFF”.
– SET
STB§:
(CABLE/SAT
Select when setting the main unit to switch to
AUDIO)
“D-IN” when the input channel of an HDMI connected
device (STB, etc.) is selected on the TV (B 15,
Setting the audio link with the STB).
– OFF
Select to cancel this setting.
[EXT-IN]4 several times to select “D-IN” or
1 Press
“ARC”.
Press [PLAY MODE]9 and then [3, 4]8 to select the
2 mode.
the selected mode is displayed, press [2, 1]8 to
3 While
select the desired setting.
§ Only when “D-IN” is selected.
Be sure to select the device’s (STB, etc.) input channel on the TV when
making the setting.
The device must be connected to the Panasonic TV via an HDMI cable
and to this unit with an optical digital audio cable.
≥If the device’s (STB, etc.) input channel on the TV is changed or if you
want to change the device allocated for the linked operations, select
the “STB” mode to “OFF” in step 3 above and then select “SET”
again.
≥This function will not operate if “DIGITAL IN” is selected in “TV Audio”
(B 17).
When changing the surround sound effect, Whisper-mode Surround or the
sound modes, the setting is displayed on the TV screen if “DVD/CD” or “USB” is
the selected source during video playback.
Getting Started
≥ To change the surround sound effects and sound mode, refer to
“Enjoying sound effects from all speakers” (B right).
≥ If your Panasonic TV is VIERA Link compatible, refer to “Linked
operations with the TV” (B 15) for other related functions.
Enjoying surround sound effects
Press [SURROUND];.
Each time you press the button:
For “Surround layout (Recommended)”§ mode
STANDARD:
Sound is output as it was recorded/encoded. Speaker output varies
depending on the source.
MULTI-CH:
You can enjoy sound from the front speakers, as well as the surround
speakers and center speaker even when playing stereo sources.
MANUAL: (B below)
While “MANUAL” is displayed, press [2, 1]8 to select
other surround modes.
Each time you press [2, 1]8:
DOLBY PLII MOVIE
Suitable for movies, or videos recorded in Dolby Surround.
DOLBY PLII MUSIC
Adds 5.1-channel effects to stereo sources.
S.SRD (Super Surround)
You can enjoy surround effect with stereo sources.
STEREO
Sound will only be output to the front speakers and the subwoofer from
any source.
Playing Discs
Press [EXT-IN]4 to choose the source that is used to
connect this unit to the TV or other device.
≥ The following sound effects may not be available or may have no effect
with some sources.
≥ You may experience a reduction in sound quality when these sound
effects are used with some sources. If this occurs, turn the sound effects
off.
Other Operations
Preparation
≥ Make sure that there is an audio connection between this unit and the
TV or other device. (B 8)
≥ Turn on the TV or/and other device.
Enjoying sound effects from all
speakers
Recommended modes to enjoy TV audio or stereo
sources from all speakers:
“MULTI-CH”, “DOLBY PLII MOVIE”, “DOLBY PLII MUSIC” or “S.SRD”
For “Front layout (Alternative)”§ mode
STANDARD:
Stereo source is output as 2.1-channel audio.
When playing surround sources, you can enjoy 5.1-channel
surround-like effect even with all the speakers at the front.
STEREO:
You can play any source in stereo. Surround sound effect is
unavailable.
A.SRD (Advanced Surround):
You can enjoy surround effect with any audio source.
Reference
Listening to the TV or other device’s
audio from this unit’s speakers
9:38 AM
When the signal is Dolby Digital, “/DOLBY DIGITAL” will also be
displayed.
§ Selected mode in “Speaker layout” (B 9, Easy setup).
RQT9597
ENGLISH
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 11
11
11
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 12
Wednesday, December 14, 2011
Selecting sound mode
1
Press [SOUND]: to select a sound mode.
Each time you press the button:
EQ:
Equaliser
SUBW LVL:
Subwoofer Level
C.FOCUS:
Center Focus (Only when “Surround layout
(Recommended)” mode is selected in “Speaker
layout” (B 9, Easy setup).)
the selected mode is displayed, press [2, 1]8 to
2 While
make the settings.
Refer to the following for setting details of each sound effect.
EQ (Equaliser)
You can select sound quality settings.
Each time you press [2, 1]8:
FLAT:
Cancel (no effect is added).
HEAVY: Adds punch to rock.
CLEAR: Clarifies higher sounds.
SOFT:
For background music.
SUBW LVL (Subwoofer level)
You can adjust the amount of bass. The unit automatically selects
the most suitable setting according to the type of playback
source.
LEVEL 1 ,# LEVEL 2 ,# LEVEL 3 ,# LEVEL 4
^---------------------------------------------------------------------------J
≥ The setting you make is retained and recalled every time you
play the same type of source.
C.FOCUS (Center Focus)
(Effective when playing audio containing the center channel
sound or when DOLBY PLII (B 11) is selected.)
You can make the sound of the center speaker seem like it is
coming from within the TV.
ON ,------. OFF
Whisper-mode Surround
You can enhance the audio effect for low volume 5.1-channel sound.
(Convenient for late night viewing.)
Press and hold [–W.SRD]: to show the current setting.
While the current setting is displayed, press [–W.SRD]: to change the
setting.
ON ,------. OFF
Adjusting the speaker level during playback
Only when “Surround layout (Recommended)” mode is selected in
“Speaker layout” (B 9, Easy setup)
(Effective when playing 5.1-channel sound or when DOLBY PLII/“S.SRD”
(B 11) is selected.)
[CH SELECT]F to select the speaker.
1 Press
Each time you press the button:
e.g.
L# C# R# RS# LS# SW
^---------------------------------------------}
≥ You can adjust SW (Subwoofer) only if the disc includes a
subwoofer channel.
≥ When “S” appears, only the surround speaker channel can be
adjusted. Both surround speaker levels will be adjusted at the same
time.
“C”, “RS”, “LS”, “SW” or “S” is selected
2 While
Press [3]8 (increase) or [4]8 (decrease) to adjust the
speaker level for each speaker.
C, RS, LS, SW, S: `6 dB to i6 dB
(L, R: Only the balance is adjustable.) (B below)
Adjusting the speaker balance during playback
For “Surround layout (Recommended)”§ mode:
Front speaker balance
For “Front layout (Alternative)”§ mode:
Front and surround speaker balance
RQT9597
ENGLISH
1 Press [CH SELECT]F to select “L” or “R”.
“L” or “R” is selected
2 While
Press [2, 1]8 to adjust the speaker balance.
12
12
§ Selected mode in “Speaker layout” (B 9, Easy setup).
9:38 AM
Basic play
Preparation
To display the picture, turn on your TV and change its video input mode
(e.g. VIDEO 1, AV 1, HDMI, etc.) to suit the connection to this unit.
1 Press [Í]1 to turn on the unit.
2 Press [DVD]4 to select “DVD/CD”.
3 Press [< OPEN/CLOSE]2 to open the disc tray.
the disc.
Label facing up
4 Load
≥ Load double-sided discs so the label for the
side you want to play is facing up.
[1 PLAY]5 to start play.
5 Press
≥ Press [r, VOL, s]= to adjust the volume.
≥ When you press [< OPEN/CLOSE]2 to close the disc tray, this unit
automatically starts playing the disc in the tray.
[MP3] [JPEG] [DivX]
– Only the contents in the current group will be played.
– If there are MP3, JPEG and DivX contents in the current group, only one
content type will be played. (Priority: MP3 # JPEG # DivX)
You can select an item of your desired content type to start play.
(B 13, Using navigation menu)
≥ DISCS CONTINUE TO ROTATE WHILE MENUS ARE DISPLAYED.
Press [∫ STOP]5 when you finish to preserve the unit’s motor and your TV
screen.
≥ Total title number may not be displayed properly on iR/iRW.
Basic controls
Stop: [∫ STOP]5
The position is memorised while “RESUME” is on the main unit’s display.
[DVD-V] [VCD] [CD] [MP3] [DivX] This unit can memorise the resume
position for the last 5 discs.
≥ Press [1 PLAY]5 to resume.
≥ Press [∫ STOP]5 again to clear the position.
Pause: [; PAUSE]5
≥ Press [1 PLAY]5 to restart play.
Skip: [SKIP:, SKIP 9]5
Search: [SEARCH6, SEARCH5]5 (during play)
Slow-motion: [SEARCH6, SEARCH5]5 (during pause)
≥ Search: Up to 4 steps
Slow-motion: Up to 3 steps
≥ Press [1 PLAY]5 to start normal play.
≥ [VCD] [DivX] Slow-motion: Forward direction only.
Frame-by-frame (during pause)
[DVD-V] : [2;, ;1]8
[DVD-V] [VCD] [DivX] : [; PAUSE]5 (forward direction only)
On-screen item select: [3, 4, 2, 1, OK]8
[3, 4, 2, 1]8: Select
[OK]8: Confirm
Enter number: Numbered buttons
[DVD-V] [VCD] [CD]
e.g. To select 12: [S10]2 B [1] B [2]
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 13
Wednesday, December 14, 2011
[DVD-V] Show a disc top menu: [TOP MENU]7
[DVD-V] Show a disc menu: [MENU]C
Return to previous screen: [RETURN]D
[VCD] (with playback control)
Show a disc menu: [RETURN]D
Turn PBC function on/off: [MENU]C
While stopped, press [PLAY MODE]9 to select the play
mode.
Music Program
..
Track
Track
Track
Track
Elapsed time
Content (File/Track):
1/3
00:02:40
/ .../Underwater.MP3
..
Perfume
Underwater
Fantasy planet
Starpersons1
Press [3, 4]8 to select an item and press [OK]8.
≥ Press [2, 1]8 to skip page by page.
Play starts from the selected content.
[MP3] [JPEG] [DivX]
≥ To return to the previous folder, press [RETURN]D. You can also do
this by selecting “
.. ” in the menu.
≥ Maximum: 16 characters for file/folder name.
≥ Only the contents in the current group will be played.
≥ If there are MP3, JPEG and DivX contents in the current group, play will
be based on the selected content type.
Selecting the picture in Thumbnail menu
[JPEG]
the picture is displayed, press [TOP MENU]7 to
1 While
show the thumbnail menu.
e.g.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
≥ When a content is selected, it will be programmed.
≥ Repeat this step to program other items.
≥ [MP3] [JPEG] [DivX] To return to the previous folder, press
[RETURN]D. You can also do this by selecting “
.. ” in the
menu.
2 Press [1 PLAY]5 to start play.
To clear the selected program
1 Press [1]8 and then press [3, 4]8 to select the program.
2 Press [CANCEL]3.
To clear the whole program
Press [1]8 several times to select “Clear All”, and then press [OK]8.
The whole program is also cleared when the disc tray is opened, the unit
is turned off or another source is selected.
Other Operations
Group (Folder):
[3, 4]8 to select an item and press [OK]8.
1 Press
e.g. [MP3]
Random play
[CD] All tracks will be played in random order.
Press [1 PLAY]5 to start play.
[MP3] [JPEG] [DivX] The MP3/JPEG/DivX contents of the selected group
will be played in random order.
[3, 4]8 to select the desired group and press
1 Press
[OK]8.
e.g. [MP3]
Reference
You can select to play from your desired item while the navigation menu
screen is displayed.
e.g. Data disc
Playing Discs
Program play (up to 30 items)
Using navigation menu
[CD] [MP3] [JPEG] [DivX]
: DivX®
Each time you press the button:
[CD] [MP3] Music Program menu
[JPEG] Picture Program menu
[DivX] Video Program menu
RND (Random) menu
Exit program and random menus
Getting Started
[CD] [MP3] [JPEG] [DivX]
Preparation
Playing from the selected item
: JPEG
Other modes of play
Program and Random play
Main unit display: [FL DISPLAY]E
[DVD-V] [MP3] [DivX]
Time display ,-. Information display
[JPEG]
SLIDE,-.Contents number
: MP3/CD-DA
9:38 AM
RND
≥ Press [SKIP:, SKIP 9]5 to skip page by page.
∫ Rotating a picture
While a picture is displayed, press [3, 4, 2, 1]8 to rotate the
picture.
/ .../Track 1.MP3
1/10
..
Track
Track
Track
Track
1
2
3
4
≥ To return to the previous folder, press [RETURN]D. You can also do
this by selecting “
.. ” in the menu.
Press [3, 4]8 to select the desired content
2 [OK]8.
§
and press
Play starts from the selected content.
§ If there are MP3, JPEG and DivX contents, random play will be
based on the selected content type.
RQT9597
ENGLISH
[3, 4, 2, 1]8 to select a picture and press
2 Press
[OK]8.
13
13
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 14
Wednesday, December 14, 2011
Repeat play
Play Speed
This works only when the elapsed play time can be displayed. It also
works with all JPEG content.
During play, press and hold [–REPEAT]9, to show the
repeat mode.
While the repeat mode is displayed, press [–REPEAT]9 to select the
item to be repeated.
e.g. [DVD-V]
`Chapter ---. `Title ---. `Off
^-------------------------------------------_------b
To cancel, select “Off”.
Items shown differ depending on the type of disc and playback mode.
Random mode will be cleared when you change the repeat mode.
Using on-screen menus
e.g. [DVD-V] Menu 1 (Disc)
Current item
1/5
C1
Off
Title Search
D5
O
Item name
Press [3, 4, 2, 1]8 to select the item and press
2 [OK]8.
C1
1/5
Off
Chapter Search
3
D5
O
Press [3, 4]8 to make the settings and press [OK]8.
This does not work during HD JPEG playback (B 17, HD JPEG Mode [JPEG])
Items shown will vary depending on the type of disc.
Zoom
Track Search, Title Search, Content Search, Chapter
Search
Menu 3 (Audio)
[DVD-V] [DivX] (with multiple soundtracks)
To select audio soundtrack
[VCD]
To select “L”, “R”, “L+R” or “L R”
Actual operations depend on the disc. Read the disc’s instructions for
details.
Signal type/data
LPCM/
D/DTS§/MP3/MPEG: Signal type
§ During playback of DTS source, there will be no sound from the
speakers.
≥ [DivX] It may take some time for play to start if you change the audio on
a DivX video disc.
RQT9597
To select the method of conversion for video output to suit the type
of material
Auto, Video
≥ When the content is distorted, select “Video”.
≥ This may have no effect with some sources.
To select zoom
Normal, 1, 2, 3
Audio
ENGLISH
Transfer Mode
Menu 1 (Disc)
To start from a specific item
e.g. [DVD-V]: T2 C5
To select 12: [S10]2 B [1] B [2] B [OK]8
14
Angle
Menu 2 (Video)
14
[DVD-V] (with multiple subtitles)
To select subtitle language
≥ On iR/iRW, a subtitle number may be shown for subtitles that are
not displayed.
[DivX] (B 18, Displaying DivX subtitles text)
[DVD-V] (with multiple angles)
To select a video angle
e.g. [DVD-V] Menu 1 (Disc)
Current setting
T1
Repeat Mode
Subtitle
[FUNCTIONS]6 to show the on-screen menu.
1 Press
Each time you press the button:
T1
[DVD-V]
To change play speed
– from “k0.6” to “k1.4” (in 0.1-unit steps)
≥ Press [1 PLAY]5 to return to normal play.
≥ After you change the speed
– Dolby Pro Logic II has no effect.
– Audio output switches to 2-channel stereo.
– Sampling frequency of 96 kHz is converted to 48 kHz.
≥ This function may not work depending on the disc’s recording.
(B left, Repeat play)
A-B Repeat (To repeat a specified section)
Except [JPEG] [DivX]
Press [OK]8 at the starting and ending points.
≥ Select “Off” to cancel.
Menu 1 (Disc)
Menu 2 (Video)
Menu 3 (Audio)
Exit
9:38 AM
Dialogue Enhancer
To make the dialogue in movies easier to hear
[DVD-V] [DivX] (Dolby Digital, 3-channel or higher, with the dialogue
recorded in the center channel)
Off, On
Wednesday, December 14, 2011
Setting the audio link
∫ Setting the audio link with the TV
Select “AV”, “AUX”, “ARC”§1 or “DIGITAL IN” for TV audio link.
Refer to TV audio setting in Easy setup (B 9) or “TV Audio” in HDMI
menu (B 17).
Confirm the TV audio connection to the SCART (AV) terminal (for “AV”),
AUX terminal (for “AUX”), HDMI AV OUT terminal (for “ARC”§1) or
DIGITAL AUDIO IN OPTICAL terminal (for “DIGITAL IN”) on the main unit
(B 8).
∫ Setting the audio link with the STB
Select “D-IN” for STB audio link.
Refer to STB setting in “Making settings for digital audio input” (B 11).
Confirm the STB audio connection to the DIGITAL AUDIO IN OPTICAL
terminal (for “D-IN”) on the main unit (B 8).
≥ VIERA Link “HDAVI Control”, based on the control functions provided by
HDMI which is an industry standard known as HDMI CEC (Consumer
Electronics Control), is a unique function that we have developed and added.
As such, its operation with other manufacturers’ equipment that supports
HDMI CEC cannot be guaranteed.
≥ This unit supports “HDAVI Control 5” function.
“HDAVI Control 5” is the newest standard (current as of November, 2011) for
Panasonic’s HDAVI Control compatible equipment. This standard is
compatible with Panasonic’s conventional HDAVI equipment.
≥ Please refer to individual manuals for other manufacturers’ equipment
supporting VIERA Link function.
Auto lip-sync
(For “HDAVI Control 3 or later”)
This function automatically provides synchronised audio and video
output. (This works only when the source is “DVD/CD”, “USB”, “AV”§2,
“AUX”§2, “ARC”§1, 2 or “D-IN”§2, 3.)
≥ When using “DVD/CD” or “USB” as the source, set “Time Delay” in
Video menu to “0ms/Auto” (B 17).
Power off link
All connected equipment compatible with “HDAVI Control”, including this
unit, automatically turn off when you switch the TV off.
To continue audio playback even when the TV is turned off, select “Video”
(B 17, “Power Off Link” in HDMI menu).
When you press [Í]1, only this unit turns off. Other connected equipment
compatible with VIERA Link “HDAVI Control” stays on.
For details, refer also to the operating instructions for your TV.
Getting Started
Preparation
≥ Confirm that the HDMI connection has been made (B 8).
1 Set “VIERA Link” to “On” (B 17).
(The default setting is “On”.)
2 Set the “HDAVI Control” operations on the connected equipment
(e.g., TV).
3 Turn on all “HDAVI Control” compatible equipment and select this unit’s
input channel on the connected TV so that the “HDAVI Control”
function will work properly.
Whenever the connection or settings are changed, repeat this
procedure and reconfirm the points in “Setting the audio link”
(B below).
Playing Discs
What is VIERA Link “HDAVI Control”?
VIERA Link “HDAVI Control” is a convenient function that offers linked
operations of this unit, and a Panasonic TV (VIERA) under “HDAVI
Control”. You can use this function by connecting the equipment with
the HDMI cable. See the operating instructions for connected
equipment for operational details.
When the following operations are performed, the TV will automatically
switch the input channel and display the corresponding action.
Additionally when the TV is off, the TV will automatically turn on:
– When play starts on the unit
– When an action that uses the display screen is performed (e.g., START
menu)
≥ When you switch the TV input to TV tuner mode or the STB input
channel, this unit will automatically switch to “AV”§2, “AUX”§2, “ARC”§1, 2
or “D-IN”§2, 3.
≥ When this unit is in “DVD/CD” mode, the TV will automatically switch its
input mode for this unit.
≥ The TV will automatically switch to TV tuner mode when:
– you press [EXIT]A.§4, 5
– you press [RETURN]D to exit the START menu.§4, 5
– you select “AV”§2, “AUX”§2, “ARC”§1, 2 or “DIGITAL IN”§2 from the
START menu.
– playback stops ([DVD-V] [VCD]) or when this unit turns off.§5
Speaker selection
You can select whether audio will output from this unit’s speakers or the
TV speakers by using the TV menu settings. For details, refer to the
operating instructions for your TV.
Home Cinema
This unit’s speakers are active.
≥ When you turn on this unit, this unit’s speakers will be automatically
activated.
≥ When this unit is in standby mode, changing the TV speakers to this
unit’s speakers in the TV menu will automatically turn this unit on and
select “AV”§2, “AUX”§2, “ARC”§1, 2 or “D-IN”§2, 3 as the source.
≥ The TV speakers are automatically muted.
≥ You can control the volume setting using the volume or mute button on
the TV’s remote control. (The volume level is displayed on the main
unit’s display.)
≥ To cancel muting, you can also use this unit’s remote control (B 4).
≥ If you turn off this unit, TV speakers will be automatically activated.
TV
TV speakers are active.
≥ The volume of this unit is set to “0”.
– This function works only when “DVD/CD”, “USB”, “AV”§2, “AUX”§2,
“ARC”§1, 2 or “D-IN”§2, 3 is selected as the source on this unit.
≥ Audio output is 2-channel audio.
Other Operations
(VIERA Link “HDAVI ControlTM”)
Auto input switching
(Power on link)
Reference
Linked operations with the TV
9:38 AM
When switching between this unit speakers and TV speakers, the TV screen
may go blank for several seconds.
§1 The selection works only when using an ARC compatible TV.
§2 “AV”, “AUX”, “ARC” or “D-IN” (DIGITAL IN) works depending on the
TV audio setting (B left, Setting the audio link with the TV).
§3 “D-IN” (DIGITAL IN) works depending on the STB audio setting
(B left, Setting the audio link with the STB).
§4 This does not work during playback or resume mode when
“DVD/CD” or “USB” is selected as the source.
§5 Only after the TV automatically switched to the HDMI input mode for
this unit.
RQT9597
ENGLISH
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 15
15
15
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 16
Wednesday, December 14, 2011
9:38 AM
Changing the player settings
Easy control only with VIERA remote control
(For “HDAVI Control 2 or later”)
You can control the playback menus of this unit with the TV’s remote
control. When operating the TV’s remote control, refer to the below
illustration for operation buttons.
1 Select this unit’s operation menu by using the TV menu settings.
(For details, refer to the operating instructions for your TV.)
The START menu will be shown.
e.g. [DVD-V]
DVD/CD
Playback Disc
TOP MENU(DVD)
MENU(DVD)
1 Press [DVD]4 to select “DVD/CD”.
2 Press [START]B to show the START menu.
3 Press [3, 4]8 to select “Setup” and press [OK]8.
Item
Home Cinema
Playback/menu access
Setup
Language
Video
Input Selection
Setup
Audio
HDMI
≥ The START menu can also be shown by using a button on the TV’s
remote control (e.g. [OPTION]).
– When “DVD/CD” or “USB” is selected as the source, the TV’s
remote control works only during stop mode.
2 Select the desired item on the START menu (B 10).
When the on-screen control panel appears
e.g. [DVD-V] (when “Playback Disc” is selected from the START menu.)
You can operate the playback with the indicated controls.
≥ The on-screen control panel can also be shown by using a button on the
TV’s remote control (e.g. [OPTION]).
– This works only during “DVD/CD” or “USB” playback and resume
modes.
≥ Depending on the menu, some button operations cannot be performed from
the TV’s remote control.
≥ You cannot input numbers with the numbered buttons on the TV’s remote
control ([0] to [9]). Use this unit’s remote control to select the play list etc.
Playing from an USB device
You can connect and play tracks or files from USB mass storage class
devices (B 19).
Devices which are defined as USB mass storage class:
– USB devices that support bulk only transfer.
Preparation
≥ Before connecting any USB mass storage device to the unit, ensure
that the data stored therein has been backed up.
≥ It is not recommended to use a USB extension cable. The USB device
connected using the cable will not be recognised by this unit.
the USB device (not supplied) to the USB port
1 Connect
(
6).
you press [EXT-IN]4 to select “USB”, this unit
2 When
automatically starts playing the contents in the USB
device.
≥ To playback a selected item, press [∫ STOP]5 and refer to “Playing
from the selected item” (B 13).
≥ For other operating functions, they are similar to those described in
“Playing Discs” (B 12 to 14).
≥ Maximum: 259 folders (excluding Root folder), 2600 files, 16 characters for
file/folder name.
≥ Only one memory card will be selected when connecting a multiport USB
card reader. Typically the first memory card inserted.
Display
Audio
Subtitle
DVD Menu
Subtitle Text
:
:
:
:
:
English
English
Auto
English
Latin2
Others
Set
RETURN
Menu
Current setting
4
5 Press [3, 4]8 to select the item and press [OK]8.
6 Press [3, 4]8 to make the settings and press [OK]8.
Press [3, 4]8 to select menu and press [OK]8.
≥ To return to the previous screen, press [RETURN]D.
≥ To exit the screen, press [START]B.
≥ The settings remain intact even if you switch the unit to standby.
≥ Underlined items are the factory settings in the following menus.
Language menu
Display
Choose the language for the on-screen messages.
≥ English
≥ Français
≥ Español
≥ Русский
≥ Magyar
≥ Polski
Audio§
Choose the audio language.
≥ English
≥ Russian
≥ French
≥ Hungarian
≥ Spanish
≥ Polish
≥ German
≥ Czech
≥ French
≥ Hungarian
≥ Spanish
≥ Polish
Subtitle§
Choose the subtitle language.
≥ Auto
≥ German
≥ Czech
≥ English
≥ Russian
≥ Off
DVD Menu§
Choose the language for disc menus.
≥ English
≥ Russian
§
≥ French
≥ Hungarian
≥ Spanish
≥ Polish
RQT9597
ENGLISH
16
≥ German
≥ Czech
Some discs start in a certain language despite any changes you
make here.
When the selected language is not available on the disc, the default
language is played. There are discs where you can only switch the
language from the menu screen (B 13).
Subtitle Text [DivX]
Select a suitable item according to the language used for DivX subtitles
text (B 18).
≥ Latin1
≥ Latin2
≥ Cyrillic
Video menu
TV Aspect
16
≥ Deutsch
≥ Çesky
Choose the setting to suit your TV.
≥ 16:9: Widescreen TV (16:9)
≥ 4:3 Pan&Scan: Regular aspect TV (4:3)
The sides of the widescreen picture are cut off so it
fills the screen (unless prohibited by the disc).
≥ 4:3 Letterbox: Regular aspect TV (4:3)
Widescreen picture is shown in the letterbox style.
≥ Turkish
Time Delay
Speaker Settings
When connected with a Plasma display, adjust if you notice the audio is
out of sync with the video.
≥ 20ms
≥ 40ms
≥ 60ms
≥ 0ms/Auto
≥ 80ms
≥ 100ms
When using VIERA Link “HDAVI Control” with “HDAVI Control 3 or later”
compatible TV (B 15), select “0ms/Auto”.
Audio and video will automatically be set in sync.
Select the delay time of the speakers.
(Effective only when “Surround layout (Recommended)” mode is selected
in “Speaker layout” (B 9, Easy setup).)
(Center and surround speakers only)
For optimum listening with 5.1-channel sound, all the speakers, except for
the subwoofer, should be the same distance from the seating position.
If you have to place the center or surround speakers closer to the seating
position, adjust the delay time to make up for the difference.
TV System
: Actual speaker position
C
C
L
SW
R
 

LS
LS
HD JPEG Mode [JPEG]
(This works only when using HDMI connection with “Video Resolution”
(B above) set to “Auto”, “720p”, “1080i” or “1080p”.)
≥ On: HD JPEG playback is available. (JPEG images will be displayed in
original resolution.)
≥ Off
During HD JPEG playback, there will be no on-screen menus (B 14) and
on-screen displays.
Video Out-SCART
Choose the video signal format to be output from the SCART (AV)
terminal.
≥ Video
≥ S-Video
≥ RGB 1: (Only when connected to a RGB compatible TV)
If you always would like to view the picture from the unit in RGB signal,
select this mode. The TV screen will automatically switch to display the
picture from the unit when the unit is turned on.
≥ RGB 2: (Only when connected to a RGB compatible TV)
When in TV tuner mode, if the selector is set to “DVD/CD”, the TV
screen will automatically switch to display the picture from the unit only
during disc playback ([DVD-V] [VCD]) or when viewing on-screen menu of
DVD/CD.
The TV picture will be displayed when the selector is set to “AV”. With
other selectors, the picture from this unit will be displayed.
Audio menu
≥ PCM
When audio output is from HDMI AV OUT terminal, and the connected
equipment does not support the item selected, the actual output will
depend on the performance of this connected equipment.
Dynamic Range
≥ Off:
Circle of constant primary listening distance
If either distance a or b is less than c, find the difference in the table
and change to the recommended setting.
a Center speaker
Difference (Approx.)
Setting
30 cm
1ms
60 cm
2ms
90 cm
3ms
120 cm
4ms
150 cm
5ms
b Surround speaker
Difference (Approx.)
Setting
150 cm
5ms
300 cm
10ms
450 cm
15ms
≥ C Delay (Center Delay):
0ms, 1ms, 2ms, 3ms, 4ms, 5ms
Select the delay time for your center speaker.
≥ LS/RS Delay (Left Surround/Right Surround Delay):
0ms, 5ms, 10ms, 15ms
Select the delay time for your surround speakers.
≥ Test Tone:
Use the test tone to listen to the speaker output to confirm speaker
connections.
Test tone will be output to each channel in the following order.
Left, Center, Right, Surround Right, Surround Left, Subwoofer
To stop the test tone, press [RETURN]D.
HDMI menu
VIERA Link
≥ On:
≥ Off
The VIERA Link “HDAVI Control” function is available (B 15).
Audio Out
≥ On:
≥ Off:
When audio output is from the HDMI AV OUT terminal.
(Depending on the capabilities of the connected equipment,
audio output may differ from the audio settings of the main unit.)
When audio output is not from the HDMI AV OUT terminal. (The
audio is output using the settings of the main unit.)
Adjusts for clarity even when the volume is low. Convenient for
late night viewing. (Only works with Dolby Digital)
The full dynamic range of the signal is reproduced.
Select the desired power off link setting of this unit for VIERA Link
operation (B 15). (This works depending on the settings of the connected
VIERA Link “HDAVI Control” compatible equipment.)
≥ Video/Audio: When the TV is turned off, this unit will turn off
automatically.
≥ Video: When the TV is turned off, this unit will turn off except during the
following conditions:
– audio playback ([CD] [MP3])
– radio mode
– “AV”, “AUX”, “ARC” or “D-IN” mode (non-selected TV audio
setting for VIERA Link)
TV Audio
Select the TV audio input to work with the VIERA Link operations (B 15).
≥ AUX
≥ ARC
≥ DIGITAL IN
≥ AV
RQT9597
ENGLISH
Digital Output
≥ On:
Approximate room dimensions
Power Off Link
Select to suit the type of equipment you connected to the HDMI AV OUT
terminal.
Select “Bitstream” when the equipment can decode the bitstream (digital
form of 5.1-channel data). Otherwise, select “PCM”.
(If the bitstream is output to the equipment without a decoder, high levels
of noise can be output and may damage your speakers and hearing.)
≥ Bitstream
RS
RS
Video Resolution
This works only when the HDMI connection is being used.
Select suitable picture quality with your TV.
(Video recordings will be converted to, and output as, high-definition
video.)
≥ 480i/576i
≥ 480p/576p
≥ 720p
≥ Auto
≥ 1080i
≥ 1080p
Ensure that your TV can support the resolution that you choose.
If a message screen appears, confirm your selection by pressing
[2, 1]8 to select “Yes” and press [OK]8. If the picture is distorted, wait
for 15 seconds or press [2, 1]8 to select “No”. To accept the setting,
select “Yes” again.
: Ideal speaker position
   : Primary listening
distance
Playing Discs
Choose the appropriate output source when connecting to a TV
(B 19, Video systems).
≥ NTSC: When connected to an NTSC TV.
≥ PAL: When connected to a PAL TV.
≥ Auto: Selects the original output source when playing PAL or NTSC
discs.
Getting Started
9:38 AM
Other Operations
Wednesday, December 14, 2011
Reference
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 17
17
17
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 18
Wednesday, December 14, 2011
DivX information
Others menu
DivX Registration [DivX]
Display the unit’s registration code.
You need this registration code to purchase and play DivX Video-onDemand (VOD) content (B right).
DivX Deregistration [DivX]
Display the unit’s deregistration code.
You need this deregistration code to cancel this unit’s registration
(B right).
This setting is only selectable after playing DivX VOD content for the first
time.
Slide Show Time
Set the speed of the slideshow.
≥ 3 Seconds
≥ 5 Seconds
9:38 AM
≥ 10 Seconds
≥ 15 Seconds
Easy setup
You can execute basic settings to optimise your home theater system.
(B 9)
ABOUT DIVX VIDEO:
DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX
video.
Visit divx.com for more information and software tools to convert your files
into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased
DivX Video-on-Demand (VOD) movies.
To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your
device setup menu.
Go to vod.divx.com for more information on how to complete your
registration.
Display the unit’s registration code
(B left, “DivX Registration” in Others menu)
You must register your device to play
DivX® protected videos.
Registration code:XXXXXXXXXX
FL Dimmer
10 alphanumeric characters
Register at http://vod.divx.com
Change the brightness of the unit’s display.
≥ Bright
≥ Dim: The display is dimmed.
≥ Auto: The display is dimmed, but brightens when you perform some
operations.
≥ After playing DivX VOD content for first time, “DivX Registration” is not
selectable until this unit is deregistered.
≥ If you purchase DivX VOD content using a registration code different
from this unit’s code, you will not be able to play this content.
Screen Saver
Select “DivX Deregistration” (B left) and follow the on-screen instructions.
Use the deregistration code to cancel the registration in
http://vod.divx.com.
This is to prevent burn marks on the TV screen.
≥ Off
≥ Wait 5 min: If there is no operation for 5 minutes, the screen saver will
be shown. The TV screen will resume when you perform
some operations. (This does not work during playback.)
Ratings
Set a rating level to limit DVD-Video play.
Setting ratings (When level 8 is selected)
≥ 1 to 7
≥ 8 No Limit
When you select your ratings level, a password screen is shown.
The default password is “0000”.
Enter the 4-digit password with the numbered buttons, and press [OK]8.
You can change the default password (B below)
Do not forget your password.
A message screen will be shown if a DVD-Video disc exceeding the rating
level is inserted in the unit.
Follow the on-screen instructions.
Set Password
Change the password for “Ratings”.
When you change the password for the first time:
The default password is “0000”.
Follow the on-screen instructions.
Restore Default Settings
This returns all values in the Setup menu to the default settings except the
password and ratings level.
Press [2, 1]8 to select “Yes” and press [OK]8.
Turn the unit off and on again.
Cancel the unit’s registration
Regarding DivX content that can only be played a set
number of times
Some DivX VOD contents can only be played a set number of times.
When you play this content, the number of times already played and
initially playable number of times is displayed.
≥ The remaining number of plays decreases each time a programme is
played. However, when playing from the point where play was
previously stopped, the remaining number of plays does not decrease
due to the resume play function.
Displaying DivX subtitles text
You can display subtitles text on a DivX video disc with this unit.
This function has no relation to the subtitles specified in the DivX standard
specifications and has no clear standard.
Set “Subtitle” in Menu 1 (Disc) (B 14).
DivX video files that do not display “On” do not contain subtitles text.
Subtitles text cannot be displayed.
Types of subtitles text file that can be displayed
Subtitles text that satisfy the following conditions can be displayed on this
unit.
≥ File format: MicroDVD, SubRip, or TMPlayer
≥ File extension: “.SRT”, “.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT”, or “.txt”
≥ File name: No more than 16 characters excluding the file extension
≥ The DivX video file and subtitles text file are inside the same folder, and
the file names are the same except for the file extensions.
≥ If there are more than one subtitles text files inside the same folder, they
are displayed in the following order of priority: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
RQT9597
ENGLISH
≥ Depending on the methods used to create the file or the state of the
recording, only parts of the subtitles may be displayed, or the subtitles may
not be displayed at all.
≥ The subtitles text cannot be displayed during menu display or when
operations such as search are being performed.
≥ If the subtitles text are not displayed correctly, try changing the subtitle text
settings (B 16).
18
18
Wednesday, December 14, 2011
Video systems
Media that can be played
This unit can play PAL and NTSC, but the “TV System” (B 17) of this unit
must match the system of your TV.
Music discs with video
Including SVCD
(Conforming to IEC62107)
Depending on the PAL video on the disc, the image may not be displayed
correctly on an NTSC TV.
Disc handling precautions
[VCD]
≥ Do not attach labels or stickers to discs. This may cause disc warping,
rendering it unusable.
≥ Do not write on the label side with a ball-point pen or other writing
instrument.
≥ Do not use record cleaning sprays, benzine, thinner, liquids which
prevent static electricity, or any other solvent.
≥ Do not use scratch-proof protectors or covers.
≥ Do not use the following discs:
– Discs with exposed adhesive from removed stickers or labels (rented
discs, etc.).
– Discs that are badly warped or cracked.
– Irregularly shaped discs, such as heart shapes.
About MP3/JPEG/DivX files
CD
Music discs
[CD]
Recorded discs and USB devices
Type of media/
Logo
DVD-R/RW
DVD-R DL
rR/rRW/rR DL
CD-R/RW
USB device
Formats
Indicated as
≥ DVD-Video Format
≥ MP3 format
≥ JPEG format
≥ DivX® format
[DVD-V]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
≥ DVD-Video Format
≥ DivX® format
[DVD-V]
[DivX]
≥ iVR (iR/iRW Video
Recording) Format
≥ CD-DA format
≥ MP3 format
≥ JPEG format
≥ DivX® format
≥ MP3 format
≥ JPEG format
≥ DivX® format
[DVD-V]
[CD]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
≥ Before playback, finalise the disc on the device it was recorded on.
≥ It may not be possible to play all the above-mentioned medias in some
cases due to the type of media, the condition of the recording, the
recording method, or how the files were created (B right, About MP3/
JPEG/DivX files).
≥ During playback of DTS source, there will be no sound from the
speakers.
Note about using a DualDisc
The digital audio content side of a DualDisc does not meet the technical
specifications of the Compact Disc Digital Audio (CD-DA) format so
playback may not be possible.
Discs that cannot be played
Blu-ray Discs, HD DVD, AVCHD discs, DVD-RW version 1.0, DVD-Audio,
DVD-ROM, DVD-VR, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, DTS Music Discs,
WMA discs and Photo CD, DVD-RAM, and “Chaoji VCD” available on the
market including CVD, DVCD and SVCD that do not conform to
IEC62107.
[MP3] (Extension: “.MP3”, “.mp3”)
≥ Sampling frequency and compression rate:
– 8 kHz, 11.02 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (8 kbps to
160 kbps), 32 kHz, 44.1 kHz and 48 kHz (32 kbps to 320 kbps)
≥ ID3 tags: version 1, 2
[JPEG] (Extension: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG”, “.jpeg”)
≥ JPEG files taken on a digital camera that conform to DCF Standard
(Design rule for Camera File system) Version 1.0 are displayed.
– Files that have been altered, edited or saved with computer picture
editing software may not be displayed.
≥ This unit cannot display moving pictures, MOTION JPEG and other
such formats, still pictures other than JPEG (e.g. TIFF), or play
pictures with attached audio.
[DivX] (Extension: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI”, “.avi”)
≥ DivX files greater than 2 GB or have no index may not be played
properly on this unit.
≥ This unit supports all resolutions up to maximum of 720k480
(NTSC)/720k576 (PAL).
Getting Started
[DVD-V]
Playing Discs
High quality movie and
music discs
Indicated as
Other Operations
Video CD
Remarks
≥ There may be differences in the display order on the menu screen and
computer screen.
≥ This unit cannot play files recorded using packet write.
DVD-R/RW
≥ Discs must conform to UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660).
≥ This unit does not support multi-session. Only the default session is
played.
CD-R/RW
≥ Discs must conform to ISO9660 level 1 or 2 (except for extended
formats).
≥ This unit supports multi-session but if there are many sessions it takes
more time for play to start. Keep the number of sessions to a minimum
to avoid this.
USB device
≥ This unit does not guarantee connection with all USB devices.
≥ This unit does not support USB device charging.
≥ FAT12, FAT16 and FAT32 file systems are supported.
≥ This unit supports USB 2.0 Full Speed.
Reference
Commercial discs
Type of media/
Logo
DVD-Video
9:38 AM
Maintenance
Clean this unit with a soft, dry cloth
≥ Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this unit.
≥ Before using chemically treated cloth, carefully read the instructions that
came with the cloth.
Do not use commercially available lens cleaners as they may cause
malfunction. Cleaning of the lens is generally not necessary although
this depends on the operating environment.
Before moving the unit, ensure the disc tray is empty. Failure to
do so will risk severely damaging the disc and the unit.
RQT9597
ENGLISH
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 19
19
19
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 20
Wednesday, December 14, 2011
9:38 AM
Front speaker
Attach to a wall without the base and the stand
Speaker installation option
 
Attaching to a wall
You can attach all of the speakers (except subwoofer) to a wall.

≥ The wall or pillar on which the speakers are to be attached should be
capable of supporting 10 kg per screw. Consult a qualified building
contractor when attaching the speakers to a wall. Improper attachment
may result in damage to the wall and speakers, and personal injury.
1 Drive a screw (not supplied) into the wall.
J 65 mm
K 349 mm
L 110 mm
M 51 mm
N 51 mm
At least 30 mm
‰4.0 mm

‰7.0 mm to ‰9.4 mm
Wall or pillar
5.5 mm to 7.5 mm
2 Fit the speaker securely onto the screw(s) with the hole(s).
e.g., Surround speaker
DO NOT
DO

≥ In this position, the speaker will
likely fall if moved to the left or
right.
≥ Move the speaker so that the
screw is in this position.
∫ To prevent speakers from falling
∫ Tips
Use the measurements indicated below to identify the screwing positions
on the wall.
≥ Leave at least 20 mm of space above the speaker and 10 mm on each
side to allow enough space for fitting the speaker.
Surround speaker

Screw eye
(not supplied)
String (not supplied)
Center speaker
 

Front speaker, Surround speaker, Center speaker
e.g. Front speaker





Less than
10 cm
Wall
Reattaching the speaker cable
A 24 mm
B 116 mm
C 40 mm
D 40 mm
Leave about
120 mm.
RQT9597
ENGLISH
E 18 mm
F 65 mm
G 24 mm
H 95.5 mm
I 27 mm
20
20
Insert the cable
from the bottom.
Pull out the cable
through the hole.
Wednesday, December 14, 2011
No power.
Insert the AC mains lead securely. (B 9)
The unit is automatically switched to standby mode.
≥ The Sleep timer was working and had reached the set time limit. (B 4)
≥ The main unit will automatically switch to standby mode after 30
minutes of inactivity. (B 4)
Power of this unit is turned off when the input for the TV is
changed.
This is normal when using VIERA Link “HDAVI Control 4 or later”. For
details please read the operating instructions for the TV.
General operation
No response when any buttons are pressed.
≥ This unit cannot play discs other than the ones listed in these operating
instructions. (B 19)
≥ The unit may not be operating properly due to lightning, static electricity
or some other external factor. Turn the unit off and then back on.
Alternatively, turn the unit off, disconnect the AC mains lead, and then
reconnect it.
≥ Condensation has formed. Wait 1 to 2 hours for it to evaporate.
≥ Play may take time to begin when an MP3 track has still picture data.
Even after the track starts, the correct play time will not be displayed.
This is normal. [MP3]
≥ This is normal on DivX video. [DivX]
A menu screen appears during skip or search. [VCD]
This is normal for Video CDs.
Playback control menu does not appear.
[VCD] with playback control
Press [MENU]C to change to PBC on and then press [RETURN]D
during playback.
Play does not start.
≥ If playing DivX VOD content, refer to the homepage where you
purchased the DivX VOD content. (Example: http://vod.divx.com) [DivX]
≥ If a disc contains CD-DA and other formats, proper playback may not be
possible.
No subtitles.
≥ Display the subtitles. (“Subtitle” in Menu 1) (B 14)
≥ Subtitles may not be displayed depending on the disc. [DivX]
Point B is automatically set.
The end of an item becomes point B when it is reached.
The Setup menu cannot be accessed.
Select “DVD/CD” or “USB” as the source.
Sound
No response when remote control buttons are pressed.
Sound is distorted.
≥ Check that the battery is installed correctly. (B 9)
≥ The battery is depleted. Replace it with a new one. (B 9)
≥ Aim the remote control at the remote control signal sensor and operate.
(B 4)
The format (sampling frequency, etc.) of the digital audio input is not
supported by this unit.
Other products respond to the remote control.
Effects do not work.
Some audio effects do not work or have less effect with some discs.
Change the remote control operating mode. (B 4)
Humming is heard during play.
Cannot display the START menu.
An AC mains lead or fluorescent light is near the main unit. Keep other
appliances and cables away from the main unit.
Remove the disc and then press [START]B again.
No picture or sound.
≥ Check the video or speaker connection. (B 7, 8)
≥ Check the power or input setting of the connected equipment and the
main unit.
≥ Check that the disc has something recorded on it.
≥ During HD JPEG playback, there will be no video output from the
VIDEO OUT terminal.
No on-screen menus/displays.
[JPEG] This is normal during HD JPEG playback.
You have forgotten your ratings password.
Reset all the settings to Factory Preset.
While “DVD/CD” is the source and there is no disc inserted, press and
hold [< OPEN/CLOSE]2 on the main unit and [S10]2 on the remote
control until “RESET” appears on the main unit’s display. Turn the unit off
and on again.
All settings will return to the default values.
Some characters are not displayed correctly.
Characters other than English alphabet and Arabic numerals may not be
displayed correctly.
Getting Started
Power
It takes time before play starts.
Playing Discs
Before requesting service, make the following checks. If you are in doubt
about some of the check points, or if the solutions indicated in the
following guide do not solve the problem, consult your dealer for
instructions.
Disc operation
Other Operations
Troubleshooting guide
9:38 AM
No sound.
≥ There may be a slight pause in sound when you change the play speed.
≥ If the input source is bitstream, set the sound setting to PCM on the
external equipment.
≥ When using the HDMI output, audio may not output from other
terminals.
≥ Audio may not be output due to how the files were created. [DivX]
≥ During playback of DTS source, there will be no sound from the
speakers. Select a different audio source (e.g. Dolby Digital). (B 14)
Reference
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 21
No sound from the TV.
≥ If the TV is not ARC compatible and only the HDMI connection is used,
an extra audio connection is necessary. (B 8)
≥ Confirm the audio connection. Press [EXT-IN]4 to select the
corresponding source. (B 8, 10)
≥ When using the HDMI connection, ensure that “Audio Out” in the HDMI
menu is set to “On”. (B 17)
No sound from the surround speakers.
≥ When using the “Surround layout (Recommended)” mode, press
[SURROUND]; to select “MULTI-CH”. (B 11)
≥ When using the “Front layout (Alternative)” mode, press
[SURROUND]; to select “A.SRD”. (B 11)
The VIERA Link “HDAVI Control” function does not
respond.
Depending on the condition of this unit or the connected equipment, it
may be necessary to repeat the same operation so that the function can
work correctly. (B 15)
The settings for “TV Aspect”§1 and “Display”§2 will automatically follow the
information from the TV. (B 9, Easy setup)
§1 When using VIERA Link “HDAVI Control” with “HDAVI Control 3 or
later” compatible TV
§2 When using VIERA Link “HDAVI Control” with “HDAVI Control 2 or
later” compatible TV
RQT9597
ENGLISH
The setting you made in “TV Aspect” (B 16, Video menu) or
“Display” (B 16, Language menu) does not work.
21
21
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 22
Wednesday, December 14, 2011
Picture
The picture on the TV is not displayed correctly or
disappears.
≥ The unit and TV are using different video systems. Use a multi-system
or PAL TV.
≥ The system used on the disc does not match your TV.
– Change the “TV System” settings to match your TV. (B 17)
(Depending on the PAL video on the disc, the image may not be
displayed correctly on an NTSC TV.)
≥ Ensure that the unit is connected directly to the TV, and is not
connected through a VCR. (B 8)
≥ Mobile telephone chargers can cause some disturbance.
≥ If you are using an indoor TV antenna, change to an outdoor antenna.
≥ The TV antenna wire is too close to the unit. Move it away from the unit.
≥ Reduce the number of connected HDMI devices.
≥ When using the HDMI AV OUT terminal, ensure that an incompatible
video output with the connected TV is not selected. Set the “Video
Resolution” in Video menu to “480p/576p”. (B 17)
≥ Video images converted to 1920k1080 resolution may look different
from the true native 1080p full-HD sources. This is not a malfunction of
the main unit.
≥ When the HDMI cable is connected, there will be no RGB output from
the SCART (AV) terminal. If the SCART (AV) terminal is to be used,
remove the HDMI cable and turn this unit on/off again.
Picture size does not fit the screen.
≥ Change “TV Aspect” in the Video menu. (B 16)
≥ Use the TV to change the aspect.
≥ Change the zoom setting. (“Zoom” in Menu 2) (B 14)
≥ [JPEG] This is normal during HD JPEG playback. Set “HD JPEG Mode”
to “Off” if you want to perform zoom function. (B 17)
Menu is not displayed correctly.
Restore the zoom ratio to “Normal”. (“Zoom” in Menu 2) (B 14)
Display is distorted.
[JPEG] This is normal when the display switches to/from HD JPEG
playback.
After choosing “Home Cinema” in “Speaker selection” with
the TV’s remote control, the TV’s input selection also
changes.
RQT9597
ENGLISH
Disconnect the HDMI cable from the TV and reconnect it to a different
HDMI terminal.
22
22
9:38 AM
USB
The USB drive or its contents cannot be read.
≥ The USB drive format or its contents is/are not compatible with the
system. (B 16)
≥ The USB host function of this product may not work with some USB
devices.
≥ USB devices with storage capacity of more than 32 GB may not work in
some instances.
Slow operation of the USB device.
Large file size or high memory USB device takes longer time to read and
display on the TV.
HDMI progressive video
There is ghosting when HDMI progressive output is on.
This problem is caused by the editing method or material used on
DVD-Video, but should be corrected if you use interlaced output. When
using the HDMI AV OUT terminal, set “Video Resolution” in Video menu
to “480i/576i”. Or, disable the HDMI connection and use the other video
connection. (B 8, 17)
Radio
Distorted sound or noise is heard.
Adjust the position of the FM antenna.
A beat sound is heard.
Try to keep a certain amount of distance between the antenna and the TV.
If noise is excessive.
Change the audio to be output as monaural.
Press and hold [PLAY MODE]9 to select “MONO”.
The sound becomes monaural.
≥ To cancel the mode, press and hold the button again until “AUTO ST” is
displayed. (The mode is also cancelled when you change the
frequency.)
In normal circumstances, select “AUTO ST”.
Wednesday, December 14, 2011
The following messages or service numbers may appear on the TV or
unit's display.
TV displays
“/”
The operation is prohibited by the unit or disc.
“/ Incorrect Disc Region”
Only DVD-Video discs that include or have the same region number as
the one on the rear panel of this unit can be played. (B Cover page)
Unit displays
Licenses
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories.
This item incorporates copy protection technology that is protected by
U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation.
Reverse engineering and disassembly are prohibited.
HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
“NO PLAY”
HDAVI ControlTM is a trademark of Panasonic Corporation.
≥ You inserted a disc the unit cannot play; insert one it can. (B 19)
≥ You inserted a blank disc.
≥ You inserted a disc that has not been finalised.
“DVD Logo” is a trademark of DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
“NO DISC”
≥ You have not inserted a disc; insert one.
≥ You have not inserted the disc correctly; insert it correctly. (B 12)
“USB OVER CURRENT ERROR”
The USB device is drawing too much power. Switch to “DVD/CD” mode,
remove the USB and turn the unit off.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS
and Thomson.
Getting Started
Messages
9:38 AM
Playing Discs
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 23
Check and correct the speaker cable connections. If this does not fix the
problem, consult the dealer. (B 7)
“F76”
There is a power supply problem. Consult the dealer.
“DVD U11”
Disc may be dirty. Wipe it clean.
“SET OK”
“SET OK” is displayed when the stations are set, and the radio tunes to
the last preset station.
Other Operations
“F61”
“ERROR”
“TUNED/STEREO”
Displayed when receiving stereo broadcasting.
“TUNED”
Displayed when receiving monaural broadcasting or monaural sound is
selected.
Reference
≥ Incorrect operation performed. Read the instructions and try again.
≥ “ERROR” is displayed when automatic presetting is unsuccessful.
Preset the stations manually.
“DVD H∑∑”
“DVD F∑∑∑”
∑ stands for a number.
≥ Trouble may have occurred. The numbers following “H” and “F” depend
on the status of the unit. Turn the unit off and then back on.
Alternatively, turn the unit off, disconnect the AC mains lead, and then
reconnect it.
≥ If the service numbers fail to clear, note the service number and contact
a qualified service person.
“U70∑”
∑ stands for a number. (The actual number following “U70” will depend on
the state of the main unit.)
≥ The HDMI connection acts unusually.
– The connected equipment is not HDMI-compatible.
– Use the High Speed HDMI Cables.
– The HDMI cable is too long.
– The HDMI cable is damaged.
Match the modes on the main unit and remote control. Depending on the
number being displayed (“1” or “2”), press and hold [OK]8 and the
corresponding numbered button ([1] or [2]) for at least 2 seconds. (B 4)
RQT9597
ENGLISH
“REMOTE 1” or “REMOTE 2”
23
23
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 24
Wednesday, December 14, 2011
SPEAKER SECTION
Specifications
AMPLIFIER SECTION
RMS Output Power: Dolby Digital Mode
160 W per channel (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Front Ch
160 W per channel (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Surround Ch
160 W per channel (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Center Ch
200 W per channel (3 ≠), 100 Hz, 10 % THD
Subwoofer Ch
Total RMS Dolby Digital mode power
1000 W
FM TUNER, TERMINALS SECTION
Preset Memory
FM 30 stations
Frequency Modulation (FM)
Frequency range
87.50 MHz to 108.00 MHz (50-kHz step)
Antenna terminals
75 ≠ (unbalanced)
Digital audio input
Optical digital input
Optical terminal
Sampling frequency
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
USB Port
USB standard
USB 2.0 Full Speed
Media file format support
MP3 (¢.mp3)
JPEG (¢.jpg, ¢.jpeg)
DivX (¢.divx, ¢.avi)
FAT12, FAT16, FAT32
USB device file system
Max. 1000 mA
USB Port power
Bit rate
Up to 4 Mbps (DivX)
DISC SECTION
Discs played (8 cm or 12 cm)
(1) DVD (DVD-Video, DivX§4, 5)
(2) DVD-R (DVD-Video, MP3§2, 4, JPEG§3, 4, DivX§4, 5)
(3) DVD-R DL (DVD-Video, DivX§4, 5)
(4) DVD-RW (DVD-Video, MP3§2, 4, JPEG§3, 4, DivX§4, 5)
(5) iR/iRW (Video)
(6) iR DL (Video)
(7) CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD§1, MP3§2, 4, JPEG§3, 4,
DivX§4, 5)
§1 Conforming to IEC62107
§2 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3, MPEG-2.5 Layer 3
§3 Exif Ver 2.1 JPEG Baseline files
Picture resolution:
16:9 min. size 4k4, max. size (720k8)k(405k8);
4:3 min. size 4k4, max. size (720k8)k(540k8)
§4 The total combined maximum number of recognizable audio,
picture and video contents and groups: 2600 audio, picture and
video contents and 259 groups. (Excluding Root folder)
§5 Plays DivX® video.
Pick up
Wavelength (DVD/CD)
Laser power
Audio output (Disc)
Number of channels
VIDEO SECTION
Video system
Composite video output
Output level
Terminal
S-video output
Y output level
C output level
RQT9597
ENGLISH
Terminal
RGB video output
R output level
G output level
B output level
Terminal
HDMI AV output
Terminal
HDAVI Control
24
24
9:38 AM
655/790 nm
CLASS 1
5.1 ch (FL, FR, C, SL, SR, SW)
PAL, NTSC
1 Vp-p (75 ≠)
SCART jack (1 system)
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0.3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0.286 Vp-p (75 ≠)
SCART jack (1 system)
0.7 Vp-p (75 ≠)
0.7 Vp-p (75 ≠)
0.7 Vp-p (75 ≠)
SCART jack (1 system)
19-pin type A connector
This unit supports “HDAVI Control 5” function.
[Front\speakers\SB-HF185]
Type
Speaker unit(s)
Full range
Output sound pressure
Frequency range
Dimensions (WtHtD)
Mass
Full assembly with stand base
Dimensions (WtHtD) max
Mass
Dimensions (WtHtD) min
Mass
[Surround\speakers\SB-HS190]
Type
Speaker unit(s)
Full range
Output sound pressure
Frequency range
Dimensions (WtHtD)
Mass
[Center\speaker\SB-HC185]
Type
Speaker unit(s)
Full range
Output sound pressure
Frequency range
Dimensions (WtHtD)
Mass
[Subwoofer\SB-HW185]
Type
Speaker unit(s)
Woofer
Output sound pressure
Frequency range
Dimensions (WtHtD)
Mass
GENERAL
Power supply
Power consumption
Dimensions (WtHtD)
Mass
Operating temperature range
Operating humidity range
1 way, 1 speaker system (Bass reflex)
Impedance 3 ≠
6.5 cm Cone type
79 dB/W (1 m)
70 Hz to 25 kHz (j16 dB)
80 Hz to 22 kHz (j10 dB)
100.5 mmk523 mmk80 mm
0.9 kg
292 mmk1185 mmk292 mm
2.42 kg
292 mmk543 mmk292 mm
1.58 kg
1 way, 1 speaker system (Bass reflex)
Impedance 3 ≠
6.5 cm Cone type
78 dB/W (1 m)
95 Hz to 25 kHz (j16 dB)
125 Hz to 22 kHz (j10 dB)
80 mmk139 mmk70 mm
0.37 kg
1 way, 1 speaker system (Bass reflex)
Impedance 3 ≠
6.5 cm Cone type
79 dB/W (1 m)
95 Hz to 25 kHz (j16 dB)
125 Hz to 22 kHz (j10 dB)
146.5 mmk84 mmk78 mm
0.5 kg
1 way, 1 speaker system (Bass reflex)
Impedance 3 ≠
20 cm Cone type
83 dB/W (1 m)
35 Hz to 220 Hz (j16 dB)
40 Hz to 180 Hz (j10 dB)
232 mmk406 mmk316 mm
5.7 kg
AC 220 V to 240 V, 50 Hz
Main unit 75 W
430 mmk47 mmk263 mm
Main unit 2.4 kg
0 oC to r40 oC
35 % to 80 % RH (no condensation)
Power consumption in standby mode
approx. 0.4 W
1 Specifications are subject to change without notice.
Mass and dimensions are approximate.
2 Total harmonic distortion is measured by a digital spectrum analyzer.
Wednesday, December 14, 2011
≥ To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
– Do not expose this unit to rain, moisture, dripping or splashing.
– Do not place objects filled with liquids, such as vases, on this unit.
– Use only the recommended accessories.
– Do not remove covers.
– Do not repair this unit by yourself. Refer servicing to qualified service
personnel.
– Do not let metal objects fall inside this unit.
– Do not place heavy items on this unit.
AC mains lead
≥ To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
– Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage
printed on this unit.
– Insert the mains plug fully into the socket outlet.
– Do not pull, bend, or place heavy items on the lead.
– Do not handle the plug with wet hands.
– Hold onto the mains plug body when disconnecting the plug.
– Do not use a damaged mains plug or socket outlet.
≥ Install this unit so that the AC mains lead can be unplugged from the
socket outlet immediately if any problem occurs.
CAUTION
Unit
≥ This unit utilizes a laser. Use of controls or adjustments or performance
of procedures other than those specified herein may result in hazardous
radiation exposure.
≥ Do not place sources of naked flames, such as lighted candles, on this
unit.
≥ This unit may receive radio interference caused by mobile telephones
during use. If such interference occurs, please increase separation
between this unit and the mobile telephone.
≥ This unit is intended for use in moderate climates.
For business users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic
equipment, please contact your dealer or
supplier for further information.
[Information on Disposal in other
Countries outside the European Union]
These symbols are only valid in the European
Union. If you wish to discard these items,
please contact your local authorities or dealer
and ask for the correct method of disposal.
Placement
≥ Place this unit on an even surface.
≥ To reduce the risk of fire, electric shock or product damage,
– Do not install or place this unit in a bookcase, built-in cabinet or in
another confined space. Ensure this unit is well ventilated.
– Do not obstruct this unit’s ventilation openings with newspapers,
tablecloths, curtains, and similar items.
– Do not expose this unit to direct sunlight, high temperatures, high
humidity and excessive vibration.
Batteries
≥ Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with
the type recommended by the manufacturer.
≥ Mishandling of batteries can cause electrolyte leakage and may cause a
fire.
– Do not heat or expose to flame.
– Do not leave the battery(ies) in a car exposed to direct sunlight for a
long period of time with doors and windows closed.
– Do not take apart or short circuit.
– Do not recharge alkaline or manganese batteries.
– Do not use batteries if the covering has been peeled off.
– Remove the battery if you do not intend to use the remote control for a
long period of time. Store in a cool, dark place.
≥ When disposing the batteries, please contact your local authorities or
dealer and ask for the correct method of disposal.
Cd
Note for the battery symbol (bottom two
symbol examples):
This symbol might be used in combination
with a chemical symbol. In this case it
complies with the requirement set by the
Directive for the chemical involved.
Playing Discs
These symbols on the products, packaging,
and/or accompanying documents mean that
used electrical and electronic products and
batteries should not be mixed with general
household waste.
For proper treatment, recovery and recycling
of old products and used batteries, please
take them to applicable collection points, in
accordance with your national legislation and
the Directives 2002/96/EC and 2006/66/EC.
By disposing of these products and batteries
correctly, you will help to save valuable
resources and prevent any potential negative
effects on human health and the environment
which could otherwise arise from
inappropriate waste handling.
For more information about collection and
recycling of old products and batteries,
please contact your local municipality, your
waste disposal service or the point of sale
where you purchased the items.
Penalties may be applicable for incorrect
disposal of this waste, in accordance with
national legislation.
Unit
Other Operations
WARNING
Getting Started
Information for Users on Collection and Disposal of
Old Equipment and used Batteries
Reference
Safety precautions
9:38 AM
RQT9597
ENGLISH
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 25
25
25
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 4 Wednesday, December 14, 2011
9:45 AM
Kontrolní referenční příručka
Dálkový ovladač
1 Zapněte/Vypněte hlavní jednotku (B 9)
2 Volba kanálů a čísel titulů apod. / Zadávání číselných hodnot
(B 10, 12)
3 Zrušte (B 13)
4 Výběr zdroje
[DVD]:
Zvolte disk jako zdro (B 12)
[RADIO]:
Zvolte FM tuner (B 10)
[EXT-IN]:
Zvolte externí audio jako zdroj (B 10)
AV # AUX # ARC # D-IN # USB
^--------------------------------------------------------------}
5 Základní operace pro přehrávání (B 12)
6 Zobrazit textové údaje RDS / Zobrazit nabídku na obrazovce
(B 10, 14)
7 Ukázat hlavní menu disku (B 13)
8 Zvolte nebo potvrďte položky nabídky / Zobrazovat po
okénkách (B 12)
9 Zvolte režim přehrávání / Nastavte režim opakování
(B 13, 14)
: Zvolte režim zvuku / Zapněte/Vypněte Režim prostorového
ozvučení (B 12)
; Zvolte efekty prostorového ozvučení (B 11)
nebo
Nastavte časovač usínání
Stiskněte a držte [jSLEEP].
Zatímco je na displeji hlavní jednotky zobrazen čas,
opakovaně stiskněte [jSLEEP].
Pokaždé, když stisknete tlačítko:
SLEEP 30 # SLEEP 60 # SLEEP 90 # SLEEP120
^-------------------------- OFF (Zrušte) (-----------------------}
≥ Pro potvrzení zbývajícího času tlačítko znovu stiskněte a držte.
< Operace televize
Namiřte dálkový ovladač na televizi Panasonic a stiskněte
tlačítko.
[TV, Í]:
Zapnout/Vypnout televizi
[INPUT, AV]: Změňte režim video vstupu televize
[r, VOL, s]: Nastavte hlasitost televize
S některými výrobními typy nemusí tato operace správně
fungovat.
= Nastavení hlasitosti hlavní jednotky
> Ztlumení zvuku
≥ Na displeji hlavní jednotky bliká “MUTE”, když je tato funkce aktivní.
≥ Pro zrušení tlačítko znovu stiskněte nebo nastavte hlasitost.
≥ Ztlumení se zruší, když jednotku přepnete na pohotovostní režim.
ČESKY
RQT9597
?
@
A
B
C
D
E
F
4
26
Ručně zvolte rozhlasové stanice (B 10)
Zvolte předvolené rozhlasové stanice (B 10)
Ukončete zobrazování na displeji
Zobrazit menu START (B 10)
Zobrazit nabídku disku (B 13)
Návrat na předchozí obrazovku (B 13)
Přepněte informace na displeji hlavní jednotky (B 13)
Zvolte režim reproduktoru (B 12)
Jak předejít rušení s jiným zařízením Panasonic
Jiné zařízení audio/video Panasonic může začít fungovat, když jednotku
ovládáte pomocí dodaného dálkového ovladače.
Jednotku můžete provozovat v jiném režimu, když nastavíte provozní
režim dálkového ovladače na “REMOTE 2”.
Hlavní jednotka a dálkový ovladač musí být nastaveny na stejný
režim.
1 Stiskněte [EXT-IN]4 pro výběr “AUX”.
2 Stiskněte a držte [< OPEN/CLOSE]2 na hlavní jednotce a [2] na
dálkovém ovladači, až displej hlavní jednotky zobrazí “REMOTE 2”.
3 Stiskněte a držte [OK]8 a [2] na dálkovém ovladači alespoň 2
sekundy.
Pro změnu režimu zpátky na “REMOTE 1”, zopakujte oba výše uvedené
kroky změnou čísla [2] na [1].
Hlavní jednotka
1 Přepínač pohotovostního režimu/zapnutí (Í/I)
Stisknutím se přístroj přepne mezi provozním a
pohotovostním režimem. V pohotovostním režimu přístroj
stále spotřebovává malé množství energie.
2 Otevřete/Zavřete přihrádku na disky (B 12)
3 Nastavení hlasitosti hlavní jednotky
4 Indikátor napájení
Svítí, když je zařízení zapnuto.
5 Zásuvka disku
6 Připojte přístroj USB (B 16)
7 Čidlo signálu dálkového ovladače
8 Displej (FL displej)
ÚSPORNÉ VLASTNOSTI
Hlavní jednotka je navržena pro snížení spotřeby energie
a úsporu energie.
∫ Funkce automatického vypnutí
≥Hlavní jednotka se automaticky přepne do pohotovostního
režimu po 30 minutách neaktivity.
např.
– Není k dispozici zvukový signál z externího zařízení.
– Přehrávání médií je zastaveno/pozastaveno.
– Nabídka disku je zobrazena a není zvolena možnost
přehrávání.
(Tato funkce nemusí pracovat v závislosti na použití typu
disků.)
≥Při opětovném zapnutí hlavního zařízení se na jeho displeji
zobrazí “POWER ON FROM AUTO POWER DOWN
MODE”.
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 5 Wednesday, December 14, 2011
9:45 AM
Začínáme
Přehrávání disků
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Základní přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Kontrolní referenční příručka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Přehrávání od zvolené položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ÚSPORNÉ VLASTNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Další režimy přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Průvodce rychlým spuštěním
Používání nabídek na obrazovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
krok 4 Přípojka napájecího kabelu . . . . . . . . . . . . . . 9
krok 5 Příprava dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . 9
krok 6 Easy setup (Snadné nastavení). . . . . . . . . . . 9
(VIERA Link “HDAVI ControlTM”) . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Propojení zvuku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Snadné ovládání s použitím dálkového
ovládání VIERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přehrávání z přístroje USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Odkaz
Poslech rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Probíhá změna nastavení přehrávače . . . . . . . . . . . . . . 16
Automatická předvolba stanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Poslech předvoleného kanálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vysílání RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Informace DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Používání menu START . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Výběr zdroje dálkovým ovladačem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Poslech audia televizoru nebo jiného zařízení z
reproduktorů tohoto zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Zobrazení textu titulků DivX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Média, která lze přehrát. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Volba instalace reproduktoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Průvodce řešením problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Užijte si zvukové efekty ze všech
reproduktorů
Působení prostorových zvukových efektů . . . . . . . .11
Zvolení zvukového režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Režim prostorového ozvučení “Whisper” . . . . . . . . .12
Doladění úrovně reproduktoru během
přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Nastavení vyvážení reproduktoru
během přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Přehrávání disků
Připojení reproduktorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Přípojky rádiové antény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Audio a video připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Činnosti propojené s televizorem
Další postupy
ovládání
krok 3 Přípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Další postupy ovládání
Licence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Specifikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bezpečnostní opatření. . . . . . . . . . . . . . 25
Odkaz
krok 2 Umístění. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RQT9597
ČESKY
krok 1 Příprava reproduktorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Programové a nahodilé přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Opakovat přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Začínáme
OBSAH
5
27
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 6 Wednesday, December 14, 2011
krok 1
9:45 AM
Příprava reproduktorů
Čelní reproduktory
Příprava
≥ Aby se zabránilo poškození nebo poškrábání, rozložte si na plochu měkkou textilií a na ní proveďte sestavení reproduktorů.
≥ Pro smontování použijte šroubovák se špičkou Phillips (není součástí dodávky).
Před zahájením montáže, nastavení a připojení zkontrolujte, zda máte pohromadě všechny uvedené komponenty.
≥ Šrouby uložte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí spolknutí.
≥ Chcete-li reproduktory umístit na stěnu, přečtěte si pokyny na straně 20.
2 Čelní reproduktory
1
2 Stojany (s kabelem)
2 Základny
8 Šroubů




2
Zasunout do drážky.
2
 Pevně utáhnout.

zcela zasuňte.
 Vodič
i: Bílý
j: Modrý
kabel
Stiskněte!

Umístěte kabel
mezi drážky.
1
 Zatlačit do drážky.
Ponechte přibližně 120 mm.
 Pevně utáhnout.
Možnost sestavení reproduktorů
Protáhněte kabel reproduktoru přes
základnu.
Připevněte reproduktor.
Ponechte přibližně
120 mm.
zcela zasuňte.
 Vodič
i: Bílý
j: Modrý
kabel Stiskněte!
 Zatlačit do drážky.
 Pevně utáhnout.
 Zasunout do
Můžete odstranit a použít kabel ze
stojanu. Informace o opakovaném
připojení kabelu naleznete na straně 20.
Zajištění reproduktorů před pádem
≥ Budete potřebovat vhodné šroubovací uzávěry, přiměřené pro zdi či
sloupy, k nimž se mají upevnit.
≥ Ohledně správného postupu instalace reproduktorů na betonovou zeď
nebo povrch se poraďte s kvalifikovaným stavitelem, tak aby tyto
povrchy měly dostatečnou nosnost. Nesprávné připevnění může
poškodit zeď i reproduktory.
≥ Použijte šňůru nejméně s ‰2,0 mm, schopnou unést více než 10 kg.
drážky.
Šňůra (není součástí dodávky)
Veďte od zdi k reproduktoru a pevně utáhněte.
ČESKY
RQT9597
Šroub s okem
(není součástí dodávky) Zeď
Reproduktory (zadní)
6
28
Přibliž.
150 mm
Upozornění
≥ Nestavte se na základnu. Dávejte pozor, když jsou poblíž děti.
≥ Při manipulaci s reproduktorem přidržte stojan a podstavec.
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 7 Wednesday, December 14, 2011
krok 3
Přípojky
Způsob, jakým rozmístíte reproduktory, může ovlivnit basy i zvukové pole.
Mějte na zřeteli následující body:
≥ Umístěte reproduktory na plochou bezpečnou základnu.
≥ Pro zajištění dobrého větrání umístěte reproduktory alespoň 10 mm od
systému.
≥ Umístění reproduktorů příliš blízko podlahy, stěn a rohů místnosti může
mít za následek přílišné zvýraznění basů. Na stěny a okna umístěte
silné závěsy.
Před připojením vypněte veškeré zařízení a přečtěte si příslušné pokyny
k obsluze.
Příklad nastavení (“Prostorový zvuk (Doporučeno)”: Standardní
rozmístění zvuku)
Umístěte přední, středové a prostorové reproduktory do přibližně stejné
vzdálenosti od místa sezení. Úhly ve schématu jsou přibližné.
Při umísťování reproduktorů věnujte pozornost typu reproduktoru a barvě
konektoru.
Hlavní jednotka (zadní)
Připojte k terminálům stejné barvy.
Jako pomůcku při zapojování kabelů je dobré používat samolepky
reproduktorových kabelů.
Centrální
reproduktor§2
Čelní reproduktor
(levý)
60°
Hlavní jednotka§1
Čelní
reproduktor
(pravý)
Subwoofer§3
1
Připojení reproduktorů
Reproduktory (zadní)
Zasuňte vedení důkladně (“na doraz”), ale přitom tak, abyste nepoškodili
jeho izolaci.
i: Bílý
j: Modrý kabel
≥ Dejte pozor, abyste nepřekřížili (nezkratovali) či neobrátili polaritu
kabelů reproduktorů – mohlo by dojít k jejich poškození.
2
120°
Prostorové
reproduktor (levý)
Připojte napájecí kabel, teprve až budou provedena
všechna ostatní připojení.
Přípojky rádiové antény
Prostorové
reproduktor
(pravý)
§1 Umístte tak, aby na všech stranách byl volný prostor minimáln 5 cm
pro zajištní dobrého vtrání.
§2 Reproduktor umístěte na regál nebo polici. Vibrace způsobené
reproduktorem mohou rušit obraz, je-li umístěn přímo na televizi.
§3 Umístěte napravo nebo nalevo od televize, na zem nebo pevnou
polici, tak aby nevydával vibrace, do vzdálenosti asi 30 cm od
televize.
V závislosti na uspořádání místnosti byste mohli upřednostnit použití
všech reproduktorů vpředu (“Přední (Alternativa)”) (B 9, Easy setup
(Snadné nastavení)).
Připevněte tento konec antény ke
stěně nebo ke sloupu, kde je příjem
nejlepší.
FM ANT
(75 )
Hlavní
jednotka
(zadní)
Pokojová anténa FM
(součást dodávky)
Začínáme
Umístění
Průvodce rychlým spuštěním
krok 2
9:45 AM
Pokud je příjem signálu špatný, použijte venkovní anténu FM.
Poznámky ohledně požívání reproduktorů
≥Používejte pouze námi dodané reproduktory
Užívání jiných reproduktorů může jednotku poškodit a negativně ovlivní
kvalitu zvuku.
≥ Pokud budete mít zvuk při přehrávání příliš dlouho nastavený na
nejvyšší úrovně hlasitosti, můžete tím reproduktory poškodit a zkrátit
jejich životnost.
≥ Aby nedošlo k poškození, snižte hlasitost v následujících případech:
– Při přehrávání zkresleného zvuku.
– Když reproduktory zní ozvěnou z důvodu činnosti přehrávače, hluku z
vysílání FM nebo nepřetržitých signálů z oscilátoru, zkušebního disku
či elektronického přístroje.
– Při úpravě kvality zvuku.
– Když zapínáte nebo vypínáte jednotku.
Pokud se ve vaší televizi objeví nestejnoměrná barevnost
Středový reproduktor má být umístěn a používán v blízkosti televize,
avšak obraz může být ovlivněn některými televizními přijímači a
kombinacemi nastavení.
Pokud se to stane, vypněte televizi asi na 30 minut.
Funkce odmagnetizování televize by měla problém vyřešit. Pokud
přetrvává, přemístěte reproduktory dále od televize.
Upozornění
RQT9597
ČESKY
≥ Hlavní jednotka a dodané reproduktory se mají používat pouze
tak, jak je určeno v tomto nastavení. Jiné použití může vést k
poškození zesilovače a/nebo reproduktorů a rovněž může
vyvolat riziko vznícení. Pokud došlo ke škodě nebo jste
zaznamenali náhlý výkyv výkonu, obraťte se na kvalifikovaného
servisního praocovníka.
≥ Nepokoušejte se upevnit tyto reproduktory na stěnu jinými
způsoby než těmi, které jsou popsány v tomto návodu.
7
29
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 8 Wednesday, December 14, 2011
3
Audio a video připojení
9:45 AM
∫ Připojení bez televizoru kompatibilního s ARC
≥ Chcete-li poslouchat zvuk televizoru na zvukovém systému, připojte
optický digitální audio kabel, kabel SCART, kabel HDMI§1 nebo
audiokabel.
Informace o nastaveních potřebných pro výstup audia najdete v
návodech k použití příslušných zařízení.
§1 Pouze v případě připojení k televizoru kompatibilnímu s ARC.
Podrobnější informace jsou uvedeny v části “Připojení k televizoru
kompatibilním s ARC”. (B níže)
OPTICAL
OUT
AV IN
Televizor
Optický digitální
audio kabel
(není součástí
dodávky)
Doporučená spojení s televizorem
Toto spojení poskytuje nejlepší obrazovou a zvukovou kvalitu.
Kabel HDMI
(není součástí
dodávky)
VIERA Link “HDAVI Control”
Je-li vaše televize Panasonic kompatibilní s VIERA Link, můžete její chod
televize synchronizovat s provozem domácího kina a naopak
(B 15, Činnosti propojené s televizorem).
DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL
DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL
≥ Použijte kabely pro vysokorychlostní HDMI.
≥ Nelze použít kabely nekompatibilní s kabely HDMI.
≥ Doporučujeme používání kabelu HDMI Panasonic. Doporučený díl číslo:
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), atd.
≥ Máte-li televizi s více terminály HDMI, zjistte prosím z návodu k obsluze
televize, ke kterému terminálu se pipojit.
≥ Nerealizujte zapojení videa prostřednictvím videopřehrávače.
Mohlo by se stát, že z důvodu ochrany proti kopírování obraz nebude
zobrazen správně.
≥ Po realizaci zapojení prostřednictvím optického kabelu pro digitální audio
nebo HDMI§1 kabelu proveďte nastavení odpovídající typu audia
pocházejícího z vašeho zařízení (B 11).
(Prostřednictvím tohoto připojení lze přehrávat pouze audio typu Dolby Digital
a PCM.)
[\\\\\\\\\AUX\\\\\\\\]
Toto zapojení použijte v případě když televizor není vybaven zásuvkou
OPTICAL OUT pro optický výstup nebo když zásuvka DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL pro optický vstup digitálního audia na tomto zařízení je již
obsazena připojením STB.
Zapojte audiokabel (není součástí dodávky) ze zásuvky AUX na
hlavním zařízení do zásuvky AUDIO OUT na vašem televizoru.
Alternativní připojení k televizoru
Kabel SCART§2
(není součástí dodávky)
Co to je ARC?
≥ Podrobnější informace najdete v návodu k použití televizoru.
Ujistěte se, že provádíte
připojení do zásuvky
televizoru kompatibilního
s ARC. (Přečtěte si návod
k použití televizoru.)
HDMI
(ARC)
Televizor
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
HDMI (ARC)
AV OUT
AV
OUT
(ARC)
Hlavní jednotka (zadní)
(ARC)
Hlavní jednotka (zadní)
∫ Připojení k televizoru kompatibilním s ARC
ARC je zkratka Audio Return Channel, známá rovněž jako HDMI ARC.
Odkazuje na jednu z funkcí HDMI. Když je televizor kompatibilní s
ARC, audio z televizoru může být odesláno do tohoto zařízení
prostřednictvím HDMI kabelu, aniž by bylo třeba provést jeho
samostatné zapojení.
HDMI AV OUT
AV
OUT
AV
AV
Televizor
AV
Hlavní jednotka (zadní)
§2 Toto připojení vám rovněž umožňuje přehrávat zvuk z televize
přes váš systém domácího kina (B 10, Výběr zdroje dálkovým
ovladačem). Zvolte příslušný audio výstup (např. Monitor) na
televizním přijímači.
Pro zlepšení kvality obrazu můžete změnit výstup video signálu z
terminálu SCART (AV) tak, aby vyhovoval vašemu typu televize.
≥ Zvolte “S-Video”, “RGB 1” nebo “RGB 2” z “Videovýstup SCART” v
Video nabídka (B 17).
≥ Když jsou připojeny kabely HDMI i SCART, z terminálu SCART (AV)
nebude žádný výstup RGB.
Zapojení Set Top Box (přijímač kabelové televize/satelitní
přijímač/přehrávač disků Blu-ray apod.)
Toto zapojení se používá, když si přejete přivést z výstupu vaší STB do
tohoto zařízení audio v podobě originálního prostorového zvuku.
Zapojte optický kabel pro digitální audio (není součástí dodávky)
vedoucí ze zásuvky DIGITAL AUDIO IN OPTICAL (VSTUP
OPTICKÉHO VEDENÍ DIGITÁLNÍHO AUDIA) na tomto zařízení do
zásuvky OPTICAL OUT (VÝSTUP OPTICKÉHO VEDENÍ) na vaší STB.
≥ Když je zásuvka DIGITAL AUDIO IN OPTICAL již obsazena pro audio
televizoru, přepněte audio televizoru do zásuvky AUX s použitím
audiokabelu.
ČESKY
RQT9597
V případě, že máte k dispozici různé zdroje zvuku (jako přehrávač disků Bluray, DVD rekordér, videopřehrávač apod.), připojte je k dostupným vstupům na
televizoru a výstup televizoru následně zapněte do zásuvky SCART (AV), AUX,
HDMI AV OUT§1 nebo do zásuvky DIGITAL AUDIO IN OPTICAL hlavního
zařízení.
8
30
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 9 Wednesday, December 14, 2011
Přípojka napájecího kabelu
krok 6
Easy setup (Snadné nastavení)
Sít’ový kabel
(součást dodávky)
Hlavní jednotka
(zadní)
Šetření energií
Hlavní jednotka spotřebovává malé množství energie, i pokud se nachází
v pohotovostním režimu (přibliž. 0,4 W). Chcete-li uspořit energii v době,
kdy se jednotka delší dobu nepoužívá, vypojte ji z hlavního vedení.
Při opětovném zapojení hlavní jednotky bude nutné restartovat několik
paměťových položek.
Příprava
Zapněte televizi a zvolte příslušný režim video vstupu (např. VIDEO 1,
AV 1, HDMI, atd.), který odpovídá připojení k této jednotce.
≥ Pro změnu režimu video vstupu televize si přečtěte pokyny v návodu k
obsluze vaší televize.
≥ Tento dálkový ovladač umí provádět některé základní operace na
televizním přístroji (B 4).
[Í]1 pro zapnutí jednotky.
1 Stiskněte
≥ Obrazovka Snadné nastavení se zobrazí automaticky.
2 Stiskněte [3, 4]8 pro výběr “Ano” a stiskněte [OK]8.
Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte
3 nastavení
s použitím [3, 4, 2, 1]8 a [OK]8.
≥Jazyk
Dodávaný napájecí kabel se používá pouze s hlavní jednotkou.
Nepoužívejte jej s jiným zařízením. Stejně tak nepoužívejte šňůry k jiným
zařízením s hlavní jednotkou.
≥Poměr stran TV
krok 5
Příprava dálkového ovládání
vložte tak, aby póly (r a j) odpovídaly symbolům vdálkovém
 Baterie
ovladači.
Zvolte jazyk pro použití na obrazovce nabídky.
Zvolte stranový poměr vhodný pro vaši televizi.
≥Uspořádání repro.
Zvolte režim “Prostorový zvuk (Doporučeno)” nebo režim “Přední
(Alternativa)” v souladu s vaším uspořádáním reproduktorů
(B 7, Umístění).
≥Kontrola reproduk.
Poslechněte si výstup reproduktorů pro potvrzení jejich připojení.
≥Výstup reproduk.
Nastavte prostorový zvuk pro výstup reproduktorů.
≥Zvuk televizoru
 Zatlačte a zvedněte.
Zvolte připojení audio vstupu z vaší televize.
Pro připojení AUX (B 8): Zvolte “AUX”.
Pro zapojení HDMI (B 8): Zvolte “ARC”.
Pro připojení DIGITAL AUDIO IN OPTICAL (B 8): Zvolte
“DIGITAL IN”.
Pro zapojení SCART (AV) (B 8): Zvolte “AV”.
Toto bude nastavení Zvuk televizoru pro VIERA Link “HDAVI
Control”. (B 15)
R6/LR6, AA
 Nasaďte kryt zpět na místo.
≥ Použijte alkalické nebo manganové baterie.
Použití
Nasměrujte dálkové ovládání na snímač signálu dálkového ovládání na
zařízení (B 4) tak, aby signál nebyl přerušen překážkami.
Vzdálenost: V rozsahu přibližně 7 m
Úhel: Přibližně do 20° nahoru a dolů a přibližně do 30° doleva a doprava
Průvodce rychlým spuštěním
AC IN
Začínáme
Obrazovka Snadné nastavení vám pomůže provést potřebná
nastavení.
Do sít’ové zásuvky v domácnosti
4 Stisknutím [OK]8 ukončete “Snadné nastavení”.
≥ Toto nastavení lze provést kdykoliv výběrem “Snadné nastavení” v nabídce
Nastavení. (B 18)
≥ Je-li tato jednotka připojena ke kompatibilní televizi “HDAVI Control 3 nebo
novější” s použitím kabelu HDMI, informace o jazyku nabídky a stranovém
poměru televize se vyhledají prostřednictvím VIERA Link.
≥ Je-li tato jednotka připojena ke kompatibilní televizi “HDAVI Control 2” s
použitím kabelu HDMI, informace o stranovém poměru televize se vyhledají
prostřednictvím VIERA Link.
RQT9597
ČESKY
krok 4
9:45 AM
9
31
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 10
Wednesday, December 14, 2011
Poslech rádia
9:45 AM
Používání menu START
Můžete předvolit až 30 kanálů.
Nastavení rádia se zobrazí na displeji přístroje. (Některá nastavení se
objeví i na obrazovce televizoru.)
Příprava
Ujistěte se, že je anténa FM připojena. (B 7)
Prostřednictvím menu START můžete zvolit zvukové efekty, požadovaný
zdroj, změnu nastavení, přístup k přehrávání/menu apod.
[START]B pro zobrazení menu START.
1 Stiskněte
≥ Při použití VIERA Link “HDAVI Control” dojde při zobrazení menu
START také k zapnutí televizoru.
Automatická předvolba stanic
např.
DVD/CD
1 Stiskněte [RADIO]4 pro výběr “FM”.
[MENU]C vyberte “LOWEST” nebo
2 Stisknutím
“CURRENT”.
LOWEST:
Začít automatickou předvolbu s nejnižší frekvencí (FM 87.50).
CURRENT:
Začít automatickou předvolbu se současnou frekvencí.§
§ Ohledně změny frekvence si přečtěte část “Ruční ladění a
ukládání předvoleb”.
a držte [OK]8.
3 Stiskněte
Uvolněte tlačítko, když se zobrazí “FM AUTO”.
Tuner začne předem nastavovat všechny stanice, které může
přijímat, do kanálů ve vzestupném pořadí.
Poslech předvoleného kanálu
1 Stiskněte [RADIO]4 pro výběr “FM”.
kanál pomocí číselných tlačítek.
2 Zvolte
≥ Pro výběr čísla o 2 znacích
Domácí kino
Výběr vstupu
Nastavení
Zvuk
[3, 4]8 pro výběr položky a stiskněte [OK]8.
2 Stiskněte
≥ Pro ukončení stiskněte [START]B.
Stiskněte [3, 4, 2, 1]8 k provedení nastavení a
3 stiskněte
[OK]8.
Když je zvolen “Výběr vstupu”
Z nabídky si můžete vybrat žádaný zdroj.
≥ DVD/CD (B 12), RÁDIO FM (B levý), AV§1 (B níže), AUX§1 (B níže),
ARC§1 (B níže), DIGITAL IN§1, 2 (B níže), USB (B 16)
§1 Kromě “AV”, “AUX”, “ARC” nebo “DIGITAL IN” se zobrazí také “(TV)”,
což bude informovat o nastavení audia pro VIERA Link “HDAVI
Control” (B 15).
§2 Kromě “DIGITAL IN” dojde k zobrazení “(STB)”, což bude informovat
o nastavení STB audia pro VIERA Link “HDAVI Control” (B 15).
Když je zvoleno “Nastavení”
Můžete změnit nastavení pro toto zařízení. (B 16)
Když je zvolen “Zvuk”
Můžete si zvolit nastavení kvality zvuku (B 12, EQ (Ekvalizér)).
např. 12: [S10]2 B [1] B [2]
Nebo stiskněte [X, W]@.
Ruční ladění a ukládání předvoleb
Zvolte stanici.
1 Stisknutím [RADIO]4 vyberte “FM”.
2 Stisknutím [SEARCH6, SEARCH5]? zvolte frekvenci.
≥Chcete-li zahájit automatické ladění, stiskněte a přidržte
[SEARCH6, SEARCH5]?, dokud přístroj nezačne procházet
frekvence. Ladění bude ukončeno, jakmile bude nalezena stanice.
Předvolení kanálu
3 Při poslouchání rádia
Stiskněte [OK]8.
4 Když na displeji bliká frekvence
Zvolte kanál pomocí číselných tlačítek.
Ostatní volitelné položky
Zobrazené položky budou měnit v závislosti na médiu a na zdroji.
Když je vložen disk nebo je připojen přístroj USB, můžete si otevřít
přehrávání nebo nabídky z menu START.
např. [DVD-V]
DVD/CD
Přehrávání disku
TOP MENU(DVD)
MENU(DVD)
Domácí kino
Přehrávání/otevření
nabídek
Výběr vstupu
Nastavení
Když se objeví ovládací panel na obrazovce
např. [DVD-V] (když je z menu START zvoleno “Přehrávání disku”)
Dříve uložená stanice bude přepsána, pokud jinou stanici uložíte pod stejnou
předvolbu kanálu.
Přehrávání můžete ovládat označenými ovladači.
Vysílání RDS
Jednotka umí zobrazit textová data přenášená rádiovým datovým
systémem (RDS), který funguje v některých oblastech.
Když posloucháte rozhlasové vysílání
Stiskněte [FUNCTIONS]6 pro zobrazení textových dat.
Pokaždé, když stisknete tlačítko:
PS: Programový servis
PTY: Typ programu
FREQ: Zobrazení frekvence
Výběr zdroje dálkovým ovladačem
Stiskněte
[DVD]4
[RADIO]4
[EXT-IN]4
ČESKY
RQT9597
Zobrazení PTY (typ programu)
10
32
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M.O.R. M§
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
§“M.O.R. M”=Middle of the road music/hudba podle názvu písničky
RDS displeje se nemusí zobrazit, když je slabý příjem.
Pro výběr
DVD/CD
FM (B levý)
Pokaždé, když stisknete tlačítko:
AV: Pro audio vstup přes terminál SCART (AV).
AUX: Pro audio vstup přes terminál AUX.
ARC: Pro vstup audia prostřednictvím zásuvky HDMI AV
OUT.
D-IN: Pro vstup audia prostřednictvím zásuvky DIGITAL
AUDIO IN OPTICAL. (B 11)
USB: (B 16)
Potvrďte připojení audio do terminálu SCART (AV), AUX, HDMI AV OUT nebo
DIGITAL AUDIO IN OPTICAL na hlavní jednotce, když si vyberete odpovídající
zdroje (B 8). Snižte hlasitost televize na minimum a poté nastavte hlasitost
hlavní jednotky.
Wednesday, December 14, 2011
≥ Ohledně změny efektů prostorového zvuku a režimu zvuku si přečtěte
část “Užijte si zvukové efekty ze všech reproduktorů” (B vpravo).
≥ Je-li váš televizor kompatibilní s VIERA Link, přečtěte si “Činnosti
propojené s televizorem” (B 15) ohledně dalších souvisejících funkcí.
Nastavení vstupu pro digitální audio
Zvolte vhodný typ audia mezi zásuvkami DIGITAL AUDIO IN OPTICAL a
HDMI AV OUT na hlavním zařízení.
≥ Podtržené položky označují tovární nastavení.
Možná nastavení
Režim
Nastavení
DUAL:
(Pracuje pouze v případě Dolby Dual Mono)
– MAIN+SAP (stereofonní zvuk)
– MAIN
– SAP
“SAP” = Program sekundárního audia
≥ Nastavte režim PCM FIX na “OFF” za účelem
poslechu “MAIN” nebo “SAP” audia.
DRC:
– ON
(Dynamic
Slouží k dosažení jasnosti zvuku i při nízké hlasitosti
Range
prostřednictvím komprese rozsahu nízké a vysoké
Compression)
úrovně zvuku. Ideální pro pozdní noční sledování.
(Pracuje pouze při Dolby Digital)
– OFF
Je reprodukován plný dynamický rozsah signálu.
PCM FIX:
– ON
Tato volba se používá v případě příjmu signálů PCM.
– OFF
Tato volba se používá v případě příjmu signálů Dolby
Digital a PCM.
≥ Při příjmu skutečného 5.1-kanálového prostorového
zvuku zvolte “OFF”.
– SET
STB§:
(CABLE/SAT
Zvolte, pokud nastavujete hlavní jednotku pro
AUDIO)
přepnutí na “D-IN”, pokud je na televizoru zvolen
vstupní kanál připojených zařízení HDMI (STB, atp.)
(B 15, Propojení zvuku se STB).
– OFF
Tato volba slouží ke zrušení tohoto nastavení.
stisknutím [EXT-IN]4 zvolte
1 Opakovaným
“D-IN” nebo “ARC”.
volbu režimu stisknutím [PLAY MODE]9 a
2 Proveďte
poté [3, 4]8.
zobrazení zvoleného režimu stiskněte [2, 1]8
3 Během
provedení nastavení.
§ Pouze při volbě “D-IN”.
Při nastavování se ujistěte, že jste zvolili vstupní kanál zařízení (STB
apod.) na televizoru.
Zařízení musí být připojeno k televizoru od firmy Panasonic
prostřednictvím HDMI kabelu a k tomuto zařízení prostřednictvím
optického kabelu pro digitální audio.
≥Pokud je vstupní kanál zařízení (STB, atp.) na televizoru změněn
nebo chcete-li změnit přiřazené zařízení operací napojení, nastavte
režim “STB” na “OFF” v kroku 3 výše a poté zvolte znovu “SET”.
≥Tato funkce nebude aktivní v případě volby “DIGITAL IN” v “Zvuk
televizoru” (B 17).
Pri zmene efektu prostorového zvuku, režimu šeptání do prostoru nebo režimu
zvuku bude nastavení zobrazeno na displeji televizoru, když je zvolen jako
zdroj “DVD/CD” nebo “USB” behem prehrávání video.
Začínáme
Působení prostorových zvukových efektů
Stiskněte [SURROUND];.
Pokaždé, když stisknete tlačítko:
U režimu “Prostorový zvuk (Doporučeno)”§
STANDARD:
Zvuk se vysílá tak, jak byl zaznamenán/zakódován. Výkon reproduktorů
se liší v závislosti na zdroji.
MULTI-CH:
Můžete si vychutnat zvuk z čelních reproduktorů stejně jako z
reproduktorů prostorového zvuku a ze středového reproduktoru i v
případě zdrojů sterea.
MANUAL: (B níže)
Playing Discs
Stisknutím [EXT-IN]4 zvolte zdroj signálu, který je použitý
pro připojení tohoto zařízení k televizoru nebo jinému
zařízení.
≥ Následující zvukové efekty nemusí být k dispozici nebo nemusí u
některých zdrojů fungovat.
≥ Při použití těchto zvukových efektů s některými zdroji může dojít ke
snížení kvality zvuku. Pokud se tak stane, vypněte zvukové efekty.
Když je zobrazen “MANUAL”, stiskněte [2, 1]8 pro
výběr dalších prostorových režimu.
Pokaždé, když stisknete [2, 1]8:
DOLBY PLII MOVIE
Vhodné pro filmový software nebo software nahraný v systému Dolby
Surround.
DOLBY PLII MUSIC
Přidává efekty kanálu 5.1 ke stereo zdrojům.
S.SRD (Super Surround)
Můžete si vychutnat zvukový efekt se zdroji sterea.
STEREO
Zvuk bude pro jakýkoli zdroj vysílán pouze do předních reproduktorů a
subwooferu.
Other Operations
Příprava
≥ Ujistěte se o existenci spojení mezi tímto zařízením a televizorem nebo
jiným zařízením. (B 8)
≥ Zapněte televizor a/nebo jiné zařízení.
Užijte si zvukové efekty ze
všech reproduktorů
Doporučené režimy pro pravý požitek z audio nebo
stereo zdrojů televize při zapojení všech reproduktorů:
“MULTI-CH”, “DOLBY PLII MOVIE”, “DOLBY PLII MUSIC” nebo
“S.SRD”
U režimu “Přední (Alternativa)”§
STANDARD:
Stereo zdroj má výstup jako 2.1 kanálový zvuk.
Pokud přehráváte prostorové zdroje, můžete využít 5.1 kanálový
prostorový efekt, dokonce i se všemi reproduktory vepředu.
STEREO:
Ve stereo režimu můžete přehrávat jakýkoliv zdroj. Efekt prostorového
zvuku je nedostupný.
A.SRD (Advanced Surround):
Prostorový efekt si lze užít na jakémkoliv zvukovém zdroji.
Reference
Poslech audia televizoru nebo
jiného zařízení z reproduktorů
tohoto zařízení
9:45 AM
Pokud je signál typu Dolby Digital, bude rovněž zobrazeno “/DOLBY
DIGITAL”.
§ Zvolte režim v “Uspořádání repro.” (B 9, Easy setup (Snadné
nastavení)).
RQT9597
ČESKY
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 11
11
33
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 12
Wednesday, December 14, 2011
Zvolení zvukového režimu
[SOUND]: pro výběr režimu zvuku.
1 Stiskněte
Pokaždé, když stisknete tlačítko:
EQ:
SUBW LVL:
C.FOCUS:
Ekvalizér
Úroveň Subwooferu
Zdůraznění středu (Pouze pokud je zvolen režim
“Prostorový zvuk (Doporučeno)” v “Uspořádání
repro.” (B 9, Easy setup (Snadné nastavení)).)
Během zobrazení zvoleného režimu stiskněte [2, 1]8
2 provedení
nastavení.
Následují informace o nastavení podrobností jednotlivých zvukových
efektů.
EQ (Ekvalizér)
Můžete si zvolit nastavení kvality zvuku.
Pokaždé, když stisknete [2, 1]8:
FLAT:
Zrušit (nepřidává se žádný efekt).
HEAVY: “Okoření” rockovou hudbu.
CLEAR: Projasní vyšší tóny.
SOFT:
Pro hudební kulisu.
SUBW LVL (Úroveň Subwooferu)
Můžete upravit sílu basů. Jednotka automaticky zvolí
nejvhodnější nastavení podle typu zdroje přehrávání.
LEVEL 1 ,# LEVEL 2 ,# LEVEL 3 ,# LEVEL 4
^---------------------------------------------------------------------------J
≥ Vámi provedené nastavení bude zachováno a vyvoláno
pokaždé, když budete přehrávat stejný typ zdroje.
C.FOCUS (Zdůraznění středu)
(Tento režim je účinný pouze v případě přehrávání audia,
které obsahuje zvuk středového kanálu, nebo při volbě
DOLBY PLII (B 11).)
Zvuk středového reproduktoru můžete nastavit tak, jako by
vycházel z televize.
ON ,------. OFF
Režim prostorového ozvučení “Whisper”
Můžete si vylepšit prostorový efekt u zvuku nízké hlasitosti v kanálu 5.1.
(Hodí se pro sledování v pozdních hodinách.)
Stiskněte a držte stisknuto [–W.SRD]: za účelem zobrazení
aktuálního nastavení.
Během zobrazení aktuálního nastavení stiskněte [–W.SRD]: za účelem
změny nastavení.
ON ,------. OFF
Doladění úrovně reproduktoru během přehrávání
Pouze pokud je zvolen režim “Prostorový zvuk (Doporučeno)” v
“Uspořádání repro.” (B 9, Easy setup (Snadné nastavení))
(Tento režim je účinný při přehrávání 5.1 kanálového zvuku nebo při volbě
DOLBY PLII/“S.SRD” (B 11).)
[CH SELECT]F za účelem volby reproduktoru.
1 Stiskněte
Pokaždé, když stisknete tlačítko:
např.
L# C# R# RS# LS# SW
^-------------------------------------------}
≥ SW (Subwoofer) lze upravit pouze tehdy, pokud disk obsahuje
kanál subwooferu.
≥ Pokud se zobrazí “S”, lze upravit kanál reproduktoru pro prostorový
zvuk. Obě úrovně reproduktorů prostorového zvuku budou
upraveny najednou.
volby “C”, “RS”, “LS”, “SW” nebo “S”
2 Během
Stiskněte [3]8 (zvýšení) nebo [4]8 (snížení) k
nastavení výkonu pro každý reproduktor.
C, RS, LS, SW, S: `6 dB do i6 dB
(L, R: Lze nastavit pouze vyvážení.) (B níže)
Nastavení vyvážení reproduktoru během
přehrávání
ČESKY
RQT9597
U režimu “Prostorový zvuk (Doporučeno)”§:
Vyvážení čelního reproduktoru
U režimu “Přední (Alternativa)”§:
Vyvážení čelního a prostorového reproduktoru
12
34
1 Stisknutím [CH SELECT]F zvolte “L” nebo “R”.
volby “L” nebo “R”
2 Během
Chcete-li upravit vyvážení reproduktoru, stiskněte
[2, 1]8.
§ Zvolte režim v “Uspořádání repro.” (B 9, Easy setup (Snadné
nastavení)).
9:45 AM
Základní přehrávání
Příprava
Pro vyvolání obrazu zapněte televizi a změňte její režim video vstupu
(např. VIDEO 1, AV 1, HDMI, apod.) který odpovídá připojení k této
jednotce.
1 Stiskněte [Í]1 pro zapnutí jednotky.
2 Stiskněte [DVD]4 pro výběr “DVD/CD”.
Stiskněte [< OPEN/CLOSE]2 pro vysunutí přihrádky na
3 disk.
disk.
4 Zasuňte
≥ Dvoustranné disky vkládejte tak, aby
Štítek směrem nahoru
etiketa strany, kterou chcete přehrávat,
byla nahoře.
[1 PLAY]5 pro spuštění přehrávání.
5 Stiskněte
≥ Stisknutím [r, VOL, s]= dolaďte hlasitost.
≥ Pokud stisknete [< OPEN/CLOSE]2 a uzavřete zásuvku disku, spustí tato
jednotka automatické přehrávání disku v zásuvce.
[MP3] [JPEG] [DivX]
– Bude přehráván pouze obsah v aktuální skupině.
– Pokud je přítomen obsah MP3, JPEG a DivX v aktuální skupině, bude
přehráván pouze jeden typ obsahu. (Priorita: MP3 # JPEG # DivX)
Z typů obsahu lze zvolit jeden požadovaný typ, který chcete přehrát.
(B 13, Používání navigačních nabídek)
≥ PŘI ZOBRAZENÍ MENU SE BUDOU DISKY I NADÁLE OTÁČET.
Po skončení stiskněte [∫ STOP]5 kvůli šetření motoru zařízení a displeje
televizoru.
≥ Celkový počet titulů se nemusí na iR/iRW řádně zobrazit.
Základní ovládače
Stop: [∫ STOP]5
Pozice se uloží do paměti, když je na obrazovce “RESUME”.
[DVD-V] [VCD] [CD] [MP3] [DivX] Tato jednotka má paměť na obnovení
polohy u posledních pěti disků.
≥ Stiskněte [1 PLAY]5 pro pokračování.
≥ Stiskněte [∫ STOP]5 znovu pro vymazání pozice.
Pauza: [; PAUSE]5
≥ Stiskněte [1 PLAY]5 pro restartování přehrávání.
Přeskočit: [SKIP:, SKIP 9]5
Hledání: [SEARCH6, SEARCH5]5 (během přehrávání)
Pomalé přehrávání: [SEARCH6, SEARCH5]5 (během pauzy)
≥ Hledání: Až do 4 kroků
Pomalé přehrávání: Až do 3 kroků
≥ Stiskněte [1 PLAY]5 pro spuštění normálního přehrávání.
≥ [VCD] [DivX] Pomalé přehrávání: Pouze dopředu.
Po jednotlivých okénkách (během pauzy)
[DVD-V] : [2;, ;1]8
[DVD-V] [VCD] [DivX] : [; PAUSE]5 (pouze dopředu)
Výběr položky na obrazovce: [3, 4, 2, 1, OK]8
[3, 4, 2, 1]8: Vyběr
[OK]8: Potvrdit
Zadejte číslo: Číslovaná tlačítka
[DVD-V] [VCD] [CD]
např. Pro výběr 12: [S10]2 B [1] B [2]
Wednesday, December 14, 2011
[DVD-V] Zobrazí hlavní nabídku disku: [TOP MENU]7
[DVD-V] Zobrazí nabídku disku: [MENU]C
Návrat na předchozí obrazovku: [RETURN]D
[VCD] (s ovládáním přehrávání)
Zobrazí nabídku disku: [RETURN]D
Přepnutí funkce PBC zap/vyp: [MENU]C
Displej hlavní jednotky: [FL DISPLAY]E
[DVD-V] [MP3] [DivX]
Zobrazení času ,-. Zobrazení informací
[JPEG]
SLIDE,-.Číslo obsahu
[CD] [MP3] [JPEG] [DivX]
Příprava
Pokaždé, když stisknete tlačítko:
[CD] [MP3] Hudební program menu
[JPEG] Obrázový program menu
[DivX] Videoprogram menu
RND nabídka (Náhodné)
Opustit program a náhodné nabídky
Obsah (Soubor/Skladba):
1/3
00:02:40
/ .../Underwater.MP3
..
Perfume
Underwater
Fantasy planet
Starpersons1
Stiskněte [3, 4]8 pro výběr položky a stiskněte [OK]8.
≥ Stiskněte [2, 1]8 pro přeskakování po jednotlivých stránkách.
Přehrávání začne od zvoleného obsahu.
[MP3] [JPEG] [DivX]
≥ Chcete-li se vrátit do předchozí složky, stiskněte [RETURN]D. Tuto akci
lze provést rovněž výběrem “
.. ” v nabídce.
≥ Maximum: 16 znaků pro název souboru/složky.
≥ Bude přehráván pouze obsah v aktuální skupině.
≥ Pokud je přítomen obsah MP3, JPEG a DivX v aktuální skupině, bude
přehrávání založeno na zvoleném typu obsahu.
Volba obrázku v nabídce miniatur
[JPEG]
zobrazení snímku stiskněte [TOP MENU]7
1 Během
provyvolání menu miniatur.
např.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
≥ Pokud je zvolen obsah, bude naprogramován.
≥ Opakujte tento krok pro naprogramování jiných položek.
≥ [MP3] [JPEG] [DivX] Chcete-li se vrátit do předchozí složky, stiskněte
[RETURN]D. Tuto akci lze rovněž provést výběrem “
.. ” v
nabídce.
2 Stiskněte [1 PLAY]5 pro spuštění přehrávání.
Pro vymazání zvoleného programu
1 Stiskněte [1]8 a pak stiskněte [3, 4]8 pro výběr programu.
2 Stiskněte [CANCEL]3.
Pro smazání celého programu
Stiskněte [1]8 několikrát pro výběr “Vymazat vše” a poté stiskněte
[OK]8.
Celý program se vymaže také tehdy, když se otevře disková přihrádka,
jednotka se vypne nebo je zvolen jiný zdroj.
Nahodilé přehrávání
[CD] Všechny stopy budou přehrávány v náhodném pořadí.
Stiskněte [1 PLAY]5 pro spuštění přehrávání.
[MP3] [JPEG] [DivX] Obsah MP3/JPEG/DivX zvolené skupiny bude
přehráván v náhodném pořadí.
zvolit požadovanou skupinu, stiskněte
1 Chcete-li
[3, 4]8 a stiskněte [OK]8.
[3, 4, 2, 1]8 pro výběr snímku a stiskněte
2 Stiskněte
[OK]8.
≥ Stiskněte [SKIP:, SKIP 9]5 pro přeskakování po
jednotlivých stránkách.
∫ Otáčení obrázku
Pokud je zobrazen obrázek a chcete-li jej otočit, stiskněte
[3, 4, 2, 1]8.
Přehrávání disků
Hudební program
..
Track
Track
Track
Track
Uplynulá doba
Other Operations
např. [MP3]
Reference
Skupina (Složka):
[3, 4]8 pro výběr položky a stiskněte
1 Stiskněte
[OK]8.
např. [MP3]
RND
/ .../Track 1.MP3
1/10
..
Track
Track
Track
Track
1
2
3
4
≥ Chcete-li se vrátit do předchozí složky, stiskněte [RETURN]D. Tuto
akci lze provést rovněž výběrem “
.. ” v nabídce.
zvolit požadovaný obsah stiskněte [3, 4]8
2 Chcete-li
stiskněte [OK]8.
§
a
Přehrávání začne od zvoleného obsahu.
§ Pokud je přítomen obsah MP3, JPEG a DivX, bude náhodné
přehrávání založeno na zvoleném typu obsahu.
RQT9597
ČESKY
Můžete zvolit přehrávání od požadované položky, zatímco se zobrazí
obrazovka navigační nabídky.
např. Datový disk
: DivX®
Programové a nahodilé přehrávání
Přehrávání programu (až do 30 položek)
Používání navigačních nabídek
[CD] [MP3] [JPEG] [DivX]
: JPEG
Další režimy přehrávání
Během zastavení stiskněte [PLAY MODE]9 pro výběr
režimu přehrávání.
Přehrávání od zvolené položky
: MP3/CD-DA
9:45 AM
Začínáme
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 13
13
35
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 14
Wednesday, December 14, 2011
Opakovat přehrávání
Rychlost přehrávání
Funguje pouze tehdy, když lze zobrazit uplynulý čas. Funguje také s
veškerým obsahem JPEG.
Během přehrávání zobrazte režim opakování stisknutím a
přidržením [–REPEAT]9.
Během zobrazení režimu opakování zvolte položku, která se má
opakovat, stisknutím [–REPEAT]9.
např. [DVD-V]
`Kapitola ---. `Titul ---. `Vypnout
^-------------------------------------------_------b
Pro zrušení zvolte “Vypnout”.
(B levý, Opakovat přehrávání)
Opakování A-B (Pro opakování určené části)
S výjimkou [JPEG] [DivX]
Stiskněte [OK]8 v bodech počátku a konce.
≥ Zvolte “Vypnout” pro zrušení.
Náhodný režim bude odstraněn při změně režimu opakování.
Používání nabídek na
obrazovce
Titulky
[FUNCTIONS]6 zobrazte menu informací
1 Stisknutím
zobrazovaných na displeji.
např. [DVD-V] Menu 1 (Disk)
Současná položka
T1
C1
1/5
Vypnout
Hledat titul
Stiskněte [3, 4, 2, 1]8 pro výběr položky a stiskněte
[OK]8.
např. [DVD-V] Menu 1 (Disk)
Současné nastavení
T1
C1
1/5
Vypnout
Hledat kapitolu
[DVD-V] (s více titulky)
Pro výběr jazyka titulků
≥ Na iR/iRW, může se ukázat číslo titulků, které nejsou zobrazeny.
[DivX] (B 18, Zobrazení textu titulků DivX)
Úhel
D5
O
Název položky
2
[DVD-V]
Pro změnu rychlosti přehrávání
– z “k0.6” až “k1.4” (v krocích 0,1-jednotky)
≥ Stiskněte [1 PLAY]5 pro návrat k normálnímu přehrávání.
≥ Poté, co změníte rychlost
– Dolby Pro Logic II nemá žádný efekt.
– Audio výstup se přepne na 2-kanálové stereo.
– Vzorkovací kmitočet 96 kHz se převede na 48 kHz.
≥ Tato funkce nemusí fungovat u některých nahrávek disku.
Režim opakování
Zobrazené položky se liší podle typu disku a režimu přehrávání.
Pokaždé když stisknete tlačítko:
Menu 1 (Disk)
Menu 2 (Video)
Menu 3 (Zvuk)
Ukončít
9:45 AM
D5
O
Stiskněte [3, 4]8 k provedení nastavení a stisknte
3 [OK]8.
[DVD-V] (s více úhly)
Pro výběr video úhlu
Menu 2 (Video)
Režim přenosu
Chcete-li zvolit metodu konverze video výstupu tak, aby vyhovoval
typu materiálu
Aut.nastav., Video
≥ Pokud je obsah zdeformován, zvolte “Video”.
≥ Tato akce nemusí mít u některých zdrojů vliv.
Zvětšení
Tato funkce nepracuje při přehrávání HD JPEG (B 17, Režim HD JPEG [JPEG])
Zobrazené položky se budou lišit v závislosti na typu disku.
Menu 1 (Disk)
Hledat skladbu, Hledat titul, Hledat obsah, Hledat kapitolu
Začít od specifické položky
např. [DVD-V]: T2 C5
Pro výběr 12: [S10]2 B [1] B [2] B [OK]8
Zvuk
[DVD-V] [DivX] (s více zvukovými stopami)
Pro výběr zvukové stopy audio
[VCD]
Pro výběr “L”, “P”, “L+P” nebo “L P”
Vlastní operace závisí na disku. Podrobnosti si přečtěte v pokynech pro
používání disku.
Typ signálu/dat
LPCM/
D/DTS§/MP3/MPEG: Typ signálu
§ Během přehrávání zdroje DTS nebude z reproduktorů vycházet
žádný zvuk.
ČESKY
RQT9597
≥ [DivX] Když změníte audio na video-disku DivX, může chvíli trvat, než
začne přehrávání.
14
36
Volba zoomu
Normální, 1, 2, 3
Menu 3 (Zvuk)
Zdůraznění dialogů
Aby byl dialog ve filmech zřetelnější
[DVD-V] [DivX] (Dolby Digital, 3-kanál nebo vyšší, s dialogem nahraným
ve středovém kanálu)
Vypnout, Zapnout
Wednesday, December 14, 2011
Příprava
≥ Potvrďte provedení připojení HDMI (B 8).
1 Nastavte “VIERA Link” na “Zapnout” (B 17).
(Výchozí nastavení je “Zapnout”.)
2 Nastavte činnosti “HDAVI Control” na připojeném zařízení
(např. televizoru).
3 Zapněte všechno vybavení kompatibilní s “HDAVI Control” a zvolte
vstupní kanál této jednotky na připojeném televizoru tak, aby funkce
“HDAVI Control” pracovala správně.
Pokud se připojení nebo nastavení změní, opakujte tento postup a
znovu potvrďte body v “Propojení zvuku” (B níže).
Propojení zvuku
∫ Propojení zvuku s TV
Zvolte “AV”, “AUX”, “ARC”§1 nebo “DIGITAL IN” u napojení zvuku
televizoru.
Přečtěte si nastavení Zvuk televizoru v Easy setup (Snadné nastavení)
(B 9) nebo “Zvuk televizoru” v nabídka HDMI (B 17).
Potvrďte připojení zvuku televizoru na terminálu SCART (AV) (u “AV”),
AUX terminálu (u “AUX”), HDMI AV OUT terminálu (u “ARC”§1) nebo
DIGITAL AUDIO IN OPTICAL terminálu (u “DIGITAL IN”) na hlavní
jednotce (B 8).
∫ Propojení zvuku se STB
U napojení zvuku STB zvolte “D-IN”.
Ohledně nastavení STB si přečtěte část “Nastavení vstupu pro digitální
audio” (B 11).
Potvrďte připojení zvuku STB k terminálu DIGITAL AUDIO IN OPTICAL (u
“D-IN”) na hlavní jednotce (B 8).
≥ VIERA Link “HDAVI Control”, na základě kontrolních funkcí zajištěných
HDMI, což je průmyslová norma s označením HDMI CEC (Consumer
Electronics Control), unikátní funkce, kterou jsme vyvinuli a začlenili do
našeho zařízení. Vzhledem k tomu nelze zaručit její fungování se zařízením
jiných výrobců, které podporuje HDMI CEC.
≥ Toto zařízení podporuje funkci “HDAVI Control 5”.
“HDAVI Control 5” představuje nejnovější standard (aktuální je z listopadu
2011) pro zařízení kompatibilní s HDAVI Control od firmy Panasonic. Tento
standard je kompatibilní s klasickým zařízením HDAVI od firmy Panasonic.
≥ Bližší informace si prosím vyhledejte v jednotlivých příručkách pro zařízení
jiných výrobců, která podporují funkci VIERA Link.
Automatická synchronizace obrazu a zvuku
(U “HDAVI Control 3 nebo novější”)
Tato funkce automaticky poskytuje synchronizovaný výstup audia a videa.
(Pracuje pouze v případě, že je zdrojem “DVD/CD”, “USB”, “AV”§2,
“AUX”§2, “ARC”§1, 2 nebo “D-IN”§2, 3.)
≥ Při použití “DVD/CD” nebo “USB” v úloze zdroje nastavte “Časový
posun” v Video nabídka na “0ms/Auto” (B 17).
Propojení vypnutí
Všechna připojená zařízení, kompatibilní s “HDAVI Control”, včetně
tohoto zařízení se automaticky vypnou, když vypnete televizor.
Pro pokračování audio přehrávání i s vypnutou televizí zvolte “Video”
(B 17, “Vyp. přes Link” v nabídka HDMI).
Přehrávání disků
Co to je VIERA Link “HDAVI Control”?
VIERA Link “HDAVI Control” je výhodná funkce, která nabízí připojené
operace této jednotky a televizi Panasonic (VIERA) v rámci “HDAVI
Control”. Této funkce můžete využít připojením zařízení kabelem
HDMI. Provozní podrobnosti vysvětluje návod k použití daného
zařízení.
Když se provádějí následující operace, televizor automaticky přepne
vstupní kanál a zobrazí odpovídající akci. Kromě toho v případě, že je
televizor vypnutý, se automaticky zapne:
– Při zahájení přehrávání na zařízení
– Při provedení operace, při které se používá strana displeje (např. menu
START)
≥ Při přepnutí vstupu televizoru na režim tuneru televizoru nebo na kanál
vstupu STB bude toto zařízení automaticky přepnuto na “AV”§2,
“AUX”§2, “ARC”§1, 2 nebo “D-IN”§2, 3.
≥ Když je tato jednotka v režimu “DVD/CD”, televize automaticky přepne
svůj vstupní režim na tuto jednotku.
≥ K automatickému přepnutí televizoru do režimu tuneru televizoru dojde,
když:
– stiskněte [EXIT]A.§4, 5
– ukončete zobrazování menu START stisknutím [RETURN]D.§4, 5
– zvolte “AV”§2, “AUX”§2, “ARC”§1, 2 nebo “DIGITAL IN”§2 v menu
START.
– dojde k zastavení přehrávání ([DVD-V] [VCD]) nebo k vypnutí tohoto
zařízení.§5
Při stisknutí [Í]1 bude vypnuto pouze toto zařízení. Ostatní připojená
zařízení, kompatibilní s VIERA Link “HDAVI Control”, zůstanou zapnutá.
Bližší informace se dozvíte také v návodu k obsluze vaší televize.
Výběr reproduktorů
Pomocí nastavení nabídky televize si můžete zvolit, zda se audio bude
vysílat z reproduktorů této jednotky nebo z televizních reproduktorů.
Podrobnosti jsou vysvětleny v návodu k obsluze vaší televize.
Domácí kino
Reproduktory této jednotky jsou aktivní.
≥ Když jednotku zapnete, automaticky se aktivují její reproduktory.
≥ Když je tato jednotka v pohotovostním režimu, změna televizních
reproduktorů na reproduktory této jednotky v nabídce televize jednotku
automaticky zapne a zvolí “AV”§2, “AUX”§2, “ARC”§1, 2 jako “D-IN”§2, 3
jako zdroj.
≥ Televizní reproduktory se automaticky ztlumí.
≥ Nastavení hlasitosti nemůžete ovládat pomocí tlačítka hlasitosti nebo
ztlumení dálkového ovladače televize. (Úroveň hlasitosti se zobrazí na
displeji hlavní jednotky.)
≥ Můžete zrušit ztlumení zvuku také dálkovým ovladačem této jednotky
(B 4).
≥ Když tuto jednotku vypnete, televizní reproduktory se automaticky
aktivují.
TV
Televizní reproduktory jsou aktivní.
≥ Hlasitost této jednotky je nastavena na “0”.
– Tato funkce funguje pouze když je “DVD/CD”, “USB”, “AV”§2, “AUX”§2,
“ARC”§1, 2 nebo “D-IN”§2, 3 zvoleno na této jednotce jako zdroj.
≥ Audio výstup je 2-kanálové audio.
Další postupy
ovládání
(VIERA Link “HDAVI Control ”)
TM
Začínáme
Automatické přepínaní zdroje
(Propojení zapnutí)
Reference
Činnosti propojené s
televizorem
9:45 AM
Když přepínáte mezi reproduktory jednotky a televizními reproduktory, televizní
obrazovka může být několik vteřin prázdná.
§1 Výběr pracuje pouze, pokud je použit televizor kompatibilní s ARC.
§2 “AV”, “AUX”, “ARC” nebo “D-IN” (DIGITAL IN) pracuje v závislosti na
nastavení Zvuk televizoru (B levý, Propojení zvuku s TV).
§3 “D-IN” (DIGITAL IN) pracuje v závislosti na nastavení STB audia
(B levý, Propojení zvuku se STB).
§4 Tato funkce nepracuje během přehrávání nebo režimu obnovení
přehrávání, když je zvolen “DVD/CD” nebo “USB” jako zdroj.
§5 Pouze po automatickém přepnutí televizoru do režimu vstupu HDMI
pro tuto jednotku.
RQT9597
ČESKY
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 15
15
37
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 16
Wednesday, December 14, 2011
Snadné ovládání s použitím dálkového ovládání
VIERA
(Pro “HDAVI Control 2 nebo novější”)
Pomocí dálkového ovládání televizoru lze ovládat nabídky přehrávání
této jednotky. Při ovládání dálkového ovládání televizoru, naleznete níže
ilustrace pro provozní tlačítka.
1 Zvolte menu provozu této jednotky pomocí nastavení nabídky televize.
(Podrobnosti vysvětluje návod k obsluze vaší televize.)
Obje ví se menu START.
např. [DVD-V]
DVD/CD
Přehrávání disku
TOP MENU(DVD)
MENU(DVD)
9:45 AM
Probíhá změna nastavení
přehrávače
1 Stisknutím [DVD]4 vyberte “DVD/CD”.
2 Stisknutím [START]B zobrazte menu START.
[3, 4]8 vyberte “Nastavení” a stiskněte
3 Stisknutím
[OK]8.
Položka
Domácí kino
Přehrávání/otevření
nabídek
Nastavení
Jazyk
Zvuk
HDMI
≥ Menu START se může rovněž zobrazit použitím tlačítka na dálkovém
ovladači televize (např. [OPTION]).
– Když je jako zdroj zvolen “DVD/CD” nebo “USB”, funguje tento
postup pouze během režimu stop.
Přehrávání můžete ovládat označenými ovladači.
≥ Použitím tlačítka na dálkovém ovladači televize lze také zobrazit
ovládací panel na obrazovce (např. [OPTION]).
– Je to možné pouze během přehrávání “DVD/CD” nebo “USB” a
obnovení režimů.
≥ V závislosti na menu nemohou být některé tlačítkové operace prováděny
dálkovým ovladačem televize.
≥ Na dálkovém ovladači televize nemůžete zadávat čísla číslovanými tlačítky
([0] až [9]). Výběr seznamu nahrávek apod. proveďte dálkovým ovladačem
této jednotky.
Přehrávání z přístroje USB
Můžete se připojit a přehrávat zvukové stopy nebo soubory z přístrojů
USB typu “mass storage class” / třída velkokapacitní paměti
(B 19).
Přístroje, které jsou definovány jako USB “mass storage class” / třída
velkokapacitní paměti:
– přístroje USB, které podporují pouze velkoobjemový přenos.
Příprava
≥ Před připojením jakéhokoli přístroje USB s velkokapacitní pamětí “mass
storage” k jednotce se ubezpečte, že data na ní uložená jsou
zálohována.
≥ Nedoporučuje se používat prodlužovací šňůru USB. Přístroj USB
připojený tímto kabelem nebude touto jednotkou rozpoznán.
USB zařízení (není součástí dodávky) k
1 Připojte
USB portu (
6).
Když
stisknete
[EXT-IN]4
účelem volby “USB”, toto
2 zařízení automaticky začnezapřehrávat
obsah USB
zařízení.
≥ Pro přehrání zvolené položky stiskněte [∫ STOP]5 a vycházejte přitom
z “Přehrávání od zvolené položky” (B 13).
≥ Ostatní provozní funkce jsou podobné těm, které jsou popsány v části
“Přehrávání disků” (B 12 až 14).
ČESKY
RQT9597
≥ Maximum: 259 složek (s výjimkou kořenové složky), 2600 souborů,
16 znaků pro název souboru/složky.
≥ Při připojování čtečky multiportové karty USB bude zvolena jen jedna
paměťová karta. Zpravidla je to první vložená paměťová karta.
16
38
: Česky
: Anglicky
: Aut.nastav.
: Anglicky
: Latin2
Další
Nastavit
RETURN
Nabídka
2 Zvolte požadovanou položku v menu START (B 10).
Když se objeví ovládací panel na obrazovce
např. [DVD-V] (když “Přehrávání disku” se zvolí z menu START.)
Zobrazení
Zvuk
Titulky
DVD Menu
Text titulků
Video
Výběr vstupu
Nastavení
Současné nastavení
4
Stiskněte [3, 4]8 pro výběr položky a stiskněte
5 [OK]8.
[3, 4]8 k provedení nastavení a stiskněte
6 Stiskněte
[OK]8.
Stiskněte [3, 4]8 pro výběr menu a stiskněte [OK]8.
≥ Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte [RETURN]D.
≥ Za účelem ukončení zobrazování na displeji stiskněte [START]B.
≥ Nastavení zůstávají beze změny, i když jednotku přepnete do
pohotovostního režimu.
≥ Podtržené položky jsou hodnoty továrních nastavení v následujících
nabídkách.
Jazyk nabídka
Zobrazení
Vyberte jazyk pro pokyny na obrazovce.
≥ Français
≥ Español
≥ English
≥ Русский
≥ Magyar
≥ Polski
≥ Deutsch
≥ Česky
Zvuk§
Vyberte jazyk audio záznamu.
≥ Anglicky
≥ Rusky
≥ Francouzsky
≥ Maďarsky
≥ Španělsky
≥ Polsky
≥ Německy
≥ Česky
≥ Francouzsky
≥ Maďarsky
≥ Španělsky
≥ Polsky
≥ Španělsky
≥ Polsky
≥ Německy
≥ Česky
Titulky§
Zvolte jazyk podtitulků.
≥ Aut.nastav.
≥ Německy
≥ Česky
≥ Anglicky
≥ Rusky
≥ Vypnout
DVD Menu§
Zvolte jazyk nabídek na disku.
≥ Anglicky
≥ Rusky
≥ Francouzsky
≥ Maďarsky
§ Některé disky se spouštějí v určitém jazyce bez ohledu na změny,
které zde uděláte.
Když zvolený jazyk na disku není k dispozici, přehrává se jazyk
základního nastavení. Na některých discích můžete přepnout jazyk
pouze z obrazovky menu (B 13).
Text titulků [DivX]
Zvolte vhodnou položku v souladu s jazykem použitým pro text titulků
DivX (B 18).
≥ Latin1
≥ Latin2
≥ Cyrilice
Video nabídka
Poměr stran TV
Zvolte nastavení vyhovující vaší televizi.
≥ 16:9: Širokoúhlá televize (16:9)
≥ 4:3 Pan&Scan: Televize s pravidelným stranovým
poměrem (4:3)
Strany širokoúhlého obrazu jsou seříznuty, tak aby
zaplnil obrazovku (pokud to disk nezakazuje).
≥ 4:3 Letterbox: Obvyklý stranový poměr televize (4:3)
Širokoúhlý obraz se zobrazí ve stylu “schránka na
dopisy”.
≥ Turečtina
Časový posun
Nastavení repro.
Při připojení k plazmové obrazovce upravte nastavení, jestliže si
všimnete, že audio není v souladu s videem.
≥ 20ms
≥ 40ms
≥ 60ms
≥ 0ms/Auto
≥ 80ms
≥ 100ms
Při používání televize kompatibilní VIERA Link “HDAVI Control” s
“HDAVI Control 3 nebo novìjší” (B 15), zvolte “0ms/Auto”.
Audio a video se automaticky nastaví v synchronizaci.
Zvolte dobu zpoždění reproduktorů.
(Tento režim pracuje pouze, pokud je zvolen režim “Prostorový zvuk
(Doporučeno)” v “Uspořádání repro.” (B 9, Easy setup (Snadné
nastavení)).)
(Pouze středové a prostorové reproduktory)
Pro optimální poslech při zvuku 5.1-kanálu by měly být všechny
reproduktory s výjimkou subwooferu ve stejné vzdálenosti od místa
sezení.
Pokud musíte umístit středové nebo prostorové reproduktory blíže k
místu sezení, upravte dobu zpoždění tak, aby tento rozdíl kompenzovala.
C
SW
R
 
LS
Tato funkce pracuje pouze, pokud je použito připojení HDMI.
U televizoru zvolte vhodnou kvalitu obrazu.
(Video nahrávky budou převedeny na video s vysokým rozlišením a takto
vysílány.)
≥ 480i/576i
≥ 480p/576p
≥ 720p
≥ Aut.nastav.
≥ 1080i
≥ 1080p
Ujistěte se, že televizor podporuje zvolené rozlišení.
Pokud se zobrazí obrazovka hlášení, potvrďte výběr stisknutím [2, 1]8
a vyberte “Ano” a stiskněte [OK]8. Pokud je obraz deformovaný,
počkejte 15 sekund nebo stiskněte [2, 1]8 a vyberte “Ne”. Chcete-li
přijmout nastavení, znovu zvolte “Ano”.
Režim HD JPEG [JPEG]
(Tato akce pracuje pouze při použití připojení HDMI s “Rozlišení obrazu”
(B viz výše) nastaveným na “Aut.nastav.”, “720p”, “1080i” nebo “1080p”.)
≥ Zapnout: Přehrávání HD JPEG je k dispozici. (Obrázky JPEG budou
zobrazeny v původních rozlišeních.)
≥ Vypnout
Během přehrávání HD JPEG nebudou zobrazeny nabídky na obrazovce
(B 14) a displeje na obrazovce.
Videovýstup SCART
Vyberte formát video signálu, který bude vysílán z terminálu SCART (AV).
≥ Video
≥ S-Video
≥ RGB 1: (Pouze je-li připojen k televizi kompatibilní s RGB)
Pokud si vždy přejete sledovat obraz z jednotky v signálu RGB, zvolte
tento režim. Televizní obrazovka se automaticky přepne na vysílání
obrazu z jednotky, když je tato zapnuta.
≥ RGB 2: (Pouze při připojení k televizi kompatibilní s RGB)
Když je selektor v režimu TV tuner a pokud je nastaven na “DVD/CD”,
televizní obrazovka se automaticky přepne na zobrazení z jednotky
pouze při přehrávání disku ([DVD-V] [VCD]) nebo když se díváte na
nabídku na obrazovce DVD/CD.
Když je selektor nastaven na “AV”, zobrazí se televizní obraz. U jiných
selektorů se zobrazí obraz z této jednotky.
Zvuk nabídka
Zvolte, aby vyhovoval typu zařízení, které jste připojili k terminálu HDMI
AV OUT.
Zvolte “Datový tok”, když zařízení umí dekódovat bitstream/proud bitů
(digitální forma dat 5.1-kanálu). Jinak zvolte “PCM”.
(Je-li bitstream vysílán do zařízení bez dekodéru, může dojít k vysílání
silného hluku a poškození vašich reproduktorů i sluchu.)
Digitální výstup
≥PCM
Když je vysíláno audio z terminálu HDMI AV OUT a připojené zařízení
nepodporuje zvolenou položku, bude vlastní výstup záviset na výkonu
tohoto připojeného zařízení.
Dynamický rozsah
≥ Zapnout: Nasta vení zvyšuje zřetelnost, i když je hlasitost nízká.
Vhodné pro sledování v pozdních hodinách. (Funguje pouze
s Dolby Digital)
≥ Vypnout: Je reprodukován plný dynamický rozsah signálu.
LS
: Ideální poloha reproduktorů
   : Primárni vzdálenost pro
poslech

Rozlišení obrazu
≥Datový tok
: Skutečná poloha reproduktorů
C
L
RS
Přibližné rozměry místnosti
RS
Kružnice konstantní primární vzdálenosti pro poslech
Je-li některá vzdálenost a nebo b menší než c, najděte si rozdíl v
tabulce a změňte nastavení na doporučenou hodnotu.
a Centrální reproduktor
Rozdíl (Přibliž.)
Nastavení
30 cm
1ms
60 cm
2ms
90 cm
3ms
120 cm
4ms
150 cm
5ms
b Prostorové reproduktor
Rozdíl (Přibliž.)
Nastavení
150 cm
5ms
300 cm
10ms
450 cm
15ms
≥ Zpoždění C (Zpoždění středového reproduktoru):
0ms, 1ms, 2ms, 3ms, 4ms, 5ms
Zvolte dobu zpoždění pro váš středový reproduktor.
≥ Zpoždění LS/RS (Levý prostorový/Pravý prostorový
reproduktor - zpoždění):
0ms, 5ms, 10ms, 15ms
Zvolte dobu zpoždění pro prostorové reproduktory.
≥ Testovací signál:
Pro potvrzení připojení reproduktorů použijte testovací tón a
poslouchejte zvuk reproduktoru.
Testovací tón zazní na každém kanálu v postupném pořádku.
Levý, Středový, Pravý, Pravý prostorový, Levý prostorový, Subwoofer
Chcete-li zastavit testovací tón, stiskněte [RETURN]D.
Playing Discs
Když připojujete TV, vyberte vhodný výstupní zdroj.
(B 19, Video systémy).
≥ NTSC:
Při připojení k televizi NTSC.
Při připojení k televizi PAL.
≥ PAL:
≥ Aut.nastav.: Slouží k volbě originálního výstupního zdroje při
přehrávání disků PAL nebo NTSC.
HDMI nabídka
VIERA Link
≥ Zapnout: Funkce VIERA Link “HDAVI Control” je k dispozici (B 15).
≥ Vypnout
Audiovýstup
Odkaz
Systém TV
Getting Started
9:45 AM
Další postupy
ovládání
Wednesday, December 14, 2011
≥ Zapnout: Když audio výstup vychází z terminálu HDMI AV OUT.
(V závislosti na možnostech připojeného zařízení se audio
výstup může lišit od audio nastavení hlavní jednotky.)
≥ Vypnout: Když audio výstup není z terminálu HDMI AV OUT. (Audio se
vysílá podle nastavení hlavní jednotky.)
Vyp. přes Link
Zvolte žádané nastavení spojení “vypojení z napájení” této jednotky pro
operaci VIERA Link (B 15). (Toto funguje podle nastavení připojeného
VIERA Link “HDAVI Control” kompatibilního zařízení.)
≥ Video/Zvuk: Když se televize vypne, tato jednotka se vypne
automaticky.
≥ Video: Když se vypne televize, tato jednotka se vypne s výjimkou
následujících podmínek:
– audio přehrávání ([CD] [MP3])
– režim rádio
– režim “AV”, “AUX”, “ARC” nebo “D-IN” (při nezvoleném
nastavení audia televizoru pro VIERA Link)
Zvuk televizoru
Zvolte audio vstup televize tak, aby fungoval s operacemi VIERA Link
(B 15).
≥ AUX
≥ ARC
≥ DIGITAL IN
≥ AV
RQT9597
ČESKY
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 17
17
39
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 18
Wednesday, December 14, 2011
Informace DivX
Další nabídka
Registrace DivX [DivX]
Zobrazení registračního kódu přístroje.
Tento registrační kód potřebujete pro nákup a přehrávání obsahu DivX
Video na požádání (VOD) (B vpravo).
Zrušení registr. DivX [DivX]
Zobrazení kódu na zrušení registrace zařízení.
Ke zrušení registrace tohoto zařízení potřebujete příslušný kód
(B vpravo).
Nastavení je zobrazováno pouze po prvním přehrání obsahu DivX VOD.
Interval prezent.
Nastavte rychlost promítání diapozitivů.
≥ 3 sekund
≥ 5 sekund
≥ 10 sekund
9:45 AM
≥ 15 sekund
Snadné nastavení
DIVX VIDEO:
DivX® představuje digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC,
přidružené společnosti Rovi Corporation. Toto zařízení je oficálním
výrobkem DivX Certified® a slouží k přehrávání DivX videa.
Podrobnější informace a softwarové nástroje pro konverzi vašich souborů
na DivX video najdete na internetové stránce divx.com.
DIVX VIDEO-NA-PŘÁNÍ:
Za účelem přehrávání zakoupených DivX videí na přání (VOD - Video-ondemand) musí být toto zařízení DivX Certified® zaregistrováno.
Registrační kód obdržíte v části DivX VOD v nabídce nastaveni zařízeni.
Podrobnější informace o tom, jak dokončit registraci, naleznete na
stránkách vod.divx.com.
Vyvolejte registrační kód jednotky
(B levý, “Registrace DivX” v Další nabídka)
Pro optimalizaci systému domácího kina lze spustit základní nastavení.
(B 9)
Jas displeje
Změňte jas displeje jednotky a indikátoru.
≥ Jasný
≥ Ztlumený:
Displej je ztlumená.
≥ Aut.nastav.: Displej je ztlumená, ale rozjasní se, když provádíte
operace.
Spořič obrazovky
To má předcházet stopám zahoření / burn mark na obrazovce televizního
přijímače.
≥ Vypnout
≥ Čekat 5 minut: Pokud není po dobu 5 minut provedena žádná akce,
bude zobrazen spořič obrazovky. Obrazovka televizoru
se obnoví po provedení nějaké akce. (Tato funkce
nepracuje při přehrávání.)
Hodnocení obsahu
Nastavte úroveň hodnocení k omezení přehrávání DVD-Video.
Nastavení hodnocení (Když je zvolena úroveň 8)
≥ 1 do 7
≥ 8 Bez omezení
Když si zvolíte svou úroveň hodnocení (ratingu), objeví se obrazovka
hesla.
Výchozí heslo je “0000”.
Zadejte heslo o 4 číslicích pomocí číselných tlačítek a stiskněte [OK]8.
Výchozí heslo lze změnit (B níže)
Nezapomeňte vaše heslo.
Jestliže se do jednotky vloží disk DVD-Video přesahující úroveň
hodnocení (ratingu), objeví se obrazovka se zprávami.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zadat heslo
Změňte heslo na “Hodnocení obsahu”.
Pokud měníte heslo poprvé:
Výchozí heslo je “0000”.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Obnovit výchozí nastavení
Tato akce vrátí všechny hodnoty v nabídce Nastavení do výchozího
nastavení kromě hesla a úrovní hodnocení.
Stisknutím [2, 1]8 vyberte “Ano” a stiskněte [OK]8.
Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.
Pro přehrávání chrán. videí DivX®
musíte zařízení zaregistrovat.
Registrační kód :XXXXXXXXXX
10 alfanumerických znaků
Registrujte se na http://vod.divx.com
≥ Po prvním přehrávání obsahu DivX VOD nelze zvolit “Registrace DivX”,
dokud nebude zrušena registrace tohoto zařízení.
≥ Když si zakoupíte obsah DivX VOD s použitím kódu odlišného od kódu
tohoto zařízení, nebudete moci tento obsah přehrávat.
Zrušení registrace zařízení
Zvolte “Zrušení registr. DivX” (B levý) a postupujte podle instrukcí na
obrazovce.
Pro zrušení registrace na http://vod.divx.com použijte přílušný kód.
Pokud jde o obsah DivX, který lze přehrávat jen po
stanovený počet přehrávek
Některý obsah DivX VOD může být přehrán pouze tolikrát, kolikrát je
nastaveno. Při přehrávání obsahu tohoto druhu bude zobrazen také počet
dosavadních přehrání a počet původně možných přehrání.
≥ Zbývající počet možných přehrávání bude snížen při každém přehrání
programu. V každém případě však platí, že při přehrávání z bodu, ve
kterém bylo předtím přehrávání přerušeno, zbývající počet možných
přehrávání nebude snížen díky funkci obnovení přehrávání.
Zobrazení textu titulků DivX
Na tomto zařízení lze zobrazovat text titulků zaznamenaný na videodisky
DivX prostřednictvím tohoto zařízení.
Tato funkce nijak nesouvisí s titulky ve standardní specifikaci DivX a
nedisponuje žádným jasným standardem.
Nastavte “Titulky” v Menu 1 (Disk) (B 14).
Videosoubory DivX, jež nezobrazují “Zapnout”, titulky neobsahují. Text
titulků nemůže být zobrazen.
Typy textových souborů titulků, které lze zobrazit
Na této jednotce lze zobrazit texty titulků, které splňují následující
podmínky.
≥ Formát souboru: MicroDVD, SubRip nebo TMPlayer
≥ Přípona souboru: “.SRT”, “.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT” nebo “.txt”
≥ Název souboru: Maximálně 16 znaků bez přípony souboru
≥ Soubor DivX video a textový soubor titulků jsou ve stejné složce, a
názvy souborů jsou stejné, kromě jejich přípon.
≥ Pokud je v jedné složce více testových souborů s titulky, zobrazí se v
následujícím pořadí: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
ČESKY
RQT9597
≥ V závislosti na metodách použitých pro vytvoření souboru nebo na stavu
záznamu se může stát, že budou zobrazeny pouze části titulků nebo že
titulky nebudou zobrazeny vůbec.
≥ Texty titulků nelze zobrazit během přehrávání nabídky, nebo když se
provádějí operace jako např. vyhledávání.
≥ Když text titulků není zobrazován správně, zkuste změnit nastavení textu
titulků (B 16).
18
40
Wednesday, December 14, 2011
Video systémy
Média, která lze přehrát
Toto zařízení přehrává PAL a NTSC, ale “Systém TV” (B 17) tohoto
zařízení musí odpovídat systému vašeho televizoru.
Hudební disky s video
záznamy
Včetně SVCD
(Splňující IEC62107)
V závislosti na videu PAL na disku se může stát, že obraz nebude zobrazen
správně na televizoru NTSC.
Důležitá upozornění ohledně nakládání s disky
[VCD]
≥ Nenalepujte na disky etikety a přelepky. Může to způsobit deformaci
disku a jeho další nepoužitelnost.
≥ Nepopisujte stranu s etiketou propisovací tužkou nebo jiným pisátkem.
≥ Nepoužívejte čistící spreje na desky, benzín, ředidlo, tekutiny, které ruší
statickou elektřinu, nebo jakékoli jiné rozpouštědlo.
≥ Nepoužívejte chrániče nebo obaly chránící proti poškrábání.
≥ Nepoužívejte následující disky:
– Disky s lepidlem na povrchu od odstraněných nálepek nebo etiket
(vypůjčené disky apod.).
– Disky, které jsou výrazně deformované nebo prasklé.
– Disky s nepravidelným tvarem, např. ve tvaru srdce.
O souborech MP3/JPEG/DivX
CD
Hudební disky
[CD]
Nahrané disky a zařízení USB
Typ média/
Logo
DVD-R/RW
DVD-R DL
rR/rRW/rR DL
Formáty
≥ DVD-Video Formát
≥ MP3 Formát
≥ JPEG Formát
≥ DivX® Formát
≥ DVD-Video Formát
≥ DivX® Formát
Označeno jako
[DVD-V]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
[DVD-V]
[DivX]
≥ Formát iVR (iR/iRW
Video Nahrávání)
[DVD-V]
CD-R/RW
≥ CD-DA Formát
≥ MP3 Formát
≥ JPEG Formát
≥ DivX® Formát
USB zařízení
≥ MP3 Formát
≥ JPEG Formát
≥ DivX® Formát
[CD]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
≥ Před přehráváním finalizujte disk na přístroji, na kterém byl nahrán.
≥ Může se stát, že v některých případech nebude možné přehrávat výše
uvedená média kvůli druhu média, stavu záznamu, použité metodě
záznamu a způsobu vytvoření souborů (B vpravo, O souborech MP3/
JPEG/DivX).
≥ Během přehrávání zdroje DTS nebude z reproduktorů vycházet žádný
zvuk.
Poznámka ohledně používání typu DualDisc
Strana digitálního audio obsahu typu DualDisc nesplňuje technické
specifikace formátu Compact Disc Digital Audio (CD-DA), proto není
úspěšné přehrávání zaručeno.
Disky, které nelze přehrávat
Disky Blu-ray, HD DVD, disky AVCHD, disky DVD-RW verze 1.0, DVDAudio, DVD-ROM, DVD-VR, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, hudební
disky DTS, disky WMA a Photo CD, DVD-RAM a “Chaoji VCD” dostupné
na trhu včetně CVD, DVCD a SVCD, které nesplňují IEC62107.
[MP3] (Přípona: “.MP3”, “.mp3”)
≥ Vzorkovací kmitočet a rychlost komprese:
– 8 kHz, 11,02 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (8 kbps až
160 kbps), 32 kHz, 44,1 kHz a 48 kHz (32 kbps až 320 kbps)
≥ ID3 tagy: verze 1, 2
[JPEG] (Přípona: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG”, “.jpeg”)
≥ Zobrazí se soubory JPEG zaznamenané digitální kamerou, které
odpovídají normě DCF (Design rule for Camera File system)
verze 1.0.
– Soubory, které byly změněny, editovány nebo uloženy programem
editování snímků na počítači, se nemusí zobrazit.
≥ Tato jednotka nemůže zobrazit pohyblivé snímky MOTION JPEG a
jiné podobné formáty, statické snímky kromě formátu JPEG
(např. TIFF), nebo přehrávat obrázky s připojeným audio záznamem.
[DivX] (Přípona: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI”, “.avi”)
≥ DivX soubory větší než 2 GB nebo nemají žádný index se na této
jednotce nemusí správně přehrávat.
≥ Tato jednotka podporuje všechna rozlišení až do maxima 720k480
(NTSC)/720k576 (PAL).
Getting Started
[DVD-V]
Playing Discs
Vysoce kvalitní filmové a
hudební disky
Označeno jako
Other Operations
Video CD
Poznámky
≥ V pořadí zobrazení na obrazovce nabídky a obrazovce počítače mohou
být rozdíly.
≥ Tato jednotka nemůže přehrávat soubory zaznamenané paketovým
zápisem.
DVD-R/RW
≥ Disky musí splňovat UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660).
≥ Tato jednotka nepodporuje multi-relace. Přehrává se pouze základní
relace.
CD-R/RW
≥ Disky musí splňovat úroveň ISO9660 1 nebo 2 (s výjimkou rozšířených
formátů).
≥ Tato jednotka podporuje multi-relaci, ale je-li relací mnoho, trvá déle,
než se spustí přehrávání. Abyste tomu předešli, udržujte minimální
počet relací.
USB zařízení
≥ Toto zařízení nezaručuje spojení se všemi USB zařízeními.
≥ Toto zařízení nepodporuje nabíjení USB zařízení.
≥ Je podporován systém souborů FAT12, FAT16 a FAT32.
≥ Tato jednotka podporuje rozhraní USB 2.0 Plná Rychlost.
Odkaz
Komerční disky
Typ média/
Logo
DVD-Video
9:45 AM
Údržba
Jednotku očistěte měkkým suchým hadříkem
≥ K čištění jednotky nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo na barvy nebo
benzín.
≥ Před použitím chemicky upravené čistící textilie si pozorně přečtěte
pokyny pro její použití.
Nepoužívejte komerčně dostupné čističe objektivů, mohou způsobit
selhání funkce. Čištění objektivu obecně není nutné, i když to záleží na
prostředí, v němž zařízení provozujete.
Než přemístíte jednotku, zkontrolujte, že disková přihrádka je
prázdná. Pokud tak neučiníte, vzniká riziko vážného poškození disku
a jednotky.
RQT9597
ČESKY
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 19
19
41
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 20
Wednesday, December 14, 2011
Volba instalace reproduktoru
9:45 AM
Čelní reproduktor
Připevněte na zeď bez základny a stojanu
 
Upevnění na stěnu
Všechny reproduktory (vyjma subwooferu) můžete připevnit na stěnu.

≥ Stěna nebo sloup, na něž se reproduktory mají připevnit, by měla unést
10 kg na jeden šroub. Při uchycování reproduktorů na stěnu se obraťte
na kvalifikovaného stavebního dodavatele. Nesprávné uchycení může
vést k poškození stěny a reproduktorů a může způsobit zranění.
1 Do stěny zafixujte šroub (není součástí dodávky).
J 65 mm
K 349 mm
L 110 mm
M 51 mm
N 51 mm
Alespoň 30 mm
‰4,0 mm

‰7,0 mm do ‰9,4 mm
Zeď nebo sloupek
5,5 mm do 7,5 mm
2 Bezpečně reproduktor usaďte otvorem/y na šroub/y.
např. Prostorové reproduktor
NESPRÁVNÝ
NESPRÁVNÝ POSTUP

≥ V této pozici může reproduktor
spadnout, pokud bude posunut
doleva nebo doprava.
≥ Posuňte reproduktor tak, aby
byl šroub v této pozici.
∫ Chcete-li zabránit selhání reproduktorů
∫ Typy
Prostřednictvím níže uvedených měření identifikujte polohu pro
přišroubování na stěnu.
≥ Nechejte nad reproduktorem alespoň 20 mm volného místa a 10 mm z
každé strany, abyste měli dostatek prostoru k jeho uchycení.
Prostorové reproduktor

Šňůra (není součástí dodávky)
Centrální reproduktor
 

Čelní reproduktor, Prostorové reproduktor, Centrální reproduktor
např. Čelní reproduktor


Závěsný šroub
(není součástí
dodávky)



Méně než 10 cm
Zeď
Opětovné připojení kabelu reproduktoru
A 24 mm
B 116 mm
C 40 mm
D 40 mm
Ponechte
přibližně
120 mm.
ČESKY
RQT9597
E 18 mm
F 65 mm
G 24 mm
H 95,5 mm
I 27 mm
20
42
Zasuňte kabel ze
spodní části.
Vytáhněte kabel
přes otvor.
Wednesday, December 14, 2011
Odpojeno od zdroje.
≥ Zahájení přehrávání může určitou dobu trvat, jestliže stopa MP3 stále
obsahuje data statických obrázků. Dokonce ještě po spuštění stopy se
nezobrazí správný přehrávací čas. To je normální. [MP3]
≥ To je u DivX videa normální. [DivX]
Během přeskočení nebo vyhledávání se objeví obrazovka
nabídky. [VCD]
To je u Video CD disků normální.
Bezpečně připojte napájecí kabel. (B 9)
Neobjeví se nabídka ovládání přehrávání.
Jednotka se automaticky přepne do pohotovostního
režimu.
[VCD] s ovládáním přehrávání
Stiskněte [MENU]C a zapněte PBC a poté během přehrávání stiskněte
[RETURN]D.
≥ Časovač usínání fungoval a dosáhl stanoveného časového limitu. (B 4)
≥ Hlavní jednotka se automaticky přepne do pohotovostního režimu po
30 minutách neaktivity. (B 4)
K vypnutí napájení tohoto zařízení dojde při změně vstupu
na televizoru.
Jedná se o běžný jev při použití VIERA Link “HDAVI Control 4 nebo
novější”. Podrobnější informace najděte v návodu k použití televizoru.
Přehrávání se nespouští.
≥ Jestliže přehráváte obsah DivX VOD, podívejte se na domovskou
stránku, kde jste obsah DivX VOD zakoupili. (Příklad: http://vod.divx.com)
[DivX]
≥ Jestliže disk obsahuje CD-DA a jiné formáty, je možné, že se nedocílí
řádného přehrávání.
Neobjevily se titulky.
Všeobecný provoz
Žádná odezva při stisku jakýchkoli tlačítek.
≥ Tato jednotka nemůže přehrávat jiné disky než ty, které jsou uvedeny v
tomto návodu k použití. (B 19)
≥ Jednotka nemusí správně fungovat, což může být způsobeno bleskem,
statickou elektřinou nebo nějakým jiným vnějším faktorem. Jednotku
vypněte a pak znovu zapněte. Nebo ji můžete vypnout, vypojit napájecí
kabel a poté ji znovu zapojit.
≥ Vytvořilo se orosení. Počkejte 1 až 2 hodiny, doku se neodpaří.
Žádná odezva, když se stisknou tlačítka dálkového
ovladače.
≥ Zkontrolujte správnou instalaci akumulátoru. (B 9)
≥ Baterie je vybitá. Vyměňte ji za novou. (B 9)
≥ Namiřte dálkový ovladač na čidlo signálu dálkového ovladače a
proveďte akci. (B 4)
Jiné výrobky reagují na dálkový ovladač.
Změňte provozní režim dálkového ovladače. (B 4)
Nelze zobrazit menu START.
≥ Vyvolejte titulky. (“Titulky” v Menu 1) (B 14)
≥ V závislosti na disku je možné, že se titulky nezobrazí. [DivX]
Bod B se nastavuje automaticky.
Konec položky se stane bodem B, až jej bude dosaženo.
Nelze otevřít menu Nastavení.
Zvolte “DVD/CD” nebo “USB” jako zdroj.
Zvuk
Zvuk je zkreslený.
Formát (vzorkovací frekvence apod.) vstupu digitálního audia není
podporován tímto zařízením.
Efekty nefungují.
Některé audio efekty nefungují nebo mají u některých disků menší efekt.
Během přehrávání je slyšet hučení.
V blízkosti hlavní jednotky se nachází napájecí kabel nebo zářivkové
světlo. Jiné spotřebiče a kabely umístěte dále od hlavní jednotky.
Vyjměte disk a poté znovu stiskněte [START]B.
Neběží zvuk.
Žádný obraz nebo zvuk.
≥ Když změníte rychlost přehrávání, může dojít k nepatrnému přerušení
zvuku.
≥ Když je zdroj vstupu tvořen datovým tokem, nastavte na externím
zařízení zvuk na PCM.
≥ Když používáte výstup HDMI, audio se z jiných terminálů nemusí
vysílat.
≥ Způsob, jakým jsou vytvořeny soubory, může být příčinou toho, že se
nevysílá audio. [DivX]
≥ Během přehrávání zdroje DTS nebude z reproduktorů vycházet žádný
zvuk. Zvolte odlišný zdroj audia (např. Dolby Digital). (B 14)
≥ Zkontrolujte připojení videa nebo reproduktoru. (B 7, 8)
≥ Zkontrolujte výkon nebo vstupní nastavení připojeného zařízení a hlavní
jednotky.
≥ Zkontrolujte, zda je na disku něco nahráno.
≥ Během přehrávání HD JPEG není z terminálu VIDEO OUT žádný
výstup videa.
Žádné nabídky/zobrazení na obrazovce.
[JPEG] Toto chování je při přehrávání HD JPEG běžné.
Zapomněli jste heslo svých hodnocení.
Přenastavte všechna nastavení na tovární hodnoty.
Když je zdrojem “DVD/CD” a není vložený žádný disk, stiskněte a držte
stisknuto [< OPEN/CLOSE]2 na hlavním zařízení a [S10]2 na
dálkovém ovládání, dokud se nezobrazí “RESET” na displeji hlavní
jednotky. Vypněte zařízení a znovu jej zapněte.
Všechna nastavení se vrátí na základní hodnoty.
Některé znaky nejsou správně zobrazeny.
Jiné znaky než latinská abeceda a arabské číslice se nemusí dobře
zobrazit.
Getting Started
Napájení
Trvá delší dobu, než začne přehrávání.
Playing Discs
Než požádáte o servis, proveďte následující kontroly. Máte-li ohledně
některých kontrolních bodů pochybnosti nebo řešení uvedená v
následujícím průvodci problém neřeší, obraťte se o radu na svého
prodejce.
Provoz disků
Other Operations
Průvodce řešením problémů
9:45 AM
Odkaz
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 21
Z televize nevychází žádný zvuk.
≥ Když televizor není kompatibilní s ARC a je použito pouze připojení
HDMI, je třeba provést samostatné připojení audia. (B 8)
≥ Potvrďte připojení audia. Stiskněte [EXT-IN]4 za účelem volby
odpovídajícího zdroje. (B 8, 10)
≥ Když používáte připojení HDMI, nastavte “Audiovýstup” v HDMI
nabídka na “Zapnout”. (B 17)
Z prostorových reproduktorů nevychází zvuk.
≥ Pokud přehráváte v režimu “Prostorový zvuk (Doporučeno)”, stiskněte
[SURROUND]; a vyberte “MULTI-CH”. (B 11)
≥ Pokud přehráváte v režimu “Přední (Alternativa)”, stiskněte
[SURROUND]; a vyberte “A.SRD”. (B 11)
Funkce VIERA Link “HDAVI Control” neodpovídá.
Podle stavu této jednotky nebo připojeného zařízení stejnou operaci
opakovat, tak aby funkce mohla správně pracovat. (B 15)
Nastavení pro “Poměr stran TV”§1 a “Zobrazen픧2 automaticky přejde k
informacím z televize. (B 9, Easy setup (Snadné nastavení))
§1 Když používáte televizi kompatibilní VIERA Link “HDAVI Control” s
“HDAVI Control 3 nebo novější”
§2 Když používáte televizi kompatibilní VIERA Link “HDAVI Control” s
“HDAVI Control 2 nebo novější”
RQT9597
ČESKY
Nastavení, které jste provedli v “Poměr stran TV” (B 16,
Video nabídka) nebo “Zobrazení” (B 16, Jazyk nabídka)
nefunguje.
21
43
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 22
Wednesday, December 14, 2011
Obraz
Obraz na televizním přijímači se nezobrazuje správně nebo
mizí.
≥ Tato jednotka a televize používají různé video systémy. Použijte
multi-systém nebo PAL televizi.
≥ Systém použitý na disku se neslučuje s vaší televizí.
– Změňte nastavení “Systém TV” tak, aby odpovídalo vašemu
televizoru. (B 17)
(V závislosti na videu PAL na disku se může stát, že obraz nebude
zobrazen správně na televizoru NTSC.)
≥ Zajistěte, aby jednotka byla připojena přímo k televizi a nikoli
prostřednictvím VCR. (B 8)
≥ Nabíječky mobilních telefonů mohou působit určité rušení.
≥ Používáte-li pokojovou anténu, přejděte na venkovní anténu.
≥ Drát televizní antény je příliš blízko u jednotky. Přemístěte jej o něco
dál.
≥ Snižte počet připojených zařízení HDMI.
≥ Při použití zásuvky HDMI AV OUT se ujistěte, že nebude zvolen
nekompatibilní výstup videa s připojeným televizorem. Nastavte
“Rozlišení obrazu” v Video nabídka na “480p/576p”. (B 17)
≥ Video snímky převedené na rozlišení 1920k1080 se mohou vzhledem
lišit od věrných “nativních” zdrojů “true native” 1080p full-HD. Nejedná
se o selhání funkce hlavní jednotky.
≥ Když je připojen kabel HDMI, nebude žádný výstup RGB z terminálu
SCART (AV). Má-li se používat terminál SCART (AV), odpojte kabel
HDMI a jednotku zapněte a znovu vypněte.
Obraz se velikostí nevejde na obrazovku.
≥ Změňte “Poměr stran TV” v Video nabídka. (B 16)
≥ S použitím televize změňte stranový poměr.
≥ Změňte nastavení transfokátoru. (“Zvětšení” v Menu 2) (B 14)
≥ [JPEG] Toto chování je běžné při přehrávání HD JPEG. Nastavte “Režim
HD JPEG” na “Vypnout”, chcete-li použít funkci zoom. (B 17)
Menu není správně zobrazeno.
Obnovte poměr transfokátoru na “Normální”. (“Zvětšení” v Menu 2)
(B 14)
Displej je deformovaný.
[JPEG] To je normální, pokud se displej přepíná z/do přehrávání HD
JPEG.
Po provedení volby “Domácí kino” v “Výběr reproduktorů”
prostřednictvím dálkového ovládání televizoru dojde také
ke změně volby vstupu televizoru.
ČESKY
RQT9597
Vypojte kabel HDMI z televize a zapojte znovu do jiného terminálu HDMI.
22
44
9:45 AM
USB
Nelze načíst mechaniku USB nebo jeho obsah.
≥ Formát mechaniky USB nebo jeho obsah nejsou kompatibilní se
systémem. (B 16)
≥ Hostitelská funkce USB tohoto výrobku nemusí s některými přístroji
USB fungovat.
≥ Přístroje USB s kapacitou paměti více než 32 GB nemusí v některých
případech fungovat.
Pomalý chod přístroje USB.
Přístroj USB s rozsáhlým souborem nebo velkou pamětí se na televizním
přijímači načítá a zobrazuje delší dobu.
HDMI progresivní video
Když je zapnuto HDMI progresivní výstup, dochází k
násobnému zobrazení.
Tento problém je způsoben metodou úpravy nebo použitými materiály na
DVD-Video, ale může být opraven použitím prokládaného výstupu. Pokud
používáte terminál HDMI AV OUT, nastavte “Rozlišení obrazu” v Video
nabídka na “480i/576i”. Nebo odpojte připojení HDMI a použijte jiné
připojení obrazu. (B 8, 17)
Rádio
Je slyšet zkreslený zvuk nebo hluk.
Upravte polohu antény FM.
Je slyšet tlučení/bušení.
Snažte se zachovat mezi anténou a televizorem určitou vzdálenost.
Pokud se objevuje výrazný šum.
Změňte nastavení zvuku na monofonní výstup.
Stiskněte a držte [PLAY MODE]9 pro výběr “MONO”
Zvuk se stane monofonním.
≥ Pro zrušení tohoto režimu znovu stiskněte a držte toto tlačítko, až se
objeví “AUTO ST”. (Režim se zruší také tehdy, když změníte frekvenci.)
Za normálních okolností zvolte “AUTO ST”.
Wednesday, December 14, 2011
Zprávy
Na televizoru nebo na displeji přístroje se mohou objevit následující
zprávy nebo čísla služeb.
Zobrazí se televize
“/”
Operace je jednotkou nebo diskem zakázána.
“/ Nesprávný region disku”
Mohou se přehrávat pouze DVD-Video disky, které obsahují nebo mají
stejné číslo regionu jako číslo na zadním panelu této jednotky. (B Titulní
strana)
Zobrazí se jednotka
9:45 AM
Licence
Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
Tato položka obsahuje technologii ochrany proti kopírování, která je
chráněna patenty U.S. a dalšími právy na intelektuální vlastnictví
společnosti Rovi Corporation. Opětovná konstrukce a demontáž jsou
zakázány.
HDMI, logo HDMI, a High-Definition Multimedia Interface
(Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením) jsou ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami firmy HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.
Getting Started
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 23
“NO DISC”
≥ Nevložili jste disk; prosím vložte jej.
≥ Nevložili jste disk správně; vložte jej správně. (B 12)
“USB OVER CURRENT ERROR”
Přístroj USB spotřebovává příliš mnoho energie. Přepněte na režim
“DVD/CD”, vypojte USB a vypněte jednotku.
“F61”
Zkontrolujte a opravte připojení kabelu reproduktoru. Pokud se tím
problém nevyřeší, obraťte se na prodejce. (B 7)
“F76”
Objevil se problém s napájením. Obraťte se na prodejce.
“DVD U11”
Disk může být ušpiněný. Je třeba jej otřít.
“SET OK”
“SET OK” se zobrazí, když jsou stanice nastavené, a rádio se vyladí na
poslední předvolenou stanici.
HDAVI ControlTM je ochranná známka společnosti Panasonic
Corporation.
“DVD Logo” je obchodní známka formátu DVD/Logo Licensing
Corporation.
DivX®, DivX Certified® a příslušná loga jsou ochrannými známkami
společnosti Rovi Corporation nebo její dceřiné společnosti a jsou
používána na základě licence.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 licencovaná
společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
Other Operations
≥ Vložili jste disk, který jednotka nemůže přehrávat; vložte jiný, který
může přehrávat. (B 19)
≥ Vložili jste prázdný disk.
≥ Vložili jste disk, který není finalizován.
Playing Discs
“NO PLAY”
≥ Byla provedena nesprávná operace. Přečtěte si pokyny a zkuste to
znovu.
≥ V případě neúspěšného automatického přednastavení dojde
k zobrazení hlášení “ERROR”. V takovém případě přednastavte kanály
manuálně.
“TUNED/STEREO”
Zobrazeno při přijímání stereo vysílání.
Odkaz
“ERROR”
“TUNED”
Toto označení je zobrazováno při příjmu monofonního vysílání nebo při
volbě monofonního zvuku.
“DVD H∑∑”
“DVD F∑∑∑”
∑ znamená číslo.
≥ Možná se jedná o problém. Čísla následující po “H” a “F” závisí na
stavu jednotky. Jednotku vypněte a pak znovu zapněte.
Nebo ji můžete vypnout, vypojit napájecí kabel a poté ji znovu zapojit.
≥ Pokud se čísla servisu nevymažou, poznamenejte si číslo servisu a
zkontaktujte kvalifikovaného servisního pracovníka.
“U70∑”
∑ znamená číslo. (Skutečné číslo následující po “U70” bude záviset na
stavu hlavní jednotky.)
≥ Připojení HDMI se chová neobvykle.
– Připojené zařízení není kompatibilní s HDMI.
– Použijte kabel pro vysokorychlostní HDMI.
– Kabel HDMI je příliš dlouhý.
– Kabel HDMI je poškozený.
Sjednoťte režimy na hlavní jednotce a dálkovém ovladači. Podle toho,
jako číslo je zobrazeno (“1” nebo “2”), stiskněte a držte [OK]8 a
odpovídající číslované tlačítko ([1] nebo [2]) alespoň 2 sekundy. (B 4)
RQT9597
ČESKY
“REMOTE 1” nebo “REMOTE 2”
23
45
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 24
Wednesday, December 14, 2011
ČÁST REPRODUKTORY
Specifikace
Čelní reproduktory SB-HF185
SEKCE ZESILOVAČE
Výkon RMS: Dolby Digital Mode – Režim Dolby Digital
Přední kanál
Prostorový kanál
Středový kanál
Kanál subwooferu
160 W na kanál (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
160 W na kanál (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
160 W na kanál (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
200 W na kanál (3 ≠), 100 Hz, 10 % THD
Celkový výkon režimu RMS Dolby Digital
1000 W
FM TUNER, SEKCE TERMINÁLŮ
Předvolená paměť
FM 30 stanice
Frekvenční Modulace (FM)
Frekvenční rozsah
87,50 MHz do 108,00 MHz (50-kHz krok)
Anténové terminály
75 ≠ (nevyrovnané)
Digitální audio vstup
Optický digitální vstup
Vzorkovací kmitočet
Optický terminál
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
USB Port
Norma USB
Podpora formátu souborů médií
Systém souborů přístroje USB
Výkon portu USB
Bitová rychlost
USB 2.0 Plná Rychlost
MP3 (¢.mp3)
JPEG (¢.jpg, ¢.jpeg)
DivX (¢.divx, ¢.avi)
FAT12, FAT16, FAT32
Max. 1000 mA
Až do 4 Mbps (DivX)
SEKCE DISKY
Přehrané disky (8 cm nebo 12 cm)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
DVD (DVD-Video, DivX§4, 5)
DVD-R (DVD-Video, MP3§2, 4, JPEG§3, 4, DivX§4, 5)
DVD-R DL (DVD-Video, DivX§4, 5)
DVD-RW (DVD-Video, MP3§2, 4, JPEG§3, 4, DivX§4, 5)
iR/iRW (Video)
iR DL (Video)
CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD§1, MP3§2, 4, JPEG§3, 4,
DivX§4, 5)
§1 Splňuje IEC62107
§2 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3, MPEG-2.5 Layer 3
§3 Exif Ver 2.1 JPEG Baseline soubory
Rozlišení obrazu:
16:9 min. velikost 4k4, max. velikost (720k8)k(405k8);
4:3 min. velikost 4k4, max. velikost (720k8)k(540k8)
§4 Celkový sloučený maximální počet rozeznatelného obsahu
položek audio, snímků a video a skupin: 2600 položek obsaho
audio, snímků a videos a 259 skupin. (Vyjma kořenové složky)
§5 Přehrává DivX® videa.
Pick up/Naladit
Vlnová délka (DVD/CD)
Výkon laseru
Audio výstup (Disk)
Počet kanálů
655/790 nm
CLASS 1
5.1 k. (FL, FR, C, SL, SR, SW)
SEKCE VIDEO
Video systém
PAL, NTSC
Kompozitní výstup video
Úroveň výstupu
Terminál
1 Vp-p (75 ≠)
Konektor SCART (1 systém)
S-video výstup
Y úroveň výstupu
C úroveň výstupu
Terminál
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
Konektor SCART (1 systém)
Video výstup RGB
R úroveň výstupu
G úroveň výstupu
B úroveň výstupu
Terminál
0,7 Vp-p (75 ≠)
0,7 Vp-p (75 ≠)
0,7 Vp-p (75 ≠)
Konektor SCART (1 systém)
Výstup HDMI AV
Terminál
ČESKY
RQT9597
HDAVI Control
24
46
9:45 AM
19-pinový konektor typu A
Toto zařízení podporuje funkci “HDAVI Control 5”.
Typ
1 -směrný, 1 systém reproduktorů (Basový reflex)
Reproduktor/y
Impedance 3 ≠
Plný rozsah
6,5 cm Kuželový typ
Tlak zvuku na výstupu
79 dB/W (1 m)
Frekvenční rozsah
70 Hz do 25 kHz (j16 dB)
80 Hz do 22 kHz (j10 dB)
Rozměry (ŠtVtH)
100,5 mmk523 mmk80 mm
Hmotnost
0,9 kg
Kompletní sestava s podstavcovou základnou
Rozměry (ŠtVtH) max.
292 mmk1185 mmk292 mm
Hmotnost
2,42 kg
Rozměry (ŠtVtH) min.
292 mmk543 mmk292 mm
Hmotnost
1,58 kg
Prostorové reproduktory SB-HS190
Typ
1 -směrný, 1 systém reproduktorů (Basový reflex)
Reproduktor/y
Impedance 3 ≠
Plný rozsah
6,5 cm Kuželový typ
Tlak zvuku na výstupu
78 dB/W (1 m)
Frekvenční rozsah
95 Hz do 25 kHz (j16 dB)
125 Hz do 22 kHz (j10 dB)
Rozměry (ŠtVtH)
80 mmk139 mmk70 mm
Hmotnost
0,37 kg
Centrální reproduktor SB-HC185
Typ
1 -směrný, 1 systém reproduktorů (Basový reflex)
Reproduktor/y
Impedance 3 ≠
Plný rozsah
6,5 cm Kuželový typ
Tlak zvuku na výstupu
79 dB/W (1 m)
Frekvenční rozsah
95 Hz do 25 kHz (j16 dB)
125 Hz do 22 kHz (j10 dB)
146,5 mmk84 mmk78 mm
Rozměry (ŠtVtH)
0,5 kg
Hmotnost
Subwoofer SB-HW185
Typ
1 -směrný, 1 systém reproduktorů (Basový reflex)
Reproduktor/y
Impedance 3 ≠
Woofer
20 cm Kuželový typ
Tlak zvuku na výstupu
83 dB/W (1 m)
Frekvenční rozsah
35 Hz do 220 Hz (j16 dB)
40 Hz do 180 Hz (j10 dB)
Rozměry (ŠtVtH)
232 mmk406 mmk316 mm
Hmotnost
5,7 kg
VŠEOBECNÉ
Napájení
Spotřeba energie
Rozměry (ŠtVtH)
Hmotnost
Rozsah provozní teploty
Rozsah provozní vlhkosti
AC 220 V do 240 V, 50 Hz
Hlavní jednotky 75 W
430 mmk47 mmk263 mm
Hlavní jednotky 2,4 kg
0 oC do r40 oC
35 % do 80 % RH (nezamlžuje se)
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
přibliž. 0,4 W
1 Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.
Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
2 Celkové harmonické zkreslení se měří digitálním spektrálním analyzátorem.
Wednesday, December 14, 2011
Síťová šňůra
≥ Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo
poškození výrobku,
– Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na
zařízení.
– Dobře zasuňte zástrčku do zásuvky.
– Neohýbejte kabel, netahejte za něj a nepokládejte na něj těžké
předměty.
– Nesahejte na zástrčku mokrýma rukama.
– Při vypojování zástrčky ji držte za plastové tělo.
– Nepoužívejte poškozenou zástrčku či zásuvku.
≥ Nainstalujte zařízení tak, aby bylo možné v případě jakýchkoli problémů
okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
UPOZORNĚNÍ
Zařízení
≥ Toto zařízení používá laser. Ovládání, nastavení nebo provádění úkonů
jiných, než jsou popsány v této příručce, může vést ke vzniku
nebezpečného záření.
≥ Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného ohně, jako zapálené svíčky
apod.
≥ Zařízení může být rušeno rádiovými vlnami např. z mobilního telefonu.
V případě takových interferencí lépe oddělte zařízení od mobilního
telefonu.
≥ Zařízení je zkonstruováno pro použití v mírném podnebí.
Informace pro právnické osoby se sídlem
v zemích Evropské Unie (EU)
Pokud chcete likvidovat elektrická nebo
elektronická zařízení, obraťte se na prodejce
nebo dodavatele s žádostí o další informace.
[Informace o likvidaci v zemích mimo
Evropskou Unii (EU)]
Tyto symboly platí jen v zemích Evropské
unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt,
obraťte se na místní úřady nebo prodejce a
informujte se o správném způsobu likvidace.
Umístění přístroje
≥ Umístěte zařízení na rovný povrch.
≥ Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo
poškození výrobku,
– Neinstalujte ani nepokládejte zařízení do knihovny, vestavěné skříně
nebo do jiných stísněných prostor. Zajistěte pro zařízení dostatečné
větrání.
– Nezakrývejte ventilační otvory zařízení novinami, ubrusy, záclonami a
podobnými předměty.
– Nevystavujte zařízení přímému slunci, vysokým teplotám, vysoké
vlhkosti ani nadměrným vibracím.
Baterie
≥ V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. K
výměně používejte pouze typ baterií doporučený výrobcem.
≥ Nesprávným zacházením s bateriemi může dojít k vytečení elektrolytu a
k požáru.
– Baterie nevystavujte horku ani ohni.
– Nenechávejte baterii (baterie) dlouhou dobu v automobilu vystaveném
přímému slunci se zavřenými dveřmi a okny.
– Baterie nerozebírejte a nezkratujte je.
– Alkalické a manganové baterie znovu nenabíjejte.
– Nepoužívejte baterie s odloupnutým obalem.
– Když nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj
baterii. Uskladněte ji na chladném tmavém místě.
≥ Při likvidaci baterií se obraťte na místní úřady nebo prodejce a zeptejte
se na správný způsob likvidace.
Cd
Poznámka k symbolu baterie (symboly
uprostřed a dole):
Tento symbol může být použit v kombinaci s
chemickým symbolem. V tomto případě
splňuje tento symbol legislativní požadavky,
které jsou předepsány pro chemickou látku
obsaženou v baterii.
Getting Started
≥ Za účelem snížení rizika požáru, zásahu elektrickým proudem nebo
poškození výrobku,
– Chraňte zařízení před deštěm, vlhkostí, kapající a stříkající vodou.
– Nepokládejte na zařízení předměty naplněné tekutinou, např. vázy.
– Používejte pouze doporučené příslušenství.
– Nesundávejte kryty.
– Neopravujte sami zařízení – opravy přenechejte kvalifikovaným
pracovníkům servisu.
– Dejte pozor, aby se do zařízení nedostaly kovové předměty.
– Nepokládejte na zařízení těžké předměty.
Playing Discs
Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v
průvodní dokumentaci znamenají, že použitá
elektrická a elektronická zařízení a baterie
nepatří do běžného domácího odpadu.
Správná likvidace, recyklace a opětovné
použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato
zařízení a použité baterie na místech k tomu
určených, za což neplatíte žádné poplatky, v
souladu s platnými národnímu předpisy a se
Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.
Správnou likvidací přístrojů a baterií
pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet
možným negativním účinkům na lidské zdraví
a na přírodní prostředí, které jinak mohou
vzniknout při nesprávném zacházení s
odpady.
Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci
starých přístrojů a použitých baterií Vám
poskytnou místní úřady, provozovny
sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste
toto zboží zakoupili.
Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí
pokuta v souladu s národní legislativou a
místními předpisy.
Zařízení
Other Operations
VAROVÁNÍ
Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci
odpadu z elektrických a elektronických zařízení a
použitých baterií z domácností
Odkaz
Bezpečnostní opatření
9:45 AM
RQT9597
ČESKY
SC-XH175 EP_RQT9597-R_cze.book Page 25
25
47
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 4 Wednesday, December 14, 2011
9:55 AM
Opis funkcji przycisków sterowniczych
Zapobieganie zakłóceniom z innym sprzętem Panasonic
Pilot
1 Włącz/wyłącz urządzenie główne (B 9)
2 Wybieranie kanałów, numerów tytułów itp. / Wprowadzanie
numerów (B 10, 12)
3 Skasować (B 13)
4 Wybór źródła
[DVD]:
Wybierz płytę jako źródło (B 12)
[RADIO]:
Wybierz tuner FM (B 10)
[EXT-IN]:
Wybierz zewnętrzny sprzęt audio jako
źródło (B 10)
AV # AUX # ARC # D-IN # USB
^---------------------------------------------------------------}
5 Podstawowe operacje dla odtwarzania (B 12)
6 Wyúwietlenie tekstu funkcji RDS / Wyúwietlenie menu
ekranowego (B 10, 14)
7 Pokaż górne menu płyty (B 13)
8 Wybierz lub potwierdź elementy menu / Klatka po klatce
(B 12)
9 Wybór trybu odtwarzania / Ustawianie tryb powtarzania
(B 13, 14)
: Wybór trybu dźwięku / Włącz/wyłącz Whisper-mode
Surround (B 12)
; Wybierz efekty dźwiękowe surround (B 11)
lub
Ustaw tajmer Trybu uśpienia
Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty [jSLEEP].
Podczas, gdy pokazany jest czas na wyświetlaczu
urządzenia głównego, naciśnij kilka razy [jSLEEP].
Podczas słuchania transmisji radiowej:
SLEEP 30 # SLEEP 60 # SLEEP 90 # SLEEP120
^-------------------------- OFF (Skasować) (-------------------}
≥ Aby potwierdzić pozostały czas, ponownie wciśnij i przytrzymaj
wciśnięty przycisk.
< Działanie telewizora
Skieruj pilot zdalnego sterowania na telewizor Panasonic i
naciśnij przycisk.
[TV, Í]:
Włącz/wyłącz telewizor
[INPUT, AV]: Zmień tryb wejścia wideo telewizora
[r, VOL, s]: Wyreguluj głośność telewizora
Ta funkcja może nie działać właściwie z niektórymi
modelami.
= Wyreguluj głośność urządzenia głównego
> Wycisz dźwięk
≥ “MUTE” miga na wyświetlaczu urządzenia głównego, gdy włączona
jest ta funkcja.
≥ Aby skasować, naciśnij ponownie przycisk lub wyreguluj głośność.
≥ Wyciszanie jest skasowany gdy przełączasz urządzenie w stan
oczekiwania.
Wybierz ręcznie stacje radiowe (B 10)
Wybór zaprogramowanych stacji radiowych (B 10)
Wyjście z ekranu
Pokaż menu START (B 10)
Pokaż menu płyty (B 13)
Powróć do poprzedniego ekranu (B 13)
Przełącz informację na wyświetlaczu urządzenia głównego
(B 13)
F Wybór kanału głośnika (B 12)
POLSKI
RQT9597
?
@
A
B
C
D
E
4
48
Inne urządzenia audio/wideo Panasonic mogą zacząć działać, gdy
uruchamiasz to urządzenie przy pomocy dostarczonego pilota zdalnego
sterowania.
Można uruchamić to urządzenie w innym trybie, ustawiając tryb działania
pilota zdalnego sterowania na “REMOTE 2”.
Urządzenie główne i pilot zdalnego sterowania winny być ustawione
na ten sam tryb.
1 Wciśnij [EXT-IN]4 aby wybrać “AUX”.
2 Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty [< OPEN/CLOSE]2 na urządzeniu
głównym i [2] na pilocie zdalnego sterowania do chwili, aż na
wyświetlaczu urządzenia głównego pokaże się “REMOTE 2”.
3 Wciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk [OK]8 i [2] na pilocie zdalnego
sterowania prze przynajmniej 2 sekundy.
Aby powrócić do trybu “REMOTE 1”, aby powtórzyć oba powyższe kroki,
naciskając [2] zamiast [1].
Główne urządzenie
1 Przełącznik trybu gotowości/włączania (Í/I)
Naciśnij, aby przełączyć urządzenie z trybu włączenia na
tryb gotowości lub odwrotnie. W trybie gotowości
urządzenie wciąż zużywa niewielką ilość energii.
2 Otwórz/Zamknij tacę płyt (B 12)
3 Wyreguluj głośność urządzenia głównego
4 Wskaünik zasilania
Wskaźnik zaświeci się, gdy urządzenie zostanie włączone.
5 Taca płyty
6 Podłącz USB urządzenie (B 16)
7 Czujnik sygnału zdalnego sterowania
8 Wyświetlacz (wyświetlacz FL)
FUNKCJE OSZCZĘDZANIA ENERGII
Urządzenie główne zostało zaprojektowane z myślą o
zmniejszeniu poboru mocy i zapewnieniu oszczędności
energii.
∫ Funkcja automatycznego zmniejszania poboru mocy
≥Urządzenie główne automatycznie przełącza się na tryb
gotowości po 30 minutach bezczynności.
np.
– Brak sygnału audio z urządzenia zewnętrznego.
– Odtwarzanie nośnika jest zatrzymane/wstrzymane.
– Wyświetlane jest menu płyty, a odtwarzanie nie zostało
wybrane.
(Funkcja ta może nie działać w zależności od typu płyty.)
≥Gdy urządzenie główne zostanie znowu włączone, na
wyświetlaczu głównego urządzenia pojawi się komunikat
“POWER ON FROM AUTO POWER DOWN MODE”.
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 5 Wednesday, December 14, 2011
9:55 AM
Odtwarzanie płyt
Akcesoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Podstawowe odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opis funkcji przycisków sterowniczych. . . . . . . . . . . . . .4
Odtwarzanie od wybranego elementu . . . . . . . . . . . . . . 13
FUNKCJE OSZCZĘDZANIA ENERGII . . . . . . . . . . . . . .4
Inne tryby odtwarzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Skrócona instrukcja instalacji
Używanie menu ekranowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
krok 2 Pozycjonowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
krok 3 Podłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Inne operacje
Powiązane funkcje odbiornika TV
Podłączenia głośnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Podłączenia anteny radiowej. . . . . . . . . . . . . . . .7
Podłączenia audio i wideo. . . . . . . . . . . . . . . . . .8
(VIERA Link “HDAVI ControlTM”) . . . . . . . . . . . . . . . . 15
krok 4 Podłączenie przewodu sieciowego. . . . . . . . 9
Odtwarzanie z urządzenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
krok 5 Przygotowanie pilota zdalnego sterowania . . . 9
Informacje dodatkowe
Ustawianie połączenia dźwięku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Łatwe sterowanie tylko z pilotem VIERA . . . . . . . . . . . . . . 16
krok 6 Easy setup (Łatwe ustawienia) . . . . . . . . . . . 9
Słuchanie radia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Automatyczne wstępne ustawienia stacji . . . . . . . . . . . . . . 10
Słuchanie zaprogramowanej stacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Transmisja RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Korzystanie z menu START. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Zmiana ustawień odtwarzacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Informacja DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wizualizacja tekstu napisów DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nośniki, które można odtwarzać . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Wybór źródła pilotem zdalnego sterowania . . . . . . . . . . . . 10
Opcja instalacji głośnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Słuchanie telewizji lub dźwięku z innego urządzenia
przez głośniki tego urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Przewodnik poszukiwania niesprawności . . . . . . . . . . 21
Komunikaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Inne operacje
krok 1 Przygotowanie głośników . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odtwarzanie programowe i losowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Powtórz odtwarzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Odtwarzanie płyt
Czynności wstępne
Czynności wstępne
SPIS TREŚCI
Licencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Specifikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zasady bezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . 25
Informacje
dodatkowe
Korzystanie z efektów dźwiękowych surround. . . . .11
Wybór trybu dźwięku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tryb otaczającego szeptu
(Whisper-mode Surround). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Regulacja głośności podczas odtwarzania . . . . . . . .12
Regulacja balansu podczas odtwarzania . . . . . . . . .12
RQT9597
POLSKI
Efekty dźwiękowe z wszystkich głośników
5
49
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 6 Wednesday, December 14, 2011
krok 1
9:55 AM
Przygotowanie głośników
Głośniki przednie
Przygotowanie
≥ Aby uniknąć uszkodzenia lub zadrapań, rozłóż miękką tkaninę i wykonaj montaż na niej.
≥ Do wykonania montażu używaj śrubokręta Philipsa krzyżakowy (nie jest częścią zestawu).
Przed rozpoczęciem montażu, ustawieniem i podłączeniem, upewnij się, że masz do dyspozycji wszystkie podane części składowe.
≥ Trzymać śruby z dala od dzieci, aby nie dopuścić do ich połknięcia.
≥ Opcjonalny wspornik na ścianę pokazany jest na stronie 20.
2 Głośniki przednie
1
2 Stojaki (z kablem)
2 Podstawy
8 Wkrętów




2
Wsunąć w wyżłobienie.
2
 Mocno dokręcić.

kabel do końca.
 Włóż
i: Biały
j: Niebieski
przewód

Wciśnij!
Umieścić kabel
między występami.
1
 Wcisnąć w wyżłobienie.
 Mocno dokręcić.
Pozostawić około 120 mm.
Opcja zmontowania głośnika
Przeciągnij kabel głośnikowy
przez podstawę.
Przymocować głośnik.
Pozostawić
około 120 mm.
kabel do końca.
 Włóż
i: Biały
j: Niebieski
przewód Wciśnij!
 Wcisnąć w wyżłobienie.
 Mocno dokręcić.
 Wsunąć w
Kabel można wyciągnąć i używać
go prosto ze stojaka. Aby ponownie
przymocować kabel, należy przejść na stronę 20.
wyżłobienie.
Sznurek (nie jest częścią zestawu)
Przeciągnąć od ściany do głośnika i mocno związać.
Ochrona głośników przed upadkiem
≥ Będziesz potrzebował zaopatrzyć się w odpowiednie wkręty z oczkiem,
dostosowane go ścian lub kolumien, do których mają być zamocowane.
≥ Zwróć się do wykwalifikowanego technika budowlanego w sprawie
odpowiedniej procedury wieszania przedmiotów na betonowej ścianie
lub powierzchni, która może nie być dostatecznie wytrzymała.
Nieprawidłowe przymocowanie może uszkodzić ścianę i głośniki.
≥ Użyj żyłki o średnicy mniejszej niż ‰2,0 mm, która ma nośność 10 kg.
POLSKI
RQT9597
Głośniki (tylne)
6
50
Wkręt z oczkiem
(nie jest częścią zestawu)
Około
150 mm
Ściana
Uwaga!
≥ Nie stawaj na podstawie. Zachowaj ostrożność, gdy w pobliżu są dzieci.
≥ Podczas transportu głośnika należy przytrzymać części statywu i
podstawy.
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 7 Wednesday, December 14, 2011
krok 3
Od ustawienia głośników mogą zależeć niskie tony i pole akustyczne.
Zwróć uwagę na następujące punkty:
≥ Ustaw głośniki na pewnej, płaskiej podstawie.
≥ Głośniki powinny znajdować się na odległości przynajmniej 10 mm od
systemu, by miały właściwą wentylację.
≥ Jeżeli umieścisz głośniki za blisko podłogi, ścian, i kątów, może to dać
efekt nadmiernie niskich tonów. Zasłoń ściany i okna grubymi kotarami.
Przykład rozmieszczenia (“Układ przestrz. (Zalecane)”: Standardowe
rozmieszczenie przestrzenne)
Ustaw głośniki przedni, centralny i surround mniej więcej w jednakowej
odległości od pozycji siedzącego. Kąty na schemacie są przybliżone.
Głośnik centralny§2
Główne
urządzenie§1
Głośniki przednie
(lewy)
Głośnik
niskotonowy§3
Głośniki przednie
(z prawej)
60°
Podłączenia
Wyłącz wszystkie urządzenia przed wykonaniem podłączenia i przeczytaj
odpowiednie instrukcje obsługi.
Nie włączaj przewodu sieciowego zanim wszystkie inne
podłączenia nie są w pełni wykonane.
1
Podłączenia głośnika
Podczas umiejscowniania głośników, należy zwrócić uwagę na typ
głośnika i kolor złącza.
Główne urządzenie (tylne)
Podłącz do złączy tego samego koloru.
Użycie etykietek kabli głośnika jest pomocne przy wykonywaniu
podłączenia kablowego.
Głośniki (tylne)
Wstaw przewód do oporu, uważając, by nie wstawić go poza izolację
przewodu.
i: Biały
j: Niebieski przewód
≥ Należy zachować ostrożność, aby nie krzyżować (zwierać) lub nie
zmieniać biegunów kabli głośników, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie głośników.
120°
Głośniki dźwięku
przestrzennego
(z prawej)
§1 Należy zostawić minimum 5 cm przestrzeni z każdej strony dla
zapewnienia właściwej wentylacji.
§2 Ustaw na stelażu lub na półce. Wibracje powodowane przez głośnik
mogą przerwać obraz, jeżeli głośnik ustawiony jest bezpośrednio na
telewizorze.
§3 Ustaw na prawo lub na lewo od telewizora, na podłodze lub
wytrzymałej półce, aby nie powstawały wibracje. Pozostaw odłegłość
około 30 cm od telewizora.
W zależności od układu pomieszczenia, można użyć wszystkich głośników z
przodu (“Układ przedni (Alternatywne)”) (B 9, Easy setup (Łatwe
ustawienia)).
Głośniki dźwięku
przestrzennego (lewy)
Uwagi o używaniu głośnika
2
Podłączenia anteny radiowej
Ten koniec anteny przymocuj do
ściany lub słupa w miejscu, w
którym odbiór jest najlepszy.
FM ANT
(75 )
Główne
urządzenie
(tylne)
Wewnętrzna antena radiowa
(jest częścią zestawu)
Czynności wstępne
Pozycjonowanie
Skrócona instrukcja instalacji
krok 2
9:55 AM
Jeśli odbiór sygnałów radiowych jest słaby, użyj zewnętrznej anteny FM.
≥Używaj tylko dostarczonych głośników
Używanie innych głośników może uszkodzić urządzenie, i jakość
dźwięku na tym ucierpi.
≥ Odtwarzanie dźwięku na wysokiej głośności przez dłuższy okres czasu
może uszkodzić głośniki i skrócić ich żywotność.
≥ Aby uniknąć uszkodzenia, zmiejsz głośność w następujących
przypadkach:
– Przy odtwarzaniu dźwięku skażonego.
– Gdy dźwięk wychodzący z głośników odbija się z powodu
odtwarzacza, hałasu z radia FM, lub ciągłych sygnałów z oscylatora,
sprawdź płytę, lub przyrząd elektroniczny.
– Podczas regulacji jakości dźwięku.
– Podczas włączania lub wyłączania urządzenia.
Jeżeli pojawiają się nieregularne barwy w telewizorze
Centralny głośnik jest zaprojektowany do używania obok telewizora, lecz w
niektórych telewizorach i kombinacjach ustawień obraz może być skażony.
Jeżeli zachodzi takie zjawisko, wyłącz telewizor na około 30 minut.
Funkcja demagnetyzacji telewizora powinna wyeliminować problem. Jeżeli
problem nie został usunięty, odsuń głośniki nieco dalej od telewizora.
Uwaga!
RQT9597
POLSKI
≥ Urządzenie główne i dostarczone głośniki winny być używane
tylko w sposób taki, jak podany w tym schemacie.
Niezastosowanie się do tych zaleceń może doprowadzić do
uszkodzenia wzmacniacza i/lub the głośniki, i może
spowodować niebezpieczeństwo pożaru. Jeżeli nastąpiło
uszkodzenie lub jeżeli dostrzeżesz nagłe zmiany w pracy
urządzenia, Zwróć się do wykwalifikowanego technika
serwisowego.
≥ Nie próbuj przymocować głośników do ścian innym sposobem,
niż sposób opisany w tej książce instrukcji.
7
51
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 8 Wednesday, December 14, 2011
3
Podłączenia audio i wideo
9:55 AM
∫ Połączenie bez telewizora kompatybilnego z ARC
≥ Aby odtworzyć dźwięk z telewizora za pośrednictwem zestawu
głośników, podłącz cyfrowy kabel optyczny audio, kabel SCART, kabel
HDMI§1 lub kabel audio.
Przeczytaj instrukcje obsługi odpowiednich urządzeń, aby zmienić
ustawienia wysyłania dźwięku.
§1 Tylko w przypadku podłączania do telewizora kompatybilnego z
ARC.
Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale “Połączenie z
telewizorem kompatybilnym z ARC”. (B poniżej)
OPTICAL
OUT
AV IN
Telewizor
Cyfrowy kabel
optyczny audio
(nie jest częścią
zestawu)
Zalecane podłączenie do telewizora
Kabel HDMI
(nie jest częścią
zestawu)
Dane podłączenie zabezpiecza optymalną jakość obrazu.
VIERA Link “HDAVI Control”
DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL
Jeżeli twój Telewizor Panasonic jest kompatybilny z VIERA Link, telewizor
twój może pracować w synchronizacji z operacjami kina domowego lub
odwrotnie (B 15, Powiązane funkcje odbiornika TV).
DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL
HDMI AV OUT
AV
OUT
(ARC)
Główne urządzenie (tylne)
≥ Używaj kabli HDMI dużej prędkości.
≥ Nie można używać kabli niezgodnych z HDMI.
≥ Zalecamy używania kabla HDMI marki Panasonic. Zalecany numer części:
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), itp.
≥ W telewizorach z więcej niż jednym terminalem HDMI należy sprawdzić
właściwe miejsce podłączenia kabla w instrukcji obsługi telewizora.
≥ Nie podłączaj sygnału video przez magnetowid.
Z powodu zabezpieczenia przed kopiowaniem obraz może być wyświetlany
nieprawidłowo.
≥ Po połączeniu cyfrowym kablem optycznym audio lub HDMI§1 dopasuj
ustawienia do typu dźwięku odbieranego z zewnętrznego sprzętu cyfrowego
(B 11).
(Używając tego połączenia można tylko odtwarzać Dolby Digital i PCM.)
[\\\\\\\\\AUX\\\\\\\\]
Należy użyć tego złącza w przypadku, gdy telewizor nie jest wyposażony
w gniazdo OPTICAL OUT lub gdy gniazdo DIGITAL AUDIO IN OPTICAL
jest używane przez STB.
Należy podłączyć kabel audio (nie jest częścią zestawu), od AUX na
jednostce głównej do terminala AUDIO OUT w telewizorze.
Alternatywne podłączenie do telewizora
Kabel SCART§2
(nie jest częścią zestawu)
∫ Połączenie z telewizorem kompatybilnym z ARC
Telewizor
Co to jest ARC?
ARC to skrót oznaczający Audio Return Channel, znany również jako
HDMI ARC. Odnosi się on do jednej z funkcji HDMI. Jeśli telewizor jest
kompatybilny z ARC, dźwięk z telewizora może być wysłany do tego
urządzenia przez kabel HDMI bez potrzeby tworzenia połączenia audio.
≥ Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi telewizora.
Należy podłączyć do
złącza telewizora
kompatybilnego z ARC.
(Patrz instrukcja obsługi
telewizora.)
HDMI
(ARC)
Telewizor
Kabel HDMI
(nie jest częścią zestawu)
HDMI (ARC)
AV OUT
AV
OUT
(ARC)
Główne urządzenie (tylne)
AV
AV
AV
Główne urządzenie (tylne)
§2 Takie podłączenie pozwala także odtwarzać audio TV przez
system kina domowego (B 10, Wybór źródła pilotem zdalnego
sterowania). Wybierz odpowiednie wyjście audio (np. Monitor) w
telewizorze.
Aby polepszyć jakość obrazu, można zmienić wyjście sygnału wideo ze
złącza SCART (AV), aby dostosować go do typu twojego telewizora.
≥ Wybierz “S-Video”, “RGB 1” lub “RGB 2” z “Wyj. wideo SCART” w menu
Wideo (B 17).
≥ Gdy podłączone są oba kable HDMI i SCART, ze złącza SCART (AV)
nie będzie wyprowadzany sygnał RGB.
Połączenie urządzenia STB (dekoder telewizji kablowej/tuner
satelitarny/odtwarzacz płyt Blu-ray, itp.)
Użyj tego połączenia, aby odtwarzać w tym urządzeniu oryginalny dźwięk
przestrzenny z urządzenia STB, itp.
Podłącz cyfrowy kabel optyczny audio (nie jest częścią zestawu) ze
złącza DIGITAL AUDIO IN OPTICAL w tym urządzeniu do złącza
OPTICAL OUT w urządzeniu STB.
≥ Jeśli złącze DIGITAL AUDIO IN OPTICAL jest używane do podłączenia
dźwięku telewizora, podłącz dźwięk telewizora do złącza AUX używając
kabla audio.
POLSKI
RQT9597
W przypadku różnych źródeł dźwięku (jak np. odtwarzacz Blu-ray, nagrywarka
DVD, magnetowid, itp.) podłącz je do dostępnych wejść w telewizorze, a
wyjście z telewizora powinno być podłączone do gniazda SCART (AV), AUX,
HDMI AV OUT§1 lub DIGITAL AUDIO IN OPTICAL w głównym urządzeniu.
8
52
Easy setup (Łatwe ustawienia)
Ekran Łatwe ustawienia wspomaga cię przy wykonywaniu
niezbędnych ustawień.
Do gniazdka elektrycznego
AC IN
Przewód zasilania
(jest częścią zestawu)
Główne
urządzenie
(tylne)
Oszczędzanie energii
Urządzenie główne pobiera niewielką ilość energii nawet w trybie
gotowości (ok. 0,4 W). Aby nie zużywać energii elektrycznej, odłącz je od
sieci, gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
Po ponownym podłączeniu niezbędne będzie przywrócenie części ustawień
zapisanych w pamięci.
Przygotowanie
Włącz telewizor i wybierz odpowiedni tryb wejścia wideo (np. VIDEO 1, AV 1,
HDMI, itp.), odpowiadający podłączeniu do tego urządzenia.
≥ Aby zmienić tryb wejścia wideo twojego telewizora, patrz instrukcje
obsługi TV.
≥ Ten pilot zdalnego sterowania może wykonywać pewne podstawowe
operacje TV (B 4).
[Í]1, aby włączyć urządzenie.
1 Wciśnij
≥ Automatycznie pojawi się ekran Łatwe ustawienia.
2 Wciśnij [3, 4]8, aby wybrać “Tak” i wciśnij [OK]8.
zgodnie z komunikatami skonfiguruj
3 Postępując
ustawienia przy pomocy [3, 4, 2, 1]8 i [OK]8.
≥Język
Dołączony do wyposażenia przewód sieciowy jest przeznaczony tylko do
użytku z urządzeniem głównym.
Nie należy używać go z innymi aparatami. Nie należy także używać z
urządzeniem głównym kabli od innych aparatów z urządzeniem głównym.
krok 5

krok 6
Przygotowanie pilota zdalnego
sterowania
Włóż baterie ustawiając bieguny (i i j) zgodnie z oznaczeniami w
pilocie.
Wybierz język, używany w menu ekranu.
≥Proporcje obrazu
Wybierz format, aby dostosować twój telewizor.
≥Układ głośników
Wybierz tryb “Układ przestrz. (Zalecane)” lub “Układ przedni
(Alternatywne)” zgodnie z faktycznym ustawieniem głośników
(B 7, Pozycjonowanie).
≥Sprawdz. głośnik.
Posłuchaj dźwięk wychodzący z głośnika, by potwierdzić
podłączenie głośnika.
≥Wyj. głośnikowe.
Wykonaj ustawienia dźwięku Surround dla wyjściowego sygnału
głośnika.
≥TV audio
 Naciśnij i podnieś.
Wybierz podłączenie wejścia audio z twojego telewizora.
Dla podłączenia AUX (B 8): Wybierz “AUX”.
W przypadku połączenia HDMI (B 8): Wybierz “ARC”.
W przypadku połączenia DIGITAL AUDIO IN OPTICAL (B 8):
Wybierz “DIGITAL IN”.
W przypadku połączenia SCART (AV) (B 8): Wybierz “AV”.
Będzie to ustawienie TV audio dla VIERA Link “HDAVI Control”.
(B 15)
R6/LR6, AA
 Założ pokrywę.
≥ Używaj baterii alkalicznych lub manganowych.
Używaj
Skieruj pilota na czujnik sygnałów pilota (B 4) unikając przeszkód.
Odległość: Do około. 7 m
Kąt: Do ok. 20° w górę i w dół i ok. 30° w lewo i w prawo
Czynności wstępne
Podłączenie przewodu sieciowego
4 Wciśnij [OK]8, aby zakończyć “Łatwe ustawienia”.
≥ Można dokonać tych ustawień w dowolnym momencie, wybierając “Łatwe
ustawienia” w menu Setup. (B 18)
≥ Jeżeli to urządzenie jest podłączone do telewizora kompatybilnego z
“HDAVI Control 3 lub wersje późniejsze” przez kabel HDMI, język menu i
informację o formacie TV będzie odszukana przez VIERA Link.
≥ Jeżeli to urządzenie jest podłączone do telewizora kompatybilnego z
“HDAVI Control 2” przez kabel HDMI, informacja o języku menu będzie
odszukana przez VIERA Link.
RQT9597
POLSKI
krok 4
9:55 AM
Skrócona instrukcja instalacji
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 9 Wednesday, December 14, 2011
9
53
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 10
Wednesday, December 14, 2011
Słuchanie radia
9:55 AM
Korzystanie z menu START
Można zaprogramować maksymalnie 30 stacji.
Ustawienia radia będą widoczne na ekranie urządzenia (część także na
ekranie telewizora).
Przygotowanie
Upewnij się, że antena FM jest podłączona. (B 7)
Używając menu START można wybrać efekty dźwiękowe, wymagane źródło,
zmienić ustawienia, uzyskać dostęp do odtwarzania/menu, itp.
[START]B, aby wyświetlić menu START.
1 Wciśnij
≥ Gdy używana jest funkcja VIERA Link “HDAVI Control”, telewizor
włączy się, gdy wyświetlane jest menu START.
Automatyczne wstępne ustawienia stacji
np.
1 Wciśnij [RADIO]4, aby wybrać “FM”.
[MENU]C , aby wybrać “LOWEST” (najniższa)
2 Naciśnij
lub “CURRENT” (bieżąca).
LOWEST:
Aby rozpocząć automatyczne wstępne ustawienia na najniższej
częstotliwości (FM 87.50).
CURRENT:
Aby rozpocząć automatyczne wstępne ustawienia na bieżącej
częstotliwości.§
§ Aby zmienić częstotliwość, patrz “Ręczne strojenie i
programowanie”.
i przytrzymaj [OK]8.
3 Wciśnij
Puść przycisk, gdy zostanie wyświetlone “FM AUTO”.
Tuner zaczyna ustawiać wstępnie wszystkie stacje, które jest w stanie
odbierać w kanałach w porządku rosnącym.
Słuchanie zaprogramowanej stacji
1 Wciśnij [RADIO]4, aby wybrać “FM”.
przyciski numeryczne, aby wybrać stację.
2 Naciśnij
≥ Aby wybrać liczę 2-cyfrową
np. 12: [S10]2 B [1] B [2]
DVD/CD
Kino domowe
Wybór wejścia
Setup
Dźwięk
[3, 4]8, aby wybrać pozycję i wciśnij [OK]8.
2 Wciśnij
≥ Aby wyjść, naciśnij [START]B.
[3, 4, 2, 1]8, aby zmienić ustawienia i wciśnij
3 Wciśnij
[OK]8.
Gdy wybrany jest “Wybór wejścia”
Można wybrać żądane źródło z menu.
≥ DVD/CD (B 12), RADIO FM (B lewy), AV§1 (B poniżej), AUX§1
(B poniżej), ARC§1 (B poniżej), DIGITAL IN§1, 2 (B poniżej), USB
(B 16)
§1 “(TV)” pojawi się obok “AV”, “AUX”, “ARC” lub “DIGITAL IN”
informując o ustawieniu dźwięku telewizora dla funkcji VIERA Link
“HDAVI Control” (B 15).
§2 “(STB)” pojawi się obok “DIGITAL IN”, informując o ustawieniach
dźwięku urządzenia STB dla funkcji VIERA Link “HDAVI Control”
(B 15).
Gdy wybrany został element “Setup”
Można zmienić ustawienia tego urządzenia. (B 16)
Gdy wybrany jest “Dźwięk”
Można wybrać ustawienia jakości dźwięku (B 12, EQ (Equalizer)).
W przeciwnym razie, naciśnij [X, W]@.
Ręczne strojenie i programowanie
Wybierz stację radiową.
1 Naciśnij [RADIO]4, aby wybrać “FM”.
2 Naciśnij [SEARCH6, SEARCH5]?, aby wybrać częstotliwość.
≥Aby rozpocząć automatyczne strojenie, naciśnij i przytrzymaj
[SEARCH6, SEARCH5]?, dopóki częstotliwość nie zacznie
się przewijać. Po znalezieniu stacji strojenie się zatrzymuje.
Aby zaprogramować stację
3 Podczas słuchania stacji radiowej
Naciśnij [OK]8.
4 Gdy na wyświetlaczu miga częstotliwość
Naciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać stację.
Inne elementy, które można wybrać
Wyświetlane elementy zależą od wybranego nośnika i źródła sygnału.
Gdy włożona jest płyta lub podłączonejest urządzenie USB, można również
wejść do odtwarzania lub menu z menu START.
np. [DVD-V]
DVD/CD
Od t wa rza n i e p ł y t y
TOP MENU(DVD)
MENU(DVD)
Kino domowe
Dostęp do odtwarzania/
menu
Wybór wejścia
Setup
Gdy pojawia się ekranowy panel sterowniczy
np. [DVD-V] (gdy jest wybrany “Odtwarzanie płyty” z menu START)
Jeśli pod tą samą zaprogramowaną pozycją zapiszesz inną stację, stara stacja
ulegnie nadpisaniu.
Transmisja RDS
Urządzenie może wyświetlać dane tekstowe, nadawane przez system
danych radiowych (RDS), które są dostępne w niektórych strefach.
Podczas słuchania transmisji radiowej
Naciśnij [FUNCTIONS]6 aby wyświetlić dane tekstowe.
Można włączyć odtwarzanie wskazanymi elementami sterowania.
Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk:
PS: Serwis programu
PTY: Typ programu
FREQ: Wyświetlenie Częstotliwości
Wciśnij
[DVD]4
[RADIO]4
[EXT-IN]4
Wybór źródła pilotem zdalnego sterowania
POLSKI
RQT9597
Zostaje wyświetlone PTY
10
54
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M.O.R. M§
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
§“M.O.R. M”=Muzyka na trasie
JAZZ
RDS wskazania na wyświetlaczu mogą nie pojawiać się, jeżeli odbiór jest złej
jakości.
Aby wybrać
DVD/CD
FM (B lewy)
Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk:
AV: Dla sygnału wejściowego audio przez złącze SCART
(AV).
AUX: Do wejścia sygnału audio przez złącze AUX.
ARC: W przypadku odbioru dźwięku przez gniazdo HDMI AV
OUT.
D-IN: W przypadku odbioru dźwięku przez gniazdo
DIGITAL AUDIO IN OPTICAL. (B 11)
USB: (B 16)
Potwierdź podłączenie sygnału audio do złącza SCART (AV), AUX, HDMI AV
OUT lub DIGITAL AUDIO IN OPTICAL na urządzeniu głównym, gdy
wybierzesz odpowiednie źródło (B 8). Ścisz głośność w telewizorze do
minimum, a następnie wyreguluj głośność urządzenia głównego.
Naciśnij [EXT-IN]4, aby wybrać źródło łączące niniejsze
urządzenie z telewizorem lub innym urządzeniem.
≥ Opis zmiany efektów dźwięku przestrzennego i trybu dźwięku znajduje
się w rozdziale “Efekty dźwiękowe z wszystkich głośników” (B z prawej).
≥ Jeśli telewizor marki Panasonic obsługuje funkcję VIERA Link, w
rozdziale “Powiązane funkcje odbiornika TV” (B 15) znajduje się opis
powiązanych funkcji.
Zmiana ustawień odbioru cyfrowego dźwięku
Wybierz odpowiedni typ dźwięku spośród gniazd DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL i HDMI AV OUT na jednostce głównej.
≥ Pozycje podkreślone są nastawieniami fabrycznymi.
Dostępne ustawienia
Tryb
Nastawienie
(Działa tylko z Dolby Dual Mono)
DUAL:
– MAIN+SAP (dźwięk stereo)
– MAIN
– SAP
“SAP” = Program z pobocznym dźwiękiem
≥ Ustaw tryb PCM FIX na “OFF”, aby słuchać dźwięku
“MAIN” lub “SAP”.
DRC:
– ON
(Dynamic
Podwyższenie wyrazistości dźwięku nawet w
Range
przypadku cichego dźwięku poprzez kompresję
Compression)
najniższych i najwyższych zakresów dźwięku.
Przydatne do oglądania telewizji w nocy. (Działa tylko
z formatem Dolby Digital)
– OFF
Odtwarzany jest cały zakres dynamiczny sygnału.
PCM FIX:
– ON
Wybierz w przypadku odbierania tylko sygnału PCM.
– OFF
Wybierz ten element podczas odbierania sygnału
Dolby Digital i PCM.
≥ W przypadku odbioru dźwięku przestrzennego 5.1,
wybierz “OFF”.
– SET
STB§:
(CABLE/SAT
Wybierz, gdy główne urządzenie jest przełączone na
AUDIO)
“D-IN”, gdy w telewizorze wybrano kanał wejściowy
urządzenia podłączonego przez HDMI (STB itp.)
(B 15, Ustawianie połączenia dźwięku z
urządzeniem STB).
– OFF
Wybierz, aby anulować to ustawienie.
Naciśnij [EXT-IN]4 kilka razy, aby wybrać “D-IN” lub
1 “ARC”.
[PLAY MODE]9, a następnie [3, 4]8, aby
2 Naciśnij
wybrać tryb.
Kiedy wyświetlany jest wybrany tryb, wciśnij [2, 1]8,
3 aby
zmienić ustawienia.
≥ Poniżej podane efekty dźwiękowe mogą nie być dostępne lub mogą nie
działać z niektórymi źródłami.
≥ Możesz dostrzec pogorszenie jakości dźwięku przy użyciu tych efektów
dźwiękowych z niektórymi źródłami. Jeżeli zachodzi takie zjawisko,
wyłącz efekty dźwiękowe.
Zmieniajac efekt dzwieku przestrzennego, cichego dzwieku przestrzennego lub
tryby dzwieku, ustawienie jest wyswietlane na ekranie telewizora, jesli jako
zródlo wybrano “DVD/CD” lub “USB” w czasie odtwarzania wideo.
Korzystanie z efektów dźwiękowych surround
Wciśnij [SURROUND];.
Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk:
Tryb “Układ przestrz. (Zalecane)”§
STANDARD:
Dźwięk jest wyprowadzany w taki sam sposób, w jaki był nagrany/
zakodowany. Wyjście głośnika zmienia się w zależności od źródła.
MULTI-CH:
Można słuchać dźwięku z przednich i przestrzennych głośników oraz z
głośnika środkowego nawet w przypadku odtwarzania ze źródeł stereo.
MANUAL: (B poniżej)
Playing Discs
Przygotowanie
≥ Sprawdź, czy gniazdo audio niniejszego urządzenia jest podłączone do
telewizora lub innego urządzenia. (B 8)
≥ Włącz telewizor lub/i inne urządzenie.
Efekty dźwiękowe z
wszystkich głośników
Kiedy wyświetlony jest komunikat “MANUAL”, wciśnij
[2, 1]8, aby wybrać inne tryby dźwięku.
Za każdym razem, gdy naciskasz [2, 1]8:
DOLBY PLII MOVIE
Odpowiedni dla filmów lub video nagranych w systemie Dolby Surround.
DOLBY PLII MUSIC
Dodaje efekty 5.1-kanałowe do źródeł stereo.
S.SRD (Super Surround)
Można odtwarzać dźwięk z efektem dookólnym ze źródeł stereo.
STEREO
Dźwięk będzie wyprowadzony do przednich głośników, a tylko
subwoofer do jakiegokolwiek źródła.
Other Operations
Słuchanie telewizji lub
dźwięku z innego urządzenia
przez głośniki tego urządzenia
9:55 AM
Czynności wstępne
Wednesday, December 14, 2011
Zalecane sposoby odsłuchu audio telewizora lub źródeł
stereo ze wszystkich głośników:
“MULTI-CH”, “DOLBY PLII MOVIE”, “DOLBY PLII MUSIC” lub “S.SRD”
Tryb “Układ przedni (Alternatywne)”§
STANDARD:
Ródło stereo jest odtwarzane jako dźwięk 2.1-kanałowy.
W przypadku odtwarzania ze źródeł dźwięku dookólnego, można
odtwarzać dźwięk z efektem 5.1-kanałowego dźwięku
dookólnego, nawet w przypadku wszystkich głośników przednich.
STEREO:
Można odtwarzać dowolne źródło w stereo. Efekt dźwięku dookólnego
jest niedostępny.
A.SRD (Advanced Surround):
Można odtwarzać dźwięk z efektem dookólnym z dowolnego źródła
dźwięku.
Reference
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 11
Jeśli odbierany sygnał to Dolby Digital, zostanie również wyświetlony
komunikat “/DOLBY DIGITAL”.
§ Tryb wybrany w opcji “Układ głośników” (B 9, Easy setup (Łatwe
ustawienia)).
RQT9597
POLSKI
§ Tylko gdy wybrano “D-IN”.
Należy wybrać kanał odbioru urządzenia (STB, itp.) w telewizorze, aby
zmienić to ustawienie.
Urządzenie musi być podłączone do telewizora Panasonic przez kabel
HDMI i do niniejszego urządzenia za pomocą optycznego kabla
cyfrowego audio.
≥W przypadku zmiany w telewizorze kanału wejściowego urządzenia
(STB itp.) lub jeśli chcesz zmienić urządzenie przydzielone do
czynności powiązanych, ustaw tryb “STB” na “OFF” w punkcie 3
powyżej, a następnie ponownie wybierz “SET”.
≥Ta funkcja nie działa, jeśli wybrano “DIGITAL IN” w elemencie “TV
audio” (B 17).
11
55
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 12
Wednesday, December 14, 2011
Wybór trybu dźwięku
1 Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk:
Wciśnij [SOUND]:, aby wybrać tryb dźwięku.
EQ:
SUBW LVL:
C.FOCUS:
Equalizer
Poziom Subwoofera
Skoncentrowanie na środku (Tylko gdy wybrano
tryb “Układ przestrz. (Zalecane)” w opcji “Układ
głośników” (B 9, Easy setup (Łatwe ustawienia)).)
wyświetlany jest wybrany tryb, wciśnij [2, 1]8,
2 Kiedy
aby zmienić ustawienia.
W następujących punktach opisane są ustawienia szczegółów każdego
efektu dźwiękowego.
EQ (Equalizer)
Można wybrać ustawienia jakości dźwięku.
Za każdym razem, gdy naciskasz [2, 1]8:
FLAT:
Skasuj (nie dodany jest żaden efekt).
HEAVY: Dodaje dynamiczności muzyce rock.
CLEAR: Rozjaśnia wysokie tony.
SOFT:
Dla muzyki w tle.
SUBW LVL (Poziom Subwoofera)
Można wyregulować poziom niskich tonów. Urządzenie
automatycznie wybiera najodpowiedniejsze ustawienie w zależności
od typu źródła odtwarzania.
LEVEL 1 ,# LEVEL 2 ,# LEVEL 3 ,# LEVEL 4
^-----------------------------------------------------------------------J
≥ Wykonane ustawienie zostaje zachowane, i następnie
przywołane za każdym razem, kiedy odtwarzasz dźwięk z tego
samego źródła.
C.FOCUS (Skoncentrowanie na środku)
(Funkcja przydatna podczas odtwarzania dźwięku
zawierającego kanał środkowy lub gdy wybrano DOLBY PLII
(B 11).)
Można upodobnić dźwięk centralnego głośnika do dźwięku
wychodzącego z telewizora.
ON ,------. OFF
Tryb otaczającego szeptu
(Whisper-mode Surround)
Można uwydatnić efekt surround dla niskiej głośności dźwięku
5.1-kanałowego. (Dogodne przy oglądaniu późną nocą.)
Naciśnij i przytrzymaj [–W.SRD]:, aby wyświetlić bieżące
ustawienie.
Gdy jest wyświetlane bieżące ustawienie, naciśnij [–W.SRD]:, aby
zmienić ustawienie.
ON ,------. OFF
Regulacja głośności podczas odtwarzania
Tylko gdy wybrano tryb “Układ przestrz. (Zalecane)” w opcji “Układ
głośników” (B 9, Easy setup (Łatwe ustawienia))
(Ma zastosowanie podczas odtwarzania dźwięku 5.1-kanałowego lub gdy
wybrano DOLBY PLII/“S.SRD” (B 11).)
[CH SELECT]F, aby wybrać głośnik.
1 Naciśnij
Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk:
L # C # R # RS # LS # SW
^-------------------------------------------------}
≥ Można regulować SW (Głośnik niskotonowy) tylko wówczas, gdy
płyta zawiera kanał niskotonowy.
≥ Gdy pojawia się “S”, można regulować tylko kanał głośnika dźwięku
dookólnego. Poziomy obydwu głośników dookólnych są ustawiane
jednocześnie.
np.
wybrano “C”, “RS”, “LS”, “SW” lub “S”
2 Gdy
Naciśnij [3]8 (zwiększenie) lub [4]8 (zmniejszenie),
aby wyregulować poziom dla każdego głośnika.
C, RS, LS, SW, S: `6 dB do i6 dB
(L, R: Można ustawić tylko balans.) (B poniżej)
Regulacja balansu podczas odtwarzania
POLSKI
RQT9597
Tryb “Układ przestrz. (Zalecane)”§:
Balans głośników przednich
Tryb “Układ przedni (Alternatywne)”§:
Balans głośników przednich i głośników dźwięku dookólnego
12
56
1 Naciśnij [CH SELECT]F, aby wybrać “L” lub “R”.
wybrano “L” lub “R”
2 Gdy
Naciśnij [2, 1]8, aby ustawić balans głośników.
§ Tryb wybrany w opcji “Układ głośników” (B 9, Easy setup (Łatwe
ustawienia)).
9:55 AM
Podstawowe odtwarzanie
Przygotowanie
Aby wyświetlić obraz, włącz telewizor i zmień w nim tryb wejścia wideo (np.
VIDEO 1, AV 1, HDMI, itp.), aby dopasować go do podłączenia do tego
urządzenia.
1 Naciśnij [Í]1, aby włączyć urządzenie.
2 Wciśnij [DVD]4, aby wybrać “DVD/CD”.
3 Wciśnij [< OPEN/CLOSE]2, aby otworzyć kieszeń.
płytę.
Etykieta ku górze
4 Włóż
≥ Wkładaj dwustronne płyty w taki sposób, by
etykietka strony, którą chcesz odtwarzać była
zwrócona do góry.
[1 PLAY]5, aby rozpocząć odtwarzanie.
5 Wciśnij
≥ Naciśnij [r, VOL, s]=, aby wyregulować głośność.
≥ Po naciśnięciu [< OPEN/CLOSE]2 w celu zamknięcia tacy płyty, urządzenie
automatycznie rozpoczyna odtwarzanie płyty znajdującej się na tacy.
[MP3] [JPEG] [DivX]
– Odtwarzane są tylko pliki z aktualnej grupy.
– Jeśli aktualna grupa obejmuje pliki MP3, JPEG i DivX, odtworzone zostaną
wyłącznie pliki jednego typu. (Priorytet: MP3 # JPEG # DivX)
Można wybrać element żądanego typu w celu rozpoczęcia odtwarzania.
(B 13, Korzystanie z menu nawigacji)
≥ PŁYTA NADAL OBRACA SIĘ PODCZAS WYŚWIETLANIA MENU.
Naciśnij przycisk [∫ STOP]5 po zakończeniu, aby oszczędzić silnik
mechanizmu i ekran twojego telewizora.
≥ Na iR/iRW może nie być właściwie wyświetlona ogólna ilość tytułów.
Podstawowe funkcje
Zatrzymaj: [∫ STOP]5
Pozycja zostaje zapamiętana, gdy jest na ekranie jest wyświetlone
“RESUME”.
[DVD-V] [VCD] [CD] [MP3] [DivX] Urządzenie może zapamiętać pozycję
wznowienia dla 5 ostatnich płyt.
≥ Naciśnij [1 PLAY]5 aby wznowić odtwarzanie.
≥ Naciśnij ponownie [∫ STOP]5, aby skasować pozycję.
Pauza: [; PAUSE]5
≥ Naciśnij [1 PLAY]5 aby wznowić odtwarzanie.
Pomiń: [SKIP:, SKIP 9]5
Wyszukiwanie: [SEARCH6, SEARCH5]5 (w czasie odtwarzania)
Zwolnione tempo: [SEARCH6, SEARCH5]5 (w czasie pauzy)
≥ Wyszukiwanie: Maks. 4 kroki
Zwolnione tempo: Maks. 3 kroki
≥ Naciśnij [1 PLAY]5, aby rozpocząć normalne odtwarzanie.
≥ [VCD] [DivX] Zwolnione tempo: Kierunek tylko do przodu.
Klatka po klatce (w czasie pauzy)
[DVD-V] : [2;, ;1]8
[DVD-V] [VCD] [DivX] : [; PAUSE]5 (kierunek tylko do przodu)
Wybór pozycji na ekranie: [3, 4, 2, 1, OK]8
[3, 4, 2, 1]8: Wybór
[OK]8: Potwierdź
Wpisz cyfrę: Numerowane przyciski
[DVD-V] [VCD] [CD]
np. Aby wybrać 12: [S10]2 B [1] B [2]
9:55 AM
[DVD-V] Pokazuje górne menu płyty: [TOP MENU]7
[DVD-V] Pokazuje menu płyty: [MENU]C
Inne tryby odtwarzania
Powróć do poprzedniego ekranu: [RETURN]D
[VCD] (ze sterowaniem odtwarzania)
Pokazuje menu płyty: [RETURN]D
Włącz/wyłącz funkcję PBC: [MENU]C
Odtwarzanie programowe i losowe
Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk:
[CD] [MP3] Menu Program muzyczny
[JPEG] Menu Program wizualny
[DivX] Menu Program wideo
RND Menu (odtwarzania losowego)
Wyjście z menu programu i odtwarzania losowego
Programowe odtwarzanie (do 30 elementów)
[3, 4]8, aby wybrać pozycję i wciśnij [OK]8.
1 Wciśnij
np. [MP3]
Korzystanie z menu nawigacji
[CD] [MP3] [JPEG] [DivX]
Na ekranie menu nawigacji można wybrać żądany element do odtworzenia.
np. Płyta z danymi
Grupa (Folder):
Czas odtwarzania
Zawartość (Plik/Ścieżka):
: MP3/CD-DA
: JPEG
: DivX®
Program muzyczny
..
Track
Track
Track
Track
1/3
00:02:40
/ .../Underwater.MP3
..
Perfume
Underwater
Fantasy planet
Starpersons1
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
≥ Po wybraniu zawartości, zostanie ona zaprogramowana.
≥ Powtórz ten krok, aby zaprogramować inne elementy.
≥ [MP3] [JPEG] [DivX] Aby powrócić do poprzedniego folderu, naciśnij
[RETURN]D. Można to również zrobić, wybierając “
.. ” w
menu.
Wciśnij [3, 4]8, aby wybrać pozycję i wciśnij [OK]8.
2 Wciśnij [1 PLAY]5, aby rozpocząć odtwarzanie.
Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranej treści.
[MP3] [JPEG] [DivX]
≥ Aby powrócić do poprzedniego folderu, naciśnij [RETURN]D. Można to
również zrobić, wybierając “
.. ” w menu.
≥ Maksimum: 16 znaków dla nazwy pliku/folderu.
≥ Odtwarzane są tylko pliki z aktualnej grupy.
≥ Jeśli aktualna grupa zawiera pliki w formacie MP3, JPEG i DivX,
odtwarzanie będzie oparte na wybranym typie.
Aby skasować wybrany program
1 Naciśnij [1]8 po czym naciśnij [3, 4]8, aby wybrać program.
2 Naciśnij [CANCEL]3.
Aby skasować cały program
Naciśnij [1]8 wiele razy, aby wybrać “Kasuj wszystko”, po czym naciśnij
[OK]8.
Cały program zostaje także skasowany, przy otwarciu tacy płyt, wyłączeniu
urządzenia lub wybraniu innego źródła.
≥ Naciśnij [2, 1]8, aby pomijać stronę po stronie.
Wybór obrazu w menu miniaturek
[JPEG]
Kiedy wyświetlany jest obraz, wciśnij [TOP MENU]7, ay
1 wyświetlićmnpdręczne.
np.
Odtwarzanie losowe
[CD] Wszystkie ścieżki zostaną odtworzone w kolejności losowej.
Wciśnij [1 PLAY]5, aby rozpocząć odtwarzanie.
[MP3] [JPEG] [DivX] Pliki MP3/JPEG/DivX z wybranej grupy zostaną
odtworzone w kolejności losowej.
[3, 4]8, aby wybrać żądaną grupę, i naciśnij
1 Naciśnij
[OK]8.
np. [MP3]
RND
Wciśnij [3, 4, 2, 1]8, aby wybrać obraz i wciśnij
[OK]8.
≥ Naciśnij [SKIP:, SKIP 9]5, aby pomijać stronę po stronie.
∫ Obracanie zdjęcia
Gdy wyświetlane jest zdjęcie, naciśnij [3, 4, 2, 1]8, aby je
obrócić.
/ .../Track 1.MP3
1/10
..
Track
Track
Track
Track
1
2
3
4
≥ Aby powrócić do poprzedniego folderu, naciśnij [RETURN]D.
Można to również zrobić, wybierając “
.. ” w menu.
Naciśnij [3, 4]8, aby wybrać żądaną zawartość , i
2 naciśnij
[OK]8.
§
Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranej treści.
§ Jeśli występują pliki w formacie MP3, JPEG i DivX, odtwarzanie
losowe będzie oparte na wybranym typie.
RQT9597
POLSKI
2
Odtwarzanie płyt
Odtwarzanie od wybranego
elementu
Po zatrzymaniu należy wcisnąć [PLAY MODE]9, aby
wybrać odtwarzanie.
Other Operations
Wyświetlacz urządzenia głównego: [FL DISPLAY]E
[DVD-V] [MP3] [DivX]
Wyświetlenie czasu ,-. Wyświetlenie informacji
[JPEG]
SLIDE,-.Numer treści
[CD] [MP3] [JPEG] [DivX]
Przygotowanie
Czynności wstępne
Wednesday, December 14, 2011
Reference
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 13
13
57
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 14
Wednesday, December 14, 2011
Powtórz odtwarzanie
Prędkość odtwarzania
Działa to tylko wówczas, gdy może być wyświetlony czas odtwarzania, który
upłynął. Działa to także ze wszystkimi treściami JPEG.
Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk
[–REPEAT]9, aby wyświetlić tryb powtarzania.
Po wyświetleniu trybu powtarzania naciśnij [–REPEAT]9, aby wybrać
element do powtarzania.
np. [DVD-V]
`Rozdział ---. `Tytuł ---. `Wyłączone
^---------------------------------------------------------------b
Aby skasować, wybierz “Wyłączone”.
Pokazane elementy różnią się w zależności od typu płyty i trybu odtwarzania.
Używanie menu ekranowych
Wyłączone
Szukanie tytułu
[DVD-V] (z wieloma napisami)
Aby wybrać język napisów
≥ W iR/iRW, może być pokazany numer napisu zamiast
niewyświetlonych napisów.
[DivX] (B 18, Wizualizacja tekstu napisów DivX)
D5
O
Nazwa elementu
Wciśnij [3, 4, 2, 1]8, aby wybrać pozycję i wciśnij
2 [OK]8.
np. [DVD-V] Menu 1 (Płyta)
Bieżące ustawienie
T1
C1
1/5
Wyłączone
Szukanie rozdziału
D5
O
Wciśnij [3, 4]8 , aby zmienić ustawienia i wciśnij
3 [OK]8.
Funkcja ta nie będzie działała podczas odtwarzania HD JPEG (B 17, Tryb HD
JPEG [JPEG])
Przedstawione elementy różnią się w zależności od typu płyty.
Menu 1 (Płyta)
Szukanie utworu, Szukanie tytułu, Szukanie zawartości,
Szukanie rozdziału
Aby rozpocząć od określonego elementu
np. [DVD-V]: T2 C5
Aby wybrać 12: [S10]2 B [1] B [2] B [OK]8
Audio
[DVD-V] [DivX] (z wielona ścieżkami dźwiękowymi)
Aby wybrać ścieżkę dźwiękową audio
[VCD]
Aby wybrać “L”, “P”, “L+P” lub “L P”
Rzeczywiste działanie jest zależne od płyty. Przeczytaj instrukcje obsługi
płyty odnośnie szczegółów.
Typ/data sygnału
LPCM/
D/DTS§/MP3/MPEG: Typ sygnału
§ Podczas odtwarzania źródła DTS nie będzie słychać dźwięku z
głośników.
POLSKI
RQT9597
≥ [DivX] Odtwarzanie może nie rozpocząć się od razu, jeżeli zmieniłeś
audio na płytach wideo DivX.
58
Tryb powtarzania
Napisy
[FUNCTIONS]6, aby wyświetlić menu na
1 Wciśnij
ekranie.
Za każdym razem, gdy naciskasz przycisk:
Menu 1 (Płyta)
np. [DVD-V] Menu 1 (Płyta)
Menu 2 (Wideo)
Bieżący element
Menu 3 (Audio)
Wyjście
1/5
T 1 C1
[DVD-V]
Aby zmienić prędkość odtwarzania
– od “k0.6” do “k1.4” (w krokach 0,1-jedn)
≥ Naciśnij [1 PLAY]5 aby powrócić do normalnego odtwarzania.
≥ Po zmianie prędkości
– Dolby Pro Logic II nie daje żadnego efektu.
– Wyjście audio przełącza się na 2-kanałowe stereo.
– Częstotliwość próbkowania 96 kHz przekształcona jest na 48 kHz.
≥ Funkcja ta może nie działać, w zależności od sposobu nagrania płyty.
(B lewy, Powtórz odtwarzanie)
A-B Powtórz (Aby powtórzyć określoną sekcję)
Oprócz [JPEG] [DivX]
Naciśnij [OK]8 w punkcie początku i końca.
≥ Wybierz “Wyłączone” aby skasować.
Tryb losowy zostanie anulowany po zmianie trybu powtarzania.
14
9:55 AM
Ujęcie kamery
[DVD-V] (z wieloma kątami)
Aby wybrać kąt wideo
Menu 2 (Wideo)
Tryb przesyłania
Wybór metody konwersji dla odtwarzania wideo w celu
dopasowania do typu materiału
Auto, Wideo
≥ Gdy występują zakłócenia zawartości, wybierz “Wideo”.
≥ Może to nie działać w przypadku niektórych źródeł.
Zbliżenie
Wybieranie zoomu
Standardowe, 1, 2, 3
Menu 3 (Audio)
Wzbogacenie dialogów
Aby łepiej było słychać dialogi w filmie
[DVD-V] [DivX] (Dolby Digital, 3-kanałowy lub więcej, z dialogiem nagranym
w centralnym kanale)
Wyłączone, Włącz
Wednesday, December 14, 2011
Ustawianie połączenia dźwięku
∫ Ustawianie połączenia dźwięku z telewizorem
Wybierz “AV”, “AUX”, “ARC”§1 lub “DIGITAL IN” dla połączenia dźwięku z
telewizora.
Informacje na temat ustawienia TV audio można znaleźć w elemencie Easy
setup (Łatwe ustawienia) (B 9) lub “TV audio” w menu HDMI (B 17).
Sprawdź połączenie dźwięku z telewizora do złącza SCART (AV) (dla
“AV”), złącza AUX (dla “AUX”), złącza HDMI AV OUT (dla “ARC”§1) lub
złącza DIGITAL AUDIO IN OPTICAL (dla “DIGITAL IN”) w urządzeniu
głównym (B 8).
∫ Ustawianie połączenia dźwięku z urządzeniem STB
Wybierz “D-IN” dla połączenia dźwięku z urządzenia STB.
Przeczytaj informacje o konfiguracji STB w rozdziale “Zmiana ustawień
odbioru cyfrowego dźwięku” (B 11).
Sprawdź połączenie dźwięku z urządzenia STB za pośrednictwem złącza
DIGITAL AUDIO IN OPTICAL (dla “D-IN”) w urządzeniu głównym (B 8).
≥ VIERA Link “HDAVI Control”, oparty o funkcje sterowania dostarczone przez
HDMI, przemysłowy standard znany pod nazwą HDMI CEC (Consumer
Electronics Control), jest unikalną funkcją, opracowaną i dodaną przez naszą
firmę. W związku z tym, nie może być zagwarantowane jego współdziałanie z
urządzeniami innych producentów, obsługujących HDMI CEC.
≥ To urządzenie obsługuje funkcję “HDAVI Control 5”.
“HDAVI Control 5” jest najnowszym standardem (aktualnym na listopad
2011 r.) dla urządzeń firmy Panasonic zgodnych z HDAVI Control. Ten
standard jest kompatybilny z konwencjonalnymi urządzeniami HDAVI firmy
Panasonic.
≥ Patrz indywidualne książki instrukcji urządzeń innych producentów,
obsługujących funkcję VIERA Link.
Automatyczna synchronizacja obrazu i dźwięku Lip Sync
(Dla “HDAVI Control 3 lub wersje późniejsze”)
Niniejsza funkcja automatycznie zapewnia zsynchronizowanie
odtwarzania dźwięku i obrazu. (Działa tylko, gdy źródłem jest “DVD/CD”,
“USB”, “AV”§2, “AUX”§2, “ARC”§1, 2 lub “D-IN”§ 2, 3.)
≥ Podczas korzystania ze źródła “DVD/CD” lub “USB”, ustaw element
“Opóźnienie” w menu Wideo na “0ms/Auto” (B 17).
Opcja Połączenia po wyłączeniu (Power off link)
Wszystkie podłączone urządzenia kompatybilne z funkcją “HDAVI Control”,
włącznie z niniejszym urządzeniem, zostaną wyłączone po wyłączeniu
telewizora.
Aby kontynuować odtwarzanie audio, nawet gdy telewizor jest wyłączony,
wybierz “Wideo” (B 17, “Sprzęż.wyłącz. TV” w menu HDMI).
Gdy naciskasz [Í]1, tylko to urządzenie wyłącza się. Inne podłączone
urządzenie, kompatybilne z VIERA Link “HDAVI Control” pozostaje włączone.
Dokładniejsze szczegóły są podane również w instrukcji obsługi twego
telewizora.
Wybór głośników
Można wybrać, czy audio będzie wyprowadzane z głośników tego urządzenia
lub głośników telewizora przy użyciu ustawień menu TV. Odnośnie
szczegółów, patrz instrukcje obsługi twojego telewizora.
Kino domowe
Głośniki tego urządzenia są włączone.
≥ Gdy włączasz to urządzenie, jego głośniki zostaną automatycznie
uaktywnione.
≥ Gdy niniejsze urządzenie jest w trybie gotowości, przełączenie
głośników telewizora na głośniki tego urządzenia w menu TV
spowoduje włączenie tego urządzenia i wybranie jako źródła “AV”§2,
“AUX”§2, “ARC”§1, 2 lub “D-IN”§2, 3.
≥ Głośniki telewizora są automatycznie wyciszone.
≥ Możesz sterować ustawieniem głośności, używając przycisk regulacji
głośności lub wyciszania na pilocie telewizora. (Poziom głośności
zostanie wyświetlony na wyświetlaczu urządzenia głównego.)
≥ Aby skasować wyciszanie, możesz użyć także pilota zdalnego
sterowania tego urządzenia (B 4).
≥ Jeżeli wyłączysz to urządzenie, głośniki telewizora zostaną
automatycznie włączone.
TV
Głośniki telewizora są włączone.
≥ Głośność tego urządzenia jest ustawiona na “0”.
– Funkcja ta działa tylko w przypadku, gdy jako źródło w tym urządzeniu
wybrano “DVD/CD”, “USB”, “AV”§2, “AUX”§2, “ARC”§1, 2 lub “D-IN”§2, 3.
≥ Wyjściowy sygnał audio jest 2-kanałowy.
Getting Started
Przygotowanie
≥ Potwierdź, że podłączenie HDMI zostało wykonane (B 8).
1 Ustaw “VIERA Link” na “Włącz” (B 17).
(Domyślne ustawienie to “Włącz”.)
2 Ustaw operacje “HDAVI Control” w podłączonym urządzeniu
(np. telewizorze).
3 Włącz wszystkie urządzenia kompatybilne z “HDAVI Control” i wybierz
kanał wejściowy tego urządzenia w podłączonym telewizorze, aby
zapewnić poprawne działanie funkcji “HDAVI Control”.
W przypadku zmiany połączenia lub ustawień, należy powtórzyć tę
procedurę i ponownie wykonać czynności opisane w “Ustawianie
połączenia dźwięku” (B poniżej).
Odtwarzanie płyt
Co to jest VIERA Link “HDAVI Control”?
VIERA Link “HDAVI Control” jest dogodną funkcją, umożliwiającą
powiązane działania tego urządzenia, i telewizora Panasonic (VIERA)
sterowane przez “HDAVI Control”. Funkcji tej można używać, łącząc
aparaturę kablem HDMI. Odnośnie szczegółów działania, patrz instrukcje
obsługi dla podłączonych urządzeń.
Gdy będą wykonywane poniższe operacje, telewizor automatycznie zostanie
przełączony na kanał wejścia i będzie wyświetlać odpowiednią czynność.
Gdy telewizor jest wyłączony, zostanie automatycznie włączony:
– Gdy urządzenie rozpoczęło odtwarzanie
– Gdy wykonano czynność używającą ekran (np. menu START)
≥ Po przełączeniu wejścia TV na tryb tunera TV lub kanał wejścia
urządzenia STB, urządzenie automatycznie przełączy się na “AV”§2,
“AUX”§2, “ARC”§1, 2 lub “D-IN”§2, 3.
≥ Gdy urządzenie to jest w trybie “DVD/CD”, telewizor automatycznie
przełączy swój tryb wejścia na to urządzenie.
≥ Telewizor zostanie automatycznie przełączony na tryb tunera TV w
następujących przypadkach:
– naciśnij [EXIT]A.§4, 5
– naciśnij [RETURN]D, aby wyjść z menu START.§4, 5
– z menu START wybierz “AV”§2, “AUX”§2, “ARC”§1, 2 lub “DIGITAL
INӤ2.
– zatrzymanie odtwarzania płyt ([DVD-V] [VCD]) olub wyłączenie
urządzenia.§5
Inne operacje
(VIERA Link “HDAVI Control ”)
TM
Automatyczne przełączanie sygnału wejściowego
(Wspólne włączanie zasilania)
Reference
Powiązane funkcje odbiornika
TV
9:55 AM
Gdy wykonasz przełączenie z głośników tego urządzenia na głośniki
telewizora, ekran telewizora może wyłączyć obraz na kilka sekund.
§1 Wybór tej opcji jest możliwy tylko w przypadku telewizora
kompatybilnego z ARC.
§2 “AV”, “AUX”, “ARC” lub “D-IN” (DIGITAL IN) działa w zależności od
ustawienia TV audio (B lewy, Ustawianie połączenia dźwięku z
telewizorem).
§3 “D-IN” (DIGITAL IN) działa w zależności od ustawienia dźwięku
urządzenia STB (B lewy, Ustawianie połączenia dźwięku z
urządzeniem STB).
§4 Funkcja ta nie będzie działała podczas odtwarzania i w trybie
wznowienia, gdy jako źródło wybrano “DVD/CD” lub “USB”.
§5 Tylko po automatycznym przełączeniu telewizora na tryb wejścia
HDMI dla tego urządzenia.
RQT9597
POLSKI
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 15
15
59
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 16
Wednesday, December 14, 2011
9:55 AM
Zmiana ustawień odtwarzacza
Łatwe sterowanie tylko z pilotem VIERA
(Dla funkcji “HDAVI Control 2 lub wersje późniejsze”)
Można sterować menu odtwarzania urządzenia przy użyciu pilota telewizora.
Korzystając z pilota telewizora, należy się zapoznać z przyciskami sterowania
przedstawionymi na rysunku poniżej.
1 Wybierz menu działania tego urządzenia używając menu ustawień TV.
(Odnośnie szczegółów, patrz instrukcje obsługi twojego telewizora.)
Zostanie wyświetlone menu START.
np. [DVD-V]
DVD/CD
1 Naciśnij [DVD]4, aby wybrać “DVD/CD”.
2 Naciśnij [START]B, aby wyświetlić menu START.
[3, 4]8, aby wybrać “Setup” i naciśnij
3 Naciśnij
[OK]8.
Element
Kino domowe
Odtwarzanie płyty
TOP MENU(DVD)
MENU(DVD)
Dostęp do odtwarzania/
menu
Setup
Język
Audio
HDMI
≥ Menu START można wywołać także przyciskiem na pilocie
telewizora (np. [OPTION]).
– Gdy jako źródło jest wybrany “DVD/CD” lub “USB”, funkcja ta działa
wyłącznie w czasie trybu zatrzymania.
Można włączyć odtwarzanie wskazanymi elementami sterowania.
≥ Ekranowy panel sterowniczy może być przywołany również używając
przycisku na pilocie telewizora (np. [OPTION]).
– Działa tylko w trakcie odtwarzania “DVD/CD” lub “USB” lub trybów
wznowienia.
≥ W zależności od typu menu, nie można wykonać przyciskiem pewnych
operacji z pilota zdalnego sterowania telewizora.
≥ Nie można wprowadzać liczb przyciskami z cyframi na pilocie telewizora ([0]
do [9]). Używaj pilota zdalnego sterowania tego urządzenia, aby wybrać
playlistę itp.
Odtwarzanie z urządzenia USB
Można podłączyć i odtwarzać ścieżki lub pliki z urządzeń USB klasy pamięci
masowej (B 19).
Następujące urządzenia są określone jako urządzenia USB klasy pamięci
masowej:
– Urządzenia USB obsługujące tylko transfer masowy.
Przygotowanie
≥ Przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia USB pamięci masowej
do tego urządzenia, upewnij się, że została wykonana zapasowa kopia
zapisanych tam danych.
≥ Nie zalecamy używania kabla przedłużacza USB. Urządzenie USB
podłączone kablem nie będzie rozpoznane przez to urządzenie.
urządzenie USB (nie jest częścią zestawu) do
1 Podłącz
portu USB (
6).
Po naciśnięciu [EXT-IN]4 w celu wybrania “USB”,
2 urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie
zawartości urządzenia USB.
RQT9597
POLSKI
16
60
Polski
Angielski
Auto
Angielski
Latin2
Ustaw
RETURN
Menu
Bieżące ustawienie
4
5 Wciśnij [3, 4]8, aby wybrać pozycję i wciśnij [OK]8.
[3, 4]8, aby zmienić ustawienia i wciśnij
6 Wciśnij
[OK]8.
Wciśnij [3, 4]8, aby wybrać menu i wciśnij [OK]8.
≥ Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij [RETURN]D.
≥ Aby opuścić ekran [START]B.
≥ Ustawienia pozostaną nienaruszone, nawet jeżeli przełączysz
urządzenie na stan oczekiwania.
≥ Elementy podkreślone są ustawieniami fabrycznymi w następujących
menu.
menu Język
Wyświetlanie menu
Wybierz język komunikatów na ekranie.
≥ English
≥ Français
≥ Español
≥ Русский
≥ Magyar
≥ Polski
≥ Deutsch
≥ Çesky
Audio§
Wybierz język audio.
≥ Angielski
≥ Rosyjski
≥ Francuski
≥ Węgierski
≥ Hiszpański
≥ Polski
≥ Niemiecki
≥ Czeski
≥ Francuski
≥ Węgierski
≥ Hiszpański
≥ Polski
≥ Hiszpański
≥ Polski
≥ Niemiecki
≥ Czeski
Napisy§
Wybierz język napisów dialogowych.
≥ Auto
≥ Niemiecki
≥ Czeski
≥ Angielski
≥ Rosyjski
≥ Wyłączone
Menu DVD§
Wybierz język dla menu płyt.
≥ Angielski
≥ Rosyjski
§
≥ Francuski
≥ Węgierski
Niektóre płyty zaczynają się w pewnym języku, bez względu na
wprowadzone w nich zmiany.
Gdy wybrany język nie jest dostępny na płycie, będzie odtwarzany
język domyślny. Istnieją płyty, w których przełączyć język można tylko
z ekranu menu (B 13).
≥ Aby odtworzyć wybraną pozycję, naciśnij [∫ STOP]5 i przeczytaj
“Odtwarzanie od wybranego elementu” (B 13).
≥ Korzystanie z innych operacji jest podobne do opisów w rozdziale
“Odtwarzanie płyt” (B 12 do 14).
Tekst napisów [DivX]
≥ Latin1
≥ Maksimum: 259 folderów (oprócz foldera głównego), 2600 plików, 16 znaków
dla nazwy pliku/folderu.
≥ Będzie wybrana tylko jedna karta pamięci, gdy podłączamy czytnik
wieloportowych kart USB. Typowo, będzie to pierwsza włożona karta
pamięci.
:
:
:
:
:
Inne
2 Wybierz żądany element w menu START (B 10).
Gdy pojawia się ekranowy panel sterowniczy
np. [DVD-V] (gdy “Odtwarzanie płyty” jest wybrany z menu START.)
Wyświetlanie menu
Audio
Napisy
Menu DVD
Tekst napisów
Wideo
Wybór wejścia
Setup
Wybierz odpowiedni element zgodnie z językiem napisów DivX (B 18).
≥ Latin2
≥ Cyrylica
menu Wideo
Proporcje obrazu
Wybierz ustawienie, aby dostosować twój telewizor.
≥ 16:9: Telewizor szerokoekranowy (16:9)
≥ 4:3 Pan&Scan: Telewizor normalnego formatu (4:3)
Boki obrazu szerokoekranowego są odcięte, a więc
wypełnia on ekran (jeżeli nie jesz to zabronione przez
ustawienia płyty).
≥ 4:3 Letterbox: Telewizor normalnego formatu (4:3)
Obraz szerokoekranowy jest pokazany w formacie
letterbox.
≥ Turecki
Opóźnienie
Ustawienia głośników
Gdy podłączony jest z wyświetlaczem plazmowym, dokonaj regulacji, jeżeli
zauważysz, że audio nie jest zsynchronizowane z obrazem.
≥ 0ms/Auto
≥ 20ms
≥ 40ms
≥ 60ms
≥ 80ms
≥ 100ms
Gdy używasz VIERA Link “HDAVI Control” z telewizorem kompatybilnym z
“HDAVI Control 3 lub wersje późniejsze” (B 15), wybierz “0ms/Auto”.
Audio i video automatycznie zostaną zsynchronizowane.
Wybierz czas zwłoki głośników.
(Ma zastosowanie tylko, gdy wybrano tryb “Układ przestrz. (Zalecane)” w
opcji “Układ głośników” (B 9, Easy setup (Łatwe ustawienia)).)
(Tylko głośniki centralny i surround)
Dla optymalnego odsłuchu 5.1- kanałowego dźwięku, wszystkie głośniki,
oprócz subwoofera winny być na tej samej odległości od pozycji
słuchającego.
Jeżeli ustawiłeś głośniki centralne lub surround bliżej do pozycji
słuchającego, wyreguluj czas zwłoki, by skompensować różnicę.
: Rzeczywiste umiejscowienie głośnika
C
C
L
SW
R
 

LS
Rozdzielcz.obrazu
Działa tylko w przypadku korzystania z połączenia HDMI.
Wybierz jakość obrazu odpowiednią do telewizora.
(Nagrania wideo będą przekonwertowane w ten format i wyprowadzone jako
wideo o wysokiej rozdzielczości.)
≥ Auto
≥ 480i/576i
≥ 480p/576p
≥ 720p
≥ 1080i
≥ 1080p
Sprawdź, czy telewizor obsługuje wybraną rozdzielczość.
W przypadku wyświetlenia ekranu komunikatu, potwierdź wybór, naciskając
[2, 1]8 w celu wybrania “Tak”, i naciśnij [OK]8. Jeśli obraz jest
zniekształcony, odczekaj 15 sekund lub naciśnij [2, 1]8 w celu wybrania
“Nie”. Aby zaakceptować ustawienie, ponownie wybierz “Tak”.
Tryb HD JPEG [JPEG]
(Działa tylko w przypadku korzystania z połączenia HDMI, gdy opcja
“Rozdzielcz.obrazu” (B powyżej) jest ustawiona na “Auto”, “720p”, “1080i”
lub “1080p”.)
≥ Włącz:
Odtwarzanie HD JPEG jest dostępne. (Obrazy JPEG będą
wyświetlane w oryginalnej rozdzielczości.)
≥ Wyłączone
Podczas odtwarzania HD JPEG, menu ekranowe (B 14) nie będą
wyświetlane.
Wyj. wideo SCART
Wybierz format sygnału wideo, który ma wychodzić ze złącza SCART (AV).
≥ Wideo
≥ S-Video
≥ RGB 1: (Tylko gdy podłączony jest do telewizora kompatybilnego z
RGB)
Jeżeli zawsze będziesz chciał oglądać obraz z urządzenia w sygnale
RGB, wybierz ten tryb. Ekran telewizora automatycznie przełączy się,
aby wyświetlać obraz z tego urządzenia, gdy jest ono włączone.
≥ RGB 2: (Tylko gdy podłączony jest do telewizora kompatybilnego z
RGB)
Gdy urządzenie jest w trybie tunera TV, jeżeli przełącznik jest ustawiony na
“DVD/CD”, ekran telewizora automatycznie przełączy się, aby wyświetlać
obraz z urządzenia, tylko podczas odtwarzania płyty ([DVD-V] [VCD]) lub
gdy ogłądasz menu ekranowe DVD/CD.
Obraz TV będzie wyświetlony, przełącznik jest ustawiony na “AV”. Z innymi
przełącznikami, obraz z tego urządzenia będzie wyświetlony.
menu Audio
Wybierz aby dosotosować do typu urządzenia, które podłączyłeś do złącza
HDMI AV OUT.
Wybierz “Bitstream”, jeżeli urządzenie może rozkodowywać strumień bitowy
(cyfrowa forma danych 5.1-kanałowych). W przeciwnym razie, wybierz
“PCM”.
(Jeżeli strumień bitowy jest przekazywany na urządzenie bez dekodera,
mogą być emitowane hałasy o wysokim poziomie i może to uszkodzić twoje
głośniki i słuch.)
Wyjście cyfrowe
≥ Bitstream
≥PCM
Gdy audio jest wyprowadzane ze złącza HDMI AV OUT, a podłączone
urządzenie nie obsługuje elementu wybranego w menu, rzeczywisty sygnał
wyjściowy będzie uzależniony od charakterystyk wydajności podłączonego
urządzenia.
Zakres dynamiki
≥ Włącz:
RS
LS
Reguluje for przejrzystość, nawet przy niskiej głośności.
Przydatne dla oglądania telewizora późną nocą.
(Współpracuje tylko z Dolby Digital)
≥ Wyłączone: Odtwarzany jest cały zakres dynamiczny sygnału.
: Idealne umiejscowienie głośnika
   : Podstawowa odległość
suchania
Przybliżone rozmiary pomieszczenia
RS
Okrąg o promieniu równym
Jeżeli bądź odległość a bądź b jest mniejsza niż c, znajdź różnicę w tabeli
i zmień ustawienia, wesdług wskazań.
a Głośnik centralny
Różnica (Około)
Ustawienie
30 cm
1ms
60 cm
2ms
90 cm
3ms
120 cm
4ms
150 cm
5ms
b Głośnik dźwięku przestrzennego
Różnica (Około)
Ustawienie
150 cm
5ms
300 cm
10ms
450 cm
15ms
≥ Opóźnienie C (Czas zwłoki centralnego głośnika):
0ms, 1ms, 2ms, 3ms, 4ms, 5ms
Wybierz czas zwłoki dla centralnego głośnika.
≥ Opóźnienie LS/PS (Czas zwłoki prawego/Lewego głośnika surround):
0ms, 5ms, 10ms, 15ms
Wybierz czas zwłoki dla głośnika Surround.
≥ Dźwięk próbny:
Uźyj dźwięku testowego w celu sprawdzenia podłączenia głośników.
Dźwięk testowy będzie odtwarzany w każdym z kanałów w kolejności
przedstawionej poniżej.
Lewy, Centralny, Prawy, Surround prawy, Surround lewy, Subwoofer
Aby wyłączyć dźwięk testowy, naciśnij [RETURN]D.
Playing Discs
Wybierz odpowiednie źródło wyjściowe podczas podłączania do odbiornika
TV (B 19, Systemy wideo).
≥ NTSC: Gdy podłączony jest do telewizora NTSC.
≥ PAL: Gdy podłączony jest do telewizora PAL.
≥ Auto: Wybiera źródło wyjściowe oryginału podczas odtwarzania płyt PAL
lub NTSC.
menu HDMI
VIERA Link
≥ Włącz:
≥ Wyłączone
Funkcja VIERA Link “HDAVI Control” jest dostępna (B 15).
Sygnał audio
≥ Włącz:
Gdy sygnał audio wyprowadzany jest ze złącza HDMI AV
OUT. (W zależności od możliwości podłączonego urządzenia,
wyjściowy sygnał audio może być odmienny od ustawień
audio urządzenia głównego.)
≥ Wyłączone: Gdy sygnał audio wyprowadzany jest nie ze złącza HDMI AV
OUT. (Sygna audio jest wyprowadzany na podstawie ustawie
urzdzenia gównego.)
Informacje
dodatkowe
System TV
Getting Started
9:55 AM
Inne operacje
Wednesday, December 14, 2011
Sprzęż.wyłącz. TV
Wybierz żądane ustawienie opcji Power off link tego urządzenia dla działania
VIERA Link (B 15). (Działa to w zależności od ustawień podłączonego
VIERA Link “HDAVI Control” kompatybilnego urządzenia.)
≥ Wideo/Audio: Gdy telewizor jest wyłączony, to urządzenie wyłączy się
automatycznie.
≥ Wideo: Gdy telewizor jest wyłączony, to urządzenie wyłączy się, za
wyjątkiem następujących okoliczności:
– odtwarzanie audio ([CD] [MP3])
– tryb radio
– tryb “AV”, “AUX”, “ARC” lub “D-IN” (niewybrane ustawienie
dźwięku telewizora dla funkcji VIERA Link)
TV audio
Wybierz wejście sygnału audio w telewizorze, mające współpracować z
operacjami VIERA Link (B 15).
≥ AUX
≥ ARC
≥ DIGITAL IN
≥ AV
RQT9597
POLSKI
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 17
17
61
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 18
Wednesday, December 14, 2011
Informacja DivX
menu Inne
Rejestracja DivX [DivX]
Wyświetlanie kodu rejestracyjnego urządzenia.
Kod rejestracyjny niezbędny do zakupu i odtwarzania materiałów DivX
Video-on-Demand (VOD) (B z prawej).
Wyrejestrowanie DivX [DivX]
Wyświetlanie kodu wyrejestrowania urządzenia.
Ten kod wyrejestrowania jest potrzebny do anulowania rejestracji tego
urządzenia (B z prawej).
To ustawienie jest wyświetlane tylko po pierwszym odtworzeniu treści DivX
VOD.
Czas wyśw.slajdu
Ustaw prędkość pokazu slajdów.
≥ 3 sekund
≥ 5 sekund
9:55 AM
≥ 10 sekund
≥ 15 sekund
Łatwe ustawienia
INFORMACJE O PLIKACH WIDEO DIVX:
DivX® to cyfrowy format wideo stworzony przez DivX, LLC, spółkę
zależną Rovi Corporation. Jest to urządzenie z oficjalnym certyfikatem
DivX Certified®, które umożliwia odtwarzanie wideo DivX.
Na stronie divx.com można znaleźć więcej informacji i programów
służących do konwersji plików na wideo DivX.
INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby umożliwić
odtwarzanie zakupionych filmów DivX Video-on-Demand (VOD).
Aby uzyskać kod rejestracyjny, znajdź sekcję DivX VOD w menu ustawień
urządzenia.
Szczegółowe informacje na temat rejestracji znajdują się na stronie
vod.divx.com.
Wyświetlenie kodu rejestracyjnego urządzenia
(B lewy, “Rejestracja DivX” w menu Inne)
Można zmienić podstawowe ustawienia, aby ulepszyć działanie systemu kina
domowego. (B 9)
Aby odtwarzać chronione filmy
DivX®, należy zarejestrować
urządzenie.
Kod rejestracyjny:XXXXXXXXXX
Przyciemnianie FL
10 znaków alfanumerycznych
Zarejestruj na http://vod.divx.com
Zmień jaskrawość wyświetlacza i indykatora urządzenia.
≥ Jasny
≥ Przyciemniony: Wyświetlacz jest przyciemniony.
≥ Auto:
Wyświetlacz jest przyciemniony, lecz rozjaśni się, gdy
wykonasz jakąkolwiek operację.
≥ Po pierwszym odtworzeniu zawartości DivX VOD nie można wybrać
“Rejestracja DivX”, dopóki urządzenie nie zostanie wyrejestrowane.
≥ Jeżeli dokonasz zakupu materiału DivX VOD przy użyciu kodu
rejestracyjnego innego niż kod niniejszego urządzenia, nie będziesz
mógł odtworzyć tego materiału.
Wygaszacz ekranu
Anuluj rejestrację urządzenia
Ma to na celu ochronę ekranu telewizora od wypalenia znaku.
≥ Wyłączone
≥ Czas wł. 5 min: Jeśli przez 5 minut nie zostanie wykonana żadna
operacja, obraz zmieni kolor na szary. Ekran telewizora
włączy się po wykonaniu dowolnej czynności. (Ta funkcja
nie działa podczas odtwarzania.)
Wybierz “Wyrejestrowanie DivX” (B lewy) i wykonaj polecenia wyświetlane
na ekranie.
Użyj kodu usuwania rejestracji, aby anulować rejestrację na stronie
http://vod.divx.com.
Ograniczenia
Część materiałów DivX VOD może być odtwarzana tylko określoną liczbę
razy. Podczas odtwarzania takiego materiału, wyświetlana jest liczba
wykonanych odtworzeń, a na początku łączna liczba odtworzeń.
Ustaw poziom ograniczenia, aby ograniczyć odtwarzanie DVD-Video.
Ustawienia ograniczeń (Gdy wybrany jest poziom 8)
≥ 1 do 7
≥ 8 Bez limitu
Gdy wybierasz twój poziom ograniczeń, pokazane jest hasło.
Domyślne hasło to “0000”.
Wprowadź 4-cyfrowe hasło przy użyciu przycisków numerycznych i naciśnij
[OK]8.
Można zmienić domyślne hasło (B poniżej)
Nie zapomnij twego hasła.
Jeżeli do urządzenia zostanie włożona płyta DVD-Video, przewyższająca
poziom ograniczenia, zostanie wyświetlony ekran z komunikatem.
Wykonaj instrukcje podane na ekranie.
Ustaw hasło
Zmień hasło dla “Ograniczenia”.
W przypadku zmiany hasła po raz pierwszy:
Domyślne hasło to “0000”.
Wykonaj instrukcje podane na ekranie.
Przywróć ustawienia fabryczne
Powoduje przywrócenie parametrów fabrycznych wszystkich ustawień w
menu Setup, oprócz hasła i poziomu dostępu.
Naciśnij [2, 1]8, aby wybrać “Tak”, po czym naciśnij [OK]8.
Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.
Informacja o treści DivX, możliwych do odtwarzania tylko
określoną ilość razy
≥ Liczba pozostałych odtworzeń zmniejsza się po każdym odtworzeniu
programu. Jednak w razie odtwarzania od momentu zatrzymania, liczba
pozostałych odtworzeń nie zmniejsza się w związku z użyciem funkcji
wznowienia odtwarzania.
Wizualizacja tekstu napisów DivX
Niniejsze urządzenie pozwala wyświetlać napisy nagrane na płytę z video
DivX.
Funkcja ta nie ma nic wspólnego z napisami określonymi przez normę DivX i
nie podlega żadnym normom.
Ustaw “Napisy” w menu Menu 1 (Płyta) (B 14).
Pliki DivX video, w przypadku których nie jest wyświetlany napis “Włącz”, nie
zawierają tekstu napisów. Nie można wyświetlić tekstu napisów.
Typy plików tekstu napisów możliwe do wyświetlenia
Na tym urządzeniu może być wyświetlony tekst napisów, spełniający
następujące warunki.
≥ Format pliku: MicroDVD, SubRip, lub TMPlayer
≥ Rozszerzenie pliku: “.SRT”, “.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT”, lub “.txt”
≥ Nazwa pliku: Nie więcej niż 16 znaki, oprócz rozszerzenia pliku
≥ Plik wideo DivX i plik tekstu napisów znajdują się w tym samym
folderze, a nazwy plików są takie same, oprócz rozszerzenia pliku.
≥ Jeżeli w tym samym folderze znajduje się więcej niż jeden plik tekstu
napisów, są one wyświetlane w następującej kolejności, według
priorytetu: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
POLSKI
RQT9597
≥ W zależności od metod używanych do tworzenia pliku lub od stanu nagrania,
tylko część napisów może być wyświetlana lub napisy nie będą w ogóle
wyświetlane.
≥ Tekst napisów nie może być wyświetlany podczas wyświetlania menu, lub
podczas takich operacji, jak na przykład wykonywanie wyszukiwania.
≥ Jeżeli tekst napisów nie jest wyświetlany prawidłowo, spróbuj zmienić
ustawienia napisów (B 16).
18
62
Wednesday, December 14, 2011
Systemy wideo
Nośniki, które można
odtwarzać
Urządzenie może odtwarzać PAL i NTSC, ale “System TV” (B 17) urządzenia
musi być zgodny z systemem telewizora.
[VCD]
Środki ostrożności przy manipulowaniu płyt
≥ Nie naklejaj etykietek lub nalepek na płyty. Może to wypaczyć płytę,
przez co będzie ona nie do użycia.
≥ Nie pisz na stronie eykietki długopisem kulkowym lub innym
przyrządem do pisma.
≥ Nie używaj środków czyszczących w sprayu, benzyny, rozpuszczalnika,
płynów przeciwdziałających elektrycznym ładunkom statycznym, lub
wszelkich innych rozpuszczalników.
≥ Nie używaj środków ochronnych przed zadrapaniem lub okładek.
≥ Nie używaj następujących płyt:
– Płyty z pozostałościami kleju po odklejonych nalepkach lub
etykietkach (płyty z wypożyczalni, itp.).
– Płyty silnie wypaczone lub pęknięte.
– Płyty o nieregularnym obwodzie, jak na przykład w kształcie serca.
Informacje o plikach MP3/JPEG/DivX
CD
Płyty muzyczne
[CD]
Nagrane płyty i urządzenia USB
Typ urządzenia/
Logo
DVD-R/RW
DVD-R DL
Formaty
≥ Format DVD-Video
≥ Format MP3
≥ Format JPEG
≥ Format DivX®
Wskazany jako
[DVD-V]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
≥ Format DVD-Video
≥ Format DivX®
[DVD-V]
[DivX]
≥ iVR (iR/iRW Video
Recording) Format
[DVD-V]
CD-R/RW
≥ Format CD-DA
≥ Format MP3
≥ Format JPEG
≥ Format DivX®
Urządzenie USB
≥ Format MP3
≥ Format JPEG
≥ Format DivX®
[CD]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
rR/rRW/rR DL
≥ Przed odtwarzaniem, należy sfinalizować dysk na urządzeniu, na
którym był nagrywany.
≥ W niektórych przypadkach odtwarzanie wszystkich wymienionych
powyżej nośników może się okazać niemożliwe z powodu rodzaju
nośnika, warunków nagrywania, metody nagrywania czy sposobu
utworzenia plików (B z prawej, Informacje o plikach MP3/JPEG/DivX).
≥ Podczas odtwarzania źródła DTS nie będzie słychać dźwięku z
głośników.
Uwagi o używaniu płyt DualDisc
Strona treści cyfrowego audio płyty DualDisc nie jest zgodna z
technicznymi specyfikacjami formatu Compact Disc Digital Audio
(CD-DA), a więc odtwarzanie może nie być możliwe.
Płyty ta nie da się odtworzyć
Płyty Blu-ray, HD DVD, płyty AVCHD, DVD-RW wersja 1.0, DVD-Audio,
DVD-ROM, DVD-VR, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, płyty z muzyką DTS,
płyty WMA i Photo CD, DVD-RAM oraz “Chaoji VCD” dostępne na rynku,
włącznie z płytami CVD, DVCD i SVCD niezgodnymi ze standardem
IEC62107.
[MP3] (Rozszerzenie: “.MP3”, “.mp3”)
≥ Częstotliwość próbkowania i stopień kompresji:
– 8 kHz, 11,02 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (8 kbps do
160 kbps), 32 kHz, 44,1 kHz i 48 kHz (32 kbps do 320 kbps)
≥ Znaczniki ID3: wersja 1, 2
[JPEG] (Rozszerzenie: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG”, “.jpeg”)
≥ Pliki JPEG wykonane cyfrową kamerą, zgodną ze standardem DCF
(Design rule for Camera File system) wersji 1.0 są wyświetlane.
– Pliki zmienione, edytowane lub zachowane przez komputerowe
oprogramowanie edycji obrazów mogą nie być wyświetlane.
≥ Urządzenie to nie możpe wyświetlać filmów, MOTION JPEG i innych
poodbnych formatów, nieruchomych obrazów innych niż w formacie
JPEG (np. TIFF), lub odtwarzać obrazy z dołączonym audio.
[DivX] (Rozszerzenie: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI”, “.avi”)
≥ Pliki DivX większe niż 2 GB lub nie mające znacznika mogą nie być
odtwarzane właściwie na tym urządzeniu.
≥ To urządzenie obsługuje wszystkie poziomy rozdzielczość do
maksimum 720k480 (NTSC)/720k576 (PAL).
Playing Discs
Płyty muzyczne z wideo
Włącznie z SVCD
(Zgodnie z IEC62107)
[DVD-V]
W zależności od wideo PAL na płycie, obraz może nie być wyświetlany
poprawnie w telewizorze NTSC.
Other Operations
Płyty Kina wysokiej jakość i
płyty muzyczne
Wskazany jako
≥ Mogą być różnice w kolejności on the menu ekranu wyświetlacza i
ekranu komputera.
≥ To urządzenie nie może odtwarzać plików zapisanych przy użyciu
zapisu pakietowego.
DVD-R/RW
≥ Płyty muszą być zgodne z formatem UDF bridge (UDF 1.02/ISO9660).
≥ To urządzenie nie obsługuje zapisów wielosesyjnych. Odtwarzana jest
tylko sesja domyślna.
CD-R/RW
≥ Płyty muszą być zgodne z formatem ISO9660 poziom 1 lub 2 (oprócz
dla rozszerzonych formatów).
≥ To urządzenie obsługuje zapisy wielosesyjne, ale jeżeli jest otwarte
wiele sesji potrzeba więcej czasu na rozpoczęcie odtwarzania. Aby tego
uniknąć, pozostaw minimalną ilość sesji.
Urządzenie USB
≥ To urządzenie nie gwarantuje połączenia ze wszystkimi urządzeniami
USB.
≥ Niniejsze urządzenie nie obsługuje ładowania urządzeń USB.
≥ Obsługiwane systemy plików to FAT12, FAT16 i FAT32.
≥ Niniejsze urządzenie obsługuje specyfikację USB 2.0 Full Speed.
Informacje
dodatkowe
Video CD
Uwagi
Getting Started
Płyty komercyjne
Typ urządzenia/
Logo
DVD-Video
9:55 AM
Konserwacja
W żadnym wypadku nie należy używać do czyszczenia alkoholu,
rozpuszczalnika lub benzyny
≥ W żadnym wypadku nie należy używać do czyszczenia alkoholu,
rozpuszczalnika lub benzyny.
≥ Zanim użyjesz szmatek nasączonych chemicznymi środkami,
przyczytaj uważnie instrukcje dołączoną do nich.
Nie należy używać będących w handlu środków do czyszczenia
soczewek, gdyż mogą one spowodować niesprawność. Czyszczenie
soczewek zazwyczaj nie jest konieczne, lecz jest ono uzależnione od
warunków otoczenia, w którym pracuje aparatura.
Przed przemieszczaniem urządzenia, upewnij się, że taca płyt jest
pusta. Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować ryzyko
poważnego uszkodzenia płyty i urządzenia.
RQT9597
POLSKI
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 19
19
63
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 20
Wednesday, December 14, 2011
9:55 AM
Głośniki przednie
Przymocuj do ściany, bez podstawy i stojaka
Opcja instalacji głośnika
 
Przymocowane do ściany
Można przymocować wszystkie głośniki (oprócz subwoofera) do ściany.

≥ Ściana lub kolumna, do której głośniki mają nyć przymocowane, winna
mieć nośność 10 kg na każdą śrubę. W przypadku montażu głośników
na ścianie, zaleca się zasięgnąć porady specjalisty w zakresie prac
budowlanych. Niewłaściwe zamocowanie grozi uszkodzeniem ściany i
głośników, jak również obrażeniami ciała.
1 Wkręć śrubę (nie jest częścią zestawu) do ściany.
J 65 mm
K 349 mm
L 110 mm
M 51 mm
N 51 mm
Co najmniej 30 mm
‰4,0 mm
Ściana lub filar

‰7,0 mm do ‰9,4 mm
5,5 mm do 7,5 mm
2 Przymocuj głośnik pewnie na śrubie (śrubach) w otworze
(otworach).
np. Głośniki dźwięku przestrzennego
źLE
DOBRZE

≥ W takim położeniu głośnik
prawdopodobnie spadnie, jeśli
zostanie poruszony w lewo lub
w prawo.
≥ Przesunąć głośnik tak, by śruba
znalazła się w takim położeniu.
Głośniki przednie, Głośniki dźwięku przestrzennego, Głośnik centralny
np. Głośniki przednie
∫ Porady
W celu określenia położeń śrub na ścianie skorzystaj z wymiarów podanych
poniżej.
≥ Pozostaw co najmniej 20 mm nad głośnikiem oraz 10 mm z każdego
boku w celu zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca do zamocowania
głośnika.
Głośniki dźwięku
przestrzennego

Struna (nie jest częścią zestawu)
Wkręt z oczkiem
(nie jest częścią
zestawu)
Głośnik centralny
 

∫ Zabezpieczanie głośników przed upadkiem




Mniej niż 10 cm

Ściana
Ponowne podłączenie kabla głośnika
Pozostawić
około 120 mm.
A 24 mm
B 116 mm
C 40 mm
D 40 mm
Kabel zakładać od
dołu.
POLSKI
RQT9597
E 18 mm
F 65 mm
G 24 mm
H 95,5 mm
I 27 mm
20
64
Wyciągnąć kabel
przez otwró.
Wednesday, December 14, 2011
≥ Odtwarzanie może rozpocząć się nie od razu, gdy ścieżka MP3 posiada
dane nieruchomego obrazu. Nawet po tym, gdy ścieżka rozpocznie się,
prawidłowy czas odtwarzania nie będzie wyświetlony. Jest to
normalnym zjawiskiem. [MP3]
≥ Jest to normalnym zjawiskiem na DivX video. [DivX]
Włóż stabilnie przewód sieciowy. (B 9)
Pojawia się menu ekranowe podczas operacji pominięcia
lub wyszukiwania. [VCD]
Urządzenie zostanie automatycznie przełączone na tryb
oczekiwania.
Menu funkcji sterowania odtwarzaniem nie pojawia się.
Brak zasilania.
Jest to normalnym zjawiskiem dla Video CD.
≥ Tajmer trybu uśpienia działał i osiągnął limit ustalonego czasu. (B 4)
≥ Urządzenie główne automatycznie przełącza się na tryb gotowości po
30 minutach bezczynności. (B 4)
[VCD] ze sterowaniem odtwarzania
Naciśnij [MENU]C, aby włączyć PBC, a następnie naciśnij [RETURN]D
podczas odtwarzania.
Zasilanie urządzenia zostanie wyłączone, gdy źródło dla
telewizora zostanie zmienione.
Odtwarzanie nie zaczyna się.
Jest to normalne zjawisko podczas korzystania z funkcji VIERA Link
“HDAVI Control 4 lub wersje późniejsze”. Aby uzyskać więcej szczegółów,
przeczytaj instrukcję obsługi telewizora.
Ogólne warunki pracy
≥ Jeżeli odtwarzasz treść DivX VOD, patrz domową stronę, na której
zakupiłeś treść DivX VOD. (Przykład: http://vod.divx.com) [DivX]
≥ Jeżeli płyta zawiera CD-DA i inne formaty, prawidłowe odtwarzanie
może nie być możliwe.
Nie ma napisów.
Urządzenie nie reaguje, gdy wciśnięty jest jakikolwiek
przycisk.
≥ Wyświetl napisy. (“Napisy” w Menu 1) (B 14)
≥ Napisy mogą nie być wyświetlane, w zależności od płyty. [DivX]
≥ To urządzenie nie może odtwarzać płyt innych, niż wymienione w danej
instrukcji obsługi. (B 19)
≥ Urządzenie możpe nie pracować właściwie z powodu piorunu,
elektryczności statycznej lub innego zewnętrznego czynnika. Wyłącz
urządzenie i ponownie załącz. W przeciwnym razie, wyłącz urządzenie,
odłącz przewód sieciowy, i ponownie podłącz go.
≥ Utworzyła się skroplina. Odczekaj 1 do 2 godzin, by pozwolić jej
wyparować.
Punkt B jest ustawiony automatycznie.
Urządzenie nie reaguje gdy wciskane są przyciski pilota
zdalnego sterowania.
≥ Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo włożona. (B 9)
≥ Bateria jest wyczerpana. Wymień baterię na nową. (B 9)
≥ Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę czujnika sygnału pilota i
włącz. (B 4)
Inne wyroby reagują na komendy pilota zdalnego sterowania.
Koniec elementu staje się punktem B, gdy dochodzimy do niego.
Nie ma dostępu do menu Setup.
Wybierz “DVD/CD” lub “USB” jako źródło.
Dźwięk
Dźwięk jest skażony.
Format (częstotliwość próbkowania itp.) wejścia dźwięku cyfrowego nie
jest obsługiwany przez urządzenie.
Efekty nie działają.
Niektóre efekty audio nie działają lub są mniej wyraziste na pewnych płytach.
W czasie odtwarzania słyszy się buczenie.
Zmień tryb działania pilota zdalnego sterowania. (B 4)
Obok urządzenia głównego znajduje się przewód sieciowy lub lampa
fluorescentna. Oddalić inne urządzenia i kable od urządzenia głównego.
Nie można wyświetlić menu START.
Nie ma dźwięku.
Wyjmij płytę i ponownie naciśnij przycisk [START]B.
Nie ma obrazu lub dźwięku.
≥ Sprawdź wideo lub podłączenie głośnika. (B 7, 8)
≥ Sprawdź wejście zasilania lub ustawienie wejścia podłączonego
sprzętu i urządzenia głównego.
≥ Sprawdź, czy na płycie jest jakiś zapis.
≥ Podczas odtwarzania HD JPEG, obraz wideo nie będzie odtwarzany ze
złącza VIDEO OUT.
Brak menu ekranowych.
[JPEG] Jest to normalne zjawisko podczas odtwarzania HD JPEG.
Zapomniałeś swoje hasło ograniczeń.
Przywróć wszystkie ustawienia na wstępne ustawienie fabryczne.
Gdy źródłem jest “DVD/CD”, a w urządzeniu nie ma płyty, naciśnij i
przytrzymaj przycisk [< OPEN/CLOSE]2 na urządzeniu głównym oraz
[S10]2 na pilocie tak długo, aż komunikat “RESET” pojawi się na
wyświetlaczu urządzenia głównego. Wyłącz urządzenie i włącz je
ponownie.
Wszystkie ustawienia powrócą do wartości domyślnych.
Niektóre znaki nie są wyświetlane prawidłowo.
Znaki inne niż litery angielskiego alfabetu i arabskie cyfry mogą nie być
wyświetlone prawidłowo.
Getting Started
Zasilanie
Zanim odtwarzanie rozpocznie się potrzebny jest pewien
czas.
Playing Discs
Przed zażądaniem naprawy serwisowej, wykonaj następujące kontrole. Jeżeli
masz wątpliwości co do pewnych punktów kontroli, lub podane w w
następującym przewodniku środki zaradcze nie rozwiązują problemu, zwróć
się do twego dealera z prośbą o instrukcje.
Działanie płyty
≥ Może być niewielka pauza w dźwięku, gdy zmieniasz prędkość
odtwarzania.
≥ Jeśli źródłem wyjściowym jest sygnał bitstream, w urządzeniu
zewnętrznym zmień dźwięk na PCM.
≥ Gdy używane jest wyjście HDMI, audio może nie być wyprowadzane z
innych złącz.
≥ Audio może nie być wyprowadzane ze względu na sposób, w jaki
utworzone są pliki. [DivX]
≥ Podczas odtwarzania źródła DTS nie będzie słychać dźwięku z
głośników. Wybierz inne źródło audio (np. Dolby Digital). (B 14)
Other Operations
Przewodnik poszukiwania
niesprawności
9:55 AM
Informacje
dodatkowe
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 21
Nie ma dźwięku z telewizora.
≥ Jeśli telewizor nie jest kompatybilny z ARC i używane jest tylko
połączenie HDMI, potrzebne jest dodatkowe połączenie dźwięku. (B 8)
≥ Sprawdź podłączenie dźwięku. Naciśnij [EXT-IN]4, aby wybrać
odpowiednie źródło. (B 8, 10)
≥ Gdy używasz podłączenie HDMI, upewnij się, że “Sygnał audio” w
menu HDMI jest ustawione na “Włącz”. (B 17)
Brak dźwięku z głośników surround.
≥ Gdy używany jest tryb “Układ przestrz. (Zalecane)”, naciśnij
[SURROUND];, aby wybrać “MULTI-CH”. (B 11)
≥ Gdy używany jest tryb “Układ przedni (Alternatywne)”, naciśnij
[SURROUND];, aby wybrać “A.SRD”. (B 11)
Funkcja VIERA Link “HDAVI Control” nie reaguje.
W zależności od stanu tego urządzenia i podłączonego sprzętu, może zajść
konieczność powtórzenia tych samych operacji, aby funkcja ta działała
prawidłowo. (B 15)
Ustawienia dla “Proporcje obrazu”§1 i “Wyświetlanie menu”§2 automatycznie
nastąpią po informacji z telewizora. (B 9, Easy setup (Łatwe ustawienia))
§1 Przy użyciu funkcji VIERA Link “HDAVI Control” z telewizorem
kompatybilnym z “HDAVI Control 3 lub wersje późniejsze”
§2 Przy użyciu funkcji VIERA Link “HDAVI Control” z telewizorem
kompatybilnym z “HDAVI Control 2 lub wersje późniejsze”
RQT9597
POLSKI
Ustawienie, które wykonałeś w “Proporcje obrazu” (B 16,
menu Wideo) lub “Wyświetlanie menu” (B 16, menu Język)
nie działają.
21
65
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 22
Wednesday, December 14, 2011
Obraz
Obraz w telewizorze nie jest wyświetlony prawidłowo lub
znika.
≥ Urządzenie i TV używają różnych systemów wideo. Użyj multi-systemu
lub PAL TV.
≥ System używany na płycie nie jest zgodny z twoim telewizorem.
– Zmień ustawienia “System TV”, aby dopasować je do telewizora. (B 17)
(W zależności od wideo PAL na płycie, obraz może nie być wyświetlany
poprawnie w telewizorze NTSC.)
≥ Upewnij się, że urządzenie jest podłączone bezpośrednio do telewizora,
i nie jest podłączone przez VCR. (B 8)
≥ Ładowarki telefonów komórkowych mogą spowodować pewne
zakłócenia.
≥ Jeżeli używasz wewnętrznej anteny telewizyjnej, zmień ją na antenę
zewnętrzną.
≥ Przewód anteny telewizyjnej jest zbyt blisko od urządzenia. Przemieść
go dalej od urządzenia.
≥ Odłącz część urządzeń HDMI.
≥ Kiedy używane jest złącze HDMI AV OUT, sprawdź, czy został wybrany
sygnał wyjściowy video niezgodny z podłączonym telewizorem. Ustaw
“Rozdzielcz.obrazu” w menu Wideo na “480p/576p”. (B 17)
≥ Obrazy wideo przekonwertowane na rozdzielczość 1920k1080 mogą
mieć inny wygląd, niż rzeczywiste autentyczne źródła 1080p full-HD.
Nie jest to usterką urządzenia głównego.
≥ Gdy kabel HDMI jest podłączony, nie będzie wyprowadzany sygnał
RGB ze złącza SCART (AV). Jeżeli ma być użyte złącze SCART (AV),
odłącz kabel HDMI i ponownie włącz/wyłącz to urządzenie.
Wielkość obrazu może nie być dopasowana do ekranu.
≥ Zmień “Proporcje obrazu” w menu Wideo. (B 16)
≥ Zmień format w telewizorze.
≥ Zmień ustawienie zoomu. (“Zbliżenie” w Menu 2) (B 14)
≥ [JPEG] Jest to normalne zjawisko podczas odtwarzania HD JPEG.
Ustaw “Tryb HD JPEG” na “Wyłączone”, aby móc korzystać z funkcji
zoomu. (B 17)
Menu nie jest wyświetlone prawidłowo.
Przywróć współczynnik zoomu na “Standardowe”. (“Zbliżenie” w Menu 2)
(B 14)
Wyświetlanie jest zniekształcone.
[JPEG] Jest to normalne zjawisko przy przełączaniu na/z odtwarzania HD
JPEG.
Po wybraniu “Kino domowe” w “Wybór głośników” przy
pomocy pilota telewizora, zmienia się także wybór wejścia
telewizora.
POLSKI
RQT9597
Odłącz kabel HDMI od telewizora i podłącz go do innego złącza HDMI.
22
66
9:55 AM
USB
Nie udaje się czytać napędu USB lub jego treści.
≥ Format napędu USB lub jego treści jest/są niezgodne z systemem.
(B 16)
≥ Funkcja USB host tego wyrobu może nie działać z niektórymi
urządzeniami USB.
≥ Urządzenia USB o pojemności ponad 32 GB może nie działać w
niektórych przypadkach.
Powolne działanie urządzenia USB.
Urządzenie USB z dużym rozmiarem plików lub o dużej pojemności pamięci
potrzebuje więcej czasu na odczytanie i wyświetlenie jego zawartości w
telewizorze.
HDMI wyjście progresywne wideo
Pojawia się efekt ghostingu, gdy jest włączone HDMI
wyjście progresywne.
Problem ten jest spowodowany przez metodę edycji lub materiał używany na
DVD-Video, ale powinien ustąpić, jeżeli użyjesz wyjścia z przeplotem. Kiedy
używane jest złącze HDMI AV OUT, ustaw “Rozdzielcz.obrazu” w menu
Wideo na “480i/576i”. Lub odłącz połączenie HDMI i użyj innego połączenia
wideo. (B 8, 17)
Radio
Dźwięk jest skażony lub słychać hałasy.
Wyreguluj pozycję anteny FM.
Słychać dźwięk udarowy.
Należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy anteną a
telewizorem.
Jeśli słychać nadmierny szum.
Zmień wyjście dźwięku na monofoniczne.
Naciśnij i przytrzymaj [PLAY MODE]9, aby wybrać “MONO”.
Dźwięk zmienia się w monofoniczny.
≥ Aby anulować tryb, wciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aż wyświetli
się komunikat “AUTO ST”. (Tryb będzie również skasowany, jeżeli
zmienisz częstotliwość.)
W normalnej sytuacji wybierz “AUTO ST”.
Wednesday, December 14, 2011
Na ekranie telewizora lub urządzenia mogą się pojawić następujące
komunikaty lub numery serwisowe.
Komunikaty wyświetlane w telewizorze
“/”
Działanie jest zabonione przez urządzenie lub płytę.
“/ Nieprawidłowy region płyty”
Mogą być can odtwarzane tylko płyty DVD-Video, zawierające lub mające
numer regionu jednakowy z numerem na tylnym panelu tego urządzenia.
(B Strona okładki)
Wyświetlacze urządzenia
Licencje
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi
firmy Dolby Laboratories.
Niniejszy produkt zawiera technikę zabezpieczenia przed kopiowaniem,
która jest chroniona przez patenty USA i inne prawa własności
intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabronione jest odtwarzanie kodu
źródłowego i demontaż.
HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing
LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
“NO PLAY”
HDAVI ControlTM jest znakiem handlowym Panasonic Corporation.
≥ Włożyłeś płytę, której urządzenie nie może odtworzyć; włóż płytę,
możliwą do odtwarzania. (B 19)
≥ Włożyłeś nie nagraną płytę.
≥ Włożyłeś płytę niesfinalizowaną.
Logo DVD jest znakiem towarowym DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
“NO DISC”
DivX®, DivX Certified® i powiązane logo są znakami towarowymi Rovi
Corporation lub jej spółek zależnych i są używane na mocy licencji.
≥ Nie włożyłeś płyty; włóż ją.
≥ Nie włożyłeś płyty prawidłowo; włóż ją prawidłowo. (B 12)
“USB OVER CURRENT ERROR”
Urządzenie USB pobiera za dużo mocy. Przełącz na tryb “DVD/CD”, wyjmij
urządzenie USB i wyłącz urządzenie.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
Getting Started
Komunikaty
9:55 AM
Playing Discs
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 23
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji firmy
Fraunhofer IIS i Thomson.
Sprawdź i skoryguj podłączenie kabla głośnika. Jeżeli nie usunie to problemu,
zwróć się do dealera. (B 7)
“F76”
Problem w zasilaniu. Zwróć się do dealera.
“DVD U11”
Płyta może być zabrudzona. Wytrzyj ją do czysta.
“SET OK”
Zostanie wyświetlony komunikat “SET OK”, gdy wszystkie stacje zostaną
ustawione i radio nastroi się na ostatnio nastawioną stację.
Other Operations
“F61”
≥ Wykonano nieprawidłową czynność. Przeczytaj instrukcję i spróbuj
jeszcze raz.
≥ Jeśli nie powiedzie się automatyczne ustawienie wstępne, zostanie
wyświetlony komunikat “ERROR”. Ręcznie dokonaj automatycznego
ustawiania stacji.
“TUNED/STEREO”
Komunikat jest wyświetlany, gdy odbierana jest transmisja radiowa
stereo.
“TUNED”
Informacje
dodatkowe
“ERROR”
Komunikat jest wyświetlany, gdy odbierana jest transmisja radiowa mono
lub gdy wybrany został dźwięk mono.
“DVD H∑∑”
“DVD F∑∑∑”
∑ oznacza numer.
≥ Mogło nastąpić zakłócenie. Numery następujące po “H” i “F” zależą od
stanu urządzenia. Wyłącz urządzenie i powtórz operacje. W
przeciwnym razie, wyłącz urządzenie, odłącz przewód sieciowy, i
ponownie podłącz je.
≥ Jeżeli numery serwisowe nie skasują się, zapisz numer i zwróć się do
wykwalifikowanego specjalisty serwisu.
“U70∑”
∑ oznacza numer. (Rzeczywisty numer, następujący po “U70” zależy od
stanu urządzenia głównego.)
≥ Podłączenie HDMI działa w sposób nietypowy.
– Podłączony sprzęt nie jest kompatybilny ze standardem HDMI.
– Używaj kabli HDMI dużej prędkości.
– Kabel HDMI jest za długi.
– Kabel HDMI jest uszkodzony.
Uzgodnij tryby na urządzeniu głównym i pilocie zdalnego sterowania. W
zależności od wyświetlonego numeru (“1” lub “2”), wciśnij i przytrzymaj
wciśnięty [OK]8 i odpowiedni przycisk z cyfrą ([1] lub [2]) przez przynajmniej
2 sekund. (B 4)
RQT9597
POLSKI
“REMOTE 1” lub “REMOTE 2”
23
67
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 24
Wednesday, December 14, 2011
SEKCJA GŁOŚNIKÓW
Specifikacje
Głośniki przednie SB-HF185
SEKCJA WZMACNIACZA
Moc wyjściowa RMS: Tryb Dolby Digital
Przedni Kan.
160 W na każdy kanał (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
160 W na każdy kanał (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Kan. Surround
160 W na każdy kanał (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Centralny Kan.
200 W na każdy kanał (3 ≠), 100 Hz, 10 % THD
Kan. Subwoofera
Ogólna moc RMS trybu Dolby Digital
1000 W
TUNER FM, SEKCJA ZŁĄCZ
Pamięć Preset
Stacje FM 30
Modulacja częstotliwości (FM)
Zakres częstotliwości
87,50 MHz do 108,00 MHz (50-kHz na krok)
Zaciski anteny
75 ≠ (niezbalansowany)
Cyfrowe wejście audio
Optyczne wejście cyfrowe
Złącze optyczne
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Częstotliwość próbkowania
Port USB
Standard USB
USB 2.0 Full Speed
Wspierany format plików mediów
MP3 (¢.mp3)
JPEG (¢.jpg, ¢.jpeg)
DivX (¢.divx, ¢.avi)
System plików USB
FAT12, FAT16, FAT32
Zasilanie Portu USB
Maks. 1000 mA
Szybkość transmisji
Do 4 Mbps (DivX)
SEKCJA PŁYT
Odtwarzane płyty (8 cm lub 12 cm)
(1) DVD (DVD-Video, DivX§4, 5)
(2) DVD-R (DVD-Video, MP3§2, 4, JPEG§3, 4, DivX§4, 5)
(3) DVD-R DL (DVD-Video, DivX§4, 5)
(4) DVD-RW (DVD-Video, MP3§2, 4, JPEG§3, 4, DivX§4, 5)
(5) iR/iRW (Video)
(6) iR DL (Video)
(7) CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD§1, MP3§2, 4, JPEG§3, 4,
DivX§4, 5)
§1 Zgodnie z normą IEC62107
§2 MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3, MPEG-2.5 Layer 3
§3 Pliki Exif Ver 2.1 JPEG Baseline
Rozdzielczość obrazu:
16:9 min. rozmiar 4k4, maks. rozmiar (720k8)k(405k8);
4:3 min. rozmiar 4k4, maks. rozmiar (720k8)k(540k8)
§4 Ogólna kombinowana maksymalna liczba rozpoznawalnych treści
audio, obrazów i wideo oraz grup: 2600 audio, obraz i treści wideo
i 259 grup. (Oprócz Foldera głównego)
§5 Odtwarza wideo DivX®.
Przystawka
Długość fali (DVD/CD)
Moc lasera
Wyprowadzanie audio (Płyta)
Liczba kanałów
SEKCJA WIDEO
System wideo
Wyjście wideo kompozytowe
Poziom sygnału wyjściowego
Złącze
Wyjście S-video
Y poziom sygnału wyjściowego
C poziom sygnału wyjściowego
655/790 nm
KLASA 1
5.1 kan. (FL, FR, C, SL, SR, SW)
RQT9597
POLSKI
68
Typ
1 -ścież., 1 system głośnika (Bass reflex)
Głośnika (głośników)
Impedancja 3 ≠
Pełnozakresowy
6,5 cm Typ stożkowy
Wyjściowe ciśnienie dźwięku
79 dB/W (1 m)
Zakres częstotliwości
70 Hz do 25 kHz (j16 dB)
80 Hz do 22 kHz (j10 dB)
Wymiary (Szer.tWys.tGłęb.)
100,5 mmk523 mmk80 mm
Masa
0,9 kg
Cały zestaw z podstawą stojącą
Wymiary (Szer.tWys.tGłęb.) maks.
292 mmk1185 mmk292 mm
Masa
2,42 kg
Wymiary (Szer.tWys.tGłęb.) min.
292 mmk543 mmk292 mm
Masa
1,58 kg
Głośniki dźwięku przestrzennego SB-HS190
Typ
1 -ścież., 1 system głośnika (Bass reflex)
Głośnika (głośników)
Impedancja 3 ≠
Pełnozakresowy
6,5 cm Typ stożkowy
78 dB/W (1 m)
Wyjściowe ciśnienie dźwięku
95 Hz do 25 kHz (j16 dB)
Zakres częstotliwości
125 Hz do 22 kHz (j10 dB)
Wymiary (Szer.tWys.tGłęb.)
80 mmk139 mmk70 mm
Masa
0,37 kg
Głośnik centralny SB-HC185
1 -ścież., 1 system głośnika (Bass reflex)
Typ
Impedancja 3 ≠
Głośnika (głośników)
Pełnozakresowy
6,5 cm Typ stożkowy
Wyjściowe ciśnienie dźwięku
79 dB/W (1 m)
Zakres częstotliwości
95 Hz do 25 kHz (j16 dB)
125 Hz do 22 kHz (j10 dB)
Wymiary (Szer.tWys.tGłęb.)
146,5 mmk84 mmk78 mm
Masa
0,5 kg
Głośnik niskotonowy SB-HW185
Typ
1 -ścież., 1 system głośnika (Bass reflex)
Głośnika (głośników)
Impedancja 3 ≠
Pełny woofer
20 cm Typ stożkowy
83 dB/W (1 m)
Wyjściowe ciśnienie dźwięku
35 Hz do 220 Hz (j16 dB)
Zakres częstotliwości
40 Hz do 180 Hz (j10 dB)
232 mmk406 mmk316 mm
Wymiary (Szer.tWys.tGłęb.)
5,7 kg
Masa
DANE OGÓLNE
Zasilanie
Pobierana moc
Wymiary (Szer.tWys.tGłęb.)
Masa
Zakres temperatur działania
Zakres wilgotności działania
AC 220 V do 240 V, 50 Hz
Główne urządzenie 75 W
430 mmk47 mmk263 mm
Główne urządzenie 2,4 kg
0 oC do r40 oC
35 % do 80 % RH (bez skropliny)
Pobierana moc w trybie oczekiwania
około 0,4 W
PAL, NTSC
1 Vp-p (75 ≠)
Gniazdo SCART (1 system)
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
Gniazdo SCART (1 system)
Złącze
Wyjście wideo RGB
R poziom sygnału wyjściowego
0,7 Vp-p (75 ≠)
G poziom sygnału wyjściowego
0,7 Vp-p (75 ≠)
B poziom sygnału wyjściowego
0,7 Vp-p (75 ≠)
Złącze
Gniazdo SCART (1 system)
Wyjście HDMI AV
Złącze
Złącze 19-pin. typu A
HDAVI Control
To urządzenie obsługuje funkcję “HDAVI Control 5”.
24
9:55 AM
1 Dane techniczne mogą podlegać zmianom bez uprzedzenia.
Masa i wymiary są przybliżone.
2 Całkowite zniekształcenie harmoniczne mierzone jest przez cyfrowy
analizator widma.
Wednesday, December 14, 2011
≥ Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub
uszkodzenia urządzenia,
– Nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci,
kapanie lub zachlapanie.
– Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych naczyń zawierających
płyny, takich jak wazony.
– Należy korzystać wyłącznie z zalecanych akcesoriów.
– Nie należy demontować obudowy urządzenia.
– Nie należy podejmować prób samodzielnej naprawy. Naprawę
urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
– Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie dostały się metalowe
przedmioty.
– Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów.
Przewód zasilania
≥ Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub
uszkodzenia urządzenia,
– Należy się upewnić, że napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu
podanemu na urządzeniu.
– Dokładnie podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda
ściennego.
– Nie wolno ciągnąć za przewód, zginać go ani kłaść na nim ciężkich
przedmiotów.
– Nie wolno dotykać wtyczki mokrymi rękami.
– Przy odłączaniu przewodu należy chwycić za wtyczkę.
– Nie wolno podłączać urządzenia do uszkodzonego gniazda
ściennego oraz gdy wtyczka przewodu zasilającego jest uszkodzona.
≥ Urządzenie należy zainstalować w takim miejscu, aby można było
natychmiast odłączyć przewód zasilający od gniazda w przypadku
wystąpienia jakichkolwiek problemów.
UWAGA
Urządzenie
≥ W tym urządzeniu znajduje się laser. Wykonywanie regulacji innych niż
opisane lub postępowanie w sposób nieprzewidziany w instrukcji
obsługi grozi niebezpiecznym naświetleniem promieniami lasera.
≥ Nie należy umieszczać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak
zapalone świece.
≥ To urządzenie może odbierać zakłócenia wywołane użyciem telefonu
komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia wystąpią, wskazane jest
zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a telefonem
komórkowym.
≥ Urządzenie jest przeznaczone do używania w klimacie umiarkowanym.
Dotyczy użytkowników firmowych
działających na terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni sposób pozbyć się
urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,
należy skontaktować się ze sprzedawcą lub
dostawcą, który udzieli dalszych informacji.
[Informacje o pozbywaniu się w/w
urządzeń w państwach trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie na
terenie Unii Europejskiej. Chcąc pozbyć się
w/w urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych, należy skontaktować się z
władzami lokalnymi lub sprzedawcą w
sprawie właściwego sposobu wyrzucania
tego rodzaju przedmiotów.
Wybór miejsca
≥ Urządzenie należy ustawić na równej powierzchni.
≥ Aby ograniczyć niebezpieczeństwo pożaru, porażenia prądem lub
uszkodzenia urządzenia,
– Niniejszego urządzenia nie należy instalować lub umieszczać w
szafce na książki, zabudowanej szafce lub innej ograniczonej
przestrzeni, w celu zapewnienia dobrej wentylacji.
– Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
obrusami, zasłonami i podobnymi przedmiotami.
– Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych, wysoką temperaturą, wysoką wilgotnością oraz
nadmiernymi drganiami.
Baterie
≥ Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku, gdy baterie zostaną
nieprawidłowo włożone. Baterie należy wymieniać wyłącznie na baterie
typu zalecanego przez producenta.
≥ Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może prowadzić do
wycieku elektrolitu i może być także przyczyną pożaru.
– Nie ogrzewaj i nie wrzucaj do ognia.
– Nie należy pozostawiać baterii przez dłuższy czas w samochodzie z
zamkniętymi drzwiami i oknami wystawionym na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
– Nie demontuj i nie powoduj zwarcia.
– Baterii alkalicznych lub manganowych nie należy ładować ponownie.
– Nie używaj baterii, z których usunięta została osłona.
– Baterię należy wyjąć, jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas. Należy ją przechowywać w chłodnym, ciemnym miejscu.
≥ W przypadku utylizacji baterii, należy się skontaktować z lokalnymi
władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym
sposobie postępowania.
Cd
Playing Discs
Niniejsze symbole umieszczane na
produktach, opakowaniach i/lub w
dokumentacji towarzyszącej oznaczają, że
nie wolno mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz baterii z
innymi odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego
przetwarzania, utylizacji oraz recyklingu
zużytych produktów i baterii, należy oddawać
je do wyznaczonych punktów gromadzenia
odpadów zgodnie z przepisami prawa
krajowego oraz postanowieniami Dyrektyw
2002/96/WE i 2006/66/WE.
Prawidłowe pozbywanie się w/w produktów i
baterii pomaga oszczędzać cenne zasoby
naturalne i zapobiegać potencjalnemu
negatywnemu wpływowi na zdrowie
człowieka oraz stan środowiska naturalnego,
który towarzyszy niewłaściwej gospodarce
odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz recyklingu
zużytych produktów i baterii można otrzymać
od władz lokalnych, miejscowego
przedsiębiorstwa oczyszczania lub w punkcie
sprzedaży, w którym użytkownik nabył
przedmiotowe towary.
Za niewłaściwe pozbywanie się powyższych
odpadów mogą grozić kary przewidziane
przepisami prawa krajowego.
Urządzenie
Other Operations
OSTRZEËENIE
Getting Started
Informacja dla użytkowników o gromadzeniu i
pozbywaniu się zużytych urządzeń i baterii
Informacje
dodatkowe
Zasady bezpieczeństwa
9:55 AM
Dotyczy symbolu baterii (symbole
przykładowe):
Ten symbol może występować wraz z
symbolem pierwiastka chemicznego. W takim
przypadku spełnia on wymagania Dyrektywy
w sprawie określonego środka chemicznego.
RQT9597
POLSKI
SC-XH175 EP_RQT9597-R_pol.book Page 25
25
69
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 4 Wednesday, December 14, 2011
3:24 PM
Működtetési útmutató
Más Panasonic készülékkel való interferencia elkerülése
Távvezérlő
1 Kapcsolja ki/be a készüléket (B 9)
2 Válassza ki a csatornákat és a címszámokat, stb. / Írjon be
számokat (B 10, 12)
3 Töröl (B 13)
4 Forrás kiválasztása
[DVD]:
Forrásként jelölje ki a lemezt (B 12)
[RADIO]:
Válassza ki az FM hangolót (B 10)
[EXT-IN]:
Forrásként válassza ki a külső audiót (B 10)
AV # AUX # ARC # D-IN # USB
^--------------------------------------------------------------}
5 A lejátszáshoz szükséges alapműveletek (B 12)
6 RDS szövegadatok megjelenítése / Képernyőmenü
mutatása (B 10, 14)
7 Lemez főmenü mutatása (B 13)
8 Válassza ki, vagy erősítse meg a menüadatokat / Képről
képre (B 12)
9 Válassza ki a lejátszási módot / Állítsa be az ismétlés módot
(B 13, 14)
: Válassza ki a hang módot / Kapcsolja be/ki a Whisper-mode
Surround funkciót (B 12)
; Válassza ki a környező hangeffekteket (B 11)
vagy
Sleep (alvás) időzítő
Nyomja le és tartsa lenyomva a [jSLEEP]-et.
Amíg a főegység kijelzőjén az idő látható, nyomja le újra a
[jSLEEP]-et.
Az egyes gombnyomásokra ez történik:
SLEEP 30 # SLEEP 60 # SLEEP 90 # SLEEP120
^-------------------------- OFF (Töröl) (------------------------------}
≥ A fennmaradó idő megerősítéséhez még egyszer nyomja le a
gombot és tartsa lenyomva.
< TV műveletek
Irányítsa a távirányítót a Panasonic TV-re és nyomja meg a
gombot.
[TV, Í]:
Kapcsolja ki/be a TV-t
[INPUT, AV]: Változtassa meg a TV videóbemeneti módot
[r, VOL, s]: Állítsa be a TV hangerejét
Egyes modellek esetében nem működhet.
= Állítsa be a főegység hangerejét
> Némítsa el a hangot
≥ A “MUTE” villog a főegység kijelzőjén, ha a funció be van
kapcsolva.
≥ Visszavonáshoz nyomja meg újra a gombot, vagy állítsa be a
hangerőt.
≥ A némítás kikapcsol, ha az egység készenléti állapotba kapcsol.
MAGYAR
RQT9597
?
@
A
B
C
D
E
F
4
70
Válassza ki manuálisan a rádióállomásokat (B 10)
Válassza ki az előre beállított rádióállomásokat (B 10)
Lépjen ki a kijelzőből
A START menü megjelenítése (B 10)
Lemez menü mutatása (B 13)
Előző kijelzőhöz történő visszatérés (B 13)
Információkat jelenít meg a főegység kijelzőjén (B 13)
Válassza ki a hangszóró csatornát (B 12)
Előfordulhat, hogy a távirányítót használva másik Panasonic készülék is
működésbe lép.
A távirányító “REMOTE 2” módban való használatával más üzemmódban
működtetheti a készüléket.
A főegységnek és a távirányítónak ugyanabban a módban kell
lennie.
1 Nyomja meg az [EXT-IN]4 gombot az “AUX” kiválasztásához.
2 Tartsa lenyomva a [< OPEN/CLOSE]2 et a főegységen és a [2]-őt a
távirányítón, míg a főegységen “REMOTE 2” látható.
3 Tartsa lenyomva az [OK]8-t és a [2]-őt a távirányítón legalább
2 másodpercig.
“REMOTE 1”-re való visszakapcsoláshoz ismételje meg a fenti két lépést
a [2]-es helyett [1]-est nyomva.
Készülék
1 Készenléti állapot/bekapcsolás (Í/I)
2
3
4
5
6
7
8
Nyomja meg ezt a gombot, hogy az egységet bekapcsolt
állapotról készenléti állapotra kapcsolja vagy fordítva. Az
egység még készenléti üzemmódban is fogyaszt kisebb
mennyiségű energiát.
Nyissa ki/Zárja be a lemeztálcát (B 12)
Állítsa be a főegység hangerejét
Bekapcsolás jelző
A készülék bekapcsolásakor világít az állapotjelző.
Lemeztálca
Csatlakoztassa az USB eszközt (B 16)
Távvezérlőjel-érzékelő
Kijelző (FL kijelző)
ENERGIATAKARÉKOSSÁG
Kialakításának köszönhetően a készülék óvatosan bánik
az áramfogyasztással és energiatakarékos.
∫ Automatikus kikapcsolás funkció
≥Ha semmi nem történik, akkor a készülék 30 perc után
automatikusan készenléti módba kapcsol.
példa:
– Külső eszköz felől nincs hangjel.
– Leáll/szünetel a műsor lejátszása.
– Megjelenik a lemezmenü, de nincs kiválasztva a lejátszás.
(A lemezek alkalmazási típusától függően előfordulhat,
hogy ez a funkció nem működik.)
≥A készülék ismételt bekapcsolásakor “POWER ON FROM
AUTO POWER DOWN MODE” jelenik meg a készülék
kijelzőjén.
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 5 Wednesday, December 14, 2011
3:24 PM
Kezdeti lépések
Lemezek lejátszása
Tartozékok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Alap lejátszás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Működtetési útmutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
A kiválasztott tételtől kezdődő lejátszás . . . . . . . . . . . . 13
ENERGIATAKARÉKOSSÁG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Egyéb lejátszási módok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Gyors ismertető
Képernyőmenük használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Hangszórók csatlakoztatása . . . . . . . . . . . . . . . .7
Rádió antenna csatlakoztatások . . . . . . . . . . . . .7
Audio és video csatlakoztatások . . . . . . . . . . . . .8
(VIERA Link “HDAVI ControlTM”) . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4. lépés AC hálózati kábel csatlakozás . . . . . . . . . . . 9
Lejátszás USB-eszközről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5. lépés A távirányító előkészítése . . . . . . . . . . . . . . 9
Tájékoztató
Az audiólink beállítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Egyszerű vezérlés VIERA távvezérlővel . . . . . . . . . . . . . . 16
6. lépés Easy setup (Egyszerű beállítás) . . . . . . . . . 9
Rádióhallgatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Állomások automatikus beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Beprogramozott csatorna hallgatása . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
RDS adás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A START menü használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
A lejátszási beállítások megváltoztatása . . . . . . . . . . . 16
DivX tudnivalók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
DivX feliratok megjelenítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lejátszható hordozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Karbantartás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A forrás kiválasztása a távirányítóval . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Hangszórók lehetséges felszerelése . . . . . . . . . . . . . . . 20
TV vagy más eszköz hallgatása a készülék
hangszóróin keresztül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Hibaelhárítási útmutató. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Üzenetek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Engedélyek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hangeffektek élvezete az összes
hangszóróból
Háttér hangeffektek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Hangmód kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Whisper-mode (halk üzemmód) térhangzás . . . . . . .12
A hangszóró hangerejének módosítása lejátszás
közben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
A hangszóró balansz módosítása lejátszás
közben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Lemezek lejátszása
Kapcsolt műveletek a TV-vel
Egyéb műveletek
3. lépés Csatlakoztatások. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Egyéb műveletek
Műszaki jellemzők . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Biztonsági óvintézkedések. . . . . . . . . . 25
Tájékoztató
2. lépés Elhelyezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RQT9597
MAGYAR
1. lépés A hangszórók előkészítése . . . . . . . . . . . . . 6
Program és random lejátszás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lejátszás megismétlése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kezdeti lépések
TARTALOMJEGYZÉK
5
71
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 6 Wednesday, December 14, 2011
1. lépés
3:24 PM
A hangszórók előkészítése
Első hangsugárzók
Előkészületek
≥ A károsodások és karcolások elkerülése érdekében terítsen le egy puha ruhát és ott végezze az összeszerelést.
≥ Az összeszereléshez Phillips-head csavarhúzót használjon (nem tartozék).
Összeszerelés, beállítás és kapcsolódás előtt győződjön meg róla, hogy minden szükséges tartozék megvan.
≥ A csavarokat gyermekektől tartsa távol, nehogy lenyeljék őket.
≥ A falra rögzítés lehetőségeiről ld. a 20 oldalt.
2 db Első hangsugárzók
1
2 db Tartó (kábelekkel)
2 db Talp
8 db Csavar


 Csúsztassa a kábelt a horonyba.

2
2
 Húzza meg erősen.

be teljesen.
 Dugja
i: Fehér
j: Kék vonal
Nyomja!

Helyezze el a kábelt
a bordák között.
Hagyjon szabadon kb. 120 mm-t.
1
 Nyomja a horonyba.
 Húzza meg erősen.
Hangszórók összeszerelésének lehetséges módja
Fűzze át a hangsugárzó kábelt a
tartótalpon.
Rögzítse a hangsugárzót.
Hagyjon
szabadon kb.
120 mm-t.
be teljesen.
 Dugja
i: Fehér
j: Kék vonal
Nyomja!
 Nyomja a horonyba.
 Húzza meg erősen.
 Csúsztassa a
Kiveheti (és használhatja külön is) a
kábelt a hangsugárzótartóból. A kábel
visszaszereléséhez, lásd a 20 oldalt.
A hangszórók leesésének megakadályozása
≥ Be kell szereznie a megfelelő méretű gyűrűscsavarokat, hogy
illeszkedjenek a falakhoz vagy az oszlopokhoz, amihez hozzá lesznek
erősítve.
≥ Kérjen tájékoztatást egy képesített építési vállalkozótól a megfelelő
eljárást illetően, ha olyan betonfalra vagy felületre szerel, ami
lehetséges, hogy nem nyújt elegendő támasztékot. A nem megfelelő
rögzítés károsíthatja a falat vagy a hangszórókat.
≥ Használjon ‰2,0 mm-nél vékonyabb, de 10 kg fölötti teherbírású
zsinórt.
kábelt a horonyba.
Zsineg (nem tartozék)
Fűzze át a menetes szemen és a hangsugárzón, és kösse meg szorosan.
Kb. 150 mm
MAGYAR
RQT9597
Hangszórók (hátsó)
6
72
Menetes szem
(nem tartozék)
Fal
Vigyázat
≥ Ne álljon a tartólapra. Figyeljen oda, ha gyerekek vannak a közelben.
≥ A hangszóró szállításakor tartsa az állványt és az alapot.
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 7 Wednesday, December 14, 2011
3. lépés
A hangszórók elhelyezése befolyásolhatja a basszust és a hangmezőt.
Figyeljen az alábbiakra:
≥ Vízszintes és biztos alapra helyezze a hangszórókat.
≥ A megfelelő szellőzés érdekében helyezze a hangszórókat legalább
10 mm-re a rendszertől.
≥ Ha túl közel helyezi a hangszórókat a földhöz, falakhoz, vagy a helyiség
sarkaihoz, a basszus erősebb lehet. Takarja le a falakat és az ablakokat
vastag függönyökkel.
≥ A falra rögzítés lehetőségeiről ld. a 20 oldalt.
Összeállítási példa (“Térhat. elrend. (Ajánlott)”: Standard surround
elrendezés)
Helyezze az első, középső és háttér hangszórókat körülbelül ugyanolyan
távolságra az ülőhelytől. A diagramon látható elhelyezési szögek
megközelítőleges értékek.
Középső hangsugárzó§2
Készülék§1
Első
hangsugárzó
(bal)
Mélysugárzó§3
60°
Első
hangsugárzó
(jobb)
Csatlakoztatások
Csatlakoztatás előtt kapcsolja ki a berendezéseket, és olvassa el a
megfelelő használati utasításokat.
Ne csatlakoztassa az AC hálózati kábelt, míg az összes
többi csatlakozás nincs kész.
1
Hangszórók csatlakoztatása
Figyeljen a hangszóró típusára és a csatlakozó színére, amikor elhelyezi a
hangszórókat.
Készülék (hátsó)
Az azonos színű végeket kapcsolja össze.
Érdemes a hangszóró kábelének matricáit használnia, amikor összeköti a
kábeleket.
Hangszórók (hátsó)
Dugja be teljesen a kábelt, ügyelve arra, hogy annak csak a szigetelt részét
csatlakoztassa.
i: Fehér
j: Kék vonal
≥ Ügyeljen rá, hogy ne zárja rövidre és ne fordítsa meg a hangsugárzó
vezetékek polaritását, mert ez a hangsugárzók károsodását okozhatja.
2
Rádió antenna csatlakoztatások
120°
Háttér
hangsugárzó
(bal)
Háttér
hangsugárzó
(jobb)
§1 A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 5 cm szabad
helyet minden oldalon.
§2 Tegye egy fogasra vagy egy polcra. A hangszóró vibrálása
megzavarhatja a képet, ha közvetlenül a TV készülékre helyezik.
§3 Tegye a földre, a TV jobb vagy bal oldalán, vagy egy erős polcra,
hogy elkerülje a vibrációt. Hagyjon szabadon körülbelül 30 cm-t a TV
készüléktől.
A helyiség elrendezésétől függően előfordulhat, hogy Ön az összes
hangszórót elől szeretné használni (“Első elrend. (Alternatív)”)
(B 9, Easy setup (Egyszerű beállítás)).
Kezdeti lépések
Elhelyezés
Gyors ismertető
2. lépés
3:24 PM
Az antenna ezen végét erősítse
olyan falra vagy tartóhoz, ahol
kiváló a vétel.
FM ANT
(75 )
Készülék
(hátsó)
FM szobaantenna
(tartozék)
Gyenge rádióadás esetén használjon FM kültéri antennát.
Megjegyzések a hangszórók használatáról
≥Csak a tartozék hangszórókat használja
Eltérő hangszórók használata károsíthatja az egységet, és a
hangminőséget is rontja.
≥ Károsíthatja a hangszórókat és csökkentheti az élettartamukat a tartós,
nagy hangerőn történő lejátszás.
≥ Csökkentse a hangerőt a következő estekben, hogy elkerülje a
károsodást:
– A hangszórókból torz hang hallatszik.
– Ha a hangszórók visszhangosak a lemezjátszó, FM adás, valamint az
oszcillátorból, teszt lemezből vagy elektromos eszközből származó
folyamatos jelek miatt.
– Hangminőség beállításánál.
– Ha be- ill. kikapcsolja az egységet.
Ha szokatlan színeződés jelentkezik a TV készüléken
A középső hangszórót TV-készülékhez közeli használatra tervezték,
azonban a képminőséget befolyásolhatja bizonyos készülékeknél és
beállítás kombinációknál.
Ha ez előfordulna, kapcsolja ki a TV-készüléket körülbelül 30 percre.
A TV-készülék demagnetizáló funkciója általában megoldja a problémát.
Ha a probléma továbbra is fennáll, helyezze a hangszórókat távolabb a
TV-től.
Vigyázat
RQT9597
MAGYAR
≥ A főegységet és a tartozék hangszórókat csak az itt látható
összeállításban használja. Ha nem így tesz, az az erősítő és/
vagy a hangszórók károsodásához vezethet és tűzveszélyt
okozhat. Kérje képzett szakember segítségét, ha károsodás
következett be, vagy ha hirtelen változást észlel a
teljesítményben.
≥ Ne próbálja meg más módszerrel falra rögzíteni a hangszórókat,
mint ahogyan ebben a használati utasításban szerepel.
7
73
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 8 Wednesday, December 14, 2011
3
Audio és video csatlakoztatások
3:24 PM
∫ Csatlakoztatás ARC kompatibilis TV nélkül
≥ A TV hangját úgy hallgathatja a hangrendszeren, hogy elvégzi a
digitális optikai audiókábel, SCART kábel, HDMI§1 kábel vagy
audiókábel csatlakoztatását.
A hangkimenet szükséges beállításaihoz tanulmányozza az adott
eszközök használati útmutatóját.
§1 Csak ARC kompatibilis TV csatlakoztatása esetén. A részleteket az
“Csatlakoztatás ARC kompatibilis TV-hez” tartalmazza. (B lent)
OPTICAL
OUT
AV IN
Televízió
Digitális optikai
audiókábel
(nem tartozék)
Ajánlott csatlakoztatás TV-hez
Ez a csatlakoztatás adja legjobb kép- és hangminőséget.
HDMI kábel
(nem tartozék)
VIERA Link “HDAVI Control”
Ha a Panasonic TV-je VIERA Link kompatibilis, akkor a TV működését
szinkronizálhatja a házimoziéval illetve fordítva (B 15, Kapcsolt
műveletek a TV-vel).
DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL
≥ Használja a nagysebességű HDMI kábeleket.
≥ Nem-HDMI-kompatibilis kábeleket nem lehet használni.
≥ Panasonic HDMI kábel használata javasolt. Ajánlott részegységek:
RP-CDHS15 (1,5 m), RP-CDHS30 (3,0 m), RP-CDHS50 (5,0 m), stb.
≥ A több HDMI csatlakozóval rendelkező TV esetében olvassa el a TV
használati utasítását annak megállapításához, hogy melyik csatlakozóra
csatlakoztasson.
≥ A videócsatlakoztatás ne a VCR közbeiktatásával történjen.
A másolásvédelem miatt ugyanis előfordulhat, hogy nem lesz megfelelő a
képek megjelenítése.
≥ A digitális optikai audiókábel vagy HDMI§1 kábel bekötése után a digitális
berendezésből érkező hang típusa szerint végezze el a beállításokat (B 11).
(Ezzel a csatlakozással csak Dolby Digital és PCM lejátszása lehetséges.)
[\\\\\\\\\AUX\\\\\\\\]
Ezt a csatlakoztatást akkor alkalmazza, ha a TV-n nincs OPTICAL OUT
aljzat, vagy ha a készülék DIGITAL AUDIO IN OPTICAL aljzatát az STB
használja.
Az audiókábellel (nem tartozék) kösse össze a készülék AUX aljzatát
és a TV AUDIO OUT aljzatát.
Alternatív csatlakoztatás TV-hez
SCART-kábel§2
(nem tartozék)
Mi a ARC?
Az ARC az Audio Return Channel rövidítése, más néven HDMI ARC.
Az egyik HDMI funkcióra utal. ARC kompatibilis TV esetén a TV-ből
érkező hangot pótlólagos hangcsatlakoztatás nélkül lehet továbbítani
a készülékbe a HDMI kábelen keresztül.
Fontos, hogy a
csatlakoztatás a tévé ARC
aljzatához történjen.
(Részletek a TV használati
útmutatójában.)
HDMI
(ARC)
Televízió
HDMI kábel
(nem tartozék)
HDMI (ARC)
AV OUT
AV
OUT
(ARC)
Készülék (hátsó)
(ARC)
Készülék (hátsó)
∫ Csatlakoztatás ARC kompatibilis TV-hez
≥ További részleteket a TV kezelési útmutatójában talál.
HDMI AV OUT
AV
OUT
DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL
AV
AV
Televízió
AV
Készülék (hátsó)
§2 Ez a kapcsolat lehetővé teszi a TV audio lejátszását a házimozi
rendszerén keresztül (B 10, A forrás kiválasztása a
távirányítóval). Válassza ki a megfelelő audio kimenetet
(pl. Monitor) a TV-n.
A képminőség javítása érdekében megváltoztathatja a SCART (AV)
csatlakozóból származó videojel kimenetét TV készülékének
megfelelően.
≥ Válassza a “S-Videó”-t, az “RGB 1”-et vagy az “RGB 2”-őt az “Videó
SCART-kim.” Videó menü-ből (B 17).
≥ Ha a HDMI kábel és a SCART-kábel is csatlakoztatva van, a SCART
(AV) csatlakozóról nem érkeznek RGB kimenetek.
Set top box (kábel/műhold/Blu-ray lemez lejátszó stb.)
csatlakoztatása
Ezen a csatlakoztatáson keresztül továbbětható a készülékre az STB stb.
eredeti surround hangja.
A digitális optikai kábellel (nem tartozék) kösse össze a készűlék
DIGITAL AUDIO IN OPTICAL aljzatát és az STB OPTICAL OUT
aljzatát.
≥ Ha a DIGITAL AUDIO IN OPTICAL aljzat a TV hang miatt már foglalt,
akkor egy audiókábellel csatlakoztassa a TV hangot az AUX aljzathoz.
MAGYAR
RQT9597
A különböző hangforrásokat (például Blu-ray lejátszó, DVD felvevő, VCR stb.) a
TV rendelkezésre álló bemeneteihez kell csatlakoztatni, a TV kimenetet pedig a
készülék SCART (AV), AUX, HDMI AV OUT§1 vagy DIGITAL AUDIO IN
OPTICAL aljzatához kell kötni.
8
74
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 9 Wednesday, December 14, 2011
AC hálózati kábel csatlakozás
6. lépés
Easy setup (Egyszerű beállítás)
AC IN
Hálózati csatlakozókábel
(tartozék)
Készülék (hátsó)
Energiatakarékosság
A főegység még készenléti üzemmódban is felhasznál egy kisebb
mennyiségű energiát (kb. 0,4 W). Energia megtakarítás céljából, ha
hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki az AC hálózati
konnektorból.
Néhány memória egység újbóli beállítása válhat szükségessé a főegység
csatlakoztatása után.
A tartozék AC hálózati kábelt csak a főegységhez használja.
Ne használja más berendezéssel. Ne használjon más vezetékeket a
főegységhez.
Előkészületek
Kapcsolja be a TV készülékét és válassza ki a megfelelő video bemeneti
módot (pl. VIDEO 1, AV 1, HDMI stb.) hogy megfeleljen az egység
kapcsolatainak.
≥ A TV video bemenet megváltoztatásához olvassa el a használati
útmutatót.
≥ A távirányító néhány alapvető TV műveletet is végre tud hajtani (B 4).
Nyomja meg a [Í]1 gombot az egység
1 bekapcsolásához.
≥ Automatikusan megjelenik az Egyszerű beállítás képernyő.
Nyomja meg a [3, 4]8 gombot a “Igen”
2 kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK]8-t.
Kövesse az üzeneteket, és végezze el a beállításokat a
3 [3, 4, 2, 1]8 gombbal, és az [OK]8-val.
≥Nyelv
Válassza ki a menü képernyő nyelvét.
≥TV képaránya
Válassza ki a TV készülékének megfelelő megjelenítést.
5. lépés

A távirányító előkészítése
Az elemeket úgy helyezze be, hogy a polaritás (i és j) egyezzen
meg a távvezérlőben levő elemekkel.
Kezdeti lépések
A Egyszerű beállítás képernyő segít a szükséges
beállítások elvégzésében.
Háztartási fali konnektorhoz
≥Hangszóró-elrend.
Válassza ki az “Térhat. elrend. (Ajánlott)” módot vagy a “Első
elrend. (Alternatív)” módot a hangszórói elrendezésétől függően
(B 7, Elhelyezés).
Gyors ismertető
4. lépés
3:24 PM
≥Hangszóró ell.
Figyeljen a hangszórók teljesítményére, hogy meggyőződjön a
hangszórók kapcsolatáról.
≥Hangszóró kimenet
Végezze el a háttér hang beállítást a hangszóró teljesítményéhez.
≥TV-audió
Válassza ki az audio bemeneti kapcsolatot a TV készüléken.
Az AUX csatlakozáshoz (B 8): Válassza az “AUX”-ot.
HDMI csatlakoztatáshoz (B 8): “ARC” kiválasztása.
DIGITAL AUDIO IN OPTICAL csatlakoztatáshoz (B 8): “DIGITAL
IN” kiválasztása.
SCART (AV) csatlakoztatáshoz (B 8): “AV” kiválasztása.
Ez lesz a TV-audió beállítás a VIERA Link “HDAVI Control”-hoz.
(B 15)
R6/LR6, AA
 Helyezze vissza a fedőlapot.
≥ Használjon alkáli vagy mangán elemeket.
Használat
Úgy irányítsa a távvezérlőjel-érzékelőre (B 4), hogy semmi ne legyen
útban.
Hatótávolság: Legfeljebb kb. 7 m
Szögtartomány: Legfeljebb kb. 20° fel és le, kb. 30° balra és jobbra
meg az [OK]8 gombot a “Egyszerű beállítás”
4 Nyomja
befejezéséhez.
≥ Ezt a beállítást bármikor elvégezheti, ha kiválasztja az “Egyszerű beállítás”
pontot a Beállítások menüben. (B 18)
≥ Ha az egység egy “HDAVI Control 3 vagy újabb” kompatibilis TV-hez HDMI
kábellel van csatlakoztatva, a menü nyelve és a TV megjelenési információját
elő lehet hívni a VIERA Link-en keresztül.
≥ Ha az egység a “HDAVI Control 2” kompatibilis TV-hez HDMI kábellel van
csatlakoztatva, a menü nyelvi információját elő lehet hívni a VIERA Link-en
keresztül.
RQT9597
MAGYAR
 Nyomja be és emelje fel.
9
75
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 10
Wednesday, December 14, 2011
Rádióhallgatás
3:24 PM
A START menü használata
Legfeljebb 30 csatorna programozható be.
A rádióbeállításokat a készülék kijelzője mutatja. (Egyes beállítások a TV
képernyőn is megjelennek.)
Előkészületek
Fontos, hogy csatlakoztatva legyen az FM antenna. (B 7)
A START menüben kiválaszthatja a hangeffekteket, a kívánt forrást,
módosíthatja a beállításokat, hozzáférhet a lejátszáshoz/menükhöz stb.
meg a [START]B gombot a START menü
1 Nyomja
kijelzéséhez.
≥ A VIERA Link “HDAVI Control” használata esetén a START menü
megjelenésekor a TV is bekapcsol.
Állomások automatikus beállítása
meg a [RADIO]4 gombot az “FM”
1 Nyomja
kiválasztásához.
Nyomja meg a [MENU]C gombot a “LOWEST” vagy
2 “CURRENT”
kiválasztásához.
LOWEST (LEGALACSONYABB):
Az automatikus beállítás a legalacsonyabb frekvenciával
kezdhető (FM 87.50).
CURRENT (AKTUÁLIS):
Az automatikus beállítás az aktuális frekvenciával kezdhető.§
§ A frekvencia megváltozatásához lásd “Kézi hangolás és
programozás”.
3 Engedje el a gombot, mikor a “FM AUTO” felirat megjelenik.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az [OK]8-t.
A kereső elkezdi az összes olyan csatornának a beállítását, amiket
fogni képes, növekvő sorrendben.
Beprogramozott csatorna hallgatása
meg a [RADIO]4 gombot az “FM”
1 Nyomja
kiválasztásához.
csatorna kiválasztásához nyomja meg a
2 Aszámgombokat.
pl.
DVD/CD
Házimozi
Bemenet választás
Beállítások
Hang
Nyomja meg a [3, 4]8 gombot egy tétel
2 kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK]8-t.
≥ Nyomja le a [START]B gombot a kilépéshez.
Nyomja meg a [3, 4, 2, 1]8 gombot a beállítás
3 elvégzéséhez,
majd nyomja meg az [OK]8-t.
Ha a “Bemenet választás”-t választja
Kiválaszthatja a kívánt forrást a menüből.
≥ DVD/CD (B 12), FM RÁDIÓ (B bal), AV§1 (B lent), AUX§1 (B lent),
ARC§1 (B lent), DIGITAL IN§1, 2 (B lent), USB (B 16)
§1 “(TV)” jelenik meg az “AV”, “AUX”, “ARC” vagy “DIGITAL IN” mellett,
azt jelezve, hogy a TV hangbeállítása VIERA Link “HDAVI Control”
(B 15).
§2 “(STB)” jelenik meg a “DIGITAL IN” mellett, azt jelezve, hogy az STB
hangbeállítása VIERA Link “HDAVI Control” (B 15).
A “Beállítások” kiválasztásakor
Itt módosíthatók a készülék beállításai. (B 16)
≥ Kétszámjegyű szám kiválasztásához
pl. 12: [S10]2 B [1] B [2]
Vagy nyomja le a [X, W]@ gombokat.
Mikor a “Hang”-t választja
Kiválaszthatja a hangminőség beállításait
(B 12, EQ (Hangszínszabályozó)).
Kézi hangolás és programozás
Válasszon ki egy rádióadást.
1 Nyomja meg a [RADIO]4 gombot a “FM” kiválasztásához.
2 Nyomja meg a [SEARCH6, SEARCH5]? gombot a frekvencia
kiválasztásához.
≥Az automatikus hangolás elindításához addig legyen lenyomva a
[SEARCH6, SEARCH5]? amíg el nem kezd futni a frekvencia.
Állomás találásakor a hangolás megáll.
A csatorna beprogramozása
3 A rádióadás hallgatása közben
Nyomja meg a [OK]8 gombot.
4 A frekvencia kijelzőn való villogása közben
A csatorna kiválasztásához nyomja meg a számgombokat.
Egyéb választható tételek
A megjelenő tételek hordozótól és forrástól függően változnak.
Ha egy lemez töltődik vagy egy USB eszköz van csatlakoztatva, akkor is
elérheti a lejátszást vagy a menüket a START menüből.
pl. [DVD-V]
DVD/CD
Házimozi
Lemez lejátszása
TOP MENU(DVD)
MENU(DVD)
Lejátszás/belépés a
menübe
Bemenet választás
Beállítások
Mikor a képernyővezérlő panel megjelenik
pl. [DVD-V] (ha a “Lemez lejátszása”-et választja a START menüben)
A korábban elmentett csatorna felülíródik, ha egy másik csatorna ugyanazon a
programhelyen kerül mentésre.
RDS adás
Az egység képes megjeleníteni a rádió adatrendszerrel átvitt adatokat (RDS),
ami néhány területen elérhető.
Rádióközvetítés hallgatása közben
Nyomja le a [FUNCTIONS]6 gombot a szöveges adat kijelzéséhez.
Minden alkalommal, mikor lenyomja a gombot:
PS: Program szerviz
PTY: Program típus
FREQ: Frekvencia kijelzés
MAGYAR
RQT9597
PTY kijelzése
10
76
NEWS
VARIED
FINANCE
COUNTRY
AFFAIRS
POP M
CHILDREN
NATIONAL
INFO
ROCK M
SOCIAL A
OLDIES
SPORT
M.O.R. M§
RELIGION
FOLK M
EDUCATE
LIGHT M
PHONE IN
DOCUMENT
DRAMA
CLASSICS
TRAVEL
TEST
CULTURE
OTHER M
LEISURE
ALARM
SCIENCE
WEATHER
JAZZ
§“M.O.R. M”=Middle of the road music (Utazás közben hallgatható zene)
A RDS kijelzés lehet, hogy nem érhető el, ha rossz a vétel.
Az alábbi vezérlőkkel irányíthatja a lejátszást.
A forrás kiválasztása a távirányítóval
Nyomja
meg
[DVD]4
[RADIO]4
[EXT-IN]4
Az alábbiak kiválasztásához
DVD/CD
FM (B bal)
Minden alkalommal, mikor lenyomja a gombot:
AV: Audio bemenet a SCART (AV) csatlakozóvégen
keresztül.
AUX: Audio bemenet az AUX csatlakozóvégen keresztül.
ARC: Hangbemenet a HDMI AV OUT aljzaton keresztül.
D-IN: Hangbemenet a DIGITAL AUDIO IN OPTICAL aljzaton
keresztül. (B 11)
USB: (B 16)
Az adott források kiválasztásakor erősítse meg azt, hogy a hang a készüléken
található SCART (AV), AUX, HDMI AV OUT vagy DIGITAL AUDIO IN OPTICAL
aljzatba csatlakozik (B 8). Vegye le minimumra a TV hangerejét, majd állítsa
be a hangerőt a készüléken.
Wednesday, December 14, 2011
≥ A surround hangeffektek és hangmód megváltoztatásához a
“Hangeffektek élvezete az összes hangszóróból” ad segítséget
(B jobb).
≥ VIERA Link kompatibilis Panasonic TV esetén az egyéb kapcsolódó
funkciók a “Kapcsolt műveletek a TV-vel” (B 15) részben találhatók.
A digitális hangbemenet beállításai
A kiválasztást a készülék DIGITAL AUDIO IN OPTICAL és HDMI AV OUT
aljzatából érkező hang típusa szerint kell elvégezni.
≥ Az aláhúzások a gyári előbeállításokat jelentik.
Beállítási lehetőségek
Mód
Beállítás
DUAL:
(Csak Dolby Dual Mono esetén)
– MAIN+SAP (sztereó hang)
– MAIN
– SAP
“SAP” = Másodlagos Audió Program
≥ A “MAIN” vagy “SAP” hang hallgatásához állítsa a
PCM FIX módot “OFF” helyzetbe.
DRC:
– ON
(Dynamic
A hangos és a halk hangok közötti különbség
Range
csökkentésével alacsony hangerő mellett is biztosítja
Compression)
a hang tisztán érthetőségét. Éjszakai filmnézéshez
kényelmes megoldás. (Csak Dolby Digital esetén)
– OFF
A jel teljes dinamikus tartománya megmarad.
PCM FIX:
– ON
Akkor választandó, ha csak PCM jelek érkeznek.
– OFF
Akkor választandó, ha Dolby Digital és PCM jelek
érkeznek.
≥ Valós 5.1 csatornás hang érkezése esetén “OFF”
választandó.
– SET
STB§:
(CABLE/SAT
Akkor választandó, ha beállítása szerint a készülék
AUDIO)
“D-IN” állásba kapcsol, amikor egy HDMI
csatlakoztatású eszköz bemeneti csatornája (STB
stb.) kerül kiválasztásra a TV-n (B 15, Az audiólink
beállítása az STB-hez).
– OFF
A beállítás elvetéséhez.
meg többször a [EXT-IN]4 gombot a “D-IN”
1 Nyomja
vagy “ARC” kiválasztásához.
meg a [PLAY MODE]9 gombot, majd a [3, 4]8
2 Nyomja
gombot a mód kiválasztásához.
mód megjelenítése közben nyomja meg a
3 A[2,kiválasztott
1]8 gombot a kívánt beállítás kiválasztásához.
A surround hangeffektus, a Whisper Surround vagy a hangmódok
módosításakor a beállítás megjelenik a TV képernyon, ha “DVD/CD” vagy
“USB” a kiválasztott forrás a videolejátszás közben.
Kezdeti lépések
A [EXT-IN]4 megnyomásával válassza ki a készülék és a TV
vagy más eszköz összekötéséhez használandó forrást.
≥ A következő hangeffektusok esetleg nem diszponibilisek vagy nem
keltenek semmilyen hatást semmiféle hangforrással.
≥ A hangminőség romlását tapasztalhatja, ha ezeket a hangeffekteket
bizonyos hangforrásokkal használja. Ilyen esetben kapcsolja ki a
hangeffekteket.
Háttér hangeffektek
Nyomja meg a [SURROUND];-ot.
Minden alkalommal, mikor lenyomja a gombot:
“Térhat. elrend. (Ajánlott)”§ mód esetén
STANDARD:
Kimeneti hang, ahogy az felvételre/kódolásra került. A hangszóró
kimenet a forrástól függően változik.
MULTI-CH:
Az elülső és surround hangszórók, illetve a center hangszóró sztereó
műsorforrás esetén is szólnak.
MANUAL: (B lent)
Playing Discs
Előkészületek
≥ Gondoskodjon a készülék és a TV vagy egyéb eszköz közötti
audiókapcsolat meglétéről. (B 8)
≥ Kapcsolja be a TV-t és/vagy egyéb eszközt.
Hangeffektek élvezete az összes
hangszóróból
A “MANUAL” kijelzése alatt nyomja meg a [2, 1]8
gombot más háttérhang módok kiválasztásához.
Minden alkalommal, mikor lenyomja a [2, 1]8 gombot:
DOLBY PLII MOVIE
A Dolby Surround szabvány szerint rögzített mozikhoz és videókhoz.
DOLBY PLII MUSIC
5.1-csatornás effekteket ad a sztereo forrásokhoz.
S.SRD (Szuper surround)
Sztereó hangforrás lejátszásakor surround hangzás állítható elő.
STEREO
Minden hangforrás esetében a hang az elülső hangszórókon és a
mélysugárzón fog megszólalni.
Javasolt opciók TV audio- vagy sztereóforrások
hangszórókon történő lejátszására:
Other Operations
TV vagy más eszköz hallgatása a
készülék hangszóróin keresztül
3:24 PM
“MULTI-CH”, “DOLBY PLII MOVIE”, “DOLBY PLII MUSIC” vagy
“S.SRD”
“Első elrend. (Alternatív)”§ mód esetén
STANDARD:
A sztereó műsorforrás kimenete 2.1 csatornás hangnak felel meg.
Surround műsorforrások lejátszásakor akkor is 5.1 csatornás
surround jellegű hangzás élvezhető, ha minden hangszóró elől van.
STEREO:
Bármilyen műsorforrás sztereóban játszható le. A surround hangzás
nem áll rendelkezésre.
A.SRD (Speciális surround):
Bármilyen hangforrás esetén surround hangzás állítható elő.
Reference
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 11
Dolby Digital jel esetén megjelenik a “/DOLBY DIGITAL” kijelzés is.
§ A kiválasztott mód a “Hangszóró-elrend.” alatt (B 9, Easy setup
(Egyszerű beállítás)).
RQT9597
MAGYAR
§ Csak “D-IN” kiválasztása esetén.
Fontos, hogy a beállítás végzésekor az eszköz (STB stb.) bemeneti
csatornája legyen kiválasztva a TV-n.
Az eszközt HDMI kábellel kell csatlakoztatni a Panasonic TV-hez, a
készülékhez pedig digitális optikai audiókábellel.
≥Ha megváltozik az eszköz bemeneti csatornája (STB stb.) a tévén,
vagy ha Ön módosítani akarja a kapcsolt műveletekhez rendelt
eszköz, válassza ki az “STB” mód “OFF” pontját a fenti 3. lépésben,
majd válassza ismét a “SET” pontot.
≥Ez a funkció nem müködik, ha “DIGITAL IN” van kiválasztva a
“TV-audió” pontnál (B 17).
11
77
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 12
Wednesday, December 14, 2011
Hangmód kiválasztása
meg a [SOUND]: gombot egy hangzás mód
1 Nyomja
kiválasztásához.
2
Minden alkalommal, mikor lenyomja a gombot:
EQ:
Hangszínszabályozó
SUBW LVL:
Mélysugárzó Szint
C.FOCUS:
Közép Fókusz (Csak abban az esetben, ha a
“Hangszóró-elrend.” alatt az “Térhat. elrend.
(Ajánlott)” elrendezési módot választotta (B 9,
Easy setup (Egyszerű beállítás)).)
A kiválasztott mód kijelzése közben nyomja meg a
[2, 1]8 gombot a beállítások elvégzéséhez.
A következőket vegye figyelembe az egyes hangeffektek
beállításánál.
EQ (Hangszínszabályozó)
Kiválaszthatja a hangminőség beállításait.
Minden alkalommal, mikor lenyomja [2, 1]8:
FLAT:
Törlés (nincs hozzáadott effekt).
HEAVY: Rockzenéhez.
CLEAR: Tisztábban hallhatóak a magasabb hangok.
SOFT:
Háttérzenéhez.
SUBW LVL (Mélysugárzó Szint)
Beállíthatja a basszust. Az egység automatikusan kiválasztja a
legmegfelelőbb beállítást a lejátszási forrásnak megfelelően.
LEVEL 1 ,# LEVEL 2 ,# LEVEL 3 ,# LEVEL 4
^---------------------------------------------------------------------------J
≥ A beállítás mentve - minden alkalommal, mikor ugyanazt a
típusú forrást használja, újra előhívható.
C.FOCUS (Közép Fókusz)
(Főleg a középső csatorna hangját tartalmazó audió
lejátszásakor, illetve DOLBY PLII (B 11) kiválasztásakor
hasznos.)
A középső hangszóró hangját úgy alakíthatja, mintha a TV
készülékből jönne.
ON ,------. OFF
Whisper-mode (halk üzemmód) térhangzás
Növelni tudja a térhatású hangzást az 5.1-csatornás halk hangok esetén.
(Megfelelő késő esti használatra.)
Az aktuális beállítás megjelenítéséhez tartsa lenyomva a
[–W.SRD]: gombot.
Az aktuális beállítás megjelenítése közben a [–W.SRD]:
megnyomásával módosíthatja a beállítást.
ON ,------. OFF
A hangszóró hangerejének módosítása lejátszás
közben
Csak ha “Térhat. elrend. (Ajánlott)” mód van kiválasztva a
“Hangszóró-elrend.” pontnál (B 9, Easy setup (Egyszerű beállítás))
(Főleg 5.1 csatornás hang lejátszása vagy DOLBY PLII/“S.SRD” (B 11)
kiválasztása esetén hasznos.)
1
A hangszóró kiválasztásához nyomja meg a
[CH SELECT]F gombot.
Minden alkalommal, mikor lenyomja a gombot:
pl.
L# C# R# RS# LS# SW
^-------------------------------------------}
≥ Csak akkor állítható a SW (Mélynyomó) ha a lemezen mélynyomó
csatorna található.
≥ “S” megjelenésekor csak a surround hangszóró csatorna állítható.
Mindkét surround hangszóró szint beállítása egyszerre történik.
2 Nyomja le a [3]8 (növelés) vagy [4]8 (csökkentés)
“C”, “RS”, “LS”, “SW” vagy “S” kiválasztásakor
gombot az összes hangszóró hangerejének
beállításához.
C, RS, LS, SW, S: `6 dB-től i6 dB-ig
(L, R: Csak a balansz módosítható.) (B lent)
A hangszóró balansz módosítása lejátszás közben
“Térhat. elrend. (Ajánlott)” mód esetén:
Elülső hangszóró balansz
“Első elrend. (Alternatív)”§ mód esetén:
Elülső és surround hangszóró balansz
§
MAGYAR
RQT9597
Nyomja meg a [CH SELECT]F gombot a “L” vagy “R”
1 kiválasztásához.
12
78
vagy “R” kiválasztásakor
2 “L”
Nyomja meg a [2, 1]8 gombot a hangszóró balansz
beállításához.
§ A kiválasztott mód a “Hangszóró-elrend.” alatt (B 9, Easy setup
(Egyszerű beállítás)).
3:24 PM
Alap lejátszás
Előkészületek
A kép megjelenítéséhez kapcsolja be a TV készülékét és változtassa
meg a video bemeneti módot (pl. VIDEO 1, AV 1, HDMI, stb.) hogy
megfeleljen az egység kapcsolatainak.
meg a [Í]1 gombot az egység
1 Nyomja
bekapcsolásához.
meg az [DVD]4 gombot a “DVD/CD”
2 Nyomja
kiválasztásához.
kinyitásához nyomja meg az
3 A[<lemeztálca
OPEN/CLOSE]2 gombot.
be a lemezt.
4 Tegye
≥ A kétoldalas lemezeket úgy tegye be,
A címke felfelé nézzen
hogy a lejátszani kívánt oldal felfelé
nézzen.
lejátszás elindításához nyomja meg a [1 PLAY]5
5 Agombot.
≥ Nyomja meg a [r, VOL, s]= gombot a hangerő beállításához.
≥ Amikor Ön a lemeztálca bezárásához megnyomja a [< OPEN/CLOSE]2
gombot, akkor a készülék automatikusan megkezdi a tálcán levő lemez
lejátszását.
[MP3] [JPEG] [DivX]
– Csak az aktuális csoport tartalma kerül lejátszásra.
– Ha az aktuális csoportban MP3, JPEG és DivX tartalom található, akkor
csak egyféle tartalom kerül lejátszásra. (Elsőbbség: MP3 # JPEG # DivX)
Kiválaszthatja a kívánt tartalomtípus egy tételét lejátszásra. (B 13,
Navigációs menük használata)
≥ A MENÜK KIJELZÉSE ALATT A LEMEZEK TOVÁBBFOROGNAK.
Ha befejezte, nyomja meg a [∫ STOP]5 gombot a készülék motorjának és a
TV képernyő kímélése érdekében.
≥ Lehetséges, hogy nem látszik a teljes címszám a iR/iRW-n.
Alap vezérlők
Leállítás: [∫ STOP]5
A megállítás helyét a készülék megjegyzi, miközben “RESUME” látható
a képernyőn.
[DVD-V] [VCD] [CD] [MP3] [DivX] A készülék megjegyzi az utolsó 5 lemez
folytatási pozícióját.
≥ Nyomja le a [1 PLAY]5 gombot a folytatáshoz.
≥ Nyomja le újra a [∫ STOP]5 gombot, hogy törölje a beállítást.
Szünet: [; PAUSE]5
≥ Nyomja le a [1 PLAY]5 gombot a lejátszás újbóli elindításához.
Átugorja: [SKIP:, SKIP 9]5
Keresés: [SEARCH6, SEARCH5]5 (lejátszás közben)
Lassított keresés: [SEARCH6, SEARCH5]5 (szünet alatt)
≥ Keresés: Legfeljebb 4 lépés
Lassított keresés: Legfeljebb 3 lépés
≥ Nyomja le a [1 PLAY]5 gombot a normál lejátszás megkezdéséhez.
≥ [VCD] [DivX] Lassított keresés: Csak előrefelé működik.
Képkockáról képkockára (szünet alatt)
[DVD-V] : [2;, ;1]8
[DVD-V] [VCD] [DivX] : [; PAUSE]5 (csak előrefelé működik)
Képernyőn megjelenő elem kiválasztása: [3, 4, 2, 1, OK]8
[3, 4, 2, 1]8: Választ
[OK]8: Jóváhagy
Szám beírása: Számgombok
[DVD-V] [VCD] [CD]
pl. 12 kiválasztásához: [S10]2 B [1] B [2]
3:24 PM
[DVD-V] A lemez főmenüjének megjelenítése: [TOP MENU]7
[DVD-V] Lemez menü megjelenítése: [MENU]C
Egyéb lejátszási módok
Visszalépés az előző képernyőhöz: [RETURN]D
[VCD] (lejátszás-vezérlővel)
Lemez menü megjelenítése: [RETURN]D
A PBC funkció be/kikapcsolása: [MENU]C
Program és random lejátszás
Leállított állapotban nyomja meg a [PLAY MODE]9 gombot
a lejátszás mód kiválasztásához.
tétel kiválasztásához nyomja meg a [3, 4]8
1 Egy
gombot, majd nyomja meg az [OK]8-t.
Navigációs menük használata
[CD] [MP3] [JPEG] [DivX]
Kiválaszthatja kedvenc tételétől a lejátszást, amíg a navigációs menü
látható.
pl. Adatlemez
Csoport (Mappa):
: JPEG
: DivX®
pl. [MP3]
Zene program
..
Track
Track
Track
Track
Eltelt idő
Tartalom (Fájl/Műsorszám):
: MP3/CD-DA
Program lejátszás (maximum 30 tétel)
1/3
00:02:40
/ .../Underwater.MP3
..
Perfume
Underwater
Fantasy planet
Starpersons1
Egy tétel kiválasztásához nyomja meg a [3, 4]8, majd
nyomja meg az [OK]8-t.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
≥ Kiválasztásakor a tartalom beprogramozásra kerül.
≥ Ismételje meg ezt a lépést egyéb tételek programozásához.
≥ [MP3] [JPEG] [DivX] Az előző mappába való visszatéréshez nyomja
meg a [RETURN]D gombot. Ezt úgyis megteheti, hogy kiválasztja
a“
.. ” pontot a menüben.
lejátszás elindításához nyomja meg a [1 PLAY]5
2 Agombot.
≥ Nyomja le a [2, 1]8 gombot az oldalankénti lapozáshoz.
A lejátszás a kiválasztott tartalomnál kezdődik.
[MP3] [JPEG] [DivX]
≥ Az előző mappába való visszatéréshez nyomja meg a [RETURN]D
gombot. Ezt úgyis megteheti, hogy kiválasztja a “
.. ” pontot a
menüben.
≥ Maximum: 16 karakter fájl/mappa neveknél.
≥ Csak az aktuális csoport tartalma kerül lejátszásra.
≥ Ha az aktuális csoportban MP3, JPEG és DivX tartalom van, akkor a
lejátszás a kiválasztott tartalomtípus alapján történik.
A kép kiválasztása a Thumbnail (Ikon) menüben
[JPEG]
kép kijelzése közben nyomja meg a [TOP MENU]7
1 Agombot
a bélyegkép menü megjelenítéséhez.
pl.
A kiválasztott program törléséhez
1 Nyomja le a [1]8, majd a [3, 4]8 gombot a program
kiválasztásához.
2 Nyomja le a [CANCEL]3-t.
Az egész program törléséhez
Nyomja le többször a [1]8 gombot, és válassza ki a “Összes törlése”-t
majd nyomja le az [OK]8-t.
Az egész program törlése kerül, ha a lemeztálcát kinyitja, az egységet
kikapcsolja vagy egy másik forrást választ ki.
Lemezek lejátszása
A kiválasztott tételtől kezdődő
lejátszás
Minden alkalommal, mikor lenyomja a gombot:
[CD] [MP3] Menü Zene program
[JPEG] Menü Kép program
[DivX] Menü Videoprogram
RND (Random) menü
Kilépés a programból és a random menükből
Other Operations
Főegység kijelzője: [FL DISPLAY]E
[DVD-V] [MP3] [DivX]
Idő kijelzés ,-. Információ kijelzés
[JPEG]
SLIDE,-.Tartalom számok
[CD] [MP3] [JPEG] [DivX]
Előkészületek
Kezdeti lépések
Wednesday, December 14, 2011
Random lejátszás
[CD] Az összes műsorszám lejátszása véletlenszerű sorrendben történik.
A lejátszás elindításához nyomja meg a [1 PLAY]5
gombot.
[MP3] [JPEG] [DivX] A kiválasztott csoport MP3/JPEG/DivX tartalmának
lejátszása véletlenszerű sorrendben történik.
Nyomja meg a [3, 4]8 gombot a kívánt csoport
1 kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK]8 gombot.
Reference
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 13
pl. [MP3]
≥ Nyomja le a [SKIP:, SKIP 9]5 gombot az oldalankénti
lapozáshoz.
∫ Kép elforgatása
A kép megjelenítése közben nyomja meg a [3, 4, 2, 1]8 a
gombot a kép elforgatásához.
RND
/ .../Track 1.MP3
1/10
..
Track
Track
Track
Track
1
2
3
4
≥ Az előző mappába való visszatéréshez nyomja meg a [RETURN]D
gombot. Ezt úgyis megteheti, hogy kiválasztja a “
.. ” pontot a
menüben.
meg a [3, 4]8 gombot a kívánt tartalom
2 Nyomja
kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK]8 gombot.
§
A lejátszás a kiválasztott tartalomnál kezdődik.
§ Ha MP3, JPEG és DivX tartalom van, akkor a lejátszás a
kiválasztott tartalomtípus alapján történik.
RQT9597
MAGYAR
Nyomja meg a [3, 4, 2, 1]8 gombot egy kép
2 kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK]8-t.
13
79
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 14
Wednesday, December 14, 2011
Lejátszás megismétlése
3:24 PM
Lejátszási sebesség
Csak akkor működik, ha az eltelt idő megjeleníthető. JPEG tartalommal is
működik.
Lejátszás közben tartsa lenyomva a [–REPEAT]9, gombot
az ismétlés mód megjelenítéséhez.
Az ismétlés mód megjelenítése közben nyomja meg a [–REPEAT]9
gombot az ismétlendő tétel kiválasztásához.
pl. [DVD-V]
`Fejezet ---. `Cím ---. `Ki
^--------------------------------------------------b
A törléshez válassza az “Ki”-ot.
A megjelenített elemek eltérőek lehetnek a lemez típusától és a lejátszási
módtól függően.
Képernyőmenük használata
Felirat
meg a [FUNCTIONS]6 gombot a képernyő1 Nyomja
menü megjelenítéséhez.
[DVD-V] (több feliratsávval)
A felirat nyelvének kiválasztása
≥ Az iR/iRW-n olyan feliratszám is látható, ami a kijelzőn nem
jeleníthető meg.
[DivX] (B 18, DivX feliratok megjelenítése)
Minden alkalommal, mikor lenyomja a gombot:
1. menü (Disc)
pl. [DVD-V] 1. menü (Disc)
2. menü (Video)
Jelenlegi tétel
3. menü (Audio)
Kilépés
1/5
T 1 C1
D5
O
Ki
Címkeresés
Tétel neve
Nyomja meg a [3, 4, 2, 1]8 gombot a tétel
2 kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK]8-t.
C1
1/5
Szög
[DVD-V] (többféle szöggel)
Video nézési szögének kiválasztása
2. menü (Video)
pl. [DVD-V] 1. menü (Disc)
Jelenlegi beállítás
Ki
Fejezetkeresés
Ismétléses mód
(B bal, Lejátszás megismétlése)
A-B Ismétlés (Egy bizonyos rész megismétléséhez)
Kivéve [JPEG] [DivX]
Nyomja le az [OK]8-t a kezdő és a befejező pontnál.
≥ Törléshez válassza az “Ki”-ot.
Az ismétlés mód megváltoztatásakor törlődik a random mód.
T1
[DVD-V]
A lejátszási sebesség megváltoztatása
– “k0.6” -tól “k1.4” –ig (0,1-egységnyi lépésekben)
≥ Nyomja le a [1 PLAY]5-t a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.
≥ A sebesség megváltoztatása után
– A Dolby Pro Logic II nincs hatással a sebességre.
– Az audio kimenet 2-csatornás sztereóra vált.
– A 96 kHz mintavételi gyakoriságát 48 kHz-é alakítják.
≥ Ez a funkció a lemezre rögzített anyagoktól függően, nem minden
esetben működik.
D5
O
Nyomja meg a [3, 4]8 gombot a beállítások
3 elvégzéséhez,
majd nyomja meg az [OK]8-t.
HD JPEG lejátszásnál ez nem működik (B 17, HD JPEG mód [JPEG])
Átviteli mód
Az anyag típusához illő videókimenet konverziós módjának
kiválasztása
Auto, Videó
≥ Amikor torz a tartalom, válassza a “Videó” pontot.
≥ Lehet, hogy bizonyos forrásoknál ez hatástalan marad.
Nagyítás
A megjelenített elemek eltérőek a lemez típusától függően.
1. menü (Disc)
Számkeresés, Címkeresés, Tartalomkeresés,
Fejezetkeresés
Kezdés egy bizonyos elemtől
pl. [DVD-V]: T2 C5
12 kiválasztásához: [S10]2 B [1] B [2] B [OK]8
Audió
[DVD-V] [DivX] (többszörös hangsávval)
Az audio hangsáv kiválasztásához
[VCD]
A kiválasztáshoz nyomja le a “BAL”, “JOBB”, “B+J” vagy a “B J”
gombot
A végrehajtható műveletek a lemez típusától függnek. A részletekért
olvassa el a lemez útmutatóját.
Jeltípus/adat
LPCM/
D/DTS§/MP3/MPEG: Jeltípus
§ DTS forrás lejátszása közben nem hallható hang a hangszórókból.
MAGYAR
RQT9597
≥ [DivX] A lejátszás elkezdése több időbe telhet, ha kicseréli a DivX video
lemezen az audiot.
14
80
Segítségével kiválaszthatja a zoom értékeit
Normál, 1, 2, 3
3. menü (Audio)
Dialóguskiemelő
Hogy a film párbeszédei könnyebben hallhatóak legyenek
[DVD-V] [DivX] (Dolby Digital, 3 vagy több csatorna, a párbeszéd a
középső csatornán rögzítve)
Ki, Be
Wednesday, December 14, 2011
Az audiólink beállítása
∫ Az audiólink beállítása a TV-hez
Válassza ki a “AV”, “AUX”, “ARC”§1 vagy “DIGITAL IN” pontot a TV-audió
linkhez.
Nézze meg a TV-audió beállítást az Easy setup (Egyszerű beállítás) (B 9)
vagy a “TV-audió” pontot a HDMI menüben (B 17).
Erősítse meg a TV hang csatlakozását a SCART (AV) aljzathoz (“AV” esetén),
az AUX aljzathoz (“AUX” esetén), a HDMI AV OUT aljzathoz (“ARC”§1
esetén) vagy a DIGITAL AUDIO IN OPTICAL aljzathoz (“DIGITAL IN” esetén)
a készüléken (B 8).
∫ Az audiólink beállítása az STB-hez
Válassza ki a “D-IN” az STB audiólinkhez.
Nézze meg a STB beállítást a “A digitális hangbemenet beállításai” részben
(B 11).
Erősítse meg az STB hang csatlakozását a DIGITAL AUDIO IN OPTICAL
aljzathoz (“D-IN” esetén) a készüléken (B 8).
≥ A VIERA Link használata “HDAVI Control”, a HDMI által biztosított vezérlési
funkciókon alapul, ami egy ipari szabvány, amely HDMI CEC (Consumer
Electronics Control)-ként ismert, ez egy egyedülálló funkció, amely általunk
került fejlesztésre és hozzáadásra. Ebből kifolyólag, nem garantáltan
működik más gyártók által kibocsátott olyan termékekkel, melyek támogatják
a HDMI CEC-et.
≥ A készülék támogatja a “HDAVI Control 5” funkciót.
A “HDAVI Control 5” a legújabb szabvány (2011 novemberi állapot) a
Panasonic HDAVI Control kompatibilis berendezéseihez. Ez a szabvány a
Panasonic hagyományos HDAVI berendezéseivel is kompatibilis.
≥ Lásd az egyéni használati utasításokat az egyéb gyártók termékeinek VIERA
Link-et támogató funkcióját illetően.
Auto lip sync funkció
(“HDAVI Control 3 vagy újabb” esetén)
Ez a funkció automatikusan biztosítja az audió- és videókimenet
összehangolását. (Csak akkor működik, ha a forrás “DVD/CD”, “USB”, “AV”§2,
“AUX”§2, “ARC”§1, 2 vagy “D-IN”§ 2, 3.)
≥ Ha “DVD/CD”-t vagy “USB”-t használ forrásként, állítsa a “Késleltetés” a
Videó menüben “0ms/Auto”-ra (B 17).
Kikapcsolás link
Minden “HDAVI Control” kompatibilis berendezés, tehát ez a készülék is,
automatikusan kikapcsol a TV kikapcsolásakor.
Az audio lejátszás folytatásához, abban az esetben is, ha a TV kikapcsolt
állapotban van, válassza a “Videó”–t (B 17, “Vez. kikapcsolás” a HDMI
menüben).
Ha lenyomja a [Í]1 gombot, csak ez az egység kapcsol ki. A többi
csatlakoztatott készülék, ami kompatibilis a VIERA Link “HDAVI Control”-al,
bekapcsolva marad.
Részletekért lásd a TV készülék használati útmutatóját.
Hangszóró kiválasztása
Kiválaszthatja, hogy az audio kimenet ennek az egységnek vagy a TV
készüléknek a hangszóróin keresztül történjen, a TV menü beállításainak
segítségével. Részletekért lásd a TV készülék használati útmutatóját.
Házimozi
Az egység hangszórói aktívak.
≥ Az egység bekapcsolásakor az egység hangszórói automatikusan
aktiválódnak.
≥ Ha a készülék készenléti módja esetén a TV menüben a TV
hangszórók helyett a készülék hangszórói kerülnek kiválasztásra, akkor
a készülék automatikusan bekapcsol és az “AV”§2, “AUX”§2, “ARC”§1, 2
vagy “D-IN”§2, 3 valamelyikét választja ki forrásként.
≥ A TV hangszóróit automatikusan lenémítja.
≥ A hangbeállításokat a távirányító volume (hang) illetve a mute (néma)
gombjaival szabályozhatja. (A hangerő szintje a főegység kijelzőjén
látható.)
≥ Az elnémítás törléséhez ennek az egységnek a távirányítóját is
használhatjal (B 4).
≥ Az egység kikapcsolásakor a TV hangszórói automatikusan
aktiválódnak.
TV
A TV hangszórói aktívak.
≥ Az egység hangereje “0”-ra van állítva.
– Ez a funkció csak akkor működik, ha a készüléken “DVD/CD”, “USB”,
“AV”§2, “AUX”§2, “ARC”§1, 2 vagy “D-IN”§2, 3 van kiválasztva forráként.
≥ Az audio kimenet 2-csatornás audio.
Kezdeti lépések
Előkészületek
≥ Győződjön meg róla, hogy a HDMI létrejött helyrejött (B 8).
1 A “VIERA Link” beállítása “Be” (B 17) legyen.
(Az alapbeállítás “Be”.)
2 Állítsa be a “HDAVI Control” műveleteket a csatlakoztatott
berendezésen (pl. TV).
3 Kapcsoljon be minden “HDAVI Control” kompatibilis berendezést és
úgy válassza ki a készülék bemeneti csatornáját a csatlakoztatott
tévén, hogy a “HDAVI Control” funkció helyesen működjön.
A csatlakoztatás vagy a beállítások módosítása esetén ismételje
meg az eljárást és újra erősítse meg a “Az audiólink beállítása”
pontjait (B lent).
Lemezek lejátszása
Mit jelent a VIERA Link “HDAVI Control”?
A VIERA Link “HDAVI Control” egy hasznos funkció, ami az egység és
a Panasonic TV (VIERA) összehangolt működését biztosítja a “HDAVI
Control” segítségével. Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a
készüléket HDMI kábellel kapcsolja össze. Lásd a használati
útmutatót az összekapcsolt készülékekről a működtetési részletekért.
Az alábbi műveletek elvégzésekor a TV automatikusan a bemeneti
csatornára vált és megjeleníti az adott műveletet. Emellett amikor a TV
kikapcsolt állapotban van, akkor a TV automatikusan bekapcsol.
– Amikor a készüléken elindul a lejátszás
– Amikor a kijelző képernyőt igénybe vevő művelet történik (pl. START
menü)
≥ Amikor Ön TV bemenetről TV tuner módra vagy STB bemeneti
csatornára vált, a készülék automatikusan vált az “AV”§2, “AUX”§2,
“ARC”§1, 2 vagy “D-IN”§2, 3 közül valamelyikre.
≥ Ha az egység “DVD/CD” üzemmódban van, a TV automatikusan ennek
az egységnek a bemeneti módjára kapcsol.
≥ A TV automatikusan TV tuner módra vált, amikor:
– ön megnyomja a [EXIT]A gombot.§4, 5
– ön megnyomja a [RETURN]D gombot a START menüből való
kilépéshez.§4, 5
– ön megnyomja az “AV”§2, “AUX”§2, “ARC”§1, 2 vagy “DIGITAL IN”§2
gombot a START menüből.
– a lejátszás megáll ([DVD-V] [VCD]) vagy a készülék kikapcsol.§5
Egyéb műveletek
(VIERA Link “HDAVI ControlTM”)
Auto bemenet kapcsolás
(Bekapcsolási kapcsolat)
Reference
Kapcsolt műveletek a TV-vel
3:24 PM
Miközben az egység és a TV hangszórói között átvált, a TV képernyője üres
lehet néhány pillanatig.
§1 A kiválasztás csak ARC kompatibilis TV használatakor működik.
§2 Az “AV”, “AUX”, “ARC” vagy “D-IN” (DIGITAL IN) a TV-audió beállítástól
függetlenül működik (B bal, Az audiólink beállítása a TV-hez).
§3 A “D-IN” (DIGITAL IN) az STB hangbeállítástól függetlenül működik
(B bal, Az audiólink beállítása az STB-hez).
§4 Ez nem működik lejátszá vagy visszaállítási módban, amikor
forrásként “DVD/CD” vagy “USB” van kiválasztva.
§5 Csak miután a TV automatikusan a készülék HDMI bemeneti
módjára kapcsolt.
RQT9597
MAGYAR
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 15
15
81
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 16
Wednesday, December 14, 2011
Egyszerű vezérlés VIERA távvezérlővel
(“HDAVI Control 2 vagy újabb” esetén)
A TV távvezérlőjével vezérlheti a készülék lejátszási menüit. A TV
távvezérlő használatakor lásd a műveleti gombok alábbi illusztrációját.
1 Válassza ennek az egységnek a működtetési menüjét a TV menü
beállításait használva.
(Részletekért lásd a TV készülék használati útmutatóját.)
A START menü jelenik meg.
pl. [DVD-V]
DVD/CD
Lemez lejátszása
TOP MENU(DVD)
MENU(DVD)
Házimozi
3:24 PM
A lejátszási beállítások
megváltoztatása
meg a [DVD]4 gombot a “DVD/CD”
1 Nyomja
kiválasztásához.
meg a [START]B gombot a START menü
2 Nyomja
kiválasztásához.
Nyomja meg a [3, 4]8 gombot a “Beállítások”
3 kiválasztásához,
majd nyomja meg az [OK]8 gombot.
Lejátszás/belépés a
menübe
Menüpont
Beállítások
Bemenet választás
Beállítások
Nyelv
Audió
HDMI
Az alábbi vezérlőkkel irányíthatja a lejátszást.
≥ A képernyővezérlő panel is megjeleníthető a TV távirányító gombjainak
használatával (pl. [OPTION]).
– Ez csak “DVD/CD” vagy “USB” lejátszás alatt és visszaállítási
módokban működik.
≥ A menütől függően, néhány funkció nem érhető el gombok használatával a
TV távirányítóján keresztül.
≥ Nem tud számokat bevinni a TV távirányítójának számozott billentyűivel ([0]tól [9]-ig). Használja ennek az egységnek a távirányítóját a lejátszási lista stb.
kiválasztásához.
Lejátszás USB-eszközről
USB mass storage (háttértároló) eszközökről is csatlakozathat és
lejátszhat zenéket vagy fájlokat (B 19).
Az eszközök, melyek USB mass storage besorolás alá esnek:
– USB-eszközök, amelyek támogatják a bulk only átvitelt.
Előkészületek
≥ Mielőtt az USB mass storage eszközöket az egységhez csatlakoztatja,
győződjön meg róla, hogy a rajtuk tárolt adat támogatott.
≥ USB hosszabbító kábel használata nem javasolt. A kábelen keresztül
csatlakoztatott USB-eszközt nem ismeri fel az egység.
az USB eszközt (nem tartozék) az
1 Csatlakoztassa
USB porthoz (
6).
Ön az “USB” kiválasztához megnyomja a
2 Amikor
[EXT-IN]4 gombot, a készülék automatikusan megkezdi
az USB eszközön levő tartalom lejátszását.
≥ Egy kiválasztott tétel lejátszásához nyomja meg a [∫ STOP]5 gombot
és olvassa el “A kiválasztott tételtől kezdődő lejátszás” (B 13) című
részt.
≥ Az egyéb üzemi funkciók hasonlóak a “Lemezek lejátszása” részben
szereplő funkciókhoz (B 12-től 14-ig).
MAGYAR
RQT9597
≥ Maximum: 259 mappa (a gyökérkönyvtáratt leszámítva), 2600 fájl,
16 karakter a fájl/mappa nevéhez.
≥ Csak egy memóriakártyát fog kiválasztani, ha sokcsatornás USB
kártyaolvasót csatlakoztat. Általában az elsőként behelyezett
memóriakártyát.
16
82
:
:
:
:
:
Magyar
Angol
Auto
Angol
Latin2
Egyéb
Beállítás
RETURN
2 Válassza ki a kívánt pontot a START menüben (B 10).
Mikor a képernyővezérlő panel megjelenik
pl. [DVD-V] (ha a “Lemez lejátszása”-et választja a START menüből.)
Megjelenítés
Audió
Felirat
DVD menü
Felirat szövege
Videó
≥ A START menü a TV távirányító gombjának használatával is
megjeleníthető (pl. [OPTION]).
– Ha “DVD/CD” vagy “USB” került kiválasztásra, mint forrás, akkor ez
csak leállított üzemmódban működik.
Menü
4
5
6
Jelenlegi beállítás
Nyomja meg a [3, 4]8 gombot a menü
kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK]8-t.
Nyomja meg a [3, 4]8 gombot a tétel
kiválasztásához, majd nyomja meg az [OK]8-t.
Nyomja meg a [3, 4]8 gombot a beállítások
elvégzéséhez, majd nyomja meg az [OK]8-t.
≥ Az előző kijelzőhöz való visszalépéshez nyomja le a [RETURN]D
gombot.
≥ A képernyőből való kilépéshez nyomja meg a [START]B gombot.
≥ A beállítás el lesz mentve, még akkor is ha készenléti módba kapcsolja
az egységet.
≥ Az aláhúzott egységek gyári beállítások a következő menükben.
Nyelv menü
Megjelenítés
Válassza ki a nyelvet a képernyőn megjelenő feliratokhoz.
≥ Français
≥ Español
≥ Deutsch
≥ English
≥ Русский
≥ Magyar
≥ Polski
≥ Çesky
Audió§
Válassza ki az audio nyelvét.
≥ Angol
≥ Francia
≥ Orosz
≥ Magyar
≥ Spanyol
≥ Lengyel
≥ Német
≥ Cseh
≥ Francia
≥ Magyar
≥ Spanyol
≥ Lengyel
≥ Spanyol
≥ Lengyel
≥ Német
≥ Cseh
Felirat§
Válassza ki a felirat nyelvét.
≥ Angol
≥ Auto
≥ Német
≥ Orosz
≥ Cseh
≥ Ki
DVD menü§
Válassz ki a lemez menü nyelvét.
≥ Angol
≥ Francia
≥ Orosz
≥ Magyar
§ Egyes lemezek egy bizonyos nyelven indulnak el annak ellenére, hogy
itt módosításokat végzett.
Amikor a kiválasztott nyelv nem áll rendelkezésre a lemezen, az
alapértelmezett nyelven történik a lejátszás. Vannak lemezek, melyek
esetében a nyelvet csak a menüképernyőről válthatja át (B 13).
Felirat szövege [DivX]
Válasszon ki egy megfelelő tételt a DivX feliratszöveghez használt nyelv
szerint (B 18).
≥ Latin1
≥ Latin2
≥ Cirill
Videó menü
TV képaránya
Válassza ki a TV készülékének megfelelő beállítást.
≥ 16:9: Szélesvásznú TV (16:9)
≥ 4:3 Pan&Scan: Hagyományos képernyős TV (4:3)
A szélesvásznú kép oldalsó részeit levágják, hogy a
kép betöltse a képernyőt (ha a lemez engedi).
≥ 4:3 Letterbox: Hagyományos képernyős TV (4:3)
Szélesvásznú képet letterbox (LB) módban mutatja.
≥ Török
Késleltetés
Hangszóró-beállítás
Mikor Plazma kijelzővel kapcsolja össze, állítsa be, ha úgy látja, hogy az
audio és a video nincs szinkronban.
≥ 20ms
≥ 40ms
≥ 60ms
≥ 0ms/Auto
≥ 80ms
≥ 100ms
Ha VIERA Link “HDAVI Control”-t használ “HDAVI Control 3 vagy újabb”
kompatibilis TV-vel (B 15), válassza a “0ms/Auto”-t.
Az audio és a video automatikusan szinkronba lesz állítva.
Válassza ki a hangszórók késleltetési idejét.
(Csak ha “Térhat. elrend. (Ajánlott)” mód van kiválasztva a “Hangszóróelrend.” pontnál (B 9, Easy setup (Egyszerű beállítás)).)
(Csak közép és háttér hangszórók)
Az optimális 5.1-csatornás hangért, az összes hangszórónak, kivéve a
mélysugárzót, azonos távolságra kell lennie az ülőhelytől.
Ha a közép- vagy a háttér hangszórókat közelebb kell helyezni az
ülőhelyhez, a késleltetési időt igazítsa úgy, hogy ellensúlyozza a
különbséget.
: Hangsugárzó jelenlegi pozíciója
C
C
L
SW
R
 

LS
Képfelbontás
Ez csak HDMI csatlakoztatás használata esetén működik.
Válassza ki tévéjén a megfelelő képminőséget.
(A video felvételek és a kimenet tömörítetlen (HD) videóvá lesznek
alakítva.)
≥ 480i/576i
≥ 480p/576p
≥ 720p
≥ Auto
≥ 1080i
≥ 1080p
Ügyeljen arra, hogy tévéje támogassa a kiválasztott felbontást.
Üzenetképernyő megjelenésekor a kiválasztás megerősítéséhez nyomja
meg a [2, 1]8 gombot a “Igen” kiválasztásához, majd nyomja meg az
[OK]8 gombot. Ha torza kép, várjon 15 másodpercet vagy nyomja meg a
[2, 1]8 gombot a “Nem” kiválasztásához. A beállítás elfogadásához
válassza ismét a “Igen” lehetőséget.
HD JPEG mód [JPEG]
(Ez csak akkor működik, ha HDMI csatlakoztatás használata esetén a
“Képfelbontás” (B fent) beállítása “Auto”, “720p”, “1080i” vagy “1080p”.)
≥ Be: HD JPEG lejátszás lehetséges. (A JPEG képek eredeti
felbontásban jelennek meg.)
≥ Ki
HD JPEG lejátszás közben nincsenek képernyőmenük (B 14) és
képernyő kijelzések.
Videó SCART-kim.
Válassza ki a SCART (AV) csatlakozókon kimenő videojel formátumát.
≥ Videó
≥ S-Videó
≥ RGB 1: (Csak ha RGB kompatibilis TV-hez van csatlakoztatva)
Ha a képet mindig az egység RGB jelén keresztül szeretné nézni,
válassza ezt az üzemmódot. A TV képernyő automatikusan a kép
megjelenítésre kapcsol, ha az egységet bekapcsolja.
≥ RGB 2: (Csak ha RGB kompatibilis TV-hez van csatlakoztatva)
Mikor a TV hangoló üzemmódban van és a választást a “DVD/CD”-re
állította, a TV képernyő automatikusan megjeleníti a képet az egységről
a lemez visszajátszása során ([DVD-V] [VCD]) vagy mikor a
képernyőmenün a DVD/CD látható.
A TV képernyője látható, ha az “AV”-t választotta. Egyéb kiválasztási
módnál ennek az egységnek a képe látható.
Úgy válassza ki, hogy megfeleljen az eszköz típusának, amit a HDMI AV
OUT csatlakozóvéghez kapcsolt.
Válassza a “Bitfolyam”-et ha a készülék dekódolni tudja a bitstream-et
(5.1-csatornás adat digitális formája). Más esetben válassza a “PCM”-et.
(Ha a bitstream a dekóder nélküli készülék kimenete, hangos zaj lehet
hallható, ami halláskárosodást okozhat, és a hangszórókat is
károsíthatja.)
Digitális kimenet
≥ PCM
Mikor az audio a HDMI AV OUT csatlakozóvégen keresztül hallható, és a
csatlakoztatott készülék nem támogatja a kiválasztott elemet, a tényleges
kimenet a csatlakoztatott készülék teljesítményétől függ.
Dinamikus tart.
≥ Be:
≥ Ki:
Állítsa be a hang tisztaságát, még akkor is, ha halk a hangerő.
Kézenfekvő megoldás késő esti használatra. (Csak Dolby
Digital-al működik)
A jel teljes dinamikus tartománya megmarad.
A szoba megközelítő mérete
RS
Az adott hallgatási távolságot meghatározó kör
Ha a a vagy a b távolság kevesebb, mint c, a különbséget keresse
meg a táblázatban és változtassa meg az ajánlott beállítás szerint.
a Középső hangsugárzó
Különbség (Kb.)
Beállítás
30 cm
1ms
60 cm
2ms
90 cm
3ms
120 cm
4ms
150 cm
5ms
b Háttér hangsugárzó
Különbség (Kb.)
Beállítás
150 cm
5ms
300 cm
10ms
450 cm
15ms
≥ C-eltolás (Közép késleltetés):
0ms, 1ms, 2ms, 3ms, 4ms, 5ms
Válassza ki közép hangszórók késleltetési idejét.
≥ LS/RS-eltolás (Bal háttér/Jobb háttér késés):
0ms, 5ms, 10ms, 15ms
Válassza ki a háttér hangszórók késleltetési idejét.
≥ Teszthang:
A hangszóró csatlakozások ellenőrzéséhez a teszthang segítségével
hallgassa meg a hangszóró kimenetet.
A teszthang a következő sorrendben kerül ki az egyes csatornákhoz.
Bal, Közép, Jobb, Jobb surround, Bal surround, Mélysugárzó
A teszthang leállításához nyomja meg a [RETURN]D gombot.
HDMI menü
VIERA Link
≥ Be:
≥ Ki
A VIERA Link “HDAVI Control” funkció elérhető (B 15).
Hang ki
≥ Be:
≥ Ki:
Audió menü
≥ Bitfolyam
RS
LS
: Ideális hangsugárzó pozíció
   : Elsődleges hallgatási
távolság
Playing Discs
TV csatlakoztatásakor válassza ki a megfelelő kimeneti forrást
(B 19, Video rendszerek).
≥ NTSC: Amikor NTSC TV-hez van kapcsolva.
≥ PAL: Amikor PAL TV-hez van kapcsolva.
≥ Auto: PAL vagy NTSC lemezek lejátszásakor kiválasztja az eredeti
kimeneti forrást.
Ha az adio kimenet az HDMI AV OUT csatlakozóvégről
származik. (A csatlakoztatott eszköz teljesítményétől függően,
az audio kimenet különbözhet a főegység audio beállításaitól.)
Ha az adio kimenet nem a HDMI AV OUT csatlakozóvégtől
származik. (Az audio kimenet a főegység beállításait követi.)
Tájékoztató
TV-rendszer
Getting Started
3:24 PM
Egyéb műveletek
Wednesday, December 14, 2011
Vez. kikapcsolás
Válassza ki az egység kívánt kikapcsolási beállítását a VIERA Link
működéséhez (B 15). (Ez a VIERA Link “HDAVI Control”-on keresztül
csatlakoztatott kompatibilis eszköz beállításaitól függ.)
≥ Videó/Audió: Ha a TV kikapcsolt állapotban van, ez az egység
automatikusan kikapcsol.
≥ Videó: Ha a TV kikapcsolt állapotban van, ez az egység automatikusan
kikapcsol, kivéve az alábbi körülmények esetén:
– audio lejátszás ([CD] [MP3])
– rádió üzemmód
– “AV”, “AUX”, “ARC” vagy “D-IN” mód (nem választott TV
hangbeállítás VIERA Link funkcióhoz)
TV-audió
Válasszon TV-audió kimenetet, hogy a VIERA Link -el dolgozhasson
(B 15).
≥ AUX
≥ ARC
≥ DIGITAL IN
≥ AV
RQT9597
MAGYAR
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 17
17
83
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 18
Wednesday, December 14, 2011
DivX tudnivalók
Egyéb menü
DivX regisztrálása [DivX]
A készülék regisztrációs kódjának megjelenítése.
Szüksége lesz erre a nyilvántartási kódra, hogy megvásárolja és
lejátszhassa a DivX Video-on-Demand (VOD) tartalmat (B jobb).
DivX regisztr. visszavon. [DivX]
A készülék deregisztrációs kódjának megjelenítése.
A készülék regisztrációjának megszüntetéséhez erre a deregisztrációs
kódra van szükség (B jobb).
Ez a beállítás csak DivX VOD tartalom első alkalommal való lejátszása
után jelenik meg.
Diavetítés ideje
Állítsa be a diavetítés sebességét.
≥ 3 másodperc
≥ 5 másodperc
3:24 PM
≥ 10 másodperc ≥ 15 másodperc
Egyszerű beállítás
A DIVX VIDEÓ:
A DivX® nevű digitális videóformátumot a DivX, LLC, a Rovi Corporation
leányvállalata fejlesztette ki. Ez egy hivatalos DivX Certified® eszköz, ami
DivX videók lejátszására képes.
További információk és a meglevő fájlok DivX videóra való konvertálását
segítő szoftvereszközök a divx.com oldalon találhatók.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Ezt a DivX Certified® készüléket előbb regisztrálni kell ahhoz, hogy DivX
Video-on-Demand (VOD) filmeket tudjon lejátszani.
A regisztrációs kódért keresse meg a DivX VOD részt a készülék
beállítási menüjében.
A regisztráció befejezéséhez a vod.divx.com oldalon talál további
információkat.
Megjeleníti az egység nyilvántartási számát
(B bal, “DivX regisztrálása” Egyéb menüben)
Itt végezhetők el az alapbeállítások a házimozi rendszer
optimalizálásához. (B 9)
Védett DivX® videók lejátszásához
regisztrálnia kell a készüléket.
Regisztrációs kód:XXXXXXXXXX
Fényerőszab.
10 alfanumerikus karakter
Végezze el a regisztrációt itt: h
Megváltoztatja az egység kijelzőjének és jelzéseinek világosságát.
≥ Világos
≥ Elsötétítés: A kijelző tompított.
≥ Auto:
A kijelző elhomályosul, de újra kivilágosodik, ha
műveleteket hajt végre rajta.
≥ A DivX VOD tartalom első alkalommal való lejátszása után a “DivX
regisztrálása” addig nem választható, amíg nem törlik a készülék
regisztrálását.
≥ Ha Ön a készülékétől eltérő regisztrációs kód használatával vásárol
DivX VOD tartalmat, akkor az ilyen tartalmat nem fogja tudni lejátszani.
Képernyővédő
A készülék regisztrációjának törlése
Ezzel megelőzheti az égésnyomokat TV képernyőjén.
≥ Ki
≥ Várakozás: 5p: Ha 5 percig nem hajt végre semmilyen műveletet, a
kép szürkére változik. Az eredeti TV képernyő
visszaáll, ha valamilyen műveletet hajt végre.
(Lejátszás során ez nem működik.)
Válassza ki a “DivX regisztr. visszavon.” (B bal) pontot és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.
A http://vod.divx.com oldalon a regisztráció megszüntetése kóddal lehet a
regisztrációt törölni.
Besorolás
Bizonyos DivX VOD tartalmak lejátszása csak meghatározott számú
alkalommal lehetséges. Az ilyen tartalom lejátszásakor megjelenik a már
megtörtént lejátszások és az eredetileg lehetséges lejátszások száma.
Állítsa be a sebességet korlátozott DVD-Video lejátszásra.
Állítsa be a sebességet (Ha a 8-as sebességi fokozatot választja)
≥ 1-től 7-ig
≥ 8 Nincs határ
A sebességfokozatok kiválasztásánál egy jelszó-képernyő jelenik meg.
Az alapértelmezett jelszó a “0000”.
Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal, majd nyomja meg az [OK]8
gombot.
Az alapértelmezett jelszó módosítható (B lent)
Jegyezze meg a jelszavát.
Egy üzenet-képernyő jelenik meg, ha a DVD-video lemez meghaladja az
egységbe épített sebességfokozatot.
Kövesse a képernyőn látható utasításokat.
Állítsa be a jelszót
Változtassa meg a jelszavat a “Besorolás”-re vonatkozóan.
A jelszó első alkalommal történő módosításakor:
Az alapértelmezett jelszó a “0000”.
Kövesse a képernyőn látható utasításokat.
Alapért. beállítások visszaállítása
Ez a Beállítások menü minden értékét az eredeti beállításra állítja vissza
a jelszó és a korhatárszint kivételével.
Nyomja meg a [2, 1]8 gombot a “Igen” kiválasztásához, és nyomja
meg az [OK]8 gombot.
Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
A csak néhány alkalommal lejátszható DivX tartalmat
illetően
≥ A hátralevő lejátszások száma minden lejátszáskor csökken. Ha
azonban a lejátszás az előző lejátszásnál megállított ponttól történik,
akkor a lejátszás folytatása funkciónak köszönhetően a hátralevő
lejátszások száma nem csökken.
DivX feliratok megjelenítése
Ezzel a készülékkel megjeleníthető a DivX videólemezek feliratszövege.
Ennek a funkciónak nincs köze a DivX szabvány specifikációjában
meghatározott feliratokhoz, és nincs egyértelmű szabványa.
Válassza a “Felirat” pontot a 1. menü (Disc) alatt (B 14).
Nem tartalmaznak feliratszöveget azok a DivX videófájlok, amelyeknél
nem jelenik meg a “Be” üzenet. A feliratszöveg megjelenítése nem
lehetséges.
Megjeleníthető felirattípusok
Azok a feliratok, amelyek eleget tesznek a következő feltételeknek
megjeleníthetők az egységen.
≥ Fájlformátum: MicroDVD, SubRip, vagy TMPlayer
≥ Fájl kiterjesztés: “.SRT”, “.srt”, “.SUB”, “.sub”, “.TXT”, vagy “.txt”
≥ Fájlnév: Nem több mint 16 karakter, a fájl kiterjesztéseken kívül
≥ A DivX video fájl és a feliratok ugyanabban a mappában vannak és a
fájl név ugyanaz, kivéve a kiterjesztéseket.
≥ Ha egynél több feliratfájl van ugyanabban a mappában, a következő
fontossági sorrendben jelennek meg: “.srt”, “.sub”, “.txt”.
MAGYAR
RQT9597
≥ A fájl létrehozási módjától vagy a rögzítési állapottól függően előfordulhat,
hogy a felirat csak részben vagy egyáltalán nem jeleníthető meg.
≥ A felirat szövege nem jeleníthető meg a menü használata közben vagy ha
olyan műveleteket hajt végre, mint pl. a keresés.
≥ Ha a feliratszöveg nem megfelelően jelenik meg, próbáljon változtatni a
feliratszöveg beállításokon (B 16).
18
84
Wednesday, December 14, 2011
Video rendszerek
Lejátszható hordozók
A készüléken PAL és NTSC egyaránt lejátszható, de fontos, hogy a
készülék “TV-rendszer” (B 17) illeszkedjen az adott TV rendszeréhez.
Zenei lemezek videóval
SVCD is (IEC62107-nek
megfelelően)
A lemezen levő PAL videótól függően előfordulhat, hogy egy NTSC TV nem
megfelelően jeleníti meg a képet.
A következőkre figyeljen a lemez használata közben
[VCD]
≥ Ne ragasszon címkéket vagy matricákat a lemezekre. Ez a lemez
elferdüléséhez és használhatatlanná válásához vezethet.
≥ Ne írjon a címkézési oldalra golyóstollal vagy más írószerrel.
≥ Ne használjon tisztító sprayeket, benzint, hígítót, vagy bármilyen más
oldószert, és olyan folyadékokat, amelyek gátolják a statikus
elektromosságot.
≥ Ne használjon karcolásgátló szereket, vagy borítót.
≥ Ne használja a következő lemezeket:
– Ha a lemez felülete ragad, eltávolított matrica vagy címke
következtében (kölcsönzött lemezek stb.).
– Erősen hajlott, vagy sérült lemezeket.
– Szabálytalan alakú, például szív alakú, lemezeket.
Tudnivalók az MP3/JPEG/DivX fájlokról
CD
Zenei lemezek
[CD]
Rögzített lemezek és USB eszközök
Hordozó típusa/
Logó
DVD-R/RW
Formátumok
Jelzése
≥ DVD-Video Formátum
≥ MP3 Formátum
≥ JPEG Formátum
≥ DivX® Formátum
[DVD-V]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
≥ DVD-Video Formátum
≥ DivX® Formátum
[DVD-V]
[DivX]
≥ iVR (iR/iRW Video
Rögzítés) Formátum
[DVD-V]
CD-R/RW
≥ CD-DA Formátum
≥ MP3 Formátum
≥ JPEG Formátum
≥ DivX® Formátum
USB eszköz
≥ MP3 Formátum
≥ JPEG Formátum
≥ DivX® Formátum
[CD]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
[MP3]
[JPEG]
[DivX]
DVD-R DL
rR/rRW/rR DL
≥ Lejátszás előtt véglegesítse a lemezt azon a készüléken, amelyen
rögzítette.
≥ Előfordulhat, hogy a hordozó típusától, a rögzítési körülményektől, a
rögzítési módszertől vagy a fájlok létrehozásától függően nem minden
esetben lehet lejátszani a fenti hordozókat (B jobb, Tudnivalók az MP3/
JPEG/DivX fájlokról).
≥ DTS forrás lejátszása közben nem hallható hang a hangszórókból.
Megjegyzés a DualDisc használatáról
A DualDisc digitális audio tartalommal rendelkező oldala nem felel meg
a Compact Disc Digital Audio (CD-DA) formátum technikai előírásainak,
ezért lehet, hogy nem lejátszható.
Lemezek, melyeket nem lehet lejátszani
Blu-ray, HD DVD, AVCHD szabványú lemezek, DVD-RW 1.0 változat,
DVD-Audio, DVD-ROM, DVD-VR, CD-ROM, CDV, CD-G, SACD, DTS
zenei lemezek, WMA lemezek és Photo CD, DVD-RAM és a piacon
kapható “Chaoji VCD” lemezek – többek között CVD, DVCD és SVCD –
amelyek nem felelnek meg az IEC62107 szabványnak.
[MP3] (Kiterjesztés: “.MP3”, “.mp3”)
≥ Mintavételi gyakoriság és tömörítési érték:
– 8 kHz, 11,02 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (8 kbps-től
160-ig kbps), 32 kHz, 44,1 kHz és 48 kHz (32 kbps-től 320-ig kbps)
≥ ID3 tag-ek: 1, 2 verzió
[JPEG] (Kiterjesztés: “.JPG”, “.jpg”, “.JPEG”, “.jpeg”)
≥ Olyan digitális fényképezőgépre rögzített JPEG fájlok jeleníthetők
meg, melyek megfelelnek a DCF Szabvány (Design rule for Camera
File system) 1.0 verziójának.
– Számítógépes képszerkesztő szoftverrel megváltoztatott,
szerkesztett vagy mentett fájlok, lehet, hogy nem jeleníthetők meg.
≥ Ez az egység nem jelenít meg mozgóképet MOTION JPEG és más
hasonló formátumokat, JPEG-tő eltérő formátumú állóképeket
(pl. TIFF), és nem játszik le képeket csatolt hanggal.
[DivX] (Kiterjesztés: “.DIVX”, “.divx”, “.AVI”, “.avi”)
≥ 2 GB-nál nagyobb, vagy index nélküli DivX fájlokat nem biztos, hogy
az egység tökéletesen lejátssza.
≥ Jelen egység 720k480 (NTSC)/720k576 (PAL)-ig minden felbontást
támogat.
Getting Started
[DVD-V]
Playing Discs
Kiváló minőségű mozi és
zene lemezek
Jelzése
Other Operations
Video CD
Megjegyzés
≥ A megjelenítés sorrendje a menüképernyőn és a számítógépen eltérő
lehet.
≥ Az egység nem játszik le kötegelt írással rögzített fájlokat.
DVD-R/RW
≥ A lemezeknek meg kell felelniük az UDF bridge-nek (UDF 1.02/
ISO9660).
≥ Az egység nem támogatja a többmenetes írást. Csak az
alapértelmezett szakaszt játssza le.
CD-R/RW
≥ A lemezeknek meg kell felelniük az ISO9660 1. vagy 2. szintjének
(a kiterjesztett formátumok kivételével).
≥ Az egység támogatja a többmenetes írást, de ha több szakasz is van, a
lejátszás megkezdése több időt vesz igénybe. Ennek elkerülése
érdekében minimalizálja a szakaszok számát.
USB eszköz
≥ A készülék nem garantálja az összes USB eszköz
csatlakoztathatóságát.
≥ A készülék nem támogatja az USB eszközök töltését.
≥ A készülék támogatja a FAT12, FAT16 és FAT32 fájlrendszereket.
≥ A készülék támogatja az Teljes Sebességű USB 2.0 eszközt.
Tájékoztató
Kereskedelmi forgalomban kapható lemezek
Hordozó típusa/
Logó
DVD-Video
3:24 PM
Karbantartás
Az egységet puha, száraz ruhával tisztítsa
≥ Soha ne használjon alkoholt, festékhígítót vagy benzint az egység
tisztításához.
≥ Mielőtt vegykezelt törlőruhát használna, figyelmesen olvassa el annak
használati útmutatóját.
Ne használjon kereskedelemben kapható lencsetisztítókat, mert
meghibásodást okozhatnak. A lencse tisztítása általában szükségtelen,
bár ez függ a működtetési környezettől.
Mielőtt elmozdítja az egységet, győződjön meg róla, hogy a
lemeztálca üres. Ennek elmulasztása komoly mértékben károsíthatja
a lemezt és az egységet.
RQT9597
MAGYAR
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 19
19
85
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 20
Wednesday, December 14, 2011
3:24 PM
Első hangsugárzók
Rögzítse a falhoz, a tartólap és az állvány nélkül
Hangszórók lehetséges
felszerelése
 

Falra rögzítés
Az összes hangszórót rögzítheti a falra (kivéve a mélysugárzót).
J 65 mm
K 349 mm
L 110 mm
M 51 mm
N 51 mm
≥ A hangszórók felerősítésére szolgáló falnak vagy tartónak
csavaronként 10 kg teherbírásúnak kell lennie. Konzultáljon
szakképzett építésszel, ha a hangszórókat a falra kívánja felerősíteni. A
helytelen felerősítés ugyanis a fal, a hangszórók és személyek
sérülését is okozhatja.
1 Fúrjon egy csavart (nem tartozék) a falba.

Legalább 30 mm
‰4,0 mm
‰7,0 mm-től ‰9,4 mm-ig
Fal vagy oszlop
5,5 mm-től 7,5 mm-ig
2 Illessze a hangszórót biztonságosan a csavar(ok) hoz a lyuk(ak)
nál.
pl. Háttér hangsugárzó
NE TEGYE

ÍGY FOGJA
∫ A hangszórók leesés elleni védelme
≥ Ebben a pozícióban a
hangsugárzó könnyen leeshet,
ha elmozdul jobbra vagy balra.
≥ Úgy mozgassa, hogy a csavar
ebbe a pozícióba kerüljön.
Első hangsugárzó, Háttér hangsugárzó, Középső hangsugárzó
pl. Első hangsugárzó
∫ Tippek
Szemes csavar
(nem tartozék)
Zsinór (nem tartozék)
A falfúrási pontokat az alábbi méretek alapján határozza meg.
≥ A hangszóró felszereléséhez hagyjon ki legalább 20 mm helyet a
hangszóró felett és 10 mm helyet mindegyik oldalon.
Háttér hangsugárzó
Középső hangsugárzó
 







10 cm alatt
A hangszóró kábel újracsatlakoztatása
Hagyjon
szabadon kb.
120 mm-t.
A 24 mm
B 116 mm
C 40 mm
D 40 mm
MAGYAR
RQT9597
E 18 mm
F 65 mm
G 24 mm
H 95,5 mm
I 27 mm
20
86
Fal
A kábelt alulról
helyezze be.
Húzza ki a kábelt a
nyíláson át.
Wednesday, December 14, 2011
Dugja be az AC hálózati kábelt. (B 9)
A készülék automatikusan készenléti módba kapcsol.
≥ A Sleep (alvás) üzemmód be volt kapcsolva, és elérte a megadott
időkorlátot. (B 4)
≥ Ha semmi nem történik, akkor a készülék 30 perc után automatikusan
készenléti módba kapcsol. (B 4)
A TV bemenet módosításakor kikapcsol a készülék
áramellátása.
Ez normál jelenségnek számít a VIERA Link “HDAVI Control 4 vagy újabb”
használatakor. További részleteket a TV használati útmutatójában talál.
Általános üzemeltetés
Semmi reakció bármelyik gomb megnyomásakor.
≥ Ez a készülék a használati útmutatóban leírtakon kívül nem játszik le
más lemezeket. (B 19)
≥ Előfordulhat, hogy a készülék villámlás, statikus elektromosság vagy
más külső tényező miatt nem működik tökéletesen. Kapcsolja ki, majd
be a készüléket. Vagy kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a AC hálózati
kábelt, majd csatlakoztassa újra.
≥ Pára képződött. Várjon 1-2 órát, míg elpárolog.
Nincs reakció a távirányító gombjainak megnyomásakor.
Ugrásnál vagy keresésnél menüképernyő jelenik meg. [VCD]
Ez videó CD-knél normális.
Nem jelenik meg a Lejátszásvezérlő menü.
[VCD] playback ellenőrzéssel
Nyomja meg a [MENU]C gombot PBC-re váltáshoz, majd lejátszás
közben nyomja meg a [RETURN]D gombot.
A lejátszás nem indul el.
≥ DivX VOD tartalom lejátszásakor hivatkozzon a weboldalra, ahonnan
azt vásárolta. (Példa: http://vod.divx.com) [DivX]
≥ Ha a lemez CD-DA és más formátumokat tartalmaz, előfordulhat, hogy
a tökéletes lejátszás nem lehetséges.
Nincs felirat.
≥ Jelenítse meg a feliratokat. (“Felirat” az 1. menüben) (B 14)
≥ A lemeztől függően lehet, hogy a feliratok megjelenítése nem működik. [DivX]
A B pont automatikusan beállításra kerül.
Ha elérjük egy szakasz végét, akkor az lesz a B pont.
A Beállítások menü nem elérhető.
A “DVD/CD” vagy “USB” legyen kiválasztva forrásnak.
Hang
A hang torz.
≥ Ellenőrizze, hogy jól van-e behelyezve az elem. (B 9)
≥ Lemerült az elem. Tegyen be helyette egy újat. (B 9)
≥ Célozzon a távirányítóval a jelérzékelőre, és működtesse. (B 4)
Ez a készülék nem támogatja a digitális hangbemenet formátumát
(mintavételi gyakoriság stb.).
Más termékek reagálnak a távirányítóra.
Változtassa meg a távirányító működtetési módját. (B 4)
Néhány lemeznél bizonyos hangeffektek nem, vagy csak kevésbé
működnek.
Nem jeleníthető meg a START menü.
Lejátszás alatt zúgás hallatszik.
Vegye ki a lemezt, majd nyomja meg újra a [START]B gombot.
Nincs kép vagy hang.
≥ Ellenőrizze a videó- vagy hangszórókapcsolatot. (B 7, 8)
≥ Ellenőrizze a csatlakoztatott eszköz vagy a főegység áram- és beviteli
beállításait.
≥ Ellenőrizze, hogy a lemezre van-e rögzítve valami.
≥ HD JPEG lejátszás közben nincs videókimenet a VIDEO OUT aljzatról.
Nincs képernyőmenü/kijelzés.
[JPEG] HD JPEG lejátszás közben ez normál jelenség.
Elfelejtette a szabályozó jelszavát.
Állítsa vissza a gyári Alapbeállításokat.
Amikor “DVD/CD” a forrás és nincs lemez behelyezve, addig tartsa
lenyomva a készüléken a [< OPEN/CLOSE]2 gombot és a távvezérlőn
a [S10]2 gombot, amíg “RESET” jelenik meg a készülék kijelzőjén.
Kapcsolja ki, majd be a készüléket.
Minden beállítás visszaáll az alapértékekre.
Nem működnek az effektek.
A főegység mellett elektromos vezeték vagy fénycső van. Más
készülékeket és kábeleket tartson távol a főegységtől.
Nincs hang.
≥ Amikor a lejátszási sebességet megváltoztatja, egy kis szünet lehet a
hangban.
≥ Ha a bemeneti forrás bitstream, akkor a külső berendezésen PCM
legyen a hangbeállítás.
≥ Ha HDMI kimenetet használ, előfordulhat, hogy a hang más
csatlakozókon nem működik.
≥ A fájlok készítési módjának következtében előfordulhat, hogy nincs
hang. [DivX]
≥ DTS forrás lejátszása közben nem hallható hang a hangszórókból.
Válasszon másik hangforrást (pl. Dolby Digital). (B 14)
A TV-nek nincs hangja.
Előfordulhat, hogy az angol ábécétől és arab számoktól eltérő karakterek
helytelenül jelennek meg.
≥ Ha a TV nem ARC kompatibilis és csak a HDMI csatlakozás van
használatban, akkor pótlólagos hangcsatlakoztatásra van szükség.
(B 8)
≥ Ellenőrizze a hangcsatlakoztatást. Nyomja meg a [EXT-IN]4 gombot a
megfelelő forrás kiválasztásához. (B 8, 10)
≥ Ha HDMI kapcsolatot használ, győződjön meg róla, hogy a “Hang ki” a
HDMI menüben “Be”-ra van állítva. (B 17)
A VIERA Link “HDAVI Control” funkció nem reagál.
Nincs hang a háttér hangszórókból.
A készülék vagy a csatlakoztatott eszközök állapotától függően szükség
lehet ugyanannak a műveletnek a megismétlésére, hogy a funkció
tökéletesen működjön. (B 15)
≥ A “Térhat. elrend. (Ajánlott)” mód használata esetén nyomja meg a
[SURROUND]; gombot a “MULTI-CH” kiválasztásához. (B 11)
≥ A “Első elrend. (Alternatív)” mód használata esetén nyomja meg a
[SURROUND]; gombot a “A.SRD” kiválasztásához. (B 11)
Néhány karakter nem jeleníthető meg megfelelően.
A beállítás, melyet a “TV képaránya” (B 16, Videó menü)ben, vagy a “Megjelenítés”-ben hajtott végre, (B 16, Nyelv
menü) nem működik.
A “TV képaránya”§1-ban és a “Megjelenítés”§2-ben elvégzett beállítások
automatikusan követik a TV-től kapott információkat. (B 9, Easy setup
(Egyszerű beállítás))
§1 Amikor a VIERA Link “HDAVI Control”-t használja “HDAVI Control 3
vagy újabb” kompatibilis TV-vel
§2 Amikor a VIERA Link “HDAVI Control”-t használja “HDAVI Control 2
vagy újabb” kompatibilis TV-vel
Getting Started
Nincs áram.
≥ A lejátszás megkezdése több időbe telhet, ha egy MP3 számnak
képadatai is vannak. A helyes lejátszási idő még a szám elindulása
után sem jelenik meg. Ez normális. [MP3]
≥ Ez DivX videónál normális. [DivX]
Playing Discs
Áram
A lejátszás megkezdése időbe telik.
Other Operations
Mielőtt szervizhez fordulna, végezze el a következő ellenőrzéseket. Ha
kétségei vannak valamelyik ellenőrzési pontot illetően, vagy ha a
következő útmutatóban leírt megoldások nem oldják meg a problémát,
vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
Lemez műveletek
Tájékoztató
Hibaelhárítási útmutató
3:24 PM
RQT9597
MAGYAR
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 21
21
87
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 22
Wednesday, December 14, 2011
Kép
Az USB meghajtó, vagy annak tartalma nem olvasható.
≥ A készülék és a TV eltérő videórendszert használ. Használjon
multirendszerű vagy PAL TV-t.
≥ A lemezen használt rendszer nem illik össze a TV-vel.
– Válassza ki a TV-hez illő “TV-rendszer” beállítást. (B 17)
(A lemezen levő PAL videótól függően előfordulhat, hogy egy NTSC
TV nem megfelelően jeleníti meg a képet.)
≥ Győződjön meg róla, hogy a készüléket közvetlenül a TV-hez
csatlakoztatta, és nem VCR-n keresztül. (B 8)
≥ Mobiltelefon-töltők némi zavart okozhatnak.
≥ Ha beltéri TV antennát használ, váltson kültérire.
≥ A TV antenna vezetéke túl közel van a készülékhez. Távolítsa el a
készülék közeléből.
≥ Csökkentse a csatlakoztatott HDMI eszközök számát.
≥ A HDMI AV OUT aljzat használatakor ügyeljen arra, hogy a
csatlakoztatott TV-vel nem kompatibilis videókimenet ne kerüljön
kiválasztásra. A “Képfelbontás” beállítása a Videó menüben
“480p/576p” legyen. (B 17)
≥ Az 1920k1080-as felbontásúra konvertált videóképek másképpen
nézhetnek ki, mint az eredeti 1080p-s full-HD források. Ez nem a
főegység meghibásodása.
≥ Ha a HDMI kábel csatlakoztatva van, a SCART (AV) csatlakozóról nem
érkeznek RGB kimenetek. Ha a SCART (AV) csatlakozóaljzatot
használja, távolítsa el a HDMI kábelt és kapcsolja ki, majd újra be az
egységet.
≥ Az USB meghajtó vagy annak tartalma nem kompatibilis a rendszerrel.
(B 16)
≥ Előfordulhat, hogy a készülék USB funkciója néhány USB eszközzel
nem működik.
≥ Előfordulhat, hogy a 32 GB-nál nagyobb tárolókapacitású USB
eszközök néhány esetben nem működnek.
A képméret nem illeszkedik a képernyőhöz.
Dobogás hallatszik.
A menü helytelenül jelenik meg.
Állítsa vissza a zoom-arányt “Normál”-ra. (“Nagyítás” a 2. menüben)
(B 14)
A kijelzés torzít.
[JPEG] Ez normál jelenségnek számít, amikor a kijelző oda-vissza váltogat
HD JPEG lejátszásra.
Miután a “Házimozi”-t választotta a “Hangszóró
kiválasztása”-ban a TV távirányítójával, a TV bemeneti
beállítása is megváltozik.
MAGYAR
RQT9597
Húzza ki a HDMI kábelt a TV készülékből és csatlakoztassa egy másik
HDMI csatlakozóhoz.
88
USB
A TV-n lévő kép nem tökéletesen jelenik meg, vagy eltűnik.
≥ Változtassa meg a “TV képaránya” -et a Videó menüben. (B 16)
≥ Használja a TV-t a képméret megváltoztatásához.
≥ Változtassa meg a zoom beállításokat. (“Nagyítás” a 2. menüben)
(B 14)
≥ [JPEG] HD JPEG lejátszás közben ez normál jelenség. A “HD JPEG
mód” beállítása “Ki” legyen, ha Ön zoom funkciót kíván végezni. (B 17)
22
3:24 PM
Az USB eszköz lassan működik.
Nagyméretű fájl vagy nagymemóriájú USB eszköz olvasása és TV-n való
megjelenítése több időt vesz igénybe.
HDMI progresszív video
Amikor a HDMI progresszív kimenet be van kapcsolva,
szellemhatás lép fel.
A problémát a DVD-Video lemezen használt szerkesztési módszer vagy
anyag okozza, váltottsoros kimenet használatakor javítható. A HDMI AV
OUT aljzat használatakor a “Képfelbontás” beállítása a Videó menüben
“480i/576i” legyen. Vagy tiltsa le a HDMI csatlakozást és használja a
másik videócsatlakozást. (B 8, 17)
Rádió
Torz hang vagy zaj hallatszik.
Igazítson az FM antennán.
Próbáljon bizonyos távolságot tartani az antenna és a TV között.
Ha túl erős a zaj.
Váltsa monóra a hangkimenetet.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a [PLAY MODE]9
gombot az “MONO” kiválasztásához.
Monó lesz a hang.
≥ Az üzemmód törléséhez ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot, amíg meg nem jelenik az “AUTO ST” kijelzés. (A beállítás a
frekvencia beállításával is törlõdik.)
Normál körülmények között “AUTO ST” választandó.
Wednesday, December 14, 2011
“/”
A műveletet a készülék vagy a lemez letiltja.
“/ Helytelen lemez régió”
Csak olyan DVD-Videó lemezek játszhatók le, amelyek régiószáma
megegyezik a készülék hátsó részén látható számmal. (B Borító)
A készülék kijelzői
“NO PLAY”
≥ Olyan lemezt helyezett be, melyet a készülék nem tud lejátszani;
helyezzen be olyat, amely lejátszható. (B 19)
≥ Üres lemezt helyezett be.
≥ Lezáratlan lemezt helyezett be.
Készült a Dolby Laboratories licence alapján.
A Dolby, a Pro Logic és a két D betű alkotta jel a Dolby Laboratories
védjegye.
A készülék másolás elleni védelmet biztosító technológiát tartalmaz,
amit a Rovi Corporation birtokában levő USA szabadalmi oltalmak és
más szellemi termékjogok védenek. Visszafejtése vagy szétbontása
tilos.
A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a
HDMI Licensing LLC védjegye, illetve az Egyesült Államokban és
más országokban bejegyzett védjegye.
A HDAVI Control™ a Panasonic Corporation védjegye.
A “DVD Logo” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.
“NO DISC”
≥ Nem helyezett be lemezt; helyezzen be egyet.
≥ Nem helyesen helyezte be a lemezt; Helyezze be rendesen. (B 12)
“USB OVER CURRENT ERROR”
Az USB egység túl sok energiát fogyaszt. Kapcsoljon “DVD/CD” módba,
távolítsa el az USB-t, és kapcsolja ki a készüléket.
“F61”
Ellenőrizze, és állítsa helyre a hangszórókábel csatlakozásait. Ha ez nem
oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval. (B 7)
“F76”
Probléma van az áramellátással. Vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.
“DVD U11”
A lemez piszkos lehet. Törölje tisztára.
“SET OK”
“SET OK” jelenik meg, mikor az állomások beállítása kész és a rádió az
utolsóként beállított csatornára hangolódik.
“ERROR”
Getting Started
TV-s megjelenítések
Engedélyek
A DivX®, a DivX Certified® és a kapcsolódó logók a Rovi Corporation
vagy leányvállalatainak a védjegyei, és használatuk licenc alapján
történik.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
Playing Discs
Üzenetek
Az alábbi üzenetek vagy szervizszámok jelenhetnek meg a TV képernyőn
vagy a készülék kijelzőjén.
3:24 PM
Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológia licencadója a
Fraunhofer IIS és a Thomson.
Other Operations
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 23
“TUNED/STEREO”
Kijelzés sztereó adás vételekor.
“TUNED”
Kijelzés monó adás vételekor vagy monó hang kiválasztásakor.
“DVD H∑∑”
“DVD F∑∑∑”
Tájékoztató
≥ Helytelen művelet történt. Olvassa el az utasításokat, majd próbálja újra.
≥ “ERROR” jelenik meg, ha az automatikus előbeállítás sikertelen.
Ilyenkor kézzel állítsa be a csatornákat.
A ∑ számot jelent.
≥ Üzemzavar léphetett fel. A “H”-t és az “F”-et követő számok a készülék
állapotától függenek. Kapcsolja ki, majd be a készüléket. Vagy kapcsolja ki
a készüléket, húzza ki az AC hálózati kábelt, majd csatlakoztassa újra.
≥ Ha a szervizszámok nem tűnnek el, jegyezze fel azokat, és vegye fel a
kapcsolatot egy képzett szerelővel.
“U70∑”
A ∑ számot jelent. (Az “U70”-et követ valódi szám a fegység állapotától
függ.)
≥ A HDMI kapcsolat szokatlanul működik.
– A csatlakoztatott eszköz nem HDMI-kompatibilis.
– Használja a nagysebességű HDMI kábeleket.
– A HDMI kábel túl hosszú.
– A HDMI kábel megsérült.
“REMOTE 1” vagy “REMOTE 2”
RQT9597
MAGYAR
Egyeztesse össze a készüléken és a távirányítón található módokat. A
megjelenített számtól függően (“1” vagy “2”) tartsa nyomva az [OK]8-t és a
megfelelő számú gombot ([1]-as vagy [2]-es) legalább 2 másodpercig. (B 4)
23
89
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 24
Wednesday, December 14, 2011
HANGSZÓRÓK
Műszaki jellemzők
Első hangsugárzók SB-HF185
ERŐSÍTŐK
RMS Kimeneti Áram: Dolby Digital Mód
Első csatorna
160 W csatornánként (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Háttér csatorna
160 W csatornánként (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Középső csatorna
160 W csatornánként (3 ≠), 1 kHz, 10 % THD
Mélysugárzó csatorna 200 W csatornánként (3 ≠), 100 Hz, 10 % THD
Total RMS Dolby Digital Mód áramellátás
1000 W
FM HANGOLÓ, CSATLAKOZÓALJZATOK
Előre beállított memória
FM 30 állomás
Frekvencia Moduláció (FM)
Frekvenciatartomány
87,50 MHz-től 108,00 MHz-ig
(50-kHz-es lépésekben)
Antennacsatlakozók
75 ≠ (nem kiegyensúlyozott)
Digitális audio bemenet
Optikai digitális bemenet
Optikai csatlakozó
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
Mintavételi gyakoriság
USB port
USB szabvány
Teljes Sebességű USB 2.0
Médiafájl-formátum támogatás
MP3 (¢.mp3)
JPEG (¢.jpg, ¢.jpeg)
DivX (¢.divx, ¢.avi)
USB-eszköz fájlrendszer
FAT12, FAT16, FAT32
USB port áram
Max. 1000 mA
Bitráta
Max. 4 Mbps (DivX)
LEMEZEK
Lejátszott lemezek (8 cm vagy 12 cm)
(1) DVD (DVD-Video, DivX§4, 5)
(2) DVD-R (DVD-Video, MP3§2, 4, JPEG§3, 4, DivX§4, 5)
(3) DVD-R DL (DVD-Video, DivX§4, 5 )
(4) DVD-RW (DVD-Video, MP3§2, 4, JPEG§3, 4, DivX§4, 5)
(5) iR/iRW (Video)
(6) iR DL (Video)
(7) CD, CD-R/RW (CD-DA, Video CD, SVCD§1, MP3§2, 4, JPEG§3, 4,
DivX§4, 5)
§1 IEC62107-nek megfelelően
§2 MPEG-1 3 réteg, MPEG-2 3 réteg, MPEG-2.5 3 réteg
§3 Exif Ver 2.1 JPEG Baseline fájlok
Képfelbontás:
16:9 min. méret 4k4, max. méret (720k8)k(405k8);
4:3 min. méret 4k4, max. méret (720k8)k(540k8)
§4 A maximum felismerhető audio-, kép- és hangtartalom,
valamint –csoport száma összesen: 2600 audio-, kép- és
videótartalom, és 259 csoport. (A Gyökérkönyvtár kivételével)
§5 Lejátssza a DivX® videót.
Behangolás
Hullámhossz (DVD/CD)
Lézerélesség
Audiokimenetek (Lemez)
Csatornák száma
VIDEÓ
Videórendszer
Összetett videókimenet
Kimeneti szint
Csatlakozóvég
S-video kimenet
Y kimeneti szint
C kimeneti szint
655/790 nm
1 OSZTÁLY
5.1 cs. (FL, FR, C, SL, SR, SW)
PAL, NTSC
1 Vp-p (75 ≠)
SCART jack dugó (1 rendszer)
1 Vp-p (75 ≠)
PAL; 0,3 Vp-p (75 ≠)
NTSC; 0,286 Vp-p (75 ≠)
SCART jack dugó (1 rendszer)
MAGYAR
RQT9597
Csatlakozóvég
RGB videókimenet
R kimeneti szint
0,7 Vp-p (75 ≠)
G kimeneti szint
0,7 Vp-p (75 ≠)
B kimeneti szint
0,7 Vp-p (75 ≠)
Csatlakozóvég
SCART jack dugó (1 rendszer)
HDMI AV kimenet
Csatlakozóvég
19 tűs A-típusú konnektor
HDAVI Control
A készülék támogatja a “HDAVI Control 5” funkciót.
24
90
3:24 PM
Típus
1 irányú, 1 hangszórórendszer (Basszus reflex)
Impedancia 3 ≠
Hangszóró egység(ek)
Teljes tartomány
6,5 cm kúp típus
Kimeneti hangnyomás
79 dB/W (1 m)
Frekvenciatartomány
70 Hz-től 25 kHz-ig (j16 dB)
80 Hz-től 22 kHz-ig (j10 dB)
Méretek
(szélességtmagasságtmélység)
100,5 mmk523 mmk80 mm
Tömeg
0,9 kg
Teljesen összeszerelve álló alappal
Méretek
(szélességtmagasságtmélység) max. 292 mmk1185 mmk292 mm
Tömeg
2,42 kg
Méretek
(szélességtmagasságtmélység) min.
292 mmk543 mmk292 mm
Tömeg
1,58 kg
Háttér hangsugárzók SB-HS190
Típus
1 irányú, 1 hangszórórendszer (Basszus reflex)
Impedancia 3 ≠
Hangszóró egység(ek)
Teljes tartomány
6,5 cm kúp típus
Kimeneti hangnyomás
78 dB/W (1 m)
Frekvenciatartomány
95 Hz-től 25 kHz-ig (j16 dB)
125 Hz-től 22 kHz-ig (j10 dB)
Méretek
(szélességtmagasságtmélység)
80 mmk139 mmk70 mm
Tömeg
0,37 kg
Középső hangsugárzó SB-HC185
Típus
1 irányú, 1 hangszórórendszer (Basszus reflex)
Hangszóró egység(ek)
Impedancia 3 ≠
Teljes tartomány
6,5 cm kúp típus
Kimeneti hangnyomás
79 dB/W (1 m)
Frekvenciatartomány
95 Hz-től 25 kHz-ig (j16 dB)
125 Hz-től 22 kHz-ig (j10 dB)
Méretek
(szélességtmagasságtmélység)
146,5 mmk84 mmk78 mm
Tömeg
0,5 kg
Mélysugárzó SB-HW185
Típus
1 irányú, 1 hangszórórendszer (Basszus reflex)
Impedancia 3 ≠
Hangszóró egység(ek)
Mélysugárzó
20 cm kúp típus
Kimeneti hangnyomás
83 dB/W (1 m)
Frekvenciatartomány
35 Hz-től 220 Hz (j16 dB)
40 Hz-től 180 Hz (j10 dB)
Méretek
(szélességtmagasságtmélység)
232 mmk406 mmk316 mm
Tömeg
5,7 kg
ÁLTALÁNOS
Áramellátás
Áramfogyasztás
Méretek
(szélességtmagasságtmélység)
Tömeg
Működtetési hőmérséklet-tartomány
Működtetési páratartalom-tartomány
AC 220 V-től 240 V-ig, 50 Hz
Készülék: 75 W
430 mmk47 mmk263 mm
Készülék: 2,4 kg
0 oC-től r40 oC-ig
35 %-től 80 %-ig RH
(nincs páralecsapódás)
Áramfogyasztás készenléti módban
1 A részletek figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
A tömeg és a méret becsült érték.
2 A teljes harmóniatorzítást digitális színképelemzővel mértük.
kb. 0,4 W
Wednesday, December 14, 2011
Hálózati csatlakozókábel
≥ A tűzveszély, áramütés vagy a terméksérülés kockázatának
csökkentése érdekében
– Ügyeljen arra, hogy a hálózati feszültség megfeleljen a készüléken
feltüntetett feszültség értékének.
– Teljesen dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba.
– Tilos a hálózati zsinórt meghúzni, meghajlítani vagy nehéz tárgyakkal
terhelni.
– Tilos nedves kézzel nyúlni a hálózati csatlakozóhoz.
– A konnektorból való kihúzásakor határozottan fogja meg a hálózati
csatlakozót.
– Ne használjon sérült hálózati csatlakozót vagy konnektort.
≥ Úgy telepítse a készüléket, hogy probléma esetén azonnal ki lehessen
húzni a hálózati csatlakozó kábelt a konnektorból.
VIGYÁZAT
Készülék
≥ A készülék lézersugarat használ. Ha a készüléket másképpen
használja és kezeli, mint ahogy az a használati útmutatóban le van írva,
veszélyes sugárzás léphet fel.
≥ Ne tegyen a készülékre nyílt lángú tűzforrást (pl. égő gyertyát).
≥ A mobiltelefonok miatt használat közben a készüléknél
rádióinterferenciás zavar léphet fel. Ilyen interferencia előfordulása
esetén jobban el kell különíteni egymástól a készüléket és a
mobiltelefont.
≥ A készülék használata mérsékelt égövi időjárási viszonyokra van
tervezve.
Az Európai Unió üzleti felhasználói
számára
Ha az elektromos vagy elektronikus
berendezésétől meg kíván szabadulni, kérjük,
további tájékoztatásért forduljon a
forgalmazójához vagy a szállítójához.
[Hulladékkezelési tájékoztató az Európai
Unión kívüli egyéb országokban]
Ezek a szimbólumok csak az Európai Unióban
érvényesek. Ha meg kíván szabadulni a
termékektől, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
hatóságokkal vagy a kereskedővel, és kérdezze
meg őket a hulladékelhelyezés megfelelő
módjáról.
Elhelyezés
≥ Helyezze a készüléket sima felületre.
≥ A tűzveszély, áramütés vagy a terméksérülés kockázatának
csökkentése érdekében
– Tilos a készüléket könyvespolcon, beépített szekrényben vagy más
zárt térben felállítani vagy elhelyezni. Gondoskodjon a készülék
megfelelő szellőzéséről.
– Ne zárja el a készülék szellőzőnyílásait újsággal, asztalterítővel,
függönnyel vagy hasonló tárgyakkal.
– Tilos a készüléket közvetlen napfény, magas hőmérséklet, nagy
páratartalom vagy erős rázkódás hatásának kitenni.
Elemek
≥ Helytelen behelyezése esetén az elem felrobbanhat. A cseréhez csak a
gyártó által ajánlott típusú elemet szabad használni.
≥ Az elemek helytelen kezelése az elektrolit kifolyását eredményezheti és
tüzet okozhat.
– Ne hevítse vagy tegye ki nyílt lángnak.
– Ne hagyja sokáig autóban közvetlen napfénynek kitett helyen az
elem(eke)t akkor, ha az ajtók és ablakok zárva vannak.
– Ne szerelje szét és ne zárja rövidre.
– Tilos az alkáli vagy mangán elemek feltöltése.
– Ne használja az elemeket, ha a borításuk levált.
– Vegye ki az elemet, ha hosszabb időn át nem akarja használni a
távvezérlőt. Hűvös, sötét helyen tárolja az elemet.
≥ Az elemek leselejtezése előtt forduljon a helyi hatóságokhoz vagy
kereskedőjéhez, és érdeklődjön az ártalmatlanítás megfelelő módjáról.
Cd
Megjegyzés a szárazelem- és
akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban
(a két alsó szimbólumpélda):
Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal
együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben
teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra
vonatkozó követelményét.
Getting Started
A termékeken, a csomagoláson és/vagy a
kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok
azt jelentik, hogy az elhasználódott elektromos
és elektronikus termékeket, szárazelemeket és
akkumulátorokat az általános háztartási
hulladéktól külön kell kezelni.
Az elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok megfelelő kezelése,
hasznosítása és újrafelhasználása céljából,
kérjük, hogy az ország törvényeinek, valamint a
2002/96/EK és a 2006/66/EK irányelveknek
megfelelően juttassa el azokat a kijelölt
gyűjtőhelyekre.
E termékek, szárazelemek és akkumulátorok
előírásszerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul
az értékes erőforrások megóvásához, és
megakadályozza az emberi egészség és a
környezet károsodását, amit egyébként a
hulladékok nem megfelelő kezelése okozhat.
Az elhasználódott termékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtésével és
újrafelhasználásával kapcsolatban, kérjük,
érdeklődjön a helyi közösségénél, a területi
hulladékártalmatlanító szolgálatnál vagy abban
az üzletben, ahol a termékeket vásárolta.
E hulladékok szabálytalan elhelyezését a
nemzeti jogszabályok büntethetik.
≥ A tűzveszély, áramütés vagy a terméksérülés kockázatának
csökkentése érdekében
– Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje eső, nedvesség, csepegő
vagy felfröccsenő folyadék.
– Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadékkal teli tárgy (pl. váza) a
készülék tetejére.
– Csak a javasolt tartozékokat alkalmazza.
– Ne távolítsa el a burkolatokat.
– Ne próbálja meg a készülék javítását maga elvégezni. Bízza a javítást
megfelelő szakszervizre.
– Ügyeljen arra, hogy ne kerüljenek fémtárgyak a készülék belsejébe.
– Ne tegyen nehéz tárgyakat a készülékre.
Playing Discs
Készülék
Other Operations
FIGYELEM
Tájékoztatás felhasználók számára az
elhasználódott készülékek, szárazelemek és
akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról
Tájékoztató
Biztonsági óvintézkedések
3:24 PM
RQT9597
MAGYAR
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 25
25
91
RQT9597
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 26
26
92
Wednesday, December 14, 2011
3:24 PM
Wednesday, December 14, 2011
3:24 PM
RQT9597
SC-XH175 EP_RQT9597-R_hun.book Page 27
27
93
SC-XH175 EP_RQT9597-R_eng.book Page 27
Wednesday, December 14, 2011
9:38 AM
EU
Pursuant to at the directive 2004/108/EC, article 9(2)
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
C Panasonic Corporation 2011
Pb
pz{
Hu
RQT9597-R
F1211ZU0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising