Panasonic RRXS600 Упутство

Panasonic RRXS600 Упутство
Sadržaj
Priložena oprema........................................................................ 1
Priprema uređaja ................................................................ 2
Uputstvo za upotrebu
IC snimač
Nazivi delova .............................................................................. 2
Unos baterija .............................................................................. 2
Uključivanje/isključivanje uređaja ................................................ 2
Hold funkcija .............................................................................. 2
Postavka vremena....................................................................... 3
Broj modela: RR-XS600
Osnovne operacije .............................................................. 3
Postavka operacije snimanja........................................................ 3
Snimanje .................................................................................... 3
Reprodukcija .............................................................................. 4
Slušanje zvuka preko slušalica...................................................... 4
Brisanje snimljenih fajlova ........................................................... 4
Zaključavanje snimljenih fajlova................................................... 5
Napredne operacije ............................................................ 5
Promena postavke za snimanje.................................................... 5
Promena postavke zuma mikrofona ............................................. 5
Izbor režima za snimanje (PCM/XP/LP/SLP) ................................... 5
Sprečavanje nepotrebnog snimka (VAS) / provera preostalog
vremena..................................................................................... 6
Provera preostalog vremena za snimanje ..................................... 6
Kontrola brzine reprodukcije ....................................................... 6
Umanjenje šuma / vraćanje nazad pri reprodukciji ........................ 6
Drugi režimi reprodukcije ............................................................ 6
Bezbednosne funkcije ................................................................. 7
Snimanje uz spoljašnji mikrofon................................................... 7
Snimanje signala sa drugih uređaja .............................................. 7
Snimanje na druge uređaje.......................................................... 8
Otkazivanje zvučnog signala operacija ......................................... 8
Upotreba uređaja uz računar ............................................. 8
Dragi korisniče
Hvala vam na kupovini ovog uređaja.
Radi optimalnih performansi i bezbednosti molimo vas da pažljivo pročitate
ovo uputstvo.
Pre povezivanja, upotrebe ili podešavanja proizvoda molimo vas da
pročitate ovo uputstvo u potpunosti. Molimo vas da sačuvate ovo uputstvo
za potrebe budućeg informisanja.
Ovo uputstvo se koristi uz originalni priručnik proizvođača.
Funkcije
Snimanje sastanaka, predavanja i diktata. Uređaj podržava Linear PCM
(PCM) snimanje. Podaci neće biti kompresovani pri PCM snimanju. Na ovaj
način omogućeno je snimanje kvalitetnih zvučnih zapisa, uporedivih sa CD
kvalitetom zvuka.
Reprodukcija snimljenih fajlova i muzičkih MP3 fajlova preko zvučnika ili
slušalica (nisu u opremi)
Povezivanje uređaja na računar. Upotreba računara za
kopiranje/organizaciju (brisanje) snimljenih fajlova i reprodukciju.
Prebacivanje snimljenih datoteka i podataka sa računara.
Povezivanje uređaja na računar.................................................... 8
Otvaranje foldera ovog uređaja na računaru.............................................8
Uvoz fajlova na računar/organizacija fajlova ................................. 9
Vraćanje uveženih fajlova na uređaj.............................................................9
Slušanje muzike sa uređaja .......................................................... 9
Transfer MP3 fajlova na uređaj sa računara................................................9
Reprodukcija MP3 fajlova na uređaju ....................................................... 10
Kreiranje muzičkih MP3 fajlova................................................................... 10
Ostale informacije.............................................................10
Sistemski zahtevi ............................................................................................. 10
Česta pitanja............................................................................. 10
Otklanjanje problema................................................................ 11
Mere opreza pri upotrebi........................................................... 11
Održavanje ............................................................................... 12
Specifikacija.............................................................................. 12
Priložena oprema
Molimo vas da pre upotrebe proverite da li se u pakovanju nalazi sledeća
oprema. Brojevi u zagradi namenjeni su naručivanju rezervnih delova.
USB kabl (K2KZ4CB00012)
Panasonic
IC Recorder
RR-XS600
Priprema uređaja
Unos baterija
Nazivi delova
Glavni uređaj
2 AAA (LR03) baterije
(nisu u opremi
Vodite računa o polaritetu baterija.
• Koristite alkalne baterije.
Indikator preostale energije baterije prikazuje se tokom snimanja ili
reprodukcije.
trepće
• Ako se baterija isprazni, indikator „ “ trepće na ekranu. Zamenite
baterije što pre.
• Izvadite baterije iz uređaja ako ne planirate da ga koristite duže vreme.
• Zamenite baterije u roku od 30 sekundi kako bi sačuvali postavku sata.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Indikator snimanja (svetli crveno)
LCD ekran
[FOLDER/SPEED] taster
[STOP] taster
[+, VOLUME] taster
(ubrzana reprodukcija unazad)
►/ (reprodukcija/zaustavljanje/unos)
[–, VOLUME] taster
(ubrzana reprodukcija napred)
Interni zvučnik
[OPR/HOLD] taster
Prekidač za izbor režima snimanja (ZOOM / WIDE / MANUAL)
[REC/PAUSE] taster
[•A-B (A-B repeat/Repeat)/− MENU] taster
[ERASE] taster
USB priključak
Interni mikrofon
Priključak za spoljašnji mikrofon (MIC)
Priključak za slušalice
Postolje: Kada sprovodite snimanje uz zum, uz
uređaj postavljen na sto, stabilan zum efekat
možete da ostvarite ako upotrebite postolje.
(21) Zum mikrofon (sa prednje strane)
(22) Poklopac odeljka za bateriju
(23) Alkica za instalaciju trake
Isključite napajanje pre vađenja baterija
• Ako baterije izvadite iz uređaja tokom snimanja, brisanja ili druge operacije,
svi podaci sa uređaja mogu biti izgubljeni ili uređaj može biti uništen.
Uključivanje/isključivanje uređaja
OPERATION/HOL prekidač
OPR; Operation
Uključivanje napajanja
• Pomerite OPERATION/HOLD prekidač na
stranu, a zatim se uređaj uključuje i
pali osvetljenje ekran.
Isključivanje napajanja
• Pomerite i držite OPERATION/HOLD prekidač na
stranu 2 sekunde.
Pored toga, kada ga ne koristite duže od 15 minuta dok je zaustavljen,
poruka „bYE“ prikazuje se na ekranu uređaja i napajanje se automatski
isključuje.
• Kada unesete baterije po prvi put, poruka „CLOCK ¯ ¯ ¯ ¯“ trepće na ekranu
uređaja. Molimo vas da podesite sat.
Hold funkcija
Ekran
1. Preostala memorija/nivo snimka
PCMXPSLP: Režim za snimanje
MONO/ST: Mono/stereo režim
: Osetljivost mikrofona
ZOOM: Zum mikrofona
SPEED: Kontrola brzine reprodukcije
: Umanjenje šuma
FORMAT: Formatiranje
: Folder
: Uzastopna/ponovna
reprodukcija
: Bezbednosna funkcija
: VAS funkcija
: Indikator baterije
: Delete (brisanje)
LOCK: Zaštita fajla
REMAIN: Preostalo vreme za snimanje
: Zvučni indikator operacije
Ako postavite OPERATION/HOLD prekidač na HOLD
poziciju (HOLD ON status), uređaj ignoriše pritisak na
tastere.
1
• Kada je ova funkcija uključena, uređaj ignoriše pritisak
na taster iako je uključen (prikazan je indikator „hold“).
Na ovaj način možete da sprečite greške pri upotrebi
(npr., zaustavljanje snimanja ili reprodukcije.)
2
3
2. Broj fajla
: Vraćanje reprodukcije unazad.
3. Sat / proteklo vreme snimanja / datum snimanja / moguće vreme
snimanja / proteklo vreme reprodukcije / preostalo vreme reprodukcije
2
Panasonic
IC Recorder
Postavka vremena
RR-XS600
Osnovne operacije
Kada uključite napajanje, indikator “CLOCK ¯ ¯ ¯ ¯” trepće na ekranu ako
vreme nije podešeno (na primer, nakon kupovine). (Nakon 1 minute,
indikator se menja u “12:00” (trepće))
• Sat se koristi za čuvanje podataka o datumu snimanja. Molimo vas da pre
upotrebete podesite sat.
• Snimanje je moguće iako sat nije podešen. Međutim, informacija o datumu
snimanja, vremenu početka snimanja prikazuje se kao “- - - -”.
Postavka operacije snimanja
Ovaj uređaj poseduje 4 stavke vezane za kvalitet snimka. Upotrebite različite
kombinacije postavki da podesite kvalitet zvuka u skladu sa situacijom za
snimanje.
Opcija za snimanje
Kada indikator “CLOCK ¯ ¯ ¯ ¯” trepće
1. Pritisnite ►/
.
►/
da potvrdite unos.
Osetljivost mikrofona
ST
Mono
MONO
Srednja
Niska
Datum
Zum mikrofona
3. Pritisnite , da odaberete prikaz vremena i
pritisnite ►/
da potvrdite unos.
Uključen
ZOOM
Isključen
Bez prikaza
Ukupno dostupno vreme za snimanje menja se u skladu sa kombinacijom
odabranog režima za snimanje i Stereo/Mono postavke.
12-časovni format
Promena pozicije prekidača za režim snimka
4. Pritisnite +, – da odaberete vreme i pritisnite
►/
da potvrdite unos.
Prekidač za izbor režima za snimanje poseduje 3 pozicije: [ZOOM], [WIDE] i
[MANUAL]. Postavke [ZOOM] i [WIDE] su fiksirane dok se [MANUAL] postavka
može promeniti u skladu sa vašim potrebama. Možete da odaberete sledeće
pozicije:
Vreme možete da podesite brzo ako pritisnete i držite
tastere +, –.
24-časovni format
Stereo
Visoka
Odaberite mesec i datum na isti način.
24-časovni format
Dužina snimka
Stereo / mono postavka
2. Pritisnite +, – da odaberete godinu i pritisnite
Mesec
Visok kvalitet
Režim za snimanje
XP, LP ili SLP režimi
koriste MP3 format
Uključite napajanje.
Godina
Postavka i prikaz na ekranu
Pozicija
prekidača
12-časovni format
Kada indikator vremena “12:00” trepće ili kada
promenite postavku vremena
Postavka sadržaja (prikaza) i situacije
ZOOM
Za predavanja i slično (usmerite ka izvoru glasa)
• Uključite napajanje.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
WIDE
1. Pritisnite i držite [•A-B /-MENU] taster sekundu ili duže.
Za sastanke (za snimanje više izvora)
Prikazuje se “PCMXPSLP” (trepće) ili “CLOCK ¯ ¯ ¯ ¯” (trepće) indikator.
2. Pritisnite +, – da odaberete “CLOCK ¯ ¯ ¯ ¯”, a zatim pritisnite
►/ da potvrdite unos.
MANUAL
Ako indikator “CLOCK ¯ ¯ ¯ ¯” trepće, pritisnite ►/ da potvrdite unos.
* Za diktate i slično.
*[MANUAL] pozicija je je u vreme kupovine uređaja
prikladna za diktate. Možete da promenite postavku u
skladu sa vašim potrebama.
3. Pratite korake 2, 3 i 4 iz prethodne procedure.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite proces postavke pre kraja.
• Sat radi uz mesečnu preciznost od +/- 60 sekundi pri normaloj
temperaturi.
• Postavka vremena se briše ako se baterija isprazni u potpunosti.
Možete da promenite režim za snimanje (PCM, XP, LP, EP) u svim pozicijama.
Snimanje
• Uključite napajanje.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
1. Pomerite [ZOOM/WIDE/MANUAL] prekidač u željenu poziciju.
Odaberite režim u zavisnosti od situacije.
2. Odaberite folder za snimanje.
Folder se menja svaki put kada pritisnete [FOLDER/SPEED] taster.
Odaberite “A / B / C / D”. (fabrička postavka je “A”).
Kada odaberete folder, snimak se automatski čuva u folderu “A”. (Ako
folder već sadrži 99 fajlova, uređaj koristi sledeći folder sa dostupnim
prostorom.
3. Pritisnite [REC/PAUSE]. Snimanje počinje.
Svaki put kada pritisnete taster snimanje se pauzira ili pokreće.
3
Panasonic
IC Recorder
Prikaz na ekranu tokom snimanja
RR-XS600
Slušanje zvuka preko slušalica
Indikator ostaje uključen (trepće tokom pauze).
Prikaz se menja u zavisnosti od nivoa snimka.
U gornjem stereo delu: ch-L/ u donjem delu: ch-R
Povežite stereo slušalice (nisu u opremi).
Tip priključka: ø 3.5mm stereo mini
priključak.
Preporučene dodatne slušalice:
Panasonic RP-HV 154, RP-HJE120.
Proteklo vreme snimanja (trepće tokom pauze).
Praćenje procesa snimanja
Povežite
pravilno
Podešavanje zvuka:
Nivo zvuka možete da podešavate tasterima
+ i -, ali se nivo snimka ne menja.
Da zaustavite snimanje, pritisnite [STOP] taster.
Folder: [Folder] u slučaju ovog uređaja označava lokaciju na kojoj su
snimljeni fajlovi (muzika). Uređaj poseduje 4 audio foldera: “A, B, C i D” i
jedan muzički folder “ ”.
Ako sve foldere koristite u skladu sa namenom snimka, kasnije će vam biti
omogućeno je jednostavno pretraživanje snimaka. Možete da snimite
maksimalno po 99 fajlova u audio foldere A-D.
Slušanje zvuka tokom
reprodukcije
Zvuk se tokom reprodukcije prenosi preko
zvučnika. Slušanje može biti otežano na
bučnim mestima. U tom slučaju, povežite
stereo slušalice (nisu u opremi).
• Interni zvučnik se isključuje kada povežete
slušalice.
Fajl: Zvučni snimak podataka od početne do završne pozicije nazivamo fajl.
Snimljene podatke nazivamo fajl.
• Čak iako promenite poziciju prekidača za izbor režima tokom snimanja,
postavka se ne menja sve dok se snimanje ne završi.
• Promenite režim za snimanje po potrebi.
• Nemojte da blokirate otvore mikrofona tokom snimanja.
• Ako prstom ili drugim predmetom dodirnete uređaj tokom snimanja, šum
će biti snimljen preko mikrofona.
Interni
zvučnik
Brisanje snimljenih fajlova
• Odaberite folder.
1. Pritisnite [ERASE] taster tokom reprodukcije ili dok
Reprodukcija
je uređaj zaustavljen.
2. Pritisnite /
da odaberete fajl.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
• Odaberite folder i fajl.
(1) Brisanje jednog fajla.
1. Pritisnite ►/ da pokrenete reprodukciju.
(2) Brisanje svih fajlova u jednom folderu.
Podešavanje nivoa zvuka
(3) Brisanje svih fajlova u folderima A-D.
Pritisnite + da povećate ili – da smanjite nivo zvuka.
Dostupan opseg za podešavanje: 0 do 20. (Fabrička postavka: 13).
(4) Brisanje svih fajlova u svim folderima.
(5) Formatiranje uređaja.
(1-4): Zaštićeni fajlovi i fajlovi koji se ne mogu reprodukovati
na ovom uređaju ne mogu se obrisati.
Operacije tokom reprodukcije
Preskakanje (SKIP) zapisa: Pritisnite ili taster
Pritisnite taster tokom reprodukcije fajla i reprodukcija se vraća na
početak fajla. Da pređete na prethodni fajl, pritisnite taster ponovo u roku
od 1 sekunde.
3. Pritisnite ►/ da uđete u režim za izbor.
4. Pritisnite ili da odaberete „YES“, a zatim
Ubrzana reprodukcija nazad/napred: Pritisnite i držite ili .
pritisnite ►/ da potvrdite unos.
Zaustavljanje reprodukcije: Pritisnite ►/ ili [STOP].
Kada se brisanje završi, prikazuje se indikator “- -”.
Brisanje može potrajati više desetina sekundi.
Izbor foldera: Odabrani folder menja se svaki
put kada pritisnete [FOLDER/SPEED] taster.
Odaberite “A / B / C / D / ”. Odaberite folder
koji sadrži fajl za reprodukciju.
Formatiranje
Ako formatirate uređaj, svi postojeći fajlovi uključujući zaštićene, muzičke
fajlove i podatke prebačene sa računara se brišu.
Broj
fajla
Izbor fajla: Pritisnite ili da odaberete fajl.
Svaki put kada pritisnete taster, broj fajla se
menja.
•
•
•
•
•
Kada odaberete fajl, prikazuju se sledeće informacije o fajlu:
Datum snimanja Početno vreme snimanja Vreme snimanja Ukupan
broj fajlova u folderu
Da proverite preostalo vreme
Pritisnite i držite taster [FOLDER/SPEED] sekundu ili duže tokom
reprodukcije.
Preostalo vreme reprodukcije fajla prikazuje se oko 3 sekunde.
Proteklo
vreme
reprodukcije
Preostalo
vreme
reprodukcije
Preostalo vreme reprodukcije ne prikazuje se tokom poslednje 3 sekunde .
4
Obrisane fajlove ne možete da vratite.
Ne možete da obrišete deo fajla.
Pritisnite [STOP] da zaustavite operaciju brisanja pre kraja.
Brojevi kojima su fajlovi označeni smanjuju se nakon brisanja fajlova.
Ne možete da obrišete fajlove ili da formatirate podatke ako je preostala
energija baterije označena sa
(trepće).
Panasonic
IC Recorder
Zaključavanje snimljenih fajlova
Napredne operacije
Zaključane fajlove ne možete da obrišete na ovom uređaju (izuzev uz pomoć
operacije formatiranja). Upotrebite ovu funkciju da zaštite fajlove.
Promena postavke za snimanje
• Odaberite folder.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
Izbor Stereo/Mono režima
1. Pritisnite i držite [•A-B /-MENU] taster sekundu ili duže.
• Postavite [MANUAL/WIDE/ZOOM] prekidač na “MANUAL” poziciju.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
Prikazuje se “PCMXPSLP” (trepće) indikator.
2. Pritisnite + ili – i ili da odaberete „LOCK“ i
1. Pritisnite i držite [•A-B /-MENU] taster sekundu ili duže.
pritisnite ►/
da unesete izbor.
Prikazuje se “PCMXPSLP” (trepće) indikator.
3. Pritisnite ili da odaberete fajl.
2. Pritisnite +, - da odaberete opciju „MONO/ST “, a zatim pritisnite
►/
da potvrdite izbor.
(1) Izbor jednog fajla.
3. Pritisnite ili da odaberete izbor opcije „ST“ ili “MONO“,a
zatim pritisnite ►/
da potvrdite izbor.
(2) Izbor svih fajlova u folderu.
Promena osetljivosti mikrofona
(3) Izbor svih fajlova u svim folderima.
• Postavite [MANUAL/WIDE/ZOOM] prekidač na “MANUAL” poziciju.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
4. Pritisnite ►/
da uđete u režim za
zaključavanje.
1. Pritisnite i držite [•A-B /-MENU] taster sekundu ili duže.
5. Pritisnite ili da odaberete „On“, a zatim
Prikazuje se “PCMXPSLP” (trepće) indikator.
pritisnite ►/
da unesete izbor.
2. Pritisnite +/ – da odaberete „MIC ”, a zatim pritisnite ►/
da
Sprovodi se operacija zaključavanja.
Zaključavanje može potrajati više desetina sekundi.
potvrdite izbor.
3. Pritisnite /
da odaberete osetljivost mikrofona, a zatim
Da otključate fajl
pritisnite ►/
da potvrdite izbor.
Sprovedite korake 1 do 4, odaberite "Off" u koraku 5 i potvrdite izmenu.
•
•
•
•
RR-XS600
Pritisnite [STOP] da prekinete proces pre kraja.
Indikator “LOCK” prikazuje se prilikom izbora zaključanog fajla.
Indikator “LOCK” se ne prikazuje ako nema fajlova u odabranom folderu.
Ne možete da zaključate fajlove ako je preostala energija baterije
označena sa
(trepće).
Nizak nivo
Normalan nivo
Visok nivo
• Pritisnite [STOP] da zaustavite proces postavke pre kraja.
• Ako je odabran režim “ST” dok je uključena “ZOOM” funkcija,
„ZOOM“ funkcija se isključuje.
Promena postavke zuma mikrofona
Kada uključite ovu funkciju (On), nivo ambijentalnog zvuka se smanjuje, a
zvuk koji dolazi sa prednje strane snima se jasno. Snimak napravljen ovom
funkcijom je mono.
• Postavite [MANUAL/WIDE/ZOOM] prekidač u “MANUAL” poziciju.
• Odaberite “MONO” režim.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
1. Pritisnite i držite [•A-B /-MENU] taster sekundu ili duže.
Prikazuje se “PCMXPSLP” (trepće) indikator.
2. Pritisnite + ili - da odaberete opciju “ZOOM”, a zatim pritisnite
►/
da potvrdite izbor.
3. Pritisnite ili da odaberete “On” ili “Off”, a zatim pritisnite
►/
da potvrdite izbor.
• Pritisnite taster [STOP] da zaustavite proces postavke pre kraja.
• Ako je odabran“ST” režim, nećete moći da odaberete zum mikrofona
i“ZOOM” opcija se ne u meniju.
• Funkcija zuma mikrofona ne radi dok je na uređaj povezan spoljašnji
mikrofon čak iako je funkcija uključena na uređaju.
• Kada koristite zum mikrofona dok je uređaj postavljen na sto,
preporučujemo vam da podignete postolje.
Izbor režima za snimanje (PCM/XP/LP/SLP)
• Pritisnite [STOP] taster da zaustavite uređaj.
1. Pritisnite i držite [•A-B /-MENU] taster sekundu ili duže.
Prikazuje se “PCMXPSLP” (trepće) indikator. Fabrička postavka je XP.
2. Pritisnite ►/ da uđete u režim za izbor.
3. Pritisnite ili da odaberete PCM, XP, LP ili SLP režim, a
zatim pritisnite ►/ da potvrdite izbor.
• Ako vam smeta šum tokom snimanja/reprodukcije u SLP režimu,
upotrebite druge režime.
5
Panasonic
IC Recorder
RR-XS600
Sprečavanje nepotrebnog snimka (VAS) /
provera preostalog vremena
Umanjenje šuma / vraćanje nazad pri
reprodukciji
VAS (sistem glasovnog aktiviranja) funkcija
Umanjenje šuma (EQ postavka)
Snimanje se automatski pauzira ako nema zvuka više od 3 sekunde. Ako
uređaj otkrije zvuk, snimanje se nastavlja.
Ova funkcija olakšava slušanje zvuka tokom reprodukcije.
Ne možete da odaberete ovu postavku kada je odabran “ ” folder.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
1. Pritisnite i držite [•A-B /-MENU] taster sekundu ili duže.
Prikazuje se ekran za EQ postavku.
1. Pritisnite i držite [•A-B /-MENU] taster sekundu ili duže.
Prikazuje se “PCMXPSLP” (trepće) indikator.
2. Pritisnite ili da odaberete „1“ „On“ ili „2“ „On“ i pritisnite
►/
da potvrdite izbor.
2. Pritisnite + ili – da odaberete opciju “ ”, a zatim pritisnite
Kada odaberete opciju „1“, umanjuje se šum u visokom zvučnom
opsegu. Kada odaberete opciju „2“, umanjuje se šum u visokom i niskom
zvučnog opsegu.
taster ►/
da potvrdite izbor.
3. Pritisnite ili da odaberete opciju „On“, a zatim pritisnite
taster ►/
da potvrdite izbor.
Prikazuje se “
Nakon izbora, tokom reprodukcije prikazuje se indikator “EQ”.
” indikator.
Pokrenite snimanje da biste aktivirali funkciju. Kada je VAS funkcija aktivna i
snimanje pauzirano tokom, indikator „ “ i indikator vremena trepću.
Otkazivanje funkcije
Da otkažete ovu funkciju
Vraćanje pozicije reprodukcije za 5 sekundi
Odaberite opciju “OFF” u koraku 2 i potvrdite izbor.
Odaberite opciju „OFF“ i potvrdite izbor u koraku „3“.
Slight Return Playback funkcija: Kada pritisnete taster tokom reprodukcije,
pozicija reprodukcije vraća se za 5 sekundi i reprodukcija se nastavlja.
• Isključite ovu funkciju kada snimate važne sadržaje.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite proces postavke pre kraja.
• Pritisnite taster [STOP] da zaustavite uređaj.
1. Pritisnite i držite [•A-B /-MENU] taster sekundu ili duže.
Provera preostalog vremena za snimanje
1. Pritisnite i držite taster [FOLDER/SPEED]
sekundu ili duže tokom snimanja ili kada je
uređaj zaustavljen.
Prikazuje se “PCMXPSLP” (trepće) indikator.
2. Pritisnite + ili – da odaberete „
Moguće vreme
snimanja
“, a zatim pritisnite ►/
da
potvrdite izbor.
3. Pritisnite ili da odaberete „On“, a zatim pritisnite ►/
da
Preostalo vreme za snimanje prikazuje se ekranu 3
sekunde.
Ako ostane mala* količina memorije za snimanje, prikaz
Minuti
Sati
se automatski vraća na indikator preostalog vremena za
Sekunde
snimanje.
• Ako je za snimanje dostupno 1000 sati ili više, prikazuje se indikator
„9995959“.
potvrdite izbor.
Prikazuje se indikator „
“.
Otkazivanje funkcije
Odaberite opciju “OFF” u koraku 3 i potvrdite izbor.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite proces postavke pre kraja.
• Kada uključite EQ funkciju, možete jasnije da čujete ljudski glas, ali će
komponente drugih zvučnih opsega biti tiše.
• Funkciju ne možete da upotrebite tokom A-B REPEAT reprodukcije.
Dok je uređaj zaustavljen, indikator „ “ označava preostalu
slobodnu memoriju. Indikator “ ” svetli u zavisnosti od
preostalog vremena za snimanje. Ako ostane mala* količina
memorije, indikator “ ” trepće.
Drugi režimi reprodukcije
* Kada ostane manje od 1 sata za snimanje.
Ponovljena/uzastopna reprodukcija
Kontrola brzine reprodukcije
Svaki put kada pritisnete [•A-B /-MENU] taster dok je uređaj
zaustavljen, režim reprodukcije menja se sledećim redom:
ALL ALL bez indikatora .
Dostupna je 21 brzina reprodukcije (50% do 200%).
Ne možete da podešavate brzinu reprodukcije PCM fajlova (samo 100%).
“ALL” prikaz: Uređaj reprodukuje fajlove od odabranog do poslednjeg u
odabranom folderu. Uređaj se zaustavlja kada se reprodukcija završi
(fabrička postavka).
1. Pritisnite [FOLDER/SPEED] tokom reprodukcije.
Prikazuje se ekran za podešavanje brzine reprodukcije.
Dvocifreni indikator označava korak reprodukcije.
(Vrednost se vraća na broj fajla nakon podešavanja brzine reprodukcije).
„ALL
„Bez prikaza“: Uređaj se zaustavlja nakon reprodukcije fajla.
2. Pritisnite ili da odaberete brzinu reprodukcije.
„
Kada pritisnete , brzina reprodukcije se povećava i indikator “ ”
(trepće) se pomera desno. Kada pritisnete : brzina reprodukcije se
smanjuje i indikator “ ” (trepće) se pomera levo.
10 koraka
u intervalima od
5%
“ prikaz: Uređaj reprodukuije sve fajlove u folderu više puta.
“ prikaz: Uređaj reprodukuje isti fajl više puta.
• Odaberite jednu od prethodnih postavki i pritisnite ►/ da pokrenete
reprodukciju.
Ponovljena reprodukcija segmenta A-B (A-B Repeat)
10 koraka
u intervalima od
10%
Uređaj ponavlja segment između početne (A) i završne (B) pozicije ako ih
odaberete.
1. Pritisnite [•A-B /-MENU] taster tokom reprodukcije.
Odabrali ste početnu (A) poziciju, a indikator „A-B“ trepće, a indikator
“ ” svetli.
3. Pritisnite taster ►/
da unesete promenu.
2. Pritisnite [•MENU/-REPEAT] na željenoj završnoj poziciji (B).
• Pritisnite [STOP] da zaustavite proces postavke pre kraja.
• Kada snimak reprodukujete pri drugim brzinama umesto 100%, indikator
na vrhu ekrana trepće i uključuje se “SPEED” indikator.
Indikator „A-B“ prestaje da trepće i reprodukcija počinje.
6
Panasonic
IC Recorder
RR-XS600
Otkazivanje ove funkcije
Kada zaboravite lozinku
Pritisnite [•A-B /-MENU] taster ili pritisnite / tokom reprodukcije ili
pritisnite [STOP] taster.
Da biste inicijalizovali lozinku, obrišite sve fajlove.
(1) Otključajte sve fajlove u folderima A do D.
(2) Obrišite sve fajlove u folderima A do D.
(3) Odaberite “Off” u koraku 3 procedure “Postavka četvorocifrene lozinke” i
pritisnite ►/ da potvrdite unos.
• Ne možete da pripremite ovu funkciju u sledećim slučajevima:
sekundu od početka fajla i 2 sekunde od kraja fajla ili manje od 2 sekunde
između početne i završne pozicije.
• Kada odaberete samo početnu tačku (A) i nastavite reprodukciju do kraja
fajla, kraj fala postaje završna tačka i reprodukcija se ponavlja.
• Tokom ovog režima reprodukcije, ne možete da koristite funkciju za
vraćanje reprodukcije za 5 sekundi.
• Ako uređaj povežete na računar uz aktivno bezbednosno zaključavanje,
računar neće prepoznati uređaj. Nakon povezivanja USB kabla, prikazuje se
ekran za unos lozinke. Zatim, unesite lozinku.
• Čak iako ne otkažete bezbednosno zaključavanje, možete da snimate i
reprodukujete muziku.
Bezbednosna funkcija može da ograniči funkciju reprodukcije samo za
fajlove sa lozinkom, ne i šifrovane fajlove. Ne garantujemo za gubitke u
slučaju da je vaša lozinka otkrivena.
Bezbednosne funkcije
Ako odaberete lozinku, morate da se autorizujete kada reprodukujete fajl sa
uređaja ili ga povezujete na računar. Ako izgubite uređaj ili u slučaju krađe,
podaci snimljeni na uređaju ne mogu se reprodukovati i računar neće
prepoznati uređaj sve dok se ne unese tačna lozinka.
Snimanje uz spoljašnji mikrofon
Tip priključka, 3,5mm, stereo mini
• Promenite postavku u mono/stereo na ovom uređaju u skladu sa
mono/stereo postavkom mikrofona.
Ako zaboravite lozinku, ne možete da reprodukujete fajlove iz foldera A
do D. Zapišite lozinku na poznato mesto i nemojte da ga zaboravite.
Postavka četvorocifrene lozinke
Povežite
pravilno
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
1. Pritisnite i držite [•A-B /-MENU] taster sekundu ili duže.
Spoljašnji mikrofon
(nije u opremi)
Priključak: Ø 3.5mm,
mini stereo prilkjučak
Prikazuje se “PCMXPSLP” (trepće) indikator.
2. Pritisnite + ili – da odaberete opciju “ ”, a zatim pritisnite ►/
da potvrdite izbor.
3. Pritisnite ili da odaberete opciju „On“, a zatim pritisnite
(1) Snimite zvučni zapis.
►/
da potvrdite izbor.
• Ako je nivo snimka suviše nizak ili visok, podesite osetljivost mikforona.
Unesite lozinku na prikazanom ekranu.
4. Pritisnite + ili – da odaberete broj i pritisnite ►/
da potvrdite
Snimanje signala sa drugih uređaja
izbor.
Pređite na sledeću cifru i odaberite broj. Ponovite ovaj korak do četvrte
cifre. (Cifru možete da odaberete tasterima /.) Lozinka je potvrđena
unosom četvrte cifre. Prikazuje se indikator “ ”.
• Postavite mono/stereo na stereo.
Priključak za slušalice
Upišite lozinku u predviđen prostor:
Audio kabl sa otpornikom (nije u opremi)
Ako odaberete lozinku i pritisnete ►/ radi reprodukcije fajla, prikazuje se
ekran za unos lozinke.
stereo uređaj
Otključavanje fajla
Mini stereo priključak
Mini stereo priključak
Mini mono priključak
Mini stereo priključak
1. Odaberite “OFF” u koraku 3 i potvrdite izbor.
2. Sprovedite korak 4. (Unesite lozinku).
• Pritisnite [STOP] da zaustavite proces postavke pre kraja.
• Da promenite lozinku, otključajte fajl i postavite lozinku ponovo od koraka
1.
mono uređaj
Autorizacija lozinke
Reprodukcija
Unesite u
potpunos
ti
Sprovedite korak 4 iz prethodne procedure.
Priključak: Ø 3.5mm,
mini stereo prilkjučak
Kada lozinka odgovara unosu
• Fajl se privremeno otključava i možete da ga reprodukujete. (Indikator “ ”
trepće tokom privremenog otkazivanja).
• U narednim slučajevima, uređaj se ponovo zaključava.
- Ako ne koristite uređaj oko 15 minuta i napajanje se isključi dok je uređaj
zaustavljen.
- Kada je uređaj isključen duže od 15 minuta.
(1) Na izvoru: reprodukujte zvuk koji želite da kopirate.
(2) Na ovom uređaju, snimite zvuk.
• Upotrebite kabl koji odgovara mono/stereo postavci povezanog uređaja.
Pogrešno povezivanje može da izazove probleme prilikom snimanja (npr.,
snimanje samo jednog kanala).
• Snimljeni zvuk može se razlikovati od originalnog zvuka.
• Odaberite željeni nivo zvuka na izvoru.
Kada lozinka ne odgovara unosu
• Uređaj se oglašava zvučnim signalom i prikazuje se poruka “PAS Err”,
nakon toga se prikazuje ekran za unos lozinke. Nakon 5 pogrešnih unosa,
uređaj prestaje da prima unos lozinke. U tom slučaju, unesite lozinku pri
sledećim uslovima:
- Kada ne koristite uređaj oko 15 minuta i napajanje se isključi dok je uređaj
zaustavljen.
- Kada je uređaj isključen duže od 15 minuta.
• Pročitajte uputstvo za upotrebu uređaja koji povežete.
• Funkcija mikrofona na ovom uređaju ne radi kada povežete uređaj na
priključak za spoljašnji mikrofon (MIC).
7
Panasonic
IC Recorder
Snimanje na druge uređaje
RR-XS600
Upotreba uređaja uz računar
• Otkažite zvučni signal operacija tokom kopiranja.
Mini stereo priključak
Povezivanje uređaja na računar
Mini priključak za
mikrofon
Audio kabl sa otpornikom
(nije u opremi)
Možete da kopirate fajlove snimljene ovim uređajem na računar.
Mini stereo priključak
• Pokrenite računar pre toga.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
stereo uređaj
1. Povežite USB kabl na priključak ovog uređaja.
2. Povežite USB kabl na priključak računara.
Mini stereo priključak
Mini mono priključak
Povežite
pravilno
Ovaj uređaj
mono uređaj
Snimanje
Povežite USB
kabl uz
odgovarajuću
orijentaciju na
terminal.
Računar
Priključak: Ø 3.5mm,
mini stereo prilkjučak
USB kabl (u opremi)
• Nemojte da koristite druge USB kablove izuzev priloženog. Indikator
„PC“ prikazuje se na ekranu uređaja kada ga računar prepozna.
(1) Na ovom uređaju, reprodukujte fajl koji želite da kopirate.
(2) Sprovedite snimanje pomoću uređaja za snimanje.
Pažnja: Koristite isključivo priloženi USB kabl sa gvozdenim jezgrom kada
uređaj povezujete na računar.
• Pročitajte uputstvo za upotrebu uređaja za snimanje.
• Upotrebite kabl koji odgovara mono/stereo postavci povezanog uređaja.
Pogrešno povezivanje može da izazove probleme prilikom snimanja (npr.,
snimanje samo jednog kanala).
• Kvalitet zvuka snimka može se razlikovati od kvaliteta zvuka sa ovog
uređaja.
• Podesite nivo snimka na ovom uređaju na željenu vrednost.
Kada računar ne prepozna ovaj uređaj
Ako je prikazan indikator “PAS”: unesite lozinku. (0000)
Ako je prikazan indikator “USb - - nO”: isključite uređaj sa računara, zamenite
baterije i povežite ga ponovo.
• Ako na računar povežete uređaj bez baterije ili sa praznom baterijom,
računar neće moći da ga prepozna.
Sistemski zahtevi (OS)
Otkazivanje zvučnog signala operacija
Windows 2000 (SP4), Windows XP (SP2, SP3), Windows Vista (SP1),
Windows 7, Mac OS X 10.2.8 do 10.6 (juli 2010. god.)
• Informacije o sistemskim zahtevima možete naći u nastavku teksta.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
1. Pritisnite [•A-B /-MENU] taster tokom reprodukcije.
Isključivanje USB kabla
Prikazuje se “PCMXPSLP” (trepće) indikator.
Kliknite dvaput na ikonu (Windows 2000/Windows XP: [ ], Windows
Vista/Windows 7: [ ]) u liniji zadataka na dnu ekrana i pratite prikazane
instrukcije za isključivanje USB kabla. (Ikona možda neće biti prikazana u
zavisnosti od postavke OS-a.) Nakon isključivanja kabla, uređaj se isključuje.
2. Pritisnite + ili – da odaberete “
”, a zatim
pritisnite ►/
da potvrdite izbor.
3. Pritisnite ili da odaberete „OFF“, a zatim
pritisnite ►/
da potvrdite izbor.
USB uređaji za skladištenje velike količine podataka
Ovaj uređaj radi kao USB memorija i prepoznaje se od strane računara kao
spoljašnji uređaj za skladištenje podataka. Fajlove sa računara možete da
prebacite na ovaj uređaj.
Uključivanje zvučnog signala operacija
Odaberite “On” u koraku 3 i potvrdite unos.
• Pritisnite [STOP] da zaustavite proces postavke pre kraja.
• Kada je uređaj povezan na PC, PC se možda neće pokrenuti.
Preporučujemo vam da isključite USB kabl sa uređaja kada uključujete PC.
• Kada je uređaj povezan na PC, ako pokrenete PC ponovo ili ako uđe u
pripremni režim, PC možda neće moći da prepozna ovaj uređaj. Isključite
uređaj i povežite ga na računar ponovo ili ga povežite nakon ponovnog
pokretanja računara.
• Ne garantujemo vam rad uređaja ako su 2 ili više USB uređaja povezana na
isti računar, USB čvorište ili ako koristite produžni kabl.
• Proverite uputstvo za upotrebu računara.
Otvaranje foldera ovog uređaja na računaru
Ilustracija prikazuje Windows XP (OS).
Prikaz zavisi od OS-a.
• Povežite uređaj na računar prethodno.
1. Kliknite na [Start] [My
Computer].
Ovaj uređaj se prikazuje kao IC
RECORDER.
Prikazane komponente računara i spoljašnji uređaji za skladištenje podataka
dati su kao primer. Prikaz zavisi od računara koji koristite.
Slovo kojim je uređaj označen (G:) možete da promenite.
U zavisnosti od računara koji koristite, uređaj može da se prikaže kao
„Removable Disk“.
8
Panasonic
IC Recorder
RR-XS600
• Do 99 fajlova u folderima A do D možete da reprodukujete na ovom
uređaju. Fajlove preko 99. ne možete da reprodukujete na ovom uređaju.
• Ako napravite foldere u folderima A do D i prebacite snimljene fajlove u
novi folder, ti fajlovi se ne mogu reprodukovati na ovom uređaju.
• Fajlovi koje vratite na ovaj uređaj, reprodukuju se prema redosledu
prijemna fajlova. Na primer, čak iako je fajl snimljen prvi, pri reprodukciji
postaje peti fajl ako se prebaci sa pete pozicije na računaru.
2. Kliknite desnim tasterom da
otvorite IC RECORDER.
Prikazuju se folderi (A do D,
MUSIC) sa ovog uređaja, Folderi
se prikazuju na ekranu ovog
uređaja kao
.
3. Kliknite desnim tasterom da
Pravila za naslovljavanje fajlova (za fajlove snimljene na
ovom uređaju)
otvorite folder.
Prikazuju se snimljeni fajlovi.
Ime fajla sastoji se od [imena foldera (1 bajt, 1 karakter (A do D) + broja fajla
(1 bajt, 3 karaktera + datum snimanja (1 bajt, 4 broja)].
Na primer, ako je fajl snimljen 20. jula kao prvi u folderu A, imaće ime
“A0010720.mp3”. Drugi fajl snimljen istog dana imaće ime “A0020720.mp3”.
Uvoz fajlova na računar/organizacija
fajlova
Slušanje muzike sa uređaja
Možete da uživate u muzici nakon što prebacite muzičke fajlove sa računara
na ovaj uređaj.
• Otvorite IC RECORDER (ovaj uređaj) prikazan na monitoru računara i
otvorite audio folder (A do D) pre toga.
Transfer MP3 fajlova na uređaj sa računara
Uvoz snimljenih fajlova na računar
• Otvorite MUSIC folder na uređaju.
1. Odaberite snimljeni fajl na uređaju, kliknite desnim tasterom i
1. Odaberite MP3 muzički fajl ili folder sa MP3 muzičkim fajlovima
odaberite [Copy].
2. Odaberite folder na računaru, kliknite desnim tasterom i
odaberite [Paste] da biste uvezli fajl na računar.
na računaru, kliknite desnim tasterom i odaberite [Copy].
2. Odaberite MUSIC folder na ovom uređaju, kliknite desnim
tasterom i odaberite [Paste] da biste prebacili fajl na uređaj.
Reprodukcija fajlova na računaru: Odaberite fajl snimljen na ovom
uređaju, kliknite desnim tasterom i odaberite [Play].
• Fajlovi u folderu koji je napravljen u MUSIC folderu se mogu reprodukovati.
Međutim, folderi koje možete da reprodukujete su prvi i drugi u hijerarhiji.
Folderi trećeg ili dubljeg nivoa ne mogu se reprodukovati.
• Audio fajlovi i folderi koji su učitani na uređaj reprodukuju se prema
redosledu prijema fajlova i foldera. Ali u slučaju strukture foldera prikazane
u nastavku, fajlovi iz M2 foldera reprodukuju se nakon fajlova iz M1 foldera
zbog toga što prva pozicija u hijerarhiji ima prioritet. Čak iako učitate M1-2
nakon M2-1, prvo se reprodukuju fajlovi iz M1-2.
• Fajlovi ispod foldera reprodukuju se prvi. Na primer, čak iako je fajl A.mp3
učitan poslednji, reprodukuje se kao prvi.
• U slučaju strukture prikazane u nastavku, redosled neprekidne
reprodukcije na ovom uređaju je:
A.mp3 → B.mp3 → C.mp3 → D.mp3 → E.mp3 → F.mp3 → G.mp3.
Brisanje nepotrebih fajlova pomoću računara: Odaberite fajl snimljen na
uređaju, kliknite desnim tasterom i odaberite [Delete] i [Yes] da potvrdite
izbor.
Nemojte da menjate imena foldera
Ako promenite imena foldera na uređaju, novi A, B, C, D i MUSIC folderi se
prave kada uređaj isključite sa računara. Fajlovi u folderima sa promenjenim
imenima ne mogu se reprodukovati na ovom uređaju.
• Drag & Drop operacijom možete da prebacite fajlove na računar.
• Ako obrišete fajl, brojevi prikazani na uređaju pomeraju se unapred.
• Indikator “PC” trepće tokom prenosa podataka. Nemojte da isključujete
USB kabl dok indikator “PC” trepće. Podaci mogu biti uništeni ili izgubljeni.
• Kada uređaj isključite sa računara ili nakon toga uključite napajanje, poruka
[F] ACCESS se prikazuje tokom ažuriranja podataka.
• Nemojte da formatirate ovaj uređaj na računaru.
Struktura foldera/fajlova u MUSIC folderu (primer)
U narednom primeru folder M1 učitava se pre foldera M2 za M1 i M2,
Folder M1-1 se učitava pre M1-2 za M1-1 i M1-2.
Fajl C.mp3 se učitava pre D.mp3 fajla za C.mp3 i D.mp3.
Vraćanje uveženih fajlova na uređaj
Kada istovremeno učitate dva ili više
fajlova, fajlovi se učitavaju prema
redosledu koji određuje računar.
• Otvorite audio folder (A do D) na uređaju pre toga.
1. Odaberite snimljeni fajl koji ste uvezli na računar, kliknite
desnim tasterom i odaberite [Copy].
2. Odaberite originalni folder na uređaju, kliknite desnim
tasterom i odaberite [Paste] da biste vrati fajl na uređaj.
Fajl se ne može
reprodukovati zbog toga
što je treći u hijerarhiji.
“M1”, itd., predstavlja folder, a “A.mp3”, i td predstavlja fajl.
Učitajte fajlove u originalni folder iz koga su izveženi. Kada učitate
fajlove u druge foldere, ne možete da ih reprodukujete na ovom
uređaju. (Proverite da li prvi karakter (A do D) imena fajla odgovara
imenu foldera (A do D).)
• Indikator “PC” trepće tokom prenosa podataka. Nemojte da isključujete
USB kabl dok ovaj indikator trepće. U suprotnom može doći do oštećenja
podataka i uređaja.
• Možete da prebacite PCM (WAV) fajlove snimljene ovim uređaje (drugačiji
format u odnosu na MP3 fajlove) u MUSIC folder i da ih reprodukujete.
• Ako postavite MP3 muzičke fajlove u folder A do D nećete moći da
reprodukujete te fajlove. (Brojevi fajlova se ne prikazuju na uređaju.)
Nemojte da menjate imena foldera
Ako promenite ime fajla, takav fajl ne možete da reprodukujete na ovom
uređaju. Vratite ime fajla u originalan oblik ili premestite fajl u MUSIC folder.
9
Panasonic
IC Recorder
Reprodukcija MP3 fajlova na uređaju
RR-XS600
Ostale informacije
• Isključite USB kabl.
• Uključite napajanje
• Pritisnite [STOP] da zaustavite uređaj.
Sistemski zahtevi
Računar: Potreban vam je IBM PC/AT kompatibilan ili Macintosh računar
OS: Windows® 2000 Professional SP4.
1. Pritisnite [FOLDER/SPEED] taster da odaberete “ ” (MUSIC
folder).
Windows® XP Home Edition/Professional i SP2, SP3
Windows Vista® Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate i SP1, SP2
Windows® 7 Starter/Home Basic/Home Premium/Professional/Ultimate
Mac OS X 10.2.8 – 10.6
2. Pritisnite /
da odaberete fajl koji želite da slušate.
Nakon izbora, prikazuje se indikator trajanja muzike i ukupnog broja
fajlova u MUSIC folderu.
Interfejs: USB priključak (ne garantujemo rad uređaja ako koristite USB
čvorište ili produžni kabl.)
3. Pritisnite ►/
(reprodukcija počinje).
Pritisnite ►/
ili [STOP] da zaustavite reprodukciju.
• Čak iako su pomenuti zahtevi ispunjeni, nećete moći da koristite neke
računare.
• (Macintosh) Ovaj softver radi na standardnom drajveru OS-a.
• Garantujemo samo za rad na kompatibilnim operativnim sistemima.
• Ne garantujemo vam rad na ažuriranom OS-u.
• Ne garantujemo vam rad na kućno sklopljenim računarima.
• Kada koristite Windows Media™ Player, vaš računar mora da ispunjava
sistemske zahteve za ovaj program. Kontaktirajte Microsoft korporaciju u
vezi sa dodatnim informacijama o Windows Media™ Player programu.
• Microsoft, Windows, Windows Media i Windows Vista su registrovane
robne marke ili robne marke Microsoft korporacije u SAD i drugim
zemljama.
• MPEG Layer-3 tehnologija kodiranja zvuka licencirana je od kompanije
Fraunhofer IIS and Thomson multimedia.
• IBM i PC/AT su registrovane robne marke IBM korporacije u SAD.
• Macintosh i Mac OS su robne marke Apple Inc.
• Drugi nazivi sistema i proizvoda u ovom dokumentu su registrovane robne
marke ili robne marke odgovarajućih kompanija.
• U zavisnosti od okruženja računara, može doći do problema (primer, ne
možete da koristite zvuk snimljen ovim uređajem.) Panasonic i prodavci
Panasonic opreme neće biti odgovorni za gubitak podataka ili oštećenje.
• Ovaj model nije kompatibilan sa TRC/ADPCM formatom IC snimača
proizvedenih od strane kompanije Panasonic. Pored toga, fajlovi snimljeni
na ovom uređaju ne mogu se reprodukovati na IC snimačima i/ili pročitati
pomoću Voice Editing programa koji dolazi uz IC snimače.
• Možete da prebacite sadržaj snimljen ovim uređajem na PC bez dodatnog
programa. Program Voice Editing nije priložen uz uređaj.
• U folderu “ ”, možete da reprodukujete maksimalno 999 fajlova.
• Ime fajla ili foldera se ne prikazuje. Uzastopni brojevi, počev od “001” (broj
fajla) prikazuju se u skladu sa redosledom numera.
• Možete da reprodukujete MP3 fajlove i PCM (WAV) fajlove snimljene na
uređaju. WMA i AAC formate ne možete da reprodukujete. (Broj fajla se ne
prikazuje na ekranu.)
• Uređaj ne može da reprodukuje MP3 numere zaštićene od kopiranja.
• Uređaj može da reprodukuje VBR MP3 fajlove, ali se prikazano proteklo
vreme reprodukcije može razlikovati od aktuelnog vremena.
• Ako je muzički fajl duži od 1000 sati, indikator vremena prikazuje se kao
„o000000“ ili „o00001“.
Kreiranje muzičkih MP3 fajlova
Uređaj nije opremljen funkcijom ili softverom za kreiranje MP3 fajlova sa
muzičkih CD-ova. Možete da kreirate MP3 muzičke fajlove računarskim
programom koji se kupuje zasebno.
Korisnici Windows XP ili Windows Vista OS-a mogu da naprave MP3 muzičke
fajlove pomoću programa Windows Media Player 11 (Windows Media Player
12 za korisnike Window 7).
Sledi primer upotrebe uređaja kada koristite Windows XP i Windows Media
Player 11. Pogeldajte [Help] odeljak Windows Media Player programa u vezi
sa dodatnim informacijama. (Prikaz i operacije zavise od OS-a.)
• Pokrenite računar.
1. Odaberite opciju [Start] - [All Programs] i pokrenite [Windows
Media Player] na računaru.
Česta pitanja
2. Odaberite opciju [Rip] [Format] [mp3].
3. Odaberite opciju [Rip] [Bit Rate] i odaberite vrednost između
[128kbps] (najmanja veličina fajla), [192kbps], [256kbps] i
[320kbps] (najbolji kvalitet).
Da li mogu da reprodukujem fajlove sa drugih Panasonic IC snimača?
• Možete da reprodukujete fajlove snimljene na IC snimačima u MP3
formatu ako ih prebacite u MUSIC folder. Ne možete da reprodukujete
druge formate (npr., ADPCM i TRC) zbog razlike u formatu snimka.
Ako odaberete nisku vrednost, možete da pretvorite veći broj numera u
MP3 format.
Da li mogu da upotrebim program za uređivanje glasa (Voice Editing) iz
opreme drugih Panasonic IC snimača?
• Program možete da koristite uz WAV fajlove snimljene u PCM režimu. Ne
možete da ih koristite uz MP3 fajlove snimljene u XP, LP ili SLP režimu.
4. Odaberite opciju [Rip] [Rip CD Automatically When Inserted],
a zatim odaberite [Never].
5. Unesite muzički disk u računar.
Da li su svi fajlovi obezbeđeni ako odaberem lozinku?
• Kada reprodukujete fajl sa uređaja, folderi A do D biće zaključani, ali ne i
MUSIC folder. Međutim, autorizacija lozinkom je neophodna kada koristite
uređaj povezan na PC uz postavljenu lozinku.
6. U polju “
” za album, potvrdite izbor sa “
”.
Ako postoje pesme koje ne želite da pretvarate u MP3 format, uklonite
znak pored njih.
7. Kliknite na [Start Rip] da pokrenete proces pretvaranja.
Koji tip fajlova mogu da reprodukujem?
• MP3 fajlove i PCM (WAV) fajlove snimljene ovim uređajem. Ne možete da
reprodukujete WMA, AAC i druge fajlove.
Muzički fajlovi kodirani na računaru pomoću Windows Media
Player programa snimaju se u [My Music] folder u [My
Document] ako destinacija za snimanje nije promenjena.
Koji tip računara mogu da povežem na ovaj uređaj?
• Pogledajte prethodni odeljak.
• Windows Media Player 9 i starije verzije programa ne mogu da naprave
MP3 muzički fajl.
• Dodatne informacije o preuzimanju Windows Media Player programa
potražite na Web stranici kompanije Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11/default.as
px
• Ako ne možete da napravite MP3 fajl uspešno ili ne znate kako da koristite
računar, molimo vas da kontaktirate proizvođača računara.
• U prethodnom delu teksta možete naći informacije o prebacivanju
muzičkih MP3 fajlova na uređaj i reprodukciji.
Da li mogu da koristim tajmer snimanja?
• Ne možete.
Da li mogu da podelim fajl ili da obrišem deo fajla?
• Ne možete.
10
Panasonic
IC Recorder
Otklanjanje problema
Indikator “-- --” se prikazuje umesto datuma snimanja.
• Podesite vreme.
Pre zahteva za servisom, proverite sledeće napomene. Ako predloženim
rešenjima ne možete da otklonite problem, kontaktirajte servisera.
Indikator “ZOOM” ne se prikazuje.
• Koristite spoljašnji mikrofon.
Baterija
Reprodukcija
Ne možete da koristite baterije koje još uvek rade uz drugu opremu.
• Uređaj smatra da je baterija prazna iako u njoj ima još energije. Na ovaj
način čuva se postavka sata.
RR-XS600
Nema zvuka sa zvučnika.
• Nema zvuka kada povežete slušalice.
Ne možete da reprodukujete fajl snimljen ovim uređajem.
• Ime fajla je promenjeno. Samo fajlovi čija imena odgovaraju pravilima
naslovljavanja mogu da se reprodukuju iz foldera A do D.
Operacije
Uređaj ne radi.
• Uverite se da su baterije unete pravilno.
• Ne možete da koristite uređaj kada je povezan na računar.
Brzina reprodukcije je suviše visoka ili niska.
• Promenili ste brzinu reprodukcije.
Odabrao sam brzinu reprodukcije, ali se fajl reprodukuje pri brzini od
100%.
• Kada pokrenete reprodukciju PCM fajla nakon što ste reprodukovali MP3
fajl uz drugu brzinu reprodukcije, brzina reprodukcije vraća se na 100%.
Ne možete da koristite uređaj kada se prikaže poruka“Hold”.
• Hold funkcija je uključena. Isključite je.
Ekran
Indikator “CLOCK ¯ ¯ ¯ ¯”, “12:00” trepće.
• Podesite vreme.
Redosled reprodukcije se menja nakon učitavanja fajlova koji su ranije
prebačeni na računar.
• Do ovoga dolazi zbog toga što se fajlovi pri uvozu sa računara postavljaju
na kraj foldera.
Prikazuje se poruka “FULL”.
• U folderu A, B, C, D postoji 99 fajlova.
• Nema prostora u memoriji. Obrišite nepotrebne fajlove i podatke koji nisu
u MP3 formatu.
Nema zvuka sa slušalica ili je pun šuma.
• Uverite se da je priključak unet u potpunosti.
• Obrišite priključak.
Prikazuje se poruka “USB -- nO”.
• Ako su baterije gotovo prazne, poruka se prikazuje iako je uređaj povezna
na računar koji ga ne prepoznaje. Isključite uređaj sa računara, zamenite
baterije (ili ih unesite) i povežite uređaj na računar.
Zvuk je distorziran. Čuje se šum na početku zvučnog zapisa.
• Molimo vas da smanjite osetljivost mikrofona ili da održavate rastojanje od
izvora zvuka koji snimate.
Poruka “ZOOM” ne prikazuje se na ekranu menija.
• Odabrana je opcija “ST”. Kada odaberete “MONO”, indikator “ZOOM” se
prikazuje na ekranu menija.
Čujem šum.
• Udaljite mobilni telefon od uređaja kada ih koristite istovremeno.
Snimljeni zvuk sadrži šum koji otežava slušanje.
• Smanjite šum.
Prikazuje se poruka “[F] ACCESS”.
• Poruka se prikazuje kada ažurirate podatke sa uređaja (na primer nakon
isključivanja sa računara ili uključivanja napajanja).
Ostali problemi
Tokom postavke prikazuje se normalan sadržaj ekrana.
• Ako ne sprovedete operaciju tokom 60 sekundi postavke, proces postavke
se otkazuje i prikazuje se normalan ekran.
Ne možete da uključite napajanje.
• Baterije su možda iscrpljene. Zamenite baterije.
Napajanje se automatski isključuje.
• Kada ne koristite uređaj duže od 15 minuta, napajanje se automatski
isključuje. Kada postavite [OPERATION/HOLD] prekidač na “
” poziciju,
napajanje se uključuje.
Prikazuje se poruka “FAt Err”.
• Sprovedeno je formatiranje na računaru ili je oštećen sistem fajlova.
Sprovedite formatiranje na ovom uređaju. (Podaci se brišu nakon
formatiranja)
Ne možete da obrišete fajl ili folder.
• Fajl je zaštićen.
• Folder je prazan.
• Prikazan je indikator
(trepće).
Prikazuje se poruka “SYS Err”.
• Radni program je oštećen. Kontaktirajte prodavca opreme.
Prikazuje se poruka “Err”.
• Pokušali ste da reprodukujete fajl koji ne možete da reprodukujete na
ovom uređaju ili oštećen fajl. Obrišite fajl koji ne možete da reprodukcijete.
Ako problem postoji i dalje, sistem fajlova je oštećen. Sprovedite
formatiranje uređaja. (Podaci se brišu nakon formatiranja.)
Računar ne prepoznaje uređaj.
• OS računara možda nije kompatibilan sa uređajem.
• Postavljena je lozinka.
• Da li su baterije unete u uređaj. Ako nisu, unesite ih.
• Kada je napon baterije suviše nizak, prikazuje se poruka “USB -- nO” i
računar ne može da prepozna ovaj uređaj.
Prikazuje se poruka “PAS Err”.
• Uneli ste pogrešnu lozinku. Unesite tačnu lozinku.
Snimanje
Napunili ste memoriju pre nego što to očekujete.
(Poruka “FULL” se prikazuje pre nego što to očekujete.)
• Dostupno vreme za snimanje zavisi od odabranog režima za snimanje.
Odaberite odgovarajući režim za snimanje u zavisnosti od namene.
• Ako smanjite Bit Rate parametar za prebacivanje muzičkih diskova, možete
da snimite veći broj numera.
• Da li ste snimili veću količinu podataka? Obrišite nepotrebne podatke.
Mere opreza pri upotrebi
Kako biste smanjili radio smetnje izazvane kablovima slušalica ili mikrofona,
koristite preporučenu opremu sa kablom koji je kraći od 3m.
Uređaj
• Izbegavajte odlaganje uređaja u blizini izvora toplote.
• Kako bi se izbeglo oštećenje uređaja, nemojte da ga izlažete kiši, vodi ili
drugim tečnostima.
• Zvučnik uređaja ne poseduje magnetnu zaštitu. Nemojte da ostavljate
uređaj u blizini televizora, računara i druge opreme na koju lako utiče
magnetno polje.
Snimanje se prekida.
• Aktivna je VAS funkcija.
Javlja se mikrofonija kada pratite snimanje preko slušalica.
• Smanjite nivo zvuka.
• Udaljite slušalice od uređaja.
• Kada koristite spoljašnji mikrofon, udaljite slušalice od mikrofona.
Baterije
• Nemojte da uklanjate omotač ili da koristite baterije sa kojih je skinut
zaštitni omotač.
• Poravnajte polove pravilno prilikom unošenja baterija.
• Nemojte da mešate baterije različitog tipa i stare i nove baterije.
Snimanje se prekida pre kraja.
• Podaci se ne mogu ažurirati ako uređaj primi udar (ako na primer ispadne)
ili se baterija isprazni tokom snimanja.
11
Panasonic
IC Recorder
RR-XS600
Radni vek baterije (može biti kraći u zavisnosti od uslova rada.)
• Uklonite baterije ako ne planirate da koristite uredjaj duže vreme.
• Nemojte da zagrevate ili izlažete baterije plamenu.
• Izbegavajte odlaganje baterija u zatvorenom automobilu koji je duže
vreme izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
• Nemojte da punite obične dry cell baterije.
• Nepravilna upotreba baterija može da izazove curenje elektrolita i dovede
do požara i oštećenja predmeta sa kojima elektrolit dodje u kontakt.
Isperite vodom ako elektrolit dodje u kontakt sa bilo kojim delom tela.
• Čuvajte AAA LR03 baterije van domašaja dece. Ako dete proguta bateriju
može izazvati oštećenje želuca i unutrašnjih organa.
• Kada nosite baterije u torbi ili džepu, vodite računa o tome da ne dođu u
kontakt sa metalnim objektima. U suprotnom može doći do kratkog spoja i
požara. Držite punjive baterije u odgovarajućoj kutiji.
Režim za snimanje Format snimka
Snimanje*2
Reprodukcija*3
Stereo
Mono
PCM
PCM
Oko 22 sata
Oko 35 sati
XP
MP3
Oko 27 sati
Oko 45 sati
LP
Oko 30 sati
Oko 45 sati
SLP
Oko 33 sata
Oko 45 sati
PCM
PCM
Oko 32 sata
Oko 35 sati
XP
MP3
Oko 37 sati
Oko 45 sati
LP
Oko 46 sati
Oko 45 sati
SLP
Oko 50 sati
Oko 45 sati
Kada koristite Panasonic alkalne (AAA LR3) baterije.
*2 Kada je isključen zum mikrofona.
*3 Kada se zvuk prenosi preko zvučnika
(nivo zvuka: 13, EQ: isključeno, kontrola brzine reprodukcije: 100%)
Alergije
• Prekinite sa upotrebom slušalica ako osetite nelagodnost.
• Dugotrajna upotreba može da dovede do alergijskih reakcija.
Standardno vreme za snimanje
Mere opreza pri upotrebi slušalica
Režim za snimanje Format snimka
• Nemojte da koristite slušalice pri maksimalnom nivou zvuka. Stručnjaci za
sluh su protiv dugotrajne upotrebe slušalica.
• Ako osetite zujanje u ušima, smanjite nivo zvuka ili prekinite sa
upotrebom.
• Nemojte da upotrebljavate uredjaj dok upravljate motornim vozilom. Na
taj način možete izazvati saobraćajnu nesreću.
• Obratite posebnu pažnju ili prekinite sa upotrebom u potencijalno
opasnim situacijama.
• Čak iako su slušalice dizajnirane tako da čujete spoljašnji zvuk, nemojte da
podižete nivo zvuka toliko da ne možete da čujete okolinu.
Stereo
Mono
Vreme za snimanje
Bit Rate
PCM
PCM
6 sati i 10 minuta
1411 kbps
XP
MP3
68 sati i 30 minuta
128 kbps
LP
137 sati
64 kbps
SLP
548 sati i 20 minuta
16 kbps
PCM
PCM
12 sati i 20 minuta
705 kbps
XP
MP3
137 sati
64 kbps
LP
274 sata i 10 minuta
32 kbps
SLP
1096 sati i 50 minuta
8 kbps
Specifikacije mogu da se promene bez obaveštenja.
Održavanje
Uređaj može da primi radio smetnje izazvane upotrebom mobilnog telefona.
U tom slučaju, udaljite uređaj od mobilnog telefona.
Očistite uređaj mekom suvom tkaninom.
• Navlažite tkaninu vodom, iscedite je i upotrebite za čišćenje ako je uređaj
izuzetno prljav. Nakon toga, obrišite uređaj suvom tkaninom.
• Nemojte da koristite rastvarače, uključujući benzin, razredjivač ili alkohol
za čišćenje uređaja. Rastvarači mogu da izazovu deformaciju uređaja i
skidanje obloge.
PAŽNJA
Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamene baterije.
Zamenite bateriju istom ili ekvivalentnom baterijom, preporučenom od
strane proizvođača. Oslobodite se starih baterija u skladu sa preporukom
proizvođača.
• Visok zvučni pritisak slušalica može da izazove gubitak sluha.
• Dugotrajno slušanje zvuka visokog nivoa može da dovede do oštećenja
čula sluha.
Koristite priložene ili preporučene slušalice.
Specifikacija
Napajanje
Baterije
DC 3.0 V, (2x AAA LR03)
Ako primetite ovaj simbol
Zvuk
Frekvencija uzorkovanja (stereo/mono)
Format snimka
Bit Rate (MUSIC folder)
Frekvencija uzorkovanja (MUSIC folder)
Odgovor frekvencije (-10 dB Rec-Play, mono)
S/N odnos internog mikrofona
Informacije oslobađanju od stare električne i elektronske
opreme (privatna domaćinstva)
Ovaj simbol na proizvodima, pakovanju i/ili pratećoj
dokumentaciji je znak da iskorišćenu električnu i elektronsku
opremu i baterije ne treba mešati sa običnim kućnim otpadom.
Radi pravilnog postupka, iskorišćenja i recikliranja otpada,
molimo vas da ove proizvode odnesete na odgovarajuće
prikupno mesto, gde će biti prihvaćeni besplatno. Alternativno,
u nekim zemljama možete da vratite stare proizvode u prodavnicu prilikom
kupovine novog ekvivalentnog proizvoda.
Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda, pomažete u zaštiti dragocenih
resursa i sprečavanju mogućeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje,
do koga bi došlo u slučaju nepravilnog postupanja sa otpadom. Molimo vas da
kontaktirate predstavnike lokalnih vlasti u vezi sa dodatnim informacijam o
najbližem prikupnom mestu.
U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude
naplaćena kazna u skladu sa nacionalnim zakonima.
PCM: 44.1 kHz/44.1 kHz
XP: 44.1 kHz/44.1 kHz
LP: 22.05 kHz/16 kHz
SLP: 8 kHz/8 kHz
Linear PCM (16-bitni)m MP3
8 kbps do 320 kbps (MP3)
8 kHz do 48 kHz (MP3)
PCM: 90Hz do 20.000Hz
XP: 90 Hz do 15.100 Hz
LP: 90 Hz do 6.700 Hz
SLP: 90 Hz do 2.900 Hz
41 dB (XP) Filter (JIS A)
Priključci
USB
Audio izlaz
Audio ulaz
USB2.0 (Hi-Speed), DC 5 V / 150 mA
slušalice: ø 3.5 mm priključak, 16Ω, maks. 3 mW
izlaz zvučnika: ø 20 mm, 8Ω, maks. 330 mW
spoljašnji mikrofon: ø 3.5 mm priključak, 0.8mV
Za poslovne korisnike u EU
Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme, molimo vas da
kontaktirate prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama.
Ostale informacije
Maksimalne dimenzije (Š x V x D)
Dimenzije kućišta (Š x V x D)
Težina
Interna memorija
Radna temperatura
Radna vlažnost
40.4 x 110.6 x 16.8 mm
39.0 x 110.6 x 15.1 mm
64g sa baterijom, 42g bez baterije
(4 GB*1)
0°C do 40°C
20% do 80% (bez kondenzacije)
Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van EU
Ovaj simbol važi samo u EU.
Ako želite da se oslobodite od elektronskog otpada, molimo vas da kontaktirate
predstavnika lokalne vlasti ili prodavca opreme u vezi sa informacija o pravilnom
metodu oslobađanja.
*1 Dostupan kapacitet može biti manji.
Panasonic Corporation
Web Site: http://panasonic.net
12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement